Praktični deo ispita KURS NM2345 *

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Praktični deo ispita KURS NM2345 *"

Transkript

1 EKONOMSKI FAKULTET U NIŠU KATEDRA ZA RAČUNOVODSTVO, MATEMATIKU I INFORMATIKU PREDMET: ELEKTRONSKO POSLOVANJE ZADATAK 1. MS POWERPOINT Praktični deo ispita 1) Formirati stablo foldera prikazano na slici (KURS je već kreiran). C:/ KURS NM2345 * WEB BAZA 2) Na folderu NM12345 kreirati PowerPoint prezentaziju pod nazivom Trzisne informacije sledećeg sadrţaja: a) Slajd #1 (Naslovni slajd). Uneti sledeće podatke: i) TRŢIŠNE INFORMACIJE ; ii) Ime i prezime, broj indeksa; b) Slajd #2 ( Tabela ). Kreirati sledeću tabelu: BILANS USPEHA KOMPANIJE XYZ Prihodi 600 Amortizacija 25 Drugi poslovni troškovi 450 Dobitak pre poreza 110 Porezi 40 Neto dobitak 80 Dividende 20 Zarada po akciji 0.95 Dividenda po akciji 0.30 Obične akcije u opticaju (u mil.) s i = RSS i T 2 c) Slajd #3 ( Standardna greška akcije ). Pomoću editora formula kreirati gore prikazanu formulu. d) Slajd #4 ( Uticaj Weba na marketinške informacione usluge ). Kreirati sledeću šemu: e) Odabrati odgovarajući dizajn i tranzicije strana. * NM je oznaka za radni direktorijum svakog od studenata. Dobija se od inicijala i broja indeksa svakog studenta. Tako npr. Miloš Janković sa brojem indeksa će formirati direktorijum MJ22345.

2 ZADATAK 2. MS ACCESS 1) Na folderu BAZA kreirati Access bazu podataka pod nazivom Agencija.mdb sa sledećim tabelama: AGEN CIJE Agencija_ID Ime Adresa Grad Telefon Mail WEB_Site Faks ARANZMANI 1 Argus tours Balkanska Beograd 011/ / VIVA TRAVEL Kralja Milana Beograd 011/ / EUROTURS NIŠ Cara Dušana Niš 018/ / Aranzman_Id Agencija Opis Datum_Polaska Cena Slobodna_Mesta Ara nzma n_de ta lji 1 1 Docek NG-Istanbul 30/ 12/ Docek NG-Bec 30/ 12/ Docek NG- Ohrid 30/ 12/ Docek NG- Rim 30/ 12/ Docek NG- Budimpešta 30/ 12/ Aranzman_Id Datum_Polaska Trajanje Tip_Usluge Hotel Prevoz Doplate Nacin_Placanja HB Hotel 3* autobus 1 osoba 50% Kes HB Hotel 4* autobus 1 osoba 40% Kes NA privatni smeštaj 1sopstveni HB Hotel 3* autobus 1 osoba 40% 3 rate 2) Tabele povezati na sledeći način: 3) Kreirati formu za unos podataka o agencijama (AutoForm); 4) Kreirati izveštaj sa podacima o Agencijama. ZADATAK 3. WEB DIZAJN 1) Na folderu NM2345 kreirati MS Office Publisher dokument Websajt sledećeg sadrţaja: a) Na naslovnoj strani sajta uneti sledeće podatke i prilagoditi sadrţaj strane: i) Naziv strane: Početna strana ; ii) Na strani uneti sledeći tekst: Praktični ispit iz elektronskog poslovanja b) Na strani Student uneti sledeće podatke i prilagoditi sadrţaj strane: i) Kreirati sledeću tabelu: c) Na strani MS PowerPoint uneti sledeće podatke i prilagoditi sadrţaj strane: i) Uneti tekst: Standardna greška akcije ; ii) Preuzeti formulu iz PowerPoint prezentacije; iii) Uneti tekst: Uticaj Weba na marketinške informacione usluge ; iv) Preuzeti organizacionu šemu iz PowerPoint prezentacije; v) Uneti tekst: Celokupnu prezentaciju moţete preuzeti sa sledeće adrese: PowerPoint d) Na strani MS Access uneti sledeće podatke i prilagoditi sadrţaj strane: i) Uneti tekst: Zadatak 2 ; ii) Uneti tekst: Celokupnu bazu podataka moţete preuzeti sa sledeće adrese: Access e) Snimiti dokument na folderu WEB kao Web prezentaciju.

3 EKONOMSKI FAKULTET U NIŠU KATEDRA ZA RAČUNOVODSTVO, MATEMATIKU I INFORMATIKU PREDMET: ELEKTRONSKO POSLOVANJE Pkaktični deo ispita ZADATAK 1. MS POWERPOINT 1) Formirati stablo foldera prikazano na slici (KURS je već kreiran). C:/ ZADATAK 3. WEB DIZAJN 1) Na folderu NM2345 kreirati MS Office Publisher dokument Websajt sledećeg sadržaja: a) Na naslovnoj strani sajta uneti sledeće podatke i prilagoditi sadržaj strane: i) Naziv strane: Početna strana ; ii) Na strani uneti sledeći tekst: Praktični ispit iz elektronskog poslovanja b) Na strani Student uneti sledeće podatke i prilagoditi sadržaj strane: i) Kreirati sledeću tabelu: KURS NM2345 * WEB BAZA 2) Na folderu NM12345 kreirati PowerPoint prezentaziju pod nazivom Prezentacija1 sledećeg sadržaja: a) Slajd #1 (Naslovni slajd). Uneti sledeće podatke: i) Ime i prezime, broj indeksa; ii) Ekonomski fakultet u Nišu; b) Slajd #2 ( Tabela ). Kreiranu tabele u Excelu i iskopirati ih PowerPoint prezentaciju. Predmet_Id Ime Semestar 1Informatika 5 2 Elektronsko poslovanje 7 3Poslovne finansije 5 4Rizik i osiguranje 7 5Operaciona istrazivanja 5 Autor_Id Prezime Ime 1 Jovanovic Radmila 2 Petrovic Evica 3 Todorovic Obrad c) Na strani MS PowerPoint uneti sledeće podatke i prilagoditi sadržaj strane: i) Uneti tekst: Varijansa prinosa ; ii) Preuzeti formulu iz PowerPoint prezentacije; iii) Uneti tekst: Tabela iz baze podataka ; iv) Preuzeti tabelu iz PowerPoint prezentacije; v) Uneti tekst: Celokupnu prezentaciju možete preuzeti sa sledeće adrese: PowerPoint d) Na strani MS Access uneti sledeće podatke i prilagoditi sadržaj strane: i) Uneti tekst: Zadatak 2 ; ii) Uneti tekst: Celokupnu bazu podataka možete preuzeti sa sledeće adrese: Access e) Snimiti dokument kao Web prezentaciju. c) Slajd #3 ( Varijansa prinosa ). Pomoću editora formula kreirati sledeću formulu: d) Odabrati odgovarajući dizajn i tranzicije strana. ZADATAK 2. MS ACCESS 1) Na folderu BAZA kreirati Access bazu podataka pod nazivom * NM je oznaka za radni direktorijum svakog od studenata. Dobija se od inicijala i broja indeksa svakog studenta. Tako npr. Miloš Janković sa brojem indeksa će formirati direktorijum MJ22345.

4 EKONOMSKI FAKULTET U NIŠU KATEDRA ZA RAČUNOVODSTVO, MATEMATIKU I INFORMATIKU PREDMET: ELEKTRONSKO POSLOVANJE ZADATAK 1. MS POWERPOINT Praktični deo ispita 1) Formirati stablo foldera prikazano na slici (KURS je već kreiran). C:/ KURS NM2345 * WEB BAZA 2) Na folderu NM12345 kreirati PowerPoint prezentaziju pod nazivom Analiza trzista sledećeg sadrţaja: a) Slajd #1 (Naslovni slajd). Uneti sledeće podatke: i) ANALIZA TRŢIŠTA Ime i prezime, broj indeksa; ii) Ime i prezime, broj indeksa; b) Slajd #2 ( Grafik ). Kreirati sledeću tabelu u Excelu ( Delovi trzista.xls ) i iskopirati stubičasti grafik u PowerPoint prezentaciju. SASTAVNI DELOVI TRŽIŠTA NOVCA (Milijarde $) Ugovor o ponovnom otkupu (repo) 500 Oročeni depoziti u malim iznosima 800 Oročeni depoziti u velikim iznosima 880 Bankarski akcepti 15 Eurodolari 280 Trezorski zapisi 900 Komercijalni zapisi 1300 Štedni ulozi 3100 Investicioni fondovi tržišta novca 1900 c) Slajd #3 ( Tržišna korelacija ). Pomoću editora formula kreirati sledeću formulu: Cov(X, Y) ρ = V x V(y) d) Slajd #4 ( Podaci, informacije i znanje ). Kreirati sledeću sliku: e) Odabrati odgovarajući dizajn i tranzicije strana. * NM je oznaka za radni direktorijum svakog od studenata. Dobija se od inicijala i broja indeksa svakog studenta. Tako npr. Miloš Janković sa brojem indeksa će formirati direktorijum MJ22345.

5 ZADATAK 2. MS ACCESS 1) Na folderu BAZA kreirati Access bazu podataka pod nazivom Troskovi.mdb sa sledećim tabelama: V rste _T roskova T roskovi Vrsta_Id Vrsta_Troskova Id Vrsta_Troska Za_Mesec Datum_placanja Iznos 1 Struja 1 1 Septembar 10/ 10/ Mobilni telefon 2 2 Septembar 15/ 10/ Fiksni telefon 3 3 Septembar 15/ 10/ Kablovska 4 4 Septembar 15/ 10/ ADSL 5 5 Septembar 15/ 10/ ) Tabele povezati na sledeći način: 6 1 Oktobar 10/ 11/ Oktobar 15/ 11/ Oktobar 15/ 11/ Oktobar 20/ 11/ Oktobar 20/ 11/ ) Kreirati formu za unos podataka o Troskovima (AutoForm); 4) Kreirati izveštaj sa podacima o Troskovima (grupisano po vrsti troškova, pa po datumu plaćanja u opadajućem redosledu) kao na sledećoj slici: ZADATAK 3. WEB DIZAJN 1) Na folderu NM2345 kreirati MS Office Publisher dokument Websajt sledećeg sadrţaja: a) Na naslovnoj strani sajta uneti sledeće podatke i prilagoditi sadrţaj strane: i) Naziv strane: Početna strana ; ii) Na strani uneti sledeći tekst: Praktični ispit iz elektronskog poslovanja b) Na strani Student uneti sledeće podatke i prilagoditi sadrţaj strane: i) Uneti tekst: Ime i prezime, broj indeksa; ii) Uneti tekst: Ekonomski fakultet u Nišu ; c) Na strani MS PowerPoint uneti sledeće podatke i prilagoditi sadrţaj strane: i) Uneti tekst: Tržišna korelacija ; ii) Preuzeti formulu iz PowerPoint prezentacije; iii) Uneti tekst: Podaci, informacije i znanje ; iv) Preuzeti sliku iz PowerPoint prezentacije; v) Uneti tekst: Celokupnu prezentaciju moţete preuzeti sa sledeće adrese: PowerPoint d) Na strani MS Access uneti sledeće podatke i prilagoditi sadrţaj strane: i) Uneti tekst: Zadatak 2 ; ii) Uneti tekst: Celokupnu bazu podataka moţete preuzeti sa sledeće adrese: Access e) Snimiti dokument kao Web prezentaciju.

6 1. Kreirati ACCESS bazu podataka Fakture.mdb sa slededim tabelama:

7 2. Tabele povezati na slededi način : 3. Kreirati forme za unos podataka o Kupcima i Proizvodima. 4.Kreirati izveštaj sa podacima o Kupcima. 5. Kreirati izveštaj sa podacima o Fakturama.

**NAČIN PLAĆANJA FIRST MINUTE PROGRAMA**

**NAČIN PLAĆANJA FIRST MINUTE PROGRAMA** K E M E R 10 ili 11 noći PAKET ARANŽMAN : AVION ( ČARTER LET ) + TRANSFER + SMEŠTAJ **NAČIN PLAĆANJA FIRST MINUTE PROGRAMA** Program putovanja sa cen br 29 od 12.06.2018. Za hotele iz programa FIRST MINUTE

Detaylı

NAČIN PLAĆANJA FIRST MINUTE PROGRAMA, KOJI PRATI VAŽEĆI CENOVNIK ČINI SASTAVNI DEO PROGRAMA PUTOVANJA.

NAČIN PLAĆANJA FIRST MINUTE PROGRAMA, KOJI PRATI VAŽEĆI CENOVNIK ČINI SASTAVNI DEO PROGRAMA PUTOVANJA. K E M E R 10 ili 11 noći PAKET ARANŽMAN : AVION ( ČARTER LET ) + TRANSFER + SMEŠTAJ Program putovanja sa cen br 15 od 06.04.2018. **NAČIN PLAĆANJA FIRST MINUTE PROGRAMA** Za hotele iz programa FIRST MINUTE

Detaylı

Obavezna uplata do Uplata 40% od ukupne cene aranžmana za hotele: ANTALYA,PORTO BELLO, SATURN PALACE, MIRACLE RESORT.

Obavezna uplata do Uplata 40% od ukupne cene aranžmana za hotele: ANTALYA,PORTO BELLO, SATURN PALACE, MIRACLE RESORT. A N T A L I J A 10 ili 11 noći PAKET ARANŽMAN : AVION ( ČARTER LET ) + TRANSFER + SMEŠTAJ Program putovanja sa cen br 3 od 01.02.2016. **NAČIN PLAĆANJA FIRST MINUTE PROGRAMA** Za hotele iz programa FIRST

Detaylı

B E L E K PAKET ARANŽMAN : AVION ( ČARTER LET ) + TRANSFER + SMEŠTAJ

B E L E K PAKET ARANŽMAN : AVION ( ČARTER LET ) + TRANSFER + SMEŠTAJ B E L E K PAKET ARANŽMAN : AVION ( ČARTER LET ) + TRANSFER + SMEŠTAJ Program putovanja sa cen br 14 - od 16.05.2015. **NAČIN PLAĆANJA FIRST MINUTE PROGRAMA** Za hotele iz programa FIRST MINUTE navedeni

Detaylı

S I D E / M A N A V G A T PAKET ARANŽMAN : AVION ( ČARTER LET ) + TRANSFER + SMEŠTAJ

S I D E / M A N A V G A T PAKET ARANŽMAN : AVION ( ČARTER LET ) + TRANSFER + SMEŠTAJ S I D E / M A N A V G A T PAKET ARANŽMAN : AVION ( ČARTER LET ) + TRANSFER + SMEŠTAJ **NAČIN PLAĆANJA FIRST MINUTE PROGRAMA** Program putovanja sa cen br 14 od 16.05.2015 Za hotele iz programa FIRST MINUTE

Detaylı

NAČIN PLAĆANJA FIRST MINUTE PROGRAMA, KOJI PRATI VAŽEĆI CENOVNIK ČINI SASTAVNI DEO PROGRAMA PUTOVANJA.

NAČIN PLAĆANJA FIRST MINUTE PROGRAMA, KOJI PRATI VAŽEĆI CENOVNIK ČINI SASTAVNI DEO PROGRAMA PUTOVANJA. Ovlasceni subagent Start travel Organizator putovanja lic. Br.1-10 Broj 521-16 Ul. B. Oslobođenja 147, ELU Centar L-15, 16000 Leskovac Tel: 016 / 315 00 15, 016/ 315 00 16 Fax: 016 260 507 www.starttravel.rs

Detaylı

PAKET ARANŽMAN : AVION ( ČARTER LET ) + TRANSFER + SMEŠTAJProgram putovanja sa cen br 2 od

PAKET ARANŽMAN : AVION ( ČARTER LET ) + TRANSFER + SMEŠTAJProgram putovanja sa cen br 2 od Ul. B. Oslobođenja 147, ELU Centar L-15, 16000 Leskovac Tel: 016 / 315 00 15, 016/ 315 00 16 Fax: 016 260 507 www.starttravel.rs email: office@starttravel.rs PIB: 106358748 Ovlasceni subagent Start travel

Detaylı

Obavezna uplata do Uplata 40% od ukupne cene aranžmana za hotele: GOLD APART HOTEL, USLAN, CLUB PRESTIGE RESIDENCE, DABAKLAR, ALTIN SARAY.

Obavezna uplata do Uplata 40% od ukupne cene aranžmana za hotele: GOLD APART HOTEL, USLAN, CLUB PRESTIGE RESIDENCE, DABAKLAR, ALTIN SARAY. K U Š A D A S I 10 ili 11 noći PAKET ARANŽMAN : AVION ( ČARTER LET ) + TRANSFER + SMEŠTAJ Program putovanja sa cen br 1 od 14012016 **NAČIN PLAĆANJA FIRST MINUTE PROGRAMA** Za hotele iz programa FIRST

Detaylı

B E L E K PAKET ARANŽMAN : AVION ( ČARTER LET ) + TRANSFER + SMEŠTAJ

B E L E K PAKET ARANŽMAN : AVION ( ČARTER LET ) + TRANSFER + SMEŠTAJ B E L E K PAKET ARANŽMAN : AVION ( ČARTER LET ) + TRANSFER + SMEŠTAJ Program putovanja sa cen br 3- od 01.02.2015. **NAČIN PLAĆANJA FIRST MINUTE PROGRAMA** Za hotele iz programa FIRST MINUTE navedeni procentualni

Detaylı

PAKET ARANŽMAN : AVION ( ČARTER LET ) + TRANSFER + SMEŠTAJ

PAKET ARANŽMAN : AVION ( ČARTER LET ) + TRANSFER + SMEŠTAJ B O D R U M 10 ili 11 noći PAKET ARANŽMAN : AVION ( ČARTER LET ) + TRANSFER + SMEŠTAJ Program putovanja sa cen br 6 od 05.03.2016. **NAČIN PLAĆANJA FIRST MINUTE PROGRAMA** Za hotele iz programa FIRST MINUTE

Detaylı

NAČIN PLAĆANJA FIRST MINUTE PROGRAMA, KOJI PRATI VAŽEĆI CENOVNIK ČINI SASTAVNI DEO PROGRAMA PUTOVANJA.

NAČIN PLAĆANJA FIRST MINUTE PROGRAMA, KOJI PRATI VAŽEĆI CENOVNIK ČINI SASTAVNI DEO PROGRAMA PUTOVANJA. Ovlasceni subagent Start travel Organizator putovanja lic. Br.1-10 Broj 522-16 Ul. B. Oslobođenja 147, ELU Centar L-15, 16000 Leskovac Tel: 016 / 315 00 15, 016/ 315 00 16 Fax: 016 260 507 www.starttravel.rs

Detaylı

12 DANA PAKET ARANŽMAN -BUS + TRAJEKT + SMEŠTAJ

12 DANA PAKET ARANŽMAN -BUS + TRAJEKT + SMEŠTAJ K U Š A D A S I 12 DANA PAKET ARANŽMAN -BUS + TRAJEKT + SMEŠTAJ CENA PAKET ARANŽMANA: IZRAŽENA U PO OSOBI Program putovanja sa cenovnikom br.6 od 05.03.2016. DIAS 2* stnd ND 109 119 135 139 155 159 159

Detaylı

PAKET ARANŽMAN : AVION ( ČARTER LET ) + TRANSFER + SMEŠTAJ

PAKET ARANŽMAN : AVION ( ČARTER LET ) + TRANSFER + SMEŠTAJ Ul. B. Oslobođenja 147, ELU Centar L-15, 16000 Leskovac Tel: 016 / 315 00 15, 016/ 315 00 16 Fax: 016 260 507 www.starttravel.rs email: office@starttravel.rs PIB: 106358748 Ovlasceni subagent Start travel

Detaylı

NAČIN PLAĆANJA FIRST MINUTE PROGRAMA, KOJI PRATI VAŽEĆI CENOVNIK ČINI SASTAVNI DEO PROGRAMA PUTOVANJA.

NAČIN PLAĆANJA FIRST MINUTE PROGRAMA, KOJI PRATI VAŽEĆI CENOVNIK ČINI SASTAVNI DEO PROGRAMA PUTOVANJA. B E L E K 10 ili 11 noći PAKET ARANŽMAN : AVION ( ČARTER LET ) + TRANSFER + SMEŠTAJ Program putovanja sa cen br 10 od 16.03.2016. **NAČIN PLAĆANJA FIRST MINUTE PROGRAMA** Za hotele iz programa FIRST MINUTE

Detaylı

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TESMER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ 2 0 1 2 / 2. D Ö N E M

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TESMER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ 2 0 1 2 / 2. D Ö N E M HAFTA İÇİ MS OFFİCE 2007 HAFTA SONU MS ACCESS 2007 KURSU 2 0 1 2 / 2. D Ö N E M G E N E L B İ L G İ L E R Kursumuz, Beyoğlu, Kadıköy, Şirinevler Eğitim Birimlerinde bulunan özel bilgisayar sınıflarında

Detaylı

KEMER - Promo cene 11/12 dana - avionom Paket aranžman: avion (čarter let) + tranfer + smeštaj + međunarodno putno osiguranje

KEMER - Promo cene 11/12 dana - avionom Paket aranžman: avion (čarter let) + tranfer + smeštaj + međunarodno putno osiguranje KEMER - Promo cene 11/12 dana - avionom Paket aranžman: avion (čarter let) + tranfer + smeštaj + međunarodno putno osiguranje Cene u tabeli su izražene u Eur po osobi 10.06 13.06 Usluga FELICE 2* std 359

Detaylı

12 DANA PAKET ARANŽMAN -BUS + TRAJEKT + SMEŠTAJ CENA PAKET ARANŽMANA: IZRAŽENA U PO OSOBI Program putovanja sa cenovnikom br.1 od

12 DANA PAKET ARANŽMAN -BUS + TRAJEKT + SMEŠTAJ CENA PAKET ARANŽMANA: IZRAŽENA U PO OSOBI Program putovanja sa cenovnikom br.1 od Ovlasceni subagent Start travel Organizator putovanja lic. Br.1-10 Broj 552-16 Ul. B. Oslobođenja 147, ELU Centar L-15, 16000 Leskovac Tel: 016 / 315 00 15, 016/ 315 00 16 Fax: 016 260 507 www.starttravel.rs

Detaylı

K E M E R PAKET ARANŽMAN : AVION ( ČARTER LET ) + TRANSFER + SMEŠTAJ

K E M E R PAKET ARANŽMAN : AVION ( ČARTER LET ) + TRANSFER + SMEŠTAJ K E M E R PAKET ARANŽMAN : AVION ( ČARTER LET ) + TRANSFER + SMEŠTAJ Program putovanja sa cen br 4- od 01.02.2015 **NAČIN PLAĆANJA FIRST MINUTE PROGRAMA** Za hotele iz programa FIRST MINUTE navedeni procentualni

Detaylı

NAČIN PLAĆANJA FIRST MINUTE PROGRAMA, KOJI PRATI VAŽEĆI CENOVNIK ČINI SASTAVNI DEO PROGRAMA PUTOVANJA.

NAČIN PLAĆANJA FIRST MINUTE PROGRAMA, KOJI PRATI VAŽEĆI CENOVNIK ČINI SASTAVNI DEO PROGRAMA PUTOVANJA. K E M E R 10 ili 11 noći PAKET ARANŽMAN : AVION ( ČARTER LET ) + TRANSFER + SMEŠTAJ Program putovanja sa cen br 11 od 16.03.2016. **NAČIN PLAĆANJA FIRST MINUTE PROGRAMA** Za hotele iz programa FIRST MINUTE

Detaylı

PAKET ARANŽMAN : AVION ( ČARTER LET ) + TRANSFER + SMEŠTAJ FIRST MINUTE VAZI DO

PAKET ARANŽMAN : AVION ( ČARTER LET ) + TRANSFER + SMEŠTAJ FIRST MINUTE VAZI DO Ul. B. Oslobođenja 147, ELU Centar L-15, 16000 Leskovac Tel: 016 / 315 00 15, 016/ 315 00 16 Fax: 016 260 507 www.starttravel.rs email: office@starttravel.rs PIB: 106358748 Ovlasceni subagent Start travel

Detaylı

BİLGİSAYAR EĞİTİMLERİ Ücretsiz

BİLGİSAYAR EĞİTİMLERİ Ücretsiz MS OFFICE 2007 - MS ACCESS 2007 ve MS EXCEL 2007 KURS BAŞVURULARI BİLGİSAYAR EĞİTİMLERİ Ücretsiz 2 0 1 3 / 2. D Ö N E M G E N E L B İ L G İ L E R Kursumuz, Beyoğlu, Kadıköy, Şirinevler ve Trakya Eğitim

Detaylı

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TESMER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ. Ücretsiz 2 0 1 2 / 4.

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TESMER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ. Ücretsiz 2 0 1 2 / 4. MS OFFICE 2007 KURSU Ücretsiz 2 0 1 2 / 4. D Ö N E M G E N E L B İ L G İ L E R Kursumuz, Beyoğlu, Kadıköy, Şirinevler ve Trakya Eğitim Birimlerinde bulunan özel bilgisayar sınıflarında yapılmaktadır. Sınıflarımız,12-30-27

Detaylı

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TESMER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ. Ücretsiz 2 0 1 1 / 4.

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TESMER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ. Ücretsiz 2 0 1 1 / 4. MS ACCESS 2007 KURSLARI Ücretsiz 2 0 1 1 / 4. D Ö N E M G E N E L B İ L G İ L E R Kursumuz, Beyoğlu, Kadıköy, Şirinevler ve Trakya Eğitim Birimlerinde bulunan özel bilgisayar sınıflarında yapılmaktadır.

Detaylı

ENFORMATİK Dersin Amacı

ENFORMATİK Dersin Amacı ENFORMATİK - 2015 Dersin Amacı Bilgisayar ve donanımlarını tanıtmak, Temel bilgi teknolojisi kavramlarını ve uygulamalarını tanıtmak, İşletim sistemini etkin bir şekilde kullanmak, İnternet ve İnternet

Detaylı

MS EXCEL 2007 KURSU. Ücretsiz 2 0 1 5 / 3. D Ö N E M TESMER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ

MS EXCEL 2007 KURSU. Ücretsiz 2 0 1 5 / 3. D Ö N E M TESMER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ MS EXCEL 2007 KURSU Ücretsiz 2 0 1 5 / 3. D Ö N E M G E N E L B İ L G İ L E R Kursumuz, Kadıköy ve Şirinevler Eğitim Biriminde bulunan özel bilgisayar sınıfında yapılmaktadır. Sınıflarımız, 25 şer kişilik

Detaylı

BİLGİSAYAR EĞİTİMLERİ. Ücretsiz HAFTA İÇİ SABAH EXCEL UYGULAMALARI VE HAFTA İÇİ AKŞAM MS ACCESS 2007 KURS BAŞVURULARI 2 0 1 2 / 5.

BİLGİSAYAR EĞİTİMLERİ. Ücretsiz HAFTA İÇİ SABAH EXCEL UYGULAMALARI VE HAFTA İÇİ AKŞAM MS ACCESS 2007 KURS BAŞVURULARI 2 0 1 2 / 5. HAFTA İÇİ SABAH EXCEL UYGULAMALARI VE HAFTA İÇİ AKŞAM MS ACCESS 2007 KURS BAŞVURULARI BİLGİSAYAR EĞİTİMLERİ Ücretsiz 2 0 1 2 / 5. D Ö N E M G E N E L B İ L G İ L E R Kursumuz, Beyoğlu Eğitim Biriminde

Detaylı

Dersin İçeriği (Temel Bilgi Teknolojileri)

Dersin İçeriği (Temel Bilgi Teknolojileri) Bilgisayara Giriş Bilgisayarların Tarihçesi İlk Bilgisayarlar Kişisel Bilgisayarlar ve Sonrası Bilgisayarların Yapısı ve Bileşenleri Bilişim Sistemleri ve Etkileri Bilgisayar ve Donanım Donanım Birimleri

Detaylı

MS ACCESS 2007 KURSU

MS ACCESS 2007 KURSU MS ACCESS 2007 KURSU Ücretsiz 2 0 1 4 / 2. D Ö N E M Değerli Meslekdaşımız ve stajyerimiz, MS Access 2007 kurslarımızın bu yıl ki 1. dönem kayıtları yapılacaktır. Kurslarımız, Kadıköy ve Şirinevler Eğitim

Detaylı

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TESMER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ. Ü c r e t s i z 2 0 1 1 / 3.

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TESMER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ. Ü c r e t s i z 2 0 1 1 / 3. TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KURSU Ü c r e t s i z 2 0 1 1 / 3. D Ö N E M G E N E L B İ L G İ L E R Kursumuz, Şirinevler ve Trakya Eğitim Birimlerinde bulunan özel bilgisayar sınıfında yapılmaktadır. Sınıflarımız,

Detaylı

Emin Gülmez Bilgisayar Mühendisi

Emin Gülmez Bilgisayar Mühendisi Emin Gülmez Bilgisayar Mühendisi Adres Bilgileri : Türkiye - Muğla - Bodrum - Gümbet Cep Telefonu : 90 (544) 448 19 23 E-Posta : emin_gulmez@yahoo.com info@emingulmez.com Kişisel Web Sayfası : http://emingulmez.com/

Detaylı

Agreement of Academic Cooperation. Between. Yildiz Technical University in Turkey. And. University of Sarajevo in Bosnia and Herzegovina

Agreement of Academic Cooperation. Between. Yildiz Technical University in Turkey. And. University of Sarajevo in Bosnia and Herzegovina Agreement of Academic Cooperation Between Yildiz Technical University in Turkey And University of Sarajevo in Bosnia and Herzegovina Yildiz Technical University in Turkey and the University of Sarajevo,

Detaylı

AMAÇ & SİNUWA EĞİTİM KURUMLARI İŞBİRLİĞİ İLE TEMEL / ORTA SEVİYE EXCEL 2013 EĞİTİMİ. MS Office Excel 2013. info@amacegitim.com

AMAÇ & SİNUWA EĞİTİM KURUMLARI İŞBİRLİĞİ İLE TEMEL / ORTA SEVİYE EXCEL 2013 EĞİTİMİ. MS Office Excel 2013. info@amacegitim.com AMAÇ & SİNUWA EĞİTİM KURUMLARI İŞBİRLİĞİ İLE TEMEL / ORTA SEVİYE EXCEL 2013 EĞİTİMİ MS Office Excel 2013 info@amacegitim.com AMAÇ EĞİTİM KİMDİR? Kurumumuz 2008 yılından itibaren eğitim ve danışmanlık alanlarında

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: TBT 1003

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: TBT 1003 Dersi Veren Birim: Mühendislik Fakültesi Dersin Adı: TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ Dersin Düzeyi:(Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) Dersin Kodu: TBT 003 Dersin Öğretim Dili: Türkçe Formun Düzenleme

Detaylı

Yıllık İş İstatistikleri Sanayi ve Hizmet Soru Kağıdı Hazırlanışı

Yıllık İş İstatistikleri Sanayi ve Hizmet Soru Kağıdı Hazırlanışı Yıllık İş İstatistikleri Sanayi ve Hizmet Soru Kağıdı Hazırlanışı TUİK ve TÜRMOB'un işbirlikteliği sonucunda Yıllık iş istatistikleri Sanayi ve Hizmet soru kağıtlarının hazırlanması ve gönderilmesi Web

Detaylı

KONKURSI - OGLASI JAVNI POZIV

KONKURSI - OGLASI JAVNI POZIV KONKURSI - I U skladu sa čl.80. t.4. Zakona o insolventnosti privrednih društava, stečajni upravnik obavještava stečajnog sudiju, povjerioce i sva zainteresovana pravna i fizička lica koja imaju pravo

Detaylı

Univerzitet Dţemal Bijedić u Mostaru Fakultet humanistiĉkih nauka Odsjek za turski jezik i knjiţevnost NASTAVNI PLAN I PROGRAM

Univerzitet Dţemal Bijedić u Mostaru Fakultet humanistiĉkih nauka Odsjek za turski jezik i knjiţevnost NASTAVNI PLAN I PROGRAM Univerzitet Dţemal Bijedić u Mostaru Fakultet humanistiĉkih nauka Odsjek za turski jezik i knjiţevnost NASTAVNI PLAN I PROGRAM Mostar, maj 2016 1 Prva godina PRVI SEMESTAR Red.br. Obavezni predmeti P S

Detaylı

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TESMER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ. Ücretsiz / 3.

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TESMER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ. Ücretsiz / 3. MS EXCEL 2007 KURSLARI Ücretsiz 2 0 1 2 / 3. D Ö N E M G E N E L B İ L G İ L E R Kursumuz, Beyoğlu, Kadıköy Eğitim Birimlerinde bulunan özel bilgisayar sınıflarında yapılmaktadır. Sınıflarımız,12-30 ar

Detaylı

InfoBus. Agencija Ferhadija u Novom ruhu. Godina XII Broj 114 Mart INFORMATIVNI BILTEN CENTROTRANS EUROLINES

InfoBus. Agencija Ferhadija u Novom ruhu. Godina XII Broj 114 Mart INFORMATIVNI BILTEN CENTROTRANS EUROLINES InfoBus INFORMATIVNI BILTEN CENTROTRANS EUROLINES Agencija Ferhadija u Novom ruhu Godina XII Broj 114 Mart 2015. AKTIVNOSTI InfoBus SADRŽAJ Informativni bilten kompanije Centrotrans Eurolines Godina XII

Detaylı

B T A n a l o g T r a n s m i t t e r. T e k n i k K ı l a v u z u. R e v 1. 2

B T A n a l o g T r a n s m i t t e r. T e k n i k K ı l a v u z u. R e v 1. 2 B T - 111 A n a l o g T r a n s m i t t e r T e k n i k K ı l a v u z u R e v 1. 2 1. Ö N G Ö R Ü N Ü M, Ü S T Ü N L Ü K L E R İ VE Ö Z E L L İ K L E R İ M i k r o k o n t r o l ö r t a b a n l ı BT- 111

Detaylı

UNIVERZITET U TUZLI. Filozofski fakultet. Odsjek: Turski jezik i književnost. Oblast: Turska književnost. STUDIJSKI PROGRAM II ciklusa studija

UNIVERZITET U TUZLI. Filozofski fakultet. Odsjek: Turski jezik i književnost. Oblast: Turska književnost. STUDIJSKI PROGRAM II ciklusa studija UNIVERZITET U TUZLI Filozofski fakultet Odsjek: Turski jezik i književnost Oblast: Turska književnost STUDIJSKI PROGRAM II ciklusa studija TURSKA KNJIŽEVNOST U KNJIŽEVNOHISTORIJSKOM KONTEKSTU sa primjenom

Detaylı

AMAÇ & SİNUWA EĞİTİMİ

AMAÇ & SİNUWA EĞİTİMİ AMAÇ & SİNUWA EĞİTİMİ KURUMLARI İŞBİRLİĞİ İLE İLERİ DÜZEY MS EXCEL EĞİTİMİ info@amacegitim.com Eğitmen Mustafa KORKMAZ /Proje Yöneticisi-Microsoft Office Danışmanı Mustafa KORKMAZ, Eğitimini Uludağ Üniversitesi

Detaylı

Proje Adı FİNANSMAN KAYNAĞI Tutar. a) Kentsel planlama belgeleri 103,440

Proje Adı FİNANSMAN KAYNAĞI Tutar. a) Kentsel planlama belgeleri 103,440 Proje Adı FİNANSMAN KAYNAĞI Tutar A 1 KENTSEL PLANLAMA VE PROJE BELGELERİ 331,095 2015 yılının çeyreği a) Kentsel planlama belgeleri 103,440 1 Detaylı Kentsel Planlama (DKP) Balibegovo tepesi i Kupusişte

Detaylı

MALATYA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI MAHALLİ HİZMETİÇİ EĞİTİM PLANI

MALATYA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI MAHALLİ HİZMETİÇİ EĞİTİM PLANI MALATYA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI MAHALLİ HİZMETİÇİ EĞİTİM PLANI KURS NO FAALİYETİN ADI YERİ BAŞLANGIÇ TARİHİ BİTİŞ TARİHİ SÜRESİ (SAAT) OCAK 2015 FAALİYETLERİ 2015440001 Bilgisayar Network (CCNA

Detaylı

UKAZ 0 PROGLA 'SENJU ZAKONA 0 POTVRDIVANJU SPORAZUMA IZMEDU VLADE CRNE GORE I VLADE REPUBLIKE TURSKE 0 UZAJAMNOJ POMOtI U CARINSKIM PITANJIMA

UKAZ 0 PROGLA 'SENJU ZAKONA 0 POTVRDIVANJU SPORAZUMA IZMEDU VLADE CRNE GORE I VLADE REPUBLIKE TURSKE 0 UZAJAMNOJ POMOtI U CARINSKIM PITANJIMA Na osnovu elana 95 taeka 3 Ustava Crne Gore donosim UKAZ 0 PROGLA 'SENJU ZAKONA 0 POTVRDIVANJU SPORAZUMA IZMEDU VLADE CRNE GORE I VLADE REPUBLIKE TURSKE 0 UZAJAMNOJ POMOtI U CARINSKIM PITANJIMA Proglagavam

Detaylı

MONTAJ KILAVUZU UPUTE ZA UGRADNJU

MONTAJ KILAVUZU UPUTE ZA UGRADNJU MONTAJ KILAVUZU UPUTE ZA UGRADNJU GENEL HELLIKLER Urunun dogru kullanilabilmesi ye uzun Muth. ] olmasi icin apgidaki kullanim Ozelliklerine uyulmasi taysiye edilir. OPĆE INFORMACIJE Preporučljivo je pridržavati

Detaylı

II U L U S L A R A R A S I

II U L U S L A R A R A S I MEDITERANIAN ORGANIZATION Adres: Balkanska 14, 11000 Beograd PIB: 107929227 Matični br. 20899026 Br. licence: 37/2013 Br. telefona: +381114076490 e-mail: office@mediteranian-folklore-festivals.org www.mediteranian-folklore-festivals.org

Detaylı

Hisar Okullarında Bilgisayar Dersi Dilara Vardar 2009 10

Hisar Okullarında Bilgisayar Dersi Dilara Vardar 2009 10 Hisar Okullarında Bilgisayar Dersi Dilara Vardar 2009 10 2.sınıf Çevremdeki Bilgiler Bilgisayarım Renkli Dünyam Yazmaya Başlıyorum Teknoloji ve Ben Resim Yapıyorum Kelimelerin Dünyası Teknolojik Araçlar

Detaylı

str. 16 Klub putnika - The Travel Club www.klubputnika.org Svi putnički rečnici su besplatno dostupni na sajtu.

str. 16 Klub putnika - The Travel Club www.klubputnika.org Svi putnički rečnici su besplatno dostupni na sajtu. str. 16 Klub putnika - The Travel Club www.klubputnika.org Svi putnički rečnici su besplatno dostupni na sajtu. Klub putnika - The Travel Club PUTNIČKI R(J)EČNIK TURSKI www.klubputnika.org str. 14 * IZGOVOR

Detaylı

Plan prihoda od sopstvene djelatnosti korisnika i namjenska sredstva god. Plan budžetskih sredstava god. UKUPAN PLAN god.

Plan prihoda od sopstvene djelatnosti korisnika i namjenska sredstva god. Plan budžetskih sredstava god. UKUPAN PLAN god. Broj 14 - Strana 1190 SLU@BENE NOVNE TUZLANSKOG KANTONA Petak, 28. decembar g. 428 Na osnovu ~lana 24. stav 1. ta~ka b) Ustava Tuzlanskog kantona ( Slu`bene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona, br. 7/97

Detaylı

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TESMER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ. Ü c r e t s i z 2 0 1 1 / 1.

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TESMER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ. Ü c r e t s i z 2 0 1 1 / 1. KURSU Ü c r e t s i z 2 0 1 1 / 1. D Ö N E M Değerli Meslekdaşımız ve stajyerimiz, Open Office kurslarımızın bu yıl ki 1. dönem kayıtları yapılacaktır. Kurslarımız, Beyoğlu, Kadıköy ve Şirinevler Eğitim

Detaylı

2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 1.DÖNEM 2.SINIFLAR İNGİLİZCE BDE (Bilgisayar Destekli Eğitim) DERSİ PROJE VE KAZANIM LİSTESİ

2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 1.DÖNEM 2.SINIFLAR İNGİLİZCE BDE (Bilgisayar Destekli Eğitim) DERSİ PROJE VE KAZANIM LİSTESİ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 1.DÖNEM 2.SINIFLAR İNGİLİZCE BDE (Bilgisayar Destekli Eğitim) DERSİ PROJE VE KAZANIM LİSTESİ 1 October Introduction to computer skills November Bilgisayarın temel parçalarını

Detaylı

UNIVERZITET U TUZLI. Filozofski fakultet. Odsjek: Turski jezik i književnost. Oblast: Savremeni turski jezik. STUDIJSKI PROGRAM II ciklusa studija

UNIVERZITET U TUZLI. Filozofski fakultet. Odsjek: Turski jezik i književnost. Oblast: Savremeni turski jezik. STUDIJSKI PROGRAM II ciklusa studija UNIVERZITET U TUZLI Filozofski fakultet Odsjek: Turski jezik i književnost Oblast: Savremeni turski jezik STUDIJSKI PROGRAM II ciklusa studija LINGVISTIKA TURSKOG JEZIKA sa primjenom od akademske 2012/13.

Detaylı

6. ULUSLARARASI FOLKLOR, KORO & ORKESTRA FESTİVALİ R I M I N I- S A N M A R I N O- F I R E N Z E Gioiello dell'adriatico

6. ULUSLARARASI FOLKLOR, KORO & ORKESTRA FESTİVALİ R I M I N I- S A N M A R I N O- F I R E N Z E Gioiello dell'adriatico MEDITERANIAN ORGANIZATION Adres: Balkanska 14, 11000 Beograd PIB: 107929227 Kayıt numarası: 20899026 Lisans numarası: 37/2013 Tel: +381114076490 e-mail: mediteranian.folklor.festival@gmail.com web: www.mediteranian-folklore-festivals.org

Detaylı

PROTOCOL ON INTERNATIONAL EDUCATIONAL COOPERATION. between. YILDIZ TECHNICAL UNIVERSITY Istanbul, Republic of Turkey. and

PROTOCOL ON INTERNATIONAL EDUCATIONAL COOPERATION. between. YILDIZ TECHNICAL UNIVERSITY Istanbul, Republic of Turkey. and YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İstanbul, Türkiye Cumhuriyeti ve DZEMAL BIJEDIC UNIVERSITY OF MOSTAR Mostar, Bosna-Hersek ARASINDA İMZALANAN ULUSLARARASI EĞİTİMSEL İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ Türkiye ve Bosna-Hersek

Detaylı

Bilgi Teknolojileri Kullanımı 2. Seviye [ 10 Saat ]

Bilgi Teknolojileri Kullanımı 2. Seviye [ 10 Saat ] Bilgisayar İşletmenliği kadrolarına başvurmak isteyen üniversite personelimize yönelik Bilgi Teknolojileri Kullanımı kursu açılacaktır. Kursa katılmak isteyen personelimize yönelik yapılacak olan seviye

Detaylı

Burak Yılmazsoy. Kişisel Bilgiler. Eğitim Bilgileri 1 / 7. Adres Bilgileri

Burak Yılmazsoy. Kişisel Bilgiler. Eğitim Bilgileri 1 / 7. Adres Bilgileri Burak Yılmazsoy Adres Bilgileri : Türkiye - Muğla - Yatağan - Bozüyük Ev Telefonu : 90 (252) 574 71 73 Cep Telefonu : 90 (544) 529 33 45 E-Posta : burakyilmazsoy@hotmail.com Kişisel Web Sayfası : http://www.burakyilmazsoy.com

Detaylı

Srijeda, 17. 8. 2011. godine SARAJEVO SLU@BENE OBJAVE SPISAK INSOLVENTNIH PRAVNIH I FIZI^KIH LICA SA STANJEM 30. 6. 2011. GODINE

Srijeda, 17. 8. 2011. godine SARAJEVO SLU@BENE OBJAVE SPISAK INSOLVENTNIH PRAVNIH I FIZI^KIH LICA SA STANJEM 30. 6. 2011. GODINE Godina XVIII - Broj 53 Srijeda, 17. 8. 2011. godine SARAJEVO ISSN 1512-7079 RAIFFEISEN BANK DD SARAJEVO SLU@BENE OBJAVE SPISAK INSOLVENTNIH PRAVNIH I FIZI^KIH LICA SA STANJEM 30. 6. 2011. GODINE LISTA

Detaylı

ERZİNCAN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI MAHALLİ HİZMETİÇİ EĞİTİM PLANI FAALİYET BAŞLAMA TARİHİ FAALİYET BİTİŞ TARİHİ

ERZİNCAN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI MAHALLİ HİZMETİÇİ EĞİTİM PLANI FAALİYET BAŞLAMA TARİHİ FAALİYET BİTİŞ TARİHİ NO ADI KATILACAK OLANLAR YERİ ERZİNCAN İL MİLLİ MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI MAHALLİ HİZMETİÇİ PLANI 2015240016 Office Temel Seviye görev yapan tüm 09.03.2015 20.03.2015 16.00-19.15 10 40 20 Ali DÜZGÜN - 2015240017

Detaylı

1) Visual Studio da WebSiteemlakci adında yeni bir site oluşturuyoruz.

1) Visual Studio da WebSiteemlakci adında yeni bir site oluşturuyoruz. Ödev: Daha önce veritabanını oluşturduğumuz uygulamanın sitesini yapmak. Emlakçı sitesi. Kategoriler olacak. kategorilere satılık arsa, satılık konut, kiralık ev gibi bilgiler eklenecek. ve bu kategorilerin

Detaylı

Synco 700 Isıtma Kontrol Cihazı RMH760B Boyler İşlem Sırası Kontrol Cihazı RMK770 Kullanım Talimatları

Synco 700 Isıtma Kontrol Cihazı RMH760B Boyler İşlem Sırası Kontrol Cihazı RMK770 Kullanım Talimatları B3133 Synco 700 Isıtma Kontrol Cihazı RMH760B Boyler İşlem Sırası Kontrol Cihazı RMK770 Kullanım Talimatları CE1B3133_tr 2015-03-31 Building Technologies Siemens Switzerland Ltd Building Technologies Division

Detaylı

Programın Adı: Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Proje/Alan Çalışması. Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi

Programın Adı: Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Proje/Alan Çalışması. Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi Dersin Adı Kodu: Bilgisayar II Yarıyıl Teori Uyg. Lab. Programın Adı: Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Proje/Alan Çalışması Krediler Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi I (Güz) 28 28 56 3 6 Ders Dili Türkçe Zorunlu

Detaylı

Başuzman Araştırmacı TÜBİTAK-UEKAE Bilgi Sistemleri Güvenliği Merkezi 09 NİSAN 2009

Başuzman Araştırmacı TÜBİTAK-UEKAE Bilgi Sistemleri Güvenliği Merkezi 09 NİSAN 2009 İlk YılınınArdından Ulusal Bilgi Güvenliği Kapısı Tahsin TÜRKÖZ Başuzman Araştırmacı TÜBİTAK-UEKAE Bilgi Sistemleri Güvenliği Merkezi 09 NİSAN 2009 İçerik Amaç Kuruluş aşamasındaki çalışmalar Sunulan

Detaylı

Poluhermetički klipni kompresori

Poluhermetički klipni kompresori Semi-hermetic Reciprocating s oluhermetički klipni kompresori Yarı-Hermetik istonlu ler K-00- HR TR R3a RA R7A R7C R Version Hz Semi-hermetic Reciprocating s oluhermetički klipni kompresori Yarı-Hermetik

Detaylı

İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HARCAMA BİRİMLERİ (DAİRE BAŞKANLIKLARI) 2013 YILI EĞİTİM PLAN VE PROJELERİ İCMAL TABLOSU

İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HARCAMA BİRİMLERİ (DAİRE BAŞKANLIKLARI) 2013 YILI EĞİTİM PLAN VE PROJELERİ İCMAL TABLOSU İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HARCAMA BİRİMLERİ (DAİRE BAŞKANLIKLARI) 2013 YILI EĞİTİM PLAN VE PROJELERİ İCMAL TABLOSU Sıra No: Eğitimin Konusu: Plan/Proje Sahibi Birim: Personel Sayısı: * Ticaret İşleri Dairesi

Detaylı

Microsoft Office 2010 Teknoloji Garantisi Programı. Onur Görür Office ve Bilgi Çalışanı Ürün Grubu Pazarlama Müdürü Microsoft Türkiye

Microsoft Office 2010 Teknoloji Garantisi Programı. Onur Görür Office ve Bilgi Çalışanı Ürün Grubu Pazarlama Müdürü Microsoft Türkiye Microsoft Office 2010 Teknoloji Garantisi Programı Onur Görür Office ve Bilgi Çalışanı Ürün Grubu Pazarlama Müdürü Microsoft Türkiye Amaç: Office 2010 piyasaya sürülene kadar Office satışlarına devam etmek

Detaylı

ZfWT Vol. 7, No. 2 (2015)

ZfWT Vol. 7, No. 2 (2015) ZfWT Vol. 7, No. 2 (2015) Zeitschrift für die Welt der Türken Journal of World of Turks YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE İŞ TÜRKÇESİ ÖĞRETİM PROGRAMI, DERS KİTABI VE TERİMLER SÖZLÜĞÜ DENEMESİ: BANKACILIK

Detaylı

Hazır Mamul Silo Sistemi.-3 kompartımanlı, 200 ton kapasiteli ve 5 ton direkt yükleme kapasiteli,

Hazır Mamul Silo Sistemi.-3 kompartımanlı, 200 ton kapasiteli ve 5 ton direkt yükleme kapasiteli, Hazır Mamul Siloları fotoğrafları - Silolar 2 kompartımanlı, 150 t kapasitelidir ve ek olarak 5 ton kapasiteli direkt yükleme silosu mevcuttur. Isı kaybını ve transferini minimuma indirmek için silolarda

Detaylı

İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HARCAMA BİRİMLERİ (DAİRE BAŞKANLIKLARI) 2014 YILI EĞİTİM PLAN VE PROJELERİ İCMAL TABLOSU

İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HARCAMA BİRİMLERİ (DAİRE BAŞKANLIKLARI) 2014 YILI EĞİTİM PLAN VE PROJELERİ İCMAL TABLOSU Sıra No: Eğitimin Konusu: Plan/Proje Sahibi Birim: Personel Sayısı: * Ticaret İşleri Dairesi Başkanlığı 8 * Strateji Geliştirme Dai. Bşk. 5 1 * Çevre Kor. Ve Kont. Dai.Bşk. 64 * Su İsale ve Dağıtım Dai.

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

ÖDEME TALEP FORMU GIDA, TARIM VE HAYVANCLIK İL MÜDÜRLÜĞÜNE İZMİR

ÖDEME TALEP FORMU GIDA, TARIM VE HAYVANCLIK İL MÜDÜRLÜĞÜNE İZMİR ÖDEME TALEP FORMU GIDA, TARIM VE HAYVANCLIK İL MÜDÜRLÜĞÜNE İZMİR Ek listede belirtilen makine ve ekipman alımlarına ilişkin faaliyetleri Hibe Sözleşmesi hükümlerine uygun olarak gerçekleştirdiğimizi; ilgili

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Temel Bilgi Teknolojileri ENF101 1. 4+0 4 4

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Temel Bilgi Teknolojileri ENF101 1. 4+0 4 4 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Temel Bilgi Teknolojileri ENF101 1. 4+0 4 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze

Detaylı

Programın Adı: Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Proje/Alan Çalışması. Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi

Programın Adı: Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Proje/Alan Çalışması. Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi Dersin Adı-Kodu: Bilgisayar II Yarıyıl Teori Uyg. Lab. Programın Adı: Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Proje/Alan Çalışması Krediler Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi I (Güz) 28 28 - - - 56 3 6 Ders Dili Türkçe

Detaylı

PORTFOLYO. DEJAN BATRİÇEVİÇ GRAFİK TASARIMCI batric.mne@gmail.com İZMİR TÜRKİYE

PORTFOLYO. DEJAN BATRİÇEVİÇ GRAFİK TASARIMCI batric.mne@gmail.com İZMİR TÜRKİYE PORTFOLYO DEJAN BATRİÇEVİÇ GRAFİK TASARIMCI batric.mne@gmail.com İZMİR TÜRKİYE ÖDÜLLER DEJAN BATRİĆEVİĆ 11/08/1990 +90 531 427 47 43 batric.mne@gmail.com EĞİTİM 2005 2009 Güzel sanatlar lisesi Petar Lubarda,

Detaylı

Birey Okulları Office 365

Birey Okulları Office 365 Birey Okulları Office 365 Birey Okulları Microsoft ile Office 365 Exchange Plan 1 anlaşması sağlamıştır. Peki Office 365 nedir? Birey Office 365, Microsoft tarafından sağlanan e-posta (adsoyad@bireyokullari.com)

Detaylı

Bülten Başlığı. Birincil Yazı Başlığı. İkincil Yazı Başlığı. İş Adı. İlgi çeken özel konular: Bu sayıda:

Bülten Başlığı. Birincil Yazı Başlığı. İkincil Yazı Başlığı. İş Adı. İlgi çeken özel konular: Bu sayıda: İş Adı Bülten Başlığı Cilt 1, Sayı 1 Bülten Tarihi Birincil Yazı Başlığı İlgi çeken özel konular: Burada ilginizi çeken konuyu kısaca vurgulayın. Burada ilginizi çeken konuyu kısaca vurgulayın. Burada

Detaylı

GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ AKTS

GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ AKTS GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ AKTS Dersin Adı Bilgisayara Giriş Dersin Kodu BİL104 Dersin Türü Zorunlu Dersin Seviyesi Lisans Dersin AKTS kredisi 6 Haftalık Ders

Detaylı

Đçten Yanmalı Motor Tasarımı

Đçten Yanmalı Motor Tasarımı 1-Tasarımda kıyas yapılacak motor seçimi 2- Sayfa 86 dan 99 a kadar ısıl analiz yapılacak Uygulama-1 Motor hacmi 1298 cc 1000 rpm Sıkıstırma oranı (ε) 10 2000 rpm Ne 64 kw/6000 rpm Uygulanacak Motor 3000

Detaylı

240 ton/saat kapasiteli montajı tamamlanmış Asfalt Plentinin havadan görünüşü. Fotografija iz zraka novog postrojenja kapaciteta 240 t/h.

240 ton/saat kapasiteli montajı tamamlanmış Asfalt Plentinin havadan görünüşü. Fotografija iz zraka novog postrojenja kapaciteta 240 t/h. Elek ünitesi yerine, değiştirme klepe sistemli 240 ton/saat kapasiteli Asfalt Plenti. Bu sistem, sıcak agreganın herhangi bir sıcak siloya (3 silodan birine) yönlendirilmesi imkanını verir. Postrojenje

Detaylı

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 1983 MİL Lİ TA IM SEÇ ME LE Rİ Al man ya, Wi es ba den 1983 Av ru pa Şam pi yo na sı için mil li ta kım seç me le ri, yi ne ba zı yö ne ti ci le rin is te

Detaylı

dizayn 9900 0,19 0,22 oluruz web dizayn 1300 0,78 1,76 dızayn boru 10 0,09 0,29 ofis dizayn 590 0,66 1,28 eczane dizayn 260 0,15 0,4 dizayn grup 2400

dizayn 9900 0,19 0,22 oluruz web dizayn 1300 0,78 1,76 dızayn boru 10 0,09 0,29 ofis dizayn 590 0,66 1,28 eczane dizayn 260 0,15 0,4 dizayn grup 2400 dizayn 9900 0,19 0,22 oluruz web dizayn 1300 0,78 1,76 dızayn boru 10 0,09 0,29 ofis dizayn 590 0,66 1,28 eczane dizayn 260 0,15 0,4 dizayn grup 2400 0,12 0,09 fuar dizayn 210 0,63 3,28 mutfak dizayn 320

Detaylı

Üniversite (Ön Lisans) Afyon Kocatepe Üniversitesi 3.34 / 4

Üniversite (Ön Lisans) Afyon Kocatepe Üniversitesi 3.34 / 4 Burak Yılmazsoy Adres Bilgileri : Türkiye - Muğla - Yatağan - Bozüyük Ev Telefonu : 90 (252) 574 71 73 Cep Telefonu : 90 (544) 529 33 45 E-Posta : burakyilmazsoy@hotmail.com Kişisel Web Sayfası : http://www.burakyilmazsoy.com

Detaylı

HABERLEŞME VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ

HABERLEŞME VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ HABERLEŞME VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ GİRİŞ Haberleşme ve İletişim Teknolojisi HİT, bu alanda önceki yıllara ait bilgilerin devamı ve genişlemiş halidir. Bu derste öğrenciler, bilgisayar ve donanımları (DVD,

Detaylı

ERZİNCAN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2016 YILI MAHALLİ HİZMETİÇİ EĞİTİM PLANI FAALİYET BİTİŞ TARİHİ FAALİYET BAŞLAMA TARİHİ BAŞLAMA VE BİTİŞ SAATLERİ

ERZİNCAN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2016 YILI MAHALLİ HİZMETİÇİ EĞİTİM PLANI FAALİYET BİTİŞ TARİHİ FAALİYET BAŞLAMA TARİHİ BAŞLAMA VE BİTİŞ SAATLERİ ADI KATILACAK OLANLAR YERİ TU) 2016240001 İngilizce (A1) (Beginner/ Elementary) görev yapan yönetici öğretmen ve diğer 15.02.2016 09.04.2016 16.00 19.15 41 164 30 1.2 vize 1 Final ve 1 Sunu yapılır, 70

Detaylı

OTOMOTİV ÜRÜN LİSTESİ

OTOMOTİV ÜRÜN LİSTESİ OTOMOTİV ÜRÜN LİSTESİ 2013 FEVZI CAKMAK MAH.BUSAN OZEL ORG.SAN..BOLG.KOSGEB CD. 10645 SK. NO:27 KARATAY KONYA / TURKEY PHONE : +90 332 345 16 03 - +90 332 345 16 57 FAX : +90 332 345 18 09 WEB SITE : http://www.hatveotomotiv.com

Detaylı

ALTERNATÖR KONJEKTÖRLER

ALTERNATÖR KONJEKTÖRLER SNR-2750 Ürün Grubu: Bosch Tipi Volt: 14,5V 119734211 Kullanıldığı Yerler : MERCEDES-BENZ C180, E210, AUDIO PEUGEOT 306 BMW 316, 320, 520 SNR-2755 Ürün Grubu: Bosch Tipi Volt: 14,5V 145225 Kullanıldığı

Detaylı

A. Alper Demirci. Kişisel Bilgiler. Eğitim. Web-Grafik Tasarım / İçerik Üretimi Düzelti-Çeviri ÖZGEÇMİŞ

A. Alper Demirci. Kişisel Bilgiler. Eğitim. Web-Grafik Tasarım / İçerik Üretimi Düzelti-Çeviri ÖZGEÇMİŞ ÖZGEÇMİŞ A. Alper Demirci Web-Grafik Tasarım / İçerik Üretimi Düzelti-Çeviri x. Sokak, No: x, Daire: x, Semt / İzmir 0xxx xxx xx xx aalperdemirci@gmail.com http://alperdemirci.com Kişisel Bilgiler Doğum

Detaylı

WIP komplett. Wirtschaftssprache Deutsch Interkulturelles Lernen Praktische Anwendung für Drittstaatsangehörige

WIP komplett. Wirtschaftssprache Deutsch Interkulturelles Lernen Praktische Anwendung für Drittstaatsangehörige Dieses Projekt wird durch den Europäischen Integrationsfonds und das Bundesministerium für Inneres kofinanziert WIP komplett Wirtschaftssprache Deutsch Interkulturelles Lernen Praktische Anwendung für

Detaylı

GEZE klizni sistemi. Filigranska tehnika za visoka opterećenja BEWEGUNG MIT SYSTEM

GEZE klizni sistemi. Filigranska tehnika za visoka opterećenja BEWEGUNG MIT SYSTEM GEZE Tehnika vrata GEZE klizni sistemi Filigranska tehnika za visoka opterećenja Više od 100 godina iskustva u oblasti kliznih sistema BEWEGUNG MIT SYSTEM Strana Sadržaj 4 5 Informacije o proizvodu Klasifikacija

Detaylı

İNGİLTERE PAZARINDA SON GELİŞMELER

İNGİLTERE PAZARINDA SON GELİŞMELER T.C. LONDRA BÜYÜKELÇİLİĞİ Kültür ve Tanıtma Müşavirliği İNGİLTERE PAZARINDA SON GELİŞMELER 16 Mayı s 2005 ÖZET REZERVASYON SAYISI DESTİNASYONLAR ORTALAMA FİYATLAR TUR OPERATÖRLERİ TATİL YÖRELERİ-TÜRKİYE

Detaylı

A K A D 1 9 9 8 NAD R GÖRÜLEN NTRATORAS K TÜMÖRLER SEMPOZYUMU. 07-09 May s 2010 Gaziantep THE ANATOLIAN. Hotel GAZİANTEP

A K A D 1 9 9 8 NAD R GÖRÜLEN NTRATORAS K TÜMÖRLER SEMPOZYUMU. 07-09 May s 2010 Gaziantep THE ANATOLIAN. Hotel GAZİANTEP NTRATORAS K TÜMÖRLER 07-09 May s 2010 Gaziantep THE ANATOLIAN GAZİANTEP Hotel De erli Meslektafllar m, Akci er Kanserleri Derne i olarak Anadolumuzun güzide flehirlerinde bilimsel toplant lar düzenlemek

Detaylı

Google Dokümanları Kullanmak

Google Dokümanları Kullanmak Google Dokümanları Kullanmak 1. Kullanıcı Girişi ve Genel Ayarlar Google ana sayfasındaki Dokümanlar bağlantısından veya docs.google.com web bağlantı adresinden kullanıcı girişi yapabilir ve Dokümanlar

Detaylı

Kako firme koriste faktoring

Kako firme koriste faktoring Kako firme koriste faktoring Studije slučajeva S t u d i j e s l u č a j e v a s u p r e u z e t e o d F a c t o r C h a i n I n t e r n a t i o n a l w w w. f c i. n l Proizvođači turskih ćilima koriste

Detaylı

Bilten za novine / BA Oktobar 2013

Bilten za novine / BA Oktobar 2013 Bilten za novine / BA Oktobar 2013 Izložba pod nazivom Ništavilo Metina Güçlüa, jednog od najistaknutijih savremenih umjetnika, bit će predstavljena ljubiteljima umjetnosti u Sarajevu. Izložba pod nazivom

Detaylı

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 22-11-2013 Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU İş bu rapor, Galata Yatırım A.Ş. tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu nun 12/02/2013 tarihli ve 5/145 sayılı kararında yer alan; payları ilk kez halka

Detaylı

ÜSKÜP BELGRAD - A/1 OTOBÜS

ÜSKÜP BELGRAD - A/1 OTOBÜS ÜSKÜP BELGRAD - A/1 OTOBÜS 5* MARRIOTT Plostad Makedonija 7, Skopje 4* SILEKS Sv. Stefan, Ohrid +389 46 277 300 4* M NIKIC bb Kralja Nikole, Podgorica Podgorica +382 78 115 550 4* ERO Dr Ante Starčevića,

Detaylı

Artı. Kurumsal e-posta. Dosya Paylaşımı. Her Yerden Erişim. Teknik Destek. Finansal olarak yedekli SLA. Basit BT Yönetimi. HD Video Konferans

Artı. Kurumsal e-posta. Dosya Paylaşımı. Her Yerden Erişim. Teknik Destek. Finansal olarak yedekli SLA. Basit BT Yönetimi. HD Video Konferans Kurumsal e-posta Dosya Paylaşımı Artı HD Video Konferans Office Masaüstü uygulamaları Office Web uygulamaları Office Mobil Her Yerden Erişim Teknik Destek Basit BT Yönetimi Finansal olarak yedekli SLA

Detaylı

Denetleme Kurumu. İnternet Sitesi Erişim. im İstatistikleri

Denetleme Kurumu. İnternet Sitesi Erişim. im İstatistikleri Bankacılık k Düzenleme D ve Denetleme Kurumu İnternet Sitesi Erişim im İstatistikleri Bilgi Yönetimi Y Dairesi.. Sayı - BDDK İnternet Sitesi Erişim İstatistikleri Raporu.. BDDK İnternet Sitesinde Genel

Detaylı

BELGRAD ÜSKÜP A/1 OTOBÜS

BELGRAD ÜSKÜP A/1 OTOBÜS BELGRAD ÜSKÜP A/1 OTOBÜS OTEL GİRİŞ : OTEL ÇIKIŞ : 17 Eylül 2016 Cumartesi 4* Hotel Holiday Inn Španskih boraca 74, Beograd +381 11 3100000 4* Hotel City Vukovarska bb, Mostar 88000 +387 36 349-090 4*

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı