MART 2014 / 10. Sayı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MART 2014 / 10. Sayı"

Transkript

1 MART 2014 / 10. Sayı 1

2 İçindekiler 2 İçindekiler 42 Okan Koleji Ortaokulu 3 Öğretmen-ce Paylaşımlar.. 43 Yabancı Diller 7 Okan Koleji Anaokulu 48 Sözel Bölüm 8 Tuzla Anaokulu 51 Sayısal Bölüm 10 Ataşehir Anaokulu 59 Uygulamalı Dersler 11 Dragos Anaokulu 63 Okan Koleji Lisesi 13 Yabancı Diller 64 Yabancı Diller 23 Uygulamalı Dersler 65 Sözel Bölüm 25 Okan Koleji İlkokulu 71 Sayısal Bölüm Sınıflar 77 Uygulamalı Dersler Sınıflar 80 Kütüphane Sınıflar 82 Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi Sınıflar 29 Yabancı Diller 37 Sayısal Bölüm 38 Uygulamalı Dersler 2

3 Öğretmen-ce Paylaşımlar 3

4 Öğretmen-ce Paylaşımlar BİR IBPYP ( Uluslararası Bakalorya İlkyıllar Programı) SINIFINDA NELER OLUYOR? YAPISALCI YAKLAŞIM VE SORGULAMA Tuna Mengü Okan Koleji Eğitim ve IBPYP Koordinatörü- IBO Resmi Eğitmeni Eğitimciler olarak, öğrencilerin olası öğrenmelerini arttırmak için sınıf içinde kullanılacak çalışmalar geliştirir ve müfredat üzerinde çalışırız. Ancak öğrencilerin ne öğrendiklerini kontrol etmek hemen hemen imkansızdır. Her öğrencinin anlamı ararken izlediği yol farklıdır. Her ne kadar eğitimciler tüm öğrencilerin aynı kavramları aynı zamanda öğrenmelerini sağlamak amacıyla ders planları ve müfredat geliştirseler de, her öğrenci yine de bilişsel süreçlerini kullanarak kendi bireysel anlamalarını oluşturur. Diğer bir deyişle, eğitimciler olarak öğrettiğimiz şeyler üzerinde güçlü bir kontrolümüz vardır ancak öğrencilerin öğrendikleri üzerinde ki kontrolümüz çok azdır. Önceliklerimizi, öğrencilerin aynı kavramları öğrenmelerini sağlamak yerine öğretmen yaklaşımlarımızı daha iyi hale getirmek için öğrencilerin anlamalarını daha iyi analiz etme şeklinde belirlersek, bu öğrenmenin artması adına eğitimde yapılacak reform için atılmış önemli bir adım olacaktır. Anlama için yapılan araştırmalar öğrencileri motive eder. Öğrenciler bir fikir, bir konu veya tüm bir disiplin hakkında daha fazla şey öğrenmek istediklerinde, sınıfta yapılan araştırmalara, tartışmalara ve tek başlarına yaptıkları çalışmalara bilişsel enerjilerini daha fazla katarlar. Yapılandırıcı Yaklaşım IBPYP nin (Uluslar arası bakalorya İlkyıllar Programı) ruhunu oluşturur. Yapısalcılık teoride kulağa her ne kadar basit gelse de, birçok öğretmen yapısalcı sınıflar oluşturmada çeşitli engellerle karşılaşmaktadır. Oysa yapısalcı yaklaşım, öğrencileri konuşmaya ve düşünmeye teşvik eder. Yapısalcı sınıf kavramı, en güçlü eğitim kuramlarından bilişsel boyut (Gardner, 1985) teorisinden gelmektedir. Bu kuram, etkili öğrenmenin gerçekleşmesi için öğrencinin kendi bilgisini oluşturmasını ve öğretmenlerin eğitim yöntemlerini, anlamaya yönelik geliştirmeleri gerektiğini savunmaktadır. Bilgiyi öğrenciye aktarmaktansa, öğretmen öğrencinin gerekli bağlantıları kurması için bir rehber veya yardımcı rolü üstlenmelidir. Ancak Courtney Cazden in (1988) bu vizyon için dediği gibi, Öğretmenin hazırladığı test sorularına cevap vermektense yeni fikirlerin üretildiği bir sınıfı hayal etmek kolaydır Hayal etmek kolaydır da, gerçekleştirmesi güçtür. Bu yaklaşımın benimsendiği bir sınıfta öğretmen ve öğrencinin neler yaptığına bakmamız Uluslararası Bakalorya İlkyıllar Programını da daha iyi anlamamıza yardımcı olacaktır. İlk olarak, bir IBPYP sınıfında öğretmenler öğrencilerin bakış açılarını bulur ve değer verirler. Öğrencilerin kavramlar hakkında ne düşündüklerini bilmek, onların ihtiyaç ve ilgilerine dayanan dersleri hazırlamamıza ve öğretimi farklılaştırmamıza yardımcı olur. İkinci olarak, öğretmenler öğrencilerin varsayımlarına meydan okurlar. Yaş seviyeleri ne olursa olsun tüm öğrenciler sınıfa dünyanın nasıl işlediğine dair kendi tecrübelerine dayanarak şekillendirdikleri bakış açıları ile gelirler. Eğitimciler, öğrencilerin o anki varsayımlarına meydan okuyan bilginin yapılandırıl- 4

5 Öğretmen-ce Paylaşımlar masına izin verirlerse öğrenme gerçekleşir. Sadece öğrencilere ne bildiklerini düşündüklerini ve bunu neden bildiklerini düşündüklerini sorarsak biz ve onlar varsayımların karşısında durabiliriz. Üçüncü olarak, IBPYP sınıfında öğretmenler öğrencilerin müfredatla gerçek hayat arasındaki ilgiyi görebilmelerinin bir zorunluluk olduğunun farkındadırlar. Öğrenciler bu ilintiyi günlük aktivitelerinde gördüklerinde, öğrenmeye olan ilgileri büyür. Dördüncü olarak, yapılandırıcı öğretmenler derslerini küçük bilgi parçacıklarının değil büyük fikirlerin etrafında yapılandırırlar. Öğrencileri bütüne maruz bırakmak, bütünü anlamaları konusunda incelik kazanırken onların ilgili parçaları belirlemelerinde yardımcı olur. Son olarak IBPYP öğretmenleri öğrenci değerlendirmelerini ayrı bir olay olarak değil, günlük sınıf araştırmaları bağlamında yaparlar. Öğrenciler bilgilerini her gün farklı yollarla gösterirler. Anlamayı, sadece kağıt-kalem değerlendirmeleri şeklinde ölçülebilecek bir şey gibi tanımlamak tüm akademik çalışmalar, zeka, yaratıcılık, güvenilirlik ve bilgi hakkında yanlış ve yararlı olmayan efsanelerin sürmesine neden olur. Peki Yapısalcı bir sınıfta öğrenciler neler yapmaktadırlar? Öğrenciler Kendilerini Öğrenme Sürecinde Etkin Katılımcılar Olarak Görürler. Daha fazla öğrenme isteği gösterirler. Akranlarıyla işbirliği yapmayı ve ortaklaşa çalışmayı isterler. Kendilerine güvenirler, fikirler eklemekte, risk almakta ve sağlıklı bir şüphecilik göstermekte isteklilik sergilerler. Bireylere ve farklı bakış açılarına saygı gösterirler. Öğrenciler Öğrenmeye Davetiye yi Kabul Eder ve Keşif Sürecine Çabucak Dahil Olurlar. Merak sergiler ve gözlemlere kafa yorarlar. Kendi fikirlerini denemek ve bu konuda kararlı olmak için fırsat ve zaman yakalarlar. Öğrenciler Sorgulama Yapmayı Planlar ve Gerçekleştirirler. Kendilerine ne yapacaklarının söylenmesini beklemeden, fikirlerini denemek için yollar ararlar. Fikirlerini doğrulama ve geliştirme için yöntemler planlarlar. Materyalleri ilgiyle ele alarak, bilgiyi gözlemleyerek, ölçerek ve kaydederek sorgulamalar gerçekleştirirler. Öğrenciler Çeşitli Yöntemler Kullanarak İletişim Kurarlar. Fikirleri çeşitli yollarla ifade ederler: günlükler, haber verme, çizme, grafik, tablo vb. Öğrenciler Açıklamalar ve Çözümler Önerir ve Bir Dizi Kavram İnşa Ederler. Hem önceki deneyimlerinden hem de süregelen sorgulamanın bir sonucu olarak kazanılmış bilgi birikiminden açıklamalar sunarlar. Kendi sorularını gidermek için soruşturmalar kullanırlar. Bilgiyi sınıflandırır ve neyin önemli olduğuna karar verirler. Bilgi birikimi edindikçe, açıklamaları gözden geçirmeye ve yeni fikirleri göz önünde bulundurmaya isteklidirler. Öğrenciler Sorular üretirler. Onları, daha çok soru ve fikir üreten ya da yeniden tanımlayan soruşturmalara yönlendiren soruları kullanırlar. 5

6 Öğretmen-ce Paylaşımlar Öğrenciler Kendi Çalışmalarını Eleştirirler. Kendi çalışmalarını değerlendirmek için kalite göstergeleri yaratır ve kullanırlar. Yetişkinler ve akranlarıyla dönüşümlü düşünürler. Sorgulamanın gerçekleştiği sınıflarda vurgu, çocukların kendileri için en iyi öğrenme yollarını bulmalarına izin vermek ve yardım etmektedir. Sorgulamanın kesin bir felsefesi vardır, ancak her sınıfta farklılık gösterebilir. Olması gereken her sınıfın öğretmenlerinin, ortamının, öğrencilerinin birbirine benzemesi değil, öğrenme içeriğinin birbirinden farklı olmasıdır. Sınıfta sorgulamanın işleyebilmesi için öğretmenlerin de kendi profesyonel yaşamlarında birer sorgulayıcı olmaları gerekmektedir ve bundan dolayı da asla tek bir doğru sorgulama müfredatı yapma yolu ve yine bir tek doğru PYP sınıfı olamaz. Kaynaklar Making It Happen IBO Beck, I. L., McKeown, M. G., Hamilton, R. L., & Kucan, L. (1997). Questioning the author: An approach for enhancing student engagement with text. Newark, DE: International Reading Association. Bruner,J Actual Minds, Possible Worlds USA Harvard University Press Short, K Curriculum As Inquiry Stenhouse Publishers 6

7 Anaokulu Tuzla Anaokulu Ataşehir Anaokulu Dragos Anaokulu Yabancı Diller Uygulamalı Dersler 7

8 Anaokulu Tuzla Anaokulu 3-4 Yaş Bulut Sınıfı: IBPYP Benimle Arkadaş Olur musun? ünitesi Oyun ve Hareket etkinliği çalışmasında,öğrencilerimizle balonlar eşliğinde dans ettik. Bu etkinlik sonucunda öğrencilerimizin birbirlerine daha yakınlaştığı ve Arkadaşlık kavramını daha iyi sorguladıklarını gözlemledik. Serbest zaman etkinliğinde; Yap-bozlarla oynayarak birbirimize yapbozların renklerini söyledik. Bu etkinlikte materyallerimizi arkadaşlarımızla paylaşarak, çeşitli renkleri eğlenerek öğrendik. 4-5 Yaş Ay Sınıfı: IBPYP sorgulama ünite çalışmamızda Dünyanın İşleyişi Disiplinler üstü Teması altında Canlılar ünitesini Sorgulamaya başladık. Çeşitli varlıkların bulunduğu resimleri inceleyerek öğrencilerimizle canlı-cansız gruplama çalışması yaptık. Gezi-Gözlem etkinliğinde; Çevremiz de gördüğümüz çeşitli yaprakları toplayarak sınıfımıza getirdik. Sanat etkinliği çalışmamızda hem yaprakları inceledik hem de baskı çalışması yaparak keyifli zaman geçirdik. 8

9 Anaokulu 5-6 Yaş Güneş A Sınıfı: IBPYP sorgulama ünite çalışmamızda Dünyanın İşleyişi disiplinler üstü teması altında Mevsimler ünitesi sorgulamaya başladık. Öğrencilerimiz mevsimlerle ilgili bilmek istediklerini Bilmek İstiyorum, Biliyorum, Öğrendim tablosuna yapıştırırken yeni bilgiler edinecekleri için çok heyecanlıydılar. IBPYP sorgulama ünite çalışmasında Güneş in Dünya etrafında dönmesiyle mevsimlerin, Dünya nın kendi etrafında dönmesiyle ise gece gündüzün oluştuğunu öğrendik. Her öğrencimizin Gece gündüz kartları hazırlanmasına rehberlik ederek bu oluşumun nasıl gerçekleştiğini sunum yaparak ifade etmelerini sağladık. IBPYP Sorgulama Ünite Çalışması Fen-Matematik etkinliğinde Sonbahar ağaçlarını boyayarak ağacın üstünde yazılan rakam kadar yaprak çizdik. Bu etkinlikte nesneleri rakamlarla bire bir eşleştirmeyi öğrendik. 5-6 Yaş Güneş B Sınıfı: Diş Haftası nedeniyle Dentİstanbul Hastanesinden Diş Hekimleri okulumuzu ziyaret ettiler. Yaptıkları muayene de Diş Sağlığı hakkında bilgiler vererek, Nasıl diş fırçalamamız gerektiğini anlattılar. 9

10 Anaokulu Ataşehir Anaokulu 3-4 Yaş Gökkuşağı Sınıfı: IBPYP Renkler Ünitemizde Doğadaki renkleri sorgulayarak öğrenmeye başladık. Ağacımızın dallarına uygun renklerde ki yaprakları yapıştırırken bilmediğimiz ne kadar çok renk olduğunun farkına vardık. İşbirliği içerisinde yaptığımız grup çalışmamızda ana ve ara renkleri öğrendik. IBPYP Sorgulama Ünitesi; Renkler çalışmasında renkli düğmelere dokunarak boyutlarını inceledik ve düğmeleri renklerine göre ayrıştırdık. Kare üçgen şekillerini öğrendik. Sınıfımızda bu şekillere benzeyen nesneleri bulduk ve bir resim çerçevesi hazırladık. 4-5 Yaş Ay Sınıfı: Öğrendiğimiz renkleri pekiştirmek amacıyla sarı renk partisi yaptık. Eğlenceli oyunlar oynayarak müzik eşliğinde dans ettik. Sarı renginde olan nesne ve canlılar hakkında sohbet ederek sanat etkinliği çalışmasında rulo ve artık materyallerden sevimli arılar yaptık. İnteraktif öğrenme ortamında Vücudumuzun bölümlerini öğrenirken ses,ritm ve görsel olarak öğrenmenin keyifli halini yaşadık. 10

11 Anaokulu 5-6 Yaş Güneş Sınıfı: PYP Mevsimler ünitemizde Girişimcilik, Bilinçli Tüketici olma ve Yaratıcı düşünmeye yönelik dört mevsim ağacı yaptık. Artık materyallerle İlkbahar, Yaz, Sonbahar, Kış mevsimlerini hayal gücümüzü kullanarak tasaradık ve grup çalışmasıyla kendi yeni yıl takvimimizi oluşturduk. Dragos Anaokulu 3-4 Yaş Bulut Sınıfı: IBPYP Sorgulama Ünite Çalışması Renkler ile bağlantılı olarak grapon kâğıtlarını kullanarak yırtma yapıştırma tekniğiyle renkler ağacımızı oluşturduk. Renklerin dansı adlı etkinliğimizde ise ara renklerin nasıl oluştuğunu gördük. Oluşturduğumuz ararenklerle resim yaptık ve daha sonra dramamızı canlandırdık. Mandalları ipe dizme ve oyun hamurlarıyla oynarken çok eğlenceli zaman geçirdik. Bu çalışmalarımızda sayı sayma,renk kavramı ve örüntü kurmayı öğrenerek aynı zamanda küçük kaslarımızı da geliştirmiş olduk. 4-5 Yaş Bulut Sınıfı: IBPYP Sorgulama Ünite Çalışması Dünya nın İşleyişi Canlılar konusu ile orantılı olarak dergilerden kestiğimiz canlı/cansız varlıkların resimlerinden oluşturduğumuz proje çalışmamızı arkadaşlarımıza keyifle sunduk.sunumumuzu yaparken öğrendiğimiz bilgileri hem pekiştirmiş olduk hem de sunum yapma becerimizi geliştirdik. 11

12 Anaokulu Tutum, Yatırım ve Yerli Malları haftasında; Ülkemizde üretilen sebze ve meyvelerin nerelerde yetiştiğini Türkiye Haritası üzerinde inceleyerek öğrendik. Okulumuzda meyve taçlarımızı yapıp hep beraber eğlenerek keyifli vakit geçirdik. 5-6 Yaş Güneş Sınıfı: IBPYP Mevsimler ünitesinde Mevsimlerin nasıl oluştuğunu ve mevsimsel özellikleri öğrendikten sonra En Sevdiğim Mevsim adlı grafik çalışması yaptık. Bu çalışmayı yaparken hem Matematik becerilerimizi geliştirdik hem de grafik tasarımı yapmayı öğrendik. Öğrencilerimizin evden getirdikleri kıyafetler ile okul arkadaşlarımıza sınıfımızda gerçekleştirdiğimiz defilede Mevsimlerin özelliklerine göre neler giymemiz gerektiğini yaşayarak öğrendik. Okuma yazmaya hazırlık çalışmalarımızda öğrendiğimiz seslerin sembollerini önce balonlara yerleştirdik, çalan müzik eşliğinde dans ederek balonları patlattık, hem eğlendik hem öğrendik. Bu çalışmamızda Balonların içinden çıkan ses sembollerini panoya yerleştirerek öğrendiklerimizi pekiştirmiş olduk. 12

13 Anaokulu Okuma Yazma Hazırlık Çalışmasında; Öğrendiğimiz sesleri tekrar ederek sesin yazılış yönlerine uygun olarak traş köpüğünün üzerine ses yazma çalışmaları yaptık. IBPYP Sorgulama Ünite Çalışması Dünyanın İşleyişi Disiplinler Üstü Teması doğrultusunda mevsimlerin nasıl oluştuğu ve bir yılda kaç mevsim olduğunu öğrendik. Öğrencilerimizle mevsimler ünitesinde öğrendiklerimizi Mevsim Ağacı isimli grup çalışmasıyla ifade ederek pekiştirmelerini sağladık. Yabancı Diller TUZLA ANAOKULU Güneş A sınıfı ile İngilizce deslerimizde There was an Old Lady hikayesi okunup izlenildikten sonra,old Lady nin resmi çizildi. Güneş A sınıfı,native Öğretmeni Mariana Teacher ile The Monster Pet adlı kitap okuduktan sonra, çocuklarla birlikte sevimli canavarların kuklaları yapılıp, kuklalar çocuklar tarafından oynatıldı. 13

14 Anaokulu IBPYP Sorgulama Ünite Çalışması; Kim Olduğumuz Disiplinler üstü teması kapsamında Güneş A sınıfı Meyve salatası yaptı. Çocuklar tarafından 5 Duyu organı ve işlevi sorgulandı. IBPYP Sorgulama Ünite Çalışması; Kim Olduğumuz ünitesine dair çocuklarla birlikte 5 duyu organları kesildi. Çocuklar duyu organlarının işlevini ifade ederek insan vücudunda uygun yere yapıştırdılar. IBPYP Sorgulama Ünite Çalışması Dünyanın İşleyişi Disiplinler üstü teması altında; çocuklar tarafından Mevsimler ünitesi sorgulanmaya başlandı. Oluşturulan 4 Mevsim köşesinde çocuklar tarafından mevsime ait objeler kullanılarak hangi mevsim olduğu tahmin edildi. 14

15 Anaokulu Kırmızı renk partisinden bir gün önce, partiye giriş davetiyeleri dağıtıldı. Parti günü çocuklarla birlikte kahvaltıya inildiğinde; çocuklar masa düzeninin kırmızıdan oluştuğunu gördükleri zaman çok şaşırdı. Çocuklar tarafından bardak-tabak-çatal vb. materyaller İngilizce olarak ifade edildi. Uluslararası proje olan aylık derginin birinci sayısını hazırlarken çocuklar en sevdiği hikayenin kartlarını oluşturup birbirlerine anlattılar. IBPYP Sorgulama Ünite Çalışması Dünyanın İşleyişi Disiplinler üstü teması altında; Mevsimler ünitesi sorgulanmaya başlandı. Çocuklar tarafından bahçeden kurumuş yapraklar toplanarak sonbahar ağacı oluşturuldu. Renkleri öğrenen çocuklar, öğretmenlerinin saçının rengini gördüklerinde çok şaşırdılar. 15

16 Anaokulu Kırmızı renk partisinde birbirinden eğlenceli yarışmalar ve oyunlar ile çocuklar eğlencenin tadını çıkarttı. Kırmızı renk partisinden bir gün önce, partiye giriş davetiyeleri dağıtıldı. Parti günü çocuklarla birlikte kahvaltıya inildiğinde; çocuklar masa düzeninin kırmızıdan oluştuğunu gördüklerinde çok şaşırdılar ve mutlu oldular. Çocuklar kırmızı renkli kutunun içinde ki farklı nesneleri çekip arkadaşlarına ne olduğunu sordular. Kırmızı renk partisi gününde çocuklarla birlikte kahvaltıya inildi; çocuklar masa düzeninin kırmızıdan oluştuğunu gördüklerinde çok şaşırdılar ve mutlu oldular. Ardından çocuklar tarafından kırmızı renkge ait sanatsal etkinlikler tamamlandı. 16

17 Anaokulu IBPYP Sorgulama Ünite Çalışması; Kim Olduğumuz Disiplinler üstü teması kapsamında Güneş A sınıfı Meyve salatası yaptı. Çocuklar tarafından 5 Duyu organı ve işlevi sorgulandı. Circle Time etkinliğimizde çocuklar öğretmenin yönergeleri doğrultusunda hareketleri yaparak derse hazırlandılar. IBPYP Sorgulama Ünite çalışmasında çocuklar dergilerden kestikleri canlı ve cansızlara ait resimleri keserek kolaj çalışması yaptılar. Rusça derslerimizde sayıları öğrendik. Öğretmenimizin Rusça söylediği sayıyı sayı kartlarımızdan çekip gösterdik. 17

18 Anaokulu Rusça dersimizde Sayılar sunumunu şarkısını birlikte söyledik. izledik ve Yılbaşı ağacımız için kardan adamlar yaptık. Rusya da Yılbaşı Nasıl Kutlanıyor üzerine konuştuk. Öğrencilerimiz ile İspanyolca dersimizde Meslekleri öğrenirken hepimiz sevdiğimiz mesleğin maskesini yaptık. İspanyolca dersimizde meslekler ünitemizde, seçtiğimiz karttaki meslekle ilgili malzemeleri tamamlamamız gereken tombala oyununda çok eğlendik. 18

19 Anaokulu İspanyolca dersimizde çiftlik hayvanlarını ve evcil hayvanları öğrendik. Onların resimlerini boyayıp, maskelerini yaptık. İspanyolca dersimizde, farklı mevsimlerde giyilen kıyafetleri grupladık ve boyadık. Kış mevsiminde giyilen kıyafetleri kesip yaptığımız kış ağacının dallarına astık. ATAŞEHİR ANAOKULU Büyük grup öğrencilerimiz ile, PYP ünitemiz olan 5 Senses konusunu yaşayarak öğrendik. Meyvelerin tadını dilimizle tadarak anladık, yumuşak yada sert olup olmadıklarını dokunarak öğrendik. Ardından kendimize lezzetli bir meyve salatası yaptık. Yaparken de yerken de çok keyif aldık. İngilizce derslerimizde, Listen! It s a red clock. şarkısını öğrendik. Ardından kendi hazırladığımız saatlerimzle dans ettik ve What time is it Mr.Wolf? oyununu oynadık. 19

20 Anaokulu PYP ünitemiz olan Seasons konusunu işledik. Mevsimleri, hava durumlarını ve hangi mevsimde hangi kıyafetleri öğrendiğimizi öğrendik. Öğrendiğimiz renkleri pekiştirmek için Twister oyunu oynadık. Düşmemek için zor dayandık, Düştüğümüzdeyse çok ama çok güldük. Ispanyolca derslerimizde, her mevsimde giydiğimiz farklı kıyafetleri gruplandırdık ve boyadık. İspanyolca dersinde en sevdiğimiz mevsimde yapmak istediklerimizi resimlere dökme etkinliğinde çok başarılıydık. 20

21 Anaokulu Yılbaşında sevdiklerimize ispanyolca yılbaşı kartları hazırladık, dileklerimizi paylaştık. Artık ispanyolca mesleklerin isimlerini biliyoruz! Meslekleri öğrenirken hepimiz sevdiğimiz mesleğin maskesini yaptık. DRAGOS ANAOKULU Bulut sınıfı öğrencileri ile renkleri ve şekilleri öğreniyoruz. Bulut sınıfı öğrencileri ile pizza faces adlı mutfak etkinliğimiz çok keyifliydi. 21

22 Anaokulu Ay sınıfı öğrencileri IBPYP Sorgulama Ünitesi Oyunlar kapsamında en sevdiği oyunun resmini çiziyorlar. Ay sınıfı ile farklı materyaller kullanarak kendi pizzalarımızı oluşturduk.sonra da pizzamızda ne malzemeler olduğunu arkadaşlarımıza anlattık. Güneş sınıfı ile IBPYP Sorgulama ünitemiz Meslekler kapsamında çeşitli oyunlar oynadık. Bulut sınıfı öğrencilerimiz ile yiyecekleri öğrenirken askıdaki yiyecekler oyununda çok eğlendik. 22

23 Anaokulu Yılbaşında sevdiklerimize ispanyolca yılbaşı kartları hazırladık, dileklerimizi paylaştık. Uygulamalı Dersler BEDEN EĞİTİMİ Tüm yaş grubu öğrencilerimize yüzme dersi ve okul öncesi spor programlarını dönüşümlü olarak işlemekteyiz. Yaptığımız çalışmalarla öğrencilerimizin gelişimlerine katkıda bulunma ve onları ilkokul düzeyine hazırlamaktayız. GÖRSEL SANATLAR DERSİ Görsel sanatlar dersi olarak anaokulu seviyesindeki miniklerimizle, eğlenirken hem öğreniyor hem de motor becerilerimizi geliştirmeye devam ediyoruz. Ders içi etkinliklerimizde öğrencilerimizin yaratıcılıklarını ortaya koymalarına fırsat tanıyıcı uygulamalar yapmaya özen gösteriyoruz. Yürütülen sanatsal faaliyetlerle öğrencilerimizin güzel sanatlara olan ilgilerini arttırmak, iç dünyalarını zenginleştirmek hedefliyoruz. Ders etkinliklerimiz, anaokulu kademesinde, öğrencilerimizin psikomotor gelişimlerini desteklemek amacıyla planlanmış olup, onların eğlenerek öğrenmeleri esas alınarak yapılandırılmıştır. Miniklerimiz bugüne kadar yapılan etkinliklerde boyaları tanımayı ve kullanmayı, üç boyutlu çalışmalar oluşturabilmeyi, yaratıcılıklarını ortay çıkarabilmeyi öğrenmişlerdir. 23

24 Anaokulu Pyp temalarıyla ilişkilendirilerek uygulanan dersimizde ana hedefimiz; Çizgi ve renklerin özelliklerini fark edebilen, Çizgi ve renk yoluyla kendisini ifade edebilen, Yaratıcı, duyarlı, kendine güvenen ve kendini sanat yoluyla ifade edebilen, Motor becerilerini sağlıklı kullanabilen, Olumlu ilişkiler kurabilen, Estetik yaratımda bulunabilme becerilerini geliştiren bireyler olmaları hedeflenir. Bu bağlamda öğrencilerimizle bugüne kadarki süreçte farklı malzeme ve teknikleri kendi yaş gruplarına uygun şekilde öğrenmesini ve deneyimlemesini sağlamış bulunmaktayız. Sene sonu sergimize büyük bir heyecan ve şevkle hazırlanırken, çalışmalarımızı oluşturmaya devam etmekteyiz. 24

25 İlkokulu Sınıflar 2. Sınıflar 3. Sınıflar 4. Sınıflar Yabancı Diller Sayısal Bölüm Uygulamalı Dersler

26 İlkokulu 1.Sınıflar 1.sınıflar olarak Kendimizi Düzenleme Biçimimiz teması altında Okullar öğrenmemize ve beraber yaşamamıza yardım etmek için organize edilmiştir. Temel fikrinden yola çıkarak; okul binası ve çevreler, okuldaki farklı görevler, okuldaki farklı işleyen sistemler, kurallar, görev ve sorumluluklarımızı sorguladık.bireysel ve grup çalışmaları ile sosyal ve özyönetim becerilerimizi, bağlılık ve iş birliği tutumlarımızı ve iletişim kuran ve duyarlı profilimizi geliştirmeyi hedefledik. Okulumuzun bahçesinde matematik çalışmalarımızı destekleyen oyunlar oynadık. Birer, beşer,onar ritmik sayma çalışmalarımızda bahçemizdeki yüzlük tabloyu kullandık. Cumhuriyetin öneminin farkında olarak büyük bir coşkuyla Cumhuriyet Bayramı mızı kutladık. Çiçeklerimizi Ata mıza sevgiyle sunduk. 1.sınıflar olarak Aile; yaşantımızı pek çok yönden etkileyen, farklı rolleri olan bireylerden oluşan bir topluluktur. Temel fikrinden yola çıkarak aileyi aile yapan ögeleri, ailemizde dayanışma ve işbirliğini, ailede bireylere düşen sorumluluklarımız sorguladık. 26

27 İlkokulu 2.Sınıflar 2.sınıflar olarak Kim olduğumuz teması altında Günlük yaşamda bilinçli seçimler yapmak sağlıklı bir yaşam sürdürmeyi sağlar temel fikrinden yola çıkarak bilinçli seçim yapmanın kişisel bakımla ilgisini kavradık. 2.sınıflar olarak Kim Olduğumuz temamızda üniversitemizin gastronomi bölümüne gezi düzenleyerek sağlıklı ve dengeli bir öğünün hijyen şartlarına uygun olarak nasıl hazırlandığını öğrendik. Ünitemizin sonuç aktivitesinde sağlıklı yaşamla ilgili afişleri hazırlayıp sınıfa sunduk. Sosyal medyayı doğru kullanmamanın bireye ve topluma getireceği zararları 6 şapka düşünme tekniği ile canlandırdık. 27

28 İlkokulu 3.Sınıflar 3.sınıf olarak Zaman ve Mekânda Yerimiz teması altında işlediğimiz Keşifler ve İcatlar ünitemizde icatların zaman içinde değişimini ve yaşam şeklimize etkilerini görmek için Koç Müzesi ne gezi düzenledik. 3.sınıf olarak İnsanların merakları keşif ve icatların ortaya çıkmasına sebep olmuştur ve onların tarihlerini, yaşam şekillerini etkilemiştir. temel fikri doğrultusunda seçtiğimiz bir ürünün icadından günümüze kadar olan gelişimini ve yaşantımıza etkilerini araştırıp hayal gücümüzü kullanarak gelecekte nasıl olabileceğini düşünerek poster hazırlayıp sunduk. 4.Sınıflar Dünyanın İşleyişi teması altında Maddeler çeşitlidir ve değişik şekillerde bulunur temel fikrinden yola çıkarak önce maddenin ne olduğunu, sonra maddeyi nasıl ayırt edebileceğimizi sorguladık. Maddeyi beş duyu organımızla farkedilebilen özelliklerine göre sınıflandırarak yaptığımız çalışmamızı panoda sergiledik. 28

29 İlkokulu Madde, cisim, alet, malzeme, eşya kavramlarının tanımlarına beyin fırtınası yaparak örnekler vererek ulaştık. Bu kavramlar arasındaki bağlantıları açıkladık. Daha sonra işbirliği yaparak camın; madde, cisim, alet, malzeme, eşya olma durumlarına göre örnekler ve kanıtlar bulup arkadaşlarımızla paylaştık. Bu kavramlardan yola çıkarak kendi hikayemizi oluşturduk. Kim Olduğumuz teması altında vücudumuzun bilmecesini çözmeye başladık. Öncelikle sistemin ne olduğunu araştırdık. Vücudumuzun hangi sistemlerden oluştuğunu sorguladık. Sistemleri oluşturan organları ve bu organların birbiriyle bağlantılı olarak nasıl çalıştığını araştırarak model üzerinde gösterdik. Ünitesinin sonunda sonuç değerlendirmesi olarak kitapçık hazırladık. Kitapçıkta sistemlerin neler olduğunu, işlevlerini açıklayarak resimledik ve sunumunu yaptık. Yabancı Diller 1.SINIFLAR IBPYP sorgulama ünitesi kapsamında aile üyelerimizi tanıdık. Öğrencilerimiz aile üyeleri ile ilgili parmak kuklalar yaptılar. Kuklalarını konuşturarak birbirleriyle sohbet ettiler. 29

30 İlkokul IBPYP sorgulama ünitesi kapsamında aile ağacı hazırladık. Öğrencilerimiz aile ağaçlarının üstüne ailelerinin resimlerini çizdiler. Hazırladığımız aile ağaçlarını okulumuzun panosunda sergiledik. Vücudumuzun bölümlerini öğrendik. Konumuzu pekiştirmek için Big green Monster isimli hikayeyi dinledikten sonra öğrencilerimiz kendi canavarlarını hazırladılar ve sunum yaptılar. IBPYP sorgulama ünitesi kapsamında aile ağacı hazırladık. Öğrencilerimiz aile ağaçlarının üstüne ailelerinin resimlerini çizdiler. Hazırladığımız aile ağaçlarını okulumuzun panosunda sergiledik. Öğrendiğimiz konuları pekiştirmek için online interaktif oyunlar oynadık ve çok eğlendik. 30

31 İlkokulu Tracks kitabımızdaki karakterlerler tanıştık (Magicus Pop,Cayla,Boris,Witchykoo). Öğrendilerimiz karakterleri tanıttılar ve nasıl gördündüklerini anlattılar. Ardından karakterlerin kuklalarını hazırladılar. IBPYP Sorgulama ünitemiz kapsamında, dergi ve gazetelerden kestiğimiz sağlıklı &sağlıksız yiyecekler resimleri ile poster çalışması yaptık. Gruplar halinde healthy &unhealthy plates hazırladık, sınıf panomuzda sergiledik. Island 3 adlı kitabımızdaki renkli hikayelerini canlandırma ve resimli hikaye kartlarını sıraya koyma çalışmaları çok eğlenceli geçiyor. İngilizce derslerinde hergün yeni kelimeler öğreniyoruz. Bu öğrendiğimiz kelimeleri yazıp biriktirmek için kelime kutuları (Word box ) hazırladık. Kutularımızı istediğimiz gibi süsledik. 31

32 İlkokulu İngilizce derslerimizde Yeni yıla eğlenceli panolar, şarkılar yeni yıl ağacımıza dileklerimizi yazarak hazırlık yaptık. IB PYP ünitemiz Keşifler ve İcatlar doğrultusunda seçtiğimiz Mrs. Dippy and Her Amazing Inventions kitabımızı okuduk. Kitabımızı bitirdikten sonra minik mucitlerimize kendi robotlarını tasarlayıp sunma şansı verdik. Sınıflarımızda Wordbox yani kelime kutularımızı kendimiz tasarlıyoruz. Her ünite sonunda öğrendiğimiz kelimeleri kartlara yazıp bu kutulara ekliyor, kutularla hem evde hem okulda farklı etkinlikler yaparak öğrendiklerimizi eğlenerek pekiştiriyoruz. Yeni yıla girerken, yeni bir ağacımız ve birçok dileklerimiz vardı. Hepsini İngilizce düşündük, yazdık ve ağacımızı dileklerimizle süsledik. Keyifle bir çok kelimeyi öğrendik ve tekrar ettik. 32

33 İlkokulu IBPYP ETKİNLİĞİMİZ 4A sınıfı öğrencileri ile PYP kapsamında deney yaparak Madde konusunu eğlenceli bir şekilde çalıştık. Hem konuyu gerçek yaşamda deneyimledik hem de yaptığımız deneyi fotoğraflayıp öğrendiğimiz kelimelerle hangi maddelerin suda battığını hangilerinin suda yüzdüğünü ifade ettik. Sınıf içi grup çalışmaları yaptık. Günlük yaşantımız ve alışkanlıklarımız hakkında sorular hazırlayıp, sınıfta arkadaşlarımıza sorduk ve cevap aradık. 2.YABANCI DİLLER Çince dersimizde, 1.sınıf Öğrencilerimiz Pekin Ope-rası nın ne olduğunu öğrendiler ve maskelerini ince-lediler. Daha sonra kendi kitap ayraçlarını yaptılar. Çince karakterleri yazma çalışmaları yaptık. 33

34 İlkokulu Fransızca dersimizde 1.sınıf öğrencilerimiz ile Ana renkleri öğrendik ve öğrendiğimiz renklerin hangisi olduğunu bularak boyama çalışması yaptık. 2.sınıf öğrencilerimiz ile Fransızca Yılbaşı Tebrik Kartı nasıl yazılır? çalışmasını yaptık. Yılbaşı şarkısı Jingle Bells in Fransızcası Vive le vent şarkısını öğrendik ve söyledik. 3.sınıf öğrencilerimiz Fransızca derslerinde Yılbaşı Mesajı yazmayı öğrendik, arkadaşımıza veya ailemizden birisine mesajlar yazarak kartlar hazırladık. 34

35 İlkokulu İspanyolca dersimizde 1.sınıf öğrencilerimiz ile denizde yaşayan hayvanların isimlerini öğrendik ve farklı deniz hayvanlarının resimleri çizerek kendi akvaryumumuzu yaptık. 1.sınıf öğrencilerimiz ile Hayvan isimlerinin İspanyolca karşılıklarını öğrendik. Yaptığımız maskeleri yüzümüze takarak hepimiz sevdiğimiz bir hayvanı canlandırdık. 1.sınıf öğrencilerimiz ile Rusça dersimizde, Matrüşkanın tarihi ve üretim süreci sunumunu izledik. Sonra da kendi Matrüşkalarımızı boyadık. 2.Sınıf öğrencilerimiz ile Rusça dersimizde, Okul Eşyaları ile ilgili eğlenceli kitap çalışmalarımızı tamamladık. 35

36 İlkokulu Yeni öğrendiğimiz Rusça sözcükleri kolay öğrenmemizi sağlayan elektronik oyunlar oynadık. Spelling Bee yarışmasında öğrencilerimiz 2 grup halinde hem eğlendiler hem de yarışmanın heyecanını yaşadılar.yarışmaya katılan her öğrencimiz katılım sertifikası almaya hak kazanırken, kazanan grup öğrencilerimiz de İngilizce hikaye kitapları ile ödüllendirildiler. Öğrencilerimizi göstermiş oldukları üstün başarıdan dolayı kutluyoruz. 4A ile ayrıca Young Reporters Projesi kapsamında okulumuz öğretmen ve yöneticileri ile İngilizce röportaj yaptık. Böylece sınıf dışında da İngilizceyi etkin bir şekilde kullanarak grup çalışmasının keyfine vardık. MAGICAL PUPPETS e-twinning PROJEMİZ Okulumuz koordinatörlüğünde Litvanya ve Polonya dan 2 okulun katılımıyla 1 ve 2.sınıf öğrencilerimiz Magical Puppets adlı bir uluslararası proje çalışmalarına başladılar. Kendi yaratıcılıklarını kullanarak sadece İngilizce konuşan kuklalar oluşturan öğrencilerimiz, sınıf içindeki vidyolarını, yapmış oldukları çalışmaları, sunumları diğer 2 ülkedeki öğrencilerle paylaşarak hem İngilizceyi pratik edebilme hem de farklı ülke çocukları ile iletişim halinde olabilme şansına sahip oluyorlar. 36

37 İlkokul Sayısal Bölüm *Robot kulübündeki öğrencilerimiz ile proje yapıyoruz. Bilim Şenliği nde sunacağımız projeler için heyecanlı bir araştırma ve uygulama devresindeyiz. 1.sınıf bilgisayar kulübü öğrencileri digital legoda tasarladıklarını bu sefer iş birliği ve grup çalışması yaparak eğlenerek yaptık. 3.sınıf öğrencilerimiz ile iletişim de kullanılan haberleşme araçları ile ilgili araştırma yapıp, sunduk. Hayatımızda haberleşmenin ve teknolojinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anladık. 4.sınıf öğrencilerimiz ile geleceğin ve şimdiki zamanın mesleği olan programlama üzerine ilk kodları yazdık. 37

ÖZEL TUNÇSİPER OKULLARI

ÖZEL TUNÇSİPER OKULLARI ÖZEL TUNÇSİPER OKULLARI İçindekiler Ortak Alan 1-11 A 12-47 naokulu Ortak Alan 48-53 54-89 İlköğretim Ortak Alan 90-95 96-131 Lise Ortak Alan 132-133 Temmuz 2012 / Sayı 6 Yılda bir kez yayımlanır. İmtiyaz

Detaylı

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI OKULLARI ÖZEL DR. SEDAT ÜRÜNDÜL ANAOKULU BÜLTENİ

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI OKULLARI ÖZEL DR. SEDAT ÜRÜNDÜL ANAOKULU BÜLTENİ İTÜ GELİŞTİRME VAKFI OKULLARI ÖZEL DR. SEDAT ÜRÜNDÜL ANAOKULU BÜLTENİ SAYI: 3 YIL: 2015 OCAK Güne başlama zamanımız olan oyun etkinliklerine ilk önce yoklama yaparak, sınıfta kaç kişi olduğumuzu sayarak

Detaylı

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI OKULLARI ÖZEL DR. SEDAT ÜRÜNDÜL ANAOKULU BÜLTENİ

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI OKULLARI ÖZEL DR. SEDAT ÜRÜNDÜL ANAOKULU BÜLTENİ İTÜ GELİŞTİRME VAKFI OKULLARI ÖZEL DR. SEDAT ÜRÜNDÜL ANAOKULU BÜLTENİ SAYI: 3 YIL: 2015 OCAK Seçtiğimiz merkezlerde oyun oynayarak geçirdiğimiz bu etkinlik saatinde yeni beceriler kazanamaya başladık.

Detaylı

ÖĞRETMEN EL KİTABI. 8.Doğa Koleji Yönetici Listesi 9. Kampüslerimiz

ÖĞRETMEN EL KİTABI. 8.Doğa Koleji Yönetici Listesi 9. Kampüslerimiz ÖĞRETMEN EL KİTABI 1. Doğa Ailesine Hoş Geldiniz 2. Kısaca Doğa 3. Eğitim Anlayışımız * Anaokulu Eğitim Programı * İlkokul Eğitim Programı * Ortaokul Eğitim Programı * Lise Eğitim Programı 4. Akademik

Detaylı

Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir.

Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir. Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir. Anasınıfı İlkokul Ortaokul Anadolu Lisesi Fen Lisesi İyi eğitimle iyi gelecek 2004 2005 eğitim öğretim yılında sistemimiz ISO 9001 2000 Kalite Yönetim Sistemi Standartlarına

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK ETKİNLİKLERİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK ETKİNLİKLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK ETKİNLİKLERİ ANKARA, 2009 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü,yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz.

Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü,yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü,yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEMEL EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ OKUL ÖNCESİ

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ DRAMA ÇALIŞMALARI

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ DRAMA ÇALIŞMALARI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ DRAMA ÇALIŞMALARI ANKARA, 2009 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

2014-2015 VELİ EL KİTABI

2014-2015 VELİ EL KİTABI 2014-2015 VELİ EL KİTABI www.irmak.k12.tr Değerli Irmak Velileri, Tüm Irmak ailesine 2014-2015 eğitim öğretim yılına hoş geldiniz demekten büyük bir mutluluk duyuyorum. Etik ve estetik değerlere sahip,

Detaylı

iletişim bülteni Başkent Üniversitesi Özel Ayşeabla Okulları

iletişim bülteni Başkent Üniversitesi Özel Ayşeabla Okulları iletişim bülteni ÖZ-DE-BİR SINAVI 8. SINIFLAR BİRİNCİSİ EGE ERDEM TÜBİTAK ARAŞTIRMA PROJELERİ ANKARA BÖLGE İKİNCİSİ ARIN TEKİNEL Şubat-Mart 2013 Sayı: 4 SERGIEV POSAD AVRUPA KUPASI ŞAMPİYONASI BİRİNCİSİ

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ÖĞRETMEN YETİŞTİRME KAPASİTESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ Editörler Yrd. Doç Dr. Abdurrahman EKİNCİ Öğrt. Gör. Ömer

Detaylı

21. YÜZYIL OKURYAZARLIĞI

21. YÜZYIL OKURYAZARLIĞI 1 21. YÜZYIL OKURYAZARLIĞI Medya Okuryazarlığına Genel Bir Bakış ve Sınıf İçi Etkinlikler Tessa Jolls Elizabeth Thoman Ders Plan Tasarımı / Yazımı: Jeff Share Çevirenler Yrd. Doç. Dr. Cevat ELMA Yrd.

Detaylı

TED ANKARA KOLEJİ VAKFI OKULLARI K12 VELİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI

TED ANKARA KOLEJİ VAKFI OKULLARI K12 VELİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI K12 VELİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI Atatürk'ün 26 Mayıs 1937 de Halkevi nde okulumuz öğrencilerinin oynadıkları Ay Işığı Opereti ni izledikten sonra söylediği sözler. Tebrik ederim, çok muvaffak oldular.

Detaylı

kalemizleri@ tedankara.k12.tr Mayıs 2014 Yıl: 13 / Sayı: 13 Kalem İzleri, TED Ankara Koleji Vakfı Okulları nın ücretsiz yayın organıdır.

kalemizleri@ tedankara.k12.tr Mayıs 2014 Yıl: 13 / Sayı: 13 Kalem İzleri, TED Ankara Koleji Vakfı Okulları nın ücretsiz yayın organıdır. kalemizleri@ tedankara.k12.tr Mayıs 2014 Yıl: 13 / Sayı: 13 Kalem İzleri, TED Ankara Koleji Vakfı Okulları nın ücretsiz yayın organıdır. IV. ULUSAL GENÇ ELEŞTİRMENLER SEMPOZYUMU NDAN kalemizleri@ tedankara.k12.tr

Detaylı

Her dal eğilmez ama. her ağaç meyve verir.

Her dal eğilmez ama. her ağaç meyve verir. Her dal eğilmez ama her ağaç meyve verir. Merhaba, Billtest Koleji, Bilfen Okulları liderliğinde kurulmuş olan, Danışmanlık ve Denetleme Organizasyonu Bilfen Okulları tarafından yapılan uluslararası standartlarda

Detaylı

ÜSTÜN ve ÖZEL YETENEKLİ ÇOCUKLAR ve EĞİTİMLERİ

ÜSTÜN ve ÖZEL YETENEKLİ ÇOCUKLAR ve EĞİTİMLERİ ÜSTÜN ve ÖZEL YETENEKLİ ÇOCUKLAR ve EĞİTİMLERİ Prof.Dr. Necate BAYKOÇ DÖNMEZ Özel Gereksinimli Çocuklar ve Özel Eğitim 283 284 Özel Gereksinimli Çocuklar ve Özel Eğitim ÜSTÜN ve ÖZEL YETENEKLİ ÇOCUKLAR

Detaylı

-BİLDİĞİM OYUNLAR - GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE OYUNLAR -FARKLI KÜLTÜRLERE AİT OYUNLAR -SONBAHAR -AÇ TIRTIL HİKÂYE KİTABI ETKİNLİĞİ

-BİLDİĞİM OYUNLAR - GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE OYUNLAR -FARKLI KÜLTÜRLERE AİT OYUNLAR -SONBAHAR -AÇ TIRTIL HİKÂYE KİTABI ETKİNLİĞİ -BİLDİĞİM OYUNLAR - GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE OYUNLAR -FARKLI KÜLTÜRLERE AİT OYUNLAR -SONBAHAR -AÇ TIRTIL HİKÂYE KİTABI ETKİNLİĞİ EKİM ayı bülteni ile merhaba; Oyun temamıza, benim bildiğim oyunlar konulu beyin

Detaylı

FİZİK ÖĞRETİMİ YAZARLAR

FİZİK ÖĞRETİMİ YAZARLAR FİZİK ÖĞRETİMİ YAZARLAR Y Doç Dr Salih Çepni Doç Dr Alipaşa Ayas Dr Derek Johnson Prof Dr M. Fuat Turgut Panel Üyeleri Prof Dr Mehmet Ali Çorlu Prof Dr Ömer Ergin Prof Dr Nevzat Kavcar Prof Dr Mustafa

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ BİREYİN GELİŞİMİ ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

ANKARA İLİ ÖĞRETMENLER İÇİN MÜZE İLE EĞİTİM REHBERİ ( İLKOKUL )

ANKARA İLİ ÖĞRETMENLER İÇİN MÜZE İLE EĞİTİM REHBERİ ( İLKOKUL ) ANKARA İLİ ÖĞRETMENLER İÇİN MÜZE İLE EĞİTİM REHBERİ ( İLKOKUL ) GEZ GÖR ÖĞREN PROJESİ 1 ANKARA İLİ ÖĞRETMENLER İÇİN MÜZE İLE EĞİTİM REHBERİ ( İLKOKUL ) Bu çalışma Yenimahalle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

Detaylı

Öğretmenin Sınırı Yok Projesi Etki ve Değerlendirme Raporu. Öğretmen Akademisi Vakfı Ölçme Değerlendirme Çalışmaları

Öğretmenin Sınırı Yok Projesi Etki ve Değerlendirme Raporu. Öğretmen Akademisi Vakfı Ölçme Değerlendirme Çalışmaları Öğretmenin Sınırı Yok Projesi Etki ve Değerlendirme Raporu Öğretmen Akademisi Vakfı Ölçme Değerlendirme Çalışmaları Öğretmenin Sınırı Yok Projesi Etki ve Değerlendirme Raporu 1. Öğrenen Lider Öğretmen

Detaylı

Türkçe Dersi Öğretim Programındaki Ara Disiplin Alan Kazanımlarına İlişkin Bir Araştırma

Türkçe Dersi Öğretim Programındaki Ara Disiplin Alan Kazanımlarına İlişkin Bir Araştırma Türkçe Dersi Öğretim Programındaki Ara Disiplin Alan Kazanımlarına İlişkin Bir Araştırma Arş. Gör. Hasan Basri Kansızoğlu Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi ABD hbkansizoglu@bartin.edu.tr

Detaylı

EĞİTİMDE VE ÖĞRETİMDE BİR ARAÇ OLARAK GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİLERE SAĞLADIĞI KATKILAR

EĞİTİMDE VE ÖĞRETİMDE BİR ARAÇ OLARAK GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİLERE SAĞLADIĞI KATKILAR T. C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALI EĞİTİMDE VE ÖĞRETİMDE BİR ARAÇ OLARAK GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİLERE SAĞLADIĞI

Detaylı

Orjinal Adı : First Steps - A Manual for Starting Human Rights Education Yayınlayan : Amnesty International AI İndeks : 32/002/2002

Orjinal Adı : First Steps - A Manual for Starting Human Rights Education Yayınlayan : Amnesty International AI İndeks : 32/002/2002 İlk Adım 1 Bu kitap, Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi tarafından Hollanda Kraliyeti Ankara Büyükelçiliği nin katkılarıyla basılmıştır. Kitabın içeriğinden Hollanda Kraliyeti Ankara Büyükelçiliği sorumlu

Detaylı

Montessori Yaklaşımına Genel Bir Bakış ve Eğitim Ortamının Düzenlenmesi

Montessori Yaklaşımına Genel Bir Bakış ve Eğitim Ortamının Düzenlenmesi Aralık, 2012, Cilt 1, Sayı, 2, s. 85-113 Journal of Policy Analysis in Education December, 2012, Volume 1, Issue 2, pp. 85-113 Montessori Yaklaşımına Genel Bir Bakış ve Eğitim Ortamının Düzenlenmesi A

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ORTAÖĞRETİM REHBERLİK VE YÖNLENDİRME DERSİ PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ORTAÖĞRETİM REHBERLİK VE YÖNLENDİRME DERSİ PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ORTAÖĞRETİM REHBERLİK VE YÖNLENDİRME DERSİ PROGRAMI 9.SINIF ETKİNLİK ÖRNEKLERİ ANKARA-2011 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel

Detaylı

Eğitici El Kitabı. aep. www. www. gov.tr. Yusuf ALPAYDIN. Parayla Satılmaz. Eğitici El Kitabı. Yusuf ALPAYDIN

Eğitici El Kitabı. aep. www. www. gov.tr. Yusuf ALPAYDIN. Parayla Satılmaz. Eğitici El Kitabı. Yusuf ALPAYDIN Yusuf ALPAYDIN Parayla Satılmaz. Yusuf ALPAYDIN www aep gov.tr www agoivl.etr Yusuf Alpaydın Proje T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Aile ve Toplum Hizmeleri Genel Müdürlüğü Proje İzleme ve Değerlendirme

Detaylı

ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA GÖREV YAPAN TARİH ÖĞRETMENLERİNİN TARİH ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ (ISPARTA İLİ ÖRNEĞİ)

ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA GÖREV YAPAN TARİH ÖĞRETMENLERİNİN TARİH ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ (ISPARTA İLİ ÖRNEĞİ) 10.7816/ulakbilge- 01-02- 01 ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA GÖREV YAPAN TARİH ÖĞRETMENLERİNİN TARİH ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ (ISPARTA İLİ ÖRNEĞİ) Şengül BÜYÜKBOYACI Süleyman Demirel Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 9. SINIF TARİH DERSİ PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 9. SINIF TARİH DERSİ PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 9. SINIF TARİH DERSİ PROGRAMI ANKARA 2007 TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI TARİH DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI GELİŞTİRME ÖZEL İHTİSAS

Detaylı