Site Mah./Elazığ Cad./No:56 ALACAKAYA Yunus DÖNER Dernek Üyesi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Site Mah./Elazığ Cad./No:56 ALACAKAYA 0424 481 64 98. yunusdoner@gmail.com. Yunus DÖNER Dernek Üyesi"

Transkript

1 DOĞRUDAN TEMİN İLANI ALACAKAYA KURS VE OKUL TALEBELERİNE YARDIM DERNEĞİ Elazığ ili SODES Benim de Geleceğim Var! Projesi kapsamında Elektronik Ürünler mal alımına ilişkin SODES 2010 Uygulama Esas ve Usullerinin Madde 13/9 maddesine göre Doğrudan temin usulü ile alım yapılacaktır. 1) İdareye İlişkin Bilgiler a) Kurumun Adı, Adresi b) Telefon/E-Posta c) İlgili Personelin Adı,Ünvanı, CepTelefonu Alacakaya Kurs ve Okul Talebelerine Yardım Derneği Site Mah./Elazığ Cad./No:56 ALACAKAYA Yunus DÖNER Dernek Üyesi ) Doğrudan Temin İhalesine Konu Olan Malın a) Niteliği, Türü, Miktarı KİTAP:1110 Adet(Ciltler dahil),37 Adet soru bankası ve konu anlatımlı kitap, Yaprak Test:1600 Adet b) TeslimYeri/Yerleri Alacakaya Kurs ve Okul Talebelerine Yardım Derneği c) TeslimTarihi İhaleden sonra 15 gün içerisinde 3) Doğrudan Temin İhalesi a) Yapılacağı Yer Elazığ Valiliği AB Dış İlişkiler ve Projeler Merkezi Proje Ofisi Hükümet Konaği Kat:3 Merkez / ELAZIĞ b) Tarihi ve Saati 19/01/ :30 c) İhale Sorumlusu Yunus ULUSAN Proje Koordinatörü 4) İhale gününden önce teslim edilmeyen teklif mektupları geçersiz sayılacaktır. 5) Kurum firmalarla pazarlık yapmakta serbesttir. 6) Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fırsat ve kalite esasına göre belirlenecektir. 7) Teklifler en geç 18/01/2012 tarihinde mesai bitimine kadar Alacakaya Kurs ve Okul Talebelerine Yardım Derneğine elden teslim edilebilir veya İadeli taahhütlü postayla gönderilebilir. 8) Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, Doğrudan temin ihale süresinden itibaren en az 15 takvim günü olmalıdır. 9) Derneğimiz doğrudan temin ihalesini iptal etmekte serbesttir. 10) Teklif sonucu Dernek tarafından açıklanacaktır. 11) Ödeme SODES projesi kapsamında yapılacağından 20/01/2012 ile 20/09/2012 tarihleri arasında 4 ayrı taksit halinde banka aracılığı ile yapılacaktır. 12) Derneğimizin uygun yükleniciyle sözleşme yapma hakkı saklıdır.

2 TEKLİF MEKTUBUDUR Alacakaya Kurs Okul Talebelerine Yardım Derneği mize aşağıda belirtilen malzemelerin alınması gerekmektedir. Aşağıda belirtilen malzemelerin kaç TL.ye (KDV Hariç) verileceği ile ilgili fiyat teklifinizi en geç 18/01/2012 Pazartesi günü mesai bitimine kadar verilmesini rica ederim. Yunus ULUSAN Proje Koordinatörü ŞARTNAME : 1-Her türlü vergi yükleniciye ait olacaktır. 2-Tekliften sonra gelecek zamlar için ayrıca fiyat farkı ödenmeyecektir. 3-KDV Hariç olarak fiyat verilecektir. 4-Yüklenici İdarenin tebliğinden sonra (15) gün içerisinde malzemeleri teslim edecektir. 5-Malzemeler 1.kalite ve TSE belgeli olacaktır. 6-Götürü bedel teklif verilecektir. 7- Malzeme teknik özellikleri ektedir. 8-Teknik şartnamedeki her sayfa kaşeli ve imzalı olacaktır.aksi halde teklif mektupları geçersiz sayılacaktır. Söz konusu malzemelerin toplam (KDV Hariç) TL. ye vermeyi taahhüt ederim. Firma Adı Kaşe-İmza

3 EKLER: 1-Kitap Listesi (22 Sayfa) 2-Teknik Şartname ALINACAK OLAN MALZEMENİN S/N KİTABIN ADI MİKTARI FİYATI BİRİM TOPLAM FİYATI 1 Dört İncil Farklılıkları ve Çelişkileri 1Adet 2 Duâ ve İbâdetler (Plastik Kapak) 1Adet 3 Hac ve Umre Rehberi (1.Hamur, Renkli) 1Adet 4 Hanımlara Rehber Bilgiler ve Büyük İslam Hanımları 1Adet 5 Hazret-i İbrâhim (a.s.) 1Adet 6 Hazret-i Ömer (a.s.) 2 Cilt 1Adet 7 Muhtasar İlmihâl (Şamua, Sert Kapak) 1Adet 8 Muhtasar İslâm Târihi (Siyer-i Nebî, Sert Kapak) 1Adet 9 Silistreli Süleyman Hilmi Tunahan 1Adet 10 Siyer-i Nebî (Hâtemü'l Enbiyâ) 1Adet 11 Vehhâbîlere Cevaplar-Şevahidu'l-Hak'dan Tercüme (II. Hamur) 1Adet

4 12 Zekât ve Verileceği Yerler 1Adet 13 Afrika Sahrây-ı Kebîri'nde Seyahat 1Adet 14 Barbaros Hayreddîn Paşa'nın Hâtıraları 1Adet 15 Bilinmeyen Yönleriyle Mostar Köprüsü 1Adet 16 Bir Osmanlı Maden Müdürünün Kızılırmak Projesi Adet 17 Bir Osmanlı Bürokratının Uzakdoğu Seyahati 1Adet 18 Bir Uzak Doğu Devleti AÇE 1Adet 19 Destanlaşan Kahramanlıklar 1Adet 20 Fatih Sultan Mehmet Han 1Adet 21 Fatih'e Nasihat (Sultan Murad'dan) 1Adet 22 Gülnuş Vâlide Sultan'ın Hayatı ve Hayrâtı 1Adet 23 Güney Afrika'da Osmanlılar 1Adet 24 Hamidiye Köprüleri Projesi 1Adet 25 İstanbul'un Fetih Günlüğü 1Adet 26 Kânûnî Sultan Süleyman Han'ın Bâlî Bey'e Mektubu 1Adet 27 Mâhpeyker Kösem Sultan'ın Haremeyn-i Şerefeyn Vakfiyesi 1Adet 28 Muhtasar Osmanlı Târihi 1Adet 29 Osmanlı Devleti'nde Haremeyn Vakıfları 1Adet 30 Osmanlı Fıkraları 1Adet 31 Osmanlı Pâdişahlarının Haremeyn Hizmetleri 1Adet 32 Osmanlı Târihi Adet 33 Osmanlı'nın Konya Ovası Sulama Projesi 1Adet 34 Osmanlı'nın Son Kilidi, Çanakkale 1Adet 35 Peygamber Efendimiz'in Hayatı 1Adet 36 Sakarya-Sapanca-Marmara Kanal Projeleri 1Adet 37 Selâhaddin Eyyûbi 1Adet 38 Son Yıldız Düşerken 1Adet 39 Sultan II. Abdülhamid Han Hakkında Meşhurların Îtirafları 1Adet 40 Sultan II. Abdülhamid Han'a Yapılan Sûikastin Perde Arkası 1Adet

5 41 Tarih Bizi Çağırıyor 1Adet 42 Târihî Hakîkatler - 1 1Adet 43 Târihimize Şan Veren Kahramanlar 1Adet 44 Târihimize Şan Veren Zaferlerimiz 1Adet 45 Tiryâki Hasan Paşa ve Kanije Müdâfaası 1Adet 46 Turgut Reis 1Adet 47 Tüp Geçit (Tünel-i Bahrî) Projeleri 1Adet 48 Uç Beyliğinden Dünya Devletine-Osmanlı Tarihi ( ) 1Adet 49 Uzakları Görebilen Hükümdâr Sultan II. Abdülhamid Han 1Adet 50 Yirmibeş Sene Siper Kavgası 1Adet 51 Abdurrahman Abdi Paşa Vekâyinâmesi 1Adet 52 Bir Cihan Devletinin Tasfiyesi 1Adet 53 Cihannümâ, Mevlânâ Mehmed Neşrî 1Adet 54 Hicâz Vilâyet Salnâmesi (M.1886) 1Adet 55 Kitab-ı Gencine-i Feth-i Gence, Rahimizade İbrahim Çavuş (Harimi) 1Adet 56 Oruç Beğ Târihi, Edirneli Oruç Bey 1Adet 57 Rûznâme ( ) - İstanbul 1Adet Sultan Abdulhamid Han İle Erzurum Vilâyeti Arasındaki Yazışmalar Sultan Abdulhamid Han'a Sunulan Jurnallerin Tahkîk Raporları 1Adet 1Adet 60 Sultan İkinci Abdülhamid Han'ın Hayır Eserleri 1Adet 61 Sultan Abdulhamid Han'a Yapılan Suikastin Tahkikat Raporları 1Adet 62 Şâni-Zâde Târîhi 1-2, Mehmed'Atâ'ullah Efendi 1Adet 63 Şecâ'atnâme (Türkçe - İngilizce), Asâfî Dal Mehmed Çelebi 1Adet 64 Şeyhülislâm Zenbilli Ali Efendi, Hayrullâh Nedim Efendi 1Adet 65 Tevârih-i Âl-i Selçuk, Yazıcızâde Ali 1Adet 66 Uşşâkizâde Târihi 1-2, İbrahim Hasîb Efendi 1Adet 67 Yabancıların Kaleminden Sultan İkinci Abdülhamid Han 1Adet

6 68 Zülfikar Paşa'nın Viyana Sefaretnâmesi 1Adet 69 Çanakkale Cephesi 1Adet 70 Hamidiye Menba Suları ve Çeşmeleri 1Adet 71 Osmanlı Mektepleri 1Adet 72 Osmanlı Mi'marisi 1Adet 73 Çanakkale Şehitlikleri Rehberi 1Adet 74 İstanbul'da Bulunan Ashâb-ı Kirâm Kabir ve Makâmları 1Adet 75 Mekke-i Mükerreme ve Medine-i Münevvere Ziyâret Rehberi 1Adet 76 Osmanlı Mektepleri 1Adet 77 Osmanlı Saray Düğünleri 1 (Manzum Surnameler) 1Adet 78 Osmanlı Saray Düğünleri 2 (İntizami Surnamesi) 1Adet 79 Osmanlı Saray Düğünleri 3 (Vehbi Surnamesi) 1Adet 80 Osmanlı Saray Düğünleri 4-5 1Adet 81 İstanbul'da Unutulan Bir Mîras / Şeyhülislâm Mustafa Efendi Tekkesi 1Adet 82 İlaç Bitkiler 1Adet 83 Hacı Murat 1Adet 84 Emsal (Özdeyişler) 1Adet 85 Osmanlı Tarih Sohbetleri 1Adet 86 Osmanlı Reform Sürecinde Kıbrıs 1Adet 87 Açıklamalı Yeni Kelimeler Sözlüğü 1Adet 88 Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü 1Adet 89 Belâgat-ı Osmâniyye 1Adet 90 Bitmedik Ot Dibinde Doğmadıcak Bir Göcen 1Adet 91 Bizans Müesseselerinin Osmanlı Müesseselerine Tesiri 1Adet 92 Çağlayanlar 1Adet 93 Derman Bitkileri (Dünden Bugüne Beslenirken Tedavi) 1Adet 94 Dürdâne Hanım 1Adet 95 Edebiyatta Üslup ve Problemleri 1Adet

7 96 Eski Türkiye Türkçesi 1Adet 97 Faust 1Adet 98 Halk Edebiyatı Araştırmaları-1 1Adet 99 İslam Medeniyeti Tarihi 1Adet 100 Kerem ile Aslı 1Adet 101 Mehmet Âkif ve Cemiyetimiz 1Adet 102 Nasreddin Hoca Fıkralarından Seçmeler 1Adet 103 Oğuz Dede 1Adet 104 Osmanlı İmparatorluğu'nun Kuruluşu 1Adet 105 Örneklerle Bugünkü Türk Alfabeleri 1Adet 106 Şark Meselesi 1Adet 107 Tabiattaki Metafizik ve Guenon'un Doğu Metafiziği 1Adet 108 Tarih İçinde Türk Edebiyatı 1Adet 109 Türk Dili Tarihi 1Adet 110 Türk Edebiyatı Târihi 1Adet 111 Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar 1Adet 112 Türk Kültür ve Edebiyatından-1 Meseleler 1Adet 113 Türk Târih-i Dînîsi 1Adet 114 Türkiye Târihi -Anadolu İstilâsına Kadar Türkler 1Adet 115 Türkiye Türkçesi Ağızları Bibliyoğrafyası 1Adet 116 Viyana Önlerinde Kara Mustafa Paşa 1Adet 117 İslâmi Rüya Yorumları Ansiklopedisi (Kenzül-Menam) (Karton Kapak) 1Adet 118 Marifetname 2. Hamur (Büyük Boy) 1Adet 119 Misyonerler 1Adet 120 Osmanlı Türkçesi Giriş I 1Adet 121 Osmanlı Türkçesi Metinleri II 1Adet 122 Osmanlı Türkçesine Gramer III 1Adet 123 Beyaz Zambaklar Ülkesinde 1Adet

8 124 Bir Delinin Hâtıra Defteri 1Adet 125 Bostan 1Adet 126 Budala 1Adet 127 Değirmenimden Mektuplar 1Adet 128 Faust 1Adet 129 Goriot Baba 1Adet 130 Haydutlar 1Adet 131 İnsan Ne İle Yaşar 1Adet 132 İnsancıklar 1Adet 133 Karamazov Kardeşler 1Adet 134 Kazaklar 1Adet 135 Kibarlık Budalası Sevda Doktoru 1Adet 136 Kral Lear 1Adet 137 Kumarbaz 1Adet 138 Martı 1Adet 139 Monte Kristo 1Adet 140 Notre Dame'ın Kamburu 1Adet 141 Ölü Canlar 1Adet 142 Seçme Hikâyeler 1Adet 143 Sefiller 1Adet 144 Tiryâki Sözleri 1Adet 145 Üç Silahşörler 1Adet 146 Vâdideki Zambak 1Adet 147 Yeniçeriler 1Adet 148 Dinlerarası Diyalog Tuzağı ve Dinde Reform 1Adet 149 Hz. Hasan Basri'nin (r.h) Hayatı 1Adet 150 Eserleri ve Hizmetleriyle II. Abdülhamid 1Adet 151 Âdâbü'l-Mürîd 1Adet 152 Ahmet Cevdet Paşa ve Zamanı 1Adet

9 153 Arabi Harfleri Terakkîmize Mâni Değildir 1Adet 154 Birgivî Vasiyetnâmesi 1Adet 155 Birgivî Vasiyetnâmesi Şerhi 1Adet 156 Cemâleddîn Efgânî Etrâfında Makâleler 1Adet 157 Cemâleddin Efgânî'nin Gerçek Yüzü 1Adet 158 Cemalettin Efgânî 1Adet 159 Dersaâdet 1Adet 160 Dil Dâvâsı 1Adet 161 Din Tahripçileri, Dini Tâmir Davasında 1Adet 162 Dinde Yenilikçiler ve Buluşma Noktaları 1Adet 163 Dini Modernizmin üç Şövalyesi ve Türkiye'deki Takipçileri 1Adet 164 Dört Büyük Halîfe 1Adet 165 Ehl-i Sünneti Müdâfaa ve Bid'atleri Tenkid-1 1Adet 166 Ehli Sünnetin Müdâfaası (Bera'at-ı Eşariye) 1Adet 167 El Ahkâmü's-Sultâniye 1Adet 168 Elmalılı Tefsiri, Orjinali (8 Cilt Küçük Boy) 1Adet 169 El-Mürşidü'l-Emîn 'ilâ Mev'izet'l-Mü'minîn 1Adet 170 Feth-i Celîl-i Konstantiniye 1Adet 171 Gıybet İlleti 1Adet 172 Harflerimizin Müdâfaası 1Adet 173 Hayatımın Acı ve Tatlı Günleri 1Adet 174 Hayriye 1Adet 175 Hicâb 1Adet 176 Hristiyanlığa Reddiye 1Adet 177 İhyau Ulumi'd-Din (4 Cilt, 1. Hm.) 1Adet 178 İhyau Ulumi'd-Din (4 Cilt, 2 Hamur) 1Adet 179 İhyau Ulumi'd-Din (İthal Kağıt, Bez Cilt, 4 Cilt) 1Adet 180 İslâm Ahlakının Esasları 1Adet 181 İslam Dünyasından Hatıralar 1Adet

10 182 İslâm'da Kadın ve Aile 1Adet 183 İslâm'da Kavmiyetçilik Yoktur 1Adet 184 İstanbul Sohbetleri 1Adet 185 Kelile ve Dimne 1Adet 186 Kısas-ı Enbiya (2 cilt) 1Adet 187 Kimya-ı Saadet 1Adet 188 Kur'an Tercümesi Meselesi 1Adet 189 Kütlelerin İsyanı 1Adet 190 Lütfiyye 1Adet 191 Mârifetnâme 1Adet 192 Medîne Hâtıraları 1Adet 193 Mezhepsizlik Bid'attır 1Adet 194 Milli Bağım. Hareketleri Esnâsında Arnavutluk Müslümanları 1Adet 195 Muhammed Abduh, Reşid Rızâ ve İctihad 1Adet 196 Muhtasar Ni'met-i İslâm 1Adet 197 Mûsâ Cârullah Bilgiyef'e Reddiye 1Adet 198 Mülâkatlar 1Adet 199 Ölüm Kıyamet Ahiret 1Adet 200 Peygamber Efendimiz Niçin Çok Evlendi? 1Adet 201 Peygamberlik Müjdeleri ve Mucizeleri 1Adet 202 Profesörler Geçiyor 1Adet 203 Riyaz'üs-Sâlihîn 1Adet 204 Saray Hâtıralarım 1Adet 205 Selef-i Sâlihin'in Yüce Ahlâkı 1Adet 206 Sevâd-ı A'zam 1Adet 207 Seyâhatnâme 1Adet 208 Şifâ-i Şerîf Tercümesi / Kadı İyâz 1Adet 209 Târihi Vehhâbiyân 1Adet 210 Târihten Alınacak Dersler 1Adet

11 211 Tenbîhü'l-Gabî Fi Rü'yeti'n-Nebi 1Adet 212 Yakıcı Yıldırımlar Es-sevâiku'l-Muhrika (K. Kapak) 1Adet 213 Yazımız, Asmâî 1Adet 214 Bir Değirmendir Bu Dünya 1Adet 215 CHP ve Din 1Adet 216 Ebu Hanife'nin Hocası Hammad 1Adet 217 Ebû Nu'aym el İsfahânî 1Adet 218 Hikayeler 1Adet 219 İslamın Güneydoğu Asya'ya Girişi ve Yayılışı 1Adet 220 İstiklâl Mahkemelerinde 1Adet 221 Konuşmalar 1Adet 222 Mehmet Âkif Hayatı ve Eserleri 1Adet 223 Osmanlı Devletinde Şeyhülislamlık 1Adet 224 Osmanlı Medreseleri 1Adet 225 Osmanlı'nın Bozgun Yılları 1Adet 226 Romanlar 1Adet 227 Sütçü İmam 1Adet 228 Yaşamak 1Adet 229 Zengin Hayaller Peşinde 1Adet 230 Siyonizm ve Türkiye 1Adet Trabzon Olayları 1Adet 232 Alaca Siyaset 1Adet 233 Avrupa Türkiyesi'ni Kaybımız / Rumeli'nin elden Çıkışı 1Adet 234 Basmacılar / Ruslara Karşı Basmacılar Hareketi 1Adet 235 Bin Atlının Akınları 1Adet 236 Bir Darbenin Anatomisi 1Adet 237 Bir Fransız Yalanı 1Adet 238 Bütün Sırlarıyla Türkler 1Adet 239 Ermeni Tehcîri 1Adet

12 240 Genç Osman ve IV. Murad 1Adet 241 II. Sultan Mahmud 1Adet 242 Kanuni Sultan Süleyman 1Adet 243 Kızılderili Katliâmı 1Adet 244 Muhteşem Süleyman'ın Viyana Kuşatması 1Adet 245 Osmanlı Doğu Vilayetleri 1Adet 246 Sultan Abdülhamid'e Arzlar (Maruzat) 1Adet 247 Sürgünden Soykırıma Ermeni İddiası 1Adet 248 Türkiye Amerika Arası Dokuz Saat 1Adet 249 Türkler / Cumhuriyet Dönemi Öncesinde 1Adet 250 Yavuz Sultan Selim 1Adet 251 Yel Üfürdü Su Götürdü 1Adet 252 Yunus Emre Divanı 1Adet 'e Doğru Papaların Günah Dosyası 1Adet 254 Babıali Ölürken 1Adet 255 Batının Politik Ahlaksızlığı 1Adet 256 Beyin Yıkama 1Adet 257 Çanakkale'de Kumandanlar Savaşı 1Adet 258 Göç 1Adet 259 Halide Edip Adıvar 1Adet 260 Hatıra Nev'inden Notlar 1Adet 261 Hâtıralar 1Adet 262 İsrâilin Gizli Dosyası Terörizm 1Adet 263 Kavga Yazıları 1Adet 264 Kuğunun Son Ötüşü - Çanakkale Destanı 1Adet 265 Lozan Hatıraları 1Adet 266 Masonların İçinden 1Adet 267 Orhun Âbideleri 1Adet 268 Osmanlıca Dersleri 1Adet

13 269 Peyâmi Safa'nın Türk Düşüncesindeki Yeri 1Adet 270 Refik Halit Karay 1Adet 271 Rusya'da 3 Esaret Yılı 1Adet 272 Siyasetten Portreler 1Adet 273 Son Sözler Ansiklopedisi 1Adet 274 Soruşturma 1Adet 275 Sultan Abdülhamid'in Yunan Zaferi ve Gizli Siyaseti 1Adet 276 Tahsin Paşa'nın Yıldız Hâtıraları 1Adet 277 Türkçemiz ve Uydurmacılık 1Adet 278 Türkler-Araplar Yahudiler 1Adet 279 Üniversite Niçin Çöktü 1Adet 280 Ashâb-ı Bedir (Kuşe,Yaldız Baskılı,Ciltli) 1Adet 281 Hz. Ali'nin Şiir ve Vecizelerinden Seçmeler 1Adet 282 Hz. Ali'nin Yüz Sözü 1Adet 283 Seçme Nasreddin Hoca Fıkraları 1Adet 284 Şefâ'at Yâ Resûlallah / Sevgili Peygamberimiz'e Na'tlar 1Adet 285 Bostan Gülistan 1Adet 286 Hasan Sabbah'ın Cennet Fedâileri 1Adet 287 Kanlı Gömlek 1Adet 288 Avrupa Seyahatnamesi 1Adet 289 Binbir Gece Masalları 1Adet 290 Bugünkü İslam Dünyası 1Adet 291 Dört Mezhebe Göre İslâm Fıkhı 8 C. 1. Hm. 1Adet 292 Dört Mezhebe Göre İslâm Fıkhı 8 C. 3. Hm. 1Adet 293 El İhtiyar (Şamua.) 1Adet 294 Frankfurt Seyâhatnâmesi 1Adet 295 İstanbul Mektupları 1Adet 296 Kamus-ı Türki (1. Hm., Osmanlı Türkçesi Tıpkı Basım) 1Adet 297 Kamus-ı Türki (3. Hm., Osmalı Türkçesi Tıpkı Basım) 1Adet

14 298 Lûgat-i Naci (Osmanlı Türkçesi Tıpkı Basım) 1Adet 299 Ma'ruzat (Ciltli, 1. Hm.) 1Adet 300 Mübeyyen Der Fıkh 1Adet 301 Safahat (Öğrenciye Özel) 1Adet 302 Tıp Fakültesi Tarihçesi (Mirât-ı Mekteb-i Tıbbiye) 1Adet 303 Büyük İslam Kadınları ve Hanım Sahabeler 1Adet 304 Envâr'ül Âşikîn / Yazıcıoğlu Ahmed Bîcan 1Adet 305 Günye'tüt Tâlibîn / Seyyid Abdulkadir-i Geylâni (k.s.) 1Adet 306 Hanımlara Din Rehberi 1Adet 307 Hz. Aişe 1Adet 308 Hz. Amine 1Adet 309 Hz. Ebubekir 1Adet 310 Hz. Fatımai Zehra 1Adet 311 Hz. Hatice 1Adet 312 Hz. Osman 1Adet 313 Mükâşefet'ül Kulûb (Kalplerin Keşfi) 1Adet 314 Şir'at'ül-İslâm /Muhammed Bin Ebubekir-Seyyid Alizâde 1Adet 315 En Güzel Duâlar (Ciltli,Şamua) 1Adet 316 En Güzel Duâlar (Karton Kapak) 1Adet 317 İzdivaç ve Mahremiyetleri 1Adet 318 Arapça - Türkçe Sözlük (2 Renk) Büyük Boy 1Adet 319 Arapça Türkçe Okul Sözlüğü (2 Renk) 1Adet 320 Arapça-Türkçe, Türkçe-Arapça Alfabetik Sözlük 1Adet 321 İngilizce-Türkçe-Arapça Sözlük 1Adet 322 Minik Kâmûs (2 Renkli) 1Adet 323 Türkçe-Arapça Sözlük 1Adet 324 Şihâb'ül-Ahbâr Tercümesi 1Adet 325 Âfâk-ı Irak 1Adet 326 Beş Şehir 1Adet

15 327 Büyük Fetih 1Adet 328 Huzur (Roman) 1Adet 329 Hükümdar 1Adet 330 Hüsn ü Aşk 1Adet 331 İlk Rize Müftüsü M. Hulusi Efendi Rize Hadiseleri Hac Hatıraları 1Adet 332 Kültür ve Dil 1Adet 333 Mahur Beste 1Adet 334 Meşrutiyetten Cumhuriyete Hatıralarım 1Adet 335 Saatleri Ayarlama Enstitüsü 1Adet 336 Sahnenin Dışındakiler 1Adet 337 Sanat ve Edebiyat Yazıları 1Adet 338 Sır 1Adet 339 Şiir Tahlilleri -1 1Adet 340 Şiir Tahlilleri -2 1Adet 341 Tarih Uğrunda 1Adet 342 Tarihçe-i Erzurum 1Adet 343 Tarihin Yolunda 1Adet 344 Türk İktisat Tarihine Giriş 1Adet 345 Ziya Gökalp'in Tenkidi 1Adet 346 Sırlar Hazinesi (Hazînetü'l-Esrar Tercümesi) - 2. Hm. 1Adet 347 El-İbrîz (Şeriat Tarikat Marifet Hakikat) 1Adet 348 Tarikat-i Muhammediyye 1Adet 349 Hayatü's Sahabe (4 Cilt, Takım) - (Tercüme) 1Adet 350 Cemil Meriç İle Sohbetler 1Adet 351 Vilayatı Şarkiye Mültecileri 1Adet 352 Devlet Sözlük Yazar mı? 1Adet 353 Annemi İstiyorum 1Adet 354 Babacığım Neredesin? 1Adet

16 355 Beslenme Psikolojisi 1Adet 356 Çocuklarda Davranış Bozuklukları 1Adet 357 Çocuklarımızın Başarısı Elimizde 1Adet 358 Depresyon ve Korunma Yolları 1Adet 359 Doktorum Yanımda 1Adet 360 Ergenlik Sorunları 1Adet 361 Evlilikte Mutluluk Sanatı 1Adet 362 Ruh Hastalıkları ve Korunma Yolları 1Adet 363 Soframız (Ciltli) 1Adet 364 Soframız (Karton Kapak) 1Adet 365 Muhteşem İmparatorluğu Yıkanlar 1Adet 366 Musul Raporu 1Adet 367 Şark Meselesi 1Adet 368 Türkistan Mücadelesi 1Adet Asr-ı Hicride İstanbul Hayatı 1Adet Asr-ı Hicride İstanbul Hayatı 1Adet Asr-ı Hicride İstanbul Hayatı 1Adet Asr-ı Hicride İstanbul Hayatı 1Adet 373 Anadolu'da Türk Aşiretleri 1Adet 374 Edebiyat Lûgatı 1Adet 375 Osmanlı Tarih Lûgatı 1Adet 376 Peçevi Tarihi (Osmanlıca Orjinal) 1Adet 377 Tercüme-i Pendname-i Attar 1Adet 378 Tevarih-i Ali Osman 1Adet 379 Büyük İslâm İlmihali (Şamua) 1Adet 380 Hukuk-i İslâmiye ve Istılahat-ı Fıkhıyye Kamusu (2. Ham., 8 Cillt) 1Adet 381 Muvazzah İlmi Kelam 1Adet 382 Tâ'lim'ül Müteallim (İslâm'da Hoca-Talebe İlişkileri) 1Adet

17 383 Dini Hikayeler 1Adet 384 Mevlid-i Şerif 1Adet 385 Asrı Saadet (5 Cilt, Bez Ciltli) 1Adet 386 Elmalı Tefsiri'nden Dinî Hikâyeler 1Adet 387 Kaynaklarıyla Büyük İslam Fıkhı (4 cilt) (Dürer Tercümesi) 1Adet 388 Kuduri Tercemesi 1Adet 389 Metalib Mezahib (Bez Cilt) 1Adet 390 Muhtarü'l-Ehadisin Nebeviyye Tercümesi 1Adet 391 Muhtasar Müslim Tercemesi (3 Cilt, Bez Ciltli) 1Adet 392 Taç Tercümesi (5 cilt) 1Adet 393 Tenvîru'l Kulûb (Tam Şafii İlmihali) 1Adet 394 Türk Maarif Tarihi (3 Cilt, Şömizli, 1. Hm.) 1Adet 395 Osmanlılar ve Bilim 1Adet 396 Beynelmilel Yahudi 1Adet 397 Siyon Liderlerinin Protokolleri 1Adet 398 Aşere-i Mübeşşere (Cennetle Müjdelenen On Sahabe) 1Adet 399 Berekat (İmam-ı Rabbani ve Yolundakiler) 1Adet 400 İstibra Usulü 1Adet 401 Râmûz'ul-Ehâdîs (2 cilt) 1Adet 402 Şeyhülislam Ebussuud Efendi Fetvaları 1Adet 403 Atalar Sözü 1Adet 404 İngiliz Câsûsunun İ'tirâfları 1Adet Tashih-i Huruf Dersleri - CD, (Kur'an Harflerinin Doğru ve Güzel Telâffuzu) Ta'lim Dersleri - CD, (Namaz Duaları ve Kısa Surelerin Ses Disiplininde Okunması) 1Adet 1Adet 407 Edebiyât-ı Hakikiye Dersleri 1Adet 408 Hatıralarım 1Adet 409 Medrese Hatıraları 1Adet 410 Ölüm Daha Güzeldi 1Adet

18 411 Poetika Dersleri 1Adet 412 Yemen Hatırâtı 1Adet 413 Şeytanın Hileleri 1Adet 414 Mezhepler Târihi / Prof. Muhammed Ebu Zehra 1Adet 415 Müslümanların Nezih İtikatları 1Adet 416 Hadislerle İslam (Terhib ve Tergib Trc.) 1. Hm B. Boy 1Adet 417 Kadın İlmihalı 1Adet 418 Mustafa Halim Özyazıcı'nın Meşkleri 1Adet 419 Mehmet Şevki Efendi'nin Meşkleri 1Adet 420 İslam Tarihi Takım (1-8) 4 Cilt 1Adet 421 Babam Cemil Meriç 1Adet 422 Bu Ülke 1Adet 423 Dönemeçte 1Adet 424 Firavun İmanı 1Adet 425 Işık Doğudan Gelir 1Adet 426 Kırk Ambar 1. Cilt 1Adet 427 Kırk Ambar 2. Cilt 1Adet 428 Küçük Ağa 1Adet 429 Mağaradakiler 1Adet 430 Umrandan Uygarlığa 1Adet 431 Yağmur Beklerken 1Adet 432 Gençlere Faydalı Bilgiler (Ma'lumat-ı Nafia) 1Adet 433 Dağıstan Kılıçlarının Parlaması 1Adet 434 Hilafetin Ilgasının Arka Planı 1Adet 435 İlimlerin Özü 1Adet 436 Modernizmin İslam Dünyasına Girişi 1Adet 437 Timur'un Günlüğü - Tüzükât-ı Timur 1Adet 438 Arapça-Türkçe Lügat (El-Mevarid)-Ciltli 2 ADET 1Adet 439 Arapça-Türkçe Talebe Lügatı 1Adet

19 440 Hayvanlar Alemindeki Harikalar-1 1Adet 441 Hayvanlar Alemindeki Harikalar-2 1Adet 442 Kainatın Doğuşundaki Harikalar 1Adet 443 Kinattaki Harikalar 1Adet 444 Vücudumuzdaki Harikalar 1Adet 445 Anahtar 1Adet 446 Bu Atlı Geçide Gider 1Adet 447 Can Ocağında Pişen Aş 1Adet 448 Çatı 1Adet 449 Darağacı 1Adet 450 Ebemkuşağı 1Adet 451 Geçitteki Ülke 1Adet 452 Kapı 1Adet 453 Karanlıkta Mum Işığı 1Adet 454 Kilit 1Adet 455 Konak 1Adet 456 Sahihi Müslim 1Adet 457 Üçler,Yediler,Kırklar 1Adet 458 Çeşmizâde Târihi 1Adet 459 Evsâf-ı İstanbul 1Adet 460 İsa-Zâde Târihi 1Adet 461 Konstantiniyye Muhâsarası Ruznâmesi 1Adet 462 Osmanlı İran Siyâsî Münâsebetleri ( ) 1Adet 463 Risâle-i Mi'mâriyye Ca'fer Efendi ( ) 1Adet 464 Tarih-i Ebü'l-Feth 1Adet 465 Başımıza Gelenler, 93 Osmanlı-Rus Harbi (Tam Metin) 1Adet 466 Batı Düşüncesinin Oluşumunda İslâmın Rolü 1Adet 467 Bir Müderrisin Sürgün Yılları - Abdullah Fevzi Efendi 1Adet 468 Çanakkale Cephesinde Bir Müderris - A. Fevzi Efendi 1Adet

20 469 Darbeler Müdahaleler ve Siyasi Sistem 1Adet 470 Darül İslam-Darülharb 1Adet 471 Dil Kültür Yabancılaşma 1Adet 472 Hâdis Literatürü 1Adet 473 Kınalızâde Ali Efendi ve Ahlâk-ı Alaî 1Adet 474 Kültürel Savaş ve Savaş Kültürü 1Adet 475 Masal Atlası 1Adet 476 Moğol İstilâsı 1Adet 477 Müdejares&Sefarades (Endülüslü Müslm. ve Yahud. Osmanlı'ya Göçü) 1Adet 478 Osmanlı Bilginleri 1Adet 479 Osmanlı Medreselerinde İlim (2 cilt) 1Adet 480 Reconquista (Endülüs'te Müslüman-Hıristiyan İlişkileri) 1Adet 481 Yüzyılın Soykırımı 1Adet 482 Zağra Müftüsünün Hâtıraları 1Adet 483 Dede Korkut Hikâyeleri 1Adet 484 Deniz Savaşları Hakkında Büyüklere Armağan (Tuhfetül Kibar) 1Adet 485 Destursuz Bağa Girenler 1Adet 486 Kâbusnâme 1Adet 487 Şifalı Bitkiler Ansiklopedisi 1Adet 488 Leyla ile Mecnûn 1Adet 489 Dürretün Nasihîn (Dürretü'l Vaizin, Ciltli) 1Adet 490 Tenbîh'ül Gâfilin (Sohbetler, Ciltli) 1Adet 491 Bize Göre 1Adet 492 Dede Korkut Hikâyeleri 1Adet 493 Devlet 1Adet 494 Divan Şiirinden Seçmeler 1Adet 495 Evliya Çelebi Seyahatnâmesinden seçmeler 1Adet 496 Gülistan 1Adet

21 497 Halk Şiirinden Seçmeler 1Adet 498 Kerem ile Aslı 1Adet 499 Kutadgu Bilig'den Seçmeler 1Adet 500 Mesneviden Seçmeler 1Adet 501 Nasreddin Hoca Fıkralarından Seçmeler 1Adet 502 Ömer Seyfettin seçme Hikayeler 1Adet 503 Sergüzeşt 1Adet 504 Şehir Mektupları 1Adet 505 Ana Hatlariyla Türk İslâm Sanatları ve Estetiği 1Adet 506 İslâm Kültürü ve Medeniyeti 1Adet 507 İslâm'da Helaller ve Haramlar (2 Cilt, 3. Hm.) /Müellif: İbn Hacer El-Heytemi 1Adet 508 İslâm'da İmâmet ve Hilâfet 1Adet 509 Osmanlı'da Hilâfet ve Halifeliğin Kaldırılması 1Adet 510 Târih Boyunca Masonluk 1Adet 511 Türkiye'de Kültür Buhranı 1Adet 512 Osmanlı Türkçesi Kılavuzu-1 1Adet 513 Osmanlı Türkçesi Kılavuzu-2 1Adet 514 Afganistan ve Türkler 1Adet 515 Alfabe Tartışmaları 1Adet 516 Ali Kemalin Peyami Edebideki Klasik Yazıları 1Adet 517 Bir 150'liğin Mektupları 1Adet 518 Bir Denizcinin Avrupa Günlüğü 1Adet 519 Bir Sahte Dervişin Orta Asya Gezisi 1Adet 520 Bizans Karşısında Türkler 1Adet 521 Brezilya'da İlk Müslümanlar 1Adet 522 Büyük İslam İlmihali (Orijinal) 1Adet 523 Çin Türkistan Hâtıraları 1Adet 524 Darul Fünun Târihi 1Adet

22 525 Dil Tarih ve İnsan 1Adet 526 Divanlar Arasında 1Adet 527 Doğu Türkistan Târihi 1Adet 528 Edebî Hâtıralar 1Adet 529 Eski İstanbul - Gündelik Hayatından Renklerle 1Adet 530 İbretler Kitabı 1Adet 531 İlk Osmanlılar ve Batı Anadolu Beylikler Dünyası 1Adet 532 İslam Hukuku 1/2 1Adet 533 İstanbul'da Yarım Asırlık Vekayi-i Mühimme 1Adet 534 Külliyat-ı Letâif 1Adet 535 Makaleler - I 1Adet 536 Makaleler - II 1Adet 537 Malta Esirleri 1Adet 538 Mâverâünnehr'de Seyahat 1Adet 539 Milletin Tarihinden Ulusun Tarihine 1Adet 540 Moğolca-Türkçe Konuşma Kılavuzu 1Adet 541 Muhammediye / Müellifi: Yazıcıoğlu Muhammed 1Adet 542 Müslümanların Gerilemesiyle Dünya Neler Kaybetti 1Adet 543 Nasreddin Hoca Kitabı 1Adet 544 Necati Bey Divanı'nın Tahlili 1Adet 545 Oğuz İsyanı - Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nda 1Adet 546 Osmanlı Eyaletinden Üçüncü Bulgar Çarlığına 1Adet 547 Selahaddîn Eyyubî 1Adet 548 Seyâhatlerim 1Adet 549 Sultan Abdulhamid'in Hal Tercümesi 1Adet 550 Türk Ahlakçıları (1. Hm.) 1Adet 551 Türk Bilmeceler Hazinesi 1Adet 552 Türk Denizcilerinin İlk Amerika Seferi 1Adet 553 Türkiye Cumhuriyeti Târihine Giriş 1Adet

23 554 Türkiye'de Tercüme Müesseseleri 1Adet 555 Türklerin Ulûm ve Fünûna Hizmetleri 1Adet 556 Yılların İzi 1Adet 557 Yorgios Sfrancis'in Anıları - İstanbul'un Fethinin Bizanslı Son Tanığı 1Adet 558 Âbide Şahsiyetler 1Adet 559 Ayaklı Kütüphâneler 1Adet 560 Bir Başka İstanbul 1Adet 561 Boğaziçinde Târih 1Adet 562 Din ve Lâiklik 1Adet 563 Edebiyat Sohbetleri 1Adet 564 Gençlerle Başbaşa 1Adet 565 Hâtıralar 1Adet 566 Hat San'atı ve Meşhur Hattatlar 1Adet 567 Hattât Şeyh Hamdullah 1Adet 568 İbrahim Efendi Konağı 1Adet 569 İstanbul'a Dâir 1Adet 570 Kazasker Mustafa İzzet Efendi'nin Meşk Murakka'ı 1Adet 571 Kitaplar ve Portreler 1Adet 572 Kültür Köprüsü 1Adet 573 Meşk Murakkaları Takımı (Kutulu) 1Adet 574 Şevki Efendi'nin Sülüs ve Nesih Meşk Murakka'ı 1Adet 575 Ta'lik Meşk Murakkaı / Hafız Hulûsi Efendi 1Adet 576 Tuna Güzellemesi 1Adet 577 Türkçe Sözlük 1Adet 578 Türkçe'nin Sırları 1Adet 579 Türkiyenin Ermeni Meselesi 1Adet 580 Türk-Rus Münâsebetleri ve Muharebeleri 1Adet 581 Bir Abdülhamid Müdâfaanâmesi (Hatırât-ı Sultan Abdülhamid-i Sâni) 1Adet

24 582 İmâm-ı A'zamın Beş Eseri 1Adet 583 Kur'an-ı Kerim'in Faziletleri ve Okuma Kaideleri 1Adet 584 Türkçe Arapça Sözlük 1Adet 585 Safahat 1Adet 586 Evliya Menkıbeleri (Nefahâtü'l-Üns) (Bez Cilt) /Abdurrahman Câmî 1Adet 587 İ'câz-ı Kur'ân 1Adet 588 Evliya Menkıbeleri (Nefahâtü'l-Üns) /Abdurrahman Câmî 1Adet 589 Tıbb-ı Nebevî Ansiklopedisi (2 cilt birarada, 1.Hm., ciltli) 1Adet 590 Parlamento Terimleri Sözlüğü 1Adet 591 İslâm Huk. Kölelik, Câriyelik Müessesesi ve Osmanlı'da Harem 1Adet 592 Osmanlı Arşiv Belgelerinde Siyâkat Yazısı ve Tarihi Gelişimi 1Adet 593 Osmanlı Atlası 1Adet 594 Osmanlı Kanunnâmeleri ve Hukukî Tahliler (9 Cilt) Beheri 1Adet 595 Türk Hukuk Târihi (2 Cilt) Beheri 1Adet 596 Beyaz Gemi 1Adet 597 Bir Tereddütün Romanı 1Adet 598 Cânan 1Adet 599 Çanakkale Mahşeri 1Adet 600 Dahiler ve Deliler 1Adet 601 Doğu Anadolu Türk Devletleri Târihi 1Adet 602 Dokuzuncu Hariciye Koğuşu 1Adet 603 Dünyayı Değiştiren Kitaplar 1Adet 604 Düşma Kazanmak Sanatı 1Adet 605 Fatih-Harbiye 1Adet 606 Gençliğim Eyvah 1Adet 607 Gün Olur Asra Bedel 1Adet 608 İki Dünya Arasında 1Adet 609 Köse Kadı 1Adet

25 610 Oniki Hayvanlı Türk Takvimi 1Adet 611 Osmancık 1Adet 612 Osmanlı Devleti Târihi I 1Adet 613 Osmanlı Devleti Târihi II 1Adet 614 Osmanlı Hareminde Üç Haseki Sultan 1Adet 615 Osmanlı Padişahlarının Hayat Hikâyeleri 1Adet 616 Osmanlıca-Türkçe Uydurmaca 1Adet 617 Ölüm Daha Güzeldi 1Adet 618 Selçuklular Târihi ve Türk-İslâm Medeniyeti 1Adet 619 Selçuklular ve İslâmiyet 1Adet 620 Selçuklular Zamanında Türkiye 1Adet 621 Sözde Kızlar 1Adet 622 Şimşek 1Adet 623 Târih Sohbetleri Adet 624 Türk Cihan Hakimiyeti Mefkuresi Târihi 1Adet 625 Türk Târihinden Portreler 1Adet 626 Türk Târihinden Yapraklar 1Adet 627 Türk-İslâm Sentezi 1Adet 628 Türkiyede Misyoner Faaliyetleri 1Adet 629 Türkiye'de Siyâsî Buhranın Kaynakları 1Adet 630 Yalnızız 1Adet 631 Yemen! Ah Yemen! 1Adet 632 Türkiye İnkılâbının İçyüzü 1Adet 633 Dârül-Hilâfe Medreseleri 1Adet 634 İslâm Âlimlerinin Gözüyle Zamanın Kıymeti 1Adet 635 Sünnetin İslamdaki Yeri 1Adet 636 Mut'a Nikâhı 1Adet 637 Sahabe'ye Yapılan İftiralara Cevaplar (El-Avâsım Mine'l- Kavâsım) 1Adet

26 638 Büyük Tefsir Târihi (2 Cilt) 1Adet 639 Muhtasar Hayâtü's-Sahâbe (1. Hamur) 1Adet 640 Muhtasar Hayâtü's-Sahâbe (Şamua) 1Adet 641 Farsça-Türkçe Lûgat 2.Hm. (Ferheng) 1Adet 642 Ana ve Baba Hakları 1Adet 643 Menakıb-ı Ciharyar-ı Güzin 1Adet 644 Tam Miftah-ül Kulûb (3.Hamur) 1Adet 645 Tam Miftah-ül Kulûb (Şamua) 1Adet 646 Tam Müzekkin Nüfus (3.Hamur) 1Adet 647 Tam Müzekkin Nüfus (Şamua) 1Adet 648 Tabiat Eczânesi (büyük boy, karton kapak 1.Hm) 1Adet 649 Tabiat Eczânesi (büyük boy, ciltli, kuşe, renkli) 1Adet 650 Ali Şükrü Bey 1Adet 651 Bâtinîler ve Karmatîlerin İçyüzü 1Adet 652 Bin Uydurma Kelimeyi Boykot 1Adet 653 Boğaziçi Mehtapları 1Adet 654 Bu Gözler Neler Gördü? 1Adet 655 Cemâleddin Efgânî 1Adet 656 Cenaze Ahkâmı 1Adet 657 Ermeni Mezâlimi 1Adet 658 Filistin Dramının Düşündürdükleri 1Adet 659 Fransız İhtilâli 1Adet 660 Geçmiş Günü Elerken 1 1Adet 661 Geçmiş Günü Elerken 2 1Adet 662 Geçmişi ve Geleceği ile Hilâfet 1Adet 663 Gök Bayrak 1Adet 664 Gurbet İçinde Gurbet 1Adet 665 Hacı Murad 1Adet 666 Haşişîler 1Adet

27 667 Hicret 1Adet 668 İki Devrin Perde Arkası 1Adet 669 İmam Şamil 1Adet 670 İstanbul'un İşgâlinde İngiliz Hapishânesi Hâtıraları 1Adet 671 İthaflı Fıkrâlar 1Adet 672 Kadirbeyoğlu Zeki Bey'in Hâtıraları 1Adet 673 Kanlı Düğün 1Adet 674 Kurtuluş Savaşında Sarıklı Mücâhidler 1Adet 675 Lawrens'in Gizli Hayâtı 1Adet 676 Lozan Zafer mi, Hezimet mi? Cilt 1 1Adet 677 Lozan Zafer mi, Hezimet mi? Cilt 2 1Adet 678 Lozan Zafer mi, Hezimet mi? Cilt 3 1Adet 679 Malkoçoğlu Kardeşler 1Adet 680 Medine Müdâfaası 1Adet 681 Mes'eleler 1Adet 682 Moskof Mezâlimi 1 1Adet 683 Moskof Mezâlimi 2 1Adet 684 Muhtasar İslâm Târihi (1. cilt) 1Adet 685 Muhtasar İslâm Târihi (2. cilt) 1Adet 686 Musul Mes'elesi 1Adet 687 Osmanlı Paleografyası 1Adet 688 Osmanoğulları'nın Dramı 1Adet 689 Poliyanna 1Adet 690 Sicil-i Osmanî - C I 1Adet 691 Sicil-i Osmanî - C II 1Adet 692 Sicil-i Osmanî - C III 1Adet 693 Sicil-i Osmanî - C IV-I 1Adet 694 Sicil-i Osmanî - C IV-II 1Adet 695 Sultan Abdülaziz Han 1Adet

28 696 Sultan İkinci Abdülhamid Han'ın Notları 1Adet 697 Tarihten Günümüze Tahrif Hareketleri (Cilt 1) 1Adet 698 Uzunca Sevindik 1Adet 699 Üç Hilafetçi Şahsiyet 1Adet 700 Üstad Necip Fâzıl'a Dâir 1Adet 701 Vâhideddin Gurbet Cehenneminde 1Adet 702 Vâhideddin Mütareke Gayyasında 1Adet 703 Yahûdî 1Adet 704 Yanya'dan Ankara'ya 1Adet 705 Yengeç Kitabı 1Adet 706 Yunan Mezalimi 1Adet 707 Ziya Gökalp'in Hayatı ve Eserleri 1Adet 708 Afganistan'a Seyâhat 1Adet 709 Babam Sultan Abdulhamid 1Adet 710 Çanakkale Savaşı Hikâyeleri 1Adet 711 Endülüs Târihi 1Adet 712 Kelime Kavgası 1Adet 713 Üss-i İnkilâp (1-2 cilt) 1Adet 714 Cennete Doğru (Minhacü'l-Abidin, Tercüme) 1Adet 715 Gerçek Tasavvuf (Avârifu'l-Meârif, Tercüme) 1Adet 716 Mesnevîde Geçen Bütün Hikâyeler 1Adet 717 İmam Şâmilin Hâtıratı 1Adet 718 Kuşeyri Risâlesi 1Adet 719 Hikem-i Atâiyye Şerhi (El-Muhkem Fi Şerhi'l-Hikem) 1Adet 720 Arapça Konuşmanın En Kolay Yolu 1Adet 721 Bir Âlimin Gençlere Nâsihati 1Adet 722 Kaynaklı Şâfiî Namaz Hocası 1Adet 723 Kaynaklı Şafiî İlmihali 1Adet 724 Şafiî Hac ve Umre Rehberi 1Adet

DOĞRUDAN TEMİN İLANI SEVGİ EĞİTİM VE HOŞGÖRÜ GÖNÜLLERİ DERNEĞİ

DOĞRUDAN TEMİN İLANI SEVGİ EĞİTİM VE HOŞGÖRÜ GÖNÜLLERİ DERNEĞİ DOĞRUDAN TEMİN İLANI SEVGİ EĞİTİM VE HOŞGÖRÜ GÖNÜLLERİ DERNEĞİ Elazığ ili SODES Güçlü Toplum Güçlü Kadın Projesi kapsamında Kitap Alımına İlişkin SODES 2011 Uygulama Esas ve Usullerinin Madde 13/9 maddesine

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN İLANI BALAKGAZİ ORTA VE YÜKSEK EĞİTİM VAKFI

DOĞRUDAN TEMİN İLANI BALAKGAZİ ORTA VE YÜKSEK EĞİTİM VAKFI DOĞRUDAN TEMİN İLANI BALAKGAZİ ORTA VE YÜKSEK EĞİTİM VAKFI Elazığ ili SODES Benim Yıldızım Olur musun? Projesi kapsamında Kitap Alımına İlişkin SODES 2011 Uygulama Esas ve Usullerinin Madde 13/9 maddesine

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN İLANI KEBAN KURS VE OKUL TALEBELERİNE YARDIM DERNEĞİ

DOĞRUDAN TEMİN İLANI KEBAN KURS VE OKUL TALEBELERİNE YARDIM DERNEĞİ DOĞRUDAN TEMİN İLANI KEBAN KURS VE OKUL TALEBELERİNE YARDIM DERNEĞİ Elazığ ili SODES Eğitimli Gençler Huzurlu Gelecek Projesi kapsamında Kitap-Yaprak Test alımına ilişkin SODES 20 Uygulama Esas ve Usullerinin

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN İLANI PALU GÖKDERE DAYANIŞMA VE KÜLTÜR DERNEĞİ

DOĞRUDAN TEMİN İLANI PALU GÖKDERE DAYANIŞMA VE KÜLTÜR DERNEĞİ DOĞRUDAN TEMİN İLANI PALU GÖKDERE DAYANIŞMA VE KÜLTÜR DERNEĞİ Elazığ ili SODES Çocuklarımız, Gençlerimiz ve Geleceğimiz Yeniden doğuyor Projesi kapsamında ; yaprak test alımı,kız çocuklarına eğitim materyalleri

Detaylı

HARPUT KURS VE OKUL ÖĞRENCİLERİNE YARDIM DERNEĞİ. Ali Rıza Septioğlu Bulvarı No:113. Tel: 0 424 2247519 23-297-191

HARPUT KURS VE OKUL ÖĞRENCİLERİNE YARDIM DERNEĞİ. Ali Rıza Septioğlu Bulvarı No:113. Tel: 0 424 2247519 23-297-191 DOĞRUDAN TEMİN İLANI Elazığ ili SODES Başarıya Koşuyorum Projesi kapsamında kitap ve test alımına ilişkin SODES 2011 Uygulama Esas ve Usullerinin Madde 13/9 maddesine göre Doğrudan temin usulü ile alım

Detaylı

HARPUT KURS VE OKUL ÖĞRENCİLERİNE YARDIM DERNEĞİ. Ali Rıza Septioğlu Bulvarı No:113. Tel: 0 424 2247519 23-297-191

HARPUT KURS VE OKUL ÖĞRENCİLERİNE YARDIM DERNEĞİ. Ali Rıza Septioğlu Bulvarı No:113. Tel: 0 424 2247519 23-297-191 DOĞRUDAN TEMİN İLANI Elazığ ili SODES Başarıya Koşuyorum Projesi kapsamında Sosyal ve Kültürel Kitaplar alımına ilişkin SODES 2011 Uygulama Esas ve Usullerinin Madde 13/9 maddesine göre Doğrudan temin

Detaylı

HARPUT KURS VE OKUL ÖĞRENCİLERİNE YARDIM DERNEĞİ Ali Rıza Septioğlu Bulvarı No:113. Tel:

HARPUT KURS VE OKUL ÖĞRENCİLERİNE YARDIM DERNEĞİ Ali Rıza Septioğlu Bulvarı No:113. Tel: DOĞRUDAN TEMĠN ĠLANI HARPUT KURS VE OKUL ÖĞRENCILERINE YARDIM DERNEĞI Elazığ ili SODES Kırklarda Yeşeren Fidanlar Projesi kapsamında Kitap Yaprak Test alımı alımına ilişkin SODES 2013 Uygulama Esas ve

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN İLANI ELAZIĞ GENÇ İŞADAMLARI DERNEĞİ

DOĞRUDAN TEMİN İLANI ELAZIĞ GENÇ İŞADAMLARI DERNEĞİ DOĞRUDAN TEMİN İLANI ELAZIĞ GENÇ İŞADAMLARI DERNEĞİ Elazığ ili SODES GENCİM GİRİŞİMCİYİM Projesi kapsamında Görünürlük Malzemeleri Satın Almaya İlişkin SODES 2011 Uygulama Esas ve Usullerinin Madde 13/9

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN İLANI BALAKGAZİ ORTA VE YÜKSEK EĞİTİM VAKFI

DOĞRUDAN TEMİN İLANI BALAKGAZİ ORTA VE YÜKSEK EĞİTİM VAKFI DOĞRUDAN TEMİN İLANI BALAKGAZİ ORTA VE YÜKSEK EĞİTİM VAKFI Elazığ ili SODES Benim Yıldızım Olur musun? Projesi kapsamında Görünürlük Malzemeleri Satın Almaya İlişkin SODES 2011 Uygulama Esas ve Usullerinin

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN İLANI

DOĞRUDAN TEMİN İLANI DOĞRUDAN TEMİN İLANI Elazığ ili SODES Kültür-Sanat Merkezinde Buluşalım Projesi kapsamında Servis İhalesine İlişkin SODES 2012 Uygulama Esas ve Usullerinin Madde 13/9 maddesine göre Doğrudan temin usulü

Detaylı

Tefsir, Kıraat (İlahiyat ve İslâmî ilimler fakülteleri)

Tefsir, Kıraat (İlahiyat ve İslâmî ilimler fakülteleri) ARAŞTIRMA ALANLARI 1 Kur an İlimleri ve Tefsir Kur an ilimleri, Kur an tarihi, tefsir gibi Kur an araştırmalarının farklı alanlarına dair araştırmaları kapsar. 1. Kur an tarihi 2. Kıraat 3. Memlükler ve

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN İLANI BALAKGAZİ ORTA VE YÜKSEK EĞİTİM VAKFI

DOĞRUDAN TEMİN İLANI BALAKGAZİ ORTA VE YÜKSEK EĞİTİM VAKFI DOĞRUDAN TEMİN İLANI BALAKGAZİ ORTA VE YÜKSEK EĞİTİM VAKFI Elazığ ili SODES Benim Yıldızım Olur musun? Projesi kapsamında Eğitim malzemesi, Tüketim-ofis malzemeleri Satın Almaya İlişkin SODES 2011 Uygulama

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN İLANI

DOĞRUDAN TEMİN İLANI DOĞRUDAN TEMİN İLANI Elazığ ili SODES ÇOCUKLARIMIZ OKUYOR, YÜZLERİMİZ GÜLÜYOR Projesi kapsamında Kitap,Tüketim ofis, yaprak test, Eğitim materyali ve Hediye Alımına İlişkin SODES 2012 Uygulama Esas ve

Detaylı

BALAKGAZİ ORTA VE YÜKSEK EĞİTİM VAKFI İzzetpaşa Mh. Şehitilhanlar Cad. Büyük Çarşı No:6 Kat:4 ELAZIĞ

BALAKGAZİ ORTA VE YÜKSEK EĞİTİM VAKFI İzzetpaşa Mh. Şehitilhanlar Cad. Büyük Çarşı No:6 Kat:4 ELAZIĞ DOĞRUDAN TEMİN İLANI BALAKGAZİ ORTA VE YÜKSEK EĞİTİM VAKFI Elazığ ili SODES Umudum Sizlersiniz Projesi kapsamında Kitap ve Eğim malzemeleri Satın Almaya İlişkin SODES 2013 Uygulama Esas ve Usullerinin

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN İLANI ELAZIĞ SOSYAL YARDIMLAŞMA SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ

DOĞRUDAN TEMİN İLANI ELAZIĞ SOSYAL YARDIMLAŞMA SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ DOĞRUDAN TEMİN İLANI ELAZIĞ SOSYAL YARDIMLAŞMA SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ Elazığ ili SODES 2015-23-0012 No lu Annelerin Gururu Memleketin Huzuru Kızlarımız Projesi kapsamında Tadilat işlerine ilişkin SODES 2015

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN İLANI ELAZIĞ GENÇ İŞADAMLARI DERNEĞİ

DOĞRUDAN TEMİN İLANI ELAZIĞ GENÇ İŞADAMLARI DERNEĞİ DOĞRUDAN TEMİN İLANI ELAZIĞ GENÇ İŞADAMLARI DERNEĞİ Elazığ ili SODES Kariyer Gelişim Merkezi Projesi kapsamında Tanıtım Materyalleri İhalesine İlişkin SODES 2013 Uygulama Esas ve Usullerinin Madde 13/9

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN İLANI TÜRKİYE SAKATLAR DERNEGİ ELAZIĞ ŞUBESİ

DOĞRUDAN TEMİN İLANI TÜRKİYE SAKATLAR DERNEGİ ELAZIĞ ŞUBESİ DOĞRUDAN TEMİN İLANI TÜRKİYE SAKATLAR DERNEGİ ELAZIĞ ŞUBESİ Elazığ ili SODES ENGELSİZ YAŞAMLA SAĞLIKLI GÜNLERE Projesi kapsamında Bilgisayar Ekipman alımına ilişkin SODES 2012 Uygulama Esas ve Usullerinin

Detaylı

AYP 2017 ÜÇÜNCÜ DÖNEM ALIMLARI

AYP 2017 ÜÇÜNCÜ DÖNEM ALIMLARI ALANLAR ve ÖNCELİKLER AYP 2017 ÜÇÜNCÜ DÖNEM ALIMLARI 1- Kur an İlimleri ve Tefsir Kur an ilimleri, Kur an tarihi, tefsir gibi Kur an araştırmalarının farklı na dair araştırmaları 1. Kur an tarihi 2. Kıraat

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN İLANI ELAZİZ KADINLAR VE YARDIMLAŞMA DAYANIŞMA DERNEĞİ

DOĞRUDAN TEMİN İLANI ELAZİZ KADINLAR VE YARDIMLAŞMA DAYANIŞMA DERNEĞİ DOĞRUDAN TEMİN İLANI ELAZİZ KADINLAR VE YARDIMLAŞMA DAYANIŞMA DERNEĞİ Elazığ ili SODES Kardelen Çiçekleri Solmasın Projesi kapsamında Tanıtım Materyalleri mal alımına ilişkin SODES 2011 Uygulama Esas ve

Detaylı

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT LİSANS MÜFREDAT PROGRAMI

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT LİSANS MÜFREDAT PROGRAMI HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT LİSANS MÜFREDAT PROGRAMI 1. SINIF 1. YARIYIL İLH101 KURAN OKUMA VE TECVİD I 4 0 4 4 İLH103 ARAP DİLİ VE BELAGATI I 4 0 4 4 İLH105 AKAİD ESASLARI 2 0 2 2

Detaylı

ELAZIĞ KADIN EĞİTİM VE KÜLTÜR DERNEĞİ Doğukent Mah. Semaver Sok. No: 42. Tel: 0 424 2247519 23-009-034

ELAZIĞ KADIN EĞİTİM VE KÜLTÜR DERNEĞİ Doğukent Mah. Semaver Sok. No: 42. Tel: 0 424 2247519 23-009-034 DOĞRUDAN TEMĠN ĠLANI ELAZIĞ KADIN EĞITIM VE KÜLTÜR DERNEĞI Elazığ ili SODES Annem de Benim Okulumda Projesi kapsamında Temizlik Materyalleri alımına ilişkin SODES 2012 Uygulama Esas ve Usullerinin Madde

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Doç. Dr. Rıza BAĞCI

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Doç. Dr. Rıza BAĞCI ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖĞRENİM DURUMU Lisans: 1976-1980 Doç. Dr. Rıza BAĞCI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ Yüksek Lisans: 1984-1987 EGE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN İLANI AZİZAN EĞİTİM ARAŞTIRMA VE KÜLTÜR DERNEĞİ

DOĞRUDAN TEMİN İLANI AZİZAN EĞİTİM ARAŞTIRMA VE KÜLTÜR DERNEĞİ DOĞRUDAN TEMİN İLANI AZİZAN EĞİTİM ARAŞTIRMA VE KÜLTÜR DERNEĞİ Elazığ ili SODES 2012-23-826 nolu Her Genç Gelecektir Projesi kapsamında İnşaat-Tadilat mal alımına ve onarımına ilişkin SODES 2011 Uygulama

Detaylı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ İSLAMİ İLİMLER BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ İSLAMİ İLİMLER BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI Z/S K/ Z/S K/ EK-1 T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ İSLAMİ İLİMLER BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI PROGRAMI Hazırlık 1. Yarıyıl İİH001 Arapça Dilbilgisi

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN İLANI SEVGİ EĞİTİM VE HOŞGÖRÜ GÖNÜLLERİ DERNEĞİ

DOĞRUDAN TEMİN İLANI SEVGİ EĞİTİM VE HOŞGÖRÜ GÖNÜLLERİ DERNEĞİ DOĞRUDAN TEMİN İLANI Elazığ ili SODES Güçlü Toplum Güçlü Kadın Projesi kapsamında Görünürlük Malzemeleri Satın Almaya İlişkin SODES 2011 Uygulama Esas ve Usullerinin Madde 13/9 maddesine göre Doğrudan

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN İLANI TÜRKİYE TEKNİK ELEMANLAR VAKFI ELAZIĞ ŞUBESİ

DOĞRUDAN TEMİN İLANI TÜRKİYE TEKNİK ELEMANLAR VAKFI ELAZIĞ ŞUBESİ DOĞRUDAN TEMİN İLANI TÜRKİYE TEKNİK ELEMANLAR VAKFI ELAZIĞ ŞUBESİ Elazığ ili SODES TEKNİK ELEMAN YETİŞİYOR Projesi kapsamında Görünürlük Malzemeleri Satın Almaya İlişkin SODES 2011 Uygulama Esas ve Usullerinin

Detaylı

ŞANLIURFA İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ YAYINLARI. Konusu: Urfa Üzerine Yazılmış Şiir Seçkisi

ŞANLIURFA İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ YAYINLARI. Konusu: Urfa Üzerine Yazılmış Şiir Seçkisi ŞANLIURFA İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ YAYINLARI ŞEHİR TANITIM YAYINLARI 1 Yayın Adı: Şiir Şehir Urfa Konusu: Urfa Üzerine Yazılmış Şiir Seçkisi Hazırlayan: Mehmet KURTOĞLU Sayfa Sayısı: 160 Toplam Baskı

Detaylı

HARRAN Ü. İLAHİYAT FAK AKADEMİK YILI GÜZ DÖNEMİ FİNAL VE BÜTÜNLEME SINAV TAKVİMİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 1. SINIFLAR (ÖRGÜN VE İKİNCİ ÖĞRETİM)

HARRAN Ü. İLAHİYAT FAK AKADEMİK YILI GÜZ DÖNEMİ FİNAL VE BÜTÜNLEME SINAV TAKVİMİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 1. SINIFLAR (ÖRGÜN VE İKİNCİ ÖĞRETİM) S. N. HARRAN Ü. İLAHİYAT FAK. 2016 2016 AKADEMİK YILI GÜZ DÖNEMİ FİNAL VE BÜTÜNLEME SINAV TAKVİMİ 1. HADİS TARİHİ 2. TÜRK DİLİ DERSİN ADI İLAHİYAT FAKÜLTESİ 1. SINIFLAR (ÖRGÜN VE İKİNCİ ÖĞRETİM) FİNAL

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN İLANI ŞEHZADE GENÇLİK İZCİLİKVE SPOR KULUBÜ DERNEĞİ

DOĞRUDAN TEMİN İLANI ŞEHZADE GENÇLİK İZCİLİKVE SPOR KULUBÜ DERNEĞİ DOĞRUDAN TEMİN İLANI ŞEHZADE GENÇLİK İZCİLİKVE SPOR KULUBÜ DERNEĞİ Elazığ ili SODES BİR ELDE SEN TUT Projesi kapsamında Elektronik Ürünler mal alımına ilişkin SODES 2012 Uygulama Esas ve Usullerinin Madde

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN İLANI SEVGİ EĞİTİM VE HOŞGÖRÜ GÖNÜLLÜLERİ DERNEĞİ

DOĞRUDAN TEMİN İLANI SEVGİ EĞİTİM VE HOŞGÖRÜ GÖNÜLLÜLERİ DERNEĞİ DOĞRUDAN TEMİN İLANI SEVGİ EĞİTİM VE HOŞGÖRÜ GÖNÜLLÜLERİ DERNEĞİ Elazığ ili SODES Güçlü Toplum Güçlü Kadın Projesi kapsamında Mobilya Grubu Satın Almaya İlişkin SODES 2011 Uygulama Esas ve Usullerinin

Detaylı

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü I. Öğretim Programı Müfredatı

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü I. Öğretim Programı Müfredatı Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü I. Öğretim Programı Müfredatı Genel Toplam Ders Adedi : 8 T : 16 U : 4 Kredi : 16 ECTS : 24 T+U : 16 1. YARIYIL No Ders Kodu Ders Adı

Detaylı

İLAHİYAT FAKÜLTESİ I. VE II. ÖĞRETİM HAZIRLIKSIZ İLAHİYAT MÜFREDATI

İLAHİYAT FAKÜLTESİ I. VE II. ÖĞRETİM HAZIRLIKSIZ İLAHİYAT MÜFREDATI İLAHİYAT FAKÜLTESİ I. VE II. ÖĞRETİM HAZIRLIKSIZ İLAHİYAT MÜFREDATI 1.YIL / 1. YARIYIL 1.YIL / 2. YARIYIL ILA101 Kur'an Okuma ve Tecvid-I 2 0 2 2 ILA102 Kur'an Okuma ve Tecvid-II 2 0 2 2 ILA103 Arap Dili

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN İLANI

DOĞRUDAN TEMİN İLANI DOĞRUDAN TEMİN İLANI Elazığ ili SODES BİR FOTOĞRAF KARESİYLE BAŞLADI HERŞEY Projesi kapsamında Araç Kiralama Hizmeti ilişkin SODES 2012 Uygulama Esas ve Usullerinin Madde 13/9 maddesine göre Doğrudan temin

Detaylı

DOĞRUDAN TEMĠN ĠLANI BAKIR MADENLİLER DAYANIŞMA VE YARDIMLAŞMA DERNEGİ.

DOĞRUDAN TEMĠN ĠLANI BAKIR MADENLİLER DAYANIŞMA VE YARDIMLAŞMA DERNEGİ. DOĞRUDAN TEMĠN ĠLANI BAKIR MADENLİLER DAYANIŞMA VE YARDIMLAŞMA DERNEGİ. Elazığ ili SODES Maden'li İşsiz Gençlere Yönelik Taş İşçiliği projesi ile İstihdam Yaratma Projesi kapsamında Elektronik Ürünler

Detaylı

Şule DURAK-Proje Koordinatörü 05057423146

Şule DURAK-Proje Koordinatörü 05057423146 DOĞRUDAN TEMİN İLANI SEVGİ EĞİTİM VE HOŞGÖRÜ GÖNÜLLERİ DERNEĞİ Elazığ ili SODES Güçlü Toplum Güçlü Kadın Projesi kapsamında Eğitim malzemesi, Tüketim-ofis malzemeleri, Hediye/Ödüllendirme Satın Almaya

Detaylı

2.SINIF (2013 Müfredatlar) 3. YARIYIL 4. YARIYIL

2.SINIF (2013 Müfredatlar) 3. YARIYIL 4. YARIYIL ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı 1.ve 2.Öğretim (2010 ve Sonrası) Eğitim Planları HAZIRLIK SINIFI (YILLIK) KODU DERSİN ADI T U Kredi AKTS İLH001 ARAPÇA 26 0 26 26 Konu

Detaylı

ESKĠġEHĠR OSMANGAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ FEN EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ, TARĠH BÖLÜMÜ DERS ġablonu (ÖĞRETĠM PLANI / MÜFREDAT)

ESKĠġEHĠR OSMANGAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ FEN EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ, TARĠH BÖLÜMÜ DERS ġablonu (ÖĞRETĠM PLANI / MÜFREDAT) ESKĠġEHĠR OSMANGAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ FEN EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ, TARĠH BÖLÜMÜ DERS ġablonu (ÖĞRETĠM PLANI / MÜFREDAT) 1. Yarıyıl (Güz) 121711200 İlkçağ Tarihi I Z 2 0 0 2 2 3 121711201 Osmanlıca I Z 4 0 0 4 4

Detaylı

Dini Yayınlar Fuarında Çıkacak Yeni Kitaplar 2

Dini Yayınlar Fuarında Çıkacak Yeni Kitaplar 2 On5yirmi5.com Dini Yayınlar Fuarında Çıkacak Yeni Kitaplar 2 İşte Kubbealtı, Küre, Klasik, Erkam, Beyan, Fecr Yayınlarının fuarda yeni çıkacak kitapları. Yayın Tarihi : 19 Temmuz 2012 Perşembe (oluşturma

Detaylı

MEMURLAR VAKFI ELAZIĞ ŞUBE BAŞKANLIĞI

MEMURLAR VAKFI ELAZIĞ ŞUBE BAŞKANLIĞI DOĞRUDAN TEMİN İLANI Elazığ ili SODES Geleceğini Emin Ellere Bırak Projesi kapsamında Mobilya Satın Almaya İlişkin SODES 2010 Uygulama Esas ve Usullerinin Madde 13/9 maddesine göre Doğrudan Temin usulü

Detaylı

Site Mah./Elazığ Cad./No:5 ALACAKAYA 0424 481 64 98. yunusdoner@gmail.com Yunus DÖNER Dernek Üyesi

Site Mah./Elazığ Cad./No:5 ALACAKAYA 0424 481 64 98. yunusdoner@gmail.com Yunus DÖNER Dernek Üyesi DOĞRUDAN TEMİN İLANI ALACAKAYA KURS VE OKUL TALEBELERİNE YARDIM DERNEĞİ Elazığ ili SODES Benim de Geleceğim Var! Projesi kapsamında Elektronik Ürünler mal alımına ilişkin SODES 2010 Uygulama Esas ve Usullerinin

Detaylı

Yard. Doç. Dr. Raşit GÜNDOĞDU

Yard. Doç. Dr. Raşit GÜNDOĞDU Yard. Doç. Dr. Raşit GÜNDOĞDU Oda No: 8 Telefon: 1120 E-Posta: rasitgun@hotmail.com 1. Doğum Tarihi: 04.05.1963 2. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tefsir Hadis Ankara

Detaylı

Çamlıca Basım Yayın bünyesinde aylık olarak yayınlanan Yedikıta Tarih ve Kültür dergisi, Eylül 2008 de yayın hayatında başladı.

Çamlıca Basım Yayın bünyesinde aylık olarak yayınlanan Yedikıta Tarih ve Kültür dergisi, Eylül 2008 de yayın hayatında başladı. Çamlıca Basım Yayın bünyesinde aylık olarak yayınlanan Yedikıta Tarih ve Kültür dergisi, Eylül 2008 de yayın hayatında başladı. Tarihî, ilmî ve kültürel konularda temel kaynaklar ve tarihî belgeler eşliğinde

Detaylı

MERSİN İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI VAİZİN

MERSİN İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI VAİZİN VAİZİN TARİHİ VAKTİ ADI VE SOYADI UNVANI İLÇESİ YERİ KONUSU İbrahim KADIOĞLU İl Müftü Yard. Akdeniz Ulu Camii 17 Haziran 2015 Çarşamba 18 Haziran 2015 Perşembe 19 Haziran 2015 Cuma Yunus GÜRER İl Vaizi

Detaylı

2016 YILI 1. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI VAAZIN

2016 YILI 1. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI VAAZIN 2016 YILI 1. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI VAAZIN VAİZİN TARİHİ GÜNÜ VAKTİ ADI SOYADI ÜNVANI GÖREV YAPACAĞI YER KONUSU 1.01.2016 Cuma Öğleden Önce Şevket ŞİMŞEK Uzman Vaiz Mermerler Camii SORUMLU

Detaylı

Hayata Adanmış Tıpçılar Derneği (HAYAT-DER) Ataşehir Mahallesi Mazı Sokak No:3 ELAZIĞ

Hayata Adanmış Tıpçılar Derneği (HAYAT-DER) Ataşehir Mahallesi Mazı Sokak No:3 ELAZIĞ DOĞRUDAN TEMİN İLANI Hayata Adanmış Tıpçılar Derneği Elazığ ili SODES Çekirdekten Çınara, Mutlu Yarınlara Projesi kapsamında Eğitim Malzemesi Materyali ihalesi İlişkin SODES 2011 Uygulama Esas ve Usullerinin

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN İLANI

DOĞRUDAN TEMİN İLANI DOĞRUDAN TEMİN İLANI Elazığ ili SODES BİR FOTOĞRAF KARESİYLE BAŞLADI HERŞEY Projesi kapsamında Fotoğraf Makinası Alımına İlişkin SODES 2012 Uygulama Esas ve Usullerinin Madde 13/9 maddesine göre Doğrudan

Detaylı

Kur ân ve iman hakikatlerine ulaşmanın adresi

Kur ân ve iman hakikatlerine ulaşmanın adresi Kur ân ve iman hakikatlerine ulaşmanın adresi Adres: İ.O.S.B. Turgut Özal Cad. B-Blok No: 126 K: 3 Başakşehir/İSTANBUL Tel: +9 0212 696 13 70 - Fax: +9 0212 696 13 71 www.altinbasaknesriyat.com R İ S Â

Detaylı

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ Kur an-ı Kerim : Allah tarafından vahiy meleği Cebrail aracılığıyla, son Peygamber Hz. Muhammed e indirilen ilahi bir mesajdır. Kur an kelime olarak okumak, toplamak, bir araya

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ VİZE SINAV PROGRAMI

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ VİZE SINAV PROGRAMI 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ VİZE SINAV PROGRAMI DKAB102 - Eğitim Psikolojisi 01.04.2017 12:50 Yrd. Doç. Dr. Zeynep ÖZCAN 48. Derslik DKAB104 - İslam İbadet Esasları 07.04.2017 16:50 Okutman

Detaylı

OSMANLI YAPILARINDA. Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik

OSMANLI YAPILARINDA. Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik OSMANLI YAPILARINDA İZNİK ÇİNİLERİ Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik Çinileri, KültK ltür r Bakanlığı Osmanlı Eserleri, Ankara 1999 Adana Ramazanoğlu Camii Caminin kitabelerinden yapımına 16. yy da Ramazanoğlu

Detaylı

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İlâhiyat Fakültesi Dekanlığı. REKTÖRLÜK MAKAMINA (Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı)

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İlâhiyat Fakültesi Dekanlığı. REKTÖRLÜK MAKAMINA (Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı) T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İlâhiyat Fakültesi Dekanlığı Sayı : 34394187-399- 24/04/2015 Konu : Lisans Öğretim Programı Değişiklik Önerisi REKTÖRLÜK MAKAMINA (Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı)

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI TARİH TEZLİ YÜKSEK LİSANS Tezli yüksek lisans programında eğitim dili Türkçedir. Programın öngörülen süresi 4

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...7

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...7 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...7 GİRİŞ / Bilal Kemikli...9 1. Din Edebiyat İlişkisi...9 2. Tasavvuf: İrfan ve Hikmet...12 3. Türk-İslâm Edebiyatı: Konu ve Kapsam...16 4. Türk-İslâm Edebiyatının Kaynakları...18 a.

Detaylı

Necip Fazıl ın Yaşamındaki Düşünce Labirentleri - Genç Gelişim Kişisel Gelişim

Necip Fazıl ın Yaşamındaki Düşünce Labirentleri - Genç Gelişim Kişisel Gelişim Yusuf Yeşilkaya www.yusufyesilkaya.com yusufyesilkaya@gmail.com 26 Mayıs 1904 tarihinde İstanbul Çemberlitaş ta dünyaya gelen Necip Fazıl, hem kültürlü hem de varlıklı bir ailenin çocuğudur. Dört-beş yaşında

Detaylı

İLAHİYAT 3. SINIF - 1. ÖĞRETİM DERS ADI ÖĞRETİM ELEMANI BÖLÜM SINIF ÖĞRETİM GRUP FARSÇA I DOÇ. DR. DOĞAN KAPLAN İLAHİYAT HADİS TENKİDİ PROF.

İLAHİYAT 3. SINIF - 1. ÖĞRETİM DERS ADI ÖĞRETİM ELEMANI BÖLÜM SINIF ÖĞRETİM GRUP FARSÇA I DOÇ. DR. DOĞAN KAPLAN İLAHİYAT HADİS TENKİDİ PROF. İLAHİYAT 3. SINIF - 1. ÖĞRETİM FARSÇA I DOÇ. DR. DOĞAN KAPLAN İLAHİYAT 3 1 1 HADİS TENKİDİ PROF. DR. ADİL YAVUZ İLAHİYAT 3 1 1 KUR'AN TARİHİ (KIRAAT) YRD. DOÇ. DR. ALİ ÇİFTCİ İLAHİYAT 3 1 1 DİNLER TARİHİNDE

Detaylı

DOĞRUDAN TEMĠN ĠLANI PALU KURS VE OKUL ÖĞRENCĠLERĠNE YARDIM DERNEĞĠ

DOĞRUDAN TEMĠN ĠLANI PALU KURS VE OKUL ÖĞRENCĠLERĠNE YARDIM DERNEĞĠ DOĞRUDAN TEMĠN ĠLANI PALU KURS VE OKUL ÖĞRENCĠLERĠNE YARDIM DERNEĞĠ Elazığ ili SODES Kabuğunu Kıran Gençler Projesi kapsamında Elektronik Ürünler mal alımına iliģkin SODES 2012 Uygulama Esas ve Usullerinin

Detaylı

Merkez / Bitlis Temel İslam Bilimleri /Tasavvuf Ana Bilim Dalı.

Merkez / Bitlis Temel İslam Bilimleri /Tasavvuf Ana Bilim Dalı. Adı Soyadı Ünvan Doğum Yeri Bölüm E-posta : Bülent AKOT Doç. Dr. Merkez / Bitlis Temel İslam Bilimleri /Tasavvuf Ana Bilim Dalı. bulentakot@hotmail.com EĞİTİM BİLGİLERİ Derece Bölüm Program Üniversite

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2007 VE SONRASI MÜFREDAT PROGRAMI AKTS KODU

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2007 VE SONRASI MÜFREDAT PROGRAMI AKTS KODU HİTİT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAÜLTESİ 2007 VE SONRASI MÜFREDAT PROGRAMI T U : Teorik ders saati : Uygulamalı ders saati : Dersin redisi : Avrupa redi Transfer Sistemi 1.SINIF 1.SINIF ODU I. YARIYIL/GÜZ

Detaylı

İBRAHİM BEDRETTİN ELMALI SEMPOZYUMU

İBRAHİM BEDRETTİN ELMALI SEMPOZYUMU 8. DİYANET İŞLERİ REİSİ İBRAHİM BEDRETTİN ELMALI SEMPOZYUMU 6 7 Kasım 2015, Antalya P r o g r a m Akdeniz Üniversitesi Atatürk Konferans Salonu Kampüs / ANTALYA SEMPOZYUM DÜZENLEME KURULU Prof. Dr. Ahmet

Detaylı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ GÜZ DÖNEMİ SINAV PROGRAMI

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ GÜZ DÖNEMİ SINAV PROGRAMI BİRİNCİ SINIF İN ADI 05 KASIM-13 KASIM 26 ARALIK-06 OCAK 16 OCAK-27 OCAK ILILA505 AKAİD ESASLARI 05.11.2016 08:30:09:30 26.12.2016 08:30:09:30 16.01.2017 08:30:09:30 ILILA503 UZAKTAN EĞİTİM LERİ 07.11.2016

Detaylı

Pa Sa Ça Pe Cu. Öğle Arası. Seminer ve Danışmanlık

Pa Sa Ça Pe Cu. Öğle Arası. Seminer ve Danışmanlık Öğr. Gör. Mehmet Selim AYDAY H-B {N} Duyma, Anlama (İstima) I, II H-E {N} Duyma, Anlama (İstima) I, II H-C {N} Duyma, Anlama (İstima) I, II H-A {N} Duyma, Anlama (İstima) I, II H-C {N} Duyma, Anlama (İstima)

Detaylı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERİSTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ HAZIRLIK SINIFLARI (NORMAL VE İKİNCİ ÖĞRETİM) GÜZ MAZERET SINAV PROGRAMI

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERİSTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ HAZIRLIK SINIFLARI (NORMAL VE İKİNCİ ÖĞRETİM) GÜZ MAZERET SINAV PROGRAMI YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERİSTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ HAZIRLIK SINIFLARI (NORMAL VE İKİNCİ ÖĞRETİM) GÜZ MAZERET SINAV PROGRAMI 13.00-14.15 Sarf ve Nahiv 13.00-14.15 İmla İnşa ve Okuma 1-A-B-C SINIFLARI (NORMAL VE

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS HUKUK DOKTORİNLERİ VE İSLAM HUKUKU

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS HUKUK DOKTORİNLERİ VE İSLAM HUKUKU DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS HUKUK DOKTORİNLERİ VE İSLAM HUKUKU İLH322 6 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Türkçe Lisans Dersin Türü Yüz Yüze

Detaylı

Deniz Esemenli ile Üsküdar Turu 27 Ekim 2013, Pazar

Deniz Esemenli ile Üsküdar Turu 27 Ekim 2013, Pazar Deniz Esemenli ile Üsküdar Turu 27 Ekim 2013, Pazar Tur Danışmanımız: Doç. Dr. Deniz Esemenli, Sanat Tarihçisi Buluşma Noktası: Üsküdar Meydanı, III. Ahmet Çeşmesi önü Tur başlama saati: 09.00 Gezimizin

Detaylı

SINIF. Yayın Planı

SINIF. Yayın Planı 010-011 11. SINIF Yayın Planı 010-011 İÇİNDEKİLER 11. SINIF 1- Yaprak ler - Kitaplar Ödev Kitapları Soru Bankaları Anlatımlı Kitaplar 3- Sınavlar Düzey Belirleme Sınavları (DBS) Düzey Kontrol Sınavları

Detaylı

6. DİYANET İŞLERİ REİSİ HASAN HÜSNÜ ERDEM SEMPOZYUMU

6. DİYANET İŞLERİ REİSİ HASAN HÜSNÜ ERDEM SEMPOZYUMU 6. DİYANET İŞLERİ REİSİ HASAN HÜSNÜ ERDEM SEMPOZYUMU 11-12 Kasım 2016, Antalya PROGRAM Akdeniz Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Konferans Salonu Kampüs / ANTALYA SEMPOZYUM DÜZENLEME KURULU Prof. Dr. Ahmet

Detaylı

Divan Edebiyatının Önemli Şair ve Yazarları. HOCA DEHHANİ: 13. yüzyılda yaşamıştır. Din dışı konularda şiir yazan ilk divan şairidir. Divanı vardır.

Divan Edebiyatının Önemli Şair ve Yazarları. HOCA DEHHANİ: 13. yüzyılda yaşamıştır. Din dışı konularda şiir yazan ilk divan şairidir. Divanı vardır. Edebiyatı Sanatçıları Edebiyatının Önemli Şair ve Yazarları HOCA DEHHANİ: 13. yüzyılda yaşamıştır. Din dışı konularda şiir yazan ilk divan şairidir. ı vardır. MEVLANA: XIII.yüzyılda yaşamıştır. Birkaç

Detaylı

SAINT BENOIT FRANSIZ LİSESİ

SAINT BENOIT FRANSIZ LİSESİ COĞRAFYA NIVEAU / SEVIYE L-1 1-Coğrafya nedir coğrafyanın bölümleri. 2-Dünyanın şekli ve sonuçları. 3-Dünyanın hareketleri. 4-Harita bilgisi. 5-Atmosfer ve özellikleri. 6-İklim elemanları 7-Sıcaklık 8-Basınç

Detaylı

Zirve 9. Sınıf Dil ve Anlatım

Zirve 9. Sınıf Dil ve Anlatım Zirve 9. Sınıf Dil ve Anlatım İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR 1. İletişim 2. İnsan, İletişim ve Dil 3. Dil Kültür İlişkisi DİLLERİN SINIFLANDIRILMASI VE TÜRKÇENİN DÜNYA DİLLERİ ARASINDAKİ YERİ 1. Dillerin Sınıflandırılması

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans Hukuk Marmara Üniversitesi 1994. Y. Lisans Hukuk Marmara Üniversitesi 1998

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans Hukuk Marmara Üniversitesi 1994. Y. Lisans Hukuk Marmara Üniversitesi 1998 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Abdullah Demir 2. Doğum Tarihi: 01 Ocak 1970 3. Unvanı: Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hukuk Marmara Üniversitesi 1994 Y. Lisans Hukuk Marmara

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : İSLAM FELSEFE TARİHİ I Ders No : 0070040158 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ

ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ a. 14.Yüzyıl Orta Asya Sahası Türk Edebiyatı ( Harezm Sahası ve Kıpçak Sahası ) b. 14.Yüzyılda Doğu Türkçesi ile Yazılmış Yazarı Bilinmeyen Eserler c.

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KELAM VE İSLAM MEZHEPLERİ ILH

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KELAM VE İSLAM MEZHEPLERİ ILH DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KELAM VE İSLAM MEZHEPLERİ ILH 210 4 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin

Detaylı

TARİH İNCELEMELERİ DERGİSİ XXIX. CİLT DİZİNİ / INDEX

TARİH İNCELEMELERİ DERGİSİ XXIX. CİLT DİZİNİ / INDEX a. Yazar Dizini İNCELEMELER / ARTICLES TARİH İNCELEMELERİ DERGİSİ XXIX. CİLT DİZİNİ / INDEX Somali de Berbera Limanı ve Osmanlı Devleti nin Bölge Aden in İşgali ve İşgalden Sonra Osmanlı Devleti nin Kızıldeniz

Detaylı

TARİH BÖLÜMÜ ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI

TARİH BÖLÜMÜ ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI TARİH BÖLÜMÜ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI I. YARIYIL ECTS II. YARIYIL ECTS BİL 150 Temel Bilgi Teknolojisi 4+0 5,0 TAR 107 İlkçağ Tarihi I 3+0 5,0 TAR 108 İlkçağ Tarihi II 3+0 5,0 TAR 115 Osmanlıca

Detaylı

DOĞRUDAN TEMĠN ĠLANI KOVANCILAR EĞĠTĠM VE YARDIMLAġMA DERNEĞĠ

DOĞRUDAN TEMĠN ĠLANI KOVANCILAR EĞĠTĠM VE YARDIMLAġMA DERNEĞĠ DOĞRUDAN TEMĠN ĠLANI Elazığ ili SODES Kovancılar Gençlik Merkezi? Projesi kapsamında kitap alımına ĠliĢkin SODES 2011 Uygulama Esas ve Usullerinin Madde 13/9 maddesine göre Doğrudan temin usulü ile alım

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Kenan Erdoğan Unvanı. Adı Soyadı. Doçent Doğum Tarihi veyeri Yozgat 01 Mart 1963 Görev Yeri

ÖZGEÇMİŞ. Kenan Erdoğan Unvanı. Adı Soyadı. Doçent Doğum Tarihi veyeri Yozgat 01 Mart 1963 Görev Yeri ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Kenan Erdoğan Unvanı Doçent Doğum Tarihi veyeri Yozgat 01 Mart 1963 Görev Yeri Manisa Daha Önce Bulunduğu Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi Araştırma Görevlisi, Celal Bayar Üniversitesi

Detaylı

TARİHLİ İLANIMIZIN ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

TARİHLİ İLANIMIZIN ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI 26.11.2015 TARİHLİ İLANIMIZIN ÖN SONUÇLARI MYO PROGRAMI KADRO ÜNVANI : DEĞİRMENDERE ALİ ÖZBAY MYO : SERAMİK, CAM VE ÇİNİCİLİK : ÖĞR.GÖR. ADI SOYADI ALES MEZUNİY ET TU ALES %70 MEZUNİY ET TU %30 TOPLAM

Detaylı

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı. Yayın Kataloğu

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı. Yayın Kataloğu Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Yayın Kataloğu 2013 2 TAHRÎRU USÛLİ L-HENDESE VE L-HİSÂB EUKLEIDES İN ELEMANLAR KİTABININ TAHRİRİ Nasîruddin Tûsî (ö. 1274) Meşhur Matematikçi Eukleides in (m.ö.

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KURÂN A ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR ILH333 5 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ANADOLU LİSESİ 9. SINIFLAR 1. SINAV TAKVİMİ

MEHMET AKİF ERSOY ANADOLU LİSESİ 9. SINIFLAR 1. SINAV TAKVİMİ MEHMET AKİF ERSOY ANADOLU LİSESİ 9. Matematik 30 Ekim 2017 Pazartesi 3. Ders Tarih 6 Kasım 2017 Pazartesi 5. Ders Fizik 7 Kasım 2017 Salı 2. Ders İngilizce 8 Kasım 2017 Çarşamba 4. Ders Almanca 13 Kasım

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 9. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 9. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 9. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı İnsanın Evrendeki

Detaylı

T.C. Tarih: :04:52 Sayfa:1/10 GÜN

T.C. Tarih: :04:52 Sayfa:1/10 GÜN Sayfa:1/10 GÜN SAAT 1.Sınıf / Şube A 2.Sınıf / Şube A 3.Sınıf / Şube A 4.Sınıf / Şube A 09:00-10:00 1891 Türk Kültür Tarihi Yrd. Doç. Dr. Abdullah BAKIR 1882 TAR-208-A-Türk Kültür Tarihi Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI Sayı : 47 Tarih : 04.09.2012 Toplantıda Bulunanlar : 1. Yrd. Doç. Dr. Süleyman TURAN, Müdür V. 2. Prof.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Hacı YILMAZ

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Hacı YILMAZ ÖZGEÇMİŞ Yrd. Doç. Dr. Hacı YILMAZ Adı Soyadı: Hacı YILMAZ Doğum Yeri ve Yılı: Yozgat/Yerköy - 1968 Akademik Unvanı: Yard. Doç. Dr. Görevi: Öğretim Üyesi Çalıştığı Birim: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi,

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı SAYI : 6 SAYI : 18 76 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı TARİH : 27.01.2014 KONU: Genel Lise, Anadolu Lisesi, Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

TÜM SİTEDEKİ KONU BAŞLIKLARI VE MAKALELER

TÜM SİTEDEKİ KONU BAŞLIKLARI VE MAKALELER TÜM SİTEDEKİ KONU BAŞLIKLARI VE MAKALELER - Allah'a İman ( 22 Öğeler ) - Allah'a Verilen Dilekçe ( 1 Makale ) - Oruç ve Ramazan ( 7 Öğeler ) - Sorular ve Cevaplar ( 1 Makale ) - Hz.Muhammed ( 13 Öğeler

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı SAYI : 6 SAYI : 18 76 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı TARİH : 27.01.2014 KONU: Genel Lise, Anadolu Lisesi, Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

2015 YILI 3. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI. 20.7.2015 Pazartesi Öğleden Önce Şevket ŞİMŞEK Uzman Vaiz Kapucu Camii

2015 YILI 3. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI. 20.7.2015 Pazartesi Öğleden Önce Şevket ŞİMŞEK Uzman Vaiz Kapucu Camii VAAZIN 2015 YILI 3. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI VAİZİN TARİHİ GÜNÜ VAKTİ ADI SOYADI ÜNVANI GÖREV YAPACAĞI YER KONUSU 20.7.2015 Pazartesi Öğleden Önce Şevket ŞİMŞEK Uzman Vaiz Kapucu Camii PEYGAMBERİMİZİN

Detaylı

IÇERIK ÖNSÖZ. Giriş. Birinci Bölüm ALLAH A İMAN

IÇERIK ÖNSÖZ. Giriş. Birinci Bölüm ALLAH A İMAN IÇERIK ÖNSÖZ 13 Giriş DİN VE AKAİT Günümüzde Din Algısı Sosyal Bilimcilere Göre Din İslam Açısından Din Dinin Anlam Çerçevesi İslam Dini İslam ın İnanç Boyutu Akait İman İman-İslam Farkı İman Bakımından

Detaylı

Beden Eğitimi (5900) - (70)-KARAMAN / (2) -ERMENEK / (747769) - Fikret Ünlü Yatılı Bölge Ortaokulu

Beden Eğitimi (5900) - (70)-KARAMAN / (2) -ERMENEK / (747769) - Fikret Ünlü Yatılı Bölge Ortaokulu T.C KARAMAN VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM M ÜDÜRLÜĞÜ 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI (2) NO'LU ÖĞRETMEN ONAY LİSTESİ SIRA T.C KİMLİK NO ADI SADI GÖREV 1 ERCAN ATAĞAN Beden Eğitimi GÖREV YERİ -ERMENEK / (747769) -

Detaylı

UNESCO GENEL KONFERANSLARI TARAFINDAN İLAN EDİLEN ANMA VE KUTLAMA YIL DÖNÜMLERİ

UNESCO GENEL KONFERANSLARI TARAFINDAN İLAN EDİLEN ANMA VE KUTLAMA YIL DÖNÜMLERİ UNESCO GENEL KONFERANSLARI TARAFINDAN İLAN EDİLEN ANMA VE KUTLAMA YIL DÖNÜMLERİ UNESCO, evrensel öneme sahip şahsiyet veya tarihî olaylara ilişkin anma ve kutlama yıl dönümlerine, iki yılda bir üye devletlerin

Detaylı

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ DERSİ I.DÖNEM MÜFREDAT PROGRAMI

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ DERSİ I.DÖNEM MÜFREDAT PROGRAMI HAFTALAR KONULAR 1. Hafta TÜRK DEVRİMİNE KAVRAMSAL YAKLAŞIM A-) Devlet (Toprak, İnsan Egemenlik) B-) Monarşi C-) Oligarşi D-) Cumhuriyet E-) Demokrasi F-) İhtilal G-) Devrim H-) Islahat 2. Hafta DEĞİŞEN

Detaylı

T.C. Tarih: :56:14 Sayfa:1/11 GÜN Kadir KASALAK. Tarihi Yrd.Doç.Dr. Kadir KASALAK. Kadir KASALAK. Hayri ÇAPRAZ

T.C. Tarih: :56:14 Sayfa:1/11 GÜN Kadir KASALAK. Tarihi Yrd.Doç.Dr. Kadir KASALAK. Kadir KASALAK. Hayri ÇAPRAZ Sayfa:1/11 GÜN 31.05.2016 SAAT 1.Sınıf / Şube A 2.Sınıf / Şube A 3.Sınıf / Şube A 4.Sınıf / Şube A 11:00-12:00 1883 İngilizce II (Hazırlık Eğitimine Tabi Olmayan Öğrenciler İçin) Okutman OYLUM KONAY 1885

Detaylı

13 MAYIS 2016 CUMA OSMANCIK BELEDİYESİ KÜLTÜR SALONU Çorum-Osmancık İlçesine Hareket AÇILIŞ KONUŞMALARI

13 MAYIS 2016 CUMA OSMANCIK BELEDİYESİ KÜLTÜR SALONU Çorum-Osmancık İlçesine Hareket AÇILIŞ KONUŞMALARI OSMANCIK BELEDİYESİ KÜLTÜR SALONU 08.00 13 MAYIS 2016 CUMA Çorum-Osmancık İlçesine Hareket 09.00-10.30 AÇILIŞ KONUŞMALARI 10.30-11.00 DEYİŞ ve SEMAHLAR 11.00-12.30 AÇILIŞ OTURUMU Prof. Dr. Ahmet TAŞĞIN

Detaylı

13 MAYIS 2016 CUMA OSMANCIK BELEDİYESİ KÜLTÜR SALONU Çorum-Osmancık İlçesine Hareket AÇILIŞ KONUŞMALARI

13 MAYIS 2016 CUMA OSMANCIK BELEDİYESİ KÜLTÜR SALONU Çorum-Osmancık İlçesine Hareket AÇILIŞ KONUŞMALARI OSMANCIK BELEDİYESİ KÜLTÜR SALONU 08.00 13 MAYIS 2016 CUMA Çorum-Osmancık İlçesine Hareket 09.00-10.30 AÇILIŞ KONUŞMALARI 10.30-11.00 DEYİŞ ve SEMAHLAR 11.00-12.30 AÇILIŞ OTURUMU Prof. Dr. Ahmet TAŞĞIN

Detaylı

ŞUHUT MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI II. DÖNEM (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN) VA'Z VE İRŞAD PROGRAMI

ŞUHUT MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI II. DÖNEM (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN) VA'Z VE İRŞAD PROGRAMI ŞUHUT MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI II. DÖNEM (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN) VA'Z VE İRŞAD PROGRAMI AY S.N ADI VE SOYADI ÜNVANI VAAZ YAPACAĞI YER TARİHİ GÜNÜ VAKTİ Ana Konu Alt Konu Vaaz Konusu 1 H.Basri DÜZDAŞ Müezzin-Kayyım

Detaylı

İbrahim Halil ÇELİK-Proje Koordinatörü 0535 517 29 39

İbrahim Halil ÇELİK-Proje Koordinatörü 0535 517 29 39 DOĞRUDAN TEMİN İLANI Karakoçan Milli Eğitim Müdürlüğü Elazığ ili SODES Damarlarındaki Asil Kanı Kirletme Projesi kapsamında Elektronik Ürünler mal alımına ilişkin SODES 2015 Uygulama Esas ve Usullerinin

Detaylı

Uğurböceği Yayınları, Zafer Yayın Grubu nun bir kuruluşudur. Mahmutbey mh. Deve Kald r mı cd. Gelincik sk. no:6 Ba c lar / stanbul, Türkiye

Uğurböceği Yayınları, Zafer Yayın Grubu nun bir kuruluşudur. Mahmutbey mh. Deve Kald r mı cd. Gelincik sk. no:6 Ba c lar / stanbul, Türkiye Zehra Aydüz, 1971 Balıkesir de doğdu. 1992 yılında İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü nü bitirdi. Özel kurumlarda Tarih öğretmenliği yaptı. Evli ve üç çocuk annesi olan yazarın çeşitli dergilerde yazıları

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN İLANI

DOĞRUDAN TEMİN İLANI DOĞRUDAN TEMİN İLANI OKUMAYI YAYGINLAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DERNEĞİ Elazığ ili SODES ÇOCUKLARIMIZ OKUYOR, YÜZLERİMİZ GÜLÜYOR Projesi kapsamında İaşe ihalesi İlişkin SODES 2012 Uygulama Esas ve Usullerinin

Detaylı