T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ"

Transkript

1 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ YAYIMLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞINCA AYDA BİR ÇIKARILIR İlk Çıkış Tarihi: 09/01/1939 CİLT: 68 NİSAN 2005 SAYI: 2571 TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI Karar Sayısı : 9 Karar Tarihi : 22/03/2005 Konu : Millî Eğitim Bakanlığı Fen Liseleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün 04/02/2005 tarihli ve 775 sayılı yazısı üzerine Kurulumuzda görüşülerek uygun bulunan Millî Eğitim Bakanlığı Fen Liseleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik in ekli örneğine göre kabulü kararlaştırıldı. Prof. Dr. Ziya SELÇUK Kurul Başkanı Doç.Dr.Hüseyin ÇELİK Millî Eğitim Bakanı Nazım İrfan TANRIKULU Dr.Veli KILIÇ Ömer ÖZCAN Doç.Dr. Emin KARİP Ahmet Ergun BEDÜK Celal KURU Necati CANBEK Zübeyir YILMAZ İbrahim BÜKEL Mehmet Latif ÇİÇEK Sevinç ATABAY Hüseyin Alp BOYDAK Dr. Muammer YILDIZ Halil AŞICI Merdan TUFAN

2 226 Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi Nisan Millî Eğitim Bakanlığı Fen Liseleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Madde 1-10/01/1999 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Fen Liseleri Yönetmeliğinin 21 inci maddesi, madde başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Nakiller İçin Kontenjan Tespiti ve Nakil Başvurularının Değerlendirilmesi Madde 21- Öğrenci nakillerine esas olacak açık kontenjanları tespit etmek ve öğrenci nakillerini değerlendirmek üzere; okul müdürünün başkanlığında bir müdür yardımcısı, bir rehber öğretmen, öğretmenler kurulunca seçilen bir öğretmen ve okul-aile birliğini temsilen bir veliden meydana gelen bir komisyon oluşturulur. Seviye belirleme sınavı ve nakil sebepleriyle bütün sınıflarda oluşacak açık kontenjanlar, şube öğrenci sayısı 24 ü aşmayacak şekilde komisyonca tutanakla tespit edilir. Bu kontenjanlar, okulun ve il/ilçe millî eğitim müdürlüklerinin web sayfalarında güncelleştirilerek ilân edilir. Bu okullar arasında öğrenci nakilleri, açık kontenjan bulunması, öğrencinin giriş puanının naklen gitmek istediği okulun sınavını kazandığı yıldaki giriş taban puanından az olmaması ve puan üstünlüğü esaslarına göre yapılır. Resmî ve özel orta öğretim kurumlarından resmî fen liselerine öğrenci nakli yapılmaz. Ancak resmî fen liselerinden, resmî ve özel diğer orta öğretim kurumlarına geçiş, Millî Eğitim Bakanlığı orta öğretim kurumu öğrencileri için uygulanan ilgili mevzuat hükümleri ile okulların kendi yönetmeliklerinde yer alan nakil şartlarına göre yapılır. Nakil için başvuru, öğrenci velisi tarafından öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğüne Öğrenci Nakline Esas Durum Belgesi ile yapılır (EK-1). Nakil başvuruları, Öğrenci Nakline Esas Durum Belgesi nin nakil gidilecek okulun evrak kaydına girişini izleyen üç iş günü içinde komisyonca; açık kontenjan, okula en son giriş puanı ve puan üstünlüğü esaslarına göre değerlendirilir. Sonuç, öğrenci velisine ve ilgili okul müdürlüğüne yazılı olarak bildirilir. Naklin yapılmasının uygun bulunması hâlinde öğrencinin tasdiknamesi ve öğrenci dosyası okulundan istenir. Yürürlük Madde 2- Bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme Madde 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

3 Nisan Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi 227.MÜDÜRLÜĞÜNE./ Öğretim Yılında okulunuz sınıfı nolu öğrencisi. ı naklen... Fen Lisesine kaydettirmek istiyorum ADRES: Tel: Başvuruda gerekli olan aşağıdaki bilgilerin yazılı olarak verilmesini arz ederim. EK-1 Öğrenci Velisinin Adı Soyadı İmza Sayı : Konu : ÖĞRENCİ NAKLİNE ESAS DURUM BELGESİ...Müdürlüğüne../../ nolu...sınıfı öğrencisi...nın nakil talebine ilişkin bilgileri aşağıya çıkarılmıştır. Gereğini arz ederim. Okul Müdürü... Öğrenciye İlişkin Bilgiler: 1) /. Öğretim Yılı Orta Öğretim Kurumları Öğrenci Seçme Sınavında aldığı Puanı: 2) Disiplin cezası alıp almadığı (Aldığı cezanın türü yazılacak) :... Not: Bu belge iki nüsha olarak düzenlenir, bir örneği nakil için başvurulan okul müdürlüğüne verilmek üzere kapalı - mühürlü zarf içinde imza karşılığı öğrenci velisine teslim edilir. Naklin uygun bulunması hâlinde, ikinci nüshası, nakil yapılacak okul müdürlüğüne tasdikname ve dosyası ile birlikte gönderilir.

4 228 Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi Nisan TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI Karar Sayısı : 10 Karar Tarihi : 22/03/2005 Konu : Millî Eğitim Bakanlığı Sosyal Bilimler Liseleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün 04/02/2005 tarih ve 774 sayılı yazısı üzerine Kurulumuzda görüşülerek uygun bulunan Millî Eğitim Bakanlığı Sosyal Bilimler Liseleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik in ekli örneğine göre kabulü kararlaştırıldı. Prof. Dr. Ziya SELÇUK Kurul Başkanı Doç.Dr.Hüseyin ÇELİK Millî Eğitim Bakanı Nazım İrfan TANRIKULU Dr.Veli KILIÇ Ömer ÖZCAN Doç.Dr. Emin KARİP Ahmet Ergun BEDÜK Celal KURU Necati CANBEK Zübeyir YILMAZ İbrahim BÜKEL Mehmet Latif ÇİÇEK Sevinç ATABAY Hüseyin Alp BOYDAK Dr. Muammer YILDIZ Halil AŞICI Merdan TUFAN

5 Nisan Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi 229 Millî Eğitim Bakanlığı Sosyal Bilimler Liseleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Madde 1-17/11/2003 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Sosyal Bilimler Liseleri Yönetmeliğinin 4 üncü bölüm başlığı ve 11 inci maddesi, madde başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Kontenjan, Başvuru, Giriş Sınavı, Kayıt-Kabul, Nakil ve Okuldan Ayrılan Öğrenciler Nakil ve Okuldan Ayrılan Öğrencilerin Durumu Madde 11- Öğrenci nakillerine esas olacak açık kontenjanları tespit etmek ve öğrenci nakillerini değerlendirmek üzere; okul müdürünün başkanlığında bir müdür yardımcısı, bir rehber öğretmen, öğretmenler kurulunca seçilen bir öğretmen ve okul-aile birliğini temsilen bir veliden meydana gelen bir komisyon oluşturulur. Seviye belirleme sınavı, alanlara yönelme ve nakil sebepleriyle bütün sınıflarda oluşacak açık kontenjanlar, şube öğrenci sayısı 24 ü aşmayacak şekilde komisyonca tutanakla tespit edilir. Bu kontenjanlar, okulun ve il/ilçe millî eğitim müdürlüklerinin web sayfalarında güncelleştirilerek ilân edilir. Bu okullar arasında öğrenci nakilleri, açık kontenjan bulunması, öğrencinin giriş puanının naklen gitmek istediği okulun sınavını kazandığı yıldaki giriş taban puanından az olmaması ve puan üstünlüğü esaslarına göre yapılır. Resmî ve özel orta öğretim kurumlarından Sosyal Bilimler Liselerine öğrenci nakli yapılmaz. Ancak Sosyal Bilimler Liselerinden, resmî ve özel diğer orta öğretim kurumlarına geçiş, Millî Eğitim Bakanlığı orta öğretim kurumu öğrencileri için uygulanan ilgili mevzuat hükümleri ile okulların kendi yönetmeliklerinde yer alan nakil şartlarına göre yapılır. Nakil için başvuru, öğrenci velisi tarafından öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğüne Öğrenci Nakline Esas Durum Belgesi ile yapılır (EK-1). Nakil başvuruları, Öğrenci Nakline Esas Durum Belgesi nin nakil gidilecek okulun evrak kaydına girişini izleyen üç iş günü içinde komisyonca; açık kontenjan, okula en son giriş puanı ve puan üstünlüğü esaslarına göre değerlendirilir. Sonuç, öğrenci velisine ve ilgili okul müdürlüğüne yazılı olarak bildirilir. Naklin yapılmasının uygun bulunması hâlinde öğrencinin tasdiknamesi ve öğrenci dosyası okulundan istenir. Kendi istekleriyle okuldan ayrılan öğrenciler on gün içinde okula geri dönebilirler. Hazırlık sınıfı öğrencileri, kayıt döneminde ayrıldıkları takdirde geri dönemezler. Hazırlık sınıfından ayrılan veya ilişiği kesilen öğrenciler, kayıt-kabul süresi içinde kayıt-kabul şartlarını taşıdıkları diğer orta öğretim kurumlarına kayıt yaptırabilirler. Yürürlük Madde 2- Bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme Madde 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

6 230 Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi Nisan EK-1.MÜDÜRLÜĞÜNE./ Öğretim Yılında okulunuz sınıfı nolu öğrencisi. ı naklen... Sosyal Bilimler Lisesine kaydettirmek istiyorum. Başvuruda gerekli olan aşağıdaki bilgilerin yazılı olarak verilmesini arz ederim. ADRES: Öğrenci Velisinin Adı Soyadı İmza Tel: Sayı : Konu : ÖĞRENCİ NAKLİNE ESAS DURUM BELGESİ...Müdürlüğüne././ nolu...sınıfı alanı öğrencisi...nın nakil talebine ilişkin bilgileri aşağıya çıkarılmıştır. Gereğini arz ederim. Okul Müdürü... Öğrenciye İlişkin Bilgiler: 1) /. Öğretim Yılı Orta Öğretim Kurumları Öğrenci Seçme Sınavında aldığı Puanı: 2) Halen öğrenime devam ettiği alanı:... 3) Disiplin cezası alıp almadığı (Aldığı cezanın türü yazılacak) :... Not: Bu belge iki nüsha olarak düzenlenir, bir örneği nakil için başvurulan okul müdürlüğüne verilmek üzere kapalı - mühürlü zarf içinde imza karşılığı öğrenci velisine teslim edilir. Naklin uygun bulunması hâlinde, ikinci nüshası, nakil yapılacak okul müdürlüğüne tasdikname ve dosyası ile birlikte gönderilir.

7 Nisan Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi 231 TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI Karar Sayısı : 12 Karar Tarihi : 22/03/2005 Konu : Millî Eğitim Bakanlığı Özel Akşam Liseleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün 25/01/2005 tarihli ve sayılı yazısı üzerine Kurulumuzda görüşülerek uygun bulunan Millî Eğitim Bakanlığı Özel Akşam Liseleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik in ekli örneğine göre kabulü kararlaştırıldı. Prof. Dr. Ziya SELÇUK Kurul Başkanı Doç.Dr.Hüseyin ÇELİK Millî Eğitim Bakanı Nazım İrfan TANRIKULU Dr.Veli KILIÇ Ömer ÖZCAN Doç.Dr. Emin KARİP Ahmet Ergun BEDÜK Celal KURU Necati CANBEK Zübeyir YILMAZ İbrahim BÜKEL Mehmet Latif ÇİÇEK Sevinç ATABAY Hüseyin Alp BOYDAK Dr. Muammer YILDIZ Halil AŞICI Merdan TUFAN

8 232 Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi Nisan Millî Eğitim Bakanlığı Özel Akşam Liseleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Madde 1-17/11/2003 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Özel Akşam Liseleri Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. b) Okul: İş günlerinde çalışma saati bitiminden sonra, gerektiğinde çalışma saati bitiminden önce veya cumartesi/pazar günleri de öğretim yapılan özel akşam liselerini Madde 2- Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Madde 5- Bu okulların amacı, gündüz orta öğretim kurumlarına devam edemeyenler ile orta öğretim kurumlarından ayrılanlara eğitim-öğretim imkânı sağlamaktır. Madde 3- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Madde 8- Bu okullarda öğretime, çalışma saati bitiminde başlanması esastır. Gerektiğinde çalışma saati bitiminden önce veya cumartesi/pazar günleri de öğretim yapılabilir. Günlük ve haftalık çalışma saatleri, bölgenin ve okulun özellikleri de dikkate alınarak okul müdürlüğünce hazırlanan il/ilçe millî eğitim müdürlüğünce onaylanan çalışma saatleri çizelgesine göre düzenlenir. Madde 4- Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Madde 9- Bu okullara kayıt-kabulde öğrencilerde; ilköğretim okullarını bitirmiş veya orta öğretim kurumlarından ayrılmış olma şartları aranır. Madde 5- Aynı Yönetmeliğin12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Madde 12- Bu okullara kayıt için başvuran adaylardan; a) Öğrenim belgesinin aslı, b) İki adet vesikalık fotoğraf, c) Nüfus cüzdanı örneği, d) Askerlik çağındaki adayların askerlikle ilişiklerinin olmadığına dair belge, e) 18 yaşını doldurmamış öğrencilerin veli göstermesi istenir. Madde 6- Aynı Yönetmeliğin13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Madde 13- Öğrenci başarısının tespitinde; Millî Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır. Madde 7- Aynı Yönetmeliğin14, 15, 16 ve 17 nci maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük Madde 8-Bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme Madde 9- Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

9 Nisan Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi 233 TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI Karar Sayısı : 13 Karar Tarihi : 31/03/2005 Konu : Millî Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Kurulumuzda görüşülerek uygun bulunan Millî Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik in ekli örneğine göre kabulü kararlaştırıldı. Prof. Dr. Ziya SELÇUK Kurul Başkanı Doç.Dr.Hüseyin ÇELİK Millî Eğitim Bakanı Nazım İrfan TANRIKULU Dr.Veli KILIÇ Ömer ÖZCAN Doç.Dr. Emin KARİP Ahmet Ergun BEDÜK Celal KURU Necati CANBEK Zübeyir YILMAZ İbrahim BÜKEL Mehmet Latif ÇİÇEK Sevinç ATABAY Hüseyin Alp BOYDAK Dr. Muammer YILDIZ Halil AŞICI Merdan TUFAN

10 234 Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi Nisan Millî Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Madde 1-29/5/1995 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliğinin 17/3/2004 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Yönetmelikle değişik 6 ncı maddesinin (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. e) Özel kesimce hazırlama: 1) Baskıya hazır nüshanın 2 (iki) adedi, öğrenci çalışma kitabı ve öğretmen kılavuz kitapları ile birlikte takım hâlinde her yıl haziran, temmuz ve ağustos aylarında incelenmek üzere Başkanlığa teslim edilir. Ancak hangi ders kitaplarının öğrenci çalışma kitabı ve öğretmen kılavuz kitabı ile birlikte takım hâlinde verileceği Yönergede belirtilir. Ders kitabının yeniden yazımını gerektiren program değişikliklerinde; baskıya hazır nüshaların incelenmek üzere Başkanlığa ilk başvurusu, incelenmesi, değerlendirilmesi ve bunlardan ders kitabı olarak kabul edilenlere ait listenin Tebliğler Dergisinde duyurulması ile ilgili takvim, Kurul kararı ile bu Yönetmelikte belirtilen sürelere uyulmaksızın belirlenebilir. 2) Mayıs ayının üçüncü haftasının son iş gününe kadar Kurulca kabul edilen, okutulma süresi devam eden ve süresi uzatılan ders kitaplarının listesi, Tebliğler Dergisinde yayımlanmak üzere mayıs ayının sonuna kadar Daire Başkanlığına gönderilir. 3) Azınlık okulları, kendi dillerinde okutulmak üzere hazırlattıkları kitapları, yeminli mütercimlerce tercüme edilmiş bir nüshası ile birlikte Başkanlığa teslim ederler. 4) Başvuruları yapılan eserlerin incelenme sırası Başkanlığın web sitesinde duyurulur. 5) İnceleme ve değerlendirme sonuçları, inceleme raporları ve puanları ile birlikte ilgilisine gönderilir. Madde 2- Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinde geçen yayın evine ibaresi başvuru sahibine olarak değiştirilmiştir. Madde 3- Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrasında geçen yayın evi yetkilileri ibaresi başvuru sahipleri, son fıkrasında geçen yayın evi ibaresi ise varsa yayın evi olarak değiştirilmiştir. Madde 4- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir. GEÇİCİ MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin son fıkrası hükmü, 2005 Yılına mahsus olmak üzere, Kabul edilen ders kitaplarının adları, yazarı-yazarları ve yayın evi listesi 24 /05/ 2005 tarihinde; aynı liste ders kitabı fiyatları ile birlikte 2005 Ağustos ayı içinde Tebliğler Dergisinde yayımlanır. şeklinde uygulanır. GEÇİCİ MADDE 7- Bu Yönetmelik ile değiştirilen 6 nci maddesinin (e) bendinin (1) nolu alt bendi 2005 yılına mahsus olmak üzere, Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında incelenmek üzere Başkanlığa teslim edilecek baskıya hazır nüshalar için başvuru, bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden Ağustos ayının son iş gününe kadar kabul edilir. Millî Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliğine göre 17/03/2004 tarihinden sonar başvurusu yapılan baskıya hazır nüshaların incelenmesi ve değerlendirilmesine, bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren devam edilir. Yürütme Madde 5- Bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürürlük Madde 6- Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

11 Nisan Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi 235 TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI Karar Sayısı : 14 Karar Tarihi : 31/03/2005 Konu : Özel Kültür Lisesi Hazırlık, 9, 10, 11 ve 12. Sınıflarına Ait Haftalık Ders Çizelgeleri Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün 24/02/2005 tarih ve sayılı teklif yazısı üzerine Kurulumuzda görüşülen, Özel Kültür Lisesi Hazırlık, 9, 10, 11 ve 12. Sınıflarına Ait Haftalık Ders Çizelgelerinin Öğretim Yılından itibaren denenip geliştirilmek ve kademeli olarak uygulanmak üzere ekli örneklerine göre kabulü kararlaştırıldı. Prof. Dr. Ziya SELÇUK Kurul Başkanı Doç.Dr.Hüseyin ÇELİK Millî Eğitim Bakanı Nazım İrfan TANRIKULU Dr.Veli KILIÇ Ömer ÖZCAN Doç.Dr. Emin KARİP Ahmet Ergun BEDÜK Celal KURU Necati CANBEK Zübeyir YILMAZ İbrahim BÜKEL Mehmet Latif ÇİÇEK Sevinç ATABAY Hüseyin Alp BOYDAK Dr. Muammer YILDIZ Halil AŞICI Merdan TUFAN

12 236 Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi Nisan ÖZEL KÜLTÜR LİSESİ HAFTALIK DERS ÇİZELGELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR HAZIRLIK SINIFI 1. Türkçe: Talim ve Terbiye Kurulu nun 05/09/1983 tarih ve 148 sayılı Kararı ile kabul edilen Türkçe dersi öğretim programı uygulanır. (2148 T.D.) 2. İngilizce: Talim ve Terbiye Kurulu nun 02/04/2002 tarih ve 34 sayılı Kararı ile kabul Anadolu Lisesi (Hazırlık Sınıflar) İngilizce Dersi Öğretim Programının Hazırlık Sınıfı öğretim programı uygulanır. (2536 T.D.) 3. Fen ve Matematik derslerinde: Talim ve Terbiye Kurulu nun 15/06/1999 tarih ve 55 sayılı Kararı ile kabul edilen Hazırlık sınıf Fen Bilgisi ve Matematik dersi öğretim programları uygulanır. 4. Bilgi Erişim ve Araştırma Teknikleri derslerinde: Talim Terbiye Kurulu nun 10/10/2002 tarih ve 304 sayılı Kararı ile kabul edilen Bilgi Erişim ve Araştırma Teknikleri dersi öğretim programı uygulanır. IX,X,XI ve XII.SINIFLARDA 1. Türk Dili ve Edebiyatı derslerinde: Talim ve Terbiye Kurulu nun 24/01/1997 tarih ve 5 sayılı Kararı ile uygun görülen ve 2470 sayılı Tebliğler Dergisinde Talim Terbiye Kurulu Kararları ve tarih sayıları yayımlanan Lise Türk Dili ve Edebiyatı öğretim programları, bölüm öğretmenleri tarafından hazırlanarak bir bütünlük içinde 4 yıla dağıtılarak uygulanır. 2. İngilizce dersinde: Talim ve Terbiye Kurulu nun 02/04/2002 tarih ve 34 sayılı Kararı ile kabul edilen Anadolu Lisesi (Hazırlık Sınıflar) İngilizce dersi öğretim programı, bölüm öğretmenleri tarafından hazırlanarak bir bütünlük içinde 4 yıla dağıtılarak uygulanır. (2536 T.D.) 3. Matematik dersinde: Talim ve Terbiye Kurulu nun 24/01/1997 tarih ve 5 sayılı Karar ile uygun görülerek, 2470 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanan Talim ve Terbiye Kurul Kararları ile kabul edilen Matematik 1, Matematik 2, Matematik 3 ve İleri Matematik dersleri bir bütünlük içinde 4 yıla dağıtılarak uygulanır. 4. Geometri dersinde: 2470 sayılı Tebliğler Dergisinde yayınlanmış bulunan Talim ve Terbiye Kurulu kararları ile kabul edilmiş bulunan Geometri dersi öğretim programı bölüm öğretmenleri tarafından hazırlanarak bir bütünlük içinde 4 yıla dağıtılarak uygulanır. 5. Analitik Geometri derslerinde: Talim ve Terbiye Kurulu nun 29/01/1992 tarih ve 14 sayılı Kararı ile kabul edilen ders programı, bir bütünlük içinde X, XI ve XII. sınıflara dağıtılarak uygulanır. 6. Ix Sınıf Yaşam Bilimleri ve X.Sınıf Biyoloji derslerinde: Talim ve Terbiye Kurulu nun 23/12/1997 tarih ve 169 sayılı Kararı ile kabul edilen Biyoloji 1 dersi ile Talim ve Terbiye Kurulu nun 19/12/1996 tarih ve 261 sayılı Kararı ile kabul edilen Sağlık Bilgisi dersi öğretim programları bölüm öğretmenleri tarafından hazırlanarak bir bütünlük içinde IX ve X. sınıflara dağıtılarak uygulanır.

13 Nisan Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi Seçmeli Derslerde: Öğrenciler ilgi ve istekleri doğrultusunda okulun imkânları ve çevrenin ihtiyaç ve özellliklerine göre çizelgede belirtilen ders saatlerini geçmemek kaydıyla alan seçmeli ve seçmeli derslerden seçerler. Hazırlık IX, X, XI ve XII. sınıflara ait seçmeli dersler çizelgesinde yer alan aynı derslerden herhangi birini önceki sınıfta okuyan bir öğrenci, bir sonraki sınıfta aynı dersi alamaz. Bir önceki sınıfta aldığı dersin tamamlayıcısı olan dersi, veya diğer derslerden herhangi birini seçip okuyabilir. 8. Uluslararası Bakalorya programını almak isteyen öğrenciler, hattalık ders çizelgesinin XI ve XII. sınıfında seçmeli dersler bölümünde yer alan 5 saatlik seçmeli derslerden (Bilgi Kuramı, Psikoloji, İşletme, Ekonomi, Küreselleşen Toplumda İletişim Teknolojisi, Çevre Sistemleri, Bilgisayar, Görsel Sanatlar I-II ve Müzik) seçim yaparlar. Bu seçmeli derslerde Talim ve Terbiye Kurulu nun 23/10/2000 tarih ve 389 sayılı Kararıyla kabul edilen öğretim programları uygulanır. Uluslararası Bakalorya programını almayan öğrenciler diğer seçmeli derslerden seçim yaparlar. (2529 T.D.) 9. Türkçe, Türk Dili ve Edebiyatı ve Türk Kültür Dersleri Türkçe okutulur, diğer dersler yabancı dille okutulabilir. 10. Haftalık Ders Çizelgesinde Yer Alan ve Açıklamalar Bölümünde Belirtilmeyen Diğer Derslerde: Talim ve Terbiye Kurulu Kararları ile kabul edilmiş öğretim programları uygulanır. Öğrenciler, XI ve XII. sınıfta istedikleri takdirde Uluslararası Bakalorya Diploma Programının gereklerini yerine getirerek Uluslararası Bakalorya Diploması veya Uluslararası Bakalorya Sertifikaları alırlar. 11. Öğrenci kişilik hizmetlerini yürütmek üzere, haftalık ders çizelgesinde yer alan Rehberlik dersi haftalık ders saati içinde yürütülür. Öğrenciler ilgi istek ve ihtiyacları doğrultusunda yetişmek ve gelişmek üzere bütün sınıflarda 1 er saat sosyal etkinlikte görev alırlar. Bu saatlerde Millî Eğitim Bakanlığı nca 2569 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanan Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğindeki kulüpler ya da okulun, çevrenin ihtiyaç ve imkânları doğrultusunda açılan kulüp çalışmalarına katılırlar.

14 238 Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi Nisan MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL KÜLTÜR LİSESİ HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ FEN BİLİMLERİ ALANI HAZIRLIK 9. SINIF 10. SINIF 11. SINIF 12. SINIF DERSLER Ders Saati Sayısı DERSLER Ders Saati Sayısı DERSLER Ders Saati Sayısı DERSLER Ders Saati Sayısı DERSLER Ders Saati Sayısı ORTAK GENEL KÜLTÜR ALAN DERSLERİ SEÇMELİ DERSLER Türkçe 4 Türk Dili ve Edebiyatı 4 Türk Dili ve Edebiyatı 4 Türk Dili ve Edebiyatı 5 Türk Dili ve Edebiyatı 5 İngilizce 20 Din Kül.Ah.Bilgisi 1 Tarih 2 Din Kül.Ah.Bilgisi 1 İnkılap Tarihi ve Ata. 2 Beden Eğitimi 2 Tarih 2 Din Kül.Ah.Bilgisi 1 İngilizce 5 Felsefe 2 2. Yabancı Dil 4 Coğrafya 2 İngilizce 6 2. Yabancı Dil 2 İngilizce 4 30 Matematik 5 Matematik 5 2. Yabancı Dil 2 İngilizce 6 Geometri 2 Fen Bilimlerine Giriş 4 Biyoloji 2 Yaşam Bilimleri 3 Fizik 3 2. Yabancı Dil 2 Kimya 3 Beden Eğitimi 2 Milli Güvenlik Bilgisi Yabancı Dil Fizik 4 Fizik 4 Kimya 4 Kimya 4 Biyoloji 3 Biyoloji 3 Matematik 5 Matematik 5 Geometri 2 Geometri 2 18 Fen Bilimleri 2 Resim 2 Resim 2 Resim 2 Resim 2 Matematik 2 Müzik 2 Müzik 2 Müzik 2 Müzik 2 Bilgisayar 2 Çevre ve İnsan 2 Beden Eğitimi 2 Beden Eğitimi 2 Beden Eğitimi 2 Müzik 2 Takviyeli Yab.Dil 2 Bilgisayar 2 Matematik Uygulamaları 2 Bilgi Teknolojisi 2 Resim 2 Bilgi Erişim Ar.Tekn. 2 Sanat Tarihi 2 Fizik Uygulamaları 2 20.YY Dünya Tarihi 3 Bilgi Erişim Ar.Tekn. 2 Drama 1 Takviyeli Yab. Dil 2 Kimya Uygulamaları 2 Fizik Uygulamaları 2 8 İnsan İlişkileri 1 Demok.İnsan Hak. 1 Biyoloji Uygulamaları 1 Kimya Uygulamaları 2 Trafik Bilgisi 1 İnsan İlişkileri 1 Demokrasi İnsan Hakları 1 Biyoloji Uygulamaları 1 Bilgisayar Tas.Tekn. 2 Çevre ve İnsan 2 İnsan İlişkileri 1 Matematik Uygulamaları 2 Geometri 2 Turizm 2 Jeoloji 1 Demokrasi İnsan Hakları 1 Kütüphanecilik 1 Edebi Metinler 2 Astronomi Uzay Bil. 2 Takviyeli Yabancı Dil 2 Bilgisayar 2 Hızlı Okuma Tekn. 1 Bilgi Teknolojisi 2 Bilgisayar 2 Hızlı Okuma Tekn. 1 Bilgi Kuramı 1 Takviyeli Yabancı Dil 2 Bilgi Kuramı 1 7 Bilgisayar Tas.Tekn. 2 Hızlı Okuma Teknikleri 1 Psikoloji 2 Drama 2 Dil Bilim 2 Psikoloji 5 Analitik Geometri 2 Bilgi Kuramı 2 İşletme 5 Araştırma Tekn. 2 Psikoloji 2 Ekonomi 5 Fizik Uygulamaları 2 Psikoloji 5 Kür.Top.İlet.Tekn. 5 Kimya Uygulamaları 2 İşletme 5 Çevre Sistemleri 5 Biyoloji Uygulamaları 2 Ekonomi 5 Sosyal Bilimler 5 7 Kür.Top.İlet.Tekn. 5 İnsan İlişkileri 1 Çevre Sistemleri 5 Dil Bilim 2 Sosyal Bilimler 5 Araştırma Teknikleri 2 Araştırma Teknikleri 2 Astronomi Uzay Bil. 2 Coğrafya 2 Sosyoloji 2 İnk.Tar.Ata. Seminer 3 Coğrafya 2 Analitik Geometri 2 Analitik Geometri 2 Bilgisayar 2 Mantık 2 7 Rehberlik 1 Rehberlik 1 Rehberlik 1 Rehberlik 1 Rehberlik 1 Sosyal Etkinlik 1 Sosyal Etkinlik 1 Sosyal Etkinlik 1 Sosyal Etkinlik 1 Sosyal Etkinlik Genel Toplam 40 Genel Toplam 40 Genel Toplam 40 Genel Toplam 40 Genel Toplam 40

15 Nisan Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi 239 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL KÜLTÜR LİSESİ HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ SOSYAL BİLİMLER ALANI HAZIRLIK 9. SINIF 10. SINIF 11. SINIF 12. SINIF DERSLER Ders Saati Sayısı DERSLER Ders Saati Sayısı DERSLER Ders Saati Sayısı DERSLER Ders Saati Sayısı DERSLER Ders Saati Sayısı ORTAK GENEL KÜLTÜR ALAN DERSLERİ SEÇMELİ DERSLER Türkçe 4 Türk Dili ve Edebiyatı 4 Türk Dili ve Edebiyatı 4 Türk Dili ve Edebiyatı 4 Türk Dili ve Edebiyatı 4 İngilizce 20 Din Kül.Ah.Bilgisi 1 Tarih 2 Din Kül.Ah.Bilgisi 1 İnkılap Tarihi ve Ata. 2 Beden Eğitimi 2 Tarih 2 Din Kül.Ah.Bilgisi 1 İngilizce 5 Felsefe 2 2. Yabancı Dil 4 Coğrafya 2 İngilizce 6 2. Yabancı Dil 2 İngilizce 4 30 Matematik 5 Matematik 5 2. Yabancı Dil 2 İngilizce 6 Geometri 2 Fen Bilimlerine Giriş 4 Biyoloji 2 Yaşam Bilimleri 3 Fizik 3 2. Yabancı Dil 2 Kimya 3 Beden Eğitimi 2 31 Milli Güvenlik Bilgisi 1 2. Yabancı Dil Edebi Metinler 3 Edebi Metinler 3 Genel Türk Tarihi 3 Osmanlı Tarihi 3 Türkiye Coğ. Fiziki 3 Türk.Beş.Ek.Coğ. 3 Psikoloji 2 Sosyoloji 2 11 Mantık 2 Fen Bilimleri 2 Resim 2 Resim 2 Resim 2 Resim 2 Matematik 2 Müzik 2 Müzik 2 Müzik 2 Müzik 2 Bilgisayar 2 Çevre ve İnsan 2 Beden Eğitimi 2 Beden Eğitimi 2 Beden Eğitimi 2 Müzik 2 Takviyeli Yab.Dil 2 Bilgisayar 2 Sosyoloji 2 Psikoloji 2 Resim-İş 2 Bilgi Erişim Ar.Tekn. 2 Sanat Tarihi 2 Sanat Tarihi 2 Sanat Tarihi 2 Bilgi Erişim Ar.Tekn. 2 Drama 1 Takviyeli Yab. Dil 2 Dil Bilim 2 Dil Bilim 2 İnsan İlişkileri 1 Demok.İnsan Hak. 1 Türk Edebiyat Tarihi 2 Türk Edebiyat Tarihi 2 8 Trafik Bilgisi 1 İnsan İlişkileri 1 Güzel Kon.Yazma 2 Matematik 4 Bilgisayar Tas.Tekn. 2 Çevre ve İnsan 2 Hızlı Okuma Tekn. 1 Geometri 2 Geometri 2 Turizm 2 Matematik 4 Takviyeli Yabancı Dil 2 Kütüphanecilik 1 Edebi Metinler 2 Geometri 2 A.Geometri 2 Bilgisayar 2 Hızlı Okuma Tekn. 1 Demokrasi İnsan Hak. 1 Bilgisayar 2 Hızlı Okuma Tekn. 1 Bilgi Kuramı 1 İnsan İlişkileri 1 Demokrasi İnsan Hak. 1 Bilgisayar Tas.Tekn. 2 Bilgi Teknolojisi 2 Hızlı Okuma Tekn. 1 Drama 2 Kütüphanecilik 1 İnsan İlişkileri 1 Analitik Geometri 2 Takviyeli Yabancı Dil 2 Psikoloji 5 Araştırma Tekn. 2 Bilgisayar 2 İşletme 5 9 Fizik Uygulamaları 2 Bilgi Kuramı 2 Ekonomi 5 Kimya Uygulamaları 2 Psikoloji 5 Kür.Tekn.İlet.Tekn. 5 Biyoloji Uygulamaları 2 İşletme 5 Çevre Sistemleri 5 Ekonomi 5 Kütüphanecilik 1 Kür.Tekn.İlet.Tekn. 5 Fizik Uygulamaları 2 Çevre Sistemleri 5 Kimya Uygulamaları 2 7 A.Geometri 2 Biyoloji Uygulamaları 2 Fizik Uygulamaları 2 Jeoloji 2 Kimya Uygulamaları 2 Çevre ve İnsan 2 Biyoloji Uygulamaları 2 Turizm 2 Çevre ve İnsan YY Dünya Tarihi 3 Turizm 2 Standardizasyon ve Kalite 1 İnk.Tar.Ata.Seminer 3 Bilgi Kuramı 1 Standardizasyon ve Kalite 1 Sosyal Bilimler 7 Trafik Bilgisi 1 Sosyal Bilimler 5 15 Rehberlik 1 Rehberlik 1 Rehberlik 1 Rehberlik 1 Rehberlik 1 Sosyal Etkinlik 1 Sosyal Etkinlik 1 Sosyal Etkinlik 1 Sosyal Etkinlik 1 Sosyal Etkinlik Genel Toplam 40 Genel Toplam 40 Genel Toplam 40 Genel Toplam 40 Genel Toplam 40

16 240 Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi Nisan MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL KÜLTÜR LİSESİ HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ TÜRKÇE-MATEMATİK ALANI HAZIRLIK 9. SINIF 10. SINIF 11. SINIF 12. SINIF DERSLER Ders Saati Sayısı DERSLER Ders Saati Sayısı DERSLER Ders Saati Sayısı DERSLER Ders Saati Sayısı DERSLER Ders Saati Sayısı ORTAK GENEL KÜLTÜR ALAN DERSLERİ SEÇMELİ DERSLER Türkçe 4 Türk Dili ve Edebiyatı 4 Türk Dili ve Edebiyatı 4 Türk Dili ve Edebiyatı 4 Türk Dili ve Edebiyatı 4 İngilizce 20 Din Kül.Ah.Bilgisi 1 Tarih 2 Din Kül.Ah.Bilgisi 1 İnkılap Tarihi ve Ata. 2 Beden Eğitimi 2 Tarih 2 Din Kül.Ah.Bilgisi 1 İngilizce 5 Felsefe 2 2. Yabancı Dil 4 Coğrafya 2 İngilizce 6 2. Yabancı Dil 2 İngilizce 4 Matematik 5 Matematik 5 2. Yabancı Dil 2 İngilizce 6 Geometri 2 Fen Bilimlerine Giriş 4 Biyoloji 2 Yaşam Bilimleri 3 Fizik 3 2. Yabancı Dil 2 Kimya 3 Beden Eğitimi 2 Milli Güvenlik Bilgisi 1 2. Yabancı Dil Edebi Metinler 3 Edebi Metinler 3 Matematik 5 Matematik 5 Geometri 2 Geometri 2 Psikoloji 2 Türk.Beş.Ek.Coğ. 2 Türkiye Coğ. Fiziki 2 14 Fen Bilimleri 2 Resim 2 Resim 2 Resim 2 Resim 2 Matematik 2 Müzik 2 Müzik 2 Müzik 2 Müzik 2 Bilgisayar 2 Çevre ve İnsan 2 Beden Eğitimi 2 Beden Eğitimi 2 Beden Eğitimi 2 Müzik 2 Takviyeli Yab.Dil 2 Bilgisayar 2 Türk Edebiyat Tarihi 2 Dil Bilim 2 Resim 2 Bilgi Erişim Ar.Tekn. 2 Sanat Tarihi 2 Geometri 2 İnsan İlişkileri 1 Bilgi Erişim Ar.Tekn. 2 Drama 1 Takviyeli Yab. Dil 2 Analitik Geometri 2 Sosyoloji 2 İnsan İlişkileri 1 Demok.İnsan Hak. 1 Dil Bilim 2 Mantık 2 Trafik Bilgisi 1 İnsan İlişkileri 1 Sosyoloji 2 Osmanlı Tarihi 3 Bilgisayar Tas.Tekn. 2 Çevre ve İnsan 2 Mantık 2 İnk.Tar.Ata.Seminer 2 Geometri 2 Turizm 2 Genel Türk Tarihi 2 Türk Edebiyat Tarihi 2 Kütüphanecilik 1 Edebi Metinler 2 Kütüphanecilik 1 Demokrasi İns.Hak. 1 Bilgisayar 2 Hızlı Okuma Tekn. 1 Bilgi Kuramı 2 Geometri 2 Hızlı Okuma Tekn. 1 Bilgi Kuramı 1 Demokrasi İns.Hak. 1 Takviyeli Yabancı Dil 2 Bilgisayar Tas.Tekn. 2 İnsan İlişkileri 1 Hızlı Okuma Tekn. 1 Drama 2 Çevre ve İnsan 2 Analitik Geometri 2 Analitik Geometri 2 Hukuk 2 Bilgisayar 2 Araştırma Tekn. 2 Bilgi Teknolojisi 2 Bilgisayar 5 Fizik Uygulamaları 2 İnk.Tar.Ata.Seminer 3 Psikoloji 5 Kimya Uygulamaları 2 Hızlı Okuma Tekn. 1 İşletme 5 Biyoloji Uygulamaları 1 Bilgisayar 2 Ekonomi 5 Psikoloji 5 Kür.Top.İlet.Tekn. 5 Görsel Sanatlar 5 Çevre Sistemleri 5 Sosyal Bilimler 5 Çevre ve İnsan 2 İşletme 5 Turizm 1 Ekonomi 5 Kütüphanecilik 1 Kür.Top.İlet.Tekn. 5 Bilim Tarihi 2 Çevre Sistemleri 5 Bilgi Teknolojisi 2 Turizm 2 Biyoloji 4 Bilim Tarihi 2 Sosyal Bilimler 7 Astronomi ve Uzay Bil. 2 Fizik Uygulamaları 2 Takviyeli Yabancı Dil 2 Kimya Uygulamaları 2 Matematik Uygulamaları 2 Biyoloji Uygulamaları 1 Fizik Uygulamaları 2 Matematik Uygulamaları 2 Kimya Uygulamaları 2 Standardizasyon ve Kalite 1 Biyoloji Uygulamaları YY Dünya Tarihi 3 Bilgi Kuramı Rehberlik 1 Rehberlik 1 Rehberlik 1 Rehberlik 1 Rehberlik 1 Sosyal Etkinlik 1 Sosyal Etkinlik 1 Sosyal Etkinlik 1 Sosyal Etkinlik 1 Sosyal Etkinlik 1 Genel Toplam 40 Genel Toplam 40 Genel Toplam 40 Genel Toplam 40 Genel Toplam 40 12

17 Nisan Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi 241 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL KÜLTÜR LİSESİ HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ YABANCI DİL ALANI HAZIRLIK 9. SINIF 10. SINIF 11. SINIF 12. SINIF DERSLER Ders Saati Sayısı DERSLER Ders Saati Sayısı DERSLER Ders Saati Sayısı DERSLER Ders Saati Sayısı DERSLER Ders Saati Sayısı ORTAK GENEL KÜLTÜR ALAN DERSLERİ SEÇMELİ DERSLER Türkçe 4 Türk Dili ve Edebiyatı 4 Türk Dili ve Edebiyatı 4 Türk Dili ve Edebiyatı 4 Türk Dili ve Edebiyatı 4 İngilizce 20 Din Kül.Ah.Bilgisi 1 Tarih 2 Din Kül.Ah.Bilgisi 1 İnkılap Tarihi ve Ata. 2 Beden Eğitimi 2 Tarih 2 Din Kül.Ah.Bilgisi 1 Felsefe 2 2. Yabancı Dil 4 Coğrafya 2 İngilizce 6 30 Matematik 5 Matematik 5 İngilizce 6 Geometri 2 Fen Bilimlerine Giriş 4 Biyoloji 2 Yaşam Bilimleri 3 Fizik 3 2. Yabancı Dil 2 Kimya 3 Beden Eğitimi 2 Milli Güvenlik Bilgisi Yabancı Dil İngilizce 10 İngilizce 10 Dil Bilim 2 Dil Bilim 2 2. Yabancı Dil 4 2. Yabancı Dil 4 16 Fen Bilimleri 2 Resim 2 Resim 2 Resim 2 Resim 2 Matematik 2 Müzik 2 Müzik 2 Müzik 2 Müzik 2 Bilgisayar 2 Çevre ve İnsan 2 Beden Eğitimi 2 Beden Eğitimi 2 Beden Eğitimi 2 Müzik 2 Takviyeli Yab.Dil 2 Bilgisayar 2 Edebi Metinler 3 Edebi Metinler 3 Resim 2 Bilgi Erişim Ar.Tekn. 2 Sanat Tarihi 2 Türkiye Coğ. Fiziki 3 Türk.Beş.Ek.Coğ. 3 Bilgi Erişim Ar.Tekn. 2 Drama 1 Takviyeli Yab. Dil 2 Genel Türk Tarihi 3 Osmanlı Tarihi 3 8 İnsan İlişkileri 1 Demok.İnsan Hak. 1 Psikoloji 2 Psikoloji 2 Trafik Bilgisi 1 İnsan İlişkileri 1 Sosyoloji 2 Sosyoloji 2 Bilgisayar Tas.Tekn. 2 Çevre ve İnsan 2 Mantık 2 Mantık 2 Geometri 2 Turizm 2 Çevre ve İnsan 2 Demokrasi İnsan.Hak. 1 Kütüphanecilik 1 Edebi Metinler 2 Demokrasi İnsan.Hak. 1 Matematik 2 Bilgisayar 2 Hızlı Okuma Tekn. 1 Kütüphanecilik 2 Geometri 2 Hızlı Okuma Tekn. 1 Bilgi Kuramı 1 Halk Bilim 2 Bilgisayar 2 7 Bilgisayar Tas.Tekn. 2 Matematik 2 Fizik Uygulamaları 2 Drama 2 Geometri 2 Kimya Uygulamaları 2 Analitik Geometri 2 Fizik Uygulamaları 2 Biyoloji Uygulamaları 2 Araştırma Tekn. 2 Kimya Uygulamaları 2 Takviyeli Yab.Dil 2 Fizik Uygulamaları 2 Biyoloji Uygulamaları 2 Takviyeli 2. Yabancı Dil 2 Kimya Uygulamaları 2 Bilgisayar 2 Çevre ve İnsan 2 Biyoloji Uygulamaları 2 Takviyeli Yab.Dil 2 Turizm 2 7 Takviyeli 2. Yabancı Dil 2 Hızlı Okuma Tekn. 1 Hızlı Okuma Tekn. 1 Kütüphanecilik 1 Bilgi Kuramı 2 Standardizasyon ve Kalite 1 İnk.Tar.Ata.Seminer 3 İnsan İlişkileri 1 Turizm 2 Bilgi Kuramı 1 Sosyal Bilimler 5 Halk Bilim Sosyal Bilimler 7 Rehberlik 1 Rehberlik 1 Rehberlik 1 Rehberlik 1 Rehberlik 1 Sosyal Etkinlik 1 Sosyal Etkinlik 1 Sosyal Etkinlik 1 Sosyal Etkinlik 1 Sosyal Etkinlik 1 Genel Toplam 40 Genel Toplam 40 Genel Toplam 40 Genel Toplam 40 Genel Toplam 40 14

18 242 Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi Nisan TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI Karar Sayısı : 16 Karar Tarihi : 31/03/2005 Konu : Orta Öğretim 9,10, 11 ve 12. Sınıflar Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Dersi Öğretim Programı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünün 01/02/2005 tarih ve 8/300 sayılı teklif yazıları üzerine Kurulumuzda görüşülen Orta Öğretim 9, 10, 11 ve 12. Sınıflar Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Dersi Öğretim Programının Öğretim Yılından itibaren denenip geliştirilerek uygulanmak üzere ekli örneğine göre kabulü, Söz konusu programa göre hazırlanacak baskıya hazır nüshaların incelenmek üzere Başkalığa ilk başvurularının 2005 Yılı Ekim ayında yapılması, Kurulumuzun 28/02/1992 tarih ve 47 sayılı Kararıyla kabul edilen Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi 9, 10 ve 11. Sınıf Dersi Öğretim Programının Öğretim Yılından itibaren uygulamadan kaldırılması kararlaştırıldı. Prof. Dr. Ziya SELÇUK Kurul Başkanı Doç.Dr.Hüseyin ÇELİK Millî Eğitim Bakanı Nazım İrfan TANRIKULU Dr.Veli KILIÇ Ömer ÖZCAN Doç.Dr. Emin KARİP Ahmet Ergun BEDÜK Celal KURU Necati CANBEK Zübeyir YILMAZ İbrahim BÜKEL Mehmet Latif ÇİÇEK Sevinç ATABAY Hüseyin Alp BOYDAK Dr. Muammer YILDIZ Halil AŞICI Merdan TUFAN

19 Nisan Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi 243 TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI Karar Sayısı : 17 Karar Tarihi : 31/03/2005 Konu : Anadolu Ticaret, Otelcilik ve Turizm Meslek Liseleri (Hazırlık, 9, 10 ve 11. Sınıf) Rusça Dersi Öğretim Programı Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel Müdürlüğünün 14/09/2004 tarih ve 2823 sayılı teklif yazıları üzerine Kurulumuzda görüşülen Anadolu Ticaret, Otelcilik ve Turizm Meslek Liseleri (Hazırlık, 9, 10 ve 11. Sınıf) Rusça Dersi Öğretim Programının Öğretim Yılından itibaren denenip geliştirilerek uygulanmak üzere ekli örneğine göre kabulü, Söz konusu programa göre hazırlanacak baskıya hazır nüshaların incelenmek üzere Başkanlığa ilk başvurularının 2005 Yılı Ekim ayında yapılması kararlaştırıldı. Prof. Dr. Ziya SELÇUK Kurul Başkanı Doç.Dr.Hüseyin ÇELİK Millî Eğitim Bakanı Nazım İrfan TANRIKULU Dr.Veli KILIÇ Ömer ÖZCAN Doç.Dr. Emin KARİP Ahmet Ergun BEDÜK Celal KURU Necati CANBEK Zübeyir YILMAZ İbrahim BÜKEL Mehmet Latif ÇİÇEK Sevinç ATABAY Hüseyin Alp BOYDAK Dr. Muammer YILDIZ Halil AŞICI Merdan TUFAN

20 244 Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi Nisan TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI Karar Sayısı : 15 Karar Tarihi : 31/03/2005 Konu : Halk Eğitim Merkezleri Avcı Eğitimi Kursu Eğitim Programında Değişiklik Yapılması Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğünün 24/02/2005 tarih ve 1047 sayılı teklif yazısı üzerine Kurulumuzda görüşülen Halk Eğitim Merkezleri Avcı Eğitimi Kursu Eğitim Programında yapılan değişikliklerin ekli örneğine göre kabulü kararlaştırıldı. Prof. Dr. Ziya SELÇUK Kurul Başkanı Doç.Dr.Hüseyin ÇELİK Millî Eğitim Bakanı Nazım İrfan TANRIKULU Dr.Veli KILIÇ Ömer ÖZCAN Doç.Dr. Emin KARİP Ahmet Ergun BEDÜK Celal KURU Necati CANBEK Zübeyir YILMAZ İbrahim BÜKEL Mehmet Latif ÇİÇEK Sevinç ATABAY Hüseyin Alp BOYDAK Dr. Muammer YILDIZ Halil AŞICI Merdan TUFAN

TELEKOMÜNİKASYON KURUMU TELEKOMÜNİKASYON UZMAN YARDIMCILIĞI VE TELEKOMÜNİKASYON UZMANLIĞI SINAV, GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

TELEKOMÜNİKASYON KURUMU TELEKOMÜNİKASYON UZMAN YARDIMCILIĞI VE TELEKOMÜNİKASYON UZMANLIĞI SINAV, GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK TELEKOMÜNİKASYON KURUMU TELEKOMÜNİKASYON UZMAN YARDIMCILIĞI VE TELEKOMÜNİKASYON UZMANLIĞI SINAV, GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Yayımı:21.12.2000 tarih ve 24267 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ DESTEK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE AYDA BİR ÇIKARILIR İlk Çıkış Tarihi: 09/01/1939 CİLT: 76 MART 2013 SAYI: 2666 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İnsan Kaynakları

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI SINIF GEÇME VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI SINIF GEÇME VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI SINIF GEÇME VE SINAV YÖNETMELİĞİ Resmî Gazete : 8.12.2004/25664 Tebliğler Dergisi : ARALIK 2004/2567 Ek ve Değişiklikler: 1) 3.2.2005/25716 RG ŞUBAT 2005/2569

Detaylı

YÖNETMELİK. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumundan: ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU YÜKSEK KURUM UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumundan: ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU YÜKSEK KURUM UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ YÖNETMELİK Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumundan: ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU YÜKSEK KURUM UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; a) (Değişik bent: 20/03/2009-27175 S.R.G Yön/1.mad.)

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 14 Mart 2014 CUMA YASAMA BÖLÜMÜ KANUN Sayı : 28941 MİLLÎ EĞİTİM TEMEL KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 20.03.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28239 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

Turist Rehberliği Meslek Yönetmeliği. Kurum: Turist Rehberleri Birliği Kabul Tarihi: 26.12.2014 RGT: 26.12.2014 RG NO: 29217

Turist Rehberliği Meslek Yönetmeliği. Kurum: Turist Rehberleri Birliği Kabul Tarihi: 26.12.2014 RGT: 26.12.2014 RG NO: 29217 Turist Rehberliği Meslek Yönetmeliği Kurum: Turist Rehberleri Birliği Kabul Tarihi: 26.12.2014 RGT: 26.12.2014 RG NO: 29217 BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 - (1)

Detaylı

İCRA MÜDÜR VE YARDIMCILARININ SINAV, ATAMA VE NAKİL YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

İCRA MÜDÜR VE YARDIMCILARININ SINAV, ATAMA VE NAKİL YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler İCRA MÜDÜR VE YARDIMCILARININ SINAV, ATAMA VE NAKİL YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam Madde 1 - Bu Yönetmelik; İcra Müdürleri ve İcra Müdür Yardımcılarının göreve atanmalarında aranacak

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, her derece ve türdeki özel öğretim kurumlarının açılış

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL KADIKÖY ATALAY M.T.S.KURSU TİP YÖNETMENLİĞİ BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL KADIKÖY ATALAY M.T.S.KURSU TİP YÖNETMENLİĞİ BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL KADIKÖY ATALAY M.T.S.KURSU TİP YÖNETMENLİĞİ BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK KURULUŞ: Özel Kadıköy Atalay Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu ÖZEL

Detaylı

YÖNETMELİK MALÎ HİZMETLER UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK MALÎ HİZMETLER UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ 25 Ağustos 2007 tarihli ve 26624 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanmıştır. Maliye Bakanlığından: YÖNETMELİK MALÎ HİZMETLER UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam

Detaylı

Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği (2.Kısım) * WEB Sayfalarının izlenmesi için bölümlere ayrılmıştır. Orijinalinde buradaki gibi kısımlar yoktur.

Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği (2.Kısım) * WEB Sayfalarının izlenmesi için bölümlere ayrılmıştır. Orijinalinde buradaki gibi kısımlar yoktur. Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği (2.Kısım) * WEB Sayfalarının izlenmesi için bölümlere ayrılmıştır. Orijinalinde buradaki gibi kısımlar yoktur.* Resmi Gazete 03.07.2002 Çarşamba Sayı: 24804 (Asıl)

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel İlköğretim Kurumlarının

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 28 Temmuz 2015 SALI YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29428 CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI

Detaylı

KAMU GÖREVLERİNE İLK DEFA ATANACAKLAR İÇİN YAPILACAK SINAVLAR HAKKINDA GENEL YÖNETMELİK

KAMU GÖREVLERİNE İLK DEFA ATANACAKLAR İÇİN YAPILACAK SINAVLAR HAKKINDA GENEL YÖNETMELİK 4015 KAMU GÖREVLERİNE İLK DEFA ATANACAKLAR İÇİN YAPILACAK SINAVLAR HAKKINDA GENEL YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 18/3/2002 No:2002/3975 Dayandığı Kanunun Tarihi : 14/7/1965 No:657 Yayımlandığı

Detaylı

Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine Đlişkin Karar

Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine Đlişkin Karar T.C. MĐLLÎ EĞĐTĐM BAKANLIĞI Đnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine Đlişkin Karar Bu kitapçık, 16 Aralık 2006 tarih ve 26378 sayılı

Detaylı

Sözleşmeli Sağlık Personeli Atama ve Nakil Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

Sözleşmeli Sağlık Personeli Atama ve Nakil Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Sözleşmeli Sağlık Personeli Atama ve Nakil Yönetmeliği R.G. Tarihi:02.09.2003 R.G. Sayısı:25217 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler AmaçveKapsam Madde 1 Bu Yönetmelik Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarında

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YÖNETİCİ VE ÖĞRETMENLERİNİN DERS VE EK DERS SAATLERİNE İLİŞKİN KARAR

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YÖNETİCİ VE ÖĞRETMENLERİNİN DERS VE EK DERS SAATLERİNE İLİŞKİN KARAR MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YÖNETİCİ VE ÖĞRETMENLERİNİN DERS VE EK DERS SAATLERİNE İLİŞKİN KARAR Bakanlar Kurulu Kararı Tarih: 01/12/2006 Sayı: 2006/11350 Yayımlandığı Resmî Gazete Tarih: 16/12/2006 Sayı: 26378

Detaylı

KAMU GÖREVLERİNE İLK DEFA ATANACAKLAR İÇİN YAPILACAK SINAVLAR HAKKINDA GENEL YÖNETMELİK

KAMU GÖREVLERİNE İLK DEFA ATANACAKLAR İÇİN YAPILACAK SINAVLAR HAKKINDA GENEL YÖNETMELİK 4015 KAMU GÖREVLERİNE İLK DEFA ATANACAKLAR İÇİN YAPILACAK SINAVLAR HAKKINDA GENEL YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 18/3/2002 No:2002/3975 Dayandığı Kanunun Tarihi : 14/7/1965 No:657 Yayımlandığı

Detaylı

ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNİN İLGİLİ MADDELERİ. GEÇ GELME, DEVAMSIZLIK ve İLİŞİK KESME

ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNİN İLGİLİ MADDELERİ. GEÇ GELME, DEVAMSIZLIK ve İLİŞİK KESME ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNİN İLGİLİ MADDELERİ Sınıf başkanlığı MADDE 32- (1) Bir sınıfta bulunan öğrenciler, sınıf öğretmeni rehberliğinde her ders yılı için sınıf başkanı ve başkan yardımcısı

Detaylı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KUR AN KURSLARI YÖNERGESİ ( * )

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KUR AN KURSLARI YÖNERGESİ ( * ) DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KUR AN KURSLARI YÖNERGESİ ( * ) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönerge nin amacı, Kur an kurslarının açılış, eğitim-öğretim, yönetim ve denetim

Detaylı

YÖNETMELİK ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ 31 Ekim 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28453 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

Özel kreş ve Gündüz Bakımevleri ile Özel Çocuk Kulüplerinin Kuruluş ve İşleyiş Esasları Hakkında Yönetmelik

Özel kreş ve Gündüz Bakımevleri ile Özel Çocuk Kulüplerinin Kuruluş ve İşleyiş Esasları Hakkında Yönetmelik 30 Nisan 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29342 YÖNETMELİK Özel kreş ve Gündüz Bakımevleri ile Özel Çocuk Kulüplerinin Kuruluş ve İşleyiş Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönetmelik, Denizli Büyükşehir Belediyesinin; misyon, vizyon, stratejik

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ SINIFLARI VE BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ FORMATÖR ÖĞRETMEN EL KİTABI

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ SINIFLARI VE BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ FORMATÖR ÖĞRETMEN EL KİTABI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ SINIFLARI VE BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ FORMATÖR ÖĞRETMEN EL KİTABI AÇIKLAMA : Bu el kitabı, BİTEFO EL KİTABI PROJESİ uygulaması olarak ilk kez Ekim 2009 da basılmış

Detaylı

Yönetmelik. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinden: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Öğretim Yönetmeliği

Yönetmelik. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinden: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Öğretim Yönetmeliği Yönetmelik Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinden: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Öğretim Yönetmeliği Resmi Gazete Tarihi: 13.05.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27227 BİRİNCİ

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM VE ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI SOSYAL ETKİNLİKLER YÖNETMELİĞİ

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM VE ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI SOSYAL ETKİNLİKLER YÖNETMELİĞİ MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM VE ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI SOSYAL ETKİNLİKLER YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 13.01.2005 / 25699 Tebliğler Dergisi: Şubat 2005/2569 Ek ve Değişiklikler: 1) 12.8.2005/25904 RG

Detaylı

İnönü Üniversitesinden: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İnönü Üniversitesinden: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 25 Ocak 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28539 YÖNETMELİK Amaç İnönü Üniversitesinden: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1)

Detaylı

ORTAOKULLAR İLE ORTAÖĞRETİM KURUMLARI KAYIT-KABUL, DEVAM-DEVAMSIZLIK TÜZÜĞÜ

ORTAOKULLAR İLE ORTAÖĞRETİM KURUMLARI KAYIT-KABUL, DEVAM-DEVAMSIZLIK TÜZÜĞÜ ORTAOKULLAR İLE ORTAÖĞRETİM KURUMLARI KAYIT-KABUL, DEVAM-DEVAMSIZLIK TÜZÜĞÜ [(29.6.1998 - R.G.70 - EK III A.E. 344 Sayılı Tüzüğün), (29.12.1999 - R.G. 180 - EK III A.E. 844, 30.6.2000 -R.G.81 EK III A.E.

Detaylı