Contents çindekiler DERG GÜNCEL DOSYA GEZİ GEZİ TÜRSAB Öger Antalya Maratonu hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. 18. Olağan Genel Kurul a doğru

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Contents çindekiler DERG GÜNCEL DOSYA GEZİ GEZİ TÜRSAB. 36 3. Öger Antalya Maratonu hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. 18. Olağan Genel Kurul a doğru"

Transkript

1 TÜRSAB TÜRK YE SEYAHAT ACENTALARI B RL taraf ndan ayl k olarak yay nlan r Published monthly by TURKEY ASSOCIATION OF TRAVEL AGENCIES ISSN Yerel Süreli Yay n Local Periodical TÜRSAB ad na Sahibi / Owner on behalf of TÜRSAB Başaran ULUSOY Sorumlu Yaz şleri Müdürü / Managing Editor R za EP KMEN Yay n Yönetmeni / Editor Hümeyra ÖZALP KONYAR TÜRSAB ad na Yay n Koordinatörü/ Publication Coordinator on behalf of TÜRSAB Arzu ÇENG L Grafik Tasarım / Graphic Designer Özgür AÇIKBAŞ Çeviri / Translation Arslaner Tercüme Bask / Printing: Boyut Matbaac l k A.Ş. Tel: (0.212) Bask Tarihi: 10/11/2007 TÜRSAB Tel: (0.212) Faks: (0.212) Dikilitaş Mah. Aş k Kerem Sk.No: Beşiktaş- stanbul/türkiye / Editoryal ve Görsel Haz rl k Editorial and Visual Preparation DERG Contents çindekiler SAYI: 284 / KASIM-ARALIK ISSUE: 284 / 2007 NOVEMBER-DECEMBER GÜNCEL DOSYA GEZİ GEZİ 18. Olağan Genel Kurul a doğru Toward the 18 th Usual General Assembly Lİtvanya turizm profili Lithuania Tourism Profile Kutsal kent Aphrodisias Holy city Aphrodisias Güneydoğu Anadolu nun açıkhava müzesi: Gazİantep Southeast Anatolia s outdoor museum: Gazİantep Öger Antalya Maratonu hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor 50 Karamustafapaşa dan izler Kuzey Anadolu da bir Roma başkenti: Pompeiopolis 58 Dünyadan Turizm Endüstrisi Haberleri 60 TÜRSAB dan Haberler ŞUBAT YAYINCILIK Tel: (0.212) Faks: (0.212) Akarsu Cad. Arbatl Apt. No: 23/ Cihangir- stanbul/türkiye TÜRSAB DERG, Bas n Konseyi üyesi olup, Bas n Meslek lkeleri ne uymaya söz vermiştir. TÜRSAB MAGAZINE is a member of the Turkish Press Council and has resolved to abide by the Press Code of Ethics. TÜRSAB DERG de yay nlanan yaz ve fotoğraflardan kaynak gösterilmeden al nt yap lamaz. None of the articles and photographs published in the TÜRSAB MAGAZINE maybe quoted without mentioning of resource.

2 BAŞYAZI Tourism is the future of Turkey Turizm Türkiye nin geleceğidir BAŞARAN ULUSOY-TÜRSAB Başkan -The President of TÜRSAB * Turizm Türkiye nin geleceğidir başyazısı TÜRSAB Dergi 1993 yılı Kasım sayısında yayınlanmıştır. * This editorial, titled Tourism is the future of Turkey has been published in November 1993 issue of TÜRSAB Magazine. Başaran Ulusoy un kaleminden 14 yıl önce... * 14 years ago from the pen of Başaran Ulusoy... * Değerli meslektaşlarım. 2 yıllık görev süremizi tamamladık. 3 Aralık ta başlayacak ve 3 gün sürecek TÜRSAB Olağan Genel Kurulu çalışmaları süresi içinde, iki yılı değerlendirecek, başardıklarımızı ve daha çok başaramadıklarımızı tartışacak, gelecek iki yıl için görev alacak yeni yönetime görevimizi devredeceğiz. Özellikle başaramadıklarımızı tartışacağımızı, tartışmamız gerektiğini söylemek istiyorum. Çünkü, başardıklarımızla övünmek ve Genel Kurulumuzun çok değerli ve kısıtlı olan zamanını, yapılanları anlatmakla yitirmek istemiyorum. Esas olan yapılamayanları, eksik bıraktıklarımızı, yanlışları ortaya koymaktır ki, böylelikle yeni yönetim bunların üzerine gidebilsin, doğru bir politikayla bu eksikleri tamamlayabilsin, yapılan yanlışları tekrarlamasın. İki yılın genel değerlendirmesini, faaliyet raporunda geniş olarak sunduk. Dergimizin sayfalarında da bu raporun özetine yer verdik. Amacımız, iki yıllık süreci bütün ayrıntılarıyla ortaya koymak, siz değerleri meslektaşlarımıza bir kez daha hatırlatmaktı. İki yıllık yönetim dönemimiz boyunca, en çok değer verdiğimiz şey, yönetimimizi üyelerimizle paylaşmak oldu. Hiç birşeyi saklamamaya, yanlışları gizlememeye özen gösterdik. Yıllardır yapılmayanı yapıp, İstanbul dışındaki üyelerimize de ulaşacak mekanizmaları, bölgesel yürütme kurullarını, bölgesel üye toplantılarını kurumsallaştırmaya çalıştık. Bölge çalışmalarının kurumsallaşmasına katkıda bulunacak fiziksel mekânların yaratılmasına ve kalıcılaştırılmasına özen gösterdik. Tüm üyelerimizi ilgilendiren her kararı, üyelerimizin geniş katılımını sağlayarak almaya çalıştık. Katılımcı bir yönetim anlayışını kendimize rehber edindik. Sanıyorum ki, varsa başarılarımızın ardında işte bu anlayış yatıyor. Başarısızlıklarımızın, eksiklerimizin, yapamadıklarımızın değerlendirmesini ise Genel Kurul çalışmaları sırasında hep birlikte tartışacağız. Değerli meslektaşlarım, Bir mesleki kuruluşta üyelerin katılımı birinci derecede önem taşır. Yönetimler çok başarılı olabilirler, gecelerini gündüzlerine katıp çalışabilirler, fedakârlıkları doruk noktada olabilir. Ama eğer o mesleki kuruluşta, üye katılımı yoksa, her şey yönetime belli bir süre için seçilmiş olanlara bırakılmışsa ya da yönetim bu katılımın mekanizmalarını geliştirmemişse gerçek başarıdan söz edilemez. İşte biz yönetim olarak bu anlayışla hareket ettik. TÜRSAB ı turizmimizin tayin edici, sürükleyici, öncü kurumu durumuna getirecek güçlü bir örgüt yapısına kavuşmasına birinci derecede önem verdik. İnanıyoruz ki, işte bu anlayışın seçilecek yeni yönetimce de paylaşılması, seyahat acentelerimizin ise bu anlayışa sahip çıkması ve destek vermesi büyük önem taşımaktadır. Başarıların kalıcılaştırılması ancak böyle mümkün olabilecektir. TÜRSAB artık, kolları bütün Türkiye yi kaplamış güçlü bir örgüt yapısına sahip durumdadır. Sadece merkezde değil, önemli tüm bölgelerde, bölge sorunlarına hakim, maddi ve moral güce sahip yönetim ve örgüt gücüne kavuşmuştur. İşte turizme damgasını vuracak, turizmin öncü politikalarını üretecek, sürükleyici gücünü oluşturacak olan yapı budur. Umudumuz bu yapıdadır. Umudumuz bu yaygın örgütlenmededir. Umudumuz tüm üyelerimizin gönüllü ve aktif katılımındadır. Umudumuz TÜRSAB dadır. Umudumuz Türkiye nin geleceğine damgasını vuracak turizmdedir. Dear colleagues. We have completed our 2-year duty period. During the TÜRSAB (Association of Turkish Travel Agencies) Usual General Assembly which will start on December 3 and last for 3 days, we will evaluate past two years and we will discuss the things we have achieved and mostly the things we could not achieved, and we will turn over our duty to the administration which will serve for the upcoming two years. I want to emphasize that we will discuss the things we could not achieved and we need to discuss these issues. Because, I do not want to waste our General Assembly s valuable and limited time for boasting ourselves and telling about the things we have achieved. The important issue is to indicate the things which could not be achieved, to tell about unfinished things, and to explain our mistakes; by doing so the new administration will be able to handle these issues, develop new policies to eliminate unfinished things, and not repeat the mistakes. We have presented detailed evaluation of the past two years in the activity report. We have also published summary of this report in our magazine. Our purpose is to present the past two years with all the details and once again to remind the important points to you, our dear colleagues. During our two year term, we have given the highest importance to share our administration with our members. We have been careful not to hide anything and not to cover our mistakes. We have done the thing which could not be done for years and we tried to establish the mechanisms which can reach our members out of Istanbul, and we tried to institutionalize regional administration committees and regional member meetings. In order to make contributions to institutionalization of regional activities, we have been careful about creating physical facilities and making these facilities permanent. We have tried to make all decisions affecting all of our members by wide participation. We have accepted participatory administration style as our guide. I think, if we have any, the reason of our success is this philosophy. We will do evaluation of our failures, missing issues, and the things we could not achieve altogether in the General Assembly. Dear colleagues, In a professional organization participation of members has first level importance. Administrations may be very successful, they may work very long hours and make a lot of sacrifices. But, if member participation is not achieved, everything left to the administration which is elected for a period of time, or if the administration has not developed these participation mechanisms, we cannot speak about a real success. As an administration we have followed these principles. We have given high priority to establish a strong organizational structure which will make TÜRSAB the leading, determining, and pulling organization in our tourism. We believe that adaptation of these principles by the upcoming new administration, and support of travel agencies to these principles has high importance. Successes can be turned into permanent bases only by following such a path. Now TÜRSAB, with its branches, has a powerful organizational structure which covers Turkey. We have established an administration and organization, not only in the center but in all important regions, which is effective on regional problems and possessing material and moral power. This is the structure which will direct tourism, develop leading policies in tourism and become the leader. Our hope is in this structure. Our hope is in the wide organizational structure. Our hope is in voluntary and active participation of our members. Our hope is in TÜRSAB.

3 Toward the 18 th Usual General Assembly 18. Olağan Genel Kurul a doğru TÜRSAB ın 18. Olağan Genel Kurulu 9-11 Kasım 2007 tarihleri arasında İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı nda gerçekleşiyor. TÜRSAB s 18 th Usual General Assembly will take place in İstanbul International Lütfi Kırdar Congress and Expedition Center on November 9-11, İki yıl önce Ankara da düzenlenen 17. Genel Kurul dan görüntüler. Scenes from the 17 th General Assembly which was held two years ago in Ankara.

4 2005 y l nda Ankara da düzenlenen 17. Olağan Genel Kurul Toplant s n n ard ndan göreve başlayan Başkan Başaran Ulusoy ile Yönetim Kurulu Üyeleri 2 y ll k görev sürelerini tamamlad lar Kas m tarihlerinde, bu kez stanbul da düzenlenecek TÜRSAB 18. Olağan Genel Kurul Toplant s nda ayn zamanda yeni yönetim de belirlenecek. TÜRSAB n 1999, 2001, 2003 ve 2005 y llar nda düzenlenen son dört genel kurul seçimlerinin tümünden galibiyetle ç kan Yönetim Kurulu Başkan Başaran Ulusoy, 8 y ld r kesintisiz başkanl k yap yor. Daha önceki y llarda da 2 kez seçim kazanm ş olan Ulusoy, bu konuda bir rekora koşuyor. İstanbul Uluslararası Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı Auditorium da düzenlenecek Genel Kurul un 9 Kasım Cuma gecesi başlayacak açılış törenini, 10 Kasım Cumartesi günü kongre çalışmaları izleyecek ve 11 Kasım Pazar günü oylama yapılacak. The Chairman Başaran Ulusoy and the Administrative Board Members who started their duty after the 17 th Usual General Assembly which was held in 2005 in Ankara have completed their 2-year service period. The new Administrative Board will be determined in TÜRSAB s (Association of Turkish Travel Agencies) 18 th Usual General Assembly which will take place in İstanbul on November In the last four general assembly elections of TÜRSAB which were held in 1999, 2001, 2003 and 2005 the Chairman of the Administrative Board Başaran Ulusoy won the elections and he has been serving as the chairman for the last 8 consecutive years. In previous years Ulusoy won another 2 elections and he is running toward a record in this field. The General Assembly will be held in Istanbul International Lütfi Kırdar Congress and Expedition Center Auditorium. Following the opening ceremony which will take place in the evening of Friday, November 11, congress activities will be conducted on Saturday November 10 and voting will be held on Saturday, November 11.

5 Another two years passed 2 yılı daha geride bıraktık Yıllardan beri seyahat acentalarını bir çatı altına toplayarak ülkemiz turizminin gelişmesinde büyük rol oynayan, milli değerlerimizin ulusal ve uluslararası kamuoyunda tanınması, sahiplenilmesi ve korunması adına çalışmalarını sürdüren TÜRSAB, her geçen yıl hedeflerini ve verdiği sözleri geçekleştirmeye devam ediyor. TÜRSAB bir meslek birliği kuruluşu olmanın yanı sıra, adetâ bir sivil toplum kuruluşu gibi çalışarak son 8 yıldır pek çok proje ve yatırıma imzasını attı Every year TÜRSAB, which is playing a big role in development of our country s tourism by combining travel agencies under one roof and conducting activitiesand will always conduct for advertisement and protection of our national values in national and international arenas, has been achieving its goals and keeping up with its promises. Although TÜRSAB is a profession union organization, it has completed many projects and made investments by acting like a civil society organization 6 TÜRSAB Eğitim Gezileri Projesi: Çanakkale TÜRSAB, Milli Eğitim Bakanlığı ile sürdürülen Eğitim Gezileri Projesi kapsamında 2006 yılında toplam 800 ilköğretim ve lise öğrencisini Çanakkale ye götürdü senesinde de Genel Kurmay Başkanlığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile ortaklaşa, şehit polis ve asker çocuklarından oluşan toplam 350 öğrenciye Çanakkale yine TÜRSAB tarafından gezdirildi. Gelibolu Yarımadası nın ziyaret edildiği ve Truva Ören Yeri nin gezdirildiği organizasyona katılan öğrenciler 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Törenleri nde de hazır bulundular. Education Trips Project: Çanakkale TÜRSAB took 800 primary school and high school students to Çanakkale as a part of the Education Trips Project which is being carried out with Ministry of Education. In 2007, as a part of activities organized with the Military General Staff and Istanbul Security Directorate, 350 students composed of martyr police and soldiers children, were taken to Çanakkale by TÜRSAB. During these trips students were taken to Gelibolu Peninsula and Truva ruins were visited, and the students were also present during the 18 March Çanakkale Martyrs Memorial Services. Cumhuriyet Gezileri ve Doğumunun 125. Yılında Atatürk Gezileri 2006 senesinde imzalanan ek protokoller çerçevesinde düzenlenen Cumhuriyet Gezileri vesilesiyle TÜRSAB, Ankara, Afyonkarahisar, Kütahya, İzmir, Samsun, Amasya, Sivas, Erzurum a toplam 1600 öğrenci; Doğumunun 125 inci Yılında Atatürk Gezileri vesilesiyle de Kars-Sarıkamış, Kastamonu-İnebolu- Ilgaz ve Van a 500 öğrenci götürdü. Republic Trips and on his 125 th Birthday Atatürk Trips Based on additional protocols which were signed, TÜRSAB took 1600 students to Ankara, Afyonkarahisar, Kütahya, İzmir, Samsun, Amasya, Sivas, Erzurum as a part of Republic Trips ; 500 students to Kars-Sarıkamış, Kastamonu-İnebolu- Ilgaz and Van as a part of On his 125 th Birthday Atatürk Trips.

6 edildi ve 13 Ocak 2007 tarih Sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kuşadası nda 3. TÜRSAB Lisesi TÜRSAB ın Bilkent Üniversitesi işbirliği ile ilkini Eylül 2003 te açtığı TÜRSAB Özel Anadolu Otelcilik, Turizm ve Denizcilik Meslek Lisesi nin Ankara dan sonra, üçüncüsü Kuşadası Belediye Başkanlığınca TÜRSAB a tahsis edilecek arsa üzerinde inşaa edilecek. Turizm sektöründe 20 bin eğitimli insan açığını kapatmak amacıyla kurulan okullar, yurtdışından gelecek olan öğrencilere de eğitim verecek. TÜRSAB Özel Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi nin 1 yıl İngilizce hazırlık sınıfı bulunuyor. Okulun İzmir ve Bodrum da da şubeleri olacak. The 3 rd TÜRSAB High School in Kuşadası The first TÜRSAB Private Anatolia Hotel Business, Tourism, and Navigation Profession High School was opened in Ankara in September 2003 by cooperation of TÜRSAB and Bilkent University. The third school will be constructed on the land which will be allocated to TÜRSAB by the Mayor Office of Kuşadası. In tourism sector a gap of 20 thousand trained personnel exist and these school have been constructed to fill this gap these schools will also train students coming from other countries. TÜRSAB Private Anatolia Hotel Business and Tourism Profession High School has 1 year English preparation classes. The school has branches in Izmir and Bodrum, too Sayılı Seyahat Acentaları Birliği Kanun Değişikliği tarihli 1618 Sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu nun, sektöre hizmet eden kuruluşların ihtiyaçlarına cevap vermesi açısından bazı maddelerinin değiştirilmesine dair 5571 Sayılı Kanun 28 Aralık 2006 tarihinde kabul The Changes in 1618 Numbered Law of Association of Travel Agencies 5571 Numbered Law was accepted on 28 December 2006, came into force on 13 January 2007, when it was published in the Official Gazette numbered The main purpose of this law is to make changes in some articles of 1618 Numbered Law of Association of Travel Agencies, dated 09/14/1972, to meet needs of organizations conducting activities in the sector. Komer-Kuşadası Kongre Merkezi TÜRSAB ın da ortakları arasında olduğu KOMER A.Ş. nin yaptırdığı Kuşadası Kongre Merkezi nin inşaatı sürüyor. KOMER Kongre Vadisi Projesi içerisinde yer alan Yamaç Evler inşaatı ise yakında başlayacak. Komer-Kuşadası Congress Center Construction of Kuşadası Congress Center, which is made it built by KOMER Share Comp. TÜRSAB is one of this company s partners is still going on. Construction of Slope Houses, which is included in KOMER Congress Valley Project, will start in the near future. Antik Tiyatrolar ile ilgili yapılan çalışmalar TÜRSAB, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve ÇEKÜL ile ortak bir işbirliği protokolü imzaladı. Buna göre, Kaş, Aspendos, İznik ve Patara antik tiyatroları ile Patara Meclis Binası nın çalışmaları yönünde alanda incelemeler tamamlandı, raporlar ise hazırlanıyor. Activities related to Antique Theaters TÜRSAB has signed a cooperation protocol with Ministry of Culture and Tourism, and ÇEKÜL. According to this protocol, on site examinations have been completed in Kaş, Aspendos, İznik and Patara antique theathers and the Patara Parliament Building, and reports are being prepared. Ayasofya İdari Bina ve WC üniteleri Yıllardır Ayasofya nın en büyük ihtiyaçlarından idari bina ve tuvalet üniteleri inşaatı TÜRSAB ve İstanbul İl Kültür Turizm Müdürlüğü arasında imzalanan protokol ile hayata geçti. Ayasofya Administration Building and WC units For years an administration building and WC units were among the most important needs of Ayasofya and their construction started upon a protocol which was signed between TÜRSAB and Istanbul City Culture Tourism Directorate. Marmaris, Muğla ve Trabzon BYK binaları Marmaris Armutalan, Muğla Ortakent ve Trabzon da Bölgesel Yürütme Kurulu idari ofisine ek olarak konferans ve toplantı salonu, kütüphane, bilgisayar odaları, sergi alanı ve otoparktan oluşacak Çok Amaçlı Salon Projesi yapılacak. Marmaris, Muğla and Trabzon BYK Buildings TÜRSAB, in addition to the Regional Executive Committee (BYK) Management Office, will build a Multi-purpose Hall Project that includes a meeting hall, library, computer rooms, exhibition area and auto park in Marmaris Armutalan, Muğla Ortakent and Trabzon. III. İnanç Turizmi Günleri ve I. Kültür Turizmi Sempozyumu Birincisi 2002 de Kuşadası, ikincisi 2004 de İzmir de yapılan İnanç Turizmi Günleri Sempozyumu nun üçüncüsü 2006 da İstanbul da düzenlendi ve toplantının bildirileri 3. kitapta toplandı y l nda stanbul da birincisi düzenlenen Kültür Turizmi Sempozyumu ise 8 ilde daha tekrarlanacak. The 3 rd Faith Tourism Days and The 1 st Culture Tourism Symposium Third of Faith Tourism Days Symposium, first of which was organized in Kuşadası in 2002 and second in Izmir in 2004, is organized in Istanbul in 2006 and the handouts of the meeting are gathered in the third book. In 2007, Cultural Tourism Symposium, the first of which was organized in Istanbul, will be repeated in 8 more cities. TÜRSAB 7

7 8 TÜRSAB

8 Efes de Aydınlanma Çağı Başladı Efes Antik Kenti nin bütününde gerçekleştirilen aydınlatma çalışmaları tamamlandı, binlerce yıllık tarihe ışık tutuldu. Efes Ören Yeri ndeki kazı çalışmalarına destek olmak amacıyla TÜRSAB tarafından sağlanan kule vinç, restorasyonda kullanılmak üzere anfi tiyatro alanına kuruldu. TÜRSAB ın yurtdışında yaptırdığı ve 1 Nisan 2007 tarihinde getirttiği kule vinç, Efes te süreceği öngörülen kazı süresini, sadece 2007 çal şmalar yla bile 10 yıl kısalttı. Yıl Efes te Aydınlanma Çağı başlığıyla, Türkçe ve İngilizce olarak bir Efes belgesel filmi hazırlandı. Asardağı aydınlatması Efes in aydınlatılmasının ardından TÜRSAB Asardağı Aydınlatma Projesi çalışmalarını da 17 Mayıs 2007 tarihinde tamamladı ve Muğla Valiliği nde, devir teslim protokolü imzalandı. Age of Illumination in Ephesus Lightning works throughout entire Ancient City of Ephesus were completed and thousands years of history is enlightened. The tower crane, which was provided by TÜRSAB in order to support archeological digging works at the Ruins of Ephesus, is installed at amphitheater in order to be used for restoration works. This tower crane, manufactured in abroad by TÜRSAB and brought on April 1, 2007, has shortened the duration of estimated digging works at Ephesus for 10 years even though it has started to be operated in 2007.An Efes Documentary, titled Year Enlightenment Age in Efes was prepared in Turkish and English. Illumination of Asardağı After illumination of Efes, TÜRSAB has completed Asardağı Illumination Project on 17 May, 2007, and signed a handing over protocol with Muğla Governorship. TÜRSAB 9

9 Deniz ulaşımına destek Deniz Ticaret Odası ve TÜRSAB ın katkılarıyla Samsun ve Ankara Gemileri yenilenerek hizmet vermeye başladı. Samsun Gemisi 2006 yılında ilk seferini İstanbul-İzmir-İstanbul arasında yaptı yılında acentaların da desteği ile 12 bin 361 kişi Samsun Gemisi nde misafir edildi. Ankara Gemisi; İstanbul- İzmir, İstanbul-Bodrum ve İstanbul-Çeşme hatlarında, Samsun Gemisi ise dış hatlarda sefer yapıyor ve özel organizasyonlarda kullanılıyor. Supporting maritime transportation Samsun and Ankara ships have been renewed by contributions of Sea Chamber of Commerce and TÜRSAB, and they were put in service. Samsun Ship made its fist trip in 2006 between İstanbul-İzmir- İstanbul. In 2006, due to support of agencies, 12 thousand 361 people were accommodated on Samsun Ship. The Ankara vessel is working between İstanbul-İzmir, Istanbul- Bodrum, and Istanbul-Çeşme whereas Samsun vessel is working at international lines and for private organizations. 10 TÜRSAB

10 Kruvaziyer turizmine destek İstanbul Karaköy Limanı Salıpazarı Rıhtımı ndaki 2 numaralı Antrepo, TÜRSAB ın da desteğiyle onarılarak, çağdaş bir Kruvaziyer ek yolcu salonu na dönüştürüldü ve 13 Haziran 2007 tarihinde açılarak hizmet vermeye başladı. Supporting cruise tourism Entrepot No. 2 at Salıpazarı Wharf of Karaköy Port İstanbul is repaired thanks to the supports of TÜRSAB, converted to a modern Additional Cruise Passenger Hall, and started to operate on June 13, 2007.

11 Adile Sultan Sarayı İşletmesini UKTAŞ ın üstlendiği Sakıp Sabancı Kandilli Eğitim ve Kültür Merkezi Adile Sultan Sarayı 28 Haziran 2007 de kapılarını açtı. Adile Sultan Palace Sakıp Sabancı Kandilli Education and Culture Centre -Adile Sultan Palace, which is being administrated by UKTAŞ was opened on 28 June 2007.

12 TÜRSAB 13

13 Acentalarımızın ticari faaliyetleri çeşitleniyor İlgili kurumlarla yapılan sözleşmeler çerçevesinde, acentalarımız artık müze biletlerinin yanısıra; Formula I, Ankara ve Samsun feribotları, olimpiyatlar, Miniatürk, İz Air/ Pegasus, Onur Air ve Atlas Havayolları nın biletlerini satabiliyorlar. TÜRSAB ın Anadolu Ateşi ile imzaladığı işbirliği çerçevesinde, acentalarımız yaz ayları boyunca Aspendos Antik Tiyatrosu nda sergilenen gösterilerin biletlerini satmaya başladı. Commercial activities of our agencies are getting diversified As a result of the contracts, executed with relevant organizations, our agencies are now able to sell the tickets of Formula I, Ankara and Samsun ferries, Olympic games, Miniaturk, Iz Air / Pegasus, Onur Air, and Atlas Airways as well as museum tickets. As a part of the collaboration between TÜRSAB and Anatolian Fire, our agencies have started to sell the tickets of events being staged in Aspendos Antic Theater throughout the summer season.

14 Çavdarhisar Oteli Çavdarhisar da yapılan 42 odalı butik otelin inşaatı devam ediyor ve önümüzdeki sene sonunda faaliyete açılması planlanıyor. Kapadokya Oteli TÜRSAB tarafından satın alınan arsa üzerine inşaa edilecek butik otelin projeleri tamamlandı, Anıtlar Kurulu ndan çıkan onay sonrasında ise inşaata başlanacak. Sapanca Kongre Oteli Sakarya İli ve Sapanca bölgesinin özellikle kongre turizmi potansiyelinin geliştirilmesi doğrultusunda uygun görülen bir arazinin TÜRSAB a verlimesi konusunda, TÜRSAB Sakarya Valiliği ne başvurdu. Çavdarhisar Hotel The 42-room boutique hotel s construction in Çavdarhisar is going on and the hotel is expected to be operative by the end of next year. Kapadokya Hotel In Kapadokya, the land was purchased by TÜRSAB and projects to build a boutique hotel on this location have been completed; construction will start after getting approval of the Board of Monuments. Sapanca Congress Hotel TÜRSAB has applied to the Governorship of Sakarya for allocation of a field to TÜRSAB, which is found to be appropriate for development of congress tourism potential, in Sakarya city, Sapanca Region. Çavdarhisar Oteli. Çavdarhisar Hotel. Ürgüp Otel projeleri (üstte), Çavdarhisar Otel projesi (altta). Ürgüp Hotel Projects (top), Çavdarhisar Hotel Project (bottom). TÜRSAB 15

15 Müzelere destek veriyoruz TÜRSAB seyahat acentalarına her yıl 63 müze için geçerli olan indirimli bilet uygulaması devam ediyor. Alanya Kalesi, Anadolu Medeniyetleri, Aspendos, Efes Ören Yeri, Göreme, Mevlana Müzesi, Myra, St. Nicholas, Topkapı Sarayı, Topkapı Harem Dairesi, Ayasofya, Truva, Kariye müzelerine bilgisayar kontrollu geçiş sistemleri yapıldı. Alanya Kalesi ne seyir dürbünü alındı. Kültürel değerlerimizi yarınlara taşıyoruz... Fethiye Kayaköy röleve ve restorasyon çalışmalarına; Kırşehir, Dulkadirli Yeraltı Kenti, Zeugma Antik Kenti, Aydın Nysa Antik Kenti, Tilmen Höyük kazılarına destek verildi. Efes Antik Kenti ne çöp kamyonu ve jeneratör; Nysa ya bir adet vinç alındı. Ayasofya Müzesi ne yönetim binası ve WC üniteleri, İshakpaşa Sarayı na WC üniteleri kazandırıldı. Kars merkezinde yer alan ve eski bir Rus evi olan Aynalı Köşk ün restore edilmesi için, Kars Belediyesi ile bir protokol imzalandı. ÇEKÜL Vakfı nın hazırladığı projenin Erzurum Koruma Kurulu nda onanmasının ardından çalışmalar başladı. Kastamonu Valiliği nin TÜRSAB a tahsis ettiği Kastamonu Tahir Efendi Konağı nın turizme kazandırılması için çalışmalar sürüyor. Nemrut Dağı na WC ünitesi için proje hazırlanıyor. Tarihi Kırklareli İstasyon Binası nın restorasyonu için Kırklareli Belediyesi ile çalışmalar sürüyor. Marmaris, Sedir Adası na ulaşım için küçük bir tekne alındı. İstanbul, Yedikule Zindanları, Aspendos, Kaş, İznik ve Patara antik tiyatroları ile Patara Meclis binası restorasyonuna verilen destek devam ediyor. Eski bir Rus yapısı olan Kars, Aynalı Köşk ün restorasyonu için protokol imzalandı, çalışmalar başladı. Ani Harabeleri nde yer alan Tigran Honents Kilisesi ile Menucheyr Cami, İstanbul Topkapı Sarayı (en üstte), Myra Antik Kenti (sol üstte), Kırklareli İstasyon Binası (sağ altta). Istanbul Topkapı Palace (top), Myra Antic City (left top), Kırklareli Station Building (right bottom). 16 TÜRSAB We give support to the museums The application on discount in entrance tickets of 63 museums for TÜRSAB Tourism agencies is underway. The castle of Alanya, Anatolian Civilizations, Aspendos, Ephesus site of ancient ruins, Goreme, Mevlana Museum, Myra, St. Nicholas, Topkapi Palace, Topkapi Harem Chamber, Hagia Sophia, Troya, Kariye museums have been equipped with computerized entrance systems. Watch glasses are procured and placed inside the castle of Alanya.

16 Trabzon Maçka da Vazelon (Yahya) ile Gregorius Peristera (Kuştul-Hızır İlyas) manastırlarının restorasyonu için çalışmalar başladı. We are carrying our cultural values toward the future... Fethiye Kayaköy survey and restoration works as well as archeological sites at Kırşehir, Dulkadirli Underground City, Zeugma Ancient City, Aydın Nysa Ancient City, and Tilmen Mound are supported. A dump truck and power generator is purchased for Ephesus Ancient City and a crane for Nysa. Administration building and WC units are constructed for Hagia Sophia Museum and WC units are constructed for Ishakpasha Palace. A protocol was signed with Kars Municipality in order to restore an old Russian house, Aynalı Köşk, located in the city center of Kars. After the project, prepared by ÇEKÜL Foundation, was approved by Erzurum Protection Board, the works have started. We are also working to integrate Kastamonu Tahir Efendi Mansion, allocated by Kastamonu Governor s Office for TÜRSAB, to tourism. Also a project for WC unit to Nimrud Mountain is being prepared. We are working with Kırklareli Municipality for the restoration of historical Kırklareli Train Station Building. A small boat was purchased for transportation to Sedir Island in Marmaris. Our support to restorations of Yedikule Dungeons in İstanbul as well as to ancient theaters of Aspendos, Kaş, İznik, and Patara and Patara Assembly Building is continuing. A protocol was signed in order for restoration of an old Russian house, Aynalı Köşk, in Kars and works have started. Works for restoration of Tigran Honents Church and Menucheyr Mosque in Ruins of Ani and abbeys of Vazelon (Yahya) and Gregorius Peristera (Kuştul-Hızır İlyas) in Maçka district of Trabzon have started. Kastamonu Tahir Efendi Konağı (üst solda), Kars Aynalı Köşk (solda), Ayasofya nın binası (üstte) ve İstanbul Yedikule Zindanları (sağda). Kastamonu Tahir Efendi Mansion (top left), Kars Aynalı Köşk (left), Building in Hagia Sophia (top) and Yedikule Dungeons of İstanbul (right). TÜRSAB 17

17 İŞTE TÜRSAB, İŞTE 8 YIL... İŞTE TÜRSAB, İŞTE 8 YIL... ÇANAKKALE Yİ UNUTMUYOR, UNUTTURMUYORUZ: Binlerce öğrenciyle birlikte her yıl, 18 Mart ta Çanakkale deyiz... CUMHURİYET GEZİLERİ VE ATATÜRK GEZİLERİ: Gençlerimizi ülkemizin farklı illerine taşıyarak Cumhuriyet tarihimizin dönüm noktaları olan yörelerimizi tanıtıyoruz... EĞİTİME DESTEK: Özel TÜRSAB Liseleri nin sayısı 3 e çıkıyor YIL SONRA İLK KEZ: 1618 sayılı yasamız yenilendi... KONGRE TURİZMİNE DESTEK: Kuşadası nda yükselmeye devam eden KOMER, Avrupa nın en büyük kongre merkezi olacak... DENİZ ULAŞIMINA DESTEK: Samsun ve Ankara feribotlarımız seferde... HAVA ULAŞIMINA DESTEK: İz Air in ortağıyız... DAĞLARI, TAŞLARI A Y D I N L A T T I K : Efes Antik Kenti ile Muğla Asar Dağı ışıl ışıl... KONAKLAMAYA DESTEK: Çavdarhisar ve Ürgüp ten sonra Sapanca da da bir otelimiz olacak... RESTORASYONA DESTEK: Ülkenin hemen her yerinde restorasyon çalışmalarına destek veriyoruz... EFES KAZILARINA DESTEK: Efes Tiyatrosu nun

18 İŞTE TÜRSAB, İŞTE 8 YIL... İŞTE TÜRSAB, İŞTE 8 YIL... onarımına 10 yıl kazandırdık... İSTANBUL A YENİ BİR PENCERE: Adile Sultan Sarayı açıldı... MÜZELERE DESTEK: Müzelerimize çağdaş bir kimlik kazandırıyoruz... SEKTÖRE YENİ UFUKLAR AÇIYORUZ: Acentalarımızın ticari faaliyetleri çeşitleniyor. Müze biletlerinin yanısıra; Formula I, Ankara ve Samsun feribotları, olimpiyatlar, Miniatürk, İz Air/ Pegasus, Onur Air, Atlas Hava Yolları ve Anadolu Ateşi Aspendos gösterilerinin biletlerini satıyoruz... DOĞAYA DESTEK: Üç ayrı ildeki ormanlarımıza 100 bin ağaç dikiyoruz... KÜLTÜREL DEĞERLERİMİZİ YARINLARA TAŞIYORUZ: İnanç Turizmi Günleri... Kültür Turizmi Sempozyumu... Travel Turkey Fuarımız bu yıl İzmir de... Yurtdışında Türkiye yi tanıtıyoruz... TÜRSAB Kültür Yayınları büyüyor... Medya da sesimiz her gün biraz daha yüksek çıkıyor... Sahip olduğumuz binalarının sayısı artıyor yılı geride bıraktık, nice yıllara TÜRSAB!...

19 DOSYA Lithuania Tourism Profile Litvanya turizm profili Haz rlayan-prepared by: Sunay Ünlü Yücel TÜRSAB Ar-Ge Departman -TÜRSAB Research & Development Fotoğraflar-Photos: 20 TÜRSAB

20 Parlamenter demokrasi ile yönetilen Litvanya nın, Sovyetler Birliği nden bağımsızlığını kazanması ancak 1990 yılında gerçekleşmiş. Ülkede kişi başına düşen gelir miktarı yaklaşık 15 bin 300 ABD doları. Litvanya nüfusunun yüzde 84 ü etnik olarak Litvanyalı ve resmi dil Litvanyaca. Azınlıklar içinde en büyük paya yüzde 7 ile Polonyalılar ve yüzde 6 ile Ruslar sahip. Litvanya İstatistik Departmanı ndan alınan bilgiye göre 2005 yılında Litvanya vatandaşları, yurtdışına, iş seyahatleri hariç 3 milyon 831 seyahat gerçekleştirmişler. Bu rakamın yüzde 57 sini günübirlik ziyaretler oluşturuyor. Turistik amaçlı gerçekleştirilen seyahat sayısı ise 1 milyon 198 bin. Gene aynı kaynaktan alınan bilgiye göre turistik seyahatlerde, Rusya yüzde 16,8 lik payla ilk sırada yer alırken, onu yüzde 14,9 ile Belarus izliyor. 3. sırada bulunan Almanya nın payı yüzde Türkiye nin aldığı pay ise yüzde 2.5 oranında. Bununla birlikte tur operatörü ya da seyahat acentası aracılığıyla yurtdışına paket turlarla çıkan Litvanyalıların en fazla Türkiye yi tercih ettikleri belirtiliyor. Günübirlik ziyaretler için en fazla tercih edilen ülke Rusya olurken (yüzde 39.6), onu sırasıyla Belarus (yüzde 22.7), Polonya (yüzde 20) ve Letonya (yüzde 17.5) izliyor. Günübirlik ziyaretlerde Rusya ve Polonya nın tercih edilme sebeplerinin başında alışveriş geliyor. Letonya ve Belarus a ise en fazla akraba ziyareti ve iş için gidiliyor. Turistik amaçlı yurtdışı seyahatlerde ise akraba ziyaretleri Lithuania is the largest country among the three Baltic states and with its 3 million 500 thousand population it has been a member of the EU since Lithuania has a parliamentary democracy and won its independence from the Soviet Union in Per capita national income is approximately 15 thousand 300 US dollar. Lithuania s population 84 percent is ethnically Lithuanian and official language is Lithuanian. Among the minorities, with 7 percent the Poles have the biggest ratio and the Russians have 6 percent. According to the data obtained from Lithuania Statistic Department, in 2005 Lithuania citizens made, except business trips, 3 million 831 trips to other countries. 57 percent of those trips were daily visits. Number of trips for tourism purposes was 1 million 198 thousand. Based on the information obtained from the same source, in tourism trips Russia is the most popular destination with 16.8 percent share and it is followed by Belarus with 14.9 percent. The share of Germany which is coming on the 3rd rank is 13.6 percent. Turkey s ratio is 2.5 percent. But, it is indicated that Lithuanians who go abroad in packet tours organized by tour operators or travel agencies have preferred Turkey more than any other country. Üç Baltık ülkesinin en büyüğü olan Litvanya, 3 milyon 500 bin nüfusuyla 2004 yılından bu yana AB üyesi Lithuania is the largest country among the three Baltic states and with its 3 million 500 thousand population it has been a member of the EU since 2004 Paket turlarla yurtdışına çıkan Litvanyalılar en çok Türkiye yi tercih ediyor. Turkey is the most popular country among Lithuanians who go abroad in packet tours. TÜRSAB 21

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU BOLU HALKIN EGITIMINI GELISTIRME VE DESTEKLEME DERNEGI TARAFINDAN ORGANİZE EDİLEN YAYGINLAŞTIRMA FAALİYETLERİ - TURKİYE Bolu Halkın Egitimini Gelistirme ve Destekleme

Detaylı

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA PUBLIC EDUCATION CENTRE S FINAL INFORMATIVE MEETING OF THE GRUNDTVIG

Detaylı

Erol KAYA Yönetim Kurulu Başkanı Chairman Of The Board

Erol KAYA Yönetim Kurulu Başkanı Chairman Of The Board Arifiye Fidancılık 1989 yılında Adapazarı Arifiye ilçesinde kurulmuştur. Kuruluşumuz 300 m2 alanda mevsimlik çiçek üretimi ve satışı ile faaliyet göstermeye başlamıştır. Geçen süre içersinde marka haline

Detaylı

TURĠZM VE OTELCĠLĠKTEKĠ GELĠġMELER. SavaĢ Gürsel

TURĠZM VE OTELCĠLĠKTEKĠ GELĠġMELER. SavaĢ Gürsel TURĠZM VE OTELCĠLĠKTEKĠ GELĠġMELER SavaĢ Gürsel DÜNYA TURĠZMĠ (2015) WORLD TOURISM (2015) Turist Sayısı (*) / Tourist Arrivals (*) Turizm Geliri / Tourism Receipts Ülkeler (milyon) (million) % Pay Share

Detaylı

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR ANABİLİM DALI ADI SOYADI DANIŞMANI TARİHİ :TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI : Yasemin YABUZ : Yrd. Doç. Dr. Abdullah ŞENGÜL : 16.06.2003 (1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR Kökeni Antik Yunan

Detaylı

ÜLKELER / COUNTRIES 2000 2005 2006

ÜLKELER / COUNTRIES 2000 2005 2006 ÜLKELER / COUNTRIES 2000 2005 2006 2007 2008 2000 2005 2006 2007 2008 SIRA / RANK SIRA / RANK SIRA / RANK SIRA / RANK SIRA / RANK FRANSA / FRANCE 77,2 75,9 78,9 81,9 79,3 1 1 1 1 1 İSPANYA / SPAIN 47,9

Detaylı

ÜLKELER / COUNTRIES 2000 2005 2006 2007

ÜLKELER / COUNTRIES 2000 2005 2006 2007 ÜLKELER / COUNTRIES 2000 2005 2006 2007 2000 2005 2006 2007 SIRA / RANK SIRA / RANK SIRA / RANK SIRA / RANK FRANSA / FRANCE 77,2 75,9 78,9 81,9 1 1 1 1 İSPANYA / SPAIN 47,9 55,9 58,2 59,2 3 2 2 2 A.B.D.

Detaylı

ENGiN GÜNEYSU. +90 530 290 20 20 / enginguneysu@gmail.com. enginguneysu@gmail.com 530 290 20 20 mobile

ENGiN GÜNEYSU. +90 530 290 20 20 / enginguneysu@gmail.com. enginguneysu@gmail.com 530 290 20 20 mobile ENGiN GÜNEYSU +90 530 290 20 20 / enginguneysu@gmail.com Engin Guneysu was born in 1981 in Samsun In 2004,he began to work as photography editor for Cena advertisement agency. In 2004, he worked for Bodrumun

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ Danışman Doç. Dr. Tufan BAL YÜKSEK LİSANS TEZİ TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI ISPARTA - 2016 2016 [] TEZ

Detaylı

Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Projesi CRISTAL Common References in Sustainable Training in Adult Learning 2011-2013

Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Projesi CRISTAL Common References in Sustainable Training in Adult Learning 2011-2013 Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Projesi CRISTAL Common References in Sustainable Training in Adult Learning 2011-2013 Bu proje Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilmektedir. İletişim: Afyonkarahisar İl

Detaylı

LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA

LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği (TürkMMMB), 25 Nisan 1980 tarihinde kurulan

Detaylı

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 1.-5. sorularda konuşma balonlarında boş bırakılan yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz. 3. We can t go out today it s raining

Detaylı

Sokak Hayvanları yararına olan bu takvim, Ara Güler tarafından bağışlanan fotoğraflardan oluşmaktadır. Ara Güler

Sokak Hayvanları yararına olan bu takvim, Ara Güler tarafından bağışlanan fotoğraflardan oluşmaktadır. Ara Güler Sokak Hayvanları yararına olan bu takvim, Ara Güler tarafından bağışlanan fotoğraflardan oluşmaktadır. Ara Güler All the photographs used in this calendar have been donated by Ara Güler for the benefit

Detaylı

Mehmet MARANGOZ * ** *** stratejileri ve ekonomik yenilikleri ile. ecindeki. alternatif g. Anahtar Kelimeler:

Mehmet MARANGOZ * ** *** stratejileri ve ekonomik yenilikleri ile. ecindeki. alternatif g. Anahtar Kelimeler: Mehmet MARANGOZ * ** *** stratejileri ve ekonomik yenilikleri ile ecindeki alternatif g e Anahtar Kelimeler: ENTREPRENEUR CITY GAZIANTEP AND BORDER TRADE ABSTRACT A society's economic, political and cultural

Detaylı

Technical Assistance for Increasing Primary School Attendance Rate of Children

Technical Assistance for Increasing Primary School Attendance Rate of Children This Project is co-financed by the European Union and the Republic of Turkey. Technical Assistance for Increasing Primary School Attendance Rate of Children This project is co-financed by the European

Detaylı

The Otonomi of First The epicenter of investments with the latest technological equipments and strategic location

The Otonomi of First The epicenter of investments with the latest technological equipments and strategic location www.otonomi.com.tr BİR İLKİN OTONOMİSİ Son Teknoloji Donanımlar ve Stratejik Konum ile Yatırımların Merkez Üssü The Otonomi of First The epicenter of investments with the latest technological equipments

Detaylı

ULUSLARARASI İLİŞKİLER BİRİMİ ERASMUS OFİSİ

ULUSLARARASI İLİŞKİLER BİRİMİ ERASMUS OFİSİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BİRİMİ ERASMUS OFİSİ 1 Uluslararası öğrencilerinizi yerel öğrencilerinizle nasıl entegre ediyorsunuz? Bunda ne derece başarılısınız? 2 Üniversitemizin konumu Samsun farklı uygarlıklara

Detaylı

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016 Mimari olmadan akustik, akustik olmadan da mimarlık olmaz! Mimari ve akustik el ele gider ve ben genellikle iyi akustik görülmek için orada değildir, mimarinin bir parçası olmalı derim. x: akustik There

Detaylı

ITTFA BELGRAD 2014 TURİZM FUARI SONUÇ RAPORU

ITTFA BELGRAD 2014 TURİZM FUARI SONUÇ RAPORU ITTFA BELGRAD 2014 TURİZM FUARI SONUÇ RAPORU TÜRSAB ITTFA BELGRAD 2014 TURİZM FUAR RAPORU Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) bu yıl 27 Şubat 2 Mart tarihleri arasında Sırbistan ın Başkenti Belgrad

Detaylı

Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers

Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers Size iş imkanı sağlayacak bir sertifikaya mı ihtiyacınız var? Dünyanın önde gelen İngilizce sınavı TOLES, Hukuk İngilizcesi becerilerinin

Detaylı

TOBB ETÜ Co-Op with Erasmus Placement Program

TOBB ETÜ Co-Op with Erasmus Placement Program TOBB ETÜ Co-Op with Erasmus Placement Program Dr. Erdogan Dogdu Ms. Fisun Talay Erasmus Coordinator External Relations Dept. edogdu@etu.edu.tr ftalay@etu.edu.tr 28 March 2013 Berlin TD-IHK Seminar Content

Detaylı

a) Present Continuous Tense (Future anlamda) I am visiting my aunt tomorrow. (Yarin halamı ziyaret ediyorum-edeceğim.)

a) Present Continuous Tense (Future anlamda) I am visiting my aunt tomorrow. (Yarin halamı ziyaret ediyorum-edeceğim.) a) Present Continuous Tense (Future anlamda) I am visiting my aunt tomorrow. (Yarin halamı ziyaret ediyorum-edeceğim.) He is having an exam on Wednesday. (Çarşamba günü sınav oluyor-olacak.) Mary is spending

Detaylı

16-19 Nisan April 2015 Uluslararası Aydınlatma Teknolojileri Fuarı ve Kongresi International Lighting Technologies Exhibition&Congress

16-19 Nisan April 2015 Uluslararası Aydınlatma Teknolojileri Fuarı ve Kongresi International Lighting Technologies Exhibition&Congress 16-19 Nisan April 2015 Uluslararası Aydınlatma Teknolojileri Fuarı ve Kongresi International Lighting Technologies Exhibition&Congress İstanbul Expo Center İstanbul / TURKEY Sponsorluk, hedef kitlenizin

Detaylı

TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European Union Membership in Turkey

TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European Union Membership in Turkey T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ State Institute of Statistics Prime Ministry Republic of Turkey TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European

Detaylı

1. A lot of; lots of; plenty of

1. A lot of; lots of; plenty of a lot of lots of a great deal of plenty of çok, bir çok many much çok, bir çok a little little az, biraz a few few az, birkaç 1. A lot of; lots of; plenty of a lot of ( en yaygın olanıdır ), lots of, plenty

Detaylı

Islington da Pratisyen Hekimliğinizi ziyaret ettiğinizde bir tercüman istemek. Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington

Islington da Pratisyen Hekimliğinizi ziyaret ettiğinizde bir tercüman istemek. Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington Islington da Pratisyen Hekimliğinizi ziyaret ettiğinizde bir tercüman istemek Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington Islington daki tüm Pratisyen Hekimlikler (GP) tercümanlık

Detaylı

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT .. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY... /... AKADEMİK YILI... DÖNEMİ... /... ACADEMIC YEAR... TERM ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT Deneyimleriniz hakkındaki bu rapor, Mevlana Değişim Programı nın amacına

Detaylı

Kütahya Sosyal Bilimler Lisesi Kutahya Social Science High School

Kütahya Sosyal Bilimler Lisesi Kutahya Social Science High School Kütahya Sosyal Bilimler Lisesi Kutahya Social Science High School "Bu proje T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığınca (Türkiye Ulusal Ajansı, http://www.ua.gov.tr)

Detaylı

TÜRKÇE ÖRNEK-1 KARAALİ KÖYÜ NÜN MONOGRAFYASI ÖZET

TÜRKÇE ÖRNEK-1 KARAALİ KÖYÜ NÜN MONOGRAFYASI ÖZET TÜRKÇE ÖRNEK-1 KARAALİ KÖYÜ NÜN MONOGRAFYASI ÖZET Bu çalışmada, Karaali Köyü nün fiziki, beşeri, ekonomik coğrafya özellikleri ve coğrafi yapısının orada yaşayan insanlarla olan etkileşimi incelenmiştir.

Detaylı

Dünya turizmini İzmir de keşfedin! Explore the world s tourism in İzmir!

Dünya turizmini İzmir de keşfedin! Explore the world s tourism in İzmir! Dünya turizmini İzmir de keşfedin! Explore the world s tourism in İzmir! 04-07 Aralık December 2014 Turizm Fuar ve Konferansı Tourism Fair & Conference İzmir Uluslararası Fuar Alanı, Kültürpark İzmir International

Detaylı

Exercise 2 Dialogue(Diyalog)

Exercise 2 Dialogue(Diyalog) Going Home 02: At a Duty-free Shop Hi! How are you today? Today s lesson is about At a Duty-free Shop. Let s make learning English fun! Eve Dönüş 02: Duty-free Satış Mağazasında Exercise 1 Vocabulary and

Detaylı

FITUR 2015 TURİZM FUARI DEĞERLENDİRME RAPORU

FITUR 2015 TURİZM FUARI DEĞERLENDİRME RAPORU FITUR 2015 TURİZM FUARI DEĞERLENDİRME RAPORU TÜRSAB FITUR 2015 TURİZM FUAR DEĞERLENDİRME RAPORU Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) bu yıl 28 Ocak 1 Şubat tarihleri arasında İspanya nın başkenti

Detaylı

FIT 2014 LATİN AMERİKA TURİZM FUARI SONUÇ RAPORU

FIT 2014 LATİN AMERİKA TURİZM FUARI SONUÇ RAPORU FIT 2014 LATİN AMERİKA TURİZM FUARI SONUÇ RAPORU TÜRSAB FIT 2014 LATİN AMERİKA TURİZM FUARI SONUÇ RAPORU Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) 25-28 Ekim 2014 tarihleri arasında Arjantin in Başkenti

Detaylı

www.oba1221.com Hayatın tam merkezinde yeni bir hayat New life at the heart of the city

www.oba1221.com Hayatın tam merkezinde yeni bir hayat New life at the heart of the city 2 www.oba1221.com Hayatın tam merkezinde yeni bir hayat New life at the heart of the city OBA 1221 Yetkin Tur. İnş. ve Tic. A.Ş 1988 yılında kurulmuş olup, 28 yıldır Turizm ve İnşaat alanında faaliyet

Detaylı

Profiling the Urban Social Classes in Turkey: Economic Occupations, Political Orientations, Social Life-Styles, Moral Values

Profiling the Urban Social Classes in Turkey: Economic Occupations, Political Orientations, Social Life-Styles, Moral Values Profiling the Urban Social Classes in Turkey: Economic Occupations, Political Orientations, Social Life-Styles, Moral Values Presentation of the Basic Findings of a Public Opinion Survey Supported with

Detaylı

POLONYA DA TÜRKİYE İMAJI YENİLENMELİ

POLONYA DA TÜRKİYE İMAJI YENİLENMELİ POLONYA DA TÜRKİYE İMAJI YENİLENMELİ Hazırlayan: TÜRSAB Ar-Ge Departmanı, Türkiye, Polonya da yakın tarihlere kadar bir tatil destinasyonu olarak tanınmıyordu. Türkiye bu anlamda ucuz ya da orta kalitede

Detaylı

Turkish Vessel Monitoring System. Turkish VMS

Turkish Vessel Monitoring System. Turkish VMS Turkish Vessel Monitoring System BSGM Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Balıkçılık Müdürlüğü ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü İstatistik ve Bilgi Sistemleri İstatistik Daire Başkanlığı ve Bilgi Sistemleri

Detaylı

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT The purpose of the study is to investigate the impact of autonomous learning on graduate students

Detaylı

I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI (T + U)-KREDISI

I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI (T + U)-KREDISI I. YIL YBD101 Z Foreign Language-I Foreign Language-I 3+0-3 12 TİO103 Z Turizm Tourism 2+0-2 2 TBHM105 Z Statistics Statistics 2+0-2 3 TBHM107 Z Economics Economics 3+0-3 2 I ENF101 Z Temel Bilgi Teknolojileri

Detaylı

2 0 15-2016 Eğitim-Öğretim Yılında

2 0 15-2016 Eğitim-Öğretim Yılında 2 0 15-2016 Eğitim-Öğretim Yılında TÜRKİYE'DEKİ YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI İÇİN YURT DIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİ KONTENJANLARI Yükseköğretim Genel Kurulunun 19.03.2015 tarihli toplantısında kabul edilen;

Detaylı

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü Possessive Endings In English, the possession of an object is described by adding an s at the end of the possessor word separated by an apostrophe. If we are talking about a pen belonging to Hakan we would

Detaylı

5İ Ortak Dersler. İNGİLİZCE II Okutman Aydan ERMİŞ

5İ Ortak Dersler. İNGİLİZCE II Okutman Aydan ERMİŞ Listmania Part 2 Ünite 12 5İ Ortak Dersler İNGİLİZCE II Okutman Aydan ERMİŞ 1 Ünite 12 LISTMANIA PART 2 Okutman Aydan ERMİŞ İçindekiler 12.1. PRESENT PERFECT & PAST SIMPLE... 4 12.1.1. Review of verb forms...

Detaylı

YAPI ATÖLYESİ. make difference.. DESIGN & CONSTRUCTION ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING. Design & Construction

YAPI ATÖLYESİ. make difference.. DESIGN & CONSTRUCTION ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING. Design & Construction ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING Design & Construction DESIGN & CONSTRUCTION make difference.. ABOUT US Our company is specialized in four main subjects; CONSTRUCTION, INTERNATIONAL TRADE, NATURAL

Detaylı

AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition)

AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition) AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition) Hakan Cora Click here if your download doesn"t start automatically AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri

Detaylı

BBC English in Daily Life

BBC English in Daily Life İçindekiler Lesson one - Ders 1:... 2... 2 Lesson Two - Ders 2:... 2... 3 Lesson Three - Ders 3:... 3... 3 Lesson Four - Ders 4:... 4... 4 Lesson Five - Ders 5:... 4... 4 Lesson Six - Ders 6:... 5... 5

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ NİN STUDENT S YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ STAJ DEFTERİ TRAINING DIARY Adı, Soyadı Name, Lastname : No ID Bölümü Department : : Fotoğraf Photo Öğretim Yılı Academic Year : Academic Honesty Pledge I pledge

Detaylı

First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences

First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences Zehra Taşkın, Umut Al & Umut Sezen {ztaskin, umutal, u.sezen}@hacettepe.edu.tr - 1 Plan Need for content-based

Detaylı

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANA BİLİM DALI İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ: SHERATON ANKARA HOTEL & TOWERS

Detaylı

Implementing Benchmarking in School Improvement

Implementing Benchmarking in School Improvement Implementing Benchmarking in School Improvement "Bu proje T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığınca (Türkiye Ulusal Ajansı, http://www.ua.gov.tr) yürütülen Erasmus+

Detaylı

YÜKSELİŞ ASANSÖR. www.yukselisasansor.com.tr YÜKSELİŞ ASANSÖR. Hedefiniz Yükselmek İse Yükselmenin Yolu YÜKSELİŞ tir.

YÜKSELİŞ ASANSÖR. www.yukselisasansor.com.tr YÜKSELİŞ ASANSÖR. Hedefiniz Yükselmek İse Yükselmenin Yolu YÜKSELİŞ tir. Hedefiniz Yükselmek İse Yükselmenin Yolu tir. SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Sektöre uzun yıllar hizmet vermiş olan Yükseliş Asansör, kararlı ve prensipli yönetim anlayışı ile, kaliteli üretim için

Detaylı

INTERNATIONAL INTERNAL MEDICINE TRAINING MEETINGS-2 MACEDONIA

INTERNATIONAL INTERNAL MEDICINE TRAINING MEETINGS-2 MACEDONIA INTERNATIONAL INTERNAL MEDICINE TRAINING MEETINGS-2 MACEDONIA Uluslararası İÇ HASTALIKLARI EĞİTİM TOPLANTILARI-2 MAKEDONYA 06-08 Aralık 2013 Üsküp/Makedonya December 06-08, 2013 Skopje/Macedonia International

Detaylı

MİSYONUMUZ OUR MISSION VİZYONUMUZ OUR VISION

MİSYONUMUZ OUR MISSION VİZYONUMUZ OUR VISION www.adaset.com www.adaset.com MİSYONUMUZ Şirketimizin sürekli gelişen organizasyon yapısı içinde daha kaliteli ürün ve hizmet vermesini sağlamak ve modern yönetim anlayışıyla yeniliklere imza atan, global

Detaylı

The person called HAKAN and was kut (had the blood of god) had the political power in Turkish countries before Islam.

The person called HAKAN and was kut (had the blood of god) had the political power in Turkish countries before Islam. The person called HAKAN and was kut (had the blood of god) had the political power in Turkish countries before Islam. Hakan was sharing the works of government with the assembly called kurultay.but the

Detaylı

2012 YILI. Faaliyet Raporu. I. Uluslararası Enetelektüel Sermayenin. Ölçülmesi ve Roparlanması. Sempozyumu

2012 YILI. Faaliyet Raporu. I. Uluslararası Enetelektüel Sermayenin. Ölçülmesi ve Roparlanması. Sempozyumu I. Uluslararası Enetelektüel Sermayenin Ölçülmesi ve Roparlanması Sempozyumu 2012 396 I. Uluslararası Entelektüel Sermayenin Ölçülmesi ve Raporlanması Sempozyumu İstanbul Kalkınma Ajansı (ISTKA) nın Kar

Detaylı

JOURNAL OF ATATÜRK RESEARCH CENTER

JOURNAL OF ATATÜRK RESEARCH CENTER JOURNAL OF ATATÜRK RESEARCH CENTER VOLUME: XXVII NOVEMBER 2011 NUMBER: 81 Mart, Temmuz ve Kasım Aylarında Yayımlanan Hakemli Dergi Peer Reviewed Journal Published in March, July and November ATATÜRK KÜLTÜR,

Detaylı

TÜRK TURİZMİ. Necip Boz TOBB Turizm Meclisi Danışmanı

TÜRK TURİZMİ. Necip Boz TOBB Turizm Meclisi Danışmanı TÜRK TURİZMİ Necip Boz TOBB Turizm Meclisi Danışmanı 2 45.000.000,00 40.000.000,00 35.000.000,00 30.000.000,00 25.000.000,00 20.000.000,00 15.000.000,00 10.000.000,00 5.000.000,00 Turizm Gelirleri ve Turist

Detaylı

PRELIMINARY REPORT. 19/09/2012 KAHRAMANMARAŞ PAZARCIK EARTHQUAKE (SOUTHEAST TURKEY) Ml=5.1.

PRELIMINARY REPORT. 19/09/2012 KAHRAMANMARAŞ PAZARCIK EARTHQUAKE (SOUTHEAST TURKEY) Ml=5.1. PRELIMINARY REPORT 19/09/2012 KAHRAMANMARAŞ PAZARCIK EARTHQUAKE (SOUTHEAST TURKEY) Ml=5.1 www.deprem.gov.tr www.afad.gov.tr REPUBLIC OF TUKEY MANAGEMENT PRESIDENCY An earthquake with magnitude Ml=5.1 occurred

Detaylı

BOĞAZİÇİ UNIVERSITY KANDİLLİ OBSERVATORY and EARTHQUAKE RESEARCH INSTITUTE GEOMAGNETISM LABORATORY

BOĞAZİÇİ UNIVERSITY KANDİLLİ OBSERVATORY and EARTHQUAKE RESEARCH INSTITUTE GEOMAGNETISM LABORATORY Monthly Magnetic Bulletin May 2015 BOĞAZİÇİ UNIVERSITY KANDİLLİ OBSERVATORY and EARTHQUAKE RESEARCH INSTITUTE GEOMAGNETISM LABORATORY http://www.koeri.boun.edu.tr/jeomanyetizma/ Magnetic Results from İznik

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ STAJ DEFTERİ TRAINING DIARY Adı, Soyadı Name, Lastname : ÖĞRENCİ NİN STUDENT S No ID Bölümü Department : : Fotoğraf Photo Öğretim Yılı Academic Year : Academic Honesty

Detaylı

ANAHTAR KELİMELER: TKDK, kalkınma, kırsal, destek, hibe, proje, Göller Bölgesi Aylık Hakemli Ekonomi ve Kültür Dergisi Ayrıntı/ 50

ANAHTAR KELİMELER: TKDK, kalkınma, kırsal, destek, hibe, proje, Göller Bölgesi Aylık Hakemli Ekonomi ve Kültür Dergisi Ayrıntı/ 50 ÖZET: Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme (TKDK) İl Koordinatörlüğü; İl Koordinatörü ve Proje Başvuru Yönetimi, Yerinde Kontrol, Ödeme Talep İşlemleri ve Destek Hizmetleri Birimi olmak üzere 4 ayrı birimden

Detaylı

Unit 1. My Daily Routine. A) How old are you? B) What s your name? C) Where are you from? D) What s the time? A:... time is it? B: It s three o clock.

Unit 1. My Daily Routine. A) How old are you? B) What s your name? C) Where are you from? D) What s the time? A:... time is it? B: It s three o clock. diyalogda boş bırakılan yere 1 uygun düşen seçeneği işaretleyiniz. seçeneklerden hangisi verilen 5 cümle ile aynı anlamı taşımaktadır? What time is it? =... A:... time is it? B: It s three o clock. A)

Detaylı

*) Bu dersler Güzel Sanatlar (Müzik, Resim, Görsel Sanatlar vb.) ve Spor ile ilgili olarak açılan seçimlik ders havuzundan seçilecektir.

*) Bu dersler Güzel Sanatlar (Müzik, Resim, Görsel Sanatlar vb.) ve Spor ile ilgili olarak açılan seçimlik ders havuzundan seçilecektir. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK(N.Ö.)LİSANS DERS ÖĞRETİM PLANI I. YIL YBD101 Z Yabancı Dil-I Foreign Language-I 10+0-10 12 T103 Z Turizm Tourism

Detaylı

Işık, bu topraklardan bir kez daha yükselsin diye

Işık, bu topraklardan bir kez daha yükselsin diye Değerli Meslektaşlarımız, TAVCAM, çok değerli siz müşterilerimizin bildiği gibi bir Aile kuruluşu olup 1979 yılından beri müşterilerimize sektörümüze ve ülkemize hizmet edebilmenin memnuniyeti ile yoluna

Detaylı

CHANGE GUIDE BSP Turkey

CHANGE GUIDE BSP Turkey IATA TRAVEL AGENT CHANGE GUIDE BSP Turkey CHECKLIST - IATA TRAVEL AGENT CHECK LIST Change of Ownership/Legal Status of Ownership Commercial Registry Gazette ( Ticaret Sicil Gazetesi ) containing information

Detaylı

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA YAPILARI EDUCATION AND RESEARCH CENTERS. Üniversite Yerleşkeleri Ar-Ge Yapıları ve Enstitüler Okullar

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA YAPILARI EDUCATION AND RESEARCH CENTERS. Üniversite Yerleşkeleri Ar-Ge Yapıları ve Enstitüler Okullar Üniversite leşkeleri Ar-Ge Yapıları ve Enstitüler Okullar EĞİTİM VE ARAŞTIRMA YAPILARI EDUCATION AND RESEARCH CENTERS University Campuses Research Institutes Schools 47 EĞİTİM ve ARAŞTIRMA YAPILARI REFERANS

Detaylı

BIT MİLANO 2014 TURİZM FUARI SONUÇ RAPORU

BIT MİLANO 2014 TURİZM FUARI SONUÇ RAPORU BIT MİLANO 2014 TURİZM FUARI SONUÇ RAPORU AR-GE BİRİMİ TÜRSAB BIT MİLANO 2014 TURİZM FUAR RAPORU Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) bu yıl 13-15 Şubat tarihleri arasında İtalya nın Milano kentinde

Detaylı

National Hydrologic Information Network

National Hydrologic Information Network Seminar on Water Information Systems of Turkey & EMWIS 15 December 2005 General Directorate of State Hydraulic Works (DSI) Ankara / TURKIYE National Hydrologic Information Network Hamza ÖZGÜLER Person

Detaylı

İNGİLİZCE. My Daily Routine. A) It's one o'clock. It s on Monday. Zeka Küpü Yayınları

İNGİLİZCE. My Daily Routine. A) It's one o'clock. It s on Monday. Zeka Küpü Yayınları 5. SINIF My Daily Routine 1. 3. UNIT-1 TEST-1 do you go to school? At 8.30 Sevgi Ýlhan Saati ifade eden seçenek aşağıdakilerden hangisidir? A) Where B) Who C) What time D) What 4. A) It's one o'clock.

Detaylı

Present continous tense

Present continous tense Present continous tense This tense is mainly used for talking about what is happening now. In English, the verb would be changed by adding the suffix ing, and using it in conjunction with the correct form

Detaylı

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ m, MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ MEVLANA EXCHANGE PROGRAMME PROTOCOL Bizler, aşağıda imzalan bulunan yükseköğretim kurumlan olarak, kurumlanmız arasında Mevlana Değişim Programı kapsamında işbirliği

Detaylı

FOR INVESTERS WHY EXPOKENT?

FOR INVESTERS WHY EXPOKENT? FOR INVESTERS WHY EXPOKENT? 1 Expokent Fact Sheet (Kasım/November 2013) ENGLISH Working on the idea: since 2010 Established: 31/05/2012 Office with full equipment : 140m 2 in Çukurambar one of Ankara s

Detaylı

KRUVAZİYER TURİZMİNDE DÜNYA VE İZMİR, TÜRKİYE KRUVAZİYER PLATFORMU NUN ÇALIŞMALARI

KRUVAZİYER TURİZMİNDE DÜNYA VE İZMİR, TÜRKİYE KRUVAZİYER PLATFORMU NUN ÇALIŞMALARI KRUVAZİYER TURİZMİNDE DÜNYA VE İZMİR, TÜRKİYE KRUVAZİYER PLATFORMU NUN ÇALIŞMALARI DÜNYA KRUVAZİYER PAZARI NEREYE GİDİYOR? Hazırlayan: Mine Güneş Kruvaziyer destinasyonlar içerisinde, son yıllara kadar

Detaylı

FERIEN MESSE VİYANA 2015 TURİZM FUARI DEĞERLENDİRME RAPORU

FERIEN MESSE VİYANA 2015 TURİZM FUARI DEĞERLENDİRME RAPORU FERIEN MESSE VİYANA 2015 TURİZM FUARI DEĞERLENDİRME RAPORU TÜRSAB FERIEN MESSE 2015 TURİZM FUARI DEĞERLENDİRME RAPORU Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) bu yıl 15-18 Ocak tarihleri arasında Avusturya

Detaylı

YATIRIMLARI BÜLTENİ. Grup ve Şirketlerin Yatırım Planları. Araştırma ve Tasarım

YATIRIMLARI BÜLTENİ. Grup ve Şirketlerin Yatırım Planları. Araştırma ve Tasarım T U R İ Z M YATIRIMLARI BÜLTENİ Grup ve Şirketlerin Yatırım Planları 22SAYI Araştırma ve Tasarım erol KaRaBuLuT PROJELER Er Yatırım ve Turizm MORESA Yatırım Taşlık Otel / AC Marriott Accor Hotels /Mercure

Detaylı

ŞİRKET TANITIM DOSYASI COMPANY İNTRODUCTİON FİLE

ŞİRKET TANITIM DOSYASI COMPANY İNTRODUCTİON FİLE ŞİRKET TANITIM DOSYASI COMPANY İNTRODUCTİON FİLE ŞİRKET BİLGİLERİ VE İLETİŞİM COMPANY İNFORMATİON AND COMMUNİCATİON NİTRO TEKNOLOJİ LTD. ŞTİ. ADRES: ADİL YAŞAR CAD. ZİLAN AP. NO: 2A YENİMAHALLE / SİİRT

Detaylı

A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION

A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION 1. Çeviri Metni - 9 Ekim 2014 A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION Why is English such an important language today? There are several reasons. Why: Neden, niçin Such: gibi Important: Önemli Language:

Detaylı

Kaybettiğimiz Tüm üyelerimizin ailelerine ve Maden Mühendisliği camiasına başsağlığı dileriz.

Kaybettiğimiz Tüm üyelerimizin ailelerine ve Maden Mühendisliği camiasına başsağlığı dileriz. Yitirdiklerimiz Nevzat YAZ (1935-2000) 1935 yılında Elazığ'da doğan Nevzat YAZ, 1960 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi'nden mezun oldu. Meslektaşımız, Ege bölgesindeki çeşitli kuruluşlarda

Detaylı

LEARNING AGREEMENT FOR TRAINEESHIPS

LEARNING AGREEMENT FOR TRAINEESHIPS İsminizi yazınız. LEARNING AGREEMENT FOR TRAINEESHIPS The Trainee Last name (s) Soyadınız First name (s) adınız Date of birth Doğum tarihiniz Nationality uyruğunuz Sex [M/F] cinsiyetiniz Academic year

Detaylı

From the Sabiha Gokçen Airport to the Zubeydehanim Ogretmenevi, there are two means of transportation.

From the Sabiha Gokçen Airport to the Zubeydehanim Ogretmenevi, there are two means of transportation. 1: To Zübeyde Hanım Öğretmenevi (Teacher s House) ---- from Sabiha Gökçen Airport Zübeyde Hanım Öğretmen Evi Sabiha Gökçen Airport From the Sabiha Gokçen Airport to the Zubeydehanim Ogretmenevi, there

Detaylı

MUSTAFA ASLIER ĠN SANATI VE ÖZGÜN BASKIRESME KATKILARI Gülşah Dokuzlar Canpolat Yüksek Lisans Tezi

MUSTAFA ASLIER ĠN SANATI VE ÖZGÜN BASKIRESME KATKILARI Gülşah Dokuzlar Canpolat Yüksek Lisans Tezi MUSTAFA ASLIER ĠN SANATI VE ÖZGÜN BASKIRESME KATKILARI Gülşah Dokuzlar Canpolat Yüksek Lisans Tezi Baskı Sanatları Anasanat Dalı Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Eylül, 2012 MUSTAFA ASLIER

Detaylı

XVII. ERMCO Kongresi hazırlıkları devam Ediyor

XVII. ERMCO Kongresi hazırlıkları devam Ediyor ETKİNLİKLER ACTIVITIES XVII. ERMCO Kongresi hazırlıkları devam Ediyor Avrupa Hazır Beton Birliği (ERMCO) ve rulu Toplantısı ve Teknik Komite Toplantılarına, 2005 yılında ise İstanbul da ya- Türkiye Hazır

Detaylı

17 21 June 2013 RAILWAY SYSTEM TECHNOLOGIES WORKSHOP. 17 21 Haziran 2013 RAYLI SİSTEM TEKNOLOJİLERİ ÇALIŞTAYI

17 21 June 2013 RAILWAY SYSTEM TECHNOLOGIES WORKSHOP. 17 21 Haziran 2013 RAYLI SİSTEM TEKNOLOJİLERİ ÇALIŞTAYI 17 21 June 2013 RAILWAY SYSTEM TECHNOLOGIES WORKSHOP 17 21 Haziran 2013 RAYLI SİSTEM TEKNOLOJİLERİ ÇALIŞTAYI TCDD Turkish State Railways Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü

Detaylı

PRESS BASIN YAŞAR ÖZKAN MÜHENDİSLİK VE MÜTEAHHİTLİK A.Ş. YAŞAR ÖZKAN ENGINEERING & CONTRACTING CO. INC.

PRESS BASIN YAŞAR ÖZKAN MÜHENDİSLİK VE MÜTEAHHİTLİK A.Ş. YAŞAR ÖZKAN ENGINEERING & CONTRACTING CO. INC. BASIN PRESS YAŞAR ÖZKAN MÜHENDİSLİK VE MÜTEAHHİTLİK A.Ş. YAŞAR ÖZKAN ENGINEERING & CONTRACTING CO. INC. SUPERSTRUCTURE ÜST YAPI INFRASTRUCTURE ALTYAPI ELETRICAL AND ELECTRONICAL WORKS ELEKTRİK VE ELEKTRONİK

Detaylı

Yeni Yüzümüz ve Projelerimizle Yükselmeye Devam Ediyoruz

Yeni Yüzümüz ve Projelerimizle Yükselmeye Devam Ediyoruz Yeni Yüzümüz ve Projelerimizle Yükselmeye Devam Ediyoruz We Continue To Rise With Our New Identity and Projects www.aliisildar.com.tr Yeni Yüzümüz ve Projelerimizle Yükselmeye Devam Ediyoruz We Continue

Detaylı

MÜZELER 29.5 MİLYON KİŞİYİ AĞIRLADI HAREM'DEN MİLYONLUK REKOR GELDİ

MÜZELER 29.5 MİLYON KİŞİYİ AĞIRLADI HAREM'DEN MİLYONLUK REKOR GELDİ MÜZELER 29.5 MİLYON KİŞİYİ AĞIRLADI HAREM'DEN MİLYONLUK REKOR GELDİ ÖZET 2013 yılında Türkiye deki müzeler 29 milyon 533 bin kişi tarafından ziyaret edilirken en yüksek artış Harem in desteği ile Topkapı

Detaylı

URBAN AND REGIONAL PLANNING ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ARCHITECHTURE MİMARLIK ACADEMIC AKADEMİK GRAPHIC DESIGN GRAFİK TASARIM SKETCHES ÇİZİMLER

URBAN AND REGIONAL PLANNING ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ARCHITECHTURE MİMARLIK ACADEMIC AKADEMİK GRAPHIC DESIGN GRAFİK TASARIM SKETCHES ÇİZİMLER URBAN AND REGIONAL PLANNING ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ARCHITECHTURE MİMARLIK ACADEMIC AKADEMİK GRAPHIC DESIGN GRAFİK TASARIM SKETCHES ÇİZİMLER MODEL OF THE CITY OF TAVILDARA TAVİLDARA ŞEHRİN MODELİ (Tavildara

Detaylı

San Francisco is in the State of California in the west of the United States. State: Devlet, eyalet West: Batı United States (US): Birleşik Devletler

San Francisco is in the State of California in the west of the United States. State: Devlet, eyalet West: Batı United States (US): Birleşik Devletler MESLEKİ İNGİLİZCE I DERSİ -2. HAFTA ÇEVİRİ METİNLERİ 1. SAN FRANCISCO San Francisco is in the State of California in the west of the United States. State: Devlet, eyalet West: Batı United States (US):

Detaylı

January February March 2013 IYLA Trainings and Activities

January February March 2013 IYLA Trainings and Activities January February March 2013 IYLA Trainings and Activities In the months of January February March 2013, various local trainings on 5 different subjects were conducted. In total, our trainers conducted

Detaylı

BİR BASKI GRUBU OLARAK TÜSİADTN TÜRKİYE'NİN AVRUPA BİRLİĞl'NE TAM ÜYELİK SÜRECİNDEKİ ROLÜNÜN YAZILI BASINDA SUNUMU

BİR BASKI GRUBU OLARAK TÜSİADTN TÜRKİYE'NİN AVRUPA BİRLİĞl'NE TAM ÜYELİK SÜRECİNDEKİ ROLÜNÜN YAZILI BASINDA SUNUMU T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANABİLİM DALI BİR BASKI GRUBU OLARAK TÜSİADTN TÜRKİYE'NİN AVRUPA BİRLİĞl'NE TAM ÜYELİK SÜRECİNDEKİ ROLÜNÜN YAZILI BASINDA

Detaylı

Jci Türkiye 2013 Genel Kurul Ödül Programı En İyi Üye Kazandırma Programı/JCI Nedir? Eğitimi JCI TURKEY Best Local Growth & Development Program

Jci Türkiye 2013 Genel Kurul Ödül Programı En İyi Üye Kazandırma Programı/JCI Nedir? Eğitimi JCI TURKEY Best Local Growth & Development Program Awards Entry Jci Türkiye 2013 Genel Kurul Ödül Programı En İyi Üye Kazandırma Programı/JCI Nedir? Eğitimi JCI TURKEY Best Local Growth & Development Program http://www.jci.cc/eawards2n/print.php?lang_id=1&u=33941

Detaylı

A y v a l ı k t a n G e l i b o l u y a K U Z E Y E G E NORTHERN AEGEAN F r o m A y v a l ı k t o G e l i b o l u

A y v a l ı k t a n G e l i b o l u y a K U Z E Y E G E NORTHERN AEGEAN F r o m A y v a l ı k t o G e l i b o l u A y v a l ı k t a n G e l i b o l u y a K U Z E Y E G E NORTHERN AEGEAN F r o m A y v a l ı k t o G e l i b o l u ÇANAKKALE 2 3 ÇANAKKALE A y v a l ı k t a n G e l i b o l u y a K U Z E Y E G E NORTHERN

Detaylı

MOZAİK SANATI ANTAKYA VE ZEUGMA MOZAİKLERİNİN RESİM ANALİZLERİ MEHMET ŞAHİN. YÜKSEK LİSANS TEZİ Resim Ana Sanat Dalı Danışman: Doç.

MOZAİK SANATI ANTAKYA VE ZEUGMA MOZAİKLERİNİN RESİM ANALİZLERİ MEHMET ŞAHİN. YÜKSEK LİSANS TEZİ Resim Ana Sanat Dalı Danışman: Doç. MOZAİK SANATI ANTAKYA VE ZEUGMA MOZAİKLERİNİN RESİM ANALİZLERİ MEHMET ŞAHİN Yüksek Lisans Tezi Eskişehir 2010 MOZAİK SANATI ANTAKYA VE ZEUGMA MOZAİKLERİNİN RESİM ANALİZLERİ MEHMET ŞAHİN YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

TUROB ITTFA / Belgrad - SIRBİSTAN 2014 Turizm Fuarı Sonuç Raporu

TUROB ITTFA / Belgrad - SIRBİSTAN 2014 Turizm Fuarı Sonuç Raporu TUROB ITTFA / Belgrad - SIRBİSTAN 2014 Turizm Fuarı Sonuç Raporu Fuar Tarihleri 27.02-02.03.2014 Fuarın Açık Olduğu saatler 10:00-19:00 Ziyaretçi Sayısı 62.500 Dağıtılan Malzemeler 1. İstanbul Guide 2014

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN ISO 19011:2011 Ocak 2012 ICS 13.120.10;13.020.10 KALİTE VE ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMLERİ TETKİK KILAVUZU Guidelines for quality and/or environmental management systems

Detaylı

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet)

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet) 4 Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar (Özet) Günümüzde, teknolojinin gelişmesi ile yüz tanımaya dayalı bir çok yöntem artık uygulama alanı bulabilmekte ve gittikçe de önem kazanmaktadır. Bir çok farklı uygulama

Detaylı

Lesson 19: What. Ders 19: Ne

Lesson 19: What. Ders 19: Ne Lesson 19: What Ders 19: Ne Reading (Okuma) What is it? (O nedir?) What is your name? (İsmin nedir?) What is the answer? (Cevap nedir?) What was that? (O neydi?) What do you want? (Ne istersin?) What did

Detaylı

Parça İle İlgili Kelimeler

Parça İle İlgili Kelimeler History of Venice History of Venice Venice is one of the most beautiful cities of the world.it lies on over a hundred islands in a lagoon in the northern part of the Adriatic Sea.Venice is a cultural and

Detaylı

HIGH SCHOOL BASKETBALL

HIGH SCHOOL BASKETBALL SCHOOLS Bulletin No: 7 (08 December 21 December 2014 ) Page 1 BASKETBALL MIDDLESCHOOL STREETBALL 8B has won the match that it played against 8C and got 3rd place with a a score of 10-9. 8D became the champion

Detaylı

İNGİLİZCE GRAMER SIMPLE PAST TENSE TO BE (OLMAK FİİLİNİN GEÇMİŞ ZAMANI) GRAMER ANLATIMI ALIŞTIRMA. www.ekolayingilizce.com SIMPLE PAST (to be)

İNGİLİZCE GRAMER SIMPLE PAST TENSE TO BE (OLMAK FİİLİNİN GEÇMİŞ ZAMANI) GRAMER ANLATIMI ALIŞTIRMA. www.ekolayingilizce.com SIMPLE PAST (to be) İNGİLİZCE GRAMER SIMPLE PAST TENSE TO BE (OLMAK FİİLİNİN GEÇMİŞ ZAMANI) GRAMER ANLATIMI ALIŞTIRMA İNGİLİZCE GRAMER (+) I was a student. She was a student. They were students. (?) Was I a student? Was she

Detaylı

2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YARIMBAĞ İLKOKULU 3/ A SINIFI İNGİLİZCE DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI

2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YARIMBAĞ İLKOKULU 3/ A SINIFI İNGİLİZCE DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI EKİM 12-1 EKİM 201 UNIT 1 WHEEL OF FORTUNE EYLÜL 28 EYLÜL -09 EKİM 2015 2015 201 ÖĞRETİM YILI YARIMBAĞ İLKOKULU 3/ A SINIFI İNGİLİZCE DERSİ LENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI 4 2 Asking for permission Giving

Detaylı