Contents çindekiler DERG GÜNCEL DOSYA GEZİ GEZİ TÜRSAB Öger Antalya Maratonu hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. 18. Olağan Genel Kurul a doğru

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Contents çindekiler DERG GÜNCEL DOSYA GEZİ GEZİ TÜRSAB. 36 3. Öger Antalya Maratonu hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. 18. Olağan Genel Kurul a doğru"

Transkript

1 TÜRSAB TÜRK YE SEYAHAT ACENTALARI B RL taraf ndan ayl k olarak yay nlan r Published monthly by TURKEY ASSOCIATION OF TRAVEL AGENCIES ISSN Yerel Süreli Yay n Local Periodical TÜRSAB ad na Sahibi / Owner on behalf of TÜRSAB Başaran ULUSOY Sorumlu Yaz şleri Müdürü / Managing Editor R za EP KMEN Yay n Yönetmeni / Editor Hümeyra ÖZALP KONYAR TÜRSAB ad na Yay n Koordinatörü/ Publication Coordinator on behalf of TÜRSAB Arzu ÇENG L Grafik Tasarım / Graphic Designer Özgür AÇIKBAŞ Çeviri / Translation Arslaner Tercüme Bask / Printing: Boyut Matbaac l k A.Ş. Tel: (0.212) Bask Tarihi: 10/11/2007 TÜRSAB Tel: (0.212) Faks: (0.212) Dikilitaş Mah. Aş k Kerem Sk.No: Beşiktaş- stanbul/türkiye / Editoryal ve Görsel Haz rl k Editorial and Visual Preparation DERG Contents çindekiler SAYI: 284 / KASIM-ARALIK ISSUE: 284 / 2007 NOVEMBER-DECEMBER GÜNCEL DOSYA GEZİ GEZİ 18. Olağan Genel Kurul a doğru Toward the 18 th Usual General Assembly Lİtvanya turizm profili Lithuania Tourism Profile Kutsal kent Aphrodisias Holy city Aphrodisias Güneydoğu Anadolu nun açıkhava müzesi: Gazİantep Southeast Anatolia s outdoor museum: Gazİantep Öger Antalya Maratonu hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor 50 Karamustafapaşa dan izler Kuzey Anadolu da bir Roma başkenti: Pompeiopolis 58 Dünyadan Turizm Endüstrisi Haberleri 60 TÜRSAB dan Haberler ŞUBAT YAYINCILIK Tel: (0.212) Faks: (0.212) Akarsu Cad. Arbatl Apt. No: 23/ Cihangir- stanbul/türkiye TÜRSAB DERG, Bas n Konseyi üyesi olup, Bas n Meslek lkeleri ne uymaya söz vermiştir. TÜRSAB MAGAZINE is a member of the Turkish Press Council and has resolved to abide by the Press Code of Ethics. TÜRSAB DERG de yay nlanan yaz ve fotoğraflardan kaynak gösterilmeden al nt yap lamaz. None of the articles and photographs published in the TÜRSAB MAGAZINE maybe quoted without mentioning of resource.

2 BAŞYAZI Tourism is the future of Turkey Turizm Türkiye nin geleceğidir BAŞARAN ULUSOY-TÜRSAB Başkan -The President of TÜRSAB * Turizm Türkiye nin geleceğidir başyazısı TÜRSAB Dergi 1993 yılı Kasım sayısında yayınlanmıştır. * This editorial, titled Tourism is the future of Turkey has been published in November 1993 issue of TÜRSAB Magazine. Başaran Ulusoy un kaleminden 14 yıl önce... * 14 years ago from the pen of Başaran Ulusoy... * Değerli meslektaşlarım. 2 yıllık görev süremizi tamamladık. 3 Aralık ta başlayacak ve 3 gün sürecek TÜRSAB Olağan Genel Kurulu çalışmaları süresi içinde, iki yılı değerlendirecek, başardıklarımızı ve daha çok başaramadıklarımızı tartışacak, gelecek iki yıl için görev alacak yeni yönetime görevimizi devredeceğiz. Özellikle başaramadıklarımızı tartışacağımızı, tartışmamız gerektiğini söylemek istiyorum. Çünkü, başardıklarımızla övünmek ve Genel Kurulumuzun çok değerli ve kısıtlı olan zamanını, yapılanları anlatmakla yitirmek istemiyorum. Esas olan yapılamayanları, eksik bıraktıklarımızı, yanlışları ortaya koymaktır ki, böylelikle yeni yönetim bunların üzerine gidebilsin, doğru bir politikayla bu eksikleri tamamlayabilsin, yapılan yanlışları tekrarlamasın. İki yılın genel değerlendirmesini, faaliyet raporunda geniş olarak sunduk. Dergimizin sayfalarında da bu raporun özetine yer verdik. Amacımız, iki yıllık süreci bütün ayrıntılarıyla ortaya koymak, siz değerleri meslektaşlarımıza bir kez daha hatırlatmaktı. İki yıllık yönetim dönemimiz boyunca, en çok değer verdiğimiz şey, yönetimimizi üyelerimizle paylaşmak oldu. Hiç birşeyi saklamamaya, yanlışları gizlememeye özen gösterdik. Yıllardır yapılmayanı yapıp, İstanbul dışındaki üyelerimize de ulaşacak mekanizmaları, bölgesel yürütme kurullarını, bölgesel üye toplantılarını kurumsallaştırmaya çalıştık. Bölge çalışmalarının kurumsallaşmasına katkıda bulunacak fiziksel mekânların yaratılmasına ve kalıcılaştırılmasına özen gösterdik. Tüm üyelerimizi ilgilendiren her kararı, üyelerimizin geniş katılımını sağlayarak almaya çalıştık. Katılımcı bir yönetim anlayışını kendimize rehber edindik. Sanıyorum ki, varsa başarılarımızın ardında işte bu anlayış yatıyor. Başarısızlıklarımızın, eksiklerimizin, yapamadıklarımızın değerlendirmesini ise Genel Kurul çalışmaları sırasında hep birlikte tartışacağız. Değerli meslektaşlarım, Bir mesleki kuruluşta üyelerin katılımı birinci derecede önem taşır. Yönetimler çok başarılı olabilirler, gecelerini gündüzlerine katıp çalışabilirler, fedakârlıkları doruk noktada olabilir. Ama eğer o mesleki kuruluşta, üye katılımı yoksa, her şey yönetime belli bir süre için seçilmiş olanlara bırakılmışsa ya da yönetim bu katılımın mekanizmalarını geliştirmemişse gerçek başarıdan söz edilemez. İşte biz yönetim olarak bu anlayışla hareket ettik. TÜRSAB ı turizmimizin tayin edici, sürükleyici, öncü kurumu durumuna getirecek güçlü bir örgüt yapısına kavuşmasına birinci derecede önem verdik. İnanıyoruz ki, işte bu anlayışın seçilecek yeni yönetimce de paylaşılması, seyahat acentelerimizin ise bu anlayışa sahip çıkması ve destek vermesi büyük önem taşımaktadır. Başarıların kalıcılaştırılması ancak böyle mümkün olabilecektir. TÜRSAB artık, kolları bütün Türkiye yi kaplamış güçlü bir örgüt yapısına sahip durumdadır. Sadece merkezde değil, önemli tüm bölgelerde, bölge sorunlarına hakim, maddi ve moral güce sahip yönetim ve örgüt gücüne kavuşmuştur. İşte turizme damgasını vuracak, turizmin öncü politikalarını üretecek, sürükleyici gücünü oluşturacak olan yapı budur. Umudumuz bu yapıdadır. Umudumuz bu yaygın örgütlenmededir. Umudumuz tüm üyelerimizin gönüllü ve aktif katılımındadır. Umudumuz TÜRSAB dadır. Umudumuz Türkiye nin geleceğine damgasını vuracak turizmdedir. Dear colleagues. We have completed our 2-year duty period. During the TÜRSAB (Association of Turkish Travel Agencies) Usual General Assembly which will start on December 3 and last for 3 days, we will evaluate past two years and we will discuss the things we have achieved and mostly the things we could not achieved, and we will turn over our duty to the administration which will serve for the upcoming two years. I want to emphasize that we will discuss the things we could not achieved and we need to discuss these issues. Because, I do not want to waste our General Assembly s valuable and limited time for boasting ourselves and telling about the things we have achieved. The important issue is to indicate the things which could not be achieved, to tell about unfinished things, and to explain our mistakes; by doing so the new administration will be able to handle these issues, develop new policies to eliminate unfinished things, and not repeat the mistakes. We have presented detailed evaluation of the past two years in the activity report. We have also published summary of this report in our magazine. Our purpose is to present the past two years with all the details and once again to remind the important points to you, our dear colleagues. During our two year term, we have given the highest importance to share our administration with our members. We have been careful not to hide anything and not to cover our mistakes. We have done the thing which could not be done for years and we tried to establish the mechanisms which can reach our members out of Istanbul, and we tried to institutionalize regional administration committees and regional member meetings. In order to make contributions to institutionalization of regional activities, we have been careful about creating physical facilities and making these facilities permanent. We have tried to make all decisions affecting all of our members by wide participation. We have accepted participatory administration style as our guide. I think, if we have any, the reason of our success is this philosophy. We will do evaluation of our failures, missing issues, and the things we could not achieve altogether in the General Assembly. Dear colleagues, In a professional organization participation of members has first level importance. Administrations may be very successful, they may work very long hours and make a lot of sacrifices. But, if member participation is not achieved, everything left to the administration which is elected for a period of time, or if the administration has not developed these participation mechanisms, we cannot speak about a real success. As an administration we have followed these principles. We have given high priority to establish a strong organizational structure which will make TÜRSAB the leading, determining, and pulling organization in our tourism. We believe that adaptation of these principles by the upcoming new administration, and support of travel agencies to these principles has high importance. Successes can be turned into permanent bases only by following such a path. Now TÜRSAB, with its branches, has a powerful organizational structure which covers Turkey. We have established an administration and organization, not only in the center but in all important regions, which is effective on regional problems and possessing material and moral power. This is the structure which will direct tourism, develop leading policies in tourism and become the leader. Our hope is in this structure. Our hope is in the wide organizational structure. Our hope is in voluntary and active participation of our members. Our hope is in TÜRSAB.

3 Toward the 18 th Usual General Assembly 18. Olağan Genel Kurul a doğru TÜRSAB ın 18. Olağan Genel Kurulu 9-11 Kasım 2007 tarihleri arasında İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı nda gerçekleşiyor. TÜRSAB s 18 th Usual General Assembly will take place in İstanbul International Lütfi Kırdar Congress and Expedition Center on November 9-11, İki yıl önce Ankara da düzenlenen 17. Genel Kurul dan görüntüler. Scenes from the 17 th General Assembly which was held two years ago in Ankara.

4 2005 y l nda Ankara da düzenlenen 17. Olağan Genel Kurul Toplant s n n ard ndan göreve başlayan Başkan Başaran Ulusoy ile Yönetim Kurulu Üyeleri 2 y ll k görev sürelerini tamamlad lar Kas m tarihlerinde, bu kez stanbul da düzenlenecek TÜRSAB 18. Olağan Genel Kurul Toplant s nda ayn zamanda yeni yönetim de belirlenecek. TÜRSAB n 1999, 2001, 2003 ve 2005 y llar nda düzenlenen son dört genel kurul seçimlerinin tümünden galibiyetle ç kan Yönetim Kurulu Başkan Başaran Ulusoy, 8 y ld r kesintisiz başkanl k yap yor. Daha önceki y llarda da 2 kez seçim kazanm ş olan Ulusoy, bu konuda bir rekora koşuyor. İstanbul Uluslararası Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı Auditorium da düzenlenecek Genel Kurul un 9 Kasım Cuma gecesi başlayacak açılış törenini, 10 Kasım Cumartesi günü kongre çalışmaları izleyecek ve 11 Kasım Pazar günü oylama yapılacak. The Chairman Başaran Ulusoy and the Administrative Board Members who started their duty after the 17 th Usual General Assembly which was held in 2005 in Ankara have completed their 2-year service period. The new Administrative Board will be determined in TÜRSAB s (Association of Turkish Travel Agencies) 18 th Usual General Assembly which will take place in İstanbul on November In the last four general assembly elections of TÜRSAB which were held in 1999, 2001, 2003 and 2005 the Chairman of the Administrative Board Başaran Ulusoy won the elections and he has been serving as the chairman for the last 8 consecutive years. In previous years Ulusoy won another 2 elections and he is running toward a record in this field. The General Assembly will be held in Istanbul International Lütfi Kırdar Congress and Expedition Center Auditorium. Following the opening ceremony which will take place in the evening of Friday, November 11, congress activities will be conducted on Saturday November 10 and voting will be held on Saturday, November 11.

5 Another two years passed 2 yılı daha geride bıraktık Yıllardan beri seyahat acentalarını bir çatı altına toplayarak ülkemiz turizminin gelişmesinde büyük rol oynayan, milli değerlerimizin ulusal ve uluslararası kamuoyunda tanınması, sahiplenilmesi ve korunması adına çalışmalarını sürdüren TÜRSAB, her geçen yıl hedeflerini ve verdiği sözleri geçekleştirmeye devam ediyor. TÜRSAB bir meslek birliği kuruluşu olmanın yanı sıra, adetâ bir sivil toplum kuruluşu gibi çalışarak son 8 yıldır pek çok proje ve yatırıma imzasını attı Every year TÜRSAB, which is playing a big role in development of our country s tourism by combining travel agencies under one roof and conducting activitiesand will always conduct for advertisement and protection of our national values in national and international arenas, has been achieving its goals and keeping up with its promises. Although TÜRSAB is a profession union organization, it has completed many projects and made investments by acting like a civil society organization 6 TÜRSAB Eğitim Gezileri Projesi: Çanakkale TÜRSAB, Milli Eğitim Bakanlığı ile sürdürülen Eğitim Gezileri Projesi kapsamında 2006 yılında toplam 800 ilköğretim ve lise öğrencisini Çanakkale ye götürdü senesinde de Genel Kurmay Başkanlığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile ortaklaşa, şehit polis ve asker çocuklarından oluşan toplam 350 öğrenciye Çanakkale yine TÜRSAB tarafından gezdirildi. Gelibolu Yarımadası nın ziyaret edildiği ve Truva Ören Yeri nin gezdirildiği organizasyona katılan öğrenciler 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Törenleri nde de hazır bulundular. Education Trips Project: Çanakkale TÜRSAB took 800 primary school and high school students to Çanakkale as a part of the Education Trips Project which is being carried out with Ministry of Education. In 2007, as a part of activities organized with the Military General Staff and Istanbul Security Directorate, 350 students composed of martyr police and soldiers children, were taken to Çanakkale by TÜRSAB. During these trips students were taken to Gelibolu Peninsula and Truva ruins were visited, and the students were also present during the 18 March Çanakkale Martyrs Memorial Services. Cumhuriyet Gezileri ve Doğumunun 125. Yılında Atatürk Gezileri 2006 senesinde imzalanan ek protokoller çerçevesinde düzenlenen Cumhuriyet Gezileri vesilesiyle TÜRSAB, Ankara, Afyonkarahisar, Kütahya, İzmir, Samsun, Amasya, Sivas, Erzurum a toplam 1600 öğrenci; Doğumunun 125 inci Yılında Atatürk Gezileri vesilesiyle de Kars-Sarıkamış, Kastamonu-İnebolu- Ilgaz ve Van a 500 öğrenci götürdü. Republic Trips and on his 125 th Birthday Atatürk Trips Based on additional protocols which were signed, TÜRSAB took 1600 students to Ankara, Afyonkarahisar, Kütahya, İzmir, Samsun, Amasya, Sivas, Erzurum as a part of Republic Trips ; 500 students to Kars-Sarıkamış, Kastamonu-İnebolu- Ilgaz and Van as a part of On his 125 th Birthday Atatürk Trips.

6 edildi ve 13 Ocak 2007 tarih Sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kuşadası nda 3. TÜRSAB Lisesi TÜRSAB ın Bilkent Üniversitesi işbirliği ile ilkini Eylül 2003 te açtığı TÜRSAB Özel Anadolu Otelcilik, Turizm ve Denizcilik Meslek Lisesi nin Ankara dan sonra, üçüncüsü Kuşadası Belediye Başkanlığınca TÜRSAB a tahsis edilecek arsa üzerinde inşaa edilecek. Turizm sektöründe 20 bin eğitimli insan açığını kapatmak amacıyla kurulan okullar, yurtdışından gelecek olan öğrencilere de eğitim verecek. TÜRSAB Özel Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi nin 1 yıl İngilizce hazırlık sınıfı bulunuyor. Okulun İzmir ve Bodrum da da şubeleri olacak. The 3 rd TÜRSAB High School in Kuşadası The first TÜRSAB Private Anatolia Hotel Business, Tourism, and Navigation Profession High School was opened in Ankara in September 2003 by cooperation of TÜRSAB and Bilkent University. The third school will be constructed on the land which will be allocated to TÜRSAB by the Mayor Office of Kuşadası. In tourism sector a gap of 20 thousand trained personnel exist and these school have been constructed to fill this gap these schools will also train students coming from other countries. TÜRSAB Private Anatolia Hotel Business and Tourism Profession High School has 1 year English preparation classes. The school has branches in Izmir and Bodrum, too Sayılı Seyahat Acentaları Birliği Kanun Değişikliği tarihli 1618 Sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu nun, sektöre hizmet eden kuruluşların ihtiyaçlarına cevap vermesi açısından bazı maddelerinin değiştirilmesine dair 5571 Sayılı Kanun 28 Aralık 2006 tarihinde kabul The Changes in 1618 Numbered Law of Association of Travel Agencies 5571 Numbered Law was accepted on 28 December 2006, came into force on 13 January 2007, when it was published in the Official Gazette numbered The main purpose of this law is to make changes in some articles of 1618 Numbered Law of Association of Travel Agencies, dated 09/14/1972, to meet needs of organizations conducting activities in the sector. Komer-Kuşadası Kongre Merkezi TÜRSAB ın da ortakları arasında olduğu KOMER A.Ş. nin yaptırdığı Kuşadası Kongre Merkezi nin inşaatı sürüyor. KOMER Kongre Vadisi Projesi içerisinde yer alan Yamaç Evler inşaatı ise yakında başlayacak. Komer-Kuşadası Congress Center Construction of Kuşadası Congress Center, which is made it built by KOMER Share Comp. TÜRSAB is one of this company s partners is still going on. Construction of Slope Houses, which is included in KOMER Congress Valley Project, will start in the near future. Antik Tiyatrolar ile ilgili yapılan çalışmalar TÜRSAB, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve ÇEKÜL ile ortak bir işbirliği protokolü imzaladı. Buna göre, Kaş, Aspendos, İznik ve Patara antik tiyatroları ile Patara Meclis Binası nın çalışmaları yönünde alanda incelemeler tamamlandı, raporlar ise hazırlanıyor. Activities related to Antique Theaters TÜRSAB has signed a cooperation protocol with Ministry of Culture and Tourism, and ÇEKÜL. According to this protocol, on site examinations have been completed in Kaş, Aspendos, İznik and Patara antique theathers and the Patara Parliament Building, and reports are being prepared. Ayasofya İdari Bina ve WC üniteleri Yıllardır Ayasofya nın en büyük ihtiyaçlarından idari bina ve tuvalet üniteleri inşaatı TÜRSAB ve İstanbul İl Kültür Turizm Müdürlüğü arasında imzalanan protokol ile hayata geçti. Ayasofya Administration Building and WC units For years an administration building and WC units were among the most important needs of Ayasofya and their construction started upon a protocol which was signed between TÜRSAB and Istanbul City Culture Tourism Directorate. Marmaris, Muğla ve Trabzon BYK binaları Marmaris Armutalan, Muğla Ortakent ve Trabzon da Bölgesel Yürütme Kurulu idari ofisine ek olarak konferans ve toplantı salonu, kütüphane, bilgisayar odaları, sergi alanı ve otoparktan oluşacak Çok Amaçlı Salon Projesi yapılacak. Marmaris, Muğla and Trabzon BYK Buildings TÜRSAB, in addition to the Regional Executive Committee (BYK) Management Office, will build a Multi-purpose Hall Project that includes a meeting hall, library, computer rooms, exhibition area and auto park in Marmaris Armutalan, Muğla Ortakent and Trabzon. III. İnanç Turizmi Günleri ve I. Kültür Turizmi Sempozyumu Birincisi 2002 de Kuşadası, ikincisi 2004 de İzmir de yapılan İnanç Turizmi Günleri Sempozyumu nun üçüncüsü 2006 da İstanbul da düzenlendi ve toplantının bildirileri 3. kitapta toplandı y l nda stanbul da birincisi düzenlenen Kültür Turizmi Sempozyumu ise 8 ilde daha tekrarlanacak. The 3 rd Faith Tourism Days and The 1 st Culture Tourism Symposium Third of Faith Tourism Days Symposium, first of which was organized in Kuşadası in 2002 and second in Izmir in 2004, is organized in Istanbul in 2006 and the handouts of the meeting are gathered in the third book. In 2007, Cultural Tourism Symposium, the first of which was organized in Istanbul, will be repeated in 8 more cities. TÜRSAB 7

7 8 TÜRSAB

8 Efes de Aydınlanma Çağı Başladı Efes Antik Kenti nin bütününde gerçekleştirilen aydınlatma çalışmaları tamamlandı, binlerce yıllık tarihe ışık tutuldu. Efes Ören Yeri ndeki kazı çalışmalarına destek olmak amacıyla TÜRSAB tarafından sağlanan kule vinç, restorasyonda kullanılmak üzere anfi tiyatro alanına kuruldu. TÜRSAB ın yurtdışında yaptırdığı ve 1 Nisan 2007 tarihinde getirttiği kule vinç, Efes te süreceği öngörülen kazı süresini, sadece 2007 çal şmalar yla bile 10 yıl kısalttı. Yıl Efes te Aydınlanma Çağı başlığıyla, Türkçe ve İngilizce olarak bir Efes belgesel filmi hazırlandı. Asardağı aydınlatması Efes in aydınlatılmasının ardından TÜRSAB Asardağı Aydınlatma Projesi çalışmalarını da 17 Mayıs 2007 tarihinde tamamladı ve Muğla Valiliği nde, devir teslim protokolü imzalandı. Age of Illumination in Ephesus Lightning works throughout entire Ancient City of Ephesus were completed and thousands years of history is enlightened. The tower crane, which was provided by TÜRSAB in order to support archeological digging works at the Ruins of Ephesus, is installed at amphitheater in order to be used for restoration works. This tower crane, manufactured in abroad by TÜRSAB and brought on April 1, 2007, has shortened the duration of estimated digging works at Ephesus for 10 years even though it has started to be operated in 2007.An Efes Documentary, titled Year Enlightenment Age in Efes was prepared in Turkish and English. Illumination of Asardağı After illumination of Efes, TÜRSAB has completed Asardağı Illumination Project on 17 May, 2007, and signed a handing over protocol with Muğla Governorship. TÜRSAB 9

9 Deniz ulaşımına destek Deniz Ticaret Odası ve TÜRSAB ın katkılarıyla Samsun ve Ankara Gemileri yenilenerek hizmet vermeye başladı. Samsun Gemisi 2006 yılında ilk seferini İstanbul-İzmir-İstanbul arasında yaptı yılında acentaların da desteği ile 12 bin 361 kişi Samsun Gemisi nde misafir edildi. Ankara Gemisi; İstanbul- İzmir, İstanbul-Bodrum ve İstanbul-Çeşme hatlarında, Samsun Gemisi ise dış hatlarda sefer yapıyor ve özel organizasyonlarda kullanılıyor. Supporting maritime transportation Samsun and Ankara ships have been renewed by contributions of Sea Chamber of Commerce and TÜRSAB, and they were put in service. Samsun Ship made its fist trip in 2006 between İstanbul-İzmir- İstanbul. In 2006, due to support of agencies, 12 thousand 361 people were accommodated on Samsun Ship. The Ankara vessel is working between İstanbul-İzmir, Istanbul- Bodrum, and Istanbul-Çeşme whereas Samsun vessel is working at international lines and for private organizations. 10 TÜRSAB

10 Kruvaziyer turizmine destek İstanbul Karaköy Limanı Salıpazarı Rıhtımı ndaki 2 numaralı Antrepo, TÜRSAB ın da desteğiyle onarılarak, çağdaş bir Kruvaziyer ek yolcu salonu na dönüştürüldü ve 13 Haziran 2007 tarihinde açılarak hizmet vermeye başladı. Supporting cruise tourism Entrepot No. 2 at Salıpazarı Wharf of Karaköy Port İstanbul is repaired thanks to the supports of TÜRSAB, converted to a modern Additional Cruise Passenger Hall, and started to operate on June 13, 2007.

11 Adile Sultan Sarayı İşletmesini UKTAŞ ın üstlendiği Sakıp Sabancı Kandilli Eğitim ve Kültür Merkezi Adile Sultan Sarayı 28 Haziran 2007 de kapılarını açtı. Adile Sultan Palace Sakıp Sabancı Kandilli Education and Culture Centre -Adile Sultan Palace, which is being administrated by UKTAŞ was opened on 28 June 2007.

12 TÜRSAB 13

13 Acentalarımızın ticari faaliyetleri çeşitleniyor İlgili kurumlarla yapılan sözleşmeler çerçevesinde, acentalarımız artık müze biletlerinin yanısıra; Formula I, Ankara ve Samsun feribotları, olimpiyatlar, Miniatürk, İz Air/ Pegasus, Onur Air ve Atlas Havayolları nın biletlerini satabiliyorlar. TÜRSAB ın Anadolu Ateşi ile imzaladığı işbirliği çerçevesinde, acentalarımız yaz ayları boyunca Aspendos Antik Tiyatrosu nda sergilenen gösterilerin biletlerini satmaya başladı. Commercial activities of our agencies are getting diversified As a result of the contracts, executed with relevant organizations, our agencies are now able to sell the tickets of Formula I, Ankara and Samsun ferries, Olympic games, Miniaturk, Iz Air / Pegasus, Onur Air, and Atlas Airways as well as museum tickets. As a part of the collaboration between TÜRSAB and Anatolian Fire, our agencies have started to sell the tickets of events being staged in Aspendos Antic Theater throughout the summer season.

14 Çavdarhisar Oteli Çavdarhisar da yapılan 42 odalı butik otelin inşaatı devam ediyor ve önümüzdeki sene sonunda faaliyete açılması planlanıyor. Kapadokya Oteli TÜRSAB tarafından satın alınan arsa üzerine inşaa edilecek butik otelin projeleri tamamlandı, Anıtlar Kurulu ndan çıkan onay sonrasında ise inşaata başlanacak. Sapanca Kongre Oteli Sakarya İli ve Sapanca bölgesinin özellikle kongre turizmi potansiyelinin geliştirilmesi doğrultusunda uygun görülen bir arazinin TÜRSAB a verlimesi konusunda, TÜRSAB Sakarya Valiliği ne başvurdu. Çavdarhisar Hotel The 42-room boutique hotel s construction in Çavdarhisar is going on and the hotel is expected to be operative by the end of next year. Kapadokya Hotel In Kapadokya, the land was purchased by TÜRSAB and projects to build a boutique hotel on this location have been completed; construction will start after getting approval of the Board of Monuments. Sapanca Congress Hotel TÜRSAB has applied to the Governorship of Sakarya for allocation of a field to TÜRSAB, which is found to be appropriate for development of congress tourism potential, in Sakarya city, Sapanca Region. Çavdarhisar Oteli. Çavdarhisar Hotel. Ürgüp Otel projeleri (üstte), Çavdarhisar Otel projesi (altta). Ürgüp Hotel Projects (top), Çavdarhisar Hotel Project (bottom). TÜRSAB 15

15 Müzelere destek veriyoruz TÜRSAB seyahat acentalarına her yıl 63 müze için geçerli olan indirimli bilet uygulaması devam ediyor. Alanya Kalesi, Anadolu Medeniyetleri, Aspendos, Efes Ören Yeri, Göreme, Mevlana Müzesi, Myra, St. Nicholas, Topkapı Sarayı, Topkapı Harem Dairesi, Ayasofya, Truva, Kariye müzelerine bilgisayar kontrollu geçiş sistemleri yapıldı. Alanya Kalesi ne seyir dürbünü alındı. Kültürel değerlerimizi yarınlara taşıyoruz... Fethiye Kayaköy röleve ve restorasyon çalışmalarına; Kırşehir, Dulkadirli Yeraltı Kenti, Zeugma Antik Kenti, Aydın Nysa Antik Kenti, Tilmen Höyük kazılarına destek verildi. Efes Antik Kenti ne çöp kamyonu ve jeneratör; Nysa ya bir adet vinç alındı. Ayasofya Müzesi ne yönetim binası ve WC üniteleri, İshakpaşa Sarayı na WC üniteleri kazandırıldı. Kars merkezinde yer alan ve eski bir Rus evi olan Aynalı Köşk ün restore edilmesi için, Kars Belediyesi ile bir protokol imzalandı. ÇEKÜL Vakfı nın hazırladığı projenin Erzurum Koruma Kurulu nda onanmasının ardından çalışmalar başladı. Kastamonu Valiliği nin TÜRSAB a tahsis ettiği Kastamonu Tahir Efendi Konağı nın turizme kazandırılması için çalışmalar sürüyor. Nemrut Dağı na WC ünitesi için proje hazırlanıyor. Tarihi Kırklareli İstasyon Binası nın restorasyonu için Kırklareli Belediyesi ile çalışmalar sürüyor. Marmaris, Sedir Adası na ulaşım için küçük bir tekne alındı. İstanbul, Yedikule Zindanları, Aspendos, Kaş, İznik ve Patara antik tiyatroları ile Patara Meclis binası restorasyonuna verilen destek devam ediyor. Eski bir Rus yapısı olan Kars, Aynalı Köşk ün restorasyonu için protokol imzalandı, çalışmalar başladı. Ani Harabeleri nde yer alan Tigran Honents Kilisesi ile Menucheyr Cami, İstanbul Topkapı Sarayı (en üstte), Myra Antik Kenti (sol üstte), Kırklareli İstasyon Binası (sağ altta). Istanbul Topkapı Palace (top), Myra Antic City (left top), Kırklareli Station Building (right bottom). 16 TÜRSAB We give support to the museums The application on discount in entrance tickets of 63 museums for TÜRSAB Tourism agencies is underway. The castle of Alanya, Anatolian Civilizations, Aspendos, Ephesus site of ancient ruins, Goreme, Mevlana Museum, Myra, St. Nicholas, Topkapi Palace, Topkapi Harem Chamber, Hagia Sophia, Troya, Kariye museums have been equipped with computerized entrance systems. Watch glasses are procured and placed inside the castle of Alanya.

16 Trabzon Maçka da Vazelon (Yahya) ile Gregorius Peristera (Kuştul-Hızır İlyas) manastırlarının restorasyonu için çalışmalar başladı. We are carrying our cultural values toward the future... Fethiye Kayaköy survey and restoration works as well as archeological sites at Kırşehir, Dulkadirli Underground City, Zeugma Ancient City, Aydın Nysa Ancient City, and Tilmen Mound are supported. A dump truck and power generator is purchased for Ephesus Ancient City and a crane for Nysa. Administration building and WC units are constructed for Hagia Sophia Museum and WC units are constructed for Ishakpasha Palace. A protocol was signed with Kars Municipality in order to restore an old Russian house, Aynalı Köşk, located in the city center of Kars. After the project, prepared by ÇEKÜL Foundation, was approved by Erzurum Protection Board, the works have started. We are also working to integrate Kastamonu Tahir Efendi Mansion, allocated by Kastamonu Governor s Office for TÜRSAB, to tourism. Also a project for WC unit to Nimrud Mountain is being prepared. We are working with Kırklareli Municipality for the restoration of historical Kırklareli Train Station Building. A small boat was purchased for transportation to Sedir Island in Marmaris. Our support to restorations of Yedikule Dungeons in İstanbul as well as to ancient theaters of Aspendos, Kaş, İznik, and Patara and Patara Assembly Building is continuing. A protocol was signed in order for restoration of an old Russian house, Aynalı Köşk, in Kars and works have started. Works for restoration of Tigran Honents Church and Menucheyr Mosque in Ruins of Ani and abbeys of Vazelon (Yahya) and Gregorius Peristera (Kuştul-Hızır İlyas) in Maçka district of Trabzon have started. Kastamonu Tahir Efendi Konağı (üst solda), Kars Aynalı Köşk (solda), Ayasofya nın binası (üstte) ve İstanbul Yedikule Zindanları (sağda). Kastamonu Tahir Efendi Mansion (top left), Kars Aynalı Köşk (left), Building in Hagia Sophia (top) and Yedikule Dungeons of İstanbul (right). TÜRSAB 17

17 İŞTE TÜRSAB, İŞTE 8 YIL... İŞTE TÜRSAB, İŞTE 8 YIL... ÇANAKKALE Yİ UNUTMUYOR, UNUTTURMUYORUZ: Binlerce öğrenciyle birlikte her yıl, 18 Mart ta Çanakkale deyiz... CUMHURİYET GEZİLERİ VE ATATÜRK GEZİLERİ: Gençlerimizi ülkemizin farklı illerine taşıyarak Cumhuriyet tarihimizin dönüm noktaları olan yörelerimizi tanıtıyoruz... EĞİTİME DESTEK: Özel TÜRSAB Liseleri nin sayısı 3 e çıkıyor YIL SONRA İLK KEZ: 1618 sayılı yasamız yenilendi... KONGRE TURİZMİNE DESTEK: Kuşadası nda yükselmeye devam eden KOMER, Avrupa nın en büyük kongre merkezi olacak... DENİZ ULAŞIMINA DESTEK: Samsun ve Ankara feribotlarımız seferde... HAVA ULAŞIMINA DESTEK: İz Air in ortağıyız... DAĞLARI, TAŞLARI A Y D I N L A T T I K : Efes Antik Kenti ile Muğla Asar Dağı ışıl ışıl... KONAKLAMAYA DESTEK: Çavdarhisar ve Ürgüp ten sonra Sapanca da da bir otelimiz olacak... RESTORASYONA DESTEK: Ülkenin hemen her yerinde restorasyon çalışmalarına destek veriyoruz... EFES KAZILARINA DESTEK: Efes Tiyatrosu nun

18 İŞTE TÜRSAB, İŞTE 8 YIL... İŞTE TÜRSAB, İŞTE 8 YIL... onarımına 10 yıl kazandırdık... İSTANBUL A YENİ BİR PENCERE: Adile Sultan Sarayı açıldı... MÜZELERE DESTEK: Müzelerimize çağdaş bir kimlik kazandırıyoruz... SEKTÖRE YENİ UFUKLAR AÇIYORUZ: Acentalarımızın ticari faaliyetleri çeşitleniyor. Müze biletlerinin yanısıra; Formula I, Ankara ve Samsun feribotları, olimpiyatlar, Miniatürk, İz Air/ Pegasus, Onur Air, Atlas Hava Yolları ve Anadolu Ateşi Aspendos gösterilerinin biletlerini satıyoruz... DOĞAYA DESTEK: Üç ayrı ildeki ormanlarımıza 100 bin ağaç dikiyoruz... KÜLTÜREL DEĞERLERİMİZİ YARINLARA TAŞIYORUZ: İnanç Turizmi Günleri... Kültür Turizmi Sempozyumu... Travel Turkey Fuarımız bu yıl İzmir de... Yurtdışında Türkiye yi tanıtıyoruz... TÜRSAB Kültür Yayınları büyüyor... Medya da sesimiz her gün biraz daha yüksek çıkıyor... Sahip olduğumuz binalarının sayısı artıyor yılı geride bıraktık, nice yıllara TÜRSAB!...

19 DOSYA Lithuania Tourism Profile Litvanya turizm profili Haz rlayan-prepared by: Sunay Ünlü Yücel TÜRSAB Ar-Ge Departman -TÜRSAB Research & Development Fotoğraflar-Photos: 20 TÜRSAB

20 Parlamenter demokrasi ile yönetilen Litvanya nın, Sovyetler Birliği nden bağımsızlığını kazanması ancak 1990 yılında gerçekleşmiş. Ülkede kişi başına düşen gelir miktarı yaklaşık 15 bin 300 ABD doları. Litvanya nüfusunun yüzde 84 ü etnik olarak Litvanyalı ve resmi dil Litvanyaca. Azınlıklar içinde en büyük paya yüzde 7 ile Polonyalılar ve yüzde 6 ile Ruslar sahip. Litvanya İstatistik Departmanı ndan alınan bilgiye göre 2005 yılında Litvanya vatandaşları, yurtdışına, iş seyahatleri hariç 3 milyon 831 seyahat gerçekleştirmişler. Bu rakamın yüzde 57 sini günübirlik ziyaretler oluşturuyor. Turistik amaçlı gerçekleştirilen seyahat sayısı ise 1 milyon 198 bin. Gene aynı kaynaktan alınan bilgiye göre turistik seyahatlerde, Rusya yüzde 16,8 lik payla ilk sırada yer alırken, onu yüzde 14,9 ile Belarus izliyor. 3. sırada bulunan Almanya nın payı yüzde Türkiye nin aldığı pay ise yüzde 2.5 oranında. Bununla birlikte tur operatörü ya da seyahat acentası aracılığıyla yurtdışına paket turlarla çıkan Litvanyalıların en fazla Türkiye yi tercih ettikleri belirtiliyor. Günübirlik ziyaretler için en fazla tercih edilen ülke Rusya olurken (yüzde 39.6), onu sırasıyla Belarus (yüzde 22.7), Polonya (yüzde 20) ve Letonya (yüzde 17.5) izliyor. Günübirlik ziyaretlerde Rusya ve Polonya nın tercih edilme sebeplerinin başında alışveriş geliyor. Letonya ve Belarus a ise en fazla akraba ziyareti ve iş için gidiliyor. Turistik amaçlı yurtdışı seyahatlerde ise akraba ziyaretleri Lithuania is the largest country among the three Baltic states and with its 3 million 500 thousand population it has been a member of the EU since Lithuania has a parliamentary democracy and won its independence from the Soviet Union in Per capita national income is approximately 15 thousand 300 US dollar. Lithuania s population 84 percent is ethnically Lithuanian and official language is Lithuanian. Among the minorities, with 7 percent the Poles have the biggest ratio and the Russians have 6 percent. According to the data obtained from Lithuania Statistic Department, in 2005 Lithuania citizens made, except business trips, 3 million 831 trips to other countries. 57 percent of those trips were daily visits. Number of trips for tourism purposes was 1 million 198 thousand. Based on the information obtained from the same source, in tourism trips Russia is the most popular destination with 16.8 percent share and it is followed by Belarus with 14.9 percent. The share of Germany which is coming on the 3rd rank is 13.6 percent. Turkey s ratio is 2.5 percent. But, it is indicated that Lithuanians who go abroad in packet tours organized by tour operators or travel agencies have preferred Turkey more than any other country. Üç Baltık ülkesinin en büyüğü olan Litvanya, 3 milyon 500 bin nüfusuyla 2004 yılından bu yana AB üyesi Lithuania is the largest country among the three Baltic states and with its 3 million 500 thousand population it has been a member of the EU since 2004 Paket turlarla yurtdışına çıkan Litvanyalılar en çok Türkiye yi tercih ediyor. Turkey is the most popular country among Lithuanians who go abroad in packet tours. TÜRSAB 21

Kış çiçekleri Winter flowers Sıra mağara turizminde Caving tourism in next Başkan Başaran Ulusoy rekor kırdı Chairman Başaran Ulusoy broke the record

Kış çiçekleri Winter flowers Sıra mağara turizminde Caving tourism in next Başkan Başaran Ulusoy rekor kırdı Chairman Başaran Ulusoy broke the record Kış çiçekleri Winter flowers Sıra mağara turizminde Caving tourism in next Başkan Başaran Ulusoy rekor kırdı Chairman Başaran Ulusoy broke the record Dünya'nın biletini kesiyoruz! AIR 2.267 Seyahat Acentesi

Detaylı

TÜRSAB. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Association of Turkish Travel Agencies MART 2015 MARCH 357 KAPADOKYA NIN KAPISI:

TÜRSAB. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Association of Turkish Travel Agencies MART 2015 MARCH 357 KAPADOKYA NIN KAPISI: Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Association of Turkish Travel Agencies MART 2015 MARCH 357 TÜRSAB 18 MART ŞEHITLERI ANMA GÜNÜ VE ÇANAKKALE ZAFERI NIN 100. YIL DÖNÜMÜ KUTLU OLSUN! HAPPY 100 TH ANNIVERSARY

Detaylı

Turizmde Türkiye farkı

Turizmde Türkiye farkı BAŞ Ş KAN DAN-FROM A N THE PRESIDENT Turizmde Türkiye farkı Turkey s Difference in Tourism Dünya turizm liginde ilk beşe girmeye hazırlanan Türkiye, bu yıl 30 milyon turist ve 22,5 milyar dolarlık turizm

Detaylı

TÜRKİYE NİN YÜZ AKI 50 SİNE BASTI

TÜRKİYE NİN YÜZ AKI 50 SİNE BASTI HAZAR STRATEJİ ENSTİTÜSÜ YAYINIDIR PUBLICATION OF CASPIAN STRATEGY INSTITUTE MAYIS 2015 SAYI 30 - MAY 2015 ISSUE 30 TÜRKİYE NİN YÜZ AKI 50 SİNE BASTI FİYAT- PRICE 5 TL TURKEY S HONOR TURNED 50 КРАТКОЕ

Detaylı

Review. Nasıl pilot oldular? How do I become a pilot? Boeing Raporu; 1 milyon pilot ihtiyacı olacak! 1 million pilots predicted to be needed.

Review. Nasıl pilot oldular? How do I become a pilot? Boeing Raporu; 1 milyon pilot ihtiyacı olacak! 1 million pilots predicted to be needed. IFTE İstanbul Havacılık Eğitim Fuarı nın resmi dergisi ve kataloğudur. / IFTE Istanbul Flight Training Exhibition official magazine. www.ifteistanbul.com Review Ekim / October 2014 www. ifteistanbul.com

Detaylı

2012 yıl sonu beklentileri 2012 year - end expectations

2012 yıl sonu beklentileri 2012 year - end expectations OCTOBER 2012 ISSUE 47 / EKİM 2012 SAYI 47 2012 yıl sonu beklentileri 2012 year - end expectations İÇİNDEKİLER INDEX 2012 YILI SONU BEKLENTİLERİ 2012 YEAR - END EXPECTATIONS ING BANK, PINAR ABAY: BÜYÜMENİN

Detaylı

MAGAZINE FORCES JOIN IN THE CAPITAL MARKETS SERMAYE PİYASALARINDA GÜÇ BİRLİĞİ LAURA TUCK SANİ ŞENER INTERNATIONAL INTERVIEW / ULUSLARARASI RÖPORTAJ

MAGAZINE FORCES JOIN IN THE CAPITAL MARKETS SERMAYE PİYASALARINDA GÜÇ BİRLİĞİ LAURA TUCK SANİ ŞENER INTERNATIONAL INTERVIEW / ULUSLARARASI RÖPORTAJ BORSA istanbul SPRING / İLKBAHAR 2014 ISSUE / SAYI 02 PUBLICATION OF BORSA İSTANBUL COMPLIMENTARY COPY / BORSA İSTANBUL YAYINIDIR - ÜCRETSİZDİR MAGAZINE FORCES JOIN IN THE CAPITAL MARKETS The agreement

Detaylı

DEDEMAN QUARTERLY SAYI-ISSUE 23 İLKBAHAR-SPRING 2015 ÜCRETSİZ - C O M P L I M E N T A R Y

DEDEMAN QUARTERLY SAYI-ISSUE 23 İLKBAHAR-SPRING 2015 ÜCRETSİZ - C O M P L I M E N T A R Y DQ DEDEMAN QUARTERLY SAYI-ISSUE 23 İLKBAHAR-SPRING 2015 ÜCRETSİZ - C O M P L I M E N T A R Y İmparatorlukların gözbebeği İstanbul The apple of the Empire s eye, Istanbul Vedat Başaran ile söyleşi Interview

Detaylı

SAYI 4/2012 www.havakargoturkiye.com

SAYI 4/2012 www.havakargoturkiye.com SAYI 4/2012 KÜNYE TÜRKİYE IDENTITY DISC İLK ULUSAL ETKİNLİĞİMİZİ GERÇEKLEŞTİRDİK H ava Kargo Türkiye ailesi olarak; ilk ulusal etkinliğimizi 4 Mayıs 2012 tarihinde Anadolu Üniversitesi Sivil Havacılık

Detaylı

Ar-Ge ile küresele SAN. VE TİC. A.Ş. OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. OYAK

Ar-Ge ile küresele SAN. VE TİC. A.Ş. OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. OYAK YILYEAR: 14 SAYIISSUE: 63 OCAKJANUARY- ŞUBATFEBRUARY 2012 TAŞIT ARAÇLARI YAN SANAYİCİLERİ DERNEĞİ ASSOCIATION OF AUTOMOTIVE PARTS & COMPONENTS MANUFACTURERS AKIM METAL SAN. VE TİC. A.Ş. ANADOLU ISUZU OTOMOTİV

Detaylı

Bir başkadır İstanbul da bahar Spring in İstanbul is something different Kötülüklerden koruyan en zarif tılsım The most elegant charm protecting from

Bir başkadır İstanbul da bahar Spring in İstanbul is something different Kötülüklerden koruyan en zarif tılsım The most elegant charm protecting from Bir başkadır İstanbul da bahar Spring in İstanbul is something different Kötülüklerden koruyan en zarif tılsım The most elegant charm protecting from harm Tarihin ve uygarlığın başladığı topraklar The

Detaylı

Bulutların üstünde hava hep açıktır. Above the clouds, the sky is always clear. O. Aruoba

Bulutların üstünde hava hep açıktır. Above the clouds, the sky is always clear. O. Aruoba TMMOB MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ ÇOCUK VE MİMARLIK ÇALIŞMA GRUBU BÜLTENİ UCTEA CHAMBER OF ARCHITECTS OF TURKEY ANKARA BRANCH BULLETIN OF CHILDREN AND ARCHITECTURE STUDY GROUP Bulutların üstünde hava

Detaylı

TARİHİ AKSEKİ EVLERİ Historic Akseki Houses. Bir Kutsal Alan Arkeoparkı: KLAROS A Sanctuary Archaeopark: CLAROS

TARİHİ AKSEKİ EVLERİ Historic Akseki Houses. Bir Kutsal Alan Arkeoparkı: KLAROS A Sanctuary Archaeopark: CLAROS PUBLISHED QUARTERLY, YEAR: 4, ISSUE NO: 13, JULY - SEPTEMBER 2013 3 AYDA BiR YAYIMLANIR SAYI 13 TEMMUZ / EYLÜL 2013 CHAMBER of ANTALYA TOUR GUIDES QUARTERLY Çok Özel Röportaj TARİHİ AKSEKİ EVLERİ Historic

Detaylı

ACI ACTION. ACI DA MEZUNİYET COŞKUSu THE JOY OF GRADUATION...

ACI ACTION. ACI DA MEZUNİYET COŞKUSu THE JOY OF GRADUATION... ACI in ACTION www.aci.k12.tr 15 EYLÜL 2012 SEPTEMBER ACI DA MEZUNİYET COŞKUSu THE JOY OF GRADUATION... ACI ÖĞRENCİLERİ YURTDIŞI ETKİNLİKLERİNDE ACI STUDENTS ABROAD ACI PROJELERİNE ÖDÜL YAĞDI ACI PROJECTS

Detaylı

MM B Endüstriyel Tasar m Yar flmalar 2010. MM B Industrial Design Contests 2010

MM B Endüstriyel Tasar m Yar flmalar 2010. MM B Industrial Design Contests 2010 MM B Endüstriyel Tasar m Yar flmalar 2010 Bünyesinde 26.000 i aflk n ihracatç firmay bar nd ran ve her y l ülke ihracat n n üçte birini gerçeklefltiren stanbul Maden ve Metaller hracatç Birlikleri ( MM

Detaylı

Sayı:11. Nab 25 YAŞINDA / N A B i s 2 5 Y e a r s O l d

Sayı:11. Nab 25 YAŞINDA / N A B i s 2 5 Y e a r s O l d Sayı:11 NAB Holding A.Ş Haydar Aliyev Caddesi Memduh Paşa Yalısı No:21 Kireçburnu-Sarıyer-İstanbul-Türkiye Tel: +90 212 223 15 15 Nab 25 YAŞINDA / N A B i s 2 5 Y e a r s O l d BİZDEN HABERLER / NEWS Baku

Detaylı

2023'E NE KADAR YAKINIZ?

2023'E NE KADAR YAKINIZ? YILYEAR: 15 SAYIISSUE: 74 KASIMNOVEMBER- ARALIKDECEMBER 2013 İhracata dayalı büyümeye ağırlık vermemiz gerekiyor We need to focus on growth by exports Mehmet BÜYÜKEKŞİ TİM Yönetim Kurulu Başkanı TIM President

Detaylı

Uluslararas Marka Olmak Ne Demek?

Uluslararas Marka Olmak Ne Demek? RÖPORTAJ Bülent Bulgurlu: Uluslararas Marka Olmak Ne Demek? FULYA SARI MA 76 fulya.sari@mac.com Sizce uluslararası marka olmak ne demektir? BB: Kolay bir iş değil uluslararası bir marka olmak. Ama yaptığınız

Detaylı

International Labour Office, Ankara Uluslararası Çalışma Ofisi, Ankara. Turkey in Geneva Roundtable on Good Practices in Combating Child Labour

International Labour Office, Ankara Uluslararası Çalışma Ofisi, Ankara. Turkey in Geneva Roundtable on Good Practices in Combating Child Labour Newsletter International Labour Office, Ankara Uluslararası Çalışma Ofisi, Ankara International Labour Office, Ankara ISSN 1564-510 X Cenevre de düzenlenen Çocuk İşçiliği ile Mücadelede İyi Örnekler konulu

Detaylı

Tüm Belediye ve Genel Hizmet İşçileri Sendikası. All Municipal and Puplic Services Workers Trade Union

Tüm Belediye ve Genel Hizmet İşçileri Sendikası. All Municipal and Puplic Services Workers Trade Union Tüm Belediye ve Genel Hizmet İşçileri Sendikası All Municipal and Puplic Services Workers Trade Union İÇİNDEKİLER CONTENTS Sunuş... Genel Tanıtım... Uluslararası İlişkiler... İşbirliği Anlaşmalarımız...

Detaylı

KIŞ DEPRESYONUNDAN NASIL KORUNABİLİRİZ? SİGARADAN KURTARAN BESİNLER. How can we avoid winter depression? BREZİLYA NIN LOKOMOTİFİ SAO PAULO

KIŞ DEPRESYONUNDAN NASIL KORUNABİLİRİZ? SİGARADAN KURTARAN BESİNLER. How can we avoid winter depression? BREZİLYA NIN LOKOMOTİFİ SAO PAULO BREZİLYA NIN LOKOMOTİFİ SAO PAULO Sao Paulo the leading city of Brazil İSTANBUL UN SIRA DIŞI BİNALARI Extraordinary buildings of Istanbul KIŞ DEPRESYONUNDAN NASIL KORUNABİLİRİZ? How can we avoid winter

Detaylı

EVRENSEL HOŞGÖRÜ ACI ACTION UNIVERSAL TOLERANCE TEŞEKKÜRLER ANET GOMEL MANY THANKS TO ANET GOMEL KOLEJLERİN KARDEŞLİĞİ BROTHERHOOD OF THE COLLEGES

EVRENSEL HOŞGÖRÜ ACI ACTION UNIVERSAL TOLERANCE TEŞEKKÜRLER ANET GOMEL MANY THANKS TO ANET GOMEL KOLEJLERİN KARDEŞLİĞİ BROTHERHOOD OF THE COLLEGES ACI in ACTION 20 YAZ2014SUMMER www.aci.k12.tr EVRENSEL HOŞGÖRÜ UNIVERSAL TOLERANCE TEŞEKKÜRLER ANET GOMEL MANY THANKS TO ANET GOMEL KOLEJLERİN KARDEŞLİĞİ BROTHERHOOD OF THE COLLEGES ACI in ACTION İZMİR

Detaylı

Autumn / Winter 2013 Sonbahar / Kış 2013 Newsletter

Autumn / Winter 2013 Sonbahar / Kış 2013 Newsletter NEWS FROM THE REAL ESTATE MARKETS GAYRİMENKUL PİYASALARINDAN HABERLER Autumn / Winter 2013 Sonbahar / Kış 2013 Newsletter BU SAYIDA / IN THIS ISSUE - 2013 Yılına Yönelik Gayrimenkul Piyasasına Genel Bakış

Detaylı

27 ŞUBAT - 1 MART 2014 27 FEBRUARY - 1 MARCH 2014 SONUÇ RAPORU POST SHOW REPORT

27 ŞUBAT - 1 MART 2014 27 FEBRUARY - 1 MARCH 2014 SONUÇ RAPORU POST SHOW REPORT 27 ŞUBAT - 1 MART 2014 27 FEBRUARY - 1 MARCH 2014 SONUÇ RAPORU POST SHOW REPORT FUAR HAKKINDA MICE Endüstrisi profesyonelleri ACE of MICE Exhibition 2014 te buluştu! İlki düzenlenen ACE of MICE Exhibition

Detaylı

NEIDERMEYER AİLESİ YÜZ YILLIK SOHBETLERİN KIDEMLİ FERDİ: NARGİLE SİZİ DAHA MUTLU EDECEK 8 ADIM FAMILY NEIDERMEYER

NEIDERMEYER AİLESİ YÜZ YILLIK SOHBETLERİN KIDEMLİ FERDİ: NARGİLE SİZİ DAHA MUTLU EDECEK 8 ADIM FAMILY NEIDERMEYER www.maritim.com.tr Say / Issue 10 Ocak - Mart 2014 January - March 2014 YÜZ YILLIK SOHBETLERİN KIDEMLİ FERDİ: NARGİLE NEIDERMEYER AİLESİ SİZİ DAHA MUTLU EDECEK 8 ADIM ISENIOR PARTICIPANT OF CENTURY-LONG

Detaylı

Sevgili Müşterilerimiz ve Dostlarımız, 2015 yılının bu ilk sayısında sizlere İstanbul A sınıfı ofis piyasası hakkındaki en son bulguları sunmaktayız.

Sevgili Müşterilerimiz ve Dostlarımız, 2015 yılının bu ilk sayısında sizlere İstanbul A sınıfı ofis piyasası hakkındaki en son bulguları sunmaktayız. NEWS FROM THE REAL ESTATE MARKETS GAYRİMENKUL PİYASALARınDAN HABERLER Spring/Summer 2015 İlkbahar/Yaz 2015 Newsletter BU SAYIDA / IN THIS ISSUE -- 2015 Yılı 2. Çeyreğinde Gayrimenkul Piyasasına Genel Bakış

Detaylı

D E D E M A N Q U A R T E R L Y

D E D E M A N Q U A R T E R L Y DQ D E D E M A N Q U A R T E R L Y S A Y I - I S S U E 1 3 K I Ş - W I N T E R 2 0 1 1 Renkli Bir Kış Masalı A Colorful Winter Tale Kış aylarının vazgeçilmez lezzeti: Çorbalar The essential flavor of winter

Detaylı

TÜRKİYE ARAŞTIRMASI (2014)

TÜRKİYE ARAŞTIRMASI (2014) TÜRKİYE PAKET TUR PAZARI ARAŞTIRMASI (2014) RESEARCH (2014) AKTOB ARAŞTIRMA BİRİMİ YAYINLARI/ 2015-71 2 TÜRKİYE PAKET TUR PAZARI 2014 TÜRKİYE PAKET TUR PAZARI 2014 ARAŞTIRMASI RESEARCH 2014 İmtİyaz Sahİbİ/

Detaylı

Yıl: 4 Sayı: 21 Temmuz - Ağustos 2014 ISSN 2148-2853

Yıl: 4 Sayı: 21 Temmuz - Ağustos 2014 ISSN 2148-2853 Yıl: 4 Sayı: 21 Temmuz - Ağustos 2014 ISSN 2148-2853 Katlanır bomlu vinçler Articulating loader cranes Rüzgar türbini taşıma Wind turbine transport Operatör destek sistemleri Operator assistance devices

Detaylı

Çalışan El Kitabı ve İş Etiği Kuralları

Çalışan El Kitabı ve İş Etiği Kuralları Çalışan El Kitabı ve İş Etiği Kuralları Employee Handbook and Rules of Business Ethics Şubat 2012 Rev: 01 İçindekiler 1 Kurumsal Değerlerimiz 5 Kurumsal Misyonumuz Kurumsal Vizyonumuz Görevimiz 7 Performans

Detaylı