Fiyat 25 Kr Dünya enerji haritas n de ifltirecek olan karar ABD ve Irak a bildirildi fib RL. deklarasyonu. Cumhurbaflkan Abdullah

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Fiyat 25 Kr Dünya enerji haritas n de ifltirecek olan karar ABD ve Irak a bildirildi fib RL. deklarasyonu. Cumhurbaflkan Abdullah"

Transkript

1 Y ld r m'a ret floku fiike davas nda Yarg - tay Cumhuriyet Baflsavc l itirazlar reddetti. Dava dosyas stanbul 10. A r Ceza Mahkemesine gönderilecek. Fenerbahçe Kulübü Baflkan Aziz Y ld - r m' n cezas n çekmek üzere yeniden cezaevine girmesi bekleniyor. HABER 14. SAYFADA ISSN Nisan 2014 Cuma Fiyat 25 Kr Dünya enerji haritas n de ifltirecek olan karar ABD ve Irak a bildirildi fib RL Vanan n ucundan TÜRK YE DE tutacak Baflbakan Erdo an, Barzani görüflmesinden, Türkiye ile Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin enerji iflbirli i kararl l ç kt. Var lan iflbirli i Irak merkezi yönetimi ile ABD yönetimine iletildi. Yani, petrol vanas ndan Türkiye de tutacak, bu böyle biline 11 y l içinde 2,3 milyon metre sondaj Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Y ld z, "2002 y l nda toplam 52 bin metre sondaj yap lm flken bu, 2013 y l nda 305 bin metreye ç kar ld. Son 11 y lda 2,3 milyon metre sondaj yap lm fl oldu" HABER 12. SAYFADA Ankara trafi inde 400 LPG tehlikesi MMO Ankara fiube Yönetim Kurulu Baflkan Sadettin Özkalender, Ankara'da 400 bin LPG'li arac n s zd rmazl k raporu olmadan trafi e ç kt n belirtti. HABER 6 DA fiifay çamurda ARIYORLAR Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Ayd n' n Kufladas ilçesi, son dönemlerde "termal çamur turizmi" ile de an lmaya bafllad. HABER 13 DE Fehmi Koru Bu defa devlet niflan da onurland 12. Sayfada sa Kayacan S ras Geldikçe 8. Sayfada Hacer Acar Alan Yeralt ndan nciler 9. Sayfada Prof.Dr.Nurullah Çetin Türkçe Bak fl 9. Sayfada M.Nuri Parmaks z Edebi Sohbet 12. Sayfada M. fievki Kavurmac Ayd nl k 3. Sayfada Sedat Kaya Güncel Analiz 5. Sayfada deklarasyonu www. gazetesi.com gazetemizi bu adresten takip edebilirsiniz DÜNYANIN PETROL VE DO ALGAZ ROTASININ KALB TÜRK YE Cumhurbaflkan Abdullah Gül, Letonya Cumhurbaflkan Andris Berzins ile Çankaya Köflkü'nde düzenlendi i ortak bas n toplant s nda gündeme iliflkin sorular yan tlarken, cumhurbaflkanl seçimi konusundaki bir soru yöneltildi. Gül soruyu yan tlarken, "Daha önce de 'Say n Baflbakan ile biz konuflaca z' dedim. Bunu yapmad k ama yak nda konuflaca z tabii ki. Ama bu flah slar m zla, ikimizle ilgili bir konu. fiüphesiz ki baflka adaylar da söz konusu olacakt r ve neticede Türk halk karar verecektir. Hiç kimse flimdiden 'Bu benim cebimde' de dememektedir" ifadesini kulland. yi dan takip edebilirsiniz Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Baflbakan Neçirvan Barzani ile görüflmesinde, Türkiye ile Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin enerji iflbirli ini sürdürme ve gelifltirme konusunda kararl olduklar n belirterek, bunu hem Ba dat'taki merkezi yönetime hem de ABD makamlar na aç k bir flekilde ifade ettiklerini vurgulad. Baflbakanl k kaynaklar ndan al nan bilgiye göre, Baflbakanl k Resmi Konutu'nda bas na kapal gerçekleflen görüflmede, ikili iliflkilerin yan s ra bölgesel sorunlar n da ele al nd ö renildi. Baflbakan Erdo an ve Barzani, Türkiye ile Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin enerji iflbirli ini sürdürme ve gelifltirme konusunda kararl olduklar n, bunu Ba dat'taki merkezi yönetime de ABD makamlar na da aç k bir flekilde ifade ettiklerini vurgulad. Cumhurbaflkanl ve 3 dönem süreci uzun ince bir yol Gazetemiz ta https://www.facebook.com/belde.gazetesi Gazetemiz da https://www.twitter/beldegazetesi Kalk nma Bakan Cevdet Y lmaz, "Ambargolar n kalkmas yla ran ekonomisi farkl bir döneme girecek. Bu dönemde Türkiye- ran ekonomik iliflkilerinin de h zl bir flekilde geliflmesini istiyoruz" HABER 12. SAYFADA Cumhurbaflkan Gül ile Baflbakan Erdo an konuyu henüz konuflmam fl Köflk, cepte de il! Sosyal medyaya fiimflek gibi! Maliye Bakan Mehmet fiimflek, "Sosyal medya flirketlerinin Türkiye'deki ticari faaliyetleri, ar zi faaliyetler de ildir. Süreklilik arz eden ekonomik, ticari faaliyetlerdir. Dolay s yla bu flirketler e er iyi niyete sahiplerse, Türkiye'den de bir kazançlar söz konusu. O zaman kendi itibarlar yla da paralel olarak Türkiye'de süreklilik arz eden faaliyetlerinden dolay temsilcilik veya bir ifl yeri açmalar gerekiyor" HABER 12 DE Gül: Ayr devlet ve oluflum olamaz Cumhurbaflkan Abdullah Gül, Sheraton Otel'de TÜS AD Yüksek stiflare Konseyi Toplant s 'na kat larak bir konuflma yapt. Gül, "Devlet sistemi içerisinde Anayasa, kanunlar ba lay c d r. Devlet sistemi içerisinde ayr devletler, ayr oluflumlar, referanslar n baflka yerlerden alan dayan flmalar kesinlikle söz konusu olamaz" AK Parti Sözcüsü ve Genel Baflkan Yard mc s Hüseyin Çelik, AK Parti Milletvekilleri stiflare Toplant s devam ederken yapt yaz l aç klamada, "Gerek Cumhurbaflkanl seçimi, gerekse 3 dönem kural ile ilgili hususlar, 18 Nisan 2014 tarihinde yap lacak Geniflletilmifl l Baflkanlar Toplant s, ard ndan Büyük Kongre delegeleri ile yap lacak bir toplant ve may s bafl nda, daha sonra yeri belirlenecek olan 22. stiflare ve De erlendirme Toplant s 'nda ele al nacak ve böylelikle nihai bir karara var lacakt r" Çelik, "AK Parti, Türkiye'nin partisi olmay baflarm fl tek siyasi harekettir. Türkiye'nin iste i ve arzusu bizim de istek ve arzumuzdur. Halk m z neyi isterse o olacak, halk n istemedi i ise olmayacakt r" ifadelerini kulland. Hüseyin çelik, 30 Mart seçimlerinin genifl bir de erlendirmesinin yap ld n, milletvekillerinin seçim sonuçlar ile ilgili görüfl ve kanaatlerini söz alarak paylaflt klar n kaydetti. Gözümüz ran da! Settar Aslan dan tek çat ça r s Hak- fl Konfederasyonu Genel Baflkan Yard mc s ve Öz Orman- fl Sendikas Genel Baflkan Settar Aslan, tüm tar m ve orman emekçilerini, Öz Orman- fl çat s alt nda toplanmaya ça rd. 7 DE 17 Nisan 2014 Resmi Gazete 2014/5920 Gedik Üniversitesi Rektörlü ü Bünyesinde Yer Alan ktisadi ve dari Bilimler Fakültesinin Ad n n ktisadi, dari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Olarak De ifltirilmesi Hakk nda Karar

2 2 SINEMA TV / MAGAZIN 18 Nisan 2014 Cuma Meltem Ekiz Okan Bayülgen den, Recep İvedik e ağır eleştiri... HABER MERKEZİ - Okan Bayülgen 6 milyon 978 bin 251 seyirci ile Türk Sineması'nın en çok izlenen filmi olan 'Recep İvedik 4'ü hedef aldı. Okan Bayülgen Recep İvedik için Bu filmi insanlar neden izliyor merak ediyorum. Bir ayının dünyası gelecek için kimseye bir şey vadetmiyor. Nitelikli işler yapılsın Recep İvedik in yıldızı Şahan Gökbakar 2009 da Okan Bayülgen için Okan programında insanları eleştiriyor. Sonra onlarla aynı filmde oynuyor. Samimi değil demişti. Okan Bayülgen de Şahan ı sevmiyorum açıklaması yapmıştı. Şahan Gökbakar'ın hayat verdiği Recep İvedik 4, 100 yıllık Türk sinema tarihinde tüm rekorları kırsa da ünlü şovmen Okan Bayülgen, sert bir şekilde eleştirdi. Vizyona girdiği ilk hafta seyirci rekoru kıran Recep İvedik 4, 7 hafta gibi kısa bir sürede 6.9 milyon izleyiciyle en çok izlenen film rekorunu Düğün Dernek filminden devraldı. Düğün Dernek, en çok izlenen film rekorunu 18 hafta gibi bir zamanda kırmıştı. Recep İvedik'in bir diğer başarısı ise, bu rekoru 7 hafta gibi kısa bir zamanda kırması oldu. Recep İvedik filmini insanların neden izlediğini gerçekten çok merak ettiğini belirten Bayülgen, "Recep'in dünyasından çıkmak lazım. Bir ayının dünyası gelecek için kimseye bir şey v- adetmiyor. Geleceğimiz için nitelikli işlerin yapılmasını istiyorum" diye konuştu. 21:30 DARBE 19:50 BLADE 2 Orijinal Adı : Push Yönetmen : Paul Mcguigan Oyuncular : Camila Belle, Dakota Fanning, Chris Evans Yapım : 2009 Aksiyon Telekinezi gibi birçok yeteneği olan ve Çin de yaşayan bir grup Amerikalı, Beijing deki hükümet görevlilerinden saklanmaktadır. Artık rahat bırakılmaları için farklı yeteneklerini bir arada kullanacakları son bir görevi yerine getirmeleri gerekmektedir. Sizin için seçtiklerimiz Orjinal İsmi:Blade 2 Yönetmen:Guiller mo Del Toro Oyuncular:Wesley Snipes, Kris Kristofferson, Ron Perlman Yapım Yılı:2002 Tür:Aksiyon/Gerili m Blade, sadece insanları değil, vampirleri de öldürerek türeyen bir vampir türüyle mücadele ediyor. Bu işi tek başına yapamayacağından 'Reaper' adındaki yeni vampir türünü durdurabilmek için ezeli düşmanı Damaskinos'la işbirliğine girmek zorunda kalıyor. Ölümlü ve ölümsüz herkes için tehlikeli olan bu vampirleri durdurabilmek için Damaskinos'un kızı Nyssa ve ortağı Asad Blade'e birlikte mücadele etme teklifinde bulunuyorlar. Sinema VİZYONA YENİ GİREN FİLMLER "Hayat Sana Güzel" Başrollerini Şevket Çoruh, Hande Katipoğlu, Tuba Ünsal, Timur Acar ve Dilberay'ın paylaştığı filmin konusu özetle şöyle: "İstanbul'un büyük inşaat şirketlerinden birisinin sahibi olan Azmi, Güneydoğu Anadolulu toprak ağası çok zengin bir ailenin oğludur. Güzel eşi ve oğluyla yolunda giden, mutlu bir evliliğe sahiptir. Azmi'nin baş edemediği kabusu, ölüm korkusudur. Tahlillerinin sonucunu öğrenmek için gittiği hastanede, iki aylık ömrü kaldığını öğrenen Azmi, büyük bir şok geçirir. Kendisine cennet kapılarını açmak için hazırlıklar yapmaya başlar." "Joe" "George Washington" ile New York Film Critics Circle'da "En İyi İlk Film" ve Toronto Film Festivali'nde "Keşif Ödülü", "Yolların Prensi" ile 2013 Berlin Film Festivali'nde "En İyi Yönetmen Ödülü" kazanan yönetmen David Gordon Green'in son filmi "Joe", sinemaseverlerle buluşacak. Uluslararası festivallerden tam not alan filmde, Oscar ödüllü oyuncu Nicolas Cage'e, Tye Sheridan, Adriene Mishler, Heather Kafka ve Ronnie Gene Blevins eşlik etti. "Rio-2" Dünya çapında izlenme rekorları kıran "Ice Age", "Ice Age: Dinozorların Şafağı" ve "Ice Age: Kıtalar Ayrılıyor" filmlerinin yönetmeni Carlos Saldanha'nın son filmi "Rio-2" vizyona girecek. Saldanha, doğduğu şehir Rio'yu bir bir kuşun hayat hikayesiyle beyaz perdeye taşıdığı filmin senaryosunu, Don Rhymer ile yazdı. Filmin müziği Brezilyalı besteci John Powell ve Brezilyalı efsane müzisyen ve filmin müzik yapımcısı Sergio Mendes'in rehberliğindeki ekiple oluşturuldu. "Hızlı ve Korkusuz" Yönetmen Mukunda Michael Dewil'in son filmi "Hızlı ve Korkusuz"un yapımcılığını, Ryan Haidarian ve Peter Safran üstlendi. Filmde, geçen yıl hayatını kaybeden Paul Walker ile Naima McLean, Gys de Villiers, Leyla Haidarian rol aldı. "Michael, son 5 yıl içinde hiç görmediği karısını görebilmek için tahliye koşullarını hiçe sayan bir eski suçludur. Havaalanından kiralığı araç, son dakika yaşanan bir elektrik kesintisi ile karışmıştır. Araçtan kendisine ait olmayan bir telefon sesi duyar. Irina Shayk Türkiye'ye geliyor HABER MERKEZİ - Rus model Irina Shayk, 6 Haziran'da Antalya Expo Center'da gerçekleşecek Dosso Dossi Fashion Show'da baş manken olarak podyuma çıkacak. Bu yıl 18'incisi yapılacak Dosso Dossi Fashion Show, 5-11 Haziran tarihlerinde Antalya'da gerçekleştirilecek. Rus konukların yoğun isteği üzerine organizasyon için Rus modelle anlaşma yapıldığı, 6 Haziran Cuma günü düzenlenecek defileye baş manken olarak çıkacak Irina Shayk'ın 4 ayrı elbise sunacağı bildirildi. Dosso Dossi Fashion Show, daha önce Adriana Lima, Isabeli Fontana, Erin Heatherton ve Miranda Kerr gibi isimleri Antalya'da podyuma çıkarmıştı.

3 YEREL SEÇİM Gözde Kişin 18 Nisan 2014 Cuma 3 ODTÜ ile Comodo'nun başlattığı çok önemli bir girişim ODTÜ SiberGüvenlik ve Savunma Ar-Ge Merkezi ANKARA - ODTÜ Enformatik Enstitüsü Siber Güvenlik ve Savunma Ar-Ge Merkezi, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Davut Karvanoğlu tarafından törenle açıldı. Bakan Yardımcısı Karvanoğlu, Siber Güvenlik ve Savunma Ar-Ge Merkezi'nin açılış törenindeki konuşmasında, bugünün dünyasında siber alemdeki güvenliğin kritik hale gelmeye başladığını ifade ederek, "Bankacılık sektörü internet üzerinden yürütülüyor, bankaya gidenler azalıyor. Bankacılık sektörünün çökmesi bir ülkenin ekonomisinde tamir edilemeyecek yaralar açar" diye konuştu. Yeni internet döneminde devletlerin güvenliğiyle ilgili çıkan problemlere yeni çözümler üretilmesi gerektiğini dile getiren Karvanoğlu, içinde bulunulan dönemde güvenliğin satın alınamayacağını söyledi. ODTÜ bünyesindeki Siber Güvenlik ve Savunma Ar-Ge Merkezi'nin Türkiye'nin güvenli hale gelmesi için iyi bir başlangıç olduğuna işaret eden Karvanoğlu, "Gidecek çok yolumuz var. Biz çok şeyi acil yapması gereken bir ülkeyiz. Yapmadığımız takdirde bunun bedellerini öderiz. Bu nedenle ODTÜ ile Comodo'nun başlattığı bu girişim çok önemli" Hükümetin Ar-Ge konusuna son 10 yılda ölçüsüz bir şekilde kaynak ayırdığına dikkati çeken Karvanoğlu, Türkiye'de desteklenecek yeteri kadar kaliteli proje bulamadıklarını anlattı. İnternet güvenliği şirketi Comodo'nun CEO'su Melih Abdülhayoğlu da siber güvenlik konusunda ODTÜ, hükümet ve mühendislerin birlikte çalışması gerektiğini belirterek, Türkiye'deki mühendislerin kaliteli olduğunu ancak Türkiye'de mühendislik fiyatlarının yüksek olduğunu ve ekspertiz olmadığını ifade etti. Uluslararası şirketlerin Türkiye'ye ucuz olmaması ve ekspertiz bulunmaması nedeniyle gelmediğini belirten Abdülhayoğlu, Türkiye'de ekspertiz yetiştirilmesi gerektiğini ifade etti. ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Acar da siber güvenlik alanında eğitim ve araştırma Yamanlar ABD de altın bırakmadı HABER MERKEZİ - Amerika Birleşik Devletleri Matematik Birliği ve Nebraska Üniversitesi tarafından düzenlenen 65. (AMC- 10) Uluslararası Matematik Olimpiyatında Özel Yamanlar Koleji 12 Altın, 10 Gümüş, 15 Bronz toplam 37madalya kazandı. ABD Matematik Birliği ve Nebraska Üniversitesi tarafından yapılan, Liselerin 10.sınıfları arasında yapılan dünya nın en prestijli özel yarışması sayılan 65. AMC-10 Uluslararası Matematik Olimpiyatı'na bu yıl sanal ortamda dünya genelinde 86 ülkenin 6000 okulundan 350 bin lise öğrencisi katıldı. Türkiye'den yarışmaya katılan okullar arasında bulunan İzmir Özel Yamanlar Koleji toplam 12 altın madalya kazanarak ülkemizin gururu oldu. Özel Yamanlar Koleji öğrencileri ayrıca 10 Gümüş, 15 Bronz toplam 37 madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Yarışmada madalyalar Rusya, Türkiye, G.Kore, Çin, Amerika, Kanada ve Tayvan lı öğrencileri arasında paylaşıldı. Öğrencilerinin AMC-10 Uluslararası Matematik Olimpiyatı'nda 12 i Altın 37 madalya kazanmasının Türk milleti adına gurur verici olduğunu söyleyen Yamanlar Eğitim Kurumları Genel Müdürü Sebahattin Kasap ABD Matematik Birliğinin 83 ülkede gerçekleştirdiği bu olimpiyat dünyanın en önemli okullarının katılımı ile yapılıyor. Öğrencilerimi böylesine önemli başarılarından dolayı kutluyorum. Uluslararası Bilim Olimpiyatlarında ülkemize en çok madalya kazandıran okuluz. Türkiye için Dünya ile yarışıyoruz. yapılmasının mecburiyet haline geldiğini bildirerek, bu kapsamda açılan merkezin, Türkiye'nin siber güvenliğiyle ilgili önemli bir adım olacağını düşündüğünü söyledi. Laboratuvarın yeni projeleri Türkiye'ye ve üniversiteye getirmesini beklediklerini dile getiren Acar, merkezin, siber güvenlik konusunda yeni standartların gelişmesinde odak olmasını hedeflediklerini anlattı. ODTÜ Enformatik Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Nazife Baykal ise tüm ülkelerin en önemli gündem maddesinin siber güvenlik olduğunu belirterek, siber savaşlardan sonra ülkelerin siber tehditlerle karşı karşıya kalmasıyla dünyada pek çok ülkenin siber güvenlik alanında stratejilerini yayınladığını kaydetti. Siber güvenlik alanında etki oluşturma gerekiyorsa bu alanda bilimsel çalışmalar yapılması gerektiğine dikkati çeken Baykal, Siber Güvenlik Araştırma ve Geliştirme Laboratuvarı'nın Türkiye'yi gelecek 10 yıla hazırlayacağını düşündüklerini belirtti. Konuşmaların ardından davetliler açılışı yapılan ODTÜ Enformatik Enstitüsü Siber Güvenlik ve Savunma Ar-Ge Merkezi'ni gezdi. (AA) Rusya Büyükelçisi nden Başkan Tiryaki ye ziyaret HABER MERKEZİ - Ankara daki büyükelçilikler, çeşitli kurum ve kuruluşlar ve sivil toplum örgütleri tarafından yakından takip edilen ve çalışmaları ilgiyle izlenen Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki nin yoğun ziyaretçi trafiği sürüyor. Gerçekleştirdiği başarılı restorasyon çalışmaları, tarihi koruma projeleri, kültürel ve sosyal aktiviteleriyle adından bahsettiren Altındağ Mamaklı 2023 kişi Çanakkale ye gidecek HABER MERKEZİ - Mamak Belediyesi nin düzenlediği ve geleneksel hale gelen Çanakkale gezileri başlıyor. Bu yıl 2023 kişi profesyonel rehberler eşliğinde gerçekleşecek gezi programında, Çanakkale yi yerinde ziyaret etme fırsatı bulacak. 225 kişiden oluşan ilk grup 25 Nisan da yola çıkacak. Cumhuriyet in 100. yılı olan 2023 yılı hedefine destek verme amacıyla geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da Çanakkale ye 2023 Belediyesi, yabancı ülkelerin elçilerinin de dikkatini çekiyor. Rusya Büyükelçisi Andrey Karlovve beraberindeki heyet, seçim zaferinden dolayı tebrik etmek ve görüşlerini paylaşmak için Başkan Veysel Tiryaki yi makamında ziyaret etti. Başkan Tiryaki nin fotoğraflar eşliğinde gösterdiği Altındağ ın eski ve yeni haline ait portreler, Büyükelçi Mamaklı vatandaşı göndereceklerini kaydeden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, Çanakkale ciltler dolusu kitap okumakla, saatler süren belgeseller izlemekle anlaşılmaz. Küllerinden doğan bir milletin kazandığı zafer ancak yerinde görülerek yaşanarak anlaşılır. Bu kutsal toprakların nasıl kazanıldığı, uğruna ne bedeller ödendiği Çanakkale de saklı. Geziye katılan vatandaşlarımız kahraman ecdatlarıyla bir kez Karlov un büyük ilgisini çekti. Başkan Tiryaki nin tarihi ve kültürel değerlere verdiği değeri takdir ettiğini belirten Karlov, bir yabancı gözüyle Altındağ daki tarihi ve kültürel değişimi çok yakından takip ettiklerini ve çok beğendiklerini söyledi. Büyükelçi Karlov ve Başkan Tiryaki, iki ülke arasındaki kültürel ilişkileri geliştirmek için daha fazla adım atma yönünde anlaştı. daha gurur duyacaklar diye konuştu. Her yıl binlerce Mamaklıya Çanakkale ruhunu yaşatan Mamak Belediyesi bu yıl da 2023 kişiye Ecebat, Gelibolu, Anıt, Şehitlik, Seddülbahir, Alçıtepe, Tabya ve siperler arasında milletin var olma mücadelesine tanıklık ettirecek. Vatandaşlar, Çanakkale de profesyonel gezi rehberlerince 2 gün boyunca hem görerek hem de dinleyerek tarihi zaferle ilgili bilgilerini pekiştirecek. AYDINLI k Mustafa Şevki Kavurmacı Allah'ın Varlığının Delilleri İş bu makale Risale-i Nur Külliyatından istifade edilerek hazırlanmıştır. Sultan-ı Kâinat birdir. Herşeyin anahtarı Onun yanında, herşeyin dizgini Onun elindedir. Herşey Onun emriyle hâlledilir. Onu bulsan, her matlubunu buldun; hadsiz minnetlerden, korkulardan kurtuldun." Bediüzzaman Said Nursi Bizleri varlığa erdiren ve iman sayesinde gönüllerimize yeni bir diriliş lütfeden Güzeller Rabbimizin varlığı delil gerektirmeyecek kadar açık ve nettir. Ne var ki, varlığı her şeyden açık olan O Yaratıcı, Zatı itibarıyla gözlerin bizzat göremeyeceği, idrak edemeyeceği kadar da yüce ve eşsiz bir varlıktır. Bu itibarla yüce Yaratıcımız kendisini bize, Zat'ıyla değil, yaratmış olduğu eserler ve göndermiş olduğu rehberlerle tanıtmak istemektedir. Varın ispatı, yokun ispatından daha Bir meyve cinsinin yeryüzünde bulunduğunu, bir tek elmayı göstermekle ispat edebiliriz. Hâlbuki yokluğunu iddia eden kimse bütün yeryüzünü, hatta kâinatı dolaşıp, ancak ondan sonra onun yokluğunu ispat edebilir. Bu ise, imkânsızlık çapında bir zorluk demektir. Öyleyse diyebiliriz ki; yok, hiçbir zaman ispat edilemez... O'nu bize anlatan veya bizi O'na götüren deliller sayısızdır. Bu delillerin en büyükleri şunlardır: 1. Kâinat 2. Kur'an-ı Kerim 3. Peygamber Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) *1. Kâinat önemli bir delil* Muhteşem bir sanat eseri olan kâinat, insandaki aklî ve hissî bütün duyguları fazlasıyla uyaracak inceliklere, güzelliklere ve sırlara sahiptir. Bu âlemde, görebilen gözler için her şey, şüpheye yer bırakmayacak şekilde, Bizleri varlığa erdiren ve var olmadaki sonsuz zevki gönüllerimize duyuran Rabbimizin varlığını haykırmaktadır. Nitekim "Hiç gökleri ve yeri yaratan yüce Yaratıcı hakkında şüphe edilebilir mi?" ayet-i kerimesi bu hakikati dile getirmektedir. İnkâra şartlanmamış her bir akıl, kâinatın göz kamaştıran mimarisi ve baş döndüren düzenli işleyişinden hareketle, kâinattan objektif veriler elde edebilir ve onu âdeta bir kitap gibi sayfa sayfa okuyabilir. Kâinatı büyük bir kitap olarak kabul edebiliriz. Bu kitabın her kelimesi, hatta her harfi öyle mucizeli bir şekilde yaratılmıştır ki, en küçük bir zerresini dahi tam yerinde yaratabilmek için, bütün kâinatı yaratabilecek sonsuz bir kudret lazımdır. Allah'ın dışında, bütün tabiî sebeplerin, sözgelimi iradeye ve güce sahip olsalar dahi bu kitabın bir harfini bile yaratmaları mümkün değildir. Çünkü bu harf, özellikle canlı bir mevcut olsa, kâinat kitabının bütün kelimeleri doğrudan ilgilidir. Kâinat kitabının bütün harfleri ve hatta noktaları, tek tek veya birleşmiş halleriyle yani kelime, cümle, paragraf oluşturmuş şekilleriyle yüce bir Zat'ın varlığına ve birliğine şahitlik etmekte ve "O'nu övgü ile tesbih etmeyen hiçbir şey yoktur." hakikatini haykırmaktadırlar. Çünkü kâinat, İlâhî sanatın sergisi ve Allah'ın varlığını ilan ve ispat eden en büyük delildir. Kâinattaki varlıklar ise Allah'a ayna olan İlâhî birer memur, anlamlı birer harf, birer sanat mucizesi ve nihayetsiz kudret sahibi bir sanatkârın mukaddes isimlerinin tecellileridir. Rahmetin bütün mahlukatı kuşatması, hayattaki mucizenin zuhur etmesi, bütün kâinatın nihayetsiz ihtiyaçlarıyla her an yoktan yaratılması ve durmadan değişmesi, varlık âleminin zerrelerinden her bir zerresinde tecelli eden öldürme ve hayat verme kanununun her an görülmesi, her bir şeyin hal ve söz diliyle tesbihatta bulunmaları yüce bir Yaratıcı'nın varlığına işaret etmektedir. İşte kâinattaki bu muhteşem düzen, bu idare eden bir düzenleyicinin varlığını, birliğini, sınırsız bir kudret, ilim ve iradeye sahip olduğunu göstermektedir ki, bu varlık şefkati gazabının önünde bulunan ve merhameti her şeyi kuşatan Allahu Teala'dır. *2. Kur'an-ı Kerim * Allah'ın bizlere indirdiği son Mukaddes Kitap olan, son Peygamber Hz. Muhammed'e (sav), Cebrâil (as) tarafından vahiy yoluyla indirilmiş ve ondan tevatür yoluyla nakl edilerek günümüze kadar gelmiş; ferde ve cem'iyete, bütün insan sınıflarına, bütün memleketlerde ve bütün devirlerde insan hayatının bütününe, maddî - mânevî bir hidayet rehberi; hükûmet başkanından, komutandan, kumandandan sade vatandaşa ve sokaktaki adama kadar herkes, orada kendisiyle alâkalı olanı bulduğu, dünyevî ve uhrevî huzur ve saadeti için gerekli bilgi ve dersleri ondan aldığı bir kitap olan Kuran-ı Kerim, Allah'ın varlığını ispat eden diğer bir delildir. Şu muazzam kâinattaki var olan her şey, bir yaratılış ayetidir ve Kur'an ayetleri bu yaratılış ayetlerini okuyarak, insanların anlayabileceği bir dile tercüme etmektedir. Yaratıcımızın güzel isimlerinin, yaratılıştaki düzenin gereği olan sebepler ağının gerisinde gizlenmiş manevi hazinelerini keşfedip insanların istifadesine sunmaktadır. Kuran-ı Kerim, İlâhî takdirin birbiri ardı sıra dizdiği hâdiseler zincirinin oluşturduğu şu kâinat kitabının satırları arasında Yaratıcımızı tanımaya vesile olan gerçekleri açan bir anahtardır. Kur'an'ın lafızları ise; hidayet cevherinin birer parlak ışığı, iman hakikatlerinin kaynağı ve İslam esaslarının madeni, kelimeleri; mânâların definelerine birer anahtar, ayetleri ise bir mücevher sandığı ve kemal hazinesinin ve ilim definesinin anahtarıdır. *3. Peygamber Efendimiz* Allah'ın en sevgili kulu, son ve en peygamber, saadet güneşimiz; insanların en cömert gönüllüsü, en geniş sînelisi, en doğru sözlüsü, en yumuşak huylusu, en arkadaş canlısı,en şefkatli ve merhametlisi, doğruluk ve dürüstlüğün en güzel örneği; nebiler sultanı, kainatın efendisi ve yaratılış gayesi, iki cihan güneşi,yüce Rabbimizin " Biz seni ancak Alemlere Rahmet Olarak Gönderdik" (Enbiya,107) sözüne mazhar olan yegane varlık; cehaletin yerine ilim, zulmün yerine hak ve Adalet, kin ve düşmanlığın yerine insan sevgisi, acımasızlığın yerine şefkat ve merhamet getiren Resul,, yaratılmışların en hayırlısı olan Hz. Muhammet Mustafa - aleyhi ve aleyhimüssalatü vesselam, her söz ve hareketiyle Cenab-ı Hakk'ın varlığını ispat etmektedir. O, getirdiği Kitap ve o Kitap'a göre ortaya koyup uyguladığı hayat (temsil) ve gösterdiği hedeflerle Allah'ı tanıtan canlı bir örnektir. Çöl ikliminde yaşayan bedevi kabilelerden asırlara hitap edecek medeniyetler kuran bir toplum vücuda getirmesi güçlü bir delildir. Bu ana 3 delilden başka bazı deliller: Sanat Delili: Atomdan insana, hücreden galaksilere kadar bütün kainatta, ince ve baş döndürücü bir sanat göze çarpmaktadır. Bir baştan bir başa kainattaki her eser şu özelliklere sahiptir: Büyük sanat değeri taşır. Çok kıymetlidir. Çok kısa zamanda ve çok kolay yapılmaktadır. Çok sayıda olmaktadır. Karışık ve çeşit çeşittir. Devamlıdır. Halbuki, kısa zamanda, çok sayıda, kolay ve karışık yapılan işlerde san'at ve kıymet olmaması gerekir. Ancak yapan Allah (c.c.) olursa, o zaman her şey değişir ve zıtlar bir araya gelebilir! Hikmet ve gaye delili: Her varlıkta kendisine mahsus bir gaye, bir maksat, bir fayda takip edildiği göze çarpmakta ve hiçbir şeyde gayesizlik, manasızlık ve israf sayılacak herhangi bir durum müşahede edilmemektedir. Hâlbuki, ne madde aleminde, ne bitki ve hayvanat dünyasında, ne de eşya ve hadiselerde şuur ve idrak mevcut değildir ki, bu gayeler silsilesi takip edilebilsin. ise, kainattaki bu şuurlu işleyişi ve bu hikmet ve gayeleri ancak Allah'a (cc) isnat etmekle makul bir yol tutmuş olabiliriz. Yardımlaşma delili: Yağmurun toprağın imdadına, güneşin gözlerin yardımına koşmalarından, havanın kanı temizlemesine kadar, bu alem bir yardımlaşma hareketiyle adeta dolup taşmaktadır. Bu yardımlaşmayı yapan taraflar birbirlerini tanımamakta, bilmemektedirler Öyle ise bu merhametli icraatı sebeplere vermek mümkün değildir.

4 418 Nisan 2014 Cuma ANKARA Gözde Kişin Başkan Acehan, halkı spora davet etti Çubuk Trekking grubuyla birlikte Çubuk Vadisi nde sabah sporu yapan Çubuk Belediye Başkanı Tuncay Acehan, ilçe halkını sabah sporu için Çubuk Vadisi ne davet etti. HABER MERKEZİ - Çubuklu sporseverlerle birlikte sabah sporuna çıkan Çubuk Belediye Başkanı Tuncay Acehan, tüm ilçe halkını doğa yürüyüşüne ve spora davet etti. Çubuk Trekking grubu ile birlikte yaklaşık 10 yıldır her sabah spor yaptıklarını hatırlatan Başkan Acehan, Biz bu güne Çubuk Adliyesi nin önünden Çubuk 2 Barajı nın savağına kadar yürüyüş yaparak, kısmı koşularla birlikte geri geleceğiz. Bizim bu grubumuzdan Allah razı olsun, 10 yıldan berridir sporu devam ettiren ve bu konuda Çubuk umuza örnek olan arkadaşlardan meydana geliyor. İnşallah bu güzel alışkanlığın devam etmesi için bizde zaman zaman onlarla birlikte olarak destek vereceğiz inşallah Çubuk Vadisi ni gelecekte ilçenin sosyal kültürel ve mesire alanı olacağını vurgulayan Yıl: Nisan 2014 Cuma Sayı: Spor Muhabiri Hakkı Murat SÖBÜTAY Polis - Adliye: Gözde KİŞİN, Magazin: Meltem EKİZ Ekonomi: Fatma Betül KAYA Yurt Haberler: Emel YILMAZ, Yaşam: Semiha ARKLAN Turizm: Sevgi ACAR - Sağlık: Burcu KERİM, Kültür-Sanat: Aylin DEMİRHAN, Çevre: Sinem GÜRDOĞAN Dış Haberler: Yücel TANOL İnternet Editörü: Duygu UÇAR Yayın Sahibi Temsilcisi Yiğit YİĞİT İdari Merkez Macun Mah. 3. Cadde No: 2 Yenimahalle/ANKARA Yazı İşleri Tel: Tel: (PBX) Fax: Ankara Temsilciliği Rüzgarlı Cd. Plevne Sk. No: 14 Ulus/ANKARA Tel: (0312) GÜNLÜK SİYASİ GAZETE Yayın Sahibi İmaj İç ve Dış Tic. A.Ş. Yazı İşleri Müdürü Abdülmecit KOYUNSAĞAN İstihbarat Şefi Şenol GÜNÜÇ Sayfa Editörleri İbrahim ARKLAN - Yasemin AYDOĞDU İstanbul Temsilciliği Tevfik Bey Mah. Tahsin Tekoğlu Cad. No: 2 K.1 Sefaköy/Küçükçekmece/ İSTANBUL Tel: (0212) Dağıtım: TURKUAZ DAĞITIMSAN. VE TİC. A.Ş. Yayın Türü: Yaygın Süreli (Pazar hariç) Basıldığı Yer Dorukkaya Mat. Yay. Rek. Mağ. Enerji ve İnş. A.Ş. - İmpress Web İstanbul Yolu 6. km Macun Mh. 3. Cd. No: 2/1 Yenimahalle/ANKARA Tel: Resmi ilanlarımızı internet sitemizden de görebilirsiniz. (www.beldegazetesi.com) Sözleşmesiz yazarlara ücret ödenmez. BELDE Basın Meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir. Başkan Acehan, Bu vadi bizim Çubuk umuzun gözbebeği, bizim sevdamız ve hele bu grubun ortak sevdasıdır. İnşallah biz burada rekreasyon ve mesire alanı olarak bu vadiyi yeşilliği ile spor alanlarıyla, kültür alanlarıyla, kent ormanıyla Çubuk umuzun en güzel alanı haline getireceğiz. Binlerce, yüzlerce insanımız burada her gün yürüyüş ve spor yapacak. Gelecekte burası inşallah güzel alışkanlıkların zemini olacak şeklinde konuştu. Uzun ve sağlıklı yaşamak için sporun önemine dikkat çeken Başkan Acehan, Bir hekim olarak, bu işi yıllardır alışkanlık haline getiren bir kişi olarak küçük büyük ve özelliklede kadınlarımız başta olmak üzere bütün halkımızı, günlük en az 45 dakika yürüyüşle sporla kendilerini eğitmeye ve uzun sağlıklı yaşamaya davet ediyorum inşallah şeklinde konuştu. Başkan Acehan, insanlara sporu sevdirmek için her ay tüm ilçe halkının katılabileceği toplu sportif etkinlikler ve yürüyüşler düzenleyeceklerini de sözlerine ekledi. Vadiye yürüyüşe Belediye Başkanı Tuncay Acehan ile birlikte 8 yıl önce yürümeye başladıklarını anlatan emekli öğretmen Mustafa Orhan ise, Ben emekli öğretmenim 8 yıldır bu vadiye yürüyorum. İlk olarak Belediye Başkanımız Tuncay Acehan ile birlikte buraya yürümeye başladık. Birlikte buraya 6 yıl bir fiil yürüdük. Burası doğal güzelliğe sahip bir alandır. Bu vadiden Türkiye de bir iki tane ancak vardır. Herkesin burayı görmesini ve bol oksijenden yararlanmasını isteriz Çubuk Adliyesi önünde başlayan yürüyüş,6 kilometre mesafedeki Çubuk 2 Barajı ve tekrar aynı istikamette 6 kilometrelik geri dönüş ile toplamda 12 kilometrelik yürüyüşle Yeşil Çubuk parkında sona erdi. Mamak çiçeklerle bezeniyor ISSN Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ahmet TEKEŞ Haber Müdürü Dursun ERKILIÇ HABER MERKEZİ - Mamak Belediyesi, yazlık çiçek dikim çalışmalarına başladı. Havaların ısınmasıyla birlikte çiçeklendirme çalışmalarına hız veren belediye, park, bahçe, koşu yolları, yürüyüş yolları ve kaldırımlarda bulunan saksıları birbirinden güzel çiçeklerle donatmaya başladı. Çiçeklendirme çalışmaları kapsamında bu yaz Mamak ın farklı noktalarına petunya, menekşe, lale ve kadife olmak üzere 350 bin çiçek dikilecek. Çiçeklerin dikilmesi kadar korunmasının da çok önemli olduğunu belirten Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, vatandaşlardan duyarlılık beklediklerini kaydetti. Akgül, İlçemizde yeşil dokuyu artırmak, şehrin daha rahat nefes almasını sağlamak istiyoruz. Daha yeşil bir çevre için vatandaşlarımızın da bu çalışmaları desteklemesini ve yeşil alanlarımızı korumasını istiyoruz Serakent te süs bitkisi yetiştiriciliğinde adından söz ettiriyor HABER MERKEZİ - Ankara, süs bitkisi yetiştiriciliğinde adından söz ettiriyor. Üç yıl önce Çubuk ilçesinde Kaymakamlığın verdiği desteklerle kurulan seralar her geçen gün büyüyerek gelişirken, burada üretilen çiçekler Ankara daki park ve bahçeleri süslüyor. Üç yıl önce yıllık 500 bin adet çiçek üretiminin gerçekleştirildiği seralarda bu yılki üretim hedefi 10 milyona ulaşmış durumda. 40 bin metrekare kapalı alanda 30 üreticinin faaliyet gösterdiği Serakent te çoğunluğunu kadınların oluşturduğu 200 ü aşkın kişiye de istihdam sağlanıyor. Ankara da tüm dış ve iç mekan süs bitkilerinin yetişeceğini belirten üreticiler, toptan satışın yanı sıra isteyenlere perakende satış da yapıyor. Ankara nın bütün park ve bahçelerinin çiçek ihtiyacını karşılama konusunda iddialı olan üreticiler, menekşeden petunyaya, kadifeden güle kadar birçok çiçeği yetiştiriyor. İl Özel İdaresi destekleriyle kurulan seraların sadece %25 ini ödeyerek 2011 yılında çiçek üretimine başladıklarını ifade eden üreticiler, başlangıçta pazar sıkıntısı yaşadıklarını ancak şimdi belediyelerin süs bitkilerini kendilerinden almalarıyla bu sorunu aştıklarını söylediler. Üretim ve kazançlarının beklentilerin üstünde olduğunu da belirten üreticiler, ilk yılki üretimlerinin 500 bin olduğunu şimdi ise 10 milyon adet üretim yaptıklarını, bundan sonraki hedeflerinin ise satış peronları kurmak olduğunu kaydettiler. İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Muhsin Temel, Ankara Valisi Alaaddin Yüksel in destekleriyle Çubuklu çiftçilerin çiçekçiliğe başladığını belirterek, şu anda üreticilerin bu işi benimsemesinden ve gösterdikleri başarıdan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Temel, özellikle Ankara da üretilen çiçeklerin bölgeye uyumu nedeniyle, dikildikten sonra uzun süre boyunca canlılığını koruduğunu kaydederek, belediyelerin bu çiçekleri tercih etmesinin sebebinin de bu unsur olduğunu söyledi. İl Müdürü Temel, Çubuk ta kurulan serakentin havaalanı yolu üzerinde olması nedeniyle büyük bir avantaja sahip olduğunu ve üreticilerin burada kurulacak satış noktalarıyla Ankara ya gelen insanlara perakende satış yapabileceklerini belirterek, 40 bin metrekare olan üretim alanının gelecek yıllarda daha da artacağını düşünüyoruz. Çünkü her yıl bölgede kurulan seralara yenileri ekleniyor. Sadece Ankara nın değil, diğer illerin park ve bahçelerini de süslemeye talibiz. İnanıyorum ki Çubuk, hayvancılıktan sonra çiçek üretimiyle de anılacak bir ilçe olacaktır şeklinde konuştu. Çiçek üreticilerinden Ahmet Kurnaz ise Ankara da uzun yıllar çiçekçilik yaptığını, seraların yapılmasıyla bu bölgeye geldiğini belirterek, hem kurulum aşamasında hem de daha sonra kendilerine verdikleri desteklerden dolayı Ankara Valiliği, Çubuk Kaymakamlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl ve İlçe Müdürlüğü ne teşekkür etti. Kurnaz, bölgede çiçeğin yanı sıra meyve ve sebze fidelerinin de üretim ve satışının yapıldığını ifade ederek, tüm Ankaralıları beklediklerini sözlerine ekledi.

5 5 YASAM-ÇEVRE Semiha ARKLAN 18 Nisan 2014 Cuma G da, Tar m ve Hayvanc l k Bakan Mehdi Eker,"(Kortik Tepe)Bu sahan n muhakkak süratle muhafaza edilmesi ve korunmas gerekir. Bunu Kültür Bakan m zla da konuflaca m. Çünkü buras Dicle havzas ndaki bütün arkeolojik alanlar n hepsinden çok daha eski ve daha önemli. Bu nedenle somut eserlerin bulundu u bir müze oluflturulmas gerekiyor" Kortik Tepe, koruma alt na al nacak D YARBAKIR- Çeflitli temaslarda bulunmak üzere Diyarbak r'a gelen Bakan Eker, beraberinde AK Parti Diyarbak r milletvekilleri, Oya Eronat, Mine Lök Beyaz, bulundu u Kortik Tepe'yi ziyaret eden Bakan Eker, arkeolojik çal flmalar yürüten Dicle Üniversitesi Arkeloji Bölümü Anabilim Dal Baflkan Prof. Dr. Vechi nsanlar çeflitli ürünler üretiyordu. Çeflitli tafllar kullan yordu. Gündelik malzemeler bu alanda üretiliyordu. 4 bin civar nda eser buradan ç kt. nsanl k tarihinin o dönemine Diyarbak r Valisi Mustafa Cahit K raç ve l Özkaya'dan bilgi ald. ait birçok konu bu flekilde ayd nl a Emniyet Müdürü Halis Bö ürücü ile Bismil Eker, Kortik Tepe'yle ilgili haz rlanan kavuflacak. Onun için de bu bölgenin korunmas ve bölgedeki kaz lar n tamamlay c ve Silvan ilçelerindeki tarihi alanlarda sunumu izledikten sonra yapt aç klamada, incelemelerde bulundu. Kortik Tepe'nin insanl k tarihinin en önemli olmas gerekiyor. Bunun için yo un bir Bismil'e gelen Eker, yap m devam eden yerleflim merkezlerinden birisi oldu unu flekilde çal fl lacak." 100 yatakl Bismil Devlet Hastanesi'nde söyledi. Dicle Nehri ve Batman Çay 'n n Dicle Nehri havzas nda çok say da kesiflti i bir noktada bulunduklar n anlatan kaz n n yap ld n ve buralardan binlerce inceleme yaparak yetkililerden bilgi ald. Eker,"12 bin 400 y l önceye ait eski bir yer. tarihi eserin ç kar ld n belirten Eker, Daha sonra Bismil Kaymakaml Ali Destek nsanlar n yaflam biçimine, inançlar na ve konuflmas n "Bunlar flu an sergileniyor. Merkezi'ne geçen Bakan Eker, merkezde de erlerine ait bir çok buluntunun ortaya Bunlar n üzerinden halen araflt rmalar yürütülen çal flmalar hakk nda Kaymakam ç kar ld bir yerdeyiz" yap l yor ve üzerinden bir tak m teoriler Vehbi Bak r'dan bilgi ald. Eker, flunlar söyledi: geliflecek. Sahan n muhakkak süratle Eker, merkez bünyesinde "Kad n ve "Bu sahan n muhakkak süratle muhafaza muhafaza edilmesi ve korunmas gerekir. Engellilerin stihdam Projesi" kapsam nda edilmesi ve korunmas gerekir. Bunu Kültür Üzerinde duraca z ve çal flaca z" sözleriyle verilen kurslarda sertifika almaya hak Bakan m zla da konuflaca m. Çünkü buras tamamlad. kazananlara sertifikalar n verdi. Dicle havzas ndaki bütün arkeolojik alanlar n Eker, daha sonra Silvan ilçesine geçerek, Il su Baraj 'n n sular alt nda kalma riskine hepsinden çok daha eski ve daha önemli. Bu buradaki Hasuni ma aralar hakk nda bilgi karfl n Dicle Nehri havzas nda arkeolijik kaz lar n yap ld ve 4 bine yak n eserin nedenle somut eserlerin bulundu u bir müze oluflturulmas gerekiyor. alarak, ma aralar gezip incelemelerde bulundu. (AA) GÜNCEL ANAL Z Sedat KAYA AH MAZBATA AH!!! Yerel seçim geçti ve kazanan adaylar mazbatalar n ald lar... Görünen o ki mazbata her fleyden önemli bir konuma gelmifl ve insanl k ise ikinci bir planda kalm fl... Mazbatay alana kadar, tüm siyasi parti baflkan adaylar veya meclis üye adaylar a zlara al nmayacak flekilde ithamlarda ve karalamalarda bulunup veya de iflik yöntemlerdeki söylemlerini flu an sanki söylememifl gibiler... Peki kardeflim siz bu flekilde birbiriniz ile iyi geçiniyordunuz da, neden bu kadar halk gerecek ve yerecek söylemlerde bulundunuz? Kaybedenlere bak yorum, kazananlara herkesten önce hay rl olsun ziyaretleri gerçeklefltiriyorlar. Tabi ki bu görüntü çok güzel ve buna da kimsenin bir fley demeye de hakk olmad düflüncesindeyim... flte diyorum ya seçimden önceki durum çok flafl rt c... Özellikle bu seçim gerçekten yüzy l n yerel seçimi gibiydi. Yap lanlar, söylenenler, gözükenler, gözükmeyenler ne ararsan z vard... Seçim bitti fluan herkes birlik ve beraberlik söylemleri vurgusu ile ön plana ç kmaya çal fl yor... Ben de yemezler derim... Pek bana orjinal söylemler gelmiyor ama yapacakta bir fley yok... Seçim öncesinde birlik ve beraberlik söylemlerini söylemek suç muydu? Seçim öncesinde ülkemizde yaflanan olaylar n sa duyu ile karfl lanmas n söylemek suç muydu? Birbirinizi k rmak, incitmek, veya en afla hakaretleri etmek için de er miydi sadece bir mazbata diplomas? O kadar söylemlere karfl, güzide, sa duyulu vatandafllar sayesinde ülkemizde çok flükür o kadar kötü düflünülen fleyler olmad... Peki ya olsayd? Kim verecekti hesab n? O bilinmez iflte... AH MAZBATA AH sen nelere kadirsin. Düflman dost, dostu da düflman yapars n... Yeni yüzüyle yeni bir hayata kavufltu Ekmek paras n 55 metre yükseklikte kazan yorlar MAN SA - Sar göl'ün Emcelli Mahalle Cami'sinin tadilat nda çal flan 3 usta, 55 metre uzunlu undaki iki flerefeli minarede, mahalle sakinlerinin flaflk n bak fllar aras nda ekmek paras n kazan yorlar. Sar göl'ün Emcelli Mahallesi'nde y k lan caminin yerine yenisi yap l yor. Caminin minaresinin yap m n bir hay rsever üstlendi. 55 metre uzunlu undaki, iki flerefeli minarede 3 usta çal fl yor. Ustalar n yerden onlarca metre yükseklikte, korkusuzca çal flmalar n, mahalle sakinleri heyecan içinde izliyor. Minare ustalardan Süleyman Ay (52), Denizli'nin Çal ilçesinden geldiklerini, Süleyman Erden (48) ve Mesut Karc (46) ile 1984 y l ndan bu yana Türkiye'nin çeflitli yerlerinde çok say da minare yapt klar n söyledi. Mesle ini kay npederinden ö rendi ini anlatan Ay, "Dört kiflilik ekibimle birlikte çift flerefeli 55 metre uzunlu undaki bir minareyi rüzgar ve ya mur olmad nda 45 günde tamamlar z. Mesle imiz gere i yüksekte çal flmaktan korkmuyoruz. Biz ekme imizi yükseklerde kazanmaktay z. Say s z minareler yapt k, art k gözümüz yükseklere al flt. fl güvenli imizi al yor, adeta yerde çal fl yormufl gibi çal fl yoruz. Ama bizim çal flmalar m z yerden izleyenler, bizlerden daha çok heyecana kap l yorlar" diye Türkiye'de minare ustalar n n azald n kaydeden Ay, gençlerin mesle e ilgisiz kald n sözlerine ekledi. (AA) KIRKLAREL - Türkiye'nin 7. yüz naklinin yap ld Recep Kaya, yeni yüzüne al flt n ve hiçbir sorun yaflamad n söyledi. Tedavisi devam ederken 15 günlü üne izinli olarak K rklareli'ne gelen Recep Kaya, gazetecilere yapt aç klamada, Prof. Dr. Ömer Özkan' n, hava de iflimi ve moral olmas için kendisine izin verdi ini söyledi. Kaya, ameliyat n ard ndan aynaya ilk bakt nda de iflik ve yabanc bir yüz gördü ünü belirtti. Yavafl yavafl yüzüne al flmaya bafllad n ifade eden Kaya, "fiu anda al flt m tabii. Hiçbir sorun yaflam yorum. Bana yüz sayesinde yeni bir hayat verildi, yeni bir yaflam sa land " Zorlu bir süreç yaflad n ve dinlenmek istedi ini vurgulayan Kaya, flöyle konufltu: "Her fley yolunda gidiyor. zinli olarak K rklareli'ne geldim. 15 gün sonra Antalya'ya dönece im y l hayat m n dönüm noktas oldu. Ameliyata giderken buradan beni ald lar ve stanbul'dan uçakla Antalya'ya gittim. Beni hemen ameliyata ald lar ve ameliyat m 4 saat sürmüfl. 43 gün yo un bak mda kald ktan sonra tedavi sürecim devam ediyor. Normal olarak kontrollerim yap l yor." "AMEL YATLAR SÜRECEK" Kaya, kendisine k smi yüz nakli yap larak, burun, dudak ve üst çene tak ld n söyledi. Ameliyatlar n n devam edece ini, dikifl izlerinin kapat laca n, duda n n düzeltilece ini ve difl tak laca n belirten Kaya, "fiu an gelece e dair plan yapam yorum. Yüzüm iyilefltikten sonra tabii ki bende herkes gibi evlenmeyi, düzgün bir iflimin olmas n istiyorum" Kaya'n n halas Ulviye Peközer de hastanede kendileriyle çok iyi flekilde ilgilenildi ini vurgulad. Riskli bir ameliyat n iyi bir flekilde atlat ld n dile getiren Peközer, "Recep'in belirli bir süre kendisini d fl etkenlerden korumas gerekiyor. Kalabal k ortamlara tam olarak iyileflene kadar girmemesi isteniyor" diye (AA)

6 6 EKONOMI Hakk Murat SÖBÜTAY 18 Nisan 2014 Cuma Sivas'tan do altafl ihracat S VAS - SEY T AHMET EKS K - SER- HAT ÇA DAfi - "Maden kenti" olarak bilinen Sivas'ta faaliyet gösteren bir mermer firmas, talya, Hindistan ve Çin ile Orta Asya ve Uzakdo u'daki baz ülkelere sar, beyaz ve bej renkli traverten ihraç ediyor. Sivas Do altafl ve Madenciler Derne i Baflkan ve Özmersan Mermer Afi Yönetim Kurulu Baflkan Zeki Özdemir, AA muhabirine yapt aç klamada, firma olarak ham madde ve mamul üretimi yapt klar n belirterek, üretimlerinin yüzde 40' n yurt d fl na ihraç ettiklerini, geri kalan - n ise iç piyasaya satt klar n söyledi. S cak Çermik yöresinin dünyan n en kaliteli sar traverten rezervlerine sahip oldu unu vurgulayan Özdemir, bu yörenin sar travertenin en bol bulundu u bölge oldu unu ifade ederek, "Sar traverten ve oniks üretiyoruz. Ayr ca So- uk Çermik mevkisinde de traverten üretimi yap yoruz" Türk müteahhitler vites büyüttü ANKARA - BRAH M YILMAZ - Türk inflaat flirketlerinin yurt d fl nda gerçeklefltirdi i projelerin ortalama bedeli 2003'te 17 milyon dolar olurken, bu rakam 2014 mart ay itibariyle 94 milyon dolara yükseldi. AA muhabirinin Ekonomi Bakanl verilerinden derledi i bilgilere göre, Türk müteahhitlerin yurt d fl nda üstlendi i proje miktar 2003 y l nda 270 iken 2013'te 390'a ç kt. 2003'te 17 milyon dolar olan flirketlerin yurt d fl nda gerçeklefltirdi i projelerin ortalama bedeli, 2013'te 82 milyon dolara ulaflt. Söz konusu rakam bu y l n mart ay nda ise 94 milyon dolara yükseldi. Türk müteahhitlerin faaliyet gösterdi i ülke say s da son y llarda artt. 2003'te 36 ülkede proje üstlenen firmalar, bu rakam 2013'te 45'e ç kard. fiirketlerin en çok ifl yapt bölgeler, yüzde 46,2 ile aralar nda Azerbaycan, Kazakistan, K rg zistan, Özbekistan, Rusya'n n yer ald Ba ms z Devletler Toplulu- u ülkeleri oldu. Bu bölgeyi yüzde 26 ile Orta Do u, yüzde 18,2 ile Afrika izledi. Avrupa ve Amerika ülkelerinin pay ise yüzde 6,6 olarak gerçekleflti. Türk müteahhitlik flirketlerinin 1971 y l ndan 2003 y l na kadar yurt d fl nda üstlendikleri projelerin bedeli 50 milyar dolar iken, 2014 y l mart ay itibariyle bu rakam 277,7 milyar dolara ulaflt. Müteahhitlerin geçen y l dünyan n çeflitli ülkelerinde gerçeklefltirdikleri projelerin bedeli ise 31,8 milyar dolar oldu. Son 10 y ll k dönemde üstlenilen ifllerin toplam ise 224,4 milyar dolar olarak gerçekleflti. Öte yandan son aç klanan verilere göre dünyan n en büyük 250 müteahhitlik flirketinden 38'i Türk firmas oldu. Türkiye, bu sektörde dünyada Çin'den sonra 2. s rada yer ald. (AA) Y ll k 100 bin metreküp blok mermer ve traverten üretimi yapt klar n aktaran Özdemir, "Sivas'taki travertenleri di er bölgelerde bulunan travertenlerden ay ran önemli özellik, sar travertenlerin bu bölgede yo un bir biçimde olmas ve ayn zamanda kaliteli bir traverten olmas " diye Sar travertenlerin bu özelli i sayesinde marka haline geldi ine dikkati çeken Özdemir, "Firma olarak y ll k ham madde üretimimiz 10 bin metreküpün üzerindedir. Fabrikada mamul üretimimiz ise 200 bin metrekarenin üzerinde. Orta Asya, Uzakdo u, Hindistan, Çin ve Avrupa'da talya'ya ham madde blok sat fl m z var. Mamul sat fl m z ise a rl kl olarak Libya, Avrupa, Amerika, Ortado u ve Orta Asya ülkelerini kapsamaktad r" ifadesini kulland. Ocaklardan bloklar halinde ç kar lan travertenlerin ifllenecek boyutlarda kesilerek levha haline getirildi ini belirten Özdemir, bunun daha Maden kenti olarak bilinen Sivas'ta faaliyet gösteren bir mermer firmas, talya, Hindistan ve Çin ile Orta Asya ve Uzakdo u'daki baz ülkelere çeflitli renklerde traverten ihraç ediyor. MTA Bölge Müdürü Ayaz, "Sivas'taki traverten yataklar, Türkiye traverten yataklar n n yüzde 18'lik dilimini oluflturuyor. Bu, çok önemli bir rakam" sonra müflterinin talebine göre fabrikada istenilen ölçütlerde kesilerek mimari yap da kullan ld n söyledi. Maden Tetkik Arama (MTA) Sivas Bölge Müdürü Emrah Ayaz ise Sivas' n jeolojik yap s itibar yla do altafl yönünden zengin oldu unu belirterek, "Sivas'taki traverten yataklar, Türkiye traverten yataklar n n yüzde 18'lik dilimini oluflturuyor. Bu, çok önemli bir rakam. Sivas'ta sar, beyaz ya da bej renkli traverten oluflumlar mevcut. Bunlar antik ve estetik görüntü vermesi dolay s yla son dönemlerde çok tercih ediliyor. Özellikle Amerika'da bu sar travertenlerin eskitmeleri çok tercih ediliyor, ra bet görüyor" diye Sivas'tan ABD baflta olmak üzere birçok ülkeye do altafl ihracat yap ld n dile getiren Ayaz, "Sivas'ta vergi s ralamas nda da madencilik ikinci s rada yer almaktad r. Bunun da önemli bir k sm n travertenler oluflturuyor" (AA) Ankara trafi inde 400 bin LPG tehlikesi ANKARA - Makina Mühendisleri Odas (MMO) Ankara fiube Yönetim Kurulu Baflkan Sadettin Özkalender, Ankara'da 400 bin LPG'li arac n s zd rmazl k raporu olmadan trafi e ç kt n belirtti. Özkalender, yaz l aç klamas nda, Karayolu Düzenleme Genel Müdürlü ünün 19 Aral k 2011 tarihli genelgesi ile araç muayene istasyonlar nda LPG ve CNG'li araçlar için "Gaz S zd rmazl k Raporu" aranmas n n zorunlulu unun kald r ld n an msatt. Genelgeyle gaz s zd rmazl k raporu bulunmamas n n, "a r kusur"dan "hafif kusur"a dönüfltü ünü ifade eden Özkalender, 2012 y l ocak ay bafl ndan itibaren "gaz s zd rmazl k testi" yapt r lan araç say s nda ciddi düflüfl gerçekleflti ini belirtti y l nda Ankara'daki LPG/CNG'li araçlar n sadece yüzde 25'inin gaz s zd rmazl k testi yapt rd n ifade eden Özkalender, flunlar kaydetti: "Bu oran genelge öncesi yüzde 70'lerde iken, flimdi yüzde 25 seviyelerine kadar gerilemifltir. Özetle flu anda yaklafl k 400 bin LPG'li araç, gaz s zd rmazl k raporu olmadan Baflkent trafi inde seyretmektedir. LPG/CNG'li ticari araçlar ve her gün binlerce insan n flehir içi tafl mas n yapan Ankara Büyükflehir Belediyesinin EGO'ya ba l CNG'li toplu tafl ma otobüslerinin durumu da oldukça düflündürücüdür y l nda toplam 1004 ticari araç ve 1104 EGO'ya ba l otobüs için flubemizden gaz s zd rmazl k raporu al nm flken; genelge sonras, 2012 y l nda bu rakamlar ticari araçlarda 382'ye, otobüslerde 297'ye düflmüfltür y l rakamlar ise ticari araçlarda yine çok düflük seyrederken otobüslerde tamamen s f rlanm flt r." (AA) Almanya da, asgari ücret tart flmalar FRANKFURT - ABDULSELAM DURDAK - Berenberg K demli Ekonomisti Christian Schulz, Almanya'da koalisyon hükümetinin, 8,5 avroluk saatlik asgari ücret uygulamas na geçilmesini öngören yasa tasar s n n kabulüne iliflkin, "Yasa tasar s yla ortaya ç kacak olas ifl kay plar n önlemenin en iyi yolu, yasan n yürürlükten kald r lmas olacakt r" Almanya'da koalisyon hükümeti, 8,5 avroluk saatlik asgari ücret uygulamas na geçilmesini öngören yasa tasar s n geçti imiz hafta kabul etti. Baflbakan Angela Merkel liderli indeki Hristiyan Birlik Partileri'nin (CDU/CSU) uzun süre karfl ç kt ancak koalisyon orta Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) srarl talepleri üzerine kabul etti i asgari ücret uygulamas na 2015 y l bafl ndan itibaren geçilmesi öngörülüyor. Ancak, yasa tasar s n n kabul edilmesinin ard ndan, kamuoyunda bu tasar n n ülkedeki iflsizli e, özellikle de "genç istihdama" olumsuz katk yapabilece i tart flmalar gündeme geldi. Almanya merkezli çeflitli istatistik ofisleri ve dernekler asgari ücret uygulamas n n yaklafl k 900 bin ifl kayb na neden olaca n ve ülkedeki rekabet gücüne olumsuz etki yapaca konusundaki kayg lar n aç klad. Konuya iliflkin AA muhabirinin sorular n yan tlayan Schulz, baz tahminlere göre, Almanya'da yaklafl k 5 milyon iflçinin flu anda asgari ücretten daha az ücretle çal flt n belirterek, bunlar n baz lar için ortaya konulan verimlili in saatlik 8,5 avro ödemek için oldukça düflük oldu unu söyledi. Bu sebeple söz konusu durumda bulunan iflçilerin, ifllerini kaybedebilece ine iflaret eden Schulz, "Ancak baz istisnalar var, örne in bunlar n içinde 1,5 milyon kursiyer var. Bu yasadan stajyerler ve 18 yafl alt ndakiler de muaf olacak. Ayr ca, bir çok küçük ifl yapanlar ayl k ücret al yorlar ve en az ndan resmi çal flma saatlerini düflürmüfl olacaklar" Söz konusu istisnalara karfl n, yeni yasayla birlikte iflsiz say s n nda negatif etkiler görülebilece ini aktaran Schulz, "Yine de yap sal iflsizlik oran nda 100 bin iflsiz say s n n ortaya ç kmas mümkün. Ancak fluanki yükseliflte asgari ücretin iflsizli e çok fazla etki edece ini düflünmüyorum. Bir sonraki resesyonda firmalar n daha h zl flekilde düflük ücretli çal flanlar n iflten ç karmas durumunda durum daha kötüye gidecek" diye Yeni yasa tasar s n n genç iflsizlik üzerine etkisini de de erlendiren Schulz, asgari ücret uygulamas n n düflük verimlilik sa layan ifllerde çal flan gençlerin iflini zorlaflt raca n ve okul diplomas olmayan gençlerin kendi bafllar na ifl bulmas n n kolay olmayaca n kaydetti. Yeni uygulamayla firmalar n rekabet gücünün de olumsuz etkilenebilece ine iflaret eden Schulz, "Ancak en az ndan fluanki durumda belirgin verimlilik art fllar muhtemelen çok büyük olmayacak. Ayr ca, Almanya'n n asgari ücret uygulamas AB'nin sadece orta bölgesini kaps yor bu yüzden ihracat yapan firmalar çok fazla etkilemeyecek" fleklinde Asgari ücret uygulamas yla ortaya ç kabilecek olas ifl kay plar n önlemede al nacak tedbirlere de de inen Schulz, " fl kay plar n önlemenin en iyi yolu yasan n yürürlükten kald r lmas olacakt r. Yasan n yürürlükten kalkmamas durumunda ise firmalara ve çal flanlara üretkenliklerini art rmak için yat r m teflvik ederek yard mc olmak en iyi seçenek olacakt r. Çünkü bu durum çal flanlar n yüksek ücretler almas na gerekçe sa layacakt r" de erlendirmesinde bulundu. Alman Commerzbank K demli Döviz Stratejisti Peter Kinsella ise asgari ücet uygulamas n n genel istihdam seviyelerine olumsuz etki yapaca na iliflkin çok az akademik kan t bulundu unu belirterek, "Bu yüzden, asgari ücretin iflsizli i tetikleyece i tart flmalar n baz ifl gruplar na yönelik 'korku tellall ' olarak görüyorum" "Tasar n n genç iflsizli e olumsuz etkileri konusunda ise flüphelerim var ancak genç iflsilik oran Almanya'da oldukça düflük seviyede" diyen Kinsella, gelinen nokta dikkate al nd nda, Alman flirketlerinin hem Almanya'dan hem de yurt d fl ndan insanlar çekmek için yüksek maafllar sunmak zorunda oldu unu vurgulad. Kinsella, Almanya'n n asgari ücret uygulamas ndan kaynaklanacak ifl kay plar n n önlenmesi için al nmas gereken tedbirlere iliflkin soruya ise " fl kay plar n önlemenin en önemli anahtar, Almanya'n n son 10 y ld r yapt fleye devam etmesidir. Yani, e itime yat r m yapmaya ve sürekli ürün yenili i ve tasar m n gelifltirmeye ve ihracat pazar pay n korumaya devam etmelidir" fleklinde cevap verdi. Öte yandan, koalisyon ortaklar aras nda sa lanan uzlaflmada, meslek e itimi olmayan 18 yafl n n alt ndaki yasal çal flanlar, meslek e itimi kapsam nda staj yapanlar, asgari ücret uygulamas n n d fl nda tutuldu. Avrupa Birli i'nin (AB) en büyük ekonomisi olan Almanya'da bugüne kadar ülke çap nda geçerli zorunlu yasal asgari ücret uygulanm yordu. 13 farkl branflta ise iflçi ve iflveren temsilcileri aras nda yap lan görüflmeler sonunda asgari ücret belirleniyordu. AB üyesi 28 ülkenin 21'inde ise hali haz rda asgari ücret uygulan yor. (AA)

7 EKONOMI 18 Nisan 2014 Cuma 7 Hak- fl Konfederasyonu Genel Baflkan Yard mc s ve Öz Orman- fl Sendikas Genel Baflkan Settar Aslan, tüm tar m ve orman emekçilerini, Öz Orman- fl çat s alt nda toplanmaya ça rd. Avrupa'n n yemeklerini B Z P fi R YORUZ Settar Aslan TEK ÇATI ça r s yapt ANKARA- 15 Mart 2008 de Ankara da kurulan Öz Orman- fl in 6 yafl n tamamlayarak 7. yafl na girdi ini ve bu süreçte iflkolunun en büyük ve güçlü sendikas haline geldi ini belirten Settar Aslan, flunlar söyledi: Öz Orman- fl, geride kalan 6 y ll k süre içinde, orman emekçileri için 3 dönem toplu ifl sözleflmesi imzalad. Ve flimdi, hem Orman emekçileri hem de T GEM emekçilerinin hak mücadelesi için müzakere yürütüyor. Türk kanatl ürünleri fuar n gözdesi oldu Sendikac l sadece ücret pazarl ndan ibaret görmeyen Öz Orman- fl, k sa geçmifline ra men, emekçilerin hak ve hukukunun korunmas yolunda önemli çabalar n içinde yer ald ; hizmet olarak birçok ilk e imza att. Öz Orman- fl, bir yandan orman ve tar m emekçilerinin tamam n tek ve güçlü bir çat alt nda birlefltirme mücadelesini yürütürken, di er taraftan, küresel bir sendika olmay hedeflemektedir. Öz Orman- fl in kurulmas nda, yetki süreçlerini baflar yla geçmesinde, Orman ve Tar m emekçilerinin umudu ve en büyük örgütlü gücü olmas nda en büyük pay, üye emekçilerindir. Öz Orman- fl e destek olan, mücadelesine omuz veren tüm emekçilerimize teflekkür ediyor, hep birlikte nice mücadeleli ve baflar l y llar diliyorum. 25 bin orman emekçisi ile 2 bin 500 T GEM emekçisi Öz Orman- fl Sendikas na üye bulunuyor. Kanatl eti ihracat yüzde 22,6 artt Beyaz eflya sektörünün en önemli d fl pazar konumunda bulunan Avrupa'ya yönelik ankastre f r n ihracat h z kesmeden devam ediyor. Türkiye'nin ankastre f r n ihracat nda ilk 5 s rada yer alan Avrupa ülkelerine yönelik d fl sat m, y l n ilk 2 ay nda geçen y l n ayn dönemine göre yüzde 22 artarak 34 milyon dolara yükseldi. spanya'ya ihracat yüzde 61 artarken, Fransa, ngiltere ve Polonya'ya yönelik d fl sat mdaki yüksek oranl art fllar dikkati çekti. STANBUL- Kanatl Ürünleri Tan t m Grubu (KTG), Lübnan'da düzenlenen HORECA 2014 fuar nda büyük ilgi gördü. Kanatl Ürünleri Tan t m Grubu aç klamas na göre, 1-4 Nisan tarihlerinde Lübnan'da gerçekleflen HORECA 2014 fuar na 45 ülkeden 250 kat l mc ifltirak etti. Türkiye'den Kanatl Ürünleri Tan t m Grubu'nun yer ald fuara, KTG Baflkan fiahin Aydemir ile Yönetim Kurulu Üyesi Sait Evrenkaya da kat ld. KTG, büyük hedef pazarlar ndan biri olan Ortado u'ya ve Afrika Pazarlar na kanatl ürünleri ihracat yap lmas yönündeki çal flmalar artt rmak üzere fuar boyunca üretici firmalarla ekonomi ve turizm bakanlar ile önemli görüflmeler gerçeklefltirdi. Lübnan Turizm Bakan Michel Pharaon ve Lübnan Ekonomi Bakan Alain Hakim ile bir araya gelen KTG yöneticileri, Türk kanatl ürünlerinin bu y l ihracatta ciddi bir yükselifl kaydedece ini belirtti. Lübnan'da bulunan Ticaret Müflaviri Emine Lekesiz, Türkiye ad na firma ziyaretleri de gerçeklefltirerek onlar n taleplerini dinledi. Aç klamada, özellikle Ortado u'da Türk tavukçuluk ürünlerinin aranan bir de er haline geldi i ve dünyan n en büyük al c lar n n, sofralar nda art k Türkiye'den gelen ürünleri görmek istedikleri de belirtildi. (AA) BOLU- BESD-B R Baflkan Koca, "Kanatl eti ihracat, bir y lda yüzde 22,6 artarak, 28 bin 554 tondan 35 bin 5 tona yükseldi" Beyaz Et Sanayicileri ve Dam zl kç lar Birli i (BESD-B R) Baflkan Sait Koca, 2013'te kanatl eti ihracat n n önceki y la göre yüzde 22,6 art flla 28 bin 554 tondan 35 bin 5 tona yükseldi ini bildirdi. Koca, yapt yaz l aç klamada, geçen y l n ilk çeyre ine göre bu y l ihracatta yüzde 9,98 art fl kaydedildi ini, ilk üç aydaki döviz girdisinin 166,4 milyon dolara ulaflt n belirterek, bu art fl n Türkiye ekonomisi için mutluluk verici oldu unu aktard. Kanatl eti ihracat nda 5 y ld r düzenli art fl görüldü üne iflaret eden Koca, "2014 y l nda 455 bin ton ile 768 milyon dolarl k ihracat hedefliyoruz. lk çeyrekte hedeflerimizi tutturduk. Kanatl eti ihracat, bir y lda yüzde 22,6 artarak, 28 bin 554 tondan 35 bin 5 tona yükseldi" ifadesini kulland. Koca, yeni hedef pazarlar oluflturmaya çal flt klar n vurgulayarak, önemli tavuk eti ithalatç lar ndan Japonya konusunda G da, Tar m ve Hayvanc l k Bakanl n n yo un çal flmalar n sürdürdü ünü, bu ülkeden gelen resmi heyetin incelemelerini tamamlad n kaydetti. (AA) ANKARA - ERDAL ÇEL KEL - Beyaz eflya sektörünün en önemli d fl pazar konumunda bulunan Avrupa'ya yönelik ankastre f r n ihracat h z kesmeden devam ediyor. AA muhabirinin Türkiye statistik Kurumu (TÜ K) verilerinden derledi i bilgilere göre, Türkiye'nin toplam ankastre f r n ihracat bu y l n ocak-flubat döneminde geçen y l n ayn ay na k yasla yüzde 22 artarak 34 milyon dolara yükseldi. hracat n yaklafl k yüzde 71'i Avrupa'n n 5 önemli ülkesine yap l rken, söz konusu ülkelere ihracattaki yüksek oranl art fl dikkati çekti. Buna göre, en fazla ihracat yap lan ngiltere'ye yönelik d fl sat m bu y l n 2 ay nda 2013 y l n n ayn dönemine oranla yüzde 36 artarak 7,3 milyon dolara ç kt. Avrupa'n n ilk 5 ülkesi aras nda en h zl ihracat art fl ise spanya'da yafland. Bu ülkeye ihracat flubat sonu itibar yla y ll k bazda yüzde 61 art fl göstererek 1,6 milyon dolara yükseldi. Ayn dönemde Fransa'ya yönelik ihracat yüzde 40 (5,1 milyon dolar), talya'ya yönelik ihracat da yüzde 23 (4,3 milyon dolar) artt. spanya'n n ard ndan ihracatta 6. s rada yer alan Polonya'ya d fl sat m n ise y ll k bazda yüzde 103 artmas da (1,5 milyon dolar) dikkati çekti. (AA)

8 8 KÜLTÜR-SANAT 18 Nisan 2014 Cuma Aylin DEM RHAN El yazmalar dijital ortama tafl n yor STANBUL (AA) - Türk kültürünün en önemli zenginliklerinden biri olan, yüzy llar boyunca binbir emek ve göz nuru ile ortaya konulan el yazmas eserler art k say sal ortama tafl n yor. Topkap Saray Müzesi, Ayasofya Müzesi, Türk ve slam Eserleri Müzesi, Türbeler Müzesi ve Arkeoloji Müzeleri müdürlüklerindeki el yazmas eserler, dijital kopyalar ç kar larak araflt rmac lar n hizmetine sunulacak. Kültür ve Turizm Bakanl ndan yap lan aç klamaya göre, kültür miras n n önemli ürünlerinden olan el yazmas eserlerin zamana karfl korunmas, bu sanat hazinesinin uzun zaman yaflat lmas, gelecek nesillere aktar lmas ve bilginin kullan lmas n n kolayl aç s ndan, say sal ortama aktar lmalar büyük önem tafl yor. Bu amaçla Topkap Saray Müzesi, Ayasofya Müzesi, Türk ve slam Eserleri Müzesi, Türbeler Müzesi ve Arkeoloji Müzeleri müdürlüklerindeki el yazmas eserlerin, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Baflkanl ile iflbirli i yap larak say sal ortama aktar lmas yla ilgili stanbul'da, Kültür Varl klar ve Müzeler Genel Müdürü Abdullah Kocap nar ve Türkiye Yazma Eserler Kurumu Baflkan Prof. Dr. Muhittin Dar c 'n n kat l m yla protokol imzaland. Yazma eserlerin dijital kopyalar n n ç kar larak say sal ortama aktar lmas yla bilimsel araflt rma yapmak isteyen akademisyenlere kolayl k sa lan rken, ayn zamanda bilgiye h zl eriflim de sa lanm fl olacak. Ayr ca el yazmas eserlerin say sal ortama aktar lmas yla eser üzerindeki bilimsel çal flmalar s ras nda meydana gelebilecek y pranma, tahrip olma riski ortadan kalkacak, detayl ve süre s n r olmadan çal flma imkan do acak. Kürtçe uluslararas dergi yay na haz rlan yor D YARBAKIR (AA) Dicle Üniversitesi'nce (DÜ) haz rlanan, dünyan n dört bir yan ndan gönderilen Kürtçe'ye özgü makalelerin akademik heyet gözetiminden geçerek yay nlanaca "International Journal of Kurdish Studies" isimli site ve derginin ngilizce, Kürtçe, Türkçe ve Rusça olarak bu y l yay na bafllamas hedefleniyor. DÜ Edebiyat Fakültesi Do u Dilleri ve Edebiyatlar Bölümü Kürt Dili ve Edebiyat Anabilim Dal Baflkan Yard. Doç. Dr. Hasan Karacan, AA muhabirine, "International Journal of Kurdish Studies" isimli dergide 4 dilde makalelerin yer alaca n söyledi. Karacan, Amerika, Avrupa ve Rusya'da bu tür çal flmalar n bir ya da iki dilde hayata geçirildi ini vurgulayarak, 4 dilde yay n yapacak dergideki tüm makalelerin Kürtçe'ye çevrilece ini belirtti. Bu çal flman n co rafi olarak ana kayna ndan ç kmas n hep ümit ettiklerini ve hayalini kurduklar n ifade eden Karacan, bu hayali gerçeklefltirmenin mutlulu unu yaflad klar n belirtti. Karacan, dergi için hakem heyetinin oluflturulmas na baflland n, amaçlar n n akademisyenlerin haz rlad makaleleri hem online hem de yaz l yay n fleklinde insanlara ulaflt rmak oldu unu kaydederek, "Akademik aç dan böyle bilimsel bir çal flman n eksikli ini gördük. Bu aç kapatmak için uluslararas bir dergi yay nlamak için harekete geçtik. Bu yay n hem 'www.ijoks.com' adresinden hem de dergi fleklinde okuyucuyla buluflacak. Yegane amac m z Kürt diline, tarihine ve edebiyat na hizmet etmek ve bilime katk sunmakt r" Dergide daha çok dil bilimsel, edebi, tarihi, befleri, sosyolojik ve psikolojik makalelerin yer alaca n aktaran Karaca, " çinde Kürtçe ve Kürt olan her bilimsel çal flma bu dergide yer alacak. Rusya bu konuda bizden daha tecrübeli y l nda St. MU LA (AA) - Bodrum'da yaklafl k 150 y l önce Rumlar taraf ndan yap lan, 1955 y l ndan bu yana kütüphane olarak hizmet veren Cevat fiakir lçe Halk Kütüphanesi, kitapsever misafirlerine hizmet vermeye devam ediyor. Tafl duvar ustalar n n maharetli ellerinde flekil alan, ahflab n ince iflçili iyle süslenen, 1914 y l ndan önce ev olarak DÜ Edebiyat Fakültesi Do u Dilleri ve Edebiyatlar Bölümü Kürt Dili ve Edebiyat Anabilim Dal Baflkan Yard. Doç. Dr. Hasan Karacan Petersburg Üniversitesi Kürdoloji Bölümünün haz rlad gramer kitaplar çok eskiye dayan yor. fiu anda seçmeli ders e itiminde bu kitaplardan da yararlan yoruz" fleklinde Karacan, dergide yurt içi ve yurt d fl ndan çok say da akademisyenin görev alaca n belirterek, flöyle dedi: Diyarbak r'da Kürt dili ve edebiyat n n gelifltirilmesi ve var olan eserlerin bilimsel bak fl aç s yla gün fl na ç kar lmas için 4 dilde yay n yapacak dergi ve internet sitesi kuruluyor. kullan ld san lan bina, Milli Mücadele döneminde karargah, Cumhuriyet döneminde Halkevi olarak kullan ld. Küçük pencerelerinden, Bodrum'un simgesi haline gelen ve y llar nda St. Jean fiövalyeleri'nce yapt r lan Bodrum Kalesi görülen binada 38 bini aflk n kitap bulunuyor. Kütüphane Müdürü brahim Öztürk, "Gelen makalelerden her biri yurt içi ve yurt d fl ndan birer hocan n süzgecinden geçerek kabul edilecek. Makale hangi dilden gelirse o dilde yay nlanacak. Sitenin ve derginin çok dilli olmas n istiyoruz. Rusça ve ngilizce gelen eserler Türkçe ve Kürtçe'ye çevrilecek." Karacan, Kürt diliyle ilgili Türkiye'de yaklafl k 7 üniversitede bölümler aç ld n, Mardin Artuklu ve Mufl Alparslan Üniversitesinin Kurmanci, Bingöl ve Tunceli Üniversitelerinin Zazaca lisans e itimine, DÜ'nün de geçen y l tezsiz yüksek lisans e itimine bafllad n hat rlatarak, uluslararas Kürtçe derginin yay n hayat n bafllayaca n duyan akademisyenlerin büyük bir heyecan ve mutluluk duyduklar n anlatt. Ö retim üyelerinin, bu çal flmaya seve seve katk sunaca n ifade etti ini dile getiren Karacan, bunun cesaretlerini art rd n söyledi. "Kürtçe'de var olan ve edinilen bilgiler bugüne kadar kapal kap lar ard nda dile getiriliyordu. Bugün ise bu bilgilerin yaz diline dökülebilmesi demokratikleflme çabalar n n bir sonucudur" diyen Karacan, demokratikleflmeye yönelik at lan ad mlar n akademisyenlerin özgürce düflünmelerine de olanak sa lad n vurgulad. Karacan, demokratikleflme ad mlar n n en önemli katk lar ndan birinin akademisyenlerin cesurca bilgilerini paylaflmalar oldu una iflaret ederek, flöyle konufltu: "Eskiden insanlar ana dillerinde rahatça konuflamaz ana dillerinde kendilerini ifade edemezken bugün her yerde her kurumda ve her sektörde çok rahatl kla Kürtçe ifade edilebiliyor. Geçmiflte Kürtçe flark lar gizlice dinlenirken bugün televizyon kanallar ndan rahatl kla dinleniyor. Kürtçe hayat n her alan nda yerini ald, rüya gibi. Art k Kürtçe inkar edilen bir dil olmaktan ç km flt r. nsanlar n ana dilleri konusunda mutlaka özgür olmalar gerekir. Tüm dünyada böyledir. Geçmiflteki uygulamalar yani insanlar n ana dillerinde kendilerini ifade edememeleri ça d fl bir durumdu." AA muhabirine yapt aç klamada, 1953 y l nda Hazineye devredilen binan n 1955 y l nda Milli E itim Bakanl nca bin 200 kitapla halk kütüphanesi olarak hizmete aç ld n söyledi. Y llara direnen binan n 1981 y l nda Kültür Bakanl na tahsis edildi ini anlatan Öztürk, " kinci derece eski eser olarak tescillenen bina, Kültür ve Turizm Bakanl na ba l SIRASI GELD KÇE Prof. Dr. SA KAYACAN Gsm: ( ) Murat Özmen den: Viflne-Zade Mehmet zzeti Efendi E itimci, flair yazar ve araflt rmac hemflehrim Murat Özmen hocan n yeni kitab n n ad : Viflne-Zade Mehmet zzeti Efendi, hayat, eserleri, edebi kiflili i ve fliirleri. 160 sayfal k kitap, merkezi Ankara da bulunan Payda Yay nc l k yay nlar aras nda Günyüzü görmüfl. Payda yay nc l - n sahibi, yöneticisi ve baflar l editörü Gülendem Gültekin in örnek ald m z yay nc l n n örnekleri görülüyor sayfalarda. Kitab n önsözü Murat Özmen hocaya ait. Önsözün bir yerinde: zzeti efendi, ça, yaflad ortam, ilmiye s n f içindeki yeri göz önüne al narak de erlendirilmifltir. Edebi kifli i kendisini etkileyen flairlerle karfl laflt r larak aç klanmaya çal fl lm flt r deniliyor. Kitab n içindekiler bölümüne bak yoruz. Gördüklerimizden: Viflne-Zade Mehmet Efendinin, ailesi hayat, ö renimi, görevleri, Müderrislikleri, Kad l klar, Kazaskerlikleri, ölümü, eserleri, fliirleri vd. Viflne-zade Mehmet zzeti Efendinin, Hicri 920 y l nda Ankara da do du unu ö reniyoruz. Lütfullah Efendinin o lu olan zzeti Efendi, yedi yafl ndayken babas n yitirmifltir. Gençli i, devrinin de erli bilim adam ve flairi olan Yahya Efendinin yan nda geçirdi i için gönül dünyas n zenginlefltiren ilk bilgileri ondan alm flt r. Hicri 1064 de kad olarak atanm flt r. lmiye s n f n n çeflitli kademelerinde ilerlemifl, baflar l çal flmalarda bulunmufltur. zzeti Efendinin hassas bünyesi, yaflan lan üzüntülere daha fazla dayanamayarak 13 fievval 1092 tarihinde hakk n rahmetine kavuflmufltur. zzeti Efendi, özellikle zzeti takma ad yla yazd fliirlerle ve fieyh Muhammedü l-arabi ve Viflne-zade lakab yla ün yapm flt r. Kazasker Mehmet smeti Efendi yle zzeti Efendi, uzun süre ayn çevrede bulunmufllard r. Bu nedenle bu flairlerin birbirlerinden etkilenmeleride gayet do ald r. 150 y ll k tarihi binada kitap okuma keyfi Bodrum lçe Halk Kütüphanesi ad yla faaliyetlerine devam ediyor" Kütüphanenin aç k raf sistemi ile okuyucuya hizmet verdi ini bildiren Öztürk, kütüphanede felsefe, psikoloji, din, toplum bilimleri, dil bilimi, do a bilimleri, matematik, güzel sanatlar, edebiyat, co rafya ve tarih olmak üzere farkl konu bafll klar nda eserler bulundu unu kaydetti....edeb SOHBETLER... MEHMET NUR PARMAKSIZ R dvan Çongur ile Türk fiiiri ve fiairlik Kavram Üzerine-1 Musiki var fliirin özünde, kelimelerinin içine sinmifl, hele ki dilin musikisi var. Türkçe musikisi genifl, çok zengin bir dil. fiiirden, o büyüleyici gizden biraz bahsedelim. Herkes hayat n n bir döneminde, bir dörtlük olsun fliir yazm flt r derler. Buna kat l yor musunuz? Aflk insana fliir yazd r r m acaba? Aflk de il, hayat yazd r r. Yaflad m z için var z. Konufluyoruz, düflünüyoruz ve yaz - yoruz. Yaz n n sultan fliirdir. Çok flair vard r Türkiye de. Ancak bu ifli yapmak zor. Onun için saf fliire, gerçek fliire ulaflanlar n say s ne kadar? Kimler yazm flt r fliiri? Yunus tan bafllayal m bugüne gelelim. Yüzy l n bafllar nda düflüncenin a r bast belki slam flairi dedi imiz Mehmet Akif i ve di erlerini okuyarak bafllad m fliir yazmaya. fiiir öyle basit bir fley de il. Birçok edebiyatç yla, flairle arkadafll n z oldu. Kimlerdi bunlar? Bildi im kadar yla Orhan fiaik Gökyay la, Necip Faz l la, Arif Nihat Asya yla ve daha birçok flair ve edebiyatç yla arkadafll - n z oldu. Onlar n d fl nda birçok kifliyi de tan d n z, birçok kifliye yön verdiniz. Gördü üm kadar yla siz fliiri okurken fliiri yafl yorsunuz asl nda ve daha çok kendi fliirlerinizden de il baflka flairleri okuyorsunuz. Beni aflan flairler, insanlar onlar. Her zaman, o flairlerden o insanlardan örnek vermek laz m fliirde. Benim fliire ba l l m n, sevgimin sebebi bu baflka bir fley de il. Rahmetli ustalarla arkadafll n z oldu. Onlar n fliire bak fl nas ld? Hani derler ya fliiri aflk seviyesinde yaflamazsak kal c eserlere imza atamay z. Sizce bu do ru mu hakikaten? Do ru tabi. Birtak m fliirler kafiye, baz sözlerin özentisi içerisinde. Böyle fliir yaz lmaz. fiiir yaflan r. Mesela çok yak n m zdan birisi çok genç ölmüfltür veya karfl n zdaki komflunuz son dakikalar n yaflamakta ve sizde sabaha kadar onun yan na gidip gelmektesiniz. Benim o tür fliirlerimin ço u, bu saatlerim s ras nda sabaha karfl, gece saatlerinde yaz lm flt r. Mesela Âfl k Veysel ile arkadafll k yapt m ve onun için fliir yazd m y l arkadafll k yapt k. Evime çok geldi; yeri geldi yedik, içtik, saz çald ve bir gün rüyama girdi Veysel, ölüm y ldönümünde. Veysel e Seslenifl fliirini o sabah yazd m. Rüyalarda bazen, uyan kken yaflad klar m za benzer. Çok örnekleri vard r. Has fliir, saf fliir Tanp nar n da söyledi i gibidir. Mehmet Kaplan onun ö rencisidir. O anlatt. Mehmet Kaplan la da uzun y llar arkadafll m z oldu. En yüksek sanat telakki etti i fliir sahas nda son derece titiz olmas ndan ve mükemmeliyeti en üstün de er tan mas ndan dolay, o has fliir yazd der Kaplan. fiiir uzun uzun yazmak, çok yazmak on tane elli tane kitab m var demek de il; on tane, elli tane insan n fliiri olsa keflke. Yahya Kemal çok sevilen bir flair, çok fliiri var. Peki, en çok kaç tane fliirini okuyoruz? Asl nda bakarsan z 5 10 fliir. O kiflileri çok araflt r yorum. Anma törenlerini düzenlememin sebebi hep o kiflilerin yaflat lmas d r. Öyle flairler var ki, bir- iki fliir onlardan bize kalan. Günümüzde, flairin çoklu- undan yak n yoruz hepimiz ve öykü ve roman yazanda az fliire göre. fiiir yazmak herhalde daha basit geliyor insanlara? Hikâye yazmak zor. Roman yazmak hele daha zor. Üç yüz sayfa, befl yüz sayfa, iki bölüm, üç bölüm ama fliir yazmak hepsinden zor. Musiki var fliirin özünde, kelimelerinin içine sinmifl, hele ki dilin musikisi var. Türkçe musikisi genifl, çok zengin bir dil. Biz deryada gibiyiz; asl nda biz bal klar z, fark nda de iliz. Yabanc lar daha iyi biliyor daha iyi de erlendiriyor Türkçeyi. GÜNÜN DÖRTLÜ Ü Rabbim güzelli ini nazarlardan saklas n, Kör oldum ben aflk nla k lavuzumdur sesin. Mutluluk ve huzurum zirveler zirvesinde, Hüzün rüzgâr bize art k de emez kesin.

9 BULMACA 18 Nisan 2014 Cuma 9 Emperyalist Bat, kendi d fl ndaki milletleri istedi i k vama getirip, istedi i gibi yönlendirip, kendisi için zarars z, tehlikesiz, uysal köleler hâline dönüfltürüp kendisini tam bir güven içine ald ktan sonra yan gelip gevifl getirmekten de çok keyif al r. Nitekim romanda bat n n bu fluuralt n da aç kça görebilmekteyiz. Efendinin Cuma y uysal bir köle hâline getirmekten duydu u mutluluk, romanda flöyle verilir: Ama gerçekte bütün bunlar n hiç gere i yoktu; çünkü hiç kimsenin Cuma dan daha ba l, daha sevimli, daha içten bir ufla olmam flt r; Cuma n n bana tutkusuz, ç kar gözetmez, içten bir ba l l vard, uysal bir çocu un babas na ba l l gibi, bütün duygular yla bana yönelmiflti; nerede, nas l olursa olsun, beni kurtarmak için kendini ölüme ataca n çekinmeden ileri sürebilirdim. Bu konuda birçok örnek davran fl bende buna hiçbir kuflku b rakmad, kendi güvenli im için ondan sak nmama hiç yer olmad na k sa zamanda iyice inand m. (s ) Demek ki emperyalist Bat, kendisine tam kul tap nmas yla ba l köleler istemektedir. Bat, kendisine mutlak itaatkâr, sevimli, içten ba l uflaklardan, kölelerden hofllan r. Ülkemizde de milliyetini ve dinini kaybetmifl, ruhunu bat ya teslim etmifl bat c köleler, Bat ya içten ba ml sevimli uflaklar sürüsü hâlinde dolafl yorlar. Bunlar bat ya tutkusuz, ç kar gözetmez, içten bir ba l l kla ba l d rlar. Uysal bir çocu un babas na ba l l gibi bir ba l l kt r bu. Bütün duygular yla Bat ya yönelmifllerdir. Emperyalist Bat l, silah n kutsar, bununla üstünlük sa lar TÜRKÇE BAKIfi Prof.Dr. Nurullah Çetin Oryantalist Bat n n Sadistçe Gevifl Getirmesi ve mankurtlaflt rd kölelerine de hem kendisine hem silah na tap nmas n sa lar. Efendi emperyalist ister ki, kölesi olan mankurt, onun silah na korkarak tap ns n, yalvars n ama o silaha karfl ba ms zl k mücadelesi vermesin. Bu zihniyetin yans mas n romanda flöyle görüyoruz: Tüfe e bir fley koydu umu görmedi inden, elimdeki bu nesneyi insan, hayvan, kuflu, her fleyi uzaktan yak ndan yok edebilecek ola anüstü bir ölüm kayna olarak düflündü ünden dolay flaflk nl bir kat daha artt ; bu flaflk nl ktan uzun bir süre kurtulamazd art k; b rakacak olsam, hem bana hem tüfe ime tapacakt. Tüfe e günlerce elini sürmek istemedi; yaln z bafl na kald zamanlar tüfekle, sanki tüfek kendisine karfl l k veriyormufl gibi, bir fleyler konufluyordu; sonradan ö rendi ime göre tüfe e kendisini öldürmemesi için yalvar yormufl. (s.233) Bugün bizde de emperyalist Bat, mankurtlaflt rd bir k s m Türk ahaliyi kendi silah gücüne, ekonomi gücüne, siyaset gücüne tap nd rmay baflarm flt r. Ruhlar teslim al nm fl, bedenleri kölelefltirilmifl bu mankurt ahali, Bat n n silah ve teknoloji üstünlü ü karfl s nda romanda oldu u gibi flaflk n flaflk n bakmakta ve korkmaktad r. ster ki hep bu korkuyla yaflayal m. Emperyalizm politikas budur ve bu roman, bu politikay aç kça ortaya koyuyor. GEREKL TELEFONLAR ALO AC L Acil Servis...: 112 Acil Ambulans...: Alo Doktor...: 113 Alo tfaiye...: 110 Alo Valilik...: 179 Alo Polis...: 155 Alo Jandarma...: 156 Alo Trafik...: 154 Ala Zab ta...: 153 Alo Cenaze...: 188 Alo Tüketici...: 175 Alo Gürültü...: 176 Orman Yang n...: 177 Ruhsal Bunal m...: 182 Alo zci Kan Merkezi...: 173 Belediye Kan Anons...: ALO ARIZA/B LG Data Ar za...: 124 Do algaz Ar za...: 187 Elektrik Ar za...: 186 Kablo TV Ar za...: 126 Su Ar za...: 185 Telefon Ar za...: 121 Telefon Dan flma...: 118 Telefon Uyand rma...: 135 Vergi Dan flma...: 189 Tüketiciyi Koruma Derne i...: Kad n ve Sosyal Hizmet...: 183 Çevre Bilgi...: 181 Uyuflturucu Bilgi...: 171 Sa l k Dan flma...: 184 flve flçi Bulma...: 180 Posta Kodu...: 119 HASTANELER Acil Yard m Travmatoloji...: Ankara Hastanesi...: Ankara Onkoloji Hastanesi...: Atatürk Gö üs Hastal klar Hastanesi...: AÜ. T p Fakültesi Hast...: Baflkent Üniversitesi Hast...: Bay nd r T p Merkezi...: Belediye Hastanesi...: City Hospitat...: Ça Hastanesi...: Çankaya Hastanesi...: Dr. Sami Ulus Çocuk Hastanesi....: Dr. Z. Tahir Burak Do umevi...: GÜ. T p Fakültesi Hastanesi...: Ah gül, hastas n sen! Uluyan f rt nada Gece vakti uçan Görünmez kurt Keflfetti fesrengi nefleden Oluflma yata n ; Ve karanl k gizli aflk Yokediyor yaflam n... W ll am Blake Taraf taraf bucak bucak gül bahçesi arayarak serüvene bafllan rd ; aflk ve can ikisi de örtülü ve gizliydi, tozu dumana katarak, kendini kaybetmeden, bulmak mümkün de ildi... YER ALTINDAN NC LER Av. Hacer Acar Alan HASTA GÜL Gözle - ak lla; sevilmezdi, göz - ak l; önünde sonunda ama hep kusur bulurdu; alaka, sevgi, tutku, aflk, özlem, kulluk gönül sahibi olman n iflaretleriydi... Kalp elden kaçt nda; göz kafa kaybedilirdi, ç lg n olurdu böylesi, gönülle hareket eden kifli, kar fl k dalgalara delice konuflur ve sonsuzlukla buluflurdu... Afla l k biri de olsa sevilen, bo sa da tutkular duman yla seveni; güzel na meli bir kufl olurdu sevene, ruhunun neflesi, bahçesi, çiçe i, al fl l rd seviliyorsa gerçekten katlan lmakta zorlan lana... Can u runa candan verip can n yakt nda karanl bo arak do ard günefl küllerinden ve ayd nlan rd n aflkla, yaflam n bahas na da olsa... ANKARA HAVA RAPORU BULMACA Soldan sa a: 1. Küpeflte, korkuluk. Bir nota. 2. Araz. Kadife, çuha, yün gibi kumafllar n üzerindeki ince tüy. 3. Bir yüzeyin üzerindeki ince çizgi. Lüfer bal n n irisi. 4. Niflastay parçalayarak flekere çeviren bir enzim. 5. Atama. Kuzey Atlantik Pakt Örgütünün k saltmas. 6. Do an n sebep oldu u y k m. Çok anlaml bir kelimeye her defas nda baflka bir anlam yükleyerek birbirine yak n birkaç yerde kullanma. 7. Ton ve makam temeline ba l kalmadan yap lan beste. 8. Güzel sanat. Kurutulmufl kaba n içine çak l tafllar doldurarak yap lan bir ritim saz. 9. Hastal kl. Üye. 10. Bir devletin temel yasas. 11. Birdenbire ortaya ç kan tehlikeli durum. 12. Kay nbirader. Kent serserisi. 13. Sandal. Lantan n simgesi. 14. Esirlik, tutsakl k. Yapraklar dikenli, bir orman a ac. 15. Kar fl k renkli. Uzaklaflma. 16. Yumurtan n bir bölümü. Uzakdo u dövüfl sporlar ndan biri. 17. Afrika da bir baflkent. Yanl fll k, yan lg. 18. Soyundan gelinen kimse. Dualardan sonra söylenir. 19. Bir nota. ABD de bir eyalet. 20. Lokmanruhu. Tellürün simgesi. Dahil. Yukar dan afla ya: 1. Yass ve büyük yemek taba. Bir parçan n sevimli ve cana yak n çal naca n anlatan müzik terimi. Kas. 2. Yüksek, yüce. Harman döküntüsü. ki tarla aras ndaki s n r. Kesilmifl hayvan n iç organlar ile bafl ve ayaklar. 3. Söylenti. Kökten, köktenci. Kiloamperin simgesi. 4. En k sa zaman süresi. Yalan söyleme hastal. ri taneli bezelye. Utanma, utanç duyma. 5. Asya da bir baflkent. Kuram. Asya da bir göl. 6. Okul. Halay k, odal k. Güzel koku. Donuk renkli. 7. Bir tür iç giysisi. Temiz, dürüst. Kad n rahip. 8. Sonbahar. Dükkân nda et satan kimse. Küçük vapur, istimbot. 9. Hava ya da gaz ak mlar oluflturmakta kullan lan ayg t. Bafla kakma, serzenifl. Belirti, niflan, iz. Bir nota. 10. Nevflehir ilinin bir ilçesi. fiart edat. Etap, merhale, kademe. Yer alt su olu u. ÇÖZÜMÜ BUGÜN 11. SAYFADA Haz rlayan: Ercan BOSTANCIO LU

10 10 18 Nisan 2014 Cuma - SAGLIK Burcu KER M Babetler düztaban yap yor Yaz aylar n n gelmesiyle birlikte birçok kad n n estetik aç dan s k s k tercih etti i babetler, topuklarda artan bask ya ba l bilek ve kalçalarda a r ya yol açarken; uzun süre giyildi inde yürüyüflte flekil bozuklu u ayak taban nda yayvanlaflma ve düztabanl k gibi ayak deformasyonlar - na neden oluyor. Göz rahats zl n n sebebi alerji olabilir BURSA - Özel Medicabil Hastanesi, Sa l k Okulu program kapsam nda Alerji konusunu, hasta ve hasta yak nlar n n kat l m yla ele ald. Özel Medicabil Hastanesi nde gerçeklefltirilen etkinlikte Dermatoloji (Cildiye) Uzman Dr. Birsen Ergus, alerji konusunda kapsaml bir sunum gerçeklefltirdi. Sunumun ard ndan kat l mc lar n konuya iliflkin sorular n cevapland ran Dr. Birsen Ergus, alerjinin özellikle oluflmufl genel kan nedeniyle ço u zaman fark edilemedi ini ve baflka rahats zl klarla kar flt r ld n vurgulad. çinde bulundu umuz bahar döneminin alerji mevsimi olmas ve gelen flikâyetlerin artmas sonucu konunun ifllenmek üzere ele al nd n belirten Dr. Ergus, flunlar dile getirdi: Konuya yönelik hem hastalar hem de hasta yak nlar nda bir bilinçlendirme sa lamak amac yla bu e itimi gerçeklefltirdik. E itimimizde solunumsal, besinsel, ilaç alerjileri hakk nda bilinçlendirme yapt k. Tan koyma ve alerjiyle mücadele etme yollar n ö rettik. E itimlerimiz halk m z taraf ndan takip ediliyor ve kendi hastalar m z n d fl nda da oldukça ilgili bir kat l m sa land. Bu noktada insan m zda ciddi bir bilinçlenme gözlemlenebiliyor. Grip, göz rahats zl gibi düflünülen olgular n ço unun alerjiyle ilgili olabilece i konusunda bu e itim sonras nda bir fikir olufltu. Alerji testlerinin yap lma zaman ve herkese yap lamayaca konusunda ve alerjiden koruyucu yöntemleri kat l mc lar m zla paylaflt k. (CHA) ANKARA- Ac badem Ankara Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzman Dr. Dilek Koç Y lmaz, AA muhabirine yapt aç klamada, ayaklar n vücut dengesinin sa lanmas nda adeta kolon görevi gördü ünü belirterek, ayaklarda meydana gelecek bir olumsuzlu un tüm vücudu etkileyece- ini söyledi. nsan vücudunda ayaklar n 26 kemik, 33 eklem, 107 ligamen ve 19 kastan oluflan en komplike uzuvlar ndan biri oldu unu belirten Y lmaz, ayaklar n vücudunun tüm a rl n tafl makla görevli oldu unu ifade etti. Y lmaz, gün içinde ergonomik olarak yanl fl tercih edilen ayakkab lar n s rt ve kalça a rlar ndan kireçlenmeye kadar birçok sa l k sorununa yol açabildi ini bildirdi. Yanl fl ayakkab seçimi sonras nda görülebilecek sa l k sorunlar ndan birinin durufl bozuklu u oldu unu anlatan Y lmaz, yüksek topuklar n vücudun a rl k merkezini öne do ru iterek bel ve kalçan n normal duruflunu olumsuz etkiledi ini söyledi. Y lmaz, bu durumda bel kavisinin artt n, bunun sonucunda ise bel ve kalça kaslar nda afl r gerginlik ve a r olufltu unu dile getirdi. Yüksek topuklu ayakkab lar giyildi inde vücut a rl n n öne kaymas ve dizlere afl r yük binmesiyle birlikte diz a r lar n görülmeye bafllad n anlatan Y lmaz, flunlar kaydetti: Zamanla diz ekleminde kireçlenmelere yol açabiliyor. Ayr ca topuklu üzerinde daha çok kas lan bald r kaslar bir süre sonra bacak a r lar n da beraberinde getiriyor. Topuk ne kadar yüksek ise aya n ön k sm öne do ru o kadar çok bükülüyor ve aflil tendonunu k saltarak a r lara yol açabiliyor. Yüksek topuklu ayakkab lar n sert arka k s mlar ya da kay fllar zamanla topu u tahrifl ederek topuk arkas nda yer alan kemi in büyümesine neden oluyor. Yüksek topuklar vücut a rl n dengeli da tam yor ve uzun süreli giyilmesi sonucu parmak diplerinde eklem a r - lar ortaya ç k yor. Ayr ca yüksek topuklar dengenin bozulmas na yol açt ndan düflme riskini artt rarak bilek yaralanmalar na davetiye ç karabiliyor. Y lmaz, önü dar ayakkab lar n baflparmakta a r l kemik büyümesine, baflparma n iç taraftaki di er parmaklara do ru e ilmesine neden oldu unu ve flekil bozuklu una yol açt - n ifade etti. Yüksek topuk ve önü dar ayakkab lar n 3. ve 4. parmaklar aras nda yer alan sinir dokusunda kal nlaflmaya yol açarak parmaklarda a r ve uyufluklu a neden oldu unu belirten Y lmaz, Parmak önü dar ayakkab lar, küçük parmaklar n orta eklem hizas nda bükülmeler yol aç yor ve sonucunda parmaklar, ayakkab giyilmezse bile bükülü kal yor. Bu da çekiç parmak görünümüne yol aç yor Y lmaz, burnu dar ayakkab lar tercih edildi inde bafl parmaklarda t rnaklara sürekli bask uyguland ndan zamanla t rnak batmas sorunu görüldü- ünün alt n çizerek, bununla birlikte nas r, mantar gibi di er sorunlarla da s kl kla karfl lafl ld n anlatt. Y lmaz, babetlerin de çok sa l kl olmad na dikkati çekerek, Babet ayakkab lar, yüksek topuklular n tersine aya a binen yükü öne de il topu a kayd rarak burada yüklenmeye neden oluyor ve topuktaki bask, bilek ve kalça a r lar na yol açabiliyor diye Babetlerin, d fl taban k sm - n n çok ince oldu u için zeminden gelen darbeleri engelleyemedi inin de alt n çizen Y lmaz, flöyle devam etti: Zemin ile ayak aras nda kal n bir tabakan n olmamas ayak travmalar n beraberinde getiriyor. Normalde ayakkab lar n taban ve s rt k s mlar, ayaklar n yay lmas n önlemek ve yük da l m n desteklemek için daha sert ve ergonomik bir yap - da üretilmeliler. Ancak babetlerde böyle bir destekleyici bölge bulunmuyor. Bu yüzden babetler uzun süre giyildi inde; yürüyüflte flekil bozuklu u, ayak taban nda yayvanlaflma ve düztabanl k gibi ayak deformasyonlar na neden olabiliyor. Y lmaz, ayakkab seçiminde ideal topuk yüksekli inin 2-5 cm aras nda oldu unu, ayakkab lar n burun k sm n n yuvarlak ve genifl olmas, parmaklar yeterince rahat hareket edebilmesi gerekti ini ifade ederek, flu önerilerde bulundu: Sentetik materyallerden yerine do al deriden yap lm fl, hava sirkülasyonu olan ayakkab lar tercih edilmeli. Ayakkab - n n büyüklü ü en uzun parma- a göre seçilmeli. E er babetlerin rahatl ndan vazgeçilemiyorsa, içine yumuflak bir destek konulmal ve ayak kavisi desteklenmeli. Dolgu topuklarda ön ve arka k sm n eflit olmas durumunda sorun yaflanm yor ancak yine de dolgu kal nl 10 cm yi geçmemeli. Aksi takdirde ayak yerden çok yükseliyor ve yaylanma bozuldu u için diz ve bel a r lar gözleniyor. Günün ço unlu unu ayakta geçirenler için en ideal ayakkab, ba c kl yürüyüfl ayakkab - lard r. Bunlar; darbe emici tabanl, genifl, içi pet ile desteklenmifl ve yüksekli i 2 cm den fazla olmayan modeller olmal. (AA) Damla Damla Haz rlayan: Fatma Betül Kaya Hayallerimiz Bilincimizin Bir Uzant s M? Hepimiz hayal kurar z. Peki, neden hayal kurar z? Olmas n istedi imiz, yapmak istedi imiz fleyler vard r. Bunlar gelecek bir zamanda olabilecek fleylerdir. Geçmifli de düflünürüz s k s k. Ancak geçmifl yaflanm fl ve bitmifl oldu u için biz geçmifli düfllemez, düflünürüz sadece. Oysa geçmiflimize gidebiliyorsak, herhangi bir olay, bugün olmufl kadar bizi etkileyebiliyorsa veya üzüyor, sevindiriyor, gülümsetebiliyorsa, flu ana da etki ediyordur. Geçmiflteki yaflanan bir olay, geçmifle tekrar tekrar giderek, ya da o an, bu ana getirerek bugün olmufl gibi hissedebiliyorsak, de ifltirebilir, affedebilir, flifaland rabiliriz. Asl nda birço umuz bunu fark etmeden yapar z. Bunu yapt m z her seferinde geçmiflimizden de özgürleflmifl oluruz. Yani geçmifle flu içinde bulundu umuz andan etki edebiliriz. Geçmifl hat ralar beynimizde arflivlenmifl bir sistem sayesinde ve biz kullanmak istedi imiz takdirde kullan lmak üzere bekler gibidir. Ve biz istedi imiz her an, o arflivi kullan r z. Geçmifli bir kenara b rak p, gelece i düflünecek olursak; s n rland r lm fl bir düflünce yap s ndaki beyni özgür b rakal m bakal m ne olacak? O flöyle diyebilir; Öyleyse acaba hayallerimiz ve gelecekte olabilecek olan her fley de, bir baflka flekilde ve sistemde beklemede ya da yaflan yor olabilir mi? Yani biz neyi seçersek, o seçimin gelece i Seçti imiz ve yaflad m z her fley, bizim bilinç düzeyimizdeki oluflumlard r diyebilir miyiz? Evde oturdu umuzu ve bir süre sonra düflünmeye bafllad m z varsayal m Ne yapar z? Ya geçmiflte olan bir ana, bu 5 dakika öncesi bile olabilir, gideriz veya gelece i düflünürüz. Yani düflleriz. Hayal kurmaya bafllar z. Peki, gelecekten flu ana istedi imiz her fleyi getirebilir miyiz? Bilincimizde bu fl k yanm flsa ve bize hayallerimizi s n rs z düflleyebilece imizi, ne düfllersek onu yaratabilece imizi, ne düflünüyorsak o olabilece imizi, gelece imizi bugünkü hayallerimizin oluflturabilece ini nsan düflleyebildi i oranda genifller. Ne kadar büyük hayaller düflleyebiliyorsak, as l olan kendimizle de o kadar ba lant day z demektir diye düflünüyorum. Ne düflünüyorsak B Z oyuz! O halde düfllerimizdeki bizi bulmaya ne dersiniz? Düfllerimizi uyand rmaya O zaman belki flöyle de bakabiliriz; Öyleyse, biz belki de gelece i hayal ederek, gelecekten bugüne olmas n istedi imiz fleyleri çekebiliriz, yani getirebiliriz! Ya da bize gelen istekler, acaba gelecekten geliyor olabilir mi? Zaman bilinen ve flu anda çok konuflulan, düz bir zaman çizgisi içinde görmeyip te daha genifl düflleyip, zaman dairesel düfllesek Ya zaman olmad n düfllesek O zaman yaratan m kal r geriye? TEM ZL K MALZEMES SATIN ALINACAKTIR ER fik N HASTANES YÜKSEKÖ RET M KURUMLARI HACETTEPE ÜN VERS TES (16) KALEM TEM ZL K MALZEMES al m 4734 say l Kamu hale Kanununun 19 uncu maddesine göre aç k ihale usulü ile ihale edilecektir. haleye iliflkin ayr nt l bilgiler afla da yer almaktad r: hale Kay t Numaras : 2014/ darenin a) Adresi : ADNAN SAYGUN CD SIHH YE ALTINDA /ANKARA b) Telefon ve faks numaras : c) Elektronik Posta Adresi : ç) hale doküman n n görülebilece i internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2- hale konusu mal n a) Niteli i, türü ve miktar : (16) Kalem Temizlik Malzemesi Ayr nt l bilgiye EKAP ta yer alan ihale doküman içinde bulunan idari flartnameden ulafl labilir. b) Teslim yeri : Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri Temizlik Malzeme Deposu c) Teslim tarihi : hale listesinde yer alan (16) kalem malzeme 2 (iki) seferde siparifl edilecektir. - lk siparifl sözleflmeyi takiben derhal, - kinci siparifl ise Eylül 2014' de verilecektir. - Siparifl yaz s n n tebli inden itibaren, teklif mektubunda yüklenicinin belirtti i teslim süresi içinde (...) ifl günü içerisinde mal teslim edilecektir. (Teklif mektubunda malzemenin teslim süresi fl Günü olarak belirtilecek olup (Teslim süresi 30 fl Gününü geçemez) teslim süresi belirtilmedi i takdirde 20 (yirmi) fl Günü teslim süresi esas al nacakt r. Teklifte belirtilen Süreler fl Günü olarak de erlendirilecektir.) - Talep miktar ndaki de ifliklik sipariflin öne veya arkaya al nmas n gerektirirse, bu durum en az 15 (onbefl) gün öncesinden yükleniciye bildirilir. - Teslimatlar tarihini geçmeyecektir. Teslimatlar n tarihine kadar yap lmamas durumunda Gecikme htar verilmeksizin kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleflme feshedilerek hesab genel hükümlere göre tasfiye edilir. - Yasal ve ek süre içerisinde yüklenici taraf ndan siparifl taahhüdü yerine getirilmedikçe ayn ürün için sonraki siparifl verilmeyecektir. Farkl ürünlerde ise idare siparifl tamamlanmadan bir sonraki siparifli vermeyebilir. - dare taahhüt bedeli ,00.-TL. ve alt nda kalan, miad sorunu olmayan malzemelerin tamam n n sipariflini vermekte serbesttir. 3- halenin a) Yap laca yer : Hacettepe Üniversitesi Döner Sermaye flletmesi Sa l k Merkezleri Sat nalma Müdürlü ü (H.Ü. Eriflkin Hastanesi C Kat ) Toplant Salonu b) Tarihi ve saati : :30 4. haleye kat labilme flartlar ve istenilen belgeler ile yeterlik de erlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. haleye kat lma flartlar ve istenilen belgeler: Mevzuat gere i kay tl oldu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odas belgesi; Gerçek kifli olmas halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odas na ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odas na kay tl oldu unu gösterir belge, Tüzel kifli olmas halinde, ilgili mevzuat gere i kay tl bulundu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, tüzel kiflili in odaya kay tl oldu unu Resmi lanlar gösterir belge, Teklif vermeye yetkili oldu unu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; Gerçek kifli olmas halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kifli olmas halinde, ilgisine göre tüzel kiflili in ortaklar, üyeleri veya kurucular ile tüzel kiflili in yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamam - n n bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamas halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlar gösteren belgeler ile tüzel kiflili in noter tasdikli imza sirküleri, fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen teklif mektubu fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen geçici teminat hale konusu al m n tamam veya bir k sm alt yüklenicilere yapt r lamaz Ekonomik ve mali yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: dare taraf ndan ekonomik ve mali yeterli e iliflkin kriter belirtilmemifltir Mesleki ve Teknik yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: Tedarik edilecek mallar n numuneleri, kataloglar, foto raflar ile teknik flartnameye cevaplar ve aç klamalar içeren doküman: HALEYE TEKL F VEREN F RMALAR, HER KALEM Ç N NUMUNELER N TEKL F VERME TAR H NDEN T BAREN EN GEÇ (5) fi GÜNÜ ÇER S NDE NUMUNE TESL M TUTANA I LE B RL KTE SATINALMA MÜDÜRLÜ Ü' NE TESL M ETMEL D R. SÜRES ÇER S NDE NUMUNE GET RMEYEN F RMALARIN TEKL FLER DE ERLEND RMEYE ALINMAYACAKTIR. 5. Ekonomik aç dan en avantajl teklif sadece fiyat esas na göre belirlenecektir. 6. hale yerli ve yabanc tüm isteklilere aç kt r. 7. hale doküman n n görülmesi ve sat n al nmas : 7.1. hale doküman, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Liras ) karfl l Hacettepe Üniversitesi Döner Sermaye flletmesi Sa l k Merkezleri Sat nalma Müdürlü ü (H.Ü. Eriflkin Hastanesi C Kat ) adresinden sat n al nabilir haleye teklif verecek olanlar n ihale doküman n sat n almalar veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Hacettepe Üniversitesi Döner Sermaye flletmesi Sa l k Merkezleri Sat nalma Müdürlü ü (H.Ü. Eriflkin Hastanesi C Kat ) adresine elden teslim edilebilece i gibi, ayn adrese iadeli taahhütlü posta vas tas yla da gönderilebilir. 9. stekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. hale sonucu, üzerine ihale yap lan istekliyle her bir mal kalemi miktar ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatlar n çarp m sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleflme imzalanacakt r. Bu ihalede, k sm teklif verilebilir. 10. stekliler teklif ettikleri bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. Bas n-5071(www.bik.gov.tr)

11 DIS DÜNYA Yücel TANOL 18 Nisan 2014 Cuma 11 Gazzeli kad nlar toplumun slah için devrede GAZZE - Gazze'de toplumsal meselelere ve özellikle evlilikte yaflanan problemlere çözüm bulma konusunda kad nlar da görev üstleniyor. Toplumsal sorunlar n çözümü konusunda erkeklerin yan s ra "seçilmifl" olarak nitelendirilen kad nlar da aktif rol al yor. Aktivist Amal Abdulmunim, "seçilmifller" ad alt nda faaliyette bulunan kad nlar n idari ve hukuki anlamda s k e itimden geçirildiklerini belirterek,"bu kad nlar söz konusu alanda faaliyet gösteren erkeklere destek oluyorlar" Abdulmunim, kad nlara sorunlar n kendilerine daha rahat flekilde anlatabilme f rsat verdiklerini ve onlara yard mc olabilmek için her türlü bilgiyi kendileriyle paylaflt klar n dile getirdi. Problemleri olan kad nlara hukuki bilgiler de verdiklerini ifade eden Abdulmunim flunlar kaydetti: "Kad nlara, yaflad klar sorunlara iliflkin hukuki çerçevede nasihatlerde bulunuyoruz. Mahkemeye gitmelerine lüzum b rakmayacak alternatif çözüm önerileri sunuyoruz. Erkekleri kad nlar n haklar n korumalar hususunda yükümlü k lacak sözleflmeler haz rl yoruz." Abdulmunim, söz konusu "seçilmifl" kad nlar n Gazze'de toplumla iletiflime geçme konusunda son derece baflar l oldu unu ifade etti. Reda Hasune adl aktivist de "Toplumun slah için katetti im bu uzun yolun sonunda, problemlerine çözüm buldu umuz kad nlar taraf ndan bu göreve getirildim. Çabalar m zla kad nlar n güvenini kazand k" diye Hasune, toplumsal meseleleri ele almak ve karfl l kl tecrübelerin paylafl m n sa lamak için bu alanda erkeklerle ayl k toplant lar düzenlediklerini dile getirdi. Sihr Kurdiyye ise 2 y ldan bu yana "seçilmifller" çat s alt nda çal flt n, mazlum kad nlar n yan nda durmak için bu görevi yerine getirmeye çal flt n söyledi. (AA) ICTY Baflsavc s Brammertz: Sundu umuz deliller Karaciç ile Mladiç'in hüküm giymesine yetecek'' SARAYBOSNA - VANA DESPOTOV Ç - Eski Yugoslavya topraklar nda ifllenen savafl suçlar n cezaland rma amac yla Lahey'de kurulan Eski Yugoslavya Uluslararas Ceza Mahkemesi Baflsavc s Serge Brammertz, Bosnal S rplar n savafl zaman ndaki siyasi lideri Radovan Karaciç ile eski Bosnal S rp komutan Ratko Mladiç'in davalar na iliflkin, savc l k olarak mahkemeye sunduklar delillerin Karaciç ile Mladiç'in hüküm giymesine yetece ini söyledi. Brammertz, Lahey'deki mahkemede ''savafl suçu'' ve ''soyk r m'' suçlar ndan yarg lanmalar süren Karaciç ile Mladiç'in davalar na iliflkin AA muhabirine de erlendirmede bulundu. Davalarda, ne zaman sona gelinece ini söylemenin henüz mümkün olmad n belirten Brammertz, savc l k olarak iyi bir iddianame haz rlad klar n ve sunduklar delillerin Karaciç ile Mladiç'in hüküm giymesine yetecek deliller oldu unu, ancak son karar nihayetinde mahkemenin hakimlerinin verece ini söyledi. Haz rlad klar iddianamede, Karaciç ve Mladiç'in Saraybosna'n n üç buçuk y l kuflatma alt nda tutulmas, Srebrenitsa'da yaflanan soyk r m ve birçok yerleflim bölgesinde yap lan etnik temizlikten dolay suçland na iflaret eden Brammertz, ''Tüm bu suçlar n kan tlanmas için zamana ihtiyaç var. Ben de bu iki davan n h zl ca sonuca ba lanmas n istiyorum'' Brammertz, eski S rp general Mladiç'in, hakk ndaki iddianameden soyk r m suçuna dair suçlamalar n ç kar lmas talebine iliflkin karar n bugün verilece ini belirterek, mahkeme bünyesindeki temyiz konseyinin söz konusu iddianamede de ifliklik yapmayaca na emin oldu unu kaydetti. KURBAN YAKINLARININ SABRI TÜKEN YOR Kurban yak nlar n n, özellikle Karaciç ve Mladiç davalar nda büyük beklentileri oldu unu ifade eden Brammertz, ''Davalar n bu kadar yavafl ilerliyor olmas ndan dolay hayalk r kl içindeyim. Kurban yak nlar ve savafl ma durlar n n, Lahey'deki mahkemede daha fazla say da dava görülmesini istedi ini biliyorum. Zaman geçtikçe, kurban yak nlar n n sabr tükeniyor. Ancak, yarg lama süreçlerine destek olmaya devam etmeliler. Savafl n ma durlar, yarg lama sürecinde bizim için çok önemliler ve ço u zaman tan k olarak onlardan yard m al yoruz'' diye ICTY KAPANDI INDA, SORUMLULUK DEVLET MAHKEMELER NDE Brammertz, ICTY'nin görev süresinin dolup kapand zaman, savaç suçlular n n yarg lanmas ndaki tüm sorumlulu un bölge ülkelerindeki devlet mahkemelerinde olaca n söyledi. Bölge ülkelerinin devlet mahkemelerinde görülmeye devam edilen baz savafl suçu davalar n n yavafl ilerlemesinden de flikayet eden Brammertz, flunlar söyledi: ''Ülkelere, her 6 ayda bir yapt m ziyaretlerde sordu um baz davalarda hiçbir geliflme olmad n görüyorum. O zaman kendime, (Ya hiç durumu sorulmayan davalarda neler olup bitiyor?) diye soruyorum. D flar dan yap lan bask n n, geliflme kaydedilmesi için uygulanan en iyi yöntem olmad n ö rendik. Devlet mahkemelerindeki yetkililerin de, yapt klar iflin sorumlulu unu üstlenmelerini isterdim. Çünkü d flar dan hiçkimse, bir Bosnal hakim ya da savc ya ne yapmas gerekti ini söyleyemez.'' SUR YE DEK KR Z, ÖNCEL KLE S YAS DÜZEYDE SONA ERD R LMEL D R Brammertz, üç y ldan fazla bir süredir devam eden Suriye'deki iç savafla iliflkin soru üzerine de, Suriye'deki krizin, her fleyden önce siyasi düzeyde sona erdirilmesi gerekti ini kaydetti. Brammertz, ''Siyasi düzeyde sorun çözüldükten sonra, ifllenen suçlar n sorumlular bulmaya bafllan r. Bana göre, önce siyasi çözüm gereklidir. Çat flma ortam devam ederken, yarg laman n yap lmas mümkün de ildir. Böyle bir ortamda, nas l kan t toplanabilir? Suriye'de savafl sürerken, araflt rmac lar Suriye topraklar nda kan t toplayamazd '' (AA) Snowden: Pultizer Ödülü, bizi hakl ç kard NEW YORK - Amerikan Ulusal Güvenlik Ajans n n (NSA) eski sistem analisti Edward Snowden, s zd rd belgeleri yay mlayan The Washington Post ve The Guardian gazetelerine verilen kamu hizmeti dal nda Pulitzer Ödülü nün eylemlerini hakl ç kt n söyledi. Bas n Özgürlü ü Vakf arac l yla aç klama yapan Snowden, ABD hükümetinin gizli izleme faaliyetlerini ortaya koyan belgelere dayand rd klar haberleriyle dünyan n en prestijli ödüllerinden biri olan Pulitzer i kazanan iki gazeteyi kutlad. Snowden, meslektafllar na ABD de gazetecilik alan ndaki en büyük ödülün verilmesini, halk n yönetimde rol oynamas gerekti ine inan herkesi hakl ç kard fleklinde de erlendirdi. S zd rd belgelerle ilgili haber yapan gazetecilerin tehdit edildi ine ve haber yapmamalar için bask yap ld na dikkati çeken Snowden, Tüm bunlara karfl n yapt klar çabalar, daha iyi bir gelecek ve daha sorumlu bir demokrasi sa lad ifadesini kulland. (AA) Cani kadın BULMACANIN ÇÖZÜMÜ UTAH - ABD nin Utah eyaletinde 1996 ve 2006 y llar aras nda do urdu u yedi bebe ini öldürüp kutular içinde evinin garaj nda saklayan kad n gözalt na al nd. Yetkililer, 39 yafl ndaki Megan Huntsman n cinayet suçlamas ile mahkeme karfl s na ç kaca n aç klad. Cinayetler, Huntsman n bofland efli Darren West in Pleasant Grove daki evlerinde garaj boflaltmaya çal fl rken içlerinde bebek cesetleri bulunan kutular bulmas ile ortaya ç kt. Metafetamin üretiminde kullan lan kimyasal madde bulundurmaktan 2009 da dokuz y l hapis cezas na çarpt r lan ve flartl tahliye edildikten sonra eflinin üç y l önce ayr ld evine geri dönen West in cinayetlerle ilgili bilgisi olmad ö renildi. Bebeklerin nas l öldü ü yap lacak otopsi sonucu belirlenecek. Bebeklerin babalar n n belirlenmesi için de DNA testi yap lacak. West in ailesine ait olan evde çiftin 20, 18 ve 13 yafllar ndaki k zlar kal yordu. Cinayetlerin ortaya ç kmas n n ard ndan büyük flaflk nl k yaflayan komflular, söz konusu y llarda hamile oldu unu görmedikleri Huntsman son derece iyi bir insan olarak niteledi. (AA) P A R A P E T F A L N E K H A V Y V K O F A N A A A M L A Z N T A Y N N A T O A F E T C N A S A T O N A L K A R M A R A K A S M A R A Z A Z A A A N A Y A S A B A D R E A A N A P A L K A Y I K L A E S A R E T Ç A M A L A I R A M A A K K A R A T E D A K A R H A T A A T A A M N K L A A L A B A M A E T E R T E Ç

12 12 HABER 18 Nisan 2014 Cuma brahim ARKLAN Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Y ld z: Son 11 y lda 2,3 milyon Fehmi KORU Bu defa devlet niflan da onurland metre sondaj yap lm fl oldu ANKARA (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Y ld z, "2002 y l nda toplam 52 bin metre sondaj yap lm flken, bu, 2013 y l nda 305 bin metreye ç kar ld. Son 11 y lda 2,3 milyon metre sondaj yap lm fl oldu" Y ld z, Türkiye Petrolleri Anonim Ortakl n n (TPAO) sismik araflt rma ekibini u urlama törenine kat ld. Buradaki konuflmas n n bafl nda ekibe "yolunuz aç k olsun" diyen Y ld z, arama faaliyetlerinin son 10 y lda yaklafl k 11 kat na ç kt n belirtti. Y ld z, 2002 y l nda 21 arama flirketi varken, 2014'e kadar bu say n n 46'ya ç kt n, aç lan kuyu say s n n da 2002 y l nda 35 iken, 2013 y l itibar yla 173'e ulaflt n bildirdi. Aç lan kuyular n 62'sinde petrol, 9'unda do al gaz bulundu unu ifade eden Y ld z, bunlar n mütevazi rakamlar da olsa Türkiye'nin yerli kaynaklar n üretmek ad na önemli oldu una iflaret etti. Geçen y l Barbaros Hayrettin Pafla'n n kat l m yla denizlerdeki sismik aramalar n n 6 kat na ç kar ld n belirten Y ld z, "1934 y l ndan bu yana aç lan yaklafl k 4 bin 500 kuyunun üçte biri son 11 y l içerisinde sizlerin Bakan fiimflek, ilk çeyrek bütçe gerçekleflmelerini aç klad ANKARA (AA) - Maliye Bakan Mehmet fiimflek, sosyal medya flirketlerinin Türkiye'deki ticari faaliyetlerinin, ar zi de il, süreklilik arz eden ekonomik, ticari faaliyetler oldu unu belirterek, "Dolay s yla bu flirketler e er iyi niyete sahiplerse, Türkiye'den de bir kazançlar söz konusu. O zaman kendi itibarlar yla da paralel olarak Türkiye'de süreklilik arz eden faaliyetlerinden dolay temsilcilik veya bir ifl yeri açmalar gerekiyor" fiimflek, Bakanl kta düzenledi i "Makro ekonomik geliflmeler ve 2014 y l ilk çeyrek bütçe gerçekleflmeleri" konulu bas n toplant s n n ard ndan gazetecilerin sorular n yan tlad. Sosyal medya flirketlerinin vergilendirilmesine yönelik soru üzerine fiimflek, KDV'nin al nmas nda sorun olmad n çünkü KDV'yi, reklam veren taraf n ödedi ini söyledi. Burada sorunun gelir ve kurumlar vergilerinde yafland n belirten fiimflek, flunlar kaydetti: "Sosyal medya flirketleri Türkiye'de bir ifl yeri veya daimi temsilcilik açmazsa, özetle gelir ve kurumlar vergisi ödemiyorlar. Çünkü çifte vergilendirme anlaflmalar na bakt n z zaman yabanc bir mükellefin bir ülkede vergi vermesi için bir ifl yerinin veya daimi bir temsilcili inin olmas gerekiyor. Bu çerçevede analiz etti imizde, Türkiye'de mutlaka bir ifl yeri veya daimi bir temsilcilik açmalar gerekti ine inan yoruz. Çünkü sosyal medya flirketlerinin Türkiye'deki ticari faaliyetleri, ar zi faaliyetler de ildir. Süreklilik arz eden ekonomik, ticari faaliyetlerdir. Dolay s yla bu flirketler e er iyi niyete sahiplerse, Türkiye'den de bir kazançlar söz konusu. O zaman kendi itibarlar yla da paralel olarak Türkiye'de süreklilik arz eden faaliyetlerinden dolay temsilcilik veya bir ifl yeri açmalar gerekiyor." fiu anda Türkiye'de bulunan herhangi bir gazete veya web sitesinin bu vergileri ödedi ine iflaret eden fiimflek, sitelerine reklam alan Türk flirketlerinin hem KDV hem Kurumlar Vergisi hem de Gelir Vergisi ödediklerini ifade etti. fiimflek, "Peki uluslararas flirketler neden bu haks z rekabete yol açs n, bu kabul edilebilir bir durum de il" gayretleriyle aç lm fl oldu y l nda toplam 52 bin metre sondaj yap lm flken, bu, 2013 y l nda 305 bin metreye ç kar ld. Son 11 y lda 2,3 milyon metre sondaj yap lm fl oldu. Arama ve üretim sektörünün son 11 y lda yapt yat r m tutar 7,5 milyar dolara ulaflt. Bunun yar s TPAO taraf ndan, di er yar s özel flirketler taraf ndan yap ld " diye Denizlerdeki aramalarda petrol ve do al gaz bulunmas halinde flirketlere ortakl k paras ödediklerini, bulunmamas halinde bu masraf n flirket taraf ndan karfl land n anlatan Y ld z, araflt rma sektöründe yaklafl k 10 bin kiflinin istihdam edildi ini dile getirdi. U urlayacaklar sismik "Ambargolar n kalkmas yla ran ekonomisi farkl bir döneme girecek TAHRAN (AA) - Kalk nma Bakan Cevdet Y lmaz, "Ambargolar n kalkmas yla ran ekonomisi farkl bir döneme girecek. Bu dönemde Türkiye- ran ekonomik iliflkilerinin de h zl bir flekilde geliflmesini istiyoruz" Türkiye- ran Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 24. Dönem Toplant s 'na kat lmak üzere ran' n baflkenti Tahran'da bulunan Bakan Y lmaz, AA muhabirine yapt de erlendirmede, toplant n n, ran'da göreve gelen yeni hükümet ile yap lan ilk karma ekonomik komisyonu olmas aç s ndan farkl bir öneme sahip oldu unu söyledi. Hem kamudan hem de özel sektörden genifl bir heyetle geldiklerini ifade eden Y lmaz, "Bir taraftan kamu kurumlar olarak önümüzdeki y llar n yol haritas n haz rl yoruz. Yeni hükümetle yapt m z ilk karma ekonomi komisyonumuz. ran'la KEK toplant lar n n 24'üncüsünü gerçeklefltiriyoruz ama bu yeni hükümetle yapt m z ilk toplant ve bu alamda önemli. Yeni hükümetle bir anlamda yol haritam z kamu olarak flekillendirmifl oluyoruz" diye Y lmaz, karma ekonomik komisyon toplant lar nda ticaretten ulaflt rmaya, çal flma hayat ndan kültüre ve turizme kadar birçok bafll n gözden geçirildi ini, bu alanlardaki temel politikalar n, hangi alanda çal flmalar yap laca n n ve önceliklerin netlefltirildi ini belirtti. Yar n yap lacak Türkiye- ran fl Forumu hakk nda de erlendirmelerde bulunan Y lmaz flunlar kaydetti: "Bir taraftan da özel sektörle birlikte geldik. Yar n bir ifl konseyi gerçeklefltirece iz, ran ve Türk ifl adamlar yla ran Ticaret Odas nda bir toplant m z olacak. Bu da çok önemli çünkü biz kamu olarak devlet olarak bir ortam haz rl yoruz ama esas ifl, ifl Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Y ld z, Türkiye Petrolleri Anonim Ortakl - 'n n (TPAO) Gölbafl 'ndaki tesislerinde düzenlenen "TPA- O Sismik Araflt rma Ekibi U urlama Töreni"ne kat ld. Bakan Y ld z, Vibro sismik arama arac na binerek araç hakk nda bilgi ald. araflt rma ekibinin birçok ilde petrol, do al gaz ve jeotermal kaynak arayaca n ifade eden Y ld z, "Sa l k içerisinde gidip gelmelerini temenni ediyorum. Allah sizlere kaza bela vermesin" ifadelerini kulland. Y ld z, daha sonra sismik araflt rma yapan, "vibro" ad verilen arac n sürücü koltu una oturdu. Bu s rada arac n merdivenlerine ç kan TPAO Genel Müdür Vekili Besim fiiflman ile bas n mensuplar na bilgi veren Y ld z, sismik arama için kullan lan araçlardan 15 tane daha ald klar n, bunlar n da bir süre sonra arama çal flmalar na kat laca n söyledi. Y ld z, Barbaros Hayrettin Pafla'n n çal flmalar na iliflkin de geminin, K br s aç klar nda, adamlar m za düflüyor. Onlar n daha fazla yat r m yapmas yla ticaret yapmas yla ekonomik iliflkilerimiz geliflmifl olacak. fl adamlar aras nda kurulan iliflkiler gelecekte ticaretin artmas na, yat r mlar n artmas na, turizme ve birçok alana katk da bulunacak elbette." ran' n önemli bir dönemden geçti ini ifade eden Y lmaz, "Bu toplant lar yapt m z süreçte ran bir taraftan da uluslararas müzakereler yürütüyor. Özellikle bu müzakerelerin baflar ya ulaflmas ran' n, ran ekonomisinin yeni bir döneme girmesi demek. Ambargolar n kalkmas yla ran ekonomisi farkl bir döneme girecek. Bu dönemde Türkiye- ran ekonomik iliflkilerinin de h zl bir flekilde geliflmesini istiyoruz" de erlendirmesini yapt. "30 milyar dolar gibi bir hedefimiz var ticarette bunun gerçekleflmesini istiyoruz" ifadesini kullanan Y lmaz, Türkiye- ran aras nda imzalanan tercihli ticaret anlaflmas n n iç hukukta da onaylanmas ve hayata geçirilmesi gerekti ine iflaret etti. Y lmaz, ran'da göreve gelen yeni hükümet ve nükleer müzakerelerde sa lanan olumlu ad mlar n akabinde, baflta Avrupa ülkeleri olmak üzere birçok ülkenin ran'da yat r m yapma aray fl na girdi i bir dönemde Türkiye'nin ne gibi avantajlara sahip olabilece i konusunda flu de erlendirmelerde bulundu: "Türkiye'nin fark flu: Antalya civar nda sismik arama yapt n bildirdi. Besim fiiflman da sismik araflt rma araçlar n n çevreye zarar vermeden, yere titreflim yayarak araflt rma yapt n belirtti. fiiflman, TPAO'nun elde etti i olumlu sonuçlar n Bakan Y ld z taraf ndan duyurulaca na iflaret ederek, bunun d fl ndaki "petrol bulundu" söylemlerine itibar edilmemesini istedi. Daha sonra Bakan Y ld z, araflt rma ekibi üyeleriyle tek tek tokalaflt ve araçlar el sallayarak u urlad. TPAO sismik araflt rma ekibi 85 kifli ve 59 araçtan olufluyor. Denizli, Silopi ve Ad yaman'a gidecek konvoya bu illerde de 110 personel eklenecek. Kalk nma Bakan Y lmaz: Baflkalar ran' n zor dönemlerinde burada de ildi, Türkiye buradayd. Biz her zaman gelip gittik. Hiçbir zaman iliflkilerimiz kopmad ran'la. Ticari iliflkilerde 2012 y l nda 22 milyar dolara kadar ulaflt ticaret hacmimiz. Geçen y l bir miktar düfltü gerçi, 14,6 milyar dolar oldu fakat bir 10 y l öncesiyle mukayese edersiniz yine de çok yüksek rakamlar. 10 y l önce sadece 1,2 milyar dolard ran'la ticaret hacmimiz. Bu ambargolara ra men, bu zor dönmelere ra men burada ciddi bir art fl oldu. Yeni dönemde de Türkiye'nin bu avantaj n daha fazla ticarete daha fazla katma de ere dönüfltürece ine inan yorum. Tabii yeni uluslararas ortamla birlikte baflka ülkelerin de ran'la daha fazla ilgilendi ini görüyoruz. Henüz çok somut sonuçlar ortaya ç kmam fl olsa da ilginin alakan n artt n görüyoruz. Bunu da olumlu bir durum olarak de erlendiriyorum. Bölgemizde ne kadar refah art fl olursa ne kadar hareketlilik olursa bundan hepimiz faydalan r z. ran büyük bir ülke. Nüfusu afla yukar Türkiye'ye denk, ekonomik olarak ciddi kaynaklar olan, insan kaynaklar olan bir ülke. ran' n kalk nmas geliflmesi bütün bölgeye fayda üretecektir diye düflünüyorum. nflallah ambargolar n kalmas yla ran'da çok daha fazla hareketlilik olacak. Ve bu hareketlilikten de hep birlikte yararlanaca z diye düflünüyorum." Önceki gün Çankaya Köflkü nde önemli bir devlet niflan tevcih töreni vard. Cumhurbaflkan Abdullah Gül, tarihimizde hep merkezi roller oynam fl K r m n efsanevi önderi Mustafa Abdülcelil K r mo lu na, Bakanlar Kurulu karar yla tevcih edilen Cumhuriyet niflan n takt. K r mo lu, K r m Milli Meclisi taraf ndan sonradan kendisine verilmifl soyad... Henüz alt ayl kken, 1944 te, Moskova taraf ndan Özbekistan a zorla göç ettirilen soydafllar yla birlikte sürgün hayat na bafllayan K r - mo lu nun bütün hayat mücadelelerle geçti. 15 y l bulan cezaevi ve sürgün dönemi var. Bir keresinde, hak arama mücadelesinde 303 gün açl k grevi yapt biliniyor. ABD ile Sovyetler Birli i aras nda süregiden müzakereler sonucu özgürlü üne kavuflabilmiflti K r mo lu... Sonunda, halk n zoraki sürgünlükten kurtarmay ve özvatanlar na döndürmeyi baflard. Pek çok K r m as ll ayd n her alanda Türkiye ye hizmet etmifltir: Halil nalc k, Kemal Karpat, lber Ortayl, Zeki Velidi Togan, Sadri Maksudi Arsal, Reflit Rahmeti Arat gibi... Ülker firmas n n kurucusu Sabri Ülker de K r m as ll yd. Geçmiflte Karadeniz in incisi K - r m Ruslaflt rma projesi gere i K - r ml lar uzaklara gönderen Moskova, flimdilerde, devlet ideolojisi olarak Sovyet döneminden pek fark bulunmad n d fla vuran at l mlar peflinde... Ukrayna n n özerk cumhuriyeti olarak varl n sürdüren K r m Rusya ya katt ve o gün bugündür Rus nüfusu ço unluk haline getirmek için, bu defa tersinden bir projeyi hayata geçirme yolunda: Sovyetler Birli i döneminde halk n sürgüne göndererek plan gerçeklefltirme çabas vard ; Putin Rusyas K r m Ruslar la doldurarak ayn hedefe varmay amaçl yor... Sadece 50 y l öncesinin projelerini canland rmakla yetinmiyor Rusya; 150 y l önce ilk Avrupa savafl n n kopmas na yol açm fl K r m Savafl n n benzerini, Çarl k Rusya n n yöntemlerini taklit ederek, günümüzde göze alabilece i mesaj n veriyor... Kutsal Topraklar da (Kudüs ve çevresinde) yaflayan Ortodokslar n haklar n koruma bahanesiyle Osmanl Devleti ne savafl açm flt (1853) Rusya; esas amac parçalanaca n öngördü ü Osmanl mparatorlu u ndan önemli parçalar koparmak ve as rlar n rüyas n gerçeklefltirmekti: S cak sulara inebilme rüyas n... Avrupa devletleri, bu niyeti sezip, kendi aralar ndaki ihtilâflar bir kenara b rakarak Osmanl y koruma çabas na girdiler; onlar n amac n n da Rusya dan farkl olmad, ancak aceleci davranmaya karfl ç kt klar, Rusya n n da taraf oldu u Sykes-Picot anlaflmas (1916) ile anlafl lacakt. Bugünün Rusyas, t pk Sovyet ihtilâli öncesinin çarlar gibi, kendine yak n ve nüfuz alan gözüyle bakt co rafyalardan gözüne kestirdiklerini s n rlar içine katma peflinde; K r m la bafllad, Ukrayna n n do usundaki elle tutulur bir Rus nüfusa sahip yerlerle devam ediyor bu geniflleme projesi... Rusya n n K r m a tecavüzü savafl bafllatmad ; Ukrayna ordusunun Rus askerlerince iflgal edilen ülkenin do- usundaki kentleri geri almak için giriflti i harekâta Moskova n n verece i cevap ile Bat n n tavr bakal m nelere yol açacak? Mustafa Abdülcemil K r mo lu, Türkiye gibi, Ukrayna n n bütünlü ünü savunuyor; törende bunu aç kça ifade etti ve yeni bir mücadelenin bafllayabilece i mesaj n verdi. Y llarca mücadelesini olabildi ince yak ndan izlemifl, kimbilir kaç yaz da ismini geçirmifltim Mustafa Abdülcemil K r mo lu nun... Devlet niflan n onun kadar hak etmifl biri az bulunur Nisan 2014 Star

13 13 TURIZM Sevgi ACAR 18 Nisan 2014 Cuma Tarihi Ceneviz kalesi restore edilecek DÜZCE - Akçakoca ilçesindeki tarihi Ceneviz kalesi restore edilecek. l Kültür ve Turizm Müdürü Özcan Budak, AA muhabirine yapt aç klamada, bakanl n tarihi kaleyi eski görünümüne kavuflturmak için restorasyon çal flmas bafllatt n söyledi. Tarihi kalenin, UNECSCO taraf ndan Dünya Kültür Miras Geçici Aday Listesi'ne al nd na dikkati çeken Budak, "Ceneviz kalesinin projesi ihaleye ç km flt r. K smet olursa çal flmalar eylül ay na kadar bitirilecek ve ard ndan restorasyon yap lacak. haleyi alan firma, restorasyon çal flmalar n bafllatacak. Kale en k sa sürede eski haline kavuflturulacakt r" diye Budak, kalenin ziyaretçilere geçici kapat ld n ancak sahildeki kale plaj n n hizmet vermeyi sürdürece ini sözlerine ekledi. (AA) fiifay ve güzelli i T KA Gazze'deki Osmanl eserlerine sahip ç k yor GAZZE - Gazze'de Türk flbirli i ve Koordinasyon Ajans 'n n (T KA) finansman yla Osmanl eserlerinden "Sultan Abdulhamid Çeflmesi" restore ediliyor. Gazze'deki Filistin Hükümeti Turizm ve Tarihi Eserler Bakanl 'n n iste i üzerine harekete geçen T KA, çeflmenin restorasyonu için 40 bin dolar yard mda bulundu. Turizm ve Tarihi Eserler Bakan Vekili Muhammed H lle, "Bakanl k 2010'da çeflmenin restorasyonu için proje sundu ancak geçen Mart ay nda çal flmalara baflland. Gazze'deki Osmanl dönemine ait tarihi mekanlar ziyaret eden Türk heyeti söz konusu Osmanl eserlerine büyük önem gösterdi. Heyet, Turizm ve Tarihi Eserler Bakanl 'ndan Osmanl 'ya ait tarihi eserlerin verilerini talep etti" Gazze'deki Osmanl mimarisine ve tarihi eserlerine en çok önem veren kurumlardan olan T KA'n n bakanl ktan söz konusu tarihi eserlerin restorasyonu için projeler gelifltirmesini istedi ini belirten H lle, flunlar söyledi: "II.Abdülhamid çeflmesinin restorasyonu için bakanl k Türkiye ile iletiflime geçti. Restorasyon 2008'den bu yana bakanl n gündemindeydi. 2010'da T KA'yla proje üzerinde anlaflmaya var ld. Geçen Mart ay nda restorasyon çal flmalar na baflland ve 2 hafta sonra çal flmalar n bitmesi bekleniyor." Çeflmenin restorasyonunun ard ndan Osmanl 'n n Gazze'deki an lar n canland raca n söyleyen H lle, "Çeflmeden herkes yararlanabilecek. O dönemde oldu u gibi yoldan geçenlerin su ihtiyaçlar n gidermesine yard mc olacak. Çeflmeden, yak nlar nda aç lan kuyudan gelen serin sular akacak. Medeniyeti ve tarihi olmayan bir devlet, vücut bulamaz. Bu eserler, mevcut Türkiye'nin tarihi miras d r" diye T KA ve Turizm ve Tarihi Eserler Bakanl 'n n iflbirli iyle restore edilen çeflmenin korunmas için bakanl k taraf ndan görevli atanacak. (AA) Turizm ve Tarihi Eserler Bakan Vekili Muhammed H lle, konuyla ilgili AA muhabirine aç klamalarda bulundu. çamurda ar yorlar AYDIN - Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Ayd n' n Kufladas ilçesi, son dönemlerde "termal çamur turizmi" ile de an lmaya bafllad. Davutlar Mahallesi'nde bir termal tesisteki çamur, yerli ve yabanc turistlerin hem tedavi hem de kozmetik aç dan ilgi oda oluyor. AA muhabirinin derledi i bilgilere göre, Davutlar Mahallesi'nde, Kufladas Körfezi'ndeki yer hareketleri nedeniyle, termal su ile birlikte çamur ç k yor. Yurt içi ve yurt d fl ndan, özellikle termal sudan ve çamurdan faydalanmak için gelen turistlerin say s n n her sezonda daha da artt gözleniyor. Do al güzelliklerine termal turizmi de ekleyen Kufladas 'nda, turistler hem çeflitli hastal klar ndan kurtulmak hem de güzelleflmek için çamur banyosu yap yor. fiifa ve güzellik arayanlar n bütün vücudunu gömdü ü ve litresinde 6 bin 200 miligram n üzerinde mineral, sülfat, sodyum klorür ve radon gaz bulunan çamurlu suyun, damar, dolafl m, sindirim, mide ve romatizmal hastal k, omurilik, bel a r s ve vücutta ilaç kullan m ndan kaynaklanan ödemlerin tedavisinde olumlu sonuç verdi i belirtiliyor. Tesis sahibi Hasan Demirhan, AA muhabirine yapt aç klamada, son günlerde Kufladas Körfezi'nde meydana gelen yeralt hareketlilikleri nedeniyle yo un bir flekilde çamur ç kt n ifade etti. Demirhan, "fiu an turistlerimiz magma çamuru ile tedavi görmekte. Hem kozmetik hem de tedavi yönünden, suyu kaynaktan geldi i için yo un bir talep gören magma çamuru için, özel olarak yerli ve yabanc turistler tesislere geliyor" Efi N N SA LI A KAVUfiTU U TES S ALDI Hasan Demirhan, 1998 y l nda Davutlar'a geldiklerini ve 14 odal küçük tesiste 1 hafta kald klar n, eflinin termal tedavi sonras nda sa l na kavufltu unu söyledi. Kendisinin avukat, eflinin de eczac oldu unu, 1 haftal k tedaviden sonra tesisi sat n almaya karar verdi ini belirten Demirhan, tesisine gelen turist say s n n her sezon artt n ifade etti. Demirhan, Sa l k Bakanl n n izin ve ruhsatlar nda akan çamurlu suyun litresinde 6 bin 200 miligram n üzerinde mineral bulundu una dikkat çekerek, flunlar söyledi: "Bu kaynak suyunda tüm hücrelerde bulunmas gereken mineraller var. Sülfat, sodyum klorür ve radon gaz bulundu u için mineralleri tetikleyen özellik var, ayr ca ba fl kl k sistemini de güçlendiriyor. Tuzlu, sülfatl olmas, iyot klor gibi dezenfektan mineraller bulunmas, kaliteyi yükseltiyor. Suyun s cakl damar ve dolafl m bozuklu una, sindirim sistemi ve özellikle mide hastal klar na, ba rsak tembelli ine iyi geliyor. Kükürtlü olmas ndan dolay da dolafl m sistemini h zland r yor. Tuzlu olmas ödemi çözüyor, dengeli zay flama imkan olufluyor. Baz hastal klar için kullan lan ilaçlardan dolay afl r kilolu insanlar k sa zamanda eski kilosuna kavuflabiliyor." HASTALIKLARINDAN KURTULDULAR Ankara'dan her y l 15 gün süreyle Kufladas 'na geldi ini söyleyen emekli ö retmen Sevinç Özatik, "5 y l önce 7 basamakl merdiveni 10 dakikada ancak inebiliyordum. Ç kmas ayr bir dertti. Sol dizimde rahats zl k nedeniyle Baflkent Üniversitesi'nin hocalar ve zmir'deki doktorlar, ameliyat olmam söylüyorlard. Bu tesise gelmeye bafllad m. Ald m kür tedavisi sonras nda dizimde hiçbir a r kalmad " Yurt d fl nda yaflayan ve y lda 1 hafta çamur tedavisine geldi ini söyleyen Ertan Y lmaz da romatizmal a r lar ndan ve mide sorunlar ndan kurtuldu unu söyledi.fiifay ve güzelli i çamurda ar yorlar. (AA) Konya'n n turizmdeki hedefi "10 milyon ziyaretçi" KONYA - Konya Büyükflehir Belediye Baflkan Tahir Akyürek, "Konya'da hedefimiz 10 milyon ziyaretçidir. 10 milyon ziyaretçiyi a rlayacak turizm alt yap s na, tarihi ve kültürel alt yap ya sahip oldu umuzu düflünüyorum" Akyürek, Turizm Haftas etkinlikleri kapsam nda, Bilim Merkezi'nde l Kültür ve Turizm Müdürlü ünce düzenlenen resepsiyonda yapt konuflmada, Konya'n n turizmine katk sa layacak projeleri kente kazand rd klar n söyledi. Konya'n n tarihi ve kültürel özelliklerini tekrar canland rmak için yerel yönetimler olarak üzerlerine düfleni yapacaklar n vurgulayan Akyürek, flunlar kaydetti: "Konya'da hedefimiz 10 milyon ziyaretçidir. 10 milyon ziyaretçiyi a rlayacak turizm alt yap s na, tarihi ve kültürel alt yap ya sahip oldu umuzu düflünüyorum. Konaklama tesislerinde ve di er alanlardaki yetersizlikleri yeni planlamalar m zla h zla gideriyoruz. Bilim Merkezi'mizin aç l fl n büyük ihtimalle say n Baflbakan m z, uygun bulursa 26 Nisan'da yapacak. Baz eksiklikler, yap lacak düzenlemelerle tamamlanacakt r. Buraya her y l 1 milyon ziyaretçinin gelmesini sa layaca z." l Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Ç pan ise Konya'n n Selçuklu'ya baflkentlik yapt n hat rlatt. "Bir baflkentin baflkent olma özelli i hep devam eder" diyen Ç pan, Konya'n n derin tarihi geçmifle sahip oldu unu dile getirdi. Birçok medeniyete ev sahipli i yapan Konya'n n günümüzde de turizm potansiyelinin fark edildi ine dikkati çeken Ç pan, "Konya özellikle tarih, kültür, inanç, termal ve sa l k, kongre ve fuar turizmi alanlar nda kendisini daha çok gelifltirmeye, öne ç karmaya, bu anlamda varl n Türkiye'de ve dünyada hissettirmeye aday bir flehirdir" diye Resepsiyona, Konya Valisi Muammer Erol, Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer fieker, Meram Belediye Baflkan Fatma Toru ve çok say da davetli kat ld. (AA)

14 14 SPOR Şenol GÜNÜÇ 18 Nisan 2014 Cuma Aziz Yıldırım a KÖTÜ HABER Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, şike davasında cezası onanan Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın yaptığı itirazı reddetti. Yıldırım, 2 yıl daha cezaevinde hapis yatacak. İSTANBUL - Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım la ilgili kararını verdi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, cezası Yargıtay tarafından onanan Aziz Yıldırım ın yaptığı itirazı reddetti. Başsavcılık, dosyaya yapılan itirazları yerinde görmeyerek, dosyayı İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi ne gönderdi. Mahkeme, infaz işlemlerini tamamlayıp dosyayı İnfaz Savcılığı na ulaştıracak. Savcılık, Aziz Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu ceza alan sanıklar için infaz süresi hesaplayarak, gerekenler için yakalama kararı çıkaracak. Kararın ardından Aziz Yıldırım yeniden cezaevine girecek. Bir yıl cezaevinde kalan Yıldırım, 2 yıl daha hapis yatacak. Başsavcılığın kararıyla birlikte Aziz Yıldırım'ın başkanlığı da düşecek. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, şike davasında 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptılırılmıştı. Yargıtay 5. Ceza Dairesi, İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi nin Aziz Yıldırım, Olgun Peker, Serdar Adalı, Tayfur Havutçu'nun da aralarında bulunduğu 85 sanık hakkındaki kararının temyiz incelemesini 17 Ocak'ta tamamlamıştı. Daire, Aziz Yıldırım ve Olgun Peker hakkında örgüt suçundan verilen hapis cezaları ile Aziz Yıldırım'a verilen hapis cezalarını onamıştı. Görme engelli atletin büyük hedefi SİVAS - Görme Engelliler Türkiye Atletizm Şampiyonası'nda bin 500 ve 5 bin metrede Türkiye rekoru kıran milli atlet Oğuz Akbulut (22), ağustos ayında Galler'de yapılacak Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanmayı hedefliyor. Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) Antrenörlük Bölümü 1. sınıf öğrencisi ve Sivas Görme Engelliler Spor Kulübü'nün lisanslı atleti Akbulut, şampiyonaya CÜ BESYO Spor Salonu'nda ve kampüsteki atletizm pistinde hazırlanıyor. Akbulut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tokat'ta 7 yıl önce beden eğitimi öğretmeninin yönlendirmesiyle spora başladığını söyledi. Bir süre goalball oynadığını belirten Akbulut, "Öğretmenimin tavsiyesiyle atletizm yarışına katıldım. Güzel bir derece elde edemedim ama milli takımdaki hocalarım, yetenekli olduğumu söyledi ve milli takım kampına çağırdı. Atletizm hayatım böyle başladı ve 4 yıldır başarıyla sürdürüyorum" B3 (kısmen görmeyen) düzeyinde spor yapan Akbulut, bin 500 metrede kendisine ait olan 4 dakika 16 saniyelik Türkiye rekorunu Mart'ta İzmir'de düzenlenen Türkiye Görme Engelliler Atletizm Şampiyonasında 4 saniye geliştirdiğini ifade ederek, "5 bin metre koşusunu ise 16 dakika 40 saniyeyle tamamlayarak Türkiye rekoru kırdım" diye konuştu. Hollanda'da 2012 yılında yapılan Engelliler Avrupa Şampiyonasında 800 metrede Türkiye'yi temsil ettiğini ve üçüncü olduğunu belirten Akbulut, şunları söyledi: "Engelliler Avrupa Atletizm Şampiyonası, bu yıl Ağustos tarihlerinde Galler'de yapılacak. Bin 500 ve 5 bin metrede koşacağım. Hedefim, daha önce 3. olduğum Avrupa Şampiyonasında birinci olmak. Bu doğrultuda çalışmalarımı aralıksız olarak sürdürüyorum. İnşallah elimden gelenin en iyisini yaparak hedefime ulaşırım." CÜ BESYO Öğretim Görevlisi Ertürk Yamen ise yaklaşık 2 yıldır antrenörlüğünü yaptığı Oğuz Akbulut'un iyi ve disiplinli bir atlet olduğunu belirterek, "Yaptığı dereceler de bunun kanıtı. B3 kategorisinde Türkiye rekoru kıran bir sporcu" ifadesini kullandı. Akbulut'un, Avrupa Şampiyonası baraj derecesinin üzerinde başarı elde ettiğini dile getiren Yamen, şöyle konuştu: "İlk hedefimiz, Avrupa Şampiyonası'nda ilk 3'e girmek. Daha sonraki hedefimiz ise 2016 yılında Rio de Janeiro'da yapılacak Paralimpik Oyunları'na katılmak ve orada da dereceye girmek. Okulumuza gelen değerleri değerlendirmeye çalışıyoruz. Atletizmde antrenman yapmadan geçirdiğimiz gün sayısı çok azdır ve bu yüzden haftanın 7 günü antrenman yapıyoruz." (AA) Atletler meydanlarda sırıkla atlayıp, çekiç atacak BURSA - Sırıkla atlama, yüksek atlama, uzun atlama, çekiç atma gibi teknik branşları tabana yaymak için projeler hazırlayan Türkiye Atletizm Federasyonu, vatandaşların özendirilmesi amacıyla bazı kentlerin meydanlarında özel platformlar oluşturarak atletlere gösteriler yaptıracak. Federasyon başkanı Fatih Çintimar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 24 olimpik atletizm branşında altyapı sporcu sayısını artırmak amacıyla projeler ürettiklerini söyledi. Kadınlar ve erkeklerde, tüm branşlarda onlarla değil binlerle ifade edilen sporcu sayısına ulaşmak istediklerini belirten Çintimar, "Örneğin Türkiye'de gülle atmada sporcu varsa biz bunu binle ifade etmek istiyoruz" diye konuştu. Ne kadar altyapıya katılım olursa üstte sporcu sayısının da o kadar fazla olacağını vurgulayan Çintimar, özellikle sırıkla atlama, yüksek atlama, gülle atma, uzun atlama, çekiç atma, kısa mesafeli koşular gibi teknik branşlara ağırlık vereceklerini anlattı. Türkiye'nin tesisleşme anlamında iyi bir noktaya geldiğini ancak teknik branşları tabana yayma noktasında henüz istenen düzeye gelinemediğini bildiren Çintimar, şu ifadeleri kullandı: "Teknik branşları halka indirebilmenin, statlardan çıkıp halkla birlikte yarışabilmenin formüllerini arıyoruz. İnşallah önümüzdeki haftalarda belli meydanlarda sırıkla yüksek atlama, uzun atlama, yüksek atlama ve gülle atma gibi teknik branşlarda, 100 metre, 60 metre gibi branşlarda caddelerde, ana merkezlerde halkın seyredebileceği organizasyonlar yapacağız. Özel projelerle artık sırıkla atlama, yüksek atlama yarışlarını meydanlarda göreceğiz." Çintimar, 2016 yılında Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenecek Yaz Olimpiyat Oyunları için yoğun bir çaba içinde olduklarını dile getirdi. Sporcuların antrenman programları, kamp yerleri ve antrenörlerini büyük ölçüde planladıkları bilgisini veren Çintimar, 2012 Londra Olimpiyatları'na gönderdikleri sporcu kadar hatta daha fazla sayıya ulaşmak istediklerini aktararak, "Madalya alabilmek için var olan elit sporcularımızla gece gündüz birlikteyiz" diye konuştu. Her sporcunun, istediği ülke adına yarışabilme hakkı bulunduğunu kaydeden Çintimar, başka bir ülkenin sporcusunun Türk Milli Takımı adına yarışma isteğine sıcak baktıklarını belirtti. Yabancı sporcuların, ay yıldızlı formayla yarışmak istemesinden mutluluk duyacaklarını ifade eden Çintimar, "Yabancı sporcuların ülkemiz adına yarışmaları bizim için onurdur ama biz 2020 yılında transfer eden değil transfer edilen bir ülke olmak istiyoruz" değerlendirmesinde bulundu. Fatih Çintimar, Türkiye'nin atletizmde bir süre önce ciddi bir kıpırdama yaşadığına ancak bundan sonra doping gibi bazı nedenlerle düşüşe geçtiğine dikkati çekti. Bu düşüş sürecinde olağanüstü kongre sonucu federasyonun yönetimini devraldıklarını söyleyen Çintimar, şimdi altyapılardan gelen gençler ve eskiden kalan sporcularla yakalanan başarı çıtalarının üzerine çıkmak istediklerini sözlerine ekledi. (AA)

15 SPOR Şenol GÜNÜÇ 18 Nisan 2014 Cuma15 Aikido için dünyayı dolaşıyor Avrasya Aikido Organizasyonu'nun kurucusu, Türkiye Aikido ve Budo Federasyonu Teknik Direktörü Nebi Vural, aikidoyu tanıtmak ve bu spor dalını öğretmek için dünyayı dolaşıyor. ESKİŞEHİR -Dünyadaki en yüksek dereceli aikido çalışan, kaliteli, gerçekçi, geleneksel aikido yapmasıyla tanınan ve Fransa'da yaşayan Türk hoca Vural, eğitim vermek için geldiği Türkiye'de AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1951 yılında Kars'ın Çıldır ilçesinde doğduğunu, Uzak Doğu sporlarına küçük yaştan itibaren ilgi duymaya başladığını söyledi. Üniversite eğitimi için Fransa'ya gidene kadar karate sporu yaptığı anlatan Vural, şöyle konuştu: "Aikidoyla, 1970 yılında üniversite eğitimi için gittiğim Fransa'da tanıştım. Aikido'nun kurucu Ueshiba'nın, en gözde öğrencisi olan Tamura hocadan aikido öğrenmeye başladım. Tamura ile öğrenci hoca ilişkisinin yanında iyi bir dostluk ilişkimiz oldu. Tamura ile 40 yıl çalıştım. Onun sayesinde, bir çok kez Japonya'ya giderek en eski aikido hocalarını tanıma ve birlikte çalışma fırsatını yakaladım. Bu sayede tekniğimi geliştirdim. İyi öğrenci yetiştirmenin yolunun, iyi hoca olmaktan geçtiğini düşündüğüm için sürekli çalıştım." Fransa Aikido Federasyonu'nda 20 yıl boyunca teknik sorumluluk yaptığını ifade eden Vural, Tamura'nın 4 yıl önce vefat etmesinin ardından bu görevinden fikir ayrılığı nedeniyle ayrıldığını anlattı. Daha sonra Avrasya Aikido Organizasyonu'nu kuran ve birçok ülkenin aikido federasyonunda teknik danışmanlık görevini üstlendiğini dile getiren Vural, halen bir firmada üst düzey yönetici olarak çalıştığını bildirerek, "Bazı organizasyonlar aikidoyu yeterince iyi temsil edip tanıtmıyor. Bizim önceliğimiz aikidoyu iyi tanıtıp öğretmektir. Ayrıca aikidoda Türkiye'den uluslararası platformda tanınan hocalar çıkartmayı amaçlıyoruz" Almanya, Fransa, Bulgaristan, Polonya, Ukrayna, Azerbaycan, Slovakya, Tunus, Lübnan, Portekiz, Avusturya olmak üzere birçok ülkede eğitim semineri düzenlediğine değinen Vural, "25 ülkede düzenli eğitim seminerleri veriyorum. Her hafta yurtdışındayım. Türkiye'ye geldiğim gibi bütün ülkelere gidip geliyorum. Bir Türk olarak ülkemi temsil ediyorum ve bunu en iyi şekilde yapmaya çalışıyorum" diye konuştu. Vural, disiplin sanatlarının etkinliği ve özellikle bıçaklı saldırılara karşı çalışmalar yaptığını belirterek, birçok Doğu Avrupa ülkesinin yanı sıra Akdeniz havzası ülkelerinin ordularının ve kolluk kuvvetlerine aikido dersi verdiğini vurguladı. Aikidoya ilgi duyan sporculara öncelikle kendilerine teknik yapıldığında nasıl tepki vermeleri gerektiğini ve yere güvenli bir şekilde nasıl düşebileceklerinin öğretildiğine dikkati çeken Vural, şunları bildirdi: "Aikidonun sadece savunma sanatı olduğunun düşünülmesi çok da doğru değildir. Teknikler gerçek hızında uygulandığında ciddi sakatlıklar hatta ölüm kaçınılmaz olabilir. Ancak, aikido aynı zamanda karşındakine zarar vermeme felsefesini içerir. İşte bu 'zarar verebilecekken vermemeyi öğrenebilme ve isteme' durumu aikidoyu aynı zamanda bir sevgi yolu da yapmaktadır." Vural, aikidoda tekniklerin silahsız olmasının yanı sıra tahta kılıç, sopa ve tahta bıçak ile de yapılabildiğini aktararak, şöyle devam etti: "Aikidoda tekniği yapanların birbirleriyle güç çatışmasına girip, birbirlerine direnç göstermeleri beklenmez. Tam tersine, saldırıyla uyum içine girerek, ona karşı koymadan sadece vücut hareketleriyle yönlendirip saldırı yapana geri göndermesi şeklinde yapılır. Burada en önemli şey saldırı yapanın dengesinin bozulmasıdır. Bu ise sabit durarak değil, sürekli haraket halinde olarak sağlanabilir." (AA) Fenerbahçe'nin her mevkide golcüsü var İSTANBUL - Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa adım adım ilerleyen lider Fenerbahçe'de, forvetlerin başarılı performanslarının yanı sıra, savunma ve orta alan oyuncuları attıkları gollerle takımlarına önemli katkı yaptı. Süper Lig'in 29 haftalık bölümünde hanesine 66 gol yazdıran sarı-lacivertli ekipte toplam 14 futbolcu gol attı. Forvet oyuncularının sustuğu dakikalarda sahneye çıkan savunma ve orta alan oyuncuları 7 maçta takımın kazandığı toplam 19 puana puana direkt etki yaptı. Forvet oyuncuları Emenike, Sow, Kuyt ve Webo toplam 42 gole imza atarken, orta alan oyuncuları Emre Belözoğlu, Cristian, Mehmet Topal ve Alper Potuk ile savunma oyuncuları Caner Erkin, Alves, Egemen Korkmaz, Kadlec, Bekir ve Yobo da 11'er olmak üzere, toplam 22 golün sahibi oldular. Teknik direktör Ersun Yanal'ın ilk 11 kurgularında en çok görev alan oyunculardan sadece Gökhan Gönül ve Meireles'in ligde bu sezon golü bulunmuyor. 10. haftada deplasmandaki Bursaspor maçını dakikada Egemen Korkmaz'ın golüyle 3-2 kazanan Fenerbahçe, 11. haftada Galatasaray derbisinden Emre Belözoğlu ve Cristian'ın golleriyle 2-0 galip ayrıldı. 18. haftadaki Torku Konyaspor'u 2-1 yendikleri maçta Alves ve Egemen Korkmaz'ın golleriyle sonuca giden sarı-lacivertli ekip, 21. haftada aynı skorla kazandıkları Kasımpaşa maçında da Emre Belözoğlu ve Bekir İrtegün ile goller buldu. 22. haftada deplasmanda Elazığspor beraberliğinde (1-1) Mehmet Topal'ın golüyle 1 puanı çıkaran "Sarı Kanaryalar", 23. haftada Emre Belözoğlu'nun golleriyle Gençlerbirliği'ni 2-0 yendi. Sarı-lacivertli ekip son olarak dün akşam Medical Park Antalyaspor'u, Caner Erkin ve Kadlec'in (2) golleriyle 3-1 öne geçip, son dakikada Sow'un golüyle 4-1 yendi. Fenerbahçe'nin 14. haftada Çaykur Rizespor karşısında 1-0 geriye düştükten sonra beraberlik golünü ortalan oyuncusu Cristian atmış, sarılacivertliler maçı Webo'nun golüyle 2-1 kazandı. Sarı-lacivertli ekibin 17. haftada Kayserispor'u 5-1 yendiği maçta 3 gol, 3. haftada 5-2 kazanılan Sivasspor mücadelesinde de 2 gol savunma ve orta alan oyuncularından gelmişti. Sarı-lacivertli takımda forvet oyuncuları Emenike ve Sow 12'şer, Kuyt 10, Webo da 8 gol attı. Orta alandan Emre Belözoğlu 5, Cristian 3, Mehmet Topal 2, Alper Potuk 1 golün sahibi olurken, savunmada Caner Erkin 3, Alves, Egemen Korkmaz ve Kadlec ikişer, Bekir İrtegün ve devre arasında Norwich City'ye kiralanan Yobo'nun da 1 golü bulunuyor. Öte yandan, sarı-lacivertli ekibin hanesine 2 gol de Trabzonspor maçındaki hükmen galibiyetten yazıldı. (AA) Ersun Yanal kariyerinde ilkleri yaşıyor İSTANBUL - Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe'nin başında adım adım şampiyonluğa ilerleyen teknik direktör Ersun Yanal, lig kariyerinde ilkleri yaşıyor. Kariyerinde ilk kez "Üç Büyükler" diye adlandırılan takımlardan birisini çalıştıran ve Süper Lig'de şampiyonluğa bu kadar çok yaklaşan Yanal, sarı-lacivertli takımın başında, Süper Lig'de 29 haftalık bölümü 21 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 yenilgiyle geride bırakarak, görev yaptığı takımlar içerisinde bir sezonda en çok galibiyeti Fenerbahçe ile elde etti. Süper Lig kariyerinde bundan önce Denizlispor, MKE Ankaragücü, Gençlerbirliği, Manisaspor, Trabzonspor ve Eskişehirspor'u çalıştıran Yanal, bu sezona kadar, galibiyetlerde en başarılı sezonunu 'de Gençlerbirliği'nin (19 galibiyet) başında yaşadı. Süper Lig'de kulüp takımlarındaki kariyeri sezonunun ikinci yarısının son bölümünde Denizlispor ile başlayan Yanal, yeşil-siyahlı ekipte , ve sezonlarında toplam 40 maçta 13 galibiyet elde etti sezonunda Ümit Kayıhan'ın istifasının ardından ligin son 6 haftalık bölümünde Denizlispor'un başına geçen Yanal, takımıyla 6 haftada 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı sezonuna Milorad Mitrovic ile başlayan Denizlispor, 3. haftanın ardından Mitrovic'in istifasıyla yeniden Yanal'ı takımın başına getirdi. Yanal, Denizlispor'da ikinci kez aldığı bu görevi de ligin ilk yarısında 9 hafta sürdürdü. Denizlispor bu sürede 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 yenilgi aldı sezonunda küme düşen Denizlispor'un daha sonra Süper Lig'de yer aldığı sezonuna da görev yapan Yanal, 25 haftalık macerasının ardından görevinden istifa ederek ayrıldı. Yanal yönetimindeki Denizlispor o sezon 25 haftada 10 galibiyet, 6 beraberlik, 9 yenilgi aldı. Denizlispor'dan sonraki durağı başkent temsilcisi MKE Ankaragücü olan Yanal, sezonunda sarı-lacivertli ekibin başında 34 maçta 16 galibiyet, 8 beraberlik ve 10 yenilgi yaşadı. MKE Ankaragücü, sezonunda ise Yanal yönetiminde 34 maçta 15 kez kazandı, 8 maçı berabere tamamladı, 11 karşılaşmada da yenildi. Yanal'ın Fenerbahçe'den önce en çok galibiyet elde ettiği takım sezonunda Gençlerbirliği oldu. Başkentin diğer temsilcisi, Yanal yönetiminde sezonunda 19 galibiyet, 9 beraberlik ve 6 yenilgi, sezonunda ise 12 galibiyet, 8 beraberlik ve 14 yenilgi yaşadı. Yanal bugüne dek ligde en çok maça (68'er maç) MKE Ankaragücü ve Gençlerbirliği'nin başında çıktı sezonunun 8. haftasından sonra o günkü adıyla Vestel Manisaspor ile sözleşme imzalayan Yanal, takımının başında sezon sonuna kadar 26 maçta 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 12 yenilgi, sezonunda ise 24 maçta 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 11 yenilgi aldı. Yanal, Trabzonspor Teknik Direktörlüğü görevinde sezonunda 24 maçta 11 galibiyet, 3 beraberlik ve 10 yenilgi, sezonunda ise 29 maçta 15 galibiyet, 8 beraberlik ve 6 yenilgi yaşadı. Fenerbahçe'den önce son olarak Eskişehirspor'u çalıştıran Ersun Yanal, sezonunun ilk yarısının ardından başına geçtiği takımıyla sezon sonundaki Süper Final Avrupa Ligi maçları da dahil olmak üzere, 23 maçta 8 galibiyet, 7 beraberlik ve 8 yenilgi gördü. Siyah-kırmızılılar sezonunda Yanal idaresinde 34 haftayı 11 galibiyet, 13 beraberlik ve 10 yenilgiyle tamamlamıştı. (AA)

16 18 Nisan 2014 Cuma Yasemin AYDO DU Batman da Hasankeyf Uygurl klar Defilesi yap ld BATMAN - Batman'da 38. Turizm Haftas etkinlikleri kapsam nda "Hasankeyf Uygarl klar Defilesi" düzenlendi. Tasar m n Süleyman Günefl, sanat dan flmanl n da Hamdullah Günefl'in yapt 50 kiflilik ekip taraf ndan haz rlanan defilede K z Meslek Lisesi ö rencileri 2 bin y l öncesine ait giyim tarz n podyuma tafl d. Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda gerçeklefltirilen defile davetlilerden büyük be eni gördü. Sanat dan flman Günefl, defile sonunda yapt aç klamada, amaçlar n n Hasankeyf'i daha iyi tan tmak oldu unu ifade ederek, bu kapsamda, "Hasankeyf Uygarl klar Defilesi" ad nda bir defile düzenlemeye karar verdiklerini söyledi. Bu kapsamda 50 kiflilik bir ekiple 1,5 ayda haz rlad klar tasar mlar n K z Meslek Lisesi ö rencilerince tan t ld n kaydeden Günefl, "Bu defileyle uygarl klar anlatmaya çal flt k. Hasankeyf'te ki uygarl klar n belli sembollerini kullanarak bu koleksiyonu haz rlad k. Defileyi izleyenler kendilerini bir tarihi filmin içinde hissediyor" diye Günefl, geçen y l Batman'a "petrolün bulunmas ile yaflanan göçü" anlatt klar "4 Mevsim 7 Bölge Mozaik" defilesini sunduklar n hat rlatarak, bu y l ki amaçlar n n ise Hasankeyf'in tan t m na katk sunmak oldu unu vurgulad. (AA) fl dünyas n n ZARAFET mesaisi Giriflimci Ayça Kuru, zarafet ve imaj dan flmanl e itimleri ile kap lar n stanbul da ifl dünyas na açt. Tüm sektörlerde kendilerine baflar hedefleyenlerin, imajlar n profesyonel flekilde oluflturmalar ve hedef kitlesine göre yeniden tan mlamalar gerekti ine iflaret eden Kuru, fl hayat nda yap lmas ve yap lmamas gerekenleri ö retmeyi, çal flanlar n do ru, bilinçli davran fllar yla, kurum imaj n yükseltmeyi amaçl yoruz ANKARA - MEHTAP YILMAZ - fl dünyas nda artan rekabet, firmalar kamuoyunda ve ekonomi dünyas nda temsil eden kiflileri, kendilerini birçok aç dan gelifltirmeye zorluyor. Kurumsal ve bireysel imajlar n güçlendirmek isteyen ifl adamlar ve ifl kad nlar yo un tempolar n n aras nda zarafet mesaisi yap yor. E itim hayat yla bafllayan rekabet, ifl hayat nda da mesle in gerektirdi i bilgi, birikim ve e itimin yan nda spesifik konularda da yetkin olmaya itiyor. Bunu fark eden giriflimci Ayça Kuru, zarafet ve imaj dan flmanl e itimleri ile kap lar n stanbul da ifl dünyas na açt. AA muhabirinin sorular n yan tlayan Kuru, medya ve iletiflim araçlar n n öneminin artt 21. yüzy lda kifli ve kurumlar n da kamuoyuna pozitif ve etkileyici bir imaj vermesi gerekti ini söyledi. Holdinglerden anaokullar na kadar her kuruma ve iflletmeye hizmet sunduklar n belirten Kuru, ifl adam ve ifl kad nlar na ifl etiketi-imaj e itimi, flirketlere ise imaj dan flmanl e itimleri verdiklerini anlatt. Tüm sektörlerde kendilerine baflar hedefleyenlerin, imajlar n profesyonel flekilde oluflturmalar ve hedef kitlesine göre yeniden tan mlamalar gerekti ine iflaret eden Kuru, fl hayat nda yap lmas ve yap lmamas gerekenleri ö retmeyi, çal flanlar n do ru, bilinçli davran fllar yla, kurum imaj n yükseltmeyi amaçl yoruz fl ve özel hayatta üst düzey kalitede imaja sahip olmak isteyenlere, gereken bilgi ve becerileri ö retmek ve bu becerileri yaflam tarz haline getirmelerini sa lamay hedeflediklerine de inen Kuru, Kurumlarda çal flan güvenlik görevlisinden, temizlik personeline, sekreterden üst düzey yöneticiye kadar verilecek zarafet-ifl etiketi ve ifl adab e itimleri ile ö renilen bilgiler kursiyerlerin tüm hayat na yans yacak diye Öncelikli hedef kitlelerinin kad nlar oldu unu söyleyen Kuru, K sa süreli yo un e itimlerimize kat lan bayanlar, zarif bir flekilde yürümekten yemek masas nda peçetenin do ru kullan m na, iletiflim kurarken en zarif ve kuvvetli imaja nas l sahip olabileceklerini ö reniyorlar. Ö rencilerden ev han mlar na, avukatlardan muhasebecilere kadar genifl yelpazede kat l mc lar m z var ifadesini kulland. Zarafet e itimi ve workshop paketi kapsam nda; yürüyüfl-durufl, oturma-kalkma adab, masa adab - düzeni, ifl-iflyeri adab, d fl görünüfl-giyim kuflam alg s - beden orant s, pratik makyaj teknikleri, aksesuar kullan m ve renk uyumu, moda ve yaflam (moday ifl ve sosyal yaflama uyarlama), etkili jest mimik kullan m teknikleri, beden dilinin do ru kullan m, davran fl ve hitap biçimleri, selamlaflma-kiflisel alan s n r, tan flmatan flt r lma konular nda e itim verdiklerini anlatan Kuru, ifl ve sosyal hayatta dikkat edilmesi gereken unsurlar ile etiketle ilgili püf noktalar hakk nda söylefliler yapt klar n kaydetti. (AA) Bu sandalyenin boyu 3 metre, a rl 300 kilogram BURSA - negöl ilçesinde bu y l 31'incisi düzenlenen "Mobilya ve Dekorasyon Fuar "nda sergilenen 3 metre uzunlu undaki sandalye, ziyaretçilerden ilgi gördü. Teflhir amac yla üretilen sandalye, yo un talep dolay s yla Eskiflehir'den bir firman n yetkilisine 6 bin liraya sat ld. K sa ad MODEF 2014 olan fuarda stant açan bir firman n genel müdürü Hamza fiahin, AA muhabirine yapt aç klamada, reklam amaçl ürettikleri sandalyenin ziyaretçilerden yo un ilgi gördü ünü söyledi. Bu ürünü, negöl mobilyas n n reklam na katk sa lamak amac yla haz rlad klar n belirten fiahin, "Yurt d fl ndaki fuarlara gitti imizde birçok arkadafl m z böyle enteresan ürünleri gördü ünde foto raf çekip sosyal medyada paylafl yor. Biz de ürünlerimizin tan t m için bunu bir haftada yapt k" fiahin, sandalyenin boyunun 3 metre, geniflli inin 130 santimetre, a rl n n ise 300 kilogram oldu u bilgisini verdi. Ziyaretçilerden baz lar n n, sandalye ile foto raf çektirip sosyal medyada paylaflt n dile getiren fiahin, "Birkaç kifli gelip figür olarak kullanacaklar n söyledi ve fiyat istedi. Israrlar karfl s nda ürünümüzü Eskiflehir'den bir firman n yetkilisine 6 bin liraya satt k. Bu ürünün maliyeti ise yaklafl k 4 bin lira oldu. Ürünü satmak için yapmam flt k ama sürpriz olarak sat ld " diye (AA)

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru 1 ayda, 61 bin km yol 85 saatlik uçufl süresi ile Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru Baflkent Üniversitesi Kurucusu ve Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, dünyan n en büyük cerrahlar

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ GİRİŞ Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) yeni yapısıyla göreve başladığı günden bugüne yargının daha etkin ve verimli bir

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MECLİS TOPLANTISI 28.01.2015 Ekrem DEMİRTAŞ İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı 2015 yılının ilk ayını geride bıraktık OCAK Suriye deki iç savaş IŞİD terör örgütünün saldırıları

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

Àëìàçáåê Àòàìáàåâ: "Ãåíïðîêóðàòóðà áîðåòñÿ ñ êîððóïöèåé, ðàçðóøàþùåé ãîñóäàðñòâî"

Àëìàçáåê Àòàìáàåâ: Ãåíïðîêóðàòóðà áîðåòñÿ ñ êîððóïöèåé, ðàçðóøàþùåé ãîñóäàðñòâî Hцkцmette deьiшiklikler yapыldы Kazakistan Cumhurbaшkanы Nursultan Nazarbayev, hцkцmette yapыlan deьiшiklikleri onayladы. Expo 2017'ye hazыlыklarыn sцrdцьц bu dюnemde yeni bir bakanlыk kurulmasыnы kararlaшtыran

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61

İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61 T.C YARGITAY 10.HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/1737 Karar No. 2013/7836 Tarihi: 15.04.2013 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2014/1 İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61 YURT DIŞI HİZMET BORÇLANMASINDA YAŞLILIK

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

2012 de 3 önemli gündem maddemiz var

2012 de 3 önemli gündem maddemiz var 2012 de 3 önemli gündem maddemiz var Aralık 15, 2011-12:45:43 Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, 2012 yılında en önemli 3 konunun sırayla Avrupa, cari açık ve enflasyon olacağını belirterek, ''Bunlarda bir

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Rapor No:01 Rapor Tarihi: 10.03.2011 muz İl Genel Meclisimizin 01.03.2011 tarih ve 2011/33 sayılı kararı doğrultusunda 08-09-10 Mart 2011 tarihlerinde toplanmıştır. İdaremiz araç parkında bulunan makine

Detaylı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -GELİŞMEKTE OLAN SAĞLIK SEKTÖRÜ VE SAĞLIĞA ERİŞİMDEKİ ARTIŞ, KAMU HARCAMALARINI

Detaylı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon : Artık hep beraber diyoruz ki Muğla aşkıyla yanıp tutuşalım Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle

Detaylı

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete 30 Kasım a kadar yapılacak yat satışlarında yüzde 8 lik sıfırlandı, yüzde 18 den 1 e indirildi. kararı de yayınlandı. Türk yat sahipleri yüzde 27.4 yerine yüzde 1 rgiyle ruhsat alabilecek. Ancak sürenin

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

İnşaat Sanayi KSO da buluştu

İnşaat Sanayi KSO da buluştu Ayakkabı ve tekstil sektör toplantısı yapıldı. Sektörlerin sorunları ve çözüm önerilerinin konuşulduğu toplantı geniş bir katılımla gerçekleşti İnşaat Sanayi KSO da buluştu KSO Başkanı Kütükcü, Sektörlerimizi

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi.

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Üniversitemizin 10. Yıl Etkinlikleri kapsamında düzenlenen Düzce Üniversitesi 10 Yaşında başlıklı söyleşi, Cumhuriyet Konferans Salonu nda gerçekleştirildi.

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C PONY CLUB fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ PONYLER Çocuklar!.. fiehr N ZE GEL YOR 75 günde 24 ilimizdeyiz Küçük yaflta at sevgisinin geliflmesine yönelik, Kulübümüz taraf

Detaylı

MADDE 2 (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve değişiklikleri ile İzmir Üniversitesi Ana Yönetmeliği esas alınarak düzenlenmiştir.

MADDE 2 (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve değişiklikleri ile İzmir Üniversitesi Ana Yönetmeliği esas alınarak düzenlenmiştir. İZMİR ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönerge; İzmir Üniversitesi nin Fakülteleri, Meslek Yüksekokulu ve bölümlerinde ÖSYM ve Üniversite tarafından

Detaylı

BURSA TABİP ODASI YÖNETİM KURULU KARARLARI

BURSA TABİP ODASI YÖNETİM KURULU KARARLARI Oturum Tarihi : 21 Kasım 2013 Oturum No : 70 BURSA TABİP ODASI YÖNETİM KURULU KARARLARI 1- Cumhuriyet Savcılığından Bursa Tabip Odasına intikal eden belgelere dayanarak 04, 05, 06 ve 20 Mart 2010 tarihlerinde

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

Danışma Kurulu Tüzüğü

Danışma Kurulu Tüzüğü Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu Otel Yöneticiliği Bölümü Danışma Kurulu Tüzüğü MADDE I Bölüm 1.1. GİRİŞ 1.1.1. AD Danışma Kurulu nun adı, Özyeğin Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu ve Otel

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

Hakan Yusuf GÜNER Afyonkarahisar Valisi

Hakan Yusuf GÜNER Afyonkarahisar Valisi Hakan Yusuf GÜNER Afyonkarahisar Valisi EYLÜL 2014 Çevresi hakkında duyarlı, Ortak değerlere katkı sağlayan, Kirliliğin kaderimiz olmadığının farkında olan bedenen sağlıklı bireylerden oluşan bir toplum

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını,

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını, NİĞDE ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Niğde Üniversitesine bağlı olarak kurulan

Detaylı

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun 141 Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun (Resmî Gazele ile yayımı : 6.4.1990 Sayı : 20484) Kanun No. Kabul Tarihi Dış ilişkiler - MADDE 1. Türkiye Büyük Millet

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuela Devlet Başkanı Maduro ile ortak basın toplantısında konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuela Devlet Başkanı Maduro ile ortak basın toplantısında konuştu Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuela Devlet Başkanı Maduro ile ortak basın toplantısında konuştu Ekim 06, 2017-6:44:00 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile Cumhurbaşkanlığı

Detaylı

Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı

Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı Muğla Valisi Amir Çiçek in katılımı ile Menteşe Belediyesi nin katkıları ile Konakaltı Kültür Merkezi nde gerçekleştirilen törenle sanatçı Eda Özdemir in Bir Kadın Üç Sanat

Detaylı

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM D YABETLE YAfiAMAK Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org Diyabet,

Detaylı

ZAĞNOS VADİSİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ

ZAĞNOS VADİSİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 15 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ZAĞNOS VADİSİ KENTSEL

Detaylı

Tablo 45 - Turizm İşletme Belgeli Tesislerde Konaklama ve Belediye Sayıları

Tablo 45 - Turizm İşletme Belgeli Tesislerde Konaklama ve Belediye Sayıları TURİZM Kütahya ya gelen yabancı turistler Merkez ve Tavşanlı ilçelerinde; yerli turistler ise Merkez, Emet, Simav ve Tavşanlı ilçelerinde yoğun olarak konaklamaktadırlar. 2012 yılı içerisinde ildeki işletme

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

Yerli otomobil hedefi

Yerli otomobil hedefi Otomotiv ve havacılık firmalarına parça üreten Alman devi PD Grup, Balıkesir OSB de 100 milyon Euro luk yatırımla üretim tesisi kuracak. Airbus uçaklarının camları, Mercedes, BMW gibi otomotiv devlerinin

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

ÇOCUKLARLA BAfiBAfiA. M. Esad Coflan

ÇOCUKLARLA BAfiBAfiA. M. Esad Coflan ÇOCUKLARLA BAfiBAfiA M. Esad Coflan çindekiler Sunufl... 7 Dünyan n En Güçlü nsanlar... 11 En Büyük Amaç... 15 Cennetin Anahtarları... 19 Süslü Köflkler ve Bahçeler... 23 Vefalı Bir Kızın Hikâyesi... 25

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU 2015-2016 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANIYLA YATAY GEÇİŞ İŞLEMLERİ (EK MADDE-1 E GÖRE) ve BAŞVURULARI Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans

Detaylı

MÜSİAD Kadın Girişimciler Zirvesi. Kapanış Konuşması. 27 Mayıs 2016. İş Dünyamızın, STK'ların Değerli Bşk ve Temsilcileri,

MÜSİAD Kadın Girişimciler Zirvesi. Kapanış Konuşması. 27 Mayıs 2016. İş Dünyamızın, STK'ların Değerli Bşk ve Temsilcileri, MÜSİAD Kadın Girişimciler Zirvesi Kapanış Konuşması 27 Mayıs 2016 Saygıdeğer (Emine Erdoğan) Hanımefendi, Sayın Bakanım, (Fatma Ramazanoğlu), İş Dünyamızın, STK'ların Değerli Bşk ve Temsilcileri, Değerli

Detaylı

Türkmenistan ata yurdumuz

Türkmenistan ata yurdumuz Türkmenistan ata yurdumuz Ağustos 15, 2013-5:41:17 Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, "Biz Türkiye, Türkmenistan'ı ata yurdumuz olarak görüyoruz. Türkmenistan'ın her başarısından en az Türkmenistan kadar büyük

Detaylı

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan 11 NİSAN 2013 0 212 260 23 60-0 212 260 52 29 %50 ye varan indirimler 4/C'lilerin eylemi TÜRK Büro-Sen öncülüğünde, 4/C'lilerin haklarının iadesi amacıyla ülke çapında eylemler düzenlenmeye başlatıldı.

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 14 Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 15 pazar payımız bir önceki yılın pazar payı olan %9 a göre önemli ölçüde artarak %1,4 olarak gerçekleşmiştir. Bu artış sonucu, pazardaki düşüşe rağmen otomobil

Detaylı

Brexit ten Kim Korkar?

Brexit ten Kim Korkar? EDAM Türkiye ve Avrupa Birliği Bilgi Notu Brexit ten Kim Korkar? Haziran 2016 Sinan Ülgen EDAM Başkanı 2 23 Haziranda İngiliz halkı, İngiltere nin AB de kalıp kalmayacağına dair bir halkoyuna katılacak.

Detaylı

SIRA SAYISI: 279 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

SIRA SAYISI: 279 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 26 1 SIRA SAYISI: 279 Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Bireylerin Korunması Sözleşmesine Ek Denetleyici Makamlar ve Sınıraşan

Detaylı

ABD de S&P Case Shiller konut fiyat endeksi %5.1 arttı, beklenti %5.1

ABD de S&P Case Shiller konut fiyat endeksi %5.1 arttı, beklenti %5.1 SABAH BÜLTENİ Destek FX Piyasa Gözlemi 28 Ekim 2015 08:30 GENEL GÜN ÖZETİ ABD'de dayanıklı mal siparişleri beklenenden az düştü Küresel piyasalardaki zayıflığın ABD li şirketleri de olumsuz etkilemesiyle

Detaylı

ÖZEL MOTORLU TAŞITLAR SÜRÜCÜ KURSLARI TOPLANTISI RAPORU

ÖZEL MOTORLU TAŞITLAR SÜRÜCÜ KURSLARI TOPLANTISI RAPORU ÖZEL MOTORLU TAŞITLAR SÜRÜCÜ KURSLARI TOPLANTISI RAPORU İLERİ ARAŞTIRMALAR ŞUBAT 2016 0 Odamız 15 No.lu Eğitim Meslek Komitesi Üyeleri ve sürücü kursu olarak hizmet veren kuruluşların temsilcilerinin katılımlarıyla

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu

BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu 3.Klinik Farmakoloji Sempozyumu-TRABZON 24.10.2007 Klinik ilaç araştırmalarına

Detaylı

Kuruluşumuz. Ocak 2011

Kuruluşumuz. Ocak 2011 Kuruluşumuz Ocak 2011 Hürriyet Yönetim Kurulu Başkanı Vuslat Doğan Sabancı nın çağrısıyla bir araya geldik. Kısa bir süre sonra, toplam üye sayılarıyla 100.000 e yakın kadını temsil eden 40 tan fazla sivil

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz.

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz. - Günlük siyaset acının üstünü nasıl örter? - Gazze yi ve Filistin i içselleştirmek yerine farz olarak görenlerin destansı trajik hali - BM Genel Sekreteri, AKP Kadın Kolları ve Hrant Dink Ortak paydası

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 16 Mayıs 2013 PERŞEMBE Sayı : 28649 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR Karar Sayısı : 2013/4631

Detaylı

Kasım 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

Kasım 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili Kasım 2013 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Mezitli İlçesi CHP Belediye Başkanı aday adaylarının

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ MECLİSİ NİN 30.04.2010 TARİHLİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI MÜZAKERE TUTANAĞI

AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ MECLİSİ NİN 30.04.2010 TARİHLİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI MÜZAKERE TUTANAĞI KARAR : 1 KONU : AÇILIŞ Akdeniz Belediyeler Birliği Meclisi 27.04.2010 tarihinde olağan toplantıya çağrılmış, ekseriyet sağlanamadığından toplantı 30.04.2010 günü saat 14.30 da Özkaymak Falez Hotel Toplantı

Detaylı

NİSAN AYI BÜLTENİ 3. Tarım ve Hayvancılık Fuarı göz doldurdu

NİSAN AYI BÜLTENİ 3. Tarım ve Hayvancılık Fuarı göz doldurdu 3. Tarım ve Hayvancılık Fuarı göz doldurdu Teke Yöresi 3. Tarım ve Hayvancılık Fuarı, 27-30 Nisan tarihleri arasında kapılarını ziyaretçilere açtı. Üreticinin yeni teknolojilerle buluştuğu fuarı ilk gün

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016 TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri 102 Hibrit Sistemlerle En Yüksek Verimlilik Hedefleniyor Derya Sakallıoğlu Yenilenebilir enerji kaynakları ile birlikte kullanılan kojenerasyon sistemleri, hibrit kojenerasyon

Detaylı

T.C. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ( GENELGE )

T.C. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ( GENELGE ) Sayı : B.11.1.SHG.0.14.03.26 / 697-3898 22/03/2012 Konu : Kabin Memuru Temel Emniyet Eğitimi Verilmesine İlişkin Genelge İlgi : a) b) c) d) ( GENELGE ) 2920 Sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu Ticari Hava

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 Ekim 2014 İÇİNDEKİLER Giriş... 2 Dünya da Uluslararası Doğrudan Yatırım Trendi... 3 Yıllar

Detaylı

Ana Sayfa Foto Galeri Video Galeri Seri İlanlar Firma Rehberi. Güncel Ekonomi Siyaset Spor Dünya Sağlık Teknoloji Magazin Bölgesel Avrupa Eğlence

Ana Sayfa Foto Galeri Video Galeri Seri İlanlar Firma Rehberi. Güncel Ekonomi Siyaset Spor Dünya Sağlık Teknoloji Magazin Bölgesel Avrupa Eğlence Seite 1 von 226 Bugün: 29 Kasım 2011 Salı Anasayfam Yap Favorilere Ekle Künye Ana Sayfa Foto Galeri Video Galeri Seri İlanlar Firma Rehberi SON DAKİKA Yazıcıoğlu Suikasti İle İlgili Bir O Yok Güncel Ekonomi

Detaylı

İDİL DİZDAR, HEM OYUNCU HEM YÖNETMEN

İDİL DİZDAR, HEM OYUNCU HEM YÖNETMEN İDİL DİZDAR, HEM OYUNCU HEM YÖNETMEN Bodrum un beyaz perdedeki gülen yüzü İdil Dizdar, fotoğrafçılık ve oyunculuk kariyerine bir de yönetmenlik ekledi. Bodrum un yakından tanıdığı oyuncu, yönetmen ve fotoğraf

Detaylı

Neden Demiryolu M E T E T I R M A N K O N S P E D L T D Ş T I 2 7. 1 1. 2 0 1 3

Neden Demiryolu M E T E T I R M A N K O N S P E D L T D Ş T I 2 7. 1 1. 2 0 1 3 Neden Demiryolu M E T E T I R M A N K O N S P E D U L U S L A R A R A S I T A Ş I M A C I L I K V E T I C A R E T L T D Ş T I 2 7. 1 1. 2 0 1 3 Gelecekte... 2050 yılında Kimilerine göre Türkiye nin Gayri

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

Prof. Dr. Erdal Birol Bostanc Sempozyum II. Baflkan

Prof. Dr. Erdal Birol Bostanc Sempozyum II. Baflkan De erli Meslektafllar m, stanbul Gastroenteroloji Cerrahisi Derne i ve Sempozyum Düzenleme Kurulu ad na sizleri 11-12 Mart 2016 tarihleri aras nda stanbul Marriott Hotel fiiflli'de gerçeklefltirilecek

Detaylı

Dr. Mustafa KURUCA Isparta da Sosyal Güvenlik Reformunun Yansımaları ve Sosyal Güvenlikte Teşvik Uygulamaları konulu konferans verdi

Dr. Mustafa KURUCA Isparta da Sosyal Güvenlik Reformunun Yansımaları ve Sosyal Güvenlikte Teşvik Uygulamaları konulu konferans verdi Dr. Mustafa KURUCA Isparta da Sosyal Güvenlik Reformunun Yansımaları ve Sosyal Güvenlikte Teşvik Uygulamaları konulu konferans verdi Isparta Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünce düzenlenen Sosyal Güvenlik Reformunun

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

ÇAVDARHİSAR KAYMAKAMLIĞI AİZANOİ ANTİK KENTİ TANITIM ÇALIŞMALARI RAPORU

ÇAVDARHİSAR KAYMAKAMLIĞI AİZANOİ ANTİK KENTİ TANITIM ÇALIŞMALARI RAPORU ÇAVDARHİSAR KAYMAKAMLIĞI AİZANOİ ANTİK KENTİ TANITIM ÇALIŞMALARI RAPORU Ömer BİLGİN Çavdarhisar Kaymakamı 2011 AIZANOI Binlerce yıl öncesine dayanan tarihi, eşsiz mimari eserleri, dünyanın pek çok ilklerini

Detaylı

Destekli Proje İşletme Prosedürü

Destekli Proje İşletme Prosedürü Destekli Proje İşletme Prosedürü Teknoloji Transfer Ofisi 2015 Yazan(lar) : Tarih : İlker KÖSE TTO Direktörü Onaylayan(lar) : Tarih : Prof. Dr. Ömer Ceran Genel Sekreter V. Prof. Dr. Sabahattin Aydın Rektör

Detaylı

Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry

Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry MART 2016 Afyonkarahisar AFYONKARAHİSAR Chamber of Commerce TİCARET VE and Industry SANAYİ ODASI II-İLİMİZİN İHRACAT RAKAMI 2016 MART AYI / AFYONKARAHİSAR

Detaylı

Toktamış Ateş'i kaybettik

Toktamış Ateş'i kaybettik Toktamış Ateş'i kaybettik Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesi ve Atatürk üzerine çalışmaları olan Prof. Dr. Toktamış Ateş yaşamını yitirdi. Ateş, İstanbul Üniversitesi ve değişik kurumlarda ders

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

BİR ACAYİP SOYGUN ADANA İŞİ. - Basın Toplantısı Haber Küpürleri. - 12.Ocak 2015 Adana Hilton Otel

BİR ACAYİP SOYGUN ADANA İŞİ. - Basın Toplantısı Haber Küpürleri. - 12.Ocak 2015 Adana Hilton Otel BİR ACAYİP SOYGUN ADANA İŞİ - Basın Toplantısı Haber Küpürleri - 12.Ocak 2015 Adana Hilton Otel 13.01.2015 Salı Adana İşi nde acayip soygun Bir Acayip Soygun Adana İşi adlı uzun metraj filmin çekimleri

Detaylı

3201 Debagatte Kullanılan Bitkisel Menşeli Hülasalar Ve Türevleri. 3202 Debagatte Kullanılan Sentetik Organik, Anorganik Maddeler Müstahzarlar

3201 Debagatte Kullanılan Bitkisel Menşeli Hülasalar Ve Türevleri. 3202 Debagatte Kullanılan Sentetik Organik, Anorganik Maddeler Müstahzarlar SEKTÖRÜN TANIMI 32. fasılda ağırlıklı olarak çeşitli boyayıcı ürünler olmakla birlikte, deri ve deri işleme sektöründe (debagat) kullanılan malzemeler, macunlar vb. ürünler de söz konusu faslın içerisinde

Detaylı