Yangın algılama ve alarm sistemleri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yangın algılama ve alarm sistemleri"

Transkript

1 Yangın algılama ve alarm sistemleri Kıbrıs EMO Seminer Notları HAZIRLAYAN: Özcan Uğurlu Elektrik Mühendisi

2 Bölüm-1 İhtiyaçların Belirlenmesi Projelendirdiğiniz binada yangın algılama ve alarm sistemini tasarlamanın ilk adımı, söz konusu binada erken yangın tespitine olan ihtiyacın değerlendirilmesi olmalıdır. Bu bağlamda sırasıyla; a) Binanın belirli kısımlarının ya da tamamının korunması, b) Binada tesis edilecek sistemin tipi, c) Yangın algılama ve alarm sisteminin binada tesis edilecek diğer yangından korunma amaçlı sistemler ile etkileşimi konularında sırasıyla karar verilmelidir. Öncelikle binanın belirli kısımlarının ya da tamamının korunmasına ilişkin TS CEN/TS Standardı hükümlerini ele alarak belirleyici unsurları ortaya koymak gerekir. Binanın belirli kısımlarının ya da tamamının korunmasına ilişkin esaslar TS CEN/TS Standardında konu ile ilgili maddeler aşağıdaki gibidir. 5.3 Binanın korunması gereken bölümleri Koruma kapsamı Binanın korunacak bölümleri ve tesis edilecek sistem tipleri yetkili makam veya sigorta şirketi gibi bir üçüncü tarafça belirlenebilir. Sistemin kapsamının üçüncü tarafça belirtilmediği durumlarda veya daha kapsamlı bir sistemin kurulması istendiğinde her alandaki riski değerlendirirken aşağıdaki hususların dikkate alınması gerekir: a) Tutuşma ihtimali, b) Yangının başlangıç odasının içinde yayılma ihtimali, c) Yangının başlangıç odasının dışına yayılma ihtimali, d) Yangının sonuçları (ölüm, yaralanma, mal kaybı ve çevre hasarı dâhil), e) Diğer yangından korunma tedbirlerinin varlığı Kapsamın tarifi Koruma kapsamı aşağıdaki gibi açıklanabilir: a) Toplam koruma: Binanın bütün bölümlerinin korunması, b) Bölme koruması: Bina içinde bir veya daha fazla sayıda yangın bölmesinin korunması, c) Kaçış yolu koruması: Kaçış yolları yangın veya dumanla kapatılmadan önce bunların kullanılabilmesini sağlamak üzere kaçış yollarının korunması, d) Mahallî koruma: Bina içinde bulunan ve bir yangın bölmesinin tamamını oluşturması gerekmeyen belli bir cihazın veya fonksiyonun (kaçış yolları hariç) korunması, e) Teçhizat koruması: Belli bir cihazın veya teçhizatın korunması Toplam koruma

3 Toplam koruma sistemi, bu kılavuzun özel olarak muaf tuttuklarının dışında binanın içindeki bütün hacimleri kapsayan bir otomatik yangın algılama sistemidir Bölme koruması Bölme koruması sistemi binanın sadece belirli kısımlarını (genellikle en hassas alanları) kapsayan bir otomatik yangın algılama sistemidir. Bir bölme koruması sisteminin sınırları, yangın bölmesi sınırları olmalıdır. Bu sınırlar içindeki koruma toplam koruma sistemininki ile aynı olmalıdır. Bir kısmi koruma sistemi kullanılacaksa, binanın korunacak kısımları Madde 5,6 daki dokümantasyonda belirtilmelidir Kaçış yolu koruması Sadece kaçış yollarını koruyan bir sistemin insanlara, kaçış yolları duman ve ısı ile kapanmadan önce kaçmaları için zamanında yangın alarmı vermesi amaçlanır. Bu tip sistemlerin yangının kaynağı olan odada bulunabilecek insanları koruması beklenmemelidir. Bu sistem sadece yangınla doğrudan ilgili olmayanlara bilgi vermek amacını taşır. Genel olarak, kaçış yollarına monte edilen duman dedektörlerinin insanlara bu yollardan kaçmaları için zamanında yangın alarmı vermesi beklenir. Ancak, kaçış yollarına bitişik odalardaki bazı yangın durumlarında dumanın yangından dar açıklıklar vasıtasıyla (kapı çatlakları gibi) kaçarken soğuduğu ve tavana monte edilmiş olan dedektörler çalışmadan önce baş hizasında ve altında duman birikmesine sebep olduğu görülmüştür. Böyle bir soğuma ihtimali varsa kaçış yollarının korunması için bitişik odalara yangın algılayıcıların monte edilmesi gerekli olabilir Mahallî koruma Mahallî koruma belirli fonksiyonları, özel cihazları ve yüksek riskli alanları korumak için kullanılabilir. Mahallî koruma alanının tecrit edilmesi gerekmez, toplam koruma veya bölme koruması içinde yer alabilir, fakat genel korumadan daha yüksek bir koruma seviyesine sahip olabilir. Mahallî koruma kendi başına korunan alan içinde başlayan yangınlara karşı iyi koruma sağlayabilir, fakat bu alanın dışında başlayan yangınlar için koruma etkisi çok azdır veya hiç yoktur Teçhizat koruması Teçhizat koruması belirli teçhizatın içinde başlayan yangınlara karşı koruma sağlar. Teçhizat koruması sağlayan dedektörler çoğunlukla teçhizat mahfazasının içine yerleştirilir ve böylece genel koruma amaçlı detektörlerden daha önce yangını algılayabilir. Mahallî korumada olduğu gibi, teçhizat koruması kendi başına korunan alan içinde başlayan yangınlara karşı iyi koruma sağlayabilir, fakat bu alanın dışında başlayan yangınlar için koruma etkisi çok azdır veya hiç yoktur Korunması gerekmeyen alanlar Özel şartlar yoksa bazı alanlar yangından korunma gerektirmeyecek kadar düşük yangın riskine sahip alanlar olarak değerlendirilebilir (Madde A.5.3.8). A Otomatik algılama ile korunması gerekmeyen alanlar aşağıdakileri içerebilir: a) Yanıcı malzeme veya çöp depolama amacıyla kullanılmamaları kaydıyla banyolar, duşlar, yıkanma odaları, tuvaletler,

4 b) Döşemelerden, tavanlardan ve duvarlardan geçiş yerlerinde uygun şekilde yangına karşı korunmuş olmaları veya yangın tecridine sahip olmaları kaydıyla ve acil durum sistemlerine ait kabloları içermemeleri şartıyla (kablonun en az 30 dakika yangına dayanması durumu hariç) kesit alanı 2 m2 den az olan düşey şaftlar ve düşey kablo kanalları, c) Çatısız yükleme sundurmaları, d) Brüt hacmi 20 m3 ten az olan havalandırmasız, donmuş gıda depoları. Boşlukların (döşeme altı ve tavan üstü boşluklar dâhil) aşağıdaki durumlarda bağımsız dedektörlere sahip olması gerekir: e) Boşluktaki yangının boşluk dışındaki dedektörler tarafından algılanmasından önce yangının başladığı odadan dışarıya yangının veya dumanın yoğun şekilde yayılması ihtimali olması, f) Boşluktaki yangının algılanmasından önce acil durum sistemlerine ait kablolara hasar verme ihtimalinin olması. Aşağıdaki özelliklere sahip boşluklarda bağımsız dedektör olması gerekmez: g) Yüksekliği 1 m den az olan alanlar, h) Uzunluğu 10 m den az olan alanlar, i) Genişliği 10 m den az olan alanlar, j) Diğer alanlardan yanmaz malzemelerle tamamen ayrılmış olan alanlar, k) Herhangi bir 1 m2 lik kısmında 25 MJ yanıcı malzemeden fazla yangın yükü yoğunluğuna sahip olmayan alanlar (Bunun için standardın Ek D tablosundaki değerler ya da seçilen kabloların kataloglarındaki MJ/m cinsinden değerleri baz alınarak hesaplama yapılır), l) Acil durum sistemlerine ait kabloların geçmediği alanlar (kablonun en az 30 dakika yangına dayanması durumu hariç). Sonuç olarak yangın algılama ve alarm sistemi projelendirdiğiniz bina ile ilgili, varsa ilgili makam, idare, kullanıcı vb. ile yangın danışmanı ve sigorta şirketinden koruma kapsamını talep etmeniz gerekmektedir. Koruma kapsamı sizlere yazılı olarak belirtilmediyse bu durumda risk değerlendirme bilgileri ışığında korunması gerekmeyen alanlar hariç yangını erken tespit için tasarımınıza karar vermeniz gerekmektedir. İlgili makam, idare, kullanıcı v.b. ile yangın danışmanı ve sigorta şirketinden koruma kapsamı proje müellifine yazılı olarak iletilmemişse ve projenin koruma kapsamında bir eksiklik olursa doğrudan proje müellifleri sorumlu tutulur. Bölüm - 2 Binada Tesis Edilecek Sistemin Tipinin Belirlenmesi Bu bölümde projelendirdiğiniz binada tesis edilecek yangın algılama ve alarm sistemi tipinin belirlenmesi esasları ile diğer yangından korunma tedbirleriyle

5 etkileşimin sistem tipini belirlemedeki önemini ele alacağız. Bu anlamda öncelikle sistem tipleri hakkında bilgileri ortaya koyacak olursak; Bölgesel Bildirim Esaslı (Konvansiyonel) Sistemler Bölgesel bildirim yöntemi ile çalışan yangın algılama ve uyarma sistemleri, piyasada ve yazılı kaynaklarda genelde konvansiyonel sistemler olarak da adlandırılmaktadır. Bu sistemlerin çalışma prensibi; birden fazla algılayıcının (duman algılayıcısı, sıcaklık algılayıcısı v.b.) ve elle uyarı cihazlarının aynı kablo hattı üzerinde ardışık olarak bağlanması ve hat sonunun elektriksel devre olarak izlenmesi prensibi ile çalışırlar. Algılayıcılar ya da elle uyarı cihazların her hangi birisinin alarm direnci üzerinden devreyi tamamlaması prensibiyle bölgesel bildirim santralde görüntülenir. Hangi algılayıcıdan bildirim geldiği ancak bölgeye gidilerek gözle tespit edilebilir. Bölgesel bildirim esaslı yangın algılama ve uyarma sistemleri yangın anında yangın oluşan bölgeye erişimin kolay olduğu, bağımsız bölüm sayısı az olan yapılarda (birkaç katlı binalar, depolar, küçük alışveriş merkezleri, eğlence ve toplanma amaçlı kafe ve restoran tarzı küçük binalar v.b.) kullanımı uygun olan ekonomik sistemlerdir. Konvansiyonel sistemlerde her bölge için Normal, Yangın, Hat Kopuk ve Hat Kısa Devre durumları santralde görüntülenir.

6 Noktasal Bildirim Esaslı (Adresli) Akıllı Sistemler Noktasal bildirim prensibi ile çalışan yangın algılama ve uyarma sistemleri, piyasada ve yazılı kaynaklarda genelde akıllı adresli sistemler olarak da adlandırılmaktadır. Şekilde görüldüğü üzere bir kablo çevrimi üzerine bağlanan birden fazla algılayıcı, elle uyarı cihazı ve kontrol cihazı bulunmaktadır. Algılama, uyarı veya kontrol işlemini yapan cihazın adresi noktasal olarak belirlenir.

7 Yapı inşaat alanı, yapı yüksekliği, kullanıcı sayısı gibi değerler büyüdükçe ve mimari olarak yapılar karmaşık hale geldikçe, yapı içerisinde yaşayan insanların tahliye edilmesi ve acil durumda asgari yaşam koşullarının sağlanması şartlarını gerçekleştirmek amacıyla, mimari proje oluştuktan hemen sonra, binanın acil durum riskleri analiz edilmeli, ihtiyaçlar belirlenmeli ve acil durum senaryoları geliştirilmelidir. Risk analizi, ihtiyaçların belirlenmesi ve acil durum senaryolarından sonra yangın alarm sistemi projelendirilmelidir. Bu tarz yapılarda yangın algılama ve alarm sistemi, sadece yangını erken tespit eden bir sistem olmanın ötesinde, yangın anında diğer yangın ile mücadelede kullanılan mekanik ve elektrik sistemler ile etkileşimi önemli hale gelmektedir. Bu durumda sistemin tipinin kesinlikle noktasal bildirim esaslı (adresli) ve akıllı olması gerekmektedir. Yangın algılama ve alarm sistemi tipinin belirlenmesinde diğer yangından korunma sistemlerinin varlığının etkisi TS CEN/TS Standardının 13. Maddesinde; 13 Diğer yangından korunma sistemlerinin çalıştırılması 13.1 Genel Yangın algılama ve alarm sistemi aşağıdaki gibi diğer yangından korunma sistemlerine başlatma sinyalleri göndermek için kullanılabilir: a) Otomatik yangın söndürme sistemleri, b) Duman boşlatma ve ısı boşaltma istemleri, c) Yangın kapılarının açılmasını ve kapanmasını tetikleyen sistemler. Diğer yangından korunma sistemlerinin çalışması veya arızalanması yangın algılama sisteminin doğru çalışmasını veya başka sistemlere sinyal vermesini tehlikeye atmamalıdır. Diğer sistemlere bağlantı için millî şartlar olabilir. Bu kılavuzun tavsiyeleri söz konusu sistemlerin yangın algılama ve alarm sistemine getireceği şartları kapsamaz. Bu şartlar aşağıdakileri içerebilir: a) Tetikleme sinyallerinin kaza ile serbest bırakılması, b) Gerekli ışıklı ve sesli göstergeler, c) Dedektörlerin tipi, yerleşim yeri ve aralıkları, d) Tecrit veya devre dışı bırakma şartları, e) Bölgelere ayırma şartları. Diğer yangından korunma sistemlerinin dokümantasyonunda verilen tavsiyelere ve kurallara uyulmalıdır. olarak belirtilmiştir.

8 Ayrıca Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik 82. Maddesinde de; Yangın hâlinde otomatik olarak gerekli kontrol fonksiyonlarını yerine getirecek acil durum kontrol sisteminin; a) Yangın sırasında kapanması gereken yangın kapılarını ve diğer açıklıkları kapatma amaçlı cihazları normal hâlde açık durumda tutan elektromanyetik kapı tutucu ve benzeri cihazlarının serbest bırakılması, b) Merdiven yuvaları ve asansör kuyuları basınçlandırma cihazlarının devreye sokulması, c) Duman kontrol sistemlerinin işlemlerini yerine getirmesi, ç) Acil durum aydınlatma kontrol işlemlerini gerçekleştirmesi, d) Güvenlik ve benzeri sebeplerle kilitli tutulan kapıların ve turnikelerin açılması, e) Asansörlerin yapılış özelliklerine bağlı olarak yangın esnasında kullanımının engellenmesi veya tahliye amacıyla itfaiye veya eğitilmiş bina yangın mücadele ekipleri tarafından kullanılmasının sağlanması, f) Mahalli itfaiye ile elektrik işletmesine, belediyeye, polise veya jandarmaya, kurum amirine, bina sahibine ve gerekli görülen diğer yerlere yangının otomatik olarak haber verilmesi, özellik ve fonksiyonlarına sahip olması lazımdır. (2) Acil durum kontrol işlemleri, yangın alarm sisteminin donanım ve yazılım bütünlüğü içerisinde bulunan kontrol birimleri ile gerçekleştirilir. Kontrol edilen sistemin ve cihazlar ile ilişkisi bulunan güvenlik sistemlerinin, bina otomasyon sistemleri gibi diğer sistemler tarafından yapılabilecek her türlü kontrol ve kumanda işlemlerinin, yangın veya benzeri bir acil durumda yangın kontrol panelinden yapılacak acil durum kontrol işlemlerini hiçbir şekilde engellememesi gerekir. denilmektedir. Sonuç olarak, sistem tipini belirlemeden önce projelendirdiğiniz binanın ihtiyaçları, diğer yangından korunma sistemleri ve konfor sistemleri ile etkileşimli çalışması ele alınmalıdır. Eğer projelendireceğiniz binanın tahliyesi kolay ve yangın anında yangın alarm sisteminin diğer sistemleri yönetme gereksinimi bulunmuyorsa, bu durumda ekonomik olması açısından bölgesel bildirim esaslı (konvansiyonel) sistem projelendirebilirsiniz. Projelendireceğiniz bina, yapı inşaat alanı, yüksekliği, bağımsız bölüm sayısı, kullanıcı sayısı fazla, tahliye olanakları güç ve diğer sistemler ile etkileşimli çalışması gerekiyorsa bu durumda mutlaka noktasal bildirim (adresli) esaslı ve akıllı bir sistem projelendirmelisiniz.

9 Bölüm - 3 Algılayıcı tipleri ve projelendirilme esasları Bu bölümde sizlere algılayıcı tipleri ve projelendirme esasları hakkında bilgileri aktarmaya çalışacağız. Algılayıcı tipleri hakkında bilgilere geçmeden öncelikle yangının etkileri ve algılayıcı seçiminde göz önünde bulundurulması gereken hususlara değinecek olursak; Yangının etkileri Yanma sonucu duman, sıcaklık ve alev gibi temel etkiler oluşur. Yangın algılaması için kullanılan dedektörlerde bu etkilerden birini ya da birkaçını birlikte algılayan özelliklerde üretilmektedir.

10 Oluşan yangınlarda, mahalde bulunan yanıcı maddelerin özelliklerine bağlı olarak yangının etkilerinin oluşum sırası değişkenlik gösterebilir. Örneğin; odun ya da pamuk yangınında için için yanma olacağından öncelikle duman oluşur, ısı artar ve en son alevlenme oluşurken, yanıcı bir sıvının yangınında öncelikle ısı artışı ve alev oluştuktan sonra duman oluşumu gözlenir. Dolayısıyla ortamda olası bir yangında yanabilecek maddelerin cinsleri ve yangın durumunda ortaya çıkaracakları etkilerinin önceden belirlenmesi gerekmektedir. Bunun yanı sıra tavan yüksekliği, havalandırma sisteminin etkileri, mahallerin ortam şartları ve yanlış alarm ihtimali gibi unsurları da göz önünde bulundurarak yangını tespit edeceğimiz dedektör tipine karar verebiliriz. Optik duman dedektörü Optik duman dedektörlerinin özellikleri ve performans kriterleri TS EN 54-7 Standardında belirtilmiştir. Öncelikle seçeceğimiz optik duman dedektörünün bu standarda sahip olması gerekir. Optik duman dedektörünün seçimi TS CEN/TS Standardının 6.4 ve bölümünde yer alan şartlara göre yapılır. Binada, TS CEN/TS Standardının A bölümünde belirtilen korunması gerekmeyen alanlar hariç tüm kapalı alanlarda dedektör tesis edilir. Optik duman dedektörlerinin yerleşimi ise TS CEN/TS Standardının 6.5, ve A.6.4 bölümünde yer alan şartlara göre yapılır. Yanlış alarmları önlemek için TS CEN/TS Standardının Ek B.2 maddesinde yer alan bilgiler doğrultusunda seçim ve yerleşim yapılır. Optik duman dedektörleri içerisinde sürekli olarak ışık yayan bir devre elemanı vardır. Normal durumda üzerine ışık gelince çalışan duyar eleman bu ışınları görmez. Dedektörün hücresine standardın belirttiği oranda duman girişi olduğunda dumana çarparak yansıyan ışınlar duyar elemanı iletime geçirirler ve bu prensiple duman algılaması gerçekleştirilir.

11 Odalar, koridorlar, salonlar, genel mekanlar gibi normalde tozlu ve kirli olmayan, içerisinde ahşap ve tekstil türevi eşyaların bulunduğu ortamlarda kullanılır. Günümüzde duman ile algılama yapılması gereken ve tavan yüksekliği açısından erişimi kolay olan mekanlarda en çok tercih edilen duman dedektörü tipidir. Tablo A. da yangın dedektörlerinin tavan yüksekliğine bağlı olarak izin verilen koruma yarıçapları belirtilmiştir. Tablodan görüleceği üzere duman dedektörleri için 11 metre tavan yüksekliğine kadar kullanımı uygun görülmektedir. Ancak 6-7 metre yüksekliklerden sonra gerek ilk montaj ve tesisat zorlukları, gerekse de sonrasında yapılacak bakım ve test zorlukları oluşmaktadır. Algılama yarıçapı 7,5 metre olarak, ölü alan kalmaksızın yerleşim yapıldığında aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi iki dedektör arası mesafenin 10,6 metre, dedektör ile duvar arası mesafenin ise 5,3 metre sınırları içerisinde kalacak şekilde yerleşim yapılması gerekir.

12 İyonizasyon duman dedektörü İyonizasyon duman dedektörlerinin özellikleri ve performans kriterleri TS EN 54-7 Standardında belirtilmiştir. Öncelikle seçeceğimiz iyonizasyon duman dedektörünün bu standarda sahip olması gerekir. İyonizasyon duman dedektörünün seçimi ve yerleşiminde optik duman dedektörü için belirtilen esaslar geçerlidir. İyonizasyon duman dedektörü içerisinde sürekli radyoaktif ışıma olan ve duman girişine izin veren bir hücre bulunmaktadır. İçerisine giren dumanın etkisi ile bu hücredeki referan akım ve gerilim değerlerinin değişimine bağlı olarak duman algılamasına karar verilir. Dumanın dışında iyonlaşan birçok etkiyide (deodorant, yemek kokuları v.b.) algılama riski vardır. Bunun yanı sıra kirlendiğinde tam anlamıyla temizlenememesi ve süreç içerisinde kalibrasyonunun değişkenlik göstermesinden ötürü çok fazla tercih edilmeyen bir duman algılayıcısıdır. Işın tipi duman dedektörü Işın tipi duman dedektörlerinin özellikleri ve performans kriterleri TS EN 54-7 Standardında belirtilmiştir. Öncelikle seçeceğimiz ışın tipi duman

13 dedektörünün bu standarda sahip olması gerekir. Işın tipi duman dedektörünün seçimi TS CEN/TS Standardının 6.4 ve bölümünde yer alan şartlara göre yapılır. Işın tipi duman dedektörlerinin yerleşimi ise TS CEN/TS Standardının 6.5, ve A.6.4 bölümünde yer alan şartlara göre yapılır. Yanlış alarmları önlemek için TS CEN/TS Standardının Ek B.2 maddesinde yer alan bilgiler doğrultusunda seçim ve yerleşim yapılır. Dedektör alıcı ve vericiden oluşur. Verici sürekli olarak alıcıya ışınlar gönderir. Oluşan yangın dumanı bu ışınların alıcı tarafından alınma oranını standardın tariflediği sınırlar içerinde düşürdüğünde yangın alarmına karar verilir. Işını herhangi bir cisim (depolarda genellikle yük ve eşyalar) kestiğinde cihaz arıza uyarısı verir. Yüksek tavanlı mekanlarda (depo, hangar, atrium, bekleme salonları, spor salonları v.b.) kullanımı uygundur.

14 Standarda göre alıcı ve verici arasındaki mesafe yani ışın mesafesi en fazla 100 metre olmakla birlikte, ışının her iki tarafında 7,5 metre kalacak şekilde koruma alanı yaratılabilir. Sıcaklık dedektörü Sıcaklık dedektörlerinin özellikleri ve performans kriterleri TS EN 54-5 Standardında belirtilmiştir. Öncelikle seçeceğimiz sıcaklık dedektörünün bu standarda sahip olması gerekir. Sıcaklık dedektörünün seçimi TS CEN/TS Standardının 6.4 ve bölümünde yer alan şartlara göre yapılır. Sıcaklık dedektörlerinin yerleşimi ise TS CEN/TS Standardının 6.5, ve A.6.4 bölümünde yer alan şartlara göre yapılır. Yanlış alarmları önlemek için TS CEN/TS Standardının Ek B.3 maddesinde yer alan bilgiler doğrultusunda seçim ve yerleşim yapılır. Standarda göre ortam sıcaklığının 60 0 C yi geçmesi durumu eşik değer olarak kabul edilir. Bunun yanı sıra sıcaklığın artışı bir dakika içerisinde 30 0 C olursa bu durumda yangın alarmı olarak kabul edilir. Aşağıdaki şekillerden görüleceği üzere günümüzde gerek sabit sıcaklık değerinin 60 0 C yi geçmesi durumunu gerekse de sıcaklığın artışının bir dakika içerisinde 30 0 C olması durumunu tespit eden kombine sıcaklık dedektörleri yaygın olarak kullanılmaktadır.

15 Duman dedektörü ile yangın algılaması yapmanın elverişli olmadığı, toz, buhar, duman partikülleri gibi duman algılayıcılarının yanlış alarm verme riski olan mekanlarda (mutfak, otopark, çamaşırhane, ütü odası, tozlu işletmeler v.b.)ve ani sıcaklık artışının olma ihtimali olan mekanlarda kullanımı uygundur. Algılama yarıçapı 5 metre olarak, ölü alan kalmaksızın yerleşim yapıldığında aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi iki dedektör arası mesafenin 7,1 metre, dedektör ile duvar arası mesafenin ise 3,55 metre sınırları içerisinde kalacak şekilde yerleşim yapılması gerekir. Duman ve sıcaklık dedektörü (multisensör dedektör) Multisensör dedektörlerinin özellikleri ve performans kriterleri TS EN 54-5 ve TS EN 54-7 Standardında belirtilmiştir. Öncelikle seçeceğimiz multisensör dedektörünün bu standarda sahip olması gerekir. Multisensör dedektörünün seçimi TS CEN/TS Standardının 6.4 ve bölümünde yer alan şartlara göre yapılır. Multisensör dedektörlerinin yerleşimi ise TS CEN/TS Standardının 6.5, ve A.6.4 bölümünde yer alan şartlara göre yapılır. Yanlış

16 alarmları önlemek için TS CEN/TS Standardının Ek B.2, B3 ve B5 maddesinde yer alan bilgiler doğrultusunda seçim ve yerleşim yapılır. Ortamda oluşacak bir yangında yanma ihtimali olan materyallerin çeşitlilik gösterdiği ve yanma sonucu bu materyallere bağlı olarak duman ve sıcaklık etkisinin sıralamasının değişkenlik gösterme olasılığı olan yerlerde kullanımı uygun olur. Örneğin; endüstriyel tesisler, ahşap, kağıt, tekstil türevi malzemeler ile akaryakıt benzeri maddelerin bulunduğu mahallerde kullanılması gerekir. Alev dedektörü Alev dedektörlerinin özellikleri ve performans kriterleri TS EN Standardında belirtilmiştir. Öncelikle seçeceğimiz alev dedektörünün bu standarda sahip olması gerekir. Alev dedektörünün seçimi TS CEN/TS Standardının 6.4 ve bölümünde yer alan şartlara göre yapılır. Alev dedektörlerinin yerleşimi ise TS CEN/TS Standardının 6.5, ve A.6.4 bölümünde yer alan şartlara göre yapılır. Yanlış alarmları önlemek için TS CEN/TS Standardının Ek B.4 maddesinde yer alan bilgiler doğrultusunda seçim ve yerleşim yapılır. Duman dedektörleri temiz yanan sıvılardan çıkan etkileri tespit edemez. Yangının bu gibi malzemelerle sınırlı olması ve diğer malzemeleri içermemesi bekleniyorsa bu alanda mutlaka alev dedektörleri kullanılmalıdır. Ancak alev dedektörleri görme prensibi ile çalıştıklarından algılama yaptıkları ortamda sıcaklık dedektörü de kullanılarak desteklenmelidirler. Alev dedektörü akaryakıt ve yanıcı gaz yangınlarında 0,1 m 2 boyutunda yangını 10 saniye içerisinde aşağıda belirtilen tablodaki mesafelerde algılar. Dolayısıyla projelendirme esnasında söz konusu olan yanıcı maddelere göre algılama mesafesi ve şekline göre yerleşimleri yapılır. Bu konuda ilerleyen yayınlarımızda patlayıcı ortamlara ilişkin bilgiler içerisinde daha detaylı açıklamalar yapılacaktır.

17 Aktif hava örneklemeli duman dedektörü Aktif hava örneklemeli duman dedektörlerinin özellikleri ve performans kriterleri TS EN Standardında belirtilmiştir. Öncelikle seçeceğimiz aktif hava örneklemeli duman dedektörünün bu standarda sahip olması gerekir. Aktif hava örneklemeli duman dedektörünün seçimi TS CEN/TS Standardının ve 14.2 bölümünde yer alan şartlara göre yapılır. Şekilde görüldüğü üzere hava örnekleme ve analiz cihazı ile örneklemede kullanılan boru ve ekipmanlarından oluşur.

18 Aktif hava örneklemeli duman dedektörü normale göre çok daha hızlı ve gerçek tespit gereken yerlerde kullanılır. İlerleyen süreçlerde sizlere aktaracağımız yayınlarda bu konuda daha detaylı bilgileri sizler ile paylaşacağız. Sonuç olarak, yangının erken tespiti için kullanacağımız dedektörleri seçmeden önce her mahal için yangın riski oluşturan yanıcı maddeler belirlenmeli ve bunların oluşturacağı yangın etkilerine (duman/sıcaklık/alev) göre uygun dedektörler seçilmelidir.

19 Bölüm - 4 Yangın ihbar butonları ve uyarıcıların projelendirilme esasları Bu bölümde sizlere yangın ihbar butonları ve uyarıcıların projelendirme esasları hakkında bilgileri aktarmaya çalışacağız. Yangın ihbar butonları ve projelendirme esasları Bir ortamda oluşan yangını eğer o ortamda insanlar var ise öncelikle onlar fark ederler. Bu durumu en kısa sürede ihbar etmeleri için yangın ihbar butonları yani elle uyarı cihazları tesis edilir ve yangın algılama ve uyarı sistemine doğrudan irtibatlanır. Genelde karşılaştığımız projelerde ve uygulamalarda yangın ihbar butonları ile uyarıcıların (sesli ve ışıklı uyarı cihazları yani sirenler ve flaşörler) aynı noktada bulunduklarını gözlemekteyiz. Bu yayınımızda bu cihazların yerleşimleri üzerine detaylı bilgileri sizler ile paylaşarak, projelendirme ve uygulamaların daha doğru ve eksiksiz olmasına katkıda bulunmayı hedefliyoruz.

20 TS CEN/TS Standardının yangın ihbar butonları ile ilgili 6.4.5, ve A maddeleri ile yine BS :2013 Standardının yangın ihbar butonları ile ilgili kısımlarını incelediğimizde; Yangın ihbar amaçlı butonlar TS EN standardına uygun özellikte olmalıdır. Yangın ihbar butonları diğer amaçlar için kullanılan butonlardan ayırt edilir özellikte olmalıdır. Alarm butonları kaçış yolları üzerine, kaçış merdivenlerinin açılan bütün kapılarına (iç ve dış) ve açık havaya açılan bütün çıkışlara konulmalıdır. Özel tehlike arz eden yerlerin yakınına da konulabilir. Alarm butonlarının yer seçiminde özürlü insanların hareket etmesi beklenen yerlere özel dikkat sarf edilmesi gerekebilir. Alarm butonları açıkça görülebilmeli, tanınabilmeli ve kolayca erişilebilir olmalıdır. Alarm butonları binanın her hangi bir noktasındaki bir insanın bu butonlara ulaşmak için 30 m den fazla yol gitmesini gerektirmeyecek şekilde yerleştirilmelidir. Kullanıcıların hareket özürlü olması beklenen tesislerde bu mesafe daha da azaltılmalıdır. Özel yangın tehlikelerinin yakınına alarm butonları yerleştirilmelidir (Mutfak, kazan dairesi, yangın tehlikesi öncelikli diğer yerler). Genel olarak alarm butonları döşeme seviyesinden 1,2 m ila 1,6 m yükseğe takılmalıdır.

21 Mimarı, mekanik ve elektrik bölgelendirmelere bağlı olarak her bölge geçişinde yangın ihbar butonu olmalıdır ki; yangın senaryosuna bağlı işlemler doğru olarak yönetilebilsin (Bu konuda ilerleyen haftalarda ayrıca bilgilendirme yapılacaktır). Okul, çocuk yuvası ve hastane gibi binalarda yangın ihbar butonlarının çarpa sonucu asılsız ihbarlar üretmemesi için koruyucu kapak tesis edilmelidir. Denetimsiz yerlerde yangın ihbar butonlarının kötü amaçla kullanılması söz konusu olan yerlerde doğrudan yangın alarm santrali ile haberleşebilen acil durum telefonları ile sesli iletişim sağlanacak çözümler üretilmelidir (Bu konuda ilerleyen haftalarda ayrıca bilgilendirme yapılacaktır). BS Standardına göre yangın ihbar butonlarının yerleşimde aşağıdaki önermeler yapılmıştır. Buna göre; doğrudan dışarıya açılan kapıların olduğu bir butona erişim mesafesi en fazla 45 m olabilir. Katlarda her hangi bir noktadan her hangi bir butona erişim mesafesi en fazla 30 m olabilir. Binada özürlü insanların yaşaması söz konusu ise bir butona erişim mesafesi en fazla 25 m olabilirken (montaj yüksekliği de bu durumda kolay erişim için 1,2 m olmalıdır), yüksek tehlikeli yerlerde (mutfak, kazan dairesi, patlayıcı maddelerin bulunduğu alanlar v.b.) bir butona erişim mesafesi en fazla 16 metre olmalıdır. Yangın ihbar butonlarının bulunacağı ortamın koşulların toz ve nem gibi etkenler söz konusu ise, açık alanlarda (depolama alanları iskeleler v.b.) kullanılması söz konusu ise bu durumda hava şartlarına dayanıklı yangın ihbar butonları tesis edilmelidir.

22 Yangın uyarıcıları (ışıklı ve sesli alarm cihazları) ve projelendirme esasları Yangın algılaması yapıldıktan sonra, genelde sesli ve ışıklı uyarıcılar ile alarm verilerek binada bulunan insanların tahliyesinin yapılması sağlanır. Yangın algılama ve uyarma sistemleri projelendirme sürecinde, algılama cihazları, kontrol cihazları ve alarm verme cihazlarının projelendirilmesi aşamaları önem arz etmektedir. Ülkemizde üretilen projelerin genelinde alarm verme amacıyla kullanılan sesli ve ışıklı uyarı cihazlarının projelendirilmesi süreçlerinde eksiklikler ve hatalar gözlenmektedir. Bu kısımda, ilgili yönetmelik ve standartlarda belirtilmiş hükümlerinin açıklamaları ile alarm vermede kullanılan sesli ve ışıklı uyarı cihazlarının projelendirilmesi hakkında açıklayıcı bilgiler derlenerek, bu alanda proje, uygulama ve denetim hizmetleri üretenlere sunulması hedeflenmiştir. Yangın algılama ve uyarma sistemlerinde kullanılan alarm verme cihazlarının projelendirilmesini, uygulamasını ve denetimini doğru yapabilmek için; öncelikle bu konudaki standartların belirlediği esasları ortaya koyacak olursak; TS CEN/TS Standardının 6.6. Maddesinde; Genel. Binada bulunan insanlara alarmın bildirilme usulü, yangın alarmına reaksiyon stratejisi ile uyumlu olmalıdır. Bazı durumlarda yangın işlemi önce binada gerekli tedbirlerin sorumluluğunu alacak eğitimli personele alarm verilmesini gerektirebilir. Bu gibi durumlarda genel yangın alarmının derhal verilmesi gerekmez, fakat genel alarmı vermek için bir kolaylık sağlanmalıdır. Eğitimsiz personelin (halk) alması beklenen alarmlar en azından ses cihazlarıyla verilmelidir. Bunlar, alarm cihazları veya insan sesi alarm sistemleri (anons sistemleri gibi) olabilir. Bu sistem aynı anda birden fazla mikrofon, konuşma modülü veya mesaj üretecinin yayınlanmasını engelleyecek şekilde tasarımlanmalıdır. Ses sinyallerinin etkisiz olacağı yerlerde (fon gürültüsünün yüksek olduğu yerler), binada bulunanların sağır olduğu veya kulak koruyucusu kullanmalarının beklendiği yerlerde ses sinyallerine ilave olarak görünür ve/veya dokunulur sinyaller kullanılmalıdır Ses sinyalleri. Ses seviyesi, yangın alarm sinyalinin ortam gürültüsünün üzerinde derhal duyulmasını sağlamalıdır. Yangın alarmı amacıyla kullanılan ses binanın her yerinde aynı olmalıdır. Alarm cihazlarının yerleşimi ile ilgili kısıtlamalar, elde edilmesi gereken ses seviyeleri ve ses mesajlarının şekilleri, Madde A de verilmiştir. denilmektedir. Madde A de a) Ses seviyeleri. Yangın alarm sesinin asgari seviyesi 65 db(a), veya 30 s den uzun süreyle olabilecek diğer gürültülerden 5dB(A) fazla, hangisi yüksekse, olmalıdır. Alarmın uyuyan insanları uyandırması gerekiyorsa yatak başındaki asgari ses seviyesi 75 db(a) olmalıdır. Bu asgari ses seviyeleri alarm sesinin ulaşması

YANGIN ALGILAMA VE UYARMA SİSTEMLERİNDE KULLANILAN SESLİ VE IŞIKLI CİHAZLARI PROJELENDİRME ESASLARI

YANGIN ALGILAMA VE UYARMA SİSTEMLERİNDE KULLANILAN SESLİ VE IŞIKLI CİHAZLARI PROJELENDİRME ESASLARI YANGIN ALGILAMA VE UYARMA SİSTEMLERİNDE KULLANILAN SESLİ VE IŞIKLI CİHAZLARI PROJELENDİRME ESASLARI Özcan UĞURLU Mavili Elektronik Tic. ve San. A.Ş. ozcanugurlu@mavigard.com ÖZET Yangın algılaması yapıldıktan

Detaylı

YANGIN ALGILAMA VE UYARMA SİSTEMLERİNİN YANGIN BAZLI ACİL DURUM KONTROL VE YÖNETİM SİSTEMİ OLARAK KULLANILMASI

YANGIN ALGILAMA VE UYARMA SİSTEMLERİNİN YANGIN BAZLI ACİL DURUM KONTROL VE YÖNETİM SİSTEMİ OLARAK KULLANILMASI YANGIN ALGILAMA VE UYARMA SİSTEMLERİNİN YANGIN BAZLI ACİL DURUM KONTROL VE YÖNETİM SİSTEMİ OLARAK KULLANILMASI Özcan UĞURLU Mavili Elektronik Tic. ve San. A.Ş. ozcanugurlu@mavigard.com ÖZET Yangın algılama

Detaylı

Yangın Alarm Sistemleri iki ana gruba ayrılır

Yangın Alarm Sistemleri iki ana gruba ayrılır Yangın Alarm Sistemleri iki ana gruba ayrılır 1. Konvansiyonel Sistemler (Bölgesel Bilgilendirme) 2. Adreslenebilir Sistemler Noktasal Bilgilendirme 1. Konvansiyonel Sistemler (Bölgesel Bilgilendirme)

Detaylı

YÜKSEK TAVANLI MEKANLARDA YANGIN ALGILAMASINA İLİŞKİN PROJELENDİRME VE UYGULAMA NOTLARI

YÜKSEK TAVANLI MEKANLARDA YANGIN ALGILAMASINA İLİŞKİN PROJELENDİRME VE UYGULAMA NOTLARI GİRİŞ YÜKSEK TAVANLI MEKANLARDA YANGIN ALGILAMASINA İLİŞKİN PROJELENDİRME VE UYGULAMA NOTLARI Konferans salonları, fuar alanları, alışveriş merkezleri, depolar, müzeler, spor salonları, hava limanları,

Detaylı

ASMA TAVAN ÜSTLERİNDE VE DÖŞEMELERİN ALTINDA YANGIN ALGILAMASININ GEREKLİ OLDUĞU DURUMLAR VE UYGULAMALARI

ASMA TAVAN ÜSTLERİNDE VE DÖŞEMELERİN ALTINDA YANGIN ALGILAMASININ GEREKLİ OLDUĞU DURUMLAR VE UYGULAMALARI ASMA TAVAN ÜSTLERİNDE VE DÖŞEMELERİN ALTINDA YANGIN ALGILAMASININ GEREKLİ OLDUĞU DURUMLAR VE UYGULAMALARI Erdal ÖZCAN erdal.ozcan@mavili.com.tr 1. GİRİŞ Günümüzde birçok binada mekanik ve elektrik tesisatlarının

Detaylı

YANGIN ALGILAMA VE ALARM SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ OLUŞTURULMASI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

YANGIN ALGILAMA VE ALARM SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ OLUŞTURULMASI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA YANGIN ALGILAMA VE ALARM SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ OLUŞTURULMASI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA Elektrik Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Güvenlik, Yangın Algılama ve Uyarma Komisyonu izmir@emo.org.tr 1. AMAÇ Ülkemizde,

Detaylı

YANGIN TESPİT TEKNOLOJİLERİNİN DOĞRU KULLANIMINA İLİŞKİN ÖNERMELER

YANGIN TESPİT TEKNOLOJİLERİNİN DOĞRU KULLANIMINA İLİŞKİN ÖNERMELER YANGIN TESPİT TEKNOLOJİLERİNİN DOĞRU KULLANIMINA İLİŞKİN ÖNERMELER Özcan UĞURLU ozcan.ugurlu@mavili.com.tr ÖZET Ülkemizde yangın tespit teknolojileri uygulamalarının çoğunlukla yanlışlıklar içerdiğini

Detaylı

ACİL DURUM ASANSÖRÜ ( İTFAİYE ASANSÖRÜ ) M. KEREM FETULLAHOĞLU MAKİNE MÜHENDİSİ

ACİL DURUM ASANSÖRÜ ( İTFAİYE ASANSÖRÜ ) M. KEREM FETULLAHOĞLU MAKİNE MÜHENDİSİ ACİL DURUM ASANSÖRÜ ( İTFAİYE ASANSÖRÜ ) M. KEREM FETULLAHOĞLU MAKİNE MÜHENDİSİ Acil durum asansörü nedir? Acil durum asansörü; bir yapı içinde yangına müdahale ekiplerinin ve bunların kullandıkları ekipmanın

Detaylı

YANGIN ANINDA KONFOR VE DUMAN EGZOZ HAVALANDIRMA SİSTEMLERİNİN YÖNETİMİ İÇİN KULLANILAN ELEKTRONİK DONANIMLAR VE YÖNETİM YAZILIMLARI

YANGIN ANINDA KONFOR VE DUMAN EGZOZ HAVALANDIRMA SİSTEMLERİNİN YÖNETİMİ İÇİN KULLANILAN ELEKTRONİK DONANIMLAR VE YÖNETİM YAZILIMLARI YANGIN ANINDA KONFOR VE DUMAN EGZOZ HAVALANDIRMA SİSTEMLERİNİN YÖNETİMİ İÇİN KULLANILAN ELEKTRONİK DONANIMLAR VE YÖNETİM YAZILIMLARI Arda ÜSTÜNER arda.ustuner@mavili.com.tr ÖZET Günümüzde hastaneler, yüksek

Detaylı

Yangına Karşı Alınan Tedbirler Sonucu Sağlanacak Avantajlar

Yangına Karşı Alınan Tedbirler Sonucu Sağlanacak Avantajlar Yangına Karşı Alınan Tedbirler Sonucu Sağlanacak Avantajlar - Can Güvenliği - Mal Güvenliği Yangın algılama ve alarm sistemleri ile bir yangın alarm durumundan haberdar olunarak, insanların güvenli tahliyesi

Detaylı

Yangın Söndürme Sistemleri-2

Yangın Söndürme Sistemleri-2 Yangın Söndürme Sistemleri-2 Yağmurlama sistemi Amaç Yangına erken tepki verilmesinin sağlanması Yangının kontrol altına alınması ve söndürülmesi Sistem hangi elemanlardan oluşur? Yağmurlama başlıkları

Detaylı

YANGIN ALARM SĐSTEMLERĐ MODERN ALGILAMA VE UYARI TEKNĐKLERĐ

YANGIN ALARM SĐSTEMLERĐ MODERN ALGILAMA VE UYARI TEKNĐKLERĐ YANGIN ALARM SĐSTEMLERĐ MODERN ALGILAMA VE UYARI TEKNĐKLERĐ Atilla KARADAĞ atilla.karadag@karadag.com.tr Karadağ Elektronik Araçlar San. ve Tic. Ltd Şti. Tekno Group Emniyet Evleri Mahallesi, Yeniçeri

Detaylı

SATIŞ DESTEK DOKÜMANI

SATIŞ DESTEK DOKÜMANI SATIŞ DESTEK DOKÜMANI ML-136X / ML-136X.SCI MAXLOGİC AKILLI ADRESLİ SİSTEM 2/1 I/O MODÜLÜ (2 GİRİŞ / 1 ÇIKIŞ) / KISA DEVRE İZOLATÖRLÜ MAXLOGİC AKILLI ADRESLİ SİSTEM 4/2 I/O MODÜLÜ (4 GİRİŞ / 2 ÇIKIŞ) /

Detaylı

BEŞİNCİ KISIM Elektrik Tesisatı ve Sistemleri

BEŞİNCİ KISIM Elektrik Tesisatı ve Sistemleri BEŞİNCİ KISIM - Elektrik Tesisatı ve Sistemleri BEŞİNCİ KISIM Elektrik Tesisatı ve Sistemleri BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Elektrik tesisatı ve sistemlerin özellikleri MADDE 67- (1) Binalarda kurulan elektrik

Detaylı

Adreslenebilir Hava Örneklemeli Çok Hassas Yangın Algılama Sistemi

Adreslenebilir Hava Örneklemeli Çok Hassas Yangın Algılama Sistemi Adreslenebilir Hava Örneklemeli Çok Hassas Yangın Algılama Sistemi Bu sistemler adından da anlaşılacağı üzere havadan örneklemeler alıp, kendi haznesine getirerek yangını algılayan sistemlerdir. Şaşırtıcıdır

Detaylı

YANGIN GÜVENLİK PROSEDÜRÜ

YANGIN GÜVENLİK PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ: Hastanemizde yangın çıkmadan önce alınacak tedbir ve eğitimler ile yangın anında yapılacak işlemler ve yangın sonrası yapılması gerekenleri belirlemek, yangının erken tespit edilmesini, durdurulmasını,

Detaylı

ELEKTRİK TESİSATI VE SİSTEMLERİ

ELEKTRİK TESİSATI VE SİSTEMLERİ ELEKTRİK TESİSATI VE SİSTEMLERİ Elektrik tesisatının, kaçış yolları aydınlatmasının, acil durum aydınlatma ve yönlendirmesinin ve yangın algılama ve uyarı sistemlerinin, ilgili tesisat yönetmeliklerine

Detaylı

HOTEL VE MOTELLERDE YANGIN ÖNLEMLERİ

HOTEL VE MOTELLERDE YANGIN ÖNLEMLERİ 1 / 6 HOTEL VE MOTELLERDE YANGIN ÖNLEMLERİ Otellerde yangın güvenliği, insan sayısının fazlalığı, özellikle uyku sırasında meydana gelen yangınlarda binanın kısa süre içinde boşaltılmasının güçlüğü nedeniyle

Detaylı

SAĞLIK VE GÜVENLiK İŞARETLERİ

SAĞLIK VE GÜVENLiK İŞARETLERİ SAĞLIK VE GÜVENLiK İŞARETLERİ GÜVENLİK VE SAĞLIK İŞARETLERİ Özel bir amaç, faaliyet veya durumu işaret eden - levha, - renk, - sesli ve/veya ışıklı sinyal, - sözlü iletişim ya da el kol işareti yoluyla

Detaylı

YANGIN YÖNETMELİĞİ-2007 ELEKTRİK TESİSATI VE SİSTEMLERİ

YANGIN YÖNETMELİĞİ-2007 ELEKTRİK TESİSATI VE SİSTEMLERİ YANGIN YÖNETMELİĞİ-2007 ELEKTRİK TESİSATI VE SİSTEMLERİ Yeni Yangın Yönetmeliğinin yayınlanmasından itibaren olumlu ve olumsuz görüsleryayınlanmaya ve eski ile yeni yönetmeliğin karsılastırılması yapılmaya

Detaylı

SONDAJLA MADEN ÇIKARILAN İŞLERİN YAPILDIĞI İŞYERLERİNDE UYGULANACAK ASGARİ ÖZEL HÜKÜMLER

SONDAJLA MADEN ÇIKARILAN İŞLERİN YAPILDIĞI İŞYERLERİNDE UYGULANACAK ASGARİ ÖZEL HÜKÜMLER SONDAJLA MADEN ÇIKARILAN İŞLERİN YAPILDIĞI İŞYERLERİNDE UYGULANACAK ASGARİ ÖZEL HÜKÜMLER Denizler ve Karalarda Yapılacak Çalışmalar İçin Ortak Hükümler 1. Acil durumlarda uzaktan kumanda 1.1. Sağlık ve

Detaylı

YANGIN ALGILAMA VE ALARM SİSTEMLERİ. Tasarım ve Uygulama Esasları

YANGIN ALGILAMA VE ALARM SİSTEMLERİ. Tasarım ve Uygulama Esasları YANGIN ALGILAMA VE ALARM SİSTEMLERİ Tasarım ve Uygulama Esasları Yangın Alarm Sistemi Nedir? - Erken Algılama - Duman, Isı, Alev -Yangın Başlangıç Yerini Açık ve Net Olarak Belirleme - Sesli ve Işıklı

Detaylı

DOĞRUSAL YANGIN ALGILAMA SĐSTEMLERĐ

DOĞRUSAL YANGIN ALGILAMA SĐSTEMLERĐ DOĞRUSAL YANGIN ALGILAMA SĐSTEMLERĐ Mehmet Yavuz ALKAN yavuz.alkan@absalarm.com.tr ABS Alarm ve Bilgisayar Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. 1203 / 11 Sokak No:3 Ömer Atlı Đş Merkezi Kat:5-505 Yenişehir ĐZMĐR

Detaylı

TS CEN/TS 54-14 ile YANGIN ALARM SİSTEMLERİ TASARIM ve UYGULAMA ESASLARI (TYKY 2009)

TS CEN/TS 54-14 ile YANGIN ALARM SİSTEMLERİ TASARIM ve UYGULAMA ESASLARI (TYKY 2009) TS CEN/TS 54-14 ile YANGIN ALARM SİSTEMLERİ TASARIM ve UYGULAMA ESASLARI (TYKY 2009) Yangın Alarm Sistemi Tedarik ve Kullanım Süreci İhtiyacın Değerlendirilmesi Planlama ve Tasarım Montaj ve Uç Bağlantıları

Detaylı

4. Yangın algılama ve alarm algılayıcılarının hatalı yerleştirilmesi.

4. Yangın algılama ve alarm algılayıcılarının hatalı yerleştirilmesi. Yangının Elektriksel Ana Sebepleri: 1. Projelendirme hataları. 2. Elektrik tesisatı montaj hataları. 3. Elektrik tesisatı kullanım hataları. 4. Yangın algılama ve alarm algılayıcılarının hatalı yerleştirilmesi.

Detaylı

ASHRAE Standard

ASHRAE Standard İç Tanım Kullanım 1.sınıf 2.sınıf 3.sınıf Çok düşük kirliliği olan ve zararsız koku bulunan hava. Az miktarda koku ve partikül içeren hava. İçerisinde etkili bir koku ve partikül bulunan hava. Herhangi

Detaylı

YANGIN RİSKİNİN MİNIMİZE EDİLMESİ İÇİN ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER. 1) Ambalaj emteası depoları binadan ayrı güvenli mesafede duvarları ve

YANGIN RİSKİNİN MİNIMİZE EDİLMESİ İÇİN ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER. 1) Ambalaj emteası depoları binadan ayrı güvenli mesafede duvarları ve X- ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ SAN TİC A.Ş. / TÜRKİYE 19/09/2005 Tarihinde yangın sonrası yapılan incelemelerde elde edilen eksiklikler aşağıda yazılıdır. Yangın iki ayrı ambalaj deposunda farklı zamanlarda yaşanmıştır.

Detaylı

Yangın Söndürme Sistemleri

Yangın Söndürme Sistemleri Yangın Söndürme Sistemleri Sabit boru tesisatı, yangın dolapları sistemi gibi söndürme sistemleri için gerekli debi ve su miktarı karşılanamıyorsa, Kapasiteyi karşılayacak yangın pompa istasyonu ve deposu

Detaylı

ASANSÖR KUYULARININ BASINÇLANDIRMA HESAP KURALLARI

ASANSÖR KUYULARININ BASINÇLANDIRMA HESAP KURALLARI GİRİŞ ASANSÖR KUYULARININ BASINÇLANDIRMA HESAP KURALLARI R.Engin TURGAY Makina Mühendisi, İzmir e-posta: enginturgay@turastrade.com ÖZET Bu çalışmada, binalarda çıkabilecek yangın esnasında bir baca gibi

Detaylı

BĐNA GÜVENLĐK YÖNETĐM SĐSTEMLERĐ

BĐNA GÜVENLĐK YÖNETĐM SĐSTEMLERĐ BĐNA GÜVENLĐK YÖNETĐM SĐSTEMLERĐ Ahmet BEKTAŞ ahmet.bektas@karadag.com.tr Emniyet Evleri Mahallesi, Yeniçeri Sokak, No:17, 4.Levent/Đstanbul Tel : 0212 280 27 81 Fax: 0212 270 03 22 ÖZET Gelişen yüksek

Detaylı

TS 12514 E GÖRE HERMETİK CİHAZ YERLEŞİM KURALLARI

TS 12514 E GÖRE HERMETİK CİHAZ YERLEŞİM KURALLARI TS 12514 E GÖRE HERMETİK CİHAZ YERLEŞİM KURALLARI 1.2.4 - C Tipi Cihazların (Hermetik) Montajı 1.2.4.1 - Genel Şartlar C tipi cihazlar (hermetik) montaj odasının hacmi ve havalandırma biçiminde bağlı olmaksızın

Detaylı

ASANSÖR KUYULARININ BASINÇLANDIRMA HESAP KURALLARI HAZIRLAMA ESASLARI

ASANSÖR KUYULARININ BASINÇLANDIRMA HESAP KURALLARI HAZIRLAMA ESASLARI ASANSÖR KUYULARININ BASINÇLANDIRMA HESAP KURALLARI HAZIRLAMA ESASLARI R.ENGİN TURGAY Makina Mühendisi R. Engin TURGAY S.1 İÇİNDEKİLER ÖZET..3 1-ÖNEMLİ KRİTERLER...4 2-HESAPLAMA KURALLARI 5-10 2.1-HAVA

Detaylı

ZAYIF AKIM. EMO 23. Dönem Yapı Denetim Komisyonu 1

ZAYIF AKIM. EMO 23. Dönem Yapı Denetim Komisyonu 1 ZAYIF AKIM 1 ZAYIF AKIM NELERİ KAPSAR Telefon Tesisatı TV tesisatı Güvenlik tesisatı Data Tesisatı Akıllı binanın bir kısmı Yangın Algılama ve İhbar tesisatı Anons sistemi Sinyalizasyon İntercom tesisatı

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ TEKNİK ÜNİRSİTESİ İKTİSADİ İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ KURUM BİRİM DERSLİK, SALON, AMFİ, SEMİNER EĞİTİM SALONLAR İÇİN LİSTESİ FAALİYET ALANI TEHLİKE SINIFI BİLGİLERİ AÇIKLAMA Karadeniz Teknik Üniversitesi

Detaylı

PATLAYICI ORTAMLARIN DENETİMİ

PATLAYICI ORTAMLARIN DENETİMİ PATLAYICI ORTAMLARIN DENETİMİ 1 GİRİŞ Kimya, petrokimya, doğal gaz, petrol, kimyasal madde depolama tesisleri ve benzeri sektörler gibi yanıcı maddelerin kullanıldığı, depolandığı ve taşındığı işyerlerinde

Detaylı

Yangın Koruma Sistemleri Güvenlik Sistemleri -Giriş-Çıkış Kontrol - Kapalı Devre Görüntüleme ve Kayıt Sistemleri (CCTV)

Yangın Koruma Sistemleri Güvenlik Sistemleri -Giriş-Çıkış Kontrol - Kapalı Devre Görüntüleme ve Kayıt Sistemleri (CCTV) DİĞER SİSTEMLER Isıtma, soğutma, havalandırma ve aydınlatma sistemleri dışında binalarda daha çok güvenlik ve koruma amaçlı kullanılan teknik ve teknolojik sistemler bulunmaktadır. Bu sistemler binanın

Detaylı

DEPOLAMA TALİMATI. Doküman No: İlk Yayın Tarihi: Revizyon Tarihi: Revizyon No: Toplam Sayfa Sayısı: TYG_T01 07.06.2012 02.05.

DEPOLAMA TALİMATI. Doküman No: İlk Yayın Tarihi: Revizyon Tarihi: Revizyon No: Toplam Sayfa Sayısı: TYG_T01 07.06.2012 02.05. REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 02.05.2013 Madde 5.3.6 eklendi. 01 Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Tesis Yönetimi ve Güvenliği Kurulu Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME. Sayfa 1 / 5 YAPI GENEL

TEKNİK ŞARTNAME. Sayfa 1 / 5 YAPI GENEL TEKNİK ŞARTNAME YAPI GENEL Binada uygulanacak standartlar ve tasarım bileşenleri İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Master Plan El Kitabı nda belirlenen standartlara göre oluşturulacaktır. Ayrıca aşağıdaki

Detaylı

MALL OF ISTANBUL OFIS TEKNİK ŞARTNAME

MALL OF ISTANBUL OFIS TEKNİK ŞARTNAME Bu dokümanda Mall Of İstanbul projesinin ofis bloğunun teknik şartnamesi tanımlanmaktadır. Teknik Şartname genel tasarım ve uygulama prensiplerini, kullanılacak sistem ve malzemelerin genel hatlarını tariflemektedir.

Detaylı

YANGIN ALARM SİSTEMLERİNDE KULLANILAN GÖRSEL ALARM CİHAZLARININ PLANLAMA, TASARIM VE KURULUMU (EN54-23)

YANGIN ALARM SİSTEMLERİNDE KULLANILAN GÖRSEL ALARM CİHAZLARININ PLANLAMA, TASARIM VE KURULUMU (EN54-23) YANGIN ALARM SİSTEMLERİNDE KULLANILAN GÖRSEL ALARM CİHAZLARININ PLANLAMA, TASARIM VE KURULUMU (EN54-23) 1. EN54-23 HAKKINDA BİLGİLENDİRME EN54-23 görsel alarm cihazları (GAC) standardının amacı bir bina

Detaylı

2010/3 FĐYAT LĐSTESĐ

2010/3 FĐYAT LĐSTESĐ 2 Çevrime kadar genişleyebilen plastik önyüzlü, adresli yangın alarm santralları ML-1210.N Maxlogic Akıllı Analog Adresli Yangın Alarm Santralı, Çevrimsiz, Network 1.500,00 MaxLogic ML-1211 Maxlogic Akıllı

Detaylı

JET FANLAR [PAF-J SERİSİ ÜRÜN KATALOĞU] Havalandırma Lüks Değil!

JET FANLAR [PAF-J SERİSİ ÜRÜN KATALOĞU] Havalandırma Lüks Değil! Havalandırma Lüks Değil! Her geçen gün katlanarak artan şehir yaşamı bazı ihtiyaçları da beraberinde getirmiştir. Fert başına gittikçe daralan yaşam alanları insanları iç içe yaşamaya zorlamaktadır. Hem

Detaylı

-- - - KULLANIM KILAVUZU

-- - - KULLANIM KILAVUZU --- - -- - - KULLANIM KILAVUZU İÇİNDEKİLER TAN itim 2 GARANTİ ŞARTLAR! 2 KGK'NIN KURULUMU 2-3 KONTROL PANELİ 3 MONTAJ ŞEKİLLERİ 4 UZAKTAN KUMANDA TANITIMI 4 UZAKTAN KUMANDAYI HAFIZAYA YÜKLEME 5 UZAKTAN

Detaylı

EKLER. EK 12UY0106-4/A5-2: Yeterlilik Biriminin Ölçme ve Değerlendirmesinde Kullanılacak Kontrol Listesi

EKLER. EK 12UY0106-4/A5-2: Yeterlilik Biriminin Ölçme ve Değerlendirmesinde Kullanılacak Kontrol Listesi EKLER EK 12UY0106-4/A5-1: nin Kazandırılması için Tavsiye Edilen Eğitime İlişkin Bilgiler Bu birimin kazandırılması için aşağıda tanımlanan içeriğe sahip bir eğitim programının tamamlanması tavsiye edilir.

Detaylı

23 MAYIS 2015 C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI SORULARI

23 MAYIS 2015 C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI SORULARI 1)Duyma eşiği kaç desibeldir?.0.87.80. 30.50 23 MAYIS 2015 C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI SORULARI 2)işveren kulaklık almakla almamak arasında kalmıştır işyerinde gürültü seviyesi kaç db(a) ise

Detaylı

Acil Durum, Yangınla Mücadele ve İlkyardım. Mümkün. Orta. TEHLİKEYE MARUZ KALANLAR KİŞİLER VE BÖLÜMLER: İşyerinde çalışan personel, ziyaretçiler

Acil Durum, Yangınla Mücadele ve İlkyardım. Mümkün. Orta. TEHLİKEYE MARUZ KALANLAR KİŞİLER VE BÖLÜMLER: İşyerinde çalışan personel, ziyaretçiler DİŞ PROTEZ LABORATUVARI DEĞERLENDİRMESİ Acil Durum, Yangınla Mücadele ve İlkyardım ÖNCEKİ TEHLİKE ŞİDDET OLASILIK 1.1. İşyerinde acil çıkış yönlendirmesinin yapılmamış olması. 1.2. İşyerinde bulunan yangın

Detaylı

Acil Aydınlatma Kullanım Kılavuzu

Acil Aydınlatma Kullanım Kılavuzu Acil Aydınlatma Kullanım Kılavuzu Acil Aydınlatma Sistemi Acil Aydınlatma Sistemi Şehir şebekesi veya benzeri bir dış elektrik beslemesinin arıza sebepli kesilmesi, yangın - deprem gibi sebeplerle bina

Detaylı

YÜKSEK BİNA UYGULAMALARINDA ELEKTRİK TESİSATLARININ TASARIM ÇALIŞMALARI VE ENERJİ TEMİNİ SÜREÇLERİNDE YAŞANAN SORUNLAR

YÜKSEK BİNA UYGULAMALARINDA ELEKTRİK TESİSATLARININ TASARIM ÇALIŞMALARI VE ENERJİ TEMİNİ SÜREÇLERİNDE YAŞANAN SORUNLAR YÜKSEK BİNA UYGULAMALARINDA ELEKTRİK TESİSATLARININ TASARIM ÇALIŞMALARI VE ENERJİ TEMİNİ SÜREÇLERİNDE YAŞANAN SORUNLAR Hasan AKGÜL Özcan UĞURLU hasanakgul@hbteknik.com.tr ozcan.ugurlu@mavili.com.tr ÖZET

Detaylı

Online teknik sayfa VISIC50SF TÜNEL SENSÖRLERI

Online teknik sayfa VISIC50SF TÜNEL SENSÖRLERI Online teknik sayfa VISIC50SF A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Sipariş bilgileri Tip VISIC50SF Stok no. Talep üzerine Uygulama yeri ve müşteri gereklilikleri doğrultusunda kullanılacak cihazın özellikleri

Detaylı

İSG Risklerinin Değerlendirilmesi ve Yaşanan Sorunlar. Ali TURAN CMSE Certified Machinery Safety Expert A Sınıfı İG Uzmanı, İSG Eğitmeni

İSG Risklerinin Değerlendirilmesi ve Yaşanan Sorunlar. Ali TURAN CMSE Certified Machinery Safety Expert A Sınıfı İG Uzmanı, İSG Eğitmeni İSG Risklerinin Değerlendirilmesi ve Yaşanan Sorunlar Ali TURAN CMSE Certified Machinery Safety Expert A Sınıfı İG Uzmanı, İSG Eğitmeni Yasal Süreç İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği: RG 09.12.2003/25311

Detaylı

KAPALI OTOPARKLARDA DUMAN EGZOST JET FAN SİSTEMLERİ JET FANLI SİSTEMLER Kapalı otoparklar için tasarlanan havalandırma sistemleri iki temel ihtiyaçtan yola çıkılarak planlanır. -Birincisi günlük işletmede

Detaylı

Yeni Nesil TOPLU KONUTLAR. Akıllı Ev Sistemleri Çözümleri

Yeni Nesil TOPLU KONUTLAR. Akıllı Ev Sistemleri Çözümleri Yeni Nesil TOPLU KONUTLAR Akıllı Ev Sistemleri Çözümleri Akıllı Ev ÇÖZÜMLERİ Güvenlik Sistemi Aydınlatma Otomasyonu Priz Kontrol Isıtma Otomasyonu Senaryolar İklimlendirme Enerji Tasarufu Smart BS Kurumsal

Detaylı

Yangın durumunda duman tabakası

Yangın durumunda duman tabakası Duman Kontrolü Yangın durumunda duman tabakası Yapıda bulunan maddelerin miktarına Madde türüne Yapının havalandırma koşullarına Bağlı olarak oluşur Birkaç dakika içinde duman tabakası önemli boyutlara

Detaylı

EĞĠTĠM NOTLARI DETAM YAYINLARI

EĞĠTĠM NOTLARI DETAM YAYINLARI GÜVENLĠK VE SAĞLIK ĠġARETLERĠ EĞĠTĠM NOTLARI YAYINLARI GÜVENLĠK VE SAĞLIK ĠġARETLERĠ Özel bir amaç, faaliyet veya durumu işaret eden levha, renk, sesli ve/veya ışıklı sinyal, sözlü iletişim ya da el kol

Detaylı

Gaziantep OSB İtfaiyesi. www.arenaeksperlik.com

Gaziantep OSB İtfaiyesi. www.arenaeksperlik.com Gaziantep OSB İtfaiyesi www.arenaeksperlik.com BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararı : 12/6/2002-2002/4390 Resmî Gazete : 26.7.2002/24822 DİKKAT (!) : Bu Yönetmelik,

Detaylı

Kitap Temini için: DİNÇ OFSET Matbaacılık San. Tic. Ltd. Şti İÇİNDEKİLER

Kitap Temini için: DİNÇ OFSET Matbaacılık San. Tic. Ltd. Şti İÇİNDEKİLER Kitap Temini için: DİNÇ OFSET Matbaacılık San. Tic. Ltd. Şti. 0541 254 62 30 959 sayfa İÇİNDEKİLER Bölüm 1 ŞANTİYELERDE SIK KARŞILAŞILAN TEHLİKELER VE ALINMASI GEREKLİ ÖNLEMLER Şantiyelerde sık karşılaşılan

Detaylı

6 Sayılı Akciğer hastalıkları hastanesi. Proje Resim :

6 Sayılı Akciğer hastalıkları hastanesi. Proje Resim : Proje Adı: Proje Resim : 6 Sayılı Akciğer hastalıkları hastanesi Proje Durumu: Tamamlanan Proje Proje Tipi: Hastane Binası Alanı: 4130 m 2 Başlangıç: 2009 Bitiş: 2010 Yeri: Azerbaycan / Bakü Proje Detayları:

Detaylı

KAPALI OTOPARK HAVALANDIRMA SİSTEMLERİNİN, YANGINLA MÜCADELEYE YÖNELİK TASARIMI. Artur Altunkeser (Mak Yük Müh.) A.T.C. AIR TRADE CENTRE LTD.

KAPALI OTOPARK HAVALANDIRMA SİSTEMLERİNİN, YANGINLA MÜCADELEYE YÖNELİK TASARIMI. Artur Altunkeser (Mak Yük Müh.) A.T.C. AIR TRADE CENTRE LTD. KAPALI OTOPARK HAVALANDIRMA SİSTEMLERİNİN, YANGINLA MÜCADELEYE YÖNELİK TASARIMI Artur Altunkeser (Mak Yük Müh.) A.T.C. AIR TRADE CENTRE LTD. OTOPARK HAVALANDIRMA SİSTEMLERİ Günümüzde çoğunlukla Kapalı

Detaylı

BASINÇLI KAPLARDA MEYDANAGELEBİLECEK TEHLİKELER

BASINÇLI KAPLARDA MEYDANAGELEBİLECEK TEHLİKELER BASINÇLI KAPLAR Kazanlar Kompresörler Buhar ve sıcak su kapları Basınçlı asit tankları Gaz tankları Sıvılaştırılmış Petrol Gazı tankları ve tüpleri Asetilen tankları ve tüpleri İçinde zehirli ve zararlı

Detaylı

Yangın Yönetmeliği Gereği Yangın Kapıları Tercih Edilmesi Gereken Proje Türleri OTELLER

Yangın Yönetmeliği Gereği Yangın Kapıları Tercih Edilmesi Gereken Proje Türleri OTELLER OTELLER Konaklama amaçlı binalar sağladıkları hizmetler nedeniyle insan yoğunluğunun yüksek olduğu mekanlardır. Bu özel durum değerlendirilmiş ve yangın yönetmeliğinde yer bulmuştur. Yangın yönetmeliğine

Detaylı

SK 2400 On-Off Seviye Kontrolörü Montaj ve Kullanım Kitapçığı

SK 2400 On-Off Seviye Kontrolörü Montaj ve Kullanım Kitapçığı SK 2400 On-Off Seviye Kontrolörü Montaj ve Kullanım Kitapçığı SK 2400 MKK v10.02-tr 1 İÇİNDEKİLER 1. ÖNEMLİ NOTLAR... 3 2. TANIMLAMA... 4 3. TEKNİK ÖZELLİKLER... 5 4. MONTAJ ve KABLOLAMA... 5 4.1. Montaj...

Detaylı

Çalışma hayatında en çok karşılaşılan soru işyerinden patlama tehlikesi olup olmadığı yönündedir. Bu sorunun cevabı, yapılacak risk

Çalışma hayatında en çok karşılaşılan soru işyerinden patlama tehlikesi olup olmadığı yönündedir. Bu sorunun cevabı, yapılacak risk Çalışma hayatında en çok karşılaşılan soru işyerinden patlama tehlikesi olup olmadığı yönündedir. Bu sorunun cevabı, yapılacak risk değerlendirmesiyle birlikte aşağıdaki sorularla birlikte basitçe değerlendirilebilir.

Detaylı

Vizyon - Misyon. Şirket Profili

Vizyon - Misyon. Şirket Profili www.ak-grup.com.tr Vizyon - Misyon Şirket Profili Misyon Müşteri odaklı çözümler sağlayarak güncel ve gelişen teknolojilerle uyumlu, nitelikli ve maliyet etkin ürün ve sistemler tasarlamak, geliştirmek,

Detaylı

BÖLÜM 4 Sprinkler Sistem Tipinin Belirlenmesi

BÖLÜM 4 Sprinkler Sistem Tipinin Belirlenmesi BÖLÜM 4 Sprinkler Sistem Tipinin Belirlenmesi 4.1 Islak Borulu Sprinkler Sistemi Seçim Kriterleri 4.1.1 Islak borulu sprinkler sisteminde borular, sürekli olarak basınçlı su ile dolu durumda tutulur. 4.1.2

Detaylı

adres: Tems l Plaza 1201/1 Sok. No:4 - Z27 Yen şeh r - Konak / İZMİR tel: +90 (232) 368 11 61 faks: +90 (232) 368 11 61 e-posta: b lg @d ncerelektron

adres: Tems l Plaza 1201/1 Sok. No:4 - Z27 Yen şeh r - Konak / İZMİR tel: +90 (232) 368 11 61 faks: +90 (232) 368 11 61 e-posta: b lg @d ncerelektron adres: Tems l Plaza 1201/1 Sok. No:4 - Z27 Yen şeh r - Konak / İZMİR tel: +90 (232) 368 11 61 faks: +90 (232) 368 11 61 e-posta: b lg @d ncerelektron k.com web: www.d ncerelektron k.com B a ş a r ı l

Detaylı

İŞARET LEVHALARI TALİMATI

İŞARET LEVHALARI TALİMATI 1. AMAÇ İşyerinde kullanılan ve kullanılması gereken güvenlik ve sağlık işaretlerini belirlemek ve kullanımları doğrultusunda riskleri en aza indirmektir. 2. UYGULAMA İşaret levhaları özel bir tehlike

Detaylı

EPS VE XPS ÜRETİM EKSTRÜDE POLİSTREN (XPS)

EPS VE XPS ÜRETİM EKSTRÜDE POLİSTREN (XPS) EPS VE XPS ÜRETİM EKSTRÜDE POLİSTREN (XPS) Polistiren hammaddesinden ekstrüzyon yolu ile üretilmektedir. Kullanım yeri ve amacına göre farklı boyut ve basma mukavemetinde, değişikkenar ve yüzey şekillerinde

Detaylı

TS EN (İngilizce Metin)

TS EN (İngilizce Metin) Standardlar S.No TS No Kabul Tarihi TS IEC/IEEE 60079-30-2 (İngilizce Metin) Elektrikli cihazlar - Patlayıcı ortamlarda kullanılan - bölüm 30-2: Elektriksel dirençli zemin altı ısıtma - 1 Tasarım, tesis

Detaylı

FIRE SECURITY YANGIN ALARM SİSTEMLERİ ANALOG / ADRESLENEBİLİR DEDEKTÖRLER KABLOSUZ FOTOELEKTRİK DUMAN DEDEKTÖRÜ 4611 Kabloları saklamanın zor olduğu ve uzatmaların gerektiği binalarda uygundur Dâhili siren

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI ALÇAK GERİLİM ELEKTRİK PANO ve TABLOLARI

SAĞLIK BAKANLIĞI ALÇAK GERİLİM ELEKTRİK PANO ve TABLOLARI SAĞLIK BAKANLIĞI ALÇAK GERİLİM ELEKTRİK PANO ve TABLOLARI KONU VE KAPSAM: Alçak gerilim dağıtım panoları, bina içinde kullanılan, zemine montajlı, serbest dikili tip olarak prefabrik standart fonksiyonel

Detaylı

TARIM İLAÇLARI DEPOLAMA

TARIM İLAÇLARI DEPOLAMA TARIM İLAÇLARI DEPOLAMA TARIM İLAÇLARI AMBARLARINDA YANGINA KARŞI KORUMA A. Teknik tedbirler B. Organize edilebilecek tedbirler C. Yangında alınacak tedbirler D. Yangın sonunda alınacak tedbirler Dr. Selami

Detaylı

RU1000 Kepenk Güç Kaynağı. Uzaktan Kumandalı Kepenk Güç Kaynağı KULLANIM KILAVUZU

RU1000 Kepenk Güç Kaynağı. Uzaktan Kumandalı Kepenk Güç Kaynağı KULLANIM KILAVUZU RU1000 Uzaktan Kumandalı KULLANIM KILAVUZU İÇİNDEKİLER TANITIM 2 GÜÇ KAYNAĞI' NIN KURULUMU 2-3 KONTROL PANELİ 3 MONTAJ 4 UZAKTAN KUMANDA TANITIMI 4 UZAKTAN KUMANDAYI HAFIZAYA YÜKLEME 5 UZAKTAN KUMANDAYI

Detaylı

Centronic EasyControl EC315

Centronic EasyControl EC315 Centronic EasyControl EC315 tr Montaj ve İşletme Talimatı 5 Kanallı Duvar Vericisi Aşağıdaki kişilere yönelik önemli bilgiler: Montaj elemanı / Elektrik teknisyeni / Kullanıcı Lütfen ilgili kişilere iletiniz!

Detaylı

MAKİNA MÜH. UYGULAMALARI Temel Bilgiler

MAKİNA MÜH. UYGULAMALARI Temel Bilgiler TÜRKİYE YANGINDAN KORUNMA YÖNETMELİĞİ ışığında MAKİNA MÜH. UYGULAMALARI Temel Bilgiler Sunan Aydın ÖZKAYA KARİNA Tasarım, Danışmanlık ve Eğitim Hiz. Ltd.Şti. 8-9 Temmuz 2003 Denizli 1 Giriş Tanışma Amaç-Hedefler

Detaylı

IGH. Isı Geri Kazanımlı Taze Hava Cihazı

IGH. Isı Geri Kazanımlı Taze Hava Cihazı Isı Geri Kazanımlı Taze Hava Cihazı Systemair HSK Isı Geri Kazanımlı Havalandırma Sistemi kısaca IGH olarak adlandırılmaktadır. IGH, ısı enerjisini eşanjörler ve fanlar yardımı ile geri kazanarak enerji

Detaylı

APARTMANLAR KONTROL FORMU

APARTMANLAR KONTROL FORMU SORU E H ÖNERİ 1. Apartmanın sokak numarası gece ve gündüz görülebilecek durumda mı? 2. Apartman dairelerinin numaraları var mı? 3. Apartmana giren kişiler için geçiş kontrolü var mı? 4. Apartman, site

Detaylı

ACİL DURUM (TAHLİYE)

ACİL DURUM (TAHLİYE) ACİL DURUM (TAHLİYE) a) Acil durum: İşyerinin tamamında veya bir kısmında meydana gelebilecek yangın, patlama, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım, doğal afet gibi acil müdahale, mücadele,

Detaylı

1/6 PR _S-DP4 PROSENSE S-DP4 GELİŞMİŞ GAZ KONTROL PANELİ ÖZELLİKLER KULLANIM ALANLARI PR _S-DP4

1/6 PR _S-DP4 PROSENSE S-DP4 GELİŞMİŞ GAZ KONTROL PANELİ ÖZELLİKLER KULLANIM ALANLARI PR _S-DP4 PR20160926-1_S-DP4 PROSENSE S-DP4 GELİŞMİŞ GAZ KONTROL PANELİ Prosense S-DP4 Gaz Kontrol Paneli zorlu endüstriyel ortamlarda algılanan patlayıcı ve zehirli gaz konsantrasyonlarının değerlendirilip ortamın

Detaylı

Hemzemin yaya geçitleri, geçide yaklaşan sürücülerin yayaları yeterli (emniyetli) mesafeden görebilecekleri yerlere yerleştirilmelidir.

Hemzemin yaya geçitleri, geçide yaklaşan sürücülerin yayaları yeterli (emniyetli) mesafeden görebilecekleri yerlere yerleştirilmelidir. Yaya Geçitleri Hemzemin yaya geçitleri, geçide yaklaşan sürücülerin yayaları yeterli (emniyetli) mesafeden görebilecekleri yerlere yerleştirilmelidir. Yaya kaldırımında, kavşak veya yolun yaya geçitlerine

Detaylı

SERTİFİKA NUMARASI ATLT771414

SERTİFİKA NUMARASI ATLT771414 SERTİFİKA NUMARASI ATLT771414 ATLASCert / 1/9_14.04.2017 Tarih 14 Nisan 2017 0:00 Geçerlilik süresi: 14.04.2018 tarihinde yenilenmelidir! Sorumlu personel verileri oda kayıt Ad Soyad Sinan EVKAYA Ünvanı

Detaylı

BASINÇLI KAPLARDA MEYDANAGELEBİLECEK TEHLİKELER

BASINÇLI KAPLARDA MEYDANAGELEBİLECEK TEHLİKELER BASINÇLI KAPLAR Kazanlar Kompresörler Buhar ve sıcak su kapları Basınçlı asit tankları Gaz tankları Sıvılaştırılmış Petrol Gazı tankları ve tüpleri Asetilen tankları ve tüpleri İçinde zehirli ve zararlı

Detaylı

Toz Patlaması ve Tozdan Kaynaklanan Güvenlik Risklerinin Yönetimi

Toz Patlaması ve Tozdan Kaynaklanan Güvenlik Risklerinin Yönetimi Toz Patlaması ve Tozdan Kaynaklanan Güvenlik Risklerinin Yönetimi Serdar GÜLTEK Makine Müh., FPE, M.Sc. İş Güvenliği Uzmanı (A) Serkan KÜÇÜK Kimya Müh., M.Sc. İş Güvenliği Uzmanı (A) Toz Patlaması Parametreleri

Detaylı

Güvenli Balya Makineleri İmalatında Gözönüne Alınacak Kriterler. Mesut Gölbaşı UTEM Antalya İmalatçı Eğitimi

Güvenli Balya Makineleri İmalatında Gözönüne Alınacak Kriterler. Mesut Gölbaşı UTEM Antalya İmalatçı Eğitimi Güvenli Balya Makineleri İmalatında Gözönüne Alınacak Kriterler Mesut Gölbaşı UTEM Antalya İmalatçı Eğitimi Ezme veya ezilme Makaslama Kesme veya koparma Dolanma veya takılma Kapma veya yakalama Daha geniş

Detaylı

MALTEPE REZİDANS ASANSÖRLERİN REVİZYON İŞİ MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ TEKNİK ŞARTNAME 1/13

MALTEPE REZİDANS ASANSÖRLERİN REVİZYON İŞİ MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ TEKNİK ŞARTNAME 1/13 MALTEPE REZİDANS ASANSÖRLERİN REVİZYON İŞİ MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ TEKNİK ŞARTNAME 1/13 1.0- İŞİN KONUSU : Maltepe rezidans ta bulunan 7 adet 18362144/01, 18362144/02 18362144/03 18362144/04 18362144/05

Detaylı

Automatic Entrance & Acccess System GARAJ. Endüstiyel - Seksiyonel Garaj Kapıları. Seksiyonel Kapılar

Automatic Entrance & Acccess System GARAJ. Endüstiyel - Seksiyonel Garaj Kapıları. Seksiyonel Kapılar TM Automatic Entrance & Acccess System Endüstiyel - Seksiyonel Garaj Kapıları GARAJ Seksiyonel Kapılar TM Automatic Entrance & Acccess System TRONCO Endüstriyel Seksiyonel Kapılar TRONCO endüstriyel seksiyonel

Detaylı

2010/7 FİYAT LİSTESİ

2010/7 FİYAT LİSTESİ BÖLÜM 1: Maxlogic serisi 2 çevrime kadar genişleyebilen adresli yangın alarm santralları ML-1210.N Maxlogic Akıllı Analog Adresli Yangın Alarm Santralı, Çevrimsiz, Network $1.500,00 MaxLogic ML-1211 Maxlogic

Detaylı

Hava Perdeleri 2010.1

Hava Perdeleri 2010.1 Hava Perdeleri 2010.1 en kaliteli ve en iyi fiyatlı ne varsa hepsi bir arada burada... Yaz sıcağı Kışın sıcak hava Kış soğuğu Egsoz gazları Temiz hava Toz Duman Kokular Yazın soğuk hava Sinekler, böcekler

Detaylı

güven üretiyoruz generating confidence EN 54-14 e göre PROJELENDİRME REHBERİ

güven üretiyoruz generating confidence EN 54-14 e göre PROJELENDİRME REHBERİ güven üretiyoruz generating confidence EN 54-14 e göre PROJELENDİRME REHBERİ Maxlogic & Mavigard markaları ile 1987 yılından itibaren yangın ve gaz algılama sistemleri konusunda Güven Üretmeye devam ediyoruz.

Detaylı

Cephe İskelelerinin Kurulum ve Söküm Aşamalarında Güvenli Çalışma Yöntemleri

Cephe İskelelerinin Kurulum ve Söküm Aşamalarında Güvenli Çalışma Yöntemleri Cephe İskelelerinin Kurulum ve Söküm Aşamalarında Güvenli Çalışma Yöntemleri Gaziantep, Kahramanmaraş, Adana, Mersin 2014 Sunum Amacı Cephe iskelelerinin güvenli bir şekilde kurulum ve söküm işlerinin

Detaylı

BÖLÜM 1. ASENKRON MOTORLAR

BÖLÜM 1. ASENKRON MOTORLAR İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...iv GİRİŞ...v BÖLÜM 1. ASENKRON MOTORLAR 1. ASENKRON MOTORLAR... 1 1.1. Üç Fazlı Asenkron Motorlar... 1 1.1.1. Üç fazlı asenkron motorda üretilen tork... 2 1.1.2. Üç fazlı asenkron motorlara

Detaylı

TEHLİKELİ KİMYASAL MADDELERİN OLUŞTURDUĞU RİSKLER İÇİN GENEL ve ÖZEL ÖNLEME YÖNTEMLERİ

TEHLİKELİ KİMYASAL MADDELERİN OLUŞTURDUĞU RİSKLER İÇİN GENEL ve ÖZEL ÖNLEME YÖNTEMLERİ TEHLİKELİ KİMYASAL MADDELERİN OLUŞTURDUĞU RİSKLER İÇİN GENEL ve ÖZEL ÖNLEME YÖNTEMLERİ Dr. Fatma IŞIK COŞKUNSES İSG Uzmanı / İSGÜM Kimyasal maddeler sanayimizin ve günlük yaşantımızın içinde bir çok alanda

Detaylı

YangınAlarmSistemleri

YangınAlarmSistemleri YangınAlarmSistemleri ALPHA 2 2 Bölgeli Konvansiyonel Yangın Alarm Paneli 159 ALPHA 4/8/12 4 Bölgeli (12 Bölgeye Kadar Genişleyebilir) Konvansiyonel Yangın Alarm Paneli 159 EX4A4 4 Bölge Yükseltme Kartı

Detaylı

Security Geçiş Sistemleri. Döner Kapılar. Hastane Kapıları. 90 Derece. Kayar Kapılar. Kapılar METAXDOOR MS30. Otomatik Yana Açılır

Security Geçiş Sistemleri. Döner Kapılar. Hastane Kapıları. 90 Derece. Kayar Kapılar. Kapılar METAXDOOR MS30. Otomatik Yana Açılır Döner Kapılar Kayar Kapılar Hastane Kapıları 90 Derece Kapılar Security Geçiş Sistemleri METAXDOOR MS30 Otomatik Yana Açılır Kayar Kapılar METAXDOOR MS30 Otomatİk Kayar Kapılar MS30/SLD Otomatik Kayar

Detaylı

ENGELSİZ TASARIMLAR GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ. Ders: Architecture Desing 5 Konu: Engelsiz Eğitim, Engelsiz Lise Hazırlayan: Pelin Altan

ENGELSİZ TASARIMLAR GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ. Ders: Architecture Desing 5 Konu: Engelsiz Eğitim, Engelsiz Lise Hazırlayan: Pelin Altan GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ MİMARLIK FAKKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ ENGELSİZ TASARIMLAR Ders: Architecture Desing 5 Konu: Engelsiz Eğitim, Engelsiz Lise Hazırlayan: Pelin Altan İÇERİK 1) GİRİŞ 2) KALDIRIMLAR

Detaylı

CR24 Oransal sıcaklık kontrol termostatı. Bireysel sıcaklık kontrolü için sistem çözümleri

CR24 Oransal sıcaklık kontrol termostatı. Bireysel sıcaklık kontrolü için sistem çözümleri CR24 Oransal sıcaklık kontrol termostatı Bireysel sıcaklık kontrolü için sistem çözümleri + Havalı, sulu ve karışık ısıtma soğutma sistemlerine uygun bireysel konfor ürünleri Oransal oda sıcaklığı kontrol

Detaylı

ACİL DURUM MÜDAHALE EKİBİ (ADME) V. İSG KONGRESİ

ACİL DURUM MÜDAHALE EKİBİ (ADME) V. İSG KONGRESİ ACİL DURUM MÜDAHALE EKİBİ (ADME) V. İSG KONGRESİ 1 SUNUM İÇERİĞİ Neden Acil Durum Müdahale Ekibi ne (ADME) ihtiyaç var? ADME nin görev ve sorumlulukları ADME elemanlarının seçilme aşamasında aranacak kriterler

Detaylı

FINE KINNEY METODU İŞ GÜVENLİĞİ RİSK ANALİZİ VE EYLEM PLANI

FINE KINNEY METODU İŞ GÜVENLİĞİ RİSK ANALİZİ VE EYLEM PLANI Elektrik işi ÖLDÜRÜCÜ KAZA ciddi çevresel zarar Elektrik BEKLENİR KESİN ÖLDÜRÜCÜ KAZA ciddi çevresel zarar İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ EK - 2.9 RİSK ALTINDAKİLER

Detaylı

T150 MOTORLU SWG BAKIM VE KULLANIM KILAVUZU

T150 MOTORLU SWG BAKIM VE KULLANIM KILAVUZU T150 MOTORLU SWG BAKIM VE KULLANIM KILAVUZU 1 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ TURNİKE GÜVENLİK TALİMATI TURNİKE KULLANIM TALİMATI T150 MOTORLU SWG TURNİKE TEKNİK ÖZELLİLERİ T150 MOTORLU SWG TURNİKE SİSTEM ÖZELLİKLERİ

Detaylı

T.C. : 84291759-951.04.14;951.04.14]/7176 01.07.2013

T.C. : 84291759-951.04.14;951.04.14]/7176 01.07.2013 T.C. VE 2013 T.C. : 84291759-951.04.14;951.04.14]/7176 01.07.2013 : 2007/12937 her kademedeki personel sorumludur. r rapor Dr.Fuat OKTAY Ek : Yönerge (71 sayfa) - - - -Planlama v - - - - - - -Bilgi Sistemleri

Detaylı

Centronic EasyControl EC311

Centronic EasyControl EC311 Centronic EasyControl EC311 tr Montaj ve İşletme Talimatı Duvar Vericisi Aşağıdaki kişilere yönelik önemli bilgiler: Montaj elemanı / Elektrik teknisyeni / Kullanıcı Lütfen ilgili kişilere iletiniz! Bu

Detaylı