İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SİVİL SAVUNMA VE İTFAİYECİLİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SİVİL SAVUNMA VE İTFAİYECİLİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ"

Transkript

1 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SİVİL SAVUNMA VE İTFAİYECİLİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ İTFAİYECİLİK VE YANGIN GÜVENLİĞİNE GİRİŞ 1. Genel afet bilgisi ve afetlerden korunma kültürü kavramlarının tanıtılması. 2. Yangın Güvenliği nedir? Korunma Önlem, Söndürme 3. İtfaiyenin tarihçesi, Geçmişteki Durum, Günümüzdeki Durumu, Dünya Ülkelerindeki Durumu 4. İtfaiye Organizasyonu, Yerel, Gönüllü, Askeri, Sanayi, Orman, Deniz, Hava 5. İtfaiye ve İtfaiyecinin Görevleri6. Yangın güvenlik kavramı ve bu doğrultuda sektörün genel tanımlanması.7. Çalışma Alanlarının Tanıtılması8. Motivasyon İTFAİYE ARAÇ VE MALZEME BİLGİSİ I İtfai olaylarda kullanılacak kurtarma ekipmanları ile takım araçlarının tanıtılması, tabyalama çalışmaları YANGINLAR VE YANGINDAN KORUNMA "Yanma olayının genel tanımı, Yangın çeşitleri, Yangın nedenleri, Yangın söndürmede kullanılan yöntemler, Yanma olayındaki değişkenler ve yangına etkileri, Yangın piramidi ve söndürme yöntemleri, Yanın yayılış modeli ve yanma tipleri, Yangının meydana geldiği ortamlar ve yanıcı maddeler, Binalarda yangın ve yangın güvenliği, Liman ve gemilerde çıkan yangınlarla savaş, Akaryakıt yangınları Sanayi yangınları, Uçak yangınları,ormanlarda çıkan yangınlarla savaş, Türkiye de yanık sorunu ve yanıkların önemi, yanıkla savaş ilkeleri" MATEMATİK Sayılar Cebir Denklemler Oran-orantı, Ortalamalar, Trigonometri Kompleks Sayılar ve Eşitsizlikler GENEL KİMYA Temel kuramlar ve atomun yapısı, madde ve özellikleri, periyodik sistem; kimyasal bağlar, bileşik adlandırılması ve formül yazılması, kimyanın temel kanunları, atom ağırlığı, molekül ağırlığı, mol kavramı formül ve bileşik hesapları, kimyasal yöntemler ile problem çözme teknikleri, çözeltiler, karışımlar ve konsantrasyon hesapları, gazlar. TEKNİK RESİM Teknik resim araçları kullanarak Parçanın üretimi ile ilgili gerekli görünüşleri, kesit resimleri, ölçek ve ölçülendirmeyi yapmaktır. ORMAN YANGINLARI Orman yangını çevresi açık olması nedeniyle serbestçe yayılma eğiliminde olan ve ormandaki yanıcı maddeleri örneğin ot, çalı, ince ve kalın kuru dal, dikili kuru, kütük, yaprak ile belirli oranda canlı ağaçları yakan bir yangındır. Tanım ve kapsam: İnsan, Yangın ve orman, Yangını etkileyen ana faktörler, Yangın istatistikleri, Yangınlarla savaş, Büyük yangınlar ve büyük yangınlarla savaş, Yangın koruma ve savaş planı, Meslek içi eğitim ve araştırma, Orman yangınlarıyla savaş politikaları ve uygulama. BİLGİSAYAR Bilgisayarın tarihçesi,bilgisayar donanımı hakkında genel bilgi, İşletim Sistemlerinin hakkında genel bilgi, Windows işletim sistemi, Genel komutları, İnternet kullanımı" 1

2 TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ Ölçme ve Birim sistemlerini tanıması vektörel ve skaler büyüklükleri kavranması, vektörlerin grafik ve analitik yöntemlerle incelenmesi, yol, zaman, hız ve ivme arasındaki ilişkileri tanıyabilme ve basit problemleri çözebilme. Dinamik: yol, zaman, hız ve ivme arasındaki ilişkileri tanıyabilme ve basit problemleri çözebilme. Birbiriyle temas eden yüzeyler arasındaki sürtünmenin etkilerini kavrayabilme. Enerji, İş Ve Güç: Enerji çeşitlerini tanımlama. Enerji korunumunu anlaması. Suyun faz dönüşümü ve faz dönüşüm kavramını anlaması;akışkanlarda basınç kavramı, hidrostatik basınç, kaldırma kuvveti, hava basıncı ve yükseklikle değişimini kavrama. Akışkanlar Dinamiği, Süreklilik ve Bernouli denklemini kavrama. DENİZ YANGINLARI Yangın Önleme ve Yangınla Mücadele Temel Eğitimi (Gemide yangınla mücadele organizasyonu,yangınla mücadele cihazlarının yerleri ve acil durum kaçış yolları, Yangın ve patlamanın elemanları (yangın üçgeni), Tutuşma türleri ve kaynakları,yanıcı maddeler, yangın tehlikeleri ve yangının yayılması,yangına karşı sürekli dikkat ve uyanıklık gereksinimi,gemide yangına karşı yapılması gerekenler,yangın ve duman araştırma ve otomatik alarm sistemleri,yangının sınıflandırılması ve kullanılması uygun yangın söndürücü maddeler,yangınla mücadele teçhizatı ve gemideki yeri, Öğrenilmesi gerekenler :Sabit tesisler,yangınla mücadele edenlerin teçhizatı (itfaiyeci donanımı),kişisel teçhizat,yangınla mücadele araçları ve teçhizatı, Yangınla mücadele yöntemleri,yangın söndürücü maddeler,yangınla mücadele usul ve işlemleri,yangınla mücadele ve etkin kurtarma için solunum cihazlarının kullanılması AFET KÜLTÜRÜ Afet Kültürü Kavramı, afetlerin sınıflandırılması, afetlerden çıkarılan dersler, deprem, deprem ve yangın, meteorolojik afetler, afet yönetimi, acil eylem planı, topluma dayalı afet risk yönetimi, doğal afet sigortası, olağandışı koşullarda hayatta kalma GÜZEL SANATLAR I Tarih öncesi çağlardan başlayarak, Anadolu'da kurulan medeniyetler, antik dönem Yunan ve Roma sanatları, İstanbul'da Bizans Sanatı, Erken İslam Sanatı, İslamiyet sonrası Türk Sanatları (mimari, çini, tezhip vs.), Batı sanatı TÜRK DİLİ I Türkçenin ses ve yapı özellikleri, yazılı ve sözlü anlatım, cümle bilgisi,kelime grupları, anlatım bozuklukları, noktalama işaretleri ve yazım kuralları. ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I "Tarihsel yöntem ve kavramlar. Osmanlı Devleti nin çöküş süreci ve modernleşme çabaları. Birinci Dünya Savaşı süreci, Mondros Mütarekesi ve sonrasında yaşanan gelişmeler. Mustafa Kemal Paşa nın Anadolu ya geçiş süreci konularında bilgilendirmek." YABANCI DİL I Temel dilbilgisi ve iletişim becerilerini içeren haftada iki saatlik zorunlu İngilizce dersi ŞEHİR ve KÜLTÜR İSTANBUL Şehir ve kültür arasındaki etkileşime dayalı olarak İstanbul şehri ve çevresini tanımak, anlamak ve algılayabilmek 2

3 BEDEN EĞİTİMİ I Beden eğitimi ve sporun temel ilkeleri YANGIN SİGORTASI VE SİGORTA EKSPERLİĞİ 1.Genel sigortacılık bilgileri 2.Sigorta çeşitlerinin tanıtılması (Hayat ve Hayat Dışı Sigortalar) 3.Sigorta ile ilgili kavramlar ve uygulamaları 4.Risk yönetimi 5.Hasar yönetimi 6.Ekspertiz raporu hazırlama Yöntemleri 7.Yangın ve mühendislik sigortaları8.yangın sigortalarında özel yöntemler 9.Sigorta hukuku (Yönetmelik ve kanunlar) HİDROLİK Birim analizi, Yangın suyu pompa odalarının tasarımı, Yangın suyu pompalarının özellikleri, Pompaların seri ve paralel olarak tesisata bağlanması, Yangın suyu pompaları temel karakteristik eğrisi, Basınç ve hız kavramı arasındaki ilişki, Kavitasyon kavramı, Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre minimum kapasitede hidrant hattı hidrolik hesabı ve uygun boru malzemesinin seçimi, Yangın suyu tesisatında sürtünme kaybı hesabı EKONOMİ 1.Ekonomi kavramı ve genel bilgiler.2.mali piyasaların tanımı3.finansman tanımı4.kredilerin tanımı5.nakdi kredi kavramı6.gayri nakdi kredi7.finansal yatırım araçları8.vadeli işlemler borsası9.finans matematiği10.proje değerleme yöntemleri11.rapor hazırlama değerlendirme teknikleri ACİL DURUM YÖNETİMİ VE SİVİL SAVUNMA Acil durum yönetimi döngüsü 4 safha, Zarar Azaltma Safhası, Planlama / Hazırlık Safhası, Müdahale safhası, İyileştirme / Normale Dönüş safhası, DASK, Acil durum planı içeriği ve uygulaması YANMA VE YANGIN BİLGİSİ Yanma ve koşulları, yanma ceşitleri, yangın ısı kaynakları, statik elektrik, yakıtlar, maddenin yanma şekli, yanma ürünleri, yangın fazları, ısı transferi, yangın aşamaları, yangın çeşitleri, söndürme yöntemleri. İTFAİYE ARAÇ VE MALZEME BİLGİSİ II İtfai olaylara müdahalede kullanılacak takım araçları ile yangınlara müdahalede kullanılacak ekipmanların teknik olarak tanıtılması ve kullanılması. TEHLİKELİ MADDELER Tehlikeli maddelerin sınıflandırılması acil müdahale kodları, etiketleme ve depolama, NFPA kotlaması, ADR, yönetmelikler güvenlik bilgi formu, risk durumları, güvenlik tavsiyeleri, biyolojik tehlikeler. KURTARMA TEKNİĞİ I "Yüksek açı kurtarma tekniklerinin öğrenilmesi kapsamında halatlar, emniyet kemerleri, karabinler ve diğer yardımcı ekipmanlarının kulanım becerisi kazandırılacaktır. Sedyeler ve sedyelerle yaralı taşınması yöntem ve uygulamaları. Yüksek ve alçak alanlarda çalışma istasyonlarının oluşturulması kuyularda çalışma becerileri kazandırılması. Trafik kazalarında gelişmiş kurtarma tekniklerinin uygulanması ve beceri kazandırılması." 3

4 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Milli Mücadele nin örgütlenme süreci (Amasya Genelgesi, Kongreler, TBMM nin açılması) konularında bilgi sahibi olmak. Kurtuluş Savaşı ndaki cepheler ve sonuçları konusunda bilgilenmek. Yeni Türkiye Devleti nin kuruluş sürecini ve ilkelerini kavramak. GÜZEL SANATLAR II Tarih öncesi çağlardan başlayarak, Anadolu'da kurulan medeniyetler, İslamiyet sonrası Türk sanatları (mimari, çini, tezhip vs.), Batı sanatı TÜRK DİLİ II Türkçenin ses ve yapı özellikleri, yazılı ve sözlü anlatım, cümle bilgisi, kelime grupları, anlatım bozuklukları, noktalama işaretleri ve yazım kuralları. YABANCI DİL II Temel dilbilgisi ve iletişim becerilerini içeren haftada iki saatlik zorunlu İngilizce dersi BEDEN EĞİTİMİ II Beden Eğitimi Ve Spor Kavramı ve Spor Branşları hakkında genel bilgi sahibi olmak. YANGIN TESİSAT BİLGİSİ VE PROJELENDİRME 1.Ölçü birimleri çevrim tablosu2. Yangın söndürme tesisat ve duman tahliye projeleri hazırlama esasları 3.Proje okuyabilme ve içeriğini anlama. 4.Yangın pompa dairesini ve işlevini anlama 5.Sabit boru tesisatı, tasarım, hesap ve uygulama metotları6.yangın dolapları sistemi 7.Bina dışı yangın hidrant tesisatı sistemi8.yangın suyu deposu ve tesisatı tasarımı 9.Yangın pompaları ve ekipmanları tesisatı tasarımı 10.Otomatik sulu yangın söndürme sistemleri 11.Yağmurlama sistemi, Gazlı söndürme sistemlerini, elemanlarını tanıma ve hesaplama metotları.12.sprinkler tesisatı ve tasarım kuralları13.sprinkler tesisatı elemanları 14.Özel durumlar MALZEME BİLİMİ 1.Malzeme Bilimine Giriş 2.İnorganik malzemeler 3.Organik malzemeler 4.Malzeme mekaniği 5.Yangın güvenliğinde malzeme seçimi ve yangına karşı davranışı 6.Yangın güvenliği için malzeme deneyleri ve yürürlükteki standartlara bakış 7.Yangın güvenliğinde malzeme uygulamaları İŞ HUKUKU 1.Genel olarak Türk Hukuk Sistemi ve Unsurlarının tanıtımı (Hakim-Avukat, Ceza Mahkemesi, Hukuk Mahkemesi, Bilirkişi, Tespit, Bilirkişi Raporu, Danıştay, Yargıtay, Anayasa Mahkemesi, Sayıştay vs.) 2.İş Hukuk Mevzuatı Sayılı İş Kanunu 4.Deniz İş Kanunu 5.Türkiye İş Kurumu Kanunu 6.İş Mahkemeleri Kanunu 7.İşsizlik sigortası kanunu 8.Ağır ve Tehlikeli işler yönetmeliği 9.Çocuk ve genç işçilerin çalıştırılma usul ve esasları hakkında yönetmelik 10.Geçici veya belirli süreli işlerde iş sağlığı ve güvenliği hakkında yönetmelik 11.İş Akdinin Evlilik, Emeklilik ve Muvazzaf askerlik nedeni ile feshi, 12.Alt işveren 13.İşveren açısından haklı nedenler ile fesih 14.İş yargısı ve iş denetimi 15.İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği açısından iş hukuku hususlarının incelenmesi YAPI BİLGİSİ 1.Yapının tanımı ve sınıflandırılması. 2.Aplikasyon (Planın zemine uygulanması) 3.Yapı malzemelerinin tanıtılması (beton-ahşap-çelik-tuğla, kum-çakıl, çimento vs)4.yapı zemininin tanımlanması 5.Temeller 6.Kolonlar 7.Kirişler 8.Döşemeler 9.Duvarlar 10.Dilatasyon derzleri 11.Beton bileşenleri 12.Betonarme yapılar 13.Çelik Yapılar14.Ahşap Yapılar15.Prefabrike yapılar16.diğer yapı türleri17.bacalar 18.Düşey sirkülasyon araçları (Merdiven, asansör vb) 19.Çatılar 20.Yapıda tenekecilik işleri 21.Doğramalar 22.Sıvalar 4

5 23.Duvar ve döşeme kaplamaları 24.Badanalar 25.Boyalar 29.Proje Tanımı ve çeşitleri" 26.Yalıtımlar 27.Tesisatlar 28.Merdivenler ELEKTRİK BİLGİSİ Elektrik Şebeke ve Tesisleri ile ilgili temel kavramları tanıyabilme, şebeke çeşitlerini ve özelliklerini kavrayabilme. Elektrik enerjisinin sebep olabileceği can ve yangın tehlikesine karşı alınan önlemleri açıklayabilme. Elektrik şebeke ve tesislerinde kullanılan malzemeleri tanıyabilme. Temel el becerilerini kavrayabilme. YANGIN GÜVENLİĞİ I 1.Tehlike ve sigorta2.yangın ve yangın sigortası3.tarihi gelişimi4.sigorta mevzuatı5.risk analizi KALİTE GÜVENCE STANDARTLARI Standart ve standardizasyon, belgelendirme ve akreditasyon, ulusal ve uluslararası standardizasyon, ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi, kurum kültürü ve kalite, TSEN ISO 14001, TSE İLKYARDIM Tanım, Ana ilkeler ve hedefler, Kanamalar, Kalp durması, Yanıklar, Zehirlenmeler, Kırık ve çıkıklar, Burkulma gibi durumlarda yapılacak ilk yardım hizmetleri KURTARMA TEKNİKLERİ II Bina çökmelerinde çalışma prensipleri ve arama kurtarma operasyonlarında çalışma prensipleri, dumanlı ortamlarda çalışma ve kurtarma. YANGINA MÜDAHALE TEKNİKLERİ I İtfaiye ile ilgili kavramlar itfaiyenin görev ve sorumlulukları, itfaiyeye olayın ihbar edilmesi, olay yeri organizasyonu, müdahale yöntemleri, müdahale çalışmaları, ahşap yangılarına müdahale, akaryakıt yangılarına müdahale, gaz yangılarına müdahale, patlayıcı madde yangınlarına müdahale. BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM I Program geliştirmede temel kavramlar, program geliştirmenin kuramsal temelleri, program geliştirme yaklaşım ve modelleri, ihtiyaç analizi, program geliştirmenin planlanması, program tasarısı hazırlama ve eğitim hedefleri, içerik, öğrenme -öğretme süreçlerini (eğitim durumları) organize etme, programların denenmesi, değerlendirilmesi, programın süreklilik kazandırılması, program geliştirmede yeni yönelimler. GENEL VE TEKNİK İLETİŞİM Temel iletişim bilgisi, iletişim türleri ve engelleri, örgütlerde iletişim, resmi, özel ve iş yazıları, teknik iletişim, form düzenleme ve grafik iletişim bilgi teknolojileri ile iletişim, telefonda konuşmak, kişisel ilişkiler, lobi faaliyetleri, pazarlama, ego durumları, gurup tartışmaları. GİRİŞİMCİLİK Girişimcilik Kavramı ve Ortaya Çıkışı,Küçük İşletme Çeşitleri,Küçük İşletmelerin Kuruluş Süreleri,Küçük İşletmelerde Yönetim, Üretim, Pazarlama ve Finansman,Küçük İşletmelerin Sorunları ve Çözüm Yolları ÇEVRE KİRLİLİĞİ Çevre sorunlarının günümüzde ulaştığı boyutlar, nüfus üretim tüketim ilişkileri ve doğal ekosistemlerin korunması.hava, su ve toprak kirlenmesi ve kirleticilerinin meydana getirdiği zararlar. Küresel ısınma ve doğurduğu sorunlar Ulusal ve uluslar arası bazda alınan kararlar ve yasal tedbirler. 5

6 (NBC) SAVAŞ VE KORUNMA Nükleer, biyolojik kimyasal tehlikeler ve korunma yolları AFET PSİKOLOJİSİ 1.İnsan psikolojisinin temel ilkeleri2.afet psikolojisi3.afet öncesi psikoloji4.çalışmalar esnasında psikoloji5.stres yaratan sebeplerin incelenmesi6.çalışmalar sonrası psikoloji7.travma psikolojisi8.psikolojik travmanın etkileri9.afet yaşantısının aşamaları10.travma sonrası stres belirtileri11.fiziksel belirtiler12.terapi13.afet yeri özellikleri ve eşgüdüm14.psikolojik yardım, yönlendirme, motivasyon hayat koçluğu. YANGINA MÜDAHALE TEKNİKLERİ II Elektrik yangınlarına müdahale, araç yangınlarına müdahale, bilgi işlem merkezlerinde çıkan yangınlara müdahale, yüksek katlı bina yangınlarına müdahale, tünel yangınlarına müdahale, uçak yangınlarına müdahale, tahıl ambarlarındaki yangına, akaryakıt istasyonu yangınlarına, AVM yangınlarına, hafif metal yangınlarına, LPG, LNG yangınlarına, bina ve mutfak yangınlarına müdahale tekniklerinin verilmesi amaçlanmıştır. YANGIN GÜVENLİĞİ II 1.Risk ve zarar azaltma yöntemlerinin tartışılması2.yangın Güvenlik Yönetiminin genel tanıtımı3.acil durum planlamasının yangın güvenliği kavramında tekrar gözden geçirilmesi 4.Acil durum planlamasına bağlı olarak sürdürülebilir etkinliğin Eğitim ve tatbikat ile planlaması açısından gerekli bilgiler.5.kanun ve yönetmeliklerin Yangın Güvenliği bağlamında incelenmesi.6.konu ile ilgili çeşitli mahkeme kararlarının tartışılması. İTFAİYE MEVZUATI VE STANDARTLAR Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik ve ekleri, Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik, TS 862- EN-3-7 standardı,parlayıcı, Patlayıcı, Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Çalışma Tüzüğü BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM II Program geliştirmede temel kavramlar, program geliştirmenin kuramsal temelleri, program geliştirme yaklaşım ve modelleri, ihtiyaç analizi, program geliştirmenin planlanması, program tasarısı hazırlama ve eğitim hedefleri, içerik, öğrenme -öğretme süreçlerini (eğitim durumları) organize etme, programların denenmesi, değerlendirilmesi, programın süreklilik kazandırılması, program geliştirmede yeni yönelimler. BİTİRME PROJESİ Seçilmiş sanayi/ticari/konut yapılarında yangın güvenlik projesi yapılması. ENDÜSTRİYEL YANGIN GÜVENLİĞİ 1.Yangın güvenliğinin esasları 2.Yangın tehlikesi terminolojisi 3.Hidrokarbonların özellikleri, yanma esnasındaki özellikleri 4.Petrol ürünlerinin mühendislik ve teknik özellikleri 5.Sık kullanılan kimyasalların yangın ve patlama teknik özellikleri 6. Çevresel etkiler ve olası önlemler. 7.İlgili kanun ve yönetmelikler 8.Vaka çalışmaları İŞÇİ SAGLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İş sağlığı ve güvenliği, amacı, tanımı, temel ilkeleri, ana prensipleri, iş güveliğinin yararları, yönetmeliklerin tanıtımı, iş kanunu, iş sağlığı tanıtımı, tehlikeleri, alınacak önlemler, tehlikeler, iş verenin ve çalışanın yükümlülüğü, güvenlik işaretleri iş kazalarının tanıtımı ve önlemleri, meslek hastalıkları, gürültü. Titreşim, kişisel koruyucu ekipmanlar tanıtımı ve faydaları, ergonomi, risk tarifi ve tanımı ve değerlendirilmesi 6

7 ORMAN YANGINLARI YÖNETİMİ VE YANGINLARLA SAVAŞ Türkiye de orman yangınları koruma organizasyonu, orman yangınları ve yangın sezonları, yangını etkileyen ana faktörler ve çevre etkileri, yangında ulaşımın önemi, orman yangınları ile savaş esasları, orman yangınlarında kullanılan hava ve yer araçları, orman yangınlarının söndürülmesinde kimyasal maddeler ve sudan yararlanma, orman yangınları ile savaşta idari yapılanma, yangın amiri ve yetiştirilmesi, Türkiye de çıkan büyük yangınların yangın sonrası sorunları, çeşitli orman yangınlarına müdahale şekilleri ve sebepleri. SİSTEM ANALİZİ VE TASARIM Yangın Güvenlik Sistemlerinin tasarım ve hesap yöntemleri. YANGIN GÜVENLİK SİSTEMLERİNİN TASARIMDA ÖZEL YÖNTEMLERİ Yangın Güvenlik Sistemlerinin tasarım ve hesap yöntemleri. YANGIN KRİMİNOLOJİSİ Adli bilimler Analitik yangın araştırma, Yangın inceleme ve kimyası, yangın davranışı, elektrik kökenli yangınlar, kundaklama yangınları, patlama, taşıt hazırlanması, yangın bilirkişiliği ve tanıklığı. TEHLİKELİ YÜK TAŞIMACILIĞI Tehlikeli yüklerin tanımlanması ve sınıflandırılması, Uluslar arası Denizde Tehlikeli Yük Taşıma Kodu (IMDG Code), IMDC koda göre yüklerin istifi ve ayrılması, tehlikeli yüklerin markalanması ve paketlenmesi, tehlikeli yüklerin dokümantasyonu, güvenli elleçleme, ayırma ve istif prensipleri, Tehlikeli yük taşımacılığı hakkında ulusal ve uluslararası düzenlemeler, Petrol taşımacılığı ve petrol tankerleri, tanker işletmeciliği, tankerlerde yükleme ve tahliye işlemleri, kimyasal tankerler, LPG ve LNG tankerleri, Tankerlerin surveylere hazırlanması 7

suyun önemi, inorganik maddeler, biyolojik moleküller, hormonlar, Süresi 4 saat / hafta

suyun önemi, inorganik maddeler, biyolojik moleküller, hormonlar, Süresi 4 saat / hafta ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ GÜNCELLENMİŞ LİSANS PROGRAMINDA YER ALAN DERSLERİN İÇERİKLERİ BİRİNCİ YIL (I) GÜZ YARIYILI (I) Dersin adı: Genel

Detaylı

Matematiğin tanımı, diğer bilimlerle ilişkisi, kümeler ve kümelerle işlemler, sayı sistemi kurma, doğal sayılar, değişik tabanlı

Matematiğin tanımı, diğer bilimlerle ilişkisi, kümeler ve kümelerle işlemler, sayı sistemi kurma, doğal sayılar, değişik tabanlı DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL Temel Matematik I (2-0-2) Matematiğin tanımı, diğer bilimlerle ilişkisi, kümeler ve kümelerle işlemler, sayı sistemi kurma, doğal sayılar, değişik tabanlı sayılar, tam sayılar,

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ DÖNEM ÇEV 1003 TEKNİK İNGİLİZCE 3 0 3 Çevre Mühendisliği nin temel konularından su, atık su, hava, katı atıklar ve ekoloji başlıklarında İngilizce kelime bilgisinin arttırılması, metin okuma ve

Detaylı

İş Güvenliği Uzmanlığı Temel Eğitim Programı

İş Güvenliği Uzmanlığı Temel Eğitim Programı İş Güvenliği Uzmanlığı Temel Eğitim Programı Bu programın, iş güvenliği uzmanı olmak isteyen mühendis, mimar veya teknik elemanlara mesleki becerilerini işyerlerinde uygulayabilmeleri ve mevzuatta öngörülen

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ANABİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ANABİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ANABİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. Yıl - GÜZ DÖNEMİ ZORUNLU DERSLER İş Sağlığı Epidemiyolojisi ISG701 1 3 + 0 6 İş sağlığı ve epidemiyoloji kavramlarının

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ ANA BİLİM DALI

İŞ GÜVENLİĞİ ANA BİLİM DALI İŞ GÜVENLİĞİ ANA BİLİM DALI İş Güvenliği Ana Bilim Dalı altında iki farklı Program yürütülmektedir, 1. İş Güvenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı (Türkçe, II. Öğretim) 2. İş Güvenliği Tezsiz Yüksek Lisans

Detaylı

Sanayide Afet ve Acil Durum Yönetimi Rehberi

Sanayide Afet ve Acil Durum Yönetimi Rehberi Sanayide Afet ve Acil Durum Yönetimi Rehberi Sanayide Afet ve Acil Durum Yönetimi Rehberi Temmuz 2008 ISBN 978-9944-60-309-6 1. Baskı, 1000 Temmuz 2008 İstanbul Sanayi Odası Yayınları No: 2008/7 Çevre

Detaylı

Diğer Sağlık Personeli Temel Eğitim Programı

Diğer Sağlık Personeli Temel Eğitim Programı Diğer Sağlık Personeli Temel Eğitim Programı Bu programın, diğer sağlık personeli olmak isteyen ve İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik

Detaylı

TERİMLER, SİMGELER VE KISALTMALAR. DONANIM: Ağ, bilgisayar veya çevre birimlerinin elektronik, elektromekanik ve mekanik aksamını,

TERİMLER, SİMGELER VE KISALTMALAR. DONANIM: Ağ, bilgisayar veya çevre birimlerinin elektronik, elektromekanik ve mekanik aksamını, Meslek SİSTEM İŞLETMENİ Seviye 5 I Referans Kodu 12UMS0255-5 Standardı Hazırlayan Kuruluş İTO Koordinasyonunda TBV Türkiye Bilişim Vakfı, TÜBİDER Bilişim Sektörü Derneği ve TEKİS Tüm Özel Eğitim Kurumları

Detaylı

SAKARYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ (SASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ

SAKARYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ (SASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ SAKARYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ (SASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu İç Yönetmelik, SASKİ Genel Müdürlüğü

Detaylı

MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu İç Yönetmelik, MARSU Genel Müdürlüğü nde

Detaylı

EK-1 GÜVENLİK RAPORUNUN BİÇİMİ VE GENEL KURALLARI

EK-1 GÜVENLİK RAPORUNUN BİÇİMİ VE GENEL KURALLARI EK-1 GÜVENLİK RAPORUNUN BİÇİMİ VE GENEL KURALLARI 1. Genel Şekil ve Yazım Planı 1.1. Kâğıt Boyu Güvenlik raporları, A4 (21 x 29,7 cm) standardında ve birinci hamur beyaz kâğıda yazılır. 1.2. Yazı Karakteri

Detaylı

ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ RİSK ESASLI PROJELENDİRİLMİŞ DENETİM SONUÇ DEĞERLENDİRME RAPORU

ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ RİSK ESASLI PROJELENDİRİLMİŞ DENETİM SONUÇ DEĞERLENDİRME RAPORU ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ RİSK ESASLI PROJELENDİRİLMİŞ DENETİM SONUÇ DEĞERLENDİRME RAPORU Yayın No.56 ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ RİSK ESASLI PROJELENDİRİLMİŞ DENETİM SONUÇ DEĞERLENDİRME

Detaylı

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ ALANINDA TEMEL BİLGİLER

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ ALANINDA TEMEL BİLGİLER İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ ALANINDA TEMEL BİLGİLER Baskı: 500 adet, Ekim 2011 Yayımlayan: TMMOB adına TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu Sekreterya: Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Adres:

Detaylı

2014 2023 DENİZ KİRLİLİĞİNE NEDEN OLAN KAZALAR YOL HARİTASI BELGESİ

2014 2023 DENİZ KİRLİLİĞİNE NEDEN OLAN KAZALAR YOL HARİTASI BELGESİ T.C. BAŞBAKANLIK AFET ve ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI 2014 2023 DENİZ KİRLİLİĞİNE NEDEN OLAN KAZALAR YOL HARİTASI BELGESİ Temiz Denizlerde Emniyetli Denizcilik Bu belge, Planlama ve Zarar Azaltma Dairesi

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ A T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 2. GRUP C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI ÇALIŞMA VE SOSYAL

Detaylı

T.C. ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ SINIF I. DÖNEM (GÜZ)

T.C. ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ SINIF I. DÖNEM (GÜZ) T.C. ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ SINIF I. DÖNEM (GÜZ) SOH101 Sosyal hizmette Halkla İlişkiler ve İletişim T:3 U:0 K:3 AKTS: 4 Bu dili arasındaki

Detaylı

TÜRKİYE AFET MÜDAHALE PLANI (TAMP)

TÜRKİYE AFET MÜDAHALE PLANI (TAMP) T.C. BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI TÜRKİYE AFET MÜDAHALE PLANI (TAMP) BU PLAN AFET VE ACİL DURUMLARDA GÖREV ALACAK BAKANLIK, KURUM VE KURULUŞLAR İLE YAPILAN DEĞERLENDİRMELER SONUCUNDA

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI & GÜVENLİĞİ KURULLARI EĞİTİM REHBERİ. Yayıma Hazırlayan: Prof. Dr. Ferdi TANIR

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI & GÜVENLİĞİ KURULLARI EĞİTİM REHBERİ. Yayıma Hazırlayan: Prof. Dr. Ferdi TANIR ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI & GÜVENLİĞİ KURULLARI EĞİTİM REHBERİ Yayıma Hazırlayan: Prof. Dr. Ferdi TANIR ÇİSAM-2014 Sayın İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Üyesi Çukurova Üniversitesi içindeki ilgili

Detaylı

sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ DOĞRU ANLAMAK VE UYGULAMAK

sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ DOĞRU ANLAMAK VE UYGULAMAK sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ DOĞRU ANLAMAK VE UYGULAMAK İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği - Türkiye, 2015 Göksu Evleri Göztepe Mah. Akkavak Cad.

Detaylı

BOYA ÜRETİMİ YAPILAN İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROJE DENETİMİ DEĞERLENDİRME RAPORU

BOYA ÜRETİMİ YAPILAN İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROJE DENETİMİ DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI BOYA ÜRETİMİ YAPILAN İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROJE DENETİMİ DEĞERLENDİRME RAPORU AĞUSTOS 2005 ÖNSÖZ Çalışma ve Sosyal

Detaylı

2014-2023 TEKNOLOJİK AFETLER Yol Haritası Belgesi

2014-2023 TEKNOLOJİK AFETLER Yol Haritası Belgesi l At klar ndan Maden ve Maden Kaynakl Kazalar Standartlar n Radyasyondan Korunma Geli tirilmesi ve Güçlendirilmesi Kritik Altyap Korunmas lar n Tehlikeli Madde Ta mac l Kazalar Deniz Kirlili Neden Olan

Detaylı

Genel Hükümler, Binaların Kullanım ve Tehlike Sınıfları

Genel Hükümler, Binaların Kullanım ve Tehlike Sınıfları Resmi Gazete 19 Aralık 2007 Çarşamba Sayı : 26735 Resmi Gazete 9 Eylül 2009 Çarşamba Sayı : 27344 BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK. Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 27/11/2007 No : 2007/12937

BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK. Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 27/11/2007 No : 2007/12937 5243 BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 27/11/2007 No : 2007/12937 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 19/12/2007 No : 26735 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler,

Detaylı

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü DÜZENLİ DEPOLAMA TESİSLERİ SAHA YÖNETİMİ VE İŞLETME KILAVUZU

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü DÜZENLİ DEPOLAMA TESİSLERİ SAHA YÖNETİMİ VE İŞLETME KILAVUZU Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü DÜZENLİ DEPOLAMA TESİSLERİ SAHA YÖNETİMİ VE İŞLETME KILAVUZU 2014 ÖNSÖZ Hızlı ekonomik büyüme, şehirleşme, nüfus artışı ve refah seviyesinin yükselmesi atık türleri ve miktarındaki

Detaylı

Afet_Plani_Hazirlama_Kilavuzu:Mizanpaj 1 09.12.2013 11:07 Page 1

Afet_Plani_Hazirlama_Kilavuzu:Mizanpaj 1 09.12.2013 11:07 Page 1 Afet_Plani_Hazirlama_Kilavuzu:Mizanpaj 1 09.12.2013 11:07 Page 1 Afet_Plani_Hazirlama_Kilavuzu:Mizanpaj 1 09.12.2013 11:07 Page 2 Afet_Plani_Hazirlama_Kilavuzu:Mizanpaj 1 09.12.2013 11:07 Page i AFETE

Detaylı

Çevre Yönetim Sistemi Rehberi

Çevre Yönetim Sistemi Rehberi Çevre Yönetim Sistemi Rehberi Çevre Yönetim Sistemi Rehberi Aralık 2008 ISBN 978-9944-60-399-7 1. Baskı, 750 Adet Aralık 2008 İstanbul Sanayi Odası Yayınları No: 2008/11 Çevre Şubesi Meşrutiyet Caddesi

Detaylı

Adana Entegre Sağlık Kampüsü Projesi Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi

Adana Entegre Sağlık Kampüsü Projesi Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi Teknik Olmayan Özet (TOÖ) Nihai Taslak Haziran 2014 tıtyjuyıyuıu ADN PPP Sağlık Yatırım A.Ş. June 2014 Bu doküman, için İngilizce olarak hazırlanmış olan Çevresel

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI SATIN ALMA SORUMLUSU SEVİYE 5 REFERANS KODU / 12UMS0267-5. RESMİ GAZETE TARİH-SAYI / 25.12.2012-28508 (Mükerrer)

ULUSAL MESLEK STANDARDI SATIN ALMA SORUMLUSU SEVİYE 5 REFERANS KODU / 12UMS0267-5. RESMİ GAZETE TARİH-SAYI / 25.12.2012-28508 (Mükerrer) ULUSAL MESLEK STANDARDI SATIN ALMA SORUMLUSU SEVİYE 5 REFERANS KODU / 12UMS0267-5 RESMİ GAZETE TARİH-SAYI / 25.12.2012-28508 (Mükerrer) Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012 Sayfa 1 Meslek: SATIN ALMA SORUMLUSU

Detaylı