YANGIN İHBAR SİSTEMİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YANGIN İHBAR SİSTEMİ"

Transkript

1 T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü YANGIN İHBAR SİSTEMİ SERHAT ALAY EREN DEMİRKAN SERVET TEKE DANIŞMAN PROF. DR. CEMİL GÜRÜNLÜ MAYIS 2013 TRABZON

2

3 T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü YANGIN İHBAR SİSTEMİ SERHAT ALAY EREN DEMİRKAN SERVET TEKE DANIŞMAN PROF. DR. CEMİL GÜRÜNLÜ MAYIS 2013 TRABZON

4

5 LĠSANS BĠTĠRME PROJESĠ ONAY FORMU Serhat ALAY, Eren DEMİRKAN ve Servet TEKE tarafından Prof. Dr. Cemil GÜRÜNLÜ yönetiminde hazırlanan YANGIN İHBAR SİSTEMİ başlıklı lisans bitirme projesi tarafımızdan incelenmiş, kapsamı ve niteliği açısından bir Lisans Bitirme Projesi olarak kabul edilmiştir. Danışman : Prof. Dr. Cemil GÜRÜNLÜ Jüri Üyesi 1 : Prof. Dr. Sefa AKPINAR Jüri Üyesi 2 : Prof. Dr. İsmail Hakkı ALTAŞ Bölüm Başkanı : Prof. Dr. İsmail Hakkı ALTAŞ

6

7 ÖNSÖZ Öncelikle hazırlamış olduğumuz bu çalışmada bizlere zamanını ayırmaktan kaçınmayan ve her türlü bilgi birikimini paylaşıp en iyi şekilde yönlendiren değerli hocamız Prof. Dr. Cemil GÜRÜNLÜ ye sonsuz teşekkürlerimizi sunarız. Ayrıca bu çalışmayı destekleyen Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğü ne Mühendislik Fakültesi Dekanlığına ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanlığına içten teşekkürlerimizi sunarız. Aldığımız eğitimde, iyi bir mühendis olabilmemiz için gereken bütün bilgilerini bizlerden esirgemeyen tüm bölüm hocalarımıza teşekkür eder, saygılarımızı sunarız. Son olarak eğitimimiz süresince bize her konuda maddi ve manevi tam destek veren ailelerimize saygı ve sevgilerimizi sunarız. EREN DEMĠRKAN SERHAT ALAY SERVET TEKE TRABZON MAYIS,2013 ii

8

9 ĠÇĠNDEKĠLER Sayfa No Lisans Bitirme Projesi Onay Formu.i Önsöz...ii İçindekiler...iii Özet ıv Şekiller Dizini.v Tablolar Dizini...vı Semboller ve Kısaltmalar..vıı 1.Giriş..1 2.Yangının Tanımı ve Tarihçesi Yangının Tanımı Yangın Çeşitleri Yangının Tarihçesi Yangının Nedenleri Yangın Söndürmede Kullanılan Yöntemler Yangın Söndürücü Maddeler Yangına Karşı Alınması Gereken Önlemler Yangın Algılama Sistemleri ve Çeşitleri Yangın Algılama Sistemleri Yangın Alarm Sistemleri Nasıl Çalışır Yangın Algılamada Kullanılan Sistemler Klasik Sistemler Adreslenebilir Sistemler DigitalAdreslenebilir Sistemler Analog Adreslenebilir Sistemler Elektronik Adreslenebilir Sistemler Algılayıcılar Algılayıcıların Sınıflandırılması Algılayıcı Seçimi Projede Kullanılan Malzemeler Konvansiyonel Yangın Algılama Paneli...16

10 Sayfa No 3.2. Duman Dedektörü İyonizasyon Duman Dedektörleri Fotoelektrik Duman Dedektörleri Isı Dedektörleri Sabit Elemanlı Isı Dedektörleri Isı Artış Algılama Elemanları Alev Dedektörleri Yangın Alarm Sireni Yangın Kablosu Projenin Çalışma Süreci Deneysel Çalışmalar Değerlendirme Sonuç..27 Kaynaklar 28 Ekler Özgeçmiş

11

12 ÖZET Yaptığımız bu proje bir Yangın İhbar Sistemi tasarlamasıdır. Tüm binalarda, yangını başlangıç aşamasında, tehlikeli seviyelere ulaşmadan algılayarak, gerekli önlemlerin alınmasını sağlayacak şekilde yasalar gereği de kurulması zorunlu olan erken uyarı sistemlerine Yangın İhbar Sistemleri denir. Konvansiyonel ve adreslenebilir yangın sistemleri olmak üzere 2 çeşit ihbar sistemi vardır. Bizim yaptığımız bu projede konvansiyonel yangın ihbar sistemi üzerinde çalışılmıştır. Sistem en basit anlamda, yangını başlangıç aşamasında algılayacak çeşitli tipteki algılayıcılar (ısı,duman), algılanan yangının değerlendirmesini yapacak ve gerekli olan yerleri uyaracak ana kontrol paneli ve sesli uyarı cihazlarından meydana gelir. Biz bu sistemi 2 katlı maket bir ev üzerinde kurguladık. Bu sistemin amacı; olası bir yangında erken müdahale etmeyi sağlamak ve yangının büyümesini engellemektir. Çünkü böyle bir felakette her bir saniyenin bile büyük önemi vardır. Projenin yapımı, modellenmesi ve izlenen diğer yollar Tablo 1 deki çalışma takviminde belirtilmiştir. ıv

13

14 ġekġller DĠZĠNĠ Şekil 1 Şekil 2 Şekil 3 Şekil 4 Şekil 5 Projenin Autocad ortamında çizimi Projede Kullanılan Algılayıcılar Projede Kullanılan Konvansiyonel Yangın Paneli Yangın Sireni Projemizin Son Hali v

15 TABLOLAR DĠZĠNĠ Tablo 1 Tablo 2 Tablo 3 Çalışma takvimi Yangına neden olan durumların bazı yıllara göre sayısal olarak dağılımı Yangın alarm sirenine ait özellikler vı

16 SEMBOLLER VE KISALTMALAR Semboller Açıklama V ma Db Volt Miliamper Desibel Kısaltmalar Açıklama TKYK ISA LED Türkiye Yangından Korunma Yönetmeliği Instrument Society of America Işık Yayan Diyot vıı

17

18 Tablo 1. Çalışma Takvimi Şubat Şubat Mart Mart Nisan Mayıs Mayıs Bitirme Konusu Hakkında Araştırma X X X Malzemeleri Araştırma X X X Malzeme Satın Alma X X X Mekanik Kısım Çalışmaları X Elektriksel Kısım Çalışmaları X X Tez Yazma X X Uygulamanın Testi X X X

19 1. GĠRĠġ Projede günlük hayatta tüm binalarda kullanılması gerekli olan bir konvansiyonel yangın ihbar sistemi yapılmıştır. Bu sistem 2 katlı maket bir ev üzerinde tasarlanmıştır. Evin her katında 3 bölme bulunmaktadır. Bu bölmeler; mutfak, oturma odası ve yatak odasıdır. Mutfakta ısı algılayıcıları, oturma odası ve yatak odasında ise duman algılayıcıları bulunmaktadır. Mutfaklardaki algılayıcıların farklı olma sebebi; ocak, fırın vs. eşyaların yüksek ısılarda çalışması sebebiyle yangın tehlikesi arz etmesidir. Bu algılayıcılar her katta ayrı ayrı bağlama yaparak çıkışları 4 bölmeli (Zone 1, Zone 2, Zone 3, Zone 4) konvansiyonel yangın paneliyle bağlantı yapılmıştır. Bu panelin çıkışında da yangın uyarısı veren sirenler bulunmaktadır. Örneğin; 2.katın oturma odasında bir duman olduğunda odadaki duman sensörü bunu algılayıp yapılan bağlantılarla konvansiyonel yangın panelindeki Zone 2 ışığını yakmaktadır. Böylelikle yangının 2.katta çıktığı kullanıcı tarafından anlaşılmaktadır. Daha sonra uyarı sirenleriyle etraftaki diğer insanların da dikkatini çekip yangın olduğunu ve önlem alınması gerektiğini bildirmektedir. Bu anlatılanların tasarım şeması Şekil 1 de ve kullanılan malzemelerin listesi ve özellikleri aşağıda verilmiştir.

20 Şekil 1: Projenin Autocad Ortamında Çizimi 2

21 2. YANGININ TANIMI VE TARĠHÇESĠ 2.1. YANMANIN TANIMI Maddenin oksijen ve ısıyla birleşmesiyle meydana gelen kimyasal olaydır. Yanmanın meydana gelmesi için madde, oksijen ve ısının bir arada olması gerekir YANGIN ÇEġĠTLERĠ Yangın çeşitlerini şöyle yazabiliriz [1 ] A sınıfı yangınlar Katı maddelerin oluşturduğu yangınlardır. Maddeler soğutularak ve yanıcı maddelerortamdan uzaklaştırılarak bu tip yangınlar söndürülebilir. B sınıfı yangınlar Bu sınıfa giren maddeler yanıcı özelliği olan sıvılardır. Sis halinde su, köpük, karbondioksit, kuru kimyevi toz ile bu tip yangınlar söndürülebilir. C sınıfı yangınlar Hidrojen, petrol gazı, hava gazı gibi gazların yanması ile meydana gelen yangınlardır. Bu sınıfta elektrikli makine ve hassas cihaz yangınları bulunur. Elektrik akımı durdurularak ve kuru kimyevi toz kullanılarak bu tip yangınlar söndürülebilir. D sınıfı yangınlar Yanıcı özelliği olan hafif metal maddelerin ve alaşımların yanmasıyla ortaya çıkan yangın çeşididir. Bu yangınları söndürmek içinde kuru kimyevi toz kullanılır YANGININ TARĠHÇESĠ En eski dönemlerde acil durumlarda madeni çanlar kullanılmaktaydı. Daha sonra ilk olarak 1981 yılında ABD de elektrikli zil üretilmiştir. İlk alarm butonunun 1900 de üretilmesinden sonra da, 1914 yılında ilk elektrikli siren üretilmiştir. Konvansiyonel yangın algılama ve uyarı sistemleri ise 1930 lu yıllarda binalarda, fabrikalarda, otellerde kullanılmaya başlanmıştır da ilk cam kırarak kullanılan alarm butonu, 1970 de sıcaklık sensörleri, 1976 da ise duman sensörleri üretilmiştir li yıllarda mikroişlemcilerin yaygın olarak kullanılmaya başlanmasıyla birlikte de adreslenebilir yangın algılama ve uyarı sistemleri geliştirilmiştir. 3

22 Yangın algılama ve ihbar sistemi sürekli olarak denetleme yapabilen bir sistem olmalı, bir hayat koruma sistemi olduğu için bu ciddiyette tasarlanmış yapıda olmalı sistem içinde kullanılan yangın kontrol paneli, giriş-çıkış modülleri, sensörler mikroişlemci kontrollü olmalıdır. Yangın algılama ve ihbar sistemi tasarımında geliştirilebilirlik ve esneklik esas alınmalıdır. İstenildiğinde sadece mikroişlemcilerin yazılım kısmında yapılacak değişikliklerle mevcut durumlar kolaylıkla değiştirilebilmeli ve ileride oluşabilecek ihtiyaçlar düşünülerek sensör, modül gibi ekipmanlar eklenebilmelidir.[2] 2.4. YANGININ NEDENLERĠ 1. Korunma Önlemlerinin Alınmaması Yangının çıkmasındaki nedenlerin başında gerekli ve yeterli önlemlerin alınmaması gelmektedir. Parlayıcı ve patlayıcı maddelerin, elektrik kontağının, LPG tüplerinin yeterince korunmaması büyük yangınlara neden olmaktadır. Binaların elektrik tesisatlarının teknik koşulara uygun olmaması yangının nedenleri arasındadır. Buna dair bilinmesi gereken şartlar vardır. 2. Bilgisizlik Küçük ya da büyük herhangi bir yangın meydana geldiğinde nasıl davranılacağını bilmemek, yangına yanlış ve ya yetersiz müdahale yapılmasına neden olur ve bu da yangının kontrol altına alınmasını güçleştirir. Isıtma cihazlarının yanlış yerleştirilmesi, elektrikle çalışan cihazların yanlış kullanımı yangına sebebiyet verir. Eğitim, yangına müdahale için çok önemlidir. Gerekli ve yeterli bilgi alınması ve bunların doğru uygulanması halinde yangın kontrol altına alınır. 3. Ġhmal Yangına müdahale konusunda bilgi tek başına yeterli değildir. Bunun yanında ihmalkarlıkta yangına sebebiyet verir. Örneğin; içilen bir sigaranın söndürülmeden yere atılması. 4. Kaza Bütün önlemlerin alınması sonucunda da yangın meydana gelebilir. Bu istem dışı meydana gelen olaylar yani kazalar da yangına neden olur. Önlemlerin alınması da bazı durumlarda yeterli olmamaktadır. 4

23 Elektrik kontağından meydana gelen yangınlar buna örnek olarak verilebilir. 5. Sabotaj Herhangi bir ihmal veya bilgisizlik sonucu meydana gelmeyen, kötü niyetli kişi ya da kurumların başka kişi veya kurumlara kasıtlı olarak maddi-manevi zarar vermek adına yangın çıkarması can ve mal kayıplarına neden olur. 6. Sıçrama Küçük veya büyük bir yangının çevreye sıçrayarak daha da büyümesi oluşacak zararı arttıracaktır. Yangının sıçramaması için gerekli önlemler alınmalıdır. Aksi takdirde yangının kontrol altına alınması güçleşecektir. 7. Doğa olayları Yıldırım düşmesi gibi olaylar da yangına neden olmaktadır. Tablo-2 de yangına sebep olan faktörlerin bazı yıllara göre sayısal değerleri verilmiştir. Burada görülmektedir ki yangına sebep olan faktörlerin başında sigara gelmektedir. 5

24 Tablo 2: Yangına neden olan durumların bazı yıllara göre sayısal olarak dağılımı 1999 YILI Adet % YILLARI ARASI Adet % Sigara Baca Elektrik Kontağı Elektrikli Alet Kıvılcım Sıçraması LPG Gazı Akaryakıt Diğer TOPLAM YANGIN SÖNDÜRMEDE KULLANILAN YÖNTEMLER A-Soğutarak Söndürme Yöntemi Su ile soğutarak, yanıcı maddeyi dağıtarak ve kuvvetli üfleme ile üç yolla soğutarak söndürme işlemi gerçekleştirilebilir. Su ile soğutma işleminde, en çok kullanılan yöntemlerdendir. Yanıcı özelliği olan maddeyi boğarak ve bu maddeden ısı alarak kimyasal özelliği sayesinde su, yangının söndürülmesinde yardımcı olur. Püskürtücü ekipmanlar ile su yangın bölgesine gönderilebilir. 6

25 Yanıcı maddeyi dağıtma işleminde, yüksek ısı bölünerek yangın söndürülür. Isı bölündükçe düşer ve yangın sönmeye başlar. Kuvvetli üfleme işleminde, maddenin yanması sırasında üzerine üflenen hava ısının düşmesine ve yangının sönmesine neden olur. Yangın küçük iken bu işlem fayda sağlamaktadır ancak yangın büyüdüğünde bu fayda sağlanamamaktadır. Çünkü kuvvetli havanın yangına sağlayacağı oksijen miktarı fazla olacağından yangın daha da büyüyecektir. B-Havayı Kesme Örtme, boğma, yanıcı maddelerin ortadan kaldırılması olmak üzere üç yöntemle havayı kesme işlemi gerçekleştirilir. Örtme yönteminde, yanıcı maddenin hava ile temasının kesilmesi kimyasal ve katı maddeler yardımıyla yapılır. Boğma yöntemi, yanan maddenin oksijen ile teması kesmek veya en aza indirmek için yapılır. Kapalı alanlarda meydana gelen yangınlara müdahalede önemli bir rol oynamaktadır. Yanıcı maddenin yanma durumunda olması sırasında ortadan kaldırılarak yangının söndürülmesi işlemine yanıcı maddelerin ortadan kaldırılması denir. 2.6 YANGIN SÖNDÜRÜCÜ MADDELER Yangın söndürmede kullanılan maddeleri şöyle yazabiliriz: Su, kum, karbondioksit gazı, kuru kimyevi toz ve köpük. Su: Özelliği bakımından yangın söndürme işleminde kullanılan en önemli maddedir. Katı madde yangınlarının söndürülmesi bakımından oldukça etkilidir. Kum: Yanma durumunda olan maddelerin hava ile temasını kesmek amacıyla kullanılan bir maddedir. Karbondioksit Gazı: Yanıcı maddenin oksijensiz bırakılarak söndürülmesini sağlar. Karbondioksit sıvı halde özel çelik tüplerin içerisinde saklanır. Bu gaz kapalı alan yangınlarının söndürülmesinde daha çok etkili olmaktadır. Kuru Kimyevi Toz: Benzin, petrol gibi sıvı madde yangınları, aşırı sıcaklıktan meydana gelen katı madde yangınları ve yanıcı gazların oluşturduğu yangınların söndürülmesinde kullanılan maddedir. 7

26 Köpük: Soğutma özelliğinden dolayı yangın söndürme de kullanılır. Ayrıca yanan maddelerin hava ile temasını kesme görevi de vardır. 2.7 YANGINA KARġI ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER Binalar, fabrikalar, otel ve hastane gibi tesislerin yapımı aşamasında yangından korunma yönetmeliklerine uyulması gerekir. Bu yönetmeliklere uyulması yangına karşı alınabilecek önlemlerin başında gelir. Herhangi bir işyeri veya kuruluşta yapısal ve organizasyon bakımından olmak üzere iki çeşit yangını önleyici yol vardır. Yapısal Bakımdan Yangını Önleme Yolları: -Kullanılan yapı malzemelerinin yanma özelliği olmamalı veya yanıcı özelliği çok az olmalıdır. -Yangın bölümleri oluşturulur. -Dumanların başka bölümlere geçmesini önlemek amacıyla duvardan sızıntılar önlenir. -Parlayıcı patlayıcı maddeler birbirinden ayrılmalıdır. -Yangın söndürme malzemeleri hazır konumda bulundurulmalıdır. Organizasyon Bakımından Yangını Önleme Yolları: -Binayı idare eden kişiler görevini iyi yapmalı. -Yasaklar gerekli ve yeterli olmalıdır. -Yapının tesisatları sürekli bakımdan geçirilmelidir. -Belirli aralıklarla yangın tatbikatları yapılmalıdır. -Fazlalık olan yangın yükü kaldırılmalıdır. -Yangın ihbar sistemlerinin kontrolü ve bakımı düzenli olarak yapılmalıdır. Yangın ihbar sistemi yangını önleme işleminde en önemli unsurların başında gelmektedir. Bu nedenle bu sistemlerin bakımı dikkatli ve düzenli olarak gerçekleştirilmektedir. 8

27 2.8 YANGIN ALGILAMA SĠSTEMLERĠ VE ÇEġĠTLERĠ YANGIN ALGILAMA SĠSTEMLERĠ Yangın alarm sistemi; bulunduğu bölgede duman veya sıcaklık algılandığında otomatik olarak devreye giren, yangını sirenle haber veren, kullanıcıya anında uyarı gönderebilen yangın tehlikeli olabilecek boyutlara ulaşmadan insanların can ve mal kaybını güvence altına almalarına yardımcı olan sistemdir. Çeşitli algılayıcılardan oluşan bu sistemler aynı zamanda başka sistemlere entegre olarak çalışabilirler. Yangın olduğu zaman havalandırmayı açmada ve yangın söndürme sistemlerinin devreye girmesinde yardımcı olur. TKYK, yangın algılama ve ihbar sistemlerinde bakımların düzenli olarak belirli zamanlarda yapılmasını zorunlu kılar. Bakım esnasında, kontrol paneli test konumuna alınıp algılayıcıların bazı kısımlarına test aparatları ile alarm verdirilmelidir. Algılayıcıların geçmişi hafızalarına alma özelliği vardır ve dolayısıyla geçmişi rapor etme olanağı sağlar. Algılayıcılara ilişkin güncel ve geçmiş durum alarm, arıza ve kirlilik eğrileri grafiklerle takip edilebilir ve raporlanabilir. 2.9 YANGIN ALARM SĠSTEMLERĠ NASIL ÇALIġIR? Yangın alarm sistemleri son zamanlarda giderek yaygınlaşmaktadır. Özellikle Avrupa uyum yasaları ve Türkiye Yangından Korunma Yönetmeliğinin çıkarılması ile birlikte yangın alarm sistemlerinin kullanılma alanları genişlemektedir. Yangın alarm sistemleri temelde iki alanda üretilmekte ve uygulanmaktadır: -Konvansiyonel yangın ihbar sistemleri -Adresli yangın ihbar sistemleri Konvansiyonel yangın ihbar sistemleri küçük alan kaplayan veya noktasal adresleme ihtiyacının az olduğu açık alanlarda kullanılmaktadır. Sistemin artısı ekonomik olmasıdır. Adresli yangın ihbar sistemleri ise bölünmüş alanların fazla olduğu yapılar ile daha çok büyük alan kaplayan projelerde kullanılmaktadır 9

28 2.10.YANGIN ALGILAMADA KULLANILAN SĠSTEMLER KLASĠK (KONVANSĠYONEL) SĠSTEMLER: Bu sistemlerin çalışma prensibi yangını bölgelerine ayırmaktır. Dedektörler, yangın bölgesinden kontrol paneline çekilen kablolara paralel bağlanarak enerjiyi hattan alırlar ve sonra sinyali kontrol paneline iletirler. Burada dedektörler karar verme merciidir. Birbirine paralel bağlanan algılayıcılar veya butonlar bilgiyi kontrol paneline aktaracak biçimde bağlanırlar. Bölge içerisindeki alarm veren dedektörlerin çeşidi ne olursa olsun, o bölgeye ait bir sinyal kontrol paneline iletilir. Klasik sistemler ekonomiktir ancak bazı olumsuz yanları da bulunmaktadır. Konvansiyonel sistemlerde ayrı ayrı ihbar hatlarından kablo çekilerek konrol paneline bağlantı yapılır. Böylece bu sistemlerde kullanılan kablo sayısı artar. Aynı hat üzerinde bulunan çeşitli dedektör ve butonlardan gelen sinyaller birbirinden ayırt edilemez. Dedektörler karşılaştırıcıdan meydana gelirler. Elektriksel büyüklüğe dönüştürülen fiziksel büyüklük, referans değer ile karşılaştırılır. Elde edilen değer, referans değerin üzerine çıkması durumunda sinyal panele iletilir ADRESLENEBĠLĠR SĠSTEMLER DĠGĠTAL ADRESLENEBĠLĠR SĠSTEMLER Bu sistemde her dedektörün kimlik kodu vardır. Kimlik kodu panel tarafından tanınmaya yarar. Alarm durumunda algılama yapan dedektörün yeri kontrol paneli üzerinden tam olarak görünür. Adreslemeli sistemlerde, alan başına en fazla 128 adet dedektör bağlanabilir. Dedektörler yardımıyla panel üzerinden haberleşmesiyle arızaların hangi dedektörden kaynaklandığı panel üzerinden görülebilir. Maliyet olarak klasik sistemlere göre daha pahalıdır. Digital adreslenebilir sistemlerin özellikleri şöyledir: -Aynı kabloya bağlı çok sayıda dedektörün her birinden bağımsız sinyaller alınır. -Yangın bölgeleri yazılım ile tamamlanır. Bağlandıkları yerler önemli olmaksızın butonlar ve dedektörler hatta uygun şekilde yerleştirilirler. -Bir kabloya bağlanabilecek dedektör sayısı fazla olabileceğinden kullanılan kablo miktarında tasarruf söz konusudur. 10

29 ANALOG ADRESLENEBĠLĠR SĠSTEMLER Klasik veya adreslemeli sistemlerde algılayıcılar, normal ve alarm durumlu olmak üzere çift konumlu çalışmaktadırlar. Dedektörler algıladığı ısı veya duman miktarını kontrol paneline iletirler. Kontrol paneli dedektörlerin hepsiyle haberleşerek ölçülen değerleri alır. Alarm durumunun gerekip gerekmediğini ölçülen değer ile referansı karşılaştırarak karar verir. Kullanılan dedektörlerin referans değerleri farklı olabilir. Sistemin hassasiyeti açısından bu önemlidir. Örneğin; ısısı klimalar yardımıyla kontrol edilebilen bir odanın içerisindeki dedektörün algılayabileceği veriler arasındaki fark ile sigara içilebilen bir odadaki dedektörün algılayabileceği veriler arasındaki fark aynı olmaz. Sistem hassasiyetini koruyarak kararlı bir çalışma yapısına sahip olacak ve yanlış ihbar gibi bir durumla karşılaşma oranı büyük ölçüde azalacaktır ELEKTRONĠK ADRESLENEBĠLĠR SĠSTEMLER Elektronik adreslenebilir sistemlerde kontrol paneli, sistem içerisindeki elemanlar ile hem tarama hem de yayın yöntemi ile haberleşme sağlar. Bölgedeki mikroişlemci kontrollü butonlar, modüller, dedektörlerin geçmişi hatırlayabilen bellekleri vardır. Bu elemanların her biri yalnızca kendi bilgilerini saklayabilirler. Bu bilgiler: Cihazın, -Adresi -çalışma modülü ve tipi -çalışma zamanı -çalışma süresi içinde verdiği alarm sayısı. -Ayrıca varsa en son alarm sırasında dedektörün kaydettiği değerler. Mikroişlemcilerin bölgedeki elemanlara indirgenme sebebi sistemin sürekliliğini ve verimliliğini sağlamaya yarayan bilgileri kullanıcıya aktarmaktır. Ayrıca bakım onarım kolaylığı getirmektir ALGILAYICILAR Fiziksel değerler ve hareketli yüklerin davranışlarını anlayan elektronik devreler arasındaki bağlantıyı sağlayan aygıtlardır. Bu cihazların kullanım alanları oldukça geniştir. Kontrol, koruma, görüntüleme vb. birçok alanda kullanılabilirler. 11

30 Günümüzde kullanılan birçok algılayıcı tipi vardır. Bu algılayıcılar gün geçtikçe gelişen teknolojiyle birlikte yeni çeşitlerinin oluşturulmasına ve geliştirilmesine imkan sağlamaktadır. Bazı algılayıcılar oldukça basit yapılı tasarlanırken bazıları ise oldukça karmaşık yapıdadır. Karmaşık yapıdaki algılayıcılar rezistif, manyetik, optik ve diğer türlerin birlikte kullanılmasından oluşur. Algılayıcıların anlaşılması için fizik, elektrik-elektronik, kimya, biyoloji bilgileri yeterli düzeyde olmalıdır. Algılayıcı ve Transdüser terimleri birbirlerinin yerine sık sık kullanılırlar. Transdüserler genel olarak enerji dönüştürücü olarak tanımlanır. Sensörler ise diğer enerji türlerini elektrik enerjisine dönüştüren cihaz olarak tanımlanır. Fakat ISA sensör ve transdüseri eş anlamlı olarak kabul etmiş ve genel tanım olarak ölçülen fiziksel özellik, miktar ve koşulları elektriksel büyüklüğe dönüştüren cihaz demiştir. [3] ALGILAYICILARIN SINIFLANDIRILMASI Algılayıcılar çok çeşitli olması sebebiyle birçok sınıfa ayırmak mümkündür. Ölçülen büyüklük, çıkış büyüklüğü, besleme ihtiyacı bunlardan birkaçıdır. A. GĠRĠġ BÜYÜKLÜKLERĠNE GÖRE Bu büyüklükler genel olarak 6 gruba ayrılabilir. Bunlar; a)elektriksel Gerilim, akım, direnç, elektrik alan, frekans, endüktans, kapasitans vb. b)mekanik Alan, miktar, kuvvet, moment, basınç, hız, ivme, uzunluk vb. c)termal Sıcaklık ve ısı akışı. d)kimyasal Reaksiyon hızı, yoğunlaşma, içerik, Ph miktarı vb. e)manyetik Manyetik moment, alan yoğunluğu, akı yoğunluğu, geçirgenlik f)iģıma Faz, yansıtma, gönderme, yoğunluk, dalgaboyu vb. 12

31 B. ÇIKIġ BÜYÜKLÜKLERĠNE GÖRE Dijital çıkışlar bilgisayarlarla doğrudan iletişim kurabilirler. Fakat bu iletişimleri kurarken bazı kurallar kullanılır. Bunlardan bazıları; a)rs232c Bu kural en başta telefonlarda iletişim için tasarlanmıştır. Daha sonra birçok bilgisayar sistemi bu kuralı kullanmaya başlamıştır ve RS232 standart bir kural haline gelmiştir. b)rs422a Bu kuralda alıcı ile verici arasındaki uzaklık yeterince uzaktır. Fakat diferansiyel ara birim sayesinde mesafeden dolayı oluşan sinyal zayıflaması çok küçük seviyeye çekilir ve yüksek hızlı haberleşme sağlanır. c)rs485 RS422A kuralı geliştirilerek oluşturulan bir kuraldır. Bu kuralda 32 adet alıcı ve vericinin tek bir kabloyla iletişim sağlanabilir. RS485 kablodaki iletişim sorunlarını ortadan kaldırmaktadır. C. BESLEME ĠHTĠYACINA GÖRE Bu algılayıcılar 2 gruba ayrılırlar: Pasif Algılayıcılar Fiziksel veya kimyasal değerleri başka bir büyüklüğe çevirirlerken herhangi bir kaynaktan enerji almazlar. Termokuplu algılayıcılar bu gruba girerler. Aktif Algılayıcılar Zayıf sinyalleri ölçebilen bu algılayıcılar dışardan bir beslemeye gereksinim duyarlar. Bu algılayıcılar çıkış sinyallerini elektriksel olarak üretirler. D. POZĠSYON, SEVĠYE VE YER DEĞĠġĠM ALGILAYICILARI Güvenlik sistemleri, robotik sistemler gibi sistemlerde pozisyon belirli bir referansa göre belirlenir. Birçok yolla pozisyon ve yer değişim ölçülebilir. Bunları; potansiyometrik, yer çekimi, ultrasonik, kapasitif, endüktif, manyetik, optik algılayıcılardır. 13

32 E. HIZ VE ĠVME ALGILAYICILAR İvme ölçen ve elektromanyetik hız algılayıcıları adı altında iki adet algılayıcı bu gruba girerler. F. KUVVET VE GERĠNĠM ALGILAYICILAR Kuvvet algılayıcıları miktar ve nitelik olarak ikiye ayrılırlar. Miktar algılayıcısı ölçtüğü kuvvetin değerini çıkışa elektrik sinyali olarak verir. Kuvvet algılayıcıların çeşitleri strengeçler, dokunma algılayıcıları, quartz kuvvet algılayıcıları, piezoelektrik kuvvet algılayıcılarıdır. G. AKIġ ALGILAYICILARI Akış algılayıcıları; ısıl iletim, ultrasonik, elektromanyetik, mikroakış, hafif rüzgar algılayıcıları olarak sınıflandırılırlar. H. NEM ALGILAYICILARI Nem beş çeşit yöntemle ölçülebilir. Bu yöntemler; kapasitif, iletkenlik, ısıl iletkenlik, optik nem algılayıcıları, osilasyonlu nem algılayıcıları olarak sıralanabilir. Ġ. SICAKLIK ALGILAYICILARI Sıcaklığın algılanması veya ölçülebilmesi için maddenin ısıl enerjisinin bir miktarının algılayıcıya iletilmesi gerekir. Algılayıcı da görevini yaparak bu enerjiyi elektriksel işarete dönüştürür. Cismin içine veya üstüne yerleştirilen algılayıcıda problar ve cisim arasında ısı iletimi olur. Isı iletimi sonucunda prob soğur veya ısınır. Algılayıcı da bu ısı değişiminden etkilenir ALGILAYICI SEÇĠMĠ Bir mühendis bir değişkenin gözlenmesine karar verdiği zaman bir ikileme düşer ve kendi kendine en iyi algılayıcı hangisidir diye sorar. Çalışmakta olan algılayıcı yapı bakımından basittir. Algılayıcıya dışardan uygulanan elektriksel sinyal ile fiziksel özelliği değiştirilmelidir. 14

33 Sık sık aynı uyarıcı farklı fiziksel olaylar dolayısıyla farklı algılayıcılar ile ölçülebilir. Bu nedenle bu algılayıcının tercihinde mühendislere büyük iş düşmektedir. Seçim ölçütleri, maliyet, güç harcanımı, çevresel koşullar, vb. gibi birçok etkene bağlıdır. Elde edilen değişkenler dikkate alındıktan sonra doğru seçim yapılabilir. Algılayıcı seçiminde önemli olan etkenler vardır. Bunları şöyle yazabiliriz: Ölçüm koģulları Neden ölçüm yaparız? Ölçtüğümüz büyüklük ne? Ölçüm aralığımız ne? Ölçtüğümüz büyüklüğün karakteristiği nasıldır? Ölçüm sonucunda sınırların aşılmasına ne kadar izin vereceğiz? Ölçtüğümüz şeyin kimyasal veya fiziksel özellikleri nelerdir? Algılayıcı nereye ve hangi kurallara göre monte edilmelidir? Algılayıcının etkisi altında kalacağı çevresel faktörler nelerdir? Bulunabilirlik koģulları İsteklerimizin hepsine cevap veren algılayıcıyı piyasadan rahatça bulabiliyor muyuz? Ya da elimizde bulunan bir algılayıcı üzerinde değişiklikler yapmak yeterli olur mu? Yoksa başka bir algılayıcı mı tasarlamalıyız? Bu işin üstesinden gelebilecek firmalar hangileri? Algılayıcıyı zamanında yetiştirebilecek mi? Maliyet faktörleri Kullanmakta olduğumuz algılayıcının maliyeti fonksiyonunu karşılıyor mu? Seçtiğimiz algılayıcının sebep olacağı test, periyodik ölçümleme, montaj gibi masrafları karşılıyor mu? Kullanacağımız algılayıcıyı, doğru seçebilmemiz için, yukarıdaki saydığımız kıstaslara uymalıdır. Yoksa; gerek mali yönden, gerek ölçümlerin doğruluğu yönünden, gerekse yapacağımız işte güven bakımından kayıp yaşayabiliriz. 15

34 3.PROJEDE KULLANILAN MALZEMELER 3.1.KONVANSĠYONEL YANGIN ALGILAMA PANELĠ Konvansiyonel yangın algılama panelleri, yangın algılama sistemlerinin en sade olan elemanıdır. İhbar bölgesi adı verilen algılama elemanlarının olduğu bölgeden oluşur. İhbarın nereden geldiğinin anlaşılma ihtimali yoktur. Bu nedenle çok bölgeli olan yerlerde konvansiyonel sistemler kullanılması, yangın anında ihbar gelen bölgede araştırma yapılmasını gerektirir, bu da zaman kaybına neden olur. Bu nedenle de ayrıca kapı üstü lambalar kullanılmaktadır. Bu lambalar, sensörlerin bulunduğu yerin dışında kolayca görülebilen bir yere konulmakta ve zone üzerindeki uyarı veren sensörün kolayca bulunmasını sağlamaktadır. Ayrıca sensörlerin kirlenmesi, hatalı uyarıların ortaya çıkmasına neden olabilir. Bu nedenle sistemlere sürekli olarak bakım yapmak zorunludur. Sistem, her bölgede birbirine paralel bağlanmış algılama elemanlarından oluşur. Sistem, zone temelinde hat kontrolünü hat sonuna bağlanmış olan Hat Sonu Direnci diye ifade ettiğimiz bir direnç sayesinde, sürekli devrede olan bir akım sayesinde yapar. Herhangi bir nedenle hat kesilir veya sensörlerden birisi yerinden sökülürse, bu akım devrede dolaşamadığı için ilgili zoneda arıza uyarısı olur. Böylece hat açık devre ihtimaline karşı korunmuş olur. Alarm durumunda ise, sistemler arasında bazı farklılıklar olsa da, temel yapı aynıdır. Her zone da bir akımı sınırlayan devre vardır. Algılama elemanları herhangi bir uyarı olduğunda, zone hattını kısa devre yaparlar. Hattan akan akım, akım sınırlayıcı devre tarafından belirli bir seviyede tutulur. Bu arada yangın uyarısı gerçekleşir. Alarm durumunda, sirenler ya da ilgili çıkışlar devreye girer. Sulu ve özel gazlı söndürme paneli de bu grupta yer alır. Temel olarak bir söndürme bölgesinde, iki algılama bölgesi bulunur. Her iki zonedan da yangın uyarısı geldiğinde, söndürme çıkışı devreye girer. Sistemde ayrıca doğrudan gazı boşaltabilmek için Boşaltma Butonu ve gerektiğinde gazın boşalmasını geciktirebilmek için Bekletme Butonu yer almaktadır. Zonelardan gelen ilk uyarı zil ile ikinci uyarı ise flaşörlü sirenle yapılır. 16

35 3.2.DUMAN DEDEKTÖRLERĠ Duman sensörleri 1970 ve 1980 li yıllarda çok geniş bir bölgede kullanılmaya başlanmıştır. Yangın esnasında ortaya çıkan dumanı algılamayı sağlayan elemandır. Büro, ev, otel, hastane gibi ortamlar için uygunlardır. Yangında oluşan can kayıplarının en çok dumandan boğularak olduğu düşünülürse, hayat koruma bakımından dumanı algılamada son derece hızlıdırlar. Bu algılayıcılar çalışma şekillerine göre tanımlanırlar. Fotoelektrik sistemle çalışan duman sensörleri daha büyük boyutlarda duman parçacıkları oluştuğundan düşük enerjili ve devam eden yangınları tespit etmekte başarılıdırlar. İyonizasyon yöntemi ile çalışan sensörler ise, çok sayıda küçük duman parçacıkları meydana geldiğinden yüksek enerjili, açık alevli yangınları daha hızlı tespit edebilirler ĠYONĠZASYON DUMAN DEDEKTÖRLERĠ İyonizasyon duman dedektörlerinin yapısında yer alan haznede radyoaktif madde yer almaktadır. Radyoaktif maddenin ışımasıyla hazne içerisindeki hava iyonize olur. Pozitif ve negatif iyonların bulunduğu iyonizasyon haznesi alfa veya beta radyasyon kaynağına sahiptir. İyonize olmuş havadaki nitrojen ve oksijen iyonları hazne içindeki ortamı iletken hale getirir. Bu nedenle çok küçük bir akım elektrotlar arasında oluşur. Yanma sonucu oluşan duman parçacık tarafından bozulan hava yoğunlaşması havanın iletkenliğinin azalmasına yol açar. Duman dedektörünün aktif hale gelmesi iletkenliğin belirli bir süre sonra referans değerinden küçük bir değere ulaşmasıyla gerçekleşir. Dedektör aktif hale gelerek yangın durumunu bağlı bulunduğu sisteme bildirir. Bu dedektörler dumanı çok küçük parçacıklar halindeyken algılayabilir. Yani duman gözle görülemeyecek seviyedeyken dedektörler tarafından algılanabilir. Devreye girme hızları, duman parçacıkların sayısıyla orantılıdır. Diğer dedektörlere göre klasik yangınları bildirme hızları daha iyidir. Ancak hassas olduklarından yanlış alarm verebilirler. Bakımları düzenli yapılırsa bu gibi durumların önüne geçilebilir. 17

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ YANGIN ALGILAMA VE İHBAR SİSTEMLERİ MONTAJI ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı

Detaylı

ÜÇ FAZLI TRANSFORMATÖRLERDE DENGESİZ YÜKLENME VE ISINMA

ÜÇ FAZLI TRANSFORMATÖRLERDE DENGESİZ YÜKLENME VE ISINMA T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü ÜÇ FAZLI TRANSFORMATÖRLERDE DENGESİZ YÜKLENME VE ISINMA Hamdi Suat AKNAR Muzaffer SEVEN Prof. Dr. Cemil

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ELEKTRONİK ENSTRÜMANTASYON VE KONTROL ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı

Detaylı

YAPILARDA YANGIN GÜVENLİĞİ VE SÖNDÜRME SİSTEMLERİ

YAPILARDA YANGIN GÜVENLİĞİ VE SÖNDÜRME SİSTEMLERİ Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 8, Sayı 1, 2003 YAPILARDA YANGIN GÜVENLİĞİ VE SÖNDÜRME SİSTEMLERİ Muhsin KILIÇ * Özet: Bu çalışmada yapılardaki yangın güvenlik önlemleri

Detaylı

İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ...

İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ... İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ... 2 BÖLÜM 1 1 GÜNEŞ... 4 1.1 Güneş Enerjisi... 4 1.2 Türkiye de Güneş Enerjisi Potansiyeli...

Detaylı

MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ

MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ARAÇ YÖNETİM SİSTEMLERİ 525MT0283 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ TEMEL ELEKTRİK ELEKTRONİK 1 ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD ICS 13.040.35 TÜRK STANDARDI tst EN ISO 14644-7 TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS CEN/TS 54-14 Ocak 2008 ICS 13.220.20 YANGIN ALGILAMA VE YANGIN ALARM SİSTEMLERİ - BÖLÜM 14: PLANLAMA, TASARIM, MONTAJ,

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ YG TESİSLERİNDE TOPRAKLAMA SİSTEMİ 522EE0130 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ GEÇİŞ KONTROL SİSTEMLERİNDE ARIZA VE BAKIM ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Çeşitli Tarım Makinalarında Değişik Amaçlarla Kullanılan Elektrik Kablolarında Korozyonun İncelenmesi Mücella CİHAN Yüksek Lisans Tezi TARIM MAKİNALARI

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ GEÇİŞ KONTROL SİSTEMLERİ MONTAJI ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ SOYGUN ALARM SİSTEMLERİ KEŞFİ ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından

Detaylı

KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI KILAVUZU

KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI KILAVUZU KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI KILAVUZU Derleyen : Mustafa BIYIK ESİS Enerji ve Elektronik San.Tic.A.Ş. mustafa.biyik@esis.com.tr İçindekiler KGK NEDİR?... 7 NEDEN KGK?... 8 ŞEBEKEDEKİ BOZUCU ETKİLER VE KRİTİK

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ GELİŞİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ GELİŞİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ GELİŞİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI Ankara, 2014 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIK PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN YÖNETİMİ PİL AKÜ

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIK PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN YÖNETİMİ PİL AKÜ T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIK PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN YÖNETİMİ PİL AKÜ T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIK PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN YÖNETİMİ

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARI SEKTÖR RAPORU

İSTANBUL TİCARET ODASI YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARI SEKTÖR RAPORU İSTANBUL TİCARET ODASI YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARI SEKTÖR RAPORU Hazırlayan : Ece Kefeli Mayıs, 2004 İÇİNDEKİLER 1. TANIMLAR... 4 1.1. YANGIN... 4 1.2. YANGIN SINIFLARI... 4 1.2.1. A SINIFI YANGINLAR...

Detaylı

DUMAN EGZOZ VE BASINÇLANDIRMA SİSTEM ÇÖZÜMLERİ

DUMAN EGZOZ VE BASINÇLANDIRMA SİSTEM ÇÖZÜMLERİ DUMAN EGZOZ VE BASINÇLANDIRMA SİSTEM ÇÖZÜMLERİ Bilirsiniz ki, hayatta her şey teşvik ile olur. Bugün kendi mallarınıza göstereceğiniz rağbet, yerli mallarının günden güne daha nezih ve daha ucuz olmasını

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DOĞRU AKIM VE ALTERNATİF AKIM DEVRELERİ 522EE0243 ANKARA, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ WEB TABANLI UZAKTAN KONTROL 481BB0008 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

YERALTI VE YERÜSTÜ MADEN İŞLETMELERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ REHBERİ

YERALTI VE YERÜSTÜ MADEN İŞLETMELERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ REHBERİ T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI YERALTI VE YERÜSTÜ MADEN İŞLETMELERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ REHBERİ Yayın No: 43 ÖNSÖZ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak

Detaylı

ACİL DURUM PLANI. İzmir İli Güney Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

ACİL DURUM PLANI. İzmir İli Güney Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU İzmir İli Güney Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ACİL DURUM PLANI PARAF İZMİR İLİ GÜNEY BÖLGESİ KAMU HASTANELERİ

Detaylı

ATEŞLEME SİSTEMLERİ İÇİNDEKİLER

ATEŞLEME SİSTEMLERİ İÇİNDEKİLER ATEŞLEME SİSTEMLERİ İÇİNDEKİLER İçindekiler Şekil Listesi. Özet BÖLÜM 1 1.Giriş... VII BÖLÜM 2 Dahaönce Yapılan Çalışmalar Ve Ateşleme Sisteminin Gelişimi...1 2.1.Daha Önce Ateşleme Sistemlerinde Yapılan

Detaylı

SOĞUTMADA KIRK YIL SOĞUTKANLAR

SOĞUTMADA KIRK YIL SOĞUTKANLAR SOĞUTMADA KIRK YIL Aşağıda; ilk sayımızda haber olarak verdiğimiz Prof. R.W James'in "Soğutmada Kırk Yıl " konulu konferansın geniş bir özeti verilmiştir. Yazar konferansta kırk yıldır içinde bulunduğu

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ DOĞRU AKIM ESASLARI ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ A T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 2. GRUP C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI ÇALIŞMA VE SOSYAL

Detaylı

ARAŞTIRMA PROJESİ İŞİN ADI İTFAİYE İSTASYONLARI YERLEŞİM PROJESİ. Proje Yüklenicisi: DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ. Üniversitesi

ARAŞTIRMA PROJESİ İŞİN ADI İTFAİYE İSTASYONLARI YERLEŞİM PROJESİ. Proje Yüklenicisi: DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ. Üniversitesi ARAŞTIRMA PROJESİ İŞİN ADI İTFAİYE İSTASYONLARI YERLEŞİM PROJESİ Proje Yüklenicisi: DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ. Üniversitesi MÜHENDİSLİK Fakültesi 2009-İstanbul. Bu araştırma projesi Projem İstanbul kapsamında

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI REHBERİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI REHBERİ T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Yayın No: 09 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI REHBERİ Editör Dr. Fazıl AYDIN Yayına Hazırlayanlar Sakine OVACILLI İSG Uzmanı Tolga PEKİNER İSG Uzmanı Ankara,

Detaylı

MODÜL BİLGİ SAYFASI. : ORMAN ve KIRSAL ALAN YANGINLARINA MÜDAHALE. : Modül, gerçek koşullarda uygulamalı olarak yapılmalıdır

MODÜL BİLGİ SAYFASI. : ORMAN ve KIRSAL ALAN YANGINLARINA MÜDAHALE. : Modül, gerçek koşullarda uygulamalı olarak yapılmalıdır MODÜL BİLGİ SAYFASI ALAN MODÜL : İTFAİYECİLİK VE YANGIN GÜVENLİĞİ : ORMAN ve KIRSAL ALAN YANGINLARINA MÜDAHALE KODU : SÜRE :40/32 ÖN KOŞUL : AÇIKLAMA : Modül, gerçek koşullarda uygulamalı olarak yapılmalıdır

Detaylı

ELEKTRİK PİYASASINDA LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK KAPSAMINDA KURULU GÜCÜ

ELEKTRİK PİYASASINDA LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK KAPSAMINDA KURULU GÜCÜ 2014 ELEKTRİK PİYASASINDA LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK KAPSAMINDA KURULU GÜCÜ 30 kwp e (30 kwp dahil) KADAR GÜNEŞ ENERJİSİNE DAYALI ELEKTRİK ÜRETİM TESİSLERİNİN TİP ŞARTNAMESİ TEDAŞ

Detaylı