Uluslararası Denizcilik Sözleşmeleri IMO/IACS Machinery Surveys

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Uluslararası Denizcilik Sözleşmeleri IMO/IACS Machinery Surveys"

Transkript

1 Uluslararası Denizcilik Sözleşmeleri IMO/IACS Machinery Surveys DETAYLARI, HAZIRLIKLARI ve TESTLERİ 2015 Kasap Mustafa ERDOĞAN, Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Görevlisi. Senior Ship & Eng.Surveyor (ex), B.Sc, C.Eng, MRINA, AWS.

2 1-Machinery Surveys: ES Engine Survey, CSM Continious Survey Machinery (UMS, PMS) TS Tailshaft Survey, MBS Main Boiler Survey, ABS Auxiliary Boiler Survey, SPS Steam Pipe Survey, EGE Exhaust Gas Economiser, TOH Thermal Oil Heater, AEE Aux.Electrical Equipment Survey.

3 2-Hull Surveys: AS Annual Survey (Machinery), ITSS Intermediate Survey, SS Special (Renewal) Survey, DS Docking Survey (Machinery),

4 3- Statutory Surveys. Cargo Ship Safety Construction Survey, Cargo Ship Safety Equipment Survey, Cargo Ship Safety Radio Survey, International Load Line Survey, International Oil Pollution Prevention Survey, International Air Pollution Prevention Survey, Sewage Pollution Prevention Survey, Garbage Pollution Prevention Survey,

5 CSM & Engine survey Ana Makine (Diesel veya Stim Türbin), (piston, kaver, liner saft ve yatakları) Generatörler ve Diesel Motorları ve Hava Kompresörleri, Pompalar, Cooler, heater vs. her bir madde ayrı ayrı Geminin Klası tarafından belirtilmiştir. Bu maddelerin % 20 si her yıla bölünerek 5 yılda kontrol edilmesine (CSM) Continious Survey Machinery denir. Bütün maddelerin bir defada 5. yıl sonunda kontrol edilmesine Engine Survey (ES) denir. Bütün maddelerin 5 yıla bölünmüş listesi ve kontrol tarihleri Klass tarafından gemiye/armatöre verilir.

6 CSM ve PMS Survey Geminin makina surveyi CSM ise, Klas ın verdiği yetki ve listeye göre Geminin Baş Mühendisinin bazı maddeleri bakım, kontrol etme yetkisi vardır, rapor yazıp Klas a verilir, Klas test yapar sertifikasına yazar. (Chief Engineer Authorisation). Gemide Klass tarafından programlanmış, onaylı (PMS) Planned Machinery System var ise Baş Mühendise verilen yetkiler daha geniştir. Geminin Klass Statüsüne yetki ve görevleri kayıt edilmiştir.

7 Havuz (Docking) Survey. Yüzer Havuz.(Floating Dock)

8 IMO Hull Docking Surveys Gemi Havuz a girdiğinde Generatörler stop edilir, Sahil Elektrik bağlantısı ile sisteme güç verilir, Gemide Buzluk veya diğer sistemler için Generatör çalıştırılacaksa Gen-Diesel Engine soğutma sistemi için dışarıdan deniz suyu bağlanır. Geminin yangın söndürme sistemi Yangın shore connectiondan dışarıdan deniz suyu verilerek Fire-Fighting sistemi hazırda basınçla beslenir. Havuzda denizle direkt ilgili bütün sistemler, valfler, boru sistemleri, kinistinler bakım/kontrole alınır,

9 Makine Dairesindeki derin ve sığ su Kinistin valfleri sökülür, valflerin sitleri alıştırılır, salmastra ve contaları değiştirilir, valf içi/dışı epoxy ile boyanır kontrolden sonra kapatılır. Deniz suyu alıcı ve verici (Suction and discharge) valflerinin bedenlerinden ve borda ile valf arasındaki borulardan malzeme kalınlık ölçüsü alınır, gerekirse sertifikalı malzeme/valf ile yenilenir, Kinistin (Sea Chest) sandıkları iç/dış kontrol edilir ve Makine Dairesi tarafından içeriden, paslı ve aşınmış bölgelerden kalınlık sac ölçüsü alınır, gerekirse IACS 47 ye göre saclar değiştirilir.

10

11 Havuza girmeden önce Dümen test edilir, Full stbd-port 30 saniyede dönmesi gerekir. Dümen Yelpaze yatak klerensleri (upper and lower Pintle clerence) Tersane tarafından öncelikle alınır, Yataklarda ve Pinlerde bir sorun varsa zaman kazanmak için gerekirse yenilenmek için acilen dümen indirilir, Dümen motorunun (Steering Gear) Taşıyıcı yatak (Thrust Bearing) düşme klerensi ölçülür, gerekirse Dümen motoru kaldırılır yataklar yenilenir, aşınma takibi için markalanır,

12 Rudder Stock Thrust Carrier Dümen Şaftı Taşıyıcı Yatağı

13 Steering Gear, Pistonlu Dümen Motoru

14 Makine Dairesindeki sintine altı borda sacları içeriden kontrol edilerek kalınlık ölçümü yapılır, gerekirse raspa edilip boyanır. Emergency Fire Pump alıcı valfı, Baş Peak (Collision) çatışma valfı dikkatlice kontrolü yapılır ve uzaktan kumanda kolları test edilir. Impressed Current Cathodic Protection propları içeriden ve dış havuz tarafından kontrol edilir ve çok özel boya ile boyanır. ma/mv olarak ürettiği Elc. üretimi ölçülür. Parakete çubuğu, valfı temizlenir, kontrol edilir.

15

16

17

18 Survey den sonra Gemi Havuzda dalmaya başlayıp test için bekleme süresinde: Kinistin sandıklarının havası çıkarılır, Kinistinlerin, bütün Valflerin, Korozyon önleme proplarının vs. sızdırmazlık testi yapılır, Generatör Diesel motorları çalıştırılır, Sahil Elektrik bağlantısı çıkarılır ve Generatörler devreye alınarak seyire hazırlanır. Deniz suyu pompaları çalıştırılıp test edilir, Ana Makine ısıtılmaya başlanır. Allah selamet versin.

19 Çift Pervane ve çift Flap Dümenli Gemi TS surveyi için Havuzda.(Dry Dock)

20 Pervane şaftı (Tailshaft-Screwshaft) surveyi: Şaft sistemi Pelesenk (Lignum vitea, & Tufnol) yataklı, Bronz laynerli ve su soğutmalı ise Havuz surveyi 2.5 yılda bir SS ve ITSS ile birlikte yapılır. Simplex-seal oil gland, yağlama yataklı şaftın çekim işlemi 5 yılda bir yapılır, Modified şaft surveyi: Geminin Klas ının bilgisi dahilinde şaft yataklarının baş ve kıç sıcaklık ölçüm değerleri, her 3 ayda bir yağ analizi ve yağ eksiltme kontrolü ve Pocker Gauge ölçümü yapılıyorsa, değerler uygun ve kayıt tutuluyorsa Şaft modified survey sistemi ile şaft çekimi Klas ın onayı ile her 10 yılda bir yapılabilir.

21 Tailshaft (Pervane Şaftı) çekilmesi. Gemi Havuza girmeden önce: a) Şaft su soğutmalı (Pelesenk ve ya Tufnol) ise: İç salmastra durumu ve su sızması miktarı ve yatak düşme/aşınma iç gland klerensi ölçülür. Yeni salmastra (Gland Packing) siparişi verilir. b) Şaft Sterntube yağlı sistem ise ( Simplex-seal): İç ve dış yatak yağ sızıntı kontrolü yapılır, Simplex-seal (iç ve dış) yeni ürün siparişi verilir. Gemi havuza girince: Stern tube soğutma suyu tankı lavrası açılıp tank boşaltılıp temizlenir ve gerekirse boyanır.

22 Şaft çekilmesi için Gemi Havuza girince: Geminin imalat Tersanesinde yapılan, kayıt ve test dökümanları, Pervane sökme /takma hidrolik çizelgeler, danışma kitabı Havuz yetkilileri ile birlikte ilk toplantıda görüşülüp iş konusunda anlaşma sağlanmalıdır. Geminin Poker Gauge i ile sterntube yatak klerensleri alınır, bir önceki ölçü ile aşınmalar mukayese edilir. Pervane sökülmeden önce dial Gauge ile şaft ta görülmeyen burulma, hasar varmı diye bakılır, Su soğutmalı şaft ta yatak boşluk klerensi filler gauge ile alınmalıdır.

23 Pervane sökülmeden önce, Pervane ve Şaft birlikte (X-Y-Z yönünde) markalanır, markalamaya surveyör, Tersane yetkilisi ve gemi Baş Mühendisi nezaret eder. Her pervane kanadı ana Makinanın belirli bir silindirinin üst strok noktasına göre aynı açıda bağlanmıştır, yanlış açıda bağlanırsa gemide aşırı vibrasyon oluşur. Pervane konik üzerinde yeterli ilerleme yapmazsa denizde pervane düşebilir.

24 Sterntube yağlı Şaft yatağı ve yatak klerens ölçümü.

25 Pocker Gauge ölçümü

26 Pervanenin kanatları sabitse önce pervane sökülür, Makine Dairesindeki ara Şaft ının kaplin civataları uygun sistemle çıkarılır, ve ara şaftın sökülmesinden sonra Tailshaft (Screwshaft) içeriye çekilir. Simplex Seal blok ve lastikleri sökülür ve yenilenir, Su soğutmalı/yağlamalı şaft üzerindeki paslanmayı önleyen Bronz liner Dye-Penetrant test edilmelidir, Pervane Controllable Pitch Propeller (CPP) ise, önce pervane kanadının sırası gelen bir tanesi veya hepsi çıkarıldıktan sonra kanat diplerinden (Crosshead Pim) ve Hub Flencinden MPI çatlak testi yapılır.

27 Dümen indirilir ve Tailshaft dışarı çekilir, sonra iç ve dış simplex-seals, kanat dip O ringleri yenilenir. Şaft temizliğinden sonra konikte ve kama yuvasında operatör tarafından MPI çatlak testine nezaret edilir ve rapor tutulur. Kamalı veya Kamalı Pervanelerın Şaft koniğine uyuşması (Tapering) dikkatlice kontrol edilmelidir, Kamalı pervanede Tapering en az % 70, Kamasız pervanede Tapering en az % 90 olmalıdır.

28 Port side Pitch Propeller Hub ve Tailshaft çekilmesi

29 Makine Dairesine çekilen ŞaftınPervane koniği MPI çatlak testi

30 Pitch Propeller şaft ta iç kaplin sistemi ve markalama kontrol edilir, konik MPI test yapılır, Şaft tan ve yataklardan çap/klerens ölçüsü alınır, Şaft ta ve stertube de herhangi bir sorun yoksa Tailshaft yerine sürülür, şaft ve ara şaft kaplin saplamaları gerekirse MPI testi yapılır ve montaj plana ve markalamaya göre dikkatlice yapılır, Simplex seal ler (yeni imalat) gün işığı olmayan bir bölmede değiştirilir ve seal blokları gemiye markalarına ve instruction kitabına göre bağlanır. Yeni yağ sisteme doldurulur ve sızma testi yapılır. Pervane kanatlarının hepsinin uç kısımları ve Hub bağlantı yerlerinin hepsi yetkili uzman tarafından Dye Penetrant çatlak testi yapılır ve rapor yazılır.

31 Pervanenin şafta montajı aynı sökme sırasınaki, markalamaya ve instruction book a göre yapılır, Pervane sıkma basınçları ve ilerleme mm ölçüsü dikkatlice çizelgeye göre takip edilir. Pervane somunu montajı ve emniyet pim/lama vs.bağlantıları dikkatlice kontrol edilir. Tekrar Wear-Down poker gauge ölçüsü alınarak geyç kutusuna yazılır. Pervane kavitasyonu önlemek için polisaj yapılır veya isteğe göre çok özel boya ile boyanabilir. Sistemin montajından sonra ana Makine Turning Gear ile çevrilerek kontrol edilir.

32 Şaft monte edilip Pervane polisaj yapılmış. Yeni Tutya ilave edilerek Gemi ve Draft markaları boyanmış.

33 Pervane şaftı (oil gland) klerens ölçüsü nasıl alınır? 1-Her gemiye özel verilen imalatcı danışma kitabı ve (Wear Down) poker gauge kullanılmalıdır. 2-Gemi Havuzda iken ölçümler Tersane tarafından yapılır, Surveyör ve Geminin yetkili Mühendisi nezaret eder. 2-Pervane sökülmeden, şaft çekilmeden önce yatak aşınma mukayese için (Top &Bottom) üst ve alt iki ölçü alınmalıdır. (Pervane çekilip ölçü alınırsa, pervane ağırlığı ile şaft sarkması olmadığından yatak klerens ölçüsü yanıltabilir) 3-Şaft çekiminden sonra Yağ sızdırmaz oil ringlerinin çalıştığı Krom Laynerde müsadeli taşlama işlemi yapılabilir. 4-Şaft, oil gland, krom liner montaj işleminden sonra 2. son ölçüm alınır, Gauge kutusuna ve gerekli raporlara yazılır. 5- Pervane döndürülerek salınım (Dial Gauge ile), ve yağ basınç ve sızdırmazlık testleri yapılır.

34

35

36

37 Kanatları sabit Pervane Şaftı gemi içine Makine dairesine çekilir.

38 Şaft vepervane konik birleşim çatlağı.

39 Şaft Simplex oil seal detayı.

40 Kamasız Pervane nin (Keyless) Şaft koniğine hidrolik olarak montajı ve sökülmesi.

41 Pervane sökme ve montaj ölçümü nasıl yapılır? 1-Geminin Pervane sistemi imalatcısının danışma kitabı talimatları dikkatlice takip edilmelidir. 2-Pervane sökülmeden önce, aynı ölçü ve açılarda tekrar aynı yerine monte edebilmek için çok dikkatlice yatay ve dikey olarak Tersane, surveyör ile birlikte Şaft ve Pervane markalanır. Hertürlü pervane ve şaft için bu işlem yapılır. 3- Geminin Pervane sökme ve montaj hidrolik basınç çizelgesi veya tablosuna göre çalışılmalıdır. 4-Pervane gövdesinin hidrolik şişirme basıncı, Şaft somununun hidrolik itme basıncı ve Pervanenin konik üzerindeki ilerleme miktarı hava sıcaklığına göre değerlendirilip kayıt alınmalıdır. 5-Pervane somunu Sıkma Tork değeri kayıt edilip, emniyetle bağlanıp hub yerine monte edilmelidir.

42 Oil Gland Şaft klerens çizelgesi.

43 Kamalı (Key type) Pervane Koniği.

44 Pelesenk Ağacı (Lignum vitea) yataklı, su soğutmalı Şaft iç görünümü.

45 IMO Survey Machinery Kazan surveyi ve testi Personelin ve Gemide yaşayanların sağlığı için: Kazan kontrole açılmadan önce Kamaraların ısıtma sistemi, Mutfak, Fuel Oil Tank ısıtması, seperatörler gibi ısı gerektiren sistemlerin ihtiyaçlarını karşılayan ısıtıcı sistem temin edilmelidir, Gerekirse konteyner kazan kiralanabilir, gemi Tersanede ise Steam besleme devresi bağlanabilir. Kazan kontrolünü yaz aylarına denk getirmek veya survey uzatması almak en iyisidir.

46 Kazan, basınçlı kaplarda yapılacak herhangi bir operasyondan önce iyi bir plan yapmak gerekir Mühendisler ve çalışanlar arasında ön toplantı (pre-meeting) yapılarak konu görüşülmelidir. Basınçlı kaplarda risk alınmaz, böyle idare eder cümlesi hiçbir zaman kullanılamaz. Kazanların iç kontrolünden önce genel ve işlevsel sorunları ve dış cidarındaki sorunlar tespit edilip onarım için programlanır.

47 Kazanın su analizi yapılır ve testlere göre iç yıkama için gerekli kimyasal ilaçlar temin edilir, Hava Kirliliğini Önleme sertifikası (IAPP) gereği değişmesi gereken parçalar ve Onarım için planlanan yedek parça sipariş edilir. Basınç saatleri, su seviye sistemi kontrol edilir. Kazan suyu Denize boşaltılmaz, çünkü su içinde zararlı kimyasallar veya Fuel Oil yakıt karışmış olabilir, deniz kirliliğine sebep olur. Kazan suyu sıcakken açık denizde boşaltılınca vakum yapıp kazan içine deniz suyu çekebilir.

48 Kazanı soğutarak boşaltıldıktan sonra içeri giriş (Manhole, Handhole) çamur temizlik kapakları, Su ve Stim Dramına iştirakli her ünite açılır. Ana Steam stop, Safety (emniyet), Feed water, Economiser istirak ve su seviye valfları açılır, Bürülör çıkarılarak cehennemlik açılır, temizlenir Kazanın baca iştiraki, küllükler ve boruların yanduvar kapakları kontrol ve temizlik için açılır. ÇOK ÖNEMLİ: Kazan temizliğinde kesinlikle özel maske takılıp ve elbise giyilmelidir. Baca kurumu içindeki kükürt ciğerlerdeki su ile sülfirik asite dönüşür öldürür.

49 Cehennemlik içinde Bürülörün alev mesafesi dikkatlice incelenmelidir, eğer alev direkt olarak borulara veya kazan cidar sacına temas ediyorsa metali tavlar ve yapsını öldürür. Bürülör alevini cehennemliğin ortasında homojen olarak tutmak için Fuel Oil basıncı ve besleme havasının klapesi ile ayar yapmalıdır. Bürülörün püskürttüğü yakıtın yanmayıp yerde birikmesi halinde ısınıp aniden yanması ile infilak olabilir, bunun için tabanda bir dreyn borusu olmalı ve devamlı kontrol edilmelidir.

50 Eğer gemide iki sitim kazanı var ise, diğeride basınç altında ise, açık olan kazana girebilmek için steam iştirak valfları en az iki tane olmalı ve kapalı tutulmalıdır. Kazan su seviye alarmı, şamadırası vs, (Cut-off device) simule edilerek kontrol edilmelidir. Cehennemlik tuğla ve borularda temizlik, sonra malzeme ve çatlak kontrolü yapılmalıdır, Su mahallinde kışır, çamur kalıntıları temizlenmeli gerekirse kimyasal ile yetkili personel tarafından yıkanmalıdır. (Yakıt sarfiyatını azaltmak için) Kazana iştirakli bütün valflar sökülmeli, conta ve salmastıraları değiştirilmeli ve valf sit leri sızdırmazlık için alıştırılmalıdır.

51 Kazan Safety (Emniyet) Valfı sökülmeden önce markalanmalıdır, valf ve yayları dikkatlice sökülüp temizlenmeli valf siti hassas bir şekilde sızdırmazlık için alıştırılmalıdır, Valf yayları çekiç ile çatlak testi yapılmalıdır, Basınç saatleri yetkili şirkete kalibre ettirilmelidir. Valf açma kapama (zaman ayarı) dişli sistemi çalışır duruma getirilmelidir. Bürülörün gerekli bakımı yapılmalı, alev difüzörü temizlenmeli, flexible (metal olmayan) borular yenilenmeli, hava damperi ayarlanmalı ve fotosel (çabuk kapama) sistemi test edilmeli.

52 Kazan valflarının ve manholl civarındaki su sızıntılarının kazan sacında paslanma, incelmeye yol açıp açmadığını tespit için dış izilasyon sacı kısmen açılıp kontrol edilmelidir. Gerekli kontrol ve temizlikten sonra Kazan talimat kitabı gereği monte edilmelidir. Kazan bürülörü çok ağır ateşte aralıklarla yakılarak ısıtılmalıdır, stim dramının havası alındıktan sonra kontrollü olarak stim tutulur, Bu süre içinde görevli kazan önünde durmalı.

53 Kazan basınç ve emniyet sistemi testi nasıl yapılır? 1-Kazan safety valf testi sırasında kazan besleme suyu kapanır, kazana su alınmaz, kazanın ana stim çıkış valfı kapatılır. 2-Her bir safety valf, bürülör tam faal iken üretilen stimi bacaya vermesi gerekir, bu sürede basınç saati (pressure gauge) max. çalışma basıncından aşağıya doğru düşmelidir, 3-Safety valfın bir tanesi bağlanır, diğeri test edilir bilahare test edilen bağlanır ve diğeri test edilir, 4-Safety Valfların açma kapama süreleri ayarlanır, 5-Safety valf testinden sonra kazan su seviye şamanırası dreyn edilerek, kazanda düşük su seviyesi alarmı ve bürülörün otomatik stop etmesi gözlemlenmelidir,

54 Kazan safety valfı mühür ve uzaktan kumanda el ile acil stim boşaltma tel sistemi bağlanır, Kazan bürülörü tekrar fire-up edilerek, fotosel kapatılarak, bürülörün ve yakıt besleme pompasının stop etmesi ve alevin sönmesi ile Cehennemlikte yakıt sızıntı birikmesi (denizci tabiri ile yakıt işemesi ) ve infilak olması önlenmiş olur, Kazan valflarında ve manhollerde sızıntı kontrolü yapılır, kazan ısındıkça tekrar sıkılır, Ayrıca Kazanın talimat kitabı gereği Elc. Control panel testleri yapılır, (her kazan farklı olabilir)

55 Baca Gazı su ısıtıcısı: (Exhaust Gas Economiser) EGE, Ana Makine baca gazının geçişi sırasında bünyesindeki suyu ısıtır, ısınan su sirkülasyon pompası ile stim kazanına iletilir ve ana stim Kazanının Stim Dramında Stim oluşur, Baca Gazı Kazanı (Exhaust Gas Boiler) EGB Economiser gibidir fakat kendi bünyesinde stim dramı vardır, stim üretebilir, tek başına çalışabilir ve ana kazanın açılıp onarımında sisteme stim verebilir,

56 Termal Oil Heater: (TOH) Heaterin sisteminde sadece özel yağ dolaşır, Stim Kazanı gibi Brülör sistemi vardır, fotosel çabuk kapama sistemi ile donatılmıştır. Emniyet valfları vardır, testleri TOH üzerinde değil sadece test tezgahında test edilir, Emniyet valfının açması durumunda seviye alarmı olan bir Dreyn tankına yağ atılır. Sistemdeki yağın eşit ısınması için sirkülasyon pompası vardır, devreye almadan TOH çalışmaz. TOH Emniyet sisteminin en önemli maddesi: Sirkülasyon pompasının stop etmesi halinde Bürülör ün hemen stop etmesi gerekir.

57 Aux.Boiler (Kazan) Surveyi. Sunrode (Smoke Tube) O.F. Kazan

58 Dikey Steam (Oil Fired) Kazanı

59 Baca kazanı ve Stim kazanı birlikte.(composite Boiler)

60 Sunrod Main Steam Oil Fired Boiler.

61 Kazan Stim sistem diagramı.

62 Bürülör ve Emniyet sistemi.

63 Safety Valves (Emniyet Valfları)

64 Kazan gözetleme kontrol kapağı (Hand Hole)

65 Kazan iç kontrol giriş kapağı. (manhole)

66 Manhole detayı.

67 Su Tesviye şişesi (Water level gauge)

68 Exhaust Gas Economiser Baca Kazanı diagramı.

69 Steam Pipe Survey (SPS) Stim pipe survey 5 yılda bir yapılır, (ES veya CSM gibi) Steam Kazanının ana stim valfı çıkışından sonraki boru flençlerinden sökülür, tezgaha alınır. Borunun iç kontrolü yapılır, aşınma, kavitasyon varsa kalınlık ölçüsü alınır, Borunun boyuna 3 yerinden 90 derecelik farkla markalanır ve çap ölçüsü alınır, kaydedilir. Her iki taraf flençi kapatılır, Kazanın çalışma basıncının 1.5 katı hidrolik olarak su ile test edilir, Testten sonra markalanan yerlerden tekrar çap ölçüsü alınır ve kalıcı deformasyon olmadığına emin olunur. Boru mühürlenir, 5 yıl sonra başka boru test edilir.

70 Electrical Equipment Survey.(AEE) AEE surveyi 5 yılda bir SS, ES, CSM ile birlikte yapılır, Gemide en az 2 adet Generatör set bulunmalıdır. Her Gen/set geminin seyir yükünü kaldırmalıdır. Armatörün İsteğine veya geminin tipine göre daha fazla Generatör set gemiye bağlanabilir. Gemide 1 adet Emcy/Gen set. veya Akü olmalıdır, Generatörlerin kontrol tablosu (Main switchboard), Elektrik dağıtım tablosu (Distribution board) Elektrik Equipment: Kablo dağıtım sistemi, Sahil Elektrik bağlantısı ve tablo sistem kontrolü,

71 Electrical Equipment yıllık surveyi nasıl yapılır? 1-Generatörlerin her biri, geminin deniz yükünde en az ½ saat, test edilir. Gemi UMS ise Gen-Dizel otomatik start-stop, ana şalter kapama testi yapılır. 2- Generatörler parelel durumda yük alma testi, yük aktarma testleri ve negatif role akım testi yapılır. 3-Emergency Generatör otomatik çalışma ve emcy., besleme tablosuna göre yük testi yapılır, 4-Elektrik kabloları onaylı planına göre ana besleme ve Emcy. kabloların Meger (kaçak) testinin yapılır. 5-Ana Makine, Generatörler ve Şaft sisteminin kontrol ve monitoring sistemlerinin test yapılır.

72 Electric Shore Connection Geminin sahil Elektrik bağlantısı

73 Generatörlerin ana tablosu, Elektrik dağıtım tablosu şalterlerinin testleri, Baraların bağlantı ve emniyetlerinin kontrol ve temizliği yapılır. Geminin Alternatör, motor, dağıtım tabloları ve bütün kablo sistemleri özel sistemle temizlenir. Genel olarak Elektrik sistemleri kabloları kontrol ve test edilir, ilave kablo çekilmişmi veya fişlerde yanma varmı diye kamaralar bile kontrol edilir. Zayıf Kablo bağlantıları en tehlikeli işlemdir, mutlaka sökülmeli ve kaideye göre bağlanmalıdır

74 Güverte seyir fenerleri kabloları, Dümen makinası kabloları ve motorları, Demir ırgatı kablo ve motorları, Makine dairesi ve ambar havalandırma fanları, Emergency devre kabloları ve generatör, veya Battery sistem kontrol ve test edilmelidir, Gemi Tanker veya Gas gemisi ise Gas geçirmez elc. sistemleri çok daha dikkatli incelenmelidir. Aux.Electrical Equipment surveyi ve testleri tecrübeli ve ehliyetli elemanlarca yapılmalıdır.

75 Engine Control Room, Main Switchboard, and Distribution board

76 Annual Class Survey (Machinery) Senelik (Annual) survey başlamadan önce ön toplantı (pre-meeting) mutlaka yapılmalıdır. Annual Class surveyi yapılabilmesi için: International Oil Pollution Prevention Survey, IOPP International Air Pollution Prevention Survey, IAPP Sewage Pollution Prevention Surveylerinin ISPP ve Sertifikalarının geçerli, supplement (Records) kaidelere ve check liste göre tamam olması gerekir.

77 M/E, ES/CSM ve Kazan Remote control surveylerinin geçerlliklerinin olması gerekir. Bayrak otoritesinin kaidelerinin gereği yapılmış olmalıdır, aksi halde otorite bilgilendirilir. Seyir sertifika ve ekleri eksiksiz ve geçerli olmalıdır, Gemide onaylanmamış herhangi bir değişiklik veya ilave, eksiltme yapılmamış olması gerekir. Kaptan/Baş Müh Gemide Asbestos olmadığını, FO ve WB tank aralarında herhangi bir iştirakin olmadığını yazılı olarak teyit etmelidir. Sopep, Engine Technical File, Bunker Delivery, F.O. Change over prosedüre,esp file ve Oil Record Book incelenmelidir,

78 Gemide yapılacak kontrol ve Testler: Generatorler test edilir (AEE deki gibi) Elc. Kablo sistemi kontrol edilir, (Geminin her yeri) Emcy. G/E test. (Simule edilerek) + Emcy.Light test. First start arrg.trial, test (air comp/battery vs.) M/E simulation start test (Nav.Bridge, C/R, local), Manoeuviring booklet veya kayıtlar bakılmalıdır. Vardiya Müh. Alarm testleri,(kabin, salon, bridge) Dümen Makinası testi (Köprü üstü ve lokal) Skylight ve Tünel kapılarının operasyon testi, ABS ve EGE SV. Testleri yapılmalıdır.

79 Ana Makine karter Gas kaçağı Oil-mist detektör ve emniyet sistemi (relief devices) Kazan, M/E Start Hava Tüpleri genel kontrolü, Sefety Valf ve uzaktan kumanda testleri Elc. Sahil bağlantı sisteminin kontrolü, Makine Dairesi ile Köprü üstü, Dümen Dairesi konuşma sistemlerinin ve Telgrafın testi, Makine ve Dümen Dairesinin temizlik kontrolü (Fire and Explosion Hazart) değerlendirmesi, Kazan/Makine dairesi Sand box kontrolü,

80 Makine Dairesi ile Geminin son Ambarı arasındaki perde sacının kontrolü, Boru devrelerinin özellikle metal olmayan (flexible) boruların dikkatlice kontrolü. Makine Dairesi dışındaki Hava Firar ve iskandillerin, Makine Dairesi içindeki iskandil (Cock) valflarının kontrolü ve testi, Fire-Fighting sistemin (Yangın Tüpleri, Foam, equipment) yetkili tarfından yıllık bakım ve doldurma test serifikasının kontrolu

81 Yangın pompaları (Ana ve Emcy.) güverte hortum testleri, (Personelin hepsi yapabilmelidir)) Makine Dairesi Yangın alarm sistem testi. Smoke ve ısı detektörleri simulasyon testi, Sabit yangın söndürme sprey veya fog sistem testi. Filikaların yanında bulunan Fanların ve Fuel Oil pompalarının (Kazan, Makine, Generator vs) uzaktan kumanda stop testleri,

82 Senelik surveyde yapılacak testler nelerdir? 1-Makine dairesi Yangın Damperleri ve çabuk yakıt kapama sistemleri, uzaktan acil Fan stopları, 2-Makine ve Dümen dairesinin cihazlarının, bakım tutumu, çevre ve sintine temizliği 3-Yangın söndürme sistem, pompa, devre, valf ve donanımlarının bakım tutumu, testleri 4-Ana makine ve Gen-Dizel motorların yüksek basınçlı çift cidarlı enjektör boru sızıntı alarm testi, 5-Adamsız makine dairesi (UMS) sintine ve fire, smoke alarm testleri, pompa yedek start testleri.

83 Makine Dairesi Yakıt Tankının Güverteki İskandil ve Hava Firarları (Air and Sounding Syatem)

84 Güverte Hava Firar Borusu: Tankların pompa ile doldurma sırasında hava basıncı ile Tankın şişmesini veya Tank boşaltılırken havasızlıktan vakum ile tankın büzüşmesini engellemek için tanka hava giriş ve çıkış sistemidir. Denizli havalarda içinde bulunan top hava portunu kapatarak deniz suyunun tanka girmesini engeller, Yakıt tanklarının hava firarından çıkan yakıt buharının alev alarak tank içine geçişini engelleyen (Flame net) Elek teli bulunur. Hava firar boruları onaylı ve sertifikalı olmalıdır.

85

86 Makine Dairesi DB.Tanklarının İskandili. (Sounding System)

87 Makine Dairesi altındaki Double Bottom tankların su/yakıt/yağ seviyesini iskandil ile ölçmek: Makine Dairesi daima deniz suyu seviyesi altındadır, gemi altındaki tanklar bilinmeyen bir yara aldıysa iskandil borusu tapasını açtığımızda Makine dairesini su basar, bu nedenle önce iskandil borusu yanındaki küçük vana açılıp kontrol edildikten sonra tapa ve valf açılıp iskandil alınmaya başlanır. İskandil valfı 90 derecelik ağırlıklı valftır, ayak pedalı ile açılır bırakınca seyir emniyeti için otomatik olarak daima kapalı kalmış olur. Not: İskandil alımı sırasında kapatırsanız iskandil şeridi kesilir ve ağırlıkla birlikte tanka düşer.

88 Main and Emcy. Fire pump sistem.

89 Gemide Deniz suyu Yangın Pompası Makine Dairesinde en az iki tane ve Makine dairesi dışında bir adet Emergency yangın pompası olmalıdır., Makine Dairesindeki pompalar Elektrik motorlu, Emergency yangın Pompası Emcy. Generatörden beslemeli elektrik motorlu, hidrolik veya Diesel motorlu olabilir, Her iki farklı pompaların devresi Isolating valf ile birbirine bağlanır, gerektiğinde sistem ayrılır, Her iki sistemde Foam ve geminin Main Fire Line ı (ana yangın suyu devresi) besler

90 Foam Fire Fighting System

91 Foam sistemi (Fixed Fire Fighting System) Makine Dairesi dışında, Dümen Dairesinde veya özel yangın kontrol station da bulunur, Foam yüksek yoğunluklu Proteinden yapılır, içinde bakteri üremesi çok çabuk olabileceğinden her yıl kimyasal olarak bozulma analizi yapılmalıdır. (PPP) % 3 miktarda Foam suya karıştığında % 97 suyu tamamen köpük haline dönüştürür ve yangını kapatarak söndürür. Foam tankı ve nozul sistemi her yıl yetkili servis tarafından kontrol edilmelidir.

92 Makine Dairesi ve Güverte katı Lombuz Camı

93 Makine Dairesinin üst katında, Load Line güvertesinde ve su seviyesinin üstündeki bölmelerde bulunan Lumbuz camları çift, kör kapaklı ve su geçirmez olmalıdır, Tankerlerin yaşam mahallindeki ön camların hepside kör kapaklı gas geçirmez olması gerekir.

94 Yangın Kontrol Planı

95 Fire Safety Plan Yangın Kontrol Planı Geminin Bayrak otoritesi tarafından onaylanmış olmalıdır, Fire Safety Plan yaşam mahalli sancak iskele çıkışlarda, salon ve Nav.Bridge ve Makine Dairesinde görülebilen yerde asılı olmalıdır, Herhangi bir değişiklik hemen onaylanıp güncellenmelidir,

96 Engine Room Emergency Exit Door

97 Makine Dairesi Emergency çıkış kapısı sadece Makine Dairesinden içeriden açılıp kapatılabilir, Dışarıdan müdahale edilirse kapatılırsa acil durumda insan/personel çıkamaz ve ölebilir. Çıkış kapısı önü daima (neta) açık olmalıdır. Acil çıkış yolu ve kapısı özel IMO Sign işaretleriyle ve Emcy. lamba ile donatılmalıdır.

98 CO2 ve Kuru Toz Yangın Söndürücü.

99 Gemilerde kullanılan seyyar (Portable) Yangın söndürücüleri CO2 veya Kuru Tozlu olur, Yıllık yetkili servis sırasında gemide en az sistemde belirtilen miktarın yarısı kadarı bırakılmalıdır. Sabit yangın söndürme sistemi CO2 ve Foam olur, Geminin yük ambarlarının ve Makine Dairesinin yangın söndürmesinde kullanılır Özel kilitli bir odada bulunan CO2 tüpleri çalıştırma sistemi belirli görevliler tarafından yapılmalıdır, CO2 odasına girilmeden önce yerden ağır havayı (CO2) sızıntıları çeken fan çalıştırılmadan girilmemelidir, CO2 sistemi 5 yılda bir dışarı alınıp tüpler boşaltılıp surveyör nezaretinde test edilip tekrar doldurulup yerlerine bağlanır. (Test Steam Pipe gibi yapılır)

100 CO2 Sabit Yangın söndürme sistemi

101 Yangın Elbisesi (Fireman Outfit)

102 Fireman Outfit (Yangın elbisesi) 2 set. Makine Dairesinde 2 adet basınçlı Hava tüpü ve maskesi ile birlikte bulunmalıdır, (Self contained Breathing Apparatus) Her durumda Yangına dayanıklıdır,sertifikalıdır. Rutin Role talimlerinde giyilip kullanıma hazır eğitim verilmelidir. İmmersion Suits (Isı korumalı tulum): Makine Dairesinde 2 adet bulunmalıdır, Isı geçirmez, denizde batmaz, Rutin Role talimlerinde giyilip kullanıma hazır eğitim verilmelidir.

103 Immersion Suits.

104 Can Yeleği (Life jacket)

105 Life Jacket (Can Yeleği). Gemi ismi mutlaka yazılmalıdır, onaylı olmalıdır. Ön sol taraf yüzdürücü daha büyük olduğundan personel yüzükoyun düşünce suda ters çevirir, Ense altındaki yüzdürücü başı daima dik tutar ağıza su girmesini engeller, Omuzda otomatik lamba yanar, düdük bulunur, Denize düşen insanın eğer alt kemer bağlıysa ensedeki bağdan el veya vinç ile tutulup alınabilir, Rutin Role talimlerinde giyilip kullanıma hazır eğitim verilmelidir.

106 Emergency Escape Breating Device Acil kaçış hava tüpü.(eebd)

107 Emergency Escape Breating Device Acil kaçış hava tüpü.(eebd) ve maskesi. Onaylı, sertifikalı çeşitli tiplerde olabilir. Makine Dairesindeki bir tehlike (yangın, duman, zehirli gas basması) halinde acil çıkış için kullanılır, Emcy. kapı civarında Makine Kontrol odasında çeşitli kritik yerlerde en az 4 adet bulunur.

108 Çabuk kapama Valfları Quick-closing Valves

109 Çabuk kapama Valfları Quick-closing Valves Makine Dairesi içindeki Yakıt Tanklarının çıkış boruları üzerine monte edilmiştir, Makine Dairesinde yangın çıkması halinde, Yangın sırasında tanktaki yakıtın akarak alevi desteklemesini engellemek için Çabuk Kapama Valfleri (Quick-closing) makine dairesi dışından uzaktan kumanda ile kapatılır. Hidrolik, çelik tel veya Basınçlı hava ile çalışabilir. Rutin testlerde herkes öğrenip kullanmalıdır.

110 Hidrolik çabuk kapama sistemi

111 E/R Yakıt Tank seviye Çabuk Kapama Valfları

112 Çabuk kapama Valfları Quick-closing Valves Ağırlıklı çabuk kapama valfları Makine dairesindeki yakıt Tanklarının Seviye göstergelerinin alt ve üstlerinde (giriş-çıkış) kullanılır. Ayrıca Yakıt Tanklarının su dreyn valflarıda kollu, yaylı veya ağırlıklı Çabuk kapama valf kullanılır. Makine Dairesinde yangın çıktığında seviye şişesi kırılınca akan yakıt yangını körüklemesin diye valfler çabuk kapama tipte olmalıdır. Emergency Generatör yakıt tankı çabuk kapama valfı dışarıdan kontrol edilebilmelidir.

GEMİ KONTROL LİSTESİ

GEMİ KONTROL LİSTESİ GEMİ KONTROL LİSTESİ GEMİ ADI TARİH IMO NO ÇAĞRI İŞARETİ GROSS TONU DWT TAM BOY İNŞAA TARİHİ GEMİ BİLGİSİ KAPTAN AD,SOYAD İmza BAŞ MÜH. AD,SOYAD İmza 1. ZABİT AD,SOYAD İmza ENSPEKTÖR AD,SOYAD İmza KAYIT

Detaylı

Açık kasa dizel jeneratör seti. Kullanım Kılavuzu

Açık kasa dizel jeneratör seti. Kullanım Kılavuzu Açık kasa dizel jeneratör seti Kullanım Kılavuzu Tek faz: KDE25E KDE30E KDE35E Üç faz: KDE13E3 KDE30E3 KDE45E3 KDE75E3 KDE20E3 KDE35E3 KDE60E3 KDE100E3 High speed: KDE40E3 Model yapısı(kde60e3 örnek alınmıştır)

Detaylı

SKM ÇOK KADEMELİ SANTRİFÜJ POMPALAR. MONTAJ, İŞLETME, BAKIM ve ONARIM KILAVUZU. Pompa Tipi :... Pompa Seri No :... Man. Yükseklik :...

SKM ÇOK KADEMELİ SANTRİFÜJ POMPALAR. MONTAJ, İŞLETME, BAKIM ve ONARIM KILAVUZU. Pompa Tipi :... Pompa Seri No :... Man. Yükseklik :... SKM SKM ÇOK KADEMELİ SANTRİFÜJ POMPALAR MONTAJ, İŞLETME, BAKIM ve ONARIM KILAVUZU Pompa Tipi :... Pompa Seri No :... Debi :...m³/h Man. Yükseklik :...m Motor Gücü :...kw Devir Sayısı :...d/dak BK SKM 0

Detaylı

SEKİZİNCİ KISIM Tehlikeli Maddelerin Depolanması ve Kullanılması

SEKİZİNCİ KISIM Tehlikeli Maddelerin Depolanması ve Kullanılması SEKİZİNCİ KISIM - Tehlikeli Maddelerin Depolanması ve Kullanılması SEKİZİNCİ KISIM Tehlikeli Maddelerin Depolanması ve Kullanılması BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Tehlikeli maddeler ile ilgili olarak uygulanacak

Detaylı

İÇTEN YANMALI MOTORLAR

İÇTEN YANMALI MOTORLAR İÇTEN YANMALI MOTORLAR Yrd. Doç. Dr. Selahattin ÇELİK Niğde Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü İÇİNDEKİLER 1 MOTORUN TANIMI... 2 2 MOTOR ÇEŞİTLERİ... 3 2.1 Zamanlarına Göre:... 3 2.1.1 Dört zamanlı

Detaylı

İTİMAT ASANSÖR YAK.İNŞ. VE NAK. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ELEKTRİK MOTORLU İNSAN ASANSÖRÜ KULLANMA ve BAKIM KILAVUZU

İTİMAT ASANSÖR YAK.İNŞ. VE NAK. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ELEKTRİK MOTORLU İNSAN ASANSÖRÜ KULLANMA ve BAKIM KILAVUZU İTİMAT ASANSÖR YAK.İNŞ. VE NAK. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ELEKTRİK MOTORLU İNSAN ASANSÖRÜ KULLANMA ve BAKIM KILAVUZU İTİMAT 2012 İTİMAT ASANSÖR.TM.TD.70.Rev.00 Sayfa 1 / 23 İÇİNDEKİLER SAYFA NO 1. AMAÇ ve

Detaylı

KİMYASAL MADDE TOPLAMA GEMİLERİ

KİMYASAL MADDE TOPLAMA GEMİLERİ KİMYASAL MADDE TOPLAMA GEMİLERİ Cilt C Kısım 24 Kimyasal Madde Toplama Gemileri 2009 TÜRK LOYDU Merkez Ofisi Postane Mah. Tersaneler Cad. No:26 Tuzla 34944 İSTANBUL / TÜRKİYE Tel : (90-216) 581 37 00 (6

Detaylı

ÜNİTE 1 ARACIN VE MOTORUN KISIMLARI

ÜNİTE 1 ARACIN VE MOTORUN KISIMLARI ÜNİTE 1 ARACIN VE MOTORUN KISIMLARI KONU 2:MOTORUN TANIMI VE ÇEŞİTLERİ A- MOTORUN TANIMI Yanma sonucu oluşan, yakıtta elde ettiği ısı enerjisini mekanik enerjiye çeviren makinelere motor denir. B- YAKITIN

Detaylı

BİNALAR İÇİN DOĞAL GAZ TEKNİK ESASLARI

BİNALAR İÇİN DOĞAL GAZ TEKNİK ESASLARI BİNALAR İÇİN DOĞAL GAZ TEKNİK ESASLARI AKSA DOĞAL GAZ 2013 ÖNSÖZ Doğal gaz gibi çevreci enerji kaynağının kullanımındaki artış sevindirici bir gelişmedir. Hizmet kuruluşları olarak bizlere düşen önce etkin

Detaylı

YAPILARDA YANGIN GÜVENLİĞİ VE SÖNDÜRME SİSTEMLERİ

YAPILARDA YANGIN GÜVENLİĞİ VE SÖNDÜRME SİSTEMLERİ Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 8, Sayı 1, 2003 YAPILARDA YANGIN GÜVENLİĞİ VE SÖNDÜRME SİSTEMLERİ Muhsin KILIÇ * Özet: Bu çalışmada yapılardaki yangın güvenlik önlemleri

Detaylı

YERALTI VE YERÜSTÜ MADEN İŞLETMELERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ REHBERİ

YERALTI VE YERÜSTÜ MADEN İŞLETMELERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ REHBERİ T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI YERALTI VE YERÜSTÜ MADEN İŞLETMELERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ REHBERİ Yayın No: 43 ÖNSÖZ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak

Detaylı

Kısım 27 Boyları 24 m. den Küçük Ahşap Yolcu Teknelerinin Yapımı ve Klaslanmasına İlişkin Kurallar 2015

Kısım 27 Boyları 24 m. den Küçük Ahşap Yolcu Teknelerinin Yapımı ve Klaslanmasına İlişkin Kurallar 2015 Kısım 27 Boyları 24 m. den Küçük Ahşap Yolcu Teknelerinin Yapımı ve Klaslanmasına İlişkin Kurallar 2015 Bu basım tüm kural değişimlerini içermektedir. En son revizyonlar düşey çizgi ile gösterilmiştir.

Detaylı

YÜKSEK YAPILARDA TESİSAT VE PRATİK BİLGİLER

YÜKSEK YAPILARDA TESİSAT VE PRATİK BİLGİLER 235 YÜKSEK YAPILARDA TESİSAT VE PRATİK BİLGİLER Rüknettin KÜÇÜKÇALI ÖZET Yüksek yapılar, Batı da olduğu gibi, Türkiye de de büyük şehirlerde daha yaygın olarak kullanılmaya başlanan bir yapı cinsidir.

Detaylı

Kurulum, Çalıştırma ve Bakım Kılavuzu JCU

Kurulum, Çalıştırma ve Bakım Kılavuzu JCU Kurulum, Çalıştırma ve Bakım Kılavuzu JCU İçindekiler İçindekiler Giriş... 2 Paketi inceleyin... 2 Birimi inceleyin... 2 Güvenlik... 3 Güvenlik terminolojisi ve işaretleri... 3 Çevresel güvenlik... 4

Detaylı

TÜRKİYE SUALTI SPORLARI FEDERASYONU TARAFINDAN 1000 ADET BASTIRILMIŞTIR.

TÜRKİYE SUALTI SPORLARI FEDERASYONU TARAFINDAN 1000 ADET BASTIRILMIŞTIR. HAZIRLAYAN: TSSF BASIM YERİ: SANER MATBAACILIK TEL. :0212 674 10 53 TÜRKİYE SUALTI SPORLARI FEDERASYONU TARAFINDAN 1000 ADET BASTIRILMIŞTIR. TEMMUZ 2007 2 TSSF CMAS Üç Yıldız Dalıcı eğitimi İÇİNDEKİLER:

Detaylı

AGDAŞ İÇ TESİSAT DOĞALGAZ TEKNİK ŞARTNAMESİ (BİNALAR İÇİN)

AGDAŞ İÇ TESİSAT DOĞALGAZ TEKNİK ŞARTNAMESİ (BİNALAR İÇİN) AGDAŞ İÇ TESİSAT DOĞALGAZ TEKNİK ŞARTNAMESİ (BİNALAR İÇİN) İTS001 YAYIN TARİHİ: 01/11/2004 /REV:4 / REV TAR.16.09.2013 SAYFA NO: 1 / 71 İÇİNDEKİLER Ekler listesi....3 Şekiller Listesi ve Çizelgeler Listesi...4

Detaylı

ACİL DURUM PLANI. İzmir İli Güney Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

ACİL DURUM PLANI. İzmir İli Güney Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU İzmir İli Güney Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ACİL DURUM PLANI PARAF İZMİR İLİ GÜNEY BÖLGESİ KAMU HASTANELERİ

Detaylı

Düşük ve yüksek voltajlı üç fazlı indüksiyon motorlar

Düşük ve yüksek voltajlı üç fazlı indüksiyon motorlar Motorlar Otomasyon Enerji İletim ve Dağıtım Kaplamalar Düşük ve yüksek voltajlı üç fazlı indüksiyon motorlar M serisi - Kolektör halkası rotoru - Yatay Kurulum, Çalıştırma ve Bakım Kılavuzu Kurulum, çalıştırma

Detaylı

Bu kılavuz aracın ayrılmaz bir parçası olarak düşünülmeli ve araç yeni bir kullanıcıya satıldığında veya devredildiğinde birlikte verilmelidir.

Bu kılavuz aracın ayrılmaz bir parçası olarak düşünülmeli ve araç yeni bir kullanıcıya satıldığında veya devredildiğinde birlikte verilmelidir. ON ROAD Bu kılavuz aracın ayrılmaz bir parçası olarak düşünülmeli ve araç yeni bir kullanıcıya satıldığında veya devredildiğinde birlikte verilmelidir. Bu kılavuz ATV150U On Road modelini içermektedir.

Detaylı

KAYNAK İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

KAYNAK İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Sayfa: 1 BÖLÜM I... 4 GİRİŞ... 4 Kaynak nedir... 4 BÖLÜM II... 4 KAYNAK VE KESİM İŞİ TÜRLERİ... 5 1. GAZ KULLANILARAK YAPILAN KAYNAK VEYA KESİM... 5 2. ELEKTRİK KULLANILARAK YAPILAN KAYNAK VEYA KESİM İŞLERİ...

Detaylı

KİŞİSEL KORUYUCU KULLANMA VE GENEL TALİMATLAR

KİŞİSEL KORUYUCU KULLANMA VE GENEL TALİMATLAR KİŞİSEL KORUYUCU KULLANMA VE GENEL TALİMATLAR 1 HAZIRLAYAN İNDEKS - TALİMATLAR T01.İş Sağlığı ve Güvenliği Talimatı T02.Sosyal Tesisler Konuşlanma Talimatı T03.İnşaat Sahası Güvenlik Talimatı T04.Güvenlik

Detaylı

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLIĞI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler, Esaslar

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLIĞI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler, Esaslar MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLIĞI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler, Esaslar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, MKE Kurumunun bütün

Detaylı

Kaynak Makinesi Kullanım Kılavuzu. Kullanım Kılavuzu. 500 AS MIG/MAG Gazaltı Kaynak Makinası

Kaynak Makinesi Kullanım Kılavuzu. Kullanım Kılavuzu. 500 AS MIG/MAG Gazaltı Kaynak Makinası Kaynak Makinesi Kullanım Kılavuzu Kullanım Kılavuzu 500 AS MIG/MAG Gazaltı Kaynak Makinası Dikkat! Değerli müşterimiz, Aşağıda belirtilen uyarılara uymanızı önemle rica ederiz. Makineyi aldığınızda Garanti

Detaylı

Lcd Çift Eşanjörlü Kombi

Lcd Çift Eşanjörlü Kombi Lcd Çift Eşanjörlü Kombi DGK 20 HR DGK 20 BI Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmiş olan ürünümüzün size en iyi verimi sunmasını

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

İKİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, yapı işlerinin yapıldığı işyerlerinde alınacak asgari

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ MEDİKAL GAZLAR

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ MEDİKAL GAZLAR T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ MEDİKAL GAZLAR ANKARA - 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

Yoğuşmalı Kombi Kullanma Kılavuzu BK 20 Y LCD BK 25 Y LCD

Yoğuşmalı Kombi Kullanma Kılavuzu BK 20 Y LCD BK 25 Y LCD Yoğuşmalı Kombi Kullanma Kılavuzu BK 20 Y LCD BK 25 Y LCD Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmiş olan ürünümüzün size en

Detaylı

BASINÇLI GAZ TÜPLERİ İLE GÜVENLİ ÇALIŞMA

BASINÇLI GAZ TÜPLERİ İLE GÜVENLİ ÇALIŞMA T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İş Teftiş Kurulu Başkanlığı BASINÇLI GAZ TÜPLERİ İLE GÜVENLİ ÇALIŞMA İş Müfettişi Yardımcılığı Etüdü Duygu KENDİR İş Müfettişi Yardımcısı Ankara-2013 İÇİNDEKİLER

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD Bu standard metni 10 Nisan 2007 tarihli TSE Teknik Kurul toplantısında kabul edilerek yürürlüğe girmiş olup metin üzerindeki redaksiyonel düzeltmeler devam etmektedir. TS

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 1. BİNA İÇİ ATIK SU TESİSATI

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 1. BİNA İÇİ ATIK SU TESİSATI ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 AMAÇ Bina içi atık su tesisatının bölümlerini, döşenmesinde dikkat edilecek hususları öğrenecek, standartlara uygun olarak boruların çaplarını hesaplayabilecek ve

Detaylı