SAĞLIKYAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ (AF-WB2-GÜÇL-ONAR-05)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SAĞLIKYAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ (AF-WB2-GÜÇL-ONAR-05)"

Transkript

1 Türkiye Cumhuriyeti İstanbul İl Özel İdaresi İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) Kredi No: 8033-TU SAĞLIKYAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ (AF-WB2-GÜÇL-ONAR-05) I. GİRİŞ İLİŞKİN MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ ZEYİLNAME NO :1 03/01/2012 tarihinde ilana çıkılan orijinal ihale dokümanları ile ilgili olarak hazırlanan işbu Zeyilname, yukarıda tanımlanan işle ilgili bütün ihale dosyası satın alan/satın alacak olan mustakbel teklif sahiplerine gönderilmiştir. Teklif veren firmalar bu zeyilnamenin bir kopyasını teklif bilgilerinin 8.1 maddesi uyarınca tekliflerinin içine dahil edeceklerdir. Bu Zeyilname; 1. İdare (İşveren) den sağlanan ilave bilgiler veya oluşan değişiklikler sonucu olarak; Orijinal dokümanın belirli hükümlerinin yerine geçmek, değiştirmek veya ekleme yapmak, 2. Teklif Sahiplerine verilen orijinal dokümandaki belirli hususlara açıklık getirmek amacıyla gönderilmektedir. Bu Zeyilname, Teklif Sahiplerinin satın almış oldukları ihale dokümanı sayısına bakılmaksızın her bir Teklif Sahibine bir kopya olarak gönderilmektedir. Teklif Sahiplerine Talimatların 10.2 maddesi gereği Teklif Sahipleri, bu zeyilnamenin ellerine geçtiğini İdareye yazılı olarak bildireceklerdir. Teklif Sahipleri, Zeyilname No:1 de verilen tüm değişiklik ve açıklamaları İdare tarafından kendilerine verilen ihale dokümanlarına ekleyeceklerdir. Bu Zeyilname sözleşmenin ayrılmaz bir parçasıdır. Bu Zeyilname ve sözleşme evrakının diğer kısımları arasında herhangi bir farklılık ve çelişki olması ve bu durumun yeni bir Zeyilname ile değiştirilmemesi halinde bu Zeyilnamenin hükümleri geçerlidir. Teklif sahipleri bu Zeyilnamede yazılı tüm işlerin yapım bedellerini de götürü teklif fiyatına dahil edeceklerdir. II. AÇIKLAMALAR ve DEĞİŞİKLİKLER A. GENEL AÇIKLAMALAR 1. Bu zeyilname ile yapılan düzeltme, değişiklik, ilave, azaltma vb. iş değişikliklerinden dolayı yapılması gereken her türlü (mimari, mekanik, elektrik) proje revizyonları Yüklenici tarafından işlere başlamadan önce yapılacak ve Proje Müdürü nün onayı alındıktan sonra uygulamaya geçilecektir. AF-WB2-GÜÇL-ONAR-05 / Zeyilname 1 1/12

2 2. Bünyesinde birden fazla bloğu olan sağlık yapılarında, güçlendirme onarım işleri yapılmayan bloklarda,hizmetindevamını sağlamak için Yüklenici gerekli tüm önlemleri alacaktır. Güçlendirme onarım işleri için yüklenicinin müdahelede bulunmadığı, hizmetin devam ettiği bloklarda ısıtma sistemi, elektrik, su, vs. gibi işler güçlendirme dönemi boyunca faal olarak tutulmak zorundadır. Bunu temin için gerekebilecek, geçici tesislerin kurulması, brülör, jeneratör gibi ekipmanların temini, ısıtma sisteminin alternatif yöntemler ile çalışır hale getirilmesi, ısıtma ve soğutma için enerji ve yakıt teminleri ve bunlar ile sınırlı olmaksızın gerekebilecek her türlü önlem ve geçici imalatlar yüklenici tarafından temin edilecektir. Yüklenici ayrıca güçlendirme olmayan bloklarda ki data hatları, telefon hatları, ses sistemleri, görüntü sistemleri, soğutma hatları gibi tüm elektrik ve mekanik sistemlerin çalışır durumda kalmasından sorumludur. Yukarda bahsedilen işler için yüklenici hiçbir şekilde ek ücret ve ödeme talep etmeyecektir. 3. Yüklenici, Bina Yetkilisi ve Proje Müdürü ile beraber binalarda bulunan tüm mevcut zayıf ve kuvvetli akım tesisatlarının ve ekipmanlarının (Telefon hatları, data hatları, alarm sistemleri, güvenlik sistemleri, kamera tesisatları, zil tesisatları,yangın ihbar sistemi hatları, elektrik panoları, klima tesisatları vb ) tespitini yapıp tutanak ile teslim alacaktır. Bu tesisatlardan hasar verilenler, mevcut halinde hasarlı olan ve/veya projelerde yenilenmesi öngörülenler yenilenecek, diğerlerinin bakım ve onarımları yapılıp inşaat çalışmaları bittikten sonra çalışır halde teslim edilecektir. 4. Birden fazla bloktan oluşan yapılarda, güçlendirme onarım işleri yapılmayan bloklarda hizmetin güvenli bir şekilde devam edebilmesi için her türlü güvenlik önlemlerini almak yüklenicinin sorumluluğu altındadır. Bunun için güçlendirme onarım çalışmaları olan bloklarla, güçlendirme onarım çalışması olmayan bloklar arasında yapılması gereken bariyer, geçici duvar, ikaz levhaları, gerektiğinde uyarı görevinin ifası için bekçi veya görevli tahsisi gibi alınması gereken güvenlik önlemleri yüklenici tarafından sağlanacak ve bu işlemler için yüklenici herhangi bir ücret talebinde bulunmayacaktır. 5. Güçlendirme uygulamalarından dolayı meydana gelecek onarımlarda kullanılacak malzemeler hali hazırda yerinde bulunan malzemeler (aksi belirtilmediği sürece) ile aynı olacaktır. 6. Projeler ile mevcut durum arasında malzeme konusundaki uyumsuzluklarda zeyilnamelerde belirtilmemiş ise mevcut duruma uyulacaktır. 7. Güvenlik açısından koridorlarda veya odalardadışarıdan geçen elektrik kabloları ya duvar içine gömülecek veya güvenli bir şekilde kablo tavası ve/veya kablo kanalıyla muhafaza altına alınacaktır. 8. İhale dokümanları, projeler, zeyilname vb. dokümanlarda yer alan poz numaraları imalatın birim fiyat tariflerindeki esaslara göre uygulanması için yazılmıştır. Ödemelerde ilgili poz ve birim fiyatlar kullanılmayacak olup, iş anahtar teslimi götürü bedeldir. 9. Dış cephede kullanılan kalıpta tayrot ve/veya benzeri delikler betonarme imalatı tamamlandıktan sonra koniklerin beton içerisinde çıkartılması ve plastik tıkaç ile tıkandıktan sonra su geçirimsiz kimyasal (çimento esaslı veya bitüm esaslı) sıva ile doldurulacaktır. 10. Bu Zeyilnamede belirtilen imalatlar ile ilgili her türlü maliyet ve bedel, anahtar teslimi götürü bedel teklif fiyatına dahil edilecektir. AF-WB2-GÜÇL-ONAR-05 / Zeyilname 1 2/12

3 11. Doğalgaz dönüşümü yapılan yapılarda, mutfak veya yemekhanelere doğalgaz çekilecektir. Doğalgaz bulunan yapılarda da bu mahallerde yoksa mevcut hattan doğalgaz çekilecektir. Bu amaçla gereken her türlü projelendirme vb. işler ve imalatların yapılması ve sistemlerin işletmeye alınması Yüklenicinin sorumluluğundadır. 12. Aşağıdaki paragrafı Sağlık Yapıları Güçlendirme ve Onarım İnşaatı Sözleşme Paketi (AF-WB2-GÜÇL-ONAR-05) İhale Dökümanları Bölüm V. Teklif Bilgileri Madde 2.1 in sonuna ekleyiniz. Bu ihale kapsamında söz konusu olan diğer sözleşme paketleri; AF-WB2-GÜÇL-ONAR-03 ve AF-WB2-GÜÇL-ONAR-04 dür. Tekliflerin hazırlanmasına ve değerlendirilmesine ilişkin hükümlerde (bkz.bölüm V. Teklif Bilgileri Madde 8.2, Madde 18.1, Madde 29.1) söz konusu edilen diğer ihale paketleri AF-WB2-GÜÇL-ONAR-03 ve AF-WB2-GÜÇL-ONAR-04 paketlerinden oluşmaktadır. Herbir ihale paketi için ihale dökümanı ayrı ayrı oluşturulmuş olup, bu ihale dökümanı yalnızca AF-WB2-GÜÇL-ONAR-05 e ait bilgileri içermektedir. Diğer ihale paketlerine ilişkin bilgiler ilgili paketin ihale dokümanında yer almaktadır. B. İMALATLAR İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR 1. Genel Onarım ve Güçlendirme İşleri a) Projelerde gösterilsin veya gösterilmesin tüm yapılardakikırık basamak, limonluk ve süpürgelikler mevcut malzemeye uygun malzeme ile tamir edilecektir. b) Isı yalıtımı amacıyla dış cephe mantolaması yapılan, ancak projelerde traverten cephe kaplaması ve tretuar görünmeyen tüm binalarda, zemin kat pencere alt kotuna kadar ısı yalıtımı üzerine yeni mekanik bağlantılı traverten cephe kaplaması ve tretuvar kaplaması yapılacaktır. Eğer denizlik 1.50 m den yukarı kotta ise denizlik hizasına kadar, daha düşük kotta ise 1.50 m yüksekliğe kadar mekanik bağlantılı traverten kaplama yapılacaktır. Ancak traverten kaplama yüksekliği hiçbir şekilde 2.0 m den daha fazla olmayacaktır. Ayrıca bodrum kata inen rampa veya merdiven duvarlarıda traverten kaplama yapılacaktır.traverten kaplama malzemesinin kalınlığı 3 cm olacaktır. c) Çevre tretuvarı yapılan tüm yapılardatretuvar alt betonunun içine tek sıra Q221 hasır çelik konacaktır. d) Tüm yapılarda güçlendirme imalatlarından dolayı zarar verilen veya sökülen döşeme ve duvar kaplamaları mevcut malzemeye uygun malzeme ile kaplanacaktır. Bu kısımlarda mimari projelerde yeni bir kaplama öneriliyorsa yapılan tamiratın üzerine yeni malzeme (laminat, halı, seramik, PVC vb.) ile kaplama yapılacaktır. e) Projelerde yenilenmesi öngörülen döşeme kaplama imalatları yapılırken, tüm süpürgelik imalatları sökülecek ve yeni döşeme kaplama malzemesine uygun yeni süpürgelik yapılacaktır. f) Tüm yapılariçin, mimari projelerde özel poz olarak tanımlanan laminat parke imalatında TS EN A1 standartlarına uygun AC4 sınıf 32 kalitede malzeme kullanılacaktır. Özellikle bodrum katlarda rutubet ve neme maruz kalan mahallerde laminat döşeme kaplaması yapılması öngörülüyor ise Proje Müdürü nün AF-WB2-GÜÇL-ONAR-05 / Zeyilname 1 3/12

4 onaylayacağı niteliklerde rutubete dayanıklı yeşil altlıklı laminat parke kullanılacaktır. g) Mimari projelerde özellikle makinelerinin (kazan, brülör, jeneratör vb.) bulunduğu mahallerde özel poz olarak belirtilen sanayi tipi darbeye dayanıklı seramik malzemesi, 14mm kalınlığında endüstriyel tip seramik özelliklerine sahip olacaktır. Bu malzemelerle birlikte kullanılacak olan derz dolgusu ve yapıştırma harcı, üretici firmaların uygunluk belgeleriyle ispatlanacak ve Proje Müdürünün onayından sonra imalatta kullanılacaktır.kullanılacak olan malzeme Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yüksek Fen Kurulunun yayınlamış olduğu inşaat rayiçlerinden /003 rayicine uygun olacaktır. h) Projelerde ve işbu zeyilnamenin Binalara İlişkin Özel Açıklama ve Değişiklikler bölümünde aksi belirtilmediği sürece, duvarlardaki mevcut sabit dolap ve lambriler aynen muhafaza edilecek, hasarlı olanlar varsa onarılacak veya projeye göre yenilenecektir. i) Yapıların mahal içlerinde bulunan ve sökülüp imalatlardan sonra tekrar yerine monte edilmesi düşünülen makine ve ekipmanlar var ise bu makine ve ekipmanlarsökülmeden önce Proje Müdürü nün onayı alınacaktır. Proje Müdürü nün sökülmesi ve tekrar yerine montajını uygun bulmadığı makine ve ekipmanlar yerinden sökülmeyecek ve bulunduğu mahalde ki tüm imalat işleri makinelere müdahale edilmeden yapılacaktır. Bu imalatlar esnasında makine ve ekipmanların korunması için gerekli olan tüm tedbirler alınacaktır. Proje Müdürü nün onayı ile sökülen ve tekrar yerine montajı yapılacak olan tüm makine ve ekipmanlar için sözleşmenin Mevcut Malzeme ve İmalatların Korunması maddesine uyulacaktır. j) Tüm dilatasyon derz profilleri yenilenecektir. Mevcutta bulunan profiller sökülecek ve tüm derzlerin içleri temizlenecektir. Mevcut profiller kesinlikle kullanılmayacaktır. Profiller yapı dış duvarlarında BBBFT poz no /A/MK pozuna uygun, iç duvar ve tavanlarda BBBFT poz no /A/MK pozuna uygun ve döşemede BBBFT poz no /A/MK pozuna uygun olarak yenilenecektir. k) Projede yenilenmesi öngörülmüş veya tamamı yıpranmış ve erimiş her türlü merdiven basamak ve sahanlık kaplamaları kırılıp kaldırılarak yerine basamaklar için 3 cm kalınlıkta renkli mermer merdiven basamağı (BBBFT /C), ara sahanlıklar için 3 cm kalınlıkta renkli mermer döşeme kaplaması (BBBFT /C1) ve kat hizalarında ki ana sahanlıklar için ise projelerde belirtilen yeni koridor malzemelerine uygun yeni kaplama yapılacaktır. l) Projede yenilenmesi öngörülmüş veya tamamı yıpranmış ve erimiş tüm merdiven kaplamaları yenilenirken limonluk ve süpürgelikleri de yenilenecektir. m) Koridor kaplamaları yenilenmiyor ise kat hizalarında ki sahanlık kaplamaları mevcut koridor kaplamasına uygun olarak yenilenecektir. n) Projelerde yenilenmesi öngörülmeyen tüm korkulukların ve trabzanların gerekli yerlere sağlam olarak sabitlendiği kontrol edilecek, sağlam olmayanlar onarılacak ve daha sonra tamamen boyanacaktır. Proje Müdürü nün öngörmesi durumunda yüksekliği yetersiz olan, kullanıcılar için sakınca oluşturan kırık ve eski tüm korkuluklar ve trabzanlar yenilenecektir.merdiven kovası yanında en üst katta, kat döşemesinden tavana kadar korkulukların mevcut malzemelerine uygun malzeme ile yeni korkuluk yapılacaktır. o) Merdiven küpeştelerinde kaymayı engellemek için topuz vb. imalatlar ile önlemler alınacaktır. Bu önlemler Proje Müdürü ne onaylatılarak imalat yapılacaktır. AF-WB2-GÜÇL-ONAR-05 / Zeyilname 1 4/12

5 p) Mahallerde yer alan kartonpiyer ve her türlü asma tavanlar, güçlendirme imalatları sırasında bozulmaları veya zarar görmeleri halinde orijinaline uygun olarak aynen yapılacaktır. q) Döşemelerde yapılacak her türlü granit seramik ve mermer kaplama işlerinde kullanılacak olan yapıştırma harcının malzemesi, üretici firmaların bu işe uygun olduğuna ilişkin belgeleriyle ispatlanacak ve Proje Müdürü ne onaylatılmadan imalat yapılmayacaktır. Yapıştırma harcı ile yapılan seramik veya mermer kaplama işlerinde kapı kanat kotlarının elverişli olmaması durumunda, kanatlar mevcut kotlara uygun olacak şekilde kesilerek veya kanat ve kasalar kaldırılarak ayarlanacaktır. Oda ile koridor mahalleri arasındaki kot farkı için Proje Müdürünce onaylanacak uygun alüminyum geçiş profili koyulacaktır. r) Tüm binalardaki dolap, raf, vb. deprem anında devrilmesi ve zarar vermesi olası olan mobilyalar, projeye uygun olarak binaidaresinin istediği yerlere Proje Müdürü onayı alınarak sabitlenecektir. s) Projelerde onarılması ön görülen granit ve pvc gibi döşeme kaplamaları için mahal kaplamasının mevcut haline uygun malzeme ile onarım yapılacaktır. Mevcut malzemenin aynısından bulunamaması durumunda Proje Müdürü nün onayı ile mahallin hasar gören duvar kenarları, hasar görmeyen kenarlar ile beraber çepeçevre bordür ile yenilenecektir. t) Projeler ve mahal listelerinde yenilenmesi öngörülen rüzgarlık, giriş holleri ve girişte bulunan koridor döşeme kaplamaları için Proje Müdürü nün uygun görmesi halinde bina genelinde kullanılan granit seramikten farklı bir renkte granit seramik kullanılarak belli bölgelerde, Proje Müdürü ve/veya Bina Yetkilisinin onaylayacağı geometrik şekiller ile motif ve görsel düzenlemeler yapılacaktır. u) Projeler ve mahal listelerinde yenilenmesi öngörülen hol ve koridorlarda bulunan döşeme kaplamaları için bina genelinde kullanılan granit seramikten farklı bir renkte granit seramik kullanılarak motif ve görsel düzenlemeler yapılacaktır. Bu düzenleme dar ve uzun olan koridorlarda, her iki koridor duvarı boyunca, ilk sıra bina genelinde kullanılan renkte granit seramik ile kaplanacaktır. İkinci sıra bina genelinden farklı bir renkte granit seramik ile kaplanacak ve koridor sonunda dikdörtgen oluşturacak şekilde döşenecektir, farklı renkte döşenen dikdörtgen kısmın içinde ise bina genelinde kullanılan renkte granit seramik ile kaplama yapılacaktır. Koridor süpürgelikleri dikdörtgen oluşturmak için kullanılan granitler ile aynı renkte olacaktır. Tip detay projesi aşağıda verilmiştir. Yukarda ki tanıma uymayan (dar ve uzun olmayan) koridorlar için Proje Müdürü nün ve/veya Bina Yetkilisinin önereceği şekilde motif ve görsel düzenleme yapılacaktır. AF-WB2-GÜÇL-ONAR-05 / Zeyilname 1 5/12

6 v) Sağlık yapılarının mevcut halinde, pencere parapetlerinin yüksekliği bitmiş döşemeden 90 cm den daha alçak ise galvanizli çelikten imal edilmiş ve boyanmış elemanlar ile pencere dışından duvardan duvara korkuluk yapılacaktır. Korkulukların ebat ve adetleri Proje Müdürü nün onayı ile belirlenecektir. w) Mevcut seramik döşeme kaplaması üzerine yeniden kaplama yapılmayacaktır. Tüm seramik kaplamalar sökülecek, tesviye tabakasında gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra yeni kaplama yapılacaktır. x) Demir korkulukların demontaj ve montajı; Sağlıkyapılarının pencerelerinde bulunan demir korkuluklar kaynak ile duvara bağlantılarını sağlayan ankraj çubuklarından ayrılacak, mantolama işlemi yapılmadan önce mantolama, yalıtım sıvası ve boya katmanı kalınlıkları düşünülerek hazırlanan pencere ebatlarına göre 4-6 adet yeni ankraj çubuğu duvara monte edilecektir. Ankraj detayı Proje Müdürü onayına sunulacaktır. Mantolama ve boya işlemleri bittikten sonra sökülen korkuluk tekrar kaynak ile yeni ankraj çubuklarına bağlanacaktır. y) Yapıların özellikle mutfak, çay ocağı ve kantin mahallerinde bulunan ve projelerde yenilenmesi öngörülen tüm mutfak alt, üst dolapları ve tezgahları proje ve detaylarına uygun olarak yenilenecektir. Yeni yapılan tezgah üst dolapları BBBFT pozuna, alt dolapları pozuna uygun imal edilecek ve üzeri Proje Müdürü nün uygun göreceği nitelikte mermerit malzeme ile kaplanacaktır. z) Projelerde yenilenmesi öngörülmemiş fakat mevcut halinde kırık,hasarlı ve eski olan tüm mutfak alt, üst dolapları tamir edilip onarılacak, gerekirse şartnamelere göre yenilenecektir. aa) Betonarme güçlendirme perdelerinde, kiriş yüksekliği boyunca devam eden ankraj donatıları için, İhale Dökümanları Cilt 3Teknik Şartnameler Bölüm VIII İnşaat İşleri Teknik Şartnamesine göre, açılacak delik çapları ankraj donatı çapından en AF-WB2-GÜÇL-ONAR-05 / Zeyilname 1 6/12

7 az 6 mm daha geniş olacaktır. Söz konusu ankraj donatıları yerleştirildikten ve sabitlendikten sonra ankraj delikleri rötresiz tamir harcı ile doldurulacaktır. 2. İç - Dış Boya ve Duvar Kaplama İşleri a) Mevcut duvarların boya katmanları zımparalanarak sıva yapımına hazır hale getirilecektir. Tüm duvarlara BBBFT poz no /1Auygun saten alçı yapılacak ve duvarlar (BBBFT poz no /2 plastik boya veya /1Ö yağlı boya) pozlarına uygun olarak boyanacaktır /1Ö özel pozu BBBFT poz no /1 pozu baz alınarak oluşturulmuş olup, /1 pozunun analizinde bulunan /C iç cephe macunu çıkarılarak /1Ö iki kat yağlı boya yapılması olarak düzenlenmiştir. İşcilik ve tüm diğer malzemelerin miktarları BBBFT poz no /1 pozu ile aynıdır. b) Bina iç ve cephesindeki tüm mevcut demir imalatlar (bina içerisinde ve cephede bulunan) /1 pozuna uygun boyanacaktır. c) Tüm binaların dış cepheleri ısı kaybını engellemek amacıyla mantolanacaktır. Mantolama işlemi sözleşmenin ilgili maddesinde tariflendiği şekilde ve /C1Ö pozuna uygun yapılacaktır. Dış cephede bulunan betonarme perdelerinin yüzeyleri önce sıvanacak, sonra mantolanacaktır. Mantolama imalatının tamamlanmasını müteakiben bina Proje Müdürü ve kullanıcı idarenin isteğine uygun renkte akrilik esaslı dış cephe boyası ile boyanacaktır. Dış duvarlara dıştan XPS ısı yalıtım levhaları ile ısı yalıtımı yapılması pozu, BBBFT /C1 pozu baz alınarak oluşturulmuş olup, /C1 pozunun analizinde bulunan ve miktarı metrekarede 5 kg olan ısı yalıtım sıvası miktarı metrekarede 2.5 kg olarak değiştirilerek ve /1 akrilik esaslı ısı yalıtım sıvası pozu metrekarede 3.5 kg olarak analize yeni eklenerek, /C1Ö dış duvarlara dıştan XPS ısı yalıtım levhaları ile ısı yalıtımı yapılması Özel pozu olarak düzenlenmiştir. İşcilik ve tüm diğer malzemelerin miktarları /C1 pozu ile aynıdır. Mevcutta mantolama var ise, dış cephe tamiratları yapıldıktan sonra silikonesaslı dış cephe boyası ile boyanacaktır. d) Mantolama yapılan tüm cephelerde denizlikler ve parapetler mermer olarak yenilenecektir. (BBBFT /C1, BBBFT /C1). Eski denizlik ve parapetler tamamen sökülecek ve uygulama daha sonra yapılacaktır. Kesinlikle mevcut denizlik ve parapet üzerine yapıştırma imalatı yapılmayacaktır.yapının mevcut halinde dökme mozaik olarak imal edilmiş parapetler Proje Müdürü nün onay vermesi halinde korunacak ve silim cila yapılacaktır. e) Binalardaki ıslak hacimlerde ve seramik/fayans kaplaması olan duvarlarda yeni yapılacak olan seramik/fayans kaplaması mevcut duvar seramik/fayans kaplaması üzerine yapılmayacaktır. Tüm seramik/fayans katmanları kırılacak ve sözleşmenin ilgili maddesine uygun sıva işlemleri yapılacaktır. Kaplama malzemesi sıva işlemleri bittikten sonra yapılacaktır. 3. Korozyon Kontrolu ve Tamiratı a) Yüklenici, inşaat işlerine başlamadan önce güçlendirme onarım çalışması yapılacak tüm binaların tüm katlarındaki dış cephe kolonlarında ve tüm katlarındaki ıslak hacimlere komşu kolonlarında, ve zemin kat ile varsa bodrum katındaki tüm kolonlarda, İhale Dökümanları Cilt 3 Teknik Şartnameler Bölüm VIII İnşaat İşleri Teknik Şartnamesi Madde 5.3 e görekorozyon tamiratı AF-WB2-GÜÇL-ONAR-05 / Zeyilname 1 7/12

8 yapacaktır. Projesinde mantolama imalatı gösterilen kolonlar hariç tutulacaktır. Korozyon tamiratına yönelik tümimalatların gerçekleştirilmesi sırasında kolonun çevresindeki tüm kiriş ve döşemeler çelik iskele ile askıya alınacaktır. b) Ayrıca, Yüklenici Proje Müdürününgerekli gördüğütüm diğer kolonların da paspaylarıniaçmak suretiyle kolon donatılarını açığa çıkaracak ve Proje Müdürü ile birlikte yapılacak inceleme neticesinde korozyon sorunu görülen kolonlarda sözleşmenin ilgili maddesine göre tamirat yapacak ve korozyonun devam etmesini önlenecektir.korozyon kontrolüne yönelik tüm imalatların gerçekleştirilmesi sırasında kolonun çevresindeki tüm kiriş ve döşemeler çelik iskele ile askıya alınacaktır. 4. Islak Hacimler a) Güçlendirme işleri nedeniyle hasar gören, güçlendirme perdesinden dolayı döşeme kaplaması sökülen, alt kata sızıntı olan veya mevcudunda kullanılamaz vaziyette bulunan veya projelerde yenilenecek diye belirtilen ıslak hacimlerde tüm tesisat yatay ve düşey boru ile aksamı sözleşmenin Yeni Yapılacak WC ve Islak Hacimler maddesine uygun ve Proje Müdürlüğü tarafından onaylanan malzemeler ile yenilenecek ve tüm yeni musluklar küresel tip olacaktır. b) Yenilenecek WC mahallerinde lavabolar şartnamesine uygun olarak Proje Müdürünce onaylanacak malzemeler ile yapılacaktır. c) Yenilenecek WC mahallerinde mevcut taban kotları koridor kotu ile aynı kotta olacak şekilde imal edilecektir. d) Tüm binalarda WC mahallerinde tesisat havalandırma boruları çatı arasına çıkarılacaktır. e) Projelerde yenilenmesi öngörülen ıslak hacim duvarlarında bordür kullanılarak görsel düzenleme yapılacaktır. Düzenlemenin hangi sıra seramiğin üzerine yapılacağına Proje Müdürü karar verecektir. f) Tüm sağlık yapılarında projelerde korunacak olarak gözüken WC mahallerinde, ara bölme duvarların üzerine detay projelerine uygun olarak güçlendirme yapılacaktır. 5. Kapı, Pencere ve Doğrama İşleri a) Proje veya zeyilnamesinde yenilenmesi öngörülen kapı kanat ve kasaları, sözleşmenin Sac Kasalı, Laminat Kaplı, Ahşap Kapı Yapılması maddesi gereğince imal edilip montajı yapılacaktır. b) Tüm dış cephe giriş kapıları dışa açılır hale getirilecektir. Bu kapıların kanatları dışa 180 derece açılır şekilde menteşe takılacaktır. Camların önüne dıştan çarpmaya karşı demir parmaklık yapılacaktır. c) Odakapılarının kilitleri BBBFT A04 pozuna uygun gömme silindirli tipte olacaktır.proje Müdürü nün onayı alınmayan hiçbir malzeme kullanılmayacaktır. d) Tüm yapılardaprojesinde belirtilmese dahi değiştirilmeyecek olan mevcut pencere ve kapılardaki eksiklikler ve kusurlar sözleşmenin ilgili maddesine uygun olarak onarılarak (kapı kolu, ispanyolet, izolasyon fitili, stoper, kırık cam, silikon vb.) kapı ve pencereler çalışır hale getirilecektir. e) Isıcam olmayan pencerelerin camları şartnamesine uygun mm. ısıcam ile değiştirilecektir. Doğramalarda gerekli adaptasyon yapılacaktır. AF-WB2-GÜÇL-ONAR-05 / Zeyilname 1 8/12

9 f) Mevcut halinde ahşap doğrama olan tüm pencere doğramaları, sözleşmenin ilgili maddesine uygun PVC doğrama ile yenilenecektir. Yenilenen tüm pencerelerin camları da ısıcam olarak yenilenecektir. g) Projelerde belirtilmese dahi yenilenmiş veya mevcut, ana giriş kapıları, çok amaçlı salon, toplantı odası gibi topluluk tarafından kullanılan mahallerdeki kapıların tamamı dışa (koridora) açılacaktır. h) Binaların giriş holünde, koridorlarda veya mahaller arasına rüzgarlık amacı ile yapılan tüm yeni kapılar camlı alüminyum doğrama olacaktır. i) Yeni yapılacak pencere doğramalarında mahal listesinde gösterilmese dahi şartnamesine uygun mermer denizlik ve parapet yapılacaktır. 6. Elektrik ve Mekanik Tesisat İşleri a) Güçlendirmeden dolayı etkilenen tüm elektrik boruları, kabloları, desant ve planşe işlerinde kullanılan borular yenilenecek, tüm kasalar, buatlar, anahtar ve prizler değişecek, radyatör, ısıtma boruları vs elden geçecek, kullanılmayacak durumda olanlar yenisi ile değiştirilecektir. Sağlam olanların bakımı boyası yapılarak yerine yerleştirilecektir. b) Binalardaki mevcut hasarlı veya bozuk olan tüm elektrik prizleri, buatlar, anahtarlar, armatürler, lambalar, vb. yenileri ile değiştirilecektir. c) Tüm imalatların tamamlanmasını müteakiben kalorifer radyatör ve borularında biriken kirecin çözülmesi için 1/10 oranında, Proje Müdürü tarafından onaylanmış kireç çözücü katılarak sistem 3 kez en az 4 er saat çalıştırılarak devridaim yaptırılacaktır. Bu işlemin sonucunda oluşan tıkanma, sızıntı ve kaçaklar tamir edilecek veya yeni malzeme ile değiştirilecektir. d) Projede aksi belirtilmediği sürece, yapılardayangın alarm cihazları, yangın dolapları ve yangın hortumları kontrol edilecek, kusurlu ve eksik olanlar yenilenecek, yangın söndürme sistemi çalışır hale getirilecektir. e) Yangın yönetmeliği gereği tüm elektrik tesisatı kabloları halojenden arındırılmış, yangına maruz kalındığında zehirleyici gaz üretmeyecek nitelikte olmalıdır. Projede gösterilen tüm imalatlar bu özellikleri taşıyıcı nitelikte olacaktır. Projede gösterilmeyen, yapıdaki mevcut tesisat bu özellikleri taşımıyorsa uygun özellikteki kablolar ile değiştirilecektir. Yeni yapılması gereken aydınlatma ve priz linye hatları 3x2,5mm² N2XH kablo ile, aydınlatma sorti hatları 3x1,5 mm² H07Z kablo ile yapılacaktır. Kazan dairesinde ise projesinde gösterilen motor gücüne bağlı olarak uygun kesitte NHXMH kablo kullanılacaktır. Mevcut kabloların değişiminde mevcut borular kullanılabilir. Eğer kullanılamıyorsa duvar ve zemin proje müdürünün onaylayacağı uygun bir güzergâhta kırılarak yeni borular geçirilecektir. Yeni boru döşendikten sonra duvar ve zemin mevcut durumuna uygun hale getirilecektir. En üst katlarda borulama işlemi çatı arasından yapılabilir. Bu durumda çatı arasından geçirilen boruları üzeri harç ile kapatılacaktır. Ayrıca kuvvetli akım tesisatı dışında Network altyapısında Cat 6H halojensiz data kabloları, yangın alarm tesisatında ise 1x2x0,8+0,8 mm² JH(ST)H halojensiz yangın alarm kabloları kullanılacaktır. f) Güçlendirme yapılacak binada bulunan Müştemilat dairesi, Kantin gibi farklı birim veya kişiler tarafından kullanılan mahaller için ayrı bir elektrik aboneliği alınacaktır. Bu durumda gerekli ekipman, kofra, sayaç, sigorta, besleme hattı vb temini, gerekli bağlantıları, enerji alınması için yerel elektrik dağıtım şirketine AF-WB2-GÜÇL-ONAR-05 / Zeyilname 1 9/12

10 verilmesi gereken tüm dokümantasyon ve proje hizmetleri, alınması gereken tüm resmi merci onaylarının alınması yüklenici tarafından yapılacaktır. g) Projelerde yenilenmesi öngörülmeyen tüm kazan, brülör, hidrofor, kapalı genleşme depoları ve sirkülasyon pompalarının tüm bakım ve onarımları yapılarak çalışır halde teslim edilecektir. h) Güçlendirme perdelerine denk gelen yerlerdeki su ve doğalgaz sayaçları usulüne uygun olarak sökülecek ve imalatın tamamlanmasından sonra tekrar monte edilerek çalışır hale getirilecektir. i) Projesinde veya mevcudunda sıva üstü olan Elektrik Panosu veya yangın dolapları duvara gömülecek, betonarme perde üzerinde görünenler uygun tuğla duvarlara taşınacak gerekli tadilatlar yapılarak hizmete alınacaktır. Genişliği kurtarmayan yangın dolapları ilave duvar örülerek duvar içine alınacaktır. j) Tüm binalarda elektrik tesisatı topraklama ölçümleri yapılacaktır. Yetersiz olanlar uygun hale getirilecek topraklaması bulunmayan binaların topraklama tesisatı yapılacaktır. k) Ana pano tek hat şemaları yüklenici tarafından çizilerek proje müdürlüğüne onaylattırılacak ve gerekli imalatlar buna göre yapılacaktır. l) Mevcut halinde doğalgaz dönüşümü yapılmış olan yapılardakikazan dairelerinin yürürlükte bulunan tüm ilgili yönetmeliklerin şartlarını sağlayıp sağlamadıkları kontrol edilecek, şartları sağlamayan kazan daireleri yönetmeliklere uygun hale getirilecektir. Gaz alarm cihazı, kazan dairesi 2.çıkış kapısı, havalandırma menfezleri, ısıtma boruları, brülör, kazan, imbisat deposu, kollektör ve sirkülasyon pompalarının kontrol ve bakımları yapılacaktır. Proje Müdürü nün öngörmesi halinde yenilemeleri yapılacaktır. m) Binalarda mevcutta bulunan radyatörler projede gösterilmiş ya da gösterilmemiş olsun hepsi demonte edilip bakım onarımları yapılacak, işlemeleri bittikten sonra eksiksiz yerine monte edilecektir. Proje Müdürü tarafından yenilenmesi öngörülenler yenilenecektir. n) Tüm sıhhi tesisat temiz su ve pissu kolonları yenilenecektir. o) Kullanma suyu ve yangın suyu hidroforları için kullanılacak elektrik motoru kısa devre kafesli, iki kutuplu koruma sınıfı IP 55, yalıtımı F sınıfı olacaktır. p) Kullanma suyu deposuna kesinlikle 304 kalite paslanmaz malzeme hariç hiçbir aksesuar temas etmeyecektir. q) Emniyet ventilleri ve basınç emniyet valfleri birinci kalite bronz olacak ve kesinlikle sarı malzeme kullanılmayacaktır. r) Sirkülasyon pompaları frekans kontrollü olacaktır. s) Yangın suyu ve kullanma suyu hidroforları projede aksi belirtilmediği müddetçe mutlaka kontrol edilecek,her türlü bakım ve onarımı yapılarak çalışır halde teslim edilecektir. t) Projede belirtilsin yada belirtilmesin tüm binalardaki su depoları mutlaka kontrol edilerek,temizlik ve onarımı yapılacaktır. Paslanmaz kaynak imalatlı depolar,galvaniz depolar ve betonarme depolar var ise Proje Müdürü nün öngörmesi halinde demonte edilerek mevcuduna uygun prizmatik paslanmaz çelik AF-WB2-GÜÇL-ONAR-05 / Zeyilname 1 10/12

11 modüler su deposu ile değiştirilerek, her türlü aksesuarı ile birlikte çalışır halde teslim edilecektir. u) Bina Yetkilisi nin isteği olur ise WC mahallerinde bir adet klozet konuşlandırılacaktır. v) Yenilenmesi gereken tüm ampuller tasarruflu tip ampul olacaktır. w) Tipik lavabo montaj detayı aşağıdaki çizimdeki gibi değiştirilmiştir. 7. Çatı ve Çevre İşleri a) Proje ve mahal listelerinde bulunmasa dahi tüm marsilya tipi kiremit çatılarda kiremit kaplamanın tamamı B.B.B.F.T /01 pozuna uygun olarak aktarılacaktır. Uygulama, sözleşmenin ilgili maddesinde tariflendiği şekilde yapılacaktır. Çatılarda alüminyum, saç vs. imalatlardan kırılmış, kullanılmayacak durumda ve yırtılmış olan malzemeler sökülerek yenilenecektir. Ahşap veya demirden imal edilmiş olan oturtma çatılarsa dikme mahya kuşaklama mertek, yastık vb elemanlarda çürüyen ve deforme olan malzemeler değiştirilecek eksik olanlar tamamlanacak çatı tabliyesine bağlanmamış dikmeler çatıya bağlanacaktır. Proje ve mahal listesinde yenilenmesi öngörülmemiş yağmur borusu oluk ve dere malzemelerinden kırılmış ve bozulmuş olanlar yenilenecektir. Projelerde ısı yalıtımı altına serilmesi öngörülen polivinil örtü nün minimum ağırlığı 150gr/m 2 olacaktır. Projelerde ısı yalıtımının üzerine serilmesi öngörülen cam tülü malzeme Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yüksek Fen Kurulunun yayınlamış olduğu inşaat rayiçlerinden /1 rayicine uygun olacaktır. b) Tüm binalarda çatı aralarında yer alan tüm makine, ekipman ve tesisat projeye uygun olarak sökülecek ve yeni sistem imal edildikten sonra şartnameye uygun olarak nakledilerek çatı arası temizlenecektir. c) Tüm yapılardagiriş Markizinin üstüne eğim verilerek su yalıtımı yapılacak ve harpuştası yenilenecektir. Proje Müdürü nün uygun görmesi durumunda AF-WB2-GÜÇL-ONAR-05 / Zeyilname 1 11/12

12 harpuştalar mekanik montaj yapılacaktır. Yalıtımın üzerine projelerde kaplama belirtilmedi ise koruma amaçlı olarak 10 cm çakıl doldurulacaktır. Çatının suyu düşey zincir veya sac boru ile zemine indirilecektir. d) Tüm binalarda mevcutta bulunan kurangulezlerin iç duvarlarında gerekli olan sıva tamiratları ve/veya yenilemeleri yapılacak, içleri tamamen temizlenecek ve boyanacaktır. Tüm kurangulezlerin giderleri çalışır hale getirilecek, ızgarası veya kapakları tamir edilip boyanacaktır. e) Ana binaya bitişik olarak yapılmış olan mevcut kantin, depo, oda, garaj spor salonu, proje odası, laboratuvar, vb. prefabrik, betonarme, yığma ve/veya konteyner yapıların, onarım ve güçlendirme imalatlarının yapılması sırasında kaldırılması, taşınması veya sökülmesi gerekiyorsa güçlendirme ve onarım inşaatlarının tamamlanmasını müteakiben mevcut durumuna uygun olarak eski haline getirilmesi gerekmektedir. Ancak her durumda bu yapıların da onarım işleri, ana binalardaki standartlarda yapılacaktır. f) Tüm binaların dış bahçelerindeki pissu ve temiz su hatları kontrol edilecek, tıkalı olanlar açılacak, kaçak olanlar tamir edilecek ve rögarlar ile kapaklarından sorunlu veya kırık/çatlak olanlar tamir edilecektir. g) Tüm binaların elektrik ve telefon giriş hatları kontrol edilecek, emniyetli olarak duvarlara veya direklere monte edilecek, bozuk olanları tamir edilecek, gerekli tüm parçalar değiştirilecektir. Dış cephede bahçeyi aydınlatan tüm armatürler ve hatları elden geçirilerek çalışmayanları yenileri ile değiştirilecektir. h) Tretuar imalatı yapılırken yapının mevcut kotlarına uygun imalat yapılacaktır. Gerekli olan yerlerde ve/veya Proje Müdürü'nün isteği halinde eski kaplama tamamen sökülecek yeni imalat mevcut kotlara uygun olarak yapılacaktır. i) İnşaat çalışmaları esnasında hasar verilen kampus bahçesi ve bina çevre düzenlemesi projelerde aksi belirtilmedikçe aslına uygun hale getirilecektir. j) Yapıların bahçelerinde bulunan istinat duvarları kontrol edilecek, barbakanları çalışır hale getirilecektir. AF-WB2-GÜÇL-ONAR-05 / Zeyilname 1 12/12

İNŞAAT İŞLERİ. Omv Petrol Ofisi Aş Mühendislik Departmanı. Burak AŞLAMACI Mühendislik Müdürü. Ersin GÜLCAN İstasyon Mühendisi.

İNŞAAT İŞLERİ. Omv Petrol Ofisi Aş Mühendislik Departmanı. Burak AŞLAMACI Mühendislik Müdürü. Ersin GÜLCAN İstasyon Mühendisi. İNŞAAT İŞLERİ 0 Yeni Şartname Omv Petrol Ofisi Aş Mühendislik Departmanı Ersin GÜLCAN İstasyon Mühendisi Burak AŞLAMACI Mühendislik Müdürü REV. AÇIKLAMA HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN 01.10.2013 00

Detaylı

S.S.ANTALYA PALM CİTY KONAKLARI ARSA VE KONUT YAPI KOOPERATİFİ TARAFINDAN YAPTIRILACAK VİLLA VE DAİRELERİN İNŞAAT TEKNİK ŞARTNAMESİDİR.

S.S.ANTALYA PALM CİTY KONAKLARI ARSA VE KONUT YAPI KOOPERATİFİ TARAFINDAN YAPTIRILACAK VİLLA VE DAİRELERİN İNŞAAT TEKNİK ŞARTNAMESİDİR. S.S.ANTALYA PALM CİTY KONAKLARI ARSA VE KONUT YAPI KOOPERATİFİ TARAFINDAN YAPTIRILACAK VİLLA VE DAİRELERİN İNŞAAT TEKNİK ŞARTNAMESİDİR. İŞİN KONUSU : Birinci etap olarak DöşemealtI 654 ada 1 parselde yapılması

Detaylı

yapılacak tüm binalarda olması gereken elektrik tesisatında kullanılan malzeme ve mamulün

yapılacak tüm binalarda olması gereken elektrik tesisatında kullanılan malzeme ve mamulün IV- ELEKTRİK TESİSATI GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ BÖLÜM 1 Genel Esaslar 1.1 Kapsam Bu Genel Teknik Şartname, özel ve tüzel kişiler ile kamu kuruluşlarına ait mevcut ve yeni yapılacak tüm binalarda olması gereken

Detaylı

ÖN PROTOKOL. Karatay İlçesi. Mahallesi pafta, ada,.. parsel nolu

ÖN PROTOKOL. Karatay İlçesi. Mahallesi pafta, ada,.. parsel nolu ÖN PROTOKOL Karatay İlçesi. Mahallesi pafta, ada,.. parsel nolu m 2 lik gayrimenkulün hissedarları olarak hissemi. daire karşılığında Karatay Belediyesine vermeyi kabul ediyoruz. 1: Bu ön anlaşmaya göre

Detaylı

AHMET YÜKSEL KARAHAN İNŞ.YÜK.MÜH.

AHMET YÜKSEL KARAHAN İNŞ.YÜK.MÜH. AHMET YÜKSEL KARAHAN İNŞ.YÜK.MÜH. Şehir içi kazılarında kazı yapanların yan binaya karşı sorumlulukları ve yan binaların bu çerçevede sorumlulukları; 4708 sayılı Yapı Denetimi kanunu ve yönetmeliklerinde

Detaylı

EK İNŞAAT, MAKİNE TESİSATI VE ELEKTRİK TESİSATI GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ

EK İNŞAAT, MAKİNE TESİSATI VE ELEKTRİK TESİSATI GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ EK İNŞAAT, MAKİNE TESİSATI VE ELEKTRİK TESİSATI GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ I- GENEL Bayındırlık ve İskan Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 180 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 209 sayılı Kanun

Detaylı

EK İNŞAAT, MAKİNE TESİSATI VE ELEKTRİK TESİSATI GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ

EK İNŞAAT, MAKİNE TESİSATI VE ELEKTRİK TESİSATI GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ EK İNŞAAT, MAKİNE TESİSATI VE ELEKTRİK TESİSATI GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ I- GENEL Bayındırlık ve İskan Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 180 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 209 sayılı Kanun

Detaylı

BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK. Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 27/11/2007 No : 2007/12937

BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK. Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 27/11/2007 No : 2007/12937 5243 BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 27/11/2007 No : 2007/12937 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 19/12/2007 No : 26735 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler,

Detaylı

BİNALAR İÇİN DOĞAL GAZ TEKNİK ESASLARI

BİNALAR İÇİN DOĞAL GAZ TEKNİK ESASLARI BİNALAR İÇİN DOĞAL GAZ TEKNİK ESASLARI AKSA DOĞAL GAZ 2013 ÖNSÖZ Doğal gaz gibi çevreci enerji kaynağının kullanımındaki artış sevindirici bir gelişmedir. Hizmet kuruluşları olarak bizlere düşen önce etkin

Detaylı

Genel Hükümler, Binaların Kullanım ve Tehlike Sınıfları

Genel Hükümler, Binaların Kullanım ve Tehlike Sınıfları Resmi Gazete 19 Aralık 2007 Çarşamba Sayı : 26735 Resmi Gazete 9 Eylül 2009 Çarşamba Sayı : 27344 BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Karar Sayısı : 2009/15316 Ekli Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik in yürürlüğe konulması; Bayındırlık

Detaylı

Alt İşverenler Çalışma, İş Sağlığı ve Güvenliği Talimatı

Alt İşverenler Çalışma, İş Sağlığı ve Güvenliği Talimatı Alt İşverenler Çalışma, İş Sağlığı ve Güvenliği Talimatı Hazırlanma Tarihi: 18.09.2013 İÇERİK 1. Amaç 2. Uygulama Alanı 3. Sorumluluk 4. Tanımlar 5. İşlem 6. Taşeron Firmalardan İstenilen Belgeler 7. Referanslar

Detaylı

3030 SAYILI KANUN KAPSAMI DIŞINDA KALAN BELEDİYELER TİP İMAR YÖNETMELİĞİ

3030 SAYILI KANUN KAPSAMI DIŞINDA KALAN BELEDİYELER TİP İMAR YÖNETMELİĞİ 3030 SAYILI KANUN KAPSAMI DIŞINDA KALAN BELEDİYELER TİP İMAR YÖNETMELİĞİ Bayındırlık ve İskan Bakanlığı: Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 02/11/1985 Yayımlandığı Resmi Gazete No: 18916 (Mükerrer) Yönetmelik

Detaylı

ALT İŞVEREN İSG TEKNİK ŞARTNAMESİ

ALT İŞVEREN İSG TEKNİK ŞARTNAMESİ TSayfa ihi No 1/9 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TAŞERON / ALT YÜKLENİCİ TAAHHÜTNAMESİ AMAÇ DARÜŞŞAFAKA CEMİYİYETİ VE BAĞLI KURUMLARI çalışanlarının ve iş yeri güvenliğinin sağlanması amacıyla; çalışanların sağlık

Detaylı

BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK 2007/12937 KARAR SAYILI BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK RESMİ GAZETE TARİH : 19 ARALIK 2007 ÇARŞAMBA SAYI : 26735 19 Aralık 2007 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26735 YÖNETMELİK Karar Sayısı

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

İKİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, yapı işlerinin yapıldığı işyerlerinde alınacak asgari

Detaylı

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-1/4/2010-27539) (1) Bu Yönetmeliğin amacı, binalarda enerjinin ve enerji kaynaklarının

Detaylı

SEKİZİNCİ KISIM Tehlikeli Maddelerin Depolanması ve Kullanılması

SEKİZİNCİ KISIM Tehlikeli Maddelerin Depolanması ve Kullanılması SEKİZİNCİ KISIM - Tehlikeli Maddelerin Depolanması ve Kullanılması SEKİZİNCİ KISIM Tehlikeli Maddelerin Depolanması ve Kullanılması BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Tehlikeli maddeler ile ilgili olarak uygulanacak

Detaylı

KİŞİSEL KORUYUCU KULLANMA VE GENEL TALİMATLAR

KİŞİSEL KORUYUCU KULLANMA VE GENEL TALİMATLAR KİŞİSEL KORUYUCU KULLANMA VE GENEL TALİMATLAR 1 HAZIRLAYAN İNDEKS - TALİMATLAR T01.İş Sağlığı ve Güvenliği Talimatı T02.Sosyal Tesisler Konuşlanma Talimatı T03.İnşaat Sahası Güvenlik Talimatı T04.Güvenlik

Detaylı

VAN URARTU MÜZESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

VAN URARTU MÜZESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ VAN URARTU MÜZESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ MADDE.1-200 DZ. DEMİRSİZ BETON VAN URARTU MÜZESİNDE KULLANILACAK OLAN TEMEL ALTI BETONLARININ TAMAMI 16.002 POZ YAPIM ŞARTLARINA UYGUN OLARAK YAPILACAKTIR. MADDE.2-250

Detaylı

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI İMAR YÖNETMELİĞİ

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI İMAR YÖNETMELİĞİ KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI İMAR YÖNETMELİĞİ KONYA 2008 BİRİNCİ BÖLÜM Genel hükümler Amaç MADDE 1 Bu yönetmeliğin amacı; Konya Büyükşehir Belediyesi, belediye ve mücavir

Detaylı

tmmob makina mühendisleri odası ALİ İNCE MAKİNA MÜHENDİSİ

tmmob makina mühendisleri odası ALİ İNCE MAKİNA MÜHENDİSİ tmmob makina mühendisleri odası ALİ İNCE MAKİNA MÜHENDİSİ 1 Katı,sıvı veya gaz türünde bir yakıtın yakılması suretiyle enerji elde edilmesi ve bu enerjinin değişik amaçlarla verimli kullanıma sunulması,

Detaylı

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ AYKOME ALT YAPI KOORDİNASYON MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ AYKOME ALT YAPI KOORDİNASYON MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ AYKOME ALT YAPI KOORDİNASYON MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1. Amaç Bu Yönetmeliğin amacı; Büyükşehir Belediyesi bünyesinde

Detaylı

Sayıştay Kararları Dizisi SAYIŞTAY KARARLARI GENEL KURUL TEMYİZ KURULU DAİRELER KURULU DAİRELER SEÇME KARARLAR (1.1.2005-31.12.

Sayıştay Kararları Dizisi SAYIŞTAY KARARLARI GENEL KURUL TEMYİZ KURULU DAİRELER KURULU DAİRELER SEÇME KARARLAR (1.1.2005-31.12. Sayıştay Kararları Dizisi SAYIŞTAY KARARLARI GENEL KURUL TEMYİZ KURULU DAİRELER KURULU DAİRELER SEÇME KARARLAR (1.1.2005-31.12.2005) Mart 2006 SAYIŞTAY KARARLARI GENEL KURUL TEMYİZ KURULU DAİRELER KURULU

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. MALZEME YÖNETİMİ VE SATINALMA DAİRE BAŞKANLIĞI

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. MALZEME YÖNETİMİ VE SATINALMA DAİRE BAŞKANLIĞI TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. MALZEME YÖNETİMİ VE SATINALMA DAİRE BAŞKANLIĞI ORTA GERİLİM AYIRICILARI TEKNİK ŞARTNAMESİ NİSAN, 1996 2013 REVİZE ORTA GERİLİM AYIRICILARI TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER BÖLÜM

Detaylı

AGDAŞ İÇ TESİSAT DOĞALGAZ TEKNİK ŞARTNAMESİ (BİNALAR İÇİN)

AGDAŞ İÇ TESİSAT DOĞALGAZ TEKNİK ŞARTNAMESİ (BİNALAR İÇİN) AGDAŞ İÇ TESİSAT DOĞALGAZ TEKNİK ŞARTNAMESİ (BİNALAR İÇİN) İTS001 YAYIN TARİHİ: 01/11/2004 /REV:4 / REV TAR.16.09.2013 SAYFA NO: 1 / 71 İÇİNDEKİLER Ekler listesi....3 Şekiller Listesi ve Çizelgeler Listesi...4

Detaylı

ENERJİ KİMLİK BELGESİ

ENERJİ KİMLİK BELGESİ ENERJİ KİMLİK BELGESİ Üretilen her ürünün pazarlanması sırasında tüketicinin farklılıkları görebilmesi, hangi ürünü tercih edeceğine karar verebilmesi, ürünler arasında mukayese yapabilmesi, uzun vadede

Detaylı

TMMOB Mimarlar Odası Mimarlık Hizmetleri Şartnamesi

TMMOB Mimarlar Odası Mimarlık Hizmetleri Şartnamesi TMMOB Mimarlar Odası Mimarlık Hizmetleri Şartnamesi TMMOB MĠMARLAR ODASI MĠMARLIK HĠZMETLERĠ ġartnamesġ VE EN AZ BEDEL TARĠFESĠ (22.12.2006 tarih 40/17 no.lu MYK toplantısında görüşülerek kabul edilmiştir.)

Detaylı

SU YALITIMCISI (SEVİYE 3) DERS NOTU

SU YALITIMCISI (SEVİYE 3) DERS NOTU SU YALITIMCISI (SEVİYE 3) DERS NOTU 2012 Hazırlayan Doç. Dr. Tayfun UYGUNOĞLU İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... - 2-2. KİŞİSEL GÜVENLİK VE ÇEVRE KAZA RİSKLERİ... - 2-2.1. Su Yalıtımı İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin

Detaylı

TEKNIK YÖNETMELIKLER 12 19 KASIM FIERA MILANO RHO MILANO, ITALYA

TEKNIK YÖNETMELIKLER 12 19 KASIM FIERA MILANO RHO MILANO, ITALYA TEKNIK YÖNETMELIKLER 12 19 KASIM FIERA MILANO RHO MILANO, ITALYA TEKNİK İÇİNDEKİLER YÖNETMELİKLER B1 Genel 04 B2 Adresler ve İletişim 04 B3 Servis Formları 04 B4 Fuar Alanında Yönetim 05 B5 Fuar Standı

Detaylı