Bireysel Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi. Consumer Banking Services Agreement

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bireysel Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi. Consumer Banking Services Agreement"

Transkript

1 Bireysel Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi Consumer Banking Services Agreement Müşteri Adı Soyadı: Client s First & Last Name: Müşteri No: Client s Number: Müşterek Hesap mı? Is it joint account? Evet / Yes Hayır / No Teselsülsüz Hesap / Tenants in common Teselsüllü Hesap / Joint tenancy account BBHS-0979-R06/Şubat 2014 Paran burada değerli. ingbank.com.tr

2 Değerli Müşterimiz, Dear Esteemed Customer, Sizi yepyeni ve samimi bir bankacılık dünyası ile tanıştırmak istiyoruz. Daima en iyi ve en doğru hizmeti sunabilmek için durmadan yenileniyor, kendimizi geliştiriyoruz. Deneyimli çalışanlarımız ve uluslararası tecrübemizle ihtiyaçlarınıza cevap verebilecek uygun çözümler üretiyoruz. Şu anda imzaladığınız Sözleşmenin kapsamı hakkında sizi bilgilendirmek istiyoruz: We would like to introduce you a brand new and intimate banking world. We are continuously adapting and improving ourselves in order to offer the right and the best possible services at all times. Thanks to our experienced staff and international experience, we offer solutions best suited to your needs. We would like to inform you about the scope of the Agreement you are about to sign at the present: İmzaladığınız Bireysel Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi (BBHS) Bankamızdan sağlayacağınız bireysel ürün ve hizmetlerin koşullarını, uygulama usullerini, karşılıklı olarak hak ve yükümlülüklerimizi içermektedir. The Consumer Banking Services Agreement (CBSA), executed by and between you and our Bank, covers the terms and conditions for the consumer products and services, which you will receive from our Bank, as well as any requirements for implementation of the same, and the mutual rights and obligations of both parties. Sözleşmenin imzalı bir nüshası, müşteri temsilciniz tarafından size teslim edilecektir. An executed counterpart of the agreement shall be delivered to you by your customer representative. Bu Sözleşme ile; This agreement sets and describes the scope of: - TL/yabancı para mevduat, - TL/foreign currency deposit, - Repo, - Repo, - Likit hesap, - Liquid account, - Hesaplar arası havale, virman, - Remittance and transfer between the accounts, - Diğer bankalara yapılacak yurtiçi TL para transferleri-eft, - Domestic money transfers-eft to the other banks, - Hesabınıza keşide ettiğiniz çekler, - The cheques drawn by your party to your account, - Kambiyo senetleri, - Bills of exchange, - Sigorta işlemleri, - Insurance transactions, - Kiralık kasa uygulamaları, - Practices relating to rental safe deposit box,

3 - Otomatik ödeme (fatura vb) ve düzenli ödeme talimatları, - Automatic payment (bills etc.) and regular payment orders, - Destek hesap (Kredili Mevduat Hesabı), - Support account (Overdraft Account), - Banka ve kredi kartı işlemleri gibi ürün ve hizmetler ile - Products and services such as banking and credit card transactions and - Alternatif dağıtım kanallarından (ATM, İnternet, Telefon Bankacılığı vb) alacağınız hizmetin kapsamını belirledik. - The services you may receive through the alternative distribution channels (ATMs, Internet, Telephone Banking etc.). Talep ettiğiniz ürün ve hizmetlere ilişkin Başvuru formlarında yer alan açıklamalara dikkat çekmek isteriz. Ürün ve hizmetin tüm özellikleri, ücret ve komisyon tarifesi müşteri temsilciniz tarafından size açıklanacaktır. Tereddüt ettiğiniz, açıklanmasını istediğin hususları müşteri temsilcinize sorabilirsiniz. We would like to draw your attention to the explanations and remarks specified on the Application forms regarding the products and services which you request. Our Customer Representative will advise you about all features, fees and commission tariff of the products and the services. Our Customer Representative will help you if you have any doubts, or require any matter to be clarified. Eğer yurt dışında ikamet ediyorsanız, sayfa 21 Madde 28 de yer alan boş kısmı doldurmanızı ve size kolaylıkla ulaşabileceğimiz iletişim bilgilerinizi bildirmenizi rica ediyoruz. ING Bank Anonim Şirketi, Sicil Numarası , İşletme Merkezi; İstanbul (Merkez Adresi: Reşitpaşa Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi No: 8, Sarıyer/İstanbul), İnternet Sitesi Adres: İşbu sözleşme metnine, içeriğini incelemek ve bilgi edinmek üzere adresinden ulaşabilirsiniz. If you are residing abroad, we hereby request you to complete the blank section available under Article 28 on page 21, and to communicate your contact details to provide readily convenience to establish contact with you. ING Bank Anonim Sirketi (ING Bank Inc.), Registration Number , Principal Office: Istanbul (Head Office: Resitpasa Mahallesi, Eski Buyukdere Caddesi No: 8, Sariyer/Istanbul), Website: The text of this Agreement is available on for review and information purposes. 2

4 ING BANK A.Ş. BİREYSEL BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ ING BANK CONSUMER SERVICES AGREEMENT 1. Taraflar: 1. The Parties: Bu sözleşme ING Bank A.Ş. (bundan böyle Banka olarak anılacaktır) ile Müşteri arasında aşağıdaki konuları içermek üzere imzalanmış bulunmaktadır. This Agreement is executed by and between ING Bank A.S. (hereinafter shall be referred to as the Bank ) and the Customer who signed the present agreement (hereinafter shall be referred to as the Customer ) to incorporate the following matters. 2. Sözleşme Hakkında Müşterinin Bilgilendirilmesi ve İçeriğini Öğrenme İmkanı Sağlanması: 2. Information of the Customer about the Agreement and Providing the Customer with the Opportunity to Get Acquainted with Its Contents: Müşterilerin, Banka nın her şubesinden güncel Bireysel Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi nin bir örneğini edinmek, içeriğini incelemek ve bilgilenmek hakkı mevcuttur. Ayrıca güncel Bireysel Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi nin bir örneği Banka nın internet sitesinde de Müşteri incelemesine hazır bulundurulmaktadır. The customers shall have the right to obtain a copy of the current version of the Consumer Banking Services Agreement from any branch of the Bank, to examine its content, and to get acquainted therewith. Furthermore, a copy of the current version of the Consumer Banking Services Agreement is made available on the website of the Bank for review by Customers. 3. Sözleşmenin Kapsamı ve Bütünlüğü: 3. Scope and Integrity of the Agreement: Bu sözleşme Müşteri ye sunulacak bireysel bankacılık hizmetlerine ilişkin hükümleri içermektedir. This Agreement contains the terms and conditions concerning the consumer banking services which will be offered to the Customer. Müşteri, işbu sözleşmeyi imzalamakla giriş hükümlerine, ortak hükümlere ve yararlanacağı ürünlerin özel hükümlerine tabi olacağını ve sözleşmenin, tüm ek ve formlarla birlikte bir bütün teşkil ettiğini kabul etmektedir. By signing this agreement, the Customer agrees that s/he shall be subject to the provisions of the preamble, the common provisions as well as the provisions specific to the products from which s/he will benefit, and that the Agreement constitutes a whole together with all the annexes and forms thereof. Sözleşme hükümleri, Müşteri adına Banka nın tüm şubeleri nezdinde açılmış ve açılacak bütün hesapları ve Müşteri ye sunulan bütün bankacılık hizmetlerini kapsar. Sözleşmenin imza tarihinden önceki tarihte açılmış olan hesaplar da bu Sözleşmeye tabi olacaktır. The provisions of the Agreement are applicable to all accounts opened or to be opened in the name of the Customer with any and all Branches of the Bank as well as to all the banking services offered to the Customer. The accounts opened prior to the signing of the Agreement shall also be governed by this Agreement. 4. Tanımlar: 4. Definitions Aşağıdaki kelimeler bu sözleşmede karşılarındaki anlamı taşımaktadırlar. The following terms, as used in this Agreement, shall have the following meanings; Akdi/Kredi Faizi: İşbu Sözleşme içindeki kredi ürünlerine Müşteri nin ürünü kullandığı an itibariyle uygulanan faizi, ilgili kredinin Banka ve Kredi Kartları Hakkındaki Kanun hükümlerine tabi olması halinde ise TCMB tarafından belirlenecek akdi faiz oranını, Contractual/Loan Interest: shall mean the interest charged to the loan products under this Agreement as of the moment the Customer starts using the product; and shall mean the contractual interest rate to be determined by the Central Bank of the Republic of Turkey in case the loan in question is subject to the provisions of the Law on the Debit Cards and the Credit Cards ; 3

5 ATM: Müşteri nin Kart ve şifresini kullanarak işlem yapabildiği elektronik işlem makinelerini, ATM: Shall mean the electronic transaction machines, through which the Customer may conduct transactions by using his/her Card and Code; Banka: ING Bank A.Ş. yi, Bank: shall mean ING Bank A.S.; Başvuru Formu / Talimat Mektubu: Bu sözleşmenin ayrılmaz parçası niteliğindeki talimat ve formları, Application Form / Instruction Letter: shall mean the forms and the instructions, which constitute an integral part of this Agreement; Elektronik Bankacılık Hizmetleri: Telefon Bankacılığı, WAP, SMS, ATM, Internet, PC, Web, TV, Kiosk gibi elektronik ortamlar aracılığı ile sunulacak bankacılık hizmetlerini, Electronic Banking Services: shall mean the banking services to be provided via electronic media such as Telephone Banking, WAP, SMS, ATM, Internet, PC, Web, TV, Kiosk etc.; Hesap: İşbu sözleşme çerçevesinde açılan her türlü Tasarruf/Ticari Mevduat/ Döviz Tevdiat Hesaplarını, Account: Shall mean any and all kinds of Savings/Commercial/Foreign Currency Deposit Accounts opened in accordance with this Agreement; Hesap Özeti / Hesap Ekstresi: İşbu sözleşme kapsamındaki hesaplarla ilgili alacak borç hareketlerini gösterir dökümü, Account Statement: Shall mean the breakdown of the debit movements of the account under this Agreement; IBAN (Uluslararası Banka Hesap Numarası): Müşteri nin Banka nezdindeki hesaplarının Uluslararası İSO Standartlarına uygun olarak Banka tarafından üretilmiş veya üretilecek karşılığıdır. IBAN (İnternational Bank Account Number) ancak Banka tarafından üretilebilir ve değiştirilebilir, IBAN (International Bank Account Number): shall mean the equivalent number of Customer s accounts held with the bank, which is generated or to be generated by the Bank in accordance with the International ISO Standards. IBAN (International Bank Account Number) may only be generated and replaced by the Bank; Kuruluşlar: Müşteri nin başvuru formunda belirttiği ve/veya Banka ca adlarına havale yapılması için protokol imzalanmış kuruluşları, Institutions: Shall mean the institutions stated by the Customer on the application form and/or with which a protocol is signed for remittance in their name by the Bank; Müşteri: Bu sözleşmeyi imzalayan ve bu sözleşme çerçevesinde işlem yapmaya yetkili bulunan gerçek ve tüzel kişileri, Customer: Shall mean the real and legal persons, who sign this Agreement and are authorized to perform transactions within the framework of this Agreement; Şifre: Banka nın Kart Hamili ne Kart ve Banka Kartı ile birlikte / ayrıca verdiği veya elektronik bankacılık hizmetlerinden yararlanması için Kart Hamili nin Banka nın sağladığı ortamlardan edindiği / değiştirdiği, kişiye özel ve gizli numarayı, Code: Shall mean the personal and confidential number provided by the Bank to the Card Holder along with the Card and the Debit Card or obtained / changed by the Card Holder through the media provided by the Bank for use in electronic banking services; Taksitli Satış: Banka nın Kart Hamili İşyeri ne verdiği yetki doğrultusunda, taksitli kart ürünleri ile yapılan alışverişlerin Kart Hamili İşyeri tarafından alışveriş tutarının eşit ve birden fazla takside bölünerek vadelere ayrılması ve taksitlerin vadeleri geldikçe hesap bildirim cetvellerine borç olarak kaydedilen satış tipini, Installment Sale: Shall mean the type of sales, in which the shopping made by use of the installment card products are divided into multiple equal installments by the Card Holder Merchant, in line with the authorization granted by the Bank to the Card Holder Merchant, where the installments are debited on the account statements upon maturity; 4

6 Temerrüt Faizi: Kredi alacaklarında, temerrüt tarihinde bu Sözleşmeye tabi kredilere uygulanan en yüksek akdi faizin %100 fazlasını; hizmete ilişkin ücret/komisyon/masraf vb. alacaklarının ödenmesinde temerrüde düşülmesinde temerrüt tarihinde bu sözleşmeye tabi kredilere uygulanan en yüksek akdi faizin %100 fazlasını; kredi ve hizmet dışında kalıp da bu sözleşme gereğince doğabilecek alacağın ödenmesinde temerrüde düşülmesi durumunda ise temerrüt tarihinde bu sözleşmeye tabi kredilere uygulanan en yüksek akdi faizin %100 fazlasını; Default Interest: Shall mean with respect to the loan receivables - the interest amount of more than 100% of the highest contractual interest charged at the date of default to the loans subject to this Agreement; in case of default in the payment of fees/commissions/costs and other similar receivables relating to the services, default interest shall mean the interest amount of more than 100% of the highest contractual interest charged to the loans subject to this Agreement at the date of default; in case of default in the payment of receivables, which are out of the scope of loans and services, but which may arise pursuant to this Agreement, default interest shall mean the interest amount of more than 100% of the highest contractual interest charged to the loans subject to this Agreement at the date of default; ilgili krediler için düzenlenmiş özel hükümler arasında temerrüt faizinin yer alması halinde bu hükümdeki temerrüt faizini; in case the special provisions applicable to the relevant loans include a provision for default interest, default interest shall mean the default interest provided under such provision; ilgili kredi türünün Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümlerine tabi olması halinde akdi faizin % 30 fazlasını; in case the relevant type of loan is subject to the provisions of the Law on the Protection of Consumers, default interest shall mean the interest amount of more than 30% of the contractual interest; ilgili kredinin Banka ve Kredi Kartları Hakkındaki Kanun hükümlerine tabi olması halinde ise TCMB tarafından belirlenecek gecikme faiz oranını, in case the relevant loan is subject to the provisions of the Law on the Debit Cards and the Credit Cards, default interest shall mean the overdue interest rate to be determined by the Central Bank of the Republic of Turkey; TKHK: 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun u veya yerine geçecek kanunu ifade eder. LPC: Shall mean the Law 4077 on the Protection of Consumers or any succeeding laws; Toplam Borç: Hesap Kesim Tarihi nde düzenlenen Kredi Kartı Hesap Özeti nde yer alan ve Son Ödeme Tarihi ne kadar ödenmesi gereken toplam borç tutarını, Total Debt: Shall mean the total amount of debt which must be paid until the Due Date as stated on the Credit Card Account Statement issued on the Cutoff Date; Vadeli Satış: Banka nın Kart Hamili İşyeri ne verdiği yetki doğrultusunda, taksitli kart ile yapılan satışlarda Banka nın satış bedelleri üzerine belli oranda bir vade farkı ekleyerek bulunan yeni tutarı birden fazla eşit vadeye ayırarak işyerine bildirdiği ve bulunan yeni tutarın bildirilen vadelerde Banka nın Hesap Özeti ne sıra ile borç kaydedildiği alışveriş tipini ifade eder. Term Sale: Shall mean the type of sales, in which the amount, calculated by the Bank by adding a certain late charge on the price of sales performed using the installment card in line with the authorization granted by the Bank to the Card Holder Merchant, is divided into multiple equal installments, and notified to the merchant, which installments are debited in the Account Statement by the Bank in sequence at the notified maturities. 5

7 Bölüm 1 Section 1 ORTAK HÜKÜMLER COMMON PROVISIONS 1. Müşteri Talimatları: 1. Instructions by the Customer: Müşteri nin Banka ya ileteceği bütün bildirim, talimat ve emirlerin yerine getirilmelerinde hiçbir tereddüde yer vermeyecek tarzda açık ve yazılı olmaları gerekir. Aksi takdirde Banka bunları yerine getirmekle yükümlü değildir. All notifications, instructions and orders to be submitted to the Bank by the Customer must be in writing and clear so that any doubt in fulfilling such instruction could be avoided. Otherwise, the Bank shall not be obliged to fulfill the same. 2. Faks ile İşlem Yapılması: 2. Instructions to be sent via Fax: 2.1 Müşteri bu maddenin, bu sözleşme çerçevesinde yararlanacağı hizmetler dolayısıyla yapılacak her türlü bankacılık işleminin kendisinin Banka ya göndereceği faks talimatı ile yapılmasının usul ve esaslarını düzenlediğini, işbu madde gereğince faks talimatı ile gerçekleştireceği işlemlerde talimatlarını Banka ya yazılı olarak bildireceği faks numaralarından göndereceğini, bu numaraların değişmesi halinde yeni faks numaralarını Banka ya Noter kanalıyla bildirmekle yükümlü olduğunu, bu bildirimde bulunmaması halinde işbu faks numaralarından Banka ya gönderilen talimatların kendisinden sadır olmuş sayılacağını; Banka ya ulaşacak ve Banka nın faks cihazlarından alınacak faks çıktıları üzerinde sistem tarafından oluşturup basılan faks numaralarının işbu numaralarla örtüşmemesi veya faks üzerinde hiç numara yazılı olmaması halinde Banka nın faks talimatını işleme almayabileceğini, gönderilen faks talimatlarının gerçekte bu numaralar dışında bir başka cihazdan gönderilip gönderilmediğinin Banka nın makul bir araştırma ile saptayamadığı durumlarda, bu talimatı uygulamaya koymayabileceğini, 2.1 The customer hereby agrees that this article regulates the principles and procedures regarding the fulfillment of any and all banking transactions by virtue of the services from which the Customer will benefit under this Agreement, upon the instructions the Customer will send to the Bank via fax; that, pursuant to this article, the Customer shall send such instructions via the fax number, about which the Customer shall notify the Bank in writing, in respect of all transactions to be performed by virtue of fax instructions; that the Customer shall be obliged to serve a notification to the Bank through the agency of a notary public to inform the Bank for any changes to such fax numbers; in case of failure to notify the Bank about any such change, that the instructions to be sent to the Bank via such fax numbers shall be considered to have been sent by the Customer; that the Bank may not act upon a fax instruction in the event the fax numbers printed by the system on the fax printouts of the Bank s fax devices as submitted to or received by the Bank do not correspond to such numbers or in the event that no number is specified at all on the fax; the Bank may not act upon any instruction where the Bank may not, by a reasonable investigation, determine whether or not a fax instruction is sent from a device other than such numbers; 2.2 Banka ya göndereceği faks talimatlarının tüm sayfalarını imzalayacağını, ve faks talimatının gönderilmesinden sonra en geç 5 (beş) iş günü içerisinde talimat aslını mutlaka Banka ya ileteceğini, bu yükümlülüğe uymaması halinde, Banka nın bundan sonra gönderilecek faks talimatlarını işleme almama hakkına sahip olduğunu; faks talimatını aldığında, kendisinin yazılı teyidini beklemeksizin talimatın gereğini yerine getirebileceği gibi, haklı bir nedenin olması kaydıyla faksla iletilen talimatın gereğini yerine getirmeme hakkına sahip olduğunu, kendisine gönderilen faks talimatında yer alan imzaları, Müşteri nin Banka nezdinde bulunan imza örnekleriyle karşılaştırırken makul derecede özen göstermekle yükümlü olduğunu, 2.2. that the Customer shall sign all pages of the fax instructions as might be sent to the Bank, and shall absolutely deliver the original of the instruction to the Bank within 5 (five) business days at the latest after sending the fax instruction; that, in case of failure to comply to this obligation, the Bank shall be entitled to not to act upon any fax instructions to be sent thereafter; that, upon receiving the Customer s fax instruction, the Bank may either fulfill what is required by the instruction or abstain from the fulfillment thereof, provided that there is a justified reason; that the Bank shall be obliged to show reasonable care in comparing the signatures available on the fax instructions with the Customer s specimen signatures held by the Bank; 2.3 Yapılan işlemlerin kendisine hesap özetiyle bildirilmesinden sonra, hesap özetine itiraz etmemesi halinde, söz konusu hesap özetinde yer alan faks talimatıyla yapılmış işlemleri kabul etmiş sayılacağını, 2.3 that - in case the Customer does not raise an objection to the account statement after the transactions fulfilled are notified to 6

8 the Customer by the account statement - the Customer shall be deemed to have acknowledged the transactions fulfilled by virtue of the fax instructions available in the account statement; 2.4 Banka nın faks talimatları ile yapılabilecek işlemler için gerektiğinde haklı nedenlerin mevcut olması kaydıyla, tayin edilecek bir üst limit belirleyerek, bu limiti aşan tutardaki işlemler için ıslak imzalı talimat sunulmasını şart koşma, bu limit üzerindeki işlem taleplerini red etme ve yerine getirmeme hakkına haiz olduğunu; Banka nın gerek kendisinin gerek müşterinin güvenliği için olası sahtecilik teşebbüslerine karşı her zaman tek taraflı olarak faks talimatlarını işleme alma uygulamasına son verebileceğini, 2.4. Provided that there should be justified causes, that the Bank shall, where necessary, be entitled to determine an upper limit in respect of the transactions to be completed based on the fax instructions, to require the submission of a wet-signed instruction for the transactions exceeding such limit, to refuse to fulfill or abstain from fulfilling the requests of transactions, the amount of which exceed such limit; that the Bank may always and unilaterally terminate such practice of performing banking transactions upon fax instructions at any time to avoid forgery attempts for the security of the Bank and its customers; 2.5 Kendisi ile Banka arasında akdedilen iş bu sözleşme uyarınca faks talimatları ile gerçekleştirilecek işlemlerle ilgili olarak, Banka nın defter ve kayıtlarının, Banka ya faks sistemi ile gönderilen talimatlarda Banka nın faks cihazından çıkan talimat mektuplarının, Banka nın bilgisayar kayıtları, mikrofilm ve mikro fişlerinin ve Banka ya ait her türlü belgenin HMK 193/1 maddesi gereğince yazılı delil olacağını kabul ve beyan etmektedir. 2.5 Pursuant to the Agreement executed by and between the Customer and the Bank, in connection with the transactions to be performed via fax instructions, the books and records of the Bank, instruction letters submitted to the Bank via fax system as received by the Bank s fax device, Bank s computer records, microfilms and micro-slips and any and all documents of the Bank shall be written evidence pursuant to the Article 193/1 of the Code of Civil Procedure. 2.6 Oluşabilecek arıza vesair teknik sebepler ile müşteri talimatının yerine getirilememesinden ve/veya gecikmeye uğramasından Banka sorumlu değildir. 2.6 The Bank shall not be liable for non-fulfillment and/or delay of the fulfillment of the customer instructions due to any malfunctions or other similar technical reasons. 3. Elektronik Posta ile İşlem Yapılması: 3. Instructions to be sent via Electronic Mail: 3.1 Müşteri nin işbu sözleşme ile ilgili hususlarda talimatlarını Banka ya elektronik posta aracılığıyla da iletmesi mümkündür. Müşteri elektronik posta aracılığıyla gerçekleştireceği işlemlerde talimatlarını Banka ya Müşteri Bilgi Formu nda belirtilen elektronik posta adresinden göndereceğini, bu adresin değişmesi halinde yeni elektronik posta adresini Banka ya yazılı olarak bildirmekle yükümlü olduğunu, bu bildirimde bulunmaması halinde anılan formda yer alan elektronik posta adresinden Banka ya gönderilen talimatların kendisinden sadır olmuş sayılacağını; gönderilen elektronik postanın gerçekte Müşteri ye ait olup olmadığını Bankanın makul bir araştırma ile saptayamadığı durumlarda, bu talimatı uygulamaya koymayabileceğini kabul eder. 3.1 The Customer may also submit her/his instructions relating to the matters under this Agreement via electronic mail. In respect of the transactions as the Customer will initiate upon the instruction via electronic mail, the Customer agrees that s/he shall submit the instructions to the Bank via the electronic mail mentioned in the Customer Information Form; that the Customer shall be obliged to serve a notice in writing to the Bank in case of any changes to such electronic mail; that in case of failure to do so, the instructions to be sent from the electronic mail in the said form shall be considered to have been sent by the Customer; that the Bank may choose not to act upon the instruction where it is impossible by a reasonable investigation- to determine whether or not the electronic mail in fact belongs to the Customer. 3.2 Müşteri, elektronik posta aracılığıyla işlem yapmayı tercih etmesi halinde, Banka nın işlemi talimatı aldığı anda gerçekleştirebileceği gibi, haklı bir nedenin olması kaydıyla elektronik posta ile iletilen talimatın gereğini yerine getirmeme hakkına sahip olduğunu kabul eder The Customer, in the event s/he prefers to perform transactions upon the instructions via electronic mail, agrees that the Bank will be entitled to either perform the relevant transaction immediately after receiving the instruction, or to abstain from performing the transaction as required by the instruction submitted via electronic mail provided that, however, the Bank has a just cause thereto. 3.3 Talimatın elektronik posta aracılığıyla gönderilmesinden sonra en geç 5 (beş) iş günü içerisinde talimat aslını mutlaka Banka ya ileteceğini, bu yükümlülüğe uymaması halinde, Banka nın bundan sonra elektronik posta aracılığıyla gönderilecek 7

9 talimatlarını işleme almama hakkına sahip olduğunu kabul eder The Customer agrees that the original copy of the instruction shall absolutely be delivered to the Bank within 5 (five) business days at the latest, after submission of the instruction via electronic mail; that in case of failure to comply with this obligation, the Bank shall be entitled to not to act upon the instructions to be submitted thereafter via electronic mail Yapılan işlemlerin kendisine hesap özetiyle bildirilmesinden sonra, hesap özetine itiraz etmemesi halinde, söz konusu hesap özetinde yer alan elektronik posta ile iletilmiş talimatlarla yapılmış işlemleri kabul etmiş sayılacağını kabul eder The Customer also agrees that, in case the Customer does not raise an objection to the account statement after the transactions fulfilled are notified thereto by the account statement, the Customer shall be deemed to have acknowledged the transactions fulfilled by virtue of the instructions sent via electronic mails as available in said the account statement. 3.5 Banka nın elektronik posta talimatları ile yapılabilecek işlemler için gerektiğinde haklı nedenlerin mevcut olması kaydıyla, tayin edilecek bir üst limit belirleyerek, bu limiti aşan tutardaki işlemler için ıslak imzalı talimat sunulmasını şart koşma, bu limit üzerindeki işlem taleplerini red etme ve yerine getirmeme hakkına haiz olduğunu; talimat aslı sonradan iletilmek üzere elektronik posta talimatını işleme alma şeklindeki uygulamanın mutad bir uygulama haline gelmesi durumunda Banka nın güvenlik ve olası sahtecilik teşebbüslerine karşı her zaman tek taraflı olarak elektronik posta talimatlarını işleme alma uygulamasına son verebileceğini kabul eder The Customer agrees that, provided that there are justified causes, the Bank shall, where necessary, be entitled to determine an upper limit in respect of the transactions to be completed based on the instructions sent via electronic mail, to require the submission of a wet-signed instruction for the transactions exceeding such limit; provided that the original copy of the instruction shall be submitted thereafter, the Bank may at any time and unilaterally terminate the practice of conducting transactions upon instructions sent via electronic mails in order to avoid forgery attempts for the security of the Bank and its customers where the practice of acting upon the transactions based on the instructions sent via electronic mail becomes a customary practice. 3.6 Oluşabilecek arıza vesair teknik sebepler ile müşteri talimatının yerine getirilememesinden ve/veya gecikmeye uğramasından Banka sorumlu değildir. 3.6 The Bank shall not be liable for non-fulfillment and/or delay of the fulfillment of the customer instructions due to any malfunctions or other similar technical reasons. 4. Elektronik Bankacılık Hizmeti: 4. Electronic Banking Services: 4.1. Banka müşterinin güvenliği için teknik her türlü tedbiri alacaktır. Müşteri nin Telefon Bankacılığı ile yapacağı işlemler dahil Banka ca verilecek Elektronik Bankacılık hizmetleri, Müşteri ye donanım ve yazılım temini konusunda bir Banka taahhüdü oluşturmamaktadır. Resmi makamların, bu konudaki yetkilerini kullanarak yapacakları kontroller konusunda Müşteri, Banka ya yetki vermiş sayılır. Müşteri, Elektronik Bankacılık ile Banka ca kendisine sunulan hizmetleri bir diğer şahsa kullandırmayacağını beyan, kabul ve taahhüt eder. Müşteri, Elektronik Bankacılık aracılığı ile verilen hizmetlerden yararlanırken Banka tarafından kendisine bildirilen veya tavsiye edilen ilke ve güvenlik kuralları na uyacağını, doğabilecek riskleri bildiğini, internet bankacılığı kullanıcı kodu ve şifrelerinin virüslü programlarla ele geçirilebileceğini, bu nedenle işlem yaparken anti virus programları dahil, teknolojik gelişmeler çerçevesinde gerekli her türlü güvenlik önlemini almadığı takdirde, doğabilecek tüm zararlardan sorumlu olacağını, kabul eder. Donanım/cihazların Banka ca sağlanması halinde Müşteri bunların mülkiyetinin Banka ya ait olduğunu, kabul ve taahhüt eder The Bank shall take any and all kinds of technical measures to ensure the security of the Customer. The Electronic Banking Services to be offered by the Bank, including the transactions to be performed by the Customer through Telephone Banking, do not constitute a commitment by the Bank with respect to the supply of hardware and software to the Customer. The Customer shall be considered to have authorized the Bank in respect of the controls to be performed by the Official Authorities based on their powers in relation thereto. The Customer hereby declares, agrees and warrants that s/he shall not allow any other third person to use the services offered to the Customer by the Bank through Electronic Banking. The Customer agrees that during the use of Electronic Banking Services s/he shall act in accordance with the principles and security rules notified or advised thereto by the Bank; that s/he understands the risks which may arise; that the user code and passwords for internet banking may be taken away by use of virus programs and that, therefore, the Customer itself shall be liable for any and all damages which may arise while performing transactions, due to his/her failure to take all the required security measures in line with technological developments, including anti-virus programs. In the event the equipment/devices are supplied by the Bank, the Customer agrees and warrants that such equipment/devices shall remain the property of the Bank. 8

10 4.2 Müşteri, Elektronik Bankacılık aracılığı ile, güvenlik adımlarından geçirilmiş olan şifre ve kullanıcı bilgileri aracılığı ile imzası olmaksızın işlem yapacağını beyan, kabul ve taahhüt eder. Müşteri, Elektronik Bankacılık aracılığı ile sunulan hizmetlerden yararlanmak için kendisine verilen şifre ve kullanıcı bilgileri nin gizliliği için maksimum özen göstereceğini, kabul ve taahhüt eder The Customer declares, agrees and warrants that, in Electronic Banking, s/he shall initiate transactions without signature by means of using the code and the user information, which are passed through security steps. The Customer agrees and warrants that s/he shall pay maximum care and attention for the confidentiality of the code and user information provided to him/her for using the services offered to him/her via Electronic Banking. 4.3 Elektronik Bankacılık hizmetleri ile ilgili gerekli önkoşulları yerine getirmeyen veya parasal sonuç doğuran işlemlerde şahsi hesap bakiyeleri ve fon, ücret komisyon ve masraflar için dahil yeterli olmayan Müşteri nin verdiği talimatların yerine getirilmemesinden Banka sorumlu değildir The Bank shall not be liable for the non-performance of any orders placed by a Customer where the conditions precedent for Electronic Banking services are unfulfilled or where the personal account balance is not sufficient to meet the funds, fees, commissions and expenses for transactions, which lead to any monetary consequences. 4.4 Müşteri, Banka tarafından Elektronik Bankacılık aracılığı ile sunulan hizmetlerin kendisi tarafından kullanımı sırasında üçüncü kişilere ve/veya Banka ya zarar vermesi halinde, söz konusu zarardan bizzat sorumlu olacaktır The Customer shall be personally liable for any losses which may be incurred by third parties and/or the Bank during the provision of the services offered by the Bank via Electronic Banking. 4.5 Banka, makul gerekçelerin mevcut olduğu durumlarda Müşteri ye önceden bildirimde bulunmaksızın Elektronik Bankacılık aracılığı ile sunulan hizmetlerin kapsamını daraltabilir, tamamen durdurabilir. Müşteri, bu nedenlerle uğrayabileceği zarar ve kayıplar için hiçbir şekilde Banka ya rücu etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder The Bank may limit the scope of any services offered through Electronic Banking, or may suspend any such services entirely, without serving any prior notice to the Customer, in case of presence of any reasonable grounds thereto. The Customer agrees and warrants in advance that it shall not recourse to the Bank in any manner whatsoever for any losses or damages s/he may incur for such reasons. 4.6 Müşteri, oluşabilecek arıza vesair teknik sebepler ile bu hizmetlere son verilmesi ya da hizmetin kesintiye uğramasından, gecikmesinden, donanım/yazılımdan dolayı oluşabilecek hatalar ve zararlardan ve üçüncü şahısların kendisine ait bilgilere erişiminden Banka ya yüklenecek bir kusurun bulunmadığını kabul etmektedir The Customer agrees that the Bank shall not be liable for termination or outage of such services due to any malfunction or other technical reasons, or for errors or losses which may occur due to hardware/software or for access of third parties to his/her information. 4.7 Müşteri, Banka nın Elektronik Bankacılık aracılığı ile sunmuş olduğu hizmet ve ürünler ile ilgili materyali Banka nın izni olmaksızın kullanmayacak, Banka tarafından verilen yazılımların telif hakkı Banka ya ait olacak, bu yazılımları hiçbir şekilde çoğaltıp dağıtmayacaktır The Customer agrees that s/he shall not use the materials related to the services and products provided by the Bank via Electronic Banking, without the consent of the Bank, and that the copyrights of the software provided by the Bank shall remain the property of the Bank, and that s/he shall not reproduce or distribute such software in any manner whatsoever yaşından küçüklerin veya vesayet altındaki kişilerin Elektronik Bankacılık Hizmetlerinden yararlanabilmeleri kanuni temsilcilerinin onayı ile mümkündür The persons under the age of 18, or those under guardianship may utilize from the Electronic Banking Services only upon the approval of their legal representatives. 4.9 Müşteri nin vefat ettiğine ilişkin Banka ya yazılı bildirim yapılıp, Banka tarafından talep edilen belgeler sunulmadıkça, Müşteri nin vefatından sonra, müşteriye ait şifre ve kullanıcı bilgileri nin kullanılması suretiyle bu madde çerçevesinde yapılacak işlemler nedeniyle Banka nın hiçbir sorumluluğu olmayacaktır Unless a notice in writing is served to the Bank about the decease of the Customer, and the documents and certificates required by the Bank are submitted, the Bank shall not be liable in any manner whatsoever for any transaction which may be performed using the customer s code and user information in accordance with this article after the decease of the Customer. 9

11 4.10 Müşteri nin Elektronik Bankacılık aracılığı ile sunulan hizmetlerle ilgili olarak yapmış olduğu yabancı para işlemlerinin TL ye veya TL den yabancı paraya çevrilmesinde ya da dövizler arasında arbitraj yapılması hallerinde Banka nın kurları uygulanır The rates of the Bank shall be applicable in conversion of the Customers transactions in foreign currencies in relation with the services provided via Electronic Banking into TL or from TL into foreign currencies, or upon arbitrage among currencies Müşteri, Bankalar Kanunu ve mevzuat uyarınca sır kapsamındaki bilgilerinin, Elektronik Bankacılık hizmetlerinin ifası için, Banka tarafından görevlendirilmiş üçüncü şahıslara verilmesine ve ayrıca, rızası alınmaksızın (aleyhinde zarara meydan vermeyecek şekilde) işlemlerin işbu üçüncü şahıslarca yapılmasına peşinen muvafakat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder The Customer agrees, declares and warrants that the information under the scope of secrecy in accordance with the Banks Law and legislation may be provided to third parties designated by the Bank for the performance of electronic Banking services, and that, also, the Customer consents in advance that such transactions may be performed by third parties without his/her consent (in a manner not causing any loss or damage against the Customer) Müşteri Banka nın kendisine, elektronik ortamlar aracılığı ile duyuru ve/veya bildirim yapabileceğini kabul eder. İşlem anında ATM gibi elektronik işlem birimleri ile işlemin yapıldığı mecra/ünitede yapılan duyuru ve/veya bildirimler haricinde, işbu duyuru ve/ veya bildirimler, Banka Tarafından Yapılacak Bildirimler madde hükümlerine tabidir The Customer agrees that the Bank may serve announcements and/or notifications to him/her by and through any electronic media. Except for the announcements and/or notifications made at the moment of the transaction on the channel/unit, where the transaction is performed by and through any electronic units such as ATM, such announcements and/or notifications shall be governed by the provisions of the Article which reads as Notifications to be Served by the Bank Müşteri, Banka nın ilgili birim, şube ve Müşteri iletişim Merkezi aracılığı ile Bankacılık işlemleri yapmak istediğinde, işlem yaparken/telefon aracılığı ile verdiği talimatların, yaptığı konuşmaların ve beyanların bir ses alma cihazı ile kaydedilmesine ve bu kayıtların Banka nın uygun göreceği kişi ve kurumlara iletilmesine muvafakat ettiğini, kabul ve taahhüt eder The Customer agrees and warrants that, when s/he intends to initiate Banking transactions via the Bank s Customer Call Center, the instruction s/he gives while performing transactions via phone, and the dialogues and statements will be recorded by a voice recorder, and that s/he consents that such records may be given to the persons and institutions which are deemed to be appropriate by the Bank Müşteri, Banka dan İnternet Sitesi, SMS, Mobil Bankacılık, Telefon Bankacılığı kanalından menü kanalı ve temsilci yardımı ile veya şube çalışanı aracılığı ile elektronik bankacılık şifresini almayı kabul eder The Customer hereby agrees to obtain the electronic banking password from the Bank, either through the menu channel by means of the Website, SMS Mobile Banking, Telephone Banking channel and as assisted by the representative, or by means of the staff members of the branch. 5. Belgelerin İbrazı: 5. Submission of the Documents: Müşteri kendisinin işbu Sözleşme çerçevesinde yapacağı işlemler ile ilgili olarak Banka tarafından kendisinden istenebilecek her türlü belgeyi ibraz edeceğini, sözleşmenin imzalanması sırasında veya sonra verdiği belgelerde vaki olabilecek değişiklikleri Banka ya derhal yazılı olarak bildirmeyi kabul etmektedir. The Customer agrees that s/he shall present and submit any and all documents which may be requested by the Bank in relation to the transactions s/he performs in accordance with this Agreement, and that s/he shall promptly notify the Bank of any changes which may be made to the documents submitted during and after signing the Agreement. 6. Belge ve Bilgilerin Doğruluğu: 6. Accuracy of the Documents and Information: Müşteri, İşbu Sözleşme kapsamındaki tüm ürün ve hizmetler için dolduracağı her türlü Başvuru Formu /Talimat Mektubu nda yer alan bilgilerin ve ibraz edeceği belgelerin gerçeğe uygun ve doğru olduklarını, bu bilgilerde meydana gelebilecek değişiklikleri Banka ya derhal bildireceğini kabul ve taahhüt etmektedir. The Customer agrees and warrants that the information specified on any and all kinds of Application Forms/Instruction letters which s/he will fill in, and all documents s/he shall present for the products and services under this Agreement, shall be accurate and true, and that s/he shall notify the Bank promptly of any change to such information. 10

12 7. Hizmetlerde ve Sözleşmede Değişiklik: 7. Changes to the Services and the Agreement: 7.1 Müşteri, Banka nın bu Sözleşme konusu hizmetleri kendisine sunması ile ilgili olarak nedenlerini göstermek kaydıyla uygulama değişikliği yapabileceğini, hizmete ara verebileceğini, tamamen durdurabileceğini kabul etmektedir The Customer agrees that the Bank may change the practices relating to the provision of the services to the Customer under this Agreement, and may suspend or fully stop the services, provided that the related causes thereto are indicated. 7.2 Müşteri, Banka nın, işbu Sözleşmedeki şart ve hükümlerde herhangi bir zamanda yaptığı değişiklikleri kendisine işbu Sözleşmede yer alan Banka Tarafından Yapılacak Bildirimler madde hükmü uyarınca duyuracağını, duyuru tarihinden başlayarak 15 (onbeş) gün içerisinde herhangi bir itirazda bulunmadığı, özellikle bu sözleşmenin sona erdirilmesini talep etmediği takdirde değişiklikleri onaylamış sayılacağını kabul etmektedir The Customer hereby agrees that the Bank shall notify the Customer of any amendments made by the Bank at any time to the terms and conditions and provisions of this Agreement, pursuant to the clause Notifications To Be Served by the Bank under this Agreement; and that it shall be deemed to have approved any such amendments if it does not raise any objections within a period of 15 (fifteen) business days to start as of the date of any such notification, and if, in particular, it does not ask for termination of this Agreement. 8. Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi: 8. Prevention of Laundering of Criminal Revenues: 8.1 Taraflar Banka nın Suç Gelirlerinin Aklanması, Terörün Finansmanı ve Yolsuzluk ile mücadele konularında gerek ulusal gerekse uluslararası mevzuat düzenleme ve kurallarda öngörülen hususlardan hareketle riskli olarak kabul edeceği iş ilişkileri ve işlemlerden ötürü gerekli her türlü tedbiri almaya yetkili olduğunu, Banka nın risk kapsamına giren konulara ilişkin ulusal mevzuat ve uluslararası kuruluşlarca getirilen tavsiye, ilke, standart ve rehberleri takip ederek gerekli geliştirme/uyarlama çalışmaları yapabileceğini, bu çerçevede Banka nın riskli olarak değerlendireceği herhangi bir iş ve/veya işleme hiçbir suret ve sıfatla taraf olmayacağını, işbu nedenle riskli olarak addedilen iş ve işlemler sebebi ile burada sayılanlarla sınırlı olmamak kaydı ile Banka nın ödemeleri gerçekleştirmeyeceğini, havaleleri işleme almayacağını, gelen havaleleri mahrecine iade edebileceğini ve yine burada sayılanlarla sınırlı olmamak kaydı ile çeşitli finansal enstrümanları düzenlemeyebileceğini, ihbar ve teyit etmeyeceğini, finansal enstrümanlar tahtında herhangi bir ödeme yapmayabileceğini kabul etmişler ve mutabık kalmışlardır. 8.1.The Parties have acknowledged and agreed that considering the matters stated in both national and international legislative regulations and rules on the prevention of Laundering of Criminal Revenues, Financing of Terrorism and Corruption, the Bank shall be authorized to take any and all necessary measures against relationships and transactions which it may deem as risky, and that the Bank may pursue the suggestions, principles, standards and guidelines of the national legislation and the international institutions, and make necessary improvements/adaptation on matters within the scope of such risk, and within the framework, the Bank shall not be party to any act and/or action which it may deem as risky in any manner and by any means whatsoever, and for this reason the Bank may decline any action including but not limited to, not to perform the payments, not to process the remittances and return any incoming remittances, and including but not limited to not to prepare, or not notify or not confirm various financial instruments and to decline to make any payments under financial instruments, due to any acts and actions which are considered to be risky. 8.2 Müşteri Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesine ilişkin mevzuat uyarınca üçüncü kişi adına/hesabına işlem yaptığında, Banka ya bunu ayrıca yazılı olarak beyan edeceğini ve adına/hesabına işlem yaptığı üçüncü kişinin kimlik ve iletişim bilgilerini ilgili mevzuat çerçevesinde Banka ya ibraz edeceğini; aksine yazılı bir beyanı olmadığı takdirde, işbu sözleşme kapsamında yapılan iş ve işlemlerin kendisi adına/hesabına yapıldığını kabul eder. 8.2 The Customer agrees that in accordance with the legislation on the Prevention of Laundering of Criminal Revenues, the Customer shall, when s/he performs transactions on behalf/account of third parties, represent this to the Bank separately in written form, and provide the ID and contact information of the third party, on behalf of whom s/he performs the transaction, to the Bank within the framework of the relevant legislation; and that any acts and actions performed under this Agreement shall be deemed to have been performed for and on account of the Customer himself/herself unless otherwise is instructed in written form. 9. Hesap Özeti / Hesap Ekstresi: 11

13 9. Account Statement: Müşteri açıkça talep etmedikçe bu sözleşme kapsamındaki hizmetlerle ve hesaplarla ilgili olarak belirli bir dönemi kapsayan bir hesap özetinin / hesap ekstresinin kendisine gönderilmeyeceğini kabul eder. Ancak Banka uygulamasına bağlı olarak ve Banka ihtiyarında kendisine hesap özeti gönderilmesi halinde, hesap özetini aldığı tarihten itibaren 1 (bir) ay içinde noter kanalıyla veya taahhütlü mektupla itirazda bulunmadığı taktirde, bakiyeyi onaylamış sayılacağını kabul etmektedir. Banka, Müşteri nin açık yazılı talebi halinde, Banka ya bildirmiş olduğu elektronik posta adresine hesap özeti gönderebilir. İşbu halde Müşteri de hesap özetinde kendisine bildirilecek adrese yukarıda belirtilen süre içerisinde itiraz hakkına sahiptir. The Customer agrees that, unless expressly requested by the Customer, no account statement shall be submitted thereto, which covers a certain period in relation to the services and accounts under this Agreement. The Customer, however, agrees that, in the event that an account statement is sent to the Customer according to Bank s own practice, or at the discretion of the Bank, s/he shall be deemed to have approved the balance unless s/he raises an objection through the agency of a notary public or by reply paid letter within 1 (one) month following the date s/he receives the account statement. The Bank, in case of written request by the customer, may send account statement to the electronic mail address, which the Customer has notified to the Bank. In such case, the Customer shall be entitled to object to the account statement within the prescribed time via the address to be notified thereto in the account statement. 10. Banka Tarafından Yapılacak Bildirimler: 10. Notifications to be Served by the Bank: 10.1 Müşteri, işbu sözleşme ile ilgili hususlarda Banka nın, müşteriye ulaşmada en elverişli olarak gördüğü ve Müşteri nin Banka ya bildireceği güncel SMS, e-posta, telefon ve/veya iletişim adresi gibi kanallardan biri aracılığıyla kendisine bildirimde bulunabileceğini; işbu iletişim bilgilerinde herhangi bir değişiklik olması halinde Banka yı yazılı olarak bilgilendireceğini kabul etmektedir. Müşteri, Banka ya bildirdiği iletişim bilgilerinin (adres, telefon numarası, e-posta adresi veya müşteriye ulaşılmasını sağlayan her türlü iletişim bilgisi) herhangi biri üzerinden kendisine ulaşılamadığı takdirde, Banka nın her türlü güncel iletişim bilgilerini, hiç bildirmemiş olsa dahi tespit etmeye yetkili olduğunu kabul eder. Müşteri, Banka nın kendisine ait güncel iletişim bilgilerini tespit ederken, telefon numarası bilgilerinin, kimlik bilgilerinin veya tespit için gerekli olan her türlü bilgilerinin 3. kişiler ile paylaşılmasına muvafakat ettiğini kabul ve beyan eder. Banka, tespit ettiği yeni iletişim bilgilerini işbu madde kapsamında müşterilere yapacağı bildirimlerde kullanabilecektir The Customer hereby agrees that the Bank shall be entitled to determine and identify its any and all kinds of current contact details, even if any such details have not been communicated to the Bank by the Customer; in the event that the Bank cannot establish contact with the Customer through any contact details, which have been communicated by it to the Bank (address, telephone number, address or any such other contact details enabling establishment of contact with the Customer). The Customer hereby agrees that it hereby consents to disclosure of its telephone number details, identity details and information or any and all kinds of such other details and information, required for such determination, to any third persons and parties by the Bank during the course of determination and identification of any of its current contact details. The Bank may make use of any such new contact details, determined and identified by the same, at any and all communications and notices to be performed and communicated by it to the customers Banka tarafından gerek Müşteri ye, gerekse müşteriyle birlikte müteselsil kefillere ve diğer teminat vermiş olanlara yapılacak her türlü bildirim ve/veya duyurular, Müşteri nin özellikle bu bildirim ve/veya duyuruların hangi yolla gönderilmesi gerektiğine ilişkin Banka ya ilettiği yazılı bir talebi yok ise, bildirimlerin ve/veya duyuruların hangi yolla gönderileceğini tercih hakkı Banka ya ait olacaktır In respect of any and all notifications and/or announcements to be served by the Bank both to the Customer and to the joint and several sureties and other guarantors together with the customer, the Bank shall reserve the right to choose through which channels such notifications and/or announcements will be served especially if the Customer does not serve a written notification to the Bank about which channels such notifications and/or announcements should be served Banka nın, (a) Müşteri nin Banka ya yazılı olarak bildirdiği veya daha sonra bildireceği elektronik posta adresine elektronik posta yoluyla, (b) Müşteri nin Banka ya yazılı olarak bildirdiği / bildireceği adresine noter vasıtasıyla, (c) Müşteri nin Banka ya yazılı olarak bildirdiği / bildireceği adresine İadeli taahhütlü mektupla, (d) Müşteri nin Banka ya yazılı olarak bildirdiği / bildireceği cep telefonu numarasına SMS yoluyla, (e) Müşteri nin Banka ya yazılı olarak bildirdiği / bildireceği faks numarasına faks yoluyla, İşin aciliyetini, posta giderini ve mahiyetini göz önünde bulundurarak, yukarıda sayılan bildirim yollarından birini veya bir kaçını 12

14 tercih ederek, buna göre Müşteri ye gerekli bildirimleri ve/veya duyuruları yapma hakkına sahip olduğu taraflarca beyan ve kabul edilmiştir The Parties agree and declare that the Bank, considering the urgency, mail costs and nature of the matter, shall be entitled to choose any one or several of the following services of notification, and accordingly, to serve the required notifications and/or announcements to the Customer; (a) By means of sending electronic mail to the electronic mail address, which the Customer notified or will subsequently notify to the Bank in writing, (b) Through the agency of a notary public to the address, which the Customer notified or will subsequently notify to the Bank, (c) By means of sending a reply paid letter to the address, which the Customer notified or will subsequently notify to the Bank, (d) By means of sending SMS to the mobile telephone number, which the Customer has communicated or will communicated to the Bank, in writing; (e) By means of sending to the fax number, which the Customer notified or will subsequently notify to the Bank Müşteri, itirazlarını, bildirimin kendisine ulaştığı veya talimat veya emrin yerine getirilip getirilmediğini öğrenebileceği andan başlayarak 15 (onbeş) gün içinde Banka ya ulaştırmak zorundadır The Customer shall be obliged to submit its objections to the Bank within a period of 15 (fifteen) business days to start as of the moment when the notification is received by the Customer or when it becomes aware that whether the instruction or order is fulfilled or not. 11. Havale veya EFT Talimatı: 11. Remittance or EFT Orders: 11.1 Havale veya EFT emrinde lehdarın kimlik bilgileri, açık adresi, havale meblağı ve havalenin veya EFT nin ne şekilde yapılacağı çok açık bir biçimde yer almalıdır Any order for remittance or EFT must clearly contain the ID details, street address of the beneficiary, the remittance amount and the fashion of performance of the remittance or EFT Havale veya EFT bedellerinin doğrudan lehdara ödenmesi veya ödenmek üzere muhabire gönderilmesi ile Banka nın her türlü sorumluluğu sona erer Any and all kinds of liabilities of the Bank shall cease upon the payment of the remittance or EFT amounts directly to the beneficiary, or upon sending of the same to the correspondent for payment Müşteri, hesabına gelecek havalelerin veya EFT lerin Müşteri ye ihbarda bulunmadan Banka tarafından kabulünü ve adına açılmış/açılacak hesabına alacak kaydedilmesini kabul eder The Customer hereby agrees that any incoming remittances or EFTs to its account may be accepted by the Bank, and credited to its account opened/to be opened in its name, without notifying the Customer Banka, havale veya EFT talimatında belirtilen hesap müsait değilse, Müşteri nin Banka nezdindeki diğer hesaplarının müsait olup olmadığını araştırmakla yükümlü değildir In the event that the account mentioned on the order for the remittance or EFT is not available, then the Bank shall not be obliged to inquire whether the other accounts of the Customer held with the Bank are available or not Havalenin veya EFT nin lehdarları tarafından kabul edilmemesi, hesabın müsait olmaması, Müşteri hesabına haciz/tedbir konulması, havale lehdarının hesabı kapatmış olması veya havale talimatının geç verilmesi gibi sebeplerle havalenin lehdarına geç ulaşması veya hiç ulaşamamasından Banka sorumlu olmayacaktır. İşbu Sözleşmede yer alan Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi maddesi hükümleri saklıdır The Bank shall not be held liable for non-acceptance of remittance or EFT by the beneficiary, or for unavailability of the account, or attachment or injunction on Customer s account, or closure of account of remittance beneficiary, or for late receipt or non-receipt of remittance due to reasons such as late delivery of remittance order. The provisions of the Article Prevention of the Laundering of Criminal Revenues under this Agreement shall be reserved EFT işlemlerinin dan sonra gerçekleştirilmesi halinde işlem Geç EFT statüsünde değerlendirilecek olup Şube, ATM, İnternet, Mobil ve Telefon Bankacılığı ile Banka nın müşteriye sunacağı diğer ödeme kanallarından Banka, Geç EFT işlemi için Müşteri den ek bir ücret talep edecektir, ücreti tahsil edememesi halinde işlemi gerçekleştirmeyecektir If any EFT transaction is performed after 16:00, then such transaction shall be considered as an After-Hours EFT; and the 13

15 Bank shall request an extra fee for the After-Hours EFT through its Branches, ATM, the Internet, Mobile and Telephone Banking and such other payment channels made available to the Customer by the Bank; and the Bank shall not perform such transaction, if the fee thereof could not be collected by the same. 12. Müşteri nin Banka Nezdindeki Birden Fazla Hesapları Arasında Virman: 12. The Transfers Between Any Multiple Accounts of the Customer held with the Bank: Müşteri nin Banka da birden fazla hesabı varsa Banka, Müşteri nin talimatı olmaksızın bu hesaplar arasında dilediği şekilde ve zamanlarda her türlü virmanı yapabilir, bu hesapları birleştirebilir. Banka doğmuş/doğacak hak ve alacakları için hesabın tamamını bloke edebilir, arbitraj yapmayabilir, rehin, hapis, takas, mahsup haklarını kullanabilir. If the Customer has multiple accounts with the Bank, the Bank may perform any transfer between such accounts at any time and in any manner, or merge such accounts, without the instruction of the Customer. The Bank may block the entire account, and may not perform arbitrate, or may exercise its right of lien, detention, set-off or offset for its claims and receivables accrued / to be accrued. 13. Sigorta Kapsamındaki Mevduat: 13. Deposit under Insurance Coverage: Bakanlar Kurulu nun 01/06/2000 tarih, 2000/682 sayılı kararının yürürlüğe girdiği 01/06/2000 tarihinden başlayarak açılan ya da yenilenen hesaplara uygulanmak üzere, Banka tarafından gerçek kişiler adına açılmış olan ve münhasıran çek keşide edilmesi dışında ticari işlemlere konu olmayan Türk Lirası, döviz, depo ve kıymetli maden cinsinden; tasarruf mevduatı ile tasarruf mevduatı niteliğini haiz hesaplarının anaparaları ile bu hesaplara ilişkin faiz reeskontları toplamının, 100 bin Türk Lirasına kadar olan kısmı, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından sigorta edilmiştir. Sigorta kapsamındaki mevduat limitlerinde yapılacak değişiklikler Müşteri hesaplarına aynen yansıtılacaktır. As applicable to the accounts opened or renewed as of 01/06/2000, the date when the Cabinet Decision No. 2000/682, dated 01/06/2000 entered into force, the sum of principals of savings deposit and accounts with savings deposit characteristics, which are opened by the Bank in the name of real persons in Turkish Liras or foreign currencies, or deposits or precious metals, which are not subject to commercial transactions except for exclusively drawing of cheques, and the interest discounts on such accounts, are insured by the Savings Deposit Insurance Fund (SDIF) up to 100 thousand Turkish Liras. The changes to the deposit limits under the insurance coverage shall be fully reflected on the Customer s accounts. 14. Zamanaşımı Uygulamaları: 14. Prescription Practices: 14.1 Banka nın emanetinde bulunan hisse senedi ve tahviller, yatırım fonu katılma belgeleri, çek karnesi teslim edilmemiş dahi olsa çek karnesi verdiği Müşteri adına açılan mevduat hesaplarında bulunan tutarlar, havale bedelleri, mevduat, alacak ve emanetlerin zamanaşımı süresi sonuna kadar işleyecek faizleri ile katılma hesabına ilişkin kar payları da dahil olmak üzere her türlü mevduat, emanet ve alacaklardan; Müşteri nin en son talebi, işlemi, herhangi bir yazılı talimatı tarihinden başlayarak on yıl içinde aranmayanlar zamanaşımına uğrar The deposits, custodies and receivables held with the Bank, including equities and bonds, mutual fund units, amounts in deposit accounts opened in the name of the Customer to whom a cheque book is given even if the cheque book is not delivered, and remittance accounts, deposits, receivables and custodies, and interests and dividends on participation accounts accruing until prescription time, which are not sought within ten years from the Customer s latest request, transaction, or written instruction shall drop due to prescription Banka, bir takvim yılı içinde zamanaşımına uğrayan ve tutarı 50 Türk Lirası ve üzerindeki her türlü mevduat, emanet ve alacaklara sahip olan Müşteriyi, başvuruda bulunmadığı takdirde hesaplarının Fona devredileceği hususunda, izleyen takvim yılının Ocak ayı sonuna kadar iadeli taahhütlü mektupla uyarmak zorundadır. Söz konusu mevduat, emanet ve alacaklar ile tutarı 50 Türk Lirasının altındaki her türlü mevduat, emanet ve alacaklar Şubat ayının başından itibaren bankanın kendi internet sitesinde liste halinde dört ay müddetle ilan edilir. Banka, söz konusu listelerin kendi internet sitesinde ilan edildiği hususunu, Şubat ayının onbeşinci gününe kadar ülke genelinde yayım yapan ve ilan talebi tarihinde Basın İlan Kurumu listelerindeki tirajı en yüksek ilk beş gazeteden ikisinde Basın İlan Kurumu aracılığıyla iki gün süreyle ilan eder. İnternet sitelerinde ilan edilen listeler, bankalar tarafından eşzamanlı olarak ayrıca Kuruluş Birliklerine ve Fona gönderilir. Kuruluş Birlikleri ve Fon bu listeleri Mayıs 14

16 ayının sonuna kadar konsolide edilmiş olarak kendi internet sitesinde yayınlar The Bank shall be obliged to warn the Customer with any deposit, custody or receivables equal to or above 50 Turkish Liras, which drop due to prescription within one calendar year, through a registered and reply paid mail, until the end of January of the following calendar year, about the fact that his/her account will be transferred to the Fund if no application is made. Such deposits, custodies and receivables and any and all kinds of deposits, custodies and receivables lesser than 50 Turkish Lira shall be announced on the website of the Bank for a period of four months as of the the beginning of February. The Bank shall announce that the mentioned lists are announced on its own website, for a period of two days through the Press Announcement Institution, by placing such announcement on any two of the top five newspapers, the circulations of which rank at the top on the lists of the Press Announcement Institution as of the date of any such request for announcement, and which are country-wide circulated, until the fifteenth day of February. The lists announced on the websites shall also be forwarded concurrently to the Organization Associations and the Fund by the banks. The Organization Associations and the Fund shall announce such lists on their own websites on consolidated basis until the end of May İlan edilen zamanaşımına uğramış her türlü mevduat, emanet ve alacaklardan Haziran ayının onbeşinci gününe kadar Müşteri veya mirasçıları tarafından aranmayanlar, faiz ve kar payları ile birlikte Haziran ayı sonuna kadar Fonun Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ndaki veya Fon kurulu tarafından belirlenecek Banka nezdindeki hesaplarına devredilir. Banka, bu durumu, Müşteri nin kimlik bilgileri, adresleri ve haklarının faiz ve kar payları ile birlikte ulaştığı tutar gösterilmek suretiyle düzenlenecek bir liste ile devir tarihinden itibaren bir hafta içerisinde Fona bildirmekle yükümlüdür. Söz konusu mevduat, emanet ve alacaklar, faiz ve kar payları ile birlikte devir tarihi itibariyle Fon tarafından gelir kaydedilir. Kiralık kasalardaki kıymetler için zamanaşımı, kasa kira bedelinin en son tahsil edildiği ya da kasanın en son açıldığı tarihten itibaren başlar Any and all kinds of deposits, participation funds, custodies and receivables, the dates of expiry of which have elapsed as announced, which have not been sought and claimed either by the Customer or any of its heirs until the fifteenth day of June, shall be transferred to the Fund s accounts held with the Central Bank of the Republic of Turkey, or to the accounts held with the Bank, to be determined by the Fund s Board, along with any interests and dividends thereon. (...) The prescription in respect of any assets available inside any safe-deposit boxes shall commence as of the date, on which the fee for any such safe-deposit box has been collected recently, or the date, on which any such safe-deposit box has been initially opened Ergin olmayanlar adına ve yalnızca bunlara ödeme yapılmak kaydıyla açtırılan hesaplarda, zamanaşımı süresi, kişinin ergin olduğu tarihte işlemeye başlar. Yetkili merciler tarafından üzerine blokaj konulan hesaplarda zamanaşımı süresi blokajın konduğu tarihte durur. Zamanaşımı süresi, hesaptaki blokajın kaldırıldığı tarihten itibaren işlemeye devam eder For the accounts opened in the name of those below the adult age, and on condition of making payment to them only, the prescription time starts on the date, when the persons reaches the adult age. In respect of the accounts, which are blocked by the competent authorities, the prescription time shall be suspended as of the date when such accounts are blocked. The prescription time shall resume as of the date when the blockage on the account is removed. 15. Mevduat Hesabının Çekilmesi Veya Bir Başka Banka Hesabına Aktarılması: 15. Withdrawal of Deposit Account or Transfer to Another Bank Account: sayılı Bankacılık Kanunu nun (Kanun) Mevduata İlişkin Hükümler Madde 61 e göre; 4721 sayılı Türk Medenî Kanununun rehinlere ve hapis hakkına, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun alacağın devir ve temlikine, takasa dair hükümleri ile diğer kanunların verdiği yetkiler ve koyduğu yükümlülükler saklı kalmak şartıyla, Müşteri nin mevduat sahibi olarak kendisine ödenmesi gereken tutarları geri alma hakkı hiçbir suretle sınırlandırılamaz. Müşteri ile kredi kuruluşları arasında vade ve ihbar süresi hakkında kararlaştırılan şartlar saklıdır In accordance with the Provisions regarding Deposits of the Article 61 of the Banking Law No.5411 (the Law ); provided that the provisions of Turkish Civil Code No on pledges and rights of detention, and of the Code of Obligations No on the transfer and assignment of receivables, and offset, and authorizations granted and the obligations imposed by other laws are reserved, the Customer s right to reclaim the amounts payable to him/her as deposit account holder may not be limited in any manner whatsoever. The terms agreed upon by and between the Customer and the credit institutions in respect of term and notice period shall be reserved Müşteri mevduatını bizzat kendisi çekebileceği gibi, Banka tarafından kabul edilebilir bir talimat ile bir başkasını da mevduatını çekebilmesi için yetkilendirebilir veya 5411 Sayılı Kanunun 60.maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, kendisinin ya da bir başkasının Türkiye de veya Banka ya vereceği talimatla Türkiye de veya yurtdışında kurulu bir başka banka nezdindeki hesabına aktarabilir. Vadeli hesabın vadesi dolmadan önce mudinin veya temsilcisinin bakiyeyi çekme veya yurt içindeki veya 15

17 yurt dışındaki bir hesaba aktarma talebi, Banka nın onayına tabidir The customer may either withdraw his/her deposit personally by himself/herself, or authorize anyone acceptable to the Bank to withdraw his/her deposit by an instruction, or transfer to another account held with another bank established in Turkey or abroad by an instruction given by himself/herself or other banks to the Bank, save for the provisions of the Article 60 of the Law No.5411 are reserved. Requests to withdraw or transfer of the balance of a time account by the depositor or his/her representative before maturity to another account in Turkey or abroad shall be subject to the approval of the Bank. 16. Hareketsiz Hesaplar: 16. Dormant Accounts: 16.1 Kesintisiz olarak, en az 180 gün süreyle hareket görmeyen hesaplar, hareketsiz hesap kabul edilir Any account, which have no movements continuously for a period of at least 180 days, shall be considered as a dormant account Banka, bu hesaplarla ilgili olarak müşteriye 30 gün içinde ilave maliyete katlanmaksızın hesabı kapatma hakkının bulunduğunu aksi takdirde Banka nın ücret tahakkuk ettirebileceğini ve/veya hesabı kapatabileceğini 10. maddede düzenlenen yöntemlerle bildirir. Müşteri bu hakkını kullanmadığı takdirde Banka hesaba ücret tahakkuk ettirebilir ve/veya hesabı kapatabilir The Bank shall inform the Customer that it shall be entitled to close any such account without incurring any extra costs, within 30 days; and that otherwise the Bank may have any fees accrued to any such accounts and/or may close the same, in accordance with the methods set out under Article 10. In the event that the Customer does not exercise such right, then the Bank may have any fees accrued on any such account and/or may close the same. 17. Hizmetlerin Başka Şubeye Devri: 17. Transfer of the Services to another Branch: Hiçbir süre ve mevduat ortalaması ile bağlı kalınmaksızın Müşteri nin hesaplarının bulunduğu şubenin kapanması veya başka bir şubeye devredilmesi halinde Müşteri, Banka nın bildirimde bulunarak, hesap bakiyesini hesapların devrolduğu şubede veya herhangi bir şubede takip etmeye yetkili olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. The Customer agrees, declares and warrants that, in case the accounts under this Agreement is dormant for at least one year, or balance remains below a level unilaterally set by the Bank, the Bank shall be entitled to close such accounts, and upon closure of the branch keeping such account or transfer to another branch, regardless of any time or deposit average, the Bank shall be entitled to maintain the account balance of the Customer at the transferee branch or any other branch. 18. Valör: 18. Value Date: Valör, işlemin yapılacağı veya faizin işlemeye başlayacağı günü ifade eder. Hesaba yatırılan para için alacak faizi, paranın yatırıldığı tarihi izleyen ilk iş günü, hesaptan çekilen para için faiz, paranın çekildiği gün işlemeye başlar. Vadeli hesabın açılmasında valör, paranın hesaba yatırılmasını takip eden ilk iş günüdür. Virman talimatı ile yapılan ödemelerde valör, borç kaydının yapıldığı hesap için aynı gün, alacak kaydının yapıldığı hesap için izleyen ilk iş günüdür. EFT yoluyla gelen havalelerde bedelin hesaba alacak kaydedilmesinde valör, bedelin Bankanın muhabir hesabına alacak geçtiği tarihi izleyen ilk işgünüdür. Hesaba alacak kaydının yapıldığı durumlarda valör veya valörün hesap edileceği gün hafta sonu veya diğer tatil günlerine rastlarsa valör, tatil bitimini izleyen ilk işgünüdür. Müşteri, valör tarihinin belirlenmesinde yürürlükteki mevzuat ve Banka nın kendi uygulamaları doğrultusunda işlem yapacağını kabul eder. Müşteri nin yabancı para birimi üzerinden yapacağı her türlü işlemde, işlem gününde Banka tarafından belirlenen kur uygulanır. Value Date means the day when the transaction will be initiated, or when the interest will start accruing. The interest for the money deposited to the account shall start accruing in the first business day following the date when the money is deposited, and the interest for the money withdrawn from the account shall start accruing on the day when the money is withdrawn. In respect of opening time account, the value date shall be the first business day following the date when the money is deposited to the account. In respect of the payments made upon (bank) transfer order, the value date shall be the same day for the debited account, and shall be the following first business day for the credited account. In respect of the transfers incoming via EFT, the value date in debiting the amount to the account shall be the first business day following the date when the amount is credited with to the bank s correspondent account. In cases where the account is credited with, the value date or the day when the value date will be calculated coincides with weekend or any other holiday, the value date shall be the first business day following the end of the holiday. The Customer agrees that s/he shall act in accordance with the applicable legislation and the Bank s own 16

18 practices in respect of the determination of the value date. In respect of any and all kinds of transactions to be performed by the Customer on the basis of any foreign currencies, the foreign exchange rate, determined by the Bank on the date of any such transaction, shall apply. 19. Ücret, Masraf, Komisyon, Sigorta Giderleri, BSMV, Damga Vergisi ve Diğer Yükümlülükler: 19. Fees, Expenses, Commissions, Insurance Premiums, BITT, Stamp Duty and Other Liabilities: Müşteri, işbu Sözleşmede yer alan ve daha sonra eklenebilecek hizmet/işlem/ürünler nedeni ile gereken her türlü masraf, hesap işletim ücreti, yatırım ürünü transfer ücreti, her türlü hesap özeti, ekstresi, hesap cüzdanı, rapor, belge, SMS ile bildirim ve her türlü evrakın gönderim masrafı ile mevduat ve hesaba ilişkin bir hizmet karşılığı alınacak ücret, vergi, vergi benzeri diğer mali yükümlülükler, kurtaj, komisyon ve sigorta primlerinin kendisine ait olduğunu kabul eder. Müşteri, Banka nın bunları talebe ve tahsile yetkisi bulunduğunu, ayrıca Banka nın söz konusu yükümlülükleri herhangi bir şekilde herhangi bir makam ve mercie ödemek durumunda kalması halinde talep üzerine derhal, nakden Banka ya ödemeyi, bu ödemeler ile Banka nın komisyon, ücret ve her türlü alacağını kendi hesabından takas ve mahsup yoluyla re sen tahsile de yetkili olduğunu kabul ve taahhüt eder The Customer hereby agrees that any and all kinds of expenses, which are due and payable in relation to and/or in connection with any services/transactions/products given in this Agreement, or may be added afterwards, and any account maintenance fees, investment product transfer fees, any and all kinds of account statements, bank statements, account books, reports, documents, as well as costs of any notices to be sent by means of SMS, and any costs for sending any documents, and any fees, taxes and any such other financial liabilities similar to taxes, brokerage fees, commissions and insurance premiums to be charged and collected in consideration of any deposits and/or accounts, shall be borne and paid by it. The Customer hereby agrees and warrants that the Bank shall be entitled to charge and collect the foregoing, and that it shall pay any of the mentioned liabilities to the Bank, forthwith and in cash, upon the demand of the Bank, if the Bank becomes obliged to pay any of such liabilities to any authority or such other authorized body in any manner whatsoever; and that the Bank shall also be entitled to collect any such payments and commissions, fees and any and all kinds of such other receivables by means of offset and set-off through the account of the Customer ex officio Müşteri, hesabına yatırılacak para ve yapılacak işlemlerin gerektirdiği Damga Vergisinin kendisi tarafından karşılanacağını, kanunen Banka ca ödenmesi gereken Damga Vergisi karşılığı, BSMV ile birlikte Banka ya ödemeyi kabul ve taahhüt eder The Customer hereby agrees and warrants that any Stamp Tax, which will become due and payable either in relation to and/or in connection with any monies to be deposited to its account, or any transactions to be performed, shall be borne and paid by it, and that it shall pay any provision of any Stamp Tax, which is required to be paid by the Bank by virtue of the law, to the Bank along with the BITT Müşteri hesap açılışı tarihini takip etmek suretiyle hesap işletim ücreti olarak her takvim yılında ayda bir olmak üzere TL cinsinden açılmış hesaplar için Banka tarafından şube ve elektronik ortamlar aracılığı ile duyurulan güncel tarifede belirtilen TL tutarı ve buna bağlı BSMV, KKDF kesintilerini, Banka nın, re sen hesabından mahsuben yetkili olduğunu, hesabında bu tutarlara yetecek bakiye bulunmadığı takdirde bu tutarları Banka nın ilk talebinde derhal, nakden ve tamamen ödeyeceğini ve Banka nın söz konusu tutarları arttırma yetkisi bulunduğunu kabul ve taahhüt eder. Döviz cinsinden açılmış hesaplar için Banka tarafından şube ve internet kanallarında duyurulan güncel tarifede belirtilen TL tutarın hesap işletim ücreti tahsilat tarihindeki Banka gişe kurlarına göre karşılığı kullanılacaktır The Customer hereby agrees and warrants that the Bank shall be entitled to collect the amount in TL, specified on the current tariff announced by the Bank through its branches and by means of any electronic mediums, and any deductions for BITT, RUSF amounts associated therewith, in respect of any accounts opened in TL, to the credit of the customer, as the account maintenance fee, for once a month during each calendar year, ex officio, by following the date of opening of the accounts; and that it shall pay any such amounts fully and in cash upon the first demand of the Bank, if the balance of its account is not available for any such amount; and that the Bank shall be entitled to increase any such amounts. In respect of the amount in TL, specified on the current tariff announced by the Bank either by means of its branches or through the Internet for any accounts opened in any foreign currencies; the equivalence of such amount, converted as per the foreign currency rates applicable at the cash-desks of the Bank on the date of collection of the account maintenance fee shall apply Müşteri, Banka nın diğer şubeleri veya Muhabirleri aracılığıyla tahsil edilmek üzere Banka ya tevdi ettiği senetler nedeniyle ödemek zorunda olacağı her türlü gider ve masrafları ve bu sözleşme kapsamındaki işlemler ile ilgili tüm vergi, fon, gider ve masrafları derhal Banka ya ödemeyi, Banka nın bu alacağını, re sen ve peşinen hesabına borç kaydetmeye yetkili olduğunu, söz konusu senetlerin üzerinde hapis ve rehin hakkı bulunduğunu, tahsil edilen bedellerinin Banka ya rehinli olduğunu kabul ve 17

19 taahhüt eder The Customer hereby agrees and warrants that it shall forthwith pay any and all kinds of costs and expenses, for which it will be obliged to pay due to any bonds/notes delivered by it to the Bank to be collected either by the other branches or the Correspondents of the Bank, and any and all kinds of taxes, funds, costs and expenses either in relation to and/or in connection with any transactions corresponding to the scope of this Agreement; and that the Bank shall be entitled to credit any such receivables to the account of the Customer ex officio and in advance; and that such bonds/notes are subject to the right of retention and detention; and that any such collected amounts are pledged for the favor of the Bank Müşteri, Banka nın 30 gün önceden 10. maddede düzenlenen şekilde bildirimde bulunarak, yürürlükteki mevzuat çerçevesinde müşteriden tahsil edilen faiz, masraf ve komisyon oranlarını ve miktarlarını değiştirebileceğini, söz konusu yükümlülüklere ilişkin oranlar ve tutarlar ile ilgili güncel bilgiye Banka Şubeleri, Banka internet (web) adresi ve telefon bankacılığı ile de ulaşılabileceğini kabul etmektedir. Mevzuatta aksi açıkça öngörülmediği sürece 30 günlük sürenin dolmasından itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde ilgili ürün veya hizmetten vazgeçtiğine ilişkin iptal talebini Banka ya iletmediği takdirde Müşteri bu değişiklikleri kabul etmiş sayılacaktır The Customer hereby agrees that the Bank shall be entitled to amend and to modify the rates and amounts of any interests, expenses and commissions in accordance with the applicable legislation, by serving a notice to the Customer 30 days in advance as set out under Article 10; and that any current details and information regarding the rates and amounts in relation to such obligations are made available to it by means of the Branches of the Bank, the website of the Bank and through telephone banking. The Customer shall be deemed to have accepted any such amendments and modifications unless it has forwarded its request for cancellation to the Bank stating that it has waived from the relevant product or service, within a period of 15 (fifteen) days as of the expiry of such period of 30 days. 20. Temerrüt Faizi: 20. Default Interest: Müşteri, Banka nın işbu Sözleşme konusu işlemler, hizmetler veya krediler nedeniyle ve doğmuş ve doğacak tüm alacaklarını Banka nın ilk yazılı talebi üzerine talepte belirtilen süre içinde, nakden, def aten veya hesaben ödemeyi, aksi takdirde temerrüt faizi, gider vergisi, fon ve diğer masrafları ödemeyi, işbu Sözleşmeden doğacak borçların tahsili hususunda Banka nın mahkeme veya icra dairelerinde kanuni takibat yapmak mecburiyetinde kalması halinde, yasal tüm masrafları ve anapara, faiz, komisyon, avukatlık ücretini ve bunun gider vergisini ceza ve tevkif evleri harcı ile tahsil harcını Banka ya ödemeyi, Banka nın ihtiyati tedbir veya ihtiyati haciz talebinde bulunması halinde teminat yatırmasına gerek bulunmadığını, teminat yatırmak zorunda kalması halinde teminat mektubu komisyonlarını, nakit teminatta nakit teminatın faizini ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Müşteri, sözleşmenin imza tarihinde ya da hizmetin / işlemin / kredinin alındığı tarihte mevcut olmayan ancak mevzuat değişikliği nedeniyle sonradan gelebilecek maddi sorumlulukların kendisine ait olduğunu kabul ve taahhüt eder. The Customer agrees and warrants that s/he shall pay, in cash, at once and on account, to the Bank any and all receivables of the Bank, which arisen or may arise in connection with the transactions, services or loans subject to this Agreement, upon first written demand of the bank and within the time period stated in such demand; that, otherwise, s/he shall pay any default interest, excise tax, fund and other expenses; in case the Bank becomes obliged to perform legal proceedings before courts or enforcement offices with regard to the collection of debts which may arise from this Agreement, that s/he shall pay to the Bank all legal costs and the principal, the interests, commissions, attorney fees as well as excise costs thereof, penitentiary charges and charges to accrue for collection; in case the Bank requests for preliminary injunction or preliminary attachment, that the Bank shall not be required to deposit security, and in case the Bank is obliged to deposit security, that s/he shall pay the commissions of letter of guarantee, and the interest of cash guarantee in case of cash guarantee. The Customer agrees and warrants that material liabilities, which do not exist at the date of signing the agreement or the date when the transaction / service / loan is received, but which may arise due to any change to legislation shall be incumbent on the Customer. 21. Banka nın Rehin Takas ve Mahsup Hakkı: 21. Bank s right of Lien, Offset and Set-off: Müşteri, bu sözleşme çerçevesinde yapılan işlemler nedeniyle Banka nın yapacağı her türlü ödemenin kendisi tarafından karşılanacağı ve bu nedenle doğmuş ve doğacak borçlarının teminatını teşkil etmek üzere; Banka nın yurt içinde ve dışında bütün şubelerinde ve iştiraklerinde adına açılmış ve açılacak her türlü hesaplarının, bakiyelerinin ve doğmuş ve doğacak her türlü alacağının; adına gelecek ve kendisi tarafından yapılacak havale tutarlarının, kendisine ait olup da Banka da bulunan bütün senetler ve emtiayı temsil eden belgelerin, konşimentoların, hisse senetlerinin ve tahvillerin, hamiline ve nama yazılı mevduat 18

20 sertifikalarının, bunların kuponlarının ve diğer kıymetli evraklarının, Banka nın emanetine alınan ve alınacak veya Banka nezdinde bulunabilecek sermaye piyasası araçlarının, altın, mal ve eşyaların üzerinde Banka nın hapis hakkı bulunduğunu ve bunların ve bütün alacaklarının ve hesaplarının Banka ya rehnedilmiş olduğunu, muaccel olup olmadığına bakılmaksızın hapis hakkı kullanabileceğini, muacceliyet halinde Banka ca takas/mahsup edilebileceğini, borsada veya haricen satılabileceğini, bu hususta Banka nın yetkili olduğunu; ayrıca, Banka nın, kendisine (Müşteri ye) ait olan ve olacak tüm paraları, açılmış/açılacak bütün mevduat hesapları, bloke hesapları, kendisinin her ne nedenle doğmuş olursa olsun doğmuş veya doğacak tüm borçlarına karşılık Banka nın hapis ve mahsup etmek, kıymetli evraklarına, sermaye piyasası türev araçlarına el koymak yetkisine sahip olduğunu; Banka nın kendisine ait paraları kısmen ya da tamamen bloke bir hesaba aktarmaya yetkili olduğunu kabul ve taahhüt eder. The Customer agrees and warrants that s/he shall bear all the expenses which may be incurred by the Bank in respect of the transactions performed under this Agreement as the security of all debts incurred or to be incurred; that the Bank shall have the right of detention on the balances of all accounts opened or to be opened with the Bank s all branches or affiliates at home or abroad, and all his/her receivables accrued or to be accrued, and the remittance amounts incoming in his/her name or made by him/her, and all bills and all documents representing commodities, bills of lading, share certificates and bonds, bearer or nominative certificates of deposit, coupons thereof and other valuable papers of the Customer kept by the Bank, and capital market instruments, gold, goods and properties taken/to be taken in custody of the Bank or may be kept by the Bank, and that all these and all of his receivables and accounts are pledged with the Bank, and may be set-off/offset by the Bank without any notification, whether due and payable or not; that the Bank may sell the same at the exchange or over the counter at any time for any price, and that the Bank shall be authorized on this matter; that, further, the Bank shall be entitled to detain and offset all monies of the Customer, all deposit accounts, blocked accounts opened or to be opened, and seize customer s valuable papers, capital market derivative instruments, against all debts incurred or to be incurred for any reason whatsoever; that the Bank shall be exclusively entitled to transfer customer s monies fully or partially to a blocked account and whether to pay interest on blocked account or not, and set the interest rate. 22. Vefat Durumu: 22. Decease of the Customer: Müşteri nin vefat ettiğine ilişkin Banka ya yazılı bildirim yapılıp, Banka tarafından talep edilen belgeler sunulmadıkça vefattan sonra, Müşteri ye ait şifrenin kullanılması suretiyle Sözleşme deki bankacılık hizmetleri kapsamında çekilecek paralar ve yapılacak tüm işlemler nedeniyle Banka nın hiçbir sorumluluğu olmayacaktır. Unless a notice in writing is served to the Bank in respect of the decease of the Customer, and the documents/certificates required by the Bank are submitted after the decease of the Customer, the Bank shall not be held liable in any manner whatsoever for any withdrawal of money and any transaction which may be performed by using the customer s code within the framework of the banking services under this Agreement. 23. Temsilciyle İşlem: 23. Transactions Performed through a Legal Representative: 23.1 Reşit olmayan veya ehliyeti sınırlandırılmış olan Müşteri ye, Sözleşme yi yasal temsilcinin Müşteri adına imzalaması kaydıyla hesap açılabilir. Evlilik birliği devam ederken, anne veya baba veli sıfatı ile çocuk adına açılan hesapta işlem yapabilir. Anne veya babadan birinin vefatı halinde sağ kalan, boşanma halinde ise mahkemece velayet tevdi edilen anne veya baba, çocuk adına açılan hesapta işlem yapabilecektir. Yasal Temsilci, Banka tarafından Müşteri adına açılan hesaba bağlı olarak verilen şifrenin yalnızca kendisi tarafından kullanılacağını,şifrenin Müşteri nin kendisi veya üçüncü bir kişi tarafından kullanılarak işlem yapılması halinde, Banka nın herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını ve Müşteri tarafından gerçekleştirilen işlemlerden kendisinin sorumlu olduğunu kabul eder The underage Customer or the Customer with limited qualification may be allowed to open an account, provided that the Agreement should be signed by the legal representative on behalf of the Customer. Transactions may be performed on an account opened in the name of the child as his/her mother or father, while the marriage community continues. In case of decease of either the father or the mother, the surviving one may perform transactions on the account, which is opened in the name of the child; likewise, in case of a divorce, the father or the mother, who is entrusted the guardianship, may perform transactions on such account opened in the name of the child. The Legal Representative agrees that the code provided for the account, which is opened with the Bank in the name of the Customer, shall be used exclusively by himself/herself; in case of any transaction performed by the Customer itself or any other third party by using the code, that the Bank shall have no responsibility, and that the Legal Representative itself shall be liable for the transactions performed by the Customer. 19

Bireysel Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi. Consumer Banking Services Agreemert

Bireysel Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi. Consumer Banking Services Agreemert Bireysel Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi Consumer Banking Services Agreemert Müşteri Adı Soyadı: Client s First & Last Name: Müşteri No: Client s Number: Müşterek Hesap mı? Is it joint account? Evet /

Detaylı

Akreditif Açılış Komisyonu

Akreditif Açılış Komisyonu LETTER OF CREDIT INFORMATION FORM AKREDİTİF BİLGİ FORMU NAME OF PRODUCT : LETTER OF CREDIT ÜRÜN ADI : AKREDİTİF NAME OF SERVICE Credit Opening File Cost Amendment (For amendments in text after the Credit

Detaylı

BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ EKİ DÖNÜŞÜMLÜ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ- MULTI CURRENCY TIME DEPOSIT ACCOUNT CONTRACT ÖRNEKTIR

BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ EKİ DÖNÜŞÜMLÜ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ- MULTI CURRENCY TIME DEPOSIT ACCOUNT CONTRACT ÖRNEKTIR Bu Sözleşme, bir tarafta Finansbank A.Ş. ( Banka olarak anılacaktır.) ile diğer tarafta..... ( Müşteri olarak anılacaktır.) arasında aşağıdaki şartlarla akdedilmiştir. Taraflar, Müşteri nin bu Sözleşme

Detaylı

=Katılımcı Beyanı= Konu: ABD vergi iadesi başvuruları ve çek bozdurma işlemleri. İlgili Makama:

=Katılımcı Beyanı= Konu: ABD vergi iadesi başvuruları ve çek bozdurma işlemleri. İlgili Makama: =Katılımcı Beyanı= Konu: ABD vergi iadesi başvuruları ve çek bozdurma işlemleri İlgili Makama: Katıldığım Amerikan J1 programı çerçevesinde Amerikan makamlarına ödemiş olduğum vergilerimden, ABD Yasaları

Detaylı

=Katılımcı Beyanı= Konu: ABD vergi iadesi başvuruları ve çek bozdurma işlemleri

=Katılımcı Beyanı= Konu: ABD vergi iadesi başvuruları ve çek bozdurma işlemleri İlgili Makama: =Katılımcı Beyanı= Konu: ABD vergi iadesi başvuruları ve çek bozdurma işlemleri Katıldığım Amerikan J1 programı çerçevesinde Amerikan makamlarına ödemiş olduğum vergilerimden, ABD Yasaları

Detaylı

6 ayda bir / Müşteri Bazında / / Account Maintenance Fee 1. TL Hesaplar. İşlem Bazında / Per Vadesiz Hesap Ekstresi Gerçek.

6 ayda bir / Müşteri Bazında / / Account Maintenance Fee 1. TL Hesaplar. İşlem Bazında / Per Vadesiz Hesap Ekstresi Gerçek. T. GARANTİ BANKASI A.Ş. ÜRÜN / HİZMET BİLGİ FORMU MÜŞTERİ NUMARASI : T. GARANTİ BANKASI A.Ş. PRODUCT / SERVICE INFORMATION FORM CUSTOMER NUMBER : İmzalamış olduğunuz işbu doküman, 03.10.2014 tarihinde

Detaylı

PRODUCT / SERVICE NAME : DEMAND TL / FX DEPOSIT ACCOUNT MASRAFIN TANIMI / DEFINITIONS OF COST

PRODUCT / SERVICE NAME : DEMAND TL / FX DEPOSIT ACCOUNT MASRAFIN TANIMI / DEFINITIONS OF COST ÜRÜN / HİZMET BİLGİ FORMU MÜŞTERİ NUMARASI : PRODUCT / SERVICE INFORMATION FORM CUSTOMER NUMBER : İmzalamış olduğunuz işbu doküman, 03.10.2014 tarihinde yayımlanan Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere

Detaylı

DESCRIPTION. If a quarterly commission amount remains below the minimum commission amount, then the minimum commission amount is collected.

DESCRIPTION. If a quarterly commission amount remains below the minimum commission amount, then the minimum commission amount is collected. INDIVIDUAL LETTER OF GUARANTEE INFORMATION AND REQUEST FORM (WITH THE CUSTOMER BENEFICIARY) BİREYSEL TEMİNAT MEKTUBU BİLGİ ve TALEP FORMU (SADECE KREDİLİ MÜŞTERİ LEHDARLI) NAME OF PRODUCT : LETTER OF GUARANTEE

Detaylı

=Katılımcı Beyanı= Konu: ABD vergi iadesi başvuruları ve çek bozdurma işlemleri. İlgili Makama:

=Katılımcı Beyanı= Konu: ABD vergi iadesi başvuruları ve çek bozdurma işlemleri. İlgili Makama: =Katılımcı Beyanı= Konu: ABD vergi iadesi başvuruları ve çek bozdurma işlemleri İlgili Makama: Katıldığım Amerikan J1 programı çerçevesinde Amerikan makamlarına ödemiş olduğum vergilerimden, ABD Yasaları

Detaylı

ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı MASRAFIN ADI. Faiz Oranı. (Aylık / Dönemlik) Kredi Kullandırım

ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı MASRAFIN ADI. Faiz Oranı. (Aylık / Dönemlik) Kredi Kullandırım REQUEST AND INFORMATION FORM FOR MOTOR VEHICLE CREDIT INFORMATION ON PRODUCT: Name of the Product Term (Maturity) Credit Amount MOTOR VEHICLE CREDIT TAŞIT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER:

Detaylı

OGS LABEL AGREEMENT OGS ETİKETİ SÖZLEŞMESİ. T. Garanti Bankası A.Ş. müşterileri tarafından doldurulacaktır.

OGS LABEL AGREEMENT OGS ETİKETİ SÖZLEŞMESİ. T. Garanti Bankası A.Ş. müşterileri tarafından doldurulacaktır. OGS ETİKETİ SÖZLEŞMESİ T. Garanti Bankası A.Ş. müşterileri tarafından doldurulacaktır. OGS ARAÇ SINIFI : 1.Sınıf 2.Sınıf PLAKA NUMARASI : BAŞVURU NUMARASI : OGS LABEL AGREEMENT To be filled in by customers

Detaylı

STANDBY LETTER OF CREDİT (SBLC) ABDURRAHMAN ÖZALP

STANDBY LETTER OF CREDİT (SBLC) ABDURRAHMAN ÖZALP STANDBY LETTER OF CREDİT (SBLC) ABDURRAHMAN ÖZALP Standby nedir? Standby kısaca bir taahhüdün güvence altına alınmasıdır. Bir şeyin arkasında durmaktır. Bu taahhüt Bir ödeme Bir iş Bir sigorta vs. olabilir.

Detaylı

BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ EKİ ÇİFT SARILI HESAP SÖZLEŞMESİ/ SAVINGS ACCOUNT CONTRACT (SUB-CONTRACT OF THE BANKING TRANSACTIONS CONTRACT)

BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ EKİ ÇİFT SARILI HESAP SÖZLEŞMESİ/ SAVINGS ACCOUNT CONTRACT (SUB-CONTRACT OF THE BANKING TRANSACTIONS CONTRACT) Bir tarafta Finansbank A.Ş. ( BANKA olarak anılacaktır) ile diğer tarafta... ( Müşteri olarak anılacaktır), Çift Sarılı Hesap ürünü için aşağıdaki şartlarda anlaşmıştır. 1-Çift Sarılı Hesap; Banka nın

Detaylı

AKBANK Türk Anonim Şirketi

AKBANK Türk Anonim Şirketi AKBANK Türk Anonim Şirketi BİREYSEL NİTELİKLİ KREDİLER İÇİN GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİNE EK SÖZLEŞME AKBANK Türk Anonim Şirketi SUPPLEMENTARY AGREEMENT TO GENERAL CREDIT AGREEMENT FOR INDIVIDUAL CREDIT FACILITIES

Detaylı

KIRGIZ CUMHURİYETİ JEOLOJİ VE MADENCİLİK DEVLET AJANSI NIN ALMALYK LİNYİT KÖMÜR HAVZALARINA İŞLETME LİSANSININ VERİLMESİ İHALESİ HK BİLGİ NOTU

KIRGIZ CUMHURİYETİ JEOLOJİ VE MADENCİLİK DEVLET AJANSI NIN ALMALYK LİNYİT KÖMÜR HAVZALARINA İŞLETME LİSANSININ VERİLMESİ İHALESİ HK BİLGİ NOTU KIRGIZ CUMHURİYETİ JEOLOJİ VE MADENCİLİK DEVLET AJANSI NIN ALMALYK LİNYİT KÖMÜR HAVZALARINA İŞLETME LİSANSININ VERİLMESİ İHALESİ HK BİLGİ NOTU İlgi: T.C. Dışişleri Bakanlığı nın 21.01.2015 tarih ve 26835889-621

Detaylı

BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ EKİ ÇİFT SARILI HESAP SÖZLEŞMESİ- SAVINGS ACCOUNT CONTRACT (SUB-CONTRACT OF THE BANKING TRANSACTIONS CONTRACT)

BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ EKİ ÇİFT SARILI HESAP SÖZLEŞMESİ- SAVINGS ACCOUNT CONTRACT (SUB-CONTRACT OF THE BANKING TRANSACTIONS CONTRACT) Bir tarafta Finansbank A.Ş. ( BANKA olarak anılacaktır) ile diğer tarafta... ( Müşteri olarak anılacaktır), Çift Sarılı Hesap ürünü için aşağıdaki şartlarda anlaşmıştır. 1-Çift Sarılı Hesap; Banka nın

Detaylı

ŞİRKET KREDİ KARTI BAŞVURU FORMU

ŞİRKET KREDİ KARTI BAŞVURU FORMU ŞİRKET KREDİ KARTI BAŞVURU FORMU Şirket Adı / Ünvanı: Kartın üzerine basılmasını istediğiniz Şirket Adı: Boşluklar dahil en fazla 21 karakterdir. Şirket Tipi: Adi Şirket Limited Şirket Anonim Şirket Komandit

Detaylı

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK ve DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK ve DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK ve DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ 1. Staj yapmak istenilen tarihten en az üç ay önce bölümlerin onayladığı alanlarda uygun bir işletmeye / kuruluşa başvurulur.

Detaylı

LEARNING AGREEMENT FOR TRAINEESHIPS

LEARNING AGREEMENT FOR TRAINEESHIPS İsminizi yazınız. LEARNING AGREEMENT FOR TRAINEESHIPS The Trainee Last name (s) Soyadınız First name (s) adınız Date of birth Doğum tarihiniz Nationality uyruğunuz Sex [M/F] cinsiyetiniz Academic year

Detaylı

BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ EKİ ÇİFT SARILI HESAP SÖZLEŞMESİ- SAVINGS ACCOUNT CONTRACT (SUB-CONTRACT OF THE BANKING TRANSACTIONS CONTRACT)

BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ EKİ ÇİFT SARILI HESAP SÖZLEŞMESİ- SAVINGS ACCOUNT CONTRACT (SUB-CONTRACT OF THE BANKING TRANSACTIONS CONTRACT) Bir tarafta Finansbank A.Ş. ( BANKA olarak anılacaktır) ile diğer tarafta... ( Müşteri olarak anılacaktır), Çift Sarılı Hesap ürünü için aşağıdaki şartlarda anlaşmıştır. 1-Çift Sarılı Hesap; Banka nın

Detaylı

DESCRIPTION. If a quarterly commission amount remains below the minimum commission amount, then the minimum commission amount is collected.

DESCRIPTION. If a quarterly commission amount remains below the minimum commission amount, then the minimum commission amount is collected. INDIVIDUAL LETTER OF GUARANTEE INFORMATION AND REQUEST FORM (WITH MORE THAN ONE BENEFICIARY OR A THIRD PARTY BENEFICIARY) BİREYSEL TEMİNAT MEKTUBU BİLGİ ve TALEP FORMU (BİRDEN FAZLA KİŞİ YA DA 3. KİŞİ

Detaylı

Immigration Bank. Bank - General. Bank - Opening a bank account

Immigration Bank. Bank - General. Bank - Opening a bank account - General [ülke] sınırları içinde para çekersem komisyon ücreti öder miyim? Asking whether there are commission fees when you withdraw money in a certain country Başka bankamatikleri kullanırsam ne kadar

Detaylı

DESCRIPTION. If a quarterly commission amount remains below the minimum commission amount, then the minimum commission amount is collected.

DESCRIPTION. If a quarterly commission amount remains below the minimum commission amount, then the minimum commission amount is collected. COUNTERGUARANTEE INFORMATION AND REQUEST FORM VERİLEN KONTRGARANTİ BİLGİ VE TALEP FORMU NAME OF PRODUCT : COUNTERGUARANTEE ÜRÜN ADI : KONTRGARANTİ NAME OF CHARGES LETTER OF GUARANTEE COMMISSION COMMISSION

Detaylı

ING BANK a Hoş Geldiniz

ING BANK a Hoş Geldiniz ING BANK a Hoş Geldiniz Bireysel Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi Müşteri Adı/Soyadı : Müşteri Numarası : BBHS-1025-R00/Kasım 2013 Paran burada değerli. ingbank.com.tr 0850 222 0 600 Değerli Müşterimiz,

Detaylı

MÜġTERĠ KABUL BEYANI

MÜġTERĠ KABUL BEYANI MÜġTERĠ KABUL BEYANI SED-CEM TURĠZM ÖZEL EĞĠTĠM SAĞLIK ĠNġAAT SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġġrketġ Uludağ Üniversitesi Kampüsü Holiday Inn Otel Görükle, Nilüfer / BURSA Şirketiniz İnternet sitesinde bulunan

Detaylı

Teknoloji Servisleri; (Technology Services)

Teknoloji Servisleri; (Technology Services) Antalya International University Teknoloji Servisleri; (Technology Services) Microsoft Ofis Yazılımları (Microsoft Office Software), How to Update Office 365 User Details How to forward email in Office

Detaylı

- alternatif dağıtım kanallarından (ATM, İnternet, Telefon Bankacılığı vb) alacağınız hizmetin kapsamını belirledik.

- alternatif dağıtım kanallarından (ATM, İnternet, Telefon Bankacılığı vb) alacağınız hizmetin kapsamını belirledik. Değerli Müşterimiz, Sizi yepyeni ve samimi bir bankacılık dünyası ile tanıştırmak istiyoruz. Daima en iyi ve en doğru hizmeti sunabilmek için durmadan yenileniyor, kendimizi geliştiriyoruz. Deneyimli çalışanlarımız

Detaylı

ING BANK a Hoş Geldiniz

ING BANK a Hoş Geldiniz BBHS-0962-R013/Mayıs 2014 ING BANK a Hoş Geldiniz Bireysel Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi Müşteri Adı/Soyadı : Müşteri Numarası : Paran burada değerli. ingbank.com.tr 0850 222 0 600 Değerli Müşterimiz,

Detaylı

ÖRNEKTIR. 1. Taraflar

ÖRNEKTIR. 1. Taraflar 1. Taraflar BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ EKİ ÖDEME Bu ek sözleşme ( Ek Sözleşme ), FİNANSBANK A.Ş ( Banka ) ile aşağıda imza kısmında adı geçen Müşteri arasında, Banka ile imzaladığınız/imzalayacağınız

Detaylı

311188J. Copyright 2004, Graco Inc. is registered to I.S. EN ISO 9001

311188J. Copyright 2004, Graco Inc. is registered to I.S. EN ISO 9001 311188J Copyright 2004, Graco Inc. is registered to I.S. EN ISO 9001 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Graco warrants all equipment referenced in this document which is manufactured by

Detaylı

Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM)

Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) ANNOUNCEMENT FOR THE REQUEST FOR PROPOSAL (RFP) FOR THE PRIMARY TRAINER AIRCRAFT (BEU) PROGRAM Project: Scope of the Project: Primary Trainer Aircraft (BEU) BEU program shall include: The production and

Detaylı

CHANGE GUIDE BSP Turkey

CHANGE GUIDE BSP Turkey IATA TRAVEL AGENT CHANGE GUIDE BSP Turkey CHECKLIST - IATA TRAVEL AGENT CHECK LIST Change of Ownership/Legal Status of Ownership Commercial Registry Gazette ( Ticaret Sicil Gazetesi ) containing information

Detaylı

BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ EKİ MEVDUAT FON PAKETİ SÖZLEŞMESİ / DEPOSIT FUND PACKAGE CONTRACT (SUB-CONTRACT TO THE BANKING TRANSACTIONS CONTRACT)

BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ EKİ MEVDUAT FON PAKETİ SÖZLEŞMESİ / DEPOSIT FUND PACKAGE CONTRACT (SUB-CONTRACT TO THE BANKING TRANSACTIONS CONTRACT) Bir tarafta Finansbank A.Ş. ( Banka ) ile diğer tarafta.. ( Müşteri ) arasında aşağıdaki koşullarda bu Ek Sözleşme imzalanmıştır. Bu Ek Sözleşme, taraflar arasında imzalanmış olan Bankacılık İşlemleri

Detaylı

BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ EKİ MEVDUAT FON PAKETİ SÖZLEŞMESİ - DEPOSIT FUND PACKAGE CONTRACT (SUB-CONTRACT TO THE BANKING TRANSACTIONS CONTRACT)

BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ EKİ MEVDUAT FON PAKETİ SÖZLEŞMESİ - DEPOSIT FUND PACKAGE CONTRACT (SUB-CONTRACT TO THE BANKING TRANSACTIONS CONTRACT) Bir tarafta Finansbank A.Ş. ( Banka ) ile diğer tarafta.. ( Müşteri ) arasında aşağıdaki koşullarda bu Ek Sözleşme imzalanmıştır. Bu Ek Sözleşme, taraflar arasında imzalanmış olan Bankacılık İşlemleri

Detaylı

BAŞVURU ŞİFRE EDİNME EKRANI/APPLICATION PASSWORD ACQUISITION SCREEN

BAŞVURU ŞİFRE EDİNME EKRANI/APPLICATION PASSWORD ACQUISITION SCREEN BAŞVURU ŞİFRE EDİNME EKRANI/APPLICATION PASSWORD ACQUISITION SCREEN 1) http://obs.karatay.edu.tr/oibs/ogrsis/basvuru_yabanci_login.aspx Linkinden E-Mail adresini kullanarak şifrenizi oluşturunuz. Create

Detaylı

BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ / BANKING SERVICES AGREEMENT

BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ / BANKING SERVICES AGREEMENT BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ / BANKING SERVICES AGREEMENT Sözleşme Numarası / Agreement Number : Müşteri Numarası / Customer Number : Adı Soyadı-Unvanı / Name Surname - Title : : T. Garanti Bankası

Detaylı

Erasmus+ ICM Personel Hareketliliği Süreci Staff Mobility Procedures

Erasmus+ ICM Personel Hareketliliği Süreci Staff Mobility Procedures Erasmus+ ICM Personel Hareketliliği Süreci Staff Mobility Procedures Ders Verme ve Eğitim Alma Faaliyeti Teaching and Training Mobility Yıldız Technical University European Union Office 1 İkili anlaşma

Detaylı

ING Bank A.Ş. : Reşitpaşa Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, No:8 Sarıyer/İSTANBUL

ING Bank A.Ş. : Reşitpaşa Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, No:8 Sarıyer/İSTANBUL Tüketici Ödeme Hizmetleri Çerçeve Sözleşmesi ( Çerçeve Sözleşme ) Taraflar ING Bank A.Ş. : Reşitpaşa Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, No:8 Sarıyer/İSTANBUL Telefon: 0850 222 0 600 Faks: 0212 286 61 00

Detaylı

Name of Project/System: The Scope of the Program/System:

Name of Project/System: The Scope of the Program/System: Name of Project/System: The Scope of the Program/System: Delivery Conditions and Required Documents for Receipt of RFP: PROCUREMENT OF MOBİLE / FİXED TACTİCAL AİR NAVİGATİON SYSTEMS PROJECT Request for

Detaylı

ING Bank A.Ş. : Reşitpaşa Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, No:8 Sarıyer/İSTANBUL

ING Bank A.Ş. : Reşitpaşa Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, No:8 Sarıyer/İSTANBUL Ticari Ödeme Hizmetleri Çerçeve Sözleşmesi ( Çerçeve Sözleşme ) Taraflar ING Bank A.Ş. : Reşitpaşa Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, No:8 Sarıyer/İSTANBUL Telefon: 0850 222 0 600 Faks: 0212 286 61 00

Detaylı

Erasmus+ ICM Personel Hareketliliği Süreci Staff Mobility Procedures

Erasmus+ ICM Personel Hareketliliği Süreci Staff Mobility Procedures Erasmus+ ICM Personel Hareketliliği Süreci Staff Mobility Procedures Ders Verme ve Eğitim Alma Faaliyeti Teaching and Training Mobility "Erasmus+ Programı kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir.

Detaylı

Albaraka Visa Gold Albaraka. Visa Classic. Albaraka Mastercard Gold Albaraka Mastercard. Classic. Albaraka Mastercard Platinum Albaraka.

Albaraka Visa Gold Albaraka. Visa Classic. Albaraka Mastercard Gold Albaraka Mastercard. Classic. Albaraka Mastercard Platinum Albaraka. BANKA KARTI VE KREDİ KARTI BİLGİLENDİRME FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER Ürünün Adı /Tanımı Süresi (Vadesi) Banka Kartı - Kredi Kartı (Birlikte kısaca Kart olarak anılacaklardır.) Sürekli BANK CARD AND CREDIT

Detaylı

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES Higher Education yerine öğrencinin ismi ve soyismi yazılacak The Student LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES Last name (s) Soyadınız First name (s) Adınız Date of birth Doğum tarihiniz Nationality Uyruğunuz

Detaylı

EFET. European Federation of Energy Traders. Annex 2a to the General Agreement (Fixed Price) Individual Contract

EFET. European Federation of Energy Traders. Annex 2a to the General Agreement (Fixed Price) Individual Contract EFET European Federation of Energy Traders Annex 2a to the General Agreement (Fixed Price) Individual Contract This Individual Contract (the Individual Contract ) was executed by and between [ ] whose

Detaylı

Bazı göçmenlerin, kendilerine Avustralya da yaşama vizeleri verilebilmesi için önce bir Assurance of Support (AoS) almaları gerekir.

Bazı göçmenlerin, kendilerine Avustralya da yaşama vizeleri verilebilmesi için önce bir Assurance of Support (AoS) almaları gerekir. Assurance of Support Bazı göçmenlerin, kendilerine Avustralya da yaşama vizeleri verilebilmesi için önce bir Assurance of Support (AoS) almaları gerekir. Hangi vize başvurularının bir Aos ye ihtiyacı olduğuna

Detaylı

Borsa İstanbul A.Ş. Başkanlığına 34467 Emirgan / İSTANBUL

Borsa İstanbul A.Ş. Başkanlığına 34467 Emirgan / İSTANBUL 98/238 İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Ünvanı /Ortakların Adı Adresi : T.GARANTİ BANKASI A.Ş. : Levent Nispetiye Mah. Aytar Cad. No:2 34340 Beşiktaş/İSTANBUL Telefon ve Fax

Detaylı

e-ledger Fields (e-defter Alanları)

e-ledger Fields (e-defter Alanları) e-ledger Fields (e-defter Alanları) Table 1: Field information of the text document (Tablo 1:Yazı Metninin Alan Bilgileri) *Bulut, Lokal Table 2: Field information of the contents in the text document

Detaylı

BNP PARIBAS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.

BNP PARIBAS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. BNP PARIBAS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. Bir Sözden Daha Fazlası.. 5 Taahhütümüz Değerli müşterimiz, UZMANLIK BNP Paribas Finansal Kiralama A.Ş. dünyasına hızlı ve kolay bir biçimde giriş yaparak tüm fırsatlardan

Detaylı

ABONELİK AVANTAJLARINI KEŞFEDİN

ABONELİK AVANTAJLARINI KEŞFEDİN ABONELİK AVANTAJLARINI KEŞFEDİN ABONELİK MERKEZİNE KAYDOLMA Bu rehber Abonelik Merkezi ne kaydolurken izlemeniz gerekenleri adım adım göstermektedir. ABONELİK MERKEZİ www.autodesk.com/subscriptionlogin

Detaylı

PORTE OSGB EĞİTİM VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, MÜŞTERİ TAKSİTLİ SATIŞ ÜYELİĞİ VE TAKSİTLİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

PORTE OSGB EĞİTİM VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, MÜŞTERİ TAKSİTLİ SATIŞ ÜYELİĞİ VE TAKSİTLİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ PORTE OSGB EĞİTİM VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, MÜŞTERİ TAKSİTLİ SATIŞ ÜYELİĞİ VE TAKSİTLİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ Sözleşmenin Tarafları: Bir tarafta Porte Osgb Eğitim ve Ticaret Ltd. Şti. (Bundan sonra kısaca

Detaylı

GENEL İŞLEM KOŞULLARINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME NOTU VE TESLİM TUTANAĞI INFORMATION LETTER ON GENERAL TRANSACTION CONDITIONS AND THE DELIVERY RECORD

GENEL İŞLEM KOŞULLARINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME NOTU VE TESLİM TUTANAĞI INFORMATION LETTER ON GENERAL TRANSACTION CONDITIONS AND THE DELIVERY RECORD GENEL İŞLEM KOŞULLARINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME NOTU VE TESLİM TUTANAĞI İşbu bilgilendirme notu, Bankamız ile tarafınız arasında akdedilmesi düşünülen Kredi Genel Sözleşmesinde yer alan genel işlem koşulları

Detaylı

Çalışma gelirinizi beyan etmeyi kolaylaştırıyoruz

Çalışma gelirinizi beyan etmeyi kolaylaştırıyoruz TURKISH Çalışma gelirinizi beyan etmeyi kolaylaştırıyoruz Çalışma gelirinizi beyan etmenizi ve durumunuzdaki değişiklikleri bildirmenizi kolaylaştıracak iyileştirmeler yapıyoruz. Kendi kendine beyan yöntemi

Detaylı

Signature of Credit Customer Kredili Müşteri İmzası 1 / 10

Signature of Credit Customer Kredili Müşteri İmzası 1 / 10 Form versiyon no : 12/2014-1 OVERDRAFT INFORMATION AND REQUEST FORM ARTI PARA BİLGİ VE TALEP FORMU Overdraft loan (money plus credit) shall be provided to you by our Bank in accordance with the provisions

Detaylı

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI * :

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI * : İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İŞYERİ KREDİSİ / KONUT KREDİSİ (Konut Finansmanı Harici) Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı

Detaylı

Name of Project/System: The Scope of the Program/System:

Name of Project/System: The Scope of the Program/System: Name of Project/System: The Scope of the Program/System: Delivery Conditions and Required Documents for Receipt of RFP: PROCUREMENT OF INSTRUMENTED LANDING SYSTEM (ILS) PROJECT Request for Proposal (RFP)

Detaylı

TRANSPORTATION ENVIRONMENTAL (TAŞIMA ÇEVRE RİSKİ SORU FORMU)

TRANSPORTATION ENVIRONMENTAL (TAŞIMA ÇEVRE RİSKİ SORU FORMU) TRANSPORTATION ENVIRONMENTAL (TAŞIMA ÇEVRE RİSKİ SORU FORMU) Account: Müşteri: Date: Tarih: MATERIAL TRANSPORTED TAŞINAN MADDELER Amount per Year Yıllık Miktar Trips per Year Yıllık Sefer Sayısı Distance

Detaylı

PASHA Yatırım Bankası A.Ş. Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi / Banking Services Agreement 1

PASHA Yatırım Bankası A.Ş. Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi / Banking Services Agreement 1 BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ I. GİRİŞ 1 Taraflar İşbu Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi ( Sözleşme ); PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş. ( Banka ) ile...... ( Müşteri ) arasında imzalanmıştır. Sözleşme kapsamında,

Detaylı

BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ EKİ ÖDEME HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ(Tacirler İçin)

BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ EKİ ÖDEME HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ(Tacirler İçin) 1. Taraflar Bu ek sözleşme ( Ek Sözleşme ), FİNANSBANK A.Ş ( Banka ) ile aşağıda imza kısmında adı geçen Müşteri arasında, Banka ile imzaladığınız/imzalayacağınız Bankacılık İşlemleri Sözleşmesi nin (

Detaylı

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES The Student Last name (s) Soyadınız First name (s) Adınız Date of birth Doğum Tarihiniz Nationality 1 Uyruğunuz Sex [M/F] Cinsiyetiniz Academic year 2015/2016 Study cycle

Detaylı

TÜM ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI (ERASMUS-MEVLANA-FARABİ) BAŞVURU AŞAMALARI AYNI SÜRECİ TAKİP ETMEKTEDİR.

TÜM ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI (ERASMUS-MEVLANA-FARABİ) BAŞVURU AŞAMALARI AYNI SÜRECİ TAKİP ETMEKTEDİR. TÜM ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI (ERASMUS-MEVLANA-FARABİ) BAŞVURU AŞAMALARI AYNI SÜRECİ TAKİP ETMEKTEDİR. ELİNİZDEKİ KLAVUZDA ÖRNEK OLARAK ERASMUS+ BAŞVURU SÜRECİ BELİRTİLMİŞTİR. ALL STUDENT WHO WILL APPLY

Detaylı

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT .. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY... /... AKADEMİK YILI... DÖNEMİ... /... ACADEMIC YEAR... TERM ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT Deneyimleriniz hakkındaki bu rapor, Mevlana Değişim Programı nın amacına

Detaylı

Müşteri Adı Soyadı / Customer s Name & Surname Müşteri Numarası / Customer Number Vadesiz Hesap No / Demand Deposit Account No

Müşteri Adı Soyadı / Customer s Name & Surname Müşteri Numarası / Customer Number Vadesiz Hesap No / Demand Deposit Account No Müşteri Adı Soyadı / Customer s Name & Surname Müşteri Numarası / Customer Number Vadesiz Hesap No / Demand Deposit Account No :.. :.. :.. 1. AMAÇ Tarih :././.. KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ İşbu Kredili

Detaylı

TERMS & CONDITIONS MASRAF & KOMİSYON LİSTESİ

TERMS & CONDITIONS MASRAF & KOMİSYON LİSTESİ TERMS & CONDITIONS MASRAF & KOMİSYON LİSTESİ JANUARY 2015 OCAK 2015 COLLECTIONS / TAHSİLATLAR Documentary collection / Dosya masrafı Presentation for acceptance / Kabule ibraz Aval / Aval Return of bill

Detaylı

BANK CARD AND CREDIT CARD INFORMATION FORM BANKA KARTI VE KREDİ KARTI BİLGİLENDİRME FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER

BANK CARD AND CREDIT CARD INFORMATION FORM BANKA KARTI VE KREDİ KARTI BİLGİLENDİRME FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER BANKA KARTI VE KREDİ KARTI BİLGİLENDİRME FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER Ürünün Adı /Tanımı Süresi (Vadesi) Banka Kartı - Kredi Kartı (Birlikte kısaca Kart olarak anılacaklardır.) Sürekli BANK CARD AND CREDIT

Detaylı

Our İstanbul based Law Office provides professional legal services all over Turkey.

Our İstanbul based Law Office provides professional legal services all over Turkey. Av. Serdar B. SADAY Tel : 0 216 290 13 16 GSM : 0 532 204 28 80 E-mail: serdar@bilgehukuk.gen.tr Av. A. Akın AYSAN Tel :0 216 290 12 20 Gsm :0 505 668 85 90 E- mail: akin@bilgehukuk.gen.tr Address : Bahariye

Detaylı

TÜKETİCİ KREDİSİ EK SÖZLEŞMESİ. Kredi Tipi

TÜKETİCİ KREDİSİ EK SÖZLEŞMESİ. Kredi Tipi Başvuru Bilgileri Başvuru No Ad TCKN İletişim Bilgileri Ev Adresi İş Adresi Cep Telefonu İş Telefonu Ev Telefonu İletişim Telefonu İletişim Adresi İletişim Eposta Adresi KEP Adresi TÜKETİCİ KREDİSİ EK

Detaylı

1. Giriş. 1.1. HU-GO Web sayfası kullanıcı yüzeyinde kaydolma. Güverte Aracı (OBU) kayıt süreci. İçindekiler

1. Giriş. 1.1. HU-GO Web sayfası kullanıcı yüzeyinde kaydolma. Güverte Aracı (OBU) kayıt süreci. İçindekiler Güverte Aracı (OBU) kayıt süreci İçindekiler 1. Giriş... 1 1.1. HU-GO Web sayfası kullanıcı yüzeyinde kaydolma... 1 1.2. HU-GO sistemine giriş... 4 1.3. Cari hesap seçimi... 4 1.4. Yeni taşıt girişi (OBU

Detaylı

ÖRNEKTIR. Geçmişe yönelik ekstre/dekont/belge talebi (3) / Retrospective extract /receipt/ document demand (3)

ÖRNEKTIR. Geçmişe yönelik ekstre/dekont/belge talebi (3) / Retrospective extract /receipt/ document demand (3) TEMEL BANKACILIK ÜRÜN BİLGİ FORMU / REGULAR BANKING PRODUCT INFORMATION FORM Bu form 01.09.2013 tarihinde yürürlüğe giren Bankalar ile Bireysel Müşterileri Arasında İmzalanacak Sözleşmelerin Şekil ve İçeriğinde

Detaylı

MÜŞTERİ KABUL BEYANI (CUSTOMER ACCEPTANCE DECLARATION)

MÜŞTERİ KABUL BEYANI (CUSTOMER ACCEPTANCE DECLARATION) MÜŞTERİ KABUL BEYANI (CUSTOMER ACCEPTANCE DECLARATION) TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O..... ŞUBESİ (BRANCH) Bankanız internet sitesinde de bulunan bu Kredi Genel Sözleşmesi aşağıda yazılı tarihte tarafıma/tarafımıza

Detaylı

TERMS & CONDITIONS LIST MASRAF & KOMİSYON LİSTESİ

TERMS & CONDITIONS LIST MASRAF & KOMİSYON LİSTESİ TERMS & CONDITIONS LIST MASRAF & KOMİSYON LİSTESİ FEBRUARY 2016 ŞUBAT 2016 COLLECTIONS TAHSİLATLAR Documentary Collection Handling Fee Dosya Masrafı Aval Return of Bill Without Presentation to Drawee Müşteriye

Detaylı

C5 ELECTRONICS B2B SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ

C5 ELECTRONICS B2B SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ C5 ELECTRONICS B2B SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ MADDE 1- SÖZLEŞMENİN TARAFLARI İş bu sözleşme; Akaretler, Süleyman Seba Cad. Bjk Plaza B Blok K:1 34357, Beşiktaş/İstanbul adresinde yerleşik

Detaylı

[ülke] sınırları içinde para çekersem komisyon ücreti öder miyim? Belirli bir ülkede para çekmenin komisyon ücretine tabi olup olmadığını sormak

[ülke] sınırları içinde para çekersem komisyon ücreti öder miyim? Belirli bir ülkede para çekmenin komisyon ücretine tabi olup olmadığını sormak - Genel [ülke] sınırları içinde para çekersem komisyon ücreti öder miyim? Belirli bir ülkede para çekmenin komisyon ücretine tabi olup olmadığını sormak Başka bankamatikleri kullanırsam ne kadar komisyon

Detaylı

Can I withdraw money in [country] without paying fees? Belirli bir ülkede para çekmenin komisyon ücretine tabi olup olmadığını sormak

Can I withdraw money in [country] without paying fees? Belirli bir ülkede para çekmenin komisyon ücretine tabi olup olmadığını sormak - Genel Can I withdraw money in [country] without paying fees? Belirli bir ülkede para çekmenin komisyon ücretine tabi olup olmadığını sormak What are the fees if I use external ATMs? [ülke] sınırları

Detaylı

Signature of Credit Customer Kredili Müşteri İmzası 1 / 9

Signature of Credit Customer Kredili Müşteri İmzası 1 / 9 OVERDRAFT INFORMATION AND REQUEST FORM Overdraft loan shall be provided to you by Akbank in accordance with the provisions stipulated in Individual Banking Services Contract (BBHS). Provisions applying

Detaylı

Directive on investorcompensation schemes. Holger Weustenfeld, BaFin

Directive on investorcompensation schemes. Holger Weustenfeld, BaFin Yatırımcı Tazmin Sistemlerine İlişkin Direktif Directive on Investor Compensation Schemes Holger Weustenfeld, BaFin 1 Directive on investorcompensation schemes Directive 97/9/EC of the European Parliament

Detaylı

IMDS KURULUM KILAVUZU (AIOS TEDARİKÇİLERİ İÇİN HAZIRLANMIŞTIR)

IMDS KURULUM KILAVUZU (AIOS TEDARİKÇİLERİ İÇİN HAZIRLANMIŞTIR) IMDS KURULUM KILAVUZU (AIOS TEDARİKÇİLERİ İÇİN HAZIRLANMIŞTIR) Internet tarayıcınızın adres kutucuğuna; http://www.mdsystem.com/ yazdıktan sonra, klavyenizden «ENTER» düğmesine basınız. Yukarıdaki, kırmızı

Detaylı

TEMEL BANKACILIK ÜRÜN BİLGİ FORMU / REGULAR BANKING TRANSACTIONS INFORMATION FORM

TEMEL BANKACILIK ÜRÜN BİLGİ FORMU / REGULAR BANKING TRANSACTIONS INFORMATION FORM TEMEL BANKACILIK ÜRÜN BİLGİ FORMU / REGULAR BANKING TRANSACTIONS INFORMATION FORM Bu form 01.09.2013 tarihinde yürürlüğe giren Bankalar ile Bireysel Müşterileri Arasında İmzalanacak Sözleşmelerin Şekil

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI (*):

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI (*): İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İHTİYAÇ KREDİSİ Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI (*): MASRAFIN ADI Faiz Oranı

Detaylı

ARTI PARA BİLGİ VE TALEP FORMU OVERDRAFT INFORMATION AND REQUEST FORM

ARTI PARA BİLGİ VE TALEP FORMU OVERDRAFT INFORMATION AND REQUEST FORM OVERDRAFT INFORMATION AND REQUEST FORM Overdraft loan (money plus credit) shall be provided to you by our Bank in accordance with the provisions stipulated in Individual Banking Services Contract (BBHS).

Detaylı

ÖRNEKTIR. Tahsilat Periyodu / Collection Period. basis. Account Maintenance Fee. Quarterly

ÖRNEKTIR. Tahsilat Periyodu / Collection Period. basis. Account Maintenance Fee. Quarterly TEMEL BANKACILIK ÜRÜN BİLGİ FORMU / REGULAR BANKING PRODUCT INFORMATION FORM Bu form 01.09.2013 tarihinde yürürlüğe giren Bankalar ile Bireysel Müşterileri Arasında İmzalanacak Sözleşmelerin Şekil ve İçeriğinde

Detaylı

ÖRNEKTIR. Geçmişe yönelik ekstre/dekont/belge talebi (3) / Retrospective extract /receipt/ document demand (3)

ÖRNEKTIR. Geçmişe yönelik ekstre/dekont/belge talebi (3) / Retrospective extract /receipt/ document demand (3) TEMEL BANKACILIK ÜRÜN BİLGİ FORMU / REGULAR BANKING PRODUCT INFORMATION FORM Bu form 01.09.2013 tarihinde yürürlüğe giren Bankalar ile Bireysel Müşterileri Arasında İmzalanacak Sözleşmelerin Şekil ve İçeriğinde

Detaylı

Çocuk bakımı için yardım

Çocuk bakımı için yardım TURKISH Çocuk bakımı için yardım Avustralya Hükümeti, ailelere çocuk bakımı giderlerinde yardımcı olmak için, şunlar dahil bir dizi hizmet ve yardım sunmaktadır: Onaylı ve ruhsatlı çocuk bakımı için Child

Detaylı

Draft CMB Legislation Prospectus Directive

Draft CMB Legislation Prospectus Directive Draft CMB Legislation Prospectus Directive Ayşegül Ekşit, SPK / CMB 1 Kapsam İzahname Konulu Taslaklar İzahname Yayınlama Zorunluluğu ve Muafiyetler İzahnamenin Onay Süreci İzahname Standartları İzahnamenin

Detaylı

İNTERNET BANKACILIĞI SÖZLEŞMESİ

İNTERNET BANKACILIĞI SÖZLEŞMESİ İNTERNET BANKACILIĞI SÖZLEŞMESİ 1- Bu İnternet Bankacılığı Sözleşmesi nde (bundan böyle SÖZLEŞME olarak anılacaktır) Arap Türk Bankası A.Ş. bundan böyle BANKA olarak anılacak olup formu onaylayan...tckno.

Detaylı

ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı. Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı MASRAFIN ADI. Faiz Oranı (Aylık / Dönemlik) Customer Signature / Müşteri İmzası 1

ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı. Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı MASRAFIN ADI. Faiz Oranı (Aylık / Dönemlik) Customer Signature / Müşteri İmzası 1 REQUEST AND INFORMATION FORM FOR WORKPLACE CREDIT / HOUSING CREDITS OTHER THAN HOUSING FINANCE INFORMATION ON PRODUCT: Name of the Product Term (Maturity) Credit Amount WORKPLACE CREDIT / HOUSING CREDIT

Detaylı

4. Bu bölümde iletişim adresi bilgilerinizi girmeniz gerekmektedir.

4. Bu bölümde iletişim adresi bilgilerinizi girmeniz gerekmektedir. 1. www.avispreferred.eu adresine girin. 2. Açılan sayfada yer alan Join Avis Preferred bölümünde ilgili kısımları aşağıdaki gibi doldurun ve Continue butonuna tıklayın. a. Email address: Kullandığınız

Detaylı

1. Kartınızın türüne göre aşağıdaki bağlantılardan ilgili olana tıklayın.

1. Kartınızın türüne göre aşağıdaki bağlantılardan ilgili olana tıklayın. 1. Kartınızın türüne göre aşağıdaki bağlantılardan ilgili olana tıklayın. TEB Platinum MasterCard Vanity URL www.hertz.com/goldenrol/pm/teb/tr Açılan sayfada Join Now butonuna tıklayın. 2. Personal and

Detaylı

KURUMSAL MÜŞTERİ HİZMETLERİ VE WEB SİTESİ ÜZERİNDEN YAPILACAK SİGORTACILIK HİZMETLERİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME

KURUMSAL MÜŞTERİ HİZMETLERİ VE WEB SİTESİ ÜZERİNDEN YAPILACAK SİGORTACILIK HİZMETLERİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME KURUMSAL MÜŞTERİ HİZMETLERİ VE WEB SİTESİ ÜZERİNDEN YAPILACAK SİGORTACILIK HİZMETLERİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME MADDE 1 - TARAFLAR İşbu sözleşme, Zurich Sigorta A.Ş. Meclis-i Mebusan Cad. No:47/6 Fındıklı 34427

Detaylı

ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı FAİZİN/MASRAF IN/ÜCRETİN ADI. Akdi Faiz Oranı (Aylık / Dönemlik)

ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı FAİZİN/MASRAF IN/ÜCRETİN ADI. Akdi Faiz Oranı (Aylık / Dönemlik) REQUEST AND INFORMATION FORM FOR MOTOR VEHICLE CREDIT INFORMATION ON PRODUCT: Name of the Product Term (Maturity) Credit Amount MOTOR VEHICLE CREDIT TAŞIT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER:

Detaylı

Yangın Güvenliği Kursları Eğitim Kayıt Formu

Yangın Güvenliği Kursları Eğitim Kayıt Formu Yangın Güvenliği Kursları Eğitim Kayıt Formu Aon Global Risk Consulting Yangın Güvenliği Kursları için belirlenmiş tarihler, lokasyon, ücret bilgileri ve iletişim bilgileri bu kayıt formunda bulunmaktadır.

Detaylı

FOREIGN CAPITAL AND INVESTMENT AND FINANCIAL CONSULTING FOR COMPANIES WITH FOREIGN CAPITAL

FOREIGN CAPITAL AND INVESTMENT AND FINANCIAL CONSULTING FOR COMPANIES WITH FOREIGN CAPITAL FOREIGN CAPITAL AND INVESTMENT AND FINANCIAL CONSULTING FOR COMPANIES WITH FOREIGN CAPITAL 1 It is given consulting services to the companies with foreign capital in the following areas for their works

Detaylı

BİRİKTİREN HESAP SÖZLEŞMESİ ACCUMULATING SAVINGS ACCOUNT

BİRİKTİREN HESAP SÖZLEŞMESİ ACCUMULATING SAVINGS ACCOUNT BİRİKTİREN HESAP SÖZLEŞMESİ İşbu Biriktiren Hesap Sözleşmesi ( Sözleşme )... adresinde yerleşik... ( Müşteri ) ile... adresinde yerleşik Türkiye Garanti Bankası A.Ş.... Şubesi ( Banka ) arasında (birlikte

Detaylı

Yangın Güvenliği Kursları Eğitim Kayıt Formu

Yangın Güvenliği Kursları Eğitim Kayıt Formu Yangın Güvenliği Kursları Eğitim Kayıt Formu Aon Global Risk Consulting Yangın Güvenliği Kursları için belirlenmiş tarihler, lokasyon, ücret bilgileri ve iletişim bilgileri bu kayıt formunda bulunmaktadır.

Detaylı

ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı FAİZİN/MASRA FIN/ÜCRETİN ADI. Akdi Faiz Oranı (Aylık / Dönemlik)

ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı FAİZİN/MASRA FIN/ÜCRETİN ADI. Akdi Faiz Oranı (Aylık / Dönemlik) REQUEST AND INFORMATION FORM FOR CONSUMER CREDITS INFORMATION ON PRODUCT: Name of the Product CONSUMER CREDIT Term (Maturity) Credit Amount İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün

Detaylı

ÇEK SÖZLEŞMESİ- CHECK CONTRACT

ÇEK SÖZLEŞMESİ- CHECK CONTRACT Bir taraftan FİNANSBANK A.Ş. (kısaca Banka olarak anılacaktır) ile diğer taraftan ismi bu sözleşmenin son sayfasında yer alan Müşteri, çek karnesi tahsis, teslim ve kullanılmasına ilişkin koşulların belirlenmesi

Detaylı

BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ EKİ ÖDEME HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ(Gerçek Kişiler)

BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ EKİ ÖDEME HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ(Gerçek Kişiler) Bu ek sözleşme ( Ek Sözleşme ), FİNANSBANK A.Ş ( Banka ) ile aşağıda imza kısmında adı geçen Müşteri arasında imzalanmıştır. Bu Ek Sözleşme, Banka ile imzaladığınız/imzalayacağınız Bankacılık İşlemleri

Detaylı

MESAFELİ TÜKETİCİ KREDİSİ EK SÖZLEŞMESİ

MESAFELİ TÜKETİCİ KREDİSİ EK SÖZLEŞMESİ MESAFELİ TÜKETİCİ KREDİSİ EK SÖZLEŞMESİ BAŞVURU VE İLETİŞİM BİLGİLERİ Başvuru No: Ad: TCKN Soyad: Ev Adresi: İş Adresi: Cep Telefonu: İş Telefonu: Ev Telefonu: İletişim Adresi: İletişim Telefonu: İletişim

Detaylı

Vakko Tekstil ve Hazir Giyim Sanayi Isletmeleri A.S. Company Profile- Outlook, Business Segments, Competitors, Goods and Services, SWOT and Financial

Vakko Tekstil ve Hazir Giyim Sanayi Isletmeleri A.S. Company Profile- Outlook, Business Segments, Competitors, Goods and Services, SWOT and Financial Vakko Tekstil ve Hazir Giyim Sanayi Isletmeleri A.S. Company Profile- Outlook, Business Segments, Competitors, Goods and Services, SWOT and Financial Analysis Vakko Tekstil ve Hazir Giyim Sanayi Isletmeleri

Detaylı

ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı FAİZİN/MASRAF IN/ÜCRETİN ADI. Akdi Faiz Oranı (Aylık / Dönemlik)

ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı FAİZİN/MASRAF IN/ÜCRETİN ADI. Akdi Faiz Oranı (Aylık / Dönemlik) REQUEST AND INFORMATION FORM FOR MOTOR VEHICLE CREDIT INFORMATION ON PRODUCT: Name of the Product Term (Maturity) Credit Amount MOTOR VEHICLE CREDIT TAŞIT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER:

Detaylı