AMASYA ĠLĠ KAMU HASTANELERĠ BĠRLĠĞĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠ AMASYA AĞIZ VE DĠġ SAĞLIĞI MERKEZĠ BAġTABĠPLĠĞĠ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESĠ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AMASYA ĠLĠ KAMU HASTANELERĠ BĠRLĠĞĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠ AMASYA AĞIZ VE DĠġ SAĞLIĞI MERKEZĠ BAġTABĠPLĠĞĠ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESĠ"

Transkript

1 AMASYA ĠLĠ KAMU HASTANELERĠ BĠRLĠĞĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠ AMASYA AĞIZ VE DĠġ SAĞLIĞI MERKEZĠ BAġTABĠPLĠĞĠ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESĠ NĠSAN

2 BĠRĠNCĠ KISIM AMASYA AĞIZ VE DĠġ SAĞLIĞI MERKEZĠ BAġTABĠPLĠĞĠ YANGIN YÖNERGESĠ GENEL ESASLAR : AMAÇ : Kamu Binalarının Yangından Korunması hakkında tarih ve 2007/12937 karar sayılı Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik ve tarih ve B10SAV /2652 sayılı Sağlık Bakanlığı Yangın Önleme ve Söndürme Yönergesi nin 136 ve 137 nci maddeleri gereğince merkezimiz birimleri tarafından kullanılan alanlardaki (ambar, atölye, depo, hizmet binaları) açık ve kapalı yerlerde bulunan her türlü taşıt araçları ile bütün gereçlerin, bina, tesis ve işletmelerin, tasarımı, işletimi, bakımı ve kullanımı aşamalarında, herhangi bir şekilde çıkan yangının, Can ve Mal kaybını en aza indirerek söndürülmesini sağlayacak yangın öncesinde ve sırasında alınacak tedbirler ile organizasyon, eğitim ve denetimi sağlamaktır. KAPSAM : Bu Yönerge, Amasya Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Baştabipliğine doğrudan bağlı birimlerin genelinde her türlü yapı, bina, tesis ile açık ve kapalı alan işletmelerinde alınacak yangın önleme ve söndürme tedbirlerini, yangının ısı, duman, zehirleyici gaz, boğucu gaz ve panik nedeniyle oluşan can güvenliğine yönelik tehlikeleri en aza indirmek için gerekli olan tasarım,yapım, kullanım, bakım ve işletim esaslarını kapsar. YASAL DAYANAK : Bu Yönerge, tarih ve 2007/12937 karar sayılı Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik ve tarih ve B10SAV /2652 sayılı Sağlık Bakanlığı Yangın Önleme ve Söndürme Yönergesi nin 136 ve 137 nci maddeleri gereğince hazırlanmıştır. GENEL SORUMLULUKLAR VE YASAKLAR Bu Talimatın uygulanmasında genel sorumluluk ve yasaklar 11. belirlenmiştir. Madde olarak a- Yangını Haber Verme : Herhangi bir yerde kontrol dışı ateş yandığı veya dumanı görenin bunu doğru tarif ederek ve meşgül etmeden İtfaiye hemen ve derhal aranılacak. b-park Yasağı : Amasya Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi giriş kapısı önü ve çevresi herhangi acil durum ve yangın olayında itfaiye teşkilatı arazörleri ve diğer araçların rahatlıkla içeriye girmesini engelleyecek araç park edilmesi gibi fiili hareketler yasaktır. 2

3 c- Yangın Söndürme Malzemelerine Müdahale : Amasya Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi ve binalarında her türlü bina, açık arazi, tesis, sokak, cadde, alan ve meydanlarda bulunan Sabit veya seyyar Yangın söndürme tesisat ve cihazlarını karıştırmak, bozmak, kırmak, kullanılamayacak hale getirmek yasaktır. d- Açıkta AteĢ Yakmak : Amasya Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi ve bağlı binalarında park, bahçe ve ocak yeri olarak ayrılmış yerler dışında ateş yakmak, ateşle ilgili işler yapmak yasaktır. Kağıt, Plastik, naylon gibi kolay yanan maddeler ile kıvılcımlı küllerin ve sigara izmaritlerinin kapalı mekanlara, kapı önlerine, çöp konteynırlarına, açık alanlara ve çevredeki sokak ve caddelere atılması ve dökülmesi yasaktır. e- Ġhbar Telefonu : Amasya Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi binalarına ait telefon kabinlerinin içine Kırmızı zemin üzerine fosforlu sarı veya beyaz renkte YANGIN 110 yazılacaktır. f- Bina Sorumlusu : Bu Talimatın bu bölümdeki konu başlıklarında yer alan yangın güvenliği, İtfaiye ye yardım ve yasakları ile ilgili hususların uygulanması Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Baştabibinin sorumluluğundadır. g- Ġtfaiye Amirinin talimatlara Uyma Zorunluluğu : Amasya Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Baştabipliği yangın söndürme personellerinin gerekse olaya müdahale eden itfaiye ekiplerinin görev yaptıkları sırada, yetkili itfaiye amirinin can ve mal güvenliğini korumaya yönelik vereceği karar ve bina sorumlularınca aynen yerine getirilir. h- Ġtfaiye Emrine Girmek : Amasya Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Baştabipliği binalarında yangın çıkması halinde olaya müdahale eden bina sorumluları, mahalli itfaiye teşkilatı amirinin olay yerine geldiğinde onun emrinde ve onların talimatlarına göre hareket ederler. I- Ġtfaiye Ġle ĠĢbirliği : Amasya Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde görevli ekip personelleri ve gönüllü ekipler İtfaiye ekiplerinin görevlerini yerine getirmesine yardımcı olurlar ve çalışmalarını güçleştirici davranışlarda bulunmazlar. ĠKĠNCĠ BÖLÜM Bazı kavramların tanımları. Tanımlar Acil durum aydınlatması ve yönlendirmesi : Kaçış yollarında, kullanıcıların kaçışı için gerekli aydınlatmanın sağlanmış olması şarttır. Acil durum aydınlatması ve yönlendirmesi için kullanılan aydınlatma ünitelerinin normal aydınlatma mevcutken aydınlatma yapmayan tipte seçilmesi hâlinde, normal kaçış yolu aydınlatması kesildiğinde otomatik olarak devreye girecek şekilde tesis edilmesi gerekir. KaçıĢ yollarının aydınlatılması : 1) Bütün kaçış yollarının ve kaçış merdivenlerinin aydınlatılması gerekir. 2) Kaçış yollarında aydınlatmanın, bina veya yapıda kaçış yollarının kullanılmasının gerekli olacağı bütün zamanlarda sürekli olarak yapılması şarttır. Aydınlatma bina veya yapının genel aydınlatma sistemine bağlı aydınlatma tesisatı ile sağlanır ve doğal aydınlatma yeterli kabul edilmez. 3

4 Acil durum aydınlatması sistemi : 1) Acil durum aydınlatma sistemi; şehir şebekesi veya benzeri bir dış elektrik beslemesinin kesilmesi, yangın, deprem gibi sebeplerle bina veya yapının elektrik enerjisinin güvenlik maksadıyla kesilmesi ve bir devre kesici veya sigortanın açılması sebebiyle normal aydınlatmanın kesilmesi hâllerinde, otomatik olarak devreye girerek yeterli aydınlatma sağlayacak şekilde düzenlenir. 2) Bütün kaçış yollarında, toplanma için kullanılan yerlerde, asansörde ve yürüyen merdivenlerde, yüksek risk oluşturan hareketli makineler ve kimyevi maddeler bulunan atölye ve laboratuvarlarda, elektrik dağıtım ve jeneratör odalarında, merkezi batarya ünitesi odalarında, pompa istasyonlarında, kapalı otoparklarda, ilk yardım ve emniyet ekipmanının bulunduğu yerlerde, yangın uyarı butonlarının ve yangın dolaplarının bulunduğu bölümler ile benzeri bölümlerde, acil durum aydınlatması yapılması şarttır: Acil durum yönlendirmesi : 1) Birden fazla çıkışı olan binalarda, kullanıcıların çıkışlara kolaylıkla ulaşabilmesi için acil durum yönlendirmesi yapılır. Acil durum hâlinde, bina içerisinde tahliye için kullanılacak olan çıkışların konumları ve bina içerisindeki her bir noktadan planlanan çıkış yolu bina içindekilere gösterilmek üzere, acil durum çıkış işaretlerinin yerleştirilmesi şarttır. 2) Acil durum yönlendirmesinin normal aydınlatmanın kesilmesi hâlinde en az 60 dakika süreyle sağlanması gerekir. Kullanıcı yükünün 200 den fazla olması hâlinde, acil durum yönlendirmesinin çalışma süresinin en az 120 dakika olması şarttır. 3) Yönlendirme işaretleri; yeşil zemin üzerine beyaz olarak, ilgili Yönetmelik ve standartlara uygun sembolleri ve normal zamanlarda kullanılacak çıkışlar için ÇIKIġ, acil durumlarda kullanılacak çıkışlar için ise, ACĠL ÇIKIġ yazısını ihtiva eder. Yönlendirme işaretleri, her noktadan görülebilecek şekilde ve yerden 200 cm ilâ 240 cm yüksekliğe yerleştirilir. 4) Kaçış yollarında yönlendirme işaretleri dışında, kaçış yönü ile ilgili tereddüt ve karışıklık yaratabilecek hiçbir ışıklı işaret veya nesne bulundurulamaz. Acil Durum : Afet olarak değerlendirilen olaylar ve dikkatsizlik, tedbirsizlik,ihmal,kasıt ve çeşitli amaçlarla meydana getirilen olayların tümünün yol açtığı hallerdir. Acil Durum Ekibi : Yangın, Deprem ve benzeri afetlerde binada bulunanların tahliyesini sağlayan, olaya ilk müdahaleyi yapan, arama-kurtarma ve söndürme olaylarına katılan ekiptir. Acil Durum Planları : Acil durum gerektiren olaylarda yapılacak, müdahale,korunma, arama-kurtarma ve ilk yardım konularının nasıl ve kimler tarafından yapılacağı hazırlanmış ve ilgililere tebliğ edilmiştir. Açık Arazi ĠĢletmesi : Doğa şartlarına açık olan arazi konumları (Otopark,hurdalık,piknik alanı) Alev Noktası : Isınan maddeden çıkan gazların bir alevin geçici olarak yaklaştırılıp uzaklaştırılması sonucunda yanmaya başladığı en düşük sıcaklıktır. Alev Yönlendirme Bacası : Bir yangında alevlerin istenilen yöne çekilerek yangının genişlemesini önlemeye yönelik bacadır. 4

5 Apartman Binası : Bağımsız mutfak ve banyoları bulunan, üç veya daha fazla mesken birimi içeren binadır. Atriumlu yapı : İki yada daha çok sayıda katın içine açıldığı tepesi kapalı geniş ve yüksek yapıdır. Basınçlandırma : Kaçış yollarındaki iç hava basıncını yapının diğer mekanlarındaki basınca göre daha yüksek tutarak duman sızıntısını önleme yöntemidir. Bina Yüksekliği : Binanın kot aldığı noktadan saçak seviyesine kadar olan mesafe veya imar planı ve bu yönetmelikte öngörülen yüksekliktir. Bodrum Kat : Döşemesinin üst kotu yapı dışı duvarına bitişik zeminin en üst kotuna göre 1.2 m daha aşağıda olan kattır. Duman Haznesi : İçinde duman toplanması amacı ile tavanda tasarlanan hacimdir. Duman Kontrolü : Yangın durumunda duman ve sıcak gazların yapı içindeki hareketini yada yayılmasını denetlemek için alınan önlemdir. Duman Perdesi : Yükselen dumanın yanal yayılmasını sınırlamak amacı ile tavanda sabit konumda uzaktan kapatılabilen yada bir dedektör uyarısı ile kapanan yangına karşı dayanıklı bölücü perdedir. Duman Tahliyesi : Dumanın yapının dışına kendiliğinden çıkması ya da mekanik yolla zorlamalı olarak atılmasıdır. Güvenlik Bölgesi : Binadan tahliye edilen şahısların güvenle bekleyecekleri bölgedir. Ġtfaiye Asansörü : Kullanımı doğrudan bina söndürme ve kurtarma ekiplerinin veya itfaiyenin denetimi altında olan ve ek korunum uygulanmış özel asansördür. Islak Sprinkler Sistemi : Boruları sürekli olarak su ile dolu durumda tutulan sprinkler sitemidir. Kademeli Yatay Tahliye : Kullanıcıların bir yangından uzaklaşarak aynı kat düzeyinde yer alan bir yangın geçirimsiz kompartımana ya da alt kompartımana sığınmasıdır. KaçıĢ Aydınlatması : Normal aydınlatma devrelerinin kesintiye uğrama durumunda armatürün kendi gücüyle sağlanan aydınlatmadır. KaçıĢ Uzaklığı : Kat içinde herhangi bir noktada bulunan bir kullanıcının kedisine en yakın bir kat çıkışına kadar almak zorunda olduğu yolun geçer uzunluğudur. KaçıĢ Yolu : Binanın herhangi bir noktasından yer seviyesindeki cadde veya sokağa kadar olan ve hiçbir şekilde engellenmemiş yolun tamamıdır. Kamuya Açık Kullanım : Binanın önceden kimliği bilinen kişilerin yanı sıra işi olan herkesin giriş çıkışına açık olarak kullanılmasıdır. 5

6 Kullanıcı Yük Katsayısı : Belirli tip yapılarda 1m2 yüzey için olası kullanıcı sayısıdır. Kullanıcı Yükü : Herhangi bir anda, bir binada veya binanın esas alınan belli bir bölümünde bulunma olasılığı olan toplam insan sayısıdır. Kuru Boru Sistemi : Normalde içinde su bulunmayan ancak yangın durumunda itfaiyenin zemin düzeyinden su basabileceği düşey borudur. Kuru Sprinkler Sistemi : Çalışma öncesi boruların çoğunluğu hava ile dolu durumda tutulan sprinkler sistemidir. Korunumlu Koridor/Hol : Bitişik olduğu mekanlardan yangına karşı dayanıklı yapı elamanlarıyla ayrılarak yangın eteklerinden korunmuş hol yada koridordur. Korunumlu Merdiven : Yangına karşı dayanıklı bir malzemeyle çevrili ve zemin düzeyinde bir son çıkışla güvenlikli bir alana açılan yangın merdivenidir. Mevcut Yapı : Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce yapımın tamamlanmış yada yapı ruhsatı verilmiş olan yapıdır. Ortak Merdiven : Birden çok sayıda kullanım birimine hizmet veren kaçış merdivenidir. Otomatik : İnsan müdahalesine ihtiyaç göstermeksizin bir fonksiyonu kendi kendine yerine getiren sistemdir. Sertifikalı : TSE veya TSE tarafından kabul gören uluslar arası bir onay kuruluşu tarafından test edilerek ilgili standartlara uygunluğu onaylanmış,ekipman malzeme veya hizmetlerdir. SıvılaĢtırılmıĢ Petrol Gazları (SPG veya LPG) : Sıvılaştırılmış propan, propilen, normal bütan, izo-bütan ve bütilen bileşiklerini veya bu bileşiklerin karışmalarını ifade eder. Site : Herhangi bir şekilde çevresinden ayrılan ortak kullanım alanları, güvenlik teşkilatı ve sistemleri ve yönetim bütünlüğü olan konutlar veya işyerleri topluluğudur. Son ÇıkıĢ : Bir yapıdan kaçış sağlayan yolun yapı dışındaki güvenlikli bir alana (yol,cadde vb.) geçit veren bitiş noktasıdır. Sprinkler : Yangınları söndürmek ve gelişen yangınları itfaiye gelinceye kadar sınırlamak amacıyla kurulan ve su püskürtülmesi yapan otomatik sistemlerdir. Sulu Boru Sistemi : Normalde sürekli olarak su ile dolu durumda tutulan düşey borudur. Yangın Bölmesi (Bariyeri) : Bina içinde yangının ve dumanın ilerlemesi ve yayılmasını tanımlanan süre için durduran, yatay veya düşey konumlu elamandı. 6

7 Yangın Bölgesi (Zonu) : Yangın durumunda uyarı ve söndürme önlemleri diğer bölümlerdeki sistemlerden ayrı olarak devreye giren bölümdür. Yangın Dayanıklılık Sınıfı : Bir yapı malzemesi veya elemanını uygun ısıtma ve basınç koşulları altında TS 1263, TS 4065 ile ilgili Avrupa Standartlarında belirlenen yanmaya dayanıklı deneyleri sonucunda saptanan yangın dayanıklılık süresini belirler. a) Yangına dayanıklılık süresi dakika olan F30, b) Yangına dayanıklılık süresi dakika olan F60, c) Yangına dayanıklılık süresi dakika olan F90, d) Yangına dayanıklılık süresi dakika olan F120, e) Yangına dayanıklılık süresi 180 dakika ve yukarısı olan F180, olarak gösterilir. Yangına KarĢı Dayanıklılık : Bir yapı bileşeni yada elemanın yük taşıma, bütünlük ve yakınlık özelliklerini belirlenen bir süre koruyarak yangına dayanmasıdır. Yangın Duvarı : İki bina arasında veya aynı bina içinde farklı yangın yüküne sahip hacimlerin birbirinden ayrılması gereken durumlarda yangının ilerlemesini ve yayılmasını tanımlanan süre için durduran düşey elemandır. Yangın Güvenlik Holü : Kaçış merdivenlerine yangının ve dumanın geçişini engellemek için yapılacak yangın güvenlik holleridir. Yangın Kapısı : Bir yapıda kullanıcılar hava yada nesneler için dolaşım olanağı sağlayan kapalı tutulduğunda duman, ısı, alev geçişine belirli bir süre direnecek nitelikteki kapı, kapak ya da kepenktir. Yangın Kompartımanı : Bir bina içerisinde üstü ve altıda dahil olmak üzere her yanı en az 60 dakika yangına karşı dayanıklı yapı elemanlarıyla duman ve ıs geçirmez alanlara ayrılmış (hacim)bölümüdür. Yangın Merdiveni : Yangın durumunda binadaki insanların emniyetli olarak ve süratle tahliyesi için olarak yapılan yangından korunmuş kaçış merdivenidir. Yangın Mukavemet : Yanma hızı 0.8 mm/dakika kabul edilmek suretiyle ahşap elemanının bu şekilde azalan kesitiyle ve güvenlik katsayısı 1.00 e eşit alınarak üzerine gelen gerçek yükü taşıya bildiği süredir. Yangın Perdesi : Korunması gereken obje ürün veya alt yapının yangına karşı korunması veya ısının yatay veya ısının yatay veya düşeyde yayılmasını önlemek maksadıyla kullanılan özel donanımlı engellerdir. Yangın Türü : Yangın türü yangının yanmakta olan maddeye göre çeşididir ve dört sınıfa ayrılır. a) A Sınıfı yangınlar, yanıcı katı maddeler yangınıdır. Odun,kömür,kağıt, ot, dokümanlar plastikler gibi madde yangınları bu sınıfa girer. b) B Sınıfı yangınlar, yanıcı sıvı maddeler yangınıdır. Benzin,Benzol,Makine yağları, boyalar,katran vs gibi yanıcı madde yangınları. 7

8 c) C Sınıfı yangınlar, yanıcı gaz maddeler yangınıdır. Metan, Propan, bütan, S.P.G. Asetilen, havagazı,hidrojen gibi. d) D Sınıfı Yangınlar, Lityum,sodyum,Potasyum,Alüminyum, Magnezyum. gibi. Yangın Yükü : Bir yapı bölümünün içinde bulunan yanıcı maddelerin kütleleri ile alt ısıl değerleri çarpımlarının toplamının plandaki toplam alana bölünmesi ile elde edilen büyüklüktün. ( MJ/m2) Yapı Sahibi : Yapı üzerindeki mülkiyet hakkına sahip olan dır. Yapı Sorumluları : Yapı İşlerinde görev alan yapım müteahhidi, proje müellifi, tasarımcı, şantiye şefi ve yapı denetim kuruluşudur. Yapı yüksekliği : Bodrum kat,asma katlar ve çatı arası piyesler dahil yapının inşa edilen tüm katlarının toplam yüksekliğidir. Yırtılma Yüzeyi : Patlama riskine karşı kapalı bölümün yan duvarında oluşturulan zayıf yüzeydir. Yüksek Bina : Bina yüksekliği M den fazla veya yapı yüksekliği M den fazla olan binalar yüksek yapı olarak kabul edilir. Yüksek Risk : Yüksek tehlike sınıfına giren maddelerin üretildiği, kullanıldığı, depolandığı yerlerdir. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Binaların Kullanım Sınıfları Merkezimize ait binalarının kullanım özelliklerine göre sınıfları EK dadır. a) Büro Binaları b) Depolama Amaçlı Tesisler c) Karışık Kullanımlı Binalar a) Büro Binaları : İş Amacı ile her türlü büro hizmetlerinin ( Ticaret amaçlı binalar kapsamına giren işler hariç ) yürütüldüğü hesap ve kayıt işlemlerinin ve benzer çalışmaların yapıldığı binalardır. b) Depolama Amaçlı Tesisler : her türlü mal,emtia ürün, araç veya hayvanların depolanması veya muhafazası için kullanılan tüm bina ve yapılardır. c) KarıĢık Kullanımlı Binalar; bir binada iki ya da daha fazla kullanım alanı olan ve kullanılan yerlerdir. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Bina Tehlike Sınıflandırması 8

9 Bina veya bölümün tehlike sınıfı, binanın özelliklerine ve binada yürütülen işlem ve operasyonların niteliğine bağlı olarak üç sınıfa ayrılır. a) DüĢük Tehlike : Kendi kendine yayılabilen bir yangının oluşmasına imkan vermeyecek şekilde yanan yangınlar. Konutlar,Kütüphaneler,İbadethaneler, Hastaneler, Müzeler,Bürolar gibi b) Orta tehlike : Orta hızla önemli miktarda duman çıkaran yangınlardır. Otoparklar,Kuru temizleyiciler, Deri üreticileri, Ticarethaneler, Tekstilciler,Lastik üreticileri,marangozlar gibi. c) Yüksek Tehlike : Çok hızlı yayılma olasılı olan yangınlardır. Uçak hangarları,yanıcı ve patlayıcı sıvı gazların üretildiği,depolandığı ve dağıtıldığı yerler. Tutuşma sıcaklığı 38 C dan düşük yanıcı madde kullanılan yerler Boyahaneler gibi. ĠKĠNCĠ KISIM Yangın, Yangın Sebepleri ve yangın Sınıfları Yangın : BĠRĠNCĠ BÖLÜM Yanıcı madde ısı ve oksijenin uygun şartlarda birleşmesinden meydana gelen kimyasal olaya YANMA, yararlı ateş yakılan yerler dışında yanmanın kontrolden çıkmış haline YANGIN denir. Bu üç faktörden herhangi biri ortadan kaldırılınca Yangın söner. Sıvı, Gaz ve Katı maddelerin yanabilmesi için belirli bir sıcaklıkta ve yoğunlukta yanabilme (Parlama) noktasına ulaşmaları gerekir. Yangın olayının önüne geçebilmek için bu üç faktörün kontrol edilmesi gerekir. Oksijen (hava) her ortamda bulunur, yanıcı madde bu ortamlarda mutlaka bulunacaktır.birim ısıyı kontrol altında tutmamız yangının önlenmesinde en çok dikkat etmemiz gereken konu olacaktır. Yangınla mücadele için EK-A da belirtilen hususlara riayet edilmesi ve bütün personele Amirleri tarafından öğretilecektir. Yangının Sebepleri : Genel anlamda Yangın Sebepleri ; a) Yangına karşı korunma prensip ve emirlerine, talimatlarına uymamak, b) Yangın önleyici tedbirlerin zamanında alınmaması, c) Çalışan personelin yangın söndürme ve önlemede eğitimsiz ve bilgisiz olması, d) İhmal, e) Sabotaj, f) Kazalar- sıçrama, g) Tesislerdeki mevcut, bütan gaz, doğalgaz sistemlerinin eksikliği, h) Doğal olaylar, i) Nükleer ve konvansiyonel silahların etkilerinden meydana gelen yangınlar, Yangın Sınıfları ; A Sınıfı Yangınlar: 9

10 Katı madde yangınlarıdır. Bunlar tahta, kağıt, pamuk, ot, yün, parafin, mum, katı yağlar gibi maddelerdir. Bu sınıftaki maddelerde genel olarak ısı etkisi ile yanıcı buhar ve gaz oluşmakta, oksijen ile birleşmeleri halinde yanma olayı meydana gelmektedir. Bu gruptaki bazı yanıcı maddeler, önce eriyerek sıvı hale geçmekte daha sora buhar haline gelerek yanmaktadır.(parafin, mum, katı yağlar,) Bazıları ise doğrudan buhar haline gelerek yanmaktadır. Söndürme yöntemi yangın faktörlerinden ısıya yöneliktir. Isının ortadan kaldırılması ile A sınıfı yangın söner, Söndürme maddeleri SU dur. B Sınıfı Yangınlar: Sıvı yangınlardır. Yanabilen sıvılar bu sınıfa girer. Bu yangınlara Akaryakıt yangınları da denir. Yanan madde çeşitleri akaryakıt türevleridir. Benzin, motorin, Fuel-Oil ve İnorganik maddeler, (Bitkisel olmayan maddeler) akrilik, tiner, boya vb. maddelerdir.sıvı yanıcı maddeler genelde buharlaştıktan sonra yanarlar. Söndürme, oksijene (havaya) yöneliktir. Oksijenin ortadan kaldırılması B sınıfı yangını söndürür. C Sınıfı Yangınlar : Gaz yangınları ve Elektrik yangınları bu sınıfa girer. Likit Petrol gazı, Hava gazı, hidrojen gibi yanabilen çeşitli gazların yanmasıyla oluşan yangınlar gaz yangınlarıdır. Elektrik yangınlarında yanan madde izolasyon maddeleridir. Yangın sebebi kıvılcım ve şeraredir. Taşıması gerektiği dirençten daha fazla yüklenen kablo ve tesisatlar ısınarak izolasyon maddesini kavurur ve sonucunda yangın meydana gelir. Söndürme tekniği maddenin yani üç faktörden birisinin ortadan kaldırılmasıdır. Elektrik kaynağı kapatılır, sigorta, şalter, ana besleme hattı Elektriği iletmeyen söndürücülarle çıkan yangın söndürülür. Elektrik yangınlarında su iletken olduğu için kullanılmaz. D Sınıfı Yangınlar : Metal Yangınları bu sınıfa girer. Yanabilen hafif metaller ve alaşımlarının yangınlarıdır. Magnezyum, titanyum, zirkonyum, fosfor gibi metaller yanarken oksijene ihtiyaç duymazlar. Yanan madde (metal) ısınırken eriyen özel yangın tozlarının kullanılmasıyla sönerler. Bu tozlar TBM (Trimetoksi Broksin) Metal x, MI gibi maddelerdir. Bu maddeler yanan metali camımsı bir katmanla kapatır. İçten yanmayı bir süre sonra söndürürler. ĠKĠNCĠ BÖLÜM TaĢınabilir Söndürme Tüpleri Genel Hükümler : Yangın söndürme sistemleri, 2002/4290 sayılı tarihli Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik kapsamında ki tüm yapı ve binalarda yangın anında kullanılan sabit söndürme tesisatlarıdır. Bu bölümde belirtilen gereksinimler asgari gereksinimler olup daha üstün nitelikli ve daha yüksek performanslı tesisat ve sistemlerin tercih edilmesine engel oluşturmaz. Binada kurulan söndürme tesisatı, binada bulunanlara zarar vermeyecek panşk çıkmasını önleyerek yangını söndürecek şekilde tasarlanarak tesis edilecek ve çalışır durumda tutulacak Yangın söndürme sistemleri her yapıda oluşabilecek yangını söndürecek kapasitede ve yapı ekonomik ömrü boyunca sistem gerektiğinde otomatik veya elle devreye gereken hızla girerek görevi yerine getirebilmelidir. 10

11 Her türlü yangın söndürme sistemleri, ilgili TSE standartlarına ve tesisat yönetmeliklerine uygun olarak tasarlanacak, tesis edilecek ve onaylanacaktır. Binalarda kurulacak söndürme sistemlerinin tasarım ve uygulanması, yetki sahibi merci tarafından kontrol ve onaya tabii tutulacaktır. Periyodik test ve bakım gerektiren sistemler ve cihazlar yetki sahibi merci tarafından belirtilen şekilde bina koruma yangın söndürme sistemleri her yapıda oluşabilecek yangını söndürecek kapasitede ve yapı ekonomik ömrü boyunca sistem gerektiğinde otomatik veya elle devreye gereken hızla girerek görevi yerine getirebilmelidir. Her türlü yangın söndürme sistemleri, ilgili TSE standartlarına ve tesisat yönetmeliklerine uygun olarak tasarlanacak, tesis edilecek ve onaylanacaktır. Binalarda kurulacak söndürme sistemlerinin tasarım ve uygulanması, yetki sahibi merci tarafından kontrol ve onaya tabii tutulacaktır. Periyodik test ve bakım gerektiren sistemler ve cihazlar yetki sahibi merci tarafından belirtilen şekilde bina koruma amiri gözetiminde test ve bakıma tabi tutulur. Sulu söndürme sistemleri: Sulu söndürme sistemleri için kullanılacak su depolarını yangın rezervi olarak ayrılmış bölümleri başka amaçlar için kullanılmayacak. Depo tesisatı sadece söndürme sistemlerine hizmet verecek şekilde düzenlenecektir. Yangın Depoları: Yangın dolapları koridorda aralarındaki mesafe 20 metreyi aşmamak suretiyle yerleştirilecektir. Yangın dolapları mümkün olduğu kadar koridor çıkışları gibi kolaylıkla görülebilecek noktalara yerleştirilecektir. Köpüklü Gazlı ve kuru tozlu sabit söndürme sistemleri Köpüklü Gazlı ve kuru tozlu sabit söndürme sistemleri tesisin nitelik ve ihtiyaçlarına bağlı olarak uygun güncel sertifikalı ve ilgili TSE Standartlarına göre tasarlanacaktır. Suyun söndürme etkisinin yeterli görülmediği veya su ile reaksiyona girebilecek maddelerin bulunduğu, depolandığı ve üretildiği hacimlerde uygun tipte söndürme sistemi tesis edilecektir. TaĢınabilir Söndürme Tüpleri : Söndürme tüplerinin sayısı mekanlarda var olan durum ve risklere göre belirlenerek her bağımsız bölüm için en az bir adet olmak üzere, beher 200 metrekare taban alanı için 1 adet ilave edilerek uygun tipte 6 kilogramlık yangın söndürücü bulundurulması esas alınacak, A sınıfı çıkması muhtemel yerlerde çok maksatlı kuru kimyevi tozlu veya sulu, B sınıfı yangın çıkması muhtemel yerlerde kuru kimyevi tozlu karbondioksitli veya köpüklü, C sınıfı yangın çıkması muhtemel yerlerde kuru kimyevi tozlu karbondioksitli, D sınıfı yangın çıkması muhtemel yerlerde çok maksatlı kuru kimyevi tozlu söndürme cihazları bulundurulacaktır. Söndürme tüpleri dışarıya doğru geçiş boşluklarının yakınına dengeli dağıtılarak görülebilecek şekilde işaretlenir her durumda kolayca girilebilir yerlere yerleştirilecektir. Taşınabilir söndürme tüpleri için, söndürücünün duvara bağlantı asma halkası duvardan kolaylıkla alınabilecek şekilde ve zeminden asma halkasına olan uzaklığı yaklaşık 90 santimetreyi aşmayacak şekilde montaj yapılacaktır.. Bütün arabalı yangın söndürücüler TS EN 1866 kalite belgeli olacak ve diğer taşınabilir yangın söndürme tüpleri TS862 EN 3 kalite belgesi olacaktır. Bütün yangın söndürücülerin periyodik bakım ve kontrolü TS11748 standardına göre yapılacaktır. 11

12 Söndürücülerin bakımını yapan üretici veya servis firmaları Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Dolum ve Servis Yeterlilik Belgesine sahip olmalıdır. Servis veren firmalar istenildiğinde müşterilerine belgelerini göstermekle yükümlüdürler. Binalar konulacak yangın söndürme tüplerinin cins miktar ve yerlerinin belirlenmesi konusunda mahalli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü veya İl Sağlık Müdürlüğü Sivil Savunma Uzmanının görüşü alınacaktır. 2002/4390 sayılı tarihli binaların yangından korunması hakkındaki yönetmeliğin 99. Maddesi gereğince, TSE li Kuru Kimyevi yangın söndürücü cihazlardan 6. Kg.lık olanlardan Amasya Ağız ve Diş sağlığı Merkezi 13 adet konulmuştur. Yangın söndürme cihazları bir yıl süreli olup, cihazların dolumları gerekli şartları taşıyan özel sektöre yaptırılmaktadır. Söndürme cihazlarının üzerinde bulunan bakım kartında imal tarihi ve en son ve numune kontrol tarihleri belirtilmiştir. Amasya Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde görevli personellerin ihtiyaçlarını karşılaması bakımından çay ocağı Yönetmeliğin fenni esaslarına uymak suretiyle Baştabipliğin müsaade ve sorumluluğu altında açılmıştır. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Evrak, ArĢiv, Yangın Güvenliği Yangın tehlikesini önlemek için aşağıdaki tedbirler alınacak ve söndürücü faaliyetler önceden planlanacaktır. 1- Elektrik tesisatına ait alınacak tedbirler. a) Elektrik tesisatının Elektrik iç tesisat yönetmeliği ve şartname esaslarına göre yapılmış olduğunu gösteren Elektrik tesisatı planı camlı dolap içinde elektrik sigorta tablosunun yanında asılı bulundurulacak. b) Elektrik tesisatı görevli yetkili elemanca en az yılda bir defa kontrol edilecek fenni muayenesi yapılacak ve sonuç. Bir rapor ile İl Müdürlüğüne bildirilecektir. c) Her uzatma kablosu doğrudan bir prize takılacak ve sadece bir cihaz veya aydınlatma aracına bağlanacaktır. d) Kablonun akım taşıma kapasitesi bağlantı cihaz yada aydınlatma aracının nominal akımından küçük olmayacaktır. e) Uzatma kablosu fiziksel olarak iyi durumda tutulacak. Ezilme, kesilme, yıpranma gibi nedenlerle güvenliği tehlikeye düşürecek kablolar kullanılmayacaktır. f) Topraklama gerektiren cihaz ve aydınlatma araçları için topraklı tip uzatma kablosu kullanılacaktır. g) Uzatma kabloları ve esnek kordonlar sabit cisimlere tutturulmayacak duvarlar,tavanlar, ve döşemelerinden geçirilmeyecek, kapı altından ve halı gibi yer döşemelerinin altından geçirilmeyecek ve fiziksel darbeye maruz bırakılmayacaktır. h) Acil durum aydınlatması: Acil durum aydınlatması sistemi şehir şebekesi veya bir dış elektrik beslenmesinin kesilmesi, yangın deprem gibi nedenlerle bina yada yapının elektrik enerjisinin güvenlik amacıyla kesilmesi, bir devre kesici veya sigortanın açılması nedeniyle normal aydınlatmada kesilmesi durumunda otomatik olarak devreye girecek yeterli aydınlatma sağlayacak şekilde düzenlenecektir. 2-Çatıda alınacak tedbirler.: a) Çatıda yangına karşı koruma gereçlerinden başka bir eşya yanıcı, 12

13 patlayıcı madde bulundurulamaz, çatının depo ve arşiv olarak kullanılması için springler sistemi ile korunması zorunludur. b) Çatıya elektrik tesisatı çekilmesi yasaktır.isıtma, soğutma, haberleşme ve iletişim alıcısı, verici cihazlarının yerleştirilmesi zorunlu olduğu hallerde çatıya elektrikli cihazlar yerleştirmek gerekirse, yangına karşı ilave tedbirler alınarak yetkili kişiler eliyle elektrik tesisatı çekilir. c) Çatıya bina koruma amiri izniyle çıkılabilecektir. Çatıya açılan kapıya yakın yerde çıkış için madeni merdiven bulundurulacaktır. d) Çatının giriş kapağı devamlı kapalı ve kilitli tutulacaktır, çatıda bulunan kuş gübreleri veya rüzgarların getirdiği pislikler yılda bir defa temizlenecektir. 3- Kalorifer Kazan dairesine ait tedbirler: a) Kazan dairesinde en az bir adet 6(altı) kilogramlık çok maksatlı kuru kimyasal tozlu yangın söndürme cihazı ve bir adet yangın dolabı bulundurulacaktır. b) Kazan dairesinde en az bir metreküp hacminde uygun bir yerde betondan pis su çukuru yapılmalı, zemin suları uygun noktalardan bodrum süzgeçleri ile toplanarak pis su çukuruna akıtmalı ve pis su çukuru kanalizasyona bağlanacaktır. 4- Bacalara ait alınacak tedbirler. a) Sıcak baca gazlarının yaladığı baca iç yüzeylerinin sıvanması halinde projelendirmede en uygun derzlendirme biçiminin seçimi gibi önlemler alınacaktır. b) Sıvı katı yakıtlı kazanların bacalarının altında bir kurum temizleme menfezi bulunacak, yılda en az iki kez yetkili kişilere temizlettirilecektir. c) Odun kömür gibi yüksek oranda is bırakan yakıt kullanıldığı takdirde borular ayda bir bacalar ise iki ayda bir temizlenecektir. d) Baca temizliği mahalli itfaiye teşkilatı tarafından yapılır. Ancak bu konuda itfaiye teşkilatından aldığı izinle ve belediye encümeninin belirlediği fiyat tarifesi üzerinde faaliyet gösteren özel firmalara da temizlik yaptırılabilir. 5- Koridorlara ait tedbirler: a) Tüm bürolarda elektrik sobası, elektrik ocağı, ütü ve ispirtolu gaz ocakları kullanılmayacaktır. Ancak; çay ocağında yetkilinin gerekli görmesi ve sorumluların kontrolü altında bu araçlardan ihtiyaç duyulanlar kullanılabilecektir. b) Yeteri kadar yangın söndürme cihazı bulundurulacaktır. Cihazların yıllık kontrolleri yapılarak üzerlerine konan etikete işlenecektir. c) Yangınlarda ilk kurtarılması gereken kıymetli evrak, evrak dolapları ve önemli eşyalar saptanarak görülecek YANGINDA ĠLK ÖNCE KURTARILACAKTIR etiketi konulacaktır. d) Koridorlarda sigara izmaritleri için yeteri kadar madeni sigara tablası konulacaktır. Sigara izmaritleri tablalara atılacaktır. Öteye beriye ve kağıt sepetlere atılmayacaktır.kül tablaları periyodik aralıklarla görevliler tarafından kısa aralıklarla temizlenecektir. e) Sigara içilmesi sakıncalı olan yerlere SĠGARA ĠÇĠLMEZ levhası asılacaktır. f) Mesai bitiminden sora büro görevlileri her türlü emniyet bakımından kapıları kontrol ederek kilitleyeceklerdir. Ancak anahtarları idarece uygun görülen bir yerde monte edilen dolaptaki yerlerine konulacaktır. g) Her gün mesai bitiminde çöp sepetlerinde biriken kağıtların hizmetliler tarafından bina önündeki bidonlara dökülerek kontrollü bir şekilde yakılacaktır. 13

14 h) Merkezimizde oluşturulan söndürme, kurtarma, koruma ve ilk yardım ekipleri ile diğer personel binanın yangından korunması, yangının söndürülmesi, can ve mal kurtarma ile ilk yardım faaliyetleri, itfaiye ile işbirliği ve organizasyonun sağlanması konularında belirli sürelerle eğitime tabi tutulacaktır. I) Yangın haberi alınır alınmaz kalorifer görevlisi kazan ateşini, çay ocağı görevlisi de ocağını söndürerek ana vanaları kapatacaklardır. 6- ArĢiv Güvenliği : Merkezimizde bulunan arşive ancak kurumun arşiv memuru nezaretinde ve sadece gündüzleri girilebilecektir. Arşivde sigara içilmez, yanıcı madde bulundurulmaz. 7- Patlayıcı- parlayıcı maddelere ait alınan tedbirler: Merkezimiz depolarında patlayıcı -parlayıcı madde bulundurulmaz Merkezimiz binalarındaki çay ocağında birden fazla dolu (LPG) tüp bulundurulmayacak, dolu tüpün bulunma yeri sıcaklık yüksek olan yerlerde muhafaza edilmeyecektir. ÜÇÜNCÜNCU KISIM Yangın Güvenliği Sorumluluğu Ekipler Eğitim Denetim ĠĢbirliği Ödenek ve Yönerge BĠRĠNCĠ BÖLÜM Yangın Güvenliği Sorumluluğu Merkezimizde çalışma saatleri içinde görevli personeller arasında Yangın Güvenliği Sorumlusu seçilir. Sorumlu çalışma saatinin başlangıcından bitimine kadar sorumlu olduğu bölümde, yangına karşı korunma önlemlerini kontrol etmek ve aldırmakla yükümlüdür. Merkezimizde en büyük amirce lüzum görülecek resmi tatil ve bayram günlerinde mevcut hizmetlilerce sırayla nöbet tutulur.nöbetçi personele, fazla mesai ücreti ödenmez nöbet tuttuğu saat kadar mesai günlerinde izin verilir. Yangının haber verilmesi : 1- Yangın mesai saatleri içinde meydana gelirse : a- Yangını ilk gören personel, yüksek sesle YANGIN VAR diye bağırarak yangını diğer personellerin duymasını sağlayacaktır. Daha sonra zaman kaybetmeden bina koruma amirine haber verecektir. b- Yangın haberini alan bina koruma amiri Belediye Başkanlığı İtfaiye Müdürlüğü c- 110 no lu telefona yangın ihbarı verecek, durumu Mülki idare amirine bildirecektir. d- Yangının haber alınması üzerine sorumlular tarafından ekip personelleri göreve çağrılacak ve çalışmalara başlanacaktır. e- Binaya giriş ve çıkışlar kurtarılan her türlü malzeme koruma ekiplerince kontrol altına alınacaktır. f- itfaiye göreve başladığında ekipler itfaiye amirinin emrine girecektir. 2- Yangın mesai saatleri dıģında meydana gelirse 14

15 a- Mesai saati dışında yangın meydana gelirse yangını gören nöbetçi memur veya gece bekçisi ilk iş olarak belediye İtfaiye müdürlüğüne 110 no lu telefona yangın ihbarı verecektir. b- Nöbetçi durumu talimatı uygulamakla görevli amir ve diğer ilgilileri, telefonla bildirecektir. c- Yangını haber alan talimatı uygulamakla görevli amir ile yangınla mücadele ekip personeli en seri şekilde görev yerine gelip söndürme, kurtarma, v.s.koruma işlerini yürüteceklerdir. ĠKĠNCĠ BÖLÜM Ekiplerin KuruluĢu, Görevler ve ÇalıĢma Esasları Ekiplerin kuruluģu : Yapı bina tesis ve işletmelerden 10 bağımsız bölümü olan konutlar ile 50 kişiden fazla insan bulunan her türlü yapı,bina, tesis ve işletmelerde aşağıdaki ekipler oluşturulur. a) Söndürme Ekibi b) Kurtarma Ekibi c) Koruma Ekibi d) İlk yardım Ekibi Ekipler talimatı yürütmekle görevli amirin belirleyeceği ihtiyaca göre en büyük amirin onayı ile kurulur. Söndürme, kurtarma,koruma ve ilk yardım ekipleri en az 5(Beş) kişiden oluşur. Her ekipte bir ekip başı bulunur. Ekip başı aynı zamanda talimatı uygulamakla görevli amirin yardımcısıdır. Ekiplerin görevleri : a) Söndürme Ekibi : Binada çıkan yangına derhal müdahale ederek söndürme işlemini başlatarak yangının genişlemesine engel olmak. b) Kurtarma Ekibi :Yangın vukuunda can ve mal kurtarma işlerini yürütmek. c) Koruma Ekibi : Kurtarma ekibince kurtarılan eşya ve evrakları korumak, yangın nedeniyle ortaya çıkması muhtemel panik ve kargaşayı önlemek. d) Ġlk Yardım Ekibi : Yangın nedeniyle yaralanan veya hastalanan kişilere ilk yardım yapmak. Ekiplerin çalıģma esasları Ekiplerin birbiri ile işbirliği yapmaları ve karşılıklı yardımlaşmalarda bulunmaları esastır. Ekiplerin yangın anında sevk ve idaresi, itfaiye gelinceye kadar talimatı uygulamakla görevli amir veya yardımcılarına aittir. Bu sure içinde ekipler amirlerinden emir alırlar. İtfaiye gelince söndürme ve kurtarma ekipleri derhal itfaiye amirinin emrine girerler. Bina koruma amiri; ekiplerin yapılarda oluşacak yangınlarla mücadele etmesi ve kurtarma işlemlerinin yürütülmesinde kullanmaları için gerekli malzeme bulundurulacaktır.yapıların kullanım büyüklüğüne, kullanım amacına, mevcut koruma sistemlerine ve oluşturulan ekip özelliklerine göre mahalli itfaiye teşkilatı ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü"nün görüşü alınarak gerekirse gaz maskesi, teneffüs cihazı yedek hortumlar, lans, hidrant anahtarı ve benzeri malzemeler bulundurulur. Bulundurulacak malzemeler itfaiye teşkilatında kullanılan malzemelere uygun olacaktır. Araç gereç ve malzemenin bakımı ve korunması sorumlu görevliler tarafından yapılacaktır. Yangın haberini alan yangına karşı yangın mücadele ekipleri, kendilerine ait araç gereçleri alarak derhal olay yerine hareket ederler. Olay yerinde ; 15

16 1- Söndürme ekipleri ; yangın yerinin alt üst ve yanındaki odalarda gereken tertibatı alır, yangın söndürmeye veya genişlemesini önlemeye çalışır. a) Söndürme ekibinde görevli personel hangi yangında, hangi tip söndürme yöntemi kullanacağını bilecektir. b) Bütün personel, yangın söndürme cihazlarını kullanmayı bilecektir. c) Dumandan zehirlenmemek için sık, sık dışarıya çıkılarak temiz hava alınacaktır. d) Söndürme ekibinde görevli personel, ikişer kişilik gruplar halinde eşleştirilerek, yangın bölgesine sokulacak, bu iki kişi yangını söndürürken aynı zamanda birbirlerini kollayarak, yaralanma, yanma, dumandan boğulma ve zehirlenmeye karşı birbirlerine sahip çıkacaktır. e) Söndürme personeli ; zaman zaman birbirlerini ıslatarak elbiselerinin kavrulmasını ve ani tutuşmaları önleyeceklerdir. 2- Kurtarma Ekibi ; Varsa önce canlıları kurtarırlar, daha sonra yangında ilk önce kurtarılacak evrak, dosya ve diğer eşyayı diğer mahalde bulunanların yardımı ile büro şeflerinin nezareti altında mümkünse çuvallara ve torbalara koyarak boşaltılmaya hazır hale getirilir. Çuval ve torbalar bina yetkili amirlerinin lüzum görmesi halinde binanın henüz yanma tehlikesi olmayan kısımlarına taşınır. Yanan binanın genel olarak boşaltılmasına olay yerine gelen itfaiye amirinin emri ile başlanır. a) Kurtarmada birinci öncelik ĠNSANDIR. Yangın bölgesinde yaralanmış, yanmış, boğulmuş, zehirlenmiş, baygın ve ölü durumda insan bulunabilir.öncelikle bunlar kurtarılıp ilk yardım ekibine teslim edilecektir. b) İkinci öncelik, yangın yerinde (varsa) yangının büyümesine neden olacak ve çalışmalara engel olacak tutuştuğu takdirde çalışanlara zarar verecek patlayıcı madde, alkol, tiner, LPG tüpleri gibi yanıcı maddeler uzaklaştırılarak emniyet ekibine teslim edilecektir. c) Üçüncü öncelik, eşya ve malzemeler kurtarılarak emniyet ekibine teslim edilecektir. d) Yukarıdaki yazılı hususlar yerine getirildikten sonra diğer malzemeler üzerindeki etiket öncelik sırasına göre kurtarılarak emniyet ekibine teslim edilecektir. e) Malzemelerin Kurtarma öncelik sırası: KIRMIZI Y : Yangında İlk önce kurtarılacak. MAVĠ Y : Yangında ikinci öncelikle kurtarılacak. YEġĠL Y : Yangında üçüncü öncelikle kurtarılacak. f) Birden fazla aynı öncelikli malzeme varsa bu etiketleri Y/1, Y/2 gibi öncelik sırasını belirler işaret konulacaktır. g) Kurtarma ekibinde görev alacak personel, yaralı taşıma usullerini bilecek ve ikişerli olarak görevlendirilecektir. 3- Koruma Ekibi ; Boşaltılan eşya ve evrakı güvenlik güçleri veya bina yetkililerinin göstereceği bir yerde muhafaza altına alır ve yangın söndürüldükten sonra binanın ilgililerine teslim edilir. a) Yangın bölgesinin emniyetini alarak işi olmayanları bölgeye sokmayacaktır. b) (Varsa) yangın bölgesinden uzaklaşmaya çalışan şüpheli şahısları yakalayacaktır. c) İtfaiye araçlarının geçeceği yolları açık bulunduracaktır. d) Yağmacılık, hırsızlık ve kargaşaya engel olacaktır. e) Yangından kurtarılan malzemeleri emniyete alacaktır. 16

17 4- Ġlk Yardım Ekibi ; yangında yaralanan veya hastalananlar için ilk yardım hizmeti verirler. a) Yangından kurtarılacak insanlar ile yangında görev alan ekiplerden yaralanan personele ilk müdahaleyi yapacaklardır. b) İlk yardım ekibi, sargı, tampon, kırık atelleme, şoku önleme, boğulma, zehirlenme ve yaralanmalarda ilk yardım yapacaklardır. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Eğitim Merkezimizin yangından korunması amacıyla oluşturulan ekiplerin personeli, yangından korunma, yangının söndürülmesi, can ve mal kurtarma ile ilk yardım faaliyetleri ve itfaiye teşkilatı ile işbirliği organizasyonu sağlanması konularında, zaman zaman itfaiye müdürlüğü ve il afet ve acil durum müdürlüğü teşkilatı ile işbirliği ve organizasyonun sağlanması konularında zaman zaman eğitim verilerek, bilgi ve becerileri artırılacaktır. Ayrıca bütün görevliler ve gece bekçileri, binadaki yangın söndürme alet ve edevatının kullanılması ve en kısa zamanda itfaiyeye nasıl ulaşacağı konularında eğitim verilecektir. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Denetim Denetim sonuç raporları her yıl Aralık ayı sonuna kadar Bakanlık savuma Sekreterliğine gönderilecektir. BEġĠNCĠ BÖLÜM ĠĢbirliği ĠĢbirliği : Belediye İtfaiye Teşkilatı ile meydana gelebilecek yangınlarda karşılıklı yardımlaşma ve işbirliği yapılacaktır. ALTINCI BÖLÜM Ödenek Yönergede belirtilen sistem ve tesislerin yapımı ile araç, gereç ve malzemenin temini genel bütçeden demirbaş alımlarından 530 harcama kaleminden sağlanacaktır. Yeterli olmadığı durumlarda döner sermayeden karşılanır. Yönetmeliğe Aykırılık Halleri YEDĠNCĠ BÖLÜM Son Hükümler Bu yönetmelik hükümlerine aykırı hareket edenler hakkında idari emirlere riayet etmemek fiilinden verilen görevi zamanında yapmayanlar hakkında da fiilinin derecesine göre görevi ihmal veya suistimalden soruşturma açılarak gereği yapılır. Kaldırılan Hükümler 17

18 İlgi (a) Yönetmelik doğrultusunda hazırlanan Sağlık Bakanlığı Yangın Önleme ve Söndürme Yönergesi onaylanarak yürürlüğe girmiş olup, ilgi (b) Yönerge yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük Bu talimat yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme Bu talimat hükümlerini Baştabip yürütür. AMASYA AĞIZ VE DĠġ SAĞLIĞI MERKEZĠ SĠVĠL SAVUNMA PLANI GEREĞĠ HAZIRLANAN YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESĠ ONAY BÖLÜMÜ SR. NO YÖNERGEYĠ ADI VE SOYADI ÜNVANI/GÖREVĠ TARĠH ĠMZASI 1. HAZIRLAYAN Satılmış AYAN ACİL DURUM AFET YÖNETİM SORUMLUSU / KONTROL EDEN 3 Kemal ÇOBAN Elif KETEN KALİTE YÖN.DİR. /2013 İDA.VE MALİ HİZM. MÜDÜRÜ / ONAYLAYAN Dt. Fevzi TERZİ BAŞTABİP /

19 LUZUMLU TELEFONLAR (AMASYA ĠLĠ ĠÇĠN) YANGIN (ĠTFAĠYE) : 110 ĠTFAĠYE MÜDÜRLÜĞÜ : ĠL EMNĠYET MÜDÜRLÜĞÜ (SANTRAL) : (SEKRETERLĠK) : SU ARIZA : (185) ELEKTRĠK ARIZA : (186) VĠLAYET ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ : : ĠL AFET ACĠL DURUM MÜDÜRÜ : POLĠS ĠMDAT : 155 HIZIR ACĠL : 112 AĞIZ VE DĠġ SAĞLIĞI MERKEZĠ :

20 BAKANLIK ĠL MÜDÜRLÜĞÜ BĠNALARINDA BULUNDURULMASI ZORUNLU ARAÇ GEREÇ VE MALZEME LĠSTESĠ 1- Megafon 2- Yangın ihbar telefonu 3- Bekçi kontrol saati 4- İlkyardım çantası (içinde gazlı bez,pamuk, sargı bezi Oksijenli su, Yanık kremi Alet, Turnike Lastiği Flaster ve makas bulunur) 5- Pilli veya akülü el feneri 6- Ambu cihazı 7- Sedye 8- Battaniye 9- Yanmaz elbise 10- Oksijen tüplü maske 11- Gaz maskesi (Filtreleri ile Birlikte) 12- Çizme 13- Eldiven 14- Baret 15- Libaretör 16- Yağmurluk 17- Emniyet kemeri 18- Çekme merdiven 19- Madeni sürmeli merdiven (en az 9 m lik) 20- Atlama çarşafı 21- Havalı atlama yastığı 22- Makine (Kurtarma tüneli) 23-Kazma 24-Balyoz 25-Kürek 26-Balta 27-Kanca 28-Manivela demiri 29-Müskü demiri 30-Keski 31-Demir testeresi 32-Ağaç testeresi 33-Kova 34-Su varili 35-Yangın söndürme cihazı (Muhtelif cins ve büyüklükte) 36-Lans 37-Rakor 38-Motopomp 39-Köpük jeneratörü ve lansı 40-Hidrant anahtarı 41-Doğalgaz anahtarı 42-Boru anahtarı 43-İzoleli pense 44-Kontrol kalemi m lik sızal halat 46-Horyum ve ip makarası 47-Torba-Çuval 20

T.C. : 84291759-951.04.14;951.04.14]/7176 01.07.2013

T.C. : 84291759-951.04.14;951.04.14]/7176 01.07.2013 T.C. VE 2013 T.C. : 84291759-951.04.14;951.04.14]/7176 01.07.2013 : 2007/12937 her kademedeki personel sorumludur. r rapor Dr.Fuat OKTAY Ek : Yönerge (71 sayfa) - - - -Planlama v - - - - - - -Bilgi Sistemleri

Detaylı

YANGIN EĞİTİMİ İLE İLGİLİ KANUN VE YÖNETMELİKLER

YANGIN EĞİTİMİ İLE İLGİLİ KANUN VE YÖNETMELİKLER TÜRKKIZILAYI 1868 İhmallerin yol açtığı,en büyük felaket muhakkak ki yangınlardır.insanlığa,tüm afetlerde yardım elini uzatmayı ilke edinmiş olan TÜRKKIZILAYI, Mamak İlkyardım Eğitim Merkezi,yangın eğitimi

Detaylı

YÖNERGE NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ

YÖNERGE NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ / /.. YÖNERGE İdari ve Mali İşler Daire Bşk. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1 - Bu Yönergenin amacı, Namık Kemal Üniversitesi'nin,

Detaylı

ACİL DURUM (TAHLİYE)

ACİL DURUM (TAHLİYE) ACİL DURUM (TAHLİYE) a) Acil durum: İşyerinin tamamında veya bir kısmında meydana gelebilecek yangın, patlama, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım, doğal afet gibi acil müdahale, mücadele,

Detaylı

ELEKTRİK TESİSATI VE SİSTEMLERİ

ELEKTRİK TESİSATI VE SİSTEMLERİ ELEKTRİK TESİSATI VE SİSTEMLERİ Elektrik tesisatının, kaçış yolları aydınlatmasının, acil durum aydınlatma ve yönlendirmesinin ve yangın algılama ve uyarı sistemlerinin, ilgili tesisat yönetmeliklerine

Detaylı

Yangın Söndürme Sistemleri-2

Yangın Söndürme Sistemleri-2 Yangın Söndürme Sistemleri-2 Yağmurlama sistemi Amaç Yangına erken tepki verilmesinin sağlanması Yangının kontrol altına alınması ve söndürülmesi Sistem hangi elemanlardan oluşur? Yağmurlama başlıkları

Detaylı

YANGINLARA KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER:

YANGINLARA KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER: YANGIN TALİMATI YANGINLARA KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER: 1.Elektrik tesisatına ek yük getiren yangın riski yüksek cihazları kullanmayınız. 2.Elektrik tesisatında gerekli ilave veya onarımı mutlaka Teknik elemanlara

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÜKSEK LİSANSI (İÖ)

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÜKSEK LİSANSI (İÖ) T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÜKSEK LİSANSI (İÖ) CEREN ŞAHİN 145148006 İŞSAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE GÜNCEL UYGULAMALAR YANGIN ÇEŞİTLERİ VE KULLANILMASI GEREKEN

Detaylı

ACİL DURUM PLANI ACİL DURUM PLANI

ACİL DURUM PLANI ACİL DURUM PLANI ACİL DURUM PLANI 6331 Sayılı Kanun: Madde:11-12 Acil durum planları, yangınla mücadele ve ilk yardım Acil durum: İşyerinin tamamında veya bir kısmında meydana gelebilecek yangın, patlama, tehlikeli kimyasal

Detaylı

İstanbul Sağlık Müdürlüğü. Güvenlik ve Sağlık İşaretlerinin Kullanımı

İstanbul Sağlık Müdürlüğü. Güvenlik ve Sağlık İşaretlerinin Kullanımı İstanbul Sağlık Müdürlüğü Güvenlik ve Sağlık İşaretlerinin Kullanımı İkaz ve Uyarı İşaretleri Parlayıcı madde veya yüksek ısı Toksik (Zehirli) madde IŞIKLI İŞARET : Saydam veya yarı saydam malzemeden

Detaylı

ACİL DURUM ASANSÖRÜ ( İTFAİYE ASANSÖRÜ ) M. KEREM FETULLAHOĞLU MAKİNE MÜHENDİSİ

ACİL DURUM ASANSÖRÜ ( İTFAİYE ASANSÖRÜ ) M. KEREM FETULLAHOĞLU MAKİNE MÜHENDİSİ ACİL DURUM ASANSÖRÜ ( İTFAİYE ASANSÖRÜ ) M. KEREM FETULLAHOĞLU MAKİNE MÜHENDİSİ Acil durum asansörü nedir? Acil durum asansörü; bir yapı içinde yangına müdahale ekiplerinin ve bunların kullandıkları ekipmanın

Detaylı

APARTMANLAR KONTROL FORMU

APARTMANLAR KONTROL FORMU SORU E H ÖNERİ 1. Apartmanın sokak numarası gece ve gündüz görülebilecek durumda mı? 2. Apartman dairelerinin numaraları var mı? 3. Apartmana giren kişiler için geçiş kontrolü var mı? 4. Apartman, site

Detaylı

Acil Aydınlatma Kullanım Kılavuzu

Acil Aydınlatma Kullanım Kılavuzu Acil Aydınlatma Kullanım Kılavuzu Acil Aydınlatma Sistemi Acil Aydınlatma Sistemi Şehir şebekesi veya benzeri bir dış elektrik beslemesinin arıza sebepli kesilmesi, yangın - deprem gibi sebeplerle bina

Detaylı

DOĞAL GAZ YAKITLI KALORİFER KAZANI KULLANMA TALİMATI

DOĞAL GAZ YAKITLI KALORİFER KAZANI KULLANMA TALİMATI DOĞAL GAZ YAKITLI KALORİFER KAZANI KULLANMA TALİMATI Doğal gaz yakıtlı kazanlarda her bölgenin ana yetkili doğal gaz dağıtım müdürlüklerinin talimatları alınmalı ve kazancıya eğitimi verilmelidir. Kazan

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ BOLVADİN UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ BOLVADİN UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı; AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ BOLVADİN UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Afyon Kocatepe

Detaylı

T.C. TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ BİNA VE TESİSLERİNİN YANGINDAN KORUNMASINA İLİŞKİN İÇ DÜZENLEME

T.C. TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ BİNA VE TESİSLERİNİN YANGINDAN KORUNMASINA İLİŞKİN İÇ DÜZENLEME T.C. TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ BİNA VE TESİSLERİNİN YANGINDAN KORUNMASINA İLİŞKİN İÇ DÜZENLEME 2015 T.C. TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YANGIN İÇ DÜZENLEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar,

Detaylı

Teknik Destek Ekibi, İlkyardım Ekibi, Yangın Söndürme Ekibi, Koruma Ekibi

Teknik Destek Ekibi, İlkyardım Ekibi, Yangın Söndürme Ekibi, Koruma Ekibi Sayfa No: 1 / 6 1. AMAÇ Başhekimliğimiz ve bağlı istasyonlarımızın hizmet verdiği her türlü yapı, binanın kullanımı aşamalarında, herhangi bir şekilde çıkan yangının, can ve mal kaybını en aza indirerek

Detaylı

YANGIN GÜVENLİK PROSEDÜRÜ

YANGIN GÜVENLİK PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ: Hastanemizde yangın çıkmadan önce alınacak tedbir ve eğitimler ile yangın anında yapılacak işlemler ve yangın sonrası yapılması gerekenleri belirlemek, yangının erken tespit edilmesini, durdurulmasını,

Detaylı

T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ. Kopya Doküman YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ

T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ. Kopya Doküman YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ Amaç Madde -1 Bu Yönergenin amacı; BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Şırnak

Detaylı

Yangın, yangın eğitimi ve yasal gerekler

Yangın, yangın eğitimi ve yasal gerekler Yangın, yangın eğitimi ve yasal gerekler Ülkemizde 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununun çıkması ile birlikte iş sağlığı ve güvenliği konusunda birçok çalışma başlatılmış ve bu çalışmalar çok farklı

Detaylı

(ÖRNEKTİR). MÜDÜRLÜĞÜNÜN TAHLİYE PLANI. KAPSAM : Bu Tahliye Planı İl Milli Eğitim Müdürlüğünü kapsar.

(ÖRNEKTİR). MÜDÜRLÜĞÜNÜN TAHLİYE PLANI. KAPSAM : Bu Tahliye Planı İl Milli Eğitim Müdürlüğünü kapsar. (ÖRNEKTİR). MÜDÜRLÜĞÜNÜN TAHLİYE PLANI AMAÇ : Olası bir tehlike (deprem, yangın vb.) anında binanın en kısa sürede, güvenli bir şekilde boşaltılması. KAPSAM : Bu Tahliye Planı İl Milli Eğitim Müdürlüğünü

Detaylı

TARIM İLAÇLARI DEPOLAMA

TARIM İLAÇLARI DEPOLAMA TARIM İLAÇLARI DEPOLAMA TARIM İLAÇLARI AMBARLARINDA YANGINA KARŞI KORUMA A. Teknik tedbirler B. Organize edilebilecek tedbirler C. Yangında alınacak tedbirler D. Yangın sonunda alınacak tedbirler Dr. Selami

Detaylı

MİLLET MECLİSİ YANGIN YÖNETMELİĞİ

MİLLET MECLİSİ YANGIN YÖNETMELİĞİ MİLLET MECLİSİ YANGIN YÖNETMELİĞİ Başkanlık Divanı Karar Tarihi : 1/6/1978 Karar No : 22 Amaç BÖLÜM I Genel Esaslar Madde 1- Yangın çıkmasını önleyici önlemlerin alınması, yangın baş göstermesinde gerekli

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME. Sayfa 1 / 5 YAPI GENEL

TEKNİK ŞARTNAME. Sayfa 1 / 5 YAPI GENEL TEKNİK ŞARTNAME YAPI GENEL Binada uygulanacak standartlar ve tasarım bileşenleri İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Master Plan El Kitabı nda belirlenen standartlara göre oluşturulacaktır. Ayrıca aşağıdaki

Detaylı

ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı; Espiye Belediyesi İtfaiye teşkilatının kuruluş,

Detaylı

Hem OHSAS 18001 yönetim sisteminde hem de iş güvenliği mevzuatlarında Acil durum hazırlığı ve bu durumda yapılması gerekenler tanımlanmıştır.

Hem OHSAS 18001 yönetim sisteminde hem de iş güvenliği mevzuatlarında Acil durum hazırlığı ve bu durumda yapılması gerekenler tanımlanmıştır. ACİL DURUM Afet olarak değerlendirilen olaylar ve dikkatsizlik, tedbirsizlik, ihmal, kasıt ve çeşitli amaçlarla meydana getirilen olayların tümünün yol açtığı hallerdir. Hem OHSAS 18001 yönetim sisteminde

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME İÇ DÜZENLEMESİ

T.C. KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME İÇ DÜZENLEMESİ T.C. KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME İÇ DÜZENLEMESİ 2009 1-GENEL ESASLAR AMAÇ: Bu İç Düzenlemenin amacı,kahramanmaraş Milli Eğitim Müdürlüğü ne ait her türlü

Detaylı

ACİL DURUM YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ

ACİL DURUM YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ Sayfa No 5/1 Hazırlayan İnceleyen Onaylayan Hastane Müdürü Kalite Yönetim Direktörü Başhekim 1.AMAÇ Bu Prosedürünün amacı; Özel Çevre Hastanesi birimlerini etkileyecek acil durumları tespit etmek, acil

Detaylı

T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İncesu İlkokulu Müdürlüğü YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME İÇ DÜZENLEMESİ

T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İncesu İlkokulu Müdürlüğü YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME İÇ DÜZENLEMESİ T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İncesu İlkokulu Müdürlüğü YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME İÇ DÜZENLEMESİ 2012-2013 1 1-GENEL ESASLAR AMAÇ: Bu İç Düzenlemenin amacı; Vezirköprü İlçesi İncesu İlkokulu Müdürlüğü ne ait her

Detaylı

YEŞİLHİSAR HIZIR İLYAS ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ TAHLİYE PLANI

YEŞİLHİSAR HIZIR İLYAS ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ TAHLİYE PLANI YEŞİLHİSAR HIZIR İLYAS ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ TAHLİYE PLANI HIZIR İLYAS ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜNÜN TAHLİYE PLANI AMAÇ : Olası bir tehlike (deprem, yangın vb.) anında binanın en kısa sürede, güvenli bir şekilde

Detaylı

Yangın Söndürme Sistemleri

Yangın Söndürme Sistemleri Yangın Söndürme Sistemleri Sabit boru tesisatı, yangın dolapları sistemi gibi söndürme sistemleri için gerekli debi ve su miktarı karşılanamıyorsa, Kapasiteyi karşılayacak yangın pompa istasyonu ve deposu

Detaylı

YANMA. Yanıcı maddenin ısı ve oksijenle birleşmesi sonucu oluşan kimyasal bir olaydır. Bu üç unsur bir arada olmadığında, yanma olayı meydana gelmez.

YANMA. Yanıcı maddenin ısı ve oksijenle birleşmesi sonucu oluşan kimyasal bir olaydır. Bu üç unsur bir arada olmadığında, yanma olayı meydana gelmez. YANMA maddenin ısı ve oksijenle birleşmesi sonucu oluşan kimyasal bir olaydır. Bu üç unsur bir arada olmadığında, yanma olayı meydana gelmez. YANMA YOK YANMA YOK YANMA YOK YANMA VAR Yanmanın Çeşitleri:

Detaylı

AKM-F-193 / 10.04.2014 / Rev:00

AKM-F-193 / 10.04.2014 / Rev:00 AKM-F-193 / 10.04.2014 / Rev:00 YANMA NEDİR? Maddenin ısı ( sıcaklık ) ve oksijenle birleşmesi sonucu oluşan kimyasal bir olaydır. Bir yangının başlayabilmesi için gerekenler : 1- OKSİJEN ( HAVA ) 2- SICAKLIK

Detaylı

Acil Durum, Yangınla Mücadele ve İlkyardım. Mümkün. Orta. TEHLİKEYE MARUZ KALANLAR KİŞİLER VE BÖLÜMLER: İşyerinde çalışan personel, ziyaretçiler

Acil Durum, Yangınla Mücadele ve İlkyardım. Mümkün. Orta. TEHLİKEYE MARUZ KALANLAR KİŞİLER VE BÖLÜMLER: İşyerinde çalışan personel, ziyaretçiler DİŞ PROTEZ LABORATUVARI DEĞERLENDİRMESİ Acil Durum, Yangınla Mücadele ve İlkyardım ÖNCEKİ TEHLİKE ŞİDDET OLASILIK 1.1. İşyerinde acil çıkış yönlendirmesinin yapılmamış olması. 1.2. İşyerinde bulunan yangın

Detaylı

DEPOLAMA TALİMATI. Doküman No: İlk Yayın Tarihi: Revizyon Tarihi: Revizyon No: Toplam Sayfa Sayısı: TYG_T01 07.06.2012 02.05.

DEPOLAMA TALİMATI. Doküman No: İlk Yayın Tarihi: Revizyon Tarihi: Revizyon No: Toplam Sayfa Sayısı: TYG_T01 07.06.2012 02.05. REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 02.05.2013 Madde 5.3.6 eklendi. 01 Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Tesis Yönetimi ve Güvenliği Kurulu Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş

Detaylı

TESİS GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ

TESİS GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ 1/5 1.AMAÇ: : Hastalar, hasta yakınları, ziyaretçiler ve çalışanlar için güvenli ve işlevsel sağlık tesisinin oluşturulması, tehlike ve risklerin azaltılıp kontrol altına alınması, kazaların ve yaralanmaların

Detaylı

Tekstil Mamüllerinin Depolanması ve Yangın Riskleri

Tekstil Mamüllerinin Depolanması ve Yangın Riskleri Tekstil Mamüllerinin Depolanması ve Yangın Riskleri Kullanılan elyaf (lif) tipi ve depolama şekli yangın riskini belirleyen önemli faktörlerden biridir. Elyafın tipi, yapısı ve depolanma şekli yanma davranışını

Detaylı

MİLLET MECLİSİ MİLLİ SARAYLAR MÜDÜRLÜĞÜ YANGIN YÖNETMELİĞİ BÖLÜM I. Genel Esaslar

MİLLET MECLİSİ MİLLİ SARAYLAR MÜDÜRLÜĞÜ YANGIN YÖNETMELİĞİ BÖLÜM I. Genel Esaslar Başkanlık Divanı Karar Tarihi : 6/7/1978 Karar No : 26 MİLLET MECLİSİ MİLLİ SARAYLAR MÜDÜRLÜĞÜ YANGIN YÖNETMELİĞİ BÖLÜM I Genel Esaslar Amaç Madde 1- Yangın çıkmasını önleyici önlemlerin alınması, yangın

Detaylı

T.C. MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı T.C. MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı Sayı : 85077348-54197341/420866611/ 952-2/ 07/01/2015 Konu : Koruyucu Güvenlik Talimatı İlgi: a) Başbakanlığın 18 Temmuz 1997

Detaylı

TS 12514 E GÖRE HERMETİK CİHAZ YERLEŞİM KURALLARI

TS 12514 E GÖRE HERMETİK CİHAZ YERLEŞİM KURALLARI TS 12514 E GÖRE HERMETİK CİHAZ YERLEŞİM KURALLARI 1.2.4 - C Tipi Cihazların (Hermetik) Montajı 1.2.4.1 - Genel Şartlar C tipi cihazlar (hermetik) montaj odasının hacmi ve havalandırma biçiminde bağlı olmaksızın

Detaylı

Sınıf A: Yanmanın, normal olarak parlak korların oluşumuyla yürüdüğü, genellikle organik esaslı katı madde yangınları,

Sınıf A: Yanmanın, normal olarak parlak korların oluşumuyla yürüdüğü, genellikle organik esaslı katı madde yangınları, 1. Yangın sınıfları, Avrupa Normlarında EN 2 de aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır: Dolayısıyla ; Avrupa birliği standartlarını kabul edip kullanan ülkemizde de Yangın Sınıfları; TS EN 2 ve TS EN 2/A1 Türk

Detaylı

T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1 -Bu Yönergenin amacı; Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi tarafından kullanılan ve bütün

Detaylı

T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Şırnak Üniversitesi Senatosu CİZRE MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜNE

T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Şırnak Üniversitesi Senatosu CİZRE MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜNE Evrak Tarih ve Sayısı: 27/03/2017-E.3422 T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Şırnak Üniversitesi Senatosu *BD434112921* Sayı :84701698-050.01.04/ Konu :17/05-01 Sayılı Senato Kararı CİZRE MESLEK YÜKSEKOKULU

Detaylı

T.C ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ

T.C ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ T.C ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ KODU: YÖN.PR.09 YAYINLAMA TARİHİ: 21.04.2014 REVİZYON TARİHİ: 00 REVİZYON NO: 00 SAYFA SAYISI:05 1. AMAÇ:

Detaylı

YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ

YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ HİZMETE ÖZEL T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sivil Savunma Uzmanlığı YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ A N K A R A 2003 HİZMETE ÖZEL HİZMETE ÖZEL T.C. ÇEVRE VE

Detaylı

HALKEĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ VE KEMALİYE ÖĞRETMENEVİ VE ASO MÜDÜRLÜĞÜ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME İÇ DÜZENLEMESİ (2015-2016)

HALKEĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ VE KEMALİYE ÖĞRETMENEVİ VE ASO MÜDÜRLÜĞÜ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME İÇ DÜZENLEMESİ (2015-2016) T.C. ERZİNCAN VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü HALKEĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ VE KEMALİYE ÖĞRETMENEVİ VE ASO MÜDÜRLÜĞÜ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME İÇ DÜZENLEMESİ (2015-2016) HAZIRLAYANLAR HÜSEYİN KULELİ

Detaylı

ATILAN YANGIN KORUNUM GÜVENÝLÝR ÇÖZÜM ORTAÐINIZ

ATILAN YANGIN KORUNUM GÜVENÝLÝR ÇÖZÜM ORTAÐINIZ ATILAN YANGIN KORUNUM GÜVENÝLÝR ÇÖZÜM ORTAÐINIZ ATILAN MÜHENDÝSLÝK YANGIN KORUNUM SÝSTEMLERÝ ACÝL AYDINLATMA VE YÖNLENDÝRME ARMATÜRLERÝ ÜRÜN KATALOÐU 2008 www.atilan.com.tr FAALİYET ALANLARIMIZ GAZLI YANGIN

Detaylı

HOTEL VE MOTELLERDE YANGIN ÖNLEMLERİ

HOTEL VE MOTELLERDE YANGIN ÖNLEMLERİ 1 / 6 HOTEL VE MOTELLERDE YANGIN ÖNLEMLERİ Otellerde yangın güvenliği, insan sayısının fazlalığı, özellikle uyku sırasında meydana gelen yangınlarda binanın kısa süre içinde boşaltılmasının güçlüğü nedeniyle

Detaylı

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Koyunculuk Araştırma İstasyonu Müdürlüğü YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Koyunculuk Araştırma İstasyonu Müdürlüğü YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Koyunculuk Araştırma İstasyonu Müdürlüğü YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ Amaç : Madde 1-Bu yönergenin amacı; Koyunculuk Araştırma İstasyonu Müdürlüğü tarafından

Detaylı

SONDAJLA MADEN ÇIKARILAN İŞLERİN YAPILDIĞI İŞYERLERİNDE UYGULANACAK ASGARİ ÖZEL HÜKÜMLER

SONDAJLA MADEN ÇIKARILAN İŞLERİN YAPILDIĞI İŞYERLERİNDE UYGULANACAK ASGARİ ÖZEL HÜKÜMLER SONDAJLA MADEN ÇIKARILAN İŞLERİN YAPILDIĞI İŞYERLERİNDE UYGULANACAK ASGARİ ÖZEL HÜKÜMLER Denizler ve Karalarda Yapılacak Çalışmalar İçin Ortak Hükümler 1. Acil durumlarda uzaktan kumanda 1.1. Sağlık ve

Detaylı

REVİZYON DURUMU REVİZYON NO REVİZYON TARİHİ AÇIKLAMALAR

REVİZYON DURUMU REVİZYON NO REVİZYON TARİHİ AÇIKLAMALAR REVİZYON DURUMU REVİZYON NO REVİZYON TARİHİ AÇIKLAMALAR 0 - Yeni Yayınlandı 1. AMAÇ: Fakülte kompleksi için tehlikeli olabilecek komşu binalarıdaki acil durumları da içerecek şekilde tüm Fakülte personelinin

Detaylı

ÜSKÜDAR İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İSG EĞİTİM SEMİNERİ Sinan Akduman İSG UZMANI

ÜSKÜDAR İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İSG EĞİTİM SEMİNERİ Sinan Akduman İSG UZMANI ÜSKÜDAR İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İSG EĞİTİM SEMİNERİ İSG UZMANI 1 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İş Sağlığı ve Güvenliği Semineri Programı Programın İçeriği Tanışma ve Program Hakkında Bilgilendirme Okullarımızdaki

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ TEKNİK ÜNİRSİTESİ İKTİSADİ İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ KURUM BİRİM DERSLİK, SALON, AMFİ, SEMİNER EĞİTİM SALONLAR İÇİN LİSTESİ FAALİYET ALANI TEHLİKE SINIFI BİLGİLERİ AÇIKLAMA Karadeniz Teknik Üniversitesi

Detaylı

YANGIN GÜVENLİK PROSEDÜRÜ

YANGIN GÜVENLİK PROSEDÜRÜ TYG_P02 28.10.2011 13.08.2014 2 10 REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 05.09.2012 Hastane Hizmetleri Başkanı ifadesi yerine 01 İdari ve Mali İşler Direktörü ifadesi yazıldı. Yangın Tüpü

Detaylı

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ PATLAYICI ORTAMLAR MURAT YAPICI. Elektrik Mühendisi EMO İzmir Şube murat.yapici@emo.org.

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ PATLAYICI ORTAMLAR MURAT YAPICI. Elektrik Mühendisi EMO İzmir Şube murat.yapici@emo.org. TMMOB PATLAYICI ORTAMLAR YÖNETMELİKLER ÜLKEMİZDEKİ UYGULAMALAR MURAT YAPICI Elektrik Mühendisi EMO İzmir Şube murat.yapici@emo.org.tr Rafineriler, Petrokimya, Boya Kozmetik Kozmetik fabrikasında yangın,

Detaylı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ UYARI LEVHALARI KATALOĞU

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ UYARI LEVHALARI KATALOĞU MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ UYARI LEVHALARI KATALOĞU Levha No Levha Temsili Resim Levha Boyutları (cm) Yükseklik x En UL-001 Makine, Alet ve Malzemelerinizi Özenli Kullanınız UL-002 Dikkat Tüpleri Bağlı Tut

Detaylı

KİMYASALLARIN GÜVENLİ DEPOLANMASI (Toplam 3 Bölüm) Bölüm:1

KİMYASALLARIN GÜVENLİ DEPOLANMASI (Toplam 3 Bölüm) Bölüm:1 KİMYASALLARIN GÜVENLİ DEPOLANMASI (Toplam 3 Bölüm) Bölüm:1 HURİYE KUMRAL KİMYA Y. MÜH. Huriye Kumral 1 TEHLİKELİ MADDE Tehlikeli maddeler içerisinde bulunan formülasyonlarla kişiyi ve çevreyi zarara uğratma

Detaylı

Yangın. Yanma Olayı: Yanma Üçgeni

Yangın. Yanma Olayı: Yanma Üçgeni Yangın Yanma Olayı: Yanma, maddenin ısı ve oksijenle birleşmesi sonucu oluşan kimyasal bir olaydır. Yanma olayının oluşabilmesi için madde, ısı ve oksijenin (hava) bir arada olması gerekir. Yanma Üçgeni

Detaylı

3194 SAYILI İMAR KANUNUNA GÖRE DÜZENLENMİŞ BULUNAN İMAR YÖNETMELİKLERİNE SIĞINAKLARLA İLGİLİ EK YÖNETMELİK

3194 SAYILI İMAR KANUNUNA GÖRE DÜZENLENMİŞ BULUNAN İMAR YÖNETMELİKLERİNE SIĞINAKLARLA İLGİLİ EK YÖNETMELİK Bayındırlık ve İskân Bakanlığından: 3194 SAYILI İMAR KANUNUNA GÖRE DÜZENLENMİŞ BULUNAN İMAR YÖNETMELİKLERİNE SIĞINAKLARLA İLGİLİ EK YÖNETMELİK Dayandığı Kanun Numarası ve Tarihi: 3194-3.5.1985 Resmi Gazete

Detaylı

YANGIN GÜVENLİK EYLEM PLANI

YANGIN GÜVENLİK EYLEM PLANI 1. AMAÇ Kartal Yavuz Selim Devlet Hastanesi ve ek hizmet binalarında herhangi bir yangın olasılığına karşı korunma tedbirlerini almak, tedbirleri kontrol etmek ve istenmeyen bir olay olması durumunda,

Detaylı

BÖLÜM I Genel Esaslar

BÖLÜM I Genel Esaslar 865 KARADA ÇIKABİLECEK YANGINLARLA, DENİZ, LİMAN VEYA KIYIDA ÇIKIP KARAYA ULAŞABİLECEK VE YAYILABİLECEK VEYA KARADA ÇIKIP KIYI, LİMAN VE DENİZE ULAŞABİLECEK YANGINLARA KARŞI ALINABİLECEK ÖNLEME, SÖNDÜRME

Detaylı

YANGINA KARŞI ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

YANGINA KARŞI ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER YANGINA KARŞI ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER Kurum, kuruluş ve iş yerlerinde yangını önleyici tedbirler iki kısımda ele alınır; Yapısal bakımdan yangından korunma: Yapılarda yanmaz veya yanması güç yapı malzemeleri

Detaylı

YANGIN GÜVENLİK PLANI

YANGIN GÜVENLİK PLANI REVİZYON DURUMU REVİZYON NO REVİZYON TARİHİ AÇIKLAMALAR 0 - Yeni Yayınlandı 1. AMAÇ: Bu planın amacı Atatürk Eğitim Fakültesi nin bina ve malzemelerinin yangına karşı korunması ve olası bir yangından can

Detaylı

ÖZEL NESLİN DEĞİŞEN SESİ ANAOKULU 2015-2016 ACİL DURUM EYLEM PLANI

ÖZEL NESLİN DEĞİŞEN SESİ ANAOKULU 2015-2016 ACİL DURUM EYLEM PLANI ÖZEL NESLİN DEĞİŞEN SESİ ANAOKULU 2015-2016 ACİL DURUM EYLEM PLANI 1) AMAÇ : İnsanların önemli bir bölümünü etkileyebilecek nitelikte ve bireysel müdahalenin yanı sıra toplu müdahaleyi de gerektiren deprem

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Ömer Faruk Usluoğulları İnşaat Mühendisliği Bölümü

Yrd.Doç.Dr. Ömer Faruk Usluoğulları İnşaat Mühendisliği Bölümü Yrd.Doç.Dr. Ömer Faruk Usluoğulları İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği AMAÇ ve KAPSAM AMAÇ:, Kazaların en sık görüldüğü iş kollarından biri olan İNŞAAT SEKTÖRÜNDE, meydana

Detaylı

İTFAİYEDE KULLANILAN YANGIN SÖNDÜRME ARAÇ-GEREÇ VE MALZEMELRİN TANITIMI, KULLANIMI VE BAKIMI D- LANSLAR VE MALZEMELRİN TANITIMI, KULLANIMI VE BAKIMI

İTFAİYEDE KULLANILAN YANGIN SÖNDÜRME ARAÇ-GEREÇ VE MALZEMELRİN TANITIMI, KULLANIMI VE BAKIMI D- LANSLAR VE MALZEMELRİN TANITIMI, KULLANIMI VE BAKIMI D- LANSLAR Yangına su gönderilmesinde kullanılan hortumlardan gelen suyun yangına işlemek için hortumun ucuna takılan ve basınçlı suyu sıkıştırmak yoluyla daha fazla basınçla verilmesini sağlayan bakır,

Detaylı

Çalışma Ortamı Gözetiminin Tanımı

Çalışma Ortamı Gözetiminin Tanımı Çalışma Ortamı Gözetiminin Tanımı Çalışma ortamı gözetimi; işyerlerinde çalışanların maruz kalabilecekleri endüstriyel kirlenmelerin (Ör: gürültü, kimyasal gazlar, tozlar vb.) iş sağlığı ve güvenliği mevzuatları

Detaylı

YANGIN YÖNETMELİĞİ-2007 ELEKTRİK TESİSATI VE SİSTEMLERİ

YANGIN YÖNETMELİĞİ-2007 ELEKTRİK TESİSATI VE SİSTEMLERİ YANGIN YÖNETMELİĞİ-2007 ELEKTRİK TESİSATI VE SİSTEMLERİ Yeni Yangın Yönetmeliğinin yayınlanmasından itibaren olumlu ve olumsuz görüsleryayınlanmaya ve eski ile yeni yönetmeliğin karsılastırılması yapılmaya

Detaylı

ÇANAKKALE İL AMBULANS SERVİSİ ACİL DURUM VE AFET PLANI

ÇANAKKALE İL AMBULANS SERVİSİ ACİL DURUM VE AFET PLANI VE AFET PLANI Dok. Kodu: YÖN.PL.04 Yay. Trh.: Kasım 2012 Rev. Trh.: Rev. No: 00 Sayfa No: 1/6 1. AMAÇ Çanakkale İl Ambulans Servisi KKM, bağlı tüm ASH İstasyonları, çevre ve insan sağlığını etkileyebilecek

Detaylı

KAYNAK İŞLERİNDE İSG

KAYNAK İŞLERİNDE İSG KAYNAK İŞLERİNDE İSG Kaynak işlerindeki başlıca tehlikeler şunlardır: Işın ve ışık Toz, gaz ve dumanlar Endüstriyel gazlar ve basınçlı gaz tüpler Elektrik Gürültü Kaynak yapılan ortamın özellikleri Oksi-asetilen

Detaylı

ACİL DURUM PLANI SAĞLIK BAKANLIĞI ACİL YARDIM HATTI: 112

ACİL DURUM PLANI SAĞLIK BAKANLIĞI ACİL YARDIM HATTI: 112 YANGIN İLK YARDIM-ACİL TIBBİ YARDIM ACİL DURUM PLANI İlkyardım/Acil tıbbi yardım ihtiyacı olanı / gören kişi vekili Paniğe kapılmaz,durumu işverene/çalışanlara haber verir. İşyeri dışındaki ilk yardım

Detaylı

SAĞLIK VE GÜVENLiK İŞARETLERİ

SAĞLIK VE GÜVENLiK İŞARETLERİ SAĞLIK VE GÜVENLiK İŞARETLERİ GÜVENLİK VE SAĞLIK İŞARETLERİ Özel bir amaç, faaliyet veya durumu işaret eden - levha, - renk, - sesli ve/veya ışıklı sinyal, - sözlü iletişim ya da el kol işareti yoluyla

Detaylı

ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK TASLAĞI. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK TASLAĞI. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK TASLAĞI BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 -

Detaylı

İTFAİYE EĞİTİM MERKEZİNDE VERİLEN EĞİTİMLER (İndex)

İTFAİYE EĞİTİM MERKEZİNDE VERİLEN EĞİTİMLER (İndex) İTFAİYE EĞİTİM MERKEZİNDE VERİLEN EĞİTİMLER (İndex) 1- TEMEL İTFAİYE ER EĞİTİMİ ( 720 SAAT) 1. Kademe 416 saat Temel İtfaiye Er Eğitimi 2. Kademe 56 saat Temel Yüzme Eğitimi 3. Kademe 72 saat İtfaiye Araçları

Detaylı

T.C. ÇALIġMA VE SOSYAL GÜVENLĠK BAKANLIĞI TÜRKĠYE Ġġ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESĠ

T.C. ÇALIġMA VE SOSYAL GÜVENLĠK BAKANLIĞI TÜRKĠYE Ġġ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESĠ T.C. ÇALIġMA VE SOSYAL GÜVENLĠK BAKANLIĞI TÜRKĠYE Ġġ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler, Binaların Kullanım Ve Tehlike Sınıfları BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

ÇALIŞANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

ÇALIŞANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK ÇALIŞANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Y r d. D o ç. D r. Fu a t Y I L MAZ G a z iantep Ü n i versitesi M a k ine M ü h endi sliği B ö lümü PATLAYICI ORTAM Patlayıcı

Detaylı

İŞYERİ BİNA EKLENTİLERİ

İŞYERİ BİNA EKLENTİLERİ İŞYERİ BİNA EKLENTİLERİ İŞYERİ BİNA EKLENTİLERİ Kapsam MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren bütün işyerlerini kapsar. (2) Bu Yönetmelik;

Detaylı

Vizyon - Misyon. Şirket Profili

Vizyon - Misyon. Şirket Profili www.ak-grup.com.tr Vizyon - Misyon Şirket Profili Misyon Müşteri odaklı çözümler sağlayarak güncel ve gelişen teknolojilerle uyumlu, nitelikli ve maliyet etkin ürün ve sistemler tasarlamak, geliştirmek,

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI GÖZETİMİ. İş güvenliği uzmanlarının çalışmarındaki yeri ve önemidir.

ÇALIŞMA ORTAMI GÖZETİMİ. İş güvenliği uzmanlarının çalışmarındaki yeri ve önemidir. ÇALIŞMA ORTAMI GÖZETİMİ Eğitimin Amacı Çalışma ortamı gözetiminin tanımı ve kapsamı, İş güvenliği uzmanlarının çalışmarındaki yeri ve önemidir. Çalışma Ortamı Gözetiminin Tanımı Çalışma ortamı gözetimi;

Detaylı

ACİL DURUM EYLEM PLANI KONUT PROJESİ

ACİL DURUM EYLEM PLANI KONUT PROJESİ SAYFA NO 1/5 1. AMAÇ Şantiyede oluşabilecek her türlü olağanüstü durumlarda personelin yaralanıp zarar görmesini, çalışmanın kısmen veya tamamen durmasını, çevrenin olumsuz yönde etkilenmesini önlemek

Detaylı

T.C YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI. İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ Görev ve Çalışma Yönetmeliği

T.C YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI. İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ Görev ve Çalışma Yönetmeliği T.C YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ Görev ve Çalışma Yönetmeliği Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Yüksekova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki ve sorumluluklarını,

Detaylı

T.C. TALAS BELEDİYESİ MAKİNE İKMAL BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. TALAS BELEDİYESİ MAKİNE İKMAL BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu Yönetmelik in amacı Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğünün çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. (2) Bu Yönetmelik,

Detaylı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı 1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER. 2 TABLOLAR LİSTESİ. 3 ŞEKİLLER LİSTESİ 4 1.İHBARLAR... 7 1.1. Tanımlar... 7 1.2. İhbar dağılımları... 7 2. MÜDAHALE İSTATİSTİKLERİ...

Detaylı

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ Sivil Savunma Uzmanlığı YANGIN İÇ DÜZENLEMESİ

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ Sivil Savunma Uzmanlığı YANGIN İÇ DÜZENLEMESİ T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ Sivil Savunma Uzmanlığı YANGIN İÇ DÜZENLEMESİ 2016 T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YANGIN İÇ DÜZENLEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Sorumluluk ve

Detaylı

MAKİNA MÜH. UYGULAMALARI Temel Bilgiler

MAKİNA MÜH. UYGULAMALARI Temel Bilgiler TÜRKİYE YANGINDAN KORUNMA YÖNETMELİĞİ ışığında MAKİNA MÜH. UYGULAMALARI Temel Bilgiler Sunan Aydın ÖZKAYA KARİNA Tasarım, Danışmanlık ve Eğitim Hiz. Ltd.Şti. 8-9 Temmuz 2003 Denizli 1 Giriş Tanışma Amaç-Hedefler

Detaylı

ÇALIŞANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

ÇALIŞANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK ÇALIŞANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK İçerik Patlayıcı Ortamlar ATEX Nedir? İlgili Mevzuat Temel Kavramlar Patlamadan Korunma Dokümanı 2 3 ATEX Nedir? ATEX Atmosphères

Detaylı

GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Gençlik ve Spor Genel

Detaylı

Aydınlatma. İşyerlerinde, çalışanların sağlığı ve güvenliği, ürün ve üretim kalitesi, verimlik, yönünden özel önem taşımaktadır.

Aydınlatma. İşyerlerinde, çalışanların sağlığı ve güvenliği, ürün ve üretim kalitesi, verimlik, yönünden özel önem taşımaktadır. AYDINLATMA 1 Aydınlatma İşyerlerinde, çalışanların sağlığı ve güvenliği, ürün ve üretim kalitesi, verimlik, yönünden özel önem taşımaktadır. 2 İşyerlerinde aydınlığın yeterli olmayışı, iş kazalarının artmasına,

Detaylı

T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Merkez İkmal Müdürlüğü YANGIN ÖNLEME ve SÖNDÜRME TALİMATI ANKARA 2016

T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Merkez İkmal Müdürlüğü YANGIN ÖNLEME ve SÖNDÜRME TALİMATI ANKARA 2016 Sayı : 51642503.951.04.14/ Konu: Yangın Önleme ve Söndürme Talimatı /12/2015 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI YANGIN ÖNLEME ve SÖNDÜRME TALİMATI ANKARA 2016 1 2 GENEL KISIM Genel Hükümler, Binaların

Detaylı

Bu görev çıkışlarımızın çeşitlerine göre dağılımı aşağıda belirtilmiştir.

Bu görev çıkışlarımızın çeşitlerine göre dağılımı aşağıda belirtilmiştir. Faaliyet ve Proje Bilgileri 21 Ekim 2006 tarih ve 26326 sayılı Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 6. maddesi kapsamında sunulan hizmetlerimiz; 2010 yılı içerisinde itfaiye olayları ile ilgili gelen ihbarlar

Detaylı

Madde 1 - gereken nit. Kapsam. Madde 2 - Hukuki Dayanak. Madde 3 - Madde 4- Belediye: Unvan D

Madde 1 - gereken nit. Kapsam. Madde 2 - Hukuki Dayanak. Madde 3 - Madde 4- Belediye: Unvan D Madde - gereken nit Kapsam Madde - Hukuki Dayanak Madde 3 - Madde 4- Belediye: Unvan D Madde 5- a) b) c) ile kurulur. Madde 6- Madde 7 - rumlarda teknik kurtarma f) 8 Temmuz 964 dekontaminas yapmak, temizlemek

Detaylı

T.C. ESENLER BELEDĠYESĠ SOSYAL YARDIM ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ ANNE ÇOCUK OYUN MERKEZĠ ÇALIġMA USÜL VE ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM

T.C. ESENLER BELEDĠYESĠ SOSYAL YARDIM ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ ANNE ÇOCUK OYUN MERKEZĠ ÇALIġMA USÜL VE ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM T.C. ESENLER BELEDĠYESĠ SOSYAL YARDIM ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ ANNE ÇOCUK OYUN MERKEZĠ ÇALIġMA USÜL VE ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Temel Ġlkeler Amaç MADDE 1 Bu yönetmeliğin amacı,

Detaylı

BEŞİNCİ KISIM Elektrik Tesisatı ve Sistemleri

BEŞİNCİ KISIM Elektrik Tesisatı ve Sistemleri BEŞİNCİ KISIM - Elektrik Tesisatı ve Sistemleri BEŞİNCİ KISIM Elektrik Tesisatı ve Sistemleri BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Elektrik tesisatı ve sistemlerin özellikleri MADDE 67- (1) Binalarda kurulan elektrik

Detaylı

ÖZEL VİTALE KADIN HASTLIKLARI VE DOĞUM HASTANESİ

ÖZEL VİTALE KADIN HASTLIKLARI VE DOĞUM HASTANESİ ÖZEL VİTALE KADIN HASTLIKLARI VE DOĞUM HASTANESİ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME İÇ DÜZENLEMESİ Dök No:AFT.YD.01 Yayın Tarihi: ocak 2015 Rev. Tar/No: -/0 İÇİNDEKİLER KONULAR MADDE NO SAYFA NO BİRİNCİ BÖLÜM Genel

Detaylı

ET VE BALIK KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. ET KOMBİNASI MÜDÜRLÜĞÜ ACİL DURUM PLANI

ET VE BALIK KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. ET KOMBİNASI MÜDÜRLÜĞÜ ACİL DURUM PLANI ET VE BALIK KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. ET KOMBİNASI MÜDÜRLÜĞÜ ACİL DURUM PLANI Amaç Bu iç düzenlemenin amacı; Et Kombinası Müdürlüğü ne ait her türlü yapı, bina, tesis ve işletmelerin tasarımı, yapımı, işletimi,

Detaylı

Sirküler No : TMGD-07-15/002 Konu : Tehlikeli Madde Taşımacılığında taşıtlarda bulunması zorunlu Yazılı Talimat

Sirküler No : TMGD-07-15/002 Konu : Tehlikeli Madde Taşımacılığında taşıtlarda bulunması zorunlu Yazılı Talimat 29.07.2015 Sirküler No : TMGD-07-15/002 Konu : Tehlikeli Madde Taşımacılığında taşıtlarda bulunması zorunlu Yazılı Talimat YAZILI TALİMAT Tehlike veya bir kaza durumunda araç personelinin nasıl hareket

Detaylı

OFİSLER İÇİN KONTROL LİSTESİ

OFİSLER İÇİN KONTROL LİSTESİ OFİSLER İÇİN KONTROL LİSTESİ Zemin kayma veya düşmeyi önleyecek şekilde uygun malzeme ile kaplı ve iç zeminler düzenli olarak kontrol ediliyor mu? Zemindeki çökme, erime vb. deformasyonlar giderilmiş Cam

Detaylı

RMS İSTASYONLARI NEDİR?

RMS İSTASYONLARI NEDİR? KERİM ÖZBEYAZ RMS İSTASYONLARI NEDİR? O Basınç düşürme ve ölçüm istasyonu bölgesel istasyonlardan orta basınçta gelen gazı müşterinin ihtiyaç duyduğu basınca düşürme ve faturalamaya baz alacak ölçümü yapmak

Detaylı

YERALTI MADEN İŞYERLERİNDE KURULACAK SIĞINMA ODALARI HAKKINDA TEBLİĞ. Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 30032

YERALTI MADEN İŞYERLERİNDE KURULACAK SIĞINMA ODALARI HAKKINDA TEBLİĞ. Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 30032 YERALTI MADEN İŞYERLERİNDE KURULACAK SIĞINMA ODALARI HAKKINDA TEBLİĞ Resmi Gazete Tarihi: 08.04.2017 Resmi Gazete Sayısı: 30032 Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı

Detaylı

HİDROFOR İSG TALİMATI

HİDROFOR İSG TALİMATI HİDROFOR İSG TALİMATI 1. AMAÇ: Bu talimatın amacı, ANFA işletmesinin yürütmekte olduğu Parklarda, işletmelerde bulunan HİDROFOR kullanımı, tamir, bakım ve temizlik işleminde iş sağlığı ve güvenliği açısından

Detaylı