ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ"

Transkript

1 ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI ÇANKIRI 2013

2 Eğitimdir ki, bir ulusu ya hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir toplum halinde yaşatır, ya da bir ulusu esaret ve sefalete terk eder. Mustafa Kemal ATATÜRK Y ı l ı P e r f o r m a n s P r o g r a m ı Sayfa 1

3 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 4 I. GENEL BİLGİLER... 6 A. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ KURULUŞU YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ GÖREV VE SORUMLULUKLARI ÜNİVERSİTEMİZ AKADEMİK BİRİMLERİ... 8 C. FİZİKSEL KAYNAKLAR D. İNSAN KAYNAKLARI II. PERFORMANS BİLGİLERİ A. TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER B. AMAÇ VE HEDEFLER MİSYON, VİZYON VE DEĞERLERİMİZ ÜNİVERSİTEMİZİN STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLERİ A. STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER B. PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER C. PERFORMANS PROGRAMI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI Y ı l ı P e r f o r m a n s P r o g r a m ı Sayfa 2

4 Y ı l ı P e r f o r m a n s P r o g r a m ı Sayfa 3

5 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Yükseköğretim kurumları arasında genç ve dinamik bir şekilde yerini alan Üniversitemiz, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Ülkemizde uygulamaya alınan şeffaf, hesap verilebilirliği sağlayıcı, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını amaçlayan mali sisteme entegrasyon hususunda çok önemli mesafe kat etmiştir. Mali yapısını güçlendiren Üniversitemizin kaynak kullanımında gösterdiği özen ve yürütülen çalışmalardaki etkililik planlamaları doğrultusunda, mali dinamizm sağlanarak akademik ve idari birimlerimizin yapılanmasında verimli bir şekilde faaliyet yürütme imkanı oluşturulmuştur. Anılan imkanlar ve uygulanan mali sistem sonucunda akademik birimlerimizin hizmet ve kaynak ihtiyaçları ivedilikle karşılanmış, idari birimlerimizce nitelik ve nicelik bakımından en verimli hizmetlerin sunulmasına özen gösterilmiştir. Dinamik bir mali sisteme sahip Üniversitemizin en önemli ihtiyacını oluşturan fiziki mekan yetersizliğinin çözümü için gereken tedbirler alınmış ve yeni yerleşke inşaat çalışmaları 2010 yılı itibariyle başlatılmıştır. Üç yıl içerisinde modern bir eğitim tesisi olarak Çankırı iline kazandırılmış olan yeni yerleşkemiz, 2014 yılı başı itibariyle eğitim öğretim alanında faaliyetlerine başlayacak olup ilimiz kalkınmasında etkili ve verimli faaliyetler yürütülmesine imkan sağlayacaktır. Yerleşkemizde kurulan modern laboratuvarlar ile araştırmacılarımıza önemli projeler üretme imkanı sağlanacak, oluşturulan eğitim alanları ile öğrencilerimizin modern tesislerde eğitim ve öğretim görmeleri sağlanacaktır. Bunun yanında oluşturulan sosyal tesisler ile öğrencilerimizin boş zamanlarını değerlendirebilmeleri amacıyla fonksiyonel alanlar tesis edilmiş olacaktır. Üniversitemiz dönemi Stratejik Planı kapsamında 2014 yılı için tahsis edilen bütçe ödeneklerinin her ne kadar yeterli olmayacağı belirlenmiş olsa da tahsis edilen ödenekler ile en verimli çalışmaların yapılması Üniversitemizin temel amaç ve hedeflerinden biridir. Bu kapsamda 2014 yılı Performans Programı ile Stratejik Planımızın gerçekleştirilmesine yönelik etkili bir kaynak kullanımı planlaması sağlanacaktır. Bu vesile ile Performans Programı hazırlığında emeği geçen personelimize teşekkür eder, 2014 yılı Performans Programının verimli çalışmalarımıza vesile olmasını temenni ederim. Prof. Dr. Ali İbrahim SAVAŞ Rektör Y ı l ı P e r f o r m a n s P r o g r a m ı Sayfa 4

6 1.BÖLÜM GENEL BİLGİLER Y ı l ı P e r f o r m a n s P r o g r a m ı Sayfa 5

7 I. GENEL BİLGİLER A. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR 1. YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ KURULUŞU Anayasanın 130 uncu maddesi ile kuruluş şekilleri belirlenen Yükseköğretim Kurumları, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5/f maddesi doğrultusunda kurulmaktadır. Anayasa ve 2547 sayılı Kanun kapsamında hazırlanan Akademik Teşkilat Yönetmeliği nin 3 üncü maddesi uyarınca kurulan Üniversitemiz, 29 Mayıs 2007 tarih ve sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 5662 sayılı Kanunun Ek 79 uncu maddesinde belirtildiği üzere; Çankırı Karatekin Üniversitesi; a) Rektörlüğe bağlı olarak kurulan Fen-Edebiyat Fakültesi ile Ankara Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve Rektörlüğümüze bağlanan Orman Fakültesinden, b) Gazi Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi ile Güzel Sanatlar Fakültesinden, c) Ankara Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve Rektörlüğümüze bağlanan Sağlık Yüksekokulundan, ç) Ankara Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve Rektörlüğümüze bağlanan Meslek Yüksekokulu ile Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulundan, d) Rektörlüğe bağlı olarak kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Fen Bilimleri Enstitüsü nden oluşturulmuştur. Bu birimlere ilave olarak; e) Bakanlar Kurulunun tarih ve 2010/103 sayılı kararı ile tarih ve 2809 sayılı Kanunun Ek 30 uncu maddesine göre Güzel Sanatlar Enstitüsü, f) tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurul kararı ile Avrupa Birliği Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÇANKAM), g) Yükseköğretim Genel Kurulunun tarihli kararı ile Kızılırmak Meslek Yüksekokulu, Y ı l ı P e r f o r m a n s P r o g r a m ı Sayfa 6

8 h) Bakanlar Kurulunun tarihli kararı ile tarihli ve 2809 sayılı Kanunun Ek 30 uncu maddesine göre Fen-Edebiyat Fakültesinin adı Edebiyat Fakültesi olarak değiştirilmiş ve ayrıca Fen Fakültesi kurulmuştur. i) Bakanlar Kurulunun tarihli kararı ile tarih ve 2809 sayılı Kanunun Ek 30 uncu maddesine göre Mühendislik Fakültesi, j) Yükseköğretim Genel Kurulunun tarihli kararı ile Yapraklı Meslek Yüksekokulu, k) Bakanlar Kurulunun tarihli kararı ile tarihli ve 2809 sayılı Kanunun Ek 30 uncu maddesine göre Türkiyat Enstitüsü, l) tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurul kararı ile Dil Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi, m) tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurul kararı ile Avrasya Stratejik Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÇAVSAM), n) Bakanlar Kurulunun tarihli kararı ile tarihli ve 2809 sayılı Kanunun Ek 30 uncu maddesine göre Ilgaz Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu kurulması kararlaştırılmıştır. Ayrıca; o) Yaran Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış, Merkez çalışmalarına başlamıştır. ö) Yaşam Boyu Öğrenim Uygulama ve Araştırma Merkezi (YABÖM) Yönetmeliği 22 Mart 2012 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak kurulmuştur. 2. YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ GÖREV VE SORUMLULUKLARI Yükseköğretim Kurumları, Anayasamız ın 130 uncu maddesi ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 12 nci maddesinde belirtilen görevleri yerine getirmekle yükümlüdür. Bu kapsamda; a) Çağdaş uygarlık ve eğitim-öğretim esaslarına dayanan bir düzen içinde, toplumun ihtiyaçları ve kalkınma planları ilke ve hedeflerine uygun ve ortaöğretime dayalı çeşitli düzeylerde eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayım ve danışmanlık yapmak, Y ı l ı P e r f o r m a n s P r o g r a m ı Sayfa 7

9 b) Kendi ihtisas gücü ve maddi kaynaklarını rasyonel, verimli ve ekonomik şekilde kullanarak, milli eğitim politikası ve kalkınma planları ilke ve hedefleri ile Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan plan ve programlar doğrultusunda, ülkenin ihtiyacı olan dallarda ve sayıda insan gücü yetiştirmek, c) Türk toplumunun yaşam düzeyini yükseltici ve kamuoyunu aydınlatıcı bilim verilerini söz, yazı ve diğer araçlarla yaymak, d) Örgün, yaygın, sürekli ve açık eğitim yoluyla toplumun özellikle sanayileşme ve tarımda modernleşme alanlarında eğitilmesini sağlamak, e) Ülkenin bilimsel, kültürel, sosyal ve ekonomik yönlerden ilerlemesini ve gelişmesini ilgilendiren sorunlarını, diğer kuruluşlarla işbirliği yaparak, kamu kuruluşlarına önerilerde bulunmak suretiyle öğretim ve araştırma konusu yapmak, sonuçlarını toplumun yararına sunmak ve kamu kuruluşlarınca istenecek inceleme ve araştırmaları sonuçlandırarak düşüncelerini ve önerilerini bildirmek, f) Eğitim-öğretim seferberliği içinde, örgün, yaygın, sürekli ve açık eğitim hizmetini üstlenen kurumlara katkıda bulunacak önlemleri almak, g) Yörelerindeki tarım ve sanayinin gelişmesine ve ihtiyaçlarına uygun meslek elemanlarının yetişmesine ve bilgilerinin gelişmesine katkıda bulunmak, sanayi, tarım ve sağlık hizmetleri ile diğer hizmetlerde modernleşmeyi, üretimde artışı sağlayacak çalışma ve programlar yapmak, uygulamak ve yapılanlara katılmak, bununla ilgili kurumlarla işbirliği yapmak ve çevre sorunlarına çözüm getirici önerilerde bulunmak, h) Eğitim teknolojisini üretmek, geliştirmek, kullanmak, yaygınlaştırmak, ı) Yükseköğretimin uygulamalı yapılmasına ait eğitim-öğretim esaslarını geliştirmek, döner sermaye işletmelerini kurmak, verimli çalıştırmak ve bu faaliyetlerin geliştirilmesine ilişkin gerekli düzenlemeleri yapmak, temel görevler olarak sayılmıştır. 3. ÜNİVERSİTEMİZ AKADEMİK BİRİMLERİ 29 Mayıs 2007 tarih ve sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 5662 Sayılı Kanunun Ek 79 uncu maddesiyle Çankırı Karatekin Üniversitesi adıyla kurulan Üniversitemiz kurulduğu günde Ankara ve Gazi Üniversitelerine bağlı iken anılan madde ile Y ı l ı P e r f o r m a n s P r o g r a m ı Sayfa 8

10 Üniversitemiz bünyesine bağlanan 3 Fakülte, 1 Yüksekokul, 2 Meslek Yüksekokulu ile söz konusu Kanunla kurulan 1 Fakülte ve 2 Enstitüden teşkil edilmiştir. Hızlı bir yapılanma gerçekleştiren, kaynak kullanımında etkililik ve verimliliği prensip edinen Üniversitemiz kurulduğu günden itibaren hem akademik-idari olarak gelişim göstermiş hem de bünyesine kattığı yeni eğitim birimleriyle hizmet ağını genişletmiştir. Mevcut akademik birimlerimiz dikkate alındığında; Fakültelerimiz; - Edebiyat Fakültesi - Fen Fakültesi - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi - Güzel Sanatlar Fakültesi - Mühendislik Fakültesi - Orman Fakültesi Enstitülerimiz; - Fen Bilimleri Enstitüsü - Güzel Sanatlar Enstitüsü - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Türkiyat Enstitüsü Yüksekokullarımız; - Ilgaz Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu - Sağlık Yüksekokulu Meslek Yüksekokullarımız; - Eldivan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu - Kızılırmak Meslek Yüksekokulu - Meslek Yüksekokulu - Yapraklı Meslek Yüksekokulu Uygulama ve Araştırma Merkezlerimiz; - Avrupa Birliği Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi - Dil Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi - Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi - Yâran Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi - Yaşam Boyu Uygulama ve Araştırma Merkezidir Y ı l ı P e r f o r m a n s P r o g r a m ı Sayfa 9

11 B. TEŞKİLAT YAPISI Şekil 1: Üniversitemiz Teşkilat Şeması Y ı l ı P e r f o r m a n s P r o g r a m ı Sayfa 10

12 C. FİZİKSEL KAYNAKLAR Üniversitemiz yaklaşık m²'lik kapalı alana sahip 16 farklı binada hizmet veren 6 Fakülte, 4 Enstitüsü, 2 Yüksekokul, 4 Meslek Yüksekokulu, 4 Araştırma ve Uygulama Merkezi ile eğitim-öğretim faaliyetlerine devam etmektedir. Mevcut fiziki alan yetersizliğinin ortadan kaldırılabilmesi için yürütülen titiz çalışmalar sonucunda eğitim-öğretime yönelik hizmet vermek üzere inşası tamamlanan m²'lik kapalı alan daha 2013 yılı yılsonu itibariyle hizmete alınacaktır. Eğitim-öğretim alanı olarak 78 adet derslik, 52 adet öğretim laboratuvarı, 10 adet araştırma laboratuvarı öğrenci ve akademisyenlerimize hizmet vermektedir. Ayrıca, personelimiz ve öğrencilerimizin sosyal ihtiyaçlarının karşılanabilmesi amacıyla 9 adet kantin, 8 adet öğrenci ve 2 adet personel yemekhanesi, 4 adet kapalı spor salonu, 2 adet öğrenci yurdu, 3 adet toplantı salonu, 9 adet konferans salonu, 46 adet lojman ve 1 adet misafirhane ile hizmet verilmektedir. Bilgi ve iletişim çağında hizmet veren Üniversitemizde personel ve öğrencilerinin istifadesine sunulan bilgisayar ve 568 adet çevre birimi bulunmaktadır. Personelimiz ile öğrencilerimizin araştırma ve inceleme faaliyetlerinde istifade edebilmeleri amacıyla kitap, elektronik kitap ve elektronik dergiden oluşan bir kütüphanemiz mevcuttur. Üniversitemizin eğitim-öğretim faaliyetlerini devam ettirdiği fiziki mekânlara ait bilgiler Tablo 1 ve Tablo 2 de sunulmuştur. Tablo 1. Taşınmaz Nitelikleri ÜNİVERSİTEMİZ BİNALARININ NİTELİKSEL DAĞILIMI Bina Türü Taşınmaz Alanı (m²) Yurt Binası (528 kişi kapasiteli) m² Yemekhane m² Lojman m² Spor Salonu m² Sosyal Tesis m² İdari Bina m² Derslik Binası m² Y ı l ı P e r f o r m a n s P r o g r a m ı Sayfa 11

13 Tablo 2. Taşınmaz Dağılımı ÜNİVERSİTEMİZ TAŞINMAZLARININ DAĞILIMI Mülkiyet Durumuna Göre Taşınmaz Alanı (m²) Toplam Yerleşke Adı Açıklama Maliye/ (m²) Üniversite Diğer Hazine Yeni Kampüs Alanı Tahsisli Rektörlük Ek Hizmet Binası Tahsisli Orman Fakültesi Tahsisli Güzel Sanatlar Fakültesi (Kırkevler) Tahsisli Edebiyat Fakültesi (TOKİ) Tahsisli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kira Ballıca Kampüsü Tahsisli Meslek Yüksekokulu Taşmescit Kampüsü Tahsisli Sağlık Yüksekokulu Tahsisli Uluslararası Dil Öğrenme Merkezi Kira Fen Bilimleri Enstitüsü Tahsisli Kızılırmak MYO Tahsisli D. İNSAN KAYNAKLARI Üniversitemiz 2013 yılında 40 ı Profesör ve Doçent olmak üzere 474 akademik, 287 idari ve 233 destek hizmet personeline ulaşan kadrosuyla eğitim-öğretim döneminde tahsis edilen kontenjandan kayıt yaptıran öğrencilerimiz dahil öğrenciye üstün bir özveriyle eğitim-öğretim hizmeti sağlamaya devam etmektedir Y ı l ı P e r f o r m a n s P r o g r a m ı Sayfa 12

14 Üniversitemizin akademik ve idari personel sayıları ve niteliklerine ilişkin detaylı bilgiler Tablo 3 ve Tablo 4 te gösterilmiştir. Tablo 3. Akademik Personel Sayıları UNVAN UNVANLAR İTİBARİ İLE AKADEMİK PERSONEL SAYISI 2007 ve öncesi Profesör Doçent Yardımcı Doçent Araştırma Görevlisi Öğretim Görevlisi Okutman Uzman TOPLAM Tablo 4. İdari Personel Kadro Dağılımı İDARİ PERSONELİN MEVCUT KADROLARA GÖRE İSTİHDAM DURUMU HİZMET SINIFI DOLU BOŞ TOPLAM Genel İdare Hizmetleri Sınıfı Sağlık Hizmetleri Sınıfı Teknik Hizmetler Sınıfı Avukatlık Hizmetleri Sınıfı Yardımcı Hizmetler Sınıfı Genel Toplam Y ı l ı P e r f o r m a n s P r o g r a m ı Sayfa 13

15 2.BÖLÜM PERFORMANS BİLGİLERİ Y ı l ı P e r f o r m a n s P r o g r a m ı Sayfa 14

16 II. PERFORMANS BİLGİLERİ A. TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER tarih ve (Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 10. Beş Yıllık Kalkınma Planının yükseköğretime ilişkin amaç ve hedefleri içeren; Eğitim, b. Amaç ve Hedefler başlıklı maddesinin 143. Bendinde; Toplumun ve ekonominin ihtiyaçlarına duyarlı, paydaşlarıyla etkileşim içerisinde olan, ürettiği bilgiyi ürüne, teknolojiye ve hizmete dönüştüren, akademik, idari ve mali açıdan özerk üniversite modeli çerçevesinde küresel ölçekte rekabetçi bir yükseköğretim sistemine ulaşılması hedeflenmektedir Eğitim, c. Politikalar başlıklı maddesinin 160. Bendinde; Ortaöğretim ve yükseköğretim düzeyindeki mesleki ve teknik eğitimde, program bütünlüğü temin edilecek ve nitelikli işgücünün yetiştirilmesinde uygulamalı eğitime ağırlık verilecektir Bendinde; Yükseköğretim sistemi, hesap verebilirlik temelinde özerklik, performans odaklılık, ihtisaslaşma ve çeşitlilik ilkeleri çerçevesinde kalite odaklı rekabetçi bir yapıya dönüştürülecektir Bendinde; Yükseköğretimde kalite güvencesi sistemi oluşturulacaktır Bendinde; Yükseköğretim kurumlarının sanayi ile işbirliği içerisinde teknoloji üretimine önem veren, çıktı odaklı bir yapıya dönüştürülmesi teşvik edilecek ve girişimci faaliyetler ile gelir kaynakları çeşitlendirilecektir Bilim, Teknoloji ve Yenilik, c. Politikalar başlıklı maddesinin 634. Bendinde; Üniversite ve özel sektör işbirliğini daha kolaylaştırıcı ve teşvik edici önlemler alınacak ve ara yüzler oluşturulacaktır. Bu çerçevede yükseköğretimin yeniden yapılandırılmasında, akademisyenlerin ve öğrencilerin Ar-Ge ve girişimcilik faaliyetlerinin teşvik edilmesine özen gösterilecektir. hedeflerine yer verilmiştir. Belirtilen hedeflerin Üniversitemiz açısından gerçekleştirilebilmesi için Performans Programı döneminde gereken tedbirler alınacaktır Y ı l ı P e r f o r m a n s P r o g r a m ı Sayfa 15

17 B. AMAÇ VE HEDEFLER 1. MİSYON, VİZYON VE DEĞERLERİMİZ Misyonumuz Demokratik, şeffaf ve adaletli yönetim ekseninde eğitim-öğretim ve araştırmada evrensel ölçüt ve etik değerleri benimseyen, toplum yararı ve paydaş memnuniyetini ilke edinen Çankırı Karatekin Üniversitesi; uluslararası düzeyde bilimsel ve sanatsal rekabet içinde olan, eleştirel düşünebilen, mesleki yeterliğe sahip, yaşam boyu öğrenme felsefesiyle donatılmış, yeni bilgiler üreten, uygulayan ve yayan bireyler yetiştirmeyi amaç edinmiştir. Vizyonumuz Yenilikçi, uluslararası düzeyde eğitim-öğretim ve araştırmada öncü; öğrenciler, araştırmacılar ve çalışanlar tarafından tercih edilen bir kurum olmaktır. Değerlerimiz Evrensel etik değerlere bağlı, Mesleki yetkinliğe sahip, Eleştirel düşünceye açık, Ulusal değerlere saygılı, İnsan haklarına saygılı, Analitik düşünceye sahip, Çalışkan ve üretken, Adil, güvenilir ve şeffaf, Paydaş memnuniyetini önemseyen, Öncü ve yenilikçi, Çevre bilincine sahip, Özgürlük ve çokseslilik bilincine sahip, Engelsiz bir Üniversite olmak Y ı l ı P e r f o r m a n s P r o g r a m ı Sayfa 16

18 2. ÜNİVERSİTEMİZİN STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLERİ A. STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER AMAÇ 1: EĞİTİM VE ÖĞRETİMİN NİTELİK VE ETKİNLİĞİNİ ARTIRMAK HEDEF 1: Eğitim Öğretimin Altyapısını Geliştirmek HEDEF 2: Eğitim Öğretimin Niteliğini Geliştirmek AMAÇ 2: AKADEMİK YAPIYI GELİŞTİRMEK HEDEF 1: Özgün Bilimsel ve Sanatsal Faaliyet, Yayım ve Araştırmaların Nitelik ve Niceliklerini Artırmak HEDEF 2: Akademik Personelin Nitelik ve Niceliğini Artırmak AMAÇ 3: KURUMSAL KAPASİTE VE İNSAN KAYNAKLARINI GELİŞTİRMEK HEDEF 1: Şeffaf, Adaletli, Katılımcı ve Evrensel Değerlerden Ödün Vermeyen Bir Yönetim Anlayışı Benimsemek HEDEF 2: Birimlerin Kurulması ve Yapılanmasını Sağlamak HEDEF 3: Yazılım ve Donanım Altyapısını Tamamlamak HEDEF 4: Üniversitemiz Kampus Alanını Oluşturmak HEDEF 5: Kurum Kültürü ve Kimliğini Oluşturarak Kurumsallaşmayı Sağlamak AMAÇ 4: PAYDAŞLARLA İLİŞKİLERİN GELİŞTİRİLMESİ HEDEF 1: Mezunlarla Sürekli İletişimi Sağlamak HEDEF 2: Eğitim Programları ve Araştırmalar Vasıtasıyla Toplumla Birlikteliği Sağlamak HEDEF 3: Kamu Kurum ve Kuruluşları, İşletmeler, Sivil Toplum Kuruluşları ve Yerel Yönetimler ile İşbirliği İçinde Olmak HEDEF 4: Paydaşlarla İlişkileri Geliştirmek HEDEF 5: Kentin Sosyo-Kültürel Yapısının Geliştirilmesine, larının Değerlendirilmesine, Kültürel Mirasının Korunmasına ve Yaşatılmasına Katkıda Bulunmak HEDEF 6: Sağlık Hizmetleri, Tarım Gibi Alanlarda Bölge İhtiyaçlarına Yönelik Çalışmalar Yapmak AMAÇ 5: FİNANSMAN KAYNAKLARINI GELİŞTİRMEK HEDEF 1: Gelir Sağlayıcı Faaliyetler İçerisine Girmek HEDEF 2: Mevcut Gelirleri Artırmak Y ı l ı P e r f o r m a n s P r o g r a m ı Sayfa 17

19 B. PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç EĞİTİM VE ÖĞRETİMİN NİTELİK VE ETKİNLİĞİNİ ARTIRMAK Hedef Eğitim Öğretimin Altyapısını Geliştirmek Eğitim Öğretimin Altyapısını Geliştirmek Bu hedefe ilişkin olarak aşağıdaki faaliyetler gerçekleştirilecektir. -Eğitim ve Öğretime Yönelik Teknolojik Alt Yapı ve Donanımı Geliştirmek, -Yeni Akademik Birimler Oluşturmak ve Önlisans-Lisans ve Lisansüstü Programlar Açmak, -Yetkin ve Yeterli Bir Öğretim Kadrosu Oluşturmak, -Engellilerin de Tercih Edeceği Bir Üniversite Olmak, -Ders Notlarını İnternet Ortamına Aktarmak, -Uzaktan Eğitim ve Sürekli Eğitimi Başlatmak. Performans Göstergeleri Ölçü Birimi tamamlanma oranı Yüzde yapılan yatırımın veya faaliyetin tamamlanma oranı Faaliyetler İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Eğitim ve Öğretime Yönelik Teknolojik Alt Yapı ve Donanımı Geliştirmek Yeni Akademik Birimler Oluşturmak ve Önlisans-Lisans ve Lisansüstü Programlar Açmak 3 Yetkin ve Yeterli Bir Öğretim Kadrosu Oluşturmak Engellilerin de Tercih Edeceği Bir Üniversite Olmak Ders Notlarını İnternet Ortamına Aktarmak Uzaktan Eğitim ve Sürekli Eğitimi Başlatmak Genel Toplam Y ı l ı P e r f o r m a n s P r o g r a m ı Sayfa 18

20 1 - Eğitim Öğretimin Altyapısını Geliştirmek Eğitim ve Öğretime Yönelik Teknolojik Alt Yapı ve Donanımı Geliştirmek KIZILIRMAK MESLEK YÜKSEKOKULU SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU Eğitim ve Öğretime Yönelik Teknolojik Alt Yapı ve Donanımı Geliştirmeye yönelik çalışmalarda bulunulacaktır Toplam İhtiyacı Y ı l ı P e r f o r m a n s P r o g r a m ı Sayfa 19

21 1 - Eğitim Öğretimin Altyapısını Geliştirmek Yeni Akademik Birimler Oluşturmak ve Önlisans-Lisans ve Lisansüstü Programlar Açmak Edebiyat Fakültesi SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Mühendislik Fakültesi KIZILIRMAK MESLEK YÜKSEKOKULU Yapraklı Meslek Yüksekokulu Güzel Sanatlar Enstitüsü SAĞLIK YÜKSEKOKULU MESLEK YÜKSEKOKULU Yeni Akademik Birimler Oluşturmak ve Önlisans-Lisans ve Lisansüstü Programlar Açmaya yönelik çalışmalar yapılacaktır Toplam İhtiyacı Y ı l ı P e r f o r m a n s P r o g r a m ı Sayfa 20

22 1 - Eğitim Öğretimin Altyapısını Geliştirmek Yetkin ve Yeterli Bir Öğretim Kadrosu Oluşturmak Mühendislik Fakültesi Yetkin ve Yeterli Bir Öğretim Kadrosu Oluşturmaya yönelik çalışmalar yapılacaktır Toplam İhtiyacı Y ı l ı P e r f o r m a n s P r o g r a m ı Sayfa 21

23 1 - Eğitim Öğretimin Altyapısını Geliştirmek Engellilerin de Tercih Edeceği Bir Üniversite Olmak Engellilerin de Tercih Edeceği Bir Üniversite Olmaya yönelik çalışmalar yapılacaktır Toplam İhtiyacı Y ı l ı P e r f o r m a n s P r o g r a m ı Sayfa 22

24 1 - Eğitim Öğretimin Altyapısını Geliştirmek Ders Notlarını İnternet Ortamına Aktarmak Ders Notlarını İnternet Ortamına Aktarmaya yönelik çalışmalar yapılacaktır Toplam İhtiyacı Y ı l ı P e r f o r m a n s P r o g r a m ı Sayfa 23

25 1 - Eğitim Öğretimin Altyapısını Geliştirmek Uzaktan Eğitim ve Sürekli Eğitimi Başlatmak Uzaktan Eğitim ve Sürekli Eğitimi Başlatmaya yönelik çalışmalar yapılacaktır Toplam İhtiyacı Y ı l ı P e r f o r m a n s P r o g r a m ı Sayfa 24

26 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç EĞİTİM VE ÖĞRETİMİN NİTELİK VE ETKİNLİĞİNİ ARTIRMAK Hedef Eğitim Öğretimin Niteliğini Geliştirmek Eğitim Öğretimin Niteliğini Geliştirmek Bu hedefe ilişkin olarak aşağıdaki faaliyetler gerçekleştirilecektir. -Mevcut Önlisans-Lisans ve Lisansüstü Programlarını Güncel Tutmak ve İnternet Ortamına Aktarmak, -Öğrencilerin Uygulamaya Yönelik Bilgi Edinimini Artırmak, -Öğrenci Niteliğini Artırmak, -Yeterli Altyapıya Sahip Birimlerde Yabancı Dille Eğitim Vermek, -Üniversitemizle Uluslararası Gelişmiş Üniversiteler Arasında Öğrenci Değişimini Gerçekleştirmek, -Eğitim-Öğretime İlişkin Kültürel Faaliyetleri Artırmak, -Öğrenci Destek Hizmetlerini İyileştirmek, -Eğitimde Disiplinler Arası İletişim ve İşbirliğini Artırmak, -Kütüphane İmkânlarını Geliştirmek, -Ulusal ve Uluslararası Ortak Programlar Geliştirmek, -Bologna Sürecini Uygulamak. Performans Göstergeleri Ölçü Birimi tamamlanma oranı Yüzde yapılan yatırımın veya faaliyetin tamamlanma oranı Faaliyetler İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam Mevcut Önlisans-Lisans ve Lisansüstü Programlarını Güncel Tutmak ve İnternet Ortamına Aktarmak 2 Öğrencilerin Uygulamaya Yönelik Bilgi Edinimini Artırmak Öğrenci Niteliğini Artırmak Yeterli Altyapıya Sahip Birimlerde Yabancı Dille Eğitim Vermek Üniversitemizle Uluslararası Gelişmiş Üniversiteler Arasında Öğrenci Değişimini Gerçekleştirmek 6 Eğitim-Öğretime İlişkin Kültürel Faaliyetleri Artırmak Öğrenci Destek Hizmetlerini İyileştirmek Eğitimde Disiplinler Arası İletişim ve İşbirliğini Artırmak Kütüphane İmkânlarını Geliştirmek Ulusal ve Uluslararası Ortak Programlar Geliştirmek Bologna Sürecini Uygulamak Genel Toplam Y ı l ı P e r f o r m a n s P r o g r a m ı Sayfa 25

27 2 - Eğitim Öğretimin Niteliğini Geliştirmek Mevcut Önlisans-Lisans ve Lisansüstü Programlarını Güncel Tutmak ve İnternet Ortamına Aktarmak Mevcut Önlisans-Lisans ve Lisansüstü Programlarını Güncel Tutmak ve İnternet Ortamına Aktarmaya yönelik çalışmalar yapılacaktır Toplam İhtiyacı Y ı l ı P e r f o r m a n s P r o g r a m ı Sayfa 26

28 2 - Eğitim Öğretimin Niteliğini Geliştirmek Öğrencilerin Uygulamaya Yönelik Bilgi Edinimini Artırmak ORMAN FAKÜLTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ Öğrencilerin Uygulamaya Yönelik Bilgi Edinimini Artırmaya yönelik çalışmalar yapılacaktır Toplam İhtiyacı Y ı l ı P e r f o r m a n s P r o g r a m ı Sayfa 27

29 2 - Eğitim Öğretimin Niteliğini Geliştirmek Öğrenci Niteliğini Artırmak Öğrenci Niteliğini Artırmaya yönelik çalışmalar yapılacaktır Toplam İhtiyacı Y ı l ı P e r f o r m a n s P r o g r a m ı Sayfa 28

30 2 - Eğitim Öğretimin Niteliğini Geliştirmek Yeterli Altyapıya Sahip Birimlerde Yabancı Dille Eğitim Vermek Yeterli Altyapıya Sahip Birimlerde Yabancı Dille Eğitim Vermeye yönelik çalışmalar yapılacaktır Toplam İhtiyacı Y ı l ı P e r f o r m a n s P r o g r a m ı Sayfa 29

31 2 - Eğitim Öğretimin Niteliğini Geliştirmek Üniversitemizle Uluslararası Gelişmiş Üniversiteler Arasında Öğrenci Değişimini Gerçekleştirmek Üniversitemizle Uluslararası Gelişmiş Üniversiteler Arasında Öğrenci Değişimini Gerçekleştirmeye yönelik çalışmalar yapılacaktır Toplam İhtiyacı Y ı l ı P e r f o r m a n s P r o g r a m ı Sayfa 30

32 2 - Eğitim Öğretimin Niteliğini Geliştirmek Eğitim-Öğretime İlişkin Kültürel Faaliyetleri Artırmak GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ Eğitim-Öğretime İlişkin Kültürel Faaliyetleri Artırmaya yönelik çalışmalar yapılacaktır Toplam İhtiyacı Y ı l ı P e r f o r m a n s P r o g r a m ı Sayfa 31

33 2 - Eğitim Öğretimin Niteliğini Geliştirmek Öğrenci Destek Hizmetlerini İyileştirmek Öğrenci Destek Hizmetlerini İyileştirmeye yönelik çalışmalar yapılacaktır Toplam İhtiyacı Y ı l ı P e r f o r m a n s P r o g r a m ı Sayfa 32

34 2 - Eğitim Öğretimin Niteliğini Geliştirmek Eğitimde Disiplinler Arası İletişim ve İşbirliğini Artırmak Eğitimde Disiplinler Arası İletişim ve İşbirliğini Artırmaya yönelik çalışmalar yapılacaktır. Toplam İhtiyacı Y ı l ı P e r f o r m a n s P r o g r a m ı Sayfa 33

35 2 - Eğitim Öğretimin Niteliğini Geliştirmek Kütüphane İmkânlarını Geliştirmek Kütüphane İmkânlarını Geliştirmeye yönelik çalışmalar yapılacaktır Toplam İhtiyacı Y ı l ı P e r f o r m a n s P r o g r a m ı Sayfa 34

36 2 - Eğitim Öğretimin Niteliğini Geliştirmek Ulusal ve Uluslararası Ortak Programlar Geliştirmek Ulusal ve Uluslararası Ortak Programlar Geliştirmeye yönelik çalışmalar yapılacaktır Toplam İhtiyacı Y ı l ı P e r f o r m a n s P r o g r a m ı Sayfa 35

37 2 - Eğitim Öğretimin Niteliğini Geliştirmek Bologna Sürecini Uygulamak Bologna Sürecini Uygulamaya yönelik çalışmalar yapılacaktır Toplam İhtiyacı Y ı l ı P e r f o r m a n s P r o g r a m ı Sayfa 36

38 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç AKADEMİK YAPIYI GELİŞTİRMEK Hedef Özgün Bilimsel ve Sanatsal Faaliyet, Yayım ve Araştırmaların Nitelik ve Niceliklerini Artırmak Özgün Bilimsel ve Sanatsal Faaliyet, Yayım ve Araştırmaların Nitelik ve Niceliklerini Artırmak Bu hedefe ilişkin olarak aşağıdaki faaliyetler gerçekleştirilecektir. -Ulusal/Uluslararası İndekslerce Taranan Dergilerde Yayınlanan Makale Sayısını Artırmak, -Ulusal ve Uluslararası Proje Sayısını Artırmak, -Ulusal ve Uluslararası Kongre ve Etkinliklere Katılımı Artırmak, -Ulusal ve Uluslararası Kongre ve Etkinlikler Düzenlemek, -Üniversitemiz Tarafından Gerçekleştirilen Sanatsal ve Bilimsel Yayın/Yayım Faaliyetlerini Artırmak, -Bilimsel/Sanatsal Ödül ve Patent Sayısını Artırmak, -Ülke İhtiyaçlarına Yönelik Lisansüstü Tez Yürütmek. Performans Göstergeleri Ölçü Birimi tamamlanma oranı Yüzde yapılan yatırımın veya faaliyetin tamamlanma oranı Faaliyetler İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam Ulusal/Uluslararası İndekslerce Taranan Dergilerde Yayınlanan Makale Sayısını Artırmak 2 Ulusal ve Uluslararası Proje Sayısını Artırmak Ulusal ve Uluslararası Kongre ve Etkinliklere Katılımı Artırmak Ulusal ve Uluslararası Kongre ve Etkinlikler Düzenlemek Üniversitemiz Tarafından Gerçekleştirilen Sanatsal ve Bilimsel Yayın/Yayım Faaliyetlerini Artırmak 6 Bilimsel/Sanatsal Ödül ve Patent Sayısını Artırmak Ülke İhtiyaçlarına Yönelik Lisansüstü Tez Yürütmek Genel Toplam Y ı l ı P e r f o r m a n s P r o g r a m ı Sayfa 37

39 3 - Özgün Bilimsel ve Sanatsal Faaliyet, Yayım ve Araştırmaların Nitelik ve Niceliklerini Artırmak Ulusal/Uluslararası İndekslerce Taranan Dergilerde Yayınlanan Makale Sayısını Artırmak Ulusal/Uluslararası İndekslerce Taranan Dergilerde Yayınlanan Makale Sayısını Artırmaya yönelik çalışmalar yapılacaktır. Toplam İhtiyacı Y ı l ı P e r f o r m a n s P r o g r a m ı Sayfa 38

40 3 - Özgün Bilimsel ve Sanatsal Faaliyet, Yayım ve Araştırmaların Nitelik ve Niceliklerini Artırmak Ulusal ve Uluslararası Proje Sayısını Artırmak Ulusal ve Uluslararası Proje Sayısını Artırmaya yönelik çalışmalar yapılacaktır Toplam İhtiyacı Y ı l ı P e r f o r m a n s P r o g r a m ı Sayfa 39

41 3 - Özgün Bilimsel ve Sanatsal Faaliyet, Yayım ve Araştırmaların Nitelik ve Niceliklerini Artırmak Ulusal ve Uluslararası Kongre ve Etkinliklere Katılımı Artırmak Ulusal ve Uluslararası Kongre ve Etkinliklere Katılımı Artırmaya yönelik çalışmalar yapılacaktır Toplam İhtiyacı Y ı l ı P e r f o r m a n s P r o g r a m ı Sayfa 40

42 3 - Özgün Bilimsel ve Sanatsal Faaliyet, Yayım ve Araştırmaların Nitelik ve Niceliklerini Artırmak Ulusal ve Uluslararası Kongre ve Etkinlikler Düzenlemek Ulusal ve Uluslararası Kongre ve Etkinlikler Düzenlemeye yönelik çalışmalar yapılacaktır Toplam İhtiyacı Y ı l ı P e r f o r m a n s P r o g r a m ı Sayfa 41

43 3 - Özgün Bilimsel ve Sanatsal Faaliyet, Yayım ve Araştırmaların Nitelik ve Niceliklerini Artırmak Üniversitemiz Tarafından Gerçekleştirilen Sanatsal ve Bilimsel Yayın/Yayım Faaliyetlerini Artırmak MESLEK YÜKSEKOKULU Edebiyat Fakültesi ORMAN FAKÜLTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Üniversitemiz Tarafından Gerçekleştirilen Sanatsal ve Bilimsel Yayın/Yayım Faaliyetlerini Artırmaya yönelik çalışmalar yapılacaktır Toplam İhtiyacı Y ı l ı P e r f o r m a n s P r o g r a m ı Sayfa 42

44 3 - Özgün Bilimsel ve Sanatsal Faaliyet, Yayım ve Araştırmaların Nitelik ve Niceliklerini Artırmak Bilimsel/Sanatsal Ödül ve Patent Sayısını Artırmak Bilimsel/Sanatsal Ödül ve Patent Sayısını Artırmaya yönelik çalışmalar yapılacaktır Toplam İhtiyacı Y ı l ı P e r f o r m a n s P r o g r a m ı Sayfa 43

45 3 - Özgün Bilimsel ve Sanatsal Faaliyet, Yayım ve Araştırmaların Nitelik ve Niceliklerini Artırmak Ülke İhtiyaçlarına Yönelik Lisansüstü Tez Yürütmek Ülke İhtiyaçlarına Yönelik Lisansüstü Tez Konuları Belirlemeye yönelik çalışmalar yapılacaktır Toplam İhtiyacı Y ı l ı P e r f o r m a n s P r o g r a m ı Sayfa 44

46 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç AKADEMİK YAPIYI GELİŞTİRMEK Hedef Akademik Personelin Nitelik ve Niceliğini Artırmak Akademik Personelin Nitelik ve Niceliğini Artırmak Bu hedefe ilişkin olarak aşağıdaki faaliyetler gerçekleştirilecektir. -Nitelikli Öğretim Elemanlarını Üniversitemize Kazandırmak, -Yurt İçi ve ndaki Üniversite veya Araştırma Kurumlarıyla Konuk Öğretim Elemanı Değişimini Sağlamak -Öğretim Elemanlarının En Az Bir Yabancı Dili Etkin Olarak Kullanabilmesini Sağlamak, -Üniversiteyi başarılı öğretim elemanları için cazip hale getirmek. Performans Göstergeleri Ölçü Birimi tamamlanma oranı Yüzde yapılan yatırımın veya faaliyetin tamamlanma oranı Faaliyetler İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Nitelikli Öğretim Elemanlarını Üniversitemize Kazandırmak Yurt İçi ve ndaki Üniversite veya Araştırma Kurumlarıyla Konuk Öğretim Elemanı Değişimini Sağlamak Öğretim Elemanlarının En Az Bir Yabancı Dili Etkin Olarak Kullanabilmesini Sağlamak Üniversiteyi başarılı öğretim elemanları için cazip hale getirmek Genel Toplam Y ı l ı P e r f o r m a n s P r o g r a m ı Sayfa 45

47 4 - Akademik Personelin Nitelik ve Niceliğini Artırmak Nitelikli Öğretim Elemanlarını Üniversitemize Kazandırmak Nitelikli Öğretim Elemanlarını Üniversitemize Kazandırmaya yönelik çalışmalar yapılacaktır Toplam İhtiyacı Y ı l ı P e r f o r m a n s P r o g r a m ı Sayfa 46

48 4 - Akademik Personelin Nitelik ve Niceliğini Artırmak Yurt İçi ve ndaki Üniversite veya Araştırma Kurumlarıyla Konuk Öğretim Elemanı Değişimini Sağlamak Yurt İçi ve ndaki Üniversite veya Araştırma Kurumlarıyla Konuk Öğretim Elemanı Değişimini Sağlamaya yönelik çalışmalar yapılacaktır Toplam İhtiyacı Y ı l ı P e r f o r m a n s P r o g r a m ı Sayfa 47

49 4 - Akademik Personelin Nitelik ve Niceliğini Artırmak Öğretim Elemanlarının En Az Bir Yabancı Dili Etkin Olarak Kullanabilmesini Sağlamak Öğretim Elemanlarının En Az Bir Yabancı Dili Etkin Olarak Kullanabilmesini Sağlamaya yönelik çalışmalar yapılacaktır Toplam İhtiyacı Y ı l ı P e r f o r m a n s P r o g r a m ı Sayfa 48

50 4 - Akademik Personelin Nitelik ve Niceliğini Artırmak Üniversiteyi başarılı öğretim elemanları için cazip hale getirmek Üniversiteyi başarılı öğretim elemanları için cazip hale getirmeye yönelik çalışmalar yapılacaktır Toplam İhtiyacı Y ı l ı P e r f o r m a n s P r o g r a m ı Sayfa 49

51 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç KURUMSAL KAPASİTE VE İNSAN KAYNAKLARINI GELİŞTİRMEK Hedef Şeffaf, Adaletli, Katılımcı ve Evrensel Değerlerden Ödün Vermeyen Bir Yönetim Anlayışı Benimsemek Şeffaf, Adaletli, Katılımcı ve Evrensel Değerlerden Ödün Vermeyen Bir Yönetim Anlayışı Yerleştirmek Bu hedefe ilişkin olarak aşağıdaki faaliyetler gerçekleştirilecektir. -Katılımcı Yönetim Anlayışının Benimsenerek Alınacak Kararlarda Birimlerin Akademik ve İdarî Personelinin Katılımını Artırmak, -İş ve Bilgi Akışı Konusunda Gerekli Düzenlemeler Yapmak. Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 1 tamamlanma oranı Yüzde yapılan yatırımın veya faaliyetin tamamlanma oranı Faaliyetler İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam Katılımcı Yönetim Anlayışının Benimsenerek Alınacak Kararlarda Birimlerin Akademik ve İdarî Personelinin Katılımını Artırmak 2 İş ve Bilgi Akışı Konusunda Gerekli Düzenlemeler Yapmak Genel Toplam Y ı l ı P e r f o r m a n s P r o g r a m ı Sayfa 50

52 5 - Şeffaf, Adaletli, Katılımcı ve Evrensel Değerlerden Ödün Vermeyen Bir Yönetim Anlayışı Yerleştirmek Katılımcı Yönetim Anlayışının Benimsenerek Alınacak Kararlarda Birimlerin Akademik ve İdarî Personelinin Katılımını Artırmak Katılımcı Yönetim Anlayışının Benimsenerek Alınacak Kararlarda Birimlerin Akademik ve İdarî Personelinin Katılımını Artırmaya yönelik çalışmalar yapılacaktır Toplam İhtiyacı Y ı l ı P e r f o r m a n s P r o g r a m ı Sayfa 51

53 5 - Şeffaf, Adaletli, Katılımcı ve Evrensel Değerlerden Ödün Vermeyen Bir Yönetim Anlayışı Yerleştirmek İş ve Bilgi Akışı Konusunda Gerekli Düzenlemeler Yapmak İş ve Bilgi Akışı Konusunda Gerekli Düzenlemeler Yapmaya yönelik çalışmalar yapılacaktır. Toplam İhtiyacı Y ı l ı P e r f o r m a n s P r o g r a m ı Sayfa 52

54 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç KURUMSAL KAPASİTE VE İNSAN KAYNAKLARINI GELİŞTİRMEK Hedef Birimlerin Kurulması ve Yapılanmasını Sağlamak Birimlerin Kurulması ve Yapılanmasını Sağlamak Bu hedefe ilişkin olarak aşağıdaki faaliyetler gerçekleştirilecektir. -Akademik Yapılanmayı Sağlamak, -İdarî Yapılanmayı Tamamlamak, -Verimliliği Artırmak ve Kalite Anlayışını Benimsemek. Performans Göstergeleri Ölçü Birimi tamamlanma oranı Yüzde yapılan yatırımın veya faaliyetin tamamlanma oranı Faaliyetler İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Akademik Yapılanmayı Sağlamak İdarî Yapılanmayı Tamamlamak Verimliliği Artırmak ve Kalite Anlayışını Benimsemek Genel Toplam Y ı l ı P e r f o r m a n s P r o g r a m ı Sayfa 53

55 6 - Birimlerin Kurulması ve Yapılanmasını Sağlamak Akademik Yapılanmayı Sağlamak GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ Edebiyat Fakültesi Türkiyat Araştırma Enstitüsü Yapraklı Meslek Yüksekokulu Akademik Yapılanmayı Sağlamaya yönelik çalışmalar yapılacaktır Toplam İhtiyacı Y ı l ı P e r f o r m a n s P r o g r a m ı Sayfa 54

56 6 - Birimlerin Kurulması ve Yapılanmasını Sağlamak İdarî Yapılanmayı Tamamlamak İdarî Yapılanmayı Tamamlamaya yönelik çalışmalar yapılacaktır Toplam İhtiyacı Y ı l ı P e r f o r m a n s P r o g r a m ı Sayfa 55

57 6 - Birimlerin Kurulması ve Yapılanmasını Sağlamak Verimliliği Artırmak ve Kalite Anlayışını Benimsemek Verimliliği Artırmak ve Kalite Anlayışını Benimsemeye yönelik çalışmalar yapılacaktır Toplam İhtiyacı Y ı l ı P e r f o r m a n s P r o g r a m ı Sayfa 56

58 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç KURUMSAL KAPASİTE VE İNSAN KAYNAKLARINI GELİŞTİRMEK Hedef Yazılım ve Donanım Altyapısını Tamamlamak Yazılım ve Donanım Altyapısını Tamamlamak Bu hedefe ilişkin olarak aşağıdaki faaliyetler gerçekleştirilecektir. -Yazılım ve Otomasyon Sistemlerini Geliştirmek, -Donanım ve Teknik Altyapıyı Geliştirmek. Performans Göstergeleri Ölçü Birimi tamamlanma oranı Yüzde yapılan yatırımın veya faaliyetin tamamlanma oranı Faaliyetler İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Yazılım ve Otomasyon Sistemlerini Geliştirmek Donanım ve Teknik Altyapıyı Geliştirmek Genel Toplam Y ı l ı P e r f o r m a n s P r o g r a m ı Sayfa 57

59 7 - Yazılım ve Donanım Altyapısını Tamamlamak Yazılım ve Otomasyon Sistemlerini Geliştirmek Yazılım ve Otomasyon Sistemlerini Geliştirmeye yönelik çalışmalar yapılacaktır Toplam İhtiyacı Y ı l ı P e r f o r m a n s P r o g r a m ı Sayfa 58

60 7 - Yazılım ve Donanım Altyapısını Tamamlamak Donanım ve Teknik Altyapıyı Geliştirmek Donanım ve Teknik Altyapıyı Geliştirmeye yönelik çalışmalar yapılacaktır Toplam İhtiyacı Y ı l ı P e r f o r m a n s P r o g r a m ı Sayfa 59

61 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç KURUMSAL KAPASİTE VE İNSAN KAYNAKLARINI GELİŞTİRMEK Hedef Üniversitemiz Kampus Alanını Oluşturmak Üniversitemiz Kampus Alanını Oluşturmak Bu hedefe ilişkin olarak aşağıdaki faaliyetler gerçekleştirilecektir. -Fakülte, Yüksekokul, Enstitü, Laboratuvar ve Diğer Hizmet Binalarını İnşa Etmek, -Öğrencilere ve Öğretim Elemanlarına Yönelik Sosyal Alanlar Oluşturmak, -Mevcut Binaların Fiziki Alt Yapısını İyileştirmek. Performans Göstergeleri Ölçü Birimi tamamlanma oranı Yüzde yapılan yatırımın veya faaliyetin tamamlanma oranı Faaliyetler İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam Fakülte, Yüksekokul, Enstitü, Laboratuvar ve Diğer Hizmet Binalarını İnşa Etmek 2 Öğrencilere ve Öğretim Elemanlarına Yönelik Sosyal Alanlar Oluşturmak Mevcut Binaların Fiziki Alt Yapısını İyileştirmek Genel Toplam Y ı l ı P e r f o r m a n s P r o g r a m ı Sayfa 60

62 8 - Üniversitemiz Kampus Alanını Oluşturmak Fakülte, Yüksekokul, Enstitü, Laboratuvar ve Diğer Hizmet Binalarını İnşa Etmek KIZILIRMAK MESLEK YÜKSEKOKULU Fakülte, Yüksekokul, Enstitü, Laboratuvar ve Diğer Hizmet Binalarını İnşa Etmeye yönelik çalışmalar yapılacaktır Toplam İhtiyacı Y ı l ı P e r f o r m a n s P r o g r a m ı Sayfa 61

63 8 - Üniversitemiz Kampus Alanını Oluşturmak Öğrencilere ve Öğretim Elemanlarına Yönelik Sosyal Alanlar Oluşturmak Öğrencilere ve Öğretim Elemanlarına Yönelik Sosyal Alanlar Oluşturmaya yönelik çalışmalar yapılacaktır Toplam İhtiyacı Y ı l ı P e r f o r m a n s P r o g r a m ı Sayfa 62

64 8 - Üniversitemiz Kampus Alanını Oluşturmak Mevcut Binaların Fiziki Alt Yapısını İyileştirmek Mevcut Binaların Fiziki Alt Yapısını İyileştirmeye yönelik çalışmalar yapılacaktır Toplam İhtiyacı Y ı l ı P e r f o r m a n s P r o g r a m ı Sayfa 63

65 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç KURUMSAL KAPASİTE VE İNSAN KAYNAKLARINI GELİŞTİRMEK Hedef Kurum Kültürü ve Kimliğini Oluşturarak Kurumsallaşmayı Sağlamak Kurum Kültürü ve Kimliğini Oluşturarak Kurumsallaşmayı Sağlamak Bu hedefe ilişkin olarak aşağıdaki faaliyetler gerçekleştirilecektir. -Kurum Bilincini Geliştirmek, -Ulusal ve Uluslararası Alanda Üniversitenin Tanıtımını Yapmak. Performans Göstergeleri Ölçü Birimi tamamlanma oranı Yüzde yapılan yatırımın veya faaliyetin tamamlanma oranı Faaliyetler İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Kurum Bilincini Geliştirmek Ulusal ve Uluslararası Alanda Üniversitenin Tanıtımını Yapmak Genel Toplam Y ı l ı P e r f o r m a n s P r o g r a m ı Sayfa 64

66 9 - Kurum Kültürü ve Kimliğini Oluşturarak Kurumsallaşmayı Sağlamak Kurum Bilincini Geliştirmek Kurum Bilincini Geliştirmeye yönelik çalışmalar yapılacaktır Toplam İhtiyacı Y ı l ı P e r f o r m a n s P r o g r a m ı Sayfa 65

67 9 - Kurum Kültürü ve Kimliğini Oluşturarak Kurumsallaşmayı Sağlamak Ulusal ve Uluslararası Alanda Üniversitenin Tanıtımını Yapmak Ulusal ve Uluslararası Alanda Üniversitenin Tanıtımını Yapmaya yönelik çalışmalar yapılacaktır Toplam İhtiyacı Y ı l ı P e r f o r m a n s P r o g r a m ı Sayfa 66

68 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç PAYDAŞLARLA İLİŞKİLERİN GELİŞTİRİLMESİ Hedef Mezunlarla Sürekli İletişimi Sağlamak Mezunlarla Sürekli İletişimi Sağlamak Bu hedefe ilişkin olarak aşağıdaki faaliyetler gerçekleştirilecektir. -Mezunları Takip Sistemi Oluşturmak, -Mezun Öğrencilere İstihdam Konusunda Yardımcı Olacak Bir Sistem Kurmak. Performans Göstergeleri Ölçü Birimi tamamlanma oranı Yüzde yapılan yatırımın veya faaliyetin tamamlanma oranı Faaliyetler İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Mezunları Takip Sistemi Oluşturmak Mezun Öğrencilere İstihdam Konusunda Yardımcı Olacak Bir Sistem Kurmak Genel Toplam Y ı l ı P e r f o r m a n s P r o g r a m ı Sayfa 67

69 10 - Mezunlarla Sürekli İletişimi Sağlamak Mezunları Takip Sistemi Oluşturmak Mezunları Takip Sistemi Oluşturmaya yönelik çalışmalar yapılacaktır Toplam İhtiyacı Y ı l ı P e r f o r m a n s P r o g r a m ı Sayfa 68

70 10 - Mezunlarla Sürekli İletişimi Sağlamak Mezun Öğrencilere İstihdam Konusunda Yardımcı Olacak Bir Sistem Kurmak Mezun Öğrencilere İstihdam Konusunda Yardımcı Olacak Bir Sistem Kurmaya yönelik çalışmalar yapılacaktır Toplam İhtiyacı Y ı l ı P e r f o r m a n s P r o g r a m ı Sayfa 69

71 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç PAYDAŞLARLA İLİŞKİLERİN GELİŞTİRİLMESİ Hedef Eğitim Programları ve Araştırmalar Vasıtasıyla Toplumla Birlikteliği Sağlamak Eğitim Programları ve Araştırmalar Vasıtasıyla Toplumla Birlikteliği Sağlamak Bu hedefe ilişkin olarak aşağıdaki faaliyetler gerçekleştirilecektir. -Öğretim Elemanlarının Mesleki Formasyon ve Becerilerini Toplumla Paylaşabileceği, Kent Halkının Eğitimine Yönelik Kurs, Panel, Söyleşi, vb Eğitim Programları Düzenlemek. Performans Göstergeleri Ölçü Birimi tamamlanma oranı Yüzde yapılan yatırımın veya faaliyetin tamamlanma oranı Faaliyetler İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam Öğretim Elemanlarının Mesleki Formasyon ve Becerilerini Toplumla 1 Paylaşabileceği, Kent Halkının Eğitimine Yönelik Kurs, Panel, Söyleşi, vb Eğitim Programları Düzenlemek Genel Toplam Y ı l ı P e r f o r m a n s P r o g r a m ı Sayfa 70

72 11 - Eğitim Programları ve Araştırmalar Vasıtasıyla Toplumla Birlikteliği Sağlamak Öğretim Elemanlarının Mesleki Formasyon ve Becerilerini Toplumla Paylaşabileceği, Kent Halkının Eğitimine Yönelik Kurs, Panel, Söyleşi, vb Eğitim Programları Düzenlemek Öğretim Elemanlarının Mesleki Formasyon ve Becerilerini Toplumla Paylaşabileceği, Kent Halkının Eğitimine Yönelik Kurs, Panel, Söyleşi, vb Eğitim Programları Düzenlemeye yönelik çalışmalar yapılacaktır Toplam İhtiyacı Y ı l ı P e r f o r m a n s P r o g r a m ı Sayfa 71

73 12 - Kamu Kurum ve Kuruluşları, İşletmeler, Sivil Toplum Kuruluşları, Yerel Yönetimler ile İşbirliği İçinde Olmak Danışmanlık Hizmetleri Vermek Danışmanlık Hizmetleri Vermeye yönelik çalışmalar yapılacaktır. Toplam İhtiyacı Y ı l ı P e r f o r m a n s P r o g r a m ı Sayfa 72

74 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç PAYDAŞLARLA İLİŞKİLERİN GELİŞTİRİLMESİ Hedef Kamu Kurum ve Kuruluşları, İşletmeler, Sivil Toplum Kuruluşları ve Yerel Yönetimler ile İşbirliği İçinde Olmak Kamu Kurum ve Kuruluşları, İşletmeler, Sivil Toplum Kuruluşları, Yerel Yönetimler ile İşbirliği İçinde Olmak Bu hedefe ilişkin olarak aşağıdaki faaliyetler gerçekleştirilecektir. -Danışmanlık Hizmetleri Vermek, -Üniversitemiz Teknik, Fiziki ve Personel Alt Yapısının Ar-Ge Yapmak İsteyen Sektörlerce Kullanımına İmkân Sağlamak, Bu Firmalara İhtiyaç Duydukları Teknik ve Bilgi Desteğini Sağlamak, -Ortak Faaliyetler Düzenlemek ve Projeler Üretmek. Performans Göstergeleri Ölçü Birimi tamamlanma oranı Yüzde yapılan yatırımın veya faaliyetin tamamlanma oranı Faaliyetler İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Danışmanlık Hizmetleri Vermek Üniversitemiz Teknik, Fiziki ve Personel Alt Yapısının Ar-Ge Yapmak 2 İsteyen Sektörlerce Kullanımına İmkân Sağlamak, Bu Firmalara İhtiyaç Duydukları Teknik ve Bilgi Desteğini Sağlamak 3 Ortak Faaliyetler Düzenlemek ve Projeler Üretmek Genel Toplam Y ı l ı P e r f o r m a n s P r o g r a m ı Sayfa 73

75 12 - Kamu Kurum ve Kuruluşları, İşletmeler, Sivil Toplum Kuruluşları, Yerel Yönetimler ile İşbirliği İçinde Olmak Üniversitemiz Teknik, Fiziki ve Personel Alt Yapısının Ar-Ge Yapmak İsteyen Sektörlerce Kullanımına İmkân Sağlamak, Bu Firmalara İhtiyaç Duydukları Teknik ve Bilgi Desteğini Sağlamak Üniversitemiz Teknik, Fiziki ve Personel Alt Yapısının Ar-Ge Yapmak İsteyen Sektörlerce Kullanımına İmkân Sağlamak, Bu Firmalara İhtiyaç Duydukları Teknik ve Bilgi Desteğini Sağlamaya yönelik çalışmalar yapılacaktır. Toplam İhtiyacı Y ı l ı P e r f o r m a n s P r o g r a m ı Sayfa 74

76 12 - Kamu Kurum ve Kuruluşları, İşletmeler, Sivil Toplum Kuruluşları, Yerel Yönetimler ile İşbirliği İçinde Olmak Ortak Faaliyetler Düzenlemek ve Projeler Üretmek GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ Ortak Faaliyetler Düzenlemek ve Projeler Üretmeye yönelik çalışmalar yapılacaktır Toplam İhtiyacı Y ı l ı P e r f o r m a n s P r o g r a m ı Sayfa 75

77 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç PAYDAŞLARLA İLİŞKİLERİN GELİŞTİRİLMESİ Hedef Paydaşlarla İlişkileri Geliştirmek Paydaşlarla İlişkileri Geliştirmek Bu hedefe ilişkin olarak aşağıdaki faaliyetler gerçekleştirilecektir. -Değerlendirme Toplantısı Düzenleyerek, Akademik ve İdarî Personel ile Öğrencilerin Memnuniyetlerini Belirlemek ve Kurum Olarak Tedbir Almak -Akademik ve İdarî Personelin Motivasyonunun ve Kurumsal Bağlılığının Artırılmasına Yönelik Çalışmalarda Bulunmak, -Sanatçılarla İşbirliğine Gitmek. Performans Göstergeleri Ölçü Birimi tamamlanma oranı Yüzde yapılan yatırımın veya faaliyetin tamamlanma oranı Faaliyetler İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Değerlendirme Toplantısı Düzenleyerek, Akademik ve İdarî Personel ile Öğrencilerin Memnuniyetlerini Belirlemek ve Kurum Olarak Tedbir Almak Akademik ve İdarî Personelin Motivasyonunun ve Kurumsal Bağlılığının Artırılmasına Yönelik Çalışmalarda Bulunmak Sanatçılarla İşbirliğine Gitmek Genel Toplam Y ı l ı P e r f o r m a n s P r o g r a m ı Sayfa 76

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI ÇANKIRI 2014 Eğitimdir ki, bir ulusu ya hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir toplum halinde yaşatır, ya da bir ulusu esaret ve sefalete terk eder.

Detaylı

T.C. ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ İDARE PERFORMANS PROGRAMI

T.C. ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ İDARE PERFORMANS PROGRAMI T.C. ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ İDARE PERFORMANS PROGRAMI 2016 Eğitimdir ki, bir ulusu ya hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir toplum halinde yaşatır, ya da bir ulusu esaret ve sefalete terk eder. Mustafa

Detaylı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1. Genel Değerlendirme Misyon ve Vizyon 1.1 Misyonumuz: Üniversitemiz, evrensel değerler ışığında,

Detaylı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU İÇİNDEKİLER GENEL DEĞERLENDİRME..1 1. Misyonumuz 2. Vizyonumuz 3. Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU KARABÜK ÜNİVERSİTESİ YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu Cumhuriyete vereceğimiz en büyük armağan gençlerimizin eğitilmesi olacaktır.

Detaylı

12. MĐSYON 13. VĐZYON

12. MĐSYON 13. VĐZYON 12. MĐSYON Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi nin misyonu, evrensel ölçütleri kendisine temel alan, beraberinde ulusal değerlere sahip çıkan, çağdaş tıp bilgi birikimine sahip, koruyucu hekimlik ilkelerini

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII GAZİİ ÜNİİVERSİİTESİİ 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER... A- Misyon ve Vizyon... B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Birime İlişkin Bilgiler... 1- Fiziksel

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU 2016-2020 STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASI İÇİNDEKİLER

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU 2016-2020 STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASI İÇİNDEKİLER SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU 2016-2020 STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASI İÇİNDEKİLER 1.Gönen Meslek yüksekokulu Logosu... 1 2. Durum Analizi... 1 2.1.Gönen Meslek Yüksekokulu Tarihçesi...

Detaylı

KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU

KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU 1 KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU DÜZCE ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI Düzce Üniversitesi Konuralp Yerleşkesi 81620 Konuralp / DÜZCE 15/06/2016 2 İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU A. Kurum Hakkında Bilgiler

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ 29 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Mart 21, ÇANKIRI İÇİNDEKİLER 1. Yönetici Özeti 1 2. Genel Değerlendirme 2 2.1.Üniversitemizin Vizyonu 2 2.2.Üniversitemizin

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ANADOLU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN 2009 2013 Sürüm 1.4 Amaçlar Hedefler Faaliyetler 03 Mayıs 2010 1 VİZYON, MİSYON VE TEMEL DEĞERLER Vizyon Yaşamboyu öğrenme odaklı bir dünya üniversitesi olmak. Misyon

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2009-2013 STRATEJİK PLANI Ekim 2009 I. Durum Analizi A- Tarihi Gelişim Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 1 Nisan 1975 tarihinde

Detaylı

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU HAKKARİ ŞUBAT 2014 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU.... 1 I- GENEL BİLGİLER...... 2 A. MİSYON VE VİZYON..... 2 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR..

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Uludağ Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama

Detaylı

T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 İÇİNDEKİLER TABLOSU BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İçindekiler Tablosu...

Detaylı

YÖNETMELİK YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 14 Şubat 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28913 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: YÖNETMELİK YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ CUMAYERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2010 2014 STRATEJİK PLANI

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ CUMAYERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2010 2014 STRATEJİK PLANI T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ CUMAYERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2010 2014 STRATEJİK PLANI İÇİNDEKİLER BİRİM TANITIMI Fiziksel Altyapı Bölüm Araç ve Gereçleri Mevcut Durumumuz GZFT Analizi Güçlü Yönlerimiz Zayıf Yönlerimiz

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 0 Eğitimdir ki, bir milleti hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir toplum halinde yaşatır ve ya bir milleti kölelik ve yoksulluğa terk eder. Mustafa Kemal ATATÜRK Strateji

Detaylı

YÖNETMELİK. Adıyaman Üniversitesinden: ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Adıyaman Üniversitesinden: ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 27 Mayıs 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 29012 Adıyaman Üniversitesinden: YÖNETMELİK ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ İYİLEŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ İYİLEŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ 2016 MEZUN MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ İYİLEŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ TAKDİM 2006 yılında kurulan ve değer üreten üniversite sloganıyla yeni kurulan üniversiteler arasında

Detaylı

T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI (2015 2019) İÇİNDEKİLER

T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI (2015 2019) İÇİNDEKİLER T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI (2015 2019) İÇİNDEKİLER 1. DURUM ANALİZİ 5 1.1. TARİHÇE 5 1.2. BUGÜNKÜ DURUM 5 1.3. YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANALİZİ 11

Detaylı

[TÜRK KÜLTÜRÜ VE HACI BEKTAŞ VELİ ARAŞTIRMA MERKEZİ] [GAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜK KAMPÜSÜ ESKİ MİSAFİRHANE TEKNİKOKULLAR-ANKARA]

[TÜRK KÜLTÜRÜ VE HACI BEKTAŞ VELİ ARAŞTIRMA MERKEZİ] [GAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜK KAMPÜSÜ ESKİ MİSAFİRHANE TEKNİKOKULLAR-ANKARA] BİRİM ARAŞTIRMA FAALİYETLERİNİ DEĞERLENDİRME RAPORU [TÜRK KÜLTÜRÜ VE HACI BEKTAŞ VELİ ARAŞTIRMA MERKEZİ] [GAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜK KAMPÜSÜ ESKİ MİSAFİRHANE TEKNİKOKULLAR-ANKARA] [26.01.2017] Gazi Üniversitesi

Detaylı

KARS MESLEK YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMLARI

KARS MESLEK YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMLARI KARS MESLEK YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMLARI YETKİ, GÖREV VE I Yetki : Yüksekokulumuzun belirlemiş olduğu misyon, vizyon, hedef ve amaçlarına yönelik tüm işlevlerini gerçekleştirirken, 2547 Sayılı Yükseköğretim

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU ÇANKIRI 2015 2014 Eğitimdir ki, bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır; ya da esaret ve sefalete terk eder. Mustafa Kemal ATATÜRK 1 İçindekiler

Detaylı

ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI

ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI İçindekiler SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... 3 A. Misyon ve Vizyon... 3 1. Misyon (Özgörev);... 3 2. Vizyon (Özgörüş);... 3 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 C. Birime

Detaylı

EK-7 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI

EK-7 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI EK-7 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ 2017 2022 STRATEJİK PLANI Amaç 1. Çağdaş Eğitim Öğretim Faaliyetlerinin Sürekli İyileştirilmesi Hedef 1.1. Küresel Sanat, Bilim ve Dünyasında Yeni Yüzyılın Gereksinmelerini Karşılamaya

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sakarya Üniversitesi Sürekli Eğitim

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim gören özürlü öğrencilerin öğrenim

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1. YÖNETİCİ ÖZETİ... - 1 - 2. GENEL DEĞERLENDİRME... - 2 - 3. 2012 YILI PROJE UYGULAMALARI...- 7 - 4. ÖNERİLER...

İÇİNDEKİLER 1. YÖNETİCİ ÖZETİ... - 1 - 2. GENEL DEĞERLENDİRME... - 2 - 3. 2012 YILI PROJE UYGULAMALARI...- 7 - 4. ÖNERİLER... İÇİNDEKİLER 1. YÖNETİCİ ÖZETİ... - 1-2. GENEL DEĞERLENDİRME... - 2-2.1.Üniversitemizin Vizyonu:... - 2-2.2.Üniversitemizin Misyonu:... - 2-2.3.Üniversitemizin Temel Amaç ve Hedefleri:... - 2 - Amaç 1:

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SANDIKLI UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SANDIKLI UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SANDIKLI UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU 2017 2018 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI EĞİTİM REHBERİ T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SANDIKLI UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU e-posta subyo@aku.edu.tr

Detaylı

Ç.Ü. KARAİSALI MESLEK YÜKSEKOKULU 2014-2018 YILI STRATEJİK PLANI

Ç.Ü. KARAİSALI MESLEK YÜKSEKOKULU 2014-2018 YILI STRATEJİK PLANI Ç.Ü. KARAİSALI MESLEK YÜKSEKOKULU 2014-2018 YILI STRATEJİK PLANI Adana 2014 Çukurova Üniversitesi Karaisalı Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü, 2014 İÇİNDEKİLER HARCAMA YETKİLİSİ SUNUŞU 2 I- GENEL BİLGİLER 3

Detaylı

2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu

2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu 2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu 1 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin

Detaylı

ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU

ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU 2015 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ İYİLEŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ TAKDİM 2006 yılında kurulan ve değer üreten üniversite sloganıyla yeni kurulan üniversiteler arasında

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SAKARYA ÜNİVERSİTESİ YÜKSEKÖĞRETİM ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ ( 03/07/2016 gün ve 29761 sayılı R.G.de yayımlanmıştır) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 2017 0 ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 4 1. ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİ İSTATİSTİKLERİ... 6 2.

Detaylı

YÖNETMELİK. Bingöl Üniversitesinden: BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Bingöl Üniversitesinden: BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 23 Şubat 2012 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28213 Bingöl Üniversitesinden: YÖNETMELİK BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİNDE YENİLENEBİLİR ENERJİ PROJE UYGULAMALARI

DİCLE ÜNİVERSİTESİNDE YENİLENEBİLİR ENERJİ PROJE UYGULAMALARI DİCLE ÜNİVERSİTESİNDE YENİLENEBİLİR ENERJİ PROJE UYGULAMALARI İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ 2. AMAÇLARIMIZ 3. FAALİYETLERİMİZ 4. 2017 HEDEFLERİMİZ 5. GÜÇLÜKLERİMİZ Üniversitesi nde Yenilenebilir Enerji Proje Uygulamaları

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İMAMOĞLU MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI (2014 2018) Mart 2014 Adana 1 Çukurova Üniversitesi İmamoğlu Meslek Yüksekokulu İmamoğlu /ADANA http://imamoglumyo.cu.edu.tr/ 2 Bilim ve

Detaylı

2016 YILI GAZİ ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU

2016 YILI GAZİ ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2016 YILI GAZİ ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU [Ocak 2017] İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye

Detaylı

T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ

T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1 İçindekiler 1. Yönetici Özeti... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 2. Genel Değerlendirme... 5 2.1. Üniversitemizin Vizyonu... 5 2.2. Üniversitemizin

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ

Namık Kemal Üniversitesi SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ Namık Kemal Üniversitesi SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm no. 2.0 Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Tekirdağ, Ocak 2010 1. SunuĢ Bu

Detaylı

2. Stratejik Tasarım. 2.1. Misyon. 2.2. Vizyon. 2.3. Temel İlke ve Değerler

2. Stratejik Tasarım. 2.1. Misyon. 2.2. Vizyon. 2.3. Temel İlke ve Değerler 2. Stratejik Tasarım 2.1. Misyon İstanbul Medipol Üniversitesi verdiği eğitim ve kattığı farklılıklarla, kalıcı üstünlükler kazanmış, bilim ve teknoloji üretimine odaklı, toplumun değişen ihtiyaçlarına

Detaylı

YÖNETMELİK. a) Merkez (ODÜZEM): Ordu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

YÖNETMELİK. a) Merkez (ODÜZEM): Ordu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini, 4 Haziran 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29020 Ordu Üniversitesinden: YÖNETMELİK ORDU ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

SİNOP ÜNİVERSİTESİ BOYABAT İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

SİNOP ÜNİVERSİTESİ BOYABAT İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ SİNOP ÜNİVERSİTESİ BOYABAT İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ GENEL BİLGİLER 11.07.1992 tarihli ve 21281 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 3837 sayılı kanunla Ondokuz Mayıs Üniversitesine bağlı olarak

Detaylı

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 12 Eylül 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28763 Namık Kemal Üniversitesinden: YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ AKÇAKOCA TURİZM İŞLETMECİLİĞİ ve OTELCİLİK YÜKSEKOKULU

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ AKÇAKOCA TURİZM İŞLETMECİLİĞİ ve OTELCİLİK YÜKSEKOKULU T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ AKÇAKOCA TURİZM İŞLETMECİLİĞİ ve OTELCİLİK YÜKSEKOKULU BİRİM STRATEJİK PLAN VE ANA BAŞLIKLARI. Birim Tanıtımı. Birim Misyonu, Vizyonu, Temel Değerleri 3. 0004 dönemi için belirlenen

Detaylı

2013 YILI GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERLİK FAALİYET RAPORU

2013 YILI GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERLİK FAALİYET RAPORU 2013 YILI GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERLİK FAALİYET RAPORU Bağlarbaşı Mahallesi/Gümüşhane/ TÜRKİYE Tel : 0 456 233 75 50 Fax : 0 456 233 74 27 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER

Detaylı

Çankırı Karatekin Üniversitesi TANITIM

Çankırı Karatekin Üniversitesi TANITIM Çankırı Karatekin Üniversitesi TANITIM 1 2 Çankırı Karatekin Üniversitesi ULUYAZI KAMPÜSÜ MİSYON Eğitim-öğretim ve araştırmada evrensel ölçüt ve etik değerleri benimseyen, toplum yararını ve paydaş memnuniyetini

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Uludağ Üniversitesi Kadın Araştırmaları

Detaylı

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI MERKEZİ ARAŞTIRMA LABARATUVARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI MERKEZİ ARAŞTIRMA LABARATUVARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI MERKEZİ ARAŞTIRMA LABARATUVARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU Rize 2016 1 1-SUNUŞ Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı

Detaylı

YÖNETMELİK. Nevşehir Üniversitesinden: NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Nevşehir Üniversitesinden: NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 26 Mayıs 2009 SALI Resmî Gazete Sayı : 27239 YÖNETMELİK Nevşehir Üniversitesinden: NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ 2006 YILI..ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU (BİRİMLER İÇİN FAKÜLTE/YO/MYO/ENSTİTÜ/DAİRE BAŞKANLIĞI/HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ)

Detaylı

Evrak Tarih ve Sayısı: 01/07/2014-12620

Evrak Tarih ve Sayısı: 01/07/2014-12620 Evrak Tarih ve Sayısı: 01/07/2014-12620 T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğü *BENUBML7* Sayı : 31850582-612.01.01- Konu: Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum

Detaylı

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı ve kapsamı; İstanbul

Detaylı

AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU

AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU 2016 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ İYİLEŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ TAKDİM 2006 yılında kurulan ve değer üreten üniversite sloganıyla yeni kurulan üniversiteler

Detaylı

Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Batman 2015 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ.....3 I GENEL BİLGİLER A MİSYON VE MİSYON... 4 B YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR.5 C İDAREYE İLİŞKİN

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI III. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI III. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI III. ÜÇ AYLIK BÜTÇE RAPORU ÇANKIRI 2015 ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ BÜTÇE LERİ A. BÜTÇE DENGESİ AÇIKLAMA III. ÜÇ AYLIK BÜTÇE LERİ BÜTÇE 69.342.000,00 17.129.559,00

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ 0 ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ÇANKIRI 2014 1 Eğitim işlerinde mutlaka başarılı olmak gereklidir. Bir milletin hakiki kurtuluşu ancak bu surette olur. Mustafa Kemal ATATÜRK 2 İçindekiler I. GENEL BİLGİLER...

Detaylı

% % % % % % 84 kişi- 566 Öğrenci %

% % % % % % 84 kişi- 566 Öğrenci % Stratejik Amaç Stratejik Hedef 1.1. Performans Göstergesi Mevcut Durum Hedef 2013 2014 2015 2016 1.1.1. Üniversiteye ilişkin haberlerin Üniversite web sitesinde yayınlanma H.1.1.2. Bartın Üniversitesi

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ÇANKIRI 2015 1 İÇİNDEKİLER SUNUŞ 1 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2 I- 2015 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ

Detaylı

BÖLÜM 3 STRATEJİK ALANLAR, AMAÇLAR, HEDEFLER, STRATEJİLER VE PERFORMANS GÖSTERGELERİ

BÖLÜM 3 STRATEJİK ALANLAR, AMAÇLAR, HEDEFLER, STRATEJİLER VE PERFORMANS GÖSTERGELERİ BÖLÜM 3 STRATEJİK ALANLAR, AMAÇLAR, HEDEFLER, STRATEJİLER VE PERFORMANS GÖSTERGELERİ BÖLÜM 3. Stratejik Alanlar,Amaçlar, ler,stratejiler ve Performans Göstergeleri STRATEJİK ALAN 1. Eğitim- Öğretim Alanı

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kariyer Merkezinin amaçlarına,

Detaylı

SENATO 2016/12-II BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ PROJE DESTEK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SENATO 2016/12-II BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ PROJE DESTEK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 26.12.2016 SENATO 2016/12-II Amaç BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ PROJE DESTEK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Bitlis Eren Üniversitesinin stratejik

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ FAKÜLTE TANITIMI Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik

Detaylı

T.C. FATİH SULTAN MEHMET VAKIFÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ EĞİTİM BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. FATİH SULTAN MEHMET VAKIFÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ EĞİTİM BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. FATİH SULTAN MEHMET VAKIFÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ EĞİTİM BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK AMAÇ MADDE 1- Bu yönergenin amacı; Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi nde öğrenim gören

Detaylı

Fakültemiz; Fakültemiz yeni kurulmasına rağmen hızla büyümekte ve kadrolarını genişletmektedir.

Fakültemiz; Fakültemiz yeni kurulmasına rağmen hızla büyümekte ve kadrolarını genişletmektedir. HOŞGELDİNİZ Fakültemiz; Bilimsel tutum ve becerileri kazanmış, mesleki donanım sahibi, içinde bulunduğu eğitimsel süreçlerle ilgili, toplumsal meselelere duyarlı, hür düşünen, demokratik ilkelere bağlı,

Detaylı

ORDU ÜNİVERSİTESİ İSTATİSTİK DANIŞMANLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ORDU ÜNİVERSİTESİ İSTATİSTİK DANIŞMANLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ORDU ÜNİVERSİTESİ İSTATİSTİK DANIŞMANLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ordu Üniversitesi İstatistik Danışmanlık

Detaylı

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI EREĞLİ KEMAL AKMAN MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B-

Detaylı

Hedef 1.3: Henüz eğitim öğretime başlamamış olan yeni akademik birimleri etkinleştirmek Hedef 1.4: Engelsiz bir üniversite olmak

Hedef 1.3: Henüz eğitim öğretime başlamamış olan yeni akademik birimleri etkinleştirmek Hedef 1.4: Engelsiz bir üniversite olmak UYGULANMAKTA OLAN STRATEJİK PLANIN DEĞERLENDİRİLMESİ Kalkınma Bakanlığınca yayımlanmış olan Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik in 7 nci maddesinin 3 üncü

Detaylı

T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ

T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1 İçindekiler 1. Yönetici Özeti... 3 2. Genel Değerlendirme... 4 2.1. Üniversitemizin Vizyonu... 4 2.2. Üniversitemizin Misyonu... 4 2.3. Üniversitemizin

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ BİRİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ BİRİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ BİRİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU (2009-2014) 0 İÇİNDEKİLER SUNUŞ.. 2 1-GENEL BİLGİLER.. 3 A-Misyon ve Vizyon.. 3 B-Yetki, Görev Ve Sorumluluklar.

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Rektörlüğe bağlı olarak görev yapan ve Rektör Yardımcısı

Detaylı

Sayfa:18 RESMİ GAZETE 22 Ekim 1990 Sayı:20673 Yönetmelik. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Sayfa:18 RESMİ GAZETE 22 Ekim 1990 Sayı:20673 Yönetmelik. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği Sayfa:18 RESMİ GAZETE 22 Ekim 1990 Sayı:20673 Yönetmelik Ondokuz Mayıs Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği Kuruluş : MADDE 1 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı

Detaylı

Ocak Haziran Dönemi Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2015

Ocak Haziran Dönemi Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2015 2015 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Kamuda stratejik yönetim anlayışının temelini oluşturan kaynakların etkili ve verimli bir şekilde kullanılması ilkesi çerçevesinde,

Detaylı

İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU

İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU 2016 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ İYİLEŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ TAKDİM 2006 yılında kurulan ve değer üreten üniversite sloganıyla yeni kurulan üniversiteler

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ STRATEJİK PLANI

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ STRATEJİK PLANI GAZİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ 2007 2010 STRATEJİK PLANI 1. GİRİŞ 1982 yılında kurulan İlişkiler Bölümümüzün 2007 2010 yılları stratejik plan ve hedeflerini ortaya koymayı amaçlayan bu

Detaylı

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Yüksek İhtisas Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi

Detaylı

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve Düzce Üniversitesi 2015-2019 stratejik planında Düzce Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) doğrudan yer almakta olup, bu plan kapsamında ortaya konulan hedeflere ulaşılmasında önemli bir işleve sahiptir. Bu

Detaylı

İstanbul Bilgi Üniversitesi STRATEJİK PLANI

İstanbul Bilgi Üniversitesi STRATEJİK PLANI İstanbul Bilgi Üniversitesi 2017-2020 STRATEJİK PLANI Mayıs 2017 İstanbul Bilgi Üniversitesi 2017-2020 STRATEJİK PLANI Üniversitemizde 2014 yılında, iç ve dış paydaşların katılımı ile stratejik planlama

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Fırat Üniversitesine bağlı olarak kurulan Proje

Detaylı

Stratejik Plan 2015-2019

Stratejik Plan 2015-2019 Stratejik Plan 2015-2019 Bu Stratejik Plan önümüzdeki beş yıl Bezmiâlem in gelmesini umut ettiğimiz yeri ve buraya nasıl geleceğimizi anlatan bir Vizyon Belgesidir. 01.01.2015 Rektör Sunuşu Sevgili Bezmiâlem

Detaylı

STATEJİK ALAN 1: EĞİTİM ÖĞRETİM STRATEJİLERİ NO FAALİYET PERFORMANS KRİTERİ DÖNEM UYGULAYICI

STATEJİK ALAN 1: EĞİTİM ÖĞRETİM STRATEJİLERİ NO FAALİYET PERFORMANS KRİTERİ DÖNEM UYGULAYICI STATEJİK ALAN 1: EĞİTİM ÖĞRETİM STRATEJİLERİ AMAÇ 1. Hedef 1.1. İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMINI ÜNİVERSİTE ÇAPINDA YAYGINLAŞTIRMAK 2017 yılı sonuna kadar İngilizce hazırlık eğitimi alan öğrenci sayısını

Detaylı

Tablo 1 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Tablo 1 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 1.BİLİMSEL ARAŞTIRMALARIN KALİTESİNİ GELİŞTİRMEK. Beş yılda öğretim elemanı başına 3 ulusal, 2 uluslararası bilimsel araştırma veya yayın ile toplam 1500 ulusal ve 390 uluslararası bilimsel proje gerçekleştirmek.

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE YÖNERGESİ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE YÖNERGESİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Erciyes Üniversitesi'nin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile

Detaylı

Performans Bilgileri

Performans Bilgileri Bilgileri 5018 sayılı Kanunun 3. maddesinde; Stratejik Plan: Kamu idarelerinin orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Yıldız Teknik Üniversitesi Engelli Öğrenci

Detaylı

İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ (23 Mayıs 2012 tarih ve 28301 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI

2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI 0 İÇİNDEKİLER Sunuş... 2 1. Genel Bilgiler........ 3 1.1. Yetki, Görev ve Sorumluluklar........ 4 1.1.1. Yükseköğretim Kurumları...... 4 1.1.2. Rektör... 5 1.2. Örgüt Yapısı

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Sürekli Eğitim, Uygulama

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEKE MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN (2014 2018)

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEKE MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN (2014 2018) T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEKE MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN (2014 2018) ADANA / FEKE MART 2014 1 İÇİNDEKİLER Sayfa No 1. GENEL BİLGİLER...3 1.1. Tarihçe...4 1.2. Organizasyon Şeması...5 1.3. Fiziki

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ BEYŞEHİR ALİ AKKANAT İŞLETME FAKÜLTESİ

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ BEYŞEHİR ALİ AKKANAT İŞLETME FAKÜLTESİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ BEYŞEHİR ALİ AKKANAT İŞLETME FAKÜLTESİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ BEYŞEHİR ALİ AKKANAT İŞLETME FAKÜLTESİ FAKÜLTE TANITIMI Selçuk Üniversitesi Beyşehir Ali Akkanat İşletme Fakültesi, 2011-2012

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ 2016 YILI T.C AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ BİRİM FAALİYET

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı; Düzce Üniversitesi nde öğrenim gören engelli öğrencilerin öğrenim

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ POZANTI MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI 2014-2018

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ POZANTI MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI 2014-2018 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ POZANTI MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI 2014-2018 Çukurova Üniversitesi Pozantı Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü 2014 İÇİNDEKİLER HARCAMA YETKİLİSİ SUNUŞU 2 I- GENEL BİLGİLER 3 A-

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 0 5018 sayılı Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Yıldız Teknik Üniversitesi Sağlık, Kültür

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 1 SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde yer alan; Genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ. Prof.Dr. Celal Zaim ÇİL Dekan

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ. Prof.Dr. Celal Zaim ÇİL Dekan ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Prof.Dr. Celal Zaim ÇİL Dekan İçerik Çankaya Üniversitesi Genel Bilgiler Mühendislik Fakültesi Bilgileri Yerleşke Programlar Öğretim Elemanları Laboratuarlar

Detaylı

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

Detaylı