ÜÇÜNCÜ YIL Beşinci yarıyıl (3.Yıl/Güz Dönemi) Kur an Okuma ve Tecvit-V... 2 Hadis II... 7 İslam Hukuk Usulü I Kelam Metodolojisi...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÜÇÜNCÜ YIL Beşinci yarıyıl (3.Yıl/Güz Dönemi) Kur an Okuma ve Tecvit-V... 2 Hadis II... 7 İslam Hukuk Usulü I Kelam Metodolojisi..."

Transkript

1 ÜÇÜNCÜ YIL Beşinci yarıyıl (3.Yıl/Güz Dönemi) Kur an Okuma ve Tecvit-V... 2 Hadis II... 7 İslam Hukuk Usulü I Kelam Metodolojisi Tefsir-I Dinler Tarihi I İslam Mezhepleri Tarihi I Yeniçağ Felsefesi Kur an ın Ana Konuları Osmanlı Türkçesi Caferilik Türk Cumhuriyetleri Tarihi Günümüz İslam Dünyasında Dini Akımlar Güzel Kur an Okuma Şiilik Mezhebi Tefsir Metinleri İslam Kurumları Tarihi Kur an-ı Kerim Meali Hadis Metinleri Şia İnanç Esasları Altıncı Yarıyıl (3.Yıl/Bahar Dönemi) Kur an Okuma Ve Tecvit-VI Tefsir-II İslam Hukuk Usulü II Sistematik Kelam - I İslam Mezhepleri Tarihi II Dinler Tarihi II Tasavvuf I Türk Din Musikisi Klasik Kelam Metinleri İslam Hukuku Metinleri Türk Düşünce Tarihi Alevilik ve Bektaşilik İslam Ahlakı Tefsir Metinleri İslam Eğitim Tarihi Hadis Anlama Yöntemleri Mukayeseli Halk İnançları Caferilik Osmanlı Türkçesi Güzel Kur an Okuma

2 KAFKAS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT BÖLÜMÜ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ DERSİN ADI DERS KODU TEORİ+UYGULAMA (SAAT) KREDİSİ AKTS Kur ân Okuma ve Tecvid V İLA ÖN KOŞUL DERSLERİ DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ (Örgün ya da Uzaktan) Öğrenciler düzenli olarak derslere katılmakla ve tartışmalarda yer almakla yükümlüdürler. Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir. Destek Dersleri Temel Mesleki Dersler DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri Aktarılabilir Beceri Dersleri DERSİN DİLİ DERSİN TÜRÜ DERSİN VERİLDİĞİ YIL / SÖMESTR DERSİN KOORDİNATÖRÜ DERSİN YÜRÜTÜCÜSÜ DERSİN YARDIMCILARI DERSİN AMACI DERSİN İÇERİĞİ (KISA TANIMI) ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜRECİ (STRATEJİ, YÖNTEM VE TEKNİKLER) Türkçe Zorunlu 3.Yıl /5. Yarıyıl Yrd. Doç. Dr. Ahmet Emin SEYHAN Yrd. Doç. Dr. Ahmet Emin SEYHAN Tecvid konularının Kur an Okuma ve Tecvid dersinde ulaşılan yeterlilik düzeyinin üstünde daha teknik ve daha ayrıntılı bir biçimde işlenmesini, dersin tanımı çerçevesinde sûrelerin ezberlenmesini ve Türkçe anlamlarının öğrenilmesini sağlamaktır. Kur an ın tecvid kurallarına uygun olarak doğru okunması, Fâtiha suresi yanında, Nas-Duha arasındaki surelerle namaz dualarının (Sübhâneke, Tahiyyât, Rabbenâ Âtinâ, Allâhümme Salli-Bârik) ezberlenmesi ve namaz sure ve dualarının Türkçe anlamının öğrenilmesi. Anlatım, Tartışma, Soru-Yanıt. STAJ / UYGULAMA VAR YOK 2

3 HAFTALIK KONULAR ve İLGİLİ ÖN HAZIRLIK SAYFALARI HAFTA KONULAR ÖN HAZIRLIK Sübhâneke, Tahiyyât, Rabbenâ Âtinâ, Allâhümme Salli- Bârik ezberlenmesi ve namaz sure ve dualarının Türkçe anlamının öğrenilmesi, Fatiha ve Fil surelerinin tecvid kurallarına göre okunması, Bakara 1-2. Sayfalar, sebeb-i med ve meddi tabii, Kureyş Maun ve Kevser surelerinin tecvid kurallarına göre ezbere okunması, Bakara 3-4. Sayfalar, meddi muttasıl ve munfasıl. Kafirun ve Nasr surelerinin tecvid kurallarına göre ezbere okunması, Bakara 5-6. Sayfalar, medd-i lazım. Leheb ve İhlas surelerinin tecvid kurallarına göre ezbere okunması, Bakara 7-8. Sayfalar, meddd-i arız. Şeyh Abdurrahmân Karabâşî, Karabâş Tecvîdi, İstanbul, t.y.; İsmail Karaçam, Kur ân-ı Kerîm in Fazîletleri ve Okunma Kâideler, İstanbul 1981; Celaleddin Karakılıç, Tecvid İlmi, Ankara Süleyman Ateş, Kur ân-ı Kerim ve Yüce Meâli, Ankara, t.y. Karabâşî; Karakılıç, s ; 90 Karabâşî; Karakılıç, s. 70; 90. Karabâşî; Karakılıç, s. 70; 93. Felak ve Nas surelerinin tecvid kurallarına göre ezbere Karabâşî; Karakılıç, s. 70; 94. okunması, Bakara Sayfalar, medd-i lin. Hümeze ve Asr surelerinin tecvid kurallarına göre ezbere okunması, Bakara Sayfalar, İhfa. Karabâşî; Karakılıç, s. 64; Vize Tekasür ve Karia surelerinin tecvid kurallarına göre ezbere okunması, Bakara Sayfalar, İzhar. Adiyat ve Zilzal surelerinin tecvid kurallarına göre ezbere okunması, Bakara Sayfalar, İklab ve idgam-ı mealgunne. Beyyine suresinin tecvid kurallarına göre ezbere okunması, Bakara Sayfalar, idgam-ı mütecaniseyn. Alak ve Kadr surelerinin tecvid kurallarına göre ezbere okunması, Bakara Sayfalar, idgam-ı mütekaribeyn. Tin ve İnşirah surelerinin tecvid kurallarına göre ezbere okunması, Bakara Sayfalar, idgam-ı şemsiye. Duha suresinin tecvid kurallarına göre ezbere okunması, Bakara Sayfalar, izhar-ı kameriyye Karabâşî; Karakılıç, s. 66; 97. Karabâşî; Karakılıç, s. 59, 67; Karabâşî; Karakılıç, s. 61; 101. Karabâşî; Karakılıç, s. 64; 102. Karabâşî, Karabâş Karakılıç, s Karabâşî; Karakılıç, s Bakara Sayfalar. 16. Final 3

4 TEMEL KAYNAKLAR DİĞER KAYNAKLAR KAYNAKLAR İsmail Karaçam, Kur ân-ı Kerîm in Fazîletleri ve Okunma Kâideleri, İstanbul 1981; Celaleddin Karakılıç, Tecvid İlmi, Ankara Karabâş Tecvîdi, İstanbul, t.y. NO PROGRAM YETERLİLİKLERİ Gerektiği kadar Program Yeterlilikleri yazılabilir Dinin insan hayatındaki yerini ve önemini fark eder. Kur an-ı Kerim i usulüne uygun olarak okuma ve metnini yorumlama becerisine sahiptir. Hz. Peygamber i çeşitli yönleriyle ve dindeki konumuyla tanır. İslam inanç ve ibadet esaslarını akıl ve nakil çerçevesinde kavrar ve konuyla ilgili problemlere bilimsel metotlarla çözümler üretir. Alanıyla ilgili dini metinleri ve kavramları anlar ve yorumlar İslami ilimleri gelişim süreçleri ve temel konuları bakımından analiz eder. 7 İslam tarihi, coğrafyası, kültürü, düşüncesi ve medeniyeti hakkında bilgi sahibidir. 8 İnsanlık düşünce tarihini ana hatlarıyla bilir; din, bilim ve felsefe ilişkisini kavrar. 9 Klasik ve çağdaş mezhep ve dini akımların din ve toplumdaki yerini fark eder. 10 Dinin asli unsurlarını beşeri unsurlarından ayırt eder. 11 İslam ın temel kaynakları çerçevesinde dini/ahlaki ihtiyaç ve sorunlara çözümler üretir Toplumun yapısal ve kültürel özelliklerinin farkındadır. Milli, manevi ve ahlaki değerleri bilir ve bu değerlerin toplumda birleştirici ve bütünleştirici rolüne uygun tutum ve davranışlar gösterir. Dinler hakkında bilgi sahibidir, kültürler arası diyalog ve bir arada yaşama becerisi geliştirir. Dini muhtevayı öğretime müsait kılacak etkili bir din eğitimi ve din hizmeti için gerekli olan strateji, yöntem ve teknikleri uygular. Alanıyla ilgili yenilikler ve ihtiyaçlar doğrultusunda eleştirel bakış açısına ve kendini geliştirme becerisine sahiptir. Ruh sağlığının önemini kavrar, kendisi ve çevresiyle uyumlu eylemler sergiler. 4

5 NO ÖÇ 1 ÖÇ 2 Tecvid bilgisi ve uygulaması sağlanır. Kur an ın yüzünden okunmasını sağlanır. DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI Gerektiği kadar öğrenme çıktısı yazılabilir. ÖÇ 3 Sûrelerin ezberlenmesi ve tecvid kurallarına uygun okunması sağlanır. ÖÇ 4 Surelerin Türkçe anlamlarının öğrenilmesi sağlanır. Program Yeterlilikleri ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi : Program Yeterlilikleri ÖÇ: Öğrenme Çıktıları Değerler: 0: Yok 1: Düşük 2: Orta 3: Yüksek Detayları görmek için veya ÖÇ tablolarına bakınız. ÖÇ/PÇ: ÖÇ ÖÇ ÖÇ ÖÇ ÖÇ 5 ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME Sayısı Toplam Katkısı (%) Ara Sınav 1 30 Ödev 2 30 Araştırma Sunumu Derse Katılım Laboratuvar Uygulamaları Projeler Uygulama Kısa Sınav 2 40 Diğer (Sözlü, Ürün Dosyası vb.) Ara Sınava Katkısı (%) 40 Yılsonu Sınavına Katkısı (%) 60 5 Toplam (%) 100

6 AKTS / İŞ YÜKÜ HESAPLAMA TABLOSU ETKİNLİKLER HAFTA SAYISI HAFTALIK SÜRE (SAAT) TOPLAM DÖNEM İŞ YÜKÜ Ders Süresi (Sınav haftası dâhildir: 16 x toplam ders saati) Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) Ödev Araştırma Sunumu Uygulama Projeler Laboratuvar Uygulamaları Kısa Sınav Arasınavlar Yarıyıl Sonu Sınavı TOPLAM İŞ YÜKÜ 86 TOPLAM İŞ YÜKÜ / DERSİN AKTS KREDİSİ 3 6

7 KAFKAS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT BÖLÜMÜ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ DERSİN ADI DERS KODU TEORİ+UYGULAMA (SAAT) KREDİSİ AKTS Hadis II İLA ÖN KOŞUL DERSLERİ DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ (Örgün ya da Uzaktan) Öğrenciler düzenli olarak derslere katılmakla ve tartışmalarda yer almakla yükümlüdürler. Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir. Destek Dersleri Temel Mesleki Dersler DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri Aktarılabilir Beceri Dersleri DERSİN DİLİ DERSİN TÜRÜ DERSİN VERİLDİĞİ YIL / SÖMESTR DERSİN KOORDİNATÖRÜ DERSİN YÜRÜTÜCÜSÜ DERSİN YARDIMCILARI DERSİN AMACI DERSİN İÇERİĞİ (KISA TANIMI) ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜRECİ (STRATEJİ, YÖNTEM VE TEKNİKLER) Türkçe Zorunlu 3.Yıl /5. yarıyıl Yrd. Doç. Dr. Ahmet Emin SEYHAN Yrd. Doç. Dr. Ahmet Emin SEYHAN Hadisler ışığında beşeri münasebetlerin genel ilkelerini kavramak. Yakın akrabalara, komşulara ve diğer insanlara nasıl davranılması gerektiğini kavramak. İyilik yapmanın önemi ve kimlere daha çok iyilik yapılması gerektiğini kavramak Aile kurumunun önemi ve sağlıklı bir aile kurulmasında gerekli ilkeleri kavramak Evlilik ve boşanma ile ilgili nebevî tavsiyeleri öğrenmek. Beşeri ilişkilerde dürüstlüğün önemini kavramak. Beşeri ve toplumsal konulara dair hadis metinleri ayrıntılı olarak ele alınmaktadır. Hadis/Sünnet ışığında beşeri münasebetler. Birr ve sıla. Sağlıklı bir toplumun oluşmasında ailenin önemi. Adaletin önemi ve uygulanması. Anlatım, Tartışma, Soru-Yanıt, Örnek Olay İncelemesi, Sorun/Problem Çözme, Beyin Fırtınası. 7

8 STAJ / UYGULAMA VAR VAR YOK YOK HAFTALIK KONULAR ve İLGİLİ ÖN HAZIRLIK SAYFALARI HAFTA KONULAR ÖN HAZIRLIK 1. Hadis/Sünnet ışığında beşeri münasebetler: Birr ve sıla. 2. Başkalarıyla iyi geçinmek ve insanlara faydalı olmak. 3. Başkalarına (eliyle ve diliyle) zarar vermemek; güvenilir olmak. 4. Selâmlaşmanın önemi ve adabı. 5. Sağlıklı bir toplumun oluşmasında ailenin önemi. 6. Evliliğe teşvik, eş seçimi. 7. Yasak evlilikler (süt mahremiyeti). 8. Vize 9. Boşanma; hoş karşılanmaması, sünnete uygun olan ve olmayan boşanma şekilleri. 10. Beşeri münasebetlerde dürüstlük ve önemi. 11. Adaletin önemi ve uygulanması. 12. Adaletin yerine getirilmesinde yargıçlığın önemi. 13. Yargıçların uyması gereken genel kurallar. 14. Sünnete tabi olmanın gereği ve önemi. 15. Sünnete tabi olmanın önemi ve ilk nesillerden örnekler. 16. Final KAYNAKLAR TEMEL KAYNAKLAR DİĞER KAYNAKLAR Kütüb-i Sitte ve diğer temel hadis kaynakları. Bünyamin Erul, Sahabenin Sünnet Anlayışı; Aynur Uraler, Sahabe Uygulaması Olarak Sünnete Bağlılık. 8

9 NO Dinin insan hayatındaki yerini ve önemini fark eder. PROGRAM YETERLİLİKLERİ Gerektiği kadar Program Yeterlilikleri yazılabilir. Kur an-ı Kerim i usulüne uygun olarak okuma ve metnini yorumlama becerisine sahiptir. Hz. Peygamber i çeşitli yönleriyle ve dindeki konumuyla tanır. İslam inanç ve ibadet esaslarını akıl ve nakil çerçevesinde kavrar ve konuyla ilgili problemlere bilimsel metotlarla çözümler üretir. Alanıyla ilgili dini metinleri ve kavramları anlar ve yorumlar İslami ilimleri gelişim süreçleri ve temel konuları bakımından analiz eder. 7 İslam tarihi, coğrafyası, kültürü, düşüncesi ve medeniyeti hakkında bilgi sahibidir. 8 İnsanlık düşünce tarihini ana hatlarıyla bilir; din, bilim ve felsefe ilişkisini kavrar. 9 Klasik ve çağdaş mezhep ve dini akımların din ve toplumdaki yerini fark eder. 10 Dinin asli unsurlarını beşeri unsurlarından ayırt eder. 11 İslam ın temel kaynakları çerçevesinde dini/ahlaki ihtiyaç ve sorunlara çözümler üretir Toplumun yapısal ve kültürel özelliklerinin farkındadır. Milli, manevi ve ahlaki değerleri bilir ve bu değerlerin toplumda birleştirici ve bütünleştirici rolüne uygun tutum ve davranışlar gösterir. Dinler hakkında bilgi sahibidir, kültürler arası diyalog ve bir arada yaşama becerisi geliştirir. Dini muhtevayı öğretime müsait kılacak etkili bir din eğitimi ve din hizmeti için gerekli olan strateji, yöntem ve teknikleri uygular. Alanıyla ilgili yenilikler ve ihtiyaçlar doğrultusunda eleştirel bakış açısına ve kendini geliştirme becerisine sahiptir. Ruh sağlığının önemini kavrar, kendisi ve çevresiyle uyumlu eylemler sergiler. 9

10 NO ÖÇ 1 ÖÇ 2 ÖÇ 3 ÖÇ 4 ÖÇ 5 DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI Gerektiği kadar öğrenme çıktısı yazılabilir. Hadisler ışığında beşeri münasebetlerin genel ilkelerini kavrayıp açıklayabilme, Yakın akrabalara, komşulara ve diğer insanlara nasıl davranılması gerektiğini kavrayıp gösterebilme, İyilik yapmanın önemi ve kimlere daha çok iyilik yapılması gerektiğini örneklerle açıklayabilme, Aile kurumunun önemi ve sağlıklı bir aile kurulmasının ilkelerini açıklayabilme, Evlilik ve boşanma ile ilgili nebevî tavsiyeleri öğrenip analiz edebilme, ÖÇ 6 Beşeri ilişkilerde dürüstlüğün önemini kavrayıp kullanabilme. ÖÇ 7 ÖÇ 8 ÖÇ 9 ÖÇ 10 10

11 Program Yeterlilikleri ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi : Program Yeterlilikleri ÖÇ: Öğrenme Çıktıları Değerler: 0: Yok 1: Düşük 2: Orta 3: Yüksek Detayları görmek için veya ÖÇ tablolarına bakınız. ÖÇ/PÇ: ÖÇ ÖÇ ÖÇ ÖÇ ÖÇ ÖÇ ÖÇ 7 ÖÇ 8 ÖÇ 9 ÖÇ 10 11

12 ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME Sayısı Toplam Katkısı (%) Ara Sınav 1 30 Ödev 2 30 Araştırma Sunumu Derse Katılım Laboratuvar Uygulamaları Projeler Uygulama Kısa Sınav 2 40 Diğer (Sözlü, Ürün Dosyası vb.) Ara Sınava Katkısı (%) 40 Yılsonu Sınavına Katkısı (%) 60 Toplam (%) 100 AKTS / İŞ YÜKÜ HESAPLAMA TABLOSU ETKİNLİKLER HAFTA SAYISI HAFTALIK SÜRE (SAAT) TOPLAM DÖNEM İŞ YÜKÜ Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) Ödev Araştırma Sunumu Uygulama Projeler Laboratuvar Uygulamaları Kısa Sınav Arasınavlar Yarıyıl Sonu Sınavı TOPLAM İŞ YÜKÜ 126 TOPLAM İŞ YÜKÜ / DERSİN AKTS KREDİSİ 4

13 KAFKAS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT BÖLÜMÜ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ DERSİN ADI DERS KODU TEORİ+UYGULAMA (SAAT) KREDİSİ AKTS İslam Hukuk Usulü I İLA ÖN KOŞUL DERSLERİ DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ (Örgün ya da Uzaktan) Öğrenciler düzenli olarak derslere katılmakla ve tartışmalarda yer almakla yükümlüdürler. Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir. Destek Dersleri Temel Mesleki Dersler DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri Aktarılabilir Beceri Dersleri DERSİN DİLİ DERSİN TÜRÜ DERSİN VERİLDİĞİ YIL / SÖMESTR DERSİN KOORDİNATÖRÜ DERSİN YÜRÜTÜCÜSÜ Türkçe Zorunlu 3. yıl /5. yarıyıl Yrd. Doç. Dr. Ayhan HİRA Yrd. Doç. Dr. Ayhan HİRA DERSİN YARDIMCILARI DERSİN AMACI DERSİN İÇERİĞİ (KISA TANIMI) ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜRECİ (STRATEJİ, YÖNTEM VE TEKNİKLER) İslâm Hukuk Usûlü dersinin amacı, bu bilimin mahiyetini, önemini ve içerdiği konuları öğretmektir. Bu bağlamda, hüküm çıkarma yöntemleri ve hüküm çıkarma aşamasında hukukçunun başvurması gereken kaynaklar hakkında öğrencileri bilgilendirmek amaçlanmaktadır. İslam Hukukçularının Kur an ve hadislerden hüküm çıkarırken takip ettikleri yöntemleri, hükmün elde edildiği kaynakları ve hükmü çıkaran kişide bulunması gereken nitelikleri inceleyen bir derstir. Anlatım- uygulama, soru-cevap STAJ / UYGULAMA 13

14 HAFTALIK KONULAR ve İLGİLİ ÖN HAZIRLIK SAYFALARI HAFTA KONULAR ÖN HAZIRLIK İslam düşüncesinde ilim anlayışı, ilimler ve fıkıh usulü Fıkıh usulü ilminin teşekkülü ve farklı usul yöntemleri Usul teorisine giriş: insan fiilleri, hüküm ve hakim Delil kavramı ve şeri deliller Delil I: Kuran ve Dil: Lafız-mana ilişkisi Yükümlülüğün temeli: Emir ve nehiy Nassın çeşitli ifadeleri arasındaki ilişki: has, amm, mutlakmukayyet Ara sınav Lafızların anlam ifade etme dereceleri ve kullanımı 1: hakikat-mecaz; zahir-nas sarih kinaye Lafızların anlam ifade etme dereceleri ve kullanımı 2: hakikat-mecaz; zahir-nas sarih kinaye Delalet kavramı ve delalet yolları 1 Nesih kavramı ve günümüzde Kuran tartışmaları merkezli nesih Delil II: Sünnet ve Peygamberi beyanın Kuran ilişkisi Haber kavramı, mütevatir haber ve hadislerin sıhhati meselesi, Haber-i vahid 15. Ef âl-i Nebi 16. Yıl sonu sınavı TEMEL KAYNAKLAR KAYNAKLAR 1. Zekiyyüddin Şa ban, İslâm Hukuk İlminin Esasları, trc. İbrahim Kâfi Dönmez, Ankara Fahrettin Atar, Fıkıh Usûlü, İstanbul

15 DİĞER KAYNAKLAR 1. Büyük Haydar Efendi, Usul-i Fıkıh Dersleri, İstanbul 1966; 2. Muhammed Ebu Zehra, İslâm Hukuku Metodolojisi, trc. Abdülkadir Şener, Ankara 1990; 3. Abdülkerim Zeydan, Fıkıh Usûlü, trc. Ruhi Özcan, Ankara 1982; 4. Abdulvahhab Hallaf, İslâm Hukuk Felsefesi, trc. Hüseyin Atay, Ankara 1973; 5. Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu, Metodoloji Nazariyeleri, İstanbul 1947; 6. Ali Himmet Berki, Hukuk Mantığı ve Tefsir, Ankara 1948; 7. M. Fethi Dürayni, El-Menâhicu l-usûliyye fi l-ictihad bi r-re y fi t- Teşrîi l-islâmî, Dımaşk 1975; 8. Abdulvahhab Hallaf, Mesâdiru t-teşrîi l-islâmî fî mâ lâ Nassa Fîh, Kuveyt 1982; 9. Muhammed Hudari Bek, Usûlü l-fıkh, Mısır NO PROGRAM YETERLİLİKLERİ Gerektiği kadar Program Yeterlilikleri yazılabilir Dinin insan hayatındaki yerini ve önemini fark eder. Kur an-ı Kerim i usulüne uygun olarak okuma ve metnini yorumlama becerisine sahiptir. Hz. Peygamber i çeşitli yönleriyle ve dindeki konumuyla tanır. İslam inanç ve ibadet esaslarını akıl ve nakil çerçevesinde kavrar ve konuyla ilgili problemlere bilimsel metotlarla çözümler üretir. Alanıyla ilgili dini metinleri ve kavramları anlar ve yorumlar İslami ilimleri gelişim süreçleri ve temel konuları bakımından analiz eder. 7 İslam tarihi, coğrafyası, kültürü, düşüncesi ve medeniyeti hakkında bilgi sahibidir. 8 İnsanlık düşünce tarihini ana hatlarıyla bilir; din, bilim ve felsefe ilişkisini kavrar. 9 Klasik ve çağdaş mezhep ve dini akımların din ve toplumdaki yerini fark eder. 10 Dinin asli unsurlarını beşeri unsurlarından ayırt eder. 11 İslam ın temel kaynakları çerçevesinde dini/ahlaki ihtiyaç ve sorunlara çözümler üretir Toplumun yapısal ve kültürel özelliklerinin farkındadır. Milli, manevi ve ahlaki değerleri bilir ve bu değerlerin toplumda birleştirici ve bütünleştirici rolüne uygun tutum ve davranışlar gösterir. Dinler hakkında bilgi sahibidir, kültürler arası diyalog ve bir arada yaşama becerisi geliştirir. Dini muhtevayı öğretime müsait kılacak etkili bir din eğitimi ve din hizmeti için gerekli olan strateji, yöntem ve teknikleri uygular. Alanıyla ilgili yenilikler ve ihtiyaçlar doğrultusunda eleştirel bakış açısına ve kendini geliştirme becerisine sahiptir. Ruh sağlığının önemini kavrar, kendisi ve çevresiyle uyumlu eylemler sergiler. 15

16 NO ÖÇ 1 ÖÇ 2 ÖÇ 3 ÖÇ 4 ÖÇ 5 DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI Gerektiği kadar öğrenme çıktısı yazılabilir. İslam hukuk hükümlerinin elde edilmesinde İslam hukukçuları tarafından takip edilen yöntemleri tanır. İslam hukuk hükümlerinin kaynaklarının neler olduğunu ve aralarındaki önem sırasını öğrenir. Nassların beyan üsluplarını hükümlere delalet şekillerini örnekleri ile birlikte öğrenir. Hükümlerin arka planında yatan İslam hukukunun genel gayelerini öğrenir. İslâm hukukçularının aynı olay hakkındaki görüşleri arasında karşılaştırma yapabilir. Program Yeterlilikleri ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi : Program Yeterlilikleri ÖÇ: Öğrenme Çıktıları Değerler : 0: Yok 1: Düşük 2: Orta 3: Yüksek Detayları görmek için veya ÖÇ tablolarına bakınız. ÖÇ/PÇ: ÖÇ ÖÇ ÖÇ ÖÇ ÖÇ ÖÇ

17 ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME Sayısı Toplam Katkısı (%) Ara Sınav 1 20 Ödev 2 40 Araştırma Sunumu Derse Katılım Laboratuvar Uygulamaları Projeler Uygulama Kısa Sınav 2 40 Diğer (Sözlü, Ürün Dosyası vb.) YARIYIL İÇİ TOPLAM 100 Ara Sınava Katkısı (%) Yılsonu Sınavına Katkısı (%) Toplam (%) 100 AKTS / İŞ YÜKÜ HESAPLAMA TABLOSU ETKİNLİKLER HAFTA SAYISI HAFTALIK SÜRE (SAAT) TOPLAM DÖNEM İŞ YÜKÜ Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) Ödev Araştırma Sunumu Uygulama Projeler Laboratuvar Uygulamaları Kısa Sınav Arasınavlar Yarıyıl Sonu Sınavı TOPLAM İŞ YÜKÜ 88 TOPLAM İŞ YÜKÜ / DERSİN AKTS KREDİSİ 3 17

18 KAFKAS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT BÖLÜMÜ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ DERSİN ADI DERS KODU TEORİ+UYGULAMA (SAAT) KREDİSİ AKTS Kelam Metodolojisi İLA ÖN KOŞUL DERSLERİ DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ (Örgün ya da Uzaktan) Öğrenciler düzenli olarak derslere katılmakla ve tartışmalarda yer almakla yükümlüdürler. Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir. Destek Dersleri Temel Mesleki Dersler DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri Aktarılabilir Beceri Dersleri DERSİN DİLİ DERSİN TÜRÜ DERSİN VERİLDİĞİ YIL / SÖMESTR DERSİN KOORDİNATÖRÜ DERSİN YÜRÜTÜCÜSÜ Türkçe Zorunlu 3.Yıl /5. Yarıyıl Yrd. Doç. Dr. Ahmet Emin SEYHAN Yrd. Doç. Dr. Ahmet Emin SEYHAN DERSİN YARDIMCILARI - DERSİN KAZANIMLARI DERSİN İÇERİĞİ ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜRECİ (STRATEJİ, YÖNTEM VE TEKNİKLER) İslam kelamına ait temel konuları bilmenin, anlamanın ve anlatmanın önemini kavrama, güncel problemleri anlama ve doğru yorumlamanın önemini kavrama. İslam düşünce tarihinde tartışılan temel inanç esasları ve ortaya çıkan görüşleri sistematik ve metodolojik yöntemlerle incelenir. Anlatım, Tartışma, Soru-Yanıt, Örnek Olay İncelemesi, Sorun/Problem Çözme, Beyin Fırtınası. STAJ / UYGULAMA VAR YOK 18

19 HAFTALIK KONULAR ve İLGİLİ ÖN HAZIRLIK SAYFALARI HAFTA KONULAR ÖN HAZIRLIK 1. İlim ve metodoloji, 2. Kelam İlmi öncesi dini anlama metodu, 3. Kelam metodolojisinin ortaya çıkışı, 4. Kelam metodolojisinin temel özellikleri, 5. Kelamda bilgi elde etme yöntemleri, 6. Vahyin bilgi değeri, 7. Kelam İlminde akıl-nass ilişkisi, 8. Ara Sınav 9. Kelam ilminde kullanılan istidlal yöntemleri, 10. Metodolojik açıdan mütekaddimun ve müteahhirun dönemleri, 11. Metodolojik açıdan Kelam-Felsefe Mukayesesi, 12. Metodolojik açıdan Kelam-Tasavvuf Mukayesesi, 13. Mütekaddimun dönemi Kelam Kaynakları, 14. Müteahhirun dönemi Kelam Kaynakları, 15. Çağdaş Kelam Kaynakları, 16. Yılsonu sınavı TEMEL KAYNAKLAR DİĞER KAYNAKLAR KAYNAKLAR Şerafeddin Gölcük-Süleyman Toprak, Kelam; Süleyman Uludağ, Şerh-i akaid tercümesi İmam Azam, Fıkh-ı ekber; İmam Maturidi, Kitabu t-tevhid; Razi, el-muhassal; Gazali, el-iktisad fi l-itikad; Nesefî, Tabsıratu l-edille; İbn Kayyım, Mesâilu l-kaza ve l-kader; Taftâzânî, Şerhu l-makasıd; Cürcani, Şerhu l-mevâkıf, Luma u l-edille; İzmirli İsmail Hakkı, Yeni ilm-i kelam; Bekir Topaloğlu, Maturidiyye akaidi; Saim Yeprem, İrade hürriyeti ve imam maturidi; Şaban Ali Düzgün, Varlık ve bilgi; kader meselesi (Metin); Muhammet Yazıcı: Gazali sonrası ehl-i sünnet kelamında varlık anlayışı. 19

20 NO Dinin insan hayatındaki yerini ve önemini fark eder. PROGRAM YETERLİLİKLERİ Gerektiği kadar Program Yeterlilikleri yazılabilir. Kur an-ı Kerim i usulüne uygun olarak okuma ve metnini yorumlama becerisine sahiptir. Hz. Peygamber i çeşitli yönleriyle ve dindeki konumuyla tanır. İslam inanç ve ibadet esaslarını akıl ve nakil çerçevesinde kavrar ve konuyla ilgili problemlere bilimsel metotlarla çözümler üretir. Alanıyla ilgili dini metinleri ve kavramları anlar ve yorumlar İslami ilimleri gelişim süreçleri ve temel konuları bakımından analiz eder. 7 İslam tarihi, coğrafyası, kültürü, düşüncesi ve medeniyeti hakkında bilgi sahibidir. 8 İnsanlık düşünce tarihini ana hatlarıyla bilir; din, bilim ve felsefe ilişkisini kavrar. 9 Klasik ve çağdaş mezhep ve dini akımların din ve toplumdaki yerini fark eder. 10 Dinin asli unsurlarını beşeri unsurlarından ayırt eder. 11 İslam ın temel kaynakları çerçevesinde dini/ahlaki ihtiyaç ve sorunlara çözümler üretir Toplumun yapısal ve kültürel özelliklerinin farkındadır. Milli, manevi ve ahlaki değerleri bilir ve bu değerlerin toplumda birleştirici ve bütünleştirici rolüne uygun tutum ve davranışlar gösterir. Dinler hakkında bilgi sahibidir, kültürler arası diyalog ve bir arada yaşama becerisi geliştirir. Dini muhtevayı öğretime müsait kılacak etkili bir din eğitimi ve din hizmeti için gerekli olan strateji, yöntem ve teknikleri uygular. Alanıyla ilgili yenilikler ve ihtiyaçlar doğrultusunda eleştirel bakış açısına ve kendini geliştirme becerisine sahiptir. Ruh sağlığının önemini kavrar, kendisi ve çevresiyle uyumlu eylemler sergiler. 20

21 NO ÖÇ 1 ÖÇ 2 ÖÇ 3 ÖÇ 4 ÖÇ 5 DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI Gerektiği kadar öğrenme çıktısı yazılabilir. İslam inanç ve düşüncesinin tarihsel olaylarla bağlantısını kavrayabilme, Dini düşüncenin oluşumunda çevresel faktörlerin rolünü açıklayabilme. Dini grupların birbiriyle ilişkisi ve karşılıklı bakış açılarındaki dinsel faktörleri analiz edebilme, Din ile mezhep arasındaki ilişkiyi kavrayarak evrensel bir din telakkisi oluşturabilme, İslam düşünce tarihindeki farklılıklar ile günümüz düşünce yapıları arasında mukayese yapabilme. Program Yeterlilikleri ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi : Program Yeterlilikleri ÖÇ: Öğrenme Çıktıları Değerler : 0: Yok 1: Düşük 2: Orta 3: Yüksek Detayları görmek için veya ÖÇ tablolarına bakınız. ÖÇ/PÇ: ÖÇ 1 ÖÇ 2 ÖÇ 3 ÖÇ 4 ÖÇ ÖÇ 6 ÖÇ 7 ÖÇ 8 ÖÇ 9 ÖÇ 10 21

22 ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME Sayısı Toplam Katkısı (%) Ara Sınav 1 30 Ödev 2 30 Araştırma Sunumu Derse Katılım Laboratuvar Uygulamaları Projeler Uygulama Kısa Sınav 2 40 Diğer (Sözlü, Ürün Dosyası vb.) YARIYIL İÇİ TOPLAM 100 Ara Sınava Katkısı (%) 40 Yılsonu Sınavına Katkısı (%) 60 Toplam (%) 100 AKTS / İŞ YÜKÜ HESAPLAMA TABLOSU ETKİNLİKLER HAFTA SAYISI HAFTALIK SÜRE (SAAT) TOPLAM DÖNEM İŞ YÜKÜ Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) Ödev Araştırma Sunumu Uygulama Projeler Laboratuvar Uygulamaları Kısa Sınav Arasınavlar Yarıyıl Sonu Sınavı TOPLAM İŞ YÜKÜ 86 TOPLAM İŞ YÜKÜ / DERSİN AKTS KREDİSİ 3 22

23 KAFKAS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT BÖLÜMÜ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ DERSİN ADI DERS KODU TEORİ+UYGULAMA (SAAT) KREDİSİ AKTS Tefsir-I İLA ÖN KOŞUL DERSLERİ DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ (Örgün ya da Uzaktan) Yok Örgün Destek Dersleri Temel Mesleki Dersler DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri Aktarılabilir Beceri Dersleri DERSİN DİLİ DERSİN TÜRÜ DERSİN VERİLDİĞİ YIL / SÖMESTR DERSİN KOORDİNATÖRÜ Türkçe Zorunlu 3. Yıl/5. Yarıyıl Yrd. Doç. Dr. Hikmet KOÇYİĞİT DERSİN YÜRÜTÜCÜSÜ Yrd. Doç. Dr. Hikmet KOÇYİĞİT DERSİN YARDIMCILARI DERSİN AMACI DERSİN İÇERİĞİ (KISA TANIMI) ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜRECİ (STRATEJİ, YÖNTEM VE TEKNİKLER). Tefsir usûlü ve tefsir tarihi bilgilerini birleştirerek, Kur an dan seçilen muayyen bölümlerin muhtelif tefsir kaynaklarında yapılan tefsirlerle mukayeseli olarak tefsir edilmesi ve bu vesileyle Kur an Okuma ve Tecvid derslerinde meâlleri okunmuş bulunanların dışında kalan surelerin meâllerinin ve tefsirlerinin öğrenilmesini sağlamaktır. Tefsir okullarının ürünlerinden örnekler; yorum yöntemlerinde yeni anlayışlar ve bunların örneklendirilmesi. Anlatım, tartışma, soru-yanıt, takım/grup çalışması, örnek olay incelemesi, sorun/problem çözme, beyin fırtınası, STAJ / UYGULAMA VAR YOK 23

24 HAFTALIK KONULAR ve İLGİLİ ÖN HAZIRLIK SAYFALARI HAFTA KONULAR ÖN HAZIRLIK 1. Fatiha,Fil, Kureyş, Maun ve Kevser surelerinin meal ve tefsiri. 2. Kafirun, Nasr, Leheb, İhlas surelerinin meal ve tefsiri. 3. Felak ve Nas surelerinin meal ve tefsiri. 4. Namaz dualarının meal ve tefsiri. 5. Duha-Kadr suresi arasındaki surelerin meal ve tefsiri. 6. Beyyine-Karia arasındaki surelerin meal ve tefsiri. 7. Tekasür-Hümeze arasındaki surelerin meal ve tefsiri. 8. Ara Sınav 9. Fetih suresinin meal ve tefsiri. 10. Fetih suresinin meal ve tefsiri. 11. Yasin suresinin meal ve tefsiri 12. Yasin suresinin meal ve tefsiri 13. Yasin suresinin meal ve tefsiri 14. Mülk suresinin meal ve tefsiri 15. Hucurat suresinin meal ve tefsiri 16. Yıl Sonu Sınavı TEMEL KAYNAKLAR DİĞER KAYNAKLAR KAYNAKLAR Suyûtî, Mahallî, Tefsîru l-celâleyn Mısır 1308 Çeşitli Kur an Mealleri, Elmalılı, Hak Dini, Kuran Dili Tefsiri, tsz,; Sâbûnî, Safvatu t- Tefâsîr, Beyrut

25 NO Dinin insan hayatındaki yerini ve önemini fark eder. PROGRAM YETERLİLİKLERİ Gerektiği kadar Program Yeterlilikleri yazılabilir. Kur an-ı Kerim i usulüne uygun olarak okuma ve metnini yorumlama becerisine sahiptir. Hz. Peygamber i çeşitli yönleriyle ve dindeki konumuyla tanır. İslam inanç ve ibadet esaslarını akıl ve nakil çerçevesinde kavrar ve konuyla ilgili problemlere bilimsel metotlarla çözümler üretir. Alanıyla ilgili dini metinleri ve kavramları anlar ve yorumlar İslami ilimleri gelişim süreçleri ve temel konuları bakımından analiz eder. 7 İslam tarihi, coğrafyası, kültürü, düşüncesi ve medeniyeti hakkında bilgi sahibidir. 8 İnsanlık düşünce tarihini ana hatlarıyla bilir; din, bilim ve felsefe ilişkisini kavrar. 9 Klasik ve çağdaş mezhep ve dini akımların din ve toplumdaki yerini fark eder. 10 Dinin asli unsurlarını beşeri unsurlarından ayırt eder. 11 İslam ın temel kaynakları çerçevesinde dini/ahlaki ihtiyaç ve sorunlara çözümler üretir Toplumun yapısal ve kültürel özelliklerinin farkındadır. Milli, manevi ve ahlaki değerleri bilir ve bu değerlerin toplumda birleştirici ve bütünleştirici rolüne uygun tutum ve davranışlar gösterir. Dinler hakkında bilgi sahibidir, kültürler arası diyalog ve bir arada yaşama becerisi geliştirir. Dini muhtevayı öğretime müsait kılacak etkili bir din eğitimi ve din hizmeti için gerekli olan strateji, yöntem ve teknikleri uygular. Alanıyla ilgili yenilikler ve ihtiyaçlar doğrultusunda eleştirel bakış açısına ve kendini geliştirme becerisine sahiptir. Ruh sağlığının önemini kavrar, kendisi ve çevresiyle uyumlu eylemler sergiler. 25

26 NO ÖÇ 1 ÖÇ 2 ÖÇ 3 DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI Gerektiği kadar öğrenme çıktısı yazılabilir. Tefsir usûlü ve tefsir tarihi bilgilerini birleştirerek tefsir kaynaklarından da yararlanarak mukayeseli olarak tefsir ypılabilme yeteneği sağlanır Kur an ın mealini yapabilme yeteneği sağlanır. Meal ve tefsir kitaplarına aşinalık kesbeder ÖÇ 4 ÖÇ 5 Program Yeterlilikleri ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi : Program Yeterlilikleri ÖÇ: Öğrenme Çıktıları Değerler : 0: Yok 1: Düşük 2: Orta 3: Yüksek Detayları görmek için veya ÖÇ tablolarına bakınız. ÖÇ/PÇ: ÖÇ ÖÇ ÖÇ ÖÇ ÖÇ ÖÇ ÖÇ ÖÇ ÖÇ ÖÇ

27 ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME Sayısı Toplam Katkısı (%) Ara Sınav 1 60 Ödev 1 10 Araştırma Sunumu Derse Katılım Laboratuvar Uygulamaları Projeler Uygulama Kısa Sınav 2 30 Diğer (Sözlü, Ürün Dosyası vb.) Ara Sınava Katkısı (%) 40 Yılsonu Sınavına Katkısı (%) 60 Toplam (%) 100 AKTS / İŞ YÜKÜ HESAPLAMA TABLOSU ETKİNLİKLER HAFTA SAYISI HAFTALIK SÜRE (SAAT) TOPLAM DÖNEM İŞ YÜKÜ Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) Ödev Araştırma Sunumu Uygulama Projeler Laboratuvar Uygulamaları Kısa Sınav Arasınavlar Yarıyıl Sonu Sınavı TOPLAM İŞ YÜKÜ 88 TOPLAM İŞ YÜKÜ / DERSİN AKTS KREDİSİ 3

28 KAFKAS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT BÖLÜMÜ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ DERSİN ADI DERS KODU TEORİ+UYGULAMA (SAAT) KREDİSİ AKTS Dinler Tarihi I İLA ÖN KOŞUL DERSLERİ --- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ (Örgün ya da Uzaktan) Örgün Destek Dersleri Temel Mesleki Dersler DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri Aktarılabilir Beceri Dersleri DERSİN DİLİ DERSİN TÜRÜ DERSİN VERİLDİĞİ YIL / SÖMESTR DERSİN KOORDİNATÖRÜ DERSİN YÜRÜTÜCÜSÜ Türkçe Zorunlu 3. yıl/5. yarıyıl Prof. Dr. Ruhattin YAZOĞLU Yrd. Doç. Dr. Bilal GÖK DERSİN YARDIMCILARI DERSİN AMACI DERSİN İÇERİĞİ (KISA TANIMI) ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜRECİ (STRATEJİ, YÖNTEM VE TEKNİKLER) Din, Dinin mahiyeti, yaşayın dünya dinleri, özellikle de önemli kabul edilen, Yahudilik, Hıristiyanlık, Yahudilik, Hinduizm ve Budizm hakkında yeterli bilgi vermek. Dinler tarihinin bir bilim dalı olarak ortaya çıkışı; din kelimesi ve din/dinlerin mahiyeti; dinin tanımı ve din tasnifleri; milli, evrensel. Milli dinler hakkında bilgi verilir. Aktif anlatım, Soru-cevap STAJ / UYGULAMA 28

29 VAR YOK HAFTALIK KONULAR ve İLGİLİ ÖN HAZIRLIK SAYFALARI HAFTA KONULAR ÖN HAZIRLIK 1. Din kelimesi, kökeni, tanımı; dinler ve tasnifleri Dinler tarihi, temel özellikleri, metodolojik Yaklaşımları, diğer bilimlerle ilişkisi ve farkı Dinin Kaynağına Yönelik Politeist ve Monoteist Yaklaşımları 4. Çin Dinleri (Konfüçyüs çülük Kurucusu ve Dinî Düşüncesi) 5. Çin Dinleri (Taoizm, Tarihçesi ve Kurucusunun Hayatı) 6. Hint Dinleri (Hinduizm, Tarihçesi, Kutsal Kitapları) 7. Hindu Kast Sistemi, Yoga 8. Ara sınav 9. Hint Dinleri (Budizm: Buda nın Hayatı ve Budizm in Tarihçesi) 10. Temel Budist Öğretileri ve İbadetleri 11. İslam, Hinduizm ve Budizm Mukayesesi 12. Mecusilik, Zerdüştlük ( İnanç Esasları, İbadet ve Uygulamaları) 13. Sabiilik (Temel İnanç Esasları ve İbadetleri) 14. Eski Türklerin dini(temel İnanç Esasları ve İbadetleri) 15. Eski Türklerin dini(temel İnanç Esasları ve ibadetleri) 16. Final sınavı TEMEL KAYNAKLAR DİĞER KAYNAKLAR KAYNAKLAR Abdurrahman Küçük, Günay Tümer, Dinler Tarihi, Ankara 2009; Mehmet Aydın, Dinler Tarihine Giriş, Konya Yaşayan Dünya Dinler, ed. Şinasi Gündüz, Diyanet Yayınları, Ankara 2007; Ekrem Sarıkçıoğlu, Başlangıçtan Günümüze Dinler Tarihi; Isparta 1999; Mustafa Alıcı, Dinler Tarihinin Batılı Öncüleri, İstanbul 2007; Ali İhsan Yitik, Hint Dinleri, İzmir

30 NO Dinin insan hayatındaki yerini ve önemini fark eder. PROGRAM YETERLİLİKLERİ Gerektiği kadar Program Yeterlilikleri yazılabilir. Kur an-ı Kerim i usulüne uygun olarak okuma ve metnini yorumlama becerisine sahiptir. Hz. Peygamber i çeşitli yönleriyle ve dindeki konumuyla tanır. İslam inanç ve ibadet esaslarını akıl ve nakil çerçevesinde kavrar ve konuyla ilgili problemlere bilimsel metotlarla çözümler üretir. Alanıyla ilgili dini metinleri ve kavramları anlar ve yorumlar İslami ilimleri gelişim süreçleri ve temel konuları bakımından analiz eder. 7 İslam tarihi, coğrafyası, kültürü, düşüncesi ve medeniyeti hakkında bilgi sahibidir. 8 İnsanlık düşünce tarihini ana hatlarıyla bilir; din, bilim ve felsefe ilişkisini kavrar. 9 Klasik ve çağdaş mezhep ve dini akımların din ve toplumdaki yerini fark eder. 10 Dinin asli unsurlarını beşeri unsurlarından ayırt eder. 11 İslam ın temel kaynakları çerçevesinde dini/ahlaki ihtiyaç ve sorunlara çözümler üretir Toplumun yapısal ve kültürel özelliklerinin farkındadır. Milli, manevi ve ahlaki değerleri bilir ve bu değerlerin toplumda birleştirici ve bütünleştirici rolüne uygun tutum ve davranışlar gösterir. Dinler hakkında bilgi sahibidir, kültürler arası diyalog ve bir arada yaşama becerisi geliştirir. Dini muhtevayı öğretime müsait kılacak etkili bir din eğitimi ve din hizmeti için gerekli olan strateji, yöntem ve teknikleri uygular. Alanıyla ilgili yenilikler ve ihtiyaçlar doğrultusunda eleştirel bakış açısına ve kendini geliştirme becerisine sahiptir. Ruh sağlığının önemini kavrar, kendisi ve çevresiyle uyumlu eylemler sergiler. 30

31 NO ÖÇ 1 ÖÇ 2 ÖÇ 3 ÖÇ 4 ÖÇ 5 ÖÇ 6 DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI Gerektiği kadar öğrenme çıktısı yazılabilir. Farklı dinlerde, dini ifade etmek için kullanılan kelimeler ve bunların ortak anlamlarını öğrenir Dinlerin kökenine dair yaklaşımları öğrenir Bir bilim dalı olarak dinler tarihinin ortaya çıkışı ve modern öncesi dönemde, doğuda ve batıda başkasının dinleriyle ilgili yapılan çalışmaları tespit eder Dünya mevcut olan milli dinleri ve temel özelliklerini belirler ve aralarında karşılaştırmalar yapar Hinduizmin ne olduğunu, tarihini ve modern dünyadaki durumunu tanır Hint kaynaklı olan öteki dinlerden Cayinizm ve eklektik bir din olan Sihizmin ortaya çıkışını, temel inançlarını ve günümüzdeki durumunu tespit eder Program Yeterlilikleri ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi : Program Yeterlilikleri ÖÇ: Öğrenme Çıktıları Değerler : 0: Yok 1: Düşük 2: Orta 3: Yüksek Detayları görmek için veya ÖÇ tablolarına bakınız. ÖÇ/PÇ: ÖÇ ÖÇ ÖÇ ÖÇ ÖÇ ÖÇ

32 ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME Sayısı Toplam Katkısı (%) Ara Sınav 1 40 Ödev Araştırma Sunumu Derse Katılım Laboratuvar Uygulamaları Projeler Uygulama Kısa Sınav Diğer (Sözlü, Ürün Dosyası vb.) Ara Sınava Katkısı (%) Yılsonu Sınavına Katkısı (%) 1 60 Toplam (%) 100 AKTS / İŞ YÜKÜ HESAPLAMA TABLOSU ETKİNLİKLER HAFTA SAYISI HAFTALIK SÜRE (SAAT) TOPLAM DÖNEM İŞ YÜKÜ Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) Ödev Araştırma Sunumu Uygulama Projeler Laboratuvar Uygulamaları Kısa Sınav Arasınavlar Yarıyıl Sonu Sınavı TOPLAM İŞ YÜKÜ 76 TOPLAM İŞ YÜKÜ / DERSİN AKTS KREDİSİ 3

33 KAFKAS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT BÖLÜMÜ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ DERSİN ADI DERS KODU TEORİ+UYGULAMA (SAAT) KREDİSİ AKTS İslam Mezhepleri Tarihi I İLA ÖN KOŞUL DERSLERİ --- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ (Örgün ya da Uzaktan) Örgün Destek Dersleri Temel Mesleki Dersler DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri Aktarılabilir Beceri Dersleri DERSİN DİLİ DERSİN TÜRÜ DERSİN VERİLDİĞİ YIL / SÖMESTR DERSİN KOORDİNATÖRÜ Türkçe Zorunlu 3. Yıl/5. yarıyıl Yrd. Doç. Dr. Bilal GÖK DERSİN YÜRÜTÜCÜSÜ Yrd. Doç. Dr. Bilal GÖK DERSİN YARDIMCILARI DERSİN AMACI DERSİN İÇERİĞİ (KISA TANIMI) ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜRECİ (STRATEJİ, YÖNTEM VE TEKNİKLER) Dersin amacı İslam Mezheplerinin ortaya çıkışlarını, sebeplerini ve gelişimlerini ortaya koymaktır. İslam tarihinde üretilen düşüncelerin ana damarlarını tespit edebilmek maksadıyla Haricilik. Mürcie, Mutezile ve Şia gibi umumi dini hareketleri, özellikleri ve sosyal alana itikadi düşünceleriyle tesirleri bakımından ele almaktır. Aktif anlatım, Soru-cevap STAJ / UYGULAMA 33

34 VAR YOK HAFTALIK KONULAR ve İLGİLİ ÖN HAZIRLIK SAYFALARI HAFTA KONULAR ÖN HAZIRLIK 1. Hariciliğin ortaya çıkışı ve itikadi görüşleri 2. Hariciliğin itikadi görüşleri 3. Mürcie nin ortaya çıkışının sebepleri ve temel görüşleri 4. Şiiliğin anlamı 5. Şia nın doğuşu ile ilgili görüşler 6. Şia nın temel görüşleri ve İmamet 7. İmamiyye ve İmametin dini delilleri 8. Ara sınav 9. Mutezile ve oluşumuna etki eden faktörler 10. Mutezilenin beş esası 11. Ehl-i Bidat ve Oluşumu 12. Ehl-i Sünnet Oluşumu 13. Ehl-i sünnet in teşekkül süreci 14. Eş arilik 15. Maturidilik 16. Final sınavı TEMEL KAYNAKLAR DİĞER KAYNAKLAR KAYNAKLAR Ethem Ruhi Fığlalı, Çağımızda İtikadi İslam Mezhepleri; M. Saffet Sarıkaya, İslam Düşünce Tarihinde Mezhepler. Osman Aydınlı, Osmanlı dan Cumhuriyet e İslam Mezhepleri Tarihi Yazıcılığı 34

35 NO Dinin insan hayatındaki yerini ve önemini fark eder. PROGRAM YETERLİLİKLERİ Gerektiği kadar Program Yeterlilikleri yazılabilir. Kur an-ı Kerim i usulüne uygun olarak okuma ve metnini yorumlama becerisine sahiptir. Hz. Peygamber i çeşitli yönleriyle ve dindeki konumuyla tanır. İslam inanç ve ibadet esaslarını akıl ve nakil çerçevesinde kavrar ve konuyla ilgili problemlere bilimsel metotlarla çözümler üretir. Alanıyla ilgili dini metinleri ve kavramları anlar ve yorumlar İslami ilimleri gelişim süreçleri ve temel konuları bakımından analiz eder. 7 İslam tarihi, coğrafyası, kültürü, düşüncesi ve medeniyeti hakkında bilgi sahibidir. 8 İnsanlık düşünce tarihini ana hatlarıyla bilir; din, bilim ve felsefe ilişkisini kavrar. 9 Klasik ve çağdaş mezhep ve dini akımların din ve toplumdaki yerini fark eder. 10 Dinin asli unsurlarını beşeri unsurlarından ayırt eder. 11 İslam ın temel kaynakları çerçevesinde dini/ahlaki ihtiyaç ve sorunlara çözümler üretir Toplumun yapısal ve kültürel özelliklerinin farkındadır. Milli, manevi ve ahlaki değerleri bilir ve bu değerlerin toplumda birleştirici ve bütünleştirici rolüne uygun tutum ve davranışlar gösterir. Dinler hakkında bilgi sahibidir, kültürler arası diyalog ve bir arada yaşama becerisi geliştirir. Dini muhtevayı öğretime müsait kılacak etkili bir din eğitimi ve din hizmeti için gerekli olan strateji, yöntem ve teknikleri uygular. Alanıyla ilgili yenilikler ve ihtiyaçlar doğrultusunda eleştirel bakış açısına ve kendini geliştirme becerisine sahiptir. Ruh sağlığının önemini kavrar, kendisi ve çevresiyle uyumlu eylemler sergiler. 35

36 NO ÖÇ 1 ÖÇ 2 ÖÇ 3 ÖÇ 4 ÖÇ 5 Mezheplerin doğuşunu etkileyen faktörleri bilir Harici zihniyetinm belirgin özelliklerini bilir. Mürcie nin İslam Düşüncesine Katkılarını bilir. Şiiliğin imametle ilgili delillerini bilir. Mutezile ve İslam akılcılığını genle hatlarıyla bilir. DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI Gerektiği kadar öğrenme çıktısı yazılabilir. ÖÇ 6 Ehl-i Sünnetin kıllarını genel hatlarıyla bilir. Program Yeterlilikleri ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi : Program Yeterlilikleri ÖÇ: Öğrenme Çıktıları Değerler : 0: Yok 1: Düşük 2: Orta 3: Yüksek Detayları görmek için veya ÖÇ tablolarına bakınız. ÖÇ/PÇ: ÖÇ ÖÇ ÖÇ ÖÇ ÖÇ ÖÇ

37 ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME Sayısı Toplam Katkısı (%) Ara Sınav 1 40 Ödev Araştırma Sunumu Derse Katılım Laboratuvar Uygulamaları Projeler Uygulama Kısa Sınav Diğer (Sözlü, Ürün Dosyası vb.) Ara Sınava Katkısı (%) Yılsonu Sınavına Katkısı (%) 1 60 Toplam (%) 100 AKTS / İŞ YÜKÜ HESAPLAMA TABLOSU ETKİNLİKLER HAFTA SAYISI HAFTALIK SÜRE (SAAT) TOPLAM DÖNEM İŞ YÜKÜ Ders Süresi (Sınav haftası dâhildir: 16 x toplam ders saati) Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) Ödev Araştırma Sunumu Uygulama Projeler Laboratuvar Uygulamaları Kısa Sınav Arasınavlar Yarıyıl Sonu Sınavı TOPLAM İŞ YÜKÜ 100 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 30 3,3 DERSİN AKTS KREDİSİ 3 37

38 KAFKAS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT BÖLÜMÜ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ DERSİN ADI DERS KODU TEORİ+UYGULAMA (SAAT) KREDİSİ AKTS Yeni Çağ Felsefesi Tarihi İLA ÖN KOŞUL DERSLERİ DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ (Örgün ya da Uzaktan) Yok Örgün DERS KATEGORİSİ Destek Dersleri Temel Mesleki Dersler Uzmanlık / Alan Dersleri Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri Aktarılabilir Beceri Dersleri DERSİN DİLİ DERSİN TÜRÜ DERSİN VERİLDİĞİ YIL / SÖMESTR DERSİN KOORDİNATÖRÜ Türkçe Zorunlu 3. Yıl/5. Yarıyıl Prof. Dr. Ruhattin YAZOĞLU DERSİN YÜRÜTÜCÜSÜ Yrd. Doç. Dr. Hikmet KOÇYİĞİT DERSİN YARDIMCILARI. Felsefi düşünceyi geliştirmek, metotlu düşünme ve çalışmayı kavratmak, DERSİN AMACI öğrencilerin düşünce tarihi hakkında bilgilenmelerini sağlamak, yorum yapabilme yeteneğini geliştirmek. DERSİN İÇERİĞİ (KISA TANIMI) Bir bütün olarak, insanlık tarihi içerisinde öne çıkmış düşünürlerin görüşlerinin ele alınması ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜRECİ Anlatım, tartışma, soru-yanıt, takım/grup çalışması, örnek olay incelemesi, (STRATEJİ, YÖNTEM VE sorun/problem çözme, beyin fırtınası, TEKNİKLER) STAJ / UYGULAMA YOK 38

39 HAFTALIK KONULAR ve İLGİLİ ÖN HAZIRLIK SAYFALARI HAFTA KONULAR ÖN HAZIRLIK Felsefenin Tanım, Konu, Problem Alanları, Felsefe Tarihinin Kaynakları Ve Problemleri Presokratik Dönem; Tabiat Filozofları: Thales, Anaximandros, Anaximenes, Pythagoras, Xenophanes, Herakleitos, Herakleitos, Parmenides, Zenon Empedokles, Anaxagoras, Demokritos, Antropolojik Dönem Sofistler: Protagoras, Gorgias Ve Diğerleri 4. Sokrates, Sokratesçi Okullar, Platon, Aristoteles 5. Helenistik Dönem: Septikler, Epikürizm, Stoa Felsefesi 6. Dini Devir: Plotinus Ve Yeni Platonculuk 7. St. Augustine, Thomas Aquinas 8. Ara Sınav 9. Rönesans ı Hazırlayan Nedenler Rönesans İle Ortaçağ ın Karşılaştırılması, Rönesans Akımları, Hümanizm, Dini Akımlar 10. Toplum, Devlet, Bilim Ve Tabiat Felsefeleri Y.Y. Felsefesinin Özellikleri, Descartes, Pascal Ve Felsefeleri T. Hobbes, Occasionalizm, A. Geulincx, Malebranche, Spinoza, Leibniz. Locke, Berkeley, Hume, E. Condillac, Mteryalizm Ve Ansiklopedistler 14. Kant, Alman Felsefesi Ve 19. YY Pozitivist Felsefesi 15. Varoluşçu Felsefeler 16. Yıl Sonu Sınavı KAYNAKLAR TEMEL KAYNAKLAR Macit Göberk, Felsefe Tarihi, Remzi Kitabevi, İstanbul, 2000 Alfred Weber, Felsefe Tarihi, Sosyal Yayınlar, İstanbul, 1993; 2.Ahmet Arslan, Felsefeye Giriş, Vadi Yayınları, Ankara, 1999; 3.Ernst von Aster, İlkçağ ve Ortaçağ DİĞER KAYNAKLAR Felsefesi Tarihi, İm Yayınları, İstanbul, Eduard Zeller, Grek Felsefesi Tarihi, İz Yayıncılık, İstanbul, 2001; 5.Oliver Leaman, Ortaçağ Felsefesine Giriş, İz Yayıncılık, İstanbul, Ahmet Cevizci, Aydınlanma Felsefesi, Ezgi Kitabevi, Bursa,

40 NO Dinin insan hayatındaki yerini ve önemini fark eder. PROGRAM YETERLİLİKLERİ Gerektiği kadar Program Yeterlilikleri yazılabilir. Kur an-ı Kerim i usulüne uygun olarak okuma ve metnini yorumlama becerisine sahiptir. Hz. Peygamber i çeşitli yönleriyle ve dindeki konumuyla tanır. İslam inanç ve ibadet esaslarını akıl ve nakil çerçevesinde kavrar ve konuyla ilgili problemlere bilimsel metotlarla çözümler üretir. Alanıyla ilgili dini metinleri ve kavramları anlar ve yorumlar İslami ilimleri gelişim süreçleri ve temel konuları bakımından analiz eder. 7 İslam tarihi, coğrafyası, kültürü, düşüncesi ve medeniyeti hakkında bilgi sahibidir. 8 İnsanlık düşünce tarihini ana hatlarıyla bilir; din, bilim ve felsefe ilişkisini kavrar. 9 Klasik ve çağdaş mezhep ve dini akımların din ve toplumdaki yerini fark eder. 10 Dinin asli unsurlarını beşeri unsurlarından ayırt eder. 11 İslam ın temel kaynakları çerçevesinde dini/ahlaki ihtiyaç ve sorunlara çözümler üretir Toplumun yapısal ve kültürel özelliklerinin farkındadır. Milli, manevi ve ahlaki değerleri bilir ve bu değerlerin toplumda birleştirici ve bütünleştirici rolüne uygun tutum ve davranışlar gösterir. Dinler hakkında bilgi sahibidir, kültürler arası diyalog ve bir arada yaşama becerisi geliştirir. Dini muhtevayı öğretime müsait kılacak etkili bir din eğitimi ve din hizmeti için gerekli olan strateji, yöntem ve teknikleri uygular. Alanıyla ilgili yenilikler ve ihtiyaçlar doğrultusunda eleştirel bakış açısına ve kendini geliştirme becerisine sahiptir. Ruh sağlığının önemini kavrar, kendisi ve çevresiyle uyumlu eylemler sergiler. 40

41 NO ÖÇ 1 Sistematik düşünmeyi öğrenir. DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI Gerektiği kadar öğrenme çıktısı yazılabilir. ÖÇ 2 ÖÇ 3 ÖÇ 4 ÖÇ 5 İnsanlık tarihinde yetişmiş olan filozof ve düşünürleri tanır. Eski Türk İnançlarının Günümüzdeki İslami Akımlarına Etkisi farkına varılır Bu düşünürlerin felsefeye katkılarını öğrenir. Aynı dönemde dünyanın diğer bölgelerindeki diğer düşünürlerin varlığından haberdar ÖÇ 6 Türk kültüründe yetişen düşünürlerin felsefeye katkılarını araştırabilme yeteneği geliştirir ÖÇ 7 İlkçağ Yunan felsefesinin sonraki dönem felsefelerine nasıl etki ettiğini öğrenir. ÖÇ 8 Yeniçağ daki filozofları ve düşüncelerini öğrenir. ÖÇ 9 ÖÇ 10 41

42 Program Yeterlilikleri ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi : Program Yeterlilikleri ÖÇ: Öğrenme Çıktıları Değerler : 0: Yok 1: Düşük 2: Orta 3: Yüksek Detayları görmek için veya ÖÇ tablolarına bakınız. ÖÇ/PÇ: ÖÇ ÖÇ ÖÇ ÖÇ ÖÇ ÖÇ ÖÇ ÖÇ ÖÇ ÖÇ

43 ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME Sayısı Ara Sınav 1 75 Ödev 1 25 Araştırma Sunumu Derse Katılım Laboratuvar Uygulamaları Projeler Uygulama Kısa Sınav Diğer (Sözlü, Ürün Dosyası vb.) Ara Sınava Katkısı (%) 40 Yılsonu Sınavına Katkısı (%) 60 Toplam (%) 100 Toplam Katkısı (%) AKTS / İŞ YÜKÜ HESAPLAMA TABLOSU ETKİNLİKLER HAFTA SAYISI HAFTALIK SÜRE (SAAT) TOPLAM DÖNEM İŞ YÜKÜ Ders Süresi (Sınav haftası dâhildir: 16 x toplam ders saati) Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) Ödev Araştırma Sunumu Uygulama Projeler Laboratuvar Uygulamaları Kısa Sınav Arasınavlar Yarıyıl Sonu Sınavı TOPLAM İŞ YÜKÜ 68 TOPLAM İŞ YÜKÜ / DERSİN AKTS KREDİSİ 2 43

44 KAFKAS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT BÖLÜMÜ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ DERSİN ADI DERS KODU TEORİ+UYGULAMA (SAAT) KREDİSİ AKTS Kur an ın Ana Konuları SEÇ317A ÖN KOŞUL DERSLERİ DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ (Örgün ya da Uzaktan) Öğrenciler düzenli olarak derslere katılmakla ve tartışmalarda yer almakla yükümlüdürler. Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir. DERS KATEGORİSİ Destek Dersleri Temel Mesleki Dersler Uzmanlık / Alan Dersleri Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri Aktarılabilir Beceri Dersleri DERSİN DİLİ DERSİN TÜRÜ DERSİN VERİLDİĞİ YIL / SÖMESTR DERSİN KOORDİNATÖRÜ DERSİN YÜRÜTÜCÜSÜ DERSİN YARDIMCILARI DERSİN KAZANIMLARI DERSİN İÇERİĞİ Türkçe Zorunlu 3. Yıl/5. Yarıyıl Yrd. Doç. Dr. Ayhan HİRA Yrd. Doç. Dr. Hikmet KOÇYİĞİT Öğrenciler Kur'an'ın ana konuları hakkında bilgi sahibi olur. Kur'an'a göre uluhiyet, kainatın yaratılışı, dağlar ve denizler, insanın yaratılışı, insanın özgürlüğü ve sorumluluğu, nübüvvet Hz. Muhammed (sav) Diğer peygamberler, ibadet ve ibadetin temel esasları, toplumsal dozen, ahlak, ahiret ve iletişim konuları anlatılacaktır. 44

45 ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜRECİ (STRATEJİ, YÖNTEM VE TEKNİKLER) Anlatım, tartışma, soru-yanıt, takım/grup çalışması, sorun/problem çözme, beyin fırtınası. STAJ / UYGULAMA VAR YOK HAFTALIK KONULAR ve İLGİLİ ÖN HAZIRLIK SAYFALARI HAFTA KONULAR ÖN HAZIRLIK Kur'an'a göre uluhiyet. kainatın yaratılışı dağlar ve denizler insanın yaratılışı insanın özgürlüğü ve sorumluluğu Nübüvvet Hz. Muhammed (sav) Ara Sınav Diğer peygamberler ibadet ve ibadetin temel esasları toplumsal düzen Ahlak Ahiret İletişim Genel değerlendirme Yıl sonu sınavı 45

46 KAYNAKLAR TEMEL KAYNAKLAR DİĞER KAYNAKLAR Fazlur Rahman, Ana Konularıyla Kur an, M. Sait Şimşek, Muhsin Demirci, Kur'an'ın Ana Konuları, M.Ü. İFAV Yayınları, 3. baskı, İstanbul NO PROGRAM YETERLİLİKLERİ Gerektiği kadar Program Yeterlilikleri yazılabilir Dinin insan hayatındaki yerini ve önemini fark eder. Kur an-ı Kerim i usulüne uygun olarak okuma ve metnini yorumlama becerisine sahiptir. Hz. Peygamber i çeşitli yönleriyle ve dindeki konumuyla tanır. İslam inanç ve ibadet esaslarını akıl ve nakil çerçevesinde kavrar ve konuyla ilgili problemlere bilimsel metotlarla çözümler üretir. Alanıyla ilgili dini metinleri ve kavramları anlar ve yorumlar İslami ilimleri gelişim süreçleri ve temel konuları bakımından analiz eder. 7 İslam tarihi, coğrafyası, kültürü, düşüncesi ve medeniyeti hakkında bilgi sahibidir. 8 İnsanlık düşünce tarihini ana hatlarıyla bilir; din, bilim ve felsefe ilişkisini kavrar. 9 Klasik ve çağdaş mezhep ve dini akımların din ve toplumdaki yerini fark eder. 10 Dinin asli unsurlarını beşeri unsurlarından ayırt eder. 11 İslam ın temel kaynakları çerçevesinde dini/ahlaki ihtiyaç ve sorunlara çözümler üretir Toplumun yapısal ve kültürel özelliklerinin farkındadır. Milli, manevi ve ahlaki değerleri bilir ve bu değerlerin toplumda birleştirici ve bütünleştirici rolüne uygun tutum ve davranışlar gösterir. Dinler hakkında bilgi sahibidir, kültürler arası diyalog ve bir arada yaşama becerisi geliştirir. Dini muhtevayı öğretime müsait kılacak etkili bir din eğitimi ve din hizmeti için gerekli olan strateji, yöntem ve teknikleri uygular. Alanıyla ilgili yenilikler ve ihtiyaçlar doğrultusunda eleştirel bakış açısına ve kendini geliştirme becerisine sahiptir. Ruh sağlığının önemini kavrar, kendisi ve çevresiyle uyumlu eylemler sergiler. 46

47 NO ÖÇ 1 Kur'an'ın ana konuları hakkında bilgi sahibi olur DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Gerektiği kadar öğrenme çıktısı yazılabilir.) ÖÇ 2 ÖÇ 3 ÖÇ 4 ÖÇ 5 ÖÇ 6 ÖÇ 7 ÖÇ 8 ÖÇ 9 ÖÇ 10 Program Yeterlilikleri ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi : Program Yeterlilikleri ÖÇ: Öğrenme Çıktıları Değerler : 0: Yok 1: Düşük 2: Orta 3: Yüksek Detayları görmek için veya ÖÇ tablolarına bakınız. ÖÇ/PÇ: ÖÇ 1 ÖÇ 2 ÖÇ

48 ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME Sayısı Toplam Katkısı (%) Ara Sınav 1 30 Ödev 2 30 Araştırma Sunumu Derse Katılım Laboratuvar Uygulamaları Projeler Uygulama Kısa Sınav 2 40 Diğer (Sözlü, Ürün Dosyası vb.) YARIYIL İÇİ TOPLAM 100 Ara Sınava Katkısı (%) 40 Yılsonu Sınavına Katkısı (%) 60 Toplam (%) 100 AKTS / İŞ YÜKÜ HESAPLAMA TABLOSU ETKİNLİKLER HAFTA SAYISI HAFTALIK SÜRE (SAAT) TOPLAM DÖNEM İŞ YÜKÜ Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) Ödev Araştırma Sunumu Uygulama Projeler Laboratuvar Uygulamaları Kısa Sınav Arasınavlar Yarıyıl Sonu Sınavı TOPLAM İŞ YÜKÜ 80 TOPLAM İŞ YÜKÜ / DERSİN AKTS KREDİSİ 3 48

49 DERSİN ADI KAFKAS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT BÖLÜMÜ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ DERS KODU TEORİ+UYGULAMA (SAAT) KREDİSİ AKTS Osmanlı Türkçesi SEÇ317A ÖN KOŞUL DERSLERİ... DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ (Örgün ya da Uzaktan) Örgün Destek Dersleri Temel Mesleki Dersler DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri Aktarılabilir Beceri Dersleri DERSİN DİLİ DERSİN TÜRÜ DERSİN VERİLDİĞİ YIL / SÖMESTR DERSİN KOORDİNATÖRÜ Türkçe Seçimlik 3.Yıl /5. Yarıyıl Yrd. Doç. Dr. Bilal GÖK DERSİN YÜRÜTÜCÜSÜ Yrd. Doç. Dr. Bilal GÖK DERSİN YARDIMCILARI... Türk-İslam edebiyatının metinlerini okuma ve anlama için gerekli DERSİN KAZANIMLARI altyapının oluşturulması, Temel Osmanlı Türkçesi ve dilbilgisinin bilinmesini gerektirir. Dersin amacı bu altyapıyı oluşturmaktır. Temel Osmanlı Türkçe dilbilgisi öğretilir. Ayrıca klasik Türk- DERSİN İÇERİĞİ İslam edebiyatı seçilmiş metinleri üzerinde uygulamalar yapılır. ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜRECİ (STRATEJİ, YÖNTEM VE TEKNİKLER) Aktif Anlatım, Okuma ve Uygulama. STAJ / UYGULAMA VAR YOK 49

50 HAFTALIK KONULAR ve İLGİLİ ÖN HAZIRLIK SAYFALARI HAFTA KONULAR ÖN HAZIRLIK 1. Osmanlı Türkçesinin Ehemmiyeti Arapça ve Farsça'nın Osmanlı Türkçesi ile irtibatı /Metin Okumaları Türkçe ve Yabancı Kelimelerin Ayrılması / Metin Okumaları 4. Arapça Kelime ve Şekiller /Metin Okumaları 5. Farsça Kelime ve Şekiller / Metin Okumaları Türemiş İsimler-Bileşik İsimler / Metin Okumaları Türemiş İsimler-Bileşik İsimler / Metin Okumaları 8. Ara sınav 9. İsm-i Fâil-İsm-i Mef'ul-Edat /Metin Okumaları 10. İzafet Terkipleri / Metin Okumaları 11. Sıfat-ı Müşebbehe /Metin Okumaları 12. Kelimelerde Ses Değişmeleri /Metin Okumaları 13. Metin Okumaları /Metin Okumaları 14. Metin Okumaları /Metin Okumaları 15. Metin Okumaları /Metin Okumaları 16. Final sınavı KAYNAKLAR TEMEL KAYNAKLAR Yılmaz Kurt, Osmanlıca Dersleri I,İstanbul DİĞER KAYNAKLAR Faruk Kadri Timurtaş, Osmanlı Türkçesine Giriş, İstanbul

51 NO PROGRAM YETERLİLİKLERİ Gerektiği kadar Program Yeterlilikleri yazılabilir. Dinin insan hayatındaki yerini ve önemini fark eder. Kur an-ı Kerim i usulüne uygun olarak okuma ve metnini yorumlama becerisine sahiptir. Hz. Peygamber i çeşitli yönleriyle ve dindeki konumuyla tanır. İslam inanç ve ibadet esaslarını akıl ve nakil çerçevesinde kavrar ve konuyla ilgili problemlere bilimsel metotlarla çözümler üretir. Alanıyla ilgili dini metinleri ve kavramları anlar ve yorumlar İslami ilimleri gelişim süreçleri ve temel konuları bakımından analiz eder. 7 İslam tarihi, coğrafyası, kültürü, düşüncesi ve medeniyeti hakkında bilgi sahibidir. 8 İnsanlık düşünce tarihini ana hatlarıyla bilir; din, bilim ve felsefe ilişkisini kavrar. 9 Klasik ve çağdaş mezhep ve dini akımların din ve toplumdaki yerini fark eder. 10 Dinin asli unsurlarını beşeri unsurlarından ayırt eder. 11 İslam ın temel kaynakları çerçevesinde dini/ahlaki ihtiyaç ve sorunlara çözümler üretir Toplumun yapısal ve kültürel özelliklerinin farkındadır. Milli, manevi ve ahlaki değerleri bilir ve bu değerlerin toplumda birleştirici ve bütünleştirici rolüne uygun tutum ve davranışlar gösterir. Dinler hakkında bilgi sahibidir, kültürler arası diyalog ve bir arada yaşama becerisi geliştirir. Dini muhtevayı öğretime müsait kılacak etkili bir din eğitimi ve din hizmeti için gerekli olan strateji, yöntem ve teknikleri uygular. Alanıyla ilgili yenilikler ve ihtiyaçlar doğrultusunda eleştirel bakış açısına ve kendini geliştirme becerisine sahiptir. Ruh sağlığının önemini kavrar, kendisi ve çevresiyle uyumlu eylemler sergiler. 51

52 NO ÖÇ 1 ÖÇ 2 ÖÇ 3 ÖÇ 4 ÖÇ 5 DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI Gerektiği kadar öğrenme çıktısı yazılabilir. Osmanlı Türkçesini öğrenmenin önemini kavrar. Arapça ve Farsçanın Osmanlı Türkçesiyle ilişkisini kurar. Kelimelerin yazılışı ve ses değişmeleri hakkında bilgi sahibi olur. Arapça ve Farsça kelime ve şekilleri fark eder. Osmanlıca yazılı metinleri doğru okur. Program Yeterlilikleri ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi : Program Yeterlilikleri ÖÇ: Öğrenme Çıktıları Değerler : 0: Yok 1: Düşük 2: Orta 3: Yüksek Detayları görmek için veya ÖÇ tablolarına bakınız. ÖÇ/PÇ: ÖÇ ÖÇ ÖÇ ÖÇ ÖÇ

53 ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME Sayısı Toplam Katkısı (%) Ara Sınav 1 2,2 Ödev 14 30,4 Araştırma Sunumu 0 0 Derse Katılım 28 60,9 Laboratuar Uygulamaları 0 0 Projeler 2 4,3 Uygulama 0 0 Kısa Sınav 0 0 Diğer (Sözlü, Ürün Dosyası vb.) 0 0 Ara Sınava Katkısı (%) 0 0 Yılsonu Sınavına Katkısı (%) 1 2,2 Toplam (%) AKTS / İŞ YÜKÜ HESAPLAMA TABLOSU ETKİNLİKLER HAFTA SAYISI HAFTALIK SÜRE (SAAT) TOPLAM DÖNEM İŞ YÜKÜ Ders Süresi (Sınav haftası dâhildir: 16 x toplam ders saati) Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) Ödev Araştırma Sunumu Uygulama Projeler Laboratuvar Uygulamaları Kısa Sınav Arasınavlar Yarıyıl Sonu Sınavı TOPLAM İŞ YÜKÜ 72 TOPLAM İŞ YÜKÜ / DERSİN AKTS KREDİSİ 2

54 KAFKAS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT BÖLÜMÜ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ DERSİN ADI DERS KODU TEORİ+UYGULAMA (SAAT) KREDİSİ AKTS Caferilik SEÇ317A ÖN KOŞUL DERSLERİ DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ (Örgün ya da Uzaktan) Öğrenciler düzenli olarak derslere katılmakla ve tartışmalarda yer almakla yükümlüdürler. Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir. Destek Dersleri Temel Mesleki Dersler DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri Aktarılabilir Beceri Dersleri DERSİN DİLİ DERSİN TÜRÜ DERSİN VERİLDİĞİ YIL / SÖMESTR DERSİN KOORDİNATÖRÜ DERSİN YÜRÜTÜCÜSÜ Türkçe Seçmeli 3. yıl / 5. Yarıyıl Yrd. Doç. Dr. Ayhan HİRA Yrd. Doç. Dr. Ayhan HİRA DERSİN YARDIMCILARI DERSİN AMACI DERSİN İÇERİĞİ (KISA TANIMI) ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜRECİ (STRATEJİ, YÖNTEM VE TEKNİKLER) Caferiliğin doğuşunu, gelişmesini, itikadi ve fıkhi görüşlerini ve İslam düşüncesindeki önemini ortaya koyar. Caferiliğin tanımını, ana kaynaklarını ve Caferiliğin itikadi ve fıkhi görüşlerini bilir. Anlatım- soru cevap STAJ / UYGULAMA 54

55 VAR YOK HAFTALIK KONULAR ve İLGİLİ ÖN HAZIRLIK SAYFALARI HAFTA KONULAR ÖN HAZIRLIK 1. Mezhepler hakkında genel bilgi 2. Caferilik hakkında genel bilgi 3. Caferiliğin tarihsel gelişimi. 4. Caferiliğin itikadi görüşleri. 5. Caferliğin fıkhi görüşleri. 6. Günümüzde Caferiliğin durumu 7. Günümüzde Caferiliğin yaygın olduğu yerler 8. Ara sınav 9. Caferi mezhebi ile ilgili kavramlar ve tanımlar 10. Caferilik te On iki imam 11. İmam Cafer b. Muhammed (Sadık) 12. Caferi mezhebinde ibadetler 13. Masumluk ve Yanılmazlık 14. Caferi mezhebinin hadis anlayışı 15. Türkiye de Caferilik 16. Final TEMEL KAYNAKLAR KAYNAKLAR Ekrem ruhi fığlalı: mezhepler tarihi, Caferilik: dini ve kültürel ritüelleriyle. Emine öztürk. Rağbet yayınları. Ana hatlarıyla Caferilik. Üstad Cafer subhani. Kevser yayınları. DİĞER KAYNAKLAR 55

56 NO Dinin insan hayatındaki yerini ve önemini fark eder. PROGRAM YETERLİLİKLERİ Gerektiği kadar Program Yeterlilikleri yazılabilir. Kur an-ı Kerim i usulüne uygun olarak okuma ve metnini yorumlama becerisine sahiptir. Hz. Peygamber i çeşitli yönleriyle ve dindeki konumuyla tanır. İslam inanç ve ibadet esaslarını akıl ve nakil çerçevesinde kavrar ve konuyla ilgili problemlere bilimsel metotlarla çözümler üretir. Alanıyla ilgili dini metinleri ve kavramları anlar ve yorumlar İslami ilimleri gelişim süreçleri ve temel konuları bakımından analiz eder. 7 İslam tarihi, coğrafyası, kültürü, düşüncesi ve medeniyeti hakkında bilgi sahibidir. 8 İnsanlık düşünce tarihini ana hatlarıyla bilir; din, bilim ve felsefe ilişkisini kavrar. 9 Klasik ve çağdaş mezhep ve dini akımların din ve toplumdaki yerini fark eder. 10 Dinin asli unsurlarını beşeri unsurlarından ayırt eder. 11 İslam ın temel kaynakları çerçevesinde dini/ahlaki ihtiyaç ve sorunlara çözümler üretir Toplumun yapısal ve kültürel özelliklerinin farkındadır. Milli, manevi ve ahlaki değerleri bilir ve bu değerlerin toplumda birleştirici ve bütünleştirici rolüne uygun tutum ve davranışlar gösterir. Dinler hakkında bilgi sahibidir, kültürler arası diyalog ve bir arada yaşama becerisi geliştirir. Dini muhtevayı öğretime müsait kılacak etkili bir din eğitimi ve din hizmeti için gerekli olan strateji, yöntem ve teknikleri uygular. Alanıyla ilgili yenilikler ve ihtiyaçlar doğrultusunda eleştirel bakış açısına ve kendini geliştirme becerisine sahiptir. Ruh sağlığının önemini kavrar, kendisi ve çevresiyle uyumlu eylemler sergiler. 56

57 NO ÖÇ 1 ÖÇ 2 ÖÇ 3 DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI Gerektiği kadar öğrenme çıktısı yazılabilir. Caferi mezhebi hakkında genel bilgiye sahip olur. Caferi mezhebinin fıkhi ve itikadi görüşleri hakkında bilgi sahibi olur. Günümüzde Caferi mezhebinin durumu hakkında genel bilgiye sahip olur. ÖÇ 4 ÖÇ 5 ÖÇ 6 ÖÇ 7 ÖÇ 8 ÖÇ 9 ÖÇ 10 57

58 Program Yeterlilikleri ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi : Program Yeterlilikleri ÖÇ: Öğrenme Çıktıları Değerler : 0: Yok 1: Düşük 2: Orta 3: Yüksek Detayları görmek için veya ÖÇ tablolarına bakınız. ÖÇ/PÇ: ÖÇ ÖÇ ÖÇ ÖÇ 4 ÖÇ 5 ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME Sayısı Toplam Katkısı (%) Ara Sınav 1 20 Ödev Araştırma Sunumu Derse Katılım Laboratuvar Uygulamaları Projeler 2 20 Uygulama Kısa Sınav 4 20 Diğer (Sözlü, Ürün Dosyası vb.) Ara Sınava Katkısı (%) 40 Yılsonu Sınavına Katkısı (%) 60 Toplam (%)

59 AKTS / İŞ YÜKÜ HESAPLAMA TABLOSU ETKİNLİKLER HAFTA SAYISI HAFTALIK SÜRE (SAAT) TOPLAM DÖNEM İŞ YÜKÜ Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) Ödev Araştırma Sunumu Uygulama Projeler Laboratuvar Uygulamaları Kısa Sınav Arasınavlar Yarıyıl Sonu Sınavı TOPLAM İŞ YÜKÜ 62 TOPLAM İŞ YÜKÜ / DERSİN AKTS KREDİSİ 2 59

60 DERSİN ADI KAFKAS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT BÖLÜMÜ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ DERS KODU TEORİ+UYGULAMA (SAAT) KREDİSİ AKTS Türk Cumhuriyetleri Tarihi SEÇ317B ÖN KOŞUL DERSLERİ DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ (Örgün ya da Uzaktan)... Örgün Destek Dersleri Temel Mesleki Dersler DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri Aktarılabilir Beceri Dersleri DERSİN DİLİ DERSİN TÜRÜ DERSİN VERİLDİĞİ YIL / SÖMESTR DERSİN KOORDİNATÖRÜ DERSİN YÜRÜTÜCÜSÜ Türkçe Seçmeli 3.Yıl/ 5. Yarıyıl Yrd. Doç. Dr. Bilal GÖK Yrd. Doç. Dr. Bilal GÖK DERSİN YARDIMCILARI... Asya ve Avrupa coğrafyasında milattan önceki çağlara kadar DERSİN KAZANIMLARI uzanan Çağdaş Türk Devletleri ve Toplulukları nın sosyal, siyasi, kültürel tarihi ve günümüzdeki durumu hakkında detaylı bilgiler vermek. Çağdaş Türk İslam Devletleri Azerbaycan, Kırgızistan, Kırgızistan, KKTC, Özbekistan ve Türkmenistan ile Topluluklarının (Altay, DERSİN İÇERİĞİ Başkurt, Batı Trakya Irak, İran, Kırım vb.) başta coğrafyası, tarihi verildikten sonra bu devlet ve toplulukların siyasi, sosyal ve kültürel gelişimleri, birbirleriyle olan ilişkileri ve günümüzdeki durumları hakkında detaylı bilgiler verilmektedir. ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜRECİ (STRATEJİ, YÖNTEM VE Aktif Anlatım TEKNİKLER) STAJ / UYGULAMA YOK 60

61 HAFTALIK KONULAR ve İLGİLİ ÖN HAZIRLIK SAYFALARI HAFTA KONULAR ÖN HAZIRLIK 1. Çağdaş Türk devletleri hakkında genel bilgi 2. Azerbaycan Cumhuriyeti 3. Türkmenistan Cumhuriyeti 4. Kırgızistan Cumhuriyeti 5. Kazakistan Cumhuriyeti 6. Özbekistan Cumhuriyeti 7. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 8. Ara Sınav 9. Bulgaristan Türkleri 10. Yunanistan Türkleri 11. Romanya Türkleri 12. Ukrayna ve Kırım Tatarları 13. Rusya Federasyon undaki Türk Toplulukları 14. İran İslam Cumhuriyeti ndeki Türkler 15. Çin Halk Cumhuriyeti ndeki Türkler 16. Final Sınavı TEMEL KAYNAKLAR DİĞER KAYNAKLAR KAYNAKLAR Sadettin Gömeç, Türk Cumhuriyetleri ve Toplulukları Tarihi, Akçağ Yayınları, İstanbul Yusuf Akçura, Yeni Türk Devletlerinin Öncüleri, Kültür Bakanlığı, Ankara

62 NO PROGRAM YETERLİLİKLERİ Gerektiği kadar Program Yeterlilikleri yazılabilir. Dinin insan hayatındaki yerini ve önemini fark eder. Kur an-ı Kerim i usulüne uygun olarak okuma ve metnini yorumlama becerisine sahiptir. Hz. Peygamber i çeşitli yönleriyle ve dindeki konumuyla tanır. İslam inanç ve ibadet esaslarını akıl ve nakil çerçevesinde kavrar ve konuyla ilgili problemlere bilimsel metotlarla çözümler üretir. Alanıyla ilgili dini metinleri ve kavramları anlar ve yorumlar İslami ilimleri gelişim süreçleri ve temel konuları bakımından analiz eder. 7 İslam tarihi, coğrafyası, kültürü, düşüncesi ve medeniyeti hakkında bilgi sahibidir. 8 İnsanlık düşünce tarihini ana hatlarıyla bilir; din, bilim ve felsefe ilişkisini kavrar. 9 Klasik ve çağdaş mezhep ve dini akımların din ve toplumdaki yerini fark eder. 10 Dinin asli unsurlarını beşeri unsurlarından ayırt eder. 11 İslam ın temel kaynakları çerçevesinde dini/ahlaki ihtiyaç ve sorunlara çözümler üretir Toplumun yapısal ve kültürel özelliklerinin farkındadır. Milli, manevi ve ahlaki değerleri bilir ve bu değerlerin toplumda birleştirici ve bütünleştirici rolüne uygun tutum ve davranışlar gösterir. Dinler hakkında bilgi sahibidir, kültürler arası diyalog ve bir arada yaşama becerisi geliştirir. Dini muhtevayı öğretime müsait kılacak etkili bir din eğitimi ve din hizmeti için gerekli olan strateji, yöntem ve teknikleri uygular. Alanıyla ilgili yenilikler ve ihtiyaçlar doğrultusunda eleştirel bakış açısına ve kendini geliştirme becerisine sahiptir. Ruh sağlığının önemini kavrar, kendisi ve çevresiyle uyumlu eylemler sergiler. 62

63 NO ÖÇ 1 ÖÇ 2 ÖÇ 3 ÖÇ 4 DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI Gerektiği kadar öğrenme çıktısı yazılabilir. Öğrenciler, çağdaş Türk devlet ve topluluklarının coğrafyası ve tarihi süreçleri hakkında bilgi sahibi olur. Öğrenciler, çağdaş Türk devlet ve topluluklarının birbirleriyle ve diğer devletlerle olan ilişkileri hakkında yapılan akademik bir tartışmaya katılabilir. Öğrenciler, çağdaş Türk devlet ve topluluklarının günümüzdeki siyasi, sosyal ve kültürel yapıları hakkında bilgi sahibi olur. Öğrenciler, Asya ve Avrupa coğrafyasında milattan önceki çağlara kadar uzanan Çağdaş Türk Devletleri ve Toplulukları hakkında detaylı bilgiler öğrenir. Program Yeterlilikleri ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi : Program Yeterlilikleri ÖÇ: Öğrenme Çıktıları Değerler : 0: Yok 1: Düşük 2: Orta 3: Yüksek Detayları görmek için veya ÖÇ tablolarına bakınız. ÖÇ/PÇ: ÖÇ ÖÇ ÖÇ ÖÇ

64 ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME Sayısı Toplam Katkısı (%) Ara Sınav 1 2,2 Ödev 14 30,4 Araştırma Sunumu 0 0 Derse Katılım 28 60,9 Laboratuvar Uygulamaları 0 0 Projeler 2 4,3 Uygulama 0 0 Kısa Sınav 0 0 Diğer (Sözlü, Ürün Dosyası vb.) 0 0 Ara Sınava Katkısı (%) 0 0 Yılsonu Sınavına Katkısı (%) 1 2,2 Toplam (%) AKTS / İŞ YÜKÜ HESAPLAMA TABLOSU ETKİNLİKLER HAFTA SAYISI HAFTALIK SÜRE (SAAT) TOPLAM DÖNEM İŞ YÜKÜ Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) Ödev Araştırma Sunumu Uygulama Projeler Laboratuvar Uygulamaları Kısa Sınav Arasınavlar Yarıyıl Sonu Sınavı TOPLAM İŞ YÜKÜ 60 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 30 2 DERSİN AKTS KREDİSİ 2 64

65 KAFKAS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT BÖLÜMÜ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ DERSİN ADI DERS KODU TEORİ+UYGULAMA (SAAT) KREDİSİ AKTS Günümüz İslam Dünyasında Dini Akımlar SEÇ317B ÖN KOŞUL DERSLERİ DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ (Örgün ya da Uzaktan) Öğrenciler düzenli olarak derslere katılmakla ve tartışmalarda yer almakla yükümlüdürler. Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir. Destek Dersleri Temel Mesleki Dersler DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri Aktarılabilir Beceri Dersleri DERSİN DİLİ DERSİN TÜRÜ DERSİN VERİLDİĞİ YIL / SÖMESTR DERSİN KOORDİNATÖRÜ DERSİN YÜRÜTÜCÜSÜ DERSİN YARDIMCILARI DERSİN AMACI DERSİN İÇERİĞİ (KISA TANIMI) ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜRECİ (STRATEJİ, YÖNTEM VE TEKNİKLER) Türkçe Seçmeli 3.yıl /5. Yarıyıl Yrd. Doç. Dr. Ahmet Emin SEYHAN Yrd. Doç. Dr. Ahmet Emin SEYHAN Çağdaş siyasî-dinî akımları ve din anlayışlarındaki farklılıkları tarihsel, siyasi, dini, sosyo-psikolojik açıdan tahlil etmek ve bunların Müslüman toplumlardaki olumlu ve olumsuz etkilerini ortaya koymaktır. Günümüz İslam dünyasında çağdaş akımların tanımı, amacı, konusu ve kaynakları; din ile dini akım arasındaki ilişki; çağdaş İslam akımlarının ortaya çıkmasında etkili olan faktörler; günümüz İslami akımları, bunların kavramsal, yapısal ve dini-fikri analizi; geleneksel ve yenilikçi dini akımlar; siyasi, fikrifelsefi İslamcılık; Selefilik. Anlatım, Tartışma, Soru-Yanıt, Sorun/Problem Çözme, Sunum. STAJ / UYGULAMA VAR YOK 65

66 HAFTALIK KONULAR ve İLGİLİ ÖN HAZIRLIK SAYFALARI HAFTA KONULAR ÖN HAZIRLIK 1. Dersin genel bir tanıtımı, içeriği ve metodu, 2. Çağdaş İslami hareketlerin ortaya çıkmasına etki eden faktörler, 3. Çağdaş dini hareketlerin dini gerekçeleri, 4. Günümüz İslami hareketler, 5. Muhafazakar ve reformist dini hareketler, 6. Siyasal İslamcılık, 7. Akılcı ve felsefi İslamcılık, 8. Vize 9. İslam ve çağdaşlık, 10. İslam ve modernite, 11. Selefi hareket ve sebepleri, 12. Türkiye de dini hareketlerin ortaya çıkmasının sebepleri, 13. Türkiye de İslami düşünce, dini cemaatler ve görüşleri, 14. Türkiye de din anlayışında değişim süreci, 15. İslam ve çağdaşlık, 16. Final KAYNAKLAR TEMEL KAYNAKLAR Montgomery Watt, İslami Hareketler ve Modernlik, (tr. Turan Koç), İstanbul DİĞER KAYNAKLAR Fazlurrahman, İslam ve Çağdaşlık, (trc. A.Açıkgenç-H.Kırbaşoğlu, Ankara 1996;] Nilüfer Göle, İslam ve Modernlik Üzerine Melez Desenler, İstanbul 2000; M. Sıddıki, İslam Dünyasında Modernist Düşünce, (M. Fırat-K. Korkmaz), İstanbul 1990; İsmail Kara, Türkiye de İslamcılık Düşüncesi, İstanbul 1990; J. Esposito, Değişim Sürecinde İslam (trc. A.Y. Aydoğan-A. Ünlü), İstanbul 1991; M. Türköne, Siyâsî İdeooloji Olarak İslâmcılığın Doğuşu, İstanbul 1991; Şaban Sitembölükbaşı, Türkiye de İslam ın Yeniden İnkişafı ( ), İstanbul 1995; Şerif Mardin, Türkiye de Din ve Siyaset, 66

67 İstanbul 1991; İbrahim Maraş, Türk Dünyasında Dini Yenileşme, İstanbul 2002; Niyazi Berkes, Türkiye de Çağdaşlaşma, İstanbul-ts.; İbrahim, Hasaneyn Tevfik-Hudeynî, Mesud, Batılı Araştırmalarda İslâmî Uyanış Olgusu: Tahlilî ve Tenkidci Bir Yaklaşım, (Sönmez Kutlu), İslâmî Araştırmalar, Cilt: 7, Sayı: 3-4 (1994). NO Dinin insan hayatındaki yerini ve önemini fark eder. PROGRAM YETERLİLİKLERİ Kur an-ı Kerim i usulüne uygun olarak okuma ve metnini yorumlama becerisine sahiptir. Hz. Peygamber i çeşitli yönleriyle ve dindeki konumuyla tanır. İslam inanç ve ibadet esaslarını akıl ve nakil çerçevesinde kavrar ve konuyla ilgili problemlere bilimsel metotlarla çözümler üretir. Alanıyla ilgili dini metinleri ve kavramları anlar ve yorumlar İslami ilimleri gelişim süreçleri ve temel konuları bakımından analiz eder. 7 İslam tarihi, coğrafyası, kültürü, düşüncesi ve medeniyeti hakkında bilgi sahibidir. 8 İnsanlık düşünce tarihini ana hatlarıyla bilir; din, bilim ve felsefe ilişkisini kavrar. 9 Klasik ve çağdaş mezhep ve dini akımların din ve toplumdaki yerini fark eder. 10 Dinin asli unsurlarını beşeri unsurlarından ayırt eder. 11 İslam ın temel kaynakları çerçevesinde dini/ahlaki ihtiyaç ve sorunlara çözümler üretir Toplumun yapısal ve kültürel özelliklerinin farkındadır. Milli, manevi ve ahlaki değerleri bilir ve bu değerlerin toplumda birleştirici ve bütünleştirici rolüne uygun tutum ve davranışlar gösterir. Dinler hakkında bilgi sahibidir, kültürler arası diyalog ve bir arada yaşama becerisi geliştirir. Dini muhtevayı öğretime müsait kılacak etkili bir din eğitimi ve din hizmeti için gerekli olan strateji, yöntem ve teknikleri uygular. Alanıyla ilgili yenilikler ve ihtiyaçlar doğrultusunda eleştirel bakış açısına ve kendini geliştirme becerisine sahiptir. Ruh sağlığının önemini kavrar, kendisi ve çevresiyle uyumlu eylemler sergiler. 67

68 NO ÖÇ 1 ÖÇ 2 ÖÇ 3 ÖÇ 4 ÖÇ 5 Çağdaş İslam akımlarını tanımlayabilme. Bu akımların amacını açıklayabilme, DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI Gerektiği kadar öğrenme çıktısı yazılabilir. İslam dünyasında ortaya çıkan dini akımların doğuşuna etki eden sebepleri tanımlayabilme, Dini akımları meydana getiren unsurları açıklayabilme, Dini akımlar arasındaki farkları ayırt edebilme, ÖÇ 6 Din ile dini akım arasındaki farkı analiz edebilme, ÖÇ 7 ÖÇ 8 ÖÇ 9 ÖÇ 10 68

69 Program Yeterlilikleri ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi : Program Yeterlilikleri ÖÇ: Öğrenme Çıktıları Değerler: 0: Yok 1: Düşük 2: Orta 3: Yüksek Detayları görmek için veya ÖÇ tablolarına bakınız. ÖÇ/PÇ: ÖÇ ÖÇ ÖÇ ÖÇ ÖÇ ÖÇ ÖÇ 7 ÖÇ 8 ÖÇ 9 ÖÇ 10 69

70 ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME Sayısı Toplam Katkısı (%) Ara Sınav 1 30 Ödev 2 30 Araştırma Sunumu Derse Katılım Laboratuvar Uygulamaları Projeler Uygulama Kısa Sınav 2 40 Diğer (Sözlü, Ürün Dosyası vb.) Ara Sınava Katkısı (%) 40 Yılsonu Sınavına Katkısı (%) 60 Toplam (%) 100 AKTS / İŞ YÜKÜ HESAPLAMA TABLOSU ETKİNLİKLER HAFTA SAYISI HAFTALIK SÜRE (SAAT) TOPLAM DÖNEM İŞ YÜKÜ Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) Ödev Araştırma Sunumu Uygulama Projeler Laboratuvar Uygulamaları Kısa Sınav Arasınavlar Yarıyıl Sonu Sınavı TOPLAM İŞ YÜKÜ 70 TOPLAM İŞ YÜKÜ / DERSİN AKTS KREDİSİ 2

71 KAFKAS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT BÖLÜMÜ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ DERSİN ADI DERS KODU TEORİ+UYGULAMA (SAAT) KREDİSİ AKTS Güzel Kur an Okuma SEÇ317B ÖN KOŞUL DERSLERİ DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ (Örgün ya da Uzaktan) Öğrenciler düzenli olarak derslere katılmakla ve tartışmalarda yer almakla yükümlüdürler. Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir. Destek Dersleri Temel Mesleki Dersler DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri Aktarılabilir Beceri Dersleri DERSİN DİLİ DERSİN TÜRÜ DERSİN VERİLDİĞİ YIL / SÖMESTR DERSİN KOORDİNATÖRÜ DERSİN YÜRÜTÜCÜSÜ DERSİN YARDIMCILARI DERSİN AMACI DERSİN İÇERİĞİ (KISA TANIMI) ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜRECİ (STRATEJİ, YÖNTEM VE TEKNİKLER) Türkçe Seçmeli 3.yıl /5. Yarıyıl Yrd. Doç. Dr. Ahmet Emin SEYHAN Yrd. Doç. Dr. Ahmet Emin SEYHAN Tecvid konularının Kur an Okuma ve Tecvid dersinde ulaşılan yeterlilik düzeyinin üstünde daha teknik ve daha ayrıntılı bir biçimde işlemesini sağlamak. Kutsal metni kendine özgü kurallar çerçevesinde ve kendi fonetik özelliklerini esas alan bir tarzda okumak. Uygulama güçlüğü bulunan tecvid kuralları; Lahn, Seslerin çıkarılmasında ağız hareketlerinin durumu; En az iki aşirin, topluluk önünde tertil tarzında güzel biçimde okunması; Kur an okuma ve Tecvid dersindeki yükümlülük oranı çerçevesinde Nas-Duha arasındaki surelerle, Bakara suresi ; Haşr suresi 22-24; Cuma suresi 9-11; İbrahim suresi ayetlerin yanında, Mülk ve Nebe surelerinin ezber olarak terti tarzında güzel bir biçimde okunması; Kur an-ı Kerim den Nisa ve Maide surelerinin yüzünden hem tedvir hem de hadra göre kurallara uygun bir biçimde okunması. Anlatım, Örnek Okuyuşlar, Müzakere. 71

72 STAJ / UYGULAMA VAR YOK HAFTALIK KONULAR ve İLGİLİ ÖN HAZIRLIK SAYFALARI HAFTA KONULAR ÖN HAZIRLIK 1. Uygulama güçlüğü bulunan tecvid kuralları Celaleddin Karakılıç, Tecvid İlmi, Ankara 1982, s Lahn Karakılıç, s Seslerin çıkarılmasında ağız hareketlerinin durumu Abdurrahman Çetin, Kur an Okuma Esasları, İstanbul, 1997, s Nas-Duha arasındaki surelerinin tertil ile ezbere okunması. 5. Nas-Duha arasındaki surelerinin tertil ile okunması. 6. Mülk ve Nebe surelerinin tertil ile okunması. 7. Bakara suresi ayetlerin tertil ile okunması. 8. Vize 9. Haşr suresi ayetlerin tertil ile okunması 10. Cuma suresi ayetlerin tertil ile okunması 11. İbrahim suresi ayetlerin tertil ile okunması 12. Nisa suresinin tedvir ve hadr ile yüzüne okunması. 13. Hucurat suresinin tedvir ve hadr ile yüzüne okunması. 14. Maide suresinin tedvir ve hadr ile yüzüne okunması. 15. Fetih suresinin tedvir ve hadr ile yüzüne okunması. 16. Final TEMEL KAYNAKLAR DİĞER KAYNAKLAR KAYNAKLAR İsmail Karaçam, Kur ân-ı Kerîm in Fazîletleri ve Okunma Kâideleri, İstanbul 1981; Celaleddin Karakılıç, Tecvid İlmi, Ankara 1982; Abdurrahman Çetin, Kur an Okuma Esasları, İstanbul, 1997, s Ali Rıza Sağman, İlaveli Yeni Sağman Tecvidi, İstanbul 1957; D. Ünlü, Kur ân-ı Kerîm in Tecvîdi, Ankara 1993; Nihat Temel, Kıraat ve Tecvîd İstılahları, İstanbul

73 NO Dinin insan hayatındaki yerini ve önemini fark eder. PROGRAM YETERLİLİKLERİ Kur an-ı Kerim i usulüne uygun olarak okuma ve metnini yorumlama becerisine sahiptir. Hz. Peygamber i çeşitli yönleriyle ve dindeki konumuyla tanır. İslam inanç ve ibadet esaslarını akıl ve nakil çerçevesinde kavrar ve konuyla ilgili problemlere bilimsel metotlarla çözümler üretir. Alanıyla ilgili dini metinleri ve kavramları anlar ve yorumlar İslami ilimleri gelişim süreçleri ve temel konuları bakımından analiz eder. 7 İslam tarihi, coğrafyası, kültürü, düşüncesi ve medeniyeti hakkında bilgi sahibidir. 8 İnsanlık düşünce tarihini ana hatlarıyla bilir; din, bilim ve felsefe ilişkisini kavrar. 9 Klasik ve çağdaş mezhep ve dini akımların din ve toplumdaki yerini fark eder. 10 Dinin asli unsurlarını beşeri unsurlarından ayırt eder. 11 İslam ın temel kaynakları çerçevesinde dini/ahlaki ihtiyaç ve sorunlara çözümler üretir Toplumun yapısal ve kültürel özelliklerinin farkındadır. Milli, manevi ve ahlaki değerleri bilir ve bu değerlerin toplumda birleştirici ve bütünleştirici rolüne uygun tutum ve davranışlar gösterir. Dinler hakkında bilgi sahibidir, kültürler arası diyalog ve bir arada yaşama becerisi geliştirir. Dini muhtevayı öğretime müsait kılacak etkili bir din eğitimi ve din hizmeti için gerekli olan strateji, yöntem ve teknikleri uygular. Alanıyla ilgili yenilikler ve ihtiyaçlar doğrultusunda eleştirel bakış açısına ve kendini geliştirme becerisine sahiptir. Ruh sağlığının önemini kavrar, kendisi ve çevresiyle uyumlu eylemler sergiler. 73

74 NO ÖÇ 1 ÖÇ 2 ÖÇ 3 ÖÇ 4 ÖÇ 5 Tecvid bilgisi ve uygulaması sağlanır. Kur an ın yüzünden okunmasını sağlanır. DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI Gerektiği kadar öğrenme çıktısı yazılabilir. Sûrelerin ezberlenmesi ve tecvid kurallarına uygun okunması sağlanır. Surelerin Türkçe anlamlarının öğrenilmesi sağlanır. Farklı kıraatler ve okuyuş biçimleri tanınır. ÖÇ 6 ÖÇ 7 ÖÇ 8 ÖÇ 9 ÖÇ 10 74

75 Program Yeterlilikleri ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi : Program Yeterlilikleri ÖÇ: Öğrenme Çıktıları Değerler: 0: Yok 1: Düşük 2: Orta 3: Yüksek Detayları görmek için veya ÖÇ tablolarına bakınız. ÖÇ/PÇ: ÖÇ ÖÇ ÖÇ ÖÇ ÖÇ ÖÇ 6 ÖÇ 7 ÖÇ 8 ÖÇ 9 ÖÇ 10 75

76 ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME Sayısı Toplam Katkısı (%) Ara Sınav 1 30 Ödev 1 30 Araştırma Sunumu Derse Katılım Laboratuvar Uygulamaları Projeler Uygulama Kısa Sınav 2 40 Diğer (Sözlü, Ürün Dosyası vb.) Ara Sınava Katkısı (%) 50 Yılsonu Sınavına Katkısı (%) 50 Toplam (%) 100 AKTS / İŞ YÜKÜ HESAPLAMA TABLOSU ETKİNLİKLER HAFTA SAYISI HAFTALIK SÜRE (SAAT) TOPLAM DÖNEM İŞ YÜKÜ Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) Ödev Araştırma Sunumu Uygulama Projeler Laboratuvar Uygulamaları Kısa Sınav Arasınavlar Yarıyıl Sonu Sınavı TOPLAM İŞ YÜKÜ 70 TOPLAM İŞ YÜKÜ / DERSİN AKTS KREDİSİ 2 76

77 KAFKAS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ DERSİN ADI DERS KODU TEORİ+UYGULAMA (SAAT) KREDİSİ AKTS Şiilik Mezhebi SEÇ317C ÖN KOŞUL DERSLERİ DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ (Örgün ya da Uzaktan) Öğrenciler düzenli olarak derslere katılmakla ve tartışmalarda yer almakla yükümlüdürler. Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir. Destek Dersleri Temel Mesleki Dersler DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri Aktarılabilir Beceri Dersleri DERSİN DİLİ DERSİN TÜRÜ DERSİN VERİLDİĞİ YIL / SÖMESTR DERSİN KOORDİNATÖRÜ Türkçe Seçmeli 3. yıl / 5. yarıyıl Yrd. Doç. Dr. Ayhan HİRA DERSİN YÜRÜTÜCÜSÜ Yrd. Doç. Dr. Ayhan HİRA DERSİN YARDIMCILARI DERSİN KAZANIMLARI DERSİN İÇERİĞİ ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜRECİ (STRATEJİ, YÖNTEM VE TEKNİKLER) Siyasi-itikadi-ictimai bir fırka olarak Şiiliğin doğuş dönemini, gelişmesini ve tali fırkalarını, itikadi görüşlerini ve İslam düşüncesindeki önemini ortaya koyar Şia nın tanımını, ana kaynaklarını, ilk Şii hareketleri, imamet meselesini ve diğer Şii itikadi görüşleri bilir Anlatım- soru cevap STAJ / UYGULAMA YOK 77

78 HAFTALIK KONULAR ve İLGİLİ ÖN HAZIRLIK SAYFALARI HAFTA KONULAR ÖN HAZIRLIK 1. Şia nın Sözlük ve Terim Anlamları 2. İslam Tarihinde İlk Siyasi Olaylar 3. Hilafet/İmamet Meselesi 4. Cemel ve Sıffin Çatışmaları ve Sonuçları 5. İlk Şii Düşüncelerin Sosyo-Kültürel Arkaplanı 6. Hucr b. Adiyy Hareketi 7. Kerbela Olayı 8. Ara sınav 9. Tevvâbûn Hareketi 10. Muhtar es-sakafî Hareketi 11. Şii Fikirlerin Teşekkülü 12. Muğire b. Said ve Ebu Mansur Hareketi 13. Abbasiler Döneminde Şiilik 14. Gaybet Dönemi 15. Şii İmamlar 16. Yıl Sonu Sınavı TEMEL KAYNAKLAR DİĞER KAYNAKLAR KAYNAKLAR 1. Hasan Onat, Emeviler Devri Şii Hareketleri ve Günümüz Şiiliği; 2. Ethem Ruhi Fığlalı, İmamiyye Şiası 1. Abdulbaki Gölpınarlı, Tarih Boyunca İslam Mezhepleri Ve Şiilik; 2. Metin Bozan, İmamiyye nin İmamet Nazariyesinin Teşekkül Süreci; 3. Cemil Hakyemez, Şia da gaybet inancı ve Gaib On İkinci İmam 78

79 NO Dinin insan hayatındaki yerini ve önemini fark eder. PROGRAM YETERLİLİKLERİ Gerektiği kadar Program Yeterlilikleri yazılabilir. Kur an-ı Kerim i usulüne uygun olarak okuma ve metnini yorumlama becerisine sahiptir. Hz. Peygamber i çeşitli yönleriyle ve dindeki konumuyla tanır. İslam inanç ve ibadet esaslarını akıl ve nakil çerçevesinde kavrar ve konuyla ilgili problemlere bilimsel metotlarla çözümler üretir. Alanıyla ilgili dini metinleri ve kavramları anlar ve yorumlar İslami ilimleri gelişim süreçleri ve temel konuları bakımından analiz eder. 7 İslam tarihi, coğrafyası, kültürü, düşüncesi ve medeniyeti hakkında bilgi sahibidir. 8 İnsanlık düşünce tarihini ana hatlarıyla bilir; din, bilim ve felsefe ilişkisini kavrar. 9 Klasik ve çağdaş mezhep ve dini akımların din ve toplumdaki yerini fark eder. 10 Dinin asli unsurlarını beşeri unsurlarından ayırt eder. 11 İslam ın temel kaynakları çerçevesinde dini/ahlaki ihtiyaç ve sorunlara çözümler üretir Toplumun yapısal ve kültürel özelliklerinin farkındadır. Milli, manevi ve ahlaki değerleri bilir ve bu değerlerin toplumda birleştirici ve bütünleştirici rolüne uygun tutum ve davranışlar gösterir. Dinler hakkında bilgi sahibidir, kültürler arası diyalog ve bir arada yaşama becerisi geliştirir. Dini muhtevayı öğretime müsait kılacak etkili bir din eğitimi ve din hizmeti için gerekli olan strateji, yöntem ve teknikleri uygular. Alanıyla ilgili yenilikler ve ihtiyaçlar doğrultusunda eleştirel bakış açısına ve kendini geliştirme becerisine sahiptir. Ruh sağlığının önemini kavrar, kendisi ve çevresiyle uyumlu eylemler sergiler. 79

80 NO ÖÇ 1 ÖÇ 2 ÖÇ 3 İslam Tarihinin anlaşılmasına katkı sağlar. Hadis dersinin anlaşılmasına katkı sağlar. Kelam dersinin anlaşılmasına katkı sağlar. DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI Gerektiği kadar öğrenme çıktısı yazılabilir. ÖÇ 4 ÖÇ 5 ÖÇ 6 ÖÇ 7 ÖÇ 8 ÖÇ 9 ÖÇ 10 80

81 Program Yeterlilikleri ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi : Program Yeterlilikleri ÖÇ: Öğrenme Çıktıları Değerler : 0: Yok 1: Düşük 2: Orta 3: Yüksek Detayları görmek için veya ÖÇ tablolarına bakınız. ÖÇ/PÇ : P Y 1 P Y 2 P Y 3 P Y 4 P Y 5 P Y 6 P Y 7 P Y 8 P Y 9 P Y 10 P Y 11 P Y 12 P Y 13 P Y 14 P Y 15 P Y 16 P Y 17 ÖÇ 1 ÖÇ 2 ÖÇ ÖÇ 4 ÖÇ 5 ÖÇ 6 ÖÇ 7 ÖÇ 8 ÖÇ 9 ÖÇ 10 81

82 ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME Sayısı Toplam Katkısı (%) Ara Sınav 1 20 Ödev Araştırma Sunumu Derse Katılım Laboratuvar Uygulamaları Projeler 2 20 Uygulama Kısa Sınav 4 20 Diğer (Sözlü, Ürün Dosyası vb.) YARIYIL İÇİ TOPLAM 100 Ara Sınava Katkısı (%) Yılsonu Sınavına Katkısı (%) Toplam (%) 100 AKTS / İŞ YÜKÜ HESAPLAMA TABLOSU ETKİNLİKLER HAFTA SAYISI HAFTALIK SÜRE (SAAT) TOPLAM DÖNEM İŞ YÜKÜ Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) Ödev Araştırma Sunumu Uygulama Projeler Laboratuvar Uygulamaları Kısa Sınav Arasınavlar Yarıyıl Sonu Sınavı TOPLAM İŞ YÜKÜ 60 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 30 2 DERSİN AKTS KREDİSİ 2 82

83 KAFKAS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT BÖLÜMÜ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ DERSİN ADI DERS KODU TEORİ+UYGULAMA (SAAT) KREDİSİ AKTS Tefsir Metinleri SEÇ317C ÖN KOŞUL DERSLERİ DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ (Örgün ya da Uzaktan) Yok Örgün Destek Dersleri Temel Mesleki Dersler DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri Aktarılabilir Beceri Dersleri DERSİN DİLİ DERSİN TÜRÜ DERSİN VERİLDİĞİ YIL / SÖMESTR DERSİN KOORDİNATÖRÜ Türkçe Seçmeli 3. Yıl/5. Yarıyıl Yrd. Doç. Dr. Hikmet KOÇYİĞİT DERSİN YÜRÜTÜCÜSÜ Yrd. Doç. Dr. Hikmet KOÇYİĞİT DERSİN YARDIMCILARI. DERSİN AMACI Dersin gayesi değişik tefsir eserlerini tanıtmak ve Kur an-ı Kerim i doğru yorumlama becerisi kazandırmaktır. DERSİN İÇERİĞİ (KISA TANIMI) Değişik tefsir eserlerinden surelerin okutulması ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜRECİ Anlatım, tartışma, soru-yanıt, takım/grup çalışması, örnek olay incelemesi, (STRATEJİ, YÖNTEM VE sorun/problem çözme, beyin fırtınası, TEKNİKLER) STAJ / UYGULAMA YOK 83

84 HAFTALIK KONULAR ve İLGİLİ ÖN HAZIRLIK SAYFALARI HAFTA KONULAR ÖN HAZIRLIK 1. En-Nebe suresinin meal ve tefsiri. Celaleyn Tefsiri ve Saffatüt-Tefasir v.b. tefsirler 2. En-Naziat suresinin meal ve tefsiri. Celaleyn Tefsiri ve Saffatüt-Tefasir v.b. tefsirler 3. Abese suresinin meal ve tefsiri. Celaleyn Tefsiri ve Saffatüt-Tefasir v.b. tefsirler 4. Tekvir ve İnfitar suresinin meal ve tefsiri. Celaleyn Tefsiri ve Saffatüt-Tefasir v.b. tefsirler 5. Mutaffifin ve İnşikak suresinin meal ve tefsiri. Celaleyn Tefsiri ve Saffatüt-Tefasir v.b. tefsirler 6. Buruc ve Tarik suresinin meal ve tefsiri. Celaleyn Tefsiri ve Saffatüt-Tefasir v.b. tefsirler 7. A la ve Gaşiye suresinin meal ve tefsiri. Celaleyn Tefsiri ve Saffatüt-Tefasir v.b. tefsirler 8. Ara Sınav 9. Fecr ve Beled suresinin meal ve tefsiri. Celaleyn Tefsiri ve Saffatüt-Tefasir v.b. tefsirler 10. Şems,Leyl, Duha ve İnşirah suresinin meal ve tefsiri. Celaleyn Tefsiri ve Saffatüt-Tefasir v.b. tefsirler 11. Tin, Alak ve Kadr suresinin meal ve tefsiri. Celaleyn Tefsiri ve Saffatüt-Tefasir v.b. tefsirler 12. Beyyine- Tekasür suresinin meal ve tefsiri. Celaleyn Tefsiri ve Saffatüt-Tefasir v.b. tefsirler 13. Asr Kevser suresinin meal ve tefsiri. Celaleyn Tefsiri ve Saffatüt-Tefasir v.b. tefsirler 14. Kafirun Leheb suresinin meal ve tefsiri Celaleyn Tefsiri ve Saffatüt-Tefasir v.b. tefsirler 15. İhlas Nas suresinin meal ve tefsiri Celaleyn Tefsiri ve Saffatüt-Tefasir v.b. tefsirler 16. Yıl Sonu Sınavı TEMEL KAYNAKLAR KAYNAKLAR 1. İbn Cerir et-taberi, Camiu'l-Beyan an Tefsiri'l-Kur'an, 2. Beydavi, Envaru't-Tenzil, 3. Zemahşeri, El-Keşşaf An Hakaiki't-Tefsir, 4. Kurtubi, El-Cami' Li Ahkami'l-Kur'an, 5. Elmalı Hamdi Yazır, Hak Dini Kur'an Dili, 6- Razi, Mefatihu l-gayb DİĞER KAYNAKLAR Sâbûnî, Safvetu t-tefâsîr, Beyrut 1986; Suyûtî, Mahallî, Tefsîru l-celâleyn, Mısır

85 NO Dinin insan hayatındaki yerini ve önemini fark eder. PROGRAM YETERLİLİKLERİ Gerektiği kadar Program Yeterlilikleri yazılabilir. Kur an-ı Kerim i usulüne uygun olarak okuma ve metnini yorumlama becerisine sahiptir. Hz. Peygamber i çeşitli yönleriyle ve dindeki konumuyla tanır. İslam inanç ve ibadet esaslarını akıl ve nakil çerçevesinde kavrar ve konuyla ilgili problemlere bilimsel metotlarla çözümler üretir. Alanıyla ilgili dini metinleri ve kavramları anlar ve yorumlar İslami ilimleri gelişim süreçleri ve temel konuları bakımından analiz eder. 7 İslam tarihi, coğrafyası, kültürü, düşüncesi ve medeniyeti hakkında bilgi sahibidir. 8 İnsanlık düşünce tarihini ana hatlarıyla bilir; din, bilim ve felsefe ilişkisini kavrar. 9 Klasik ve çağdaş mezhep ve dini akımların din ve toplumdaki yerini fark eder. 10 Dinin asli unsurlarını beşeri unsurlarından ayırt eder. 11 İslam ın temel kaynakları çerçevesinde dini/ahlaki ihtiyaç ve sorunlara çözümler üretir Toplumun yapısal ve kültürel özelliklerinin farkındadır. Milli, manevi ve ahlaki değerleri bilir ve bu değerlerin toplumda birleştirici ve bütünleştirici rolüne uygun tutum ve davranışlar gösterir. Dinler hakkında bilgi sahibidir, kültürler arası diyalog ve bir arada yaşama becerisi geliştirir. Dini muhtevayı öğretime müsait kılacak etkili bir din eğitimi ve din hizmeti için gerekli olan strateji, yöntem ve teknikleri uygular. Alanıyla ilgili yenilikler ve ihtiyaçlar doğrultusunda eleştirel bakış açısına ve kendini geliştirme becerisine sahiptir. Ruh sağlığının önemini kavrar, kendisi ve çevresiyle uyumlu eylemler sergiler. 85

86 NO ÖÇ 1 DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI Gerektiği kadar öğrenme çıktısı yazılabilir. Tefsir usûlü ve tefsir tarihi bilgilerini birleştirerek tefsir kaynaklarından da yararlanarak mukayeseli olarak tefsir yapılabilme yeteneği sağlanır. ÖÇ 2 ÖÇ 3 Çeşitli Tefsir kaynaklarını tanımaları sağlanır Kur an ın mealini yapabilme yeteneği sağlanır. ÖÇ 4 ÖÇ 5 ÖÇ 6 ÖÇ 7 ÖÇ 8 ÖÇ 9 ÖÇ 10 Program Yeterlilikleri ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi : Program Yeterlilikleri ÖÇ: Öğrenme Çıktıları Değerler : 0: Yok 1: Düşük 2: Orta 3: Yüksek Detayları görmek için veya ÖÇ tablolarına bakınız. ÖÇ/PÇ: ÖÇ ÖÇ ÖÇ

87 ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME Sayısı Toplam Katkısı (%) Ara Sınav 1 60 Ödev 1 10 Araştırma Sunumu Derse Katılım Laboratuvar Uygulamaları Projeler Uygulama Kısa Sınav 2 30 Diğer (Sözlü, Ürün Dosyası vb.) Ara Sınava Katkısı (%) 40 Yılsonu Sınavına Katkısı (%) 60 Toplam (%) 100 AKTS / İŞ YÜKÜ HESAPLAMA TABLOSU ETKİNLİKLER HAFTA SAYISI HAFTALIK SÜRE (SAAT) TOPLAM DÖNEM İŞ YÜKÜ Ders Süresi (Sınav haftası dâhildir: 16 x toplam ders saati) Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) Ödev Araştırma Sunumu Uygulama Projeler Laboratuvar Uygulamaları Kısa Sınav Arasınavlar Yarıyıl Sonu Sınavı TOPLAM İŞ YÜKÜ 60 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 30 2 DERSİN AKTS KREDİSİ 2

88 DERSİN ADI KAFKAS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT BÖLÜMÜ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ DERS KODU TEORİ+UYGULAMA (SAAT) KREDİSİ AKTS İslam Kurumları Tarihi SEÇ317C ÖN KOŞUL DERSLERİ DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ (Örgün ya da Uzaktan)... Örgün eğitim Destek Dersleri Temel Mesleki Dersler DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri Aktarılabilir Beceri Dersleri DERSİN DİLİ DERSİN TÜRÜ DERSİN VERİLDİĞİ YIL / SÖMESTR DERSİN KOORDİNATÖRÜ DERSİN YÜRÜTÜCÜSÜ Türkçe Seçmeli 3.yıl /5. yarıyıl Yrd. Doç. Dr. Bilal GÖK Yrd. Doç. Dr. Bilal GÖK DERSİN YARDIMCILARI... DERSİN KAZANIMLARI DERSİN İÇERİĞİ ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜRECİ (STRATEJİ, YÖNTEM VE TEKNİKLER) Öğrenciler derste, İslâm medeniyetinin doğuşu, gelişmesi, kaynakları, Müslüman toplumlarda sosyal, kültürel, iktisadi hayatın temel özellikleri, belli başlı kurumlar, İslâm medeniyetinin etkilerini öğrenirler. Derste, İslam medeniyetinin doğuşu ve kaynaklarından başlamak suretiyle, ilk dönem, dört halife, Emeviler, Abbasiler, Fatımiler, Büyük Selçuklu Devleti, Osmanlı Devleti gibi İslam-Türk devletleri döneminde İslam medeniyeti ve kurumları ele alınır. Aktif Anlatım metodu 88

89 STAJ / UYGULAMA HAFTALIK KONULAR ve İLGİLİ ÖN HAZIRLIK SAYFALARI HAFTA KONULAR ÖN HAZIRLIK 1. İslam medeniyetinin kaynakları 2. İslam medeniyetinin bazı değerleri 3. İslam müesseselerinden yapı ve konaklama yerleri, paralar 4. Hilafet kurumu 5. Emeviler, Abbasiler, Fatımiler, Endülüs Emevileri nde halifelik 6. Osmanlılar döneminde halifelik 7. Osmanlı da adli teşkilat 8. Ara Sınav 9. Şeyhülislamlık ve Nakibul eşraflık, İmamlık 10. Vakıf ve müesseseleri 11. Medrese öncesi ve sonrası eğitim-kurumları 12. Vergi ve toprak 13. Hz. Peygamber, Hulefa-i Raşidin, Emeviler, Abbasiler dönemlerinde askeri teşkilat 14. Selçuklularda askeri teşkilat 15. Osmanlılarda askeri teşkilat 16. Final Sınavı KAYNAKLAR TEMEL KAYNAKLAR Ziya KAZICI, İslam Medeniyeti ve Müesseseleri Tarihi, İstanbul DİĞER KAYNAKLAR V.V. Barthold, İslam Medeniyeti Tarihi, İstanbul

90 NO PROGRAM YETERLİLİKLERİ Gerektiği kadar Program Yeterlilikleri yazılabilir. 1 Dinin insan hayatındaki yerini ve önemini fark eder. 2 Kur an-ı Kerim i usulüne uygun olarak okuma ve metnini yorumlama becerisine sahiptir. 3 Hz. Peygamber i çeşitli yönleriyle ve dindeki konumuyla tanır. 4 İslam inanç ve ibadet esaslarını akıl ve nakil çerçevesinde kavrar ve konuyla ilgili problemlere bilimsel metotlarla çözümler üretir. 5 Alanıyla ilgili dini metinleri ve kavramları anlar ve yorumlar 6 İslami ilimleri gelişim süreçleri ve temel konuları bakımından analiz eder. 7 İslam tarihi, coğrafyası, kültürü, düşüncesi ve medeniyeti hakkında bilgi sahibidir. 8 İnsanlık düşünce tarihini ana hatlarıyla bilir; din, bilim ve felsefe ilişkisini kavrar. 9 Klasik ve çağdaş mezhep ve dini akımların din ve toplumdaki yerini fark eder Dinin asli unsurlarını beşeri unsurlarından ayırt eder. İslam ın temel kaynakları çerçevesinde dini/ahlaki ihtiyaç ve sorunlara çözümler üretir. Toplumun yapısal ve kültürel özelliklerinin farkındadır. Milli, manevi ve ahlaki değerleri bilir ve bu değerlerin toplumda birleştirici ve bütünleştirici rolüne uygun tutum ve davranışlar gösterir. Dinler hakkında bilgi sahibidir, kültürler arası diyalog ve bir arada yaşama becerisi geliştirir. Dini muhtevayı öğretime müsait kılacak etkili bir din eğitimi ve din hizmeti için gerekli olan strateji, yöntem ve teknikleri uygular. Alanıyla ilgili yenilikler ve ihtiyaçlar doğrultusunda eleştirel bakış açısına ve kendini geliştirme becerisine sahiptir. Ruh sağlığının önemini kavrar, kendisi ve çevresiyle uyumlu eylemler sergiler. 90

91 NO ÖÇ 1 ÖÇ 2 ÖÇ 3 ÖÇ 4 ÖÇ 5 DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI Gerektiği kadar öğrenme çıktısı yazılabilir. Kültür ve Medeniyetin günümüzdeki yansımalarını öğrenir. Disiplinler arası bilim dalları ile ilişkilendirme becerisi kazanır. Medeniyet tarihi konularında yazılı ve sözlü sunum yapabilir. İslam medeniyeti, bilim ve kültürü alanında toplumsal ihtiyaçlar çerçevesinde yapılan araştırmaları izler ve değerlendirmesini yapar. İslam Medeniyetinin günümüze bakan yönlerini öğrenir. Program Yeterlilikleri ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi : Program Yeterlilikleri ÖÇ: Öğrenme Çıktıları Değerler : 0: Yok 1: Düşük 2: Orta 3: Yüksek Detayları görmek için veya ÖÇ tablolarına bakınız. ÖÇ/PÇ: ÖÇ 1 ÖÇ 2 ÖÇ 3 ÖÇ 4 ÖÇ

92 ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME Sayısı Toplam Katkısı (%) Ara Sınav 1 40 Ödev Araştırma Sunumu Derse Katılım Laboratuvar Uygulamaları Projeler Uygulama Kısa Sınav Diğer (Sözlü, Ürün Dosyası vb.) Ara Sınava Katkısı (%) Yılsonu Sınavına Katkısı (%) 1 60 Toplam (%) 100 AKTS / İŞ YÜKÜ HESAPLAMA TABLOSU ETKİNLİKLER HAFTA SAYISI HAFTALIK SÜRE (SAAT) TOPLAM DÖNEM İŞ YÜKÜ Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) Ödev Araştırma Sunumu Uygulama Projeler Laboratuvar Uygulamaları Kısa Sınav Arasınavlar Yarıyıl Sonu Sınavı TOPLAM İŞ YÜKÜ 60 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 30 2 DERSİN AKTS KREDİSİ 2

93 KAFKAS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT BÖLÜMÜ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ DERSİN ADI DERS KODU TEORİ+UYGULAMA (SAAT) KREDİSİ AKTS Kur an-ı Kerim Meali SEÇ317D ÖN KOŞUL DERSLERİ DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ (Örgün ya da Uzaktan) Yok Örgün Destek Dersleri Temel Mesleki Dersler DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri Aktarılabilir Beceri Dersleri DERSİN DİLİ DERSİN TÜRÜ DERSİN VERİLDİĞİ YIL / SÖMESTR Türkçe Seçmeli 3. yıl/5. yarıyıl DERSİN KOORDİNATÖRÜ Yrd. Doç. Dr. Ayhan HİRA DERSİN YÜRÜTÜCÜSÜ Yrd. Doç. Dr. Hikmet KOÇYİĞİT DERSİN YARDIMCILARI DERSİN KAZANIMLARI DERSİN İÇERİĞİ ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜRECİ (STRATEJİ, YÖNTEM VE TEKNİKLER) Kur an dan seçilen muayyen sure ve ayet gruplarının muhtelif meal kaynaklarından mukayeseli olarak öğrenilmesini sağlamaktır. Günlük hayatta sıkça okunan surelerin meallerin okunması ve kavranılması sağlanır Anlatım, tartışma, soru-yanıt, takım/grup çalışması, sorun/problem çözme, beyin fırtınası. STAJ / UYGULAMA VAR YOK 93

94 HAFTALIK KONULAR ve İLGİLİ ÖN HAZIRLIK SAYFALARI HAFTA KONULAR ÖN HAZIRLIK Fatiha,Fil, Kureyş, Maun ve Kevser surelerinin meali Kafirun, Nasr, Leheb, İhlas surelerinin meali Felak ve Nas surelerinin meali Namaz dualarının meali Duha-Kadr suresi arasındaki surelerin meali 6. Alak-hümeze suresi arasındaki surelerin meali 7. Tekasür-Hümeze arasındaki surelerin meali 8. Ara Sınav 9. Fetih suresinin meali 10. Yasin suresinin meali 11. Yasin suresinin meali 12. Mülk suresinin meali 13. Hucurat suresinin meali 14. Nebe suresinin meali 15. İnfitar suresinin meali 16. Yıl sonu sınavı KAYNAKLAR TEMEL KAYNAKLAR Çeşitli Türkçe Kur an mealleri DİĞER KAYNAKLAR 94

95 NO Dinin insan hayatındaki yerini ve önemini fark eder. PROGRAM YETERLİLİKLERİ Gerektiği kadar Program Yeterlilikleri yazılabilir. Kur an-ı Kerim i usulüne uygun olarak okuma ve metnini yorumlama becerisine sahiptir. Hz. Peygamber i çeşitli yönleriyle ve dindeki konumuyla tanır. İslam inanç ve ibadet esaslarını akıl ve nakil çerçevesinde kavrar ve konuyla ilgili problemlere bilimsel metotlarla çözümler üretir. Alanıyla ilgili dini metinleri ve kavramları anlar ve yorumlar İslami ilimleri gelişim süreçleri ve temel konuları bakımından analiz eder. 7 İslam tarihi, coğrafyası, kültürü, düşüncesi ve medeniyeti hakkında bilgi sahibidir. 8 İnsanlık düşünce tarihini ana hatlarıyla bilir; din, bilim ve felsefe ilişkisini kavrar. 9 Klasik ve çağdaş mezhep ve dini akımların din ve toplumdaki yerini fark eder. 10 Dinin asli unsurlarını beşeri unsurlarından ayırt eder. 11 İslam ın temel kaynakları çerçevesinde dini/ahlaki ihtiyaç ve sorunlara çözümler üretir Toplumun yapısal ve kültürel özelliklerinin farkındadır. Milli, manevi ve ahlaki değerleri bilir ve bu değerlerin toplumda birleştirici ve bütünleştirici rolüne uygun tutum ve davranışlar gösterir. Dinler hakkında bilgi sahibidir, kültürler arası diyalog ve bir arada yaşama becerisi geliştirir. Dini muhtevayı öğretime müsait kılacak etkili bir din eğitimi ve din hizmeti için gerekli olan strateji, yöntem ve teknikleri uygular. Alanıyla ilgili yenilikler ve ihtiyaçlar doğrultusunda eleştirel bakış açısına ve kendini geliştirme becerisine sahiptir. Ruh sağlığının önemini kavrar, kendisi ve çevresiyle uyumlu eylemler sergiler. 95

96 NO ÖÇ 1 ÖÇ 2 Kur'an'ın meali hakkında bilgi sahibi olur Kur an ın mealini yapabilme yeteneği sağlanır. DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI Gerektiği kadar öğrenme çıktısı yazılabilir. ÖÇ 3 Program Yeterlilikleri ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi : Program Yeterlilikleri ÖÇ: Öğrenme Çıktıları Değerler : 0: Yok 1: Düşük 2: Orta 3: Yüksek Detayları görmek için veya ÖÇ tablolarına bakınız. ÖÇ/PÇ: ÖÇ ÖÇ ÖÇ ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME Sayısı Toplam Katkısı (%) Ara Sınav 1 30 Ödev 2 30 Araştırma Sunumu Derse Katılım Laboratuvar Uygulamaları Projeler Uygulama Kısa Sınav 2 40 Diğer (Sözlü, Ürün Dosyası vb.) YARIYIL İÇİ TOPLAM 100 Ara Sınava Katkısı (%) 40 Yılsonu Sınavına Katkısı (%) 60 Toplam (%)

97 AKTS / İŞ YÜKÜ HESAPLAMA TABLOSU ETKİNLİKLER HAFTA SAYISI HAFTALIK SÜRE (SAAT) TOPLAM DÖNEM İŞ YÜKÜ Ders Süresi (Sınav haftası dâhildir: 16 x toplam ders saati) Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) Ödev Araştırma Sunumu Uygulama Projeler Laboratuvar Uygulamaları Kısa Sınav Arasınavlar Yarıyıl Sonu Sınavı TOPLAM İŞ YÜKÜ 60 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 30 2 DERSİN AKTS KREDİSİ 2 97

98 KAFKAS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT BÖLÜMÜ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ DERSİN ADI DERS KODU TEORİ+UYGULAMA (SAAT) KREDİSİ AKTS Hadis Metinleri SEÇ317D ÖN KOŞUL DERSLERİ DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ (Örgün ya da Uzaktan) Öğrenciler düzenli olarak derslere katılmakla ve tartışmalarda yer almakla yükümlüdürler. Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir. Destek Dersleri Temel Mesleki Dersler DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri Aktarılabilir Beceri Dersleri DERSİN DİLİ DERSİN TÜRÜ DERSİN VERİLDİĞİ YIL / SÖMESTR DERSİN KOORDİNATÖRÜ Türkçe Seçmeli 3.yıl /5. Yarıyıl Yrd. Doç. Dr. Ahmet Emin SEYHAN DERSİN YÜRÜTÜCÜSÜ Yrd. Doç. Dr. Ahmet Emin SEYHAN DERSİN YARDIMCILARI DERSİN AMACI DERSİN İÇERİĞİ (KISA TANIMI) ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜRECİ (STRATEJİ, YÖNTEM VE TEKNİKLER) Klasik hadis metinlerinden istifade edebilmeyi sağlamaktır. Klasik hadis metinleri, hadis okuma ve okutma esaslarına göre ele alınıp değerlendirilecektir. Anlatım, Tartışma, Soru-Yanıt, Sorun/Problem Çözme, Beyin Fırtınası. STAJ / UYGULAMA VAR YOK 98

99 HAFTALIK KONULAR ve İLGİLİ ÖN HAZIRLIK SAYFALARI HAFTA KONULAR ÖN HAZIRLIK 1. Sahîhu l-buhârî den seçme hadis metinleri, 2. Sahîhu Müslim den seçme hadis metinleri, 3. Sünenu Ebû Dâvud dan seçme hadis metinleri, 4. Sünenu t-tirmizi den seçme hadis metinleri, 5. Sünenu n-nesai den seçme hadis metinleri, 6. Sünenu İbn Mace den seçme hadis metinleri, 7. Muvatta dan seçme hadis metinleri, 8. Vize 9. Sünenu d-dârimî den seçme hadis metinleri, 10. Ahmed b. Hanbel den seçme hadis metinleri, 11. Fethu l-bârî den seçme metinleri, 12. el-minhâc dan seçme metinleri, 13. Umdetu l-kârî den seçme metinleri, 14. Tuhfetu l-ahvezî den seçme metinleri, 15. Karışık şerhlerden seçme metinleri. 16. Final KAYNAKLAR TEMEL KAYNAKLAR DİĞER KAYNAKLAR Kütübi Sitte ve şerhleri. İbnu l-esîr, en-nihâye fi Garîbi l-hadîs; ez-zemahşerî, el-fâik fî Garîbi l-hadîs ve l- Eser. 99

100 NO Dinin insan hayatındaki yerini ve önemini fark eder. PROGRAM YETERLİLİKLERİ Kur an-ı Kerim i usulüne uygun olarak okuma ve metnini yorumlama becerisine sahiptir. Hz. Peygamber i çeşitli yönleriyle ve dindeki konumuyla tanır. İslam inanç ve ibadet esaslarını akıl ve nakil çerçevesinde kavrar ve konuyla ilgili problemlere bilimsel metotlarla çözümler üretir. Alanıyla ilgili dini metinleri ve kavramları anlar ve yorumlar İslami ilimleri gelişim süreçleri ve temel konuları bakımından analiz eder. 7 İslam tarihi, coğrafyası, kültürü, düşüncesi ve medeniyeti hakkında bilgi sahibidir. 8 İnsanlık düşünce tarihini ana hatlarıyla bilir; din, bilim ve felsefe ilişkisini kavrar. 9 Klasik ve çağdaş mezhep ve dini akımların din ve toplumdaki yerini fark eder. 10 Dinin asli unsurlarını beşeri unsurlarından ayırt eder. 11 İslam ın temel kaynakları çerçevesinde dini/ahlaki ihtiyaç ve sorunlara çözümler üretir Toplumun yapısal ve kültürel özelliklerinin farkındadır. Milli, manevi ve ahlaki değerleri bilir ve bu değerlerin toplumda birleştirici ve bütünleştirici rolüne uygun tutum ve davranışlar gösterir. Dinler hakkında bilgi sahibidir, kültürler arası diyalog ve bir arada yaşama becerisi geliştirir. Dini muhtevayı öğretime müsait kılacak etkili bir din eğitimi ve din hizmeti için gerekli olan strateji, yöntem ve teknikleri uygular. Alanıyla ilgili yenilikler ve ihtiyaçlar doğrultusunda eleştirel bakış açısına ve kendini geliştirme becerisine sahiptir. Ruh sağlığının önemini kavrar, kendisi ve çevresiyle uyumlu eylemler sergiler. 100

101 NO ÖÇ 1 ÖÇ 2 ÖÇ 3 ÖÇ 4 ÖÇ 5 DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI Gerektiği kadar öğrenme çıktısı yazılabilir. Hadis kitaplarından istifade ederek Tefsirle ilgili hadisleri kullanma yeteneği elde eder. Hadis kitaplarından istifade ederek Fıkıhla ilgili hadisleri kullanma yeteneği elde eder. Hadis kitaplarından istifade ederek Kelam ilmiyle ilgili hadisleri kullanma yeteneği elde eder. Hadis kitaplarından istifade ederek Tasavvufla ilgili hadisleri kullanma yeteneği elde eder. Hadis kitaplarından istifade ederek İslam Tarihiyle ilgili hadisleri kullanma yeteneği elde eder. ÖÇ 6 Hadis kitaplarından istifade ederek Mezhepler Tarihiyle ilgili hadisleri kullanma yeteneği elde eder. Program Yeterlilikleri ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi : Program Yeterlilikleri ÖÇ: Öğrenme Çıktıları Değerler: 0: Yok 1: Düşük 2: Orta 3: Yüksek Detayları görmek için veya ÖÇ tablolarına bakınız. ÖÇ/PÇ: ÖÇ ÖÇ ÖÇ ÖÇ ÖÇ ÖÇ

102 ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME Sayısı Toplam Katkısı (%) Ara Sınav 1 30 Ödev 2 30 Araştırma Sunumu Derse Katılım Laboratuvar Uygulamaları Projeler Uygulama Kısa Sınav 2 40 Diğer (Sözlü, Ürün Dosyası vb.) Ara Sınava Katkısı (%) 40 Yılsonu Sınavına Katkısı (%) 60 Toplam (%) 100 AKTS / İŞ YÜKÜ HESAPLAMA TABLOSU ETKİNLİKLER HAFTA SAYISI HAFTALIK SÜRE (SAAT) TOPLAM DÖNEM İŞ YÜKÜ Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) Ödev Araştırma Sunumu Uygulama Projeler Laboratuvar Uygulamaları Kısa Sınav Arasınavlar Yarıyıl Sonu Sınavı TOPLAM İŞ YÜKÜ 70 TOPLAM İŞ YÜKÜ / DERSİN AKTS KREDİSİ 2

103 DERSİN ADI KAFKAS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT BÖLÜMÜ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ DERS KODU TEORİ+UYGULAMA (SAAT) KREDİSİ AKTS Şia İnanç Esasları SEÇ317D ÖN KOŞUL DERSLERİ... DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ (Örgün ya da Uzaktan) Örgün Destek Dersleri Temel Mesleki Dersler DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri Aktarılabilir Beceri Dersleri DERSİN DİLİ DERSİN TÜRÜ DERSİN VERİLDİĞİ YIL / SÖMESTR DERSİN KOORDİNATÖRÜ DERSİN YÜRÜTÜCÜSÜ DERSİN YARDIMCILARI DERSİN KAZANIMLARI DERSİN İÇERİĞİ ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜRECİ (STRATEJİ, YÖNTEM VE TEKNİKLER) Türkçe Seçimlik 3.Yıl/ 5. Yarıyıl Yrd. Doç. Dr. Bilal GÖK Yrd. Doç. Dr. Bilal GÖK Siyasi-itikadi-ictimai bir fırka olarak Şiiliğin doğuş dönemini, gelişmesini ve tali fırkalarını, itikadi görüşlerini ve İslam düşüncesindeki önemini ortaya koyar. Şia nın tanımını, ana kaynaklarını, ilk Şii hareketleri, imamet meselesini ve diğer Şii itikadi görüşleri bilir Aktif Anlatım, soru-cevap STAJ / UYGULAMA YOK 103

104 HAFTALIK KONULAR ve İLGİLİ ÖN HAZIRLIK SAYFALARI HAFTA KONULAR ÖN HAZIRLIK 1. Şia nın Sözlük ve Terim Anlamları 2. İslam Tarihinde İlk Siyasi Olaylar 3. Hilafet/İmamet Meselesi 4. Cemel ve Sıffin Çatışmaları ve Sonuçları 5. İlk Şii Düşüncelerin Sosyo-Kültürel Arkaplanı 6. Hucr b. Adiyy Hareketi 7. Kerbela Olayı 8. Ara sınav 9. Tevvâbûn Hareketi, Muhtar es-sakafî Hareketi 10. Ara Sınav 11. Şii Fikirlerin Teşekkülü 12. Muğire b. Said ve Ebu Mansur Hareketi 13. Abbasiler Döneminde Şiilik 14. Gaybet Dönemi 15. Şii İmamlar 16. Final sınavı TEMEL KAYNAKLAR DİĞER KAYNAKLAR KAYNAKLAR Hasan Onat, Emeviler Devri Şii Hareketleri ve Günümüz Şiiliği; Ankara 1993; Ethem Ruhi Fığlalı, İmamiyye Şiası, Ağaç Kitabevi, İstanbul Abdulbaki Gölpınarlı, Tarih Boyunca İslam Mezhepleri Ve Şiilik; Derin yayınları, İstanbul 2002; Metin Bozan, İmamiyye nin İmamet Nazariyesinin Teşekkül Süreci; İSAM, Ankara 2009; Cemil Hakyemez, Şia da gaybet inancı ve Gaib On İkinci İmam, İSAM, Ankara

105 NO PROGRAM YETERLİLİKLERİ Gerektiği kadar Program Yeterlilikleri yazılabilir. Dinin insan hayatındaki yerini ve önemini fark eder. Kur an-ı Kerim i usulüne uygun olarak okuma ve metnini yorumlama becerisine sahiptir. Hz. Peygamber i çeşitli yönleriyle ve dindeki konumuyla tanır. İslam inanç ve ibadet esaslarını akıl ve nakil çerçevesinde kavrar ve konuyla ilgili problemlere bilimsel metotlarla çözümler üretir. Alanıyla ilgili dini metinleri ve kavramları anlar ve yorumlar İslami ilimleri gelişim süreçleri ve temel konuları bakımından analiz eder. 7 İslam tarihi, coğrafyası, kültürü, düşüncesi ve medeniyeti hakkında bilgi sahibidir. 8 İnsanlık düşünce tarihini ana hatlarıyla bilir; din, bilim ve felsefe ilişkisini kavrar. 9 Klasik ve çağdaş mezhep ve dini akımların din ve toplumdaki yerini fark eder. 10 Dinin asli unsurlarını beşeri unsurlarından ayırt eder. 11 İslam ın temel kaynakları çerçevesinde dini/ahlaki ihtiyaç ve sorunlara çözümler üretir Toplumun yapısal ve kültürel özelliklerinin farkındadır. Milli, manevi ve ahlaki değerleri bilir ve bu değerlerin toplumda birleştirici ve bütünleştirici rolüne uygun tutum ve davranışlar gösterir. Dinler hakkında bilgi sahibidir, kültürler arası diyalog ve bir arada yaşama becerisi geliştirir. Dini muhtevayı öğretime müsait kılacak etkili bir din eğitimi ve din hizmeti için gerekli olan strateji, yöntem ve teknikleri uygular. Alanıyla ilgili yenilikler ve ihtiyaçlar doğrultusunda eleştirel bakış açısına ve kendini geliştirme becerisine sahiptir. Ruh sağlığının önemini kavrar, kendisi ve çevresiyle uyumlu eylemler sergiler. 105

106 NO ÖÇ 1 ÖÇ 2 ÖÇ 3 ÖÇ 4 ÖÇ 5 DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI Gerektiği kadar öğrenme çıktısı yazılabilir. İslam Tarihinin anlaşılmasına katkı sağlar. Hadis dersinin anlaşılmasına katkı sağlar. Kelam dersinin anlaşılmasına katkı sağlar. İslam Hukuku dersinin anlaşılmasına katkıda bulunur. Öğrenciler, Şii mezhebi ve imamları hakkında değerlendirme yapar. Program Yeterlilikleri ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi : Program Yeterlilikleri ÖÇ: Öğrenme Çıktıları Değerler : 0: Yok 1: Düşük 2: Orta 3: Yüksek Detayları görmek için veya ÖÇ tablolarına bakınız. ÖÇ/PÇ: ÖÇ 1 ÖÇ 2 ÖÇ 3 ÖÇ 4 ÖÇ

107 ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME Sayısı Toplam Katkısı (%) Ara Sınav 1 40 Ödev Araştırma Sunumu Derse Katılım Laboratuar Uygulamaları Projeler Uygulama Kısa Sınav Diğer (Sözlü, Ürün Dosyası vb.) Ara Sınava Katkısı (%) Yılsonu Sınavına Katkısı (%) 1 60 Toplam (%) 100 AKTS / İŞ YÜKÜ HESAPLAMA TABLOSU ETKİNLİKLER HAFTA SAYISI HAFTALIK SÜRE (SAAT) TOPLAM DÖNEM İŞ YÜKÜ Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) Ödev Araştırma Sunumu Uygulama Projeler Laboratuvar Uygulamaları Kısa Sınav Arasınavlar Yarıyıl Sonu Sınavı TOPLAM İŞ YÜKÜ 70 TOPLAM İŞ YÜKÜ / DERSİN AKTS KREDİSİ 2

108 KAFKAS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT BÖLÜMÜ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ DERSİN ADI DERS KODU TEORİ+UYGULAMA (SAAT) KREDİSİ AKTS Kur ân Okuma ve Tecvid VI İLA ÖN KOŞUL DERSLERİ DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ (Örgün ya da Uzaktan) Öğrenciler düzenli olarak derslere katılmakla ve tartışmalarda yer almakla yükümlüdürler. Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir. Destek Dersleri Temel Mesleki Dersler DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri Aktarılabilir Beceri Dersleri DERSİN DİLİ DERSİN TÜRÜ DERSİN VERİLDİĞİ YIL / SÖMESTR DERSİN KOORDİNATÖRÜ DERSİN YÜRÜTÜCÜSÜ DERSİN YARDIMCILARI DERSİN AMACI DERSİN İÇERİĞİ (KISA TANIMI) ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜRECİ (STRATEJİ, YÖNTEM VE TEKNİKLER) Türkçe Seçmeli 3.yıl /6. Yarıyıl Yrd. Doç. Dr. Ahmet Emin SEYHAN Yrd. Doç. Dr. Ahmet Emin SEYHAN Tecvid konularının Kur an Okuma ve Tecvid dersinde ulaşılan yeterlilik düzeyinin üstünde daha teknik ve daha ayrıntılı bir biçimde işlenmesini, dersin tanımı çerçevesinde sûrelerin ezberlenmesini ve Türkçe anlamlarının öğrenilmesini sağlamaktır. Kur an ın tecvid kurallarına uygun olarak doğru okunması, Fâtiha suresi yanında, Nas-Duha arasındaki surelerle namaz dualarının (Sübhâneke, Tahiyyât, Rabbenâ Âtinâ, Allâhümme Salli-Bârik) ezberlenmesi ve namaz sure ve dualarının Türkçe anlamının öğrenilmesi. Anlatım, Tartışma. 108

109 STAJ / UYGULAMA VAR YOK HAFTALIK KONULAR ve İLGİLİ ÖN HAZIRLIK SAYFALARI HAFTA KONULAR ÖN HAZIRLIK Sübhâneke, Tahiyyât, Rabbenâ Âtinâ, Allâhümme Salli- Bârik ezberlenmesi ve namaz sure ve dualarının Türkçe anlamının öğrenilmesi, Fatiha ve Fil surelerinin tecvid kurallarına göre okunması, Bakara 1-2. Sayfalar, sebeb-i med ve meddi tabii, Kureyş Maun ve Kevser surelerinin tecvid kurallarına göre ezbere okunması, Bakara 3-4. Sayfalar, meddi muttasıl ve munfasıl. Kafirun ve Nasr surelerinin tecvid kurallarına göre ezbere okunması, Bakara 5-6. Sayfalar, medd-i lazım. Leheb ve İhlas surelerinin tecvid kurallarına göre ezbere okunması, Bakara 7-8. Sayfalar, meddd-i arız. Şeyh Abdurrahmân Karabâşî, Karabâş Tecvîdi, İstanbul, t.y.; İsmail Karaçam, Kur ân-ı Kerîm in Fazîletleri ve Okunma Kâideler, İstanbul 1981; Celaleddin Karakılıç, Tecvid İlmi, Ankara Süleyman Ateş, Kur ân-ı Kerim ve Yüce Meâli, Ankara, t.y. Karabâşî; Karakılıç, s ; 90 Karabâşî; Karakılıç, s. 70; 90. Karabâşî; Karakılıç, s. 70; 93. Felak ve Nas surelerinin tecvid kurallarına göre ezbere Karabâşî; Karakılıç, s. 70; 94. okunması, Bakara Sayfalar, medd-i lin. Hümeze ve Asr surelerinin tecvid kurallarına göre ezbere okunması, Bakara Sayfalar, İhfa. Karabâşî; Karakılıç, s. 64; Vize Tekasür ve Karia surelerinin tecvid kurallarına göre ezbere okunması, Bakara Sayfalar, İzhar. Adiyat ve Zilzal surelerinin tecvid kurallarına göre ezbere okunması, Bakara Sayfalar, İklab ve idgam-ı mealgunne. Beyyine suresinin tecvid kurallarına göre ezbere okunması, Bakara Sayfalar, idgam-ı mütecaniseyn. Alak ve Kadr surelerinin tecvid kurallarına göre ezbere okunması, Bakara Sayfalar, idgam-ı mütekaribeyn. Tin ve İnşirah surelerinin tecvid kurallarına göre ezbere okunması, Bakara Sayfalar, idgam-ı şemsiye. Duha suresinin tecvid kurallarına göre ezbere okunması, Bakara Sayfalar, izhar-ı kameriyye Karabâşî; Karakılıç, s.66; 97. Karabâşî; Karakılıç, s. 59, 67; Karabâşî; Karakılıç, s. 61; 101. Karabâşî; Karakılıç, s. 64; 102. Karabâşî, Karabâş Karakılıç, s Karabâşî; Karakılıç, s Bakara Sayfalar. 16. Final 109

110 TEMEL KAYNAKLAR DİĞER KAYNAKLAR KAYNAKLAR İsmail Karaçam, Kur ân-ı Kerîm in Fazîletleri ve Okunma Kâideler, İstanbul 1981; Celaleddin Karakılıç, Tecvid İlmi, Ankara Karabâş Tecvîdi, İstanbul, t.y. NO PROGRAM YETERLİLİKLERİ Gerektiği kadar Program Yeterlilikleri yazılabilir Dinin insan hayatındaki yerini ve önemini fark eder. Kur an-ı Kerim i usulüne uygun olarak okuma ve metnini yorumlama becerisine sahiptir. Hz. Peygamber i çeşitli yönleriyle ve dindeki konumuyla tanır. İslam inanç ve ibadet esaslarını akıl ve nakil çerçevesinde kavrar ve konuyla ilgili problemlere bilimsel metotlarla çözümler üretir. Alanıyla ilgili dini metinleri ve kavramları anlar ve yorumlar İslami ilimleri gelişim süreçleri ve temel konuları bakımından analiz eder. 7 İslam tarihi, coğrafyası, kültürü, düşüncesi ve medeniyeti hakkında bilgi sahibidir. 8 İnsanlık düşünce tarihini ana hatlarıyla bilir; din, bilim ve felsefe ilişkisini kavrar. 9 Klasik ve çağdaş mezhep ve dini akımların din ve toplumdaki yerini fark eder. 10 Dinin asli unsurlarını beşeri unsurlarından ayırt eder. 11 İslam ın temel kaynakları çerçevesinde dini/ahlaki ihtiyaç ve sorunlara çözümler üretir Toplumun yapısal ve kültürel özelliklerinin farkındadır. Milli, manevi ve ahlaki değerleri bilir ve bu değerlerin toplumda birleştirici ve bütünleştirici rolüne uygun tutum ve davranışlar gösterir. Dinler hakkında bilgi sahibidir, kültürler arası diyalog ve bir arada yaşama becerisi geliştirir. Dini muhtevayı öğretime müsait kılacak etkili bir din eğitimi ve din hizmeti için gerekli olan strateji, yöntem ve teknikleri uygular. Alanıyla ilgili yenilikler ve ihtiyaçlar doğrultusunda eleştirel bakış açısına ve kendini geliştirme becerisine sahiptir. Ruh sağlığının önemini kavrar, kendisi ve çevresiyle uyumlu eylemler sergiler. 110

111 NO ÖÇ 1 ÖÇ 2 ÖÇ 3 ÖÇ 4 Tecvid bilgisi ve uygulaması sağlanır. Kur an ın yüzünden okunmasını sağlanır. DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI Gerektiği kadar öğrenme çıktısı yazılabilir. Sûrelerin ezberlenmesi ve tecvid kurallarına uygun okunması sağlanır. Surelerin Türkçe anlamlarının öğrenilmesi sağlanır. Program Yeterlilikleri ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi : Program Yeterlilikleri ÖÇ: Öğrenme Çıktıları Değerler: 0: Yok 1: Düşük 2: Orta 3: Yüksek Detayları görmek için veya ÖÇ tablolarına bakınız. ÖÇ/PÇ: ÖÇ ÖÇ ÖÇ ÖÇ

112 ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME Sayısı Toplam Katkısı (%) Ara Sınav 1 30 Ödev 2 30 Araştırma Sunumu Derse Katılım Laboratuvar Uygulamaları Projeler Uygulama Kısa Sınav 2 40 Diğer (Sözlü, Ürün Dosyası vb.) Ara Sınava Katkısı (%) 40 Yılsonu Sınavına Katkısı (%) 60 Toplam (%) 100 AKTS / İŞ YÜKÜ HESAPLAMA TABLOSU ETKİNLİKLER HAFTA SAYISI HAFTALIK SÜRE (SAAT) TOPLAM DÖNEM İŞ YÜKÜ Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) Ödev Araştırma Sunumu Uygulama Projeler Laboratuvar Uygulamaları Kısa Sınav Arasınavlar Yarıyıl Sonu Sınavı TOPLAM İŞ YÜKÜ 86 TOPLAM İŞ YÜKÜ / DERSİN AKTS KREDİSİ 3 112

113 KAFKAS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT BÖLÜMÜ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ DERSİN ADI DERS KODU TEORİ+UYGULAMA (SAAT) KREDİSİ AKTS Tefsir-II İLA ÖN KOŞUL DERSLERİ DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ (Örgün ya da Uzaktan) Yok Örgün Destek Dersleri Temel Mesleki Dersler DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri Aktarılabilir Beceri Dersleri DERSİN DİLİ DERSİN TÜRÜ DERSİN VERİLDİĞİ YIL / SÖMESTR DERSİN KOORDİNATÖRÜ Türkçe Zorunlu 3. Yıl/6. Yarıyıl Yrd. Doç. Dr. Hikmet KOÇYİĞİT DERSİN YÜRÜTÜCÜSÜ Yrd. Doç. Dr. Hikmet KOÇYİĞİT DERSİN YARDIMCILARI DERSİN AMACI DERSİN İÇERİĞİ (KISA TANIMI) ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜRECİ (STRATEJİ, YÖNTEM VE TEKNİKLER). Tefsir usûlü ve tefsir tarihi bilgilerini birleştirerek, Kur an dan seçilen muayyen bölümlerin muhtelif tefsir kaynaklarında yapılan tefsirlerle mukayeseli olarak tefsir edilmesi ve bu vesileyle Kur an Okuma ve Tecvid derslerinde meâlleri okunmuş bulunanların dışında kalan surelerin meâllerinin ve tefsirlerinin öğrenilmesini sağlamaktır. Tefsir okullarının ürünlerinden örnekler; yorum yöntemlerinde yeni anlayışlar ve bunların örneklendirilmesi. Anlatım, tartışma, soru-yanıt, takım/grup çalışması, örnek olay incelemesi, sorun/problem çözme, beyin fırtınası, STAJ / UYGULAMA Var YOK 113

114 HAFTALIK KONULAR ve İLGİLİ ÖN HAZIRLIK SAYFALARI HAFTA KONULAR ÖN HAZIRLIK 1. El-Bakara suresinin meal ve tefsiri. 2. El-Bakara suresinin meal ve tefsiri. 3. El-Bakara suresinin meal ve tefsiri. 4. El-Bakara suresinin meal ve tefsiri. 5. El-Bakara suresinin meal ve tefsiri. 6. El-Bakara suresinin meal ve tefsiri. 7. El-Bakara suresinin meal ve tefsiri. Elmalılı, Hak Dini, Kuran Dili Tefsiri, c.i, s Elmalılı, Hak Dini, Kuran Dili Tefsiri, c.i, s Elmalılı, Hak Dini, Kuran Dili Tefsiri, c.i, s Elmalılı, Hak Dini, Kuran Dili Tefsiri, c.i, s Elmalılı, Hak Dini, Kuran Dili Tefsiri, ci, s Elmalılı, Hak Dini, Kuran Dili Tefsiri, c.i, s Elmalılı, Hak Dini, Kuran Dili Tefsiri, c.i, s Ara Sınav 9. Âl-i İmran suresinin meal ve tefsiri. 10. Âl-i İmran suresinin meal ve tefsiri. 11. Âl-i İmran suresinin meal ve tefsiri. 12. Âl-i İmran suresinin meal ve tefsiri. 13. Er-Rahman suresinin meal ve tefsiri. 14. Vakı a suresinin meal ve tesiri 15. Hadid suresinin meal ve tefsiri Elmalılı, Hak Dini, Kuran Dili Tefsiri, c.ii, s Elmalılı, Hak Dini, Kuran Dili Tefsiri, c.ii, s Elmalılı, Hak Dini, Kuran Dili Tefsiri, c.i, s Elmalılı, Hak Dini, Kuran Dili Tefsiri, c.ii, s Elmalılı, Hak Dini, Kur an Dili Tefsiri, VII, s Elmalılı, Hak Dini, Kuran Dili Tefsiri, VII, s Elmalılı, Hak Dini, Kuran Dili Tefsiri, VII, s Yıl Sonu Sınavı KAYNAKLAR 114

115 TEMEL KAYNAKLAR DİĞER KAYNAKLAR 1-İbn Cerir et-taberi, Camiu'l-Beyan an Tefsiri'l-Kur'an, 2. Beydavi, Envaru't-Tenzil, 3. Zemahşeri, El-Keşşaf An Hakaiki't-Tefsir, 4. Kurtubi, El-Cami' Li Ahkami'l-Kur'an, 5. Elmalı Hamdi Yazır, Hak Dini Kur'an Dili, 6. İsmail Cerrahoğlu, Tefsir Usulü, Çeşitli Kur an-ı Kerim Mealleri; Sâbûnî, Safvetu t-tefâsîr, Beyrut 1986; Suyûtî, Mahallî, Tefsîru l-celâleyn, Mısır 1308 NO PROGRAM YETERLİLİKLERİ Gerektiği kadar Program Yeterlilikleri yazılabilir Dinin insan hayatındaki yerini ve önemini fark eder. Kur an-ı Kerim i usulüne uygun olarak okuma ve metnini yorumlama becerisine sahiptir. Hz. Peygamber i çeşitli yönleriyle ve dindeki konumuyla tanır. İslam inanç ve ibadet esaslarını akıl ve nakil çerçevesinde kavrar ve konuyla ilgili problemlere bilimsel metotlarla çözümler üretir. Alanıyla ilgili dini metinleri ve kavramları anlar ve yorumlar İslami ilimleri gelişim süreçleri ve temel konuları bakımından analiz eder. 7 İslam tarihi, coğrafyası, kültürü, düşüncesi ve medeniyeti hakkında bilgi sahibidir. 8 İnsanlık düşünce tarihini ana hatlarıyla bilir; din, bilim ve felsefe ilişkisini kavrar. 9 Klasik ve çağdaş mezhep ve dini akımların din ve toplumdaki yerini fark eder. 10 Dinin asli unsurlarını beşeri unsurlarından ayırt eder. 11 İslam ın temel kaynakları çerçevesinde dini/ahlaki ihtiyaç ve sorunlara çözümler üretir Toplumun yapısal ve kültürel özelliklerinin farkındadır. Milli, manevi ve ahlaki değerleri bilir ve bu değerlerin toplumda birleştirici ve bütünleştirici rolüne uygun tutum ve davranışlar gösterir. Dinler hakkında bilgi sahibidir, kültürler arası diyalog ve bir arada yaşama becerisi geliştirir. Dini muhtevayı öğretime müsait kılacak etkili bir din eğitimi ve din hizmeti için gerekli olan strateji, yöntem ve teknikleri uygular. Alanıyla ilgili yenilikler ve ihtiyaçlar doğrultusunda eleştirel bakış açısına ve kendini geliştirme becerisine sahiptir. Ruh sağlığının önemini kavrar, kendisi ve çevresiyle uyumlu eylemler sergiler. 115

116 NO ÖÇ 1 ÖÇ 2 ÖÇ 3 DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI Gerektiği kadar öğrenme çıktısı yazılabilir. Tefsir usûlü ve tefsir tarihi bilgilerini birleştirerek tefsir kaynaklarından da yararlanarak mukayeseli olarak tefsir ypılabilme yeteneği sağlanır Kur an ın mealini yapabilme yeteneği sağlanır. Meal ve tefsir kitaplarına aşinalık kesbeder ÖÇ 4 Program Yeterlilikleri ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi : Program Yeterlilikleri ÖÇ: Öğrenme Çıktıları Değerler : 0: Yok 1: Düşük 2: Orta 3: Yüksek Detayları görmek için veya ÖÇ tablolarına bakınız. ÖÇ/PÇ: ÖÇ ÖÇ ÖÇ

117 ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME Sayısı Toplam Katkısı (%) Ara Sınav 1 60 Ödev 1 10 Araştırma Sunumu Derse Katılım Laboratuvar Uygulamaları Projeler Uygulama Kısa Sınav 2 30 Diğer (Sözlü, Ürün Dosyası vb.) Ara Sınava Katkısı (%) 40 Yılsonu Sınavına Katkısı (%) 60 Toplam (%) 100 AKTS / İŞ YÜKÜ HESAPLAMA TABLOSU ETKİNLİKLER HAFTA SAYISI HAFTALIK SÜRE (SAAT) TOPLAM DÖNEM İŞ YÜKÜ Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) Ödev Araştırma Sunumu Uygulama Projeler Laboratuvar Uygulamaları Kısa Sınav Arasınavlar Yarıyıl Sonu Sınavı TOPLAM İŞ YÜKÜ 108 TOPLAM İŞ YÜKÜ / DERSİN AKTS KREDİSİ 4

118 DERSİN ADI KAFKAS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ DERS KODU TEORİ+UYGULAMA (SAAT) KREDİSİ AKTS İslam Hukuk Usulü II İLA ÖN KOŞUL DERSLERİ DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ (Örgün ya da Uzaktan) Öğrenciler düzenli olarak derslere katılmakla ve tartışmalarda yer almakla yükümlüdürler. Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir. Destek Dersleri Temel Mesleki Dersler DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri Aktarılabilir Beceri Dersleri DERSİN DİLİ DERSİN TÜRÜ DERSİN VERİLDİĞİ YIL / SÖMESTR DERSİN KOORDİNATÖRÜ DERSİN YÜRÜTÜCÜSÜ Türkçe Zorunlu 3. yıl / 6. Yarıyıl Yrd. Doç. Dr. Ayhan HİRA Yrd. Doç. Dr. Ayhan HİRA DERSİN YARDIMCILARI DERSİN KAZANIMLARI DERSİN İÇERİĞİ ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜRECİ (STRATEJİ, YÖNTEM VE TEKNİKLER) İslâm Hukuk Usûlü dersinin amacı, bu bilimin mahiyetini, önemini ve içerdiği konuları öğretmektir. Bu bağlamda, hüküm çıkarma yöntemleri ve hüküm çıkarma aşamasında hukukçunun başvurması gereken kaynaklar hakkında öğrencileri bilgilendirmek amaçlanmaktadır. İslam Hukukçularının Kur an ve hadislerden hüküm çıkarırken takip ettikleri yöntemleri, hükmün elde edildiği kaynakları ve hükmü çıkaran kişide bulunması gereken nitelikleri inceleyen bir derstir. Anlatım- soru cevap STAJ / UYGULAMA YOK 118

119 HAFTALIK KONULAR ve İLGİLİ ÖN HAZIRLIK SAYFALARI HAFTA KONULAR ÖN HAZIRLIK 1. Deliller arasında çelişki görüntüsü ve çözüm yolları (tearuzuedille) 2. Delil III: icmanın delil değeri 3. İcma kavramına yönelik eleştiriler ve icmanın modern anlamı 4. Delil IV: Kıyas: nasların anlam dünyası 5. Kıyasın işleyişi, analoji ve mantık kıyası 6. Hükümlerin talili ve illet 7. Tali deliller: Istıshab, şer men kablena, sahabe kavli, ilham Ara sınav 9. Istıslah, sedd-i zerai 10. istihsan ve örf 11. İçtihat ve taklid 12. Fetva İslam hukuk düşüncesinde yenileşme arayışları I: 18. yüzyıl ıslah ve tecdid hareketleri İslam hukuk düşüncesinde yenileşme arayışları II: Batılılaşmanın etkisi İslam hukuk düşüncesinde yenileşme arayışları Ill: Batılılaşmanın etkisi 16. Yıl Sonu Sınavı TEMEL KAYNAKLAR DİĞER KAYNAKLAR KAYNAKLAR 1. Zekiyyüddin Şa ban, İslâm Hukuk İlminin Esasları, trc. İbrahim Kâfi Dönmez, Ankara1990.; 2. Fahrettin Atar, Fıkıh Usûlü, İstanbul Büyük Haydar Efendi, Usul-i Fıkıh Dersleri, İstanbul 1966; 2. Muhammed Ebu Zehra, İslâm Hukuku Metodolojisi, trc. Abdülkadir Şener, Ankara 1990; 3. Abdülkerim Zeydan, Fıkıh Usûlü, trc. Ruhi Özcan, Ankara 1982; 4. Abdulvahhab Hallaf, İslâm 119

120 Hukuk Felsefesi, trc. Hüseyin Atay, Ankara 1973; 5. Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu, Metodoloji Nazariyeleri, İstanbul 1947; 6. Ali Himmet Berki, Hukuk Mantığı ve Tefsir, Ankara 1948; 7. M. Fethi Dürayni, El-Menâhicu l-usûliyye fi l-ictihad bi r-re y fi t- Teşrîi l-islâmî, Dımaşk 1975; 8. Abdulvahhab Hallaf, Mesâdiru t-teşrîi l-islâmî fî mâ lâ Nassa Fîh, Kuveyt 1982; 9. Muhammed Hudari Bek, Usûlü l-fıkh, Mısır NO Dinin insan hayatındaki yerini ve önemini fark eder. PROGRAM YETERLİLİKLERİ Gerektiği kadar Program Yeterlilikleri yazılabilir. Kur an-ı Kerim i usulüne uygun olarak okuma ve metnini yorumlama becerisine sahiptir. Hz. Peygamber i çeşitli yönleriyle ve dindeki konumuyla tanır. İslam inanç ve ibadet esaslarını akıl ve nakil çerçevesinde kavrar ve konuyla ilgili problemlere bilimsel metotlarla çözümler üretir. Alanıyla ilgili dini metinleri ve kavramları anlar ve yorumlar İslami ilimleri gelişim süreçleri ve temel konuları bakımından analiz eder. 7 İslam tarihi, coğrafyası, kültürü, düşüncesi ve medeniyeti hakkında bilgi sahibidir. 8 İnsanlık düşünce tarihini ana hatlarıyla bilir; din, bilim ve felsefe ilişkisini kavrar. 9 Klasik ve çağdaş mezhep ve dini akımların din ve toplumdaki yerini fark eder. 10 Dinin asli unsurlarını beşeri unsurlarından ayırt eder. 11 İslam ın temel kaynakları çerçevesinde dini/ahlaki ihtiyaç ve sorunlara çözümler üretir Toplumun yapısal ve kültürel özelliklerinin farkındadır. Milli, manevi ve ahlaki değerleri bilir ve bu değerlerin toplumda birleştirici ve bütünleştirici rolüne uygun tutum ve davranışlar gösterir. Dinler hakkında bilgi sahibidir, kültürler arası diyalog ve bir arada yaşama becerisi geliştirir. Dini muhtevayı öğretime müsait kılacak etkili bir din eğitimi ve din hizmeti için gerekli olan strateji, yöntem ve teknikleri uygular. Alanıyla ilgili yenilikler ve ihtiyaçlar doğrultusunda eleştirel bakış açısına ve kendini geliştirme becerisine sahiptir. Ruh sağlığının önemini kavrar, kendisi ve çevresiyle uyumlu eylemler sergiler. 120

121 NO ÖÇ 1 ÖÇ 2 ÖÇ 3 ÖÇ 5 ÖÇ 6 DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI Gerektiği kadar öğrenme çıktısı yazılabilir. İslam hukuk hükümlerinin elde edilmesinde İslam hukukçuları tarafından takip edilen yöntemleri tanır. İslam hukuk hükümlerinin kaynaklarının neler olduğunu ve aralarındaki önem sırasını öğrenir. Nassların beyan üsluplarını hükümlere delalet şekillerini örnekleri ile birlikte öğrenir. Hükümlerin arka planında yatan İslam hukukunun genel gayelerini öğrenir. İslâm hukukçularının aynı olay hakkındaki görüşleri arasında karşılaştırma yapabilir. Program Yeterlilikleri ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi : Program Yeterlilikleri ÖÇ: Öğrenme Çıktıları Değerler : 0: Yok 1: Düşük 2: Orta 3: Yüksek Detayları görmek için veya ÖÇ tablolarına bakınız. ÖÇ/PÇ: ÖÇ 1 ÖÇ 2 ÖÇ 3 ÖÇ 4 ÖÇ 5 ÖÇ

122 ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME Sayısı Toplam Katkısı (%) Ara Sınav 1 20 Ödev Araştırma Sunumu Derse Katılım Laboratuvar Uygulamaları Projeler 2 20 Uygulama Kısa Sınav 4 20 Diğer (Sözlü, Ürün Dosyası vb.) YARIYIL İÇİ TOPLAM 100 Ara Sınava Katkısı (%) Yılsonu Sınavına Katkısı (%) Toplam (%) 100 AKTS / İŞ YÜKÜ HESAPLAMA TABLOSU ETKİNLİKLER HAFTA SAYISI HAFTALIK SÜRE (SAAT) TOPLAM DÖNEM İŞ YÜKÜ Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) Ödev Araştırma Sunumu Uygulama Projeler Laboratuvar Uygulamaları Kısa Sınav Arasınavlar Yarıyıl Sonu Sınavı TOPLAM İŞ YÜKÜ 76 TOPLAM İŞ YÜKÜ / DERSİN AKTS KREDİSİ 3 122

123 DERSİN ADI KAFKAS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT BÖLÜMÜ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ TEORİ+UYGULAMA DERS KODU (SAAT) KREDİSİ AKTS Sistematik Kelam I İLA ÖN KOŞUL DERSLERİ DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ (Örgün ya da Uzaktan) Öğrenciler düzenli olarak derslere katılmakla ve tartışmalarda yer almakla yükümlüdürler. Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir. DERS KATEGORİSİ Destek Dersleri Temel Mesleki Dersler Uzmanlık / Alan Dersleri Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri Aktarılabilir Beceri Dersleri DERSİN DİLİ DERSİN TÜRÜ Türkçe Zorunlu DERSİN VERİLDİĞİ YIL / SÖMESTR DERSİN KOORDİNATÖRÜ DERSİN YÜRÜTÜCÜSÜ DERSİN YARDIMCILARI DERSİN KAZANIMLARI DERSİN İÇERİĞİ 3.yıl /6. yarıyıl Yrd. Doç. Dr. Ahmet emin seyhan Yrd. Doç. Dr. Ahmet emin seyhan -- İslam kelamına ait temel konuları bilmenin, anlamanın ve anlatmanın önemini kavramak, güncel problemleri anlama ve doğru yorumlamanın önemini kavramak. İslam düşünce tarihinde tartışılan temel inanç esasları ve ortaya çıkan görüşler sistematik ve metodolojik yöntemlerle incelenir 123

124 ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜRECİ (STRATEJİ, YÖNTEM VE TEKNİKLER) Anlatım, Tartışma, Soru-Yanıt, Örnek Olay İncelemesi, Sorun/Problem Çözme, Beyin Fırtınası. STAJ / UYGULAMA VAR YOK HAFTALIK KONULAR ve İLGİLİ ÖN HAZIRLIK SAYFALARI HAFTA KONULAR ÖN HAZIRLIK 1. Varlığın Tanımı ve Kategorileri, Varlıkla İlgili Kavram ve Hükümler, Fahreddin Razî, İslam İnancının Ana Konuları, trc. Nadim Macit, Erzurum, 1996, s ; Şaban Ali Düzgün: Varlık ve bilgi; Muhammet Yazıcı, Gazali sonrası Ehl-i sünnet kelamında varlık anlayışı. 2. Kelamda Bilgi Teorisi ve İstidlal Yöntemleri, Emrullah Yüksel, Amidi de Bilgi Teorisi; Bekir Topaloğlu, Kelam a İlmi Giriş, İstanbul, 1991, s.10-79; Ali Arslan Aydın, İslam İnançları ve Felsefesi, İstanbul, tsz. S İman Kavramının Tanımı, Anlam Alanı, İmanın Hakikati ve dereceleri, İman-Amel İlişkisi, İman Ahlak İlişkisi, İman İslam İlişkisi, Ebu l-muîn Meymun b. Muhammed en- Nesefî, Tabsıratü l-edille, Ankara, 2003, II, ; Fahreddin Razî, Kelam a Giriş, trc. Müseyin Atay, Ankara, 1978, s Ali Arslan Aydın, İslam İnançları, s ; Ş. Gölcük S. Toprak, Kelam, Konya, 1991, s İman Esasları (Allaha, Meleklere, Kitaplara İman) 6. İman Esasları (Peygamberlere, Ahirete, Kadere İman) Ş. Gölcük S. Toprak, Kelam, s , , ; Ömer Nasuhî Bilmen, Muvazzah İlm-i Kelam, İstanbul, 1959, s , Ş. Gölcük S. Toprak, Kelam, s , , ; Fahreddin Razî, İslam İnancının Ana Konuları, s , Allah ın Varlığı ve Birliğini İspat Delilleri Allahın İsimleri ve Allah ın Sıfatları, Ali Arslan Aydın, İslam İnançları, s ; İrfan Abdulhamid, İslam da İtikadi Mezhepler ve Akaid Esasları, İstanbul, 1994, s

125 8. Ara Sınav 9. İtikadi Kavramlar ve İlgili Hükümler, 10. İnsanın Sorumluluğu (Teklif), 11. İnsan Fiili ile İlahi fiillerin Münasebeti, Bekir Topaloğlu, Kelam İlmi, s.66-67; Ali Arslan Aydın, İslam İnançları, s İlm-i Kelam, s ; İrfan Abdulhamid, İslam da İtikadi Mezhepler, s Ş. Gölcük S. Toprak, Kelam, s Ömer Nasuhi Bilmen, Muvazzah İlm-i Kelam, s ; İrfan Abdulhamid, İslam da İtikadi Mezhepler, s İnsan Fiillerinin Varlığı ve Mahiyeti (İrade, Kudret, Kesb, Tevlid) İnsan Fiillerinin Varlığı ve Mahiyeti (İrade, Kudret, Kesb, Tevlid) Kaza ve Kader (Maturidiler e, Eşariler e ve Mutezile ye Göre) Rızık ve Ecel (Maturidiler e, Eşariler e ve Mutezile ye Göre) Nureddin es-sabunî, Maturidiyye Akaidi, trc. Bekir Topaloğlu, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, tsz. S ; Ş. Gölcük S. Toprak, Kelam, s Fahreddin er-razî, İslam İnancının Ana Konuları, s.77-87; Muhammed Pezdevî, Ehl-i Sünnet Akaidi, trc. Şerafettin Gölcük, İstanbul, 1980, s İbn Kayyım: Mesâilu l-kaza ve l-kader; İrfan Abdulhamid, s ; Ş. Gölcük S. Toprak, Kelam, ; Ali Arslan Aydın, İslam İnançları, s Ali Arslan Aydın, İslam İnançları, s ; Nureddin es-sabunî, Maturidiyye Akaidi, s Yılsonu sınavı KAYNAKLAR TEMEL KAYNAKLAR DİĞER KAYNAKLAR Şerafeddin Gölcük-Süleyman Toprak: Kelam; Süleyman Uludağ: Şerh-i akaid tercümesi. İmam Azam: Fıkh-ı ekber; İmam Maturidi: Kitabu t-tevhid; Razi, el-muhassal; Gazali: el-iktisad fi l-itikad; Nesefî: Tabsıratu l-edille; İbn Kayyım: Mesâilu lkaza ve l-kader; Taftâzânî: Şerhu l-makasıd; Cürcani: Şerhu l-mevâkıf, Luma u l-edille; İzmirli İsmail Hakkı: Yeni ilm-i kelam; Bekir Topaloğlu: Maturidiyye akaidi; Saim Yeprem: İrade hürriyeti ve imam maturidi; Şaban Ali Düzgün: Varlık ve bilgi; kader meselesi (Metin); Muhammet Yazıcı: Gazali sonrası ehl-i sünnet kelamında varlık anlayışı; Ahmet Emin SEYHAN, Hadislerde Kıyamet Alametleri, Isparta,

126 NO PROGRAM YETERLİLİKLERİ Gerektiği kadar Program Yeterlilikleri yazılabilir. Dinin insan hayatındaki yerini ve önemini fark eder. Kur an-ı Kerim i usulüne uygun olarak okuma ve metnini yorumlama becerisine sahiptir. Hz. Peygamber i çeşitli yönleriyle ve dindeki konumuyla tanır. İslam inanç ve ibadet esaslarını akıl ve nakil çerçevesinde kavrar ve konuyla ilgili problemlere bilimsel metotlarla çözümler üretir. Alanıyla ilgili dini metinleri ve kavramları anlar ve yorumlar İslami ilimleri gelişim süreçleri ve temel konuları bakımından analiz eder İslam tarihi, coğrafyası, kültürü, düşüncesi ve medeniyeti hakkında bilgi sahibidir. İnsanlık düşünce tarihini ana hatlarıyla bilir; din, bilim ve felsefe ilişkisini kavrar. Klasik ve çağdaş mezhep ve dini akımların din ve toplumdaki yerini fark eder. Dinin asli unsurlarını beşeri unsurlarından ayırt eder. İslam ın temel kaynakları çerçevesinde dini/ahlaki ihtiyaç ve sorunlara çözümler üretir. Toplumun yapısal ve kültürel özelliklerinin farkındadır. Milli, manevi ve ahlaki değerleri bilir ve bu değerlerin toplumda birleştirici ve bütünleştirici rolüne uygun tutum ve davranışlar gösterir. Dinler hakkında bilgi sahibidir, kültürler arası diyalog ve bir arada yaşama becerisi geliştirir. Dini muhtevayı öğretime müsait kılacak etkili bir din eğitimi ve din hizmeti için gerekli olan strateji, yöntem ve teknikleri uygular. Alanıyla ilgili yenilikler ve ihtiyaçlar doğrultusunda eleştirel bakış açısına ve kendini geliştirme becerisine sahiptir. Ruh sağlığının önemini kavrar, kendisi ve çevresiyle uyumlu eylemler sergiler. 126

127 NO ÖÇ 1 ÖÇ 2 ÖÇ 3 ÖÇ 4 ÖÇ 5 ÖÇ 6 DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI Gerektiği kadar öğrenme çıktısı yazılabilir. İslam inanç ve düşüncesinin tarihsel olaylarla bağlantısını kavrayabilme. Dini düşüncenin oluşumunda çevresel faktörlerin rolünü açıklayabilme, Dini grupların birbiriyle ilişkisi ve karşılıklı bakış açılarındaki dinsel faktörleri analiz edebilme, Din ile mezhep arasındaki ilişkiyi kavrayarak evrensel bir din telakkisi oluşturma imkanını bulabilme. İslam düşünce tarihindeki farklılıklar ile günümüz düşünce yapıları arasında karşılaştırmalar yapabilme. ÖÇ 7 ÖÇ 8 ÖÇ 9 ÖÇ

128 Program Yeterlilikleri ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi : Program Yeterlilikleri ÖÇ: Öğrenme Çıktıları Değerler : 0: Yok 1: Düşük 2: Orta 3: Yüksek Detayları görmek için veya ÖÇ tablolarına bakınız. ÖÇ/PÇ: ÖÇ ÖÇ ÖÇ ÖÇ ÖÇ ÖÇ 6 ÖÇ 7 ÖÇ 8 ÖÇ 9 ÖÇ

129 ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME Sayısı Toplam Katkısı (%) Ara Sınav Ödev Araştırma Sunumu Derse Katılım Laboratuvar Uygulamaları Projeler Uygulama Kısa Sınav Diğer (Sözlü, Ürün Dosyası vb.) 2 40 YARIYIL İÇİ TOPLAM 100 Ara Sınava Katkısı (%) 40 Yılsonu Sınavına Katkısı (%) 60 Toplam (%)

130 AKTS / İŞ YÜKÜ HESAPLAMA TABLOSU ETKİNLİKLER HAFTA SAYISI HAFTALIK SÜRE (SAAT) TOPLAM DÖNEM İŞ YÜKÜ Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) Ödev Araştırma Sunumu Uygulama Projeler Laboratuvar Uygulamaları Kısa Sınav Arasınavlar Yarıyıl Sonu Sınavı TOPLAM İŞ YÜKÜ TOPLAM İŞ YÜKÜ / 30 DERSİN AKTS KREDİSİ

131 KAFKAS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT BÖLÜMÜ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ DERSİN ADI DERS KODU TEORİ+UYGULAMA (SAAT) KREDİSİ AKTS İslam Mezhepleri Tarihi II İLA ÖN KOŞUL DERSLERİ --- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ (Örgün ya da Uzaktan) Örgün Destek Dersleri Temel Mesleki Dersler DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri Aktarılabilir Beceri Dersleri DERSİN DİLİ DERSİN TÜRÜ DERSİN VERİLDİĞİ YIL / SÖMESTR DERSİN KOORDİNATÖRÜ Türkçe Zorunlu 3. Yıl/ 6. Yarıyıl Yrd. Doç. Dr. Bilal GÖK DERSİN YÜRÜTÜCÜSÜ Yrd. Doç. Dr. Bilal GÖK DERSİN YARDIMCILARI DERSİN AMACI DERSİN İÇERİĞİ (KISA TANIMI) ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜRECİ (STRATEJİ, YÖNTEM VE TEKNİKLER) İslam Mezheplerinin ortaya çıkışlarını sebeplerini ve gelişimlerini ortaya koyar. İslam tarihinde üretilen düşüncelerin ana damarlarını tespit edebilmek maksadıyla Haricilik. Mürcie, Mutezile ve Şia gibi umumi dini hareketleri, özellikleri ve sosyal alana itikadi düşünceleriyle tesirleri bakımından ele almaktır. Aktif anlatım, Soru-cevap STAJ / UYGULAMA 131

132 VAR YOK HAFTALIK KONULAR ve İLGİLİ ÖN HAZIRLIK SAYFALARI HAFTA KONULAR ÖN HAZIRLIK 1. Mezhepleri Tarihi nin tanımı, amacı, konusu 2. Kureyş in sosyal yapısı 3. Mezheplerin oluşumuna etki eden ilk olaylar 4. Hariciliğin ortaya çıkışı ve itikadi görüşleri 5. Mürcie nin ortaya çıkışının sebepleri ve temel görüşleri 6. Şiiliğin anlamı 7. Şia nın doğuşu ile ilgili görüşler 8. Ara sınav 9. Şia nın temel görüşleri ve İmamet 10. İmamiyye ve İmametin dini delilleri 11. Mutezile ve oluşumuna etki eden faktörler 12. Mutezilenin beş esası 13. Ehl-i sünnet in teşekkül süreci 14. Eş arilik 15. Maturidilik 16. Final sınavı TEMEL KAYNAKLAR DİĞER KAYNAKLAR KAYNAKLAR Ethem Ruhi Fığlalı, Çağımızda İtikadi İslam Mezhepleri; M. Saffet Sarıkaya, İslam Düşünce Tarihinde Mezhepler. Osman Aydınlı, Osmanlı dan Cumhuriyet e İslam Mezhepleri Tarihi Yazıcılığı 132

133 NO Dinin insan hayatındaki yerini ve önemini fark eder. PROGRAM YETERLİLİKLERİ Gerektiği kadar Program Yeterlilikleri yazılabilir. Kur an-ı Kerim i usulüne uygun olarak okuma ve metnini yorumlama becerisine sahiptir. Hz. Peygamber i çeşitli yönleriyle ve dindeki konumuyla tanır. İslam inanç ve ibadet esaslarını akıl ve nakil çerçevesinde kavrar ve konuyla ilgili problemlere bilimsel metotlarla çözümler üretir. Alanıyla ilgili dini metinleri ve kavramları anlar ve yorumlar İslami ilimleri gelişim süreçleri ve temel konuları bakımından analiz eder. 7 İslam tarihi, coğrafyası, kültürü, düşüncesi ve medeniyeti hakkında bilgi sahibidir. 8 İnsanlık düşünce tarihini ana hatlarıyla bilir; din, bilim ve felsefe ilişkisini kavrar. 9 Klasik ve çağdaş mezhep ve dini akımların din ve toplumdaki yerini fark eder. 10 Dinin asli unsurlarını beşeri unsurlarından ayırt eder. 11 İslam ın temel kaynakları çerçevesinde dini/ahlaki ihtiyaç ve sorunlara çözümler üretir Toplumun yapısal ve kültürel özelliklerinin farkındadır. Milli, manevi ve ahlaki değerleri bilir ve bu değerlerin toplumda birleştirici ve bütünleştirici rolüne uygun tutum ve davranışlar gösterir. Dinler hakkında bilgi sahibidir, kültürler arası diyalog ve bir arada yaşama becerisi geliştirir. Dini muhtevayı öğretime müsait kılacak etkili bir din eğitimi ve din hizmeti için gerekli olan strateji, yöntem ve teknikleri uygular. Alanıyla ilgili yenilikler ve ihtiyaçlar doğrultusunda eleştirel bakış açısına ve kendini geliştirme becerisine sahiptir. Ruh sağlığının önemini kavrar, kendisi ve çevresiyle uyumlu eylemler sergiler. 133

134 NO ÖÇ 1 ÖÇ 2 ÖÇ 3 ÖÇ 4 ÖÇ 5 Mezheplerin doğuşunu etkileyen faktörleri bilir Harici zihniyetinm belirgin özelliklerini bilir. Mürcie nin İslam Düşüncesine Katkılarını bilir. Şiiliğin imametle ilgili delillerini bilir. Mutezile ve İslam akılcılığını genle hatlarıyla bilir. DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI Gerektiği kadar öğrenme çıktısı yazılabilir. ÖÇ 6 Ehl-i Sünnetin kıllarını genel hatlarıyla bilir. Program Yeterlilikleri ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi : Program Yeterlilikleri ÖÇ: Öğrenme Çıktıları Değerler : 0: Yok 1: Düşük 2: Orta 3: Yüksek Detayları görmek için veya ÖÇ tablolarına bakınız. ÖÇ/PÇ: ÖÇ ÖÇ ÖÇ ÖÇ ÖÇ ÖÇ

135 ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME Sayısı Toplam Katkısı (%) Ara Sınav 1 40 Ödev Araştırma Sunumu Derse Katılım Laboratuvar Uygulamaları Projeler Uygulama Kısa Sınav Diğer (Sözlü, Ürün Dosyası vb.) Ara Sınava Katkısı (%) Yılsonu Sınavına Katkısı (%) 1 60 Toplam (%)

136 AKTS / İŞ YÜKÜ HESAPLAMA TABLOSU ETKİNLİKLER HAFTA SAYISI HAFTALIK SÜRE (SAAT) TOPLAM DÖNEM İŞ YÜKÜ Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) Ödev Araştırma Sunumu Uygulama Projeler Laboratuvar Uygulamaları Kısa Sınav Arasınavlar Yarıyıl Sonu Sınavı TOPLAM İŞ YÜKÜ 110 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 30 3,66 DERSİN AKTS KREDİSİ 4 136

137 KAFKAS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT BÖLÜMÜ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ DERSİN ADI DERS KODU TEORİ+UYGULAMA (SAAT) KREDİSİ AKTS Dinler Tarihi II İLA ÖN KOŞUL DERSLERİ --- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ (Örgün ya da Uzaktan) Örgün Destek Dersleri Temel Mesleki Dersler DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri Aktarılabilir Beceri Dersleri DERSİN DİLİ DERSİN TÜRÜ DERSİN VERİLDİĞİ YIL / SÖMESTR DERSİN KOORDİNATÖRÜ Türkçe Zorunlu 3. yıl / 6. yarıyıl Prof. Dr. Ruhattin YAZOĞLU DERSİN YÜRÜTÜCÜSÜ DERSİN YARDIMCILARI DERSİN AMACI DERSİN İÇERİĞİ (KISA TANIMI) ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜRECİ (STRATEJİ, YÖNTEM VE TEKNİKLER) Yrd. Doç. Dr. Bilal GÖK Din, Dinin mahiyeti, yaşayın dünya dinleri, özellikle de önemli kabul edilen, Yahudilik, Hıristiyanlık, hakkında yeterli bilgi vermek. Dinler tarihinin bir bilim dalı olarak ortaya çıkışı; din kelimesi ve din/dinlerin mahiyeti; dinin tanımı ve din tasnifleri; milli ve evrensel dinler hakkında bilgi verilir. Aktif anlatım, Soru-cevap STAJ / UYGULAMA YOK HAFTALIK KONULAR ve İLGİLİ ÖN HAZIRLIK SAYFALARI 137

138 HAFTA KONULAR ÖN HAZIRLIK 1. Yahudilik Tarihi, (kutsal kitaplar açısından, tarih açısından ve teolojik açıdan) 2. Yahudiliğe ve Kur ana göre Hz. Musa nın Hayatı 3. Yahudi Kutsal Kitapları (Yahudilik te Yazılı ve Şifahi Gelenek Tanah, Talmud, Mişna) 4. Yahudilikte İnanç ve İbadetler 5. İslam-Yahudi Polemiği i ve Tartışma konuları) 6. Hıristiyan Kaynaklarına Göre İsa Mesihin Hayatı 7. Hıristiyanlıkta İsa Mesihin Yeri 8. Ara sınav 9. Hıristiyan İnanç Esasları ve ibadetleri (Sakramentler, Bayramlar) 10. İslam Hıristiyan Polemiği ve Tartışma Konuları 11. Hıristiyanların İslama Bakışı 12. Günümüz Dini Çoğulculuk ve Dinlerarası Diyalog Faaliyetleri, İslam-Hıristiyan Diyaloğu 13. Yeni Dini Hareketler 14. Misyonerlik, Davet ve Tebliğ 15. Misyonerlik, Davet ve Tebliğ 16. Final sınavı NO TEMEL KAYNAKLAR DİĞER KAYNAKLAR KAYNAKLAR Abdurrahman Küçük, Günay Tümer, Dinler Tarihi, Ankara 2009; Mehmet Aydın, Dinler Tarihine Giriş, Konya Yaşayan Dünya Dinler, ed. Şinasi Gündüz, Diyanet Yayınları, Ankara 2007; Ekrem Sarıkçıoğlu, Başlangıçtan Günümüze Dinler Tarihi; Isparta 1999; Mustafa Alıcı, Dinler Tarihinin Batılı Öncüleri, İstanbul 2007; Ali İhsan Yitik, Hint Dinleri, İzmir PROGRAM YETERLİLİKLERİ 138

139 Gerektiği kadar Program Yeterlilikleri yazılabilir Dinin insan hayatındaki yerini ve önemini fark eder. Kur an-ı Kerim i usulüne uygun olarak okuma ve metnini yorumlama becerisine sahiptir. Hz. Peygamber i çeşitli yönleriyle ve dindeki konumuyla tanır. İslam inanç ve ibadet esaslarını akıl ve nakil çerçevesinde kavrar ve konuyla ilgili problemlere bilimsel metotlarla çözümler üretir. Alanıyla ilgili dini metinleri ve kavramları anlar ve yorumlar İslami ilimleri gelişim süreçleri ve temel konuları bakımından analiz eder. 7 İslam tarihi, coğrafyası, kültürü, düşüncesi ve medeniyeti hakkında bilgi sahibidir. 8 İnsanlık düşünce tarihini ana hatlarıyla bilir; din, bilim ve felsefe ilişkisini kavrar. 9 Klasik ve çağdaş mezhep ve dini akımların din ve toplumdaki yerini fark eder. 10 Dinin asli unsurlarını beşeri unsurlarından ayırt eder. 11 İslam ın temel kaynakları çerçevesinde dini/ahlaki ihtiyaç ve sorunlara çözümler üretir Toplumun yapısal ve kültürel özelliklerinin farkındadır. Milli, manevi ve ahlaki değerleri bilir ve bu değerlerin toplumda birleştirici ve bütünleştirici rolüne uygun tutum ve davranışlar gösterir. Dinler hakkında bilgi sahibidir, kültürler arası diyalog ve bir arada yaşama becerisi geliştirir. Dini muhtevayı öğretime müsait kılacak etkili bir din eğitimi ve din hizmeti için gerekli olan strateji, yöntem ve teknikleri uygular. Alanıyla ilgili yenilikler ve ihtiyaçlar doğrultusunda eleştirel bakış açısına ve kendini geliştirme becerisine sahiptir. Ruh sağlığının önemini kavrar, kendisi ve çevresiyle uyumlu eylemler sergiler. 139

140 NO ÖÇ 1 ÖÇ 2 ÖÇ 3 ÖÇ 4 DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI Gerektiği kadar öğrenme çıktısı yazılabilir. Farklı dinlerde, dini ifade etmek için kullanılan kelimeler ve bunların ortak anlamlarını öğrenir Dinlerin kökenine dair yaklaşımları öğrenir Bir bilim dalı olarak dinler tarihinin ortaya çıkışı ve modern öncesi dönemde, doğuda ve batıda başkasının dinleriyle ilgili yapılan çalışmaları tespit eder Dünya mevcut olan milli dinleri ve temel özelliklerini belirler ve aralarında karşılaştırmalar yapar Program Yeterlilikleri ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi : Program Yeterlilikleri ÖÇ: Öğrenme Çıktıları Değerler : 0: Yok 1: Düşük 2: Orta 3: Yüksek Detayları görmek için veya ÖÇ tablolarına bakınız. ÖÇ/PÇ: ÖÇ ÖÇ ÖÇ ÖÇ

141 ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME Sayısı Toplam Katkısı (%) Ara Sınav 1 40 Ödev Araştırma Sunumu Derse Katılım Laboratuvar Uygulamaları Projeler Uygulama Kısa Sınav Diğer (Sözlü, Ürün Dosyası vb.) Ara Sınava Katkısı (%) Yılsonu Sınavına Katkısı (%) 1 60 Toplam (%) 100 AKTS / İŞ YÜKÜ HESAPLAMA TABLOSU ETKİNLİKLER HAFTA SAYISI HAFTALIK SÜRE (SAAT) TOPLAM DÖNEM İŞ YÜKÜ Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) Ödev Araştırma Sunumu Uygulama Projeler Laboratuvar Uygulamaları Kısa Sınav Arasınavlar Yarıyıl Sonu Sınavı TOPLAM İŞ YÜKÜ 88 TOPLAM İŞ YÜKÜ / DERSİN AKTS KREDİSİ 3 141

142 KAFKAS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT BÖLÜMÜ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ DERSİN ADI DERS KODU TEORİ+UYGULAMA (SAAT) KREDİSİ AKTS Tasavvuf I İLA ÖN KOŞUL DERSLERİ DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ (Örgün ya da Uzaktan) Yok Örgün Destek Dersleri Temel Mesleki Dersler DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri Aktarılabilir Beceri Dersleri DERSİN DİLİ DERSİN TÜRÜ DERSİN VERİLDİĞİ YIL / SÖMESTR DERSİN KOORDİNATÖRÜ Türkçe Zorunlu 3. Yıl/6. Yarıyıl Prof. Dr. Ruhattin YAZOĞLU DERSİN YÜRÜTÜCÜSÜ Yrd. Doç. Dr. Hikmet KOÇYİĞİT DERSİN YARDIMCILARI DERSİN AMACI. Tasavvufla ilgili temel eserleri tanıtmak, tasavvufî düşünce ve tasavvuf tarihinin gelişim süreci, tasavvufî düşüncenin tarifi, konusu ve gayesini kavrama, tasavvuf tarihi ve tasavvufî müesseselerle alakalı bilgiler, tasavvufî şahsiyetlerin tasavvufî düşünceleri, Kur ân-ı Kerîm ve sünnetin tasavvufî düşünceye katkısı, tasavvufî düşüncenin fert ve topluma bakışı hakkında yeterli bilgi verir. 142

143 DERSİN İÇERİĞİ (KISA TANIMI) ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜRECİ (STRATEJİ, YÖNTEM VE TEKNİKLER) Tasavvufun mahiyeti, tasavvufun ortaya çıkışı ve bilim haline gelmesi, tasavvuf tarihinin tarikatlar dönemine kadar olan tarihi seyri, tasavvufun müesseseleşmesi ve tarikatların ortaya çıkışı hakkında bilgi verir. Anlatım, tartışma, soru-yanıt, takım/grup çalışması, örnek olay incelemesi, sorun/problem çözme, beyin fırtınası, STAJ / UYGULAMA VAR YOK HAFTALIK KONULAR ve İLGİLİ ÖN HAZIRLIK SAYFALARI HAFTA KONULAR ÖN HAZIRLIK 1. Tasavvuf ve tasavvuf tarihinin temel kaynakları 2. Tasavvufun diğer ilimlerle olan ilişkisi 3. Tasavvufun tarifi, konusu ve gayesi 4. Tasavvuf ilminin ortaya çıkışı ve özellikleri 5. Tasavvuf kelimesinin menşei 6. Tasavvuf tarihinin dönemleri: Zühd dönemi Hz. Peygamberin hayatında zühd. 7. Ashab-ı kiramın hayatında zühd, Tabiin devri zühd hayatı 8. Ara Sınav 9. Başlıca zühd mektepleri. 10. Tasavvuf dönemi: Tasavvuf mektepleri. 11. Hicri III ve IV. Asırda Tasavvuf mektepleri. 12. Tarîkat dönemi: VII ve XV. Asırda Tarîkatlar. 13. XVI-XIX. asırlarda başlıca tasavvufî olaylar. 14. Tasavvufun belli başlı konuları. 15. Genel Değerlendirme 16. Yıl Sonu Sınavı 143

144 TEMEL KAYNAKLAR DİĞER KAYNAKLAR KAYNAKLAR 1. H. Kâmil Yılmaz: Tasavvuf ve Tarîkatlar, İstanbul, Selçuk Eraydın, Tasavvuf ve Tarîkatlar, İstanbul, Mustafa Kara, Tasavvuf ve Tarîkatlar Tarihi, İstanbul, M. el-hucvirî, Keşfü l-mahcûb, terc. Süleyman Uludağ, (Hakîkat Bilgisi), İstanbul Abdülkerim el-kuşeyrî, er-risâle, Beyrut 1990; terc. Süleyman Uludağ, (Tasavvuf İlmine Dair Kuşeyrî Risâlesi), İstanbul Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, Mesnevî, çev. Veled İzbudak, İstanbul es-sühreverdî, Avârifü l-maârif (Avârif), terc. Hasan Kâmil Yılmaz-İrfan Gündüz, (Tasavvufun Esasları), İstanbul Ebû Nasr Serrâc et-tûsî, el-lüma, terc. H. Kâmil Yılmaz, (İslâm Tasavvufu), İstanbul Mustafa Kara, Metinlerle Günümüz Tasavvuf Hareketleri, İstanbul Ebû Hâmid b. Muhammed Gazâlî, İhyâu ulûmi d-dîn, Kahire 1407 H./

145 NO Dinin insan hayatındaki yerini ve önemini fark eder. PROGRAM YETERLİLİKLERİ Gerektiği kadar Program Yeterlilikleri yazılabilir. Kur an-ı Kerim i usulüne uygun olarak okuma ve metnini yorumlama becerisine sahiptir. Hz. Peygamber i çeşitli yönleriyle ve dindeki konumuyla tanır. İslam inanç ve ibadet esaslarını akıl ve nakil çerçevesinde kavrar ve konuyla ilgili problemlere bilimsel metotlarla çözümler üretir. Alanıyla ilgili dini metinleri ve kavramları anlar ve yorumlar İslami ilimleri gelişim süreçleri ve temel konuları bakımından analiz eder. 7 İslam tarihi, coğrafyası, kültürü, düşüncesi ve medeniyeti hakkında bilgi sahibidir. 8 İnsanlık düşünce tarihini ana hatlarıyla bilir; din, bilim ve felsefe ilişkisini kavrar. 9 Klasik ve çağdaş mezhep ve dini akımların din ve toplumdaki yerini fark eder. 10 Dinin asli unsurlarını beşeri unsurlarından ayırt eder. 11 İslam ın temel kaynakları çerçevesinde dini/ahlaki ihtiyaç ve sorunlara çözümler üretir Toplumun yapısal ve kültürel özelliklerinin farkındadır. Milli, manevi ve ahlaki değerleri bilir ve bu değerlerin toplumda birleştirici ve bütünleştirici rolüne uygun tutum ve davranışlar gösterir. Dinler hakkında bilgi sahibidir, kültürler arası diyalog ve bir arada yaşama becerisi geliştirir. Dini muhtevayı öğretime müsait kılacak etkili bir din eğitimi ve din hizmeti için gerekli olan strateji, yöntem ve teknikleri uygular. Alanıyla ilgili yenilikler ve ihtiyaçlar doğrultusunda eleştirel bakış açısına ve kendini geliştirme becerisine sahiptir. Ruh sağlığının önemini kavrar, kendisi ve çevresiyle uyumlu eylemler sergiler. 145

146 NO ÖÇ 1 ÖÇ 2 ÖÇ 3 ÖÇ 4 ÖÇ 5 DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI Gerektiği kadar öğrenme çıktısı yazılabilir. Tasavvuf ve tasavvuf tarihi ile alakalı temel kaynaklar ve onlardan nasıl yararlanılacağı bilinir. Tasavvufun tanımı, konusu ve gayesi ile alakalı bilgilere sahip olunur. Tasavvuf düşüncenin müesseseleşmiş şekilleri olan tarîkatlar ile ilgili bilgiler anlaşılır. Tasavvuf düşüncenin ferde ve topluma katkıları bilinir Tasavvuf anlayışının İslam medeniyetine katkıları anlaşılır. ÖÇ 6 Tasavvufî şahsiyetlerin tasavvufî düşünceleriyle ilgili bilgilere sahip olunur. Program Yeterlilikleri ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi : Program Yeterlilikleri ÖÇ: Öğrenme Çıktıları Değerler : 0: Yok 1: Düşük 2: Orta 3: Yüksek Detayları görmek için veya ÖÇ tablolarına bakınız. ÖÇ/PÇ: ÖÇ ÖÇ ÖÇ ÖÇ ÖÇ ÖÇ

147 ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME Sayısı Toplam Katkısı (%) Ara Sınav 1 70 Ödev 1 30 Araştırma Sunumu Derse Katılım Laboratuvar Uygulamaları Projeler Uygulama Kısa Sınav Diğer (Sözlü, Ürün Dosyası vb.) Ara Sınava Katkısı (%) 40 Yılsonu Sınavına Katkısı (%) 60 Toplam (%) 100 AKTS / İŞ YÜKÜ HESAPLAMA TABLOSU ETKİNLİKLER HAFTA SAYISI HAFTALIK SÜRE (SAAT) TOPLAM DÖNEM İŞ YÜKÜ Ders Süresi (Sınav haftası dâhildir: 16 x toplam ders saati) Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) Ödev Araştırma Sunumu Uygulama Projeler Laboratuvar Uygulamaları Kısa Sınav Arasınavlar Yarıyıl Sonu Sınavı TOPLAM İŞ YÜKÜ 64 TOPLAM İŞ YÜKÜ / DERSİN AKTS KREDİSİ 2

148 KAFKAS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT BÖLÜMÜ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ DERSİN ADI DERS KODU TEORİ+UYGULAMA (SAAT) KREDİSİ AKTS Türk Din Musikisi İLA ÖN KOŞUL DERSLERİ --- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ (Örgün ya da Uzaktan) Örgün Destek Dersleri Temel Mesleki Dersler DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri Aktarılabilir Beceri Dersleri X DERSİN DİLİ DERSİN TÜRÜ DERSİN VERİLDİĞİ YIL / SÖMESTR Türkçe Zorunlu 3.Yıl/6.Yarıyıl DERSİN KOORDİNATÖRÜ ---- DERSİN YÜRÜTÜCÜSÜ ---- DERSİN YARDIMCILARI ---- DERSİN KAZANIMLARI DERSİN İÇERİĞİ ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜRECİ (STRATEJİ, YÖNTEM VE TEKNİKLER) İlahiyat öğrencilerine temel müzik eğitimi, Seslerin ve usullerin anlaşılmasını sağlanır Notaların öğrenilmesi, solfej ve şan örnekleriyle ses eğitiminin sağlanması. Düz anlatım, soru-cevap, uygulama. STAJ / UYGULAMA YOK 148

149 HAFTALIK KONULAR ve İLGİLİ ÖN HAZIRLIK SAYFALARI HAFTA KONULAR ÖN HAZIRLIK 1. Musiki nin tanımı ve adlandırılması 2. Musiki nin kökeni ve gelişimi 3. Musiki nin konusu 4. Musiki nin amacı 5. Türk Din Musikisinin başlangıç ve gelişimi 6. Türk Musiki nazariyatında nota 7. Türk Musiki nazariyatında nota 8. Ara Sınav 9. Nota ve değerleri 10. Anahtarlar, ölçü ve uzatma notası ve bağı 11. Diziler ve görevleri 12. Ses sistemi koma ve aralıklar 13. Değiştirme ve tekrar işaretleri 14. Usuller ve vuruşları 15. Nota ve değerleri 16. Yılsonu sınavı Türk Din Musiki Dersleri, Bayram Akdoğan, Ankara 2003 Türk Din Musiki Dersleri, Bayram Akdoğan, Ankara 2003 Türk Din Musiki Dersleri, Bayram Akdoğan, Ankara 2003 Türk Din Musiki Dersleri, Bayram Akdoğan, Ankara 2003 Türk Din Musiki Dersleri, Bayram Akdoğan, Ankara 2003 Türk Din Musiki Dersleri, Bayram Akdoğan, Ankara 2003 Türk Din Musiki Dersleri, Bayram Akdoğan, Ankara 2003 Türk Din Musiki Dersleri, Bayram Akdoğan, Ankara 2003 Türk Din Musiki Dersleri, Bayram Akdoğan, Ankara 2003 Türk Din Musiki Dersleri, Bayram Akdoğan, Ankara 2003 Türk Din Musiki Dersleri, Bayram Akdoğan, Ankara 2003 Türk Din Musiki Dersleri, Bayram Akdoğan, Ankara 2003 Türk Din Musiki Dersleri, Bayram Akdoğan, Ankara 2003 Türk Din Musiki Dersleri, Bayram Akdoğan, Ankara 2003 Türk Din Musiki Dersleri, Bayram Akdoğan, Ankara 2003 Türk Din Musiki Dersleri, Bayram Akdoğan, Ankara 2003 KAYNAKLAR TEMEL KAYNAKLAR Türk Din Musiki Dersleri, Bayram Akdoğan, Ankara 2003 DİĞER KAYNAKLAR 149

150 NO Dinin insan hayatındaki yerini ve önemini fark eder. PROGRAM YETERLİLİKLERİ Gerektiği kadar Program Yeterlilikleri yazılabilir. Kur an-ı Kerim i usulüne uygun olarak okuma ve metnini yorumlama becerisine sahiptir. Hz. Peygamber i çeşitli yönleriyle ve dindeki konumuyla tanır. İslam inanç ve ibadet esaslarını akıl ve nakil çerçevesinde kavrar ve konuyla ilgili problemlere bilimsel metotlarla çözümler üretir. Alanıyla ilgili dini metinleri ve kavramları anlar ve yorumlar İslami ilimleri gelişim süreçleri ve temel konuları bakımından analiz eder. 7 İslam tarihi, coğrafyası, kültürü, düşüncesi ve medeniyeti hakkında bilgi sahibidir. 8 İnsanlık düşünce tarihini ana hatlarıyla bilir; din, bilim ve felsefe ilişkisini kavrar. 9 Klasik ve çağdaş mezhep ve dini akımların din ve toplumdaki yerini fark eder. 10 Dinin asli unsurlarını beşeri unsurlarından ayırt eder. 11 İslam ın temel kaynakları çerçevesinde dini/ahlaki ihtiyaç ve sorunlara çözümler üretir Toplumun yapısal ve kültürel özelliklerinin farkındadır. Milli, manevi ve ahlaki değerleri bilir ve bu değerlerin toplumda birleştirici ve bütünleştirici rolüne uygun tutum ve davranışlar gösterir. Dinler hakkında bilgi sahibidir, kültürler arası diyalog ve bir arada yaşama becerisi geliştirir. Dini muhtevayı öğretime müsait kılacak etkili bir din eğitimi ve din hizmeti için gerekli olan strateji, yöntem ve teknikleri uygular. Alanıyla ilgili yenilikler ve ihtiyaçlar doğrultusunda eleştirel bakış açısına ve kendini geliştirme becerisine sahiptir. Ruh sağlığının önemini kavrar, kendisi ve çevresiyle uyumlu eylemler sergiler. 150

151 NO ÖÇ 1 ÖÇ 2 ÖÇ 3 ÖÇ 4 ÖÇ 5 DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI Gerektiği kadar öğrenme çıktısı yazılabilir. Musikinin tanımı ve adlandırılması hakkında bilgi sahibi olur. Musikinin konusunu ve amacını bilir. Türk din musikisinin başlangıcı ve gelişimi hakkında bilgi sahibi olur. Nota ve değerlerini öğrenir. Ses sitemi, koma ve aralıklar hakkında bilgisi olur. Program Yeterlilikleri ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi : Program Yeterlilikleri ÖÇ: Öğrenme Çıktıları Değerler : 0: Yok 1: Düşük 2: Orta 3: Yüksek Detayları görmek için veya ÖÇ tablolarına bakınız. ÖÇ/PÇ : P Y 1 P Y 2 P Y 3 P Y 4 P Y 5 P Y 6 P Y 7 P Y 8 P Y 9 P Y 10 P Y 11 P Y 12 P Y 13 P Y 14 P Y 15 P Y 16 P Y 17 ÖÇ 1 ÖÇ 2 ÖÇ 3 ÖÇ 4 ÖÇ

152 ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME Sayısı Toplam Katkısı (%) Ara Sınav 1 60 Ödev Araştırma Sunumu Derse Katılım Laboratuvar Uygulamaları Projeler Uygulama Kısa Sınav 2 40 Diğer (Sözlü, Ürün Dosyası vb.) YARIYIL İÇİ TOPLAM 100 Ara Sınava Katkısı (%) 40 Yılsonu Sınavına Katkısı (%) 60 ETKİNLİKLER AKTS / İŞ YÜKÜ HESAPLAMA TABLOSU Toplam (%) 100 HAFTA SAYISI HAFTALIK SÜRE (SAAT) TOPLAM DÖNEM İŞ YÜKÜ Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) Ödev Araştırma Sunumu Uygulama Projeler Laboratuvar Uygulamaları Kısa Sınav Arasınavlar Yarıyıl Sonu Sınavı TOPLAM İŞ YÜKÜ 72 TOPLAM İŞ YÜKÜ / DERSİN AKTS KREDİSİ 2 152

153 KAFKAS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT BÖLÜMÜ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ DERSİN ADI DERS KODU TEORİ+UYGULAMA (SAAT) KREDİSİ AKTS Klasik Kelam Metinleri SEÇ318A ÖN KOŞUL DERSLERİ DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ (Örgün ya da Uzaktan) Yok Örgün Destek Dersleri Temel Mesleki Dersler DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri Aktarılabilir Beceri Dersleri DERSİN DİLİ DERSİN TÜRÜ DERSİN VERİLDİĞİ YIL / SÖMESTR DERSİN KOORDİNATÖRÜ Türkçe Seçmeli 3.yıl/6. yarıyıl Yrd. Doç. Dr. Ayhan HIRA DERSİN YÜRÜTÜCÜSÜ Yrd. Doç. Dr. Hikmet KOÇYİĞİT DERSİN YARDIMCILARI DERSİN AMACI DERSİN İÇERİĞİ (KISA TANIMI) ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜRECİ (STRATEJİ, YÖNTEM VE TEKNİKLER) Klasik Kelam metinlerini anlama ve yorumlama becerisini kazanır. Akaid metinlerini okur, anlar ve yorumlar. Klasik Kelam metinlerini okumayı, anlamayı ve yorumlamayı öğrenir. Anlatım, tartışma, soru-yanıt, takım/grup çalışması, örnek olay incelemesi, sorun/problem çözme, beyin fırtınası, STAJ / UYGULAMA VAR YOK 153

154 HAFTALIK KONULAR ve İLGİLİ ÖN HAZIRLIK SAYFALARI HAFTA KONULAR ÖN HAZIRLIK 1. el-fıkhu l-ekber, Ebu Hanife. 2. el-fıkhu l-ekber, Ebu Hanife. 3. el-fıkhu l-ekber, Ebu Hanife. 4. Metnü l-akaid, Ömer en-nesefî. 5. Metnü l-akaid, Ömer en-nesefî 6. Metnü l-akaid, Ömer en-nesefî 7. el-bidaye fî Usuliddin, Nureddin es-sabunî; el-fıkhu l-ekber, Ebu Hanife, Mustafa Öz, İmam-ı Azam ın Beş eseri, s el-fıkhu l-ekber, Ebu Hanife, Mustafa Öz, İmam-ı Azam ın Beş eseri, s el-fıkhu l-ekber, Ebu Hanife, Mustafa Öz, İmam-ı Azam ın Beş eseri, s Metnü l-akaid, Ömer en-nesefî, (Mecmuatü l- Mütun İçinde), Fazilet Neşriyat, İstanbul, tsz. S Metnü l-akaid, Ömer en-nesefî, (Mecmuatü l- Mütun İçinde), Fazilet Neşriyat, İstanbul, tsz. S Metnü l-akaid, Ömer en-nesefî, (Mecmuatü l- Mütun İçinde), Fazilet Neşriyat, İstanbul, tsz. S el-bidaye fî Usuliddin, Nureddin es-sabunî; s Ara Sınav 9. el-bidaye fî Usuliddin, Nureddin es-sabunî; 10. el-bidaye fî Usuliddin, Nureddin es-sabunî; 11. Şehu l-makasıd dan örnek metinler, Sadettin et-taftazanî. 12. Şehu l-makasıd dan örnek metinler, Sadettin et-taftazanî. 13. el-iktisad fi l-itika dan örnek metinler, Ebu Hamid el-gazalî. 14. el-iktisad fi l-itika dan örnek metinler, Ebu Hamid el-gazalî. 15. el-iktisad fi l-itika dan örnek metinler, Ebu Hamid el-gazalî. el-bidaye fî Usuliddin, Nureddin es-sabunî; s el-bidaye fî Usuliddin, Nureddin es-sabunî; s Şehu l-makasıd dan örnek metinler, Sadettin et- Taftazanî, V/ Şehu l-makasıd dan örnek metinler, Sadettin et- Taftazanî, V/ el-iktisad fi l-itika dan örnek metinler, Ebu Hamid el-gazalî, s el-iktisad fi l-itika dan örnek metinler, Ebu Hamid el-gazalî, s el-iktisad fi l-itika dan örnek metinler, Ebu Hamid el-gazalî, s Yıl Sonu Sınavı TEMEL KAYNAKLAR KAYNAKLAR 1.Şerhu l-fıkhı l-ekber, Aliyyü l-karî. 2 Şerhü l-akaid, Sadettin et-tafazanî. 154

155 DİĞER KAYNAKLAR İmam-ı Azam ın Beş Eseri, Mustafa Öz, İstanbul, 1992; Şehu l-makasıd dan örnek metinler, Sadettin et-taftazanî, I-V, Beyrut, 1989; Şerhu l-mevakıf, Seyyid Şerif el- Cürcanî, I_VIII; Kum, 1370; Tabsıratü l-edille den örnek metinler, Ebu l-muin en- Nesefî, Ankara, ; el-iktisad fi l-itika dan örnek metinler, Ebu Hamid el- Gazalî, Beyrut, 2004; Kitabü t-tevhid, Ebu Mansur el-matüridi, İstanbul, 1979; el- Bidaye fî Usuliddin, Nureddin es-sabunî, Ankara, 1991; el-ibane an Usuliddiyane, Ebu l-hasen el-eşarî, Kahire, 1987; Kemaleddin Ahmed el-beyadî, İşaratü l-meram min İbarati l-imam, Kahire, NO PROGRAM YETERLİLİKLERİ Gerektiği kadar Program Yeterlilikleri yazılabilir Dinin insan hayatındaki yerini ve önemini fark eder. Kur an-ı Kerim i usulüne uygun olarak okuma ve metnini yorumlama becerisine sahiptir. Hz. Peygamber i çeşitli yönleriyle ve dindeki konumuyla tanır. İslam inanç ve ibadet esaslarını akıl ve nakil çerçevesinde kavrar ve konuyla ilgili problemlere bilimsel metotlarla çözümler üretir. Alanıyla ilgili dini metinleri ve kavramları anlar ve yorumlar İslami ilimleri gelişim süreçleri ve temel konuları bakımından analiz eder. 7 İslam tarihi, coğrafyası, kültürü, düşüncesi ve medeniyeti hakkında bilgi sahibidir. 8 İnsanlık düşünce tarihini ana hatlarıyla bilir; din, bilim ve felsefe ilişkisini kavrar. 9 Klasik ve çağdaş mezhep ve dini akımların din ve toplumdaki yerini fark eder. 10 Dinin asli unsurlarını beşeri unsurlarından ayırt eder. 11 İslam ın temel kaynakları çerçevesinde dini/ahlaki ihtiyaç ve sorunlara çözümler üretir Toplumun yapısal ve kültürel özelliklerinin farkındadır. Milli, manevi ve ahlaki değerleri bilir ve bu değerlerin toplumda birleştirici ve bütünleştirici rolüne uygun tutum ve davranışlar gösterir. Dinler hakkında bilgi sahibidir, kültürler arası diyalog ve bir arada yaşama becerisi geliştirir. Dini muhtevayı öğretime müsait kılacak etkili bir din eğitimi ve din hizmeti için gerekli olan strateji, yöntem ve teknikleri uygular. Alanıyla ilgili yenilikler ve ihtiyaçlar doğrultusunda eleştirel bakış açısına ve kendini geliştirme becerisine sahiptir. 155

156 17 Ruh sağlığının önemini kavrar, kendisi ve çevresiyle uyumlu eylemler sergiler. NO ÖÇ 1 Klasik Kelam metinlerini tanır. DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI Gerektiği kadar öğrenme çıktısı yazılabilir. ÖÇ 2 ÖÇ 3 Klasik Kelam metinlerini okumayı öğrenir. Klasik Kelam metinlerini anlar ve yorumlar. Program Yeterlilikleri ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi : Program Yeterlilikleri ÖÇ: Öğrenme Çıktıları Değerler : 0: Yok 1: Düşük 2: Orta 3: Yüksek Detayları görmek için veya ÖÇ tablolarına bakınız. ÖÇ/PÇ: ÖÇ ÖÇ ÖÇ ÖÇ

157 ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME Sayısı Toplam Katkısı (%) Ara Sınav 1 70 Ödev 1 30 Araştırma Sunumu Derse Katılım Laboratuvar Uygulamaları Projeler Uygulama Kısa Sınav Diğer (Sözlü, Ürün Dosyası vb.) Ara Sınava Katkısı (%) 40 Yılsonu Sınavına Katkısı (%) 60 Toplam (%) 100 AKTS / İŞ YÜKÜ HESAPLAMA TABLOSU ETKİNLİKLER HAFTA SAYISI HAFTALIK SÜRE (SAAT) TOPLAM DÖNEM İŞ YÜKÜ Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) Ödev Araştırma Sunumu Uygulama Projeler Laboratuvar Uygulamaları Kısa Sınav Arasınavlar Yarıyıl Sonu Sınavı TOPLAM İŞ YÜKÜ 72 TOPLAM İŞ YÜKÜ / DERSİN AKTS KREDİSİ 2 157

158 KAFKAS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ DERSİN ADI DERS KODU TEORİ+UYGULAMA (SAAT) KREDİSİ AKTS İslam Hukuku Metinleri I SEÇ318A ÖN KOŞUL DERSLERİ DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ (Örgün ya da Uzaktan) Öğrenciler düzenli olarak derslere katılmakla ve tartışmalarda yer almakla yükümlüdürler. Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir. Destek Dersleri Temel Mesleki Dersler DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri Aktarılabilir Beceri Dersleri DERSİN DİLİ DERSİN TÜRÜ DERSİN VERİLDİĞİ YIL / SÖMESTR DERSİN KOORDİNATÖRÜ DERSİN YÜRÜTÜCÜSÜ Türkçe Seçmeli 3. yıl /6. yarıyıl Yrd. Doç. Dr. Ayhan HİRA Yrd. Doç. Dr. Ayhan HİRA DERSİN YARDIMCILARI DERSİN KAZANIMLARI DERSİN İÇERİĞİ ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜRECİ (STRATEJİ, YÖNTEM VE TEKNİKLER) İslam Hukuk ilminin İslâmî ilimler arasındaki yeri ve pratik hayattaki karşılığı bakımından öneminin belirtilmesi, İslâm Hukukunun aslî ve fer î kaynaklarının incelenmesi, İslâm Hukuku külliyatına dair bilgilerin aktarılması. İslam Hukuk usulü metinleri: Kaynaklar, yöntemler, hükümler, mükellef, lafız kaideleri, hikmet-i teşri, tearuz; genel fıkıh ilkeleri. Anlatım- uygulama, soru-cevap STAJ / UYGULAMA YOK 158

159 HAFTALIK KONULAR ve İLGİLİ ÖN HAZIRLIK SAYFALARI HAFTA KONULAR ÖN HAZIRLIK 1. İslam Hukuk Usulü Metinlerinin Genel Tanıtımı 2. Klasik Fıkıh Usulü Sistematiği 3. Aslî Deliller 4. Fer î Deliller 5. Fer î Deliller 6. Teklifi Hükümler 7. Vad î Hükümler 8. Ara Sınav 9. el-hâkim ve Hüsün-Kubuh 10. el-mahkûm Fîh ve el-mahkûm Aleyh 11. Hüküm Çıkarma Yöntemleri 12. Hükümlerin Gayeleri 13. Delillerin Tearuzu 14. İctihad ve Taklit 15. Genel Fıkıh İlkeleri 16. Yılsonu Sınavı NO TEMEL KAYNAKLAR DİĞER KAYNAKLAR KAYNAKLAR Cessas, Ebûbekir Ahmed, el-fusûl fi l-usûl, I-IV, İstanbul 1994; 2-Serahsi, Şemsüleimme, Usûlü s-serahsî, İstanbul, 1984.; 3-Gazzalî, Muhammed b. Muhammed, el-mustasfâ, I-II, Beyrut 1997.; 4-İbn Melek, İzzeddîn Abdüllatîf, Şerhu l-menâr, İstanbul İbn Nüceym, el-eşbâh ve n-nezâir, Dımeşk Seyyid Bey, Usûlü Fıkıh Dersleri, İstanbul 1338/ Zerkâ, Ahmed b. Muhammed, Şerhu l-kavâidi l-fıkhiyye, Cidde Zeydan, Abdülkerim, el-vecîz fî usûli l-fıkh, Beyrut PROGRAM YETERLİLİKLERİ Gerektiği kadar Program Yeterlilikleri yazılabilir. 159

160 Dinin insan hayatındaki yerini ve önemini fark eder. Kur an-ı Kerim i usulüne uygun olarak okuma ve metnini yorumlama becerisine sahiptir. Hz. Peygamber i çeşitli yönleriyle ve dindeki konumuyla tanır. İslam inanç ve ibadet esaslarını akıl ve nakil çerçevesinde kavrar ve konuyla ilgili problemlere bilimsel metotlarla çözümler üretir. Alanıyla ilgili dini metinleri ve kavramları anlar ve yorumlar İslami ilimleri gelişim süreçleri ve temel konuları bakımından analiz eder. 7 İslam tarihi, coğrafyası, kültürü, düşüncesi ve medeniyeti hakkında bilgi sahibidir. 8 İnsanlık düşünce tarihini ana hatlarıyla bilir; din, bilim ve felsefe ilişkisini kavrar. 9 Klasik ve çağdaş mezhep ve dini akımların din ve toplumdaki yerini fark eder. 10 Dinin asli unsurlarını beşeri unsurlarından ayırt eder. 11 İslam ın temel kaynakları çerçevesinde dini/ahlaki ihtiyaç ve sorunlara çözümler üretir Toplumun yapısal ve kültürel özelliklerinin farkındadır. Milli, manevi ve ahlaki değerleri bilir ve bu değerlerin toplumda birleştirici ve bütünleştirici rolüne uygun tutum ve davranışlar gösterir. Dinler hakkında bilgi sahibidir, kültürler arası diyalog ve bir arada yaşama becerisi geliştirir. Dini muhtevayı öğretime müsait kılacak etkili bir din eğitimi ve din hizmeti için gerekli olan strateji, yöntem ve teknikleri uygular. Alanıyla ilgili yenilikler ve ihtiyaçlar doğrultusunda eleştirel bakış açısına ve kendini geliştirme becerisine sahiptir. Ruh sağlığının önemini kavrar, kendisi ve çevresiyle uyumlu eylemler sergiler. NO ÖÇ 1 ÖÇ 2 ÖÇ 3 ÖÇ 4 ÖÇ 5 DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI Gerektiği kadar öğrenme çıktısı yazılabilir. Temel klasik İslam Hukuku kaynaklarını tanır ve bu kaynakları okur İslam Hukuk Usulü metinleri ve konuları hakkında bilgi sahibi olur Klasik ve modern bir İslam Hukuk Usulü metnini okuyabilir Metinlerdeki tartışmaları inceleyerek metinlerdeki düşünce örgüsünün farkında olur. Metinlerde yer alan ifadelerin nasıl değişiklikler arzettiğini fark eder. 160

161 Program Yeterlilikleri ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi : Program Yeterlilikleri ÖÇ: Öğrenme Çıktıları Değerler : 0: Yok 1: Düşük 2: Orta 3: Yüksek Detayları görmek için veya ÖÇ tablolarına bakınız. ÖÇ/P Ç: P Y 1 P Y 2 P Y 3 P Y 4 P Y 5 P Y 6 P Y 7 P Y 8 P Y ÖÇ 1 ÖÇ 2 ÖÇ 3 ÖÇ 4 ÖÇ

162 ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME Sayısı Toplam Katkısı (%) Ara Sınav 1 20 Ödev 2 40 Araştırma Sunumu Derse Katılım Laboratuvar Uygulamaları Projeler Uygulama Kısa Sınav 2 40 Diğer (Sözlü, Ürün Dosyası vb.) YARIYIL İÇİ TOPLAM 100 Ara Sınava Katkısı (%) Yılsonu Sınavına Katkısı (%) Toplam (%) 100 AKTS / İŞ YÜKÜ HESAPLAMA TABLOSU ETKİNLİKLER HAFTA SAYISI HAFTALIK SÜRE (SAAT) TOPLAM DÖNEM İŞ YÜKÜ Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) Ödev Araştırma Sunumu Uygulama Projeler Laboratuvar Uygulamaları Kısa Sınav Arasınavlar Yarıyıl Sonu Sınavı TOPLAM İŞ YÜKÜ 69 TOPLAM İŞ YÜKÜ / DERSİN AKTS KREDİSİ 2 162

163 KAFKAS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ BÖLÜMÜ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ DERSİN ADI DERS KODU TEORİ+UYGULAMA (SAAT) KREDİSİ AKTS Türk Düşünce Tarihi SEÇ318A ÖN KOŞUL DERSLERİ --- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ (Örgün ya da Uzaktan) Örgün Destek Dersleri Temel Mesleki Dersler DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri Aktarılabilir Beceri Dersleri DERSİN DİLİ DERSİN TÜRÜ DERSİN VERİLDİĞİ YIL / SÖMESTR DERSİN KOORDİNATÖRÜ Türkçe Seçimlik 3. yıl/ 6. Yarıyıl Prof. Dr. Ruhattin YAZOĞLU DERSİN YÜRÜTÜCÜSÜ Prof. Dr. Ruhattin YAZOĞLU DERSİN YARDIMCILARI DERSİN AMACI DERSİN İÇERİĞİ (KISA TANIMI) ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜRECİ (STRATEJİ, YÖNTEM VE TEKNİKLER) Yrd. Doç. Dr. Hikmet KOÇYİĞİT Tarihsel süreçte Türk düşüncesinin evrimini ve özelliklerini kavrayabilme hedeflenmektedir. Derste Klasik Dönem Türk Düşüncesi, Mitoloji, Türk- İslam Düşüncesi, Modern Türk Düşüncesi tarihi yer almaktadır. Aktif Anlatım, Soru Cevap STAJ / UYGULAMA 163

164 HAFTALIK KONULAR ve İLGİLİ ÖN HAZIRLIK SAYFALARI HAFTA KONULAR ÖN HAZIRLIK 1. Düşünce, Tarih, Kültür 2. Türk Düşüncesine giriş 3. Türk Kozmogonisi ve Asya Milletleri 4. Türk Mitolojisi, Oğuz Destanı 5. Türk Hikmeti ve Düşüncedeki Yeri 6. Türklerde Teknik Tefekkür 7. Hindu Avrupailerle Türklerin komşuluğu ve etkileşimi 8. Ara Sınav 9. İslami Türk Tefekkürüne Giriş 10. İslam Düşüncesi ve Medeniyeti 11. İslam da Nakli ve Akli İlimler 12. İslam da Mistisizm 13. Türk İslam Düşünürleri 14. Modern Türk Düşüncesine Giriş 15. Batı Düşüncesi ve Çağdaş Türk Düşüncesine Giriş 16. Final Sınavı TEMEL KAYNAKLAR KAYNAKLAR Ülken H. Ziya, İslam Felsefesi, Ülken Yayınları, İstanbul, 2004; Ülken H. Ziya, Türkiye de Çağdaş Düşünce Tarihi, Ülken Yayınları, İst, 2002 DİĞER KAYNAKLAR 164

165 NO Dinin insan hayatındaki yerini ve önemini fark eder. PROGRAM YETERLİLİKLERİ Gerektiği kadar Program Yeterlilikleri yazılabilir. Kur an-ı Kerim i usulüne uygun olarak okuma ve metnini yorumlama becerisine sahiptir. Hz. Peygamber i çeşitli yönleriyle ve dindeki konumuyla tanır. İslam inanç ve ibadet esaslarını akıl ve nakil çerçevesinde kavrar ve konuyla ilgili problemlere bilimsel metotlarla çözümler üretir. Alanıyla ilgili dini metinleri ve kavramları anlar ve yorumlar İslami ilimleri gelişim süreçleri ve temel konuları bakımından analiz eder. 7 İslam tarihi, coğrafyası, kültürü, düşüncesi ve medeniyeti hakkında bilgi sahibidir. 8 İnsanlık düşünce tarihini ana hatlarıyla bilir; din, bilim ve felsefe ilişkisini kavrar. 9 Klasik ve çağdaş mezhep ve dini akımların din ve toplumdaki yerini fark eder. 10 Dinin asli unsurlarını beşeri unsurlarından ayırt eder. 11 İslam ın temel kaynakları çerçevesinde dini/ahlaki ihtiyaç ve sorunlara çözümler üretir Toplumun yapısal ve kültürel özelliklerinin farkındadır. Milli, manevi ve ahlaki değerleri bilir ve bu değerlerin toplumda birleştirici ve bütünleştirici rolüne uygun tutum ve davranışlar gösterir. Dinler hakkında bilgi sahibidir, kültürler arası diyalog ve bir arada yaşama becerisi geliştirir. Dini muhtevayı öğretime müsait kılacak etkili bir din eğitimi ve din hizmeti için gerekli olan strateji, yöntem ve teknikleri uygular. Alanıyla ilgili yenilikler ve ihtiyaçlar doğrultusunda eleştirel bakış açısına ve kendini geliştirme becerisine sahiptir. Ruh sağlığının önemini kavrar, kendisi ve çevresiyle uyumlu eylemler sergiler. 165

166 NO ÖÇ 1 ÖÇ 2 ÖÇ 3 DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI Gerektiği kadar öğrenme çıktısı yazılabilir. Bu dersi alan öğrenci Türk düşüncesinin evrimsel özelliklerini bilir. Öğrenci, Türk düşüncesinin farklı dönemlerde gösterdiği özellikleri bilir. Öğrenci batı düşüncesini ana hatlarıyla bilir. Program Yeterlilikleri ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi : Program Yeterlilikleri ÖÇ: Öğrenme Çıktıları Değerler : 0: Yok 1: Düşük 2: Orta 3: Yüksek Detayları görmek için veya ÖÇ tablolarına bakınız. ÖÇ/PÇ: ÖÇ ÖÇ ÖÇ

167 167

168 ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME Sayısı Toplam Katkısı (%) Ara Sınav 1 40 Ödev Araştırma Sunumu Derse Katılım Laboratuvar Uygulamaları Projeler Uygulama Kısa Sınav Diğer (Sözlü, Ürün Dosyası vb.) Ara Sınava Katkısı (%) Yılsonu Sınavına Katkısı (%) 1 60 Toplam (%) 100 AKTS / İŞ YÜKÜ HESAPLAMA TABLOSU ETKİNLİKLER HAFTA SAYISI HAFTALIK SÜRE (SAAT) TOPLAM DÖNEM İŞ YÜKÜ Ders Süresi (Sınav haftası dâhildir: 16 x toplam ders saati) Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) Ödev Araştırma Sunumu Uygulama Projeler Laboratuvar Uygulamaları Kısa Sınav Arasınavlar Yarıyıl Sonu Sınavı TOPLAM İŞ YÜKÜ 68 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 30 2,26 DERSİN AKTS KREDİSİ 2

169 DERSİN ADI KAFKAS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT BÖLÜMÜ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ DERS KODU TEORİ+UYGULAMA (SAAT) KREDİSİ AKTS Alevilik ve Bektaşilik SEÇ318B ÖN KOŞUL DERSLERİ... DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ (Örgün ya da Uzaktan) Örgün Destek Dersleri Temel Mesleki Dersler DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri Aktarılabilir Beceri Dersleri DERSİN DİLİ DERSİN TÜRÜ DERSİN VERİLDİĞİ YIL / SÖMESTR DERSİN KOORDİNATÖRÜ DERSİN YÜRÜTÜCÜSÜ DERSİN YARDIMCILARI DERSİN KAZANIMLARI DERSİN İÇERİĞİ ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜRECİ (STRATEJİ, YÖNTEM VE TEKNİKLER) Türkçe Seçimlik 3. Yıl/ 6. Yarıyıl Yrd. Doç. Dr. Bilal GÖK Yrd. Doç. Dr. Bilal GÖK Dersimizin ana hedefi, Alevilik ve kapalı toplum özelliği gösteren Alevileri ele alırken tarihi süreci yanında bu düşüncenin temel yazılı kaynaklara dayandırılmak suretiyle incelemek olacaktır. Temel kavramlar, Bektaşilik ve Aleviliğin Ortaya Çıkışı, Sünni- Kızılbaşlık Farklılaşması; bunun kökeni ve temel nitelikleri, Osmanlı Safevi mücadelesi ve Aleviliğin teşekkülüne etkisi, Günümüzde Aleviliğinin kaynakları, inanç ve ahlaki öğretileri; temel talepleri. Aktif Anlatım, soru-cevap STAJ / UYGULAMA YOK 169

170 HAFTALIK KONULAR ve İLGİLİ ÖN HAZIRLIK SAYFALARI HAFTA KONULAR ÖN HAZIRLIK 1. Giriş ve genel bir çerçeve 2. Alevilik, Bektaşilik, Kızılbaşlık vb. terimler, Türklerin İslam öncesi din ve inançları, bunların Aleviliğe etkisi Türklerin İslamlaşma süreci ve Ehl-i Beyt sevgisinin yaygınlığı Yesevilik, Kalendirilik, Bektaşilik, Hurufilik vb. tasavvufi yapıların etkileri, Selçuklular ve Osmanlı dönemlerinde Anadolu da sosyal ve kültürel hayat 7. Hacı Bektaş Veli ve Bektaşi gelenek 8. Ara sınav 9. Bektaşilik ve iktidar ilişkileri, 10. Erdebil Tekkesi ve Şeyh Safi 11. Erdebil tekkesinin Türkmenler üzerindeki rolü, 12. Safevi devletinin kurulması ve Kızılbaşların rolü 13. Osmanlı-Safevi ilişkileri 14. Anadoluda Sünni-Kızılbaşlık Farklılaşması, 15. Kızılbaş farklılaşmasında ulemanın rolü 16. Final sınavı TEMEL KAYNAKLAR KAYNAKLAR Doç Dr. Halil İbrahim Bulut(Editör) Anadolu da Aleviliğin Dünü ve Bugünü, Sakarya Üniversitesi Yayınları 2010; 170

171 DİĞER KAYNAKLAR Doğan Kaplan, yazılı Kaynaklara Göre Alevilik, TDV Yayınları, Ankara 2011; Kutluay Erdoğan, Alevi ve Bektaşi Gerçeği, IQ Yayınları, İstanbul NO PROGRAM YETERLİLİKLERİ Gerektiği kadar Program Yeterlilikleri yazılabilir. Dinin insan hayatındaki yerini ve önemini fark eder. Kur an-ı Kerim i usulüne uygun olarak okuma ve metnini yorumlama becerisine sahiptir. Hz. Peygamber i çeşitli yönleriyle ve dindeki konumuyla tanır. İslam inanç ve ibadet esaslarını akıl ve nakil çerçevesinde kavrar ve konuyla ilgili problemlere bilimsel metotlarla çözümler üretir. Alanıyla ilgili dini metinleri ve kavramları anlar ve yorumlar İslami ilimleri gelişim süreçleri ve temel konuları bakımından analiz eder. 7 İslam tarihi, coğrafyası, kültürü, düşüncesi ve medeniyeti hakkında bilgi sahibidir. 8 İnsanlık düşünce tarihini ana hatlarıyla bilir; din, bilim ve felsefe ilişkisini kavrar. 9 Klasik ve çağdaş mezhep ve dini akımların din ve toplumdaki yerini fark eder. 10 Dinin asli unsurlarını beşeri unsurlarından ayırt eder. 11 İslam ın temel kaynakları çerçevesinde dini/ahlaki ihtiyaç ve sorunlara çözümler üretir Toplumun yapısal ve kültürel özelliklerinin farkındadır. Milli, manevi ve ahlaki değerleri bilir ve bu değerlerin toplumda birleştirici ve bütünleştirici rolüne uygun tutum ve davranışlar gösterir. Dinler hakkında bilgi sahibidir, kültürler arası diyalog ve bir arada yaşama becerisi geliştirir. Dini muhtevayı öğretime müsait kılacak etkili bir din eğitimi ve din hizmeti için gerekli olan strateji, yöntem ve teknikleri uygular. Alanıyla ilgili yenilikler ve ihtiyaçlar doğrultusunda eleştirel bakış açısına ve kendini geliştirme becerisine sahiptir. Ruh sağlığının önemini kavrar, kendisi ve çevresiyle uyumlu eylemler sergiler. 171

172 NO ÖÇ 1 ÖÇ 2 ÖÇ 3 ÖÇ 4 ÖÇ 5 DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI Gerektiği kadar öğrenme çıktısı yazılabilir. Bektaşilik, Alevilik ve Kızılbaşlık kavramlarını tanımlar Türklerin İslamlaşmasında etkili olan tasavvufî akımları tanımlar Aleviliğin tarihi gelişim sürecini açıklar Anadolu da Sünni-Alevi ayrışmasında etkili olan unsurları açıklar Aleviliğin teşekkülünde rol oynayan siyasi, dini, sosyal ve kültürel faktörleri değerlendirir Program Yeterlilikleri ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi : Program Yeterlilikleri ÖÇ: Öğrenme Çıktıları Değerler : 0: Yok 1: Düşük 2: Orta 3: Yüksek Detayları görmek için veya ÖÇ tablolarına bakınız. ÖÇ/PÇ: ÖÇ 1 ÖÇ 2 ÖÇ 3 ÖÇ 4 ÖÇ

173 ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME Sayısı Toplam Katkısı (%) Ara Sınav 1 40 Ödev Araştırma Sunumu Derse Katılım Laboratuar Uygulamaları Projeler Uygulama Kısa Sınav Diğer (Sözlü, Ürün Dosyası vb.) Ara Sınava Katkısı (%) Yılsonu Sınavına Katkısı (%) 1 60 Toplam (%) 100 AKTS / İŞ YÜKÜ HESAPLAMA TABLOSU ETKİNLİKLER HAFTA SAYISI HAFTALIK SÜRE (SAAT) TOPLAM DÖNEM İŞ YÜKÜ Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) Ödev Araştırma Sunumu Uygulama Projeler Laboratuvar Uygulamaları Kısa Sınav Arasınavlar Yarıyıl Sonu Sınavı TOPLAM İŞ YÜKÜ 60 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 30 2 DERSİN AKTS KREDİSİ 2 173

174 KAFKAS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT BÖLÜMÜ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ DERSİN ADI DERS KODU TEORİ+UYGULAMA (SAAT) KREDİSİ AKTS İslam Ahlakı SEÇ318B ÖN KOŞUL DERSLERİ DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ (Örgün ya da Uzaktan) Öğrenciler düzenli olarak derslere katılmakla ve tartışmalarda yer almakla yükümlüdürler. Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir. Destek Dersleri Temel Mesleki Dersler DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri Aktarılabilir Beceri Dersleri DERSİN DİLİ DERSİN TÜRÜ DERSİN VERİLDİĞİ YIL / SÖMESTR DERSİN KOORDİNATÖRÜ DERSİN YÜRÜTÜCÜSÜ DERSİN YARDIMCILARI DERSİN AMACI DERSİN İÇERİĞİ (KISA TANIMI) ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜRECİ (STRATEJİ, YÖNTEM VE TEKNİKLER) Türkçe Seçmeli 3.yıl /6. Yarıyıl Prof. Dr. Ruhattin YAZOĞLU Yrd. Doç. Dr. Ahmet Emin SEYHAN İslâm ın ahlâkının dinî temellerini ortaya koyarak felsefî yönden açıklamak ve İslâm ahlâk felsefesi geleneğinin başlıca teorilerini analiz ederek günümüz ahlak problemleri açısından değerlendirmek. Hz. Muhammed in Ahlakî Şahsiyeti ve Asr-ı Saadet te Ahlakî Hayat; İslâm Ahlak Akımlarının Doğuşu ve Gelişimi; İslâm Ahlakında İrade ve İrade Hürriyeti; İslâm da Ahlakî Vazifenin Kaynağı ve Gayesi. Anlatım, Tartışma, Soru-Yanıt, Örnek Olay İncelemesi, Sorun/Problem Çözme, Beyin Fırtınası. STAJ / UYGULAMA VAR YOK 174

175 HAFTALIK KONULAR ve İLGİLİ ÖN HAZIRLIK SAYFALARI HAFTA KONULAR ÖN HAZIRLIK 1. Giriş: Ahlâkın Tanımı ve Etiğin Öteki Bilimlerle İlişkisi, 2. Câhiliyye: İslâm Öncesi Arap Toplumunda Ahlak Telakkisi, 3. Hz. Muhammed in Ahlakî Şahsiyeti ve Asr-ı Saadet te Ahlakî Hayat, 4. İslâm Ahlak Akımlarının Doğuşu ve Gelişimi, 5. İslâm Ahlakında İrade ve İrade Hürriyeti, 6. İslâm da Ahlakî Vazifenin Kaynağı ve Gayesi, 7. İslâm da Ahlakî Vazifenin Mahiyeti, 8. Vize 9. İslâm da Ahlakî Vazifenin Temel Unsurları: Sorumluluk, 10. İslâm da Ahlakî Vazifenin Temel Unsurları: Müeyyide, 11. İslâm Ahlak Filozofları: Fârâbî, 12. İslâm Ahlak Felsefesi: Ebû Bekir Zekeriyâ Râzî, 13. İslâm Ahlak Felsefesi: İbn Miskeveyh, 14. İslâm Ahlak Felsefesi: Gazzâlî, 15. İslâm Ahlak Felsefesi: Nasîreddîn Tûsî, 16. Final TEMEL KAYNAKLAR DİĞER KAYNAKLAR KAYNAKLAR Mustafa Çağrıcı, Ana hatlarıyla İslâm Ahlâkı, İstanbul, Ensar Neşriyat, 2006; Mustafa Çağrıcı, İslam Düşüncesinde Ahlâk, İstanbul, Dem Yayınları, 2006; Macit Fahri, İslam Ahlak Teorileri, trc. A. Arkan, M. İskenderoğlu, İstanbul, Litera Yayıncılık,

176 NO Dinin insan hayatındaki yerini ve önemini fark eder. PROGRAM YETERLİLİKLERİ Kur an-ı Kerim i usulüne uygun olarak okuma ve metnini yorumlama becerisine sahiptir. Hz. Peygamber i çeşitli yönleriyle ve dindeki konumuyla tanır. İslam inanç ve ibadet esaslarını akıl ve nakil çerçevesinde kavrar ve konuyla ilgili problemlere bilimsel metotlarla çözümler üretir. Alanıyla ilgili dini metinleri ve kavramları anlar ve yorumlar İslami ilimleri gelişim süreçleri ve temel konuları bakımından analiz eder. 7 İslam tarihi, coğrafyası, kültürü, düşüncesi ve medeniyeti hakkında bilgi sahibidir. 8 İnsanlık düşünce tarihini ana hatlarıyla bilir; din, bilim ve felsefe ilişkisini kavrar. 9 Klasik ve çağdaş mezhep ve dini akımların din ve toplumdaki yerini fark eder. 10 Dinin asli unsurlarını beşeri unsurlarından ayırt eder. 11 İslam ın temel kaynakları çerçevesinde dini/ahlaki ihtiyaç ve sorunlara çözümler üretir Toplumun yapısal ve kültürel özelliklerinin farkındadır. Milli, manevi ve ahlaki değerleri bilir ve bu değerlerin toplumda birleştirici ve bütünleştirici rolüne uygun tutum ve davranışlar gösterir. Dinler hakkında bilgi sahibidir, kültürler arası diyalog ve bir arada yaşama becerisi geliştirir. Dini muhtevayı öğretime müsait kılacak etkili bir din eğitimi ve din hizmeti için gerekli olan strateji, yöntem ve teknikleri uygular. Alanıyla ilgili yenilikler ve ihtiyaçlar doğrultusunda eleştirel bakış açısına ve kendini geliştirme becerisine sahiptir. Ruh sağlığının önemini kavrar, kendisi ve çevresiyle uyumlu eylemler sergiler. 176

177 NO ÖÇ 1 ÖÇ 2 ÖÇ 3 ÖÇ 4 ÖÇ 5 DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI İslam ahlakının temel dinî öğretileri hakkında kapsamlı bilgi sahibi olur. İslam ahlak felsefesinin temel problemlerini kavrar. İslam ahlak düşüncesi geleneğini eleştirel biçimde analiz eder. İslam ahlak ilkeleri hakkında özgün ve yaratıcı felsefî yaklaşımlar geliştirir. İslam ahlak felsefesinin güncel anlamını değerlendirebilir. Program Yeterlilikleri ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi : Program Yeterlilikleri ÖÇ: Öğrenme Çıktıları Değerler: 0: Yok 1: Düşük 2: Orta 3: Yüksek Detayları görmek için veya ÖÇ tablolarına bakınız. ÖÇ/PÇ: ÖÇ ÖÇ ÖÇ ÖÇ ÖÇ

178 ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME Sayısı Toplam Katkısı (%) Ara Sınav 1 30 Ödev 2 30 Araştırma Sunumu Derse Katılım Laboratuvar Uygulamaları Projeler Uygulama Kısa Sınav 2 40 Diğer (Sözlü, Ürün Dosyası vb.) Ara Sınava Katkısı (%) 40 Yılsonu Sınavına Katkısı (%) 60 Toplam (%) 100 AKTS / İŞ YÜKÜ HESAPLAMA TABLOSU ETKİNLİKLER HAFTA SAYISI HAFTALIK SÜRE (SAAT) TOPLAM DÖNEM İŞ YÜKÜ Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) Ödev Araştırma Sunumu Uygulama Projeler Laboratuvar Uygulamaları Kısa Sınav Arasınavlar Yarıyıl Sonu Sınavı TOPLAM İŞ YÜKÜ 70 TOPLAM İŞ YÜKÜ / DERSİN AKTS KREDİSİ 2 178

179 KAFKAS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT BÖLÜMÜ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ DERSİN ADI DERS KODU TEORİ+UYGULAMA (SAAT) KREDİSİ AKTS Tefsir Metinleri SEÇ318B ÖN KOŞUL DERSLERİ DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ (Örgün ya da Uzaktan) Yok Örgün Destek Dersleri Temel Mesleki Dersler DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri Aktarılabilir Beceri Dersleri DERSİN DİLİ DERSİN TÜRÜ DERSİN VERİLDİĞİ YIL / SÖMESTR DERSİN KOORDİNATÖRÜ DERSİN YÜRÜTÜCÜSÜ Türkçe Seçmeli 3. Yıl/6. Yarıyıl Yrd. Doç. Dr. Hikmet KOÇYİĞİT Yrd. Doç. Dr. Hikmet KOÇYİĞİT DERSİN YARDIMCILARI. DERSİN AMACI Dersin gayesi değişik tefsir eserlerini tanıtmak ve Kur an-ı Kerim i doğru yorumlama becerisi kazandırmaktır. DERSİN İÇERİĞİ (KISA TANIMI) Değişik tefsir eserlerinden surelerin okutulması ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜRECİ Anlatım, tartışma, soru-yanıt, takım/grup çalışması, örnek olay incelemesi, (STRATEJİ, YÖNTEM VE sorun/problem çözme, beyin fırtınası, TEKNİKLER) STAJ / UYGULAMA VAR YOK 179

180 HAFTALIK KONULAR ve İLGİLİ ÖN HAZIRLIK SAYFALARI HAFTA KONULAR ÖN HAZIRLIK 1. En-Nebe suresinin meal ve tefsiri. Celaleyn Tefsiri ve Saffatüt-Tefasir v.b. tefsirler 2. En-Naziat suresinin meal ve tefsiri. Celaleyn Tefsiri ve Saffatüt-Tefasir v.b. tefsirler 3. Abese suresinin meal ve tefsiri. Celaleyn Tefsiri ve Saffatüt-Tefasir v.b. tefsirler 4. Tekvir ve İnfitar suresinin meal ve tefsiri. Celaleyn Tefsiri ve Saffatüt-Tefasir v.b. tefsirler 5. Mutaffifin ve İnşikak suresinin meal ve tefsiri. Celaleyn Tefsiri ve Saffatüt-Tefasir v.b. tefsirler 6. Buruc ve Tarik suresinin meal ve tefsiri. Celaleyn Tefsiri ve Saffatüt-Tefasir v.b. tefsirler 7. A la ve Gaşiye suresinin meal ve tefsiri. Celaleyn Tefsiri ve Saffatüt-Tefasir v.b. tefsirler 8. Ara Sınav 9. Fecr ve Beled suresinin meal ve tefsiri. Celaleyn Tefsiri ve Saffatüt-Tefasir v.b. tefsirler 10. Şems,Leyl, Duha ve İnşirah suresinin meal ve tefsiri. Celaleyn Tefsiri ve Saffatüt-Tefasir v.b. tefsirler 11. Tin, Alak ve Kadr suresinin meal ve tefsiri. Celaleyn Tefsiri ve Saffatüt-Tefasir v.b. tefsirler 12. Beyyine- Tekasür suresinin meal ve tefsiri. Celaleyn Tefsiri ve Saffatüt-Tefasir v.b. tefsirler 13. Asr Kevser suresinin meal ve tefsiri. Celaleyn Tefsiri ve Saffatüt-Tefasir v.b. tefsirler 14. Kafirun Leheb suresinin meal ve tefsiri Celaleyn Tefsiri ve Saffatüt-Tefasir v.b. tefsirler 15. İhlas Nas suresinin meal ve tefsiri Celaleyn Tefsiri ve Saffatüt-Tefasir v.b. tefsirler 16. Yıl Sonu Sınavı TEMEL KAYNAKLAR KAYNAKLAR 1. İbn Cerir et-taberi, Camiu'l-Beyan an Tefsiri'l-Kur'an; 2. Beydavi, Envaru't-Tenzil, 3. Zemahşeri, El-Keşşaf An Hakaiki't-Tefsir; 4. Kurtubi, El-Cami' Li Ahkami'l-Kur'an, 5. Elmalı Hamdi Yazır, Hak Dini Kur'an Dili; 6- Razi, Mefatihu l-gayb DİĞER KAYNAKLAR Sâbûnî, Safvetu t-tefâsîr, Beyrut 1986; Suyûtî, Mahallî, Tefsîru l-celâleyn, Mısır

181 NO Dinin insan hayatındaki yerini ve önemini fark eder. PROGRAM YETERLİLİKLERİ Gerektiği kadar Program Yeterlilikleri yazılabilir. Kur an-ı Kerim i usulüne uygun olarak okuma ve metnini yorumlama becerisine sahiptir. Hz. Peygamber i çeşitli yönleriyle ve dindeki konumuyla tanır. İslam inanç ve ibadet esaslarını akıl ve nakil çerçevesinde kavrar ve konuyla ilgili problemlere bilimsel metotlarla çözümler üretir. Alanıyla ilgili dini metinleri ve kavramları anlar ve yorumlar İslami ilimleri gelişim süreçleri ve temel konuları bakımından analiz eder. İslam tarihi, coğrafyası, kültürü, düşüncesi ve medeniyeti hakkında bilgi sahibidir. İnsanlık düşünce tarihini ana hatlarıyla bilir; din, bilim ve felsefe ilişkisini kavrar. Klasik ve çağdaş mezhep ve dini akımların din ve toplumdaki yerini fark eder. Dinin asli unsurlarını beşeri unsurlarından ayırt eder. İslam ın temel kaynakları çerçevesinde dini/ahlaki ihtiyaç ve sorunlara çözümler üretir. Toplumun yapısal ve kültürel özelliklerinin farkındadır. Milli, manevi ve ahlaki değerleri bilir ve bu değerlerin toplumda birleştirici ve bütünleştirici rolüne uygun tutum ve davranışlar gösterir. Dinler hakkında bilgi sahibidir, kültürler arası diyalog ve bir arada yaşama becerisi geliştirir. Dini muhtevayı öğretime müsait kılacak etkili bir din eğitimi ve din hizmeti için gerekli olan strateji, yöntem ve teknikleri uygular. Alanıyla ilgili yenilikler ve ihtiyaçlar doğrultusunda eleştirel bakış açısına ve kendini geliştirme becerisine sahiptir. Ruh sağlığının önemini kavrar, kendisi ve çevresiyle uyumlu eylemler sergiler. 181

182 NO ÖÇ 1 DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI Gerektiği kadar öğrenme çıktısı yazılabilir. Tefsir usûlü ve tefsir tarihi bilgilerini birleştirerek tefsir kaynaklarından da yararlanarak mukayeseli olarak tefsir yapılabilme yeteneği sağlanır. ÖÇ 2 ÖÇ 3 Çeşitli Tefsir kaynaklarını tanımaları sağlanır Kur an ın mealini yapabilme yeteneği sağlanır. Program Yeterlilikleri ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi : Program Yeterlilikleri ÖÇ: Öğrenme Çıktıları Değerler : 0: Yok 1: Düşük 2: Orta 3: Yüksek Detayları görmek için veya ÖÇ tablolarına bakınız. ÖÇ/PÇ: ÖÇ ÖÇ ÖÇ

183 ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME Sayısı Toplam Katkısı (%) Ara Sınav 1 60 Ödev 1 10 Araştırma Sunumu Derse Katılım Laboratuvar Uygulamaları Projeler Uygulama Kısa Sınav 2 30 Diğer (Sözlü, Ürün Dosyası vb.) Ara Sınava Katkısı (%) 40 Yılsonu Sınavına Katkısı (%) 60 Toplam (%) 100 AKTS / İŞ YÜKÜ HESAPLAMA TABLOSU ETKİNLİKLER HAFTA SAYISI HAFTALIK SÜRE (SAAT) TOPLAM DÖNEM İŞ YÜKÜ Ders Süresi (Sınav haftası dâhildir: 16 x toplam ders saati) Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) Ödev Araştırma Sunumu Uygulama Projeler Laboratuvar Uygulamaları Kısa Sınav Arasınavlar Yarıyıl Sonu Sınavı TOPLAM İŞ YÜKÜ 60 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 30 2 DERSİN AKTS KREDİSİ 2 183

184 DERSİN ADI KAFKAS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT BÖLÜMÜ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ DERS KODU TEORİ+UYGULAMA (SAAT) KREDİSİ AKTS İslam Eğitim Tarihi SEÇ318C ÖN KOŞUL DERSLERİ... DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ (Örgün ya da Uzaktan) Örgün Destek Dersleri Temel Mesleki Dersler DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri Aktarılabilir Beceri Dersleri DERSİN DİLİ DERSİN TÜRÜ DERSİN VERİLDİĞİ YIL / SÖMESTR DERSİN KOORDİNATÖRÜ DERSİN YÜRÜTÜCÜSÜ DERSİN YARDIMCILARI DERSİN KAZANIMLARI DERSİN İÇERİĞİ ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜRECİ (STRATEJİ, YÖNTEM VE TEKNİKLER) Türkçe Seçmeli 3. Yıl/ 6. Yarıyıl Yrd. Doç. Dr. Bilal GÖK Yrd. Doç. Dr. Bilal GÖK Dersin ana hedefi İslam ın eğitime verdiği büyük önemi kavramaktır. Diğer bir hedef ise ana hatlarıyla İslam eğitim kurumlarını öğrenmektir. Derste, medreselerin açılmasından önceki eğitim kurumlarından başlamak suretiyle, medrese sonrası eğitim kurumlarından olmak üzere medreseler, kütüphaneler, müderrisler vb. konular yer almaktadır. Aktif Anlatım, soru-cevap STAJ / UYGULAMA 184

185 HAFTALIK KONULAR ve İLGİLİ ÖN HAZIRLIK SAYFALARI HAFTA KONULAR ÖN HAZIRLIK 1. İslam ın eğitime verdiği önem 2. İslam da eğitim yerleri 3. Medreselerin açılmasından önceki eğitim yerleri 4. Medreseler 5. İslam âleminde medreselerin doğuşu 6. Sultanların yaptırdığı büyük medreseler 7. Emirlerin ve diğer büyük devlet adamlarının yaptırdığı medreseler 8. Ara sınav 9. Kütüphaneler 10. Müderrisler 11. Muidler 12. İcazetnameler, Cezalar, mükâfatlar 13. Öğrenciler 14. İslam da ilmi himaye edenler 15. İlim müesseselerindeki sistemin felsefesi 16. Final sınavı TEMEL KAYNAKLAR DİĞER KAYNAKLAR KAYNAKLAR Ahmed Çelebi, İslam da Eğitim-Öğretim Tarihi, Damla Yayınevi, İstanbul 1986; Ziya Kazıcı, Anahatlarıyla İslam Eğitim Tarihi, MÜİ. Vakfı Yayınları, İstanbul Şakir Gözütok, İlk Dönem İslam Eğitim Tarihi, Fecr yayınları, Ankara

186 NO PROGRAM YETERLİLİKLERİ Gerektiği kadar Program Yeterlilikleri yazılabilir. Dinin insan hayatındaki yerini ve önemini fark eder. Kur an-ı Kerim i usulüne uygun olarak okuma ve metnini yorumlama becerisine sahiptir. Hz. Peygamber i çeşitli yönleriyle ve dindeki konumuyla tanır. İslam inanç ve ibadet esaslarını akıl ve nakil çerçevesinde kavrar ve konuyla ilgili problemlere bilimsel metotlarla çözümler üretir. Alanıyla ilgili dini metinleri ve kavramları anlar ve yorumlar İslami ilimleri gelişim süreçleri ve temel konuları bakımından analiz eder. 7 İslam tarihi, coğrafyası, kültürü, düşüncesi ve medeniyeti hakkında bilgi sahibidir. 8 İnsanlık düşünce tarihini ana hatlarıyla bilir; din, bilim ve felsefe ilişkisini kavrar. 9 Klasik ve çağdaş mezhep ve dini akımların din ve toplumdaki yerini fark eder. 10 Dinin asli unsurlarını beşeri unsurlarından ayırt eder. 11 İslam ın temel kaynakları çerçevesinde dini/ahlaki ihtiyaç ve sorunlara çözümler üretir Toplumun yapısal ve kültürel özelliklerinin farkındadır. Milli, manevi ve ahlaki değerleri bilir ve bu değerlerin toplumda birleştirici ve bütünleştirici rolüne uygun tutum ve davranışlar gösterir. Dinler hakkında bilgi sahibidir, kültürler arası diyalog ve bir arada yaşama becerisi geliştirir. Dini muhtevayı öğretime müsait kılacak etkili bir din eğitimi ve din hizmeti için gerekli olan strateji, yöntem ve teknikleri uygular. Alanıyla ilgili yenilikler ve ihtiyaçlar doğrultusunda eleştirel bakış açısına ve kendini geliştirme becerisine sahiptir. Ruh sağlığının önemini kavrar, kendisi ve çevresiyle uyumlu eylemler sergiler. 186

187 NO ÖÇ 1 ÖÇ 2 ÖÇ 3 ÖÇ 4 ÖÇ 5 DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI Gerektiği kadar öğrenme çıktısı yazılabilir. Bu dersi alan öğrenciler İslam eğitim kurumlarını ayrıntılarıyla bilir Öğrenciler, İslam da eğitim teşkilatlarının kuruluş felsefesini bilir. İslam ın eğitime verdiği yüksek önemi bilir. İslam da medreselerden önceki belli başlı eğitim kurumlarını bilir. İslam eğitim kurumlarının çalışma esaslarını bilir. Program Yeterlilikleri ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi : Program Yeterlilikleri ÖÇ: Öğrenme Çıktıları Değerler : 0: Yok 1: Düşük 2: Orta 3: Yüksek Detayları görmek için veya ÖÇ tablolarına bakınız. ÖÇ/PÇ: ÖÇ 1 ÖÇ 2 ÖÇ 3 ÖÇ 4 ÖÇ

188 ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME Sayısı Toplam Katkısı (%) Ara Sınav 1 40 Ödev Araştırma Sunumu Derse Katılım Laboratuar Uygulamaları Projeler Uygulama Kısa Sınav Diğer (Sözlü, Ürün Dosyası vb.) Ara Sınava Katkısı (%) Yılsonu Sınavına Katkısı (%) 1 60 Toplam (%) 100 AKTS / İŞ YÜKÜ HESAPLAMA TABLOSU ETKİNLİKLER HAFTA SAYISI HAFTALIK SÜRE (SAAT) TOPLAM DÖNEM İŞ YÜKÜ Ders Süresi (Sınav haftası dâhildir: 16 x toplam ders saati) Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) Ödev Araştırma Sunumu Uygulama Projeler Laboratuvar Uygulamaları Kısa Sınav Arasınavlar Yarıyıl Sonu Sınavı TOPLAM İŞ YÜKÜ 60 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 30 2 DERSİN AKTS KREDİSİ 2 188

189 KAFKAS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT BÖLÜMÜ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ DERSİN ADI DERS KODU TEORİ+UYGULAMA (SAAT) KREDİSİ AKTS Hadis Anlama Yöntemleri SEÇ318C ÖN KOŞUL DERSLERİ DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ (Örgün ya da Uzaktan) Öğrenciler düzenli olarak derslere katılmakla ve tartışmalarda yer almakla yükümlüdürler. Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir. Destek Dersleri Temel Mesleki Dersler DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri Aktarılabilir Beceri Dersleri DERSİN DİLİ DERSİN TÜRÜ DERSİN VERİLDİĞİ YIL / SÖMESTR DERSİN KOORDİNATÖRÜ DERSİN YÜRÜTÜCÜSÜ DERSİN YARDIMCILARI DERSİN AMACI DERSİN İÇERİĞİ (KISA TANIMI) ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜRECİ (STRATEJİ, YÖNTEM VE TEKNİKLER) Türkçe Seçmeli 3.yıl /6. Yarıyıl Yrd. Doç. Dr. Ahmet Emin SEYHAN Yrd. Doç. Dr. Ahmet Emin SEYHAN İslam ın ikinci kaynağı olan hadislerin ve onlardan çıkarılan sünnetin doğru ve bilimsel yönteme göre tam olarak anlaşılmasını ve yorumlanmasını sağlamak. Hadis kaynaklarında kaydedilen hadislerin anlaşılması ve yorumlanmasına yönelik yöntem tartışmalarını incelemek. Hadis ve Sünnet kavramları, anlam ve yorum kavramları, anlamanın ve yorumlamanın dini, siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel boyutları, Hz. Peygamber in beşeri ve peygamberî yönü, hadislerin içerik olarak tasnifi, hadislerden sünnet çıkarma yöntemleri. Anlatım, Tartışma, Soru-Yanıt, Sorun/Problem Çözme, Beyin Fırtınası. STAJ / UYGULAMA VAR YOK 189

190 HAFTALIK KONULAR ve İLGİLİ ÖN HAZIRLIK SAYFALARI HAFTA KONULAR ÖN HAZIRLIK 1. Hadis ve Sünnet kavramları, 2. Anlam ve yorum kavramları, 3. Hadis ilminde anlam ve yorum, 4. Kelam ilminde anlam ve yorum, 5. Fıkıh ilminde anlam ve yorum, 6. Güncel anlam ve yorum yöntemleri, 7. Anlamanın ve yorumlamanın farklı boyutları: dini boyut, 8. Vize 9. Siyasi boyut, 10. Ekonomik boyut, 11. Sosyal ve kültürel boyutları, 12. Peygamber in beşeri ve peygamberî yönü, 13. Hadislerin içerik olarak tasnifi, 14. Hadislerden sünnet çıkarma yöntemleri, 15. Klasik ve Çağdaş hadis-sünnet anlam ve yorumlarından örnekler. 16. Final TEMEL KAYNAKLAR KAYNAKLAR Ayhan Tekineş, Hadisleri Anlama Problemi, İstanbul Mustafa Ertürk, Sünnet in Güncelleştirilmesine Doğru, Ankara, 2005; İbrahim Hatiboğlu, Çağdaşlaşma ve Hadis Tartışmaları, İstanbul, 2004; M.Y. Kandemir, İ.L. Çakan, R. Küçük, Riyazu s-sâlihin Tercüme ve Serhi, I-VIII, İstanbul. Tahsin Görgün, Bir Problem Olarak Modernite, İslam ve Modernleşme, İsam Yay., İst., (sh ); H. Kırbaşoğlu, İslam Düşüncesinde Sünnet, Ankara Okulu Yay. Ankara, 1999; Mehmet Görmez, Sünnet ve Hadisin Anlaşılması ve Yorumlanmasında Yöntem Sorunu, Ankara, 1997; el-kardavi, Yusuf, Sünneti Anlamada Yöntem, trc. Bünyamin Erul, Rey Yay. Kayseri

191 NO DİĞER KAYNAKLAR İsmet Özel, Kırk Hadis; İ. Lütfi Çakan, Hadislerle Gerçekler I-III, İstanbul 1993; Selçuk Coşkun, Hadis Değerlendirmelerinde Bütünlük, Ankara PROGRAM YETERLİLİKLERİ Dinin insan hayatındaki yerini ve önemini fark eder. Kur an-ı Kerim i usulüne uygun olarak okuma ve metnini yorumlama becerisine sahiptir. Hz. Peygamber i çeşitli yönleriyle ve dindeki konumuyla tanır. İslam inanç ve ibadet esaslarını akıl ve nakil çerçevesinde kavrar ve konuyla ilgili problemlere bilimsel metotlarla çözümler üretir. Alanıyla ilgili dini metinleri ve kavramları anlar ve yorumlar İslami ilimleri gelişim süreçleri ve temel konuları bakımından analiz eder. 7 İslam tarihi, coğrafyası, kültürü, düşüncesi ve medeniyeti hakkında bilgi sahibidir. 8 İnsanlık düşünce tarihini ana hatlarıyla bilir; din, bilim ve felsefe ilişkisini kavrar. 9 Klasik ve çağdaş mezhep ve dini akımların din ve toplumdaki yerini fark eder. 10 Dinin asli unsurlarını beşeri unsurlarından ayırt eder. 11 İslam ın temel kaynakları çerçevesinde dini/ahlaki ihtiyaç ve sorunlara çözümler üretir Toplumun yapısal ve kültürel özelliklerinin farkındadır. Milli, manevi ve ahlaki değerleri bilir ve bu değerlerin toplumda birleştirici ve bütünleştirici rolüne uygun tutum ve davranışlar gösterir. Dinler hakkında bilgi sahibidir, kültürler arası diyalog ve bir arada yaşama becerisi geliştirir. Dini muhtevayı öğretime müsait kılacak etkili bir din eğitimi ve din hizmeti için gerekli olan strateji, yöntem ve teknikleri uygular. Alanıyla ilgili yenilikler ve ihtiyaçlar doğrultusunda eleştirel bakış açısına ve kendini geliştirme becerisine sahiptir. Ruh sağlığının önemini kavrar, kendisi ve çevresiyle uyumlu eylemler sergiler. 191

192 NO ÖÇ 1 ÖÇ 2 ÖÇ 3 ÖÇ 4 ÖÇ 5 Hadisi anlama yöntemlerini açıklayabilme, DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI Gerektiği kadar öğrenme çıktısı yazılabilir. Hadislerin mesajını günümüz insanına doğru bir üslupla aktarıp açıklayabilme. Günümüz hadis yorumlama metotlarını değerlendirebilme. Modern dönemde karşılaşılan problemlere hadislerden çözüm üretebilme. Modern yorumlama yöntemleri ile klasik yöntemler arasında mukayese yapabilme. ÖÇ 6 Günümüz hadis yorumcularını ve metotlarını tanıyıp eleştirebilme. ÖÇ 7 Bağlayıcılık bakımından Hz. Resulullah ın davranışlarını doğru sentez edebilme. ÖÇ 8 Hz. Muhammed'in söz ve öğretilerinin önem ve mahiyetini kavrayarak açıklayabilme, ÖÇ 9 Hadislerin günümüze intikal safhalarında yaşanan problemleri analiz edebilme, ÖÇ 10 Hz. Peygamber in beşeri ve peygamberi yönünü açıklayıp örnekler verebilme, 192

193 Program Yeterlilikleri ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi : Program Yeterlilikleri ÖÇ: Öğrenme Çıktıları Değerler: 0: Yok 1: Düşük 2: Orta 3: Yüksek Detayları görmek için veya ÖÇ tablolarına bakınız. ÖÇ/PÇ: ÖÇ ÖÇ ÖÇ ÖÇ ÖÇ ÖÇ ÖÇ ÖÇ ÖÇ ÖÇ

194 ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME Sayısı Toplam Katkısı (%) Ara Sınav 1 30 Ödev 2 30 Araştırma Sunumu Derse Katılım Laboratuvar Uygulamaları Projeler Uygulama Kısa Sınav 2 40 Diğer (Sözlü, Ürün Dosyası vb.) Ara Sınava Katkısı (%) 40 Yılsonu Sınavına Katkısı (%) 60 Toplam (%) 100 AKTS / İŞ YÜKÜ HESAPLAMA TABLOSU ETKİNLİKLER HAFTA SAYISI HAFTALIK SÜRE (SAAT) TOPLAM DÖNEM İŞ YÜKÜ Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) Ödev Araştırma Sunumu Uygulama Projeler Laboratuvar Uygulamaları Kısa Sınav Arasınavlar Yarıyıl Sonu Sınavı TOPLAM İŞ YÜKÜ 70 TOPLAM İŞ YÜKÜ / DERSİN AKTS KREDİSİ 2 194

195 KAFKAS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT BÖLÜMÜ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ DERSİN ADI DERS KODU TEORİ+UYGULAMA (SAAT) KREDİSİ AKTS Mukayeseli Halk İnançları SEÇ318C ÖN KOŞUL DERSLERİ DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ (Örgün ya da Uzaktan) Öğrenciler düzenli olarak derslere katılmakla ve tartışmalarda yer almakla yükümlüdürler. Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir. Destek Dersleri Temel Mesleki Dersler DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri Aktarılabilir Beceri Dersleri DERSİN DİLİ DERSİN TÜRÜ DERSİN VERİLDİĞİ YIL / SÖMESTR DERSİN KOORDİNATÖRÜ DERSİN YÜRÜTÜCÜSÜ Türkçe Seçmeli 3.yıl /6. Yarıyıl Yrd. Doç. Dr. Bilal GÖK Yrd. Doç. Dr. Ahmet Emin SEYHAN DERSİN YARDIMCILARI DERSİN AMACI DERSİN İÇERİĞİ (KISA TANIMI) ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜRECİ (STRATEJİ, YÖNTEM VE TEKNİKLER) Öğrencilere, halk inançlarının tanımını, tarihçesini ve çeşitli dini toplulukların geleneksel halk inançlarını akademik seviyede açıklamak. Farklı din anlayışları çerçevesinde halk inançları konusunda öğrencileri bilgilendirmek. İçerisinde yaşadıkları toplumun din algı ve anlayışını tanımalarını sağlamak. Mukayeseli Halk İnançlarının tanımı ve tarihsel gelişimi; Mukayeseli Halk İnançlarının materyalleri ve Dinler Tarihi, Halk Bilimi, Etnoloji ve Antropoloji bilim dalları ile ilgisi; Geleneksel Türk Dini, Türklerin Dini Tarihçesi, Anadolu da yaşayan halklar ve dinleri, Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslam Dinleri ve halk inançları. Doğum ve ölümle ilgili halk inançları, Taş ve su kültüyle ilgili halk inançları, Ruh, mezarlık, türbe ziyaretleriyle ilgili halk inançları. Anlatım, Tartışma, Soru-Yanıt, Örnek Olay İncelemesi, Sorun/Problem Çözme. STAJ / UYGULAMA VAR YOK 195

196 HAFTALIK KONULAR ve İLGİLİ ÖN HAZIRLIK SAYFALARI HAFTA KONULAR ÖN HAZIRLIK 1. Mukayeseli Halk İnançlarının tanımı ve tarihsel gelişimi, 2. Mukayeseli Halk İnançlarının materyalleri ve Dinler Tarihi, Halk Bilimi, Etnoloji ve Antropoloji bilim dalları ile ilgisi, Geleneksel Türk Dini, Türklerin Dini Tarihçesi, Anadolu da yaşayan halklar ve dinleri, Yahudi halk inançları, Vize Hıristiyanlık ta halk inançları, Mecusilikte halk inançları, Hinduizm ve Budizm de halk inançları, İslam Dininde halk inançları, Ruh, mezarlık, türbe ziyaretleriyle ilgili halk inançları, Doğum ve ölümle ilgili halk inançları, Taş ve su kültüyle ilgili halk inançları. Final TEMEL KAYNAKLAR DİĞER KAYNAKLAR KAYNAKLAR Şinasi GÜNDÜZ, Anadolu da Paganizm, Ankara: Ankara Okulu Yayınları; Ekrem ÖZBAY, Türkmenistan dan Anadolu ya Örf Adet ve Halk İnançları, IQ Yayıncılık, 2007; Ali ÇELİK, İslam ın Kabul veya Reddettiği Halk İnançları, Beyan, 1995; TDV İslam Ansiklopedisi, Bidat, büyü, cin, fal, gayb, hurafe, kahin, nazar, ilm-i ahkamı nücum maddeleri; Hatice Kelpetin Arpaguş, Osmanlı Halkının Geleneksel İslam Anlayışı ve Kaynakları, Çamlıca Yayınları, Şinasi GÜNDÜZ, Mitoloji ile İnanç Arasında, Samsun: Etüt, 1998; Özkul Çobanoğlu, Türk Halk Kültüründe Memoratlar ve Halk İnançları, Akçağ, 2005; Mustafa ARSLAN, Türk Popüler Dindarlığı, Dem,

197 NO Dinin insan hayatındaki yerini ve önemini fark eder. PROGRAM YETERLİLİKLERİ Gerektiği kadar Program Yeterlilikleri yazılabilir. Kur an-ı Kerim i usulüne uygun olarak okuma ve metnini yorumlama becerisine sahiptir. Hz. Peygamber i çeşitli yönleriyle ve dindeki konumuyla tanır. İslam inanç ve ibadet esaslarını akıl ve nakil çerçevesinde kavrar ve konuyla ilgili problemlere bilimsel metotlarla çözümler üretir. Alanıyla ilgili dini metinleri ve kavramları anlar ve yorumlar İslami ilimleri gelişim süreçleri ve temel konuları bakımından analiz eder. 7 İslam tarihi, coğrafyası, kültürü, düşüncesi ve medeniyeti hakkında bilgi sahibidir. 8 İnsanlık düşünce tarihini ana hatlarıyla bilir; din, bilim ve felsefe ilişkisini kavrar. 9 Klasik ve çağdaş mezhep ve dini akımların din ve toplumdaki yerini fark eder. 10 Dinin asli unsurlarını beşeri unsurlarından ayırt eder. 11 İslam ın temel kaynakları çerçevesinde dini/ahlaki ihtiyaç ve sorunlara çözümler üretir Toplumun yapısal ve kültürel özelliklerinin farkındadır. Milli, manevi ve ahlaki değerleri bilir ve bu değerlerin toplumda birleştirici ve bütünleştirici rolüne uygun tutum ve davranışlar gösterir. Dinler hakkında bilgi sahibidir, kültürler arası diyalog ve bir arada yaşama becerisi geliştirir. Dini muhtevayı öğretime müsait kılacak etkili bir din eğitimi ve din hizmeti için gerekli olan strateji, yöntem ve teknikleri uygular. Alanıyla ilgili yenilikler ve ihtiyaçlar doğrultusunda eleştirel bakış açısına ve kendini geliştirme becerisine sahiptir. Ruh sağlığının önemini kavrar, kendisi ve çevresiyle uyumlu eylemler sergiler. 197

198 NO ÖÇ 1 ÖÇ 2 ÖÇ 3 ÖÇ 4 ÖÇ 5 DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI Gerektiği kadar öğrenme çıktısı yazılabilir. Halk inançlarının tanımı ve tarihçesi hakkında bilgi sahibi olup açıklayabilme, Halk inançlarını sadece hurafe olarak görmeyip, onları içeriden anlamaya ve kavramaya çalışma, Halk inançları hakkında akademik düzeyde bilgi sahibi olup, çeşitli halk inançlarının karşılaştırmasını yapabilme, Çeşitli halk inançları arasındaki benzerlikleri ve farklılıkları kavrayabilme, Toplumda var olan bir takım halk inanışları konusunda bilgi sahibi olup bunları açıklayabilme, ÖÇ 6 Kur an ve Sünnete dayalı din anlayışı ile diğer halk inanışları arasında karşılaştırmalar yapabilme, ÖÇ 7 Tasavvuf ve tarikat kültürüne dayalı dini anlayışları açıklayabilme, ÖÇ 8 Halkın din algısı ve anlayışları üzerinde analiz ve sentez yapabilme, ÖÇ 9 Halk inanışlarını dini metinlere göre değerlendirip yorumlama becerisi kazanabilme, Program Yeterlilikleri ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi : Program Yeterlilikleri ÖÇ: Öğrenme Çıktıları Değerler: 0: Yok 1: Düşük 2: Orta 3: Yüksek Detayları görmek için veya ÖÇ tablolarına bakınız. ÖÇ/PÇ: ÖÇ ÖÇ ÖÇ ÖÇ ÖÇ ÖÇ ÖÇ ÖÇ ÖÇ

199 ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME Sayısı Toplam Katkısı (%) Ara Sınav 1 30 Ödev 2 30 Araştırma Sunumu Derse Katılım Laboratuvar Uygulamaları Projeler Uygulama Kısa Sınav 2 40 Diğer (Sözlü, Ürün Dosyası vb.) Ara Sınava Katkısı (%) 40 Yılsonu Sınavına Katkısı (%) 60 Toplam (%) 100 AKTS / İŞ YÜKÜ HESAPLAMA TABLOSU ETKİNLİKLER HAFTA SAYISI HAFTALIK SÜRE (SAAT) TOPLAM DÖNEM İŞ YÜKÜ Ders Süresi (Sınav haftası dâhildir: 16 x toplam ders saati) Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) Ödev Araştırma Sunumu Uygulama Projeler Laboratuvar Uygulamaları Kısa Sınav Arasınavlar Yarıyıl Sonu Sınavı TOPLAM İŞ YÜKÜ 70 TOPLAM İŞ YÜKÜ / DERSİN AKTS KREDİSİ 2 199

200 KAFKAS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT BÖLÜMÜ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ DERSİN ADI DERS KODU TEORİ+UYGULAMA (SAAT) KREDİSİ AKTS Caferilik SEÇ 318D ÖN KOŞUL DERSLERİ DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ (Örgün ya da Uzaktan) Öğrenciler düzenli olarak derslere katılmakla ve tartışmalarda yer almakla yükümlüdürler. Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir. Destek Dersleri Temel Mesleki Dersler DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri Aktarılabilir Beceri Dersleri DERSİN DİLİ DERSİN TÜRÜ DERSİN VERİLDİĞİ YIL / SÖMESTR DERSİN KOORDİNATÖRÜ Türkçe Seçmeli 3. yıl / 6. yarıyıl Yrd. Doç. Dr. Ayhan HİRA DERSİN YÜRÜTÜCÜSÜ Yrd. Doç. Dr. Ayhan HİRA DERSİN YARDIMCILARI DERSİN AMACI DERSİN İÇERİĞİ (KISA TANIMI) ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜRECİ (STRATEJİ, YÖNTEM VE TEKNİKLER) Caferiliğin doğuşunu, gelişmesini, itikadi ve fıkhi görüşlerini ve İslam düşüncesindeki önemini ortaya koyar. Caferiliğin tanımını, ana kaynaklarını ve Caferiliğin itikadi ve fıkhi görüşlerini bilir. Anlatım- soru cevap STAJ / UYGULAMA VAR YOK 200

201 HAFTALIK KONULAR ve İLGİLİ ÖN HAZIRLIK SAYFALARI HAFTA KONULAR ÖN HAZIRLIK 1. Mezhepler hakkında genel bilgi 2. Caferilik hakkında genel bilgi 3. Caferiliğin tarihsel gelişimi. 4. Caferiliğin itikadi görüşleri. 5. Caferliğin fıkhi görüşleri. 6. Günümüzde Caferiliğin durumu 7. Günümüzde Caferiliğin yaygın olduğu yerler 8. Ara sınav 9. Caferi mezhebi ile ilgili kavramlar ve tanımlar 10. Caferilik te On iki imam 11. İmam Cafer b. Muhammed (Sadık) 12. Caferi mezhebinde ibadetler 13. Masumluk ve Yanılmazlık 14. Caferi mezhebinin hadis anlayışı 15. Türkiye de caferilik 16. Final TEMEL KAYNAKLAR KAYNAKLAR 1. Ekrem ruhi fığlalı: mezhepler tarihi, 2. Caferilik: dini ve kültürel ritüelleriyle. Emine öztürk. Rağbet yayınları. 3. Ana hatlarıyla Caferilik. Üstad Cafer subhani. Kevser yayınları. DİĞER KAYNAKLAR 201

202 NO Dinin insan hayatındaki yerini ve önemini fark eder. PROGRAM YETERLİLİKLERİ Gerektiği kadar Program Yeterlilikleri yazılabilir. Kur an-ı Kerim i usulüne uygun olarak okuma ve metnini yorumlama becerisine sahiptir. Hz. Peygamber i çeşitli yönleriyle ve dindeki konumuyla tanır. İslam inanç ve ibadet esaslarını akıl ve nakil çerçevesinde kavrar ve konuyla ilgili problemlere bilimsel metotlarla çözümler üretir. Alanıyla ilgili dini metinleri ve kavramları anlar ve yorumlar İslami ilimleri gelişim süreçleri ve temel konuları bakımından analiz eder İslam tarihi, coğrafyası, kültürü, düşüncesi ve medeniyeti hakkında bilgi sahibidir. İnsanlık düşünce tarihini ana hatlarıyla bilir; din, bilim ve felsefe ilişkisini kavrar. Klasik ve çağdaş mezhep ve dini akımların din ve toplumdaki yerini fark eder. Dinin asli unsurlarını beşeri unsurlarından ayırt eder. İslam ın temel kaynakları çerçevesinde dini/ahlaki ihtiyaç ve sorunlara çözümler üretir. Toplumun yapısal ve kültürel özelliklerinin farkındadır. Milli, manevi ve ahlaki değerleri bilir ve bu değerlerin toplumda birleştirici ve bütünleştirici rolüne uygun tutum ve davranışlar gösterir. Dinler hakkında bilgi sahibidir, kültürler arası diyalog ve bir arada yaşama becerisi geliştirir. Dini muhtevayı öğretime müsait kılacak etkili bir din eğitimi ve din hizmeti için gerekli olan strateji, yöntem ve teknikleri uygular. Alanıyla ilgili yenilikler ve ihtiyaçlar doğrultusunda eleştirel bakış açısına ve kendini geliştirme becerisine sahiptir. Ruh sağlığının önemini kavrar, kendisi ve çevresiyle uyumlu eylemler sergiler. 202

203 NO ÖÇ 1 ÖÇ 2 ÖÇ 3 Caferi mezhebi hakkında genel bilgiye sahip olur. DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI Gerektiği kadar öğrenme çıktısı yazılabilir. Caferi mezhebinin fıkhi ve itikadi görüşleri hakkında bilgi sahibi olur. Günümüzde Caferi mezhebinin durumu hakkında genel bilgiye sahip olur. Program Yeterlilikleri ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi : Program Yeterlilikleri ÖÇ: Öğrenme Çıktıları Değerler : 0: Yok 1: Düşük 2: Orta 3: Yüksek Detayları görmek için veya ÖÇ tablolarına bakınız. ÖÇ/PÇ: ÖÇ ÖÇ ÖÇ ÖÇ 4 203

204 ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME Sayısı Toplam Katkısı (%) Ara Sınav 1 20 Ödev Araştırma Sunumu Derse Katılım Laboratuvar Uygulamaları Projeler 2 20 Uygulama Kısa Sınav 4 20 Diğer (Sözlü, Ürün Dosyası vb.) YARIYIL İÇİ TOPLAM 100 Ara Sınava Katkısı (%) Yılsonu Sınavına Katkısı (%) Toplam (%) 100 ETKİNLİKLER AKTS / İŞ YÜKÜ HESAPLAMA TABLOSU HAFTA SAYISI HAFTALIK SÜRE (SAAT) TOPLAM DÖNEM İŞ YÜKÜ Ders Süresi (Sınav haftası dâhildir: 16 x toplam ders saati) Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) Ödev Araştırma Sunumu Uygulama Projeler Laboratuvar Uygulamaları Kısa Sınav Arasınavlar Yarıyıl Sonu Sınavı TOPLAM İŞ YÜKÜ 60 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 30 2 DERSİN AKTS KREDİSİ 2 204

205 DERSİN ADI KAFKAS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT BÖLÜMÜ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ DERS KODU TEORİ+UYGULAMA (SAAT) KREDİSİ AKTS Osmanlı Türkçesi SEÇ318D ÖN KOŞUL DERSLERİ... DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ (Örgün ya da Uzaktan) Örgün Destek Dersleri Temel Mesleki Dersler DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri Aktarılabilir Beceri Dersleri DERSİN DİLİ DERSİN TÜRÜ DERSİN VERİLDİĞİ YIL / SÖMESTR DERSİN KOORDİNATÖRÜ Türkçe Seçimlik 3.Yıl / 6. Yarıyıl Yrd. Doç. Dr. Bilal GÖK DERSİN YÜRÜTÜCÜSÜ Yrd. Doç. Dr. Bilal GÖK DERSİN YARDIMCILARI... Türk-İslam edebiyatının metinlerini okuma ve anlama için gerekli DERSİN KAZANIMLARI altyapının oluşturulması, Temel Osmanlı Türkçesi ve dilbilgisinin bilinmesini gerektirir. Dersin amacı bu altyapıyı oluşturmaktır. Temel Osmanlı Türkçe dilbilgisi öğretilir. Ayrıca klasik Türk- DERSİN İÇERİĞİ İslam edebiyatı seçilmiş metinleri üzerinde uygulamalar yapılır. ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜRECİ (STRATEJİ, YÖNTEM VE TEKNİKLER) Aktif Anlatım, Okuma ve Uygulama. STAJ / UYGULAMA YOK 205

206 HAFTALIK KONULAR ve İLGİLİ ÖN HAZIRLIK SAYFALARI HAFTA KONULAR ÖN HAZIRLIK 1. Osmanlı Türkçesinin Ehemmiyeti Arapça ve Farsça'nın Osmanlı Türkçesi ile irtibatı /Metin Okumaları Türkçe ve Yabancı Kelimelerin Ayrılması / Metin Okumaları 4. Arapça Kelime ve Şekiller /Metin Okumaları 5. Farsça Kelime ve Şekiller / Metin Okumaları Türemiş İsimler-Bileşik İsimler / Metin Okumaları Türemiş İsimler-Bileşik İsimler / Metin Okumaları 8. Ara sınav 9. İsm-i Fâil-İsm-i Mef'ul-Edat /Metin Okumaları 10. İzafet Terkipleri / Metin Okumaları 11. Sıfat-ı Müşebbehe /Metin Okumaları 12. Kelimelerde Ses Değişmeleri /Metin Okumaları 13. Metin Okumaları /Metin Okumaları 14. Metin Okumaları /Metin Okumaları 15. Metin Okumaları /Metin Okumaları 16. Final sınavı KAYNAKLAR TEMEL KAYNAKLAR Yılmaz Kurt, Osmanlıca Dersleri I,İstanbul DİĞER KAYNAKLAR Faruk Kadri Timurtaş, Osmanlı Türkçesine Giriş, İstanbul

207 NO PROGRAM YETERLİLİKLERİ Gerektiği kadar Program Yeterlilikleri yazılabilir. Dinin insan hayatındaki yerini ve önemini fark eder. Kur an-ı Kerim i usulüne uygun olarak okuma ve metnini yorumlama becerisine sahiptir. Hz. Peygamber i çeşitli yönleriyle ve dindeki konumuyla tanır. İslam inanç ve ibadet esaslarını akıl ve nakil çerçevesinde kavrar ve konuyla ilgili problemlere bilimsel metotlarla çözümler üretir. Alanıyla ilgili dini metinleri ve kavramları anlar ve yorumlar İslami ilimleri gelişim süreçleri ve temel konuları bakımından analiz eder. 7 İslam tarihi, coğrafyası, kültürü, düşüncesi ve medeniyeti hakkında bilgi sahibidir. 8 İnsanlık düşünce tarihini ana hatlarıyla bilir; din, bilim ve felsefe ilişkisini kavrar. 9 Klasik ve çağdaş mezhep ve dini akımların din ve toplumdaki yerini fark eder. 10 Dinin asli unsurlarını beşeri unsurlarından ayırt eder. 11 İslam ın temel kaynakları çerçevesinde dini/ahlaki ihtiyaç ve sorunlara çözümler üretir Toplumun yapısal ve kültürel özelliklerinin farkındadır. Milli, manevi ve ahlaki değerleri bilir ve bu değerlerin toplumda birleştirici ve bütünleştirici rolüne uygun tutum ve davranışlar gösterir. Dinler hakkında bilgi sahibidir, kültürler arası diyalog ve bir arada yaşama becerisi geliştirir. Dini muhtevayı öğretime müsait kılacak etkili bir din eğitimi ve din hizmeti için gerekli olan strateji, yöntem ve teknikleri uygular. Alanıyla ilgili yenilikler ve ihtiyaçlar doğrultusunda eleştirel bakış açısına ve kendini geliştirme becerisine sahiptir. Ruh sağlığının önemini kavrar, kendisi ve çevresiyle uyumlu eylemler sergiler. 207

208 NO ÖÇ 1 ÖÇ 2 ÖÇ 3 ÖÇ 4 ÖÇ 5 DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI Gerektiği kadar öğrenme çıktısı yazılabilir. Osmanlı Türkçesini öğrenmenin önemini kavrar. Arapça ve Farsçanın Osmanlı Türkçesiyle ilişkisini kurar. Kelimelerin yazılışı ve ses değişmeleri hakkında bilgi sahibi olur. Arapça ve Farsça kelime ve şekilleri fark eder. Osmanlıca yazılı metinleri doğru okur. Program Yeterlilikleri ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi : Program Yeterlilikleri ÖÇ: Öğrenme Çıktıları Değerler : 0: Yok 1: Düşük 2: Orta 3: Yüksek Detayları görmek için veya ÖÇ tablolarına bakınız. ÖÇ/PÇ: ÖÇ 1 ÖÇ 2 ÖÇ 3 ÖÇ 4 ÖÇ

209 ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME Sayısı Toplam Katkısı (%) Ara Sınav 1 2,2 Ödev 14 30,4 Araştırma Sunumu 0 0 Derse Katılım 28 60,9 Laboratuar Uygulamaları 0 0 Projeler 2 4,3 Uygulama 0 0 Kısa Sınav 0 0 Diğer (Sözlü, Ürün Dosyası vb.) 0 0 Ara Sınava Katkısı (%) 0 0 Yılsonu Sınavına Katkısı (%) 1 2,2 Toplam (%) AKTS / İŞ YÜKÜ HESAPLAMA TABLOSU ETKİNLİKLER HAFTA SAYISI HAFTALIK SÜRE (SAAT) TOPLAM DÖNEM İŞ YÜKÜ Ders Süresi (Sınav haftası dâhildir: 16 x toplam ders saati) Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) Ödev Araştırma Sunumu Uygulama Projeler Laboratuvar Uygulamaları Kısa Sınav Arasınavlar Yarıyıl Sonu Sınavı TOPLAM İŞ YÜKÜ 60 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 30 2 DERSİN AKTS KREDİSİ 2 209

210 KAFKAS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT BÖLÜMÜ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ DERSİN ADI DERS KODU TEORİ+UYGULAMA (SAAT) KREDİSİ AKTS Güzel Kur an Okuma SEÇ318D ÖN KOŞUL DERSLERİ DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ (Örgün ya da Uzaktan) Öğrenciler düzenli olarak derslere katılmakla ve tartışmalarda yer almakla yükümlüdürler. Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir. Destek Dersleri Temel Mesleki Dersler DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri Aktarılabilir Beceri Dersleri DERSİN DİLİ DERSİN TÜRÜ DERSİN VERİLDİĞİ YIL / SÖMESTR DERSİN KOORDİNATÖRÜ DERSİN YÜRÜTÜCÜSÜ DERSİN YARDIMCILARI DERSİN AMACI DERSİN İÇERİĞİ (KISA TANIMI) ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜRECİ (STRATEJİ, YÖNTEM VE TEKNİKLER) Türkçe Seçmeli 3.yıl /6. Yarıyıl Yrd. Doç. Dr. Ahmet Emin SEYHAN Yrd. Doç. Dr. Ahmet Emin SEYHAN Öğrencilerin kıraat türlerini tanımalarını, dersin tanımı çerçevesinde belirlenen sureleri ezberlemelerini ve anlamlarını öğrenmelerini, Kur an ı yüzünden düzgün, tahkik, tevdir ve hadr kıraatına göre okumalarını sağlamak. Kutsal metni kendine özgü kurallar çerçevesinde ve kendi fonetik özelliklerini esas alan bir tarzda okumak. Kur an ın tecvid kurallarına uygun olarak doğru okunması, farklı kıraatlerin tanınması, eski ezberlerin tekrarı yanında muayyen surelerin ve aşırların (Bakara Suresi 22-24; Yunus Suresi 7-10; Lokman suresi 33-34; Kehf suresi ) ezberlenmesi, kıraat imamları ve okuyuşlarının tanıtılması. Anlatım, Örnek Okuyuşlar, Müzakere. STAJ / UYGULAMA VAR YOK 210

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DİNLER TARİHİ I İLH Yüz Yüze / Zorunlu / Seçmeli

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DİNLER TARİHİ I İLH Yüz Yüze / Zorunlu / Seçmeli DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DİNLER TARİHİ I İLH 313 5 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu / Seçmeli

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KELAM VE İSLAM MEZHEPLERİ ILH

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KELAM VE İSLAM MEZHEPLERİ ILH DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KELAM VE İSLAM MEZHEPLERİ ILH 210 4 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KURAN IKUMA VE TECVİD II İLH

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KURAN IKUMA VE TECVİD II İLH DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KURAN IKUMA VE TECVİD II İLH 102 2 4+0 4 5 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu

Detaylı

DERS KATEGORİSİ TEORİ+UYGULAMA (SAAT) Arapça Kolay Metinler II Seçmeli SEÇ122 2+0 2 3 ÖN KOŞUL DERSLERİ. DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ (Örgün ya da Uzaktan)

DERS KATEGORİSİ TEORİ+UYGULAMA (SAAT) Arapça Kolay Metinler II Seçmeli SEÇ122 2+0 2 3 ÖN KOŞUL DERSLERİ. DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ (Örgün ya da Uzaktan) KAFKAS ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ/YÜKSEKOKULU/MESLEK YÜKSEKOKULU/ENSTİTÜSÜ DOĞU DİLLERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ DERSİN ADI DERS KODU TEORİ+UYGULAMA (SAAT) KREDİSİ

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS HUKUK DOKTORİNLERİ VE İSLAM HUKUKU

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS HUKUK DOKTORİNLERİ VE İSLAM HUKUKU DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS HUKUK DOKTORİNLERİ VE İSLAM HUKUKU İLH322 6 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Türkçe Lisans Dersin Türü Yüz Yüze

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : KELAM TARİHİ Ders No : 0070040093 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS FIKIH I İLH

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS FIKIH I İLH DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS FIKIH I İLH 307 5 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ÇAĞDAŞ DİNİ AKIMLAR İLH

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ÇAĞDAŞ DİNİ AKIMLAR İLH DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ÇAĞDAŞ DİNİ AKIMLAR İLH 427 7 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli Dersin

Detaylı

DERS KATEGORİSİ TEORİ+UYGULAMA (SAAT) Öğrencileri, öğrendikleri kurallar doğrultusunda konuşmaya yönlendirme.

DERS KATEGORİSİ TEORİ+UYGULAMA (SAAT) Öğrencileri, öğrendikleri kurallar doğrultusunda konuşmaya yönlendirme. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ/YÜKSEKOKULU/MESLEK YÜKSEKOKULU/ENSTİTÜSÜ DOĞU D,LLERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ DERSİN ADI DERS KODU TEORİ+UYGULAMA (SAAT) KREDİSİ

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KURAN OKUMA VE TECVİD IV ILH

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KURAN OKUMA VE TECVİD IV ILH DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KURAN OKUMA VE TECVİD IV ILH 202 4 2+0 2 5 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Türkçe Lisans Dersin Türü Yüz Yüze / Zorunlu

Detaylı

DERS KATEGORİSİ TEORİ+UYGULAMA (SAAT) Cümle Bilgisi II AE ÖN KOŞUL DERSLERİ. DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ (Örgün ya da Uzaktan) Yüz yüze

DERS KATEGORİSİ TEORİ+UYGULAMA (SAAT) Cümle Bilgisi II AE ÖN KOŞUL DERSLERİ. DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ (Örgün ya da Uzaktan) Yüz yüze KAFKAS ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ/YÜKSEKOKULU/MESLEK YÜKSEKOKULU/ENSTİTÜSÜ DOĞU DİLLERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ DERSİN ADI DERS KODU TEORİ+UYGULAMA (SAAT) KREDİSİ

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KUR AN OKUMA BİLGİ VE BECERİSİ I

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KUR AN OKUMA BİLGİ VE BECERİSİ I DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KUR AN OKUMA BİLGİ VE BECERİSİ I DKB 107 1 1+2 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze /

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS İSLAM EĞİTİM TARİHİ ILA323 5 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli Dersin

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS MEZHEPLER TARİHİ DKB 308 6 2+0 2 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin

Detaylı

DERS KATEGORİSİ TEORİ+UYGULAMA (SAAT)

DERS KATEGORİSİ TEORİ+UYGULAMA (SAAT) KAFKAS ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ/YÜKSEKOKULU/MESLEK YÜKSEKOKULU/ENSTİTÜSÜ DOĞU DİLLERİ VE EDEBİYATLARIBÖLÜMÜ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ DERSİN ADI DERS KODU TEORİ+UYGULAMA (SAAT) KREDİSİ

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KURAN OKUM VE TECVİD VIII İLH

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KURAN OKUM VE TECVİD VIII İLH DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KURAN OKUM VE TECVİD VIII İLH 402 8 2+0 2 5 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu

Detaylı

1-Anlatım 2-Soru ve Cevap 3-Sunum 4-Tartışma

1-Anlatım 2-Soru ve Cevap 3-Sunum 4-Tartışma DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ARAP DİLİ VE EDEBİYATI I İLH 103 1 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu

Detaylı

DERS KATEGORİSİ TEORİ+UYGULAMA (SAAT) Arapça Kolay Metinler I Seçmeli SEÇ ÖN KOŞUL DERSLERİ. DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ (Örgün ya da Uzaktan)

DERS KATEGORİSİ TEORİ+UYGULAMA (SAAT) Arapça Kolay Metinler I Seçmeli SEÇ ÖN KOŞUL DERSLERİ. DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ (Örgün ya da Uzaktan) KAFKAS ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ/YÜKSEKOKULU/MESLEK YÜKSEKOKULU/ENSTİTÜSÜ DOĞU DİLLERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ DERSİN ADI DERS KODU TEORİ+UYGULAMA (SAAT) KREDİSİ

Detaylı

KARS KAFKAS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT BÖLÜMÜ HAZIRLIKLI PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ (ERASMUS BİLGİ PAKETİ) ÜÇÜNCÜ YIL

KARS KAFKAS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT BÖLÜMÜ HAZIRLIKLI PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ (ERASMUS BİLGİ PAKETİ) ÜÇÜNCÜ YIL KARS KAFKAS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT BÖLÜMÜ HAZIRLIKLI PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ (ERASMUS BİLGİ PAKETİ) ÜÇÜNCÜ YIL 1 İÇİNDEKİLER Beşinci Yarıyıl (3.Yıl/Güz Dönemi)... 5 Kur ân Okuma ve

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KURÂN A ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR ILH333 5 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS SİYER II İLH 114 2 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : İSLAM FELSEFE TARİHİ I Ders No : 0070040158 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

KARS KAFKAS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ DERS BİLGİ PAKETİ (ERASMUS BİLGİ PAKETİ) İÇİNDEKİLER

KARS KAFKAS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ DERS BİLGİ PAKETİ (ERASMUS BİLGİ PAKETİ) İÇİNDEKİLER KARS KAFKAS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ DERS BİLGİ PAKETİ (ERASMUS BİLGİ PAKETİ) İÇİNDEKİLER DERS PROGRAMI VE DERSLER... DKAB DERS PROGRAMI... DKAB DERS

Detaylı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ İSLAMİ İLİMLER BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ İSLAMİ İLİMLER BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI Z/S K/ Z/S K/ EK-1 T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ İSLAMİ İLİMLER BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI PROGRAMI Hazırlık 1. Yarıyıl İİH001 Arapça Dilbilgisi

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS EVRENSEL İNSANİ DEĞERLER İLH

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS EVRENSEL İNSANİ DEĞERLER İLH DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS EVRENSEL İNSANİ DEĞERLER İLH320 6 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli

Detaylı

İKİNCİ YIL Üçüncü Yarıyıl (2.Yıl/Güz Dönemi) Arapça III... 2 Kur an Okuma ve Tecvit III... 8 Tefsir Tarihi Hadis Usulü...

İKİNCİ YIL Üçüncü Yarıyıl (2.Yıl/Güz Dönemi) Arapça III... 2 Kur an Okuma ve Tecvit III... 8 Tefsir Tarihi Hadis Usulü... İKİNCİ YIL Üçüncü Yarıyıl (2.Yıl/Güz Dönemi) Arapça III... 2 Kur an Okuma ve Tecvit III... 8 Tefsir Tarihi... 14 Hadis Usulü... 20 İslam Tarihi III... 26 İlk Çağ Felsefesi Tarihi... 32 Türk İslam Edebiyatı...

Detaylı

İSMAİL TAŞ, MEHMET HARMANCI, TAHİR ULUÇ,

İSMAİL TAŞ, MEHMET HARMANCI, TAHİR ULUÇ, Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : İSLAM AHLAK ESASLARI VE FELSEFESİ Ders No : 0070040072 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

BAYRAM DALKILIÇ, HÜSAMETTİN ERDEM,

BAYRAM DALKILIÇ, HÜSAMETTİN ERDEM, Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : MANTIK Ders No : 0070040047 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi Ön

Detaylı

DERS KATEGORİSİ TEORİ+UYGULAMA (SAAT) Arapça dan Türkçe ye Çeviri II AE106 2+0 2 2 ÖN KOŞUL DERSLERİ. DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ (Örgün ya da Uzaktan)

DERS KATEGORİSİ TEORİ+UYGULAMA (SAAT) Arapça dan Türkçe ye Çeviri II AE106 2+0 2 2 ÖN KOŞUL DERSLERİ. DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ (Örgün ya da Uzaktan) KAFKAS ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ/YÜKSEKOKULU/MESLEK YÜKSEKOKULU/ENSTİTÜSÜ DOĞU DİLLERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ DERSİN ADI DERS KODU TEORİ+UYGULAMA (SAAT) KREDİSİ

Detaylı

2.SINIF (2013 Müfredatlar) 3. YARIYIL 4. YARIYIL

2.SINIF (2013 Müfredatlar) 3. YARIYIL 4. YARIYIL ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı 1.ve 2.Öğretim (2010 ve Sonrası) Eğitim Planları HAZIRLIK SINIFI (YILLIK) KODU DERSİN ADI T U Kredi AKTS İLH001 ARAPÇA 26 0 26 26 Konu

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS FELSEFEYE GİRİŞ DKB

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS FELSEFEYE GİRİŞ DKB DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS FELSEFEYE GİRİŞ DKB211 3 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS TEFSİR V İLH 403 7 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS İslam Tarihi II ILH 214 4 2+0 2 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS İslam Tarihi II ILH 214 4 2+0 2 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS İslam Tarihi II ILH 214 4 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

DERS KATEGORİSİ TEORİ+UYGULAMA (SAAT) Öğrencileri, öğrendikleri kurallar doğrultusunda konuşmaya yönlendirme.

DERS KATEGORİSİ TEORİ+UYGULAMA (SAAT) Öğrencileri, öğrendikleri kurallar doğrultusunda konuşmaya yönlendirme. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ/YÜKSEKOKULU/MESLEK YÜKSEKOKULU/ENSTİTÜSÜ DOĞU DİLLERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ DERSİN ADI DERS KODU TEORİ+UYGULAMA (SAAT) KREDİSİ

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS TÜRK DİLİ II TRD103 2 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İlâhiyat Fakültesi Dekanlığı. REKTÖRLÜK MAKAMINA (Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı)

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İlâhiyat Fakültesi Dekanlığı. REKTÖRLÜK MAKAMINA (Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı) T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İlâhiyat Fakültesi Dekanlığı Sayı : 34394187-399- 24/04/2015 Konu : Lisans Öğretim Programı Değişiklik Önerisi REKTÖRLÜK MAKAMINA (Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı)

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KURAN II İLH 338 6 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli Dersin Koordinatörü

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TÜRK DİLİ I Ders No : 00700400 : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi Ön Koşul

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS TEFSİR DKB202 4 2+0 2 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS TEFSİR DKB202 4 2+0 2 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS TEFSİR DKB202 4 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

Ders Adı : DİN PSİKOLOJİSİ Ders No : Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4. Ders Bilgileri. Ön Koşul Dersleri

Ders Adı : DİN PSİKOLOJİSİ Ders No : Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4. Ders Bilgileri. Ön Koşul Dersleri Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : DİN PSİKOLOJİSİ Ders No : 00004003 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

KARS KAFKAS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ DERS BİLGİ PAKETİ (ERASMUS BİLGİ PAKETİ) İÇİNDEKİLER

KARS KAFKAS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ DERS BİLGİ PAKETİ (ERASMUS BİLGİ PAKETİ) İÇİNDEKİLER KARS KAFKAS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ DERS BİLGİ PAKETİ (ERASMUS BİLGİ PAKETİ) İÇİNDEKİLER DKAB DERS PROGRAMI... 1 İKİNCİ YIL..4 Üçüncü Yarıyıl (2.Yıl/Güz

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Bilim Tarihi YDA 314 6 2+0 2 2

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Bilim Tarihi YDA 314 6 2+0 2 2 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Bilim Tarihi YDA 314 6 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin Koordinatörü

Detaylı

DÖRDÜNCÜ YIL Yedinci Yarıyıl (4.Yıl/Güz Dönemi) Kur an Okuma ve Tecvit-VII... 2 İslam Hukuku I... 8 Sistematik Kelam II... 14 Tasavvuf II...

DÖRDÜNCÜ YIL Yedinci Yarıyıl (4.Yıl/Güz Dönemi) Kur an Okuma ve Tecvit-VII... 2 İslam Hukuku I... 8 Sistematik Kelam II... 14 Tasavvuf II... DÖRDÜNCÜ IL edinci arıyıl (4.ıl/Güz Dönemi) Kur an Okuma ve Tecvit-VII... 2 İslam Hukuku I... 8 Sistematik Kelam II... 14 Tasavvuf II... 19 Din Eğitimi... 26 Din Felsefesi I... 32 Karşılaştırmalı Dinler...

Detaylı

İLAHİYAT FAKÜLTESİ I. VE II. ÖĞRETİM HAZIRLIKSIZ İLAHİYAT MÜFREDATI

İLAHİYAT FAKÜLTESİ I. VE II. ÖĞRETİM HAZIRLIKSIZ İLAHİYAT MÜFREDATI İLAHİYAT FAKÜLTESİ I. VE II. ÖĞRETİM HAZIRLIKSIZ İLAHİYAT MÜFREDATI 1.YIL / 1. YARIYIL 1.YIL / 2. YARIYIL ILA101 Kur'an Okuma ve Tecvid-I 2 0 2 2 ILA102 Kur'an Okuma ve Tecvid-II 2 0 2 2 ILA103 Arap Dili

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS SİYASİ DÜŞÜNCELER TARİHİ I SDT

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS SİYASİ DÜŞÜNCELER TARİHİ I SDT DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS SİYASİ DÜŞÜNCELER TARİHİ I SDT203 3 3 + 0 3 4 Ön Koşul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

KUR'AN-I KERİM TECVİDLİ OKUMA KURS PROGRAMI

KUR'AN-I KERİM TECVİDLİ OKUMA KURS PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM ALANI KUR'AN-I KERİM TECVİDLİ OKUMA KURS PROGRAMI Ankara, 2016 İÇİNDEKİLER PROGRAMIN ADI... 1 PROGRAMIN DAYANAĞI...

Detaylı

DERS ÖĞRETİM PLANI. Prof. Dr. Yaşar AYDINLI

DERS ÖĞRETİM PLANI. Prof. Dr. Yaşar AYDINLI DERS ÖĞRETİM PLANI TÜRKÇE 1 Dersin Adı: Ortaçağ ve Rönesans ta Felsefe 2 Dersin Kodu: FLS 1012 3 Dersin Türü: Zorunlu 4 Dersin Seviyesi: Lisans 5 Dersin Verildiği Yıl: 6 Dersin Verildiği Yarıyıl: 7 Dersin

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2007 VE SONRASI MÜFREDAT PROGRAMI AKTS KODU

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2007 VE SONRASI MÜFREDAT PROGRAMI AKTS KODU HİTİT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAÜLTESİ 2007 VE SONRASI MÜFREDAT PROGRAMI T U : Teorik ders saati : Uygulamalı ders saati : Dersin redisi : Avrupa redi Transfer Sistemi 1.SINIF 1.SINIF ODU I. YARIYIL/GÜZ

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : SOSYALLEŞME VE İLETİŞİM (SEÇMELİ) Ders No : 0070040181 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TÜRK KÜLTÜRÜNDE HADİS (SEÇMELİ) Ders No : 0070040192 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS TÜRK DİLİ I TRD103 1 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

KARS KAFKAS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT BÖLÜMÜ HAZIRLIKSIZ PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ (ERASMUS BİLGİ PAKETİ) İÇİNDEKİLER

KARS KAFKAS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT BÖLÜMÜ HAZIRLIKSIZ PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ (ERASMUS BİLGİ PAKETİ) İÇİNDEKİLER KARS KAFKAS ÜNİVERSİTESİ İLAHİAT FAKÜLTESİ İLAHİAT BÖLÜMÜ HAZIRLIKSIZ ROGRAM DERS BİLGİ AKETİ (ERASMUS BİLGİ AKETİ) İÇİNDEKİLER DERS ROGRAMI VE DERSLER... 1 LİSANS DERS ROGRAMI... 2 LİSANS DERS ROGRAMI

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Tefsir II ILH

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Tefsir II ILH DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Tefsir II ILH 204 4 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

Siyasi Partiler (LAW 428) Ders Detayları

Siyasi Partiler (LAW 428) Ders Detayları Siyasi Partiler (LAW 428) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Siyasi Partiler LAW 428 Bahar 2 0 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS MESLEKİ İNGİLİZCE II İLH 418 8 2+0 2 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS MESLEKİ İNGİLİZCE II İLH 418 8 2+0 2 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS MESLEKİ İNGİLİZCE II İLH 418 8 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli Dersin

Detaylı

Hukuk ve Etik (LAW 334) Ders Detayları

Hukuk ve Etik (LAW 334) Ders Detayları Hukuk ve Etik (LAW 334) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Hukuk ve Etik LAW 334 Bahar 2 0 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

Genel Devlet Teorileri (LAW 423) Ders Detayları

Genel Devlet Teorileri (LAW 423) Ders Detayları Genel Devlet Teorileri (LAW 423) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Genel Devlet Teorileri LAW 423 Güz 3 0 0 3 4 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

Tefsir, Kıraat (İlahiyat ve İslâmî ilimler fakülteleri)

Tefsir, Kıraat (İlahiyat ve İslâmî ilimler fakülteleri) ARAŞTIRMA ALANLARI 1 Kur an İlimleri ve Tefsir Kur an ilimleri, Kur an tarihi, tefsir gibi Kur an araştırmalarının farklı alanlarına dair araştırmaları kapsar. 1. Kur an tarihi 2. Kıraat 3. Memlükler ve

Detaylı

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT LİSANS MÜFREDAT PROGRAMI

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT LİSANS MÜFREDAT PROGRAMI HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT LİSANS MÜFREDAT PROGRAMI 1. SINIF 1. YARIYIL İLH101 KURAN OKUMA VE TECVİD I 4 0 4 4 İLH103 ARAP DİLİ VE BELAGATI I 4 0 4 4 İLH105 AKAİD ESASLARI 2 0 2 2

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Law 221 3 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. DİN EĞİTİMİ DKB (Güz) Yüz Yüze / Zorunlu / Seçmeli

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. DİN EĞİTİMİ DKB (Güz) Yüz Yüze / Zorunlu / Seçmeli DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DİN EĞİTİMİ DKB 101 1 (Güz) 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu / Seçmeli

Detaylı

AYP 2017 ÜÇÜNCÜ DÖNEM ALIMLARI

AYP 2017 ÜÇÜNCÜ DÖNEM ALIMLARI ALANLAR ve ÖNCELİKLER AYP 2017 ÜÇÜNCÜ DÖNEM ALIMLARI 1- Kur an İlimleri ve Tefsir Kur an ilimleri, Kur an tarihi, tefsir gibi Kur an araştırmalarının farklı na dair araştırmaları 1. Kur an tarihi 2. Kıraat

Detaylı

Vatandaşlık Hukuku (LAW 224) Ders Detayları

Vatandaşlık Hukuku (LAW 224) Ders Detayları Vatandaşlık Hukuku (LAW 224) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Vatandaşlık Hukuku LAW 224 Bahar 2 0 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i - Dersin Dili

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT PROGRAMI 2015-YAZ OKULUNDA AÇILAN DERSLER

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT PROGRAMI 2015-YAZ OKULUNDA AÇILAN DERSLER Ġlahiyat Fakültesi Bölüm/Anabilim İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT PROGRAMI 2015-YAZ OKULUNDA AÇILAN DERSLER Dalı/Program Kodu Dersin Adı T U K S Öğretim Üyesi Gurup 105 Kuran Okuma Tecvid

Detaylı

Borçlar Hukuku Genel Hükümler - I (LAW 231) Ders Detayları

Borçlar Hukuku Genel Hükümler - I (LAW 231) Ders Detayları Borçlar Hukuku Genel Hükümler - I (LAW 231) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Borçlar Hukuku Genel Hükümler - I LAW 231 Güz 3 0 0 3 4 Ön Koşul

Detaylı

Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+U Kredisi Akts Felsefeye Giriş IV

Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+U Kredisi Akts Felsefeye Giriş IV Adı Kodu Yarıyılı T+U Kredisi Akts Felsefeye Giriş IV 2+0 2 2 Ön Koşul Dersler Yardımcıları Amacı Öğrenme Bu dersin genel amacı; felsefe adı verilen rasyonel faaliyetin ne olduğu, nasıl ortaya çıktığı,

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : DİNLER ARASI İLİŞKİLER Ders No : 0070040203 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

Kamusal Akıl Stüdyosu VI (KAM 346) Ders Detayları

Kamusal Akıl Stüdyosu VI (KAM 346) Ders Detayları Kamusal Akıl Stüdyosu VI (KAM 346) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Kamusal Akıl Stüdyosu VI KAM 346 Bahar 2 2 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DİNLER TARİHİ II ILA316 6 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Eğitim Psikolojisi MB 102 2 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin

Detaylı

Hukuk Tarihi ve Roma Hukuku (LAW 104) Ders Detayları

Hukuk Tarihi ve Roma Hukuku (LAW 104) Ders Detayları Hukuk Tarihi ve Roma Hukuku (LAW 104) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Hukuk Tarihi ve Roma Hukuku LAW 104 Bahar 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

Karşılaştırmalı Hukuk (LAW 219) Ders Detayları

Karşılaştırmalı Hukuk (LAW 219) Ders Detayları Karşılaştırmalı Hukuk (LAW 219) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Uygulama Kodu Saati Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Karşılaştırmalı Hukuk LAW 219 Bahar 2 0 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Güz Yarıyılı. TIP İÇİN FELSEFE PHL 154 AKTS Kredisi:2 2. yıl 1. yarıyıl Lisans Seçmeli 2 s/hafta 2 kredi

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Güz Yarıyılı. TIP İÇİN FELSEFE PHL 154 AKTS Kredisi:2 2. yıl 1. yarıyıl Lisans Seçmeli 2 s/hafta 2 kredi MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2011-12 Güz Yarıyılı TIP İÇİN FELSEFE PHL 154 AKTS Kredisi:2 2. yıl 1. yarıyıl Lisans Seçmeli 2 s/hafta 2 kredi Teorik: 2 s/hafta Uygulama: 0 s/hafta Türkçe Dersin Koodinatörü

Detaylı

Bilimin Doğası ve Bilim Tarihi

Bilimin Doğası ve Bilim Tarihi Bilimin Doğası ve Bilim Tarihi Dersin Adı Bilimin Doğası ve Bilim Tarihi Dersin Kodu 1206.6102 Dersin Türü Zorunlu Dersin Seviyesi Dersin AKTS Kredisi 3,00 Haftalık Ders Saati (Kuramsal) 3 Haftalık Uygulama

Detaylı

ESOGÜ İLAHİYAT FAKÜLTESİ HAZIRLIKLI İLAHİYAT 2010 YILINDAN İTİBAREN UYGULANAN PROGRAM DERSLERİ I.ÖĞRETİM I. DÖNEM

ESOGÜ İLAHİYAT FAKÜLTESİ HAZIRLIKLI İLAHİYAT 2010 YILINDAN İTİBAREN UYGULANAN PROGRAM DERSLERİ I.ÖĞRETİM I. DÖNEM ESOGÜ İLAHİYAT FAKÜLTESİ HAZIRLIKLI İLAHİYAT 2010 YILINDAN İTİBAREN UYGULANAN PROGRAM DERSLERİ I.ÖĞRETİM 1 I. DÖNEM 181111005 Türk Dili I Z 2 0 2 0 2 181111006 İngilizce I Z 2 0 2 0 2 181111007 Atatürk

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Türkçe 1: Yazılı Anlatım TRD 101 1 2+0 2 2

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Türkçe 1: Yazılı Anlatım TRD 101 1 2+0 2 2 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Türkçe 1: Yazılı Anlatım TRD 101 1 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze

Detaylı

Hukuk Tarihi ve Roma Hukuku (LAW 104) Ders Detayları

Hukuk Tarihi ve Roma Hukuku (LAW 104) Ders Detayları Hukuk Tarihi ve Roma Hukuku (LAW 104) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Hukuk Tarihi ve Roma Hukuku LAW 104 Bahar 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

Estetik (MTT194) Ders Detayları

Estetik (MTT194) Ders Detayları Estetik (MTT194) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Estetik MTT194 Seçmeli 2 0 0 2 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü Dersin Seviyesi

Detaylı

KARS KAFKAS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ DERS BİLGİ PAKETİ (ERASMUS BİLGİ PAKETİ) İÇİNDEKİLER

KARS KAFKAS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ DERS BİLGİ PAKETİ (ERASMUS BİLGİ PAKETİ) İÇİNDEKİLER KARS KAFKAS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ DERS BİLGİ PAKETİ (ERASMUS BİLGİ PAKETİ) İÇİNDEKİLER DKAB DERS PROGRAMI... 2 BİRİNCİ YIL... 4 Birinci Yarıyıl (1.Yıl/Güz

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KUR AN OKUMA BİLGİ VE BECERİSİ II

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KUR AN OKUMA BİLGİ VE BECERİSİ II DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KUR AN OKUMA BİLGİ VE BECERİSİ II DKB205 3 1+2 2 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze /

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KARŞILAŞTIRMALI KAMU YÖNETİMİ KKY423 7 3 + 0 3 4

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KARŞILAŞTIRMALI KAMU YÖNETİMİ KKY423 7 3 + 0 3 4 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KARŞILAŞTIRMALI KAMU YÖNETİMİ KKY423 7 3 + 0 3 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu

Detaylı

Uluslararası İşletmecilik (MGMT 419T) Ders Detayları

Uluslararası İşletmecilik (MGMT 419T) Ders Detayları Uluslararası İşletmecilik (MGMT 419T) Ders Detayları Ders Adı Uluslararası İşletmecilik Ders Kodu MGMT 419T Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Bahar 3 0 0 3 6 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

İşletme Semineri (MGMT 442T) Ders Detayları

İşletme Semineri (MGMT 442T) Ders Detayları İşletme Semineri (MGMT 442T) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS İşletme Semineri MGMT 442T Her İkisi 3 0 0 3 6 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

Çevre Hukuku (LAW 401) Ders Detayları

Çevre Hukuku (LAW 401) Ders Detayları Çevre Hukuku (LAW 401) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Çevre Hukuku LAW 401 Güz 3 0 0 3 4 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü Dersin

Detaylı

Anayasa Hukuku (Genel İlkeler) (LAW 107) Ders Detayları

Anayasa Hukuku (Genel İlkeler) (LAW 107) Ders Detayları Anayasa Hukuku (Genel İlkeler) (LAW 107) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Anayasa Hukuku (Genel İlkeler) LAW 107 Güz 3 0 0 3 7 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

Medeni Usul Hukuku (LAW 315) Ders Detayları

Medeni Usul Hukuku (LAW 315) Ders Detayları Medeni Usul Hukuku (LAW 315) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Medeni Usul Hukuku LAW 315 Güz 4 2 0 4 6 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin

Detaylı

Yabancılar Hukuku (LAW 327) Ders Detayları

Yabancılar Hukuku (LAW 327) Ders Detayları Yabancılar Hukuku (LAW 327) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Yabancılar Hukuku LAW 327 Güz 2 0 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i - Dersin Dili Dersin

Detaylı

Kentsel Siyaset (KAM 404) Ders Detayları

Kentsel Siyaset (KAM 404) Ders Detayları Kentsel Siyaset (KAM 404) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Kentsel Siyaset KAM 404 Bahar 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i - Dersin Dili Dersin

Detaylı

Hukuk Sosyolojisi (LAW 216) Ders Detayları

Hukuk Sosyolojisi (LAW 216) Ders Detayları Hukuk Sosyolojisi (LAW 216) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Hukuk Sosyolojisi LAW 216 Bahar 2 0 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin

Detaylı

Avrupa Birliği İnsan Hakları Politikası (AB511) Ders Detayları

Avrupa Birliği İnsan Hakları Politikası (AB511) Ders Detayları Avrupa Birliği İnsan Hakları Politikası (AB511) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Avrupa Birliği İnsan Hakları Politikası AB511 Seçmeli 3 0

Detaylı

3. Hafta İslam hukukunda akit hürriyeti anlayışı ve kapsamı, akitlerin çeşitli açılardan tasnifi ve yapılış gayeleri bakımından akitler.

3. Hafta İslam hukukunda akit hürriyeti anlayışı ve kapsamı, akitlerin çeşitli açılardan tasnifi ve yapılış gayeleri bakımından akitler. Ders Tanımı Dersin Kodu Dersin Adı ILH-1 İslam Hukuku I Ön Koşul Dersleri --- Dersin Dili Türkçe Dersin Koordinatörü ----- Dersi Veren(ler) Prof. Dr. Beşir Gözübenli, - Prof. Dr. Davut Yaylalı, - Doç.

Detaylı

Borçlar Hukuku Genel Hükümler - II (LAW 232) Ders Detayları

Borçlar Hukuku Genel Hükümler - II (LAW 232) Ders Detayları Borçlar Hukuku Genel Hükümler - II (LAW 232) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Borçlar Hukuku Genel Hükümler - II LAW 232 Güz 4 0 0 4 5 Ön Koşul

Detaylı

Hukuka Giriş (LAW 101) Ders Detayları

Hukuka Giriş (LAW 101) Ders Detayları Hukuka Giriş (LAW 101) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Hukuka Giriş LAW 101 Güz 4 0 0 4 6 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü Dersin

Detaylı

Ceza Hukuku Genel İlkeler - II (LAW 236) Ders Detayları

Ceza Hukuku Genel İlkeler - II (LAW 236) Ders Detayları Ceza Hukuku Genel İlkeler - II (LAW 236) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Ceza Hukuku Genel İlkeler - II LAW 236 Güz 3 0 0 3 4 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : GÜNÜMÜZ FELSEFE AKIMLARI (SEÇMELİ) Ders No : 0070040175 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI Sayı : 47 Tarih : 04.09.2012 Toplantıda Bulunanlar : 1. Yrd. Doç. Dr. Süleyman TURAN, Müdür V. 2. Prof.

Detaylı

DEÜ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI İLAHİYAT BÖLÜMÜ I. SINIF I. & II. ÖĞRETİM BÜTÜNLEME SINAV TAKVİMİ

DEÜ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI İLAHİYAT BÖLÜMÜ I. SINIF I. & II. ÖĞRETİM BÜTÜNLEME SINAV TAKVİMİ I. SINIF Tarih Saat Ders Kodu Ders Adı 15.06.2015 14:00-15:00 İLA1012 Mantık 15.06.2015 18:00-19:00 İLA1014 Türk İslam Sanatları Tarihi 16.06.2015 14:00-15:00 İLA1108 Tefsir I 16.06.2015 18:00-19:00 İLA1016

Detaylı

İdare Hukuku (KAM 306) Ders Detayları

İdare Hukuku (KAM 306) Ders Detayları İdare Hukuku (KAM 306) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS İdare Hukuku KAM 306 Bahar 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü Dersin

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : GÜNÜMÜZ İSLAM DÜNYASINDA DİNİ AKIMLAR (SEÇMELİ) Ders No : 000040194 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri

Detaylı

Aile Hukuku (LAW 106) Ders Detayları

Aile Hukuku (LAW 106) Ders Detayları Aile Hukuku (LAW 106) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Aile Hukuku LAW 106 Bahar 4 0 0 4 6 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü Dersin

Detaylı