THS MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT MAKİNA Isıtma - Soğutma - Klima - Havalandırma Sistemleri IX. BÖLÜM TESİSAT

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "THS MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT MAKİNA Isıtma - Soğutma - Klima - Havalandırma Sistemleri IX. BÖLÜM TESİSAT"

Transkript

1 THS MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT MAKİNA Isıtma - Soğutma - Klima - Havalandırma Sistemleri IX. BÖLÜM TESİSAT

2 TANIM Yapı ç n gerekl suyun tem n, depolanması, yumuşatılması, ısıtılması, basınçlandırılması ve dağıtımı, sıhh tes sat aygıt ve donanımları, p s suyun atılması, atık suyun arıtılması, yağmur suyu drenajı ve yağmurdan koruma konularını kapsar.ayrıca mutfak ve çamaşırhane tes satı, yüzme havuzları güneş enerj s tes satı g b özel tes satlar sıhh tes sat kapsamındadır. Tem z Su Tes satı Tem z su tes satı sayaçtan veya bağımsız s stemlerden suyun kaynağından başlayarak kullanma yerler ne kadar olan tem z su boru donanımları ve aygıtları çer r. Tem z su tes satı; Soğuk su tes satı Sıcak su tes satı Olmak üzere k ana bölümde ncelen r. 54

3 Mob l s stem tem z su tes satı PE - Xc ve PE - Xb boruları kullanılarak şap altından sp ral kılıf ç nden geçerek kullanılacak olan Ara musluklar, Lavabo Bataryaları, Banyo Bataryaları ve Mutfak Bataryalarına ayrı ayrı Sıcak ve Soğuk su borularının çek lmes d r. Sp ral Kılıf boruyu koruyucu n tel kted r, ayrıca hava yastığı görev yaparak ısı yalıtımını sağlamalıdır. Bükülme esnasında kes t daralmasına neden olmaması ç n "sp ral" t p nded r. Koruyucu sp ral borular kırmızı ve mav renkted r. Kırmızı renkte olanlar sıcak su g d ş ha ında, mav renkte olanlar soğuk su ha ında kullanılır. Kılıfın çapı ø 16 mm PE- X boru ç n 25 mm'd r. Her b r Sıcak Su ve Soğuk Su ha ına döşenen borular, şap atıldıktan sonra uygun b r noktada vanalı kollektörlere bağlanarak uzun yıllar ver ml ve sağlıklı b r şek lde kullanılır. Mob l S stem Tem z Su Tes satı arızalanması yada borunun del nmes hal nde şap altında kalan borular Sp ral borunun ç nden geçt ğ ç n arızalı boru çıkartılıp yer ne sağlam boru geç r lerek h çb r yere zarar vermeden ve kırmadan borunun değ şt r lmes sağlanır. Mob l S stem Tem z Su tes satı le d ğer yapılan tem z su tes satlarının arasındak farklar. Her ha a tek b r borunun kullanılması. Borunun h çb r yer nde ek bulunmaması. Her hang b r durumda borunun del nmes hal nde tam ratın kolay b r şek lde yapılması. Borunun sağlıklı olması. Kullanılmasını stemed ğ n z ha ın kolektörlerden kapatılması. PPRC Boru Plast k Boru Tes satı ( PPRC ) Plast k boru b rb rler ne kaynak mak nes le yüksek ısıda b rleşt r l p ek d rsek ya da ona benzer değ ş k ürünler kullanılmaktadır. ( PPRC )Boruyu döşed kten sonra yer n b lmed ğ m z ç n zaman çer s nde patlaması yada herhang b r sebepten dolayı su kaçırması hal nde büyük sorunlar yaratab l r 55

4 ÇELİK BORU TESİSATI Tes sat s stemler nde akışkan taşıyıcısı(soğuk, sıcak ve kaynar su, buhar, gaz) olarak kullanılan ve çel k malzemeden yapılmış boru çeş d d r. Çel k borular hafif, orta ağır, ağır ve kal tel boru olmak üzere dört çeş t mal ed l r. 50 kg/cm² basınç denemes ne tab tutularak üret len çel k borular, kaplama ve d k ş durumuna göre çeş tlend r l r. Buna göre d k şl s yah çel k (dem r), d k şs z s yah çel k (çekme çel k, patent), galvan zl çel k ve gaz borusu olarak s mler alır. D k şl s yah çel k borular, soğuk olarak üret lm ş borulardır. D k şl olup kalın etl d r. B rleşt r lmeler v dalı, kaynaklı ve anşlı yapılır. Üzer nde her türlü eğme, bükme ve sıcak şlem yapılab l r. Bu borular, sıva veya toprak altına döşenmez. Bu durumlarda kanal ç nde ve gerekl yalıtım yapılarak döşenmel d r. Bu borular, p yasada 6 m boyunda ve uçları d şs z olarak bulunur. D k şs z s yah çel k borular, sıcak olarak üret lm ş borulardır. Çekme çel k veya patent borular da den r. İnce etl yapıldıkları ç n d ş açmaya uygun değ ld r. B rleşt r lmeler kaynaklı ve kaynaklı anşlı Bağlantı yapılır. P yasada 6 m boyunda ve uçları d şs z olarak bulunur. Galvan zl çel k borular, d k şl s yah çel k borunun galvan z banyosundan geç r lerek Kaplanmış hal d r. Tem z su tes satlarında kullanılır. Bu borular; temper dökümden yapılmış ek parçalarıyla d şl, v dalı anşlarla anşlı bağlantı yapılır. Galvan zl çel k borulara h çb r zaman eğme, bükme ve sıcak şlem yapılmaz. Böyle b r şlemde borunun üzer ndek galvan z kaplaması bozulacağından borunun korozyona uğraması çabuklaşır. Galvan zl çel k borular 6 6,5 m boyunda, k ucu d şl üret l r. D şler n zedelenmemes ç n b r ucuna manşon, d ğer ucuna plast k muhafaza takılarak p yasaya ver l r. Gaz boruları, kalın etl sıcak çekme borulardır. D k şs z yapılır. Üret m nde 6 m boyunda, üzer vern klenerek basınç ve manyet k tes en geç r l r. İk ucu d şs z olup kaynak ağızlıdır. Her türlü b rleşt rmeye uygundur. Boru boyunca aralıklı olarak doğal gaz logosu yazılır. Üzer pol et len zolasyon kaplı olarak da p yasada bulunur. Dikişli siyah çelik boru TS 301/2 Anma çapı kalınlığı Dikiş siz siyah çelik (patent, çekme çelik) boru DIN 2448 Anma çapı mm inç mm mm inç 10 3/8 2, /2 2, /4 2, Et kalınlığı mm 2,50 2,60 2,75 3,00 3,00 3,20 3,25 3,50 3,75 4,00 4,00 4, , ¼ 3, ½ 3, , , ½ 3 4 3,65 4,05 4, ,50 5,50 6,50 Not: TS301/2 dikişli siyah borular galvaniz kaplanarak da üretilir. Et Kalığını galvaniz kalınılığı kadar artar. 56 Galvanizli çelik boru TS301/3 Anma çapı Et kalınlığı Gaz borusu TS6047 Anma çapı Et kalınlığı mm inç mm mm inç mm 15 ½" 2,60 15 ½" 2, /4 " 2, /4 " 2, " 3, " 3, l ¼ 1 ½ 2" 3, , ,60 50 l ¼ 1 ½ 2" 3,60 3,70 3, , ,20 ½ ½ , , , , , , , ,10 Not: TS301/3 galvanizli çelik borular us tesisatlarda 25 bar işletme basıncına kadar kullanılabilir. 65

5 Atık Su Tes satı Yapılarda su akıtma yerler nden gelen kullanılmış suları şeh r kanal zasyonuna leten boru bölümüne b na p s su tes satı den r. Tüm p s ve k rl suları çabuk olarak, sağlığa zarar vermeden ve nsanları rahatsız etmeyecek şek lde b na dışına taşımalıdır. Koku ve gazların p s su borularından b na ç nden sızması önlenmel d r. Borular hava, gaz ve su sızdırmaz olmalıdır. Borular dayanıklı çabuk kırılmamalı, yapının oturmasından zarar görmemel d r. 57

6 Kalor fer Tes satı KALORİFER, yapıları bütünüyle ısıtma düzen d r. Bu düzende, b nayı ısıtmak ç n gereken yakıt b r merkezde yakılır, elde ed len ısı çeş tl şek llerle bütün odalara, kor dorlara yayılır. Kalor fer sayes nde, b r araya toplanmış b rçok yapılar b le tek merkezden ısıtılab l r. Kalor fer kazanlarında doğalgaz, kömür, fuel-o l, mazot g b yakıtlar ve elektr k kullanılır. Ancak, gününüzde en ekonom k yakıt olarak doğalgaz ve kömür kullanılmaktadır Sıcak su le çalışan kalor ferler; kazan, radyatörler ve borulardan meydana gel r. Bütün b nada eş t b r sıcaklık sağlayab lmek ç n radyatör yer n n y seç lmes gerek r Kazanda ısınan su borular vasıtasıyla radyatörlere kazanda bulunan dev r-da m motoru le gönder l r. Orada sıcaklığını kaybed nce yen den borularla kazana gel r. 58

7 Kalor fer Tes satı S stemler : Al an dağıtmalı al an toplamalı ısıtma s stem. Üs en dağıtmalı al an toplamalı ısıtma s stem. 1- Altan Dağıtmalı Altan Toplamalı Isıtma S stem : Bu s stem günümüzde en fazla kullanılan s stemd r. Bu s stem n teras çatılı b nalarda uygulanması zordur. Eğer kazan da res zem n katın bütün b na tabanına yayılması, yan bodrumu tam olan b nalarda rahatlıkla uygulanan b r s stemd r. 2- Üs en Dağıtmalı Al an Toplamalı Isıtma S stem : Bu s stemler çatısı olmayan tam bodrumlu b nalarda uygulanab l r. Bütün katları aynı derecede yan homojen b ç mde ısıtmak mümkündür. Bu nedenle en y çalışan s stemd r. 59

8 KAT KALORİFERİ TESİSATI Kat Kalor fer S stemler Tek katlı b nalarda kat kalor fer s stem en uygun yoldur. Günümüzde çok katlı b nalarda da ortaya çıkan problemler sebeb yle kat kalor fer uygulamaları yaygınlaşmıştır. Kat kalor fer s stem : a. Tek borulu b. Ç ft borulu Yatay tek borulu s stemlerde ısıtıcılar by-pass borusu le bağlanmıştır. Al an dağıtılıp al an toplanan ç ft borulu kat kalor fer Üs en dağıtılıp üs en toplamalı ç ft borulu kat kalor fer Üs en dağıtılıp al an toplamalı ç ft borulu kat kalor fer Uygulamaları kullanılmaktadır. 60

9 61

10 KOMBİ Komb, kat kalor fer ve şofben n yaptığı ş n tek b r c hazda entegre ed lmes le ortaya çıkmıştır. Genel olarak tüm komb ler sıcak kullanım suyuna öncel kl çalışır ve eğer kış konumunda çalıştırıyorsanız, daha sonra ısıtma ht yacı da varsa kalor fer ısıtmasına çalışır. Yan ev n z yen ısıtmaya başladığınız kış aylarında b le sıcak kullanım suyu musluğunu açarsanız, kalor fer ısıtmayı bırakıp öncel kle s ze sıcak kullanım suyu sağlar. Gaz yakıtla (doğal gaz, tüp gaz/lpg, propan) çalışan komb ler yanma havasını sağladıkları yere göre Bacalı veya Hermet k olarak k farklı model vardır. Bacalı komb, ortamdan aldığı hava le gazı karıştırarak yanmış atık gazı b na bacasından tahl ye eden modeld r ve bu t p komb ler kullanılacaksa, b na bacasının ç nden çel k baca le atık gazın tahl ye ed lmes ve komb n n bulunduğu ortamın da (menfezlerle) dış hava le sürekl olarak beslenmes gerek r. Hermet k komb, kapalı yanma odasına sah p olduğu ç n dış ortam le komb baca çıkışı arasında bağlanmış b r eşmerkezl ( ç çe geçm ş) baca set le yanması ç n gerekl havayı alır ve yanmış atık gazı tahl ye eder. 62

11 KASKAD SİSTEMİ B rden fazla sayıda duvar t p Yoguşmalı t p çalışan duvar t p kaskad bacas stemler 1den ve 9 adede kadar paralel bağlanarak oluşturulan duvar t p yoguşmalı kaskad s stem olarak adlandırılır, ve bu s stem n özell k olarak karşı basınçlı s stem kaskad baca kazanların çalışma s stem ndenartı olarak kaskad c hazların otomat k kontrol panel sayes nde kapas te, ç dış sıcaklık ölçümler n algılıyor ve aralarında stenen değer doğrultusunda ısıtma eğr s bel rl yerek stege göre çalışma kapas tes n bel rl yor ve m n max kapas te aralığında c hazların paralel ve adetsel olarak çalışma şekl n bel rl yor gereks n m ve ht yaca duyarlı olarak 1 ve 8 c haz arasında bel rleme le adet ve oransal çalışma yaparak kullanıcının ht yacını m n koşullar le max güç sağlayarak çalışab l yor. 63

12 KAZAN Yakıtın k myasal enerj s n yanma yoluyla ısı enerj s ne dönüştüren ve bu ısı enerj s n taşıyıcı akışkana aktaran mak nelere 'kazan' d yoruz. Kazanların ver m se yanma sonucu oluşan bu ısı enerj s n n hang oranda taşıyıcı akışkana veya kullanma mahall ne taşınmasına bağlıdır. 1- GAZ YAKITLI 2 - KATI YAKITLI KAZAN 64

13 YERDEN ISITMA SİSTEMİ: Zem nden ısıtmanın mantığı oldukça bas r. Normalde petekler arasından geçerek ev n z ısıtan sıcak su,zem nden ısıtmada borularla zem n döşemes n n altından geçer ve zem n n z ısıtarak ev n z n ısınmasını sağlar. Her s stemde olduğu g b zem nden ısıtmanında artı ve eks ler de vardır. En büyük avantajları şunlardır ; Petek bulundurmaz ve gerek kullanım gerek estet k üstünlük sağlar. Ayaklar öncel kl ısındığı ç n daha az enerj le daha fazla sıcaklık h ss ver r. Enerj kaybı m n mumdur. Petekl s steme göre yakıt tasarrufu sağlar. Komb kapandığında ev hemen soğumaz. Ev çer s nde ısı farkları oluşmaz. Tüm zem n radyatör g b d r. Uzun ömürlüdürler ve havayı kurutmazlar. Tes sat aynı zamanda ses yalıtımıda yapar. Zem nden Isıtmanın Dezavantajları : Ayaklarda mantara neden olab l r. Isınan havanın yükselmes nden ötürü tozların havada kalma süres uzar (Bu toz kaldırır demek değ ld r kalkan tozun havada kaldığı süre uzar). Bu nedenle astım hastaları ç n öner lmez. İlk yatırım mal yet yüksekt r. İnşaat b kten sonra döşenecekse zem n kaplamalarının sökülmes,kapı eş kler n n düzenlenmes gerek r. Arızası hal nde mal yet ve masrafı çok olur. İlk ısıtma zaman alır. Mahal hemen ısıtamazsınız. Bu nedenle yerden ısıtmada komb h ç kapatılmaz. M n mum sev yede kış boyu açık kalır. Zem n ç n yerden ısıtmaya uygun döşeme seçmel s n z. Zem nden Isıtma Tes satı Nasıl Döşen r? Nelere D kkat Ed lmel d r? Zem ne borular döşen rken kuzey duvar d b ne ve pencere d pler ne daha kısa aralıklarla yan daha sık boru döşenmel d r. Tes sat borularının altına mutlaka ısı yalıtım malzemes ser lmel d r. Bu malzeme aynı zamanda ses yalıtımıda sağlar. Isıtma boruları suyun deb s ve ısı farkından hareket etmemes ç n yalıtım malzemes ne sab tlenmel d r. Komb n z 45 Derecede çalışmaya uygun olmalıdır. Zem nden ısıtmada kazan çıkış sıcaklığı 55 derecey geçmemel d r. 65

14 DOĞAL GAZ TESİSATI Kolon tes satı; gaz şlet m firmaları yada kurumu yolların altından borularla get rm ş olduğu gazı, da re yada şletme kapılarına get r r. Bu doğalgazın doğalgaz kutusundan, her da ren n yada şletmen n kapısında b rer vana olacak şek lde b nanızın çer s ne boru tes satı yapar. Işte bu tes sata b z kolon tes satı sm n ver yoruz. İç Tes sat; sm nden de anlaşılacağı g b mesken yada şyer n n ç ndek komb, ocağa veya doğalgaz sobasına g den, mesken yada şyer n n ç nde bulunan doğalgaz tes satına ver len s md r. Iç tes sa a da, kolon tes satı yapılan b nanın da re yada şyer kapılarındak vanalardan gazı alıp, da re çer s ndek komb, doğalgaz sobası ve ocağa kadar boru tes satı yapılacaktır. Kazan da res tes satının projes, ç tes sat projelend r lmes nde olduğu g b öncel kle mevcut m marî proje üzer ne gaz hatlarının şlenmes, tes sat hesaplarının yapılması, standart ve detayların göster lmes n çer r. Yetk l Gaz Ş rket İç Tes sat Yönetmel ğ ve Tekn k Şartnames çerçeves nde, doğal gaz ha ı ve kazan yerleş m sağlanır. Örnek ç tes sat projes nde olduğu g b m mar projede kat planları üzer ne yerleşt r len doğal gaz ha ına a t zometr k şema çıkarılır. 66

15 YANGIN TESİSATI Ülkem zde 2009 Yılında yayınlanan B naların Yangından Korunması Hakkındak Yönetmel k(b.y.k.h.y )TS ve NFPA standartları esas alınmaktadır. 1- Islak Borulu Spr nkler S stemler Islak borulu spr nkler s stemler nde, otomat k spr nkler b r su kaynağına bağlı bulunan ve ç nde su bulunan boru s stemler ne montajı yapılmıştır. Bu s stemlerde yangın sebeb yle oluşan ısının etk s yle spr nkler açılır ve suyun yanan maddeler n üzer ne boşalması sağlanır. Herhang b r spr nk n yangından oluşan ısının etk s le suyu harekete geç rmes le s stem çalışmaya başlar. Serbest kalan su spr nklerdek yansıtıcıya çarparak dağılır. Yangın mahal ne suyun yağmurlama şekl nde boşalması sağlanır. Spr nkler s stemler kurulumun yapıldığı alanda ortaya çıkacak yangını tamamen söndürmek veya bastırmak amaçlı kullanılır. Farklı t plerdek Spr nkler s stemler kullanıldıkları alanda bulunan yanıcı madden n c ns ne göre yangın üçgen n n (Isı hal ne dönüşmüş enerj, oks jen ve yanıcı madde) arasındak l şk y keserek veya ögelerden b r s n ortadan kaldırarak söndürme şlem n yapar. 67

16 Aşağıda bel rt len yerler tam veya kısm otomat k spr nkler s stem le korunmak zorundadır. a) Büro ve konut har c ndek bütün yüksek b nalar, b) Yapı yüksekl ğ m'den fazla olan büro b naları, c) Yapı yüksekl ğ m'y geçen apartmanlar, d) Araç kapas tes 20 'den fazla olan veya b rden fazla bodrum katı kullanan kapalı otoparklarda, e) Yatak sayısı 200'ü geçen otel, pans yon ve m safirhanelerde, f) Toplam kullanım alanı 2000 m2 n n üzer nde olan katlı mağazalar, alışver ş, t caret, eğlence ve toplanma yerler otomat k spr nkler s stem le korunacaktır. 2- Kuru Borulu Spr nkler Söndürme S stemler Kuru borulu s stemlerde boru şebekes su yer ne su kaynağı ve boru şebekes arasındak vanayı kapalı tutucak düzeyde basınçlı hava yada n trojen gazı le doldurulur. Hava basıncı şebeke g r ş ne yerleşt r len b r vana le otomat k olarak kontrol ed l r. Yangından açığa çıkan ısı herhang b r spr nk akt f duruma get rd ğ nde, boru şebekes ndek basınç hızla düşecekt r. Bu basınç azalması kuru boru şebekes g r ş ndek vananın açılmasına neden olacak, böylece borular su le dolacak ve açık bulunan spr nklerden su yangın mahal ne boşalacaktır. Kuru borulu spr nkler s stemler, ıslak borulu s stemler n kullanılmadığı düşük sıcaklıktak mahallerde kullanılab l r. Ancak kuru boru s stem n n g r ş ndek vana kısmı ısıtılan mahallere konulmalıdır. 3-CO2 Söndürme S stem Tüm (A), (B), (C) sınıfı yangın yükler n n yer aldığı ve nsan olmayan alanlarda, elektr k enerj s n n bulunduğu kapalı mekanlarda, den z sektöründe ve yangın yüküne göre seç lecek olan uygun konsantrasyonda kullanılab l r. Korunan hacm n bütününe göre tasarım yap lab ld ğ g b, noktasal lokal söndürme s stem olarak da kullanılab lmekted r. (D) sınıfı yangınlarda kullanılamaz. 4- FM200 Söndürme S stem K myasal formülü HFC 227 le bel rlenen FM-200 gazı, Hepta uoropropane olarak s mlend r l r. FM-200 gazı renks z ve kokusuz b r gazdır. Halon'a benzer olarak 25 bar basınç altında tüplere doldurularak sıvı halde depolanab l r. Uygulanab l r ve kullanılab l r olmasındak en öneml nokta sıvı durumdak gazın, püskürtme nozulları yoluyla serbest bırakılması sonucu buharlaşarak korunacak hac mde yanıcı yüzey üzer nde b r tabaka oluşturarak yanmayı önlemes d r. Halon gazının söndürme özell ğ k myasal olmasına karşın, FM-200 gazının söndürme özell ğ fiz kseld r. 68

17 Etk nl k : FM-200, b r m hacm ndek hava le meydana get rd ğ %7 l k konsantrasyonla en etk l söndürücüdür. Ayrıca uygun şek lde planlanarak kullanıldığında, su karbond oks t ve kuru toz g b söndürücüler n kullanıldığı s stemler n yangın sonrasında meydana get rd ğ hasar, tem zl k, ş gücü g b sorun yaratmaması, FM-200 gazının sağladığı öneml b r avantajdır. Kullanım Alanları Tüm (A), (B), (C) sınıfı yangınlarda kullanılır, (D) sınıfı yangınlarda kullanılamaz. Kes nt s z güç kaynakları yangın söndürme s stemler nde, Transformatör yangın söndürme s stemler nde, Manyet k medya yangın söndürme s stemler nde, Arş v yangın söndürme s stemler nde, Müze yangın söndürme s stemler nde, HES ve term k santral türb nler nde, Kablo galer ler nde, GSM l nk stasyonları ve kab nler nde, Elektr k dağıtım panolarında, Doğalgaz gaz dağıtım stasyonlarında, Depo yangın söndürme s stemler nde, K mya sektöründe yangın söndürme s stemler nde, Laboratuvarlarda çeker ocaklarda, Kasa da reler nde, ATM s stemler nde, banka para taşıma araçlarında, Jeneratör, kompresör, havalandırma ün teler nde, Tüm elektr k ve elektron k s stemlerde, Asker tes slerde, haberleşme s stemler nde, tanklarda ve zırhlı araçlarda, Gem lerde, kargo, mak na da res, porsun ambarları ve enerj paneller nde kullanılır. 69

18 4 - Davlumbaz söndürme s stemler Otel, restoran, hastane, asker teşk lat b naları g b mutfaklarında günün her saat çok yoğun çalışma yürütülen yerlerde, yağlı yemek buharlarının davlumbaz ç nde b r k p donması le oluşan yağ tabakalarının olası yangın durumunda söndürülmes çok güç olmaktadır. Otomat k davlumbaz yangın söndürme s stem özel k myasal b leş ml söndürme sıvısıyla bu tür yangınlarda hızlı ve etk n müdehale şansı ver r. Bu s stemde c hazlara g den gaz ve elektr ğ n otomat k olarak kes lmes ve söndürme s stem n n devreye g rmes n sağlar. S stem nden boşalan özel k myasal b leş ml sıvı, yangını kontrol altına alır. Yangın başladığında, bell sıcaklık düzeyler nde er yeb len algılama elemanları d z l çel k tel ha ı, normal koşullar altında gerg n durumdayken algılama elemanlarının er mes yle gevşer ve bağlı bulunduğu boşaltma ün tes n harekete geç r r. Otomat k olarak devreye alınmış s stem, manuel boşaltma s stem kullanılmasıyla da, düşük ph değer ndek sıvının davlumbaz, baca ve mutfak ek pmanları üzer ne boşalmasını sağlar. 70

19 BACAGAZI ve BACALAR : Doğalgaz yanması sırasında (CO 2 ) karbond oks t ve ( H2O) su buharı oluşur. Yan yaklaşık olarak 1 m³ doğalgaz, 2 m³ oks jenle b rleş r ve sonuçta 1 m³ karbond oks t le 2 m³ su buharı oluşur. Bacanın bel rl b r sıcaklığa kadar soğuması le buhar hal ndek gaz yoğuşmaya (sıvılaşmaya ) başlar. Su buharı oluşumu doğalgazda daha fazladır. Bu nedenle bacalarda yoğuşmaya karşı önlem alınmalıdır. Baca gazları ortam havasından daha sıcak ve hafif olduğundan bacada b r negat f basınç oluşur ve çek ş olur. Baca çek ş baca yüzey n n pürüzsüz ve düzgün olması, baca yüksekl ğ ve sıcaklığının artmasıyla da artar. Bacalar ısı kaybına karşı yalıtılmalıdır. İç çeperler hafif beton veya şamot olan çok çeperl bacalar, çok çeperl paslanmaz çel k bacalar, havalandırmalı bacalar şekl nde doğalgaz kullanımına uygun baca d zaynı gerekl d r. 71

THS MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT MAKİNA Isıtma - Soğutma - Klima - Havalandırma Sistemleri VI. BÖLÜM HAVA KONTROL ELEMANLARI

THS MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT MAKİNA Isıtma - Soğutma - Klima - Havalandırma Sistemleri VI. BÖLÜM HAVA KONTROL ELEMANLARI THS MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT MAKİNA Isıtma - Soğutma - Klima - Havalandırma Sistemleri VI. BÖLÜM HAVA KONTROL ELEMANLARI HAVA KONTROL ELEMANLARI Çok Yönlü D füzör Havalandırma s stemler nde yüksek tavan

Detaylı

THS MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT MAKİNA

THS MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT MAKİNA THS MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT MAKİNA Isıtma - Soğutma - Klima - Havalandırma Sistemleri Hakkımızda; T HS Mühend sl k 2004 yılında koşulsuz müşter memnun yet n temel lke ed nerek Tes sat, havalandırma,

Detaylı

TUBTARA somun perç nler

TUBTARA somun perç nler TUBTARA somun perç nler güven l r bağlantı elemanınız! Belçika Malı EN 9100 Sertifikalı Somun perç n ned r? Tubtara somun perç n, levha veya prof l çer s nde güçlü b r bağlantı sağlayan, arka yüzeyden

Detaylı

Authorized Steel Service Center for. DEMİR ÇELİK SAN. ve TİC. A.Ş.

Authorized Steel Service Center for. DEMİR ÇELİK SAN. ve TİC. A.Ş. Soğuk şek lleneb l r yüksek mukavemetl özel yapısal çel k kullanımı sonucu S355'le mukayese ed ld ğ nde elde ed len kalınlık azalması Kamyon üret m, gros yükü azaltarak daha fazla yük taşınmasını sağlayacak

Detaylı

THS MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT MAKİNA Isıtma - Soğutma - Klima - Havalandırma Sistemleri VIII. BÖLÜM ISITMA SİSTEMLERİ

THS MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT MAKİNA Isıtma - Soğutma - Klima - Havalandırma Sistemleri VIII. BÖLÜM ISITMA SİSTEMLERİ THS MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT MAKİNA Isıtma - Soğutma - Klima - Havalandırma Sistemleri VIII. BÖLÜM ISITMA SİSTEMLERİ 1- ELEKTRİKLİ ISITICILAR Havanın ısıtılması amacı le kanallarda kl ma santraller nde,

Detaylı

II. BÖLÜM ASPİRATÖR ve VANTİLATÖR

II. BÖLÜM ASPİRATÖR ve VANTİLATÖR THS MÜHENDİSLİK THS MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT MAKİNA Isıtma - Soğutma - Klima - Havalandırma Sistemleri II. BÖLÜM ASPİRATÖR ve VANTİLATÖR 1-HÜCRE ASPİRATÖRLER Hücrel Asp ratör Isıtma ve soğutma stenmeyen

Detaylı

Antares AVM Kurumsal K ml k Kılavuzu

Antares AVM Kurumsal K ml k Kılavuzu Antares AVM Kurumsal K ml k Kılavuzu Antares AVM Kurumsal K ml k Kılavuzu 01. Antares AVM Kurumsal K ml k Unsurları 01.01 01.02 01.03 01.04 01.05 01.06 Logo Güvenl Alan Logo Vers yonları Logo Kullanım

Detaylı

Pompalı ve Pompasız Kab nl. Tezgahaltı RO S stem 5 Aşamalı

Pompalı ve Pompasız Kab nl. Tezgahaltı RO S stem 5 Aşamalı 6T-75 WOP Pompalı ve Pompasız Tezgahaltı RO S stem 6 Aşamalı - 10 Şeffaf Haus ng (Ç ft Or ng) - 10 Beyaz Mat Haus ng (Ç ft Or ng) - 10 PP Spun 5µ Sed ment F ltre - 10 UDF Akt f Karbon F ltre - 10 CTO Blok

Detaylı

SIVA FİLELERİNİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

SIVA FİLELERİNİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ SIVA FİLELERİNİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ Sıva fileler sıvalı ya da macunlu yüzeylerde çeş tl nedenlerle oluşmuş çatlakları önlemek amacıyla kullanılır. Cam pl ğ nden dokunmuştur. İpl kler dokumadan sonra özel

Detaylı

www.microcent.com.tr info@microcent.com.tr +90 372 316 32 00 05309650334

www.microcent.com.tr info@microcent.com.tr +90 372 316 32 00 05309650334 Plaka Tanıma S stem? Plaka Tanma S stem Ned r? Plaka Tanma S stem (PTS); Yazlm teknoloj s nde kayded len gel meyle beraber, kameralardan alnan görüntüler n üzer nde, b lg sayarda çalmakta olan plaka tanıma

Detaylı

ASANSÖR BAKIM, ONARIM VE REVİZYON ÇALIŞMALARI

ASANSÖR BAKIM, ONARIM VE REVİZYON ÇALIŞMALARI 2016-2017 NELER YAPIYORUZ? ASANSÖR BAKIM, ONARIM VE REVİZYON ÇALIŞMALARI ASANSÖR BAKIM ZORUNLULUĞU? AVRUPA'DAKİ ASANSÖR KAZALARININ YÜZDE 75'İ TÜRKİYE'DE GERÇEKLEŞİYOR! "Yan 43 k ş n n ölümünden 32's Türk

Detaylı

ENERJİMİZİ GÜNEŞTEN ALIYORUZ

ENERJİMİZİ GÜNEŞTEN ALIYORUZ ENERJİMİZİ GÜNEŞTEN ALIYORUZ MiniSolar-2012 SOLAR KUTU Kullanma Kılavuzu **Önemli** Ürünlerimizi tercih ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Cihazın doğru çalışmasını sağlamak ve etkili kullanmak için lütfen

Detaylı

THS MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT MAKİNA Isıtma - Soğutma - Klima - Havalandırma Sistemleri IV. BÖLÜM CHİLLER CİHAZLARI

THS MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT MAKİNA Isıtma - Soğutma - Klima - Havalandırma Sistemleri IV. BÖLÜM CHİLLER CİHAZLARI THS MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT MAKİNA Isıtma - Soğutma - Klima - Havalandırma Sistemleri IV. BÖLÜM CHİLLER CİHAZLARI TANIM Ch ller c hazları, endüstr yel amaçla soğutma yapılması gereken tüm teçh zat ve

Detaylı

Authorized Steel Service Center for. DEMİR ÇELİK SAN. ve TİC. A.Ş.

Authorized Steel Service Center for. DEMİR ÇELİK SAN. ve TİC. A.Ş. NAXTRA ve XABO en başarılı kullanım alanları arasında ThyssenKrupp Steel Europe'un ları, basınçlı kaplar ve boru hatları da bulunmaktadır. kullanılır. Gaz korumalı ark kaynak tır. Kaynak esnasında kullanılan

Detaylı

KULLANICI KILAVUZU T-BOSS

KULLANICI KILAVUZU T-BOSS Erdemir Ar-Ge Elektrik Elektronik Makine Ltd.Şti. KULLANICI KILAVUZU Otomat k Tankerl Sulama S stem TR 0600078 Tip/Type:TBOSS-CNJV Model/Model: Rev:0 Erdem r Ar-Ge TÜm Hakları Saklıdır-06 Tanıtım park

Detaylı

Hayati Risk Taşıyan Virüslerden Korunmanın En Kolay Yolu. 14 ve ÜZERİ YAŞLAR İÇİN TASARLANMIŞ EL DEZENFEKSİYON İSTASYONU

Hayati Risk Taşıyan Virüslerden Korunmanın En Kolay Yolu. 14 ve ÜZERİ YAŞLAR İÇİN TASARLANMIŞ EL DEZENFEKSİYON İSTASYONU BandCleaner OXILITE R EL DEZENFEKTAN İSTASYONLARI Hayati Risk Taşıyan Virüslerden Korunmanın En Kolay Yolu 14 ve ÜZERİ YAŞLAR İÇİN TASARLANMIŞ EL DEZENFEKSİYON İSTASYONU Hava Meydanları, Okullar, Hastaneler,

Detaylı

YÖNETMELİK KİMYASALLARIN ENVANTERİ VE KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK KİMYASALLARIN ENVANTERİ VE KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 26 Aralık 2008 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27092 (Mükerrer) YÖNETMELİK Çevre ve Orman Bakanlığından: KİMYASALLARIN ENVANTERİ VE KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

10. Sınıf Matemat k Ders İşleme Defter. Altın Kalem Yayınları

10. Sınıf Matemat k Ders İşleme Defter. Altın Kalem Yayınları 10. Sınıf Matemat k Ders İşleme Defter OLASILIK Altın Kalem Yayınları KOŞULLU OLASILIK Bas t olayların olma olasılıklarını 9. sınıf matemat k konularında şlem şt k. Ş md yapacağımız se daha karmaşık olayların

Detaylı

Bölüm II Sıcak Sulu Kalorifer Sistemleri. Yrd. Doç. Dr. Selahattin Çelik

Bölüm II Sıcak Sulu Kalorifer Sistemleri. Yrd. Doç. Dr. Selahattin Çelik Bölüm II Sıcak Sulu Kalorifer Sistemleri Yrd. Doç. Dr. Selahattin Çelik Doğal Taşınımlı Sıcak Su Sistemleri Doğal taşınımlı sıcak su tesisatında, su dolaşımı yerçekimi ivmesi yardımıyla sağlanır. Alttan

Detaylı

Kalorifer Tesisatı Proje Hazırlama Esasları. Niğde Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü

Kalorifer Tesisatı Proje Hazırlama Esasları. Niğde Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Kalorifer Tesisatı Proje Hazırlama Esasları Niğde Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü ISITMA TEKNİĞİ 1.Tarihsel gelişim 2.Günümüz ısıtma teknikleri Bir ısıtma tesisatının uygun olabilmesi için gerekli

Detaylı

KABLOSUZ HABERLEŞME ÇÖZÜMLERİ KAREL DECT SİSTEM

KABLOSUZ HABERLEŞME ÇÖZÜMLERİ KAREL DECT SİSTEM KABLOSUZ HABERLEŞME ÇÖZÜMLERİ KAREL DECT SİSTEM YÜKSEK PERFORMANSLI VE ESNEK BİR ÇÖZÜM: IP DECT IP DECT Karel IP-DECT s stem, ş rketler n g derek artan kablosuz haberleşme ht yaçlarına ve şyer nde hareket

Detaylı

Elektriğimizi artık güneşten üretiyoruz.

Elektriğimizi artık güneşten üretiyoruz. Elektriğimizi artık güneşten üretiyoruz. www.bfijahasolar.com 2000 yılında Almanya'nın Stuttgart şehr nde kurulan ve Baden Württemberg eyalet nde faal yetler ne başlayan Enerj Loj st k GES (Güneş enerj

Detaylı

ENERJİMİZİ GÜNEŞTEN ALIYORUZ

ENERJİMİZİ GÜNEŞTEN ALIYORUZ ENERJİMİZİ GÜNEŞTEN ALIYORUZ MiniSolar-5A PWM Solar Şarj Kontrol Cihazı Kullanma Kılavuzu **Önemli** Ürünlerimizi tercih ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Cihazın doğru çalışmasını sağlamak ve etkili

Detaylı

www.pmdyangin.com A.Eğlence Mah. Gn. Dr. Tevfik Sağlam Cad. No:63 / 71 Etlik - Keçiören / ANKARA Tel./Fax : +90 312 323 33 00 info@pmdyangin.

www.pmdyangin.com A.Eğlence Mah. Gn. Dr. Tevfik Sağlam Cad. No:63 / 71 Etlik - Keçiören / ANKARA Tel./Fax : +90 312 323 33 00 info@pmdyangin. www.pmdyangin.com A.Eğlence Mah. Gn. Dr. Tevfik Sağlam Cad. No:63 / 71 Etlik - Keçiören / ANKARA Tel./Fax : +90 312 323 33 00 info@pmdyangin.com HFC-125 OTOMATİK/ MANUEL GAZLI YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ HFC

Detaylı

AYTU YÜKSEK ISI VE TEKNİK TEKSTİL ÜRÜNLERİ SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

AYTU YÜKSEK ISI VE TEKNİK TEKSTİL ÜRÜNLERİ SAN.TİC.LTD.ŞTİ. AYTU YÜKSEK ISI VE TEKNİK TEKSTİL ÜRÜNLERİ SAN.TİC.LTD.ŞTİ. HAKKIMIZDA Firmamız Yüksek Isı İzolasyon Ürünleri Ve Teknik Tekstil Ürünleri Üzerine Uzmanlaşmış Kadrosuyla Uzun Yıllardır Sektörde Hizmet Vermektedir.

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU. Merkezi Isıtma Gaz ve Tesisat Teknolojisi Alan Ortak

DERS BİLGİ FORMU. Merkezi Isıtma Gaz ve Tesisat Teknolojisi Alan Ortak BİLGİ FORMU Dersin Adı Alan Meslek/Dal Dersin Okutulacağı Dönem/Sınıf/Yıl Süre Dersin Amacı Dersin Tanımı Dersin Ön Koşulları Ders İle Kazandırılacak Yeterlikler Dersin İçeriği Yöntem ve Teknikler Eğitim

Detaylı

Bölüm IV KAZANLAR, KAZAN DAİRESİ VE GENLEŞME DEPOLARI

Bölüm IV KAZANLAR, KAZAN DAİRESİ VE GENLEŞME DEPOLARI Bölüm IV KAZANLAR, KAZAN DAİRESİ VE GENLEŞME DEPOLARI Kazanların Sınıflandırılması 1.Kazan İmalatında Kullanılan Malzemeye Göre a) Dökme dilimli kazanlar b) Çelik kazanlar 2. Kazan Ocak Tipi, Tasarım Şekli

Detaylı

Gazlı şofben Elektrikli şofben Termosifon

Gazlı şofben Elektrikli şofben Termosifon 3. SICAK SU TESİSATI Binalarda yaşayanlar yıkanma, bulaşık, çamaşır gibi kullanma amaçlı sıcak suya gereksinim duyarlar. Sıcak su istenilen konfor koşullarına, mevcut ısıtma kaynaklarına, kullanma miktarına

Detaylı

TESİSAT BİLGİSİ DERSİ DERS NOTLARI

TESİSAT BİLGİSİ DERSİ DERS NOTLARI TESİSAT BİLGİSİ DERSİ DERS NOTLARI 4.HAFTA Hazırlayan: Öğr. Gör. Tuğberk ÖNAL MALATYA 2016 KALORİFER TESİSATI 1.BORU ŞEBEKESİ Pompalı, sıcak sulu kapalı ısıtma sistemleri özellikle yeni binalarda geniş

Detaylı

HV 71XX SERİSİ ARAÇ İÇİ GÖRÜNTÜLEME VE KAYIT SİSTEMİ KURULUM VE KULLANMA KILAVUZU

HV 71XX SERİSİ ARAÇ İÇİ GÖRÜNTÜLEME VE KAYIT SİSTEMİ KURULUM VE KULLANMA KILAVUZU HV 71XX SERİSİ ARAÇ İÇİ GÖRÜNTÜLEME VE KAYIT SİSTEMİ KURULUM VE KULLANMA KILAVUZU 1)GENEL KURULUM Açıklama Kamera, mon tör ve mob l kayıt c hazına güç vereb lmen z ç n tek b r elektr k kablosu le aküden

Detaylı

AirMini Serisi 28-34 kw Isı Pompası Sistemleri

AirMini Serisi 28-34 kw Isı Pompası Sistemleri AirMini Serisi 28-34 kw Isı Pompası Sistemleri Daire, villa, yazlık, ofis, mağaza gibi bireysel kullanımlar için Yüksek verim değerleri ile elektrik tüketimi düşük Isıtma, soğutma, kullanım sıcak suyu

Detaylı

9. Sınıf Matemat k Ders İşleme Defter. Altın Kalem Yayınları

9. Sınıf Matemat k Ders İşleme Defter. Altın Kalem Yayınları 9. Sınıf Matemat k Ders İşleme Defter KÜMELER - 1 Altın Kalem Yayınları Küme: B rb r nden farklı nesneler n oluşturduğu topluluklar küme şekl nde adlandırılır. Kümey oluşturan nesneler n y bel rlenm ş

Detaylı

SU SİSİ YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMLERİ. Yüksek Basınçlı Su Sisi Sistemlerinde Özel Uygulamalar I.SU SİSİ SİSTEMLERİ TEORİSİ ATOMİZASYON

SU SİSİ YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMLERİ. Yüksek Basınçlı Su Sisi Sistemlerinde Özel Uygulamalar I.SU SİSİ SİSTEMLERİ TEORİSİ ATOMİZASYON SU SİSİ YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMLERİ I. SU SİSİ SİSTEMLERİ TEORİSİ II.SU SİSİ SİSTEMLERİ UYGULAMA ÇEŞİTLERİ Düşük Basınçlı Sistemler Yüksek Basınçlı Sistemler Yüksek Basınçlı Su Sisi Sistemlerinde Özel Uygulamalar

Detaylı

5- Mesleki Denetim ve Teknik Hizmetler

5- Mesleki Denetim ve Teknik Hizmetler 5- Mesleki Denetim ve Teknik Hizmetler 5- Mesleki Denetim ve Teknik Hizmetler 5.1 MESLEKİ DENETİM Mak na Mühend sler Odası, 6235 sayılı TMMOB Kanunu uyarınca kend s ne ver lm ş olan görev ve yetk ler çerçeves

Detaylı

KATI YALITIM MALZEMELERİ POLİETİLEN KÖPÜK

KATI YALITIM MALZEMELERİ POLİETİLEN KÖPÜK KATI YALITIM MALZEMELERİ POLİETİLEN KÖPÜK Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi POLİETİLEN KÖPÜK Etilen ve propilen maddelerinden

Detaylı

AirMini 10 22 kw Serisi Isı Pompası Sistemleri

AirMini 10 22 kw Serisi Isı Pompası Sistemleri AirMini 10 22 kw Serisi Isı Pompası Sistemleri Daire, villa, yazlık, ofis, mağaza gibi bireysel kullanımlar için Yüksek verim değerleri ile elektrik tüketimi düşük Isıtma, soğutma, kullanım sıcak suyu

Detaylı

Boyler, Baca hesabı. Niğde Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü

Boyler, Baca hesabı. Niğde Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Boyler, Baca hesabı Niğde Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Boyler nedir? Kalorifer kazanının sıcaklığından yararlanarak içindeki suyun ısıtılması sağlayan ve bu su ile yerleşim yerine sıcak su sağlayan

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME. Sayfa 1 / 5 YAPI GENEL

TEKNİK ŞARTNAME. Sayfa 1 / 5 YAPI GENEL TEKNİK ŞARTNAME YAPI GENEL Binada uygulanacak standartlar ve tasarım bileşenleri İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Master Plan El Kitabı nda belirlenen standartlara göre oluşturulacaktır. Ayrıca aşağıdaki

Detaylı

YANGIN VE GÜVENLİK SİSTEMLERİ www.etsguvenl k.com.tr

YANGIN VE GÜVENLİK SİSTEMLERİ www.etsguvenl k.com.tr HAKKIMIZDA YANGIN VE GÜVENLİK SİSTEMLERİ Ş rket m z; Yangın Algılama, Söndürme ve Güvenl k s stemler konularında teknoloj ve kal te açısından sektördek 15 yılı aşkın sürel b r k m yle l der b r kuruluş

Detaylı

Enerji Verimlilik Kanunu

Enerji Verimlilik Kanunu Enerji Verimlilik Kanunu 2007 yılı itibariyle yürürlükte olan Enerji Verimliliği Kanunu sonucu, toplam inşaat alanı 2000 m 2 ve üzeri olan binalarda merkezi ısıtma sistemi kullanımı zorunlu hale gelmiştir.

Detaylı

AirMini 04 08 kw Serisi Isı Pompası Sistemleri

AirMini 04 08 kw Serisi Isı Pompası Sistemleri AirMini 04 08 kw Serisi Isı Pompası Sistemleri Daire, villa, yazlık, ofis, mağaza gibi bireysel kullanımlar için Yüksek verim değerleri ile elektrik tüketimi düşük Isıtma, soğutma, kullanım sıcak suyu

Detaylı

2015 YILI ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KLİNİK ARAŞTIRMALAR ETİK KURULU BAŞVURU ÜCRETLERİ

2015 YILI ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KLİNİK ARAŞTIRMALAR ETİK KURULU BAŞVURU ÜCRETLERİ Duyuru ve Genel B lg ler Kurul Üyeler Yönetmel k Kılavuzlar Formlar Gündemler İlet ş m Sık Sorulan Sorular Ana Sayfa Bilgi Edinme Bilişim Yardım İletişim English Genel B lg ler >Ankara Ün vers tes Tıp

Detaylı

Tasarruflu Doğal gaz kullanımı

Tasarruflu Doğal gaz kullanımı Tasarruflu Doğal gaz kullanımı TASARRUFLU DOĞAL GAZ KULLANIMI Çatı izolasyonunuz yetersiz ise izolasyonunuzu uygun bir şekilde yaptırınız. Çatınızdaki ısı kaybınız %20 civarındadır. Bu şekilde ısıtma maliyetinizi

Detaylı

I S I T M A S T A N D A R T L A R I

I S I T M A S T A N D A R T L A R I I S I T M A S T A N D A R T L A R I TS 2736 16.06.1977 Çıkış Suyu Sıcaklığı 110 C'den Daha Yüksek Kızgın Sulu Isıtma Tesisleri TS 4662 24.12.1985 Gemi Isıtma, Havalandırma ve İklimlendirme Tesisat Projeleri

Detaylı

B zler; s z müşter ler m z n tem zl k ve h jyen le lg l problemler n n çözümü ç n lke ed nd ğ m z;

B zler; s z müşter ler m z n tem zl k ve h jyen le lg l problemler n n çözümü ç n lke ed nd ğ m z; Havuz Bakım Başlarken; Profesyonel tem zl k sektörü, Avrupa'da 1900 lü yılların başlarında başlamış. B r nc ve İk nc Dünya Savaşı sırasında asker ht yaçlar arasında tem zl k ve h jyen öneml yer tutmuştur.

Detaylı

REHAU DÖŞEMEDEN ISITMA/SERİNLETME DUVAR, TAVAN VE ZEMİN İÇİN DÜŞÜK YÜKSEKLİKLİ UYGULAMA SİSTEMLERİ. www.rehau.com.tr. Yapı Otomotiv Endüstri

REHAU DÖŞEMEDEN ISITMA/SERİNLETME DUVAR, TAVAN VE ZEMİN İÇİN DÜŞÜK YÜKSEKLİKLİ UYGULAMA SİSTEMLERİ. www.rehau.com.tr. Yapı Otomotiv Endüstri REHAU DÖŞEMEDEN ISITMA/SERİNLETME DUVAR, TAVAN VE ZEMİN İÇİN DÜŞÜK YÜKSEKLİKLİ UYGULAMA SİSTEMLERİ www.rehau.com.tr Yapı Otomotiv Endüstri YENİLEME SISTEMI 10 ISLAK YAPI TARZINDA - REHAU tutucu lama 10

Detaylı

ŞİMDİ GÖZLERİNİZİ KAPATIN HAYALLERİNİZİ BİZ GERÇEKLEŞTİRDİK SİZE YAŞAMAK KALDI

ŞİMDİ GÖZLERİNİZİ KAPATIN HAYALLERİNİZİ BİZ GERÇEKLEŞTİRDİK SİZE YAŞAMAK KALDI yapi yapi ŞİMDİ GÖZLERİNİZİ KAPATIN HAYAL EDİN ŞUAN NEREDE OLMAK İSTERDİNİZ? DOĞADA MI? YOKSA DENİZDE Mİ? YA DA HUZURLA AYAKLARINIZI UZATIP KAFANIZI DİNLEYECEĞİNİZ, DİNLENEBİLECEĞİNİZ BİR YERDE Mİ? YA

Detaylı

Yangın Söndürme Sistemleri-2

Yangın Söndürme Sistemleri-2 Yangın Söndürme Sistemleri-2 Yağmurlama sistemi Amaç Yangına erken tepki verilmesinin sağlanması Yangının kontrol altına alınması ve söndürülmesi Sistem hangi elemanlardan oluşur? Yağmurlama başlıkları

Detaylı

KABLOSUZ HABERLEŞME ÇÖZÜMLERİ KAREL DECT SİSTEM

KABLOSUZ HABERLEŞME ÇÖZÜMLERİ KAREL DECT SİSTEM KABLOSUZ HABERLEŞME ÇÖZÜMLERİ KAREL DECT SİSTEM YÜKSEK PERFORMANSLI VE ESNEK BİR ÇÖZÜM: IP DECT IP DECT Karel IP-DECT s stem, ş rketler n g derek artan kablosuz haberleşme ht yaçlarına ve şyer nde hareket

Detaylı

AKÜMÜLASYON TANKI SICAK SU DEPOLAMA TANKI

AKÜMÜLASYON TANKI SICAK SU DEPOLAMA TANKI AKÜMÜLASYON TANKI SICAK SU DEPOLAMA TANKI 71AT Serisi Ürün No: 71 İSTANBUL KAZAN İmalat Makina İnşaat San. ve Tic. Ltd Şti. www.istanbulkazan.com.tr info@istanbulkazan.com.tr www.eastanbulwaterheater.com.tr

Detaylı

ÇAMAŞIR MAKİNESİ / BULAŞIK MAKİNESİ KURUTMA MAKİNESİ BUZDOLABI

ÇAMAŞIR MAKİNESİ / BULAŞIK MAKİNESİ KURUTMA MAKİNESİ BUZDOLABI Su giriş bağlantıları Tahliye bağlantısı Gerektiği durumlarda uzun su giriş hortumu / uzun tahliye hortumu (İlk 30 gün içerisinde) ÇAMAŞIR MAKİNESİ / BULAŞIK MAKİNESİ Musluk temini ve montajı Temiz su

Detaylı

meksis.com.tr 35. YIL Genel Ürün Kataloğu

meksis.com.tr 35. YIL Genel Ürün Kataloğu meksis.com.tr 35. YIL Genel Ürün Kataloğu ÜRÜN PORTFÖYÜ ISI CİHAZLARI Gaz, Sıvı, Katı Yakıtlı ve Elektrikli Sıcak Su Kazanları Kalorifer Kazanları Buhar Jeneratörleri ve Buhar Kazanları Mobil Buhar ve

Detaylı

KONUTLARDA VE SANAYİDE ISI YALITIMI İLE ENERJİ TASARRUFU - SU YALITIMI EĞİTİMİ VE GAP ÇALIŞTAYI

KONUTLARDA VE SANAYİDE ISI YALITIMI İLE ENERJİ TASARRUFU - SU YALITIMI EĞİTİMİ VE GAP ÇALIŞTAYI MARDİN ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ (PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ) KONUTLARDA VE SANAYİDE ISI YALITIMI İLE ENERJİ TASARRUFU - SU YALITIMI EĞİTİMİ VE GAP ÇALIŞTAYI TS 825 in Bina Yaklaşımı Her hacim ayrı ayrı

Detaylı

www.pmdyangin.com A.Eğlence Mah. Gn. Dr. Tevfik Sağlam Cad. No:63 / 71 Etlik - Keçiören / ANKARA Tel./Fax : +90 312 323 33 00 info@pmdyangin.

www.pmdyangin.com A.Eğlence Mah. Gn. Dr. Tevfik Sağlam Cad. No:63 / 71 Etlik - Keçiören / ANKARA Tel./Fax : +90 312 323 33 00 info@pmdyangin. www.pmdyangin.com A.Eğlence Mah. Gn. Dr. Tevfik Sağlam Cad. No:63 / 71 Etlik - Keçiören / ANKARA Tel./Fax : +90 312 323 33 00 info@pmdyangin.com HFC-227ea OTOMATİK/ MANUEL GAZLI YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ

Detaylı

YÖNETMELİK CUMHURBAŞKANI

YÖNETMELİK CUMHURBAŞKANI 9 Eylül 2009 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27344 YÖNETMELİK Karar Sayısı : 2009/15316 Ekl B naların Yangından Korunması Hakkında Yönetmel kte Değ ş kl k Yapılmasına Da r Yönetmel k n yürürlüğe konulması;

Detaylı

Model Kodu. Maks mum Ağırlık kg

Model Kodu. Maks mum Ağırlık kg Model Kodu Motor Gücü 197 PS (145 kw) Maks mum Ağırlık 17 710 kg Kova Kapas tes 3.3 m³ % 20'ye Varan Yakıt Tasarrufu *Öncek ser 80ZV-2 model ne kıyasla Yen Kawasak 80Z6 last kl yükley c, yakıt tasarrufu

Detaylı

Paket Ürün İçindeki İnşaat İmalatları. Her türlü kazı dolgu tesviye ve altyapı işleri

Paket Ürün İçindeki İnşaat İmalatları. Her türlü kazı dolgu tesviye ve altyapı işleri Paket Ürün Grubu Arfa-Magu Yalıtımlı Kaba İnşaat Yapım Paketleri (Uygulamalı) MODEL: DORA - 07666-129,60 + 12,85 TEKNİK ŞARTNAME-1 Yapının Taşıyıcı Strüktür Donanımlı Paket Ürün EKOLOJİK-İDEAL SİSTEM YALITIMLI

Detaylı

AKSA GAZ DAĞITIM A.Ş. ADANA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İÇ TESİSAT BİLGİLENDİRME AKSA GAZ DAĞITIM A.Ş.

AKSA GAZ DAĞITIM A.Ş. ADANA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İÇ TESİSAT BİLGİLENDİRME AKSA GAZ DAĞITIM A.Ş. AKSA GAZ DAĞITIM A.Ş. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İÇ TESİSAT BİLGİLENDİRME AKSA GAZ DAĞITIM A.Ş. 15.03.2014 SUNUM AKIŞI NASIL ABONE OLABİLİRİM? ABONE BAĞLANTI BEDELİ. TESİSATÇI FİRMA SEÇİMİ. TESİSATÇI FİRMA YÜKÜMLÜLÜKLERİ.

Detaylı

Her türlü kazı dolgu tesviye ve altyapı işleri. Su izolasyonu BTM veya muadili Isı izolasyonu Arfa Ses izolasyonu Arfa

Her türlü kazı dolgu tesviye ve altyapı işleri. Su izolasyonu BTM veya muadili Isı izolasyonu Arfa Ses izolasyonu Arfa Paket Ürün Grubu Arfa-Magu Yalıtımlı Kaba İnşaat Yapım Paketleri (Uygulamalı) MODEL:HAUS CORNER-15002-79,10 TEKNİK ŞARTNAME-1 Yapının Arfa- Taşıyıcı Magu Strüktür Yapı Donanımlı Sistemini Paket Ürün n

Detaylı

STANDARTLAR. 6 TS 615 EN 26 Ani su ısıtıcılar(şofbenler)- Gaz yakan, Atmosferik brülörlü

STANDARTLAR. 6 TS 615 EN 26 Ani su ısıtıcılar(şofbenler)- Gaz yakan, Atmosferik brülörlü STANDARTLAR NO STANDART NO AÇIKLAMA 1 TS EN 297 2 TS EN 483 3 TS EN 625 4 TS EN 677 5 TS 12514 Gaz yakan merkezi Isıtma kazanları -Anma ısı yükü 70 kw'ı Aşmayan atmosferik brülörlü B11 ve B11BS Tipi Kazanlar

Detaylı

Paket Tip Isı Pompaları

Paket Tip Isı Pompaları Paket Tip Isı Pompaları Daire, villa, yazlık, ofis, mağaza gibi bireysel kullanımlar için Tesisat ekipmanları aynı gövdenin içine yerleştirilmiş Yüksek verim değerleri ile elektrik tüketimi düşük Isıtma,

Detaylı

SÖVE - MANTOLAMA 0 (850) 520 00 20 0 (232) 854 70 90. www.karplus.com.tr

SÖVE - MANTOLAMA 0 (850) 520 00 20 0 (232) 854 70 90. www.karplus.com.tr SÖVE - MANTOLAMA 0 (850) 520 00 20 0 (232) 854 70 90 KARPLUS DEKORATiF KAPLAMALAR KARPLUS ürünler esk yada yen her türlü yap da dekorat f ve yal t m amaçl kullan lan ha f d cephe elemanlar d r. ESTETiK

Detaylı

İçindekiler. Kombilerin Artısı Çok! Kombi Faydalı Bilgiler Premix Yoğuşmalı Kombiler Konvansiyonel Kombiler Kombi Teknik Bilgiler

İçindekiler. Kombilerin Artısı Çok! Kombi Faydalı Bilgiler Premix Yoğuşmalı Kombiler Konvansiyonel Kombiler Kombi Teknik Bilgiler Kombi Kataloğu 1 İçindekiler Kombilerin Artısı Çok! Kombi Faydalı Bilgiler Premix Yoğuşmalı Kombiler Konvansiyonel Kombiler Kombi Teknik Bilgiler 4 5 7 9 10 3 Arçelik Kombilerin Artısı Çok 3 Yıldızlı

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME-1. Her türlü kazı dolgu tesviye ve altyapı işleri. Su izolasyonu BTM veya muadili Isı izolasyonu Arfa Ses izolasyonu Arfa

TEKNİK ŞARTNAME-1. Her türlü kazı dolgu tesviye ve altyapı işleri. Su izolasyonu BTM veya muadili Isı izolasyonu Arfa Ses izolasyonu Arfa Paket Ürün Grubu Arfa-Magu Yalıtımlı Kaba İnşaat Yapım Paketleri (Uygulamalı) MODEL:HERA-20388-130,00+13,60 Taşıyıcı Strüktür Donanımlı Paket Ürün Adı EKOLOJİK-İDEAL SİSTEM YALITIMLI KABA İNŞAAT PAKETİ

Detaylı

TERRA COTTA KİL ESASLI PANELLER

TERRA COTTA KİL ESASLI PANELLER TERRA COTTA KİL ESASLI PANELLER YAPI MARKET SAN.TİC.LTD.ŞTİ. İtalyanca da pişmiş toprak anlamına gelen Terra Cotta, M.Ö 5000 yıllarından günümüze dünyanın farklı yerlerindeki uygarlıklar tarafından çoğunlukla

Detaylı

Her türlü kazı dolgu tesviye ve altyapı işleri. Su izolasyonu BTM veya muadili Isı izolasyonu Arfa Ses izolasyonu Arfa

Her türlü kazı dolgu tesviye ve altyapı işleri. Su izolasyonu BTM veya muadili Isı izolasyonu Arfa Ses izolasyonu Arfa Paket Ürün Grubu Arfa-Magu Yalıtımlı Kaba İnşaat Yapım Paketleri (Uygulamalı) MODEL: ARMİNA - 05705-126,40 + 7,50 TEKNİK ŞARTNAME-1 Taşıyıcı Strüktür Donanımlı Paket Ürün Adı EKOLOJİK-İDEAL SİSTEM YALITIMLI

Detaylı

DOĞAL GAZ YAKITLI KALORİFER KAZANI KULLANMA TALİMATI

DOĞAL GAZ YAKITLI KALORİFER KAZANI KULLANMA TALİMATI DOĞAL GAZ YAKITLI KALORİFER KAZANI KULLANMA TALİMATI Doğal gaz yakıtlı kazanlarda her bölgenin ana yetkili doğal gaz dağıtım müdürlüklerinin talimatları alınmalı ve kazancıya eğitimi verilmelidir. Kazan

Detaylı

WOLF YOĞUŞMALI KOMBİ VE KAZANLAR

WOLF YOĞUŞMALI KOMBİ VE KAZANLAR KOMBİ VE KAZANLAR Sayfa No : 1 RESMİ NOMİNAL KAPASİTE (kw - 50/30 C) CSZ YOĞUŞMALI BOYLERLİ SOLAR KOMBİLER 10.01.004.3010 CSZ 20/300 Yoğuşmalı Boylerli Solar Kombi* 6,1-20,5 3.225 3.306 3.346 3.467 10.01.004.3011

Detaylı

Gazi Üniversitesi Yapı işleri ve Teknik Daire Başkanlığınca yürütülen projelerin bilgilendirme sunumu

Gazi Üniversitesi Yapı işleri ve Teknik Daire Başkanlığınca yürütülen projelerin bilgilendirme sunumu Gazi Üniversitesi Yapı işleri ve Teknik Daire Başkanlığınca yürütülen projelerin bilgilendirme sunumu G.Ü. EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIK VE ÖĞRETİM ELEMANLARI BİNASI VE G.Ü. EĞİTİM FAKÜLTESİ DERSLİK VE LABORATUVAR

Detaylı

Her türlü kazı dolgu tesviye ve altyapı işleri. Su izolasyonu BTMveya muadili Isı izolasyonu Arfa Ses izolasyonu Arfa

Her türlü kazı dolgu tesviye ve altyapı işleri. Su izolasyonu BTMveya muadili Isı izolasyonu Arfa Ses izolasyonu Arfa Paket Ürün Grubu Arfa-Magu Yalıtımlı Kaba İnşaat Yapım Paketleri (Uygulamalı) MODEL: AKASYA - 10888-122,40 + 2,70 TEKNİK ŞARTNAME-1 Taşıyıcı Strüktür Donanımlı Paket Ürün Adı EKOLOJİK-İDEAL SİSTEM YALITIMLI

Detaylı

Bursa nın konut ihtiyaçlarını doğru belirleyip,

Bursa nın konut ihtiyaçlarını doğru belirleyip, www.astasaries.com Bursa nın konut ihtiyaçlarını doğru belirleyip, beklenen konfor, güven ve rahatlığı sağlamayı ilke edinen ASTAŞARİES Yapı ortakları gerek yurtiçi gerek yurtdışı birçok önemli projede

Detaylı

Paket Ürün İçindeki İnşaat İmalatları. Her türlü kazı dolgu tesviye ve altyapı işleri

Paket Ürün İçindeki İnşaat İmalatları. Her türlü kazı dolgu tesviye ve altyapı işleri Paket Ürün Grubu Arfa-Magu Yalıtımlı Kaba İnşaat Yapım Paketleri (Uygulamalı) MODEL: MİMOZA - 08437-185,65 + 29,30 TEKNİK ŞARTNAME-1 Yapının Taşıyıcı Strüktür Donanımlı Paket Ürün EKOLOJİK-İDEAL SİSTEM

Detaylı

TARIM İLAÇLARI DEPOLAMA

TARIM İLAÇLARI DEPOLAMA TARIM İLAÇLARI DEPOLAMA TARIM İLAÇLARI AMBARLARINDA YANGINA KARŞI KORUMA A. Teknik tedbirler B. Organize edilebilecek tedbirler C. Yangında alınacak tedbirler D. Yangın sonunda alınacak tedbirler Dr. Selami

Detaylı

Radar ve Ultrason k. Sev ye Ölçüm C hazları

Radar ve Ultrason k. Sev ye Ölçüm C hazları Radar ve Ultrason k Sev ye Ölçüm C hazları İç ndek ler -1987'den bugüne DURKO...2 -Temassız Ölçüm...3 -MICROLEVEL...4 -Tasarım & Ekran...5 -Radar Sev ye Ölçümü...6 -Güçlü Sensör & Montaj Yer...7 -Hava

Detaylı

IGH. Isı Geri Kazanımlı Taze Hava Cihazı

IGH. Isı Geri Kazanımlı Taze Hava Cihazı Isı Geri Kazanımlı Taze Hava Cihazı Systemair HSK Isı Geri Kazanımlı Havalandırma Sistemi kısaca IGH olarak adlandırılmaktadır. IGH, ısı enerjisini eşanjörler ve fanlar yardımı ile geri kazanarak enerji

Detaylı

YÜKSEK BĐNALARDA KALORĐFER ve SIHHĐ TESĐSAT ÖZELLĐKLERĐ

YÜKSEK BĐNALARDA KALORĐFER ve SIHHĐ TESĐSAT ÖZELLĐKLERĐ YÜKSEK BĐNALARDA KALORĐFER ve SIHHĐ TESĐSAT ÖZELLĐKLERĐ Rüknettin KÜÇÜKÇALI 1950 yılında doğdu. 1972 yılında Đ.T.Ü. Makina Fakültesi'nden Makina Yüksek Mühendisi olarak mezun oldu. Sungurlar ve Tokar firmalarında

Detaylı

ATLAS ISI İSTASYONU ( IST )

ATLAS ISI İSTASYONU ( IST ) ATLAS ISI İSTASYONU ( IST ) MODELLER : - IST-30 ( 30 Kw ) - IST-45 ( 45 Kw ) - IST-60 ( 60 Kw ) - IST-80 ( 85 Kw ) Atlas Sayaç ve Ölçü Aletleri AŞ. 2012 yılında IST model numaralı kat istasyonları üretimine

Detaylı

ELEKTRİKLİ SU ISITICILARI ENDÜSTRİYEL TİP ELEKTRİKLİ SU ISITICISI

ELEKTRİKLİ SU ISITICILARI ENDÜSTRİYEL TİP ELEKTRİKLİ SU ISITICISI ELEKTRİKLİ SU ISITICILARI ENDÜSTRİYEL TİP ELEKTRİKLİ SU ISITICISI 54EWH Serisi Ürün No: 54 İSTANBUL KAZAN İmalat Makina İnşaat San. ve Tic. Ltd Şti. www.istanbulkazan.com.tr info@istanbulkazan.com.tr www.eastanbulwaterheater.com.tr

Detaylı

IGH. Isı Geri Kazanımlı Taze Hava Cihazı

IGH. Isı Geri Kazanımlı Taze Hava Cihazı Isı Geri Kazanımlı Taze Hava Cihazı Systemair HSK Isı Geri Kazanımlı Havalandırma Sistemi kısaca IGH olarak isimlendirilmektir. IGH, ısı enerjisini eşanjörler ve fanlar yardımı ile geri kazanarak enerji

Detaylı

6. GENLEŞME DEPOLARI 6.1 AÇIK GENLEŞME DEPOSU

6. GENLEŞME DEPOLARI 6.1 AÇIK GENLEŞME DEPOSU 6. GENLEŞME DEPOLARI Genleşme depoları sistemdeki basıncın kontrolü ve sisteme gerekli su desteğinin sağlanması bakımından çok önemlidir. Genleşme depoları açık ve kapalı olmak üzere iki tiptedir. 6.1

Detaylı

Isı Pompalı Boylerler

Isı Pompalı Boylerler Isı Pompalı Boylerler Kafeler, lokantalar, berberler, kuaförler, güzellik salonları Daire, villa, yazlık, ofis, mağaza gibi bireysel kullanımlar Spor salonu, atölyeler ve fabrikalar gibi tesisler için

Detaylı

Paket Ürün İçindeki İnşaat İmalatları. Her türlü kazı dolgu tesviye ve altyapı işleri

Paket Ürün İçindeki İnşaat İmalatları. Her türlü kazı dolgu tesviye ve altyapı işleri Paket Ürün Grubu Arfa-Magu Yalıtımlı Kaba İnşaat Yapım Paketleri (Uygulamalı) MODEL: FREZYA- FNR205-198,75 + 86,20 TEKNİK ŞARTNAME-1 Yapının Taşıyıcı Strüktür Donanımlı Paket Ürün EKOLOJİK-İDEAL SİSTEM

Detaylı

WOLF YOĞUŞMALI KOMBİ VE KAZANLAR

WOLF YOĞUŞMALI KOMBİ VE KAZANLAR Sayfa No : 1 WOLF YOĞUŞMALI KOMBİ VE KAZANLAR TİPİ NOMİNAL KAPASİTE (kw - 50/30 C) CSZ YOĞUŞMALI BOYLERLİ SOLAR KOMBİLER 10.01.004.3010 CSZ 20/300 6,1-20,5 3.035 3.110 3.150 3.263 10.01.004.3011 CSZ 24/300

Detaylı

Gelişmiş olan ülkelere göre Türkiye de kişi başına tüketilen enerji miktarı 1/3 oranında olmasına karşın, ısınma için sarf ettiğimiz enerji 2 kat

Gelişmiş olan ülkelere göre Türkiye de kişi başına tüketilen enerji miktarı 1/3 oranında olmasına karşın, ısınma için sarf ettiğimiz enerji 2 kat YALITIM Yapı ve yapının içindekileri (eşya, insan, hayvan v.b) dış ortamın olumsuz etkilerinden (su, rutubet, ses, ısı ve yangın) korumak için alınan önlemlere yalıtım denir. Yalıtım Çeşitleri Şunlardır:

Detaylı

1 / 10 14.6.2015 23:39

1 / 10 14.6.2015 23:39 1 / 10 14.6.2015 23:39 23 Ocak 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27471 YÖNETMELİK Çevre ve Orman Bakanlığından: MADENCİLİK FAALİYETLERİ İLE BOZULAN ARAZİLERİN DOĞAYA YENİDEN KAZANDIRILMASI YÖNETMELİĞİ

Detaylı

OTOMOTİV TEKNOLOJİLERİ

OTOMOTİV TEKNOLOJİLERİ OTOMOTİV TEKNOLOJİLERİ Prof. Dr. Atatürk Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makina Mühendisliği Bölümü, Erzurum Otomotivde Isıtma, Havalandırma ve Amaç; - Tüm yolcular için gerekli konforun sağlanması,

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME-1. Paket Ürün İçindeki İnşaat İmalatları. Her türlü kazı dolgu tesviye ve altyapı işleri

TEKNİK ŞARTNAME-1. Paket Ürün İçindeki İnşaat İmalatları. Her türlü kazı dolgu tesviye ve altyapı işleri MODEL: LİLYUM - 07944-141,00 + 4,30 Paket Ürün Grubu Arfa-Magu Yalıtımlı Kaba İnşaat Yapım Paketleri (Uygulamalı) Yapının Taşıyıcı Strüktür Donanımlı Paket Ürün EKOLOJİK-İDEAL SİSTEM YALITIMLI KABA İNŞAAT

Detaylı

YÖNETMELİK. C. ÇİÇEK H. YAZICI N. EKREN M. AYDIN Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

YÖNETMELİK. C. ÇİÇEK H. YAZICI N. EKREN M. AYDIN Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 19 Aralık 2007 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26735 YÖNETMELİK Karar Sayısı : 2007/12937 Ekl B naların Yangından Korunması Hakkında Yönetmel k n yürürlüğe konulması; Bayındırlık ve İskân Bakanlığının 1/11/2007

Detaylı

WOLF YOĞUŞMALI KOMBİ VE KAZANLAR

WOLF YOĞUŞMALI KOMBİ VE KAZANLAR WOLF YOĞUŞMALI KOMBİ VE KAZANLAR Sayfa No: 1 TİPİ NOMİNAL KAPASİTE ( KW - 50/30 C ) CSZ YOĞUŞMALI BOYLERLİ SOLAR KOMBİLER 10.01.004.3010 CSZ 20/300 6,1-20,5 3.035 3.110 3.150 3.263 10.01.004.3011 CSZ 24/300

Detaylı

WOLF YOĞUŞMALI KOMBİ VE KAZANLAR

WOLF YOĞUŞMALI KOMBİ VE KAZANLAR Sayfa No : 1 WOLF YOĞUŞMALI KOMBİ VE KAZANLAR TİPİ NOMİNAL KAPASİTE (kw - 50/30 C) CSZ YOĞUŞMALI BOYLERLİ SOLAR KOMBİLER 10.01.004.3010 CSZ 20/300 6,1-20,5 3.035 3.110 3.150 3.263 10.01.004.3011 CSZ 24/300

Detaylı

ELEKTRİKLİ SU ISITICILARI TİCARİ TİP ELEKTRİKLİ SU ISITICISI

ELEKTRİKLİ SU ISITICILARI TİCARİ TİP ELEKTRİKLİ SU ISITICISI ELEKTRİKLİ SU ISITICILARI TİCARİ TİP ELEKTRİKLİ SU ISITICISI 53EWH Serisi Ürün No: 53 İSTANBUL KAZAN İmalat Makina İnşaat San. ve Tic. Ltd Şti. www.istanbulkazan.com.tr info@istanbulkazan.com.tr www.eastanbulwaterheater.com.tr

Detaylı

SİLİNDİRİK KÜLHANLI ÜÇ GEÇİŞLİ SIVI / DOĞALGAZ YAKII

SİLİNDİRİK KÜLHANLI ÜÇ GEÇİŞLİ SIVI / DOĞALGAZ YAKII SİLİNDİRİK KÜLHANLI ÜÇ GEÇİŞLİ SIVI / DOĞALGAZ YAKII Sıvı ve Gaz yakıtı yüksek verimde yakar. %95 ve daha üzerinde yanma verimine sahiptir. Düşük yakıt tüketimi ile yakıt tasarrufu sağlar. 3 tam geçişli

Detaylı

1. Boru Çaplarının Hesaplanması Bina iç tesisatlarından boru çaplarının hesaplanması TS 6565 ve TS 7363 e göre yapılacaktır.

1. Boru Çaplarının Hesaplanması Bina iç tesisatlarından boru çaplarının hesaplanması TS 6565 ve TS 7363 e göre yapılacaktır. İÇ TESİSAT ŞARTNAMESİ 1. Boru Çaplarının Hesaplanması Bina iç tesisatlarından boru çaplarının hesaplanması TS 6565 ve TS 7363 e göre yapılacaktır. 2. Boru Bağlantı Elemanları 2.1 Bina İç Tesisatlarında:

Detaylı

DALYAN YAPI ve ZEMİN LABORATUVARI

DALYAN YAPI ve ZEMİN LABORATUVARI DALYAN YAPI ve ZEMİN LABORATUVARI Mehmet Ak f Mah. 45032. Sok. No:9-A Dulkad roğlu / Kahramanmarş Telefax: 0344 215 66 44 www.dalyan nsaat.com.tr TS EN 708/N san 2010 DEMİR ÇEKME DENEYİ Mühend sl k malzemeler

Detaylı

ALÜMİNYUM KOMPOZİT PANELLER

ALÜMİNYUM KOMPOZİT PANELLER ALÜMİNYUM KOMPOZİT PANELLER YAPI MARKET SAN.TİC.LTD.ŞTİ. Formlandırılmış alüminyum kompozit panel kaplamalarının alt taşıyıcı strüktürlerinin yardımı ile mimarinize farklı yenilikler katması, sadece formları

Detaylı

MÜGE APARTMANI FENERBAHÇE

MÜGE APARTMANI FENERBAHÇE MÜGE APARTMANI FENERBAHÇE PROJE Tablo gibi ince ince işlendi. Müge Apartmanı'nın zarifliği ve yüksek tasarım kalitesi ilk adımda hissediliyor ve her adımda karşınıza çıkıyor. Müge Apartmanı'nda sizi ince

Detaylı

AQUA BOYLER Akümülatör Tankı

AQUA BOYLER Akümülatör Tankı AQUA BOYLER Akümülatör Tankı Kullanım Suyu Akümülasyon Tankları Kullanım Suyu Akümülasyon tankları ısıtılmış olan sıcak suyun kullanıma hazır şekilde sıcaklığını kaybet_ meden hazır halde tutulmasını sağlar.

Detaylı

BÖLÜM 4 Sprinkler Sistem Tipinin Belirlenmesi

BÖLÜM 4 Sprinkler Sistem Tipinin Belirlenmesi BÖLÜM 4 Sprinkler Sistem Tipinin Belirlenmesi 4.1 Islak Borulu Sprinkler Sistemi Seçim Kriterleri 4.1.1 Islak borulu sprinkler sisteminde borular, sürekli olarak basınçlı su ile dolu durumda tutulur. 4.1.2

Detaylı

BACALAR. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi

BACALAR. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi BACALAR Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi BACALAR Yapılarda, kirli havayı dışarı atma, binaya temiz hava temin etme,

Detaylı

B lg Teknoloj ler ve İlet ş m Kurumu. IMEI Kayıt H zmet KULLANIM KILAVUZU

B lg Teknoloj ler ve İlet ş m Kurumu. IMEI Kayıt H zmet KULLANIM KILAVUZU B lg Teknoloj ler ve İlet ş m Kurumu IMEI Kayıt H zmet KULLANIM KILAVUZU 1 Başlamadan Önce... Bu h zmetten faydalanarak, yurt dışından k ş sel kullanım amacı le yanınızda get rd ğ n z cep telefonlarını

Detaylı