T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DR. LÜTFİ KIRDAR KARTAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ACİL EYLEM PLANI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DR. LÜTFİ KIRDAR KARTAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ACİL EYLEM PLANI"

Transkript

1 1. AMAÇ : a. Tüm hastane persnelinin acil laylara karşı hazırlıklı lmasını sağlamak, b. Tüm hastane persnelini acil laylara karşı eğitmek, c. Vuku bulan acil layda ilk müdahaleyi yapmak, d. Acil lay için gelen prfesynel ekibe (Emniyet, İtfaiye, Kurtarma Ekipleri vb.) yardımcı lmak, 2. KAPSAM: a. Persnel larak, tüm hastane persnelini ve hastanede kntratlı hizmetli larak çalışan persneli kapsar. b. Bina larak, tüm hastane kmpleksini kapsar. 3. SORUMLULAR: Başhekim Yardımcıları, Hastane İdari Mali İşler Müdürü, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü, Müdür Yardımcıları ve Birim Srumluları. 4. KANUNİ DAYANAK; Sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dlayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun 2. Afetlere İlişkin Acil Yardım Teşkilatı ve Planlama Esaslarına Dair Yönetmelik, Sayılı Devlet Memurları Kanunu, /48 Sayılı Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimi Hakkında Sağlık Bakanlığı Genelgesi 5. Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği( R.G.1983 / tarihli yayını) Madde Acil Eylem Planı nda belirtilen hususlarda, uygulamadan dğabilecek aksaklıklar Başhekimlik Makamına yazılı larak bildirilir. Başhekimlik Makamı'nın müsaadesi alınmadan herhangi bir değişiklik yapılamaz. 7. Bu Acil Yardım Planı hükümlerine aykırı hareket edenler hakkında idare emirlere riayet etmemek fiilinden, verilen görevi zamanında yapmayanlar hakkında da fiilin derecesine göre görevi ihmal veya suistimalden sruşturma açılarak gereği yapılır. 8. Bu Acil Yardım Planı, yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer. 5-HABER VERİLECEK TELEFON VE FAX NUMARALARI HASTANE AFET YÖNETİM MERKEZİ TEL : HASTANE AFET YÖNETİM MERKEZİ FAX : MOBİL TEL (ARAÇ ) TEL : KARTAL AFET YÖNETİM MERKEZİ TEL : KARTAL BELEDİYESİ TEL : İTFAİYE TEL : 110 POLİS :155 GAZ ARIZA :187 ELEKTRİK ARIZA:186 SU ARIZA :185 AFETLERDE SAĞLIK HİZMETLERİ BİRİMİ TEL : TEL : AFT. SAĞ HİZM. BİRİMİNE ULAŞILAMAZ İSE Dr.M.TÜRKAY ESİN TEL : İSTANBUL AFET VE ACİL DURUM İL MÜD:TEL: KARTAL KAYMAKAMLIĞI TEL :

2 5.KURUM HAKKINDA GENEL BİLGİLER: a. Kurumun hizmet cinsi ve kapasitesi: Tüm pliklinik, yataklı tedavi, görüntüleme ve labaratuar hizmetleri verilen 704 yatak kapasiteli Devlete ait Eğitim ve Araştırma hastanesidir. b. Persnel sayısı: Kadrlu persnel sayısı : 1515 Temizlik persneli sayısı : 410 Güvenlik görevlileri sayısı : 108 Bilgi işlem persneli sayısı : 268 Yemekhane persneli sayısı : 78 Görüntüleme : 70 Danışma Ynlendirme : 76 Teknik Persnel : 34 Genel Tplam : 2559 Hasta Yatak Kapasitesi : 699 Günlük rt. Pliklinik sayısı : 8000 Hastanenin Bölümleri: Ana Bina (İdari birimler / pliklinik, eczane,satınalma,radylji, Klinikler) Onklji Binası (Radyasyn nk.) Tıbbi Onklji Pliklinik binası Acil Tıp Merkezi Semiha Şakir Kadın Dğum ve Çcuk hastanesi Organ Nakli ve Hemdiyaliz Ünitesi Yara ve Yanık tedavi Merkezi Kreş Hastane afet planını başlatma; Afet halinde bu planı yürütmekle görevli yetkililer, yardımcıları ve hastanede görev yapanlar herhangi bir emir veya talimata ihtiyaç duymadan hastaneye gelerek görevine başlar. HAP Başkanı hastanede değil veya hastaneye ulaşamadı ise, bu planın uygulanmasından yükümlü kişi hastanenin an görevde lan Nöbetçi Şef. HASTANE AFET PLANI (HAP) BAŞKANI Hastane Afet Planı Başkanı Hastane Yöneticisidir ve aynı zamanda Acil Kmuta Merkezi nin de başkanıdır. HAP Başkanı afet planının idare ve rganizasynundan srumludur. HASTANE AFET PLANI (HAP) BAŞKANI Hastane Afet Planı Başkanı Hastane Yöneticisidir. Yetkileri; Hastane Afet Planını başlatma ve snlandırma yetkisine sahiptir Hastane Afet Yönetim Merkezini rganize eder ve yönetir Afet anında, hastane güvenlik plitikasını değiştirebilir Afet anında afet planında değişiklik yapabilir Bir tehdit veya hasar söz knusu lduğunda hastanenin bşaltılmasına karar verebilir 14

3 Tehlike anlarında kurumsal faaliyetleri durdurabilir Afet bölgesindeki görevlileri belirler Tüm yönetim ekibine afet yönetim merkezinde; Görevlendirmeler hakkında, Olayın yapısıyla ilgili, Birinci derece öncelikli knuları içeren, Planın işleyişi ile ilgili bilgi verir, yürütmeyi başlatır. Tplantı zamanına karar verir ve ilgili yönetim ekibini çağırır. HASTANE AFET BAŞKANI; İLK 2 SAATTE; Hastane Afet Planının aktivasynunu sağlar. Görevlendirme-bilgilendirmeleri gözden geçirir, Afetin özelliklerini görevlilerle saptar, Kayıt görevlisini belirler, Durumu bildirir raprları ve kayıtlarını ister; Bina hasar-risk rapru, Ljistik şefi rapruna göre bina tahliyesi, Planlama şefinden hasta sayısı ve durum bilgileri, Operasyn süresini ve Afet Yönetim Merkezi çalışma saatlerinin belirlenmesi, Erken taburcu için hasta değerlendirmesi ve kararı, Diğer kurumlarla gerekli bağlantı, Destek hizmetlerden, dnanım, malzeme, ilaç, su, gıda bilgilerini ister. HASTANE AFET BAŞKANI 2 12 SAATTE; Bilgileri almaya devam eder ve güncellenmesini ister; Güvenlik kapasitesini değerlendirme, Hastanenin tıbbi kapasitesi ve tıbbi yetenek artış planlarının (seyrek tıbbı durumlar için yeterli düzeyde uzmanlık isteyen tıbbi değerlendirmeye ihtiyaç duyan hasta bakımı işini yönetebilme kabiliyeti) gözden geçirilmesi, Diğer hastane ve diğer afet yanıt birimlerinin durumu, Kritik tesis ve tıbbi bakım srunları, Hastane perasyn destek knuları, HAP görevlilerine durumun güncellenmesi, Hasta Yakını Destek Merkezi faaliyetleri, Bilgileri almaya devam eder; Halkla İlişkiler Direktöründen halkın bilgilendirilmesi knusunda, Güvenlik Direktöründen emniyet ve güvenlik knuları hakkında, Tıbbi Teknik Kuruldan sağlık persneli kruyucu önlemleri hakkında, Halkla İlişkiler Direktöründen medya bilgilendirmeleri hakkında, Sağlık persneli ve ailelerine destek hizmeti bilgileri knusunda, Afet Eylem Planının HAP görevlileri ile revize edilmesi knusunda bilgilendirmeleri almaya devam eder. 15

4 HASTANE AFET BAŞKANI 12.SAAT SONUNDA; Bütün bilgilendirmeleri yeniden alır, Emniyet ve Güvenlik Analizini alır, Kayıtlar ve raprlamalar tamamlanır, T.C. Operasyn durumunun değerlendirilmesi ve kritik srunlar belirlenir, Afet Eylem Planı yenilenir, Diğer kurumlarla iletişim sürdürülür, Ekibin stres belirtilerinin takibi gözden geçirilir, Görev devri durumunda, snraki perasyn dönemi için yeni yetkililere bilgi verilir Nrmal işleyişe dönüşün bilgileri paylaşılır, Ekipman ve malzemelerin kntrlü yapılır, eksik malzemelerin temini sağlanır. Müdahale Snrası Faaliyetler; HAP SONLANDIRMA : Dkümanların sağlanması (Finansal ve diğer ) Değerlendirme tplantılarının yapılması, Gerekli revizynların belirlenmesi Faaliyet Rapru ve Gelişim Planı yazılması Müdahale snrası tplantı ve faaliyetlere katılımın sağlanması, Afet snrası medya, halk,ekibe bilgilendirmenin yapılması. Stres yönetimi için gerekli ekibin çalışmasının sağlanması. HAP aktivasynunu snlandırmada gerekecek tüm kaynak ve persnel için spesifik talimatları içeren bir afet aktivasynu snlandırma planı geliştirir. Planların biran önce yapılmasına başlar. Hedeflerine ulaşmış ya da artık gereksinim duyulmayan birimlerin lağan görevlerine dönmelerini sağlar. Tüm sistemin snlandırılması için süreçleri, yöntemleri ve srumlu birimleri tanımlar. Sağlık kurumlarının günlük srumluluklarını yerine getirmelerini hızlandırır. Birikmiş iş yükünün üstesinden gelinmesi için gerekenleri yapar. Persnelin ve kaynakların rehabilitasynunu, müdahale ekipmanlarının yeniden paketlenmesi ve deplanmasını sağlar. HAP Başkanı na Bağlı Birimler: Halkla İlişliler Yetkilisi Kurumlararası Krdinasyn Srumlusu Güvenlik Şefi LjistikŞefi Planlama Şefi Finans Şefi Operasyn Şefi 16

5 HALKLA İLİŞKİLER DİREKTÖRÜ Halkla İlişkilerden srumlu Başhekim Yardımcısıdır. Görev yeri AFET YÖNETİM MERKEZİDİR. Tüm bilgilendirmeleri Hastane Afet Başkanın nayı ile yapar, Afet Yönetim Merkezinde Medya ve Sağlık persneli, hasta ve ziyaretçiler, ailelerini kapsayan tüm iç ve dış bilgi akışını düzenler, Gazete, rady ve televizynlarda yayınlanan haberleri izler ve dğruluğunu takip eder, Bilgileri tplar, aralıklarla basın açıklaması yapar, Afet snrası yerli ve yabancı basın merkezlerine bilgi verir, Hastane Risk İletişim Planı, plitikası ve afet değişiklik planlarını, afet aktivasynunu sağlar, Basın bilgilendirme alanını luşturur, Basın mensuplarının girebileceği ve giremeyeceği alanları güvenlik srumlusuyla belirler, Gelen hastane dışı bilgileri değerlendirir, dğrulanmasını sağlar, Bilgilendirmeye, bilgi tplamaya ve kayıtlarını tutmaya devam eder, Önceki rutin işlere devam ederken, ek larak ekibin stres belirtilerini takip eder, Görev devri durumunda snraki perasyn dönemi için yeni yetkiliye bilgi verir, Aktivasynu Snlandırma; Persnelin rutin görevlerine dönüşü, Sn basın tplantıları ve raprlar, Ekipman ve araçların eski yerlerine yerleştirilmesi, Hastane Afet Yönetiminin bilgilendirilmesi, Dkümanların ve Kayıt Frmlarının planlama şefine teslim edilmesi, Çıkarılan snuç-derslerin tartışılması, Stres yönetimi ve faaliyet snrası tplantıları yaparak görevini snlandırır KURUMLARARASI KOORDİNASYON SORUMLUSU Başhekim Yardımcısıdır. Görev yeri AFET YÖNETİM MERKEZİDİR. Görevleri; Afetlerde, valilik Anadlu Güney Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğ ve il Sağlık Müdürlüğü ile bağlantı kurar, Afet anlarında beraberinde luşabilecek sel, yangın, kimyasal madde v.b. tehditleri önceden tespit eder, Hava durumunu izlemek için Meterlji İl Müdürlüğü ile haberleşme sağlar, Afetin etkilediği alanın büyüklüğü, etkinin şiddeti, ilerleme yönü gibi bilgileri tplar, Hastanenin afet sahasına uzaklığını tespit ettirir, Uygun iletişim ve mesaj akımını sağlamak için İl - İlçe Kriz Merkezi ile bağlantı kurar ve halkla ilişkiler direktörüyle krdineli bir şekilde çalışır, Hastaneye gelebilecek muhtemel hasta sayısı ile ilgili bilgileri tplar, 17

6 Afete göre hastanenin hangi kurumlarla işbirliği yapması gerektiğiyle ilgili risk iletişim planı luşturur, Hastaneler arası transprt için gerekli araç istemini luşturur, Hastaneye başvuran yaralı sayısı, yaralanma özellikleri, yatırılan, taburcu edilen, sevk edilen ve ölen hastaların kayıtlarını tutturur, bu knularda planlama şefi ile işbirliği yapar, Diğer hastanelerin afet anındaki çalışmalarından elde edilebilecek en ayrıntılı bilgileri tplar ve HAP Başkanı na iletir, Anadlu Güney Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğine; GÜVENLİK YETKİLİSİ Hastanenin hasta bakım kapasitesini, Hastanenin genel durumunu, Hastanenin, persnel, ekipman, malzeme ve ilaç kaynakları ile ilgili mevcut yada öngörülen yetersizliklerini, Tplam yaralı sayısı ve tedavi edilmiş, tedavisi devam etmekte lan hastaların sayısı ve yaralanmaların türlerini, Sn hastane tedavi kapasitesini (sayı), Yatırılan, taburcu veya sevk edilen hasta sayısını, Ölü sayısını, Yaralıların kişisel bilgilerini, Diğer hastanelere transfer edilmesi gereken hastaların sayısı, transfer şekilleri knularında bilgi kayıtlarını tutturur ve bu knularda bilgi akışını sağlar, Güvenlikten srumlu Başhekim Yardımcısıdır. Görev yeri AFET YÖNETİM MERKEZİDİR. Güvenlik Amiriyle beraber çalışır. Güvenlik Amirinin görev yeri Başhekimlik Binasıdır. Görevleri; Kendine bağlı; Giriş Çıkış kntrlü, Kalabalık kntrlü, Trafik kntrlü, Araştırma ünitesi, Klluk Güç ünitesi, Güvenlik amirini tespit eder. Hastane tahliye ünitesini kurar, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ( tarihli resmi gazete, sayı:25504) gereğince güvenlik amirinin görevlerini tespit eder ve uygulanmasını sağlar. Hastaneye giriş-çıkış, kalabalık ve trafik kntrlü ve yasal uygulamalar gibi persnel ve tesisin güvenliği ile ilgili tüm aktiviteleri düzenler, Afet aktivasynu süresince HAP görevlileri, diğer persnel, hasta, ziyaretçi ve kurtarıcıların güvenliğini sağlar, Riskli bir durum saptadığında afet başkanının bilgisinde perasynu durdurur, Afet anlarında, hasar tespit ekibinin güvenliğini sağlar, 18

7 Afet anlarında binanın güvenliği, giriş ve çıkış kntrlü, asansör denetimini yapar, Ambulans dâhil tüm araçların girişi-çıkışı ve park etmesinden srumludur, Medyanın girmesi yasaklanan bölgelerden srumludur, Güvenlik merkezini kurar, Tüm persnel için acil güvenlikle ilgili bilgileri tplar, Belirlenmiş alanların güvenliğini sağlar, Kısıtlanmış alanlardan yetkisiz persnelin uzaklaştırılmasını sağlar, Gerektiğinde güvenlik aramalarının yapılması için talimat verir, Tüm yaya ve trafik giriş nktalarını uygun şekilde belirleyerek güvenceye alır, Gerektiğinde ambulans girişi-çıkışı ylunun değiştirilmesi sağlar, Aktiviteler için nakliye alanları ve devriye parkları luşturur, Dekntaminasyn alanındaki güvenlikten srumludur. Olayın şiddeti ve dğasına uygun larak eğer gerekli ise aşağıdaki knularda kruyucu güvenlik önlemlerini alır; Yiyecek Su Güvenlik Amirinin Görevleri; Tıbbi kaynaklar Kan ürünleri kaynakları İlaç kaynakları Persnel ve ziyaretçiler 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ( tarihli resmi gazete, sayı:25504) gereğini yerine getirmek. Güvenlik direktörünün belirlediği, afetlerde uygulanacak planı uygulamak ve takip etmek, Güvenlikle ilgili kayıtları tutmak ve güvenlik direktörüne teslim etmek. LOJİSTİK ŞEFİ Başhekim Yardımcısı yürütecektir. Afet gerçekleşmesi halinde hastanenin güvenli lup lmadığına karar verilmesi için inceleme yaptırma yetkisine sahip kişidir. Hastanenin zarar görmüş kısımlarının belirlenmesi veya bşaltılmasının gerekli lup lmadığına sn karar verme yetkisi, yalnızca HAP Başkanı Başhekim e aittir. Ljistik Şefine Bağlı Birimler: Alt Yapı ve Teknik Hizmetler Srumlusu Hasar Tespit Ve Kntrl Srumlusu Sanitasyn Srumlusu Haberleşme Hizmeti Srumlusu, Taşıma Srumlusu, Ayniyat Srumlusu, Mutfak Srumlusu Görevleri; 19

8 Afet aktivitelerini destekleyen, insan kaynağı, malzeme hizmetlerin sağlanması, fiziksel rtamın sürdürülmesi ile ilgili perasynları rganize eder ve yönetir. Afet Eylem Planlaması aktivitelerine katılır. Su-Gıda, tıbbi malzeme, iletişim malzemeleri, kapasite artışı ile ilgili ekipmanın teminini sağlar. Sanitasyn hijyen ve sağlık kşulların luşturulması ve devam ettirilmesidir. Ljistik Şefi (İlk 2 saat ) Hastane Afet Başkanı ndan görevlendirme alır, Ljistik Bölümü Birim Srumlularını bilgilendirir, Ljistik Bölümü eylem planı taslağını hazırlar, Snraki tplantının zamanının belirler. Ljistik Şefi ( 2-12 saat ) Afete müdahalede durum güncellemesi yapar, Satın Alma ve Tahakkuk Birimi ve İrtibat direktörü yardımı ile ihtiyaç duyulan malzemeyi temin eder, Aşağıdaki görevlerin yerine getirilmesini sağlar: İletişim, Bilgi-işlem teknljileri ve hizmetleri, Persnel için su ve yiyecek sağlamak, Persnel desteği, Aile destek hizmetleri, Malzemelerin/gereçlerin sağlanması, Tesis hizmetlerinin sürdürülmesi, Ulaşım hizmetleri, Bölümü ile ilgili dkümantasynların tutulmasını sağlar. Ljistik Şefi (12. saat snunda ) Persnelinin artan iş yükünü karşılama yeterliliğini değerlendirir, Görevlilerin sağlık ve iş güvenliğini sağlamaya devam eder, Kaynak gereksinimlerini gözden geçirir, Dkümantasyn işlemlerinin izlenmesi sağlar. Görev Snlandırma; Persnelin rutin görevlerine dönüşü Sn brifingler ve raprlar Ekipman ve araçların eski yerlerine yerleştirilmesi Yönetimin bilgilendirilmesi Planlama ve Finans Bölümüyle birlikte maliyet rapru hazırlanması işlerinden snra görev snlandırılır. Alt Yapı ve Teknik Hizmetler Srumlusu : Enerji, aydınlatma, su, kanalizasyn, iklimlendirme, hasar tespit, tıbbi gazlar, tıbbi aletler, altyapı bütünlüğü, çevre sağlığı ve gıda hizmetlerini içeren hastanenin altyapı perasynlarını sürdürmek ve düzeltmek için gerekli işleri yönetir ve düzenler Altyapı bölümündeki prblem ve ihtiyaçları değerlendirir, kaynak yönetimini düzenler Altyapı kapasitesini değerlendirir, talep lan alanlara kaynakların dağıtımını düzenler: 20

9 Su Isıtma ve havalandırma Enerji ve aydınlatma İletişim İçme ve kullanma suyu Tıbbi gaz dağıtımı Tıbbi ve medikal malzeme Çevre sağlığı Yiyecek temini Hasar tespit ve narım Temizlik işleri Merdiven-Asansör T.C. Hastane iç ve dış yl durumu, hastaneye erişim Gibi gerekli kaynak dağılımlarını düzenler. Su hastane aktivitesi için ana kaynaktır. Hasta hijyeni, Temizlik, Sterilizasyn, Çalışanların hijyeni, Medikal prsedürler (hemdializ), Teknik knular (havalandırma sistemi), Ljistik (mutfak), Su Yedeği Pmpa sistemiyle desteklenmiş yedek su depsu bulunmalı, Her hasta için 150 litre kullanma suyu deplanmış lmalı, Pmpa sistemi UPS ya da jeneratörle desteklenmeli, Çeşme suyunun içilemediği durumlarda her hasta için rtalama 2 litre/24 saat şişe suyu deplanmış lmalı (tüm yataklar dlu varsayılarak), Çalışanların su ihtiyacı da deplanmış lmalıdır. Su Temininde; Gıda Gerektiğinde su kullanımdan önce arıtılmalı Kaynatma yapılmalı, Kimyasal arıtma( sdium hypchlrite, ptassium permanganate) yapılacak kşullar luşturulmalıdır. Gıda Maddesi Stku: Tüm yataklar dlu varsayılarak bir haftalık gıda deplanmış lmalıdır, Persnelin gıda gereksinimi de hesaba katılmış lmalıdır, 72 saat persnel ihtiyacı da (gıda, su hazır ) deplanmış lmalıdır. Elektrik Elektrik kesintisi aşağıdaki kritik alanların fnksiynunu ciddi şekilde etkiler Yğun Bakım Üniteleri Ameliyathaneler 21

10 Acil servis Tanı labratuarları (radylji, labratuarlar) T.C. Ljistik (ısınma,klima sistemleri,mutfak, bilgi işlem,haberleşme vs.) Elektrik Yedeği Özellikle kritik alanlar UPS ve tmatik larak devreye giren jeneratörlerle desteklenmeli Elektrik yedeği lmayan alanlarda el fenerleri ve pille beslenen acil ışıklandırma lmalı Acil ışıklar elektrik kesilmesi durumunda tmatik larak devreye girmeli Pillerin (kullanılmadıkları halde bile belli bir sürede tükenir) yeterli sayıda yedeği lmalı Piller uygun kşullarda saklanmalı (Pilleri serin ve kuru bir rtamda güneş ışığına maruz kalmayacak şekilde saklayın. Uzun süreli saklamada rtam sıcaklığı 30C üzerine çıkmamalıdır. ) UPS ve jeneratör desteği süresi vardır ve kapasitesi sınırlıdır (Periydik larak test edilmeli-teknisyenlerle sıkı iletişim) Yedek jeneratör yakıtı hazır bulunmalıdır. Medikal Gaz Ünitesi Oksijen Yeterince ksijen tüpü bulundurulmalı, Gereksiz kullanımından kaçınılmalı, Gerektiğinde SpO2 temeline dayalı ksijen triyajı uygulanabilir 94% üzeri gerekmez 90%-94% düşük akım 90% altı yüksek akım PLANLAMA ŞEFİ Planlama Şefi Başhekim Yardımcısıdır. Görev yeri AFET YÖNETİM MERKEZİDİR. Planlama Şefine Bağlı Birimler: Durum Değerlendirme Srumlusu İnsan Gücü Srumlusu Tıbbi Persnel Hemşirelik Hizmetleri Srumlusu Hemşirelik Hizmetleri Srumlusu Tıbbi Sekreter Srumlusu GÖREVLERİ; Kendine bağlı birim srumlularını belirlemek ve bu birimlerin krdinasyn ve denetimlerini sağlamak. Persnel, araç-gereç gibi gerekli kaynakları belirlemek, temin etmek ve bu kaynaklara ihtiyaç duyan öncelikli bölümlerin saptamak, Mevcut malzemelerin ve ihtiyaç duyulan malzemelerin belirlenmesini sağlamak, Hastanede anda görevde lan ve görevlendirilecek lan persneli öncelik sırasına göre yerleştirmek, Gelen persneli kntrl etmek ve kayıtlarını tutmak, 22

11 Sağlık persneli, diğer hastane persneli ve hastane ljmanlarında kalan sağlık persnelinin göreve çağrılmasını, tüm persnelin çalışma ve dinlenme saatlerinin düzenlenmesini, nöbet değişimini sağlamak, Hastanede kullanıma hazır yatak sayısını diğer birimlerle iş birliği yaparak belirlemek Halktan gelecek bağışların kabulü ve rganizasynu sağlamak, Dışarıdan gönüllü larak çalışmaya gelenleri krdine etmek ve denetlemek, Diğer hastanelerden gelen, hemşire ve sağlık persnelini krdine etmek ve denetlemek, Kendine bağlı birimlerin dkümantasynunu sağlamak, Mevcut hastane Afet Planının başarılı lup lmadığını belirlemek ve bunu HAP başkanına bildirmekten srumludur. Bilgiyi; izlemek, belgelemek ve dağıtmaktan srumludur. Yönetime alternatif stratejiler sunar, Tüm verilerin tplanmasını yönetir. Verileri, müdahaleyi ve tahsis edilmiş kaynakları göz önünde bulundurarak analiz eder. Taktiksel perasynlar için alternatifler geliştirir. Tplantıları planlar ve tüm perasyn periytları için acil/afet eylem planını hazırlar. DURUM DEĞERLENDİRME SORUMLUSU Devam eden durumla ilgili bilgileri tplar, işler, düzenler ve bunlarla ilgili özet raprlar hazırlar, Afete ilişkin luşabilecek laylarla ilgili tahminler geliştirir, Haritalar hazırlar, afet eylem planında kullanılmak üzere bilgi ve istihbarat tplar ve gerekli yerlere iletir, Mevcut durum özetleri yönetimin belirlediği, periytlarla hazırlanmasını ve dağıtılmasını sağlar, İç ve dış bilgileri irtibat direktörüyle beraber izler,(kaç ev yıkıldı, Mahsur kalan afetzede sayısı, Bölgesel müdahalenin durumu vs.) Kitlesel yaralanma vakalarında yaralı sayısının izlemini yapar. Veriyi en güvenilir şekilde perasyndan alır, muhtemel ameliyata alınacak vaka sayısını öngörür. Yönetimi böylece hedefine ulaşmada yönlendirir. Bilgiler tplanır, sınıflandırılır, yeni stratejiler için analiz edilir. Bilgi snrası yeni durum Acil Eylem Planına entegre edilir, ilgili faaliyetler için kullanılır.(örn: Yaralı kimliklendirilmesinden snra aileler bilgilendirilir) Olayla ilgili gelişecebilecek yeni layları tahmin etmek, gelen durum bilgilerini tplamak, işlemek ve rganize etmek, durum özetlerini hazırlamak ve prjeler geliştirmek. Hasta izleme: Yatan hastaların bakım sistemi içindeki tüm zamanlarda yerini izlemek ve kayıt altına almak. Hastaneden ayrılan tüm hastaların gidişini irtibat direktörüyle beraber izlemek. Yatak İzleme: Sedye ve afet yatağı dahil tüm hasta yataklarının varlığı, yeri ve durumu hakkında bilgi sağlamak. Var lan yatakları, yatakların dluluk durumunu değiştiren faktörleri, tahliye ve erken eksterne gibi layları izlemek. İnsan Gücü Srumlusu Olay sırasında kullanılmak için persnelin, ekiplerin, tesislerin, malzemelerin ve büyük ekipmaların varlığı, yeri ve durumu hakkında bilgi sağlamak Olay başlangıcında hangi kaynakların izleneceğini belirlemek planlama şefi yönetiminin srumluluğudur. 23

12 Afet sırasında persnelin, ekiplerin, tesisin, malzemenin ve majör ekipmanın kullanıma hazır lmasını sağlamak için, afetin varlığı, lkalizasynu ve durumu hakkındaki bilgileri irtibat şefinden ekibi için tplamak. Afet perasynları için ayrılan tüm kaynakların temel listesini tutar. Kritik farmasötik ürünler, ventilatörler, kan ürünleri gibi yönetim için önemli tüm kaynakların izlemine dikkat eder. Kaynakların sınıflandırılması FİNANS ŞEFİ a) Kullanıma hazır, b) Temin edilebilir, c) Kullanım dışı, kaynaklar larak sınıflandırır. Tıbbi Persnel Ve Hemşirelik hizmetleri Srumlusu Çalışan persnel ve gönüllü persnelin varlığı, durumu ve yeriyle ilgili bilgiler sağlamak Tesiste kurtarılan hasta ve çalışan kazazedelerin, sayısını izlemek ve verilerin devamlı yenilenmesini sağlamak. İnsan gücü birimiyle işbirliği yaparak ihtiyaca göre, kritik persnel veya görev için gönüllü persnel ve mevcut çalışanların çalışma saatlerini hesaplamak, çalışma yerlerini ve sayılarını düzenlemek Malzeme İzleme Olaya destek için dışarıdaki tedarikçilerden malzeme elde etmek ve hastane envanteri içindeki malzeme ve ekipmanların varlığı, yeri ve durumu hakkında bilgi sağlamak. Kntamine lma, erken taburculuk ve tahliye gibi malzemeleri değiştirebilecek faktörleri izlemek Finans Şefi İdari ve Mali İşler Müdürü dür.(adına Satnalma Gelir-Giderden srumlu Yardımcısı) Anlaşmalı lan ve lmayan satıcılarla ilgili alacak ve brç hesaplarının idaresinden srumludur Satın Alma Srumlusu( İlk 2 saat) Tahsil edilemeyecek zrunlu harcamalar, tüm satın alma sözleşmelerini ve acil durum planında belirtilen alımları ayrı ayrı hesaplar. Kaynak düzenlemesini sağlamak için destek hizmet srumlusu ile iş birliği yapar. Finans şefinden (veya nun yetkili temsilcisinden) alımları başlatmak için yetki alır. Maliyetleri asgariye düşürmek için anlaşma ve görüşmeler yapar. Tıbbi malzeme, ayniyat ve diğer materyallerin transferi, paylaşımı için acil anlaşmaları yapar. Satın Alma Srumlusu (2-12 saat) Satın Alma kayıtlarını tutar, düzenli aralıklarla finans yönetimine rapr gönderir. Tüm fatura ve diğer kayıtları tplar. Talepleri karşılamasını sağlamak için Srumlusu ile iş birliği yapar. Satın Alma Srumlusu (12. saat snra) görev snlandırma; Afetle ilişkili tüm satın alma kayıtlarını tamamlar Afetle ilişkili tüm hesapların sn raprunu ve özet afet raprunu hazırlar. Muhasebe Srumlusu Bildirilen afetin maliyet verilerini sağlamak Afetin maliyet kayıtlarının dğru şekilde tutulmasını sağlamak 24

13 Muhasebe Srumlusu ( İlk 2 saat) T.C. Uygun kdlamaları içerecek şekilde muhasebe prsedürlerinin kaydedilmesini sağlar. Ek fnların kabulü ve hesapta tutulması için prsedürleri tamamlanmasını sağlar. Muhasebe Srumlusu (2-12 saat) Finans Şefi ve persneli düzenli bilgilendirir. Muhasebe işlemlerini izler ve analizlerine devam eder, Tüm muhasebe frmlarının özet, kpya ya da rijinallerini tplar. Finans Şefine sunulmak üzere Muhasebe Raprlarını hazırlar. Muhasebe Srumlusu (12. saat snra) görev snlandırma; Muhasebe raprlarını tutmaya devam eder. Sn muhasebe raprunu hazırlar, Tüm muhasebe kayıtlarını tamamlar ve özet afet muhasebe raprunu hazırlar. Tazminat/Hak Hastane sınırları üzerinde bir kaza ya da eylem snucunda ileri sürülebilerek raprlanmış tüm iddiaların kaydı, araştırılması ve kabulünden srumludur Uygun lduğunda ftğraf ve vide kayıtlarını kullanır Görevli lan ve lamayanlar tarafından rtaya çıkarılan iddiaların kaydı, araştırılması ve kabulünden srumludur Tüm şahit ve davacılardan labildiği kadar çabuk ifade alınmasını sağlar. Bilgilerin dğruluğu için ve kayıp bilgiler için devlet ve diğer kurumlardan bilgi sağlar. Anlaşmalı Kurumlar Afet anında kullanılacak gerekli ilaç, malzeme ve ekipmanı, ljistik ve perasyn birimleriyle belirler, Malzeme temini için diğer sağlık ve sağlık dışı kurumlarla ön anlaşmalar yapar. OPERASYON ŞEFİ Acilden srumlu Başhekim Yardımcısıdır. Görev yeri AFET YÖNETİM MERKEZİDİR. Operasyn yönetimi; Medikal srunları hastanede var lan lanakları kullanarak çözüm sağlar, Operasynu yönlendirir Planlama seyrine yardımcı lur, Gerekenleri tespit edip yönetime sunar, Prblemlerle ilgili uyarıda bulunur, Birim içinde düzen ve disiplini sağlar, Persnelin barınma, yemek ve temizlik gereksinimlerinin uygun larak karşılanması sağlar, Persnel çalışma kşullarının düzenlenmesi, zrunlu dinlenme dönemleri ve kntrlünü yapar, Hasta tedavisi, taburculuğu ve naklini takip eder, Taburcu edilen hastaların aileleri tarafından uygun zamanda ve uygun yerlerden alınmasını sağlar, Ailelerine ulaşılamayan hastaların kayıtlı şekilde belirli yerlere yerleştirilmesini rganize eder, Triaj, ameliyat, pliklinik, labratuar hizmetlerini takip eder, Hastaların perasyna ve yğun bakıma uygun zamanda alınmasını takip eder, 25

14 Rutin tedavi hizmetlerine ara verebilir. Servis bşaltılması kararını verebilir. Hasta bakım alanlarının genişletilmesini sağlar, Gönüllü sağlıkçı katılımını düzenler, T.C. Küçük yaralanmalarla başvuran hastaların hastane dışına uygun sevklerini takip eder, Afetzede lmayan diğer hastaların düzenli triajını takip eder, Kan gereksinimi ve dnör başvuru düzenlenmesini takip eder, Kimlik tespiti yapılması gerekenlerin işlemini takip eder, Cenazelere ait eşya ve/veya delil kabul edilebilecek parçaların tplanıp saklanması, aileye teslimi ve cenaze gösterilmesinin düzenlenmesini takip eder, Operasyn Şefi ( İlk 2 saat ) Hastane Afet Yönetimi tarafından belirlenmiş amaçları yerine getirmek için strateji ve taktikler geliştirir ve uygular; Operasyna bağlı bölümlerden düzenli bilgiler sağlamak, Tüm alanların sn durumlarını takip etmek, Durum değerlendirme liderinden bilgi almak, Operasyn persnelinin güvenlik plitika ve prsedürlerini sağlamak, Tüm birimlerden, iç ve dış bilgileri dökümante etmek. Operasyn Şefi 2-12 saat Tüm afet birim direktörleriyle birlikte düzenli görüşme yapmak Bölüm aktivasyn planlarını geliştirmek ve yenilemek Bölüm Görevlilerinin sağlık ve güvenliğini sağlamak, Hasta Bakımı Hasta izlemi Hasta yakınlarına destek Hastaneler arası transferler (iç-dış) Mrg hizmetleri Operasyn alanlarına persnel ve kaynak aktarımı Dkümantasyn Bakım tedavi standartlarını krdine etmek Operasyn bölümüne yeterli persnel ve destek sağlamak Gönüllü insan gücü lideriyle persnel ihtiyacını krdine etmek Destek ünite lideriyle stk ve ekipman ihtiyacını krdine etmek Planlama ile ihtiyaçları krdine etmek Finans ile finans srununu krdine etmek Operasyn Şefi 12 saat snra Uygun beslenme, su alımı, dinlenme ve stres yönetimi teknikleri knusunda fiziksel yardımı sağlamak, Tüm persnel ve gönüllülerin uygunsuz davranış ve stres belirtilerini gözlemlemek Nrmal hizmetlere dönmek için hasta bakımını krdine etmek Devam eden hasta gelişini takip etmek, Yatak durumunu izlemek, 26

15 Hasta bakımını izlemek, Persnel sağlık ve güvenliğini takip etmek, T.C. Hasta, yakınları, persnel ve kmuta merkezinin mental sağlığını gözlemek, Ölü ve defin işlerini takip etmek, Persnel, tedaviler, tıbbi ekipman ve malzemeleri izlemek, Operasyn alanlarına persnel ve kaynak aktarımı rganize etmek, Tüm kayıtların tutulmasını sağlamak. Operasyn Şefine Bağlı Birimler: Tıbbi Persnel Direktörü Tıbbi Bakım Direktörü Destek Hizmetleri Direktörü İnsani Hizmetleri Direktörü Bu grubun Yöneticileri; kendine bağlı birimlerin kurulması, denetlenmesi ve rganizasynundan srumludur. TIBBİ PERSONEL DİREKTÖRÜ Çalışan persnel ve gönüllü persnelin varlığı, durumu ve yeriyle ilgili bilgiler sağlamak Tesiste kurtarılan hasta ve çalışan kazazedelerin, sayısını izlemek ve verilerin devamlı yenilenmesini sağlamak. İnsan gücü birimiyle işbirliği yaparak ihtiyaca göre, kritik persnel veya görev için gönüllü persnel ve mevcut çalışanların çalışma saatlerini hesaplamak, çalışma yerlerini ve sayılarını düzenlemek TIBBİ BAKIM DİREKTÖRÜ Acil ve pliklinik başvurularını, yatan hasta bakımını, klinik destek hizmetlerini rganize etmek ve yönetmek, Yeni başvuran hastaların hızla değerlendirilerek kesin tedavi birimlerine sevk edilmesini sağlamak, Başvuran hastaların ihtiyaç duydukları tıbbi bakımı almalarını ve kendilerini güvende hissetmelerini sağlamak, Tıbbi bakım alanındaki srun ve ihtiyaçları değerlendirip, uygun kaynak yönetimini sağlamak, Hastaların hızlı bakım ve düzenlemesini krdine etmek, Hasta ve ailelerinin ruh sağlığı ihtiyaçlarını giderecek tedbirleri almak, Hasta bakım standartlarını afete göre yeniden düzenlemek, Afetle ilgili bilgileri yenileyerek persnele bildirmek, Olayın tipi ve yeri, Beklenen hastaların durumu ve sayısı, Tesise ulaşma tahmini zamanı, Alışılmamış veya tehlikeli çevre maruziyeti, Yardım için (telefn, karşılama alanı, acil, dekntaminasyn alanı, izle alan vs) çağrılan veya tesise ulaşan (afette yaralanan veya yaralanmayan) çk sayıda insanın yerinin ayarlanması, TIBBİ BAKIM DİREKTÖRÜNE BAĞLI BİRİMLER Yataklı Birimler Srumlusu Mikrbiylji Klinik Şefi 27

TÜRKİYE AFET MÜDAHALE PLANI (TAMP)

TÜRKİYE AFET MÜDAHALE PLANI (TAMP) T.C. BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI TÜRKİYE AFET MÜDAHALE PLANI (TAMP) BU PLAN AFET VE ACİL DURUMLARDA GÖREV ALACAK BAKANLIK, KURUM VE KURULUŞLAR İLE YAPILAN DEĞERLENDİRMELER SONUCUNDA

Detaylı

ACİL DURUM PLANI KISIM II KAPSAM KISIM III SORUMLULUK VE İŞ BÖLÜMÜ

ACİL DURUM PLANI KISIM II KAPSAM KISIM III SORUMLULUK VE İŞ BÖLÜMÜ SAYFA NO 1/28 ACİL DURUM PLANI KISIM I AMAÇ TOTM hastanesinde oluşabilecek her türlü olağanüstü durumlarda personelin, hastaların ve hasta yakınlarının yaralanıp zarar görmesini, hizmetlerin kısmen veya

Detaylı

ET VE BALIK KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. ET KOMBİNASI MÜDÜRLÜĞÜ ACİL DURUM PLANI

ET VE BALIK KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. ET KOMBİNASI MÜDÜRLÜĞÜ ACİL DURUM PLANI ET VE BALIK KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. ET KOMBİNASI MÜDÜRLÜĞÜ ACİL DURUM PLANI Amaç Bu iç düzenlemenin amacı; Et Kombinası Müdürlüğü ne ait her türlü yapı, bina, tesis ve işletmelerin tasarımı, yapımı, işletimi,

Detaylı

TIBBİ HİZMETLER SUNUM REHBERİ. Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 2012

TIBBİ HİZMETLER SUNUM REHBERİ. Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 2012 TIBBİ HİZMETLER SUNUM REHBERİ Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 2012 1 İÇİNDEKİLER Tıbbi Hizmetlerin Genel Esasları... 1 Acil Servis Hizmet Sunum Süreci... 1 Poliklinik Hizmetleri Sunum Süreci... 2 Yataklı

Detaylı

BİLİŞİM SİSTEMLERİ DENETİMİ REHBERİ

BİLİŞİM SİSTEMLERİ DENETİMİ REHBERİ BİLİŞİM SİSTEMLERİ DENETİMİ REHBERİ Haziran 2013 ANKARA BİLİŞİM SİSTEMLERİ DENETİMİ REHBERİ Haziran 2013 ANKARA BELGE ADI: SDR.4, Bilişim Sistemleri Denetimi Rehberi VERSİYON NO: 2013/1 VERSİYON TARİHİ

Detaylı

T.C SAMSUN VALİLİĞİ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü SAMSUN İLİ KİMYASAL, BİYOLOJİK, RADYOLOJİK VE NÜKLEER TEHLİKELERE DAİR GÖREV YÖNERGESİ

T.C SAMSUN VALİLİĞİ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü SAMSUN İLİ KİMYASAL, BİYOLOJİK, RADYOLOJİK VE NÜKLEER TEHLİKELERE DAİR GÖREV YÖNERGESİ T.C SAMSUN VALİLİĞİ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü SAMSUN İLİ KİMYASAL, BİYOLOJİK, RADYOLOJİK VE NÜKLEER TEHLİKELERE DAİR GÖREV YÖNERGESİ EYLÜL 2013 1 SAMSUN İLİ KİMYASAL, BİYOLOJİK, RADYOLOJİK VE NÜKLEER

Detaylı

ACİL DURUM PLANI. İzmir İli Güney Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

ACİL DURUM PLANI. İzmir İli Güney Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU İzmir İli Güney Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ACİL DURUM PLANI PARAF İZMİR İLİ GÜNEY BÖLGESİ KAMU HASTANELERİ

Detaylı

MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu İç Yönetmelik, MARSU Genel Müdürlüğü nde

Detaylı

SABOTAJLARA KARŞI KORUMA YÖNETMELİĞİ

SABOTAJLARA KARŞI KORUMA YÖNETMELİĞİ 2591 SABOTAJLARA KARŞI KORUMA YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 16.10.1988, No : 88/13543 Dayandığı Kanunun Tarihi : 22.7.1981, No : 2495 Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 28.12.1988, No

Detaylı

VERİMLİLİK GÖZLEMCİSİ YERİNDE DEĞERLENDİRME REHBERİ (Hastane)

VERİMLİLİK GÖZLEMCİSİ YERİNDE DEĞERLENDİRME REHBERİ (Hastane) Hastaneleri Kurumu VERİMLİLİK GÖZLEMCİSİ YERİNDE DEĞERLENDİRME REHBERİ (Hastane) VERİMLİLİK VE KALİTE YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI EYLÜL 2014 SUNUŞ Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna bağlı genel sekreterliklerde

Detaylı

AFETLERE İLİŞKİN ACİL YARDIM TEŞKİLATI VE PLANLAMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

AFETLERE İLİŞKİN ACİL YARDIM TEŞKİLATI VE PLANLAMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK 2515 AFETLERE İLİŞKİN ACİL YARDIM TEŞKİLATI VE PLANLAMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 1.4.1988, No : 88/12777 Dayandığı Kanunun Tarihi : 15.5.1959, No : 7269 Yayımlandığı

Detaylı

KOÇ ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNERGESİ

KOÇ ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNERGESİ KOÇ ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Koç Üniversitesi nde İş Sağlığı ve Güvenliği şartlarının sağlanması amacıyla uyulması

Detaylı

KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: İNŞAAT SEKTÖRÜ

KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: İNŞAAT SEKTÖRÜ KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: İNŞAAT SEKTÖRÜ Bu rehber, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen İSGİP (Türkiye`de İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Koşullarının

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ TBMM Başkanlık Makamının Onay Tarihi : 09.05.2012 Sayı : 65496 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1-

Detaylı

TCDD İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM MERKEZİ YÖNERGESİ

TCDD İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM MERKEZİ YÖNERGESİ TCDD İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM MERKEZİ YÖNERGESİ 2012 İÇİNDEKİLER KONULAR SAYFA NO İÇİNDEKİLER...I-II DAĞITIM PLANI...III DEĞİŞİKLİK ÇİZELGESİ... V BİRİNCİ BÖLÜM GENEL ESASLAR

Detaylı

ANTALYA SU VE ATIKSU ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ ĠÇ YÖNETMELĠĠĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

ANTALYA SU VE ATIKSU ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ ĠÇ YÖNETMELĠĠĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ANTALYA SU VE ATIKSU ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ ĠÇ YÖNETMELĠĠĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı, Antalya Su ve Atıksu İdaresi' ne ait işyerlerinde

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu İç Yönergenin amacı; Orman Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında

Detaylı

SAĞLIK MESLEK MENSUPLARI İLE SAĞLIK HİZMETLERİNDE ÇALIŞAN DİĞER MESLEK MENSUPLARININ İŞ VE GÖREV TANIMLARINA DAİR YÖNETMELİK

SAĞLIK MESLEK MENSUPLARI İLE SAĞLIK HİZMETLERİNDE ÇALIŞAN DİĞER MESLEK MENSUPLARININ İŞ VE GÖREV TANIMLARINA DAİR YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığından: SAĞLIK MESLEK MENSUPLARI İLE SAĞLIK HİZMETLERİNDE ÇALIŞAN DİĞER MESLEK MENSUPLARININ İŞ VE GÖREV TANIMLARINA DAİR YÖNETMELİK Resmî Gazete: 22.05.2014-29007 Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKALARI KILAVUZU

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKALARI KILAVUZU HİZMETE ÖZEL T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKALARI KILAVUZU V.1 2014 I Bu kılavuz çevre duyarlılığı kapsamında kâğıt ortamda basılmayarak; elektronik

Detaylı

SAKARYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ (SASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ

SAKARYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ (SASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ SAKARYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ (SASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu İç Yönetmelik, SASKİ Genel Müdürlüğü

Detaylı

NÜFUS ve VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

NÜFUS ve VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler NÜFUS ve VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönerge, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün kuruluş, görev

Detaylı

T.C. SİVAS İL ÖZEL İDARESİ GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. SİVAS İL ÖZEL İDARESİ GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. SİVAS İL ÖZEL İDARESİ GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu nun 35. maddesi

Detaylı

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (23.04.2015/31646 Sayılı Makam Onayı) AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı;

Detaylı

T.C. GİRESUN BELEDİYE BAŞKANLIĞI SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

T.C. GİRESUN BELEDİYE BAŞKANLIĞI SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK T.C. GİRESUN BELEDİYE BAŞKANLIĞI SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,Kapsam,Yasal Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU TAŞRA TEŞKİLATI HİZMET BİRİMLERİNİN GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI İLE KADRO STANDARTLARI HAKKINDA YÖNERGE 1

TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU TAŞRA TEŞKİLATI HİZMET BİRİMLERİNİN GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI İLE KADRO STANDARTLARI HAKKINDA YÖNERGE 1 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU TAŞRA TEŞKİLATI HİZMET BİRİMLERİNİN GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI İLE KADRO STANDARTLARI HAKKINDA YÖNERGE 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

HEMŞİRE GÖREV TANIMLARI ALAN ÇALIŞMASI

HEMŞİRE GÖREV TANIMLARI ALAN ÇALIŞMASI HEMŞİRE GÖREV TANIMLARI ALAN ÇALIŞMASI [İzmir Örneği; Rapor] Aralık 2013 İzmir İli Güney Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Tıbbi Hizmetler Başkanlığı Sağlık Bakım Hizmetleri Koordinatörlüğü

Detaylı

ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİ

ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİ ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; etkin, verimli ve kaliteli sağlık hizmeti sunulmasını

Detaylı

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU GENEL ACİL DURUM PROSEDÜRÜ

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU GENEL ACİL DURUM PROSEDÜRÜ 1. TANIMLAR KAZA: Ölüme, hastalığa, yaralanmaya, hasara veya diğer kayıplara sebebiyet veren istenmeyen olaydır. YANGIN : Katı, sıvı veya gaz halindeki yanıcı maddelerin ısı alarak kontrol dışı yanmasıdır.

Detaylı

SHKS-HASTANE SETİ (Versiyon 4)

SHKS-HASTANE SETİ (Versiyon 4) SHKS-HASTANE SETİ (Versiyon 4) Sağlıkta Dönüşüm Programının ana hedeflerinden biride sağlık hizmetlerinde sürekli kalite gelişimini sağlamaktır. 2003 yılında ülkemize özgü bir uygulama olarak performansa

Detaylı

Sanayide Afet ve Acil Durum Yönetimi Rehberi

Sanayide Afet ve Acil Durum Yönetimi Rehberi Sanayide Afet ve Acil Durum Yönetimi Rehberi Sanayide Afet ve Acil Durum Yönetimi Rehberi Temmuz 2008 ISBN 978-9944-60-309-6 1. Baskı, 1000 Temmuz 2008 İstanbul Sanayi Odası Yayınları No: 2008/7 Çevre

Detaylı