T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DR. LÜTFİ KIRDAR KARTAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ACİL EYLEM PLANI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DR. LÜTFİ KIRDAR KARTAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ACİL EYLEM PLANI"

Transkript

1 1. AMAÇ : a. Tüm hastane persnelinin acil laylara karşı hazırlıklı lmasını sağlamak, b. Tüm hastane persnelini acil laylara karşı eğitmek, c. Vuku bulan acil layda ilk müdahaleyi yapmak, d. Acil lay için gelen prfesynel ekibe (Emniyet, İtfaiye, Kurtarma Ekipleri vb.) yardımcı lmak, 2. KAPSAM: a. Persnel larak, tüm hastane persnelini ve hastanede kntratlı hizmetli larak çalışan persneli kapsar. b. Bina larak, tüm hastane kmpleksini kapsar. 3. SORUMLULAR: Başhekim Yardımcıları, Hastane İdari Mali İşler Müdürü, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü, Müdür Yardımcıları ve Birim Srumluları. 4. KANUNİ DAYANAK; Sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dlayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun 2. Afetlere İlişkin Acil Yardım Teşkilatı ve Planlama Esaslarına Dair Yönetmelik, Sayılı Devlet Memurları Kanunu, /48 Sayılı Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimi Hakkında Sağlık Bakanlığı Genelgesi 5. Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği( R.G.1983 / tarihli yayını) Madde Acil Eylem Planı nda belirtilen hususlarda, uygulamadan dğabilecek aksaklıklar Başhekimlik Makamına yazılı larak bildirilir. Başhekimlik Makamı'nın müsaadesi alınmadan herhangi bir değişiklik yapılamaz. 7. Bu Acil Yardım Planı hükümlerine aykırı hareket edenler hakkında idare emirlere riayet etmemek fiilinden, verilen görevi zamanında yapmayanlar hakkında da fiilin derecesine göre görevi ihmal veya suistimalden sruşturma açılarak gereği yapılır. 8. Bu Acil Yardım Planı, yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer. 5-HABER VERİLECEK TELEFON VE FAX NUMARALARI HASTANE AFET YÖNETİM MERKEZİ TEL : HASTANE AFET YÖNETİM MERKEZİ FAX : MOBİL TEL (ARAÇ ) TEL : KARTAL AFET YÖNETİM MERKEZİ TEL : KARTAL BELEDİYESİ TEL : İTFAİYE TEL : 110 POLİS :155 GAZ ARIZA :187 ELEKTRİK ARIZA:186 SU ARIZA :185 AFETLERDE SAĞLIK HİZMETLERİ BİRİMİ TEL : TEL : AFT. SAĞ HİZM. BİRİMİNE ULAŞILAMAZ İSE Dr.M.TÜRKAY ESİN TEL : İSTANBUL AFET VE ACİL DURUM İL MÜD:TEL: KARTAL KAYMAKAMLIĞI TEL :

2 5.KURUM HAKKINDA GENEL BİLGİLER: a. Kurumun hizmet cinsi ve kapasitesi: Tüm pliklinik, yataklı tedavi, görüntüleme ve labaratuar hizmetleri verilen 704 yatak kapasiteli Devlete ait Eğitim ve Araştırma hastanesidir. b. Persnel sayısı: Kadrlu persnel sayısı : 1515 Temizlik persneli sayısı : 410 Güvenlik görevlileri sayısı : 108 Bilgi işlem persneli sayısı : 268 Yemekhane persneli sayısı : 78 Görüntüleme : 70 Danışma Ynlendirme : 76 Teknik Persnel : 34 Genel Tplam : 2559 Hasta Yatak Kapasitesi : 699 Günlük rt. Pliklinik sayısı : 8000 Hastanenin Bölümleri: Ana Bina (İdari birimler / pliklinik, eczane,satınalma,radylji, Klinikler) Onklji Binası (Radyasyn nk.) Tıbbi Onklji Pliklinik binası Acil Tıp Merkezi Semiha Şakir Kadın Dğum ve Çcuk hastanesi Organ Nakli ve Hemdiyaliz Ünitesi Yara ve Yanık tedavi Merkezi Kreş Hastane afet planını başlatma; Afet halinde bu planı yürütmekle görevli yetkililer, yardımcıları ve hastanede görev yapanlar herhangi bir emir veya talimata ihtiyaç duymadan hastaneye gelerek görevine başlar. HAP Başkanı hastanede değil veya hastaneye ulaşamadı ise, bu planın uygulanmasından yükümlü kişi hastanenin an görevde lan Nöbetçi Şef. HASTANE AFET PLANI (HAP) BAŞKANI Hastane Afet Planı Başkanı Hastane Yöneticisidir ve aynı zamanda Acil Kmuta Merkezi nin de başkanıdır. HAP Başkanı afet planının idare ve rganizasynundan srumludur. HASTANE AFET PLANI (HAP) BAŞKANI Hastane Afet Planı Başkanı Hastane Yöneticisidir. Yetkileri; Hastane Afet Planını başlatma ve snlandırma yetkisine sahiptir Hastane Afet Yönetim Merkezini rganize eder ve yönetir Afet anında, hastane güvenlik plitikasını değiştirebilir Afet anında afet planında değişiklik yapabilir Bir tehdit veya hasar söz knusu lduğunda hastanenin bşaltılmasına karar verebilir 14

3 Tehlike anlarında kurumsal faaliyetleri durdurabilir Afet bölgesindeki görevlileri belirler Tüm yönetim ekibine afet yönetim merkezinde; Görevlendirmeler hakkında, Olayın yapısıyla ilgili, Birinci derece öncelikli knuları içeren, Planın işleyişi ile ilgili bilgi verir, yürütmeyi başlatır. Tplantı zamanına karar verir ve ilgili yönetim ekibini çağırır. HASTANE AFET BAŞKANI; İLK 2 SAATTE; Hastane Afet Planının aktivasynunu sağlar. Görevlendirme-bilgilendirmeleri gözden geçirir, Afetin özelliklerini görevlilerle saptar, Kayıt görevlisini belirler, Durumu bildirir raprları ve kayıtlarını ister; Bina hasar-risk rapru, Ljistik şefi rapruna göre bina tahliyesi, Planlama şefinden hasta sayısı ve durum bilgileri, Operasyn süresini ve Afet Yönetim Merkezi çalışma saatlerinin belirlenmesi, Erken taburcu için hasta değerlendirmesi ve kararı, Diğer kurumlarla gerekli bağlantı, Destek hizmetlerden, dnanım, malzeme, ilaç, su, gıda bilgilerini ister. HASTANE AFET BAŞKANI 2 12 SAATTE; Bilgileri almaya devam eder ve güncellenmesini ister; Güvenlik kapasitesini değerlendirme, Hastanenin tıbbi kapasitesi ve tıbbi yetenek artış planlarının (seyrek tıbbı durumlar için yeterli düzeyde uzmanlık isteyen tıbbi değerlendirmeye ihtiyaç duyan hasta bakımı işini yönetebilme kabiliyeti) gözden geçirilmesi, Diğer hastane ve diğer afet yanıt birimlerinin durumu, Kritik tesis ve tıbbi bakım srunları, Hastane perasyn destek knuları, HAP görevlilerine durumun güncellenmesi, Hasta Yakını Destek Merkezi faaliyetleri, Bilgileri almaya devam eder; Halkla İlişkiler Direktöründen halkın bilgilendirilmesi knusunda, Güvenlik Direktöründen emniyet ve güvenlik knuları hakkında, Tıbbi Teknik Kuruldan sağlık persneli kruyucu önlemleri hakkında, Halkla İlişkiler Direktöründen medya bilgilendirmeleri hakkında, Sağlık persneli ve ailelerine destek hizmeti bilgileri knusunda, Afet Eylem Planının HAP görevlileri ile revize edilmesi knusunda bilgilendirmeleri almaya devam eder. 15

4 HASTANE AFET BAŞKANI 12.SAAT SONUNDA; Bütün bilgilendirmeleri yeniden alır, Emniyet ve Güvenlik Analizini alır, Kayıtlar ve raprlamalar tamamlanır, T.C. Operasyn durumunun değerlendirilmesi ve kritik srunlar belirlenir, Afet Eylem Planı yenilenir, Diğer kurumlarla iletişim sürdürülür, Ekibin stres belirtilerinin takibi gözden geçirilir, Görev devri durumunda, snraki perasyn dönemi için yeni yetkililere bilgi verilir Nrmal işleyişe dönüşün bilgileri paylaşılır, Ekipman ve malzemelerin kntrlü yapılır, eksik malzemelerin temini sağlanır. Müdahale Snrası Faaliyetler; HAP SONLANDIRMA : Dkümanların sağlanması (Finansal ve diğer ) Değerlendirme tplantılarının yapılması, Gerekli revizynların belirlenmesi Faaliyet Rapru ve Gelişim Planı yazılması Müdahale snrası tplantı ve faaliyetlere katılımın sağlanması, Afet snrası medya, halk,ekibe bilgilendirmenin yapılması. Stres yönetimi için gerekli ekibin çalışmasının sağlanması. HAP aktivasynunu snlandırmada gerekecek tüm kaynak ve persnel için spesifik talimatları içeren bir afet aktivasynu snlandırma planı geliştirir. Planların biran önce yapılmasına başlar. Hedeflerine ulaşmış ya da artık gereksinim duyulmayan birimlerin lağan görevlerine dönmelerini sağlar. Tüm sistemin snlandırılması için süreçleri, yöntemleri ve srumlu birimleri tanımlar. Sağlık kurumlarının günlük srumluluklarını yerine getirmelerini hızlandırır. Birikmiş iş yükünün üstesinden gelinmesi için gerekenleri yapar. Persnelin ve kaynakların rehabilitasynunu, müdahale ekipmanlarının yeniden paketlenmesi ve deplanmasını sağlar. HAP Başkanı na Bağlı Birimler: Halkla İlişliler Yetkilisi Kurumlararası Krdinasyn Srumlusu Güvenlik Şefi LjistikŞefi Planlama Şefi Finans Şefi Operasyn Şefi 16

5 HALKLA İLİŞKİLER DİREKTÖRÜ Halkla İlişkilerden srumlu Başhekim Yardımcısıdır. Görev yeri AFET YÖNETİM MERKEZİDİR. Tüm bilgilendirmeleri Hastane Afet Başkanın nayı ile yapar, Afet Yönetim Merkezinde Medya ve Sağlık persneli, hasta ve ziyaretçiler, ailelerini kapsayan tüm iç ve dış bilgi akışını düzenler, Gazete, rady ve televizynlarda yayınlanan haberleri izler ve dğruluğunu takip eder, Bilgileri tplar, aralıklarla basın açıklaması yapar, Afet snrası yerli ve yabancı basın merkezlerine bilgi verir, Hastane Risk İletişim Planı, plitikası ve afet değişiklik planlarını, afet aktivasynunu sağlar, Basın bilgilendirme alanını luşturur, Basın mensuplarının girebileceği ve giremeyeceği alanları güvenlik srumlusuyla belirler, Gelen hastane dışı bilgileri değerlendirir, dğrulanmasını sağlar, Bilgilendirmeye, bilgi tplamaya ve kayıtlarını tutmaya devam eder, Önceki rutin işlere devam ederken, ek larak ekibin stres belirtilerini takip eder, Görev devri durumunda snraki perasyn dönemi için yeni yetkiliye bilgi verir, Aktivasynu Snlandırma; Persnelin rutin görevlerine dönüşü, Sn basın tplantıları ve raprlar, Ekipman ve araçların eski yerlerine yerleştirilmesi, Hastane Afet Yönetiminin bilgilendirilmesi, Dkümanların ve Kayıt Frmlarının planlama şefine teslim edilmesi, Çıkarılan snuç-derslerin tartışılması, Stres yönetimi ve faaliyet snrası tplantıları yaparak görevini snlandırır KURUMLARARASI KOORDİNASYON SORUMLUSU Başhekim Yardımcısıdır. Görev yeri AFET YÖNETİM MERKEZİDİR. Görevleri; Afetlerde, valilik Anadlu Güney Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğ ve il Sağlık Müdürlüğü ile bağlantı kurar, Afet anlarında beraberinde luşabilecek sel, yangın, kimyasal madde v.b. tehditleri önceden tespit eder, Hava durumunu izlemek için Meterlji İl Müdürlüğü ile haberleşme sağlar, Afetin etkilediği alanın büyüklüğü, etkinin şiddeti, ilerleme yönü gibi bilgileri tplar, Hastanenin afet sahasına uzaklığını tespit ettirir, Uygun iletişim ve mesaj akımını sağlamak için İl - İlçe Kriz Merkezi ile bağlantı kurar ve halkla ilişkiler direktörüyle krdineli bir şekilde çalışır, Hastaneye gelebilecek muhtemel hasta sayısı ile ilgili bilgileri tplar, 17

6 Afete göre hastanenin hangi kurumlarla işbirliği yapması gerektiğiyle ilgili risk iletişim planı luşturur, Hastaneler arası transprt için gerekli araç istemini luşturur, Hastaneye başvuran yaralı sayısı, yaralanma özellikleri, yatırılan, taburcu edilen, sevk edilen ve ölen hastaların kayıtlarını tutturur, bu knularda planlama şefi ile işbirliği yapar, Diğer hastanelerin afet anındaki çalışmalarından elde edilebilecek en ayrıntılı bilgileri tplar ve HAP Başkanı na iletir, Anadlu Güney Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğine; GÜVENLİK YETKİLİSİ Hastanenin hasta bakım kapasitesini, Hastanenin genel durumunu, Hastanenin, persnel, ekipman, malzeme ve ilaç kaynakları ile ilgili mevcut yada öngörülen yetersizliklerini, Tplam yaralı sayısı ve tedavi edilmiş, tedavisi devam etmekte lan hastaların sayısı ve yaralanmaların türlerini, Sn hastane tedavi kapasitesini (sayı), Yatırılan, taburcu veya sevk edilen hasta sayısını, Ölü sayısını, Yaralıların kişisel bilgilerini, Diğer hastanelere transfer edilmesi gereken hastaların sayısı, transfer şekilleri knularında bilgi kayıtlarını tutturur ve bu knularda bilgi akışını sağlar, Güvenlikten srumlu Başhekim Yardımcısıdır. Görev yeri AFET YÖNETİM MERKEZİDİR. Güvenlik Amiriyle beraber çalışır. Güvenlik Amirinin görev yeri Başhekimlik Binasıdır. Görevleri; Kendine bağlı; Giriş Çıkış kntrlü, Kalabalık kntrlü, Trafik kntrlü, Araştırma ünitesi, Klluk Güç ünitesi, Güvenlik amirini tespit eder. Hastane tahliye ünitesini kurar, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ( tarihli resmi gazete, sayı:25504) gereğince güvenlik amirinin görevlerini tespit eder ve uygulanmasını sağlar. Hastaneye giriş-çıkış, kalabalık ve trafik kntrlü ve yasal uygulamalar gibi persnel ve tesisin güvenliği ile ilgili tüm aktiviteleri düzenler, Afet aktivasynu süresince HAP görevlileri, diğer persnel, hasta, ziyaretçi ve kurtarıcıların güvenliğini sağlar, Riskli bir durum saptadığında afet başkanının bilgisinde perasynu durdurur, Afet anlarında, hasar tespit ekibinin güvenliğini sağlar, 18

7 Afet anlarında binanın güvenliği, giriş ve çıkış kntrlü, asansör denetimini yapar, Ambulans dâhil tüm araçların girişi-çıkışı ve park etmesinden srumludur, Medyanın girmesi yasaklanan bölgelerden srumludur, Güvenlik merkezini kurar, Tüm persnel için acil güvenlikle ilgili bilgileri tplar, Belirlenmiş alanların güvenliğini sağlar, Kısıtlanmış alanlardan yetkisiz persnelin uzaklaştırılmasını sağlar, Gerektiğinde güvenlik aramalarının yapılması için talimat verir, Tüm yaya ve trafik giriş nktalarını uygun şekilde belirleyerek güvenceye alır, Gerektiğinde ambulans girişi-çıkışı ylunun değiştirilmesi sağlar, Aktiviteler için nakliye alanları ve devriye parkları luşturur, Dekntaminasyn alanındaki güvenlikten srumludur. Olayın şiddeti ve dğasına uygun larak eğer gerekli ise aşağıdaki knularda kruyucu güvenlik önlemlerini alır; Yiyecek Su Güvenlik Amirinin Görevleri; Tıbbi kaynaklar Kan ürünleri kaynakları İlaç kaynakları Persnel ve ziyaretçiler 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ( tarihli resmi gazete, sayı:25504) gereğini yerine getirmek. Güvenlik direktörünün belirlediği, afetlerde uygulanacak planı uygulamak ve takip etmek, Güvenlikle ilgili kayıtları tutmak ve güvenlik direktörüne teslim etmek. LOJİSTİK ŞEFİ Başhekim Yardımcısı yürütecektir. Afet gerçekleşmesi halinde hastanenin güvenli lup lmadığına karar verilmesi için inceleme yaptırma yetkisine sahip kişidir. Hastanenin zarar görmüş kısımlarının belirlenmesi veya bşaltılmasının gerekli lup lmadığına sn karar verme yetkisi, yalnızca HAP Başkanı Başhekim e aittir. Ljistik Şefine Bağlı Birimler: Alt Yapı ve Teknik Hizmetler Srumlusu Hasar Tespit Ve Kntrl Srumlusu Sanitasyn Srumlusu Haberleşme Hizmeti Srumlusu, Taşıma Srumlusu, Ayniyat Srumlusu, Mutfak Srumlusu Görevleri; 19

8 Afet aktivitelerini destekleyen, insan kaynağı, malzeme hizmetlerin sağlanması, fiziksel rtamın sürdürülmesi ile ilgili perasynları rganize eder ve yönetir. Afet Eylem Planlaması aktivitelerine katılır. Su-Gıda, tıbbi malzeme, iletişim malzemeleri, kapasite artışı ile ilgili ekipmanın teminini sağlar. Sanitasyn hijyen ve sağlık kşulların luşturulması ve devam ettirilmesidir. Ljistik Şefi (İlk 2 saat ) Hastane Afet Başkanı ndan görevlendirme alır, Ljistik Bölümü Birim Srumlularını bilgilendirir, Ljistik Bölümü eylem planı taslağını hazırlar, Snraki tplantının zamanının belirler. Ljistik Şefi ( 2-12 saat ) Afete müdahalede durum güncellemesi yapar, Satın Alma ve Tahakkuk Birimi ve İrtibat direktörü yardımı ile ihtiyaç duyulan malzemeyi temin eder, Aşağıdaki görevlerin yerine getirilmesini sağlar: İletişim, Bilgi-işlem teknljileri ve hizmetleri, Persnel için su ve yiyecek sağlamak, Persnel desteği, Aile destek hizmetleri, Malzemelerin/gereçlerin sağlanması, Tesis hizmetlerinin sürdürülmesi, Ulaşım hizmetleri, Bölümü ile ilgili dkümantasynların tutulmasını sağlar. Ljistik Şefi (12. saat snunda ) Persnelinin artan iş yükünü karşılama yeterliliğini değerlendirir, Görevlilerin sağlık ve iş güvenliğini sağlamaya devam eder, Kaynak gereksinimlerini gözden geçirir, Dkümantasyn işlemlerinin izlenmesi sağlar. Görev Snlandırma; Persnelin rutin görevlerine dönüşü Sn brifingler ve raprlar Ekipman ve araçların eski yerlerine yerleştirilmesi Yönetimin bilgilendirilmesi Planlama ve Finans Bölümüyle birlikte maliyet rapru hazırlanması işlerinden snra görev snlandırılır. Alt Yapı ve Teknik Hizmetler Srumlusu : Enerji, aydınlatma, su, kanalizasyn, iklimlendirme, hasar tespit, tıbbi gazlar, tıbbi aletler, altyapı bütünlüğü, çevre sağlığı ve gıda hizmetlerini içeren hastanenin altyapı perasynlarını sürdürmek ve düzeltmek için gerekli işleri yönetir ve düzenler Altyapı bölümündeki prblem ve ihtiyaçları değerlendirir, kaynak yönetimini düzenler Altyapı kapasitesini değerlendirir, talep lan alanlara kaynakların dağıtımını düzenler: 20

9 Su Isıtma ve havalandırma Enerji ve aydınlatma İletişim İçme ve kullanma suyu Tıbbi gaz dağıtımı Tıbbi ve medikal malzeme Çevre sağlığı Yiyecek temini Hasar tespit ve narım Temizlik işleri Merdiven-Asansör T.C. Hastane iç ve dış yl durumu, hastaneye erişim Gibi gerekli kaynak dağılımlarını düzenler. Su hastane aktivitesi için ana kaynaktır. Hasta hijyeni, Temizlik, Sterilizasyn, Çalışanların hijyeni, Medikal prsedürler (hemdializ), Teknik knular (havalandırma sistemi), Ljistik (mutfak), Su Yedeği Pmpa sistemiyle desteklenmiş yedek su depsu bulunmalı, Her hasta için 150 litre kullanma suyu deplanmış lmalı, Pmpa sistemi UPS ya da jeneratörle desteklenmeli, Çeşme suyunun içilemediği durumlarda her hasta için rtalama 2 litre/24 saat şişe suyu deplanmış lmalı (tüm yataklar dlu varsayılarak), Çalışanların su ihtiyacı da deplanmış lmalıdır. Su Temininde; Gıda Gerektiğinde su kullanımdan önce arıtılmalı Kaynatma yapılmalı, Kimyasal arıtma( sdium hypchlrite, ptassium permanganate) yapılacak kşullar luşturulmalıdır. Gıda Maddesi Stku: Tüm yataklar dlu varsayılarak bir haftalık gıda deplanmış lmalıdır, Persnelin gıda gereksinimi de hesaba katılmış lmalıdır, 72 saat persnel ihtiyacı da (gıda, su hazır ) deplanmış lmalıdır. Elektrik Elektrik kesintisi aşağıdaki kritik alanların fnksiynunu ciddi şekilde etkiler Yğun Bakım Üniteleri Ameliyathaneler 21

10 Acil servis Tanı labratuarları (radylji, labratuarlar) T.C. Ljistik (ısınma,klima sistemleri,mutfak, bilgi işlem,haberleşme vs.) Elektrik Yedeği Özellikle kritik alanlar UPS ve tmatik larak devreye giren jeneratörlerle desteklenmeli Elektrik yedeği lmayan alanlarda el fenerleri ve pille beslenen acil ışıklandırma lmalı Acil ışıklar elektrik kesilmesi durumunda tmatik larak devreye girmeli Pillerin (kullanılmadıkları halde bile belli bir sürede tükenir) yeterli sayıda yedeği lmalı Piller uygun kşullarda saklanmalı (Pilleri serin ve kuru bir rtamda güneş ışığına maruz kalmayacak şekilde saklayın. Uzun süreli saklamada rtam sıcaklığı 30C üzerine çıkmamalıdır. ) UPS ve jeneratör desteği süresi vardır ve kapasitesi sınırlıdır (Periydik larak test edilmeli-teknisyenlerle sıkı iletişim) Yedek jeneratör yakıtı hazır bulunmalıdır. Medikal Gaz Ünitesi Oksijen Yeterince ksijen tüpü bulundurulmalı, Gereksiz kullanımından kaçınılmalı, Gerektiğinde SpO2 temeline dayalı ksijen triyajı uygulanabilir 94% üzeri gerekmez 90%-94% düşük akım 90% altı yüksek akım PLANLAMA ŞEFİ Planlama Şefi Başhekim Yardımcısıdır. Görev yeri AFET YÖNETİM MERKEZİDİR. Planlama Şefine Bağlı Birimler: Durum Değerlendirme Srumlusu İnsan Gücü Srumlusu Tıbbi Persnel Hemşirelik Hizmetleri Srumlusu Hemşirelik Hizmetleri Srumlusu Tıbbi Sekreter Srumlusu GÖREVLERİ; Kendine bağlı birim srumlularını belirlemek ve bu birimlerin krdinasyn ve denetimlerini sağlamak. Persnel, araç-gereç gibi gerekli kaynakları belirlemek, temin etmek ve bu kaynaklara ihtiyaç duyan öncelikli bölümlerin saptamak, Mevcut malzemelerin ve ihtiyaç duyulan malzemelerin belirlenmesini sağlamak, Hastanede anda görevde lan ve görevlendirilecek lan persneli öncelik sırasına göre yerleştirmek, Gelen persneli kntrl etmek ve kayıtlarını tutmak, 22

11 Sağlık persneli, diğer hastane persneli ve hastane ljmanlarında kalan sağlık persnelinin göreve çağrılmasını, tüm persnelin çalışma ve dinlenme saatlerinin düzenlenmesini, nöbet değişimini sağlamak, Hastanede kullanıma hazır yatak sayısını diğer birimlerle iş birliği yaparak belirlemek Halktan gelecek bağışların kabulü ve rganizasynu sağlamak, Dışarıdan gönüllü larak çalışmaya gelenleri krdine etmek ve denetlemek, Diğer hastanelerden gelen, hemşire ve sağlık persnelini krdine etmek ve denetlemek, Kendine bağlı birimlerin dkümantasynunu sağlamak, Mevcut hastane Afet Planının başarılı lup lmadığını belirlemek ve bunu HAP başkanına bildirmekten srumludur. Bilgiyi; izlemek, belgelemek ve dağıtmaktan srumludur. Yönetime alternatif stratejiler sunar, Tüm verilerin tplanmasını yönetir. Verileri, müdahaleyi ve tahsis edilmiş kaynakları göz önünde bulundurarak analiz eder. Taktiksel perasynlar için alternatifler geliştirir. Tplantıları planlar ve tüm perasyn periytları için acil/afet eylem planını hazırlar. DURUM DEĞERLENDİRME SORUMLUSU Devam eden durumla ilgili bilgileri tplar, işler, düzenler ve bunlarla ilgili özet raprlar hazırlar, Afete ilişkin luşabilecek laylarla ilgili tahminler geliştirir, Haritalar hazırlar, afet eylem planında kullanılmak üzere bilgi ve istihbarat tplar ve gerekli yerlere iletir, Mevcut durum özetleri yönetimin belirlediği, periytlarla hazırlanmasını ve dağıtılmasını sağlar, İç ve dış bilgileri irtibat direktörüyle beraber izler,(kaç ev yıkıldı, Mahsur kalan afetzede sayısı, Bölgesel müdahalenin durumu vs.) Kitlesel yaralanma vakalarında yaralı sayısının izlemini yapar. Veriyi en güvenilir şekilde perasyndan alır, muhtemel ameliyata alınacak vaka sayısını öngörür. Yönetimi böylece hedefine ulaşmada yönlendirir. Bilgiler tplanır, sınıflandırılır, yeni stratejiler için analiz edilir. Bilgi snrası yeni durum Acil Eylem Planına entegre edilir, ilgili faaliyetler için kullanılır.(örn: Yaralı kimliklendirilmesinden snra aileler bilgilendirilir) Olayla ilgili gelişecebilecek yeni layları tahmin etmek, gelen durum bilgilerini tplamak, işlemek ve rganize etmek, durum özetlerini hazırlamak ve prjeler geliştirmek. Hasta izleme: Yatan hastaların bakım sistemi içindeki tüm zamanlarda yerini izlemek ve kayıt altına almak. Hastaneden ayrılan tüm hastaların gidişini irtibat direktörüyle beraber izlemek. Yatak İzleme: Sedye ve afet yatağı dahil tüm hasta yataklarının varlığı, yeri ve durumu hakkında bilgi sağlamak. Var lan yatakları, yatakların dluluk durumunu değiştiren faktörleri, tahliye ve erken eksterne gibi layları izlemek. İnsan Gücü Srumlusu Olay sırasında kullanılmak için persnelin, ekiplerin, tesislerin, malzemelerin ve büyük ekipmaların varlığı, yeri ve durumu hakkında bilgi sağlamak Olay başlangıcında hangi kaynakların izleneceğini belirlemek planlama şefi yönetiminin srumluluğudur. 23

12 Afet sırasında persnelin, ekiplerin, tesisin, malzemenin ve majör ekipmanın kullanıma hazır lmasını sağlamak için, afetin varlığı, lkalizasynu ve durumu hakkındaki bilgileri irtibat şefinden ekibi için tplamak. Afet perasynları için ayrılan tüm kaynakların temel listesini tutar. Kritik farmasötik ürünler, ventilatörler, kan ürünleri gibi yönetim için önemli tüm kaynakların izlemine dikkat eder. Kaynakların sınıflandırılması FİNANS ŞEFİ a) Kullanıma hazır, b) Temin edilebilir, c) Kullanım dışı, kaynaklar larak sınıflandırır. Tıbbi Persnel Ve Hemşirelik hizmetleri Srumlusu Çalışan persnel ve gönüllü persnelin varlığı, durumu ve yeriyle ilgili bilgiler sağlamak Tesiste kurtarılan hasta ve çalışan kazazedelerin, sayısını izlemek ve verilerin devamlı yenilenmesini sağlamak. İnsan gücü birimiyle işbirliği yaparak ihtiyaca göre, kritik persnel veya görev için gönüllü persnel ve mevcut çalışanların çalışma saatlerini hesaplamak, çalışma yerlerini ve sayılarını düzenlemek Malzeme İzleme Olaya destek için dışarıdaki tedarikçilerden malzeme elde etmek ve hastane envanteri içindeki malzeme ve ekipmanların varlığı, yeri ve durumu hakkında bilgi sağlamak. Kntamine lma, erken taburculuk ve tahliye gibi malzemeleri değiştirebilecek faktörleri izlemek Finans Şefi İdari ve Mali İşler Müdürü dür.(adına Satnalma Gelir-Giderden srumlu Yardımcısı) Anlaşmalı lan ve lmayan satıcılarla ilgili alacak ve brç hesaplarının idaresinden srumludur Satın Alma Srumlusu( İlk 2 saat) Tahsil edilemeyecek zrunlu harcamalar, tüm satın alma sözleşmelerini ve acil durum planında belirtilen alımları ayrı ayrı hesaplar. Kaynak düzenlemesini sağlamak için destek hizmet srumlusu ile iş birliği yapar. Finans şefinden (veya nun yetkili temsilcisinden) alımları başlatmak için yetki alır. Maliyetleri asgariye düşürmek için anlaşma ve görüşmeler yapar. Tıbbi malzeme, ayniyat ve diğer materyallerin transferi, paylaşımı için acil anlaşmaları yapar. Satın Alma Srumlusu (2-12 saat) Satın Alma kayıtlarını tutar, düzenli aralıklarla finans yönetimine rapr gönderir. Tüm fatura ve diğer kayıtları tplar. Talepleri karşılamasını sağlamak için Srumlusu ile iş birliği yapar. Satın Alma Srumlusu (12. saat snra) görev snlandırma; Afetle ilişkili tüm satın alma kayıtlarını tamamlar Afetle ilişkili tüm hesapların sn raprunu ve özet afet raprunu hazırlar. Muhasebe Srumlusu Bildirilen afetin maliyet verilerini sağlamak Afetin maliyet kayıtlarının dğru şekilde tutulmasını sağlamak 24

13 Muhasebe Srumlusu ( İlk 2 saat) T.C. Uygun kdlamaları içerecek şekilde muhasebe prsedürlerinin kaydedilmesini sağlar. Ek fnların kabulü ve hesapta tutulması için prsedürleri tamamlanmasını sağlar. Muhasebe Srumlusu (2-12 saat) Finans Şefi ve persneli düzenli bilgilendirir. Muhasebe işlemlerini izler ve analizlerine devam eder, Tüm muhasebe frmlarının özet, kpya ya da rijinallerini tplar. Finans Şefine sunulmak üzere Muhasebe Raprlarını hazırlar. Muhasebe Srumlusu (12. saat snra) görev snlandırma; Muhasebe raprlarını tutmaya devam eder. Sn muhasebe raprunu hazırlar, Tüm muhasebe kayıtlarını tamamlar ve özet afet muhasebe raprunu hazırlar. Tazminat/Hak Hastane sınırları üzerinde bir kaza ya da eylem snucunda ileri sürülebilerek raprlanmış tüm iddiaların kaydı, araştırılması ve kabulünden srumludur Uygun lduğunda ftğraf ve vide kayıtlarını kullanır Görevli lan ve lamayanlar tarafından rtaya çıkarılan iddiaların kaydı, araştırılması ve kabulünden srumludur Tüm şahit ve davacılardan labildiği kadar çabuk ifade alınmasını sağlar. Bilgilerin dğruluğu için ve kayıp bilgiler için devlet ve diğer kurumlardan bilgi sağlar. Anlaşmalı Kurumlar Afet anında kullanılacak gerekli ilaç, malzeme ve ekipmanı, ljistik ve perasyn birimleriyle belirler, Malzeme temini için diğer sağlık ve sağlık dışı kurumlarla ön anlaşmalar yapar. OPERASYON ŞEFİ Acilden srumlu Başhekim Yardımcısıdır. Görev yeri AFET YÖNETİM MERKEZİDİR. Operasyn yönetimi; Medikal srunları hastanede var lan lanakları kullanarak çözüm sağlar, Operasynu yönlendirir Planlama seyrine yardımcı lur, Gerekenleri tespit edip yönetime sunar, Prblemlerle ilgili uyarıda bulunur, Birim içinde düzen ve disiplini sağlar, Persnelin barınma, yemek ve temizlik gereksinimlerinin uygun larak karşılanması sağlar, Persnel çalışma kşullarının düzenlenmesi, zrunlu dinlenme dönemleri ve kntrlünü yapar, Hasta tedavisi, taburculuğu ve naklini takip eder, Taburcu edilen hastaların aileleri tarafından uygun zamanda ve uygun yerlerden alınmasını sağlar, Ailelerine ulaşılamayan hastaların kayıtlı şekilde belirli yerlere yerleştirilmesini rganize eder, Triaj, ameliyat, pliklinik, labratuar hizmetlerini takip eder, Hastaların perasyna ve yğun bakıma uygun zamanda alınmasını takip eder, 25

14 Rutin tedavi hizmetlerine ara verebilir. Servis bşaltılması kararını verebilir. Hasta bakım alanlarının genişletilmesini sağlar, Gönüllü sağlıkçı katılımını düzenler, T.C. Küçük yaralanmalarla başvuran hastaların hastane dışına uygun sevklerini takip eder, Afetzede lmayan diğer hastaların düzenli triajını takip eder, Kan gereksinimi ve dnör başvuru düzenlenmesini takip eder, Kimlik tespiti yapılması gerekenlerin işlemini takip eder, Cenazelere ait eşya ve/veya delil kabul edilebilecek parçaların tplanıp saklanması, aileye teslimi ve cenaze gösterilmesinin düzenlenmesini takip eder, Operasyn Şefi ( İlk 2 saat ) Hastane Afet Yönetimi tarafından belirlenmiş amaçları yerine getirmek için strateji ve taktikler geliştirir ve uygular; Operasyna bağlı bölümlerden düzenli bilgiler sağlamak, Tüm alanların sn durumlarını takip etmek, Durum değerlendirme liderinden bilgi almak, Operasyn persnelinin güvenlik plitika ve prsedürlerini sağlamak, Tüm birimlerden, iç ve dış bilgileri dökümante etmek. Operasyn Şefi 2-12 saat Tüm afet birim direktörleriyle birlikte düzenli görüşme yapmak Bölüm aktivasyn planlarını geliştirmek ve yenilemek Bölüm Görevlilerinin sağlık ve güvenliğini sağlamak, Hasta Bakımı Hasta izlemi Hasta yakınlarına destek Hastaneler arası transferler (iç-dış) Mrg hizmetleri Operasyn alanlarına persnel ve kaynak aktarımı Dkümantasyn Bakım tedavi standartlarını krdine etmek Operasyn bölümüne yeterli persnel ve destek sağlamak Gönüllü insan gücü lideriyle persnel ihtiyacını krdine etmek Destek ünite lideriyle stk ve ekipman ihtiyacını krdine etmek Planlama ile ihtiyaçları krdine etmek Finans ile finans srununu krdine etmek Operasyn Şefi 12 saat snra Uygun beslenme, su alımı, dinlenme ve stres yönetimi teknikleri knusunda fiziksel yardımı sağlamak, Tüm persnel ve gönüllülerin uygunsuz davranış ve stres belirtilerini gözlemlemek Nrmal hizmetlere dönmek için hasta bakımını krdine etmek Devam eden hasta gelişini takip etmek, Yatak durumunu izlemek, 26

15 Hasta bakımını izlemek, Persnel sağlık ve güvenliğini takip etmek, T.C. Hasta, yakınları, persnel ve kmuta merkezinin mental sağlığını gözlemek, Ölü ve defin işlerini takip etmek, Persnel, tedaviler, tıbbi ekipman ve malzemeleri izlemek, Operasyn alanlarına persnel ve kaynak aktarımı rganize etmek, Tüm kayıtların tutulmasını sağlamak. Operasyn Şefine Bağlı Birimler: Tıbbi Persnel Direktörü Tıbbi Bakım Direktörü Destek Hizmetleri Direktörü İnsani Hizmetleri Direktörü Bu grubun Yöneticileri; kendine bağlı birimlerin kurulması, denetlenmesi ve rganizasynundan srumludur. TIBBİ PERSONEL DİREKTÖRÜ Çalışan persnel ve gönüllü persnelin varlığı, durumu ve yeriyle ilgili bilgiler sağlamak Tesiste kurtarılan hasta ve çalışan kazazedelerin, sayısını izlemek ve verilerin devamlı yenilenmesini sağlamak. İnsan gücü birimiyle işbirliği yaparak ihtiyaca göre, kritik persnel veya görev için gönüllü persnel ve mevcut çalışanların çalışma saatlerini hesaplamak, çalışma yerlerini ve sayılarını düzenlemek TIBBİ BAKIM DİREKTÖRÜ Acil ve pliklinik başvurularını, yatan hasta bakımını, klinik destek hizmetlerini rganize etmek ve yönetmek, Yeni başvuran hastaların hızla değerlendirilerek kesin tedavi birimlerine sevk edilmesini sağlamak, Başvuran hastaların ihtiyaç duydukları tıbbi bakımı almalarını ve kendilerini güvende hissetmelerini sağlamak, Tıbbi bakım alanındaki srun ve ihtiyaçları değerlendirip, uygun kaynak yönetimini sağlamak, Hastaların hızlı bakım ve düzenlemesini krdine etmek, Hasta ve ailelerinin ruh sağlığı ihtiyaçlarını giderecek tedbirleri almak, Hasta bakım standartlarını afete göre yeniden düzenlemek, Afetle ilgili bilgileri yenileyerek persnele bildirmek, Olayın tipi ve yeri, Beklenen hastaların durumu ve sayısı, Tesise ulaşma tahmini zamanı, Alışılmamış veya tehlikeli çevre maruziyeti, Yardım için (telefn, karşılama alanı, acil, dekntaminasyn alanı, izle alan vs) çağrılan veya tesise ulaşan (afette yaralanan veya yaralanmayan) çk sayıda insanın yerinin ayarlanması, TIBBİ BAKIM DİREKTÖRÜNE BAĞLI BİRİMLER Yataklı Birimler Srumlusu Mikrbiylji Klinik Şefi 27

TÜRKİYE HASTANE AFET PLANI EĞİTİMLERİ HASTANE AFET PLANI (HAP) OPERASYON

TÜRKİYE HASTANE AFET PLANI EĞİTİMLERİ HASTANE AFET PLANI (HAP) OPERASYON TÜRKİYE HASTANE AFET PLANI EĞİTİMLERİ HASTANE AFET PLANI (HAP) OPERASYON Olay Komuta Sistemi HAP Başkanı Operasyon Şefi Alan Yönetimi Tıbbı Bakım Sorumlusu Tehlikeli Madde Direktörü Hastane Ünitesi Acil

Detaylı

HAP TEKNİK HİZMETLER VE DESTEK HİZMETLER DİREKTÖRÜ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

HAP TEKNİK HİZMETLER VE DESTEK HİZMETLER DİREKTÖRÜ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI SAYFA NO 1/5 1.POZİSYON ADI: Teknik Hizmetler ve Destek Hizmetleri Direktörü (Başhekim Yrd.) 2.BAĞLI OLDUĞU ÜST POZİSYON: HAP Başkanı-HAP Kordinatörü 3.KENDİSİNE BAĞLI ALT POZİSYONLAR: Teknik Bakım ve

Detaylı

TÜRKİYE HASTANE AFET PLANI EĞİTİMLERİ HASTANE AFET PLANI (HAP) PLANLAMA

TÜRKİYE HASTANE AFET PLANI EĞİTİMLERİ HASTANE AFET PLANI (HAP) PLANLAMA TÜRKİYE HASTANE AFET PLANI EĞİTİMLERİ HASTANE AFET PLANI (HAP) PLANLAMA HAP Başkanı Planlama İş Sürekliliği Bilgi Teknoloji Ünitesi Hizmet Sürekliliği Hizmet Taşıma Dökümantasyon Kayıt Koruma Ünitesi Durum

Detaylı

TÜRKİYE HASTANE AFET PLANI EĞİTİMLERİ HASTANE AFET PLANI (HAP) LOJİSTİK

TÜRKİYE HASTANE AFET PLANI EĞİTİMLERİ HASTANE AFET PLANI (HAP) LOJİSTİK TÜRKİYE HASTANE AFET PLANI EĞİTİMLERİ HASTANE AFET PLANI (HAP) LOJİSTİK Personel Destek Aile Destek Malzeme Destek Tesis Hizmetleri Taşıma Hizmetleri Enerji/Aydınlatma Su/Kanalizasyon Isıtma/havalandırma

Detaylı

TÜRKİYE HASTANE AFET PLANI EĞİTİMLERİ HASTANE AFET PLANI (HAP) FİNANS

TÜRKİYE HASTANE AFET PLANI EĞİTİMLERİ HASTANE AFET PLANI (HAP) FİNANS TÜRKİYE HASTANE AFET PLANI EĞİTİMLERİ HASTANE AFET PLANI (HAP) FİNANS HAP Başkanı Finans Yönetim Zaman Ünite Satın Alma Tazminat/Hak Muhasebe-Bütçe Anlaşmalı kurumlar Türkiye Hastane Afet Planı (THAP)

Detaylı

T.C ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ

T.C ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ T.C ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ KODU: YÖN.PR.09 YAYINLAMA TARİHİ: 21.04.2014 REVİZYON TARİHİ: 00 REVİZYON NO: 00 SAYFA SAYISI:05 1. AMAÇ:

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ - ÇEVRE KURUL ÇALIŞMA PROSEDÜRÜ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ - ÇEVRE KURUL ÇALIŞMA PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ VE KAPSAM: Özyeğin Üniversitesinde iş sağlığı ve güvenliği/çevre başlığı kapsamında tüm süreçlerin irdelenmesini, süreç ve çalışanların kaza ve tehlikelerden uzak tutulup güvenli bir şekilde kesintiye

Detaylı

TESİS GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ

TESİS GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ 1/5 1.AMAÇ: : Hastalar, hasta yakınları, ziyaretçiler ve çalışanlar için güvenli ve işlevsel sağlık tesisinin oluşturulması, tehlike ve risklerin azaltılıp kontrol altına alınması, kazaların ve yaralanmaların

Detaylı

ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı; Espiye Belediyesi İtfaiye teşkilatının kuruluş,

Detaylı

3. SIKLIKLA TEDAVİ EDİLEN HASTALIKLAR, UYGULANAN PROSEDÜRLER VE HİZMETLER:

3. SIKLIKLA TEDAVİ EDİLEN HASTALIKLAR, UYGULANAN PROSEDÜRLER VE HİZMETLER: Rev. N : 03 Rev.Tarihi : 28 Şubat 2012 1 / 6 NOT: Üst Bilgide Başlığa Anabilim Dalı veya Bilim Dalı İsmini, Dküman kdunda XXX Bölüne Anabilim Dalı/ Bilim Dalı kdunuzu giriniz 1. HİZMET KAPSAMI: Göz Anabilim

Detaylı

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI GÖREV, SORUMLULUK VE YETKİ ESASLARINI BELİRLEYEN İÇ YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI GÖREV, SORUMLULUK VE YETKİ ESASLARINI BELİRLEYEN İÇ YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI GÖREV, SORUMLULUK VE YETKİ ESASLARINI BELİRLEYEN İÇ YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1- Bu yönetmelik Kayseri Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

Hasta Kayıt Birimi 2

Hasta Kayıt Birimi 2 ÖRNEK UYGULAMALAR 1 Hasta Kayıt Birimi 2 Hasta Kayıt Biriminde Yeterli Oturma Grupları 3 Yaşlı ve Engelli Vatandaşların Öncelikli Oturabilmeleri 4 5 Yaşlı ve Engelli Vatandaşların Önceliği İle İlgili Bir

Detaylı

Entegre Acil Durum Yönetimi Sistemine Giriş

Entegre Acil Durum Yönetimi Sistemine Giriş İstanbul Teknik Üniversitesi Geomatik Mühendisliği Bölümü CBS & UA ile Afet Yönetimi Entegre Acil Durum Yönetimi Sistemine Giriş Amaçlar (1) Kriz yönetimi kavramının tartışılması Tehlike, acil durum ve

Detaylı

İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR

İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR Amaç Madde 1 Belediye İtfaiye Yönetmeliği kapsamında İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı her türlü araç, makine ve ekipmanın bakım onarımını planlamak,

Detaylı

TÜRKİYE HASTANE AFET PLANI EĞİTİMLERİ HASTANE AFET PLANI (HAP) KOMUTA (YÖNETİM) MERKEZİ

TÜRKİYE HASTANE AFET PLANI EĞİTİMLERİ HASTANE AFET PLANI (HAP) KOMUTA (YÖNETİM) MERKEZİ TÜRKİYE HASTANE AFET PLANI EĞİTİMLERİ HASTANE AFET PLANI (HAP) KOMUTA (YÖNETİM) MERKEZİ Enerji/Aydınlatma Su/Kanalizasyon Isıtma/havalandırma Bina/Zemin Ünitesi Hasar Ünitesi Medikal Gaz Ünitesi Medikal

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Finansman Yapısının Güçlendirilmesi ve Yeniden Yapılandırılması için Altyapı Geliştirme Prjesi II. Faz Genel Sağlık Sigrtası Sağlık Bakım Hizmetleri Ödemeleri için

Detaylı

T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ Madde 1 (1) Bu Yönetmelik, kariyer ve liyakat ilkeleri çerçevesinde hizmet gerekleri

Detaylı

1. AMAÇ: 4. KISALTMALAR: EKK : Enfeksiyon Kontrol Komitesi SHKS : Sağlıkta Hizmet Kalite Standartları 5. UYGULAMA:

1. AMAÇ: 4. KISALTMALAR: EKK : Enfeksiyon Kontrol Komitesi SHKS : Sağlıkta Hizmet Kalite Standartları 5. UYGULAMA: Kalite Yönetim Birimi SAYFA NO 1 / 5 1. AMAÇ: Hastanemizdeki; sağlıkta hizmet kalite standartları ve kalite yönetim sistemine uygunluğunun; sürekliliğini, yeterliliğini ve etkinliğini sağlamak için, planlanmış

Detaylı

ACİL DURUM YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ

ACİL DURUM YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ Sayfa No 5/1 Hazırlayan İnceleyen Onaylayan Hastane Müdürü Kalite Yönetim Direktörü Başhekim 1.AMAÇ Bu Prosedürünün amacı; Özel Çevre Hastanesi birimlerini etkileyecek acil durumları tespit etmek, acil

Detaylı

Bu kitap yeni atanan personelin birimine uyumunu sağlamak için yapılmıştır.

Bu kitap yeni atanan personelin birimine uyumunu sağlamak için yapılmıştır. T.C SAĞLIK BAKANLIĞI PENDİK DEVLET HASTANESİ TEMİZLİK HİZMETLERİ BÖLÜM ORYANTASYON REHBERİ Bu kitap yeni atanan personelin birimine uyumunu sağlamak için yapılmıştır. EĞİTİM KOMİTESİ GENEL TANITIM Birim

Detaylı

YANGIN GÜVENLİK PROSEDÜRÜ

YANGIN GÜVENLİK PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ: Hastanemizde yangın çıkmadan önce alınacak tedbir ve eğitimler ile yangın anında yapılacak işlemler ve yangın sonrası yapılması gerekenleri belirlemek, yangının erken tespit edilmesini, durdurulmasını,

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAĞCILAR EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ BİNA TAHLİYE TALİMATI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAĞCILAR EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ BİNA TAHLİYE TALİMATI 1.AMAÇ Meydana gelebilecek acil veya olağanüstü durumlarda bina içinde bulunan hasta, personel ve eşyaların dışarıya çıkartılarak emniyet altına alınması için bir yöntem belirlemektir. 2. KAPSAM Tüm çalışanları

Detaylı

KÖTÜ ŞARTLARDAKİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN YASAKLANMASI VE ORTADAN KALDIRILMASINA İLİŞKİN 182 SAYILI ACİL ÖNLEMLER SÖZLEŞMESİ

KÖTÜ ŞARTLARDAKİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN YASAKLANMASI VE ORTADAN KALDIRILMASINA İLİŞKİN 182 SAYILI ACİL ÖNLEMLER SÖZLEŞMESİ KÖTÜ ŞARTLARDAKİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN YASAKLANMASI VE ORTADAN KALDIRILMASINA İLİŞKİN 182 SAYILI ACİL ÖNLEMLER SÖZLEŞMESİ Bu sözleşme, ILO'nun temel haklara ilişkin 8 sözleşmesinden biridir. Uluslararası Bürsu

Detaylı

AFAD Başkanlığı. A. Kerim GÜNEŞ Sivil Savunma İşleri Grup Başkanı

AFAD Başkanlığı. A. Kerim GÜNEŞ Sivil Savunma İşleri Grup Başkanı AFAD Başkanlığı A. Kerim GÜNEŞ Sivil Savunma İşleri Grup Başkanı AFAD Başkanlığı nin Görev, Yetki ve Sorumluluğu AFAD Başkanlığı SUNU AKIŞI Konu Başlıkları Kurumlarda hizmetlerin ilk sorumlusu nin seçilme

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİRİM GÖREV DAĞILIMI

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİRİM GÖREV DAĞILIMI T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİRİM GÖREV DAĞILIMI ENSTİTÜ MÜDÜRÜ Düzce Üniversitesi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun larak; Enstitünün vizynu ve misynu dğrultusunda eğitim

Detaylı

ACİL DURUM PLANI ACİL DURUM PLANI

ACİL DURUM PLANI ACİL DURUM PLANI ACİL DURUM PLANI 6331 Sayılı Kanun: Madde:11-12 Acil durum planları, yangınla mücadele ve ilk yardım Acil durum: İşyerinin tamamında veya bir kısmında meydana gelebilecek yangın, patlama, tehlikeli kimyasal

Detaylı

ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV TANIMLARI

ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV TANIMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV TANIMLARI Valilik Makamının 04/11/2015 tarih ve 1260 Sayılı Olur ları kapsamında şube müdürlüklerinin görev tanımları yeniden düzenlenmiştir. Buna göre; I- PLANLAMA VE ZARAR AZALTMA

Detaylı

T.C. ÜSKÜDAR KAYMAKAMLIĞI İTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL BEYLERBEYİ ANAOKULU, İLKOKULU VE ORTAOKULU

T.C. ÜSKÜDAR KAYMAKAMLIĞI İTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL BEYLERBEYİ ANAOKULU, İLKOKULU VE ORTAOKULU T.C. ÜSKÜDAR KAYMAKAMLIĞI İTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL BEYLERBEYİ ANAOKULU, İLKOKULU VE ORTAOKULU 2017-2018 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ACİL DURUM YÖNETİM KURULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Faaliyet Değerlendirilmesi. Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ocak-Kasım 2015

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Faaliyet Değerlendirilmesi. Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ocak-Kasım 2015 İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Faaliyet Değerlendirilmesi Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ocak-Kasım 2015 O İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirilmesi Yönetmeliği

Detaylı

KAN MERKEZLERİ. Dr. S. Haldun BAL. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dr. Raşit DURUSOY Kan Merkezi

KAN MERKEZLERİ. Dr. S. Haldun BAL. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dr. Raşit DURUSOY Kan Merkezi KAN MERKEZLERİ Dr. S. Haldun BAL Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dr. Raşit DURUSOY Kan Merkezi Kanun, Yönetmelik, Rehber Eski Kanun Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyn Tıbbı Kursu 2 Eski Kanun a göre

Detaylı

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN DAMAR CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ Sayfa No : 01 KALİTE KOMİTESİ HEDEF 1. Enerji Kesilmesinin önlenmesi PLANLANAN FAALİYETLER SORUMLU UYGULAMA İZLEME YÖNTEMİ TERMİN 1.a)Jenaratörün Devreye Girmesi

Detaylı

T.C. ÜSKÜDAR KAYMAKAMLIĞI İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları Özel Beylerbeyi Anaokulu, İlkokulu ve Ortaokulu

T.C. ÜSKÜDAR KAYMAKAMLIĞI İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları Özel Beylerbeyi Anaokulu, İlkokulu ve Ortaokulu T.C. ÜSKÜDAR KAYMAKAMLIĞI İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları Özel Beylerbeyi Anaokulu, İlkokulu ve Ortaokulu 2016-2017 Eğitim ve Öğretim Yılı Acil Durum Yönetim Kurulu Yönergesi İÇİNDEKİLER Acil Durum Yönetim

Detaylı

REVİZYON DURUMU REVİZYON NO REVİZYON TARİHİ AÇIKLAMALAR

REVİZYON DURUMU REVİZYON NO REVİZYON TARİHİ AÇIKLAMALAR REVİZYON DURUMU REVİZYON NO REVİZYON TARİHİ AÇIKLAMALAR 0 - Yeni Yayınlandı 1. AMAÇ: Fakülte kompleksi için tehlikeli olabilecek komşu binalarıdaki acil durumları da içerecek şekilde tüm Fakülte personelinin

Detaylı

PEMBE KOD UYGULAMA TALİMATI

PEMBE KOD UYGULAMA TALİMATI YÖN.TL.03 05.08.2009 05.11.2013 04 1/4 1.0 AMAÇ: Bursa, Orhaneli İlçe Devlet Hastanesi nde yenidoğan ve yatan bebek/çocuk hastalarının kaçırılması veya kaybolması olasılığına karşı güvenlik önlemleri almak

Detaylı

Konya Büyükşehir Belediyesi Afet Yönetimi Koordinasyon Merkezi (AYKOM) Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği

Konya Büyükşehir Belediyesi Afet Yönetimi Koordinasyon Merkezi (AYKOM) Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Konya Büyükşehir Belediyesi Afet Yönetimi Koordinasyon Merkezi (AYKOM) Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 13/11/2009 Kabul Sayısı: 555 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi: 08/12/2009

Detaylı

Ders No: 29 Hoş Geldiniz

Ders No: 29 Hoş Geldiniz Acil Durum Planları Ders No: 29 Hoş Geldiniz Eğitimimizin Amacı Katılımcıların, işyerlerinde acil durumlarda uygulanacak planlar ve bu planlamanın yapılması hakkında bilgi edinmelerini sağlamaktır. Öğrenim

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI YEŞİL ALANLAR PLANLAMA PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve

Detaylı

İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işyerlerinde acil

Detaylı

Çalışanların yükümlülük ve sorumlulukları MADDE 6

Çalışanların yükümlülük ve sorumlulukları MADDE 6 XXIII İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik b) Acil durumların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirleri alır. c) Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak üzere gerekli ölçüm

Detaylı

TÜRKİYE HASTANE AFET PLANI EĞİTİMLERİ HASTANE AFET PLANI (HAP) EĞİTİM-TATBİKAT-KODLAR-FORMLAR

TÜRKİYE HASTANE AFET PLANI EĞİTİMLERİ HASTANE AFET PLANI (HAP) EĞİTİM-TATBİKAT-KODLAR-FORMLAR TÜRKİYE HASTANE AFET PLANI EĞİTİMLERİ HASTANE AFET PLANI (HAP) EĞİTİM-TATBİKAT-KODLAR-FORMLAR EĞİTİM Hastanelerden gelen personele HAP Eğitici Eğitiminin verilmesi HAP Eğitici Eğitimi alan personelin kendi

Detaylı

YANGIN EĞİTİMİ İLE İLGİLİ KANUN VE YÖNETMELİKLER

YANGIN EĞİTİMİ İLE İLGİLİ KANUN VE YÖNETMELİKLER TÜRKKIZILAYI 1868 İhmallerin yol açtığı,en büyük felaket muhakkak ki yangınlardır.insanlığa,tüm afetlerde yardım elini uzatmayı ilke edinmiş olan TÜRKKIZILAYI, Mamak İlkyardım Eğitim Merkezi,yangın eğitimi

Detaylı

ACİL DURUM (TAHLİYE)

ACİL DURUM (TAHLİYE) ACİL DURUM (TAHLİYE) a) Acil durum: İşyerinin tamamında veya bir kısmında meydana gelebilecek yangın, patlama, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım, doğal afet gibi acil müdahale, mücadele,

Detaylı

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Denetim ve Belgelendirme 2010 Yılı Eğitim ve Seminer Programı

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Denetim ve Belgelendirme 2010 Yılı Eğitim ve Seminer Programı Kurumsal Ssyal Srumluluk Denetim ve Belgelendirme 2010 Yılı Eğitim ve Seminer Prgramı Eğitim Adı Tarih Eğitim Süresi Eğitim Yeri Ürün Güvenliği ve Kalite Sistem İç Denetçi 29&30 Mart 2010 2 Gün Intertek

Detaylı

ANKARA 112 İL AMBULANS SERVİSİ BAŞHEKİMLİĞİ ÇAĞRI KAYIT VE OPERASYON YÖNETİM SİSTEMİ BİRİMİ GÖREV TANIMI. Revizyon Tarihi:

ANKARA 112 İL AMBULANS SERVİSİ BAŞHEKİMLİĞİ ÇAĞRI KAYIT VE OPERASYON YÖNETİM SİSTEMİ BİRİMİ GÖREV TANIMI. Revizyon Tarihi: Revizyon No:02 Sayfa No:1 / 7 BİRİM: Çağrı Kayıt ve Operasyon Yönetim Sistemi Birimi İŞİN ADI: Çağrı Kayıt ve Operasyon Yönetim Sistemi Birim Sorumlusu ve Çalışanları BAĞLI OLDUĞU BİRİM: Başhekim SORUMLU

Detaylı

HAZİRAN 2013 MEVZUAT BÜLTENİ. Çevre & İş Güvenliği

HAZİRAN 2013 MEVZUAT BÜLTENİ. Çevre & İş Güvenliği HAZİRAN 2013 MEVZUAT BÜLTENİ Çevre & İş Güvenliği MEVZUATIN ADI : ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE GÖREVLENDİRİLEBİLECEK (C) SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI HAKKINDA TEBLİĞ R. G. TARİHİ / SAYISI : 14.06.2013 / 28677

Detaylı

İşverenin yükümlülükleri YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

İşverenin yükümlülükleri YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 18 Haziran 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28681 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Su Şebeke ve Arıtma

Detaylı

KAMU İÇ DENETİM PLANI ve PROGRAMI HAZIRLAMA REHBERİ

KAMU İÇ DENETİM PLANI ve PROGRAMI HAZIRLAMA REHBERİ KAMU İÇ DENETİM PLANI ve PROGRAMI HAZIRLAMA REHBERİ I. GİRİŞ Bu rehber, iç denetim birimlerince hazırlanacak iç denetim planı ve prgramının temel esaslarını belirlemek üzere, İç Denetçilerin Çalışma Usul

Detaylı

Ereğli Eğitim Fakültesi Yönetsel Birimleri ve Görev Tanımları

Ereğli Eğitim Fakültesi Yönetsel Birimleri ve Görev Tanımları Ereğli Eğitim Fakültesi Yönetsel Birimleri ve Görev Tanımları Fakültenin yönetsel birimleri şunlardır: Sekreterlik Bürsu Persnel İşleri Öğrenci İşleri İdari ve Mali İşler Kütüphane Teknik Hizmetler Yardımcı

Detaylı

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI DAİRESİ HASTANE ŞUBE AMİRİ KADROSU HİZMET ŞEMASI

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI DAİRESİ HASTANE ŞUBE AMİRİ KADROSU HİZMET ŞEMASI YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI DAİRESİ HASTANE ŞUBE AMİRİ KADROSU Kadro Adı : Hastane Şube Amiri Hizmet Sınıfı : Yöneticilik Hizmetleri Sınıfı (Üst Kademe Yöneticisi Sayılmayan Diğer Yöneticiler) Kadro Sayısı

Detaylı

Hem OHSAS 18001 yönetim sisteminde hem de iş güvenliği mevzuatlarında Acil durum hazırlığı ve bu durumda yapılması gerekenler tanımlanmıştır.

Hem OHSAS 18001 yönetim sisteminde hem de iş güvenliği mevzuatlarında Acil durum hazırlığı ve bu durumda yapılması gerekenler tanımlanmıştır. ACİL DURUM Afet olarak değerlendirilen olaylar ve dikkatsizlik, tedbirsizlik, ihmal, kasıt ve çeşitli amaçlarla meydana getirilen olayların tümünün yol açtığı hallerdir. Hem OHSAS 18001 yönetim sisteminde

Detaylı

KONU: KURUMSAL YÖNETİM İLKELER (KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ SERİ II NO:17.1)

KONU: KURUMSAL YÖNETİM İLKELER (KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ SERİ II NO:17.1) KONU: KURUMSAL YÖNETİM İLKELER (KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ SERİ II NO:17.1) Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 30.12.2011 tarih Seri IV, N: 56 Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI ORDU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ YILLIK EĞİTİM PLANI

SAĞLIK BAKANLIĞI ORDU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ YILLIK EĞİTİM PLANI YÖN.PL.03 04.05.2009 1 / 5 OCAK Riskli Birimlerde Temizlik Ve Dezenfeksiyon Riskli Birim Temizlik Şirket (29) OCAK Mutfak Eğitimi Besin Kalitesi/Yiyecek Satın Alma Ve Kontrol Yöntemleri Gıda Mühendisi

Detaylı

3. Sorumlular: Bu prosedürün uygulanmasından hasta kabul, tedavi ve bakım veren bölümlerde çalışan tüm personel sorumludur.

3. Sorumlular: Bu prosedürün uygulanmasından hasta kabul, tedavi ve bakım veren bölümlerde çalışan tüm personel sorumludur. Dk. Kdu : PR-HUD-01 İlk Yay.Tarihi : 15 Mart 2007 Sayfa 1 / 9 Rev. N : 08 Rev.Tarihi : 13 Haziran 2012 1. Amaç: Bu prsedürün amacı, UÜ-SK nın misyn ve plitikaları dğrultusunda; farklı birimler ve farklı

Detaylı

AMASYA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ HASTANE AFET PLANI

AMASYA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ HASTANE AFET PLANI 1- AMAÇ : Bir afet sonrasında, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezine gönderilen hasta ve yaralıların teşhis ve tedavisinde organize olmak, afet nedeniyle Merkez içinde oluşan panik ve kargaşayı önleyerek, ortaya

Detaylı

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI DAİRESİ YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI BAŞHEKİMİ KADROSU HİZMET ŞEMASI

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI DAİRESİ YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI BAŞHEKİMİ KADROSU HİZMET ŞEMASI YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI BAŞHEKİMİ KADROSU Kadro Adı : Yataklı Tedavi Kurumları Başhekimi Maaş : Barem 18 B (1) Müdürün yönergeleri uyarınca Daire hizmetlerinin yürütülmesinde Müdüre yardımcı olmak; (2)

Detaylı

AFETLERDE HASTANE EKİPMANLARIN PLANLANMASI. PRM. SELİN ÇAĞLAR Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi

AFETLERDE HASTANE EKİPMANLARIN PLANLANMASI. PRM. SELİN ÇAĞLAR Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi AFETLERDE HASTANE EKİPMANLARIN PLANLANMASI PRM. SELİN ÇAĞLAR Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Ülkemiz bulunduğu coğrafik konum itibari ile gerek doğa kaynaklı gerek insan kaynaklı her türlü afet ve acil durumun

Detaylı

HAZIRLAYAN MELEK YAĞCI EĞİTİM HEMŞİRESİ

HAZIRLAYAN MELEK YAĞCI EĞİTİM HEMŞİRESİ HAZIRLAYAN MELEK YAĞCI EĞİTİM HEMŞİRESİ ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ Tüm sağlık çalışanlarının güvenli ortamlarda ve yüksek motivasyonla çalışmalarının sağlanması için 14.05.2012 tarihinde çalışan güvenliğinin sağlanmasına

Detaylı

İSG PLANLAMA RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

İSG PLANLAMA RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ SAYFA NO 1/6 1. AMAÇ KAPSAM: Hastanede yeni bir bölüm açarken veya devam eden bölümlerin tehlikelerinin belirlenmesi, risklerin değerlendirilmesi, İSG programlarının oluşturulması ve gerekli kontrol ölçümlerinin

Detaylı

NÜFUS PLANLAMASI HİZMETLERİNİ YÜRÜTME YÖNETMELİĞİ

NÜFUS PLANLAMASI HİZMETLERİNİ YÜRÜTME YÖNETMELİĞİ NÜFUS PLANLAMASI HİZMETLERİNİ YÜRÜTME YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarih: 6.10.1983; Sayı: 18183 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç: Madde 1 - Bu yönetmeliğin amacı, kişilerin istedikleri sayıda, istedikleri

Detaylı

PERSONELİN GÖREVLERİ VE SORUMLULUKLARI GÖREV ÜNVANI: MÜDÜR I-GÖREV VE SORUMLULUKLARI

PERSONELİN GÖREVLERİ VE SORUMLULUKLARI GÖREV ÜNVANI: MÜDÜR I-GÖREV VE SORUMLULUKLARI PERSONELİN GÖREVLERİ VE SORUMLULUKLARI GÖREV ÜNVANI: MÜDÜR 1. Müdürlük işlerinin kanun, nizamname ve talimatnamelere göre yapılmasını temin etmek. 2. Personel arasında disiplini ve işbirliğini kurmak,

Detaylı

ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ

ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ 12.09.2013 0 0 1 / 5 AMAÇ Hastanemizde, çalışan güvenliği ile ilgili risklerin azaltılması için çalışan güvenliği kültürünün geliştirilmesine ve yaygınlaştırılmasına, bunu tesis edecek uygun yöntem ve

Detaylı

BATMAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ İZLEME GÖZDEN GEÇİRME VE DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ

BATMAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ İZLEME GÖZDEN GEÇİRME VE DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ BATMAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ İZLEME GÖZDEN GEÇİRME VE DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı, Batman Üniversitesi iç kontrol

Detaylı

BÖLÜM I Genel Esaslar

BÖLÜM I Genel Esaslar 865 KARADA ÇIKABİLECEK YANGINLARLA, DENİZ, LİMAN VEYA KIYIDA ÇIKIP KARAYA ULAŞABİLECEK VE YAYILABİLECEK VEYA KARADA ÇIKIP KIYI, LİMAN VE DENİZE ULAŞABİLECEK YANGINLARA KARŞI ALINABİLECEK ÖNLEME, SÖNDÜRME

Detaylı

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ VE İLETİŞİM PROSEDÜRÜ

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ VE İLETİŞİM PROSEDÜRÜ Sayfa N 1/5 1. AMAÇ Bu prsedürün amacı müşteri tarafından memnuniyetinin sağlanması için kuruluşumuz tarafından verilen hizmetlerin tümü ile ilgili müşteri görüşlerinin tplanması, bu knuda veri tplama

Detaylı

TÜRKİYE HASTANE AFET PLANI EĞİTİMLERİ HASTANE AFET PLANI (HAP) TAHLİYE

TÜRKİYE HASTANE AFET PLANI EĞİTİMLERİ HASTANE AFET PLANI (HAP) TAHLİYE TÜRKİYE HASTANE AFET PLANI EĞİTİMLERİ HASTANE AFET PLANI (HAP) TAHLİYE Tahliye? İç veya dış etkiler nedeniyle hasta, personel ve hasta yakınları için güven vermeyen hastanelerin bir bölüm veya tamamının

Detaylı

2014 YILLIK EĞİTİM PLANI. Ocak. Eğitim Alan Grup / Bölüm ZORUNLU EĞİTİM. Laboratuar Çalışanları. Psikiyatri Servis.

2014 YILLIK EĞİTİM PLANI. Ocak. Eğitim Alan Grup / Bölüm ZORUNLU EĞİTİM. Laboratuar Çalışanları. Psikiyatri Servis. Dok.Kod.: SPEH.EGT.PL.02 2014 YILLIK EĞİTİM PLANI Hazırlanma Tar.: 19/08/14 Sayfa No: 1/1 Sıra No Eğitim Eğitimci Eğitim Alan Grup / Bölüm Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim

Detaylı

HASTANE AFET VE ACİL DURUM PLANLARI (HAP) UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

HASTANE AFET VE ACİL DURUM PLANLARI (HAP) UYGULAMA YÖNETMELİĞİ 20 Mart 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29301 HASTANE AFET VE ACİL DURUM PLANLARI (HAP) UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK ARASTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ HASTA NAKLİ ve AMBULANS HİZMETLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK ARASTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ HASTA NAKLİ ve AMBULANS HİZMETLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK ARASTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ HASTA NAKLİ ve AMBULANS HİZMETLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu yönergenin amacı; Düzce Üniversitesi

Detaylı

1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254

1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254 1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ VE İL ÖZEL İDARELERİ TARAFINDAN AFET VE ACİL DURUMLAR İLE SİVİL SAVUNMAYA İLİŞKİN YATIRIMLARA AYRILAN BÜTÇEDEN YAPILACAK HARCAMALARA

Detaylı

İSG PLANLAMA RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

İSG PLANLAMA RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ SAYFA NO 1/6 AMAÇ KAPSAM: Hastanede yeni bir bölüm açarken veya devam eden bölümlerin tehlikelerinin belirlenmesi, risklerin değerlendirilmesi, İSG programlarının oluşturulması ve gerekli kontrol ölçümlerinin

Detaylı

DIŞ KAYNAKLI DOKÜMAN LİSTESİ. Kullanılan Bölüm. Yayın tarihi

DIŞ KAYNAKLI DOKÜMAN LİSTESİ. Kullanılan Bölüm. Yayın tarihi Kod:YÖN.LS.O1 : Nisan 2010 Kullanılan Bölüm 1 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Tüm Bölümler 2 Tababet ve Şuabatı Sanatlarının İcrasına Dair Kanun Tüm Bölümler 3 Kaliteyi Geliştirme ve Performans Değerlendirme

Detaylı

Hastane. Hastane Grupları 19/11/2015. Sağlık Kurumları Yönetiminde Temel Kavramlar

Hastane. Hastane Grupları 19/11/2015. Sağlık Kurumları Yönetiminde Temel Kavramlar Hastane Sağlık Kurumları Yönetiminde Temel Kavramlar Yük.Hem.Müge Bulakbaşı Ekonomik, verimli ve etkili olarak her türlü sağlık hizmetinin kesintisiz üretildiği, Eğitim, araştırma ve toplum sağlığı hizmetlerinin

Detaylı

HİZMET İÇİ EĞİTİM PLANI

HİZMET İÇİ EĞİTİM PLANI OCAK 1 Isparta İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Şarkikaraağaç Dr. Sadettin Bilgiç Devlet Hastanesi HİZMET İÇİ EĞİTİM PLANI Doküman Kodu YÖN.PL.02 Yürürlük Tarihi 02.01.2012 Revizyon Tarihi

Detaylı

MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler. İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik. Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 18.06.2013 28681.

MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler. İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik. Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 18.06.2013 28681. MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 18.06.2013 28681 İçindekiler Birinci Bölüm - Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Amaç Madde 1 Kapsam Madde 3 Dayanak Madde 3

Detaylı

EKLER. EK 12UY0106-4/A1-2: Yeterlilik Biriminin Ölçme ve Değerlendirmesinde Kullanılacak Kontrol Listesi

EKLER. EK 12UY0106-4/A1-2: Yeterlilik Biriminin Ölçme ve Değerlendirmesinde Kullanılacak Kontrol Listesi Yayın Tarihi: 26/12/2012 Rev. :01 EKLER EK 12UY0106-4/A1-1: nin Kazandırılması için Tavsiye Edilen Eğitime İlişkin Bilgiler Bu birimin kazandırılması için aşağıda tanımlanan içeriğe sahip bir eğitim programının

Detaylı

AFAD Başkanlığı. A. Kerim GÜNEŞ Sivil Savunma İşleri Grup Başkanı

AFAD Başkanlığı. A. Kerim GÜNEŞ Sivil Savunma İşleri Grup Başkanı AFAD Başkanlığı A. Kerim GÜNEŞ Sivil Savunma İşleri Grup Başkanı AFAD Başkanlığı nın Görev, Yetki ve Sorumluluğu ÜST YÖNETİCİ Üst Yöneticinin Sorumluluğu Sivil savunma Afet Acil durum Seferberlik ve Savaş

Detaylı

YENİ İŞ GÜVENLİĞİ KANUN ve YÖNETMELİKLEREGÖRE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI ve İŞVERENLERİN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI KONUSUNDA ÖZET BİLGİLER

YENİ İŞ GÜVENLİĞİ KANUN ve YÖNETMELİKLEREGÖRE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI ve İŞVERENLERİN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI KONUSUNDA ÖZET BİLGİLER YENİ İŞ GÜVENLİĞİ KANUN ve YÖNETMELİKLEREGÖRE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI ve İŞVERENLERİN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI KONUSUNDA ÖZET BİLGİLER Yasal dayanaklar 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununa

Detaylı

HASTA DOSYASI VE ARŞİV HİZMETLERİ

HASTA DOSYASI VE ARŞİV HİZMETLERİ HASTA DOSYASI VE ARŞİV HİZMETLERİ Hasta dosyalarına yönelik düzenleme yapılmalıdır. Hasta dosyaları için standart bir dosya içeriği belirlenmeli, o Dosyalarda bulunması gereken bilgi ve dokümanlar belirlenmeli,

Detaylı

Ulusal KBRN Yönetmeliği ve Kurumlar Arası Organizasyon. Dr. Ayça ÇALBAY Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servis AD, ERZURUM

Ulusal KBRN Yönetmeliği ve Kurumlar Arası Organizasyon. Dr. Ayça ÇALBAY Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servis AD, ERZURUM Ulusal KBRN Yönetmeliği ve Kurumlar Arası Organizasyon Dr. Ayça ÇALBAY Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servis AD, ERZURUM Amaç Halk sağlığı ve çevreyi korumak Can ve mal kaybını azaltmak Tehlike

Detaylı

T.C. TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Senato İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞINA

T.C. TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Senato İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞINA Evrak Tarih ve Sayısı: 08/02/2016-E.2067 T.C. TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Senato *BEKAZ2UM* Sayı : 26842974-050.01.04/ Konu : Senato Kararı İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞINA Üniversitemiz Senatosunun

Detaylı

DOKÜMAN KODU IP.16.01 TEKNİK BÖLÜM YAYIN TARİHİ 01.05.2006 İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

DOKÜMAN KODU IP.16.01 TEKNİK BÖLÜM YAYIN TARİHİ 01.05.2006 İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ Teknik Bölüm SAYFA NO 1 / 6 1. AMAÇ Hastanemiz bünyesindeki tüm makine ve teçhizatın arıza, bakım ve işletimleri ile ilgili faaliyetlerini düzenlemek ve yetki ve sorumlulukları belirlemektir. 2. KAPSAM

Detaylı

HASTANE AFET ACİL YARDIM VE TAHLİYE PLANI

HASTANE AFET ACİL YARDIM VE TAHLİYE PLANI T. C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Sivas İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Suşehri İlçe Devlet Hastanesi HASTANE AFET ACİL YARDIM VE TAHLİYE PLANI (2013) SUŞEHRİ DEVLET

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE DAİR YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE DAİR YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Acil Sağlık Hizmetleri

Detaylı

T.C. MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı T.C. MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı Sayı : 85077348-54197341/420866611/ 952-2/ 07/01/2015 Konu : Koruyucu Güvenlik Talimatı İlgi: a) Başbakanlığın 18 Temmuz 1997

Detaylı

DEPOLAMA TALİMATI. Doküman No: İlk Yayın Tarihi: Revizyon Tarihi: Revizyon No: Toplam Sayfa Sayısı: TYG_T01 07.06.2012 02.05.

DEPOLAMA TALİMATI. Doküman No: İlk Yayın Tarihi: Revizyon Tarihi: Revizyon No: Toplam Sayfa Sayısı: TYG_T01 07.06.2012 02.05. REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 02.05.2013 Madde 5.3.6 eklendi. 01 Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Tesis Yönetimi ve Güvenliği Kurulu Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş

Detaylı

ACİL DURUM EYLEM PLANI KONUT PROJESİ

ACİL DURUM EYLEM PLANI KONUT PROJESİ SAYFA NO 1/5 1. AMAÇ Şantiyede oluşabilecek her türlü olağanüstü durumlarda personelin yaralanıp zarar görmesini, çalışmanın kısmen veya tamamen durmasını, çevrenin olumsuz yönde etkilenmesini önlemek

Detaylı

AMBULANS İŞLEYİŞ TALİMATI

AMBULANS İŞLEYİŞ TALİMATI REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Bakıma Erişim ve Bakımın Sürekliliği Kurulu Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş Kalite Koordinatörü 1/7

Detaylı

SONDAJLA MADEN ÇIKARILAN İŞLERİN YAPILDIĞI İŞYERLERİNDE UYGULANACAK ASGARİ ÖZEL HÜKÜMLER

SONDAJLA MADEN ÇIKARILAN İŞLERİN YAPILDIĞI İŞYERLERİNDE UYGULANACAK ASGARİ ÖZEL HÜKÜMLER SONDAJLA MADEN ÇIKARILAN İŞLERİN YAPILDIĞI İŞYERLERİNDE UYGULANACAK ASGARİ ÖZEL HÜKÜMLER Denizler ve Karalarda Yapılacak Çalışmalar İçin Ortak Hükümler 1. Acil durumlarda uzaktan kumanda 1.1. Sağlık ve

Detaylı

NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ LABORATUVAR VE TRANSFÜZYON BİRİMİ ORYANTASYON REHBERİ. 1. Hastanenin Genel Tanıtımı 1. Bölüm Yöneticileri Ve Çalışanları

NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ LABORATUVAR VE TRANSFÜZYON BİRİMİ ORYANTASYON REHBERİ. 1. Hastanenin Genel Tanıtımı 1. Bölüm Yöneticileri Ve Çalışanları Dök.kd YÖN.RH.07 Rev. Tar/n../00 Sayfa 1 / 7 Genel Uyum Eğitimi Bölüm Uyum Eğitimi 1. Hastanenin Genel Tanıtımı 1. Bölüm Yöneticileri Ve Çalışanları 2. Hastanenin Fiziki Yapısı 2. Bölümün Faaliyetleri

Detaylı

KOMİTE ÇALIŞMA TALİMATI

KOMİTE ÇALIŞMA TALİMATI 1.AMAÇ: Hastanesindeki komisyonların; hizmet kalite standartları ve kalite yönetim sistemine uygunluğunun; sürekliliğini, yeterliliğini ve etkinliğini sağlamak için, planlanmış aralıklarla yapılan toplantıların

Detaylı

Kanser Erken Teşhis ve Tarama Merkezleri Yönetmeliği

Kanser Erken Teşhis ve Tarama Merkezleri Yönetmeliği Kanser Erken Teşhis ve Tarama Merkezleri Yönetmeliği SAĞLIK BAKANLIĞI NDAN: KANSER ERKEN TEŞHİS VE TARAMA MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: Madde 1-Bu yönetmeliğin

Detaylı

CERRAHİ SERVİS HEMŞİRESİ

CERRAHİ SERVİS HEMŞİRESİ REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Eşit Tevfik Candan Öngün Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş Kalite Koordinatörü 1/5 1. ÇALIŞTIĞI BÖLÜM

Detaylı

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI BELEDİYE BAŞKANI BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI HUKUK İŞLERİ MÜDÜRÜ AVUKAT BÜRO ELEMANI

Detaylı

Afetlere İlişkin Acil Yardım Teşkilatı ve Planlama Esaslarına Dair Yönetmelik

Afetlere İlişkin Acil Yardım Teşkilatı ve Planlama Esaslarına Dair Yönetmelik Afetlere İlişkin Acil Yardım Teşkilatı ve Planlama Esaslarına Dair Yönetmelik R.G. Tarihi:08.05.1988 R.G. Sayısı:19808 BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar Amaç: MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, devletin tüm güç

Detaylı

T.C. : 84291759-951.04.14;951.04.14]/7176 01.07.2013

T.C. : 84291759-951.04.14;951.04.14]/7176 01.07.2013 T.C. VE 2013 T.C. : 84291759-951.04.14;951.04.14]/7176 01.07.2013 : 2007/12937 her kademedeki personel sorumludur. r rapor Dr.Fuat OKTAY Ek : Yönerge (71 sayfa) - - - -Planlama v - - - - - - -Bilgi Sistemleri

Detaylı

Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Tarih: 08.04.

Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Tarih: 08.04. Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Tarih: 08.04.2004 Sayı: 25427 MADDE 1 9/3/2000 tarihli ve 23988 sayılı Resmî Gazete

Detaylı

ARŞİV BİRİMİNİN İŞLEYİŞİNE YÖNELİK PROSEDÜR

ARŞİV BİRİMİNİN İŞLEYİŞİNE YÖNELİK PROSEDÜR Doküman Kodu: ARŞ.PR.01 Yayın Tarihi:Mayıs 2013 Revizyon Tarihi:- Revizyon No:0 Sayfa No:1/5 1. Amaç: Tarsus Devlet Hastanesi Ana Hizmet Binası ve Ek Hizmet Binası hizmetleri ve faaliyetleri sonucunda

Detaylı

Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Gerektiren Bireyler İçin Evde Eğitim Hizmetleri Yönergesi

Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Gerektiren Bireyler İçin Evde Eğitim Hizmetleri Yönergesi Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Gerektiren Bireyler İçin Evde Eğitim Hizmetleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; okul öncesi ve ilköğretim çağındaki

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ Sivil Savunma Uzmanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Koordinasyon Merkezi Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği

T.C. GEBZE BELEDİYESİ Sivil Savunma Uzmanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Koordinasyon Merkezi Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği T.C. GEBZE BELEDİYESİ Sivil Savunma Uzmanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Koordinasyon Merkezi Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik,

Detaylı