Yang n Alg lama Sistemleri Acil Hemflire/Görevli Ça r Sistemleri Acil Ayd nlatma ve Yönlendirme Armatürleri Acil Ses Anons Sistemleri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yang n Alg lama Sistemleri Acil Hemflire/Görevli Ça r Sistemleri Acil Ayd nlatma ve Yönlendirme Armatürleri Acil Ses Anons Sistemleri"

Transkript

1 Yang n Alg lama Sistemleri Acil Hemflire/Görevli Ça r Sistemleri Acil Ayd nlatma ve Yönlendirme Armatürleri Acil Ses Anons Sistemleri

2 EN 54

3 1989 y l nda kurulan Alfa Elektronik Yap Donan mlar Ltd. fiti., yang n alg lama sistemleri, acil hemflire ve görevli ça r sistemleri, acil ayd nlatma ve yönlendirme armatürleri, acil ses anons sistemleri alanlar nda faaliyetini sürdürmektedir. Sektörünün lideri konumunda bulunan flirketimizde ürün ve hizmetler, Türkiye geneline yay lm fl olan sözleflmeli bayilerimiz ve sertifikal teknik servislerimiz arac l yla sunulmaktad r. Distribütörlüklerimiz GST Intelligent (Adresli) Yang n Alg lama Sistemleri Konvansiyonel Yang n Alg lama Sistemleri Acil Ses Anons Sistemleri SAPLING Analog-Dijital Saat Sistemleri Acil Ça r Sistemleri NG LTERE ABD Üretimlerimiz ALFAMAX Acil Ayd nlatma Sistemleri Acil Yönlendirme Sistemleri Acil Ça r Sistemleri Hemflire Ça r Sistemleri Konvansiyonel Yang n Alg lama Paneli Konvansiyonel Alarm Butonu Konvansiyonel Elektronik Siren Alfamax Firma Tan t m 1

4 Amac m z Biz Alfa Elektronik Yapı Donanımları flirketinin çalıflanları olarak kararlı, programına ba lı, sorumluluklarının farkında, her düzeydeki ileri teknoloji ve donanımıyla heyecan ve huzur verici, disiplinli bir çalıflma ortamında, en yüksek kalitede ürün ve hizmet sunarak, tüm varlıkları etkin kullanmak yoluyla müflteri güvenini ve saygısını kazanmak ve müflterilerinin koflulsuz mutlulu unu esas alan bir kurulufluz. Sektörümüzde bugün geldi imiz noktadan daha ileriye giderek yurt içi ve dıfl pazarlarda, geliflen teknolojileri takip ederek ça a ayak uyduran, dünya standartlarında ürünler sunan, ülkemizi Avrupa da ve Dünyanın birçok ülkesinde temsil eden ve aranan marka olmak istiyoruz. Dünya standartlarında bir iflletmecilik hedefimizdir. flimizi seviyor ve daha ileriye gitmenin heyecanını yaflıyoruz. Bu bizim için ana faaliyet konumuz olan Elektronik Yapı Donanımları ve can ve mal güvenli inde üretti imiz hayat kurtaran teknolojilerle de er yaratma zincirinin en iyi halkalarından biri olmak anlamına gelmektedir. nsanın yafladı ve çalıfltı her mekanda sundu umuz ürünlerin güvenilirlik sorumlulu unu taflımaktan gurur duyuyoruz. Alfa Elektronik Yapı Donanımları Ltd. fiti. Çalıflanları 2 Alfamax Firma Tan t m

5 Misyonumuz Elektronik yapı donanımlarında hayatı kolaylafltıran teknolojiler üretmek, gelifltirmek ve sunmak için varız Vizyonumuz 2013 Yılında Türkiye, Avrupa ve Ortado u nun elektronik yapı donanımları konusunda gelifltiren, üreten ve sundu u teknolojiyle tercih edilen öncü kurulufl olmak. De erlerimiz Müflteri Odaklılık Arafltırmacılık Bilimsellik Yasalara Saygı nsana Saygı Dürüstlük Kalite lkelerimiz Sorunlara Hızlı Çözüm Uluslararası Standartlarda Ürün Sunmak Satıfl Sonrası Hizmet Sözünde Durmak Düzenli E itim Alfamax Firma Tan t m 3

6

7 Yang n Alg lama Sistemleri çindekiler GST Firma Tan t m 2 Sertifikalar m z 3 GST ntelligent Adresli Yang n Alg lama Sistemleri 13 Tesisat ve Montaj K lavuzu 19 Adresli (Intelligent) Yang n Alg lama Sistemi fiartnamesi 25 Konvansiyonel Yang n Alg lama Sistemleri 42 Yang n Yönetmeli i 47 Proje Örne i 87

8 Firma Tan t m GST Grubu, Intelligent Yang n Alg lama ve Kontrol Sistemleri, Bina Otomasyon Sistemleri, Intelligent Residence Sistemleri, Güç Cihazlar ve Bölge Yönetim Sistemleri ile tasar m, gelifltirme, üretim, pazarlama ve yüksek teknoloji alan nda uzmanlaflm fl dünyan n öncü kurulufllar ndand r. GST, 1993 y l nda kurulmufl ve flu anda metrekare alanda iki fabrikada toplam 4000 personeli ile y lda, milyonlarca detektör ve binlerce yard mc ürün üretme kapasitesine sahiptir y l nda, Forbes taraf ndan, 100 yüksek potansiyelli PRC firma aras ndan, ilk 17 ye girmifl ayn zamanda Sanayi ve Ticaret alan nda, Yang n Alg lama Sistemleri sektöründe en bilinen marka olarak ödüllendirilmifltir. fiirket, araflt rma ve gelifltirme alan na a rl k vererek, 120 Ar-Ge mühendisinden oluflan kapsaml tak m yla (% 35 i master derecesinde) sürekli ürün iyilefltirilmesi ve mükemmelli ini hedeflemektedir. Bununla birlikte, Yang n Alg lama Sistem ürünleri, Ortado u, Avrupa ve Güneydo u Asya ülkelerine ihraç edilmektedir. GST, kendi sektöründe ISO 9001 kalite denetim sistem, LPCB ngiltere ve UL Amerika sertifikalar na sahip birkaç kurulufltan biridir. 2 Yang n Alg lama Sistemleri

9 Sertifikalar m z Loss Prevention Certification Board Hasar Önleme Sertifikasyon Kurulu Standards For Safety Güvenlik Standartlar British Standarts Institute ngiliz Standartlar Enstitüsü GOST-R Certificate Of Conformity GOST-R Kalite Sertifikas TÜV Testing Certification Body TÜV Test Sertifikasyon Dairesi European Standards EN 54 Avrupa Standartlar Conformite European Avrupa Standartlar na Uygunluk National Fire Protection Association Amerikan Milli Yang ndan Korunma Derne i Dubai Civil Defence Approval Dubai Sivil Savunma Onay Belgesi Yang n Alg lama Sistemleri 3

10 CE Uygunluk Belgesi Certificate of CE Conformity GST I-9101, GST I-9102, GST C-9101, GST C-9102 GST I-9104, GST C-9104 GST I-9401, GST I-9403, GST C-9404, GST C-9401, GSTCL-9403 GST C-9104, GST C-9104 EX JB-QB-GST5000R, JB-QB-GST5000C, JB-QB-GST500/2, JB-QB-GST500/4, JB-QB-GST GST101, GST102, GST104, GST108, GST116 GST 852 RP, GST 304 I-9302, C-9501 I-9317, C-9201 I-9100 I-9319 I-9101 I-9301 I-9201 I-9602 AS12224 Z-9100 Z Yang n Alg lama Sistemleri

11 CE Uygunluk Belgesi Certificate of CE Conformity Yang n Alg lama Sistemleri 5

12 CE Uygunluk Belgesi Certificate of CE Conformity Yang n Alg lama Sistemleri

13 TÜV Testing Certification Body TÜV Test Sertifikasyon Dairesi I-9403, C-9403 I-9402 I-9305 I-9303 I-9300 I-9202 (J-SAX-GST9111) I-9201, C-9201 I-9105R (JYT-HM-GST102) I-9103, C-9103 I-9102, C-9102 I-9101 GST500/4, GST200 GST116 GST116, GST108, GST104, GST102 I-9404, C-9404 Yang n Alg lama Sistemleri 7

14 TÜV Testing Certification Body TÜV Test Sertifikasyon Dairesi Yang n Alg lama Sistemleri 7 8 9

15 TÜV Testing Certification Body TÜV Test Sertifikasyon Dairesi Yang n Alg lama Sistemleri 9

16 Loss Prevention Certification Board Hasar Önleme Tastik Kurulu GST200, GST101, GST102, GST104, GST108, GST116 JTWB-ZCD-G1(A), JTW-ZCD-G3N C-9103, I-9103 JTY-GF-GST104, JTY-GD-G3 C-9102, I-9102 GST-HX-M8502, GST-HX-F8502 C-9403, I-9403 GST-LD-8322 C-9503 J-SAF-GST9211(E), J-SAM-GST9111(E) C-9202, I-9202 GST-LD-8300, GST-LD-8301 I-9300, I-9301 JTY-HM-GST102 I Yang n Alg lama Sistemleri

17 Loss Prevention Certification Board Hasar Önleme Tastik Kurulu Yang n Alg lama Sistemleri 11

18 Loss Prevention Certification Board Hasar Önleme Tastik Kurulu Yang n Alg lama Sistemleri

19 Intelligent (Adresli) Yang n Alg lama Sistemleri

20 Adresli Yang n hbar Santralleri 242 Loop a kadar adresli cihaz ba lanabilme kapasitesi (4840 adreslenebilir nokta) 40 X 12 karakter Büyük Grafiksel LCD Ekran 64 zon gösterge ve 254 zona kadar geniflletilebilir manuel müdahele kontrolü Net-work ile tüm GST yang n panelleriyle çal flabilme özelli i PC ile programlanabilme Dahili Gaz Söndürme Kontrol Panelil Güvenlik Alarm Hizmetleri ile entegre edilebilme Tercihe ba l itfaiye eleman control paneli Panel Printer Tercihen renkli grafik 'Fuzzy Logic' ile birlikte kullan c için, geliflmifl programlama yaz l m GST Adresli Ses Anons Sistemleri ile tam entegrasyon GST5000LC den baflka di er eklenebilir loop kartlar GST 5000C/10 GST 100 Adresli Tek Loop Yang n Alarm Paneli GST 200 Adresli Double Loop Yang n Alarm Paneli GST 200 / 2 Adresli 2 Loop Yang n Alarm Paneli GST 200 / 4 Adresli 4 Loop Yang n Alarm Paneli GST 5000 C Adresli 1-20 Loop Yang n Alarm Paneli GST 5000 R Adresli 1-20 Loop Yang n Alarm Paneli GST 852 RP-LX Tekrarlama Paneli GST 200 GST 500 Yeni S va Alt Panel EN54 ve UL864 e uyumlu Kolay ilave için modüler yap Maksimum 8 loop 1936 adresli cihaz Tek bir loop ta tüm adresli cihazlar n ba lanabilme özelli i Münferit alarm ve hata indikatörlü 140 iflaretleme zonu I-FP 08 Dahili ya da duvar tipi montaj PC ve keypad ile programlanabilir Kolay kullan m sa layan arayüz operasyonlar Batarya için alan ile birlikte kendinden bataryal panel Genifl güç kapasitesi ile tüm güç kaynaklar na uygun 14 Yang n Alg lama Sistemleri

21 Panel Aksesuarlar Pasif LCD Tekrarlay c Panel Aktif LCD Tekrarlay c Panel (Reset ve sessiz kontrol özelli i) Mimic Panel (Kutulu ve kutusuz seçenekleri) Loop Amplifikatörü Portatif programlama ve adresleme cihaz (Adresli cihazlar n ön ayarlar n ve testlerini yapmak için kullan l r) GST 852 RP Adresli Yang n Söndürme Kontrol Paneli Adresli panellerle entegre çal flabilme Kendinden adresli Her zon için bekletme, boflaltma ve kontak ç k fllar GST 852 RPX P-9910 Adresli Yang n hbar Yaz l m Bilgisayar üzerinden AutoCad program altyap s ile binadaki tüm adresli cihazlar n yerlerini ve durumlar n grafik olarak izlemek mümkündür. GST 306 C-9318 LED Ayd nlatmal Gösterge Kap üstü söndürme ikaz göstergesi Yang n Alg lama Sistemleri 15

22 Adresli Dedektör Serisi I-9102 I-9103 I-9104 I-9402 I-9101 I-9314 DP-9100 I-9101 Kombine optik- s I-9102 Fotoelektrik (optik) I-9103 Is - s art fl h z I-9104 UV alev dedektör ailesi DZ-03 Standart dedektör soketli I-9602 Gaz dedektörü D-9103 Dijital s dedektörü D-9102 Dijital optik duman dedektörü I-9314 Programlanabilir adresli paralel ihbar lambas Adresli dedektör ailesi, Intelligent (elekronik adresli), 24 Volt DC, 8 bit ak ll ifllemcili, el programlama cihaz ile adresleme ve hassas ayar yapabilen, kolay bak m özelli ine sahip interaktif özelliktedir. Adresli Ifl n Dedektörü metre çal flma alan 2 seviyeli hassasl k ayar Avlular, ambarlar, al flverifl merkezleri, havaalan terminalleri vs. için ideal kullan m Kolay ve masrafs z verici montaj ve 'honey comb' ayna H zl ve kolay kurulum ve gücü belirtmek için h zl veya yavafl yan p sönen Yeflil LED. Kapak aç ld nda istenilen seviyeye kendini kalibre edebilme özelli i. Adreslenebilir Gaz Dedektörü LPG, Natural Gazlar and Kömür Gaz için uygun (siparifl s ras nda belirtilmeli) Gaz valflerini / Ekstraktlar vs. kontrolü için dahili röle konta 2 devre alarm ile birlikte dahili tip ses vericisi Röle kontaklar için manuel reset ve kontrol (on/off) Elektronik olarak adreslenme özelli i I-9602LW-NG I-9602LW-LPG I-9602LW-CG 16 Yang n Alg lama Sistemleri

23 Saha Kontrol Modülleri GST, Intelligent dedektör ailesine ait saha kontrol modülleri sayesinde, asansör, söndürme, havalandırma, hareketli kapılar, elektrik sistemi, yangın pompaları gibi yangın senaryosu dahilinde orta ölçekli yangın otomasyon sistemi kurma ve izleme imkanını size sunmaktadır. I-9300 I-9300A I-9301 I-9302 I-9303 I-9305 I-9306 I-9308 I-9319 C-9503 C-9504 C-9302C B-9310 Monitör modül, input modülü Kontrol modül, input modülü Tek hat input/output kontrol modülü AC 220 voltaj kontrol modül Çift hat input/output kontrol modülü Bölge kontrol modülü Güvenlik monitör modülü Siren kontrol modülü Bölge kontrol modülü zolatör modülü zolatör dedektör taban tfayeci kontrol paneli modülü S va üstü modül montaj kutusu Linear Tip Kablo Dedektörü I-9106 C-9106 P-9106 Sabit s kablo dedektörü Yüksek güç ile çal flan trafolarda afl r s nma durumunu saptamak için kullan l r. Tek ya da çift detektör kablosu ile ayarlanabilir. Her detektör 500 metreye kadar kablo uzunlu una sahiptir. Alarm durumu ile kablonun yang n paneline uzakl n gösterir. Hat sonunda test butonu bulunur. Elektronik olarak adreslidir. Yang n Alg lama Sistemleri 17

24 Yang n hbar Butonlar Cam k rmadan, ihbarl resetlenebilen elektronik adresi yang n ihbar butonu, 24 Volt DC dir. Yerel arabirimler için röle ç k fl bulunan butonun montaj nda, s va alt ve s va üstü seçenekleri sunulmaktad r. Bekleme ak m 0,8 ma ve alarm ak m 2 ma olan butonun, kontak empedans 100 m/ohm dan küçüktür. I-9201 I-9202 Güvenlik kapa (opsiyonel) Adresli Elektronik Sirenler ki parça ile taban montajını sa layan yapısı Tahliye ve sesli tahliye uyarı modları el programlayıcısı ile programlanabilir. Güçlü led kümesi ile sa lanan elektronik flafl Elektronik adresli Adresli siren ve entegre dedektör taban I-9402 I-9403 C-94DB Yang n Telefon Sistemi P9911 (F) Sabit Yang n Telefon Seti Adresli ve konvansiyonel sistemlere entegre edilebilen yang n telefon sistemleri P9911 (M) P9911 (S) P9911 (J) GST FT24 Seyyar Yang n Telefon Seti Ahizesiz Yang n Telefon stasyonu Yang n Telefonu Jak Soket Konvansiyonel Yang n Telefon Paneli GST FT24 P9911 (F) P9911 (M) P9911 (S) Güç Kaynaklar P9911 (J) Adreslenebilir fonksiyonludur. Ekran DC ç k fl, AC girifl voltaj n ve yüklenen ak m gösterir. Kendi kendine test özelli i ile tamamen izlenir. 19 Rack monte tipi mevcuttur. PSU24-3 PSU24-3A PSU24-6 PSU24-6A PSU24-6RM 18 Yang n Alg lama Sistemleri

25 Tesisat ve Montaj K lavuzu Yang n Alg lama Sistemleri 19

26 20 Yang n Alg lama Sistemleri

27 Yang n Alg lama Sistemleri 21

28 22 Yang n Alg lama Sistemleri

29 Yang n Alg lama Sistemleri 23

30 24 Yang n Alg lama Sistemleri

31 Adresli (Intelligent) Yang n Alg lama Sistemi fiartnamesi Genel Yang n Alarm Sistemini oluflturan parçalar n ayn fabrikada birbiri ile uyumlu, tam entegre olarak üretilmifl ve test edilmifl tek markaya ait ürünler olmas gerekmektedir. (kesinlikle toplama olmayan ürünler) Sistem hem tasar m hem de iflletiminde esneklik sa lamak için intelligent adreslenebilir, mikroifllemci tabanl yang n alarm denetleme teçhizat ndan oluflacakt r. Sistem tasar m n n kolay bir flekilde uygulanmas n n ve projenin tüm gereklerini sa layabilmesi için modüler bir yap ya sahip olmal d r. Sistem erken uyar duman tespiti sa layacak flekilde tasarlanacak bu flekilde yang n n yeri h zl olarak belirlenebilecek ve kullan c tan ml metin yoluyla bina sakinlerinin olas duman yay lmas na karfl bilgilendirilmesi sa lanacakt r. Eflzamanl olarak, sistem alarm verecek ve sakinlerin boflalt lmas na olanak verecektir ve asansör denetimi, hava sistemini kapatma, söndürme sistemlerini aktif hale getirme, gaz kapatma ve boflaltma kontrolü gibi tüm yard mc otomasyon ifllevlerini haz rlanan yang n senaryosu ile binan n olay ve sonuç gereklerine göre sa layabilecektir. Intelligent Adreslenebilir Yang n Alarm Sistemi ile korunacakt r binan n tüm alanlar na duman veya yang n riskine uygun farkl alg lama elemanlar yerlefltirilmelidir. Kurulacak sistem uluslar aras yang n standartlar na uygun ve bu standartlar yerine getirdi ini gösterir belgesine haiz kendini kullan c lar na kan tlam fl güvenilir bir ürün olmal d r. Ak ll (Intelligent ) Adresli Yang n Alarm Santrali Ak ll Adresli Yang n Alarm Santrali, sisteme ba l olan ak ll adresli dedektörlerden, ak ll adresli yang n alarm butonlar ndan ve saha modüllerinden gelen tüm komutlar yang n senaryosuna uygun olarak yönlendirecek flekilde tasarlanm fl olmal d r. Santralin kapasitesi 1-20 loop olabilmeli ve istenildi inde loop kart ile loop say s art r larak 20 loop lu bir santral olabilmelidir. Maksimum 32 santral bir birine Network ba lanarak genifl bir a oluflturula bilmelidir. Sistemin özel yaz l m Windowsa tabanl kolay kullan la bilir olmal d r. Loop a ba lanan her bir ayg t bir yaz l m bölgesine ba l olacak santral ç k fl, anons sistemine, elektronik sesti ve fl kl ikaz cihazlar na ve yard mc ayg tlara ve otomasyon uygulamalarda ba lanabilecektir. Santral dan 254 zone kadar art r labilen bölge kapasitelerine sahip olmal d r. Panele bir iç olay yaz c s ba lanabilmelidir ve bu yaz c panel içerisine monte edilmelidir. Yaz c n n yaln zca alarmlar yazd racak flekilde programlama yetene i olmal d r. Yaz c daki ar zalar sisteminin di er bölümlerini etkilememelidir. Santral, alg lay c lar n n periyodik bak mlar nda 1 kifli taraf ndan kolayca test edilebilmesi için test özelli ine sahip otomatik reset (s f rlama)özelli ine sahip olmal d r. Yang n Alg lama Sistemleri 25

32 Santralin bir lopunda en az 235 adres bulunmal d r. 1 loop Santralin hatt mesafesi 0,8 kesitli kablo için en az 2000 metre olmal d r. Kablo kesiti art r larak mesafe 3000 metreye kadar ç kart labilmelidir. Santral bir bina yönetimi sistemine entegre olabilmelidir. Santral kendi kendini otomatik ve çok detayl olarak inceleyecek flekilde dizayn edilmifl ve programlanm fl olacakt r. Santral herhangi bir ayg ttan gelen ar za sinyali tespit etti inde bunu LCD ekran nda ikaz ederek gösterecektir. Her bir ayg t tam olarak yaz l rapor verebilece i LCD ekran en az 80 karakterli alfanumerik göstergeye sahip ve ayd nlat lm fl olmal d r. Tüm yap land rma bilgileri bir ana flebeke ve yedek güç kayna ar zas nda kaybolma tehlikesine karfl korumal olacakt r. Güvenirlik için kendi devre korumas ve çok ifllemcili mimarisi olacakt r. Bir alarm veya hata durumunda ilgili cihaz n adresini ve mahal ismini ayn anda gösterebilmelidir. Santralin ön yüzünde gerekli göstergeler, kumanda ve kontrol tufl tak mlar olmal d r. Cihazlar n adreslerini, mahal isimlerini ve son 500 ola anüstü olay enerji kesilmesinde silinmeyen haf zas nda tutmal ve bu veriler kesinlikle kaybolmamal d r. Santral Uluslararas ISO 9002 standartlar nda üretilmeli, NFPA standartlar na göre tasarlanmal ve uygulanmal ve CE, LPCB, UL, GOST onaylar na sahip olmal d r. Santral RS485 ile di er panel ve tekrarlay c larla a ba lant s imkan sa layacakt r. Santrale bak ms z kuru akü ba lanabilmeli ve panel üzerinde aküye ait ar za ve boflalma durumlar n ikaz edecek fl kl göstergeler bulunmal d r. Alg lama ve alarm cihazlar na giden tüm kablolar uzaktan kontrol ve denetim merkezlerine iletiflim maksad yla kullan lan tüm hatlar kopukluk, k sa devre ve toprak kaça gibi ar zalara karfl sürekli olarak denetim alt nda tutulacakt r. Ak ll (Intelligent ) Adresli Yang n Alarm Santrali Ak ll Adresli Yang n Alarm Santrali, sisteme ba l olan ak ll adresli dedektörlerden, ak ll adresli yang n alarm butonlar ndan ve saha modüllerinden gelen tüm komutlar yang n senaryosuna uygun olarak yönlendirecek flekilde tasarlanm fl olmal d r. Santralin kapasitesi 1 loop olmas yeterlidir. Maksimum 32 santral bir birine Network ba lanarak genifl bir a oluflturulabilmelidir. Sistemin özel yaz l m Windows a tabanl kolay kullan labilir olmal d r. Santrale bak ms z kuru akü ba lanabilmeli ve panel üzerinde aküye ait ar za ve boflalma durumlar n ikaz edecek ifl kl göstergeler bulunmal d r. Alg lama ve alarm cihazlar na giden tüm kablolar uzaktan kontrol ve denetim merkezlerine iletiflim maksad yla kullan lan tüm hatlar kopukluk, k sa devre ve toprak kaça gibi ar zalara karfl sürekli olarak denetim alt nda tutulacakt r. Loop a ba lanan her bir ayg t bir yaz l m bölgesine ba l olacak santral ç k fl, anons sistemine, elektronik sesti ve fl kl ikaz cihazlar na ve yard mc ayg tlara ve otomasyon uygulamalarda ba lanabilecektir. Santral minimum 32 an zone kadar kapasitelerine sahip olmal d r. 26 Yang n Alg lama Sistemleri

33 Panele bir iç olay yaz c s ba lanabilmelidir ve bu yaz c panel içerisine monte edilmelidir. Yaz c n n yaln zca alarmlar yazd racak flekilde programlama yetene i olmal d r. Yaz c daki ar zalar sisteminin di er bölümlerini etkilememelidir. Santral, alg lay c lar n n periyodik bak mlar nda 1 kifli taraf ndan kolayca test edilebilmesi için test özelli ine sahip otomatik reset (s f rlama) özelli ine sahip olmal d r. Santralin bir lopunda en az 235 adres bulunmal d r. Santralin 1 loop hatt mesafesi 0,8 kesitli kablo için en az 2000 m olmal d r. Kablo kesiti art r larak mesafe 3000m ye kadar ç kart labilmelidir. Santral bir bina yönetimi sistemine entegre olabilmelidir. Santral kendi kendini otomatik ve çok detayl olarak inceleyecek flekilde dizayn edilmifl ve programlanm fl olacakt r. Santral herhangi bir ayg ttan gelen ar za sinyali tespit etti inde bunu LCD ekran nda ikaz ederek gösterecektir. LCD, 15 LED göstergesinin yan s ra önemli bilgiler gösteren, toplam 8 hat ve her hatta 18 özellik gösterebilmelidir. Sistem verilerini kaydederken kay ps z elektrik haf zas na sahip olmald r. Elektrik kesilirse veriler kaybolmamal d r. Her zone için, birbirinden ba ms z olarak siren çal flt rabilen/sesini k sabilen el tufllar olmal d r. Alan programlamas nda her alarm cihaz ve her duman egzozu ve yang n söndürücü için otomatik h zl çal flt rma ad mlar olmal d r. Ses verici siren arabirimiiçin 0.5A/24V ç k fl sa lamal d r. Santral Uluslararas ISO 9002 standartlar nda üretilmeli, NFPA standartlar na göre tasarlanmal ve uygulanmal ve CE, LPCB, UL, GOST onaylar na sahip olmal d r RS232 arabirimi, PC ile iletiflimi mümkün k lmal d r. RS485 arabirimi, kontrol panelinin yang n denetleme flebekesine dahil olmas n mümkün k lmal d r. Maksimum 32 tekrarlay c panel ile iletiflim kurmak için iletiflim ana yolu bulunmal d r. Tipik kontrol paneli, ana tak m, kapal devre arabirim tak m, kapal devre modülü, güç deste i, ekran ve çal flt rma alan, zone göstergesi ve elle müdahale panelinde oluflmal d r. Ana Tak m Ana tak m, CPU ve di er ana bölümler ve opsiyonel bölümler aras ndaki arabirimleri içeren kontrol panelinin çekirde i olmald r. Kapal Devre Arabirim Tak m letiflim portu, tespit portu, yang n alarm ç k fl portu, ar za ç k fl portu vb.ye sahip olan kontrol panelinin sinyal arabirim tak m olmald r. Kapal devre arabirim tak m alan cihazlar ve kontrol panelini tüm yang n alarm sistemine ba lamal d r. Kapal Devre Modülü fiebeke modülü flebeke tespit arabirimine sahip olmald r. Yang n Alg lama Sistemleri 27

34 Güç Deste i Ana tak ma, kapal devre arabirim tak m na ve yaz c ya voltaj sa lar. Kopya ifllevi, tüm kay tl cihazlar n ifllemden sonra daima izlendi ini garantilemelidir. Ekran ve Çal flma Alan Bu bölüm, sistemin farkl durumlar n göstermek için kullan l r ve tufl tak m ile ilgili çal flmalar sa lamal d r (gözden geçirme, ayarlama, yazd rma vb). Zone Göstergesi ve Elle Müdahale Paneli (ZCP) ZCP yang n alarm n, benzer cihazlar n ar za/yetersizlik durumunu gösterebilir ve onlar uygun flekilde bafllatmal ve durdurmal d r. Opsiyonel Üniteler tfaiyeci Kontrol Paneli tfaiyecinin Kontrol Paneli, yang n pompas, duman egzosu ve vantilatör gibi sistem içindeki baz önemli cihazlar kontrol etmek için tasarlanmal d r. Ak ll Yang n Alarm Kontrol Panelinin, tfaiyeci Kontrol Paneli, opsiyona göre en az 10 donan m kontrol edebilmelidir. Bafllatma ve durdurmaya gereksinim duyan donan mlar için en az 5 donan m kontrol edebilmelidir. Kontrol panelinin kendisiyle ve önemli cihazlar aras ndaki ba lant n n güvenilirli ini mümkün oldu u kadar garantileyebilen uygun iflitsel ve görsel göstergelerle k sa devre ve kesik devreleri kontrol edebilmelidir. Yaz c Bir otomatik mikro yaz c olmald r. Nokta matrik yaz c ile kullan c program ile tan mlanabilen 96 çeflit ASCII kod karakteri (Latin alfabesinin büyük ve küçük harfleri, flekiller ve semboller), 128 kodlu standarts z karakter ve tablo sembolü (baz Çin alfabesi karakterleri, Yunan alfabesi, blok sembolü vb.) ve 16 kod karakteri (6x7 nokta) yazabilmeli ve komuta ederek herhangi bir kod fontunu de ifltirebilir, böylece birçok karakter türü yazabilmelidir. letiflim Kart Ak ll Yang n Alarm Kontrol Paneli, serisi yang n alarm kontrol panelleri aras ndaki flebekelendirmeyi gerçeklefltirmek için, kamu telefon flebekesi ile kent yang n alarm denetleyici flebekesi oluflturmak için ve binalar n kontrol merkezlerindeki CRT ( bigisayar izleme program ) sistemi ile ba layarak grafik denetimini tamamlamak için flebeke kartlar n ba layarak çok-fonksiyonlu bir iletiflim portu sa lar. Kontrol paneli do ru zamanda çal flan flebeke kartlar n izler, yani kartlar eklenerek iflleme girebilirler. ki çeflit flebeke kart sa layabilmelidir: Yerel fiebeke Kart, Monitör & Kontrol Kart. Girifl Voltaj : 230VAC + %10, -%15 S kl k : 50HZ Girifl Ak m : 0.75A Sigorta : 2A gecikme Kablo donan m : Çap 1.5 mm den daha az olmayan koruma kablosu seçilir. Montajlan rken yerel koda uymal d r. Yedek Bataryalar: Maksimum fiarj Ak m : Birikim flarj Tip : Damgal kurflun asit bataryalar Maksimum fiarj Kapasitesi : 24 Ah Sigorta : 8A 28 Yang n Alg lama Sistemleri

35 YANGIN ALARMI ÇIKIfiI (+,-) Ç k fl Voltaj : 21VDC-27VDC Ç k fl Ak m : 0-500mA Uç Rezistans : 4.7K F.P.E ÇIKIfiI (+,-) Ç k fl Voltaj : 21VDC-27VDC Ç k fl Ak m : 0-500mA Uç Rezistans : 4.7K S REN DEVRE ÇIKIfiI (+,-) Ç k fl Voltaj : 21VDC-27VDC Ç k fl Ak m : 0-500mA Uç Rezistans : 4.7K ARIZA ÇIKIfiI (NC, COM, NO) Ba lant Kapasitesi : Ar za durumunda, NC ve COM aç k, NO ve COM kapal. Ak ll (Intelligent ) Adresli Yang n Alarm Santrali Ak ll Adresli Yang n Alarm Santrali, sisteme ba l olan ak ll adresli dedektörlerden, ak ll adresli yang n alarm butonlar ndan ve saha modüllerinden gelen tüm komutlar yang n senaryosuna uygun olarak yönlendirecek flekilde tasarlanm fl olmal d r. Santral 1-4 Loop olmal, loop kart eklemek suretiyle 4 loopa kadar geniflleyebilecek altyap santralde buflunmal d r. Santralin her lopuna min 235 adresli ayg t ba lanabilmelidir. Santral bu adresli ayg tlar min 64 bölgeye ay rabilmeli ve bu bölgeler için bir alarm ledi ve bir hata ledi bulunmal d r. Bölgelerin adlar n n yaz labilece i her bölgenin kendine ait bi alan olmal d r. Sistem verisin kaydederken kaybolmayan elektrik haf zas olmal. Elektrik gitti inde bile veriler kaybolmamal d r. Her zone için, birbirinden ba ms z olarak siren çal flt rabilen/sesini k sabilen el tufllar olmal d r. RS232 arabirimi, PC ile iletiflimi mümkün k lmal d r. RS485 arabirimi, kontrol panelinin yang n denetleme flebekesine dahil olmas n mümkün k lmal d r. Santral Uluslararas ISO 9002 standartlar nda üretilmeli, NFPA standartlar na göre tasarlanmal ve uygulanmal ve CE, LPCB, UL, GOST onaylar na sahip olmal d r Maksimum 64 tekrarlay c panel ile iletiflim kurmak için iletiflim ana yolu bulunmal d r. Tipik kontrol paneli, ana tak m, kapal devre arabirim tak m, kapal devre modülü, güç deste i, ekran ve çal flt rma alan, zone göstergesi ve elle müdahale panelinde oluflmal d r. Alg lama ve alarm cihazlar na giden tüm kablolar uzaktan kontrol ve denetim merkezlerine iletiflim maksad yla kullan lan tüm hatlar kopukluk, k sa devre ve toprak kaça gibi ar zalara karfl sürekli olarak denetim alt nda tutulacakt r. Loop a ba lanan her bir ayg t bir yaz l m bölgesine ba l olacak santral ç k fl, anons sistemine, elektronik sesti ve fl kl ikaz cihazlar na ve yard mc ayg tlara ve otomasyon uygulamalarda ba lanabilecektir. Santral minimum 64 tane zone kadar kapasitelerine sahip olmal d r. Yang n Alg lama Sistemleri 29

36 Panele bir iç olay yaz c s ba lanabilmelidir ve bu yaz c panel içerisine monte edilmelidir. Yaz c n n yaln zca alarmlar yazd racak flekilde programlama yetene i olmal d r. Yaz c daki ar zalar sisteminin di er bölümlerini etkilememelidir. Santral,alg lay c lar n n periyodik bak mlar nda 1 kifli taraf ndan kolayca test edilebilmesi için test özelli ine sahip otomatik reset (s f rlama) özelli ine sahip olmal d r. Maksimum 32 santral bir birine Network ba lanarak genifl bir a oluflturula bilmelidir. Sistemin özel yaz l m Windows a tabanl kolay kullan la bilir olmal d r. Santrale bak ms z kuru akü ba lanabilmeli ve panel üzerinde aküye ait ar za ve boflalma durumlar n ikaz edecek ifl kl göstergeler bulunmal d r. 5.7-inç LCD gösterge ve çal flma kart, yaz c, alan göstergesi ve manuel müdahale paneli, itfaiyeci kontrol paneli (minimum12-kanal röle ç k fl noktas ) bulunmal d r. Panel geliflmifl bir program altyap s na sahip olacak ve menüsünden ayrlamalarla de ifliklikler yap lmas na imkan sa lamal d r. flletmeye alma durumunda, dedektörler klavye kullan larak alarm durumuna getirilebilmeli, bu durum belirli bir dedektörün yerinin bulunmas n ve iletiflim parças n n transmisyon fonksiyonun test edilmesini kolaylaflt rmal d r. Güç Sistemi : AC Güç: AC, 220V (5A), range: +10% ~ -15% Standby güç kayna : DC24V/10AH kordon bataryas Çevre S cakl : 0 C~40 C Ba l Nem : 95%, yo unlaflmas z Güç Tüketimi : <150W Maximum Güç Tüketimi : <250W Intelligent Adresli Optik Duman Dedektörü Dedektör, duman n fl k rma prensibine göre çal flmal d r. Dedektörlerde 8 bit microifllemci kontrollü olmal d r. Dedektörler de iflik alanlara göre farkl parametreler ve farkl alg lama seviyelerinde ayarlanabilmelidir. Dedektör, standart bir soket sayesinde montaj edilebilmeli ve bu soketlerde hiçbir elektronik devre olmamal d r. Dedektörlerin yang n senaryolar n depolayarak analiz edebilmelerine olanak sa layacak ve bu flekilde yanl fl alarmlara maruz kalma flans n azalt p duyarl l art racakt r. SCM gerçek zamanl olarak data toplama ve iflleme yapabilmeli ve minimum14 tarihçe kayd tutabilmeli ve saha flartlar n e riler halinde görüntüleyebilmelidir. S cakl k ve nemden kaynaklanabilecek sapmalar telafi edebilmeli ve toz birikme ar zas n denetleyabilmelidir. Dedektörler üzerinde 180 derece aç larla yerlefltirilmifl 2 adet led bulunmal d r. Özel soket sayesinde led 4 farkl yönde konuflland r labilir özellikte olmal d r. Dedektörlerin adreslenebilir kodu elektronik olacak ve ayg t n adreslenebilir kodu elektronik olarak programlanacakt r. Bu kodun programlanmas el tipi elektronik say sal bir ayg tla yap labilmelidir. Dedektörün arkas nda adresleme için hiçbir dipswich veya adresleme ayg t bulunmayacakt r. Dedektörün yap s tavana monte edilmifl konumda su ak nt lar n içine almayacak ve akan suyu tahliye edebilecek özellikte dizayn edilmifl olmal d r. 30 Yang n Alg lama Sistemleri

37 Dedektör k z lötesi fl nlar saçarak yang n alg lamal d r. Dumans z koflullarda, çok zay f k z lötesi fl k almal ve duman partikülleri içeri girdi inde al nan fl k sinyali da lma yoluyla artmal d r. Duman belirli bir yo unlu a ulaflt nda, alarm sinyali vermelidir. Parazitleri ve güç tüketimini azaltmak için yay mlama devresi yay mlama tübünün ömrünü uzatmak için pulse modunda çal flmal d r. Dedektör Uluslararas ISO 9002 standartlar nda üretilmeli, NFPA standartlar na göre tasarlanmal ve uygulanmal ve CE, LPCB, UL, GOST onaylar na sahip olmal d r Dedektör soketinden ç kar lacak olursa panel hemen dedektör adresi ve mahal ad yla birlikte hata vermelidir. Polarize olmayan iki yollu sinyal olmal d r. Teknik Özellikler Duyarl l k : Mahale göre de ifltirilebilmelidir. Çal flma Gerilimi : 24V DC, izin verilen aral k: 16V ~ 28V Bekleme Ak m : 0.8mA Alarm Ak m : 5 ma Çal flma Ortam : S cakl k: -10 C ~ +50 C Ba l Nem %95, yo unlaflma olmayacak Koruma s n f : IP23 Alarm Do rulama LED i k rm z, normalde yan p söner, alarm zaman sürekli yanmal d r. zleme alan : E er boflluk yüksekli i 6m~12m ise dedektörün izleme alan normal koruma alan için 80 metrekare olmal d r. E er yükseklik 6m den düflük ise izleme alan 60 metrekare olmal d r. Programlama Konumu: ye kadar elektronik programlama, tek adres noktas kaplamal d r. Intelligent Adresli Kombine Dedektörü Dedektör 8 bit mikroifllemciye sahip olmal d r. Dedektör, standart bir soket sayesinde montaj edilebilmeli ve bu soketlerde hiçbir elektronik devre olmamal d r. Kombine dedektörü yüksek oranda do rusal bir termistör devresini içinde bar nd racakt r. Dedektör Uluslararas ISO 9002 standartlar nda üretilmeli, NFPA standartlar na göre tasarlanmal ve uygulanmal ve CE, LPCB, UL, GOST onaylar na sahip olmal d r S cakl kla ve dumanla orant l olarak bir gerilim ölçeklenecek, do rusallaflt r lacak ve analog bir de er olarak nitelendirilecektir. Dedektör yaz l m ayg t n hem bir art fl h z hem de sabit s cakl k ve duman alg lama dedektörü olarak kullan lmas na olanak tan yacakt r. Dedektörlerin yang n senaryolar n depolayarak analiz edebilmelerine olanak sa layacak ve bu flekilde yanl fl alarmlara maruz kalma flans n azalt p duyarl l art racakt r. SCM gerçek zamanl olarak data toplama ve iflleme yapabilmeli ve minimum14 tarihçe kayd tutabilmeli ve saha flartlar n e riler halinde görüntüleyebilmelidir. Dedektörlerin adreslenebilir kodu elektronik olacak ve ayg t n adreslenebilir kodu elektronik olarak programlanacakt r. Dedektör üzerinde dipswitch veya manuel kodlama birimler bulunmayacakt r. Yang n Alg lama Sistemleri 31

YANGIN ALGILAMA SİSTEMLERİ ACİL AYDINLATMA VE YÖNLENDİRME ARMATÜRLERİ ACİL SES ANONS SİSTEMLERİ

YANGIN ALGILAMA SİSTEMLERİ ACİL AYDINLATMA VE YÖNLENDİRME ARMATÜRLERİ ACİL SES ANONS SİSTEMLERİ YANGIN ALGILAMA SİSTEMLERİ ACİL AYDINLATMA VE YÖNLENDİRME ARMATÜRLERİ ACİL SES ANONS SİSTEMLERİ 42 Yangın Algılama Sistemleri IP-AF001 Adresli Yangın İhbar Santralleri GST 100 Adresli Tek Loop Yangın Alarm

Detaylı

PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi

PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi Güç Yönetimi PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi 2005 Müflteri Yard m Hatt 444 30 30 TR-Hotline@schneider-electric.com www.schneider-electric.com.tr Schneider Electric markas Fonksiyonlar ve

Detaylı

Ocak 2010 Fiyat Listesi

Ocak 2010 Fiyat Listesi Ocak 2010 Fiyat Listesi YANGIN ALARM S STEMLER HORING LIH HORING LIH YANGIN ALARM KONTROL PANELLER AH-03312 Spesifikasyonlar 32 Zone 8 Zone 4 Zone Model AH-03312-32L AH-03312-8L AH-03312-4L Güç 220V AC/50Hz

Detaylı

KONVANSİYONEL YANGIN SİSTEMLERİ

KONVANSİYONEL YANGIN SİSTEMLERİ Görsel Ürün Özellikler Fiyat KONVANSİYONEL YANGIN SİSTEMLERİ KONVANSİYONEL YANGIN ALARM SANTRALLERİ, 4000 SERİSİ FS4000/2 2 Bölgeli Konvansiyonel Yangın Alarm Santrali - 2 adet yangın alarm hattı 161,20

Detaylı

SATIŞ DESTEK DOKÜMANI

SATIŞ DESTEK DOKÜMANI SATIŞ DESTEK DOKÜMANI ML-136X / ML-136X.SCI MAXLOGİC AKILLI ADRESLİ SİSTEM 2/1 I/O MODÜLÜ (2 GİRİŞ / 1 ÇIKIŞ) / KISA DEVRE İZOLATÖRLÜ MAXLOGİC AKILLI ADRESLİ SİSTEM 4/2 I/O MODÜLÜ (4 GİRİŞ / 2 ÇIKIŞ) /

Detaylı

YANGIN ALARM Sistemleri ELEKS * Ana Besleme : 230V AC 50 Hz * Max. Akým : 1.7 A @ 230V AC * Besleme Gerilimi : 21V DC - 30V DC * Ana Sigorta : 4A * Max. Akü : 2x 12V DC 2Ah Veya 2x 12V DC 7 Ah * Batarya

Detaylı

Proses kontrolörü. pnömatik ve elektrik aktüatörler için. Proses kontrolörü 110-240V. Proses kontrolörü

Proses kontrolörü. pnömatik ve elektrik aktüatörler için. Proses kontrolörü 110-240V. Proses kontrolörü 110-240V pnömatik ve elektrik aktüatörler için Rittal-panoda dtron 316 kontrol için akım döngüsü sensör girişli 4-20 ma çıkışlı konum kontrolörlü pnömatik ve elektrik aktüatörü Özellikler Rittal pano RAL

Detaylı

1 Mart https://twitter.com/schneider_tr

1 Mart https://twitter.com/schneider_tr http://www.facebook.com/schneiderelectrictr https://twitter.com/schneider_tr n n n n n 3 4 5 6 B: Sepam 10 B serisi, aflırı yüklere, faz-faz hatalarına ve toprak hatalarına karfl koruma sa lar A: Sepam

Detaylı

Intelligent Adresli Yangın Algılama Panelleri

Intelligent Adresli Yangın Algılama Panelleri Marka (ürün) Resim Ürün Açıklama Liste Intelligent Adresli Yangın Algılama Panelleri GST200-2/1 Intelligent adresli Yangın paneli 1 loop 235 adres 30 zon led gösterge paneli dahil LC200 loop arttırma kartı

Detaylı

MADE IN TURKEY KOD ELEKTRONİK GÜVENLİK SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ADRESLENEBİLİR AKILLI YANGIN ALARM SİSTEMİ 2015 FİYAT LİSTESİ

MADE IN TURKEY KOD ELEKTRONİK GÜVENLİK SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ADRESLENEBİLİR AKILLI YANGIN ALARM SİSTEMİ 2015 FİYAT LİSTESİ Yangın Alarm Panelleri MADE IN TURKEY KOD ELEKTRONİK GÜVENLİK SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ADRESLENEBİLİR AKILLI YANGIN ALARM SİSTEMİ 2015 FİYAT LİSTESİ AA402 Elektronik Adresli Akıllı Yangın Alarm

Detaylı

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z!

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! SoloTel elero Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309400 Nr. 18 101.5401/0305 çerik Güvenlik

Detaylı

DBS721, DBS729 Siren taban, kl siren taban

DBS721, DBS729 Siren taban, kl siren taban DBS721, DBS729 Siren taban, kl siren taban Otomatik adreslenebilir C-NET bus hatt için Cerberus PRO Siren taban DBS721 ve kl siren taban DBS729 11 seçilebilir ton, 2 programlanabilir aktivasyon seviyesi

Detaylı

2010/7 FİYAT LİSTESİ

2010/7 FİYAT LİSTESİ BÖLÜM 1: Maxlogic serisi 2 çevrime kadar genişleyebilen adresli yangın alarm santralları ML-1210.N Maxlogic Akıllı Analog Adresli Yangın Alarm Santralı, Çevrimsiz, Network $1.500,00 MaxLogic ML-1211 Maxlogic

Detaylı

Kablo Kanal Sistemleri

Kablo Kanal Sistemleri Schneider Electric Kablo Kanal Sistemleri Katalog Sistem kanalları Yapısal kablolamada uzman çözümler PKS Ultra Yeni tasar m ile daha estetik daha fazla kablo tafl ma kapasitesi (11x0) ve çevreye sayg

Detaylı

Özellikler. DBS720 Siren taban

Özellikler. DBS720 Siren taban DBS720, FDS221-R, FDS221-W Siren taban, Alarm sireni Otomatik adreslenebilir dedektör bus C-NET için Cerberus PRO Siren taban DBS720 11 seçilebilir ton, 2 programlanabilir aktivasyon seviyesi Siren ses

Detaylı

ANALOG ADRESLİ YANGIN ALARM PANELLERİ

ANALOG ADRESLİ YANGIN ALARM PANELLERİ TEKNİM ANOLOG ADRESLİ YANGIN ALGILAMA SİSTEMLERİ RESİM MARKA MODEL AÇIKLAMA LİSTE FİYATI ANALOG ADRESLİ YANGIN ALARM PANELLERİ TFP-1001 ANALOG ADRESLİ YANGIN ALARM PANELİ 1 LOOP, 240 CİHAZ 1 Çevrim, 240

Detaylı

Patlama önleyici ürünler

Patlama önleyici ürünler 13-797352.qxp 10/17/08 11:24 AM Page 1 Nükleer enerji Alev alabilen malzemelerden kaç nmak, patlamadan korunman n en kolay yoludur. Ancak, kimya ve eczac l k endüstrisinde ve di er endüstri alanlar nda,

Detaylı

Malzeme Cinsi. 3WL1 için 1) 3WT8 için 1) 3VT1-3VT5 için 2) 3VA Kompakt fialterler için gerekli yard mc aksesuarlar

Malzeme Cinsi. 3WL1 için 1) 3WT8 için 1) 3VT1-3VT5 için 2) 3VA Kompakt fialterler için gerekli yard mc aksesuarlar SETRO 3WX fiebeke-geerator OTOMAT K TRASFER PAOSU Malzeme Cinsi Siparifl o. Adet / Kutu 3WX36-7J.00 fiebeke ve generatör flalterinin, flebeke enerjisinin kesilip geri gelmesine göre otomatik olarak devreye

Detaylı

X. BÖLÜM AYDINLATMA OTOMASYON S STEM

X. BÖLÜM AYDINLATMA OTOMASYON S STEM X. BÖLÜM AYDINLATMA OTOMASYON S STEM 10.1. AYDINLATMA YÖNET M Yap lan araflt rmalar, bir otomasyon sisteminin tam anlam ile uygulanmas ve teknik elemanlar n programl bak mlarda ald önlemler sonucunda y

Detaylı

Özelleştirilebilir Akıllı Ev Sistemi

Özelleştirilebilir Akıllı Ev Sistemi Akıllı e Yaşam size evinizdeki tüm elektrikli eşyaları, aydınlatma sistemini, güvenlik sistemini mobil uygulamayla kontrol etmenizi ve yönetmenizi sağlar. Akıllı e Yaşam aynı zamanda min. %30 enerji tasarrufu

Detaylı

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU NOT PRC 100 KULLANIM KLAVUZU 12 2 11 NOT PROGRAM AYARLARI Ç NDEK LER POWER BUTON 1- Ç NDEK LER... 3 GÖSTERGE Power buton ON konumuna getirildi inde ekranda

Detaylı

Sıva altı montaj için Symaro sensörleri yenilikçi ve enerji verimli

Sıva altı montaj için Symaro sensörleri yenilikçi ve enerji verimli Sıva altı montaj için Symaro sensörleri yenilikçi ve enerji verimli Sıva altı montaj için enerji tasarruflu Symaro sensörleri DELTA anahtarları serisi ile kullanım için uygun Answers for infrastructure

Detaylı

ELEKTRON K ELEKTR K SAYAÇLARI

ELEKTRON K ELEKTR K SAYAÇLARI SAYACLARI Monofaze Elektronik Elektrik Sayaçlar Aktif Ç NDEK LER Özellikler Teknik Tablo ve Sipariş Kodları Teknik Resimler 1 2 3 Trifaze Elektronik Elektrik Sayaçlar FTS3D Aktif FTS3K Kombi (Aktif + Reaktif)

Detaylı

ATH-SW Serisi yüzey montaj termostat

ATH-SW Serisi yüzey montaj termostat Gönderi adresi: Mackenrodtstraße 4, Adres: Ataşehir TEM Yanyol, Darende İş Merkezi 36039 Fulda, Almanya No:7 D.4, Ataşehir - İstanbul Posta adresi: 36035 Fulda, Almanya Telefon: 06 455 865 Telefon: +49

Detaylı

E-PLC-100 SER S PROGRAMLANAB L R C HAZLAR

E-PLC-100 SER S PROGRAMLANAB L R C HAZLAR E-PLC-100 SER S PROGRAMLANAB L R C HAZLAR C HAZIN TANIMI E-PLC-100 Serisi cihazlar standart 19 lik enstruman flasesine monte edilebilecek yap da programlanabilir, mant k ifllemci cihazlard r. Cihazda kullan

Detaylı

Yangın Algılama Sistemleri

Yangın Algılama Sistemleri Yangın Algılama Sistemleri Görüntü Sensörü Yatay Çözünürlük Lens Görüş Açısı IR LED Sayısı Resim Pixel Sayısı Shutter Hızı AGC, BLC White Balance S/N Oranı Model Sayfa Besleme Adresli Yangın Çalışma Algılama

Detaylı

1 FAZ GİRİŞ VE 1 FAZ ÇIKIŞ KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1 FAZ GİRİŞ VE 1 FAZ ÇIKIŞ KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 FAZ GİRİŞ VE 1 FAZ ÇIKIŞ KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI TEKNİK ŞARTNAMESİ Adı:Kesintisiz güç kaynağı Miktarı:8 Adet Tkinorm:506-000-0004 1-GENEL ÖZELLİKLER 1.1-Kesintisiz güç kaynakları 5 kva gücünde olmalıdır

Detaylı

RTX6_LRN Kod öğrenmeli Uzaktan kumanda

RTX6_LRN Kod öğrenmeli Uzaktan kumanda RTX6_LRN Kod öğrenmeli Uzaktan kumanda delab Deniz Elektronik Laboratuvarı Tel:026-348 65 2 Genel amaçlı, 6 Röle çıkışlı toggle (buton tip) geçici hafızalı (momentary) ve latch olarak çalışabilen alıcı,verici

Detaylı

Microswitchli çubuk termostat

Microswitchli çubuk termostat E-mail: Fax: +49 661 6003-607 Veri Sayfası 60.1530 Sayfa 1/6 Microswitchli çubuk termostat STMA tip serisi Özellikler Mikroswitchli Alüminyum döküm gövde Koruma sınıfı IP 54 Yüksek aşırı sıcaklık koruması

Detaylı

$195,0 $230,0 $20,0 $56,0 $56,0

$195,0 $230,0 $20,0 $56,0 $56,0 ÜRÜN RESİMLERİ MODEL TEKNİK ÖZELLİKLER LİSTE FİYATI DC-808T 8 Kablolu ve 16 kablosuz bölge desteği 1 Adet mühendislik, 4 Adet kullanıcı ve 1 adet zorlama şifre desteği AHM merkezi Ademco 4+2 ve contact

Detaylı

YangınAlarmSistemleri

YangınAlarmSistemleri YangınAlarmSistemleri ALPHA 2 2 Bölgeli Konvansiyonel Yangın Alarm Paneli 159 ALPHA 4/8/12 4 Bölgeli (12 Bölgeye Kadar Genişleyebilir) Konvansiyonel Yangın Alarm Paneli 159 EX4A4 4 Bölge Yükseltme Kartı

Detaylı

STANDBY 250 kva 400 Volt 50 Hz 1500 rpm

STANDBY 250 kva 400 Volt 50 Hz 1500 rpm 250 STANDBY 250 kva 400 Volt 50 Hz 1500 rpm TANITIM 4 ZAMANLI SU SOĞUTMALI DİZEL MOTOR,MEKANİK FANLI VE KORUYUCU KAFESLİ RADYATÖR,AKÜ İLE ÇALIŞTIRMA,AKÜ KABLOLARI VE SEHPASI,ŞARJ ALTERNATÖRÜ,MEKANİK GOVERNOR,MOTOR

Detaylı

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch USB KVM Switch Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch Kullanma Kılavuzu DS-11403 (2 Portlu) DS-12402 (4 Portlu) 1 NOT Bu cihaz FCC kurallarının 15. Bölümü uyarınca,

Detaylı

D KEY T P S GORTALI YÜK AYIRICILAR

D KEY T P S GORTALI YÜK AYIRICILAR Dikey Sigortal Yük Ay r c lar Üç Faz Ayr Ayr Aç labilen FVS160 NH00 / 160A Üç Faz Birlikte Aç labilen Ç NDEK LER Özellikler Teknik Tablo Teknik Resimler 1 2 FVS2 NH1 / 2A FVS400 NH2 / 400A FVS60 NH / 60A

Detaylı

2010/3 FĐYAT LĐSTESĐ

2010/3 FĐYAT LĐSTESĐ 2 Çevrime kadar genişleyebilen plastik önyüzlü, adresli yangın alarm santralları ML-1210.N Maxlogic Akıllı Analog Adresli Yangın Alarm Santralı, Çevrimsiz, Network 1.500,00 MaxLogic ML-1211 Maxlogic Akıllı

Detaylı

EVPU ADRESLİ YANGIN ALARM PANELLERİ

EVPU ADRESLİ YANGIN ALARM PANELLERİ ADRESLİ YANGIN ALARM SİSTEMLERİ EVPU ADRESLİ YANGIN ALARM PANELLERİ EVPU SAYA ADRESLİ YANGIN ALARM PANELİ - 1 Loop 240 Adres 1 looptan başlayarak, 2 loop arttırma kartı ile 9 loopa kadar genişletilebilir.

Detaylı

1/6 PR _S-DP4 PROSENSE S-DP4 GELİŞMİŞ GAZ KONTROL PANELİ ÖZELLİKLER KULLANIM ALANLARI PR _S-DP4

1/6 PR _S-DP4 PROSENSE S-DP4 GELİŞMİŞ GAZ KONTROL PANELİ ÖZELLİKLER KULLANIM ALANLARI PR _S-DP4 PR20160926-1_S-DP4 PROSENSE S-DP4 GELİŞMİŞ GAZ KONTROL PANELİ Prosense S-DP4 Gaz Kontrol Paneli zorlu endüstriyel ortamlarda algılanan patlayıcı ve zehirli gaz konsantrasyonlarının değerlendirilip ortamın

Detaylı

Üç-fazlı 480 volt AC güç, normalde-açık "L1", "L2" ve "L3" olarak etiketlenmiş vida bağlantı uçları yoluyla kontaktörün tepesinde kontak hale gelir

Üç-fazlı 480 volt AC güç, normalde-açık L1, L2 ve L3 olarak etiketlenmiş vida bağlantı uçları yoluyla kontaktörün tepesinde kontak hale gelir Kontaktörler Röle kontakları üzerinden büyük bir miktar elektrik gücü anahtarlamak için kullanıldığında kontaktör terimi ile adlandırılır.. Kontaktörler tipik olarak çoklu kontaklara sahiptir ve kontakları

Detaylı

Online teknik sayfa VISIC50SF TÜNEL SENSÖRLERI

Online teknik sayfa VISIC50SF TÜNEL SENSÖRLERI Online teknik sayfa VISIC50SF A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Sipariş bilgileri Tip VISIC50SF Stok no. Talep üzerine Uygulama yeri ve müşteri gereklilikleri doğrultusunda kullanılacak cihazın özellikleri

Detaylı

Tekerlek sistemi Takviyeli naylon taşıyıcılar üzerinde anti statik sentetik malzeme ve dişli kayış

Tekerlek sistemi Takviyeli naylon taşıyıcılar üzerinde anti statik sentetik malzeme ve dişli kayış A-100 Teknik Özellikler Yük taşıma kapasitesi A100 : Tek kanat - 110 kg., çift kanat 140 kg. Tekerlek sistemi Takviyeli naylon taşıyıcılar üzerinde anti statik sentetik malzeme ve dişli kayış vasıtasıyla.

Detaylı

Yedi Karat Kullanım Klavuzu. Yedi Karat nedir? Neden Karat?

Yedi Karat Kullanım Klavuzu. Yedi Karat nedir? Neden Karat? Yedi Karat Kullanım Klavuzu Yedi Karat nedir? Karat, fiziksel dünya ile iletişim ve etkileşim kurulabilmesini sağlayan, elektronik prototip geliştirme kartıdır. Karat, tek başına çalışabilen interaktif

Detaylı

Fark basınç ölçüm cihazı

Fark basınç ölçüm cihazı Fark basınç ölçüm cihazı testo 526 Tüm basınç aralıkları için uygundur Sıcaklık kompanzasyonlu fark basınç sensörü, 0... 2000, cihaza entegre Sıcaklık ve basıncı ölçmek üzere kullanılan farklı probların

Detaylı

Dell PowerVault MD3400/3420/3800i/3820i/3800f/3820f Depolama Dizileri Başlangıç Kılavuzu

Dell PowerVault MD3400/3420/3800i/3820i/3800f/3820f Depolama Dizileri Başlangıç Kılavuzu Dell PowerVault MD3400/3420/3800i/3820i/3800f/3820f Depolama Dizileri Başlangıç Kılavuzu Resmi Model: E03J and E04J Series Resmi Tip: E03J001 and E04J001 Notlar, Dikkat Edilecek Noktalar ve Uyarılar NOT:

Detaylı

konacak bir veya daha fazla tek hat sayfas üzerinden sistemin daha kolay ve anlafl l r olarak izlenmesi

konacak bir veya daha fazla tek hat sayfas üzerinden sistemin daha kolay ve anlafl l r olarak izlenmesi kwh ve/veya kvar) 2- Enerji kalitesi / devaml l izleme ve kontrol otomasyonu a. Enerji izleme ve kontrol b. Kontrol Otomasyonu / yük atma otomasyonu Not: Tüm bunlar n yan nda, makine otomasyonu, proses

Detaylı

sintra Sintra www.asyatrafik.com.tr

sintra Sintra www.asyatrafik.com.tr sintra 2 Sintra bir Asy a Trafik A.Ş. ma rka sıdır. 2016 www.asyatrafik.com.tr ÜRÜN KATALOĞU 2016 Üretim Kapasitemiz Sintra markalı sinyalizasyon sistemlerimiz, trafik ve yol güvenliği standartlarına uygun

Detaylı

5/8 Bağlantı Noktalı Gigabit Ethernet Anahtarı

5/8 Bağlantı Noktalı Gigabit Ethernet Anahtarı 5/8 Bağlantı Noktalı Gigabit Ethernet Anahtarı Kullanım Kılavuzu Onay FCC Beyanı Bu test edilmiş ve FCC Kuralları Kısım 15 de belirtilen teknik özelliklere göre B Sınıfı aygıtların sınırları ile uyumlu

Detaylı

ENDÜSTRİYEL TİP GAZ DEDEKTÖRLERİ. powered by

ENDÜSTRİYEL TİP GAZ DEDEKTÖRLERİ. powered by ENDÜSTRİYEL TİP GAZ DEDEKTÖRLERİ IPACK ENDÜSTRİYEL GAZ ÖLÇÜMLEME VE KONTROL SİSTEMLERİ Endüstriyel işletmelerde kullanılan yanıcı parlayıcı patlayıcı ve/veya toksik gazların anlık veya sürekli olarak tespiti

Detaylı

Türkçe PG191. LCD Monitör. H zl Bafllatma K lavuzu

Türkçe PG191. LCD Monitör. H zl Bafllatma K lavuzu PG191 LCD Monitör H zl Bafllatma K lavuzu Güvenlik Bilgisi Monitörü ayarlamadan önce, paket ile birlikte gönderilen tüm belgeleri dikkatlice okuyunuz. Yang n veya elektrik çarpmas riskini önlemek için,

Detaylı

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com www.gedikdokum.com Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar Is tma sistemlerinin balanslanmas sayesinde tüm sisteme do ru zamanda, gerekli miktarda debi ve dolay s yla gereken s her koflulda sa lanabilir.

Detaylı

Yangın Algılama Sistemleri Uygulama Setleri Hırsız Algılama Sistemleri Uygulama Setleri Bina Otomasyon Sistemleri Uygulama Setleri

Yangın Algılama Sistemleri Uygulama Setleri Hırsız Algılama Sistemleri Uygulama Setleri Bina Otomasyon Sistemleri Uygulama Setleri Güvenlik ve Bina Otomasyon Sistemleri Uygulama Setleri, Güvenlik - Otomasyon sistemlerinin öenilmesi, kullanılması, devre elemanlarının tanınması, projelendirilmesi ve uygulamalı eğitime yardımcı olması

Detaylı

HT 150 SET. LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri. Kullanım

HT 150 SET. LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri. Kullanım HT 150 SET LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri HT 150 SET kablosuz oda termostatıdır. Kullanıcı oda termostatını ihtiyacı doğrultusunda ayarlayıp daha konforlu ve ekonomik bir ısınma sağlar. - Hassas

Detaylı

HT 500 HT 500 01 HT 500 02 HT 500 03

HT 500 HT 500 01 HT 500 02 HT 500 03 LCD li Kablosuz Ev Otomasyon Kontrolleri Sadece ısıtma ve sadece soğutma ayarı ON/OFF Kontrol Ana Ünite 0 V (AC) A (SPDT) Oda Ünitesi V (DC) (x,v AA Alkaline pil) HT 00 HT 00 0 HT 00 0 HT 00 0 Kullanım

Detaylı

Konveyörler NP, NI Serisi

Konveyörler NP, NI Serisi NP, NI Serisi NP Serisi T-Max konveyörleri, üretim şartlarınıza uygun olarak, Avrupa da, optimum verimde çalışacak şekilde imal edilmiştir. Alüminyum konstrüksiyon kasası, yüksek sıcaklığa dayanıklı bant

Detaylı

DİJİTAL GENEL ANONS VE SESLİ ALARM SİSTEMİ X-618

DİJİTAL GENEL ANONS VE SESLİ ALARM SİSTEMİ X-618 DİJİTAL GENEL ANONS VE SESLİ ALARM SİSTEMİ Güçlü Anonslar ile Honeywell, kapanış saatleri gibi günlük bilgilerin yanında reklam ya da adresli çağrılar gibi hedefe yönelik anonsları destekleyen yeni bir

Detaylı

η k = % 107 a kadar. %111 (Hi de eri baz al narak)

η k = % 107 a kadar. %111 (Hi de eri baz al narak) Logamax Plus GB 022 Yo uflmal Kombi Tüketimde KonforPlus Düflük Yak t Tüketimi Yo uflma teknolojisiyle gelen çok yüksek verim, çok uzun ömürlü magnezyum-alüminyum-silisyum alafl m high-tech eflanjör, ak

Detaylı

Sayfa 28-2. Sayfa 28-3

Sayfa 28-2. Sayfa 28-3 Sayfa -2 GENİŞLETME MODÜLLERİ EXP SERİSİ Dijital giriş ve çıkış Analog giriş ve çıkış PT100 sensörler için giriş İletişim modülleri (RS232, RS485, Ethernet, vs.) GSM/GPRS modem Saat takvimli veri depolama

Detaylı

Adreslenebilir Yangın Algılama ve Kontrol Sistemleri

Adreslenebilir Yangın Algılama ve Kontrol Sistemleri s e c u r i t y t e c h n o l o g i e s Adreslenebilir Yangın Algılama ve Kontrol Sistemleri ADRESLİ YANGIN ALARM SİSTEMİ AA402 ADRESLİ YANGIN ALGILAMA VE İHBAR PANELİ AA402 Adresli Yangın Algılama ve

Detaylı

elero VarioTec-868 JA VarioTec-868 RM Kullan m k lavuzu Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z!

elero VarioTec-868 JA VarioTec-868 RM Kullan m k lavuzu Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! VarioTec-868 JA VarioTec-868 RM elero Kullan m k lavuzu Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! elpa elektrik pancur tic. Postane Mah.G46.Sok. Tellikent 20, Pk. 40 81700 Tuzla elpa@bilgeonline.com www.elero.com.tr

Detaylı

ADRESLENEBİLİR AKILLI YANGIN ALARM SİSTEMİ

ADRESLENEBİLİR AKILLI YANGIN ALARM SİSTEMİ ADRESLENEBİLİR AKILLI YANGIN ALARM SİSTEMİ AA402 Elektronik Adresli Akıllı Yangın Alarm Paneli Yangın Alarm Panelleri AA402 1 Çevrimli Elektronik Adreslenebilir Akıllı Yangın Alarm Paneli 1 Çevrim, 250

Detaylı

Yangına Karşı Alınan Tedbirler Sonucu Sağlanacak Avantajlar

Yangına Karşı Alınan Tedbirler Sonucu Sağlanacak Avantajlar Yangına Karşı Alınan Tedbirler Sonucu Sağlanacak Avantajlar - Can Güvenliği - Mal Güvenliği Yangın algılama ve alarm sistemleri ile bir yangın alarm durumundan haberdar olunarak, insanların güvenli tahliyesi

Detaylı

otyoo Akıllı Ev ve Otomasyon Sistemleri www.otyoo.com

otyoo Akıllı Ev ve Otomasyon Sistemleri www.otyoo.com otyoo Akıllı Ev ve Otomasyon Sistemleri www.otyoo.com Hayatımıza hergün başka bir elektrikli cihaz girmekte. Ses sistemlerinden güvenlik sistemlerine, sinema sistemleri, akıllı televizyonlardan media oynatıcılara

Detaylı

FIRE SECURITY YANGIN ALARM SİSTEMLERİ ANALOG / ADRESLENEBİLİR DEDEKTÖRLER KABLOSUZ FOTOELEKTRİK DUMAN DEDEKTÖRÜ 4611 Kabloları saklamanın zor olduğu ve uzatmaların gerektiği binalarda uygundur Dâhili siren

Detaylı

MODÜLER PANO SSTEMLER

MODÜLER PANO SSTEMLER MDÜLER PN SSTEMLER Tip Testli Pano Ç NDEK LER Tip Testli Pano Özellikleri Elektriksel - Mekaniksel Karakteristikler FMP-1 Modüler Panolar Pano Ölçüleri Pano Bileşenleri FMP-2 Modüler Panolar Pano Ölçüleri

Detaylı

HEAVY DUTY CLIP-IN TAVAN MONTAJ TALİMATNAMESİ

HEAVY DUTY CLIP-IN TAVAN MONTAJ TALİMATNAMESİ HEAVY DUTY CLIP-IN TAVAN MONTAJ TALİMATNAMESİ I. Clip-In Sistem Profil ve Aksesuarları I. Montaj Öncesi ve Esnasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 1. Uygulama yapılacak mekanın boş ve temiz olması gereklidir.

Detaylı

1. Yapılan ayarları kontrol etmek 2. Hataların doğru anlaşıldığından emin olmak 3. Donanıma uygun işletim sistemini belirlemek İŞLEM ANALİZ FORMU

1. Yapılan ayarları kontrol etmek 2. Hataların doğru anlaşıldığından emin olmak 3. Donanıma uygun işletim sistemini belirlemek İŞLEM ANALİZ FORMU MESLEĞİN ADI Bilişim Teknolojileri İŞLEMİN ADI Bilgisayarın ilk açılış ayarlarını İŞLEM NUMARASI 2.1 İşletim sisteminin kurulumunu Montajı tamamlanmış bilgisayar, klavye, fare, monitör Sistemin ilk açılış

Detaylı

Kolayca bağlanın %100. Acti 9: Daha fazla verimlilik. Acti 9 haberleşme sistemi, size ve müşterilerinize tam kontrol olanağını sağlar

Kolayca bağlanın %100. Acti 9: Daha fazla verimlilik. Acti 9 haberleşme sistemi, size ve müşterilerinize tam kontrol olanağını sağlar Kolayca bağlanın Acti 9 haberleşme sistemi, size ve müşterilerinize tam kontrol olanağını sağlar %100 Schneider Electric e özel Acti 9: Daha fazla verimlilik Artık tesisimizdeki her katta, üretim alanında,

Detaylı

M6410C/L M7410C KÜÇÜK LİNEER VANA MOTORLARI

M6410C/L M7410C KÜÇÜK LİNEER VANA MOTORLARI Honeywell M6410/L M7410 KÜÇÜK LİNEER VANA MOTORLARI UYGULAMA ÜRÜN SPESİFİKASYONU M6410/L, M7410 Küçük lineer vana motorları; fancoil kontrülü, ikincil ısıtma soğutma üniteleri ve zon kontrolü uygulamalarında,

Detaylı

OH720, OP720, HI720, HI722 Otomatik yang n dedektörleri

OH720, OP720, HI720, HI722 Otomatik yang n dedektörleri OH720, OP720, HI720, HI722 Otomatik yang n dedektörleri Otomatik adreslenebilir dedektör bus C-NET için Cerberus PRO Tüm uygulamalar için optimum duman dedektörü Alg lama algoritmas ile sinyal i leme Devreye

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

HT 250 SET. LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri. Kullanım

HT 250 SET. LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri. Kullanım HT 250 SET LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri HT 250 SET kablosuz oda termostatıdır. Kullanıcı oda termostatını ihtiyacı doğrultusunda ayarlayıp daha konforlu ve ekonomik bir ısınma sağlar. - Hassas

Detaylı

EasyPan DA ITIM PANOLARI

EasyPan DA ITIM PANOLARI EasyPan D ITIM PNOLRI EasyPan Da t m Panolar yollu yollu 24 yollu Ç NDEK LER Özellikler Kullanılan Ürünler Sipariş Kodları ksesuarlar ve Sipariş Kodları Hazır ara Sistemleri Özellikler Sipariş Kodları

Detaylı

Yorka Yazılım Dokuma Otomasyonu Projesi. KONU : Dokuma Üretim Takibi ve Otomasyonu

Yorka Yazılım Dokuma Otomasyonu Projesi. KONU : Dokuma Üretim Takibi ve Otomasyonu KONU : Dokuma Üretim Takibi ve Otomasyonu GENEL TANIMLAMA: Projenin amacı, gerçek zamanlı üretim bilgisi sağlamak için fabrika bünyesinde hali hazırda çalışmakta olan muhtelif marka ve özellikte dokuma

Detaylı

Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Pozisyon Ýndikatörü

Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Pozisyon Ýndikatörü Pozisyon Ýndikatörü TCS37-200.PSI TCS37-200 Timer&Counter&Speed Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Pozisyon Ýndikatörü 6 dijit LED Display (Yeþil veya Kýrmýzý), 8mm dijit boyu Mekanik reset deðeri

Detaylı

Sorunsuz Masaüstü Deneyimi için Mükemmel Çözüm. Genel Bakış. Gelişmiş, Yüksek Performanslı Teradici işlemci. Tüm çevresel aygıtlar için esneklik

Sorunsuz Masaüstü Deneyimi için Mükemmel Çözüm. Genel Bakış. Gelişmiş, Yüksek Performanslı Teradici işlemci. Tüm çevresel aygıtlar için esneklik Sorunsuz Masaüstü Deneyimi için Mükemmel Çözüm 24" (23.6" Görüntülenebilir) Zero Client Monitör Genel Bakış ViewSonic SD-Z245 22 inç (23,6 inç görüntülenebilir) zero client monitör, donanım hızlandırmalı

Detaylı

BQ360 Modbus Dijital Giriş 24 Kanal. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.2 01.02.2016 BQTEK

BQ360 Modbus Dijital Giriş 24 Kanal. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.2 01.02.2016 BQTEK Modbus Dijital Giriş 24 Kanal Kullanım Kılavuzu Doküman Versiyon: 1.2 01.02.2016 BQTEK İçindekiler İçindekiler... 2 1. Cihaz Özellikleri... 3 2. Genel Bilgi... 4 2.1. Genel Görünüm... 4 2.3 Cihaz Boyutları...

Detaylı

Kendimiz Yapal m. Yavuz Erol* 16 Sütunlu Kayan Yaz

Kendimiz Yapal m. Yavuz Erol* 16 Sütunlu Kayan Yaz Kendimiz Yapal m Yavuz Erol* 16 Sütunlu Kayan Yaz Bu yaz da 8 sat r, 16 sütundan oluflan LED li kayan yaz projesi anlat l yor. Projenin en önemli özelli i gerek donan m gerekse yaz l m olarak basit olmas.

Detaylı

AS950 TAŞINABILIR NUMUNE ALICI

AS950 TAŞINABILIR NUMUNE ALICI AS950 TAŞINABILIR NUMUNE ALICI Uygulamalar Atık su Toplama sistemleri Endüstriyel ön arıtma Çevresel İzleme Yağmur suyu Numune almak artık hiç olmadığı kadar kolay. HACH LANGE AS950 numune alma kontrol

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri

Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri 2 Makinaya farklı bakış açıları sayesinde uzun veya kısa boylu operatör oturarak ya da ayakta çalışabilir - Rittal taşıyıcı kol sistemleriyle izleme ve kumanda

Detaylı

HT 300 SET LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri

HT 300 SET LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri HT 300 SET LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri HT 300 SET kablosuz oda termostatıdır. Kullanıcı oda termostatını ihtiyacı doğrultusunda ayarlayıp daha konforlu ve ekonomik bir ısınma sağlar. Dokunmatik

Detaylı

Ponta Yatay Besleme Sistemi Tıbbi Destek Üniteleri

Ponta Yatay Besleme Sistemi Tıbbi Destek Üniteleri Ponta Yatay Besleme Sistemi Tıbbi Destek Üniteleri Geniş bir yelpazede yatay ünite uzunluğu, kolon tipi ve iş istasyonu opsiyonlarına sahip çok yönlü Dräger Ponta, daha iyi bir çalışma alanı verimliliği

Detaylı

CER1000-A GEÇİŞ KONTROL ÜRÜNLERİ KULLANIM KILAVUZU BAĞIMSIZ DENETLEYİCİ GEÇİŞ KONTROL BİRİMİ İÇİNDEKİLER

CER1000-A GEÇİŞ KONTROL ÜRÜNLERİ KULLANIM KILAVUZU BAĞIMSIZ DENETLEYİCİ GEÇİŞ KONTROL BİRİMİ İÇİNDEKİLER GEÇİŞ KONTROL ÜRÜNLERİ KULLANIM KILAVUZU CER1000-A BAĞIMSIZ DENETLEYİCİ GEÇİŞ KONTROL BİRİMİ İÇİNDEKİLER 1. BAKIM ONARIM 2. KUTU İÇERİĞİ 3. EKLENEBİLEN EKİPMANLAR 4. ÜRÜN TANIMI 5. TEKNIK ÖZELLİKLER 6.

Detaylı

KALİTE HER ZAMAN PAHALI DEĞİLDİR. Dünyanın 4. Büyük fabrikası teknolojinin önünde

KALİTE HER ZAMAN PAHALI DEĞİLDİR. Dünyanın 4. Büyük fabrikası teknolojinin önünde Japon dizayn ve teknolojisi ile üretilmiş çevre dostu klimalar artık Türkiye de KALİTE HER ZAMAN PAHALI DEĞİLDİR Dünyanın 4. Büyük fabrikası teknolojinin önünde 30.000 kişinin çalıştığı ve Sektöründe ilk

Detaylı

Sensör kutular SRAP, analog

Sensör kutular SRAP, analog Sensör kutular SRAP, analog NIL Değișikliğe tabidir Internet: www.festo.com/catalogue/... Önemli özellikler Genel bilgiler Daha iyi fonksiyonellik için analog sensör kutusu. Analog sensör kutusuaç saldöneraktüatörün

Detaylı

TARİŞ ALAŞEHİR SİRKE PEKMEZ İŞLETMESİ 160kVA KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI TEKNİK ŞARTNAMESİ

TARİŞ ALAŞEHİR SİRKE PEKMEZ İŞLETMESİ 160kVA KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI TEKNİK ŞARTNAMESİ TARİŞ ALAŞEHİR SİRKE PEKMEZ İŞLETMESİ 160kVA KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI TEKNİK ŞARTNAMESİ ÖZET Bu şartname Kesintisiz Güç Kaynağı (KGK) nın teknik özelliklerini açıklamaktadır. KGK, elektrik kaynağının kesilmesi

Detaylı

Modülasyonlu kontrol aktüatörü AME 435

Modülasyonlu kontrol aktüatörü AME 435 Teknik föy Modülasyonlu kontrol aktüatörü AME 435 Açıklama salınım önleme fonksiyonunu iyileştiren enerji tasarrufu, maliyet düşürme ve enerji verimliliği. gelişmiş tasarımda, aktüatör ve vanaların aşırı

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI 10- INTELLIGENT ADRESLİ YANGIN ALARM SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ:

SAĞLIK BAKANLIĞI 10- INTELLIGENT ADRESLİ YANGIN ALARM SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ: SAĞLIK BAKANLIĞI 10- INTELLIGENT ADRESLİ YANGIN ALARM SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ: TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. GENEL Intelligent adresli Yangın Alarm Sistemi, - Yangının başlangıç aşamasında duman, ısı, alev gibi

Detaylı

VSG 1200_v2 Kurulum ve Kullanım Kılavuzu

VSG 1200_v2 Kurulum ve Kullanım Kılavuzu VSG 1200_v2 Kurulum ve Kullanım Kılavuzu 1 Kurulum Seçenekleri Aşağıdaki kısım farklı kurulum seçeneklerini tanımlamktadır. Not: Kurulum sırasında kurulum deliklerini kapatmayınız ve VSG nin ön ve arka

Detaylı

DSC ALARM Sistemleri PC-1616 * Kart üzerinde 6 Kablolu Zone Giriþi * 16 Kablolu Zone a kadar geniþletilebilir. * 32 Kablosuz Zone a kadar geniþletilebilir. * Kart üzerinde 2 PGM Çýkýþý PC 5204 ile 6 ya

Detaylı

ABKR ABK 1036 GALVANİZ SİLO ISI KONTROLÖRÜ KULLANMA KILAVUZU

ABKR ABK 1036 GALVANİZ SİLO ISI KONTROLÖRÜ KULLANMA KILAVUZU ABKR ABK 1036 GALVANİZ SİLO ISI KONTROLÖRÜ KULLANMA KILAVUZU ÖNSÖZ 1989 yılında Bandırma'da 150m2 alanda kuruldu. 2 mühendis ve 2 elektrik teknisyeni ile yem fabrikaları elektrik panoları ve kablo tesisatları

Detaylı

KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI (UPS) 100 KVA 3/3 FAZ TEKNİK ŞARTNAMESİ

KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI (UPS) 100 KVA 3/3 FAZ TEKNİK ŞARTNAMESİ ÖZET KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI (UPS) 100 KVA 3/3 FAZ TEKNİK ŞARTNAMESİ Bu şartname Kesintisiz Güç Kaynağı (KGK)'nın teknik özelliklerini açıklamaktadır. KGK, elektrik kaynağının kesilmesi ya da bozulması

Detaylı

Kullanım Kılavuzu Toprak PH Metre Ölçer

Kullanım Kılavuzu Toprak PH Metre Ölçer Toprak PH Metre Ölçer PH- 220S 17.02.2016 İçindekiler 1 Önsöz... 3 2 Güvenlik Bilgileri...3 3 Özellikler...3 4 Sistem Açıklaması...3 5 Geri Dönüşüm...3 6 İletişim...3 2 1 Önsöz PCE Teknik Cihazları ndan

Detaylı

ABR 320 SET LCD li Kablosuz Oda Termostat Kontrolleri

ABR 320 SET LCD li Kablosuz Oda Termostat Kontrolleri ABR 320 SET LCD li Kablosuz Oda Termostat Kontrolleri Sadece ısıtma ve sadece soğutma ayarı ON/OFF Kontrol Pil DC 3 V (2 1,5V AA Alkaline pil) Alıcı AC 250 V-10A (SPDT) Kullanım ABR 320 SET oda termostatları

Detaylı

Tek Setli, Tek Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Hýz Ölçer

Tek Setli, Tek Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Hýz Ölçer Tek li, Tek Çýkýþlý Hýz Ölçer TCS37-100.S TCS37-100 Timer&Counter&Speed Tek li, Tek Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Hýz Ölçer 6 dijit LED Display (Yeþil veya Kýrmýzý), 8mm dijit boyu Ýki ayrý çarpým faktörü(00.0001...

Detaylı

HT 200. LCD li Oda Termostat Kontrolleri. Kullanım

HT 200. LCD li Oda Termostat Kontrolleri. Kullanım HT 200 LCD li Oda Termostat Kontrolleri HT 200 kablolu oda termostatıdır. Kullanıcı oda termostatını ihtiyacı doğrultusunda ayarlayıp daha konforlu ve ekonomik bir ısınma sağlar. - Hassas sıcaklık ölçme

Detaylı

II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI

II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI 1 Güç Kaynağı AC Motor DC Motor Diesel Motor Otto Motor GÜÇ AKIŞI M i, ω i Güç transmisyon sistemi M 0, ω 0 F 0, v 0 Makina (doğrusal veya dairesel hareket) Mekanik

Detaylı

15-797989.qxp 10/17/08 1:19 PM Page U1. IQ8Quad. Her ortam için do ru dedektör. IQ8Quad alg lama prensipleri. Yang n alg lama teknolojisi

15-797989.qxp 10/17/08 1:19 PM Page U1. IQ8Quad. Her ortam için do ru dedektör. IQ8Quad alg lama prensipleri. Yang n alg lama teknolojisi 15-797989.qxp 10/17/08 1:19 PM Page U1 IQ8Quad Her ortam için do ru dedektör IQ8Quad alg lama prensipleri Yang n alg lama teknolojisi 15-797989.qxp 10/17/08 1:19 PM Page 2 02 03 Do ru seçim Hiçbir yang

Detaylı

AN-500 FLASH POINT (Full Digital Tam Otomatik) (Kapalı Tip Alevlenme Noktası Tayin Cıhazı tanıtımı)

AN-500 FLASH POINT (Full Digital Tam Otomatik) (Kapalı Tip Alevlenme Noktası Tayin Cıhazı tanıtımı) AN-500 FLASH POINT (Full Digital Tam Otomatik) (Kapalı Tip Alevlenme Noktası Tayin Cıhazı tanıtımı) 1. LCD Grafik ekran. 2. Parlama (yanma) lambası. 3. Preset (ayarlar) düğmesi, bas değiştir, 4. Isıtma

Detaylı

13-797352.qxp 10/17/08 11:24 AM Page 1

13-797352.qxp 10/17/08 11:24 AM Page 1 13-797352.qxp 10/17/08 11:24 AM Page 1 N Alev alabilen malzemelerden kaç nmak, patlamadan korunman n en kolay yoludur. Ancak, kimya ve eczac l k endüstrisinde ve endüstri alanlar nda, alev alabilen malzemeler

Detaylı

Fan coil üniteleri. Teknik Veri

Fan coil üniteleri. Teknik Veri Fan coil üniteleri Teknik Veri F a n c o i l ü n i t e l e r i E E D T R 1 1-4 0 0 Fan coil üniteleri Teknik Veri F a n c o i l ü n i t e l e r i E E D T R 1 1-4 0 0 çindekiler Ç NDEK LER TABLOSU 3 Dairesel

Detaylı

Fridgebox ; soft start, P.I.D kontrol algoritmaları, soft stop gibi gelişmiş yönetim yazılım algoritmalarına sahiptir.

Fridgebox ; soft start, P.I.D kontrol algoritmaları, soft stop gibi gelişmiş yönetim yazılım algoritmalarına sahiptir. Buzdolapları için elektrik tasarruf cihazı %20 - %40 arasında enerji tasarrufu 2-fazlı asenkron alternatif akımla çalışan motorlu cihazlarda kullanılır Kolay montaj Cihazları korur, ömrünü uzatır En son

Detaylı