Kullanım kılavuzunuz PHILIPS 221P3LPEB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kullanım kılavuzunuz PHILIPS 221P3LPEB http://tr.yourpdfguides.com/dref/4223859"

Transkript

1 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız. Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir. Kullanım kılavuzu Kullanma kılavuzu Kullanma talimati Kullanıcı kılavuzu Kullanıcı el kitabı

2 Manuel özet: Teknik Özellikler Güç Yönetimi Regulatory Information PhilipsDüzPanelMonitörlerinPiksel HataPolitikasi CustomerCare&Warranty ÇözünürlükveÖnAyarModlari MüteriHizmetleriveGaranti SorunGidermeveSSS'lar SorunGiderme SmartControlPremiumSSS'lar GenelSSSlar Önemli 1. Çalitirmaveyanakliyesirasindamonitöre vurmayinveyamonitörüdüürmeyin. Bakim Monitörünüzüolasihasarlardan korumakiçinmonitörpanelineairi basinçuygulamayin.monitörünüzü tairkenkaldirmakiçinçerçeveden tutun;eliniziveyaparmaklarinizimonitör panelininüzerineyerletirerekmonitörü kaldirmayin. Uzunsürekullanmayacaksanizmonitörün fiiniprizetakilibirakmayin. Hafifnemlibirbezkullanaraktemizlemeniz gerekiyorsa,monitörüprizdençikarin. Elektrikkesildiindeekrankurubir bezkullanilaraktemizlenebilir.ancak monitörünüzütemizlemekiçinalkolveya aminobazlisivilargibiorganikçözeltileriasla kullanmayin. Elektrikçarpmasinaengelolmakveya setekalicihasarverilmesiniönlemekiçin monitörütoza,yamura,suyaveyaairi nemliortamlaramaruzbirakmayiniz. Eermonitörünüzislanirsa,mümkünolanen kisasüredekurubirbeziletemizleyiniz. Eermonitörünüzeyabancicisimveya sugirerse,lütfenhemenkapatinvegüç kablosunuprizdençikarin.ardindan,yabanci cismiveyasuyuçikararakbakimmerkezine gönderin. Monitörüisi,dorudangüneiiiveyaairi souamaruzkalanyerlerdedepolamayin veyakullanmayin. 1.1 Güvenlikönlemlerivebakim Uyarilar Bubelgedebelirtilenlerindiindakontrol veayaryapilmasiveyayönetmenliklerin

3 kullanilmasiok,elektrikçarpmatehlikesive/ veyamekaniktehlikeleresebepolabilir. Bilgisayarmonitörününbalantisiniyaparken vekullanirkenbutalimatlarauyunuz. Çalitirma Elektrikçarpmaveyayangintehlikesi! Monitörüdorudangüneiiindan,soba veyadierisikaynaklarindanuzaktutunuz. Havalandirmadeliklerinedüebilecek yadamonitörünelektronikaksaminin düzgünsoutulmasiniönleyebilecek herhangibirnesneyikaldirin. Kasaüzerindekihavalandirmadeliklerini kapatmayin. Monitörüyerletirirkenelektrikfiineve prizekolayeriilebildiindeneminolun. MonitörüelektrikkablosunuveyaDCgüç kablosunuayirarakkapatiyorsaniz,elektrik kablosunuveyadcgüçkablosununormal çalimasiiçintakmadanönce6saniye bekleyin Önemli Monitörünüzdeneniyiperformansialmak veuzunsürekullanmakiçin,monitörü lütfenaaidakisicaklikvenemaraliina düenyerlerdekullaniniz. Sicaklik:0-40 C32-95 F Nem:%20-80RH ÖNEML:Monitörünüzügözetimsiz biraktiinizdadaimahareketedenbir ekrankoruyucusuprograminietkinhale getirin.monitörünüzdedeimeyensabit biriçerikgösterileceksedaimadönemsel ekranyenilemeuygulamasinietkinletirin. Sabityadastatikgörüntülerinuzun sürekesintisizolarakekrandakalmasi "yanmaya"sebepolabilir,buaynizamanda ekraninizdaki"ardilgörüntü"veya"hayalet görüntü"olarakdaanilmaktadir."yanma etkisi","ardiikgörüntü"yada"gölgeli görüntü"monitörpaneliteknolojisinde bilinenbirdurumdur.birçokdurumda "yanma"veya"ardilgörüntü"veya"hayalet görüntü"güçkapatildiktansonrazaman geçtikçeyavayavakaybolacaktir. kaz Airi"yanmaetkisi"veya"ardiikgörüntü"veya "gölgeligörüntü"belirtilerigözdenkaybolmaz veonarilamaz.yukaridabelirtilenhasar garantinizkapsamindayeralmaz. Servis Mahfazakapaisadecekalifiyeservis personelitarafindanaçilmalidir. Onarimyadaentegrasyoniçinherhangi birdokümanagerekduyulursa,lütfen bölgenizdekiservismerkeziiletemasa geçiniz.(lütfen"tüketicibilgilendirme Merkezi"bölümünebakiniz) Nakliyebilgileriiçin,lütfen"Technical Specifications(TeknikÖzellikler'e)"bakin. Monitörünüzüaraba/kamyonetiçinde dorudangüneiiialtindabirakmayiniz. Not Monitörnormalçalimazsayadabukilavuzda yeralantalimatlariyerinegetirdiinizdene yapacainizibilmiyorsanizservisteknisyenine daniiniz. 1.2 aretler Aaidakibölümlerdebubelgedekullanilan iaretleraçiklanmaktadir. Not,Uyarivekazlar Bukilavuzdametinbloklarininyanindabir simgebulunabilirvekoyuveyaitalikyazilmi olabilir. Bubloklarnotlari,uyarilariveikazlari içerir.aaidakiekildekullanilirlar: Not Busimge,bilgisayarsisteminizindahaiyi kullanilmasindasizeyardimciolacakönemli bilgiveönerilerigöstermektedir. Uyari Busimgedonanimazararverecekveyaveri kaybinayolaçacakarizalardankaçinmakiçin gereklibilgilerigöstermektedir. kaz Busimgeinsanlarazararvermeihtimaliolan durumlarigösterirvebusorundannasil kaçinilmasigerektiiniaçiklar. Baziuyarilarbakabirbiçimdegörünebilir veyanindabirsimgebulunmayabilir. Bugibi durumlardaözeluyaribiçimleriyetkilibiri tarafindanbelirtilmelidir Önemli 1.3 Ürünvepaketlememalzemesinin atilmasi AtikElektrikliveElektronikEkipmanlar- WEEE Recycling Information for Customers Yourdisplayismanufacturedwithhighquality materialsandcomponentswhichcanbe recycledandreused. Tolearnmoreaboutourrecyclingprogram pleasevisitwww. philips.com/about/sustainability/ recycling. Thismarkingontheproductoronits packagingillustratesthat,undereuropean Directive2002/96/ECgoverningused electricalandelectronicappliances,this productmaynotbedisposedofwithnormal householdwaste.youareresponsible fordisposalofthisequipmentthrougha designatedwasteelectricalandelectronic equipmentcollection.todeterminethe locationsfordroppingoffsuchwasteelectrical andelectronic,contactyourlocalgovernment office,thewastedisposalorganizationthat servesyourhouseholdorthestoreatwhich youpurchasedtheproduct. Yournewmonitorcontainsmaterialsthatcan berecycledandreused.specializedcompanies canrecycleyourproducttoincreasethe amountofreusablematerialsandtominimize theamounttobedisposedof. Allredundantpackingmaterialhasbeen omitted.wehavedoneourutmosttomake thepackagingeasilyseparableintomono materials. Pleasefindoutaboutthelocalregulations onhowtodisposeofyouroldmonitorand packingfromyoursalesrepresentative.

4 3 2. Monitörü ayarlama 2. Monitörü ayarlama 2.1 Kurulum Bilgisayarabalayin 1. Bilgisayarinizikapatinizvegüçkablosunu çikariniz. 2. VideobalantisiiçinVGAveyaDVIveya Ekranportusinyalkablosunubala. 3. SesbalantisiiçinSeskablosunubalayin. 4. MonitörünüzünUSByukaribalanti noktasinibilgisayarinizdakiusbbalanti noktasinausbkablosunukullanarak balayiniz.usbaltgirinoktasiartik herhangibirusbaygitinabalanmasiiçin hazirdir. 5. Güçkablosunu,yakindakibirACgüç çikiinatakin. 6. Bilgisayarvemonitörünüzüaçiniz. Monitörgörüntügösteriyorsa,kurulum tamamlanmitir. rsi on M3 221 All 221P3 Paketiçerii Register your product and get support at 221P3 LP Start Quick PE1 T Q70 G22C A s re ser ved. Un aut hor ized duplic ation is a violation of applicab le laws. e and Mad pri d in nte ina Ch DVI(isteebali) VGA(isteebali) BilgisayarinizaBalanmasi Ve & é " ' ( è! ç Kensingtonhirsizlik-önlemekilidi Güçdümesi ACgüçgirii Sesgirii&Kulaklikjaki Ekranportgirii(Belirlimodellerdevardir) DVI-Dgirii VGAgirii USByukari USBaai 2011 Koninklijk nic tro s Elec e Philip V. s, N. 2.2 Monitörüçalitirma ht rig Ürünün önden görünümü OSDmenüsüneerimekiçin. ÖncekiOSDseviyesinegeridön. Güçsensörü. MonitörüAÇMAKve KAPATMAKiçin. OSDayarlariniyapmakiçin. Ekraninsesdüzeyiniayarlamak için Monitörü ayarlama SmartImage.Seçebileceiniz6 modvardir:office(ofis),photo (Fotoraf),Movie(Film),Game (Oyun),Economy(Ekonomi),Off (Kapali). EkranMenüsüTanimi EkranGöstergesi(OSD)nedir? EkranMenüsü(OSD)tümPhilips Monitörlerindebulunanbirözelliktir.Son kullanicininekranperformansiniayarlamasina veyaekrantalimatlaripenceresindenmonitör ilevlerinidorudanseçebilmesineolanak salamaktadir.kullaniciyadostgörüntüekrani arayüzüaaidakigibidir: Main menu PowerSensor Sub menu On Off 0, 1, 2, 3, 4 Input VGA DVI DisplayPort (optional) Picture Format Brightness Contrast SmartContrast Gamma Wide screen, 4:3 0~100 0~100 On, Off 1.8, 2.0, 2.2, 2. 4, 2.6 Picture Audio Stand Alone Mute On, Off On, Off Color Color Temperature srgb User Define 5000K, 6500K, 7500K, 8200K, 9300K, 11500K Red: 0~100 Green: 0~100 Blue: 0~100 Language English Español, Français, Deutsch, Italiano, Português, OSD Settings Horizontal Vertical Transparency OSD Time out 0~100 0~100 Off, 1, 2, 3, 4 5, 10, 20, 30, 60 Setup Auto Power LED DP Audio (optional) H. Position V. Position 0, 1, 2, 3, 4 DP, Audio In 0~100 0~100 0~100 0~100 On, Off Yes, No Kontroltulariylailgilitemekvebasittanitim Kullanicilarimlecihareketettirmekiçinyukarida gösterilenosd'demonitörünönyanina yerletirilen dümeleriniyadayapilan seçimiveyaayarionaylamakiçinok(tamam) dümesinebasin. OSDMenüsü AaidaEkranMenüsügenelgörünümü bulunmaktadir. Dahasonrakendiistedaranlikemaiçinkontrast oraniniiyiletirin,buprofiloyunculariçin eniyioyundeneyiminisunar. Economy(Ekonomi):Buprofildeparlaklik vekontrastayarlanirvegünlükofis uygulamalarinindorugösterilmesive dahaazgüçtüketimiiçinaydinlatmaince ayariyapilir. Off(Kapali):SmartImageileoptimizasyon yok. 3.2 SmartContrast Bunedir? Gösterileniçeriidinamikolarakanalizedenve azamigörselnetlikvekeyifligörüntülemeiçin monitörünkontrastoraniniotomatikolarak optimizeedenesizteknoloji,net,keskinve parlakgörüntüeldeetmekiçiniiiartirirya dagörüntülerikoyuarkaplandanetgöstermek içiniiidüürür. Bunanedenihtiyacimvar? Hertüriçerikiçineniyigörselnetlik vegörüntülemerahatliiistiyorsunuz. SmartContrastkontrastidinamikolarak kontroledervenet,keskin,parlakoyun oynamavevideogörüntülemeiçiniiiayarlar yadaofisiiiçinmetinlerinetinda, SmartContrastveSmartResponse etkinletirilir. TheftDeterrence(HirsizlikEngelleme)yi etkinletirmekiçin,theftdeterrence(hirsizlik Engelleme)ModunuEtkinletirdümesi tiklatildiindaaaidakiekrangelir: Kullaniciyalnizca4ile9haneliPIN'i girebilir. PIN'igirdiktensonraAccept(Kabul) dümesinetikladiinizdakullanicisonraki sayfadaaçilaniletiimkutusunagider. Minimumdakika5'eayarlidir.Kaydirici varsayilanolarak5'eayarlidir. TheftDeterrence(HirsizlikEngelleme) modunagitmekiçinekraninfarklibirana sistemetakilmasigerekmez. ECO TheftDeterrence(HirsizlikEngelleme) Penceresi,yalnizcaaçilirEklentilermenüsünden TheftDeterrence(HirsizlikEngelleme) Modunuseçtiinizdeetkinletirilecektir Görüntü Optimizasyonu PINoluturduktansonraTheftDeterrence (HirsizlikKoruma)penceresinde,Theft Deterrence(HirsizlikKoruma)Etkin gösterilecekvepinoptions(pinseçenekleri) dümesisalanacaktir: TheftDeterrenceEnabled(Hirsizlik SaptamaEtkin)gösterilecektir. DisableTheftDeterrenceMode(Hirsizlik EngellemeModunuDevreDiiBirak), sonrakisayfadakiekranbölmesiniaçar. PINOptions(PINSeçenekleri)dümesi yalnizcakullanicipin'ioluturduktansonra kullanilabilir,dümeyebasilarakgüvenilir PINwebsitesiaçilir. Options(Seçenekler)>Preferences (Tercihler)-YalnizcaaçilirOptions (Seçenekler)menüsündenPreferences (Tercihleri)seçtiinizdeetkinletirilecektir. DDC/CIözelliibulunanancak desteklenmeyenbirekrandayalnizcahelp (Yardim)veOptions(Seçenekler)sekmeleri kullanilabilir. Mevcuttercihayarlarinigösterir. aretlibirkutuilgiliözelliietkinletirir. Onaykutusudeitirilebilir. MasaüstündekiEnableContext(çerik Etkinletir)Menüsünü,varsayilanolarak (Açik)konumunagetirilir.EnableContext (çeriietkinletir)menüsü,select Preset(ÖnayarSeç)seçenekleriiçin SmartControlPremium'uvemasaüstünde satiklamaileulailanbalammenüsünde TuneDisplay(nceAyar)Ekraninigösterir. DevreDii,SmartControlPremium'usa tiklamaileulailanbalammenüsünden kaldirir. EnableTaskTray(EtkinletirGörevi Tepsisi)simgesivarsayilanolarak(Açik) iaretlidir.balammenüsünüetkinletir, SmartControlPremiumiçingörev tepsisimenüsünügösterir.

5 Görevtepsisi simgesinesatiklamakhelp(yardim), TechnicalSupport(TeknikDestek), CheckforUpgrade(YükseltmeDenetle), About(Hakkinda)veExit(Çiki)menü seçeneklerinigösterir.enabletasktray (Görevietkinletirtepsisi)menüsü engellendiindegörevtepsisisimgesinde yalnizcaexit(çiki)gösterilecektir. RunatStartup(Balangiç'taÇalitir) varsayilanolarak(açik)'aayarlidir. Devre diibirakildiindasmartcontrolpremium balangiçtayadagörevtepsisinde balamayacaktir.smartcontrolpremium`u balatmanintekyolumasaüstükisa yolundanyadaprogramdosyasindandir. Bukutununiaretikaldirildiinda balangiçtaçalitirmayailikinherhangibir önayaryüklenmeyecektir(devredii). effaflikmodunuetkinletir(windows7, Vista,XP).Varsayilan%0Mattir Görüntü Optimizasyonu Options(Seçenekler)>Input(Giri)-Yalnizca açiliroptions(seçenekler)menüsündeninput (Girii)seçtiinizdeetkinletirilecektir.DDC/ CIözelliibulunanancakdesteklenmeyenbir ekrandayalnizcahelp(yardim)veoptions (Seçenekler)sekmelerikullanilabilir.Diertüm SmartControlPremiumsekmelerikullanilamaz. Options(Seçenekler)>Audio(Ses)-Yalnizca açiliroptions(seçenekler)menüsündenses Seviyesiniseçtiinizdeetkinletirilecektir. DDC/CIözelliibulunanancak desteklenmeyenbirekrandayalnizcahelp (Yardim)veOptions(Seçenekler)sekmeleri kullanilabilir. Kaynaktalimatpenceresinivemevcutgiri kaynakayarinigösterir. Tekligiriliekranlardabupencere görünmeyecektir. Option(Seçenek)>AutoPivot(OtoDümesi) Görüntü Optimizasyonu Help(Yardim)>UserManual(Kullanici Elkitabi) -YalnizcaaçilirYardimmenüsünden UserManual(KullaniciElkitabini)seçtiinizde etkinleecektir. DDC/CIözelliibulunanancak desteklenmeyenbirekrandayalnizcahelp (Yardim)veOptions(Seçenekler)sekmeleri kullanilabilir. ContextSensitive(çerieHassas)menü ContextSensitive(çerieHassas)menü varsayilanolaraketkinletirilir.enable Context(çeriiEtkinletir)MenüsüOptions (Seçenekler)>Preferences(Tercihler) ekranindaetkinletirilirse,budurumdamenü görünürolacaktir. çerikmenüsündedörtgirivardir: SmartControl Premium- Seçildiinde, AboutScreen(HakkindaEkrani)gösterilir. SelectPreset(ÖnayariSeç)-Aninda kullanimiçinkaydedilenönayarlarin hiyerarikmenüsünüsunar.onayiareti, mevcutseçilenönayarigösterir.facoty Preset(FabrikaÖnayari)daaçilirmenüden çarilabilir. TuneDisplay(nceAyarEkrani)SmartControlPremiumdenetimmasasini açar. SmartImageOankiayarlari,Office (Ofis),Photo(Fotoraf),Movie(Film), Game(Oyun),Economy(Ekonomi),Off (Kapali'yi)kontroledin. GörevTepsisiMenüsüEtkin Görevtepsisimenüsü,SmartControlPremium simgesinegörevtepsisindensatiklayarak görüntülenebilir. SolTikladiinizdauygulamayi balatacaktir. Help(Yardim)>Version(Sürüm)-Yalnizca açilirhelp(yardim)menüsündenversion (Sürümü)seçtiinizdeetkinletirilecektir.DDC/ CIözelliibulunanancakdesteklenmeyenbir ekrandayalnizcahelp(yardim) ve Options (Seçenekler)sekmelerikullanilabilir Görüntü Optimizasyonu Görevtepsisindebegirivardir: Help(Yardim)-UserManual(Kullanici Elkitabi)dosyasinaeriim:Varsayilan tarayicipenceresinikullanarakusermanual (KullaniciElkitabi)dosyasiniaçin. TechnicalSupport(TeknikDestek)- teknikdesteksayfasinigösterir. CheckforUpdate(Güncellemeleri Kontrolet)-KullaniciyiPDIniinegetirir vemevcutolanenyenisürümlekullanici sürümünükarilatirir. About(Hakkinda)-Ayrintilireferans bilgilerinigösterir:ürünsürümü,çikibilgisi veürünadi. Exit(Çiki)-SmartControlPremium`u kapatir SmartControlPremium'utekrarçalitirmak içinprogrammenüsündensmartcontrol Premium'useçinyadamasaüstündekiPC (Bilgisayarimsimgesine)çifttiklayinveya sistemiyenidenbalatin SmartDesktopKilavuzu SmartDesktop SmartDesktop,SmartControlPremiumiçinde yeralir.smartcontrolpremium'uyükleyinve Options(Seçenekler)'denSmartDesktop'i seçin. Aligntopartition(Bölümehizala)onay kutusutanimlibölümesürüklendiinde pencereninotomatikhizalanmasini salayacaktir. Simgesinitiklatarakistediinizbölümü seçin.bölüm,masaüstüneuygulanacakve simgesivurgulanacaktir. Identify(Tanimla),tabloyugörmeninhizli biryoludur. GörevTepsisiMenüsüDevreDii TaskTray(GörevTepsisi),tercihklasöründe devrediibirakildiindayalnizcaexit(çiki) seçimikullanilabilir.smartcontrolpremium'u görevtepsisindentamamençikarmak içinoptions(seçenekler)>preferences (Tercihler'de)RunatStartup(Balangiçta Çalitir'i)devrediibirakin Görüntü Optimizasyonu PencereleriSürükleyipBirakma BölmeleryapilandirildiindaveAlignto partition(bölümehizala)seçildiinde,bölüme sürüklenenpencerelerotomatikolarak hizalanacaktir. Pencerevefareimlecialanin içindeyken,alanvurgulanmidurumagelecektir. Not "Showwindowscontentswhiledragging (Sürüklerkenpencelerigösterseçilideilken)", penceresürüklemesirasindaalanindihatlari görünmez.etkinletirmekiçin: 1. ControlPanel(DenetimMasasi'nda) System(Sistem'i)tiklatin. 2. Advancedsystemsettings(Gelimi sistemayarlarini)tiklatin(vistavewin7 letimsistemleriiçinsolkenarçubuunda bulunur). 3. Performance(Performans)bölümünde, Settings(Ayarlar'i)tiklatin. 4. Kutuda,sürüklerkenShowwindow contentswhiledragging(pencere içeriklerinigöster'iiaretleyin)veok (Tamam'i)tiklatin. Dieralternatifyol: Vista: ControlPanel(DenetimMasasi)> Personalization(Kiiselletirme)>Window ColorandAppearance(PencereRengive Görünümü)>"OpenClassicappearance propertiesformorecoloroptions(dahaçok renkseçeneiiçinklasikgörünümözelliklerini aç"itiklatin)>"effects(efektler)"dümesini tiklatin>sürüklerkenshowwindowcontents (pencereiçeriinigöster). XP: DisplayProperties(GörüntüÖzellikleri)> Appearance(Görünüm)>Effects(Efektler...) >SürüklerkenShowwindowcontentswhile dragging(pencereiçeriinigöster'iiaretleyin) Win7: Bakaalternatifbiryolbulunmamaktadir.

6 BalikÇubuuSeçenekleri Desktoppartition(Masaüstübölümüne),etkin pencereninbalikçubuundanulailabilir.bu seçenek,masaüstünüyönetmeninveherhangi birpencereyisürükleyipbirakmakzorunda kalmadanherhangibirbölümegöndermenin kolayvehizlibiryolunusunar.aaiaçilir menüyeulamakiçinimleci,etkinpencerebalik çubuunagötürün. SaTiklamaMenüsü AaiaçilirmenüyügörmekiçinDesktop partition(masaüstübölümü)simgesinisa tiklatin. FindWindows(PencereBul) Bazidurumlardakullaniciaynibölüme birdenfazlapenceregönderebilmektedir. FindWindows(PencereBul),tüm açikpencerelerigösterecekveseçilen pencereyiönegetirecektir. DesktopPartition(MasaüstüBölümü) DesktopPartition(Masaüstübölümü) osiradaseçiliolanbölümügösterirve kullanicinin,aaiaçilirmenüdegösterilen bölümlerdenherhangibirineçabucak geçmesinisalar Görüntü Optimizasyonu Not Birdenfazlaekranbaliysa,kullanicibölümü deitirmekiçinhedeflenenekraniseçebilir. Seçilensimge,osiradaetkinolanbölümütemsil eder. IdentifyPartition(BölümüTanimla) Masaüstünde,geçerlibölmeiçindiizgarayi gösterir. AlignOn/AlignOff(HizalamaAçik/ HizalamaKapali)Sürüklemevebirakma otomatikhizalamaözelliinietkinletirir/ kapatir. Exit(Çiki)DesktopPartition (MasaüstüBölümü)veDisplayTune(nce AyarlariGöster)öelerinikapatir.Tekrar balatmakiçinbalatmenüsündenyada masaüstündendisplaytune(nceayarlari Göster)balatin. SolTiklamaMenüsü DesktopPartition(MasaüstüBölümü)simgesi, sürükleyipbirakmayigerektirmedenetkin pencereyiçabucakherhangibirbölüme göndermenizisalar. Fareninbirakilmasi, pencereyivurgulananbölümegönderir. FindWindows(PencereBul) Bazidurumlardakullaniciaynibölüme birdenfazlapenceregönderebilmektedir. FindWindows(PencereBul),tüm açikpencerelerigösterecekveseçilen pencereyiönegetirecektir. DesktopPartition(MasaüstüBölümü) DesktopPartition(MasaüstüBölümü) osiradaseçiliolanbölümügösterirve kullanicinin,aaiaçilirmenüdegösterilen bölümlerdenherhangibirineçabucak geçmesinisalar. IdentifyPartition(BölümüTanimla) Masaüstünde,geçerlibölmeiçindi izgarayigösterir. AlignOn/AlignOff(HizalamaAçik/ HizalamaKapali)Sürüklemevebirakma otomatikhizalamaözelliinietkinletirir/ kapatir. GörevTepsisiSaTiklama BuGörevTepsisidebalikçubuunda desteklenenözelliklerinbirçounuiçerir(bir pencereyiotomatikolarakherhangibirbölüme göndermehariç) Görüntü Optimizasyonu SmartDesktopBölümTanimlari sim FullDesktopTam Masaüstü Açiklama Tümayarlarimasaüstününhepsineuygular. Görüntü Vertical (Dikey) Ekrançözünürlüünüdeerlendirirveekranitameit boyutludikeyalanaayirir. 90/270içindikeyyapilandirmayikoruyun. Horizontal (Yatay) Ekrançözünürlüünüdeerlendirirveekranitameit boyutluyatayalanaayirir. 90/270içinyatayyapilandirmayikoruyun. VerticalTriple (DikeyÜçlü) Ekrançözünürlüünüdeerlendirirveekranieitboyutlu üçdikeyalanaayirir. 90Bölüm1yatayüstBölüm2yatayortaBölüm3yatay altiçin. 270Bölüm3üstteBölüm1ve2altta Sensörü 4. Monitörün,örnein%100parlaklikayaribulunduunuvarsayarsak,kullaniciyerindenkalktiinda veekraninkarisibokaldiindamonitör,güçtüketiminiotomatikolarak%80'ekadarazaltir. Kullaniciöntarafta Kullaniciyok Yukaridagösterilengüçtüketimiyalnizcareferansamaçlidir. Ayarlar Varsayilanayarlar Varsayilanayarlaragöre,(Ayar3),PowerSensor,ekrandan30ila100cmuzakliktakivemonitörden bederecesaveyasoltaraftakikullaniciyialgilamaküzeretasarlanmitir. Özelayarlar Yukaridabelirtilenuzakliklardiindabiryerdedurmayitercihederseniz,optimalalgilamaetkinlii içindahayüksekbirsinyalgücüseçin:ayarnekadaryüksekse,aygilamasinyaliokadargüçlüolur. Özellikler 5. Buverileröncedenhaberverilmedendeitirilebilir. Yönetimi 6. Thisdisplayisdesignedforbothyouandthe planet! Thedisplayyouhavejustpurchased carriesthetcocertifiedlabel. program,whereeveryproductmodelistested byanaccreditedimpartialtestlaboratory. TCOCertifiedrepresentsoneofthetoughest certificationsfordisplaysworldwide. SomeoftheUsabilityfeaturesoftheTCO Certifiedfordisplays: Visualergonomicsforgoodimagequality istestedtoensuretopperformance andreducesightandstrainproblems. Importantparametersareluminance, contrast,resolution,blacklevel,gamma curve,colourandluminanceuniformity andcolourrendering Productsaretestedaccordingtorigorous safetystandardsatimpartiallaboratories Electricandmagneticfieldsemissionsas lowasnormalhouseholdbackground levels Lowacousticnoiseemissions(when applicable) SomeoftheEnvironmentalfeaturesofthe TCOCertifiedfordisplays: Thebrandownerdemonstrates corporatesocialresponsibilityandhas acertifiedenvironmentalmanagement system(emasoriso14001) Verylowenergyconsumptionbothin on-andstandbymodeminimizeclimate impact Restrictionsonchlorinatedand brominatedflameretardants,plasticizers, plasticsandheavymetalssuchas cadmium,mercuryandlead(rohs compliance) Bothproductandproductpackagingis preparedforrecycling Thebrandownerofferstake-backoptions Therequirementscanbedownloadedfrom ourwebsite.therequirementsincluded inthislabelhavebeendevelopedbytco Developmentinco-operationwithscientists, experts,usersaswellasmanufacturersall overtheworld.sincetheendofthe1980s TCOhasbeeninvolvedininfluencingthe developmentofitequipmentinamoreuserfriendlydirection.ourlabelingsystemstarted withdisplaysin1992andisnowrequestedby usersanditmanufacturersallovertheworld.

7 About50%ofalldisplaysworldwideareTCO certified. Formoreinformation,pleasevisit TCOF1058TCODocument,Ver. 2.1 Technology for you and the planet 29 7.Yönetmenlik Bilgileri EPEAT ( "TheEPEAT(ElectronicProduct EnvironmentalAssessmentTool) programevaluatescomputer desktops,laptops,andmonitors basedon51environmentalcriteriadeveloped throughanextensivestakeholderconsensus processsupportedbyusepa. EPEATsystemhelpspurchasersinthepublic andprivatesectorsevaluate,compareand selectdesktopcomputers,notebooksand monitorsbasedontheirenvironmental attributes.epeatalsoprovidesaclearand consistentsetofperformancecriteriafor thedesignofproducts,andprovidesan opportunityformanufacturerstosecure marketrecognitionforeffortstoreducethe environmentalimpactofitsproducts." BenefitsofEPEAT Reduceuseofprimarymaterials. Reduceuseoftoxicmaterials. Avoidthedisposalofhazardouswaste EPEAT'Srequirementthatallregistered productsmeetenergystar'senergy efficiencyspecifications,meansthatthese productswillconsumelessenergythroughout theirlife. CEDeclarationofConformity Thisproductisinconformitywiththe followingstandards: EN :2006(Safetyrequirementof InformationTechnologyEquipment). EN55022:2006(RadioDisturbance requirementofinformationtechnology Equipment). EN55024:1998+A1:2001+A2:2003 (ImmunityrequirementofInformation TechnologyEquipment). EN :2006(LimitsforHarmonic CurrentEmission). EN :1995+A1:2001+A2:2005 (LimitationofVoltageFluctuationand Flicker)followingprovisionsofdirectives applicable. 2006/95/EC(LowVoltageDirective). 2004/108/EC(EMCDirective). 2005/32/EC(EuPDirective,ECNo. 1275/2008mplementingDirective forstandbyandoffmodepower consumption)andisproducedbya manufacturingorganizationoniso9000 level. Theproductalsocomplywiththefollowing standards: ISO :2008(Ergonomic requirement,analysisandcompliancetest methodsforelectronicvisualdisplays). GSEK1-2000:2009(GSmark requirement). pren50279:1998(lowfrequencyelectric andmagneticfieldsforvisualdisplay). MPR- II(MPR:1990:8/1990:10Low FrequencyElectricandMagneticfields). TCOCERTIFIED(Requirementfor EnvironmentLabelingofErgonomics, Energy,EcologyandEmission,TCO: SwedishConfederationofProfessional Employees)forTCOversions Yönetmenlik Bilgileri EnergyStarDeclaration ( AsanENERGYSTAR Partner,we havedeterminedthatthisproduct meetstheenergystar guidelinesforenergyefficiency. Note Werecommendyouswitchoffthemonitor whenitisnotinuseforalongtime. FederalCommunicationsCommission(FCC) Notice(U. S.Only) Thisequipmenthasbeentestedand foundtocomplywiththelimitsforaclass Bdigitaldevice,pursuanttoPart15of thefccrules.theselimitsaredesigned toprovidereasonableprotectionagainst harmfulinterferenceinaresidential installation.thisequipmentgenerates, usesandcanradiateradiofrequency energyand,ifnotinstalledandused inaccordancewiththeinstructions, maycauseharmfulinterferenceto radiocommunications.however,there isnoguaranteethatinterferencewill notoccurinaparticularinstallation. Ifthisequipmentdoescauseharmful interferencetoradioortelevision reception,whichcanbedeterminedby turningtheequipmentoffandon,the userisencouragedtotrytocorrect theinterferencebyoneormoreofthe followingmeasures: Reorientorrelocatethereceiving antenna. Increasetheseparationbetweenthe equipmentandreceiver. Connecttheequipmentintoanoutleton acircuitdifferentfromthattowhichthe receiverisconnected. Consultthedealeroranexperienced radio/tvtechnicianforhelp. Changesormodificationsnotexpressly approvedbythepartyresponsiblefor compliancecouldvoidtheuser'sauthority tooperatetheequipment. lesconnectionsavecdesordinateursou périphériques. CETAPPAREILNUMERIQUEDELACLASSE BRESPECTETOUTESLESEXIGENCES DUREGLEMENTSURLEMATERIEL BROUILLEURDUCANADA. EN55022Compliance(CzechRepublicOnly) PolishCenterforTestingandCertification Notice Theequipmentshoulddrawpowerfroma socketwithanattachedprotectioncircuit(a three-prongsocket).allequipmentthatworks together(computer,monitor,printer,and soon)shouldhavethesamepowersupply source. Thephasingconductoroftheroom'selectrical installationshouldhaveareserveshort-circuit protectiondeviceintheformofafusewitha nominalvaluenolargerthan16amperes(a). Tocompletelyswitchofftheequipment,the powersupplycablemustberemovedfromthe powersupplysocket,whichshouldbelocated neartheequipmentandeasilyaccessible. Aprotectionmark"B"confirmsthatthe equipmentisincompliancewiththe protectionusagerequirementsofstandards PN-93/T-42107andPN-89/E Yönetmenlik Bilgileri NorthEurope(NordicCountries) Information Placering/Ventilation VARNING: FÖRSÄKRADIGOMATTHUVUDBRYTARE OCHUTTAGÄRLÄTÅTKOMLIGA,NÄR DUSTÄLLERDINUTRUSTNINGPÅPLATS. Placering/Ventilation ADVARSEL: SØRGVEDPLACERINGENFOR,AT NETLEDNINGENSSTIKOGSTIKKONTAKT ERNEMTTILGÆNGELIGE. Paikka/Ilmankierto VAROITUS: SIJOITALAITESITEN,ETTÄVERKKOJOHTO VOIDAANTARVITTAESSAHELPOSTI IRROTTAAPISTORASIASTA. Plassering/Ventilasjon ADVARSEL: NÅRDETTEUTSTYRETPLASSERES,MÅ DUPASSEPÅATKONTAKTENEFOR STØMTILFØRSELERLETTEÅNÅ. BSMINotice(TaiwanOnly) DamitIhrMonitorimmerdeninderZulassung gefordertenwertenentspricht,istdaraufzu achten,daß. 1. ReparaturennurdurchFachpersonal durchgeführtwerden. 2. Nuroriginal-Ersatzteileverwendet werden. 3. BeiErsatzderBildröhrenureine bauartgleicheeingebautwird. AusergonomischenGründenwirdempfohlen, diegrundfarbenblauundrotnichtauf dunklemuntergrundzuverwenden(schlechte LesbarkeitunderhöhteAugenbelastungbeizu geringemzeichenkontrastwärendiefolge). DerarbeitsplatzbezogeneSchalldruckpegel nachdin45635beträgt70db(a)oder weniger. ACHTUNG:BEIMAUFSTELLEN DIESESGERÄTESDARAUF ACHTEN,DAßNETZSTECKERUND NETZKABELANSCHLUßLEICHT ZUGÄNGLICHSIND. ErgonomieHinweis(nurDeutschland) DervonunsgelieferteFarbmonitorentspricht deninder"verordnungüberdenschutzvor SchädendurchRöntgenstrahlen"festgelegten Vorschriften. AufderRückwanddesGerätesbefindetsich einaufkleber,deraufdieunbedenklichkeitder Inbetriebnahmehinweist,dadieVorschriften überdiebauartvonstörstrahlernnachanlage III 5Abs.4derRöntgenverordnungerfüllt sind Yönetmenlik Bilgileri ChinaRoHS ThePeople'sRepublicofChinareleaseda regulationcalled"managementmethodsfor ControllingPollutionbyElectronicInformation Products"orcommonlyreferredtoasChina RoHS.AllproductsincludingCRTandMonitor whichareproducedandsoldforchinamarket havetomeetchinarohsrequest. ( ),, Müteri Hizmetleri ve Garanti 8. MüteriHizmetlerive Garanti 8.1 PhilipsDüzPanelMonitörlerin PikselHataPolitikasi Philipsyüksekkaliteliürünlersatmaya çalimaktadir.

8 Biz,engelimiüretim tekniklerinikullanmaktavesikibirkalite kontrolmekanizmasiuygulamaktayiz.fakatdüz panelmonitörlerdekullanilantftmonitör panellerindekipikselveyaaltpikselhatalari ilebazenkarilamaktayiz.üreticilerden hiçbiripanellerinhiçbirindepikselhatasi bulunmayacainigarantiedemezfakatphilips, kabuledilmezsayidahatabulunanmonitörlerin garantikapsamindatamiredileceiniveya yenisiiledeitirileceinigarantietmektedir.bu bölümdefarklipikselhatatipleriaçiklanmakta vehertipiçinkabuledilebilirpikselseviyeleri tanimlanmaktadir.garantikapsamindatamir veyayenisiiledeitirmeyapabilmekiçintft Monitörpanelindekipikselhatalarininsayisi kabuledilebilirseviyelerdenfazlaolmalidir. Örnekverecekolursak,birmonitördealt pikseloraninin%0,0004'denfazlaolmamasi hataliolabilir.bunlarinyaninda,bazipikselhata tipleriveyakombinasyonununfarkedilmesi dierlerindendahakolayolduuiçinphilipsbu tiphatalariçindahayüksekkalitestandartlari belirlemitir.bupolitikatümdünyadageçerlidir. görünür. PikselHataTürleri Pikselvealtpikselhatalariekrandafarkli ekillerdegörünür.pikselhatalariiçiniki kategoribulunmaktadirveherkategorideçeitli altpikselhatatürlerimevcuttur. ParlakNoktaHatalari Parlaknoktahatalaridaimayananveya"açik" olanpikselveyaaltpikselolarakgörünür.parlak nokta,monitörkoyubirörnekgösterdiinde ekrandabulunanbiraltpikseldir.aaidaparlak noktahatalarigösterilmektedir. Biraçikkirmizi,yeilveyamavialtpiksel. kibitiikaltpiksel: - Kirmizi+Mavi=Yeil - Kirmizi+Yeil=Sari - Yeil+Mavi=AçikMavi PikselveAltPikseller Birpiksel,veyaresimelemani,temelrenkleri kirmizi,yeilvemaviolanüçaltpikselden olumaktadir.piksellerbirarayagelerekbir görüntüoluturur.pikseldekialtpiksellerin hepsiaçiksa,renkliüçaltpikselberaber beyazbirresimgibigörünür. Hepsikoyuysa, renkliüçaltpikselberabertekbirsiyahpiksel gibigörünür.açikvekoyupiksellerindier kombinasyonlarifarklirenktetekbirpikselgibi 35 Üçbitiikaltpiksel(birbeyazpiksel). 8. Müteri Hizmetleri ve Garanti Not Kirmiziveyamavirenktekiparlaknoktakomu noktalarinparlakliindanyüzde50dahaparlak olurkenyeilparlaknoktaisekomunoktalardan yüzde30dahaparlakolmalidir. SiyahNoktaHatalari Siyahnoktahatalariherzamankoyuveya "kapali"olanpikselveyaaltpikselolarak görünür. Koyunokta,monitöraçikbir örnekgösterdiindeekrandabulunanbir altpikseldir.aaidasiyahnoktahatatipleri gösterilmektedir. PikselHatalarininYakinlii Birbirineyakinolanaynitürpikselvealtpiksel hatalarininfarkedilmesidahakolayolduuiçin, Philips,pikselhatalarininyakinliikonusundada toleranslarbelirlemitir. PikselHataToleranslari Garantisüresindepikselhatalarindan kaynaklanantamirveyayenisiiledeitirme ilemlerinigerçekletirmekiçinbirphilipsdüz panelindekitftmonitörpanelindebulunan pikselveyaaltpikselhatalariaaidakitabloda belirtilensayilardanfazlaolmalidir. PARLAK NOKTA KUSURLARI 1adetgörünenaltpiksel 2adetbitiikgörünenaltpiksel 3adetbitiikgörünenaltpiksel(birbeyazpiksel) kiparlaknoktakusuruarasindakiuzaklik* Tümtiplerdekitoplamparlaknoktakusurlari SYAHNOKTAKUSURLARI 1adetkoyualtpiksel 2adetbitiikkoyualtpiksel 3adetbitiikkoyualtpiksel kisiyahnoktakusuruarasindakimesafe* Hertürdekitoplamsiyahnoktakusurlari TOPLAM NOKTA KUSURLARI Hertürdekitoplamparlakveyasiyahnoktakusurlari Not 1. 1veya2bitiikaltpikselkusuru=1noktakusuru 2. BumonitörISO uyumludur.(ISo :Elektronikgörselekranlariçinergonomik ihtiyaç,analizveuyumtestmetodlari) KABULEDLEBLRSEVYE >15mm 3 KABULEDLEBLRSEVYE 5veyadahaaz 2veyadahaaz 0 >15mm 5veyadahaaz KABULEDLEBLRSEVYE 5veyadahaaz Müteri Hizmetleri ve Garanti 8.2 Customer Care & Warranty For warranty coverage information and additional support requirement valid for your region, please visit website for details. You may also contact your local Philips Customer Care Center number listed below. Contact Information for WESTERN EUROPE region: Country Germany United Kingdom Ireland Spain Finland France Greece Italy Netherlands Denmark Norway Sweden Poland Austria Belgium Luxembourg Portugal Switzerland ASC Siemens I&S Invec Scotland Invec Scotland Eatsa Spain A-novo A-novo Allman Hellas A-novo E Care A-novo A-novo A-novo Zolter Siemens I&S E Care E Care Eatsa Spain A-novo Consumer care number Price 0.09 Local call tariff Local call tariff Local call tariff 0.09 Free of charge Local call tariff Local call tariff Local call tariff Local call tariff Local call tariff Local call tariff Local call tariff Müteri Hizmetleri ve Garanti Contact Information for CENTRAL AND EASTERN EUROPE region: Country BELARUS BULGARIA CROATIA ESTONIA LATVIA LITHUANIA ROMANIA Call center NA NA NA NA NA NA NA ASC IBA LAN Service Renoprom FUJITSU "ServiceNet LV" Ltd. UAB "Servicenet" Blue Ridge Intl. Kim Tec d.o. o. PC H.and Comel Topaz-Service Company CPS CEEE Partners Datalan Service Techpro Asupport Serware Profi Service Consumer care number (495) (for repair) +7 (495) (for sales) SERBIA & NA MONTENEGRO SLOVENIA UKRAINE Russia Slovakia Turkey Czech Rep. Hungary NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA Contact Information for LATIN AMERICA region: Country Brazil Argentina Call center Vermont Consumer care number Contact Information for China: China Consumer care number : Contact Information for NORTH AMERICA : Country U.S. A. Canada Call center TOS Supercom ASC Teleplan Supercom Consumer care number (877) (800) Müteri Hizmetleri ve Garanti Contact Information for APMEA region: Country Australia New Zealand Hong Kong / Macau India Indonesia South Korea Malaysia Pakistan Singapore Call center NA NA NA NA NA NA NA NA NA PCCW Teleservices Taiwan NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA ASC Visual Group Ltd. Smart Pixels Technology Ltd. REDINGTON INDIA LTD PT. Gadingsari elektronika Prima PCS One Korea Ltd. After Market Solutions (CE) Sdn Bhd Philips Consumer Service Philips Electronics Singapore Pte Ltd (Philips Consumer Care Center) FETEC.

9 CO Axis Computer System Co., Ltd. Sylvara Technologies Pty Ltd AL SHAHD COMPUTER L.L.C Eastronics LTD FPT Service Informatic Company Ltd. Glee Electronics, Inc. no distributor and/or service provider currently Consumer care number Hong Kong:Tel: Macau:Tel: (853) Tel: SMS: PHILIPS to Tel: , , (9221) (65) AGOS NETWORK PTY LTD Taiwan Thailand South Africa UNITED ARAB EMIRATES Israel Vietnam Philippines Sri Lanka Bangladesh Nepal Cambodia (662) Ho Chi Minh City Danang City Can tho Province (02) to 34, (02) to 60 Distributor: Computer Source , Ltd (warranty buy-out) / 52 Distributor: Syakar Co. Ltd (warranty buy-out) Distributor: Neat Technology Pte Ltd (Singapore) (warranty buy-out) Sorun Giderme ve SSS'lar 9. SorunGidermeveSSS'lar 9.1 Sorun Giderme Busayfadakullanicitarafindangiderilebilecek sorunlarelealinmitir.buçözümleridenedikten sonrasorunhalaçözülmezsephilipsmüteri hizmetleritemsilcisiiletemasageçin. Genel Sorunlar ResimYok(GüçLED'iyanmiyor.) Güçkablosununelektrikprizineve monitörünarkasindakiyerinetakildiindan emin olun. lkolarakmonitörünönündekigüç dümesininkapalikonumdaolduundan eminolun,ardindanaçik'abasin. ResimYok(GüçLED'iBeyaz. ) Bilgisayarinizinaçildiindaneminolun. Sinyalkablosununbilgisayarinizadoru balandiindaneminolun. Monitörkablosununbalantitarafinda eilenpimibulunmadiindaneminolun. Eervarsakabloyuonarinyadadeitirin. EnerjiTasarrufuözelliietkinletirilebilir. Ekrandabelirtilenler Attention Not OtoileviDVI-Dijitalmoddagerekli olmadiindankullanilamaz. Görülebilirdumanveyakivilcimbelirtileri Sorungidermeadimlarini gerçekletirmeyin. Güvenlikiçinmonitörüderhalelektrikgüç kaynaindanayirin. DerhalPhilipsmüterihizmetleri temsilcisiyleirtibatageçin. GörüntülemeSorunlari Görüntüortalanamiyor. OSDAnaKontrollerindeki"Auto(Oto)" ileviylegörüntükonumunuayarlayin. OSDAnaKontrollerindePhase/Clock (Faz/Kurulum)Setup(Saati'ni)kullanarak görüntükonumunuayarlayin.yalnizca VGAmodundageçerlidir. Görüntü ekranda titrer. Sinyalkablosunungrafikkartinaveya PC'yesalambirekildebalandiini kontroledin. Dikeytitremeoluur. Check cable connection Monitörkablosununbilgisayarinizadoru balandiindaneminolun.(ayricahizli BalangiçKilavuzu'nabakin). Monitörkablosununpimlerinineilip eilmediinebakarakkontroledin. Bilgisayarinizinaçildiindaneminolun. OTOdümesiçalimiyor. OtoileviyalnizcaVGA-Analog modundakullanilabilir.sonuçtanmemnun kalmazsaniz,osdmenüsüylemanüel olarakayarlayabilirsiniz. OSDAnaKontrollerindeki"Auto(Oto)" ileviylegörüntükonumunuayarlayin. OSDAnaKontrollerindePhase/Clock (Faz/Kurulum)Setup(Saati'ni)kullanarak dikeyçizgileriortadankaldirin.yalnizca VGAmodundageçerlidir. Yataytitremeoluur Sorun Giderme ve SSS'lar OSDAnaKontrollerindeki"Auto(Oto)" ileviylegörüntükonumunuayarlayin. OSDAnaKontrollerindePhase/Clock (Faz/Kurulum)Setup(Saati'ni)kullanarak dikeyçizgileriortadankaldirin. Yalnizca VGAmodundageçerlidir. Görüntübulanik,belirsizyadaçokkaranlik görünür. KontrastiveparlakliiEkranÜstü Kumandasindanayarlayin. "Ardilgörüntü","yanma"veya"hayalet görüntü"güçkapatildiktansonraekranda kalir. Sabityadastatikgörüntülerinuzun sürekesintisizolarakekrandakalmasi "yanmaya"sebepolabilir,buaynizamanda ekraninizdaki"ardilgörüntü"veya"hayalet görüntü"olarakdaanilmaktadir. "Yanma etkisi","ardiikgörüntü"yada"gölgeli görüntü"monitörpaneliteknolojisinde bilinenbirdurumdur.birçokdurumda "yanma"veya"ardilgörüntü"veya"hayalet görüntü"güçkapatildiktansonrazaman geçtikçeyavayavakaybolacaktir. Monitörünüzügözetimsizbiraktiinizda daimahareketedenbirekrankoruyucusu programinietkinhalegetirin. Monitörünüzdedeimeyensabitbiriçerik gösterileceksedaimadönemselekran yenilemeuygulamasinietkinletirin. Airi"yanmaetkisi"veya"ardiikgörüntü" veya"gölgeligörüntü"belirtilerigözden kaybolmazveonarilamaz. Yukarida belirtilenhasargarantinizkapsamindayer almaz. Görüntübozukgörünür.Metinbulanikveya donuk. PC'ninekrançözünürlüünümonitörün önerilendoalekrançözünürlüüileayni deeregetirin. Ekrandayeil,kirmizi,mavi,koyuvebeyaz noktalarbelirir. Geridekalannoktalargünümüz teknolojisindekullanilannormal karakterlerdir.lütfendahafazlabilgiiçin pikselpolitikasinabakin. "Güçaçik"iiiçokgüçlüvebenirahatsiz ediyor. OSDanakontrollerindegüçLED ayarinikullanarak"güçaçik"iiini ayarlayabilirsiniz. DahafazlayardimiçinTüketiciBilgiMerkezi listesinebakinvephilipsmüterihizmetleri temsilcisiiletemasageçin Sorun Giderme ve SSS'lar 9.2 SmartControlPremiumSSS'lar S1. Birbilgisayardakimonitörü deitirdimvesmartcontrol kullanilamazhalegeldi,neyapmaliyim? Cvp.: Bilgisayariniziyenidenbalatinve SmartControlPremium'unçaliip çalimadiinikontroledin.aksihalde SmartControlPremium'ukaldirip yenidenkurarakdorusürücünün kurulduundaneminolmalisiniz. S1. SmartControlPremiumilevleri öncedeniyiçaliiyordu,ancakartik çalimiyor,neyapabilirim? S4. grafikadaptörünüzyukaridabelirtilen markalardanbiriiseensongüncellenen grafikadaptörüsürücüsünüilgili irketinwebsitesindenindirmeye çaliin.sürücüyükurun. SmartControl Premium`ukaldirinvebirkezdaha kurun. Halaçalimiyorsa,grafikadaptörünüz desteklenmiyorolabilir.

10 Powered by TCPDF ( Lütfen Philipswebsitesiniziyaretedinve SmartControlPremiumsürücüsünün olupolmadiinikontroledin. ProductInformation(Ürünbilgisine) tikladiimda,yalnizcakismibilgiler görünür,neoldu? Cvp.: Aaidakiilemleryapilmisa,monitör sürücüsününyenidenkurulmasi gereklidir. Videografikadaptörünüdeitirin Videosürücüsünügüncelleyin Servispaketiveyayamagibiletim Sistemindeetkinletirin WindowsUpdate'ivegüncellenen monitörüve/veyavideosürücüsünü çalitirin Monitörkapaliveyabalantisikesikken Windowsyenidenbalatilir. BulmakiçinlütfenMyComputer (Bilgisayarim'a)satiklayinveProperties (Özellikler)->Hardware(Donanim)-> DeviceManager(AygitYöneticisi'ne) tiklayin. Monitörkisminda"PlugandPlayMonitor (TakveÇalitirMonitör"ügörürseniz)", budurumdayenidenkurmanizgereklidir. SmartControlPremium'uyeniden yükleyin. S3. SmartControlPremium'uyükledikten sonra, SmartControl Premium sekmesitiklatildiinda,birsüresonra hiçbireygöstermiyorveyabirhata iletisigösteriyor,neoldu? Cvp.: Grafikkartiadaptörününsürücüsü DDC/CIarayüzünütamdestekleyen ensongüncellenensürümolmayabilir. WindowsBalatMenüsündeSettings/ ControlPanel(Ayarlar/DenetimMasasi'ni) seçin.denetimmasasipenceresinde Görüntüsimgesiniseçin.Denetim MasasiniGösteriçinde'Settings(Ayarlar)' sekmesiniseçin.ayarlarsekmesinde 'desktoparea(masaüstüalani)'etiketli kutudakayarçubuu1920x1080piksele getirin. 'AdvancedProperties(Gelimi Özellikler'i)'açinveRefreshRate (YenilemeHizini)60Hzdeerineayarlayin, ardindanok(tamam'a)tiklayin. BilgisayariniziyenidenbalatinveAdim2 Bilgisayarinizikapatin,eskimonitörünüzün balantisinikesinvephilipsmonitörünüzü balayin. Çözünürlüünasilayarlarim? Monitörayarlariniyaparken kaybolursamneyapmaliyim? Cvp. : SadeceTamamtuunabasin,ardindan 'Reset(Sifirla'yi)'seçerekilkfabrika varsayilanayarlariniçarin. S6: LCDekrançiziklerekaridayanikli midir? Cvp.: Panelyüzeyiningenelolarakairi darbeleremaruzkalmamasivekeskin yadakörnesnelerekarikorunmasi önerilir.monitörükullanirken,panel yüzeyindekitarafabasinçyadakuvvet uygulanmadiindaneminolun.budurum garantiartlarinietkileyebilir. S7: LCDyüzeyininasiltemizlemeliyim? Cvp.: Normaltemizlikiçintemiz,yumuakbir bezkullanin.kapsamlitemizlikiçinlütfen izopropilalkolkullanin.etilalkol,etanol, aseton,heksanvbdierçözücüleri kullanmayin. S8: Bilgisayariminrenkayarini deitirebilirmiyim? Cvp. : Monitörlerdeönerilenyenilemehizi 60Hz'dir,ekrandabirbozulmaolmasi durumunda75hzdeerinekadar ayarlayarakbozukluungidipgitmediini görebilirsiniz. S3: CD-ROM'daki.infve.icmdosyalari nelerdir?sürücülerinasilkurarim(.inf ve. icm)? Cvp.: Evet,RenkayariniziOSDkontrolünden uprosedürleriledeitirebilirsiniz: Sorun Giderme ve SSS'lar OSD(Ekran)menüsünü göstermekiçin"ok(tamam'a)" basin. "Color(Renk)"seçeneini belirlemekiçin"downarrow (AaiOk'a)"basinveardindan renkayarinagirmekiçin"ok (Tamam'a)"basin.Aaidakigibiüç adetayarvardir. 1. ColorTemperature(RenkSicaklii);Alti ayarunlardir:5000k,6500k,7500k, 8200K,9300Kve11500K.5000K araliindakiayarlarilepanelkirmizi-beyaz renktonunda`warm(sicak)'görünür, 11500Ksicaklikise`cool(souk)'mavibeyaztozsunar. 2. srgb;farkliaygitlararasindadorurenk deiimiyapildiindaneminolmakiçin standartbirayardir(örn.dijitalkameralar, monitörler,yazicilar,tarayicilarvb) 3. UserDefine(KullaniciTanimli);kullanici kirmizi,yeil,mavirengiseçerekkendi tercihettiirenkayariniseçebilir. Not: Birnesneninisitildiindayaydiiiikrenk ölçümüdür.buölçümmutlakgöstergeçizelgesi ileifadeedilmektedir(kelvinderece).2004k gibidüükkelvinsicakliklarikirmizidir;9300k gibiyüksekkelvinsicakliklarikirmizidirmavidir. Nötrsicaklik6504Kdeerindebeyazdir. S9: MonitörümüherhangibirPC'ye,i istasyonunaveyamac'ebalayabilir miyim? S10: PhilipsMonitörleriTak-Çalitirmidir? Cvp.: Evet,monitörlerTak-Çalitirolup Windows7,Vista,XP,NT,MacOSXve Linuxileuyumludur. S11: MonitörpanellerindekiGörüntü YapimasiveyaGörüntüYanmasiveya ArdilGörüntüveyaHayaletGörüntü nedir? Cvp.: Sabityadastatikgörüntülerinuzun sürekesintisizolarakekrandakalmasi "yanmaya"sebepolabilir,buayni zamandaekraninizdaki"ardilgörüntü" veya"hayaletgörüntü"olarakda anilmaktadir."yanmaetkisi","ardiik görüntü"yada"gölgeligörüntü" monitörpaneliteknolojisindebilinen birdurumdur.birçokdurumda"yanma" veya"ardilgörüntü"veya"hayalet görüntü"güçkapatildiktansonrazaman geçtikçeyavayavakaybolacaktir. Monitörünüzügözetimsizbiraktiinizda daimahareketedenbirekran koruyucusuprograminietkinhalegetirin. Monitörünüzdedeimeyensabitbir içerikgösterileceksedaimadönemsel ekranyenilemeuygulamasinietkinletirin. kaz Airi"yanmaetkisi"veya"ardiikgörüntü"veya "gölgeligörüntü"belirtilerigözdenkaybolmaz veonarilamaz. Yukaridabelirtilenhasar garantinizkapsamindayeralmaz. S12: Ekranimdanedenmetinlernet görünmüyorvekarakterleripürüzlü gösteriyor? Cvp.: doalçözünürlükdeerindeeniyiçaliir. Eniyigörüntüiçinlütfenbuçözünürlüü kullanin. Cvp. : Evet.TümPhilipsMonitörleristandart PC'ler,Mac'lerveiistasyonlariiletam uyumludur.monitörümacsistemine balamakiçinbirkabloadaptörüne ihtiyaçduyabilirsiniz.dahafazlabilgiiçin lütfenphilipssatitemsilciniziletemasa geçiniz KoninklijkePhilipsElectronicsN. V.Bütünhaklarisaklidir. PhilipsvePhilipsKorumaAmblemi,KoninklijkePhilipsElectronicsN.

191TE2L 221TE2L. (Ref. modeli: 191TE2L)

191TE2L 221TE2L.  (Ref. modeli: 191TE2L) 191TE2L 221TE2L (Ref. modeli: 191TE2L) www.philips.com/welcome TR 2 6 26 www.philips.com/support Model Serial Country Code Telephone number Tariff Austria +43 0810 000206 0.07 Belgium +32 078 250851 0.06

Detaylı

Medya Paylaşım Toplantıları 15

Medya Paylaşım Toplantıları 15 Medya Paylaşım Toplantıları 15 Gündemdeki Konular Reklam Yatırımları - Metodoloji - 2013 Reklam Yatırımları ve Analizler Gündemdeki Konular Reklamcılar Derneği 30. Yılı Reklamcılar Derneği kuruluşundan

Detaylı

KA-1 : Öğrenme Hareketliliği

KA-1 : Öğrenme Hareketliliği ERASMUS+ KA-1 : Öğrenme Hareketliliği Learning Mobility of Individuals Yükseköğretim Kurumları İçin Özlem YÜCEL Erasmus Uzmanı 21 Kasım 2013 - Fırat Üniversitesi, Elazığ ERASMUS+ KA1 : Learning mobility

Detaylı

2013 Steinbeis Partner for innovation www.steinbeis.de. Technology.Transfer.Application.

2013 Steinbeis Partner for innovation www.steinbeis.de. Technology.Transfer.Application. 2013 Steinbeis Partner for innovation www.steinbeis.de Technology.Transfer.Application. Steinbeis Merkezi Haus der Wirtschaft Willi-Bleicher-Str. 19 70174 Stuttgart Almanya Haus der Wirtschaft, Stuttgart

Detaylı

ESCMID ve Türkiye İlişkileri

ESCMID ve Türkiye İlişkileri ESCMID ve Türkiye İlişkileri Dr. Murat Akova ESCMID Genel Sekreteri Merhaba İsviçre 300 Üyelerin Ülkelere Dağılımı 250 200 150 100 83 50 0 UK IT DE US NL ES CH GR FR TR BE SE DK PT RO HR Toplam 93

Detaylı

Bakım, Onarım ve Yenileme (MRO) Kılavuzları. Yeni ürünler

Bakım, Onarım ve Yenileme (MRO) Kılavuzları. Yeni ürünler Bakım, Onarım ve Yenileme (MRO) Kılavuzları Yeni ürünler 2016.2 BAKIM, ONARIM VE YENILEME (MRO) KILAVUZLARI Dormer in mevcut geniş ürün yelpazesi Bakım,Onarım ve Yenileme sektörü için geliştirilen kaliteli

Detaylı

PASSPORT VERİ TABANI

PASSPORT VERİ TABANI PASSPORT VERİ TABANI EUROMONITOR INTERNATIONAL KİMDİR? 30 sektörde stratejik pazar anlayışı Bilinçli kararlarınız için güvenilir kaynak Üyelik hizmetleri (Passport Veri tabanı), Raporlar ve Danışmanlık

Detaylı

Nederman Talaşlı İmalat Konsepti. Temiz Hava Temiz Çalışma ortamı Temiz Soğutucu Sıvıları Temiz Çevre ve Geri Dönüşüm

Nederman Talaşlı İmalat Konsepti. Temiz Hava Temiz Çalışma ortamı Temiz Soğutucu Sıvıları Temiz Çevre ve Geri Dönüşüm Nederman Talaşlı İmalat Konsepti Temiz Hava Temiz Çalışma ortamı Temiz Soğutucu Sıvıları Temiz Çevre ve Geri Dönüşüm İmalatınız çalışanlarınız ve çevreniz için çözümler üretiyoruz Metal İşleme Sanayisinde

Detaylı

2013 YILI İTHALAT HARİTASI

2013 YILI İTHALAT HARİTASI 940429 YILI İTHALAT HARİTASI yılı verilerine göre 1.796 milyar dolarlık olan pazarın en büyük alıcısı Almanya ve ardından ABD ve Fransa dır. AB ülkeleri pazarın diğer alıcıları arasında önemli bir yer

Detaylı

İHRACAT-İTHALAT

İHRACAT-İTHALAT 8462 8462:Metalleri dövme, çekiçleme veya kalıpta dövme suretiyle işlemeye mahsus takım tezgâhları (presler dahil); metalleri kavislendirmeye, katlamaya, düzeltmeye, makasla kesmeye, zımbalı kesmeye, taslak

Detaylı

221TE4L 231TE4L. TR Duyuru ve önemli bilgi 2. 5 Sorun Giderme 34. Türkçe

221TE4L 231TE4L.  TR Duyuru ve önemli bilgi 2. 5 Sorun Giderme 34. Türkçe 221TE4L 231TE4L Türkçe www.philips.com/welcome Duyuru ve önemli bilgi 2 5 Sorun Giderme 34 Model Serial Country Code Telephone number Tariff Austria +43 0810 000206 0.07 Belgium +32 078 250851 0.06 Denmark

Detaylı

Dijital Çağda Mendeley ve Siz. Dr.Başak Candemir 1

Dijital Çağda Mendeley ve Siz. Dr.Başak Candemir 1 Dijital Çağda Mendeley ve Siz Dr.Başak Candemir 1 Gündem Mendeley nedir? Dünyada Mendeley Mendeley ın Türkiye için önemi Mendeley le yapabilecekleriniz Yol haritası 2 Mendeley nedir? Mendeley yayınları

Detaylı

Transfer Fiyatlandırmas

Transfer Fiyatlandırmas G L O B A L T R A N S F E R P R I C I N G S E R V I C E S Transfer Fiyatlandırmas rması T A X Dr. Metin DURAN, İstanbul/27.01.2009 ANY TAX ADVICE IN THIS COMMUNICATION IS NOT INTENDED OR WRITTEN BY KPMG

Detaylı

MİLLİ DNA VERİ BANKASI ÇALIŞMALARI ve ADLİ DNA ANALİZLERİNDE YENİ NESİL

MİLLİ DNA VERİ BANKASI ÇALIŞMALARI ve ADLİ DNA ANALİZLERİNDE YENİ NESİL MİLLİ DNA VERİ BANKASI ÇALIŞMALARI ve ADLİ DNA ANALİZLERİNDE YENİ NESİL İbrahim SEMİZOĞLU TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU EKİM- 2013 MALATYA ÜLKEMİZDE ADLİ DNA ANALİZLERİ BAŞBAKANLIK Üniversiteler Adalet

Detaylı

UN SEKTÖRÜ DIŞ PAZAR ARAŞTIRMASI

UN SEKTÖRÜ DIŞ PAZAR ARAŞTIRMASI UN SEKTÖRÜ DIŞ PAZAR ARAŞTIRMASI İTHALAT HARİTASI yılı verilerine göre 4.718.029.000$ büyüklüğü olan pazarın en büyük alıcısı Irak ve ardından Afganistandır. Son 5 yıllık verilere göre Pazar yılında az

Detaylı

400 HbA1c test veya 200 HbA2/F/A1c test 220-0375 D-10 Printer Kağıdı...10 rulo Lyphochek Diabet Kontrol ikiseviye (2 seviyeden 3 adet)...

400 HbA1c test veya 200 HbA2/F/A1c test 220-0375 D-10 Printer Kağıdı...10 rulo Lyphochek Diabet Kontrol ikiseviye (2 seviyeden 3 adet)... H e m o g l o b i n T e s t i D-10 HbA 1c, HbA 2 ve HbF Eşsiz Destek Bio-Rad dünya çapında servis ve destek ekibiyle HbA1c testi konusunda uzun yıllardır destek vermektedir. D-10 size güvenen hastalar

Detaylı

Erasmus Koordinatörler Toplantısı. Fen Fakültesi Cemil Bilsel Konferans Salonu 19.12.2013

Erasmus Koordinatörler Toplantısı. Fen Fakültesi Cemil Bilsel Konferans Salonu 19.12.2013 Erasmus Koordinatörler Toplantısı Fen Fakültesi Cemil Bilsel Konferans Salonu 19.12.2013 Akış 2012-2013 Dönemi Değerlendirme 2013-2014 Dönemi Erasmus + Dönemi Giden Öğrenci Sayıları (2012-2013) 90 89 80

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTĠTÜSÜ TÜRK STANDARDLARI ENSTĠTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARI ENSTĠTÜSÜ TÜRK STANDARDLARI ENSTĠTÜSÜ TÜRK STANDARDLARI ENSTĠTÜSÜ BELGELENDİRMEDE ÖNCÜ VE LİDER KURULUŞ 1 TÜRK STANDARDLARI ENSTĠTÜSÜ BELGELENDİRMEDE ÖNCÜ VE LİDER KURULUŞ 2 1 TÜRK STANDARDLARI ENSTĠTÜSÜ Standard Hazırlama Belgelendirme Ürün

Detaylı

940320- METAL MOBİLYA PAZAR ARAŞTIRMASI

940320- METAL MOBİLYA PAZAR ARAŞTIRMASI 940320- METAL MOBİLYA PAZAR ARAŞTIRMASI 940320- METAL MOBİLYA DÜNYA İTHALATÇILARI 2013 Yılı verilerine göre dünya ithalat pazarının 13,7 milyar dolarlık bir büyüklüğe sahip olduğu dikkat çekerken ABD pazarının

Detaylı

2016 Elektrifikasyon Ürünleri bölümü Profil

2016 Elektrifikasyon Ürünleri bölümü Profil 2016 Elektrifikasyon Ürünleri bölümü Profil Slayt 1 Elektrifikasyon Ürünleri bölümü Genel bakış ~41,000 çalışan $ 9,6 milyar Gelir (2015) Bulunduğu +100 ülke sayısı Üretim Tesisleri +100 Günde 1,5 milyon

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN ISO 19011:2011 Ocak 2012 ICS 13.120.10;13.020.10 KALİTE VE ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMLERİ TETKİK KILAVUZU Guidelines for quality and/or environmental management systems

Detaylı

MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO : 2015 / 67

MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO : 2015 / 67 İstanbul, 27 Ağustos 2015 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO : 2015 / 67 KONU : Emlak Vergisine Esas Olmak Üzere 2016 Yılında Uygulanacak Bina Metrekare Normal İnşaat Maliyet Bedelleri Hk. Bilindiği üzere Emlak

Detaylı

6. Mühendislik ve Teknoloji Sempozyumu

6. Mühendislik ve Teknoloji Sempozyumu Enerji, yaşam ve çevre Enerji, Yaşam ve Çevre, Çankaya Üniversitesi, 25 Nisan 2013, Prof. Dr. Osman SEVAİOĞLU Sayfa 1/20 Enerjinin anlamı İngiliz koloni döneminde (1757-1947) asilzadenin itibarı sahip

Detaylı

kula 2012 ÜRÜN YELPAZESİ

kula 2012 ÜRÜN YELPAZESİ kula 2012 ÜRÜN YELPAZESİ CHEVALIER takım tezgahlarının imalatçısı Falcon Machine Tools Co., Ltd. 1972 yılında kurulmuş, 1978 de takım tezgahı imalatına başlamıştır. Falcon Machine Tools Co., Ltd. 1992

Detaylı

1. 27.07.2011 Tarihine Kadar Verilmesi Gereken Beyannamelerin Verilme ve Son Ödeme Tarihleri 01.08.2011 Olarak Yeniden BelirlenmiĢtir.

1. 27.07.2011 Tarihine Kadar Verilmesi Gereken Beyannamelerin Verilme ve Son Ödeme Tarihleri 01.08.2011 Olarak Yeniden BelirlenmiĢtir. Ġstanbul, 25 Temmuz 2011 MALĠ MEVZUAT SĠRKÜLERĠ NO : 2011 / 54 KONU : 27.07.2011 Tarihine Kadar Verilmesi Gereken Beyannamelerin Verilme ve Ödeme Sürelerinin Uzatılması ile Haziran 2011 Dönemi Ba ve Bs

Detaylı

SAY 211 SAĞLIK EKONOMİSİ

SAY 211 SAĞLIK EKONOMİSİ SAY 211 SAĞLIK EKONOMİSİ Sağlık Ekonomisi Nedir? YRD. DOÇ. DR. EMRE ATILGAN SAY 211 SAĞLIK EKONOMİSİ - YRD. DOÇ. DR. EMRE ATILGAN Sağlık Ekonomisinin Tanımı Sağlık ekonomisi, ekonomi biliminin (özelde

Detaylı

In Car Video IVSC-5501. Kullanma ve Montaj K lavuzu. http://www.blaupunkt.com

In Car Video IVSC-5501. Kullanma ve Montaj K lavuzu. http://www.blaupunkt.com In Car Video IVSC-5501 Kullanma ve Montaj K lavuzu http://www.blaupunkt.com Ç NDEK LER Genel bilgiler... 3 Aksesuarlar... 3 Montaj ve güvenlik bilgileri... 3 Teslimat kapsam... Montaj... Baπlant µemas...

Detaylı

Türkiye de mobil telefon hizmeti ve vergilendirme. Gabriel Solomon. İstanbul, 9 Mayıs 2012

Türkiye de mobil telefon hizmeti ve vergilendirme. Gabriel Solomon. İstanbul, 9 Mayıs 2012 Türkiye de mobil telefon hizmeti ve vergilendirme Gabriel Solomon İstanbul, 9 Mayıs 2012 Sınırlı - Gizli Bilgi GSMA 2011 Tüm GSMA toplantıları, GSMA'ın anti-tröst uyum politikasına uygun şekilde yapılmaktadır.

Detaylı

MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO : 2016 / 36

MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO : 2016 / 36 İstanbul, 05 Nisan 2016 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO : 2016 / 36 KONU : İnternet Servis Sağlayıcılığı Hizmetlerinde Özel İletişim Vergisi (ÖİV) Uygulaması (14 Seri Nolu Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği)

Detaylı

Otomotiv Sanayii Genel ve İstatistik Bülteni General and Statistical Information Bulletin Of Automotive Manufacturers

Otomotiv Sanayii Genel ve İstatistik Bülteni General and Statistical Information Bulletin Of Automotive Manufacturers OTOMOTİV SANAYİİ DERNEĞİ AUTOMOTIVE MANUFACTURERS ASSOCIATION Otomotiv Sanayii Genel ve İstatistik Bülteni General and Statistical Information Bulletin Of Automotive Manufacturers 2016 OSD OICA Üyesidir

Detaylı

NARENCİYE Uluslararası Pazar Analizi. Yaş Meyve ve Sebze Kümesi

NARENCİYE Uluslararası Pazar Analizi. Yaş Meyve ve Sebze Kümesi NARENCİYE Uluslararası Pazar Analizi Yaş Meyve ve Sebze Kümesi Haziran 2011 MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI AVRUPA İŞLETMELER AĞI NARENCİYE ULUSLARASI PAZAR ANALİZİ HAZİRAN 2011 1 İçindekiler 1. BÖLÜM:

Detaylı

SEGER A.Ş. SEGER DIS TIC. PAKMETAL LTD.STI.

SEGER A.Ş. SEGER DIS TIC. PAKMETAL LTD.STI. KURULUŞ : 1981 FAALİYET KONUSU : Elektrikli ve Havalı Korna Tasarımı, Üretimi ve Satışı SERMAYE YAPISI : % 100 Türk Sermayeli Şirket ÇALIŞAN SAYISI : 370 ( 220 Türk - 150 Çinli çalışan ) ÜRETİM KAPASİTESİ

Detaylı

T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü. 15 inci YILLIK OECD KAMU SEKTÖRÜ TAHAKKUKLARI Sempozyumuna ĠliĢkin Rapor

T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü. 15 inci YILLIK OECD KAMU SEKTÖRÜ TAHAKKUKLARI Sempozyumuna ĠliĢkin Rapor T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü 15 inci YILLIK OECD KAMU SEKTÖRÜ TAHAKKUKLARI Sempozyumuna ĠliĢkin Rapor Toplantının Yeri ve Tarihi: Fransa, 26-27/02/2015 Toplantıya Genel Müdürlük Adına

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz PHILIPS 247E3LSU2 http://tr.yourpdfguides.com/dref/4573200

Kullanım kılavuzunuz PHILIPS 247E3LSU2 http://tr.yourpdfguides.com/dref/4573200 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Argentina. Australia. Austria. Brazil. Canada. Argentina. Chile. Australia. Republic of) Austria. Brazil. Czech Republic. Canada. Denmark.

Argentina. Australia. Austria. Brazil. Canada. Argentina. Chile. Australia. Republic of) Austria. Brazil. Czech Republic. Canada. Denmark. Transfer Fiyatlandırması, malların hizmetlerin ya da gayri maddi hakların ilişkili kişiler arasında el değiştirmesinde uygulanan fiyat olarak tanımlanabilir. Transfer fiyatlandırması genellikle uluslar

Detaylı

ITMS DAYS www.itmsdays.com. Information Technologies Management Systems Days

ITMS DAYS www.itmsdays.com. Information Technologies Management Systems Days ITMS DAYS Information Technologies Management Systems Days FİNANS SEKTÖRÜNDE İLK ISO27001 SERTİFİKASYONU, DENEYİMLERİN PAYLAŞILMASI Ş Ercüment BÜYÜKŞUMNULU Teknoloji Hizmetleri Direktörü GÜNDEM 3 Bankalararası

Detaylı

İhracat-İthalat

İhracat-İthalat 8463 8463: Metalleri veya sermetleri talaş kaldırmadan işlemeye mahsus diğer takım tezgâhları 8463.1: Çubuk, boru, profil, tel veya benzerlerini çekme makinaları 8463.2: Diş açma makinaları 8463.3: Tel

Detaylı

ww.create-rpc.org Katılım ve Eğitimde Eşitsizliği Azaltma Stratejileri Keith M Lewin

ww.create-rpc.org Katılım ve Eğitimde Eşitsizliği Azaltma Stratejileri Keith M Lewin ww.create-rpc.org Katılım ve Eğitimde Eşitsizliği Azaltma Stratejileri Keith M Lewin Eğitimdeki Eşitsizliği Azaltmak İçin Dört Neden B.M. Sözleşmesi, Binyıl Kalkınma Hedefleri, Herkes İçin Eğitim, Önce

Detaylı

GÜVENLİ TİCARETİN ADRESİ: EULER HERMES

GÜVENLİ TİCARETİN ADRESİ: EULER HERMES GÜVENLİ TİCARETİN ADRESİ: EULER HERMES Euler Hermes hakkında Rakamlarla Euler Hermes; 34,9% lik pazar payı ile dünyanın en büyük alacak sigortası şirketi 2011 yılı konsolide cirosu 2,275 milyar Euro Dünya

Detaylı

Erasmus Programı Genel Değerlendirme

Erasmus Programı Genel Değerlendirme Erasmus Programı Genel Değerlendirme İlyas Ülgür Erasmus Program Koordinatörü 6 Mayıs 2013 Ege Üniversitesi Türkiye de Erasmus Öğrenci Hareketliliği 18000 16000 17000 14000 12000 11998 10000 10095 8000

Detaylı

AB 7. Çerçeve Programı. Marie Curie AraĢtırma Programları ve Bursları

AB 7. Çerçeve Programı. Marie Curie AraĢtırma Programları ve Bursları AB 7. Çerçeve Programı Marie Curie AraĢtırma Programları ve Bursları Selcen Gülsüm ASLAN Marie Curie AraĢtırma Programları ve Bursları AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi ncpmobility@tubitak.gov.tr

Detaylı

ITMS DAYS www.itmsdays.com. Information Technologies Management Systems Days

ITMS DAYS www.itmsdays.com. Information Technologies Management Systems Days ITMS DAYS Information Technologies Management Systems Days ISO/IEC 27001 BELGELENDİRMESİ NASIL YAPILIR? Hande DÜNDAR BİNEKLİOĞLU Kalitest Belgelendirme Gündem Kalitest Akreditasyon sistematiği ISO 27001

Detaylı

Türkiye de İklim Değişikliği Politikalarının Tanıtılması - LIFE05-TCY/TR/000164

Türkiye de İklim Değişikliği Politikalarının Tanıtılması - LIFE05-TCY/TR/000164 PROGRAM 10:00 10:15 Açılış Genel Değerlendirme Yunus ARIKAN, REC Türkiye 10:15-10:45 2004 Yılı İtibarı ile Enerji Kaynaklı CO2 Salımlarının Ayrıştırma Yöntemiyle Analizi Araş. Gör. Mustafa ÖZÇAĞ, Adnan

Detaylı

MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO : 2011 / 48

MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO : 2011 / 48 İstanbul,28 Haziran 2011 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO : 2011 / 48 KONU : 6111 Sayılı Kanun (Torba Kanun)a İlişkin 2011/5 Seri Nolu İç Genelge Hk. Bilindiği üzere kamuoyunda kısaca Torba Kanun olarak adlandırılan

Detaylı

Türkiye Ekonomisinde Büyüme ve Rekabet Politikası

Türkiye Ekonomisinde Büyüme ve Rekabet Politikası tepav Türkiye Ekonomisinde Büyüme ve Küreselleşme Rekabet Politikası ve kriz Slide 1 türkiye ekonomi politikaları araştırma vakfı Türkiye Ekonomisinde Büyüme ve Rekabet Politikası Güven Sak Ankara, 26

Detaylı

MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO: 2017 / 35

MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO: 2017 / 35 İstanbul, 13 Şubat 2017 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO: 2017 / 35 KONU : 6770 Sayılı Kanunla Kurumlar Vergisi Kanunu ve Türk Uluslararası Gemi Sicili Kanununda Yapılan Değişikliklere İlişkin 12 Seri Nolu Kurumlar

Detaylı

Türkiye de İklim Değişikliği Politikalarının Tanıtılması - LIFE05-TCY/TR/000164

Türkiye de İklim Değişikliği Politikalarının Tanıtılması - LIFE05-TCY/TR/000164 PROGRAM 10:00 10:15 Açılış 10:15-10:35 2004/2005 Sera Gazı Envanterlerinde Sanayi ve Ulaşım Yunus ARIKAN, REC Türkiye 10:35 11:00 Ulaşımda ve Sanayide Düşük/Sıfır Maliyetli Sera Gazı Azaltım Önlemleri

Detaylı

Türkiye nin CERN e Ortak Üyeliği

Türkiye nin CERN e Ortak Üyeliği Türkiye nin CERN e Ortak Üyeliği M. Hakan KIZILTOPRAK TOBB Başkanlık Özel Müşaviri (CERN Industrial Liaison Officer for TURKEY) www.tobb.org.tr/cern CERN@tobb.org.tr hakan.kiziltoprak@cern.ch +90 312 218

Detaylı

YIL ÜRETİM ALANI(da) ÜRETİM(ton)

YIL ÜRETİM ALANI(da) ÜRETİM(ton) DÜNYA ŞARAP ÜRETİMİ Son 15 yılda 2 kat büyüyen dünya şarap ticaretinde, ihracat miktarı açısından üçüncü olmasına rağmen, 8.3 milyar dolarlık gelirle zirvede bulunan Fransa, şarapçılıktaki gelirlerini

Detaylı

Turizm ve Yoksullaştıran Büyüme

Turizm ve Yoksullaştıran Büyüme İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ Cilt: 5, Sayı: 4, 2016 Sayfa: 922-932 Nisan Özel Turizm ve Yoksullaştıran Büyüme Öz H. Önder SARIDOĞAN Öğr. Gör., Bozok Üniversitesi Sorgun Meslek Yüksekokulu

Detaylı

PETROL ÜRÜNLERİ VE DOĞAL GAZIN VERGİLENDİRİLMESİ, FİYAT TEŞEKKÜLÜ VE TARİHSEL GELİŞİMİ VE ÖNERİLER

PETROL ÜRÜNLERİ VE DOĞAL GAZIN VERGİLENDİRİLMESİ, FİYAT TEŞEKKÜLÜ VE TARİHSEL GELİŞİMİ VE ÖNERİLER 21.04.2009 Panel-Ankara PETROL ÜRÜNLERİ VE DOĞAL GAZIN VERGİLENDİRİLMESİ, FİYAT TEŞEKKÜLÜ VE TARİHSEL GELİŞİMİ VE ÖNERİLER Emekli Petrol İşleri Genel Müdürü ve O.D.T.Ü. Öğretim Görevlisi 2007 YILIPETROL

Detaylı

KONYA MÝMARLAR ODASI. Baðlantýlar

KONYA MÝMARLAR ODASI. Baðlantýlar Baðlantýlar KONYA MÝMARLAR ODASI TÜRKÝYE DEKÝ MÝMARLIK YAYINLARI Mimarlar Odasý ÞubeleriAdana Þubewww.adanamimod.orgAnkar Þubewww.mimarlarodasiankara.orgAntalya Þubewww.antmimod.org.trBalýkesir Þubewww.balmim.orgBursa

Detaylı

Türkiye de Kadınların Sağlığı

Türkiye de Kadınların Sağlığı + Pratisyen Hekimlik Kongresi 16-18 Mayıs 2015 İstanbul Türkiye de Kadınların Sağlığı Prof. Dr. Nilay Etiler Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Üyesi + Zaman: 2015

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz PHILIPS 236V3L http://tr.yourpdfguides.com/dref/4300519

Kullanım kılavuzunuz PHILIPS 236V3L http://tr.yourpdfguides.com/dref/4300519 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

SPINTEC 343 SPINTEC 343 H

SPINTEC 343 SPINTEC 343 H english Operating Instructions...1-11 deutsch Betriebsanleitung...12-22 français Notice d utilisation...23-33 nederlands Gebruiksaanwijzing...34-44 italiano Istruzioni sull uso...45-55 norsk Driftsinstruks...56-66

Detaylı

MALĠ MEVZUAT SĠRKÜLERĠ NO : 2011 / 15

MALĠ MEVZUAT SĠRKÜLERĠ NO : 2011 / 15 Ġstanbul, 13 Ocak 2011 KONU : MALĠ MEVZUAT SĠRKÜLERĠ NO : 2011 / 15 2010/1182 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Ġle Gelir Vergisi Kanununun 94 ve Geçici 67, Kurumlar Vergisi Kanununun 15 ve 30 ve Gider Vergileri

Detaylı

Sosyal İşler Ve Sağlık Bakanlığı nın Yapısı Ve Sorumlulukları

Sosyal İşler Ve Sağlık Bakanlığı nın Yapısı Ve Sorumlulukları Sosyal İşler Ve Sağlık Bakanlığı nın Yapısı Ve Sorumlulukları AB Eşleştirme Projesi, Ankara 5. Eğitim Haftası 21. Gün, 11 Nisan 2011 Klaus Halla Geliştirme Müdürü Sosyal İşler Ve Sağlık Bakanlığı nın Sorumlulukları:

Detaylı

Erasmus+ Genel Bilgilendirme Toplantısı. 26.12.2014 İletişim Fakültesi-Konferans Salonu Doç.Dr. Sevinç HATİPOĞLU Erasmus Kurum Koordinatörü

Erasmus+ Genel Bilgilendirme Toplantısı. 26.12.2014 İletişim Fakültesi-Konferans Salonu Doç.Dr. Sevinç HATİPOĞLU Erasmus Kurum Koordinatörü Erasmus+ Genel Bilgilendirme Toplantısı 26.12.2014 İletişim Fakültesi-Konferans Salonu Doç.Dr. Sevinç HATİPOĞLU Erasmus Kurum Koordinatörü Erasmus Kimdir? Desiderius Erasmus 1465-1536 yılları arasında

Detaylı

Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü

Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü 2016 1863 Robert Kolej 1912 Mühendislik Okulu (İnşaat, Elektrik ve Makine) 1971 Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora

Detaylı

MALĐ MEVZUAT SĐRKÜLERĐ NO : 2012 / 50

MALĐ MEVZUAT SĐRKÜLERĐ NO : 2012 / 50 Đstanbul, 06 Haziran 2012 MALĐ MEVZUAT SĐRKÜLERĐ NO : 2012 / 50 KONU : - Kıdem Tavanı - Vergiden Müstesna Çocuk Zamları 1 2012 ve 2013 Yıllarında Uygulanacak Kıdem Tavanı 29 Aralık 2011 tarih ve 28157

Detaylı

GTİP 6208 KADIN/KIZ COÇUK İÇİN İÇ VE GECE GİYİM EŞYASI

GTİP 6208 KADIN/KIZ COÇUK İÇİN İÇ VE GECE GİYİM EŞYASI Avrupa İşletmeler Ağı İstanbul ULUSLARARASI TİCARET MERKEZİ (ITC) ÜRÜN ANALİZLERİ GTİP 6208 KADIN/KIZ COÇUK İÇİN İÇ VE GECE GİYİM EŞYASI 620811 Kadın/kız çocuk için kombinezon, jüp/jüpon; sentetik/suni

Detaylı

Otomotiv Sanayii Genel ve İstatistik Bülteni General and Statistical Information Bulletin Of Automotive Manufacturers 2009 - II

Otomotiv Sanayii Genel ve İstatistik Bülteni General and Statistical Information Bulletin Of Automotive Manufacturers 2009 - II OTOMOTİV SANAYİİ DERNEĞİ AUTOMOTIVE MANUFACTURERS ASSOCIATION Otomotiv Sanayii Genel ve İstatistik Bülteni General and Statistical Information Bulletin Of Automotive Manufacturers 2009 - II OSD OICA Üyesidir

Detaylı

MALĐ MEVZUAT SĐRKÜLERĐ NO : 2010 / 35

MALĐ MEVZUAT SĐRKÜLERĐ NO : 2010 / 35 Đstanbul, 20 Mayıs 2010 MALĐ MEVZUAT SĐRKÜLERĐ NO : 2010 / 35 KONU : 3 ve 4 Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Sirküleri Hk. Gelir Đdaresi Başkanlığınca çıkarılan 17.05.2010 tarih ve 3 sayılı Motorlu Taşıtlar

Detaylı

AB HUKUKUNDA KARAR ALMA SÜRECİ. Haluk Günuğur Türkiye Avrupa Birliği Derneği 17.09.2008

AB HUKUKUNDA KARAR ALMA SÜRECİ. Haluk Günuğur Türkiye Avrupa Birliği Derneği 17.09.2008 AB HUKUKUNDA KARAR ALMA SÜRECİ Haluk Günuğur Türkiye Avrupa Birliği Derneği 17.09.2008 AVRUPA BÜTÜNLEŞMESİNİN AŞAMALARI United States of Europe Federal or Confederal Economic Union European Citizenship

Detaylı

ERASMUS+ PROGRAMI ERASMUS STAJ HAREKETLİLİĞİ BİLGİLENDİRME SEMİNERİ

ERASMUS+ PROGRAMI ERASMUS STAJ HAREKETLİLİĞİ BİLGİLENDİRME SEMİNERİ ERASMUS+ PROGRAMI ERASMUS STAJ HAREKETLİLİĞİ BİLGİLENDİRME SEMİNERİ 2016 2017 Celal Bayar Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi Erasmus Kurum Koordinatörlüğü 12.10.2016 Gündem... - Erasmus+ Stajı nedir?

Detaylı

İçecek ve Gıda Sektörü için Güvenli Taşıma Çözümleri

İçecek ve Gıda Sektörü için Güvenli Taşıma Çözümleri İçecek ve Gıda Sektörü için Güvenli Taşıma Çözümleri Etiketleme Sistematik Çözümler İçecek ve Gıda Sektörü için Etiketlemeden Etiketlenerek Çift yönlü: bandrolleme Stretç film ile sarma İçecek ve Gıda

Detaylı

Erasmus Programı ve Uluslararasılaşma

Erasmus Programı ve Uluslararasılaşma Erasmus Programı ve Uluslararasılaşma İlyas Ülgür Erasmus Program Koordinatörü 8 Mart 213, Ankara Hayatboyu Öğrenme Programı: Yapı Comenius Erasmus Leonardo da Vinci Grundtvig Mesleki eğitim Okul eğitimi

Detaylı

Otomotiv Sanayii Genel ve İstatistik Bülteni General and Statistical Information Bulletin Of Automotive Manufacturers II

Otomotiv Sanayii Genel ve İstatistik Bülteni General and Statistical Information Bulletin Of Automotive Manufacturers II Otomotiv Sanayii Genel ve İstatistik Bülteni General and Statistical Information Bulletin Of Automotive Manufacturers 2010 - II OSD OICA Üyesidir OSD OSD is a is Member a Member of OICA of OICA OSD OICA

Detaylı

MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO : 2011 / 53

MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO : 2011 / 53 İstanbul, 06 Temmuz 2011 KONU : MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO : 2011 / 53 01.07.2011 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Uygulanacak Yurt İçi ve Yurt Dışı Gündelikler Hk. Gelir Vergisi Kanunu nun 24 / 3. maddesinde,

Detaylı

MALĠ MEVZUAT SĠRKÜLERĠ NO : 2011 / 19

MALĠ MEVZUAT SĠRKÜLERĠ NO : 2011 / 19 Ġstanbul, 31 Ocak 2011 KONU : MALĠ MEVZUAT SĠRKÜLERĠ NO : 2011 / 19 20 Seri Nolu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği Ġle Yapılan Düzenlemeler Hk. Maliye Bakanlığınca 29 Ocak 2011 tarihli Resmi Gazete de

Detaylı

İhracat-İthalat

İhracat-İthalat 8456 8456 Grubu: Herhangi bir maddenin aşındırılarak, lazerle, diğer ışın veya foton ışınıyla, ultrasonik, elektro -erozyon, elektro -kimyasal, elektron ışını, iyonik ışın veya plazma arkı yöntemleri ile

Detaylı

MAY 21-24, 2016. 5 th COMMERCIAL VEHICLES, BUSES AND COMPONENTS EXPO STANBUL BÜYÜKÇEKMECE, STANBUL / TURKEY TÜYAP FAIR CONVENTION AND CONGRESS CENTER

MAY 21-24, 2016. 5 th COMMERCIAL VEHICLES, BUSES AND COMPONENTS EXPO STANBUL BÜYÜKÇEKMECE, STANBUL / TURKEY TÜYAP FAIR CONVENTION AND CONGRESS CENTER In cooperation with 5 th COMMERCIAL VEHICLES, BUSES AND COMPONENTS EXPO MAY 21-24, 2016 BÜYÜKÇEKMECE, STANBUL / TURKEY STANBUL FAIR CONVENTION AND CONGRESS CENTER Büyükçekmece, stanbul / Turkey Küresel

Detaylı

MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO : 2013 / 66

MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO : 2013 / 66 İstanbul, 15 Temmuz 2013 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO : 2013 / 66 KONU : 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 81.Maddesine Göre Uygulanan Beş Puanlık Prim Teşvikine Bazı İllerde

Detaylı

Kapsam. Global; 17 ülke 1322 numune 8 farklı suş 8 suştan farklı pozitiflik durumunda sekans. Türkiye; 3 bölge 11 şirket 82 grup numune

Kapsam. Global; 17 ülke 1322 numune 8 farklı suş 8 suştan farklı pozitiflik durumunda sekans. Türkiye; 3 bölge 11 şirket 82 grup numune IB Kapsam Global; Türkiye; 17 ülke 1322 numune 8 farklı suş 8 suştan farklı pozitiflik durumunda sekans 450 400 350 300 250 Amount 200 150 100 50 394 308 3 bölge 11 şirket 82 grup numune Samples per Country

Detaylı

NEC Direktifi kapsamında Raporlama, Durum Raporu

NEC Direktifi kapsamında Raporlama, Durum Raporu TW TR 2008-IB-EN-02 NEC Direktifi kapsamında Raporlama, Durum Raporu Katarina Mareckova, 28.09.2011 Ankara 1 Thomas Seegers Fotolia İçindekiler NEC Direktifi kapsamında raporlama zorunluluğu Veri akışı

Detaylı

Otomotiv Sanayii Genel ve İstatistik Bülteni General and Statistical Information Bulletin Of Automotive Manufacturers II

Otomotiv Sanayii Genel ve İstatistik Bülteni General and Statistical Information Bulletin Of Automotive Manufacturers II OTOMOTİV SANAYİİ DERNEĞİ AUTOMOTIVE MANUFACTURERS ASSOCIATION Otomotiv Sanayii Genel ve İstatistik Bülteni General and Statistical Information Bulletin Of Automotive Manufacturers 2008 - II OSD OICA Üyesidir

Detaylı

Şişe ve Teneke Endüstrisi Güvenli Taşıma Çözümleri

Şişe ve Teneke Endüstrisi Güvenli Taşıma Çözümleri Şişe ve Teneke Endüstrisi Güvenli Taşıma Çözümleri Sistematik Çözümler Şişe Çemberleme Yüksek üretim kapasitesine uygun her palet katını yatay çemberleme (Endsealerteknolojisi) Inline-Uygulamalar (Şişelerin

Detaylı

Paket Ücretlere kurulacak devre bedeli, müşteri adresinde kurulacak cihazlar ve numara başına sabit ücretler dahil değildir.

Paket Ücretlere kurulacak devre bedeli, müşteri adresinde kurulacak cihazlar ve numara başına sabit ücretler dahil değildir. 01/03/2015 3C1B Telekom Paket Dakika Tarifeleri, paketlere dahil olan ülkeler, ilgili arama kodları ve fiyatları aşağıda sunulmuştur. Tüm fiyatlara yasal oranlardaki %18 KDV ve %15 ÖİV dahildir. Paketler

Detaylı

ELSA Izmir. Deniz Hatemi Berivan Aras Ataberk Ozcan Selmin Ş ahin Ecem Kumsal Ba ş yurt Nadıde Nur Karakozak Barlascan Alphan

ELSA Izmir. Deniz Hatemi Berivan Aras Ataberk Ozcan Selmin Ş ahin Ecem Kumsal Ba ş yurt Nadıde Nur Karakozak Barlascan Alphan ELSA Izmir 2015 2016 Deniz Hatemi Berivan Aras Ataberk Ozcan Selmin Ş ahin Ecem Kumsal Ba ş yurt Nadıde Nur Karakozak Barlascan Alphan ELSA Izmir 2015 ELSA Nedir? ELSA (The European Law Students' Association)

Detaylı

MALĐ MEVZUAT SĐRKÜLERĐ NO : 2010 / 31

MALĐ MEVZUAT SĐRKÜLERĐ NO : 2010 / 31 Đstanbul, 3 Mayıs 2010 MALĐ MEVZUAT SĐRKÜLERĐ NO : 2010 / 31 KONU : Kullanılmış Araç (Binek Otomobil) Satışında Uygulanacak KDV Oranı Đle Đlgili 54 Sayılı K.D.V. Sirküleri Hk. 3065 sayılı Katma Değer Vergisi

Detaylı

MALĐ MEVZUAT SĐRKÜLERĐ NO : 2012/ 88

MALĐ MEVZUAT SĐRKÜLERĐ NO : 2012/ 88 Đstanbul, 24 Eylül 2012 MALĐ MEVZUAT SĐRKÜLERĐ NO : 2012/ 88 KONU : Özel Tüketim Vergisi ve Tapu Harçlarında Yapılan Artırımlar Hk. 2012 yılının ilk sekiz aylık bütçe gerçekleşmelerine göre bütçe açığında

Detaylı

ERASMUS+ PROGRAMI ERASMUS STAJ HAREKETLİLİĞİ BİLGİLENDİRME SEMİNERİ

ERASMUS+ PROGRAMI ERASMUS STAJ HAREKETLİLİĞİ BİLGİLENDİRME SEMİNERİ ERASMUS+ PROGRAMI ERASMUS STAJ HAREKETLİLİĞİ BİLGİLENDİRME SEMİNERİ 2016-2017 Yasar Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Programlar Ofisi Melike OLCAYTÜRK 10.11.2017 http://erasmus.yasar.edu.tr ERASMUS

Detaylı

MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO : 2013 / 73

MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO : 2013 / 73 İstanbul, Ağustos MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO : / KONU : Emlak Vergisine Esas Olmak Üzere Yılında Uygulanacak Bina Metrekare Normal İnşaat Maliyet Bedelleri Hk Bilindiği üzere Emlak Vergisi Kanununun maddesinde

Detaylı

SINAİ MÜLKİYET HAKLARINA GENEL BAKIŞ VE PATENT HAKLARI

SINAİ MÜLKİYET HAKLARINA GENEL BAKIŞ VE PATENT HAKLARI SINAİ MÜLKİYET HAKLARINA GENEL BAKIŞ VE PATENT HAKLARI Yer : Boğaziçi Ünv. Tarih : 30 Mart 2013 Konuşmacı : Erkan SEVİNÇ Makina Yük. Müh. Avrupa Patent Vekili 1 Fikri ve Sınai Haklar PATENT Değişik teknik

Detaylı

MALĐ MEVZUAT SĐRKÜLERĐ NO : 2010 / 32

MALĐ MEVZUAT SĐRKÜLERĐ NO : 2010 / 32 Đstanbul, 3 Mayıs 2010 MALĐ MEVZUAT SĐRKÜLERĐ NO : 2010 / 32 KONU : Diplomatik Misyonlar ve Konsolosluklar Đle Uluslararası Kuruluşların Mensuplarına Diplomatik Đstisna Kapsamında Yapılan Đade Đşlemlerine

Detaylı

MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO : 2011 / 23

MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO : 2011 / 23 İstanbul, 21 Şubat 2011 KONU : MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO : 2011 / 23 Elektronik Beyanname (E-Beyanname) Uygulaması Hk. 31 Temmuz 2004 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 5228 sayılı Kanunla Vergi Usul Kanununun

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz PHILIPS 238C4QHSN http://tr.yourpdfguides.com/dref/5042600

Kullanım kılavuzunuz PHILIPS 238C4QHSN http://tr.yourpdfguides.com/dref/5042600 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Erasmus İstatistikleri ve Genel Değerlendirme

Erasmus İstatistikleri ve Genel Değerlendirme Erasmus İstatistikleri ve Genel Değerlendirme İlyas Ülgür Erasmus Program Koordinatörü Ondokuz Mayıs Üniversitesi 27 Nisan 212 Samsun Öğrenci Hareketliliği 29/1 21/11 Artış SM 8,758 1,96 15.28% SMS 8,16

Detaylı

MEKSİKA KOLOMBİYA. SEKTÖREL TİCARET HEYETİ Mart 2017

MEKSİKA KOLOMBİYA. SEKTÖREL TİCARET HEYETİ Mart 2017 MEKSİKA KOLOMBİYA SEKTÖREL TİCARET HEYETİ 12-18 Mart 2017 Neden Meksika? Dünyanın en büyük 15. Ekonomisi, 2050 yılına kadar en büyük 5 ekonomiden biri olması tahmin ediliyor 1. 127 milyon nüfusluk pazar

Detaylı

IMPORT RATES DIRECT LANE HAMBURG - MERSIN LATIN AMERICA&CARIBBIAN IMPORT RATES VIA HAMBURG - MERSIN

IMPORT RATES DIRECT LANE HAMBURG - MERSIN LATIN AMERICA&CARIBBIAN IMPORT RATES VIA HAMBURG - MERSIN IMPORT RATES DIRECT LANE HAMBURG - MERSIN Loading Country Via Hamburg Germany Direct Mersin EUR 55 Fortnightly LATIN AMERICA&CARIBBIAN IMPORT RATES Loading Country Via Currency OFR (w/m) Frequency Remarks

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz HP ELITE AUTOFOCUS http://tr.yourpdfguides.com/dref/4172921

Kullanım kılavuzunuz HP ELITE AUTOFOCUS http://tr.yourpdfguides.com/dref/4172921 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya HP ELITE AUTOFOCUS için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki HP ELITE AUTOFOCUS tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut,

Detaylı

Dünyada Mobil Devlet Uygulamaları

Dünyada Mobil Devlet Uygulamaları Dünyada Mobil Devlet Uygulamaları R. Erdem Erkul Hacettepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü erkul@hacettepe hacettepe.edu.tr www.digitaldevlet digitaldevlet.net 6. etr Ödülleri ve Kongresi

Detaylı

İstanbul Menkul Kõymetler Borsasõ. Osman Birsen

İstanbul Menkul Kõymetler Borsasõ. Osman Birsen İstanbul Menkul Kõymetler Borsasõ Osman Birsen İstanbul Menkul Kõymetler Borsasõ Başkanõ 1 Ana Başlõklar 1 Hukuki ve genel altyapõ 2 Likidite ve getiri 3 Projeler 4 Uluslararasõ konum 2 -1- Hukuki ve Genel

Detaylı

PETROLEUM MARKET SECTOR REPORT PETROLEUM MARKET DEPARTMENT MARCH

PETROLEUM MARKET SECTOR REPORT PETROLEUM MARKET DEPARTMENT MARCH PETROLEUM MARKET SECTOR REPORT PETROLEUM MARKET DEPARTMENT MARCH TABLES Table 1 2012 Mart Ayı Dağıtıcı ve İhrakiye Teslimi Lisansı Sahiplerinin Petrol İthalatı Table 2 2012 Mart Ayı Rafinerici Lisansı

Detaylı

İzleme - göstergeler. AB Eşleştirme Projesi, Ankara 5. Ders Haftası. Carin Lindqvist-Virtanen Genel Müdür Yardımcısı Sigorta Bölümü

İzleme - göstergeler. AB Eşleştirme Projesi, Ankara 5. Ders Haftası. Carin Lindqvist-Virtanen Genel Müdür Yardımcısı Sigorta Bölümü İzleme - göstergeler AB Eşleştirme Projesi, Ankara 5. Ders Haftası Carin Lindqvist-Virtanen Genel Müdür Yardımcısı Sigorta Bölümü Kanıta dayalı politika oluşturma araçları Gösterge değerlendirmeleri Mevcut

Detaylı

1950-2300 Yılları Arası Uluslararası Doğuşta Yaşam Beklentisi

1950-2300 Yılları Arası Uluslararası Doğuşta Yaşam Beklentisi 1950-2300 Yılları Arası Uluslararası Doğuşta Yaşam Beklentisi Birleşmiş Milletler (UN) tarafından 04/12/2012 tarihinde güncellenmiş olan 2300 Yılında Dünya Nüfusu raporuna göre; 1950, 2000 yıllarında Çin

Detaylı

2 Creavit 2014 Faaliyet Raporu Creavit 2014 Faaliyet Raporu 3

2 Creavit 2014 Faaliyet Raporu Creavit 2014 Faaliyet Raporu 3 2014 2014 2 Creavit 2014 Faaliyet Raporu Creavit 2014 Faaliyet Raporu 3 2014 4 Creavit 2014 Faaliyet Raporu Creavit 2014 Faaliyet Raporu 5 6 Creavit 2014 Faaliyet Raporu Creavit 2014 Faaliyet Raporu 7

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz PHILIPS 278C4QHSN http://tr.yourpdfguides.com/dref/5042678

Kullanım kılavuzunuz PHILIPS 278C4QHSN http://tr.yourpdfguides.com/dref/5042678 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

İçindekiler. Giriş. Uyarı. İkaz. Ana Ünite Açıklaması. Uzaktan Kumanda. OSD temel ayarı. USB Özellikleri. Teknik Özellikler.

İçindekiler. Giriş. Uyarı. İkaz. Ana Ünite Açıklaması. Uzaktan Kumanda. OSD temel ayarı. USB Özellikleri. Teknik Özellikler. MODEL NO: LC32A5HV İçindekiler Giriş Uyarı İkaz Ana Ünite Açıklaması Uzaktan Kumanda OSD temel ayarı USB Özellikleri Teknik Özellikler Arıza Giderme 1 Uyarı İKAZ ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKİ AÇMAYIN İKAZ:

Detaylı

MALĠ MEVZUAT SĠRKÜLERĠ NO : 2012 / 18

MALĠ MEVZUAT SĠRKÜLERĠ NO : 2012 / 18 Ġstanbul, 20 Ocak 2012 KONU : MALĠ MEVZUAT SĠRKÜLERĠ NO : 2012 / 18 Elektronik Ortamda Mükellef Bilgileri Bildirimi Verilmesi Uygulaması Hk. 213 sayılı Vergi Usul Kanununun "Bilgi Verme" başlığını taşıyan

Detaylı