BAŞKAN DAN. Zeki TOÇOĞLU Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BAŞKAN DAN. Zeki TOÇOĞLU Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı"

Transkript

1 1

2 2

3 BAŞKAN DAN Su, sürdürülebilir kalkınma için en önemli yaşamsal kaynaklardan biridir. Sürekli gelişen ve nüfusu artan dünyamızda bu kaynağı iyi bir şekilde yönetmek oldukça önemlidir. Nitekim 20. yüzyılda dünya nüfusu 19.yüzyıla oranla üç kat artarken, su kaynaklarının kullanımı altı kat artmıştır. Günümüzde ise dünya nüfusunun yaklaşık üçte biri sağlıklı içme suyundan yoksun olarak yaşamaktadır. Bu durumlar da gösteriyor ki; kaynaklarımızı etkin ve verimli bir şekilde yönetmek ve tüm planlamalarımızı da bu gerçeklere göre yapmak durumundayız. Bizler de dünyanın gündeminde yer alan bu gerçeğin farkındayız ve bu gerçekler ışığında kaynaklarımızı önceliklere ve ihtiyaçlara göre etkin bir biçimde kullanma gayreti içerisindeyiz. Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak bugüne kadar gerçekleştirmiş olduğumuz birçok başarılı proje ile Sakarya mızın altyapısına ilişkin önemli sorunları çözüme kavuşturduk. Yaptığımız vizyon projelerle Su ve Kanalizasyon İdarelerine örnek olduk ve olmaya devam ediyoruz. Yeni Arıtma Tesislerimiz, yeni çelik isale hatlarımız, HES Projelerimiz, içmesuyu ve kanalizasyon projelerimizle Sakarya ya her geçen gün daha iyi ve daha kaliteli hizmet vermenin mutluluğunu yaşıyoruz. Sadece kent merkezinin değil Büyükşehir hizmet alanlarının birçok farklı noktasında Sakarya nın altyapı konusundaki geleceğini garanti altına almak için önemli yatırımlar gerçekleştiriyoruz. Şehrimizin bugünkü ihtiyaçlarını giderirken geleceği de düşünerek hareket ediyoruz ve yatırımlarımızı da bu anlayışa göre şekillendiriyoruz yılında da gerçekleştirmeyi planladığımız yeni yatırımlarla Sakarya nın altyapı konusunda eksikliklerini gidererek geleceğe dair önemli çözümler üretmeye devam edeceğiz. Bu kapsamda 2013 Yılı Performans Programımızı, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde hazırlamış bulunmaktayız. Hazırlamış olduğumuz, Performans Programımızın şehrimize hayırlı olmasını diliyor, bu programın hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Zeki TOÇOĞLU Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı 3

4 TAKDİM Günümüzün en önemli yönetim araçlarından biri olan Stratejik Yönetim ve bu aracın önemli bileşenlerinden olan Stratejik Plan ve Performans Programları kamu kurumları için zorunluluktan da öte vazgeçilmez unsurlardan biri haline gelmiştir. SASKİ olarak 2007 yılından bugüne her yıl düzenli olarak Performans Programımızı hazırlamakta, her yıl hazırladığımız planları içerik olarak geliştirmeye çalışmaktayız. Amacımız şehrimizi geleceğe hazırlamak için Stratejik Yönetim anlayışına uygun olarak gerekli plan ve programları oluşturup, geleceğin Sakarya sını bu perspektifle inşa etmektir. Misyonumuzda belirttiğimiz gibi, hayatın özü olan su ve suyun varlığını; insan odaklı, bilgiye dayalı ve yenilikçi su politikalarıyla yöneterek Sakarya mızı hak ettiği noktaya taşıma gayreti içerisindeyiz Stratejik Planımızda belirlenen ihtiyaçlar ve öngörüler doğrultusunda kaynaklarımızı etkin ve verimli bir şekilde kullanarak amaçlarımıza ve hedeflerimize ulaşmak için çalışıyoruz. Bu kapsamda Stratejik Planımızın uygulama dilimlerinden biri olan 2013 yılı Performans Programımızı hazırlamış bulunmaktayız. Hazırlamış olduğumuz bu Performans Programında 2013 yılına ilişkin faaliyet ve projelerimiz ile bunlara ilişkin hedeflerimiz ve kaynak dağılımı da belirlenmiştir Yılı Performans Programı kapsamında belirlemiş olduğumuz faaliyet ve projeler şehrimizin uzun vadeli projeksiyonuna yönelik olup, muhtemel genişlemeler de dikkate alınarak planlanmıştır. Hazırlanan projeler, sadece bugünün değil geleceğin ihtiyaçları da göz önüne alınarak hazırlanmış ve buna göre projelendirilmiştir. Akçay Barajı, 4. İsale Hattı, Paket Arıtma Tesisleri İnşaatı, Yeni Yerleşim Bölgeleri İçmesuyu İnşaatı, Arifiye- Çaybaşı Yeniköy Bölgesi İçmesuyu İnşaatı, Yeşilyurt Bölgesi İçmesuyu İnşaatı, Ferizli Kanalizasyon ve Kolektör İnşaatı bu kapsamda planladığımız projeler arasında yer almaktadır. Altyapı yatırımlarını daha etkin bir şekilde yürütebilmek ve sahip olduğumuz her türlü kaynağı daha etkin bir şekilde yönetebilmek adına güncel uygulamaların gelişen teknolojiler ışığında kurumumuza uyarlanması planlanmaktadır. Bu kapsamda stratejik olarak önemli gördüğümüz SCADA ve CBS uygulamalarının 2013 yılı içerisinde kapsamının genişletilmesi ve geliştirilmesine yönelik çalışmaların devam etmesi hedeflenmiştir. Bununla birlikte su kaynaklarımızı korumak ve aynı zamanda su kalitesini artırmak amacı ile online izleme sistemleri kurarak, her türlü riske karşı önceden hazırlıklı olmayı ve anında müdahaleyi sağlayacak altyapıyı oluşturmayı planlamaktayız. Kurumumuz, bu noktada, hem altyapı yatırımlarıyla ilgili süreçlerini hem de kurumsal süreçlerini entegre bilgi yönetim sistemi kurarak anlık olarak izlemek ve bilgi akışını sağlamayı hedeflemektedir. Kurumumuzun sahip olduğu tüm kaynakları etkin bir şekilde kullanarak, Sakarya nın su ve kanalizasyon alanındaki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla hazırlanan Performans Programımızın hayırlı olmasını diliyor, bu programın oluşumunda katkıları olan tüm çalışma arkadaşlarıma ve değerli Genel Kurul Üyelerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Dr. Rüstem KELEŞ SASKİ Genel Müdürü 4

5 İÇİNDEKİLER I.Başkan dan 3 II.Takdim(Genel Müdür)..4 III. GENEL BİLGİLER... 6 A. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 7 B. TEŞKİLAT YAPISI... 8 C. FİZİKSEL KAYNAKLAR... 9 Hizmet Alanı ve Tesisler Hizmet Binaları Araç Parkı Donanım ve Yazılımlar D. İNSAN KAYNAKLARI IV. PERFORMANS BİLGİLERİ A. TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER Stratejik Alanlar Misyonumuz Vizyonumuz Temel Değerlerimiz B. AMAÇ VE HEDEFLER C. PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER Abone İşleri Dairesi Başkanlığı Performans leri Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Performans leri Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Performans leri İlçe İşletmeler Dairesi Başkanlığı Performans leri Akyazı Grup Şube Müdürlüğü Performans leri Ferizli Grup Şube Müdürlüğü Performans leri Hendek Grup Şube Müdürlüğü Performans leri Sapanca Grup Şube Müdürlüğü Performans leri İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Performans leri Özel Kalem / Hukuk Müşavirliği Performans leri Planlama ve Yatırım Dairesi Başkanlığı Performans leri Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Performans leri Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı Performans leri D. İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI E. İZLEME VE DEĞERLENDİRME

6 6

7 I. GENEL BİLGİLER A. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR SASKİ Genel Müdürlüğü nün görev ve yetkileri 2560 sayılı İSKİ Kanunu nda tanımlandığı şekildedir. Madde 2 - İSKİ'nin görev ve yetkileri şunlardır: a- İçme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyaçlarının her türlü yeraltı ve yer üstü kaynaklarından sağlanması ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılması için; kaynaklardan abonelere ulaşıncaya kadar her türlü tesisin etüt ve projesini yapmak veya yaptırmak, bu projelere göre tesisleri kurmak veya kurdurmak, kurulu olanları devralıp işletmek ve bunların bakım ve onarımını yapmak, yaptırmak ve gerekli yenilemelere girişmek, b- Kullanılmış sular ile yağış sularının toplanması, yerleşim yerlerinden uzaklaştırılması ve zararsız bir biçimde boşaltma yerine ulaştırılması veya bu sulardan yeniden yararlanılması için abonelerden başlanarak bu suların toplanacakları veya bırakılacakları noktaya kadar her türlü tesisin etüt ve projesini yapmak veya yaptırmak; gerektiğinde bu projelere göre tesisleri kurmak ya da kurdurmak; kurulu olanları devralıp işletmek ve bunların bakım ve onarımını yapmak, yaptırmak ve gerekli yenilemelere girişmek, c- Bölge içindeki su kaynaklarının, deniz, göl, akarsu kıyılarının ve yeraltı sularının kullanılmış sularla ve endüstri artıkları ile kirletilmesini, bu kaynaklarda suların kaybına veya azalmasına yol açacak tesis kurulmasını ve bu tür faaliyetlerde bulunulmasını önlemek, bu konuda her türlü teknik, idari ve hukuki tedbiri almak, d- Su ve kanalizasyon hizmetleri konusunda hizmet alanı içindeki belediyelere verilen görevleri yürütmek ve bu konulardaki yetkileri kullanmak, e- Her türlü taşınır ve taşınmaz malı satın almak, kiralamak, ekonomik değeri kalmamış araç ve gereçleri satmak, İSKİ'nin hizmetleriyle ilgili tesisleri doğrudan doğruya yahut diğer kamu veya özel kuruluşlarla ortak olarak kurmak ve işletmek, bu maksatla kurulmuş veya kurulmakta olan tesislere iştirak etmek, f- Kuruluş amacına dönük çalışmaların gerekli kılması halinde her türlü taşınmaz malı kamulaştırmak veya üzerinde kullanma hakları tesis etmek. 7

8 B. TEŞKİLAT YAPISI

9 C. FİZİKSEL KAYNAKLAR Hizmet Alanı ve Tesisler Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), 2560 sayılı İSKİ kanununa istinaden, Bakanlar Kurulu nun tarih 3152 sayılı kararı ile ADASU ismiyle kurulmuş ve tarihinde fiilen görevine başlamıştır tarih, 1388 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının, tarih sayılı Resmi Gazetede yayınlanmasıyla kurumumuz isim değişikliğine giderek (SASKİ) ismini almıştır. 9

10 HİZMET VE FAALİYET ALANI Hizmet Alanı Hizmet Verilen Nüfus Abone Sayısı ALTYAPI BİLGİLERİ İÇMESUYU İçmesuyu Şebeke Uzunluğu İçmesuyu Arıtma Tesisi İçmesuyu Terfi İstasyonu İçmesuyu Deposu İçmesuyu Kuyusu ALTYAPI BİLGİLERİ ATIKSU & YAĞMURSUYU Kanalizasyon Şebeke Uzunluğu Yağmursuyu Şebeke Uzunluğu Atıksu Arıtma Tesisi Atıksu & Yağmursuyu Terfi İstasyonu Miktar Hektar Kişi Adet Miktar Metre 3 Adet 58 Adet 164 Adet 27 Adet Miktar Metre Metre 3 Adet 18 Adet Not: Yukarıdaki bilgiler için; tarihi baz alınmıştır. Hizmet Binaları SASKİ Genel Müdürlüğü nün faaliyetlerini yürütmek ve vatandaşlara birebir hizmet vermek amacıyla kullandığı hizmet binaları aşağıdaki tabloda verilmiştir. Hizmet Binası Büyüklük (m 2 ) Durumu SASKİ Genel Müdürlüğü İdari Binası Teknik Birimler Hanlı Depo Tesisleri Kiralık Sapanca Veznesi ve Teknik Birimler Adapazarı Veznesi Erenler Veznesi 40 Kiralık Ferizli Veznesi 46 Kiralık Ferizli Şubesi 73 Kiralık Söğütlü Veznesi 27 Kiralık Serdivan Veznesi 10 - Arifiye Veznesi 15 - Hendek Veznesi 20 Kiralık Akyazı Şubesi ve Veznesi 600 Kiralık Kaynarca Şubesi ve Veznesi 65 Kiralık Hendek Şubesi Teknik Birimleri Not: Bu tabloya arıtma tesisleri, su depoları vb. tesisler dahil edilmemiştir. 10

11 Araç Parkı Kurumumuzun faaliyet ve projelerini gerçekleştirmek amacı ile kullandığı resmi araçlara ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmiştir. S.N Araç Cinsi Miktar S.No Araç Cinsi Miktar o 1 Vidanjör Yarı Römork 1 2 Kanal Aracı Damperli Römork 1 3 Beko Loader 8 12 Kapaklı kasalı römork 1 4 Traktör 5 13 Binek Oto 1 5 Tek Dingil Damperli Çift Dingil Damperli 3 14 Kamyon (12-18 ton) Kamyon 1 6 Tek Dingil Damperli Kamyon ( ton) 2 15 Tır Çekici 1 7 Su tankeri 3 16 Kaynak Aracı 1 8 Ekskavatör 2 17 Lastikli Yükleyici 1 9 Hiyap (Vinç) 2 TOPLAM 58 Not: Yukarıdaki tablo için; tarihî baz alınmıştır. Donanım ve Yazılımlar Kurum personeli tarafından kullanılan donanımlar, sistem bileşenleri ve yazılımlara ilişkin bilgiler aşağıdaki tablolarda verilmiştir. KULLANICI DONANIM YAPISI Masaüstü bilgisayar Yazıcı Tarayıcı SİSTEM BİLEŞENLERİ Sanal Sunucu Storage SAN Switch Back-up Ünitesi Fiziki Sunucu Router (Yönlendirici) Standart Switch Yönetilebilir Switch Omurga Switch DSL Modem Güvenlik Duvarı Güvenlik Cihazı Log Verisi Kaydedici Wireless Erişim Cihazı Yönetilebilir F/O Switch Miktar 300 Adet 175 Adet 16 Adet Miktar 62 Adet 4 Adet 2 Adet 1 Adet 12 Adet 4 Adet 22 Adet 7 Adet 2 Adet 20 Adet 2 Adet 1 Adet 1 Adet 14 Adet 2 Adet YAZILIMLAR Abone Yönetim Sistemi (BADE) İnsan Kaynakları Yönetimi Maaş Tahakkuk ve Bordro 185 Arıza Kayıt Takip Sistemi Sayaç Okuma KİOSK (Tahsilat noktası) Mach Manager(Makine Yönetim Sistemi) Bim destek SASKİ.net Web Portal(Kurumsal web sitesi) SASKİ öneri sistemi(adös) Yönetim Bilgi Sistemi(YBS) Taşınır Mal Yönetimi Analitik Muhasebe Tekser Araç Takip Sistemi Not: Yukarıdaki bilgiler için, tarihi baz alınmıştır. 11

12 D. İNSAN KAYNAKLARI SASKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışan memur, işçi ve sözleşmeli personel sayılarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tablo ve grafikte verilmiştir. Kadro Personel Sayısı Memur 112 İşçi 235 Sözleşmeli Personel 62 TOPLAM 409 Sözleşmeli Personel 15 % Memur 27 % İşçi 58 % 12

13 13

14 II. PERFORMANS BİLGİLERİ A. TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER Stratejik Alanlar SASKİ Genel Müdürlüğü nün Stratejik Planı kapsamında belirlenen Stratejik Alanları aşağıda belirtilmiştir; Su Kaynağı/Kaynakları; Korunması, Oluşturulması, Geliştirilmesi Sürdürülebilir Etkin Kurumsal Yapı SASKİ Suyun Güvenli Bir Şekilde Transferi; İsale Edilmesi, Depolanması, Toplanması Ve Arıtılması Stratejik ve Vatandaş Odaklı Hizmet Yönetimi Su Kalitesi 14

15 Misyonumuz SASKİ Genel Müdürlüğü nün misyonu, ilgili tarafların görüşleri alınarak, kurum yöneticileri ve çalışanlarının katılımıyla gerçekleştirilen ortak akıl çalışması neticesinde belirlenmiştir. Misyon ifadesi aşağıdaki şekilde belirlenmiştir. Hayatın özü olan su ve suyun varlığını; insan odaklı, bilgiye dayalı ve yenilikçi su politikalarıyla yönetmek. Vizyonumuz SASKİ Genel Müdürlüğü nün vizyonu, ilgili tarafların görüşleri alınarak, kurum yöneticileri ve çalışanlarının katılımıyla gerçekleştirilen ortak akıl çalışması neticesinde belirlenmiştir. Vizyon ifadesi aşağıdaki şekilde belirlenmiştir. Su Hayattır Anlayışı İle; Su bilinci ve kültürünü geçmişi ve geleceğiyle yönlendirici bir motivasyon kaynağı olarak gören, Ar-Ge çalışmaları ile değer üreten, yenilikçi su yönetimi yaklaşımlarını sürekli geliştiren ve uygulayan, Su ve su yönetimi ile ilgili her türlü bilgiye erişimi mümkün kılan bir bilgi yönetim sistemine ve uzmanlığa sahip, e-saski uygulamaları ile paydaşlarına her noktadan en kolay yolla ve kesintisiz hizmet veren, Uluslararası standartlara uygun ölçümler yapabilen laboratuvarları ile suyu kaynağından geri dönüşümüne kadar her aşamasında test eden ve su kalitesinden taviz vermeyen bir denetim sistemine sahip, Su kaynaklarının çevresindeki her türlü sosyal aktiviteyi, suyun kaynağına zarar vermeden yürütebilecek ortamları destekleyen, Acil durumları en az zararla karşılayabilecek şekilde hazırlıklı olan, Sahip olduğu ve geliştireceği alternatif su ve enerji kaynaklarını en etkin şekilde kullanan, bir kurum oluşturmaktır. 15

16 Temel Değerlerimiz SASKİ için de son derece önemli olan temel değerler katılımcı bir anlayışla belirlenmiştir. Belirlenen temel değerlerin çalışan boyutu ve kurum boyutu olmak üzere iki ana boyutu vardır. Her bir boyuta ilişkin 10 adet olmak üzere toplam 20 adet temel değer bulunmaktadır. Bu temel değerler şunlardır: ÇALIŞAN BOYUTU KURUM BOYUTU İşini sahiplenme ve en iyi şekilde yapma gayreti Kurumu benimseme ve kente hizmet için çalışma azmi Yaptığı işin en iyisini yapma ve uzmanlaşma Yeniliğe ve değişime açık olma Verimli ve etkin çalışma Adil ve dürüst olma Sonuç ve başarı odaklı olma Analitik ve çok yönlü düşünme Etkin zaman yönetimi Yüksek sorumluluk duygusu Geleceği planlama Çevreye ve insana saygı Koşulsuz vatandaş memnuniyeti Şeffaflık ve hesap verilebilirlik Sürdürülebilir kalite Güvenilirlik Katılımcılık Kararlılık Bilimsellik Teknoloji odaklılık 16

17 B. AMAÇ VE HEDEFLER STRATEJİK ALAN 1 AMAÇ AMAÇ AMAÇ STRATEJİK SU KAYNAĞI/KAYNAKLARI; KORUNMASI, OLUŞTURULMASI, GELİŞTİRİLMESİ Sapanca Gölü ve diğer su kaynaklarından kesintisiz içmesuyu temin edilebilmesi amacıyla Sapanca Gölü nü ve diğer tüm su kaynaklarını etkin bir şekilde korumak, izlemek ve denetlemek. Sapanca Gölünü etkin bir şekilde izleyecek, takip edecek, göle ait tüm verileri kayıt altına alacak ve bu verilere ilişkin analizler yapacak teknolojik sistemleri hayata geçirmek, Sapanca Gölü nü ve besleyen kaynakları tam zamanlı olarak takip ederek bu sistemlerin diğer su kaynakları için de devreye alınmasını sağlamak. Sapanca Gölü nden ve Gölü besleyen kaynaklardan sürekli numuneler alarak suyun güvenilirliğini sürekli denetim altında tutmak. Sapanca Gölünün diğer paydaşlarla birlikte etkin bir şekilde korunması için Sapanca Gölü Havza Yönetim Planını oluşturarak uygulamasını sağlamak. Sapanca Gölünü koruyan kuşaklama kolektörlerini tamamlamak ve Kocaeli Bölgesinin atık suyunun Kocaeli Bölgesi atıksu arıtma tesislerine yönlendirilmesi için yapılan girişimin sonuçlanmasını sağlamak. Sapanca Gölü Havzasının korunması amacı ile ve üniversiteler ve TÜBİTAK ile ortak Bilimsel projeler yapılmasına devam etmek sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu kapsamında kurumumuzun yetki ve sorumluluk alanında bulunan bütün su kaynaklarının planlamasını yaparak; kaynak suyu, dere suyu, vb. ve buna bağlı olarak kurulan tesislerin periyodik kontrol ve denetimlerini yapmak. Havzada yapılan gübre ve ilaçlı tarım yerine organik tarım veya iyi tarım uygulamalarına geçilmesi yönünde ilgili kurum ve kuruluşlarla birlikte teşvik edici bir ortam oluşturmak. Büyüyen ve gelişen kentsel ihtiyaçları zamanında öngörerek gerekli planlar yapmak, alternatif su kaynaklarını tespit etmek ve kente kazandırmak. Kentin gelecek su ihtiyacını karşılayacak olan Ballıkaya Barajı nın inşaatının zamanında başlamasını sağlamak ve kısa sürede devreye alınması için gerekli girişimlerde bulunmak. Akçay Barajını 2014 yılında devreye almak ve kentin su potansiyelini artırmak. Artan su ihtiyacını il bazında kısa ve orta vadeli olarak karşılamak amacıyla bütün derelerde limnigraf üzerinden veya belirli zamanlarda değişik yöntemlerle ölçümler yaparak, izleyerek alternatif su kaynaklarını tespit etmek ve güvenilir su kaynaklarını kentin kullanımına hazır hale getirmek. Etkin ve verimli işletme optimizasyonunu sağlamak ve su kayıp-kaçaklarını Türkiye şartlarında kabul edilebilir düzeye indirmek için gerekli yatırımları yapmak. Şebekede oluşan fiziki kayıpların önüne geçebilmek amacıyla su temin ve dağıtım sistemlerinin tümünde dağıtılan suyun ölçümlerini yapmak ve buna göre gerekli noktalarda iyileştirme çalışmaları yapmak. Mevcut su temin hatlarının eski ve deprem görmüş olması nedeniyle ortaya çıkan kayıpların azaltılması için hatların yıpranmışlığı öncelik alınarak mevcut su temin hatlarının yenilenmesini sağlamak. Sistemde var olan ancak yüzeye çıkmadığı için tespit edilemeyen arızaların bulunarak tamirine yönelik çalışmalar yapmak için gerekli ekip, ekipman eksiklerini tamamlamak ve bu arızaların tespitine yönelik aşamalı olarak çalışmalar yapmak. Abone sayaçlarının eksik ölçümünden kaynaklanan kayıp ve kaçağın önlenmesi için ekonomik ömrünü tamamlamış sayaçları ölçüm hassasiyeti daha yüksek sayaçlarla değiştirmek, yüksek su tüketen aboneleri uzaktan okuma ile izleyerek sürekli takip etmek, abone ve tesisat sayaçlarına yönelik denetimlerde bulunmak. SUYUN GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE TRANSFERİ; İSALE EDİLMESİ, DEPOLANMASI, 17

18 ALAN 2 AMAÇ AMAÇ AMAÇ STRATEJİK ALAN 3 AMAÇ AMAÇ AMAÇ 9 TOPLANMASI VE ARITILMASI Suyun kente güvenli bir şekilde ve yeterli düzeyde iletimi konusunda alternatif çalışmalar yapmak, su iletim hatları ağını imar planlarına uygun olarak sürekli geliştirmek, mevcut hatları optimize ederek etkin ve güvenli bir şekilde su iletimini sağlamak. SASKİ nin hizmet alanı içerisinde yer alan tüm bölgelerin su iletim hatları ağını imar planlarına uygun olarak sürekli genişletmek. Su depolama/su tutma yapıları ile su tutma hacmini sürekli artırmak, mevcut depolama ve su tutma yapılarının standartlara uygun kalitede bakımlarını yaparak işletilmesini sağlamak. Su kesintilerini minimize ederek kente kesintisiz içmesuyu verilmesini temin etmek, bu yönde gerekli şebeke iyileştirme çalışmalarını sürdürmek ve istem dışı kesinti olması durumunda su kesintilerini en kısa zamanda haber vermek ve mağduriyeti en aza indirgemek. Kanalizasyon ve yağmursuyu iletim hatlarının ihtiyaçlar ve öncelikler doğrultusunda genişletilmesi, mevcut hatların iyileştirilmesi ve optimize edilmesini sağlayarak, kentin kanalizasyon ve yağmursuyu altyapı ihtiyacını karşılamak. Kent merkezi başta olmak üzere diğer tüm ilçelerin ihtiyaç önceliğine göre kanalizasyon şebekesini tamamlayarak gerekli tüm noktaların kanalizasyon altyapısını hazır hale getirmek. Yağmursuyu şebeke ağını şebeke öncelik ihtiyacına göre genişletmek. Su iletimi konusunda yüksek enerji maliyetlerini azaltıcı uygulamalar tasarlamak. ADASU Regülatörü ve HES i 2012 yılında işletmeye almak. Efektif enerji kullanımı ve planlaması konusunda çalışmalar yaparak enerji tasarrufu sağlamak. SU KALİTESİ İçmesuyu ve atıksu ile ilgili yönetmeliklerdeki bütün parametrelerin analizlerini yapmak ve yapılan analizlerin uluslararası düzeyde ve AB kriterlerine uygun olarak güvenilirliğini sürekli kılmak ve daha da iyileştirmek. Mevcut akredite olmuş laboratuvarlarımızın donanım ve teknolojik imkânlarını geliştirerek gerekli bütün parametrelerin analiz edildiği, hassasiyet derecesi yüksek analizlerin yapılabildiği, modern bir binada bölgeye de hizmet verebilen bir laboratuvar oluşturmak. İnsan ve çevre sağlığını odak alarak kentsel atık suların ekonomik, verimli ve etkin bir şekilde bertaraf edilmesini sağlamak. Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde alıcı su ortamlarına deşarj eden tesislerle ilgili denetimler yapmak ve etkin şekilde izlenebilir bir yapı oluşturmak. Organize Sanayi Bölgeleri ve Sanayi Sitelerinin kanalizasyon çıkışlarına online izleme sistemi kurmak ve bu bölgelerin tek abone yapılarak atık su arıtma bedelinin tek elden yürütülmesini sağlamak. Atıksu Arıtma tesislerinin işletim alternatiflerini oluşturmak, mevcut tesislerin geliştirilecek sistemlerle sürekli izlenebilir, teknolojik imkânları yüksek bir konuma getirmek. Atıksu terfi merkezlerinin teknolojik donanımlarını arttırarak iyileştirilmesini sağlamak. Atıksu arıtma oranını 2016 yılı sonuna kadar 10 ilçe merkezinde %100 düzeyine çıkarmak. Arıtma tesislerinden elde edilen arıtılmış suyun ve çamurun kullanılabilmesi için çalışmalar yapmak. Arıtılmış su verilen noktaları artırarak tüm hizmet bölgelerinin arıtılmış su içmelerini temin etmek. 18

19 STRATEJİK ALAN 4 AMAÇ AMAÇ STRATEJİK ALAN 5 AMAÇ AMAÇ Kentin tüm noktalarına arıtılmış su verilmesi için ihtiyaç duyulan noktalara arıtma tesisleri kurmak. Online klorlama sistemini hayata geçirmek. STRATEJİK VE VATANDAŞ ODAKLI HİZMET YÖNETİMİ Vatandaş için kolay erişilebilen, istek, öneri ve şikâyetler konusunda hızlı geri bildirimlerde bulunarak vatandaş memnuniyetini esas alan, stratejik ve vatandaş odaklı hizmet yönetimi anlayışını benimsemek, yapılan tüm hizmetlerin etkin bir şekilde vatandaşa anlatılmasını sağlamak. Vatandaşların hizmet aldığı noktaları; işlemlerini en hızlı, en kolay ve rahat bir şekilde yapabilecekleri şekilde kurumsal kimlik standartlarına göre düzenlemek. Kurum hizmetlerini ve projeleri vatandaşlara etkin bir şekilde tanıtmak ve SASKİ hizmetlerinin kamuoyunda bilinirlilik seviyesini yükseltmek. ALO 185 hizmetlerinin kalitesini artırarak vatandaşa en hızlı şekilde erişim sağlamak. Stratejik hizmet yönetimi anlayışı çerçevesinde tüm paydaşlarla belirli zamanlarda görüş alışverişinde bulunmak, değerlendirmeler yapmak, anket çalışmaları ile vatandaş memnuniyetini ölçümlemek. Su Bilincinin ve su kültürünün geliştirilmesi, yaygınlaştırılması konusunda farkındalık oluşturacak uygulamalar geliştirmek. Kentteki su kültürünün en önemli unsurlarından biri olan SASKİ tarafından tekrar inşa edilen Tarihi Çarkın bilinirliliğini ve marka değerini artırmak, tarihi su yapılarının işlevsel hale getirilmesi, korunması ulaşılabilir ve incelenebilir olması konusunda çalışmalar yapmak. Su bilinci ve su kültürünü artırıcı etkinlikler düzenlemek, yayınlar hazırlamak ve sosyal sorumluluk projeleri üretmek. Büyükşehir Belediyesi ve SASKİ liderliğinde su konusunda ulusal ve uluslararası etkinlikler düzenlemek. SÜRDÜRÜLEBİLİR ETKİN KURUMSAL YAPI Fayda sağlayan, farklı uygulamalarla farkındalık oluşturan, etkin ve verimli bir yönetişim sergilemek. Stratejik Yönetim olgusunu temel alan operasyonel ve yönetsel bir anlayış benimseyerek bu olgunun tüm kuruma yayılımını sağlamak. Mali yönetimde etkinlik ve verimliliğin sürdürülebilir şekilde yürütülmesini sağlamak ve bu alanda gerçekleştirilecek uygulamalarla kurumsal gelirleri her yıl artırmak. İnsan Kaynakları uygulamaları ile ilgili sistemlerin geliştirilmesi, uygulamaya alınması ve kurumsal düzeyde uzmanlaşma düzeyinin artırılmasını sağlamak. Süreç yönetimi ilkelerine göre kurumsal iş yapış yöntemlerinin gözden geçirilmesi, analizi, iyileştirilmesi, iş akışlarının oluşturulması, kurumsal risklerin belirlenmesi konusunda çalışmalar yaparak kurumsal düzeyde verimlilik ve etkinliği artırmak. Kurumun sahip olduğu tüm fiziksel kaynakları (Hizmet binaları, araç ve makine parkı vb.) en verimli biçimde kullanarak, bu kaynakların kurumun ana faaliyet alanına dolaylı katkısını en üst düzeye çıkarmak, SASKİ nin tüm birimlerinin tek noktadan hizmet verebildiği, vatandaşın tüm işlemlerini rahatlıkla yapabildiği, yeni, modern bir hizmet binası inşa etmek. Yenilikçi, değişime açık, teknolojik altyapısı güçlü sürdürülebilir bir kurumsal yapı oluşturmak. Coğrafi Bilgi Sistemi ve Altyapı Bilgi Sistemi ile ilgili gerekli altyapı çalışmalarını tamamlamak ve sistemin aşamalı olarak devreye alınmasını sağlamak. Sahadan alınacak bütün bilgilerin GPRS ile gerçek zamanlı olarak merkezdeki veritabanına aktarıldığı, istenilen platformdan ve istenilen yerden erişim olanağı olan, geriye dönük raporlamalar üretebilen ve tüm istasyonların sisteme dahil edildiği ve bir 19

20 AMAÇ AMAÇ merkezden yönetilen SCADA sistemini aşamalı olarak hayata geçirmek. Doküman Yönetim Sistemi ve dijital arşiv yönetim sistemini hayata geçirerek evrak yönetiminde verimliliği artırmak. e-işlemlerin yaygınlaştırılarak, vatandaşın işlemlerini rahatlıkla istediği noktadan yapabildiği, e-devlet uygulamalarına entegre ve buna bağlı uygulamalara hızlı geçişin sağlandığı bir yapı oluşturmak. Kurumun teknolojik ve donanımsal altyapısını çağın gereklerine uygun yeni teknolojilerle desteklemek ve bu imkânların faydalanılabilir olmasını temin etmek. Teknolojik altyapımızın sistem güvenliği, veri güvenliği, süreklilik ve yedeklilik konusunda sorunsuz bir şekilde olması için gerekli sistemleri kurmak ve işletilmesini sağlamak. Ar-Ge faaliyetlerinin desteklenmesi, projelendirilmesi ve hayata geçirilmesi konusunda yönetsel ve operasyonel etkinliği artırarak kurumsal kazanımlar ve faydalar sağlamak. Ulusal ve Uluslararası İşbirlikleri ile su konusunda Dünya vizyonunu güncel olarak takip eden ve bu konuda gerekli işbirliği ve uygulamaların hayata geçirilmesini sağlayan küresel bir bakış açısına sahip olmak. Ulusal ve Uluslararası su kurum ve kuruluşları ile ilişkiler geliştirmek ve deneyim paylaşımında bulunmak, iyi uygulamaların uyarlanmasını sağlamak. Uluslararası fon kaynaklarının kullanımına yönelik çalışmalar yaparak yeni projeler üretmek. AB çerçeve direktiflerinin uygulamasına yönelik hazırlık çalışmaları yapmak. Doğal afetlere ve acil durumlara karşı İl içerisinde ilgili birimlerle entegre olarak gerekli hazırlıkları yapmak. Doğal afetler ve acil durumlar oluşmadan önleyici tedbirleri, doğal afet ve acil durum sırasında zararın azaltılması sonrasında ise en kısa zamanda toparlanılması için gerekli önlemleri İldeki yetkili mercilerle birlikte almak. Kamu sağlığını bozacak, şehre su verilmesini önleyecek hizmetlerin aksamasına neden olacak her türlü riski belirlemek ve önleyici tedbirler geliştirmek. 20

21 C. PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER SASKİ Genel Müdürlüğü, belirlemiş olduğu stratejik amaçları ve stratejik hedefleri beş yıllık dönem içerisinde hayata geçirebilmek amacıyla yıllık olarak belirlenmesi gereken performans hedeflerine ilişkin 2013 yılı performans hedeflerini belirlemiştir. Bu kapsamda, 2013 yılı için toplam 41 adet performans hedefi belirlenmiştir. Performans hedeflerinden bir kısmı ölçülebilir nitelikte olmakla birlikte, bir kısmı birden fazla farklı ölçüm türündeki faaliyetleri içerdiğinden dolayı kavramsal ifadelerden oluşturulmuştur. SASKİ Genel Müdürlüğü nün 2013 yılı performans hedefleri stratejik amaç ve hedef kodları ile birlikte aşağıda listelenmiştir Yılı Performans leri A.1 S.1 H.1 PH.1 A.1 S.1 H.2 PH.1 A.1 S.1 H.3 PH.1 A.1 S.1 H.5 PH.1 A.1 S.1 H.6 PH.1 Sapanca Gölü nün tüm stratejik noktalarından online olarak izlenmesini sağlamak amacıyla 5 noktaya online izleme cihazı konulacaktır. Yıl içerisinde 3 dere temizlenecek, Sapanca Göl ü ve gölü besleyen derelerden düzenli olarak numuneler alınacak, ölçümler yapılacak ve göl sürekli izlenecektir. SASKİ nin sorumluluk alanındaki fabrikalar denetim altında tutularak Gölün korunması sağlanacaktır. TARAL projesi kapsamında 2 adet doğal arıtma sistemi kurulacaktır. Yıl içerisinde Su Fabrikalarına Yönelik Olarak 144 adet denetim gerçekleştirilecektir. A.1 S.2 H.2 PH.1 Akçay Barajı %50 i tamamlanacaktır. A.1 S.3 H.1 PH.1 Yıl içerisinde kayıp ve kaçağa yönelik olarak 2 basınç kontrol bölgesi yapılacak ve şebekeye 35 adet debimetre takılacaktır. A.1 S.3 H.2 PH.1 4. isale hattı %60 ı tamamlanacaktır. A.1 S.3 H.4 PH.1 A.2 S.4 H.1 PH.1 A.2 S.4 H.2 PH.1 A.2 S.4 H.3 PH.1 Yüksek tüketimli aboneler sürekli kontrol edilecek, mahallelerde ve organize sanayi bölgelerinde kaçak sıra taramaları yapılacak, ölçüm hassasiyeti azalan saat değiştirilecek ve adet kartlı sayaç kullanımı sağlanacaktır. SASKİ Genel Müdürlüğü sınırları içerisindeki içmesuyu şebekesi ihtiyaçlara göre sürekli olarak genişletilecek, yenilenecek ve yeni imara açılan bölgelere şebeke yapılacaktır. Su depoları, keson kuyular ve terfi merkezlerinin temizliği, bakımı ve onarımı periyodik olarak yapılacaktır. SASKİ Genel Müdürlüğü sınırları içerisindeki içmesuyu şebekesinin bakım, onarım ve iyileştirilmesine yönelik çalışmalar düzenli olarak yapılacak ve vatandaş taleplerine anında müdahale edilecektir. 21

22 A.2 S.5 H.1 PH.1 A.2 S.5 H.2 PH.1 A.2 S.6 H.2 PH.1 A.3 S.7 H.1 PH.1 A.3 S.8 H.1 PH.1 A.3 S.8 H.3 PH.1 A.3 S.9 H.2 PH.1 A.4 S.10 H.2 PH.1 A.4 S.10 H.3 PH.1 A.4 S.10 H.4 PH.1 A.4 S.10 H.4 PH.2 A.4 S.10 H.10 PH.1 A.4 S.11 H.2 PH.1 A.5 S.12 H.1 PH.1 A.5 S.12 H.2 PH.1 A.5 S.12 H.2 PH.2 A.5 S.12 H.3 PH.1 A.5 S.12 H.3 PH.2 SASKİ Genel Müdürlüğü sınırları içerisindeki kanalizasyon şebekesi ihtiyaçlara göre sürekli olarak genişletilecek ve şebeke bakım, onarım ve iyileştirme çalışmaları düzenli olarak yapılacaktır. SASKİ Genel Müdürlüğü sınırları içerisindeki yağmursuyu şebekesi ihtiyaca göre genişletilecek ve şebekenin bakım, onarım ve iyileştirme çalışmaları düzenli olarak yapılacaktır. Kurum enerji verimliliği ve tasarrufu ile ilgili çalışmalar yapılacaktır. Yıl içerisinde ICP-MS ağır metal analizleri yeterlilik ve akreditasyonu sağlanacaktır. Alıcı ortamlara deşarj eden tesisler sürekli olarak denetlenecek, sanayi tesisleri ve işletmelerden numuneler alınarak ölçümler yapılacaktır. Atıksu Arıtma Tesisleri etkin bir şekilde işletilmesi için gerekli olan bakım, onarım, yenileme vb. çalışmaları yürütülecektir. Online Klor Takibi ve Otomatik Klorlama Sistemi %65 oranında tamamlanacak ve yıl içerisinde kritik noktalarda debiye göre 6 adet otomatik klorlama sistemi kurulacaktır. Yıl içerisinde 6 adet kurum içi bilgilendirici bülten ve dış paydaşlarımıza çalışmalarımızı duyurmak-tanıtmak amacıyla 1 adet SASKİ Bülteni çıkarılacaktır. ALO 185 sonuçlarına yönelik olarak raporlar hazırlanarak yönetime ve belediyelere sunulacaktır. Vatandaş memnuniyeti ölçmeye yönelik anket çalışmaları yürütülecek, vatandaşların şikâyet, görüş ve önerilerinin alındığı sistemler aktif bir şekilde işletilecektir. Yıl içerisinde iç ve dış paydaşlarla 10 adet toplantı yapılacaktır. Proje ve ilgili diğer onayların en kısa süre içerisinde ve online olarak yapılabilmesi için gerekli çalışmalar yürütülecektir. Su bilinci ve kültürünün oluşmasına yönelik olarak etkinlikler düzenlenecek ve SASKİ tesisleri öğrencilere ve vatandaşlara gezdirilecektir. Stratejik Plana bağlı olarak hazırlanan performans programı etkin biçimde takip edilecek ve Daire Başkanlıklarının performans sonuçları düzenli olarak raporlanacaktır. Vatandaş ile Kurum arasındaki problemler en az indirgenecek, kanuni olarak mecburiyeti gerektiren alacaklar tahsil edilecektir. Bütçenin etkin bir şekilde kullanımı sağlanarak en az %90 oranında gerçekleşmesi sağlanacaktır. Yıl içerisinde kişi başına 10 saat eğitim verilecek, personelin iş verimliliğini ve motivasyonunu artırmaya yönelik etkinlik ve faaliyetler gerçekleştirilecektir. Birimlerde personelin iş verimliliğini ve motivasyonunu artırmaya yönelik toplantılar yapılacaktır. 22

23 A.5 S.12 H.4 PH.1 A.5 S.12 H.5 PH.1 A.5 S.12 H.5 PH.2 A.5 S.13 H.1 PH.1 A.5 S.13 H.2 PH.1 A.5 S.13 H.3 PH.1 A.5 S.13 H.4 PH.1 A.5 S.13 H.5 PH.1 A.5 S.13 H.6 PH.1 A.5 S.13 H.7 PH.1 A.5 S.14 H.1 PH.1 Birimlerin faaliyet alanlarının yapılacak analizlerle belirgin hale getirilmesi sağlanacaktır. Kurum binasının ve birimlerin her türlü destek hizmeti sürekli olarak karşılanarak, bu yöndeki memnuniyetin en az %70 oranında olması sağlanacaktır. Kurum faaliyetlerinin etkin bir şekilde yürütülebilmesi için gerekli iş makinesi ve araçlar temine edilecektir. Coğrafi Bilgi Sistemi nin oluşturulması için sayısallaştırma çalışmaları yapılacak ve sistemin %80 i tamamlanacaktır. Yıl içerisinde SCADA sistemine 15 istasyon dâhil edilecek ve mevcut sistemin işletimi etkin biçimde sürdürülecektir. Doküman Yönetim Sistemi ve Dijital Arşiv Sisteminin kurulması için gerekli çalışmalar yapılacaktır. Abone başvurularının devretme ve kapatma işlemlerinin online olarak yapılmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirilecektir. Kurumun yazılım ve donanım ihtiyaçları entegre ve teknolojik gelişmelere yönelik bir yaklaşımla karşılanacaktır. Sistem & veri güvenliğini sağlamak ve güvenli yedeklemeyi gerçekleştirmek için gerekli uygulamalar sürdürülecektir/hayata geçirilecektir. Kurumun ihtiyaç duyduğu yazılımlar tamamlanarak uygulamaya alınacaktır. Atıksu Arıtma Tesislerimizde uluslararası standartlar yakalanarak gerekli belgeler alınacaktır yılı için belirlenmiş olan 41 adet performans hedefine ulaşmak için yapılması gereken faaliyet ve projeler birimler bazında ortaya konulmuştur. Ortaya konulan bu faaliyet ve projelerin sonuçlarından beklenen ve istenen faydanın elde edilip edilmediğini ölçmek ve hedeflere ulaşma düzeyini tespit etmek amacı ile performans göstergeleri belirlenmiştir. Belirlenen faaliyet ve projeler ile performans göstergeleri her bir birim bazında ilişkili olduğu stratejik amaç ve hedefe göre ayrı ayrı tablolarda verilmiştir. Performans tabloları birimler düzeyinde ayrı ayrı hazırlandığı için, Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Performans Programı Hazırlama Rehberi nde yer alan den Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo ayrıca doldurulmamıştır. Performans hedeflerine bağlı olarak birimler bazında hazırlanan performans ve faaliyet tablolarında yer alan kaynak ihtiyacı bölümünde yer alan maliyetler, 01 kodlu Personel Giderleri, 02 kodlu Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri ile 03 kodlu Mal ve Hizmet Alım Giderleri bünyesinde yer alan büro malzemeleri, ilan giderleri, görev yollukları vb. gibi genel gider kalemlerine ilişkin maliyetleri içermemektedir. Personel giderleri, SGK devlet primi giderleri ve diğer genel maliyetlere, faaliyet ve projelerin maliyeti ile birlikte toplam olarak birim kaynak ihtiyacı tablosunda yer verilmiştir. 23

24 Birimler bazında hazırlanan tablolarda yer alan performans göstergelerine ilişkin olarak 2011 yılı gerçekleşme değerleri ve 2012 yılının ilk altı aylık gerçekleşme değerleri ile 2013 yılı hedef değerleri verilmiştir. Bazı göstergeler 2012 yılında, bazıları ise 2013 yılında ilk defa konulduğu için bunlara ait gerçekleşme değerleri verilmemiştir. Bazı göstergelerin ölçüm zamanı gelmediği için Zamanı Gelmedi anlamına gelen ÖZG ifadesi; bazı göstergeler 2012 yılında, bazıları ise 2013 yılında ilk defa konulduğu için bunlara ait gerçekleşme değerleri verilmemiş ve Yeni ifadesi kullanılmıştır. lama Sistemi Birim performans ve faaliyet tablolarında yer alan performans göstergeleri ve faaliyetlerin hangi birime ait olduğunu kolay biçimde tespit etmek ve olası bir karışıklığı önlemek amacı ile kodlama sistemi geliştirilmiştir. lama sistemine ilişkin açıklamalar ve örnekler aşağıda verilmiştir. Performans lerine İlişkin lama X. PG. X X X X. X Birim Kısaltması Performans si (PG) Stratejik Alan No Stratejik Amaç No Stratejik No Performans i No Sıra No A. PG Abone İşleri Dairesi Başkanlığı Performans si (PG) Stratejik Alan No: 1 Stratejik Amaç No:2 Stratejik No:9 Performans i No:1 Sıra No:7 e İlişkin lama X. F. X X X X. X Birim Kısaltması Faaliyet (F) Stratejik Alan No Stratejik Amaç No Stratejik No Performans i No Sıra No A. F Abone İşleri Dairesi Başkanlığı Faaliyet (F) Stratejik Alan No:5 Stratejik Amaç No:3 Stratejik No:1 Performans i No:1 Sıra No:1 24

25 25

26 1. Abone İşleri Dairesi Başkanlığı Performans leri 1 SU KAYNAĞI/KAYNAKLARI; KORUNMASI, OLUŞTURULMASI, GELİŞTİRİLMESİ 1.1 Sapanca Gölü ve diğer su kaynaklarından kesintisiz içmesuyu temin edilebilmesi amacıyla Sapanca Gölü nü ve diğer tüm su kaynaklarını etkin bir şekilde korumak, izlemek ve denetlemek sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu kapsamında kurumumuzun yetki ve sorumluluk alanında bulunan bütün su kaynaklarının planlamasını yaparak; kaynak suyu, dere suyu, vb. ve buna bağlı olarak kurulan tesislerin periyodik kontrol ve denetimlerini yapmak Yıl içerisinde Su Fabrikalarına Yönelik Olarak 144 adet denetim gerçekleştirilecektir. A.PG Performans si Su Fabrikalarına Yönelik Olarak Gerçekleştirilen Kontrol Sayısı Çıktı Adet Ay A.F Su Fabrikalarının Kontrol Edilmesi GENEL TOPLAM SU KAYNAĞI/KAYNAKLARI; KORUNMASI, OLUŞTURULMASI, GELİŞTİRİLMESİ 1.3 Etkin ve verimli işletme optimizasyonunu sağlamak ve su kayıp-kaçaklarını Türkiye şartlarında kabul edilebilir düzeye indirmek için gerekli yatırımları yapmak Abone sayaçlarının eksik ölçümünden kaynaklanan kayıp ve kaçağın önlenmesi için ekonomik ömrünü tamamlamış sayaçları ölçüm hassasiyeti daha yüksek sayaçlarla değiştirmek, yüksek su tüketen aboneleri uzaktan okuma ile izleyerek sürekli takip etmek, abone ve tesisat sayaçlarına yönelik denetimlerde bulunmak Yüksek tüketimli aboneler sürekli kontrol edilecek, mahallelerde ve organize sanayi bölgelerinde kaçak sıra taramaları yapılacak, ölçüm hassasiyeti azalan saat değiştirilecek ve adet kartlı sayaç kullanımı sağlanacaktır. A.PG A.PG A.PG A.PG A.PG A.PG A.PG A.PG A.F Performans si Kontrolü Yapılan Abone Sayısı (250 m³ ve Üzeri Tüketim) Yeni Kullanımı Sağlanacak Kartlı Sayaç Sayısı Ölçme Hassasiyeti Azalan Sayaçların Değişim Sayısı Kaçak Sıra Taraması Yapılan Mahalle Sayısı Dâhili Tesisatlar da Kaçak Arama Taleplerinin Karşılanma Oranı Dâhili Tesisatlar da Kaçak Arama Taleplerinin Karşılanma Süresi GPRS İle Uzaktan Okunan Yüksek Tüketimli Abone Sayısı Tamamlanma Oranı ve Ayar İstasyonu 250 m³ ve Üzeri Tüketim Yapan Abonelerin Kontrol Edilmesi Çıktı Adet Ay Çıktı Adet Yıl - ÖZG Çıktı Adet Ay Çıktı Adet Ay Çıktı Yüzde Ay Yeni 100 Çıktı Saat Ay Yeni 24 Çıktı Adet Ay Yeni 50 Çıktı Yüzde Yıl Yeni

27 A.F A.F A.F A.F A.F A.F Yeni Kullanımı Sağlanacak Kartlı Sayaç Alınması ( Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları) Ölçme Hassasiyeti Azalan Sayaçların Değiştirilmesi Mahallelerde Kaçak Sıra Taraması Yapılması Dahili Tesisatlar da Kaçak Arama Cihazlarıyla Kaçak Kontrolü Yapılması Yüksek Tüketimli Abonelerin GPRS İle Uzaktan Okunması ve Ayar İstasyonun Yapılması ( İşyeri Makine Teçhizat Alımları TL ) GENEL TOPLAM STRATEJİK VE VATANDAŞ ODAKLI HİZMET YÖNETİMİ 4.10 Vatandaş için kolay erişilebilen, istek, öneri ve şikâyetler konusunda hızlı geri bildirimlerde bulunarak vatandaş memnuniyetini esas alan, stratejik ve vatandaş odaklı hizmet yönetimi anlayışını benimsemek, yapılan tüm hizmetlerin etkin bir şekilde vatandaşa anlatılmasını sağlamak Vatandaşın hizmet aldığı noktaları; İşlemlerini en hızlı, en kolay ve rahat bir şekilde yapabilecekleri şekilde kurumsal kimlik standartlarına göre düzenlemek Proje ve ilgili diğer onayların en kısa süre içerisinde ve online olarak yapılabilmesi için gerekli çalışmalar yürütülecektir. Performans si A.PG İskân Görüşü Verilme Süresi Kalite Gün Ay Yeni 1 A.PG Proje Onayının Verilme Süresi (Atıksu) Kalite Gün Ay Yeni 1 A.PG A.PG Tamamlanma Oranı - Online Proje Onayı Sistemi Tamamlanma Oranı - Şube Yolu Bağlantı Bedeli ve İştirak Bedelinin Kanal Katılım Payı ile Birlikte Alınması Çalışması Çıktı Yüzde Yıl Yeni 100 Çıktı Yüzde Yıl Yeni 100 A.F İskân Görüşünün Aynı Gün Verilmesi A.F Proje Onayının Ödeme Yapıldıktan Sonra Aynı Gün Yapılması A.F Online Proje Onayı Sisteminin Yapılması (Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı İle Birlikte) A.F Şube Yolu Bağlantı Bedeli ve İştirak Bedelinin Kanal Katılım Payı ile Birlikte Alınmasına Yönelik Çalışma Yapılması (Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı İle Birlikte) GENEL TOPLAM

28 5 SÜRDÜRÜLEBİLİR ETKİN KURUMSAL YAPI 5.13 Yenilikçi, değişime açık, teknolojik altyapısı güçlü sürdürülebilir bir kurumsal yapı oluşturmak Kurumun teknolojik ve donanımsal altyapısını çağın gereklerine uygun yeni teknolojilerle desteklemek ve bu imkânların faydalanabilir olmasını temin etmek Dijital arşivleme hayata geçirilecek, endeks okuma işinin online olarak yapılması sağlanacaktır. A.PG A.F Performans si Taranarak Dijital Hale Getirilen Abone Evrakı Sayısı Abone Evraklarının Taranarak Dijital Arşiv Oluşturulması. (Eski Evraklar) Çıktı Adet Yıl Yeni GENEL TOPLAM SÜRDÜRÜLEBİLİR ETKİN KURUMSAL YAPI 5.13 Yenilikçi, değişime açık, teknolojik altyapısı güçlü sürdürülebilir bir kurumsal yapı oluşturmak Ar-Ge faaliyetlerinin desteklenmesi, projelendirilmesi ve hayata geçirilmesi konusunda yönetsel ve operasyonel etkinliği artırarak kurumsal kazanımlar ve faydalar sağlamak Kurumun ihtiyaç duyduğu yazılımlar tamamlanarak uygulamaya alınacaktır. A.PG A.F Performans si Tamamlanma Oranı - Endeks Okuma İşinin Online Olarak Yapılması Endeks okuma İşinin Online Olarak Yapılması. (Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı İle Birlikte) Çıktı Yüzde Yıl Yeni GENEL TOPLAM

29 Abone İşleri Dairesi Başkanlığı Toplam Kaynak İhtiyacı Ekonomik 2013 (TL) Bütçe Dışı Kaynak 01 Personel Giderleri ,00 TL 02 SGK Devlet Primi Giderleri ,00 TL 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 TL 04 Faiz Giderleri - 05 Cari Transferler - 06 Sermaye Giderleri ,00 TL 07 Sermaye Transferi - 08 Borç Verme - 09 Yedek Ödenekler - Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 TL Döner Sermaye - Diğer Yurt İçi - Yurt Dışı - Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı - Abone İşleri DB Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 TL 29

30 30

31 2. Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Performans leri 3 SU KALİTESİ 3.9 Arıtılmış su verilen noktaları artırarak tüm hizmet bölgelerinin arıtılmış su içmelerini temin etmek Online klorlama sistemini hayata geçirmek Online Klor Takibi ve Otomatik Klorlama Sistemi %65 oranında tamamlanacak ve yıl içerisinde kritik noktalarda debiye göre 6 adet otomatik klorlama sistemi kurulacaktır. B.PG B.F Performans si Tamamlanma Oranı- Online Klor Takibi ve Otomatik Klorlama Sistemi Online Klor Takibi ve Otomatik Klorlama Sisteminin Kurulması ( Diğer Makine Teçhizat Alımları TL) Çıktı Yüzde Yıl - ÖZG GENEL TOPLAM SÜRDÜRÜLEBİLİR ETKİN KURUMSAL YAPI 5.13 Yenilikçi, değişime açık, teknolojik altyapısı güçlü sürdürülebilir bir kurumsal yapı oluşturmak Coğrafi Bilgi Sistemi ve Altyapı Bilgi Sistemi ile ilgili gerekli altyapı çalışmalarını tamamlamak ve sistemin aşamalı olarak devreye alınmasını sağlamak Coğrafi Bilgi Sistemi nin oluşturulması için sayısallaştırma çalışmaları yapılacak ve sistemin %80 i tamamlanacaktır. B.PG B.F Performans si Tamamlanma Oranı- SASKİ CBS Çalışmaları SASKİ CBS Çalışmalarının Yapılıp, Devreye Alınması ( Lisans Alımları TL) Çıktı Yüzde Yıl - ÖZG GENEL TOPLAM SÜRDÜRÜLEBİLİR ETKİN KURUMSAL YAPI 5.13 Yenilikçi, değişime açık, teknolojik altyapısı güçlü sürdürülebilir bir kurumsal yapı oluşturmak Sahadan alınacak bütün bilgilerin GPRS ile gerçek zamanlı olarak merkezdeki veritabanına aktarıldığı, istenilen platformdan ve istenilen yerden erişim olanağı olan, geriye dönük raporlamalar üretebilen ve tüm istasyonların sisteme dahil edildiği ve bir merkezden yönetilen SCADA sistemini aşamalı olarak hayata geçirmek Yıl içerisinde SCADA sistemine 15 istasyon dâhil edilecek ve mevcut sistemin işletimi etkin biçimde sürdürülecektir. B.PG Performans si SCADA Sistemine Dâhil Edilen İstasyon Sayısı Çıktı Adet Yıl B.PG Bakımı Yapılan SCADA İstasyonu Sayısı Çıktı Adet Yıl

32 B.F B.F SCADA Sistemine Yeni İstasyonların Dâhil Edilmesi ( Diğer Makine Teçhizat Alımları TL) SCADA Sistemine Dâhil Olan İstasyonların Periyodik Bakımlarının Yapılması GENEL TOPLAM SÜRDÜRÜLEBİLİR ETKİN KURUMSAL YAPI 5.13 Yenilikçi, değişime açık, teknolojik altyapısı güçlü sürdürülebilir bir kurumsal yapı oluşturmak Doküman Yönetim Sistemi ve dijital arşiv yönetim sistemini hayata geçirerek evrak yönetiminde verimliliği artırmak Doküman Yönetim Sistemi ve Dijital Arşiv Sisteminin kurulması için gerekli çalışmalar yapılacaktır. B.PG B.F Performans si Tamamlanma Oranı Doküman Yönetim Sistemi Uygulaması Doküman Yönetim Sisteminin Uygulamaya Alınması Çıktı Yüzde Yıl Yeni GENEL TOPLAM SÜRDÜRÜLEBİLİR ETKİN KURUMSAL YAPI 5.13 Yenilikçi, değişime açık, teknolojik altyapısı güçlü sürdürülebilir bir kurumsal yapı oluşturmak e-işlemlerin yaygınlaştırılarak, vatandaşın işlemlerini rahatlıkla istediği noktadan yapabildiği, e-devlet uygulamalarına entegre ve buna bağlı uygulamalara hızlı geçişin sağlandığı bir yapı oluşturmak Abone başvurularının devretme ve kapatma işlemlerinin online olarak yapılmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirilecektir. B.PG B.F Performans si Tamamlanma Oranı - İlk Abone Başvurusunun Devretme ve Kapatma İşlemlerinin Online Olarak Yapılması Çalışması İlk Abone Başvurusunun Devretme ve Kapatma İşlemlerinin Online Olarak Yapılmasına Yönelik Çalışma Yapılması Çıktı Yüzde Yıl Yeni GENEL TOPLAM

33 5 SÜRDÜRÜLEBİLİR ETKİN KURUMSAL YAPI 5.13 Yenilikçi, değişime açık, teknolojik altyapısı güçlü sürdürülebilir bir kurumsal yapı oluşturmak Kurumun teknolojik ve donanımsal altyapısını çağın gereklerine uygun yeni teknolojilerle desteklemek ve bu imkânların faydalanılabilir olmasını temin etmek Kurumun yazılım ve donanım ihtiyaçları entegre ve teknolojik gelişmelere yönelik bir yaklaşımla karşılanacaktır. Performans si B.PG Periyodik Bakımı Yapılan Bilgisayar Sayısı Çıktı Adet Yıl Yeni 300 B.PG B.F B.F B.F B.F B.F B.F B.F B.F B.F B.F Tamamlanma Oranı-Akçay Barajı Uydu İletişim Altyapısının Kurulması Aylık Periyodik Bilgisayar Bakımlarının Yapılması (PC ve Kasa Bakımları ) Akçay Barajı Uydu İletişim Altyapısının Kurulması ( Uydu Haberleşme Giderleri TL) UPS ler için Yıllık Bakım ve Destek Anlaşması Yapılması ( Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri TL) Kurum Genelinde Kullanılan Yazılımlara Ait Lisansların Yenilenmesi Microsoft EA ve Yeni Lisans Alımlarının Yapılması ( Lisans Alımları TL) İklimlendirme Cihazları Bakım Onarım ve Servis Hizmeti Alımının Yapılması ( Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri TL) Sunucu Platformu İçin Yıllık Bakım ve Destek Anlaşmasının Yapılması ( Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri TL) Veri Tabanı Bakım ve Destek Anlaşmasının Yapılması ( Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri TL) Yazıcıların Yıllık Bakım ve Destek Anlaşmasının Yapılması ( Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri TL) Bilgi İşlem Hizmeti Alımı (Teknik Servis - CBS SCADA) ( Müteahhitlik Hizmetleri TL) Microsoft EA Anlaşmasının Yazılım Güvencesi Hakkının SA 3 Yıl Uzatılması ( Lisans Alımları TL) Çıktı Yüzde Yıl Yeni GENEL TOPLAM

34 5 SÜRDÜRÜLEBİLİR ETKİN KURUMSAL YAPI 5.13 Yenilikçi, değişime açık, teknolojik altyapısı güçlü sürdürülebilir bir kurumsal yapı oluşturmak Teknolojik altyapımızın sistem güvenliği, veri güvenliği, süreklilik ve yedeklilik konusunda sorunsuz bir şekilde olması için gerekli sistemleri kurmak ve işletilmesini sağlamak Sistem & veri güvenliğini sağlamak ve güvenli yedeklemeyi gerçekleştirmek için gerekli uygulamalar sürdürülecektir/hayata geçirilecektir. B.PG B.PG B.PG B.PG B.PG B.F B.F B.F B.F B.F Performans si Tamamlanma Oranı - Veri Tabanının RAC (Real Application Cluster) Yapısına Geçirilmesi İçin Cluster Yapısı İle Yedekli Yapı 1. Adımının Oluşturulması Araştırma Çalışması Tamamlanma Oranı -Uygulamaların Tek Çatı Altında Toplanmaları Analiz Çalışması Tamamlanma Oranı - Ortak Framework Yapısının Analiz ve Geliştirme Çalışması Tamamlanma Oranı - Active Directory ve İKY Entegrasyonu Çalışması Tamamlanma Oranı - Resmi Web Portal Abonelik İşlemleri Çalışması Mevcut Oracle Veri Tabanının RAC(Real Application Cluster) Yapısına Geçirilmesi İçin Cluster Yapısı İle Yedekli Yapının 1. Adımının Oluşturulması İçin Araştırma Yapılması ( Lisans Alımları TL) Uygulamaların Tek çatı Altında Toplanmaları Analiz Çalışmasının Yapılması Ortak Framework Yapısının Analizi ve Geliştirilmesi Yönünde Çalışmalar Yapılması Active Directory ve İKY Entegrasyonu Çalışmasının Yapılması Resmi Web Portal Abonelik İşlemleri Çalışmasının Yapılması Çıktı Yüzde Yıl Yeni 100 Çıktı Yüzde Yıl Yeni 100 Çıktı Yüzde Yıl Yeni 100 Çıktı Yüzde Yıl Yeni 100 Çıktı Yüzde Yıl Yeni GENEL TOPLAM SÜRDÜRÜLEBİLİR ETKİN KURUMSAL YAPI 5.13 Yenilikçi, değişime açık, teknolojik altyapısı güçlü sürdürülebilir bir kurumsal yapı oluşturmak Ar-Ge faaliyetlerinin desteklenmesi, projelendirilmesi ve hayata geçirilmesi konusunda yönetsel ve operasyonel etkinliği artırarak kurumsal kazanımlar ve faydalar sağlamak Kurumun ihtiyaç duyduğu yazılımlar tamamlanarak uygulamalarına geçilecektir. B.PG Performans si Tamamlanma Oranı - Merkez Kimlik Yönetimi Yazılımı Analiz Çalışması Çıktı Yüzde Yıl Yeni

35 B.PG B.PG B.PG B.PG B.PG B.PG B.PG Tamamlanma Oranı - Kartlı Sayaç ve Kiosk Uygulama Yazılımı Tamamlanma Oranı - Destek Hizmetleri Yazılımının Yapılması Tamamlanma Oranı - Makine İkmal Yazılımının Yapılması Tamamlanma Oranı - Taşınır Mal Programı Yazılımı Analiz Çalışması Tamamlanma Oranı -SCADA Web Arayüzünün Tasarlanması Tamamlanma Oranı - SCADA Mobil Arayüzünün Tasarlanması Tamamlanma Oranı - SCADA Raporlama ve Analiz Programının Yapılması Çıktı Yüzde Yıl Yeni 100 Çıktı Yüzde Yıl Yeni 100 Çıktı Yüzde Yıl Yeni 100 Çıktı Yüzde Yıl Yeni 100 Çıktı Yüzde Yıl Yeni 100 Çıktı Yüzde Yıl Yeni 100 Çıktı Yüzde Yıl Yeni 100 B.PG B.F Tamamlanma Oranı - SCADA Operatör Arayüzünün tasarlanması Merkez Kimlik Yönetimi Yazılımı Analiz Çalışmasının Yapılması Çıktı Yüzde Yıl Yeni B.F Kartlı Sayaç ve Kiosk Uygulama Yazılımı B.F Destek Hizmetleri Yazılımının Yapılması B.F Makine İkmal Yazılımının Yapılması B.F Taşınır Mal Programı Yazılımı Analiz çalışması B.F Scada Web Arayüzünün Tasarlanması B.F Scada Mobil Arayüzünün Tasarlanması B.F B.F Scada Raporlama ve Analiz Programının Yapılması ( Bilgisayar Yazılımı Alımları TL) Scada Operatör Arayüzünün tasarlanması GENEL TOPLAM

36 Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Toplam Kaynak İhtiyacı Ekonomik 2013 (TL) Bütçe Dışı Kaynak 01 Personel Giderleri ,00 TL 02 SGK Devlet Primi Giderleri ,00 TL 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 TL 04 Faiz Giderleri - 05 Cari Transferler - 06 Sermaye Giderleri ,00 TL 07 Sermaye Transferi - 08 Borç Verme - 09 Yedek Ödenekler - Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 TL Döner Sermaye - Diğer Yurt İçi - Yurt Dışı - Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı - Bilgi İşlem DB Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 TL 36

37 37

38 3. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Performans leri 1 SU KAYNAĞI/KAYNAKLARI; KORUNMASI, OLUŞTURULMASI, GELİŞTİRİLMESİ 1.1 Sapanca Gölü ve diğer su kaynaklarından kesintisiz içmesuyu temin edilebilmesi amacıyla Sapanca Gölü nü ve diğer tüm su kaynaklarını etkin bir şekilde korumak, izlemek ve denetlemek Sapanca Gölünü etkin bir şekilde izleyecek, takip edecek, göle ait tüm verileri kayıt altına alacak ve bu verilere ilişkin analizler yapacak teknolojik sistemleri hayata geçirmek, Sapanca Gölü nü ve besleyen kaynakları tam zamanlı olarak takip ederek bu sistemlerin diğer su kaynakları için de devreye alınmasını sağlamak Sapanca Gölü nün tüm stratejik noktalarından online olarak izlenmesini sağlamak amacıyla 5 noktaya online izleme cihazı konulacaktır. Ç.PG Ç.F Performans si Sapanca Gölü nü Besleyen Derelere ve Gölün Belirli Noktalarına Montajı Yapılan Online İzleme Cihazı Sayısı Sapanca Gölü nü Besleyen Derelere ve Gölün Belirli Noktalarına Online İzleme Cihazlarının Montajının Yapılması Çıktı Adet Yıl Yeni GENEL TOPLAM SU KAYNAĞI/KAYNAKLARI; KORUNMASI, OLUŞTURULMASI, GELİŞTİRİLMESİ 1.1 Sapanca Gölü ve diğer su kaynaklarından kesintisiz içmesuyu temin edilebilmesi amacıyla Sapanca Gölü nü ve diğer tüm su kaynaklarını etkin bir şekilde korumak, izlemek ve denetlemek Sapanca Gölü nden ve Gölü besleyen kaynaklardan sürekli numuneler alarak suyun güvenilirliğini sürekli denetim altında tutmak Yıl içerisinde 3 dere temizlenecek, Sapanca Göl ü ve gölü besleyen derelerden düzenli olarak numuneler alınacak, ölçümler yapılacak ve göl sürekli izlenecektir. Performans si Ç.PG Temizliği Yapılan Dere Sayısı Çıktı Adet Yıl 3 ÖZG 3 Ç.PG Ç.PG Sapanca Gölü nden Alınan ve Analizi Yapılan Numune Sayısı Sapanca Gölü nü Besleyen Derelerden Alınan ve Analizi Yapılan Numune Sayısı Çıktı Adet Ay Çıktı Adet Ay Ç.PG Sapanca Gölü nden Alınan ve Analizi Yapılan Dip Çamuru Numune Sayısı Çıktı Adet Ay Yeni 120 Ç.F Dere Temizliklerinin Yapılması Ç.F Ç.F Su Kalitesini Ölçmek Amacı İle Sapanca Gölü nden Numune Alımı ve Analizlerinin Yapılması Su Kalitesini Ölçmek Amacı İle Derelerden Numune Alımı ve Analizlerinin Yapılması

39 Ç.F Ç.F Sapanca Gölü nden Dip Çamuru Numunesi Alınması ve Analiz Edilmesi Numune Analizleri ve Arıtma Tesisleri İçin Kimyevi Ürün ve Laboratuvar Kimyasalları Alınması (Her Türlü Kimyasal Madde Alımlarına İlişkin Bütçe Burada Gösterilmiştir) ( Laboratuvar Malzemesi İle Kimyevi ve Temrinlik Mal TL) ( Kimyevi Ürün Alımları TL) ( Laboratuvar Malzemesi İle Kimyevi ve Temrinlik Mal TL) GENEL TOPLAM SU KAYNAĞI/KAYNAKLARI; KORUNMASI, OLUŞTURULMASI, GELİŞTİRİLMESİ 1.1 Sapanca Gölü ve diğer su kaynaklarından kesintisiz içmesuyu temin edilebilmesi amacıyla Sapanca Gölü nü ve diğer tüm su kaynaklarını etkin bir şekilde korumak, izlemek ve denetlemek Sapanca Gölü nün Diğer paydaşlarla Birlikte Etkin bir şekilde korunması için Sapanca Gölü Havza Yönetim Planının Oluşturarak Uygulamasını Sağlamak SASKİ nin sorumluluk alanındaki fabrikalar denetim altında tutularak Gölün korunması sağlanacaktır. Ç.PG Ç.F Performans si Sapanca Havzasındaki Fabrikalarda Yapılan Denetim Sayısı Sapanca Havzasındaki Fabrikaların Denetlenmesi Çıktı Adet Yıl Yeni GENEL TOPLAM SU KAYNAĞI/KAYNAKLARI; KORUNMASI, OLUŞTURULMASI, GELİŞTİRİLMESİ 1.1 Sapanca Gölü ve diğer su kaynaklarından kesintisiz içmesuyu temin edilebilmesi amacıyla Sapanca Gölü nü ve diğer tüm su kaynaklarını etkin bir şekilde korumak, izlemek ve denetlemek Sapanca Gölü Havzasının korunması amacı ile ve üniversiteler ve TÜBİTAK ile ortak Bilimsel projeler yapılmasına devam etmek TARAL projesi kapsamında 2 adet doğal arıtma sistemi kurulacaktır. Ç.PG Ç.F Performans si Yapılan Doğal Arıtma Sistemi (TARAL Kapsamında) TARAL Projesi Kapsamında Doğal Arıtma Sistemi Yapılması ( Hizmet Tesisleri TL) Çıktı Adet Yıl GENEL TOPLAM

40 3 SU KALİTESİ 3.7 İçmesuyu ve atıksu ile ilgili yönetmeliklerdeki bütün parametrelerin analizlerini yapmak ve yapılan analizlerin uluslararası düzeyde ve AB kriterlerine uygun olarak güvenilirliğini sürekli kılmak ve daha da iyileştirmek Mevcut akredite olmuş laboratuvarlarımızın donanım ve teknolojik imkânlarını geliştirerek gerekli bütün parametrelerin analiz edildiği, hassasiyet derecesi yüksek analizlerin yapılabildiği, modern bir binada bölgeye de hizmet verebilen bir laboratuvar oluşturmak Yıl içerisinde ICP-MS ağır metal analizleri yeterlilik ve akreditasyonu sağlanacaktır. Ç.PG Ç.F Performans si Tamamlanma Oranı- ICP-MS Ağır Metal Analizleri Yeterlilik ve Akreditasyonun Sağlanması ICP-MS Ağır Metal Analizleri Yeterlilik ve Akreditasyonun Tamamlanması ( Etüt-Proje-Bilirkişi Ekspertiz Giderleri TL) Çıktı Yüzde Yıl Yeni GENEL TOPLAM SU KALİTESİ 3.8 İnsan ve çevre sağlığını odak alarak kentsel atık suların ekonomik, verimli ve etkin bir şekilde bertaraf edilmesini sağlamak Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde alıcı su ortamlarına deşarj eden tesislerle ilgili denetimler yapmak ve etkin şekilde izlenebilir bir yapı oluşturmak Alıcı ortamlara deşarj eden tesisler sürekli olarak denetlenecek, sanayi tesisleri ve işletmelerden numuneler alınarak ölçümler yapılacaktır. Ç.PG Ç.PG Ç.F Ç.F Performans si Mücavir Alandaki Sanayi Tesisleri ve İşletmelere Yönelik Yapılan Denetim Sayısı Mücavir Alandaki Sanayi Tesisleri ve İşletmelerden Alınan Numune Sayısı Mücavir Alanda Atıksu Üreten Tüm Sanayi Kuruluşları ve İşletmelerin Atıksu Denetiminin Yapılması Mücavir Alanda Atıksu Üreten Tüm Sanayi Kuruluşları ve İşletmelerden Numune Alınması Çıktı Adet Ay Çıktı Adet Ay GENEL TOPLAM

41 3 SU KALİTESİ 3.8 İnsan ve çevre sağlığını odak alarak kentsel atık suların ekonomik, verimli ve etkin bir şekilde bertaraf edilmesini sağlamak Atıksu Arıtma tesislerinin işletim alternatiflerini oluşturmak, mevcut tesislerin geliştirilecek sistemlerle sürekli izlenebilir, teknolojik imkânları yüksek bir konuma getirmek Atıksu Arıtma Tesisleri etkin bir şekilde işletilmesi için gerekli olan bakım, onarım, yenileme vb. çalışmaları yürütülecektir. Ç.PG Ç.PG Ç.PG Ç.PG Ç.PG Ç.PG Ç.PG Ç.PG Ç.PG Ç.F Ç.F Ç.F Ç.F Ç.F Performans si Yenilenen Redüktör Sayısı (Karaman Atıksu Arıtma Tesisi) Tamamlanma Oranı - Akyazı ve Hendek Atıksu Arıtma Tesislerinin Terfi Merkezi Pompalarının ve Aeratörlerinin Frekans Konvertör ile Çalıştırılması Tamamlanma Oranı-ISO Çerçevesinde Hızırilyas Tesisi Çevre Düzenlemesi Akyazı, Hendek ve Karaman Atıksu Arıtma Tesisleri Girişine Kurulan TOC Cihazı Sayısı Hendek Atıksu Arıtma Tesisi Ön Çökeltim Son Çökeltim, Yoğunlaştırma Tankı Belmontlarının Aktuatörlü Vana ile Değiştirilmesi Sayısı Hendek Atıksu Arıtma Tesisi Kaba ve ince Izgaranın Revizyonu Sayısı Hendek Atıksu Arıtma Tesisi Giriş Kapağı Revizyonu Sayısı Karaman Atıksu Arıtma Tesisi Kum Tutucu Revizyonu Sayısı Akyazı ve Hendek Atıksu Arıtma Tesislerinin Tam Otomasyon Sistemine Geçirilmesi Sayısı Karaman Atıksu Arıtma Tesisinde Bulunan 2 Adet Redüktörün Yenilenmesi ( Diğer Makine Teçhizat Alımları TL) Akyazı ve Hendek Atıksu Arıtma Tesislerinin Terfi Merkezi Pompalarının ve Aeratörlerinin Frekans Konvertör ile Çalıştırılması ( Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları TL) ISO Çerçevesinde Hızırilyas Tesisi Çevre Düzenlemesi Yapılması ( Diğer Giderler TL) Akyazı, Hendek ve Karaman Atıksu Arıtma Tesisleri Girişine TOC cihazı Kurulması ( Diğer Makine Teçhizat Alımları TL) Akyazı, Hendek ve Karaman Atıksu Arıtma Tesislerinde Muhtelif İnşaat, Elektrik-Elektronik, Makine Onarım ve benzeri İşlerin Yapılması ( Diğer Hizmet Binası Bakım ve Onarım Çıktı Adet Yıl Yeni 2 Çıktı Yüzde Yıl Yeni 100 Çıktı Yüzde Yıl Yeni 100 Çıktı Adet Yıl Yeni 3 Çıktı Adet Yıl Yeni 3 Çıktı Adet Yıl Yeni 2 Çıktı Adet Yıl Yeni 1 Çıktı Adet Yıl Yeni 1 Çıktı Adet Yıl Yeni

42 Ç.F Ç.F Ç.F Ç.F Ç.F Ç.F Giderleri TL) ( Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları TL) İçmesuyu ve Atıksu Arıtma Tesislerinin Muhtelif Makine, Teçhizat Bakım ve Onarımlarının Yapılması ( Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri TL) Hendek Atıksu Arıtma Tesisi Ön Çökeltim Son Çökeltim, Yoğunlaştırma Tankı Belmontlarının Aktuatörlü Vana ile Değiştirilmesi ( Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları TL) Hendek Atıksu Arıtma Tesisi Kaba ve ince Izgaranın Revizyonu Hendek Atıksu Arıtma Tesisi Giriş Kapağı Revizyonu Karaman Atıksu Arıtma Tesisi Kum Tutucu Revizyonu Akyazı ve Hendek Atıksu Arıtma Tesislerinin Tam Otomasyon Sistemine Geçirilmesi ( Diğer Makine Teçhizat Alımları TL) GENEL TOPLAM SU KALİTESİ 3.9 Arıtılmış su verilerinin noktaları artırılarak tüm hizmet bölgelerinin arıtılmış su içmelerini temin etmek Online klorlama sistemini hayata geçirmek Online Klor Takibi ve Otomatik Klorlama Sistemi %65 oranında tamamlanacak ve yıl içerisinde kritik noktalarda debiye göre 6 adet otomatik klorlama sistemi kurulacaktır. Ç.PG Ç.F Performans si Debiye Göre Kurulan Otomatik Klorlama Sistemi Sayısı Kritik Noktalarda Debiye Göre Otomatik Klorlama Yapılması ( Diğer Makine Teçhizat Alımları TL) Çıktı Adet Yıl GENEL TOPLAM SÜRDÜRÜLEBİLİR ETKİN KURUMSAL YAPI 5.13 Yenilikçi, değişime açık, teknolojik altyapısı güçlü sürdürülebilir bir kurumsal yapı oluşturmak Sahadan alınacak bütün bilgilerin GPRS ile gerçek zamanlı olarak merkezdeki veri tabanına aktarıldığı, istenilen platformdan ve istenilen yerden erişim olanağı olan, geriye dönük raporlamalar üretebilen ve tüm istasyonların sisteme dâhil edildiği ve bir merkezden yönetilen SCADA sistemini aşamalı olarak hayata geçirmek Yıl içerisinde SCADA sistemine 15 istasyon dâhil edilecek ve mevcut sistemin işletimi etkin biçimde sürdürülecektir. Ç.PG Performans si Gaz Klorlama Yapılan Yerlerde SCADA ya Bağlanan Gaz Cihazı Sayısı Çıktı Adet Yıl Yeni 30 42

43 Ç.PG Ç.F Ç.F SCADA ya Bağlanana Online Klor Cihazı Sayısı Gaz Klorlama Yapılan Yerlerde Gaz Cihazlarının Kurularak SCADA ya Bağlanması ( Diğer Makine Teçhizat Alımları TL) Tüm Klorlama Yapılan Yerlere Online Klor Cihazı Alınması ve SCADA ya Bağlanması ( Laboratuvar Cihazı Alımları TL) Çıktı Adet Yıl Yeni GENEL TOPLAM SÜRDÜRÜLEBİLİR ETKİN KURUMSAL YAPI 5.14 Ulusal ve Uluslararası İşbirlikleri ile su konusunda Dünya vizyonunu güncel olarak takip eden ve bu konuda gerekli işbirliği ve uygulamaların hayat geçirilmesini sağlayan küresel bir bakış açısına sahip olmak Ulusal ve Uluslararası su kurum ve kuruluşları ile ilişkiler geliştirmek ve deneyim paylaşımında bulunmak, iyi uygulamaların uyarlamasını sağlamak Atıksu Arıtma Tesislerimizde uluslararası standartlar yakalanarak gerekli belgeler alınacaktır. Ç.PG Ç.F Performans si Tamamlanma Oranı - Atıksu Arıtma Tesislerine Çevre Yönetim Sistemi Belgesi Alınması Atıksu Arıtma Tesislerine ISO Çevre Yönetim Sistemi Belgesi Alınması ( Etüt Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri TL) Çıktı Yüzde Yıl Yeni GENEL TOPLAM

44 Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Toplam Kaynak İhtiyacı Ekonomik 2013 (TL) Bütçe Dışı Kaynak 01 Personel Giderleri ,00 TL 02 SGK Devlet Primi Giderleri ,00 TL 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 TL 04 Faiz Giderleri - 05 Cari Transferler - 06 Sermaye Giderleri ,00 TL 07 Sermaye Transferi - 08 Borç Verme - 09 Yedek Ödenekler - Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 TL Döner Sermaye - Diğer Yurt İçi - Yurt Dışı - Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı - Çevre Koruma ve Kontrol DB Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 TL 44

45 45

46 4. İlçe İşletmeler Dairesi Başkanlığı Performans leri 4.1. Akyazı Grup Şube Müdürlüğü Performans leri 2 SUYUN GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE TRANSFERİ; İSALE EDİLMESİ, DEPOLANMASI, TOPLANMASI VE ARITILMASI 2.4 Suyun kente güvenli bir şekilde ve yeterli düzeyde iletimi konusunda alternatif çalışmalar yapmak, su iletim hatları ağını imar planlarına uygun olarak sürekli geliştirmek, mevcut hatları optimize ederek etkin ve güvenli bir şekilde su iletimini sağlamak SASKİ nin hizmet alanı içerisinde yer alan tüm bölgelerin su iletim hatları ağını imar planlarına uygun olarak sürekli genişletmek SASKİ Genel Müdürlüğü sınırları içerisindeki içmesuyu şebekesi ihtiyaçlara göre sürekli olarak genişletilecek, yenilenecek ve yeni imara açılan bölgelere şebeke yapılacaktır. AŞ.PG AŞ.PG Performans si Yeni Açılan Yollara Yapılan İçmesuyu Şebeke Uzunluğu (Akyazı) Yeni Açılan Yollara Yapılan İçmesuyu Şebeke Uzunluğu (Karapürçek) Çıktı Metre 3 Ay Çıktı Metre 3 Ay AŞ.PG Yenilenen İçmesuyu Şebeke Uzunluğu (Küçüçek) Çıktı Metre 3 Ay Yeni AŞ.PG Asfaltlama Yapılan Yerlere Döşenen İçmesuyu Şebeke Uzunluğu (Akyazı) Çıktı Metre 3 Ay Yeni AŞ.F AŞ.F AŞ.F AŞ.F Yeni Açılan Yollara İçmesuyu Şebekesi Yapılması (Akyazı) Yeni Açılan Yollara İçmesuyu Şebekesi Yapılması (Karapürçek) İçmesuyu Şebeke Yenilemesi Küçüçek- Asfalt Çalışması Yapılan Bölgelere İçmesuyu Şebekesi Yapılması Akyazı ( Diğer Giderler TL) GENEL TOPLAM SUYUN GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE TRANSFERİ; İSALE EDİLMESİ, DEPOLANMASI, TOPLANMASI VE ARITILMASI 2.4 Suyun kente güvenli bir şekilde ve yeterli düzeyde iletimi konusunda alternatif çalışmalar yapmak, su iletim hatları ağını imar planlarına uygun olarak sürekli geliştirmek, mevcut hatları optimize ederek etkin ve güvenli bir şekilde su iletimini sağlamak Su kesintilerini minimize ederek kente kesintisiz içmesuyu verilmesini temin etmek, bu yönde gerekli şebeke iyileştirme çalışmalarını sürdürmek ve istem dışı kesinti olması durumunda su kesintilerini en kısa zamanda haber vermek ve mağduriyeti en aza indirgemek SASKİ Genel Müdürlüğü sınırları içerisindeki içmesuyu şebekesinin bakım, onarım ve iyileştirilmesine yönelik çalışmalar düzenli olarak yapılacak ve vatandaş taleplerine anında müdahale edilecektir. Performans si AŞ.PG Şebeke Vanaları Bakım-Onarım Sayısı Çıktı Adet 3 Ay 9 (Vana Tamir- Yükseltme)

47 AŞ.F Şebeke Vanalarının Bakım Onarımlarının Yapılması, Şube Yolu Bağlantısı (Yeni Abone Bağlama) Taleplerinin Karşılanması Şebeke Borusu Tamir Taleplerinin Karşılanması Abone Borusu Tamir Taleplerinin Karşılanması Abone Hattı Yenilenmesi Yapılması ( İçmesuyu Tesisi Yapım Giderleri TL) ( İnşaat Malzemesi Giderleri TL) GENEL TOPLAM SUYUN GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE TRANSFERİ; İSALE EDİLMESİ, DEPOLANMASI, TOPLANMASI VE ARITILMASI 2.5 Kanalizasyon ve yağmursuyu iletim hatlarının ihtiyaçlar ve öncelikler doğrultusunda genişletilmesi, mevcut hatların iyileştirilmesi ve optimize edilmesini sağlayarak, kentin kanalizasyon ve yağmursuyu altyapı ihtiyacını karşılamak Kent merkezi başta olmak üzere diğer tüm ilçelerin ihtiyaç önceliğine göre kanalizasyon şebekesini tamamlayarak gerekli tüm noktaların kanalizasyon altyapısını hazır hale getirmek SASKİ Genel Müdürlüğü sınırları içerisindeki kanalizasyon şebekesi ihtiyaçlara göre sürekli olarak genişletilecek ve şebeke bakım, onarım ve iyileştirme çalışmaları düzenli olarak yapılacaktır. AŞ.PG AŞ.PG AŞ.PG AŞ.PG AŞ.PG AŞ.F AŞ.F AŞ.F AŞ.F Performans si Döşenen Kanalizasyon Şebekesi Uzunluğu-Akyazı 1x1m Ebadında Prekast Kapağa Dönüştürülen Parsel ve Muayene Bacası Sayısı Bulunan Parsel ve Muayene Baca Kapağı Sayısı (Asfalt Altında Kalan) Alçaltma ve Yükseltme İşlemi Yapılan Parsel ve Muayene Bacası Sayısı Sfero Kapak ve Çember İle Değişimi Yapılan Muayene Bacası Kapağı ve Çember Sayısı Kanalizasyon Şebekesi Döşenmesi- Akyazı ( Diğer Giderler TL) 1x1m Ebadında Prekast Kapağa Dönüştürülen Parsel ve Muayene Bacası Yapılması Parsel ve Muayene Baca Kapağı Bulunması (Asfalt Altında Kalan) Parsel Bacaları İçin Alçaltma ve Yükseltme Yapılması Çıktı Metre 3 Ay Çıktı Adet 3 Ay Çıktı Adet 3 Ay Çıktı Adet 3 Ay Çıktı Adet 3 Ay

48 AŞ.F AŞ.F AŞ.F AŞ.F AŞ.F AŞ.F Sfero Kapak ve Çember İle Muayene Bacası Kapağı ve Çember Değişimi Yapılması Yeni Yapılan Binalar İçin Parsel Bacası Taleplerinin Karşılanması Abone Hattı Yenilemesi Yapılması Kanalizasyon Arızalarının Giderilmesi Vidanjör Çalışması Yapılması Kanalizasyon Şebeke Arızalarına Kanal Aracı İle Müdahale Edilmesi ( Kanalizasyon Tesisi Yapım Giderleri TL) ( İnşaat Malzemesi Giderleri TL) GENEL TOPLAM SUYUN GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE TRANSFERİ; İSALE EDİLMESİ, DEPOLANMASI, TOPLANMASI VE ARITILMASI 2.5 Kanalizasyon ve yağmursuyu iletim hatlarının ihtiyaçlar ve öncelikler doğrultusunda genişletilmesi, mevcut hatların iyileştirilmesi ve optimize edilmesini sağlayarak, kentin kanalizasyon ve yağmursuyu altyapı ihtiyacını karşılamak Yağmursuyu şebeke ağını şebeke öncelik ihtiyacına göre genişletmek SASKİ Genel Müdürlüğü sınırları içerisindeki yağmursuyu şebekesi ihtiyaca göre genişletilecek ve şebekenin bakım, onarım ve iyileştirme çalışmaları düzenli olarak yapılacaktır. AŞ.PG AŞ.PG AŞ.PG Performans si Döşenen Yağmursuyu Şebekesi Uzunluğu-Akyazı Döşenen Yağmursuyu Şebekesi Uzunluğu-Karapürçek- Yapılan Yağmursuyu Izgara Bacası Sayısı Çıktı Adet 3 Ay Çıktı Adet 3 Ay Çıktı Adet 3 Ay AŞ.F AŞ.F AŞ.F Yağmursuyu Şebekesi Döşenmesi - Akyazı Yağmursuyu Şebekesi Döşenmesi Karapürçek ( Diğer Giderler TL) Yağmursuyu Izgara Bacası Yapılması ( İnşaat Malzemesi Giderleri TL) GENEL TOPLAM

49 4.2. Ferizli Grup Şube Müdürlüğü Performans leri 2 SUYUN GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE TRANSFERİ; İSALE EDİLMESİ, DEPOLANMASI, TOPLANMASI VE ARITILMASI 2.4 Suyun kente güvenli bir şekilde ve yeterli düzeyde iletimi konusunda alternatif çalışmalar yapmak, su iletim hatları ağını imar planlarına uygun olarak sürekli geliştirmek, mevcut hatları optimize ederek etkin ve güvenli bir şekilde su iletimini sağlamak SASKİ nin hizmet alanı içerisinde yer alan tüm bölgelerin su iletim hatları ağını imar planlarına uygun olarak sürekli genişletmek SASKİ Genel Müdürlüğü sınırları içerisindeki içmesuyu şebekesi ihtiyaçlara göre sürekli olarak genişletilecek, yenilenecek ve yeni imara açılan bölgelere şebeke yapılacaktır. FŞ.PG FŞ.PG FŞ.PG FŞ.PG FŞ.PG FŞ.PG FŞ.PG FŞ.PG FŞ.PG FŞ.PG FŞ.PG FŞ.F FŞ.F FŞ.F FŞ.F FŞ.F FŞ.F FŞ.F FŞ.F FŞ.F FŞ.F FŞ.F Performans si Yapılan İçmesuyu Şebeke Uzunluğu Ferizli Yapılan İçmesuyu Şebeke Uzunluğu - Söğütlü Yapılan İçmesuyu Şebeke Uzunluğu - Gölkent Yapılan İçmesuyu Şebeke Uzunluğu Sinanoğlu Yenilenen İçmesuyu Şebeke Uzunluğu Söğütlü Fındıklı Köyü Yenilenen İçmesuyu Şebeke Uzunluğu Söğütlü Tokmaklı Yenilenen İçmesuyu Şebeke Uzunluğu Söğütlü Levent Köyü Yenilenen İçmesuyu Şebeke Uzunluğu Söğütlü Yeniköy Köyü Yenilenen İçmesuyu Şebeke Uzunluğu Söğütlü Karateke Yenilenen İçmesuyu Şebeke Uzunluğu Söğütlü Mağara Köyü Yenilenen İçmesuyu Şebeke Uzunluğu Ferizli Yeni Mah. İçmesuyu Şebekesi Yapılması Ferizli İçmesuyu Şebekesi Yapılması-Söğütlü İçmesuyu Şebekesi Yapılması-Gölkent İçmesuyu Şebekesi Yapılması Sinanoğlu İçmesuyu Şebekesi Yapılması Söğütlü Fındıklı Köyü İçmesuyu Şebekesi Yapılması Söğütlü Tokmaklı Köyü İçmesuyu Şebekesi Yapılması Söğütlü Levent Köyü İçmesuyu Şebekesi Yapılması Söğütlü Yeniköy Köyü İçmesuyu Şebekesi Yapılması Söğütlü Karateke Köyü İçmesuyu Şebekesi Yapılması Söğütlü Mağara Köyü İçmesuyu Şebekesi Yapılması Ferizli Yeni Mah. ( Diğer Giderler TL) Çıktı Metre 3 Ay Çıktı Metre 3 Ay Çıktı Metre 3 Ay Çıktı Metre 3 Ay Çıktı Metre 3 Ay Çıktı Metre 3 Ay Çıktı Metre 3 Ay Çıktı Metre 3 Ay Çıktı Metre 3 Ay Çıktı Metre 3 Ay Çıktı Metre 3 Ay Tamamlanma Tarihi GENEL TOPLAM

50 2 SUYUN GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE TRANSFERİ; İSALE EDİLMESİ, DEPOLANMASI, TOPLANMASI VE ARITILMASI 2.4 Suyun kente güvenli bir şekilde ve yeterli düzeyde iletimi konusunda alternatif çalışmalar yapmak, su iletim hatları ağını imar planlarına uygun olarak sürekli geliştirmek, mevcut hatları optimize ederek etkin ve güvenli bir şekilde su iletimini sağlamak Su kesintilerini minimize ederek kente kesintisiz içmesuyu verilmesini temin etmek, bu yönde gerekli şebeke iyileştirme çalışmalarını sürdürmek ve istem dışı kesinti olması durumunda su kesintilerini en kısa zamanda haber vermek ve mağduriyeti en aza indirgemek SASKİ Genel Müdürlüğü sınırları içerisindeki içmesuyu şebekesinin bakım, onarım ve iyileştirilmesine yönelik çalışmalar düzenli olarak yapılacak ve vatandaş taleplerine anında müdahale edilecektir. Performans si FŞ.PG Şebeke Vanaları Bakım-Onarım Sayısı Çıktı Adet 3 Ay FŞ.F FŞ.F FŞ.F FŞ.F FŞ.F Şebeke Vanalarının Bakım Onarımlarının Yapılması Abone Hattı Yenilenmesi Yapılması Şube Yolu Bağlantısı (Yeni Abone Bağlama) Taleplerinin Karşılanması Şebeke Borusu Tamir Taleplerinin Karşılanması Abone Borusu Tamir Taleplerinin Karşılanması ( İçmesuyu Tesisi Yapım Giderleri TL) ( İnşaat Malzemesi Giderleri TL) GENEL TOPLAM SUYUN GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE TRANSFERİ; İSALE EDİLMESİ, DEPOLANMASI, TOPLANMASI VE ARITILMASI 2.5 Kanalizasyon ve yağmursuyu iletim hatlarının ihtiyaçlar ve öncelikler doğrultusunda genişletilmesi, mevcut hatların iyileştirilmesi ve optimize edilmesini sağlayarak, kentin kanalizasyon ve yağmursuyu altyapı ihtiyacını karşılamak Kent merkezi başta olmak üzere diğer tüm ilçelerin ihtiyaç önceliğine göre kanalizasyon şebekesini tamamlayarak gerekli tüm noktaların kanalizasyon altyapısını hazır hale getirmek Kanalizasyon şebekesi ihtiyaçlara göre sürekli olarak genişletilecek ve şebeke bakım, onarım ve iyileştirme çalışmaları düzenli olarak yapılacaktır. FŞ.PG FŞ.PG FŞ.PG FŞ.PG FŞ.PG FŞ.PG Performans si Döşenen Kanalizasyon Şebekesi Uzunluğu- Ferizli Döşenen Kanalizasyon Şebekesi Uzunluğu- Söğütlü ve Bağlı Orman Köyleri Döşenen Kanalizasyon Şebekesi Uzunluğu- Gölkent Döşenen Kanalizasyon Şebekesi Uzunluğu- Sinanoğlu Bulunan (Asfalt Altında Kalan) Parsel ve Muayene Bacalarının Sayısı Alçaltma ve Yükseltme İşlemi Yapılan Parsel Bacası Sayısı Çıktı Metre 3 Ay 500 Çıktı Metre 3 Ay Çıktı Metre 3 Ay 500 Çıktı Metre 3 Ay 500 Çıktı Adet 3 Ay Çıktı Adet 3 Ay

51 FŞ.PG FŞ.PG FŞ.F FŞ.F FŞ.F FŞ.F FŞ.F FŞ.F FŞ.F FŞ.F FŞ.F FŞ.F FŞ.F FŞ.F x1m Ebadında Prekast Kapağa dönüştürülen Parsel Bacası Sayısı Sfero Kapak ve Çember ile Değişimi Yapılan Muayene Bacası Kapağı ve Çember Sayısı Kanalizasyon Şebekesi Yapılması - Ferizli Kanalizasyon Şebekesi Yapılması - Söğütlü ve Bağlı Orman Köyleri Kanalizasyon Şebekesi Yapılması - Gölkent Kanalizasyon Şebekesi Yapılması Sinanoğlu ( Diğer Giderler TL) Parsel ve Muayene Bacalarının Bulunması (Asfalt Altında Kalan) Parsel Bacaları İçin Alçaltma ve Yükseltme Yapılması Parsel Bacalarının 1x1mt. Prekast Kapağa Dönüştürülmesi Sfero Kapak ve Çember ile Muayene Bacası Kapağı ve Çember Değişimi Yapılması Yeni Yapılan Binalar İçin Parsel Bacası Taleplerinin Karşılanması Kanalizasyon Arızalarının Giderilmesi Vidanjör Çalışması Yapılması Kanalizasyon Şebeke Arızalarına Kanal Aracı İle Müdahale Edilmesi ( Kanalizasyon Tesisi Yapım Giderleri TL) ( İnşaat Malzemesi Giderleri TL) Çıktı Adet 3 Ay Çıktı Adet 3 Ay Tamamlanma Tarihi GENEL TOPLAM SUYUN GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE TRANSFERİ; İSALE EDİLMESİ, DEPOLANMASI, TOPLANMASI VE ARITILMASI 2.5 Kanalizasyon ve yağmursuyu iletim hatlarının ihtiyaçlar ve öncelikler doğrultusunda genişletilmesi, mevcut hatların iyileştirilmesi ve optimize edilmesini sağlayarak, kentin kanalizasyon ve yağmursuyu altyapı ihtiyacını karşılamak Yağmursuyu şebeke ağını şebeke öncelik ihtiyacına göre genişletmek SASKİ Genel Müdürlüğü sınırları içerisindeki yağmursuyu şebekesi ihtiyaca göre genişletilecek ve şebekenin bakım, onarım ve iyileştirme çalışmaları düzenli olarak yapılacaktır. FŞ.PG FŞ.PG FŞ.PG FŞ.PG Performans si Döşenen Yağmursuyu Şebekesi Uzunluğu-Ferizli Döşenen Yağmursuyu Şebekesi Uzunluğu-Söğütlü Döşenen Yağmursuyu Şebekesi Uzunluğu-Gölkent Döşenen Yağmursuyu Şebekesi Uzunluğu-Sinanoğlu Çıktı Metre 3 Ay Çıktı Metre 3 Ay Çıktı Çıktı Metre Metre 3 Ay 3 Ay FŞ.PG Yapılan Yağmursuyu Izgara Baca Sayısı Çıktı Adet 3 Ay FŞ.PG Sfero Döküm Izgara ile Değişimi Yapılan Yağmursuyu Izgara Sayısı Çıktı Adet

52 FŞ.F FŞ.F FŞ.F Yağmursuyu Şebekesi Döşenmesi- Ferizli Yağmursuyu Şebekesi Döşenmesi- Söğütlü Yağmursuyu Şebekesi Döşenmesi- Gölkent FŞ.F Yağmursuyu Şebekesi Döşenmesi- Sinanoğlu ( Diğer Giderler TL) FŞ.F Yağmursuyu Izgara Bacası Yapılması FŞ.F Yağmursuyu Izgaralarının Sfero Döküm Izgara Değişiminin Yapılması ( İnşaat Malzemesi Giderleri TL) GENEL TOPLAM

53 4.3. Hendek Grup Şube Müdürlüğü Performans leri 2 SUYUN GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE TRANSFERİ; İSALE EDİLMESİ, DEPOLANMASI, TOPLANMASI VE ARITILMASI 2.4 Suyun kente güvenli bir şekilde ve yeterli düzeyde iletimi konusunda alternatif çalışmalar yapmak, su iletim hatları ağını imar planlarına uygun olarak sürekli geliştirmek, mevcut hatları optimize ederek etkin ve güvenli bir şekilde su iletimini sağlamak SASKİ nin hizmet alanı içerisinde yer alan tüm bölgelerin su iletim hatları ağını imar planlarına uygun olarak sürekli genişletmek SASKİ Genel Müdürlüğü sınırları içerisindeki içmesuyu şebekesi ihtiyaçlara göre sürekli olarak genişletilecek, yenilenecek ve yeni imara açılan bölgelere şebeke yapılacaktır. HŞ.PG Performans si Yapılan İçmesuyu Şebeke Uzunluğu Servetiye Bölgesi Çıktı Metre 3 Ay HŞ.PG Yapılan İçmesuyu Şebeke Uzunluğu Bayraktepe Mah. Çıktı Metre 3 Ay Yeni HŞ.PG Yapılan İçmesuyu Şebeke Uzunluğu Yeni Mah. Çıktı Metre 3 Ay Yeni HŞ.PG Yapılan İçmesuyu Şebeke Uzun. Y.İmara Açılan Yollar Çıktı Metre 3 Ay Tamamlanma Tarihi HŞ.F HŞ.F HŞ.F HŞ.F Yapılan İçmesuyu Şebekesi Servetiye Böl. Yapılan İçmesuyu Şebekesi Bayraktepe Mah. Yapılan İçmesuyu Şebekesi Yeni Mah. Yapılan İçmesuyu Şebeke Uzunluğu Yeni İmara Açılan Yollar ( Diğer Giderler TL) GENEL TOPLAM SUYUN GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE TRANSFERİ; İSALE EDİLMESİ, DEPOLANMASI, TOPLANMASI VE ARITILMASI 2.4 Suyun kente güvenli bir şekilde ve yeterli düzeyde iletimi konusunda alternatif çalışmalar yapmak, su iletim hatları ağını imar planlarına uygun olarak sürekli geliştirmek, mevcut hatları optimize ederek etkin ve güvenli bir şekilde su iletimini sağlamak Su kesintilerini minimize ederek kente kesintisiz içmesuyu verilmesini temin etmek, bu yönde gerekli şebeke iyileştirme çalışmalarını sürdürmek ve istem dışı kesinti olması durumunda su kesintilerini en kısa zamanda haber vermek ve mağduriyeti en aza indirgemek SASKİ Genel Müdürlüğü sınırları içerisindeki içmesuyu şebekesinin bakım, onarım ve iyileştirilmesine yönelik çalışmalar düzenli olarak yapılacak ve vatandaş taleplerine anında müdahale edilecektir. Performans si HŞ.PG Şebeke Vanaları Bakım-Onarım Sayısı Çıktı Adet 3 Ay HŞ.F Şebeke Vanalarının Bakım Onarımlarının Yapılması

54 HŞ.F HŞ.F HŞ.F HŞ.F Abone Hattı Yenilenmesi Yapılması Şube Yolu Bağlantısı (Yeni Abone Bağlama) Taleplerinin Karşılanması Şebeke Borusu Tamir Taleplerinin Karşılanması Abone Borusu Tamir Taleplerinin Karşılanması ( İçmesuyu Tesisi Yapım Giderleri TL) ( İnşaat Malzemesi Giderleri TL) GENEL TOPLAM SUYUN GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE TRANSFERİ; İSALE EDİLMESİ, DEPOLANMASI, TOPLANMASI VE ARITILMASI 2.5 Kanalizasyon ve yağmursuyu iletim hatlarının ihtiyaçlar ve öncelikler doğrultusunda genişletilmesi, mevcut hatların iyileştirilmesi ve optimize edilmesini sağlayarak, kentin kanalizasyon ve yağmursuyu altyapı ihtiyacını karşılamak Kent merkezi başta olmak üzere diğer tüm ilçelerin ihtiyaç önceliğine göre kanalizasyon şebekesini tamamlayarak gerekli tüm noktaların kanalizasyon altyapısını hazır hale getirmek SASKİ Genel Müdürlüğü sınırları içerisindeki kanalizasyon şebekesi ihtiyaçlara göre sürekli olarak genişletilecek ve şebeke bakım, onarım ve iyileştirme çalışmaları düzenli olarak yapılacaktır. HŞ.PG HŞ.PG HŞ.PG HŞ.PG HŞ.PG HŞ.PG HŞ.PG HŞ.PG HŞ.PG HŞ.F HŞ.F HŞ.F HŞ.F HŞ.F HŞ.F HŞ.F HŞ.F Performans si Döşenen Kanalizasyon Şebekesi Uzunluğu- Hendek Akpınar Döşenen Kanalizasyon Şebekesi Uzunluğu- Hendek Servetiye Döşenen Kanalizasyon Şebekesi Uzunluğu- Hendek Bayraktepe Döşenen Kanalizasyon Şebekesi Uzunluğu- Hendek Yeni Mahalle Döşenen Kanalizasyon Şebekesi Uzunluğu- Hendek Yeni imara açılan Yollar 1x1m Prekast Kapağa dönüştürülen Parsel ve Muayene Bacası Sayısı Bulunan Parsel ve Muayene Baca Kapağı Sayısı (Asfalt Altında Kalan) Alçaltma ve Yükseltme İşlemi Yapılan Parsel ve Muayene Bacası Sayısı Sfero Kapak ve Çember İle Değişimi Yapılan Muayene Bacası Kapağı ve Çember Sayısı Döşenen Kanalizasyon Şebekesi -Hendek Akpınar Kanalizasyon Şebekesi Döşenmesi -Hendek Servetiye Kanalizasyon Şebekesi Döşenmesi -Hendek Bayraktepe Kanalizasyon Şebekesi Döşenmesi -Hendek Yeni Mah. Kanalizasyon Şebekesi Döşenmesi -Hendek Yeni İmara Açılan Yollar ( Diğer Giderler TL) Parsel Bacalarının Prekast Kapağa (1x1m) Dönüştürülmesi Bulunan Parsel ve Muayene Baca Kapağı (Asfalt Altında Kalan) Parsel Bacaları İçin Alçaltma ve Yükseltme Yapılması Çıktı Metre 3 Ay Çıktı Metre 3 Ay Çıktı Metre 3 Ay Çıktı Metre 3 Ay Çıktı Metre 3 Ay Çıktı Adet 3 Ay Çıktı Adet 3 Ay Çıktı Adet 3 Ay Çıktı Adet 3 Ay Tamamlanma Tarihi

55 HŞ.F HŞ.F HŞ.F HŞ.F HŞ.F Sfero Kapak ve Çember İle Muayene Baca Kapağı ve Çember Değişimi Yapılması Yeni Yapılan Binalar İçin Parsel Bacası Taleplerinin Karşılanması Kanalizasyon Arızalarının Giderilmesi Vidanjör Çalışması Yapılması Kanalizasyon Şebeke Arızalarına Kanal Aracı İle Müdahale Edilmesi ( Kanalizasyon Tesisi Yapım Giderleri TL) ( İnşaat Malzemesi Giderleri TL) GENEL TOPLAM SUYUN GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE TRANSFERİ; İSALE EDİLMESİ, DEPOLANMASI, TOPLANMASI VE ARITILMASI 2.5 Kanalizasyon ve yağmursuyu iletim hatlarının ihtiyaçlar ve öncelikler doğrultusunda genişletilmesi, mevcut hatların iyileştirilmesi ve optimize edilmesini sağlayarak, kentin kanalizasyon ve yağmursuyu altyapı ihtiyacını karşılamak Yağmursuyu şebeke ağını şebeke öncelik ihtiyacına göre genişletmek SASKİ Genel Müdürlüğü sınırları içerisindeki yağmursuyu şebekesi ihtiyaca göre genişletilecek ve şebekenin bakım, onarım ve iyileştirme çalışmaları düzenli olarak yapılacaktır. HŞ.PG HŞ.PG HŞ.PG HŞ.PG HŞ.PG Performans si Döşenen Yağmursuyu Şebekesi Uzunluğu- Hendek Akpınar Döşenen Yağmursuyu Şebekesi Uzunluğu- Hendek Servetiye Döşenen Yağmursuyu Şebekesi Uzunluğu- Hendek Bayraktepe Döşenen Yağmursuyu Şebekesi Uzunluğu- Hendek Yeni Mahalle Döşenen Yağmursuyu Şebekesi Uzunluğu- Hendek Köprübaşı Mah. Çıktı Metre 3 Ay Çıktı Metre 3 Ay Çıktı Metre 3 Ay Çıktı Metre 3 Ay Çıktı Metre 3 Ay HŞ.PG Yapılan Yağmursuyu Izgara Bacası Sayısı Çıktı Adet 3 Ay HŞ.PG HŞ.F HŞ.F HŞ.F HŞ.F HŞ.F HŞ.F HŞ.F Sfero Döküm Izgara ile Değişimi Yapılan Yağmursuyu Izgara Sayısı Yağmursuyu Şebekesi Yapılması Hendek Akpınar Yağmursuyu Şebekesi Yapılması Hendek Servetiye Yağmursuyu Şebekesi Yapılması Hendek Bayraktepe Yağmursuyu Şebekesi Yapılması Hendek Yeni Mahalle Yağmursuyu Şebekesi Yapılması Hendek Köprübaşı Mah. ( Diğer Giderler TL) Yağmursuyu Izgara Bacası Yapılması Sfero Döküm Izgara İle Yağmursuyu Izgaralarının Değişiminin Yapılması ( İnşaat Malzemesi Giderleri 7.500TL) Çıktı Adet 3 Ay Tamamlanma Tarihi GENEL TOPLAM

56 4.4. Sapanca Grup Şube Müdürlüğü Performans leri 2 SUYUN GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE TRANSFERİ; İSALE EDİLMESİ, DEPOLANMASI, TOPLANMASI VE ARITILMASI 2.4 Suyun kente güvenli bir şekilde ve yeterli düzeyde iletimi konusunda alternatif çalışmalar yapmak, su iletim hatları ağını imar planlarına uygun olarak sürekli geliştirmek, mevcut hatları optimize ederek etkin ve güvenli bir şekilde su iletimini sağlamak SASKİ nin hizmet alanı içerisinde yer alan tüm bölgelerin su iletim hatları ağını imar planlarına uygun olarak sürekli genişletmek SASKİ Genel Müdürlüğü sınırları içerisindeki içmesuyu şebekesi ihtiyaçlara göre sürekli olarak genişletilecek, yenilenecek ve yeni imara açılan bölgelere şebeke yapılacaktır. SŞ.PG SŞ.PG SŞ.PG SŞ.PG SŞ.PG SŞ.F SŞ.F SŞ.F SŞ.F SŞ.F Performans si Yapılan İçmesuyu Şebeke Uzunluğu Sapanca Yapılan İçmesuyu Şebeke Uzunluğu Kırkpınar Yapılan İçmesuyu Şebeke Uzunluğu Kurtköy Yapılan İçmesuyu Şebeke Uzunluğu Yanık Köyü Yapılan İçmesuyu Şebeke Uzunluğu Erdemli Köyü İçmesuyu Şebekesi Yapılması Sapanca İçmesuyu Şebekesi Yapılması Kırkpınar İçmesuyu Şebekesi Yapılması Kurtköy İçmesuyu Şebekesi Yapılması Yanık Köyü İçmesuyu Şebekesi Yapılması Erdemli Köyü ( Diğer Giderler TL) Çıktı Metre Yıl Yeni Çıktı Metre 3 Ay Çıktı Metre 3 Ay Çıktı Metre 3 Ay Yeni Çıktı Metre 3 Ay Yeni Tamamlanma Tarihi GENEL TOPLAM SUYUN GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE TRANSFERİ; İSALE EDİLMESİ, DEPOLANMASI, TOPLANMASI VE ARITILMASI 2.4 Suyun kente güvenli bir şekilde ve yeterli düzeyde iletimi konusunda alternatif çalışmalar yapmak, su iletim hatları ağını imar planlarına uygun olarak sürekli geliştirmek, mevcut hatları optimize ederek etkin ve güvenli bir şekilde su iletimini sağlamak Su kesintilerini minimize ederek kente kesintisiz içmesuyu verilmesini temin etmek, bu yönde gerekli şebeke iyileştirme çalışmalarını sürdürmek ve istem dışı kesinti olması durumunda su kesintilerini en kısa zamanda haber vermek ve mağduriyeti en aza indirgemek SASKİ Genel Müdürlüğü sınırları içerisindeki içmesuyu şebekesinin bakım, onarım ve iyileştirilmesine yönelik çalışmalar düzenli olarak yapılacak ve vatandaş taleplerine anında müdahale edilecektir. Performans si SŞ.PG Şebeke Vanaları Bakım-Onarım Sayısı Çıktı Adet Yıl

57 SŞ.F SŞ.F SŞ.F SŞ.F SŞ.F Şebeke Vanalarının Bakım- Onarımlarının Yapılması Abone Hattı Yenilenmesi Yapılması Şube Yolu Bağlantısı Taleplerinin Karşılanması Şebeke Borusu Tamir Taleplerinin Karşılanması Abone Borusu Tamir Taleplerinin Karşılanması ( İçmesuyu Tesisi Yapım Giderleri TL) ( İnşaat Malzemesi Giderleri TL) GENEL TOPLAM SUYUN GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE TRANSFERİ; İSALE EDİLMESİ, DEPOLANMASI, TOPLANMASI VE ARITILMASI 2.5 Kanalizasyon ve yağmursuyu iletim hatlarının ihtiyaçlar ve öncelikler doğrultusunda genişletilmesi, mevcut hatların iyileştirilmesi ve optimize edilmesini sağlayarak, kentin kanalizasyon ve yağmursuyu altyapı ihtiyacını karşılamak Kent merkezi başta olmak üzere diğer tüm ilçelerin ihtiyaç önceliğine göre kanalizasyon şebekesini tamamlayarak gerekli tüm noktaların kanalizasyon altyapısını hazır hale getirmek SASKİ Genel Müdürlüğü sınırları içerisindeki kanalizasyon şebekesi ihtiyaçlara göre sürekli olarak genişletilecek ve şebeke bakım, onarım ve iyileştirme çalışmaları düzenli olarak yapılacaktır. SŞ.PG SŞ.PG SŞ.PG SŞ.PG SŞ.PG SŞ.PG SŞ.PG SŞ.F Performans si Döşenen Kanalizasyon Şebekesi Uzunluğu- Sapanca Döşenen Kanalizasyon Şebekesi Uzunluğu- Kırkpınar Döşenen Kanalizasyon Şebekesi Uzunluğu- Kurtköy Bulunan Parsel ve Muayene Baca Kapağı Sayısı (Asfalt Altında Kalan) Sfero Kapak ve Çember İle Değişimi Yapılan Muayene Bacası Kapağı ve Çember Sayısı Alçaltma ve Yükseltme İşlemi Yapılan Parsel ve Muayene Bacası Sayısı 1x1m Prekast Kapağa dönüştürülen Parsel ve Muayene Bacası Sayısı Kanalizasyon Şebekesi Döşenmesi- Sapanca Çıktı Metre 3 Ay Çıktı Metre 3 Ay Çıktı Metre 3 Ay Çıktı Adet 3 Ay Çıktı Adet 3 Ay Çıktı Adet 3 Ay Çıktı Adet 3 Ay Tamamlanma Tarihi SŞ.F SŞ.F SŞ.F SŞ.F SŞ.F SŞ.F Kanalizasyon Şebekesi Döşenmesi -Kırkpınar Kanalizasyon Şebekesi Döşenmesi Kurtköy ( Diğer Giderler TL) Asfalt Altında Kalan Parsel ve Muayene Bacalarının Bulunması ve Yükseltilmesi Muayene Bacası Kapak ve Çemberlerinin Sfero Kapak ve Çemberle Değişiminin Yapılması Parsel Bacalarının Alçaltma ve Yükseltme İşlemlerinin Yapılması Parsel Bacalarının 1x1 m Ebadında Prekast Kapağa Dönüştürülmesi

58 SŞ.F SŞ.F SŞ.F SŞ.F Yeni Yapılan Binalar İçin Parsel Bacası Taleplerinin Karşılanması Kanalizasyon Arızalarının Giderilmesi Vidanjör Çalışması Yapılması Kanalizasyon Şebeke Arızalarına Kanal Aracı İle Müdahale Edilmesi ( Kanalizasyon Tesisi Yapım Giderleri TL) ( İnşaat Malzemesi Giderleri TL) GENEL TOPLAM SUYUN GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE TRANSFERİ; İSALE EDİLMESİ, DEPOLANMASI, TOPLANMASI VE ARITILMASI 2.5 Kanalizasyon ve yağmursuyu iletim hatlarının ihtiyaçlar ve öncelikler doğrultusunda genişletilmesi, mevcut hatların iyileştirilmesi ve optimize edilmesini sağlayarak, kentin kanalizasyon ve yağmursuyu altyapı ihtiyacını karşılamak Yağmursuyu şebeke ağını şebeke öncelik ihtiyacına göre genişletmek SASKİ Genel Müdürlüğü sınırları içerisindeki yağmursuyu şebekesi ihtiyaca göre genişletilecek ve şebekenin bakım, onarım ve iyileştirme çalışmaları düzenli olarak yapılacaktır. SŞ.PG Performans si Döşenen Yağmursuyu Şebeke Uzunluğu- Sapanca Çıktı Metre Yıl SŞ.PG Yapılan Yağmursuyu Izgara Bacası Sayısı Çıktı Adet 3 Ay SŞ.PG SŞ.F SŞ.F SŞ.F Sfero Döküm Izgara İle Değişimi Yapılan Yağmursuyu Izgarası Sayısı Yağmursuyu Şebekesi Yapılması Sapanca ( Diğer Giderler TL) Yağmursuyu Izgara Bacası Yapılması Sfero Döküm Izgara İle Yağmursuyu Izgaralarının Değişiminin Yapılması ( İnşaat Malzemesi Giderleri 7.500TL) Çıktı Adet 3 Ay Tamamlanma Tarihi GENEL TOPLAM

59 İlçe İşletmeler Dairesi Başkanlığı Toplam Kaynak İhtiyacı Ekonomik 2013 (TL) Bütçe Dışı Kaynak 01 Personel Giderleri ,00 TL 02 SGK Devlet Primi Giderleri ,00 TL 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 TL 04 Faiz Giderleri - 05 Cari Transferler - 06 Sermaye Giderleri ,00 TL 07 Sermaye Transferi - 08 Borç Verme - 09 Yedek Ödenekler - Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 TL Döner Sermaye - Diğer Yurt İçi - Yurt Dışı - Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı - İlçe İşletmeler DB Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 TL 59

60 60

61 5. İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Performans leri 4 STRATEJİK VE VATANDAŞ ODAKLI HİZMET YÖNETİMİ 4.10 Vatandaş için kolay erişilebilen, istek, öneri ve şikâyetler konusunda hızlı geri bildirimlerde bulunarak vatandaş memnuniyetini esas alan, stratejik ve vatandaş odaklı hizmet yönetimi anlayışını benimsemek, yapılan tüm hizmetlerin etkin bir şekilde vatandaşa anlatılmasını sağlamak Kurum hizmetlerini ve projeleri vatandaşlara etkin bir şekilde tanıtmak ve SASKİ hizmetlerinin kamuoyunda bilinirlilik seviyesini yükseltmek Yıl içerisinde 6 adet kurum içi bilgilendirici bülten ve dış paydaşlarımıza çalışmalarımızı duyurmaktanıtmak amacıyla 1 adet SASKİ Bülteni çıkarılacaktır. Performans si İK.PG Çıkarılan Kurum İçi Bilgilendirici Bülten Sayısı Çıktı Adet Ay İK.PG Çıkarılan SASKİ Bülteni Sayısı Çıktı Adet Yıl Tamamlanma Tarihi İK.F İK.F İK.F Kurum İçi Bilgilendirici Bülten Çıkarılması SASKİ Bülteni Çıkarılması Tanıtım Amaçlı Diğer Çalışmaların Yapılması ( Baskı ve Cilt Giderleri) GENEL TOPLAM STRATEJİK VE VATANDAŞ ODAKLI HİZMET YÖNETİMİ 4.10 Vatandaş için kolay erişilebilen, istek, öneri ve şikâyetler konusunda hızlı geri bildirimlerde bulunarak vatandaş memnuniyetini esas alan, stratejik ve vatandaş odaklı hizmet yönetimi anlayışını benimsemek, yapılan tüm hizmetlerin etkin bir şekilde vatandaşa anlatılmasını sağlamak ALO 185 hizmetlerinin kalitesini artırarak vatandaşa en hızlı şekilde erişim sağlamak ALO 185 sonuçlarına yönelik olarak raporlar hazırlanarak yönetime ve belediyelere sunulacaktır. İK.PG İK.PG İK.F İK.F Performans si E-Posta Yoluyla ALO 185 Raporu Gönderilen Belediye Sayısı ALO 185 Arızalarına Yönelik Olarak Üst Yönetime Sunulan Rapor Sayısı ALO 185 Raporlarının Aylık Değerlendirmelerinin Mail Yoluyla Belediyelere Gönderilmesi ALO 185'e Gelen Arızaların Değerlendirilmesi, Takip Edilmesi, Sorgulanması, Sonuçlandırılması ve Rapor Halinde Aylık Olarak Yönetime Sunulması Çıktı Adet Ay Çıktı Adet Ay Tamamlanma Tarihi GENEL TOPLAM

62 4 STRATEJİK VE VATANDAŞ ODAKLI HİZMET YÖNETİMİ 4.11 Su Bilincinin ve su kültürünün geliştirilmesi, yaygınlaştırılması konusunda farkındalık oluşturacak uygulamalar geliştirmek Su bilinci ve su kültürünü artırıcı etkinlikler düzenlemek, yayınlar hazırlamak ve sosyal sorumluluk projeleri üretmek Su bilinci ve kültürünün oluşmasına yönelik olarak etkinlikler düzenlenecek ve SASKİ tesisleri öğrencilere ve vatandaşlara gezdirilecektir. İK.PG Performans si Dünya Su Günü Kapsamında Düzenlenen Etkinlik Sayısı Çıktı Adet Yıl İK.PG Tesis Gezisi Düzenlenen Okul Sayısı Çıktı Adet Yıl İK.F İK.F Dünya Su Günü nün Kutlanması ve Etkinlik Düzenlenmesi Talepte Bulunan Okullara SASKİ Tesislerinin Gezdirilmesi ( Yiyecek Alımları TL) Tamamlanma Tarihi GENEL TOPLAM STRATEJİK VE VATANDAŞ ODAKLI HİZMET YÖNETİMİ 4.10 Vatandaş için kolay erişilebilen, istek, öneri ve şikâyetler konusunda hızlı geri bildirimlerde bulunarak vatandaş memnuniyetini esas alan, stratejik ve vatandaş odaklı hizmet yönetimi anlayışını benimsemek, yapılan tüm hizmetlerin etkin bir şekilde vatandaşa anlatılmasını sağlamak Stratejik hizmet yönetimi anlayışı çerçevesinde tüm paydaşlarla belirli zamanlarda görüş alışverişinde bulunmak, değerlendirmeler yapmak, anket çalışmaları ile vatandaş memnuniyetini ölçümlemek Vatandaş memnuniyeti ölçmeye yönelik anket çalışmaları yürütülecek, vatandaşların şikâyet, görüş ve önerilerinin alındığı sistemler aktif bir şekilde işletilecektir. İK.PG İK.PG İK.PG İK.PG Performans si Çıkış Kapısı Anketine Katılımı Sağlanan Vatandaş Sayısı Vatandaş Memnuniyeti Anketine Katılımı Sağlanan Vatandaş Sayısı Bilgi Edinme Taleplerinin Cevaplanma Süresi Vatandaş Memnuniyetini Ölçemeye Yönelik Olarak Yapılan Anket Sayısı Çıktı Kişi Ay Çıktı Kişi Ay ÖZG Verimlilik Gün Gün 8,09 10,20 10 Çıktı Adet Yıl 1 ÖZG 1 Tamamlanma Tarihi İK.F Çıkış Kapısı Anketi Yapılması İK.F İK.F Talep ve Şikâyetlerinden Dolayı Kuruma Başvuran Vatandaşların Memnuniyetinin lmesi Kuruma Gelen Bilgi Edinme Taleplerinin En Kısa Süre İçerisinde Cevaplanması İK.F Vatandaş Memnuniyeti Anketi Yapılması GENEL TOPLAM

63 5 SÜRDÜRÜLEBİLİR ETKİN KURUMSAL YAPI 5.12 Fayda sağlayan, farklı uygulamalarla farkındalık oluşturan, etkin ve verimli bir yönetişim sergilemek İnsan Kaynakları uygulamaları ile ilgili sistemlerin geliştirilmesi, uygulamaya alınması ve kurumsal düzeyde uzmanlaşma düzeyinin artırılmasını sağlamak Yıl içerisinde kişi başına 10 saat eğitim verilecek, personelin iş verimliliğini ve motivasyonunu artırmaya yönelik etkinlik ve faaliyetler gerçekleştirilecektir. Performans si İK.PG Kişi Başı Verilen Eğitim Süresi Çıktı Saat Yıl 9,7 ÖZG 10 İK.PG İK.PG Okullarda Su Bilinci ve Su Kültürünün Oluşturulması Amacıyla Verilen Eğitim Sayısı Sivil Toplum Örgütleri, Muhtarlar, Kamu Kurumları vb. İle Düzenlenen Toplantı Sayısı Çıktı Adet Yıl Yeni 20 Çıktı Adet Yıl - ÖZG 6 İK.PG Yapılan İSG Toplantısı Sayısı Çıktı Adet Ay İK.PG İK.PG İK.PG İK.PG İK.PG İK.PG İK.PG İK.PG İK.PG İş Güvenliği İle İlgili Yapılan Eğitim ve Tatbikat Sayısı Personele Yönelik Düzenlenen Etkinlik Sayısı Emekli Olan Personele Yönelik Düzenlenen Etkinlik Sayısı Yapılan Bilgilendirme Toplantısı(Birimler Arasında)Sayısı Yapılan Personel Bilgilendirme Toplantısı Sayısı Çalışan Memnuniyetini Ölçemeye Yönelik Olarak Yapılan Anket Sayısı Çalışan Memnuniyeti Anketine Katılımı Sağlanan Personel Oranı Periyodik Sağlık Muayenesi Yapılan İşçi Oranı Sahada ve Laboratuvarda Çalışan Personele Yönelik Yapılan Sağlık Taraması Sayısı Çıktı Adet 4 Ay 2-3 Çıktı Adet Yıl 2 ÖZG 2 Çıktı Adet Yıl 1 ÖZG 1 Çıktı Adet 2 Ay 3-6 Çıktı Adet Yıl Çıktı Adet Yıl 1 ÖZG 1 Çıktı Yüzde Yıl 58,62 ÖZG 80 Çıktı Yüzde Yıl 100 ÖZG 100 Çıktı Adet Yıl 3 ÖZG 3 İK.PG Yapılan Acil Durum Tatbikatı Sayısı Çıktı Adet Yıl Yeni 2 İK.PG İK.PG İK.PG Tamamlanma Oranı - Kurum Genelinde ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Kurulması Tamamlanma Oranı - Kurum Genelinde OHAS İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Kurulması Birimler Arası Düzenlenen Sportif Aktivite Sayısı Çıktı Yüzde Yıl Yeni 100 Çıktı Yüzde Yıl Yeni 100 Çıktı Adet Yıl Tamamlanma Tarihi İK.F Kurum Personelinin Eğitim İhtiyaçlarının Belirlenmesi ve Karşılanması ( Kurslara Katılma Giderleri TL)

64 İK.F İK.F Okullarda Su Bilinci ve Su Kültürünün Oluşturulması Amacıyla Eğitim Verilmesi Sivil Toplum Örgütleri, Muhtarlar, Kamu Kurumları vb. Toplantılar Yapılması. (Özel Kalem Müdürlüğü İle Birlikte) ( Yiyecek Alımları TL) İK.F İSG Toplantısı Yapılması İK.F İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Eğitim ve Tatbikat Yapılması ve Gerekli Kıyafet, Koruyucu Donanım Temin Edilmesi ( Diğer Özel Malzeme Alımı TL) ( Giyecek Alımları TL) İK.F Personele Yönelik Etkinlik Yapılması İK.F İK.F Emekli Olan Personele Etkinlik Düzenlenmesi ( Yiyecek Alımları TL) Bilgilendirme Toplantısı(Birimler Arasında) ( Yiyecek Alımları TL) İK.F Personeli Bilgilendirme Toplantısı Yapılması İK.F İK.F İK.F Çalışan Memnuniyetini Ölçemeye Yönelik Olarak Anket Yapılması Periyodik Sağlık Muayenesi Yapılması ( Diğer Tedavi ve Sağlık Malzemesi Gideri TL) Sahada ve Laboratuvarda Çalışan Personele Yönelik Sağlık Taraması Yapılması İK.F Acil Durum Tatbikatı Yapılması İK.F İK.F İK.G Kurum Genelinde ISO 9001 kalite Yönetim Sisteminin Kurulması Kurum Genelinde OHAS İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sisteminin Kurulması Birimler Arası Sportif in Yapılması ( Spor Malzemesi Alımı TL) ( Diğer Özel Malzeme Alımı TL) ( Diğer Hizmet Alımları TL) GENEL TOPLAM

65 5 SÜRDÜRÜLEBİLİR ETKİN KURUMSAL YAPI 5.12 Fayda sağlayan, farklı uygulamalarla farkındalık oluşturan, etkin ve verimli bir yönetişim sergilemek Kurumun sahip olduğu tüm fiziksel kaynakları (Hizmet binaları, araç ve makine parkı vb.) en verimli biçimde kullanarak, bu kaynakların kurumun ana faaliyet alanına dolaylı katkısını en üst düzeye çıkarmak, SASKİ nin tüm birimlerinin tek noktadan hizmet verebildiği, vatandaşın tüm işlemlerini rahatlıkla yapabildiği, yeni, modern bir hizmet binası inşa etmek Kurum binasının ve birimlerin her türlü destek hizmeti sürekli olarak karşılanarak, bu yöndeki memnuniyetin en az %70 oranında olması sağlanacaktır. İK.PG İK.PG İK.PG İK.PG İK.PG İK.PG İK.PG Performans si Birimlerin Bakım-Onarım Taleplerinin Ortalama Karşılanma Süresi Kurum içi Temizlik Hizmetlerinden Duyulan Memnuniyet Oranı Kurum içi Çay vb. Hizmetlerinden Duyulan Memnuniyet Oranı Güvenlik Hizmetlerinden Duyulan Memnuniyet Oranı Kurum İçi İletişim Hizmetlerinden Duyulan Memnuniyet Oranı Isınma Hizmetlerinden Duyulan Memnuniyet Oranı Tamamlanma Oranı - Yangın Tüpleri Bakım ve Onarımı Çıktı Gün Ay Yeni 1 Çıktı Yüzde Yıl - ÖZG 70 Çıktı Yüzde Yıl - ÖZG 100 Çıktı Yüzde Yıl - ÖZG 70 Çıktı Yüzde Yıl - ÖZG 70 Çıktı Yüzde Yıl - ÖZG 70 Çıktı Yüzde Yıl - ÖZG 100 Tamamlanma Tarihi İK.F İK.F Kurumun ve Birimlerin ini Etkin Bir Şekilde Yerine Getirebilmeleri İçin Gerekli Olan Kiralama, Bakım, Onarım Taleplerinin Karşılanması (Birimlerin Her Türlü Bakım- Onarım Taleplerinin Karşılanması ve Destek Hizmetleri) ( Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları TL) ( Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları TL) ( Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri TL) ( Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları TL) ( Büro Bakım ve Onarım Giderleri TL) ( Diğer Taşınmaz Yapım ve Onarım Giderleri TL) ( Hizmet Binası Kiralama Giderleri TL) Kurum içi Temizlik, çay vb. Diğer Hizmetlerin Yapılması ( Temizlik Malzemesi Alımları TL) ( Müteahhitlik Hizmetleri TL)

66 İK.F İK.F İK.F İK.F Hizmet Binalarında Güvenlik Hizmetlerinin Verilmesi ( Özel Güvenlik Hizmeti Alım Giderleri TL) Kurum İçi İletişimin Sağlanması ( Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri TL) Kurum İçi Isınma Hizmetlerinin Sağlanması ( Yakacak Alımları TL) Kurumun Yangın Tüpleri İle İlgili Bakım ve Onarımın Yapılması, Yeni Yangın Tüpü Alınması ( Yangından Korunma Malzemeleri Alımları TL) GENEL TOPLAM

67 İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Toplam Kaynak İhtiyacı Ekonomik 2013 (TL) Bütçe Dışı Kaynak 01 Personel Giderleri ,00 TL 02 SGK Devlet Primi Giderleri ,00 TL 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 TL 04 Faiz Giderleri - 05 Cari Transferler - 06 Sermaye Giderleri - 07 Sermaye Transferi - 08 Borç Verme - 09 Yedek Ödenekler - Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 TL Döner Sermaye - Diğer Yurt İçi - Yurt Dışı - Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı - İnsan Kaynakları ve DH. DB Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 TL 67

68 68

69 6. Özel Kalem / Hukuk Müşavirliği Performans leri 4 STRATEJİK VE VATANDAŞ ODAKLI HİZMET YÖNETİMİ 4.10 Vatandaş için kolay erişilebilen, istek, öneri ve şikâyetler konusunda hızlı geri bildirimlerde bulunarak vatandaş memnuniyetini esas alan, stratejik ve vatandaş odaklı hizmet yönetimi anlayışını benimsemek, yapılan tüm hizmetlerin etkin bir şekilde vatandaşa anlatılmasını sağlamak Stratejik hizmet yönetimi anlayışı çerçevesinde tüm paydaşlarla belirli zamanlarda görüş alışverişinde bulunmak, değerlendirmeler yapmak, anket çalışmaları ile vatandaş memnuniyetini ölçümlemek Yıl içerisinde iç ve dış paydaşlarla 10 adet toplantı yapılacaktır. Performans si Ö.PG Şube Müdürleriyle Yapılan Toplantı Sayısı Çıktı Adet 3 Ay Ö.PG Ö.F Ö.F Paydaşlarla (STK lar, Kamu kurumları, Muhtarlar vb.) Yapılan Toplantı Sayısı Şube Müdürleriyle Toplantı Yapılması (İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı İle Birlikte) Dış ve İç Paydaşlarla Toplantılar Düzenlenmesi (İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı İle Birlikte) Çıktı Adet 4 Ay GENEL TOPLAM SÜRDÜRÜLEBİLİR ETKİN KURUMSAL YAPI 5.12 Fayda sağlayan, farklı uygulamalarla farkındalık oluşturan, etkin ve verimli bir yönetişim sergilemek Mali yönetimde etkinlik ve verimliliğin sürdürülebilir şekilde yürütülmesini sağlamak ve bu alanda gerçekleştirilecek uygulamalarla kurumsal gelirleri her yıl artırmak Vatandaş ile Kurum arasındaki problemler en az indirgenecek, kanuni olarak mecburiyeti gerektiren alacaklar tahsil edilecektir. Performans si Ö.PG İcra Dosyaları Kapama Sayısı Çıktı Adet 3 Ay 665 ÖZG Ö.PG İcra Dosyaları Tahsilât Miktarı Çıktı TL 3 Ay ÖZG Ö.F SASKİ nin Alacaklarını Tahsil Amacı İle Borçlu Abonelere Yönelik İcra Takiplerinin Yapılması ( Mahkeme Harç ve Giderleri) GENEL TOPLAM

70 Özel Kalem Toplam Kaynak İhtiyacı Ekonomik 2013 (TL) Bütçe Dışı Kaynak 01 Personel Giderleri ,00 TL 02 SGK Devlet Primi Giderleri ,00 TL 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 TL 04 Faiz Giderleri - 05 Cari Transferler - 06 Sermaye Giderleri - 07 Sermaye Transferi - 08 Borç Verme - 09 Yedek Ödenekler - Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 TL Döner Sermaye - Diğer Yurt İçi - Yurt Dışı - Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı - Özel Kalem Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 TL 70

71 71

72 7. Planlama ve Yatırım Dairesi Başkanlığı Performans leri 1 SU KAYNAĞI/KAYNAKLARI; KORUNMASI, OLUŞTURULMASI, GELİŞTİRİLMESİ 1.2 Büyüyen ve gelişen kentsel ihtiyaçları zamanında öngörerek gerekli planlar yapmak, alternatif su kaynaklarını tespit etmek ve kente kazandırmak Akçay Barajını 2014 yılında devreye almak ve kentin su potansiyelini artırmak Akçay Barajı %50 i tamamlanacaktır. P.PG Performans si Tamamlanma Oranı - Akçay Barajı ve İsale Hattı İnşaatı Çıktı Yüzde Yıl P.F Akçay Barajı ve İsale Hattı İnşaatının Yapılması ( İçmesuyu Tesisi Yapım Giderleri TL) GENEL TOPLAM SU KAYNAĞI/KAYNAKLARI; KORUNMASI, OLUŞTURULMASI, GELİŞTİRİLMESİ 1.3 Etkin ve verimli işletme optimizasyonunu sağlamak ve su kayıp-kaçaklarını Türkiye şartlarında kabul edilebilir düzeye indirmek için gerekli yatırımları yapmak Mevcut su temin hatlarının eski ve deprem görmüş olması nedeniyle ortaya çıkan kayıpların azaltılması için hatların yıpranmışlığı öncelik alınarak mevcut su temin hatlarının yenilenmesini sağlamak İsale Hattı %60 ı tamamlanacaktır. P.PG Performans si Tamamlanma Oranı 4. İsale Hattı İnşaatı Çıktı Yüzde Yıl - ÖZG 60 P.F İsale Hattı İnşaatının Yapılması ( İçmesuyu Tesisi Yapım Giderleri TL) GENEL TOPLAM SUYUN GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE TRANSFERİ; İSALE EDİLMESİ, DEPOLANMASI, TOPLANMASI VE ARITILMASI 2.4 Suyun kente güvenli bir şekilde ve yeterli düzeyde iletimi konusunda alternatif çalışmalar yapmak, su iletim hatları ağını imar planlarına uygun olarak sürekli geliştirmek, mevcut hatları optimize ederek etkin ve güvenli bir şekilde su iletimini sağlamak SASKİ nin hizmet alanı içerisinde yer alan tüm bölgelerin su iletim hatları ağını imar planlarına uygun olarak sürekli genişletmek SASKİ Genel Müdürlüğü sınırları içerisindeki içmesuyu şebekesi ihtiyaçlara göre sürekli olarak genişletilecek, yenilenecek ve yeni imara açılan bölgelere şebeke yapılacaktır. P.PG Performans si Tamamlanma Oranı Yeni Yerleşimler Çıktı Yüzde Yıl 100 ÖZG 20 72

73 P.PG P.PG P.PG P.PG P.PG P.PG P.PG P.PG P.PG P.PG P.PG P.PG P.PG P.F P.F P.F P.F P.F P.F P.F P.F P.F Bölgesi İçmesuyu İnşaatı Tamamlanma Oranı Yeşilyurt Bölgesi İçmesuyu İnşaatı Tamamlanma Oranı - Arifiye - Çaybaşıyeniköy Bölgesi İçmesuyu İnşaatı Tamamlanma Oranı Paket Arıtmalar İnşaatı Tamamlanma Oranı Esentepe İçmesuyu İnşaatı Tamamlanma Oranı - Sapanca Köyler İçmesuyu İnşaatı Tamamlanma Oranı - Göl Tesisi TM-2 ve Terfi Hattı Revizyonu Tamamlanma Oranı Hendek Dikmen Balkaya İçmesuyu İsale Projesi Tamamlanma Oranı Arifiye İlçesi İçmesuyu Şebeke Projesi Tamamlanma Oranı Söğütlü İçmesuyu Projesi Tamamlanma Oranı Küçücek İçmesuyu Şebeke Projesi Tamamlanma Oranı Yanık (Sapanca) İçmesuyu Şebeke Projesi Tamamlanma Oranı Adapazarı (Merkez) İçmesuyu Şebekesinin Dinamik Modellemesinin Yapılması Tamamlanma Oranı Göl Tesisleri TM2 ve Terfi Hattı Revizyon Projesi Yeni Yerleşimler Bölgesi İçmesuyu İnşaatının Yapılması ( İçmesuyu Tesisi Yapım Giderleri TL) Yeşilyurt Bölgesi İçmesuyu İnşaatının Yapılması ( İçmesuyu Tesisi Yapım Giderleri TL) Arifiye - Çaybaşıyeniköy İçmesuyu İnşaatının Yapılması ( İçmesuyu Tesisi Yapım Giderleri TL) Paket Arıtma İnşaatlarının Yapılması ( İçmesuyu Tesisi Yapım Giderleri TL) Esentepe İçmesuyu İnşaatı Yapılması ( İçmesuyu Tesisi Yapım Giderleri TL) Sapanca Köyler İçmesuyu İnşaatı Yapılması ( İçmesuyu Tesisi Yapım Giderleri TL) Göl Tesisi TM-2 ve Terfi Hattı Revizyonu ( İçmesuyu Tesisi Yapım Giderleri TL) Hendek Dikmen Balkaya İçmesuyu İsale Projesinin Yapılması Arifiye İlçesi İçmesuyu Şebeke Projesinin Yapılması Çıktı Yüzde Yıl - ÖZG 80 Çıktı Yüzde Yıl - ÖZG 80 Çıktı Yüzde Yıl - ÖZG 20 Çıktı Yüzde Yıl Yeni 100 Çıktı Yüzde Yıl Yeni 50 Çıktı Yüzde Yıl Yeni 100 Çıktı Yüzde Yıl Yeni 100 Çıktı Yüzde Yıl Yeni 100 Çıktı Yüzde Yıl Yeni 100 Çıktı Yüzde Yıl Yeni 100 Çıktı Yüzde Yıl Yeni 100 Çıktı Yüzde Yıl Yeni 100 Çıktı Yüzde Yıl Yeni P.F Söğütlü İçmesuyu Projesinin Yapılması P.F Küçücek İçmesuyu Şebeke Projesinin Yapılması

74 P.F P.F P.F P.F Yanık (Sapanca) İçmesuyu Şebeke Projesinin Yapılması Adapazarı (Merkez) İçmesuyu Şebekesinin Dinamik Modellemesinin Yapılması Göl Tesisleri TM2 ve Terfi Hattı Revizyon Projesinin Yapılması Kısmi İçmesuyu İnşaatlarının Yapılması ( İçmesuyu Tesisi Yapım Giderleri TL) GENEL TOPLAM SUYUN GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE TRANSFERİ; İSALE EDİLMESİ, DEPOLANMASI, TOPLANMASI VE ARITILMASI 2.5 Kanalizasyon ve yağmursuyu iletim hatlarının ihtiyaçlar ve öncelikler doğrultusunda genişletilmesi, mevcut hatların iyileştirilmesi ve optimize edilmesini sağlayarak, kentin kanalizasyon ve yağmursuyu altyapı ihtiyacını karşılamak Kent merkezi başta olmak üzere diğer tüm ilçelerin ihtiyaç önceliğine göre kanalizasyon şebekesini tamamlayarak gerekli tüm noktaların kanalizasyon altyapısını hazır hale getirmek SASKİ Genel Müdürlüğü sınırları içerisindeki kanalizasyon şebekesi ihtiyaçlara göre sürekli olarak genişletilecek ve şebeke bakım, onarım ve iyileştirme çalışmaları düzenli olarak yapılacaktır. P.PG P.PG P.PG P.PG P.PG P.F P.F P.F P.F P.F P.F Performans si Tamamlanma Oranı Serdivan Köprübaşı (Yazlık) Kanalizasyon İnşaatı Tamamlanma Oranı - Ferizli Kanalizasyon ve Kolektör İnşaatı Tamamlanma Oranı Beşköprü Aşağı ve Yukarı Dereköy Kanalizasyon İnşaatı Tamamlanma Oranı Söğütlü Kanalizasyon Projesi Tamamlanma Oranı Sapanca Üst Köyler Kanalizasyon Projesi Serdivan Köprübaşı (Yazlık) Kanalizasyon İnşaatının Yapılması ( Kanalizasyon Tesisi Yapım Giderleri TL) Ferizli Kanalizasyon ve Kolektör İnşaatının Yapılması ( Kanalizasyon Tesisi Yapım Giderleri TL) Beşköprü Aşağı ve Yukarı Dereköy Kanalizasyon İnşaatının Yapılması ( Kanalizasyon Tesisi Yapım Giderleri TL) Söğütlü Kanalizasyon Projesinin Yapılması Sapanca Üst Köyler Kanalizasyon Projesinin Yapılması Kısmi Kanalizasyon İnşaatlarının Yapılması ( Kanalizasyon Tesisi Yapım Giderleri TL) Çıktı Yüzde Yıl - ÖZG 25 Çıktı Yüzde Yıl - ÖZG 90 Çıktı Yüzde Yıl Yeni 100 Çıktı Yüzde Yıl Yeni 100 Çıktı Yüzde Yıl Yeni GENEL TOPLAM

75 5 SÜRDÜRÜLEBİLİR ETKİN KURUMSAL YAPI 5.12 Fayda sağlayan, farklı uygulamalarla farkındalık oluşturan, etkin ve verimli bir yönetişim sergilemek Kurumun sahip olduğu tüm fiziksel kaynakları (Hizmet binaları, araç ve makine parkı vb.) en verimli biçimde kullanarak, bu kaynakların kurumun ana faaliyet alanına dolaylı katkısını en üst düzeye çıkarmak, SASKİ nin tüm birimlerinin tek noktadan hizmet verebildiği, vatandaşın tüm işlemlerini rahatlıkla yapabildiği, yeni, modern bir hizmet binası inşa etmek Kurum binasının ve birimlerin her türlü destek hizmeti sürekli olarak karşılanarak, bu yöndeki memnuniyetin en az %70 oranında olması sağlanacaktır. P.PG Performans si Tamamlanma Oranı Hanlı Teknik Birimler Hizmet Binası Proje Yapımı Çıktı Yüzde Yıl Yeni 100 P.PG Tamamlanma Oranı Hanlı Ambar Yapımı Çıktı Yüzde Yıl Yeni 100 Tamamlanma Tarihi P.F P.F Hanlı Teknik Birimler Hizmet Binası Projesinin Yapılması Hanlı Ambarın Yapılması ( Hizmet Tesisleri TL) GENEL TOPLAM

76 Planlama ve Yatırım Dairesi Başkanlığı Toplam Kaynak İhtiyacı Ekonomik 2013 (TL) Bütçe Dışı Kaynak 01 Personel Giderleri ,00 TL 02 SGK Devlet Primi Giderleri ,00 TL 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 TL 04 Faiz Giderleri - 05 Cari Transferler - 06 Sermaye Giderleri ,00 TL 07 Sermaye Transferi - 08 Borç Verme - 09 Yedek Ödenekler - Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 TL Döner Sermaye - Diğer Yurt İçi - Yurt Dışı - Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı - Planlama ve Yatırım DB Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 TL 76

77 77

78 8. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Performans leri 5 SÜRDÜRÜLEBİLİR ETKİN KURUMSAL YAPI 5.12 Fayda sağlayan, farklı uygulamalarla farkındalık oluşturan, etkin ve verimli bir yönetişim sergilemek Stratejik Yönetim olgusunu temel alan operasyonel ve yönetsel bir anlayış benimseyerek bu olgunun tüm kuruma yayılımını sağlamak Stratejik Plana bağlı olarak hazırlanan performans programı etkin biçimde takip edilecek ve Daire Başkanlıklarının performans sonuçları düzenli olarak raporlanacaktır. SG.PG SG.PG SG.F SG.F SG.F SG.F Performans si Performans Programının Takibine Yönelik Olarak Hazırlanan Rapor Sayısı Performans Programının Takibine Yönelik Olarak Gerçekleştirilen Genel Değerlendirme Toplantısı Sayısı 2013 Performans Programına Yönelik Performans Takibinin Yapılması 2013 Performans Programının ve Bütçesinin Hazırlanması Daire Başkanlıkları ile Performans Değerlendirme Toplantıları Yapılması 2012 Yılı Faaliyet Raporunun Hazırlanması Çıktı Adet Ay Çıktı Adet 4 Ay GENEL TOPLAM SÜRDÜRÜLEBİLİR ETKİN KURUMSAL YAPI 5.12 Fayda sağlayan, farklı uygulamalarla farkındalık oluşturan, etkin ve verimli bir yönetişim sergilemek Mali yönetimde etkinlik ve verimliliğin sürdürülebilir şekilde yürütülmesini sağlamak ve bu alanda gerçekleştirilecek uygulamalarla kurumsal gelirleri her yıl artırmak Bütçenin etkin bir şekilde kullanımı sağlanarak en az %90 oranında gerçekleşmesi sağlanacaktır. SG.PG SG.PG Performans si Bütçe Oranı Gelir Bütçesi Bütçe Oranı Gider Bütçesi Sonuç Yüzde Yıl 98 ÖZG 90 Sonuç Yüzde Yıl 73 ÖZG 90 SG.PG Hazırlanan Finansal Analiz Raporu Sayısı Çıktı Adet Yıl 1 ÖZG 1 SG.F Bütçenin Etkin Biçimde Yönetilmesi SG.F Finansal Durum İle İlgili Raporlar Hazırlanması ve Yönetime Sunulması GENEL TOPLAM

79 5 SÜRDÜRÜLEBİLİR ETKİN KURUMSAL YAPI 5.12 Fayda sağlayan, farklı uygulamalarla farkındalık oluşturan, etkin ve verimli bir yönetişim sergilemek İnsan Kaynakları uygulamaları ile ilgili sistemlerin geliştirilmesi, uygulamaya alınması ve kurumsal düzeyde uzmanlaşma düzeyinin artırılmasını sağlamak Birimlerde personelin iş verimliliğini ve motivasyonunu artırmaya yönelik toplantılar yapılacaktır. SG.PG SG.PG Performans si Tahsildar Personel İle Yapılan Toplantı Sayısı Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Personeli İle Yapılan Toplantı Sayısı Çıktı Adet Ay Çıktı Adet Ay SG.F SG.F Tahsildar Personel İle Aylık Toplantılar Yapılması Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Personeliyle Toplantılar Yapılması GENEL TOPLAM SÜRDÜRÜLEBİLİR ETKİN KURUMSAL YAPI 5.12 Fayda sağlayan, farklı uygulamalarla farkındalık oluşturan, etkin ve verimli bir yönetişim sergilemek Süreç yönetimi ilkelerine göre kurumsal iş yapış yöntemlerinin gözden geçirilmesi, analizi, iyileştirilmesi, iş akışlarının oluşturulması, kurumsal risklerin belirlenmesi konusunda çalışmalar yaparak kurumsal düzeyde verimlilik ve etkinliği artırmak Birimlerin faaliyet alanlarının yapılacak analizlerle belirgin hale getirilmesi sağlanacaktır. SG.PG SG.PG Performans si Süreç Analiz Çalışması Yapılan Daire Başkanlığı Sayısı Tamamlanma Oranı Kurum İçi İhale Yönergesi ve Eğitim Çalışmaları Çıktı Adet Yıl 1 ÖZG 2 Çıktı Yüzde Yıl Yeni 100 SG.F SG.F Daire Başkanlıklarında Süreç Analizi Çalışmalarının Yürütülmesi Kurum İçi İhale Yönergesi ve Eğitim Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi GENEL TOPLAM

80 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Toplam Kaynak İhtiyacı Ekonomik 2013 (TL) Bütçe Dışı Kaynak 01 Personel Giderleri ,00 TL 02 SGK Devlet Primi Giderleri ,00 TL 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 TL 04 Faiz Giderleri ,00 TL 05 Cari Transferler ,00 TL 06 Sermaye Giderleri ,00 TL 07 Sermaye Transferi - 08 Borç Verme ,00 TL 09 Yedek Ödenekler ,00 TL Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 TL Döner Sermaye - Diğer Yurt İçi - Yurt Dışı - Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı - Strateji Geliştirme DB Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 TL 80

81 81

82 9. Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı Performans leri 1 SU KAYNAĞI/KAYNAKLARI; KORUNMASI, OLUŞTURULMASI, GELİŞTİRİLMESİ 1.3 Etkin ve verimli işletme optimizasyonunu sağlamak ve su kayıp-kaçaklarını Türkiye şartlarında kabul edilebilir düzeye indirmek için gerekli yatırımları yapmak Şebekede oluşan fiziki kayıpların önüne geçebilmek amacıyla su temin ve dağıtım sistemlerinin tümünde dağıtılan suyun ölçümlerini yapmak ve buna göre gerekli noktalarda iyileştirme çalışmaları yapmak Yıl içerisinde kayıp ve kaçağa yönelik olarak 5 basınç kontrol bölgesi yapılacak ve şebekeye 35 adet debimetre takılacaktır. Performans si İÇMESUYU ŞEBEKELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SK.PG Yapılan Basınç Kontrol Bölgesi Sayısı Çıktı Adet Yıl SK.PG Takılan Debimetre Sayısı Çıktı Adet Yıl - ÖZG 35 İÇMESUYU ŞEBEKELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SK.F SK.F Basınç Kontrol Bölgeleri Yapılması Debimetre Takılması * Bütçesi SK.F nolu faaliyet içerisindedir. - - GENEL TOPLAM SUYUN GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE TRANSFERİ; İSALE EDİLMESİ, DEPOLANMASI, TOPLANMASI VE ARITILMASI 2.4 Suyun kente güvenli bir şekilde ve yeterli düzeyde iletimi konusunda alternatif çalışmalar yapmak, su iletim hatları ağını imar planlarına uygun olarak sürekli geliştirmek, mevcut hatları optimize ederek etkin ve güvenli bir şekilde su iletimini sağlamak SASKİ nin hizmet alanı içerisinde yer alan tüm bölgelerin su iletim hatları ağını imar planlarına uygun olarak sürekli genişletmek SASKİ Genel Müdürlüğü sınırları içerisindeki içmesuyu şebekesi ihtiyaçlara göre sürekli olarak genişletilecek, yenilenecek ve yeni imara açılan bölgelere şebeke yapılacaktır. Performans si İÇMESUYU ŞEBEKELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SK.PG SK.PG SK.PG SK.PG Yapılan İçmesuyu Şebeke Uzunluğu - Adapazarı Yapılan İçmesuyu Şebeke Uzunluğu - Erenler Yapılan İçmesuyu Şebeke Uzunluğu - Serdivan Yapılan İçmesuyu Şebeke Uzunluğu - Arifiye Çıktı Metre Yıl Çıktı Metre Yıl Çıktı Metre Yıl Çıktı Metre Yıl İÇMESUYU ŞEBEKELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SK.F Yeni İmara Açılan Cadde ve Sokaklara Şebeke Yapılması - Yenilenmesi

83 SK.F SK.F (Adapazarı, Erenler, Serdivan, Arifiye) ( Diğer Giderler TL) Kısmi İçmesuyu Şebekesi Yapılması ( İçmesuyu Tesis Yapım Giderleri TL) Şebeke Bakım Onarım İhalesinin Yapılması (İlçe İşletmeler DB Hariç) ( Diğerleri TL) GENEL TOPLAM SUYUN GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE TRANSFERİ; İSALE EDİLMESİ, DEPOLANMASI, TOPLANMASI VE ARITILMASI 2.4 Suyun kente güvenli bir şekilde ve yeterli düzeyde iletimi konusunda alternatif çalışmalar yapmak, su iletim hatları ağını imar planlarına uygun olarak sürekli geliştirmek, mevcut hatları optimize ederek etkin ve güvenli bir şekilde su iletimini sağlamak Su depolama/su tutma yapıları ile su tutma hacmini sürekli artırmak, mevcut depolama ve su tutma yapılarının standartlara uygun kalitede bakımlarını yaparak işletilmesini sağlamak Su depoları, keson kuyular ve terfi merkezlerinin temizliği, bakımı ve onarımı periyodik olarak yapılacaktır. Performans si ELEKTROMEKANİK VE İLETİM HATLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SK.PG İçmesuyu Depolarında Çimento ve Membran Esaslı Yalıtım Yapılan Alan Miktarı Gösterg e Çıktı m² Yıl ÖZG SK.PG Temizlik Yapılan İçmesuyu Depo Sayısı Çıktı Adet Yıl 177 SK.PG Temizlik Yapılan İçmesuyu Depo Hacmi Çıktı m3 Yıl Yeni SK.PG Temizlik Yapılan İçmesuyu TM Sayısı Çıktı Adet Yıl SK.PG Temizlik Yapılan Atıksu TM Sayısı Çıktı Adet Yıl SK.PG Temizlik Yapılan Atıksu Kaba Izgara Sayısı Çıktı Adet 4 Ay Yeni 773 SK.PG Mekanik Bakımı-Revizyonu Yapılan İçmesuyu Depo Sayısı Çıktı Adet Yıl Yeni 5 SK.PG Temizlik Yapılan Keson Kuyu Sayısı Çıktı Adet 4 Ay SK.PG SK.PG SK.PG Tamamlanma Oranı - Kompanzasyon Sistemlerinin İşletilmesi ve Revizyonu Debi Tespiti ve Temizliği Yapılan Dalgıç Kuyu Sayısı Revizyon İşlemi Yapılan Terfi Merkezi Sayısı 210 (TM ler Dahil) 423 Çıktı Yüzde Yıl Yeni 100 Çıktı Adet Yıl Yeni 8 Çıktı Adet Yıl Yeni 2 Tamamlanma Tarihi ELEKTROMEKANİK VE İLETİM HATLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SK.F SK.F SK.F İçmesuyu Depolarına Çimento ve Membran Esaslı Yalıtım Yapılması ( Hizmet Tesisleri TL) İçmesuyu Depoları, İçmesuyu Terfi Merkezleri ve Atıksu Terfi Merkezlerinin İç ve Çevre Temizliklerinin Yapılması Göl Tesislerinde Keson Kuyularının Yıllık Temizliklerinin Yapılması

84 SK.F SK.F SK.F SK.F ( Hizmet Tesisleri TL) Kompanzasyon İstemlerinin İşletilmesi ve Revizyonu(SEDAŞ Mevzuatı Değiştirirse) ( Elektrik Tesisatı Giderleri TL) Dalgıç Kuyuların Temizliğinin ve Debilerin Tespitinin Yaptırılması Terfi Merkezlerinin Revizyon İşleri Yapımı ( Diğer Giderler ) Muhtelif İnşaat İşleri İhalesi Yapılması ( Hizmet Tesisleri TL) GENEL TOPLAM SUYUN GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE TRANSFERİ; İSALE EDİLMESİ, DEPOLANMASI, TOPLANMASI VE ARITILMASI 2.4 Suyun kente güvenli bir şekilde ve yeterli düzeyde iletimi konusunda alternatif çalışmalar yapmak, su iletim hatları ağını imar planlarına uygun olarak sürekli geliştirmek, mevcut hatları optimize ederek etkin ve güvenli bir şekilde su iletimini sağlamak Su kesintilerini minimize ederek kente kesintisiz içmesuyu verilmesini temin etmek, bu yönde gerekli şebeke iyileştirme çalışmalarını sürdürmek ve istem dışı kesinti olması durumunda su kesintilerini en kısa zamanda haber vermek ve mağduriyeti en aza indirgemek SASKİ Genel Müdürlüğü sınırları içerisindeki içmesuyu şebekesinin bakım, onarım ve iyileştirilmesine yönelik çalışmalar düzenli olarak yapılacak ve vatandaş taleplerine anında müdahale edilecektir. Performans si İÇMESUYU ŞEBEKELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SK.PG Şebeke Vanaları Bakım-Onarım Sayısı Çıktı Adet Yıl ELEKTROMEKANİK VE İLETİM HATLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SK.PG İsale Hattı Vana-Debimetre-Vantuz Onarım-Değişim Sayısı Çıktı Adet Yıl - ÖZG 60 İÇMESUYU ŞEBEKELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SK.F Şebeke Vanaları Bakım-Onarımı ( Diğer Giderler TL) Abone Borusu Tamir İşlemi Yapılması ( Diğer Giderler TL) Şebeke Borusu Tamir İşlemi Yapılması ( Diğer Giderler TL) Şube Yolu Bağlantı İşlemi Yapılması ( Diğer Giderler TL) Şube Yolu Bağlantılarının Yenilenmesi ( Diğer Giderler TL) ELEKTROMEKANİK VE İLETİM HATLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SK.F Elektrik Malzemesi Alımı ( Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları TL) Mekanik Malzeme Alımının Yapılması ( Diğer Giderler TL)

85 Tesislerin (Elektromekanik Açıdan) Bakım Onarım İşlerinin Yapılması ( Diğer Giderleri TL) İsale Hattı Vana-Debimetre-Vantuz Onarım-Değişimlerinin Yapılması ( Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları TL) GENEL TOPLAM SUYUN GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE TRANSFERİ; İSALE EDİLMESİ, DEPOLANMASI, TOPLANMASI VE ARITILMASI 2.6 Su iletim konusunda yüksek enerji maliyetlerini azaltıcı uygulamalar tasarlamak Elektrik enerji kullanımı ve planlaması konusunda çalışmalar yaparak enerji tasarrufu sağlamak Kurum enerji verimliliği ve tasarrufu ile ilgili çalışmalar yapılacaktır. Performans si ELEKTROMEKANİK VE İLETİM HATLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SK.PG Enerji Verimliliğine Yönelik Olarak Yapılan Çalışma Sayısı Çıktı Adet Yıl Yeni 1 ELEKTROMEKANİK VE İLETİM HATLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SK.F Enerji Verimliliği ne Yönelik Çalışmalar Yapılması GENEL TOPLAM SÜRDÜRÜLEBİLİR ETKİN KURUMSAL YAPI 5.13 Yenilikçi, değişime açık, teknolojik altyapısı güçlü sürdürülebilir bir kurumsal yapı oluşturmak Coğrafi Bilgi Sistemi ve Altyapı Bilgi Sistemi ile ilgili gerekli altyapı çalışmalarını tamamlamak ve sistemin aşamalı olarak devreye alınmasını sağlamak Coğrafi Bilgi Sistemi nin oluşturulması için sayısallaştırma çalışmaları yapılacak ve sistemin %80 i tamamlanacaktır. Performans si İÇMESUYU ŞEBEKELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İS.PG Sayısallaştırılan İçmesuyu Şebeke Uzunluğu Çıktı Metre Yıl Yeni İÇMESUYU ŞEBEKELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İS.F İçmesuyu Şebekelerinin Sayısallaştırılması (İçmesuyu) GENEL TOPLAM

86 2 SUYUN GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE TRANSFERİ; İSALE EDİLMESİ, DEPOLANMASI, TOPLANMASI VE ARITILMASI 2.5 Kanalizasyon ve yağmursuyu iletim hatlarının ihtiyaçlar ve öncelikler doğrultusunda genişletilmesi, mevcut hatların iyileştirilmesi ve optimize edilmesini sağlayarak, kentin kanalizasyon ve yağmursuyu altyapı ihtiyacını karşılamak Kent merkezi başta olmak üzere diğer tüm ilçelerin ihtiyaç önceliğine göre kanalizasyon şebekesini tamamlayarak gerekli tüm noktaların kanalizasyon altyapısını hazır hale getirmek SASKİ Genel Müdürlüğü sınırları içerisindeki kanalizasyon şebekesi ihtiyaçlara göre sürekli olarak genişletilecek ve şebeke bakım, onarım ve iyileştirme çalışmaları düzenli olarak yapılacaktır. Performans si KANALİZASYON ŞEBEKELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KŞ.PG KŞ.PG KŞ.PG KŞ.PG KŞ.PG KŞ.PG KŞ.PG Döşenen Kanalizasyon Şebekesi Uzunluğu- Adapazarı Döşenen Kanalizasyon Şebekesi Uzunluğu- Serdivan Döşenen Kanalizasyon Şebekesi Uzunluğu- Erenler Döşenen Kanalizasyon Şebekesi Uzunluğu- Arifiye Bulunup Yükseltilen Parsel ve Muayene Baca Kapağı Sayısı (Asfalt Altında Kalan) Sfero Kapak ve Çember İle Değişimi Yapılan Muayene Bacası Kapağı ve Çember Sayısı 1x1m Prekast Kapağa dönüştürülen Parsel Bacası Sayısı Çıktı Metre Yıl Çıktı Metre Yıl Çıktı Metre Yıl Çıktı Metre Yıl Çıktı Adet Yıl Çıktı Adet Yıl Çıktı Adet Yıl KŞ.PG Yapılan Asfalt Yaması Miktarı Çıktı m 2 Yıl Yeni KŞ.PG Temizliği ve Görüntülenmesi Yapılan Kanalizasyon Şebeke Uzunluğu Çıktı Metre Yıl KANALİZASYON ŞEBEKELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KŞ.F KŞ.F KŞ.F KŞ.F KŞ.F KŞ.F Kanalizasyon Şebekesi Döşenmesi- (Adapazarı, Serdivan, Erenler, Arifiye) ( Diğer Giderler TL) ( Kanalizasyon Tesisi Yapım Giderleri TL) Parsel ve Muayene Baca Kapağı Bulunması ve Yükseltme İşlemlerinin Yapılması (Asfalt Altında Kalan) Sfero Kapak - Çember İle Muayene Bacası Kapağı -Çember Değişimi Yapılması Parsel Bacalarının 1x1m Ebadında Prekast Kapağa Dönüştürülmesi ( Diğer Giderler TL) Bozulan Yolların Tamiri İçin Asfalt Yaması Yapılması ( Diğerleri TL) Kanalizasyon Şebekelerinin Temizliği ve Görüntülenmesi ( Diğerleri TL) GENEL TOPLAM

87 2 SUYUN GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE TRANSFERİ; İSALE EDİLMESİ, DEPOLANMASI, TOPLANMASI VE ARITILMASI 2.5 Kanalizasyon ve yağmursuyu iletim hatlarının ihtiyaçlar ve öncelikler doğrultusunda genişletilmesi, mevcut hatların iyileştirilmesi ve optimize edilmesini sağlayarak, kentin kanalizasyon ve yağmursuyu altyapı ihtiyacını karşılamak Yağmursuyu şebeke ağını şebeke öncelik ihtiyacına göre genişletmek SASKİ Genel Müdürlüğü sınırları içerisindeki yağmursuyu şebekesi ihtiyaca göre genişletilecek ve şebekenin bakım, onarım ve iyileştirme çalışmaları düzenli olarak yapılacaktır. Performans si KANALİZASYON ŞEBEKELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KŞ.PG KŞ.PG KŞ.PG KŞ.PG KŞ.PG Döşenen Yağmursuyu Şebekesi Uzunluğu-Adapazarı Döşenen Yağmursuyu Şebekesi Uzunluğu-Serdivan Döşenen Yağmursuyu Şebekesi Uzunluğu-Erenler Döşenen Yağmursuyu Şebekesi Uzunluğu-Arifiye Yapılan Yağmursuyu Izgara Temizliği Sayısı Çıktı Metre Yıl Çıktı Metre Yıl Çıktı Metre Yıl Çıktı Metre Yıl Çıktı Adet Yıl KANALİZASYON ŞEBEKELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KŞ.F KŞ.F Yağmursuyu Şebekesi Yapılması- (Adapazarı, Serdivan, Erenler, Arifiye) ( Diğer Giderler TL ) ( Kanalizasyon Tesisi Yapım Giderleri TL) Yağmursuyu Izgara Temizliği Yapılması GENEL TOPLAM SÜRDÜRÜLEBİLİR ETKİN KURUMSAL YAPI 5.12 Fayda sağlayan, farklı uygulamalarla farkındalık oluşturan, etkin ve verimli bir yönetişim sergilemek Kurumun sahip olduğu tüm fiziksel kaynakları en verimli bicimde kullanarak, bu kaynakların kurumun ana faaliyet alanına dolaylı katkısını en üst düzeye çıkarmak, SASKİ nin tüm birimlerinin tek noktadan hizmet verebildiği, vatandaşın tüm işlemlerini rahatlıkla yapabildiği, yeni, modern bir hizmet binası inşa etmek Kurum faaliyetlerinin etkin bir şekilde yürütülebilmesi için gerekli iş makinesi ve araçlar temine edilecektir. Performans si MAKİNE İKMAL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KŞ.PG Alımı Yapılan İş Makinesi & Araç Sayısı Çıktı Adet Yıl Yeni 4 MAKİNE İKMAL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Tamamlanma Tarihi KŞ.F İçin İhtiyaç Duyulan İş Makinesi & Araç Alımlarının Gerçekleştirilmesi

88 ( Kara Taşıtı Alımları TL) ( Hareketli İş Makinesi Alımları TL) KŞ.F Akaryakıt ve Madeni Yağ Alımları ( Akaryakıt ve Yağ Alımları TL) KŞ.F Taşıt Kiralama Giderleri ( Taşıt Kiralaması Giderleri TL) KŞ.F İş Makinesi Kiralama Giderleri ( İş Makinası Kiralama Giderleri TL) KŞ.F Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri ( Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri TL) KŞ.F İş Makinesi Onarım Giderleri ( İş Makinası Onarım Giderleri TL) GENEL TOPLAM SÜRDÜRÜLEBİLİR ETKİN KURUMSAL YAPI 5.13 Yenilikçi, değişime açık, teknolojik altyapısı güçlü sürdürülebilir bir kurumsal yapı oluşturmak Coğrafi Bilgi Sistemi ve Altyapı Bilgi Sistemi ile ilgili gerekli altyapı çalışmalarını tamamlamak ve sistemin aşamalı olarak devreye alınmasını sağlamak Coğrafi Bilgi Sistemi nin oluşturulması için sayısallaştırma çalışmaları yapılacak ve sistemin %80 i tamamlanacaktır. Performans si KANALİZASYON ŞEBEKELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KŞ.PG Sayısallaştırılan Kanalizasyon ve Yağmursuyu Şebeke Uzunluğu Çıktı Metre Yıl KANALİZASYON ŞEBEKELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KŞ.F Kanalizasyon ve Yağmursuyu Şebekelerinin Sayısallaştırılması GENEL TOPLAM

89 Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı Toplam Kaynak İhtiyacı Ekonomik 2013 (TL) Bütçe Dışı Kaynak 01 Personel Giderleri ,00 TL 02 SGK Devlet Primi Giderleri ,00 TL 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 TL 04 Faiz Giderleri - 05 Cari Transferler - 06 Sermaye Giderleri ,00 TL 07 Sermaye Transferi - 08 Borç Verme - 09 Yedek Ödenekler - Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 TL Döner Sermaye - Diğer Yurt İçi - Yurt Dışı - Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı - Su ve Kanal İşletme DB Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 TL 89

90 Bütçe Dışı Kaynak Bütçe Kaynak İhtiyacı D. İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu Genel Yönetim Diğer İdarelere Faaliyet Toplamı Genel Toplam Ekonomik (I. Düzey) Giderleri Toplamı Transfer Edilecek (TL) (TL) (TL) Kaynaklar Toplamı (TL) 01 Personel Giderleri , ,00 02 SGK Devlet Primi Giderleri , ,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri , ,00 04 Faiz Giderleri , ,00 05 Cari Transferler , ,00 06 Sermaye Giderleri , ,00 07 Sermaye Transferi 0, ,00 08 Borç Verme , ,00 09 Yedek Ödenek , ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı , ,00 Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 Genel yönetim giderleri İnsan Kaynakları ve Destek hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile Su ve Kanal Dairesi Başkanlığı bünyesinde yer aldığı için, bunlara ilişkin maliyetler, faaliyetler toplamı sütununda gösterilmiş, ayrıca Genel yönetim Giderleri Toplamı sütununa yazılmamıştır.

91 SASKİ Genel Müdürlüğü Birimlere Göre Ekonomik (I. Düzey) Dağılımı Harcama (01) (02) (03) (06) (07) (09) (04) (05) (08) TOPLAM Personel SGK Devlet Mal ve Hizmet Sermaye Sermaye Yedek Faiz Giderleri Cari Transferler Borç Verme (TL) Giderleri Primi Gider. Alım Giderleri Giderleri Transferleri Ödenekler Abone İşleri DB ,00 0, ,00 0,00 0, Bilgi İşlem DB ,00 0, ,00 0,00 0, Çevre Kor. ve Kont. DB ,00 0, ,00 0,00 0, İlçe İşletmeler DB ,00 0, ,00 0,00 0, İnsan Kay. ve Des.H. DB ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Planlama ve Yatırım DB ,00 0, ,00 0,00 0, Strateji Geliştirme DB , Su ve Kanal DB ,00 0, ,00 0,00 0, Özel Kalem Müdürlüğü ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Toplam (TL) , Genel Toplam (TL) ,00 TL

92 SASKİ Genel Müdürlüğü Ekonomik (I. Düzey) Bütçe Dağılımı Ekonomik (I. Düzey) Kaynak İhtiyacı (TL) Yüzde (%) 01 Personel Giderleri ,00 % 08,53 02 SGK Devlet Primi Giderleri ,00 % 01,73 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 % 25,34 04 Faiz Giderleri ,00 % 02,55 05 Cari Transferler ,00 % 00,12 06 Sermaye Giderleri ,00 % 47,86 07 Sermaye Transferi 0,00 % 00,00 08 Borç Verme ,00 % 10,44 09 Yedek Ödenekler ,00 % 03,43 TOPLAM ,00 %100,00 Toplam Kaynak İhtiyacı - Ekonomik (I. Düzey) Sermaye Transferi 0% Borç Verme 10% Yedek Ödenekler 3% Personel Giderleri 9% SGK Devlet Primi Giderleri 2% Mal ve Hizmet Alım Giderleri 25% Faiz Giderleri 3% Sermaye Giderleri 48% Cari Transferler 0% 92

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Su Şebeke ve Arıtma

Detaylı

BAŞKAN DAN. Zeki TOÇOĞLU Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı

BAŞKAN DAN. Zeki TOÇOĞLU Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı BAŞKAN DAN Göreve geldiğimiz günden beri şehrimizde su yönetimini entegre bir yaklaşımla ele alarak, sadece bugünün ihtiyaçlarını d eğil, geleceğin de ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik birçok yatırımı

Detaylı

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ I. HARCAMA YETKİLİSİNİN SUNUŞU Bilgi İşlem Müdürlüğü, Belediyemizin İletişim ve Bilgi Teknolojileri sistemlerinin düzenli olarak çalışmasına, yeniliklerin sisteme adapte edilmesinde

Detaylı

2015 PERFORMANS PROGRAMI I. GENEL BİLGİLER A. KAHRAMANMARAŞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLARI

2015 PERFORMANS PROGRAMI I. GENEL BİLGİLER A. KAHRAMANMARAŞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLARI I. GENEL BİLGİLER A. KAHRAMANMARAŞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLARI 'nin, başta 2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri

Detaylı

İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İKİNCİ SEVİYE SÜREÇLERİNE GÖRE DENETİM EVRENİ

İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İKİNCİ SEVİYE SÜREÇLERİNE GÖRE DENETİM EVRENİ İÇME SUYUNUN YÖNETİLMESİ 01 İçme Suyunun Yönetilmesi (Ham Su Temin Edilmesi) 01.01 Su Kaynaklarının Projelendirilmesi PLAN PROJE DAİRESİ BAŞKANLIĞI Su Proje Şube Müdürlüğü 01.01 Su Kaynaklarının Projelendirilmesi

Detaylı

GİRESUN BELEDİYESİ SU VE KANALIZASYON İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2011-2012-2013 YILLARI PERFORMANS RAPORLARI PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

GİRESUN BELEDİYESİ SU VE KANALIZASYON İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2011-2012-2013 YILLARI PERFORMANS RAPORLARI PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU GİRESUN BELEDİYESİ SU VE KANALIZASYON İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2011-2012-2013 YILLARI PERFORMANS RAPORLARI PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Stratejik Hedef 9.2.1 Batlama Derin Deniz Deşarj 1 Proje Hazırlanması ( Adet

Detaylı

TAKDİM DEĞERLİ SAKARYALILAR;

TAKDİM DEĞERLİ SAKARYALILAR; 1 2 3 4 TAKDİM DEĞERLİ SAKARYALILAR; Canlı yaşamının temel kaynağı olan Su ya en iyi şekilde hizmet etmek için yenilenebilir ve uzun vadeli yatırımlar gerçekleştirdik. Hazırladığımız su yönetimi programıyla

Detaylı

T 1 1 İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Madde 1- İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü için (A) Ödenek Cetvelinde gösterildiği gibi toplam ( 1.055.961.200,00 ) TL. ödenek verilmiştir.

Detaylı

T.C. HENDEK BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar

T.C. HENDEK BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar T.C. HENDEK BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmelik, Hendek Belediye Başkanlığı Bilgi İşlem Müdürlüğü

Detaylı

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI I. GENEL BİLGİLER

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI I. GENEL BİLGİLER BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI I. GENEL BİLGİLER Kuruluş ve Tarihçe Üniversitemiz Zonguldak Karaelmas Üniversitesinden ayrılarak Orman Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik Fakültesi,

Detaylı

TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TESKİ

TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TESKİ TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TESKİ Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine bağlı, müstakil bütçesi bulunan ve kamu tüzel kişiliğine haiz bir kuruluş olan Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi

Detaylı

SU KAYIP VE KAÇAKLARI YÖNETMELİK TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SU KAYIP VE KAÇAKLARI YÖNETMELİK TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Orman ve Su İşleri Bakanlığından: SU KAYIP VE KAÇAKLARI YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; içme suyunun etkin kullanılması, su israfının

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1-

Detaylı

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI I. GENEL BİLGİLER

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI I. GENEL BİLGİLER BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI I. GENEL BİLGİLER Kuruluş ve Tarihçe Üniversitemiz Zonguldak Karaelmas Üniversitesinden ayrılarak Orman Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik Fakültesi,

Detaylı

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI I. GENEL BİLGİLER

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI I. GENEL BİLGİLER BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI I. GENEL BİLGİLER Kuruluş ve Tarihçe Üniversitemiz Zonguldak Karaelmas Üniversitesinden ayrılarak Orman Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik Fakültesi,

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

SU ve ATIKSU HİZMETLERİNİN FİYATLANDIRILMASI, TAKİP ve TAHSİLİNDE YAŞANAN SORUNLARIN MALİ YAPIYA ETKİSİ ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

SU ve ATIKSU HİZMETLERİNİN FİYATLANDIRILMASI, TAKİP ve TAHSİLİNDE YAŞANAN SORUNLARIN MALİ YAPIYA ETKİSİ ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ SU ve ATIKSU HİZMETLERİNİN FİYATLANDIRILMASI, TAKİP ve TAHSİLİNDE YAŞANAN SORUNLARIN MALİ YAPIYA ETKİSİ ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Fatih YILDIZ Çevre Mühendisi Abone İşleri Avrupa 1. Bölgesi Dairesi Başkanı fyildiz@iski.gov.tr

Detaylı

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİLGİ SİSTEMLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİLGİ SİSTEMLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİLGİ SİSTEMLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin

Detaylı

BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI. TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE. BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR

BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI. TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE. BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin

Detaylı

Su Temini ve Atıksu Toplama Sistemlerinde Enerji Verimliliği Sevgi TOKGÖZ GÜNEŞ & Hasan SARPTAŞ TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi

Su Temini ve Atıksu Toplama Sistemlerinde Enerji Verimliliği Sevgi TOKGÖZ GÜNEŞ & Hasan SARPTAŞ TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Su Temini ve Atıksu Toplama Sistemlerinde Enerji Verimliliği Sevgi TOKGÖZ GÜNEŞ & Hasan SARPTAŞ TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi İzmir Bölgesi Enerji Formu 7-8 Nisan 2017// İzmir Mimarlık Merkezi

Detaylı

SU İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR

SU İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR SU İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR AMAÇ Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Kırşehir Belediyesi nde faaliyet gösteren

Detaylı

2014 YILI ATB YILLIK İŞ PLANI

2014 YILI ATB YILLIK İŞ PLANI Stratejik Amaç : SH. Bilgi İşlem Biriminin Faaliyetlerinde İyileştirmelerde Bulunmak... Yeni yönetim bilgi sistemini devreye almak ANKARA TİCARET BORSASI 204 YILI ATB YILLIK İŞ PLANI..2. Web sitesinin

Detaylı

ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV TANIMLARI

ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV TANIMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV TANIMLARI Valilik Makamının 04/11/2015 tarih ve 1260 Sayılı Olur ları kapsamında şube müdürlüklerinin görev tanımları yeniden düzenlenmiştir. Buna göre; I- PLANLAMA VE ZARAR AZALTMA

Detaylı

Bilgi İşlem Müdürlüğü Stratejik Planı (2014-2018) Bilgi İşlem Müdürlüğü Stratejik Planı (2014-2018)

Bilgi İşlem Müdürlüğü Stratejik Planı (2014-2018) Bilgi İşlem Müdürlüğü Stratejik Planı (2014-2018) Bilgi İşlem Müdürlüğü Stratejik Planı Bilgi İşlem Müdürlüğü Stratejik Planı (2014-2018) (2014-2018) İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ.. 2 I. STRATEJİK PLAN HAZIRLIK SÜRECİ VE YÖNTEM....3 II. MEVCUT DURUM ANALİZİ 3 A.

Detaylı

Mali Kaynak Dağılım Tablosu BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI

Mali Kaynak Dağılım Tablosu BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI 28.981.800 24.336.000 27.040.000 29.744.000 32.718.400 STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI 6.394.310 23.450.800 26.068.000 16.100.000 5.750.000 TOPLAM DİĞER MALİ

Detaylı

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 PERFORMANS PROGRAMI 1. İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1 BİRİM GÖSTERGELERİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Yıl 2011 14.81.00.02 / ÖZEL KALEM Amaç Per. Personelin bilgi,

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2015 İÇİNDEKİLER I- OCAK HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe... 3 01. Personel... 5 02. Sosyal

Detaylı

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Kamu kurumlarının gelir-gider bilgilerinin yer aldığı ve kullanımlarına tahsis edilen ödenek tutarlarını gösteren

Detaylı

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI I. GENEL BİLGİLER

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI I. GENEL BİLGİLER BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI I. GENEL BİLGİLER Kuruluş ve Tarihçe Üniversitemiz Zonguldak Karaelmas Üniversitesinden ayrılarak Orman Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik Fakültesi,

Detaylı

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNERGE

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNERGE YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Yüksek İhtisas

Detaylı

YÖNETMELİK İÇME SUYU TEMİN VE DAĞITIM SİSTEMLERİNDEKİ SU KAYIPLARININ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK İÇME SUYU TEMİN VE DAĞITIM SİSTEMLERİNDEKİ SU KAYIPLARININ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 8 Mayıs 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28994 Orman ve Su İşleri Bakanlığından: YÖNETMELİK İÇME SUYU TEMİN VE DAĞITIM SİSTEMLERİNDEKİ SU KAYIPLARININ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254

1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254 1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ VE İL ÖZEL İDARELERİ TARAFINDAN AFET VE ACİL DURUMLAR İLE SİVİL SAVUNMAYA İLİŞKİN YATIRIMLARA AYRILAN BÜTÇEDEN YAPILACAK HARCAMALARA

Detaylı

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ Hazırlayan Strateji Geliştirme Müdürü Kontrol Başkanlık Hukuk Danışmanı Onay Belediye Başkanı Yürürlük Tarihi 01.02.2010 Sayfa 1 / 9 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; Kartal Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Detaylı

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK I.BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK I.BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç; BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK I.BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER MADDE 1. Bu Yönetmeliğin amacı; Hatay Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

Detaylı

ANKARA 112 İL AMBULANS SERVİSİ BAŞHEKİMLİĞİ ÇAĞRI KAYIT VE OPERASYON YÖNETİM SİSTEMİ BİRİMİ GÖREV TANIMI. Revizyon Tarihi:

ANKARA 112 İL AMBULANS SERVİSİ BAŞHEKİMLİĞİ ÇAĞRI KAYIT VE OPERASYON YÖNETİM SİSTEMİ BİRİMİ GÖREV TANIMI. Revizyon Tarihi: Revizyon No:02 Sayfa No:1 / 7 BİRİM: Çağrı Kayıt ve Operasyon Yönetim Sistemi Birimi İŞİN ADI: Çağrı Kayıt ve Operasyon Yönetim Sistemi Birim Sorumlusu ve Çalışanları BAĞLI OLDUĞU BİRİM: Başhekim SORUMLU

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07 / 03 / 2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/6 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ:

T.C. GEBZE BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07 / 03 / 2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/6 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ: GÖREV TANIMLARI Karar Tarihi: 07 / 03 / 2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/6 AMAÇ: BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1) Bu yönetmeliğin amacı 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 48 nci maddesi, ISO 9001-2000 kapsamında, Görev,

Detaylı

T.C. EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ

T.C. EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ T.C. EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu yönetmeliğin amacı; Bilgi İşlem Müdürlüğünün teşkilat

Detaylı

Dr. Rüstem KELEŞ SASKİ Genel Müdürü ADASU Enerji AŞ. YK Başkanı

Dr. Rüstem KELEŞ SASKİ Genel Müdürü ADASU Enerji AŞ. YK Başkanı Dr. Rüstem KELEŞ SASKİ Genel Müdürü ADASU Enerji AŞ. YK Başkanı Konunun önemi Belediyelerin enerji kaynakları; Hidrolik Bio kütle Bu kaynaklardan belediyeler nasıl yararlanabilir, Yenilenebilir enerji

Detaylı

Giresun Belediyesi 2012 Yılı Performans Programı 1 MALİ YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ

Giresun Belediyesi 2012 Yılı Performans Programı 1 MALİ YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ 2012 Yılı Performans Programı 1 MALİ YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ 2012 Yılı Performans Programı 2 STRATEJİK AMAÇ/ 3- Mali Yapının Güçlendirilmesi MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ - STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV-YETKĠ

Detaylı

SASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI KAPAK KONULACAK

SASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI KAPAK KONULACAK SASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI KAPAK KONULACAK 1 2 KAPAK KONULACAK 3 4 TAKDİM DEĞERLİ HEMŞEHRİLERİM; Hayatın özü olan su, en önemli yaşam kaynaklarının başında gelmektedir. Tüm canlıların

Detaylı

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI 2018 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI 2018 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI 2018 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 2018 2017 2 HARCAMA YETKİLİSİNİN SUNUŞU Etimesgut Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünün 10.05.2017 tarih ve 3422 sayılı yazısı doğrultusunda,

Detaylı

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Bilgi İşlem Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Bilgi İşlem Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Bilgi İşlem Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu yönetmelik, Bursa Nilüfer Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü

Detaylı

2014 yılı Durumu Neden 2015 yılı Durumu Neden

2014 yılı Durumu Neden 2015 yılı Durumu Neden 1.KURUMSALLAŞMA DÖNGÜSÜNÜN HIZLANDIRILMASI 1.1. Akreditasyon, Yönetim Sistemlerinin revize edilmesi ve yeni yönetim sistemlerinin kurulması 1.1.1. Yönetim sistemi konusunda danışmanlık hizmeti alınması

Detaylı

ELDER Ar-Ge ÇALIŞTAYI 2015 SUNUMU. 16.04.2015 Aydem EDAŞ Elder Ar-Ge Çalıştayı 2015 Sunumu Sayfa 1

ELDER Ar-Ge ÇALIŞTAYI 2015 SUNUMU. 16.04.2015 Aydem EDAŞ Elder Ar-Ge Çalıştayı 2015 Sunumu Sayfa 1 ELDER Ar-Ge ÇALIŞTAYI 2015 SUNUMU 16.04.2015 Aydem EDAŞ Elder Ar-Ge Çalıştayı 2015 Sunumu Sayfa 1 İÇERİK 1. Ar-Ge Hedeflerimiz 2. Ar-Ge Önceliklerimiz 3. Teknoloji Yatırımlarımız 4. Ar-Ge Projelerimiz

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL VE MALİ DURUM BEKLENTİLER RAPORU

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL VE MALİ DURUM BEKLENTİLER RAPORU DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 214 I KURUMSAL VE DURUM BEKLENTİLER RAPORU İçindekiler Tablosu I. OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 1 BÜTÇE GİDERLERİ... 1 BÜTÇE GELİRLERİ... 6 FİNANSMAN... 7 II.

Detaylı

Atık Suda Kirlilik Yükü Tespiti İMES OSB Online Ölçüm Sistemi Uygulama Örneği. Direnç Özdemir Bölge Müdürü İnşaat Yük.Mühendisi

Atık Suda Kirlilik Yükü Tespiti İMES OSB Online Ölçüm Sistemi Uygulama Örneği. Direnç Özdemir Bölge Müdürü İnşaat Yük.Mühendisi Atık Suda Kirlilik Yükü Tespiti İMES OSB Online Ölçüm Sistemi Uygulama Örneği Direnç Özdemir Bölge Müdürü İnşaat Yük.Mühendisi 1 İMES OSB 2 Atık Sularda Fazla Kirlilik Yükünün Sahada Neden Olduğu Sorunlar

Detaylı

FİNAS KURUMSAL SINIFLANDIRMA FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA EKONOMİK SINIFLANDIRMA TİPİ 46 MAHALLİ İDARELER 515.897.000,00 33 BELEDİYELER 515.897.

FİNAS KURUMSAL SINIFLANDIRMA FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA EKONOMİK SINIFLANDIRMA TİPİ 46 MAHALLİ İDARELER 515.897.000,00 33 BELEDİYELER 515.897. FİNAS TİPİ KURUMSAL SINIFLANDIRMA FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA EKONOMİK SINIFLANDIRMA AÇIKLAMA TUTAR 46 MAHALLİ İDARELER 515.897.000,00 33 BELEDİYELER 515.897.000,00 33 MESKİ 515.897.000,00 02 ÖZEL KALEM

Detaylı

T.C. TALAS BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MERKEZİ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. TALAS BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MERKEZİ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu Yönetmelik in amacı Bilgi İşlem Merkezinin çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. (2) Bu Yönetmelik, ilgili mevzuat çerçevesinde

Detaylı

Enerji Verimliliğinde Akıllı Şebekelerin Rolü ULUSLARARASI İSTANBUL AKILLI ŞEBEKELER KONGRE VE SERGİSİ

Enerji Verimliliğinde Akıllı Şebekelerin Rolü ULUSLARARASI İSTANBUL AKILLI ŞEBEKELER KONGRE VE SERGİSİ Enerji Verimliliğinde Akıllı Şebekelerin Rolü ULUSLARARASI İSTANBUL AKILLI ŞEBEKELER KONGRE VE SERGİSİ 10.05.2013 EnerjiSA & Başkent Elektrik Dağıtım AŞ Türkiye nin en büyük sanayi ve finans topluluklarından

Detaylı

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar. SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısını, görevlerini, yetkilerini ve

Detaylı

T.C. ŞANLIURFA İL ÖZEL İDARESİ

T.C. ŞANLIURFA İL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İKMAL ŞEFLİĞİ 1- AMBARLAR a) Akaryakıt b) İnşaat c) Demirbaş d) Yedek Parça 2- KAÇAK AKARYAKIT İŞLETME ŞEFLİĞİ 1- SAHA AMİRLİĞİ 2- ARAÇ GÖREVLENDİRME 3- TAŞIMALI EĞİTİM ATÖLYE

Detaylı

GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR

GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR 1- Daire Başkanı: Kilis 7 Aralık Üniversitesi nın görevi; Başkanlık bünyesinde bulunan tüm iş tanımlarını ve çalışma gruplarının düzenli çalışması için personel ayırımı yapmaksızın

Detaylı

BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI GÖREV YETKĠ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK

BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI GÖREV YETKĠ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI GÖREV YETKĠ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Bilgi

Detaylı

Kentsel Atıksu Arıtımı Hizmet Bedeli Tahsil Yöntemleri & Tam Maliyet Esası Ücret ve Vergilerin Yeterliliği

Kentsel Atıksu Arıtımı Hizmet Bedeli Tahsil Yöntemleri & Tam Maliyet Esası Ücret ve Vergilerin Yeterliliği KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kentsel Atıksu Arıtımı Hizmet Bedeli Tahsil Yöntemleri & Tam Maliyet Esası Ücret ve Vergilerin Yeterliliği Ali SAĞLIK Genel Müdür

Detaylı

SASKİ SAMSUN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI

SASKİ SAMSUN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI SASKİ SAMSUN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI i BAŞKANIN SUNUŞU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile; kamu kaynaklarının etkili, ekonomik, verimli

Detaylı

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 2014 I. OCAK - HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri Üniversitemize,

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü Sayı : B.13.2.SGK.0.13.06.04/411 02/07/2010 Konu: Daire Başkanlıklarının Görev Dağılımı GENELGE 2010/81 Bilindiği üzere, Yönetim Kurulumuzun 06/02/2008 tarihli ve 2008/51 sayılı Kararı ile bünyesinde,

Detaylı

SAĞLIKLI ŞEHİR YAKLAŞIMI

SAĞLIKLI ŞEHİR YAKLAŞIMI SAĞLIKLI ŞEHİR YAKLAŞIMI Bugün şehirlerimizdeki problemlerin çoğu fakirlik, eşitsizlik, işsizlik, işe ve mal ve hizmetlere erişim zorlukları, düşük düzeyde sosyal ilişkiler ve kentsel alanlardaki düşük

Detaylı

SUNUŞ. Hayri BARAÇLI Genel Müdür

SUNUŞ. Hayri BARAÇLI Genel Müdür SUNUŞ Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliğin ve mali saydamlığın sağlanmasını, kamu mali yönetimin yapısını ve işleyişini, kamu

Detaylı

Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı. Doç. Dr. Ahmet KESİK 23 Şubat 2007

Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı. Doç. Dr. Ahmet KESİK 23 Şubat 2007 Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Doç. Dr. Ahmet KESİK 23 Şubat 2007 Neden Mali Yönetim Reformu Mali disiplin Kaynak tahsisi ve kaynakların stratejik önceliklere göre kullanılması Etkinlik

Detaylı

İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. İŞ SÜREKLİLİĞİ PLANLAMASI A. AMAÇ

İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. İŞ SÜREKLİLİĞİ PLANLAMASI A. AMAÇ Sayfa No: 1/7 A. AMAÇ Bu politika, nin deprem, yangın, fırtına, sel gibi doğal afetler ile sabotaj, donanım veya yazılım hatası, elektrik ve telekomünikasyon kesintileri gibi önceden tahmin edilebilen

Detaylı

İGABİS. İGDAŞ Altyapı Bilgi Sistemi

İGABİS. İGDAŞ Altyapı Bilgi Sistemi İGABİS İGDAŞ Altyapı Bilgi Sistemi İGDAŞ * 12 milyonluk bir Mega Kent te * 1,7 milyonu bulan abonesiyle * İstanbul un %55 ine ulaşan * Hızla büyüyen ve gelişen bir DOĞALGAZ DAĞITIM kuruluşudur. İGDAŞ IN

Detaylı

BİRİM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU

BİRİM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU BİRİM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU [Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı] [Gazi Üniversitesi Rektörlüğü 06500 Teknikokullar ANKARA] [2015] [Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı-İç Değerlendirme Raporu] [2015]

Detaylı

Pardus Vizyonu. Prof. Dr. Abdullah ÇAVUŞOĞLU 25.06.2014

Pardus Vizyonu. Prof. Dr. Abdullah ÇAVUŞOĞLU 25.06.2014 Pardus Vizyonu Prof. Dr. Abdullah ÇAVUŞOĞLU 25.06.2014 Gündem Pardus Projesi Hakkında Proje hedefleri Kamu göç projelerimiz Yürüteceğimiz Faaliyetler AKASYA Projesi Açık Kaynak Kodlu Yazılımlar Açık kaynak

Detaylı

Akıllı Su Yönetimi Bileşenleri

Akıllı Su Yönetimi Bileşenleri Akıllı Su Yönetimi Bileşenleri Scada Sistemi Şebeke GIS Altyapısı Telemetrik Sayaç Okuma Akıllı Su Kartı Abone Yönetimi Varlık Yönetim Sistemi Yönetim Bilişim Sistemi Akıllı Su Operasyon/Kontrol Merkezi

Detaylı

T. C. KAMU İHALE KURUMU

T. C. KAMU İHALE KURUMU T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BT Strateji Yönetimi BT Hizmet Yönetim Politikası Sürüm No: 6.0 Yayın Tarihi: 26.02.2015 444 0 545 2012 Kamu İhale Kurumu Tüm hakları

Detaylı

T.C. KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARITMA TESİSLERİ İŞLETME ZORLUKLARI VE SCADA SİSTEMİNİN EKONOMİK GETİRİLERİ

T.C. KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARITMA TESİSLERİ İŞLETME ZORLUKLARI VE SCADA SİSTEMİNİN EKONOMİK GETİRİLERİ T.C. KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARITMA TESİSLERİ İŞLETME ZORLUKLARI VE SCADA SİSTEMİNİN EKONOMİK GETİRİLERİ ALİ SAĞLIK İSU GENEL MÜDÜR YARDIMCISI EKİM 2015 2015 YILI İTİBARİYLE ATIKSU

Detaylı

BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI OCAK 2015 Sunum Planı İç Kontrol ün Tanımı ve Amaçları Birimlerin Sorumlulukları İç Kontrol Standartları Bakanlıkta

Detaylı

Coğrafi Bilgi Sistemi Temelli, Mobil Cihaz Entegrasyonu Olan Dağıtım Varlık Bütünlüğü Yönetim Sistemi. Ali Kemal DEMİRCİ Genel Müdür

Coğrafi Bilgi Sistemi Temelli, Mobil Cihaz Entegrasyonu Olan Dağıtım Varlık Bütünlüğü Yönetim Sistemi. Ali Kemal DEMİRCİ Genel Müdür Coğrafi Bilgi Sistemi Temelli, Mobil Cihaz Entegrasyonu Olan Dağıtım Varlık Bütünlüğü Yönetim Sistemi Ali Kemal DEMİRCİ Genel Müdür TEYDEB Ar-Ge Projesi Projenin Adı : Coğrafi bilgi sistemi temelli, mobil

Detaylı

KÜTAHYA BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

KÜTAHYA BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ KÜTAHYA BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Amaç : Madde 1-) Bu yönetmeliğin amacı Kütahya Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğünün görev ve çalışma

Detaylı

Türkiye Ulusal Sabit GPS İstasyonları Ağı (TUSAGA-AKTİF : CORS-TR) İşletilmesinde TÜRKSAT A.Ş. YAKLAŞIMI. Sunum Kapsamı

Türkiye Ulusal Sabit GPS İstasyonları Ağı (TUSAGA-AKTİF : CORS-TR) İşletilmesinde TÜRKSAT A.Ş. YAKLAŞIMI. Sunum Kapsamı Türkiye Ulusal Sabit GPS İstasyonları Ağı (TUSAGA-AKTİF : CORS-TR) İşletilmesinde TÜRKSAT A.Ş. YAKLAŞIMI 36 K 20 K 1K 1 Sunum Kapsamı 1. İstasyonların Bakımı, idamesi ve işletilmesi 2. Kontrol Merkezinin

Detaylı

İç Kontrol ve Risk Yönetimi Sisteminiz Stratejik Yönetim ve Planlama Sürecinize Katkı Sağlayabilir

İç Kontrol ve Risk Yönetimi Sisteminiz Stratejik Yönetim ve Planlama Sürecinize Katkı Sağlayabilir İç Kontrol ve Risk Yönetimi Sisteminiz Stratejik Yönetim ve Planlama Sürecinize Katkı Sağlayabilir Kurumlarımızda kullanılmakta olan önemli yönetim araçlarımız bulunmakta; İç Kontrol, Risk Yönetimi, Stratejik

Detaylı

2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ [203] 203 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI SUNUŞ Birimimiz Performans Programı, Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik ile Performans Programı

Detaylı

CBS TABANLI-ÇOK KRİTERLİ ENERJİ VERİ ARŞİVİ & ANALİZ LABORATUARI PROJESİ ÖN ÇALIŞMASI

CBS TABANLI-ÇOK KRİTERLİ ENERJİ VERİ ARŞİVİ & ANALİZ LABORATUARI PROJESİ ÖN ÇALIŞMASI 2010 CBS TABANLI-ÇOK KRİTERLİ ENERJİ VERİ ARŞİVİ & ANALİZ LABORATUARI PROJESİ ÖN ÇALIŞMASI OĞUZHAN AKYENER TÜRKİYE ENERJİ STRATEJİLERİ & POLİTİKALARI ARAŞTIRMA MERKEZİ CBS TABANLI-ÇOK KRİTERLİ ENERJİ VERİ

Detaylı

Evrak Tarih ve Sayısı: 30/06/2014-12515

Evrak Tarih ve Sayısı: 30/06/2014-12515 Evrak Tarih ve Sayısı: 30/06/2014-12515 T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı *BEL9B1H4* Sayı : 82018567-612.01.01- Konu: Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 0 5018 sayılı Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile

Detaylı

BURSA HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ. Erdinç ŞENOVA Çevre Sağlığı Şube Müdürü

BURSA HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ. Erdinç ŞENOVA Çevre Sağlığı Şube Müdürü BURSA HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Erdinç ŞENOVA Çevre Sağlığı Şube Müdürü Mevzuat 17.02.2005 Tarihli ve 25730 Sayılı Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe giren İNSANİ TÜKETİM AMAÇLI SULAR HAKKINDA YÖNETMELİK

Detaylı

MALİ ANALİZ DAİRE BAŞKANI

MALİ ANALİZ DAİRE BAŞKANI Organizasyon Yapısı MALİ ANALİZ DAİRE BAŞKANI NEJAT MISIR ANALİZ VE RAPORLAMA BİRİMİ BİRİM SORUMLUSU Hakan SERPİN İZLEME VE GİDER KONTROLÜ BİRİMİ BİRİM SORUMLUSU Muzaffer SARIKAYA ANALİZ VE RAPORLAMA BİRİMİ

Detaylı

Kamu Hastaneleri Birliklerinde. Genel Sekreterlik Mali Hizmetlerinin Yürütülmesine Yönelik Rehber

Kamu Hastaneleri Birliklerinde. Genel Sekreterlik Mali Hizmetlerinin Yürütülmesine Yönelik Rehber Kamu Hastaneleri Birliklerinde Genel Sekreterlik Mali Hizmetlerinin Yürütülmesine Yönelik Rehber 15.08.2013 KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİK I - MALİ HİZMETLERİN YÜRÜTÜLMESİNE YÖNELİK YAPILANMA

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 1 ÖNSÖZ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı

Detaylı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇEVRECİ ŞEHİRLERE DOĞRU Kadir DEMİRBOLAT İklim Değişikliği Dairesi Başkanı 7 Temmuz 2012, Gaziantep Çevreci Şehircilik; Yaşam kalitesi yüksek, Çevreye duyarlı, Tarihi ve kültürel

Detaylı

Etki Değerlendirme Hülya ÖZTOPRAK YILMAZ Daire Başkanı

Etki Değerlendirme Hülya ÖZTOPRAK YILMAZ Daire Başkanı Etki Değerlendirme Hülya ÖZTOPRAK YILMAZ Daire Başkanı 1 / 30 İçerik Amaç / Hedef Önem Kamu Destekleri Temel Kavramlar Değerlendirme ne işe yarar? Yöntem 2 / 30 Amaç / Hedef Amaç Etki değerlendirme konusunda,

Detaylı

T.C. AMASYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. AMASYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. AMASYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç, Kapsam MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Amasya Belediyesi

Detaylı

KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN ( )

KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN ( ) KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN (2014 2016) MİSYON Kayseri nin geçmişini doğru anlayarak, bugünü verimli/iyi değerlendirerek ve geleceğini akıllı planlayarak, Kayseri nin

Detaylı

TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI KUYU TAMAMLAMA HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI KUYU TAMAMLAMA HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı Ortaklığımız tarafından yurt içinde ve yurt dışında açılan ve/veya açılacak olan

Detaylı

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YENİ HİZMET ALANI

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YENİ HİZMET ALANI SAMSUN SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YENİ HİZMET ALANI 5216 sayılı yasadan önceki Belediye Hizmet Alanı (7.000 ha) 5747 sayılı yasadan sonra Büyükşehir Belediyesi Mücavir Alan Çizgisi (79.000 ha) 6360 sayılı

Detaylı

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; Denizli

Detaylı

2014 YILI ATB YILLIK İŞ PLANI

2014 YILI ATB YILLIK İŞ PLANI Sayfa No 1/8 Stratejik Amaç 1: MEVCUT BİRİMLERİN ALT YAPI VE İŞLEVSEL OLARAK İYİLEŞTİRİLMESİ VE YENİ BİRİMLERİN OLUŞTURULMASI Teslim ya da İşin Tamamlanma Tarihi SH 1.1 Bilgi İşlem Biriminin Faaliyetlerinde

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER GİRİŞ.. 3 I-OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.4-20 Bütçe Giderleri ve Gelirleri.. 4 Gider Gerçekleşme ve Başlangıç Ödeneği Karşılaştırma

Detaylı

ZM R KEMALPA A ORGAN ZE SANAY BÖLGES

ZM R KEMALPA A ORGAN ZE SANAY BÖLGES ZM R KEMALPA A ORGAN ZE SANAY BÖLGES ELEKTRİK ŞEBEKE YAPISI ZM R KEMALPA A ORGAN ZE SANAY BÖLGES PROJENİN AMAÇLARI Kayıp-Kaçak Oranlarında Azalma Maliyetlerde Azalma Güvenli faturalama sistemi Katılımcı

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2017

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2017 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2017 Personel SGK Devlet Primi Mal ve Hizmet Alımı Cari Transferler Sermaye Etkili, Ekonomik, Verimli Harcama 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ÇUKUROVA

Detaylı

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

Yönetim Bilgi Sistemleri. Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Yönetim Bilgi Sistemleri Dairesi

Yönetim Bilgi Sistemleri. Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Yönetim Bilgi Sistemleri Dairesi Yönetim Bilgi Sistemleri Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Yönetim Bilgi Sistemleri Dairesi Yönetim Bilgi Sistemleri Yönetim Bilgi sistemleri ; Veri ve bilgiyi, Toplayan, Saklayan, İşleyen,

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2015 I KURUMSAL DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU I. OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A) BÜTÇE 6583 sayılı 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Dumlupınar Üniversitesi

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM Sekreterya Teknik ve İdari Hizmetler Şube Müdürlüğü Donanım Hizmet Ağ Sistem Yazılım-Web Tasarım İdari Hizmetler Teknik Servis Personeli Önder DAĞLI Ağ Yönetimi Engin TÜRK Web Tasarım Alperen

Detaylı

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ VE BEKLENTİLER RAPORU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2011

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ VE BEKLENTİLER RAPORU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2011 TEMMUZ-2011 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 0 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SUNUŞ Ç.Ü. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Adana - 2011 SUNUŞ 3 I.OCAK-HAZİRAN 2011 DÖNEMİ

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ BİRLİĞİN VİZYONU Akdeniz Belediyeler Birliği, Yerel Yönetimler Reformu ve AB ile bütünleme süreçlerine destek sağlayan, hizmetlerinde kalite, verimlilik ve güvenirliği esas

Detaylı

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41 inci maddesi ve ilgili Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğe

Detaylı

T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı