AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU (2012)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU (2012)"

Transkript

1 AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU (2012) 2012 yılı akademik personel memnuniyetini değerlendirmek amacıyla 171 akademik personelle görüşülmüştür. Çalışmada çeşitli hizmetlerden memnuniyet ölçmeye yönelik 15 soru, iş ilişkilerini ölçmeye yönelik 30 soru, üniversite imkanlarına yönelik 12 soru bulunmaktadır. Ölçeğe ilişkin Cronbach alfa değeri 0,895 bulunmuştur. Tablo 1. Katılımcıların Cinsiyet ve Kadrolarına Göre Dağılımı Kadro Profesör Doçent Yrd. Doç. Öğr. Gör. Arş. Gör. Okutman Uzman Toplam Cinsiyet Kadın Sayı % 0,6% 0,0% 6,% 7,6% 2,9% 5,3% 2,9% 25,7% Erkek Sayı % 0,6% 7,6% 21,1% 2,0% 15,2% 2,9% 2,9% 7,3% Toplam Sayı % 1,2% 7,6% 27,5% 31,6% 18,1% 8,2% 5,8% 100,0% Tablo 2. Katılımcılara İlişkin Tanımlayıcı İstatistikler En Küçük En Büyük Ortalama Std. Sapma Yaş 23,00 6,00 33,3918 6,3097 Toplam Kıdem (yıl),00 28,00 5,7602 5,569 Düzce Üniversitesi'ndeki kıdem (yıl),0 23,0,205,0727 BULGULAR 1

2 1.Genel Değerlendirme Tablo 3. Hizmetlere İlişkin Tanımlayıcı İstatistikler Hizmetler Ortalama Std. Sapma Yemekhane 2,0 0,93 Sosyo-Kültürel etkinlikler 2,96 0,81 Temizlik 3,5 0,86 Güvenlik 3,0 0,96 Servis Hizmeti/Ulaşım 2,61 1,23 Aydınlatma 3,2 1,07 Isıtma/Sıcaklık gibi fiziksel koşullar 3,30 1,07 Gürültü 3,00 1,13 Kreş Hizmeti 2,57 1,37 Fotokopi/bilgisayar çıktısı imkanları 3,25 1,17 İnternet Erişimi 3,71 1,10 Lojman Hizmeti 2,01 1,16 Sosyal Tesisler 2,7 1,10 Spor Tesisleri 3,0 1,11 Çalışma Odası 3,5 1,18 2

3 Tablo.İş İlişkilerine İlişkin Tanımlayıcı İstatistikler Ortalama Std. Sapma İşimle ilgili kararlara katılma hakkım memnuniyetimi arttırır.,56 0,66 İş yerinde yetki ve sorumluluk aldığımda memnuniyet artar.,0 0,85 Yöneticilerimin beni motive etme çalışmaları memnuniyetimi artırır.,3 0,77 İşimde yeni fikirler geliştirmeme imkân verilmesi memnuniyetimi artırır.,53 0,81 İşimin bilgi beceri ve yeteneğime uygun olması memnuniyetimi artırır.,67 0,59 Kendimi geliştirme fırsatlarının olması memnuniyetimi artırır.,6 0,66 İşimi yaparken kolaylık sağlayan araçların olmaması memnuniyetimi azaltır. 1,55 0,8 İşyerinde çalışma koşullarının ağır olması memnuniyetimi azaltır. 1,87 1,05 Çalışma arkadaşlarımla olan iyi iletişim memnuniyetimi arttırır. 1,33 0,57 İş yerinde sıkı denetim olması memnuniyetimi azaltır. 2,13 1,16 İş yerinde üstlerimle yaşadığım sorunlar beni işimden soğutur. 1,88 1,06 Çalışma arkadaşlarıma güvenememek memnuniyetimi azaltır. 1,76 0,90 Çalışma arkadaşlarımın işten ayrılmalarının sıklığı beni olumsuz etkiler. 2,35 1,23 Ceza yöntemlerinin uygulanması beni olumsuz etkiler. 2,1 1,10 Ödüllendirme politikaları memnuniyetimi arttırır.,7 0,73 Adaletsiz terfiler memnuniyetimi azaltır. 1,53 0,8 Çalışma arkadaşlarımın işlerinden ve çalışma koşullarından şikâyetlerinden olumsuz etkilenirim. 2,9 1,22 Fazla mesai yapmak işe olan memnuniyetimi azaltır. 2,88 1,26 İş arkadaşlarımla, işyeri aracılığıyla yapılan sosyal/kültürel etkinlikler memnuniyetimi arttırır.,17 0,86 İşten çıktığımda fiziksel olarak çok yorgun olmam işe karşı memnuniyetimi azaltır. 2,91 1,32 İşten çıktığımda zihinsel olarak çok yorgun olmak işe karşı memnuniyetimi azaltır. 2,8 1,35 İşin sıradan ve hep aynı olması memnuniyetimi düşürür. 2,37 1,22 Yaptığım işin stresli olması memnuniyetimi azaltır. 2,39 1,22 Üstlerimin bana değer verdiğini hissettirmesi memnuniyetimi arttırır.,60 0,67 İşletmede yönetimin politika ve uygulamalarda eşitlik ve adaleti gözetmesi memnuniyetimi arttırır.,56 0,75 İyi bir iş başarmanın farkının üstlerim tarafından hissettirilmesi memnuniyetimi arttırır.,3 0,78 İşletmenin kendi belirlediği prosedürlerin uygulamasında istikrarlı olmaması memnuniyetimi azaltır. 1,85 0,95 Verilen emirle ilgili bilgilendirici açıklama yapılması memnuniyetimi arttırır.,30 0,8 En üst düzey yöneticiyle görüşme imkânı bulmak memnuniyetimi arttırır.,50 0,75 Üstlerimle sıkı iletişimde olmak iş memnuniyetimi arttırır.,25 0,86 3

4 Orman Teknik Eğitim Tıp Fen Edebiyat Mühendislik İşletme Teknoloji Sanat ve Tasarım Eğitim Tablo 5. Üniversite İmkanlarına İlişkin Tanımlayıcı İstatistikler Ortalama Std. Sapma Diğer üniversiteler ile karşılaştırıldığında üniversitemizin ulusal/uluslararası kongre ve sempozyum katılım teşviklerinden memnunum. 2,85 1,21 Üniversitemizde kendimi geliştirebileceğim yurt içi/yurt dışı araştırma projeleri vardır. 3,29 0,97 Üniversitemiz hizmet içi eğitim sağlamaktadır. 3,09 1,02 Üniversitemizin verdiği eğitimler bireysel gelişimime katkı sağlamaktadır. 3,18 1,02 Üniversitenin politika ve uygulamaları akademik gelişimime büyük ölçüde katkı sağlamaktadır. 3,1 0,95 Akademik gelişimim açısından Düzce Üniversitesinin Kütüphane altyapı imkânları yeterlidir. 2,82 1,0 Genel olarak düşündüğümde, Düzce Üniversitesi'nde çalışmaktan memnunum.,10 0,79 Aldığım ücretten memnunum. 2,63 1,15 Düzce Üniversitesinin iletişim yöntem ve politikalarını etkin buluyorum. 3,52 0,98 Anketin çalışan memnuniyetinin arttırılmasına yönelik çalışmalar için kullanılacağına inanıyorum. 3,8 1,0 Çalıştığım birimi değiştirmek şansım olsa değiştirmek isterdim. 2,01 0,8 Düzce Üniversitesinden başka bir yerde çalışmayı isterdim. 2,25 0,56 2.Kırılımlandırmalar 2.1.Fakültelere Göre Değerlendirmeler Şekil 1. Fakültelere Göre Katılımcı Sayıları

5 Tablo 6. Fakültelere Göre Ortalama Hizmet Memnuniyetleri Orman Teknik Eğitim Tıp Fen Edebiyat Mühendislik İşletme Teknoloji Eğitim Yemekhane 2,09 2,0 3,1 2,60 2,2 2,00 2,18 3,25 Sosyo-Kültürel etkinlikler 2,7 2,20 2,29 3,10 3,00 3,13 3,06 3,75 Temizlik 3,70 3,60 3,57 3,60,00 3,50 3,71,25 Güvenlik 3,09 3,20 2,86 3,90 3,50 3,25 3,29 3,75 Servis Hizmeti/Ulaşım 2,91 2,20 2,71 3,10 3,00 2,75 2,88 3,25 Aydınlatma 3,3 3,20 3,86 3,90 3,33,00 3,59 3,75 Isıtma/Sıcaklık gibi fiziksel koşullar 2,96 3,0 3,3 3,30 3,2 3,75 3,7,50 Gürültü 2,91 3,20 3,71 3,20 3,08 2,88 3,18 2,75 Kreş Hizmeti 2,87 2,80 1,71 2,80 2,92 2,25 3,18 3,00 Fotokopi/bilgisayar çıktısı imkanları 3,30 2,0 2,57 2,90 3,50,13 2,82 3,50 İnternet Erişimi 3,87 3,60 3,57,20,2,00,00,50 Lojman Hizmeti 1,78 2,20 1,3 2,10 2,75 2,00 2,65 2,25 Sosyal Tesisler 2,65 2,60 2,57 2,90 3,08 3,25 2,65,25 Spor Tesisleri 3,17 2,60 2,3 3,50 3,2 3,75 3,06 3,75 Çalışma Odası 3,00,00 3,86 3,30,25,38,06,25 5

6 Tablo 7. Fakültelere Göre Ortalama İş İlişkileri Memnuniyetleri Orman Teknik Eğt. Fak. Tıp Fen Edebiyat Mühendisli k İşletme Teknoloji Eğitim İşimle ilgili kararlara katılma hakkım memnuniyetimi arttırır.,70,20,71,60,33,63,18,75 İş yerinde yetki ve sorumluluk aldığımda memnuniyet artar. 3,91,00,3,20 3,67,13 3,88 3,75 Yöneticilerimin beni motive etme çalışmaları memnuniyetimi artırır.,3,20,3,50,2,50,06,75 İşimde yeni fikirler geliştirmeme imkân verilmesi memnuniyetimi artırır.,57,20,29,60,75,63,18,75 İşimin bilgi beceri ve yeteneğime uygun olması memnuniyetimi artırır.,70,60,57,70,75,50,53,50 Kendimi geliştirme fırsatlarının olması memnuniyetimi artırır.,61,0,29,70,75,75,35,75 İşimi yaparken kolaylık sağlayan araçların olmaması memnuniyetimi azaltır. 1,30 2,00 1,57 1,50 1,83 1,75 1,88 1,75 İşyerinde çalışma koşullarının ağır olması memnuniyetimi azaltır. 1,7 1,80 1,86 2,30 1,92 1,75 2,2 2,25 Çalışma arkadaşlarımla olan iyi iletişim memnuniyetimi arttırır. 1,30 1,60 1,57 1,30 1,2 1,63 1,7 1,00 İş yerinde sıkı denetim olması memnuniyetimi azaltır. 2,0 2,00 1,86 1,80 2,08 2,25 2,35 2,50 İş yerinde üstlerimle yaşadığım sorunlar beni işimden soğutur. 1,57 1,80 2,1 1,70 1,83 2,25 1,9 1,75 Çalışma arkadaşlarıma güvenememek memnuniyetimi azaltır. 1,61 1,60 2,00 1,70 1,67 1,75 1,88 1,50 Çalışma arkadaşlarımın işten ayrılmalarının sıklığı beni olumsuz etkiler. 1,65 2,20 2,3 2,0 2,17 3,13 2,35 1,75 Ceza yöntemlerinin uygulanması beni olumsuz etkiler. 1,91 2,00 2,29 2,0 2,08 2,25 2,18 1,50 Ödüllendirme politikaları memnuniyetimi arttırır.,61,0,29,50,33,13,1,75 Adaletsiz terfiler memnuniyetimi azaltır. 1,30 1,60 1,3 2,00 1,67 1,63 1,59 1,50 Çalışma arkadaşlarımın işlerinden ve çalışma koşullarından şikâyetlerinden olumsuz etkilenirim. 2,00 2,60 2,00 2,70 2,75 2,50 2,35 2,25 Fazla mesai yapmak işe olan memnuniyetimi azaltır. 2,78 2,80 2,3 3,30 3,08 3,00 3,29 3,25 İş arkadaşlarımla, işyeri aracılığıyla yapılan sosyal/kültürel etkinlikler memnuniyetimi arttırır.,30,20 3,71,30,08 3,63,29,25 İşten çıktığımda fiziksel olarak çok yorgun olmam işe karşı memnuniyetimi azaltır. 2,78 2,20 2,57 3,00 3,00 3,13 3,29 3,50 İşten çıktığımda zihinsel olarak çok yorgun olmak işe karşı memnuniyetimi azaltır. 2,7 2,20 2,29 3,0 3,17 3,13 3,1 3,50 İşin sıradan ve hep aynı olması memnuniyetimi düşürür. 2,22 2,20 2,29 2,0 2,25 2,63 2,65 2,75 Yaptığım işin stresli olması memnuniyetimi azaltır. 1,91 1,80 2,29 2,70 2,50 2,63 2,82 2,25 Üstlerimin bana değer verdiğini hissettirmesi memnuniyetimi arttırır.,61,60,3,60,58,38,29 5,00 İşletmede yönetimin politika ve uygulamalarda eşitlik ve adaleti gözetmesi memnuniyetimi arttırır.,3,0,1,50,58,63,7,75 İyi bir iş başarmanın farkının üstlerim tarafından hissettirilmesi memnuniyetimi arttırır.,3,20,29,60,25,50,06,50 İşletmenin kendi belirlediği prosedürlerin uygulamasında istikrarlı olmaması memnuniyetimi azaltır. 1,57 2,00 1,57 2,00 1,67 1,63 2,18 2,00 Verilen emirle ilgili bilgilendirici açıklama yapılması memnuniyetimi arttırır.,39,0 3,86,60,08,13,06,50 En üst düzey yöneticiyle görüşme imkânı bulmak memnuniyetimi arttırır.,57,20 3,86,70,08,38,35,50 Üstlerimle sıkı iletişimde olmak iş memnuniyetimi arttırır.,00,0 3,86,60,00,13,12 3,75 6

7 Tablo 8. Fakültelere Göre Üniversite İmkanlarının Ortalama Memnuniyeti Orman Tek. Eğitim Tıp Fak. Fen Edebiyat Mühendislik İşletme Teknoloji Eğitim Akçakoca T.İ.O.Y.O. Sağlık Hakime Erciyas Yabancı Diller Beden Eğitimi ve Spor Düzce Meslek Akçakoca Meslek Cumayeri Meslek Çilimli Meslek Gölyaka Meslek Gümüşova Meslek Kaynaşlı Meslek Sağlık Hizmetleri Meslek Sosyal Bilimler Meslek Diğer üniversiteler ile karşılaştırıldığında üniversitemizin ulusal/uluslararası kongre ve sempozyum katılım 2,30 3,20 2,00 3,00 2,83 2,25 2,53 2,50 teşviklerinden memnunum. Üniversitemizde kendimi geliştirebileceğim yurt içi/yurt dışı araştırma projeleri vardır. 3,35 2,60 2,86 3,0 3,17 2,88 3,12,00 Üniversitemiz hizmet içi eğitim sağlamaktadır. 2,96 2,20 2,57 3,30 3,17 3,00 2,9 3,25 Üniversitemizin verdiği eğitimler bireysel gelişimime katkı sağlamaktadır. 3,17 2,80 2,71 3,10 3,00 3,13 3,18 3,50 Üniversitenin politika ve uygulamaları akademik gelişimime büyük ölçüde katkı sağlamaktadır. 3,13 3,20 2,86 3,70 3,33 3,75 3,35 3,50 Akademik gelişimim açısından Düzce Üniversitesinin Kütüphane altyapı imkânları yeterlidir. 2,78 2,20 2,57 2,60 3,58 2,25 3,18 2,50 Genel olarak düşündüğümde, Düzce Üniversitesi'nde çalışmaktan memnunum. 3,83 3,80 3,57,20 3,67,50,18,00 Aldığım ücretten memnunum. 1,83 3,00 2,86 2,0 2,50 2,13 3,06 3,00 Düzce Üniversitesinin iletişim yöntem ve politikalarını etkin buluyorum. 3,30 3,00 3,1,20 3,50,13 3,29,00 Anketin çalışan memnuniyetinin arttırılmasına yönelik çalışmalar için kullanılacağına inanıyorum. 3,57 3,80,1,00,08 3,38 3,59,50 Çalıştığım birimi değiştirmek şansım olsa değiştirmek isterdim. 1,91 1,60 1,86 2,00 1,92 2,00 2,06 2,00 Düzce Üniversitesinden başka bir yerde çalışmayı isterdim. 2,39 2,20 2,1 2,10 2,2 2,13 2,1 2, Yüksekokul ve lara Göre Değerlendirmeler Şekil 2. Yüksekokul ve lara Göre Katılımcı Sayıları 7

8 Tablo 9. Yüksekokul/ lara Göre Ortalama Hizmet Memnuniyetleri Akçakoca T.İ.O.Y.O. Sağlık Hakime Erciyas Yabancı Diller Beden Eğitimi ve Spor Düzce Meslek Akçakoca Meslek Cumayeri Meslek Çilimli Meslek Gölyaka Meslek Gümüşova Meslek Kaynaşlı Meslek Sağlık Hizmetleri Meslek Sosyal Bilimler Meslek Yemekhane 2,50 2,25 2,60 2,25 2,36 3,00 3,00 3,50 2,0 1,86 2,08 3,00 2,50 Sosyo-kültürel etkinlikler 3,00 3,00 2,60 3,00 2,79 3,50 3,00 2,50 3,00 3,57 3,00 3,00 3,50 Temizlik 3,50 2,75 3,50 3,75 2,71,00,25 3,00,00 3,71 3,33 3,00 2,25 Güvenlik,00 3,50 3,10 3,25 3,50,00,00,00,20 3,86 3,00 2,50 3,25 Servis Hizmeti/Ulaşım 2,00 3,00 1,90 2,25 2,36 2,50 2,00 2,50 1,80 2,29 2,08 2,00 2,00 Aydınlatma,50 3,75 1,80 3,25 3,00 3,50 2,75 3,00 3,80 3,86 3,2 3,00 3,25 Isıtma/Sıcaklık gibi fiziksel koşullar 5,00 2,75 2,50 3,75 3,21 3,75 3,50 3,00 2,20 3,00,00 3,00 3,00 Gürültü 2,50 3,50 2,70 2,75 2,36 2,50 3,50 3,00 3,60 3,00 3,33,00 2,75 Kreş Hizmeti 2,00 2,25 2,50 2,75 2,07 1,50 2,25 2,00 2,0 3,1 1,83 1,50 2,00 Fotokopi/bilgisayar çıktısı imkanları 3,50 3,00 3,20 3,00 3,21,75,50 3,00 3,60 2,29,00 2,50 3,00 İnternet Erişimi,00,00 2,30 3,75 2,79,25 3,50 3,50 3,80 3,1,00 3,00 3,00 Lojman Hizmeti 2,00 2,00 1,60 1,50 2,00 1,50 2,25 1,50 1,80 1,86 2,00 2,50 1,00 Sosyal Tesisler 2,50 2,25 2,70 2,25 2,50 2,75 3,75 1,50 2,0 3,29 2,2 1,00 2,50 Spor Tesisleri 3,50,00 2,90 3,00 2,6 1,75 3,00 1,50 3,20 3,1 2,75 1,00 2,50 Çalışma Odası,50 3,00 3,50,00 2,86,75 2,50 1,00 3,80,00 3,58 3,50 2,25 8

9 Tablo 10. Yüksekokul ve lara Göre Ortalama İş İlişkileri Memnuniyeti Akçakoca T.İ.O.Y.O. Sağlık Y.O. Yabancı Diller Y.O. BESYO Düzce Akçakoca Cumayeri Çilimli Gölyaka Gümüşova Kaynaşlı Sağlık Hiz. Sosyal Bilimler İşimle ilgili kararlara katılma hakkım memnuniyetimi arttırır.,50,25,80,75,36 5,00,75 3,50,60,86,75 5,00,50 İş yerinde yetki ve sorumluluk aldığımda memnuniyet artar.,00 3,25,30,50,00,50,00 3,00 3,80,00,33,50 3,75 Yöneticilerimin beni motive etme çalışmaları memnuniyetimi artırır.,50 3,75,80,25,29,75,50 3,00,20,3,67 5,00,50 İşimde yeni fikirler geliştirmeme imkân verilmesi memnuniyetimi artırır. 5,00,25,70,75,21,50,25,00,80,3,92 5,00,50 İşimin bilgi beceri ve yeteneğime uygun olması memnuniyetimi artırır.,50,50,80,50,3 5,00,75 3,50,80,71,92 5,00,50 Kendimi geliştirme fırsatlarının olması memnuniyetimi artırır.,50,75,90,75,3 5,00,50 3,50,60,86,92 5,00,50 İşimi yaparken kolaylık sağlayan araçların olmaması memnuniyetimi azaltır. 1,50 1,25 1,0 1,25 1,6 2,00 1,50 3,00 1,20 1,1 1,33 1,00 2,00 İşyerinde çalışma koşullarının ağır olması memnuniyetimi azaltır. 1,50 1,25 1,50 2,50 1,86 1,00 1,25 1,50 2,0 1,57 2,00 1,50 2,00 Çalışma arkadaşlarımla olan iyi iletişim memnuniyetimi arttırır. 1,00 1,25 1,10 1,25 1,50 1,25 1,25 2,00 1,0 1,29 1,08 1,00 1,25 İş yerinde sıkı denetim olması memnuniyetimi azaltır. 2,00 2,50 2,10 1,25 1,86 1,50 1,75 3,00 2,20 2,3 2,33 1,50 3,00 İş yerinde üstlerimle yaşadığım sorunlar beni işimden soğutur. 1,50 2,00 1,90 2,00 1,71 1,25 1,25 2,00 3,00 2,00 2,17 1,00 2,25 Çalışma arkadaşlarıma güvenememek memnuniyetimi azaltır. 1,50 2,00 1,50 2,00 2,00 1,25 1,25 2,50 2,0 1,86 1,67 1,50 2,00 Çalışma arkadaşlarımın işten ayrılmalarının sıklığı beni olumsuz etkiler. 1,50 2,50 3,0 2,50 2,00 2,00 1,50 3,00 3,00 2,86 2,25 2,00 2,50 Ceza yöntemlerinin uygulanması beni olumsuz etkiler. 1,50 2,00 2,70 1,25 2,07 1,75 1,75 3,00 2,20 2,3 2,00 1,50 3,00 Ödüllendirme politikaları memnuniyetimi arttırır.,50,50,60,50,21,75,75 3,00 5,00,57,58 5,00,25 Adaletsiz terfiler memnuniyetimi azaltır. 1,00 1,75 1,0 1,25 1,79 1,25 1,75 3,50 1,20 1,29 1,17 1,00 2,25 Çalışma arkadaşlarımın işlerinden ve çalışma koşullarından şikâyetlerinden olumsuz etkilenirim. 2,50 2,50 2,30 2,75 2,1 2,75 2,25 3,50 3,00 2,71 2,83 1,00 2,50 Fazla mesai yapmak işe olan memnuniyetimi azaltır. 2,50 3,75 2,30 2,50 2,3 2,00 1,75 2,00 3,20 2,86 3,83 2,00 3,00 İş arkadaşlarımla, işyeri aracılığıyla yapılan sosyal/kültürel etkinlikler memnuniyetimi arttırır. 3,50,50,60,25,1 3,75,50 3,00 3,80,3,00 5,00,25 İşten çıktığımda fiziksel olarak çok yorgun olmam işe karşı memnuniyetimi azaltır. 2,00 3,00 2,60 2,00 2,6 2,50 2,00 2,50 3,80 2,86 3,83 1,00 3,25 İşten çıktığımda zihinsel olarak çok yorgun olmak işe karşı memnuniyetimi azaltır. 3,00 2,00 2,80 2,00 2,29 2,50 1,75 2,50 3,20 2,86 3,50 1,00 2,75 İşin sıradan ve hep aynı olması memnuniyetimi düşürür. 1,50 3,00 2,10 1,25 2,21 2,25 2,50 2,50 3,0 2,1 2,50 1,00 2,50 Yaptığım işin stresli olması memnuniyetimi azaltır. 2,00 1,75 2,10 2,50 2,1 3,25 1,75 2,50 3,00 2,86 3,25 1,00 2,50 Üstlerimin bana değer verdiğini hissettirmesi memnuniyetimi arttırır.,50,75 5,00,75,29,75,50,00,0,71 5,00 5,00,25 İşletmede yönetimin politika ve uygulamalarda eşitlik ve adaleti gözetmesi memnuniyetimi arttırır.,50,75 5,00,75,29 5,00,25 3,00,60 5,00,83,50,50 İyi bir iş başarmanın farkının üstlerim tarafından hissettirilmesi memnuniyetimi arttırır.,50,50,70,25,36,75,25 3,00,20,3 5,00 5,00,25 İşletmenin kendi belirlediği prosedürlerin uygulamasında istikrarlı olmaması memnuniyetimi azaltır. 2,50 1,75 1,30 1,25 2,07 2,00 2,25 2,00 2,00 1,57 2,2 1,00 2,50 Verilen emirle ilgili bilgilendirici açıklama yapılması memnuniyetimi arttırır.,00 3,50,60,75 3,93,50,50 3,00,20,29,75 5,00,25 En üst düzey yöneticiyle görüşme imkânı bulmak memnuniyetimi arttırır.,50,75,70,75,21 5,00,25,50,80,71,75 5,00,50 Üstlerimle sıkı iletişimde olmak iş memnuniyetimi arttırır.,00,50,0,50,00,75,25,00,60,3,50 5,00,25 9

10 Tablo 11. Yüksekokul ve lara Göre Ortalama Üniversite İmkanları Memnuniyeti Akçakoca T.İ.O.Y.O. Sağlık Hakime Erciyas Yabancı Diller BESYO Düzce Akçakoca Cumayeri Çilimli Gölyaka Gümüşova Kaynaşlı Sağlık Hizmetleri Sosyal Bilimler Diğer üniversiteler ile karşılaştırıldığında üniversitemizin ulusal/uluslararası kongre ve sempozyum katılım teşviklerinden memnunum. 3,00 2,50 3,60 3,25 3,1 3,50 3,25 3,50 3,60 2,86 3,17 2,50 2,75 Üniversitemizde kendimi geliştirebileceğim yurt içi/yurt dışı araştırma projeleri vardır. Üniversitemiz hizmet içi eğitim sağlamaktadır.,00 3,00 3,50,00 3,21,00 3,50 2,50 3,80 3,71 3,50 2,50 3,50,00 3,25 3,30 3,00 3,1 3,00 3,75 3,00 3,0,00 2,75 2,50 3,00 Üniversitemizin verdiği eğitimler bireysel gelişimime katkı sağlamaktadır.,00 3,25 3,20 3,00 3,1 3,50 2,75,00 3,80,00 3,17 3,00 3,00 Üniversitenin politika ve uygulamaları akademik gelişimime büyük ölçüde katkı sağlamaktadır.,00 3,75 3,90 3,00 3,07,25 3,50,00 3,60 3,71 3,2 3,00 3,25 Akademik gelişimim açısından Düzce Üniversitesinin Kütüphane altyapı imkânları yeterlidir. 3,00 2,50 2,70 2,25 2,93 3,00 3,50 2,00 2,80 2,86 2,67 2,50 3,25 Genel olarak düşündüğümde, Düzce Üniversitesi'nde çalışmaktan,50 3,50,10,25,07,50,00,00,60,71,2,00,25 memnunum. Aldığım ücretten memnunum.,00 2,25 3,60 3,25 2,1 2,25 2,50 3,00 3,0 2,71 2,75 2,50 3,00 Düzce Üniversitesinin iletişim yöntem ve politikalarını etkin buluyorum. 3,00 3,50 3,10 3,00 3,57,25 3,75,00,00 3,86 3,33,00 3,25 Anketin çalışan memnuniyetinin arttırılmasına yönelik çalışmalar için kullanılacağına inanıyorum.,00,25 3,80,75 3,36,50 3,75 3,50,0,29 3,50,00,50 Çalıştığım birimi değiştirmek şansım olsa değiştirmek isterdim. 1,50 2,00 2,10 2,00 2,21 2,00 2,50 2,50 1,80 2,57 2,33 1,50 1,75 Düzce Üniversitesinden başka bir yerde çalışmayı isterdim. 2,00 2,50 2,10 2,25 2,21 2,25 2,75 2,00 2,20 2,1 2,25 2,00 1,75 10

11 SONUÇLAR Hizmetler, iş ilişkileri ve üniversitenin sağlamış olduğu imkanlara yönelik olarak akademik personelin memnuniyetini ölçmeye yönelik olarak 171 akademik personelle görüşme yapılmıştır. Yapılan görüşme sonucunda elde edilen bulgular aşağıda kısaca özetlenmiştir. HİZMET İŞ İLİŞKİLERİ İMKANLAR GENEL MEMNUNİYET Orman 2,96 3,09 2,88 3,83 Teknik Eğitim 2,91 3,09 2,80 3,80 Tıp 2,91 3,06 2,77 3,57 Fen Edebiyat 3,23 3,3 3,17,20 Mühendislik 3,3 3,19 3,10 3,67 İşletme 3,27 3,27 2,96,50 Teknoloji 3,19 3,2 3,07,18 Eğitim 3,65 3,28 3,23,00 Akçakoca T.İ.O.Y.O. 3,27 3,00 3,2,50 Sağlık 3,00 3,16 3,02 3,50 Hakime Erciyas Yabancı Diller 2,63 3,28 3,25,10 Beden Eğitimi ve Spor 2,97 3,12 3,17,25 Düzce Meslek 2,69 3,05 3,02,07 Akçakoca Meslek 3,20 3,22 3,2,50 Cumayeri Meslek 3,18 2,98 3,29,00 Çilimli Meslek 2,57 2,97 3,17,00 Gölyaka Meslek 3,07 3,3 3,5,60 Gümüşova Meslek 3,07 3,29 3,5,71 Kaynaşlı Meslek 2,99 3,7 3,11,2 Sağlık Hizmetleri Meslek 2,57 2,97 2,83,00 Sosyal Bilimler Meslek 2,58 3,33 3,10,25 GENEL 3,03 3,21 3,08,09 11

AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET DEĞERLENDİRME RAPORU

AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET DEĞERLENDİRME RAPORU AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET DEĞERLENDİRME RAPORU 2015 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ İYİLEŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ TAKDİM 2006 yılında kurulan ve değer üreten üniversite sloganıyla yeni kurulan üniversiteler

Detaylı

ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU (2012) Öğrenci Bilgi Sistemine kayıtlı 6616 öğrenciye öğrenci memnuniyet anketi

ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU (2012) Öğrenci Bilgi Sistemine kayıtlı 6616 öğrenciye öğrenci memnuniyet anketi ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU (2012) uygulanmıştır. Öğrenci Bilgi Sistemine kayıtlı 6616 öğrenciye öğrenci memnuniyet anketi 1.Yardımcı Hizmetlerden Memnuniyete İlişkin Tanımlayıcı İstatistikler

Detaylı

2015 YILI AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKET SONUÇLARI

2015 YILI AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKET SONUÇLARI T.C. İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ SONUÇ RAPORU Üniversitemizde 2015 yılında 30.06.2015-15.07.2015 tarihleri arasında yapılan akademik personel memnuniyet

Detaylı

Yeni Öğrenciler için. Kayıt Rehberi. Üniversitemize Hoş Geldiniz!

Yeni Öğrenciler için. Kayıt Rehberi. Üniversitemize Hoş Geldiniz! Yeni Öğrenciler için Kayıt Rehberi Üniversitemize Hoş Geldiniz! İçindekiler Kesin kayıt için gerekli belgeler Kayıt yerleri ve kayıt tarihleri Yurt Bilgileri Önemli Linkler Değer Üreten Üniversite Düzce

Detaylı

T.C. İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ SONUÇ RAPORU

T.C. İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ SONUÇ RAPORU T.C. İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 015 YILI İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ SONUÇ RAPORU Üniversitemizde 015 yılında 30.06.015-15.07.015 tarihleri arasında yapılan idari personel memnuniyet anketine

Detaylı

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ I. BÖLÜM

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ I. BÖLÜM I. BÖLÜM Bu bölümde sizden, aşağıdaki ifadeleri içinde bulunduğunuz çalışma ortamını dikkate alarak değerlendirmeniz istenmektedir. Her bir ifadeyi dikkatle okuyarak mevcut durumunuzla karşılaştırınız.

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Beslenme Hizmetleri Şube Müdürlüğü FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Beslenme Hizmetleri Şube Müdürlüğü FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE Evrak Tarih ve Sayısı: 10/10/2016-E.51035 T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Beslenme Hizmetleri Şube Müdürlüğü Sayı :96873316/813.01.05/ Konu :Yemek Bursu FEN BİLİMLERİ

Detaylı

ODTÜ-FEF ATAMA YÜKSELTME KRİTERLERİNDE TEZ DANIŞMANLIĞININ VE ÖĞRENCİ DEĞERLENDİRMESİNİN ETKİSİ ÜZERİNE ANKET ÇALIŞMASI ÖZET BULGULAR

ODTÜ-FEF ATAMA YÜKSELTME KRİTERLERİNDE TEZ DANIŞMANLIĞININ VE ÖĞRENCİ DEĞERLENDİRMESİNİN ETKİSİ ÜZERİNE ANKET ÇALIŞMASI ÖZET BULGULAR ODTÜ-FEF ATAMA YÜKSELTME KRİTERLERİNDE TEZ DANIŞMANLIĞININ VE ÖĞRENCİ DEĞERLENDİRMESİNİN ETKİSİ ÜZERİNE ANKET ÇALIŞMASI ÖZET BULGULAR Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı Haziran 2012 Çalışma Komisyonu Prof.

Detaylı

Üniversite Kütüphane ve Bilgi Merkezlerinde İnsan Kaynakları Yönetimi

Üniversite Kütüphane ve Bilgi Merkezlerinde İnsan Kaynakları Yönetimi Üniversite Kütüphane ve Bilgi Merkezlerinde İnsan Kaynakları Yönetimi 48.Kütüphane Haftası Kütüphanecilik Zirvesi 2012: Çözüm ve Dönüşüm - Üniversite Kütüphanelerinin Geleceğine Yön Vermek panelinde sunulmuştur.

Detaylı

Kayıt Rehberi Üniversitemize Hoş Geldiniz!

Kayıt Rehberi Üniversitemize Hoş Geldiniz! Yeni Öğrenciler için Kayıt Rehberi Üniversitemize Hoş Geldiniz! İçindekiler Kesin kayıt için gerekli belgeler Kayıt yerleri ve kayıt tarihleri Yurt Bilgileri Önemli Linkler Üniversitemize Hoş Geldiniz!

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ Memnun im im Hiç T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ KİŞİSEL BİLGİLER Biriminiz (Fakülteniz/Yüksekokulunuz/Meslek Yüksekokulunuz/Enstitünüz): Bölümünüz: Anabilimdalınız/Programımız: Program

Detaylı

Akademik Personel Memnuniyet Anketi Analiz ve Bulguları 06-15 Nisan 2015

Akademik Personel Memnuniyet Anketi Analiz ve Bulguları 06-15 Nisan 2015 Akademik Personel Memnuniyet Anketi Analiz ve Bulguları 06-15 Nisan 2015 Üniversitemizin akademik personele sunduğu hizmetlerin değerlendirilmesi ve iyileştirmeye açık alanlarının tespit edilebilmesi amacıyla

Detaylı

ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE:

ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE: DUYURU Tarih: (01.12.2015) ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE: 1. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN (DİKEY VE YATAY GEÇİŞ ÖĞRENCİLERİ DAHİL) YENİ ÖĞRENCİ ANKET FORMU, BİLGİ TOPLAMA ANKETİ VE ÖĞRENCİ TANITIM-İLETİŞİM FORMLARINI

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Personel Daire Başkanlığı İdari Büro Şube Müdürlüğü SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜNE

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Personel Daire Başkanlığı İdari Büro Şube Müdürlüğü SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜNE Evrak Tarih ve Sayısı: 27/11/2015-58761 T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Personel Daire Başkanlığı İdari Büro Şube Müdürlüğü Sayı :26860662/929/ Konu :2015 Unvan Değişikliği ve Görevde Yükselme Sınavı

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PAYDAŞ ANALİZİ ANKETİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PAYDAŞ ANALİZİ ANKETİ Hiç yeterli değil Yeterli değil Kararsızım Oldukça yeterli Tamamen yeterli KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PAYDAŞ ANALİZİ ANKETİ AKADEMİK PERSONEL Aşağıdaki ifadeler

Detaylı

Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Personel Memnuniyet Anketi

Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Personel Memnuniyet Anketi Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Personel Memnuniyet Anketi Personel Memnuniyet Anketi Katılım Bilgileri Personel n % Akademik 67 69,1 İdari 19 19,6 Bilgi yok 4 4,1 Toplam 90 92,8 Dağıtılan 97 100 Dağıtılan

Detaylı

"Vatanını En Çok Seven, Görevini En İyi Yapandır!" Mustafa Kemal Atatürk

Vatanını En Çok Seven, Görevini En İyi Yapandır! Mustafa Kemal Atatürk 1 "Vatanını En Çok Seven, Görevini En İyi Yapandır!" Mustafa Kemal Atatürk 2 BİRİM / ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 1 I GENEL BİLGİLER 2 A MİSYON VE VİZYON 2 B YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR 2 C İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER

Detaylı

ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE:

ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE: ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE: 1. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN (DİKEY VE YATAY GEÇİŞ ÖĞRENCİLERİ DAHİL) YENİ ÖĞRENCİ ANKET FORMU, BİLGİ TOPLAMA ANKETİ VE ÖĞRENCİ TANITIM-İLETİŞİM FORMLARINI (FOTOĞRAF DAHİL) DOLDURUP

Detaylı

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ARAŞTIRMASI

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ARAŞTIRMASI T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL ARAŞTIRMASI Sayın Öğretim Elemanı, Bilindiği üzere Dumlupınar Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği

Detaylı

EK-2: İnşaat Mühendisliği Öğrenci Anketi

EK-2: İnşaat Mühendisliği Öğrenci Anketi 80 EK-2: İnşaat Mühendisliği Öğrenci Anketi Sayın İnşaat Mühendisi Adayı, İnşaat Mühendisliği Eğitimi Kurulu, İMO 40. Dönem Çalışma Programı çerçevesinde İMO Yönetim Kurulu nca İnşaat Mühendisliği Eğitimi

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 2016 MALİ YILI (AKÇAKOCA MESLEK YÜKSEKOKULU) BİRİM FAALİYET RAPORU. Üst Yönetici: (Seyda FAİKOĞLU-Yrd.Doç.Dr.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 2016 MALİ YILI (AKÇAKOCA MESLEK YÜKSEKOKULU) BİRİM FAALİYET RAPORU. Üst Yönetici: (Seyda FAİKOĞLU-Yrd.Doç.Dr. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 2016 MALİ YILI (AKÇAKOCA MESLEK YÜKSEKOKULU) BİRİM FAALİYET RAPORU Üst Yönetici: (Seyda FAİKOĞLU-Yrd.Doç.Dr.Dahili:128) Düzenleyen: (Nurten ACAR-Yüksekokul Sekreteri Dalihi:113) İÇİNDEKİLER

Detaylı

14. ULUSAL TURĠZM KONGRESĠ DEĞERLENDĠRME ANKET SONUÇLARI. Tablo 1: 14. Ulusal Turizm Kongresine Katılan Katılımcıların Demografik Sonuçları (n=132)

14. ULUSAL TURĠZM KONGRESĠ DEĞERLENDĠRME ANKET SONUÇLARI. Tablo 1: 14. Ulusal Turizm Kongresine Katılan Katılımcıların Demografik Sonuçları (n=132) 14. ULUSAL TURĠZM KONGRESĠ DEĞERLENDĠRME ANKET SONUÇLARI Tablo 1: 14. Ulusal Turizm Kongresine Katılan Katılımcıların Demografik Sonuçları () Cinsiyet Erkek Kadın YaĢ 20 ve daha az 21-30 31-40 41-50 51-60

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ im im Hiç T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ Göreviniz: Görev Yaptığınız Birim: Yaşınız: 8-30 3-40 4-50 5-60 6 ve üstü Cinsiyetiniz: Kadın Erkek Marmara Üniversitesi'ndeki Hizmet

Detaylı

Düzce Üniversitesi ni tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. (Üniversitemize hoş geldiniz!)

Düzce Üniversitesi ni tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. (Üniversitemize hoş geldiniz!) Düzce Üniversitesi ni tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. (Üniversitemize hoş geldiniz!) Kayıt Çeşitleri : 1) Elektronik Kayıt (EKayıt) : Elektronik kayıt (EKayıt) zorunlu olmayıp isteğe bağlıdır. İsteyen

Detaylı

Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur.

Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur. Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur. 2 SUNUŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu idarelerine çok yıllı bütçeleme,

Detaylı

Evrak Tarih ve Sayısı: 12/11/2014-52098

Evrak Tarih ve Sayısı: 12/11/2014-52098 Evrak Tarih ve Sayısı: 12/11/2014-52098 T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Sayı :57909333/100/ Konu :Prof.Dr. Yahya Özsoy Toplum Hizmetleri Ödülü SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

Detaylı

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Yeni Kütüphane Binası Anketi-2014

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Yeni Kütüphane Binası Anketi-2014 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Yeni Kütüphane Binası Anketi-214 Projesi üzerinde çalışılan yeni kütüphane binası ile ilgili öğrenci, akademik ve idari personel

Detaylı

% % % % % % 84 kişi- 566 Öğrenci %

% % % % % % 84 kişi- 566 Öğrenci % Stratejik Amaç Stratejik Hedef 1.1. Performans Göstergesi Mevcut Durum Hedef 2013 2014 2015 2016 1.1.1. Üniversiteye ilişkin haberlerin Üniversite web sitesinde yayınlanma H.1.1.2. Bartın Üniversitesi

Detaylı

Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur.

Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur. 1 Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur. 2 SUNUŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu idarelerine çok yıllı bütçeleme,

Detaylı

En Gözde Üniversiteler2014

En Gözde Üniversiteler2014 2014 En Gözde Üniversiteler2014 En Gözde Üniversiteler 2014 Metodoloji ve Örneklem büyüklüğü Türkiye genelinde 89 üniversiteden öğrencilerin, kendi üniversiteleri ile ilgili 12 başlık halinde 56 soruyu

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ 2006 YILI..ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU (BİRİMLER İÇİN FAKÜLTE/YO/MYO/ENSTİTÜ/DAİRE BAŞKANLIĞI/HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ)

Detaylı

ANTROPOLOG TANIM A- GÖREVLER

ANTROPOLOG TANIM A- GÖREVLER TANIM Antropolog, evrenin ve dünyanın oluşumu, yaşamın başlangıcı ve gelişimi, insanın biyolojik evrimi, ırkların doğuşu, insan topluluklarının fiziki yapı, kültür ve davranış özelliklerini ve diğer topluluklarla

Detaylı

T.C. Niğde Üniversitesi

T.C. Niğde Üniversitesi T.C. Niğde Üniversitesi Ayhan Şahenk Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi (TBTF) Lisans Öğrenci iyet Anketi 2015-2016 Bu veri toplama aracı, Ayhan Şahenk Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi

Detaylı

2013 YILI İÇ PAYDAŞ ANALİZ RAPORU

2013 YILI İÇ PAYDAŞ ANALİZ RAPORU 2013 YILI İÇ PAYDAŞ ANALİZ RAPORU Burcu GENÇ ARALIK 2013 Çanakkale Ticaret Borsasına kayıtlı 55 şahıs ve 15 şirket olmak üzere toplam 70 üye ile yüz yüze anket yapılmıştır. Anket verileri 2013 kapsamaktadır.

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK VE İDARİ PERSONELİNE UYGULANAN LOJMAN ANKETİ ÖZET SONUÇLARI

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK VE İDARİ PERSONELİNE UYGULANAN LOJMAN ANKETİ ÖZET SONUÇLARI HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK VE İDARİ PERSONELİNE UYGULANAN LOJMAN ANKETİ ÖZET SONUÇLARI Hacettepe Üniversitesi Psikometri Uygulama ve Araştırma Merkezi HÜPAM Görev Kitle Cevaplayan Cevaplama oranı

Detaylı

Evrak Tarih ve Sayısı: 01/07/2014-12620

Evrak Tarih ve Sayısı: 01/07/2014-12620 Evrak Tarih ve Sayısı: 01/07/2014-12620 T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğü *BENUBML7* Sayı : 31850582-612.01.01- Konu: Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum

Detaylı

1. KURUMSAL DEĞERLENDİRME

1. KURUMSAL DEĞERLENDİRME 1. KURUMSAL DEĞERLENDİRME 1.1. ÖZDEĞERLENDİRME Bu raporda yer alan özdeğerlendirme çalışmaları Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Rehberi nin 2007 yılında yayınlanan

Detaylı

LİSANSÜSTÜ FİZYOLOJİ EĞİTİMİNDE GÜNCEL DURUM SAPTAMASI 1

LİSANSÜSTÜ FİZYOLOJİ EĞİTİMİNDE GÜNCEL DURUM SAPTAMASI 1 LİSANSÜSTÜ FİZYOLOJİ EĞİTİMİNDE GÜNCEL DURUM SAPTAMASI 1 Türkiye deki lisansüstü fizyoloji eğitimindeki güncel durumun saptanabilmesi amacıyla bir anket oluşturulmuş ve kuruluş yıllarına göre 30 devlet

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ. Performans Programı (Nihai) 2012. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ. Performans Programı (Nihai) 2012. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Performans Programı (Nihai) 2012 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1 Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur. (1935)

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ PAYDAŞLARININ ÜNİVERSİTEDEN BEKLENTİLERİ, KURUMSAL AİDİYETLERİ, MEMNUNİYET DÜZEYLERİ VE İLETİŞİME YÖNELİK DUYGU VE DÜŞÜNCELERİ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ PAYDAŞLARININ ÜNİVERSİTEDEN BEKLENTİLERİ, KURUMSAL AİDİYETLERİ, MEMNUNİYET DÜZEYLERİ VE İLETİŞİME YÖNELİK DUYGU VE DÜŞÜNCELERİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ PAYDAŞLARININ ÜNİVERSİTEDEN BEKLENTİLERİ, KURUMSAL AİDİYETLERİ, MEMNUNİYET DÜZEYLERİ VE İLETİŞİME YÖNELİK DUYGU VE DÜŞÜNCELERİ Hacettepe Üniversitesi Psikometri Araştırma ve Uygulama

Detaylı

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) tarafından yürütülen bu projenin genel amacını şu konular oluşturmaktadır.

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) tarafından yürütülen bu projenin genel amacını şu konular oluşturmaktadır. Değerli Sektör Yöneticileri; Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) tarafından yürütülen bu projenin genel amacını şu konular oluşturmaktadır. Otelcilik sektöründe çalışanların niteliklerini ve uzmanlaşmalarını

Detaylı

Bundan sonra pek mühim zaferlere kavuşacağız; bu zaferler iktisat ve ilim zaferleri olacaktır.

Bundan sonra pek mühim zaferlere kavuşacağız; bu zaferler iktisat ve ilim zaferleri olacaktır. Bundan sonra pek mühim zaferlere kavuşacağız; bu zaferler iktisat ve ilim zaferleri olacaktır. 2 SUNUŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu idarelerine çok yıllı bütçeleme, stratejik

Detaylı

Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur.

Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur. Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur. 2 SUNUŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu idarelerine çok yıllı bütçeleme,

Detaylı

YEMEKHANE VE KANTİN HİZMETLERİ MEMNUNİYET ANKETİ RAPORU

YEMEKHANE VE KANTİN HİZMETLERİ MEMNUNİYET ANKETİ RAPORU HİTİT ÜNİVERSİTESİ YEMEKHANE VE KANTİN HİZMETLERİ MEMNUNİYET ANKETİ RAPORU 2013 İÇİNDEKİLER 1. AMAÇ VE KAPSAM... 3 2. ARAŞTIRMA METODOLOJİSİ... 3 2.1. Anakütle ve Örneklem... 3 2.2. Veri Toplama... 3 3.

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ. Performans Programı (Nihai) 2012. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ. Performans Programı (Nihai) 2012. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Performans Programı (Nihai) 2012 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1 Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur. (1935)

Detaylı

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yeni Kütüphane Binası Anketi-2014

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yeni Kütüphane Binası Anketi-2014 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yeni Kütüphane Binası Anketi-214 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, yapılacak olan yeni kütüphane binası ile ilgili öğrenci, akademik,

Detaylı

Personel Dairesi Başkanlığı Birim Faaliyet Raporu BARTIN ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI Yılı Birim İdare Faaliyet Raporu

Personel Dairesi Başkanlığı Birim Faaliyet Raporu BARTIN ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI Yılı Birim İdare Faaliyet Raporu BARTIN ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI Yılı Birim İdare Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER: 1- SUNUŞ 2- MİSYONUMUZ VE VİZYONUMUZ -Misyon -Vizyon 3-YETKİ,GÖREV VE SORUMLULUKLARIMIZ 4-DAİRE BAŞKANLIĞIMIZA

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİLER 4 A. Misyon ve Vizyon 4 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar 5 C. İdareye İlişkin Bilgiler 11 1. Fiziksel Yapı 11 2. Örgüt Yapısı 18 3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 30 4. İnsan

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ FAKÜLTEYE İLİŞKİN YENİ MEZUN GÖRÜŞLERİ ANKETİ

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ FAKÜLTEYE İLİŞKİN YENİ MEZUN GÖRÜŞLERİ ANKETİ ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ FAKÜLTEYE İLİŞKİN YENİ MEZUN GÖRÜŞLERİ ANKETİ FİZİKSEL KOŞULLAR, ARAÇ-GEREÇ VE DONANIM 1. Sınıfların temizliği sağlık koşullarına uygun olarak yapılmaktaydı. Gerekli

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. 2012 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. 2012 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2012 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu OCAK 2013 1.1 Araştırmanın Amacı Araştırmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geliştirme

Detaylı

133,76 TL. % 40'ina 31,50 TL 28,50 TL 26,00 TL 23,50 TL 22,50 TL

133,76 TL. % 40'ina 31,50 TL 28,50 TL 26,00 TL 23,50 TL 22,50 TL KATSAYILAR (01.01.2009-30.06.2009) Maaş Katsayısı 0,053505 Taban Aylık Katsayısı 0,7084 Yan Ödeme Katsayısı 0,016965 Kıdem Aylık Göstergesi(Kıdem Aylık Göstergesi*Hizmet Yılı*Maaş Katsayısı) Her hizmet

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. 2011 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. 2011 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2011 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu ARALIK 2011 1.1 Araştırmanın Amacı Araştırmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geliştirme

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ. 2011 Yılı Performans Programı (Nihai) Değer Üreten Üniversite. 1 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Şubat-2011 DÜZCE

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ. 2011 Yılı Performans Programı (Nihai) Değer Üreten Üniversite. 1 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Şubat-2011 DÜZCE DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 2011 Yılı Performans Programı (Nihai) Değer Üreten Üniversite 1 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Şubat-2011 DÜZCE Eğitimdir ki, bir ulusu ya hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir toplum

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ FAKÜLTEYE İLİŞKİN ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ ANKETİ

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ FAKÜLTEYE İLİŞKİN ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ ANKETİ ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ FAKÜLTEYE İLİŞKİN ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ ANKETİ FİZİKSEL KOŞULLAR, ARAÇ-GEREÇ VE DONANIM 1. Sınıfların temizliği sağlık koşullarına uygun olarak yapılmaktadır. Katılmıyorum

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİ ANKETİ SONUÇ RAPORU

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİ ANKETİ SONUÇ RAPORU 2006-2007 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİ ANKETİ SONUÇ RAPORU GENEL BİLGİLER: 1. Sınıflara Göre Öğrenci Sayısı: 1. Sınıf 63 27,4 2. Sınıf 49 21,3 3. Sınıf 58 25,2 4. sınıf 60 26,1 2. Öğrencilerin

Detaylı

PROF. DR. CENGİZ ALYILMAZ

PROF. DR. CENGİZ ALYILMAZ PROF. DR. CENGİZ ALYILMAZ Adı ve Soyadı : Cengiz ALYILMAZ : Prof. Dr. Bölüm/ Anabilim Dalı : Türkçe Eğitimi Bölümü Doğum Tarihi : 11.4.1966 Doğum Yeri : Kars Çalışma Konusu : Eski Türk Dili, Türkçe Eğitimi,

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ LİSANS PROGRAMI ALPDEK AKREDİTASYON DEĞERLENDİRME RAPORU ORTAK RAPOR

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ LİSANS PROGRAMI ALPDEK AKREDİTASYON DEĞERLENDİRME RAPORU ORTAK RAPOR BÖLÜM A. ASGARİ STANDARTLAR İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ LİSANS PROGRAMI ALPDEK AKREDİTASYON DEĞERLENDİRME RAPORU ORTAK RAPOR I Müfredat Asgari Mevcut Durum 1. Genel bakış ve yaklaşım konularında zorunlu

Detaylı

Değerli Meslektaşlarım;

Değerli Meslektaşlarım; KAPAK Değerli Meslektaşlarım; Türkiye nin en önemli hammadde kaynaklarından biri olan orman ve orman ürünlerini hayatımıza kazandıran Orman Endüstri Mühendisleri bu projede bölümünü, mesleğini ve derneğini

Detaylı

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN;

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN; BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN; Üniversitemize bağlı Fakültelerde istihdam edilmek üzere, 2547 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca

Detaylı

PSİKOLOJİK YILDIRMANIN ÖNCÜLLERİ VE SONUÇLARI: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ. Hacettepe Üniversitesi Psikometri Araştırma ve Uygulama Merkezi HÜPAM

PSİKOLOJİK YILDIRMANIN ÖNCÜLLERİ VE SONUÇLARI: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ. Hacettepe Üniversitesi Psikometri Araştırma ve Uygulama Merkezi HÜPAM PSİKOLOJİK YILDIRMANIN ÖNCÜLLERİ VE SONUÇLARI: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ Hacettepe Üniversitesi Psikometri Araştırma ve Uygulama Merkezi HÜPAM PROJENİN AMACI Bu projenin temel amacı Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Töreni. 09 Ekim 2015

2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Töreni. 09 Ekim 2015 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Töreni 09 Ekim 2015 SOSYAL MEDYADA MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ /muglauniversitesi /muglasitkikocmanuniv /muğla-sıtkı-koçman-üniversitesi /muedutr #MSKÜaçılış Muğla

Detaylı

BELEDİYE HİZMETLERİ MEMNUNİYET ARAŞTIRMALARI KARŞILAŞTIRMALI SONUÇLAR MART 2015

BELEDİYE HİZMETLERİ MEMNUNİYET ARAŞTIRMALARI KARŞILAŞTIRMALI SONUÇLAR MART 2015 BELEDİYE HİZMETLERİ MEMNUNİYET ARAŞTIRMALARI KARŞILAŞTIRMALI SONUÇLAR MART 2015 Beşiktaş Belediyesi Hizmet ve Beklenti Araştırması, MetroPOLL Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi tarafından gerçekleştirilmiştir.

Detaylı

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI MERKEZİ ARAŞTIRMA LABARATUVARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI MERKEZİ ARAŞTIRMA LABARATUVARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI MERKEZİ ARAŞTIRMA LABARATUVARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU Rize 2016 1 1-SUNUŞ Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı

Detaylı

Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü

Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Psikoloji Psikoloji bilimi, insanı anlamada bu bütünsel bakış açısını koruyan bir yaklaşım sergiler. Amacı insanı daha iyi anlamak ve ona yardımcı olmaktır. Psikoloji,

Detaylı

T.C.HİTİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ. Personel Dairesi Başkanlığı 2012 Faaliyet Raporu

T.C.HİTİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ. Personel Dairesi Başkanlığı 2012 Faaliyet Raporu T.C.HİTİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Personel Dairesi Başkanlığı 2012 Faaliyet Raporu SUNUġ 31.12.2012 tarihi itibariyle Akademik Personel sayımız 440, İdari Personel sayımız 302 dir. Ayrıca 13 adet 4/C li

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Hukuk Ankara Üniversitesi Yüksek Lisans Özel Hukuk Ankara Üniversitesi 1982

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Hukuk Ankara Üniversitesi Yüksek Lisans Özel Hukuk Ankara Üniversitesi 1982 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Mustafa TİFTİK 2. Doğum Tarihi : 15.10.1953 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Lisans Üstü Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk Ankara Üniversitesi 1976 Yüksek Lisans

Detaylı

2. ROBOT YARIŞMASI VE ÖDÜL TÖRENİ YOĞUN KATILIMLA BESYO SPOR SALONUNDA YAPILDI

2. ROBOT YARIŞMASI VE ÖDÜL TÖRENİ YOĞUN KATILIMLA BESYO SPOR SALONUNDA YAPILDI 2. ROBOT YARIŞMASI VE ÖDÜL TÖRENİ YOĞUN KATILIMLA BESYO SPOR SALONUNDA YAPILDI Ordu Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulunun organize ettiği, bu yıl Çizgi İzleyen Robot ve Sumo Robot olmak üzere

Detaylı

Bizim başka milletlerden hiç bir eksiğimiz yok. Cesuruz, zekiyiz, çalışkanız, Yüksek amaçlar uğrunda ölmesini biliriz.

Bizim başka milletlerden hiç bir eksiğimiz yok. Cesuruz, zekiyiz, çalışkanız, Yüksek amaçlar uğrunda ölmesini biliriz. Bizim başka milletlerden hiç bir eksiğimiz yok. Cesuruz, zekiyiz, çalışkanız, Yüksek amaçlar uğrunda ölmesini biliriz. 2 SUNUŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu idarelerine çok

Detaylı

Düzce Üniversitesi 2013 Yılı Faaliyet Raporu

Düzce Üniversitesi 2013 Yılı Faaliyet Raporu Düzce Üniversitesi Yılı Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİLER 4 A. Misyon ve Vizyon 4 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar 5 C. İdareye İlişkin Bilgiler 13 1. Fiziksel Yapı 13 2. Örgüt Yapısı 21 3.

Detaylı

SOSYOLOG TANIM A- GÖREVLER

SOSYOLOG TANIM A- GÖREVLER TANIM Sosyolog, insan toplulukları ve toplumsal kurumlar, bunların kökeni, gelişmesi, işlevi ve birbirleriyle ilişkileri, bu ilişkileri belirleyen ilke ve kurallar ile toplumsal sorunlar ve çözüm yolları

Detaylı

İstanbul Tıp Fakültesi Sosyal Sorumluluk Projeleri

İstanbul Tıp Fakültesi Sosyal Sorumluluk Projeleri İstanbul Tıp Fakültesi Sosyal Sorumluluk Projeleri Sosyal Sorumluluk Projelerinin Amacı Yaşamın sürdürülebilirliği, Toplumsal yaşamın iyileştirilmesi için ortak evrensel değerlerin toplumlar tarafından

Detaylı

İÇİNDEKİLER. II. AMAÇ VE HEDEFLER 61 A. İdarenin Amaç ve Hedefleri 61 B. Temel Politikalar ve Öncelikler 61

İÇİNDEKİLER. II. AMAÇ VE HEDEFLER 61 A. İdarenin Amaç ve Hedefleri 61 B. Temel Politikalar ve Öncelikler 61 İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİLER 4 A. Misyon ve Vizyon 4 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar 5 C. İdareye İlişkin Bilgiler 12 1. Fiziksel Yapı 12 2. Örgüt Yapısı 20 3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 31 4. İnsan

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI REKTÖR Prof.Dr.Muzaffer ELMAS Yrd. Yrd. Yrd. Prof.Dr.M.Ali YALÇIN Prof.Dr.Musa EKEN Prof.Dr. Ümit KOCABIÇAK Müh. Fak. Dekanı Fen-Edb. Fak. Dekanı İkt. ve İdr. Bil. Fak. Dekan V. Prof.Dr.Orhan TORKUL Prof.Dr.İlyas

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 2014 MALİ YILI AKÇAKOCA MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM FAALİYET RAPORU. Üst Yönetici: (İstemi ÇÖMLEKÇİ- Yrd.Doç.Dr.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 2014 MALİ YILI AKÇAKOCA MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM FAALİYET RAPORU. Üst Yönetici: (İstemi ÇÖMLEKÇİ- Yrd.Doç.Dr. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 2014 MALİ YILI AKÇAKOCA MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM FAALİYET RAPORU Üst Yönetici: (İstemi ÇÖMLEKÇİ- Yrd.Doç.Dr. Dahili:127 Düzenleyen: (Ali ATA- Bilgisayar İşletmeni Dahili 208) 1 İÇİNDEKİLER

Detaylı

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİNİN ÜNİVERSİTEDE KULLANIMINA YÖNELİK ALIŞKANLIKLAR ve BEKLENTİLER: BETİMLEYİCİ BİR ÇALIŞMA

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİNİN ÜNİVERSİTEDE KULLANIMINA YÖNELİK ALIŞKANLIKLAR ve BEKLENTİLER: BETİMLEYİCİ BİR ÇALIŞMA ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİNİN ÜNİVERSİTEDE KULLANIMINA YÖNELİK ALIŞKANLIKLAR ve BEKLENTİLER: BETİMLEYİCİ BİR ÇALIŞMA Doç. Dr. Kürşat ÇAĞILTAY, Doç. Dr. Soner YILDIRIM, İsmahan ARSLAN, Ali GÖK, Gizem GÜREL,

Detaylı

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI SUNULAN HİZMETİ DEĞERLENDİRME ANKET RAPORU

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI SUNULAN HİZMETİ DEĞERLENDİRME ANKET RAPORU T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI SUNULAN HİZMETİ DEĞERLENDİRME ANKET RAPORU OCAK 2015 1.1. Araştırmanın Amacı Araştırmada, na bağlı olarak hizmet vermekte olan;

Detaylı

SUNUŞ. Üniversitemizin 2016 yılı Performans Programı, ilgili kurumların ve kamuoyunun bilgisine sunulur. Saygılarımla

SUNUŞ. Üniversitemizin 2016 yılı Performans Programı, ilgili kurumların ve kamuoyunun bilgisine sunulur. Saygılarımla SUNUŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu idarelerine çok yıllı bütçeleme, stratejik plan ve performans programı gibi yeni bütçe anlayışı getirilmiştir. Kanunun 9 uncu maddesinde

Detaylı

Düzce Üniversitesi Faaliyet Raporu 2011

Düzce Üniversitesi Faaliyet Raporu 2011 2011 Düzce Üniversitesi Faaliyet Raporu 2011 Düzce Üniversitesi Faaliyet Raporu 0 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İÇİNDEKİLER SUNUŞ 1 I. GENEL BİLGİLER 2 A. Misyon ve Vizyon 2 B. Yetki Görev ve Sorumluluklar

Detaylı

T.C HARRAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ AB Ofisi Hayatboyu Öğrenme Program Koordinatörlüğü

T.C HARRAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ AB Ofisi Hayatboyu Öğrenme Program Koordinatörlüğü T.C HARRAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ AB Ofisi Hayatboyu Öğrenme Program Koordinatörlüğü Erasmus programı ders verme hareketliliği kapsamında 2014 Bahar döneminde aşağıda kontenjanları belirtilen fakültelerden

Detaylı

T.C. ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ

T.C. ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ T.C. ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ EĞİTİMİ DEĞERLEMESİ RAPORU Mart 2010 1 ÖNSÖZ İç kontrol sistemi eğitiminin değerlendirmesi amacıyla Ç.K.Ü. de 253 yanıtlayıcıya uygulanan anket çalışması,

Detaylı

BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE ÇALIŞAN SAĞLIK ÇALIŞANLARININ RUHSAL SAĞLIK DURUMUNUN BELİRLENMESI VE İŞ DOYUMU İLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ

BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE ÇALIŞAN SAĞLIK ÇALIŞANLARININ RUHSAL SAĞLIK DURUMUNUN BELİRLENMESI VE İŞ DOYUMU İLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE ÇALIŞAN SAĞLIK ÇALIŞANLARININ RUHSAL SAĞLIK DURUMUNUN BELİRLENMESI VE İŞ DOYUMU İLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ Ercan AYDOĞDU Akdeniz Üniversitesi Hastanesi İşyeri Sağlık Birimi

Detaylı

TOBB ETÜ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATANMA ŞARTLARI:

TOBB ETÜ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATANMA ŞARTLARI: TOBB ETÜ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATANMA ŞARTLARI: Şartlar Süre Yabancı dil Öğretim Görevlisi - Akademisyen Öğr.Gör. (6) Yardımcı Doçent Doçent Profesör.(5) - Doktoradan sonra en az 2 yıl herhangi bir üniversitede

Detaylı

Türkiye de Hukuk Zihniyeti anketinin sonuçlarının tamamı ve geniş yorumu için bakınız:

Türkiye de Hukuk Zihniyeti anketinin sonuçlarının tamamı ve geniş yorumu için bakınız: Türkiye de Hukuk Zihniyeti anketinin sonuçlarının tamamı ve geniş yorumu için bakınız: Emir KAYA. Hukuk Zihniyeti. Ankara: Adalet Yayınevi, 2016. http://adaletyayinevi.com/yynadlt/ktpdty.asp?kid=8081 https://www.academia.edu/29437017/hukuk_zihniyeti

Detaylı

2012 İŞ YERİNDE KADIN ARAŞTIRMASI RAPORU. Mart, 2012

2012 İŞ YERİNDE KADIN ARAŞTIRMASI RAPORU. Mart, 2012 2012 İŞ YERİNDE KADIN ARAŞTIRMASI RAPORU Mart, 2012 ARAŞTIRMA HAKKINDA 2012 Şubat ayında PERYÖN web sayfasında yer alan İş Yerinde Kadın Araştırması, Dernek üyeleri ve iletişim veri tabanında bulunan yaklaşık

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ İYTE İÇERİK 2 I. İzmir II. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü III. Rakamlar IV. Fakülteler, Bölümler ve Programlar V. Kampüste Yaşam VI. Uluslararası İlişkiler 3 İzmir I.

Detaylı

ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ ANKETİ

ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ ANKETİ ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ ANKETİ Türk Sağlık-Sen tarafından Sağlık kurum ve kuruluşlarında yüz yüze yöntemiyle düzenlenen Çalışan Memnuniyet Anketi ne toplam 4.940 kişi katılmıştır. Katılımcıların yüzde 54,1

Detaylı

T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI 23 2015/23/1 03/06/2015 2015-2016 eğitim-öğretim yılında Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı İkinci Öğretim Tezsiz

Detaylı

PEYZAJ MİMARLIĞI VE PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ

PEYZAJ MİMARLIĞI VE PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ BARTIN ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI PEYZAJ MİMARLIĞI VE PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ İletişim: www.bartin.edu.tr/ Tel : 03782235126 Fax : 03782235065 Adres : Bartın Üniversitesi, Orman Fakültesi,

Detaylı

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ YERLEŞİM İSTATİSTİKLERİ 2008

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ YERLEŞİM İSTATİSTİKLERİ 2008 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ YERLEŞİM İSTATİSTİKLERİ 2008 Boğaziçi Üniversitesi Haziran, 2008 Boğaziçi Üniversitesi İSTANBUL Copyright 2008 Boğaziçi University Library Cataloging in-publication Data Boğaziçi

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME SONUÇLARI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ 2010-2011 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME SONUÇLARI Bu anket Şubat 2011 tarihinde Süleyman Demirel Üniversitesi Orman

Detaylı

NİSAN 2011. Değer Üreten Üniversite

NİSAN 2011. Değer Üreten Üniversite NİSAN 2011 Değer Üreten Üniversite Herhangi bir amaca ulaşmakla yetinmeyeceğiz. Durmadan daha ileriye varmak için çalışacağız." 2 İÇİNDEKİLER BİRİM ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 4 MİSYON VİZYON 5 ÖRGÜT YAPISI 6

Detaylı

Proje Ekibi. Hacettepe Üniversitesi Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler. Amaç 02.02.2015

Proje Ekibi. Hacettepe Üniversitesi Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler. Amaç 02.02.2015 Proje Ekibi Hacettepe Üniversitesi lerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Hacettepe Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi (PDRMER) Senato Bilgilendirme Toplantısı

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ BİREYSEL İSTEK VE MEMNUNİYET SİSTEMİ PERFORMANS DEĞERLENDİRME RAPORU

YALOVA ÜNİVERSİTESİ BİREYSEL İSTEK VE MEMNUNİYET SİSTEMİ PERFORMANS DEĞERLENDİRME RAPORU 23/08/2013 YALOVA ÜNİVERSİTESİ BİREYSEL İSTEK VE MEMNUNİYET SİSTEMİ PERFORMANS DEĞERLENDİRME RAPORU Rektörlük makamının 03.01.2011 tarih ve 11 no lu Olur u ile oluşturulan Yalova Üniversitesi Bireysel

Detaylı

YILLARA GÖRE KARŞILAŞTIRMALI YÖDEK ANALİZİ ( )

YILLARA GÖRE KARŞILAŞTIRMALI YÖDEK ANALİZİ ( ) YILLARA GÖRE KARŞILAŞTIRMALI YÖDEK ANALİZİ (2008-2014) No Gösterge Ölçme Yöntemi Birimi 2008 Yılı 2009 Yılı 2010 Yılı 2011 Yılı 2012 Yılı 2013 Yılı 2014 Yılı Önlisans programlarına 1 sınavlı veya sınavsız

Detaylı

Akademik Kurul Toplantısı

Akademik Kurul Toplantısı SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ 215-216 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 16 /12/215 Akademik Kurul Toplantısı TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ Teknoloji Fakültesi. ülkemizdeki Mesleki ve Teknik Eğitimin güçlendirilmesi

Detaylı

SABDEK ALT YAPI KOMİSYONU ANKET RAPORU. Prof. Dr. Mehtap Malkoç Doğu Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan (v)

SABDEK ALT YAPI KOMİSYONU ANKET RAPORU. Prof. Dr. Mehtap Malkoç Doğu Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan (v) SABDEK ALT YAPI KOMİSYONU ANKET RAPORU Prof. Dr. Mehtap Malkoç Doğu Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan (v) SWOT Güçlü Yönler Gelişen öğretim teknolojisi Öğretim üyesi yetiştirme programının

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 2015 MALİ YILI. Çilimli Meslek Yüksekokulu BİRİM FAALİYET RAPORU

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 2015 MALİ YILI. Çilimli Meslek Yüksekokulu BİRİM FAALİYET RAPORU DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 2015 MALİ YILI Çilimli Meslek Yüksekokulu BİRİM FAALİYET RAPORU Üst Yönetici: Doç. Dr. Zeki DEMİR İletişim: 0532 742 5750 / 0380 681 7314-7400 e-posta: zekidemir@duzce.edu.tr Düzenleyen:

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ. 2012 Yılı Kamu Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ. 2012 Yılı Kamu Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 2012 Yılı Kamu Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu MART 2013 İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ 2 1-GENEL DEĞERLENDİRME 3 VİZYON 3 MİSYON 3 TEMEL AMAÇ VE HEDEFLER 4-10 1.1. Yatırımların

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ STRATEJİK PLANI

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ STRATEJİK PLANI GAZİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ 2007 2010 STRATEJİK PLANI 1. GİRİŞ 1982 yılında kurulan İlişkiler Bölümümüzün 2007 2010 yılları stratejik plan ve hedeflerini ortaya koymayı amaçlayan bu

Detaylı