İSTANBUL ULAŞIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ (TADİL DEĞİŞİKLİKLERİ DAHİL)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İSTANBUL ULAŞIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ (TADİL DEĞİŞİKLİKLERİ DAHİL)"

Transkript

1 İSTANBUL ULAŞIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ (TADİL DEĞİŞİKLİKLERİ DAHİL) Ticari Merkezi : İstanbul Esenler Ferhatpaşa Metro Tesisleri Ticari merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan şirketin Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca tarihinde uygun görülen ana mukavelenamesi ile İstanbul 1. Ticaret Mahkemesinin tarih esas 1988/324 karar 1988/2882 sayılı mahkeme kararının ve Beyoğlu 2. Noterliğinden tarih sayı ile tasdikli idare meclisi kararının tescil ve ilanı istenmiş aynı noterliğinden aynı tarih sayı ile tasdikli imza beyannameside memuriyetimize tevdi kılınmış olmakla 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki belgelere dayanarak tarihinde tescil edildiği ilan olunur. İstanbul Birinci Ticaret Mahkemesi : Türk Ulusu Adına Hüküm Vermeye Yetkili İstanbul Asliye Ticaret Mahkemesi Kararıdır: Esas No: 1988/3224 Karar No : 1988/2882 Başkan Hulusi Tosuner, Üye Ali İhsan Parlak, Üye Haşmet Sırrı Akşener, Yazı İşl. Md. Adil Kayın İSTANBUL ULAŞIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ Kuruluş : Madde 1 : Aşağıda adları, açık adresleri, uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun anonim şirketlerin (Ani) surette kurulmaları hakkındaki hükümlerine göre bir anonim şirket teşkil edilmiştir. 1. İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanlığı Saraçhane İstanbul T.C. uyruğundadır. 2. İstanbul Eğitim Kültür ve Turizm Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Kadıköy Çiftehavuzlar Mah. Bağdat Cad. No.246 İstanbul T.C. uyruğundadır. 3. İstanbul Elektrik Tramvay Tünel İşletmeleri Genel Müdürlüğü Metrohan Beyoğlu İstanbul T.C. uyruğundadır. 4. İDO İstanbul Deniz Otobüsleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi. İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanlığı Binası Kat 5 No.513 Saraçhane İstanbul 1

2 T.C.Uyruğundadır. 5. İsbak İstanbul Belediyeler Bakım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Cendere Yolu Kağıthane İstanbul T.C. uyruğundadır. Şirketin Unvanı : Madde 2 : Şirketin unvanı İstanbul Ulaşım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'dir. Amaç ve Konu : Madde 3 : Raylı-Raysız yeraltı ve yerüstü her türlü kara, deniz, göl ve hava ulaşımı ve taşımacılığı hizmetlerini yapmak, yaptırmak, işletmek ve işlettirmek veya bu hizmetlere katkıda bulunmak amacı ile kurulmuştur. Bu amacına ulaşabilmek için aşağıda ana bölümlerde belirtilen dallarda faaliyet gösterecektir. A. Ulaşım ve toplu taşıma işlerini yapmak, yaptırmak, işletmek, işlettirmek. B. İnşaat ve taahhüt işleri yapmak, yaptırmak. C. Proje ve müşavirlik hizmetleri yapmak, yaptırmak. A. Ulaşım ve toplu taşıma işlerini yapmak, yaptırmak, işletmek, işlettirmek. 1. Raylı-Raysız yeraltı ve yer üstü her türlü kara, deniz göl ve hava ulaşım ve taşımacılığı hizmetlerini yapmak, yaptırmak, işletmek ve işlettirmek. 2. Kentlerin ulaşım planlarını yapmak, yaptırmak. 3. Her türlü toplu taşımacılık hizmetlerini yürütmek ve bu maksatla ilgili tesisler kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmektir. 4. Meydan, bulvar cadde ve anayolları yapmak, yaptırmak ve bunların bakım ve onarımını yapmak ve yaptırmak. 5. Açık ve kapalı park yerleri, alt ve üst geçitler yapmak ve yaptırmak, işletmek ve işlettirmek. 6. Şehir içi karayolu yapısının trafik düzen ve güvenliğini sağlayacak durumda bulunmak için gerekli hizmet ve işleri yapmak, yaptırmak. 7. Yolcu ve yük terminallere, katlı otoparklar yapmak ve yaptırmak, işletmek ve işlettirmek. 8. Yolların verimini arttırmak ve trafik akışında ekonomicilik sağlanacak amacıyla sinyalizasyon ve kapalı devre televizyon sistemlerini kurmak, kurdurmak ve bakım, onarımını yapmak, yaptırmak. 9. Her türlü araçların bakım ve onarımını sağlamak maksadıyla tesisler kurdurmak, kurmak veya bakım onarım işlerini ihale yoluyla yapmak, yaptırmak. 2

3 10.Toplu taşımacılıkla ilgili olarak duraklar, yeraltı ve yer üstü terminaller, rıhtımlar, iskeleler, yapmak, yaptırmak. 11.Toplu taşımacılıkla ilgili olarak bilet, kart, makbuz jeton yapmak, yaptırmak. B. İnşaat ve Taahhüt işlerini yaptırmak. 1. Ulaşım ve toplu taşıma işleri başta olmak üzere özel ve resmi her nevi inşaat işlerini yüklenmek kendi nam ve hesabına yaptırmak. 2. Ulaşım ve toplu taşıma hizmetlerine yönelik olarak açık kapalı yerüstü ve yer altı terminaller, durak yerleri, garlar, iskeleler, meydanlar, yollar, yaya kaldırımları tesis ettirmek. 3. Türkiye Emlak Bankasından, Türkiye Halk Bankasından toplu konut fonundan Sanayi ve Ticaret Bakanlığının fonlarından veya bu yönde kredi veren iç ve dış bankalardan kuruluşlardan krediler almak suretiyle söz konusu hizmetlerin inşaatlarını gerçekleştirmek. 4. Şirkette çalışan memur ve işçilerle şirket haricindeki şahıslara ortaklar kurulu kararıyla toplu konut veya bu hususta çıkacak kanunlardan istifade ile toplu konut yaptırmak. Bu sayılan işlerin inşaatı tamamlandıktan sonra bunların amaçlarına uygun olarak kullanabilmeleri için gerekli diğer işleri yapmak ve bu konular için yurt içi ve yurt dışı ihalelere girebilmek ve diğer uygulama şekillerine göre taahhütlerde bulunabilmek. Taahhüt edilen işler ihaleye çıkarılabileceği gibi sair usullerle müteahhit veya taşeronlara kısmen veya tamamen yaptırılabilir. C. Proje ve müşavirlik hizmetlerini yaptırmak. 1. Projeleri hazırlatmak. 2. Fizibilite dosyaları düzenletmek. 3. Yatırım ve hizmet ana planlarını yaptırmak. 4. Mevzi imar planları ile mimari statik tesisat projeler yaptırmak. 5. Yurt içi ve yurt dışı mühendislik mimarlık hizmetlerini yerine getirilmesini üstlenmek. 6. Mimari statik tesisat imar ve harita projelerinin yapım, teknik uygulama yöntem ve sorumluluklarının bütününü içeren proje müellifliği faaliyetini mimarlık mühendislik firmalarına yaptırmak. 7. Proje yarışmaları ve proje ihalelerine katılmak ihalelere katılacak firmalarla veya kişilerle işbirliği yapmak, başkaları tarafından kazanılmış ihalelerin proje yapımcılığını üstlenmek. 8. Proje üzerinde maliyet analizleri keşifler ve kesin hesaplar yapmak. 9. Yatırım ve proje konularında planlama yapmak ve bu konularla ilgili koordinasyonlarla gerekli araştırmalarda bulunarak teknik danışmanlık hizmetlerini sunmak. 3

4 10.Mimarlık ve mühendislik dallarında faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilere proje maliyetinin ucuzlatılması yatırım ve taahhüt verimliliği konularında teknik raporlar hazırlamak suretiyle hizmet vermek. 11.Ulaşım, toplu taşımacılık ve endüstri dallarında yatırım yapanlara veya yapmak isteyenlere verimlilik ve devamlılık konularında hizmetler vermek, resmi kuruluşlardan izin almak. 12.İnşaat ve taahhüt işleri yapan işletmelerin sorunlarına çözüm getirmek. Buraya kadar sayılan amaç ve konuların gerçekleştirilmesi için : a) Bu işler için gerekli ham, yarı mamul ve yardımcı maddeler ile makina, tesisat, nakil vasıtaları alabilir, satabilir, kiralayabilir, ithal ve ihraç ve imal edebilir. b) Konusu ile ilgili proje, müşavirlik mümessillik acentalık, komisyonculuk, ihtira beratı, lisan, imtiyaz, telif hakkı, marka ve ticaret ünvanı iktisap edebilir, kiraya verebilir, satabilir, işletebilir, kullanabilir, kullandırabilir ve tescil edebilir. Bunlar üzerinde her türlü hukuki ve ticari tasarruflarda bulunabilir. c) Amaç ve konusunu gerçekleştirebilmek için aracılık yapmamak kaydıyla satın alabilir, bunları satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, leh ve aleyhine her nevi yani hak tesis edebilir, alacak ve borçlarının teminatı olarak ipotek alabilir verebilir menkul rehni tesis edebilir ve ettirebilir, depo, imalathane, fabrika, yazıhane, irtibat bürosu gibi iş yerleri açabilir. İnşa edebilir, kiralayabilir, işletebilir, kiraya verebilir. d) Konusu ile ilgili pazarlama yapabilir organizasyonlar kurabilir, her türlü ulaşım aracı için sürücü yetiştirmek, lisan, bilgisayar ve özel eğitim amaçlı halka açık eğitim-öğretim kurumları açarak faaliyetlerde bulunabilir. Bunları tek başına veya ortaklaşa yapabilir. e) Konusu ile ilgili faaliyette bulunan geliştirici veya güçlendirici veya ihracatını veya ithalatını kolaylaştıracak şirketler kurabilir, yerli ve yabancı hakiki ve hükmi şahıslarla ortaklıklar ve işbirliğinde bulunabilir. Mevcut şirketlere ortak veya hissedar olabilir, aktif ve pasiflerini devir alabilir, sosyal amaçlı vakıflar kurabilir. f) Konusu ile ilgili belediye ve devlet kuruluşlarının pazarlık veya ihale yoluyla tedarik edecekleri tesis, araç aksam ve parça ihtiyaçlarını karşılamak üzere teklif verebilir, taahhütte bulunabilir, mukavele imzalayabilir, taahhüt ettiği tesis veya malları yapabilir, yaptırabilir, satın alabilir, yurt içinden ve yurt dışından tedarik edebilir, ithal edebilir. g) Konusu ile ilgili ithalat ve ihracat işlemlerinde bulunabilir. h) Sigorta acentalığı yapabilir. Yukarıda gösterilen konulardan başka ilerde şirket için faydalı ve lüzumlu görülebilecek başka işlere girişilmek istendiği takdirde yönetim kurulunun teklifi üzerine keyfiyet genel kurulun onayına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra şirket bu işleri de yapabilecektir. Ana sözleşme değişikliği niteliğin de olan işbu kararın uygulanması için Sanayi ve Ticaret Bakanlığından gereken izin alınacaktır. Şirketin Merkez ve Şubeleri : Madde 4 : 4

5 Şirketin merkezi İstanbul'dadır. Şirket Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bilgi vermek şartı ile yurt içinde ve dışında bürolar, şubeler ajans ve muhabirlikler açabilir. Şirketin Süresi : Madde 5 : Şirketin süresi kesin kuruluşundan başlamak üzere süresizdir. Bu süre Sanayi ve Ticaret Bakanlığından izin alınmak ve ana sözleşme değiştirilmek suretiyle kısaltılabilir. Sermaye ve Hisse Senetlerinin Nevi : Madde 6 : Şirketin sermayesi 0,50.- KR (Ellikuruş) nominal değerde paya ayrılmış TL (İkiyüzyirmibeşmilyon TL) den ibarettir. Bir önceki sermayeyi oluşturan TL (Yüzdoksanbeşmilyon TL) nin tamamı ödenmiştir. Bu defa nakit olarak arttırılan TL (otuzmilyon TL) sermayenin tamamı ortaklar tarafından muvazaadan ari olarak ve tamamen taahhüt edilmiştir. Söz konusu sermaye A.B.C.D. Grubu hisse senetlerinden oluşur. A Grubu senetler imyitazsız senetlerdir. D Grubu,C Grubu,B Grubu senetler ise imtiyazlı payları oluşturur. Buna göre şirket yönetim kurulu D Grubu hisse senedi sahibinin, C Grubu hisse senedi sahibinin, B Grubu hisse senedi sahibinin göstereceği adaylar arasından saçilir. Ayrıca D Grubuna ait her bir senedin Genel Kurul da 10 (on) Adet oy hakkı bulunmaktadır. Sermaye artırımında her bir pay grubu aynı oranda ve aynı grup rüçhan hakkı doğurur. Pay Grubu sahiplerinin rüçhan haklarını kullanmamaları halinde, taahhüt edilmeyen pay grupları, yönetim kurulu kararları ile diğer pay grubu sahiplerine veya hariçten isteklilerine kullandırılabilir. Arttırılan sermayenin ¼ tescil tarihinden itibaren en geç 3 ay içerisinde, 3/4 ünün ise en geç de ödenecektir. Sermeye taahhüt borçları yönetim kurulunun alacağı karar /kararları çerçevesinde ve tüm ortakların yazılı olurları alınmak kaydıyla, belirtilen tarihten önce talep edilebilir. Bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin 19. Maddesi gereğince yapılır. Sermaye Oran HİSSEDAR PAY ADEDİ PAY TUTARI PAY GRUBU ORANI İstanbul Büyükşehir Belediyesi , ,0000 D İstanbul Büyükşehir Belediyesi , ,0000 C İstanbul Büyükşehir Belediyesi , ,7889 B İ.E.T.T ,00.- 0,1756 B İSPARK A.Ş ,50.- 0,0314 A İSBAK A.Ş ,50.- 0,0039 A İSTEK Servis Eğitim ve Oto Kiralama ,00.- 0,0001 A ve Tic. A.Ş. TOPLAM , ,0000 Sözkonusu sermaye A,B,C,D grubu hisse senetlerinden oluşur. A grubu senetler imtiyazsız senetlerdir. D grubu, C grubu, B grubu senetler ise imtiyazlı payları oluşturur. Buna göre şirket Yönetim Kurulu D grubu hisse senedi sahibinin, C grubu hisse senedi sahibinin, B grubu hisse senedi sahibinin göstereceği adaylar arasından seçilir. Ayrıca D grubuna ait her bir senedin genel kurulda 10 (on) adet oy hakkı bulunmaktadır. Sermaye artırımında, her bir pay grubu aynı oranda ve aynı grup rüçhan hakkı doğurur. Pay grubu sahiplerini rüçhan haklarını kullanmamaları halinde, taahhüt edilmeyen pay grupları, 5

6 Yönetim Kurulu karar-kararları ile diğer pay grubu sahiplerine veya hariçten isteklilerine kullandırılabilir. Arttırılan sermayenin ¼ tescil tarihinden itibaren en geç 3 ay içerisinde, kalanı ise tarihinde ödenecektir. Sermaye taahhüt borçları Yönetim Kurulunun alacağı karar ve tüm ortakların yazılı olurları alınmak kaydıyla, belirtilen tarihten önce talep edilebilir. Bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin 19. maddesi gereğince yapılır. Hisse Senetleri: Madde 7 : Hisse senetlerinin tamamı nama yazılıdır. Nama yazılı hisse senetlerinin tespitinde pay sahipleri defterine itibar olunur. Ödeme Şartları : Madde 8 : Yönetim Kurulu kesin kuruluştan itibaren en geç oniki ay zarfında tamamlamak üzere ödenmeyen sermayenin ödeneceği zaman ve miktarını kararlaştırır. Usulüne göre istenmesine rağmen taahhüt ettikleri sermayeyi ödemeyenler hakkında Türk Ticaret Kanunları hükmü tatbik edilir. Şu kadar ki yönetim kurulu bu yolda harekete mecbur olmayıp dilerse mütemerrit hissedarı takip etmek ve sermaye borcundan kalan kısmını temerrüt faizi ile beraber ve tahsilini istemek hakkına da sahiptir. Sermayenin Arttırılması : Madde 9 : Şirketin sermayesi ancak daha önceki sermayenin tamamen ödenmesinden sonra arttırılabilir. Sermeyenin arttırılması nakit sermaye taahhüdü şeklinde olabileceği gibi fevkalade ihtiyat hesaplarından birikmiş meblağın sermayeye nakli yoluyla da olabilir. Sermaye, ayni nevinden sermaye konması suretiyle de arttırılabilir. Bu takdirde de Türk Ticaret Kanundaki hüküm ve şekillere uyulur. Sermayenin arttırılması her ne suretle yapılırsa yapılsın hissedarlar genel kurulu, hisse senetlerinin ihracı ve satılması şartlarını tespit ederek yönetim kuruluna gerekli yetkileri verebilir. Sermayenin arttırılmasında Türk Ticaret Kanununun 388 nci maddesindeki nisabına uyulması gereklidir. Sermayenin Azaltılması : Madde 10 : Ortaklar genel kurulu Türk Ticaret Kanununun 369, 398 nci maddelerine uymak suretiyle esas sermayenin azaltılmasına karar verebilir. Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca tahvil ihraç edilebilir. Yönetim Kurulu ve Süresi : Madde 12 6

7 Şirketin işleri ve idaresi, Türk Ticaret Yasası hükümlerine uygun olarak genel kurul tarafından ortaklar arasından seçilecek en az yedi kişiden oluşan Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim kurulu üye sayısı on beşten fazla olamaz. Buna göre şirket Yönetim Kurulu B grubu, C grubu, D grubu hisse senetleri pay sahiplerini göstereceği adaylar arasından seçilir. Yönetim kurulunun ekseriyette alacağı karara göre bir veya birden fazla kişiye murahhaslık yetkisi verilebilir. Yönetim kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilirler. Süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilir. Genel kurul, yönetim kurulu üyelerinin görevine gerekli gördüğünde her zaman son verebilir. Yönetim Kurulu Üyelerinin görev süresi tamamlansa dahi ilk Genel Kurul toplantısına kadar görevlerine devam ederler. Tüzel kişi ortakları temsilen yönetim kuruluna seçilen üyenin tüzel kişi ile temsil ilişkisi kesildiği takdirde Yönetim kurulu üyeliği kendiliğinden sona erer. Yönetim Kurulunun Toplantıları ve Ödevleri : Madde 13 : A. Yönetim kurulu şirket işleri gerektirdikçe toplanır. Ancak ayda bir defa toplanması zorunludur. Yönetim kurulu üye sayısının yarısından bir fazlası ile toplanır. Ve toplantılarda hazır bulunanların yarısından bir fazlası ile karar verir. Üyelerden birinin görüşme isteğinde bulunduğu belirli bir hususa dair verilen öneri hakkında diğerlerinin yazılı onayı alınmak suretiyle karar alınabilir. Kararların geçerliliği karar defterine yazılıp imza edilmiş olmasına bağlıdır. Her üye yönetim kurulu toplantısını yönetim kurulu başkanından isteyebilir. B. Yönetim Kurulunun Görevleri. Şirketin yönetimi ve ortaklarla üçüncü kişilere karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Yönetim kurulu şirketin amacına dahil olan her nevi işleri ve hukuki işlemleri şirket adına yapma ve şirket unvanını kullanmak yetkisine sahiptir. Gerek kanun gerekse ana sözleşme ile açıkça yasaklanmayan ve genel kurul kararına icap ettirmeyen işlerin tümü yönetim kurulunda kararlaştırılıp uygulanır. a) Kanun ve ana sözleşme ile münhasıran genel kurula ve denetçilere verilen işler dışında kalan bütün konularda karar için yönetim kurulu yetkilidir. Şirket alacakları için menkul ve gayrimenkul her türlü teminatı alabilir, ipotek tesis edebilir ve fekkedebilir. Şirket borçları için menkul ve gayrimenkul teminat ipotek verebilir ve ipotek fekkedebilir, şirketin bu sözleşmede açıklanan faaliyet ve girişimlerinde gereken kararları verir. Şirket hükmi şahsını her çeşit kaza mercilerinde davalı ve davacı olarak temsil eder. Şirket amacı ile doğrudan doğruya veya dolayısıyla ilgili bütün muameleleri takip eder, anlaşmaları hazırlar ve akteder. İşbu anlaşma ve akitleri icabında fesheder, tadil eder, ifa ve inaç eder, infazını ve intacını talep eder. Şirketin menkul gayrimenkul garimaddi, maddi, bilcümle iktisadi kıymet ifade eden hak konuları üzerinde her şekilde tasarruf eder ve şirket namına bu konulardaki haklarını iktisap eder. 7

8 Şirket alacaklarını tahsil eder ve bu meyanda sulh, ibra ve konkortado ve tahkime gidebilir. Şirket adına işlem yapma, şirketi temsil ve ilzam etmek yönetim kuruluna aittir. Şirket adına yazılan ve verilen bütün belge ve kağıtların şirket adına yapılan bilcümle bağlantı ve sözleşmelerin muteber olması ve şirketi ilzam edebilmesi için bunların yönetim kurulunca derece ve yetkileri tayin edilen ve ne suretle imza edecekleri kararlaştırılan kişilerce şirketin unvanı altında imzalanmış olması lazımdır. b) Şirket yönetiminde görev alacak müdür ve hizmetlileri seçmek ve bunların yetkilerini, ücretlerini ve diğer haklarını belirlemek, bunlarla anlaşma yapmak ve bu anlaşmaları bozmak. c) Şirketin amacı ile ilgili anlaşmalar hazırlamak ve yapmak ve uygulamak, şirketin para, menkul ve gayrimenkullerini yönetmek gerektiğinde kiraya vermek üzerinde ipotek ve rehin tesis etmek, şirketin amacına uygun işler için genel kurulda karar almaya lüzum kalmaksızın şirket adına menkul ve gayrimenkuller almak, kiralamak ve üçüncü şahıslardan şirket yararına ipotek ve rehin almak ve bunları kaldırmak. d) Genel kuruldan karar almaya gerek kalmaksızın şirketin menkul ve gayrimenkullerini satmak ve kiraya vermek, e) Genel kuruldan karar almak şartıyla tahvil çıkartmak, f) Şirketin bütçe ve kadrolarını düzenlemek, g) Şirketi borç altına sokacak yetkilileri ve yetkileri belirlemek, bunları tescil ve yayınlamak. h) Yılda bir defa genel kurulu olağan toplantıya çağırarak kanunun ve ana sözleşmenin gerektirdiği gündemi hazırlamak, özellikle bilançosunu kar ve zarar hesabını genel kurula sunmak ve bu hususta rapor vermek. Şirketi Temsil ve İlzam Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Taksim : Madde 14 : Şirket adına düzenlenecek bütün belgelerin geçerli olması ve şirketi bağlayabilmesi için şirketi temsile yetkili kılınan şahıslar tarafından şirket unvanını kapsayan kaşesi üzerinde imza edilmesi gereklidir. Yönetim kurulunca yeni bir karar alınıncaya kadar yönetim kurulu üyelerinden iki kişi şirket kaşesi üzerinde müştereken imza etmek suretiyle de şirketi temsil ve ilzam ederler. Yönetim kurulu ilk toplantısında bir başkan bir başkan vekili seçer. Yönetim ve temsil işleri yönetim kurulu üyeleri arasında taksim edilebilir. Yönetim kurulu bu hususta gerekli kararı vermeye yetkilidir. Yönetim kurulu en az bir üyesine şirketi temsil yetkisi verilmesi zorunludur. Yönetim Kurulu, işlerin gidişine bakmak, kendisine arz olunacak hususları hazırlamak, bütün önemli meseleler, özellikle bilançonun tanzimi hakkında rapor vermek ve kararlarının tatbikine nezaret etmek üzere, üyelerden lüzumu kadar kurul yada komisyon kurabilir. Yönetim kurulu şirketi temsil yetkisi ve yönetimi işlerinin hepsini veya bazılarını yönetim kurulu üyesi olan murahhaslara veya pay sahibi olmayan müdürlere bırakılmasına karar vermeye yetkilidir. Murahhas üyelere verilecek ücret yönetim kurulunca tespit edilir. Ancak genel kurul lüzum gördüğü hallerde bu hususta yönetim kuruluna direktif verilebileceği gibi ücretin nevini ve tavanını tayin edebilir. 8

9 Şirketin Müdürleri : Madde 15 Şirketin müdürleri yönetim kurulu kararı ile yönetim kurulu üyeleri arasından veya dışarıdan seçilebilir. Yönetim kurulu bunların görevlerine son vermek yetkisine sahiptir. Dışarıdan seçilecek müdürlerin görev süreleri yönetim kurulu üyelerinin sürelerini aşabilir. Müdürler, müdürlük görevlerini başkasına devredemezler. Ancak belirli bazı işleri görmeye yetkili olmak üzere başkasına vekalet verebilirler. Denetçiler ve Görevleri : Madde 16 : Genel kurul gerek hissedarlar arasından gerekse dışarıdan en çok üç yıl için bir veya birden fazla murakıp seçer. Bunların sayısı 5 i geçemez. Murakıplar T.T.K nın 353/357.maddelerinde sayılan görevleri yapmakla yükümlüdür. Genel Kurul : Madde 17 : a- Davet Şekli Genel kurullar olağan veya olağanüstü olarak toplanırlar. Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanunu'nun 355, 365, 366 ve 368'inci maddeleri hükümleri uygulanır. b- Toplantı Vakti Olağan genel kurul, şirketin hesap devresi sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa olağanüstü genel kurullar ise şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır. c- Rey verme ve vekil tayini Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerin bir hisse için bir oyu vardır. Genel kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkete hissedar olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarların sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler, selahiyetnamelerin şeklini idare meclisi tayin ve ilan eder. d- Müzakerelerin yapılması ve karar nisabı 9

10 Şirket genel kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanunu'nun 369'uncu maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir. e- Toplantı yeri Genel kurul şirketin yönetim merkezi binasında veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır. Toplantılarda komiser bulunması Madde 18 : Gerek olağan ve gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında Sanayi ve Ticaret bakanlığı komiserinin bulunması ve toplantı tutanaklarını ilgililerle birlikte imzalaması şarttır. Komiser gıyabında yapılacak genel kurul toplantılarında alınacak kararlar ve komiserin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir. İlan Madde 19 : Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 37. maddesinin 4. fıkrası hükümleri saklı kalmak şartıyla şirket merkezinin bulunduğu yerden çıkan bir gazete ile en az 15 gün evvel yapılır. Mahallinde gazete yayınlanmadığı taktirde ilan en yakın yerdeki gazete ile yapılır. Ancak genel kurulun toplantıya çağrılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 368'inci maddesi hükümleri gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az 2 hafta evvel yapılması zorunludur. Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için kanununun 397 ve 438'inci maddeleri hükümleri uygulanır. Hesap Dönemi Madde 20 : Şirketin hesap yılı ocak ayının birinci günü başlar ve Aralık ayının 31. günü son bulur. Ancak kuruluş yılı hesapları kesin kuruluş tarihi ile başlar ve o yılın aralık ayının 31. günü son bulur. Her hesap yılının sonunda şirketin genel durumunu gösteren bir bilanço ve kar zarar hesabı hazırlanır. Bilanço, kar ve zarar hesapları genel kurul toplantısından en az bir ay önce denetçilerin incelemesine sunulur. Genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce yönetim kurulu faaliyet raporu ve denetçi raporu, bilanço kar ve zarar cetveli, safi karın nasıl tevzii edileceğine veya yedek akçeye ayrılacağına dair idare meclisi teklifi, pay sahiplerinin incelemesine imkan vermek için şirketin merkez ve şubelerinde hazır bulundurur. Bütün pay sahipleri şirket merkezinde veya şubelerinde adı geçen belgeleri inceleyecekleri gibi bunlardan birer nüsha isteyebilirler. Kârın Tespiti ve Dağıtımı : Madde 21 : Şirketin genel masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktar hesap yılı sonunda tespit edilen gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan miktar 10

11 safi kârı teşkil eder. Bu suretle meydana gelecek kardan kurumlar vergisi kesildikten sonra %5 kanuni yedek akçe ve ödenmiş sermaye üzerinden %5 (yüzde beş) oranında birinci temettü verilmesine yetecek miktar çıkarılır. Geri kalan kısmı genel kurulun tespit edeceği şekil ve surette dağıtılır. Kurucular ve yönetim kurulu üyeleriyle memur ve hizmetlilere ayrılacak miktarlar ikinci temettü hissesi olarak hissedarlara dağıtılması kararlaştırılan ve kâra iştirak eden kuruluşlara dağıtılan paradan Türk Ticaret Kanununun 466. maddesinin 2. fıkrasının 3 numaralı bendi gereğince % 10 kesilerek adı ihtiyat akçesine eklenir. İhtiyat Akçesi : Madde 22 : Şirket tarafından ayrılan ihtiyat akçeleri hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 466 ve 467. maddeleri hükümleri uygulanır. Madde 23 : hükümleri uygulanır. Bu ana sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu 11

CLS KURUMSAL GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

CLS KURUMSAL GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ CLS KURUMSAL GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ Madde 1- KURULUŞ Aşağıdaki maddede ticaret unvanı adı soyadı ve ikametgâh adresleri ile uyrukları yazılı hükmi ve hakiki

Detaylı

MANGO GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ A N A S Ö Z L E Ş M E S İ

MANGO GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ A N A S Ö Z L E Ş M E S İ MANGO GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ A N A S Ö Z L E Ş M E S İ Madde 1 - Kuruluş Aşağıda adları soyadları uyrukları ve ikametgah adresleri yazılı kurucular arasında, Türk Ticaret Kanununun Anonim

Detaylı

FİNANS FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ

FİNANS FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ FİNANS FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ : MADDE-1 Aşağıda, ünvanları, kanuni ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu, faktoring mevzuatı ve sair ilgili

Detaylı

ATKASAN ATIK DEĞERLENDİRME SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

ATKASAN ATIK DEĞERLENDİRME SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ ATKASAN ATIK DEĞERLENDİRME SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ AMAÇ VE KONU Madde 3- Şirketin başlıca amaç ve konusu şunlardır: 1- Ambalaj atıkları da dahil olmak üzere her türlü atığın biriktirilmesi,

Detaylı

Şirket yukarıda belirtilen konularla ilgili olarak aşağıdaki işleri yapabilir;

Şirket yukarıda belirtilen konularla ilgili olarak aşağıdaki işleri yapabilir; MEVCUT (ESKİ) METİN Madde 3 Amaç ve Konu Şirketin kuruluş amacı gıda ve diğer ihtiyaçları ve ürünleri tüketiciye uygun şartlarda sağlamaya çalışmaktır. Bunun için ürünlerin üreticilerden tüketicilere aktarılmasına

Detaylı

ŞEKER FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

ŞEKER FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI ŞEKER FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI Şirketimizin 2012 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurulu, 28 Mart 2013 Perşembe günü saat 11:00 de Yönetim

Detaylı

BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ MADDE 1- Aşağıda adları ve adresleri yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlerin ani surette kurulmaları hakkındaki

Detaylı

ETİ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELESİ. (13.03.1972 tarih ve 4496 sayılı T.Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmıştır.

ETİ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELESİ. (13.03.1972 tarih ve 4496 sayılı T.Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmıştır. ETİ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELESİ (13.03.1972 tarih ve 4496 sayılı T.Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmıştır.) - (KURULUŞ) Madde 1. Aşağıda imzaları bulunan kurucular arasında,

Detaylı

STANDART GAYRİMENKUL DEĞERLEME UYGULAMALARI ANONİM ŞİRKETİ A N A S Ö Z L E Ş M E S İ

STANDART GAYRİMENKUL DEĞERLEME UYGULAMALARI ANONİM ŞİRKETİ A N A S Ö Z L E Ş M E S İ STANDART GAYRİMENKUL DEĞERLEME UYGULAMALARI ANONİM ŞİRKETİ A N A S Ö Z L E Ş M E S İ KURULUŞ VE KURUCULAR MADDE 1 Aşağıda adları, soyadları, unvanları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular aralarında

Detaylı

ASHMORE PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ MADDE 1- Aşağıda ad ve soyadları, unvanları, adresleri ve uyrukları yazılı kurucular tarafından Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu

Detaylı

GİRİŞİMCİLİĞİ GELİŞTİRME MERKEZİ

GİRİŞİMCİLİĞİ GELİŞTİRME MERKEZİ KOSGEB GİRİŞİMCİLİĞİ GELİŞTİRME MERKEZİ Serdar ALÂ Uzman ANKARA ÖNSÖZ Türkiye de işletmelerin tabi olduğu mevzuat ve yükümlülükler oldukça karmaşık ve işletmelere büyük zaman maliyetine neden olan bir

Detaylı

KOÇ HOLDİNG A.Ş. NİN 2012 YILINA AİT 10 NİSAN 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

KOÇ HOLDİNG A.Ş. NİN 2012 YILINA AİT 10 NİSAN 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI KOÇ HOLDİNG A.Ş. NİN 2012 YILINA AİT 10 NİSAN 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2012 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 10 Nisan

Detaylı

AKIN FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

AKIN FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ AKIN FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ : Madde 1- Aşağıda adları, adresleri ve uyrukları yazılı kurucular tarafından, Türk Ticaret Kanunu nun Anonim Şirketlerin ani suretle kurulmalarına

Detaylı

İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI. Kuruluş. Madde 1. Unvan ve Merkez. Madde 3

İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI. Kuruluş. Madde 1. Unvan ve Merkez. Madde 3 ESKİ METİN YENİ METİN Kuruluş Madde 1 Bu ana sözleşme altında imzası bulunan kurucular arasında İş Genel Finansal Kiralama A.Ş. unvanıyla, 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu ndan yararlanılarak,

Detaylı

YENİ ŞEKİL HSBC BANK ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ HÜKÜMLERİ. Madde 1 KURULUŞ. Madde 2 TİCARET UNVANI

YENİ ŞEKİL HSBC BANK ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ HÜKÜMLERİ. Madde 1 KURULUŞ. Madde 2 TİCARET UNVANI YENİ ŞEKİL HSBC BANK ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ HÜKÜMLERİ Madde 1 KURULUŞ 27/06/1990 tarih ve 90/644 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi, Bankalar hakkındaki mevzuat ve Türk Ticaret

Detaylı

TAM FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ. Zincirlikuyu V.D 4630487553.

TAM FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ. Zincirlikuyu V.D 4630487553. TAM FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ Madde 1 Kuruluş Aşağıda adı, soyadı, uyrukları ve adresleri belirtilen kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde bir anonim şirket kurulmuştur.

Detaylı

GSD DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

GSD DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ Madde 1. Bu ana sözleşmenin ikinci maddesinde ad ve soyadları, tabiyet ve adresleri yazılı kurucular tarafından, Türk Ticaret Kanunu nun ani kuruluşa ilişkin hükümlerine göre bir anonim şirket

Detaylı

İHLAS MADENCİLİK ANONİM ŞİRKETİ 31/05/2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

İHLAS MADENCİLİK ANONİM ŞİRKETİ 31/05/2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI İHLAS MADENCİLİK ANONİM ŞİRKETİ 31/05/2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimiz ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 2011 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda belirtilen

Detaylı

BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş, Amaç ve Konu MADDE 1 MADDE 2 MADDE 3 MADDE 4 MADDE 5 Kuruluş Şirketin unvanı Amaç ve konu Şirketin merkezi Şirketin süresi

Detaylı

RWE ENERJİ TOPTAN SATIŞ ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ

RWE ENERJİ TOPTAN SATIŞ ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ RWE ENERJİ TOPTAN SATIŞ ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ MADDE 1. KURULUŞ: Aşağıda adları, soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca bir Anonim

Detaylı

A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUŞ MADDE:

A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUŞ MADDE: Konya Çimento Sanayii A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUŞ MADDE: 1- Aşağıda imzaları bulunan müessisler tarafından bu mukavelename hükümlerine göre idare edilmek üzere bir Anonim Şirket kurulmuştur. MÜESSİSLER

Detaylı

ERGO EMEKLİLİK ve HAYAT ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

ERGO EMEKLİLİK ve HAYAT ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ ERGO EMEKLİLİK ve HAYAT ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ Madde 1: Kuruluş Aşağıda ticaret unvanları, ticaret merkezleri, adları, soyadları, (imza tarihinde geçerli) yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular

Detaylı

S.S. ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM VE TÜKETİM KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ

S.S. ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM VE TÜKETİM KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü S.S. ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM VE TÜKETİM KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ Bu Anasözleşme, 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 88 inci maddesi uyarınca

Detaylı

KARAYOLU YÜK TAŞIMA KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ

KARAYOLU YÜK TAŞIMA KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ KARAYOLU YÜK TAŞIMA KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ Bu Anasözleşme, 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 88 inci maddesi uyarınca hazırlanmıştır. İÇİNDEKİLER KONU MADDE KONU MADDE BİRİNCİ BÖLÜM Bilançonun Tasdiki

Detaylı

FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ

FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ ESKİ ŞEKİL YENİ ŞEKİL GENEL KURUL GENEL KURUL Madde 9. Genel Kurul Olağan ya da Olağanüstü olmak üzere toplanır. Olağan Genel Kurul yılda

Detaylı

ÇOCUK BAKIM HİZMETLERİ KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ

ÇOCUK BAKIM HİZMETLERİ KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI ÇOCUK BAKIM HİZMETLERİ KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ Bu Anasözleşme, 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 88 inci maddesi uyarınca hazırlanmıştır. İÇİNDEKİLER KONU MADDE KONU

Detaylı

BÖLÜM I KONU AMAÇ VE YARARLANMA ŞARTLARI KURULUŞ

BÖLÜM I KONU AMAÇ VE YARARLANMA ŞARTLARI KURULUŞ BÖLÜM I KONU AMAÇ VE YARARLANMA ŞARTLARI KURULUŞ MADDE 1: Toprak Mahsulleri Ofisi ile bağlı ortaklık ve müesseselerinde çalışan memur, sözleşmeli ve işçi statüsünde çalışanlar ile Toprak Mahsulleri Ofisini

Detaylı

SINIRLI SORUMLU. YAPI KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ ANA SÖZLEŞMESİ

SINIRLI SORUMLU. YAPI KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ ANA SÖZLEŞMESİ SINIRLI SORUMLU. YAPI KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ ANA SÖZLEŞMESİ 1 .YAPI KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ ANASÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ, TÜZEL KİŞİLİĞİN KAZANILMASI VE ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ UNVAN, MERKEZ, SÜRE,

Detaylı

AKA ORGANİZASYON DANIŞMANLIK EĞİTİM TURİZM GIDA SAĞLIK SEYAHAT ACENTALIĞI TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ SÖZLEŞMESİ

AKA ORGANİZASYON DANIŞMANLIK EĞİTİM TURİZM GIDA SAĞLIK SEYAHAT ACENTALIĞI TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ SÖZLEŞMESİ AKA ORGANİZASYON DANIŞMANLIK EĞİTİM TURİZM GIDA SAĞLIK SEYAHAT ACENTALIĞI TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ SÖZLEŞMESİ KURULUŞ: Madde1- Aşağıdaki adları, soyadları, yerleşim yeri ve uyrukları yazılı kurucular arasında

Detaylı

ESNAF VE SANATKÂRLAR KREDİ VE KEFALET KOOPERATİFİ ÖRNEK ANASÖZLEŞMESİ

ESNAF VE SANATKÂRLAR KREDİ VE KEFALET KOOPERATİFİ ÖRNEK ANASÖZLEŞMESİ ESNAF VE SANATKÂRLAR KREDİ VE KEFALET KOOPERATİFİ ÖRNEK ANASÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ, TÜZEL KİŞİLİĞİN KAZANILMASI VE ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ, UNVAN, MERKEZ VE ÇALIŞMA BÖLGESİ, SÜRE, AMAÇ VE FAALİYET

Detaylı