SERMAYE PYASASI KURULU ORTAKLIKLAR FNANSMANI DARES LK HALKA ARZ LEMLERNDE KULLANILACAK ZAHNAME VE SRKÜLER SET STANBUL

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SERMAYE PYASASI KURULU ORTAKLIKLAR FNANSMANI DARES LK HALKA ARZ LEMLERNDE KULLANILACAK ZAHNAME VE SRKÜLER SET 02.11.2005 STANBUL"

Transkript

1 SERMAYE PYASASI KURULU ORTAKLIKLAR FNANSMANI DARES LK HALKA ARZ LEMLERNDE KULLANILACAK ZAHNAME VE SRKÜLER SET STANBUL 1

2 TÜRKYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK ANONM ORTAKLII (VAKIFBANK) NDAN ORTAKLIIMIZIN LK DEFA HALKA ARZ EDLECEK YTL NOMNAL DEERL HSSE SENETLERNN SATII LE LGL ZAHNAMEDR. SÖZ KONUSU HSSE SENETLER SERMAYE PYASASI KURULU'NCA TARH VE 103/1327 SAYI LE KAYDA ALINMITIR. ANCAK KAYDA ALINMA ORTAKLIIMIZIN VE HSSE SENETLERNN KURUL VEYA KAMUCA TEKEFFÜLÜ ANLAMINA GELMEZ. SERMAYE PYASASI KANUNU UYARINCA, ZAHNAME VE EKLER LE SRKÜLERDE YER ALAN BLGLERN GERÇE DÜRÜST BR BÇMDE YANSITMASINDAN HRAÇÇILAR SORUMLUDUR. ANCAK, KENDLERNDEN BEKLENEN ÖZEN GÖSTERMEYEN ARACI KURULULARA DA ZARARIN HRAÇÇILARA TAZMN ETTRLEMEYEN KISMI ÇN MÜRACAAT EDLEBLR. BAIMSIZ DENETM KURULULARI SE, DENETLEDKLER MAL TABLO VE RAPORLARA LKN OLARAK HAZIRLADIKLARI RAPORLARDAK YANLI VE YANILTICI BLG VE KANAATLER NEDENYLE DOABLECEK ZARARLARDAN HUKUKEN SORUMLUDUR. MKB YÖNETM KURULU BAKANLII NIN TARHL TOPLANTISINDA, ORTAKLIIMIZ HSSE SENETLERNN ULUSAL PAZARDA LEM GÖREBLECENE KARAR VERLMTR (Ek: 9) Ek Satı Hakkında Açıklama: Toplanan kesin talebin satıa sunulan hisse senedi miktarından fazla olması halinde, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Memur Ve Hizmetlileri Emekli ve Salık Yardım Sandıı Vakfı na (VAKIF) ait olan ve halka arz edilen hisse senetlerinin %15 ine tekabül eden D Grubu nama yazılı YTL (Kırkikimilyon Yeni Türk Lirası) nominal deerdeki VAKIFBANK hisse senetleri, daıtıma tabi tutulacak toplam hisse senedi miktarına eklenebilir. Ek satı hakkının kullanılması durumunda, ek satı hakkına konu hisse senetlerinin yatırımcı grupları arasında daılımına, Yatırım Menkul Deerler A.. nin ( YATIRIM) önerisi ile VAKIF tarafından karar verilecektir. Vakıfbank ın halka arzına ilikin olarak, BDDK nın Sermaye Piyasası Kurulu na muhatap tarihli yazısında; Kayıtlı sermaye sistemine geçi ve T. Vakıflar Bankası T.A.O. hisse senetlerinin halka arzına ilikin esas sözleme deiikliklerinin yapılacaı Genel Kurulun, tarih ve 6219 sayılı Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklıı Kanunu ndaki deiikliklerin yürürlüe girmesinden sonraki bir tarihte yapılması kouluyla esas sözlemenin tadil tasarısında belirtilen ekilde deitirilmesinde sakınca olmayacaı bildirilmitir. Söz konusu yazıda belirtilen koullar saklı kalmak kaydıyla, T. Vakıflar Bankası T.A.O nun sermayesinin YTL dan YTL na artırılması ve bu amaçla YTL nominal deerli hisse senetleri ile mevcut ortakların elinde bulunan YTL nominal deerli hisse senetlerinin ve halka arz sırasında gelen talebin arz edilen miktarı aması durumunda ortakların sahip olduu YTL nominal deerli hisse senetlerinin de ek satıa konu olarak halka arz edilmesinde 4389 sayılı Bankalar Kanunu açısından herhangi bir sakınca bulunmamaktadır. denilmektedir. VakıfBank ın halka arzına ilikin olarak, BDDK nın sermaye Piyasası Kurulu na muhatap tarihli yazısında ise; Bankanın sermayesinin YTL dan YTL na artırılması ve bu amaçla YTL nominal deerli hisse senetleri ile mevcut ortakların elinde bulunan YTL nominal deerli hisse senetlerinin ve halka arz sırasında gelen talebin arz edilen miktarı aması durumunda ortakların sahip olduu YTL nominal deerli hisse senetlerinin ek satıa konu olarak halka arz edilmesinde, tarihinde Cumhurbakanlıı tarafından imzalanarak yayınlanmak üzere Babakanlıa gönderilen ve aynı gün mükerrer sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüe giren 5411 sayılı Bankacılık Kanunu açısından herhangi bir sakınca bulunmamaktadır. denilmektedir. Banka hisse senetlerinin halka arzına ilikin olarak Derman Avukatlık Bürosu tarafından hazırlanan hukuki mütala Ek:8 de yeralmaktadır. 2

3 I. ORTAKLIIMIZ HAKKINDA BLGLER: I.A. TANITICI BLGLER: 1. Ticaret unvanı : Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklıı 2. Merkez ve ube adresleri : Atatürk Bulvarı No: Kavaklıdere / ANKARA 3. Tescil tarihi, sicil numarası ve ticaret sicil memurluu : , 5108, Ankara Ticaret Sicil Memurluu 4. Süresi : Süresiz 5. Bilinen Ortak sayısı : 973 I.B. MEVCUT SERMAYE VE PAYLAR LE LGL BLGLER: 1. Çıkarılmı Sermaye : YTL 2. Son iki olaan genel kurul toplantısı ve son durum itibariyle ödenmi sermayenin ortaklar arasında daılımı: Ortaın; Ticaret Unvanı/ Adı Soyadı Sermaye Payı Son durum YTL (%) YTL (%) YTL (%) T. C. Babakanlık Vakıflar Genel Müdürlüü (A Grubu) , , T. C. Babakanlık Vakıflar Genel Müdürlüü (B Grubu) , , ,76 Mazbut ve Mülhak Vakıflar (B Grubu) , , ,24 Gerçek ve Tüzel Kiiler (C Grubu) , , ,11 Vakıfbank Memur ve Hizmetlileri Emekli ve Salık , , ,59 Yardım Sandıı Vakfı (C Grubu) Vakıfbank Memur ve Hizmetlileri Emekli ve Salık 0 0,00 0 0, ,30 Yardım Sandıı Vakfı (D Grubu) TOPLAM KURULU MAKSADI: Madde:4-Banka, aaıda yazılı ilerle itigal eder: A-Menkul ve gayrimenkul mal ve kıymetler karılıında ikrazlarda bulunmak, B-Sigorta ve sair ortaklıklar kurmak veya kurulmu olanlara itirak etmek, C-Gayrimenkul alıp satmak, D-Her türlü banka muamele ve hizmetleri yapmak, E-( tarihli Olaanüstü Genel Kurul kararı ile deiik ekli) Vakıflar Genel Müdürlüü ile Mülhak Vakıfların idaresini Bankaya tevdie lüzum görecekleri gayrimenkullerle iletmelerin yapılacak anlamalarda gösterilecek esaslar dahilinde rasyonel bir ekilde idare, idame ve iletilmeleri için lüzumlu bilumum muamele ve teebbüslere (ticari, sınaî, ziraî) girimek. (Her yıl Eylül ayı içinde Babakan veya T.C.Vakıflar Genel Müdürlüünün balı olduu Bakanın bakanlıında Türkiye Cumhuriyeti Vakıflar Genel Müdürü ve Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklıı Genel Müdürünün itirakiyle toplanacak bir heyet tarafından, yukarıdaki fıkra gereince idare ve iletmeleri Bankaya tevdi edilebilecek gayrimenkullerle iletmelerin durumu incelenir ve bunlardan Bankaya devri gerekenler Babakan veya ilgili Bakan tarafından tespit olunur.) F-( tarihli Olaanüstü Genel Kurul kararı ile eklenmitir.) Mazbut ve Mülhak Vakıfların bankacılık hizmetlerini ve Vakıflar Genel Müdürlüünün, yapılacak anlamalar dahilinde, veznedarlık ilerini yapmak. 3. Sermayedeki payları % 5 ve fazlası olan gerçek kii ortakların birbiriyle akrabalık ilikileri: YOKTUR 4. Sermayeye dolaylı yoldan sahip olan gerçek ve tüzel kiiler: YOKTUR 5. hraçcı yönetiminde dorudan ya da dolaylı olarak söz sahibi olan ya da olabilecek hissedarlar: Adı Soyadı / Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Tutarı (YTL) Oranı (%) T. C. Babakanlık Vakıflar Genel Müdürlüü ,76 Vakıfbank Memur ve Hizmetlileri Emekli ve Salık Yardım Sandıı Vakfı ,89 3

4 6. Sermayeyi temsil eden payların Tertibi Grubu mtiyaz Türü Nama/Hamiline Pay Nominal Toplam Sermayeye Olduu Deeri (YKr) (YTL) Oranı (%) 14 A Yönetim Kurulu Üyeliine Aday Gösterme / Nama Denetçi Seçiminde Aday Gösterme 14 B Yönetim Kurulu Üyeliine Aday Gösterme Nama C Yönetim Kurulu Üyeliine Aday Gösterme / Nama ,70 Denetçi Seçiminde Aday Gösterme 14 D Yoktur Nama ,3 7. Son üç yıl içinde yapılan sermaye artırımları ve kaynakları ile sermaye azaltımları, yaratılan/iptal edilen hisse senedi grupları ve hisse senedi sayısında deiiklie yol açan dier ilemlere ilikin bilgi: CAR DÖNEM Artırım Tarihi Artırım Bedelsiz (Daıtılmayan Tutarı Kardan) YDDAF Dier , ,80 TOPLAM , ,80 8. Ortaklıın son on iki ay içinde halka arz veya tahsisli satı suretiyle hisse senedi ihraç etmi ise, bu ilemlerin niteliine, bu ilemlere konu olan hisse senetlerinin sayı ve niteliklerine ve tahsisli satı yapılan gerçek ve/veya tüzel kiilere ilikin açıklamalar: YOKTUR 9. Ortaklık esas sözlemesine göre yönetim ve denetim organlarının seçimi: 9.1. Denetçilerin Seçimi, Görev Süresi, Denetçilik artları, Seçime Mani Haller, Azil Madde:43- Bankanın muameleleri iki denetçi marifetiyle denetlenir.denetçilerin 1 tanesi A grubunun Vakıflar Genel Müdürlüü çalıanları arasından gösterecei adaylar arasından, 1 tanesi de C grubu hissedarların çounluunun gösterecei adaylar arasından Genel Kurulca seçilir. Ayrıca, gerektiinde asillerin yerine görev yapmak üzere 1 tanesi A grubunun Vakıflar Genel Müdürlüü çalıanları arasından gösterecei adaylar arasından, 1 tanesi de C grubu hissedarların çounluunun gösterecei adaylar arasından Genel Kurulca 2 yedek denetçi seçilir. Seçime Genel Kurul Bakanı nezaret eder ve seçim sonuçları Genel Kurul tutanaına geçirilir. Denetçilerin hizmet müddetleri 2 yıldır. Müddeti biten denetçiler tekrar seçilebilirler. Görevleri sona eren Yönetim Kurulu üyeleri Genel Kurul tarafından ibra edilmedikçe denetçi seçilemezler. Denetçilerin görev müddeti sırasında Yönetim Kurulu üyeliine seçilmeleri veya Bankanın memuru sıfatıyla ilerini görmeleri caiz deildir. Yönetim Kurulu üyelerinin usul ve füruundan biri ile ei ve üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve sıhri hısımları ve Bankacılık Kanunu uyarınca denetçi olarak seçilmesi uygun olmayanlar denetçilie seçilemezler. Seçilmilerse derhal çekilmeye mecburdurlar. Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı ve birinci derecede imza yetkisine haiz memurlar hakkında da aynı hükümler caridir Yönetim Kurulu nun Kurulu Tarzı, Tayin ve Seçim, Hizmet Müddeti Madde:48- Bankanın Yönetim Kurulu; Genel Müdür dahil dokuz üyeden oluur. (A) grubu üyelerden biri Vakıflar Genel Müdürlüü nü temsil etmek üzere Babakan tarafından, (A) grubunun dier üç üyesi ile (B) Grubunun bir üyesi ve (C) grubunun iki üyesi, kendi gruplarının çounluunun gösterecei adaylar arasından, bir üye de ortakların önerecei adaylar arasından Genel Kurulca seçilir, bu adayın belirlenmesinde (D) Grubunun tercihleri öncelikli olarak dikkate alınır. Genel Kurulca Yönetim kurulan seçilen 1 üye ile (A) ile (C) Grubunun 1 er üyesi baımsız üyelerdir. Yönetim kurulu kurumsal yönetim beyanında ve yıllık faaliyet raporunda yönetim kurulu üyelerinin baımsızlıına ilikin açıklama yer alır. Banka Genel Müdürü bulunmadıı hallerde ise vekili Yönetim Kurulu nun tabii üyesidir. Banka Genel Müdürlüü ile Yönetim Kurulu Bakanlıı görevleri aynı kiide birleemez. Yönetim Kurulu ilk toplantısında kendi üyeleri arasındaki görev daılımını yapar. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri üç yıldır. Tekrar seçilmeleri caizdir. Bunlara verilecek ücret miktarları Genel Kurulca tayin ve tespit edilir, Babakanın onayı ile uygulanır. Bankanın Genel Müdürü Yönetim Kurulunun tabii ve murahhas üyesidir. 4

5 9.3. Denetim Komitesi Madde 73: Denetim Komitesi Yönetim Kurulu adına bankanın iç kontrol, risk yönetimi ve iç denetim sistemlerinin etkinliini ve yeterliliini, bu sistemler ile muhasebe ve raporlama sistemlerinin bu kanun ve ilgili düzenlemeler çerçevesinde ileyiini ve üretilen bilgilerin bütünlüünü gözetmek, baımsız denetim kurulularının Yönetim Kurulu tarafından seçilmesinde gerekli ön deerlendirmeleri yapmak, Yönetim Kurulu tarafından seçilen baımsız denetim kurulularının faaliyetlerini düzenli olarak izlemek, konsolide denetime tabi kuruluların iç denetim ilevlerinin konsolide olarak sürdürülmesini ve egüdümünü salamakla görevli ve sorumludur. Denetim Komitesi, ç kontrol, iç denetim ve risk yönetimi sistemleri kapsamında oluturulan birimlerden ve baımsız denetim kurulularından; görevlerinin ifası ile ilgili olarak düzenli raporlar almak ve bankanın faaliyetlerinin süreklilii ve güven içinde yürütülmesini olumsuz etkileyebilecek hususlar veya mevzuata ve iç düzenlemelere aykırılıklar bulunması halinde, bu hususları yönetim kuruluna bildirmekle yükümlüdür. Denetim Komitesi, altı aylık dönemleri amamak kaydıyla icra ettii faaliyetlerin sonuçları ile bankada alınması gereken önlemlere, yapılmasına ihtiyaç duyulan uygulamalara ve bankanın faaliyetlerinin güven içinde sürdürülmesi bakımından önemli gördüü dier hususlara ilikin görülerini yönetim kuruluna bildirmekle yükümlüdür.denetim Komitesi Bakanı Yönetim Kuruluna, komite toplantısı ertesinde Komitenin faaliyetleri hakkında yazılı rapor verir ve Komite toplantısının özetini Yönetim Kurulu üyelerine yazılı olarak bildirir veya bildirilmesini salar. Denetim komitesinin, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalıma usul ve esasları Yönetim kurulu tarafından düzenlenir. Denetim komitesi ile ilgili mevzuat hükümleri saklıdır. 10. Ortaklık esas sözlemesinde yer alan aırlatırılmı nisaplar hakkında bilgi: YOKTUR 11. Türk Ticaret Kanunu nun üncü maddeleri uyarınca ihdas edilen intifa senetlerine salanan haklar: YOKTUR 12. Hisse senetlerinin devir esası: Banka Esas Sözlemesi nde hisse senetlerinin devrine ilikin bir hüküm bulunmamakta olup, söz konusu hususta Türk Ticaret Kanunu, Bankalar Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve mevzuatı hükümleri geçerlidir. Ayrıca, Banka Yönetim Kurulu nun tarih sayılı kararı ile halka arz edilen ve borsada ilem görecek hisse senetlerinin beyaz ciro ile devredilmesinin kabulüne karar verilmitir. 13. Ortaklıın aynı grup hisse senetlerinin borsaya (MKB veya dier borsalar) kote olup olmadıına/ilem görüp görmediine veya böyle bir bavurunun bulunup bulunmadıına ilikin bilgi: YOKTUR 14. zahnamenin hazırlandıı yıl ve bir önceki yılda; a) Ortaklıın hisse senetleri üzerinde üçüncü kiiler tarafından gerçekletirilen ele geçirme teklifleri: YOKTUR b) Ortaklık tarafından dier bir ortaklıın hisse senetleri üzerinde yapılan ele geçirme teklifleri: YOKTUR c) Söz konusu tekliflerin fiyat ve sonuçları hakkında bilgi: YOKTUR II. ARTIRILAN SERMAYE PAYLARINA LKN BLGLER: 1. Hisse senedi ihracına ilikin yetkili organ kararları: Yeni pay alma hakları irket Yönetim Kurulu nun tarih ve sayılı kararı ile tamamıyla kısıtlanmıtır. 2. Nakit karılıı artırılan sermayeyi temsil eden paylar ve bu payları temsilen ihraç edilecek 15. tertip D Grubu hisse senetleri ile ilgili bilgiler: Pay Grubu Nama/Hamiline Olduu Bir Payın Nominal Deeri (Ykr) Pay Sayısı Nominal Deerleri Toplamı (YTL) D Grubu Nama TOPLAM ç kaynaklardan yapılan sermaye artırımı ile ilgili bilgiler: 3.1. ç kaynaklardan yapılan sermaye artırımının daılımı: YOKTUR 3.2. ç kaynaklardan artırılarak bedelsiz olarak mevcut ortaklara daıtılacak paylar ve bu payları temsilen ihraç edilecek hisse senetleri ile ilgili bilgiler: YOKTUR 4. hraç edilecek hisse senetleri üzerindeki yeni pay alma ve kâr payı kuponları ile ilgili bilgiler: 4.1. Bu sermaye artırımı dolayısıyla ihraç edilecek 15. tertip D Grubu hisse senetlerinin üzerinde 1'den 16'ya kadar numaralı yeni pay alma kuponu bulunacaktır. 5

6 4.2. Hisse senetlerinin üzerinde 2005 yılından 2014 yılına kadar kâr payı kuponu bulunacak ve kar elde edilmesi halinde ilk kez 2005 yılının kârından temettü verilecektir Temettüye hak kazanılan tarih: Sermaye artırımının tescil edildii hesap döneminden itibaren temettüye hak kazanılacaktır. 5. Bu artırımda ihraç edilecek imtiyazlı paylar ve imtiyazın nitelii: Yoktur 6. hraç edilecek hisse senetlerinin yatırımcılara saladıı haklar: Kârdan pay alma hakkı (SPKn md.15), tasfiyeden pay alma hakkı (TTK md. 455), bedelsiz pay edinme hakkı (SPKn md. 15), yeni pay alma hakkı (TTKmd. 394, kayıtlı sermaye sistemindeki ortaklıklar için SPKn md. 12), genel kurula katılma hakkı (TTKn md. 360), genel kurulda müzakerelere katılma hakkı (TTkn md. 375, md. 369), oy hakkı (TTK md.373,374), bilgi alma hakkı (SPKn md. 16, TTK md. 362), inceleme ve denetleme hakkı (TTK md. 363), iptal davası açma hakkı (TTK md , kayıtlı sermaye sistemindeki ortaklıklar için SPKn md. 12). Dier taraftan, TTK md. 341, 348, 356, 359, 366, 367 ve 376. maddelerinde geçen azınlık hakları, ödenmi sermayenin en az yirmide birini temsil eden pay sahipleri tarafından kullanılır (SPKn md. 11). 7. Hisse senetlerinin devrine ve varsa devirle ilgili kısıtlara ilikin bilgi: Hisse senetlerinin devir esasları ve beyaz cironun kabulü I.B.MEVCUT SERMAYE VE PAYLAR LE LGL BLGLER bölümü 12.Hisse senetlerinin devir esası: kısmında açıklanmıtır. 8. Yeni pay alma haklarının kısıtlanıp kısıtlanmadıı, kısıtlandıysa kısıtlanma nedenlerine ilikin bilgi: Halka arz yoluyla satılmak amacıyla gerçekletirilecek YTL lik nakit sermaye artırımına ilikin mevcut ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanmıtır. 9. Varsa belli kiilere tahsis edilen hisse senetlerinin ayrı ayrı tutar ve sayısı: YOKTUR 10. Yeni pay alma hakkının kullanılmasından sonra kalan paylar için tahsis kararı alınıp alınmadıı: YOKTUR 11. Satın alma taahhüdünde bulunan gerçek ve/veya tüzel kiilerin adı, adresleri ve bir payın satın alma fiyatı: YOKTUR 12. Ortakların yeni pay alma haklarını kullanma esasları: YOKTUR 13. Bedelsiz olarak verilecek hisse senetlerinin daıtım esasları: YOKTUR III. ORTAKLIIMIZIN ÇIKARILMI YTL'LK SERMAYESNN YTL'LK KISMININ HALKA ARZ YOLUYLA SATII HAKKINDA BLGLER: 1. Hisse Senetlerini Satacak Olan Ortak Hakkında Bilgiler: Ortaın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı Ortaın Sermaye Payı Ortaın Satacaı Hisse Senetlerinin Nominal Deeri (YTL) Tutar (YTL) Oran (%) Vakıfbank Memur ve Hizmetlileri Emekli ve Salık Yardım Sandıı Vakfı , Satıı Yapılacak Hisse Senetleri ile lgili Bilgiler 2.1. Satıı Yapılacak Hisse Senetleri ile lgili Bilgiler Tertip Pay Grubu Nama/Hamiline Olduu Her Payın Nominal Deeri (Ykr) Pay Sayısı Nominal Deerleri Toplamı (YTL) 14 D Nama (Beyaz ciro edilmi) * TOPLAM * Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Yönetim Kurulu nun tarih numaralı kararına istinaden 2.2. Ek Satıa Konu Olacak Hisse Senetleri le lgili Bilgiler Tertip Pay Grubu Nama/Hamiline Olduu Her Payın Nominal Deeri (Ykr) Pay Sayısı Nominal Deerleri Toplamı (YTL) 14 D Nama (Beyaz ciro edilmi) * TOPLAM * Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Yönetim Kurulu nun tarih numaralı kararına istinaden 6

7 3. hraç edilecek hisse senetleri üzerindeki yeni pay alma ve kâr payı kuponları ile ilgili bilgiler: 3.1. Halka arz edilecek 14. tertip hisse senetlerinin üzerinde 1'den 16'ya kadar numaralı yeni pay alma kuponu bulunacaktır Hisse senetlerinin üzerinde 2005 yılından 2014 yılına kadar kâr payı kuponu bulunacak ve ilk kez 2005 yılının kârından temettü verilecektir. 4. Satılacak imtiyazlı hisse senetleri ve imtiyazın nitelii: Yoktur 5. Halka arz edilecek hisse senetlerinin saladıı haklar Kârdan pay alma hakkı (SPKn md.15), tasfiyeden pay alma hakkı (TTK md. 455), bedelsiz pay edinme hakkı (SPKn md. 15), yeni pay alma hakkı (TTKmd. 394, kayıtlı sermaye sistemindeki ortaklıklar için SPKn md. 12), genel kurula katılma hakkı (TTKn md. 360), genel kurulda müzakerelere katılma hakkı (TTkn md. 375, md. 369), oy hakkı (TTK md.373,374), bilgi alma hakkı (SPKn md. 16, TTK md. 362), inceleme ve denetleme hakkı (TTK md. 363), iptal davası açma hakkı (TTK md , kayıtlı sermaye sistemindeki ortaklıklar için SPKn md. 12). Dier taraftan, TTK md. 341, 348, 356, 359, 366, 367 ve 376. maddelerinde geçen azınlık hakları, ödenmi sermayenin en az yirmide birini temsil eden pay sahipleri tarafından kullanılır (SPKn md. 11). IV. HALKA ARZLA LGL GENEL BLGLER 1. Halka arz süresi: Halka arz süresi 3 gündür. Bu sürenin balangıç ve biti tarihleri ilan edilecek sirkülerde ( Sirküler ) belirtilecektir. 2. Satı Fiyatı: Halka arzda beheri 1 YKr deerli 100 adet hisse senedi, 1 YTL nominal deerli 1 hisse senedi olarak deerlendirilecektir. 1 YTL nominal deerli hisse senedinin satı fiyatı 4,75 YTL ile 5,93 YTL aralıında belirlenmitir. Talepler bu fiyat aralıının tavanı olan 5,93 YTL den toplanacaktır. 3. Fiyatların tespitinde kullanılan yöntemler: 3.1. Temettü ıskontolama modeli ndirgenmi nakit akımlarına benzemekle beraber, temettü ıskontolama modeli ne göre bir irketin deeri sonsuza kadar elde edecei temettülerin bugüne ıskontolaması ile elde edilmektedir Varsayımlar GSYH Artıı Yatırım aratırma bölümünün yapmı olduu tahminlere dayanarak baz senaryoda projeksiyon dönemi boyunca reel GSYH artıı %5,5 olarak alınmıtır. yi ve kötü senaryolarda ise bu oranlar %6 ve %5 olarak öngörülmütür Bankacılık sektörü aktif büyüklüü / GSYH Baz senaryoda 2015 yılı itibariyle bankacılık sektörü aktif büyüklüü / GSYH oranının %150 seviyesine ulaacaı öngörülmütür. yi ve kötü senaryolarda bu oranlar %130 ve %170 olarak alınmıtır Vakıfbank ın sektör içindeki payı Vakıfbank ın 2015 yılı itibariyle sektör içindeki payının da %11,5 olacaı öngörülmütür. yi ve kötü senaryolarda ise bu oran %11 ve %12 olarak alınmıtır Kaldıraç ve Özsermaye Bankanın aktif/özsermaye oranının baz senaryoda 8,5 olacaı varsayılmıtır. yi ve kötü senaryolarda ise 8,2 ve 9 olarak alınmıtır. Bankanın özsermaye miktarı, hesaplanan aktif büyüklüünün kaldıraca bölünmesi suretiyle elde edilmektedir Pasif maliyeti ve aktif spread i Faiz oranlarındaki düü seyriyle birlikte, dı kaynakların ortalama reel maliyetinin %6 seviyesine gerileyecei varsayılmıtır. yi ve kötü senaryolarda reel pasif maliyetinin %5 ve %7 seviyelerinde olacaı öngörülmütür. Aktif getirisinin pasif maliyeti üzerinde spread inin %1,6 seviyesinde olacaı öngörülmütür. yi ve kötü senaryolarda ise spread %1,7 ve %1,5 seviyelerindedir Vergi oranı ve net kar Dönem kârından %30 oranında kurumlar vergisi düülmektedir Temettü / bedelli sermaye artırımı Net kârın hesaplanan özsermaye artıının üstünde kalan kısmı temettü olarak daıtılmıtır. Özsermaye artı ihtiyacının net kâr ın üstünde gerçeklemesi durumunda ise karılanmayan kısım kadar bedelli sermaye artırımı yapılacaı varsayılmıtır. Projeksiyon dönemi sonunda ise yedek ayırma oranı öngörülen büyümenin özsermaye getirisine oranı olarak hesaplanmı ve temettü daıtım oranı da bu rakamın %100 den çıkarılması ile elde edilmitir. 7

8 Projeksiyon sonrası çok safhalı büyüme oranları 2016 ve sonrasıda büyüme oranları, baz senaryoda, ilk 5 yıl için, 2015 yılı büyümesinin yaklaık yarısı olan %7, sonraki 5 yıl için ilk oranın yarısı olan %3,5 alınmıtır. yi ve kötü senaryoda ise oranlar %6 - %3 ve %8 - %4 tür ve sonrasındaki perpetüel büyümede ise %3 alınmıtır Özsermaye maliyeti Risksiz oran: Risksiz oranın hesaplanmasında 2034 vadeli Türkiye Eurobond u kullanılmıtır itibariyle, sözkonusu Eurobond un getiri oranı %7,7 olarak gerçeklemitir. Uzun vadeli amerikan enflasyonu ise %2,7 olarak alınmı olup, reel oran %5 olarak hesaplanmıtır. Piyasa risk primi: %5,5 olarak alınmıtır. Beta: Bankaların risk düzeyinin ortalamanın üstünde olduu düünülüp, 1,2 olarak alınmıtır. Özsermaye maliyeti hesaplaması: irketin risk primi %5,5 X 1,2 = %6,6 ve özsermaye getirisi %6,6 + %5 = %11,6 olarak hesaplanmıtır Deerleme özeti Üç senaryo için deerleme sonuçları aaıda sunulmaktadır: yi senaryo Baz senaryo Kötü senaryo GSYH artıı 6,0% 5,50% 5,0% Sektör büyüklüü/gsyh 170% 150% 130% Vakıfbank payı 12% 11,50% 11% Kaldıraç 9 8,5 8,2 Pasif maliyeti 5,00% 6% 7,00% Spread 1,70% 1,60% 1,50% Vergi oranı 30% 30% 30% lk 5 yıllık büyüme 8,0% 7,0% 6,0% Özsermaye maliyeti 11,60% 11,60% 11,60% PYASA DEER (MLY YTL) 10,0 8,2 7,0 Temettü ıskontolama modeline göre Vakıfbank ın deeri 7,0 ila 10,0 milyar YTL arasında bulunmaktadır Muadil irket deerlemesi Muadil irket deerlemesinde, halka açık irketlerin piyasa deerleri ile mali rakamları arasındaki oranlar kullanılmaktadır. Deerlenen irketin aynı mali rakamı ile bu oranlar çarpılarak deer elde edilmektedir. Vakıfbank ın deerlemesi için, Bankası, Akbank, Garanti Bankası ve Finansbank kullanılmıtır. Yapı Kredi Bankası nın ise mevcut oranları uç nokta olduundan, çalımanın salıı açısından dıarıda tutulmutur Piyasa Deeri / Defter Deeri tarihi itibariyle muadil bankaların özsermayeleri ile hesaplanmı PD/DD oranları aaıdaki gibidir: Bankası 2.11 Akbank 2.68 Garanti Bankası 2.45 Finansbank 2.99 En düük ve en yüksek oranlarla yapılan deerleme aaıdaki gibidir: Bankası Finansbank PD/DD (Halka arz öncesi) Piyasa Deeri (HA öncesi) HA büyüklüü (sermaye artırımı) Piyasa Deeri (HA sonrası) PD/DD (Halka arz sonrası) Buna göre Vakıfbank ın deeri 6,1 ila 8,6 milyar YTL aralıında hesaplanmaktadır Fiyat/Kazanç Oranı tarihi itibariyle muadil bankaların net kârları ile hesaplanmı F/K oranları aaıdaki gibidir: 8

9 Bankası Akbank Garanti Bankası Finansbank En düük ve en yüksek oranlar kullanılarak yapılan deerleme sonuçları aaıdaki gibidir: Finansbank Garanti F/K Piyasa Deeri (HA öncesi) HA büyüklüü (sermaye artırımı) Piyasa Deeri (HA sonrası) Buna göre Vakıfbank ın deeri 12,7 ila 18,8 milyar YTL aralıında hesaplanmaktadır Deerleme sonuçları Rayiç deerleme Üç yönteme göre hesaplanan deer aralıkları aaıda yeralmaktadır: Asgari Azami Aırlık Temettü ıskontolama PD/DD % 50% F/K % Üç yönteme, farklı aırlıklar tahsis edilmi olup, sözkonusu aırlıklar sırasıyla %40, %50 ve %10 olarak belirlenmitir. Aırlıklandırma sonucunda piyasa deeri aralıı 7,1 ila 10,2 milyar YTL arasında hesaplanmıtır. Söz konusu aralık deerleme teamalüne uygun olarak daraltıldıında, nihai piyasa deeri 7,6 ila 9,6 milyar YTL olarak tespit edilmitir Halka Arz Fiyat Aralıı Belirtilen deer aralıından halka arz için %20 ıskonto yapılarak 6,1 ila 7,7 milyar YTL halka arz deer aralıına ulaılmıtır. Söz konusu aralık 4,75 ila 6 YTL beher hisse fiyatına tekabül etmektedir Söz konusu fiyat aralıının %20 lik bant dahilinde kalması amacıyla üst sınır 5,93 e indirilmi olup, nihai fiyat aralıı 4,75 ila 5,93 olarak belirlenmitir. Bu deer aralıı, halka arz sonrası özsermaye ile 1,69 ila 1,93 zımni PD/DD oranına denk dümektedir. 4. Satı Yöntemi ve Bavuru ekli: 4.1. Satı yöntemi Satı Yatırım Menkul Deerler A.. ( Yatırım ) liderliinde oluturulan konsorsiyum tarafından fiyat aralıı ile talep toplama ve bakiyeyi kısmen yüklenim yöntemiyle gerçekletirilecektir Bavuru ekli Bu halka arzda hisse senedi satın almak isteyen tüm yatırımcıların; Kasım 2005 tarihlerinde ve ibu zahnamede belirtilen bavuru yerlerine müracaat ederek Talep Formu doldurmaları gerekmektedir. Yatırımcılar, Talep Formu nda, talep ettikleri hisse senedi adedini belirteceklerdir. Yatırımcılar, IV.2. maddede belirtilen fiyat bandının tavanı olarak belirtilen fiyatın, talep edilen hisse senedi adedi ile çarpımı sonucu bulunan hisse senedi bedelini, aracı kurumların bildirecekleri hesaplara nakden veya hesaben veya blokaj yöntemiyle yatıracaklardır. Karılanamayan taleplerden dolayı oluan iade bedeli ve indirimlerden dolayı oluan tutar, daıtım listesinin ihraççılar tarafından onaylanarak kesinlemesini takiben, satıı gerçekletiren konsorsiyum üyeleri tarafından, bavuru yerlerinde, yatırımcılara iade edilecektir ndirimli Pein Ödeme VAKIFBANK Çalıanları: Bu kategorideki yatırımcılar, hisse senedi bedelini pein ödemeleri durumunda, %5 indirimden yararlanacaklardır. VAKIFBANK Müterileri: Bu kategorideki yatırımcılar, hisse senedi bedelini pein ödemeleri durumunda, %4 indirimden yararlanacaklardır. Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar: Bu kategorideki yatırımcılar, hisse senedi bedelini pein ödemeleri durumunda, %3 indirimden yararlanacaklardır. Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar: Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar, talep bedellerini herhangi bir indirim uygulanmaksızın pein olarak nakden ödeyeceklerdir. Yurtdıı Kurumsal Yatırımcılar: Yurtdıındaki Kurumsal Yatırımcılar talep bedellerini herhangi bir indirim uygulanmaksızın pein olarak nakden ödeyeceklerdir. 9

10 Tüm yatırımcı grupları için herhangi bir lot sınırlaması bulunmamaktadır. VAKIFBANK Çalıanları, VAKIFBANK Müterileri ve Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar, halka arzın tavan fiyatı ile nihai fiyat arasında oluacak iade tutarı kadar ekstra bir hisse talebinde bulunup bulunmamaya yönelik tercihlerini talep formunda ilgili alanı iaretleyerek beyan edeceklerdir. Yatırımcının iade tutarını hisse olarak talep etmeye yönelik tercihini belirtmesi durumunda, tavan fiyat ile nihai halka arz fiyatı arasındaki fark, ilave hisse senedi talebi olarak yatırımcı talebine yansıtılacak ve ancak bu yansıtmalardan sonra daıtım ilemine balanacaktır. Bedel farkının talebe dönütürülmesi sırasında oluabilecek küsuratların yatırımcılara iade edilecei tabiidir. lgili alanı hiçbir ekilde iaretlemeyen yatırımcının oluacak iade tutarının nakden ödenmesini istedii kabul edilecektir. VAKIFBANK Çalıanları, VAKIFBANK Müterileri ve Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar aaıdaki pein ödeme seçeneklerinden ancak birini seçerek talepte bulunabilirler Nakden Ödeme: VAKIFBANK Çalıanları, VAKIFBANK Müterileri ve Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar talep ettikleri hisse senedi adedine ilikin bedelleri IV.2. maddede belirtilen fiyat aralıının tavanından nakden yatıracaklardır Likit Fon Blokesi Yöntemiyle Talepte Bulunma: VAKIFBANK Çalıanları, VAKIFBANK Müterileri ve Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar yatırım hesaplarında mevcut olan likit fonlarını teminat göstermek suretiyle hisse senedi talep edebileceklerdir. Daıtım listelerinin açıklandıı gün, bu yöntemi tercih eden yatırımcıların daıtım listesine göre almayı hak ettikleri hisse senedinin bedelleri bloke edilen likit yatırım fonları bozdurularak ödenecektir. Hisse senedi talep bedeli karılıında alınacak blokaj tutarı aaıda gösterilen ekilde hesaplanacaktır: Ödenmesi gereken bedel / %99 Teminat tutarlarının hesaplanmasında, kullanılan menkul kıymetin asgari adet, adet katları ve birim tutarları dikkate alınarak, teminat gösterilen menkul kıymet adedi asgari adedin altında kalmayacak ve kesirli ve/veya ilgili menkul kıymet için belirtilen katların dıında bir adet olumayacak ekilde yukarı yuvarlama yapılabilecektir Yatırımcılardan istenen belgeler VAKIFBANK hisse senetlerinin halka arzına katılmak isteyen yatırımcıların, Talep Formu nu doldurmaları ve bu formda talep ettikleri hisse senedi miktarını bildirmeleri gerekmektedir. Talepte bulunacak yatırımcılar, aaıda belirtilen belgeleri, Talep formlarına ekleyeceklerdir: 1. VAKIFBANK Çalıanları: Kimlik (nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi veya pasaport) fotokopisi ve çalıan veya emekli kimlik kartı nın fotokopisi, 2. VAKIFBANK Müterileri: Kimlik (nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi veya pasaport) fotokopisi ve son kullanma tarihi geçmemi Vakıfbank Kredi Kartı fotokopisi veya son kullanma tarihi geçmemi Bankomat Kartı fotokopisi veya kapatılmamı hesaba ait hesap cüzdanı fotokopisi veya Vakıfbank antetli kaıda yazılmı ve ube yetkililerince imzalanmı o kiinin Vakıfbank müterisi olduunu gösteren ıslak imzalı mektup. 3. Dier Gerçek Kii Yatırımcılar: Kimlik (nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi veya pasaport) fotokopisi, 4. Tüzel Kii Yatırımcılar: mza sirkülerinin noter tasdikli örnei, kurulu gazetesi, vergi levhası ve Ticaret Sicili kayıt belgesi fotokopisi nternet, telefon bankacılıı, NetMatikler veya ATM ler vasıtası ile talepte bulunacak yatırımcıların, internet ubesi, telefon bankacılıı ubesi, NetMatikler veya ATM de ilem yapmaya yetkili olma (nternet, NetMatik ve telefon bankacılıı hesaplarının olması, interaktif bankacılık taahhütnamesi imzalamı olmaları ve/veya ATM de kullanılan manyetik kartlarının olması) artı aranacaktır. 5. Satıın birden fazla ülkede aynı anda yapıldıı durumlarda, bu ülkelerden birine belli bir oranda tahsisat yapılmısa buna ilikin bilgi: YOKTUR 6. Aracılık ve/veya yüklenim ile ilgili bilgiler 6.1. Satıa aracılık edecek ve/veya yüklenimde bulunacak kurulu/kurulular ve aracılıın nitelii ve yüklenimde bulunulan payların tutarı ve satıa sunulan toplam paylara oranı: 10

11 Yüklenimde Bulunulan Taahhüt Edilen Nominal Tutar Toplamı (YTL) Taahhüt Edilen Hisse Senedinin Halka Arz Nominaline Oranı (%) Aracı Kurulu Aracılıın Nitelii Hisse Adedi Yatırım Menkul Deerler A.. Bakiyeyi kısmen yüklenim ,10 Vakıf Yatırım Menkul Deerler A.. Bakiyeyi kısmen yüklenim ,86 Ak Yatırım Menkul Deerler A.. Bakiyeyi kısmen yüklenim ,82 Oyak Yatırım Menkul Deerler A.. Bakiyeyi kısmen yüklenim ,82 Dı Yatırım Menkul Deerler A.. Bakiyeyi kısmen yüklenim ,50 Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.. Bakiyeyi kısmen yüklenim ,50 Garanti Yatırım Menkul Kıymetler Bakiyeyi kısmen yüklenim A ,50 HSBC Yatırım Menkul Deerler A.. Bakiyeyi kısmen yüklenim ,50 Koç Yatırım Menkul Deerler A.. Bakiyeyi kısmen yüklenim ,50 EFG stanbul Menkul Deerler A.. Bakiyeyi kısmen yüklenim 0 0 0,00 Toplam , Aracı kurulu/kurululara ve gie hizmeti veren kurululara ödenecek toplam ücret tutarı ve bunun toplam ihraç maliyeti içindeki payı: Aracı Kurululara ödenecek toplam ücret yaklaık olarak 15 milyon YTL dir. Bu tutarın toplam halka arz maliyetinin yaklaık %65 ini oluturacaı tahmin edilmektedir Yüklenimde bulunulmayan payların nominal deer ve satı fiyatı üzerinden tutarı: SPK Seri:I No: 26 sayılı Teblii Ek Madde1 hükmü gerei, kısmi aracılık yüklenimi esaslarına göre YTL nominaldeki hisse senedi için yüklenimde bulunulmutur. Halka arz edilen YTL nominal deere ve fiyat aralıının tabanından hesaplandıında YTL, fiyat aralıının tavanından hesaplandıında ise YTL satı tutarına sahip payları için yüklenimde bulunulmayacaktır. 7. Bavuru Yerleri VAKIFBANK hisselerinin halka arzına katılmak isteyen yatırımcılar, VAKIFBANK Çalıanları ve VAKIFBANK Müterileri kategorisindeki yatırımcılar hariç, aaıdaki tüm yetkili aracı kurumların merkez ve ubeleri ile satıa yetkili acente olan bankaların ilgili ubelerine, talepte bulunmak için bavurabilirler. Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar kategorisindeki yatırımcılar, aaıdaki yetkili aracı kurumların merkez ve ubeleri ile satıa yetkili acente olan bankaların ilgili ubelerinin yanı sıra, bu kurumların, ATM, NetMatik, internet veya telefon bankacılıı ubelerine, taleplerini iletmek için bavurabilirler. nternet, NetMatik ve telefon bankacılıı ubeleri vasıtasıyla, talep bavurusunda bulunmak isteyen Yurtiçi Bireysel Yatırımcıların bavuruda bulunacakları, internet, NetMatik ve telefon bankacılıı ilemlerini yapmaya yetkili olmaları (internet, NetMatik ve telefon bankacılıı hesaplarının olması, interaktif bankacılık taahhütnamesi imzalamı olmaları ve/veya ATM de kullanılan manyetik kartlarının olması) gerekmektedir. VAKIFBANK Çalıanlarının talepleri, Vakıf Yatırım Menkul Deerler A.. ve acentesi konumundaki Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. ile Yatırım Menkul Deerler A.. ve acentesi konumundaki Türkiye Bankası A.. tarafından toplanacaktır. VAKIFBANK Müterilerinin talepleri, Vakıf Yatırım Menkul Deerler A.. ve acentesi konumundaki Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. ile Yatırım Menkul Deerler A.. ve acentesi konumundaki Türkiye Bankası A.. tarafından toplanacaktır. Vakıf Yatırım Menkul Deerler A.. ve acentesi konumundaki Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. ile Yatırım Menkul Deerler A.. ve acentesi konumundaki Türkiye Bankası A.. ye, taleplerini iletmeyen VAKIFBANK Çalıanları ve VAKIFBANK Müterileri, Yurtiçi Bireysel Yatırımcı kategorisinde deerlendirilecek ve bu yatırımcı grubu için geçerli olan seçeneklerden ve koullardan yararlanacaklardır. Yurtdıı Kurumsal Yatırımcıların talepleri sadece Yatırım Menkul Deerler A.. tarafından toplanacaktır. KONSORSYUM LDER YATIRIM MENKUL DEERLER A.. Kuleleri Kule 2 Kat Levent / STANBUL Tel: (0212) Faks: (0212) Ve tüm ubeleri ile Türkiye Bankası A.. nin tüm ubeleri, bankamatikler, NetMatikler, adresi ve no'lu interaktif telefon 11

12 KONSORSYUM ELDERLER VAKIF YATIRIM MENKUL DEERLER A.. Ebulula Cad. Park Maya Sitesi F2 A Blok Levent /STANBUL Tel: (0212) Faks: (0212) Ve tüm ubeleri ile Vakıfbank T.A.O. nun tüm ubeleri, adresi ve no lu interaktif telefon AK YATIRIM MENKUL DEERLER A.. nönü Cad. No: Taksim, Gümüsuyu/STANBUL Tel: Faks: Ve tüm ubeleri ile Akbank T.A. nin tüm ubeleri ve ile adresleri ve no lu interaktif telefon OYAK YATIRIM MENKUL DEERLER A.. Akatlar, Ebulula Cad. F2 C Blok Levent Beikta/STANBUL Tel: (0212) Faks: (0212) Ve tüm ubeleri ile Oyakbank A.. nin tüm ubeleri, adresi ve no lu interaktif telefon DI YATIRIM MENKUL DEERLER A.. Dilhayat Sok. No: 8 Etiler Etiler/STANBUL Tel: (0212) Faks: (0212) Ve Türk Dı Ticaret Bankası A.. nin tüm ubeleri, adresi ve no lu interaktif telefon DENZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.. Büyükdere Cad. No: 106 Kat: Esentepe/STANBUL Tel: (0212) Faks: (0212) Ve Denizbank A.. nin tüm ubeleri, adresi ve no lu interaktif telefon GARANT YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.. Garanti Binası Levent Nispetiye Mah. Aytar Cad. No:2/ Zincirlikuyu/STANBUL Tel: (0212) Faks: (0212) Ve tüm ubeleri ile Garanti Bankası A.. nin tüm ubeleri, adresi ve no lu interaktif telefon HSBC YATIRIM MENKUL DEERLER A.. Ayazaa Mah. Ahi Evran Cad. Dereboyu Sok. Kat: 4/ Maslak/STANBUL Tel: (0212) Faks: (0212) Ve HSBC Bank A.. nin tüm ubeleri, adresi ve no lu interaktif telefon KOÇ YATIRIM MENKUL DEERLER A.. Barbaros Bulvarı Morbasan Sok. Koza Merkezi, C Blok Kat: Balmumcu/STANBUL Tel: (0212) Faks: (0212) Ve tüm ubeleri ile Koçbank A.. nin tüm ubeleri, ile adresleri ve ile no lu interaktif telefonlar EFG STANBUL MENKUL DEERLER A.. Büyükdere Cad. No:195 K: Levent/STANBUL Tel: (0212) Faks: (0212) KONSORSYUM ÜYELER ACAR YATIRIM MENKUL DEERLER A.. Gazeteciler Sitesi Keskin Kalem Sokak No:25 Esentepe/STANBUL Tel: (0212) Faks: (0212) Ve zmir ubesi ALAN YATIRIM MENKUL DEERLER A.. Nispetiye Cad. Akmerkez E3 Blok Kat: 12 Etiler/STANBUL Tel: (0212) Faks: (0212) Ve Ankara, zmir ubeleri ile Akmerkez irtibat bürosu ve adresi 12

13 ALTERNATF YATIRIM A.. Cumhuriyet Cad.Elmada Han No:8 Kat: Elmada/STANBUL Tel: (0212) Faks: (0212) Ve Adana, Antalya, Bursa, Gaziantep Acenteleri, Ankara ve Erenköy ubeleri, Alternatifbank A. nin tüm ubeleri, adresi ile no lu interaktif telefon ANADOLU YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.. Merkez Mah. Birahane Sokak. No:38 Bomonti ili/stanbul Tel: (0212) Faks: (0212) Ve tüm ubeleri ile Anadolubank A.. nin tüm ubeleri ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.. Emirhan Cad. No: 145/A Kat: STANBUL Tel: (0212) Faks: (0212) Ve Merkez, Bostancı, Ankara, Bursa, Denizli, zmir ubeleri, adresi ve (0212) no lu telefon ATA ONLINE MENKUL KIYMETLER A.. Emirhan Cad. No: 145/A Kat: STANBUL Tel: (0212) Faks: (0212) Ve adresi ile (0212) no lu telefon BAKENT MENKUL DEERLER A. Abide-i Hürriyet Cad.No:285 Bolkan Center C Blok Kat:6 ili/stanbul Tel: (0212) Faks: (0212) Ve Ankara ube ile Adapazarı rtibat Bürosu C MENKUL DEERLER A.. Meydan Sok. Beybi Giz Plaza Kat:3 No:28 Maslak/STANBUL Tel: (0212) Faks: (0212) Ve zmir, Ankara ubeleri ile C Kredi Ve Kalkınma Bankası A. nin tüm ubeleri CAM MENKUL DEERLER A.. Bankası Kuleleri Kule:3 Kat: Levent/STANBUL Tel: Faks: Ve Mersin, Diyarbakır, Kapalıçarı rtibat Büroları ve adresi DELTA MENKUL DEERLER A.. Tevikiye Cad. kbal Merkezi No:103/6 Tevikiye/STANBUL Tel: (0212) Faks: (0212) Ve zmir ubesi ile adresi ECZACIBAI MENKUL DEERLER A.. Büyükdere Cad. No:209 Tekfen Tower K: Levent/STANBUL Tel: (0212) Fax: (0212) Ve Afyon, Antalya, Bursa, Beypazarı, Kadıköy rtibat Büroları ile stanbul, Merkez, Ankara, zmir ubeleri, adresi ve (0212) no lu telefon EKNCLER YATIRIM MENKUL DEERLER A.. Yıldız Posta Cad. Dedeman Ticaret Merkezi No: 52 Kat:5 Esentepe/STANBUL Tel: (0212) Faks: (0212) Ve adresi EKSPRES YATIRIM MENKUL DEERLER A.. Büyükdere Cad. No:106 Kat:15, Esentepe/STANBUL Tel: (0212) Faks: (0212) EVGN YATIRIM MENKUL DEERLER TCARET A.. Esentepe Mah. Harman Cad. Ali Kaya Sok. Polat Plaza B Blok No:4 Kat: ili/stanbul Tel: (0212) Faks: (0212) Ve Merkez, Kadıköy, zmir, Konya ubeleri ile Gaziosmanpaa, Kütahya, Aydın, Zonguldak rtibat Büroları 13

14 FNANS YATIRIM MENKUL DEERLER A.. Nispetiye Cad. Akmerkez. B Kulesi Kat: 2/ Etiler/STANBUL Tel: (0212) Faks: (0212) Ve tüm ubeleri ile acenteleri ve Finansbank A.. nin tüm ubeleri, ve adresi ve no lu interaktif telefon GEDK YATIRIM MENKUL DEERLER A.. Cumhuriyet Mah. E-5 Yan Yol No: Yakacık Kartal/STANBUL Tel: (0216) Faks: (0216) Ve tüm ubeleri ve acenteleri, adresi ve (0216) no lu telefon GFC GENERAL FNANS MENKUL DEERLER A.. Maçka Cad. No:1 Tevikiye/STANBUL Tel: (0212) Faks: (0212) GLOBAL MENKUL DEERLER A.. Rıhtım Cad. No: Karaköy/STANBUL Tel: (0212) Faks: (0212) ve tüm ubeleri ile irtibat büroları, adresi ve no lu interaktif telefon HAK MENKUL KIYMETLER A.. Cemil Bengü Cad. Hak Merkezi No: 2 Kat:1, Çalayan/STANBUL Tel: (0212) Faks: (0212) Ve Unkapanı rtibat Bürosu HALK YATIRIM MENKUL DEERLER A.. Meclisi Mebusan Cad. No: 79 Kat: 2 Salıpazarı/STANBUL Tel: (0212) Faks: (0212) /46 ve tüm ubeleri, irtibat büroları ile T. Halk Bankası A. nin tüm ubeleri NFO MENKUL DEERLER A.. Adres : Büyükdere Cad. No:20 Levent/STANBUL Telefon : (0212) Faks : (0212) Ve Genel Müdürlük, Sirkeci ubeleri ile Yeilyurt rtibat Bürosu INTER YATIRIM MENKUL DEERLER A.. Muallim Naci Cad. No: 47, Ortaköy/STANBUL Tel: (0212) Faks: (0212) Ve Ankara ubesi KALKINMA YATIRIM MENKUL DEERLER A.. Büyükdere Cad. Rait Rıza Sok. No: 3, Mecidiyeköy/STANBUL Tel: (0212) Faks: (0212) Ve Ankara ubesi MEKSA YATIRIM MENKUL DEERLER A.. Büyükdere Caddesi No: 171 Metrocity A Blok Kat: 5, Levent ili/stanbul Tel: (0212) Faks: (0212) Ve Adana, Ankara, Kadıköy, zmir ubeleri ile Adapazarı, Alanya, Edremit, akınbakkal rtibat Büroları MNG MENKUL KIYMETLER YATIRIM A.. Meclisi Mebusan Cad. No:89/5 Dursun Han Fındıklı/STANBUL Tel: (0212) Faks: (0212) Ve Ankara, Antalya ubeleri ile MNG Bank A. nin tüm ubeleri NUROL MENKUL KIYMETLER A.. Büyükdere Cad. Nurol Plaza No:71 Kat: Maslak/STANBUL Tel: (0212) Faks: (0212) Ve Ankara, Bursa ubeleri ile Antalya, Bodrum, zmir, Suadiye rtibat Büroları ve adresi RAYMOND JAMES YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.. Nispetiye Cad. Nail Gönenli Sokak No: 6 Etiler Beikta/STANBUL Tel: (0212) Faks: (0212) (0212) Ve Ankara, Levent, zmir ubeleri ve adresi 14

15 EKER YATIRIM MENKUL DEERLER A.. Fulya Mah. enol Sk.No:13/3 Mecidiyeköy ili/stanbul Tel: (0212) Faks: (0212) (0212) Ve Ankara, zmir ubeleri ile ekerbank T.A. nin tüm ubeleri TACRLER MENKUL DEERLER A.. Nispetiye Cad. Akmerkez B3 Blok Kat: 9 Etiler/STANBUL Tel: (0212) Faks: (0212) Ve tüm ubeleri ile adresi TEB YATIRIM MENKUL DEERLER A.. Eski Büyükdere Cad. Park Plaza No: 22 Kat: Maslak/STANBUL Tel: (0212) Faks: (0212) Ve Türk Ekonomi Bankası A.. nin tüm ubeleri, ile adresleri ve no lu interaktif telefon TEKSTL MENKUL DEERLER A.. Büyükdere Cad.No:63, Maslak/STANBUL Tel: (0212) Faks: (0212) Ve Tekstilbank ın tüm ubeleri, adresi TSKB MENKUL DEERLER A.. Meclis-i Mebusan Cad. No: 161 Fındıklı/STANBUL Tel: Fax: ve adresi UNVERSAL MENKUL DEERLER A.. Eski Büyükdere Cad Ayazaa Tic. Mrk. No:13 Kat:16 Maslak, ili/stanbul Telefon: (0212) Faks: (0212) Ve Adana ubesi YAPI KRED YATIRIM MENKUL DEERLER A.. Büyükdere Cad. Yapı Kredi Plaza A Blok Kat: 10/11, Levent/STANBUL Tel: (0212) Faks: (0212) Ve tüm ubeleri ile Yapı ve Kredi Bankası A.. nin tüm ubeleri ve ile adresleri ve no lu interaktif telefon YATIRIM FNANSMAN MENKUL DEERLER A.. Nispetiye Cad. Akmerkez E3 Blok Kat:4 Etiler/ STANBUL Tel: (0212) Faks: (0212) Ve Taksim, Çiftehavuzlar, Kozyataı Bakırköy, Ankara, zmir, Samsun, Bursa, Antalya, Adana ubeleri ve Arap Türk Bankası A. nin tüm ubeleri, adresi ve no lu interaktif telefon ZRAAT YATIRIM MENKUL DEERLER A.. Büyükdere Cad. No:43 B Blok Kat: Maslak/STANBUL Tel: (0212) Faks: (0212) Ve Genel Müdürlük, Eminönü, Kadıköy, Levent, Ankara, zmir, ubeleri ve T.C Ziraat Bankası A. nin tüm ubeleri, ve adresi nternet Bankacılıı ile VAKIFBANK Hisse Senedi Alınabilecek Bavuru Yerleri: ("Nakden Ödeme" veya "Likit Fon Blokaj Yöntemiyle Talepte Bulunma" yoluyla talepler kabul edilecektir.) ve ve

16 ve ve ve Telefon Bankacılıı ile VAKIFBANK Hisse Senedi Alınabilecek Bavuru Yerleri: Türkiye Bankası A.. : (Telefon Bankacılıı'nda otomatik yönlendirme ile talep toplanmayacaktır. Çarı Merkezi'ndeki müteri temsilcisi aracılııyla; "Nakden Ödeme" veya "Likit Fon Blokaj Yöntemiyle Talepte Bulunma" yoluyla talepler kabul edilecektir.) Vakıf Yatırım Menkul Deerler A.. : Ak Yatırım Menkul Deerler A.. : Oyak Yatırım Menkul Deerler A.. : Dı Yatırım Menkul Deerler A.. : Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.. : Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.. : HSBC Yatırım Menkul Deerler A.. : Koç Yatırım Menkul Deerler A.. : ve Alternatif Yatırım A.. : Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.. : Ata Online Menkul Kıymetler A.. : Eczacıbaı Menkul Deerler A.. : Finans Yatırım Menkul Deerler A.. : Gedik Yatırım Menkul Deerler A.. : Global Menkul Deerler A.. : TEB Yatırım Menkul Deerler A.. : Yapı Kredi Yatırım Menkul Deerler A.. : Yatırım Finansman Menkul Deerler A.. : Netmatik ile VAKIFBANK Hisse Senedi Alınabilecek Bavuru Yerleri: Türkiye Bankası A. NetMatikleri ("Nakden Ödeme" veya "Likit Fon Blokaj Yöntemiyle Talepte Bulunma" yoluyla talepler kabul edilecektir.) ATM ile VAKIFBANK Hisse Senedi Alınabilecek Bavuru Yerleri: Türkiye Bankası A. bankamatikleri ("ndirimli Pein Ödeme" eklindeki ödeme seçeneinden "Nakden Ödeme" yoluyla talepler kabul edilecektir. "Likit Fon Blokaj Yöntemiyle Talepte Bulunma" ilemi yapılmayacaktır.) Likit Fon Blokesi le Ödeme Kabul Edilecek Bavuru Yerleri: Türkiye Bankası A.. nin merkez ve tüm ubeleri, 'den Çarı Merkezi ve Netmatikler (801 kodlu B tipi likit fon 1 (bir) adet ve katları eklinde bloke edilecektir. 808 kodlu B tipi likit fon 50 (elli) adet ve katları eklinde bloke edilecektir.) Vakıf Yatırım Menkul Deerler A.. Ak Yatırım Menkul Deerler A.. Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A. Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.. Ata Online Menkul Kıymetler A.. 16

17 Cami Menkul Deerler A. Delta Menkul Deerler A.. Eczacıbaı Menkul Deerler A. Ekinciler Yatırım Menkul Deerler A. Global Menkul Deerler A.. MNG Menkul Kıymetler Yatırım A.. Nurol Menkul Kıymetler A.. eker Yatırım Menkul Deerler A.. TSKB Menkul Deerler A.. Yatırım Finansman Menkul Deerler A.. VAKIFBANK Çalıanları ve VAKIFBANK Müterilerinin Talep çin Bavurabilecekleri Yerler: YATIRIM MENKUL DEERLER A.. Genel Müdürlük Kuleleri Kule 2 Kat Levent / STANBUL Tel: (0212) Faks: (0212) Ankara ubesi Tahran Caddesi No:3/8 Kavaklıdere ANKARA Tel: (0312) Faks: (0312) zmir ubesi Talatpaa Bulvarı, No: 27 Kat: 3-4 Alsancak ZMR Tel: (0232) Faks: (0232) Kalamı ubesi Fenerbahçe, Fener Kalamı Caddesi Tiba Belvü Sitesi A2 Blok D:3 Kadıköy STANBUL Tel: (0216) Faks: (0216) ve Türkiye Bankası A.. nin tüm ubeleri VAKIF YATIRIM MENKUL DEERLER A.. Genel Müdürlük Ebulula Cd. Park Maya Sitesi F2/A Blok Levent / STANBUL Tel: (0212) Faks: (0212) Ankara ubesi Tunalıhilmi Cad. No:75, KAVAKLIDERE/ANKARA Tel: (0312) Faks: (0312) ve Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. nun tüm ubeleri 8. Ortaklıın ödemesi gereken, halka arza ilikin toplam ve halka arz edilecek hisse senedi baına maliyet: hraca ilikin tahmini toplam maliyetin 23 milyon YTL ve pay baına maliyetin de 1,8 YKr olacaı tahmin edilmektedir. 9. Ortaklıın ve satan ortaın salayacaı tahmini nakit girii ve kullanım yerleri: Halka arzdan salanacak gelir ile özsermayenin kuvvetlendirilmesi ve Banka aktiflerinin büyütülmesi planlanmaktadır. Bu ekilde özellikle KOB, bireysel, ticari ve kurumsal kredi portföyünü artırmak, kaynakları verimli alanlara kanalize ederek büyüme ve karlılıı sürdürmek, mali yapıyı ulusal ve uluslararası rakiplerle rekabet edebilir bir salamlıkta tutmak amaçlanmaktadır. Özellikle Marmara bölgesinde yeni ubeler açarak bu bölgede Bankanın pazar payını daha da artırmak, yeni teknolojilere yatırım yaparak ürün çeitliliini artırmak ve müteri tabanını daha da geniletmek istenmektedir. 17

18 10. Halka arzda ilem yasaı/yasaklılar: Halka Arzda lem Yasaklılar: Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca, sermaye piyasası araçlarının halka arz yoluyla satılarında; sermaye piyasası araçlarını ihraç ve halka arbeden ihraçcılar ile halka arza aracılık eden aracı kuruluların yönetim kurulu bakanı ve üyeleri, kanuni denetçileri, murahhas müdürleri, genel müdür ve genel müdür yardımcıları ve görevleri sebebiyle bilgi sahibi olabilecek dier personel ile bunların eleri ile birinci derecede kan ve sıhrî hısımları söz konusu sermaye piyasası araçlarını dorudan veya dolaylı olarak satın alamazlar. 11. Halka arzda yatırımcılara tahsis ve daıtım esasları: Tahsisat miktarları VAKIFBANK hisse senetlerinin halka arzına ilikin olarak yatırımcılar; 1. VAKIFBANK Çalıanları; VAKIFBANK mevcut çalıanları ve emeklileri, VAKIFBANK itirakleri mevcut çalıan ve emeklileri ile Vakıflar Genel Müdürlüü mevcut çalıanları ve emeklileridir. Bu kategorideki yatırımcılar için herhangi bir lot sınırlaması yoktur. Bu gruba dahil olan yatırımcıların talepleri öncelikli olarak karılanacaktır. 2. VAKIFBANK Müterileri; VAKIFBANK ın yurtiçi ubelerinin tüm müterileridir. Bu kategorideki yatırımcılar için herhangi bir lot sınırlaması yoktur. Vakıfbank müterisi olan anonim ve limited irketler de bu kategoriden talepte bulunabilirler. 3. Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar; Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar la tanımlanan yurtiçinde yerleik yatırımcılardır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaları da bu tanıma gireceklerdir. Bu kategorideki yatırımcılar için herhangi bir lot sınırlaması yoktur. Anonim ve limited irketler de bu kategoriden talepte bulunabilirler. 4. Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar; Yatırım Fonları, Özel Emeklilik Fonları, Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklıkları, Risk Sermayesi Yatırım Ortaklıkları, Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları, Sigorta irketleri, Emekli ve Yardım Sandıkları, Vakıflar, 506 Sayılı Kanunun Geçici 20. Maddesi Uyarınca Kurulmu Olan Sandıklar, Kamuya Yararlı Derneklerdir. Bu kategorideki yatırımcılar için herhangi bir lot sınırlaması yoktur. 5. Yurtdıı Kurumsal Yatırımcılar; Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar la tanımlanan dıarıda yerleik kiilerdir. Bu kategorideki yatırımcılar için herhangi bir lot sınırlaması yoktur. Hisse senetleri Türk mevzuatı uyarınca, MKB de ilem görecek ekilde halka arz edilmekte olup söz konusu yatırımcılar hisseleri Türkiye de satın alacaklardır. olarak 5 (be) gruba ayrılmılardır. Halka arz edilecek hisse senetlerinin; YTL nominal deerdeki (%23) kısmı yurtiçi bireysel yatırımcılara YTL nominal deerdeki (%5) kısmı VAKIFBANK Müterilerine YTL nominal deerdeki (%2) kısmı VAKIFBANK Çalıanlarına YTL nominal deerdeki (%1) kısmı Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılara ve YTL nominal deerdeki (%69) kısmı Yurtdıı Kurumsal Yatırımcılara gerçekletirilecek satılar için tahsis edilmitir. Söz konusu tahsisatlar, VAKIFBANK ve Konsorsiyum Üyeleri ile sermaye, yönetim ve denetim ilikisi bulunan kii ve/veya kurululara menfaat salamak amacıyla kullanılamayacaktır. Yukarıda belirtilen tahsisatların oranı. talep toplama neticesinde VAKIFBANK ın onayı ile Yatırım tarafından deitirilebilecektir. Bu deitirme ilemi talep fazlası olan tahsis grubundan talep açıı olan tahsis grubuna toplanan taleplerin kaydırılması ile gerçekletirilecektir Daıtım esasları Seri VIII. No:22 sayılı Tebli Ek 1 de yer alan talep formuna göre içermesi gereken asgari bilgileri içermeyen kayıtlar da iptal edilerek daıtıma dahil edilmeyecektir. Eksiklii nedeniyle iptal edilen kayıtlar talep listelerinden çıkartıldıktan sonra daıtım ilemi aaıdaki ekilde gerçekletirilecektir. Öncelikle, tavan fiyat ile nihai halka arz fiyatı arasındaki farkın ilave hisse senedi talebine dönütürülmesini isteyen yatırımcıların bu yöndeki talepleri dikkate alınarak nihai talep adedi belirlenecektir. Grup bazında tahsisatlar yukarıdaki paragrafta açıklanan ekilde belirlendikten sonra, her bir tahsisat grubuna daıtım, aaıda belirtilen ekilde kendi içinde ayrı ayrı yapılacaktır. 1) VAKIFBANK Çalıanlarına Daıtım: Oransal Daıtım Yöntemi ne göre yapılacaktır. lk aamada, talepte bulunan tüm VAKIFBANK Çalıanlarına birer lot hisse senedi verilecek, daha sonra, VAKIFBANK Çalıanları için geriye kalan tahsisat miktarının, kalan hisse senedi talep miktarına bölünmesi ile Arzın Talebi Karılama Oranı bulunacaktır. Bulunan Arzın Talebi Karılama Oranı, her bir yatırımcıya ait kiisel talepler ile çarpılacak ve daıtım tamamlanacaktır. 18

19 2) VAKIFBANK Müterilerine Daıtım: Oransal Daıtım Yöntemi ne göre yapılacaktır. lk aamada, talepte bulunan tüm VAKIFBANK Müterilerine birer lot hisse senedi verilecek, daha sonra, VAKIFBANK Müterileri için geriye kalan tahsisat miktarının, kalan hisse senedi talep miktarına bölünmesi ile Arzın Talebi Karılama Oranı bulunacaktır. Bulunan Arzın Talebi Karılama Oranı, her bir yatırımcıya ait kiisel talepler ile çarpılacak ve daıtım tamamlanacaktır. 3) Yurtiçi Bireysel Yatırımcılara Daıtım: Oransal Daıtım Yöntemi ne göre yapılacaktır. lk aamada, talepte bulunan tüm Yurtiçi Bireysel Yatırımcılara birer lot hisse senedi verilecek, daha sonra, Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar için geriye kalan tahsisat miktarının, kalan hisse senedi talep miktarına bölünmesi ile Arzın Talebi Karılama Oranı bulunacaktır. Bulunan Arzın Talebi Karılama Oranı, her bir yatırımcıya ait kiisel talepler ile çarpılacak ve daıtım tamamlanacaktır. 4) Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılara Daıtım: Sermaye Piyasası Kurulu Seri:VIII Tebli No: 22 Madde gereince yapılacaktır. Bavuru taleplerinin, satıa sunulan hisse senedi miktarından az ya da eit olması halinde, bütün talepler karılanacaktır. Taleplerin, satıa sunulan hisse senedi miktarından fazla olması durumunda, Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılara tahsis edilmi olan toplam hisse senedi miktarı, talep eden yatırımcı sayısına bölünecek ve bu suretle bulunan tutar ve altındaki alım talepleri karılanacaktır. Kalan tutar talebi kısmen karılanmayan yatırımcı sayısına bölünerek aynı ekilde daıtılacaktır. Bu ekilde daıtım ilemine satıa sunulan hisse senetlerinin tamamı daıtılıncaya kadar devam edilecektir. 5) Yurtdıı Kurumsal Yatırımcılara Daıtım: Her bir Yurtdıı Kurumsal Yatırımcıya verilecek hisse senedi miktarına, YATIRIM ın önerisi ile VAKIFBANK karar verecektir. Ek satı hakkının kullanılması durumunda, söz konusu hisseler halka arz süresi içerisinde satıa sunulacak, ek satı hakkına konu hisse senetlerinin yatırımcı grupları arasında daılımına, YATIRIM ın önerisi ile VAKIF tarafından karar verilecek ve daıtım ilemlerine halka arz edilen hisse senetleri ile birlikte dahil olacaktır. Yurtdıı Kurumsal Yatırımcılar dıında kalan tüm yatırımcı gruplarında daıtım yapılırken, daıtım sonucu ortaya çıkan miktarlar, alt sınır koyan yatırımcılar açısından gözden geçirilecek, ortaya çıkan miktarın, bu alt sınırın altında kalması halinde, yatırımcı isteine uygun olarak listeden çıkarılacak ve bu miktarlar tekrar daıtıma tabi tutulacaktır. Daıtım hesaplamalarında küsurat ortaya çıkması durumunda, küsurat tama ibla edilerek talebi tamamen karılanamayan yatırımcılar arasında VAKIFBANK ın uygun gördüü ekilde daıtım yapılacaktır. YATIRIM, talep toplama süresinin bitimini izleyen en geç 2 (iki) i günü içerisinde daıtım listesini, her bir tahsis grubu için ayrı ayrı kesinletirerek VAKIFBANK a ve VAKIF a verecektir. VAKIFBANK ve VAKIF, daıtım listelerini, kendilerine teslim edildii günü izleyen en geç 2 (iki) i günü içinde onaylayacak ve onayını YATIRIM a bildirecektir. 12. Hisse Senetleri Teslimi ve Bedel adeleri Halka arza ve ek satıa konu olan hisse senetleri, VAKIFBANK ve VAKIF tarafından, YATIRIM ın Takasbank taki hesabına teslim edilecektir. Yatırımcıların almaya hak kazandıkları hisse senetleri, daıtım listelerinin onaylandıı gün ve her hâlükârda hisse senetlerinin MKB de ilem görmeye balamasından önce, yatırımcıların hesaplarına aktarılmak üzere, YATIRIM tarafından, Konsorsiyum Üyeleri nin hesaplarına virmanlanacaktır. Dileyen yatırımcılara, virman tarihini izleyen 5 (be) i günü içinde hisse senetleri fiziken teslim edilecektir. Karılanamayan taleplerden dolayı oluan iade bedeli ve indirimlerden dolayı oluan tutar, daıtım listesinin ihraççılar tarafından onaylanarak kesinlemesini takiben, satıı gerçekletiren konsorsiyum üyeleri tarafından, bavuru yerlerinde, yatırımcılara iade edilecektir. 13. Halka arz nedeniyle toplanan bedellerin nemalandırılıp nemalandırılmayacaı, nemalandırılacaksa esasları: Nemalandırılmayacaktır 14. Halka arz edilecek hisse senetleri üzerinde, senetlerin devir ve tedavülünü kısıtlayıcı veya senet sahibinin haklarını kullanmasına engel olacak kayıtlar bulunmamaktadır. 15. Borsada ilem görme: Halka arz edilen hisse senetlerinin satı tamamlandıktan sonra stanbul Menkul Kıymetler Borsası nda ilem görebilmesi stanbul Menkul Kıymetler Borsası Mevzuatının ilgili hükümleri çerçevesinde stanbul Menkul Kıymetler Borsası Yönetim Kurulu nun verecei olumlu karara balıdır. 19

20 16. Halka arzdan sonra dolaımdaki hisse senedi miktarının artırılmamasına ilikin taahhüt: Ortaklık tarafından verilen taahhüt VAKIFBANK Yönetim Kurulu, tarih ve sayılı kararı ile hisse senetlerinin MKB de ilem görmeye baladıı tarihten itibaren 6 (altı) ay boyunca herhangi bir bedelli ve/veya bedelsiz sermaye artırımı kararı almayacaını ve A, B ve C grubu hisse senetlerinin D grubu hisse senedine dönüümüne yine aynı süre içerisinde karar vermeyeceini dolayısıyla dolaımdaki hisse senedi miktarını artırmayacaını taahhüt etmitir Ortaklar tarafından verilen taahhüt: Vakıfbank Memur ve Hizmetlileri Emekli ve Salık Yardım Sandıı Vakfı Yönetim Kurulu tarihli toplantısında hisse senetlerinin MKB de ilem görmeye baladıı tarihten itibaren 6 (altı) ay boyunca MKB de ilave hisse senedi satılmamasına karar vererek dolaımdaki hisse senedi miktarını artırmayacaını taahhüt etmitir. 17. Halka arz edilecek hisse senetlerinin devrine ilikin bilgi: Tamamı nama yazılı olan VAKIFBANK hisse senetleri beyaz ciro ile teslimle devir edilmektedir. 18. Halka arz sirkülerinin ilan edilecei gazeteler: Halka arz sirküleri Akam, Radikal, Hürriyet ve Sabah gazetelerinin ulusal baskılarında ilan edilecektir. 19. Temettü alma hakkında zamanaımı: Ortaklar ve kara katılan dier kimseler tarafından tahsil edilmeyen kar payı bedelleri ile ortaklar tarafından tahsil edilmeyen temettü avansı bedelleri daıtım tarihinden itibaren be yılda zaman aımına urar. Zaman aımına urayan temettü ve temettü avansı bedelleri hakkında 2308 sayılı irketlerin Müruru Zamana Urayan Kupon Tahvilat ve Hisse Senedi Bedellerinin Hazineye ntikali Hakkında Kanun hükümleri uygulanır. 20. Ek satı ilemlerine ilikin bilgiler Toplanan kesin talebin satıa sunulan hisse senedi miktarından fazla olması halinde aaıda belirtilen mevcut ortaklara ait paylar, daıtıma tabi tutulacak toplam hisse senedi miktarına eklenmesinin planlanıp planlanmayacaı: PLANLANIYOR Ek satıa konu olabilecek hisse senetlerinin maksimum tutar ve oranları ile satı yöntemi Ek Satı Yöntemi Adet Tutar (YTL) Halka Arza Oranı (%) Ortak Satıı Aracı Kurumun Ortaklardan % 15 Ödünç Alacaı Hisse Senetlerinin Satıı TOPLAM % Ek satıın aracı kurumca ortaklardan ödünç alınacak hisse senetlerinin satıı yoluyla gerçekletirilmesinin planlandıı kısım ile ilgili açıklama VAKIFBANK ın hisselerinin halka arzında, toplanan kesin talebin satıa sunulan hisse senedi miktarından fazla olması halinde fazla talebin karılanması amacıyla, ek satı öncesi halka arz edilen YTL nominal deerli payların % 15 i olan YTL nominal deerdeki paylar, Yatırım tarafından Vakıfbank Memur ve Hizmetlileri Emekli ve Salık Yardım Sandıı Vakfı ndan halka arz fiyatından ve Yatırım ın alım hakkı kapsamında ödünç alınarak gelecek talebe ve konsorsiyum sözlemesine göre daıtım listesine dahil edilerek tasarruf sahiplerine teslim edilmesi suretiyle fazla talep karılanacaktır. 20

DEN ZBANK ANON M RKET YÖNET M KURULU BA KANLI I NDAN OLA ANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

DEN ZBANK ANON M RKET YÖNET M KURULU BA KANLI I NDAN OLA ANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET DENZBANK ANONM RKET YÖNETM KURULU BAKANLII NDAN OLAANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Sayın Ortaklarımıza, Bankamız sermayesinin 290,000,000,000,000.- (ikiyüzdoksantrilyon)tl sından 316,100,000,000,000.-

Detaylı

TE-MAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Sermaye Piyasası Aracı Notudur

TE-MAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Sermaye Piyasası Aracı Notudur TE-MAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Sermaye Piyasası Aracı Notudur Bu sermaye piyasası aracı notu, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca.../.../... tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın

Detaylı

TCARET SCL MEMURLUKLARININ TCARET VE SANAY ODALARINA DEVR

TCARET SCL MEMURLUKLARININ TCARET VE SANAY ODALARINA DEVR TCARET SCL MEMURLUKLARININ TCARET VE SANAY ODALARINA DEVR 27.06.1995 Tarihli Resmi gazete de yayımlanarak yürürlüe giren 559 sayılı Türk Ticaret Kanununun Bazı Maddelerinde Deiiklik Yapılmasına Dair Kanun

Detaylı

DELTA MENKUL DEERLER A..'NN B TP LKT FONU BEYÜZMLYON ADET III. TERTP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA LKN ZAHNAMEDR.

DELTA MENKUL DEERLER A..'NN B TP LKT FONU BEYÜZMLYON ADET III. TERTP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA LKN ZAHNAMEDR. BU ZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIININ YAPILDII YERLERDE FON ÇTÜZÜÜ VE HER AY TBARYLE HAZIRLANAN, FONA LKN MAL BLGLERN YERALDII AYLIK RAPORLARLA BRLKTE TASARRUF SAHPLERNN NCELEMESNE SUNULMAK VE ÜCRETSZ

Detaylı

II. KURUMSAL YÖNETM LKELER UYUM RAPORU

II. KURUMSAL YÖNETM LKELER UYUM RAPORU II. KURUMSAL YÖNETM LKELER UYUM RAPORU KURUMSAL YÖNETM LKELERNE UYUM BEYANI Kordsa Global Endüstriyel plik ve Kord Bezi Sanayi ve Ticaret A.. (bundan böyle Kordsa Global veya irket diye anılacaktır) 01

Detaylı

BÖLÜNME RAPORU : EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ. : Yıldızposta cad. no 17/4 Gayrettepe İstanbul

BÖLÜNME RAPORU : EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ. : Yıldızposta cad. no 17/4 Gayrettepe İstanbul BÖLÜNME RAPORU MADDE 1 BÖLÜNME İŞLEMİNE TARAF ŞİRKETLERİ TANITICI GENEL BİLGİLER Bölünen Ortaklık : EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ Vergi Dairesi ve No su : Mecidiyeköy 9860028832 İkametgahı

Detaylı

Sermaye Piyasası ve Finansal Kurumlar Dersi.Sayfa 1. 200 Soruda İMKB

Sermaye Piyasası ve Finansal Kurumlar Dersi.Sayfa 1. 200 Soruda İMKB Sermaye Piyasası ve Finansal Kurumlar Dersi.Sayfa 1 200 Soruda İMKB 1- Piyasa Nedir, Kaça Ayrılır? Piyasa, alıcı ve satıcıların karşılaştıkları; mal dolaşımının gerçekleştirildiği yerdir. Piyasalar, iktisadi

Detaylı

SERMAYE PİYASASI MEVZUATI, İLGİLİ MEVZUAT, ve ETİK KURALLAR

SERMAYE PİYASASI MEVZUATI, İLGİLİ MEVZUAT, ve ETİK KURALLAR SERMAYE PİYASASI MEVZUATI, İLGİLİ MEVZUAT, ve ETİK KURALLAR Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Eğitimi OCAK 2010 1 Bu notlar; Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği () tarafından

Detaylı

KOÇ HOLDİNG A.Ş. NİN 2012 YILINA AİT 10 NİSAN 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

KOÇ HOLDİNG A.Ş. NİN 2012 YILINA AİT 10 NİSAN 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI KOÇ HOLDİNG A.Ş. NİN 2012 YILINA AİT 10 NİSAN 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2012 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 10 Nisan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI, BANKACILIK, SİGORTACILIK VE ÖZEL EMEKLİLİK MEVZUATI

SERMAYE PİYASASI, BANKACILIK, SİGORTACILIK VE ÖZEL EMEKLİLİK MEVZUATI SERMAYE PİYASASI, BANKACILIK, SİGORTACILIK VE ÖZEL EMEKLİLİK MEVZUATI www.firstgate.com.tr SERMAYE PİYASASI, BANKACILIK, SİGORTACILIK VE ÖZEL EMEKLİLİK MEVZUATI SERMAYE PİYASASI, BANKACILIK, SİGORTACILIK

Detaylı

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. 31.03.2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. 31.03.2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. 31.03.2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Bankamız Hissedarlar Olağan Genel Kurul toplantısı 31 Mart 2015 Salı günü saat 14.00 te aşağıda yazılı gündem

Detaylı

HALKA ARZ VE BORSA İSTANBUL DA İŞLEM GÖRME

HALKA ARZ VE BORSA İSTANBUL DA İŞLEM GÖRME HALKA ARZ VE BORSA İSTANBUL DA İŞLEM GÖRME Borsa İstanbul Pazarlama ve Satış Bölümü T: 0212 298 25 50 F: 0212 298 25 00 www.borsaistanbul.com www.bilincliyatirimci.org HALKA ARZ VE BORSA İSTANBUL DA İŞLEM

Detaylı

Cevaplarla Borsa ve Sermaye Piyasası

Cevaplarla Borsa ve Sermaye Piyasası Cevaplarla Borsa ve Sermaye Piyasası www.imkb.gov.tr İçindekiler Sermaye Piyasaları 3 Sermaye Piyasası Kurulu 5 İstanbul Menkul Kıymetler Borsası 8 Piyasalar ve Pazarlar 10 Hisse Senetleri 12 Yatırım Fonları

Detaylı

fi BU SÖZLEfiME HUZURUMDA MZALANMIfiTIR AD SOYAD: MZA:

fi BU SÖZLEfiME HUZURUMDA MZALANMIfiTIR AD SOYAD: MZA: fi BU SÖZLEfiME HUZURUMDA MZALANMIfiTIR AD SOYAD: MZA: 1 2 3 PORTFÖY YÖNETİM SÖZLEŞMESİ Sözleşme Sıra No : Hesap No : Bir tarafta MEKSA Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Şehit Teğmen Ali Yılmaz Sokak, Güven

Detaylı

İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI. Kuruluş. Madde 1. Unvan ve Merkez. Madde 3

İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI. Kuruluş. Madde 1. Unvan ve Merkez. Madde 3 ESKİ METİN YENİ METİN Kuruluş Madde 1 Bu ana sözleşme altında imzası bulunan kurucular arasında İş Genel Finansal Kiralama A.Ş. unvanıyla, 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu ndan yararlanılarak,

Detaylı

YENİ ŞEKİL HSBC BANK ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ HÜKÜMLERİ. Madde 1 KURULUŞ. Madde 2 TİCARET UNVANI

YENİ ŞEKİL HSBC BANK ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ HÜKÜMLERİ. Madde 1 KURULUŞ. Madde 2 TİCARET UNVANI YENİ ŞEKİL HSBC BANK ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ HÜKÜMLERİ Madde 1 KURULUŞ 27/06/1990 tarih ve 90/644 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi, Bankalar hakkındaki mevzuat ve Türk Ticaret

Detaylı

PAYLARIN ĠHRACINA ĠLĠġKĠN ESASLAR TEBLĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

PAYLARIN ĠHRACINA ĠLĠġKĠN ESASLAR TEBLĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar PAYLARIN ĠHRACINA ĠLĠġKĠN ESASLAR TEBLĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, halka açık ortaklıkların sermaye artırımı yoluyla paylarının ihracına, mevcut paylarının

Detaylı

Şirket yukarıda belirtilen konularla ilgili olarak aşağıdaki işleri yapabilir;

Şirket yukarıda belirtilen konularla ilgili olarak aşağıdaki işleri yapabilir; MEVCUT (ESKİ) METİN Madde 3 Amaç ve Konu Şirketin kuruluş amacı gıda ve diğer ihtiyaçları ve ürünleri tüketiciye uygun şartlarda sağlamaya çalışmaktır. Bunun için ürünlerin üreticilerden tüketicilere aktarılmasına

Detaylı

ŞEKER FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

ŞEKER FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI ŞEKER FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI Şirketimizin 2012 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurulu, 28 Mart 2013 Perşembe günü saat 11:00 de Yönetim

Detaylı

GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. 01 OCAK 31 MART 2015 YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. 01 OCAK 31 MART 2015 YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 01 OCAK 31 MART 2015 İÇİNDEKİLER BÖLÜM I. GENEL BİLGİLER... 1 Kurumsal Profil... 1 Şube Bilgileri... 2 Sermaye ve Ortaklık Yapısı... 3 Ortaklar Hakkında Genel Bilgi... 4 Türkiye Garanti Bankası A.Ş....

Detaylı

Bir şemsiye fon kapsamındaki her bir alt fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır.

Bir şemsiye fon kapsamındaki her bir alt fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır. BU İZAHNAME TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. GARANTİLİ ŞEMSİYE FONU İÇTÜZÜĞÜ KAPSAMINDA PAYLARI İHRAÇ EDİLEN ALT FONUN KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE ŞEMSİYE FON İÇTÜZÜĞÜ İLE BİRLİKTE

Detaylı

CLS KURUMSAL GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

CLS KURUMSAL GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ CLS KURUMSAL GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ Madde 1- KURULUŞ Aşağıdaki maddede ticaret unvanı adı soyadı ve ikametgâh adresleri ile uyrukları yazılı hükmi ve hakiki

Detaylı

TAM FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ. Zincirlikuyu V.D 4630487553.

TAM FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ. Zincirlikuyu V.D 4630487553. TAM FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ Madde 1 Kuruluş Aşağıda adı, soyadı, uyrukları ve adresleri belirtilen kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde bir anonim şirket kurulmuştur.

Detaylı

MEKSA YATIRIM. SERMAYE P YASASI filemler ÇERÇEVE SÖZLEfiMES NTERNET ÜZER NDEN YAPILAN filemlere L fik N SÖZLEfiME

MEKSA YATIRIM. SERMAYE P YASASI filemler ÇERÇEVE SÖZLEfiMES NTERNET ÜZER NDEN YAPILAN filemlere L fik N SÖZLEfiME Sözleflme Yat r mc Hesap No :................ Vergi Kimlik No :................ T.C. Kimlik No:................ SERMAYE P YASASI filemler ÇERÇEVE SÖZLEfiMES NTERNET ÜZER NDEN YAPILAN filemlere L fik N

Detaylı

ASHMORE PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ MADDE 1- Aşağıda ad ve soyadları, unvanları, adresleri ve uyrukları yazılı kurucular tarafından Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu

Detaylı

Ak Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. İzahname. Bu izahname, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca 28/04/2015 tarihinde onaylanmıştır.

Ak Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. İzahname. Bu izahname, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca 28/04/2015 tarihinde onaylanmıştır. Ak Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. İzahname Bu izahname, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca 28/04/2015 tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın çıkarılmış sermayesinin 144.000.000 TL lik kısmını temsil eden,

Detaylı

DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SAN. ve TİC. A.Ş. ARA DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU 01.01.2015-31.03.2015

DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SAN. ve TİC. A.Ş. ARA DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU 01.01.2015-31.03.2015 DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SAN. ve TİC. A.Ş. ARA DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU 01.01.2015-31.03.2015 (II-14.1 Sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği ne İstinaden Hazırlanmış)

Detaylı

ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 01 Ocak 2014 30 Eylül 2014 Dönemi. Bağımsız Denetim Raporu

ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 01 Ocak 2014 30 Eylül 2014 Dönemi. Bağımsız Denetim Raporu 01 Ocak 2014 30 Eylül 2014 Dönemi Bağımsız Denetim Raporu Yönetim Kurulu na Giriş ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. nin ( Şirket ) 30 Eylül 2014 tarihli ilişikteki finansal durum tablosunun

Detaylı

BOSPHORUS CAPITAL İŞ YATIRIM B TİPİ KISA VADELİ TAHVİL VE BONO FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI:

BOSPHORUS CAPITAL İŞ YATIRIM B TİPİ KISA VADELİ TAHVİL VE BONO FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: BOSPHORUS CAPITAL İŞ YATIRIM B TİPİ KISA VADELİ TAHVİL VE BONO FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1. İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından Sermaye Piyasası Kanunu'na dayanılarak ve bu içtüzük

Detaylı

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Dayanak, Tanım ve Kısaltmalar

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Dayanak, Tanım ve Kısaltmalar Resmi Gazete Sayı: 27323 Resmî Gazete Tarihi: 18 Ağustos 2009 İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ KISIM Amaç, Dayanak, Tanım ve Kısaltmalar MADDE 1 (1)

Detaylı