SERMAYE PYASASI KURULU ORTAKLIKLAR FNANSMANI DARES LK HALKA ARZ LEMLERNDE KULLANILACAK ZAHNAME VE SRKÜLER SET STANBUL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SERMAYE PYASASI KURULU ORTAKLIKLAR FNANSMANI DARES LK HALKA ARZ LEMLERNDE KULLANILACAK ZAHNAME VE SRKÜLER SET 02.11.2005 STANBUL"

Transkript

1 SERMAYE PYASASI KURULU ORTAKLIKLAR FNANSMANI DARES LK HALKA ARZ LEMLERNDE KULLANILACAK ZAHNAME VE SRKÜLER SET STANBUL 1

2 TÜRKYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK ANONM ORTAKLII (VAKIFBANK) NDAN ORTAKLIIMIZIN LK DEFA HALKA ARZ EDLECEK YTL NOMNAL DEERL HSSE SENETLERNN SATII LE LGL ZAHNAMEDR. SÖZ KONUSU HSSE SENETLER SERMAYE PYASASI KURULU'NCA TARH VE 103/1327 SAYI LE KAYDA ALINMITIR. ANCAK KAYDA ALINMA ORTAKLIIMIZIN VE HSSE SENETLERNN KURUL VEYA KAMUCA TEKEFFÜLÜ ANLAMINA GELMEZ. SERMAYE PYASASI KANUNU UYARINCA, ZAHNAME VE EKLER LE SRKÜLERDE YER ALAN BLGLERN GERÇE DÜRÜST BR BÇMDE YANSITMASINDAN HRAÇÇILAR SORUMLUDUR. ANCAK, KENDLERNDEN BEKLENEN ÖZEN GÖSTERMEYEN ARACI KURULULARA DA ZARARIN HRAÇÇILARA TAZMN ETTRLEMEYEN KISMI ÇN MÜRACAAT EDLEBLR. BAIMSIZ DENETM KURULULARI SE, DENETLEDKLER MAL TABLO VE RAPORLARA LKN OLARAK HAZIRLADIKLARI RAPORLARDAK YANLI VE YANILTICI BLG VE KANAATLER NEDENYLE DOABLECEK ZARARLARDAN HUKUKEN SORUMLUDUR. MKB YÖNETM KURULU BAKANLII NIN TARHL TOPLANTISINDA, ORTAKLIIMIZ HSSE SENETLERNN ULUSAL PAZARDA LEM GÖREBLECENE KARAR VERLMTR (Ek: 9) Ek Satı Hakkında Açıklama: Toplanan kesin talebin satıa sunulan hisse senedi miktarından fazla olması halinde, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Memur Ve Hizmetlileri Emekli ve Salık Yardım Sandıı Vakfı na (VAKIF) ait olan ve halka arz edilen hisse senetlerinin %15 ine tekabül eden D Grubu nama yazılı YTL (Kırkikimilyon Yeni Türk Lirası) nominal deerdeki VAKIFBANK hisse senetleri, daıtıma tabi tutulacak toplam hisse senedi miktarına eklenebilir. Ek satı hakkının kullanılması durumunda, ek satı hakkına konu hisse senetlerinin yatırımcı grupları arasında daılımına, Yatırım Menkul Deerler A.. nin ( YATIRIM) önerisi ile VAKIF tarafından karar verilecektir. Vakıfbank ın halka arzına ilikin olarak, BDDK nın Sermaye Piyasası Kurulu na muhatap tarihli yazısında; Kayıtlı sermaye sistemine geçi ve T. Vakıflar Bankası T.A.O. hisse senetlerinin halka arzına ilikin esas sözleme deiikliklerinin yapılacaı Genel Kurulun, tarih ve 6219 sayılı Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklıı Kanunu ndaki deiikliklerin yürürlüe girmesinden sonraki bir tarihte yapılması kouluyla esas sözlemenin tadil tasarısında belirtilen ekilde deitirilmesinde sakınca olmayacaı bildirilmitir. Söz konusu yazıda belirtilen koullar saklı kalmak kaydıyla, T. Vakıflar Bankası T.A.O nun sermayesinin YTL dan YTL na artırılması ve bu amaçla YTL nominal deerli hisse senetleri ile mevcut ortakların elinde bulunan YTL nominal deerli hisse senetlerinin ve halka arz sırasında gelen talebin arz edilen miktarı aması durumunda ortakların sahip olduu YTL nominal deerli hisse senetlerinin de ek satıa konu olarak halka arz edilmesinde 4389 sayılı Bankalar Kanunu açısından herhangi bir sakınca bulunmamaktadır. denilmektedir. VakıfBank ın halka arzına ilikin olarak, BDDK nın sermaye Piyasası Kurulu na muhatap tarihli yazısında ise; Bankanın sermayesinin YTL dan YTL na artırılması ve bu amaçla YTL nominal deerli hisse senetleri ile mevcut ortakların elinde bulunan YTL nominal deerli hisse senetlerinin ve halka arz sırasında gelen talebin arz edilen miktarı aması durumunda ortakların sahip olduu YTL nominal deerli hisse senetlerinin ek satıa konu olarak halka arz edilmesinde, tarihinde Cumhurbakanlıı tarafından imzalanarak yayınlanmak üzere Babakanlıa gönderilen ve aynı gün mükerrer sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüe giren 5411 sayılı Bankacılık Kanunu açısından herhangi bir sakınca bulunmamaktadır. denilmektedir. Banka hisse senetlerinin halka arzına ilikin olarak Derman Avukatlık Bürosu tarafından hazırlanan hukuki mütala Ek:8 de yeralmaktadır. 2

3 I. ORTAKLIIMIZ HAKKINDA BLGLER: I.A. TANITICI BLGLER: 1. Ticaret unvanı : Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklıı 2. Merkez ve ube adresleri : Atatürk Bulvarı No: Kavaklıdere / ANKARA 3. Tescil tarihi, sicil numarası ve ticaret sicil memurluu : , 5108, Ankara Ticaret Sicil Memurluu 4. Süresi : Süresiz 5. Bilinen Ortak sayısı : 973 I.B. MEVCUT SERMAYE VE PAYLAR LE LGL BLGLER: 1. Çıkarılmı Sermaye : YTL 2. Son iki olaan genel kurul toplantısı ve son durum itibariyle ödenmi sermayenin ortaklar arasında daılımı: Ortaın; Ticaret Unvanı/ Adı Soyadı Sermaye Payı Son durum YTL (%) YTL (%) YTL (%) T. C. Babakanlık Vakıflar Genel Müdürlüü (A Grubu) , , T. C. Babakanlık Vakıflar Genel Müdürlüü (B Grubu) , , ,76 Mazbut ve Mülhak Vakıflar (B Grubu) , , ,24 Gerçek ve Tüzel Kiiler (C Grubu) , , ,11 Vakıfbank Memur ve Hizmetlileri Emekli ve Salık , , ,59 Yardım Sandıı Vakfı (C Grubu) Vakıfbank Memur ve Hizmetlileri Emekli ve Salık 0 0,00 0 0, ,30 Yardım Sandıı Vakfı (D Grubu) TOPLAM KURULU MAKSADI: Madde:4-Banka, aaıda yazılı ilerle itigal eder: A-Menkul ve gayrimenkul mal ve kıymetler karılıında ikrazlarda bulunmak, B-Sigorta ve sair ortaklıklar kurmak veya kurulmu olanlara itirak etmek, C-Gayrimenkul alıp satmak, D-Her türlü banka muamele ve hizmetleri yapmak, E-( tarihli Olaanüstü Genel Kurul kararı ile deiik ekli) Vakıflar Genel Müdürlüü ile Mülhak Vakıfların idaresini Bankaya tevdie lüzum görecekleri gayrimenkullerle iletmelerin yapılacak anlamalarda gösterilecek esaslar dahilinde rasyonel bir ekilde idare, idame ve iletilmeleri için lüzumlu bilumum muamele ve teebbüslere (ticari, sınaî, ziraî) girimek. (Her yıl Eylül ayı içinde Babakan veya T.C.Vakıflar Genel Müdürlüünün balı olduu Bakanın bakanlıında Türkiye Cumhuriyeti Vakıflar Genel Müdürü ve Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklıı Genel Müdürünün itirakiyle toplanacak bir heyet tarafından, yukarıdaki fıkra gereince idare ve iletmeleri Bankaya tevdi edilebilecek gayrimenkullerle iletmelerin durumu incelenir ve bunlardan Bankaya devri gerekenler Babakan veya ilgili Bakan tarafından tespit olunur.) F-( tarihli Olaanüstü Genel Kurul kararı ile eklenmitir.) Mazbut ve Mülhak Vakıfların bankacılık hizmetlerini ve Vakıflar Genel Müdürlüünün, yapılacak anlamalar dahilinde, veznedarlık ilerini yapmak. 3. Sermayedeki payları % 5 ve fazlası olan gerçek kii ortakların birbiriyle akrabalık ilikileri: YOKTUR 4. Sermayeye dolaylı yoldan sahip olan gerçek ve tüzel kiiler: YOKTUR 5. hraçcı yönetiminde dorudan ya da dolaylı olarak söz sahibi olan ya da olabilecek hissedarlar: Adı Soyadı / Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Tutarı (YTL) Oranı (%) T. C. Babakanlık Vakıflar Genel Müdürlüü ,76 Vakıfbank Memur ve Hizmetlileri Emekli ve Salık Yardım Sandıı Vakfı ,89 3

4 6. Sermayeyi temsil eden payların Tertibi Grubu mtiyaz Türü Nama/Hamiline Pay Nominal Toplam Sermayeye Olduu Deeri (YKr) (YTL) Oranı (%) 14 A Yönetim Kurulu Üyeliine Aday Gösterme / Nama Denetçi Seçiminde Aday Gösterme 14 B Yönetim Kurulu Üyeliine Aday Gösterme Nama C Yönetim Kurulu Üyeliine Aday Gösterme / Nama ,70 Denetçi Seçiminde Aday Gösterme 14 D Yoktur Nama ,3 7. Son üç yıl içinde yapılan sermaye artırımları ve kaynakları ile sermaye azaltımları, yaratılan/iptal edilen hisse senedi grupları ve hisse senedi sayısında deiiklie yol açan dier ilemlere ilikin bilgi: CAR DÖNEM Artırım Tarihi Artırım Bedelsiz (Daıtılmayan Tutarı Kardan) YDDAF Dier , ,80 TOPLAM , ,80 8. Ortaklıın son on iki ay içinde halka arz veya tahsisli satı suretiyle hisse senedi ihraç etmi ise, bu ilemlerin niteliine, bu ilemlere konu olan hisse senetlerinin sayı ve niteliklerine ve tahsisli satı yapılan gerçek ve/veya tüzel kiilere ilikin açıklamalar: YOKTUR 9. Ortaklık esas sözlemesine göre yönetim ve denetim organlarının seçimi: 9.1. Denetçilerin Seçimi, Görev Süresi, Denetçilik artları, Seçime Mani Haller, Azil Madde:43- Bankanın muameleleri iki denetçi marifetiyle denetlenir.denetçilerin 1 tanesi A grubunun Vakıflar Genel Müdürlüü çalıanları arasından gösterecei adaylar arasından, 1 tanesi de C grubu hissedarların çounluunun gösterecei adaylar arasından Genel Kurulca seçilir. Ayrıca, gerektiinde asillerin yerine görev yapmak üzere 1 tanesi A grubunun Vakıflar Genel Müdürlüü çalıanları arasından gösterecei adaylar arasından, 1 tanesi de C grubu hissedarların çounluunun gösterecei adaylar arasından Genel Kurulca 2 yedek denetçi seçilir. Seçime Genel Kurul Bakanı nezaret eder ve seçim sonuçları Genel Kurul tutanaına geçirilir. Denetçilerin hizmet müddetleri 2 yıldır. Müddeti biten denetçiler tekrar seçilebilirler. Görevleri sona eren Yönetim Kurulu üyeleri Genel Kurul tarafından ibra edilmedikçe denetçi seçilemezler. Denetçilerin görev müddeti sırasında Yönetim Kurulu üyeliine seçilmeleri veya Bankanın memuru sıfatıyla ilerini görmeleri caiz deildir. Yönetim Kurulu üyelerinin usul ve füruundan biri ile ei ve üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve sıhri hısımları ve Bankacılık Kanunu uyarınca denetçi olarak seçilmesi uygun olmayanlar denetçilie seçilemezler. Seçilmilerse derhal çekilmeye mecburdurlar. Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı ve birinci derecede imza yetkisine haiz memurlar hakkında da aynı hükümler caridir Yönetim Kurulu nun Kurulu Tarzı, Tayin ve Seçim, Hizmet Müddeti Madde:48- Bankanın Yönetim Kurulu; Genel Müdür dahil dokuz üyeden oluur. (A) grubu üyelerden biri Vakıflar Genel Müdürlüü nü temsil etmek üzere Babakan tarafından, (A) grubunun dier üç üyesi ile (B) Grubunun bir üyesi ve (C) grubunun iki üyesi, kendi gruplarının çounluunun gösterecei adaylar arasından, bir üye de ortakların önerecei adaylar arasından Genel Kurulca seçilir, bu adayın belirlenmesinde (D) Grubunun tercihleri öncelikli olarak dikkate alınır. Genel Kurulca Yönetim kurulan seçilen 1 üye ile (A) ile (C) Grubunun 1 er üyesi baımsız üyelerdir. Yönetim kurulu kurumsal yönetim beyanında ve yıllık faaliyet raporunda yönetim kurulu üyelerinin baımsızlıına ilikin açıklama yer alır. Banka Genel Müdürü bulunmadıı hallerde ise vekili Yönetim Kurulu nun tabii üyesidir. Banka Genel Müdürlüü ile Yönetim Kurulu Bakanlıı görevleri aynı kiide birleemez. Yönetim Kurulu ilk toplantısında kendi üyeleri arasındaki görev daılımını yapar. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri üç yıldır. Tekrar seçilmeleri caizdir. Bunlara verilecek ücret miktarları Genel Kurulca tayin ve tespit edilir, Babakanın onayı ile uygulanır. Bankanın Genel Müdürü Yönetim Kurulunun tabii ve murahhas üyesidir. 4

5 9.3. Denetim Komitesi Madde 73: Denetim Komitesi Yönetim Kurulu adına bankanın iç kontrol, risk yönetimi ve iç denetim sistemlerinin etkinliini ve yeterliliini, bu sistemler ile muhasebe ve raporlama sistemlerinin bu kanun ve ilgili düzenlemeler çerçevesinde ileyiini ve üretilen bilgilerin bütünlüünü gözetmek, baımsız denetim kurulularının Yönetim Kurulu tarafından seçilmesinde gerekli ön deerlendirmeleri yapmak, Yönetim Kurulu tarafından seçilen baımsız denetim kurulularının faaliyetlerini düzenli olarak izlemek, konsolide denetime tabi kuruluların iç denetim ilevlerinin konsolide olarak sürdürülmesini ve egüdümünü salamakla görevli ve sorumludur. Denetim Komitesi, ç kontrol, iç denetim ve risk yönetimi sistemleri kapsamında oluturulan birimlerden ve baımsız denetim kurulularından; görevlerinin ifası ile ilgili olarak düzenli raporlar almak ve bankanın faaliyetlerinin süreklilii ve güven içinde yürütülmesini olumsuz etkileyebilecek hususlar veya mevzuata ve iç düzenlemelere aykırılıklar bulunması halinde, bu hususları yönetim kuruluna bildirmekle yükümlüdür. Denetim Komitesi, altı aylık dönemleri amamak kaydıyla icra ettii faaliyetlerin sonuçları ile bankada alınması gereken önlemlere, yapılmasına ihtiyaç duyulan uygulamalara ve bankanın faaliyetlerinin güven içinde sürdürülmesi bakımından önemli gördüü dier hususlara ilikin görülerini yönetim kuruluna bildirmekle yükümlüdür.denetim Komitesi Bakanı Yönetim Kuruluna, komite toplantısı ertesinde Komitenin faaliyetleri hakkında yazılı rapor verir ve Komite toplantısının özetini Yönetim Kurulu üyelerine yazılı olarak bildirir veya bildirilmesini salar. Denetim komitesinin, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalıma usul ve esasları Yönetim kurulu tarafından düzenlenir. Denetim komitesi ile ilgili mevzuat hükümleri saklıdır. 10. Ortaklık esas sözlemesinde yer alan aırlatırılmı nisaplar hakkında bilgi: YOKTUR 11. Türk Ticaret Kanunu nun üncü maddeleri uyarınca ihdas edilen intifa senetlerine salanan haklar: YOKTUR 12. Hisse senetlerinin devir esası: Banka Esas Sözlemesi nde hisse senetlerinin devrine ilikin bir hüküm bulunmamakta olup, söz konusu hususta Türk Ticaret Kanunu, Bankalar Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve mevzuatı hükümleri geçerlidir. Ayrıca, Banka Yönetim Kurulu nun tarih sayılı kararı ile halka arz edilen ve borsada ilem görecek hisse senetlerinin beyaz ciro ile devredilmesinin kabulüne karar verilmitir. 13. Ortaklıın aynı grup hisse senetlerinin borsaya (MKB veya dier borsalar) kote olup olmadıına/ilem görüp görmediine veya böyle bir bavurunun bulunup bulunmadıına ilikin bilgi: YOKTUR 14. zahnamenin hazırlandıı yıl ve bir önceki yılda; a) Ortaklıın hisse senetleri üzerinde üçüncü kiiler tarafından gerçekletirilen ele geçirme teklifleri: YOKTUR b) Ortaklık tarafından dier bir ortaklıın hisse senetleri üzerinde yapılan ele geçirme teklifleri: YOKTUR c) Söz konusu tekliflerin fiyat ve sonuçları hakkında bilgi: YOKTUR II. ARTIRILAN SERMAYE PAYLARINA LKN BLGLER: 1. Hisse senedi ihracına ilikin yetkili organ kararları: Yeni pay alma hakları irket Yönetim Kurulu nun tarih ve sayılı kararı ile tamamıyla kısıtlanmıtır. 2. Nakit karılıı artırılan sermayeyi temsil eden paylar ve bu payları temsilen ihraç edilecek 15. tertip D Grubu hisse senetleri ile ilgili bilgiler: Pay Grubu Nama/Hamiline Olduu Bir Payın Nominal Deeri (Ykr) Pay Sayısı Nominal Deerleri Toplamı (YTL) D Grubu Nama TOPLAM ç kaynaklardan yapılan sermaye artırımı ile ilgili bilgiler: 3.1. ç kaynaklardan yapılan sermaye artırımının daılımı: YOKTUR 3.2. ç kaynaklardan artırılarak bedelsiz olarak mevcut ortaklara daıtılacak paylar ve bu payları temsilen ihraç edilecek hisse senetleri ile ilgili bilgiler: YOKTUR 4. hraç edilecek hisse senetleri üzerindeki yeni pay alma ve kâr payı kuponları ile ilgili bilgiler: 4.1. Bu sermaye artırımı dolayısıyla ihraç edilecek 15. tertip D Grubu hisse senetlerinin üzerinde 1'den 16'ya kadar numaralı yeni pay alma kuponu bulunacaktır. 5

6 4.2. Hisse senetlerinin üzerinde 2005 yılından 2014 yılına kadar kâr payı kuponu bulunacak ve kar elde edilmesi halinde ilk kez 2005 yılının kârından temettü verilecektir Temettüye hak kazanılan tarih: Sermaye artırımının tescil edildii hesap döneminden itibaren temettüye hak kazanılacaktır. 5. Bu artırımda ihraç edilecek imtiyazlı paylar ve imtiyazın nitelii: Yoktur 6. hraç edilecek hisse senetlerinin yatırımcılara saladıı haklar: Kârdan pay alma hakkı (SPKn md.15), tasfiyeden pay alma hakkı (TTK md. 455), bedelsiz pay edinme hakkı (SPKn md. 15), yeni pay alma hakkı (TTKmd. 394, kayıtlı sermaye sistemindeki ortaklıklar için SPKn md. 12), genel kurula katılma hakkı (TTKn md. 360), genel kurulda müzakerelere katılma hakkı (TTkn md. 375, md. 369), oy hakkı (TTK md.373,374), bilgi alma hakkı (SPKn md. 16, TTK md. 362), inceleme ve denetleme hakkı (TTK md. 363), iptal davası açma hakkı (TTK md , kayıtlı sermaye sistemindeki ortaklıklar için SPKn md. 12). Dier taraftan, TTK md. 341, 348, 356, 359, 366, 367 ve 376. maddelerinde geçen azınlık hakları, ödenmi sermayenin en az yirmide birini temsil eden pay sahipleri tarafından kullanılır (SPKn md. 11). 7. Hisse senetlerinin devrine ve varsa devirle ilgili kısıtlara ilikin bilgi: Hisse senetlerinin devir esasları ve beyaz cironun kabulü I.B.MEVCUT SERMAYE VE PAYLAR LE LGL BLGLER bölümü 12.Hisse senetlerinin devir esası: kısmında açıklanmıtır. 8. Yeni pay alma haklarının kısıtlanıp kısıtlanmadıı, kısıtlandıysa kısıtlanma nedenlerine ilikin bilgi: Halka arz yoluyla satılmak amacıyla gerçekletirilecek YTL lik nakit sermaye artırımına ilikin mevcut ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanmıtır. 9. Varsa belli kiilere tahsis edilen hisse senetlerinin ayrı ayrı tutar ve sayısı: YOKTUR 10. Yeni pay alma hakkının kullanılmasından sonra kalan paylar için tahsis kararı alınıp alınmadıı: YOKTUR 11. Satın alma taahhüdünde bulunan gerçek ve/veya tüzel kiilerin adı, adresleri ve bir payın satın alma fiyatı: YOKTUR 12. Ortakların yeni pay alma haklarını kullanma esasları: YOKTUR 13. Bedelsiz olarak verilecek hisse senetlerinin daıtım esasları: YOKTUR III. ORTAKLIIMIZIN ÇIKARILMI YTL'LK SERMAYESNN YTL'LK KISMININ HALKA ARZ YOLUYLA SATII HAKKINDA BLGLER: 1. Hisse Senetlerini Satacak Olan Ortak Hakkında Bilgiler: Ortaın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı Ortaın Sermaye Payı Ortaın Satacaı Hisse Senetlerinin Nominal Deeri (YTL) Tutar (YTL) Oran (%) Vakıfbank Memur ve Hizmetlileri Emekli ve Salık Yardım Sandıı Vakfı , Satıı Yapılacak Hisse Senetleri ile lgili Bilgiler 2.1. Satıı Yapılacak Hisse Senetleri ile lgili Bilgiler Tertip Pay Grubu Nama/Hamiline Olduu Her Payın Nominal Deeri (Ykr) Pay Sayısı Nominal Deerleri Toplamı (YTL) 14 D Nama (Beyaz ciro edilmi) * TOPLAM * Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Yönetim Kurulu nun tarih numaralı kararına istinaden 2.2. Ek Satıa Konu Olacak Hisse Senetleri le lgili Bilgiler Tertip Pay Grubu Nama/Hamiline Olduu Her Payın Nominal Deeri (Ykr) Pay Sayısı Nominal Deerleri Toplamı (YTL) 14 D Nama (Beyaz ciro edilmi) * TOPLAM * Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Yönetim Kurulu nun tarih numaralı kararına istinaden 6

7 3. hraç edilecek hisse senetleri üzerindeki yeni pay alma ve kâr payı kuponları ile ilgili bilgiler: 3.1. Halka arz edilecek 14. tertip hisse senetlerinin üzerinde 1'den 16'ya kadar numaralı yeni pay alma kuponu bulunacaktır Hisse senetlerinin üzerinde 2005 yılından 2014 yılına kadar kâr payı kuponu bulunacak ve ilk kez 2005 yılının kârından temettü verilecektir. 4. Satılacak imtiyazlı hisse senetleri ve imtiyazın nitelii: Yoktur 5. Halka arz edilecek hisse senetlerinin saladıı haklar Kârdan pay alma hakkı (SPKn md.15), tasfiyeden pay alma hakkı (TTK md. 455), bedelsiz pay edinme hakkı (SPKn md. 15), yeni pay alma hakkı (TTKmd. 394, kayıtlı sermaye sistemindeki ortaklıklar için SPKn md. 12), genel kurula katılma hakkı (TTKn md. 360), genel kurulda müzakerelere katılma hakkı (TTkn md. 375, md. 369), oy hakkı (TTK md.373,374), bilgi alma hakkı (SPKn md. 16, TTK md. 362), inceleme ve denetleme hakkı (TTK md. 363), iptal davası açma hakkı (TTK md , kayıtlı sermaye sistemindeki ortaklıklar için SPKn md. 12). Dier taraftan, TTK md. 341, 348, 356, 359, 366, 367 ve 376. maddelerinde geçen azınlık hakları, ödenmi sermayenin en az yirmide birini temsil eden pay sahipleri tarafından kullanılır (SPKn md. 11). IV. HALKA ARZLA LGL GENEL BLGLER 1. Halka arz süresi: Halka arz süresi 3 gündür. Bu sürenin balangıç ve biti tarihleri ilan edilecek sirkülerde ( Sirküler ) belirtilecektir. 2. Satı Fiyatı: Halka arzda beheri 1 YKr deerli 100 adet hisse senedi, 1 YTL nominal deerli 1 hisse senedi olarak deerlendirilecektir. 1 YTL nominal deerli hisse senedinin satı fiyatı 4,75 YTL ile 5,93 YTL aralıında belirlenmitir. Talepler bu fiyat aralıının tavanı olan 5,93 YTL den toplanacaktır. 3. Fiyatların tespitinde kullanılan yöntemler: 3.1. Temettü ıskontolama modeli ndirgenmi nakit akımlarına benzemekle beraber, temettü ıskontolama modeli ne göre bir irketin deeri sonsuza kadar elde edecei temettülerin bugüne ıskontolaması ile elde edilmektedir Varsayımlar GSYH Artıı Yatırım aratırma bölümünün yapmı olduu tahminlere dayanarak baz senaryoda projeksiyon dönemi boyunca reel GSYH artıı %5,5 olarak alınmıtır. yi ve kötü senaryolarda ise bu oranlar %6 ve %5 olarak öngörülmütür Bankacılık sektörü aktif büyüklüü / GSYH Baz senaryoda 2015 yılı itibariyle bankacılık sektörü aktif büyüklüü / GSYH oranının %150 seviyesine ulaacaı öngörülmütür. yi ve kötü senaryolarda bu oranlar %130 ve %170 olarak alınmıtır Vakıfbank ın sektör içindeki payı Vakıfbank ın 2015 yılı itibariyle sektör içindeki payının da %11,5 olacaı öngörülmütür. yi ve kötü senaryolarda ise bu oran %11 ve %12 olarak alınmıtır Kaldıraç ve Özsermaye Bankanın aktif/özsermaye oranının baz senaryoda 8,5 olacaı varsayılmıtır. yi ve kötü senaryolarda ise 8,2 ve 9 olarak alınmıtır. Bankanın özsermaye miktarı, hesaplanan aktif büyüklüünün kaldıraca bölünmesi suretiyle elde edilmektedir Pasif maliyeti ve aktif spread i Faiz oranlarındaki düü seyriyle birlikte, dı kaynakların ortalama reel maliyetinin %6 seviyesine gerileyecei varsayılmıtır. yi ve kötü senaryolarda reel pasif maliyetinin %5 ve %7 seviyelerinde olacaı öngörülmütür. Aktif getirisinin pasif maliyeti üzerinde spread inin %1,6 seviyesinde olacaı öngörülmütür. yi ve kötü senaryolarda ise spread %1,7 ve %1,5 seviyelerindedir Vergi oranı ve net kar Dönem kârından %30 oranında kurumlar vergisi düülmektedir Temettü / bedelli sermaye artırımı Net kârın hesaplanan özsermaye artıının üstünde kalan kısmı temettü olarak daıtılmıtır. Özsermaye artı ihtiyacının net kâr ın üstünde gerçeklemesi durumunda ise karılanmayan kısım kadar bedelli sermaye artırımı yapılacaı varsayılmıtır. Projeksiyon dönemi sonunda ise yedek ayırma oranı öngörülen büyümenin özsermaye getirisine oranı olarak hesaplanmı ve temettü daıtım oranı da bu rakamın %100 den çıkarılması ile elde edilmitir. 7

8 Projeksiyon sonrası çok safhalı büyüme oranları 2016 ve sonrasıda büyüme oranları, baz senaryoda, ilk 5 yıl için, 2015 yılı büyümesinin yaklaık yarısı olan %7, sonraki 5 yıl için ilk oranın yarısı olan %3,5 alınmıtır. yi ve kötü senaryoda ise oranlar %6 - %3 ve %8 - %4 tür ve sonrasındaki perpetüel büyümede ise %3 alınmıtır Özsermaye maliyeti Risksiz oran: Risksiz oranın hesaplanmasında 2034 vadeli Türkiye Eurobond u kullanılmıtır itibariyle, sözkonusu Eurobond un getiri oranı %7,7 olarak gerçeklemitir. Uzun vadeli amerikan enflasyonu ise %2,7 olarak alınmı olup, reel oran %5 olarak hesaplanmıtır. Piyasa risk primi: %5,5 olarak alınmıtır. Beta: Bankaların risk düzeyinin ortalamanın üstünde olduu düünülüp, 1,2 olarak alınmıtır. Özsermaye maliyeti hesaplaması: irketin risk primi %5,5 X 1,2 = %6,6 ve özsermaye getirisi %6,6 + %5 = %11,6 olarak hesaplanmıtır Deerleme özeti Üç senaryo için deerleme sonuçları aaıda sunulmaktadır: yi senaryo Baz senaryo Kötü senaryo GSYH artıı 6,0% 5,50% 5,0% Sektör büyüklüü/gsyh 170% 150% 130% Vakıfbank payı 12% 11,50% 11% Kaldıraç 9 8,5 8,2 Pasif maliyeti 5,00% 6% 7,00% Spread 1,70% 1,60% 1,50% Vergi oranı 30% 30% 30% lk 5 yıllık büyüme 8,0% 7,0% 6,0% Özsermaye maliyeti 11,60% 11,60% 11,60% PYASA DEER (MLY YTL) 10,0 8,2 7,0 Temettü ıskontolama modeline göre Vakıfbank ın deeri 7,0 ila 10,0 milyar YTL arasında bulunmaktadır Muadil irket deerlemesi Muadil irket deerlemesinde, halka açık irketlerin piyasa deerleri ile mali rakamları arasındaki oranlar kullanılmaktadır. Deerlenen irketin aynı mali rakamı ile bu oranlar çarpılarak deer elde edilmektedir. Vakıfbank ın deerlemesi için, Bankası, Akbank, Garanti Bankası ve Finansbank kullanılmıtır. Yapı Kredi Bankası nın ise mevcut oranları uç nokta olduundan, çalımanın salıı açısından dıarıda tutulmutur Piyasa Deeri / Defter Deeri tarihi itibariyle muadil bankaların özsermayeleri ile hesaplanmı PD/DD oranları aaıdaki gibidir: Bankası 2.11 Akbank 2.68 Garanti Bankası 2.45 Finansbank 2.99 En düük ve en yüksek oranlarla yapılan deerleme aaıdaki gibidir: Bankası Finansbank PD/DD (Halka arz öncesi) Piyasa Deeri (HA öncesi) HA büyüklüü (sermaye artırımı) Piyasa Deeri (HA sonrası) PD/DD (Halka arz sonrası) Buna göre Vakıfbank ın deeri 6,1 ila 8,6 milyar YTL aralıında hesaplanmaktadır Fiyat/Kazanç Oranı tarihi itibariyle muadil bankaların net kârları ile hesaplanmı F/K oranları aaıdaki gibidir: 8

9 Bankası Akbank Garanti Bankası Finansbank En düük ve en yüksek oranlar kullanılarak yapılan deerleme sonuçları aaıdaki gibidir: Finansbank Garanti F/K Piyasa Deeri (HA öncesi) HA büyüklüü (sermaye artırımı) Piyasa Deeri (HA sonrası) Buna göre Vakıfbank ın deeri 12,7 ila 18,8 milyar YTL aralıında hesaplanmaktadır Deerleme sonuçları Rayiç deerleme Üç yönteme göre hesaplanan deer aralıkları aaıda yeralmaktadır: Asgari Azami Aırlık Temettü ıskontolama PD/DD % 50% F/K % Üç yönteme, farklı aırlıklar tahsis edilmi olup, sözkonusu aırlıklar sırasıyla %40, %50 ve %10 olarak belirlenmitir. Aırlıklandırma sonucunda piyasa deeri aralıı 7,1 ila 10,2 milyar YTL arasında hesaplanmıtır. Söz konusu aralık deerleme teamalüne uygun olarak daraltıldıında, nihai piyasa deeri 7,6 ila 9,6 milyar YTL olarak tespit edilmitir Halka Arz Fiyat Aralıı Belirtilen deer aralıından halka arz için %20 ıskonto yapılarak 6,1 ila 7,7 milyar YTL halka arz deer aralıına ulaılmıtır. Söz konusu aralık 4,75 ila 6 YTL beher hisse fiyatına tekabül etmektedir Söz konusu fiyat aralıının %20 lik bant dahilinde kalması amacıyla üst sınır 5,93 e indirilmi olup, nihai fiyat aralıı 4,75 ila 5,93 olarak belirlenmitir. Bu deer aralıı, halka arz sonrası özsermaye ile 1,69 ila 1,93 zımni PD/DD oranına denk dümektedir. 4. Satı Yöntemi ve Bavuru ekli: 4.1. Satı yöntemi Satı Yatırım Menkul Deerler A.. ( Yatırım ) liderliinde oluturulan konsorsiyum tarafından fiyat aralıı ile talep toplama ve bakiyeyi kısmen yüklenim yöntemiyle gerçekletirilecektir Bavuru ekli Bu halka arzda hisse senedi satın almak isteyen tüm yatırımcıların; Kasım 2005 tarihlerinde ve ibu zahnamede belirtilen bavuru yerlerine müracaat ederek Talep Formu doldurmaları gerekmektedir. Yatırımcılar, Talep Formu nda, talep ettikleri hisse senedi adedini belirteceklerdir. Yatırımcılar, IV.2. maddede belirtilen fiyat bandının tavanı olarak belirtilen fiyatın, talep edilen hisse senedi adedi ile çarpımı sonucu bulunan hisse senedi bedelini, aracı kurumların bildirecekleri hesaplara nakden veya hesaben veya blokaj yöntemiyle yatıracaklardır. Karılanamayan taleplerden dolayı oluan iade bedeli ve indirimlerden dolayı oluan tutar, daıtım listesinin ihraççılar tarafından onaylanarak kesinlemesini takiben, satıı gerçekletiren konsorsiyum üyeleri tarafından, bavuru yerlerinde, yatırımcılara iade edilecektir ndirimli Pein Ödeme VAKIFBANK Çalıanları: Bu kategorideki yatırımcılar, hisse senedi bedelini pein ödemeleri durumunda, %5 indirimden yararlanacaklardır. VAKIFBANK Müterileri: Bu kategorideki yatırımcılar, hisse senedi bedelini pein ödemeleri durumunda, %4 indirimden yararlanacaklardır. Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar: Bu kategorideki yatırımcılar, hisse senedi bedelini pein ödemeleri durumunda, %3 indirimden yararlanacaklardır. Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar: Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar, talep bedellerini herhangi bir indirim uygulanmaksızın pein olarak nakden ödeyeceklerdir. Yurtdıı Kurumsal Yatırımcılar: Yurtdıındaki Kurumsal Yatırımcılar talep bedellerini herhangi bir indirim uygulanmaksızın pein olarak nakden ödeyeceklerdir. 9

10 Tüm yatırımcı grupları için herhangi bir lot sınırlaması bulunmamaktadır. VAKIFBANK Çalıanları, VAKIFBANK Müterileri ve Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar, halka arzın tavan fiyatı ile nihai fiyat arasında oluacak iade tutarı kadar ekstra bir hisse talebinde bulunup bulunmamaya yönelik tercihlerini talep formunda ilgili alanı iaretleyerek beyan edeceklerdir. Yatırımcının iade tutarını hisse olarak talep etmeye yönelik tercihini belirtmesi durumunda, tavan fiyat ile nihai halka arz fiyatı arasındaki fark, ilave hisse senedi talebi olarak yatırımcı talebine yansıtılacak ve ancak bu yansıtmalardan sonra daıtım ilemine balanacaktır. Bedel farkının talebe dönütürülmesi sırasında oluabilecek küsuratların yatırımcılara iade edilecei tabiidir. lgili alanı hiçbir ekilde iaretlemeyen yatırımcının oluacak iade tutarının nakden ödenmesini istedii kabul edilecektir. VAKIFBANK Çalıanları, VAKIFBANK Müterileri ve Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar aaıdaki pein ödeme seçeneklerinden ancak birini seçerek talepte bulunabilirler Nakden Ödeme: VAKIFBANK Çalıanları, VAKIFBANK Müterileri ve Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar talep ettikleri hisse senedi adedine ilikin bedelleri IV.2. maddede belirtilen fiyat aralıının tavanından nakden yatıracaklardır Likit Fon Blokesi Yöntemiyle Talepte Bulunma: VAKIFBANK Çalıanları, VAKIFBANK Müterileri ve Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar yatırım hesaplarında mevcut olan likit fonlarını teminat göstermek suretiyle hisse senedi talep edebileceklerdir. Daıtım listelerinin açıklandıı gün, bu yöntemi tercih eden yatırımcıların daıtım listesine göre almayı hak ettikleri hisse senedinin bedelleri bloke edilen likit yatırım fonları bozdurularak ödenecektir. Hisse senedi talep bedeli karılıında alınacak blokaj tutarı aaıda gösterilen ekilde hesaplanacaktır: Ödenmesi gereken bedel / %99 Teminat tutarlarının hesaplanmasında, kullanılan menkul kıymetin asgari adet, adet katları ve birim tutarları dikkate alınarak, teminat gösterilen menkul kıymet adedi asgari adedin altında kalmayacak ve kesirli ve/veya ilgili menkul kıymet için belirtilen katların dıında bir adet olumayacak ekilde yukarı yuvarlama yapılabilecektir Yatırımcılardan istenen belgeler VAKIFBANK hisse senetlerinin halka arzına katılmak isteyen yatırımcıların, Talep Formu nu doldurmaları ve bu formda talep ettikleri hisse senedi miktarını bildirmeleri gerekmektedir. Talepte bulunacak yatırımcılar, aaıda belirtilen belgeleri, Talep formlarına ekleyeceklerdir: 1. VAKIFBANK Çalıanları: Kimlik (nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi veya pasaport) fotokopisi ve çalıan veya emekli kimlik kartı nın fotokopisi, 2. VAKIFBANK Müterileri: Kimlik (nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi veya pasaport) fotokopisi ve son kullanma tarihi geçmemi Vakıfbank Kredi Kartı fotokopisi veya son kullanma tarihi geçmemi Bankomat Kartı fotokopisi veya kapatılmamı hesaba ait hesap cüzdanı fotokopisi veya Vakıfbank antetli kaıda yazılmı ve ube yetkililerince imzalanmı o kiinin Vakıfbank müterisi olduunu gösteren ıslak imzalı mektup. 3. Dier Gerçek Kii Yatırımcılar: Kimlik (nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi veya pasaport) fotokopisi, 4. Tüzel Kii Yatırımcılar: mza sirkülerinin noter tasdikli örnei, kurulu gazetesi, vergi levhası ve Ticaret Sicili kayıt belgesi fotokopisi nternet, telefon bankacılıı, NetMatikler veya ATM ler vasıtası ile talepte bulunacak yatırımcıların, internet ubesi, telefon bankacılıı ubesi, NetMatikler veya ATM de ilem yapmaya yetkili olma (nternet, NetMatik ve telefon bankacılıı hesaplarının olması, interaktif bankacılık taahhütnamesi imzalamı olmaları ve/veya ATM de kullanılan manyetik kartlarının olması) artı aranacaktır. 5. Satıın birden fazla ülkede aynı anda yapıldıı durumlarda, bu ülkelerden birine belli bir oranda tahsisat yapılmısa buna ilikin bilgi: YOKTUR 6. Aracılık ve/veya yüklenim ile ilgili bilgiler 6.1. Satıa aracılık edecek ve/veya yüklenimde bulunacak kurulu/kurulular ve aracılıın nitelii ve yüklenimde bulunulan payların tutarı ve satıa sunulan toplam paylara oranı: 10

11 Yüklenimde Bulunulan Taahhüt Edilen Nominal Tutar Toplamı (YTL) Taahhüt Edilen Hisse Senedinin Halka Arz Nominaline Oranı (%) Aracı Kurulu Aracılıın Nitelii Hisse Adedi Yatırım Menkul Deerler A.. Bakiyeyi kısmen yüklenim ,10 Vakıf Yatırım Menkul Deerler A.. Bakiyeyi kısmen yüklenim ,86 Ak Yatırım Menkul Deerler A.. Bakiyeyi kısmen yüklenim ,82 Oyak Yatırım Menkul Deerler A.. Bakiyeyi kısmen yüklenim ,82 Dı Yatırım Menkul Deerler A.. Bakiyeyi kısmen yüklenim ,50 Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.. Bakiyeyi kısmen yüklenim ,50 Garanti Yatırım Menkul Kıymetler Bakiyeyi kısmen yüklenim A ,50 HSBC Yatırım Menkul Deerler A.. Bakiyeyi kısmen yüklenim ,50 Koç Yatırım Menkul Deerler A.. Bakiyeyi kısmen yüklenim ,50 EFG stanbul Menkul Deerler A.. Bakiyeyi kısmen yüklenim 0 0 0,00 Toplam , Aracı kurulu/kurululara ve gie hizmeti veren kurululara ödenecek toplam ücret tutarı ve bunun toplam ihraç maliyeti içindeki payı: Aracı Kurululara ödenecek toplam ücret yaklaık olarak 15 milyon YTL dir. Bu tutarın toplam halka arz maliyetinin yaklaık %65 ini oluturacaı tahmin edilmektedir Yüklenimde bulunulmayan payların nominal deer ve satı fiyatı üzerinden tutarı: SPK Seri:I No: 26 sayılı Teblii Ek Madde1 hükmü gerei, kısmi aracılık yüklenimi esaslarına göre YTL nominaldeki hisse senedi için yüklenimde bulunulmutur. Halka arz edilen YTL nominal deere ve fiyat aralıının tabanından hesaplandıında YTL, fiyat aralıının tavanından hesaplandıında ise YTL satı tutarına sahip payları için yüklenimde bulunulmayacaktır. 7. Bavuru Yerleri VAKIFBANK hisselerinin halka arzına katılmak isteyen yatırımcılar, VAKIFBANK Çalıanları ve VAKIFBANK Müterileri kategorisindeki yatırımcılar hariç, aaıdaki tüm yetkili aracı kurumların merkez ve ubeleri ile satıa yetkili acente olan bankaların ilgili ubelerine, talepte bulunmak için bavurabilirler. Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar kategorisindeki yatırımcılar, aaıdaki yetkili aracı kurumların merkez ve ubeleri ile satıa yetkili acente olan bankaların ilgili ubelerinin yanı sıra, bu kurumların, ATM, NetMatik, internet veya telefon bankacılıı ubelerine, taleplerini iletmek için bavurabilirler. nternet, NetMatik ve telefon bankacılıı ubeleri vasıtasıyla, talep bavurusunda bulunmak isteyen Yurtiçi Bireysel Yatırımcıların bavuruda bulunacakları, internet, NetMatik ve telefon bankacılıı ilemlerini yapmaya yetkili olmaları (internet, NetMatik ve telefon bankacılıı hesaplarının olması, interaktif bankacılık taahhütnamesi imzalamı olmaları ve/veya ATM de kullanılan manyetik kartlarının olması) gerekmektedir. VAKIFBANK Çalıanlarının talepleri, Vakıf Yatırım Menkul Deerler A.. ve acentesi konumundaki Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. ile Yatırım Menkul Deerler A.. ve acentesi konumundaki Türkiye Bankası A.. tarafından toplanacaktır. VAKIFBANK Müterilerinin talepleri, Vakıf Yatırım Menkul Deerler A.. ve acentesi konumundaki Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. ile Yatırım Menkul Deerler A.. ve acentesi konumundaki Türkiye Bankası A.. tarafından toplanacaktır. Vakıf Yatırım Menkul Deerler A.. ve acentesi konumundaki Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. ile Yatırım Menkul Deerler A.. ve acentesi konumundaki Türkiye Bankası A.. ye, taleplerini iletmeyen VAKIFBANK Çalıanları ve VAKIFBANK Müterileri, Yurtiçi Bireysel Yatırımcı kategorisinde deerlendirilecek ve bu yatırımcı grubu için geçerli olan seçeneklerden ve koullardan yararlanacaklardır. Yurtdıı Kurumsal Yatırımcıların talepleri sadece Yatırım Menkul Deerler A.. tarafından toplanacaktır. KONSORSYUM LDER YATIRIM MENKUL DEERLER A.. Kuleleri Kule 2 Kat Levent / STANBUL Tel: (0212) Faks: (0212) Ve tüm ubeleri ile Türkiye Bankası A.. nin tüm ubeleri, bankamatikler, NetMatikler, adresi ve no'lu interaktif telefon 11

12 KONSORSYUM ELDERLER VAKIF YATIRIM MENKUL DEERLER A.. Ebulula Cad. Park Maya Sitesi F2 A Blok Levent /STANBUL Tel: (0212) Faks: (0212) Ve tüm ubeleri ile Vakıfbank T.A.O. nun tüm ubeleri, adresi ve no lu interaktif telefon AK YATIRIM MENKUL DEERLER A.. nönü Cad. No: Taksim, Gümüsuyu/STANBUL Tel: Faks: Ve tüm ubeleri ile Akbank T.A. nin tüm ubeleri ve ile adresleri ve no lu interaktif telefon OYAK YATIRIM MENKUL DEERLER A.. Akatlar, Ebulula Cad. F2 C Blok Levent Beikta/STANBUL Tel: (0212) Faks: (0212) Ve tüm ubeleri ile Oyakbank A.. nin tüm ubeleri, adresi ve no lu interaktif telefon DI YATIRIM MENKUL DEERLER A.. Dilhayat Sok. No: 8 Etiler Etiler/STANBUL Tel: (0212) Faks: (0212) Ve Türk Dı Ticaret Bankası A.. nin tüm ubeleri, adresi ve no lu interaktif telefon DENZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.. Büyükdere Cad. No: 106 Kat: Esentepe/STANBUL Tel: (0212) Faks: (0212) Ve Denizbank A.. nin tüm ubeleri, adresi ve no lu interaktif telefon GARANT YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.. Garanti Binası Levent Nispetiye Mah. Aytar Cad. No:2/ Zincirlikuyu/STANBUL Tel: (0212) Faks: (0212) Ve tüm ubeleri ile Garanti Bankası A.. nin tüm ubeleri, adresi ve no lu interaktif telefon HSBC YATIRIM MENKUL DEERLER A.. Ayazaa Mah. Ahi Evran Cad. Dereboyu Sok. Kat: 4/ Maslak/STANBUL Tel: (0212) Faks: (0212) Ve HSBC Bank A.. nin tüm ubeleri, adresi ve no lu interaktif telefon KOÇ YATIRIM MENKUL DEERLER A.. Barbaros Bulvarı Morbasan Sok. Koza Merkezi, C Blok Kat: Balmumcu/STANBUL Tel: (0212) Faks: (0212) Ve tüm ubeleri ile Koçbank A.. nin tüm ubeleri, ile adresleri ve ile no lu interaktif telefonlar EFG STANBUL MENKUL DEERLER A.. Büyükdere Cad. No:195 K: Levent/STANBUL Tel: (0212) Faks: (0212) KONSORSYUM ÜYELER ACAR YATIRIM MENKUL DEERLER A.. Gazeteciler Sitesi Keskin Kalem Sokak No:25 Esentepe/STANBUL Tel: (0212) Faks: (0212) Ve zmir ubesi ALAN YATIRIM MENKUL DEERLER A.. Nispetiye Cad. Akmerkez E3 Blok Kat: 12 Etiler/STANBUL Tel: (0212) Faks: (0212) Ve Ankara, zmir ubeleri ile Akmerkez irtibat bürosu ve adresi 12

13 ALTERNATF YATIRIM A.. Cumhuriyet Cad.Elmada Han No:8 Kat: Elmada/STANBUL Tel: (0212) Faks: (0212) Ve Adana, Antalya, Bursa, Gaziantep Acenteleri, Ankara ve Erenköy ubeleri, Alternatifbank A. nin tüm ubeleri, adresi ile no lu interaktif telefon ANADOLU YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.. Merkez Mah. Birahane Sokak. No:38 Bomonti ili/stanbul Tel: (0212) Faks: (0212) Ve tüm ubeleri ile Anadolubank A.. nin tüm ubeleri ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.. Emirhan Cad. No: 145/A Kat: STANBUL Tel: (0212) Faks: (0212) Ve Merkez, Bostancı, Ankara, Bursa, Denizli, zmir ubeleri, adresi ve (0212) no lu telefon ATA ONLINE MENKUL KIYMETLER A.. Emirhan Cad. No: 145/A Kat: STANBUL Tel: (0212) Faks: (0212) Ve adresi ile (0212) no lu telefon BAKENT MENKUL DEERLER A. Abide-i Hürriyet Cad.No:285 Bolkan Center C Blok Kat:6 ili/stanbul Tel: (0212) Faks: (0212) Ve Ankara ube ile Adapazarı rtibat Bürosu C MENKUL DEERLER A.. Meydan Sok. Beybi Giz Plaza Kat:3 No:28 Maslak/STANBUL Tel: (0212) Faks: (0212) Ve zmir, Ankara ubeleri ile C Kredi Ve Kalkınma Bankası A. nin tüm ubeleri CAM MENKUL DEERLER A.. Bankası Kuleleri Kule:3 Kat: Levent/STANBUL Tel: Faks: Ve Mersin, Diyarbakır, Kapalıçarı rtibat Büroları ve adresi DELTA MENKUL DEERLER A.. Tevikiye Cad. kbal Merkezi No:103/6 Tevikiye/STANBUL Tel: (0212) Faks: (0212) Ve zmir ubesi ile adresi ECZACIBAI MENKUL DEERLER A.. Büyükdere Cad. No:209 Tekfen Tower K: Levent/STANBUL Tel: (0212) Fax: (0212) Ve Afyon, Antalya, Bursa, Beypazarı, Kadıköy rtibat Büroları ile stanbul, Merkez, Ankara, zmir ubeleri, adresi ve (0212) no lu telefon EKNCLER YATIRIM MENKUL DEERLER A.. Yıldız Posta Cad. Dedeman Ticaret Merkezi No: 52 Kat:5 Esentepe/STANBUL Tel: (0212) Faks: (0212) Ve adresi EKSPRES YATIRIM MENKUL DEERLER A.. Büyükdere Cad. No:106 Kat:15, Esentepe/STANBUL Tel: (0212) Faks: (0212) EVGN YATIRIM MENKUL DEERLER TCARET A.. Esentepe Mah. Harman Cad. Ali Kaya Sok. Polat Plaza B Blok No:4 Kat: ili/stanbul Tel: (0212) Faks: (0212) Ve Merkez, Kadıköy, zmir, Konya ubeleri ile Gaziosmanpaa, Kütahya, Aydın, Zonguldak rtibat Büroları 13

14 FNANS YATIRIM MENKUL DEERLER A.. Nispetiye Cad. Akmerkez. B Kulesi Kat: 2/ Etiler/STANBUL Tel: (0212) Faks: (0212) Ve tüm ubeleri ile acenteleri ve Finansbank A.. nin tüm ubeleri, ve adresi ve no lu interaktif telefon GEDK YATIRIM MENKUL DEERLER A.. Cumhuriyet Mah. E-5 Yan Yol No: Yakacık Kartal/STANBUL Tel: (0216) Faks: (0216) Ve tüm ubeleri ve acenteleri, adresi ve (0216) no lu telefon GFC GENERAL FNANS MENKUL DEERLER A.. Maçka Cad. No:1 Tevikiye/STANBUL Tel: (0212) Faks: (0212) GLOBAL MENKUL DEERLER A.. Rıhtım Cad. No: Karaköy/STANBUL Tel: (0212) Faks: (0212) ve tüm ubeleri ile irtibat büroları, adresi ve no lu interaktif telefon HAK MENKUL KIYMETLER A.. Cemil Bengü Cad. Hak Merkezi No: 2 Kat:1, Çalayan/STANBUL Tel: (0212) Faks: (0212) Ve Unkapanı rtibat Bürosu HALK YATIRIM MENKUL DEERLER A.. Meclisi Mebusan Cad. No: 79 Kat: 2 Salıpazarı/STANBUL Tel: (0212) Faks: (0212) /46 ve tüm ubeleri, irtibat büroları ile T. Halk Bankası A. nin tüm ubeleri NFO MENKUL DEERLER A.. Adres : Büyükdere Cad. No:20 Levent/STANBUL Telefon : (0212) Faks : (0212) Ve Genel Müdürlük, Sirkeci ubeleri ile Yeilyurt rtibat Bürosu INTER YATIRIM MENKUL DEERLER A.. Muallim Naci Cad. No: 47, Ortaköy/STANBUL Tel: (0212) Faks: (0212) Ve Ankara ubesi KALKINMA YATIRIM MENKUL DEERLER A.. Büyükdere Cad. Rait Rıza Sok. No: 3, Mecidiyeköy/STANBUL Tel: (0212) Faks: (0212) Ve Ankara ubesi MEKSA YATIRIM MENKUL DEERLER A.. Büyükdere Caddesi No: 171 Metrocity A Blok Kat: 5, Levent ili/stanbul Tel: (0212) Faks: (0212) Ve Adana, Ankara, Kadıköy, zmir ubeleri ile Adapazarı, Alanya, Edremit, akınbakkal rtibat Büroları MNG MENKUL KIYMETLER YATIRIM A.. Meclisi Mebusan Cad. No:89/5 Dursun Han Fındıklı/STANBUL Tel: (0212) Faks: (0212) Ve Ankara, Antalya ubeleri ile MNG Bank A. nin tüm ubeleri NUROL MENKUL KIYMETLER A.. Büyükdere Cad. Nurol Plaza No:71 Kat: Maslak/STANBUL Tel: (0212) Faks: (0212) Ve Ankara, Bursa ubeleri ile Antalya, Bodrum, zmir, Suadiye rtibat Büroları ve adresi RAYMOND JAMES YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.. Nispetiye Cad. Nail Gönenli Sokak No: 6 Etiler Beikta/STANBUL Tel: (0212) Faks: (0212) (0212) Ve Ankara, Levent, zmir ubeleri ve adresi 14

15 EKER YATIRIM MENKUL DEERLER A.. Fulya Mah. enol Sk.No:13/3 Mecidiyeköy ili/stanbul Tel: (0212) Faks: (0212) (0212) Ve Ankara, zmir ubeleri ile ekerbank T.A. nin tüm ubeleri TACRLER MENKUL DEERLER A.. Nispetiye Cad. Akmerkez B3 Blok Kat: 9 Etiler/STANBUL Tel: (0212) Faks: (0212) Ve tüm ubeleri ile adresi TEB YATIRIM MENKUL DEERLER A.. Eski Büyükdere Cad. Park Plaza No: 22 Kat: Maslak/STANBUL Tel: (0212) Faks: (0212) Ve Türk Ekonomi Bankası A.. nin tüm ubeleri, ile adresleri ve no lu interaktif telefon TEKSTL MENKUL DEERLER A.. Büyükdere Cad.No:63, Maslak/STANBUL Tel: (0212) Faks: (0212) Ve Tekstilbank ın tüm ubeleri, adresi TSKB MENKUL DEERLER A.. Meclis-i Mebusan Cad. No: 161 Fındıklı/STANBUL Tel: Fax: ve adresi UNVERSAL MENKUL DEERLER A.. Eski Büyükdere Cad Ayazaa Tic. Mrk. No:13 Kat:16 Maslak, ili/stanbul Telefon: (0212) Faks: (0212) Ve Adana ubesi YAPI KRED YATIRIM MENKUL DEERLER A.. Büyükdere Cad. Yapı Kredi Plaza A Blok Kat: 10/11, Levent/STANBUL Tel: (0212) Faks: (0212) Ve tüm ubeleri ile Yapı ve Kredi Bankası A.. nin tüm ubeleri ve ile adresleri ve no lu interaktif telefon YATIRIM FNANSMAN MENKUL DEERLER A.. Nispetiye Cad. Akmerkez E3 Blok Kat:4 Etiler/ STANBUL Tel: (0212) Faks: (0212) Ve Taksim, Çiftehavuzlar, Kozyataı Bakırköy, Ankara, zmir, Samsun, Bursa, Antalya, Adana ubeleri ve Arap Türk Bankası A. nin tüm ubeleri, adresi ve no lu interaktif telefon ZRAAT YATIRIM MENKUL DEERLER A.. Büyükdere Cad. No:43 B Blok Kat: Maslak/STANBUL Tel: (0212) Faks: (0212) Ve Genel Müdürlük, Eminönü, Kadıköy, Levent, Ankara, zmir, ubeleri ve T.C Ziraat Bankası A. nin tüm ubeleri, ve adresi nternet Bankacılıı ile VAKIFBANK Hisse Senedi Alınabilecek Bavuru Yerleri: ("Nakden Ödeme" veya "Likit Fon Blokaj Yöntemiyle Talepte Bulunma" yoluyla talepler kabul edilecektir.) ve ve

16 ve ve ve Telefon Bankacılıı ile VAKIFBANK Hisse Senedi Alınabilecek Bavuru Yerleri: Türkiye Bankası A.. : (Telefon Bankacılıı'nda otomatik yönlendirme ile talep toplanmayacaktır. Çarı Merkezi'ndeki müteri temsilcisi aracılııyla; "Nakden Ödeme" veya "Likit Fon Blokaj Yöntemiyle Talepte Bulunma" yoluyla talepler kabul edilecektir.) Vakıf Yatırım Menkul Deerler A.. : Ak Yatırım Menkul Deerler A.. : Oyak Yatırım Menkul Deerler A.. : Dı Yatırım Menkul Deerler A.. : Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.. : Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.. : HSBC Yatırım Menkul Deerler A.. : Koç Yatırım Menkul Deerler A.. : ve Alternatif Yatırım A.. : Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.. : Ata Online Menkul Kıymetler A.. : Eczacıbaı Menkul Deerler A.. : Finans Yatırım Menkul Deerler A.. : Gedik Yatırım Menkul Deerler A.. : Global Menkul Deerler A.. : TEB Yatırım Menkul Deerler A.. : Yapı Kredi Yatırım Menkul Deerler A.. : Yatırım Finansman Menkul Deerler A.. : Netmatik ile VAKIFBANK Hisse Senedi Alınabilecek Bavuru Yerleri: Türkiye Bankası A. NetMatikleri ("Nakden Ödeme" veya "Likit Fon Blokaj Yöntemiyle Talepte Bulunma" yoluyla talepler kabul edilecektir.) ATM ile VAKIFBANK Hisse Senedi Alınabilecek Bavuru Yerleri: Türkiye Bankası A. bankamatikleri ("ndirimli Pein Ödeme" eklindeki ödeme seçeneinden "Nakden Ödeme" yoluyla talepler kabul edilecektir. "Likit Fon Blokaj Yöntemiyle Talepte Bulunma" ilemi yapılmayacaktır.) Likit Fon Blokesi le Ödeme Kabul Edilecek Bavuru Yerleri: Türkiye Bankası A.. nin merkez ve tüm ubeleri, 'den Çarı Merkezi ve Netmatikler (801 kodlu B tipi likit fon 1 (bir) adet ve katları eklinde bloke edilecektir. 808 kodlu B tipi likit fon 50 (elli) adet ve katları eklinde bloke edilecektir.) Vakıf Yatırım Menkul Deerler A.. Ak Yatırım Menkul Deerler A.. Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A. Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.. Ata Online Menkul Kıymetler A.. 16

17 Cami Menkul Deerler A. Delta Menkul Deerler A.. Eczacıbaı Menkul Deerler A. Ekinciler Yatırım Menkul Deerler A. Global Menkul Deerler A.. MNG Menkul Kıymetler Yatırım A.. Nurol Menkul Kıymetler A.. eker Yatırım Menkul Deerler A.. TSKB Menkul Deerler A.. Yatırım Finansman Menkul Deerler A.. VAKIFBANK Çalıanları ve VAKIFBANK Müterilerinin Talep çin Bavurabilecekleri Yerler: YATIRIM MENKUL DEERLER A.. Genel Müdürlük Kuleleri Kule 2 Kat Levent / STANBUL Tel: (0212) Faks: (0212) Ankara ubesi Tahran Caddesi No:3/8 Kavaklıdere ANKARA Tel: (0312) Faks: (0312) zmir ubesi Talatpaa Bulvarı, No: 27 Kat: 3-4 Alsancak ZMR Tel: (0232) Faks: (0232) Kalamı ubesi Fenerbahçe, Fener Kalamı Caddesi Tiba Belvü Sitesi A2 Blok D:3 Kadıköy STANBUL Tel: (0216) Faks: (0216) ve Türkiye Bankası A.. nin tüm ubeleri VAKIF YATIRIM MENKUL DEERLER A.. Genel Müdürlük Ebulula Cd. Park Maya Sitesi F2/A Blok Levent / STANBUL Tel: (0212) Faks: (0212) Ankara ubesi Tunalıhilmi Cad. No:75, KAVAKLIDERE/ANKARA Tel: (0312) Faks: (0312) ve Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. nun tüm ubeleri 8. Ortaklıın ödemesi gereken, halka arza ilikin toplam ve halka arz edilecek hisse senedi baına maliyet: hraca ilikin tahmini toplam maliyetin 23 milyon YTL ve pay baına maliyetin de 1,8 YKr olacaı tahmin edilmektedir. 9. Ortaklıın ve satan ortaın salayacaı tahmini nakit girii ve kullanım yerleri: Halka arzdan salanacak gelir ile özsermayenin kuvvetlendirilmesi ve Banka aktiflerinin büyütülmesi planlanmaktadır. Bu ekilde özellikle KOB, bireysel, ticari ve kurumsal kredi portföyünü artırmak, kaynakları verimli alanlara kanalize ederek büyüme ve karlılıı sürdürmek, mali yapıyı ulusal ve uluslararası rakiplerle rekabet edebilir bir salamlıkta tutmak amaçlanmaktadır. Özellikle Marmara bölgesinde yeni ubeler açarak bu bölgede Bankanın pazar payını daha da artırmak, yeni teknolojilere yatırım yaparak ürün çeitliliini artırmak ve müteri tabanını daha da geniletmek istenmektedir. 17

18 10. Halka arzda ilem yasaı/yasaklılar: Halka Arzda lem Yasaklılar: Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca, sermaye piyasası araçlarının halka arz yoluyla satılarında; sermaye piyasası araçlarını ihraç ve halka arbeden ihraçcılar ile halka arza aracılık eden aracı kuruluların yönetim kurulu bakanı ve üyeleri, kanuni denetçileri, murahhas müdürleri, genel müdür ve genel müdür yardımcıları ve görevleri sebebiyle bilgi sahibi olabilecek dier personel ile bunların eleri ile birinci derecede kan ve sıhrî hısımları söz konusu sermaye piyasası araçlarını dorudan veya dolaylı olarak satın alamazlar. 11. Halka arzda yatırımcılara tahsis ve daıtım esasları: Tahsisat miktarları VAKIFBANK hisse senetlerinin halka arzına ilikin olarak yatırımcılar; 1. VAKIFBANK Çalıanları; VAKIFBANK mevcut çalıanları ve emeklileri, VAKIFBANK itirakleri mevcut çalıan ve emeklileri ile Vakıflar Genel Müdürlüü mevcut çalıanları ve emeklileridir. Bu kategorideki yatırımcılar için herhangi bir lot sınırlaması yoktur. Bu gruba dahil olan yatırımcıların talepleri öncelikli olarak karılanacaktır. 2. VAKIFBANK Müterileri; VAKIFBANK ın yurtiçi ubelerinin tüm müterileridir. Bu kategorideki yatırımcılar için herhangi bir lot sınırlaması yoktur. Vakıfbank müterisi olan anonim ve limited irketler de bu kategoriden talepte bulunabilirler. 3. Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar; Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar la tanımlanan yurtiçinde yerleik yatırımcılardır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaları da bu tanıma gireceklerdir. Bu kategorideki yatırımcılar için herhangi bir lot sınırlaması yoktur. Anonim ve limited irketler de bu kategoriden talepte bulunabilirler. 4. Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar; Yatırım Fonları, Özel Emeklilik Fonları, Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklıkları, Risk Sermayesi Yatırım Ortaklıkları, Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları, Sigorta irketleri, Emekli ve Yardım Sandıkları, Vakıflar, 506 Sayılı Kanunun Geçici 20. Maddesi Uyarınca Kurulmu Olan Sandıklar, Kamuya Yararlı Derneklerdir. Bu kategorideki yatırımcılar için herhangi bir lot sınırlaması yoktur. 5. Yurtdıı Kurumsal Yatırımcılar; Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar la tanımlanan dıarıda yerleik kiilerdir. Bu kategorideki yatırımcılar için herhangi bir lot sınırlaması yoktur. Hisse senetleri Türk mevzuatı uyarınca, MKB de ilem görecek ekilde halka arz edilmekte olup söz konusu yatırımcılar hisseleri Türkiye de satın alacaklardır. olarak 5 (be) gruba ayrılmılardır. Halka arz edilecek hisse senetlerinin; YTL nominal deerdeki (%23) kısmı yurtiçi bireysel yatırımcılara YTL nominal deerdeki (%5) kısmı VAKIFBANK Müterilerine YTL nominal deerdeki (%2) kısmı VAKIFBANK Çalıanlarına YTL nominal deerdeki (%1) kısmı Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılara ve YTL nominal deerdeki (%69) kısmı Yurtdıı Kurumsal Yatırımcılara gerçekletirilecek satılar için tahsis edilmitir. Söz konusu tahsisatlar, VAKIFBANK ve Konsorsiyum Üyeleri ile sermaye, yönetim ve denetim ilikisi bulunan kii ve/veya kurululara menfaat salamak amacıyla kullanılamayacaktır. Yukarıda belirtilen tahsisatların oranı. talep toplama neticesinde VAKIFBANK ın onayı ile Yatırım tarafından deitirilebilecektir. Bu deitirme ilemi talep fazlası olan tahsis grubundan talep açıı olan tahsis grubuna toplanan taleplerin kaydırılması ile gerçekletirilecektir Daıtım esasları Seri VIII. No:22 sayılı Tebli Ek 1 de yer alan talep formuna göre içermesi gereken asgari bilgileri içermeyen kayıtlar da iptal edilerek daıtıma dahil edilmeyecektir. Eksiklii nedeniyle iptal edilen kayıtlar talep listelerinden çıkartıldıktan sonra daıtım ilemi aaıdaki ekilde gerçekletirilecektir. Öncelikle, tavan fiyat ile nihai halka arz fiyatı arasındaki farkın ilave hisse senedi talebine dönütürülmesini isteyen yatırımcıların bu yöndeki talepleri dikkate alınarak nihai talep adedi belirlenecektir. Grup bazında tahsisatlar yukarıdaki paragrafta açıklanan ekilde belirlendikten sonra, her bir tahsisat grubuna daıtım, aaıda belirtilen ekilde kendi içinde ayrı ayrı yapılacaktır. 1) VAKIFBANK Çalıanlarına Daıtım: Oransal Daıtım Yöntemi ne göre yapılacaktır. lk aamada, talepte bulunan tüm VAKIFBANK Çalıanlarına birer lot hisse senedi verilecek, daha sonra, VAKIFBANK Çalıanları için geriye kalan tahsisat miktarının, kalan hisse senedi talep miktarına bölünmesi ile Arzın Talebi Karılama Oranı bulunacaktır. Bulunan Arzın Talebi Karılama Oranı, her bir yatırımcıya ait kiisel talepler ile çarpılacak ve daıtım tamamlanacaktır. 18

19 2) VAKIFBANK Müterilerine Daıtım: Oransal Daıtım Yöntemi ne göre yapılacaktır. lk aamada, talepte bulunan tüm VAKIFBANK Müterilerine birer lot hisse senedi verilecek, daha sonra, VAKIFBANK Müterileri için geriye kalan tahsisat miktarının, kalan hisse senedi talep miktarına bölünmesi ile Arzın Talebi Karılama Oranı bulunacaktır. Bulunan Arzın Talebi Karılama Oranı, her bir yatırımcıya ait kiisel talepler ile çarpılacak ve daıtım tamamlanacaktır. 3) Yurtiçi Bireysel Yatırımcılara Daıtım: Oransal Daıtım Yöntemi ne göre yapılacaktır. lk aamada, talepte bulunan tüm Yurtiçi Bireysel Yatırımcılara birer lot hisse senedi verilecek, daha sonra, Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar için geriye kalan tahsisat miktarının, kalan hisse senedi talep miktarına bölünmesi ile Arzın Talebi Karılama Oranı bulunacaktır. Bulunan Arzın Talebi Karılama Oranı, her bir yatırımcıya ait kiisel talepler ile çarpılacak ve daıtım tamamlanacaktır. 4) Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılara Daıtım: Sermaye Piyasası Kurulu Seri:VIII Tebli No: 22 Madde gereince yapılacaktır. Bavuru taleplerinin, satıa sunulan hisse senedi miktarından az ya da eit olması halinde, bütün talepler karılanacaktır. Taleplerin, satıa sunulan hisse senedi miktarından fazla olması durumunda, Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılara tahsis edilmi olan toplam hisse senedi miktarı, talep eden yatırımcı sayısına bölünecek ve bu suretle bulunan tutar ve altındaki alım talepleri karılanacaktır. Kalan tutar talebi kısmen karılanmayan yatırımcı sayısına bölünerek aynı ekilde daıtılacaktır. Bu ekilde daıtım ilemine satıa sunulan hisse senetlerinin tamamı daıtılıncaya kadar devam edilecektir. 5) Yurtdıı Kurumsal Yatırımcılara Daıtım: Her bir Yurtdıı Kurumsal Yatırımcıya verilecek hisse senedi miktarına, YATIRIM ın önerisi ile VAKIFBANK karar verecektir. Ek satı hakkının kullanılması durumunda, söz konusu hisseler halka arz süresi içerisinde satıa sunulacak, ek satı hakkına konu hisse senetlerinin yatırımcı grupları arasında daılımına, YATIRIM ın önerisi ile VAKIF tarafından karar verilecek ve daıtım ilemlerine halka arz edilen hisse senetleri ile birlikte dahil olacaktır. Yurtdıı Kurumsal Yatırımcılar dıında kalan tüm yatırımcı gruplarında daıtım yapılırken, daıtım sonucu ortaya çıkan miktarlar, alt sınır koyan yatırımcılar açısından gözden geçirilecek, ortaya çıkan miktarın, bu alt sınırın altında kalması halinde, yatırımcı isteine uygun olarak listeden çıkarılacak ve bu miktarlar tekrar daıtıma tabi tutulacaktır. Daıtım hesaplamalarında küsurat ortaya çıkması durumunda, küsurat tama ibla edilerek talebi tamamen karılanamayan yatırımcılar arasında VAKIFBANK ın uygun gördüü ekilde daıtım yapılacaktır. YATIRIM, talep toplama süresinin bitimini izleyen en geç 2 (iki) i günü içerisinde daıtım listesini, her bir tahsis grubu için ayrı ayrı kesinletirerek VAKIFBANK a ve VAKIF a verecektir. VAKIFBANK ve VAKIF, daıtım listelerini, kendilerine teslim edildii günü izleyen en geç 2 (iki) i günü içinde onaylayacak ve onayını YATIRIM a bildirecektir. 12. Hisse Senetleri Teslimi ve Bedel adeleri Halka arza ve ek satıa konu olan hisse senetleri, VAKIFBANK ve VAKIF tarafından, YATIRIM ın Takasbank taki hesabına teslim edilecektir. Yatırımcıların almaya hak kazandıkları hisse senetleri, daıtım listelerinin onaylandıı gün ve her hâlükârda hisse senetlerinin MKB de ilem görmeye balamasından önce, yatırımcıların hesaplarına aktarılmak üzere, YATIRIM tarafından, Konsorsiyum Üyeleri nin hesaplarına virmanlanacaktır. Dileyen yatırımcılara, virman tarihini izleyen 5 (be) i günü içinde hisse senetleri fiziken teslim edilecektir. Karılanamayan taleplerden dolayı oluan iade bedeli ve indirimlerden dolayı oluan tutar, daıtım listesinin ihraççılar tarafından onaylanarak kesinlemesini takiben, satıı gerçekletiren konsorsiyum üyeleri tarafından, bavuru yerlerinde, yatırımcılara iade edilecektir. 13. Halka arz nedeniyle toplanan bedellerin nemalandırılıp nemalandırılmayacaı, nemalandırılacaksa esasları: Nemalandırılmayacaktır 14. Halka arz edilecek hisse senetleri üzerinde, senetlerin devir ve tedavülünü kısıtlayıcı veya senet sahibinin haklarını kullanmasına engel olacak kayıtlar bulunmamaktadır. 15. Borsada ilem görme: Halka arz edilen hisse senetlerinin satı tamamlandıktan sonra stanbul Menkul Kıymetler Borsası nda ilem görebilmesi stanbul Menkul Kıymetler Borsası Mevzuatının ilgili hükümleri çerçevesinde stanbul Menkul Kıymetler Borsası Yönetim Kurulu nun verecei olumlu karara balıdır. 19

20 16. Halka arzdan sonra dolaımdaki hisse senedi miktarının artırılmamasına ilikin taahhüt: Ortaklık tarafından verilen taahhüt VAKIFBANK Yönetim Kurulu, tarih ve sayılı kararı ile hisse senetlerinin MKB de ilem görmeye baladıı tarihten itibaren 6 (altı) ay boyunca herhangi bir bedelli ve/veya bedelsiz sermaye artırımı kararı almayacaını ve A, B ve C grubu hisse senetlerinin D grubu hisse senedine dönüümüne yine aynı süre içerisinde karar vermeyeceini dolayısıyla dolaımdaki hisse senedi miktarını artırmayacaını taahhüt etmitir Ortaklar tarafından verilen taahhüt: Vakıfbank Memur ve Hizmetlileri Emekli ve Salık Yardım Sandıı Vakfı Yönetim Kurulu tarihli toplantısında hisse senetlerinin MKB de ilem görmeye baladıı tarihten itibaren 6 (altı) ay boyunca MKB de ilave hisse senedi satılmamasına karar vererek dolaımdaki hisse senedi miktarını artırmayacaını taahhüt etmitir. 17. Halka arz edilecek hisse senetlerinin devrine ilikin bilgi: Tamamı nama yazılı olan VAKIFBANK hisse senetleri beyaz ciro ile teslimle devir edilmektedir. 18. Halka arz sirkülerinin ilan edilecei gazeteler: Halka arz sirküleri Akam, Radikal, Hürriyet ve Sabah gazetelerinin ulusal baskılarında ilan edilecektir. 19. Temettü alma hakkında zamanaımı: Ortaklar ve kara katılan dier kimseler tarafından tahsil edilmeyen kar payı bedelleri ile ortaklar tarafından tahsil edilmeyen temettü avansı bedelleri daıtım tarihinden itibaren be yılda zaman aımına urar. Zaman aımına urayan temettü ve temettü avansı bedelleri hakkında 2308 sayılı irketlerin Müruru Zamana Urayan Kupon Tahvilat ve Hisse Senedi Bedellerinin Hazineye ntikali Hakkında Kanun hükümleri uygulanır. 20. Ek satı ilemlerine ilikin bilgiler Toplanan kesin talebin satıa sunulan hisse senedi miktarından fazla olması halinde aaıda belirtilen mevcut ortaklara ait paylar, daıtıma tabi tutulacak toplam hisse senedi miktarına eklenmesinin planlanıp planlanmayacaı: PLANLANIYOR Ek satıa konu olabilecek hisse senetlerinin maksimum tutar ve oranları ile satı yöntemi Ek Satı Yöntemi Adet Tutar (YTL) Halka Arza Oranı (%) Ortak Satıı Aracı Kurumun Ortaklardan % 15 Ödünç Alacaı Hisse Senetlerinin Satıı TOPLAM % Ek satıın aracı kurumca ortaklardan ödünç alınacak hisse senetlerinin satıı yoluyla gerçekletirilmesinin planlandıı kısım ile ilgili açıklama VAKIFBANK ın hisselerinin halka arzında, toplanan kesin talebin satıa sunulan hisse senedi miktarından fazla olması halinde fazla talebin karılanması amacıyla, ek satı öncesi halka arz edilen YTL nominal deerli payların % 15 i olan YTL nominal deerdeki paylar, Yatırım tarafından Vakıfbank Memur ve Hizmetlileri Emekli ve Salık Yardım Sandıı Vakfı ndan halka arz fiyatından ve Yatırım ın alım hakkı kapsamında ödünç alınarak gelecek talebe ve konsorsiyum sözlemesine göre daıtım listesine dahil edilerek tasarruf sahiplerine teslim edilmesi suretiyle fazla talep karılanacaktır. 20

TÜRKYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK ANONM ORTAKLII NDAN

TÜRKYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK ANONM ORTAKLII NDAN TÜRKYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK ANONM ORTAKLII NDAN ORTAKLIIMIZIN LK DEFA HALKA ARZ EDLECEK 280.000.000.-YTL NOMNAL DEERL HSSE SENETLERNN SATII LE LGL DUYURUDUR. SÖZ KONUSU HSSE SENETLER SERMAYE PYASASI KURULU'NCA

Detaylı

1. ZAHNAME KAPAK SAYFASI ESK EKL. Akfen Holding Anonim irketi nden

1. ZAHNAME KAPAK SAYFASI ESK EKL. Akfen Holding Anonim irketi nden 1. ZAHNAME KAPAK SAYFASI ESK EKL Akfen Holding Anonim irketi nden Ortaklıımızın çıkarılmı sermayesinin 104.513.890.-TL den 133.000.000.-TL ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek 28.486.110.-TL ve mevcut

Detaylı

GSD HOLDNG ANONM RKET'NDEN ORTAKLARIN YEN PAY ALMALARINA LKN SRKÜLER

GSD HOLDNG ANONM RKET'NDEN ORTAKLARIN YEN PAY ALMALARINA LKN SRKÜLER GSD HOLDNG ANONM RKET'NDEN ORTAKLARIN YEN PAY ALMALARINA LKN SRKÜLER ÇIKARILMI SERMAYEMZ 50.000.000 YEN TÜRK LRASI NAKT KARILII, 200.000.000 YEN TÜRK LRASINDAN 250.000.000 YEN TÜRK LRASINA ARTIRILMAKTADIR.

Detaylı

Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nden. Halka Arza İlişkin Duyurudur

Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nden. Halka Arza İlişkin Duyurudur Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nden Halka Arza İlişkin Duyurudur Ortaklığımızın çıkarılmış sermayesinin 104.500.000,- TL den 170.000.000,- TL ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek

Detaylı

TÜRKYE HALK BANKASI ANONM RKET'NDEN ORTAKLIIMIZIN LK DEFA HALKA ARZ EDLECEK 271.521.962 YTL DEERL PAYLARIN SATII LE LGL ZAHNAMEDR.

TÜRKYE HALK BANKASI ANONM RKET'NDEN ORTAKLIIMIZIN LK DEFA HALKA ARZ EDLECEK 271.521.962 YTL DEERL PAYLARIN SATII LE LGL ZAHNAMEDR. TÜRKYE HALK BANKASI ANONM RKET'NDEN ORTAKLIIMIZIN LK DEFA HALKA ARZ EDLECEK 271.521.962 YTL DEERL PAYLARIN SATII LE LGL ZAHNAMEDR. NOMNAL SÖZ KONUSU PAYLAR SERMAYE PYASASI KURULU'NCA 27.04.2007 TARH VE

Detaylı

LİDER FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ( LIDFA ) HALKA ARZ ÖZET BİLGİLERİ

LİDER FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ( LIDFA ) HALKA ARZ ÖZET BİLGİLERİ LİDER FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ( LIDFA ) HALKA ARZ ÖZET BİLGİLERİ Çıkarılmış Sermaye 30.000.000 TL Halka Arz Sonrası Çıkarılmış Sermaye 30.000.000 TL Halka Arz Miktarı Toplam Nominal - Sermaye Artırımı

Detaylı

MUTLUCAN TUZ MADENCİLİK İNŞAAT TURİZM OTOMOTİV PETROL NAKLİYE SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ( MCTUZ ) HALKA ARZ ÖZET BİLGİLERİ

MUTLUCAN TUZ MADENCİLİK İNŞAAT TURİZM OTOMOTİV PETROL NAKLİYE SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ( MCTUZ ) HALKA ARZ ÖZET BİLGİLERİ MUTLUCAN TUZ MADENCİLİK İNŞAAT TURİZM OTOMOTİV PETROL NAKLİYE SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ( MCTUZ ) HALKA ARZ ÖZET BİLGİLERİ Çıkarılmış Sermaye : 53.000.000 TL Halka Arz Sonrası Çıkarılmış Sermaye : 60.950.000

Detaylı

T.C. BABAKANLIK ÖZELLETRME DARES BAKANLII'NDAN

T.C. BABAKANLIK ÖZELLETRME DARES BAKANLII'NDAN T.C. BABAKANLIK ÖZELLETRME DARES BAKANLII'NDAN ÖZELLETRME KAPSAMINDA VE PROGRAMINDA BULUNAN TÜRKYE HALK BANKASI ANONM RKET NN ( HALKBANK ) T.C. BABAKANLIK ÖZELLETRME DARES BAKANLII NA AT 271.521.962.YTL

Detaylı

TEKSTL FNANSAL KRALAMA ANONM RKET ANA SÖZLEME TADL METNLER

TEKSTL FNANSAL KRALAMA ANONM RKET ANA SÖZLEME TADL METNLER TEKSTL FNANSAL KRALAMA ANONM RKET ANA SÖZLEME TADL METNLER AMAÇ VE KONU Madde 3/5 Kira alacaklarını iskonto ettirebilir. Bu alacakları teminata verebilir, temlik edebilir, Finansal Kiralama Kanunu ve bununla

Detaylı

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklıın Ünvanı ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU :Türkiye ie ve Cam Fabrikaları A.. Adresi : Kuleleri, Kule-3 4.Levent/stanbul Telefon No. :0 212 350 39 51/55 Fax No. :0 212 350 57 87 Tarih ve Referans No. :05.12.2007-25/1353

Detaylı

BÜLTEN. KONU: Menkul Kıymetlerin Vergilendirilmesi Hk 277 Nolu GVK G.T. Yayınlanmıtır

BÜLTEN. KONU: Menkul Kıymetlerin Vergilendirilmesi Hk 277 Nolu GVK G.T. Yayınlanmıtır Kültür Mah. 1375 Sk. No:25 Cumhuruiyet hanı K:5 35210 Alsancak - zmir-turkey Tel : + 90 232 464 16 16.. Fax: + 90 232 421 71 92. e-mail : info@psdisticaret.com..tr BÜLTEN SAYI :2010-054 Tarih: 27.12.2010

Detaylı

YATIRIM MENKUL DEERLER ANONM RKET'NDEN ORTAKLIIMIZIN LK DEFA HALKA ARZ EDLECEK TOPLAM 30.865.000 YTL NOMNAL DEERL PAYLARIN SATII LE LGL DUYURUDUR.

YATIRIM MENKUL DEERLER ANONM RKET'NDEN ORTAKLIIMIZIN LK DEFA HALKA ARZ EDLECEK TOPLAM 30.865.000 YTL NOMNAL DEERL PAYLARIN SATII LE LGL DUYURUDUR. YATIRIM MENKUL DEERLER ANONM RKET'NDEN ORTAKLIIMIZIN LK DEFA HALKA ARZ EDLECEK TOPLAM 30.865.000 YTL NOMNAL DEERL PAYLARIN SATII LE LGL DUYURUDUR. SÖZ KONUSU PAYLAR SERMAYE PYASASI KURULU'NCA 03.05.2007

Detaylı

GSD HOLDNG ANONM RKET'NDEN TASARRUF SAHPLER ÇN SRKÜLER

GSD HOLDNG ANONM RKET'NDEN TASARRUF SAHPLER ÇN SRKÜLER GSD HOLDNG ANONM RKET'NDEN TASARRUF SAHPLER ÇN SRKÜLER ÇIKARILMI SERMAYEMZ 80.000.000 YEN TÜRK LRASI NAKT KARILII, 120.000.000 YEN TÜRK LRASINDAN 200.000.000 YEN TÜRK LRASINA ARTIRILMAKTADIR. ARTIRILAN

Detaylı

Akfen Holding Anonim irketi'nden. Halka Arza likin Duyurudur

Akfen Holding Anonim irketi'nden. Halka Arza likin Duyurudur 1. SRKÜLER KAPAK SAYFASI ESK EKL Akfen Holding Anonim irketi'nden Halka Arza likin Duyurudur Ortaklıımızın ödenmi sermayesinin 104.513.890.-TL den 133.000.000.-TL ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek

Detaylı

VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş DÖNEMİ BAĞLILIK RAPORU

VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş DÖNEMİ BAĞLILIK RAPORU VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 01.01.2016-31.12.2016 DÖNEMİ BAĞLILIK RAPORU Bu rapor 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 199'uncu maddesinin ilk üç fıkrasına istinaden hazırlanmıştır. www.vakifyatirim.com.tr

Detaylı

Akfen Holding Anonim irketi'nden. Halka Arza likin Duyurudur

Akfen Holding Anonim irketi'nden. Halka Arza likin Duyurudur Akfen Holding Anonim irketi'nden Halka Arza likin Duyurudur Ortaklıımızın ödenmi sermayesinin 104.513.890.-TL den 133.000.000.-TL ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek 28.486.110.-TL ve mevcut ortakların

Detaylı

YATIRIMLARINIZI DİLEDİĞİNİZ VADE SEÇENEKLERİYLE DEĞERLENDİREN GETİRİ VAKIFBANK'TA TALEP TOPLAMA 14-15-16 OCAK 2013

YATIRIMLARINIZI DİLEDİĞİNİZ VADE SEÇENEKLERİYLE DEĞERLENDİREN GETİRİ VAKIFBANK'TA TALEP TOPLAMA 14-15-16 OCAK 2013 YATIRIMLARINIZI DİLEDİĞİNİZ VADE SEÇENEKLERİYLE DEĞERLENDİREN GETİRİ VAKIFBANK'TA TALEP TOPLAMA 14-15-16 OCAK 2013 Yasal Uyarı Bu doküman Yatırımcıya bilgi vermek amacıyla hazırlanmış olup, kaynak olarak

Detaylı

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaın Ünvanı/Ortakların Adı Adresi Telefon ve Fax No. Tarih : 10.10.2005 Konu stanbul Menkul Kıymetler Borsası Bakanlıı na, STANBUL Açıklanacak Özel Durum/Durumlar: : KORDSA

Detaylı

T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O Banka Bonosu Ġhracı 17-18-19 Eylül 2012

T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O Banka Bonosu Ġhracı 17-18-19 Eylül 2012 T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O Banka Bonosu Ġhracı 17-18-19 Eylül 2012 Yasal Uyarı Bu doküman Yatırımcıya bilgi vermek amacıyla hazırlanmış olup, kaynak olarak Vakıfbank tarafından kamuya açıklanan finansal

Detaylı

COCA-COLA ÇECEK ANONM RKET'NDEN ORTAKLIIMIZIN LK DEFA HALKA ARZ EDLECEK HALKA ARZINA LKN 50.322.321 YTL NOMNAL DEERL PAYLARIN SATII LE LGL DUYURUDUR.

COCA-COLA ÇECEK ANONM RKET'NDEN ORTAKLIIMIZIN LK DEFA HALKA ARZ EDLECEK HALKA ARZINA LKN 50.322.321 YTL NOMNAL DEERL PAYLARIN SATII LE LGL DUYURUDUR. COCA-COLA ÇECEK ANONM RKET'NDEN ORTAKLIIMIZIN LK DEFA HALKA ARZ EDLECEK HALKA ARZINA LKN 50.322.321 YTL NOMNAL DEERL PAYLARIN SATII LE LGL DUYURUDUR. SÖZ KONUSU PAYLAR SERMAYE PYASASI KURULU'NCA 28 NSAN

Detaylı

VAKIFBANK BANKA BONOLARINI HALKA ARZ EDİYOR TALEP TOPLAMA 13-14-15 MAYIS 2013

VAKIFBANK BANKA BONOLARINI HALKA ARZ EDİYOR TALEP TOPLAMA 13-14-15 MAYIS 2013 VAKIFBANK BANKA BONOLARINI HALKA ARZ EDİYOR TALEP TOPLAMA 13-14-15 MAYIS 2013 Yasal Uyarı Bu doküman Yatırımcıya bilgi vermek amacıyla hazırlanmış olup, kaynak olarak Vakıfbank tarafından kamuya açıklanan

Detaylı

T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O Banka Bonosu Ġhracı Talep Toplama 21-22-23 Kasım 2012

T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O Banka Bonosu Ġhracı Talep Toplama 21-22-23 Kasım 2012 T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O Banka Bonosu Ġhracı Talep Toplama 21-22-23 Kasım 2012 Yasal Uyarı Bu doküman Yatırımcıya bilgi vermek amacıyla hazırlanmış olup, kaynak olarak Vakıfbank tarafından kamuya açıklanan

Detaylı

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaın Ünvanı/Ortakların Adı Adresi Telefon ve Fax No. Tarih : 07.02.2005 Konu : KORDSA Sabancı Dupont Endüstriyel plik ve Kord Bezi Sanayi ve Ticaret A.. : Sabancı Center, Kule:

Detaylı

STANBUL PORTFÖY YATIRIM B TP LKT YATIRIM FONU ÇTÜZÜK DEKL

STANBUL PORTFÖY YATIRIM B TP LKT YATIRIM FONU ÇTÜZÜK DEKL STANBUL PORTFÖY YATIRIM B TP LKT YATIRIM FONU ÇTÜZÜK DEKL stanbul Portföy Yatırım B Tipi Likit Yatırım Fonu içtüzüünün 1.1, 1.2, 2.1 2.4, 3.1, 5.9.2, 6.1, 7, 8.1, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12, 8.13, 9.3.4, 9.5,

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. Banka Bonosu İhracı Tanıtım Sunumu. Hazine Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı Finansal Piyasalar Bölüm Başkanlığı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. Banka Bonosu İhracı Tanıtım Sunumu. Hazine Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı Finansal Piyasalar Bölüm Başkanlığı T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. Banka Bonosu İhracı Tanıtım Sunumu Hazine Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı Finansal Piyasalar Bölüm Başkanlığı İhraç Miktarı Vade İhraç Şekli Bono Bilgileri 500.000.000 TL nominal

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. 173 Gün Vadeli Banka Bonosu Ve 383 Gün Vadeli Tahvil İhracı Tanıtım Sunumu

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. 173 Gün Vadeli Banka Bonosu Ve 383 Gün Vadeli Tahvil İhracı Tanıtım Sunumu T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. 173 Gün Vadeli Banka Bonosu Ve 383 Gün Vadeli Tahvil İhracı Tanıtım Sunumu Hazine ve Strateji Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı Finansal Piyasalar Bölüm Başkanlığı İhraç Miktarı

Detaylı

! "#$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) "! %2.* ) 3."%$&(' "01 "0 4 *) / )/ ( +) ) ( )

! #$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) ! %2.* ) 3.%$&(' 01 0 4 *) / )/ ( +) ) ( ) ! "#$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) "! %2.* ) 3."%$&(' "01 "0 4 *) / )/ ( +) ) ( )! )! ) 1 87 Seri No'lu Gider Vergileri Genel Teblii Resmi Gazete Sayısı 27737 Resmi

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. PAYLAR İÇİN HALKA ARZ SİRKÜLERİ

SERMAYE PİYASASI KURULU ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. PAYLAR İÇİN HALKA ARZ SİRKÜLERİ SERMAYE PİYASASI KURULU ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. PAYLAR İÇİN HALKA ARZ SİRKÜLERİ YIL: 2013 Odaş Elektrik Üretim Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'nden Halka Arza İlişkin Duyurudur Ortaklığımızın

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2010/19 HAFTALIK BÜLTEN 03/05/2010 07/05/2010 A. 04.01.2010 07.05.2010 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (TL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

TÜRKYE E VE CAM FABRKALARI A.. YÖNETM KURULU BAKANLII'NA

TÜRKYE E VE CAM FABRKALARI A.. YÖNETM KURULU BAKANLII'NA TÜRKYE E VE CAM FABRKALARI A.. YÖNETM KURULU BAKANLII'NDAN irketimiz Olaanüstü Genel Kurul Toplantısı 31 Aralık 2007 Pazartesi günü saat 10.00 da aaıda yazılı gündemi görüüp karara balamak üzere, irket

Detaylı

2-Şirket ana sözleşmesinin 8. ve 12. maddelerinin değişikliğinin onaylanması,

2-Şirket ana sözleşmesinin 8. ve 12. maddelerinin değişikliğinin onaylanması, İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA VE (A) ve (B) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTILARINA DAVET Aşağıda yazılı gündem maddelerini

Detaylı

SERMAYE PYASASI KURULU ORTAKLIKLAR FNANSMANI DARES HSSE SENETLER BORSADA LEM GÖREN RKETLER ÇN :

SERMAYE PYASASI KURULU ORTAKLIKLAR FNANSMANI DARES HSSE SENETLER BORSADA LEM GÖREN RKETLER ÇN : SERMAYE PYASASI KURULU ORTAKLIKLAR FNANSMANI DARES HSSE SENETLER BORSADA LEM GÖREN RKETLER ÇN : 1)NAKT SERMAYE ARTIRIMLARINDA 2)BEDELSZ+NAKT SERMAYE ARTIRIMLARINDA KULLANILACAK ZAHNAME VE SRKÜLER SETDR.

Detaylı

%! & ' ( " ) $ $ * ! " # $ % &' $ ()*+, -. % / " / &' 0! " # $1 % $2 ()* #. % $ / ) - ' ) - ' / / 3 ! " # $ % &' $ (* +, -.

%! & ' (  ) $ $ * !  # $ % &' $ ()*+, -. % /  / &' 0!  # $1 % $2 ()* #. % $ / ) - ' ) - ' / / 3 !  # $ % &' $ (* +, -. ! " # $ %! & ' ( " ) $ $ * +,-. - / 0 1' / ' - - ' 112! " # $ % &' $ ()*+, -. % / " / &' $/ 0! " # $1 % $2 ()* #. % $ / ) - ' ) - ' / / 3 +.,-. - / 0 1' / ' - - ' 112! " # $ % &' $ (* +, -. % &' $ / 0

Detaylı

Bilgi, Belge ve Açıklamaların Elektronik Ortamda mzalanarak Gönderilmesine likin Esaslar Hakkında Tebli

Bilgi, Belge ve Açıklamaların Elektronik Ortamda mzalanarak Gönderilmesine likin Esaslar Hakkında Tebli Sermaye Piyasası Kurulundan: Bilgi, Belge ve Açıklamaların Elektronik Ortamda mzalanarak Gönderilmesine likin Esaslar Hakkında Tebli Seri : VIII No : BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç ve

Detaylı

İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ'NDEN

İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ'NDEN İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLIĞIMIZIN İLK DEFA HALKA ARZ EDİLECEK 30.865.000.- YTL NOMİNAL DEĞERLİ PAYLARIN SATIŞI İLE İLGİLİ İZAHNAMEDİR. SÖZ KONUSU PAYLAR SERMAYE PİYASASI KURULU'NCA

Detaylı

GSD HOLDNG ANONM RKET'NDEN

GSD HOLDNG ANONM RKET'NDEN GSD HOLDNG ANONM RKET'NDEN ÇIKARILMI SERMAYEMZN 80.000.000 YEN TÜRK LRASI NAKT KARILII, 120.000.000 YEN TÜRK LRASI NDAN 200.000.000 YEN TÜRK LRASI NA ARTIRILMASI VE NAKT KARILII ARTIRILAN SERMAYEY TEMSL

Detaylı

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimizin A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantısı 17 Mayıs 2008 Cumartesi Günü saat 14.00

Detaylı

SRKÜLER NO: POZ - 2006 / 43 ST, 18. 08. 2006. Yıllık alı ve satıların formlar ile bildirilmesi hakkında tebli yayımlandı.

SRKÜLER NO: POZ - 2006 / 43 ST, 18. 08. 2006. Yıllık alı ve satıların formlar ile bildirilmesi hakkında tebli yayımlandı. SRKÜLER NO: POZ - 2006 / 43 ST, 18. 08. 2006 çindekiler: Yıllık alı ve satıların formlar ile bildirilmesi hakkında tebli yayımlandı. YILLIK ALI VE SATILARIN FORMLAR LE BLDRLMES HAKKINDA TEBL YAYIMLANDI

Detaylı

Bono İhracı Sunumu MAYIS 2016

Bono İhracı Sunumu MAYIS 2016 Bono İhracı Sunumu MAYIS 2016 Öngörülen İhraç Yapısı İhraç Bilgileri İhraççı : TURKISHBANK A.Ş. İhraç Tutarı : 18,000,000 TL, Talebe göre artırılabilir. Kıymet Türü : Banka Bonosu İhraç Şekli : Nitelikli

Detaylı

Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş. nin 24.04.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş. nin 24.04.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. TARİH: 31/01/2007 Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş. nin 31.01.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Bağımsız denetim kuruluşu seçimi. Şirketimizin 2007 yılına ait finansal tablolarının Sermaye Piyasası

Detaylı

TARH:29/01/2010 TARH:08/02/2010 HABER:

TARH:29/01/2010 TARH:08/02/2010 HABER: TARH:29/01/2010 Konu: Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi Mali Tablonun Hesap Dönemi : 31.12.2009 Mali Tablonun Verildii Otorite : BDDK Mali Tablonun Verilme Nedeni : Zorunlu Mali Tablonun Verilme

Detaylı

TÜRKIYE HALK IYLA BÜYÜYOR.

TÜRKIYE HALK IYLA BÜYÜYOR. TÜRKIYE HALK IYLA BÜYÜYOR. Büyüyen Türkiye ile birlikte büyüdük. Son 5 yılda; Aktiflerimizde %175 den, Kredilerimizde %300 den, Mevduatlarımızda %170 den, Özkaynaklarımızda %160 dan, Kârımızda %130 dan

Detaylı

LEM KURALLARI BLDRM FORMU. Önemli Açıklama

LEM KURALLARI BLDRM FORMU. Önemli Açıklama LEM KURALLARI BLDRM FORMU Önemli Açıklama Sermaye piyasasında gerçekletireceiniz hisse senedi ilemleri sonucunda kâr edebileceiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle, ilem yapmaya karar vermeden

Detaylı

TEKFEN HOLDNG ANONM RKET'NDEN ORTAKLIIMIZIN LK DEFA HALKA ARZ EDLECEK 89.032.000,00-YTL/ NOMNAL DEERL PAYLARIN SATII LE LGL ZAHNAMEDR.

TEKFEN HOLDNG ANONM RKET'NDEN ORTAKLIIMIZIN LK DEFA HALKA ARZ EDLECEK 89.032.000,00-YTL/ NOMNAL DEERL PAYLARIN SATII LE LGL ZAHNAMEDR. TEKFEN HOLDNG ANONM RKET'NDEN ORTAKLIIMIZIN LK DEFA HALKA ARZ EDLECEK 89.032.000,00/ NOMNAL DEERL PAYLARIN SATII LE LGL ZAHNAMEDR. SÖZ KONUSU PAYLAR SERMAYE PYASASI KURULU'NCA 09/11/2007 TARH VE 92/1116

Detaylı

Sermaye Piyasası Araçlarında Kaydileştirme

Sermaye Piyasası Araçlarında Kaydileştirme SERMAYE PİYASASI KURULU Sermaye Piyasası Araçlarında Kaydileştirme SPK Yatırımcı Bilgilendirme Kitapçıkları-9 1 SPK Yatırımcı Bilgilendirme Kitapçıkları-9 Uyarı: Bu kitapçık yatırımcıları (tasarruf sahiplerini)

Detaylı

Türkiye Halk Bankası A.Ş. Bonosu Halka Arzı

Türkiye Halk Bankası A.Ş. Bonosu Halka Arzı Türkiye Halk Bankası A.Ş. Bonosu Halka Arzı Haziran 2015 Halkbank Bonosu Halka Arzı Tanıtım Sunumu (2. Etap) Talep Toplama Tarihleri : 1 2 3 Haziran 2015 Önemli Not: Bu doküman yatırımcılara bilgi vermek

Detaylı

Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A. Ş. Fiyat Tespit Raporu Değerlendirme Raporu

Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A. Ş. Fiyat Tespit Raporu Değerlendirme Raporu Verusaturk Girişim si Yatırım Ortaklığı A. Ş. Fiyat Tespit Raporu Değerlendirme Raporu Bu değerlendirme raporu Piyasası Kurulu nun 22/06/2013 tarihinde Resmi Gazete de yayınlanan Seri: VII 128.1 numaralı

Detaylı

Bono İhracı Sunumu ARALIK 2016

Bono İhracı Sunumu ARALIK 2016 Bono İhracı Sunumu ARALIK 2016 İHRAÇ BİLGİLERİ İhraç Bilgileri İhraççı : TURKISHBANK A.Ş. İhraç Tutarı : 15 Milyon TL Kıymet Türü : Banka Bonosu İhraç Şekli : Nitelikli yatırımcıya satış Vade : 150 gün

Detaylı

Bono İhracı Sunumu EKİM 2016

Bono İhracı Sunumu EKİM 2016 Bono İhracı Sunumu EKİM 2016 İHRAÇ BİLGİLERİ İhraç Bilgileri İhraççı : TURKISHBANK A.Ş. İhraç Tutarı : 20,000,000 TL (Talebe göre artırılabilir.) Kıymet Türü : Banka Bonosu İhraç Şekli : Nitelikli yatırımcıya

Detaylı

İhraççısının banka olması dışında, banka bonosunun hazine bonosundan bir farkı bulunmamaktadır.

İhraççısının banka olması dışında, banka bonosunun hazine bonosundan bir farkı bulunmamaktadır. BANKA BONOLARI HAKKINDA GENEL BİLGİLER Banka bonosu nedir? Bankaların borçlu sıfatıyla düzenleyip, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kayda alınmasını takiben ihraç ederek iskonto esasına göre sattıkları

Detaylı

S R K Ü L E R : 2007 / 4 9

S R K Ü L E R : 2007 / 4 9 18.06.2007 S R K Ü L E R : 2007 / 4 9! "#$# %#& ' # $ ' # ( & $ )# * $ +,-!./ + * ( ' *. ' $./ + 0& " 1 '! 2.. # 3$ *# %# */& / $') $ ' $') # ' ' ( / '. $.' 4 ( # $ ' %#' 5$#$ $&$# # $ ' * # 0 * (. './

Detaylı

T.C. BABAKANLIK TOPLU KONUT DARES BAKANLII (TOK) KONYA MERAM 2. ETAP ALT GELR GRUBU KONUT PROJES BAVURU DUYURUSU

T.C. BABAKANLIK TOPLU KONUT DARES BAKANLII (TOK) KONYA MERAM 2. ETAP ALT GELR GRUBU KONUT PROJES BAVURU DUYURUSU T.C. BABAKANLIK TOPLU KONUT DARES BAKANLII (TOK) KONYA MERAM 2. ETAP ALT GELR GRUBU KONUT PROJES BAVURU DUYURUSU BAVURU ARTLARI: 256 konutluk Alt Gelir Grubu Konut Projesi bavuruları, 25 Mayıs - 12 Haziran

Detaylı

Bono İhracı Sunumu EYLÜL 2015

Bono İhracı Sunumu EYLÜL 2015 Bono İhracı Sunumu EYLÜL 2015 Öngörülen İhraç Yapısı İhraç Bilgileri İhraç Tutarı : 35.000.000 TL Kıymet Türü : Banka Bonosu İhraç Şekli : Nitelikli yatırımcıya satış Vade : 90 gün Vade Başlangıç Tarihi

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.'NİN ADET II.TERTİP B TİPİ ALTIN FONU KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURUDUR

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.'NİN ADET II.TERTİP B TİPİ ALTIN FONU KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURUDUR * BU HALKA ARZA İLİŞKİN İZAHNAME 05.09.2011 TARİHİNDE TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 05.09.2011 TARİHİNDE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NE İLAN İÇİN BAŞVURULMUŞTUR. HALKA ARZA İLİŞKİN

Detaylı

Bono İhracı Sunumu TEMMUZ 2015. Gizli ve Özeldir

Bono İhracı Sunumu TEMMUZ 2015. Gizli ve Özeldir Bono İhracı Sunumu TEMMUZ 2015 Gizli ve Özeldir Öngörülen İhraç Yapısı İhraç Bilgileri İhraç Tutarı : Toplam 15.000.000 TL Fazla talep olması durumunda 25,000,000 TL ye arttırılacaktır. Kıymet Türü : Banka

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU NUN SERİ:II, NO:22 TEBLİĞİ EK/2 MADDE 4 UYARINCA HAZIRLANAN RAPOR ve GÖRÜŞ

SERMAYE PİYASASI KURULU NUN SERİ:II, NO:22 TEBLİĞİ EK/2 MADDE 4 UYARINCA HAZIRLANAN RAPOR ve GÖRÜŞ SERMAYE PİYASASI KURULU NUN SERİ:II, NO:22 TEBLİĞİ EK/2 MADDE 4 UYARINCA HAZIRLANAN RAPOR ve GÖRÜŞ Ortaklığımızın 4.000.000.000 TL nominal değerli banka bono ve/veya tahvillerinin ihracına ilişkin olarak

Detaylı

Türkiye Halk Bankası A.Ş. Bonosu Halka Arzı

Türkiye Halk Bankası A.Ş. Bonosu Halka Arzı Türkiye Halk Bankası A.Ş. Bonosu Halka Arzı Aralık 2014 Halkbank Bonosu Halka Arzı Tanıtım Sunumu (3. Etap) Talep Toplama Tarihleri : 8 9 10 Aralık 2014 Önemli Not: Bu doküman yatırımcılara bilgi vermek

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI'NDAN

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI'NDAN T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI'NDAN ÖZELLEŞTİRME KAPSAMINDA VE PROGRAMINDA BULUNAN 35.000.000.000.000-TL (OTUZBEŞTRİLYON TÜRK LİRASI) NOMİNAL DEĞERLİ TÜRK HAVA YOLLARI A.O. A GRUBU NAMA

Detaylı

stanbul, 11 Ekim 2004 2004/1021

stanbul, 11 Ekim 2004 2004/1021 TÜRKYE SERMAYE PYASASI ARACI KURULULARI BRL Büyükdere Cad.No:173 I. Levent Plaza A-Blok Kat:4 34394 I. Levent-stanbul Tel : (212) 280 85 67 Faks : (212) 280 85 89 www.tspakb.org.tr stanbul, 11 Ekim 2004

Detaylı

KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Bankamız Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündemle, 31/03/2015 Salı günü saat 15:00 te Büyükdere

Detaylı

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimizin 2007 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 17 Mayıs 2008 Cumartesi Günü saat 11.00 de Küçüksu Caddesi Akçakoca Sokak No:6

Detaylı

CREDITWEST FAKTORNG HZMETLER ANONM RKETNDEN TASARRUF SAHPLER ÇN SRKÜLER

CREDITWEST FAKTORNG HZMETLER ANONM RKETNDEN TASARRUF SAHPLER ÇN SRKÜLER CREDITWEST FAKTORNG HZMETLER ANONM RKETNDEN TASARRUF SAHPLER ÇN SRKÜLER ORTAKLIIMIZCA HRAÇ VE HALKA ARZ EDLEN 50.000.000.-YTL NOMNAL DEERL TAHVLLER 27/03/2008-28/03/2008 TARHLERNDE SATIA SUNULACAKTIR.

Detaylı

Bono İhracı Sunumu OCAK 2016

Bono İhracı Sunumu OCAK 2016 Bono İhracı Sunumu OCAK 2016 Öngörülen İhraç Yapısı İhraç Bilgileri İhraç Tutarı : 15.000.000 TL (Fazla talep olması durumunda artırılabilecektir) Kıymet Türü : Banka Bonosu İhraç Şekli : Nitelikli yatırımcıya

Detaylı

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Sayfa No: 1 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Sayfa No: 2 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi

Detaylı

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimizin 2006 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere, 29 Mart

Detaylı

3. Şirketin 2010 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmeleri,

3. Şirketin 2010 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmeleri, MARMARĐS ALTINYUNUS TURĐSTĐK TESĐSLER A.Ş. NĐN 22 MART 2011 TARĐHLĐ OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMi 1. Açılış ve Başkanlık Divanı nın seçimi, 2. 2010 yılı faaliyet ve hesapları hakkında, Yönetim Kurulu ve Denetçi

Detaylı

DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER

DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER ÇIKARILMIŞ SERMAYEMİZ 226.027.699,46 TÜRK LİRASINDAN 50.000.000 TÜRK LİRASINA AZALTILMAKTA, EŞANLI

Detaylı

Konu : Olağan Genel Kurul toplantısı, Kâr Dağıtım teklifi ve Kâr Dağıtım Politikasına ilişkin Yönetim Kurulu kararı.

Konu : Olağan Genel Kurul toplantısı, Kâr Dağıtım teklifi ve Kâr Dağıtım Politikasına ilişkin Yönetim Kurulu kararı. Özel Durum Açıklaması Tarih : 04 Nisan 2008 Konu : Olağan Genel Kurul toplantısı, Kâr Dağıtım teklifi ve Kâr Dağıtım Politikasına ilişkin Yönetim Kurulu kararı. Şirketimiz Yönetim Kurulu nun 4 Nisan 2008

Detaylı

METRO MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN

METRO MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN METRO MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN Şirketimiz 2009 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere;

Detaylı

Bono İhracı Sunumu OCAK 2016

Bono İhracı Sunumu OCAK 2016 Bono İhracı Sunumu OCAK 2016 Öngörülen İhraç Yapısı İhraç Bilgileri İhraç Tutarı : 15.000.000 TL (Fazla talep olması durumunda artırılabilecektir) Kıymet Türü : Banka Bonosu İhraç Şekli : Nitelikli yatırımcıya

Detaylı

Bono İhracı Sunumu ARALIK 2015

Bono İhracı Sunumu ARALIK 2015 Bono İhracı Sunumu ARALIK 2015 Öngörülen İhraç Yapısı İhraç Bilgileri İhraç Tutarı : 20.000.000 TL (Fazla talep olması durumunda artırılabilecektir) Kıymet Türü : Banka Bonosu İhraç Şekli : Nitelikli yatırımcıya

Detaylı

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA HAZIRLANAN 22 MART 2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Sermaye Piyasası Kurulu nun II-17.1

Detaylı

Türkiye Halk Bankası A.Ş. Bonosu Halka Arzı

Türkiye Halk Bankası A.Ş. Bonosu Halka Arzı Türkiye Halk Bankası A.Ş. Bonosu Halka Arzı Haziran 2015 Halkbank Bonosu Halka Arzı Tanıtım Sunumu (2. Etap) Talep Toplama Tarihleri : 1-2 - 3 Haziran 2015 Önemli Not: Bu doküman yatırımcılara bilgi vermek

Detaylı

EK 1: HUKUK GÖRÜÜ 12 Mayıs 2010

EK 1: HUKUK GÖRÜÜ 12 Mayıs 2010 EK 1: HUKUK GÖRÜÜ 12 Mayıs 2010 MERNOS HALI SANAY VE TCARET A.. Merveehir Mahallesi, Mehmet Erdemolu Caddesi, No. 4 ehitkamil Gaziantep Merinos Halı Sanayi ve Ticaret Anonim irketi nin ( irket ) Gaziantep

Detaylı

Royal Halı Ġplik Tekstil Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim ġirketi nden. Halka Arza ĠliĢkin Duyurudur

Royal Halı Ġplik Tekstil Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim ġirketi nden. Halka Arza ĠliĢkin Duyurudur Royal Halı Ġplik Tekstil Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim ġirketi nden Halka Arza ĠliĢkin Duyurudur Ortaklığımızın çıkarılmıģ sermayesinin 50.000.000 TL den 60.000.000 TL ye artırılması nedeniyle ihraç

Detaylı

KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş. BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş. BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş. BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Giriş : Şirketimizin 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 25.03.2015 Çarşamba

Detaylı

SRKÜLER NO: POZ - 2006 / 42 ST, 08. 08. 2006 YEN KURUMLAR VERGS KANUNU NDA ÖRTÜLÜ SERMAYE

SRKÜLER NO: POZ - 2006 / 42 ST, 08. 08. 2006 YEN KURUMLAR VERGS KANUNU NDA ÖRTÜLÜ SERMAYE SRKÜLER NO: POZ - 2006 / 42 ST, 08. 08. 2006 çindekiler: Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu nda örtülü sermaye YEN KURUMLAR VERGS KANUNU NDA ÖRTÜLÜ SERMAYE Bilindii üzere, 21.06.2006 tarihli Resmi Gazete de

Detaylı

Ana Sözleflme De iflikli i Önerisi

Ana Sözleflme De iflikli i Önerisi Ana Sözleflme De iflikli i Önerisi Ünvan ve Merkez Madde 3 Şirketin ünvanı İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ dir. Bu ünvan ana sözleşmenin aşağıdaki maddelerinde (Şirket) kelimesiyle ifade edilmiştir.

Detaylı

PETROL OFİSİ A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

PETROL OFİSİ A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET PETROL OFİSİ A.Ş. NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Şirketimizin 2005 yılı Hesap Dönemine ait Ortaklar Olağan Genel Kurulu, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 20 Nisan 2006

Detaylı

TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. 26.03.2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Sayın Pay Sahiplerimiz, Gündemindeki konuları görüşmek ve karara bağlamak üzere, Bankamız Pay Sahipleri

Detaylı

TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ 08.05.2008 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ 1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan Sermaye

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU NUN SERİ:II, NO:22 TEBLİĞİ EK/2 MADDE 4 UYARINCA HAZIRLANAN RAPOR ve GÖRÜŞ

SERMAYE PİYASASI KURULU NUN SERİ:II, NO:22 TEBLİĞİ EK/2 MADDE 4 UYARINCA HAZIRLANAN RAPOR ve GÖRÜŞ SERMAYE PİYASASI KURULU NUN SERİ:II, NO:22 TEBLİĞİ EK/2 MADDE 4 UYARINCA HAZIRLANAN RAPOR ve GÖRÜŞ Ortaklığımızın 4.000.000.000 TL nominal değerli banka bono ve/veya tahvillerinin ihracına ilişkin olarak

Detaylı

TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. Yönetim Kurulu ndan. Olağan Genel Kurul Davetidir

TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. Yönetim Kurulu ndan. Olağan Genel Kurul Davetidir TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. Yönetim Kurulu ndan Olağan Genel Kurul Davetidir Sayın Pay Sahiplerimiz, Gündemindeki konuları görüşmek ve karara bağlamak üzere, Bankamız Pay Sahipleri nin, 26 Mart

Detaylı

Atlantis Yatırım Ortaklıı Anonim irketinin 30 Mart 2009 Tarihinde Yapılan Olaan Genel Kurul Toplantı Tutanaı

Atlantis Yatırım Ortaklıı Anonim irketinin 30 Mart 2009 Tarihinde Yapılan Olaan Genel Kurul Toplantı Tutanaı Sayfa No: 1 Atlantis Yatırım Ortaklıı Anonim irketinin 30 Mart 2009 Tarihinde Yapılan Olaan Genel Kurul Toplantı Tutanaı Atlantis Yatırım Ortaklıı Anonim irketinin 2008 yılına ait Genel Kurul Toplantısı

Detaylı

TÜRKYE SERMAYE PYASASI ARACI KURULULARI BRL SCL TUTMA ESASLARI

TÜRKYE SERMAYE PYASASI ARACI KURULULARI BRL SCL TUTMA ESASLARI Amaç ve Kapsam TÜRKYE SERMAYE PYASASI ARACI KURULULARI BRL SCL TUTMA ESASLARI Madde 1 Bu Esasların amacı, aracı kurulu, portföy yönetim irketi, yatırım fonu, yatırım ortaklıı (menkul kıymetler, gayrimenkul

Detaylı

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 07/08/2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 07/08/2013 TARİHİNDE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NE İLAN İÇİN

Detaylı

İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ İLE CAMİŞ MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİNİN DEVRALMA YOLUYLA KOLAYLAŞTIRILMIŞ USULDE BİRLEŞMESİNE İLİŞKİN

İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ İLE CAMİŞ MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİNİN DEVRALMA YOLUYLA KOLAYLAŞTIRILMIŞ USULDE BİRLEŞMESİNE İLİŞKİN İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ İLE CAMİŞ MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİNİN DEVRALMA YOLUYLA KOLAYLAŞTIRILMIŞ USULDE BİRLEŞMESİNE İLİŞKİN DUYURUDUR Bu duyuru metni, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul)

Detaylı

VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Vestel Elektronik A.Ş., Ortaklar Genel Kurulu, 2005 yılı çalışmalarını incelemek ve Genel Kurul gündemini görüşüp karara

Detaylı

BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş. 18 NİSAN 2013 TARİHLİ 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş. 18 NİSAN 2013 TARİHLİ 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş. 18 NİSAN 2013 TARİHLİ 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2012 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı

Detaylı

İSTANBUL ALTIN RAFİNERİSİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN

İSTANBUL ALTIN RAFİNERİSİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN İSTANBUL ALTIN RAFİNERİSİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN Sicil No: 349744 İSTANBUL ALTIN RAFİNERİSİ ANONİM ŞİRKETİ'nin Olağan Genel Kurul toplantısı 21 /04.2015 tarihinde Saat 15:00 da 29

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞI 26.06.2003 Doç. Dr. Bahriye Üçok Cad. No. 13 06500 Beşevler ANKARA

T.C. BAŞBAKANLIK SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞI 26.06.2003 Doç. Dr. Bahriye Üçok Cad. No. 13 06500 Beşevler ANKARA T.C. BAŞBAKANLIK SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞI 26.06.2003 Doç. Dr. Bahriye Üçok Cad. No. 13 MG-03/077 06500 Beşevler ANKARA Konu : Sermaye Artışı kesinleştirme. Kayıtlı Sermaye Sistemine tabi olan

Detaylı

DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ

DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Sayın Ortaklarımıza, Bankamız sermayesinin 316.100.000.- (Üçyüzonaltımilyonyüzbin)YTL sından 716.100.000.-

Detaylı

FENİŞ ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

FENİŞ ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN Ticaret Sicili No : Gebze/6616 FENİŞ ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN Şirketimizin Ortaklar Olağan Genel Kurulu, 2007

Detaylı

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak- 31 Mart 2010 Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak- 31 Mart 2010 Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi 1 Ocak- 31 Mart 2010 Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar İçindekiler Sayfa Bilanço 1-2 Gelir tablosu 3 Özkaynak değişim tablosu 4 Nakit akım tablosu 5 Özet

Detaylı

Türk Ekonomi Bankası A.Ş. nin ortaklık yapısı Hissedar Sermaye Tutarı (TL) Hisse Adedi Sermaye Oranı (%) TEB Holding A.Ş. (eski

Türk Ekonomi Bankası A.Ş. nin ortaklık yapısı Hissedar Sermaye Tutarı (TL) Hisse Adedi Sermaye Oranı (%) TEB Holding A.Ş. (eski TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ PAYLARININ ZORUNLU ÇAĞRI YOLUYLA BNP PARİBAS FORTİS YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş. VE BNPP YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş. TARAFINDAN DEVRALINMASINA İLİŞKİN BİLGİ FORMU SERMAYE PİYASASI

Detaylı

SERMAYE PYASASI KURULU ZAHNAME MUAFYET KAPSAMINA GREN PAY HALKA ARZLARINDA KULLANILACAK DUYURU METN

SERMAYE PYASASI KURULU ZAHNAME MUAFYET KAPSAMINA GREN PAY HALKA ARZLARINDA KULLANILACAK DUYURU METN SERMAYE PYASASI KURULU ZAHNAME MUAFYET KAPSAMINA GREN PAY HALKA ARZLARINDA KULLANILACAK DUYURU METN BURÇELK VANA SANAY VE TCARET A.. DUYURU METNDR Bu duyuru metni Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca.../.../...

Detaylı

TARH :16/02/1998 TARH :27/02/1998

TARH :16/02/1998 TARH :27/02/1998 TARH :16/02/1998 Rant Finansal Kiralama A..'nin 16.02.1998 tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No:20 sayılı Teblii uyarınca yapılan açıklamadır. imiz yönetim

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon")

Detaylı

!"# # $!% & $ % #'' ! " #! " $ !" #$!!%& " %(% #)* $+, -.-/ &' # $ ' (&&! " % (% # )* $+,.0/ ( )***(* +( ( (,, ( -.(( ( ( (

!# # $!% & $ % #'' !  #!  $ ! #$!!%&  %(% #)* $+, -.-/ &' # $ ' (&&!  % (% # )* $+,.0/ ( )***(* +( ( (,, ( -.(( ( ( ( !"# # $!% & $ % #''! " #! " $!" #$!!%& " %(% #)* $+, -.-/ &' # $ ' (&&! " % (% # )* $+,.0/ ( )***(* +( ( (,, ( -.(( ( ( ( / 0 ( / " 0,.( / & 1 ( / 2 +( / 4., ( /! 5,( (* *,. / 1 ' 7 " & 6+1(( / 8** ((

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI ESNEK TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek Turuncu Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları

Detaylı