İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş."

Transkript

1 İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ÇIKARILMIŞ SERMAYEMİZİN TÜRK LİRASI NAKİT KARŞILIĞI, ,- TÜRK LİRASI İÇ KAYNAKLARDAN KARŞILANMAK SURETİYLE ,- TÜRK LİRASI'NDAN ,- TÜRK LİRASI'NA ARTIRILMASI VE NAKİT KARŞILIĞI ARTIRILAN SERMAYEYİ TEMSİL EDECEK HİSSE SENETLERİNİN SATIŞI İLE İLGİLİ İ Z A H N A M E D İ R. BU SERMAYE ARTIRIMI NEDENİYLE ÇIKARILACAK HİSSE SENETLERİ SERMAYE PİYASASI KURULU'NCA 12/05/2000 TARİH VE 77/757 SAYI İLE KAYDA ALINMIŞTIR. ANCAK KAYDA ALINMA, ORTAKLIĞIMIZIN VE HİSSE SENETLERİNİN KURUL VEYA KAMUCA TEKEFFÜLÜ ANLAMINA GELMEZ. I. ORTAKLIĞIMIZ HAKKINDA BİLGİLER A. TANITICI BİLGİLER 1. Ticaret Ünvanı : İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş. 2. Merkez ve Şube Adresleri : Şair Eşref Bulvarı No: 23/ İZMİR 3. Tescil tarihi, sicil numarası ve ticaret sicil memurluğu : / K:800 İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü 4. Süresi : Elli sene 5.Bilinen ortak sayısı : tarihli Olağan Genel Kurul Hazirun Cetveli'ne göre 131 kişi B. MEVCUT SERMAYE VE PAYLAR İLE İLGİLİ BİLGİLER 1. i) Kayıtlı Sermaye Tavanı : ,- TL. ii) Çıkarılmış Sermayesi : ,- TL. 2. Son iki olağan genel kurul toplantısı ve son durum itibariyle Çıkarılmış Sermaye'nin ortaklar arasında dağılımı : O R T A Ğ I N; S E R M A Y E P A Y I Ticaret Ünvanı/ ( 1999 ) ( 2000 ) ) Adı Soyadı (Bin TL.) (%) (Bin TL.) (%) (Bin TL.) (%) T.İş Bankası A.Ş , , ,86 Yabancı Ortaklar , , ,12 Deba Holding A.Ş , , ,02 Diğer , , ,99 T O P L A M , , ,00 3. Sermayedeki payları toplamı % 10 ve fazlası olan gerçek kişi ortakların birbiriyle akrabalık ilişkileri: Yoktur.

2 4. Sermayeyi temsil Eden Payların : N/H Pay Nominal Toplam Sermaye Olduğu Tertibi Grubu Değeri (TL.) (TL.) Oranı (%) Nama 8 A 1.000, ,- 0,00 Nama 8 B 1.000, ,- 33,33 Nama 9 B 1.000, ,- 66,67 T O P L A M ,- 100,00 5. İmtiyazlı paylar ve imtiyazın niteliği: Şirketin imtiyazlı payları ,- TL. nominal değerli A Grubu hisse senetlerinden oluşmaktadır. Şirket Ana Sözleşmesi'nin 8. Maddesine göre; Yönetim Kurulu Üyeleri, hissedarlar arasından olmak üzere, yarıdan bir fazla A Grubu hisse senedi sahiplerince gösterilen adaylar arasından seçilebilir. 6. Ortaklık esas sözleşmesine göre yönetim ve denetim organlarının seçimi: Yönetim Kurulu Üyeleri; 3 yıl için, yarıdan bir fazla A grubu hisse senedi sahiplerince gösterilen adaylar arasından, en az 3 en çok 9 üye olmak üzere Genel Kurul tarafından seçilir. Denetim Kurulu; Genel Kurulda, gerek pay sahipleri arasından gerek hariçten bir veya birden fazla olmak üzere, bir yıl için, denetçi seçilir. Seçilen denetçilerin sayısı 3'ü geçemez. 7. T.Ticaret Kanunu'nun 'üncü maddeleri uyarınca ihdas edilen intifa senetlerine sağlanan haklar; Kurucular arasında dağıtılmak üzere bedelsiz ve nama yazılı 1000 adet Kurucu Hisse Senedi çıkarılmıştır. Kurucular; dağıtılabilir kardan, I. Temettü çıktıktan sonra kalan kardan %10 pay alır. 8. Nama yazılı hisse senetlerinin devir esası: Nama yazılı hisse senetlerinin ahara devri, Şirket Yönetim Kurulu nun iznine bağlıdır. Nama yazılı hisse senetlerinin pay defterine kaydı, Şirket Yönetim Kurulu kararına bağlıdır. Nama yazılı hisse senetleri, Şirket tarafından sebep gösterilmeksizin dahi kayıttan imtina olunabilir. II. ARTIRILAN SERMAYE PAYLARI İLE HALKA ARZA İLİŞKİN BİLGİLER 1. Nakit karşılığı artırılan sermayeyi temsil eden paylar ve bu payları temsilen ihraç edilen 10.Tertip hisse senetleri ile ilgili bilgiler : Pay N/H Bir Payın Nom. Nom.Değerleri Grubu Olduğu Değeri (TL.) Pay Sayısı Toplamı (Bin TL.) B Nama 1.000, T O P L A M a) İç kaynaklardan yapılan sermaye artırımının dağılımı aşağıda verilmektedir : - Duran Varlıklarda Değer Artışı : ,- TL - İştiraklerde Değer Artışı : - - Olağanüstü Yedek Akçeler : - - Gayrimenkul Satış Karı : - - İştirak Satış Karı : - b) İç kaynaklardan artırılarak bedelsiz olarak mevcut ortaklara dağıtılacak paylar ve bu payları temsilen ihraç edilen 10. Tertip hisse senetleri ile ilgili bilgiler : Pay N/H Bir Payın Nom. Pay Nom.Değerleri Grubu Olduğu Değeri (TL.) Sayısı Toplamı (Bin TL.) B Nama 1.000, T O P L A M

3 3. a) Bu sermaye artırım dolayısıyla ihraç edilen 10. Tertip hisse senetlerinin üzerinde; 13'ten 28'e kadar numaralı Yeni Pay Alma Kuponu bulunmaktadır b) Hisse senetlerinin üzerinde; 2000 yılından 2009 yılına kadar Kâr Payı Kuponu bulunmakta olup, ilk kez 2000 yılının kârından temettü verilecektir. 4. Bu artırımda ihraç edilen imtiyazlı paylar: Bu artırımda ihraç edilen imtiyazlı pay yoktur. 5. Yeni pay alma hakkının kullanılmasından sonra kalan paylar için tahsis kararı alınıp alınmadığı: Yeni pay alma hakkının kullanılmasından sonra kalan paylar için tahsis kararı alınmamıştır. 6. Ortakların yeni pay alma haklarını kullanma esasları : a) Yeni pay alma haklarının kullanım süresi, 15 gündür. Bu sürenin başlangıç ve bitiş tarihi, ilan edilecek sirkülerde belirtilecektir. Yeni pay alma hakkı kullanım süresi, bitiş tarihinin tatile rastlaması halinde, izleyen iş günü akşamı sona erecektir. b) Ortakların, çıkarılmış sermayede, mevcut paylara göre yeni pay alma oranı : % 40 c) Pay bedellerinin yatırılacağı banka şubesi : Türkiye İş Bankası A.Ş. İzmir Şubesi, No.lu Hesap d) Başvuru şekli: Yeni pay alma haklarını kullanmak isteyen ortaklarımız (f) bendinde belirtilen yerlere baş vurararak ellerinde mevcut 8.Tertip A ve B Grubu ile 9.Tertip B Grubu hisse senetlerinin üzerinde bulunan (11 ) No.lu yeni pay alma kuponlarını ibraz edecekler ve pay bedellerini yukarıda belirtilen banka şubesinde açılan özel hesaba, yeni pay alma hakkı kullanım süresi içinde nakden ve peşinen yatıracak ve 10.Tertip B Grubu hisse senetlerini teslim alacaklardır. e) Bu sermaye artırımında, yeni pay alma hakkını kullanmak istemeyen ortaklarımız, ilgili kuponu yeni pay alma hakkı kullanım süresi içinde satabilirler. f) Başvuru Yerleri: İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nin acentesi olan Türkiye İş Bankası A.Ş. nin; İstanbul daki : Şişli Şb. Halaskârgazi Cd. No:342 Şişli/ İstanbul Tel: : Galata Şb. Bankalar Cd. No: 27 Galata/İstanbul Tel: : Rıhtım Kadıköy Şb. Söğütlüçeşme Cd. No:1 Rıhtım Kadıköy Tel: : Gayrettepe Şb. Büyükdere Cd. No:129 Gayrettepe/İstanbul Tel: Ankara daki : Ankara Şb. Çam Sk. No:3 Ulus/ANKARA Tel: : Başkent Şb. Atatürk Blv. No: 191 Kavaklıdere/Ankara Tel: Kavaklıdere Şb. Tunalı Hilmi Cd. No:112 Kavaklıdere/Ankara Tel: İzmir deki : İzmir Şb. Mimar Kemalettin Cd. No:2 Alsancak/Izmir Tel: : Karşıyaka Şb. Yalı Cd. No:218 Karşıyaka/İzmir Tel: : Bornova Şb. Fevzi Çakmak Cd. No:34 Bornova/İzmir Tel: Adana daki : Adana Şb. Cemal Gürsel Cd. No:73 Adana Tel: şubelerinde yeni pay alma haklarını kullanabileceklerdir. 7. Bedelsiz olarak verilecek hisse senetlerinin dağıtım esasları:

4 a) Ortakların çıkarılmış sermayede mevcut paylarına göre bedelsiz pay alma oranı : % 110 b) Başvuru şekli: Ortaklarımız; Yeni pay alma haklarını kullanım süresinin başlangıç tarihinden itibaren 60 gün içinde, (6/f) bendinde belirtilen yerlere, bu süreden sonra ise Şair Eşref Bulvarı, No:23 Çankaya-İZMİR adresindeki Şirket Merkezine başvurarak, 8.Tertip A ve B Grubu ile 9.Tertip B Grubu hisse senetlerinin (12) No.lu Yeni Pay Alma Kuponlarını ibraz edecek ve 10.Tertip B Grubu, nama yazılı, bedelsiz hisse senetlerini anında alacaklardır. c) Bedelsiz hisse senedi alma işlemi için, süre sınırlaması yoktur. 8. Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan payların halka arz esasları : a) Halka arz süresi, 15 gündür. Bu sürenin başlangıç ve bitiş tarihleri ilan edilecek sirkülerde belirtilecektir. b) Başvuru şekli : Bu sermaye artırımında pay almak suretiyle ortak olmak isteyen tasarruf sahiplerinin, satış süresi içinde İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda işlem yapmaya yetkili aracı kurumlardan oluşan borsa üyelerinden birine başvurmaları gerekmektedir. c) Pay bedelleri, satış işlemlerini yürüten borsa üyesi İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından tahsil edildikçe özel banka hesabına yatırılacaktır. III. SATIŞ HAKKINDA BİLGİLER 1. Satış Fiyatı : a) Yeni pay alma hakkının kullanılmasında 1.000,- TL. nominal değerli bir payın satış fiyatı, 1.000,- TL.'dır. b) Yeni pay alma hakkının kullanılmasından sonra kalan payların satışında 1.000,- TL. nominal değerli bir payın satış fiyatı; 1.000,- TL.'nin altına düşmemek üzere İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda oluşacak fiyattır. 2. Fiyatların tespitinde kullanılan yöntemler, yönetimin ve aracı kuruluşun fiyatlara ilişkin değerlendirmeleri : Nominal değer, esas alınmıştır. 3. Satışa aracılık eden kuruluş ve aracılığın niteliği : İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.; en iyi gayret aracılığı. 4. Ortaklığın ödemesi gereken ihraca ilişkin toplam maliyet : SPK ücreti dahil yaklaşık 200 milyar TL.'dır. 5. Ortaklığın sağlayacağı tahmini nakit girişi ve kullanım yerleri : Sağlanacak 9,76 trilyon TL. nakit girişi; yatırım ve işletme ihtiyacı için kullanılacaktır.

5 IV. MALİ DURUM İLE İLGİLİ BİLGİLER 1. Ortaklığın son 3 yıllık bilançoları ile ve tarihli hesap durumuna göre aktif ve pasifi AKTİF (Milyon TL) I. DÖNEN VARLIKLAR A. Hazır Değerler B. Menkul Kıymetler C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar (Net) Alıcılar ve Alacak Senetleri Verilen Depozito ve Teminatlar Diğer Kısa Vadeli Ticari Alacaklar D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar E. Stoklar İlk Madde ve Malzeme Yarı Mamüller ve Ara Mamuller Mamüller Verilen Sipariş Avansları F. Diğer Dönen Varlıklar II. DURAN VARLIKLAR A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar C. Finansal Duran Varlıklar D. Maddi Duran Varlıklar Maddi Duran Varlıklar (Brüt) Birikmiş Amortismanlar (-) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 3. Yapılmakta Olan Yatırımlar Verilen Sipariş Avansları E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar (Net) F. Diğer Duran Varlıklar A K T İ F T O P L A M I PASİF (Milyon TL) I. KISA VADELİ BORÇLAR A. Finansal Borçlar Banka Kredileri Uz. Vd. Kredilerin Anapara Tak. ve Faizleri Tahvil Anapara Taksitleri ve Faizleri Çıkarılmış Bonolar ve Senetler Diğer Finansal Borçlar B. Ticari Borçlar C. Diğer Kısa Vadeli Borçlar D. Alınan Sipariş Avansları E. Borç ve Gider Karşılıkları II. UZUN VADELİ BORÇLAR A. Finansal Borçlar Banka Kredileri Çıkarılmış Tahviller Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler Diğer Finansal Borçlar B. Uzun Vadeli Ticari Borçlar (Net) C. Diğer Uzun Vadeli Borçlar D. Alınan Sipariş Avansları E. Borç ve Gider Karşılıkları Kıdem Tazminatı Karşılıkları Diğer Borç ve Gider Karşılıkları III. ÖZ SERMAYE A. Sermaye B. Emisyon Primi C. Yeniden Değerleme Değer Artışı Duran Varlıklardaki Değer Artışı İştiraklerdeki Değer Artışı Borsa'da Oluşan Değer Artışı D. Yedekler Yasal Yedekler Olağanüstü Yedek Geçmiş Yıl Karları E. Net Dönem Karı (Zararı) F. Geçmiş Yıllar Zararları (-) P A S İ F T O P L A M I

6 2. Ortaklığın son 3 yılık gelir tabloları ile ve tarihli hesap durumu A. Brüt Satışlar Yurtiçi Satışlar Yurtdışı Satışlar Diğer Satışlar B. Satışlardan İndirimler (-) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) C. Net Satışlar D. Satışların Maliyeti (-) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) ( ) E. Faaliyet Giderleri (-) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 3. Genel Yönetim Giderleri (-) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) ( ) ( ) ( ) ( ) F. Diğer Faaliyetlerden Gelirler ve Karlar İştiraklerden ve Bağlı Ort.Temettü Gelirleri Faiz ve Diğer Temettü Gelirleri Faaliyetle İlgili Diğer Gelirler ve Karlar G. Diğer Faaliyetlerden Giderler ve Zararlar (-) ( ) ( ) ( ) ( ) (26.047) H. Finansman Giderleri (-) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) FAALİYET KARI (ZARARI) I. Olağanüstü Gelirler ve Karlar J. Olağanüstü Giderler ve Zararlar (-) 0 ( ) (7.900) 0 (71.542) DÖNEM KARI (ZARARI) K. Ödenecek Vergi ve Yasal Yükümlülükler (-) ( ) ( ) ( ) (12.391) (69.144) NET DÖNEM KARI (ZARARI)

7 V. MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR (000 TL) Cari Yıl Amortismanları A. Satışların Maliyeti İçinde B. Genel Yönetim Giderleri İçinde Aktifleştirilen Finansman Giderleri Ayrılması Gereken Kıdem Tazminat Karş Ayrılan Kıdem Tazminat Karş Ödenen Kıdem Tazminat Karş Ödenmesi Geciken Sigorta Primi Borçları Olağanüstü Gelir ve Karlar Olağanüstü Gider ve Zararlar a) Ç.Hane Çalısılmayan Kısım Giderleri b) H.Hane Çalısılmayan Kısım Giderleri c) İsletm. Kullanılmayacak Mlz. Gid d) Digerleri Personel Giderleri Stok değerleme yöntemi / yöntemleri Hakkında Bilgi : Hareketli Ort.Maliyet Hareketli Ort.Maliyet Lifo 11. Geçmiş 3 yıla ilişkin kaynak kullanım tablosu (000 TL): KAYNAKLAR Faaliyet Karından Sağlanan Kaynak Olağanüstü Kardan Sağlanan Kaynak Dönen Varlık Tutarında Azalış Duran Varlık Tutarında Azalış Kısa Vadeli Borçlarda Artış Uzun Vadeli Borçlarda Artış Sermaye Artırımı Emisyon Primi KULLANIMLAR Faaliyet Zararı Nedeniyle Kullanım Olağanüstü Zarar Nedeniyle Kullanım Ödenen Vergi ve Benzerleri Ödenen Temettü Dönen Varlık Tutarında Artış Duran Varlık Tutarında Artış Kısa Vadeli Borçlarda Azalış Uzun Vadeli Borçlarda Azalış Sermayede Azalış NET İŞLETME SERM. DEĞİŞİM

8 12. Ortaklığın son üç yıllık kar dağıtım tabloları (000 TL) : TİCARİ KAR (+) Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler (+) Finansman Fonu (-) Finansman Fonu (-) Zarar Mahsubu (-) Yatırım İndirimi ( ) ( ) ( ) (-) İştirak Kazançları İstisnası ( ) ( ) ( ) (-) İhracat Gelir İndirimi (-) Devlet Tahvil Faizleri (-) Matrahtan Diğer İndirimler ( ) ( ) ( ) MALİ KAR a) Dönem Karı b) Geçmiş Yıl Zararı c) Ödenecek Vergiler ( ) ( ) ( ) - Kurumlar Vergisi Gelir Vergisi Kesintisi ( ) ( ) ( ) - Diger Vergi Vb. ( ) ( ) ( ) d) Birinci Yasal Yedek Akçe ( ) ( ) ( ) e) Dağıtılabilir Dönem Karı f) Ortaklara Birinci Temettü g) Kurucu Ortaklara Temettü h) Yönetim Kuruluna Temettü ı) Ortaklara İkinci Temettü j) İkinci Tertip Yasal Yedek k) Statü Yedekleri k) Özel Yedekler l) Olağanüstü Yedek , 1998, 1999 yılı dağıtılabilir dönem kârları; ilgili yılların genel kurul kararları uyarınca dağıtılmayarak olağanüstü yedeklere ayrılmıştır.

9 13.Ortaklığın tarihi itibariyle ; a) Diğer şahıslar lehine verdiği kefaletlerin tutarı : - b) Kullandığı teminat mektuplarının tutarı : ,- TL. c) Aktif değerler üzerinde bulunan toplam ipotek tutarı : ,- TL. d) Aktif değerler üzerinde bulunan toplam sigorta tutarı : ,- TL yılı mali tabloları, EMF Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenmiş ve olumlu rapor düzenlenmiştir yılı mali tabloları, EMF Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenmiş ve olumlu rapor düzenlenmiştir yılı mali tabloları, DRT Denetim Revizyon Tasdik Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenmiş ve olumlu rapor düzenlenmiştir. 15.En son yıllık ara mali tabloların yayım tarihinden sonra meydana gelen, mali ve ticari pozisyonu etkileyebilecek önemli değişiklikler : Yoktur. 16.İştirakler hakkında bilgi : Sermayesi (Bin TL.) Ödenmiş Sermayeye İştirak Tutarı İştirakin Ticaret Ünvanı Faaliyet Konusu Esas Ödenmiş Alım Değeri Nominal Değeri (%) Enda Enerji Enerji Üretim ve ,500 Dağıtım A.Ş. Dağıtımı Nemtaş A.Ş. Liman ,987 İşletmeciliği Asmaş A.Ş Ağır Sanayi ,994 Makinaları Egenda A.Ş. Elektrik Dağıtımı ,000 Sivas Demir Çelik Demir Çelik ,003 A.Ş Sanayi İTAŞ İzmir Teknolojik ,500 Teknopark A.Ş. Araştıma İş Gayrimenkul Gayrimenkul ,428 Yat.Ort. A.Ş. Yatırımı Trakya İplik İplik Pazarlama ,240 Pazarlama A.Ş. Akdemir A.Ş. Demir Çelik Sanayi ,000 Son Yıl Cari Yıl Temettü İştirakin Ticaret Ünvanı YDDAF (TL) Net Kar (TL) Alınan (TL) Alınacak (TL) Nemtaş A.Ş Asmaş A.Ş İştiraklerimizden temettü beklenmemektedir. 17.İştiraklerin her birinin kar dağıtım politikaları : İştiraklerimizdeki kar dağıtımı T.Ticaret Kanunu, Vergi Kanunları ve Muhasebe Usul ve Mevzuatına göre tespit edilir. 18.İştiraklerin gelecekteki belli başlı yatırımlarına ilişkin bilgi : %10'un üzerinde iştirakimiz bulunan şirketlerin genel kurullarında gelecekteki yatırımlara ilişkin bir karar alınmamıştır. 19.Ortaklarla ve İştiraklerle 31/03/2000 itibariyle borç - alacak ilişkisi : Alacak Bakiyesi Borç Bakiyesi Ticari Faiz Ticari Ticari Faiz Oranı Ticari Olan Olmayan Oranı Olan Olmayan Ortaklar İştirakler Ortaklarımızdan Deba Holding A.Ş. ndan alacağımız, satıştan doğmuştur. İştiraklerimizden Nemtaş A.Ş'den alacağımız, liman hizmetlerinden; Asmaş A.Ş. nden alacağımız ise makine sipariş avansından kaynaklanmaktadır.

10 20. Orta ve Uzun vadeli banka kredilerinin ödeme planları : KREDİ KULLANIM PARA FAİZ VADESİ ÖDEME PLANI TUTARI BİRİMİ ORANI ANAPARA FAİZ USD 7,8500% TOPLAM USD 7,8500% TOPLAM USD 7,8500% TOPLAM USD 12,5000% TOPLAM

11 20. Orta ve Uzun vadeli banka kredilerinin ödeme planları : KREDİ KULLANIM PARA FAİZ VADESİ ÖDEME PLANI TUTARI BİRİMİ ORANI ANAPARA FAİZ USD 10,1900% TOPLAM

12 20. Orta ve Uzun vadeli banka kredilerinin ödeme planları : KREDİ KULLANIM PARA FAİZ VADESİ ÖDEME PLANI TUTARI BİRİMİ ORANI ANAPARA FAİZ TL 25% TOPLAM TL 25% TOPLAM

13 21. Tedavüldeki borçlanma senetlerine ilişkin bilgiler : Tedavülde borçlanma senedimiz yoktur. VI. MALİ ANALİZE İLİŞKİN BİLGİLER 1. Likidite Oranları : a) Cari Oran 2,96 3,81 2,69 b) Likidite Oranı 1,49 2,72 1,96 c) Nakit Oranı 0,82 1,76 1,56 2. Faaliyet Oranları : a) Aktif Devir Hızı 0,98 0,69 0,67 b) Alacak Devir Hızı 10,16 6,41 11,06 c) Alacakların Tahsil Süresi (gün) 35,91 56,91 33,01 d) Stok Devir Hızı 6,65 6,17 8,35 3. Finansal Yapı Oranları : a) Toplam Borçlar / Öz Sermaye 0,47 0,33 0,54 b) K.V. Borçlar / Aktif Toplamı 0,14 0,11 0,15 c) Uzun Vadeli Borçlar / Aktif Toplamı 0,17 0,14 0,20 d) Maddi Duran Varlıklar / Öz Sermaye + 0,67 0,62 0,65 Uzun Vadeli Borçlar 4. Karlılık Oranları : a) Net Dönem Karı / Aktif Toplamı 0,02 0,01 0,01 b) Net Dönem Karı / Özsermaye 0,03 0,02 0,02 c) Brüt Kar Marjı 0,12 0,05 0,02 d) Ödenen Vergi v.b. / Dönem Karı 0,23 0,19 0,34

14 a) Pay Sayısı b) Pay Başına Net Satışlar 3,807 1,501 2,470 c) Pay Başına Net Kar (TL) 76,89 30,99 46,08 - Adi Paylara 76,89 30,99 46,08 - İmtiyazlı Paylara d) Pay Başına Temettü (TL) Adi Paylara İmtiyazlı Paylara e) Bir Payın Defter Değeri (TL) Büyüme Oranları (%) a) Net Satışlar 87,29% 18,30% 64,55% b) Esas Faaliyet Karı 80,88% -139,26% -776,63% c) Net Kar 157,39% 20,92% 48,69% d) Brüt Satış Karı / Pay Sayısı -99,81% -60,57% 46,18% e) Pay Başına Net Kar 157,39% -59,69% 48,69% f) Pay Başına Temettü Fiyat - Kazanç Oranları a) Piyasa Fiyatı (TL) b) Düzeltilmiş Piyasa Fiyatı (TL) c) Toplam Piyasa Değeri (Milyon TL) d) Fiyat / Kazanç Oranı 31,86 16,13 73,78 e) Kâr Verimi 0,03 0,06 0,01 f) Temettü Verimi (%) g) Piyasa fiyatı / Defter Değeri 0,93 0,31 1,42

15 VII. YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER 1. Ortaklığın genel organizasyon şeması : Ek1'de sunulmuştur. 2. Ortaklığın Yönetim Kurulu üyelerinin : Son 5 yılda Şirkette Sermaye Payı Adı - Soyadı Görevi Mesleği Üstlendiği Görevler (TL.) (%) Caner ÇİMENBİÇER Başkan Bankacı Başkan T.İş Bankası A.Ş. - Samim SİVRİ Başkan Vekili ve Murahhas Aza Sanayici Başkan Vekili ve Murahhas Aza Danyal KARA Üye Bankacı Üye T.İş Bankası A.Ş. - Erdem ÜNAL Üye Bankacı Üye T.İş Bankası A.Ş. - Ali KOCABAŞ Üye Bankacı Üye T.İş Bankası A.Ş. - Kamil SANDIKÇIOĞLU Üye Bankacı Üye T.İş Bankası A.Ş. - Abdülkerim Mohd.A AL RAJHİ Üye Sanayici - Bankacı Üye , Yönetim Kurulu üyelerinin ortaklık dışında yürüttükleri görevler : Adı - Soyadı Görevleri Caner ÇİMENBİÇER : T.İş Bankası A.Ş.Genel Müdür Yardımcısı Samim SİVRİ : Sanayici Danyal KARA : T.İş Bankası A.Ş.İzmir Şube Müdürü Erdem ÜNAL : T.İş Bankası A.Ş.İştirakler Grup Müdürü Ali KOCABAŞ : T.İş Bankası A.Ş.İzmir İstihbarat Müdürü Kamil SANDIKÇIOĞLU : T.İş Bankası A.Ş.İştirakler Müdürü Abdülkerim Mohd.A. AL RAJHİ : Sanayici-Bankacı (S.Arabistan) 4. Yönetimde söz sahibi olan personelin : Son 5 yılda Şirkette Sermaye Payı Adı - Soyadı Görevi Mesleği Üstlendiği Görevler (TL.) (%) A.Doğan ARIKAN Genel Müdür İşletmeci Genel Müdür - - Emin TÜFEKÇİLER Genel Müdür Yrd.(İşl.) Mühendis Genel Müdür Yard.(İşl.) - - Servet ERÖCAL Genel Müdür Yrd.(Tic- İşletmeci Genel Müdür Yard.(Tic- - - Mali) Mali) İhsan ÇOLAK Genel Müdür Yrd. Mühendis AR-GE Grup Md. - - (AR-GE) Genel Müd.Yard. (AR-GE) A.Vasfi MERZİFONLU Mali İşler Grup Md. İşletmeci Muhasebe Md. - - M.Cengiz TORUN Satış Pazarlama Grup İşletmeci Satış Pazarlama Grup Md. - - Md. Süleyman ELDEM Yardımcı Tesisler Grup Mühendis Yardımcı Tesisler Grup - - Md. Md. Sezai BİRİŞÇİ Üretim Grup Md. Mühendis Haddehane Md. - - Üretim Grup Md. İzzet ULU AR-GE Grup Md. Mühendis Planlama Md. - - Levent ÇAKIRER Personel ve İdari İşler Grup Md. İşletmeci AR-GE Grup Md. Personel ve İdari İşler Grup Md Yürürlükteki sözleşmeler uyarınca 2. ve 4. numaralı maddelerde belirtilen kişilere yapılacak brüt ücret ve diğer ödemeler toplamının yıllık tahmini tutarı : ,- TL 6. Sermayeye dolaylı yoldan sahip olan gerçek ve tüzel kişiler ve sermaye payları :

16 VIII. FAALİYET HAKKINDA BİLGİLER 1. Faaliyet Gösterilen Sektör : Demir Çelik Sektörü Fiili Faaliyet Konusu : Demir Çelik Üretimi ve Satışı Ortaklığın Sektör İçindeki Yerine İlişkin Özet Bilgi : İzmir Demir Çelik ton/yıl kapasiteli çelikhanesi ve ton/yıl haddehanesi ile Türkiye'nin önde gelen demir çelik kuruluşlarından biridir yılında gerçekleştirdiği ton/yıl kütük ve ton/yıl çelik çubuk üretimi ile Türk ham çelik üretiminde %5,1, Elektrik Ark Ocaklı tesisler bazında ise %7,9 pay alan İzmir Demir Çelik, modern teknolojisi ve bilgi birikimi ile demir çelik sektöründe uluslararası saygınlık kazanmıştır. Gelişen üretim ve pazar koşullarına göre avantajlarını sürekli geliştiren ve yenileyen İDÇ; hammadde, enerji, işgücü verimliliği açılarından dünya standartlarının üzerindeki performansı yanında sahip olduğu uluslararası NS-ISO 9002, Almanya İngiltere, Norveç kalite belgeleri ile de dünyadaki rakiplerine göre önemli avantajlar sağlayarak haddehane üretiminin %86,7'sini ihraç etme başarısını göstermiştir. Demir çelik üretimi yanında, İDÇ, sahip olduğu DWT luk iki adet ve DWT luk bir adet olmak üzere toplam üç gemilik filosuyla gerek hurda ithalinde gerekse mamul ihracında önemli ölçüde maliyet avantajı sağlamaktadır. Ayrıca İDÇ; yurtiçi ve yurtdışı eğitim, süpervizyon ve mühendislik hizmetleriyle know-how ve teknoloji transferi sağlayarak ulusal sanayinin gelişimine katkıda bulunmaktadır. 2. Kullanılan üretim veya imalat teknolojisine ilişkin özet bilgi : Elektrik Ark Ocaklı Tesiste ergitilen demir çelik hurdasından, sürekli döküm yöntemi ile kütük ve bundan sıcak haddeleme yöntemi ile düz ve nervürlü çelik çubuk üretilmektedir. 3. Önemli nitelikte yeni ürün ve faaliyetler : Haddehanede verimin ve üretkenliğin artırılması amacıyla Aralık 1999 da başlatılan soğutma platformu boyunun 12 metre uzatılması yatırımı Mart 2000 de tamamlanacaktır. Yurtdışı projelerde kullanılmak üzere prototip yeni hadde tezgahı bütünüyle AR-GE, işletme ve bakım birimlerinin işbirliği ile tasarlanmış ve imalatına başlanmıştır. Dünyadaki diğer uygulamalardan farklı ve daha üstün olan yeni hadde tezgahları için AR-GE teşviki başvurusu yapılmıştır. Ayrıca patent alma konusunda da çalışmalar sürdürülmektedir yılının Kasım ayında alınan gemi ile birlikte sayıları üçe çıkan kuru yük gemileri, hammadde ve mamul taşımasında kullanılmakta; maliyet avantajı yanında, daha programlı sevkiyat yapılması, Şirket in rekabet şansını artırmaktadır. 4. Geçmiş 3 yılda, yıllar itibariyle çalışan sayısı ile bunlarda meydana gelen değişiklikler ve nedenleri: Çalışan Sayısı Geçmiş 3 yılda çalışan sayısında önemli miktarda bir değişiklik olmamıştır 5. Sahip olunan Gayrimenkuller ile ilgili bilgiler : ( ) Defter Değeri Kullanım İpotek Mevkii m 2 (Net)TL Vergi Değeri Süresi Tutarı Arsa, Arazi , ,- Bina , Kiralanan veya Kiraya verilen gayrimenkullere ilişkin bilgiler : Simon Bolivar Cad. No:10/6 Çankaya / ANKARA adresindeki Ankara Büromuz, TİBAŞ Vakfından 1396 Dolar/Ay karşılığı kiralanmıştır. 7. Finansal kiralama yoluyla edinilen kıymetlere ilişkin bilgi : Finansal kiralama yoluyla edinilen kıymet yoktur. 8. Hammadde temin koşulları (yurtiçi, yurtdışı; satınalınan ülke, gümrük vergi oranı, hammadde satıcısının tekel konumu vs.) ve temin koşullarında olası değişiklikler : Hammaddemizin %85'lik kısmı yurtdışından, serbest piyasa koşulları ile gümrük vergisiz olarak ithal edilmekte, kalan kısım ise iç piyasadan temin edilmektedir. 9. Satış koşulları ve son yılda satış politikasında meydana gelen değişiklikler, üretilen malın gümrük vergi oranları, ihracat yapılan ülkeler : Satışlarımızın %80'i dış piyasaya, %20'si iç piyasaya yapılmaktadır. satış koşullarımızda ve satış politikamızda herhangi bir değişiklik olmamıştır. Uzakdoğu, Orta Amerika, Kuzey Afrika ülkelerine yapılan ihracatta gümrük vergileri ülkelerin mevzuatlarına göre farklılık göstermektedir.

17 10.Patent, lisans, sınai-ticari veya mali anlaşmalara ilişkin özet bilgi : Patent, lisans, ve sınai-ticari veya mali anlaşmamız yoktur. 11.Varsa son 3 yıldaki yeni ürünler ve üretim sürecine ilişkin araştırma geliştirme politikası : Üretimde kalite ve verimliliğe yönelik yatırım araştırmaları AR-GE departmanınca sürekli olarak yapılmaktadır. 12.Son 12 ayda mali durumu önemli ölçüde etkileyebilecek, işe ara verme haline ilişkin bilgiler ile sendikal faaliyet ve toplu sözleşmeye ilişkin bilgi : Eylül 1998 da Türk Metal Sendikası ile MESS arasında imzalanan toplu sözleşme tarihinde sona erecektir. 13.Ortaklığın önemli uyuşmazlıkları ; a) Ortaklarla : Yoktur. b) Personelle : Yoktur. c) Vergi İdaresiyle : Yoktur. d) Diğer Resmi Kurum ve Kuruluşlarla : Yoktur. e) Diğer Gerçek ve Tüzel Kişilerle : Yoktur. 14.Ortaklığın yapılmakta olan yatırımlarının niteliği ile yararlanmakta olduğu teşvikler ve koşulları hakkında bilgi : tarih, 3439 sayılı İzin ve Teşvik Belgesi kapsamında sürdürülen tamamlama yatırımına ilişkin olarak Hazine Müsteşarlığı nca yayımlanan tebliğlerde sektörümüze sağlanan tüm teşviklerden yararlanılmaktadır tarih ve 3268 sayılı İzin ve Teşvik Belgemiz kapsamında yapılan gemi yatırımı tarihinde tamamlanmış, belgenin kapatılması amacıyla tarihinde Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü ne başvurulmuştur. lx. HİSSE SENETLERİNİN VERGİLENDİRME ESASLARI: (EK/2) X. DİĞER HUSUSLAR Aşağıdaki belgeler; Şair Eşref Bulvarı No: 23/ İzmir adresindeki Şirket merkezi ve diğer başvuru yerlerinde, tasarruf sahiplerinin incelemesine açık tutulmaktadır : 1. Esas Sözleşme 2. İzahnamede yer alan bilgilerin dayanağını oluşturan, uzmanlarca hazırlanmış her türlü rapor, (faaliyet raporu, bağımsız denetim raporu, ihraç öncesi aracı kuruluşlarca hazırlanan raporlar,...) mali tablolar, değerleme ve görüşler,

18 İZAHNAMENİN SORUMLULUĞUNU YÜKLENEN KİŞİLER Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu izahnamede yer alan bilgilerin ve verilerin gerçeğe uygun olduğunu ve izahnamenin bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik içermediğini beyan ederiz. İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş. İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. İlker YALÇIN Muhasebe Müdürü A.Vasfi MERZİFONLU Mali İşler Grup Müdürü Bu izahnamede yer alan ve tarafımızdan denetlenen 01/01/ /12/1997 dönemi, 01/01/ /12/1998 dönemine ilişkin mali durum ve faaliyet sonuçlarına ait bilgilerin kuruluşumuzca düzenlenen denetim raporlarına uygunluğunu onaylarız. EMF YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Bu izahnamenin IV. Mali Durum ile ilgili bilgiler bölümü ile V.Bölüm 14.Paragrafta yer alan ve tarafımızdan denetlenen 01/01/ /12/1999 dönemine ilişkin mali durum ve faaliyet sonuçlarına ait bilgilerin kuruluşumuzca düzenlenen denetim raporlarına uygunluğunu onaylarız. DRT DENETİM REVİZYON TASDİK YEMiNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

19

20

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL)

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL) AKTİF (VARLIKLAR) HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO I.DÖNEN VARLIKLAR 2,433,801 2,919,245 A- HAZIR DEĞERLER 57,865 424,947 1- Kasa 3,507 614 2- Bankalar

Detaylı

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL)

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL) HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO AKTİF (VARLIKLAR) 31 ARALIK 1999 31 ARALIK 1998 I.DÖNEN VARLIKLAR 6,152,538 2,433,801 A- HAZIR DEĞERLER 383,998 57,865

Detaylı

DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER

DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER ÇIKARILMIŞ SERMAYEMİZ 226.027.699,46 TÜRK LİRASINDAN 50.000.000 TÜRK LİRASINA AZALTILMAKTA, EŞANLI

Detaylı

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. Bağımsız Denetim'den

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. Bağımsız Denetim'den Bağımsız Denetim'den Geçmemiş Geçmemiş AYRINTILI BİLANÇO (Milyon TL) 30.09.2003 30.09.2002 I. DÖNEN VARLIKLAR 3.838.237 6.372.218 A. Hazır Değerler 1.628.294 3.373.960 1. Kasa 4.519 4.175 2. Bankalar 1.605.489

Detaylı

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 EKİM 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL)

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 EKİM 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL) HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 EKİM 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO AKTİF (VARLIKLAR) 31 EKİM 1999 I.DÖNEN VARLIKLAR 5,236,848 A- HAZIR DEĞERLER 514,921 1- Kasa 5,081 2- Bankalar 479,676

Detaylı

AD YAYINCILIK A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 1998 VE 1997 HESAP DÖNEMLERİ AYRINTILI BİLANÇOLARI (MİLYON TL)

AD YAYINCILIK A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 1998 VE 1997 HESAP DÖNEMLERİ AYRINTILI BİLANÇOLARI (MİLYON TL) AYRINTILI BİLANÇOLARI AKTİF (VARLIKLAR) 31 ARALIK 1998 31 ARALIK1997 I.DÖNEN VARLIKLAR 1,364,184 1,054,263 A- HAZIR DEĞERLER 14,412 6,626 1- Kasa 1,296 3,221 2- Bankalar 13,085 2,986 3- Diğer Hazır Değerler

Detaylı

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'DEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'DEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'DEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER ÇIKARILMIŞ SERMAYEMİZ 43.000.000 YTL NAKİT KARŞILIĞI OLMAK SURETİYLE 7.000.000 YTL'NDAN 50.000.000 YTL'NA ARTIRILMAKTADIR.

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 YENİ BOSNA VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2013 Onay Zamanı : 28.04.2014-13:23:37 Vergi Kimlik Numarası E-Posta Adresi 7000030965 obamuhsebem@hotmail.com

Detaylı

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL)

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) AKTİF (VARLIKLAR) 31/12/2007 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) I- DÖNEN VARLIKLAR A- Hazır Değerler 403.030,45 725.183,53 1- Kasa 12.368,77 2.498,62 2- Alınan Çekler 0,00 0,00 3- Bankalar 390.661,68

Detaylı

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. Bağımsız Denetim'den

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. Bağımsız Denetim'den Bağımsız Denetim'den Geçmemiş Geçmemiş AYRINTILI BİLANÇO (Milyon TL) 31.03.2003 31.03.2002 I. DÖNEN VARLIKLAR 2.496.618 3.303.499 A. Hazır Değerler 890.658 1.553.884 1. Kasa 1.906 2.591 2. Bankalar 888.752

Detaylı

VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.

VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş. Sayfa No: 1 BİLANÇO DİPNOTLARI: 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu : Hazır Giyim eşyaları üretmek ve ticaretini yapmak. 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : (milyon TL) Adı Pay Oranı

Detaylı

VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER

VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER ÇIKARILMIŞ SERMAYEMİZ 65.000.000 TÜRK LİRASINDAN 28.000.000 TÜRK LİRASINA AZALTILMAKTA, EŞANLI OLARAK ÇIKARILMIŞ

Detaylı

TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI

TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI www.isvesosyalguvenlik.com Mevzuat Bilgi Kültür - Haber Platformu TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ

Detaylı

TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL )

TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL ) TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL ) AKTİF (2009) (2010) I. Dönen Varlıklar 278.827.718,11 156.613.412,26. A. Hazır Değerler 143.598.822,66 128.750.991,10. 1. Kasa

Detaylı

01.01.2003 / 31.03.2003 TARİHLİ DİPNOTLARI

01.01.2003 / 31.03.2003 TARİHLİ DİPNOTLARI BİLANÇO DİPNOTLARI: 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu : Hazır Giyim eşyaları üretmek ve ticaretini yapmak. 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : (milyon TL) Adı Pay Oranı Pay Tutarı

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot (31/12/2012) (31/12/2011) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 133.722.404 86.360.135 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 125.778.170 81.142.222

Detaylı

Yönetim Kurulumuzun 31.12.2007 Tarih ve 34 Sayılı Toplantısı'nda; Yönetim Kurulumuzun 26.12.2007 Tarih ve 33 Sayılı Toplantısı'nda;

Yönetim Kurulumuzun 31.12.2007 Tarih ve 34 Sayılı Toplantısı'nda; Yönetim Kurulumuzun 26.12.2007 Tarih ve 33 Sayılı Toplantısı'nda; Yönetim Kurulumuzun 31.12.2007 Tarih ve 34 Sayılı Toplantısı'nda; Yönetim Kurulumuzun, 08.03.2006 tarih ve 11 sayılı toplantısında yapılmasına karar verdiği; haddehanede ikinci soğutma platformu ve ek

Detaylı

B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-)

B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) 104 105 106 107 108 DİĞER HAZIR DEĞERLER 109 11 MENKUL KIYMETLER 110 HİSSE

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 MİMARSİNAN VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2014 Onay Zamanı : 22.04.2015-12:01:08 Vergi Kimlik Numarası E-Posta Adresi 6490495586 muhasebe@oylum.com Ticaret

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I CARİ VARLIKLAR (31/12/2008) A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 22.641.606 1 Kasa 2.356 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14 20.777.618 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Diğer

Detaylı

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103.

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri(-) 108. Diğer Hazır Değerler 11. Menkul

Detaylı

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Geçmiş Önceki 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14,169,311 15,618,483 1- Kasa 2.12, 14 698 123 2- Alınan Çekler 3-

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 ANHYT VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 75.248.958 1- Kasa Mad.14 14.634 2- Alınan Çekler - 3- Bankalar Mad.14 41.720.390 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) Mad.14 (43.473)

Detaylı

10.1.Kar Zarar Tabloları

10.1.Kar Zarar Tabloları 10.1.Kar Zarar Tabloları Gelir ve giderler 2011 A- Brüt satışlar 854.455.559,29 823.017.968,57 875.905.247,46 1- Yurtiçi satışlar 756.018.408,89 718.585.063,60 805.602.932,74 2- Yurtdışı satışlar 98.437.150,40

Detaylı

CREDITWEST INSURANCE LTD 31.12.2013 TARİHLİ BİLANÇO

CREDITWEST INSURANCE LTD 31.12.2013 TARİHLİ BİLANÇO CREDITWEST INSURANCE LTD 31.12.2013 TARİHLİ BİLANÇO AKTİFLER Not 31.12.2012 31.12.2013 I. NAKİT DEĞERLER 10.505.985,81 13.079.784,83 a. Kasa 4.150,00 20.299,99 b. Banka 6 10.501.835,81 13.059.484,84 II.

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 ERTUĞRULGAZİ VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2013 Onay Zamanı : 19.04.2014-12:13:22 Vergi Kimlik Numarası E-Posta Adresi 7850012115 bursalihavlu@bursalihavlu.com

Detaylı

10.1.Kar Zarar Tabloları

10.1.Kar Zarar Tabloları 10.1.Kar Zarar Tabloları Gelir ve giderler 2008 A- Brüt satışlar 563.752.599,33 573.579.296,04 654.817.545,31 1- Yurtiçi satışlar 522.960.763,29 533.708.451,93 604.193.703,98 2- Yurtdışı satışlar 40.791.836,04

Detaylı

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III 1.1. MUHASEBENİN TANIMI... 1 1.2. MUHASEBENİN KURAMSAL YAPISI... 4 1.3. MUHASEBE UYGULAMASINI ZORUNLU KILAN NEDENLER... 5 1.3.1. Yasal Nedenler... 5 1.3.2. İlgili

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 GÜNGÖREN VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2012 Onay Zamanı : 26.04.2013-16:06:58 Vergi Kimlik Numarası 5930020571 E-Posta Adresi Ticaret Sicil No İrtibat

Detaylı

Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu. Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR

Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu. Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) 108 DİĞRE HAZIR DEĞERLER

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 GÜNGÖREN VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2013 Onay Zamanı : 26.04.2014-19:17:32 Vergi Kimlik Numarası 5930020571 E-Posta Adresi Ticaret Sicil No İrtibat

Detaylı

TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER

TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER ÇIKARILMIŞ SERMAYEMİZ 13.821.101 LİRASI NAKİT KARŞILIĞI 7.878.603 LİRASI İÇ KAYNAKLARDAN KARŞILANMAK SURETİYLE

Detaylı

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 SORU:1: TANIR Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihinde düzenlenen genel geçici mizanı ve 31.12.2013

Detaylı

GÜNLÜK DEFTER (YEVMİYE) KAYITLARI 100 KASA HESABI 15.900,- 101 ALINAN ÇEKLER 33.000,- 102 BANKALAR HESABI 100.500,- 120 ALICILAR 90.700,- 121 ALACAK SENETLERİ HESABI 132.600,- 128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR

Detaylı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır Yurt Dışı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır Yurt Dışı 31 ARALIK 2012 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 11.864 14.215 26.079 34.489-34.489 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV 4-5.000-5.000

Detaylı

TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL )

TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL ) TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL ) AKTİF (2010) (2011) I. Dönen Varlıklar 0,00 516.533,32. A. Hazır Değerler 0,00 515.613,65. 3. Bankalar 0,00 515.613,65. H. Diğer

Detaylı

TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.

TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER (31/12/2009) (31/12/2008) Not TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 4-6 - 6 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV (Net) 5 2.1 Alım

Detaylı

AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan 216-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Aksigorta A.Ş. 3.9.216 Tarihi İtibariyle Finansal Tabloları

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 ALANYA VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2012 Onay Zamanı : 10.04.2013-17:36:15 Vergi Kimlik Numarası 6150361338 Ticaret Sicil No İrtibat Tel No Soyadı

Detaylı

BİLANÇO DİPNOTLARI 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu :Vana İmalatı 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : Adı Pay Oranı Pay Tutarı

BİLANÇO DİPNOTLARI 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu :Vana İmalatı 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : Adı Pay Oranı Pay Tutarı BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Sayfa No: 1 BİLANÇO DİPNOTLARI 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu :Vana İmalatı 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : Adı Pay Oranı Pay

Detaylı

A MUHASEBE KPSS-AB-PS/2007. 1. İşletmede satılan ticari mallar maliyeti tutarı kaç YTL dir? 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ.

A MUHASEBE KPSS-AB-PS/2007. 1. İşletmede satılan ticari mallar maliyeti tutarı kaç YTL dir? 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ. 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE Bir işletmenin 2006 yılı genel geçici mizanında yer alan bilgilerden bazıları aşağıdadır: Borç Tutarı (Bin YTL) A MUHASEBE Alacak Tutarı Kasa 6.770 6.762 Ticari Mallar

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 BAŞKENT VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2012 Onay Zamanı : 17.04.2013-11:54:31 Vergi Kimlik Numarası 6190406571 E-Posta Adresi Ticaret Sicil No İrtibat

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 BAFRA VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2012 Onay Zamanı : 12.04.2013-16:22:37 Vergi Kimlik Numarası 0300053846 E-Posta Adresi Ticaret Sicil No 2970 İrtibat

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 URAY VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2014 Onay Zamanı : 23.04.2015-20:03:42 Vergi Kimlik 0860460178 E-Posta Adresi askaro33@gmail.com Ticaret Sicil No

Detaylı

BENGĠ SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK TĠC.LTD.ġTĠ.31/12/2008 ÖZET BĠLANÇOSU

BENGĠ SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK TĠC.LTD.ġTĠ.31/12/2008 ÖZET BĠLANÇOSU BENGĠ SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK TĠC.LTD.ġTĠ.31/12/2008 ÖZET BĠLANÇOSU AKTĠF (VARLIKLAR) +-------------------------------+-----------------------------------------------+------------------------------------------------+

Detaylı

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU BİLANÇOSU Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot (30/09/2006) (31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 10.069 2.643 12.712

Detaylı

ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR

ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu İçin Hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 ÜSKÜDAR VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2012 Onay Zamanı : 26.04.2013-10:41:07 Vergi Kimlik Numarası 0850335797 E-Posta Adresi Ticaret Sicil No İrtibat

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 19 MAYIS VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2010 Onay Zamanı : 13.04.2011-13:08:53 Vergi Kimlik Numarası 1050027525 E-Posta Adresi sengul-oner@hotmail.com

Detaylı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER Notlar 31.Ara.09 31.Ara.08 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER Not:4 506-506 301-301 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV Not:5

Detaylı

A K T i F ( VARLIKLAR ) CARİ DÖNEM

A K T i F ( VARLIKLAR ) CARİ DÖNEM A K T i F ( VARLIKLAR ) B M C SANAYİ VE TİCARET A.Ş.' NİN AYRINTILI BİLANÇOSU TL I-DÖNEN VARLIKLAR A-Hazır Değerler 13.100.393,91 1-Kasa 50.278,18 2-Alınan Çekler - 3-Bankalar 13.050.115,73 4-Verilen Çekler

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 ALANYA VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2011 Onay Zamanı : 26.04.2012-22:37:51 Vergi Kimlik Numarası 6150361338 Ticaret Sicil No İrtibat Tel No Soyadı

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KOCAMUSTAFAPAŞA VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2012 Onay Zamanı : 29.04.2013-10:08:52 Vergi Kimlik Numarası 8370536813 Ticaret Sicil No Soyadı (Unvanı)

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KAĞITHANE VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2013 Onay Zamanı : 29.04.2014-16:23:41 Vergi Kimlik Numarası 4620279443 Ticaret Sicil No 522224 İrtibat Tel

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/12/2004 ) ( 31/12/2003) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 84 541 625 168 1,101 1,269 1.1.Kasa

Detaylı

120 Alıcılar 798.608,77 121 Alacak Senetleri - 122 Alacak Senetleri Reeskontu(-) - 126 Verilen Depozito ve Teminatlar - 12 Ticari Alacaklar

120 Alıcılar 798.608,77 121 Alacak Senetleri - 122 Alacak Senetleri Reeskontu(-) - 126 Verilen Depozito ve Teminatlar - 12 Ticari Alacaklar ENERVİS ENERJİ SERVİS SANAYİ VE TİCARET A.Ş. AKTİF (VARLIKLAR) 31.12.2012 1 DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI 1.155.393,33 10 Hazır Değerler 333.817,62 100 Kasa - 101 Alınan çekler - 102 Bankalar 333.817,62 103

Detaylı

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 114.597.862,85 97.908.467,33 1- Kasa 14 706,26 2.309,06 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 114.578.347,59

Detaylı

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 135.557.693,98 97.908.467,33 1- Kasa 14 1.504,78 2.309,06 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 135.110.587,67

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

Hazine Müsteşarlığından: 31.05.2012 YENİ HESAP KODLARI İLE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN SEKTÖR DUYURUSU (2012/7)

Hazine Müsteşarlığından: 31.05.2012 YENİ HESAP KODLARI İLE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN SEKTÖR DUYURUSU (2012/7) Hazine Müsteşarlığından: 31.05.2012 YENİ HESAP KODLARI İLE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN SEKTÖR DUYURUSU (2012/7) Şirket ortakları tarafından sermaye artırımı sürecinde şirkete aktarılan nakitlerin;

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 HOCAPAŞA VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2013 Onay Zamanı : 21.04.2014-14:40:48 Vergi Kimlik Numarası E-Posta Adresi 4730010448 huseyinkorkmaz76@hotmail.com

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 ŞEHİTKERİM VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2012 Onay Zamanı : 16.04.2013-19:01:26 Vergi Kimlik Numarası 8250003458 Ticaret Sicil İrtibat Tel Soyadı (Unvanı)

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 ANADOLU KURUMLAR VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2008 Onay Zamanı : 25.04.2009-12:05:10 Vergi Kimlik Numarası 3850003845 Ticaret Sicil No 216 6223978 Soyadı

Detaylı

KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/03/2006 ) ( 31/12/2005 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 73 468 541 84 221 305 1.1 Kasa

Detaylı

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Cari Dönem Önceki Dönem A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 750.298.134 651.602.160 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 603.338.065 519.894.669 4- Verilen Çekler

Detaylı

AKTİF KOZMETİK SATIŞ PAZARLAMA VE DAĞITIM A.Ş. HAZİRAN 2013 DÖNEMİ KÜMÜLE KARŞILAŞTIRMALI AYRINTILI BİLANÇOSU (12,09,2013)

AKTİF KOZMETİK SATIŞ PAZARLAMA VE DAĞITIM A.Ş. HAZİRAN 2013 DÖNEMİ KÜMÜLE KARŞILAŞTIRMALI AYRINTILI BİLANÇOSU (12,09,2013) AKTİF KOZMETİK SATIŞ PAZARLAMA VE DAĞITIM A.Ş. HAZİRAN 2013 DÖNEMİ KÜMÜLE KARŞILAŞTIRMALI AYRINTILI BİLANÇOSU (12,09,2013) Hesap kodu ve İsimleri FİİLİ KÜMÜLE FİİLİ KÜMÜLE Eğilim FİİLİ KÜMÜLE Yüzdeleri

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 447.814.449 394.414.565 1- Kasa 14-142 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 261.688.873 238.263.597

Detaylı

KESİN MİZAN BİLDİRİMİ (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin)

KESİN MİZAN BİLDİRİMİ (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin) ÇANKAYA VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2013 Onay Zamanı : 21.04.2014-14:59:22 Vergi Kimlik Numarası 7750066708 E-Posta Adresi banubingol@hotmail.com Ticaret Sicil No İrtibat Tel No Soyadı

Detaylı

* Sermayenin % 10 undan daha azına sahip ortakların toplamını göstermektedir.

* Sermayenin % 10 undan daha azına sahip ortakların toplamını göstermektedir. Sayfa No: 1 BİLANÇO DİPNOTLARI: 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu : Hazır Giyim eşyaları üretmek ve ticaretini yapmak. 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : (milyon TL) Toplam 31 Mart

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO V A R L I K L A R

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO V A R L I K L A R I- CARİ VARLIKLAR V A R L I K L A R A-Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 10.089.165 5.055.138 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 10.039.100 5.055.138 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) - -

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Denetimden Cari Dönem Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 399.876.679 329.752.725 1- Kasa 14 3.009 2.079 2- Alınan

Detaylı

ŞİRKETİN ÜNVANI. Sayfa No: 1

ŞİRKETİN ÜNVANI. Sayfa No: 1 Sayfa No: 1 BİLANÇO DİPNOTLARI: 1- Bankalar Hesabının...0.- Milyon TL sı, Menkul Değerler Cüzdanı Hesabının 412.949.685.- Milyon TL sı, İştirakler Hesabının...0.- Milyon TL sı, Gayrimenkuller Hesabının...0.-

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 1 VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 26,323,433 32,870,248 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 24,802,294 32,542,783 4- Verilen

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI 4 Temmuz 2006 tarihli 6591 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde yayınlanan ilana göre Anadolu Hayat Emeklilik

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 TUZLA VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2011 Onay Zamanı : 24.04.2014-18:23:47 Vergi Kimlik Numarası 0080096849 Ticaret Sicil No Soyadı (Unvanı) ADMARİN

Detaylı

Aksigorta Anonim Şirketi. 1 Ocak - 31 Mart 2016 ara hesap dönemine ait finansal tablolar

Aksigorta Anonim Şirketi. 1 Ocak - 31 Mart 2016 ara hesap dönemine ait finansal tablolar Aksigorta Anonim Şirketi 1 Ocak - 31 Mart 2016 ara hesap dönemine ait finansal tablolar 31 MART 2016 TARİHİ İTİBARİYLE VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot (31/03/2016) (31/12/2015) A- Nakit ve Nakit Benzeri

Detaylı

FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO YTL VARLIKLAR Cari

FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO YTL VARLIKLAR Cari BİLANÇO VARLIKLAR I Varlıklar A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 4,925,810 1 Kasa 14 2 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14 4,889,175 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar

Detaylı

VARLIKLAR. Dip Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Yeniden düzenlenmiş (*) I- Cari Varlıklar

VARLIKLAR. Dip Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Yeniden düzenlenmiş (*) I- Cari Varlıklar EGE SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE SOLO BİLANÇO (Tutarlar Türk Lirası ''TL'' olarak ifade edimiştir.) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Not 31.12.2014 31.12.2013 A- Nakit Ve Nakit Benzeri

Detaylı

GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ

GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ ( Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin ) 1032 BÜYÜK MÜK. VD. B VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Geçici Vergi Dönemi (Normal Dönem) Yılı Dönem 2015 1. Dönem Onay Zamanı : 14.05.2015-09:05:11

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 ERENKÖY VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2012 Onay Zamanı : 22.04.2013-18:49:50 Vergi Kimlik Numarası 7810285527 Ticaret Sicil No İrtibat Tel No Soyadı

Detaylı

UŞAK SERAMİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU I GİRİŞ

UŞAK SERAMİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU I GİRİŞ Sayfa No: 1 I GİRİŞ 1. RAPORUN DÖNEMİ : 01 Ocak 2008 30 Haziran 2008 2. ORTAKLIĞIN ÜNVANI : UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş. 3. YÖNETİM KURULU - DENETİM KURULU VE YETKİLERİ YÖNETİM KURULU Ana sözleşmemizin 8.

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda

Detaylı

10.1.Kar Zarar Tabloları

10.1.Kar Zarar Tabloları 10.1.Kar Zarar Tabloları Gelir ve giderler 2012 A- Brüt satışlar 823.017.968,57 875.905.247,46 805.263.661,69 1- Yurtiçi satışlar 718.585.063,60 805.602.932,74 679.219.636,06 2- Yurtdışı satışlar 104.432.904,97

Detaylı

VARLIKLAR. I- Cari Varlıklar Dipnot

VARLIKLAR. I- Cari Varlıklar Dipnot AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar 31.12.2012 31.12.2011 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 12.405.410 10.159.873 1- Kasa 2.12, 14 1.699 1.753 2- Alınan Çekler 0 0 3- Bankalar 2.12, 14

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon")

Detaylı

OEPSAŞ KURUMSAL KÜNYE

OEPSAŞ KURUMSAL KÜNYE OEPSAŞ KURUMSAL KÜNYE TİCARET ÜNVANI Osmangazi Elektrik Perakende Satış Anonim Şirketi MERKEZ ADRESİ Turan Güneş Bulvarı Galip Erdem Cad. No:30 Çankaya / Anakara BAĞLI OLDUĞU TİCARET SİCİL MEMURLUĞU Ankara

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar 31 Mart 2014 Tarihi İtibariyle Ayrıntılı Konsolide Olmayan Bilanço (Para Birimi Aksi Belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) Olarak Gösterilmiştir)

Detaylı

GARANTİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Bağımsız Sınırlı Denetim'den

GARANTİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Bağımsız Sınırlı Denetim'den Bağımsız Sınırlı Denetim'den Geçmiş Geçmiş AYRINTILI BİLANÇO (Milyon TL) 30.06.2003 30.06.2002 I. DÖNEN VARLIKLAR 19.513.981 24.073.044 A. Hazır Değerler 8.413.233 4.478.512 1. Kasa 228 449 2. Bankalar

Detaylı

Özsermaye Değişim Tablosu

Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Finansal Tablo Türü Raporlama Birimi Konsolide Olmayan TL Ref. Sermaye Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları Hisse Senedi İhraç Primi kardan ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Geçmiş Yıllar

Detaylı

Bağımsız Denetimden Geçmemiş Dipnot Cari Dönem Cari Dönem I- Cari Varlıklar

Bağımsız Denetimden Geçmemiş Dipnot Cari Dönem Cari Dönem I- Cari Varlıklar ( ) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 4,14 54.400.683 28.327.786 1- Kasa 2.12,14 5.588 3.924 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12,14 32.366.735 8.595.579 4- Verilen Çekler

Detaylı

GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ

GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ ( Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin ) 1032 MİMARSİNAN VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Geçici Vergi Dönemi (Normal Dönem) Yılı Dönem 2013 4. Dönem Onay Zamanı : 14.02.2014-17:25:56

Detaylı

GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ

GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ ( Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin ) 1032 MİMARSİNAN VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Geçici Vergi Dönemi (Normal Dönem) Yılı Dönem 2014 1. Dönem Onay Zamanı : 25.04.2014-10:21:55

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar ayrıntılı bilanço Varlıklar geçmiş Dipnot 31 Mart 2013 31 Aralık 2012 I- Cari varlıklar A- Nakit ve nakit benzeri varlıklar 2.12, 14 340,950,876 299,185,453 1- Kasa 2.12, 14 1,486 1,844 2- Alınan Çekler

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 ÜSKÜDAR VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2011 Onay Zamanı : 19.04.2012-23:04:22 Vergi Kimlik Numarası 0850335797 E-Posta Adresi Ticaret Sicil No İrtibat

Detaylı

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 1.606.048.714 1.153.712.216 1- Kasa 14 37.347 49.256 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 1.356.733.446 901.838.577 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 30 Eylül 2015 31 Aralık 2014

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 30 Eylül 2015 31 Aralık 2014 VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız I Cari Varlıklar A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 153.735.677 147.648.170 1 Kasa 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 2.12, 14 141.629.618 137.321.333 4 Verilen Çekler ve Ödeme

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Mart 2015 31 Aralık 2014

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 154.232.766 147.648.170 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12, 14 142.884.508 137.321.333 4- Verilen

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda

Detaylı

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem. Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem. Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 1.738.269.701 1.606.048.714 1- Kasa 14 53.092 37.347 2- Alınan Çekler 14 24.966-3- Bankalar 14 1.482.421.204 1.356.733.446 4- Verilen

Detaylı