İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş."

Transkript

1 İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ÇIKARILMIŞ SERMAYEMİZİN TÜRK LİRASI NAKİT KARŞILIĞI, ,- TÜRK LİRASI İÇ KAYNAKLARDAN KARŞILANMAK SURETİYLE ,- TÜRK LİRASI'NDAN ,- TÜRK LİRASI'NA ARTIRILMASI VE NAKİT KARŞILIĞI ARTIRILAN SERMAYEYİ TEMSİL EDECEK HİSSE SENETLERİNİN SATIŞI İLE İLGİLİ İ Z A H N A M E D İ R. BU SERMAYE ARTIRIMI NEDENİYLE ÇIKARILACAK HİSSE SENETLERİ SERMAYE PİYASASI KURULU'NCA 12/05/2000 TARİH VE 77/757 SAYI İLE KAYDA ALINMIŞTIR. ANCAK KAYDA ALINMA, ORTAKLIĞIMIZIN VE HİSSE SENETLERİNİN KURUL VEYA KAMUCA TEKEFFÜLÜ ANLAMINA GELMEZ. I. ORTAKLIĞIMIZ HAKKINDA BİLGİLER A. TANITICI BİLGİLER 1. Ticaret Ünvanı : İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş. 2. Merkez ve Şube Adresleri : Şair Eşref Bulvarı No: 23/ İZMİR 3. Tescil tarihi, sicil numarası ve ticaret sicil memurluğu : / K:800 İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü 4. Süresi : Elli sene 5.Bilinen ortak sayısı : tarihli Olağan Genel Kurul Hazirun Cetveli'ne göre 131 kişi B. MEVCUT SERMAYE VE PAYLAR İLE İLGİLİ BİLGİLER 1. i) Kayıtlı Sermaye Tavanı : ,- TL. ii) Çıkarılmış Sermayesi : ,- TL. 2. Son iki olağan genel kurul toplantısı ve son durum itibariyle Çıkarılmış Sermaye'nin ortaklar arasında dağılımı : O R T A Ğ I N; S E R M A Y E P A Y I Ticaret Ünvanı/ ( 1999 ) ( 2000 ) ) Adı Soyadı (Bin TL.) (%) (Bin TL.) (%) (Bin TL.) (%) T.İş Bankası A.Ş , , ,86 Yabancı Ortaklar , , ,12 Deba Holding A.Ş , , ,02 Diğer , , ,99 T O P L A M , , ,00 3. Sermayedeki payları toplamı % 10 ve fazlası olan gerçek kişi ortakların birbiriyle akrabalık ilişkileri: Yoktur.

2 4. Sermayeyi temsil Eden Payların : N/H Pay Nominal Toplam Sermaye Olduğu Tertibi Grubu Değeri (TL.) (TL.) Oranı (%) Nama 8 A 1.000, ,- 0,00 Nama 8 B 1.000, ,- 33,33 Nama 9 B 1.000, ,- 66,67 T O P L A M ,- 100,00 5. İmtiyazlı paylar ve imtiyazın niteliği: Şirketin imtiyazlı payları ,- TL. nominal değerli A Grubu hisse senetlerinden oluşmaktadır. Şirket Ana Sözleşmesi'nin 8. Maddesine göre; Yönetim Kurulu Üyeleri, hissedarlar arasından olmak üzere, yarıdan bir fazla A Grubu hisse senedi sahiplerince gösterilen adaylar arasından seçilebilir. 6. Ortaklık esas sözleşmesine göre yönetim ve denetim organlarının seçimi: Yönetim Kurulu Üyeleri; 3 yıl için, yarıdan bir fazla A grubu hisse senedi sahiplerince gösterilen adaylar arasından, en az 3 en çok 9 üye olmak üzere Genel Kurul tarafından seçilir. Denetim Kurulu; Genel Kurulda, gerek pay sahipleri arasından gerek hariçten bir veya birden fazla olmak üzere, bir yıl için, denetçi seçilir. Seçilen denetçilerin sayısı 3'ü geçemez. 7. T.Ticaret Kanunu'nun 'üncü maddeleri uyarınca ihdas edilen intifa senetlerine sağlanan haklar; Kurucular arasında dağıtılmak üzere bedelsiz ve nama yazılı 1000 adet Kurucu Hisse Senedi çıkarılmıştır. Kurucular; dağıtılabilir kardan, I. Temettü çıktıktan sonra kalan kardan %10 pay alır. 8. Nama yazılı hisse senetlerinin devir esası: Nama yazılı hisse senetlerinin ahara devri, Şirket Yönetim Kurulu nun iznine bağlıdır. Nama yazılı hisse senetlerinin pay defterine kaydı, Şirket Yönetim Kurulu kararına bağlıdır. Nama yazılı hisse senetleri, Şirket tarafından sebep gösterilmeksizin dahi kayıttan imtina olunabilir. II. ARTIRILAN SERMAYE PAYLARI İLE HALKA ARZA İLİŞKİN BİLGİLER 1. Nakit karşılığı artırılan sermayeyi temsil eden paylar ve bu payları temsilen ihraç edilen 10.Tertip hisse senetleri ile ilgili bilgiler : Pay N/H Bir Payın Nom. Nom.Değerleri Grubu Olduğu Değeri (TL.) Pay Sayısı Toplamı (Bin TL.) B Nama 1.000, T O P L A M a) İç kaynaklardan yapılan sermaye artırımının dağılımı aşağıda verilmektedir : - Duran Varlıklarda Değer Artışı : ,- TL - İştiraklerde Değer Artışı : - - Olağanüstü Yedek Akçeler : - - Gayrimenkul Satış Karı : - - İştirak Satış Karı : - b) İç kaynaklardan artırılarak bedelsiz olarak mevcut ortaklara dağıtılacak paylar ve bu payları temsilen ihraç edilen 10. Tertip hisse senetleri ile ilgili bilgiler : Pay N/H Bir Payın Nom. Pay Nom.Değerleri Grubu Olduğu Değeri (TL.) Sayısı Toplamı (Bin TL.) B Nama 1.000, T O P L A M

3 3. a) Bu sermaye artırım dolayısıyla ihraç edilen 10. Tertip hisse senetlerinin üzerinde; 13'ten 28'e kadar numaralı Yeni Pay Alma Kuponu bulunmaktadır b) Hisse senetlerinin üzerinde; 2000 yılından 2009 yılına kadar Kâr Payı Kuponu bulunmakta olup, ilk kez 2000 yılının kârından temettü verilecektir. 4. Bu artırımda ihraç edilen imtiyazlı paylar: Bu artırımda ihraç edilen imtiyazlı pay yoktur. 5. Yeni pay alma hakkının kullanılmasından sonra kalan paylar için tahsis kararı alınıp alınmadığı: Yeni pay alma hakkının kullanılmasından sonra kalan paylar için tahsis kararı alınmamıştır. 6. Ortakların yeni pay alma haklarını kullanma esasları : a) Yeni pay alma haklarının kullanım süresi, 15 gündür. Bu sürenin başlangıç ve bitiş tarihi, ilan edilecek sirkülerde belirtilecektir. Yeni pay alma hakkı kullanım süresi, bitiş tarihinin tatile rastlaması halinde, izleyen iş günü akşamı sona erecektir. b) Ortakların, çıkarılmış sermayede, mevcut paylara göre yeni pay alma oranı : % 40 c) Pay bedellerinin yatırılacağı banka şubesi : Türkiye İş Bankası A.Ş. İzmir Şubesi, No.lu Hesap d) Başvuru şekli: Yeni pay alma haklarını kullanmak isteyen ortaklarımız (f) bendinde belirtilen yerlere baş vurararak ellerinde mevcut 8.Tertip A ve B Grubu ile 9.Tertip B Grubu hisse senetlerinin üzerinde bulunan (11 ) No.lu yeni pay alma kuponlarını ibraz edecekler ve pay bedellerini yukarıda belirtilen banka şubesinde açılan özel hesaba, yeni pay alma hakkı kullanım süresi içinde nakden ve peşinen yatıracak ve 10.Tertip B Grubu hisse senetlerini teslim alacaklardır. e) Bu sermaye artırımında, yeni pay alma hakkını kullanmak istemeyen ortaklarımız, ilgili kuponu yeni pay alma hakkı kullanım süresi içinde satabilirler. f) Başvuru Yerleri: İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nin acentesi olan Türkiye İş Bankası A.Ş. nin; İstanbul daki : Şişli Şb. Halaskârgazi Cd. No:342 Şişli/ İstanbul Tel: : Galata Şb. Bankalar Cd. No: 27 Galata/İstanbul Tel: : Rıhtım Kadıköy Şb. Söğütlüçeşme Cd. No:1 Rıhtım Kadıköy Tel: : Gayrettepe Şb. Büyükdere Cd. No:129 Gayrettepe/İstanbul Tel: Ankara daki : Ankara Şb. Çam Sk. No:3 Ulus/ANKARA Tel: : Başkent Şb. Atatürk Blv. No: 191 Kavaklıdere/Ankara Tel: Kavaklıdere Şb. Tunalı Hilmi Cd. No:112 Kavaklıdere/Ankara Tel: İzmir deki : İzmir Şb. Mimar Kemalettin Cd. No:2 Alsancak/Izmir Tel: : Karşıyaka Şb. Yalı Cd. No:218 Karşıyaka/İzmir Tel: : Bornova Şb. Fevzi Çakmak Cd. No:34 Bornova/İzmir Tel: Adana daki : Adana Şb. Cemal Gürsel Cd. No:73 Adana Tel: şubelerinde yeni pay alma haklarını kullanabileceklerdir. 7. Bedelsiz olarak verilecek hisse senetlerinin dağıtım esasları:

4 a) Ortakların çıkarılmış sermayede mevcut paylarına göre bedelsiz pay alma oranı : % 110 b) Başvuru şekli: Ortaklarımız; Yeni pay alma haklarını kullanım süresinin başlangıç tarihinden itibaren 60 gün içinde, (6/f) bendinde belirtilen yerlere, bu süreden sonra ise Şair Eşref Bulvarı, No:23 Çankaya-İZMİR adresindeki Şirket Merkezine başvurarak, 8.Tertip A ve B Grubu ile 9.Tertip B Grubu hisse senetlerinin (12) No.lu Yeni Pay Alma Kuponlarını ibraz edecek ve 10.Tertip B Grubu, nama yazılı, bedelsiz hisse senetlerini anında alacaklardır. c) Bedelsiz hisse senedi alma işlemi için, süre sınırlaması yoktur. 8. Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan payların halka arz esasları : a) Halka arz süresi, 15 gündür. Bu sürenin başlangıç ve bitiş tarihleri ilan edilecek sirkülerde belirtilecektir. b) Başvuru şekli : Bu sermaye artırımında pay almak suretiyle ortak olmak isteyen tasarruf sahiplerinin, satış süresi içinde İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda işlem yapmaya yetkili aracı kurumlardan oluşan borsa üyelerinden birine başvurmaları gerekmektedir. c) Pay bedelleri, satış işlemlerini yürüten borsa üyesi İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından tahsil edildikçe özel banka hesabına yatırılacaktır. III. SATIŞ HAKKINDA BİLGİLER 1. Satış Fiyatı : a) Yeni pay alma hakkının kullanılmasında 1.000,- TL. nominal değerli bir payın satış fiyatı, 1.000,- TL.'dır. b) Yeni pay alma hakkının kullanılmasından sonra kalan payların satışında 1.000,- TL. nominal değerli bir payın satış fiyatı; 1.000,- TL.'nin altına düşmemek üzere İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda oluşacak fiyattır. 2. Fiyatların tespitinde kullanılan yöntemler, yönetimin ve aracı kuruluşun fiyatlara ilişkin değerlendirmeleri : Nominal değer, esas alınmıştır. 3. Satışa aracılık eden kuruluş ve aracılığın niteliği : İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.; en iyi gayret aracılığı. 4. Ortaklığın ödemesi gereken ihraca ilişkin toplam maliyet : SPK ücreti dahil yaklaşık 200 milyar TL.'dır. 5. Ortaklığın sağlayacağı tahmini nakit girişi ve kullanım yerleri : Sağlanacak 9,76 trilyon TL. nakit girişi; yatırım ve işletme ihtiyacı için kullanılacaktır.

5 IV. MALİ DURUM İLE İLGİLİ BİLGİLER 1. Ortaklığın son 3 yıllık bilançoları ile ve tarihli hesap durumuna göre aktif ve pasifi AKTİF (Milyon TL) I. DÖNEN VARLIKLAR A. Hazır Değerler B. Menkul Kıymetler C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar (Net) Alıcılar ve Alacak Senetleri Verilen Depozito ve Teminatlar Diğer Kısa Vadeli Ticari Alacaklar D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar E. Stoklar İlk Madde ve Malzeme Yarı Mamüller ve Ara Mamuller Mamüller Verilen Sipariş Avansları F. Diğer Dönen Varlıklar II. DURAN VARLIKLAR A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar C. Finansal Duran Varlıklar D. Maddi Duran Varlıklar Maddi Duran Varlıklar (Brüt) Birikmiş Amortismanlar (-) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 3. Yapılmakta Olan Yatırımlar Verilen Sipariş Avansları E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar (Net) F. Diğer Duran Varlıklar A K T İ F T O P L A M I PASİF (Milyon TL) I. KISA VADELİ BORÇLAR A. Finansal Borçlar Banka Kredileri Uz. Vd. Kredilerin Anapara Tak. ve Faizleri Tahvil Anapara Taksitleri ve Faizleri Çıkarılmış Bonolar ve Senetler Diğer Finansal Borçlar B. Ticari Borçlar C. Diğer Kısa Vadeli Borçlar D. Alınan Sipariş Avansları E. Borç ve Gider Karşılıkları II. UZUN VADELİ BORÇLAR A. Finansal Borçlar Banka Kredileri Çıkarılmış Tahviller Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler Diğer Finansal Borçlar B. Uzun Vadeli Ticari Borçlar (Net) C. Diğer Uzun Vadeli Borçlar D. Alınan Sipariş Avansları E. Borç ve Gider Karşılıkları Kıdem Tazminatı Karşılıkları Diğer Borç ve Gider Karşılıkları III. ÖZ SERMAYE A. Sermaye B. Emisyon Primi C. Yeniden Değerleme Değer Artışı Duran Varlıklardaki Değer Artışı İştiraklerdeki Değer Artışı Borsa'da Oluşan Değer Artışı D. Yedekler Yasal Yedekler Olağanüstü Yedek Geçmiş Yıl Karları E. Net Dönem Karı (Zararı) F. Geçmiş Yıllar Zararları (-) P A S İ F T O P L A M I

6 2. Ortaklığın son 3 yılık gelir tabloları ile ve tarihli hesap durumu A. Brüt Satışlar Yurtiçi Satışlar Yurtdışı Satışlar Diğer Satışlar B. Satışlardan İndirimler (-) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) C. Net Satışlar D. Satışların Maliyeti (-) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) ( ) E. Faaliyet Giderleri (-) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 3. Genel Yönetim Giderleri (-) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) ( ) ( ) ( ) ( ) F. Diğer Faaliyetlerden Gelirler ve Karlar İştiraklerden ve Bağlı Ort.Temettü Gelirleri Faiz ve Diğer Temettü Gelirleri Faaliyetle İlgili Diğer Gelirler ve Karlar G. Diğer Faaliyetlerden Giderler ve Zararlar (-) ( ) ( ) ( ) ( ) (26.047) H. Finansman Giderleri (-) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) FAALİYET KARI (ZARARI) I. Olağanüstü Gelirler ve Karlar J. Olağanüstü Giderler ve Zararlar (-) 0 ( ) (7.900) 0 (71.542) DÖNEM KARI (ZARARI) K. Ödenecek Vergi ve Yasal Yükümlülükler (-) ( ) ( ) ( ) (12.391) (69.144) NET DÖNEM KARI (ZARARI)

7 V. MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR (000 TL) Cari Yıl Amortismanları A. Satışların Maliyeti İçinde B. Genel Yönetim Giderleri İçinde Aktifleştirilen Finansman Giderleri Ayrılması Gereken Kıdem Tazminat Karş Ayrılan Kıdem Tazminat Karş Ödenen Kıdem Tazminat Karş Ödenmesi Geciken Sigorta Primi Borçları Olağanüstü Gelir ve Karlar Olağanüstü Gider ve Zararlar a) Ç.Hane Çalısılmayan Kısım Giderleri b) H.Hane Çalısılmayan Kısım Giderleri c) İsletm. Kullanılmayacak Mlz. Gid d) Digerleri Personel Giderleri Stok değerleme yöntemi / yöntemleri Hakkında Bilgi : Hareketli Ort.Maliyet Hareketli Ort.Maliyet Lifo 11. Geçmiş 3 yıla ilişkin kaynak kullanım tablosu (000 TL): KAYNAKLAR Faaliyet Karından Sağlanan Kaynak Olağanüstü Kardan Sağlanan Kaynak Dönen Varlık Tutarında Azalış Duran Varlık Tutarında Azalış Kısa Vadeli Borçlarda Artış Uzun Vadeli Borçlarda Artış Sermaye Artırımı Emisyon Primi KULLANIMLAR Faaliyet Zararı Nedeniyle Kullanım Olağanüstü Zarar Nedeniyle Kullanım Ödenen Vergi ve Benzerleri Ödenen Temettü Dönen Varlık Tutarında Artış Duran Varlık Tutarında Artış Kısa Vadeli Borçlarda Azalış Uzun Vadeli Borçlarda Azalış Sermayede Azalış NET İŞLETME SERM. DEĞİŞİM

8 12. Ortaklığın son üç yıllık kar dağıtım tabloları (000 TL) : TİCARİ KAR (+) Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler (+) Finansman Fonu (-) Finansman Fonu (-) Zarar Mahsubu (-) Yatırım İndirimi ( ) ( ) ( ) (-) İştirak Kazançları İstisnası ( ) ( ) ( ) (-) İhracat Gelir İndirimi (-) Devlet Tahvil Faizleri (-) Matrahtan Diğer İndirimler ( ) ( ) ( ) MALİ KAR a) Dönem Karı b) Geçmiş Yıl Zararı c) Ödenecek Vergiler ( ) ( ) ( ) - Kurumlar Vergisi Gelir Vergisi Kesintisi ( ) ( ) ( ) - Diger Vergi Vb. ( ) ( ) ( ) d) Birinci Yasal Yedek Akçe ( ) ( ) ( ) e) Dağıtılabilir Dönem Karı f) Ortaklara Birinci Temettü g) Kurucu Ortaklara Temettü h) Yönetim Kuruluna Temettü ı) Ortaklara İkinci Temettü j) İkinci Tertip Yasal Yedek k) Statü Yedekleri k) Özel Yedekler l) Olağanüstü Yedek , 1998, 1999 yılı dağıtılabilir dönem kârları; ilgili yılların genel kurul kararları uyarınca dağıtılmayarak olağanüstü yedeklere ayrılmıştır.

9 13.Ortaklığın tarihi itibariyle ; a) Diğer şahıslar lehine verdiği kefaletlerin tutarı : - b) Kullandığı teminat mektuplarının tutarı : ,- TL. c) Aktif değerler üzerinde bulunan toplam ipotek tutarı : ,- TL. d) Aktif değerler üzerinde bulunan toplam sigorta tutarı : ,- TL yılı mali tabloları, EMF Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenmiş ve olumlu rapor düzenlenmiştir yılı mali tabloları, EMF Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenmiş ve olumlu rapor düzenlenmiştir yılı mali tabloları, DRT Denetim Revizyon Tasdik Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenmiş ve olumlu rapor düzenlenmiştir. 15.En son yıllık ara mali tabloların yayım tarihinden sonra meydana gelen, mali ve ticari pozisyonu etkileyebilecek önemli değişiklikler : Yoktur. 16.İştirakler hakkında bilgi : Sermayesi (Bin TL.) Ödenmiş Sermayeye İştirak Tutarı İştirakin Ticaret Ünvanı Faaliyet Konusu Esas Ödenmiş Alım Değeri Nominal Değeri (%) Enda Enerji Enerji Üretim ve ,500 Dağıtım A.Ş. Dağıtımı Nemtaş A.Ş. Liman ,987 İşletmeciliği Asmaş A.Ş Ağır Sanayi ,994 Makinaları Egenda A.Ş. Elektrik Dağıtımı ,000 Sivas Demir Çelik Demir Çelik ,003 A.Ş Sanayi İTAŞ İzmir Teknolojik ,500 Teknopark A.Ş. Araştıma İş Gayrimenkul Gayrimenkul ,428 Yat.Ort. A.Ş. Yatırımı Trakya İplik İplik Pazarlama ,240 Pazarlama A.Ş. Akdemir A.Ş. Demir Çelik Sanayi ,000 Son Yıl Cari Yıl Temettü İştirakin Ticaret Ünvanı YDDAF (TL) Net Kar (TL) Alınan (TL) Alınacak (TL) Nemtaş A.Ş Asmaş A.Ş İştiraklerimizden temettü beklenmemektedir. 17.İştiraklerin her birinin kar dağıtım politikaları : İştiraklerimizdeki kar dağıtımı T.Ticaret Kanunu, Vergi Kanunları ve Muhasebe Usul ve Mevzuatına göre tespit edilir. 18.İştiraklerin gelecekteki belli başlı yatırımlarına ilişkin bilgi : %10'un üzerinde iştirakimiz bulunan şirketlerin genel kurullarında gelecekteki yatırımlara ilişkin bir karar alınmamıştır. 19.Ortaklarla ve İştiraklerle 31/03/2000 itibariyle borç - alacak ilişkisi : Alacak Bakiyesi Borç Bakiyesi Ticari Faiz Ticari Ticari Faiz Oranı Ticari Olan Olmayan Oranı Olan Olmayan Ortaklar İştirakler Ortaklarımızdan Deba Holding A.Ş. ndan alacağımız, satıştan doğmuştur. İştiraklerimizden Nemtaş A.Ş'den alacağımız, liman hizmetlerinden; Asmaş A.Ş. nden alacağımız ise makine sipariş avansından kaynaklanmaktadır.

10 20. Orta ve Uzun vadeli banka kredilerinin ödeme planları : KREDİ KULLANIM PARA FAİZ VADESİ ÖDEME PLANI TUTARI BİRİMİ ORANI ANAPARA FAİZ USD 7,8500% TOPLAM USD 7,8500% TOPLAM USD 7,8500% TOPLAM USD 12,5000% TOPLAM

11 20. Orta ve Uzun vadeli banka kredilerinin ödeme planları : KREDİ KULLANIM PARA FAİZ VADESİ ÖDEME PLANI TUTARI BİRİMİ ORANI ANAPARA FAİZ USD 10,1900% TOPLAM

12 20. Orta ve Uzun vadeli banka kredilerinin ödeme planları : KREDİ KULLANIM PARA FAİZ VADESİ ÖDEME PLANI TUTARI BİRİMİ ORANI ANAPARA FAİZ TL 25% TOPLAM TL 25% TOPLAM

13 21. Tedavüldeki borçlanma senetlerine ilişkin bilgiler : Tedavülde borçlanma senedimiz yoktur. VI. MALİ ANALİZE İLİŞKİN BİLGİLER 1. Likidite Oranları : a) Cari Oran 2,96 3,81 2,69 b) Likidite Oranı 1,49 2,72 1,96 c) Nakit Oranı 0,82 1,76 1,56 2. Faaliyet Oranları : a) Aktif Devir Hızı 0,98 0,69 0,67 b) Alacak Devir Hızı 10,16 6,41 11,06 c) Alacakların Tahsil Süresi (gün) 35,91 56,91 33,01 d) Stok Devir Hızı 6,65 6,17 8,35 3. Finansal Yapı Oranları : a) Toplam Borçlar / Öz Sermaye 0,47 0,33 0,54 b) K.V. Borçlar / Aktif Toplamı 0,14 0,11 0,15 c) Uzun Vadeli Borçlar / Aktif Toplamı 0,17 0,14 0,20 d) Maddi Duran Varlıklar / Öz Sermaye + 0,67 0,62 0,65 Uzun Vadeli Borçlar 4. Karlılık Oranları : a) Net Dönem Karı / Aktif Toplamı 0,02 0,01 0,01 b) Net Dönem Karı / Özsermaye 0,03 0,02 0,02 c) Brüt Kar Marjı 0,12 0,05 0,02 d) Ödenen Vergi v.b. / Dönem Karı 0,23 0,19 0,34

14 a) Pay Sayısı b) Pay Başına Net Satışlar 3,807 1,501 2,470 c) Pay Başına Net Kar (TL) 76,89 30,99 46,08 - Adi Paylara 76,89 30,99 46,08 - İmtiyazlı Paylara d) Pay Başına Temettü (TL) Adi Paylara İmtiyazlı Paylara e) Bir Payın Defter Değeri (TL) Büyüme Oranları (%) a) Net Satışlar 87,29% 18,30% 64,55% b) Esas Faaliyet Karı 80,88% -139,26% -776,63% c) Net Kar 157,39% 20,92% 48,69% d) Brüt Satış Karı / Pay Sayısı -99,81% -60,57% 46,18% e) Pay Başına Net Kar 157,39% -59,69% 48,69% f) Pay Başına Temettü Fiyat - Kazanç Oranları a) Piyasa Fiyatı (TL) b) Düzeltilmiş Piyasa Fiyatı (TL) c) Toplam Piyasa Değeri (Milyon TL) d) Fiyat / Kazanç Oranı 31,86 16,13 73,78 e) Kâr Verimi 0,03 0,06 0,01 f) Temettü Verimi (%) g) Piyasa fiyatı / Defter Değeri 0,93 0,31 1,42

15 VII. YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER 1. Ortaklığın genel organizasyon şeması : Ek1'de sunulmuştur. 2. Ortaklığın Yönetim Kurulu üyelerinin : Son 5 yılda Şirkette Sermaye Payı Adı - Soyadı Görevi Mesleği Üstlendiği Görevler (TL.) (%) Caner ÇİMENBİÇER Başkan Bankacı Başkan T.İş Bankası A.Ş. - Samim SİVRİ Başkan Vekili ve Murahhas Aza Sanayici Başkan Vekili ve Murahhas Aza Danyal KARA Üye Bankacı Üye T.İş Bankası A.Ş. - Erdem ÜNAL Üye Bankacı Üye T.İş Bankası A.Ş. - Ali KOCABAŞ Üye Bankacı Üye T.İş Bankası A.Ş. - Kamil SANDIKÇIOĞLU Üye Bankacı Üye T.İş Bankası A.Ş. - Abdülkerim Mohd.A AL RAJHİ Üye Sanayici - Bankacı Üye , Yönetim Kurulu üyelerinin ortaklık dışında yürüttükleri görevler : Adı - Soyadı Görevleri Caner ÇİMENBİÇER : T.İş Bankası A.Ş.Genel Müdür Yardımcısı Samim SİVRİ : Sanayici Danyal KARA : T.İş Bankası A.Ş.İzmir Şube Müdürü Erdem ÜNAL : T.İş Bankası A.Ş.İştirakler Grup Müdürü Ali KOCABAŞ : T.İş Bankası A.Ş.İzmir İstihbarat Müdürü Kamil SANDIKÇIOĞLU : T.İş Bankası A.Ş.İştirakler Müdürü Abdülkerim Mohd.A. AL RAJHİ : Sanayici-Bankacı (S.Arabistan) 4. Yönetimde söz sahibi olan personelin : Son 5 yılda Şirkette Sermaye Payı Adı - Soyadı Görevi Mesleği Üstlendiği Görevler (TL.) (%) A.Doğan ARIKAN Genel Müdür İşletmeci Genel Müdür - - Emin TÜFEKÇİLER Genel Müdür Yrd.(İşl.) Mühendis Genel Müdür Yard.(İşl.) - - Servet ERÖCAL Genel Müdür Yrd.(Tic- İşletmeci Genel Müdür Yard.(Tic- - - Mali) Mali) İhsan ÇOLAK Genel Müdür Yrd. Mühendis AR-GE Grup Md. - - (AR-GE) Genel Müd.Yard. (AR-GE) A.Vasfi MERZİFONLU Mali İşler Grup Md. İşletmeci Muhasebe Md. - - M.Cengiz TORUN Satış Pazarlama Grup İşletmeci Satış Pazarlama Grup Md. - - Md. Süleyman ELDEM Yardımcı Tesisler Grup Mühendis Yardımcı Tesisler Grup - - Md. Md. Sezai BİRİŞÇİ Üretim Grup Md. Mühendis Haddehane Md. - - Üretim Grup Md. İzzet ULU AR-GE Grup Md. Mühendis Planlama Md. - - Levent ÇAKIRER Personel ve İdari İşler Grup Md. İşletmeci AR-GE Grup Md. Personel ve İdari İşler Grup Md Yürürlükteki sözleşmeler uyarınca 2. ve 4. numaralı maddelerde belirtilen kişilere yapılacak brüt ücret ve diğer ödemeler toplamının yıllık tahmini tutarı : ,- TL 6. Sermayeye dolaylı yoldan sahip olan gerçek ve tüzel kişiler ve sermaye payları :

16 VIII. FAALİYET HAKKINDA BİLGİLER 1. Faaliyet Gösterilen Sektör : Demir Çelik Sektörü Fiili Faaliyet Konusu : Demir Çelik Üretimi ve Satışı Ortaklığın Sektör İçindeki Yerine İlişkin Özet Bilgi : İzmir Demir Çelik ton/yıl kapasiteli çelikhanesi ve ton/yıl haddehanesi ile Türkiye'nin önde gelen demir çelik kuruluşlarından biridir yılında gerçekleştirdiği ton/yıl kütük ve ton/yıl çelik çubuk üretimi ile Türk ham çelik üretiminde %5,1, Elektrik Ark Ocaklı tesisler bazında ise %7,9 pay alan İzmir Demir Çelik, modern teknolojisi ve bilgi birikimi ile demir çelik sektöründe uluslararası saygınlık kazanmıştır. Gelişen üretim ve pazar koşullarına göre avantajlarını sürekli geliştiren ve yenileyen İDÇ; hammadde, enerji, işgücü verimliliği açılarından dünya standartlarının üzerindeki performansı yanında sahip olduğu uluslararası NS-ISO 9002, Almanya İngiltere, Norveç kalite belgeleri ile de dünyadaki rakiplerine göre önemli avantajlar sağlayarak haddehane üretiminin %86,7'sini ihraç etme başarısını göstermiştir. Demir çelik üretimi yanında, İDÇ, sahip olduğu DWT luk iki adet ve DWT luk bir adet olmak üzere toplam üç gemilik filosuyla gerek hurda ithalinde gerekse mamul ihracında önemli ölçüde maliyet avantajı sağlamaktadır. Ayrıca İDÇ; yurtiçi ve yurtdışı eğitim, süpervizyon ve mühendislik hizmetleriyle know-how ve teknoloji transferi sağlayarak ulusal sanayinin gelişimine katkıda bulunmaktadır. 2. Kullanılan üretim veya imalat teknolojisine ilişkin özet bilgi : Elektrik Ark Ocaklı Tesiste ergitilen demir çelik hurdasından, sürekli döküm yöntemi ile kütük ve bundan sıcak haddeleme yöntemi ile düz ve nervürlü çelik çubuk üretilmektedir. 3. Önemli nitelikte yeni ürün ve faaliyetler : Haddehanede verimin ve üretkenliğin artırılması amacıyla Aralık 1999 da başlatılan soğutma platformu boyunun 12 metre uzatılması yatırımı Mart 2000 de tamamlanacaktır. Yurtdışı projelerde kullanılmak üzere prototip yeni hadde tezgahı bütünüyle AR-GE, işletme ve bakım birimlerinin işbirliği ile tasarlanmış ve imalatına başlanmıştır. Dünyadaki diğer uygulamalardan farklı ve daha üstün olan yeni hadde tezgahları için AR-GE teşviki başvurusu yapılmıştır. Ayrıca patent alma konusunda da çalışmalar sürdürülmektedir yılının Kasım ayında alınan gemi ile birlikte sayıları üçe çıkan kuru yük gemileri, hammadde ve mamul taşımasında kullanılmakta; maliyet avantajı yanında, daha programlı sevkiyat yapılması, Şirket in rekabet şansını artırmaktadır. 4. Geçmiş 3 yılda, yıllar itibariyle çalışan sayısı ile bunlarda meydana gelen değişiklikler ve nedenleri: Çalışan Sayısı Geçmiş 3 yılda çalışan sayısında önemli miktarda bir değişiklik olmamıştır 5. Sahip olunan Gayrimenkuller ile ilgili bilgiler : ( ) Defter Değeri Kullanım İpotek Mevkii m 2 (Net)TL Vergi Değeri Süresi Tutarı Arsa, Arazi , ,- Bina , Kiralanan veya Kiraya verilen gayrimenkullere ilişkin bilgiler : Simon Bolivar Cad. No:10/6 Çankaya / ANKARA adresindeki Ankara Büromuz, TİBAŞ Vakfından 1396 Dolar/Ay karşılığı kiralanmıştır. 7. Finansal kiralama yoluyla edinilen kıymetlere ilişkin bilgi : Finansal kiralama yoluyla edinilen kıymet yoktur. 8. Hammadde temin koşulları (yurtiçi, yurtdışı; satınalınan ülke, gümrük vergi oranı, hammadde satıcısının tekel konumu vs.) ve temin koşullarında olası değişiklikler : Hammaddemizin %85'lik kısmı yurtdışından, serbest piyasa koşulları ile gümrük vergisiz olarak ithal edilmekte, kalan kısım ise iç piyasadan temin edilmektedir. 9. Satış koşulları ve son yılda satış politikasında meydana gelen değişiklikler, üretilen malın gümrük vergi oranları, ihracat yapılan ülkeler : Satışlarımızın %80'i dış piyasaya, %20'si iç piyasaya yapılmaktadır. satış koşullarımızda ve satış politikamızda herhangi bir değişiklik olmamıştır. Uzakdoğu, Orta Amerika, Kuzey Afrika ülkelerine yapılan ihracatta gümrük vergileri ülkelerin mevzuatlarına göre farklılık göstermektedir.

17 10.Patent, lisans, sınai-ticari veya mali anlaşmalara ilişkin özet bilgi : Patent, lisans, ve sınai-ticari veya mali anlaşmamız yoktur. 11.Varsa son 3 yıldaki yeni ürünler ve üretim sürecine ilişkin araştırma geliştirme politikası : Üretimde kalite ve verimliliğe yönelik yatırım araştırmaları AR-GE departmanınca sürekli olarak yapılmaktadır. 12.Son 12 ayda mali durumu önemli ölçüde etkileyebilecek, işe ara verme haline ilişkin bilgiler ile sendikal faaliyet ve toplu sözleşmeye ilişkin bilgi : Eylül 1998 da Türk Metal Sendikası ile MESS arasında imzalanan toplu sözleşme tarihinde sona erecektir. 13.Ortaklığın önemli uyuşmazlıkları ; a) Ortaklarla : Yoktur. b) Personelle : Yoktur. c) Vergi İdaresiyle : Yoktur. d) Diğer Resmi Kurum ve Kuruluşlarla : Yoktur. e) Diğer Gerçek ve Tüzel Kişilerle : Yoktur. 14.Ortaklığın yapılmakta olan yatırımlarının niteliği ile yararlanmakta olduğu teşvikler ve koşulları hakkında bilgi : tarih, 3439 sayılı İzin ve Teşvik Belgesi kapsamında sürdürülen tamamlama yatırımına ilişkin olarak Hazine Müsteşarlığı nca yayımlanan tebliğlerde sektörümüze sağlanan tüm teşviklerden yararlanılmaktadır tarih ve 3268 sayılı İzin ve Teşvik Belgemiz kapsamında yapılan gemi yatırımı tarihinde tamamlanmış, belgenin kapatılması amacıyla tarihinde Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü ne başvurulmuştur. lx. HİSSE SENETLERİNİN VERGİLENDİRME ESASLARI: (EK/2) X. DİĞER HUSUSLAR Aşağıdaki belgeler; Şair Eşref Bulvarı No: 23/ İzmir adresindeki Şirket merkezi ve diğer başvuru yerlerinde, tasarruf sahiplerinin incelemesine açık tutulmaktadır : 1. Esas Sözleşme 2. İzahnamede yer alan bilgilerin dayanağını oluşturan, uzmanlarca hazırlanmış her türlü rapor, (faaliyet raporu, bağımsız denetim raporu, ihraç öncesi aracı kuruluşlarca hazırlanan raporlar,...) mali tablolar, değerleme ve görüşler,

18 İZAHNAMENİN SORUMLULUĞUNU YÜKLENEN KİŞİLER Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu izahnamede yer alan bilgilerin ve verilerin gerçeğe uygun olduğunu ve izahnamenin bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik içermediğini beyan ederiz. İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş. İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. İlker YALÇIN Muhasebe Müdürü A.Vasfi MERZİFONLU Mali İşler Grup Müdürü Bu izahnamede yer alan ve tarafımızdan denetlenen 01/01/ /12/1997 dönemi, 01/01/ /12/1998 dönemine ilişkin mali durum ve faaliyet sonuçlarına ait bilgilerin kuruluşumuzca düzenlenen denetim raporlarına uygunluğunu onaylarız. EMF YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Bu izahnamenin IV. Mali Durum ile ilgili bilgiler bölümü ile V.Bölüm 14.Paragrafta yer alan ve tarafımızdan denetlenen 01/01/ /12/1999 dönemine ilişkin mali durum ve faaliyet sonuçlarına ait bilgilerin kuruluşumuzca düzenlenen denetim raporlarına uygunluğunu onaylarız. DRT DENETİM REVİZYON TASDİK YEMiNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

19

20

ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 01 Ocak 2014 30 Eylül 2014 Dönemi. Bağımsız Denetim Raporu

ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 01 Ocak 2014 30 Eylül 2014 Dönemi. Bağımsız Denetim Raporu 01 Ocak 2014 30 Eylül 2014 Dönemi Bağımsız Denetim Raporu Yönetim Kurulu na Giriş ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. nin ( Şirket ) 30 Eylül 2014 tarihli ilişikteki finansal durum tablosunun

Detaylı

KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 30 HAZİRAN 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETİM RAPORU

KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 30 HAZİRAN 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETİM RAPORU 1 OCAK 30 HAZİRAN 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETİM RAPORU ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL BİLGİLERE İLİŞKİN SINIRLI DENETİM RAPORU Karsan Otomotiv Sanayii ve

Detaylı

MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI

MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 No.lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri Enflasyon düzeltmesi hesapları dahil TÜRMOB YAYINLARI- 234 Dizgi - Düzenleme

Detaylı

TE-MAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Sermaye Piyasası Aracı Notudur

TE-MAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Sermaye Piyasası Aracı Notudur TE-MAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Sermaye Piyasası Aracı Notudur Bu sermaye piyasası aracı notu, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca.../.../... tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın

Detaylı

DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU RAPORUN DÖNEMİ : 01.01.2007 - ORTAKLIĞIN ÜNVANI ORTAKLIĞIN MERKEZİ ORTAKLIĞIN FAALİYET KONUSU KAYITLI SERMAYESİ ÇIKARILMIŞ SERMAYESİ

Detaylı

BÖLÜNME RAPORU : EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ. : Yıldızposta cad. no 17/4 Gayrettepe İstanbul

BÖLÜNME RAPORU : EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ. : Yıldızposta cad. no 17/4 Gayrettepe İstanbul BÖLÜNME RAPORU MADDE 1 BÖLÜNME İŞLEMİNE TARAF ŞİRKETLERİ TANITICI GENEL BİLGİLER Bölünen Ortaklık : EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ Vergi Dairesi ve No su : Mecidiyeköy 9860028832 İkametgahı

Detaylı

Anadolu Hayat Emeklilik Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlar

Anadolu Hayat Emeklilik Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlar 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlar 28 Ekim 2014 Bu rapor 90 sayfa konsolide finansal tablo ve dipnotlarından oluşmaktadır. ANADOLU

Detaylı

ENKA İNŞAAT VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 HAZİRAN 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

ENKA İNŞAAT VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 HAZİRAN 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR ENKA İNŞAAT VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 HAZİRAN 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR Enka İnşaat ve Sanayi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu na

Detaylı

Alternatif Yatırım Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı. 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Döneme Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar

Alternatif Yatırım Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı. 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Döneme Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar Alternatif Yatırım Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Döneme Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar 24 Nisan 2015 Bu rapor, 23 sayfa finansal tablolar ve tamamlayıcı notlarından

Detaylı

MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş.

MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar ve Sınırlı Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 1 OCAK 31 MART 2015 ARA DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR... 15 GELİR TABLOLARI... 67 NAKİT AKIŞ TABLOLARI... 8 ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOLARI... 9... 1055 EK 1 KAR

Detaylı

Ak Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. İzahname. Bu izahname, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca 28/04/2015 tarihinde onaylanmıştır.

Ak Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. İzahname. Bu izahname, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca 28/04/2015 tarihinde onaylanmıştır. Ak Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. İzahname Bu izahname, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca 28/04/2015 tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın çıkarılmış sermayesinin 144.000.000 TL lik kısmını temsil eden,

Detaylı

TAT GIDA SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI

TAT GIDA SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI TAT GIDA SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA VE AYNI TARİHTE SONA EREN ÜÇ AYLIK ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA NO ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE

Detaylı

İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO)... 1 KAR VEYA

Detaylı

Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları

Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları Tarihli Konsolide Mali Tablolar ve Bağımsız Sınırlı Denetim Raporu Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları

Detaylı

Finans Finansal Kiralama Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar

Finans Finansal Kiralama Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar Finans Finansal Kiralama Anonim Şirketi 2014 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar İçindekiler: Sayfa Özet finansal durum tablosu (bilanço) 1-2 Özet nazım hesaplar tablosu 3

Detaylı

CALYON BANK TÜRK A.Ş.

CALYON BANK TÜRK A.Ş. 30 HAZİRAN 2006 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN KAMUYA AÇIKLANACAK MALİ TABLOLAR, BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR İLE SINIRLI DENETİM RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT SINIRLI DENETİM

Detaylı

DUBAİ STARR SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DENETİM RAPORU

DUBAİ STARR SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DENETİM RAPORU 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DENETİM RAPORU 1 OCAK - 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BİLANÇO...

Detaylı

MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu 19 Mart 2015 Bu rapor, 2 sayfa bağımsız denetim raporu ve 37 sayfa finansal

Detaylı

İMKB ye Yapılan Açıklamalar (2004)

İMKB ye Yapılan Açıklamalar (2004) İMKB ye Yapılan Açıklamalar (2004) Petrol Ofisi A.Ş. nin 02.01.2003 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimizin 27.12.2002 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısına ait tutanak 31.12.2002

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İZAHNAMEDİR

SERMAYE PİYASASI KURULU İZAHNAMEDİR SERMAYE PİYASASI KURULU BORSA İSTANBUL A.Ş. (BİAŞ) GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI (GİP) NDA İŞLEM GÖRECEK PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK İZAHNAMEDİR 2013 Gürocak Plastik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI (İMKB) GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI

SERMAYE PİYASASI KURULU İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI (İMKB) GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI SERMAYE PİYASASI KURULU İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI (İMKB) GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI (GİP) NDA İŞLEM GÖRECEK PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK İZAHNAME FORMATIDIR 2012 RODRİGO TEKSTİL SANAYİ

Detaylı

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE MALİ TABLOLAR VE DİPNOTLAR

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE MALİ TABLOLAR VE DİPNOTLAR 1 OCAK - 31 MART 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE MALİ TABLOLAR VE DİPNOTLAR 1 OCAK - 31 MART 2006 HESAP DÖNEMİNE AİT SINIRLI İNCELEMEDEN GEÇMEMİŞ KONSOLİDE MALİ TABLOLAR VE DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER

Detaylı

1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR

1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR VE ORTAKLIKLARI KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR TEB HOLDİNG A.Ş.'NİN 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN ÜÇ AYLIK KONSOLİDE FİNANSAL RAPORU Adres : TEB Kampüs

Detaylı

BOSPHORUSCAPITALPORTFÖY YÖNET M A.. 30 HAZ RAN 2014 ARA HESAP DÖNEM NE A T F NANSAL TABLOLARIVEBA IMSIZ SINIRLI DENET M RAPORU

BOSPHORUSCAPITALPORTFÖY YÖNET M A.. 30 HAZ RAN 2014 ARA HESAP DÖNEM NE A T F NANSAL TABLOLARIVEBA IMSIZ SINIRLI DENET M RAPORU BOSPHORUSCAPITALPORTFÖY YÖNET M A.. 30 HAZ RAN 2014 ARA HESAP DÖNEM NE A T F NANSAL TABLOLARIVEBA IMSIZ SINIRLI DENET M RAPORU BOSPHORUS CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İÇİNDEKİLER ARA DÖNEM FİNANSAL DURUM

Detaylı

GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. 01 OCAK 31 MART 2015 YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. 01 OCAK 31 MART 2015 YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 01 OCAK 31 MART 2015 İÇİNDEKİLER BÖLÜM I. GENEL BİLGİLER... 1 Kurumsal Profil... 1 Şube Bilgileri... 2 Sermaye ve Ortaklık Yapısı... 3 Ortaklar Hakkında Genel Bilgi... 4 Türkiye Garanti Bankası A.Ş....

Detaylı

SODA SANAYİİ A.Ş. 01 OCAK 30 EYLÜL 2014 DÖNEMİ ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

SODA SANAYİİ A.Ş. 01 OCAK 30 EYLÜL 2014 DÖNEMİ ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU SODA SANAYİİ A.Ş. 01 OCAK 30 EYLÜL 2014 DÖNEMİ ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1. Genel Bilgiler Şirket in Merkez Adresi ve İletişim Bilgileri Şirket Türkiye de kayıtlı olup, iletişim bilgileri aşağıda sunulmuştur.

Detaylı

ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT

ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI İÇİNDEKİLER SAYFA NO FİNANSAL DURUM TABLOLARI 1-2 KAPSAMLI GELİR TABLOLARI 3

Detaylı

MİGROS TİCARET A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

MİGROS TİCARET A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR ÖZET KONSOLİDE BİLANÇOLAR... 1-3 ÖZET

Detaylı

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA ÖZET BİLANÇOLAR... 1-2 ÖZET KAPSAMLI GELİR TABLOLARI...

Detaylı