İSBAK A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İSBAK A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ"

Transkript

1 SİCİL NO : TİCARET ÜNVANI TİCARİ MERKEZİ mahallesinde. İSBAK A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ : İSBAK İSTANBUL ULAŞIM HABERLEŞME VE GÜVENLİK TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ : İstanbul vilayeti dahilinde Kağıthane semtinde Cendere Yolu Ticari merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan şirketin Sanayi ve Ticaret Bakanlığının tarihinde tasdikinden geçen esas mukavelenamesinin İstanbul Asliye 1.ci Ticaret Mahkemesinin tarih esas 86/3883 karar 1986/3776 sayılı kararının, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki belgelere dayanarak tarihinde tescil edildiği ilan olunur. T.C.İstanbul Birinci Ticaret Mahkemesi Türk Ulusu Adına Hüküm Vermeye Yetkili İstanbul Asliye Birinci Ticaret Mahkemesi Kararıdır. Esas No : 1986/3883 Karar No:1986/3776 Başkan : A.Hulusi GÜRBÜZ Üye : Şefik ŞENGÜL Üye : Güler ARAZ Yazman : M.Nedim IŞIN Kurulmasına giriştikleri İsbak İstanbul Belediyeler Bakım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin kuruluşunun onanması için verilen tarihli dilekçe ve ekleri incelendi. Gereği Düşünüldü: Sunulan belgeler ve ana sözleşme içeriğine göre yasal tüm koşulların yerine getirildiği ve belgelerde noksanlık bulunmadığı anlaşılmıştır. Ortaklık ana sözleşmesinin T.T.K. nun 279.maddesinde öngörülen konuları tümüyle içerdiği gibi yasanın buyurucu nitelikli hükümlerine aykırılık da bulunmadığı saptanmıştır. Sanayi ve Ticaret Bakanlığından gerekli kuruluş izni alındığı ayrıca T.T.K.nun 285/1.maddesine uygun biçimde sermaye payının para bölümünün dörtte bininin ödendiği ve T.Vakıflar Bankası İstanbul Şubesine yatırılıp bloke edildiği anlaşıldığından İstemin kabulüyle T.T.K.nun 303.maddesi yoluyla aynı yasanın 299.maddesi hükmü uyarınca İsbak İstanbul Belediyeler Bakım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin kuruluşunun onanmasına, Yeniden harç alınmasına yer olmadığına tarihinde oy birliği ile ve kesin biçimde karar verildi. 1

2 Başkan Resmi Mühür ve İmza Üye İmza Üye İmza Anonim Şirketi Ana Sözleşmesi Kuruluş ve Kurucular: Madde 1: Aşağıda adları ikametgâhları ve vatandaşlıkları yazılı kurucular arasında bu ana sözleşmenin hükümlerine göre yönetilmek üzere Türk Ticaret Kanununun (ani) surette kuruluş hakkındaki hükümleri uyarınca bir anonim şirket kurulmuştur. 1- T.C. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı İstanbul 2- T.C. Adalar Belediye Başkanlığı İstanbul 3- T.C. Beykoz Belediye Başkanlığı İstanbul 4- T.C. Beyoğlu Belediye Başkanlığı İstanbul 5- T.C. Bakırköy Belediye Başkanlığı İstanbul 6- T.C. Beşiktaş Belediye Başkanlığı İstanbul 7- T.C. Fatih Belediye Başkanlığı İstanbul 8- T.C. Eyüp Belediye Başkanlığı İstanbul 9- T.C. Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlığı İstanbul 10- T.C. Kartal Belediye Başkanlığı İstanbul 11- T.C. Sarıyer Belediye Başkanlığı İstanbul 12- T.C. Şişli Belediye Başkanlığı İstanbul 13- T.C. Üsküdar Belediye Başkanlığı İstanbul 14- T.C. Zeytinburnu Belediye Başkanlığı İstanbul 15- T.C. İSKİ Genel Müdürlüğü İstanbul 16- T.C. İETT Genel Müdürlüğü İstanbul Şirketin Ticaret Ünvanı: Madde 2 Şirketin unvanı İSBAK İstanbul Ulaşım Haberleşme ve Güvenlik Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi dir. Şirketin Amacı ve İştigal Konusu: Madde 3: A-Amaç Şirketin amacı, her türlü telekomünikasyon sistemi kurmak ve işletmek, bu sistemleri kullanarak her türlü telekomünikasyon hizmetini sağlamak, her türlü ulaşım ve trafik 2

3 sistemleri ile ilgili etüd, proje ve planlama yapmak, alt yapıları kurmak ve bu alt yapıları kullanarak hizmet sunmak, her türlü sinyalizasyon sistemi (karayolu-trafik sinyalizasyonu, demiryolu- raylı sinyalizasyon vb. ) kurmak ve işletmek, bu sistemlerin teknik destek, bakımonarım, donanım- yazılım hizmetlerini sunmak, optimizasyon, navigasyon, simülasyon vb. teknik çözümler üretmek, trafik yönetimi yapmak, trafik bilincinin artırılması amaçlı her türlü bilgilendirme, yönlendirme ve tanıtım çalışmaları yapmak, şehir ve ulaşım güvenliğini sağlama amaçlı teknolojik çözümler üretmek ve bu amaçla her türlü aydınlatma sistemleri altyapısı kurmak ve bu altyapıları kullanarak hizmet sunmak, bu sistemlerin teknik destek, bakım-onarım, donanım- yazılım ve işletme hizmetlerini sunmak, her türlü kara, hava, deniz ulaşım sistemleri, Otoyol yönetimi, tünel sistemleri ve ulaşım altyapısı ile ilgili her türlü teknik destek, güvenlik, yapım, bakım-onarım, temizlik v.b hizmetleri sunmak, kentsel yapı ve ulaşım altyapısı (karayolları ve raylı sistem) için risk oluşturan (hasarlı, doğal afetlere maruz kalmış, çarpık ve kaçak yapılaşma) her türlü taşınmazların yıkılması, kaldırılması ve rehabilitasyonunu yapmak, her türlü kara, deniz ve hava taşıtları ile diğer araç ve gereçlerin tedarik, bakım ve servisini yürütmek. Yukarıda anılan gaye çerçevesinde her türlü teknoloji geliştirme ve bu teknolojiyi sanayinin diğer alanlarında kullanılacak şekilde değerlendirmek. B- (A) bendindeki gayenin tahakkuku için şirket aşağıdaki işlerle iştigal edecektir: 1- Telekomünikasyon, ulaşım, trafik sinyalizasyon, şehir ve ulaşım güvenliği ve aydınlatma sistemleri ile ilgili alt yapıları kurmak ve bunlara ilişkin her türlü tasarım ve üretimi gerçekleştirmek, bunların yedek parçalarını imal etmek, onarmak ve satmak, imalatı için lüzumlu her türlü emtia ve malzemeyi satın almak ve satmak, bu sistemlerin teknik destek, bakım-onarım, donanım- yazılım ve işletme hizmetlerini sunmak 2- Ulaşım yollarında: Otoyol, şehiriçi ve şehirdışı karayolu, tünel, Raylı sistemler (Metro, Hafif Metro, Tramvay, Demiryolu )vb. ulaşımı ve güvenliği sağlamaya yönelik her türlü hizmeti sunmak, ulaşımı ve güvenliği engelleyici unsurları ortadan kaldırmaya yönelik teknik hizmetler sunmak, trafik işaretlemesi yapmak, Otomasyon sistemi kurmak, raylı sistem sinyalizasyonu yapmak, Trafik Elektronik denetleme sistemlerini geliştirmek, kurmak ve bakımını yapmak, otoyol yönetim sistemi geliştirmek, araç telemetri ve filo yönetim sistemlerine ait ürün ve sistem geliştirmek, pazarlamak ve satmak, ücret toplama ve ödeme sistemleri kurmak, kar küreme, tuzlama, yağmur suyu hatlarının yapımı, bakım-onarımı, temizliği ile göllenmeyi önleyici çalışmaları yapmak, bununla ilgili lüzumlu her türlü emtia ve malzemeyi satın almak ve satmak, kiralamak, kiraya vermek, 3- Trafik ihlallerini azaltmak, toplumda trafik bilinci oluşturmak ve geliştirmek, trafik ile ilgili yapılan düzenlemeler, hizmetler ve ürünlerle ilgili bilgilendirme ve reklam - tanıtım amaçlı mal ve hizmeti satın almak veya mal ve hizmet sunmak. 4- Akıllı ulaşım sistemleri geliştirmeye yönelik planlama, etüd, proje, trafik ölçüm sistemleri, Işıklı Trafik Uyarı Levhaları, Trafik Sirkülasyon ve Geometrik Düzenlemeleri, Trafik Denetleme, Yol Güvenlik Sistemleri, Global optimizasyon, navigasyon, simulasyon vb. konularda her türlü çalışmayı yapmak, teknik çözüm satın almak, çözüm ortaklığı kurmak, teknoloji üretmek, işletmek ve satmak. Bu alanlardaki bilimsel çalışmalara destek olmak, ar-ge çalışmaları yapmak. 5- Şehir ve ulaşım güvenliğini sağlamak amaçlı kamera, aydınlatma, veri toplama, 3

4 depolama, aktarma vb. her türlü sistemi kurmak. Söz konusu sistemlerin kurulması için gerekli her türlü hizmeti ve donanım - yazılımı satın almak ve satmak, yedek parçalarını imal etmek veya tedarik etmek, işletme, teknik destek, bakım-onarım ve her türlü hizmet sunmak. 6- Kentsel yapı ve ulaşım altyapısı (karayolları ve raylı sistem) için risk oluşturan; doğal afetlerde (deprem, sel baskını v.d) hasar görmüş veya doğal afetlere karşı hassas ve dayanıksız taşınmazların, çarpık ve kaçak yapılaşma oluşturan veya yıkım kararı alınan veya istimlâk edilen her türlü taşınmazların yıkılması, kaldırılması ve bölgenin ıslahı çalışmaları vs. yapmak, bu maksatla lüzumlu her türlü emtia ve malzemeyi satın almak ve satmak, kiralamak, kiraya vermek, 7- Her türlü gayrimenkul almak, satmak, ipotek tesis ve fekketmek, gayesi için gerekli fabrika, tamirhane, atölye gibi her türlü tesisleri kurmak kira ile tutmak, kiraya vermek ve işletmek, 8- Şirketin maksadını gerçekleştirmek için özel, gerçek ve tüzel kişilerle her şekilde işbirliği yapmak, 9- İşletme faaliyetlerinin gerektirdiği her türlü mal ve hizmeti ülke içinden ve dışından sağlamak, 10- Gerekli izin, lisans, ruhsat, imtiyaz, patent haklarını doğrudan doğruya almak, bunları kısmen veya tamamen üçüncü kişi veya kuruluşlara devretmek veya kiralamak, teknik bilgi (know-how) anlaşmaları akdetmek. Yurtiçi ve yurtdışı, seminer, sempozyum, fuar ve benzeri etkinliklere katılmak. 11- İç ve dış kurum ve bankalardan her türlü kredileri sağlamak, gerektiği takdirde şirketin taşınmaz mallarını ipotek etmek istikraz muamelelerinde bulunmak, 12- Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre her türlü tahvil ihraç etmek ve bu konuda çalışan şirketlerin hisse senetlerini veya tahvillerini almak, her türlü taşınabilir, taşınmaz malları ve maddi olmayan hakları elde etmek, kiralamak, kiraya vermek gerektiğinde devir ve ferağ etmek, girişilen iş ve taahhütlerin gerektirdiği hallerde başkalarına ait taşınabilir ve taşınmaz mallar üzerinde şirket lehine rehin almak ve bunlar üzerinde her türlü hakları elde etmek, 13- Her çeşit mali ve ticari tasarrufta bulunmak ve bu maksatla her türlü taahhütlere girişmek, ortaklıklar kurmak ve kurulmuş bulunan ortaklıklara katılmak, bunların pay ve hisselerini satın almak ve aracılık yapmamak kaydıyla satmak, 14- Her türlü kamu kurum/kuruluş, işletme ve özel sektöre tamir, bakım, onarım, imalat ve satış yapmak, 15- Her türlü teknoloji ürünleri, makine elemanları, ağaç ve demir işleri, prefabrike konut elektronik esaslı her türlü prototip veya seri imalatı yapmak ve değerlendirmek, 16- Konusuyla ilgili her çeşit plan projeyi hazırlamak, yazılım ve donanımını geliştirmek, mühendislik ve müşavirlik hizmetleri sunmak. 17- Elde edilen ürünlerin pazarlanması, değerlendirilmesi ve satışı için gerekli hallerde teşhir ve satış yerleri açmak, işletmek, 18- Faaliyet konularıyla ilgili her türlü ihaleye katılmak, ihale uhdesinde kaldığı takdirde ihale konu işle ilgili her türlü mal ve hizmeti temin etmek. 19- Telekomünikasyon, ulaşım, trafik sinyalizasyon, şehir ve ulaşım güvenliği ve aydınlatma sistemleri ile ilgili donanımların ve bu donanımlarda kullanılan malzemelerin deney işlemlerini yapmak, yaptırmak, değerlendirmek ve belgelendirmek. Yukarıda gösterilen konulardan başka ileride, şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek 4

5 başka işlere girişilmek istendiği takdirde yönetim kurulunun teklifi üzerine keyfiyet genel kurulun onayına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra şirket bu işleri de yapabilecektir. Şirketin Merkez ve Şubeleri: Madde 4: Şirketin merkezi İstanbul, Kâğıthane, Cendere Yolundadır. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye ticaret Sicili Gazetesi nde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Şirket Gümrük ve Ticaret Bakanlığı na bilgi vermek şartıyla yurt içinde ve yurt dışında şubeler büro ve temsilcilikler açabilir. Şirketin Süresi: Madde 5: Şirketin Süresi kesin kuruluşundan başlamak üzere süresizdir. Bu süre Gümrük ve Ticaret Bakanlığından izin alınmak ve ana sözleşme değiştirilmek suretiyle uzatılıp kısaltılabilir. Sermaye ve Pay Senetlerinin Türü: Madde 6: Şirketin sermayesi TL dir. Bu sermaye her biri 15 TL kıymetinde adet nama yazılı hisseye ayrılmıştır. Bu sermayenin tamamı ödenmiştir. Sermayenin pay sahipleri arasındaki dağılımı şöyledir. No Pay Sahibinin Adı/Soyadı Ünvanı,Uyruğu ve İkamet Adr. Sermaye Miktarı (tl) Hisse Adedi Hisse Grb. Payın Türü 1 İstanbul Büyükşehir Belediye Bşk D Nama İstanbul Büyükşehir Belediye Bşk C Nama İstanbul Büyükşehir Belediye Bşk B Nama İstanbul Büyükşehir Belediye Bşk A Nama 2 Adalar İlçe Bld.Bşk A Nama 3 Beykoz İlçe Bld.Bşk A Nama 4 Beyoğlu İlçe Bld.Bşk A Nama 5 Bakırköy İlçe Bld.Bşk A Nama 6 Beşiktaş İlçe Bld.Bşk A Nama 7 G.Osmanpaşa İlçe Bld.Bşk A Nama 8 Kartal İlçe Bld.Bşk A Nama 9 Sarıyer İlçe Bld.Bşk A Nama 10 Şişli İlçe Bld.Bşk A Nama 11 Zeytinburnu İlçe Bld.Bşk A Nama 12 İ.S.K.İ. Gn.Md A Nama 13 İ.E.T.T. Gn. Md A Nama 14 İSTAÇ A.Ş A Nama TOPLAM

6 Söz konusu sermaye A, B, C, D grubu hisse senetlerinden oluşur. A grubu senetler imtiyazsız senetlerdir. D grubu, C grubu, B grubu senetler ise imtiyazlı payları oluşturur. Yönetim Kurulu D grubu, C grubu, B grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir. Ayrıca D grubuna ait her bir senedin genel kurulda 10 (on) adet oy hakkı bulunmaktadır. Sermaye taahhütlerinin ifasında ve ifa edilmeme halinde yönetim kurulunun ifayı talep usulü ile ifa edilmeme halinde uygulanacak müeyyideler hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır. Şirket payları namadır ve pay senetleri nama yazılıdır. Pay sahiplerinin tespitinde pay sahipleri defterine itibar olunur. Payların nevinin dönüştürülmesi, diğer yasal koşullar da bulunmak şartıyla, esas sözleşmenin değiştirilmesi yoluyla olur. Pay Senetlerinin Devri: Madde 7: Pay senetlerinin devri Türk Ticaret Kanunu ile bu Kanun uyarınca çıkartılan ilgili mevzuat hükümlerine tabidir. Payların devri halinde, mevcut ortaklardan D, C ve B grubu pay sahiplerinin ön alım hakkı vardır. Devir teklifinin öncelikle D, C ve B grubu pay sahiplerine yazılı olarak yapılması zorunludur. Devir edilen payları D, C ve B grubu pay sahiplerinden alan olmaması halinde ancak paylar diğer pay sahiplerine veya üçüncü kişilere devir edilebilir. Pay sahiplerinin tespitinde pay sahipleri defterine itibar olunur. Borçlanma Senetleriyle Alma ve Değiştirme Hakkını İçeren Menkul Kıymet İhracı: Madde 8: Şirket, Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kanununun ihracına izin verdiği borçlanma senetleriyle alma ve değiştirme hakkını içeren sermaye piyasası araçlarını (menkul kıymetleri) ve diğer menkul kıymetleri gerekli şartları yerine getirerek yetkili kurullarının karar/onayını almak suretiyle yasal ihraç sınırlarını da uyarak ihraç ve halka arz edebilir. Genel Kurul gerekli şekil ve şartlara uyulması şartıyla ihraç edilecek menkul kıymetlerin tutarı, vadesi, satış şartları ve benzeri tüm konularda Yönetim Kurulu na tam yetki verebilir. Şirketin Yönetimi: Madde 9: a)yönetim Kurulu: Şirketin yönetimi ve temsili, şirket işleri Türk Ticaret Kanunu ve işbu esas sözleşme hükümlerine uygun olarak genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun ve aradığı şartları haiz adaylar arasından seçilecek, en az yedi en fazla 19 gerçek ve/veya tüzel kişiden oluşan Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu Üyeleri D C ve B grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir. Yönetim kurulu, üyeleri arasından bir başkan ve başkan bulunmadığı zaman ona vekalet etmek üzere en az bir başkan vekili seçer. Yönetim kurulu, devredilemez görev ve yetkileri mahfuz olmak üzere, düzenleyeceği bir iç yönerge ile (veya yönerge olmasa bile alacağı bir kararla), yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye/kişilere verebilir. 6

7 Yönetim Kurulu işlerin gidişini izlemek, kendisine sunulacak konularda rapor hazırlamak, kararlarını uygulatmak veya iç denetim amacıyla ya da kararların uygulanmasına içlerinde yönetim kurulu üyelerinin de bulunabileceği komiteler veya komisyonlar kurabilir. Yönetim Kurulu Üyeleri üzerlerine aldıkları görevlerinden dolayı kanunlar hükümleri dairesinde sorumludurlar. Yönetim kurulu üyelerinin, görevlerini yaparken kusurlarıyla şirkete verebilecekleri zarar, şirket sermayesinin yüzde yirmibeşini aşan bir bedelle sigorta ettirilebilir. Yönetim kurulu üyelerine genel kurulun belirleyeceği aylık veya yıllık huzur hakkı, ücret, ikramiye, prim ya da yıllık kardan pay ödeyebilir. b) Yönetim Kurulunun Süresi: Yönetim Kurulu Üyeleri görev süreleri üç yılı geçmemek üzere Genel Kurul tarafından seçilirler. Genel Kurul seçimden önce Yönetim Kurulu Üyeleri nin görev süresini tayin eder. Üyelerin görev süreleri sonunda tekrar seçilmeleri caizdir. Yönetim kurulu üyelerinin görev süresi tamamlansa dahi ilk genel kurul toplantısına kadar görevlerine devam ederler. Tüzel kişi/kişiler adına, tüzel kişi/kişiler tarafından belirlenen gerçek kişinin/kişilerin, tüzel kişi/kişilerle ilişiğinin kesildiğinin şirkete bildirilmesiyle gerçek kişi/kişiler temsilci sıfatlarını kendiliğinden kaybederler. Tüzel kişi/kişiler kendi adlarına tescil edilmiş kişiyi/kişileri her zaman değiştirebilir. Genel Kurul lüzum görürse yönetim kurulunu değiştirebilir. c)yönetim Kurulu Toplantıları: Yönetim kurulu şirket işleri gerektirdikçe toplanır. Ancak ayda bir defa toplanması zorunludur. Her üye yönetim kurulunun toplantısını yönetim kurulu başkanından isteyebilir. Yönetim Kurulu, kararlarını gerekli nisaplar sağlanmak şartıyla çağrı üzerine toplantı yaparak (TTK m. 390/1) ya da üyelerden hiçbiri toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklindeki önerisine yazılı onayı alınmak ve TTK m. 390/4 hükmündeki şartlara uyulmak suretiyle de alabilir (sirküle karar). Yönetim Kurulu, üye sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını da toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır. Bu kural yönetim kurulunun elektronik ortamda yapılması hâlinde de uygulanır. Kararların geçerliliği karar defterine yazılıp imza edilmiş olmasına bağlıdır. Şirketi temsil ve ilzam - Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Taksimi: Madde 10: Şirketi temsil yetkisi çift imza ile kullanılmak üzere yönetim kuruluna aittir. Yönetim kurulu, alacağı bir karar ile şirketin yönetimi ile şirketin temsili için yönetim kurulu üyesi olan veya olmayan kişilere, şirket çalışanlarına gereken temsil ve imza yetkisini kısmen veya tamamen verebilir. TTK m. 370/2 uyarınca her halde en az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır. Verilecek bu yetkiler ve bunların kullanılma yeri ve şekli Ticaret Sicili nde tescil ve ilan edilir. Şirket adına yazılan ve verilen bütün belge ve kâğıtların Şirket adına yapılan bilcümle bağlantı ve sözleşmelerin muteber olması ve şirketi ilzam edebilmesi için bunların Yönetim Kurulu nca derece ve 7

8 yetkileri tayin edilen ve ne suretle imza edecekleri kararlaştırılan kişilerce Şirket unvanı altında imzalanmış olması lazımdır. Yönetim Kurulunun Görevleri: Madde 11: Şirketin yönetimi ve ortaklarla üçüncü kişilere karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Yönetim kurulu şirketin amacına dahil olan her nevi işleri ve hukuki işlemleri şirket adına yapma ve şirketin unvanını kullanmak yetkisine sahiptir. Gerek kanun gerekse ana sözleşme ile açıkça yasaklanmayan ve genel kurulun kararını icap ettirmeyen işlerin tümü yönetim kurulunda kararlaştırılıp uygulanır. Ticari Mümessil, Ticari Vekil, Müdür: Madde 12: Yönetim kurulu, ticari mümessil, ticari vekil ve müdür atayabilir. Denetçiler ve Görevleri: Madde 13: Şirket, yılsonu finansal tablolarını, raporlarını, hesaplarını, envanterini ve muhasebesini uluslararası denetim standartlarıyla uyumlu Türkiye Denetim Standartlarına göre denetlemek üzere, ilgili mevzuatta belirlenen şartları haiz kişiler arasından genel kurulca denetçi seçilir. Seçilen Denetçi tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile Şirketin internet sitesinde ilan edilir. Genel Kurul: Madde 14: a) Genel Kurul: Kanunda ve esas sözleşmede açıkça öngörülmüş bulunan hâllerde toplanan karar organıdır. Türk Ticaret Kanununa ve Esas Sözleşme hükümlerine uygun olarak toplanan Genel Kurullar bütün pay sahiplerini temsil ederler. Bu suretle toplanan Genel Kurullarda alınan kararlar gerek muhalif kalanlar gerek toplantıda hazır bulunmayanlar hakkında dahi hüküm ifade eder. b) Toplantıya Davet ve Toplantı Yeri: Genel Kurul, toplantıya çağırmaya görevli ve yetkili olanların Kanun ve ana mukavele hükümlerine uygun daveti üzerine (çağrılı) ya da gerekli koşullar varsa çağrısız olarak, olağan veya olağanüstü toplanır. Olağan Genel Kurul, faaliyet dönemi sonundan itibaren üç ay içinde ve yılda her halde bir defa toplanır. Toplantıda, Türk Ticaret Kanunu nun ilgili maddelerinde gösterilen hususlar ile usulünce gündemde bulunan sair hususlar müzakere edilerek karara bağlanır. Olağanüstü Genel Kurul ise, Şirket işlerinin lüzum göstereceği hallerde ve zamanlarda gerekli görülen gündemle toplanır. Genel Kurul toplantıları Şirket merkezinde veya lüzum üzerine Şirket merkezinin bulunduğu şehrin diğer uygun bir yerinde toplanır. Toplantı yeri toplantıya çağrı mektupları ve ilgili ilanlarda gösterilir. c) Toplantının Yapılması- Karar Alınması: Gerekli toplantı nisabının bulunması koşuluyla toplantı, Kanunun ve esas sözleşmenin öngördüğü esas ve usullere, TTK m. 419 uyarınca hazırlanacak, tescil ve ilan edilecek iç yönergeye uygun yapılır. Murahhas üyelerle en az bir yönetim kurulu üyesinin genel kurul toplantısında hazır bulunmaları şarttır. Denetçi de genel kurulda hazır bulunur. Ayrıca gündemdeki konularla ilgili açıklamalarda 8

9 bulunması gerekenler ve/veya sorumlulukları olanlar da hazır bulundurulur. Pay sahipleri toplantı veya karar alma sürecine bizzat veya temsilcileri marifetiyle katılırlar. Genel kurula katılma, başta oy hakkı olmak üzere pay sahipliği haklarının kullanılması ve nisaplar konusunda Kanun hükümleri esastır. Genel kurul kararları TTK m. 422 uyarınca bir tutanak ile tespit edilir; karar/tutanak yetkili yerlere verilir; tescil ve/veya ilanı gerekiyorsa tescil ve/veya ilan ettirilir. Toplantılarda Bakanlık Temsilcisi Bulunması: Madde 15: Şirketin, genel kurul toplantılarında, bakanlık temsilcisinin bulunması yükümü kapsamında olması halinde ilgili Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulur. İlan: Madde 16: Şirkete ait ilanlar Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca yapılır. Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanununun 35 inci maddesinin dördüncü fıkrası hükmü saklı kalmak kaydıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az onbeş gün önce yapılır. Mahallinde gazete yayımlanmadığı takdirde ilan, en yakın yerlerdeki gazete ile yapılır. Genel kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 414 üncü maddesi hükmü gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önce yapılması zorunludur. Toplantı ile ilgili ilanlarda; toplantı gündemi, yeri, günü ve saati gösterilmek zorundadır. Genel Kurul ilanı ile birlikte kendisini vekil vasıtası ile temsil ettirecekler için vekaletname örnekleri de ilan edilir ve ayrıca toplantı ile ilgili tüm bilgi ve belgeler Şirket in internet sitesinde pay sahiplerinin bilgisine sunulur. Hesap Yılı, Finansal Tablolar: Madde 17 : Şirketin hesap dönemi takvim yılı olup, Ocak ayının birinci gününden başlayarak Aralık ayının sonuncu günü biter. Şirket takvim yılı esasına göre belirlenen her hesap yılının sonunda Şirketin mali durumunu gösteren ve yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygun olarak düzenlenen finansal tablolar tanzim olunur. Finansal Tablolar, Yönetim Kurulu tarafından düzenlenen yıllık faaliyet raporu ve net dönem karının nasıl dağıtılacağı ve dağıtım tarihinin tespiti ile ilgili teklifler, Denetçi tarafından verilecek raporla birlikte Genel Kurul un olağan toplantısının ilanından itibaren Şirketin merkez ve şubelerinde, elektronik ortamda Şirket in internet sitesinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulur. Kârın Tespiti ve Dağıtımı: Madde 18: Her pay sahibi Kanun ve esas sözleşme hükümlerine göre tespit edilen ve pay sahiplerine dağıtılması kararlaştırılmış net dönem karına payı oranında katılma hakkını haizdir. Her pay sahibine dönem sonunda oluşacak kardan paylarına düşecek tutar ilgili tebliğ hükümlerine göre avans olarak verilebilir. Şirketin net dönem karı yapılmış her çeşit masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır. Net 9

10 dönem kârından her yıl %5 genel kanuni yedek akçe ayrılır; kalan miktarın %5 i pay sahiplerine kar payı olarak dağıtılır. Kar payı, pay sahibinin esas sermaye payı için şirkete yaptığı ödemelerle orantılı olarak hesaplanır. Net dönem karının geri kalan kısmı, genel kurulun tespit edeceği şekil ve surette dağıtılır. Pay sahiplerine yüzde beş oranında kar payı ödendikten sonra kardan pay alacak kişilere dağıtılacak toplam tutarın yüzde onu genel kanuni yedek akçeye eklenir. Kural olarak bilançodaki geçmiş yıl zararları kapatılmadan yıllık kar dağıtılamaz. Yedek Akçeler: Madde 19: Şirket tarafından ayrılan ihtiyat akçeleri hakkında Türk Ticaret Kanununun 519 ila 523. maddeleri hükümleri uygulanır. İsteğe bağlı yedekler konusunda genel kurul yetkilidir. Genel kurul çalışanlar ve işçiler lehine yardım akçesi ayırabilir. Kanuni Hükümler: Madde 20: İş bu ana sözleşme ile düzenlenmemiş hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri ile diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Kuruluş Geçici Masrafları: Madde 21: Şirketin kuruluşuna neden olan kurucular tarafından yapılan ve kuruluş için gerekli addolunabilen bilcümle harcamalar şirketin masraflarına intikal ettirilir. Damga Vergisi: Madde 22: Bu esas mukavele ile ilgili damga vergisi üç ay içerisinde ilgili vergi dairesine ödenecektir. Bedrettin Dalan İmza İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Adına Belediye Başkanı Av. Zehra Coşkun (Adalar Belediye Başkanlığı, Beykoz Belediye Başkanlığı, Beyoğlu Belediye Başkanlığı, Bakırköy Belediye Başkanlığı, Beşiktaş Belediye Başkanlığı, Fatih Belediye Başkanlığı, Eyüp Belediye Başkanlığı, G.O.Paşa Belediye Başkanlığı, Kartal Belediye Başkanlığı, Sarıyer Belediye Başkanlığı, Şişli Belediye Başkanlığı, Üsküdar Belediye Başkanlığı, Zeytinburnu Belediye Başkanlığı, İSKİ Genel Müdürlüğü ve İETT Genel Müdürlüğü adlarına vekaleten) imza Meşguliyetleri dolayısıyla vuku bulan talep ve davet üzerine mahallinde imza edilen bu anonim şirket ana sözleşmesi altındaki imzalardan birinin şahıs ve hüviyeti dairece maruf bulunan ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Bedrettin Dalan ile diğer imzanın şahıs ve 10

11 hüviyeti ibraz ettiği tarihinde Eminönü Evlenme İşleri Memurluğundan seri no ile verilmiş tasdikli ve fotoğraflı evlenme cüzdanına nazaran Bolu, Akçakoca, Melenağzıköyü H/7/5, C/13 ve sahife 68 de kayıtlı olup 1948 tarihinde Çeşme de Raziye den doğma İbrahim kızı Zehra Coşkun un olduklarını onayladım. İstanbul 15. Noterliği Resmi Mühür ve İmza İşbu suretin dairede dosyasında saklı aynı tarih ve aynı sayılı aslına mutabakatını tasdik ederim. İstanbul 15. Noteri Vekili Sevinç Dinçer Resmi Mühür ve İmza Müstenit: Adalar Noterliği nden tarihinde 4265 no ile tasdikli H.vekaletname ile Adalar İlçe Belediye Başkanlığı adına Belediye Başkanı Recep Koç Beykoz 1. Noterliği nden 11 Ağustos 1986 tarihinde no ile tasdikli vekaletname ile Beykoz Belediye Başkanlığı na izafeten Başkan H.Ali Zengin, Beyoğlu 2. Noterliği nden 17 Ekim 1986 tarihinde no ile tasdikli H.vekaletname ile Beyoğlu Belediye Başkanlığı adına Belediye Başkanı Haluk Öztürkatalay, Bakırköy 2. Noterliği nden tarihinde no ile tasdikli vekaletname ile Bakırköy Belediye Başkanlığı adına Belediye Başkanı Dr. Kemal Naci Ekşi, Beşiktaş 3. Noterliği nden 20 Ekim 1986 tarihinde no ile tasdikli vekaletname ile Beşiktaş İlçe Belediye Başkanlığı adına Belediye Başkanı Mümtaz Kola, İstanbul 7. Noterliği nden 21 Ekim 1986 tarihinde no ile tasdikli H.vekaletnameden hülasa: Fatih İlçe Belediye Başkanlığı adına Belediye Başkanı Yetkin Gündüz, Eyüp 3. Noterliği nden 22 Temmuz 1986 tarihinde no ile tasdikli H. Vekaletname ile Eyüp İlçe Belediyesi adına Başkan Eyüp Uçak, Gazi Osman Paşa 3. Noterliği nden tarihinde no ile tasdikli vekaletname ile Gazi Osman Paşa Belediyesi adına Başkan Sabri Öztürk, Kartal 1. Noterliği nden 28 Ekim 1986 tarihinde no ile tasdikli vekaletname ile Kartal Belediye Başkanlığı adına Belediye Başkanı Ali Duranoğlu Sarıyer Noterliği nden 24 Temmuz 1986 tarihinde no ile tasdikli vekaletname ile Sarıyer Belediye Başkanlığı adına Belediye Başkanı Ali Sandıkçı, 11

12 Beyoğlu 17. Noterliği nden 22 Temmuz 1986 tarihinde no ile tasdikli vekaletname ile Şişli Belediyesi adına Belediye Başkanı Mehmet Emin Sungur, Üsküdar 1.Noterliği nden tarihinde no ile tasdikli genel vekaletname ile Üsküdar Belediye Başkanlığı adına Belediye Başkanı Necmettin Öztürk, Zeytinburnu Noterliği nden 23 Ekim 1986 tarihinde no ile tasdikli H. Vekaletname ile Zeytinburnu İlçe Belediye Başkanlığı adına Belediye Başkanı Dr. Muzaffer Çavuşoğlu, İstanbul 17. Noterliği nden tarihinde no ile tasdikli H. Vekaletname ile İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü adına İski Genel Müdürü Dr. Atom Damalı, Beyoğlu 2. Noterliği nden 17 Ekim 1986 tarihinde no ile tasdikli vekaletname ile İ.E.T.T. Genel Müdürlüğü adına Genel Müdür F. Bozkurt Doğan İşbu anonim şirket ana sözleşmesini tanzim ve imzalamaya kuruluş izni almaya esas sözleşme üzerinde gerektiği takdirde değişiklikler yaptırmaya yetkili olmak üzere Av. Zehra Coşkun u vekil tayin ettikleri görüldü. Dosya No: 10(0112.3/34754) İsbak İstanbul Belediyeler Bakım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketin esas mukavelesi incelenmiş ve T.T.K nın 273. maddesi gereğince kurulmasına izin verilmiştir. Bakan Adına: İç Ticaret Genel Müdürü İhsan Kırca Resmi Mühür ve İmza Bloke edilen bankanın adı: T.Vakıflar Şubesi : İstanbul Bloke miktarı: Bloke mektubu tarihi ve no.su: (30.A)(26/121741) Revizyon tarihi : Eylül

ATKASAN ATIK DEĞERLENDİRME SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

ATKASAN ATIK DEĞERLENDİRME SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ ATKASAN ATIK DEĞERLENDİRME SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ AMAÇ VE KONU Madde 3- Şirketin başlıca amaç ve konusu şunlardır: 1- Ambalaj atıkları da dahil olmak üzere her türlü atığın biriktirilmesi,

Detaylı

YENİ ŞEKİL HSBC BANK ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ HÜKÜMLERİ. Madde 1 KURULUŞ. Madde 2 TİCARET UNVANI

YENİ ŞEKİL HSBC BANK ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ HÜKÜMLERİ. Madde 1 KURULUŞ. Madde 2 TİCARET UNVANI YENİ ŞEKİL HSBC BANK ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ HÜKÜMLERİ Madde 1 KURULUŞ 27/06/1990 tarih ve 90/644 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi, Bankalar hakkındaki mevzuat ve Türk Ticaret

Detaylı

MANGO GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ A N A S Ö Z L E Ş M E S İ

MANGO GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ A N A S Ö Z L E Ş M E S İ MANGO GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ A N A S Ö Z L E Ş M E S İ Madde 1 - Kuruluş Aşağıda adları soyadları uyrukları ve ikametgah adresleri yazılı kurucular arasında, Türk Ticaret Kanununun Anonim

Detaylı

BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş, Amaç ve Konu MADDE 1 MADDE 2 MADDE 3 MADDE 4 MADDE 5 Kuruluş Şirketin unvanı Amaç ve konu Şirketin merkezi Şirketin süresi

Detaylı

ŞEKER FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

ŞEKER FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI ŞEKER FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI Şirketimizin 2012 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurulu, 28 Mart 2013 Perşembe günü saat 11:00 de Yönetim

Detaylı

İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI. Kuruluş. Madde 1. Unvan ve Merkez. Madde 3

İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI. Kuruluş. Madde 1. Unvan ve Merkez. Madde 3 ESKİ METİN YENİ METİN Kuruluş Madde 1 Bu ana sözleşme altında imzası bulunan kurucular arasında İş Genel Finansal Kiralama A.Ş. unvanıyla, 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu ndan yararlanılarak,

Detaylı

BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ MADDE 1- Aşağıda adları ve adresleri yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlerin ani surette kurulmaları hakkındaki

Detaylı

TAM FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ. Zincirlikuyu V.D 4630487553.

TAM FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ. Zincirlikuyu V.D 4630487553. TAM FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ Madde 1 Kuruluş Aşağıda adı, soyadı, uyrukları ve adresleri belirtilen kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde bir anonim şirket kurulmuştur.

Detaylı

Şirket yukarıda belirtilen konularla ilgili olarak aşağıdaki işleri yapabilir;

Şirket yukarıda belirtilen konularla ilgili olarak aşağıdaki işleri yapabilir; MEVCUT (ESKİ) METİN Madde 3 Amaç ve Konu Şirketin kuruluş amacı gıda ve diğer ihtiyaçları ve ürünleri tüketiciye uygun şartlarda sağlamaya çalışmaktır. Bunun için ürünlerin üreticilerden tüketicilere aktarılmasına

Detaylı

İHLAS MADENCİLİK ANONİM ŞİRKETİ 31/05/2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

İHLAS MADENCİLİK ANONİM ŞİRKETİ 31/05/2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI İHLAS MADENCİLİK ANONİM ŞİRKETİ 31/05/2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimiz ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 2011 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda belirtilen

Detaylı

CLS KURUMSAL GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

CLS KURUMSAL GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ CLS KURUMSAL GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ Madde 1- KURULUŞ Aşağıdaki maddede ticaret unvanı adı soyadı ve ikametgâh adresleri ile uyrukları yazılı hükmi ve hakiki

Detaylı

ETİ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELESİ. (13.03.1972 tarih ve 4496 sayılı T.Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmıştır.

ETİ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELESİ. (13.03.1972 tarih ve 4496 sayılı T.Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmıştır. ETİ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELESİ (13.03.1972 tarih ve 4496 sayılı T.Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmıştır.) - (KURULUŞ) Madde 1. Aşağıda imzaları bulunan kurucular arasında,

Detaylı

KOÇ HOLDİNG A.Ş. NİN 2012 YILINA AİT 10 NİSAN 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

KOÇ HOLDİNG A.Ş. NİN 2012 YILINA AİT 10 NİSAN 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI KOÇ HOLDİNG A.Ş. NİN 2012 YILINA AİT 10 NİSAN 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2012 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 10 Nisan

Detaylı

FİNANS FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ

FİNANS FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ FİNANS FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ : MADDE-1 Aşağıda, ünvanları, kanuni ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu, faktoring mevzuatı ve sair ilgili

Detaylı

AKIN FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

AKIN FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ AKIN FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ : Madde 1- Aşağıda adları, adresleri ve uyrukları yazılı kurucular tarafından, Türk Ticaret Kanunu nun Anonim Şirketlerin ani suretle kurulmalarına

Detaylı

ASHMORE PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ MADDE 1- Aşağıda ad ve soyadları, unvanları, adresleri ve uyrukları yazılı kurucular tarafından Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu

Detaylı

A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUŞ MADDE:

A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUŞ MADDE: Konya Çimento Sanayii A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUŞ MADDE: 1- Aşağıda imzaları bulunan müessisler tarafından bu mukavelename hükümlerine göre idare edilmek üzere bir Anonim Şirket kurulmuştur. MÜESSİSLER

Detaylı

RWE ENERJİ TOPTAN SATIŞ ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ

RWE ENERJİ TOPTAN SATIŞ ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ RWE ENERJİ TOPTAN SATIŞ ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ MADDE 1. KURULUŞ: Aşağıda adları, soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca bir Anonim

Detaylı

BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ 1 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş, Amaç ve Konu MADDE 1 KuruluĢ MADDE 2 ġirketin unvanı MADDE 3 Amaç ve konu MADDE 4 ġirketin merkezi MADDE 5 ġirketin süresi

Detaylı

GİRİŞİMCİLİĞİ GELİŞTİRME MERKEZİ

GİRİŞİMCİLİĞİ GELİŞTİRME MERKEZİ KOSGEB GİRİŞİMCİLİĞİ GELİŞTİRME MERKEZİ Serdar ALÂ Uzman ANKARA ÖNSÖZ Türkiye de işletmelerin tabi olduğu mevzuat ve yükümlülükler oldukça karmaşık ve işletmelere büyük zaman maliyetine neden olan bir

Detaylı

STANDART GAYRİMENKUL DEĞERLEME UYGULAMALARI ANONİM ŞİRKETİ A N A S Ö Z L E Ş M E S İ

STANDART GAYRİMENKUL DEĞERLEME UYGULAMALARI ANONİM ŞİRKETİ A N A S Ö Z L E Ş M E S İ STANDART GAYRİMENKUL DEĞERLEME UYGULAMALARI ANONİM ŞİRKETİ A N A S Ö Z L E Ş M E S İ KURULUŞ VE KURUCULAR MADDE 1 Aşağıda adları, soyadları, unvanları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular aralarında

Detaylı

GSD DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

GSD DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ Madde 1. Bu ana sözleşmenin ikinci maddesinde ad ve soyadları, tabiyet ve adresleri yazılı kurucular tarafından, Türk Ticaret Kanunu nun ani kuruluşa ilişkin hükümlerine göre bir anonim şirket

Detaylı

ERGO EMEKLİLİK ve HAYAT ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

ERGO EMEKLİLİK ve HAYAT ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ ERGO EMEKLİLİK ve HAYAT ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ Madde 1: Kuruluş Aşağıda ticaret unvanları, ticaret merkezleri, adları, soyadları, (imza tarihinde geçerli) yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular

Detaylı

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Tarih: 22 Ağustos 2009 Sayı: 27327 Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NA GÖRE GENEL KURULUN TOPLANMASI, HAKİM ŞİRKET BALI ŞİRKET VE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ANTALYA SMMM ODASI 02.03.

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NA GÖRE GENEL KURULUN TOPLANMASI, HAKİM ŞİRKET BALI ŞİRKET VE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ANTALYA SMMM ODASI 02.03. YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NA GÖRE UN TOPLANMASI, HAKİM ŞİRKET BALI ŞİRKET VE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ANTALYA SMMM ODASI 02.03.2013 Prof. Dr. NECDET SAĞLAM SMMM MEHMET YOLCU GEREKÇESİ 6102 Sayılı

Detaylı

SINIRLI SORUMLU. YAPI KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ ANA SÖZLEŞMESİ

SINIRLI SORUMLU. YAPI KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ ANA SÖZLEŞMESİ SINIRLI SORUMLU. YAPI KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ ANA SÖZLEŞMESİ 1 .YAPI KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ ANASÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ, TÜZEL KİŞİLİĞİN KAZANILMASI VE ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ UNVAN, MERKEZ, SÜRE,

Detaylı

KARAYOLU YÜK TAŞIMA KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ

KARAYOLU YÜK TAŞIMA KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ KARAYOLU YÜK TAŞIMA KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ Bu Anasözleşme, 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 88 inci maddesi uyarınca hazırlanmıştır. İÇİNDEKİLER KONU MADDE KONU MADDE BİRİNCİ BÖLÜM Bilançonun Tasdiki

Detaylı

ÇOCUK BAKIM HİZMETLERİ KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ

ÇOCUK BAKIM HİZMETLERİ KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI ÇOCUK BAKIM HİZMETLERİ KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ Bu Anasözleşme, 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 88 inci maddesi uyarınca hazırlanmıştır. İÇİNDEKİLER KONU MADDE KONU

Detaylı

S.S. ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM VE TÜKETİM KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ

S.S. ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM VE TÜKETİM KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü S.S. ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM VE TÜKETİM KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ Bu Anasözleşme, 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 88 inci maddesi uyarınca

Detaylı

ESNAF VE SANATKÂRLAR KREDİ VE KEFALET KOOPERATİFİ ÖRNEK ANASÖZLEŞMESİ

ESNAF VE SANATKÂRLAR KREDİ VE KEFALET KOOPERATİFİ ÖRNEK ANASÖZLEŞMESİ ESNAF VE SANATKÂRLAR KREDİ VE KEFALET KOOPERATİFİ ÖRNEK ANASÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ, TÜZEL KİŞİLİĞİN KAZANILMASI VE ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ, UNVAN, MERKEZ VE ÇALIŞMA BÖLGESİ, SÜRE, AMAÇ VE FAALİYET

Detaylı