DELTA MENKUL DEERLER A..'NN B TP LKT FONU BEYÜZMLYON ADET III. TERTP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA LKN ZAHNAMEDR.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DELTA MENKUL DEERLER A..'NN B TP LKT FONU BEYÜZMLYON ADET III. TERTP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA LKN ZAHNAMEDR."

Transkript

1 BU ZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIININ YAPILDII YERLERDE FON ÇTÜZÜÜ VE HER AY TBARYLE HAZIRLANAN, FONA LKN MAL BLGLERN YERALDII AYLIK RAPORLARLA BRLKTE TASARRUF SAHPLERNN NCELEMESNE SUNULMAK VE ÜCRETSZ OLARAK KENDLERNE VERLMEK ÜZERE YETERL SAYIDA HAZIR BULUNDURULUR. BU ZAHNAME YEN BR TUTAR ARTIRIMINA KADAR GEÇERL OLUP, ZAHNAME KAPSAMINDAK BLGLERDEK DEKLKLER TCARET SCLNE TESCL VE TÜRKYE TCARET SCL GAZETES NDE LANINI MÜTEAKP BU ZAHNAMENN EK HALNE GETRLR. HERYILIN OCAK AYI TBARYLE ZAHNAME DEKLKLER TEKRAR TESCL ETTRLMEKSZN TEK BR METN HALNE GETRLEREK TASARRUF SAHPLERNE SUNULMAK ÜZERE TEKRAR BASTIRILIR. DELTA MENKUL DEERLER A..'NN B TP LKT FONU BEYÜZMLYON ADET III. TERTP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA LKN ZAHNAMEDR. Delta Menkul Deerler A.. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve 38'nci maddelerine dayanılarak, 07/02/2005 tarihinde stanbul ili Ticaret Sicili Memurluuna sicil numarası altında kaydedilerek 10/02/2005 tarih ve 6237 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilen fon içtüzüü hükümlerine göre yönetilmek üzere, halktan katılma payları karılıında toplanacak paralarla, katılma payı sahipleri hesabına, riskin daıtılması ve inançlı mülkiyet esaslarına göre Sermaye Piyasası araçlarından (çtüzüüne göre altın ve kıymetli madenler ile bunlara dayalı araçları alabilen fonlar bu kıymetleri de ilave ederler) oluan portföyü iletmek amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13/01/2005 tarih ve 2/39 sayılı izni ile kurulmu Delta Menkul Deerler A.. B Tipi Likit Fonu katılma paylarının halka arzına ilikin izahnamedir. Delta Menkul Deerler A. B Tipi Likit Fonu nun bu tutar artırımı öncesi Kurul kaydına alınan halka arzlarına ilikin bilgiler tarih sırasıyla aaıdaki tabloda gösterilmektedir. HALKA ARZ TARH SPK KAYIT TARH SPK KAYIT NUMARASI TERTP ESK TUTARI (YTL DEN) KB I KB / 1103 II YEN TUTARI (YTL YE) Bu sefer fon tutarının YTL den YTL ye artırımı dolayısıyla ihraç olunarak fona itirak salayan ve fon varlıına katılım oranını gösteren III. tertip adet katılma payları, Sermaye Piyasası Kurulu'nca 23 /05/2007 tarih ve KB / 526. sayı ile kayda alınmıtır. Ancak bu kayda alınma, Fon'un ve katılma paylarının, Kurul veya kamuca tekeffülü anlamına gelmez. 1

2 I. FON HAKKINDA BLGLER: 1. Fonun Türü : Likit Fon 2. Fonun Tipi : B Tipi 3. Mevcut Fon Tutarı : YTL 4. Artırılan Fon Tutarı : YTL 5. Artırım Sonrası Fon Tutarı YTL 6. Mevcut Pay Sayısı Adet 7. Artırılan Pay Sayısı Adet 8. Artırım Sonrası Pay sayısı Adet 9. Artırılan Payların Tertibi III.Tertip 10. Fon un Süresi Süresiz II. FON PORTFÖY STRATEJS: Fon portföyündeki varlıklar Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine ve fon içtüzüüne uygun olarak seçilir ve fon portföyü yönetici tarafından içtüzüün 5. md. ve Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VII,No:10 sayılı Tebliinin 41. md. ne uygun olarak yönetilir. Buna göre fon portföyü aırlıklı ortalama vadesi 45 günü geçmeyecek ekilde, vadesine en fazla 180 gün kalmı likiditesi yüksek ve riski düük sermaye piyasası araçları tercih edilir. III. FON PORTFÖYÜNÜN YÖNETM VE SAKLANMASI: 1. Kurucu: Fon kurucusu olarak Delta Menkul Deerler A.. riskin daıtılması ve inançlı mülkiyet esaslarına göre, fonun pay sahiplerinin haklarını koruyacak ekilde yönetim ve temsilinden sorumludur. 2. Yönetici: Fon portföyü Delta Menkul Deerler A.. tarafından kurucu ile yapılan bir portföy yönetim sözlemesi çerçevesinde Sermaye Piyasası Kanunu, ilgili Tebliler ve fon içtüzüü hükümlerine uygun olarak yönetilir. 3. Saklama Kuruluu: Kurucunun fon varlıının korunması ve saklanmasına ilikin sorumluluu devam etmek üzere, fon portföyündeki varlıklar MKB Takas ve Saklama Bankası A.. nezdinde muhafaza edilecektir. IV. FON YÖNETM HAKKINDA BLGLER: Fon da görev alan kiilere ilikin bilgiler aaıda verilmektedir: Adı Soyadı Görev Son 5 Yılda Yaptıı ler (Yıl-irket- Mevki) Hikmet BAYDAR Fon Kurulu Bakanı Delta Menkul De. A.. Portföy Yöneticisi Turkishbank A.. Hazine Pazarlama Md Etibank A.. Sermaye Piyasaları Müdürü Tecrübesi (Yıl) Atanmasına likin Yönetim Kurulu Kararı Tarihi ve Sayısı /29 2

3 Meltem NASUHBEYOLU Sema pek ERHAN Demet YAZ AKMAN Fon Kurulu Üyesi Fon Kurulu Üyesi Fon Denetçisi Delta Menkul De. A.. Mali ler Genel Md Yard Geneks International A.. Danıman Delta Menkul De. A.. Türev Piyasalar Yönetmeni ktisat Portföy Yönetimi A.. Aratırma Müdür Yardımcısı Es Menkul Deerler A.. Kurumsal Finansman ve Aratırma Md Yard Delta Menkul De. A.. Tefti Krl. Bk Anadolu Yatırım A.. ç Denetim Bölüm Yönetmeni K Yatırım Menkul De. A.. Müfetti - Müdür Hülya HÜR Fon Müdürü Delta Menkul De. A.. Fon Müdürü Türk Ticaret Bankası A.. Menkul Kıymetler Hazine Dealer Arife TOPAL Fon Muhasebecisi Delta Menkul De. A.. Muhasebe Müdürü Hülya HÜR Fon Uzmanı Delta Menkul De. A.. Fon Müdürü Türk Ticaret Bankası A.. Menkul Kıymetler Hazine Dealer Hikmet BAYDAR Portföy Yöneticisi Delta Menkul De. A.. Portföy Yöneticisi Turkishbank A.. Hazine Pazarlama Md Etibank A.. Sermaye Piyasaları Müdürü / / / / V. FON PORTFÖY SINIRLAMALARI HAKKINDA BLGLER Portföyde yer alabilecek varlıklar için belirlenmi içtüzük sınırlamaları portföyün en az ve en çok yüzdesi olarak aaıdaki tabloda gösterilmitir. Bu konu ile ilgili detaylı bilgiler katılma payı alım satımının yapılacaı adreslerden temin edilecek Fon çtüzüü nden salanabilir. VARLIK TÜRÜ EN AZ % EN ÇOK % Pay Senetleri 0 0 Kamu Borçlanma Araçları Özel Sektör Borçlanma Araçları Ters Repo lemleri Borsa Para Piyasası lemleri 0 20 Yabancı Pay Senetleri 0 0 Varlıa Dayalı Menkul Kıymetler Gayrimenkul Sertifikaları 0 10 Vadeli lem Sözlemeleri

4 VI. FON PORTFÖYÜNÜN OLUUMU VE DAILIMI: Fon portföyünün 12/03/2007 tarihi itibariyle yapısı aaıda verilmitir. Fon tutar artırımı suretiyle toplanacak paralar 3 igünü içinde içtüzükte belirlenmi varlıklara yatırılacaktır. 1. Portföydeki Pay Senetlerine likin Bilgiler RKET ÜNVANI NOMNAL DEER (YTL) RAYÇ DEER (YTL) Portföydeki Borçlanma Araçlarına likin Bilgiler KIYMET TÜRÜ TANIMI VADES RAYÇ DEER (YTL) Ters Repo TRT100210T12 13/03/ ,48 Ters Repo TRT180407T17 13/03/ ,26 Ters Repo TRT171007K19 13/03/ ,97 Ters Repo TRT180407T17 13/03/ Ters Repo TRT270607T14 13/03/ ,86 Ters Repo TRT100210T12 13/03/ ,29 Ters Repo TRT020708T11 14/03/ ,91 Ters Repo TRT120111T10 15/03/ ,10 Ters Repo TRT130808T17 19/03/ ,78 Ters Repo TRT170210T15 21/03/ ,28 3. Portföydeki Yabancı Varlıklara likin Bilgiler KIYMET TÜRÜ TANIMI VADES RAYÇ DEER (YTL) Yabancı Pay Senedi Yabancı Borçlanma Senedi Özet Portföy Tablosu TUTARI (YTL) FON PORTFÖYÜNE ORANI (%) Ters Repo lemleri Toplamı , Fon Portföy Deeri , Nakit 1.177,63 0,02 Hazır Deerler Toplamı 1.177,63 Dier Alacaklar ,96 0,55 Alacaklar Toplamı ,96 0,55 Yönetim Ücreti Karılıı 1.104,03 0,02 Vergi Karılıı ,51 0,79 Dier Borçlar 3965,40 0,06 Borçlar Toplamı ,94 0,87 Fon Toplam Deeri ,43 Tedavüldeki Pay Sayısı Birim Pay Fiyatı

5 5. Portföye likin Oranlar 12/03/2007 tarihi itibariyle son bir yıllık dönem için ( ) hesaplanan oranlar aaıda verilmektedir. Borçlanma Senetleri Dönüüm Oranı (Borçlanma senetleri alım satım tutarları toplamı / Ortalama borçlanma senedi tutarı) *Ters Repo lemleri Hariç Tutulmutur Ortalama Borçlanma Senetleri Oranı (Günlük borçlanma senetleri oranlarının ortalaması) : %49,07 : % 31,68 Son Bir Yıllık Birim Fiyat Artı Oranı : %13,52 Son Bir Yıllık Ortalama Portföy Büyüklüü (YTL) : ,13.- Son Bir Yıl Portföydeki Borçlanma Araçlarının Ortalama Vadesi : 16,60 VII. KATILMA PAYLARININ DEERNN TESPT: Katılma paylarının deeri, fon içtüzüü ve Sermaye Piyasası Kurulu nun seri:vii, No:10 Teblii nin 45. maddesi çerçevesinde; portföydeki varlıklardan pay senetleri için en son tarihli borsa ikinci seans aırlıklı ortalama fiyatlar, borçlanma araçları ve ters repolar için en son tarihli borsada gerçekleen ortalama oranlar dikkate alınarak her igünü sonu itibariyle hesaplanır ve müteakip igünü katılma paylarının alım satım yerlerinde açıkça görülebilecek ekilde asılan ilanlarla duyurulur. lan gününde yapılan alım satımlarda bu fiyat geçerli olur. Sava, ekonomik kriz, iletiim sistemlerinin çökmesi, menkul kıymetlerin ilgili olduu piyasanın kapanması, bilgisayar sistemlerinde meydana gelebilecek arızalar gibi olaanüstü olayların ortaya çıkması durumlarında, Sermaye Piyasası Kurulu nca uygun görülmesi halinde, katılma paylarının birim pay deerleri hesaplanmayabilir. VIII. FONDAN TAHSL EDLEN HARCAMALAR: 1. Kurucuya ve/veya Fon Portföy Yöneticisine Ödenecek Yönetim Ücretinin Tespit Esası ve Oranı: Kurucuya Fon un yönetim ve temsili ile Fon a tahsis ettii donanım ve personel ile muhasebe hizmetleri karılıı olarak her gün için fon toplam deerinin %0,01 (yüzbindeon) undan oluan ( Fon portföy yöneticisine ödenen ücretler dahil) bir yönetim ücreti tahakkuk ettirilir ve bu ücret her ay sonunu izleyen bir hafta içerisinde kurucuya ödenir. 2. Fon Portföy Yöneticisine Ödenecek Ücretin Tespit Esası ve Oranı: Fon Kurucusu ve Fon Yöneticisi aynı kurumdur. 3. Sabit Menkul Kıymet Kurtajı: %0,02 ( onbindeiki) 4. Ters Repo Kurtajı: %0,01 ( onbindebir) 5. Vadeli lemler Piyasası lem Komisyonu: %0,2 (Bindeiki) 6. Karılık Ayrılan Giderler ve Tutarları: Günlük olarak 18 YTL 2007 yılı baımsız denetim ücreti karılıı ayrılacaktır. Ayrıca zorunlu ilan gideri karılıı olarak da günlük 1 YTL ayrılacaktır. 5

6 IX. HRACA LKN GDERLER: Aaıda tutar artırımına ilikin ortaya çıkan tahmini giderler verilmektedir: GDER TÜRÜ Tescil ve lan Giderleri Gazete lan Giderleri Dier Giderler(MKK kayıt ücreti ve noter masrafı) TOPLAM TUTARI (YTL) Tutar artırımına ilikin giderler öncelikle kurucu tarafından karılanır ve payların satıı anında yeni payları satın alan yatırımcılardan payları oranında tahsil edilir. Artırım giderleri en çok bir yıl içinde tahsil edilmek zorundadır. Bu süre içinde tahsil edilemeyen artırım giderlerinden kurucu feragat etmi sayılır. X. YATIRIM FONUNUN VERGLENDRLMES: 1. Fon Portföy letmecilii Kazançlarının Vergilendirilmesi a) Kurumlar Vergisi Düzenlemesi Açısından: 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu nun 5'inci maddesinin 1 no lu bendinin (d) alt bendi uyarınca, menkul kıymet yatırım fonlarının portföy iletmeciliinden doan kazançları kurumlar vergisinden istisnadır. b) Gelir Vergisi Düzenlemesi Açısından: Fonların portföy iletmecilii kazançları, Gelir Vergisi Kanunu nun geçici 67. maddesinin (8) numaralı bendi uyarınca, A ve B Tipi ayrımı olmaksızın % 0 oranında gelir vergisi tevfikatına tabidir. 2. Katılma Payı Satın Alanların Vergilendirilmesi Gelir Vergisi Kanunu nun geçici 67. maddesi uyarınca Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan menkul kıymetler yatırım fonlarının katılma belgelerinin ilgili olduu fona iadesi %10 oranında gelir vergisi tevkifatına tabidir. Dar mükellef gerçek kii ve kurumlar için bu oran %0 olarak uygulanır. Sürekli olarak portföyünün en az % 51 i stanbul Menkul Kıymetler Borsasında ilem gören hisse senetlerinden oluan yatırım fonlarının bir yıldan fazla süreyle elde tutulan katılma belgelerinin elden çıkarılmasında Gelir Vergisi Kanunu nun geçici 67. maddesi kapsamında tevkifat yapılmaz. Gelir Vergisi Kanunu nun geçici 67. maddesinin (8) numaralı bendi uyarınca fon katılma paylarının fona iadesinden elde edilen gelirler için yıllık beyanname verilmez. Dier gelirler nedeniyle beyanname verilmesi halinde de bu gelirler beyannameye dahil edilmez. Ticarî iletmeye dahil olan bu nitelikteki gelirler, bu fıkra kapsamı dıındadır. Kurumlar Vergisi Kanunu Geçici Madde 1 uyarınca dar mükellef kurumların Türkiye'deki i yerlerine atfedilmeyen veya daimî temsilcilerinin aracılıı olmaksızın elde edilen ve Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesi kapsamında kesinti yapılmı kazançları ile bu kurumların tam mükellef kurumlara ait olup stanbul Menkul Kıymetler Borsasında ilem gören ve bir yıldan fazla süreyle elde tutulan hisse senetlerinin elden çıkarılmasından salanan ve geçici 67 nci maddenin (1) numaralı fıkrasının altıncı paragrafı kapsamında vergi kesintisine tâbi tutulmayan kazançları ve bu kurumların daimî temsilcileri aracılııyla elde ettikleri tamamı geçici 67 nci madde kapsamında vergi kesintisine tâbi tutulmu kazançları için yıllık veya özel beyanname verilmez. 6

7 XI. KATILMA PAYI SAHPLERNN HAKLARI: 1. Fon'da oluan kar, katılma paylarının fon içtüzüünde belirtilen esaslara ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre tespit edilen günlük fiyatlarına yansır. Katılma payı sahipleri, paylarını herhangi bir igünü Fon'a geri sattıklarında, ellerinde tuttukları süre için Fon'da oluan kardan paylarını almı olurlar. Hesap dönemi sonunda ayrıca temettü daıtımı söz konusu deildir. 2. Kurucu her hesap döneminin bitimini takip eden 3 ay içinde bir önceki yılla karılatırmalı olarak hazırlanmı ve baımsız denetimden geçmi fon bilanço ve gelir tabloları ile fon portföy ve toplam deeri tablolarını baımsız denetim raporu sonucu ile beraber Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde ilan ettirir, katılma paylarının alınıp satıldıı yerlerde müterilerine açıklar ve ilanı takiben 6 igünü içinde Kurul a gönderilir. 3. Ticaret Siciline tescil olunarak TTSG de ilan olunan hususlardan yatırımcının yatırım kararlarını etkileyebilecek ve önceden bilgi sahibi olmayı gerektirecek nitelikte olanlar kurucu tarafından Türkiye çapında yayın yapan en az 2 gazetenin Türkiye baskısında ilan yoluyla duyurulur. Söz konusu hususlar ilandan en az 10 igünü sonra yürürlüe girer. 4. zahnamede tescil edilen hususlarda bir deiiklik yapılacak olursa bunlar ticaret siciline tescil ettirilerek izahname eki haline getirilir. Yeni bir tutar artırımına kadar bu izahname geçerli olup, ekleri ile beraber her yılın Ocak ayında birletirilerek tek bir metin haline getirilir. Ancak bu birletirmeden dolayı yeni bir tescil yapılmaz. zahname, içtüzük ve en son aylık rapor, katılma payı alım satımı yapılan yerlerden ücretsiz olarak temin edilir. 5. Her ayın 15 inden itibaren biten aya ilikin fon portföy ve fon toplam deeri tabloları ile fonun mali bilgilerini içeren aylık rapor hazırlanır ve bunlar katılma payı alım satımı yapılan yerlerde tasarruf sahiplerinin incelemesine açık tutulur. Her gün itibariyle alım satıma esas fiyatlar buralarda ilan olunur. 6. Fon içtüzüünde belirlenmi olan katılma payı alım satım esasları aaıdaki gibidir: Katılma Belgesi satın almak veya elden çıkarmak isteyen yatırımcılar Kurucu merkezine i günlerinde 09:30 ve 13:30 saatleri içinde bavurarak, ç tüzükte belirtilmi esaslara göre saptanan fiyat üzerinden alım ve satımda bulunabilir.bu saatlerin dıında alım satım ilemleri yapılamaz. Fon a katılmakta veya ayrılmakta baka art aranmaz. 7. Katılma payları müteri bazında Merkezi Kayıt Kuruluu A.. nezdinde izlenmekte olup, tasarruf sahipleri kurucudan veya alım satıma aracılık eden kurululardan hesap durumları hakkında her zaman bilgi talep edebilirler. 8. Sava, ekonomik kriz, iletiim sistemlerinin çökmesi, menkul kıymetlerin ilgili olduu piyasanın kapanması, bilgisayar sistemlerinde meydana gelebilecek arızalar gibi olaanüstü olayların ortaya çıkması durumlarında, Sermaye Piyasası Kurulu nun izni ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde tasarruf sahiplerine bilgi verilmesi suretiyle katılma payı alım satımları durdurulabilir. 7

8 XII. FON BLANÇO VE GELR TABLOSU DELTA MENKUL DEERLER ANONM RKET B TP LKT FONU TARHL BLANÇO (YTL) CAR DÖNEM ÖNCEK DÖNEM VARLIKLAR I. HAZIR DEERLER A. Kasa 0 0 B. Bankalar C. Dier Hazır Deerler 0 0 II. MENKUL DEERLER A. Hisse Senetleri 0 0 B. Özel Kesim Borçlanma Senetleri 0 0 C. Kamu Kesimi Borçlanma Senetleri D. Dier Menkul Kıymetler 0 0 III. ALACAKLAR 0 0 A. Takastan Alacaklar 0 0 B. Dier Alacaklar 0 0 IV. DER VARLIKLAR VARLIKLAR TOPLAMI BORÇLAR V. BORÇLAR A. Banka Avansları 0 0 B. Banka Kredileri 0 0 C.Dier Borçlar Takasa Borçlar Ödenecek Vergi Yönetim Ücretleri Denetim Ücretleri Dier Borçlar BORÇLAR TOPLAMI FON TOPLAM DEER VI. FON TOPLAM DEER A. Katılma Belgeleri B. Katılma Belgeleri Deer Artıı / (Azalıı) C. Fon Gelir Gider Farkı Cari Dönem Gelir Gider Farkı Geçmi Yıllar Gelir Gider Farkı FON TOPLAM DEER BORÇLAR VE FON TOPLAM DEER

9 DELTA MENKUL DEERLER ANONM RKET B TP LKT FONU DÖNEMNE AT GELR TABLOSU (YTL) I. II. CAR DÖNEM ÖNCEK DÖNEM FON GELRLER A. Menkul Kıymetler Portföyünden Alınan Faiz ve Kar Payları Özel Kesim Menkul Kıymetleri Faiz ve Kar Payları Hisse Senetleri Kar Payları Borçlanma Senetleri Faizleri Kamu Kesimi Menkul Kıymetleri Faiz ve Kar Payları Dier Menkul Kıymetler Faiz ve Kar Payları 0 0 B. Menkul Kıymet Satı Karları Özel Kesim Mankul Kıymet Satı Karları Hisse Senetleri Satı Karları Borçlanma Senetleri Satı Karları Kamu Kesimi Menkul Kıymet Satı Karları Dier Menkul Kıymet Satı Karları 0 0 C. Gerçekleen Deer Artıları D. Dier Gelirler 0 0 FON GELRLER TOPLAMI FON GDERLER A. Menkul Kıymet Satı Zararları Özel Kesim Menkul Kıymetleri Satı Zararları Hisse Senetleri Satı Zararları Borçlanma Senetleri Satı Zararları Kamu Kesimi Menkul Kıymetleri Satı Zararları Dier Menkul Kıymetler Satı Zararları 0 0 B. Gerçekleen Deer Azalıları 0 0 C. Faiz Giderleri Banka Avans Faizleri Banka Kredi Faizleri 0 0 D. Dier Giderler hraç zni Giderleri lan Giderleri Sigorta Ücretleri Aracılık Komisyon Giderleri Noter Harç ve Tasdik Ücretleri Fon Yönetim Ücretleri Denetim Ücretleri Katılma Belgesi Basım Giderleri Vergi,Resim,Harç vb. Giderler Fon Stopaj Dier Giderler FON GDERLER TOPLAMI III. FON GELR GDER FARKI

10 XIII. TASFYE SONUCUNA TRAK: Fon, aaıda belirtilen nedenlerle sona erer ; 1. Fon içtüzüünde bir süre öngörülmü ise bunun sona ermesi, 2. Fon süresiz ise kurucunun Kurulun uygun görüünü aldıktan sonra 6 ay öncesinden feshi ihbar etmesi, 3. Kurucunun fon kurma koullarını kaybetmesi, 4. Kurucunun mali durumunun zayıflaması, fonun kendi maliyetlerini karılayamaz durumda olması ve benzer nedenlerle fonun devamının yatırımcıların yararına olmayacaının Kurulca tespit edilmi olması. Fonun sona ermesi durumunda fon portföyündeki varlıklar kurucu tarafından borsada satılır. Bu ekilde satıı mümkün olmayan fon mevcudu, açık artırma veya pazarlık veya her iki usulün uygulanması suretiyle satılarak paraya çevrilebilir. Bu yolla nakde dönüen Fon varlıı, katılma payı sahiplerine payları oranında daıtılır. Fesih anından itibaren hiçbir katılma payı ihraç edilemez ve geri alınamaz. Kurucunun iflası veya tasfiyesi halinde Kurul, fonu uygun görecei baka bir kurulua tasfiye amacıyla devreder. Saklayıcı kurumun iflası halinde kurucu, fon varlıını Kurul'ca uygun görülecek baka bir kurulua devreder. XIV. HALKA ARZLA LGL BLGLER: 1. Satı Balangıç Tarihi:.03./07./2007 tarihinden itibaren katılma payları bedelleri tam ve nakden tahsil edilmek suretiyle satı günündeki deerleri üzerinden satılacaktır. 2. Fon çtüzüü ve zahnamenin Temin Edilebilecei ve Pay Deerinin lan Edilecei Yerler : UNVAN ADRES TELEFON NO Delta Menkul Deerler A.. Tevikiye Cad. kbal Merkezi No: Kat:6 Tevikiye /stanbul 3. Katılma Payları Alım Satımının Yapılacaı Yerler : UNVAN ADRES TELEFON NO Delta Menkul Deerler A.. Tevikiye Cad. kbal Merkezi No: Kat:6 Tevikiye /stanbul 4. Kurucunun ve Yöneticinin Merkezinin Adres ve Telefon Numaraları: KURUCUNUN UNVANI ADRES TELEFON NO Delta Menkul Deerler A.. Tevikiye Cad. kbal Merkezi No: Kat:6 Tevikiye /stanbul YÖNETCNN UNVANI ADRES TELEFON NO Delta Menkul Deerler A.. Tevikiye Cad. kbal Merkezi No: Kat:6 Tevikiye /stanbul 10

11 zahnamede yer alan bilgilerin doruluunu kanuni yetki ve sorumluluklarımız çerçevesinde onaylarız. 14/03./2007. Adı Soyadı FON KURULU BAKANI Hikmet BAYDAR Adı Soyadı FON KURULU ÜYES Meltem NASUHBEYOLU Bu izahnamede yer alan ve tarafımızdan denetlenen 01/01/2006 ve 31/12/2006 tarihlerine ilikin mali durum ve faaliyet sonuçlarına ilikin mali tabloların kuruluumuzca düzenlenen baımsız denetim raporuna uygunluunu onaylarız. TÜRKERLER BAIMSIZ DENETM YEMNL MAL MÜAVRLK A.. Mehmet TÜRKER Sorumlu Ortak, Badenetçi 11

BURGAN BANK A.Ş.B TİPİ LİKİT FONU KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR.

BURGAN BANK A.Ş.B TİPİ LİKİT FONU KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. YENİ METİN BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YER ALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN

Detaylı

C KREDİ VE KALKINMA BANKASI. A.Ş.'NİN B TİPİ LİKİT FONU 400.000.000 PAY 1. TERTİP KATILMA BELGELERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR.

C KREDİ VE KALKINMA BANKASI. A.Ş.'NİN B TİPİ LİKİT FONU 400.000.000 PAY 1. TERTİP KATILMA BELGELERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. BU İZAHNAME KATILMA BELGELERİNİN SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YER ALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

ÜCRETSİZ OLARAK KENDİLERİNE VERİLMEK ÜZERE YETERLİ SAYIDA HAZIR BULUNDURULUR.

ÜCRETSİZ OLARAK KENDİLERİNE VERİLMEK ÜZERE YETERLİ SAYIDA HAZIR BULUNDURULUR. BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YER ALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN A TİPİ HİSSE SENEDİ YOĞUN FONU 2.250.000.000 ADET 3. TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR.

TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN A TİPİ HİSSE SENEDİ YOĞUN FONU 2.250.000.000 ADET 3. TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YER ALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

I. FON HAKKINDA BİLGİLER:

I. FON HAKKINDA BİLGİLER: BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YER ALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

I. FON HAKKINDA BiLGiLER: Değişken-Özel Fon B Tipi

I. FON HAKKINDA BiLGiLER: Değişken-Özel Fon B Tipi BU izahname KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YER ALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

Bir şemsiye fon kapsamındaki her bir alt fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır.

Bir şemsiye fon kapsamındaki her bir alt fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır. BU İZAHNAME TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. GARANTİLİ ŞEMSİYE FONU İÇTÜZÜĞÜ KAPSAMINDA PAYLARI İHRAÇ EDİLEN ALT FONUN KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE ŞEMSİYE FON İÇTÜZÜĞÜ İLE BİRLİKTE

Detaylı

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. tarafından 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve

Detaylı

SERMAYE PİYASASI MEVZUATI, İLGİLİ MEVZUAT, ve ETİK KURALLAR

SERMAYE PİYASASI MEVZUATI, İLGİLİ MEVZUAT, ve ETİK KURALLAR SERMAYE PİYASASI MEVZUATI, İLGİLİ MEVZUAT, ve ETİK KURALLAR Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Eğitimi OCAK 2010 1 Bu notlar; Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği () tarafından

Detaylı

KONUT FİNANSMANI FONU İÇTÜZÜĞÜ

KONUT FİNANSMANI FONU İÇTÜZÜĞÜ .A.Ş. 1 2 KONUT FİNANSMANI FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FON UN KURULUŞ AMACI VE İÇTÜZÜK: 1.1.... (1) tarafından 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 58 inci maddesine dayanılarak ve bu içtüzük hükümlerine

Detaylı

CALYON BANK TÜRK A.Ş.

CALYON BANK TÜRK A.Ş. 30 HAZİRAN 2006 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN KAMUYA AÇIKLANACAK MALİ TABLOLAR, BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR İLE SINIRLI DENETİM RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT SINIRLI DENETİM

Detaylı

ÜRÜNLER VE GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF** KURUM*** DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ***

ÜRÜNLER VE GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF** KURUM*** DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ*** Aşağıda yer alan tablo 6009 Sayılı Kanun ve söz konusu Kanun ile ilgili 2010/926 sayı ve 27.09.2010 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca Gelir Vergisi Kanunu Geçici Madde 67 kapsamındaki 1.10.2010 tarihinden

Detaylı

PAYLARIN ĠHRACINA ĠLĠġKĠN ESASLAR TEBLĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

PAYLARIN ĠHRACINA ĠLĠġKĠN ESASLAR TEBLĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar PAYLARIN ĠHRACINA ĠLĠġKĠN ESASLAR TEBLĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, halka açık ortaklıkların sermaye artırımı yoluyla paylarının ihracına, mevcut paylarının

Detaylı

G.V.K. GEÇİCİ 67 NCİ MADDE UYGULAMASI İLE İLGİLİ OLARAK GERÇEK KİŞİLERE YÖNELİK VERGİ REHBERİ

G.V.K. GEÇİCİ 67 NCİ MADDE UYGULAMASI İLE İLGİLİ OLARAK GERÇEK KİŞİLERE YÖNELİK VERGİ REHBERİ G.V.K. GEÇİCİ 67 NCİ MADDE UYGULAMASI İLE İLGİLİ OLARAK GERÇEK KİŞİLERE YÖNELİK VERGİ REHBERİ 2014 ÜCRETSİZDİR Bu rehber sadece pdf formatında hazırlanmıştır. 1 Ayrıntılı bilgi için Vergi İletişim Merkezinin

Detaylı

8.1.6. SERMAYE PİYASASINDA FAALİYETTE BULUNANLAR İÇİN LİSANSLAMA VE SİCİL TUTMAYA İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ

8.1.6. SERMAYE PİYASASINDA FAALİYETTE BULUNANLAR İÇİN LİSANSLAMA VE SİCİL TUTMAYA İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ 8.1.6. SERMAYE PİYASASINDA FAALİYETTE BULUNANLAR İÇİN LİSANSLAMA VE SİCİL TUTMAYA İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (Seri: VIII, No: 34) (11/8/2001 tarihli ve24490 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.)

Detaylı

BÖLÜNME RAPORU : EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ. : Yıldızposta cad. no 17/4 Gayrettepe İstanbul

BÖLÜNME RAPORU : EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ. : Yıldızposta cad. no 17/4 Gayrettepe İstanbul BÖLÜNME RAPORU MADDE 1 BÖLÜNME İŞLEMİNE TARAF ŞİRKETLERİ TANITICI GENEL BİLGİLER Bölünen Ortaklık : EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ Vergi Dairesi ve No su : Mecidiyeköy 9860028832 İkametgahı

Detaylı

1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR

1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR VE ORTAKLIKLARI KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR TEB HOLDİNG A.Ş.'NİN 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN ÜÇ AYLIK KONSOLİDE FİNANSAL RAPORU Adres : TEB Kampüs

Detaylı

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 2

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 2 Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 2 Ders Kodu: 1004 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Sınavı, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Sınavı, Türev Araçlar Sınavı Bu çalışma

Detaylı

İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI. Kuruluş. Madde 1. Unvan ve Merkez. Madde 3

İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI. Kuruluş. Madde 1. Unvan ve Merkez. Madde 3 ESKİ METİN YENİ METİN Kuruluş Madde 1 Bu ana sözleşme altında imzası bulunan kurucular arasında İş Genel Finansal Kiralama A.Ş. unvanıyla, 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu ndan yararlanılarak,

Detaylı

DUBAİ STARR SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DENETİM RAPORU

DUBAİ STARR SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DENETİM RAPORU 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DENETİM RAPORU 1 OCAK - 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BİLANÇO...

Detaylı

fi BU SÖZLEfiME HUZURUMDA MZALANMIfiTIR AD SOYAD: MZA:

fi BU SÖZLEfiME HUZURUMDA MZALANMIfiTIR AD SOYAD: MZA: fi BU SÖZLEfiME HUZURUMDA MZALANMIfiTIR AD SOYAD: MZA: 1 2 3 PORTFÖY YÖNETİM SÖZLEŞMESİ Sözleşme Sıra No : Hesap No : Bir tarafta MEKSA Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Şehit Teğmen Ali Yılmaz Sokak, Güven

Detaylı

HALKA ARZ VE BORSA İSTANBUL DA İŞLEM GÖRME

HALKA ARZ VE BORSA İSTANBUL DA İŞLEM GÖRME HALKA ARZ VE BORSA İSTANBUL DA İŞLEM GÖRME Borsa İstanbul Pazarlama ve Satış Bölümü T: 0212 298 25 50 F: 0212 298 25 00 www.borsaistanbul.com www.bilincliyatirimci.org HALKA ARZ VE BORSA İSTANBUL DA İŞLEM

Detaylı

PORTFÖY YÖNETİCİLİĞİ FAALİYETİNE VE BU FAALİYETTE BULUNACAK KURUMLARA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ

PORTFÖY YÖNETİCİLİĞİ FAALİYETİNE VE BU FAALİYETTE BULUNACAK KURUMLARA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ Sermaye Piyasası Kurulundan: PORTFÖY YÖNETİCİLİĞİ FAALİYETİNE VE BU FAALİYETTE BULUNACAK KURUMLARA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç ve Kapsam MADDE

Detaylı

ŞEKER FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

ŞEKER FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI ŞEKER FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI Şirketimizin 2012 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurulu, 28 Mart 2013 Perşembe günü saat 11:00 de Yönetim

Detaylı

REFERANS MENKUL DEĞERLER A.Ş.

REFERANS MENKUL DEĞERLER A.Ş. REFERANS MENKUL DEĞERLER A.Ş. YATIRIM HİZMET VE FAALİYETLERİ GENEL RİSK BİLDİRİM FORMU Önemli Açıklama: Şirketimiz tarafından sunulan İşlem Platformu üzerinden yapacağınız Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri

Detaylı

KOÇ HOLDİNG A.Ş. NİN 2012 YILINA AİT 10 NİSAN 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

KOÇ HOLDİNG A.Ş. NİN 2012 YILINA AİT 10 NİSAN 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI KOÇ HOLDİNG A.Ş. NİN 2012 YILINA AİT 10 NİSAN 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2012 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 10 Nisan

Detaylı

BORSA YATIRIM FONLARI VARANTLAR VE SERTİFİKALAR

BORSA YATIRIM FONLARI VARANTLAR VE SERTİFİKALAR BORSA YATIRIM FONLARI VARANTLAR VE SERTİFİKALAR İÇİNDEKİLER 1 Borsa Yatırım Fonu Tanımı 3 Özellikleri Borsa İstanbul A.Ş. Reşit Paşa Mahallesi Tuncay Artun Caddesi Emirgan 34467 İstanbul Tel: +90 212 298

Detaylı

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Dayanak, Tanım ve Kısaltmalar

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Dayanak, Tanım ve Kısaltmalar Resmi Gazete Sayı: 27323 Resmî Gazete Tarihi: 18 Ağustos 2009 İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ KISIM Amaç, Dayanak, Tanım ve Kısaltmalar MADDE 1 (1)

Detaylı

GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 4435 GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 3/5/2005 No : 2005/8844 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/12/2003 No : 5018 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 8/6/2005 No : 25839

Detaylı

YABANCI KURUMLARA YAPILAN ÖDEMELERDE KURUMLAR VERGİSİ

YABANCI KURUMLARA YAPILAN ÖDEMELERDE KURUMLAR VERGİSİ YABANCI KURUMLARA YAPILAN ÖDEMELERDE KURUMLAR VERGİSİ 1 NEXIA TÜRKİYE MERKEZ OFİS Büyükdere Cad. No: 23 Kat: 5 34381 Şişli / İSTANBUL Tel.:0 212 225 68 78 Faks: 0212 225 62 52 www.nexiaturkey.com.tr 2

Detaylı