SERMAYE PİYASASI KURULU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SERMAYE PİYASASI KURULU"

Transkript

1 SERMAYE PİYASASI KURULU 2005/18 HAFTALIK BÜLTEN 25/04/ /04/2005 A TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: tarihleri arasında Sermaye Piyasası Kurulu na yapılan ihraç talepleri; hisse senedi için 55 adet, YTL., yatırım fonu katılma belgeleri için 19 adet YTL. ve emeklilik yatırım fonu payı için 6 adet YTL. olmak üzere toplam 80 adet YTL. dır. Aynı dönem içinde Kurul kaydına alınmasına karar verilenler ise hisse senedi için 38 adet YTL, yatırım fonu katılma belgeleri için 20 adet YTL., (kayıt tarihindeki piyasa değeri YTL.'dır) ve emeklilik yatırım fonu payı için 3 adet YTL olmak üzere toplam 61 adet, YTL. dır. (Tablo 1) tarihinden önce hisse senedi ihracı için 19, halka açılma için 6, yatırım fonu katılma belgesi için 16 başvuru bulunmaktadır. Tablo: 1 (Bin YTL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan İHRAÇ TÜRÜ Bu hafta Toplam Bu hafta Toplam Bu hafta Toplam Bu hafta Toplam Adet Adet Tutarı Tutarı Adet Adet Tutarı Tutarı Hisse Senedi , , ,846 Yatırım Fonu Katılma Belgesi (1) (2) Emeklilik Yatırım Fonu Payı TOPLAM , , ,846 NOT (1) Nominal değer olup, kayıt tarihindeki piyasa değeri YTL dır. (2) Nominal değer olup, tarihinden tarihine kadarki piyasa değeri YTL dır tarihleri arasında 1 i bu hafta olmak üzere kayıtlı sermaye sistemine geçmek ya da mevcut tavanını yükseltmek üzere Kurul a yapılan başvuru sayısı 36 ya ulaşmıştır. Aynı dönem içinde 1 i bu hafta olmak üzere Kurul tarafından kabul edilen başvuru sayısı 35 olmuştur tarihinden önce kayıtlı sermaye sistemine geçmek/tavan yükseltmek için yapılan başvuru sayısı ise 5 tir. 1

2 B TARİHLERİ ARASINDA KURULA BAŞVURAN ORTAKLIKLAR: 1. Menkul Kıymet İhracı Nedeniyle Kurul a Başvuran Ortaklıklar: Bu dönemde hisse senedi ihracı nedeniyle Kurul kaydına alınmak üzere 2 adet ortaklık Kurul a müracaat etmiş ve Kurul söz konusu müracaatları incelemeye almıştır. Anılan ortaklıklarca ihraç edilmek istenen Bin YTL. iç kaynaklardan Bin YTL. si ise temettüden olmak üzere bedelsiz dağıtılacak hisse senedi tutarı ise Bin YTL. dir. (Tablo:2) Tablo: 2 Hisse Senetleri (Bin YTL) İhraç Edilecek Bedelli Bedelsiz Diğer Ortaklığın Unvanı Menkul (Nakit İç Halka Menkul Kıymetin Türü Artırım) Kaynaklardan Temettüden Açılma Kıymetler 1. Favori Dinlenme Yerleri A.Ş. Hisse Senedi Türk Dış Ticaret Bankası A.Ş. Hisse Senedi Kayıtlı Sermaye Sistemine Geçmek veya Tavan Yükseltmek Amacıyla Kurula Başvuran Ortaklıklar: Bu hafta içinde 1 ortaklık mevcut kayıtlı sermaye tavanını yükseltmek amacıyla Kurul a müracaat etmiş ve Kurul sözkonusu müracaatı incelemeye almıştır.(tablo:3) Tablo: 3 (Bin YTL) Önceki Kayıtlı Yeni Kayıtlı Ödenmiş veya Ortaklığın Unvanı Sermaye Tavanı Sermaye Tavanı Çıkarılmış Sermayesi 1. Ünal Tarım Ürünleri İhracat ve San. A.Ş Yatırım Fonu Katılma Belgesi ve Emeklilik Yatırım Fonu Payı İhracı Nedeniyle Kurul a Başvuran Ortaklıklar: Kurul bu hafta 1 ortaklık tarafından kurulan toplam 1 adet yatırım fonu katılma belgelerinin Kurul kaydına alınmasını uygun görmüştür. Kayda alınan katılma belgelerinin toplam nominal tutarı Bin YTL. dır. (Tablo :4) Tablo: 4 İhraç Edilecek Fon Unvanı Sermaye Piyasası Aracı 1. Akbank T.A.Ş. A Tipi Teknoloji Sektörü Fonu Yatırım Fonu Katılma Toplam Pay/Katılma Belgesi Sayısı (Milyon adet) (Bin YTL) Toplam Tutar Belgesi (*) Söz konusu fon, tutar artırımının yanı sıra Akbank T.A.Ş. Özel Bankacılık A Tipi Değişken Fon a dönüştürülmesi talebi ile Kurulumuza başvurmuştur. 2

3 C TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 1. Hisse Senedi İhracı Nedeniyle Kurul Kaydına Alınmalar: Kurul tarafından bu hafta içinde 4 ortaklığın 2.00,346 Bin YTL. bedelli, ,362 Bin YTL. sı ise iç kaynaklardan karşılanmak üzere hisse senedinin Kurul kaydına alınma talebi kabul edilmiştir. (Tablo:5). Ortaklığın Unvanı Tablo: 5 Ödenmiş veya Kayıtlı Çıkarılmış Sermayesi Sermaye Tavanı Eski Yeni (Bin YTL) İhraç Edilecek Nom. Tutar Bedelli Bedelsiz (Nakit Artırım) İç Temettüden Kaynaklardan 1. Sönmez Filament Sentetik İplik ve - Elyaf Sanayii A.Ş (Bknz.Özel Durumlar Md.1) 2. Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Tic. A.Ş. (Bknz.Özel Durumlar ,346 0, Md.2) (*) 3. AFM Uluslar arası Film - Prodüksiyon Ticaret ve Sanayi , ,362 - A.Ş. (Bknz.Özel Durumlar Md.3) 4. Yatırım Finansman Yatırım Ortaklığı A.Ş (*) Şirketin Acıbadem Kanser Merkezi A.Ş. ve Acıbadem Bursa Hastanesi A.Ş. ni devralma suretiyle birleşme işlemi nedeniyle ihraç edilmektedir. 2. Kayıtlı Sermaye Sistemine Geçme veya Tavan Yükseltme: Kurul bu hafta içinde 1 ortaklığın kayıtlı sermaye tavanını yükseltme talebini uygun görmüştür.(tablo:6) Tablo: 6 (Bin YTL) Ortaklığın Unvanı Önceki Kayıtlı Sermaye Tavanı Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı Ödenmiş veya Çıkarılmış Sermayesi 1. AFM Uluslar arası Film Prodüksiyon Ticaret ve Sanayi A.Ş. (*) Şirket 2005 yılı içerisinde çıkarılmış sermayesini YTL bedelsiz; 2006 yılında YTL. temettüden; 2007 yılında ise YTL. temettüden olmak üzere artırmayı öngörmektedir. 3. Yatırım Fonu Katılma Belgesi ve Emeklilik Yatırım Fonu Payı İhracı Nedeniyle Kurul Kaydına Alınmalar : Kurul bu hafta 1 ortaklık tarafından kurulan toplam 3 adet yatırım fonu katılma belgelerinin Kurul kaydına alınmasını uygun görmüştür. Kayda alınan yatırım fonu toplam tutarı Bin YTL. dir. (Tablo : 7) Ortaklığın Unvanı 1. Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Tahvil ve Bono (Eurobond) Fonu 2. Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. A Tipi Karma Bereket Fonu 3. Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Büyüme Amaçlı Tahvil ve Bono Fonu Tablo: 7 Fon Tutarı (Bin YTL) Pay Sayısı (Milyon) Portföy Yapısı (%) 3

4 D. ÖZEL DURUMLAR 1. A) Sönmez Filament Sentetik İplik ve Elyaf Sanayii A.Ş. nin ödenmiş sermayesinin tamamı iştirak satış karından karşılanmak suretiyle YTL den YTL ye artırılmasını teminen esas sözleşmesinin sermayeye ilişkin 6. maddesinin tadiline ve YTL ye uyum amacıyla esas sözleşmeye eklenen Geçici Madde ye onay verilmesi talebinin olumlu karşılanmasına, B) İhraç edilecek toplam YTL nominal değerli 8. tertip hisse senetlerinin Kurul kaydına alınmasına, karar verilmiştir. 2. Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. nin; TTK'nın 451'inci maddesi ve diğer ilgili maddeleri, KVK nun 37 nci, 38 nci ve 39 ncu maddeleri ve Kurulumuzun Seri:I, No:31 Tebliği hükümlerine göre bağlı ortaklıkları Acıbadem Kanser Merkezi A.Ş. ve Acıbadem Bursa Hastanesi A.Ş. yi devralma suretiyle birleşmesi sonucunda YTL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde çıkarılmış sermayesini YTL'den YTL'ye artırması nedeniyle ihraç edeceği 346 YTL nominal değerli 7 nci tertip B grubu hisse senetlerinin Kurul kaydına alınması, artırılan sermayenin tesciline esas teşkil edecek belge verilmesi ve hisse senedi örneğinin onaylanmasına karar verilmiştir. 3. AFM Uluslararası Film Prodüksiyon Ticaret ve Sanayi A.Ş.(Şirket) nin; A) Sermayesinin ,98 YTL si özsermaye enflasyon düzeltmesi farklarından, ,92 YTL si hisse senedi ihraç primlerinden karşılanmak üzere YTL den ,90 YTL ye artırılması ve YTL kayıtlı sermaye tavanı ile kayıtlı sermaye sistemine geçilmesi nedeniyle Esas sözleşmesinin Sermaye ve Paylar başlıklı 6 ncı maddesinin tadiline uygun görüş verilmesine, B) 5083 ile 5274 sayılı Kanunlara uyum kapsamında esas sözleşmeye bir geçici madde eklenmesine uygun görüş verilmesine, C) Şirket in sermaye artırımının tamamen içkaynaklardan yapılacağı ve madde tadil metninin bu aşamada genel kurulca onaylanmadığı dikkate alınarak, madde tadiline ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanlığı izni ve madde tadilinin genel kurulca da onaylanması suretiyle, ihraç edilecek ,90 YTL nominal değerli 4. tertip hisse senetlerinin Kurul kaydına alınmasına, D) Kayda alma belgesinin genel kurul evrakları Kurulumuza iletildikten sonra Şirkete verilmesine 4. Sabah Yayıncılık A.Ş. nin, yönetim kurulu üye sayısının asgari 7 yerine 5 olarak belirlenmesi amacıyla esas sözleşmesinin Yönetim Kurulu başlıklı 9 uncu maddesinin tadiline Kurulumuzca uygun görüş verilmesi talebinin olumlu karşılanmasına ve Şirket in Kurulumuzun Seri: VIII No:39 Tebliği ne uyum konusunda azami özen ve dikkatin gösterilmesi hususunda uyarılmasına karar verilmiştir. 5. Turkcell Holding A.Ş. nin esas sözleşmesinin Mali Yıl başlıklı 16 ncı maddesinin tadiline onay verilmesi talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir. 6. Park Elektrik Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin tarihli özel durum açıklaması ile kamuya duyurduğu Russian National Aluminium-Magnesium Instiute (JSC Vami) Kamu A.Ş. ile imzalamaya karar verdiği anlaşmayı tarihinde imzalamış olmasına rağmen, konu hakkındaki özel durum açıklamasını gecikmeli olarak tarihinde yapmasına ilişkin olarak; Kurulumuzun Seri:VIII, No:39 Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği nin 11 inci maddesine uyum konusunda uyarılmasına karar verilmiştir. 7. Erikoğlu Emaye Bakır Tel Sanayii A.Ş.(Şirket) nin, Seri:IV, No:9 Tebliği nin 5 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca Kurul kaydından çıkarılması talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir. 8. Bisan Bisiklet Moped Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş nin talebinin ; a) Şirket in ortak sayısının 250 yi aşması halinde bu durumun öğrenildiği tarihten itibaren 30 gün içinde Kurul a bildirimde bulunması, b) Şirket in Kurul kaydından çıkmayı müteakip, Sermaye Piyasası Kanunu na tabi olduğunu ve/veya Kurulumuz kaydında bulunduğunu gösteren veya çağrıştıran ifadelerin esas sözleşmeden çıkarılması konularında bilgilendirilmesi, c) Şirket in Ege Mosan Motorlu Araçlar Sanayi ve Ticaret A.Ş nin, aktif toplamının % 82 sinin ayni sermaye olarak konması suretiyle kurulduğu, kurulduğu günden bu yana ortak sayısının 6 olduğu ve hisse senetlerini halka arz etmediği, tarihli mali tablolarını enflasyona göre düzenlediği ayrıca,ortak sayısı ölçütüne göre Kurulumuz kaydından çıkma başvurusunun bulunduğu, dikkate alınarak, 2003 yılı mali tablolarının enflasyona göre düzenlenmemesi ve mali tabloların TTSG ile günlük gazetelerde ilan edilmemesi konusunda Şirket hakkında Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında her hangi bir hukuki işlem tesis edilmemesi, suretiyle uygun görülmesine karar verilmiştir. 9. Koza-İpek Holding A.Ş. nin, İpek Matbaacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin ortaklarına Kurulumuzun Seri:IV No:8 sayılı Halka Açık Anonim Ortaklıklar Genel Kurullarında Vekaleten Oy Kullanılmasına ve Çağrı Yoluyla Vekalet veya Hisse Senedi Toplanmasına İlişkin Esaslar Tebliği nin 17 nci maddesi uyarınca ortaya çıkan çağrıda bulunma yükümlülüğünden muafiyet talebinin Tebliğ in 17 nci maddesinin üçüncü fıkrasının 3 üncü bendi uyarınca olumlu karşılanmasına karar verilmiştir. 10. Kurulumuzun Seri:VIII, No:39 Tebliği hükümleri kapsamında doğan kamuya açıklama yapma yükümlülüğünü yerine getirmeyen Şekerbank T.A.Ş. hakkında, 2499 sayılı SPKn.na 4487 sayılı Kanunla eklenen 47/A hükmü uyarınca YTL 4

5 tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 11. Altınyunus Çeşme Turistik Tesisler A.Ş. (Altınyunus,Şirket) hisse senedinde döneminde gözlemlenen olağandışı fiyat ve miktar hareketleri ile ilgili olarak SPKn. ve ilgili mevzuat çerçevesinde yapılan incelemeler sonucunda; A) döneminde gerçekleştirdikleri Altınyunus Çeşme hisse senedi işlemlerinde SPKn nun 47/A-2 maddesinde tanımlanan suçun maddi ve manevi unsurlarını içeren fiilleri nedeniyle birlikte hareket ettikleri tespit edilen 1971 İstanbul doğumlu Mehmet Ali-Rukiye oğlu Tuncay ZIRHLI (T.C. Kimlik No: ) ve 1981 (Üsküdar) Necdet-Hatice oğlu Oğuz Hakan YALÇINKAYA (TC Kimlik No: ) hakkında aynı Kanunun 49 uncu maddesi uyarınca Cumhuriyet Savcılığı na suç duyurusunda bulunulmasına, B) SPKn nun 46 ncı maddesinin 1 inci fıkrasının (i) bendi uyarınca, Oğuz Hakan YALÇINKAYA ve Tuncay ZIRHLI hakkında tarihi mesai bitimi itibariyle borsalarda ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem yapma yasağı getirilmesine ve hakkında işlem yasağının getirildiği tarih ve saat itibari ile sahip oldukları Takasbank nezdindeki hisse senetlerinin Kurulumuz kaydından çıkarılmasına, karar verilmiştir. 12. Koç Portföy Yönetimi A.Ş. nin Koçbank A.Ş. ile gerekli koşulları sağlamış olan 70 adet banka şubesiyle sınırlı olması şartıyla acentelik sözleşmesi imzalanması talebi uygun görülmüştür. 13. Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nin Bodrum/Muğla da şube açmasına izin verilmiştir. 14. Alternatifbank A.Ş., HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Turkish Yatırım A.Ş. nin VOBAŞ bünyesindeki piyasalarda işlem yapmak üzere Türev Araçların Alım Satımına Aracılık Yetki Belgesi başvurularının uygun karşılanmasına karar verilmiştir. 15. Toros Menkul Kıymetler A.Ş. nin sermayesini YTL. den YTL. ye artırması nedeniyle anasözleşme değişikliğinin onaylanmasına karar verilmiş olup, bu artırım sırasında ortaklık yapısı değişikliği bulunmamaktadır. 16. Alternatif Yatırım A.Ş. nin sermayesini YTL. den YTL. ye artırması nedeniyle anasözleşme değişikliğinin onaylanmasına karar verilmiş olup, bu artırım sırasında ortaklık yapısı değişikliği bulunmamaktadır. E. DİĞER ÖZEL DURUMLAR 1. Birlik Sigorta A.Ş. ile ilgili olarak alınan tarihli açıklama aşağıdadır: Kuruluşumuzun 2004 yılı faaliyetleri ile ilgili 46. Olağan Genel Kurul Toplantısı 16 Nisan 2005 günü Şirket Merkezinde gerçekleştirilmiş Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeliklerinde herhangi bir değişiklik yapılmayarak aşağıda belirtilen Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri tekrar seçilmişlerdir. Yönetim Kurulu Üyeliklerine 3 yıl için; A) CEVAT BEKİN B) ALİ KILINÇ C) YAKUP DEMİRCİ D) KENAN KOTAN E) ALİ FUAT KALFAOĞLU F) MEHMET NEJDET ETEŞ G) VAHİT FERHAN BENLİ, H) GENEL MÜDÜR (MEHMET ALİ YÜCEKÖK) Denetim Kurulu Üyeliklerine 1 yıl için; A) MEHMET KAHRAMAN B) KADİR KÜÇÜKYAĞLIOĞLU Yönetim Kurulu görev taksiminde de bir değişiklik yapılmamış; Sn. Cevat BEKİN Yönetim Kurulu Başkanı, Sn. Kenan KOTAN Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçilmişlerdir. Durumu bilgilerinize arz ederiz. 2. Merit Turizm Yatırım ve İşletme A.Ş. ile ilgili olarak alınan tarihli açıklama aşağıdadır: Şirketimizin tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında; 2004 yılı bilanço ve gelir tabloları oyçokluğuyla onaylanmış, Sermaye Piyasası Kurulunun kararları uyarınca bilançomuzda oluşan karın geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesine oyçokluğu ile karar verilmiş; Yönetim Kurulu Üye sayısının 7 olarak tespiti ile Yönetim Kurulu Üyeliklerine üç yıllık görev süresi için İsmail Reha ARAR, Arif Ceyhun YAĞLICIOĞLU, Haluk ELVER, Hüseyin Ferit VOLKAN, Emin Nedim ÖZTÜRK, Neomi BOZANTI ve Tolon SÖKMEN in seçilmelerine oybirliği ile karar verilmiş, Denetçiliklere 1 yıl için Şaban ÇAĞLAYAN ve Serap TİBUK un seçilmelerine oybirliği ile karar verilmiştir. 5

6 3. Trakya İplik Sanayi A.Ş. ile ilgili olarak alınan tarihli açıklama aşağıdadır: TRAKYA İPLİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU KARARI YÖNETİM KURULU ÜYELERİ : Enver PARALI, Ahmet Faik PARALI, Osman Nuri PARALI, Ali Tanju YILMAZTÜRK, Ahmet Hakan YILMAZTÜRK, Ramazan Ahmet PARALI TOPLANTI YERİ : Şirket Merkezi TOPLANTI TARİHİ : KARAR NO : 444 Trakya İplik Sanayi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu nun 14 Nisan 2005 tarihinde, Şirket Merkezinde Sn. Enver PARALI nın başkanlığında yapılan toplantısında; Şirketimizin 2004 yılına ait Olağan Genel Kurulu Toplantısının 07 Mayıs 2005 Cumartesi günü, saat 10:00 da Sirkeci Ankara Cad. Kefeli İşhanı No:227 Kat:2-3 Eminönü İstanbul adresindeki Şirket merkezinde aşağıdaki gündemi görüşmek üzere toplanmasına oybirliği ile karar verildi. Aynı tarihte ve aynı adreste, Saat de A grubu, saat de B grubu, saat de C grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Genel Kurullarının da yapılmasına oybirliği ile karar verildi. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ Açılış ve çoğunluk tesbiti, 1. Başkanlık divanının seçimi. 2. Divan heyetine toplantı tutanağını imza edebilmesi hususunda yetki verilmesi yılına ait Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Raporlarının okunması ve müzakeresi yılı Bilanço ve Gelir Tablosu ile Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:XI, No:1 ve Seri:XI, No:20 sayılı Tebliğleri çerçevesinde hazırlanan 2004 yılı Bilanço ve Gelir Tablolarının okunması, incelenmesi, görüşülmesi ve onaylanması yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında genel kurula bilgi sunulması. 6. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Murakıpların 2004 yılı çalışmalarından dolayı ibrası. 7. Görev süreleri sona eren Murakıpların seçimi ve görev sürelerinin ve ücretlerinin belirlenmesi, karara bağlanması. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi ve karara bağlanması. 8. Yönetim Kurulunun tarih ve 433 sayılı Kararına istinaden, Fabrikada üretimin 24 Eylül 2004 tarihi itibariyle tamamen durdurulmasının görüşülerek onaylanması. 9. Şirket Yönetim Kurulunun tarih 442 Sayılı Kararın 4. maddesinde Üretimin durdurulduğu Fabrikamızın, satılık veya kiralık olarak ilgili yerlere ilan verilmesine, gerektiğinde gelen teklif doğrultusunda makine parkurunun departman bazında satılması için aldığ ıkararın, görüşülerek onaylanması. 10. Şirketin, ve 441 sayılı Yönetim Kurulu Kararına istinaden, 2004 yılı ve sonraki yıllarda bağımsız denetim ve ilan yükümlülüğünden muaf tutulması için, Sermaye Piyasası Kurulu na yaptığı başvurunun görüşülmesi. 11. T.T.K. nun 334. ve 335. maddelerine istinaden Yönetim Kurulu Üyelerine yetki verilmesi. 12. Dilekler ve kapanış. İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ Açılış ve çoğunluk tesbiti, 1. Başkanlık divanının seçimi. 2. Divan heyetine toplantı tutanağını imza edebilmesi hususunda yetki verilmesi tarihinde yapılacak, yıllık olağan genel kurul toplantısında alınan kararların görüşülmesi ve onaylanması. 4. Dilekler ve kapanış. 4. Limaş Kuşadası ve Çevresi Liman İşletmeleri ve Hizmetleri Turizm Sanayi, Ticaret, İnşaat, Eğlence, Nakliyat ve Özel Sağlık A.Ş. ile ilgili olarak alınan tarihli açıklama aşağıdadır: 6

7 5. Cihankur İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile ilgili olarak alınan tarihli açıklama aşağıdadır: Şirketimiz adına açılan 2004/414 ve 2004/757 esas sayılı dosyalarda işlem gören davalar günü devam etmiş olup 2004/414 esas sayılı dosyası ile mevcut tedbirin devamına karar verilmesi ile tarihine, 2004/757 esas sayılı dosya ise tarihine ertelenmiştir. Buna ilişkin mahkeme kararları Ektedir. 7

8 6. Yeni Gimat İşyerleri İşletmesi A.Ş. ile ilgili olarak alınan tarihli açıklama aşağıdadır: Sermaye Piyasası Kurulu nun tarih ve B SPK /10099 sayılı ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarih B.14.0.İTG DEĞ/37773/2964 sayılı ön izin yazılarında belirtilen izin veriliş şekli ile; Şirket Ana Sözleşmesinin Madde 6, 11, 17, 25, 27 maddelerinde yapılan değişiklikleri içeren Eski şekil ve Yeni şekil yazılı metinleri ve Şirketin tamamı ödenmiş olan Sermayesinin Yeni Türk Lirası na (YTL) uyumunun sağlanması amacı ile 5274 sayılı Türk Ticaret Kanununda değişiklik yapılmasına dair Kanun kapsamında YTL ye geçişe ilişkin hükümlerinin Şirket Ana Sözleşmesine ilave edilen Pay ve Tertip Birleştirme Geçici Madde yazılı metinleri aşağıda sunulmuştur. Bilgilerinize arz ederiz. 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 Şirketimizin 2004 Yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 22 Mayıs 2005 Pazar günü saat da aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere, Mevlana Bulvarı No:2 (Ankara Emniyet Sarayı Yanı) Akköprü İskitler/ANKARA adresindeki Migros Alış-Veriş Merkezleri 2. Kat Tiyatro Salonu nda yapılacaktır. Ayrıca, aynı gün ve adreste iş bu Olağan Genel Kurul Toplantısını müteakip aşağıda yazılı İmtiyazlı Pay Sahipleri Hususi Toplantı gündemini görüşmek üzere saat de İmtiyazlı Pay Sahipleri Toplantısı yapılacaktır. 17

18 Şirketimizin 31 Aralık 2005 tarihli bilanço ve Kar/Zarar Tablosu ile Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporları, toplantı tarihinden onbeş gün önce, Yeni Gimat İşyerleri İşletmesi A.Ş. Gazi Mahallesi Mevlana Bulvarı No:2 B/26 Akköprü/ANKARA adresindeki Şirketin merkezinde pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır. Bilgilerinize arz ederiz. 18

19 19

20 20

21 21

22 F. DUYURU LİSANSLAMA SINAVLARINDA MODÜL GEÇME SİSTEMİ VE LİSANS YENİLEME EĞİTİMLERİ HAKKINDA DUYURU Kurulumuzun tarih ve 17/560 sayılı Kararı çerçevesinde ; I) Modül geçme sistemi ile ilgili olarak, Kurulumuzun tarih ve 13 sayılı toplantısında alınan Kararın 2. bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: a- Adayın ilk kez girdiği sınav sonuçlarının açıklandığı tarih ile lisans belgesi almaya hak kazandığı tarih arasında 2 yıldan fazla bir sürenin geçmiş olması halinde lisans belgesi verilmesi yenileme eğitimlerine katılarak tamamlama şartına bağlanmıştır. b- Adayın ilk kez girdiği sınav sonuçlarının açıklandığı tarih ile lisans belgesi almaya hak kazandığı tarih arasında 4 yıldan fazla bir sürenin geçmiş olması halinde ise başarılı olduğu dersler dahil tüm derslerden yeniden sınava girmesi gerekecektir. II) Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği tarafından ilk lisans yenileme eğitimlerine Ocak 2006 döneminden itibaren başlanacaktır. MERKEZ Eskişehir Yolu 8.Km No: ANKARA Tel: (312) Faks:(312) İSTANBUL TEMSİLCİLİĞİ Harbiye Mah. Askerocağı Cad. No: Şişli İSTANBUL Tel: (212) Faks: (212)

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2010/47 HAFTALIK BÜLTEN 08/11/2010 12/11/2010 A. 04.01.2010 12.11.2010 TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ: Tablo: 1 Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan ĠHRAÇ

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2014/14 15/05/2014 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran lar İhraç Edilecek Piyasası Aracı Bedelli Paylar Bedelsiz İç Kaynaklardan Kâr Payından

Detaylı

SERMAYE PİYASASI MEVZUATI, İLGİLİ MEVZUAT, ve ETİK KURALLAR

SERMAYE PİYASASI MEVZUATI, İLGİLİ MEVZUAT, ve ETİK KURALLAR SERMAYE PİYASASI MEVZUATI, İLGİLİ MEVZUAT, ve ETİK KURALLAR Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Eğitimi OCAK 2010 1 Bu notlar; Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği () tarafından

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2015/17 03/07/2015 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Ortaklık İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bedelli Paylar

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2015/10 16/04/2015 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Ortaklık İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bedelli Paylar

Detaylı

İMKB ye Yapılan Açıklamalar (2004)

İMKB ye Yapılan Açıklamalar (2004) İMKB ye Yapılan Açıklamalar (2004) Petrol Ofisi A.Ş. nin 02.01.2003 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimizin 27.12.2002 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısına ait tutanak 31.12.2002

Detaylı

ŞEKER FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

ŞEKER FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI ŞEKER FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI Şirketimizin 2012 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurulu, 28 Mart 2013 Perşembe günü saat 11:00 de Yönetim

Detaylı

BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ. Devralan Şirket ve Devrolan Şirket bundan böyle birlikte Birleşmeye Taraf Şirketler olarak anılacaktır.

BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ. Devralan Şirket ve Devrolan Şirket bundan böyle birlikte Birleşmeye Taraf Şirketler olarak anılacaktır. BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ Bir tarafta merkezi, Burhaniye Mah. Kısıklı Cad. No:65 Üsküdar/ İstanbul adresinde olup, İstanbul Ticaret Siciline 175444 numarası ile kayıtlı DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. (bundan

Detaylı

ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. / ERBOS [] 15.03.2013 13:01:27. : Tel: 0(352) 3113511 Faks:0(352) 3113516

ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. / ERBOS [] 15.03.2013 13:01:27. : Tel: 0(352) 3113511 Faks:0(352) 3113516 ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. / ERBOS [] 15.03.2013 130127 Anbar Mahallesi 895. Sokak No9 Melikgazi KAYSERİ Telefon ve Faks No. Tel 0(352) 3113511 Faks0(352) 3113516 Ortaklığın Biriminin

Detaylı

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. 31.03.2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. 31.03.2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. 31.03.2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Bankamız Hissedarlar Olağan Genel Kurul toplantısı 31 Mart 2015 Salı günü saat 14.00 te aşağıda yazılı gündem

Detaylı

BÖLÜNME RAPORU : EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ. : Yıldızposta cad. no 17/4 Gayrettepe İstanbul

BÖLÜNME RAPORU : EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ. : Yıldızposta cad. no 17/4 Gayrettepe İstanbul BÖLÜNME RAPORU MADDE 1 BÖLÜNME İŞLEMİNE TARAF ŞİRKETLERİ TANITICI GENEL BİLGİLER Bölünen Ortaklık : EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ Vergi Dairesi ve No su : Mecidiyeköy 9860028832 İkametgahı

Detaylı

PAYLARIN ĠHRACINA ĠLĠġKĠN ESASLAR TEBLĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

PAYLARIN ĠHRACINA ĠLĠġKĠN ESASLAR TEBLĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar PAYLARIN ĠHRACINA ĠLĠġKĠN ESASLAR TEBLĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, halka açık ortaklıkların sermaye artırımı yoluyla paylarının ihracına, mevcut paylarının

Detaylı

İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI. Kuruluş. Madde 1. Unvan ve Merkez. Madde 3

İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI. Kuruluş. Madde 1. Unvan ve Merkez. Madde 3 ESKİ METİN YENİ METİN Kuruluş Madde 1 Bu ana sözleşme altında imzası bulunan kurucular arasında İş Genel Finansal Kiralama A.Ş. unvanıyla, 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu ndan yararlanılarak,

Detaylı

SERMAYE PİYASASI, BANKACILIK, SİGORTACILIK VE ÖZEL EMEKLİLİK MEVZUATI

SERMAYE PİYASASI, BANKACILIK, SİGORTACILIK VE ÖZEL EMEKLİLİK MEVZUATI SERMAYE PİYASASI, BANKACILIK, SİGORTACILIK VE ÖZEL EMEKLİLİK MEVZUATI www.firstgate.com.tr SERMAYE PİYASASI, BANKACILIK, SİGORTACILIK VE ÖZEL EMEKLİLİK MEVZUATI SERMAYE PİYASASI, BANKACILIK, SİGORTACILIK

Detaylı

İHLAS MADENCİLİK ANONİM ŞİRKETİ 31/05/2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

İHLAS MADENCİLİK ANONİM ŞİRKETİ 31/05/2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI İHLAS MADENCİLİK ANONİM ŞİRKETİ 31/05/2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimiz ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 2011 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda belirtilen

Detaylı

Şirket yukarıda belirtilen konularla ilgili olarak aşağıdaki işleri yapabilir;

Şirket yukarıda belirtilen konularla ilgili olarak aşağıdaki işleri yapabilir; MEVCUT (ESKİ) METİN Madde 3 Amaç ve Konu Şirketin kuruluş amacı gıda ve diğer ihtiyaçları ve ürünleri tüketiciye uygun şartlarda sağlamaya çalışmaktır. Bunun için ürünlerin üreticilerden tüketicilere aktarılmasına

Detaylı

KOÇ HOLDİNG A.Ş. NİN 2012 YILINA AİT 10 NİSAN 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

KOÇ HOLDİNG A.Ş. NİN 2012 YILINA AİT 10 NİSAN 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI KOÇ HOLDİNG A.Ş. NİN 2012 YILINA AİT 10 NİSAN 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2012 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 10 Nisan

Detaylı

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Genel Kurul Toplantı Çağrısı Ortaklığın Adresi : Taşdelen Mahallesi Sırrı Çelik Bulvarı No:7 Çekmeköy/İstanbul Telefon : 0216 430 00 00 Faks : 0216 430 80 15 Yatırımcı/Pay Sahipleri

Detaylı

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Şirketimizin 2014 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurulu, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2012/35 29/08/2012 A. BAġVURULAR 1. Menkul Kıymet Ġhracı Nedeniyle Kurul a BaĢvuran Ortaklıklar: Ortaklığın Unvanı Ġhraç Edilecek Menkul Kıymetin Türü Bedelli Ġç Kaynaklardan

Detaylı

YENİ ŞEKİL HSBC BANK ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ HÜKÜMLERİ. Madde 1 KURULUŞ. Madde 2 TİCARET UNVANI

YENİ ŞEKİL HSBC BANK ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ HÜKÜMLERİ. Madde 1 KURULUŞ. Madde 2 TİCARET UNVANI YENİ ŞEKİL HSBC BANK ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ HÜKÜMLERİ Madde 1 KURULUŞ 27/06/1990 tarih ve 90/644 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi, Bankalar hakkındaki mevzuat ve Türk Ticaret

Detaylı

DEVA HOLDİNG AŞ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET DUYURUSU Ticaret Sicil No: 70061

DEVA HOLDİNG AŞ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET DUYURUSU Ticaret Sicil No: 70061 DEVA HOLDİNG AŞ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET DUYURUSU Ticaret Sicil No: 70061 Şirketimizin 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini

Detaylı

AKFEN HOLDİNG A.Ş. NİN SERMAYESİNİN AZALTILMASINA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU RAPORU

AKFEN HOLDİNG A.Ş. NİN SERMAYESİNİN AZALTILMASINA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU RAPORU A. RAPORUN ÇERÇEVESİ AKFEN HOLDİNG A.Ş. NİN SERMAYESİNİN AZALTILMASINA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU RAPORU İşbu rapor 22/6/2013 tarihli ve 28685 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan VII-128.1. Pay Tebliği nin 19.

Detaylı

HALKA ARZ VE BORSA İSTANBUL DA İŞLEM GÖRME

HALKA ARZ VE BORSA İSTANBUL DA İŞLEM GÖRME HALKA ARZ VE BORSA İSTANBUL DA İŞLEM GÖRME Borsa İstanbul Pazarlama ve Satış Bölümü T: 0212 298 25 50 F: 0212 298 25 00 www.borsaistanbul.com www.bilincliyatirimci.org HALKA ARZ VE BORSA İSTANBUL DA İŞLEM

Detaylı

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 2

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 2 Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 2 Ders Kodu: 1004 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Sınavı, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Sınavı, Türev Araçlar Sınavı Bu çalışma

Detaylı

Alternatif Yatırım Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı. 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Döneme Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar

Alternatif Yatırım Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı. 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Döneme Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar Alternatif Yatırım Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Döneme Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar 24 Nisan 2015 Bu rapor, 23 sayfa finansal tablolar ve tamamlayıcı notlarından

Detaylı

Sicil no:79297. Ticaret Ünvanı AYEN ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

Sicil no:79297. Ticaret Ünvanı AYEN ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI Sicil no:79297 Ticaret Ünvanı AYEN ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI Yönetim Kurulumuzun 12 Nisan 2013 tarih 2013/264 sayılı kararı ve şirketimiz

Detaylı

Goodyear Lastikleri T.A.Ş. 2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı. Bilgilendirme Notu

Goodyear Lastikleri T.A.Ş. 2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı. Bilgilendirme Notu Goodyear Lastikleri T.A.Ş. 2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Notu Şirketimizin 2013 yılı hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 28 Mart 2014 Cuma günü saat 10.30 da ekte

Detaylı

2014 YILINA AĠT 26.03.2015 TARĠHLĠ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ĠLĠġKĠN BĠLGĠLENDĠRME NOTU

2014 YILINA AĠT 26.03.2015 TARĠHLĠ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ĠLĠġKĠN BĠLGĠLENDĠRME NOTU 2014 YILINA AĠT 26.03.2015 TARĠHLĠ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ĠLĠġKĠN BĠLGĠLENDĠRME NOTU 1. 26.03.2015 TARĠHLĠ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimiz 2014 yılı çalışmalarını incelemek ve

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2015/4 19/02/2015 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Paylar Ortaklık İhraç Edilecek Piyasası Aracı Bedelli Bedelsiz İç Kaynaklardan

Detaylı