Ö N D E R Tarih: BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş. Rapor No : 2013/16

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ö N D E R Tarih:14.03.2013 BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş. Rapor No : 2013/16"

Transkript

1 Ö N D E R Tarih: BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş. Rapor No : 2013/16 Adres: Necatibey Caddesi Deniz İşhanı No:58/10 Maltepe/ANKARA Tel : GÖNEN KAPLICALARI İŞLETMESİ ANONİM ŞİRKETİ NİN DÖNEMİ BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU GÖNEN KAPLICALARI İŞLETMESİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU NA Gönen Kaplıcaları İşletmesi A.Ş. nin tarihi itibariyle hazırlanan ve ekte yer alan bilançosunu ve aynı tarihte sona eren yıla ait gelir tablosunu önemli muhasebe politikalarının özetini ve dipnotlarını denetlemiş bulunuyoruz. Finansal Tablolarla İlgili Olarak İşletme Yönetiminin Sorumluluğu İşletme yönetimi finansal tabloların Sermaye Piyasası Kurulu nca yayımlanan finansal raporlama standartlarına göre hazırlanması ve dürüst bir şekilde sunumundan sorumludur. Bu sorumluluk finansal tabloların hata ve/veya hile ve usulsüzlükten kaynaklanan önemli yanlışlıklar içermeyecek biçimde hazırlanarak, gerçeği dürüst bir şekilde yansıtmasını sağlamak amacıyla gerekli iç kontrol sisteminin tasarlanmasını, uygulanmasını ve devam ettirilmesini, koşulların gerektirdiği muhasebe tahminlerinin yapılmasını ve uygun muhasebe tahminlerinin yapılmasını ve uygun muhasebe politikalarının seçilmesini içermektedir. Bağımsız Denetim Kuruluşunun Sorumluluğu Sorumluluğumuz yaptığımız bağımsız denetime dayanarak bu finansal tablolar hakkında görüş bildirmektir. Bağımsız denetimimiz, Sermaye Piyasası Kurunca yayımlanan bağımsız denetim standartlarına uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Bu standartlar, etik ilkelere uyulmasını ve bağımsız denetimi finansal tabloların gerçeği doğru ve dürüst bir şekilde yansıtıp yansıtmadığı konusunda makul bir güvenceyi sağlamak üzere planlanarak yürütülmesini gerektirmektedir. Bağımsız denetimimiz finansal tablolardaki tutarlar ve dipnotlar ile ilgili bağımsız denetim kanıtı toplamak amacıyla, bağımsız denetim tekniklerinin kullanılmasını içermektedir. Bağımsız denetim tekniklerinin seçimi finansal tabloların hata ve/veya hileden ve usulsüzlükten kaynaklanıp kaynaklanmadığı hususu da dahil olmak üzere önemli yanlışlık içerip içermediğine dair risk değerlendirmesini de kapsayacak şekilde, mesleki kanaatimize göre yapılmıştır. Bu risk değerlendirilmesinde işletmenin iç kontrol sistemi göz önünde bulundurulmuştur. Ancak, amacımız iç kontrol sisteminin etkinliği hakkında görüş vermek değil bağımsız denetim tekniklerini koşullara uygun olarak tasarlamak amacıyla, işletme yönetimi tarafından hazırlanan finansal tablolar ile iç kontrol sistemi arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Bağımsız denetimimiz, ayrıca işletme yönetimi tarafından benimsenen muhasebe politikaları ile yapılan önemli muhasebe tahminlerinin ve finansal tabloların bir bütün olarak sunumunun uygunluğunun değerlendirilmesini içermektedir. Bağımsız denetim sırasında temin ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulmasında yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz. Görüş Görüşümüze göre, ilişikteki finansal tablolar, Gönen Kaplıcaları İşletmesi A.Ş. nin tarihi itibariyle finansal durumunu, aynı tarihte sona eren yıla ait finansal performansını Sermaye Piyasası Kurulunca yayımlanan finansal raporlama standartları çerçevesinde doğru ve dürüst bir biçimde yansıtmaktadır. Ankara, ÖNDER BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş. Necatibey Caddesi No:58/10 Sıhhiye-Ankara SORUMLU ORTAK BAŞ DENETÇİ Süleyman TUNABOYLU 1

2 GÖNEN KAPLICALARI İŞLETMESİ ANONİM ŞİRKETİ NİN DÖNEMİ BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU ÖNDER BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş. Necatibey Caddesi Deniz İşhanı No:58/10 Tel: Sıhhiye / ANKARA Düzenleme Tarihi : Düzenleyenler : Süleyman TUNABOYLU Sorumlu Ortak Baş Denetçi Ali PETEK Baş Denetçi Kürşad YİRSUTİMUR Denetçi 2

3 İ Ç İ N D E K İ L E R GÖNEN KAPLICALARI İŞLETMESİ ANONİM ŞİRKETİ NİN DÖNEMİ BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. DENETİMİN DAYANAĞI, KAPSAMI VE YÖNETİMİ 1-1 DENETİMİN DAYANAĞI 1-2 DENETİMİN KAPSAMI 1-3 DENETİMİN YÖNTEMİ 2. ŞİRKETLE İLGİLİ BİLGİLER 2-1 ŞİRKETİN ADRESİ İLE İLGİLİ BİLGİLER 2-2 KURULUŞUN AMAÇ VE KONUSU 2-3 SERMAYE YAPISI 2-4 YÖNETİM KADROLARI 2-5 ŞİRKETİN KAPASİTE VE ÜRETİM DURUMU 2-6 ŞİRKETİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 3. ŞİRKETİN MALİ İŞLEYİŞİ 3-1 MALİ ORGANİZASYON 3-2 İÇ DENETİM SİSTEMİ 3-3 MUHASEBE SİSTEMİ 3-4 KAYIT SİSTEMİ 3-5 UYGULANAN MUHASEBE ESASLARI 3-6 NAKİT KIYMETLERİN TAKİBİ 4. ŞİRKETİN TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO HESAPLARININ İNCELENMESİ 4-1 KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇO 4-2 BİLANÇONUN AKTİF HESAPLARININ İNCELENMESİ 4-3 BİLANÇONUN PASİF HESAPLARININ İNCELENMESİ 5. KARŞILAŞTIRMALI MALİ TABLOLAR 5-1 KARŞILAŞTIRMALI GELİR TABLOSU 5-2 DİĞER MALİ TABLOLAR 5-3 MALİ ANALİZLER 6. SONUÇ (SONUCUN OLUMLU VERİLMESİ NEDENLERİ) EKLER LİSTESİ 3

4 GÖNEN KAPLICALARI İŞLETMESİ ANONİM ŞİRKETİ NİN DÖNEMİ BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. DENETİMİN DAYANAĞI, KAPSAMI VE YÖNTEMİ 1-1 DENETİMİN DAYANAĞI Bu denetim çalışması, Gönen Kaplıcaları İşletmesi A.Ş. (bu raporda ŞİRKET olarak anılacaktır) ile Önder Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. (Bu raporda ÖNDER A.Ş. olarak anılacaktır) arasında imzalanan tarihli denetim sözleşmesine dayanılarak yapılmıştır. 1-2 DENETİMİN KAPSAMI Denetimin kapsamını tarihi itibariyle düzenlenmiş bulunan Bilanço, Gelir Gider Tablolarının ve diğer Mali Tabloların bunlarla ilgili defter ve belgelerin Uluslararası Standartlar ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri ne göre denetlenmesi teşkil etmektedir. Bu amaçla: a) Şirketin muhasebe kayıtları ve diğer belgeler aracılığı ile mali tabloları ve mali raporlarının, b) Şirketin Organizasyon yapısının, Denetlenmesi, Sermaye Piyasası Kanunu nun X ve XI seri numaralı tebliğleri doğrultusunda yapılmıştır. 1-3 DENETİMİN YÖNTEMİ Şirketin mali, hukuki ve organizasyon durumunun tespitine ilişkin çalışmalarımız; defter, kayıtlar ile bunlara dayanak teşkil eden belgeler üzerinden gerekli inceleme yöntemleri ve testleri uygulanmak suretiyle yürütülmüştür. 2. ŞİRKETLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER 2-1 ŞİRKETİN ADRESİ İLE İLGİLİ BİLGİLER A) UNVAN BULUNDUĞU ADRES GÖNEN KAPLICALARI A.Ş. Adres Altay Mahallesi Banyolar Caddesi Gönen / Balıkesir B) İLETİŞİM ARAÇLARI Telefon Faks Web C) TİCARET SİCİLİ VE SİCİL NOSU : Gönen Ticaret Sicili 90 D) VERGİ DAİRESİ VE SİCİL NOSU : Gönen V.D E) ŞİRKETİN TUTTUĞU DEFTER VE FÖYLER : Defterin Türü Noter Adı Tasdik Tarihi ve No Defteri Kebir Gönen 2. Noteri Yevmiye Defteri Gönen 2. Noteri Envanter Defteri Gönen 2. Noteri KURULUŞUN AMAÇ VE KONUSU Şirketin ana faaliyet konusu Balıkesir ili Gönen ilçesinde otel, restoran ve kaplıca işletmeciliğidir. Avrupa Kaplıcalar Birliği üyesi olan işletme; Yıldız, Park, Güneş, Derman ve Yeşil Otel olarak 5 4

5 üniteden oluşmaktadır. Termal komplekste toplam 380 oda, 801 yatak mevcuttur. Ayrıca fizik tedavi ve hidroterapi bölümüyle kür merkezlerinde cilt bakımı, aromaterapi ve sağlık hizmeti de verilmektedir. İlçe halkının kullanımına sunulan Park, Güneş, Derman ve Yeşil otelin altlarında bulunan 160 adet kabin ve tarihi havuzlu banyo mevcuttur. 2-3 SERMAYE YAPISI tarihi itibariyle ilan edilmiş sermayenin ortaklara dağılımı aşağıdadır. Ortak Adı Soyadı veya Ünvanı Pay Tutarı (TL) Pay Oranı (%) Gönen Belediyesi Nama ,44 60,00 Gönen Belediyesi Hamiline ,00 25,69 B Grubu Hisse Senetleri Hamiline 5.000,00 0,50 C Grubu Hisse Senetleri Hamiline 2.000,00 0,20 D Grubu Hisse Senetleri Hamiline 1.006,80 0,10 E Grubu Hisse Senetleri Hamiline ,76 13,51 TOPLAM ,00 100, YÖNETİM KADROLARI A- YÖNETİM KURULU Yönetim Kurulu üyeleri tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında 1 yıl süreyle seçilmişlerdir. Yönetim Kurulu aşağıdaki şekilde teşekkül etmiştir. Başkan Hüseyin YAKAR 2.Başkan Ahmet YÖRÜK Üye Servet BIYIK Üye İsmail Rıfkı DANIŞ Üye Ümit DAĞCI Üye İsmail BİGALI Üye Hüseyin DEMİRDELEN B- DENETİM KURULU tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulda 1 yıl süreyle görev yapmak üzere Hüseyin ACAR, Mustafa BAŞAR ve Hüseyin TAŞÇI Denetim Kuruluna seçilmişlerdir. C- PERSONEL KADROSU Şirkette çalışan personel sayısı tarihi itibariyle 243 kişidir. 2-5 KAPASİTE VE KULLANIM DURUMU KAPASİTE DURUMU Gönen Kaplıcaları Yıldız, Park, Güneş, Derman ve Yeşil otel olmak üzere 5 üniteden oluşmaktadır. Termal kompleks toplam 380 oda ve 795 yatak, ayrıca 160 adet kabin ve tarihi havuzlu banyo mevcuttur yılı içinde oda satış adedi , yatak satış adedi ise adettir yılında odaların doluluk oranı ortalama %52, yatakların doluluk oranı ise %47 olmuştur. 2-6 ŞİRKETİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ A- ALINAN VE VERİLEN TEMİNATLAR 1- Alınan Teminatlar tarihi itibariyle alacaklar için alınmış ipotek ve teminat yoktur. 2- Verilen Teminatlar 5

6 Teminat Mektubu Verilen Kurum Tutarı (TL) TEDAŞ ,00 İl Özel İdaresi Jeotermal Su Ruhsatı ,60 Ankara 15. İcra Md ,80 TOPLAM ,40 Sözleşme Gereği Verilen Teminatlar Tutarı (TL) Diversay Kimya A.Ş. (Çek) ,00 B- DİĞER YÜKÜMLÜLÜK VE TAAHHÜTLER Teşvik belgesi yoktur. Ortaklar, iştirakler ve bağlı ortaklıklar lehine verilen garanti, taahhüt, kefalet ve ciro gibi yükümlülükleri yoktur. C- İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLARLA İLGİLİ BORÇ ALACAK İLİŞKİLERİ 1- Borçlar Bağlı Ortaklık Tutarı (TL) Gönen Belediyesi (Ticari Olmayan Borç) ,85 Diğer Ortaklar (Ticari Olmayan Borç) 6.768,90 Toplam ,75 2-Alacaklar Bağlı Ortaklık Tutarı (TL) Gönen Termal Ltd. Şti. (Ticari Alacak) 6.987,63 Gönen Jeotermal A.Ş. (Ticari Alacak) ,05 Gönen Belediyesi (Ticari Olmayan Alacak) ,64 Diğer Ortaklar (Ticari Olmayan Alacak) ,68 Toplam ,00 D- ŞİRKETİN SİGORTA DURUMU Şirketin binaları ve demirbaşları yangın, deprem, hırsızlık ve kazalara karşı Ankara Sigorta ya sigorta ettirilmiştir. Yapılan sigorta poliçesinin detayları şöyledir: Poliçe No Sigorta Süresi Sigorta Kapsamı Prim Tutarı Otel Paket ,85.- E- ŞİRKET HUKUK SERVİSİNİN ÇALIŞMALARI (EK:3) Şirketten alınan dava döküm listesine göre tarihi itibariyle Şirkete karşı açılan dava ve icra takiplerinin sayısının 18, Şirketin açtığı dava ve icra takiplerinin sayısının ise 7 adet olduğu tespit edilmiştir. Dava ve icra takiplerinin hangi safhada olduklarını gösterir ayrıntılı liste bilanço dipnotlarında olup, raporumuza eklidir. 3. ŞİRKETİN MALİ YAPISI 3-1 MALİ ORGANİZASYON Şirket Maliye Bakanlığı nca yürürlüğe konulan Tek Düzen Hesap Planına geçmiş S.P.K. Mevzuatına göre de hesaplarını takip etmektedir. Denetime esas olmak üzere ibraz ettikleri mali tablolarda bu husus göz önünde tutulmuştur. 3-2 İÇ DENETİM SİSTEMİ Şirketin mali ve idari işlemlerinin denetimi için kendi bünyesi içinde oluşturduğu bir birim mevcut değildir. Üstün astı denetlemesi biçiminde hiyerarşik bir düzen tercih edilmiştir. 3-3 MUHASEBE SİSTEMİ 6

7 Şirketin muhasebe sistemi Tek Düzen Hesap Planına uygun olarak tutulmaktadır. Diğer taraftan S.P.K. Mevzuatına tabi olmaları nedeniyle bu mevzuatın gerektirdiği mali tablolar için gerekli hesapları da tutmaktadırlar. 3-4 KAYIT SİSTEMİ A- BELGELER Şirketin V.U.K nun kayıt nizamı be belge düzenlemesi ile ilgili hükümlerine uyduğu görülmüştür. B- DEFTERLER Şirket V.U.K. hükümleri doğrultusunda tutmak zorunda olduğu defterleri zamaınında tasdik ettirmekte ve usule uygun olarak tutmaktadır. C- YÖNETMELİKLER Şirket faaliyet ve işlemlerinde yönetmelikler yerine güncel talimatlar uygulanmaktadır. 3-5 UYGULANAN MUHASEBE ESASLARI A- AMORTİSMAN AYIRMA VE STOK DEĞERLEME YÖNTEMLERİ Şirket tarihi itibariyle ,46 TL amortisman hesaplamıştır. Stok değerleme yöntemi olarak Ortalama Maliyet Sistemi uygulanmaktadır. B- KIDEM TAZMİNATI KARŞILIKLARI Şirkette çalışan personelden Kıdem Tazminatına hak kazanmış olanlar için Kıdem Tazminatı karşılıkları (Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan esaslara göre) tam olarak ayrılmakta ve hesaplara kaydedilmektedir tarihi itibariyle kıdem tazminatı karşılıkları toplamı ,49 TL olarak yer almaktadır. C- REESKONT KARŞILIKLARI Şirket, senetli borç ve alacaklar için reeskont uygulamaktadır. Ayrıntısı bilanço incelemelerinde ele alınacaktır. 3-6 NAKİT KIYMETLERİN TAKİBİ a- KASA İŞLEMLERİ tarihi itibariyle kasada mevcut görülen 7.445,88 TL nakit bakiyesi ile ilgili olarak bilanço ve mizan bakiyesi mutabıktır. Yılsonu sayımı yapılmış olup, kasa tutanağı mutabıktır. b- BANKALAR Bankalar ile mutabakat sağlanmak üzere hesap ekstresi alınmakta ve kayıtlar karşılaştırılarak mutabakat sağlanmaktadır. Ayrıntısı bilanço incelemelerinde belirtilecektir. 7

8 4. ŞİRKETİN TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO HESAPLARININ İNCELENMESİ 4-1 KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇO (Ek:1) Bağımsız Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF I- DÖNEN VARLIKLAR , ,15 A- HAZIR DEĞERLER , ,45 B- MENKUL KIYMETLER 0, ,54 C- TİCARİ ALACAKLAR , ,86 D- DİĞER ALACAKLAR , ,71 E- STOKLAR , ,82 F- GEL. AY AİT GİDERLER , ,65 G- DİĞER DÖNEN VARLIKLAR , ,12 TOPLAM , ,15 II- DURAN VARLIKLAR , ,21 A- TİCARİ ALACAKLAR , ,58 B- DİĞER ALACAKLAR , ,32 C- MALİ DURAN VARLIKLAR , ,68 D- MADDİ DURAN VARLIKLAR , ,67 E- MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 3.924, ,96 TOPLAM , ,21 AKTİF (VARLIKLAR) , ,36 PASİF I- KISA VADELİ KAYNAKLAR , ,36 A- MALİ BORÇLAR 0, ,11 B- TİCARİ BORÇLAR , ,51 C- DİĞER BORÇLAR , ,91 D- ALINAN AVANSLAR , ,92 F- ÖDENECEK VERGİ VE DİĞE. YÜK , ,80 G- BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI , ,11 TOPLAM , ,36 II- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR , ,85 B- TİCARİ BORÇLAR , ,44 D- ALINAN AVANSLAR 0,00 925,00 E- BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI , ,41 TOPLAM , ,85 III- ÖZ KAYNAKLAR , ,85 A- ÖDENMİŞ SERMAYE , ,00 B- SERMAYE YEDEKLERİ 0,00 0,00 C- KAR YEDEKLERİ , ,30 D- GEÇMİŞ YILLAR KARI , ,15 E- GEÇMİŞ YILLAR ZARARI , ,14 F- DÖNEM NET KAR (ZARARI) , ,16 TOPLAM , ,85 PASİF (KAYNAK) , ,36 8

9 4-2 BİLANÇONUN AKTİF HESAPLARININ İNCELENMESİ tarihi itibariyle toplamı ,78 TL olan Aktif Hesaplar aşağıdaki kalemlerden oluşmaktadır: AKTİF % % FARK + - % I- DÖNEN VAR , , ,52-18,17 II- DURAN VAR , , ,94 0,95 AKTİF (VARLIK) , , ,58-3,87 Aktifte 2012 yılında bir önceki yıla göre ,58 TL azalış olup, % -3,87 ye karşılık gelmektedir DÖNEN VARLIKLAR tarihinde toplamı ,63 TL olan Dönen Varlıklar aşağıdaki hesaplardan oluşmaktadır: DÖNEN VARLIKLAR % % FARK + - % A- HAZIR DEĞERLER , , ,99 7 B- MENKUL KIYMETLER 0, , , C- TİCARİ ALACAKLAR , , ,68 16 D- DİĞER ALACAKLAR , , ,10 35 E- STOKLAR , , ,14 16 F- GEL. AY AİT GİDER , , ,59 27 G- DİĞER DÖNEN VAR , , ,48-95 TOPLAM , , ,52-18 Dönen Varlıklar toplam olarak önceki döneme göre %18 oranında ve ,52 TL tutarında bir azalış göstermiştir. A- HAZIR DEĞERLER Bilançoda bakiyesi ,44 TL olan hesap aşağıdaki kalemlerin toplamıdır. 1- Kasa 7.445,88 3- Bankalar ,56 TOPLAM ,44 1- Kasa Bilançoda bakiyesi 7.445,88 TL olan hesap TL kasasını ifade etmektedir tarihi itibariyle kayıtlı kasa mevcutları ile kasa sayım tutanağı mutabıktır. 3- Bankalar Bilançoda bakiyesi ,56 TL olan hesabın ayrıntısı aşağıdaki gibidir. Vadesiz TL Mevduat Hesapları ,77 TC Ziraat Bankası 619,06 T. Halk Bankası ,36 Yapı ve Kredi Bankası 1.042,01 Denizbank ,50 Garanti Bankası 3.588,84 ING Bank 0,00 Vadeli TL Mevduat Hesapları ,13 T. Halk Bankası ,13 Toplam ,90 Bankalardan alınan mutabakat ekstreleri nezdimizdedir. B- MENKUL KIYMETLER tarihi itibariyle bilanço bakiyesi 0,00 TL dir. C- TİCARİ ALACAKLAR Bilançoda bakiyesi ,54 TL olan Ticari Alacaklarının ayrıntısı aşağıda kaydedilmiştir. 9

10 1- Alıcılar ,83 2- Alacak Senetleri ,50 3- Alacak Senetleri Reeskontu -326,97 4- Verlen Depozito ve Teminatlar 240,00 5- Diğer Ticari Alacaklar ,05 6- Şüpheli Ticari Alacaklar ,76 7- Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı ,63 TOPLAM ,54 1- Alıcılar Bilançoda bakiyesi ,83 TL olan hesabın detayı aşağıdadır Alıcılar (Seyahat Acentaları) , Alıcılar (Diğer Alıcılar) , Jeotermal Alacaklar 5.618, Kasiyerlerden Alacaklar 1.415, Yıllık İndirim Kartı Satışı , Yıllık İndirim Kartı , Yıllık İndirim Kartı , Yıllık 10 Gün İndirim Kartı 5.190, Yıllık 10 Gün İndirim Kartı 4.020,00 TOPLAM ,83 2- Alacak Senetleri Bakiyesi ,50 TL olan hesap müşterilerden alınan çeklerden ibarettir. 3- Alacak Senetleri Reeskontu (-) Alacak bakiyesi 326,97 TL olan hesap, müşterilerden alınan alacak senetlerinin tarihi itibariyle reeskonta tabi tutulması dolayısıyla ortaya çıkan reeskont miktarını göstermektedir. 4- Verilen Depozito ve Teminatlar tarihi itibariyle bilançoda bu hesabın bakiyesi 240,00 TL olan hesap, alınan çeşitli içeceklerle ilgili şişe depozitolarını göstermektedir. 5- Diğer Ticari Alacaklar Bakiyesi ,05 TL olan hesap, kredi kartlı satışların bakiyesini göstermektedir. 6- Şüpheli Ticari Alacaklar Bakiyesi ,76 TL olan Şüpheli Alacakların ayrıntısı aşağıdadır. 01 Takipteki Alacaklar ,13 02 Takipteki Alacaklar ,15 03 Takipteki Alacaklar (Av. Enver Malcıoğlu) ,45 04 Takipteki Alacaklar (Av. Mürvet Çelik) 6.087,22 05 Takipteki Alacaklar (Av. Seyfi Aslan) ,00 06 Takipteki Alacaklar (Av. Servet Bıyık) ,81 TOPLAM ,76 7- Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-) Şirket 128 Şüpheli Ticari Alacaklar Hesabındaki ,76 TL tutarındaki Şüpheli Ticari Alacaklar için ,63 TL karşılık ayırmıştır. Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı ile Şüpheli Ticari Alacaklar hesap bakiyesinin eşit olmadığı görülmüştür. Sebebi araştırıldığında Şüpheli Ticari Alacaklar karşılığının 2007 ve önceki yıllarda %100 olarak ayrılmadığı ve farkın önceki yıllardan bugüne devrettiği anlaşılmıştır. Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılıklarının %100 oranında ayrılması gerekmektedir. 10

11 D- DİĞER ALACAKLAR Bilançoda bakiyesi ,81 TL olan hesabın tamamı Diğer Çeşitli Alacaklar olup, ayrıntısı şöyledir. Kiracılardan Alacaklar ,18 Diğer Senetsiz Alacaklar 228,92 Kanuni Takipteki Alacaklar (Personelden) ,71 TOPLAM ,81 E- STOKLAR Bilançoda bakiyesi ,96 TL olan hesabın ayrıntısı aşağıdadır. İlk Madde ve Malzeme ,90 Yiyecek Madde Stokları ,17 İçecek Madde Stokları ,40 Sigara Stokları 0,00 Temizlik Malzemesi Stokları ,29 Odalar Malzeme Stokları 9.015,96 Kırtasiye Malzeme Stokları 2.268,17 Yiyecek İçecek Malzeme Stokları 3.071,91 Ticari Mal Stokları 3.611,09 Verilen Sipariş Avansları ,97 TOPLAM ,96 F- GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI Bilançoda bakiyesi ,24 TL olan hesabın ayrıntısı aşağıdadır. Gelecek Aylara Ait Giderler ,79 Gelir Tahakkukları 1.213,45 TOPLAM ,24 G- DİĞER DÖNEN VARLIKLAR Bilançoda bakiyesi ,64.- TL olan hesabın ,61.- TL sı iş avanslarını, 3.436,33.-TL sı peşin ödenen vergi ve fonları, ,70 TL sı personel avanslarını göstermektedir. Ayrıntısı aşağıdadır. İş Avansları ,61 Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar 3.436,33 Personel Avanslar ,70 TOPLAM , DURAN VARLIKLAR II- % % FARK + - % A- TİCARİ ALACAKLAR , , ,49 12 B- DİĞER ALACAKLAR , , ,00 0 C- MALİ DUR. VARLIKLAR , ,68 1 0,00 0 D- MADDİ DUR. VARLIKLAR , , ,43 1 E- MADDİ OLM. DUR. VARLIKLAR 3.924, , ,02 6 TOPLAM , , ,94 1 Görüleceği üzere Duran Varlıkların ağırlığını önemli ölçüde Maddi Duran Varlıklar oluşturmaktadır. Duran Varlıkları oluşturan hesaplarla ilgili açıklamalar aşağıdadır. A- TİCARİ ALACAKLAR Hesabın tarihi itibariyle bakiyesi ,07 TL olup, ayrıntısı aşağıdadır. Alıcılar ,09 Verlen Depozito ve Teminatlar ,98 TOPLAM ,07 11

12 Alıcılar hesabının tamamı Termal Turizm Ltd. Şti. den olan alacağı göstermektedir. Verilen Depozito ve Teminatlar ise TEDAŞ, Belediye ve Satıcılara verilen depozitolardan oluşmaktadır. B- DİĞER ALACAKLAR Bilançoda bakiyesi ,32 TL olan Diğer Alacakların ayrıntısı aşağıdadır. Gönen Belediyesi ,64 Diğer Ortaklar ,68 TOPLAM ,32 C- MALİ DURAN VARLIKLAR Bilançoda bakiyesi ,68 TL olan hesabın ayrıntısı aşağıdadır. Gönen Termal Turizm Ltd. Şti ,63 Gönen Jeotermal Enerji A.Ş ,05 TOPLAM ,68 D- MADDİ DURAN VARLIKLAR Bilançoda bakiyesi ,10 TL olan hesabın ayrıntısı aşağıdadır. MADDİ DUR. VARLIKLAR AMORTİSMANLAR NET DEĞER 1- Arazi ve Arsalar ,32 0, ,32 2- Yer altı Yerüstü Düzenleri , , ,21 3- Binalar , , ,31 4- Tesis Mak. Ve Cihazlar , , ,14 5- Taşıtlar , , ,18 6- Demirbaşlar , , ,19 7- Diğ. Maddi Duran Varlıklar , , ,75 TOPLAM , , ,10 Görüleceği üzere Maddi Duran Varlıklar içinde en önemli yeri Binalar almaktadır. E- MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR tarihi itibariyle bakiyesi 3.924,98 TL olan hesabın ayrıntısı aşağıdadır. Haklar (Lisanslar) 5.195,73 Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar ,89 Otel Bilgisayar Programı Yazılımı ,89 Gönen Kaplıcaları İnternet Sitesi 1.000,00 Birikmiş Amortismanlar ,64 TOPLAM 3.924, BİLANÇONUN PASİF HESAPLARININ İNCELENMESİ tarihi itibariyle pasif toplamı ,78 TL nın ayrıntısı şöyledir. PASİF HESAPLAR % % ARTIŞ + - % KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR , , ,87 1 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR , , ,56 10 ÖZKAYNAKLAR , , , TOPLAM , , ,58-4 Görüleceği üzere dönem bilançosunda Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Pasif toplamının %73 ünü, Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar %41 ini teşkil etmiştir. Öz Kaynaklar ise %-13 olarak yer almıştır. Pasif toplamı 2011 dönemine göre %-4 azalış göstermiştir. I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR Bilançoda bakiyesi ,23 TL olan Kısa Vadeli Yabancı Kaynakların ayrıntısı aşağıdaki gibidir. 12

13 % % A- MALİ BORÇLAR 0, ,11 0 B- TİCARİ BORÇLAR , ,51 9 C- DİĞER BORÇLAR , ,91 47 D- ALINAN AVANSLAR , ,92 1 F- ÖDENECEK VERGİ VE DİĞ. YÜK , ,80 40 G- BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI , ,11 4 TOPLAM , , Görüleceği üzere Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar içinde en büyük kalem Diğer Borçlardır. A- MALİ BORÇLAR tarihi itibariyle bilançoda bakiyesi 0,00 TL dir. B- TİCARİ BORÇLAR tarihi itibariyle bakiyesi ,26 TL olan Ticari Borçlar Satıcılara olan senetli ve senetsiz borçları göstermektedir. Ticari borçların ayrıntısı aşağıdadır. 1- Satıcılar ,04 2- Borç Senetleri ,47 3- Borç Senetleri Reeskontu ,25 TOPLAM ,26 Borç Senetleri Borç Senetleri Reeskontu ALACAKLININ ADI SENET TUTARI REESKONT TUTARI NET DEĞERİ Verilen Çakler , , ,22 TOPLAM , , ,22 C- DİĞER BORÇLAR Bakiyesi ,30 TL olan hesabın ayrıntısı aşağıdadır. Ortaklara Borçlar ,75 Personele Borçlar ,29 Diğer Çeşitli Borçlar ,26 TOPLAM ,30 Ortaklara Borçlardan en büyük borç ,85 TL ile en büyük ortak olan Gönen Belediyesi ne aittir. Personele Borçlar hesabındaki ,29 TL personele ödenecek Aralık / 2012 ayı net ücretlerini göstermektedir. Diğer Çeşitli Borçların bakiyesi ,26 TL şirketin genelde Gönen deki esnafa olan borçlarıdır. D- ALINAN AVANSLAR Bakiyesi ,71 TL olan hesabın tamamı Müşteri Rezervasyon Kaporalarından ibarettir. F- ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER Bakiyesi ,44 TL olan hesabın ayrıntısı aşağıdadır. 13

14 Ödenecek Vergi ve Fonlar ,34 Sorumlu Sıfatıyla Tahsil Edilen KDV 5.920,13 Ödenecek KDV ,98 Personele Ait Vergiler ,11 Üçüncü Kişi Vergileri 96,12 Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintisi ,32 SGK İşçi / İşveren Payı ,43 Ödenecek işsizlik Sigorta Primi ,89 Vadesi Geç./ Ert. Veya Taks. Vergi ve Diğ ,32 Vergi Dairesi Taksitlendirilmiş Kamu Borcu , Yılı Vergi Borcu ,18 SGK SGD Prim Borçları 9.418, Yılı Vergi Borçları ,70 Ödenecek Diğer Yükümlülükler ,46 İcra Kesintisi 2.919,20 Sendika Kesintisi ,52 Bağ-Kur Kesintisi 15,74 TOPLAM ,44 G- BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI Bakiyesi ,52 TL olan hesabın ayrıntısı aşağıdadır. Kıdem Tazminatı Karşılığı ,52 TOPLAM ,52 II- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR % % FARK + - % B- TİCARİ BORÇLAR , ,44 2 0,00 0 D- ALINAN AVANSLAR 0, , ,00 0 E- BORÇ VE GİDER KAR , , ,56 10 TOPLAM , , ,56 10 B- TİCARİ BORÇLAR Bakiyesi ,44 olan hesabın tamamını Alınan Depozito ve Teminatlar oluşturmakta olup, ayrıntısı aşağıdadır. Jeotermal Kaporalar ,44 TOPLAM ,44 D- ALINAN AVANSLAR Bakiyesi 0,00 TL dir. E- BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI Bakiyesi ,97 TL olan hesabın tamamı şirkette çalışan personel için ayrılan Kıdem Tazminatlarından oluşmaktadır. İşçi kıdem tazminatları %100 karşılık esasına göre ayrılmaktadır. III- ÖZKAYNAKLAR tarihi itibariyle bakiyesi ,86 TL olan Öz Kaynaklar Hesabın ayrıntısı aşağıdadır. 14

15 FARK + - % A- ÖDENMİŞ SERMAYE , ,00 0,00 0,00 B- SERMAYE YEDEKLERİ 0,00 0,00 0,00 0,00 C- KAR YEDEKLERİ , ,30 0,00 0,00 D- GEÇMİŞ YILLAR KARI , ,15 0,00 0,00 E- GEÇMİŞ YILLAR ZARARI , , ,16 46,20 DÖNEM NET K/Z , , ,85 92,52 TOPLAM , , ,01 167,79 Öz kaynakların negatif olmasının nedeni geçmiş yıl zararlarının ödenmiş sermaye miktarını aşmasından ileri geldiği görülmektedir. A- ÖDENMİŞ SERMAYE tarihi itibariyle şirketin kayıtlı sermayesi ,00 TL olup, tamamı ödenmiştir. B- SERMAYE YEDEKLERİ tarihi itibariyle hesabın bakiyesi bulunmamaktadır. C- KAR YEDEKLERİ tarihi itibariyle hesabın bakiyesi ,30 TL olup, tamamı gayrimenkul satış karları olup, önceki dönemden devretmiştir. D- GEÇMİŞ YILLAR KARLARI tarihi itibariyle hesabın bakiyesi ,15 TL olup, 2010 yılı karıdır. E- GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI tarihi itibariyle hesabın bakiyesi ,30 TL olup, yılı zararlarıdır. F- DÖNEM NET ZARARI Şirket 2012 faaliyet dönemini ,01 TL zararla kapatmıştır. BİLANÇO DİP NOTLARI Denetime esas aldığımız Bilançoya, Bilanço dip notları eklenmiş olup, belirtilen hususlar kayıtlara uygundur. 5. KARŞILAŞTIRMALI MALİ TABLOLAR 5-1 KARŞILAŞTIRMALI GELİR TABLOSU (EK:2) tarihi itibariyle karşılaştırmalı Gelir Tablosu aşağıdaki gibidir A) BRÜT SATIŞLAR , ,81 B) SATIŞ İNDİRİMLERİ , ,77 C) NET SATIŞLAR , ,04 D) SATIŞLARIN MALİYETİ , ,42 BRÜT SATIŞ K/Z , ,62 E) FAALİYET GİDERLERİ , ,24 ESAS FAAL. K/Z , ,62 F) DİĞER FAAL. OL. G/KAR , ,14 G) DİĞER FAAL. OL. G/ZARAR , ,86 H) FİNANSMAN GİDERLERİ , ,57 OL. FAALİYET K/Z , ,91 I) OL. DIŞI GELİR / KAR , ,55 J) OL. DIŞI GİD./ ZARAR , ,32 DÖNEM K/Z , ,68 DÖN. KARI VER. KARŞ. 0, ,48 DÖNEM NET KAR ZARARI , ,16 15

16 Görüleceği üzere Şirketin 2012 yılı faaliyet dönemi sonucu ,01 TL zarar olarak gerçekleşmiştir. A- BRÜT SATIŞLAR Gerçekleşen Brüt Satışların toplamı ,92 TL olup, ,68 TL sı Yurtiçi Satış Gelirleri, ,24 TL sı Diğer Gelirlerdir. YURTİÇİ SATIŞLAR Konaklama Gelirleri ,93 Yiyecek Gelirleri ,83 İçecek Gelirleri 266,93 Banyo Gelirleri ,87 Fizik Tedavi Gelirleri ,95 Jeotermal Gelirleri ,28 Diğer Ünite Gelirleri ,32 Çamaşırhane Gelirleri 4.079,55 Telefon Gelirleri 1.943,02 Ara Toplam ,68 DİĞER GELİRLER Elektrik Enerjisi Des. Uyg ,24 Ara Toplam ,24 GENEL TOPLAM ,92 B- SATIŞTAN İNDİRİM VE İADELER Satışlardan indirimler 2.451,61 TL olup, tamamı satıştan iadelerdir. NET SATIŞLAR İndirim ve iadelerden sonraki Net Satışlar ,31 TL olarak gerçekleşmiştir. C- SATIŞLARIN MALİYETİ Satışların Maliyeti ,71 TL olup, ,98 TL sı satılan ticari mallar maliyeti, ,73 TL sı satılan hizmet maliyetidir. BRÜT SATIŞ K/Z Dönem içinde ,31 TL lık net satış geliri elde edilmiş, bu satışların maliyeti olan ,71 TL düşüldükten sonra Brüt Satış Karı ,60 TL olmuştur. NET SATIŞ MALİYET KAR % , , ,60 18,52 D- FAALİYET GİDERLERİ Toplam ,74 TL olan Faaliyet Giderlerinin detayı şöyledir. FAALİYET GİDERLERİ Pazarlama Satış Dağıtım Giderleri ,80 Genel Yönetim Giderleri ,94 TOPLAM ,74 FAALİYET KARI Şirket ,60 TL Brüt Kar temini için ,74 TL Faaliyet Gider yapmış, sonuç olarak faaliyet dönemini ,86 TL faaliyet zararıyla kapatmıştır. E- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR / KAR Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar ,96 TL olup, dökümü şöyledir. 16

17 Diğer Faaliyetlerden Olana Gelir ve Karlar Faiz Gelirleri ,20 Konusu Kalmayan Karşılıklar 2.087,00 Menkul Kıymet Satış Karları 0,00 Kambiyo Karları 1.714,76 Reeskont Faiz Gelirleri 2.798,31 Diğer Olağan Gelir ve Karlar ,69 TOPLAM ,96 F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER / ZARAR Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar 3.373,64 TL olup, detayı aşağıdaki gibidir. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar Karşılık Giderleri 560,00 Kambiyo Zararları 837,72 Reeskont Faiz Giderleri 1.895,32 Diğer Olağan Gider ve Zararlar 80,60 TOPLAM 3.373,64 G- FİNANSMAN GİDERLERİ tarihi itibariyle bakiyesi ,55 TL olup, tamamı kısa vadeli borçlanma giderleridir. OLAĞAN FAALİYET KARI / ZARARI Sonuç olarak normal faaliyet ,63 TL karla kapanmıştır. I- OLAĞAN DIŞI GELİR VE KARLAR Olağan Dışı Gelir ve Karların Bakiyesi ,00 TL olup, tamamı diğer olağan dışı gelir ve kardır. J- OLAĞAN DIŞI GİDER VE ZARARLAR Toplam ,64 TL olarak gözüken Olağan Dışı Giderler ve Zararların ayrıntısı aşağıdadır. Olağan Dışı Gider ve Zararlar Önceki Dönem Gider ve Zararları ,64 Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar ,00 TOPLAM ,64 DÖNEM KARI VEYA ZARARI 2012 faaliyet yılı Dönem Zararı ,01 TL olarak gerçekleşmiştir. DÖNEM KARININ VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI Şirketin mali karı doğmadığından Kurumlar Vergisi Karşılığı hesaplanmamıştır. DÖNEM NET ZARARI Sonuç olarak dönem net zararı ,01 TL dır. GELİR TABLOSU DİP NOTLARI Denetime esas aldığımız Gelir Tablosuna Dip Not eklenmiş olup, belirtilen hususlar kayıtlara uygundur. 5-3 MALİ ANALİZLER Şirketin Hazır Değerlerinin Dönen Varlıklar içindeki pay: DÖNEM Hazır Değerler Dönen Varlıklar % , ,63 12, , ,15 9,40 17

18 Görüleceği üzere şirketin dönem içinde Hazır Değerlerinin Dönen Varlıklar içinde yer alma oranı %12,24 tür. Önceki dönem bu oran %9,40 olarak gözükmektedir. Şirketin Kısa Vadeli Borçları ile Hazır Değerleri arasındaki oran: DÖNEM Hazır Değerler Kısa Vadeli Borç % , ,23 3, , ,36 3,43 Karşılaştırmada görüleceği üzere Şirketin Hazır Değerlerinin Kısa Vadeli Borçlara oranı yaklaşık %3,62 olarak çıkmaktadır. Önceki yılda da oran %3,43 tür. 18

19 6. SONUÇ (SONUCUN OLUMLU VERİLMESİNİN NEDENLERİ) GÖNEN KAPLICALARI İŞLETMESİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULUNA Gönen Kaplıcaları İşletmesi A.Ş. nin tarihi itibariyle hazırlanan ve ekte yer alan bilançosunu aynı tarihte sona eren yıla ait gelir tablosunu önemli muhasebe politikalarının özetini ve dipnotlarını denetlemiş bulunuyoruz. Finansal Tablolarla İlgili Olarak İşletme Yönetiminin Sorumluluğu İşletme yönetimi finansal tabloların Sermaye Piyasası Kurulu nca yayımlanan finansal raporlama standartlarına göre hazırlanması ve dürüst bir şekilde sunumundan sorumludur. Bu sorumluluk, finansal tabloların hata ve/veya hile ve usulsüzlükten kaynaklanan önemli yanlışlıklar içermeyecek biçimde hazırlanarak, gerçeği dürüst bir şekilde yansıtmasını sağlamak amacıyla gerekli iç kontrol sisteminin tasarlanmasını, uygulanmasını ve devam ettirilmesini, koşuların gerektirdiği muhasebe tahminlerinin yapılmasını ve uygun muhasebe politikalarının seçilmesini içermektedir. Bağımsız Denetim Kuruluşunun Sorumluluğu Sorumluluğumuz, yaptığımız bağımsız denetime dayanarak bu finansal tablolar hakkında görüş bildirmektir. Bağımsız denetimimiz, Sermaye Piyasası Kurulunca yayımlanan bağımsız denetim standartlarına uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Bu standartlar, etik ilkelere uyulmasını ve bağımsız denetimi finansal tabloların gerçeği doğru ve dürüst bir biçimde yansıtıp yansıtmadığı konusunda makul bir güvenceyi sağlamak üzere planlanarak yürütülmesini gerektirmektedir. Bağımsız denetimimiz finansal tablolardaki tutarlar ve dipnotlar ile ilgili bağımsız denetim kanıtı toplamak amacıyla, bağımsız denetim tekniklerinin kullanılmasını içermektedir. Bağımsız denetim tekniklerinin seçimi finansal tabloların hata ve/veya hileden ve usulsüzlükten kaynaklanıp kaynaklamadığı hususu da dahil olmak üzere önemli yanlışlık içerip içermediğine dair risk değerlendirilmesini de kapsayacak şekilde, mesleki kanaatimize göre yapılmıştır. Bu risk değerlendirilmesinde işletmenin iç kontrol sistemi göz önünde bulundurulmuştur. Ancak, amacımız iç kontrol sisteminin etkinliği hakkında görüş vermek değil bağımsız denetim tekniklerini koşullara uygun olarak tasarlamak amacıyla, işletme yönetimi tarafından hazırlanan finansal tablolar ile iç kontrol sistemi arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Bağımsız denetimimiz, ayrıca işletme yönetimi tarafından benimsenen muhasebe politikaları ile yapılan önemli muhasebe tahminlerinin ve finansal tabloların bir bütün olarak sunumunun uygunluğunun değerlendirilmesini içermektedir. Bağımsız denetim sırasında temin ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulmasında yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz. Görüş Görüşümüze göre, ilişikteki finansal tablolar, Gönen Kaplıcaları İşletmesi A.Ş. nin tarihi itibariyle finansal durumunu, aynı tarihte sona eren yıla ait finansal performansını Sermaye Piyasası Kurulunca yayımlanan finansal raporlama standartları çerçevesinde doğru ve dürüst bir biçimde yansıtmaktadır. Ankara, ÖNDER BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş. Necatibey Caddesi No:58/10 Sıhhiye Ankara SORUMLU ORTAK BAŞ DENETÇİ Süleyman TUNABOYLU EKLER : 1 Ayrıntılı Bilanço ve dipnotları 2 Ayrıntılı Gelir Tablosu ve dipnotları 19

20 Gelir Tablosu Bağımsız dent geşmiş DÖNEM NET KAR ZARARI , ,01 GÖNEN KAPLICALARI İŞLETMESİ A.Ş. DENETİM KURULU ÜYELERİ Hüseyin YAKAR Ahmet YÖRÜK Hüseyin ACAR Mustafa BAŞAR Yönetim Krl. Bşk. Yönetim Krl.II.Bşk. Bağımsız dent geşmiş HESAP KODU Önceki Dönem Cari donem A.BRÜT SATIŞLAR , ,92 1.Yurt İçi Satışlar , ,68 3.Diğer Gelirler , ,24 B.SATIŞ İNDİRİMLERİ (-) , ,61 1.Satıştan İadeler , ,61 C. NET SATISLAR , ,31 D. SATISLARIN MALIYETI , ,71 2. Satılan Ticari mal mal ,98 3.Satılan Hizmet Maliyeti , ,73 BRÜT SATIŞ KARI , ,60 E.FAALİYET GİDERLERİ (-) , ,74 2.Pazarlama,Satış ve Dağıtım Gid , ,80 3.Genel Yönetim Giderleri , ,94 FAALİYET KARI ZARARI , ,86 F.DİĞER FAAL.OLAĞ.GELİR VE KAR , ,96 3.Faiz Gelirleri , ,20 5.Konusu Kalmayan Karşılıklar 570, ,00 6.Menkul Kıymet Satış Karları 7.Kambiyo Karları 4.853, ,76 8.Reeskont Faiz Gelirleri 1.906, ,31 9.Diğer Olağan Gelir ve Karlar , ,69 G.DİĞER FAAL.OLAĞ.GİDER VE ZAR (-) , ,64 2.Karşılık Giderleri ,50-560,00 4.Kambiyo Zararları -373,81-837,72 5.Reeskont Faiz Giderleri , ,32 6-Diğer olağan gid ve zararlar -80,60 H.FİNANSMAN GİDERLERİ (-) , ,55 1.Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri , ,55 OLAĞAN KAR ZARAR , ,63 I.OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR , ,00 1.Önceki Dönem Gelir ve Karları ,55 2.Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar ,00 J.OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR , ,64 2.Önceki Dönem ve Zararları , ,64 3.Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar , ,00 DÖNEM KARI VEYA ZARARI , ,01 DÖNEM KARI VERGİ VE DİGER YAS YÜK KARS ,48 20

ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 01 Ocak 2014 30 Eylül 2014 Dönemi. Bağımsız Denetim Raporu

ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 01 Ocak 2014 30 Eylül 2014 Dönemi. Bağımsız Denetim Raporu 01 Ocak 2014 30 Eylül 2014 Dönemi Bağımsız Denetim Raporu Yönetim Kurulu na Giriş ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. nin ( Şirket ) 30 Eylül 2014 tarihli ilişikteki finansal durum tablosunun

Detaylı

MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI

MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 No.lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri Enflasyon düzeltmesi hesapları dahil TÜRMOB YAYINLARI- 234 Dizgi - Düzenleme

Detaylı

KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 30 HAZİRAN 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETİM RAPORU

KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 30 HAZİRAN 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETİM RAPORU 1 OCAK 30 HAZİRAN 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETİM RAPORU ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL BİLGİLERE İLİŞKİN SINIRLI DENETİM RAPORU Karsan Otomotiv Sanayii ve

Detaylı

MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu 19 Mart 2015 Bu rapor, 2 sayfa bağımsız denetim raporu ve 37 sayfa finansal

Detaylı

MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 01.01.2013-31.03.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR

MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 01.01.2013-31.03.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 01.01.2013-31.03.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR 1 BİLANÇO (TL) VARLIKLAR Dipnot Referansları 31.03.2013 31.12.2012 Dönen Varlıklar 62.316.763 72.717.092 Nakit

Detaylı

MİGROS TİCARET A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

MİGROS TİCARET A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR ÖZET KONSOLİDE BİLANÇOLAR... 1-3 ÖZET

Detaylı

Anadolu Hayat Emeklilik Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlar

Anadolu Hayat Emeklilik Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlar 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlar 28 Ekim 2014 Bu rapor 90 sayfa konsolide finansal tablo ve dipnotlarından oluşmaktadır. ANADOLU

Detaylı

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu na KONSOLİDE FİNANSAL

Detaylı

METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE

METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE 01 OCAK 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Metro Menkul Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu na, Giriş 1. Metro Menkul

Detaylı

BOSPHORUSCAPITALPORTFÖY YÖNET M A.. 30 HAZ RAN 2014 ARA HESAP DÖNEM NE A T F NANSAL TABLOLARIVEBA IMSIZ SINIRLI DENET M RAPORU

BOSPHORUSCAPITALPORTFÖY YÖNET M A.. 30 HAZ RAN 2014 ARA HESAP DÖNEM NE A T F NANSAL TABLOLARIVEBA IMSIZ SINIRLI DENET M RAPORU BOSPHORUSCAPITALPORTFÖY YÖNET M A.. 30 HAZ RAN 2014 ARA HESAP DÖNEM NE A T F NANSAL TABLOLARIVEBA IMSIZ SINIRLI DENET M RAPORU BOSPHORUS CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İÇİNDEKİLER ARA DÖNEM FİNANSAL DURUM

Detaylı

Pergamon-Status Dış Ticaret Anonim Şirketi

Pergamon-Status Dış Ticaret Anonim Şirketi Pergamon-Status Dış Ticaret Anonim Şirketi 2012-2011-2010-2009 Hesap Dönemlerine ait Bağımsız Denetim Raporu, Finansal Tablolar ve Finansal Tablolara Đlişkin Dipnotlar Pergamon-Status Dış Ticaret Anonim

Detaylı

Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı

Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı 1 Ocak 31 Aralık 2014 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İçindekiler Sayfa

Detaylı

Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları

Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları Tarihli Konsolide Mali Tablolar ve Bağımsız Sınırlı Denetim Raporu Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları

Detaylı

Alternatif Yatırım Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı. 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Döneme Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar

Alternatif Yatırım Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı. 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Döneme Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar Alternatif Yatırım Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Döneme Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar 24 Nisan 2015 Bu rapor, 23 sayfa finansal tablolar ve tamamlayıcı notlarından

Detaylı

KE T GIDA MADDELERĐ SA AYĐĐ VE TĐCARET A O ĐM ŞĐRKETĐ 31 ARALIK 2008 TARĐHĐ ĐTĐBARĐYLE FĐNANSAL TABLOLAR

KE T GIDA MADDELERĐ SA AYĐĐ VE TĐCARET A O ĐM ŞĐRKETĐ 31 ARALIK 2008 TARĐHĐ ĐTĐBARĐYLE FĐNANSAL TABLOLAR KE T GIDA MADDELERĐ SA AYĐĐ VE TĐCARET A O ĐM ŞĐRKETĐ 31 ARALIK TARĐHĐ ĐTĐBARĐYLE FĐNANSAL TABLOLAR 1 OCAK 31 ARALIK HESAP DÖ EMĐ E ĐLĐŞKĐ FĐ A SAL TABLOLARLA ĐLGĐLĐ BAĞIMSIZ DE ETĐM RAPORU Kent Gıda Maddeleri

Detaylı

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA ÖZET BİLANÇOLAR... 1-2 ÖZET KAPSAMLI GELİR TABLOLARI...

Detaylı

Đzocam Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi 30 Haziran 2008 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Mali Tablolar ve Dipnotları ve Bağımsız

Đzocam Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi 30 Haziran 2008 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Mali Tablolar ve Dipnotları ve Bağımsız Đzocam Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi 30 Haziran 2008 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Mali Tablolar ve Dipnotları ve Bağımsız Denetçi Đnceleme Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest

Detaylı

İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO)... 1 KAR VEYA

Detaylı

DUBAİ STARR SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DENETİM RAPORU

DUBAİ STARR SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DENETİM RAPORU 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DENETİM RAPORU 1 OCAK - 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BİLANÇO...

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 1 OCAK 31 MART 2015 ARA DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR... 15 GELİR TABLOLARI... 67 NAKİT AKIŞ TABLOLARI... 8 ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOLARI... 9... 1055 EK 1 KAR

Detaylı

DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU RAPORUN DÖNEMİ : 01.01.2007 - ORTAKLIĞIN ÜNVANI ORTAKLIĞIN MERKEZİ ORTAKLIĞIN FAALİYET KONUSU KAYITLI SERMAYESİ ÇIKARILMIŞ SERMAYESİ

Detaylı

TAV Havalimanları Holding A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları

TAV Havalimanları Holding A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları TAV Havalimanları Holding A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları 31 Aralık 2013 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu TAV 2013 FAALİYET RAPORU 122 KONSOLİDE

Detaylı

GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 4435 GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 3/5/2005 No : 2005/8844 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/12/2003 No : 5018 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 8/6/2005 No : 25839

Detaylı

TARAF GAZETECİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL BİLGİLERE

TARAF GAZETECİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL BİLGİLERE TARAF GAZETECİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL BİLGİLERE İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU İÇİNDEKİLER SAYFA Bağımsız

Detaylı

CALYON BANK TÜRK A.Ş.

CALYON BANK TÜRK A.Ş. 30 HAZİRAN 2006 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN KAMUYA AÇIKLANACAK MALİ TABLOLAR, BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR İLE SINIRLI DENETİM RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT SINIRLI DENETİM

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 1. Genel bilgiler 1.1 Ana şirketin adı ve grubun son sahibi: AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi nin (Şirket) ortakları, her birinin ortaklık payı %49.83 olmak üzere, Aviva Europe SE ve Hacı Ömer

Detaylı

MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş.

MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar ve Sınırlı Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim

Detaylı

SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. 31 ARALIK 2014 İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. 31 ARALIK 2014 İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 31 ARALIK 2014 İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU Sasa Polyester Sanayi Anonim Şirketi Yönetim Kuruluna Finansal Tablolara İlişkin Rapor Sasa Polyester

Detaylı

TAT KO SERVE SA AYĐĐ A.Ş. Đ 24.03.2009 TARĐHĐ DE TOPLA A 41. OLAĞA GE EL KURULU A SU ULA YÖ ETĐM KURULU YILLIK FAALĐYET RAPORU

TAT KO SERVE SA AYĐĐ A.Ş. Đ 24.03.2009 TARĐHĐ DE TOPLA A 41. OLAĞA GE EL KURULU A SU ULA YÖ ETĐM KURULU YILLIK FAALĐYET RAPORU Đ 24.03.2009 TARĐHĐ DE TOPLA A 41. OLAĞA GE EL KURULU A SU ULA YÖ ETĐM KURULU YILLIK FAALĐYET RAPORU Sayın Ortaklarımız, Şirketimizin yılı faaliyet neticelerini incelemek ve karara bağlamak üzere toplanmış

Detaylı

ENKA İNŞAAT VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 HAZİRAN 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

ENKA İNŞAAT VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 HAZİRAN 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR ENKA İNŞAAT VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 HAZİRAN 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR Enka İnşaat ve Sanayi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu na

Detaylı