Ö N D E R Tarih: BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş. Rapor No : 2013/16

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ö N D E R Tarih:14.03.2013 BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş. Rapor No : 2013/16"

Transkript

1 Ö N D E R Tarih: BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş. Rapor No : 2013/16 Adres: Necatibey Caddesi Deniz İşhanı No:58/10 Maltepe/ANKARA Tel : GÖNEN KAPLICALARI İŞLETMESİ ANONİM ŞİRKETİ NİN DÖNEMİ BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU GÖNEN KAPLICALARI İŞLETMESİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU NA Gönen Kaplıcaları İşletmesi A.Ş. nin tarihi itibariyle hazırlanan ve ekte yer alan bilançosunu ve aynı tarihte sona eren yıla ait gelir tablosunu önemli muhasebe politikalarının özetini ve dipnotlarını denetlemiş bulunuyoruz. Finansal Tablolarla İlgili Olarak İşletme Yönetiminin Sorumluluğu İşletme yönetimi finansal tabloların Sermaye Piyasası Kurulu nca yayımlanan finansal raporlama standartlarına göre hazırlanması ve dürüst bir şekilde sunumundan sorumludur. Bu sorumluluk finansal tabloların hata ve/veya hile ve usulsüzlükten kaynaklanan önemli yanlışlıklar içermeyecek biçimde hazırlanarak, gerçeği dürüst bir şekilde yansıtmasını sağlamak amacıyla gerekli iç kontrol sisteminin tasarlanmasını, uygulanmasını ve devam ettirilmesini, koşulların gerektirdiği muhasebe tahminlerinin yapılmasını ve uygun muhasebe tahminlerinin yapılmasını ve uygun muhasebe politikalarının seçilmesini içermektedir. Bağımsız Denetim Kuruluşunun Sorumluluğu Sorumluluğumuz yaptığımız bağımsız denetime dayanarak bu finansal tablolar hakkında görüş bildirmektir. Bağımsız denetimimiz, Sermaye Piyasası Kurunca yayımlanan bağımsız denetim standartlarına uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Bu standartlar, etik ilkelere uyulmasını ve bağımsız denetimi finansal tabloların gerçeği doğru ve dürüst bir şekilde yansıtıp yansıtmadığı konusunda makul bir güvenceyi sağlamak üzere planlanarak yürütülmesini gerektirmektedir. Bağımsız denetimimiz finansal tablolardaki tutarlar ve dipnotlar ile ilgili bağımsız denetim kanıtı toplamak amacıyla, bağımsız denetim tekniklerinin kullanılmasını içermektedir. Bağımsız denetim tekniklerinin seçimi finansal tabloların hata ve/veya hileden ve usulsüzlükten kaynaklanıp kaynaklanmadığı hususu da dahil olmak üzere önemli yanlışlık içerip içermediğine dair risk değerlendirmesini de kapsayacak şekilde, mesleki kanaatimize göre yapılmıştır. Bu risk değerlendirilmesinde işletmenin iç kontrol sistemi göz önünde bulundurulmuştur. Ancak, amacımız iç kontrol sisteminin etkinliği hakkında görüş vermek değil bağımsız denetim tekniklerini koşullara uygun olarak tasarlamak amacıyla, işletme yönetimi tarafından hazırlanan finansal tablolar ile iç kontrol sistemi arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Bağımsız denetimimiz, ayrıca işletme yönetimi tarafından benimsenen muhasebe politikaları ile yapılan önemli muhasebe tahminlerinin ve finansal tabloların bir bütün olarak sunumunun uygunluğunun değerlendirilmesini içermektedir. Bağımsız denetim sırasında temin ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulmasında yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz. Görüş Görüşümüze göre, ilişikteki finansal tablolar, Gönen Kaplıcaları İşletmesi A.Ş. nin tarihi itibariyle finansal durumunu, aynı tarihte sona eren yıla ait finansal performansını Sermaye Piyasası Kurulunca yayımlanan finansal raporlama standartları çerçevesinde doğru ve dürüst bir biçimde yansıtmaktadır. Ankara, ÖNDER BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş. Necatibey Caddesi No:58/10 Sıhhiye-Ankara SORUMLU ORTAK BAŞ DENETÇİ Süleyman TUNABOYLU 1

2 GÖNEN KAPLICALARI İŞLETMESİ ANONİM ŞİRKETİ NİN DÖNEMİ BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU ÖNDER BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş. Necatibey Caddesi Deniz İşhanı No:58/10 Tel: Sıhhiye / ANKARA Düzenleme Tarihi : Düzenleyenler : Süleyman TUNABOYLU Sorumlu Ortak Baş Denetçi Ali PETEK Baş Denetçi Kürşad YİRSUTİMUR Denetçi 2

3 İ Ç İ N D E K İ L E R GÖNEN KAPLICALARI İŞLETMESİ ANONİM ŞİRKETİ NİN DÖNEMİ BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. DENETİMİN DAYANAĞI, KAPSAMI VE YÖNETİMİ 1-1 DENETİMİN DAYANAĞI 1-2 DENETİMİN KAPSAMI 1-3 DENETİMİN YÖNTEMİ 2. ŞİRKETLE İLGİLİ BİLGİLER 2-1 ŞİRKETİN ADRESİ İLE İLGİLİ BİLGİLER 2-2 KURULUŞUN AMAÇ VE KONUSU 2-3 SERMAYE YAPISI 2-4 YÖNETİM KADROLARI 2-5 ŞİRKETİN KAPASİTE VE ÜRETİM DURUMU 2-6 ŞİRKETİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 3. ŞİRKETİN MALİ İŞLEYİŞİ 3-1 MALİ ORGANİZASYON 3-2 İÇ DENETİM SİSTEMİ 3-3 MUHASEBE SİSTEMİ 3-4 KAYIT SİSTEMİ 3-5 UYGULANAN MUHASEBE ESASLARI 3-6 NAKİT KIYMETLERİN TAKİBİ 4. ŞİRKETİN TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO HESAPLARININ İNCELENMESİ 4-1 KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇO 4-2 BİLANÇONUN AKTİF HESAPLARININ İNCELENMESİ 4-3 BİLANÇONUN PASİF HESAPLARININ İNCELENMESİ 5. KARŞILAŞTIRMALI MALİ TABLOLAR 5-1 KARŞILAŞTIRMALI GELİR TABLOSU 5-2 DİĞER MALİ TABLOLAR 5-3 MALİ ANALİZLER 6. SONUÇ (SONUCUN OLUMLU VERİLMESİ NEDENLERİ) EKLER LİSTESİ 3

4 GÖNEN KAPLICALARI İŞLETMESİ ANONİM ŞİRKETİ NİN DÖNEMİ BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. DENETİMİN DAYANAĞI, KAPSAMI VE YÖNTEMİ 1-1 DENETİMİN DAYANAĞI Bu denetim çalışması, Gönen Kaplıcaları İşletmesi A.Ş. (bu raporda ŞİRKET olarak anılacaktır) ile Önder Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. (Bu raporda ÖNDER A.Ş. olarak anılacaktır) arasında imzalanan tarihli denetim sözleşmesine dayanılarak yapılmıştır. 1-2 DENETİMİN KAPSAMI Denetimin kapsamını tarihi itibariyle düzenlenmiş bulunan Bilanço, Gelir Gider Tablolarının ve diğer Mali Tabloların bunlarla ilgili defter ve belgelerin Uluslararası Standartlar ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri ne göre denetlenmesi teşkil etmektedir. Bu amaçla: a) Şirketin muhasebe kayıtları ve diğer belgeler aracılığı ile mali tabloları ve mali raporlarının, b) Şirketin Organizasyon yapısının, Denetlenmesi, Sermaye Piyasası Kanunu nun X ve XI seri numaralı tebliğleri doğrultusunda yapılmıştır. 1-3 DENETİMİN YÖNTEMİ Şirketin mali, hukuki ve organizasyon durumunun tespitine ilişkin çalışmalarımız; defter, kayıtlar ile bunlara dayanak teşkil eden belgeler üzerinden gerekli inceleme yöntemleri ve testleri uygulanmak suretiyle yürütülmüştür. 2. ŞİRKETLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER 2-1 ŞİRKETİN ADRESİ İLE İLGİLİ BİLGİLER A) UNVAN BULUNDUĞU ADRES GÖNEN KAPLICALARI A.Ş. Adres Altay Mahallesi Banyolar Caddesi Gönen / Balıkesir B) İLETİŞİM ARAÇLARI Telefon Faks Web C) TİCARET SİCİLİ VE SİCİL NOSU : Gönen Ticaret Sicili 90 D) VERGİ DAİRESİ VE SİCİL NOSU : Gönen V.D E) ŞİRKETİN TUTTUĞU DEFTER VE FÖYLER : Defterin Türü Noter Adı Tasdik Tarihi ve No Defteri Kebir Gönen 2. Noteri Yevmiye Defteri Gönen 2. Noteri Envanter Defteri Gönen 2. Noteri KURULUŞUN AMAÇ VE KONUSU Şirketin ana faaliyet konusu Balıkesir ili Gönen ilçesinde otel, restoran ve kaplıca işletmeciliğidir. Avrupa Kaplıcalar Birliği üyesi olan işletme; Yıldız, Park, Güneş, Derman ve Yeşil Otel olarak 5 4

5 üniteden oluşmaktadır. Termal komplekste toplam 380 oda, 801 yatak mevcuttur. Ayrıca fizik tedavi ve hidroterapi bölümüyle kür merkezlerinde cilt bakımı, aromaterapi ve sağlık hizmeti de verilmektedir. İlçe halkının kullanımına sunulan Park, Güneş, Derman ve Yeşil otelin altlarında bulunan 160 adet kabin ve tarihi havuzlu banyo mevcuttur. 2-3 SERMAYE YAPISI tarihi itibariyle ilan edilmiş sermayenin ortaklara dağılımı aşağıdadır. Ortak Adı Soyadı veya Ünvanı Pay Tutarı (TL) Pay Oranı (%) Gönen Belediyesi Nama ,44 60,00 Gönen Belediyesi Hamiline ,00 25,69 B Grubu Hisse Senetleri Hamiline 5.000,00 0,50 C Grubu Hisse Senetleri Hamiline 2.000,00 0,20 D Grubu Hisse Senetleri Hamiline 1.006,80 0,10 E Grubu Hisse Senetleri Hamiline ,76 13,51 TOPLAM ,00 100, YÖNETİM KADROLARI A- YÖNETİM KURULU Yönetim Kurulu üyeleri tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında 1 yıl süreyle seçilmişlerdir. Yönetim Kurulu aşağıdaki şekilde teşekkül etmiştir. Başkan Hüseyin YAKAR 2.Başkan Ahmet YÖRÜK Üye Servet BIYIK Üye İsmail Rıfkı DANIŞ Üye Ümit DAĞCI Üye İsmail BİGALI Üye Hüseyin DEMİRDELEN B- DENETİM KURULU tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulda 1 yıl süreyle görev yapmak üzere Hüseyin ACAR, Mustafa BAŞAR ve Hüseyin TAŞÇI Denetim Kuruluna seçilmişlerdir. C- PERSONEL KADROSU Şirkette çalışan personel sayısı tarihi itibariyle 243 kişidir. 2-5 KAPASİTE VE KULLANIM DURUMU KAPASİTE DURUMU Gönen Kaplıcaları Yıldız, Park, Güneş, Derman ve Yeşil otel olmak üzere 5 üniteden oluşmaktadır. Termal kompleks toplam 380 oda ve 795 yatak, ayrıca 160 adet kabin ve tarihi havuzlu banyo mevcuttur yılı içinde oda satış adedi , yatak satış adedi ise adettir yılında odaların doluluk oranı ortalama %52, yatakların doluluk oranı ise %47 olmuştur. 2-6 ŞİRKETİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ A- ALINAN VE VERİLEN TEMİNATLAR 1- Alınan Teminatlar tarihi itibariyle alacaklar için alınmış ipotek ve teminat yoktur. 2- Verilen Teminatlar 5

6 Teminat Mektubu Verilen Kurum Tutarı (TL) TEDAŞ ,00 İl Özel İdaresi Jeotermal Su Ruhsatı ,60 Ankara 15. İcra Md ,80 TOPLAM ,40 Sözleşme Gereği Verilen Teminatlar Tutarı (TL) Diversay Kimya A.Ş. (Çek) ,00 B- DİĞER YÜKÜMLÜLÜK VE TAAHHÜTLER Teşvik belgesi yoktur. Ortaklar, iştirakler ve bağlı ortaklıklar lehine verilen garanti, taahhüt, kefalet ve ciro gibi yükümlülükleri yoktur. C- İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLARLA İLGİLİ BORÇ ALACAK İLİŞKİLERİ 1- Borçlar Bağlı Ortaklık Tutarı (TL) Gönen Belediyesi (Ticari Olmayan Borç) ,85 Diğer Ortaklar (Ticari Olmayan Borç) 6.768,90 Toplam ,75 2-Alacaklar Bağlı Ortaklık Tutarı (TL) Gönen Termal Ltd. Şti. (Ticari Alacak) 6.987,63 Gönen Jeotermal A.Ş. (Ticari Alacak) ,05 Gönen Belediyesi (Ticari Olmayan Alacak) ,64 Diğer Ortaklar (Ticari Olmayan Alacak) ,68 Toplam ,00 D- ŞİRKETİN SİGORTA DURUMU Şirketin binaları ve demirbaşları yangın, deprem, hırsızlık ve kazalara karşı Ankara Sigorta ya sigorta ettirilmiştir. Yapılan sigorta poliçesinin detayları şöyledir: Poliçe No Sigorta Süresi Sigorta Kapsamı Prim Tutarı Otel Paket ,85.- E- ŞİRKET HUKUK SERVİSİNİN ÇALIŞMALARI (EK:3) Şirketten alınan dava döküm listesine göre tarihi itibariyle Şirkete karşı açılan dava ve icra takiplerinin sayısının 18, Şirketin açtığı dava ve icra takiplerinin sayısının ise 7 adet olduğu tespit edilmiştir. Dava ve icra takiplerinin hangi safhada olduklarını gösterir ayrıntılı liste bilanço dipnotlarında olup, raporumuza eklidir. 3. ŞİRKETİN MALİ YAPISI 3-1 MALİ ORGANİZASYON Şirket Maliye Bakanlığı nca yürürlüğe konulan Tek Düzen Hesap Planına geçmiş S.P.K. Mevzuatına göre de hesaplarını takip etmektedir. Denetime esas olmak üzere ibraz ettikleri mali tablolarda bu husus göz önünde tutulmuştur. 3-2 İÇ DENETİM SİSTEMİ Şirketin mali ve idari işlemlerinin denetimi için kendi bünyesi içinde oluşturduğu bir birim mevcut değildir. Üstün astı denetlemesi biçiminde hiyerarşik bir düzen tercih edilmiştir. 3-3 MUHASEBE SİSTEMİ 6

7 Şirketin muhasebe sistemi Tek Düzen Hesap Planına uygun olarak tutulmaktadır. Diğer taraftan S.P.K. Mevzuatına tabi olmaları nedeniyle bu mevzuatın gerektirdiği mali tablolar için gerekli hesapları da tutmaktadırlar. 3-4 KAYIT SİSTEMİ A- BELGELER Şirketin V.U.K nun kayıt nizamı be belge düzenlemesi ile ilgili hükümlerine uyduğu görülmüştür. B- DEFTERLER Şirket V.U.K. hükümleri doğrultusunda tutmak zorunda olduğu defterleri zamaınında tasdik ettirmekte ve usule uygun olarak tutmaktadır. C- YÖNETMELİKLER Şirket faaliyet ve işlemlerinde yönetmelikler yerine güncel talimatlar uygulanmaktadır. 3-5 UYGULANAN MUHASEBE ESASLARI A- AMORTİSMAN AYIRMA VE STOK DEĞERLEME YÖNTEMLERİ Şirket tarihi itibariyle ,46 TL amortisman hesaplamıştır. Stok değerleme yöntemi olarak Ortalama Maliyet Sistemi uygulanmaktadır. B- KIDEM TAZMİNATI KARŞILIKLARI Şirkette çalışan personelden Kıdem Tazminatına hak kazanmış olanlar için Kıdem Tazminatı karşılıkları (Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan esaslara göre) tam olarak ayrılmakta ve hesaplara kaydedilmektedir tarihi itibariyle kıdem tazminatı karşılıkları toplamı ,49 TL olarak yer almaktadır. C- REESKONT KARŞILIKLARI Şirket, senetli borç ve alacaklar için reeskont uygulamaktadır. Ayrıntısı bilanço incelemelerinde ele alınacaktır. 3-6 NAKİT KIYMETLERİN TAKİBİ a- KASA İŞLEMLERİ tarihi itibariyle kasada mevcut görülen 7.445,88 TL nakit bakiyesi ile ilgili olarak bilanço ve mizan bakiyesi mutabıktır. Yılsonu sayımı yapılmış olup, kasa tutanağı mutabıktır. b- BANKALAR Bankalar ile mutabakat sağlanmak üzere hesap ekstresi alınmakta ve kayıtlar karşılaştırılarak mutabakat sağlanmaktadır. Ayrıntısı bilanço incelemelerinde belirtilecektir. 7

8 4. ŞİRKETİN TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO HESAPLARININ İNCELENMESİ 4-1 KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇO (Ek:1) Bağımsız Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF I- DÖNEN VARLIKLAR , ,15 A- HAZIR DEĞERLER , ,45 B- MENKUL KIYMETLER 0, ,54 C- TİCARİ ALACAKLAR , ,86 D- DİĞER ALACAKLAR , ,71 E- STOKLAR , ,82 F- GEL. AY AİT GİDERLER , ,65 G- DİĞER DÖNEN VARLIKLAR , ,12 TOPLAM , ,15 II- DURAN VARLIKLAR , ,21 A- TİCARİ ALACAKLAR , ,58 B- DİĞER ALACAKLAR , ,32 C- MALİ DURAN VARLIKLAR , ,68 D- MADDİ DURAN VARLIKLAR , ,67 E- MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 3.924, ,96 TOPLAM , ,21 AKTİF (VARLIKLAR) , ,36 PASİF I- KISA VADELİ KAYNAKLAR , ,36 A- MALİ BORÇLAR 0, ,11 B- TİCARİ BORÇLAR , ,51 C- DİĞER BORÇLAR , ,91 D- ALINAN AVANSLAR , ,92 F- ÖDENECEK VERGİ VE DİĞE. YÜK , ,80 G- BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI , ,11 TOPLAM , ,36 II- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR , ,85 B- TİCARİ BORÇLAR , ,44 D- ALINAN AVANSLAR 0,00 925,00 E- BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI , ,41 TOPLAM , ,85 III- ÖZ KAYNAKLAR , ,85 A- ÖDENMİŞ SERMAYE , ,00 B- SERMAYE YEDEKLERİ 0,00 0,00 C- KAR YEDEKLERİ , ,30 D- GEÇMİŞ YILLAR KARI , ,15 E- GEÇMİŞ YILLAR ZARARI , ,14 F- DÖNEM NET KAR (ZARARI) , ,16 TOPLAM , ,85 PASİF (KAYNAK) , ,36 8

9 4-2 BİLANÇONUN AKTİF HESAPLARININ İNCELENMESİ tarihi itibariyle toplamı ,78 TL olan Aktif Hesaplar aşağıdaki kalemlerden oluşmaktadır: AKTİF % % FARK + - % I- DÖNEN VAR , , ,52-18,17 II- DURAN VAR , , ,94 0,95 AKTİF (VARLIK) , , ,58-3,87 Aktifte 2012 yılında bir önceki yıla göre ,58 TL azalış olup, % -3,87 ye karşılık gelmektedir DÖNEN VARLIKLAR tarihinde toplamı ,63 TL olan Dönen Varlıklar aşağıdaki hesaplardan oluşmaktadır: DÖNEN VARLIKLAR % % FARK + - % A- HAZIR DEĞERLER , , ,99 7 B- MENKUL KIYMETLER 0, , , C- TİCARİ ALACAKLAR , , ,68 16 D- DİĞER ALACAKLAR , , ,10 35 E- STOKLAR , , ,14 16 F- GEL. AY AİT GİDER , , ,59 27 G- DİĞER DÖNEN VAR , , ,48-95 TOPLAM , , ,52-18 Dönen Varlıklar toplam olarak önceki döneme göre %18 oranında ve ,52 TL tutarında bir azalış göstermiştir. A- HAZIR DEĞERLER Bilançoda bakiyesi ,44 TL olan hesap aşağıdaki kalemlerin toplamıdır. 1- Kasa 7.445,88 3- Bankalar ,56 TOPLAM ,44 1- Kasa Bilançoda bakiyesi 7.445,88 TL olan hesap TL kasasını ifade etmektedir tarihi itibariyle kayıtlı kasa mevcutları ile kasa sayım tutanağı mutabıktır. 3- Bankalar Bilançoda bakiyesi ,56 TL olan hesabın ayrıntısı aşağıdaki gibidir. Vadesiz TL Mevduat Hesapları ,77 TC Ziraat Bankası 619,06 T. Halk Bankası ,36 Yapı ve Kredi Bankası 1.042,01 Denizbank ,50 Garanti Bankası 3.588,84 ING Bank 0,00 Vadeli TL Mevduat Hesapları ,13 T. Halk Bankası ,13 Toplam ,90 Bankalardan alınan mutabakat ekstreleri nezdimizdedir. B- MENKUL KIYMETLER tarihi itibariyle bilanço bakiyesi 0,00 TL dir. C- TİCARİ ALACAKLAR Bilançoda bakiyesi ,54 TL olan Ticari Alacaklarının ayrıntısı aşağıda kaydedilmiştir. 9

10 1- Alıcılar ,83 2- Alacak Senetleri ,50 3- Alacak Senetleri Reeskontu -326,97 4- Verlen Depozito ve Teminatlar 240,00 5- Diğer Ticari Alacaklar ,05 6- Şüpheli Ticari Alacaklar ,76 7- Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı ,63 TOPLAM ,54 1- Alıcılar Bilançoda bakiyesi ,83 TL olan hesabın detayı aşağıdadır Alıcılar (Seyahat Acentaları) , Alıcılar (Diğer Alıcılar) , Jeotermal Alacaklar 5.618, Kasiyerlerden Alacaklar 1.415, Yıllık İndirim Kartı Satışı , Yıllık İndirim Kartı , Yıllık İndirim Kartı , Yıllık 10 Gün İndirim Kartı 5.190, Yıllık 10 Gün İndirim Kartı 4.020,00 TOPLAM ,83 2- Alacak Senetleri Bakiyesi ,50 TL olan hesap müşterilerden alınan çeklerden ibarettir. 3- Alacak Senetleri Reeskontu (-) Alacak bakiyesi 326,97 TL olan hesap, müşterilerden alınan alacak senetlerinin tarihi itibariyle reeskonta tabi tutulması dolayısıyla ortaya çıkan reeskont miktarını göstermektedir. 4- Verilen Depozito ve Teminatlar tarihi itibariyle bilançoda bu hesabın bakiyesi 240,00 TL olan hesap, alınan çeşitli içeceklerle ilgili şişe depozitolarını göstermektedir. 5- Diğer Ticari Alacaklar Bakiyesi ,05 TL olan hesap, kredi kartlı satışların bakiyesini göstermektedir. 6- Şüpheli Ticari Alacaklar Bakiyesi ,76 TL olan Şüpheli Alacakların ayrıntısı aşağıdadır. 01 Takipteki Alacaklar ,13 02 Takipteki Alacaklar ,15 03 Takipteki Alacaklar (Av. Enver Malcıoğlu) ,45 04 Takipteki Alacaklar (Av. Mürvet Çelik) 6.087,22 05 Takipteki Alacaklar (Av. Seyfi Aslan) ,00 06 Takipteki Alacaklar (Av. Servet Bıyık) ,81 TOPLAM ,76 7- Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-) Şirket 128 Şüpheli Ticari Alacaklar Hesabındaki ,76 TL tutarındaki Şüpheli Ticari Alacaklar için ,63 TL karşılık ayırmıştır. Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı ile Şüpheli Ticari Alacaklar hesap bakiyesinin eşit olmadığı görülmüştür. Sebebi araştırıldığında Şüpheli Ticari Alacaklar karşılığının 2007 ve önceki yıllarda %100 olarak ayrılmadığı ve farkın önceki yıllardan bugüne devrettiği anlaşılmıştır. Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılıklarının %100 oranında ayrılması gerekmektedir. 10

11 D- DİĞER ALACAKLAR Bilançoda bakiyesi ,81 TL olan hesabın tamamı Diğer Çeşitli Alacaklar olup, ayrıntısı şöyledir. Kiracılardan Alacaklar ,18 Diğer Senetsiz Alacaklar 228,92 Kanuni Takipteki Alacaklar (Personelden) ,71 TOPLAM ,81 E- STOKLAR Bilançoda bakiyesi ,96 TL olan hesabın ayrıntısı aşağıdadır. İlk Madde ve Malzeme ,90 Yiyecek Madde Stokları ,17 İçecek Madde Stokları ,40 Sigara Stokları 0,00 Temizlik Malzemesi Stokları ,29 Odalar Malzeme Stokları 9.015,96 Kırtasiye Malzeme Stokları 2.268,17 Yiyecek İçecek Malzeme Stokları 3.071,91 Ticari Mal Stokları 3.611,09 Verilen Sipariş Avansları ,97 TOPLAM ,96 F- GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI Bilançoda bakiyesi ,24 TL olan hesabın ayrıntısı aşağıdadır. Gelecek Aylara Ait Giderler ,79 Gelir Tahakkukları 1.213,45 TOPLAM ,24 G- DİĞER DÖNEN VARLIKLAR Bilançoda bakiyesi ,64.- TL olan hesabın ,61.- TL sı iş avanslarını, 3.436,33.-TL sı peşin ödenen vergi ve fonları, ,70 TL sı personel avanslarını göstermektedir. Ayrıntısı aşağıdadır. İş Avansları ,61 Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar 3.436,33 Personel Avanslar ,70 TOPLAM , DURAN VARLIKLAR II- % % FARK + - % A- TİCARİ ALACAKLAR , , ,49 12 B- DİĞER ALACAKLAR , , ,00 0 C- MALİ DUR. VARLIKLAR , ,68 1 0,00 0 D- MADDİ DUR. VARLIKLAR , , ,43 1 E- MADDİ OLM. DUR. VARLIKLAR 3.924, , ,02 6 TOPLAM , , ,94 1 Görüleceği üzere Duran Varlıkların ağırlığını önemli ölçüde Maddi Duran Varlıklar oluşturmaktadır. Duran Varlıkları oluşturan hesaplarla ilgili açıklamalar aşağıdadır. A- TİCARİ ALACAKLAR Hesabın tarihi itibariyle bakiyesi ,07 TL olup, ayrıntısı aşağıdadır. Alıcılar ,09 Verlen Depozito ve Teminatlar ,98 TOPLAM ,07 11

12 Alıcılar hesabının tamamı Termal Turizm Ltd. Şti. den olan alacağı göstermektedir. Verilen Depozito ve Teminatlar ise TEDAŞ, Belediye ve Satıcılara verilen depozitolardan oluşmaktadır. B- DİĞER ALACAKLAR Bilançoda bakiyesi ,32 TL olan Diğer Alacakların ayrıntısı aşağıdadır. Gönen Belediyesi ,64 Diğer Ortaklar ,68 TOPLAM ,32 C- MALİ DURAN VARLIKLAR Bilançoda bakiyesi ,68 TL olan hesabın ayrıntısı aşağıdadır. Gönen Termal Turizm Ltd. Şti ,63 Gönen Jeotermal Enerji A.Ş ,05 TOPLAM ,68 D- MADDİ DURAN VARLIKLAR Bilançoda bakiyesi ,10 TL olan hesabın ayrıntısı aşağıdadır. MADDİ DUR. VARLIKLAR AMORTİSMANLAR NET DEĞER 1- Arazi ve Arsalar ,32 0, ,32 2- Yer altı Yerüstü Düzenleri , , ,21 3- Binalar , , ,31 4- Tesis Mak. Ve Cihazlar , , ,14 5- Taşıtlar , , ,18 6- Demirbaşlar , , ,19 7- Diğ. Maddi Duran Varlıklar , , ,75 TOPLAM , , ,10 Görüleceği üzere Maddi Duran Varlıklar içinde en önemli yeri Binalar almaktadır. E- MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR tarihi itibariyle bakiyesi 3.924,98 TL olan hesabın ayrıntısı aşağıdadır. Haklar (Lisanslar) 5.195,73 Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar ,89 Otel Bilgisayar Programı Yazılımı ,89 Gönen Kaplıcaları İnternet Sitesi 1.000,00 Birikmiş Amortismanlar ,64 TOPLAM 3.924, BİLANÇONUN PASİF HESAPLARININ İNCELENMESİ tarihi itibariyle pasif toplamı ,78 TL nın ayrıntısı şöyledir. PASİF HESAPLAR % % ARTIŞ + - % KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR , , ,87 1 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR , , ,56 10 ÖZKAYNAKLAR , , , TOPLAM , , ,58-4 Görüleceği üzere dönem bilançosunda Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Pasif toplamının %73 ünü, Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar %41 ini teşkil etmiştir. Öz Kaynaklar ise %-13 olarak yer almıştır. Pasif toplamı 2011 dönemine göre %-4 azalış göstermiştir. I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR Bilançoda bakiyesi ,23 TL olan Kısa Vadeli Yabancı Kaynakların ayrıntısı aşağıdaki gibidir. 12

13 % % A- MALİ BORÇLAR 0, ,11 0 B- TİCARİ BORÇLAR , ,51 9 C- DİĞER BORÇLAR , ,91 47 D- ALINAN AVANSLAR , ,92 1 F- ÖDENECEK VERGİ VE DİĞ. YÜK , ,80 40 G- BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI , ,11 4 TOPLAM , , Görüleceği üzere Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar içinde en büyük kalem Diğer Borçlardır. A- MALİ BORÇLAR tarihi itibariyle bilançoda bakiyesi 0,00 TL dir. B- TİCARİ BORÇLAR tarihi itibariyle bakiyesi ,26 TL olan Ticari Borçlar Satıcılara olan senetli ve senetsiz borçları göstermektedir. Ticari borçların ayrıntısı aşağıdadır. 1- Satıcılar ,04 2- Borç Senetleri ,47 3- Borç Senetleri Reeskontu ,25 TOPLAM ,26 Borç Senetleri Borç Senetleri Reeskontu ALACAKLININ ADI SENET TUTARI REESKONT TUTARI NET DEĞERİ Verilen Çakler , , ,22 TOPLAM , , ,22 C- DİĞER BORÇLAR Bakiyesi ,30 TL olan hesabın ayrıntısı aşağıdadır. Ortaklara Borçlar ,75 Personele Borçlar ,29 Diğer Çeşitli Borçlar ,26 TOPLAM ,30 Ortaklara Borçlardan en büyük borç ,85 TL ile en büyük ortak olan Gönen Belediyesi ne aittir. Personele Borçlar hesabındaki ,29 TL personele ödenecek Aralık / 2012 ayı net ücretlerini göstermektedir. Diğer Çeşitli Borçların bakiyesi ,26 TL şirketin genelde Gönen deki esnafa olan borçlarıdır. D- ALINAN AVANSLAR Bakiyesi ,71 TL olan hesabın tamamı Müşteri Rezervasyon Kaporalarından ibarettir. F- ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER Bakiyesi ,44 TL olan hesabın ayrıntısı aşağıdadır. 13

14 Ödenecek Vergi ve Fonlar ,34 Sorumlu Sıfatıyla Tahsil Edilen KDV 5.920,13 Ödenecek KDV ,98 Personele Ait Vergiler ,11 Üçüncü Kişi Vergileri 96,12 Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintisi ,32 SGK İşçi / İşveren Payı ,43 Ödenecek işsizlik Sigorta Primi ,89 Vadesi Geç./ Ert. Veya Taks. Vergi ve Diğ ,32 Vergi Dairesi Taksitlendirilmiş Kamu Borcu , Yılı Vergi Borcu ,18 SGK SGD Prim Borçları 9.418, Yılı Vergi Borçları ,70 Ödenecek Diğer Yükümlülükler ,46 İcra Kesintisi 2.919,20 Sendika Kesintisi ,52 Bağ-Kur Kesintisi 15,74 TOPLAM ,44 G- BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI Bakiyesi ,52 TL olan hesabın ayrıntısı aşağıdadır. Kıdem Tazminatı Karşılığı ,52 TOPLAM ,52 II- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR % % FARK + - % B- TİCARİ BORÇLAR , ,44 2 0,00 0 D- ALINAN AVANSLAR 0, , ,00 0 E- BORÇ VE GİDER KAR , , ,56 10 TOPLAM , , ,56 10 B- TİCARİ BORÇLAR Bakiyesi ,44 olan hesabın tamamını Alınan Depozito ve Teminatlar oluşturmakta olup, ayrıntısı aşağıdadır. Jeotermal Kaporalar ,44 TOPLAM ,44 D- ALINAN AVANSLAR Bakiyesi 0,00 TL dir. E- BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI Bakiyesi ,97 TL olan hesabın tamamı şirkette çalışan personel için ayrılan Kıdem Tazminatlarından oluşmaktadır. İşçi kıdem tazminatları %100 karşılık esasına göre ayrılmaktadır. III- ÖZKAYNAKLAR tarihi itibariyle bakiyesi ,86 TL olan Öz Kaynaklar Hesabın ayrıntısı aşağıdadır. 14

15 FARK + - % A- ÖDENMİŞ SERMAYE , ,00 0,00 0,00 B- SERMAYE YEDEKLERİ 0,00 0,00 0,00 0,00 C- KAR YEDEKLERİ , ,30 0,00 0,00 D- GEÇMİŞ YILLAR KARI , ,15 0,00 0,00 E- GEÇMİŞ YILLAR ZARARI , , ,16 46,20 DÖNEM NET K/Z , , ,85 92,52 TOPLAM , , ,01 167,79 Öz kaynakların negatif olmasının nedeni geçmiş yıl zararlarının ödenmiş sermaye miktarını aşmasından ileri geldiği görülmektedir. A- ÖDENMİŞ SERMAYE tarihi itibariyle şirketin kayıtlı sermayesi ,00 TL olup, tamamı ödenmiştir. B- SERMAYE YEDEKLERİ tarihi itibariyle hesabın bakiyesi bulunmamaktadır. C- KAR YEDEKLERİ tarihi itibariyle hesabın bakiyesi ,30 TL olup, tamamı gayrimenkul satış karları olup, önceki dönemden devretmiştir. D- GEÇMİŞ YILLAR KARLARI tarihi itibariyle hesabın bakiyesi ,15 TL olup, 2010 yılı karıdır. E- GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI tarihi itibariyle hesabın bakiyesi ,30 TL olup, yılı zararlarıdır. F- DÖNEM NET ZARARI Şirket 2012 faaliyet dönemini ,01 TL zararla kapatmıştır. BİLANÇO DİP NOTLARI Denetime esas aldığımız Bilançoya, Bilanço dip notları eklenmiş olup, belirtilen hususlar kayıtlara uygundur. 5. KARŞILAŞTIRMALI MALİ TABLOLAR 5-1 KARŞILAŞTIRMALI GELİR TABLOSU (EK:2) tarihi itibariyle karşılaştırmalı Gelir Tablosu aşağıdaki gibidir A) BRÜT SATIŞLAR , ,81 B) SATIŞ İNDİRİMLERİ , ,77 C) NET SATIŞLAR , ,04 D) SATIŞLARIN MALİYETİ , ,42 BRÜT SATIŞ K/Z , ,62 E) FAALİYET GİDERLERİ , ,24 ESAS FAAL. K/Z , ,62 F) DİĞER FAAL. OL. G/KAR , ,14 G) DİĞER FAAL. OL. G/ZARAR , ,86 H) FİNANSMAN GİDERLERİ , ,57 OL. FAALİYET K/Z , ,91 I) OL. DIŞI GELİR / KAR , ,55 J) OL. DIŞI GİD./ ZARAR , ,32 DÖNEM K/Z , ,68 DÖN. KARI VER. KARŞ. 0, ,48 DÖNEM NET KAR ZARARI , ,16 15

16 Görüleceği üzere Şirketin 2012 yılı faaliyet dönemi sonucu ,01 TL zarar olarak gerçekleşmiştir. A- BRÜT SATIŞLAR Gerçekleşen Brüt Satışların toplamı ,92 TL olup, ,68 TL sı Yurtiçi Satış Gelirleri, ,24 TL sı Diğer Gelirlerdir. YURTİÇİ SATIŞLAR Konaklama Gelirleri ,93 Yiyecek Gelirleri ,83 İçecek Gelirleri 266,93 Banyo Gelirleri ,87 Fizik Tedavi Gelirleri ,95 Jeotermal Gelirleri ,28 Diğer Ünite Gelirleri ,32 Çamaşırhane Gelirleri 4.079,55 Telefon Gelirleri 1.943,02 Ara Toplam ,68 DİĞER GELİRLER Elektrik Enerjisi Des. Uyg ,24 Ara Toplam ,24 GENEL TOPLAM ,92 B- SATIŞTAN İNDİRİM VE İADELER Satışlardan indirimler 2.451,61 TL olup, tamamı satıştan iadelerdir. NET SATIŞLAR İndirim ve iadelerden sonraki Net Satışlar ,31 TL olarak gerçekleşmiştir. C- SATIŞLARIN MALİYETİ Satışların Maliyeti ,71 TL olup, ,98 TL sı satılan ticari mallar maliyeti, ,73 TL sı satılan hizmet maliyetidir. BRÜT SATIŞ K/Z Dönem içinde ,31 TL lık net satış geliri elde edilmiş, bu satışların maliyeti olan ,71 TL düşüldükten sonra Brüt Satış Karı ,60 TL olmuştur. NET SATIŞ MALİYET KAR % , , ,60 18,52 D- FAALİYET GİDERLERİ Toplam ,74 TL olan Faaliyet Giderlerinin detayı şöyledir. FAALİYET GİDERLERİ Pazarlama Satış Dağıtım Giderleri ,80 Genel Yönetim Giderleri ,94 TOPLAM ,74 FAALİYET KARI Şirket ,60 TL Brüt Kar temini için ,74 TL Faaliyet Gider yapmış, sonuç olarak faaliyet dönemini ,86 TL faaliyet zararıyla kapatmıştır. E- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR / KAR Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar ,96 TL olup, dökümü şöyledir. 16

17 Diğer Faaliyetlerden Olana Gelir ve Karlar Faiz Gelirleri ,20 Konusu Kalmayan Karşılıklar 2.087,00 Menkul Kıymet Satış Karları 0,00 Kambiyo Karları 1.714,76 Reeskont Faiz Gelirleri 2.798,31 Diğer Olağan Gelir ve Karlar ,69 TOPLAM ,96 F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER / ZARAR Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar 3.373,64 TL olup, detayı aşağıdaki gibidir. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar Karşılık Giderleri 560,00 Kambiyo Zararları 837,72 Reeskont Faiz Giderleri 1.895,32 Diğer Olağan Gider ve Zararlar 80,60 TOPLAM 3.373,64 G- FİNANSMAN GİDERLERİ tarihi itibariyle bakiyesi ,55 TL olup, tamamı kısa vadeli borçlanma giderleridir. OLAĞAN FAALİYET KARI / ZARARI Sonuç olarak normal faaliyet ,63 TL karla kapanmıştır. I- OLAĞAN DIŞI GELİR VE KARLAR Olağan Dışı Gelir ve Karların Bakiyesi ,00 TL olup, tamamı diğer olağan dışı gelir ve kardır. J- OLAĞAN DIŞI GİDER VE ZARARLAR Toplam ,64 TL olarak gözüken Olağan Dışı Giderler ve Zararların ayrıntısı aşağıdadır. Olağan Dışı Gider ve Zararlar Önceki Dönem Gider ve Zararları ,64 Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar ,00 TOPLAM ,64 DÖNEM KARI VEYA ZARARI 2012 faaliyet yılı Dönem Zararı ,01 TL olarak gerçekleşmiştir. DÖNEM KARININ VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI Şirketin mali karı doğmadığından Kurumlar Vergisi Karşılığı hesaplanmamıştır. DÖNEM NET ZARARI Sonuç olarak dönem net zararı ,01 TL dır. GELİR TABLOSU DİP NOTLARI Denetime esas aldığımız Gelir Tablosuna Dip Not eklenmiş olup, belirtilen hususlar kayıtlara uygundur. 5-3 MALİ ANALİZLER Şirketin Hazır Değerlerinin Dönen Varlıklar içindeki pay: DÖNEM Hazır Değerler Dönen Varlıklar % , ,63 12, , ,15 9,40 17

18 Görüleceği üzere şirketin dönem içinde Hazır Değerlerinin Dönen Varlıklar içinde yer alma oranı %12,24 tür. Önceki dönem bu oran %9,40 olarak gözükmektedir. Şirketin Kısa Vadeli Borçları ile Hazır Değerleri arasındaki oran: DÖNEM Hazır Değerler Kısa Vadeli Borç % , ,23 3, , ,36 3,43 Karşılaştırmada görüleceği üzere Şirketin Hazır Değerlerinin Kısa Vadeli Borçlara oranı yaklaşık %3,62 olarak çıkmaktadır. Önceki yılda da oran %3,43 tür. 18

19 6. SONUÇ (SONUCUN OLUMLU VERİLMESİNİN NEDENLERİ) GÖNEN KAPLICALARI İŞLETMESİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULUNA Gönen Kaplıcaları İşletmesi A.Ş. nin tarihi itibariyle hazırlanan ve ekte yer alan bilançosunu aynı tarihte sona eren yıla ait gelir tablosunu önemli muhasebe politikalarının özetini ve dipnotlarını denetlemiş bulunuyoruz. Finansal Tablolarla İlgili Olarak İşletme Yönetiminin Sorumluluğu İşletme yönetimi finansal tabloların Sermaye Piyasası Kurulu nca yayımlanan finansal raporlama standartlarına göre hazırlanması ve dürüst bir şekilde sunumundan sorumludur. Bu sorumluluk, finansal tabloların hata ve/veya hile ve usulsüzlükten kaynaklanan önemli yanlışlıklar içermeyecek biçimde hazırlanarak, gerçeği dürüst bir şekilde yansıtmasını sağlamak amacıyla gerekli iç kontrol sisteminin tasarlanmasını, uygulanmasını ve devam ettirilmesini, koşuların gerektirdiği muhasebe tahminlerinin yapılmasını ve uygun muhasebe politikalarının seçilmesini içermektedir. Bağımsız Denetim Kuruluşunun Sorumluluğu Sorumluluğumuz, yaptığımız bağımsız denetime dayanarak bu finansal tablolar hakkında görüş bildirmektir. Bağımsız denetimimiz, Sermaye Piyasası Kurulunca yayımlanan bağımsız denetim standartlarına uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Bu standartlar, etik ilkelere uyulmasını ve bağımsız denetimi finansal tabloların gerçeği doğru ve dürüst bir biçimde yansıtıp yansıtmadığı konusunda makul bir güvenceyi sağlamak üzere planlanarak yürütülmesini gerektirmektedir. Bağımsız denetimimiz finansal tablolardaki tutarlar ve dipnotlar ile ilgili bağımsız denetim kanıtı toplamak amacıyla, bağımsız denetim tekniklerinin kullanılmasını içermektedir. Bağımsız denetim tekniklerinin seçimi finansal tabloların hata ve/veya hileden ve usulsüzlükten kaynaklanıp kaynaklamadığı hususu da dahil olmak üzere önemli yanlışlık içerip içermediğine dair risk değerlendirilmesini de kapsayacak şekilde, mesleki kanaatimize göre yapılmıştır. Bu risk değerlendirilmesinde işletmenin iç kontrol sistemi göz önünde bulundurulmuştur. Ancak, amacımız iç kontrol sisteminin etkinliği hakkında görüş vermek değil bağımsız denetim tekniklerini koşullara uygun olarak tasarlamak amacıyla, işletme yönetimi tarafından hazırlanan finansal tablolar ile iç kontrol sistemi arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Bağımsız denetimimiz, ayrıca işletme yönetimi tarafından benimsenen muhasebe politikaları ile yapılan önemli muhasebe tahminlerinin ve finansal tabloların bir bütün olarak sunumunun uygunluğunun değerlendirilmesini içermektedir. Bağımsız denetim sırasında temin ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulmasında yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz. Görüş Görüşümüze göre, ilişikteki finansal tablolar, Gönen Kaplıcaları İşletmesi A.Ş. nin tarihi itibariyle finansal durumunu, aynı tarihte sona eren yıla ait finansal performansını Sermaye Piyasası Kurulunca yayımlanan finansal raporlama standartları çerçevesinde doğru ve dürüst bir biçimde yansıtmaktadır. Ankara, ÖNDER BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş. Necatibey Caddesi No:58/10 Sıhhiye Ankara SORUMLU ORTAK BAŞ DENETÇİ Süleyman TUNABOYLU EKLER : 1 Ayrıntılı Bilanço ve dipnotları 2 Ayrıntılı Gelir Tablosu ve dipnotları 19

20 Gelir Tablosu Bağımsız dent geşmiş DÖNEM NET KAR ZARARI , ,01 GÖNEN KAPLICALARI İŞLETMESİ A.Ş. DENETİM KURULU ÜYELERİ Hüseyin YAKAR Ahmet YÖRÜK Hüseyin ACAR Mustafa BAŞAR Yönetim Krl. Bşk. Yönetim Krl.II.Bşk. Bağımsız dent geşmiş HESAP KODU Önceki Dönem Cari donem A.BRÜT SATIŞLAR , ,92 1.Yurt İçi Satışlar , ,68 3.Diğer Gelirler , ,24 B.SATIŞ İNDİRİMLERİ (-) , ,61 1.Satıştan İadeler , ,61 C. NET SATISLAR , ,31 D. SATISLARIN MALIYETI , ,71 2. Satılan Ticari mal mal ,98 3.Satılan Hizmet Maliyeti , ,73 BRÜT SATIŞ KARI , ,60 E.FAALİYET GİDERLERİ (-) , ,74 2.Pazarlama,Satış ve Dağıtım Gid , ,80 3.Genel Yönetim Giderleri , ,94 FAALİYET KARI ZARARI , ,86 F.DİĞER FAAL.OLAĞ.GELİR VE KAR , ,96 3.Faiz Gelirleri , ,20 5.Konusu Kalmayan Karşılıklar 570, ,00 6.Menkul Kıymet Satış Karları 7.Kambiyo Karları 4.853, ,76 8.Reeskont Faiz Gelirleri 1.906, ,31 9.Diğer Olağan Gelir ve Karlar , ,69 G.DİĞER FAAL.OLAĞ.GİDER VE ZAR (-) , ,64 2.Karşılık Giderleri ,50-560,00 4.Kambiyo Zararları -373,81-837,72 5.Reeskont Faiz Giderleri , ,32 6-Diğer olağan gid ve zararlar -80,60 H.FİNANSMAN GİDERLERİ (-) , ,55 1.Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri , ,55 OLAĞAN KAR ZARAR , ,63 I.OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR , ,00 1.Önceki Dönem Gelir ve Karları ,55 2.Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar ,00 J.OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR , ,64 2.Önceki Dönem ve Zararları , ,64 3.Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar , ,00 DÖNEM KARI VEYA ZARARI , ,01 DÖNEM KARI VERGİ VE DİGER YAS YÜK KARS ,48 20

01.01.2003 / 31.03.2003 TARİHLİ DİPNOTLARI

01.01.2003 / 31.03.2003 TARİHLİ DİPNOTLARI BİLANÇO DİPNOTLARI: 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu : Hazır Giyim eşyaları üretmek ve ticaretini yapmak. 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : (milyon TL) Adı Pay Oranı Pay Tutarı

Detaylı

VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.

VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş. Sayfa No: 1 BİLANÇO DİPNOTLARI: 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu : Hazır Giyim eşyaları üretmek ve ticaretini yapmak. 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : (milyon TL) Adı Pay Oranı

Detaylı

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. Bağımsız Denetim'den

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. Bağımsız Denetim'den Bağımsız Denetim'den Geçmemiş Geçmemiş AYRINTILI BİLANÇO (Milyon TL) 30.09.2003 30.09.2002 I. DÖNEN VARLIKLAR 3.838.237 6.372.218 A. Hazır Değerler 1.628.294 3.373.960 1. Kasa 4.519 4.175 2. Bankalar 1.605.489

Detaylı

TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL )

TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL ) TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL ) AKTİF (2009) (2010) I. Dönen Varlıklar 278.827.718,11 156.613.412,26. A. Hazır Değerler 143.598.822,66 128.750.991,10. 1. Kasa

Detaylı

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. Bağımsız Denetim'den

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. Bağımsız Denetim'den Bağımsız Denetim'den Geçmemiş Geçmemiş AYRINTILI BİLANÇO (Milyon TL) 31.03.2003 31.03.2002 I. DÖNEN VARLIKLAR 2.496.618 3.303.499 A. Hazır Değerler 890.658 1.553.884 1. Kasa 1.906 2.591 2. Bankalar 888.752

Detaylı

Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ. 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar

Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ. 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar Akis Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi 4 Şubat 2011 Vakıf Gayrimenkul Yatırım

Detaylı

BİLANÇO DİPNOTLARI 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu :Vana İmalatı 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : Adı Pay Oranı Pay Tutarı

BİLANÇO DİPNOTLARI 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu :Vana İmalatı 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : Adı Pay Oranı Pay Tutarı BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Sayfa No: 1 BİLANÇO DİPNOTLARI 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu :Vana İmalatı 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : Adı Pay Oranı Pay

Detaylı

* Sermayenin % 10 undan daha azına sahip ortakların toplamını göstermektedir.

* Sermayenin % 10 undan daha azına sahip ortakların toplamını göstermektedir. Sayfa No: 1 BİLANÇO DİPNOTLARI: 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu : Hazır Giyim eşyaları üretmek ve ticaretini yapmak. 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : (milyon TL) Toplam 31 Mart

Detaylı

VANET ENTEGRE ET SANAYİ ve TİCARET A.Ş. BİLANÇO DİP NOTLARI : (Milyon TL)

VANET ENTEGRE ET SANAYİ ve TİCARET A.Ş. BİLANÇO DİP NOTLARI : (Milyon TL) Sayfa No: 1 BİLANÇO DİP NOTLARI : (Milyon TL) 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu : Et ve Et Mamülleri ile Yan Ürünlerinin Üretim ve Pazarlanması 2- Sermayenin % 10 ve daha fazlasına sahip ortakların;

Detaylı

EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş YILI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU VE MALİ TABLOLAR

EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş YILI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU VE MALİ TABLOLAR 2015 YILI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU VE MALİ TABLOLAR 1 1 OCAK 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN FİNANSAL TABLOLAR İLE İLGİLİ BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Ege Seramik Sanayi Ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU. Acar Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU. Acar Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Acar Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na Acar Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi' nin 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle hazırlanan ve ekte yer alan bilançosunu,

Detaylı

VAN ET ENTEGRE ET SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Sayfa No: 1

VAN ET ENTEGRE ET SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Sayfa No: 1 Sayfa No: 1 BİLANÇO DİP NOTLARI (Milyon TL) 1- İşletmenin Faaliyet Konusu: Et ve Et Ürünleri ile Yan Ürünlerinin Üretim ve Pazarlanması. 2- Sermayenin % 10 veya daha fazlasına sahip ortakların; Adı Pay

Detaylı

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 SORU:1: TANIR Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihinde düzenlenen genel geçici mizanı ve 31.12.2013

Detaylı

TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 31.12.2016 Finansal Rapor Bağımsız Denetçi

Detaylı

/ TARİHLİ DİPNOTLARI

/ TARİHLİ DİPNOTLARI BİLANÇO DİPNOTLARI: 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu : Hazır Giyim eşyaları üretmek ve ticaretini yapmak. 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : (milyon TL) Adı Pay Oranı Pay Tutarı

Detaylı

GÜNLÜK DEFTER (YEVMİYE) KAYITLARI 100 KASA HESABI 15.900,- 101 ALINAN ÇEKLER 33.000,- 102 BANKALAR HESABI 100.500,- 120 ALICILAR 90.700,- 121 ALACAK SENETLERİ HESABI 132.600,- 128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR

Detaylı

BİLGE EĞİTİM KURUMLARI

BİLGE EĞİTİM KURUMLARI 2015 / 1 DÖNEM AKTİF X ANONİM ŞİRKETİ(01.01.2013-31.12.2013)BİLANÇOSU I DÖNEN VARLIKLAR I KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HAZIR DEĞERLER MALİ BORÇLAR PASİF 100 KASA 30.000,00 300 BANKA KREDİLERİ 65.000,00

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 YENİ BOSNA VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2013 Onay Zamanı : 28.04.2014-13:23:37 Vergi Kimlik Numarası E-Posta Adresi 7000030965 obamuhsebem@hotmail.com

Detaylı

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL)

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) AKTİF (VARLIKLAR) 31/12/2007 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) I- DÖNEN VARLIKLAR A- Hazır Değerler 403.030,45 725.183,53 1- Kasa 12.368,77 2.498,62 2- Alınan Çekler 0,00 0,00 3- Bankalar 390.661,68

Detaylı

GENTAŞ GENEL METAL SANAYĐ VE TĐCARET A.Ş. Yönetim Kurulu'na BOLU

GENTAŞ GENEL METAL SANAYĐ VE TĐCARET A.Ş. Yönetim Kurulu'na BOLU Bağımsız Denetim Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü Görüş Türü OLUŞUM BAĞIMSIZ DIŞ DENETĐM VE DANIŞMANLIK A.Ş. Sürekli Olumlu 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMĐNE ĐLĐŞKĐN FĐNANSAL TABLOLARLA

Detaylı

2013/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE

2013/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 2013/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 17 Mart 2013-Pazar 09:00-12:00 SORULAR Orta Doğu Ticaret İşletmesi nin 31/12/2011 tarihli bilançosu aşağıdaki gibidir: AKTİF

Detaylı

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL)

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL) HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO AKTİF (VARLIKLAR) 31 ARALIK 1999 31 ARALIK 1998 I.DÖNEN VARLIKLAR 6,152,538 2,433,801 A- HAZIR DEĞERLER 383,998 57,865

Detaylı

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III 1.1. MUHASEBENİN TANIMI... 1 1.2. MUHASEBENİN KURAMSAL YAPISI... 4 1.3. MUHASEBE UYGULAMASINI ZORUNLU KILAN NEDENLER... 5 1.3.1. Yasal Nedenler... 5 1.3.2. İlgili

Detaylı

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL)

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL) AKTİF (VARLIKLAR) HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO I.DÖNEN VARLIKLAR 2,433,801 2,919,245 A- HAZIR DEĞERLER 57,865 424,947 1- Kasa 3,507 614 2- Bankalar

Detaylı

TÜRKİYE İÇ DENETİM ENSTİTÜSÜ DERNEĞİ 31 ARALIK 2012 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR

TÜRKİYE İÇ DENETİM ENSTİTÜSÜ DERNEĞİ 31 ARALIK 2012 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR TÜRKİYE İÇ DENETİM ENSTİTÜSÜ DERNEĞİ 31 ARALIK 2012 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Türkiye İç Denetim Enstitüsü Derneği Yönetim Kurulu na İstanbul Türkiye İç Denetim Enstitüsü

Detaylı

TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL )

TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL ) TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL ) AKTİF (2010) (2011) I. Dönen Varlıklar 0,00 516.533,32. A. Hazır Değerler 0,00 515.613,65. 3. Bankalar 0,00 515.613,65. H. Diğer

Detaylı

EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş YILI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU VE MALİ TABLOLAR

EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş YILI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU VE MALİ TABLOLAR 2016 YILI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU VE MALİ TABLOLAR 1 Ref: RPR/MBK-2016/SPK-001-01 BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK 31 ARALIK 2016 HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN FİNANSAL TABLOLAR İLE İLGİLİ BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

Detaylı

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103.

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri(-) 108. Diğer Hazır Değerler 11. Menkul

Detaylı

BENGĠ SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK TĠC.LTD.ġTĠ.31/12/2008 ÖZET BĠLANÇOSU

BENGĠ SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK TĠC.LTD.ġTĠ.31/12/2008 ÖZET BĠLANÇOSU BENGĠ SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK TĠC.LTD.ġTĠ.31/12/2008 ÖZET BĠLANÇOSU AKTĠF (VARLIKLAR) +-------------------------------+-----------------------------------------------+------------------------------------------------+

Detaylı

VAN ET ENTEGRE ET SANAYİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Sayfa No: 1

VAN ET ENTEGRE ET SANAYİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Sayfa No: 1 Sayfa No: 1 BİLANÇO DİPNOTLARI (Milyon TL) : 1- İşletmenin Fiili Faaliyet Konusu : Et ve Et Ürünleri İle Yan Ürünlerinin Üretim ve Pazarlanması. 2- Sermayenin % 10 ve Daha Fazlasına Sahip Ortaklar : Adı/Ünvanı

Detaylı

ŞİRKETİN ÜNVANI. Sayfa No: 1

ŞİRKETİN ÜNVANI. Sayfa No: 1 Sayfa No: 1 BİLANÇO DİPNOTLARI: 1- Bankalar Hesabının...0.- Milyon TL sı, Menkul Değerler Cüzdanı Hesabının 412.949.685.- Milyon TL sı, İştirakler Hesabının...0.- Milyon TL sı, Gayrimenkuller Hesabının...0.-

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 MİMARSİNAN VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2014 Onay Zamanı : 22.04.2015-12:01:08 Vergi Kimlik Numarası E-Posta Adresi 6490495586 muhasebe@oylum.com Ticaret

Detaylı

Teşvik Belgesi No Yatırım Niteliği Sabit yatırım Tutarı Başlangıç ve Bitiş Tamamlanma Derecesi 68948 Komple Yeni Yatırım 4.800.

Teşvik Belgesi No Yatırım Niteliği Sabit yatırım Tutarı Başlangıç ve Bitiş Tamamlanma Derecesi 68948 Komple Yeni Yatırım 4.800. Sayfa No: 1 BİLANÇO DİPNOTLARI (Rakamsal Değerler (1.000.-000TL) Olarak Verilmiştir.) 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu :Vana İmalatı 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : Adı Pay Oranı

Detaylı

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 EKİM 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL)

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 EKİM 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL) HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 EKİM 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO AKTİF (VARLIKLAR) 31 EKİM 1999 I.DÖNEN VARLIKLAR 5,236,848 A- HAZIR DEĞERLER 514,921 1- Kasa 5,081 2- Bankalar 479,676

Detaylı

AKTİF Güney Batı Ticaret İşletmesi 31/12/2011 Tarihli Bilançosu PASİF

AKTİF Güney Batı Ticaret İşletmesi 31/12/2011 Tarihli Bilançosu PASİF 2013/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 1 Aralık 2013-Pazar 09:00-12:00 SORULAR Güney Batı Ticaret İşletmesi nin 31/12/2011 tarihli bilançosu aşağıdaki gibidir: AKTİF

Detaylı

GROUPAMA INVESTMENT BOSPHORUS HOLDİNG A.Ş YILI FAALİYET RAPORU

GROUPAMA INVESTMENT BOSPHORUS HOLDİNG A.Ş YILI FAALİYET RAPORU GROUPAMA INVESTMENT BOSPHORUS HOLDİNG A.Ş. 2013 YILI FAALİYET RAPORU ORTAKLIK YAPISI SERMAYE: 153.734.111 TL GROUPAMA SA. 153.734.111 TL YÖNETİM VE DENETİM KURULU Yönetim Kurulu Başkan Üye Üye Dominique

Detaylı

2017/2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSA MUHASEBE SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI 30 Temmuz 2017 Pazar

2017/2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSA MUHASEBE SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI 30 Temmuz 2017 Pazar 2017/2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSA MUHASEBE SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI 30 Temmuz 2017 Pazar 01.02.2016 da kurulmuş olan, ŞİMAL Ofis Mobilyaları Ticaret Limited Şirketi nin

Detaylı

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Tarihi Maliyetli (Seri XI No:1) Bağõmsõz Denetim'den

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Tarihi Maliyetli (Seri XI No:1) Bağõmsõz Denetim'den ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Tarihi Maliyetli (Seri XI No:1) Bağõmsõz Denetim'den Geçmiş Geçmiş AYRINTILI GELİR TABLOSU (Milyon TL) 31.12.2003 31.12.2002 A. Brüt Satõşlar 771.437 40.216.376

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 BAFRA VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2012 Onay Zamanı : 12.04.2013-16:22:37 Vergi Kimlik Numarası 0300053846 E-Posta Adresi Ticaret Sicil No 2970 İrtibat

Detaylı

2014 / 2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 29 Haziran 2014-Pazar 09.00-12.00

2014 / 2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 29 Haziran 2014-Pazar 09.00-12.00 2014 / 2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 29 Haziran 2014-Pazar 09.00-12.00 SORU 1: PARS Ticaret A.Ş. nin 30.11.2013 tarihli geçici mizanı, 2013 Aralık

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 GÜNGÖREN VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2012 Onay Zamanı : 26.04.2013-16:06:58 Vergi Kimlik Numarası 5930020571 E-Posta Adresi Ticaret Sicil No İrtibat

Detaylı

BİLGE EĞİTİM KURUMLARI

BİLGE EĞİTİM KURUMLARI 1 100 KASA 95.000,00 101 ALINAN ÇEKLER 170.600,00 102 BANKALAR 548.000,00 110 HİSSE SENETLERİ 38.000,00 120 ALICILAR 189.200,00 121 ALACAK SENETLERİ 327.000,00 128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR 125.000,00 153

Detaylı

2012/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE

2012/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 2012/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 2 Aralık 2012-Pazar 09:00-12:00 SORULAR SORU 1: AHMETLER A.Ş., ticari mal alış satış faaliyeti ile iştigal etmektedir. İşletmenin

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE 1.1. Muhasebenin Sorumluluk Alanı...3 1.2. Muhasebenin Ülke ve Dünya Ekonomisindeki Yeri...4 1.3. Muhasebe Verilerinin İlgi Çevreleri...7 1.4. Muhasebenin

Detaylı

2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.00)

2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.00) 2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.00) SORU - 1 : PARS Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihli geçici mizanı, 2013 Aralık

Detaylı

31 Mart 2002 ve 2001 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları

31 Mart 2002 ve 2001 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları Aktif Finans Factoring Hizmetleri Anonim Şirketi 31 Mart 2002 ve 2001 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları (Birim : Aksi belirtilmedikçe Milyon Türk Lirası) 1 İşletmenin fiili faaliyet konusu: Aktif

Detaylı

1 -Gelecek yıllara ait gelirler

1 -Gelecek yıllara ait gelirler MALİ TABLOLARIN DENETİMİNE İLİŞKİN ÖRNEK UYGULAMA AŞ. 31.12.2006 TARİHLİ BİLANÇOSU (TL) AKTİF (VARLIKLAR) Cari Dönem PASİF (KAYNAKLAR) Cari Dönem 31.12.2006 31.12.2006 I-DÖNEN VARLIKLAR I-KISA VADEKİ YABANCI

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi nin 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle konsolide olmayan bağımsız denetim

Detaylı

ULUSLARARASI AF ÖRGÜTÜ TÜRKİYE ŞUBESİ 01.01.2008 31.12.2008 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARI VE BAĞIMSIZ DENETİM GÖRÜŞÜ

ULUSLARARASI AF ÖRGÜTÜ TÜRKİYE ŞUBESİ 01.01.2008 31.12.2008 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARI VE BAĞIMSIZ DENETİM GÖRÜŞÜ ULUSLARARASI AF ÖRGÜTÜ TÜRKİYE ŞUBESİ 01.01.2008 31.12.2008 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARI VE BAĞIMSIZ DENETİM GÖRÜŞÜ A Member of TIAG, A Worldwide Network of Independent Accounting Firms Registered

Detaylı

2012/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 18 Mart 2012-Pazar 09:00-12:00 SORULAR

2012/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 18 Mart 2012-Pazar 09:00-12:00 SORULAR 2012/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 18 Mart 2012-Pazar 09:00-12:00 SORULAR SORU 1: Örnek Ticaret işletmesinin 31.12.2010 Tarihli Bilançosu, 2011 yılında gerçekleştirdiği

Detaylı

2013 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 30 HAZİRAN 2013

2013 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 30 HAZİRAN 2013 2013 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 30 HAZİRAN 2013 SORULAR Kuzey Batı Ticaret İşletmesi'nin 31/11/2012 tarihli mizanı aşağıdaki gibidir: No Hesabın

Detaylı

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Tutarlar milyon Türk Lirasõ olarak Türk Lirasõnõn tarihindeki alõm gücü ile ifade edilmiştir) Enflasyona Göre Düzeltilmiş (Seri XI No:20) Bağõmsõz Denetim'den

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU

2014 YILI FAALİYET RAPORU 2014 YILI FAALİYET RAPORU Mali Tablolar 15 31.12.2014 TARİHLİ BİLANÇOSU AKTİF(VARLIKLAR) PASİF ( KAYNAKLAR) 31.12.2014 31.12.2014 I -DÖNEN VARLIKLAR 1.282.406,66 III-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 1.033.073,38

Detaylı

TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI

TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI www.isvesosyalguvenlik.com Mevzuat Bilgi Kültür - Haber Platformu TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ

Detaylı

... AŞ. 31.12.2006 TARİHLİ BİLANÇOSU (TL) AKTIF (VARLIKLAR) Cari Dönem PASIF (KAYNAKLAR) Cari Dönem 31.12.2006 31.12.2006

... AŞ. 31.12.2006 TARİHLİ BİLANÇOSU (TL) AKTIF (VARLIKLAR) Cari Dönem PASIF (KAYNAKLAR) Cari Dönem 31.12.2006 31.12.2006 ... AŞ. 31.12.2006 TARİHLİ BİLANÇOSU (TL) AKTIF (VARLIKLAR) Cari Dönem PASIF (KAYNAKLAR) Cari Dönem 31.12.2006 31.12.2006 I-DÖNEN VARLIKLAR I-KISA VADEKİ YABANCI KAYNAKLAR A-Hazır Değerler 5.879,35 A-Mali

Detaylı

GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide 216-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim

Detaylı

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması MUHASEBE 1. I. Amortisman ayrılması II. Özel fon ayrılması III. Karşılık ayrılması IV. Reeskont ayrılması Yukarıdaki muhasebe işlemlerinden hangileri ihtiyatlılık kavramı gereği yapılır? A) Yalnız I B)

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR Oyak Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu Fon Kurulu na BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Oyak Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı

Detaylı

31 Mart 2001 ve 2000 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları

31 Mart 2001 ve 2000 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları Aktif Finans Factoring Hizmetleri Anonim Şirketi 31 Mart 2001 ve 2000 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları (Birim : Aksi belirtilmedikçe Milyon Türk Lirası) 1 İşletmenin fiili faaliyet konusu: Aktif

Detaylı

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI BİLANÇOSU. Cari Dönem 2012

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI BİLANÇOSU. Cari Dönem 2012 31.12. BİLANÇOSU AKTİF(ODA MALVARLIĞI) I -DÖNEN VARLIKLAR PASİF ( ODA MALVARLIĞI KAYNAĞI) 3-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR A-Hazır Değerler 3.308.696,38 3.158.473,43 A-Kısa Süreli Borçlar 651.546,98 634.987,98

Detaylı

AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan 216-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Aksigorta A.Ş. 3.9.216 Tarihi İtibariyle Finansal Tabloları

Detaylı

2015 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALI MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI 26 Temmuz 2015 - Pazar 09.00-12.

2015 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALI MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI 26 Temmuz 2015 - Pazar 09.00-12. 2015 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALI MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI 26 Temmuz 2015 - Pazar 09.00-12.00 AKTİF (X) ANONİM ŞİRKETİ nin 31.12.2013 BİLANÇOSU PASİF 100 KASA

Detaylı

B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-)

B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) 104 105 106 107 108 DİĞER HAZIR DEĞERLER 109 11 MENKUL KIYMETLER 110 HİSSE

Detaylı

TÜRKİYE TURİNG ve OTOMOBİL KURUMU 31.12.2014 TARİHLİ BİLANÇOSU

TÜRKİYE TURİNG ve OTOMOBİL KURUMU 31.12.2014 TARİHLİ BİLANÇOSU TÜRKİYE TURİNG ve OTOMOBİL KURUMU 31.12.2014 TARİHLİ BİLANÇOSU AKTİF (VARLIKLAR) PASİF (KAYNAKLAR) 2014 CARİ DÖNEM 2014 CARİ DÖNEM 1 DONEN VARLIKLAR 5.840.963,37 3 KISA VADELI YABANCI KAYNAKLAR 2.291.856,18

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 GÜNGÖREN VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2013 Onay Zamanı : 26.04.2014-19:17:32 Vergi Kimlik Numarası 5930020571 E-Posta Adresi Ticaret Sicil No İrtibat

Detaylı

DEHA EĞİTİM KURUMLARI

DEHA EĞİTİM KURUMLARI SORU Kuzey Batı Ticaret İşletmesi nin 31/11/2012 tarihli mizanı aşağıdaki gibidir: No Hesabın Adı Tutar Kalan Borç Alacak Borç Alacak 1 100 Kasa Hs. 145. 135. - 2 101 Alınan Çekler Hs 35.000 32.000 3.000-3

Detaylı

2011/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 13 Mart 2011-Pazar 09:00-12:00

2011/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 13 Mart 2011-Pazar 09:00-12:00 2011/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 13 Mart 2011-Pazar 09:00-12:00 SORU: ABC Ticaret işletmesinin 31.12.2009 Tarihli Bilançosu ile 01.01.2010-31.12.2010 hesap döneminde

Detaylı

KESİN MİZAN BİLDİRİMİ (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin)

KESİN MİZAN BİLDİRİMİ (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin) ÇANKAYA VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2013 Onay Zamanı : 21.04.2014-14:59:22 Vergi Kimlik Numarası 7750066708 E-Posta Adresi banubingol@hotmail.com Ticaret Sicil No İrtibat Tel No Soyadı

Detaylı

BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TARİHLİ BİLANÇOSU

BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TARİHLİ BİLANÇOSU (AKTİF) VARLIKLAR I-DÖNEN VARLIKLAR 5.152.015,44 A-Hazır Değerler 752.741,38 1-Kasa 6.784,43 2-Alınan Çekler 3-Bankalar 504.207,55 4-Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) 5-Diğer Hazır Değerler 241.749,40

Detaylı

BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TARİHLİ BİLANÇOSU

BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TARİHLİ BİLANÇOSU (AKTİF) VARLIKLAR I-DÖNEN VARLIKLAR 4.193.254,70 A-Hazır Değerler 552.452,37 1-Kasa 1.545,75 2-Alınan Çekler 3-Bankalar 107.005,38 4-Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) 5-Diğer Hazır Değerler 443.901,24

Detaylı

2013/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE

2013/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 2013/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 30 Haziran 2013-Pazar 09:00-12:00 SORULAR Kuzey Batı Ticaret İşletmesi nin 31/11/2012 tarihli mizanı aşağıdaki gibidir: No Hesabın

Detaylı

FİNANSAL MUHASEBE SORU 1: MEMLEKET Ticaret A.Ş Tarihli Geçici Mizanı (TL) BT AT BK AK

FİNANSAL MUHASEBE SORU 1: MEMLEKET Ticaret A.Ş Tarihli Geçici Mizanı (TL) BT AT BK AK SORU 1: MEMLEKET Ticaret A.Ş. nin 30.11.2013 tarihli geçici mizanı, 2013 Aralık ayında gerçekleşen ekonomik işlemler ile 2013 mali yılına ait dönem sonu envanter işlemlerine ilişkin bilgiler aşağıda verilmiştir:

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 BAŞKENT VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2012 Onay Zamanı : 17.04.2013-11:54:31 Vergi Kimlik Numarası 6190406571 E-Posta Adresi Ticaret Sicil No İrtibat

Detaylı

ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Tutarlar olarak 31.12.2004 tarihindeki alım gücü ile ifade edilmiştir) Enflasyona Göre Düzeltilmiş (Seri XI No:20) Bağımsız Denetim'den GENEL KURUL'A SUNULACAK Geçmiş Geçmiş AYRINTILI BİLANÇO () 31.12.2004

Detaylı

2013/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI. 17/Mart/2013- Pazar 09:00-12:00

2013/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI. 17/Mart/2013- Pazar 09:00-12:00 2013/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 17/Mart/2013- Pazar 09:00-12:00 Ortadoğu Ticaret İşletmesi nin 31.12.2011 tarihli bilançosu aşağıdaki gibidir.

Detaylı

AD YAYINCILIK A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 1998 VE 1997 HESAP DÖNEMLERİ AYRINTILI BİLANÇOLARI (MİLYON TL)

AD YAYINCILIK A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 1998 VE 1997 HESAP DÖNEMLERİ AYRINTILI BİLANÇOLARI (MİLYON TL) AYRINTILI BİLANÇOLARI AKTİF (VARLIKLAR) 31 ARALIK 1998 31 ARALIK1997 I.DÖNEN VARLIKLAR 1,364,184 1,054,263 A- HAZIR DEĞERLER 14,412 6,626 1- Kasa 1,296 3,221 2- Bankalar 13,085 2,986 3- Diğer Hazır Değerler

Detaylı

OEPSAŞ KURUMSAL KÜNYE

OEPSAŞ KURUMSAL KÜNYE OEPSAŞ KURUMSAL KÜNYE TİCARET ÜNVANI Osmangazi Elektrik Perakende Satış Anonim Şirketi MERKEZ ADRESİ Turan Güneş Bulvarı Galip Erdem Cad. No:30 Çankaya / Anakara BAĞLI OLDUĞU TİCARET SİCİL MEMURLUĞU Ankara

Detaylı

AKTIF FINANS FACTORING HIZMETLERI A.S.

AKTIF FINANS FACTORING HIZMETLERI A.S. Sayfa No: 1 BİLANÇO DİPNOTLARI: (Milyon TL) 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu :Aktif Finans Factoring Hizmetleri A.Ş. (Şirket) Türkiye ve Yurtdışında Endüstriyel ve Ticari şirketlere Factoring Hizmetleri

Detaylı

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Geçmiş Önceki 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14,169,311 15,618,483 1- Kasa 2.12, 14 698 123 2- Alınan Çekler 3-

Detaylı

Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu. Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR

Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu. Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) 108 DİĞRE HAZIR DEĞERLER

Detaylı

yapılmasına karar verilmiştir. (Kar dağıtımında GV Stopaj Oranı %15 dir.)

yapılmasına karar verilmiştir. (Kar dağıtımında GV Stopaj Oranı %15 dir.) 2016 / 1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SORULARI 20 MART 2016 PAZAR 09.00 Sınav Süresi: 3 Saat Soru: AKTİF (X) ANONİM ŞİRKETİ 31.12.2014 BİLANÇOSU PASİF 100 KASA 95.00,00

Detaylı

VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 216 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 31.12.216 Finansal Tablolar Bağımsız

Detaylı

21. YÜZYIL BÜYÜK ANADOLU HOLDİNG A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

21. YÜZYIL BÜYÜK ANADOLU HOLDİNG A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 21. YÜZYIL BÜYÜK ANADOLU HOLDİNG A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 21. YÜZYIL BÜYÜK ANADOLU HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2009 TARİHİNDE SONA EREN HESAP

Detaylı

KESİN MİZAN BİLDİRİMİ (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin)

KESİN MİZAN BİLDİRİMİ (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin) FIRAT VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2013 Onay Zamanı : 30.04.2014-18:35:38 Vergi Kimlik Numarası 6130693067 Ticaret Sicil No 14232 İrtibat Tel No 422 2128322 Soyadı (Unvanı) Adı (Unvanın

Detaylı

Duran Varlıklar Ticari Alacaklar,

Duran Varlıklar Ticari Alacaklar, GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ FİNANSAL DURUM TABLOSU (TL) (XI-29 KONSOLİDE OLMAYAN) (Tüm Tutarlar, TL olarak gösterilmiştir.) Bağımsız Denetim'den Dipnot Geçmiş Geçmiş

Detaylı

NOBEL İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

NOBEL İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU NOBEL İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR Düzenlenmiş Sınırlı Bağımsız Not (2.1.6)) Bağımsız I- Cari Varlıklar Dipnot 30 Haziran 2016 31 Aralık 2015 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 455.035.054

Detaylı

A K T i F ( VARLIKLAR ) CARİ DÖNEM

A K T i F ( VARLIKLAR ) CARİ DÖNEM A K T i F ( VARLIKLAR ) B M C SANAYİ VE TİCARET A.Ş.' NİN AYRINTILI BİLANÇOSU TL I-DÖNEN VARLIKLAR A-Hazır Değerler 13.100.393,91 1-Kasa 50.278,18 2-Alınan Çekler - 3-Bankalar 13.050.115,73 4-Verilen Çekler

Detaylı

A K T i F ( VARLIKLAR ) CARİ DÖNEM

A K T i F ( VARLIKLAR ) CARİ DÖNEM A K T i F ( VARLIKLAR ) B M C SANAYİ VE TİCARET A.Ş.' NİN AYRINTILI BİLANÇOSU TL I-DÖNEN VARLIKLAR A-Hazır Değerler 34.146.125,53 1-Kasa 126.114,18 2-Alınan Çekler - 3-Bankalar 33.663.435,36 4-Verilen

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ENVANTER İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ENVANTER İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ENVANTER İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR 1.1.ENVANTER İŞLEMLERİ KAVRAMI... 2 1.2.ENVANTER KAVRAMI... 3 1.2.1.Envanter İşlemleri... 4 1.2.1.1.Muhasebe Dışı Envanter... 4 1.2.1.2.Muhasebe

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot (31/12/2012) (31/12/2011) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 133.722.404 86.360.135 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 125.778.170 81.142.222

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 400.623.476 329.752.725 1- Kasa 14 46 2.079 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 376.688.815 316.697.160 4- Verilen

Detaylı

ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları 30 Eylül 2014 Tarihi İtibariyle Konsolide Olmayan Finansal Tablolar

Detaylı

2017/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARU 30 TEMMUZ 2017-PAZAR 09:00-12:00

2017/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARU 30 TEMMUZ 2017-PAZAR 09:00-12:00 2017/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARU 30 TEMMUZ 2017-PAZAR 09:00-12:00 01.02.2016 da kurulmuş olan. ŞİMAL Ofis Mobilyaları Ticaret Limited Şirketi nin

Detaylı

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 SORU:1: TANIR Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihinde düzenlenen genel geçici mizanı ve 31.12.2013

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 ÜSKÜDAR VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2012 Onay Zamanı : 26.04.2013-10:41:07 Vergi Kimlik Numarası 0850335797 E-Posta Adresi Ticaret Sicil No İrtibat

Detaylı

Bin T L KAR ZARAR TABLOSU (EYLÜL 2015)

Bin T L KAR ZARAR TABLOSU (EYLÜL 2015) KAR ZARAR TABLOSU (EYLÜL 2015) Bin T L GELİR VE GİDERLER ÖNCEKİ DÖNEM EYLÜL 2014 CARİ DÖNEM EYLÜL 2015 1- GAYRİSAFİ SATIŞ HASILATI 442.749 546.948 MAL VE HİZMET SATIŞ HASILATI (KDV Hariç) 442.749 546.948

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 ALANYA VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2011 Onay Zamanı : 26.04.2012-22:37:51 Vergi Kimlik Numarası 6150361338 Ticaret Sicil No İrtibat Tel No Soyadı

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 447.814.449 394.414.565 1- Kasa 14-142 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 261.688.873 238.263.597

Detaylı