ÖZET Aynı endüstri grubu içinde tanımlanan malların bir ülke tarafından eşanlı olarak ihraç ve ithal edilmesi şeklinde tanımlanan endüstri-içi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZET Aynı endüstri grubu içinde tanımlanan malların bir ülke tarafından eşanlı olarak ihraç ve ithal edilmesi şeklinde tanımlanan endüstri-içi"

Transkript

1 ÖZET Aynı endüstri grubu içinde tanımlanan malların bir ülke tarafından eşanlı olarak ihraç ve ithal edilmesi şeklinde tanımlanan endüstri-içi ticaret, son yıllarda iktisat literatüründe geniş bir yer kaplamaktadır. Faktör Donanımı Teorisinin ihmal ettiği ürün farklılaşması, ölçek ekonomileri gibi faktörleri uluslararası iktisat literatürüne kazandıran endüstri-içi ticaret kavramı, Türkiye de ise henüz yeterince ilgi çekmemiştir. Bu çalışmanın amacı, endüstriiçi ticarete ilişkin kuramsal ve ampirik yaklaşımları incelemek ve ampirik olarak Türkiye dış ticaretinde endüstri-içi ticaretin konumunu ortaya koymaktır. Bu amacın gerçekleştirilebilmesi için çalışmanın ilk bölümünde endüstri-içi ticaretin ortaya çıkmasında rol oynayan faktörler ve bu konudaki kuramsal yaklaşımlar üzerinde durulmuştur. Çalışmanın ikinci bölümü ise, endüstri-içi ticareti ölçme yöntemlerine ve ampirik olarak endüstri-içi ticaretin ölçüldüğü çalışmaların özetlenmesine ayrılmıştır. Çalışmanın üçüncü ve son bölümünde, Türkiye de endüstri-içi ticaret oranının ölçüldüğü ve bu oranın hangi faktörler tarafından belirlendiğinin araştırıldığı bir uygulamaya yer verilmiştir. Çalışmada, 1999 yılı dış ticaret verileri kullanılarak SITC 3 basamak seviyesinde farklı endüstri ve ülke grupları için endüstri-içi ticaret oranları hesaplanmıştır. Grubel-Lloyd Endeksi kullanılarak yapılan hesaplamalar, endüstriler ve ülkeler arasında farklılık gösteriyor olsa da, Türkiye nin toplam dış ticaretinde endüstri-içi ticaretin oranının ortalama olarak yüzde 35 olduğunu göstermektedir. Bu oranın, ürün farklılaşmasının ve uzmanlaşmanın fazla olduğu endüstrilerde ve Türkiye nin gelişmiş ülkelerle olan ticaretinde daha yüksek değerler aldığı gözlemlenmiştir. Ayrıca, endüstri-içi ticaretin belirleyenlerinin de endüstri gruplarına göre değişiklik gösterdiği dikkatleri çekmektedir. Yatay endüstri-içi ticaretin daha çok endüstrilere özgü faktörlerden etkilenirken, dikey endüstri-içi ticaretin ülkelere özgü faktörlerden etkilendiği çalışmada elde edilen bir diğer bulgudur. i

2 ABSTRACT Intra-industry trade, which is defined as the simultaneous export and import of commodities classified in the same industry, gained considerable importance in economics literature in the last few years. The concept of intraindustry trade which introduced some important factors like product differentiation and scale economies to the international economics theory, has not drawn enough attention in Turkey yet. The aim of this study is to analyze the theoretical and empirical approaches to intra-industry trade and to study empirically the state of intra-industry trade in Turkish foreign trade. To accomplish this aim, in the first chapter of the study the causes of intra-industry trade to appear and theoretical approaches to intra-industry trade are discussed. In the second chapter, methods of measuring intra-industry trade and review of previous empirical studies are presented. In the third chapter, an empirical study is done to measure the rate of intra-industry trade in Turkey s total trade and the determinants of intra-industry trade are tested. In this study, intra-industry trade is calculated for various industry and country groups by using 1999 trade data at the 3 digit level of SITC. Calculations that are done by using Grubel-Lloyd Index show that the share of intra-industry trade in Turkey s total trade is approximately 35 percent but this rate changes across industries and countries. The share of intra-industry trade is higher for industries which have higher product differentiation and specialization and for developed countries. Also, it can be seen that the determinants of intra-industry trade varies for industry groups. Whilst, horizontal intra-industry trade is mostly determined by industry-specific factors, vertical intra-industry trade is determined by country-specific factors. ii

3 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER.... iii TABLOLAR LİSTESİ vi ŞEKİLLER LİSTESİ... viii EKLER LİSTESİ.... ix GİRİŞ A. Çalışmanın Amacı ve Önemi.. 1 B. Çalışmanın Yöntemi 2 C. Çalışmanın Planı. 3 I. BÖLÜM ENDÜSTRİ-İÇİ TİCARETİN TANIMI VE KURAMSAL YAKLAŞIMLAR A. Endüstri Tanımı... 5 B. Endüstri-içi Ticaretin Tanımı ve Gelişimi.. 7 C. Endüstri-içi Ticareti Ortaya Çıkartan Faktörler Faktör Donanımı Teorisi ve Yetersizlikleri 9 2. Homojen Mallarda Endüstri-içi Ticareti Ortaya Çıkartan Faktörler 13 (a) Dönemsel Ticaret.. 13 (b) Sınır Ticareti. 15 (c) Antrepo ve Re-export Ticaret 17 (d) Oligopol Piyasaları ve Stratejik Ticaret Farklılaştırılmış Mallarda Endüstri-içi Ticareti Ortaya Çıkartan Faktörler.. 20 (a) Ölçek Ekonomileri 22 (b) Monopolcü Rekabet Piyasaları ve Ürün Farklılaştırması 26 (c) Linder Hipotezi ve Talep Benzerliği Modelleri 34 iii

4 (d) Teknolojik Açık ve Ürün Hayat Devresi Teorileri.. 37 (e) Çok Uluslu Şirketler ve Doğrudan Yabancı Yatırımlar 46 (f) Ticaret Bariyerleri ve Ekonomik Entegrasyonlar.. 48 II. BÖLÜM ENDÜSTRİ-İÇİ TİCARETİ ÖLÇME YÖNTEMLERİ VE AMPİRİK YAKLAŞIMLAR A. Endüstri-içi Ticaretin Ölçülmesi ile İlgili Yaklaşımlar Endüstri-içi Ticaret Seviyesinin Ölçülmesi 53 (a) Balassa Endeksi. 53 (b) Grubel-Lloyd Endeksi (c) Uyarlanmış Grubel-Lloyd Endeksi 57 (d) Sınıflandırmaya Dayalı Grubel-Lloyd Endeksi 58 (e) Aquino Endeksi. 60 (f) Glejser Endeksi.. 63 (g) Loertscher-Wolter Endeksi 65 (h) Greenaway-Milner Endeksi Marjinal Endüstri-içi Ticaretin Ölçülmesi.. 68 (a) Grubel-Lloyd Endekslerinin Karşılaştırması. 70 (b) Hamilton-Kniest Endeksi.. 70 (c) Greenaway-Hine-Milner-Elliott Endeksi.. 72 (d) Brülhart Endeksi 74 (e) Menon-Dixon Endeksi.. 77 (f) Thom-McDowell Endeksi Yatay ve Dikey Endüstri-içi Ticaretin Ölçülmesi B. Endüstri-içi Ticaretin Ampirik Olarak İncelenmesinde Karşılaşılan Sorunlar Toplama Düzeyinden Kaynaklanan Sorunlar. 86 iv

5 2. Değişken Kümesinin Tanımlanmasında Ortaya Çıkan Sorunlar C. Endüstri-içi Ticaretin Tespiti ile İlgili Ampirik Çalışmaların Özeti Ülke ve Endüstri Özelliklerine Dayalı Çalışmalar Yatay ve Dikey Endüstri-içi Ticaretin Ölçülmesine Yönelik Çalışmalar Türkiye de Endüstri-içi Ticaretin Ölçülmesine Yönelik Çalışmalar III. BÖLÜM TÜRKİYE DE ENDÜSTRİ-İÇİ TİCARETİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR UYGULAMA A. Türkiye de Endüstri-içi Ticaret Seviyesinin Ölçülmesi Endüstriler Bazında Endüstri-içi Ticaretin Ölçülmesi Ülkeler Bazında Endüstri-içi Ticaretin Ölçülmesi Yatay ve Dikey Farklılaşmış Endüstriler İçin Endüstri-içi Ticaretin Ölçülmesi 130 B. Türkiye İçin Endüstri-içi Ticaretin Belirleyenlerinin Test Edilmesi Test Edilecek Hipotezler ve Değişken Tanımları (a) Endüstrilere Özgü Hipotezler 135 (b) Ülkelere Özgü Hipotezler Çalışmada İzlenen Yöntem Ampirik Bulgular 147 (a) Endüstri Özelliklerine İlişkin Bulgular (b) Ülke Özelliklerine İlişkin Bulgular SONUÇ KAYNAKLAR EKLER v

6 TABLOLAR LİSTESİ Tablo 2.1: Ülke ve Endüstri Özelliklerine Dayalı Çalışmaların Özeti 104 Tablo 2.2: Yatay ve Dikey Endüstri-içi Ticaretin Ölçülmesine Dayalı Çalışmaların Özeti Tablo 2.3: Türkiye İçin Yapılmış Ampirik Çalışmaların Özeti Tablo 3.1: Farklı Toplanma Dereceleri İçin Hesaplanan Endüstri-içi Ticaret Oranları (%) Tablo 3.2: 0- Canlı Hayvanlar ve Gıda Maddeleri Sektörü İçin Hesaplanmış Endüstri-içi Ticaret Oranları 112 Tablo 3.3: 1- İçkiler ve Tütün Sektörü İçin Hesaplanmış Endüstri-içi Ticaret Oranları Tablo 3.4: 2- Akaryakıt Hariç, Yenilmeyen Hammaddeler Sektörü İçin Hesaplanmış Endüstri-içi Ticaret Oranları 114 Tablo 3.5: 3- Madeni Yakıtlar, Yağlar vb. İlgili Maddeler Sektörü İçin Hesaplanmış Endüstri-içi Ticaret Oranları 115 Tablo 3.6: 4- Hayvansal ve Bitkisel Sıvı Yağlar, Katı Yağlar Sektörü İçin Hesaplanmış Endüstri-içi Ticaret Oranları. 116 Tablo 3.7: 5- Başka Yerde Belirtilmeyen Kimya Sanayi Ürünleri Sektörü İçin Hesaplanmış Endüstri-içi Ticaret Oranları 117 Tablo 3.8: 6- Başlıca Sınıflara Ayrılarak İşlenmiş Mallar Sektörü İçin Hesaplanmış Endüstri-içi Ticaret Oranları Tablo 3.9: 7- Makine ve Ulaştırma Araçları Sektörü İçin Hesaplanmış Endüstri-içi Ticaret Oranları. 121 Tablo 3.10: 8- Çeşitli Mamul Eşya Sektörü İçin Hesaplanmış Endüstriiçi Ticaret Oranları 123 Tablo 3.11: 9- Başka Yerde Sınıflandırılmamış Eşya vd. Sektörü İçin Hesaplanmış Endüstri-içi Ticaret Oranları vi

7 Tablo 3.12: Standart Grubel-Lloyd Endeksi Kullanılarak Ülke Bazında Hesaplanan Endüstri-içi Ticaret Oranları. 127 Tablo 3.13: Yatay ve Dikey Farklılaştırılmış Endüstri Sayıları Tablo 3.14: Yatay ve Dikey Farklılaşmış Endüstriler İçin Ülke Bazında Hesaplanan Endüstri-içi Ticaret Oranları. 132 Tablo 3.15: Tüm Endüstriler ve İhracata Yönelik Endüstriler için Regresyon Sonuçları 149 Tablo 3.16: Dikey Farklılaşmış Endüstriler için Regresyon Sonuçları Tablo 3.17: Yatay Farklılaşmış Endüstriler için Regresyon Sonuçları 151 Tablo 3.18: Tüm Ülkeler Kapsamında Çeşitli Endüstri Grupları İçin Regresyon Sonuçları 155 Tablo 3.19: Tüm Ülkeler Kapsamında Dikey ve Yatay Farklılaşmış Endüstriler İçin Regresyon Sonuçları Tablo 3.20: Gelişmiş Ülkeler Kapsamında Çeşitli Endüstri Grupları İçin Regresyon Sonuçları 158 Tablo 3.21: Gelişmiş Ülkeler Kapsamında Dikey ve Yatay Farklılaşmış Endüstriler İçin Regresyon Sonuçları. 159 Tablo 3.22: Gelişmekte Olan Ülkeler Kapsamında Çeşitli Endüstri Grupları İçin Regresyon Sonuçları Tablo 3.23: Gelişmekte Olan Ülkeler Kapsamında Dikey ve Yatay Farklılaşmış Endüstriler İçin Regresyon Sonuçları 163 vii

8 ŞEKİLLER LİSTESİ Şekil 1.1 : Sınır Ticareti Şekil 1.2 : Farklılaşmış Mal Grupları Şekil 1.3 : Ürün Hayat Devresi viii

9 EKLER LİSTESİ EK 1: SITC 1, 2 ve 3 Basamak Seviyelerindeki Endüstri Tanımları EK 2: Uyarlanmış Grubel-Lloyd Endeksi Kullanılarak Ülke Bazında Hesaplanan Endüstri-içi Ticaret Oranları EK 3: Türkiye Ekonomisindeki Dikey ve Yatay Farklılaşmış Endüstriler EK 4: Uyarlanmış Grubel-Lloyd Endeksi Kullanılarak Yatay ve Dikey Farklılaşmış Endüstriler İçin Ülke Bazında Hesaplanan Endüstri-içi Ticaret Oranları EK 5: ISIC-SITC Dönüşüm Tablosu EK 6: Tüm Ülkeler Kapsamında Çeşitli Endüstri Grupları İçin Regresyon Sonuçları (Uyarlanmış Grubel-Lloyd Endeksi) EK 7: Tüm Ülkeler Kapsamında Dikey ve Yatay Farklılaşmış Endüstriler İçin Regresyon Sonuçları (Uyarlanmış Grubel-Lloyd Endeksi) EK 8: Gelişmiş Ülkeler Kapsamında Çeşitli Endüstri Grupları İçin Regresyon Sonuçları (Uyarlanmış Grubel-Lloyd Endeksi) EK 9: Gelişmiş Ülkeler Kapsamında Dikey ve Yatay Farklılaşmış Endüstriler İçin Regresyon Sonuçları (Uyarlanmış Grubel-Lloyd Endeksi). 210 EK 10: Gelişmekte Olan Ülkeler Kapsamında Çeşitli Endüstri Grupları İçin Regresyon Sonuçları (Uyarlanmış Grubel-Lloyd Endeksi) EK 11: Gelişmekte Olan Ülkeler Kapsamında Dikey ve Yatay Farklılaşmış Endüstriler İçin Regresyon Sonuçları (Uyarlanmış Grubel-Lloyd Endeksi). 212 ix

Türkiye ile Orta Asya Türk Cumhuriyetleri Arasındaki Endüstri-İçi Ticaretin Analizi

Türkiye ile Orta Asya Türk Cumhuriyetleri Arasındaki Endüstri-İçi Ticaretin Analizi 386 INTERNATIONAL CONFERENCE ON EURASIAN ECONOMIES 2010 Türkiye ile Orta Asya Türk Cumhuriyetleri Arasındaki Endüstri-İçi Ticaretin Analizi Murat Ozan Başkol, Uludağ Üniversitesi Abstract Intra-Industry

Detaylı

Vol. 1, No. 2, 2014, pp Türkiye ve Seçilmiş Geçiş Ekonomilerinin İkili Ticaret Bazında Endüstri-içi Ticaretinin Analizi

Vol. 1, No. 2, 2014, pp Türkiye ve Seçilmiş Geçiş Ekonomilerinin İkili Ticaret Bazında Endüstri-içi Ticaretinin Analizi Vol. 1, No. 2, 2014, pp. 45-70 PJESS PJESS Türkiye ve Seçilmiş Geçiş Ekonomilerinin İkili Ticaret Bazında Endüstri-içi Ticaretinin Analizi Analysis of intra-industry trade between Turkey and selected transition

Detaylı

Grubel-Lloyd Endeksi İle Endüstri-İçi Ticaret Analizi: Tarım Sektörü Türkiye Örneği

Grubel-Lloyd Endeksi İle Endüstri-İçi Ticaret Analizi: Tarım Sektörü Türkiye Örneği KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi 19 (33): 45-51, 2017 ISSN: 2147-7833, www.kmu.edu.tr Grubel-Lloyd Endeksi İle Endüstri-İçi Ticaret Analizi: Tarım Sektörü Türkiye Örneği Fatih MANGIR 1 Adem

Detaylı

16. DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ

16. DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ 16. DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ 16.1. İhracat (Dolar) 2007-2011 Uluslararası Standart Sınıflaması (STIC Rev.3) na Göre Toplam İhracat Canlı hayvanlar ve gıda maddeleri İçki ve tütün Akaryakıt hariç yenilmeyen

Detaylı

Tekstil ve Hazır Giyim Sektöründe Endüstri-İçi Ticaretin Analizi: Türkiye ve Çin Örneği

Tekstil ve Hazır Giyim Sektöründe Endüstri-İçi Ticaretin Analizi: Türkiye ve Çin Örneği İşletme ve İktisat Çalışmaları Dergisi Cilt 3, Sayı 1, 2015, ss.1-9 ISSN:2147-804X http://www.isletmeiktisat.com Tekstil ve Hazır Giyim Sektöründe Endüstri-İçi Ticaretin Analizi: Türkiye ve Çin Örneği

Detaylı

Türkiye nin ve G-8 Ülkelerinin Endüstri-İçi Ticaretinin Statik Analizi

Türkiye nin ve G-8 Ülkelerinin Endüstri-İçi Ticaretinin Statik Analizi İşletme ve İktisat Çalışmaları Dergisi Cilt 3, Sayı 3, 2015, ss.98-107 ISSN:2147-804X http://www.isletmeiktisat.com Türkiye nin ve G-8 Ülkelerinin Endüstri-İçi Ticaretinin Statik Analizi Dilek ŞAHİN Cumhuriyet

Detaylı

TÜRKİYE İLE AB, GIDA VE CANLI HAYVAN SEKTÖRÜ DIŞ TİCARETİNDE ENDÜSTRİ İÇİ TİCARET ANALİZİ

TÜRKİYE İLE AB, GIDA VE CANLI HAYVAN SEKTÖRÜ DIŞ TİCARETİNDE ENDÜSTRİ İÇİ TİCARET ANALİZİ TÜRKİYE İLE AB, GIDA VE CANLI HAYVAN SEKTÖRÜ DIŞ TİCARETİNDE ENDÜSTRİ İÇİ TİCARET ANALİZİ Gülay ERÜN Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İdare Merkezi Ulus/ANKARA E-posta: gulay.sakalli@tcmb.gov.tr Özet

Detaylı

SESSION 1B: Dış Ticaret I 155

SESSION 1B: Dış Ticaret I 155 SESSION 1B: Dış Ticaret I 155 Seçilmiş İmalat Sanayi Alt Sektörlerinde Sektöründe Türkiye ve Dünya Arasındaki Dikey ve Yatay Endüstri İçi Ticaret Vertical and Horizontal Intra-Industry Trade between Turkey

Detaylı

TÜRKİYE-DOĞU AVRUPA ÜLKELERİ ARASINDAKİ ENDÜSTRİYEL REKABET GÜCÜNÜN ALTERNATİF ENDEKSLE İNCELENMESİ

TÜRKİYE-DOĞU AVRUPA ÜLKELERİ ARASINDAKİ ENDÜSTRİYEL REKABET GÜCÜNÜN ALTERNATİF ENDEKSLE İNCELENMESİ TÜRKİYE-DOĞU AVRUPA ÜLKELERİ ARASINDAKİ ENDÜSTRİYEL REKABET GÜCÜNÜN ALTERNATİF ENDEKSLE İNCELENMESİ Mehmet MERCAN Hakkari Üniversitesi Araştırma Görevlisi mercan48@gmail.com Haluk YERGİN Hakkari Üniversitesi

Detaylı

Türkiye-AB (15 Ülke) Arasındaki Dış Ticaret ve Gümrük Birliği nin Marjinal Endüstri-İçi Ticarete Etkisi ve Endüstri-İçi Ticaretle Karşılaştırılması

Türkiye-AB (15 Ülke) Arasındaki Dış Ticaret ve Gümrük Birliği nin Marjinal Endüstri-İçi Ticarete Etkisi ve Endüstri-İçi Ticaretle Karşılaştırılması Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2014 18 (3): 367-382 Türkiye-AB (15 Ülke) Arasındaki Dış Ticaret ve Gümrük Birliği nin Marjinal Endüstri-İçi Ticarete Etkisi ve Endüstri-İçi Ticaretle

Detaylı

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 4, Sayı: 29, Ağustos 2016, s

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 4, Sayı: 29, Ağustos 2016, s Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 4, Sayı: 29, Ağustos 2016, s. 225-243 Yayın Geliş Tarihi / Article Arrival Date Yayınlanma Tarihi / The Published Date 30.05.2016 17.08.2016 Yrd. Doç. Dr. Dilek

Detaylı

Researcher: Social Science Studies (2016) Cilt 4, Sayı 7, s. 1-18

Researcher: Social Science Studies (2016) Cilt 4, Sayı 7, s. 1-18 Researcher: Social Science Studies (2016) Cilt 4, Sayı 7, s. 1-18 TÜRKİYE DE PAMUK SEKTÖRÜNÜN DIŞ TİCARET YAPISI: SEÇİLMİŞ ÜLKELERLE KARŞILAŞTIRMALI ANALİZ 1 Özet Bu çalışmanın esas amacı, Türkiye nin

Detaylı

PATTERN OF INTRA-INDUSTRY TRADE IN MANUFACTURING BETWEEN TURKEY AND GERMANY, ITALY, FRANCE AND UNITED KINGDOM: 1991 2004. Abstract

PATTERN OF INTRA-INDUSTRY TRADE IN MANUFACTURING BETWEEN TURKEY AND GERMANY, ITALY, FRANCE AND UNITED KINGDOM: 1991 2004. Abstract TÜRKİYE İLE ALMANYA, İTALYA, FRANSA VE İNGİLTERE ARASINDA İMALAT ENDÜSTRİSİNDE ENDÜSTRİ-İÇİ TİCARETİN YAPISI: 1991 2004 Özge AYNAGÖZ ÇAKMAK Gazi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat

Detaylı

Türkiye-Rusya Dış Ticaretinin Sektörel Düzeyde Analizi The Analysis of Turkey-Russia External Trade at the Sectoral Level

Türkiye-Rusya Dış Ticaretinin Sektörel Düzeyde Analizi The Analysis of Turkey-Russia External Trade at the Sectoral Level SESSION 3C: Uluslararası Ticaret I 431 Türkiye-Rusya Dış Ticaretinin Sektörel Düzeyde Analizi The Analysis of Turkey-Russia External Trade at the Sectoral Level Ph. D. Candidate Gizem Akbulut (Gümüşhane

Detaylı

Yeni Dış Ticaret Teorileri

Yeni Dış Ticaret Teorileri Yeni Dış Ticaret Teorileri Dr.Dilek Seymen Dr. Dilek Seymen Nitelikli İşgücü Teorisi (Skilled Labor-Keesing&Kenen) Sanayi ülkeleri arasındaki ticaretin büyük bir bölümü nitelikli işgücü farklılıkları ile

Detaylı

Tekstil Sektöründe Endüstri-içi Ticareti Etkileyen Faktörler Üzerine Ampirik Çalışma

Tekstil Sektöründe Endüstri-içi Ticareti Etkileyen Faktörler Üzerine Ampirik Çalışma Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (2010) 3/2, 136-157 Tekstil Sektöründe Endüstri-içi Ticareti Etkileyen Faktörler Üzerine Ampirik Çalışma M. Hilmi ÖZKAYA * Özet Yatay endüstri-içi ticaret ve dikey

Detaylı

Türk Cam Sanayii ve Seramik Sanayiinin Avrupa Birliği Piyasasındaki Ticaret Yapısı ve İhracat Performansı

Türk Cam Sanayii ve Seramik Sanayiinin Avrupa Birliği Piyasasındaki Ticaret Yapısı ve İhracat Performansı Türk Cam Sanayii ve Seramik Sanayiinin Avrupa Birliği Piyasasındaki Ticaret Yapısı ve İhracat Performansı The Trade Structure And Export Performance Of Turkish Glass And Ceramic Industries In The European

Detaylı

Endüstri-İçi Ticaret Kavramı: Nedenleri, Ölçüm Yöntemleri ve Türkiye ile AB Arasında Endüstri-İçi Ticaretin Gelişimi ( )

Endüstri-İçi Ticaret Kavramı: Nedenleri, Ölçüm Yöntemleri ve Türkiye ile AB Arasında Endüstri-İçi Ticaretin Gelişimi ( ) T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Endüstri-İçi Ticaret Kavramı: Nedenleri, Ölçüm Yöntemleri ve Türkiye ile AB Arasında Endüstri-İçi Ticaretin Gelişimi (2004-2014) Hazırlayan

Detaylı

TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜNDE YATAY VE DİKEY ENDÜSTRİ-İÇİ TİCARETİN ÖLÇÜMÜ: TÜRKİYE VE BRIC ÜLKELERİ ÖRNEĞİ

TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜNDE YATAY VE DİKEY ENDÜSTRİ-İÇİ TİCARETİN ÖLÇÜMÜ: TÜRKİYE VE BRIC ÜLKELERİ ÖRNEĞİ doi: http://dx.doi.org/1.17218/husbed.38974 TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜNDE YATAY VE DİKEY ENDÜSTRİ-İÇİ TİCARETİN ÖLÇÜMÜ: TÜRKİYE VE BRIC ÜLKELERİ ÖRNEĞİ Dilek ŞAHİN * Atıf/ :Şahin, Dilek (215). Tekstil

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Dilek ŞAHİN. Cumhuriyet Üniversitesi, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksek Okulu,

Yrd. Doç. Dr. Dilek ŞAHİN. Cumhuriyet Üniversitesi, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksek Okulu, ISSN: 2149-9225 Yıl: 2, Sayı: 4, Haziran 2016, s. 105-124 Yrd. Doç. Dr. Dilek ŞAHİN Cumhuriyet Üniversitesi, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksek Okulu, Konaklama İşletmeciliği Bölümü, dilek58sahin

Detaylı

TÜRKİYE NİN ENDÜSTRİ-İÇİ TİCARETİNİN ANALİZİ *

TÜRKİYE NİN ENDÜSTRİ-İÇİ TİCARETİNİN ANALİZİ * Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Cilt XXVIII, Sayı 2, 2009, s. 1-24 TÜRKİYE NİN ENDÜSTRİ-İÇİ TİCARETİNİN ANALİZİ * Murat Ozan BAŞKOL ** Özet Endüstri-içi ticaret, son yıllarda

Detaylı

BRIC Ülkelerinde İhracatın Teknolojik Yapısının Analizi. Dilek Şahin Cumhuriyet Üniversitesi, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik YO ÖZET

BRIC Ülkelerinde İhracatın Teknolojik Yapısının Analizi. Dilek Şahin Cumhuriyet Üniversitesi, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik YO ÖZET İktisadi Yenilik Dergisi Cilt: 4, Sayı: 2, Ocak 2017 BRIC Ülkelerinde İhracatın Teknolojik Yapısının Analizi Dilek Şahin Cumhuriyet Üniversitesi, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik YO ÖZET Rekabet gücü

Detaylı

GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE SANAYİLEŞMENİN DİNAMİKLERİ VE TEKNOLOJİNİN ETKİNLİĞİNDE SANAYİLEŞME

GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE SANAYİLEŞMENİN DİNAMİKLERİ VE TEKNOLOJİNİN ETKİNLİĞİNDE SANAYİLEŞME T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE SANAYİLEŞMENİN DİNAMİKLERİ VE TEKNOLOJİNİN ETKİNLİĞİNDE SANAYİLEŞME Betül BÜYÜKÇIVGIN Yüksek Lisans Tezi

Detaylı

TÜRKİYE NİN SEÇİLMİŞ ÜLKELER İLE ENDÜSTRİ İÇİ TİCARETİNİN ENDEKS YÖNTEMİNE DAYALI ANALİZİ ( )

TÜRKİYE NİN SEÇİLMİŞ ÜLKELER İLE ENDÜSTRİ İÇİ TİCARETİNİN ENDEKS YÖNTEMİNE DAYALI ANALİZİ ( ) Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Yıl: 2014/2, Sayı:20 Journal of Süleyman Demirel University Institute of Social Sciences Year: 2014/2, Number:20 TÜRKİYE NİN SEÇİLMİŞ ÜLKELER

Detaylı

İÇSEL ÖLÇEK EKONOMİLERİ, FARKLI

İÇSEL ÖLÇEK EKONOMİLERİ, FARKLI İÇSEL ÖLÇEK EKONOMİLERİ, FARKLI PİYASA YAPILARI VE DIŞ TİCARET Bu sunum, büyük ölçüde Krugman, Paul, MauriceObstfeldve MarcMelitz, (2012), International Economics: Theoryand Policy, 9/E, Pearsonkitabının

Detaylı

TÜRKİYE İSRAİL İLİŞKİLERİNİN EKONOMİ POLİTİK ANALİZİ

TÜRKİYE İSRAİL İLİŞKİLERİNİN EKONOMİ POLİTİK ANALİZİ TÜRKİYE İSRAİL İLİŞKİLERİNİN EKONOMİ POLİTİK ANALİZİ Haluk YERGİN Hakkari Üniversitesi Yrd.Doç. halukyergin@gmail.com Mehmet MERCAN Hakkari Üniversitesi Araştırma Görevlisi mercan48@gmail.com Abdullah

Detaylı

Gönderim Tarihi: Kabul Tarihi:

Gönderim Tarihi: Kabul Tarihi: Gönderim Tarihi: 24.01.2017 Kabul Tarihi: 08.11.2017 TARIM VE GIDA ÜRÜNLERİNDE ENDÜSTRİ-İÇİ TİCARETİN ANALİZİ: TÜRKİYE VE RUSYA ÖRNEĞİ Güçgeldi BASHİMOV * ANALYSIS OF INTRA-INDUSTRY TRADE IN AGRI-FOOD

Detaylı

ISSN: 1306-3111/1308-7444 Received: January 2014 NWSA ID: 2014.9.3.3C0120 Accepted: July 2014 E-Journal of New World Sciences Academy

ISSN: 1306-3111/1308-7444 Received: January 2014 NWSA ID: 2014.9.3.3C0120 Accepted: July 2014 E-Journal of New World Sciences Academy NWSA-Social Sciences Status : Original Study ISSN: 1306-3111/1308-7444 Received: January 2014 NWSA ID: 2014.9.3.3C0120 Accepted: July 2014 E-Journal of New World Sciences Academy Hakan Ulucan, hulucan@pau.edu.tr,

Detaylı

İmalat Sanayinde Rekabet Gücünün Ölçümü: Türkiye ve BRIC Ülkeleri Örneği

İmalat Sanayinde Rekabet Gücünün Ölçümü: Türkiye ve BRIC Ülkeleri Örneği EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Cilt 16 Sayı 4 Ekim 2016 SS. 709 / 718 İmalat Sanayinde Rekabet Gücünün Ölçümü: Türkiye ve BRIC Ülkeleri Örneği Measurement of the Competitiveness of the Manufacturing

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1: EKONOMİ İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELER VE TEMEL KAVRAMLAR...

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1: EKONOMİ İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELER VE TEMEL KAVRAMLAR... İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1: EKONOMİ İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELER VE TEMEL KAVRAMLAR... 1 1.1. EKONOMİ İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELER... 3 1.1.1. Romalıların Ekonomik Düşünceleri... 3 1.1.2. Orta Çağ da Ekonomik Düşünceler...

Detaylı

DERS BİLGİLERİ ULUSLARARASI İKTİSAT TPB 215 3 2+ 0 2 4

DERS BİLGİLERİ ULUSLARARASI İKTİSAT TPB 215 3 2+ 0 2 4 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ULUSLARARASI İKTİSAT TPB 215 3 2+ 0 2 4 Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Önlisans Dersin Türü Zorunlu Dersin Koordinatörü Öğretim Görevlisi Serkan

Detaylı

Rusya Federasyonu ile Ticarette Türkiye nin Açmazları

Rusya Federasyonu ile Ticarette Türkiye nin Açmazları Rusya Federasyonu ile Ticarette Türkiye nin Açmazları Cemalettin KALAYCI Yrd. Doç. Dr. KTÜ, İİBF ckalayci@ktu.edu.tr Rusya Federasyonu ile Ticarette Türkiye nin Açmazları Özet Türkiye nin en fazla dış

Detaylı

ÖZET. SOYU Esra. İkiz Açık ve Türkiye Uygulaması ( ), Yüksek Lisans Tezi, Çorum, 2012.

ÖZET. SOYU Esra. İkiz Açık ve Türkiye Uygulaması ( ), Yüksek Lisans Tezi, Çorum, 2012. ÖZET SOYU Esra. İkiz Açık ve Türkiye Uygulaması (1995-2010), Yüksek Lisans Tezi, Çorum, 2012. Ödemeler bilançosunun ilk başlığı cari işlemler hesabıdır. Bu hesap içinde en önemli alt başlık da ticaret

Detaylı

2. Hafta Dersinin Planı (Bu ders sunumunun hazırlanmasında büyük ölçüde Nevzat Güran ve Sadık Acar ın ders notu ve kitaplarından yararlanılmıştır)

2. Hafta Dersinin Planı (Bu ders sunumunun hazırlanmasında büyük ölçüde Nevzat Güran ve Sadık Acar ın ders notu ve kitaplarından yararlanılmıştır) Uluslararası İktisat Dr. Nevzat ŞİMŞEK 1 2. Hafta Dersinin Planı (Bu ders sunumunun hazırlanmasında büyük ölçüde Nevzat Güran ve Sadık Acar ın ders notu ve kitaplarından Bir Bilim Dalı Olarak Uluslararası

Detaylı

Semester I. PSPA 105 Introductionto Law Hukuka Giriş C 3 5 ECON 101 Introduction to Economics İktisada Giriş I C 3 5

Semester I. PSPA 105 Introductionto Law Hukuka Giriş C 3 5 ECON 101 Introduction to Economics İktisada Giriş I C 3 5 s Offered in the Undergraduate Program Semester I PUBF 101 PSPA 103 Mathematics for Public Mali Matematik C 3 5 Finance I I Introduction to Social Sosyal Bilimlere Giriş C 3 6 Sciences PSPA 105 Introductionto

Detaylı

DIŞ TİCARET TEORİLERİ KAPSAMINDA TÜRKİYE NİN REKABET GÜCÜ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME ÖZET

DIŞ TİCARET TEORİLERİ KAPSAMINDA TÜRKİYE NİN REKABET GÜCÜ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME ÖZET DIŞ TİCARET TEORİLERİ KAPSAMINDA TÜRKİYE NİN REKABET GÜCÜ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Dr. Ahu Coşkun Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler MYO ÖZET Dış ticaret teorileri ülkelerin dış ticaretten kazançlı

Detaylı

AB SÜRECİNİN TÜRKİYE EKONOMİSİNE ETKİLERİ. Yrd. Doç. Dr. İsmet GÖÇER Aydın İktisat Fakültesi

AB SÜRECİNİN TÜRKİYE EKONOMİSİNE ETKİLERİ. Yrd. Doç. Dr. İsmet GÖÇER Aydın İktisat Fakültesi AB SÜRECİNİN TÜRKİYE EKONOMİSİNE ETKİLERİ Yrd. Doç. Dr. İsmet GÖÇER Aydın İktisat Fakültesi EKONOMİK ENTEGRASYON NEDİR? Video EKONOMİK ENTEGRASYON TÜRLERİ 1. Serbest Ticaret Bölgeleri: Üye ülkelerin aralarındaki

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ Danışman Doç. Dr. Tufan BAL YÜKSEK LİSANS TEZİ TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI ISPARTA - 2016 2016 [] TEZ

Detaylı

MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ VERİLERİN YORUMLANMASI VE ÜRETİM SÜRECİ

MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ VERİLERİN YORUMLANMASI VE ÜRETİM SÜRECİ T. C. T Ü R K İ Y E İ S T A T İ S T İ K K U R U M U B A Ş K A N L I Ğ I No : 31 Tarih : 21/06/2013 MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ VERİLERİN YORUMLANMASI VE ÜRETİM SÜRECİ Orijinal (Arındırılmamış)

Detaylı

TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜNÜN DIŞ TİCARET YAPISI: TÜRKİYE VE AB-15 ÜLKELERİ ÖRNEĞİ. Özet

TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜNÜN DIŞ TİCARET YAPISI: TÜRKİYE VE AB-15 ÜLKELERİ ÖRNEĞİ. Özet ISSN: 2149 9225 Yıl: 2, Sayı: 4, Haziran 2016, s. 125139 Yrd. Doç. Dr. Ercan ŞAHBUDAK Cumhuriyet Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü, erhoca346@hotmail.com Yrd. Doç. Dr. Dilek ŞAHİN Cumhuriyet

Detaylı

ASEAN-5 ÜLKELERİNDE EMEK YOĞUN MALLARIN DIŞ TİCARET YAPISININ ANALİZİ

ASEAN-5 ÜLKELERİNDE EMEK YOĞUN MALLARIN DIŞ TİCARET YAPISININ ANALİZİ ASEAN-5 ÜLKELERİNDE EMEK YOĞUN MALLARIN DIŞ TİCARET YAPISININ ANALİZİ Öz Yrd. Doç. Dr. Dilek ŞAHİN 1 Küreselleşme süreciyle birlikte, mal ve hizmet ticareti de hızla artmıştır. Bu durum bir yandan dış

Detaylı

DIŞ TİCARETTE KÜRESEL EĞİLİMLER VE TÜRKİYE EKONOMİSİ

DIŞ TİCARETTE KÜRESEL EĞİLİMLER VE TÜRKİYE EKONOMİSİ DIŞ TİCARETTE KÜRESEL EĞİLİMLER VE TÜRKİYE EKONOMİSİ (Taslak Rapor Özeti) Faruk Aydın Hülya Saygılı Mesut Saygılı Gökhan Yılmaz Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Araştırma ve Para Politikası Genel Müdürlüğü

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ULUSLARARASI İKTİSAT I UİK317 5 2 3 5

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ULUSLARARASI İKTİSAT I UİK317 5 2 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ULUSLARARASI İKTİSAT I UİK317 5 2 3 5 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Seçmeli Dersin Koordinatörü Dersi Verenler

Detaylı

TÜRKIYE VE AZERBAYCAN ARASINDA TARIMSAL ÜRÜNLERIN DIŞ TICARET POTANSIYELI VE KARŞILAŞTIRMALI ÜSTÜNLÜKLERI

TÜRKIYE VE AZERBAYCAN ARASINDA TARIMSAL ÜRÜNLERIN DIŞ TICARET POTANSIYELI VE KARŞILAŞTIRMALI ÜSTÜNLÜKLERI 738 Journal of Azerbaijani Studies TÜRKIYE VE AZERBAYCAN ARASINDA TARIMSAL ÜRÜNLERIN DIŞ TICARET POTANSIYELI VE KARŞILAŞTIRMALI ÜSTÜNLÜKLERI Zeki BAYRAMOĞLU 1 (Selçuk Üniversitesi, Türkiye) 1.GİRİŞ Dünya

Detaylı

Prof.Dr. Ayten Ayşen Kaya

Prof.Dr. Ayten Ayşen Kaya Dersin Adı DERS ÖĞRETİM PLANI Dersin Kodu ECO 516 Dersin Türü (Zorunlu, Seçmeli) Dersin Seviyesi (Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) Dersin AKTS Kredisi 5 Haftalık Ders Saati 3 Haftalık Uygulama

Detaylı

11.10.2015. Faktör Donatımı Teorisi (Heckscher Ohlin) Karşılaştırmalı Üstünlüklere Eleştiri. Heckscher Ohlin Modelinden Çıkartılan Teoremler

11.10.2015. Faktör Donatımı Teorisi (Heckscher Ohlin) Karşılaştırmalı Üstünlüklere Eleştiri. Heckscher Ohlin Modelinden Çıkartılan Teoremler Faktör Donatımı Teorisi (Heckscher hlin) Karşılaştırmalı Üstünlüklere Eleştiri Karşılaştırmalı üstünlükler teorisi uluslararası emek verimliliğindeki farklılıkların nedeni üzerinde durmamaktadır. Bu açığı

Detaylı

1 TEMEL İKTİSADİ KAVRAMLAR

1 TEMEL İKTİSADİ KAVRAMLAR ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER III Bölüm 1 TEMEL İKTİSADİ KAVRAMLAR 11 1.1. İktisat Biliminin Temel Kavramları 12 1.1.1.İhtiyaç, Mal ve Fayda 12 1.1.2.İktisadi Faaliyetler 14 1.1.3.Üretim Faktörleri 18 1.1.4.Bölüşüm

Detaylı

TÜRKİYE AHŞAP ESASLI LEVHA SEKTORÜNÜN PROJEKSİYONU VE EKONOMİDEKİ DURUMU

TÜRKİYE AHŞAP ESASLI LEVHA SEKTORÜNÜN PROJEKSİYONU VE EKONOMİDEKİ DURUMU TÜRKİYE AHŞAP ESASLI LEVHA SEKTORÜNÜN PROJEKSİYONU VE EKONOMİDEKİ DURUMU İbrahim YILDIRIM 1, Cumhur ALEVLİ 2, Kadri Cemil AKYÜZ 3 1 Yrd. Doç. Dr., Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi, TRABZON

Detaylı

Kredisi AKTS Mikro İktisat II Ön Koşul Dersleri

Kredisi AKTS Mikro İktisat II Ön Koşul Dersleri Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+U Saat Kredisi AKTS Mikro İktisat II 4 3 + 0 3 5 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Türü Dersi Veren Dersin Amacı Dersin Öğrenme Çıktıları Dersin İçeriği Türkçe Zorunlu Tam

Detaylı

DÖNEMİNDE TÜRKİYE-İSRAİL DIŞ TİCARETİ. Özet

DÖNEMİNDE TÜRKİYE-İSRAİL DIŞ TİCARETİ. Özet 1995-2014 DÖNEMİNDE TÜRKİYE-İSRAİL DIŞ TİCARETİ Miraç Yazıcı 1 Özet İki ülke arasındaki ticaretin gelişimini araştırmanın bir yöntemi, iki ülkenin arasındaki ticaret yoğunluğu endeksini hesaplayarak bu

Detaylı

ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER

ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER 2014-2015 ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER Code Dersin Adı (TR) Course Name (ING) ISL 131 Ekonominin Temelleri I Fundamentals of Economics I ISL 171 İşletme

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI. Dış Ticaret Beklenti Anketi

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI. Dış Ticaret Beklenti Anketi T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI Dış Ticaret Beklenti Anketi 217 1. Çeyrek Dönemi Beklentilerine İlişkin Genel Değerlendirmeler 9 Ocak 217 Ekonomik Araştırmalar ve Değerlendirme Genel Müdürlüğü DIŞ TİCARET BEKLENTİ

Detaylı

TÜRKİYE KİMYA SANAYİ ENDÜSTRİ İÇİ TİCARETİNİN STATİK VE DİNAMİK ANALİZİ: AVRUPA BİRLİĞİ ÜYE VE ADAY ÜLKELERİ, RUSYA FEDERASYONU, UKRAYNA VE ÇİN

TÜRKİYE KİMYA SANAYİ ENDÜSTRİ İÇİ TİCARETİNİN STATİK VE DİNAMİK ANALİZİ: AVRUPA BİRLİĞİ ÜYE VE ADAY ÜLKELERİ, RUSYA FEDERASYONU, UKRAYNA VE ÇİN Ege Akademik Bakış / Ege Academic Review 7(1) 2007: 251 291 TÜRKİYE KİMYA SANAYİ ENDÜSTRİ İÇİ TİCARETİNİN STATİK VE DİNAMİK ANALİZİ: AVRUPA BİRLİĞİ ÜYE VE ADAY ÜLKELERİ, RUSYA FEDERASYONU, UKRAYNA VE ÇİN

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... iii. KİTABIN KULLANIMINA İLİŞKİN BAZI NOTLAR ve KURUM SINAVLARINA İLİŞKİN UYARILAR... 1 BİRİNCİ BÖLÜM İKTİSATIN TEMELLERİ

İÇİNDEKİLER. Önsöz... iii. KİTABIN KULLANIMINA İLİŞKİN BAZI NOTLAR ve KURUM SINAVLARINA İLİŞKİN UYARILAR... 1 BİRİNCİ BÖLÜM İKTİSATIN TEMELLERİ İÇİNDEKİLER Önsöz... iii KİTABIN KULLANIMINA İLİŞKİN BAZI NOTLAR ve KURUM SINAVLARINA İLİŞKİN UYARILAR... 1 BİRİNCİ BÖLÜM İKTİSATIN TEMELLERİ 1. İKTİSATIN TEMELLERİ... 9 1.1. İKTİSADIN TANIMI... 9 1.2.

Detaylı

İKTİSAT BİLİMİ VE İKTİSATTAKİ TEMEL KAVRAMLAR

İKTİSAT BİLİMİ VE İKTİSATTAKİ TEMEL KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER Önsöz BİRİNCİ BÖLÜM İKTİSAT BİLİMİ VE İKTİSATTAKİ TEMEL KAVRAMLAR 1.1.İktisat Bilimi 1.2.İktisadi Kavramlar 1.2.1.İhtiyaçlar 1.2.2.Mal ve Hizmetler 1.2.3.Üretim 1.2.4.Fayda, Değer ve Fiyat

Detaylı

ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER

ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER 2014-2015 ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER Code Dersin Adı (TR) Course Name (ING) MAN 131 Ekonominin Temelleri I Fundamentals of Economics I MAN 171 İşletme

Detaylı

TÜRKİYE İMALAT SANAYİİNDE REKABET DERECESİ VE YOĞUNLAŞMA DÜZEYİ

TÜRKİYE İMALAT SANAYİİNDE REKABET DERECESİ VE YOĞUNLAŞMA DÜZEYİ EKEV AKADEMİ DERGİSİ Yıl: 17 Sayı: 57 (Güz 2013) 27 TÜRKİYE İMALAT SANAYİİNDE REKABET DERECESİ VE YOĞUNLAŞMA DÜZEYİ Cem IŞIK (*) Öz Bu çalışma Türkiye imalat sanayii yapısı ve yoğunlaşma düzeyini ele almaktadır.

Detaylı

Türkiye Kalkınma Bankası Yayını İÇİNDEKİLER. www.kalkinma.com.tr. TEMMUZ EYLÜL 2010 Sayı : 57 TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. MAKALE

Türkiye Kalkınma Bankası Yayını İÇİNDEKİLER. www.kalkinma.com.tr. TEMMUZ EYLÜL 2010 Sayı : 57 TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. MAKALE Türkiye Kalkınma Bankası Yayını TEMMUZ EYLÜL 2010 Sayı : 57 TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. Adına Sahibi Abdullah ÇELİK Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür İÇİNDEKİLER BASINDA KALKINMA Yazı İşleri Sorumlusu

Detaylı

Yar. Doç. Dr. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi

Yar. Doç. Dr. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yar. Doç. Dr. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi TR-06590 Cebeci, Ankara Tel.: (0312) 319 77 20 den 340 Faks: (0312) 319 77 36 E-posta: kibritci@dialup.ankara.edu.tr URL: http://dialup.ankara.edu.tr/~kibritci/

Detaylı

İçindekiler kısa tablosu

İçindekiler kısa tablosu İçindekiler kısa tablosu Önsöz x Rehberli Tur xii Kutulanmış Malzeme xiv Yazarlar Hakkında xx BİRİNCİ KISIM Giriş 1 İktisat ve ekonomi 2 2 Ekonomik analiz araçları 22 3 Arz, talep ve piyasa 42 İKİNCİ KISIM

Detaylı

1 MAKRO EKONOMİNİN DOĞUŞU

1 MAKRO EKONOMİNİN DOĞUŞU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 MAKRO EKONOMİNİN DOĞUŞU ve TEMEL KAVRAMLAR 11 1.1.Makro Ekonominin Doğuşu 12 1.1.1.Makro Ekonominin Doğuş Süreci 12 1.1.2.Mikro ve Makro Ekonomi Ayrımı 15 1.1.3.Makro Analiz

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm Üretim Yönetiminde Temel Kavramlar

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm Üretim Yönetiminde Temel Kavramlar İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm Üretim Yönetiminde Temel Kavramlar 1.1. Giriş... 2 1.2. Üretim Faktörleri ve Üretim... 3 1.3. Üretim ve İşlemler Yönetimi... 6 1.4. Üretim ve İşlemler Yönetiminin Kapsamı... 7

Detaylı

2013-2014 ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER

2013-2014 ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER 2013-2014 ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER ENG 102 Akademik Sunum Becerileri Academic Presentation Skills 2 2 3 6 HVI 101 Sivil Havacılığa Giriş Introduction

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM: KALKINMA VE AZGELİŞMİŞLİK...

BİRİNCİ BÖLÜM: KALKINMA VE AZGELİŞMİŞLİK... İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM: KALKINMA VE AZGELİŞMİŞLİK... 1 Kalkınma Ekonomisine Olan Güncel İlgi... 1 Kalkınma Kavramı ve Terminolojisi... 1 Büyüme ve Kalkınma... 1 Kalkınma Terminolojisi... 2 Dünyada Gelir

Detaylı

İMALAT SANAYİ İHRACATINDA UZMANLAŞMA: TÜRKİYE -AVRUPA BİRLİĞİ ANALİZİ (1991 2003)

İMALAT SANAYİ İHRACATINDA UZMANLAŞMA: TÜRKİYE -AVRUPA BİRLİĞİ ANALİZİ (1991 2003) İMALAT SANAYİ İHRACATINDA UZMANLAŞMA: TÜRKİYE -AVRUPA BİRLİĞİ ANALİZİ (1991 2003) Doç. Dr. Ayten Ayşen KAYA Ege Üniversitesi İİBF aysen.kaya@ege.edu.tr ÖZET Bu çalışmanın amacı Türkiye nin AB 15 ve AB

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... TABLOLAR LİSTESİ... viii ŞEKİLLER LİSTESİ... ix KISALTMALAR LİSTESİ... x GİRİŞ... 1 BÖLÜM 1: EĞİTİM VE GELİŞTİRME KAVRAMI...

İÇİNDEKİLER. Önsöz... TABLOLAR LİSTESİ... viii ŞEKİLLER LİSTESİ... ix KISALTMALAR LİSTESİ... x GİRİŞ... 1 BÖLÜM 1: EĞİTİM VE GELİŞTİRME KAVRAMI... İÇİNDEKİLER Önsöz... iii TABLOLAR LİSTESİ... viii ŞEKİLLER LİSTESİ... ix KISALTMALAR LİSTESİ... x GİRİŞ... 1 BÖLÜM 1: EĞİTİM VE GELİŞTİRME KAVRAMI... 7 1.1. İnsan Kaynağı Eğitimi... 9 1.1.1. Eğitimin Amaçları...

Detaylı

Doktora. 2. yıl Bahar / 4. yarıyıl DERS ÖĞRETİM PLANI. Dış Ticaret İşlemleri ve Finansmanı

Doktora. 2. yıl Bahar / 4. yarıyıl DERS ÖĞRETİM PLANI. Dış Ticaret İşlemleri ve Finansmanı DERS ÖĞRETİM PLANI Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Türü (Zorunlu, Seçmeli) Dersin Seviyesi (Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) Dersin AKTS Kredisi 8 Haftalık Ders Saati 3 Haftalık Uygulama Saati

Detaylı

İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı

İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı TÜRKİYE NİN OECD ÜLKELERİ İLE ENDÜSTRİ İÇİ TİCARETİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ (2000-2010) Şüheda Özörnek Tunç Danışman Prof. Dr. Ali Şen Yüksek

Detaylı

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ -

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - Necla YILMAZ Yüksek Lisans Tezi Çorum

Detaylı

İÇİNDEKİLER İŞLETME İÇİNE YÖNELİK ÇALIŞMA SERMAYESİ YÖNETİMİ

İÇİNDEKİLER İŞLETME İÇİNE YÖNELİK ÇALIŞMA SERMAYESİ YÖNETİMİ İÇİNDEKİLER Şekiller Listesi... viii Tablolar Listesi... ix Kısaltmalar Listesi... x Giriş... 1 Birinci Bölüm İŞLETME İÇİNE YÖNELİK ÇALIŞMA SERMAYESİ YÖNETİMİ 1.1. Çalışma Sermayesi Yönetimi Anlayışının

Detaylı

Araştırma Enstitusu Mudurlugu, Tekirdag (Sorumlu Yazar)

Araştırma Enstitusu Mudurlugu, Tekirdag (Sorumlu Yazar) VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 04-07 Ekim 2016 ISSN: 2148-0036 Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: 161-167 Derleme Review 1Bagcılık Araştırma Enstitusu

Detaylı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sayı: 2010-13 / 2 Ağustos 2010 EKONOMİ NOTLARI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sayı: 2010-13 / 2 Ağustos 2010 EKONOMİ NOTLARI EKONOMİ NOTLARI YENİ ENDEKSLERLE 2003-2010 DÖNEMİ REEL EFEKTİF DÖVİZ KURU GELİŞMELERİNE İLİŞKİN GÖZLEMLER Hülya Saygılı Mesut Saygılı Gökhan Yılmaz Özet: Çalışmada Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)

Detaylı

LOJİSTİK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ AKADEMİK YILI LİSANS (TÜRKÇE) DERS PROGRAMI

LOJİSTİK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ AKADEMİK YILI LİSANS (TÜRKÇE) DERS PROGRAMI LOJİSTİK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ 2014-2015 AKADEMİK YILI LİSANS (TÜRKÇE) DERS PROGRAMI BİRİNCİ YARIYIL Adı (TR) Adı (ING) ISL 131 Ekonominin Temelleri I Fundamentals of Economics I ISL 171 İşletme Yönetiminin

Detaylı

1.BÖLÜM GENEL TANIMLAR

1.BÖLÜM GENEL TANIMLAR İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...III İÇİNDEKİLER...V 1.BÖLÜM GENEL TANIMLAR 1.İktisat...1 2.Gereksinme...2 a)gereksinmenin Özellikleri...2 b)gereksinmenin Çeşitleri...4 3.Mal ve Hizmetler...5 4.Üretim Faktörleri...8

Detaylı

Tarım Ekonomisi. viii

Tarım Ekonomisi. viii İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER iii v BİRİNCİ BÖLÜM 1. TARIM EKONOMİSİNE GİRİŞ 1 1.1. Ekonomik Faaliyetler 2 1.1.1. Üretim 2 1.1.2. Mübadele 3 1.1.3. Tüketim 4 1.2. Tarım Ekonomisi ve Kapsamı 4 1.2.1. Tanımı

Detaylı

Ege University Working Papers in Economics 2006 http://www.iibf.ege.edu.tr/economics/tartisma

Ege University Working Papers in Economics 2006 http://www.iibf.ege.edu.tr/economics/tartisma Ege University Working Papers in Economics 2006 http://www.iibf.ege.edu.tr/economics/tartisma İMALAT SANAYİ İHRACATINDA UZMANLAŞMA: TÜRKİYE -AVRUPA BİRLİĞİ ANALİZİ (1991 2003) A. Ayşen Kaya Working Paper

Detaylı

Doç. Dr. Dürdane Şirin Saraçoğlu Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Doç. Dr. Dürdane Şirin Saraçoğlu Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, Cilt 72, No. 1, 217, s. 151-182 ÇİN HALK CUMHURİYETİ ile TÜRKİYE ARASINDA DIŞ TİCARETİN GELİŞİMİ ve TÜRKİYE DE İMALAT SANAYİNDE SEKTÖREL İSTİHDAMA ETKİSİ * Öz Doç. Dr.

Detaylı

İÇİNDEKİLER Sayfa ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vi GENEL EKONOMİ 1. Ekonominin Tanımı ve Kapsamı... 1 1.1. Ekonomide Kıtlık ve Tercih... 1 1.2.

İÇİNDEKİLER Sayfa ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vi GENEL EKONOMİ 1. Ekonominin Tanımı ve Kapsamı... 1 1.1. Ekonomide Kıtlık ve Tercih... 1 1.2. İÇİNDEKİLER Sayfa ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vi GENEL EKONOMİ 1. Ekonominin Tanımı ve Kapsamı... 1 1.1. Ekonomide Kıtlık ve Tercih... 1 1.2. Ekonominin Tanımı... 3 1.3. Ekonomi Biliminde Yöntem... 4 1.4.

Detaylı

Sepicilikte Kullanılan Odun Dışı Orman Ürünlerinin Dış Ticaretinin Değerlendirilmesi. Determination of Foreign Trade of Non-Wood Tanning Materials

Sepicilikte Kullanılan Odun Dışı Orman Ürünlerinin Dış Ticaretinin Değerlendirilmesi. Determination of Foreign Trade of Non-Wood Tanning Materials II. ULUSAL AKDENİZ ORMAN VE ÇEVRE SEMPOZYUMU Akdeniz ormanlarının geleceği: Sürdürülebilir toplum ve çevre 22-24 Ekim 2014 - Isparta Sepicilikte Kullanılan Odun Dışı Orman Ürünlerinin Dış Ticaretinin Değerlendirilmesi

Detaylı

Kredisi AKTS Finansal Tablolar Analizi

Kredisi AKTS Finansal Tablolar Analizi Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+U Saat Kredisi AKTS Finansal Tablolar Analizi 3 + 0 3 4 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Türkçe Dersin Türü Zorunlu Dersin - Koordinatörü Dersi Verenler - Dersin - Yardımcıları

Detaylı

İktisat Anabilim Dalı- Ortak Doktora Ders İçerikleri

İktisat Anabilim Dalı- Ortak Doktora Ders İçerikleri İktisat Anabilim Dalı- Ortak Doktora Ders İçerikleri 1. Yıl - Güz 1. Yarıyıl Ders Planı İleri Makroiktisat I IKT801 1 3 + 0 6 Makro iktisadın mikro temelleri, emek, mal ve sermaye piyasaları, modern AS-AD

Detaylı

AÇIKLANMIŞ KARŞILAŞTIRMALI ÜSTÜNLÜKLER ENDEKSİ: TÜRKİYE PAMUK ENDÜSTRİSİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA

AÇIKLANMIŞ KARŞILAŞTIRMALI ÜSTÜNLÜKLER ENDEKSİ: TÜRKİYE PAMUK ENDÜSTRİSİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA AÇIKLANMIŞ KARŞILAŞTIRMALI ÜSTÜNLÜKLER ENDEKSİ: TÜRKİYE PAMUK ENDÜSTRİSİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA Mehmet Arif ŞAHİNLİ * ÖZET Bu çalışmanın amacı, Türkiye pamuk sektörünün uluslararası alandaki rekabet gücünün

Detaylı

TÜRKİYE NİN SURİYE ile DIŞ TİCARETİNDEKİ GELİŞMELER. DEVELOPMENTS in FOREIGN TRADE of TURKEY WITH SYRIA

TÜRKİYE NİN SURİYE ile DIŞ TİCARETİNDEKİ GELİŞMELER. DEVELOPMENTS in FOREIGN TRADE of TURKEY WITH SYRIA TÜRKİYE NİN SURİYE ile DIŞ TİCARETİNDEKİ GELİŞMELER Emre BULUT 1 ÖZET Bu çalışmada, 1969-2012 döneminde Türkiye nin Suriye ile dış ticareti incelenmiştir. Ayrıca, 2009-2012 döneminde Uluslararası Standart

Detaylı

İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (1999) Ekonometri Bölümü

İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (1999) Ekonometri Bölümü Mahmut ZORTUK E-posta : mahmut.zortuk@dpu.edu.tr Telefon : 0274 265 2031-2020 Öğrenim Bilgisi Doktora İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler (2007) Enstitüsü Ekonometri Anabilim Dalı Yüksek -Tezli Dumlupınar

Detaylı

SESSION 3C: Uluslararası Ticaret I 423

SESSION 3C: Uluslararası Ticaret I 423 SESSION 3C: Uluslararası Ticaret I 423 Türkiye nin Avrupa Birliği Ülkeleri ile Endüstri-içi Ticaretinin Belirleyicileri: Çekim Modeli Sonuçları (1996-2013) The Determinants of Turkey's Intra-Industry Trade

Detaylı

YATIRIMCILARDA RİSK ALMA DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ: BİR ALAN ÇALIŞMASI

YATIRIMCILARDA RİSK ALMA DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ: BİR ALAN ÇALIŞMASI T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı YATIRIMCILARDA RİSK ALMA DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ: BİR ALAN ÇALIŞMASI İbrahim KUZKUN Yüksek Lisans Tezi Çorum 2013 YATIRIMCILARDA

Detaylı

INDIVIDUAL COURSE DESCRIPTION

INDIVIDUAL COURSE DESCRIPTION Course Unit Title Course Unit Code ECO 811 Type of Course Unit (Compulsory, Optional) Level of Course Unit (Short Cyle, First Cycle, Second Cycle, Third Cycle) Number of ECTS Credits Allocated Theoretical

Detaylı

INDIVIDUAL COURSE DESCRIPTION

INDIVIDUAL COURSE DESCRIPTION Course Unit Title Course Unit Code ECO 811 Type of Course Unit (Compulsory, Optional) Level of Course Unit (Short Cyle, First Cycle, Second Cycle, Third Cycle) Number of ECTS Credits Allocated Theoretical

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI. Dış Ticaret Beklenti Anketi

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI. Dış Ticaret Beklenti Anketi T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI Dış Ticaret Beklenti Anketi 216 2. Çeyrek Dönemi Beklentilerine İlişkin Genel Değerlendirmeler 11 Nisan 216 Ekonomik Araştırmalar ve Değerlendirme Genel Müdürlüğü DIŞ TİCARET BEKLENTİ

Detaylı

aylık ekonomi bülteni

aylık ekonomi bülteni ADANA TİCARET ODASI ARALIK 214 *Aylık bültenimiz ilgili ay içinde açıklanan en son verilere göre Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğü nce düzenlenmiştir. 214 EKİM AYINDA GEÇEN YILIN AYNI DÖNEMİNE GÖRE İHRACAT

Detaylı

Günay Deniz D : 70 Ekim finansal se krizler, idir. Sinyal yakl. temi. olarak kabul edilebilir. Anahtar Kelimeler:

Günay Deniz D : 70 Ekim finansal se krizler, idir. Sinyal yakl. temi. olarak kabul edilebilir. Anahtar Kelimeler: finansal se krizler, idir. Sinyal yakl olarak kabul edilebilir. temi Anahtar Kelimeler: 63 THE PREDICTABILITY OF CRISES: THE CASE OF THE CRISIS OF 2008 ABSTRACT The economic crises in the World, especially

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T + U Saat Kredi AKTS

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T + U Saat Kredi AKTS Ders Kodu Yarıyıl T + U Saat Kredi AKTS BÖLGESEL İKTİSAT VE KALKINMA Ön Koşul Dersleri DERS BİLGİLERİ ECON 584 2 veya 3 3 + 0 3 6 Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler

Detaylı

DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE EKONOMİK BÜYÜMENİN SİGORTACILIK SEKTÖRÜNE ETKİSİ

DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE EKONOMİK BÜYÜMENİN SİGORTACILIK SEKTÖRÜNE ETKİSİ T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE EKONOMİK BÜYÜMENİN SİGORTACILIK SEKTÖRÜNE ETKİSİ Elif ERDOĞAN Yüksek Lisans Tezi Çorum 2013 DÜNYA DA VE TÜRKİYE

Detaylı

SON ÜÇ YILDA ADANA İLİNE VERİLEN YATIRIM TEŞVİK BELGELERİ

SON ÜÇ YILDA ADANA İLİNE VERİLEN YATIRIM TEŞVİK BELGELERİ SON ÜÇ YILDA ADANA İLİNE VERİLEN YATIRIM TEŞVİK BELGELERİ MEHMET KARAKUŞ 11 ARALIK 2015 Adana Sanayi Odası Son Üç Yılda Adana İline Verilen Yatırım Teşvik Belgeleri-Özet Türkiye nin 2023 vizyonu ile üretim,

Detaylı

aylık ekonomi bülteni

aylık ekonomi bülteni ADANA TİCARET ODASI Ocak 213 *Aylık bültenimiz ilgili ay içinde açıklanan en son verilere göre İç Ticaret Müdürlüğümüzce düzenlenmiştir. 212 KASIM AYINDA GEÇEN YILIN AYNI DÖNEMİNE GÖRE İHRACAT %17 İTHALAT

Detaylı

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Sayı 35 Ocak 2013

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Sayı 35 Ocak 2013 Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Sayı 35 Ocak 2013 AVRUPA BİRLİĞİ NE BEŞİNCİ GENİŞLEME SÜRECİYLE ÜYE OLAN ÜLKELERİN REKABET GÜÇLERİNDEKİ DEĞİŞİMİN ANALİZİ 1 Hüseyin ALTAY Yrd. Doç. Dr. Bilecik

Detaylı

Editörler Yrd.Doç.Dr. Bülent Altay & Yrd.Doç.Dr. Temur Kurtaslan GENEL EKONOMİ

Editörler Yrd.Doç.Dr. Bülent Altay & Yrd.Doç.Dr. Temur Kurtaslan GENEL EKONOMİ Editörler Yrd.Doç.Dr. Bülent Altay & Yrd.Doç.Dr. Temur Kurtaslan GENEL EKONOMİ Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Bülent Altay Yrd.Doç.Dr. Gülay Hız Yrd.Doç.Dr. Musa Türkoğlu Yrd.Doç.Dr. Oktay Aktürk Yrd.Doç.Dr. Temur

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER, TÜRKİYE EKONOMİSİ VE İKLİMLENDİRME SEKTÖRÜ Prof. Dr. SADİ UZUNOĞLU

KÜRESEL GELİŞMELER, TÜRKİYE EKONOMİSİ VE İKLİMLENDİRME SEKTÖRÜ Prof. Dr. SADİ UZUNOĞLU KÜRESEL GELİŞMELER, TÜRKİYE EKONOMİSİ VE İKLİMLENDİRME SEKTÖRÜ Prof. Dr. SADİ UZUNOĞLU Dünya Ekonomisinde Büyüme Performansı 02 uzunoglusadi@gmail.com 03 uzunoglusadi@gmail.com 04 uzunoglusadi@gmail.com

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. : Evli - 1 çocuklu : YRD. DOÇ. DR. 5. İletişim Bilgileri : gulcinelifyucel@gmail.com gulcinelif.yucel@yeniyuzyil.edu.tr

ÖZGEÇMİŞ. : Evli - 1 çocuklu : YRD. DOÇ. DR. 5. İletişim Bilgileri : gulcinelifyucel@gmail.com gulcinelif.yucel@yeniyuzyil.edu.tr ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : GÜLÇİN ELİF YÜCEL 2. Doğum Tarihi : 05.02.1984 3. Medeni Hali 4. Unvanı : Evli - 1 çocuklu : YRD. DOÇ. DR. 5. İletişim Bilgileri : gulcinelifyucel@gmail.com gulcinelif.yucel@yeniyuzyil.edu.tr

Detaylı

GEÇİŞ EKONOMİLERİNDE MAL PİYASALARI ETKİNLİĞİ VE İHRACATTA ÜRÜN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ Seymur AĞAZADE Öz

GEÇİŞ EKONOMİLERİNDE MAL PİYASALARI ETKİNLİĞİ VE İHRACATTA ÜRÜN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ Seymur AĞAZADE Öz GEÇİŞ EKONOMİLERİNDE MAL PİYASALARI ETKİNLİĞİ VE İHRACATTA ÜRÜN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ Seymur AĞAZADE Öz İhracatta ürün çeşitlendirmesinin, gelişmekte olan ülkelerin uzun dönemde istikrarlı bir şekilde büyüyebilmelerine

Detaylı