ORMAN YANGINLARININ KIZILÇAM (Pinus brutia Ten.) ODUNUNUN BAZI FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ ÖZET ABSTRACT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ORMAN YANGINLARININ KIZILÇAM (Pinus brutia Ten.) ODUNUNUN BAZI FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ ÖZET ABSTRACT"
  • Oz Taş
  • 2 yıl önce
  • İzleme sayısı:

Transkript

1 III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi Mayıs 2010 Cilt: V Sayfa: ORMAN YANGINLARININ KIZILÇAM (Pinus brutia Ten.) ODUNUNUN BAZI FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ Yeliz AYDIN 1, Nurgül AY 1, Aytaç AYDIN 1 1 KTÜ, Orman Fakültesi, Orman End. Müh. Bölümü, Trabzon, ÖZET Bu çalışmada, orman yangınlarının kızılçam (Pinus brutia Ten.) odununun fiziksel özellikleri üzerine etkileri araştırılmıştır. Deneylerde, Antalya-Serik-Gebiz yöresinden alınan 4 adet yangına maruz kalmamış, 4 adet yangına maruz kalmış olmak üzere toplam 8 adet örnek ağaçtan yararlanılmıştır. Örnek ağaçların seçimi, deney örneklerinin hazırlanması ve deneyler ilgili standartlara uygun olarak yürütülmüştür. Bu çalışma dâhilinde, kızılçam odununun fiziksel özellikleri (tam kuru ve hava kurusu özgül ağırlıklar, hacim-yoğunluk değeri ve odun-su ilişkileri) hesaplanmıştır. Orman yangınının kızılçam odununun fiziksel özelliklerine etkisi belirlenmiş ve sonuçlar benzer ağaç türleri ile karşılaştırılmıştır. Çalışma sonucunda elde edilen bulgulara göre; orta şiddette örtü yangınına maruz kalmış ve sadece kabuğun dış kısmı yanmış (iç kabuk zarar görmemiş) kızılçam odununun çalışma değerleri hariç fiziksel özellikleri etkilenmemiştir. Anahtar Kelimeler: Kızılçam, Pinus brutia Ten., Fiziksel özellikler, Orman yangını. ABSTRACT In this study, effects of the forest fires on the physical properties of calabrian pine (Pinus brutia Ten.) wood were investigated. In the experiments, a total of eight specimens, four exposed to fire and four unexposed to fire (control), from Antalya - Gebiz- Serik region, were utilized. The selection of the experimental trees, preparation of the test specimens and application of the test procedures were done according to relevant standards. Physical properties (air and oven dry specific gravities, volume density value, wood water relatives) were determined in this study. Effects of the forest fires on the physical properties of calabrian pine (Pinus brutia Ten.) wood were determined and the results compared with similar tree species. According to results of investigation; physical properties of calabrian pine which exposed to middle intensity fire and only external side of barks fired (internal side of barks undamaged) did not affected, except for shrinkage and extension value, from forest fire. Key Words: Calabrian pine, Pinus brutia Ten. Physical properties, Forest fire. 1. GİRİŞ Orman ekosistemlerinin şekillenmesinde etken olan faktörlerin en önemlilerinden birisi şüphesiz orman yangınlarıdır. Bir taraftan birçok ekosistemin ayrılmaz bir parçası olan yangınlar, diğer taraftan her yıl binlerce hektar verimli orman alanının yanmasına ve ormana bağlı birçok değerden yeterince yararlanılamamasına neden olan çok yıkıcı etkilere sahip afetler olabilirler. Nitekim Akdeniz coğrafyası ve iklim kuşağında yer alması nedeniyle, ülkemiz özellikle yaz aylarında yoğun bir yangın tehdidi altında bulunmakta ve 1703

2 buna bağlı olarak her yıl çıkan orman yangınları sonucu önemli miktarda orman alanı zarar görmektedir (Url 1, Url 2, Pausas ve Vallejo 1999, Serez 1995). Ülkemizde geniş bir yayılım alanına sahip olan Kızılçam (Pinus brutia Ten.) yangına karşı hassas bir tür olup, yılın büyük bir bölümü yangın tehlikesine maruz kalabilmektedir (Serez 1995, Neyişçi 2001, Erten ve Sözen 1996). Yapılan çalışmalarda, düşük dereceli orman yangınlarının odunun fiziksel özelliklerine etki ettiği belirlenmiştir (Bortoletto ve Moreschı 2003, Erten ve Sözen 1996, Bozkurt ve Erdin 1997). Bu çalışma kapsamında, orman yangınlarının kızılçam (Pinus brutia Ten.) odununun fiziksel özellikleri üzerine etkilerinin araştırılması hedeflenmiştir. 2. MATERYAL VE METOD Araştırmada kullanılan ağaçlar, düzgün gövde yapısına sahip ağaçlardan TS 4176 ya uygun olarak seçilmiştir. Antalya-Serik-Gebiz yöresinden alınan 4 adet yangın etkisine maruz kalmış ve 4 adet yangın etkisine maruz kalmamış olmak üzere toplam 8 adet ağaç üzerinde denemeler gerçekleştirilmiştir. Tablo 1 de örnek ağaçlarının ve alındıkları yörenin özellikleri belirtilmiştir (TS ). Bölge Müd. Çizelge 1. Örnek ağaçlarının ve alındıkları yörenin özellikleri İşletme Müd. İşletme Şef. Kızılçam Yaşı ve Grubu 1704 Ağaç Çapı (cm) Bölme No Rakım (m) Antalya Serik Gebiz 19-K K.doğu Antalya Serik Gebiz 37-K K.doğu Antalya Serik Gebiz 27-K K.doğu Antalya Serik Gebiz 39-K K.doğu Antalya Serik Gebiz 36-Y K.batı Antalya Serik Gebiz 40-Y K.batı Antalya Serik Gebiz 24-Y G.batı Antalya Serik Gebiz 26-Y G.batı K: Kontrol grubu (Yangın etkisine maruz kalmamış) Y: Yangın etkisine maruz kalmış Deneme ağaçlarının seçimi sırasında, ağaçlarda yapı bakımından ekstrem özellikler bulunmamasına dikkat edilmiştir. Fazla dallı ve budaklı, anormal tepe çatılı, çürük veya böcek zararına uğramış fertler ile anormal gelişme göstermiş ağaçların alınmamasına dikkat edilmiştir. Belirlenen ağaçların göğüs çapları ölçülerek ortalama göğüs çapı bulunmuş ve bu çapa en yakın 4 er adet ağaç olmak üzere, toplam 8 adet ağaç deneme ağacı olarak seçilmiştir. Ağaçlar üzerine numaraları yazılmış ve kuzey yönleri işaretlenmiştir. Araştırmaya konu bölgedeki yangın orta şiddette örtü yangınıdır. Dolayısı ile alınan örneklerin sadece kabuğunun dış kısmı yanmış, iç kabuk zarar görmemiştir. Araştırmada uygulanan test metotları, ilgili Türk Standartlarından faydalanılarak belirlenmiştir. Özgül ağırlık tayini için TS 2471, TS 2472 ve TS 53 esaslarına uyulmuştur Bakı

3 (TS , TS , TS ). Hacim-yoğunluk değerinin belirlenmesi TS 2472 esaslarına göre yürütülmüştür (TS ). Teğet, radyal ve liflere paralel ki çalışma miktarını belirlemek için TS 4083, TS 4084, TS 4085 ve TS 4086 standartları kullanılmıştır (TS , TS , TS , TS ). Yangın etkisine maruz kalmış ve kalmamış toplumlar arasında fiziksel özellikler açısından bir farklılık olup olmadığını belirlemek için (Independent Samples T-Test) uygulanmıştır. Analizin ilk aşamasında Levene testi yapılarak toplum varyanslarının homojen olup olmadığı incelenmiş ve bundan sonraki aşamada toplumlar arasındaki farklar tespit edilmiştir. İstatistiksel değerlendirmeler yapılırken, SPSS 11.5 istatistik paket programı kullanılmıştır. 3. BULGULAR VE TARTIŞMA Yapılan çalışmalar sonucu yangın etkisine maruz kalmış ve kalmamış örneklerden elde edilen deney sonuçları Çizelge 2 de verilmiştir. Çizelge 2. Deney sonuçları Özellikler K1 K2 K3 K4 Y1 Y2 Y3 Y4 Tam Kuru Özgül Ağırlık (gr/cm 3 ) Hava Kurusu Özgül Ağırlık (gr/cm 3 ) Hacim-Yoğunluk Değeri (kg/m 3 ) Radyal 0,534 0,545 0,561 0,532 0,541 0,563 0,522 0,526 0,559 0,579 0,583 0,555 0,576 0,601 0,554 0,557 0,455 0,472 0,477 0,464 0,480 0,498 0,462 0,460 4,936 4,935 4,942 4,999 4,912 4,903 4,915 4,91 Daralma Miktarı (%) Teğet 6,798 6,763 6,842 6,855 6,806 6,8 6,795 6,801 Hacimsel 11,736 11,699 11,784 11,855 11,705 11,714 11,718 11,703 Genişleme Miktarı (%) Radyal Teğet 3,963 3,99 3,936 3,941 3,626 3,69 3,761 3,763 7,963 7,988 8,046 8,003 7,812 7,825 7,810 7,741 Hacimsel 11,933 11,979 11,983 11,945 11,435 11,515 11,569 11,504 Yangın etkisine maruz kalmış ve kalmamış örneklerden elde edilen deney sonuçlarına ait ortalama değerler Çizelge 3 de verilmiştir. 1705

4 Çizelge 3. Deney sonuçlarına ait ortalama değerler Özellikler Sembol Yangına maruz kalmamış Ortalama Değer Yangına maruz kalmış Tam Kuru Özgül Ağırlık (gr/cm 3 ) δ Hava Kurusu Özgül Ağırlık (gr/cm 3 ) δ Hacim-Yoğunluk Değeri (kg/m 3 ) y Daralma Miktarı (%) Genişleme Miktarı (%) Radyal β r Teğet β t Hacimsel β v 11,77 11,71 Radyal α r Teğet α t Hacimsel α v Özgül Ağırlık Hava Kurusu Özgül Ağırlık Yangına maruz kalmış ve kalmamış kızılçam odunları arasında hava kurusu özgül ağırlık değerleri bakımından farklılık olup olmadığının belirlenmesi için yapılan bağımsız gruplar t testi sonuçları Çizelge 4 de verilmiştir. Çizelge 4. Yangına maruz kalmış ve kalmamış kızılçam odununun hava kurusu özgül ağırlık bağımsız gruplar t testi sonuçları Homojenlik Testi Güven Düzeyi Güven t Değeri Serbestlik Standart Hata Farkı Düzeyi Yapılan bağımsız gruplar t testine göre 0.05 anlam düzeyinde yangına maruz kalmış ve kalmamış kızılçam odununun hava kurusu özgül ağırlık bakımından herhangi bir farklılığın olmadığı saptanmıştır Tam Kuru Özgül Ağırlık Yangın etkisine maruz kalmış ve kalmamış kızılçam odunları arasında tam kuru özgül ağırlık değerleri bakımından farklılık olup olmadığının belirlenmesi için yapılan bağımsız gruplar t testi sonuçları Çizelge 5 de verilmiştir. 1706

5 Çizelge 5. Yangın etkisine maruz kalmış ve kalmamış kızılçam odunlarının tam kuru özgül ağırlık bağımsız gruplar t testi sonuçları Homojenlik Testi Güven t Değeri Serbestlik Standart Hata Farkı Güven Düzeyi Düzeyi maruz kalmış ve kalmamış kızılçam odununun tam kuru özgül ağırlık bakımından herhangi bir farklılığın olmadığı saptanmıştır Hacim-Yoğunluk Değeri Yangın etkisine maruz kalmış ve kalmamış kızılçam odunları arasında hacimyoğunluk değerleri bakımından farklılık olup olmadığının belirlenmesi için yapılan bağımsız gruplar t testi sonuçları Çizelge 6 da verilmiştir. Çizelge 6. Yangın etkisine maruz kalmış ve kalmamış kızılçam odununun hacim-yoğunluk değeri bağımsız gruplar t testi sonuçları Homojenlik Testi Güven t Değeri Serbestlik Standart Hata Farkı Güven Düzeyi Düzeyi maruz kalmış ve kalmamış kızılçam odununun hacim-yoğunluk değerleri bakımından aralarında farklılık olmadığı saptanmıştır Hücre Çeperi Maddesi Oranı Yangın etkisine maruz kalmış ve kalmamış kızılçam odununun hücre çeperi maddesi oranı değerleri bakımından aralarında farklılık olup olmadığının belirlenmesi için yapılan bağımsız gruplar t testi sonuçları Çizelge 7 de verilmiştir. Çizelge 7. Yangın etkisine maruz kalmış ve kalmamış kızılçam odununun hücre çeperi maddesi oranı bağımsız gruplar t testi sonuçları Homojenlik Testi Güven Düzeyi t Değeri Serbestlik Standart Hata Farkı Güven Düzeyi maruz kalmış ve kalmamış kızılçam odunlarının arasında hücre çeperi maddesi oranları bakımından farklılığın olmadığı saptanmıştır Hava Boşluğu Hacmi Oranı Yangın etkisine maruz kalmış ve kalmamış kızılçam Odununun hava boşluğu hacmi oranı değerleri bakımından aralarında farklılık olup olmadığının belirlenmesi için yapılan bağımsız gruplar t testi sonuçları Çizelge 8 de verilmiştir. 1707

6 Çizelge 8. Yangın etkisine maruz kalmış ve kalmamış kızılçam odununun hava boşluğu hacmi oranı bağımsız gruplar t testi sonuçları Homojenlik Testi Güven Düzeyi t Değeri Serbestlik Standart Hata Farkı Güven Düzeyi maruz kalmış ve kalmamış kızılçam odunlarının arasında hava boşluğu hacmi oranları bakımından farklılığın olmadığı saptanmıştır Odun-Su İlişkileri Daralma ve Genişleme Miktarları Yangın etkisine maruz kalmış ve kalmamış kızılçam odununun daralma ve genişleme yüzdeleri bakımından aralarında farklılık olup olmadığının belirlenmesi için yapılan bağımsız gruplar t testi sonuçları Çizelge 9 ve Çizelge 10 da verilmiştir. Çizelge 9. Yangın etkisine maruz kalmış ve kalmamış kızılçam odununun daralma yüzdeleri bağımsız gruplar t testi sonuçları Homojenlik Testi Güven t Değeri Serbestlik Standart Hata Farkı Güven Düzeyi Düzeyi maruz kalmış ve kalmamış kızılçam odunlarının arasında daralma yüzdeleri bakımından farklılığın olduğu saptanmıştır. Çizelge 10. Yangın etkisine maruz kalmış ve kalmamış kızılçam odununun genişleme yüzdeleri bağımsız gruplar t testi sonuçları Toplum Ortalaması Önemlilik Testi Homojenlik Testi Güven t Değeri Serbestlik Standart Hata Farkı Güven Düzeyi Düzeyi maruz kalmış ve kalmamış kızılçam odunlarının arasında genişleme yüzdeleri bakımından farklılığın olduğu saptanmıştır Odununun İçersine Alabileceği En Yüksek Su Miktarı Yangın etkisine maruz kalmış ve kalmamış kızılçam odununun içerisine alabileceği en yüksek su miktarı bakımından aralarında farklılık olup olmadığının belirlenmesi için yapılan bağımsız gruplar t testi sonuçları Çizelge 11 de verilmiştir. 1708

7 Çizelge 11. Yangın etkisine maruz kalmış ve kalmamış kızılçam odununun içerisine alabileceği en yüksek su miktarı bağımsız gruplar t testi sonuçları Homojenlik Testi Güven t Değeri Serbestlik Standart Hata Farkı Güven Düzeyi Düzeyi maruz kalmış ve kalmamış kızılçam odunlarının arasında içerisine alabileceği en yüksek su miktarı bakımından herhangi bir farklılığın olmadığı saptanmıştır Lif Doygunluk Noktası Rutubeti Yangın etkisine maruz kalmış ve kalmamış kızılçam odununun lif doygunluk noktası rutubeti bakımından aralarında farklılık olup olmadığının belirlenmesi için yapılan bağımsız gruplar t testi sonuçları Çizelge 12 de verilmiştir. Çizelge 12. Yangın etkisine maruz kalmış ve kalmamış kızılçam odununun lif doygunluk noktası rutubeti bağımsız gruplar t testi sonuçları Homojenlik Testi Güven Düzeyi Güven Düzeyi t Değeri Serbestlik Standart Hata Farkı maruz kalmış ve kalmamış kızılçam odunlarının arasında lif doygunluk noktası rutubeti bakımından farklılığın olmadığı saptanmıştır. 4. SONUÇLAR VE ÖNERİLER Yangın etkisine maruz kalmamış örnekler için tam kuru özgül ağırlık değeri g/cm 3, hava kurusu özgül ağırlık değeri g/cm 3, hücre çeperi maddesi oranı % ve hava boşluğu hacmi oranı % 63.77, yangına maruz kalmış örnekler için; tam kuru özgül ağırlık değeri g/cm 3, hava kurusu özgül ağırlık değeri g/cm 3, hücre çeperi maddesi oranı % ve hava boşluğu hacmi oranı % olarak belirlenmiştir. İstatistikî olarak aralarında herhangi bir fark olmadığı saptanmıştır. Çalışmada bulunan özgül ağırlık değerleri Bozkurt, Göker ve Erdin (1993) tarafından belirtilen değerlerden büyük, Berkel (1970) ve URL-3 ten küçük çıkmıştır. Bortoletto ve Moreschı (2003), yangına maruz kalmış Pinus taeda odununun özgül ağırlığının, hacim-yoğunluk değerinin ve içerisine alabileceği en yüksek su miktarının değişmediğini belirtmektedir. Erten ve Sözen (1996) da da, yangına maruz kalmış kızılçam odunu üzerinde yapılan çalışmada özgül ağırlık, hacim-yoğunluk değerinde ve içerisine alabileceği en yüksek su miktarında herhangi bir değişme olmadığını ortaya koymuşlardır. Ortalama daralma miktarları; yangına maruz kalmamış örnekler için teğet (β t ) %6.81, radyal (β r ) %4.95 ve hacmen (β v ) %11,77 olarak bulunmuştur. Yangına maruz kalmış örnekler için ise teğet ( β t ) %7.79, radyal (β r ) %3.71 ve hacmen (β v ) %11.50 olarak bulunmuştur. İstatistikî olarak aralarında farklılığın olduğu 1709

8 belirlenmiştir. Ortalama genişleme miktarları; yangına maruz kalmamış örnekler için teğet (α t ) %8.00, radyal (α r ) %3.95 ve hacmen (α v ) %11.96 olarak bulunmuştur. Yangına maruz kalmış örnekler için ise teğet (α t ) %6.81, radyal (α r ) %4.91ve hacmen (α v ) %11,71 olarak bulunmuştur. İstatistikî olarak aralarında farklılığın olduğu belirlenmiştir. Isı etkisine maruz kalmış örneklerde, yüksek sıcaklık derecelerinde odun yapısında bulunan holoselülozun azalması ve dolayısıyla lignin maddesi oranının artması neticesinde odunda çalışma miktarında azalma olduğu belirlenmiştir(fengel ve Wegener 1983). Bu çalışmada bulunan hacimsel daralma miktarı Berkel (1970) tarafından belirlenen değerden küçük çıkmıştır. Bozkurt ve Ark. (1993) tarafından belirlenen değerden büyük çıkmıştır. Kızılçam diğer ağaç türleri ile karşılaştırıldığında; hacimsel daralma miktarı sarıçam ve karaçamdan düşük, Doğu ladini, Duglas göknarı ve Toros sedirinden yüksek çıkmıştır. Lif doygunluğu noktası rutubeti yangına maruz kalmamış örnekler için %25.32, yangına maruz kalmış örnekler için ise %24.87 olarak hesaplanmıştır. Kızılçam odununun içerisine alabileceği en yüksek su miktarı, yangına maruz kalmamış örnekler için %143.20, yangına maruz kalmış örnekler için ise % olarak hesaplanmıştır. LDN değeri, ağaç malzemenin çalışma özelliğini etkilemekte, emprenye ve kurutma gibi işlemlerde önemli olmaktadır (Bozkurt ve Erdin 1997). Lif Doygunluğu Noktası rutubetine göre kızılçam Lif Doygunluğu Noktası Orta olan ağaçlar grubuna girmektedir (Bozkurt ve Göker 1996). Sonuç olarak; orta şiddette örtü yangınına maruz kalmış ve kabuğun sadece dış kısmı yanmış, dolayısı ile yangın yarası bulunmayan kızılçamlarda, odununun fiziksel özelliklerine ait değerlerin, daralma ve genişleme oranları hariç, değişmediği saptanmıştır. 5. KAYNAKLAR Berkel, A. (1970). Ağaç Malzeme Teknolojisi, I. Cilt, İ.Ü. Yayın No: 1448, Orman Fakültesi Yayın No:147, İstanbul. Bortoletto, G.J. ve MORESCHİ, J.C. (2003). Physical-Mechanical Properties and Chemical Composition of Pinus Taeda Mature Wood Following a Forest Fire,Bioresource Technology, 87, 3, Bozkurt, Y., Göker, Y., Erdin, N. ve AS, N. (1993). Datça Kızılçamında Anatomik ve Teknolojik Özellikler, Uluslararası Kızılçam Sempozyumu Bildiriler Kitabı,, Bozkurt, A.Y. ve GÖKER, Y. (1996).Fiziksel ve Mekanik Ağaç Teknolojisi, Genel Yayın No: 3944, Orman Fakültesi Yayın No: 436, İkinci Baskı, İ.Ü. Basımevi, İstanbul. Bozkurt, A.Y. ve Erdin, N. (1997). Ağaç Teknolojisi, Üniversite Yayın No: 3993, Fakülte Yayın No: 445, İ.Ü. Basımevi, İstanbul. Erten, A.P. ve Sözen, M.R. (1996). Orman Yangınlarının Kızılçam (Pinus brutia Ten) Odununun Fiziksel, Mekaniksel ve Kimyasal Özellikleri Üzerine Etkileri, İç Anadolu Ormancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi, 80, 269, Fengel, D. ve Wegener, G.(1983). Wood Chemistry, Ultrascructure, Reactions, ISBN: , Neyişçi, T. (2001). Kızılçamın Ekolojisi, Kızılçam El Kitabı 2, Pausas, J.G. ve Vallejo, V.R. (1999). The Role of Fire in European Mediterranean Ecosystems, Springer-Verlag, Serez, M. (1995).Status of Forest Fires and Fire Management in Turkey, International Forest Fire News, Country Notes,IFFN No: 12,

9 TS 2471 (1976). Odunda Fiziksel ve Mekanik Deneyler İçin Rutubet Miktarı Tayini, I. Baskı, TSE, Ankara. TS 2472 (1976). Odunda Fiziksel ve Mekanik Deneyler İçin Birim Hacim Ağırlığı Tayini, TSE, Ankara. TS 53 (1982). Odunun Fiziksel Özelliklerinin Tayini İçin Numune Alma, Muayene ve Deney Metotları, TSE, Ankara. TS 4083 (1984). Odunda Radyal ve Teğet Doğrultuda Çekmenin Tayini, I. Baskı, TSE, Ankara. TS 4084 (1984). Odunda Radyal ve Teğet Doğrultuda Şişmenin Tayini, I. Baskı, TSE, Ankara. TS 4085 (1984). Odunda Hacimsel Çekmenin Tayini, I. Baskı, TSE, Ankara. TS 4086 (1984). Odunda Hacimsel Şişmenin Tayini, I. Baskı, TSE, Ankara. TS 4176 (1984). Odunun Fiziksel ve Mekanik Özelliklerinin Tayini İçin Homojen Meşcerelerden Numune Ağacı ve Laboratuar Numunesi Alınması, I. Baskı, TSE, Ankara. URL-1, Ülkemizde Orman Yangını Gerçeği URL-2, htm, Orman Yangınları ve Meteoroloji URL-3 htm

Nurgül AY Hamiyet ŞAHİN KTÜ Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü, TRABZON. Geliş Tarihi:

Nurgül AY Hamiyet ŞAHİN KTÜ Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü, TRABZON. Geliş Tarihi: Kafkas Üniversitesi Artvin Orman Fakültesi Dergisi (2002) : 1 (63-71) MAÇKA-ÇATAK BÖLGESİ ANADOLU KESTANESİ (Castanea sativa Mill.) ODUNUNUN BAZI FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ Nurgül AY Hamiyet ŞAHİN KTÜ Orman

Detaylı

I. Ulusal Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu Ekim 2011 Kahramanmaraş BEKİR CİHAD BAL 1*, İBRAHİM BEKTAŞ 2, ALPEREN KAYMAKÇI 3

I. Ulusal Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu Ekim 2011 Kahramanmaraş BEKİR CİHAD BAL 1*, İBRAHİM BEKTAŞ 2, ALPEREN KAYMAKÇI 3 Kahramanmaraş Başkonuş mevkiinde yetişen sedir (Cedrus libani A.Richard) ağacında boyuna ve radyal yönde fiziksel özelliklerde meydana gelen değişmeler BEKİR CİHAD BAL 1*, İBRAHİM BEKTAŞ 2, ALPEREN KAYMAKÇI

Detaylı

MAÇKA-ÇATAK BÖLGESİ ANADOLU KESTANESİ (Castanea sativa Mill.) ODUNUNUN BAZI MEKANİK ÖZELLİKLERİ

MAÇKA-ÇATAK BÖLGESİ ANADOLU KESTANESİ (Castanea sativa Mill.) ODUNUNUN BAZI MEKANİK ÖZELLİKLERİ Kafkas Üniversitesi Artvin Orman Fakültesi Dergisi (2002) : 1 (87-95) MAÇKA-ÇATAK BÖLGESİ ANADOLU KESTANESİ (Castanea sativa Mill.) ODUNUNUN BAZI MEKANİK ÖZELLİKLERİ Nurgül AY Hamiyet ŞAHİN KTÜ Orman Fakültesi

Detaylı

ODUN FİZİĞİ Yrd.Doç.Dr BİLGİN GÜLLER

ODUN FİZİĞİ Yrd.Doç.Dr BİLGİN GÜLLER ODUN FİZİĞİF İĞİ Yrd.Do Doç.Dr BİLGİN N GÜLLERG Takip edilecek ders kitabı Fiziksel ve Mekanik AğaçA Teknolojisi (I. Bölüm) Yazar: A. Yılmaz Y Bozkurt,Yener Göker Yardımcı Kaynaklar: Wood: Influence of

Detaylı

SERT LİF LEVHALARIN FİZİKSEL VE MEKANİK ÖZELLİKLERİNE SICAKLIK VE BASINCIN ETKİSİ

SERT LİF LEVHALARIN FİZİKSEL VE MEKANİK ÖZELLİKLERİNE SICAKLIK VE BASINCIN ETKİSİ SERT LİF LEVHALARIN FİZİKSEL VE MEKANİK ÖZELLİKLERİNE SICAKLIK VE BASINCIN ETKİSİ Abdullah İSTEK ZKÜ Bartın Orman Fakültesi, Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü ÖZET Bu araştırmada, Kuru Yöntemle sert lif

Detaylı

Sarıçam dan Üretilen Masif Panellerin Bazı Özellikleri

Sarıçam dan Üretilen Masif Panellerin Bazı Özellikleri II. ULUSAL AKDENİZ ORMAN VE ÇEVRE SEMPOZYUMU Akdeniz ormanlarının geleceği: Sürdürülebilir toplum ve çevre 22-24 Ekim 2014 - Isparta Sarıçam dan Üretilen Masif Panellerin Bazı Özellikleri Süleyman KORKUT

Detaylı

ÖZET

ÖZET III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi 20-22 Mayıs 2010 Cilt: V Sayfa: 1834-1844 KAHRAMANMARAŞ TA YETİŞTİRİLEN DALLI SERVİ NİN BAZI FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ VE BAŞLICA KULLANIM ALANLARI

Detaylı

BUHARLAMA İŞLEMİ YAPILMIŞ LADİN (Picea orientalis L.) ODUNUNUN BAZI FİZİKSEL VE MEKANİK ÖZELLİKLERİNDEKİ DEĞİŞMELER

BUHARLAMA İŞLEMİ YAPILMIŞ LADİN (Picea orientalis L.) ODUNUNUN BAZI FİZİKSEL VE MEKANİK ÖZELLİKLERİNDEKİ DEĞİŞMELER Kafkas Üniversitesi Artvin Orman Fakültesi Dergisi (23) : 1-2 (63-67) BUHARLAMA İŞLEMİ YAPILMIŞ LADİN (Picea orientalis L.) ODUNUNUN BAZI FİZİKSEL VE MEKANİK ÖZELLİKLERİNDEKİ DEĞİŞMELER İsmail AYDIN Semra

Detaylı

TOMRUK HACMİNİN TAHMİNİNDE KULLANILAN CENTROID METOD VE DÖRT STANDART FORMÜLÜN KARŞILAŞTIRILMASI

TOMRUK HACMİNİN TAHMİNİNDE KULLANILAN CENTROID METOD VE DÖRT STANDART FORMÜLÜN KARŞILAŞTIRILMASI Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Seri: A, Sayı: 1, Yıl: 2002, ISSN: 1302-7085, Sayfa:115-120 TOMRUK HACMİNİN TAHMİNİNDE KULLANILAN CENTROID METOD VE DÖRT STANDART FORMÜLÜN KARŞILAŞTIRILMASI

Detaylı

Toros Sedirinde Genç Odun ve Olgun Odunun Bazı Fiziksel ve Mekanik Özellikleri

Toros Sedirinde Genç Odun ve Olgun Odunun Bazı Fiziksel ve Mekanik Özellikleri KSU Mühendislik ilimleri Dergisi, 15(2),212 17 KSU. Journal of Engineering Sciences, 15(2),212 Toros Sedirinde Genç Odun ve Olgun Odunun azı Fiziksel ve Mekanik Özellikleri ekir Cihad AL 1*, İbrahim EKTAŞ

Detaylı

İYC MADENCİLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. NE AİT MUĞLA - FETHİYE YÖRESİ BEJ TÜRÜ KİREÇTAŞININ FİZİKO-MEKANİK ANALİZ RAPORU

İYC MADENCİLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. NE AİT MUĞLA - FETHİYE YÖRESİ BEJ TÜRÜ KİREÇTAŞININ FİZİKO-MEKANİK ANALİZ RAPORU T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING İYC MADENCİLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. NE AİT MUĞLA - FETHİYE YÖRESİ BEJ TÜRÜ KİREÇTAŞININ FİZİKO-MEKANİK ANALİZ

Detaylı

KSÜ. Fen ve Mühendislik Dergisi, 7(2)-2004 60 KSU. Journal of Science and Engineering 7(2)-2004

KSÜ. Fen ve Mühendislik Dergisi, 7(2)-2004 60 KSU. Journal of Science and Engineering 7(2)-2004 KSÜ. Fen ve Mühendislik Dergisi, 7(2)-2004 60 KSU. Journal of Science and Engineering 7(2)-2004 Kahramanmaraş Yöresinde Kızılçamlarda (Pinus brutia Ten.) Çam Keseböceği, Thaumetopoea pityocampa (Schiff.)

Detaylı

OKALİPTÜS (E. camaldulensis) AĞACININ FARKLI YÜKSEKLİKLERİNDEN ALINAN TOMRUKLARDAN ÜRETİLMİŞ KONTRPLAKLARIN BAZI MEKANİK ÖZELLİKLERİ

OKALİPTÜS (E. camaldulensis) AĞACININ FARKLI YÜKSEKLİKLERİNDEN ALINAN TOMRUKLARDAN ÜRETİLMİŞ KONTRPLAKLARIN BAZI MEKANİK ÖZELLİKLERİ OKALİPTÜS (E. camaldulensis) AĞACININ FARKLI YÜKSEKLİKLERİNDEN ALINAN TOMRUKLARDAN ÜRETİLMİŞ KONTRPLAKLARIN BAZI MEKANİK ÖZELLİKLERİ Some Mechanical Properties of the Plywood Produced from the Logs Cut

Detaylı

SARIÇAM, KARAÇAM VE KIZILÇAM BASINÇ ODUNUNUN KİMYASAL YAPISI

SARIÇAM, KARAÇAM VE KIZILÇAM BASINÇ ODUNUNUN KİMYASAL YAPISI Bartın Orman Fakültesi Dergisi 2010, Cilt: 12, Sayı: 18, 33-39 ISSN: 1302-0943 EISSN: 1308-5875 SARIÇAM, KARAÇAM VE KIZILÇAM BASINÇ ODUNUNUN KİMYASAL YAPISI Ayben KILIÇ* 1, Süheyla Esin SARIUSTA 2, Harzemşah

Detaylı

DOĞU KARADENİZ BÖLGESİNDE YETİŞEN ÖNEMLİ BAZI AĞAÇ ODUNLARININ VİDA TUTMA DİRENÇLERİ

DOĞU KARADENİZ BÖLGESİNDE YETİŞEN ÖNEMLİ BAZI AĞAÇ ODUNLARININ VİDA TUTMA DİRENÇLERİ Kafkas Üniversitesi Artvin Orman Fakültesi Dergisi (2001) : 1 (54-60) DOĞU KARADENİZ BÖLGESİNDE YETİŞEN ÖNEMLİ BAZI AĞAÇ ODUNLARININ VİDA TUTMA DİRENÇLERİ M. Hakan AKYILDIZ G.Ü. Kastamonu Orman Fakültesi,

Detaylı

Nurgül AY KTÜ Orman Fakültesi, Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü, TRABZON

Nurgül AY KTÜ Orman Fakültesi, Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü, TRABZON Kafkas Üniversitesi Artvin Orman Fakültesi Dergisi 6 (1-2) (2005), 11-16 DUGLAS (Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco) ODUNUNUN JANKA SERTLİK DEĞERİ Nurgül AY KTÜ Orman Fakültesi, Orman Endüstri Mühendisliği

Detaylı

SAF VE KARIŞIK SARIÇAM MEŞCERELERİNDE KALIN KÖK KÜTLESİ MİKTARI VE BUNU ETKİLEYEN ETMENLER ÖZET ABSTRACT

SAF VE KARIŞIK SARIÇAM MEŞCERELERİNDE KALIN KÖK KÜTLESİ MİKTARI VE BUNU ETKİLEYEN ETMENLER ÖZET ABSTRACT III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi 2-22 Mayıs 21 Cilt: III Sayfa: 138-144 SAF VE KARIŞIK SARIÇAM MEŞCERELERİNDE KALIN KÖK KÜTLESİ MİKTARI VE BUNU ETKİLEYEN ETMENLER Aydın TÜFEKÇİOĞLU 1, Mehmet KÜÇÜK

Detaylı

Vakumlu ve Klasik Kurutma Yöntemlerinin Ahşap Malzemenin Bazı Fiziksel ve Mekanik Özelliklerine Etkisinin Belirlenmesi

Vakumlu ve Klasik Kurutma Yöntemlerinin Ahşap Malzemenin Bazı Fiziksel ve Mekanik Özelliklerine Etkisinin Belirlenmesi Politeknik Dergisi Journal of Polytechnic Cilt: Sayı: 4 s.7-78, 009 Vol: No: 4 pp.7-78, 009 Vakumlu ve Klasik Kurutma Yöntemlerinin Ahşap Malzemenin Bazı Fiziksel ve Mekanik Özelliklerine Etkisinin Belirlenmesi

Detaylı

İSTİFLENMİŞ TOMRUKLARDA KULLANILAN HACİM FORMÜLLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI. Ramazan ÖZÇELİK

İSTİFLENMİŞ TOMRUKLARDA KULLANILAN HACİM FORMÜLLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI. Ramazan ÖZÇELİK Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Seri: A, Sayı: 1, Yıl: 2006, ISSN: 1302-7085, Sayfa: 26-32 İSTİFLENMİŞ TOMRUKLARDA KULLANILAN HACİM FORMÜLLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Ramazan ÖZÇELİK

Detaylı

Denizden Yükseklik ve Bakının Doğu Kayını nın (Fagus orientalis Lipsky.) Odun- Su İlişkileri Üzerine Etkisi

Denizden Yükseklik ve Bakının Doğu Kayını nın (Fagus orientalis Lipsky.) Odun- Su İlişkileri Üzerine Etkisi Artvin Çoruh Üniversitesi Artvin Coruh University Orman Fakültesi Dergisi Journal of Forestry Faculty ISSN:2146-1880, e-issn: 2146-698X ISSN:2146-1880, e-issn: 2146-698X Cilt: 14, Sayı:2, Sayfa: 180-190,

Detaylı

Yanmış Kızılçam Odunlarının Kağıt Hamuru ve Kağıt Üretiminde Kullanılması

Yanmış Kızılçam Odunlarının Kağıt Hamuru ve Kağıt Üretiminde Kullanılması 90 Yanmış Kızılçam Odunlarının Kağıt Hamuru ve Kağıt Üretiminde Kullanılması Ahmet TUTUŞ 1, Mustafa ÇİÇEKLER 1*, İlhan DENİZ 2 1 K.S.Ü. Orman Fakültesi, Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü, Kahramanmaraş

Detaylı

HALEP ÇAMI (Pinus halepansis Mill.) ODUNUN FiZiKSEL ve MEKANiKSEL ÖZELLiKLERiNiN BELiRLENMESi

HALEP ÇAMI (Pinus halepansis Mill.) ODUNUN FiZiKSEL ve MEKANiKSEL ÖZELLiKLERiNiN BELiRLENMESi F.D.C: 812 HALEP ÇAMI (Pinus halepansis Mill.) ODUNUN FiZiKSEL ve MEKANiKSEL ÖZELLiKLERiNiN BELiRLENMESi Studies On The Determination Of Physical and Mechanical Properties of Alleppo Pine A. Pamir ERTEN

Detaylı

YANGIN HASSASİYET DERECESİNİN BELİRLENMESİ: TAŞKÖPRÜ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ ÖRNEĞİ

YANGIN HASSASİYET DERECESİNİN BELİRLENMESİ: TAŞKÖPRÜ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ ÖRNEĞİ Kafkas Üniversitesi Artvin Orman Fakültesi Dergisi 6 (1-2) (2005), 28-34 YANGIN HASSASİYET DERECESİNİN BELİRLENMESİ: TAŞKÖPRÜ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ ÖRNEĞİ Ömer KÜÇÜK Sabri ÜNAL Gazi Üniversitesi, Kastamonu

Detaylı

Kereste ile ilgili yürürlükteki Standardlar

Kereste ile ilgili yürürlükteki Standardlar Sıra No 1 2 3 4 5 TS EN 13556 Kereste ile ilgili yürürlükteki Standardlar 27.03.2017 TS No Açıklamalar Yuvarlak ve biçilmiş yapacak odun (kereste) - Avrupa da keresteleri kullanılan ağaçların terminolojisi

Detaylı

C6 Mugla White

C6 Mugla White Sayfa 1/8 Page 1/8 Müşterinin Adı/Adresi: Customer Name/Adress: Raport No: Report No: ÇOBANLAR MERMER MADENCİLİK TURZ. TİC. VE İNŞ. A.Ş. Salkım Mah. Çıngıl Sok. No:7 Kavaklıdere/MUĞLA 228 Numunenin Adı

Detaylı

C5 Mugla White

C5 Mugla White Sayfa 1/8 Page 1/8 Müşterinin Adı/Adresi: Customer Name/Adress: Raport No: Report No: ÇOBANLAR MERMER MADENCİLİK TURZ. TİC. VE İNŞ. A.Ş. Salkım Mah. Çıngıl Sok. No:7 Kavaklıdere/MUĞLA 227 Numunenin Adı

Detaylı

ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LABORATUARLARINDA YAPILABİLEN ANALİZ VE TESTLER ORMAN ÜRÜNLERİ KİMYASI VE TEKNOLOJİSİ ANABİLİM DALI

ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LABORATUARLARINDA YAPILABİLEN ANALİZ VE TESTLER ORMAN ÜRÜNLERİ KİMYASI VE TEKNOLOJİSİ ANABİLİM DALI ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LABORATUARLARINDA YAPILABİLEN ANALİZ VE TESTLER ORMAN ÜRÜNLERİ KİMYASI VE TEKNOLOJİSİ ANABİLİM DALI Lignoselülozik Materyallerin Kimyasal Analizleri AÇIKLAMA YÖNTEM ÜNİVERSİTE

Detaylı

KUZEY KIBRIS TA DOĞAL OLARAK YETĐŞEN KIZILÇAM (Pinus brutia Ten.) IN LĐF MORFOLOJĐSĐ. Bahattin GÜRBOY

KUZEY KIBRIS TA DOĞAL OLARAK YETĐŞEN KIZILÇAM (Pinus brutia Ten.) IN LĐF MORFOLOJĐSĐ. Bahattin GÜRBOY Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Seri: A, Sayı: 2, Yıl: 2007, ISSN: 1302-7085, Sayfa: 119-127 KUZEY KIBRIS TA DOĞAL OLARAK YETĐŞEN KIZILÇAM (Pinus brutia Ten.) IN LĐF MORFOLOJĐSĐ Bahattin

Detaylı

Tokat-Niksar Yöresinde Yetiştirilen ve Yöredeki Tarımsal Yapılarda Yaygın Olarak Kullanılan Kavak Ağacının Önemli Fiziksel ve Mekanik Özellikleri

Tokat-Niksar Yöresinde Yetiştirilen ve Yöredeki Tarımsal Yapılarda Yaygın Olarak Kullanılan Kavak Ağacının Önemli Fiziksel ve Mekanik Özellikleri GOÜ. Ziraat Fakültesi Dergisi, 2006, 23 (1), 61-66 Tokat-Niksar Yöresinde Yetiştirilen ve Yöredeki Tarımsal Yapılarda Yaygın Olarak Kullanılan Kavak Ağacının Önemli Fiziksel ve Mekanik Özellikleri Sırrı

Detaylı

5 Arş. Gör. Dr., Kastamonu Üniversitesi Orman Endüstri Mühendisliği bölümü,

5 Arş. Gör. Dr., Kastamonu Üniversitesi Orman Endüstri Mühendisliği bölümü, PHYSICAL, CHEMICAL AND MECHANICAL PROPERTIES OF ORANGE (Citrus X sinensis (L.) Osbeck) WOOD H. Ġsmail KESĠK 1, Alperen KAYMAKCI 2, Çağrı OLGUN 3, Kubulay ÇAĞATAY 4, Önder TOR 5 This study was to investigate

Detaylı

Kemal ÜÇÜNCÜ, Aytaç AYDIN, Taner TAŞDEMİR 2. ÖZET

Kemal ÜÇÜNCÜ, Aytaç AYDIN, Taner TAŞDEMİR 2. ÖZET III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi 20-22 Mayıs 2010 Cilt: V Sayfa: 1712-1721 OKALİPTUS (Eucalyptus cemaldulensis) ODUNUNUN ADSORPSİYON ÖZELLİKLERİ (1) Kemal ÜÇÜNCÜ, Aytaç AYDIN, Taner TAŞDEMİR 2

Detaylı

2. Karışımın Ağaç Türleri Meşcere karışımında çok değişik ağaç türleri bulunur. Önemli olan, ağaçların o yetişme ortamı özelliklerine uyum gösterip

2. Karışımın Ağaç Türleri Meşcere karışımında çok değişik ağaç türleri bulunur. Önemli olan, ağaçların o yetişme ortamı özelliklerine uyum gösterip 2. Karışımın Ağaç Türleri Meşcere karışımında çok değişik ağaç türleri bulunur. Önemli olan, ağaçların o yetişme ortamı özelliklerine uyum gösterip karışıma katılabilmeleridir. Karışımdaki ağaç türleri

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 1 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: İlker ERCANLI Doğum Tarihi: 6 Eylül 1977 Öğrenim Durumu Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Orman Mühendisliği Karadeniz

Detaylı

MOBİLYA ÜRETİMİNDE KULLANILAN TİCARİ MDF LEVHALARIN ÖZELLİKLERİ

MOBİLYA ÜRETİMİNDE KULLANILAN TİCARİ MDF LEVHALARIN ÖZELLİKLERİ MOBİLYA ÜRETİMİNDE KULLANILAN TİCARİ MDF LEVHALARIN ÖZELLİKLERİ Abdullah İSTEK a, Kamil MUĞLA b ve Hikmet YAZICI c a, Bartın Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü, Bartın/TÜRKİYE,

Detaylı

Antalya Korkuteli Yöresi Kızılçam Ağaçlandırmaları İçin Tek ve Çift Girişli Ağaç Hacim Tablosunun Düzenlenmesi ve Mevcut Tablolar ile Kıyaslanması

Antalya Korkuteli Yöresi Kızılçam Ağaçlandırmaları İçin Tek ve Çift Girişli Ağaç Hacim Tablosunun Düzenlenmesi ve Mevcut Tablolar ile Kıyaslanması II. ULUSAL AKDENİZ ORMAN VE ÇEVRE SEMPOZYUMU Akdeniz ormanlarının geleceği: Sürdürülebilir toplum ve çevre 22-24 Ekim 2014 - Isparta Antalya Korkuteli Yöresi Kızılçam Ağaçlandırmaları İçin Tek ve Çift

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMĠġ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMĠġ. Adı Soyadı : ELĠF TOPALOĞLU. Doğum Tarihi : 6.6.979 3. Unvanı : Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu : Doktora 5. ÇalıĢtığı Kurum : Giresun Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

Detaylı

Kullanılabilecek orman ürünlerinin kalori değerleri aşağıda verilmiştir.

Kullanılabilecek orman ürünlerinin kalori değerleri aşağıda verilmiştir. Nelerden Pellet Yapılır? Her türlü bitkisel ve odunsu artıktan pellet yakıt üretilebilir. Kullanılabilecek orman ürünlerinin kalori değerleri aşağıda verilmiştir. AĞAÇ TURLERİ ODUN VE KABUKLARININ KALORİ

Detaylı

Lamine Edilmiş Sarıçam (Pinus sylvestris L.) Odununun Bazı Fiziksel ve Mekanik Özellikleri

Lamine Edilmiş Sarıçam (Pinus sylvestris L.) Odununun Bazı Fiziksel ve Mekanik Özellikleri KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi 6(1) 2003 75 KSU J. Science and Engineering 6(1) 2003 Lamine Edilmiş Sarıçam (Pinus sylvestris L.) Odununun Bazı Fiziksel ve Mekanik Özellikleri Hakan KESKİN Musa ATAR Ramazan

Detaylı

SU SOĞUTMA KULELERİNDE KULLANILAN EMPRENYESİZ BAZI ÇAM TÜRLERİNİN ÇÖZÜNÜRLÜK DEĞERLERİNDE MEYDANA GELEN DEĞİŞİMİN İNCELENMESİ

SU SOĞUTMA KULELERİNDE KULLANILAN EMPRENYESİZ BAZI ÇAM TÜRLERİNİN ÇÖZÜNÜRLÜK DEĞERLERİNDE MEYDANA GELEN DEĞİŞİMİN İNCELENMESİ SU SOĞUTMA KULELERİNDE KULLANILAN EMPRENYESİZ BAZI ÇAM TÜRLERİNİN ÇÖZÜNÜRLÜK DEĞERLERİNDE MEYDANA GELEN DEĞİŞİMİN İNCELENMESİ Harzemşah HAFIZOĞLU, Murat ÖZALP ZKÜ Bartın Orman Fakültesi, BARTIN, DPÜ Simav

Detaylı

Aksi durumda yabacı bir bölgeden getirilen ırk/ırklar o yöreye uyum sağlamış yerel ırklarla polen alışverişine giriştiklerinde genetik tabanda

Aksi durumda yabacı bir bölgeden getirilen ırk/ırklar o yöreye uyum sağlamış yerel ırklarla polen alışverişine giriştiklerinde genetik tabanda Ağaçlandırma çalışmalarına temel oluşturacak tohum sağlanmasını emniyetli hale getirebilmek için yerel ırklardan elde edilen tohum kullanılması doğru bir yaklaşımdır. Aynı türde de olsa orijin denemeleri

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ. ÖDEV RAPORU YAZIM KURALLARI Örnek Rapor Kapağı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ. ÖDEV RAPORU YAZIM KURALLARI Örnek Rapor Kapağı DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ ÖDEV RAPORU YAZIM KURALLARI Örnek Rapor Kapağı ORMAN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2014-2015 YAZ OKULU ORMAN KORUMA DERSİ ÖDEV RAPORU ORMAN KORUMA Ödev Konu Başlığı 1. 0904000????

Detaylı

Ahşap. İnsanlığın ilk yapı malzemelerinden. olan ahşap, canlı bir organizma olan. ağaçtan elde edilen lifli, heterojen

Ahşap. İnsanlığın ilk yapı malzemelerinden. olan ahşap, canlı bir organizma olan. ağaçtan elde edilen lifli, heterojen BÖLÜM 11 AHŞAP Ahşap İnsanlığın ilk yapı malzemelerinden olan ahşap, canlı bir organizma olan ağaçtan elde edilen lifli, heterojen ve anizotrop bir yapı malzemesidir. Ahşap 2 Ahşabın Yapıda Kullanım Alanları

Detaylı

Dörtyol-Hatay yöresinde yetişen saplı meşe odununun bazı teknolojik özellikleri

Dörtyol-Hatay yöresinde yetişen saplı meşe odununun bazı teknolojik özellikleri Turkish Journal of Forestry Türkiye Ormancılık Dergisi 2016, 17(2): 178-186 Research article (Araştırma makalesi) Dörtyol-Hatay yöresinde yetişen saplı meşe odununun bazı teknolojik özellikleri İbrahim

Detaylı

SARIÇAM ODUNUNUN KİMYASAL ANALİZİ VE TERMAL ÖZELLİKLERİ ÖZET CHEMICAL ANALYSIS OF SCOTCH PINE WOOD AND ITS THERMAL PROPERTIES ABSTRACT

SARIÇAM ODUNUNUN KİMYASAL ANALİZİ VE TERMAL ÖZELLİKLERİ ÖZET CHEMICAL ANALYSIS OF SCOTCH PINE WOOD AND ITS THERMAL PROPERTIES ABSTRACT III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi 2-22 Mayıs 21 Cilt: V Sayfa: 1845-1851 SARIÇAM ODUNUNUN KİMYASAL ANALİZİ VE TERMAL ÖZELLİKLERİ Ahmet TUTUŞ 1, Ramazan KURT 1, M. Hakkı ALMA 1, Hayrettin MERİÇ

Detaylı

KAYNAĞI ÜLKE İÇİNDEN SAĞLANAN PROJELER

KAYNAĞI ÜLKE İÇİNDEN SAĞLANAN PROJELER SIRA 1 2 5 8 DAİRE BAŞKANLIĞININ ADI Dairesi Dairesi Dairesi Dairesi Dairesi Dairesi Dairesi KAYNAĞI ÜLKE İÇİNDEN SAĞLANAN PROJELER Oduna Dayalı Orman Ürünleri Üretim Süreçleri Takip Sistemi Biyokütle

Detaylı

Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Seri: A, Sayı: 1, Yıl: 2003, ISSN: , Sayfa:

Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Seri: A, Sayı: 1, Yıl: 2003, ISSN: , Sayfa: Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Seri: A, Sayı: 1, Yıl: 2003, ISSN: 1302-7085, Sayfa: 139-151 LAMİNE EDİLMİŞ DOĞU LADİNİ (Picea orientalis Lipsky) ODUNUNUN BAZI FİZİKSEL ve MEKANİK

Detaylı

SEDİR (Cedrus Libani A.Richard) ODUNUNUN BAZI ÖNEMLİ MEKANİK ÖZELLİKLERİ ve BU ÖZELLİKLERİN TAM KURU YOĞUNLUKLA İLİŞKİSİ

SEDİR (Cedrus Libani A.Richard) ODUNUNUN BAZI ÖNEMLİ MEKANİK ÖZELLİKLERİ ve BU ÖZELLİKLERİN TAM KURU YOĞUNLUKLA İLİŞKİSİ SEDİR (Cedrus Libani.Richard) ODUNUNUN ZI ÖNEMLİ MEKNİK ÖZELLİKLERİ ve U ÖZELLİKLERİN TM KURU YOĞUNLUKL İLİŞKİSİ EKİR CİHD L 1*, İRHİM EKTŞ 2, LPEREN KYMKÇI 3 1 Öğr. Gör., KSÜ ndırın MYO, Mob. ve Dek.

Detaylı

Yapay Eskitmenin Bazı Odun Esaslı Levhaların Fiziksel Özelliklerine Etkisi *

Yapay Eskitmenin Bazı Odun Esaslı Levhaların Fiziksel Özelliklerine Etkisi * Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 10-2 (2006)-213-220 Yapay Eskitmenin Bazı Odun Esaslı Levhaların Fiziksel Özelliklerine Etkisi * A. A. VAR Süleyman Demirel Üniversitesi,

Detaylı

Saplı Meşe (Quercus robur L.) Odununun Fiziksel Özelliklerinin Toprak Değişkenleriyle İlişkisi

Saplı Meşe (Quercus robur L.) Odununun Fiziksel Özelliklerinin Toprak Değişkenleriyle İlişkisi Ormancılık Dergisi 12(1) (2016) 61-71 Saplı Meşe (Quercus robur L.) Odununun Fiziksel Özelliklerinin Toprak Değişkenleriyle İlişkisi İbrahim BEKTAŞ 110, Suphi ORUÇ 211, Bekir Cihad BAL 1, Ayşenur KILIÇ

Detaylı

BORLU BİLEŞİKLERİN AĞAÇ MALZEMENİN BAZI FİZİKSEL MEKANİK VE BİYOLOJİK ÖZELLİKLERİNE ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ. Hilmi TOKER DOKTORA TEZİ

BORLU BİLEŞİKLERİN AĞAÇ MALZEMENİN BAZI FİZİKSEL MEKANİK VE BİYOLOJİK ÖZELLİKLERİNE ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ. Hilmi TOKER DOKTORA TEZİ BORLU BİLEŞİKLERİN AĞAÇ MALZEMENİN BAZI FİZİKSEL MEKANİK VE BİYOLOJİK ÖZELLİKLERİNE ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ Hilmi TOKER DOKTORA TEZİ ENDÜSTRİYEL TEKNOLOJİ EĞİTİMİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Detaylı

TOROS SEDiRi (Cedrus libani A. Richard) ODUNUNUN BAZI FİZİKSEL VE MEKANİK ÖZELLİKLERİ

TOROS SEDiRi (Cedrus libani A. Richard) ODUNUNUN BAZI FİZİKSEL VE MEKANİK ÖZELLİKLERİ 180 TOROS SEDiRi (Cedrus libani A. Richard) ODUNUNUN BAZI FİZİKSEL VE MEKANİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR STUDIES ON THE SOME PHYSICAL AND MECHANICAL PROPERTIES OF CEDAR (Cedrus libani A. Richard)

Detaylı

Yüksek Sıcaklıkta Isıl İşlem Görmüş Kızılçam (Pinus brutiaten.) Odununun Sertlik Değerlerinde Meydana Gelen Değişmeler

Yüksek Sıcaklıkta Isıl İşlem Görmüş Kızılçam (Pinus brutiaten.) Odununun Sertlik Değerlerinde Meydana Gelen Değişmeler Yüksek Sıcaklıkta Isıl İşlem Görmüş Kızılçam (Pinus brutiaten.) Odununun Sertlik Değerlerinde Meydana Gelen Değişmeler Fatih Tuncay Efe 1,* Bekir Cihad Bal 2 Özet: Ahşap malzemenin istenmeyen özelliklerini

Detaylı

DÜZCE İLİNDE 1999 YILINDAKİ DEPREMLERDE YIKILAN BETONARME BİNALARDA KULLANILAN BETONUN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ

DÜZCE İLİNDE 1999 YILINDAKİ DEPREMLERDE YIKILAN BETONARME BİNALARDA KULLANILAN BETONUN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ DÜZCE İLİNDE 1999 YILINDAKİ DEPREMLERDE YIKILAN BETONARME BİNALARDA KULLANILAN BETONUN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ Ercan ÖZGAN 1, Metin Mevlüt UZUNOĞLU 1, Tuncay KAP 1 tuncaykap@hotmail.com, metinuzunoglu@hotmail.com

Detaylı

Yüksek Sıcaklıkta Isıl İşlem Görmüş Kızılçam (Pinus brutia Ten.) Odununun Sertlik Değerlerinde Meydana Gelen Değişmeler

Yüksek Sıcaklıkta Isıl İşlem Görmüş Kızılçam (Pinus brutia Ten.) Odununun Sertlik Değerlerinde Meydana Gelen Değişmeler Yüksek Sıcaklıkta Isıl İşlem Görmüş Kızılçam (Pinus brutia Ten.) Odununun Sertlik Değerlerinde Meydana Gelen Değişmeler Fatih Tuncay Efe 1,* - Bekir Cihad Bal 2 Özet: Ahşap malzemenin istenmeyen özelliklerini

Detaylı

Buharlamanın Okaliptüs (Eucalyptus camaldulensis dehn.) Odununun Bazı Fiziksel Özellikleri Üzerine Etkisi

Buharlamanın Okaliptüs (Eucalyptus camaldulensis dehn.) Odununun Bazı Fiziksel Özellikleri Üzerine Etkisi Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 12 (1):49-56 (2011) Artvin Çoruh University Faculty of Forestry Journal, 12 (1):49-56 (2011) Araştırma makalesi Research article Buharlamanın Okaliptüs

Detaylı

ARTVİN ve YÖRESİNDE TEL DİREKLERİNDEKİ KUSUR ve TAHRİBATLARIN TESBİTİ ÖZET. DETERIORATION and DEGRADATION on UTILITY POLES in ARTVİN VICINITY ABSTRACT

ARTVİN ve YÖRESİNDE TEL DİREKLERİNDEKİ KUSUR ve TAHRİBATLARIN TESBİTİ ÖZET. DETERIORATION and DEGRADATION on UTILITY POLES in ARTVİN VICINITY ABSTRACT III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi 20-22 Mayıs 2010 Cilt: IV Sayfa: 1665-1680 ARTVİN ve YÖRESİNDE TEL DİREKLERİNDEKİ KUSUR ve TAHRİBATLARIN TESBİTİ Engin Derya GEZER 1, Ali TEMİZ 1, Turan YÜKSEK

Detaylı

ORMANCILIKTA UZAKTAN ALGILAMA. ( Bahar Yarıyılı) Prof.Dr. Mehmet MISIR. 2.Hafta ( )

ORMANCILIKTA UZAKTAN ALGILAMA. ( Bahar Yarıyılı) Prof.Dr. Mehmet MISIR. 2.Hafta ( ) 2.Hafta (16-20.02.2015) ORMANCILIKTA UZAKTAN ALGILAMA (2014-2015 Bahar Yarıyılı) Prof.Dr. Mehmet MISIR Ders İçeriği Planlama Sistemleri Envanter Uzaktan Algılama (UA) Uzaktan Algılamanın Tanımı ve Tarihsel

Detaylı

OKALİPTÜS (Eucalyptus grandis) ODUNUNUN FİZİKSEL VE MEKANİK ÖZELLİKLERİ VE LAMİNE AĞAÇ MALZEME ÜRETİMİNDE KULLANILMASI ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR

OKALİPTÜS (Eucalyptus grandis) ODUNUNUN FİZİKSEL VE MEKANİK ÖZELLİKLERİ VE LAMİNE AĞAÇ MALZEME ÜRETİMİNDE KULLANILMASI ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ OKALİPTÜS (Eucalyptus grandis) ODUNUNUN FİZİKSEL VE MEKANİK ÖZELLİKLERİ VE LAMİNE AĞAÇ MALZEME ÜRETİMİNDE KULLANILMASI ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR

Detaylı

Mersin Yöresi Saf Kızılçam (Pinus brutia Ten.) Meşcerelerinde Tek Girişli Odun Ürün Çeşitleri Tablosunun Düzenlenmesi

Mersin Yöresi Saf Kızılçam (Pinus brutia Ten.) Meşcerelerinde Tek Girişli Odun Ürün Çeşitleri Tablosunun Düzenlenmesi Kastamonu Uni., Orman Fakültesi Dergisi, 17,17 (1): 23-35 Doi: 1.17475/kastorman.295737 Araştırma Makalesi Mersin Yöresi Saf Kızılçam (Pinus brutia Ten.) Meşcerelerinde Tek Girişli Odun Ürün Çeşitleri

Detaylı

SARIÇAM MEŞCERELERİNDE DENEME ALANLARININ 10 KOMŞU AĞAÇ YÖNTEMİNE GÖRE BELİRLENMESİ. Sarıyer İstanbul,

SARIÇAM MEŞCERELERİNDE DENEME ALANLARININ 10 KOMŞU AĞAÇ YÖNTEMİNE GÖRE BELİRLENMESİ. Sarıyer İstanbul, III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi 0- Mayıs 010 Cilt: I Sayfa: 81-87 SARIÇAM MEŞCERELERİNDE DENEME ALANLARININ 10 KOMŞU AĞAÇ YÖNTEMİNE GÖRE BELİRLENMESİ Muammer ŞENYURT 1, Ömer SARAÇOĞLU 1 1 İstanbul

Detaylı

İzmir-Doğanbey jeotermal suları ile emprenye edilmiş Kızılçam (Pinus brutia Ten.) odununda absorpsiyon, retensiyon ve genişlemenin incelenmesi

İzmir-Doğanbey jeotermal suları ile emprenye edilmiş Kızılçam (Pinus brutia Ten.) odununda absorpsiyon, retensiyon ve genişlemenin incelenmesi SDÜ Orman Fakültesi Dergisi SDU Faculty of Forestry Journal 2013, 14: 127-133 Araştırma makalesi/research article İzmir-Doğanbey jeotermal suları ile emprenye edilmiş Kızılçam (Pinus brutia Ten.) odununda

Detaylı

ISIL İŞLEMİN (THERMO-PROCESS) AĞAÇ MALZEMENİN TEKNOLOJİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

ISIL İŞLEMİN (THERMO-PROCESS) AĞAÇ MALZEMENİN TEKNOLOJİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ ISIL İŞLEMİN (THERMO-PROCESS) AĞAÇ MALZEMENİN TEKNOLOJİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ Mustafa ALTINOK 1, Osman PERÇİN 1, Şemsettin DORUK 2 1 Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi, Mobilya ve Dekorasyon

Detaylı

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi/ Journal of The Institute of Natural & Applied Sciences 17 (1):6-12, 2012

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi/ Journal of The Institute of Natural & Applied Sciences 17 (1):6-12, 2012 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi/ Journal of The Institute of Natural & Applied Sciences 17 (1):6-12, 2012 Araştırma Makalesi/Research Article BaCl 2 -Ba(H 2 PO 2 ) 2 -H 2 O Üçlü

Detaylı

AĞAÇ MALZEME FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNİN TESPİTİNDE VE AHŞAP KORUMA PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİNDE ÖRNEK BİR KILAVUZ OLARAK ŞEMATİK REHBER KULLANIMI

AĞAÇ MALZEME FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNİN TESPİTİNDE VE AHŞAP KORUMA PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİNDE ÖRNEK BİR KILAVUZ OLARAK ŞEMATİK REHBER KULLANIMI AĞAÇ MALZEME FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNİN TESPİTİNDE VE AHŞAP KORUMA PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİNDE ÖRNEK BİR KILAVUZ OLARAK ŞEMATİK REHBER KULLANIMI İlker USTA Hacettepe Üniversitesi, Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği,

Detaylı

Bor Yağının Ağaç Malzemenin Bazı Mekanik Özelliklerine Etkisi. Effect of Some Mechanical Properties on Wood Materials Impregnated with Waste Boron Oil

Bor Yağının Ağaç Malzemenin Bazı Mekanik Özelliklerine Etkisi. Effect of Some Mechanical Properties on Wood Materials Impregnated with Waste Boron Oil Politeknik Dergisi Journal of Polytechnic Cilt:12 Sayı: 4 s.287-292, 2009 Vol: 12 No: 4 pp.287-292, 2009 Bor Yağının Ağaç Malzemenin Bazı Mekanik Özelliklerine Etkisi Ayhan ÖZÇİFÇİ, Faruk BATAN ÖZET Bu

Detaylı

TOHUM. Pof. Dr. İbrahim TURNA

TOHUM. Pof. Dr. İbrahim TURNA TOHUM Pof. Dr. İbrahim TURNA Orman Alanları: 4 milyar ha. DÜNYA DA DURUM Üretilen Odun Hammaddesi: 3.4 milyar m 3 Yakın gelecekteki arz açığı: 800-900 milyon m 3 2050 yılında dünya nüfusunun 10 milyara

Detaylı

KAMA DİŞLİ GÖNYEBURUN KÖŞE BİRLEŞTİRMELERDE AĞAÇ TÜRÜ VE DİŞ TİPİNİN DİYAGONAL BASMA DİRENCİNE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI

KAMA DİŞLİ GÖNYEBURUN KÖŞE BİRLEŞTİRMELERDE AĞAÇ TÜRÜ VE DİŞ TİPİNİN DİYAGONAL BASMA DİRENCİNE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Seri: A, Sayı: 1, Yıl: 2002, ISSN: 1302-7085, Sayfa:39-48 KAMA DİŞLİ GÖNYEBURUN KÖŞE BİRLEŞTİRMELERDE AĞAÇ TÜRÜ VE DİŞ TİPİNİN DİYAGONAL BASMA DİRENCİNE

Detaylı

Ahşabın Kimyasal Bileşiminin Ahşap Polimer Kompozitlerin Bazı Fiziksel Özellikleri Üzerine Etkisi

Ahşabın Kimyasal Bileşiminin Ahşap Polimer Kompozitlerin Bazı Fiziksel Özellikleri Üzerine Etkisi II. ULUSAL AKDENİZ ORMAN VE ÇEVRE SEMPOZYUMU Akdeniz ormanlarının geleceği: Sürdürülebilir toplum ve çevre 22-24 Ekim 2014 - Isparta Ahşabın Kimyasal Bileşiminin Ahşap Polimer Kompozitlerin Bazı Fiziksel

Detaylı

ZEMİN MEKANİĞİ DENEYLERİ

ZEMİN MEKANİĞİ DENEYLERİ ZEMİN MEKANİĞİ DENEYLERİ Konsolidasyon Su muhtevası Dane dağılımı Üç eksenli kesme Deneyler Özgül ağırlık Serbest basınç Kıvam limitleri (likit limit) Geçirgenlik Proktor ZEMİN SU MUHTEVASI DENEYİ Birim

Detaylı

TRABZON İLİ SÜRMENE İLÇESİ ÇAMBURNU YÖRESİNDE ÇIKAN ORMAN YANGINI HAKKINDA RAPOR

TRABZON İLİ SÜRMENE İLÇESİ ÇAMBURNU YÖRESİNDE ÇIKAN ORMAN YANGINI HAKKINDA RAPOR TRABZON İLİ SÜRMENE İLÇESİ ÇAMBURNU YÖRESİNDE ÇIKAN ORMAN YANGINI HAKKINDA RAPOR 1. Giriş Türkiye Ormancılar Derneği genel merkezinin talebi ve görevlendirmesi üzerine TOD KTÜ Orman Fakültesi temsilcisi

Detaylı

Yüksek Sıcaklıkta Isıl İşlem Görmüş Kızılçam (Pinusbrutia Ten.) Odununun Sertlik Değerlerinde Meydana Gelen Değişmeler

Yüksek Sıcaklıkta Isıl İşlem Görmüş Kızılçam (Pinusbrutia Ten.) Odununun Sertlik Değerlerinde Meydana Gelen Değişmeler Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Afyon Kocatepe University Journal of Science and Engineering AKÜ FEMÜBİD 16 (2016) Özel Sayı (79 86) AKU J. Sci.Eng.16 (2016) Özel Sayı

Detaylı

KARADENİZ BÖLGESİNDE BİNA İÇİ İKLİM KOŞULLARINDA ODUN DENGE RUTUBETİ DAĞILIMININ ANALİZİ

KARADENİZ BÖLGESİNDE BİNA İÇİ İKLİM KOŞULLARINDA ODUN DENGE RUTUBETİ DAĞILIMININ ANALİZİ Kafkas Üniversitesi Artvin Orman Fakültesi Dergisi 6 (1-2) (25),46-58 KARADENİZ BÖLGESİNDE BİNA İÇİ İKLİM KOŞULLARINDA ODUN DENGE RUTUBETİ DAĞILIMININ ANALİZİ Kemal ÜÇÜNCÜ KTÜ Orman Fakültesi, Orman Endüstri

Detaylı

ORMAN FAKÜLTESİ LABORATUVARLARI TEST ANALİZ FİYAT LİSTESİ. Nem Miktarı Tayini TAPPI T 208 om TL/numune

ORMAN FAKÜLTESİ LABORATUVARLARI TEST ANALİZ FİYAT LİSTESİ. Nem Miktarı Tayini TAPPI T 208 om TL/numune ORMAN FAKÜLTESİ LABORATUVARLARI TEST ANALİZ FİYAT LİSTESİ TEST/ANALİZ ADI Kimyasal Analiz İçin Örnek Hazırlama (kırma/parçalama/öğütme/eleme) YÖNTEM DETAYI TAPPI T 264 ASTM E1757 NREL/TP-510-42620 TEST

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Ali KÜÇÜKOSMANOĞLU

Yrd.Doç.Dr. Ali KÜÇÜKOSMANOĞLU Yrd.Doç.Dr. Ali KÜÇÜKOSMANOĞLU ÖZGEÇMİŞ DOSYASI KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yılı : Doğum Yeri : Sabit Telefon : Faks : E-Posta Adresi : Web Adresi : Posta Adresi : 1953 Akçaabat-Trabzon T: 212226110025258 216

Detaylı

BORLU BİLEŞİKLER VE SU İTİCİ MADDELERİN CENNET AĞACI ODUNUNUN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİLERİ

BORLU BİLEŞİKLER VE SU İTİCİ MADDELERİN CENNET AĞACI ODUNUNUN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİLERİ Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 20 (1-2), 55-65, 2004 BORLU BİLEŞİKLER VE SU İTİCİ MADDELERİN CENNET AĞACI ODUNUNUN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİLERİ 1 Ergün BAYSAL, 2 Hüseyin

Detaylı

Emprenye Yapılmış Ağaç Malzeme Üzerine Uygulanan Üstyüzey İşlemlerinin Isı İletkenliklerinin Belirlenmesi

Emprenye Yapılmış Ağaç Malzeme Üzerine Uygulanan Üstyüzey İşlemlerinin Isı İletkenliklerinin Belirlenmesi 6 th International Advanced Technologies Symposium (IATS 11), 16-18 May 2011, Elazığ, Turkey Emprenye Yapılmış Ağaç Malzeme Üzerine Uygulanan Üstyüzey İşlemlerinin Isı İletkenliklerinin Belirlenmesi B.

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ. ÖDEV RAPORU YAZIM KURALLARI Örnek Rapor Kapağı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ. ÖDEV RAPORU YAZIM KURALLARI Örnek Rapor Kapağı DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ ÖDEV RAPORU YAZIM KURALLARI Örnek Rapor Kapağı ORMAN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2016-2017 YAZ OKULU ORMAN KORUMA DERSİ ÖDEV RAPORU ORMAN KORUMA Ödev Konu Başlığı 1. 0904000????

Detaylı

Determination of wood impregnant potential, effects on absorption, retention and density in wooden of Kütahya Simav geothermal waters

Determination of wood impregnant potential, effects on absorption, retention and density in wooden of Kütahya Simav geothermal waters Turkish Journal of Forestry Türkiye Ormancılık Dergisi 2015, 16(1): 42-49 Research article (Araştırma makalesi) Kütahya Simav yöresi jeotermal sularının emprenye maddesi potansiyeli ile ahşaptaki absorpsiyon,

Detaylı

Sahil Çamı Odununun Lif Morfolojisi ve Kağıt Özellikleri Üzerine Ağaç Yaşının Etkisi

Sahil Çamı Odununun Lif Morfolojisi ve Kağıt Özellikleri Üzerine Ağaç Yaşının Etkisi KSÜ Mühendislik Bilimleri Dergisi, 12(1), 2009 1 KSU Journal of Engineering Sciences, 12(1), 2009 Sahil Çamı Odununun Lif Morfolojisi ve Kağıt Özellikleri Üzerine Ağaç Yaşının Etkisi Abdullah İSTEK 1,

Detaylı

DN MERMER FİRMASINA AİT BALLIK BOĞAZI BÖLGESİ TRAVERTENİNİN ANALİZ RAPORU

DN MERMER FİRMASINA AİT BALLIK BOĞAZI BÖLGESİ TRAVERTENİNİN ANALİZ RAPORU T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING DN MERMER FİRMASINA AİT BALLIK BOĞAZI BÖLGESİ TRAVERTENİNİN ANALİZ RAPORU AN ANALYSIS REPORT OF BALLIK REGION

Detaylı

Endüstriyel Ağaçlandırma Alanlarının Seçimi. Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER 1

Endüstriyel Ağaçlandırma Alanlarının Seçimi. Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER 1 Endüstriyel Ağaçlandırma Alanlarının Seçimi Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER 1 Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER 2 Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER 3 Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER 4 Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER 5 Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER

Detaylı

Odun Hammaddesinin Bölmeden Çıkarılmasında Alternatif bir Yöntem: Kollu El Vinci

Odun Hammaddesinin Bölmeden Çıkarılmasında Alternatif bir Yöntem: Kollu El Vinci II. ULUSAL AKDENİZ ORMAN VE ÇEVRE SEMPOZYUMU Akdeniz ormanlarının geleceği: Sürdürülebilir toplum ve çevre 22-24 Ekim 2014 - Isparta Odun Hammaddesinin Bölmeden Çıkarılmasında Alternatif bir Yöntem: Kollu

Detaylı

Bazı Ağaç Malzemelerin Vida Tutma Mukavemetlerinin Belirlenmesi

Bazı Ağaç Malzemelerin Vida Tutma Mukavemetlerinin Belirlenmesi Bazı Ağaç Malzemelerin Vida Tutma Mukavemetlerinin Belirlenmesi * Kubulay ÇAĞATAY 1, Hasan EFE 2, Erol BURDURLU 2, H. İsmail KESİK 3 1 İncirli Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi, Mobilya ve İç Mekân Tasarımı

Detaylı

Doğu Ladini Meşcerelerinde Hacim Artımının Tek ve Çift Girişli Ağaç Hacim Tabloları Kullanılarak Meyer in Enterpolasyon Yöntemi ne Göre Hesaplanması

Doğu Ladini Meşcerelerinde Hacim Artımının Tek ve Çift Girişli Ağaç Hacim Tabloları Kullanılarak Meyer in Enterpolasyon Yöntemi ne Göre Hesaplanması Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi (2012) 13(2):226-234 http://edergi.artvin.edu.tr ISSN:2146-1880 (basılı) 2146-698X (elektronik) Doğu Ladini Meşcerelerinde Hacim Artımının Tek ve Çift

Detaylı

İLERİ YAPI MALZEMELERİ-2 MALZEME ÖZELLİKLERİ

İLERİ YAPI MALZEMELERİ-2 MALZEME ÖZELLİKLERİ İLERİ YAPI MALZEMELERİ-2 MALZEME ÖZELLİKLERİ İşlenebilme İşlenebilme Mekanik işlemler sonucunda malzemenin özelliklerinde bir değişiklik meydana gelmemesi durumudur. Betonda Çökme deneyi (Slump deneyi

Detaylı

BAZI KIZILÇAM (Pinus brutia Ten.) ORİJİNLERİNİN TEKNOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ

BAZI KIZILÇAM (Pinus brutia Ten.) ORİJİNLERİNİN TEKNOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ O.D.C.: 812.7 BAZI KIZILÇAM (Pinus brutia Ten.) ORİJİNLERİNİN TEKNOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ Determination of Technological Properties of some Red Pine (Pinus brutia Ten.) Origins Emel İLTER Kimya

Detaylı

Sarıçam Tomruklarında Mavi Renklenme Zararı ve Satış Fiyatı Üzerine Etkileri

Sarıçam Tomruklarında Mavi Renklenme Zararı ve Satış Fiyatı Üzerine Etkileri Artvin Çoruh Üniversitesi Artvin Coruh University Orman Fakültesi Dergisi Journal of Forestry Faculty ISSN:2146-1880, e-issn: 2146-698X ISSN:2146-1880, e-issn: 2146-698X Cilt: 14, Sayı:2, Sayfa: 283-291,

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DOĞAL TAŞLAR TEKNOLOJİSİ LABORATUARI ISPARTA TEKNİK RAPOR

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DOĞAL TAŞLAR TEKNOLOJİSİ LABORATUARI ISPARTA TEKNİK RAPOR MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DOĞAL TAŞLAR TEKNOLOJİSİ LABORATUARI 32260 ISPARTA TEKNİK RAPOR Medmar Mermer Mad. San. ve Tic. A.Ş. Tarafından Gönderilen CREMA EXTRA, CREMA DİVA ve CREMA DONNA Mermer Numunelerinin

Detaylı

Yararlanılan Kaynaklar

Yararlanılan Kaynaklar DİKKAT 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun ilgili maddeleri gereğince bu eserin bütün yayın, tercüme ve iktibas hakları Prof. Dr. Musa GENÇ e aittir. Prof. Dr. Musa GENÇ in yazılı izni olmaksızın

Detaylı

Masif Ağaç Malzeme ve Tabakalı Kaplama Kerestenin Vida Tutma Direnci Üzerine Karşılaştırmalı Bir Çalışma

Masif Ağaç Malzeme ve Tabakalı Kaplama Kerestenin Vida Tutma Direnci Üzerine Karşılaştırmalı Bir Çalışma 14 Ormancılık Dergisi 9(2) (2013) 14-22 Masif Ağaç Malzeme ve Tabakalı Kaplama Kerestenin Vida Tutma Direnci Üzerine Karşılaştırmalı Bir Çalışma Bekir Cihad BAL 1, Ferhat ÖZDEMİR 1, Ertuğrul ALTUNTAŞ 1

Detaylı

BARTIN ORMAN FAKÜLTESİ NİN DİĞER ORMAN FAKÜLTELERİ İLE BAZI KRİTERLERE GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI

BARTIN ORMAN FAKÜLTESİ NİN DİĞER ORMAN FAKÜLTELERİ İLE BAZI KRİTERLERE GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI BARTIN ORMAN FAKÜLTESİ NİN DİĞER ORMAN FAKÜLTELERİ İLE BAZI KRİTERLERE GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI Alper AYTEKİN ZKÜ Bartın Orman Fakültesi 74100 BARTIN ÖZET Bu çalışmada Bartın Orman Fakültesi nin diğer orman

Detaylı

AĞAÇ MALZEMENİN MEKANİK ÖZELLİKLERİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER. Ali Rıza Uluata (1)

AĞAÇ MALZEMENİN MEKANİK ÖZELLİKLERİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER. Ali Rıza Uluata (1) AĞAÇ MALZEMENİN MEKANİK ÖZELLİKLERİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER Ali Rıza Uluata (1) Özet Günümüzde kullanılma alanı oldukça geniş olanç ağaç malzemenin yapılarda en ekonomik bir şekilde kullanılması kaçınılmaz

Detaylı

REÇiNE ÜRETiMiNiN KIZILÇAM (Pinus brutia Ten.) ODUNUNUN FiZiKSEL ve MEKANiKSEL ÖZELLiKLERi ÜZERiNE ETKiSi

REÇiNE ÜRETiMiNiN KIZILÇAM (Pinus brutia Ten.) ODUNUNUN FiZiKSEL ve MEKANiKSEL ÖZELLiKLERi ÜZERiNE ETKiSi F.D.C: 812.892.6 REÇiNE ÜRETiMiNiN KIZILÇAM (Pinus brutia Ten.) ODUNUNUN FiZiKSEL ve MEKANiKSEL ÖZELLiKLERi ÜZERiNE ETKiSi Effects of Resin Production on the Physical and Mechanical Properties of Calabrian

Detaylı

Vakumlu Membran Preste Üretilmiş Ahşap Lamine Elemanların Yapışma Performanslarının Belirlenmesi

Vakumlu Membran Preste Üretilmiş Ahşap Lamine Elemanların Yapışma Performanslarının Belirlenmesi Vakumlu Membran Preste Üretilmiş Ahşap Lamine Elemanların Yapışma Performanslarının Belirlenmesi Mustafa ALTINOK a, Cevdet SÖĞÜTLÜ a, Necmi KAHRAMAN b a Gazi Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Mobilya

Detaylı

DECEMBER KOZAĞAÇ (MUĞLA) BEYAZ MERMERİNİN FİZİKOMEKANİK VE SÜREKSİZLİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

DECEMBER KOZAĞAÇ (MUĞLA) BEYAZ MERMERİNİN FİZİKOMEKANİK VE SÜREKSİZLİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA MADENCİLİK ARALIK DECEMBER 1995 CİLT-VOLUME XXXIV SAYI - NO 4 KOZAĞAÇ (MUĞLA) BEYAZ MERMERİNİN FİZİKOMEKANİK VE SÜREKSİZLİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA A Research on the Physicomechanical and Discontunity

Detaylı

ORMAN KORUMA ORMAN KORUMA YA GİRİŞ

ORMAN KORUMA ORMAN KORUMA YA GİRİŞ ORMAN KORUMA ORMAN KORUMA YA GİRİŞ Prof. Dr. Ertuğrul BİLGİLİ Ekim 2014 Foto: İ.BAYSAL Balıkesir, 2006 Orman Korumanın Tanımı Modern ormancılığın amacı, ormanın devamlılığını sağlayarak en uygun yararlanmayı

Detaylı

Farklı Kalınlıklarda Üretilmiş Yonga Levhaların Bazı Teknolojik Özellikleri

Farklı Kalınlıklarda Üretilmiş Yonga Levhaların Bazı Teknolojik Özellikleri Ormancılık Dergisi 11(1) (2015) 52-63 Farklı Kalınlıklarda Üretilmiş Yonga Levhaların Bazı Teknolojik Özellikleri Cengiz GÜLER 1 Özet Ülkemizde mevcut bir fabrikada yonga levha üretim hattında üretimi

Detaylı

OPEN-END İPLİKÇİLİĞİNDE FARKLI ÇAPTA ROTOR KULLANIMININ İPLİK KALİTESİNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ

OPEN-END İPLİKÇİLİĞİNDE FARKLI ÇAPTA ROTOR KULLANIMININ İPLİK KALİTESİNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 9, Sayı 1, 2004 OPEN-END İPLİKÇİLİĞİNDE FARKLI ÇAPTA ROTOR KULLANIMININ İPLİK KALİTESİNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ Remzi GEMCİ * Ahmet KAPUÇAM

Detaylı

KÖMÜRCÜOĞLU MERMER FİRMASI TRAVERTEN DOĞALTAŞINA AİT DONA DAYANIM ANALİZ RAPORU

KÖMÜRCÜOĞLU MERMER FİRMASI TRAVERTEN DOĞALTAŞINA AİT DONA DAYANIM ANALİZ RAPORU T.C. PAMUKKALE ÜNİERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KÖMÜRCÜOĞLU MERMER FİRMASI TRAERTEN DOĞALTAŞINA AİT DONA DAYANIM ANALİZ RAPORU Hazırlayan: Yrd. Doç. Dr. İbrahim ÇOBANOĞLU Şubat - 216 DENİZLİ Pamukkale

Detaylı

TRAKYA ORMAN ALANLARİ İLE ORMANLARIN AĞAÇ SERVETİ DEĞİŞİMİ ÜZERİNE BİR İNCELENME

TRAKYA ORMAN ALANLARİ İLE ORMANLARIN AĞAÇ SERVETİ DEĞİŞİMİ ÜZERİNE BİR İNCELENME Trakya'da Sanayileşme ve Çevre Sempozyumu II 127 T.C. ORMAN BAKANLIĞI O.G.M.. Çanakkale Bölge Müdürlüğü Çalışma Programı TRAKYA ORMAN ALANLARİ İLE ORMANLARIN AĞAÇ SERVETİ DEĞİŞİMİ ÜZERİNE BİR İNCELENME

Detaylı