ORMAN YANGINLARININ KIZILÇAM (Pinus brutia Ten.) ODUNUNUN BAZI FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ ÖZET ABSTRACT

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ORMAN YANGINLARININ KIZILÇAM (Pinus brutia Ten.) ODUNUNUN BAZI FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ ÖZET ABSTRACT"
  • Oz Taş
  • 1 yıl önce
  • İzleme sayısı:

Transkript

1 III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi Mayıs 2010 Cilt: V Sayfa: ORMAN YANGINLARININ KIZILÇAM (Pinus brutia Ten.) ODUNUNUN BAZI FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ Yeliz AYDIN 1, Nurgül AY 1, Aytaç AYDIN 1 1 KTÜ, Orman Fakültesi, Orman End. Müh. Bölümü, Trabzon, ÖZET Bu çalışmada, orman yangınlarının kızılçam (Pinus brutia Ten.) odununun fiziksel özellikleri üzerine etkileri araştırılmıştır. Deneylerde, Antalya-Serik-Gebiz yöresinden alınan 4 adet yangına maruz kalmamış, 4 adet yangına maruz kalmış olmak üzere toplam 8 adet örnek ağaçtan yararlanılmıştır. Örnek ağaçların seçimi, deney örneklerinin hazırlanması ve deneyler ilgili standartlara uygun olarak yürütülmüştür. Bu çalışma dâhilinde, kızılçam odununun fiziksel özellikleri (tam kuru ve hava kurusu özgül ağırlıklar, hacim-yoğunluk değeri ve odun-su ilişkileri) hesaplanmıştır. Orman yangınının kızılçam odununun fiziksel özelliklerine etkisi belirlenmiş ve sonuçlar benzer ağaç türleri ile karşılaştırılmıştır. Çalışma sonucunda elde edilen bulgulara göre; orta şiddette örtü yangınına maruz kalmış ve sadece kabuğun dış kısmı yanmış (iç kabuk zarar görmemiş) kızılçam odununun çalışma değerleri hariç fiziksel özellikleri etkilenmemiştir. Anahtar Kelimeler: Kızılçam, Pinus brutia Ten., Fiziksel özellikler, Orman yangını. ABSTRACT In this study, effects of the forest fires on the physical properties of calabrian pine (Pinus brutia Ten.) wood were investigated. In the experiments, a total of eight specimens, four exposed to fire and four unexposed to fire (control), from Antalya - Gebiz- Serik region, were utilized. The selection of the experimental trees, preparation of the test specimens and application of the test procedures were done according to relevant standards. Physical properties (air and oven dry specific gravities, volume density value, wood water relatives) were determined in this study. Effects of the forest fires on the physical properties of calabrian pine (Pinus brutia Ten.) wood were determined and the results compared with similar tree species. According to results of investigation; physical properties of calabrian pine which exposed to middle intensity fire and only external side of barks fired (internal side of barks undamaged) did not affected, except for shrinkage and extension value, from forest fire. Key Words: Calabrian pine, Pinus brutia Ten. Physical properties, Forest fire. 1. GİRİŞ Orman ekosistemlerinin şekillenmesinde etken olan faktörlerin en önemlilerinden birisi şüphesiz orman yangınlarıdır. Bir taraftan birçok ekosistemin ayrılmaz bir parçası olan yangınlar, diğer taraftan her yıl binlerce hektar verimli orman alanının yanmasına ve ormana bağlı birçok değerden yeterince yararlanılamamasına neden olan çok yıkıcı etkilere sahip afetler olabilirler. Nitekim Akdeniz coğrafyası ve iklim kuşağında yer alması nedeniyle, ülkemiz özellikle yaz aylarında yoğun bir yangın tehdidi altında bulunmakta ve 1703

2 buna bağlı olarak her yıl çıkan orman yangınları sonucu önemli miktarda orman alanı zarar görmektedir (Url 1, Url 2, Pausas ve Vallejo 1999, Serez 1995). Ülkemizde geniş bir yayılım alanına sahip olan Kızılçam (Pinus brutia Ten.) yangına karşı hassas bir tür olup, yılın büyük bir bölümü yangın tehlikesine maruz kalabilmektedir (Serez 1995, Neyişçi 2001, Erten ve Sözen 1996). Yapılan çalışmalarda, düşük dereceli orman yangınlarının odunun fiziksel özelliklerine etki ettiği belirlenmiştir (Bortoletto ve Moreschı 2003, Erten ve Sözen 1996, Bozkurt ve Erdin 1997). Bu çalışma kapsamında, orman yangınlarının kızılçam (Pinus brutia Ten.) odununun fiziksel özellikleri üzerine etkilerinin araştırılması hedeflenmiştir. 2. MATERYAL VE METOD Araştırmada kullanılan ağaçlar, düzgün gövde yapısına sahip ağaçlardan TS 4176 ya uygun olarak seçilmiştir. Antalya-Serik-Gebiz yöresinden alınan 4 adet yangın etkisine maruz kalmış ve 4 adet yangın etkisine maruz kalmamış olmak üzere toplam 8 adet ağaç üzerinde denemeler gerçekleştirilmiştir. Tablo 1 de örnek ağaçlarının ve alındıkları yörenin özellikleri belirtilmiştir (TS ). Bölge Müd. Çizelge 1. Örnek ağaçlarının ve alındıkları yörenin özellikleri İşletme Müd. İşletme Şef. Kızılçam Yaşı ve Grubu 1704 Ağaç Çapı (cm) Bölme No Rakım (m) Antalya Serik Gebiz 19-K K.doğu Antalya Serik Gebiz 37-K K.doğu Antalya Serik Gebiz 27-K K.doğu Antalya Serik Gebiz 39-K K.doğu Antalya Serik Gebiz 36-Y K.batı Antalya Serik Gebiz 40-Y K.batı Antalya Serik Gebiz 24-Y G.batı Antalya Serik Gebiz 26-Y G.batı K: Kontrol grubu (Yangın etkisine maruz kalmamış) Y: Yangın etkisine maruz kalmış Deneme ağaçlarının seçimi sırasında, ağaçlarda yapı bakımından ekstrem özellikler bulunmamasına dikkat edilmiştir. Fazla dallı ve budaklı, anormal tepe çatılı, çürük veya böcek zararına uğramış fertler ile anormal gelişme göstermiş ağaçların alınmamasına dikkat edilmiştir. Belirlenen ağaçların göğüs çapları ölçülerek ortalama göğüs çapı bulunmuş ve bu çapa en yakın 4 er adet ağaç olmak üzere, toplam 8 adet ağaç deneme ağacı olarak seçilmiştir. Ağaçlar üzerine numaraları yazılmış ve kuzey yönleri işaretlenmiştir. Araştırmaya konu bölgedeki yangın orta şiddette örtü yangınıdır. Dolayısı ile alınan örneklerin sadece kabuğunun dış kısmı yanmış, iç kabuk zarar görmemiştir. Araştırmada uygulanan test metotları, ilgili Türk Standartlarından faydalanılarak belirlenmiştir. Özgül ağırlık tayini için TS 2471, TS 2472 ve TS 53 esaslarına uyulmuştur Bakı

3 (TS , TS , TS ). Hacim-yoğunluk değerinin belirlenmesi TS 2472 esaslarına göre yürütülmüştür (TS ). Teğet, radyal ve liflere paralel ki çalışma miktarını belirlemek için TS 4083, TS 4084, TS 4085 ve TS 4086 standartları kullanılmıştır (TS , TS , TS , TS ). Yangın etkisine maruz kalmış ve kalmamış toplumlar arasında fiziksel özellikler açısından bir farklılık olup olmadığını belirlemek için (Independent Samples T-Test) uygulanmıştır. Analizin ilk aşamasında Levene testi yapılarak toplum varyanslarının homojen olup olmadığı incelenmiş ve bundan sonraki aşamada toplumlar arasındaki farklar tespit edilmiştir. İstatistiksel değerlendirmeler yapılırken, SPSS 11.5 istatistik paket programı kullanılmıştır. 3. BULGULAR VE TARTIŞMA Yapılan çalışmalar sonucu yangın etkisine maruz kalmış ve kalmamış örneklerden elde edilen deney sonuçları Çizelge 2 de verilmiştir. Çizelge 2. Deney sonuçları Özellikler K1 K2 K3 K4 Y1 Y2 Y3 Y4 Tam Kuru Özgül Ağırlık (gr/cm 3 ) Hava Kurusu Özgül Ağırlık (gr/cm 3 ) Hacim-Yoğunluk Değeri (kg/m 3 ) Radyal 0,534 0,545 0,561 0,532 0,541 0,563 0,522 0,526 0,559 0,579 0,583 0,555 0,576 0,601 0,554 0,557 0,455 0,472 0,477 0,464 0,480 0,498 0,462 0,460 4,936 4,935 4,942 4,999 4,912 4,903 4,915 4,91 Daralma Miktarı (%) Teğet 6,798 6,763 6,842 6,855 6,806 6,8 6,795 6,801 Hacimsel 11,736 11,699 11,784 11,855 11,705 11,714 11,718 11,703 Genişleme Miktarı (%) Radyal Teğet 3,963 3,99 3,936 3,941 3,626 3,69 3,761 3,763 7,963 7,988 8,046 8,003 7,812 7,825 7,810 7,741 Hacimsel 11,933 11,979 11,983 11,945 11,435 11,515 11,569 11,504 Yangın etkisine maruz kalmış ve kalmamış örneklerden elde edilen deney sonuçlarına ait ortalama değerler Çizelge 3 de verilmiştir. 1705

4 Çizelge 3. Deney sonuçlarına ait ortalama değerler Özellikler Sembol Yangına maruz kalmamış Ortalama Değer Yangına maruz kalmış Tam Kuru Özgül Ağırlık (gr/cm 3 ) δ Hava Kurusu Özgül Ağırlık (gr/cm 3 ) δ Hacim-Yoğunluk Değeri (kg/m 3 ) y Daralma Miktarı (%) Genişleme Miktarı (%) Radyal β r Teğet β t Hacimsel β v 11,77 11,71 Radyal α r Teğet α t Hacimsel α v Özgül Ağırlık Hava Kurusu Özgül Ağırlık Yangına maruz kalmış ve kalmamış kızılçam odunları arasında hava kurusu özgül ağırlık değerleri bakımından farklılık olup olmadığının belirlenmesi için yapılan bağımsız gruplar t testi sonuçları Çizelge 4 de verilmiştir. Çizelge 4. Yangına maruz kalmış ve kalmamış kızılçam odununun hava kurusu özgül ağırlık bağımsız gruplar t testi sonuçları Homojenlik Testi Güven Düzeyi Güven t Değeri Serbestlik Standart Hata Farkı Düzeyi Yapılan bağımsız gruplar t testine göre 0.05 anlam düzeyinde yangına maruz kalmış ve kalmamış kızılçam odununun hava kurusu özgül ağırlık bakımından herhangi bir farklılığın olmadığı saptanmıştır Tam Kuru Özgül Ağırlık Yangın etkisine maruz kalmış ve kalmamış kızılçam odunları arasında tam kuru özgül ağırlık değerleri bakımından farklılık olup olmadığının belirlenmesi için yapılan bağımsız gruplar t testi sonuçları Çizelge 5 de verilmiştir. 1706

5 Çizelge 5. Yangın etkisine maruz kalmış ve kalmamış kızılçam odunlarının tam kuru özgül ağırlık bağımsız gruplar t testi sonuçları Homojenlik Testi Güven t Değeri Serbestlik Standart Hata Farkı Güven Düzeyi Düzeyi maruz kalmış ve kalmamış kızılçam odununun tam kuru özgül ağırlık bakımından herhangi bir farklılığın olmadığı saptanmıştır Hacim-Yoğunluk Değeri Yangın etkisine maruz kalmış ve kalmamış kızılçam odunları arasında hacimyoğunluk değerleri bakımından farklılık olup olmadığının belirlenmesi için yapılan bağımsız gruplar t testi sonuçları Çizelge 6 da verilmiştir. Çizelge 6. Yangın etkisine maruz kalmış ve kalmamış kızılçam odununun hacim-yoğunluk değeri bağımsız gruplar t testi sonuçları Homojenlik Testi Güven t Değeri Serbestlik Standart Hata Farkı Güven Düzeyi Düzeyi maruz kalmış ve kalmamış kızılçam odununun hacim-yoğunluk değerleri bakımından aralarında farklılık olmadığı saptanmıştır Hücre Çeperi Maddesi Oranı Yangın etkisine maruz kalmış ve kalmamış kızılçam odununun hücre çeperi maddesi oranı değerleri bakımından aralarında farklılık olup olmadığının belirlenmesi için yapılan bağımsız gruplar t testi sonuçları Çizelge 7 de verilmiştir. Çizelge 7. Yangın etkisine maruz kalmış ve kalmamış kızılçam odununun hücre çeperi maddesi oranı bağımsız gruplar t testi sonuçları Homojenlik Testi Güven Düzeyi t Değeri Serbestlik Standart Hata Farkı Güven Düzeyi maruz kalmış ve kalmamış kızılçam odunlarının arasında hücre çeperi maddesi oranları bakımından farklılığın olmadığı saptanmıştır Hava Boşluğu Hacmi Oranı Yangın etkisine maruz kalmış ve kalmamış kızılçam Odununun hava boşluğu hacmi oranı değerleri bakımından aralarında farklılık olup olmadığının belirlenmesi için yapılan bağımsız gruplar t testi sonuçları Çizelge 8 de verilmiştir. 1707

6 Çizelge 8. Yangın etkisine maruz kalmış ve kalmamış kızılçam odununun hava boşluğu hacmi oranı bağımsız gruplar t testi sonuçları Homojenlik Testi Güven Düzeyi t Değeri Serbestlik Standart Hata Farkı Güven Düzeyi maruz kalmış ve kalmamış kızılçam odunlarının arasında hava boşluğu hacmi oranları bakımından farklılığın olmadığı saptanmıştır Odun-Su İlişkileri Daralma ve Genişleme Miktarları Yangın etkisine maruz kalmış ve kalmamış kızılçam odununun daralma ve genişleme yüzdeleri bakımından aralarında farklılık olup olmadığının belirlenmesi için yapılan bağımsız gruplar t testi sonuçları Çizelge 9 ve Çizelge 10 da verilmiştir. Çizelge 9. Yangın etkisine maruz kalmış ve kalmamış kızılçam odununun daralma yüzdeleri bağımsız gruplar t testi sonuçları Homojenlik Testi Güven t Değeri Serbestlik Standart Hata Farkı Güven Düzeyi Düzeyi maruz kalmış ve kalmamış kızılçam odunlarının arasında daralma yüzdeleri bakımından farklılığın olduğu saptanmıştır. Çizelge 10. Yangın etkisine maruz kalmış ve kalmamış kızılçam odununun genişleme yüzdeleri bağımsız gruplar t testi sonuçları Toplum Ortalaması Önemlilik Testi Homojenlik Testi Güven t Değeri Serbestlik Standart Hata Farkı Güven Düzeyi Düzeyi maruz kalmış ve kalmamış kızılçam odunlarının arasında genişleme yüzdeleri bakımından farklılığın olduğu saptanmıştır Odununun İçersine Alabileceği En Yüksek Su Miktarı Yangın etkisine maruz kalmış ve kalmamış kızılçam odununun içerisine alabileceği en yüksek su miktarı bakımından aralarında farklılık olup olmadığının belirlenmesi için yapılan bağımsız gruplar t testi sonuçları Çizelge 11 de verilmiştir. 1708

7 Çizelge 11. Yangın etkisine maruz kalmış ve kalmamış kızılçam odununun içerisine alabileceği en yüksek su miktarı bağımsız gruplar t testi sonuçları Homojenlik Testi Güven t Değeri Serbestlik Standart Hata Farkı Güven Düzeyi Düzeyi maruz kalmış ve kalmamış kızılçam odunlarının arasında içerisine alabileceği en yüksek su miktarı bakımından herhangi bir farklılığın olmadığı saptanmıştır Lif Doygunluk Noktası Rutubeti Yangın etkisine maruz kalmış ve kalmamış kızılçam odununun lif doygunluk noktası rutubeti bakımından aralarında farklılık olup olmadığının belirlenmesi için yapılan bağımsız gruplar t testi sonuçları Çizelge 12 de verilmiştir. Çizelge 12. Yangın etkisine maruz kalmış ve kalmamış kızılçam odununun lif doygunluk noktası rutubeti bağımsız gruplar t testi sonuçları Homojenlik Testi Güven Düzeyi Güven Düzeyi t Değeri Serbestlik Standart Hata Farkı maruz kalmış ve kalmamış kızılçam odunlarının arasında lif doygunluk noktası rutubeti bakımından farklılığın olmadığı saptanmıştır. 4. SONUÇLAR VE ÖNERİLER Yangın etkisine maruz kalmamış örnekler için tam kuru özgül ağırlık değeri g/cm 3, hava kurusu özgül ağırlık değeri g/cm 3, hücre çeperi maddesi oranı % ve hava boşluğu hacmi oranı % 63.77, yangına maruz kalmış örnekler için; tam kuru özgül ağırlık değeri g/cm 3, hava kurusu özgül ağırlık değeri g/cm 3, hücre çeperi maddesi oranı % ve hava boşluğu hacmi oranı % olarak belirlenmiştir. İstatistikî olarak aralarında herhangi bir fark olmadığı saptanmıştır. Çalışmada bulunan özgül ağırlık değerleri Bozkurt, Göker ve Erdin (1993) tarafından belirtilen değerlerden büyük, Berkel (1970) ve URL-3 ten küçük çıkmıştır. Bortoletto ve Moreschı (2003), yangına maruz kalmış Pinus taeda odununun özgül ağırlığının, hacim-yoğunluk değerinin ve içerisine alabileceği en yüksek su miktarının değişmediğini belirtmektedir. Erten ve Sözen (1996) da da, yangına maruz kalmış kızılçam odunu üzerinde yapılan çalışmada özgül ağırlık, hacim-yoğunluk değerinde ve içerisine alabileceği en yüksek su miktarında herhangi bir değişme olmadığını ortaya koymuşlardır. Ortalama daralma miktarları; yangına maruz kalmamış örnekler için teğet (β t ) %6.81, radyal (β r ) %4.95 ve hacmen (β v ) %11,77 olarak bulunmuştur. Yangına maruz kalmış örnekler için ise teğet ( β t ) %7.79, radyal (β r ) %3.71 ve hacmen (β v ) %11.50 olarak bulunmuştur. İstatistikî olarak aralarında farklılığın olduğu 1709

8 belirlenmiştir. Ortalama genişleme miktarları; yangına maruz kalmamış örnekler için teğet (α t ) %8.00, radyal (α r ) %3.95 ve hacmen (α v ) %11.96 olarak bulunmuştur. Yangına maruz kalmış örnekler için ise teğet (α t ) %6.81, radyal (α r ) %4.91ve hacmen (α v ) %11,71 olarak bulunmuştur. İstatistikî olarak aralarında farklılığın olduğu belirlenmiştir. Isı etkisine maruz kalmış örneklerde, yüksek sıcaklık derecelerinde odun yapısında bulunan holoselülozun azalması ve dolayısıyla lignin maddesi oranının artması neticesinde odunda çalışma miktarında azalma olduğu belirlenmiştir(fengel ve Wegener 1983). Bu çalışmada bulunan hacimsel daralma miktarı Berkel (1970) tarafından belirlenen değerden küçük çıkmıştır. Bozkurt ve Ark. (1993) tarafından belirlenen değerden büyük çıkmıştır. Kızılçam diğer ağaç türleri ile karşılaştırıldığında; hacimsel daralma miktarı sarıçam ve karaçamdan düşük, Doğu ladini, Duglas göknarı ve Toros sedirinden yüksek çıkmıştır. Lif doygunluğu noktası rutubeti yangına maruz kalmamış örnekler için %25.32, yangına maruz kalmış örnekler için ise %24.87 olarak hesaplanmıştır. Kızılçam odununun içerisine alabileceği en yüksek su miktarı, yangına maruz kalmamış örnekler için %143.20, yangına maruz kalmış örnekler için ise % olarak hesaplanmıştır. LDN değeri, ağaç malzemenin çalışma özelliğini etkilemekte, emprenye ve kurutma gibi işlemlerde önemli olmaktadır (Bozkurt ve Erdin 1997). Lif Doygunluğu Noktası rutubetine göre kızılçam Lif Doygunluğu Noktası Orta olan ağaçlar grubuna girmektedir (Bozkurt ve Göker 1996). Sonuç olarak; orta şiddette örtü yangınına maruz kalmış ve kabuğun sadece dış kısmı yanmış, dolayısı ile yangın yarası bulunmayan kızılçamlarda, odununun fiziksel özelliklerine ait değerlerin, daralma ve genişleme oranları hariç, değişmediği saptanmıştır. 5. KAYNAKLAR Berkel, A. (1970). Ağaç Malzeme Teknolojisi, I. Cilt, İ.Ü. Yayın No: 1448, Orman Fakültesi Yayın No:147, İstanbul. Bortoletto, G.J. ve MORESCHİ, J.C. (2003). Physical-Mechanical Properties and Chemical Composition of Pinus Taeda Mature Wood Following a Forest Fire,Bioresource Technology, 87, 3, Bozkurt, Y., Göker, Y., Erdin, N. ve AS, N. (1993). Datça Kızılçamında Anatomik ve Teknolojik Özellikler, Uluslararası Kızılçam Sempozyumu Bildiriler Kitabı,, Bozkurt, A.Y. ve GÖKER, Y. (1996).Fiziksel ve Mekanik Ağaç Teknolojisi, Genel Yayın No: 3944, Orman Fakültesi Yayın No: 436, İkinci Baskı, İ.Ü. Basımevi, İstanbul. Bozkurt, A.Y. ve Erdin, N. (1997). Ağaç Teknolojisi, Üniversite Yayın No: 3993, Fakülte Yayın No: 445, İ.Ü. Basımevi, İstanbul. Erten, A.P. ve Sözen, M.R. (1996). Orman Yangınlarının Kızılçam (Pinus brutia Ten) Odununun Fiziksel, Mekaniksel ve Kimyasal Özellikleri Üzerine Etkileri, İç Anadolu Ormancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi, 80, 269, Fengel, D. ve Wegener, G.(1983). Wood Chemistry, Ultrascructure, Reactions, ISBN: , Neyişçi, T. (2001). Kızılçamın Ekolojisi, Kızılçam El Kitabı 2, Pausas, J.G. ve Vallejo, V.R. (1999). The Role of Fire in European Mediterranean Ecosystems, Springer-Verlag, Serez, M. (1995).Status of Forest Fires and Fire Management in Turkey, International Forest Fire News, Country Notes,IFFN No: 12,

9 TS 2471 (1976). Odunda Fiziksel ve Mekanik Deneyler İçin Rutubet Miktarı Tayini, I. Baskı, TSE, Ankara. TS 2472 (1976). Odunda Fiziksel ve Mekanik Deneyler İçin Birim Hacim Ağırlığı Tayini, TSE, Ankara. TS 53 (1982). Odunun Fiziksel Özelliklerinin Tayini İçin Numune Alma, Muayene ve Deney Metotları, TSE, Ankara. TS 4083 (1984). Odunda Radyal ve Teğet Doğrultuda Çekmenin Tayini, I. Baskı, TSE, Ankara. TS 4084 (1984). Odunda Radyal ve Teğet Doğrultuda Şişmenin Tayini, I. Baskı, TSE, Ankara. TS 4085 (1984). Odunda Hacimsel Çekmenin Tayini, I. Baskı, TSE, Ankara. TS 4086 (1984). Odunda Hacimsel Şişmenin Tayini, I. Baskı, TSE, Ankara. TS 4176 (1984). Odunun Fiziksel ve Mekanik Özelliklerinin Tayini İçin Homojen Meşcerelerden Numune Ağacı ve Laboratuar Numunesi Alınması, I. Baskı, TSE, Ankara. URL-1, Ülkemizde Orman Yangını Gerçeği URL-2, htm, Orman Yangınları ve Meteoroloji URL-3 htm

ODUN FİZİĞİ Yrd.Doç.Dr BİLGİN GÜLLER

ODUN FİZİĞİ Yrd.Doç.Dr BİLGİN GÜLLER ODUN FİZİĞİF İĞİ Yrd.Do Doç.Dr BİLGİN N GÜLLERG Takip edilecek ders kitabı Fiziksel ve Mekanik AğaçA Teknolojisi (I. Bölüm) Yazar: A. Yılmaz Y Bozkurt,Yener Göker Yardımcı Kaynaklar: Wood: Influence of

Detaylı

Sarıçam dan Üretilen Masif Panellerin Bazı Özellikleri

Sarıçam dan Üretilen Masif Panellerin Bazı Özellikleri II. ULUSAL AKDENİZ ORMAN VE ÇEVRE SEMPOZYUMU Akdeniz ormanlarının geleceği: Sürdürülebilir toplum ve çevre 22-24 Ekim 2014 - Isparta Sarıçam dan Üretilen Masif Panellerin Bazı Özellikleri Süleyman KORKUT

Detaylı

TOMRUK HACMİNİN TAHMİNİNDE KULLANILAN CENTROID METOD VE DÖRT STANDART FORMÜLÜN KARŞILAŞTIRILMASI

TOMRUK HACMİNİN TAHMİNİNDE KULLANILAN CENTROID METOD VE DÖRT STANDART FORMÜLÜN KARŞILAŞTIRILMASI Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Seri: A, Sayı: 1, Yıl: 2002, ISSN: 1302-7085, Sayfa:115-120 TOMRUK HACMİNİN TAHMİNİNDE KULLANILAN CENTROID METOD VE DÖRT STANDART FORMÜLÜN KARŞILAŞTIRILMASI

Detaylı

İYC MADENCİLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. NE AİT MUĞLA - FETHİYE YÖRESİ BEJ TÜRÜ KİREÇTAŞININ FİZİKO-MEKANİK ANALİZ RAPORU

İYC MADENCİLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. NE AİT MUĞLA - FETHİYE YÖRESİ BEJ TÜRÜ KİREÇTAŞININ FİZİKO-MEKANİK ANALİZ RAPORU T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING İYC MADENCİLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. NE AİT MUĞLA - FETHİYE YÖRESİ BEJ TÜRÜ KİREÇTAŞININ FİZİKO-MEKANİK ANALİZ

Detaylı

Nurgül AY KTÜ Orman Fakültesi, Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü, TRABZON

Nurgül AY KTÜ Orman Fakültesi, Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü, TRABZON Kafkas Üniversitesi Artvin Orman Fakültesi Dergisi 6 (1-2) (2005), 11-16 DUGLAS (Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco) ODUNUNUN JANKA SERTLİK DEĞERİ Nurgül AY KTÜ Orman Fakültesi, Orman Endüstri Mühendisliği

Detaylı

Toros Sedirinde Genç Odun ve Olgun Odunun Bazı Fiziksel ve Mekanik Özellikleri

Toros Sedirinde Genç Odun ve Olgun Odunun Bazı Fiziksel ve Mekanik Özellikleri KSU Mühendislik ilimleri Dergisi, 15(2),212 17 KSU. Journal of Engineering Sciences, 15(2),212 Toros Sedirinde Genç Odun ve Olgun Odunun azı Fiziksel ve Mekanik Özellikleri ekir Cihad AL 1*, İbrahim EKTAŞ

Detaylı

KSÜ. Fen ve Mühendislik Dergisi, 7(2)-2004 60 KSU. Journal of Science and Engineering 7(2)-2004

KSÜ. Fen ve Mühendislik Dergisi, 7(2)-2004 60 KSU. Journal of Science and Engineering 7(2)-2004 KSÜ. Fen ve Mühendislik Dergisi, 7(2)-2004 60 KSU. Journal of Science and Engineering 7(2)-2004 Kahramanmaraş Yöresinde Kızılçamlarda (Pinus brutia Ten.) Çam Keseböceği, Thaumetopoea pityocampa (Schiff.)

Detaylı

SARIÇAM, KARAÇAM VE KIZILÇAM BASINÇ ODUNUNUN KİMYASAL YAPISI

SARIÇAM, KARAÇAM VE KIZILÇAM BASINÇ ODUNUNUN KİMYASAL YAPISI Bartın Orman Fakültesi Dergisi 2010, Cilt: 12, Sayı: 18, 33-39 ISSN: 1302-0943 EISSN: 1308-5875 SARIÇAM, KARAÇAM VE KIZILÇAM BASINÇ ODUNUNUN KİMYASAL YAPISI Ayben KILIÇ* 1, Süheyla Esin SARIUSTA 2, Harzemşah

Detaylı

OKALİPTÜS (E. camaldulensis) AĞACININ FARKLI YÜKSEKLİKLERİNDEN ALINAN TOMRUKLARDAN ÜRETİLMİŞ KONTRPLAKLARIN BAZI MEKANİK ÖZELLİKLERİ

OKALİPTÜS (E. camaldulensis) AĞACININ FARKLI YÜKSEKLİKLERİNDEN ALINAN TOMRUKLARDAN ÜRETİLMİŞ KONTRPLAKLARIN BAZI MEKANİK ÖZELLİKLERİ OKALİPTÜS (E. camaldulensis) AĞACININ FARKLI YÜKSEKLİKLERİNDEN ALINAN TOMRUKLARDAN ÜRETİLMİŞ KONTRPLAKLARIN BAZI MEKANİK ÖZELLİKLERİ Some Mechanical Properties of the Plywood Produced from the Logs Cut

Detaylı

Denizden Yükseklik ve Bakının Doğu Kayını nın (Fagus orientalis Lipsky.) Odun- Su İlişkileri Üzerine Etkisi

Denizden Yükseklik ve Bakının Doğu Kayını nın (Fagus orientalis Lipsky.) Odun- Su İlişkileri Üzerine Etkisi Artvin Çoruh Üniversitesi Artvin Coruh University Orman Fakültesi Dergisi Journal of Forestry Faculty ISSN:2146-1880, e-issn: 2146-698X ISSN:2146-1880, e-issn: 2146-698X Cilt: 14, Sayı:2, Sayfa: 180-190,

Detaylı

HALEP ÇAMI (Pinus halepansis Mill.) ODUNUN FiZiKSEL ve MEKANiKSEL ÖZELLiKLERiNiN BELiRLENMESi

HALEP ÇAMI (Pinus halepansis Mill.) ODUNUN FiZiKSEL ve MEKANiKSEL ÖZELLiKLERiNiN BELiRLENMESi F.D.C: 812 HALEP ÇAMI (Pinus halepansis Mill.) ODUNUN FiZiKSEL ve MEKANiKSEL ÖZELLiKLERiNiN BELiRLENMESi Studies On The Determination Of Physical and Mechanical Properties of Alleppo Pine A. Pamir ERTEN

Detaylı

Vakumlu ve Klasik Kurutma Yöntemlerinin Ahşap Malzemenin Bazı Fiziksel ve Mekanik Özelliklerine Etkisinin Belirlenmesi

Vakumlu ve Klasik Kurutma Yöntemlerinin Ahşap Malzemenin Bazı Fiziksel ve Mekanik Özelliklerine Etkisinin Belirlenmesi Politeknik Dergisi Journal of Polytechnic Cilt: Sayı: 4 s.7-78, 009 Vol: No: 4 pp.7-78, 009 Vakumlu ve Klasik Kurutma Yöntemlerinin Ahşap Malzemenin Bazı Fiziksel ve Mekanik Özelliklerine Etkisinin Belirlenmesi

Detaylı

Yanmış Kızılçam Odunlarının Kağıt Hamuru ve Kağıt Üretiminde Kullanılması

Yanmış Kızılçam Odunlarının Kağıt Hamuru ve Kağıt Üretiminde Kullanılması 90 Yanmış Kızılçam Odunlarının Kağıt Hamuru ve Kağıt Üretiminde Kullanılması Ahmet TUTUŞ 1, Mustafa ÇİÇEKLER 1*, İlhan DENİZ 2 1 K.S.Ü. Orman Fakültesi, Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü, Kahramanmaraş

Detaylı

C6 Mugla White

C6 Mugla White Sayfa 1/8 Page 1/8 Müşterinin Adı/Adresi: Customer Name/Adress: Raport No: Report No: ÇOBANLAR MERMER MADENCİLİK TURZ. TİC. VE İNŞ. A.Ş. Salkım Mah. Çıngıl Sok. No:7 Kavaklıdere/MUĞLA 228 Numunenin Adı

Detaylı

ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LABORATUARLARINDA YAPILABİLEN ANALİZ VE TESTLER ORMAN ÜRÜNLERİ KİMYASI VE TEKNOLOJİSİ ANABİLİM DALI

ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LABORATUARLARINDA YAPILABİLEN ANALİZ VE TESTLER ORMAN ÜRÜNLERİ KİMYASI VE TEKNOLOJİSİ ANABİLİM DALI ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LABORATUARLARINDA YAPILABİLEN ANALİZ VE TESTLER ORMAN ÜRÜNLERİ KİMYASI VE TEKNOLOJİSİ ANABİLİM DALI Lignoselülozik Materyallerin Kimyasal Analizleri AÇIKLAMA YÖNTEM ÜNİVERSİTE

Detaylı

Tokat-Niksar Yöresinde Yetiştirilen ve Yöredeki Tarımsal Yapılarda Yaygın Olarak Kullanılan Kavak Ağacının Önemli Fiziksel ve Mekanik Özellikleri

Tokat-Niksar Yöresinde Yetiştirilen ve Yöredeki Tarımsal Yapılarda Yaygın Olarak Kullanılan Kavak Ağacının Önemli Fiziksel ve Mekanik Özellikleri GOÜ. Ziraat Fakültesi Dergisi, 2006, 23 (1), 61-66 Tokat-Niksar Yöresinde Yetiştirilen ve Yöredeki Tarımsal Yapılarda Yaygın Olarak Kullanılan Kavak Ağacının Önemli Fiziksel ve Mekanik Özellikleri Sırrı

Detaylı

2. Karışımın Ağaç Türleri Meşcere karışımında çok değişik ağaç türleri bulunur. Önemli olan, ağaçların o yetişme ortamı özelliklerine uyum gösterip

2. Karışımın Ağaç Türleri Meşcere karışımında çok değişik ağaç türleri bulunur. Önemli olan, ağaçların o yetişme ortamı özelliklerine uyum gösterip 2. Karışımın Ağaç Türleri Meşcere karışımında çok değişik ağaç türleri bulunur. Önemli olan, ağaçların o yetişme ortamı özelliklerine uyum gösterip karışıma katılabilmeleridir. Karışımdaki ağaç türleri

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 1 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: İlker ERCANLI Doğum Tarihi: 6 Eylül 1977 Öğrenim Durumu Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Orman Mühendisliği Karadeniz

Detaylı

MOBİLYA ÜRETİMİNDE KULLANILAN TİCARİ MDF LEVHALARIN ÖZELLİKLERİ

MOBİLYA ÜRETİMİNDE KULLANILAN TİCARİ MDF LEVHALARIN ÖZELLİKLERİ MOBİLYA ÜRETİMİNDE KULLANILAN TİCARİ MDF LEVHALARIN ÖZELLİKLERİ Abdullah İSTEK a, Kamil MUĞLA b ve Hikmet YAZICI c a, Bartın Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü, Bartın/TÜRKİYE,

Detaylı

SU SOĞUTMA KULELERİNDE KULLANILAN EMPRENYESİZ BAZI ÇAM TÜRLERİNİN ÇÖZÜNÜRLÜK DEĞERLERİNDE MEYDANA GELEN DEĞİŞİMİN İNCELENMESİ

SU SOĞUTMA KULELERİNDE KULLANILAN EMPRENYESİZ BAZI ÇAM TÜRLERİNİN ÇÖZÜNÜRLÜK DEĞERLERİNDE MEYDANA GELEN DEĞİŞİMİN İNCELENMESİ SU SOĞUTMA KULELERİNDE KULLANILAN EMPRENYESİZ BAZI ÇAM TÜRLERİNİN ÇÖZÜNÜRLÜK DEĞERLERİNDE MEYDANA GELEN DEĞİŞİMİN İNCELENMESİ Harzemşah HAFIZOĞLU, Murat ÖZALP ZKÜ Bartın Orman Fakültesi, BARTIN, DPÜ Simav

Detaylı

Aksi durumda yabacı bir bölgeden getirilen ırk/ırklar o yöreye uyum sağlamış yerel ırklarla polen alışverişine giriştiklerinde genetik tabanda

Aksi durumda yabacı bir bölgeden getirilen ırk/ırklar o yöreye uyum sağlamış yerel ırklarla polen alışverişine giriştiklerinde genetik tabanda Ağaçlandırma çalışmalarına temel oluşturacak tohum sağlanmasını emniyetli hale getirebilmek için yerel ırklardan elde edilen tohum kullanılması doğru bir yaklaşımdır. Aynı türde de olsa orijin denemeleri

Detaylı

Kemal ÜÇÜNCÜ, Aytaç AYDIN, Taner TAŞDEMİR 2. ÖZET

Kemal ÜÇÜNCÜ, Aytaç AYDIN, Taner TAŞDEMİR 2. ÖZET III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi 20-22 Mayıs 2010 Cilt: V Sayfa: 1712-1721 OKALİPTUS (Eucalyptus cemaldulensis) ODUNUNUN ADSORPSİYON ÖZELLİKLERİ (1) Kemal ÜÇÜNCÜ, Aytaç AYDIN, Taner TAŞDEMİR 2

Detaylı

Lamine Edilmiş Sarıçam (Pinus sylvestris L.) Odununun Bazı Fiziksel ve Mekanik Özellikleri

Lamine Edilmiş Sarıçam (Pinus sylvestris L.) Odununun Bazı Fiziksel ve Mekanik Özellikleri KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi 6(1) 2003 75 KSU J. Science and Engineering 6(1) 2003 Lamine Edilmiş Sarıçam (Pinus sylvestris L.) Odununun Bazı Fiziksel ve Mekanik Özellikleri Hakan KESKİN Musa ATAR Ramazan

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ. ÖDEV RAPORU YAZIM KURALLARI Örnek Rapor Kapağı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ. ÖDEV RAPORU YAZIM KURALLARI Örnek Rapor Kapağı DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ ÖDEV RAPORU YAZIM KURALLARI Örnek Rapor Kapağı ORMAN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2014-2015 YAZ OKULU ORMAN KORUMA DERSİ ÖDEV RAPORU ORMAN KORUMA Ödev Konu Başlığı 1. 0904000????

Detaylı

KAYNAĞI ÜLKE İÇİNDEN SAĞLANAN PROJELER

KAYNAĞI ÜLKE İÇİNDEN SAĞLANAN PROJELER SIRA 1 2 5 8 DAİRE BAŞKANLIĞININ ADI Dairesi Dairesi Dairesi Dairesi Dairesi Dairesi Dairesi KAYNAĞI ÜLKE İÇİNDEN SAĞLANAN PROJELER Oduna Dayalı Orman Ürünleri Üretim Süreçleri Takip Sistemi Biyokütle

Detaylı

Yapay Eskitmenin Bazı Odun Esaslı Levhaların Fiziksel Özelliklerine Etkisi *

Yapay Eskitmenin Bazı Odun Esaslı Levhaların Fiziksel Özelliklerine Etkisi * Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 10-2 (2006)-213-220 Yapay Eskitmenin Bazı Odun Esaslı Levhaların Fiziksel Özelliklerine Etkisi * A. A. VAR Süleyman Demirel Üniversitesi,

Detaylı

TOROS SEDiRi (Cedrus libani A. Richard) ODUNUNUN BAZI FİZİKSEL VE MEKANİK ÖZELLİKLERİ

TOROS SEDiRi (Cedrus libani A. Richard) ODUNUNUN BAZI FİZİKSEL VE MEKANİK ÖZELLİKLERİ 180 TOROS SEDiRi (Cedrus libani A. Richard) ODUNUNUN BAZI FİZİKSEL VE MEKANİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR STUDIES ON THE SOME PHYSICAL AND MECHANICAL PROPERTIES OF CEDAR (Cedrus libani A. Richard)

Detaylı

DÜZCE İLİNDE 1999 YILINDAKİ DEPREMLERDE YIKILAN BETONARME BİNALARDA KULLANILAN BETONUN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ

DÜZCE İLİNDE 1999 YILINDAKİ DEPREMLERDE YIKILAN BETONARME BİNALARDA KULLANILAN BETONUN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ DÜZCE İLİNDE 1999 YILINDAKİ DEPREMLERDE YIKILAN BETONARME BİNALARDA KULLANILAN BETONUN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ Ercan ÖZGAN 1, Metin Mevlüt UZUNOĞLU 1, Tuncay KAP 1 tuncaykap@hotmail.com, metinuzunoglu@hotmail.com

Detaylı

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi/ Journal of The Institute of Natural & Applied Sciences 17 (1):6-12, 2012

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi/ Journal of The Institute of Natural & Applied Sciences 17 (1):6-12, 2012 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi/ Journal of The Institute of Natural & Applied Sciences 17 (1):6-12, 2012 Araştırma Makalesi/Research Article BaCl 2 -Ba(H 2 PO 2 ) 2 -H 2 O Üçlü

Detaylı

Buharlamanın Okaliptüs (Eucalyptus camaldulensis dehn.) Odununun Bazı Fiziksel Özellikleri Üzerine Etkisi

Buharlamanın Okaliptüs (Eucalyptus camaldulensis dehn.) Odununun Bazı Fiziksel Özellikleri Üzerine Etkisi Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 12 (1):49-56 (2011) Artvin Çoruh University Faculty of Forestry Journal, 12 (1):49-56 (2011) Araştırma makalesi Research article Buharlamanın Okaliptüs

Detaylı

ORMANCILIKTA UZAKTAN ALGILAMA. ( Bahar Yarıyılı) Prof.Dr. Mehmet MISIR. 2.Hafta ( )

ORMANCILIKTA UZAKTAN ALGILAMA. ( Bahar Yarıyılı) Prof.Dr. Mehmet MISIR. 2.Hafta ( ) 2.Hafta (16-20.02.2015) ORMANCILIKTA UZAKTAN ALGILAMA (2014-2015 Bahar Yarıyılı) Prof.Dr. Mehmet MISIR Ders İçeriği Planlama Sistemleri Envanter Uzaktan Algılama (UA) Uzaktan Algılamanın Tanımı ve Tarihsel

Detaylı

ISIL İŞLEMİN (THERMO-PROCESS) AĞAÇ MALZEMENİN TEKNOLOJİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

ISIL İŞLEMİN (THERMO-PROCESS) AĞAÇ MALZEMENİN TEKNOLOJİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ ISIL İŞLEMİN (THERMO-PROCESS) AĞAÇ MALZEMENİN TEKNOLOJİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ Mustafa ALTINOK 1, Osman PERÇİN 1, Şemsettin DORUK 2 1 Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi, Mobilya ve Dekorasyon

Detaylı

REÇiNE ÜRETiMiNiN KIZILÇAM (Pinus brutia Ten.) ODUNUNUN FiZiKSEL ve MEKANiKSEL ÖZELLiKLERi ÜZERiNE ETKiSi

REÇiNE ÜRETiMiNiN KIZILÇAM (Pinus brutia Ten.) ODUNUNUN FiZiKSEL ve MEKANiKSEL ÖZELLiKLERi ÜZERiNE ETKiSi F.D.C: 812.892.6 REÇiNE ÜRETiMiNiN KIZILÇAM (Pinus brutia Ten.) ODUNUNUN FiZiKSEL ve MEKANiKSEL ÖZELLiKLERi ÜZERiNE ETKiSi Effects of Resin Production on the Physical and Mechanical Properties of Calabrian

Detaylı

SARIÇAM MEŞCERELERİNDE DENEME ALANLARININ 10 KOMŞU AĞAÇ YÖNTEMİNE GÖRE BELİRLENMESİ. Sarıyer İstanbul,

SARIÇAM MEŞCERELERİNDE DENEME ALANLARININ 10 KOMŞU AĞAÇ YÖNTEMİNE GÖRE BELİRLENMESİ. Sarıyer İstanbul, III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi 0- Mayıs 010 Cilt: I Sayfa: 81-87 SARIÇAM MEŞCERELERİNDE DENEME ALANLARININ 10 KOMŞU AĞAÇ YÖNTEMİNE GÖRE BELİRLENMESİ Muammer ŞENYURT 1, Ömer SARAÇOĞLU 1 1 İstanbul

Detaylı

AĞAÇ MALZEME FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNİN TESPİTİNDE VE AHŞAP KORUMA PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİNDE ÖRNEK BİR KILAVUZ OLARAK ŞEMATİK REHBER KULLANIMI

AĞAÇ MALZEME FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNİN TESPİTİNDE VE AHŞAP KORUMA PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİNDE ÖRNEK BİR KILAVUZ OLARAK ŞEMATİK REHBER KULLANIMI AĞAÇ MALZEME FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNİN TESPİTİNDE VE AHŞAP KORUMA PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİNDE ÖRNEK BİR KILAVUZ OLARAK ŞEMATİK REHBER KULLANIMI İlker USTA Hacettepe Üniversitesi, Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği,

Detaylı

Ahşabın Kimyasal Bileşiminin Ahşap Polimer Kompozitlerin Bazı Fiziksel Özellikleri Üzerine Etkisi

Ahşabın Kimyasal Bileşiminin Ahşap Polimer Kompozitlerin Bazı Fiziksel Özellikleri Üzerine Etkisi II. ULUSAL AKDENİZ ORMAN VE ÇEVRE SEMPOZYUMU Akdeniz ormanlarının geleceği: Sürdürülebilir toplum ve çevre 22-24 Ekim 2014 - Isparta Ahşabın Kimyasal Bileşiminin Ahşap Polimer Kompozitlerin Bazı Fiziksel

Detaylı

Bazı Ağaç Malzemelerin Vida Tutma Mukavemetlerinin Belirlenmesi

Bazı Ağaç Malzemelerin Vida Tutma Mukavemetlerinin Belirlenmesi Bazı Ağaç Malzemelerin Vida Tutma Mukavemetlerinin Belirlenmesi * Kubulay ÇAĞATAY 1, Hasan EFE 2, Erol BURDURLU 2, H. İsmail KESİK 3 1 İncirli Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi, Mobilya ve İç Mekân Tasarımı

Detaylı

ZEMİN MEKANİĞİ DENEYLERİ

ZEMİN MEKANİĞİ DENEYLERİ ZEMİN MEKANİĞİ DENEYLERİ Konsolidasyon Su muhtevası Dane dağılımı Üç eksenli kesme Deneyler Özgül ağırlık Serbest basınç Kıvam limitleri (likit limit) Geçirgenlik Proktor ZEMİN SU MUHTEVASI DENEYİ Birim

Detaylı

Yüksek Sıcaklıkta Isıl İşlem Görmüş Kızılçam (Pinusbrutia Ten.) Odununun Sertlik Değerlerinde Meydana Gelen Değişmeler

Yüksek Sıcaklıkta Isıl İşlem Görmüş Kızılçam (Pinusbrutia Ten.) Odununun Sertlik Değerlerinde Meydana Gelen Değişmeler Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Afyon Kocatepe University Journal of Science and Engineering AKÜ FEMÜBİD 16 (2016) Özel Sayı (79 86) AKU J. Sci.Eng.16 (2016) Özel Sayı

Detaylı

BAZI KIZILÇAM (Pinus brutia Ten.) ORİJİNLERİNİN TEKNOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ

BAZI KIZILÇAM (Pinus brutia Ten.) ORİJİNLERİNİN TEKNOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ O.D.C.: 812.7 BAZI KIZILÇAM (Pinus brutia Ten.) ORİJİNLERİNİN TEKNOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ Determination of Technological Properties of some Red Pine (Pinus brutia Ten.) Origins Emel İLTER Kimya

Detaylı

Emprenye Yapılmış Ağaç Malzeme Üzerine Uygulanan Üstyüzey İşlemlerinin Isı İletkenliklerinin Belirlenmesi

Emprenye Yapılmış Ağaç Malzeme Üzerine Uygulanan Üstyüzey İşlemlerinin Isı İletkenliklerinin Belirlenmesi 6 th International Advanced Technologies Symposium (IATS 11), 16-18 May 2011, Elazığ, Turkey Emprenye Yapılmış Ağaç Malzeme Üzerine Uygulanan Üstyüzey İşlemlerinin Isı İletkenliklerinin Belirlenmesi B.

Detaylı

Sarıçam Tomruklarında Mavi Renklenme Zararı ve Satış Fiyatı Üzerine Etkileri

Sarıçam Tomruklarında Mavi Renklenme Zararı ve Satış Fiyatı Üzerine Etkileri Artvin Çoruh Üniversitesi Artvin Coruh University Orman Fakültesi Dergisi Journal of Forestry Faculty ISSN:2146-1880, e-issn: 2146-698X ISSN:2146-1880, e-issn: 2146-698X Cilt: 14, Sayı:2, Sayfa: 283-291,

Detaylı

BORLU BİLEŞİKLER VE SU İTİCİ MADDELERİN CENNET AĞACI ODUNUNUN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİLERİ

BORLU BİLEŞİKLER VE SU İTİCİ MADDELERİN CENNET AĞACI ODUNUNUN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİLERİ Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 20 (1-2), 55-65, 2004 BORLU BİLEŞİKLER VE SU İTİCİ MADDELERİN CENNET AĞACI ODUNUNUN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİLERİ 1 Ergün BAYSAL, 2 Hüseyin

Detaylı

Yararlanılan Kaynaklar

Yararlanılan Kaynaklar DİKKAT 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun ilgili maddeleri gereğince bu eserin bütün yayın, tercüme ve iktibas hakları Prof. Dr. Musa GENÇ e aittir. Prof. Dr. Musa GENÇ in yazılı izni olmaksızın

Detaylı

BARTIN ORMAN FAKÜLTESİ NİN DİĞER ORMAN FAKÜLTELERİ İLE BAZI KRİTERLERE GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI

BARTIN ORMAN FAKÜLTESİ NİN DİĞER ORMAN FAKÜLTELERİ İLE BAZI KRİTERLERE GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI BARTIN ORMAN FAKÜLTESİ NİN DİĞER ORMAN FAKÜLTELERİ İLE BAZI KRİTERLERE GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI Alper AYTEKİN ZKÜ Bartın Orman Fakültesi 74100 BARTIN ÖZET Bu çalışmada Bartın Orman Fakültesi nin diğer orman

Detaylı

Determination of wood impregnant potential, effects on absorption, retention and density in wooden of Kütahya Simav geothermal waters

Determination of wood impregnant potential, effects on absorption, retention and density in wooden of Kütahya Simav geothermal waters Turkish Journal of Forestry Türkiye Ormancılık Dergisi 2015, 16(1): 42-49 Research article (Araştırma makalesi) Kütahya Simav yöresi jeotermal sularının emprenye maddesi potansiyeli ile ahşaptaki absorpsiyon,

Detaylı

Bazı Kimyasallar İle Emprenye Edilmiş Sapelli Ağacı Üzerine Uygulanan Üst Yüzey İşlemlerinin Yanma Direncine Etkileri

Bazı Kimyasallar İle Emprenye Edilmiş Sapelli Ağacı Üzerine Uygulanan Üst Yüzey İşlemlerinin Yanma Direncine Etkileri 6 th International Advanced Technologies Symposium (IATS 11), 16-18 May 2011, Elazığ, Turkey Bazı Kimyasallar İle Emprenye Edilmiş Sapelli Ağacı Üzerine Uygulanan Üst Yüzey İşlemlerinin Yanma Direncine

Detaylı

Sahil Çamı Odununun Lif Morfolojisi ve Kağıt Özellikleri Üzerine Ağaç Yaşının Etkisi

Sahil Çamı Odununun Lif Morfolojisi ve Kağıt Özellikleri Üzerine Ağaç Yaşının Etkisi KSÜ Mühendislik Bilimleri Dergisi, 12(1), 2009 1 KSU Journal of Engineering Sciences, 12(1), 2009 Sahil Çamı Odununun Lif Morfolojisi ve Kağıt Özellikleri Üzerine Ağaç Yaşının Etkisi Abdullah İSTEK 1,

Detaylı

AĞAÇ MALZEMENİN MEKANİK ÖZELLİKLERİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER. Ali Rıza Uluata (1)

AĞAÇ MALZEMENİN MEKANİK ÖZELLİKLERİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER. Ali Rıza Uluata (1) AĞAÇ MALZEMENİN MEKANİK ÖZELLİKLERİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER Ali Rıza Uluata (1) Özet Günümüzde kullanılma alanı oldukça geniş olanç ağaç malzemenin yapılarda en ekonomik bir şekilde kullanılması kaçınılmaz

Detaylı

AHŞAP PENCERE KANATLARINDA BİRLEŞİM YERLERİ MEKANİK ÖZELLİKLERİ

AHŞAP PENCERE KANATLARINDA BİRLEŞİM YERLERİ MEKANİK ÖZELLİKLERİ Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. J. Fac. Eng. Arch. Gazi Univ. Cilt 21, No 2, 265-273, 2006 Vol 21, No 2, 265-273, 2006 AHŞAP PENCERE KANATLARINDA BİRLEŞİM YERLERİ MEKANİK ÖZELLİKLERİ Metin ARSLAN, Serkan

Detaylı

Farklı Kalınlıklarda Üretilmiş Yonga Levhaların Bazı Teknolojik Özellikleri

Farklı Kalınlıklarda Üretilmiş Yonga Levhaların Bazı Teknolojik Özellikleri Ormancılık Dergisi 11(1) (2015) 52-63 Farklı Kalınlıklarda Üretilmiş Yonga Levhaların Bazı Teknolojik Özellikleri Cengiz GÜLER 1 Özet Ülkemizde mevcut bir fabrikada yonga levha üretim hattında üretimi

Detaylı

Vakumlu Membran Preste Üretilmiş Ahşap Lamine Elemanların Yapışma Performanslarının Belirlenmesi

Vakumlu Membran Preste Üretilmiş Ahşap Lamine Elemanların Yapışma Performanslarının Belirlenmesi Vakumlu Membran Preste Üretilmiş Ahşap Lamine Elemanların Yapışma Performanslarının Belirlenmesi Mustafa ALTINOK a, Cevdet SÖĞÜTLÜ a, Necmi KAHRAMAN b a Gazi Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Mobilya

Detaylı

Cam Elyaf Katkılı Betonların Yarmada Çekme Dayanımlarının Yapay Sinir Ağları İle Tahmini

Cam Elyaf Katkılı Betonların Yarmada Çekme Dayanımlarının Yapay Sinir Ağları İle Tahmini 6 th International Advanced Technologies Symposium (IATS 11), 16-18 May 211, Elazığ, Turkey Cam Elyaf Katkılı Betonların Yarmada Çekme Dayanımlarının Yapay Sinir Ağları İle Tahmini S. Yıldız 1, Y. Bölükbaş

Detaylı

INVESTIGATION OF PHYSICAL AND MECHANICAL CHARACTERISTICS CHANGE OF PINUS NIGRA AND ITS USE WATER COOLING TOWERS. Murat ÖZALP*, Harzemşah HAFIZOĞLU**

INVESTIGATION OF PHYSICAL AND MECHANICAL CHARACTERISTICS CHANGE OF PINUS NIGRA AND ITS USE WATER COOLING TOWERS. Murat ÖZALP*, Harzemşah HAFIZOĞLU** INVESTIGATION OF PHYSICAL AND MECHANICAL CHARACTERISTICS CHANGE OF PINUS NIGRA AND ITS USE WATER COOLING TOWERS Murat ÖZALP*, Harzemşah HAFIZOĞLU** *Dumlupınar Üniversitesi, Simav Teknik Eğt. Fak., Mob.

Detaylı

TRAKYA ORMAN ALANLARİ İLE ORMANLARIN AĞAÇ SERVETİ DEĞİŞİMİ ÜZERİNE BİR İNCELENME

TRAKYA ORMAN ALANLARİ İLE ORMANLARIN AĞAÇ SERVETİ DEĞİŞİMİ ÜZERİNE BİR İNCELENME Trakya'da Sanayileşme ve Çevre Sempozyumu II 127 T.C. ORMAN BAKANLIĞI O.G.M.. Çanakkale Bölge Müdürlüğü Çalışma Programı TRAKYA ORMAN ALANLARİ İLE ORMANLARIN AĞAÇ SERVETİ DEĞİŞİMİ ÜZERİNE BİR İNCELENME

Detaylı

SAF DOĞU LADİNİ MEŞCERELERİNDE MEŞCERE TİPİ AYRIMININ İSTATİSTİKSEL OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ ÖZET

SAF DOĞU LADİNİ MEŞCERELERİNDE MEŞCERE TİPİ AYRIMININ İSTATİSTİKSEL OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ ÖZET III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi 20-22 Mayıs 2010 Cilt: I Sayfa: 419-430 SAF DOĞU LADİNİ MEŞCERELERİNDE MEŞCERE TİPİ AYRIMININ İSTATİSTİKSEL OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ Turan SÖNMEZ 1, Uzay KARAHALİL

Detaylı

Hafif Eğimli Arazilerde Benzinli El Vinci ile Bölmeden Çıkarma Çalışmalarının Verim Açısından Değerlendirilmesi

Hafif Eğimli Arazilerde Benzinli El Vinci ile Bölmeden Çıkarma Çalışmalarının Verim Açısından Değerlendirilmesi II. ULUSAL AKDENİZ ORMAN VE ÇEVRE SEMPOZYUMU Akdeniz ormanlarının geleceği: Sürdürülebilir toplum ve çevre 22-24 Ekim 2014 - Isparta Hafif Eğimli Arazilerde Benzinli El Vinci ile Bölmeden Çıkarma Çalışmalarının

Detaylı

Sedirler (Cedrus) Türkiye de doğal olarak yetişen. Türkiye de egzotik (yaygın ya da parklarda)

Sedirler (Cedrus) Türkiye de doğal olarak yetişen. Türkiye de egzotik (yaygın ya da parklarda) Sedirler (Cedrus) Türkiye de doğal olarak yetişen Toros (Lübnan) Sediri (C. libani) Türkiye de egzotik (yaygın ya da parklarda) Himalaya Sediri Atlas Sediri (C. deodora) (C. atlantica) Dünyada Kuzey Afrika,

Detaylı

Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Bahman Alp RENÇBER 1

Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Bahman Alp RENÇBER 1 Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 3(1): 191-198 Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Bahman Alp RENÇBER 1 Özet Bu çalışmanın amacı, üniversite

Detaylı

Antalya Orman Bölge Müdürlüğü nde yayılış gösteren kızılçam meşcereleri için uyumlu gövde profili denklem sistemlerinin geliştirilmesi

Antalya Orman Bölge Müdürlüğü nde yayılış gösteren kızılçam meşcereleri için uyumlu gövde profili denklem sistemlerinin geliştirilmesi Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi ISSN:2146-1880, e-issn: 2146-698X Artvin Coruh University Journal of Forestry Faculty ISSN:2146-1880, e-issn: 2146-698X Yıl: 2016, Cilt: 17, Sayı:1, Sayfa:21-31

Detaylı

Farklı Ağaç Malzemelerde Çekme Yönü Ve Tutkal Çeşidinin Kavela Çekme Direncine Etkilerinin Belirlenmesi

Farklı Ağaç Malzemelerde Çekme Yönü Ve Tutkal Çeşidinin Kavela Çekme Direncine Etkilerinin Belirlenmesi Farklı Ağaç Malzemelerde Çekme Yönü Ve Tutkal Çeşidinin Kavela Çekme Direncine Etkilerinin Belirlenmesi *Kubulay ÇAĞATAY 1 Hasan EFE 2 H. İsmail KESİK 3 1 İncirli Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi, Mobilya

Detaylı

DERZLİ VE DERZSİZ PREFABRİKE BETON PANELLERİN HAVA GEÇİRİMSİZLİK PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI. Füsun DEMİREL

DERZLİ VE DERZSİZ PREFABRİKE BETON PANELLERİN HAVA GEÇİRİMSİZLİK PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI. Füsun DEMİREL TEKNOLOJİ, (2001), Sayı 1-2, 175-179 TEKNOLOJİ ÖZET DERZLİ VE DERZSİZ PREFABRİKE BETON PANELLERİN HAVA GEÇİRİMSİZLİK PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI Füsun DEMİREL Gazi Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ DERS BİLGİLERİ

BARTIN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ DERS BİLGİLERİ BARTIN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Enerji Ormancılığı/Energy

Detaylı

Fıstıkçamı ve yalancı akasya türlerinde öz odun - diri odun kısımlarında hücreler arasındaki morfolojik farklılıkların belirlenmesi

Fıstıkçamı ve yalancı akasya türlerinde öz odun - diri odun kısımlarında hücreler arasındaki morfolojik farklılıkların belirlenmesi Turkish Journal of Forestry Türkiye Ormancılık Dergisi 2015, 16(1): 60-64 Research article (Araştırma makalesi) Fıstıkçamı ve yalancı akasya türlerinde öz odun - diri odun kısımlarında hücreler arasındaki

Detaylı

VTT BYGGNADSTEKNIK KALİTE KONTROL RAPORU NO RTE /05 Byggnadsfysik Siparişi veren: Turkisk Sten HB, Sulkyvagen 4, Hus Spanga-Stockholm/

VTT BYGGNADSTEKNIK KALİTE KONTROL RAPORU NO RTE /05 Byggnadsfysik Siparişi veren: Turkisk Sten HB, Sulkyvagen 4, Hus Spanga-Stockholm/ VTT BYGGNADSTEKNIK KALİTE KONTROL RAPORU NO RTE 10107/05 KONTROL TESTİ NO 1 /2005 ÜRÜN: CELLUBOR VTT nin ismini reklam amaçlı kullanma veya bu raporun kısmi olarak yayınlanması, ancak ve ancak VTT den

Detaylı

ORMAN AMENAJMANI SEÇME ORMANLARINDA ANLAMA -XI hafta

ORMAN AMENAJMANI SEÇME ORMANLARINDA ANLAMA -XI hafta ORMAN AMENAJMANI SEÇME ORMANLARINDA ANLAMA -XI hafta KTÜ Orman Fakültesi Seçme Ormanı Değişik yaşlı ve düşey kapalı orman formuna seçme ormanı ve seçme işletmesi adı verilmektedir. Tabakalı seçme ormanında,

Detaylı

Comparison of Some Physical and Mechanical Properties of Polyvinil Cloride (Pvc) Panels As An Alternative toconventional Case Furniture Materials

Comparison of Some Physical and Mechanical Properties of Polyvinil Cloride (Pvc) Panels As An Alternative toconventional Case Furniture Materials Kastamonu Univ.,Journal of ForestryFaculty Alternatif Panel Mobilya Malzemesi Olarak Polivinil Klorür (PVC) Levhaların Bazı Fiziksel ve Mekanik Özellikler Açısından Geleneksel Malzemelerle Karşılaştırılması

Detaylı

TKĐ SINIRLI SORUMLU EGE LĐNYĐTLERĐ ĐŞLETMESĐ MÜESSESE MÜDÜRLÜĞÜ LABORATUVAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

TKĐ SINIRLI SORUMLU EGE LĐNYĐTLERĐ ĐŞLETMESĐ MÜESSESE MÜDÜRLÜĞÜ LABORATUVAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Laboratuvar Şube Müdürlüğü bünyesindeki cihazlar, numune hazırlama ve analiz cihazları olarak iki ana gruba ayrılır. 1. NUMUNE HAZIRLAMA 1.1.KIRICILAR : Çekiçli Kırıcı - Çeneli Kırıcı : PRS Makine RETSCH/BB200

Detaylı

F. Can ACAR Müdür Yardımcısı, F. Can ACAR ın Özgeçmişi

F. Can ACAR Müdür Yardımcısı, F. Can ACAR ın Özgeçmişi F. Can ACAR Müdür Yardımcısı, F. Can ACAR ın Özgeçmişi 10/10/1960 tarihinde Edremit te doğdu. İlk öğrenimini 1971 yılında Eskişehir Murat Atılgan İlkokulu nda, orta öğrenimimi 1974 yılında Diyarbakır Orta

Detaylı

Sıcak Bitkisel Yağ ile Muamele Edilen Toros Göknarı (Abies cilicica) Odununun Bazı Fiziksel Özellikleri

Sıcak Bitkisel Yağ ile Muamele Edilen Toros Göknarı (Abies cilicica) Odununun Bazı Fiziksel Özellikleri KSU Mühendislik Bilimleri Dergisi, 19(2), 2016 20 KSU. Journal of Engineering Sciences, 19(2), 2016 Sıcak Bitkisel Yağ ile Muamele Edilen Toros Göknarı (Abies cilicica) Odununun Bazı Fiziksel Özellikleri

Detaylı

THE EFFECTS OF HEAT TREATMENT TO TECNOLOGICAL PROPERTIES OF PARTICLE BOARDS

THE EFFECTS OF HEAT TREATMENT TO TECNOLOGICAL PROPERTIES OF PARTICLE BOARDS ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2009, Volume: 4, Number: 2, Article Number: 2A0014 TECHNOLOGICAL APPLIED SCIENCES Received: December 2008 Accepted: February 2009 Series : 2A ISSN

Detaylı

KUMAŞLARDA YIRTILMA MUKAVEMETİ TEST YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

KUMAŞLARDA YIRTILMA MUKAVEMETİ TEST YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA KUMAŞLARDA YIRTILMA MUKAVEMETİ TEST YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA A STUDY ON COMPARISON OF TEARING STRENGTH TEST METHODS OF FABRICS Yrd. Doç. Dr. Nilgün ÖZDİL Ege Ü. Tekstil Mühendisliği

Detaylı

FARKLI ORTAMLARA MARUZ KALAN BAZI AHŞAP ESASLI LEVHALARIN MÜHENDİSLİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ. Kürşat YILDIZ a. Ercan ÖZGAN b

FARKLI ORTAMLARA MARUZ KALAN BAZI AHŞAP ESASLI LEVHALARIN MÜHENDİSLİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ. Kürşat YILDIZ a. Ercan ÖZGAN b FARKLI ORTAMLARA MARUZ KALAN BAZI AHŞAP ESASLI LEVHALARIN MÜHENDİSLİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ Kürşat YILDIZ a Ercan ÖZGAN b a Gazi Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Yapı Eğitimi Bölümü, 06500,

Detaylı

ENDÜSTRİYEL AĞAÇLANDIRMALARDA KULLANILAN TÜRLER. Prof.Dr. Ali Ömer Üçler

ENDÜSTRİYEL AĞAÇLANDIRMALARDA KULLANILAN TÜRLER. Prof.Dr. Ali Ömer Üçler ENDÜSTRİYEL AĞAÇLANDIRMALARDA KULLANILAN TÜRLER Prof.Dr. Ali Ömer Üçler 1 Temel Kabuller 1-idare süresi sonunda, yıllık ortalama kabuksuz gövde odunu artımı 10 m3/ha ve daha fazla olan ağaç türleri, hızlı

Detaylı

Büro : Bölüm Sekreterliği Adana, 22 / 04 /2014 Sayı : 46232573/

Büro : Bölüm Sekreterliği Adana, 22 / 04 /2014 Sayı : 46232573/ Büro : Bölüm Sekreterliği Adana, 22 / 04 /2014 ACADİA MADENCİLİK İNŞ. NAK. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. TARAFINDAN GETİRİLEN KAYAÇ NUMUNESİNİN ÇEŞİTLİ ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK RAPOR İlgi: ACADİA Madencilik

Detaylı

ELDAŞ Elektrik Elektronik Sanayi ve Tic.A.Ş.

ELDAŞ Elektrik Elektronik Sanayi ve Tic.A.Ş. Sayfa (Page): 2/9 LVD Deney Raporu LVD Testing Report İÇİNDEKİLER (Contents) 1 Dokümantasyon Sayfa (Documentation) 1.1 DGC, Çevre Koşulları ve Sembollerin Tanımları 3 (Conditions/Power Utilized,Description

Detaylı

SINIR TENORUNUN EKONOMİK BAKIR MİKTARI TAHMİN HASTASINA ETKİSİ

SINIR TENORUNUN EKONOMİK BAKIR MİKTARI TAHMİN HASTASINA ETKİSİ SINIR TENORUNUN EKONOMİK BAKIR MİKTARI TAHMİN HASTASINA ETKİSİ THE EFFECT OF THE CUT-OFF GRADE ON THE ESTIMATION ERROR OF ECONOMIC COPPER CONTENT Ercüment YALÇIN (*) ANAHTAR SÖZCÜKLER: u, Tahmin Hatası,

Detaylı

ENDÜSTRİYEL ÖLÇEKTE ISIL İŞLEM UYGULANAN BAZI ODUN ÖRNEKLERİNDE VİDA TUTMA DİRENCİ VE MANTAR ÇÜRÜKLÜK TESTİ PERFORMANSI

ENDÜSTRİYEL ÖLÇEKTE ISIL İŞLEM UYGULANAN BAZI ODUN ÖRNEKLERİNDE VİDA TUTMA DİRENCİ VE MANTAR ÇÜRÜKLÜK TESTİ PERFORMANSI ENDÜSTRİYEL ÖLÇEKTE ISIL İŞLEM UYGULANAN BAZI ODUN ÖRNEKLERİNDE VİDA TUTMA DİRENCİ VE MANTAR ÇÜRÜKLÜK TESTİ PERFORMANSI Ahmet CAN 1, Sibel YILDIZ 2 1 Arş.Gör., Bartın Üniversitesi Orman Fakültesi Orman

Detaylı

SUDA ph TAYİNİ YETERLİLİK TESTİ RAPORU TÜBİTAK ULUSAL METROLOJİ ENSTİTÜSÜ REFERANS MALZEMELERI LABORATUVARI. Rapor No: KAR-G3RM-240.2013.

SUDA ph TAYİNİ YETERLİLİK TESTİ RAPORU TÜBİTAK ULUSAL METROLOJİ ENSTİTÜSÜ REFERANS MALZEMELERI LABORATUVARI. Rapor No: KAR-G3RM-240.2013. SUDA ph TAYİNİ YETERLİLİK TESTİ RAPORU TÜBİTAK ULUSAL METROLOJİ ENSTİTÜSÜ REFERANS MALZEMELERI LABORATUVARI Rapor No: KAR-G3RM-240.2013.02 Koordinatör: Dr. Fatma AKÇADAĞ 6 Ocak 2014 Gebze/KOCAELİ Bu yeterlilik

Detaylı

11. BÖLÜM: ÜRETİMDE BİRİM FİYAT TESPİTİ

11. BÖLÜM: ÜRETİMDE BİRİM FİYAT TESPİTİ 11. BÖLÜM: ÜRETİMDE BİRİM FİYAT TESPİTİ 11.1. Giriş Üretimde birim fiyatın oluşturulması iki ana unsura dayandırılmaktadır. Bunlardan birisi üretimde kullanılan araç-gereç ve malzemeler, insan, makine

Detaylı

GENÇ ODUN VE ÖZELLİKLERİ

GENÇ ODUN VE ÖZELLİKLERİ Bartın Orman Fakültesi Dergisi 2009, Cilt: 11, Sayı: 16, 25-32 ISSN: 1302-0943 EISSN: 1308-5875 GENÇ ODUN VE ÖZELLİKLERİ Mustafa Burak ARSLAN¹, Deniz AYDEMİR² * 1 Çevre ve Orman Bakanlığı, İç Anadolu Ormancılık

Detaylı

UZAYSAL VE DOLU GÖVDELİ AŞIKLARIN ÇELİK ÇATI AĞIRLIĞINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ

UZAYSAL VE DOLU GÖVDELİ AŞIKLARIN ÇELİK ÇATI AĞIRLIĞINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ UZAYSAL VE DOLU GÖVDELİ AŞIKLARIN ÇELİK ÇATI AĞIRLIĞINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ Mutlu SEÇER* ve Özgür BOZDAĞ* *Dokuz Eylül Üniv., Müh. Fak., İnşaat Müh. Böl., İzmir ÖZET Bu çalışmada, ülkemizde çelik hal

Detaylı

DENEYİN YAPILIŞI: 1. 15 cm lik küp kalıbın ölçüleri mm doğrulukta alınır. Etiket yazılarak içine konulur.

DENEYİN YAPILIŞI: 1. 15 cm lik küp kalıbın ölçüleri mm doğrulukta alınır. Etiket yazılarak içine konulur. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TAZE BETON DENEYLERİ DENEY ADI: TAZE BETON BİRİM HACİM AĞIRLIĞI DENEY STANDARDI: TS EN 12350-6, TS2941, ASTM C138 DENEYİN AMACI: Taze

Detaylı

ÇELİK LİFLERİN TAZE BETON ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ EFFECT OF STEEL FIBERS ON FRESH CONCRETE PROPERTIES

ÇELİK LİFLERİN TAZE BETON ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ EFFECT OF STEEL FIBERS ON FRESH CONCRETE PROPERTIES ÇELİK LİFLERİN TAZE BETON ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ Burak Işıkdağ 1, İlker Bekir Topçu 2, Seyfettin Umut Umu 3 Özet Bu çalışmada çelik lifli taze betonlarda (ÇLB) çelik liflerin beton kıvamına etkisi araştırıldı.

Detaylı

Türkiye de Lignoselülozik Biyokütle Kayna ı Olarak Kava ın Biyoetanol Potansiyelinin De erlendirilmesi

Türkiye de Lignoselülozik Biyokütle Kayna ı Olarak Kava ın Biyoetanol Potansiyelinin De erlendirilmesi Türkiye de Lignoselülozik Biyokütle Kayna ı Olarak Kava ın Biyoetanol Potansiyelinin De erlendirilmesi Bahattin GÜRBOY.Ü Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisli i Bölümü 34473 Bahçeköy/ STANBUL Mahmut

Detaylı

TUĞLA MASSESİ ÖĞÜTME DURUMUNUN ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI

TUĞLA MASSESİ ÖĞÜTME DURUMUNUN ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI Afyon Kocatepe Üniversitesi Özel Sayı Afyon Kocatepe University FEN BİLİMLERİ DERGİSİ 251-256 JOURNAL OF SCIENCE TUĞLA MASSESİ ÖĞÜTME DURUMUNUN ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI

Detaylı

E. Baysal Muğla Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi Kötekli, 48000, Muğla, Türkiye

E. Baysal Muğla Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi Kötekli, 48000, Muğla, Türkiye Borlu ve su itici maddelerle muamele edilen Cennet ağacı odununun fiziksel özellikleri Physical properties of Heaven wood treated with borates and water repellents E. Baysal Muğla Üniversitesi, Teknik

Detaylı

Orman Koruma Dersi. ORMAN YANGIN DAVRANIŞI Prof. Dr. Ertuğrul BİLGİLİ Ekim 2014

Orman Koruma Dersi. ORMAN YANGIN DAVRANIŞI Prof. Dr. Ertuğrul BİLGİLİ Ekim 2014 Orman Koruma Dersi ORMAN YANGIN DAVRANIŞI Prof. Dr. Ertuğrul BİLGİLİ Ekim 2014 ORMAN YANGINI DAVRANIŞI? ORMAN YANGINI DAVRANIŞI Yangın davranışını tahmin etmek için aşağıdakilerin bilinmesi ve anlaşılması

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi. Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi. Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI Yrd.Doç.Dr. Kemal ÜÇÜNCÜ Orman Endüstri Makinaları ve İşletme Anabilim Dalı 1. Proje Konusunun

Detaylı

NEDEN HONEYCOMB? Altıgen petek hücre yapısı sayesinde panellere uygulanan kuvvet veya enerjilerin homojen dağılımını sağlar.

NEDEN HONEYCOMB? Altıgen petek hücre yapısı sayesinde panellere uygulanan kuvvet veya enerjilerin homojen dağılımını sağlar. www.panelium.com.tr KULLANIM ALANLARI NEDEN HONEYCOMB? Altıgen petek hücre yapısı sayesinde panellere uygulanan kuvvet veya enerjilerin homojen dağılımını sağlar. matris malzemelerinin arasına yerleştirilen

Detaylı

Orman Koruma Dersi YANGIN EKOLOJİSİ

Orman Koruma Dersi YANGIN EKOLOJİSİ Orman Koruma Dersi YANGIN EKOLOJİSİ Prof. Dr. Ertuğrul BİLGİLİ Ekim 2014 Orman Yangınları Karadeniz Ege Akdeniz Yangın Ekolojisi KONULAR: Konu I: Yangın Tarihi Konu II: Konu III: Konu IV: Konu V: Konu

Detaylı

TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA

TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA 6.3.2.4. Akdeniz Bölgesinde Tarımsal Ormancılık Uygulamaları ve Potansiyeli Bölgenin Genel Özellikleri: Akdeniz kıyıları boyunca uzanan Toros

Detaylı

Masif Ahşap Parkelerde Geometrik Kararlılık Üzerine Bazı Faktörlerin Etkisi

Masif Ahşap Parkelerde Geometrik Kararlılık Üzerine Bazı Faktörlerin Etkisi Journal of the Faculty of Forestry, Istanbul University 2013, 63 (2): 33-42 Masif Ahşap Parkelerde Geometrik Kararlılık Üzerine Bazı Faktörlerin Etkisi Gülru Özdöl Koca 1*, Nihal Arıoğlu 2, Nusret As 3

Detaylı

YÖNETMELİK. ç) Araştırma ormanı mühendisliği: Araştırma ormanı ile ilgili faaliyetleri yürütmekle görevli mühendisliği,

YÖNETMELİK. ç) Araştırma ormanı mühendisliği: Araştırma ormanı ile ilgili faaliyetleri yürütmekle görevli mühendisliği, 17 Ağustos 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28387 Orman Genel Müdürlüğünden: YÖNETMELİK ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORMANCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜKLERİNİN KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

BETON YOL KAPLAMALARINDA VAKUM UYGULAMASI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

BETON YOL KAPLAMALARINDA VAKUM UYGULAMASI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA Yıl: 2010, Cilt:3, Sayı:3, Sayfa:215-223 TÜBAV BİLİM DERGİSİ BETON YOL KAPLAMALARINDA VAKUM UYGULAMASI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA Metin ARSLAN 1, Gökhan DURMUŞ 1, Serkan SUBAŞI 2, Ömer CAN 1, Kürşat YILDIZ 1

Detaylı

ASLĠ AĞAÇ TÜRLERĠMĠZ

ASLĠ AĞAÇ TÜRLERĠMĠZ ASLĠ AĞAÇ TÜRLERĠMĠZ İBRELİ VE YAPRAKLI ORMAN ALANLARI Ġbreli ormanlar 61% Yapraklı Ormanlar 39% ĠBRELĠ= GYMNOSPERMAE (AÇIK TOHUMLULAR)= 13 220 721 Ha YAPRAKLI = ANGİOSPERMAE (KAPALI TOHUMLULAR)=8 447

Detaylı

Çeşitli Masif ve Kompozit Ağaç Malzemelerin Bazı Fiziksel ve Mekanik Özelliklerinin Belirlenmesi

Çeşitli Masif ve Kompozit Ağaç Malzemelerin Bazı Fiziksel ve Mekanik Özelliklerinin Belirlenmesi Politeknik Dergisi Journal of Polytechnic Cilt:10 Sayı: 3 s.303-311, 2007 Vol: 10 No: 3 pp.303-311, 2007 Çeşitli Masif ve Kompozit Ağaç Malzemelerin Bazı Fiziksel ve Mekanik Özelliklerinin Belirlenmesi

Detaylı

Yangın Gözetleme Kulelerinin Lokasyonlarının CBS Ortamında Görünürlük Analizi İle Değerlendirilmesi

Yangın Gözetleme Kulelerinin Lokasyonlarının CBS Ortamında Görünürlük Analizi İle Değerlendirilmesi I. Ulusal Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu, 26-28 Ekim 2, Kahramanmaraş KSÜ Mühendislik Bil. Der., Özel Sayı, 22 226 KSU J. Engineering Sci., Special Issue, 22 Yangın Gözetleme Kulelerinin Lokasyonlarının

Detaylı

DİYARBAKIR MERMER TOZ ARTIKLARININ TAŞ MASTİK ASFALT YAPIMINDA KULLANILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI

DİYARBAKIR MERMER TOZ ARTIKLARININ TAŞ MASTİK ASFALT YAPIMINDA KULLANILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI DİYARBAKIR MERMER TOZ ARTIKLARININ TAŞ MASTİK ASFALT YAPIMINDA KULLANILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI 1.GİRİŞ Mermer üretiminde ülkemiz dünyada önemli bir yere sahiptir. Mermer ocak işletmeciliği ve işleme

Detaylı

ŞAMLI (BALIKESİR) TAŞOCAĞI MALZEMESİ İLE YAPILAN DOLGUNUN KOMPAKSİYON ÖZELLİKLERİ

ŞAMLI (BALIKESİR) TAŞOCAĞI MALZEMESİ İLE YAPILAN DOLGUNUN KOMPAKSİYON ÖZELLİKLERİ ŞAMLI (BALIKESİR) TAŞOCAĞI MALZEMESİ İLE YAPILAN DOLGUNUN KOMPAKSİYON ÖZELLİKLERİ Arzu OKUCU* ve Ayşe TURABİ* *Balıkesir Üniversitesi Müh. Mim. Fak.,İnşaat Müh. Böl., Balıkesir ÖZET İnşaat mühendisliğinde

Detaylı