T.C. BAYRAMPAŞA KAYMAKAMLIĞI TUNA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. BAYRAMPAŞA KAYMAKAMLIĞI TUNA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ"

Transkript

1 T.C. BAYRAMPAŞA KAYMAKAMLIĞI TUNA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ TUNA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ STRATEJİK PLANI

2 Türk vatandaşının sağlığı ve sağlamlığı, her zaman üzerinde durulacak ulusal sorunumuzdur. Çünkü Cumhuriyet; düşünsel, bilimsel ve bedensel bakımlardan güçlü ve yüksek düzeyli koruyucular ister. Mustafa Kemal ATATÜRK 2

3 3

4 4

5 SUNUŞ Teknoloji çağını yaşıyoruz. Teknoloji çağı, artan ihtiyaçlarla birlikte, farklı dinamikleri harekete geçirerek bunları pozitif anlamada kullanmayı zorunlu kılıyor. Bu çağda güçlü bir kurum olmak, sosyoekonomik yapının ulaşılmak istenen hedeflere göre planlanması ve uygulama süreçlerinin takibiyle mümkündür. Büyük Önder Atatürk ün gösterdiği ilke ve inkılâplar doğrultusunda çağdaş medeniyetler seviyesinin üstüne çıkmak en temel hedefimizdir. Bu hedefe ulaşmak, çağımızın baş döndürücü teknolojik hızına ayak uydurabilen, bilgi ve yeteneklerini kendi ilgi ve yönelimlerine göre başarıyla kullanabilen, analitik düşünce sistematiğini kavramış, ihtiyaç duyduğu teknolojiyi üreten ve rekabet bilincine sahip gençler yetiştirmekle sağlanabilir. Tuna Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak Stratejik Planı doğrultusunda bu niteliklere sahip gençler yetiştirmek istiyoruz. Ayrıca derslerde uygulanacak yöntem ve tekniklerle gençlerimizin kültürel, eğitsel ve sosyal etkinliklerle kendilerini geliştirmelerini sağlamayı hedefliyoruz. Biliyoruz ki topluma karşı sorumluluk duyan, ülkesinin ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulanabilen üretken bireyler çağdaşlaşma sürecimizi hızlandıracaktır. Bu sırada onların doğaya saygılı, iletişim becerileri yüksek, okuma alışkanlığı kazanmış ve zamanı etkili kullanan bireyler olmasını da istiyoruz. Okulumuz, kendi belirlediği vizyon ve misyonu doğrultusunda ülkemizin lider eğitim kurumları arasına girmeyi hedeflemektedir. Geçmişten bugüne başarıyla bu hedefe doğru yol aldık. Önümüzdeki süreçte de sürekli yenilenmeyi ve bu yenilenme sürecini kontrol edebilmeyi istiyoruz. İsteğimizi hazırladığımız bu stratejik plan sağlayacaktır. Planın hazırlanmasında emeği geçen Stratejik Plan Hazırlama Ekibi ne ve planın uygulanmasında gayret gösteren öğretmen ve öğrencilerime, kıymetli velilerimize ve tüm paydaşlarımıza teşekkür ederim. Mustafa KULU Okul Müdürü 5

6 GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve ilgili mevzuat gereği Tuna Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü, dönemini kapsayan stratejik planını hazırlarken, öncelikli olarak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Okul ve Kurumlarda Stratejik Planlama Süreci İş Takvimi ne uygun olarak gerekli ekibi kurup çalışmalara başlamıştır. Öncelikle okulumuzun stratejik amaç ve hedefleri tespit edilmiştir. Hedefler, okulumuzun yerine getirdiği tüm faaliyetleri kapsayacak biçimde oluşturulmuştur. Elde edilen stratejik amaç ve hedefler okulumuzun öncelikleri açısından tekrar gözden geçirilmiştir. Okulumuzun stratejik amaç ve hedefleri tasarlanırken eğitim yönetimi, öğretim süreçleri, insan kaynakları ve bunların işbirliklerinin yönetimi, fiziksel kapasite, donanım, kurum kültürü, iletişim, rehberlik ve motivasyon ile araştırma ve geliştirme konuları ön plana çıkarılmıştır. Stratejik planda, dört yıllık amaç ve hedefler belirlendikten sonra gelecekte karşılaşılabilecek sorun ve engellerin de giderilmesinin sağlanması hedeflenmektedir. Stratejik plan oluşturulurken gelecekte nerede yer alacağımızı belirlemek ana hedeflerimizden biri olmuştur. Okulumuzdan beklentilerin de plana yansıtılmasıyla kurumsal hedeflerimizin gerçekleştirilmesi sağlanacaktır. Stratejik planın ortaya çıkmasıyla birlikte, okulumuz bundan sonra somut hedeflere bağlı olarak çalışmak kararlılığındadır. Stratejik plan; planlama ekibi, üst kurul üyeleri ve oluşturulan ekiplerin katılımıyla birlikte tartışılmış ve plan son aşamaya getirilmiş ve üst kurul, incelenen metni kabul etmiştir. Bu planda unutulmuş, yanlış bir şekilde ifade edilmiş olan konular tespit edildiğinde gerekli değişiklik ve düzeltmeler yapılacaktır. Okulumuz, milli eğitim camiasında üstlenmiş olduğu görevleri yerine getirirken, kendi dinamik yapısını bu plana aktarmıştır. Okulumuzun kurumsal kimliğini ortaya koymak için hazırlanmış olan bu stratejik plan, tüm paydaşlarımızın katılımı sağlanarak hazırlanmıştır. Yine tüm paydaşlarımız bu planın uygulanmasını sağlayacak, elde edilecek sonuçlar okulumuzun yanı sıra toplumumuza da hizmet sağlamayı hedeflemektedir. Böylece toplumun bir parçası olan okulumuzun yalnızca örgün bir eğitim kurumu olmakla kalmayıp, aynı zamanda, başta yakın çevresi olmak üzere, etrafına faydalı olmayı gerçekleştirmesi hedeflenmektedir. Tüm bu duygu, düşünce ve isteklerle hazırlanan Tuna Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Stratejik Planı nın okulumuzu öngörülen hedeflere ulaştıracağından kuşkumuz yoktur. Çalışmamıza katkı sağlayan bütün paydaşlarımıza teşekkür ederiz. Saygılarımızla. Stratejik Plan Hazırlama Ekibi 6

7 İÇİNDEKİLER SAYFA NO SUNUŞ 5 GİRİŞ 6 İÇİNDEKİLER 7 TABLOLAR 8 KISALTMALAR 9 KURUM KİMLİK BİLGİSİ 10 BİRİNCİ BÖLÜM: STRATEJİK PLAN HAZIRLIK SÜRECİ 11 Stratejik Plan Hazırlık Süreci ve Yöntem 12 Stratejik Planlama Üst Kurulu 12 Stratejik Plan Hazırlama Ekibi 12 Stratejik Plan Hazırlama Ekibi Çalışma Takvimi 13 İKİNCİ BÖLÜM: DURUM ANALİZİ Tarihsel Gelişim Yasal Yükümlülükler Faaliyet Alanları, Ürün ve Hizmetler Paydaş Analizi Kurum İçi Analiz Örgütsel Yapı İnsan Kaynakları Teknolojik Düzey Mali Kaynaklar İstatistikî Veriler Çevre Analizi PEST (PolitikYasal, Ekonomik, SosyoKültürel, Teknolojik, Ekolojik, Etik) Analizi Üst Politika Belgeleri GZFT (Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar, Tehditler) Analizi 69 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: GELECEĞE YÖNELİM Misyon, Vizyon, Temel Değerler Temalar, Amaçlar, Hedefler, Performans Göstergeleri, Faaliyet/Projeler ve Stratejiler Stratejik Plan Çalışma Ekipleri Stratejik Plan Maliyet Analizi İzleme, Değerlendirme ve Raporlama Fotoğraflarla Okulumuz Yılı Eylem Planı 137 ONAY 161 7

8 TABLOLAR Tablo 1 Stratejik Plan Üst Kurulu Tablo 2 (SPHE) Stratejik Plan Hazırlama Ekibi (OGYE) Tablo 3 Stratejik Plan Hazırlama Ekibi Çalışma Takvimi Tablo 4 Yasal Dayanak Tablo 5 Faaliyet Alanları, Ürün ve Hizmetler Tablo 6 Paydaş Analizi Belirleme Tablosu Tablo 7 Paydaş Analizi Değerlendirme Tablosu Tablo 8 Sınıf Bazında Toplam Ders Saati ve Staj Saatleri Tablo 9 Üniversite Başarı İstatistiği Tablo 10 Okulumuzda Oluşturulan Birimler Tablo Yılı Kurumdaki Mevcut Yönetici Sayısı Tablo 12 Kurum Yöneticilerinin Eğitim Durumu Tablo 13 Kurum Yöneticilerinin Yaş İtibari ile Dağılımı Tablo 14 İdari Personelin Hizmet Süresine İlişkin Bilgiler Tablo 15 Kurumda Gerçekleşen Yönetici Sirkülasyon Oranı Tablo 16 İdari Personelin Katıldığı Hizmet İçi Eğitim Programları Tablo Yılı Kurumdaki Mevcut Öğretmen Sayısı Tablo 18 Öğretmenlerin Yaş İtibari ile Dağılımı Tablo 19 Öğretmenlerin Hizmet Süreleri Tablo 20 Kurumda Gerçekleşen Öğretmen Sirkülasyon Oranı Tablo 21 Öğretmenlerin Katıldığı Hizmet İçi Eğitim Programları Tablo Yılı Kurumdaki Mevcut Hizmetli/Memur Sayısı Tablo 23 Çalışanların Görev Dağılımı Tablo 24 Çalışanların Gönüllü Yaptıkları İşler Tablo 25 Okul Rehberlik Hizmetleri Tablo 26 Tuna Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 2014 Yılı İnsan Kaynakları Dağılım Bilgisi Tablo 27 Okulun Teknolojik Altyapısı Tablo 28 Okulun Fiziki Altyapısı Tablo 29 Okulumuzun Kaynak Tablosu Tablo 30 Okulumuzun Gider Tablosu Tablo 31 Karşılaştırmalı Öğretmen/Öğrenci Durumu Tablo 32 Öğrenci Sayısına İlişkin Bilgiler Tablo 33 Yıllara Göre Sınıf Mevcutları Tablo 34 Yıllara Göre Mezun olan Öğrenci Oranı Tablo 35 Öğrencilerin Üniversite Sınavı Başarılarına İlişkin Bilgiler Tablo 36 Sınıf Tekrarı Yapan Öğrenci Sayısı Tablo 37 Sorumluluğu Bulunan Öğrenci Sayısı Tablo 38 Devamsızlık Nedeni ile Sınıf Tekrarı Yapan Öğrenci Sayısı Tablo 39 Ödül ve Cezalar Tablo EğitimÖğretim Yılı Öğrenci Ders Başarı Durumu Tablo 41 Yerleşim Tablo 42 Sosyal Alanlar Tablo 43 Spor Alanları Tablo 44 Okulumuz için Tema Başlıkları Tablo 45 Stratejik Amaçlar Tablo 46 Stratejik Hedefler Tablo 47 Performans Göstergeleri Tablo 48 Stratejik Planlama Çalışma Ekipleri Tablo 49 Stratejik Plan Maliyet Tablosu Tablo Yılı Eylem Planı Tablosu 8

9 KISALTMALAR OGYE Okul Gelişim Yönetim Ekibi SPHE Stratejik Plan Hazırlama Ekibi MEGEP Mesleki Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi MEB Milli Eğitim Bakanlığı TUNA MTAL Tuna Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi BT Bilişim Teknolojileri ATT Acil Tıp Teknisyenliği HEM. Hemşirelik RAD. Radyoloji AN. Anestezi ve Reaminasyon LAB. Tıbbi Laboratuvar MEM Milli Eğitim Müdürlüğü GF Fırsatların Avantajı İçin Güçlü Yönleri Kullan ZF Zayıflığı Yenmek İçin Fırsatları Kullan GT Tehditleri Uzaklaştırmak İçin Güçlü Yönleri Kullan ZT Zayıflığı Azalt, Tehditlerden Kurtul 9

10 KURUM KİMLİK BİLGİSİ Kurum Adı TUNA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ Kurum Türü Anadolu Sağlık Meslek, Genel Lise Kurum Kodu Kurum Statüsü ( X ) Kamu ( ) Özel Kurumda Çalışan Personel Sayısı Yönetici : 8 Öğretmen : 74 Hizmetli : 8 Memur : 1 Öğrenci Sayısı 1751 Öğretim Şekli ( X ) Normal ( ) İkili Okulun Hizmete Giriş Tarihi 1967 Kurum Telefonu / Fax KURUM İLETİŞİM BİLGİLERİ Tel. : Fax : Kurum Web Adresi Mail Adresi Kurum Adresi Kurum Müdürü Kurum Müdür Yardımcıları Mahalle : İsmetpaşa Cadde : Tuna Cad. No: 1 Posta Kodu : İlçe : Bayrampaşa İl : İSTANBUL Mustafa KULU Müdür Başyard.: Necati ÖNBAŞ Müdür Yard. 1 : Alpay ÖZCÜ Müdür Yard. 2 : Özcan YÜKSEL Müdür Yard. 3 : Şeref BAYKAN Müdür Yard. 4 : Tamer SEVİM Müdür Yard. 5 : Hatice MORA VALDES Müdür Yard. 6 : Şaban BAKIR 10

11 I. BÖLÜM STRATEJİK PLAN HAZIRLIK SÜRECİ 11

12 I. STRATEJİK PLAN HAZIRLIK SÜRECİ ve YÖNTEM Stratejik Planlama Üst Kurulu 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun gereği ve ilgili genelge (Genelge 2014/19) doğrultusunda Stratejik Plan hazırlık çalışmaları için Stratejik Planlama Üst Kurulu oluşturulmuştur. Tablo 1 Stratejik Planlama Üst Kurulu TUNA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLAN ÜST KURULU Adı Soyadı Unvanı Ekipteki Görevi Mustafa KULU Okul Müdürü Ekip Lideri Necati ÖNBAŞ Müdür Başyardımcısı Üye Aziz AKARSLAN TKY Kurum Temsilcisi Üye Murat DAŞDEMİR Okul Aile Birliği Başkanı Üye İbrahim BAŞOĞLU Okul Aile Birliği Muhasip Üyesi Üye Stratejik Plan Hazırlama Ekibi 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun gereği ve ilgili genelge (Genelge 2014/19) doğrultusunda Stratejik Plan hazırlık çalışmalarının, Stratejik Plan Hazırlık Programı nda belirtilen İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Okul ve Kurumlarda Stratejik Planlama Süreci İş Takvimi ne uygun olarak yürütülmesi amacıyla okulumuzda Stratejik Plan Hazırlama Ekibi (SPHE) olarak okulumuz Okul Gelişim Yönetim Ekibi nde (OGYE) görevli okul idareci ve öğretmenlerimizden oluşan ekibin çalışması kararlaştırılmıştır. Bu ekip Okul Stratejik Plan Hazırlama Ekibi (SPHE) olarak görevlendirilmiştir. Bu kapsamda 1719 Mart 2014 tarihleri arasında düzenlenen Stratejik Yönetim ve Planlama Eğitimine katılım sağlanmıştır. Okulumuz Müdürlüğünce, 5018 sayılı kanunun 9. maddesi gereği okul düzeyinde hazırlanması gereken stratejik plan çalışmalarına yönelik olarak Okulumuz Stratejik Plan Hazırlama Ekibi (SPHE) üyeleri görevlendirilmiştir. Stratejik Plan Hazırlama Ekibimiz tarihli toplantısıyla çalışmalarına başlamıştır. Stratejik Plan Hazırlama Ekibimiz çalışmalarını sözü edilen iş takvimine uygun olarak yürütmeye dikkat etmiştir. 12

13 Tablo 2 Stratijik Plan Hazırlama Ekibi (SPHE) TUNA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA EKİBİ OGYE EKİBİ Adı Soyadı Unvanı Ekipteki Görevi Şeref BAYKAN Müdür Yardımcısı Ekip Lideri Şaban ÖZTÜRK Öğretmen Üye Enes ÖZIŞIK Öğretmen Üye Savaş KÖYMEN Öğretmen Üye Fatma YEŞİLTAŞ Öğretmen Üye Arzu GERÇEKEROL Rehber Öğretmen Üye Seyit KELEŞ OkulAile Birliği Başkan Yard. Üye Barış KİRAZOĞLU Öğrenci Velisi Üye Fikret FINDIK Öğrenci Velisi Üye Ümran MAKASÇI Destek Personeli Üye Tablo 3 Çalışma Takvimi TUNA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA EKİBİ ÇALIŞMA TAKVİMİ Faaliyet Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Durum Analizinin Yapılması 24/03/ /04/2014 Misyon, Vizyon ve Temel Değerlerin Belirlenmesi 28/04/ /06/2014 Stratejik Amaç ve Hedeflerin Belirlenmesi 28/04/ /06/2014 Faaliyet, Proje ve Eylem Planının Hazırlanması 28/04/ /06/2014 Maliyetlendirme 28/04/ /06/2014 Planlara Son Halinin Verilmesi, Yazılması ve Onay 30/06/ /05/2015 İzleme ve Değerlendirme 01/06/ /12/2019 Çalışma takviminde yer alan faaliyetlerin, detaylı bir şekilde adımlandırılmasıyla çalışmalara başlanmıştır. İlk etapta, çalışmaları etkin ve verimli bir şekilde yürütmek ve sürece ilişkin anlam birliğini sağlamak amacıyla okulumuzun tüm personeline, çalışma içeriği ve çalışmalarda alacakları görevlere uygun seviyelerde bilgilendirme toplantısı ve eğitim semineri düzenlenmiştir. 13

14 II. BÖLÜM DURUM ANALİZİ 14

15 II. DURUM ANALİZİ 1. Tarihsel Gelişim TUNA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ Okulumuz, Eğitim ve Öğretim Yılında Sağmalcılar Ortaokulu binasında Yeni Sağmalcılar Ortaokulu olarak açılmıştır yılında lise eğitimöğretimi de vermeye başlayan okulumuzun ismi tarih ve 400/26941 sayılı bakanlık onayı ile Tuna Lisesi olarak değiştirilmiştir, 1998 yılında ise şu an içinde bulunduğumuz yeni hizmet binasına taşınmıştır. Okulumuz, 2012 yılında, genel liselerin dönüşümü ile birlikte Tuna Anadolu Sağlık Meslek Lisesi adını alarak; "Hemşirelik, Acil Tıp Teknisyenliği, Radyoloji ve Reanimasyon, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri, Anestezi" dallarında SBS puanıyla öğrenci almaya başlamıştır EğitimÖğretim Yılı ndan itibaren ise Tuna Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi adıyla eğitimöğretime devam etmektedir. Eğitimöğretim vermeye başladığı 1967 den beri Türk milli eğitiminin genel amaçlarına ve temel ilkelerine bağlı; fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür nesiller yetiştirmeyi kendine şiar edinmiş olan Tuna Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, bugün de ilçemizin tarihi köklü ve nadide liselerinden biri olarak binlerce mezunuyla ülkemize her sahada hizmet eden aydın insanların yanında sağlık hizmetleri alanında da nitelikli gençler yetiştirmeye devam etmektedir. 15

16 2. Yasal Yükümlülükler Tuna Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü, Türkiye Cumhuriyeti Devleti yapısı içinde Milli Eğitim Bakanlığının taşra teşkilatında yer alan İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü Bayrampaşa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı bir kurumdur. Anayasa doğrultusunda oluşturulmuş bir yapıya sahip Milli Eğitim Bakanlığının taşra teşkilatına bağlı bir kurumun görevlerinin yürütülmesi, devlet politikalarını, kaymakamlık makamına bağlı olarak gerçekleştirilmesi müdürlüğümüzün sorumlulukları arasındadır. Milli Eğitim Bakanlığının devlet adına üstlendiği sorumluluğun yerine getirilmesi; kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge ve emirler doğrultusunda Milli Eğitim Temel İlkeleri çerçevesinde üzerine düşen sorumlulukları, MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği nde tanımlanmıştır. Okulumuz, Milli Eğitim sisteminin taşra teşkilatına bağlı bir birimi olduğundan görev ve sorumluluklarını eğitim sisteminin genel yapısında değerlendirmek gerekmektedir. Milli Eğitim sistemimiz; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, eğitim ve öğretimi düzenleyen yasalar, hükümet programları, kalkınma plânları, Millî Eğitim Şûraları, Ulusal Program esas alınarak düzenlenmektedir. Bu esaslara göre eğitimin ilkeleri: Eğitim; millî ve cumhuriyetçi olacak, lâiklik esasına dayanacaktır. Eğitim planları bilimsel temellere dayalı olarak genellik ve eşitlik çerçevesinde fonksiyonel ve çağdaş olacaktır. şeklinde belirlenmiştir. Eğitim sisteminin genel karakteri; demokratik, çağdaş, bilimsel, laik ve karma eğitim özelliği taşımasıdır. Türk eğitim sisteminin amacı; Türk vatandaşlarının ve Türk toplumunun refah ve mutluluğunu artırmak, milli birlik ve bütünlük içinde iktisadi, sosyal ve kültürel kalkınmayı desteklemek, hızlandırmak ve Türk ulusunu çağdaş uygarlığın yapıcı, yaratıcı ve seçkin bir ortağı yapmaktır. Okulumuz, faaliyetlerini öncelikle Türkiye Cumhuriyeti Anayasanın 10., 24., 42. maddeleri ile 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Yasası hükümleri kapsamında yürütmektedir. Okulumuzun tüm yasal yükümlülüklerini yerine getirmede tabi olduğu yasal dayanaklar tabloda verilmiştir. 16

17 Tablo 4 Yasal Dayanak SIRA NU. YASAL DAYANAK 1 T.C. Anayasası Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu Sayılı Devlet Memurları Kanunu Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun Sayılı Haftalık Ders Saatleri ile Ek Ders Ücretleri Hakkında Kanun Sayılı Kamu İhale Kanunu Sayılı Devlet İhale Kanunu Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu 12 MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği 13 MEB Öğrenci Yetiştirme Kursları Yönergesi 14 MEB Okul Kütüphaneleri Yönetmeliği 15 MEB Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği 16 MEB Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisleri Yönergesi 17 MEB Eğitimde Toplam Kalite Yönetimi Uygulamaları Ödül Yönergesi 18 MEB Okul Aile Birliği Yönetmeliği 19 MEB Kılık Kıyafet Yönetmeliği 20 Okul Veli İşbirliği Genelgesi 21 MEB Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği 22 Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik 23 MEB Personeli İzin Yönergesi Sayılı Ulusal ve Resmi Bayramlarda Yapılacak Törenler Yönetmeliği 25 MEB Bayrak Törenleri Yönergesi 26 Burs, Parasız Yatılılık ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliği 27 Ders Dışı Eğitim Öğretim Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik 28 Devlet Memurları Tedavi Yardımları ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği 29 Devlet Memurlarının Çekilmelerinde Devir Teslim Süreleri Hakkında Yönetmelik 30 Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmelik 31 Kurum Tanıtım Yönetmeliği 32 Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkındaki Yönetmelik 33 Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği 34 Okul Spor Faaliyetleri Yönetmeliği 35 Resmi Yazışmalarda Kullanılacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 36 Sosyal ve Kültürel Yarışmalar Yönetmeliği 37 Taşınır Mal Yönetmeliği 38 Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği 39 MEB'e Bağlı Mesleki ve Teknik Eğitim Okul ve Kurumları Alan, Bölüm, Atölye ve Laboratuvar Şefliklerine İlişkin Yönerge Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu Sayılı İş Kanunu Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 17

18 3. Faaliyet Alanları, Ürün ve Hizmetler Tablo 5 Faaliyet Alanları, Ürün ve Hizmetler FAALİYET ALANI: EĞİTİM Hizmet 1 Rehberlik Hizmetleri FAALİYET ALANI: YÖNETİM İŞLERİ Hizmet 1 Öğrenci İşleri Hizmeti Veli Öğrenci Öğretmen Çevre KayıtNakil İşleri DevamDevamsızlık Sınıf Geçme Sağlık Önlemleri Güvenlik Önlemleri KonferansSeminerler Ödül ve Disiplin İşleri Diploma İşleri Hizmet 2 SosyalKültürel Etkinlikler Hizmet 2 Öğretmen İşleri Hizmeti Sosyal Kulüp Etkinlikleri Toplum Hizmetleri Yarışmalar Kutlamalar Hizmet 3 Spor Etkinlikleri Okul İçi Spor Faaliyetleri Okullar Arası Spor Faaliyetleri Okul Dışı Spor Etkinlikleri Spor Kulübü Faaliyetleri FAALİYET ALANI: ÖĞRETİM Hizmet 1 Müfredatın İşlenmesi Derece Terfi Hizmet İçi Eğitim Özlük Hakları Atama, Nakil ve Görevlendirme Sicil ve Disiplin İşleri SağlıkGüvenlikAskerlik İşlemleri Kurul Toplantıları Maaş ve Sosyal Haklar İzin İşleri Hizmet 3 Kurum Hizmetleri Kurum Tanıtımı Kurum Bütçesi ve Muhasebe OkulAile İşbirliği OkulSağlık Kurumu İşbirliği OkulÇevre İlişkileri Yazı İşleri, Hesap İşleri, Ayniyat İşleri Bina, Tesis, Donatım, Bakım ve Onarım İşleri Sivil Savunma, Yangından Korunma ve Güvenlik İşleri FAALİYET ALANI: MESLEK EDİNDİRME Hizmet 1 Meslek Edindirme Kursları Öğretmenler Kurul Toplantıları Yıllık ve Günlük Planlar Derslerin İşlenmesi Ölçme ve Değerlendirme Hizmet 2 Kurslar Yetiştirme Hazırlama Meslek Kursları Hizmet 3 Proje Çalışmaları AB Projeleri Sosyal Projeler Mesleki Projeler Fen Projeleri Hizmet 4 Staj Çalışmaları Hizmet 2 Hizmet 3 Hizmet 4 Mezunları İzleme ve İşe Yerleştirme Yerel eğitim merkezi faaliyetleri Staj Çalışmaları Öğrenci Staj Çalışmaları 18

19 4. Paydaş Analizi Tablo 6 Paydaş Analizi Belirleme Tablosu Paydaş Türü SIRA Paydaşlar lider Çalışanla r Müşteri Temel Ortak Stratejik Ortak Tedarikçi 1 Milli Eğitim Bakanlığı 2 Valilik 3 Kaymakamlık 4 İdari Personel 5 Öğrenci 6 Veliler 7 Öğretmenler 8 İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 9 Büyükşehir Belediyesi 10 İlçe Belediyesi O 11 Okul Aile Birliği 12 Destek Personeli 13 Diğer Okul ve Kurum Müdürlükleri O 14 İl ve İlçe Emniyet Müdürlüğü 15 Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü O 16 Kültür Müdürlüğü O 17 Üniversiteler 18 Sivil Toplum Kuruluşları O O 19 Hastaneler ve Diğer Sağlık Kuruluşları O O O 20 Muhtarlıklar 21 Sendikalar O 22 Temel Liseler 23 Yerel ve Ulusal Medya O 24 Ulusal Ajans 25 Sosyal Hizmetler Müdürlüğü O : Tamamı O: Bir Kısmı 19

20 Tablo 7 Paydaş Analizi Değerlendirme Tablosu Paydaş Analizi Değerlendirme Tablosu Sıra 1 PAYDAŞLAR Milli Eğitim Bakanlığı İÇ DIŞ PAYDAŞ PAYDAŞ X NEDEN PAYDAŞ Temel ortak, tedarikçi Paydaşın Kurum Faaliyetlerini Etkileme Derecesi "Tam 5", "Çok 4", "Orta 3", 1, 2, 3 İzle 4, 5 Bilgilendir Paydaşın Taleplerine Verilen Önem 1, 2, 3 Gözet 4, 5 Birlikte Çalış Valilik X Temel ortak 5 5 Sonuç Bilgilendir, Birlikte Çalış Bilgilendir, Birlikte Çalış 3 Kaymakamlık X Stratejik ortak 5 5 Bilgilendir, Birlikte Çalış 4 İdari Personel (Müdür ve Müdür Yardımcıları) X Liderler 4 5 Bilgilendir, Birlikte Çalış 5 Öğrenci X Müşteri 4 4 Bilgilendir, Birlikte Çalış 6 Veliler X Müşteri 4 4 Bilgilendir, Birlikte Çalış 7 Öğretmenler X Çalışanlar 4 4 Bilgilendir, Birlikte Çalış 8 İlçe ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü X Temel ortak 5 5 Bilgilendir, Birlikte Çalış 9 Büyükşehir Belediyesi X Stratejik ortak 4 5 Bilgilendir, Birlikte Çalış 20

21 10 İlçe Belediyesi X 11 Okul Aile Birliği X Stratejik ortak, tedarikçi Temel ortak, tedarikçi Destek Personeli X Çalışanlar 5 5 X Bilgilendir, Birlikte Çalış Bilgilendir, Birlikte Çalış Bilgilendir, Birlikte Çalış Diğer Okul ve Kurum Müdürlükleri İl ve İlçe Emniyet Müdürlüğü X Temel ortak 3 3 X Stratejik ortak 4 4 İzle, Gözet Bilgilendir, Birlikte Çalış 15 Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü X Stratejik ortak 3 3 İzle, Gözet 16 Kültür Müdürlüğü X 17 Üniversiteler X Stratejik ortak Stratejik ortak İzle, Gözet Bilgilendir, Birlikte Çalış 18 Sivil Toplum Kuruluşları X 19 Hastaneler ve Diğer Sağlık Kuruluşları 20 Muhtarlıklar X 21 Sendikalar X 22 Temel Liseler X 23 Yerel ve Ulusal Medya X X Stratejik ortak, tedarikçi Stratejik ortak, tedarikçi, müşteri Stratejik ortak Stratejik ortak Stratejik ortak Stratejik ortak Bilgilendir, Birlikte Çalış Bilgilendir, Birlikte Çalış İzle, Gözet İzle, Gözet İzle, Gözet İzle, Birlikte Çalış 24 Ulusal Ajans X 25 Sosyal Hizmetler Müdürlüğü X Stratejik ortak, tedarikçi Stratejik ortak Bilgilendir, Birlikte Çalış İzle, Gözet X: İç/Dış Paydaş : Tamamı O: Bir Kısmı 21

22 5. Kurum İçi Analiz EğitimÖğretim Yılında Sağmalcılar Ortaokulu binasında Yeni Sağmalcılar Ortaokulu adıyla hizmete açılan ve 1974 yılında lise eğitimöğretimi de vermeye başlayan okulumuzun ismi tarih ve 400/26941 sayılı bakanlık onayı ile Tuna Lisesi olarak değiştirilmiştir. Uzun yıllar hem ortaokul hem genel lise statüsünde ikili eğitim vermiştir. Okulumuz, şu an içinde bulunduğumuz yeni hizmet binasına 1998 yılında taşınmıştır. Bu tarihten itibaren bünyesinde Sözel, Sayısal, Eşit Ağırlık, Yabancı Dil, Güzel Sanatlar ve Spor Bölümleriyle birçok türde eğitimöğretim veren ve bu alanlarda yükseköğretim programlarına çok sayıda öğrenci gönderen kendi türünde çok başarılı bir okul olmayı başarmıştır yılları arasında 1 (İngilizce Hazırlık)+3=4 yıl şeklinde Yabancı Dil Ağırlıklı Lise de okulumuz bünyesinde hizmet sunmuştur EğitimÖğretim yılında ise liselerin 4 yıla çıkarılması ile tekli eğitime geçilmiştir yılları arasında okul bünyesinde Üniversiteye Hazırlık Kursu açan okulumuz, bu alanda özel dershanelerin dahi başarısına imrenerek baktığı bir eğitim kurumu haline gelmiştir yılında genel liselerin dönüşümü ile okulumuz Anadolu Sağlık Meslek Lisesi olarak "Hemşirelik, Acil Tıp Teknisyenliği, Radyoloji ve Reanimasyon, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri, Anestezi" dallarında SBS puanıyla öğrenci almaya başlamıştı. Bu öğrencilerimize dört yıl boyunca Anadolu liselerinin sağlık hizmetleri koluna ait müfredat programı ile alan ve dallara ait mesleki dersler iç içe uygulanmaktadır. 9. ve 10. sınıfta tüm alanlara kendine ait müfredat programını uygulandı. 11. sınıfta ise öğrenci seçmiş olduğu dalda staj eğitimi almaya başladı. Bölüm türlerine göre öğrencilerin 4 yıl boyunca okuyacakları ders sayıları ve staj durumları farklılıklar göstermektedir. Okulumuzdaki 11. sınıf öğrencileri eğitimöğretim yılından itibaren mesleki yaşama hazırlanmak ve iş hayatını görmek amacıyla eğitim ve öğretimin bir parçası olarak zorunlu stajlarına başlamıştır. Henüz bu statüde 12. sınıf öğrencimiz yoktur. 11. sınıf öğrencileri zorunlu stajlarına 12. sınıfa geçtiklerinde de devam edecektir. Okulumuz, EğitimÖğretim Yılı ndan itibaren ise Tuna Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi adını almıştır. Okulumuza öğrenciler, EğitimÖğretim Yılı ndan itibaren merkezi sistem ile yapılan TEOG sınavı sonuçlarına göre kayıt yaptırabilmektedir. 9. Sınıf öğrencileri, TEOG sınavları sonucunda merkezi yerleştirme ile açık kontenjan kaldığında ise ek yerleştirme esas alınarak kayıtlarını tamamlanmıştır. Bu statüdeki öğrencilerimize 9. ve 10. sınıfta mesleki ve teknik Anadolu liselerine ait müfredat programını uygulanacaktır. 11. ve 12. sınıfta ise öğrenci seçmiş olduğu dalda staj eğitimi de göreceklerdir. Öğrenciler kayıt oldukları alanlarda dört yıl eğitim görmektedir. Alanlar arasında herhangi bir yatay geçiş imkânı yoktur. Tablo 8 Sınıf Bazında Toplam Ders Saati ve Staj Saatleri Sınıflar Genel Lise Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Meslek Ders Saatleri 9. Sınıf 36 3 Sınıflar Genel Lise Anadolu Sağlık Meslek Meslek Ders Saatleri Hemşirelik : 46 Hemşirelik : 27 Radyoloji : 43 Radyoloji : Sınıf Tıbbi Lab. : 44 Tıbbi Lab. : 18 ATT : 46 ATT : 20 Anes. ve Rea. : 45 Anes. ve Rea. : Sınıf 37 Hemşirelik : 46 Radyoloji : 43 Tıbbi Lab. : 43 ATT : 43 Anes. ve Rea. : Hemşirelik : 32 Radyoloji : 22 Tıbbi Lab. : 25 ATT : 24 Anes. ve Rea. : Sınıf 30 Staj Toplam Staj Süresi

23 Okulumuzda EğitimÖğretim yılı itibarı ile 2075 öğrenci eğitim öğretim görmekteydi. Bu öğrencilerin alanlara göre dağılımı aşağıdaki gibiydi: Acil Sağlık Hizmetleri Alanı Acil Tıp Teknisyenliği Dalı: 78 öğrenci, Anestezi ve Reaminasyon Alanı Anestezi Teknisyenliği Dalı: 78 öğrenci, Hemşirelik Alanı: 75 öğrenci, Radyoloji Alanı Radyoloji Teknisyenliği Dalı: 78 öğrenci, Tıbbi Laboratuvar Alanı Tıbbi Laboratuvar Teknisyenliği Dalı: 74 öğrenci ve Genel Lise: 1692 öğrenci EğitimÖğretim yılı itibarı ile 1751 öğrenci eğitim öğretim görmektedir. Bu öğrencilerin alanlara göre dağılımı aşağıdaki gibidir: Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 9. Sınıf : 299 öğrenci, Acil Sağlık Hizmetleri Alanı Acil Tıp Teknisyenliği Dalı : =84 öğrenci, Anestezi ve Reaminasyon Alanı Anestezi Teknisyenliği Dalı : =93 öğrenci, Hemşirelik Alanı : =91 öğrenci, Radyoloji Alanı Radyoloji Teknisyenliği Dalı Tıbbi Laboratuvar Alanı Tıbbi Laboratuvar Teknisyenliği Dalı Genel Lisede ise 1029 öğrenci. : =78 öğrenci, : =77 öğrenci (toplam 722) Okulumuzda hâlihazırda 82 öğretmen görev yapmaktadır. Bu öğretmenlerden 8 i idareci, 6 sı meslek dersi öğretmeni olup diğer 68 öğretmen ise kültür dersleri öğretmenidir. Bunlardan 6 öğretmen tezli yüksek lisans, 6 sı tezsiz yüksek lisans ve 1 i de doktora yapmıştır. Kariyer basamaklarında yükselme sınavı sonunda 1 i başöğretmen ve 9 u da uzman öğretmen statüsüne geçmiştir. Tüm dersler branş öğretmenleri tarafından verilmektedir. Öğretmen eksiği olan dersler ise diğer okullardan görevlendirme yolu ile gelen branş öğretmenlerince sağlanmaktadır. Okulumuzda 2 si bayan 4 ü erkek olmak üzere 6 hizmetli destek personeli çalışmaktadır. Ayrıca 1 bayan büro elemanı da bulunmaktadır. Okulumuz, bahçe alanı 2700 m², bina alanı m² olmak üzere toplam m² lik bir alan içerisinde yer almaktadır. Okul bahçesine giriş için üç kapı bulunmaktadır. Bunların ikisinden öğrenci ve personel girişi yapılabilmektedir. Bir diğer kapı ise İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ne bağlantı kapısıdır. Binamız, ortasında teneffüs alanı bulunan ve çevresi dört koridorla kaplı olan (bodrum ve zemin hariç) üç kattan oluşmaktadır. Okulumuzda 2 bölüm laboratuvarı, 1 kimya laboratuarı, 1 biyoloji laboratuarı, 1 arşiv, 1 çok amaçlı salon, 1 müdür odası, 7 müdür yardımcısı odası, 1 idari işler odası, 1 öğretmenler odası, 4 rehberlik servisi odası, 1 kütüphane odası, 1 danışma, 1 depo, 1 ekipman odası, 1 resim odası, 1 müzik odası, 1 spor odası, 1 okul aile birliği odası, 1 çay ocağı, 1 kantin, 1 sığınak, 15 i bölüm dersliği olmak üzere toplam 45 derslik bulunmaktadır. Okulumuzun 45 dersliğinde ve bölümlerdeki laboratuvarlarda dersler akıllı tahta il yapılmaktadır. Sınıflarda ayrıca internet bağlantısı çalışmaları da sürmektedir. Okulumuzun bahçesinin bir bölümü Okullar Hayat Olsun Projesi kapsamında ağaçlandırılmış ve yeşillendirilmiştir. Diğer alanlar ise toplanma ve merasim alanı, basketbol sahası ve voleybol sahaları olarak kullanılmaktadır. Öğle tatili sırasında, ders aralarında öğrencilerin okul bahçesinin dışına çıkmasına izin verilmemektedir. Okulumuzun güvenliği, 24 saat boyunca 6 u dış, 42 i iç olmak üzere toplam 48 güvenlik kamerası ile takip edilip kayıt altına alınmaktadır. Bireysel ve takım sporları dallarında (özellikle futbol, basketbol, voleybol, masa tenisi, güreş, karate, atletizm) öğrencilerimizin ilçe, il, Türkiye, Avrupa ve Dünya dereceleri bulunmaktadır. Bu yönüyle okulumuz Türkiye de ismini duyurmuş bir okuldur. Ayrıca Okul Öğrenci Meclisi miz tarafından hemen her yıl Sınıflar Arası Halı Saha Futbol Turnuvası ile Basketbol Turnuvası düzenlenmektedir. Öğrencilerin yanı sıra öğretmenlerden kurulan takımlarla çeşitli turnuvalara girilmiş ve şampiyonluklar kazanılmıştır. Okulumuz doğalgaz sistemi ise ısıtılmaktadır. 23

24 Okulumuzun merkezi bir konumda yer alması ve hafif raylı sisteme ve metroya yakınlığı nedeniyle ulaşımı oldukça kolaydır. Ayrıca öğrenci servisimiz de etkin olarak ulaşımı sağlamaktadır. Okulumuzun su, elektrik, yakıt, telefon giderleri ve laboratuvarlar için gerekli temrinlik malzeme ihtiyacı bakanlıkça ve bağışçılar marifetiyle karşılanmaktadır. Bunun dışında; sözleşmeli personel giderleri ve temizlik giderleri ile çeşitli okul ihtiyaçları Okul Aile Birliği tarafından sağlanmaktadır. Okul Aile Birliği bu giderleri karşılamak için velilerimizin gönüllü bağışlarından faydalanmaktadır. Okul Aile Birliği nin ayrıntılı bütçesi yıllık olarak okulun internet sitesinde ilan edilmektedir. Okulumuzun internet sitesi (www.tunasaglik.meb.k12.tr) aracılığı ile okulumuza ait bilgi ve haberlere kolaylıkla ulaşılabilmektedir. Öğrencilerin ve öğretmenlerin çeşitli yazıları ve şiirlerinin yanı sıra, haftalık ders programı, sınav programları, öğretmenveli görüşme saatleri gibi duyurular ve pek çok konu okulumuzun sitesinde bulunmaktadır. Okulumuz eğitim vermeye başladığı günden itibaren Türk milli eğitiminin genel amaçlarına ve temel ilkelerine bağlı; fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür nesiller yetiştirmeyi kendine şiar edinmiştir. Tuna Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, bugün de ilçemizin tarihi, köklü ve nadide liselerinden biri olarak binlerce mezunuyla ülkemize her sahada hizmet eden aydın insanlar yetiştirmeye devam etmektedir. Okulumuz öğrencilerinin üniversite sınavındaki başarıları şöyledir; Tablo 9 Üniversite Başarı İstatistiği Tuna Anadolu Sağlık Meslek Lisesi, Tuna Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yıl Başvuran Önlisans % Lisans % 2014* 2013* 2012* Toplam *Tuna Anadolu Sağlık Meslek Lisesi programları ; Tuna Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi programları ise EğitimÖğretim Yılı ndan itibaren öğrenci almaya başladığından henüz mezun vermemiştir. Bu sebeple istatistik oluşmamıştır. Tuna Lisesi (Genel Lise) Yıl Başvuran Ön lisans % Lisans % Toplam

25 Tuna Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Ön lisans Programlarına yerleşen öğrenci saysı Tuna Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (12.sınıf) Ön lisans Programlarına yerleşen öğrenci sayısı MEVCUT DURUM Lisans programlarına yerleşen öğrenci sayısı (12.sınıf) olup lisans Programlarına yerleşen öğrenci sayısı Sosyal sorumluluk, Çevre bilinci, sağlıklı yaşam ve tasarruf bilinci kazandıran, proje/faaliyetlere katılan öğrenci sayısı Okul ve kurumlarda iş sağlığı ve güvenliği kapsamında meydana gelen vaka sayısı Sosyal sorumluluk bilinci kazandırmak için yapılan proje/faaliyetlere katılan öğrenci sayısı Tasarruf bilinci kazandır için yapılan proje/faaliyetlere katılan öğrenci sayısı Sağlıklı yaşam bilinci kazandırmak için yapılan proje/faaliyetlere katılan öğrenci sayısı Mesleki ve Teknik Eğitim Kurumlarında meydana gelen vaka sayısı Okullarda yaşanan disiplin olayları sayısı Mesleki ve Teknik Ortaöğretimde disiplin olayları sayısı Yabancı dil kurslarına katılan öğrenci sayısı Mesleki ve teknik ortaöğretimde açılan yabancı dil kurslarına katılan öğrenci sayısı Hayat boyu öğrenme kapsamında açılan yabancı dil kurslarına katılan öğrenci sayısı Uluslararası projelere katılan yönetici sayısı( Erasmus +, e twinning gibi AB projeleri ) Mesleki ve Teknik orta öğretimde Uluslararası projelere katılan yönetici sayısı Uluslararası projelere katılan öğretmen sayısı( Erasmus +, e twinning gibi AB projeleri ) Mesleki ve Teknik orta öğretimde Uluslararası projelere katılan öğretmen sayısı Uluslararası projelere katılan öğrenci sayısı ( Erasmus +, e twinning gibi AB projeleri ) Mesleki ve Teknik orta öğretimde Uluslararası projelere katılan öğrenci sayısı Yurt dışında staj yapan mesleki ve teknik öğretimde öğrenci sayısı Avrupa Dil Portfolyosunda yer alan yeterliliklere ulaşan öğrenci oranları Mesleki ve teknik orta öğretimde Avrupa Dil Portfolyosunda yer alan yeterliliklere ulaşan öğrenci oranları

26 5.1 Örgütsel Yapı OKUL TEŞKİLATI ŞEMASI OKUL MÜDÜRÜ OGYE MÜDÜR BAŞYARD. (Özlük, Mali ve Teknik İşler) MÜDÜR YARD. (Öğrenci İşleri) MÜDÜR YARD. (Öğrenci İşleri) MÜDÜR YARD. (Öğrenci İşleri) MÜDÜR YARD. (Öğrenci İşleri, Sosyal ve Kültürel İşler) ÖĞRETMENLER MEMUR (Muhasebe) REHBER ÖĞRETMENLER HİZMET DESTEK PERSONELİ OKUL AİLE BİRLİĞİ ALANLAR / BÖLÜMLER ÖĞRENCİ TEMSİLCİSİ STAJ YAPILAN KURUM VE İŞLETMELER ÖĞRENCİLER 26

27 Görevler Tablo 10 Okulumuzda Oluşturulan Birimler Görevle ilgili bölüm, birim, kurul/komisyon adı Hedef kitle Alan/Bölüm işleri Alan / Bölüm Şeflikleri Alan Öğrencileri Okul ile aile arasında bütünleşmeyi gerçekleştirmek, veli ve okul arasında iletişimi ve iş birliğini sağlamak, eğitimöğretimi geliştirici faaliyetleri desteklemek, maddî imkânlardan yoksun öğrencilerin zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak ve okula maddî katkı sağlamak Eğitimöğretim etkinliklerini planlamak ve bu etkinliklerin düzenli yürütülmesini sağlamak Okul Aile Birliği Öğretmenler Kurulu Okul Personeli, Öğrenci ve Veliler Öğretmenler, Öğrenciler Okul Stratejik Planı nı hazırlamak ve planın yürütülmesini takip etmek OGYE İç Paydaşlar Kurumlarda öğrenci disiplin ve onur kurullarının kuruluş ve işleyişinde, MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği nin hükümlerini uygulamak Okul ve kurumlardaki satın alma iş ve işlemlerini, Taşınır Mal Yönetmeliği hükümlerine göre yerine getirmek Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği hükümlerine göre rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetlerini yürütmek Öğrencilerin kuruma ve çevreye uyumlarını sağlayacak önlemlerin almak ile kurumaileveli arasındaki etkileşim ve işbirliğini sağlamak Yardıma muhtaç öğrenciler ile burs alacak öğrencileri tespit etmek ve bunlarla ilgili işlemleri yürütmek Disiplin Kurulu / Onur Kurulu İhale / Muayene Kabul / Sayım Komisyonları Rehberlik ve Psikolojik Danışma Kurulu Öğrenci Kurulu Yardıma Muhtaç Öğrencilerin ve Burs Alacak Öğrencilerin Tespiti Komisyonu 27 Öğrenciler Okul Öğrenciler ve Veliler Öğrenciler Öğrenciler Okul Öğrenci Meclisi ni oluşturmak Okul Seçim Kurulu / Sandık Kurulu Öğrenciler Tanıtım, mezunları izleme, istihdam, mesleki rehberlik ve danışma iş ve işlemlerini yürütmek Tüm törenleri planlamak ve bunlarla ilgili hazırlık çalışmalarını yürütmek Okul kütüphanesinin kaynaklarının tespiti ve imkânlarının arttırılması çalışmalarını yürütmek Kurumlarda program türlerine, alan/dallara göre kontenjanların belirlenmesi, kayıtkabul ve nakil işlemlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi Okul Aile Birliği nin yaptığı çalışmaları izleyip hesaplarını denetlemek Taşınır Mal Yönetmeliği hükümlerini yerine getirmek Tanıtım, Mezunları İzleme, İstihdam, Mesleki Rehberlik ve Danışma Komisyonu Tören, Yayın, Tertip ve İnceleme Komisyonu Okul Kütüphanesi Kaynaklarının Tespiti ve İmkânların Arttırılması Komisyonu Kontenjan Belirleme ve Kayıt Kabul Komisyonu Okul Aile Birliği Yönetim / Denetim Kurulları Değer Tespit Komisyonu Okul, Öğrenciler ve Mezun Öğrenciler Öğretmenler, Öğrenciler Okul Kütüphanesi ve Öğrenciler Öğrenciler ve Veliler Okul, Okul Aile Birliği Okul kantininin işleyişini denetlemek Kantin Denetleme Komisyonu Okul Kantini ve Öğrenciler Öğrencilerin başarı durumlarının incelenmesi, derslerin öğretim programlarına uygun olarak yürütülmesi ve bunlar için gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak Öğretim programlarının incelenmesi, programların çevre özellikleri de dikkate alınarak amacına ve içeriğine uygun olarak yürütülmesini sağlamak Eğitimöğretimin planlaması, zümre ve branşlar arası bilgi akışı ve paylaşımı ile öğrenci başarısının arttırılması Millî Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Yönetmeliği"nin hükümlerini yürütmek Kulüp ve toplum hizmeti kapsamındaki etkinliklerin verimli bir şekilde yürütülmesi için danışman öğretmenler, öğrenciler, gönüllü veliler ve diğer öğretmenlerle işbirliği çalışmalarını koordine etmek Sınıf / Şube Öğretmenler Kurulu Zümre / Sınıf Zümre Öğretmenler Kurulu Zümre Başkanları Kurulu Sınav Komisyonu Sosyal Etkinlikler Kurulu Okul Öğrenciler Öğrenciler Zümre öğretmenleri, Öğrenciler Öğrenciler Öğretmenler, Öğrenciler, Veliler

28 5.2 İnsan Kaynakları Tablo Yılı Kurumdaki Mevcut Yönetici Sayısı Görevi Erkek Kadın Toplam 1 Müdür Müdür Baş Yardımcısı Müdür Yardımcısı Tablo 12 Kurum Yöneticilerinin Eğitim Durumu Eğitim Düzeyi 2014 Yılı İtibari İle Kişi Sayısı % Önlisans Lisans Yüksek Lisans Tablo 13 Kurum Yöneticilerinin Yaş İtibari ile Dağılımı Yaş Düzeyleri 2014 Yılı İtibari İle Kişi Sayısı %

29 Tablo 14 İdari Personelin Hizmet Süresine İlişkin Bilgiler Hizmet Süreleri 2014 Yılı İtibari İle Kişi Sayısı % 13 Yıl 46 Yıl 710 Yıl Yıl 1620 Yıl üzeri Tablo 15 Kurumda Gerçekleşen Yönetici Sirkülâsyonunun Oranı Yıl İçerisinde Kurumdan Ayrılan Yönetici Sayısı Yıl İçerisinde Kurumda Göreve Başlayan Yönetici Sayısı TOPLAM Öğretmenlere İlişkin Bilgiler Tablo Yılı Kurumdaki Mevcut Öğretmen Sayısı Branşı Erkek Kadın Toplam 1 Türk Dili ve Edebiyatı Tarih Felsefe Coğrafya Din Kült. ve Ahlak Bilgisi Beden Eğitimi Fizik Matematik Kimya Biyoloji İngilizce Müzik Resim Tıbbi Laboratuvar Acil Tıp Teknisyenliği Hemşirelik Rehberlik TOPLAM

30 Tablo 18 Öğretmenlerin Yaş İtibari ile Dağılımı Yaş Düzeyleri 2014 Yılı Kişi Sayısı % Tablo 19 Öğretmenlerin Hizmet Süreleri Hizmet Süreleri 2014 Yılı İtibari İle Kişi Sayısı % 13 Yıl Yıl Yıl Yıl Yıl üzeri Tablo 20 Kurumda Gerçekleşen Öğretmen Sirkülasyonunun Oranı Yıl İçerisinde Kurumdan Ayrılan Öğretmen Sayısı Yıl İçerisinde Kurumda Göreve Başlayan Öğretmen Sayısı TOPLAM

31 Tablo Yılı Kurumdaki Mevcut Hizmetli/Memur Sayısı: Eğitim Hizmet Görevi Erkek Kadın Toplam Durumu Yılı 1 Memur (Sözleşmeli) 1 Önlisans Hizmetli Sözleş. İşçi 3 Hizmetli Sigortalı İşçi 1 İlkokul Hizmetli Sigortalı İşçi 1 İlkokul Hizmetli Sigortalı İşçi 1 İlkokul Hizmetli Sigortalı İşçi 1 İlkokul Hizmetli Sigortalı İşçi 1 İlkokul Hizmetli Sigortalı İşçi 1 İlkokul Hizmetli Sigortalı İşçi 1 İlkokul Hizmetli Sigortalı İşçi 1 İlkokul 1 1 Toplam Tablo 23 Çalışanların Görev Dağılımı ÇALIŞANIN UNVANI Okul Müdürü GÖREVLERİ Ders okutur. Kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, program ve emirlere uygun olarak görevlerini yürütür. Okulu düzene koyar. Denetler. Okulun amaçlarına uygun olarak yönetilmesinden, değerlendirilmesinden ve geliştirmesinden sorumludur. Okul müdürü, görev tanımında belirtilen diğer görevleri de yapar. Müdür Başyardımcısı Ders okutur. Müdürün en yakın yardımcısıdır. Müdürün olmadığı zamanlarda müdüre vekâlet eder. Okulun her türlü eğitimöğretim, yönetim, öğrenci, personel, tahakkuk, ayniyat, yazışma, eğitici etkinlikler, yatılılık, bursluluk, güvenlik, beslenme, bakım, koruma, temizlik, düzen, nöbet, halkla ilişkiler gibi işleriyle ilgili olarak okul müdürü tarafından verilen görevleri yapar. Müdür başyardımcısı, görev tanımında belirtilen diğer görevleri de yapar. Müdür Yardımcıları Ders okutur. Okulun her türlü eğitimöğretim, yönetim, öğrenci, personel, tahakkuk, ayniyat, yazışma, sosyal etkinlikler, yatılılık, bursluluk, güvenlik, beslenme, bakım, nöbet, koruma, temizlik, düzen, halkla ilişkiler gibi işleriyle ilgili olarak okul müdürü tarafından verilen görevleri yapar. Müdür yardımcıları, görev tanımında belirtilen diğer görevleri de yapar. 31

32 Alan/Laboratuvar Şefleri (Acil Tıp Teknisyenliği, Hemşirelik, Radyoloji, Anastezi, Tıbbi Laboravutvar) Sorumluluğunda bulunan birimdeki hizmetleri ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütür. Biriminde bulunan bina, eşya, makineteçhizatın ve diğer taşınırların bakım, onarım, koruma, saklama ve kullanıma hazır bulundurulmasından sorumludur. Sorumluluğunda bulunan dayanıklı taşınırlar ve bunun dışında kalan taşınırlar için Taşınır Mal Yönetmeliği ne uygun defter, belge ve cetvelleri tutar. Taşınırların tüm giriş ve çıkış kayıtları ile kullanılacak defter, belge ve cetvellerin bilgisayar ortamında tutulması ve düzenlenmesi esastır. Yılsonunda ve gerekli görülen zamanlarda taşınırları sayım ve kontrole hazır bulundurur. Sayım ile ilgili iş ve işlemleri mevzuatına göre yürütür. Sorumluluğunda bulunan birimde kullanılan tüketim malzemelerine yönelik sarfları günü gününe ilgili deftere işler. Kullanılan makine, araçgereç ve teçhizatın kurum olanaklarıyla onarımını, mümkün olanların yeniden yapımını sağlar. Onarımı ya da yeniden yapımı mümkün olmayanların kayıttan düşümü için Taşınır Mal Yönetmeliği hükümlerine göre öneride bulunur. Öğrencilerin/kursiyerlerin kullanacakları araçgereç ile her türlü aleti ilgili öğretmenin rehberliği ve sorumluluğunda imza karşılığı, kişilere ya da gruplara teslim eder, bunları ilgili defterlere kaydeder ve izler. Teslim edilen araçgerece zarar veren ya da bunları belirlenen süre içerisinde teslim etmeyenleri, gereği yapılmak üzere kurum müdürlüğüne bildirir. Alan/bölüm şefi, alan/bölümle ilgili zümre öğretmenleri kuruluna başkanlık eder. Öğretmen, uzman ve teknisyenler ile zümre toplantıları yapar. Alınan kararları müdürün onayına sunar. İlgili alanlara yönelik çalışmalarda bulunur. Staj birimi ve okul arasındaki ilişkiyi sağlar, staj alanlarında öğrencilerin koordinasyonundan sorumludur. Meslek ve staj alanları konusunda öğrencilere gerekli bilgiyi aktarır. Öğretmenler Eğitimöğretimin temel unsuru olan öğretmen, toplumsal kalkınmada bireyin gelişmesine katkı sağlamak üzere çalışmalarını yürütür. Eğitimöğretim standartlarının geliştirilmesi, hizmetin ulaştırılması, kurumçevre ilişkisinin kurulması ve gelişmesi yönünde çaba harcar, işleyişte yönetime yardımcı olurlar. Kılıkkıyafet, söz ve davranışlarıyla öğrencilere örnek olurlar. Yıllık ve günlük plân yapar, kendilerine verilen dersleri okuturlar. Derslerle ilgili araştırma, uygulama ve deney yapar, öğrencilere de yaptırırlar. Yapılan deneyler için bir rapor hazırlarlar. Ders dışı eğitimöğretim etkinliklerinin mevzuatına göre yürütülmesini sağlarlar. Ortaöğretim okullarında dersler branş öğretmenleri tarafından okutulur. Öğretmenler, kendilerine verilen sınıfın veya şubenin derslerini, programda belirtilen esaslara göre plânlamak, okutmak, bunlarla ilgili uygulama ve deneyleri yapmak, ders dışında okulun eğitimöğretim ve yönetim işlerine etkin bir biçimde katılmak ve bu konularda kanun, yönetmelik ve emirlerde belirtilen görevleri yerine getirmekle yükümlüdürler. 32

33 Yönetim İşleri ve Büro Memuru Verilen her türlü yazıyı kurallarına uygun olarak yazar. Gelen ve giden yazılarla ilgili defterleri tutar, dosyalayıp saklar, disket, CD Rom gibi sayısal ortamlarda saklanan verileri yedekler, arşivler, bilgileri güncelleştirir, gerekli olanlara cevap hazırlar ve işleri süresi içinde sonuçlandırır. Kurum ya da kişilerle ilgili yazıları dosyalar, gizli kalması gerekenlerin gizliliğini sağlar. Öğretmen, memur ve hizmetlilerin dosyalarını tutar, bunlarla ilgili değişiklikleri zamanında defter ve belgelere işler. Verildiğinde kurumun mutemetliğini yapar, personelin aylık, ücret, yolluk ve tahakkuk edecek diğer alacakları ile ilgili iş ve işlemleri yürütür. Verilen avansı, müdürden alacağı emirlere ve ilgili mevzuata uygun olarak harcar ve hesabı zamanında kapatır. Arşiv işlerini düzenlerler. Yöneticilerin vereceği diğer görevleri yapar. Yardımcı Hizmetler Personeli Bina, laboratuvar ve tesisler ile eşyasının temizliğini yapar. Isıtma, su ve elektrik tesisatındaki aksaklıkları yönetime bildirir. Kuruma gelen çeşitli malzeme, araçgereci gerekli yerlere taşır ve yerleştirir. Gerektiğinde bina ve tesislerin boya, badana ve benzeri işlerini yapar. Posta ve evrak dağıtım görevini yürütür. Mutfak işlerinde ilgililere yardımcı olur. Çalışma saatleri dışında ve tatillerde verilecek nöbet görevini yerine getirir. Kurumun çevresinin temizlik, bakım ve diğer hizmetlerini yapar. Bahçıvan olarak görevlendirilmesi durumunda, bahçıvanın yapacağı işleri yürütür. Tablo 25 Okul Rehberlik Hizmetleri Mevcut Kapasite Mevcut Kapasite Kullanımı ve Performans Psikolojik Danışman Norm Sayısı Görev Yapan Psikolojik Danışman Sayısı İhtiyaç Duyulan Psikolojik Danışman Sayısı Görüşme Odası Sayısı Danışmanlık Hizmeti Alan Öğrenci Sayısı Öğretmen Sayısı Veli Sayısı Rehberlik Hizmetleri İle İlgili Düzenlenen Eğitim/Paylaşım Toplantısı vb. Faaliyet Sayısı Öğretmenlere Yönelik Öğrencilere Yönelik Velilere Yönelik

34 5.3 Teknolojik Düzey Tablo 27 Okulun Teknolojik Altyapısı AraçGereçler İhtiyaç Bilgisayar Yazıcı Akıllı Tahta Tarayıcı Tepegöz Projeksiyon İnternet bağlantısı Fen Laboratuvarı Bilgisayar Lab. Fax Video DVD Player Kamera Okul/kurumun İnternet sitesi Personel/ adresi oranı Fotokopi makinesi

35 Tablo 28 Okulun Fiziki Altyapısı Fiziki Mekân Var Yok Adedi İhtiyaç Açıklama Öğretmen Çalışma X 1 Ekipman Odası X Kütüphane X Rehberlik Servisi X 4 1 Resim Odası X 1 Müzik Odası X 1 Çok Amaçlı Salon X 1 1 Bilgisayar Laboratuarı X BT Sınıfı X Yemekhane X 1 Spor Salonu X 1 Otopark X 1 Spor Alanları X 1 Kantin X 1 Kimya Laboratuarı X 1 Bölümlere Ait Depo X 1 Bölüm Laboratuarları X 1 4 Att, Radyoloji, Anestezi ve Tıbbi Lab. Bölümlerinin Bölüm Şefi Odaları X 1 Alan şef odası eksik. Bölüm Öğrt. Odası X 5 Bölüm Dersliği X 15 Arşiv X 1 Sığınak X 1 Depo X 35

36 5.4 Mali Kaynaklar Tablo 29 Okulumuzun Kaynak Tablosu Kaynaklar Genel Bütçe Okul aile Birliği Özel İdare Kira Gelirleri Döner Sermaye Vakıf ve Dernekler Dış Kaynak/Projeler Diğer TOPLAM

37 Tablo 30 Okulumuzun Gider Tablosu YILLAR HARCAMA KALEMLERİ GİDER(TL) GİDER(TL) GİDER(TL) Temizlik Küçük onarım Bilgisayar harcamaları Büro makinaları harc Telefon Sosyal faaliyetler Kırtasiye Vergi harç vs Yolluk Elektrik, Su, Doğalgaz Temrinlik Ücretli personel gideri GENEL İstatistikî Veriler Öğrencilere İlişkin Bilgiler: Tablo 31 Karşılaştırmalı Öğretmen/Öğrenci Durumu ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ OKUL İL TÜRKİYE Toplam öğretmen sayısı Öğrenci sayısı Kız Erkek Toplam öğrenci sayısı Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı ,61 37

38 Tablo 32 Öğrenci Sayısına İlişkin Bilgiler Cinsiyet Öğrenci Kız Erkek Kız Erkek Kız Erkek Kız Erkek Öğrenci Sayısı Toplam Öğrenci Sayısı Tablo 33 Yıllara Göre Sınıf Mevcutları Yıllara Göre Ortalama Sınıf Mevcutları Yıllara Göre Öğretmen Başına Düşen Öğrenci Sayısı ,68 36,24 26, Tablo 34 Yıllara Göre Mezun Olan Öğrenci Oranı Bölüm Adı Öğrenci Sayısı Mezun Sayısı Öğrenci Sayısı Mezun Sayısı Öğrenci Sayısı Mezun Sayısı Genel Lise Anadolu Sağlık Meslek Lisesi TOPLAM:

39 Tablo 35 Öğrencilerin Üniversite Sınavı Başarılarına İlişkin Bilgiler Öğrencilerin Üniversite Sınavı Başarılarına İlişkin Bilgiler Kız Erkek Kız Erkek Kız Erkek Kız Erkek Öğrenci Sayısı Sınava Giren Toplam Öğrenci Sayısı ( Kız +Erkek ) Ön Lisans Programlarına Yerleşen Toplam Öğrenci sayısı Lisans Programlarına Yerleşen Toplam Öğrenci Sayısı Lisans ve Ön Lisans Programına Yerleşen Toplam Öğrenci Sayısı Genel Başarı Oranı ( % ) Tablo 36 Sınıf Tekrarı Yapan Öğrenci Sayısı Sınıf Tekrarı Yapan Öğrenci Sayısı Öğretim Yılı Toplam Öğrenci Sayısı Sınıf Tekrarı Yapan Öğrenci Sayısı

40 Tablo 37 Sorumluluğu Bulunan Öğrenci Sayısı Sorumluluğu Bulunan Öğrenci Sayısı Öğretim Yılı Toplam Öğrenci Sayısı Sorumluluğu Bulunan Öğrenci Sayısı Öğretim Yılı Tablo 38 Devamsızlık Nedeni İle Sınıf Tekrarı Yapan Öğrenci Sayısı Devamsızlık Nedeni İle Sınıf Tekrarı Yapan Öğrenci Sayısı Toplam Öğrenci Sayısı Devamsızlıktan Dolayı Sınıf Tekrarı Yapan Öğrenci Sayısı Onur Belgesi Alan Öğrenci Sayısı Teşekkür Belgesi Alan Öğrenci Sayısı Tablo 39 Ödül ve Cezalar Ödül ve Cezalar Öğrenci Sayısı Öğrenci Sayısı Öğrenci Sayısı Takdir Belgesi Alan Öğrenci Say Disiplin Cezası Alan Öğrenci Sayısı

41 Tablo EğitimÖğretim Yılı Öğrenci Ders Başarı Durumu (Ortaöğretim) D E R S Dersler 9. Sınıf Ortalaması 10. Sınıf Ortalaması 11. Sınıf Ortalaması 12. Sınıf Ortalaması Okul Ortalaması İl/ilçe Ortalaması Türk Edebiyatı Dil ve Anlatım Tarih T.C.İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Coğrafya ORTTAK DERSLER Matematik Fizik Kimya Biyoloji Felsefe Yabancı Dil Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Geometri Tablo 41 Yerleşim Yerleşim Toplam Alan (m2) Bina Alanı (m2) Bahçe alanı (m2)

42 Tablo 42 Sosyal Alanlar Sosyal Alanlar Tesisin adı Kapasitesi (Kişi Sayısı) Alanı(m2) Kantin Yemekhane Toplantı Salonu Konferans Salonu Seminer Salonu Tablo 43 Spor Alanları Spor Alanları Tesisin adı Kapasitesi (Kişi Sayısı) Alanı(m 2 ) Basketbol Alanı Futbol Sahası Kapalı Spor Salonu Voleybol Sahası Çevre Analizi 6.1 PEST (PolitikYasal, Ekonomik, SosyoKültürel, Teknolojik, Ekolojik, Etik) Analizi Sosyal Eğilimler Merkezi sınav sistemi ile öğrenci alan bir okul olmamız nedeniyle okulun öğrenci sosyal yapısının kozmopolit olması, Öğrenci aile yapısının ve sosyal yapısının değişikliğe uğraması, Okulumuzun mesleki ve teknik Anadolu dönüştürülmesinden dolayı öğrenci sayısının yıldan yıla azalması, Okulumuzun giderek daha çok tercih edilen bir okul olması, Okulumuzun ve çevresinin şehir merkezine, ticaret, sanayi bölgesine ve sağlık birimlerine olan yakınlığı, Okulumuzun metro, minibüs, otobüs, okul servisi gibi vasıtalarla ulaşım imkanına sahip olması. 42

43 Ekonomik Eğilimler Öğrencilerin okul seçimindeki bilinçli tercihleri, Sağlık hizmetleri alanında ara eleman ihtiyacının gittikçe artması, Okulumuzda eğitim verilen sağlık alanlarında kullanılan teknolojinin çağdaş teknolojiye uygun olması, İstihdamda değişiklikler içeren yeni kariyer yapılarının oluşması, Çevrenin ticaret, sanayi ve sağlık birimleri açısından yoğun bir bölge olması. Politik Eğilimler Toplumun mesleki eğitimden beklentilerinin farklılaşması, Şu anki mesleki ve teknik eğitimin toplumun beklentilerini yeterince sağlayamaması, Öğrencilerin okul türlerindeki belirsizliklerden dolayı farklı okul türlerine yönelmeleri, Ülkemizin milli eğitim politikalarında sık sık yapılan değişiklikler, Eğitimde bölüm türleri bakımından farklılaşmanın sağlanamaması, Eğitim ve öğretime yeterli maddi kaynağın aktarılamaması. Teknolojik Eğilimler Teknolojinin sürekli gelişmesi ve ilerlemesi, Teknolojinin sağladığı yeni öğrenme ve etkileşim olanaklarının artması, İletişimin ve iletişim olanaklarının artması. 6.2 Üst Politika Belgeleri MEB Stratejik Planı, İlgili Genel Müdürlüklerin Stratejik Planları, İl Millî Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planı, İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planı, Özel İdare Stratejik Planları incelenerek okulumuzun Stratejik Planı oluşturulmuş ve bununla ilgili faaliyetler belirlenmiştir. 43

44 7. GZFT (Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar, Tehditler) Analizi Güçlü Yönlerimiz Öğretmen kadromuzun dinamizm ve tecrübeyi bir arada barındırması, Okulumuzun çalışanları arasındaki iletişimin güçlü olması, İdareci ve öğretmen kadromuzun mesleki bilgi birikiminin yeterli düzeyde olması, Okulumuzun rehberlik servisi, onur ve disiplin kurullarının verimli çalışması, Okulumuzun öğrenci temsilcisi seçim sürecinin iyi uygulanması, Okulumuzun öğrencilerinin disiplin sorunlarının az olması, İdarenin ve öğretmenlerin her zaman örnek davranışlar içerisinde olması, Okul idaresinin MEB ve bağlı birimlere ait kararları ile teknolojiyi iyi takip etmesi, uyumlu çalışmasını sürdürmesi, Okulumuzun sosyal, kültürel ile sportif faaliyetlerde ilçe ve il çapında öncü olması, Okulumuzu kültür dersleri açısından araçgereç ve sarf malzemeleri yönlerinden yeterli düzeyde olması, Okulumuzun çevre ile iletişimin güçlü olması, Okulumuzun çevre tarafından iyi ve örnek bir eğitim kurumu olarak görülmesi, Öğretmenöğrenciveli iletişiminin iyi düzeyde olması, Okulumuzda Okul Aile Birliğimizin etkin bir biçimde çalışması, Okulumuzun güvenliğinin en üst seviyede sağlanması, Okulumuza ulaşımın kolay bir şekilde sağlanabilmesi, Okulumuzun ilçenin merkezi konumunda bulunması, Okulumuzun devlet okulları içerisinde kendini kabul ettirmiş bir okul olması, Okulumuzun Bölge Koordinatör Okulu durumunda bulunması, Okul idaresine ve çalışanlarına hizmet alanlar açısından güvenin tam olması, Öğrenci işlerinin iyi yürütülmesi, Okulumuzun yurtiçi ve uluslararası projelere etkin biçimde katılması, Okul kadromuzun öğrenmeye ve yeniliklere açık olmaya özen göstermesi, Yangın ve doğal felaketlere karşı okul çalışmalarının iyi düzeyde olması, Okulumuzun sağlık sektörü gibi, yoğun talebin olduğu bir sektöre öğrenci yetiştirmesi, Okulda bulunan OGYE ekibinin etkin ve sürekli çalışması. Zayıf Yönlerimiz Sınıf mevcutlarının kalabalık olması, Öğrencilerin kulüp seçimlerini tam, etkili ve doğru bir şekilde yapamamaları, Sosyal Kulüp çalışmalarının arzu edilen seviyede olmaması, Ödül mekanizmasının zayıflığı, başarılı öğrencilerin yeteri kadar ödüllendirilmemesi, Öğrenci devamsızlığının fazla olması, Öğrencilerin kurum kimliğine tam anlamıyla sahip çıkmayışları, Okul yemekhanesinin işler durumda olmaması, Kültürel ve sportif faaliyetlerin yapılacağı yeterli alanların olmaması, Personele yönelik sosyal etkinliklerinin azlığı, Okul kantininin öğrencilerin talebini yeterli düzeyde karşılayamaması, Okulumuzun yeşil alanlarının az olması, Okulumuzun bahçesinin dar ve öğrencilerin rahat hareket etmesine uygun olmaması, Öğrencilerimizin okul birimlerini temiz ve özenli kullanmamaları, Laboratuvar sayısının öğrenci sayısına oranla yetersiz kalması, Genel lise öğrencilerimiz içinde sadece bir alana yoğunlaşmış öğrencilerin homojen bir yapı oluşturması, Yaşanan dönüşümle birlikte, yeni statüde bir okul olmanın getirdiği muhtelif sorunlar, Okulumuzun mesleki ve teknik Anadolu lisesine dönüşümü ile birlikte öğretmen ve idareci kadrosundaki zorunlu ve hızlı sirkülasyon, Sık yaşanan idareci rotasyonu. 44

45 Fırsatlarımız Okulumuzun merkezi sınavla öğrenci alması, Çevre tarafından okulumuzun iyi ve örnek bir eğitim kurumu olarak görülmesi, Okulumuzun, Kaymakamlık Kültür Salonu na ve BAYGEM e yakın olması, Okulumuzun İstanbul Büyük Şehir Belediyesi Spor Kompleksi ne yakın olması, Okulumuzun İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ne yakın olması, Okulumuzun ilçede merkezi konumda olması. Okulumuza ulaşımın kolay olması, Okulumuzun sağlık ve sanayi kuruluşlarına yakın olması, Okulumuzun çevresinde bulunan alışveriş merkezlerinin sosyal, kültürel olanaklarından faydalanılabilmesi, Sağlık sektöründe var olan kalifiye elaman ihtiyacının, okulumuzun daha fazla tercih edilmesini sağlaması, Okulumuzun kurumlar arası işbirliğine yatkın olması. Okulumuzun öğretmenler tarafından tercih edilen bir okul olması, Okulumuzun karar verme mekanizmalarının hızlı işlemesi. Tehditlerimiz Okul binamızın hantal olması, Okulumuzun gelir getirici faaliyetlerinin azlığı ve ekonomik eksiklikler ile maddi kaynak yetersizliği, Okulumuzun dört yol ağzında bulunması nedeniyle ses izolasyonunun elverişsiz olması, Sağlık meslek lisesi ve genel lise öğrencilerinin bir arada olmasının getirdiği muhtelif sorunlar, Okulumuzda belli bir alana yönelmiş öğrencilerin homojen yapı oluşturması, Çevrede açılan alışveriş merkezlerinin okul sosyal yaşantısını etkilemesi, Velilerin akademik başarıyı tek hedef olarak düşünmesi, Sağlık dalında yeterli öğretmeni sağlamada sıkıntıların yaşanma ihtimali, Okulumuzun mesleki ve teknik Anadolu lisesine dönüşümü ile birlikte sınıf yapılı okul binasının Laboratuvar ağırlıklı bir okula dönüşmesi, Genel anlamda meslek liselerinden 4 yıllık fakültelere öğrenci yerleştirme oranının düşüklüğü, Laboratuvarlardaki teknik yapının güncel teknolojiye uyumluluğu açısından sürekliliğin sağlanamaması, Okulumuz ile sağlık kurumları arasındaki işbirliğinin henüz zayıf oluşu, Okul güvenliğinin profesyonel olarak sağlanamayışı, Personelin hizmet içi eğitim olanaklarının azlığı. 45

46 III. BÖLÜM GELECEĞE YÖNELİM 46

47 III. GELECEĞE YÖNELİM 8. Misyon, Vizyon, Temel Değerler TUNA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ MİSYONUMUZ Sağlıktan büyük zenginlik yoktur. felsefesinden hareket eden, çevresi ile sağlıklı iletişim kurabilen, geleceğe güvenle bakan; kendini sorgulayabilen, nitelikli, çağdaş, demokrat bireyler yetiştirmeyi ve model okul olmayı varlığının sebebi sayar. VİZYONUMUZ Saygıyı esas alan, sorumluluğunu bilen, sevgi dolu ve sağlıklı bireyler yetiştiren; öğrencisi, personeli ve mezunu olmaktan gurur duyulan, değişime ve gelişime liderlik eden bir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olmaktır. 47

48 TEMEL DEĞERLERİMİZ PLANLILIK ŞEFFAFLIK DÜRÜSTLÜK DİSİPLİN HOŞGÖRÜ ÇALIŞKANLIK ÖZGÜVEN BAŞARI İLKELİLİK MİLLİ, MANEVİ VE ETİK DEĞERLERE BAĞLILIK İLKELERİMİZ TÜRK MİLLİ EĞİTİMİNİN TEMEL İLKELERİNE TAM BAĞLILIK KATILIMCILIK KARARLILIK GÜVENİLİRLİK İLETİŞİMDE HIZ BAŞARIDA DEVAMLILIK DAİMA İLERİYE ULAŞMAK 48

49 9. Temalar, Amaçlar, Hedefler, Performans Göstergeleri, Faaliyet/Projeler ve Stratejiler Tablo 44 Okulumuz İçin Tema Başlıkları Tema Faaliyetler a) Akademik Başarı 1) EğitimÖğretim b) Okul Öncesi Eğitim a) Eğitime Destek Hizmetleri b) Güvenli Okul 2) Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi c) Fiziksel Kapasitenin Kullanımı d) Maddi Kaynakların Kullanımı 3) OkulSağlık Kurumu İşbirliği Sektörel İşbirliği 4) YönetimOrganizasyon Stratejik Yönetim Anlayışının Yerleştirilmesi a) Sosyal Kulüpler 5) Toplumsal ve Sosyal Gelişim b) Sportif Yarışma ve Etkinlikler ile Projeler c) Türkçeyi Güzel ve Etkili Kullanma 6) Paydaş İlişkiler OkulVeli İşbirliği 7) Okul Tanıtımı Okul Tanıtımı ve Reklam 49

50 Tablo 45 Stratejik Amaçlar Temalar 1 EğitimÖğretim 1 Stratejik Amaçlar STRATEJİK AMAÇ1: Okulumuzun üniversiteye öğrenci yerleştirme oranını korumak. 2 EğitimÖğretim 2 STRATEJİK AMAÇ2: Okulumuzdan öğretim yılından itibaren tıp fakültesine öğrenci göndermek. 3 EğitimÖğretim 3 STRATEJİK AMAÇ3: Öğrencilerin mesleki birikimlerini en üst düzeye çıkarmak. 4 EğitimÖğretim 4 STRATEJİK AMAÇ4: Okulumuzda personelimizin ve yakın çevremizdeki çalışanların çocuklarına yönelik ana sınıfı açmak. 5 Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi 1 STRATEJİK AMAÇ5: Kamu ve özel teşebbüs imkânlarıyla okula çağın eğitim anlayışı ilkelerine uygun nitelikte, fiziki kapasiteyi geliştirici laboratuvar cihaz ve malzemeleri kazandırmak. 6 Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi 2 STRATEJİK AMAÇ6: Okulun fiziki şartlarını iyileştirerek daha nitelikli eğitimöğretim ortamı sağlamak. 7 Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi 3 STRATEJİK AMAÇ7: Güvenli ve sağlıklı okul ortamı yaratılması için okulumuzdaki yaşam kalitesini yükseltmek. 8 OkulSağlık Kurumu İşbirliği STRATEJİK AMAÇ8: Okulumuzda bulunan bölümlerle ilgili sağlık kuruluşlarıyla diyalog ve işbirliğini arttırmak. 9 YönetimOrganizasyon STRATEJİK AMAÇ9: Stratejik yönetim anlayışını yerleştirmek amacıyla daha etkin yönetim, denetim sistemi oluşturmak. 10 Toplumsal ve Sosyal Gelişim 1 STRATEJİK AMAÇ10: Öğrencilerimizin sosyalleşmesini sağlamak için kültürel, sosyal ve sportif faaliyetlere katılımını artırmak. 11 Toplumsal ve Sosyal Gelişim 2 STRATEJİK AMAÇ11: Öğrencilerin okuma alışkanlıklarını geliştirmek için Yazarlar Okullarda Projesi kapsamında yazarlarla seminerler düzenlemek. 50

51 12 Toplumsal ve Sosyal Gelişim 3 STRATEJİK AMAÇ12: Öğrencilere dil zevkini kazandırarak Türkçenin güzel ve etkili kullanımını sağlamak. 13 Paydaş İlişkiler STRATEJİK AMAÇ13: Okulveli işbirliğini geliştirmek. 14 Okul Tanıtımı STRATEJİK AMAÇ14: Paydaşlar ile işbirliği yaparak okulu tanıtmak. Tablo 46 Stratejik Hedefler Temalar Stratejik Amaçlar Stratejik Hedefler 1 EğitimÖğretim 1 STRATEJİK AMAÇ1: Okulumuzun üniversiteye öğrenci yerleştirme oranını korumak. Stratejik Hedef 1.1: % 33 olan lisans programlarına yerleşme oranını % 33 ün altına düşürmemek. Stratejik Hedef 1.2: % 16 olan ön lisans ve açık öğretim programlarına yerleşme oranını % 15 in altına düşürmek. 2 EğitimÖğretim 2 STRATEJİK AMAÇ2: Okulumuzdan öğretim yılından itibaren tıp fakültesine öğrenci göndermek. Stratejik Hedef 2.1: 2016 da mezun öğrencilerin %2 sini, 2017 de %3 ünü, 2018 de %4 ünü, 2019 da %5 ini tıp fakültesi programlarına göndermek. Stratejik Hedef 2.2: Son sınıf öğrencilerine yönelik en az iki farklı tıp fakültesini tanıtmak. 3 EğitimÖğretim 3 STRATEJİK AMAÇ3: Öğrencilerin mesleki birikimlerini en üst düzeye çıkarmak. 51 Stratejik Hedef 3.1: Ortaya çıkan yeni hastalıklarla ilgili her yıl ikiden az olmamak üzere seminer düzenlemek. Stratejik Hedef 3.2: Meslek dersleriyle ilgili her yıl en az bir bilgi yarışması düzenlemek.

52 4 EğitimÖğretim 4 STRATEJİK AMAÇ4: Okulumuzda personelimizin ve yakın çevremizdeki çalışanların çocuklarına yönelik ana sınıfı açmak. Stratejik Hedef 3.3: Okulumuzdaki sağlık alanlarıyla ilgili her yıl en az iki sunum gerçekleştirilmesi. Stratejik Hedef 3.4: Sağlık alanlarıyla ilgili Hemşirelik Haftası benzeri belirli günler konulu faaliyetler düzenlemek. Stratejik Hedef 4.1: Ana sınıfı açılışını gerçekleştirmek. Stratejik Hedef 4.2: Öğrenci kayıtlarını gerçekleştirmek. Stratejik Hedef 4.3: Ana okulu sınıf öğrenci sayısını her yıl % 5 arttırmak. Stratejik Hedef 4.4: Ana sınıfı öğrencilerine yönelik oyun alanları kurmak. Stratejik Hedef 5.1: Okulumuza her alan/bölüm için birer laboratuvar kazandırmak. 5 Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi 1 STRATEJİK AMAÇ5: Kamu ve özel teşebbüs imkânlarıyla okula çağın eğitim anlayışı ilkelerine uygun nitelikte, fiziki kapasiteyi geliştirici laboratuvar cihaz ve malzemeleri kazandırmak. Stratejik Hedef 5.2: İşbirliği yapılacak sağlık kuruluşu yetkilerinin en az %50 sini okulumuza davet ederek ziyaret ve tanıtım faaliyetleri gerçekleştirmek. Stratejik Hedef 5.3: İşbirliği yapılacak sağlık kuruluşlarından alınacak eğitim faaliyetlerinden meslek dersi öğretmenlerimizin %70 inin katılımını sağlamak. Stratejik Hedef 5.4: İşbirliği yapılan sağlık kuruluşlarının en az %10 undan laboratuvar malzemesi temin etmek. Stratejik Hedef 5.5: Laboratuvarları teçhizat ve malzeme bakımından eğitimöğretime hazır hale getirmek. 6 Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi 2 STRATEJİK AMAÇ6: Okulun fiziki şartlarını iyileştirerek daha nitelikli eğitimöğretim ortamı sağlamak. Stratejik Hedef 6.1: Okulumuzun bütün birimlerini eğitimöğretime sürekli hazır hale getirmek. Stratejik Hedef 6.2: Fatih Projesi kapsamında kurulumu sağlanan akıllı tahtaların tamamını aktif hale getirip etkin biçimde kullanımını sağlamak. Stratejik Hedef 6.3: Öğrencilerin satranç ve masa tenisi oynayabilecekleri Hobi Odası oluşturmak ve bundan en az %50 sinin 52

53 faydalanmasını sağlamak. Stratejik Hedef 7.1: Turnike sistemine geçerek bahçe ve bina güvenliğini arttırmak. 7 Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi 3 STRATEJİK AMAÇ7: Güvenli ve sağlıklı okul ortamı yaratılması için okulumuzdaki yaşam kalitesini yükseltmek. Stratejik Hedef 7.2: Okul bahçesinin düzenlenmesi adına bahçede bank sayısının öğrenci sayısını %10 unu kapsayacak şekilde arttırmak. Stratejik Hedef 7.3: Basketbol ve voleybol sahasını işlevsel hale getirmek OkulSağlık Kurumu İşbirliği Yönetim Organizasyon Toplumsal ve Sosyal Gelişim 1 Toplumsal ve Sosyal Gelişim 2 STRATEJİK AMAÇ8: Okulumuzda bulunan bölümlerle ilgili sağlık kuruluşlarıyla diyalog ve işbirliğini arttırmak. STRATEJİK AMAÇ9: Stratejik yönetim anlayışını yerleştirmek amacıyla daha etkin yönetim, denetim sistemi oluşturmak. STRATEJİK AMAÇ10: Öğrencilerimizin sosyalleşmesini sağlamak için kültürel, sosyal ve sportif faaliyetlere katılımını artırmak. STRATEJİK AMAÇ 11: Öğrencilerin okuma Stratejik Hedef 7.4: Bahçemizdeki kamelyanın peyzaj düzenlemesini gerçekleştirmek. Stratejik Hedef 8.1: İşbirliği yapılacak sağlık kuruluşlarından alınacak eğitim faaliyetlerinden meslek dersi öğretmenlerimizin %70 ini kapsayacak şekilde katılımlarını sağlamak. Stratejik Hedef 8.2: Öğrencilerin %100 ünün tam donanımlı sağlık kuruluşlarında staj yapmasını sağlamak. Stratejik Hedef 8.3: Mezun öğrencilerimizin en az %15 inin tam donanımlı sağlık kuruluşlarında istihdamını sağlamak. Stratejik Hedef 9.1: Stratejik Plan Çalışma Ekiplerinin etkin biçimde çalışıp çalışmadıklarını her dönem başında yapılan toplantılarla takip etmek. Stratejik Hedef 9.2: Tespit edilen aksaklıkların ekip lideri tarafından aylık raporlar halinde okul idaresine sunulmasını sağlamak. Stratejik Hedef 10.1: Zorunlu olarak açılması gereken sosyal kulüplerin dışında en az üç yeni öğrenci kulübünü belirlemek. Stratejik Hedef 10.2: Sosyal kulüplerin her yıl en az bir toplum hizmeti faaliyeti yapmasını sağlamak. Stratejik Hedef 10.3: Sosyal kulüpleri etkin bir biçimde çalıştırarak öğrencilerin hazırladıkları faaliyetleri sergilemelerini sağlamak. Stratejik Hedef 11.1: İstanbul Kulübü nün bu proje kapsamında en az iki yazarla yıl içerisinde öğrencilere yönelik tanıtım 53

54 12 Toplumsal ve Sosyal Gelişim 3 13 Paydaş İlişkiler 14 Okul Tanıtımı alışkanlıklarını geliştirmek için Yazarlar Okullarda Projesi kapsamında yazarla seminer düzenlemek. STRATEJİK AMAÇ 12: Öğrencilere dil zevkini kazandırarak Türkçenin güzel ve etkili kullanımını sağlamak. STRATEJİK AMAÇ 13: Okulveli işbirliğini geliştirmek. STRATEJİK AMAÇ 14: Paydaşlar ile işbirliği yaparak okulu tanıtmak. etkinliği düzenlemesini sağlamak. Stratejik Hedef 11.2: En az iki yazarla imza günleri düzenlemek. Stratejik Hedef 11.3: Tuna MTA Lisesi Edebiyat Ödülleri Geleneği ni başlatmak. Stratejik Hedef 12.1: Sınıflar Arası Etki ve Güzel Konuşma Yarışması ve Şiir Okuma Etkinliği düzenleyerek öğrencilerin en az %20 sinin katılımını sağlamak. Stratejik Hedef 12.2: Diksiyon ve Hitabet dersinin seçmeli ders olarak okutulmasının devamını sağlamak. Stratejik Hedef 12.3: Düzenlenecek deneme yazma yarışmalarına öğrencilerin %20 sinin katılmasını sağlamak. Stratejik Hedef 13.1: Dönem başlarında rehber öğretmenler öncülüğünde veli toplantıları düzenlemek. Stratejik Hedef 13.2: Velilerle işbirliği yaparak disiplin olaylarının aşamalı olarak %10 oranında azalmasını sağlamak. Stratejik Hedef 13.3: İletişim vasıtalarını kullanarak velilerimizin %100 üne ulaşmak ve veli toplantılarına en az %70 inin katılımını sağlamak. Stratejik Hedef 13.4: Okulumuza katkı sağlayabilecek velilerimizin %10 undan yararlanmak. Stratejik Hedef 14.1: Okulu tanıtıcı video hazırlayıp okulun web sitesinde yayınlamak. Stratejik Hedef 14.2: Okul internet sitesinin haftalık olarak güncellenmesini sağlamak. Stratejik Hedef 14.3: Okulumuzun daha yüksek puanlı öğrenciler tarafından tercih edilmesini sağlamak için orta okullara yönelik tanıtım faaliyetleri yapmak. Stratejik Hedef 14.4: Okul dergisinin her yıl düzenli olarak çıkarılmasını sağlamak. 54

55 Tablo 47 Performans Göstergeleri Sıra Nu. Temalar Stratejik Amaçlar Stratejik Hedefler Performans Göstergeleri 1 EğitimÖğretim 1 2 EğitimÖğretim 2 3 EğitimÖğretim 3 STRATEJİK AMAÇ1: Okulumuzun üniversiteye öğrenci yerleştirme oranını korumak. STRATEJİK AMAÇ2: Okulumuzdan öğretim yılından itibaren tıp fakültesine öğrenci göndermek. STRATEJİK AMAÇ3: Öğrencilerin mesleki birikimlerini en üst düzeye çıkarmak. Stratejik Hedef 1.1: % 33 olan lisans programlarına yerleşme oranını % 33 ün altına düşürmemek. Stratejik Hedef 1.2: Genel lise son sınıf öğrencilerine yönelik en az üç üniversiteyi tanıtmak. Stratejik Hedef 2.1: 2016 da mezun öğrencilerin %2 sini, 2017 de %3 ünü, 2018 de %4 ünü, 2019 da %5 ini tıp fakültesi programlarına göndermek. Stratejik Hedef 2.2: Son sınıf öğrencilerine yönelik en az iki farklı tıp fakültesini tanıtmak. Stratejik Hedef 3.1: Ortaya çıkan yeni hastalıklarla ilgili her yıl ikiden az olmamak üzere seminer düzenlemek. Stratejik Hedef 3.2: Meslek dersleriyle ilgili her yıl en az bir bilgi yarışması düzenlemek. PG 1.1.1: Dört yıllık fakültelere yerleşen öğrenci sayısı. PG 1.2.1: Gezi yalpılan üniversite sayısı. PG 1.2.2: Geziye katılan öğrenci sayısı. PG 2.1.1: 2016 dan itibaren tıp fakültesi programlarına yerleşen öğrenci sayısı. PG 2.2.1: Son sınıf öğrencilerine tanıtılan tıp fakültesi sayısı. PG 2.2.2: Tıp fakültesi tanıtımlarına katılan öğrenci sayısı. PG 3.1.1: Ortaya çıkan yeni hastalıklarla ilgili her yıl düzenlenen seminer sayısı. PG 3.1.2: Ortaya çıkan yeni hastalıklarla ilgili her yıl düzenlenen seminerlere katılan öğrenci ve öğretmen sayısı. PG 3.1.3: Ortaya yeni çıkan hastalık sayısı. PG 3.2.1: Meslek dersleriyle ilgili düzenlenen bilgi yarışması sayısı. PG 3.2.2: Meslek dersleriyle ilgili düzenlenen bilgi yarışmasına katılan sınıf sayısı. PG 3.2.3: Meslek dersleriyle ilgili düzenlenen bilgi 55

56 yarışmasına katılan öğrenci sayısı. 4 EğitimÖğretim 4 STRATEJİK AMAÇ4: Okulumuzda personelimizin ve yakın çevremizdeki çalışanların çocuklarına yönelik ana sınıfı açmak. Stratejik Hedef 3.3: Okulumuzdaki sağlık alanlarıyla ilgili her yıl en az iki sunum gerçekleştirilmesi. Stratejik Hedef 3.4: Sağlık alanlarıyla ilgili Hemşirelik Haftası benzeri belirli günler konulu faaliyetler düzenlemek. Stratejik Hedef 4.1: Ana sınıfı açılışını gerçekleştirmek. Stratejik Hedef 4.2: Öğrenci kayıtlarını gerçekleştirmek. Stratejik Hedef 4.3: Ana okulu sınıf öğrenci sayısını her yıl % 5 arttırmak. Stratejik Hedef 4.4: Ana sınıfı öğrencilerine yönelik oyun alanları kurmak. PG 3.3.1: Okulumuzdaki sağlık alanlarıyla ilgili gerçekleştirilen sunum sayısı. PG 3.3.2: Okulumuzdaki sağlık alanlarıyla ilgili gerçekleştirilen sunuma katılan öğretmen ve öğrenci sayısı. PG 3.4.1: Sağlık alanlarıyla ilgili belirli günler konulu düzenlenen faaliyet sayısı. PG 3.4.2: Sağlık alanlarıyla ilgili belirli günler konulu düzenlenen faaliyetlere katılan öğrenci sayısı. PG 4.1.1: Açılan ana sınıfı şube sayısı. PG 4.2.1: Açılan ana sınıfına kaydolan öğrenci sayısı. PG 4.3.1: Açılan ana sınıfına kaydolan öğrenci sayısındaki artış oranı. PG 4.4.1: Oyun alanının genişliği ve bu alandaki istasyon sayısı. 5 Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi 1 STRATEJİK AMAÇ5: Kamu ve özel teşebbüs imkânlarıyla okula çağın eğitim anlayışı ilkelerine uygun nitelikte, fiziki kapasiteyi geliştirici laboratuvar cihaz ve malzemeleri kazandırmak. Stratejik Hedef 5.1: Okulumuza her alan/bölüm için birer laboratuvar kazandırmak. Stratejik Hedef 5.2: İşbirliği yapılacak sağlık kuruluşu yetkilerinin en az %50 sini okulumuza davet ederek ziyaret ve tanıtım faaliyetleri gerçekleştirmek. Stratejik Hedef 5.3: İşbirliği yapılacak sağlık kuruluşlarından alınacak eğitim faaliyetlerinden meslek dersi öğretmenlerimizin %70 inin katılımını sağlamak. Stratejik Hedef 5.4: İşbirliği yapılan sağlık kuruluşlarının en az %10 undan laboratuvar PG 5.1.1: Okulumuza her alan/bölüm için açılan laboratuvar sayısı. PG 5.1.2: Laboratuvarlardan yararlanan öğrenci sayısı. PG 5.2.1: İşbirliği için irtibata geçilen sağlık kuruluşu sayısı. PG 5.2.2: İşbiriliği yapılabilen sağlık kurumu sayısı PG 5.2.3: Ziyaret ve tanıtım faaliyetleri sayısı. PG 5.3.1: Eğitim faaliyetlerinden faydalanan meslek dersi öğretmen sayısı. PG 5.4.1: İşbirliği yapılan sağlık kuruluşlarından temin 56

57 malzemesi temin etmek. Stratejik Hedef 5.5: Laboratuvarları teçhizat ve malzeme bakımından eğitimöğretime hazır hale getirmek. edilen laboratuvar malzemesinin türü ve sayısı. PG 5.5.1: Donanımı tamamlanan laboratuvar sayısı. 6 7 Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi 2 Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi 3 STRATEJİK AMAÇ6: Okulun fiziki şartlarını iyileştirerek daha nitelikli eğitimöğretim ortamı sağlamak. STRATEJİK AMAÇ7: Güvenli ve sağlıklı okul ortamı yaratılması için okulumuzdaki yaşam kalitesini yükseltmek. Stratejik Hedef 6.1: Okulumuzun bütün birimlerini eğitimöğretime sürekli hazır hale getirmek. Stratejik Hedef 6.2: Fatih Projesi kapsamında kurulumu sağlanan akıllı tahtaların tamamını aktif hale getirip etkin biçimde kullanımını sağlamak. Stratejik Hedef 6.3: Öğrencilerin satranç ve masa tenisi oynayabilecekleri Hobi Odası oluşturmak ve bundan en az %50 sinin faydalanmasını sağlamak. Stratejik Hedef 7.1: Turnike sistemine geçerek bahçe ve bina güvenliğini arttırmak. Stratejik Hedef 7.2: Okul bahçesinin düzenlenmesi adına bahçede bank sayısının öğrenci sayısını %10 unu kapsayacak şekilde arttırmak. Stratejik Hedef 7.3: Basketbol ve voleybol sahasını işlevsel hale getirmek. Stratejik Hedef 7.4: Bahçemizdeki kamelyanın peyzaj düzenlemesini gerçekleştirmek. PG 6.1.1: Eğitimöğretime hazır hale getirilen birim sayısı. PG 6.2.1: Kurulumu sağlanan ve aktif hale getirilen akıllı tahta sayısı. PG 6.2.2: Akıllı tahtayı derslerinde etkin olarak kullanabilen öğretmen sayısı. PG 6.2.3: Akılla tahta uygulamalarından etkin olarak faydalanan öğrenci sayısı. PG 6.3.1: Hobi odasının oluşturulması. PG 6.3.2: Hobi odasında faydalanan öğrenci sayısı. PG 7.1.1: Turnike sisteminin oluşturulması. PG 7.1.2: Kurulan turnike sayısı. PG 7.2.1: Bahçeye ilave edilen bank sayısı. PG 7.2.2: Banklardan faydalanan öğrenci sayısı. PG 7.3.1: İşlevsel olarak kullanılabilen basketbol ve voleybol alanı sayısı. PG 7.3.2: Basketbol ve voleybol alanlarından faydalanılan öğrenci sayısı. PG 7.4.1: Kamelyanın etrafına eklenen bitki sayısı. 57

58 OkulSağlık Kurumu İşbirliği Yönetim Organizasyon Toplumsal ve Sosyal Gelişim 1 STRATEJİK AMAÇ8: Okulumuzda bulunan bölümlerle ilgili sağlık kuruluşlarıyla diyalog ve işbirliğini arttırmak. STRATEJİK AMAÇ9: Stratejik yönetim anlayışını yerleştirmek amacıyla daha etkin yönetim, denetim sistemi oluşturmak. STRATEJİK AMAÇ10: Öğrencilerimizin sosyalleşmesini sağlamak için kültürel, sosyal ve sportif faaliyetlere katılımını artırmak. Stratejik Hedef 8.1: İşbirliği yapılacak sağlık kuruluşlarından alınacak eğitim faaliyetlerinden meslek dersi öğretmenlerimizin %70 ini kapsayacak şekilde katılımlarını sağlamak. Stratejik Hedef 8.2: Öğrencilerin %100 ünün tam donanımlı sağlık kuruluşlarında staj yapmasını sağlamak. Stratejik Hedef 8.3: Mezun öğrencilerimizin en az %15 inin tam donanımlı sağlık kuruluşlarında istihdamını sağlamak. Stratejik Hedef 9.1: Stratejik Plan Çalışma Ekiplerinin etkin biçimde çalışıp çalışmadıklarını her dönem başında yapılan toplantılarla takip etmek. Stratejik Hedef 9.2: Tespit edilen aksaklıkların ekip lideri tarafından aylık raporlar halinde okul idaresine sunulmasını sağlamak. Stratejik Hedef 10.1: Zorunlu olarak açılması gereken sosyal kulüplerin dışında en az üç yeni öğrenci kulübünü belirlemek. Stratejik Hedef 10.2: Sosyal kulüplerin her yıl en az bir toplum hizmeti faaliyeti yapmasını sağlamak. PG 8.1.1: İşbirliği yapılan sağlık kuruluşlarından alınan eğitim faaliyetlerine katılan meslek öğretmenlerinin sayısı. PG 8.2.1: Donanımlı hastanelerde staj yapan öğrenci sayısı. PG 8.2.2: Donanımlı hastanelerde yapılan toplam staj saati. PG 8.3.1: Tam donanımlı sağlık kuruluşlarında istihdam edilen mezun öğrenci sayısı. PG 9.1.1: Stratejik Plan Çalışma Ekibinin yaptığı toplantı sayısı. PG 9.2.1: Ekip liderlerinin okul idaresine sundukları rapor sayısı. PG : Yeni belirlenen sosyal kulüp sayısı. PG : Yeni belirlenen sosyal kulüp isimleri. PG : Yeni belirlenen kulüplerden kurulan kulüp sayısı. PG : Yeni kurulan kulüplere seçilen öğrenci sayısı. PG : Sosyal kulüplerin yıl içerisinde yaptıkları toplum hizmeti faaliyet sayısı. PG : Yapılan faaliyetlerin isimleri. PG : Bu faaliyetleri gerçekleştiren öğrenci ve öğretmen sayısı. 58

59 11 12 Toplumsal ve Sosyal Gelişim 2 Toplumsal ve Sosyal Gelişim 3 STRATEJİK AMAÇ11: Öğrencilerin okuma alışkanlıklarını geliştirmek için Yazarlar Okullarda Projesi kapsamında yazarla seminer düzenlemek. STRATEJİK AMAÇ12: Öğrencilere dil zevkini kazandırarak Türkçenin güzel ve etkili kullanımını sağlamak. Stratejik Hedef 10.3: Sosyal kulüpleri etkin bir biçimde çalıştırarak öğrencilerin hazırladıkları faaliyetleri sergilemelerini sağlamak. Stratejik Hedef 11.1: İstanbul Kulübü nün bu proje kapsamında en az iki yazarla yıl içerisinde öğrencilere yönelik tanıtım etkinliği düzenlemesini sağlamak. Stratejik Hedef 11.2: En az iki yazarla imza günleri düzenlemek. Stratejik Hedef 11.3: Tuna MTA Lisesi Edebiyat Ödülleri Geleneği ni başlatmak. Stratejik Hedef 12.1: Sınıflar Arası Etkili ve Güzel Konuşma Yarışması ve Şiir Okuma Etkinliği düzenleyerek öğrencilerin en az %20 sinin katılımını sağlamak. Stratejik Hedef 12.2: Diksiyon ve Hitabet dersinin seçmeli ders olarak okutulmasının devamını sağlamak. PG : Sosyal kulüplerin sergiledikleri faaliyet sayısı. PG : Sergilenen faaliyetlere katılan öğrenci ve öğretmen sayısı. PG : İstanbul Kulübü nün proje kapsamında tanıttığı yazar sayısı. PG : Bu tanıtımlara katılan öğrenci sayısı. PG : İmza günü etkinliği düzenlenen yazar sayısı. PG : İmza günlerine katılan öğrenci sayısı. PG : Tuna MTA Lisesi Edebiyat Ödülleri Geleneği nin başlatılıp başlatılmadığı. PG : Bu etkinlikte verilen ödülün niteliği ve sayısı PG : Ödül etkinliğinde görevli öğretmen ve öğrenci sayısı. PG : Düzenlenen anketlere katılan öğretmen ve öğrenci sayısı. PG : Sınıflar Arası Etkili ve Güzel Konuşma Yarışması na katılan şube sayısı. PG : Sınıflar Arası Etkili ve Güzel Konuşma Yarışması na katılan öğrenci sayısı. PG : Bu yarışmalarda derece elde eden sınıfın ve öğrencinin adı. PG : Verilen ödülün niteliği ve sayısı. PG : Diksiyon ve Hitabet dersinin seçmeli ders olarak okutulmasının devamının sağlanıp sağlanmadığı. 59

60 Stratejik Hedef 12.3: Düzenlenecek deneme yazma yarışmalarına öğrencilerin %20 sinin katılmasını sağlamak. PG : Seçmeli Diksiyon ve Hitabet dersinin okutulduğu sınıf sayısı. PG : Seçmeli Diksiyon ve Hitabet dersinin okutulduğu öğrenci sayısı. PG : Yapılan yarışma sayısı. PG : Yarışmalara katılan toplam öğrenci sayısı. PG : Ödül kazanan öğrenci sayısı. PG : Ödülün niteliği ve sayısı. 13 Paydaş İlişkiler STRATEJİK AMAÇ13: Okulveli işbirliğini geliştirmek. Stratejik Hedef 13.1: Dönem başlarında rehber öğretmenler öncülüğünde veli toplantıları düzenlemek. Stratejik Hedef 13.2: Velilerle işbirliği yaparak disiplin olaylarının aşamalı olarak %10 oranında azalmasını sağlamak. Stratejik Hedef 13.3: İletişim vasıtalarını kullanarak velilerimizin %100 üne ulaşmak ve veli toplantılarına en az %70 inin katılımını sağlamak. Stratejik Hedef 13.4: Okulumuza katkı sağlayabilecek velilerimizin %10 undan yararlanmak. PG : Dönem başlarında veli toplantı yapılan sınıf sayısı. PG : Toplantılara katılan veli sayısı. PG : Toplantıya katılmayan veli sayısı. PG : 2014 te yaşanan disiplin olayı sayısı. PG : 2015 te yaşanan disiplin olayı sayısı. PG : 2016 da yaşanan disiplin olayı sayısı. PG : 2017 de yaşanan disiplin olayı sayısı. PG : 2018 de yaşanan disiplin olayı sayısı. PG : 2019 da yaşanan disiplin olayı sayısı. PG : Veli toplantılarına katılan veli sayısı. PG : Veli toplantılarına katılmayan veli sayısı. PG : Okulumuza katkı sağlayan veli sayısı. PG : Velinin okula sağladığı katkının niteliği ve miktarı. 60

61 14 Okul Tanıtımı STRATEJİK AMAÇ14: Paydaşlar ile işbirliği yaparak okulu tanıtmak. Stratejik Hedef 14.1: Okulu tanıtıcı video hazırlayıp okulun web sitesinde yayınlamak. Stratejik Hedef 14.2: Okul internet sitesinin haftalık olarak güncellenmesini sağlamak. Stratejik Hedef 14.3: Okulumuzun daha yüksek puanlı öğrenciler tarafından tercih edilmesini sağlamak için ortaokullara yönelik tanıtım faaliyetleri yapmak. Stratejik Hedef 14.4: Okul dergisinin her yıl düzenli olarak çıkarılmasını sağlamak. PG : Okulu tanıtıcı video hazırlanıp hazırlanmadığı. PG : Hazırlanan videonun okulun web sitesinde yayınlanıp yayınlanmadığı. PG : Okul internet sitesinin güncellendiği hafta sayısı. PG : Okul internet sitesinin güncellenmediği hafta sayısı. PG : Tanıtımımızı yaptığımız ortaokul sayısı. PG : Tanıtımımızı yaptığımız ortaokul toplam öğrenci sayısı. PG : Okulumuzu yüksek puanla tercih eden öğrenci sayısı. PG : Okul dergisinin her yıl düzenli olarak çıkarılıp çıkarılmadığı. PG : Derginin baskı miktarı. PG : Derginin maliyeti. 61

62 Stratejiler Strateji 1: (ZF Stratejisi) Okulumuzun hedeflerinden biri olan üniversiteye öğrenci yerleştirme oranını korumak için öğrencilerimize yönelik olarak lisans programlarını tanıtıcı faaliyetleri ve geziler düzenlenecektir. Her dönem iki deneme sınavı yapılarak başarı düzeyleri takip edilecektir. Genel lise son sınıf öğrencilerine yönelik ise en az üç üniversiteyi tanıtıcı geziler düzenlenecektir. Tanıtım ve gezi faaliyeti için sponsor kuruluşlarla iletişime geçilecektir. Strateji 2: (ZF Stratejisi) Okulumuzun bir başka hedefi de EğitimÖğretim Yılı ndan itibaren Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bölümleri ndeki mezunlarımızı da tıp fakültesi programlarına yerleştirmektir. Bu amaçla son sınıf öğrencilerimize yönelik tıp fakültesi programlarını tanıtıcı broşür ve afişlerin okul içinde dağıtımı yapılacaktır. Yine bu öğrencilerimize yönelik olarak tıp fakültesi lisans programlarını tanıtıcı rehberlik faaliyetleri ve geziler düzenlenecektir. Her dönem iki LYS (sayısalfen bilimleri) denemesi yapılarak başarı düzeyleri takip edilecektir. Tanıtım ve gezi faaliyeti için sponsor kuruluşlarla iletişime geçilecektir. Yapılan tüm etkinlikler ve gezi çalışmalar CD haline getirilecek ve elektronik ortamda kaydedilecektir. Strateji 3: (GF Stratejisi) Öğrencilerin mesleki birikimlerini en üst düzeye yükseltmek amacıyla, ortaya çıkan yeni hastalıklarla ilgili her yıl ikiden az olmamak üzere seminer ve bunlarla ilgili bilgi yarışmaları düzenlenecektir. Bu amaçla semineri verecek sağlık kurumlarıyla iletişime geçilecek ve meslek dersi öğretmenleriyle toplantı düzenlenecektir. Meslek dersleriyle ilgili yapılacak sunum konuları ve takvimi oluşturularak ilgililere duyurulacaktır. Ayrıca sağlık alanlarıyla ilgili belirli konulara dair Hemşirelik Haftası benzeri kutlamalar yapılacaktır. Düzenlenen seminerlerle ilgili doküman CD leri ve videoları oluşturulacaktır. 62

63 Strateji 4: (GF Stratejisi) Personelimize ve yakın çevremizdeki çalışanların çocuklarına yönelik okulumuzda ana sınıfı açılacaktır. Bunun için maliyet analizi yapılıp şube sayıları belirlenecektir. Öğrencilerin kayıtları yapılacaktır. Ayrıca ana sınıfı öğrencilerine yönelik oyun alanı kurulacaktır. Ana sınıfı öğrenci sayısını her yıl %5 arttırmak için gerekli çalışmalar yapılacaktır. Böylelikle mümkün olduğunca çok sayıda ana sınıfı öğrencisinin etkili bir eğitim alarak mutlu ve sağlıklı bireyler olarak topluma kazandırılması sağlanacaktır. Strateji 5: (ZT Stratejisi) Okulumuzun eğitimöğretim kapasitesini yükseltmek ve fiziki kapasitesini geliştirmek amacıyla kamu ve özel teşebbüs imkânlarıyla okulumuza çağın eğitim anlayışı ilkelerine uygun nitelikte, her alan/bölüm için birer laboratuvar, bu laboratuvarlar için de gerekli cihaz ve malzemeler kazandırmak amaçlanmaktadır. İhtiyaç duyulan laboratuvar cihaz ve malzemelerinin en az %10 unun işbirliği yapılan sağlık kuruluşlarından temini yoluna gidilecektir. Bu amaçla işbirliği yapılacak sağlık kuruluşları tespit edilerek bunlarla iletişime geçilecektir. Ayrıca sağlık kuruluşlarıyla işbirliği yapılarak onların sağlayacağı eğitim faaliyetlerinden meslek dersi öğretmenlerimizin %70 inin faydalanması sağlanacaktır. Böylelikle bir yandan eğitimin kalitesi yükseltilirken diğer yandan da laboratuvarlarımız teçhizat ve malzeme bakımından hazır hale getirilecektir. Strateji 6: (ZT Stratejisi) Daha nitelikli bir eğitimöğretim ortamı sağlamak için okulumuzun fiziki şartları iyileştirilecektir. Bu amaçla okulumuzun bütün birimleri eğitimöğretime sürekli hazır hale getirilecek, bunların eksiklikleri tespit edilip malzeme ve donanımları tamamlanacaktır. Fatih Projesi kapsamında kurulumu sağlanan akıllı tahtaların tamamını aktif hale getirip etkin biçimde kullanımını sağlanacaktır. Ayrıca hobi odası oluşturularak öğrencilerin satranç ve masa tenisi oynamalarına imkân sağlanacaktır. Hazırlanan bu hobi odalarıyla ilgili fotoğraf ve videolar oluşturulup okul sitesinde yayınlanması sağlanacaktır. Strateji 7: (ZF Stratejisi) Okulumuzdaki yaşam kalitesini yükseltmek, güvenli ve sağlıklı okul ortamı oluşturmak amacıyla bahçe ve bina güvenliğimiz arttırılacaktır, bunun için üçlü turnike sistemi geçiş sistemi oluşturulacaktır. Okul bahçemizin düzenlenmesi ve bank sayısının arttırılması da amaçlanmaktadır. Bayrampaşa Belediyesi yle temasa geçilerek basketbol ve voleybol sahalarımız daha işlevsel hale getirilecektir. Ayrıca bahçemizdeki kamelyanın peyzaj düzenlemesi yapılacaktır. Bütün bu çalışmalarla ilgili fotoğraf, CD ler ve videolar oluşturulacaktır. 63

64 Strateji 8: (ZT Stratejisi) Tuna Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi nde eğitimöğretim gören öğrencilerimize yönelik çevremizdeki sağlık kuruluşlarıyla diyalog ve işbirliğinin arttırılması amaçlanmaktadır. Bu amaçla 11 ve 12. Sınıf öğrencilerimizin %100 ünü kapsayacak şekilde tam donanımlı sağlık kuruluşlarında eğitim ve staj çalışmaları yapılacaktır. Ayrıca mezun öğrencilerimizin %15 inin tam donanımlı sağlık kuruluşlarında istihdamının sağlanması amaçlanmaktadır. Böylelikle öğrencilerimizin mesleki anlamda her zaman güncel bilgileri ve teknolojiyi takip etmelerine olanak sağlanacaktır. Strateji 9: (ZF Stratejisi) Okulumuzda stratejik yönetim anlayışını yerleştirmek amacıyla daha etkin yönetim, denetim sistemi oluşturmak amaçlanmaktadır. Bunun için Stratejik Plan Çalışma Ekiplerinin etkin biçimde çalışıp çalışmadıkları yapılan toplantılarla takip edilecektir. Tespit edilen aksaklıkların ekip lideri tarafından üç aylık raporlar halinde okul stratejik plan denetim ekibine sunulması sağlanacaktır. Strateji 10: (ZT Stratejisi) Kültürel, sosyal ve sportif faaliyetlere katılımı artırıp öğrencilerimizin sosyalleşmesini sağlamak için yeni sosyal kulüpler açılacaktır. Sosyal kulüplerin her yıl en az bir toplum hizmeti yapması sağlanacaktır. Sosyal etkinliklerle ilgili düzenlenecek pano, tören ve benzeri çalışmalarda kulüplere rehberlik edilecektir. Böylelikle onların etkin bir şekilde faaliyet göstermesi temin edilecektir. Bu faaliyetlere yönelik fotoğraf, CD ve video hazırlanacaktır. Strateji 11: (ZT Stratejisi) Öğrencilerin okuma alışkanlıklarını geliştirip sanat ve estetik duyarlılıklarını arttırmak amacıyla Yazarlar Okullarda Projesi kapsamında çağdaş yazarımızla söyleşiler düzenlenecektir. Ayrıca belirli edebi türlerde edebiyat ödülleri dağıtılacaktır ve en az iki yazarla İstanbul Kulübü öncülüğünde öğrencilerimize yönelik imza günü düzenlenecektir. Bu faaliyetlere yönelik fotoğraf, CD ve video hazırlanacaktır. Strateji 12: (ZT Stratejisi) Okulumuzun öğrencilerine dil zevkini kazandırarak Türkçenin güzel ve etkili kullanımını özendirici faaliyetler yapılacaktır. Bu amaçla öğrencilerin en az %20 sinin katılımının sağlanacağı Sınıflar Arası Etkili ve Güzel Konuşma Yarışması, Şiir Okuma Etkinliği ile Deneme Yazma Yarışması düzenlenecektir. Ayrıca Diksiyon ve Hitabet dersinin seçmeli ders olarak okutulmasının devamı sağlanacaktır. Düzenlenen etkinlik yarışmalarla ilgili fotoğraf ve videolar oluşturulup okul sitesinde yayınlanacaktır. 64

65 Strateji 13: (GF Stratejisi) Okulumuzda dönem başlarında rehber öğretmenler öncülüğünde veli toplantıları düzenlenerek okulveli işbirliği geliştirilecektir. Velilerle işbirliği yapılarak disiplin olaylarının aşamalı olarak %10 oranında azaltılması yoluna gidilecektir. Velilere ulaşmada iletişim kanalları etkin bir şekilde kullanılacak, velilerin de her durumda okulla kolaylıkla iletişime geçebilmeleri sağlanacaktır. Onların okulu ziyaret etme sıklığı ve memnuniyet seviyesi arttırılacaktır. Öğrencilerin yer aldığı faaliyetleri izlemeleri için gerekli çalışmalar yapılacaktır. Strateji 14: (ZF Stratejisi) Okulumuzun öğrenciveli ve çevre nezdinde doğru algılanması amacıyla çalışmalar yapılacaktır, bu amaçla okulumuzu tanıtıcı video filmi ve webdergi hazırlanıp okulumuzun internet sitesinde yayınlaması sağlanacaktır. Ayrıca okulumuzun daha yüksek puanlı öğrenciler tarafından tercih edilmesini sağlamak için de ortaokullara yönelik tanıtım faaliyetleri yapılacaktır. Bu amaçla rehberlik servisimizce hazırlanacak CD lerden birer adet çevremizdeki ortaokulların rehberlik servislerine ulaştırılacaktır. 65

66 ETKİNLİKLER VE PERFORMANS DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ 1) TEMA: EğitimÖğretim 1 STRATEJİK AMAÇ1: Okulumuzun üniversiteye öğrenci yerleştirme oranını korumak. Stratejik Hedef 1.1: % 33 olan lisans programlarına yerleşme oranını % 33 ün altına düşürmemek. PG 1.1.1: Dört yıllık fakültelere yerleşen öğrenci sayısı. ETKİNLİKLER: Etkinlik 1.1.1: Lisans programlarını tanıtıcı broşür ve afişlerin okulun belirli yerlerine ve sınıf panolarına asılmasını sağlamak. Etkinlik 1.1.2: Üniversiteleri ve lisans programlarını tanıtıcı gezilerin düzenlenmesi. Etkinlik 1.1.3: Her dönem iki deneme sınavı yapılması. Stratejik Hedef 1.2: Genel lise son sınıf öğrencilerine yönelik en az üç üniversiteyi tanıtmak. PG 1.2.1: Gezi yapılan üniversite sayısı. PG 1.2.2: Geziye katılan öğrenci sayısı. ETKİNLİKLER: Etkinlik 1.2.1: Tanıtılacak üniversitelerin belirlenmesi. Etkinlik 1.2.2: Tanıtılacak üniversitelerin yönetimleriyle iletişim kurulması. Etkinlik 1.2.3: Tanıtım faaliyetleriyle ilgili gerekli izinlerin alınması. Etkinlik 1.2.4: Tanıtıma katılacak öğrencileri belirlenmesi. Etkinlik 1.2.5: Tanıtıma katılacak öğrencilere sponsor olacak kuruluşların belirlenmesi ve maliyet analizi. Etkinlik 1.2.6: Düzenlenen tanıtım gezileriyle ilgili fotoğraf ve videolarının oluşturulup okul sitesinde yayınlanması. STRATEJİ 1: Okulumuzun hedeflerinden biri olan üniversiteye öğrenci yerleştirme oranını korumak için öğrencilerimize yönelik olarak lisans programlarını tanıtıcı faaliyetleri ve geziler düzenlenecektir. Her dönem iki deneme sınavı yapılarak başarı düzeyleri takip edilecektir. Genel lise son sınıf öğrencilerine yönelik ise en az üç üniversiteyi tanıtıcı geziler düzenlenecektir. Tanıtım ve gezi faaliyeti için sponsor kuruluşlarla iletişime geçilecektir. PERFORMANS DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ: Üniversiteye yerleştirilecek öğrenci oranımızı korumak amacıyla lisans programlarını tanıtıcı broşür ve afişlerin hazırlanıp dağıtımlarının sağlanıp sağlanmadığı, üniversitelere ve lisans programlarını tanıtıcı gezilerin düzenlenmesi için belirlenen üniversitelerle iletişim kurulup kurulmadığı, deneme sınavlarının yapılıp yapılmadığı, sponsor olan kuruluşlarla irtibata geçilip geçilmediği, sene sonu itibariyle hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığının ve hedeflerin ne kadarına ulaşıldığının kontrolü yapılacaktır. Yapılan tüm etkinlikler ve gezi çalışmalar CD haline getirilecek ve elektronik ortamda kaydedilecektir. 66

67 2) TEMA: EğitimÖğretim 2 STRATEJİK AMAÇ2: Okulumuzdan öğretim yılından itibaren tıp fakültesine öğrenci göndermek. Stratejik Hedef 2.1: 2016 da mezun öğrencilerin %2 sini, 2017 de %3 ünü, 2018 de %4 ünü, 2019 da %5 ini tıp fakültesi programlarına göndermek. PG 2.1.1: 2016 dan itibaren tıp fakültesi programlarına yerleşen öğrenci sayısı. PG 2.2.1: Son sınıf öğrencilerine tanıtılan tıp fakültesi sayısı. ETKİNLİKLER: Etkinlik 2.1.1: Tıp fakültelerini tanıtıcı broşür ve afişlerin okulun belirli yerlerine ve sınıf panolarına asılmasını sağlamak. Etkinlik 2.1.2: Her dönem iki LYS (sayısalfen bilimleri) deneme sınavı yapılması. Stratejik Hedef 2.2: Son sınıf öğrencilerine yönelik en az iki farklı tıp fakültesini tanıtmak. PG 2.2.2: Tıp fakültesi tanıtımlarına katılan öğrenci sayısı. ETKİNLİKLER: Etkinlik 2.2.1: Tıp fakültelerini ve ilgili programlarını tanıtıcı gezilerin düzenlenmesi. Etkinlik 2.2.2: Tanıtılacak tıp fakültelerinin belirlenmesi. Etkinlik 2.2.3: Tanıtılacak tıp fakültelerinin iletişim kurulması. Etkinlik 2.2.4: Tanıtım faaliyetleriyle ilgili gerekli izinlerin alınması. Etkinlik 2.2.5: Tanıtıma katılacak öğrencileri belirlenmesi. Etkinlik 2.2.6: Tanıtıma katılacak öğrencilere sponsor olacak kuruluşların belirlenmesi ve maliyet analizi. Etkinlik 2.2.7: Düzenlenen tanıtım gezileriyle ilgili fotoğraf ve videolarının oluşturulup okul sitesinde yayınlanması. STRATEJİ 2: Okulumuzun bir başka hedefi de EğitimÖğretim Yılı ndan itibaren Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bölümlerindeki mezunlarımızı da tıp fakültesi programlarına yerleştirmektir. Bu amaçla son sınıf öğrencilerimize yönelik tıp fakültesi programlarını tanıtıcı broşür ve afişlerin okul içinde dağıtımı yapılacaktır. Yine bu öğrencilerimize yönelik olarak tıp fakültesi lisans programlarını tanıtıcı rehberlik faaliyetleri ve geziler düzenlenecektir. Her dönem iki LYS (sayısalfen bilimleri) denemesi yapılarak başarı düzeyleri takip edilecektir. Tanıtım ve gezi faaliyeti için sponsor kuruluşlarla iletişime geçilecektir. Yapılan tüm etkinlikler ve gezi çalışmalar CD haline getirilecek ve elektronik ortamda kaydedilecektir. PERFORMANS DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ: Üniversitelerin tıp fakülteleri programlarına yıllara göre öngörülen oranda mezun öğrenci yerleştirilip yerleştirilemediği, yerleştirilecek öğrenci oranımızı arttırmak amacıyla lisans programlarını tanıtıcı broşür ve afişlerin hazırlanıp dağıtımlarının sağlanıp sağlanmadığı, tıp fakültesi programlarını tanıtıcı gezilerin düzenlenmesi için belirlenen üniversitelerle iletişim kurulup kurulmadığı, her dönem en az iki LYS denemesinin yapılıp yapılmadığı, sponsor olan kuruluşlarla irtibata geçilip geçilmediği, sene sonu itibariyle hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığının ve hedeflerin ne kadarına ulaşıldığının kontrolü yapılacaktır. Yapılan tüm etkinlikler ve gezi çalışmalar CD haline getirilecek ve elektronik ortamda kaydedilecektir. 67

68 3) TEMA: EğitimÖğretim 3 STRATEJİK AMAÇ3: Öğrencilerin mesleki birikimlerini en üst düzeye çıkarmak. Stratejik Hedef 3.1: Ortaya çıkan yeni hastalıklarla ilgili her yıl ikiden az olmamak üzere seminer düzenlemek. PG 3.1.1: Ortaya çıkan yeni hastalıklarla ilgili her yıl düzenlenen seminer sayısı. PG 3.1.2: Ortaya çıkan yeni hastalıklarla ilgili her yıl düzenlenen seminerlere katılan öğrenci ve öğretmen sayısı. PG 3.1.3: Ortaya yeni çıkan hastalık sayısı. ETKİNLİKLER: Etkinlik 3.1.1: Yeni hastalıklarla ilgili seminer düzenlenmesi. Etkinlik 3.1.2: Semineri verecek sağlık kurumlarının belirlenmesi. Etkinlik 3.1.3: Semineri verecek sağlık kurumlarıyla iletişime geçilmesi. Etkinlik 3.1.4: Seminere katılacak sınıfların ve öğretmenlerin tespit edilmesi. Etkinlik 3.1.5: Seminer takviminin oluşturulup ilgililere duyurulması. Etkinlik 3.1.6: Düzenlenen seminerlerle ilgili doküman CD lerinin ve videolarının oluşturulması. Stratejik Hedef 3.2: Meslek dersleriyle ilgili her yıl en az bir bilgi yarışması düzenlemek. PG 3.2.1: Meslek dersleriyle ilgili düzenlenen bilgi yarışması sayısı. PG 3.2.2: Meslek dersleriyle ilgili düzenlenen bilgi yarışmasına katılan sınıf sayısı. PG 3.2.3: Meslek dersleriyle ilgili düzenlenen bilgi yarışmasına katılan öğrenci sayısı. ETKİNLİKLER: Etkinlik 3.2.1: Meslek dersleri öğretmenleriyle toplantı düzenlenmesi. Etkinlik 3.2.2: Meslek dersleriyle ilgili düzenlenen bilgi yarışması şartnamesinin hazırlanması. Etkinlik 3.2.3: Meslek dersleriyle ilgili yapılacak yarışmada sorulacak soru ve cevaplarının belirlenmesi. Etkinlik 3.2.4: Yarışma jürisinin belirlenmesi. Etkinlik 3.2.5: Yarışma takviminin oluşturulması. Etkinlik 3.2.6: Yarışmaya katılacak sınıfların ve yarışma ekiplerinin belirlenmesi. Etkinlik 3.2.7: Yarışma kurallarının belirlenmesi ve duyurulması. Etkinlik 3.2.8: Yarışmada derece elde edecek öğrencilere verilecek ödüllerin niteliğinin ve sayısının tespit edilmesi. Etkinlik 3.2.9: Düzenlenen bilgi yarışmalarıyla ilgili fotoğraf ve videolarının oluşturulup okul sitesinde yayınlanması. Stratejik Hedef 3.3: Okulumuzdaki sağlık alanlarıyla ilgili her yıl en az iki sunum gerçekleştirilmesi. PG 3.3.1: Okulumuzdaki sağlık alanlarıyla ilgili gerçekleştirilen sunum sayısı. PG 3.3.2: Okulumuzdaki sağlık alanlarıyla ilgili gerçekleştirilen sunuma katılan öğretmen ve öğrenci sayısı. ETKİNLİKLER: Etkinlik 3.3.1: Meslek dersleri öğretmenleriyle toplantı düzenlenmesi. Etkinlik 3.3.2: Meslek dersleriyle ilgili yapılacak sunum konularının belirlenmesi. Etkinlik 3.3.3: Sunum takviminin oluşturulması ve ilgililere duyurulması. Etkinlik 3.3.4: Sunuma katılacak sınıfların belirlenmesi. 68

69 Etkinlik 3.3.5: Düzenlenen sunumlarla ilgili fotoğraf ve videolarının oluşturulup okul sitesinde yayınlanması. Stratejik Hedef 3.4: Sağlık alanlarıyla ilgili Hemşirelik Haftası benzeri belirli günler konulu faaliyetler düzenlemek. PG 3.4.1: Sağlık alanlarıyla ilgili belirli günler konulu düzenlenen faaliyet sayısı. PG 3.4.2: Sağlık alanlarıyla ilgili belirli günler konulu düzenlenen faaliyetlere katılan öğrenci sayısı. ETKİNLİKLER: Etkinlik 3.4.1: Meslek dersleri öğretmenleriyle toplantı düzenlenmesi. Etkinlik 3.4.2: Sağlık alanlarıyla ilgili belirli günler ve haftaların tespiti ve takviminin oluşturulması. Etkinlik 3.4.3: Kutlama etkinliklerinde görev alacak olanların tespit edilmesi. Etkinlik 3.4.4: İlgili kutlamak etkinliğinin senaryosunun oluşturulması. Etkinlik 3.4.5: İlgili kutlamaların maliyet analizinin yapılması. Etkinlik 3.4.6: Düzenlenen kutlamalarla ilgili fotoğraf ve videolarının oluşturulup okul sitesinde yayınlanması. STRATEJİ 3: Öğrencilerin mesleki birikimlerini en üst düzeye yükseltmek amacıyla, ortaya çıkan yeni hastalıklarla ilgili her yıl ikiden az olmamak üzere seminer ve bunlarla ilgili bilgi yarışmaları düzenlenecektir. Bu amaçla semineri verecek sağlık kurumlarıyla iletişime geçilecek ve meslek dersi öğretmenleriyle toplantı düzenlenecektir. Meslek dersleriyle ilgili yapılacak sunum konuları ve takvimi oluşturularak ilgililere duyurulacaktır. Ayrıca sağlık alanlarıyla ilgili belirli konulara dair Hemşirelik Haftası benzeri kutlamalar yapılacaktır. Düzenlenen seminerlerle ilgili doküman CD leri ve videoları oluşturulacaktır. PERFORMANS DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ: Mesleki birikimlerini arttırmak için, ortaya çıkan yeni hastalıklarla ilgili her yıl ikiden az olmamak üzere seminer ve bunlarla ilgili bilgi yarışmaları düzenlenip düzenlenmediği, bu amaçla semineri verecek sağlık kurumlarıyla iletişime geçilip geçilmediği ve meslek dersi öğretmenleriyle toplantı düzenlenip düzenlenmediği, meslek dersleriyle ilgili yapılacak sunum konuları ve takvimi oluşturularak ilgililere duyurulup duyurulmadığı tespit edilecektir. Ayrıca sağlık alanlarıyla ilgili belirli konulara dair Hemşirelik Haftası benzeri kutlamalar yapılıp yapılmadığı, düzenlenen seminerlerle ilgili doküman CD leri ve videoların oluşturulup oluşturulmadığı tespit edilecektir. 69

70 4) TEMA: EğitimÖğretim 4 STRATEJİK AMAÇ4: Okulumuzda personelimizin ve yakın çevremizdeki çalışanların çocuklarına yönelik ana sınıfı açmak. Stratejik Hedef 4.1: Ana sınıfı açılışını gerçekleştirmek. PG 4.1.1: Açılan ana sınıfı şube sayısı. ETKİNLİKLER: Etkinlik 4.1.1: Ana sınıfı açılışıyla ilgili mevzuat ve uygulamaların incelenmesi. Etkinlik 4.1.2: Açılacak ana sınıfının maliyet analizinin yapılması. Etkinlik 4.1.3: Ana sınıflarının sabahçıöğlenci ve tam gün olacak şubelerinin belirlenmesi. Etkinlik 4.1.4: Ana sınıfı açılışının gerçekleştirilmesi. Stratejik Hedef 4.2: Öğrenci kayıtlarını gerçekleştirmek. PG 4.2.1: Açılan ana sınıfına kaydolan öğrenci sayısı. ETKİNLİKLER: Etkinlik 4.2.1: Ana sınıfı kayıt komisyonunun oluşturulması. Etkinlik 4.2.2: Ana sınıfının açılacağının velilere duyurulması. Etkinlik 4.2.3: Ana sınıfına alınacak öğrenci kayıtlarının gerçekleştirilmesi. Etkinlik 4.2.4: Ana sınıfının eğitimöğretime başlaması ve işlerliğinin takip edilmesi. Stratejik Hedef 4.3: Ana okulu sınıf öğrenci sayısını her yıl % 5 arttırmak. PG 4.3.1: Açılan ana sınıfına kaydolan öğrenci sayısındaki artış oranı. ETKİNLİKLER: Etkinlik 4.3.1: Ana sınıfı için yeni şubelerin açılması. Stratejik Hedef 4.4: Ana sınıfı öğrencilerine yönelik oyun alanları kurmak. PG 4.4.1: Oyun alanının genişliği ve bu alandaki istasyon sayısı. ETKİNLİKLER: Etkinlik 4.4.1: Ana sınıfı için oyun alanlarına kurulacak istasyonların tespit edilmesi. Etkinlik 4.4.2: Ana sınıfı oyun alanları kullanım talimatnamesinin hazırlanması. Etkinlik 4.4.3: Ana sınıfı için oyun alanlarına kurulacak istasyonların maliyet analizinin yapılması. Etkinlik 4.4.4: Ana sınıfı için oyun alanlarına kurulacak istasyonların temin edilmesi. Etkinlik 4.4.5: Ana sınıfı oyun istasyonlarının kurulması. 70

71 STRATEJİ 4: Personelimize ve yakın çevremizdeki çalışanların çocuklarına yönelik okulumuzda ana sınıfı açılacaktır. Bunun için maliyet analizi yapılıp şube sayıları belirlenecektir. Öğrencilerin kayıtları yapılacaktır. Ayrıca ana sınıfı öğrencilerine yönelik oyun alanı kurulacaktır. Ana sınıfı öğrenci sayısını her yıl %5 arttırmak için gerekli çalışmalar yapılacaktır. Böylelikle mümkün olduğunca çok sayıda ana sınıfı öğrencisinin etkili bir eğitim alarak mutlu ve sağlıklı bireyler olarak topluma kazandırılması sağlanacaktır. PERFORMANS DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ: Okulumuzda personelimize ve yakın çevremizdeki çalışanların çocuklarına yönelik ana sınıfı açılıp açılmadığı, oyun alanının kurulup kurulmadığı, öğrenci kayıtlarının gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği, tüm bunlarla ilgili maliyet analizlerinin yapılıp yapılmadığı ve ana sınıfındaki öğrenci sayısının her yıl %5 arttırıp arttırılmadığı kontrol edilecektir. 71

72 5) TEMA: Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi 1 STRATEJİK AMAÇ5: Kamu ve özel teşebbüs imkânlarıyla okula çağın eğitim anlayışı ilkelerine uygun nitelikte, fiziki kapasiteyi geliştirici laboratuvar cihaz ve malzemeleri kazandırmak. Stratejik Hedef 5.1: Okulumuza her alan/bölüm için birer laboratuvar kazandırmak. PG 5.1.1: Okulumuza her alan/bölüm için açılan laboratuvar sayısı. PG 5.1.2: Laboratuvarlardan yararlanan öğrenci sayısı. ETKİNLİKLER: Etkinlik 5.1.1: İhtiyaç duyulan laboratuvar ve malzemelerin tespit edilmesi. Etkinlik 5.1.2: Laboratuvar kullanım talimatnamesinin hazırlanması. Etkinlik 5.1.3: Laboratuvar olarak kullanılacak alanların tespit edilmesi. Etkinlik 5.1.4: Laboratuvarların araçgereç ve donanımları için eğitim materyali hazırlayan firmalarla iletişime geçilmesi. Etkinlik 5.1.5: Bu konuyla ilgili işbirliği yapılabilecek kurum, kuruluş ve sponsorların tespit edilmesi. Etkinlik 5.1.6: İlgili kurum, kuruluş ve sponsorlarla iletişim kurulması. Etkinlik 5.1.7: Hazırlanan laboratuvarların açılışlarının yapılarak öğrencilere ve ailelerine tanıtılması. Etkinlik 5.1.8: Düzenlenen sunumlarla ilgili fotoğraf ve videolarının oluşturulup okul sitesinde yayınlanması. Stratejik Hedef 5.2: İşbirliği yapılacak sağlık kuruluşu yetkilerinin en az %50 sini okulumuza davet ederek ziyaret ve tanıtım faaliyetleri gerçekleştirmek. PG 5.2.1: İşbirliği için irtibata geçilen sağlık kuruluşu sayısı. PG 5.2.2: İşbiriliği yapılabilen sağlık kurumu sayısı. PG 5.2.3: Ziyaret ve tanıtım faaliyetleri sayısı. ETKİNLİKLER: Etkinlik 5.2.1: İşbirliği yapılacak sağlık kuruluşlarının tespit edilmesi. Etkinlik 5.2.2: Okulumuzun tanıtım etkinliğiyle ilgili görevli komisyonun tespit edilmesi. Etkinlik 5.2.3: İşbirliği yapılacak sağlık kuruluşlarla iletişime geçilmesi. Etkinlik 5.2.4: Okulumuzla ilgili tanıtım broşür ve görsellerinin hazırlanması. Etkinlik 5.2.5: Ziyaret ve tanıtım faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi. Stratejik Hedef 5.3: İşbirliği yapılacak sağlık kuruluşlarından alınacak eğitim faaliyetlerinden meslek dersi öğretmenlerimizin %70 inin katılımını sağlamak. PG 5.3.1: Eğitim faaliyetlerinden faydalanan meslek dersi öğretmen sayısı. ETKİNLİKLER: Etkinlik 5.3.1: Eğitim faaliyetlerine katılması gereken meslek dersi öğretmenlerimizin tespit edilmesi. Etkinlik 5.3.2: Eğitim faaliyetlerinin meslek dersi öğretmenlerine duyurulması. Etkinlik 5.3.3: Meslek dersi öğretmenlerinin yapılacak eğitim faaliyetlerine yönlendirilmesi. 72

73 Stratejik Hedef 5.4: İşbirliği yapılan sağlık kuruluşlarının en az %10 undan laboratuvar malzemesi temin etmek. PG 5.4.1: İşbirliği yapılan sağlık kuruluşlarından temin edilen laboratuvar malzemesinin türü ve sayısı. ETKİNLİKLER: Etkinlik 5.4.1: İhtiyaç duyulan laboratuvar ve malzemelerin tespit edilmesi. Etkinlik 5.4.2: Bu konuyla ilgili işbirliği yapılabilecek sağlık kuruluşlarının tespit edilmesi. Etkinlik 5.4.3: Laboratuvar malzemesi ihtiyaç listemizin güncellenmesi. Etkinlik 5.4.4: Güncellenen ihtiyaç listemizin işbirliği yapılacak sağlık kuruluşlarına iletilmesi. Etkinlik 5.4.5: Temin edilen ayni yardımın okul envanterine işlenmesi. Stratejik Hedef 5.5: Laboratuvarları teçhizat ve malzeme bakımından eğitimöğretime hazır hale getirmek. PG 5.5.1: Donanımı tamamlanan laboratuvar sayısı. ETKİNLİKLER: Etkinlik 5.5.1: Laboratuvarları hazır hale getirecek ekibin belirlenmesi. Etkinlik 5.5.2: Laboratuvarları hazır hale getirecek ekibe görevlerinin tebliğ edilmesi. STRATEJİ 5: Okulumuzun eğitimöğretim kapasitesini yükseltmek ve fiziki kapasitesini geliştirmek amacıyla kamu ve özel teşebbüs imkânlarıyla okulumuza çağın eğitim anlayışı ilkelerine uygun nitelikte, her alan/bölüm için birer laboratuvar, bu laboratuvarlar için de gerekli cihaz ve malzemeler kazandırmak amaçlanmaktadır. İhtiyaç duyulan laboratuvar cihaz ve malzemelerinin en az %10 unun işbirliği yapılan sağlık kuruluşlarından temini yoluna gidilecektir. Bu amaçla işbirliği yapılacak sağlık kuruluşları tespit edilerek bunlarla iletişime geçilecektir. Ayrıca sağlık kuruluşlarıyla işbirliği yapılarak onların sağlayacağı eğitim faaliyetlerinden meslek dersi öğretmenlerimizin %70 inin faydalanması sağlanacaktır. Böylelikle bir yandan eğitimin kalitesi yükseltilirken diğer yandan da laboratuvarlarımız teçhizat ve malzeme bakımından hazır hale getirilecektir. PERFORMANS DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ: Okulumuzun laboratuvarlarının çağdaş standartlarda araçgereç ve teknolojiye sahip hale getirilip getirilmediği, ihtiyaç duyulan laboratuvar cihaz ve malzemelerinin en az %10 unun işbirliği yapılan sağlık kuruluşlarından temin edilip edilemediği, işbirliği yapılacak sağlık kuruluşlarının tespit edilip edilmediği, bunlarla iletişime geçilip geçilmediği, ayrıca bunların sağladığı eğitim faaliyetlerinden meslek dersi öğretmenlerimizin %70 inin faydalanıp faydalanmadığı performans değerlendirme kriterleri olarak belirlenmiştir. 73

74 6) TEMA: Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi 2 STRATEJİK AMAÇ6: Okulun fiziki şartlarını iyileştirerek daha nitelikli eğitimöğretim ortamı sağlamak. Stratejik Hedef 6.1: Okulumuzun bütün birimlerini eğitimöğretime sürekli hazır hale getirmek. PG 6.1.1: Eğitimöğretime hazır hale getirilen birim sayısı. ETKİNLİKLER: Etkinlik 6.1.1: Eğitimöğretime hazır olmayan birimlerin tespit edilmesi. Etkinlik 6.1.2: Bu birimlerdeki eksikliklerin tespit edilip ihtiyaç listesinin hazırlanması. Etkinlik 6.1.3: Malzeme ve donanımın temin edilmesi. Etkinlik 6.1.4: Birimlerin malzeme ve donanımlarının tamamlanması. Stratejik Hedef 6.2: Fatih Projesi kapsamında kurulumu sağlanan akıllı tahtaların tamamını aktif hale getirip etkin biçimde kullanımını sağlamak. PG 6.2.1: Kurulumu sağlanan ve aktif hale getirilen akıllı tahta sayısı. PG 6.2.2: Akıllı tahtayı derslerinde etkin olarak kullanabilen öğretmen sayısı. PG 6.2.3: Akılla tahta uygulamalarından etkin olarak faydalanan öğrenci sayısı. ETKİNLİKLER: Etkinlik 6.2.1: Aktif olmayan akıllı tahtaların tespit edilmesi. Etkinlik 6.2.2: Akıllı tahtaları kullanım talimatnamesinin hazırlanması. Etkinlik 6.2.3: Aktif olmayan akıllı tahtaların ilgili teknik servise haber verilmesi. Etkinlik 6.2.4: Akıllı tahtaların kontrollerinin yapılması. Stratejik Hedef 6.3: Öğrencilerin satranç ve masa tenisi oynayabilecekleri Hobi Odası oluşturmak ve bundan en az %50 sinin faydalanmasını sağlamak. PG 6.3.1: Hobi odasının oluşturulması. PG 6.3.2: Hobi odasında faydalanan öğrenci sayısı. ETKİNLİKLER: Etkinlik 6.3.1: Okulumuzda hobi odası olarak kullanılacak alanların ve malzemelerinin tespit edilmesi. Etkinlik 6.3.2: Hobi odalarına gerekli araçgereç ve donanım için firmalarla iletişime geçilmesi. Etkinlik 6.3.3: Hazırlanan hobi odalarının öğrencilere tanıtılması ve faaliyete geçirilmesi. Etkinlik 6.3.4: Hazırlanan hobi odalarını kullanım talimatnamesinin hazırlanması. Etkinlik 6.3.5: Hazırlanan hobi odalarıyla ilgili fotoğraf ve videolarının oluşturulup okul sitesinde yayınlanması. 74

75 STRATEJİ 6: Daha nitelikli bir eğitimöğretim ortamı sağlamak için okulumuzun fiziki şartları iyileştirilecektir. Bu amaçla okulumuzun bütün birimleri eğitimöğretime sürekli hazır hale getirilecek, bunların eksiklikleri tespit edilip malzeme ve donanımları tamamlanacaktır. Fatih Projesi kapsamında kurulumu sağlanan akıllı tahtaların tamamını aktif hale getirip etkin biçimde kullanımını sağlanacaktır. Ayrıca hobi odası oluşturularak öğrencilerin satranç ve masa tenisi oynamalarına imkân sağlanacaktır. Hazırlanan bu hobi odalarıyla ilgili fotoğraf ve videolar oluşturulup okul sitesinde yayınlanması sağlanacaktır. PERFORMANS DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ: Çağdaş bir eğitime kavuşmak ve daha nitelikli bir eğitimöğretim ortamı sağlamak için okulumuzun fiziki şartlarının iyileştirilip iyileştirilmediği, bu amaçla okulumuzun bütün birimlerinin eğitimöğretime sürekli hazır hale getirilip getirilmediği, bunların eksikliklerinin giderilip giderilmediği, Fatih Projesi kapsamında kurulumu sağlanan akıllı tahtaların tamamının aktif hale getirilip etkin biçimde kullanımının sağlanıp sağlanmadığı, ayrıca hobi odası oluşturulup öğrencilerin satranç ve masa tenisi oynamalarına imkân sağlanıp sağlanmadığı, hobi odalarından faydalanan öğrenci sayısı oranı performans değerlendirme kriterleri olarak belirlenmiştir. 75

76 7) TEMA: Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi 3 STRATEJİK AMAÇ7: Güvenli ve sağlıklı okul ortamı yaratılması için okulumuzdaki yaşam kalitesini yükseltmek. Stratejik Hedef 7.1: Turnike sistemine geçerek bahçe ve bina güvenliğini arttırmak. PG 7.1.1: Turnike sisteminin oluşturulması. PG 7.1.2: Kurulan turnike sayısı. ETKİNLİKLER: Etkinlik 7.1.1: Turnike sisteminin kurulacağı alanın tespit edilmesi. Etkinlik 7.1.2: Turnike sistemi kuracak güvenlik firmalarıyla irtibata geçilmesi. Etkinlik 7.1.3: Kurulacak turnike sisteminin maliyet analizinin yapılması. Etkinlik 7.1.4: Kurulan turniki sisteminin işlerliğinin öğrenci ve personele tanıtılması. Etkinlik 7.1.5: Kurulan turnike sistemiyle ilgili fotoğraf ve videolarının oluşturulup okul sitesinde yayınlanması. Stratejik Hedef 7.2: Okul bahçesinin düzenlenmesi adına bahçede bank sayısının öğrenci sayısını %10 unu kapsayacak şekilde arttırmak. PG 7.2.1: Bahçeye ilave edilen bank sayısı. PG 7.2.2: Banklardan faydalanan öğrenci sayısı. ETKİNLİKLER: Etkinlik 7.2.1: Bankların konulacağı alanların tespit edilmesi. Etkinlik 7.2.2: Bayrampaşa Belediyesi yle temasa geçilmesi. Etkinlik 7.2.3: Bankların montajlarının yapılması. Stratejik Hedef 7.3: Basketbol ve voleybol sahasını işlevsel hale getirmek. PG 7.3.1: İşlevsel olarak kullanılabilen basketbol ve voleybol alanı sayısı. PG 7.3.2: Basketbol ve voleybol alanlarından faydalanılan öğrenci sayısı. ETKİNLİKLER: Etkinlik 7.3.1: Alan çizgilerinin belirginleştirilmesi. Etkinlik 7.3.2: Basketbol ve voleybol direklerinin boyanması. Etkinlik 7.3.3: Noksan filelerin tamamlanması. Stratejik Hedef 7.4: Bahçemizdeki kamelyanın peyzaj düzenlemesini gerçekleştirmek. PG 7.4.1: Kamelyanın etrafına eklenen bitki sayısı. ETKİNLİKLER: Etkinlik 7.4.1: Bayrampaşa Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü yle iletişime geçilmesi. Etkinlik 7.4.2: Gerekli peyzaj düzenlemelerinin yaptırılması. Etkinlik 7.4.3: Ağaçların kimlik kartlarının oluşturulması. 76

77 STRATEJİ 7: Okulumuzdaki yaşam kalitesini yükseltmek, güvenli ve sağlıklı okul ortamı oluşturmak amacıyla bahçe ve bina güvenliğimiz arttırılacaktır, bunun için üçlü turnike sistemi geçiş sistemi oluşturulacaktır. Okul bahçemizin düzenlenmesi ve bank sayısının arttırılması da amaçlanmaktadır. Bayrampaşa Belediyesi yle temasa geçilerek basketbol ve voleybol sahalarımız daha işlevsel hale getirilecektir. Ayrıca bahçemizdeki kamelyanın peyzaj düzenlemesi yapılacaktır. Bütün bu çalışmalarla ilgili fotoğraf, CD ler ve videolar oluşturulacaktır. PERFORMANS DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ: Güvenli ve sağlıklı okul ortamı oluşturmak için turnike geçiş sistemiyle bahçe ve bina güvenliğinin yeterli ölçüde sağlanıp sağlanmadığı, bu sistemin işlenirliğinin sağlanarak öğrenci ve personele tanıtılıp tanıtılmadığı, bahçemizdeki oturma bank sayısının toplam öğrenci sayısının %10 unu kapsayacak şekilde arttırılıp arttırılmadığı, basketbol ve voleybol sahamızdan faydalanan öğrenci sayısının oranı, bahçemizdeki kamelyanın peyzaj düzenlemesinin belediyemizce gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği ve bunlarla ilgili fotoğraf, CD ve video hazırlama çalışmasının tamamlanıp tamamlanmadığı performans kriteri olarak belirlenmiştir. 77

78 8) TEMA: OkulSağlık Kurumu İşbirliği STRATEJİK AMAÇ8: Okulumuzda bulunan bölümlerle ilgili sağlık kuruluşlarıyla diyalog ve işbirliğini arttırmak. Stratejik Hedef 8.1: İşbirliği yapılacak sağlık kuruluşlarından alınacak eğitim faaliyetlerinden meslek dersi öğretmenlerimizin %70 ini kapsayacak şekilde katılımlarını sağlamak. PG 8.1.1: İşbirliği yapılan sağlık kuruluşlarından alınan eğitim faaliyetlerine katılan meslek öğretmenlerinin sayısı. PG 8.2.2: Donanımlı hastanelerde yapılan toplam staj saati. ETKİNLİKLER: Etkinlik 8.1.1: İşbirliği yapılacak sağlık kuruluşlarının belirlenmesi. Etkinlik 8.1.2: İşbirliği yapılacak sağlık kuruluşlarıyla iletişime geçilmesi. Etkinlik 8.1.3: İşbirliği ve diyalog arttırıcı faaliyetlerin tespit edilmesi. Etkinlik 8.1.4: Meslek dersi öğretmenlerine yapılacak diyalog ve işbirliğinin duyurulması. Stratejik Hedef 8.2: Öğrencilerin %100 ünün tam donanımlı sağlık kuruluşlarında staj yapmasını sağlamak. PG 8.2.1: Donanımlı hastanelerde staj yapan öğrenci sayısı. ETKİNLİKLER: Etkinlik 8.2.1: Staj yapacak öğrencilerin sayısının tespit edilmesi. Etkinlik 8.2.2: Donanımlı hastanelerle iletişimin kurulması. Etkinlik 8.2.3: Staj kıyafetlerinin ilgili öğrencilere teslim edilmesi. Stratejik Hedef 8.3: Mezun öğrencilerimizin en az %15 inin tam donanımlı sağlık kuruluşlarında istihdamını sağlamak. PG 8.3.1: Tam donanımlı sağlık kuruluşlarında istihdam edilen mezun öğrenci sayısı. ETKİNLİKLER: Etkinlik 8.3.1: İstihdam yapacak tam donanımlı sağlık kuruluşlarının tespit edilmesi. Etkinlik 8.3.2: Tespit edilen sağlık kuruluşlarıyla ön görüşme yapılıp randevu alınması. Etkinlik 8.3.3: Randevu alınan sağlık kuruluşlarıyla görüşmelerin yapılması. Etkinlik 8.3.4: Mezun olan öğrencilerin istihdamının sağlanması. 78

79 STRATEJİ 8: Tuna Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi nde eğitimöğretim gören öğrencilerimize yönelik çevremizdeki sağlık kuruluşlarıyla diyalog ve işbirliğinin arttırılması amaçlanmaktadır. Bu amaçla 11 ve 12. Sınıf öğrencilerimizin %100 ünü kapsayacak şekilde tam donanımlı sağlık kuruluşlarında eğitim ve staj çalışmaları yapılacaktır. Ayrıca mezun öğrencilerimizin %15 inin tam donanımlı sağlık kuruluşlarında istihdamının sağlanması amaçlanmaktadır. Böylelikle öğrencilerimizin mesleki anlamda her zaman güncel bilgileri ve teknolojiyi takip etmelerine olanak sağlanacaktır. PERFORMANS DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ: İşbirliği yapılacak sağlık kuruluşlarının belirlenerek alan/bölümlerimizle ilgili eğitim destek faaliyetlerini gerçekleştirip gerçekleştiremediğimiz, 11 ve 12. Sınıf öğrencilerimizin %100 ünü kapsayacak şekilde tam donanımlı sağlık kuruluşlarında eğitim ve staj çalışmalarını gerçekleştirip gerçekleştiremedikleri, ayrıca mezun öğrencilerimizin %15 inin tam donanımlı sağlık kuruluşlarında istihdamının sağlanıp sağlanamadığı ve öğrencilerimizin mesleki anlamda her zaman güncel bilgileri ve teknolojiyi takip etmelerine olanak sağlayıcı ortamın oluşturulup oluşturulamadığı performans değerlendirme kriteri olarak belirlenmiştir. 79

80 9) TEMA: YönetimOrganizasyon STRATEJİK AMAÇ9: Stratejik yönetim anlayışını yerleştirmek amacıyla daha etkin yönetim, denetim sistemi oluşturmak. Stratejik Hedef 9.1: Stratejik Plan Çalışma Ekiplerinin etkin biçimde çalışıp çalışmadıklarını her dönem başında yapılan toplantılarla takip etmek. PG 9.1.1: Stratejik Plan Çalışma Ekibinin yaptığı toplantı sayısı. ETKİNLİKLER: Etkinlik 9.1.1: Yönetim, denetim sistemini sürdürecek ekibin belirlenmesi. Etkinlik 9.1.2: Yönetim, denetim sistemini sürdürecek ekibin çalışma takviminin belirlenmesi. Stratejik Hedef 9.2: Tespit edilen aksaklıkların ekip lideri tarafından aylık raporlar halinde okul idaresine sunulmasını sağlamak. PG 9.2.1: Ekip liderlerinin okul idaresine sundukları rapor sayısı. ETKİNLİKLER: Etkinlik 9.2.1: Denetim raporlarının toplanması. Etkinlik 9.2.2: Raporlarda tespit edilen aksaklıkların giderilmesi. STRATEJİ 9: Okulumuzda stratejik yönetim anlayışını yerleştirmek amacıyla daha etkin yönetim, denetim sistemi oluşturmak amaçlanmaktadır. Bunun için Stratejik Plan Çalışma Ekiplerinin etkin biçimde çalışıp çalışmadıkları yapılan toplantılarla takip edilecektir. Tespit edilen aksaklıkların ekip lideri tarafından üç aylık raporlar halinde okul stratejik plan denetim ekibine sunulması sağlanacaktır. PERFORMANS DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ: Etkin yönetim, denetim sisteminin okulumuzda stratejik anlamda çalışıp çalışmadığı, tespit edilen aksaklıkların ekip lideri tarafından üç aylık raporlar halinde okul stratejik plan denetim ekibine sunulup sunulmadığı ve raporlarda tespit edilen aksaklıkların giderilme oranı performans değerlendirme kriteri olarak belirlenmiştir. 80

81 10) TEMA: Toplumsal ve Sosyal Gelişim 1 STRATEJİK AMAÇ10: Öğrencilerimizin sosyalleşmesini sağlamak için kültürel, sosyal ve sportif faaliyetlere katılımını artırmak. Stratejik Hedef 10.1: Zorunlu olarak açılması gereken sosyal kulüplerin dışında en az üç yeni öğrenci kulübünü belirlemek. PG : Yeni belirlenen sosyal kulüp sayısı. PG : Yeni belirlenen sosyal kulüp isimleri. PG : Yeni belirlenen kulüplerden kurulan kulüp sayısı. PG : Yeni kurulan kulüplere seçilen öğrenci sayısı. ETKİNLİKLER: Etkinlik : Sınıf öğretmenleriyle görüşme yapılması. Etkinlik : Kulüp yaklaşımlarıyla ilgili öğrencilere anket hazırlanması. Etkinlik : Hazırlanan anketin uygulanması. Etkinlik : Anket ve görüş sonuçlarına göre uygun kulüp adlarının belirlenmesi. Etkinlik : Yeni kurulan kulüplere öğrenci seçilmesinin sağlanması. Stratejik Hedef 10.2: Sosyal kulüplerin her yıl en az bir toplum hizmeti faaliyeti yapmasını sağlamak. PG : Sosyal kulüplerin yıl içerisinde yaptıkları toplum hizmeti faaliyet sayısı. PG : Yapılan faaliyetlerin isimleri. PG : Bu faaliyetleri gerçekleştiren öğrenci ve öğretmen sayısı. ETKİNLİKLER: Etkinlik : Sosyal kulüplerin yapacağı toplum hizmeti faaliyetlerinin belirlenmesi. Etkinlik : Toplum hizmeti çalışma takviminin belirlenmesi. Etkinlik : Toplum hizmetlerinin icra edilmesi. Etkinlik : Toplum hizmeti çalışmalarının sonuçlarının değerlendirilmesi. Etkinlik : Toplum hizmeti çalışmalarıyla ilgili fotoğraf ve videolarının oluşturulup okul sitesinde yayınlanması. Stratejik Hedef 10.3: Sosyal kulüpleri etkin bir biçimde çalıştırarak öğrencilerin hazırladıkları faaliyetleri sergilemelerini sağlamak. PG : Sosyal kulüplerin sergiledikleri faaliyet sayısı. PG : Sergilenen faaliyetlere katılan öğrenci ve öğretmen sayısı. ETKİNLİKLER: Etkinlik : Kulüp çalışma planlarının toplanması. Etkinlik : Okul sosyal etkinlik takviminin oluşturulması. Etkinlik : Özel gün ve haftaların programlanması. Etkinlik : Sosyal etkinliklerle ilgili düzenlenen pano, tören ve benzeri çalışmalarda kulüplere rehberlik edilmesi. Etkinlik : Yapılan kulüp çalışmalarıyla ilgili fotoğraf ve videolarının oluşturulup okul sitesinde yayınlanması. 81

82 STRATEJİ 10: Kültürel, sosyal ve sportif faaliyetlere katılımı artırıp öğrencilerimizin sosyalleşmesini sağlamak için yeni sosyal kulüpler açılacaktır. Sosyal kulüplerin her yıl en az bir toplum hizmeti yapması sağlanacaktır. Sosyal etkinliklerle ilgili düzenlenecek pano, tören ve benzeri çalışmalarda kulüplere rehberlik edilecektir. Böylelikle onların etkin bir şekilde faaliyet göstermesi temin edilecektir. Bu faaliyetlere yönelik fotoğraf, CD ve video hazırlanacaktır. PERFORMANS DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ: Sosyal kulüp çalışmalarına yeterli sayıda öğrencinin katılıp katılmadığı, verilmek istenen bilince yeterince ulaşılıp ulaşılmadığı, toplum hizmeti çalışmalarına gönüllü katılımın sağlanıp sağlanmadığı ve bunlarla ilgili hazırlık çalışmalarının tamamlanıp tamamlanmadığı, kulüplerin amaçlarına uygun işlev yapıp yapmadığı, bu faaliyetlere yönelik fotoğraf, CD ve video hazırlama çalışmasının tamamlanıp tamamlanmadığı performans kriteri olarak belirlenmiştir. 82

83 11) TEMA: Toplumsal ve Sosyal Gelişim 2 STRATEJİK AMAÇ11: Öğrencilerin okuma alışkanlıklarını geliştirmek için Yazarlar Okullarda Projesi kapsamında yazarla seminer düzenlemek. Stratejik Hedef 11.1: İstanbul Kulübü nün bu proje kapsamında en az iki yazarla yıl içerisinde öğrencilere yönelik tanıtım etkinliği düzenlemesini sağlamak. PG : İstanbul Kulübü nün proje kapsamında tanıttığı yazar sayısı. PG : Bu tanıtımlara katılan öğrenci sayısı. ETKİNLİKLER: Etkinlik : Proje kapsamında tanıtılacak yazarların tespit edilmesi. Etkinlik : Yazarlarla iletişime geçilmesi ve randevu alınması. Etkinlik : Etkinliğin yapılacağın salonun belirlenip etkinliğe hazırlanması. Etkinlik : Etkinliğe katılacak sınıf ve öğrenci sayılarının tespit edilmesi. Etkinlik : Yapılan etkinlikle ilgili fotoğraf ve videolarının oluşturulup okul sitesinde yayınlanması. Stratejik Hedef 11.2: En az iki yazarla imza günleri düzenlemek. PG : İmza günü etkinliği düzenlenen yazar sayısı. PG : İmza günlerine katılan öğrenci sayısı. ETKİNLİKLER: Etkinlik : İmza günü etkinliğine katılacak yazarların belirlenmesi. Etkinlik : Etkinliğin yapılacağı yerin tespit edilmesi. Etkinlik : Yazarlarla iletişim kurulması ve randevu alınması. Etkinlik : İmza gününe katılacak sınıfların ve öğrenci sayılarının tespit edilmesi. Etkinlik : Yapılan etkinlikle ilgili fotoğraf ve videolarının oluşturulup okul sitesinde yayınlanması. Stratejik Hedef 11.3: Tuna MTA Lisesi Edebiyat Ödülleri Geleneği ni başlatmak. PG : Tuna MTA Lisesi Edebiyat Ödülleri Geleneği nin başlatılıp başlatılmadığı. PG : Bu etkinlikte verilen ödülün niteliği ve sayısı PG : Ödül etkinliğinde görevli öğretmen ve öğrenci sayısı. PG : Düzenlenen anketlere katılan öğretmen ve öğrenci sayısı. ETKİNLİKLER: Etkinlik : Edebiyat ödülleri tertip komitesinin oluşturulması. Etkinlik : Edebiyat ödülleri şartnamesinin hazırlanması. Etkinlik : Tertip komitesinin hangi edebi türlerde ödül vereceğini belirlemesi ve maliyet analizinin yapılması. Etkinlik : Edebiyat ödülleri jüri üyelerinin tespit edilmesi. Etkinlik : Ödüllerin niteliğinin ve sayısının belirlenmesi. Etkinlik : Öğrenciler arasında uygulanacak anket sorularının belirlenmesi. Etkinlik : Anketin uygulanması ve sonuçlarının değerlendirilmesi. Etkinlik : Edebiyat ödülleri törenin icra edilmesi. Etkinlik : Yapılan etkinlikle ilgili fotoğraf ve videolarının oluşturulup okul sitesinde yayınlanması. 83

84 STRATEJİ 11: Öğrencilerin okuma alışkanlıklarını geliştirip sanat ve estetik duyarlılıklarını arttırmak amacıyla Yazarlar Okullarda Projesi kapsamında çağdaş yazarımızla söyleşiler düzenlenecektir. Ayrıca belirli edebi türlerde edebiyat ödülleri dağıtılacaktır ve en az iki yazarla İstanbul Kulübü öncülüğünde öğrencilerimize yönelik imza günü düzenlenecektir. Bu faaliyetlere yönelik fotoğraf, CD ve video hazırlanacaktır. PERFORMANS DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ: Okuma alışkanlığını geliştirmek için söyleşi yapılan yazar sayısı, düzenlenen imza günü sayısı, bu faaliyetlere katılan öğrenci sayısı ve düzenlenen edebiyat ödülleriyle ilgili anketlerin ve diğer etkinliklerin yapılıp yapılmadığı, bu faaliyetlere yönelik fotoğraf, CD ve video hazırlama çalışmasının tamamlanıp tamamlanmadığı performans kriteri olarak belirlenmiştir. 84

85 12) TEMA: Toplumsal ve Sosyal Gelişim 3 STRATEJİK AMAÇ12: Öğrencilere dil zevkini kazandırarak Türkçenin güzel ve etkili kullanımını sağlamak. Stratejik Hedef 12.1: Sınıflar Arası Etkili ve Güzel Konuşma Yarışması ve Şiir Okuma Etkinliği düzenleyerek öğrencilerin en az %20 sinin katılımını sağlamak. PG : Sınıflar Arası Etkili ve Güzel Konuşma Yarışması na katılan şube sayısı. PG : Sınıflar Arası Etkili ve Güzel Konuşma Yarışması na katılan öğrenci sayısı. PG : Bu yarışmalarda derece elde eden sınıfın ve öğrencinin adı. PG : Verilen ödülün niteliği ve sayısı. ETKİNLİKLER: Etkinlik : Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenleriyle toplantı düzenlenmesi. Etkinlik : Etkili ve güzel konuşma yarışması şartnamesinin hazırlanması. Etkinlik : Etkili ve güzel konuşma konu başlıklarının tespit edilmesi. Etkinlik : Yarışma jürisinin belirlenmesi. Etkinlik : Yarışma takviminin oluşturulması. Etkinlik : Yarışmaya katılacak sınıfların ve yarışma ekiplerinin belirlenmesi. Etkinlik : Yarışma kurallarının belirlenmesi ve duyurulması. Etkinlik : Yarışmada derece elde edecek öğrencilere verilecek ödüllerin niteliğinin ve sayısının tespit edilmesi ile maliyet analizinin yapılması. Etkinlik : Düzenlenen etkili ve güzel konuşma yarışmasıyla ilgili fotoğraf ve videolarının oluşturulup okul sitesinde yayınlanması. Stratejik Hedef 12.2: Diksiyon ve Hitabet dersinin seçmeli ders olarak okutulmasının devamını sağlamak. PG : Diksiyon ve Hitabet dersinin seçmeli ders olarak okutulmasının devamının sağlanıp sağlanmadığı. PG : Seçmeli Diksiyon ve Hitabet dersinin okutulduğu sınıf sayısı. PG : Seçmeli Diksiyon ve Hitabet dersinin okutulduğu öğrenci sayısı. ETKİNLİKLER: Etkinlik : Seçmeli Diksiyon ve Hitabet derslerinde Türkçenin seçkin metinlerinin okutulması. Etkinlik : Seçmeli Diksiyon ve Hitabet derslerinde hazırlıksız konuşma çalışması yapılması. Etkinlik : Seçmeli Diksiyon ve Hitabet derslerinde hazırlıklı konuşma çalışması yapılması. Stratejik Hedef 12.3: Düzenlenecek deneme yazma yarışmalarına öğrencilerin %20 sinin katılmasını sağlamak. PG : Yapılan yarışma sayısı. PG : Yarışmalara katılan toplam öğrenci sayısı. PG : Ödül kazanan öğrenci sayısı. PG : Ödülün niteliği ve sayısı. 85

86 ETKİNLİKLER: Etkinlik : Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenleriyle toplantı düzenlenmesi. Etkinlik : Deneme yazma yarışması şartnamesinin hazırlanması. Etkinlik : Yarışma jürisinin belirlenmesi. Etkinlik : Yarışma takviminin oluşturulması. Etkinlik : Yarışmaya katılacak sınıfların ve öğrencilerin belirlenmesi. Etkinlik : Deneme yazma yarışma şartnamesinin duyurulması. Etkinlik : Yarışmada derece elde edecek öğrencilere verilecek ödüllerin niteliğinin ve sayısının tespit edilmesi ile maliyet analizinin yapılması. Etkinlik : Düzenlenen deneme yazma yarışmasıyla ilgili fotoğraf ve videolarının oluşturulup okul sitesinde yayınlanması. STRATEJİ 12: Okulumuzun öğrencilerine dil zevkini kazandırarak Türkçenin güzel ve etkili kullanımını özendirici faaliyetler yapılacaktır. Bu amaçla öğrencilerin en az %20 sinin katılımının sağlanacağı Sınıflar Arası Etkili ve Güzel Konuşma Yarışması, Şiir Okuma Etkinliği ile Deneme Yazma Yarışması düzenlenecektir. Ayrıca Diksiyon ve Hitabet dersinin seçmeli ders olarak okutulmasının devamı sağlanacaktır. Düzenlenen etkinlik yarışmalarla ilgili fotoğraf ve videolar oluşturulup okul sitesinde yayınlanacaktır. PERFORMANS DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ: Yarışma ve etkinliklere yeterli sayıda öğrencinin katılıp katılmadığı, Diksiyon ve Hitabet dersinin okutulduğu sınıf sayısı, Diksiyon ve Hitabet dersinin seçmeli ders olarak okutulmasının devamının sağlanıp sağlanmadığı. Düzenlenen etkinlik yarışmalarla ilgili fotoğraf ve videolar oluşturulup okul sitesinde yayınlanması performans değerlendirme kriteri olarak belirlenmiştir. 86

87 13) TEMA: Paydaş İlişkiler STRATEJİK AMAÇ13: Okulveli işbirliğini geliştirmek. Stratejik Hedef 13.1: Dönem başlarında rehber öğretmenler öncülüğünde veli toplantıları düzenlemek. PG : Dönem başlarında veli toplantı yapılan sınıf sayısı. PG : Toplantılara katılan veli sayısı. PG : Toplantıya katılmayan veli sayısı. ETKİNLİKLER: Etkinlik : Okul ve sınıf rehber öğretmenleriyle toplantı düzenlenmesi. Etkinlik : Veli toplantısı gündem maddelerinin belirlenmesi. Etkinlik : Toplantı tarihinin ve yerinin belirlenip velilere duyurulması. Stratejik Hedef 13.2: Velilerle işbirliği yaparak disiplin olaylarının aşamalı olarak %10 oranında azalmasını sağlamak. PG : 2014 te yaşanan disiplin olayı sayısı. PG : 2015 te yaşanan disiplin olayı sayısı. PG : 2016 da yaşanan disiplin olayı sayısı. PG : 2017 de yaşanan disiplin olayı sayısı. PG : 2018 de yaşanan disiplin olayı sayısı. PG : 2019 da yaşanan disiplin olayı sayısı. ETKİNLİKLER: Etkinlik : Problemli öğrencilerin velileriyle düzenli olarak görüşülmesi. Stratejik Hedef 13.3: İletişim vasıtalarını kullanarak velilerimizin %100 üne ulaşmak ve veli toplantılarına en az %70 inin katılımını sağlamak. PG : Veli toplantılarına katılan veli sayısı. PG : Veli toplantılarına katılmayan veli sayısı. ETKİNLİKLER: Etkinlik : Eokul ve veli bilgilendirme sistemini kullanarak veli telefon ve adres bilgilerinin güncellenmesi. Etkinlik : Öğrencilerin devam durumlarının veliye mektup ve mesaj yoluyla düzenli olarak bildirilmesi. Etkinlik : Okul internet sitesinin velilerin ilgisini çekecek şekilde düzenlenmesi ve onların siteyi sık sık ziyaret etmelerinin sağlanması. Etkinlik : Toplantı tarihinin ve yerinin belirlenip velilere duyurulması. Stratejik Hedef 13.4: Okulumuza katkı sağlayabilecek velilerimizin %10 undan yararlanmak. PG : Okulumuza katkı sağlayan veli sayısı. 87

88 PG : Velinin okula sağladığı katkının niteliği ve miktarı. ETKİNLİKLER: Etkinlik : Okulumuza katkı saylayabilecek velilerin tespit edilmesi. Etkinlik : Okulumuza katkı saylayabilecek velilerle iletişime geçip onların Okul Aile Birliği Toplantılarına etkin katılımlarının sağlanması. Etkinlik : Okula katkı sağlayacağı öngörülen velilere yönelik kahvaltı, piknik ve geziler düzenleyerek onlarla samimiyetin geliştirilmesi. Etkinlik : Velilerin okulumuza yapabileceği ayni ve nakdi yardımların niteliği ve miktarının tespit edilmesi. STRATEJİ 13: Okulumuzda dönem başlarında rehber öğretmenler öncülüğünde veli toplantıları düzenlenerek okulveli işbirliği geliştirilecektir. Velilerle işbirliği yapılarak disiplin olaylarının aşamalı olarak %10 oranında azaltılması yoluna gidilecektir. Velilere ulaşmada iletişim kanalları etkin bir şekilde kullanılacak, velilerin de her durumda okulla kolaylıkla iletişime geçebilmeleri sağlanacaktır. Onların okulu ziyaret etme sıklığı ve memnuniyet seviyesi arttırılacaktır. Öğrencilerin yer aldığı faaliyetleri izlemeleri için gerekli çalışmalar yapılacaktır. PERFORMANS DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ: Velilerimizin tamamıyla iletişim kurulup kurulamadığı, toplantılara katılan veli oranımızın %70 e ulaşıp ulaşmadığı, disiplin olaylarının aşamalı olarak azaltılıp azaltılamadığı, okulumuza katkı yapabilecek velilerimizin belirlenip gerekli katkılarının sağlanıp sağlanmadığı, öğrencilerimiz tarafından yapılan sosyalkültürel ve sportif faaliyetlere velilerimizin katılım oranı ve tüm bu çalışmalar sonunda veli memnuniyet oranının yükselip yükselmediği performans değerlendirme kriteri olarak belirlenmiştir. 88

89 14) TEMA: Okul Tanıtımı STRATEJİK AMAÇ14: Paydaşlar ile işbirliği yaparak okulu tanıtmak. Stratejik Hedef 14.1: Okulu tanıtıcı video hazırlayıp okulun web sitesinde yayınlamak. PG : Okulu tanıtıcı video hazırlanıp hazırlanmadığı. PG : Hazırlanan videonun okulun web sitesinde yayınlanıp yayınlanmadığı. ETKİNLİKLER: Etkinlik : Tanıtım videosunu hazırlama ve güncelleme ekibinin oluşturulması. Etkinlik : Okulun tanıtım videosunun hazırlanarak her yıl güncellenmesi. Etkinlik : Okulun tanıtım videosunun okulun web sitesinde yayınlanması. Stratejik Hedef 14.2: Okul internet sitesinin haftalık olarak güncellenmesini sağlamak. PG : Okul internet sitesinin güncellendiği hafta sayısı. PG : Okul internet sitesinin güncellenmediği hafta sayısı. ETKİNLİKLER: Etkinlik : Okul internet sitesinin güncelleme ekibinin kurulması. Etkinlik : Sitenin güncellenmesinin sağlanması. Stratejik Hedef 14.3: Okulumuzun daha yüksek puanlı öğrenciler tarafından tercih edilmesini sağlamak için orta okullara yönelik tanıtım faaliyetleri yapmak. PG : Tanıtımımızı yaptığımız ortaokul sayısı. PG : Tanıtımımızı yaptığımız ortaokul toplam öğrenci sayısı. PG : Okulumuzu yüksek puanla tercih eden öğrenci sayısı. ETKİNLİKLER: Etkinlik : Hazırlanan okul tanıtım videolarının ilçemizdeki ortaokulların rehberlik servislerine CD ortamında birer adet gönderilmesi. Stratejik Hedef 14.4: Okul dergisinin her yıl düzenli olarak çıkarılmasını sağlamak. PG : Okul dergisinin her yıl düzenli olarak çıkarılıp çıkarılmadığı. PG : Derginin baskı miktarı. PG : Derginin maliyeti. ETKİNLİKLER: Etkinlik : Okul dergisi hazırlama komitesinin oluşturulması. Etkinlik : Dergi hazırlama komitesindeki öğrencilerin haber toplamalarının ve okul etkinliklerini takip etmelerinin sağlanması. Etkinlik : Derginin baskı miktarının belirlenmesi ve maliyet analizinin yapılması. Etkinlik : Derginin hazırlanması ve basımının sağlanması. Etkinlik : Basılan derginin dağıtımının sağlanması. 89

90 STRATEJİ 14: Okulumuzun öğrenciveli ve çevre nezdinde doğru algılanması amacıyla çalışmalar yapılacaktır, bu amaçla okulumuzu tanıtıcı video filmi ve webdergi hazırlanıp okulumuzun internet sitesinde yayınlaması sağlanacaktır. Ayrıca okulumuzun daha yüksek puanlı öğrenciler tarafından tercih edilmesini sağlamak için de ortaokullara yönelik tanıtım faaliyetleri yapılacaktır. Bu amaçla rehberlik servisimizce hazırlanacak CD lerden birer adet çevremizdeki ortaokulların rehberlik servislerine ulaştırılacaktır. PERFORMANS DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ: Okulumuzu tanıtıcı video filmi ve webdergiyle tanıtım CD lerinin hazırlanıp hazırlanmadığı, video filminin güncellemesinin yapılıp yapılmadığı, okulumuzu daha yüksek puanlı öğrencilere tanıtım amacıyla yeterince ortaokul rehberlik servisiyle iletişim kurulup kurulamadığı, bu tanıtım materyallerinden faydalanan öğrenci sayısı, okul internet sitesine erişen ziyaretçi sayısı ve tanıtım materyallerimizin beğenilme oranı performans değerlendirme kriteri olarak belirlenmiştir. 90

91 10) STRATEJİK PLAN ÇALIŞMA EKİPLERİ Tablo 48 STRATEJİK PLAN ÇALIŞMA EKİPLERİ SIRA NO TEMA / EKİP ADI STRATEJİK AMAÇ ADI SOYADI GÖREVİ 1 EğitimÖğretim 1 AKADEMİK BAŞARI EKİBİ STRATEJİK AMAÇ1: Okulumuzun üniversiteye öğrenci yerleştirme oranını korumak. ÖZCAN YÜKSEL ERGÜN ÖZKAN HÜSEYİN UZ AZİZ AKARSLAN SÜMEYYE BAŞARAN TOSUN SERPİL TEREKLİ EKİP LİDERİ ÜYE ÜYE ÜYE ÜYE ÜYE 2 EğitimÖğretim 2 TIP FAKÜLTESİ EKİBİ STRATEJİK AMAÇ2: Okulumuzdan öğretim yılından itibaren tıp fakültesine öğrenci göndermek. TAMER SEVİM FUNDA PIRILDAK UĞUR FUNDA ARĞALI EMİNE BULUT KÜBRA ALVER SERPİL TURAN EKİP LİDERİ ÜYE ÜYE ÜYE ÜYE ÜYE 3 EğitimÖğretim 3 BİRİKİM EKİBİ STRATEJİK AMAÇ3: Öğrencilerin mesleki birikimlerini en üst düzeye çıkarmak. MESUT ŞEKER ŞENOL PAKNA MEHMET GÜNAL GİZEM ÖĞÜTLÜ İSMAİL DEMİR NURAY SANCAR EKİP LİDERİ ÜYE ÜYE ÜYE ÜYE ÜYE 4 EğitimÖğretim 4 ANA SINIFI EKİBİ STRATEJİK AMAÇ4: Okulumuzda personelimizin ve yakın çevremizdeki çalışanların çocuklarına yönelik ana sınıfı açmak. ŞABAN BAKIR SONGÜL MUNAR AKGÜL ÇİÇEK ARSLAN TEOMAN EFSUN İSMAİL BARUT HİCRAN İNANIR KORKMAZ EKİP LİDERİ ÜYE ÜYE ÜYE ÜYE ÜYE 5 Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi 1 DONANIM EKİBİ STRATEJİK AMAÇ5: Kamu ve özel teşebbüs imkânlarıyla okula çağın eğitim anlayışı ilkelerine uygun nitelikte, fiziki kapasiteyi geliştirici laboratuvar cihaz ve malzemeleri kazandırmak. 91 HATİCE MORA VALDES MERVE HAYRAN İLKNUR AKTAŞ SAVAŞ KÖYMEN ŞİVE TUNCER EKİP LİDERİ ÜYE ÜYE ÜYE ÜYE

92 6 Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi 2 GELİŞİM EKİBİ STRATEJİK AMAÇ6: Okulun fiziki şartlarını iyileştirerek daha nitelikli eğitimöğretim ortamı sağlamak. SEMRA OSMANOĞLU ÇAVUŞ HAMZA SEKMAN LALE KARAYEĞİT TUNCAY KAYA GÖKMEN KÜÇÜKALİ CENGİZ MADEN EKİP LİDERİ ÜYE ÜYE ÜYE ÜYE ÜYE 7 Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi 3 YAŞAM KALİTESİ EKİBİ STRATEJİK AMAÇ7: Güvenli ve sağlıklı okul ortamı yaratılması için okulumuzdaki yaşam kalitesini yükseltmek. HACER BAYAKIR ZEKİ ERDOĞAN İSMAİL AVCI ALPAY ÖZDEMİR YASEMİN KULU REYHAN KAYA EKİP LİDERİ ÜYE ÜYE ÜYE ÜYE ÜYE 8 OkulSağlık Kurumu İşbirliği SAĞLIK İLETİŞİM EKİBİ STRATEJİK AMAÇ8: Okulumuzda bulunan bölümlerle ilgili sağlık kuruluşlarıyla diyalog ve işbirliğini arttırmak. ALPAY ÖZCÜ NAZMİYE SAMAST MUKADDER ŞENTÜRK ONUR ZENK ZÜHRE ÜÇÜNCÜ HAKAN UZUNCA EKİP LİDERİ ÜYE ÜYE ÜYE ÜYE ÜYE 9 YönetimOrganizasyon YÖNETİMDENETİM EKİBİ STRATEJİK AMAÇ9: Stratejik yönetim anlayışını yerleştirmek amacıyla daha etkin yönetim, denetim sistemi oluşturmak. ŞEREF BAYKAN GÜLGİYE ÖNBAŞ YENER YÜCEL ARZU GERÇEKEROL FATMA YEŞİLTAŞ GÜLŞEN KARAYEL EKİP LİDERİ ÜYE ÜYE ÜYE ÜYE ÜYE 10 Toplumsal ve Sosyal Gelişim 1 SOSYAL GELİŞİM EKİBİ STRATEJİK AMAÇ 10: Öğrencilerimizin sosyalleşmesini sağlamak için kültürel, sosyal ve sportif faaliyetlere katılımını artırmak. OSMAN GERÇEKEROL MUZAFFER ÇAKIR BAYRAM ŞAHİN GÜRHAN AKTAŞ BÜLENT DODAK EKİP LİDERİ ÜYE ÜYE ÜYE ÜYE 11 Toplumsal ve Sosyal Gelişim 2 YAZARLAR PROJESİ EKİBİ STRATEJİK AMAÇ 11: Öğrencilerin okuma alışkanlıklarını HASİBE ÜSTÜN MURAT SELVİ EKİP LİDERİ ÜYE 92

93 geliştirmek için Yazarlar Okullarda Projesi kapsamında yazarla seminer düzenlemek. MEHMET DEMEZ MURAT TUĞRUL NURTEN NABACAN ÜYE ÜYE ÜYE 12 Toplumsal ve Sosyal Gelişim 3 GÜZEL TÜRKÇEMİZ EKİBİ STRATEJİK AMAÇ 12: Öğrencilere dil zevkini kazandırarak Türkçenin güzel ve etkili kullanımını sağlamak. ORHAN ALTINIŞIK VEDAT BALCI ŞAKİR ZEYREK BETÜL PARLAK HÜLYA ÖZDOĞAN HÜLYA TURKAN EKİP LİDERİ ÜYE ÜYE ÜYE ÜYE ÜYE 13 Paydaş İlişkiler PAYDAŞLARLA İŞBİRLİĞİ EKİBİ STRATEJİK AMAÇ 13: Okulveli işbirliğini geliştirmek. OSMAN GÜRSOY MUHAMMET SEYHAN SEVİM KISTI IŞIL ERDEN GÜNAL PELİN ÇALIŞKAN EKİP LİDERİ ÜYE ÜYE ÜYE ÜYE 14 Okul Tanıtımı TANITIM EKİBİ STRATEJİK AMAÇ 14: Paydaşlar ile işbirliği yaparak okulu tanıtmak. ENES ÖZIŞIK SEZGİN KÜLAHÇI GÖKHAN DEVELİ MELEK GÜNDÜZ SERKAN ÇOLAKOĞLU EKİP LİDERİ ÜYE ÜYE ÜYE ÜYE 93

94 11) STRATEJİK PLAN MALİYET ANALİZİ Tablo 49 STRATEJİK PLAN MALİYET TABLOSU Sıra Nu. Tema/Ekip Adı Stratejik Amaçlar Stratejik Hedefler Etkinlikler TOPLAM Etkinlik 1.1.1: Lisans programlarını tanıtıcı broşür ve afişlerin okulun belirli yerlerine ve sınıf panolarına asılmasını sağlamak. Stratejik Hedef 1.1: % 33 olan lisans programlarına yerleşme oranını % 33 ün altına düşürmemek. Etkinlik 1.1.2: Üniversiteleri ve lisans programlarını tanıtıcı gezilerin düzenlenmesi. Etkinlik 1.1.3: Her dönem iki deneme sınavı yapılması EğitimÖğretim 1 AKADEMİK BAŞARI EKİBİ STRATEJİK AMAÇ1: Okulumuzun üniversiteye öğrenci yerleştirme oranını korumak. Etkinlik 1.2.1: Tanıtılacak üniversitelerin belirlenmesi. Etkinlik 1.2.2: Tanıtılacak üniversitelerin yönetimleriyle iletişim kurulması. Stratejik Hedef 1.2: Genel lise son sınıf öğrencilerine yönelik en az üç üniversiteyi tanıtmak. Etkinlik 1.2.3: Tanıtım faaliyetleriyle ilgili gerekli izinlerin alınması. Etkinlik 1.2.4: Tanıtıma katılacak öğrencileri belirlenmesi. Etkinlik 1.2.5: Tanıtıma katılacak öğrencilere sponsor olacak kuruluşların belirlenmesi ve maliyet analizi. Etkinlik 1.2.6: Düzenlenen tanıtım gezileriyle ilgili fotoğraf ve videolarının oluşturulup okul sitesinde yayınlanması

95 Stratejik Hedef 2.1: 2016 da mezun öğrencilerin %2 sini, 2017 de %3 ünü, 2018 de %4 ünü, 2019 da %5 ini tıp fakültesi programlarına göndermek. Etkinlik 2.1.1: Tıp fakültelerini tanıtıcı broşür ve afişlerin okulun belirli yerlerine ve sınıf panolarına asılmasını sağlamak. Etkinlik 2.1.2: Her dönem iki LYS (sayısalfen bilimleri) deneme sınavı yapılması Etkinlik 2.2.1: Tıp fakültelerini ve ilgili programlarını tanıtıcı gezilerin düzenlenmesi EğitimÖğretim 2 TIP FAKÜLTESİ EKİBİ STRATEJİK AMAÇ2: Okulumuzdan öğretim yılından itibaren tıp fakültesine öğrenci göndermek. Stratejik Hedef 2.2: Son sınıf öğrencilerine yönelik en az iki farklı tıp fakültesini tanıtmak. Etkinlik 2.2.2: Tanıtılacak tıp fakültelerinin belirlenmesi. Etkinlik 2.2.3: Tanıtılacak tıp fakültelerinin iletişim kurulması. Etkinlik 2.2.4: Tanıtım faaliyetleriyle ilgili gerekli izinlerin alınması. Etkinlik 2.2.5: Tanıtıma katılacak öğrencileri belirlenmesi. Etkinlik 2.2.6: Tanıtıma katılacak öğrencilere sponsor olacak kuruluşların belirlenmesi ve maliyet analizi. Etkinlik 2.2.7: Düzenlenen tanıtım gezileriyle ilgili fotoğraf ve videolarının oluşturulup okul sitesinde yayınlanması

96 3 EğitimÖğretim 3 BİRİKİM EKİBİ STRATEJİK AMAÇ3: Öğrencilerin mesleki birikimlerini en üst düzeye çıkarmak. Stratejik Hedef 3.1: Ortaya çıkan yeni hastalıklarla ilgili her yıl ikiden az olmamak üzere seminer düzenlemek. Stratejik Hedef 3.2: Meslek dersleriyle ilgili her yıl en az bir bilgi yarışması düzenlemek. Stratejik Hedef 3.3: Okulumuzdaki sağlık alanlarıyla ilgili her yıl en az iki sunum gerçekleştirilmesi. Etkinlik 3.1.1: Yeni hastalıklarla ilgili seminer düzenlenmesi Etkinlik 3.1.2: Semineri verecek sağlık kurumlarının belirlenmesi. Etkinlik 3.1.3: Semineri verecek sağlık kurumlarıyla iletişime geçilmesi. Etkinlik 3.1.4: Seminere katılacak sınıfların ve öğretmenlerin tespit edilmesi. Etkinlik 3.1.5: Seminer takviminin oluşturulup ilgililere duyurulması. Etkinlik 3.1.6: Düzenlenen seminerlerle ilgili doküman CD lerinin ve videolarının oluşturulması Etkinlik 3.2.1: Meslek dersleri öğretmenleriyle toplantı düzenlenmesi. Etkinlik 3.2.2: Meslek dersleriyle ilgili düzenlenen bilgi yarışması şartnamesinin hazırlanması. Etkinlik 3.2.3: Meslek dersleriyle ilgili yapılacak yarışmada sorulacak soru ve cevaplarının belirlenmesi. Etkinlik 3.2.4: Yarışma jürisinin belirlenmesi. Etkinlik 3.2.5: Yarışma takviminin oluşturulması. Etkinlik 3.2.6: Yarışmaya katılacak sınıfların ve yarışma ekiplerinin belirlenmesi. Etkinlik 3.2.7: Yarışma kurallarının belirlenmesi ve duyurulması. Etkinlik 3.2.8: Yarışmada derece elde edecek öğrencilere verilecek ödüllerin niteliğinin ve sayısının tespit edilmesi. Etkinlik 3.2.9: Düzenlenen bilgi yarışmalarıyla ilgili fotoğraf ve videolarının oluşturulup okul sitesinde yayınlanması. Etkinlik 3.3.1: Meslek dersleri öğretmenleriyle toplantı düzenlenmesi. Etkinlik 3.3.2: Meslek dersleriyle ilgili yapılacak sunum konularının belirlenmesi. Etkinlik 3.3.3: Sunum takviminin oluşturulması ve ilgililere duyurulması. Etkinlik 3.3.4: Sunuma katılacak sınıfların belirlenmesi. Etkinlik 3.3.5: Düzenlenen sunumlarla ilgili fotoğraf ve videolarının oluşturulup okul sitesinde yayınlanması. 96

97 4 EğitimÖğretim 4 ANA SINIFI EKİBİ STRATEJİK AMAÇ4: Okulumuzda personelimizin ve yakın çevremizdeki çalışanların çocuklarına yönelik ana sınıfı açmak. Stratejik Hedef 3.4: Sağlık alanlarıyla ilgili Hemşirelik Haftası benzeri belirli günler konulu faaliyetler düzenlemek. Stratejik Hedef 4.1: Ana sınıfı açılışını gerçekleştirmek. Stratejik Hedef 4.2: Öğrenci kayıtlarını gerçekleştirmek. Stratejik Hedef 4.3: Ana okulu sınıf öğrenci sayısını her yıl % 5 arttırmak. Stratejik Hedef 4.4: Ana sınıfı öğrencilerine yönelik oyun alanları kurmak. Etkinlik 3.4.1: Meslek dersleri öğretmenleriyle toplantı düzenlenmesi. Etkinlik 3.4.2: Sağlık alanlarıyla ilgili belirli günler ve haftaların tespiti ve takviminin oluşturulması. Etkinlik 3.4.3: Kutlama etkinliklerinde görev alacak olanların tespit edilmesi. Etkinlik 3.4.4: İlgili kutlamak etkinliğinin senaryosunun oluşturulması. Etkinlik 3.4.5: İlgili kutlamaların maliyet analizinin yapılması. Etkinlik 3.4.6: Düzenlenen kutlamalarla ilgili fotoğraf ve videolarının oluşturulup okul sitesinde yayınlanması Etkinlik 4.1.1: Ana sınıfı açılışıyla ilgili mevzuat ve uygulamaların incelenmesi. Etkinlik 4.1.2: Açılacak ana sınıfının maliyet analizinin yapılması. Etkinlik 4.1.3: Ana sınıflarının sabahçıöğlenci ve tam gün olacak şubelerinin belirlenmesi. Etkinlik 4.1.4: Ana sınıfı açılışının gerçekleştirilmesi Etkinlik 4.2.1: Ana sınıfı kayıt komisyonunun oluşturulması. Etkinlik 4.2.2: Ana sınıfının açılacağının velilere duyurulması. Etkinlik 4.2.3: Ana sınıfına alınacak öğrenci kayıtlarının gerçekleştirilmesi. Etkinlik 4.2.4: Ana sınıfının eğitimöğretime başlaması ve işlerliğinin takip edilmesi. Etkinlik 4.3.1: Ana sınıfı için yeni şubelerin açılması Etkinlik 4.4.1: Ana sınıfı için oyun alanlarına kurulacak istasyonların tespit edilmesi. Etkinlik 4.4.2: Ana sınıfı oyun alanları kullanım talimatnamesinin hazırlanması. Etkinlik 4.4.3: Ana sınıfı için oyun alanlarına kurulacak istasyonların maliyet analizinin yapılması. Etkinlik 4.4.4: Ana sınıfı için oyun alanlarına kurulacak istasyonların temin edilmesi. Etkinlik 4.4.5: Ana sınıfı oyun istasyonlarının kurulması

98 Etkinlik 5.1.1: İhtiyaç duyulan laboratuvar ve malzemelerin tespit edilmesi. Etkinlik 5.1.2: Laboratuvar kullanım talimatnamesinin hazırlanması. Etkinlik 5.1.3: Laboratuvar olarak kullanılacak alanların tespit edilmesi. 5 Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi 1 DONANIM EKİBİ STRATEJİK AMAÇ5: Kamu ve özel teşebbüs imkânlarıyla okula çağın eğitim anlayışı ilkelerine uygun nitelikte, fiziki kapasiteyi geliştirici laboratuvar cihaz ve malzemeleri kazandırmak. Stratejik Hedef 5.1: Okulumuza her alan/bölüm için birer laboratuvar kazandırmak. Etkinlik 5.1.4: Laboratuvarların araçgereç ve donanımları için eğitim materyali hazırlayan firmalarla iletişime geçilmesi. Etkinlik 5.1.5: Bu konuyla ilgili işbirliği yapılabilecek kurum, kuruluş ve sponsorların tespit edilmesi. Etkinlik 5.1.6: İlgili kurum, kuruluş ve sponsorlarla iletişim kurulması. Etkinlik 5.1.7: Hazırlanan laboratuvarların açılışlarının yapılarak öğrencilere ve ailelerine tanıtılması Etkinlik 5.1.8: Düzenlenen sunumlarla ilgili fotoğraf ve videolarının oluşturulup okul sitesinde yayınlanması

99 Etkinlik 5.2.1: İşbirliği yapılacak sağlık kuruluşlarının tespit edilmesi. Stratejik Hedef 5.2: İşbirliği yapılacak sağlık kuruluşu yetkilerinin en az %50 sini okulumuza davet ederek ziyaret ve tanıtım faaliyetleri gerçekleştirmek. Etkinlik 5.2.2: Okulumuzun tanıtım etkinliğiyle ilgili görevli komisyonun tespit edilmesi. Etkinlik 5.2.3: İşbirliği yapılacak sağlık kuruluşlarla iletişime geçilmesi. Etkinlik 5.2.4: Okulumuzla ilgili tanıtım broşür ve görsellerinin hazırlanması Etkinlik 5.2.5: Ziyaret ve tanıtım faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi Stratejik Hedef 5.3: İşbirliği yapılacak sağlık kuruluşlarından alınacak eğitim faaliyetlerinden meslek dersi öğretmenlerimizin %70 inin katılımını sağlamak. Stratejik Hedef 5.4: İşbirliği yapılan sağlık kuruluşlarının en az %10 undan laboratuvar malzemesi temin etmek. Etkinlik 5.3.1: Eğitim faaliyetlerine katılması gereken meslek dersi öğretmenlerimizin tespit edilmesi. Etkinlik 5.3.2: Eğitim faaliyetlerinin meslek dersi öğretmenlerine duyurulması. Etkinlik 5.3.3: Meslek dersi öğretmenlerinin yapılacak eğitim faaliyetlerine yönlendirilmesi. Etkinlik 5.4.1: İhtiyaç duyulan laboratuvar ve malzemelerin tespit edilmesi. Etkinlik 5.4.2: Bu konuyla ilgili işbirliği yapılabilecek sağlık kuruluşlarının tespit edilmesi. Etkinlik 5.4.3: Laboratuvar malzemesi ihtiyaç listemizin güncellenmesi. Etkinlik 5.4.4: Güncellenen ihtiyaç listemizin işbirliği yapılacak sağlık kuruluşlarına iletilmesi. Stratejik Hedef 5.5: Laboratuvarları teçhizat ve malzeme bakımından eğitimöğretime hazır hale getirmek. Etkinlik 5.4.5: Temin edilen ayni yardımın okul envanterine işlenmesi. Etkinlik 5.5.1: Laboratuvarları hazır hale getirecek ekibin belirlenmesi. Etkinlik 5.5.2: Laboratuvarları hazır hale getirecek ekibe görevlerinin tebliğ edilmesi. 99

100 Etkinlik 6.1.1: Eğitimöğretime hazır olmayan birimlerin tespit edilmesi. Stratejik Hedef 6.1: Okulumuzun bütün birimlerini eğitimöğretime sürekli hazır hale getirmek. Etkinlik 6.1.2: Bu birimlerdeki eksikliklerin tespit edilip ihtiyaç listesinin hazırlanması. Etkinlik 6.1.3: Malzeme ve donanımın temin edilmesi. Etkinlik 6.1.4: Birimlerin malzeme ve donanımlarının tamamlanması Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi 2 GELİŞİM EKİBİ STRATEJİK AMAÇ6: Okulun fiziki şartlarını iyileştirerek daha nitelikli eğitimöğretim ortamı sağlamak. Stratejik Hedef 6.2: Fatih Projesi kapsamında kurulumu sağlanan akıllı tahtaların tamamını aktif hale getirip etkin biçimde kullanımını sağlamak. Etkinlik 6.2.1: Aktif olmayan akıllı tahtaların tespit edilmesi. Etkinlik 6.2.2: Akıllı tahtaları kullanım talimatnamesinin hazırlanması. Etkinlik 6.2.3: Aktif olmayan akıllı tahtaların ilgili teknik servise haber verilmesi. Etkinlik 6.2.4: Akıllı tahtaların kontrollerinin yapılması. Stratejik Hedef 6.3: Öğrencilerin satranç ve masa tenisi oynayabilecekleri Hobi Odası oluşturmak ve bundan en az %50 sinin faydalanmasını sağlamak. Etkinlik 6.3.1: Okulumuzda hobi odası olarak kullanılacak alanların ve malzemelerinin tespit edilmesi. Etkinlik 6.3.2: Hobi odalarına gerekli araçgereç ve donanım için firmalarla iletişime geçilmesi. Etkinlik 6.3.3: Hazırlanan hobi odalarının öğrencilere tanıtılması ve faaliyete geçirilmesi. Etkinlik 6.3.4: Hazırlanan hobi odalarını kullanım talimatnamesinin hazırlanması. Etkinlik 6.3.5: Hazırlanan hobi odalarıyla ilgili fotoğraf ve videolarının oluşturulup okul sitesinde yayınlanması

101 Etkinlik 7.1.1: Turnike sisteminin kurulacağı alanın tespit edilmesi. Etkinlik 7.1.2: Turnike sistemi kuracak güvenlik firmalarıyla irtibata geçilmesi. Stratejik Hedef 7.1: Turnike sistemine geçerek bahçe ve bina güvenliğini arttırmak. Etkinlik 7.1.3: Kurulacak turnike sisteminin maliyet analizinin yapılması Etkinlik 7.1.4: Kurulan turniki sisteminin işlerliğinin öğrenci ve personele tanıtılması. 7 Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi 3 YAŞAM KALİTESİ EKİBİ STRATEJİK AMAÇ7: Güvenli ve sağlıklı okul ortamı yaratılması için okulumuzdaki yaşam kalitesini yükseltmek. Stratejik Hedef 7.2: Okul bahçesinin düzenlenmesi adına bahçede bank sayısının öğrenci sayısını %10 unu kapsayacak şekilde arttırmak. Etkinlik 7.1.5: Kurulan turnike sistemiyle ilgili fotoğraf ve videolarının oluşturulup okul sitesinde yayınlanması. Etkinlik 7.2.1: Bankların konulacağı alanların tespit edilmesi. Etkinlik 7.2.2: Bayrampaşa Belediyesi yle temasa geçilmesi. Etkinlik 7.3.1: Alan çizgilerinin belirginleştirilmesi. Stratejik Hedef 7.3: Basketbol ve voleybol sahasını işlevsel hale getirmek. Stratejik Hedef 7.4: Bahçemizdeki kamelyanın peyzaj düzenlemesini gerçekleştirmek. Etkinlik 7.3.2: Basketbol ve voleybol direklerinin boyanması Etkinlik 7.3.3: Noksan filelerin tamamlanması Etkinlik 7.4.1: Bayrampaşa Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü yle iletişime geçilmesi. Etkinlik 7.4.2: Gerekli peyzaj düzenlemelerinin yaptırılması. Etkinlik 7.4.3: Ağaçların kimlik kartlarının oluşturulması. 101

102 Etkinlik 8.1.1: İşbirliği yapılacak sağlık kuruluşlarının belirlenmesi. Stratejik Hedef 8.1: İşbirliği yapılacak sağlık kuruluşlarından alınacak eğitim faaliyetlerinden meslek dersi öğretmenlerimizin %70 ini kapsayacak şekilde katılımlarını sağlamak. Etkinlik 8.1.2: İşbirliği yapılacak sağlık kuruluşlarıyla iletişime geçilmesi. Etkinlik 8.1.3: İşbirliği ve diyalog arttırıcı faaliyetlerin tespit edilmesi. Etkinlik 8.1.4: Meslek dersi öğretmenlerine yapılacak diyalog ve işbirliğinin duyurulması. Etkinlik 8.2.1: Staj yapacak öğrencilerin sayısının tespit edilmesi. 8 OkulSağlık Kurumu İşbirliği SAĞLIK İLETİŞİM EKİBİ STRATEJİK AMAÇ8: Okulumuzda bulunan bölümlerle ilgili sağlık kuruluşlarıyla diyalog ve işbirliğini arttırmak. Stratejik Hedef 8.2: Öğrencilerin %100 ünün tam donanımlı sağlık kuruluşlarında staj yapmasını sağlamak. Etkinlik 8.2.2: Donanımlı hastanelerle iletişimin kurulması. Etkinlik 8.2.3: Staj kıyafetlerinin ilgili öğrencilere teslim edilmesi. Etkinlik 8.3.1: İstihdam yapacak tam donanımlı sağlık kuruluşlarının tespit edilmesi. Stratejik Hedef 8.3: Mezun öğrencilerimizin en az %15 inin tam donanımlı sağlık kuruluşlarında istihdamını sağlamak. Etkinlik 8.3.2: Tespit edilen sağlık kuruluşlarıyla ön görüşme yapılıp randevu alınması. Etkinlik 8.3.3: Randevu alınan sağlık kuruluşlarıyla görüşmelerin yapılması Etkinlik 8.3.4: Mezun olan öğrencilerin istihdamının sağlanması. 102

103 9 10 Yönetim Organizasyon YÖNETİMDENETİM EKİBİ Toplumsal ve Sosyal Gelişim 1 SOSYAL GELİŞİM EKİBİ STRATEJİK AMAÇ9: Stratejik yönetim anlayışını yerleştirmek amacıyla daha etkin yönetim, denetim sistemi oluşturmak. STRATEJİK AMAÇ10: Öğrencilerimizin sosyalleşmesini sağlamak için kültürel, sosyal ve sportif faaliyetlere katılımını artırmak. Stratejik Hedef 9.1: Stratejik Plan Çalışma Ekiplerinin etkin biçimde çalışıp çalışmadıklarını her dönem başında yapılan toplantılarla takip etmek. Stratejik Hedef 9.2: Tespit edilen aksaklıkların ekip lideri tarafından aylık raporlar halinde okul idaresine sunulmasını sağlamak. Stratejik Hedef 10.1: Zorunlu olarak açılması gereken sosyal kulüplerin dışında en az üç yeni öğrenci kulübünü belirlemek. Stratejik Hedef 10.2: Sosyal kulüplerin her yıl en az bir toplum hizmeti faaliyeti yapmasını sağlamak. Stratejik Hedef 10.3: Sosyal kulüpleri etkin bir biçimde çalıştırarak öğrencilerin hazırladıkları faaliyetleri sergilemelerini sağlamak. Etkinlik 9.1.1: Yönetim, denetim sistemini sürdürecek ekibin belirlenmesi. Etkinlik 9.1.2: Yönetim, denetim sistemini sürdürecek ekibin çalışma takviminin belirlenmesi. Etkinlik 9.2.1: Denetim raporlarının toplanması. Etkinlik 9.2.2: Raporlarda tespit edilen aksaklıkların giderilmesi. Etkinlik : Sınıf öğretmenleriyle görüşme yapılması. Etkinlik : Kulüp yaklaşımlarıyla ilgili öğrencilere anket hazırlanması. Etkinlik : Hazırlanan anketin uygulanması. Etkinlik : Anket ve görüş sonuçlarına göre uygun kulüp adlarının belirlenmesi. Etkinlik : Yeni kurulan kulüplere öğrenci seçilmesinin sağlanması. Etkinlik : Sosyal kulüplerin yapacağı toplum hizmeti faaliyetlerinin belirlenmesi. Etkinlik : Toplum hizmeti çalışma takviminin belirlenmesi. Etkinlik : Toplum hizmetlerinin icra edilmesi Etkinlik : Toplum hizmeti çalışmalarının sonuçlarının değerlendirilmesi. Etkinlik : Toplum hizmeti çalışmalarıyla ilgili fotoğraf ve videolarının oluşturulup okul sitesinde yayınlanması. Etkinlik : Kulüp çalışma planlarının toplanması. Etkinlik : Okul sosyal etkinlik takviminin oluşturulması. Etkinlik : Özel gün ve haftaların programlanması Etkinlik : Sosyal etkinliklerle ilgili düzenlenen pano, tören ve benzeri çalışmalarda kulüplere rehberlik edilmesi. Etkinlik : Yapılan kulüp çalışmalarıyla ilgili fotoğraf ve videolarının oluşturulup okul sitesinde yayınlanması. 103

104 11 Toplumsal ve Sosyal Gelişim 2 YAZARLAR PROJESİ EKİBİ STRATEJİK AMAÇ11: Öğrencilerin okuma alışkanlıklarını geliştirmek için Yazarlar Okullarda Projesi kapsamında yazarla seminer düzenlemek. Stratejik Hedef 11.1: İstanbul Kulübü nün bu proje kapsamında en az iki yazarla yıl içerisinde öğrencilere yönelik tanıtım etkinliği düzenlemesini sağlamak. Stratejik Hedef 11.2: En az iki yazarla imza günleri düzenlemek. Stratejik Hedef 11.3: Tuna MTAL Edebiyat Ödülleri Geleneği ni başlatmak. Etkinlik : Proje kapsamında tanıtılacak yazarların tespit edilmesi. Etkinlik : Yazarlarla iletişime geçilmesi ve randevu alınması. Etkinlik : Etkinliğin yapılacağın salonun belirlenip etkinliğe hazırlanması. Etkinlik : Etkinliğe katılacak sınıf ve öğrenci sayılarının tespit edilmesi. Etkinlik : Yapılan etkinlikle ilgili fotoğraf ve videolarının oluşturulup okul sitesinde yayınlanması. Etkinlik : İmza günü etkinliğine katılacak yazarların belirlenmesi. Etkinlik : Etkinliğin yapılacağı yerin tespit edilmesi. Etkinlik : Yazarlarla iletişim kurulması ve randevu alınması. Etkinlik : İmza gününe katılacak sınıfların ve öğrenci sayılarının tespit edilmesi. Etkinlik : Yapılan etkinlikle ilgili fotoğraf ve videolarının oluşturulup okul sitesinde yayınlanması. Etkinlik : Edebiyat ödülleri tertip komitesinin oluşturulması. Etkinlik : Edebiyat ödülleri şartnamesinin hazırlanması. Etkinlik : Tertip komitesinin hangi edebi türlerde ödül vereceğini belirlemesi ve maliyet analizinin yapılması. Etkinlik : Edebiyat ödülleri jüri üyelerinin tespit edilmesi. Etkinlik : Ödüllerin niteliğinin ve sayısının belirlenmesi. Etkinlik : Öğrenciler arasında uygulanacak anket sorularının belirlenmesi. Etkinlik : Anketin uygulanması ve sonuçlarının değerlendirilmesi. Etkinlik : Edebiyat ödülleri törenin icra edilmesi. Etkinlik : Yapılan etkinlikle ilgili fotoğraf ve videolarının oluşturulup okul sitesinde yayınlanması

105 Stratejik Hedef 12.1: Sınıflar Arası Etkili ve Güzel Konuşma Yarışması ve Şiir Okuma Etkinliği düzenleyerek öğrencilerin en az %20 sinin katılımını sağlamak. Etkinlik : Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenleriyle toplantı düzenlenmesi. Etkinlik : Etkili ve güzel konuşma yarışması şartnamesinin hazırlanması. Etkinlik : Etkili ve güzel konuşma konu başlıklarının tespit edilmesi. Etkinlik : Yarışma jürisinin belirlenmesi. Etkinlik : Yarışma takviminin oluşturulması. Etkinlik : Yarışmaya katılacak sınıfların ve yarışma ekiplerinin belirlenmesi. Etkinlik : Yarışma kurallarının belirlenmesi ve duyurulması. 12 Toplumsal ve Sosyal Gelişim 3 GÜZEL TÜRKÇEMİZ EKİBİ STRATEJİK AMAÇ12: Öğrencilere dil zevkini kazandırarak Türkçenin güzel ve etkili kullanımını sağlamak. Stratejik Hedef 12.2: Diksiyon ve Hitabet dersinin seçmeli ders olarak okutulmasının devamını sağlamak. Stratejik Hedef 12.3: Düzenlenecek deneme yazma yarışmalarına öğrencilerin %20 sinin katılmasını sağlamak. Etkinlik : Yarışmada derece elde edecek öğrencilere verilecek ödüllerin niteliğinin ve sayısının tespit edilmesi ile maliyet analizinin yapılması Etkinlik : Düzenlenen etkili ve güzel konuşma yarışmasıyla ilgili fotoğraf ve videolarının oluşturulup okul sitesinde yayınlanması. Etkinlik : Seçmeli Diksiyon ve Hitabet derslerinde Türkçenin seçkin metinlerinin okutulması. Etkinlik : Seçmeli Diksiyon ve Hitabet derslerinde hazırlıksız konuşma çalışması yapılması. Etkinlik : Seçmeli Diksiyon ve Hitabet derslerinde hazırlıklı konuşma çalışması yapılması. Etkinlik : Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenleriyle toplantı düzenlenmesi. Etkinlik : Deneme yazma yarışması şartnamesinin hazırlanması. Etkinlik : Yarışma jürisinin belirlenmesi. Etkinlik : Yarışma takviminin oluşturulması. Etkinlik : Yarışmaya katılacak sınıfların ve öğrencilerin belirlenmesi. Etkinlik : Deneme yazma yarışma şartnamesinin duyurulması. Etkinlik : Yarışmada derece elde edecek öğrencilere verilecek ödüllerin niteliğinin ve sayısının tespit edilmesi ile maliyet analizinin yapılması. Etkinlik : Düzenlenen deneme yazma yarışmasıyla ilgili fotoğraf ve videolarının oluşturulup okul sitesinde yayınlanması

106 Stratejik Hedef 13.1: Dönem başlarında rehber öğretmenler öncülüğünde veli toplantıları düzenlemek. Stratejik Hedef 13.2: Velilerle işbirliği yaparak disiplin olaylarının aşamalı olarak %10 oranında azalmasını sağlamak. Etkinlik : Okul ve sınıf rehber öğretmenleriyle toplantı düzenlenmesi. Etkinlik : Veli toplantısı gündem maddelerinin belirlenmesi. Etkinlik : Toplantı tarihinin ve yerinin belirlenip velilere duyurulması. Etkinlik : Problemli öğrencilerin velileriyle düzenli olarak görüşülmesi. Etkinlik : Eokul ve veli bilgilendirme sistemini kullanarak veli telefon ve adres bilgilerinin güncellenmesi. 13 Paydaş İlişkiler PAYDAŞLARLA İŞBİRLİĞİ EKİBİ STRATEJİK AMAÇ13: Okulveli işbirliğini geliştirmek. Stratejik Hedef 13.3: İletişim vasıtalarını kullanarak velilerimizin %100 üne ulaşmak ve veli toplantılarına en az %70 inin katılımını sağlamak. Etkinlik : Öğrencilerin devam durumlarının veliye mektup ve mesaj yoluyla düzenli olarak bildirilmesi. Etkinlik : Okul internet sitesinin velilerin ilgisini çekecek şekilde düzenlenmesi ve onların siteyi sık sık ziyaret etmelerinin sağlanması Etkinlik : Toplantı tarihinin ve yerinin belirlenip velilere duyurulması. Etkinlik : Okulumuza katkı saylayabilecek velilerin tespit edilmesi. Stratejik Hedef 13.4: Okulumuza katkı sağlayabilecek velilerimizin %10 undan yararlanmak. Etkinlik : Okulumuza katkı saylayabilecek velilerle iletişime geçip onların Okul Aile Birliği Toplantılarına etkin katılımlarının sağlanması. Etkinlik : Okula katkı sağlayacağı öngörülen velilere yönelik kahvaltı, piknik ve geziler düzenleyerek onlarla samimiyetin geliştirilmesi Etkinlik : Velilerin okulumuza yapabileceği ayni ve nakdi yardımların niteliği ve miktarının tespit edilmesi. 106

107 14 Okul Tanıtımı TANITIM EKİBİ STRATEJİK AMAÇ14: Paydaşlar ile işbirliği yaparak okulu tanıtmak. Stratejik Hedef 14.1: Okulu tanıtıcı video hazırlayıp okulun web sitesinde yayınlamak. Stratejik Hedef 14.2: Okul internet sitesinin haftalık olarak güncellenmesini sağlamak. Stratejik Hedef 14.3: Okulumuzun daha yüksek puanlı öğrenciler tarafından tercih edilmesini sağlamak için orta okullara yönelik tanıtım faaliyetleri yapmak. Stratejik Hedef 14.4: Okul dergisinin her yıl düzenli olarak çıkarılmasını sağlamak. Etkinlik : Tanıtım videosunu hazırlama ve güncelleme ekibinin oluşturulması. Etkinlik : Okulun tanıtım videosunun hazırlanarak her yıl güncellenmesi Etkinlik : Okulun tanıtım videosunun okulun web sitesinde yayınlanması. Etkinlik : Okul internet sitesinin güncelleme ekibinin kurulması. Etkinlik : Sitenin güncellenmesinin sağlanması. Etkinlik : Hazırlanan okul tanıtım videolarının ilçemizdeki ortaokulların rehberlik servislerine CD ortamında birer adet gönderilmesi. Etkinlik : Okul dergisi hazırlama komitesinin oluşturulması. Etkinlik : Dergi hazırlama komitesindeki öğrencilerin haber toplamalarının ve okul etkinliklerini takip etmelerinin sağlanması. Etkinlik : Derginin baskı miktarının belirlenmesi ve maliyet analizinin yapılması Etkinlik : Derginin hazırlanması ve basımının sağlanması. 107

108 12. İzleme, Değerlendirme ve Raporlama Tuna Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Stratejik Planı, yıllarını kapsayan bir dönem için hazırlanmıştır. Hedefine ulaşabilmesi için planımız her yıl dört kez gözden geçirilecek ve değerlendirilecektir. Bu değerlendirme, kurulmuş olan Stratejik Plan Çalışma Ekipleri nin hazırlayacağı üç aylık faaliyet raporları doğrultusunda yapılacaktır. Ayrıca ekipler yılsonunda yıllık faaliyet ve değerlendirme raporu hazırlayacaklardır. İlerleme sağlanan ve sağlanamayan alanların ortaya konulacağı bu raporlar, faaliyetlerin sürekli geliştirilmesi için stratejik planımızın geleceğine ışık tutacaktır. Performansın izlenmesi, izleme faaliyetinin temelidir. Bunun için performans göstergeleri ile ilgili veriler düzenli olarak bir veri tabanı halinde Stratejik Planlama Üst Kurulu tarafından toplanacak ve SPHE tarafından değerlendirilecektir. vardır: Planın başarıya ulaşması için bu dönemler için de şu beş unsurun dikkate alınmasında fayda Stratejik planın gözden geçirilmesi, Performans değerlendirilmesi ve ölçümü, Sonuçların izlenmesi, Aksaklıkların giderilmesi, Sürekliliğin sağlanması. Her bir ekip lideri ve okul müdürü tarafından Stratejik planın özenle takip edilmesi gereklilikten öte bir zorunluluk taşımaktadır. 108

109 13. Fotoğraflarla Okulumuz Fotoğraflarla Okulumuz / Tuna MTAL Okulumuzun birimlerinden görünümler 1 109

110 Fotoğraflarla Okulumuz / Tuna MTAL Okulumuzun birimlerinden görünümler 2 110

111 Fotoğraflarla Okulumuz / Tuna MTAL Okulumuzun birimlerinden görünümler 3 111

PEKER MAHALLESİ ORTAOKULU YÖNETİCİLERİMİZİN GÖREV DAĞILIMI. Ramazan BULUŞ (Okul Müdürü) Görev Yetki Ve Sorumlulukları

PEKER MAHALLESİ ORTAOKULU YÖNETİCİLERİMİZİN GÖREV DAĞILIMI. Ramazan BULUŞ (Okul Müdürü) Görev Yetki Ve Sorumlulukları PEKER MAHALLESİ ORTAOKULU YÖNETİCİLERİMİZİN GÖREV DAĞILIMI Ramazan BULUŞ (Okul Müdürü) Görev Yetki Ve Sorumlulukları İlköğretim Kurumları Yönetmeliği Madde 60: İlköğretim okulu, demokratik eğitim-öğretim

Detaylı

KARTAL MİLLİ EĞİTİM VAKFI ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI

KARTAL MİLLİ EĞİTİM VAKFI ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI KARTAL MİLLİ EĞİTİM VAKFI ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2016-2017 BRİFİNG DOSYASI 1 2 3 A. TARİHİ GELİŞİM Okulumuzun inşaatına 1994 yılında başlanmış 1997 yılında tamamlanarak,1997-1998 Eğitim Öğretim yılında hizmete

Detaylı

SÜLOĞLU ALİ AYAĞ ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI

SÜLOĞLU ALİ AYAĞ ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI 2015 SÜLOĞLU ALİ AYAĞ ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI Fikret TİRFİL Okul Müdürü 28.09.2015 Sayfa 1 / 8 İçindekiler Tablosu BİRİNCİ BÖLÜM... 3 GENEL BİLGİLER... 3 İKİNCİ BÖLÜM...

Detaylı

RİZE FENER LİSESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI

RİZE FENER LİSESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI RİZE FENER LİSESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI 1 İÇİNDEKİLER 1. Bölüm :.... Sayfa 3 a) Okul Kimlik Bilgisi :..... Sayfa 3 2. Bölüm :.... Sayfa 4 a) Okulun Tarihçesi:..... Sayfa 4 b) Genel

Detaylı

HOPA NURİ VATAN ANADOLU LİSESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI

HOPA NURİ VATAN ANADOLU LİSESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI HOPA NURİ VATAN ANADOLU LİSESİ 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI 1.BÖLÜM Okulun; Adı :Hopa Nuri Vatan Anadolu Lisesi Adresi :Sundura Mahallesi Lise Caddesi Hopa Telefon ve Faks Numaraları:

Detaylı

RİZE FENER LİSESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİRİFİNG DOSYASI

RİZE FENER LİSESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİRİFİNG DOSYASI RİZE FENER LİSESİ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİRİFİNG DOSYASI İÇİNDEKİLER 1. Bölüm :.... Sayfa 3 a) Okul Kimlik Bilgisi :..... Sayfa 3 2. Bölüm :.... Sayfa 4 a) Okulun Tarihçesi:..... Sayfa 4 b) Genel

Detaylı

VAN BORSA İSTANBUL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ BRİFİNG DOSYASI

VAN BORSA İSTANBUL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ BRİFİNG DOSYASI VAN BORSA İSTANBUL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 2015 BRİFİNG DOSYASI İÇİNDEKİLER 1. Kurum Kimlik Bilgileri. 1 2. Kurumun Kimlik Bilgisi..3 3. Kurumun Genel Özellikleri.4 4. Personel Bilgileri... 5

Detaylı

MECİDİYEKÖY ANADOLU LİSESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI

MECİDİYEKÖY ANADOLU LİSESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI MECİDİYEKÖY ANADOLU LİSESİ 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI İÇİNDEKİLER 1.BÖLÜM...4 OKULA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER...4 II. BÖLÜM...5 OKULUN TARİHÇESİ...5 OKULUN/KURUMUN ÖZELLİKLERİ...5 III.BÖLÜM...6

Detaylı

ERZURUM ÖZEL EĞİTİM MESLEK LİSESİ BRİFİNG DOSYASI

ERZURUM ÖZEL EĞİTİM MESLEK LİSESİ BRİFİNG DOSYASI ERZURUM ÖZEL EĞİTİM MESLEK LİSESİ BRİFİNG DOSYASI İçindekiler 1. Kurum Kimlik Bilgileri... 2 2. Kurumun Genel Özellikleri... 3 3. Personel Bilgileri... 5 3.1. Öğretmen Norm Kadro Bilgileri... 5 3.2. Kurumda

Detaylı

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI AKŞEMSETTİN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ AKŞEMSETTİN İMAM HATİP ORTAOKULU 2014-2015 BRİFİNG DOSYASI

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI AKŞEMSETTİN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ AKŞEMSETTİN İMAM HATİP ORTAOKULU 2014-2015 BRİFİNG DOSYASI TC TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI AKŞEMSETTİN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ AKŞEMSETTİN İMAM HATİP ORTAOKULU 2014-2015 BRİFİNG DOSYASI 2014-2015 Okul /Kurum Haritası I BÖLÜM KURUMUN ADI : AKŞEMSETTİN ANADOLU İMAM HATİP

Detaylı

KAVAK İMAM HATİP ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ Eğitim-Öğretim Yılı. Brifing Dosyası

KAVAK İMAM HATİP ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ Eğitim-Öğretim Yılı. Brifing Dosyası KAVAK İMAM HATİP ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2012 2013 Eğitim-Öğretim Yılı Brifing Dosyası Kavak İmam Hatip Ortaokulu Müdürlüğü Tel: 362 741 32 39 Adres : Yaşar Doğu Mah. Adnan Menderes Cad. Nu:128 Kavak/SAMSUN

Detaylı

Ayaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE BİRİMİ (2015-2019) STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ

Ayaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE BİRİMİ (2015-2019) STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ Ayaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE BİRİMİ (2015-2019) STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ Hazırlanacak olan stratejik planlar, kaynakların stratejik önceliklere göre dağıtılmasına ve eğitim kurumlarının geleceğine

Detaylı

T.C. İDİL KAYMAKAMLIĞI İDİL İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İDİL ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ 2014/2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM BRİFİNG DOSYASI

T.C. İDİL KAYMAKAMLIĞI İDİL İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İDİL ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ 2014/2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM BRİFİNG DOSYASI T.C. İDİL KAYMAKAMLIĞI İDİL İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İDİL ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ 2014/2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM BRİFİNG DOSYASI 1.BÖLÜM OKULA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER OKUL /KURUM ADI İdil

Detaylı

T.C. ÇAMOLUK KAYMAKAMLIĞI Çamoluk Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürlüğü. Brifing Dosyası

T.C. ÇAMOLUK KAYMAKAMLIĞI Çamoluk Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürlüğü. Brifing Dosyası T.C. ÇAMOLUK KAYMAKAMLIĞI Çamoluk Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürlüğü Brifing Dosyası Aralık 2016 İÇİNDEKİLER Bilgiler Sayfa Numarası Kurum Bilgileri 1. Bölüm Genel Bilgiler 1 Arsa Bina Bilgileri 1 Eğitim

Detaylı

T.C. ETİMESGUT KAYMAKAMLIĞI Etimesgut Şehit Salih Helvacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü. Sayı : / /09/2017

T.C. ETİMESGUT KAYMAKAMLIĞI Etimesgut Şehit Salih Helvacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü. Sayı : / /09/2017 T.C. ETİMESGUT KAYMAKAMLIĞI Etimesgut Şehit Salih Helvacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü Sayı : 15637725-903/14806965 25/09/2017 Konu: Görevleriniz. Sayın, MAKBULE YILMAZ Müdür Yardımcısı Okulumuzdaki

Detaylı

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI TOROSLAR LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 BRİFİNG DOSYASI

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI TOROSLAR LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 BRİFİNG DOSYASI T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI TOROSLAR LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 BRİFİNG DOSYASI... - 2013 Okul /Kurum Haritası I. BÖLÜM KURUMUN ADI : TOROSLAR LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ İLİ : MERSİN İLÇESİ : TOROSLAR ADRES : AKBELEN

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam Amaç SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

STRATEJİK PLANI

STRATEJİK PLANI NAMIK ELAL ORTAOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI EKLERİ 1 Ek-1: İstatistiki Veriler 1. Karşılaştırmalı Öğretmen/Öğrenci Durumu 1.1. Okul Öncesi Eğitim Bilgileri Tablo X Okul Öncesi Yıllara Göre Öğretmen,

Detaylı

OKULUMUZUN TANITIMI VE TARİHÇESİ

OKULUMUZUN TANITIMI VE TARİHÇESİ OKULUMUZUN TANITIMI VE TARİHÇESİ Okulumuz 26.08.1996 tarihinde eğitim-öğretime başlamıştır. Okulumuz 26.08.1996 yılında Çankaya İlçesi, Yıldız semtinde Yıldız Anadolu Lisesi adı altında eğitimöğretime

Detaylı

2014 /2015 Eğitim Öğretim Yılı, (Tam gün tam yıl) Yıllık Çalışma Planı

2014 /2015 Eğitim Öğretim Yılı, (Tam gün tam yıl) Yıllık Çalışma Planı 2014 /2015 Eğitim Öğretim Yılı, (Tam gün tam yıl) Yıllık Çalışma Planı EYLÜL 2014 Sorumluluk Sınavları Öncesi Senebaşı Öğretmenler Kurulu 1-15 Eylül Eğitim- Öğretim Hazırlık Seminerleri; Uygulama Anasınıfı

Detaylı

1.BÖLÜM OKULA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER OKUL /KURUM ADI FATİH SULTAN MEHMET LİSESİ OKUL /KURUM MÜRSEL VARAN

1.BÖLÜM OKULA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER OKUL /KURUM ADI FATİH SULTAN MEHMET LİSESİ OKUL /KURUM MÜRSEL VARAN FATİH SULTAN MEHMET ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 2013/2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI 1.BÖLÜM OKULA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER OKUL /KURUM ADI FATİH SULTAN MEHMET LİSESİ OKUL /KURUM MÜRSEL VARAN MÜDÜRÜ

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERS İTES İ

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERS İTES İ BÜLENT ECEVİT ÜNİVERS İTES İ Alt - Meslek Yüksekokul Sekreteri Temel Görev ve S orumluk lar 1. Meslek Yüksekokul Kurulu, Meslek Yüksekokul Yönetim Kurulu, Meslek Yüksekokul Disiplin Kurulu gündemlerini

Detaylı

NOSAB İLKÖĞRETİM OKULU. 24 Mayıs 2011 KALDER PAYLAŞIM TOPLANTISI

NOSAB İLKÖĞRETİM OKULU. 24 Mayıs 2011 KALDER PAYLAŞIM TOPLANTISI NOSAB İLKÖĞRETİM OKULU 24 Mayıs 20 KALDER PAYLAŞIM TOPLANTISI Değişmeyen tek şey değişimin kendisidir. Heraklitos Okulumuz; Esentepe Mahallesinde 4500m2 arsa üzerine zemin+2 kat olarak inşa edilerek 4

Detaylı

T.C KARAKÖPRÜ KAYMAKAMLIĞI ŞANLIURFA FEN LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI. ŞANLIURFA

T.C KARAKÖPRÜ KAYMAKAMLIĞI ŞANLIURFA FEN LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI. ŞANLIURFA T.C KARAKÖPRÜ KAYMAKAMLIĞI ŞANLIURFA FEN LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI ŞANLIURFA 2015 2016 www.sfl.meb.k12.tr I.BÖLÜM a)okulun ADI : ŞANLIURFA FEN LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ b)adresi : ATATÜRK ORMANI YOLU KARAKÖPRÜ/ŞANLIURFA

Detaylı

2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu

2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu 2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu 1 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin

Detaylı

NAMIK KEMAL ORTAOKULU

NAMIK KEMAL ORTAOKULU T.C. ÇİNE KAYMAKAMLIĞI NAMIK KEMAL ORTAOKULU -SOSYAL OKUL, SOSYAL İNSAN- 2014 201 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 2014 201 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI NAMIK KEMAL ORTAOKULU PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK HİZMETLERİ ÇERÇEVE

Detaylı

Okul Telefonu Yönetici 2 0. Faks Sınıf öğretmeni 0 0. İkili. ( x ) Memur. Kurum Kodu Toplam 6 16

Okul Telefonu Yönetici 2 0. Faks Sınıf öğretmeni 0 0. İkili. ( x ) Memur. Kurum Kodu Toplam 6 16 İLİ: İzmir İLÇESİ: Çiğli OKULUN ADI: HARMANDALI ORTAOKULU OKULA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER PERSONEL İLE İLGİLİ BİLGİLER Sayıları KURUMDA ÇALIŞAN PERSONEL SAYISI Erkek Kadın Okul Telefonu 232 839 1142 Yönetici

Detaylı

KPSS KONU ANLATIMI. Web: http://www.rehberlik.biz.tr Mail: civelek.murat@gmail.com

KPSS KONU ANLATIMI. Web: http://www.rehberlik.biz.tr Mail: civelek.murat@gmail.com KPSS KONU ANLATIMI Web: http://www.rehberlik.biz.tr Mail: civelek.murat@gmail.com 9. ÜNİTE REHBERLİK HİZMETLERİNDE ÖRGÜTSEL YAPI KPSS de bu bölümden bazen ortalama 1 soru gelmektedir. Bu bölümdeki sorular

Detaylı

EĞİTİM KURUMLARI EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

EĞİTİM KURUMLARI EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. MAÇKA KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM KURUMLARI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ Sıra Numarası YILLIK ÇALIŞMA PLANI YAPILACAK İŞLER GERÇEKLEŞME ARALIĞI AĞUSTOS-2015 1

Detaylı

MADDE 2- Aynı Yönergenin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönergenin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. ÇIRAKLIK VE YAYGIN EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE BAĞLI HALK EĞİTİMİ MERKEZLERİNDEKİ YÖNETİCİLER DIŞINDA GÖREVLİ DİĞER PERSONELİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE BELGE VE DEĞERLENDİRMELERE İLİŞKİN DEĞİŞİKLİK

Detaylı

Türkiye Milli Eğitim Sisteminin Yasal Dayanakları. 2. Eğitim ve Öğretimi Düzenleyen Yasalar. 3. Milli Eğitim Şuraları. 4.

Türkiye Milli Eğitim Sisteminin Yasal Dayanakları. 2. Eğitim ve Öğretimi Düzenleyen Yasalar. 3. Milli Eğitim Şuraları. 4. Türkiye Milli Eğitim Sisteminin Yasal Dayanakları 1. T.C. Anayasası, 2. Eğitim ve Öğretimi Düzenleyen Yasalar 3. Milli Eğitim Şuraları 4. Kalkınma Planları 5. Hükümet Programları Milli Eğitim Temel Kanunu

Detaylı

Sivil Savunma Uzmanı. Sıra No

Sivil Savunma Uzmanı. Sıra No MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI AKARYAKIT İKMAL VE NATOPOL TESİSLERİ İŞLETME BAŞKANLIĞI PERSONELİ 2016 YILI GÖREVDE YÜKSELME SINAVI SINAV KONULARI VE SORU DAĞILIMI ÇİZELGESİ Şube Müdürü 1 T.C. Anayasası 6 2 Atatürk

Detaylı

SÜLOĞLU İLKOKULU BRİFİNG DOSYASI

SÜLOĞLU İLKOKULU BRİFİNG DOSYASI SÜLOĞLU İLKOKULU 2015 BRİFİNG DOSYASI İÇİNDEKİLER 1. Kurum Kimlik Bilgileri 2. Kurumun Genel Özellikleri. 3. Personel Bilgileri 3.1. Kadromuz. 3.2. Öğretmen Norm Kadro Bilgileri 3.3. Kurumda Çalışan Personel

Detaylı

GÖREV/İŞ TANIMI FORMU. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı/Satın Alma Bürosu STATÜSÜ [ X ] MEMUR [ ] SÖZLEŞMELİ PERSONEL

GÖREV/İŞ TANIMI FORMU. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı/Satın Alma Bürosu STATÜSÜ [ X ] MEMUR [ ] SÖZLEŞMELİ PERSONEL Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı/Satın Alma Bürosu UNVANI BİLGİSAYAR İŞLETMENİ VEYA 1 Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığının her türlü satın alma ve ayniyat işlemlerinin yerine getirilmesi. Sağlık

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. HENDEK BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç MADDE 1 : Bu yönetmeliğin amacı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün kuruluş, görev,

Detaylı

PAZARCIK MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI

PAZARCIK MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI PAZARCIK MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 2010-2011 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI I.BÖLÜM T.C PAZARCIK KAYMAKAMLIĞI PAZARCIK MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI a)

Detaylı

TUŞBA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

TUŞBA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ TUŞBA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ MADDE 1- AMAÇ VE KAPSAM Bu yönetmelik Tuşba Belediye Başkanlığı İşletme ve İştirakler Müdürlüğünün görevleri ile personelinin

Detaylı

ÖĞRETİM YILI NURİ ÖZALTIN 75.YIL İLKÖĞRETİM OKULU BRİFİNG DOSYASI

ÖĞRETİM YILI NURİ ÖZALTIN 75.YIL İLKÖĞRETİM OKULU BRİFİNG DOSYASI 2015-2016 ÖĞRETİM YILI NURİ ÖZALTIN 75.YIL İLKÖĞRETİM OKULU BRİFİNG DOSYASI 1 01 EKİM 2015 NURİ ÖZALTIN 75.YIL İLKÖĞRETİM OKULU 2013-2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI 1.BÖLÜM İLİ : ARTVİN İLÇESİ

Detaylı

T.C. AĞRI VALİLİĞİ AĞRI GÜZEL SANATLAR LİSESİ BRİFİNG DOSYASI

T.C. AĞRI VALİLİĞİ AĞRI GÜZEL SANATLAR LİSESİ BRİFİNG DOSYASI T.C. AĞRI VALİLİĞİ AĞRI GÜZEL SANATLAR LİSESİ BRİFİNG DOSYASI 2013-2014 1.BÖLÜM a) OKULUN ADI :AĞRI GÜZEL SANATLAR LİSESİ b) ADRESİ :Yeni valilik yanı AĞRI c) TELEFON NUMARALARI : 2151536 SANTRAL 2151538

Detaylı

KÖPRÜLÜ MEHMET PAŞA ANADOLU LİSESİ PANSİYONU BİLGİLENDİRME DOSYASI

KÖPRÜLÜ MEHMET PAŞA ANADOLU LİSESİ PANSİYONU BİLGİLENDİRME DOSYASI KÖPRÜLÜ MEHMET PAŞA ANADOLU LİSESİ PANSİYONU BİLGİLENDİRME DOSYASI SUNUŞ Bilim ve teknolojinin geliştiği çağımızda ülkemizi ileri ülkeler seviyesine çıkarabilmek için, gelişmeleri yakından takip edecek

Detaylı

EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI İdari İşler ve Koordinasyon Daire Başkanı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü; Genel Müdür Yardımcılığı (Bağlı) İŞİN KISA TANIMI: Tarımsal

Detaylı

ŞEHİT UZMAN ONBAŞI MUSTAFA ESER İMAM HATİP ORTAOKULU TORBALI

ŞEHİT UZMAN ONBAŞI MUSTAFA ESER İMAM HATİP ORTAOKULU TORBALI ŞEHİT UZMAN ONBAŞI MUSTAFA ESER İMAM HATİP ORTAOKULU TORBALI En mühim ve feyizli vazifelerimiz milli eğitim işleridir. Milli eğitim işlerinde mutlaka muzaffer olmak lazımdır. Bir milletin kurtuluşu ancak

Detaylı

T.C. MELİKGAZİ KAYMAKAMLIĞI Şeker Lisesi Müdürlüğü

T.C. MELİKGAZİ KAYMAKAMLIĞI Şeker Lisesi Müdürlüğü T.C. MELİKGAZİ KAYMAKAMLIĞI Şeker Lisesi Müdürlüğü EĞİTİM HİZMETLERİ BRİFİNGİ 2012 2013 MELİKGAZİ 1 İdare odası Öğretmenl er odası Sınıflar Laboratuv Rehberlik Servisi Depo BT sınıfı Çok amaçlı Salon Arşiv

Detaylı

Özel okullara yeni standartlar geldi

Özel okullara yeni standartlar geldi On5yirmi5.com Özel okullara yeni standartlar geldi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından özel öğretim kurumlarına yeni standartlar getirildi. Yayın Tarihi : 18 Temmuz 2014 Cuma (oluşturma : 1/4/2016) Milli

Detaylı

BRİFİNG D O S Y A S I

BRİFİNG D O S Y A S I BRİFİNG D O S Y A S I 2014 2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI İLİ : KONYA İLÇESİ : KARATAY ADI : KONYA TÜRK TELEKOM SOSYAL BİLİMLER LİSESİ HAZIRLAYAN Mustafa UYSAL Okul Müdürü I.BÖLÜM A- OKULUN ADI : KONYA TÜRK

Detaylı

OSMANCIK KAYMAKMLIĞI NENAHTUN ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ AİLEM OKULDA PROJESİ

OSMANCIK KAYMAKMLIĞI NENAHTUN ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ AİLEM OKULDA PROJESİ OSMANCIK KAYMAKMLIĞI NENAHTUN ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ AİLEM OKULDA PROJESİ OSMANCIK 2015 Proje Adı: AİLEM OKULDA Projenin Sahibi: Nenehatun Ortaokulu Sekretarya: Nenehatun Ortaokulu Proje Ekibi Projenin Sloganı:

Detaylı

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Spor

Detaylı

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI OSMANGAZİ ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 BRİFİNG DOSYASI

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI OSMANGAZİ ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 BRİFİNG DOSYASI TC TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI OSMANGAZİ ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 BRİFİNG DOSYASI 2012-2013 Okul /Kurum Haritası I BÖLÜM KURUMUN ADI : Osmangazi Ortaokulu Müdürlüğü İLİ : Mersin İLÇESİ : Toroslar ADRES

Detaylı

YUNUS EMRE İLKÖĞRETİM OKULU

YUNUS EMRE İLKÖĞRETİM OKULU YUNUS EMRE İLKÖĞRETİM OKULU 2011 BRİFİNG DOSYASI Zeytiinlik Mahallesi Burhanettin Gazi Sk.No:37 İlkadım / SAMSUN Tel: (0362) 4312523 Faks: (362) 4319530 www.yunusemre55.k12.tr İÇİNDEKİLER 1. KURUM KİMLİK

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü SAĞLIK MESLEK LİSELERİ REHBERLİK HİZMETLERİ YÖNERGESİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü SAĞLIK MESLEK LİSELERİ REHBERLİK HİZMETLERİ YÖNERGESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü SAĞLIK MESLEK LİSELERİ REHBERLİK HİZMETLERİ YÖNERGESİ SAĞLIK MESLEK LİSELERİ REHBERLİK HİZMETLERİ YÖNERGESİ 1. BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI KENT KOLEJİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI KENT KOLEJİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI KENT KOLEJİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu

Detaylı

http://www.bekirhoca.com/ogretmen/icerik/a0322.htm

http://www.bekirhoca.com/ogretmen/icerik/a0322.htm Page 1 of 5 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI FİLM RADYO TELEVİZYONLA EĞİTİM BAŞKANLIĞI GÖREV VE TEŞKİLATLANMA YÖNERGESİ Tarih: 13 Ekim 1994 Tebliğler Dergisi'nde Yayımı: 21 Kasım 1994 - Sayı: 799 Sayı: APK.D.04-460/1552

Detaylı

TEMMUZ 2016 AĞUSTOS 2016

TEMMUZ 2016 AĞUSTOS 2016 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖZEL BİLGE ATABEY İLKOKULU/ORTAOKULU ÇALIŞMA TAKVİMİ tesi rtesi TEMMUZ 2016 TEMMUZ 2016 4 11 18 25 1 Okul Öncesi, İlkokul ve Ortaokul Öğretmenlerin Tatile Girmesi 01 Temmuz

Detaylı

T.C. KUVEYT BÜYÜKELÇİLİĞİ Kuveyt Türk Okulu

T.C. KUVEYT BÜYÜKELÇİLİĞİ Kuveyt Türk Okulu T.C. KUVEYT BÜYÜKELÇİLİĞİ Kuveyt Türk Okulu KUVEYT TÜRK OKULU WEB SİTESİ Kuveyt Türk Okulu Web: http://www.kuveyt.meb.k12.tr/ Twitter: https://twitter.com/kturkishschool Email: 966583@meb.k12.tr 749581@meb.k12.tr

Detaylı

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI 19 MAYIS ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ DOSYASI

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI 19 MAYIS ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ DOSYASI TC TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI 19 MAYIS ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2012- BRİFİNG 2013 DOSYASI 2012-2013 Okul /Kurum Haritası I BÖLÜM KURUMUN ADI : 19 Mayıs Ortaokulu Müdürlüğü İLİ : Mersin İLÇESİ : Toroslar ADRES :

Detaylı

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU HAKKARİ ŞUBAT 2014 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU.... 1 I- GENEL BİLGİLER...... 2 A. MİSYON VE VİZYON..... 2 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR..

Detaylı

T.C. ANKARA VALİLİĞİ MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇAMLIDERE ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 2017 YILI EYLEM PLANI

T.C. ANKARA VALİLİĞİ MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇAMLIDERE ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 2017 YILI EYLEM PLANI Amaç No AMAÇ HEDEF PERFORMANS GÖSTERGESİ FAALİYETLER SORUMLU KİŞİLER / KURUMLAR BÜTÇE KAYNAKLAR OCAK 2017 ŞUBAT 2017 ZAMANLAMA (FAALİYET BAŞLAYIŞBİTİŞ) MART 2017 NİSAN 2017 MAYIS 2017 HAZİRAN 2017 TEMMUZ

Detaylı

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Birinci Bölüm AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Birinci Bölüm AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Birinci Bölüm AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, Gençlik ve

Detaylı

KEMAL-SABRĠYE OCAKÇI ĠLKOKULU 2014-2015 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI ĠDARĠ GÖREV DAĞILIMI

KEMAL-SABRĠYE OCAKÇI ĠLKOKULU 2014-2015 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI ĠDARĠ GÖREV DAĞILIMI KEMAL-SABRĠYE OCAKÇI ĠLKOKULU 2014-2015 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI ĠDARĠ GÖREV DAĞILIMI OKUL MÜDÜRÜNÜN GÖREV YETKĠ VE SORUMLULUKLARI Okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumları, ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda

Detaylı

T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ. Amasya Taşova Meslek Yüksekokulu GÖREV TANIMI

T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ. Amasya Taşova Meslek Yüksekokulu GÖREV TANIMI T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ Amasya Taşova Meslek Yüksekokulu GÖREV TANIMI GÖREV ADI: Yazı İşleri/Sekreterlik Unvanı: Memur Görev Ve Sorumlulukları -Yazışma işlemlerinin yürütülmesi, -Gelen faksların kontrol

Detaylı

Kodu.

Kodu. Kurum Adı Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kodu Adresi Adalet Mah. Lise Cad. No:3 16180 - Osmangazi / BURSA Telefon (224) 2464895 Seviyesi, Öğretim Şekli Misyon Vizyon Stratejik Amaçlar 1 2 3

Detaylı

Daire Başkanı, Genel Sekreter ve Rektör Eğitim-Sicil-Arşiv Birimine bağlı personel

Daire Başkanı, Genel Sekreter ve Rektör Eğitim-Sicil-Arşiv Birimine bağlı personel GÖREV/İŞ TANIMI FORMU KADRO VEYA POZİSYONUN BİRİMİ/ALT BİRİMİ Personel Daire Başkanlığı/Eğitim-Sicil-Arşiv Birimi STATÜSÜ [ X ] MEMUR [ ] SÖZLEŞMELİ PERSONEL UNVANI ŞUBE MÜDÜRÜ GÖREVİ ŞUBE MÜDÜRÜ SINIFI

Detaylı

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, 5216 ve 5393 sayılı Belediye yasasının 48. maddesine dayanılarak Tuşba Belediye Meclisinin 07.05.2014 tarih ve 10 sayılı kararıyla kurulmuş

Detaylı

Hakkaniye Köyü No:66 İzmit / Kocaeli

Hakkaniye Köyü No:66 İzmit / Kocaeli O H İ OKULA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER Okul /Kurum Adı Okul Müdürü Müdür Yardımcısı Okul - Aile Birliği Başkanı Okul Adresi Hakkaniye İlkokulu Eyüp ARSLAN Hayriye Sultan TÜRKOĞLU Kemal ÖZER Hakkaniye Köyü

Detaylı

2016 YILI GAZİ ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU

2016 YILI GAZİ ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2016 YILI GAZİ ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU [Ocak 2017] İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye

Detaylı

T.C ALTINDAĞ KAYMAKAMLIĞI Ankara Atatürk Kız Teknik Ve Kız Meslek Lisesi Müdürlüğü EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ ANKARA 2013

T.C ALTINDAĞ KAYMAKAMLIĞI Ankara Atatürk Kız Teknik Ve Kız Meslek Lisesi Müdürlüğü EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ ANKARA 2013 T.C ALTINDAĞ KAYMAKAMLIĞI Ankara Atatürk Kız Teknik Ve Kız Meslek Lisesi Müdürlüğü 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ ANKARA 2013 SUNUŞ İddialı

Detaylı

İSTANBUL SANCAKTEPE

İSTANBUL SANCAKTEPE İSTANBUL SANCAKTEPE NERMİN AHMET HASOĞLU ORTAOKULU 2 0 1 5-2 0 1 6 B R İ F İ N G D O S Y A S I Tüm hakları Nermin Ahmet Hasoğlu Ortaokulu na aittir. İ Ç İ N D E K İ L E R 1. KURUM KİMLİK BİLGİLERİ 2. KURUMUN

Detaylı

T.C. EFELER BELEDİYESİ Kültürve Sosyalİşler Müdürlüğü GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM VE DAYANAK ve TANIMLAR

T.C. EFELER BELEDİYESİ Kültürve Sosyalİşler Müdürlüğü GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM VE DAYANAK ve TANIMLAR T.C. EFELER BELEDİYESİ Kültürve Sosyalİşler Müdürlüğü GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM VE DAYANAK ve TANIMLAR AMAÇ; MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Efeler Belediyesi

Detaylı

Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği

Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmelik Konya Büyükşehir Belediyesi,

Detaylı

T.C OVACIK KAYMAKAMLIĞI YEŞİLYAZI İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İDARİ ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C OVACIK KAYMAKAMLIĞI YEŞİLYAZI İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İDARİ ÇALIŞMA PROGRAMI Pazartesi 1 8 15 22 29 Salı 2 9 16 23 30 Çarşamba 3 10 17 24 Perşembe 4 11 18 25 Cuma 5 12 19 26 Cumartesi 6 13 20 27 Pazar 7 14 21 28 12 İş günü 1-15-19 Eylül İlköğretim Haftası. 2-19 Eylül Gaziler Günü.

Detaylı

: Hasan Hüseyin ELVERİŞLİ, İbrahim Ethem ÖZKAN, Abdullah ÜNLÜ, Gökhan GÖKKAYA, Ali ÇETİN

: Hasan Hüseyin ELVERİŞLİ, İbrahim Ethem ÖZKAN, Abdullah ÜNLÜ, Gökhan GÖKKAYA, Ali ÇETİN İL İLÇE PROJENİN ADI PROJEDEN SORUMLU BİRİM PROJE KOORDİNATÖRÜ PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ PROJE EKİBİ : Tekirdağ : Şarköy : Gündem Eğitim : İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü : Zekeriya GÜNEY_Kaymakam : İrfan BALLI_İlçe

Detaylı

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI EL KİTABI

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI EL KİTABI ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI EL KİTABI İçindekiler I BİRİMİN FAALİYET ALANI... 1 II BİRİMDE YAPILAN İŞLERİN ÖZET TANIMI... 1 III ORGANİZASYON ŞEMASI... 2 IV GÖREV TANIMLARI... 3 Daire Başkanı... 3 Daire

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C ALTINORDU KAYMAKAMLIĞI ZUVER KAYA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2017 2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ ALTINORDU-2017 SUNUŞ İddialı okullar öğrenci merkezlidir, zengin akademik

Detaylı

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM SİSTEMİ

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM SİSTEMİ BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM SİSTEMİ G İ R İ Ş 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun beşinci kısmında iç kontrol sistemi düzenlenmiştir. 26.12.2007

Detaylı

T.C. DENİZLİ VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü. ÖRGÜN ve YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C. DENİZLİ VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü. ÖRGÜN ve YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. DENİZLİ VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü S. NO 1 OKUL/KURUM/ KURUL/İŞ/İŞLEM / ÖRGÜN ve YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ KONU Açık Ortaokul Birinci Dönem Yeni

Detaylı

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI ARPAÇSAKARLAR ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI ARPAÇSAKARLAR ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI TC TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI ARPAÇSAKARLAR ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2016 BRİFİNG DOSYASI 2015-2016 Okul /Kurum Haritası I BÖLÜM KURUMUN ADI : Arpaçsakarlar Ortaokulu İLİ : Mersin İLÇESİ : Toroslar ADRES :

Detaylı

T.C. ÜSKÜDAR BELEDİYESİ KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

T.C. ÜSKÜDAR BELEDİYESİ KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Üsküdar Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü nün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ. EĞİTİM VE GENEL AMAÇLI KURUL VE KOMİSYONLARIN KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ Amaç

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ. EĞİTİM VE GENEL AMAÇLI KURUL VE KOMİSYONLARIN KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ Amaç ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM VE GENEL AMAÇLI KURUL VE KOMİSYONLARIN KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ Amaç Madde 1- Bu yönerge, Tıp Fakültesi ndeki eğitim ve genel amaçlı kurul ve komisyonların

Detaylı

GİRESUN OTELCİLİK VE TURİZM MESLEK LİSESİ 2013 YILI OKUL GELİŞİM PLANI

GİRESUN OTELCİLİK VE TURİZM MESLEK LİSESİ 2013 YILI OKUL GELİŞİM PLANI Sıra No Stratejik Amaç No GİRESUN OTELCİLİK VE TURİZM MESLEK LİSESİ 2013 YILI Hedef No 1 1 1 Çalışmanın Adı Faaliyet 1.2.1:12.sınıf öğrencilerine yönelik öğrenci koçluğu uygulaması. OKUL GELİŞİM PLANI

Detaylı

SML Uygulama Yönergesi

SML Uygulama Yönergesi SML Uygulama Yönergesi SAĞLIK MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN MESLEKİ EĞİTİM UYGULAMALARINA İLİŞKİN YÖNERGE Tebliğler Dergisi : KASIM 2009/2626 (12/10/2009 tarihli ve 174 sayılı TTK Kararı ) BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

İÇİNDEKİLER 2 GİRİŞ 3 MİSYON VE VİZYON 4 TEŞKİLAT YAPISI 5 TEŞKİLAT ŞEMASI 6 İÇ KONTROL SİSTEMİ 7 1. KONTROL ORTAMI 7

İÇİNDEKİLER 2 GİRİŞ 3 MİSYON VE VİZYON 4 TEŞKİLAT YAPISI 5 TEŞKİLAT ŞEMASI 6 İÇ KONTROL SİSTEMİ 7 1. KONTROL ORTAMI 7 1 İÇİNDEKİLER 2 GİRİŞ 3 MİSYON VE VİZYON 4 TEŞKİLAT YAPISI 5 TEŞKİLAT ŞEMASI 6 İÇ KONTROL SİSTEMİ 7 1. KONTROL ORTAMI 7 1.1. Etik Değerler ve Dürüstlük 7 1.2. Personelin Yeterliliği ve Performansı 7 1.3.

Detaylı

oranında arttırmak Diploma notu ortalamasını her yıl % 2 oranında arttırmak (76.069 )

oranında arttırmak Diploma notu ortalamasını her yıl % 2 oranında arttırmak (76.069 ) EĞİTİME DESTEK HİZMETLERİ KURUMSAL YAPININ İYİLEŞTİRİLMESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM EĞİTİM-ÖĞRETİM 1 ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARILARINI ARTTIRMAK DUMLUPINAR İLKÖĞRETİM OKULU PLAN- HEDEF LUK TABLOSU TEMA AMAÇ HEDEFLER

Detaylı

BARMEK İLKOKULU / ORTAOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI

BARMEK İLKOKULU / ORTAOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI BARMEK İLKOKULU / ORTAOKULU 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI 2015 1.BÖLÜM a) Barmek İlkokulu / Ortaokulu Kimlik bilgisi Kurum Adı Kurum Türü Öğretim Şekli Isınma Durumu : Barmek İlkokulu /

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU 903050607 Görevden Ayrılma:15 İzin İşleri: 570 Görevlendirme: 5 Kısmen. 903020103 Kısmen. 102010200 900010300 Kısmen sunulmaktadır. SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI

Detaylı

T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ. Taşova Meslek Yüksekokulu GÖREV TANIMI

T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ. Taşova Meslek Yüksekokulu GÖREV TANIMI T.C. BİRİMİ: GÖREV ADI: Yüksekokul Müdürü GÖREV AMACI: Amasya Üniversitesi nin misyon, vizyon, amaç ve ilkeleri ile Amasya Taşova Meslek Yüksekokulunun misyon ve vizyonu doğrultusunda, ilgili mevzuat çerçevesinde,

Detaylı

T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM

T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Bornova Belediye

Detaylı

T. C İzmir Bornova Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

T. C İzmir Bornova Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik T. C İzmir Bornova Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu yönetmelik; Belediye hizmetlerinin

Detaylı

Her Okulun Bir Projesi Var

Her Okulun Bir Projesi Var T.C ÇORUM VALİLİĞİ ŞEHİT ALİ KARSLI İMAM HATİP ORTAOKULU Her Okulun Bir Projesi Var Merak Eden Çocuk Saati ÇORUM 2017 Proje Adı: Merak Eden Çocuk Saati Projenin Sahibi: Şehit Ali Karslı İmam Hatip Ortaokulu

Detaylı

ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARININ EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARININ EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. TOKAT VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARININ 2012-2013 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ SNO YAPILACAK FAALİYETLER TARİHİ Ramazan Bayramı 18 Ağustos 2012 Cumartesi

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI T.C. UZUNKÖPRÜ KAYMAKAMLIĞI Muzaffer Atasay Anadolu Lisesi Müdürlüğü 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI Uzunköprü 2016 1/12 KURUMUN ADI : Muzaffer Atasay Anadolu Lisesi ADRESİ : Atatürk Mah.

Detaylı

T.C. ÇİĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. ÇİĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK T.C. ÇİĞLİ BELEDİYESİ EĞİTİM KÜLTÜR SPOR VE YARDIMLAŞMA KOMİSYONU RAPORU Karar:2011/03 Konu: Yönetmelik. Sayın Meclis Heyetine /03/2011 Belediyemiz Meclisinin 03.03.2011 Tarihli Toplantısında Komisyonumuza

Detaylı

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE (1)- Bu yönetmelik Yazı İşleri Müdürlüğü nün görev ve

Detaylı

Öğretmenler yeni nesil sizlerin eseri olacaktır.

Öğretmenler yeni nesil sizlerin eseri olacaktır. Öğretmenler yeni nesil sizlerin eseri olacaktır. HAVVA ÖZİŞBAKAN MTA LİSESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C KARŞIYAKA KAYMAKAMLIĞI HAVVA ÖZİŞBAKAN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. ÇANKAYA KAYMAKAMLIĞI KİRAMİ REFİA ALEMDAROĞLU ANADOLU LİSESİ 2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ ANKARA-2017 SIRA NO TARİH ETKİNLİK SORUMLU BİRİM E Y L Ü L 1 05.09.2017 salı Öğretmenlerin

Detaylı

T.C İZMİT KAYMAKAMLIĞI 7. BORU İLKÖĞRETİM OKULU MÜDÜRLÜĞÜ

T.C İZMİT KAYMAKAMLIĞI 7. BORU İLKÖĞRETİM OKULU MÜDÜRLÜĞÜ T.C İZMİT KAYMAKAMLIĞI 7. BORU İLKÖĞRETİM OKULU MÜDÜRLÜĞÜ OKULUMUZUN TEŞKİLAT ŞEMASI VE İŞ AKIŞI OKUL İDARESİ Hakan KOÇAR Okul Müdürü Zeki ZENGİN Müdür Yardımcısı Mehtap TOKAT Müdür Yardımcısı Zeki ZENGİN

Detaylı

ÖZEL ANTALYA ENVAR ORTAOKULU 2015-2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA PLANI TARİH KONU SORUMLU

ÖZEL ANTALYA ENVAR ORTAOKULU 2015-2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA PLANI TARİH KONU SORUMLU ÖZEL ANTALYA ENVAR ORTAOKULU 2015-2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA PLANI AY TARİH KONU SORUMLU EKİM EYLÜL AĞUSTOS 01.07.2015 14.08.2015 Okulda çalışan veya çalışacak personelden görevden ayrılan ya da

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam Amaç MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

ERDEMLİ BELEDİYESİ 2013 YILI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU

ERDEMLİ BELEDİYESİ 2013 YILI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU ERDEMLİ BELEDİYESİ 2013 YILI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU ERDEMLİ 2014 SUNUŞ Erdemli Belediyesi bünyesinde 07.05.2007 tarih ve 33 sayılı meclis kararı ile ihdas edilmiş olan İnsan

Detaylı