2. ÜLKEMİZDEKİ KÖMÜRLERİN GENEL ÖZELLİKLERİ Linyitlerin Genel Özellikleri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2. ÜLKEMİZDEKİ KÖMÜRLERİN GENEL ÖZELLİKLERİ Linyitlerin Genel Özellikleri"

Transkript

1 1 1.GİRİŞ Teknolojik gelişmeler ve daha çağdaş yaşama arzusuyla enerji kaynakları insanoğlu tarafından hızla tüketilmektedir. Gerek Dünya da gerekse Türkiye de enerji kaynaklarına olan talep her geçen gün biraz daha artmakta, dolayısıyla yeni kaynaklar ve çözüm yolları aranmaktadır. Türkiye nin olası petrol ve doğalgaz krizlerine müdahale gücünün olmaması, enerji kaynağının temininin güvenilirlik gerekliliğini ön plana çıkarmaktadır. Bu ise, yerli kaynaklarımızın enerji ihtiyacını karşılamada kullanım oranının artırılması ile mümkündür. Sadece diğer fosil kaynaklara göre rezervinin büyüklüğü açısından değil, kömür yataklarının yurdumuzun çeşitli bölgelere dağılmış olması, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmaya son derece olumlu etkide bulunması, işletilmesi sonucu ortaya çıkan katma değer, elektrik enerjisi üretiminde kwh başına ucuz hammadde olması ve emniyetli taşınması gibi faktörler kömürü Türkiye nin en önemli fosil enerji kaynağı haline getirmektedir. Kömür insanoğlunun yaşamında önemli bir yer tutar. Kömür elektrik üretiminde, demir--çelik ve çimento imalatında, endüstriyel süreçlerde buhar üretmek ve ısınma amacı ile kullanılır. Dünya'da elektrik üretiminin yaklaşık olarak % 40'ı kömürden sağlanmaktadır. Birçok ülkede elektrik üretiminin önemli bir bölümü kömürden elde edilmektedir. Bu oran ABD'de ve Almanya da %53, Yunanistan da %69, Çin de %75, Danimarka da %77, Avustralya da %83, Güney Afrika da %93, Polonya da %95 tir. Türkiye de elektrik enerjisinin %32'si kömürden elde edilmektedir. Kömürün temel elementi karbondur (C). Kömürleşmenin başlıca kaynakları bitkilerdir. Bitkilerin bataklık alanlarda birikmesiyle oluşan tabakaların değişime uğraması (oksijensiz ortamda bozunmaları) sonucu meydana gelmektedir. Bu tabakalar, üzerlerine çeşitli çökeltilerin birikmesi ve yer hareketleri sonucu derinliklere gömülmüştür. Gömülmüş olan bu bitki artıkları; artan ısı ve basınca maruz kaldıklarında bünyelerinde fiziksel ve kimyasal değişikliğe uğrayarak kömüre dönüşürler. Bu süreç milyonlarca yıl içinde gerçekleşerek kömürler organik olgunluklarına göre Turba, Linyit, Alt bitümlü Kömür, Bitümlü kömür ve Antrasit tiplerine ayrılırlar. Esmer kömür de denilen linyit, kömürleşme derecesi olarak turbalardan sonra gelir. Turbalara göre çok, taşkömürüne göre daha az sabit karbon içerir. Kömür madenciliği 18. yüzyıldan sonra hız kazanmıştır. Kömür açık işletme ve kapalı işletme olarak iki ana yöntemle üretilir. Yüzeye yakın kömür oluşumları ekonomik nedenlerle açık işletme yöntemi ile üretilmelerine karşın derin kömür damarları yeraltı yöntemi ile çıkartılır. Ancak günümüzde açık ocaklarla üretilebilecek kömür çok azaldığından genelde kömür işletmeleri yer altı faaliyeti gösterirler. Yer altı kömür üretimi teknolojisi de kömürün artan önemine paralel olarak gelişmiştir. Bu gelişmeler kömür üretiminde mekanizasyon olarak bilinmektedir. Ülkemizde uzun yıllar klasik üretim sistemleri uygulanmış ve uygulanmaktadır; fakat gerek işçilik giderleri gerekse üretim kapasitesinin artması yönünden mekanize sistem daha avantajlıdır. Hızla gelişen teknolojinin de yardımıyla bu sistemde büyük ilerlemeler kaydedilmiş ve yeraltında birçok işlem mekanizasyon ve otomasyon ile yapılmaktadır. Bu çalışmada, mekanizasyonun vardığı son nokta olan tam mekanize sistem ile ülkemizde kömür üretimi yapan ocaklar, yöntemleri ve üretim donanımları hakkında genel bilgiler hazırlanmıştır.

2 2 2. ÜLKEMİZDEKİ KÖMÜRLERİN GENEL ÖZELLİKLERİ 2.1. Linyitlerin Genel Özellikleri Linyit kahverengi kömür de denilen ve çoğunlukla termik santrallerde yakıt olarak kullanılan, ısıl değeri (kalori değeri) düşük, barındırdığı kül ve nem miktarı fazla, kömür sıralamasında alt sıralarda yer alan bir kömür çeşididir. Buna rağmen yerkabuğunda bolca bulunduğundan, başta gelişmiş ülkeler de olmak üzere sıklıkla kullanılan bir enerji hammaddesidir. Linyitler yapılarında çoğunlukla %5 den fazla (genellikle %15) reçine ve balmumu içerirler. Külsüz kuru materyalde serbest C yüzdesi %75 civarındadır. Oksijen yüzdesi çoğunlukla %15 i geçer. Linyitler ortalama %15 su içerirler ve porselen üzerindeki çizgisi genellikle kahverengi, çok nadir olarak da siyahtır Ülkemizdeki Linyitlerin Tarihçesi Linyit kömürünün ülkemizde ilk bulunuşuna ilişkin kesin bilgi bulunmamaktadır. Buna karşılık, yılları arasında, savaş ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla başta Soma olmak üzere Anadolu da birçok işletmenin açılmış olduğu da bilinmektedir. Asıl arama faaliyetlerine 1935 yılında MTA'nın kurulmasıyla başlanmıştır. Etüt çalışmaları 1950 yılına kadar genel jeolojik etütler şeklinde yürütülmüş olup, bu tarihten sonra çalışmalar, sondajlı aramalarla, sistemli ve uzun vadeli projeler şeklinde yürütülmüştür yılına kadar nispeten iyi ve kaliteli kömürlerin etüt ve arama çalışmaları yapılmıştır yılında ülkemizin en büyük kömür yatağı olan Elbistan Havzası nın ortaya çıkması, düşük kaliteli kömürlerin termik santrallerde kullanılmasının gündeme gelmesi ile kömür arama çalışmaları hızlanmıştır Ülkemizdeki Linyitlerin Genel Özellikleri Türkiye'de linyit yatakları Alp orojenezinin etkisiyle oluşmuş dağ silsilelerinin arasında sıkışan çöküntü havzalarında gelişmiştir. Linyitlerimizin çökelim yaşları genellikle Miosen ve Pliosen dir. Ancak Eosen ve Oligosen de de çökelmiş linyit yatakları bulunmaktadır. Linyit sahaları ülkemizde bütün bölgelere yayılmış olup ısı değerleri kcal/kg arasında değişmektedir. Toplam linyit rezervlerimizin yaklaşık %6,9'u kcal/kg'ın üzerinde, %13,2'si kcal/kg arasında, %79,9'u ise kcal/kg ın altında ısı değerine sahiptir. Bölgeler bazında linyit rezervleri ve özellikleri Tablo 1'de gösterilmektedir.

3 3 Tablo : Türkiye'de Linyit Rezervlerinin Bölgesel Dağılımı ve Ortalama Kimyasal Özellikleri (MTA, TKİ, 1999) BÖLGELER REZERV (10 9 ton) NEM (%) S (%) KÜL (%) AID (kcal/kg) KUZEY-BATI ANADOLU BÖLGESİ (Kütahya-Balıkesir-Bursa-Manisa-Çanakkale) 1,80 20,0 1, GÜNEY-ORTA ANADOLU BÖLGESİ (Adana-K.Maraş) İÇ ANADOLU BÖLGESİ (Ankara-Konya-Çankırı-Çorum-Yozgat-Sivas) GÜNEY BATI ANADOLU BÖLGESİ (Aydın-Muğla-Denizli-Isparta-Burdur- Afyon) TRAKYA BÖLGESİ (Tekirdağ-Edirne-Kırklareli-İstanbul) DOĞU ANADOLU BÖLGESİ (Bingöl-Erzincan-Erzurum-Van) 3,50 50,0 2, ,45 30,0 3, ,90 30,0 2, ,40 30,0 3, ,20 20,0 1, TOPLAM 8,25 36,5 2, UZUNAYAK ÜRETİM YÖNTEMİ 3.1. Yöntemin Tanımı Uzun kazı arınlı yöntemleri, genel olarak kömür, fosfat gibi yaygın tabakalar halinde oluşan yatakların kazanılmasında uygulanan bir yöntemdir. Büyük kütleler halinde oluşan yataklarda da yatak 1-3 m kalınlığında dilimlere ayrılarak bu yöntemin uygulanması sağlanır. 40 eğime kadar dalan yataklarda uzunayak yöntemi, daha büyük eğim açısına sahip yataklarda da diyagonal (çapraz) ayak yöntemi uygulanır. Diyagonal ayak uzunayağın eğimini düşürmek için ayağın çapraz olarak teşkil ettirilmesinden doğan bir yöntemdir. Uzunayak dar, uzun, az yükseklikte, bir taraftan kömürle diğer taraftan ya dolgu malzemesiyle ya da göçükle sınırlandırılmış bir boşluktan ibarettir. Uzunayak önceden planlanmış olan panonun ön kısmında oluşturulduktan sonra, enlemesine ilerletilerek panonun sonuna kadar tüm cevher kayıpsız olarak kazanılır. Uzunayak boşluğunda tavan kontrolü tahkimat ile sağlamaktadır. Ayak boşluğu içerisinde kazı, nakliye, dolgu, gibi işlemler yapılır.

4 4 Bu yöntem 0,4 ile 4m damar kalınlığına ve 0 ile 40 damar eğimine sahip yataklarda uygulanır. Damar kalınlığı 4 m den fazla olan yataklar bu yöntemle önce dilimlere ayrılarak, ya yukarıdan aşağıya doğru göçertmeli ya da aşağıdan yukarıya doğru dolgulu olarak sırası ile kazanılırlar. Üretim panolarının şekilleri genellikle kare ve dikdörtgen biçiminde seçilirler. Uzunayak üretim yöntemi ilerleme, tavan kontrolüne ve ayak içi hazırlıkların açılışına göre olmak üzere üç sınıfa ayrılır. İlerleme yönüne göre; 1. Yatay uzunayak 2. Eğim yükselme yönündeki uzunayak 3. Eğim alçalma yönündeki uzunayak olmak üzere üçe ayrılmaktadır. Tavan kontrolüne göre; 1. Dolgulu uzunayak 2. Göçertmeli uzunayak olmak üzere ikiye ayrılır. Ayak içi hazırlıkların açılışına göre de; 1. İlerletimli uzunayak 2. Geri dönümlü uzunayak olmak üzere ikiye ayrılır. 3.2 Yöntemin Faydalı ve Sakıncalı Yönleri Faydalı yönleri; Pano boyu mümkün olduğu kadar uzun seçilebilir. Bol su içeren yan taşa sahip yataklarda su atımı kolay olur. Pano galerilerinin (Damar içi galerilerinin) açılması kolay olur. Malzeme ve personel nakliyesi kolay olur. Cevher yükleme işlemi kolay olur. Sakıncalı yönleri; Artan damar eğimi ile birlikte nakliye (zincirli oluk) ve kazı makinesinin (kömür sabanı v.s.) üstteki galeriye monte edilmesi ve sabitleştirilmesi zordur. Nakliye aracından (büyük eğimlerde) taş ve kömür yuvarlanmalarına karşı iyi önlem alınması gerekir. Büyük hazırlık işleri zorlaşır, zira kör kuyuların mutlaka açılması gerekir. Büyük eğimlerde hidrolik dolgu yapılamaz. Damar yönüne dik uzanan faylar olursa pano uzunluğunun sınırlandırılması gerekir. Tavan kontrolü diğerlerine nazaran biraz daha zor olmaktadır.

5 5 3.3.Göçertmeli Uzunayak Göçertmeli uzunayak gerek hazırlık safhasında gerekse kazı ve nakliye işlemlerinde dolgulu uzunayaktan fazla bir farklılık göstermemektedir. Dolgu sisteminde kazısı yapılmış boşluğun tavanına dolgu malzemesi destek görevini görürken, göçertmeli sistemde ayak arkasındaki tavanın birkaç metre kalınlıktaki kısmı göçertilmektedir. Göçertilen birkaç metre kalınlıktaki (yaklaşık olarak damar kalınlığının 2-3 katı) kayaç tabakası kabarma faktöründen dolayı, kazısı yapılmış boşluğu doldurur ve böylece tavana yapay bir destek sağlanmış olmaktadır Göçertmeli Uzunayağın Faydalı ve Sakıncalı Yönleri Faydalı yönleri; Dolgu malzemesine ihtiyaç olmadığı için günlük ilerleme hızı ile ayak uzunluğu bağımsız olarak seçilebilmektedir. Dolgu malzemesi nakli olmadığı için organizasyon basit olmaktadır. Dolgu işlemi can sıkıcı bir işlem olduğu için işçilerce anlamsız bir işlem olarak görülmektedir. Randıman düşmektedir. Tam mekanize ayaklarda nakliyat zincirli olukla yapıldığından dolgu malzemesi için ikinci bir nakliyat aracı gerekmektedir. Göçertmeli sistemde buna gerek yoktur. Dolgulu sistemde dolgu yapılırken tehlikeli bir iş ortamı vardır. İş emniyeti açısından göçertmeli sistem daha elverişlidir. Ekonomik açıdan göçertmeli sistem dolguluya nazaran her zaman üstündür. Sakıncalı yönleri; Kazı boşluğunun yeryüzüne ve ana kuyulara olan etkileri göçermeli yöntemde daha fazladır. Yerleşim merkezlerinin altında yapılan kazılar da maliyet hesabı iyi yapılmalıdır. Yeryüzünde oluşan zararın maliyeti dolgu maliyetini geçerse, dolgulu sistem uygulanmalıdır. Bazı işletmelerde, galeri açılmasında, ayak oluşturulmasında ve ayakta fazla yararsız kayaç oluşur. Bunlar dolgu malzemesi olarak kullanılabilmektedir. Tahkimat yoğunluğu %20-25 kadar fazla olduğu için tahkimat işleri fazladır. Göçertme esnasında ek gaz ve ısı olmaktadır. Bu da havalandırmayı güçleştirir. Göçertmeli sistemde ocak yangını oluşma tehlikesi daha fazladır Geri Dönümlü Uzunayak Geri dönümlü uzunayakta damar içi galerileri (tavan ve taban galerileri) panonun alt ve üst sınırında olmak üzere panonun sonuna kadar açılır. Panonun sonuna bu iki galeri ayak uzunluğuna eşit uzunluktaki bir başyukarı ve bir baş aşağı ile birleştirilir. Bu başyukarı ayağın başlangıcını oluşturur. Başyukarının

6 6 yan duvarı ayağın yan duvarını oluşturacak şekilde, ayak merkez kuyu yönüne yani galeri ilerleme yönünün ters istikametinde panonun başına doğru ilerletilir. Damar içi galerileri önce panonun sonuna kadar açıldıktan sonra kazı işlemi panonun başına doğru yapıldığı için yönteme geri dönümlü uzunayak yöntemi denir Geri Dönümlü Uzunayağın Faydalı ve Sakıncalı Yönleri Faydalı yönleri; Damar içi galerilerinin önden açılması üretim başlamadan önce tektonizma hakkında bilgi vermektedir. Bu da planlamada kolaylık sağlamaktadır. Damar içi galeri açımı ayak ilerlemesine bağlı olmadığı için yüksek randımanlı galeri açma makineleri kullanılabilmektedir. Hava akımı kömüre sürtünerek geçmektedir. Göçüğe girmediği için havanın kısa devre yapma olanağı bulunmamaktadır. Ayak donanımlarının söküm ve yeryüzüne çıkarılması pano ve ana yollara yakın bittiği için daha kolaydır. Sakıncalı yönleri; Galeri açımında özel havalandırma masrafları fazladır. Zaman zaman ayağa giden yollar ve kaybolan zaman oldukça fazladır. İlk yatırım masrafları fazladır. Taban taşı kabarmasının fazla olduğu durumlarda uygulanması zor olmaktadır. 4. TAM MEKANİZE UZUNAYAK ÜRETİM SİSTEMİ Tam mekanize üretim sisteminde, kömürün tamamı mekanik olarak kazıldığı gibi, ayak tahkimatının oluşturulması da tamamen mekanik olarak yapılır. Kazı aracı kazıyı gerçekleştirdikten sonra yükleme işlemini de yapmaktadır. Bu nedenle bu yöntemde uygulama alanı bulan kazı makinelerine kesici yükleyici makineler denir. Ayak tahkimatı olarak da yürüyen tahkimat bu yöntemin uygulama şeklidir. Tam mekanize sistemin amacı insan gücünün yoğun olarak kullanıldığı kazı ve tahkimat işlerini mekanik sistemler aracılığı ile yaparak, insansız ayaklar oluşturmaktır Tam Mekanize Sistemin Faydalı ve Sakıncalı Yönleri Tam mekanize sistemin faydaları; Kazı işlerinde bedeni işçilik azalmıştır. Kazı hızı artmıştır. Zamandan kazanç sağlanmıştır.

7 7 Yüksek iş güvenliği ve çalışma rahatlığı. Bazı işletme giderlerinin, kömür maliyetine şarjı azalabildiğinden daha ekonomik kömür üretimi olası olmuştur. Hazırlık işleri, üretimden tamamen bağımsız yürütülebilir. Üretim hızına bağlı kalmaksızın mekanizasyon uygulayarak, daha kısa zamanda, ucuz ve yüksek randımanlı hazırlık işleri yapılması. Tam mekanize sistemin sakıncaları; Mekanizasyonda büyük parça üretimi azalmıştır. Fazla miktarda toz oluşumuna neden olur PARK TEKNİK ÇAYIRHAN KÖMÜR İŞLETMESİ MEKANİZASYON UYGULAMASI İşletme Tarihçesi Ankara ilinin Nallıhan ve Beypazarı ilçeleri arasında, Ankara ya 125 km uzaklıktaki Çayırhan Beldesinde bulunan Park Teknik işletmesi, 1996 yılındaki özelleştirme ile yap-işlet-devret modeli çerçevesinde alınmıştır. Almanya ve diğer Avrupa ülkelerinin teknolojisinden faydalanarak kurulan işletme ülkemizde modern madencilikte ilk olmuştur. Geri dönümlü Göçertmeli Tam Mekanize olarak çalışan Park Teknik Elektrik Tic. A.Ş. ülkemizin kömür ihtiyacını üretmek üzere yüksek kömür üretimini gerçekleştirir yılında kömür ocakları TKİ tarafından devir alınmış ve işletme müdürlüğü olarak çalışmaya başlamıştır. Kuruluş 1977 yılında gerçekleşmiş 1985 yılında da Bölge Müdürlüğüne dönüşmüştür yılında ise kömür ihtiyacını karşılamak ve kömür ihtiyacını iyileştirmek üzere tam mekanize üretime geçilmiştir yılında 2 x 150 Mw gücünde iki üniteden oluşan termik santral faaliyete başlamıştır yılında TKİ tarafından açılan ihaleyi Park Termik almış yap işlet modeli oluşturmuştur. Bu model ile yeni sahalar oluşturulup kömür kapasitesi ton/yıl a çıkartılmıştır. PARK TERMİK ELEKTRİK SAN. VE TİC. A.Ş.ve PARK TEKNİK ELEKTRİK SAN. VE TİC. A.Ş. halen Çayırhan havzasındaki madencilik faaliyetlerini sürdürmekte olup CİNER HOLDİNG adı altında birleştirilmiştir. İşletme madencilik faaliyetleri ile 620 Mw gücündeki termik santrale enerji kaynağı üretmektedir Genel Jeoloji Çayırhan Linyit havzası miyosen yaşlı seriler içinde teşekkül etmiştir. Bu seriler ayrıntılı olarak incelenmesi için litolojik olarak 4 bölüme ayrılmıştır.

8 8 M 4: Genelde sahanın büyük bölümü bu formasyonla kaplıdır. Gri-yeşil, kırmızı ve bej renkli tüfitlerden oluşmuştur. Genel olarak sert yapıya sahiptirler. Ancak su ile temaslarında derhal ayrışırlar. Bu nedenle yeryüzünde cm lik bölümleri kırıntı halindedir. Bu formasyonun kalınlığı yaklaşık 800 m olup, alt seviyelerinde silis bantları mevcuttur. M 3: Sahanın en sert formasyonu olup, bej renkli silisifiye kalkerlerden oluşmuştur. Kalınlığı m arasında değişmektedir. Sahada akifer özelliği taşıyan en önemli formasyondur. Alt seviyelerde bol miktarda çatlak ve caviteler mevcut olup, bu boşluklarda su ihtiva etmektedir. M 2: m arasında kalınlık gösteren bu formasyon genel olarak kil ve marnlardan oluşmuştur. Alt ve üst seviyelerinde 20 şer metre kalınlıkta iki adet bitümlü şist tabakası vardır. Sahanın etüdü sırasında detaylı olarak incelenen bitümlü şistlerin ortalama kalori değerleri kcal/kg olarak tespit edilmiştir. M 1: Havzadaki kömür damarları M 1 formasyonu içinde yer almaktadır. Üstte 5 5 m kalınlığında açık kahve renkli silisli bir kalker tabakasından sonra ara kesme ile birbirinden ayrılan iki adet kömür damarı mevcuttur. Kömür damarlarının hemen altında 7 8 m kalınlığında yeşil renkli kil taşı tabakası, bunun altında metrelik volkanik breş tabakası, daha altta ise kalınlığı 200 m varan kil taşı, silttaşı, kumtaşı ardalanması mevcuttur. 3. damar mevcut damarların m altında ve bu ardalanmanın içinde yer almaktadır. Hiçbir yerde mostra vermeyen alt kömür oluşumunun taban taşı kil ve silttaşı, tavan taşı genellikle volkanik malzemeli konglomera, silttaşı ve bazı yerlerde ise kil taşıdır Kömürün Yapısı, Tavan ve Taban Özellikleri Kömür damarı iki damardan oluşmaktadır. İki damar birbirinden ara kesme ile ayrılmaktadır. Damar kalınlıkları ve ara kesme; saha içerisinde farklılıklar göstermekle birlikte genelde 1.damar (tavan kömürü) m kalınlıkta; iki damar arasında yer alan ara kesme 0,6-0,8 m; 2.damar (taban kömürü) m kalınlıktadır. Tavan kömürünün ortalama alt ısı değeri: 2976 Kcal/Kg Taban kömürünün ortalama alt ısı değeri: 2760 Kcal/Kg Santrale Verilecek Kömür Özellikleri ise; Ortalama Kül : % 30 ( orijinal kömürde ) Ortalama Nem : % 27,5 ( orijinal kömürde ) Kalorifik Değer: 2800 Kcal/Kg Tane Büyüklüğü: mm

9 9 Sahada yapılmış olan sondajlar sonucunda stratigrafik kesit genelleştirilmiştir. Üretim yapılan sahalarda ortalama damar ve ara kesme kalınlıkları aşağıdaki gibidir; Tablo:Ortalama damar ve ara kesme kalınlıkları Ortalama Kalınlık (m) Max Kalınlık (m) Min Kalınlık (m) Tavan Damar 1,52 1,95 1,06 Ara Kesme 0,85 1,70 0,45 Taban Damar 1,72 2,25 1,00 Damarların kazılabilirliğini tahmin etmek için yapılan Schmidt Hammer testlerinde tavan damar numunelerinin serbest basınç dayanımı 100 Kg/cm 2, taban damar numunelerinin ise Kg/cm 2 olarak bulunmuştur. Kömür damarları ile taban ve tavan taşının birbiri içine sokulumlar yapmasına rağmen, sahada tavan ve taban şartları çok iyi olarak nitelendirilebilir. Tavan ayakta tavan iri parçalar halinde kırılmakta, taban ayaklarda ise ( ara kesme tavanı oluşturmakta ) küçük parçalar halinde kırılmaktadır. Her iki ayakta da tavan ve taban şartları mekanizasyon için elverişlidir. Ancak taban ayak tavanını oluşturan ara kesmenin yer yer 0,40 0,50 metreye kadar düşmesinden dolayı, taban ayak çalışmalarında tavan kontrolü problemi çıkabilmektedir Park Teknik Mekanize Sistem Hazırlık İşleri ve Ekipmanları Hazırlık galerileri açılması mekanize kazı sistemi ile gerçekleştirilir. Bu amaçla Galeri Açma Makineleri kullanılır. Galeri Açma Makineleri, kendi kendine hareket edebilen, paletler üzerine bindirilmiş, kömür ve taş kesebilen, kesici başlıklı, bir yükleme tablası üzerinde dönen pasa toplama kollarına sahip makinelerdir. 1. Bu makineler taş ve kömürü kestikten sonra kırılmış pasayı, yükleme tabla ve kolları ile alarak, gövde içinden geçen zincirli konveyöre, sonra da köprü tipi ve ayrılabilir yükleme konveyörüne (bant konveyöre) yükleyerek hem kazı hem de yükleme işini yapabilirler. Panolar açılırken Dosco tipi galeri açma makinesi kullanılır.

10 10 Tablo : Galeri açma makinesinin teknik özellikleri PK 9 R Toplam boy (köprü bandı hariç) Boyutlar Genişlik Yükseklik Ağırlık (yaklaşık) 32 ton Çalışma Boyuna eğim ±10 Sınırları Soldan Sağa eğim ±5 Tarama esnası yürüyüş hızı Yürüyüş hızı Zincirli Konveyör Hızı Kesici Kafa Motoru 1100 V. Tahrik Gücü Yağ Cinsi 68 numara hidrolik yağ Hidrolik Yağ Kapasitesi 100 litre Sistem Pompa Sayısı Dişli tip pompa Pilot ve Sistem 100 kg/cm 2 Çalışma Basıncı ~ 98 bar Basınç Katalog Bilgisi Soğutma Eksik Suyu Gerekli Debi Kazı Yüksekliği 3,9 m. Kazı Tavan Genişliği Kazı Taban Genişliği 3 5,8 m.

11 11 Şekil : Dosco genel görünüm Galeri Açma makineleri şu ana parçalardan meydana gelmektedir. Kesici Kafa, kesici kafa şanzımanı, şaft, uzatma parçası, kafa motoru, çatal, dönerge, tabla ve yükseltme parçaları, sağ ve sol yürüyüş, tampon ve kriko, zincirli konveyör, bant konveyör, elektrik motoru, dişli ve radyal pompalar, hidrolik tank, kumanda tablosu, silindirler ve hidrolik motorlar. Şekil : Galeri açma makinesi ana parçaları

12 12 Şekil : Dosko manevra şeması Bu galeri açma makineleri ile en fazla 18 m/gün ilerleme hızına ulaşılmıştır. Ortalama ilerleme 10 m/gün dür. Ayrıca galeri açma makineler ile birlikte kullanılan Engart toz bastırma ekipmanları bulunmaktadır. İşletmede toplam 8 adet Engart vardır. İlave olarak, galeri açma makineleri ile birlikte veya manuel ilerlemelerde kullanılabilecek şekilde küçük kapasiteli MIV-500 (UMM) tipi zincirli konveyörler mevcuttur. Bu konveyörlerden toplam 21 ünite oluşturmak mümkündür. Toplam oluk sayısına bağlı olarak oluşturulabilecek maksimum konveyör uzunluğu yaklaşık 1800 metredir. Uygulamada 2 adet 63 kw elektrik motoru ile tahrik edilen bir UMM tipi çift zincirli konveyör en fazla 250 m kullanılmaktadır. Hazırlık galerileri açılması esnasında, muhtelif uzunluklarda kayış depolama sistemine sahip bantlı konveyörler kullanılır. Hazırlık çalışmalarında tavan tahkim işi, ısıl işlem görmüş demir profiller yan direk ve özel GI profiller boyunduruk olarak kullanılması ile yapılır. Galeri ilerlemesi sırasında arından kazılan pasa Galeri Açma makinesi ile bantlı konveyörlere yüklenerek, karo sahalarına çıkarılır. Hazırlık bacaları havalandırma işlemi ilk galeride temiz havaya kurulacak olan tali vantilatörlerle sağlanır. Kullanılan vantüpler ise alev almaz özelliktedir.

13 Park Teknik Mekanize Sistem Üretim İşleri ve Ekipmanları Bu işletmede üretim yöntemi tüm sahalarda geri dönümlü göçertmeli tam mekanize uzun ayak yöntemidir. Bu sistemde panonun sınırına kadar taban yolları sürülmekte, ayak oluşturulduktan sonra üretime başlanarak geri dönülmektedir. Havalandırma, nakliyat ve tektonik şartlardan dolayı pano boyları ortalama olarak m civarındadır. Örneğin; G sektörü 01 panosu boyu 3100 metredir ve bu Avrupada uzunayak yönteminde en uzun pano boyu olarak bilinmektedir. Ayak içi malzeme yatırım tutarı, ayak içi zincirli konveyör, zincir gerdirme kuvveti ve havalandırma şartlarına bağlı olarak 220 m olarak belirlenmiştir. Taban yolu ihtiyacını en aza indirmek, rezervlerin daha iyi kullanılmasını sağlamak, kömürün kendiliğinden yanma riskini azaltmak için, her iki sahada da pano alt taban yolları bir sonraki pano üst taban yolu olarak kullanılacak şekilde projelendirilmiştir. Ayakların kazı işlemi uzaktan kumanda ile kontrol edilen tam mekanize L tipi çift tamburlu kesici yükleyici makineler tarafından yapılmaktadır. Ayak nakliyatı zincirli konveyör ve tahkimat sistemi de yürüyen tahkimatlardır. İşletmede şu an B, C ve G sektörlerinde üretim devam etmektedir. İşletilmesi bitmiş bulunan sektörlerden A sektörü TKİ tarafından açılmış olup 2000 yılında Park Teknik A.Ş. ye devredilmiş, B, C ve G sektörleri ise Park Teknik firması tarafından açılmıştır. B sektörü 1997, C sektörü 1999 ve G sektörü 2006 yılında üretime başlamıştır. B sektöründe ortalama, 1 metre kalınlığındaki bir ara kesmenin ayırdığı iki ana damar mevcuttur. Bunlardan alt damarın kalınlığı ortalama 1,6 metre, üstteki damarın ise 1,5 metredir Üretim B sektöründe kömür damarını ikiye ayıran ara kesmenin kalın olmasından dolayı tavan ve taban ayak olmak üzere iki kademede, C ve G sektörlerinde ise ara kesme kalınlığının az olmasından dolayı sadece taban ayak ile tek kademede yapılmaktadır. Kömürün tavan ve taban ayak olarak kazanıldığı B sektöründe panoların hazırlanması C ve G sektörlerinden farklı olmaktadır. Tavan ayak taban ayağın üzerinden geçmektedir. Tavan ayakta metre ilerleme sağlandıktan sonra taban ayakta üretime başlanabilmektedir. Ayrıca optimum bir mesafe belirlenir ve üretim esnasında iki ayak arasında daima korunur. Eğer alttaki ayak, üstteki ayağa çok yaklaşırsa, üstteki ayaktaki basınç, tek dilimli üretimde gözlenenden daha yüksek değerlere ulaşacaktır. Tersine, eğer mesafe optimumdan fazla olursa, alttaki ayakta ek basınçlar oluşacaktır Yürüyen Tahkimatlar Yürüyen tahkimat üniteleri üzerlerinde bulunan hidrolik pistonlar ile tahkim gücü uygular ve ilerletilebilir. İşletmede farklı sektörlerde kullanılmış ve halen kullanılan yürüyen tahkimatlar ve teknik özellikleri tablo daki gibidir.

14 14 Şekil : G sektörü yürüyen tahkimat üniteleri Tablo : Sektörlere göre işletmede kullanılan yürüyen tahkimatlar ve özellikleri B Sahası B Sahası Ayak C Sahası G Sahası Ayak Toplam Miktar 149 Adet 151 Adet 130 Adet 140 Adet Tipi KB 8/20,5 KB 13/25,5 STS 25/50L 25/47-POZ Minimum 800 mm 1300 mm 2500 mm 2500 mm Yükseklik Maksimum 2050 mm 2550 mm 5000 mm 4700 mm Yükseklik Genişlik 1500 mm 1500 mm 1750 mm 1750 mm Ağırlık(kg) Tahkimat Direnci(kN/m 2 ) Üretici Firma Saar Tech Saar Tech Saar Tech Glinik- (DBT) (DBT) (DBT) Kopex İmalat Yılı Yardımcı Saar Tech Saar Tech Saar Tech Tiefenbach Valfler (DBT) (DBT) (DBT) Kontrol Sistemi 12 fonksiyonlu 16 fonksiyonlu 16 fonksiyonlu 20 fonksiyonlu

15 15 Şilt tahkimat ünitelerinde silindirlerdeki ihtiyaç duyulan hidroliğin yönlendirilmesi için kumanda sistemleri mevcuttur. Yürüyen tahkimatın kumandası emniyet açısından bir yanındaki tahkimattan yapılır. Sistemin çalışma basıncı bar arasındadır. Hortum ve bağlantı elemanları, iş güvenliği açısından, yeraltı şartlarına uygun, tip ve normlardadır. Yürüyen tahkimat ünitelerinin ilerletilmesi konveyöre bağlantılı taban itme pistonu ve bu pistonla konveyör arasında bulunan ara bağlantı elemanları ile sağlanır Kesici Yükleyiciler İşletmede farklı sektörlerde kullanılan kesici yükleyici makineler ve teknik özellikleri tablo da verildiği gibidir. Tablo : Sektörlere göre işletmede kullanılmış ve halen kullanılan kesici yükleyici makineler Tip SL SL SL Sayı Yer B sektörü C sektörü G sektörü Kurulu Güç (kw) 677, Ağırlık (ton) 30 66,5 66,5 Tambur Çapı (mm) Uç Tipi C-60 C-60 C-60 Kesme Yüksekliği Kömür Kesme Yüksekliği Taban İmal Tarihi İmalatçı Eickhoff GmbH Eickhoff GmbH Eickhoff GmbH

16 16 Tablo : Eickhoff SL 300 ayrıntılı teknik özellikleri Tanımlamalar Açıklama Kesici Motor Gücü ( 2 adet) 300 kw x 2 Yürüyüş Motor Gücü ( 2 adet) 35 kw x 2 Hidrolik Tahrik Motor Gücü 7,5 kw Ağırlık (Tamburlar hariç) 30 ton Tambur Dönüş Hızı 50 devir/dakika Soğutma Suyu Debisi 156 litre/dakika Çalıştığı Arın Eğimi ±7 gon Çalıştığı Ayak Eğimi ± 22 gon Kesme Yüksekliği 2660 mm Kesme Derinliği 205 mm Tamburlar yatay pozisyonda iken merkezden merkeze ölçü mm, tambur çapları 1400 mm.dir. SL 300 tamburlu kesici yükleyici makine şu birimlerden oluşmaktadır. 1 Kesme ünitesi Sol + Sağ: Tambur, kol ve kol tutucu halter. 2 Yürüyüş Ünitesi Sol + Sağ: Yürüyüş takımı. 3 Enerji Ünitesi 4 Bağlantı Parçaları Şekil : Eickhoff SL 300 ana birimleri

17 17 Tablo : Eickhoff SL 500 ayrıntılı teknik özellikleri Tanımlamalar Açıklama Kesici Motor Gücü ( 2 adet) 500 kw x 2 Yürüyüş Motor Gücü ( 2 adet) 54 kw x 2 Hidrolik Tahrik Motor Gücü 35 kw Ağırlık (Tamburlar hariç) 66,5 ton Tambur Dönüş Hızı 23 devir/dakika Soğutma Suyu Debisi 224 litre/dakika Çalıştığı Arın Eğimi ±25 gon Çalıştığı Ayak Eğimi ± 40 gon Kesme Yüksekliği 5100 mm Kesme Derinliği mm

18 18 Şekil : Eickhoff SL 500 boyutları ve ana birimleri Şekil de numaralandırılan Eickhoff SL 500 kesici yükleyici 1 Enerji Ünitesi 2 Trafo Kutusu 3 Hidrolik Ünite 4 Yürüyüş Ünitesi Sol + Sağ 5 Yürüyüş Takımı Sol + Sağ 6 Kol Tutucu Sol + Sağ 7 Kesme Ünitesi Sol + Sağ, ana birimlerinden oluşmaktadır. Şekil : Eickhoff SL 500 kesici yükleyici tamburu Sağ ve sol taşıyıcı kollar birbirinden bağımsız elektrik motorlarıyla tahrik edilir. Dişli aktarım sistemiyle tambur başına hareket iletip, tambur başında da planet tahrik dişli sistemiyle tambura aktarılıp kesme işlemi gerçekleştirilmektedir. Kavrama, elektrik motoru içerisinden geçen mil ile aşağı ve yukarı hareket ise hidrolik silindirler ile sağlanır. Makine, tahrik dişlisi-yürüyüş dişlisini tahribiyle, konveyör boyunca bulunan yürüyüş merdiveni üzerinde hareket eder. Kontrol kutusu, makinenin tüm kontrol noktalarında hız, sıcaklık, elektrik akım değerlerini alıp, ikaz ve uyarılarda bulunan yapı modülüdür.

19 19 Hidrolik ünite, taşıyıcı kolların salınımını sağlayan hidrolik silindirlerin tahrik grubudur. Silindirler için gerekli basınç ve debide hidrolik akışkanı pompa vasıtasıyla sağlar. Kazı esnasında oluşacak tozun bastırılabilmesi için kesici uçları gören pulverize edici fisketeler üzerlerinde bulunur. Kesici-yükleyici makine ana modüllerin soğutma işlemi, su soğutmalı yapıdadır. Üretim yapılırken bir havelik üretimini tamamlayan kesici yükleyicinin yeni bir haveye başlaması için uygulanan yöntem şu şekildedir. 1. Ayak başına tavan tamburu önde olarak gelen makine, ayak başından 30 metre uzaklığa kadar olan bölgede konveyörün itilmesini beklemektedir. Şekil : Makinenin 1. durumu 2. Tamburlar yer değiştirmektedir. 1. konumda tavan tamburu olan tambur bu durumda taban tamburu, taban tamburu ise tavan tamburu olmaktadır. Şekil : Makinenin 2. durumu 3. Tamburların yeni halinde makine ayak kuyruğuna doğru hareketine başlamaktadır. Konveyörün itildiği bölgeye gelince arına kama şeklinde giriş yapmaktadır. Yeni havenin ilk kazısı böylece başlamış olur.

20 20 Şekil : Makinenin 3. durumu 4. Tamburlar yer değiştirmektedir. 3. konumda tavan tamburu olan tambur bu durumda taban tamburu, taban tamburu ise tavan tamburu olur. Makinenin kömüre girdiği yerden itibaren ayak başına kadar olan kısmın konveyörü arına yaklaştırır. Makine ayak başına doğru hareketine başlamaktadır. Şekil : Makinenin 4. durumu 5. Tamburlar yer değiştirir. Ayak kuyruğuna doğru harekete başlanır. Yeni kazı işlemine başlanmış olur. Ayak kuyruğuna ulaşılınca 1. Basamaktan başlanarak yeni have bu sefer ayak kuyruğunda oluşturulmuş olmaktadır. Şekil : Makinenin 5. Durumu C ve G Sektörlerinde Üretim 2006 yılında faaliyete geçmiş olan G sektörü 7 adet panodan oluşmaktadır. Açılan ilk pano olan G01 de üretim devam etmektedir. 13 panoya ayrılmış C sektöründe ise 6 adet panonun üretimi tamamlanmıştır. 7. Panoda üretim devam etmektedir. Bu sektörlerde ara kesme kalınlığı 0,5 0,8 m arasında değişmektedir. Damar ve ara kesme tek ayak olarak çalıştırılmaktadır. Pano boyları G sektöründe 3100 metre, C

21 21 sektöründe 1750 metredir. Ayak boyları 220 metre olarak belirlenmiştir. Ayrıca G sektöründeki pano, Avrupa daki en uzun panodur, ilk kez denenmektedir. G sektöründe aylık üretim miktarı t/ay dır. Günlük ilerleme miktarı 6 metredir. Ayak içinde bulunan ana ekipmanlar 133 adet yürüyen tahkimat ( yedekleri ile 140), kesici yükleyici makine ve zincirli konveyördür. Üretimde kesici yükleyici olarak Eickhoff SL500 çift tamburlu kesici yükleyici makine kullanılmaktadır. Kesme sonucu üretilen arına tek zincirli konveyör ötelenerek, yürüyen tahkimat üniteleri ilerletilir. Bir kesimde 0,8 metre kömür kesilir. G sektöründe havalandırma, güney girişinden giren temiz hava 4007 ana nakliyat galerisinden hava kapıları vasıtasıyla 109 üst taban yoluna gönderilir. Ayak içinde dolanan hava ayak içinde kirlenerek kuyruk tarafından çıkar. Kirli hava nefesliğe ulaşır. Nefeslikte 2 adet 112 kw lık emici vantilatör ile ocak dışına atılır. Yani havalandırma emici sistem ile yapılır. C sektöründe ise havalandırma 75 kw lik motor gücüne sahip emici fan ile yapılır. Çalışılan ayaklarda m 3 /dakika hava geçmektedir. C ve G sektöründe ocak malzeme ve insan nakliyatı sonsuz halat sistemi ile çalışan monoray ve cooliecar ile gerçekleştirilir. Şekil : G sektörü monoray ve coolie-car hattı yeryüzü başlangıcı

22 22 C ve G sektörlerinde ana nakliye galerisinde rijit bağ tahkimat sistemi, desandrelerde, bacalarda ve kılavuzlarda TH, GI 140 profili, direkler ve tırtıllı boyunduruklar kullanılır. Bu sektörlerde yüzey basıncının fazla olmasından dolayı normal tahkimat haricinde iki sıra TH tahkimat ve bir sıra hidrolik tahkimat üst taban yollarında kullanılmaktadır Ayrıca taban yollarına 2,5 3 metrelik ramble (beton dolgu) yapılmaktadır. Bunun nedeni alt taban yolu çalışacak panonun üst taban yolu olacağından ve kömürün yanma riskini azaltmaktır. Ramble %75 santralde yanan kömürün külü, %25 çimento karışımından oluşur. Borular ile pnömatik olarak yer altına basılır. Ayak içinde tabanca ile püskürtülürken aktivatör olan cam suyu ile birlikte sıkılır. Sektörde su atımı, kot farkından dolayı kendiliğinden veya toplam 400 m 3 lük 5 adet atık su havuzunda biriktirilerek dinlenme sonucu iri partiküllerin çökmesinden sonra su pompaları ile sağlanır B Sektöründe Üretim B sektöründeki damar arasında bulunan ara kesmenin kalınlığı 1,3 2 metre arasında olduğundan taban ve tavan ayak oluşturulmakta ve üretime tavan ayaktan başlanmaktadır. Ayak yüksekliği tavan ayakta 1,60 metre, taban ayakta 1,90 metredir. B sektöründe B 11 panosunun üretimi devam etmektedir. Bu güne kadar 7 panonun üretimi tamamlanmıştır. Üretimde kesici yükleyici olarak tavan ve taban ayakta birer adet Eickhoff SL300 çift tamburlu kesici yükleyici makine kullanılmaktadır. B sektöründe malzeme ve insan nakliyatı monoray ve coolie-car ile yapılmaktadır.

PARK TERMİK A.Ş. ÇAYIRHAN LİNYİT İŞLETMESİ

PARK TERMİK A.Ş. ÇAYIRHAN LİNYİT İŞLETMESİ PARK TERMİK A.Ş. ÇAYIRHAN LİNYİT İŞLETMESİ MADENCİLİK FAALİYETLERİ 1 PARK TERMİK ÇAYIRHAN YERALTI LİNYİT İŞLETMESİ 1. İşletmenin Coğrafi Konumu Çayırhan Linyit İşletmesi, Ankara İlinin Nallıhan İlçesine

Detaylı

1.10.2015. Kömür ve Doğalgaz. Öğr. Gör. Onur BATTAL

1.10.2015. Kömür ve Doğalgaz. Öğr. Gör. Onur BATTAL Kömür ve Doğalgaz Öğr. Gör. Onur BATTAL 1 2 Kömür yanabilen sedimanter organik bir kayadır. Kömür başlıca karbon, hidrojen ve oksijen gibi elementlerin bileşiminden oluşmuş, diğer kaya tabakalarının arasında

Detaylı

SOMA CİNAYETİ ; BİR ÇIĞLIK BİN HIÇKIRIK. MEHMET UYGUR Maden Mühendisi MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ Y.K. ÜYESİ

SOMA CİNAYETİ ; BİR ÇIĞLIK BİN HIÇKIRIK. MEHMET UYGUR Maden Mühendisi MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ Y.K. ÜYESİ SOMA CİNAYETİ ; BİR ÇIĞLIK BİN HIÇKIRIK MEHMET UYGUR Maden Mühendisi MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ Y.K. ÜYESİ NOSTALJİ Sen aziz şehrim, Uykusuz yaşadığımı bilmelisin. Bütün işçilerin Saçak altında

Detaylı

MTA Genel Müdürlüğü nün Ortaya Çıkardığı Yeni Bir Kara Elmas Yöresi KONYA KARAPINAR Kömür Sahası

MTA Genel Müdürlüğü nün Ortaya Çıkardığı Yeni Bir Kara Elmas Yöresi KONYA KARAPINAR Kömür Sahası MTA Genel Müdürlüğü nün Ortaya Çıkardığı Yeni Bir Kara Elmas Yöresi KONYA KARAPINAR Kömür Sahası Şekil 1. Konya Karapınar Kömür Sahası nın coğrafik ve yer bulduru haritası. KONYA KARAPINAR Lokasyon: İç

Detaylı

TAM MEKANİZE YERALTI KÖMÜR MADENİ: ÇAYIRHAN ÖRNEĞİ FULLY MECHANİZED UNDERGROUND COAL MİNE: A CASE STUDY ÇAYIRHAN

TAM MEKANİZE YERALTI KÖMÜR MADENİ: ÇAYIRHAN ÖRNEĞİ FULLY MECHANİZED UNDERGROUND COAL MİNE: A CASE STUDY ÇAYIRHAN TAM MEKANİZE YERALTI KÖMÜR MADENİ: ÇAYIRHAN ÖRNEĞİ FULLY MECHANİZED UNDERGROUND COAL MİNE: A CASE STUDY ÇAYIRHAN Ergin KAHRAMAN * Park Termik A.Ş., Ankara Cemalettin SIĞIRCI, Oktay ERARSLAN Park Termik

Detaylı

HALBACH & BRAUN. Madencilik ve hammadde sektörlerine hizmet veren H&B tüm dünyada kendini kanıtlamıştır.

HALBACH & BRAUN. Madencilik ve hammadde sektörlerine hizmet veren H&B tüm dünyada kendini kanıtlamıştır. HALBACH & BRAUN Bir aile şirketi olan H&B 1997 den bu yana Almanya Sprockhövel de faaliyet göstermektedir. Halbach Braun ürünleri yaratıcı ve sürekli yenilenen teknolojileri ile yer altı madenciliğinde

Detaylı

HALBACH & BRAUN. Madencilik ve hammadde sektörlerine hizmet veren H&B tüm dünyada kendini kanıtlamıştır.

HALBACH & BRAUN. Madencilik ve hammadde sektörlerine hizmet veren H&B tüm dünyada kendini kanıtlamıştır. HALBACH & BRAUN Bir aile şirketi olan H&B 1997 den bu yana Almanya Sprockhövel de faaliyet göstermektedir. Halbach Braun ürünleri yaratıcı ve sürekli yenilenen teknolojileri ile yer altı madenciliğinde

Detaylı

YERALTI MADENCİLİK YÖNTEMLERİ

YERALTI MADENCİLİK YÖNTEMLERİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ YAYINLARI NO:337 Prof. Dr. Ferhan ŞİMŞİR YERALTI MADENCİLİK YÖNTEMLERİ YERALTI MADENCİLİK YÖNTEMLERİ 1. BASKI İZMİR - 2015 Prof. Dr. Ferhan ŞİMŞİR İZMİR -

Detaylı

Nakliyat yöntemi seçiminde etkili olan faktörler

Nakliyat yöntemi seçiminde etkili olan faktörler MADENLERDE NAKLİYAT Nakliyat yöntemi seçiminde etkili olan faktörler Malzemenin fiziksel özellikleri (tane iriliği, kırılma şekli, nem oranı, yoğunluğu, sıcaklığı) Gerekli nakliyat kapasitesi Nakliyat

Detaylı

2012 ve Sonrası için Türkiye nin Kömür Performansı. Türkiye Madencilik Zirvesi Alp Gürkan, Yönetim Kurulu Başkanı.

2012 ve Sonrası için Türkiye nin Kömür Performansı. Türkiye Madencilik Zirvesi Alp Gürkan, Yönetim Kurulu Başkanı. 2012 ve Sonrası için Türkiye nin Kömür Performansı Alp Gürkan, Yönetim Kurulu Başkanı Türkiye Madencilik Zirvesi 2012 5 Haziran 2012 Sunum İçeriği - Kömürle ilgili genel bilgiler, dünya kömür rezervleri

Detaylı

BANTLI KONVEYÖRLER HAZIRLAYANLAR : GÖKHAN DURMAZ 20100254033 CEM ULUSOY 20100254032

BANTLI KONVEYÖRLER HAZIRLAYANLAR : GÖKHAN DURMAZ 20100254033 CEM ULUSOY 20100254032 BANTLI KONVEYÖRLER HAZIRLAYANLAR : GÖKHAN DURMAZ 20100254033 CEM ULUSOY 20100254032 TARİHÇESİ Sonsuz bantla taşıma çok eski zamanlardan beri kullanılmaktadır. 1868 yıllında İngiliz mühendis Lyster kauçukla

Detaylı

MADENLERDE NAKLİYAT ÖNSÖZ

MADENLERDE NAKLİYAT ÖNSÖZ VI ÖNSÖZ Günümüzde dünya nüfusunun önemli bir kısmında sözkonusu olan refah düzeyi artışı, ancak yeterli miktarda madensel hammadde üretilmesi ve tüketilmesi ile olası olmaktadır. Nakliyat ise hem yeraltı

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Brifingi

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Brifingi Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Amasra Taşkömürü İşletme Müessesesi İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Brifingi 3 Mayıs 2015 Ejder ERBAY - Müessese Müdürü Giriş &Tarihçe Amasra Karboniferi ndeki ilk

Detaylı

TMMOB Maden Mühendisleri Odası

TMMOB Maden Mühendisleri Odası TÜRKİYE ENERJİ POLİTİKALARI İÇERİSİNDE KÖMÜRÜN K ÖNEMİ TMMOB Maden Mühendisleri Odası ENERJİNİN ÖNEMİ Sanayinin temel girdilerinden olan enerji, ulusların kalkınmalarında ve refaha ulaşmalarında büyük

Detaylı

ARAŞTIRMA MAKALESİ / RESEARCH ARTICLE ESKİŞEHİR-ALPU LİNYİTLERİNİN FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLERİ

ARAŞTIRMA MAKALESİ / RESEARCH ARTICLE ESKİŞEHİR-ALPU LİNYİTLERİNİN FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLERİ ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Bilim ve Teknoloji Dergisi A-Uygulamalı Bilimler ve Mühendislik Cilt: 15 Sayı: 1 214 Sayfa: 51-67 ARAŞTIRMA MAKALESİ / RESEARCH ARTICLE Korhan USTA 1, Hatice KUTLUK 2 ESKİŞEHİR-ALPU

Detaylı

İşletmesinde Toz Problemi TKİ. OAL. TKİ Maden Müh.

İşletmesinde Toz Problemi TKİ. OAL. TKİ Maden Müh. TKİ. OAL. İşletmesinde Toz Problemi TKİ Maden Müh. 1) Giriş Henüz, Türkiye'de kömür ve metal ocaklarında teneffüs edilebilir toz kontrolü yapılmamaktadır. Bu alandaki çalışmaların önemi gün geçtikçe daha

Detaylı

IGH. Isı Geri Kazanımlı Taze Hava Cihazı

IGH. Isı Geri Kazanımlı Taze Hava Cihazı Isı Geri Kazanımlı Taze Hava Cihazı Systemair HSK Isı Geri Kazanımlı Havalandırma Sistemi kısaca IGH olarak adlandırılmaktadır. IGH, ısı enerjisini eşanjörler ve fanlar yardımı ile geri kazanarak enerji

Detaylı

STRATONIKEIA ANTİK KENTİ SU YAPILARI. Antik kent Muğla Milas yolu üzerindedir. Aşağıda görüldüğü gibi Helenistik kurulmuştur.

STRATONIKEIA ANTİK KENTİ SU YAPILARI. Antik kent Muğla Milas yolu üzerindedir. Aşağıda görüldüğü gibi Helenistik kurulmuştur. STRATONIKEIA ANTİK KENTİ SU YAPILARI Antik kent Muğla Milas yolu üzerindedir. Aşağıda görüldüğü gibi Helenistik kurulmuştur. 1 2 MİLAS MÜZE MÜDÜRÜ HALUK YALÇINKAYA TARAFINDAN YAZILMIŞ RAPOR Muğla, Yatağan

Detaylı

TÜRKİYE KÖMÜR ARAMALARI

TÜRKİYE KÖMÜR ARAMALARI Enerji, ülkelerin iktisadi ve sosyal kalkınması için önemli girdilerin başında gelir. Enerji planlamaları ve yatırımları bir ülkenin geleceği, sanayileşmesi ve ilerlemesi için büyük öneme sahiptir, Büyüme

Detaylı

Güçlü Atık Parçalama ve Briketleme Presleri

Güçlü Atık Parçalama ve Briketleme Presleri Entsorgungstechnik Güçlü Atık Parçalama ve Briketleme Presleri ekonomik - sağlam - güçlü RB 20-60 SV Briketleme Presleri RB 100-200 S Briketleme Presleri RB 400 RS Briketleme Presleri Teknik Özellikler

Detaylı

KÖMÜRÜN ENERJİDEKİ YERİ

KÖMÜRÜN ENERJİDEKİ YERİ KÖMÜRÜN ENERJİDEKİ YERİ Prof. Dr. Güven ÖNAL Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı 1 Sunumun Ana Konuları Dünya da Kömür ve Enerji Türkiye nin Kömür Rezervleri ve Üretimi Türkiye nin Enerji Durumu Yerli

Detaylı

EICKHOFF / Tamburlu Kesici Yükleyiciler

EICKHOFF / Tamburlu Kesici Yükleyiciler EICKHOFF SL-300 tipi kesici yükleyici ilk defa 1994 yılında ince ve orta kalınlıklardaki damarlara uygun kesici yükleyici olarak sunulmuştur. Makinenin orijinal ilk hali, iki adet 220 kw kesici motor ve

Detaylı

3,2 TON SABİT VİNÇ KALDIRMA HESABI ( Fem 1 Am )

3,2 TON SABİT VİNÇ KALDIRMA HESABI ( Fem 1 Am ) 3,2 TON SABİT VİNÇ KALDIRMA HESABI ( Fem 1 Am ) Kaldırma Kapasitesi ( Ton )--------------------- 3,2 ton Kaldırma Yüksekliği ( metre)------------------- 12 m Çalışma Sahası------------------------------------

Detaylı

Cumali Taştekin EÜAŞ Maden Sahaları Daire Başkanı (V)

Cumali Taştekin EÜAŞ Maden Sahaları Daire Başkanı (V) Cumali Taştekin EÜAŞ Maden Sahaları Daire Başkanı (V) Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ); 1970 yılında Kurulan Türkiye Elektrik Kurumu nun (TEK), 1994 yılında TEAŞ ve TEDAŞ olarak ikiye ayrılmasından

Detaylı

Potansiyel. Alan Verileri İle. Hammadde Arama. Endüstriyel. Makale www.madencilik-turkiye.com

Potansiyel. Alan Verileri İle. Hammadde Arama. Endüstriyel. Makale www.madencilik-turkiye.com Makale www.madencilik-turkiye.com Seyfullah Tufan Jeofizik Yüksek Mühendisi Maden Etüt ve Arama AŞ seyfullah@madenarama.com.tr Adil Özdemir Jeoloji Yüksek Mühendisi Maden Etüt ve Arama AŞ adil@madenarama.com.tr

Detaylı

TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ SINIFTA YER ALAN İŞLERDE ÇALIŞTIRILACAKLARIN MESLEKİ EĞİTİMLERİNE DAİR YÖNETMELİK KAPSAMINDA AÇILACAK KURSLAR

TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ SINIFTA YER ALAN İŞLERDE ÇALIŞTIRILACAKLARIN MESLEKİ EĞİTİMLERİNE DAİR YÖNETMELİK KAPSAMINDA AÇILACAK KURSLAR TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE MOBİLYA İMALATÇISI - Meslek ve Teknik TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE AHŞAP İSKELET İMALATI (MARANGOZLUK) - Meslek ve Teknik TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE TERMİK

Detaylı

SEKTÖR: ENERJİ (TERMİK-KOJENERASYON)

SEKTÖR: ENERJİ (TERMİK-KOJENERASYON) SEKTÖR: ENERJİ (TERMİK-KOJENERASYON) SIRA 1 Afşin-Elbistan A Termik Santralı Rehabilitasyonu ve Baca Gazı Desülfürizasyon Ünitesinin Tesis Edilmesi Projesi EÜAŞ Genel Müdürlüğü Afşin-Elbistan A Termik

Detaylı

Gaz Yakıtlı Sıcak Hava Üreteçleri www.cukurovaisi.com

Gaz Yakıtlı Sıcak Hava Üreteçleri www.cukurovaisi.com Yenilikçi ve Güvenilir... Gaz Yakıtlı Sıcak Hava Üreteçleri www.cukurovaisi.com Gaz Yakıtlı Sıcak Hava Üreteçleri Çukurova Isı nın kendi markası olan ve son teknolojiyle üretilen Silversun Hot Air Gaz

Detaylı

JET FANLAR [PAF-J SERİSİ ÜRÜN KATALOĞU] Havalandırma Lüks Değil!

JET FANLAR [PAF-J SERİSİ ÜRÜN KATALOĞU] Havalandırma Lüks Değil! Havalandırma Lüks Değil! Her geçen gün katlanarak artan şehir yaşamı bazı ihtiyaçları da beraberinde getirmiştir. Fert başına gittikçe daralan yaşam alanları insanları iç içe yaşamaya zorlamaktadır. Hem

Detaylı

HİDROLİK EĞİTİM SETİ TEMEL DONANIMLAR

HİDROLİK EĞİTİM SETİ TEMEL DONANIMLAR HİDROLİK EĞİTİM SETİ TEMEL DONANIMLAR www.ogenmakina.com Ogen-2010 1.HİDROLİK EĞİTİM SETİ EKİPMANLARI eğitim seti, eğitim masası, sunum seti, hidrolik güç ünitesi ve kontrol ünitesi üzere dört ana kısımdan

Detaylı

(Çizelge : 3) 200 m UZUNLUKTAKİ TİPİK BİR TAM MEKANİZE AYAKTA İŞÇİ SAYISI (Kazı Makinesi : Kesici - Yükleyici)

(Çizelge : 3) 200 m UZUNLUKTAKİ TİPİK BİR TAM MEKANİZE AYAKTA İŞÇİ SAYISI (Kazı Makinesi : Kesici - Yükleyici) kayarak oluğa dolarlar, ayak sonunda tambur aşağı indirilir ve bu defa damarın alt kısmı kazılarak geri dönülür. Damarın bu şekilde iki kademe halinde kazılmasına «kademeli kazı» ismi verilmektedir. Daha

Detaylı

Temel Kayaçları ESKİŞEHİR-ALPU KÖMÜR HAVZASININ JEOLOJİSİ VE STRATİGRAFİSİ GİRİŞ ÇALIŞMA ALANININ JEOLOJİSİ VE STRATİGRAFİSİ

Temel Kayaçları ESKİŞEHİR-ALPU KÖMÜR HAVZASININ JEOLOJİSİ VE STRATİGRAFİSİ GİRİŞ ÇALIŞMA ALANININ JEOLOJİSİ VE STRATİGRAFİSİ ESKİŞEHİR-ALPU KÖMÜR HAVZASININ JEOLOJİSİ VE STRATİGRAFİSİ İlker ŞENGÜLER* GİRİŞ Çalışma alanı Eskişehir grabeni içinde Eskişehir ilinin doğusunda, Sevinç ve Çavlum mahallesi ile Ağapınar köyünün kuzeyinde

Detaylı

LPH 40 ENDÜSTRİYEL LİMAN EKİPMANLARI

LPH 40 ENDÜSTRİYEL LİMAN EKİPMANLARI 1 2 LPH 40 ENDÜSTRİYEL LİMAN EKİPMANLARI 3 ÖZELLİKLER A Max. çalışma yüksekliği (paletin alt kısmından pime kadar) 18.480 mm B Max. öne uzama mesafesi 14.940 mm C Max. yükseklikte max. açıklık 12.250 mm

Detaylı

ASKILI KONVEYÖRLER. Askılı Konveyör Detayı. Askılı Konveyör Uygulaması

ASKILI KONVEYÖRLER. Askılı Konveyör Detayı. Askılı Konveyör Uygulaması ASKILI KONVEYÖRLER Askılı Konveyör Uygulaması Askılı Konveyör Detayı Genellikle malzeme, yarı mamül ve mamüllerin boyama, kurutma ve soğutma proseslerinde kullanılmaktadırlar. Montaj hatları için tasarlanan

Detaylı

BURSA TECHNICAL UNIVERSITY (BTU) 2 DİŞLİ ÇARKLAR I: GİRİŞ

BURSA TECHNICAL UNIVERSITY (BTU) 2 DİŞLİ ÇARKLAR I: GİRİŞ Makine Elemanları 2 DİŞLİ ÇARKLAR I: GİRİŞ 1 Bu bölümden elde edilecek kazanımlar Güç Ve Hareket İletim Elemanları Basit Dişli Dizileri Redüktörler Ve Vites Kutuları : Sınıflandırma Ve Kavramlar Silindirik

Detaylı

ATIKSU ARITMA TESİSLERİNDE KAZANILAN ENERJİNİN KULLANILMASINDA ESKİŞEHİR ÖRNEĞİ. Murat PİROĞLU ESKİ Genel Müdürlüğü Atıksu Arıtma Dairesi Başkanı

ATIKSU ARITMA TESİSLERİNDE KAZANILAN ENERJİNİN KULLANILMASINDA ESKİŞEHİR ÖRNEĞİ. Murat PİROĞLU ESKİ Genel Müdürlüğü Atıksu Arıtma Dairesi Başkanı ATIKSU ARITMA TESİSLERİNDE KAZANILAN ENERJİNİN KULLANILMASINDA ESKİŞEHİR ÖRNEĞİ Murat PİROĞLU ESKİ Genel Müdürlüğü Atıksu Arıtma Dairesi Başkanı ESKİŞEHİR MERKEZ ATIKSU ARITMA TESİSLERİ Eskişehir Atıksu

Detaylı

IGH. Isı Geri Kazanımlı Taze Hava Cihazı

IGH. Isı Geri Kazanımlı Taze Hava Cihazı Isı Geri Kazanımlı Taze Hava Cihazı Systemair HSK Isı Geri Kazanımlı Havalandırma Sistemi kısaca IGH olarak isimlendirilmektir. IGH, ısı enerjisini eşanjörler ve fanlar yardımı ile geri kazanarak enerji

Detaylı

1984 ten bugüne; Daima en iyiye...

1984 ten bugüne; Daima en iyiye... 1984 ten bugüne; Alınteri Bulvarı No:100 PK 06370 Ostim / Ankara Tel: +90 (312) 385 30 30 Fax: +90 (312) 385 44 00 info@copuroglu.com.tr http://www.facebook.com/copurogluas @copuroglu_as Daima en iyiye...

Detaylı

Batman Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Güz

Batman Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Güz Batman Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 2016-2017 Güz Kömür Nedir? Dünyadaki Yeri Kömür Oluşumları Kömürün Depolanması Kömürün fiziksel ve kimyasal özellikleri Kömürleşme

Detaylı

NEW HOLLAND BC 5000 Serisi Balya Makineleri bc 5040 bc 5040 Hb bc 5050 Hb bc 5060 bc 5070

NEW HOLLAND BC 5000 Serisi Balya Makineleri bc 5040 bc 5040 Hb bc 5050 Hb bc 5060 bc 5070 NEW HOLLAND BC 5000 Serisi Balya Makineleri bc 5040 bc 5040 Hb bc 5050 Hb bc 5060 bc 5070 BC Serisi Haşbaysız Balya Makineleri BC 5060 BC 5070 Çeki okunun doğrudan aksa bağlanması ile daima güvenli çalışabilme

Detaylı

HAKKIMIZDA ÜRETİM ALANLARI

HAKKIMIZDA ÜRETİM ALANLARI HAKKIMIZDA Cephe Ulaşım Sistemleri ve Hafif inşaat makineleri üretiminin lider isimlerinden olan şirketimiz, Ankara da Ostim Organize Sanayi Bölgesinde faaliyetlerini sürdürmektedir. Ademsan Makine; bina

Detaylı

MEKANİZE UZUN AYAKLARDA KÖMÜR DAMAR EĞİMİNİN AYAK SÖKÜM SÜRESİNE ETKİSİ

MEKANİZE UZUN AYAKLARDA KÖMÜR DAMAR EĞİMİNİN AYAK SÖKÜM SÜRESİNE ETKİSİ Madencilik, Cilt 50, Sayı 4, Sayfa 29-37, Aralık 2011 Vol.50, No.4, pp 29-37, December 2011 MEKANİZE UZUN AYAKLARDA KÖMÜR DAMAR EĞİMİNİN AYAK SÖKÜM SÜRESİNE ETKİSİ Effect of the Inclination of Coal Seam

Detaylı

600MG Model Mercedes-Benz OM 926 LA (FAZ III A) Tip 4 zamanlı, turbo şarjlı, direk enjeksiyonlu, intercooler su soğutmalı dizel motor Silindir sayısı 6 Sıra Piston Çapı ve Stroku 106 mm x 136 mm Motor

Detaylı

BOLU İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI

BOLU İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI BOLU İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI Karadeniz Bölgesinin Batı Karadeniz bölümünde yer alan Bolu ili, ülkemizin en önemli tektonik yapılarından biri olan Kuzey Anadolu Fay Zonu (KAFZ) üzerinde bulunmaktadır.

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Ders 3

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Ders 3 Enerji Kaynakları MAKİNE MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Ders 3 Enerji kaynakları Yakıtlar Doğa kuvvetleri Özel doğa kuvvetleri Yrd. Doç. Dr. Yüksel HACIOĞLU Katı Sıvı Gaz Odun Petrol Doğal Gaz Hidrolik Güneş Rüzgar

Detaylı

İçten yanmalı motorlarda temel kavramlarının açıklanması Benzinli ve dizel motorların çalışma prensiplerinin anlatılması

İçten yanmalı motorlarda temel kavramlarının açıklanması Benzinli ve dizel motorların çalışma prensiplerinin anlatılması Sakarya 2010 İçten yanmalı motorlarda temel kavramlarının açıklanması Benzinli ve dizel motorların çalışma prensiplerinin anlatılması Temel Kavramlar Basınç; Birim yüzeye etki eden kuvvettir. Birimi :bar,atm,kg/cm2

Detaylı

ÖN ÇÖKTÜRME HAVUZU DİZAYN KRİTERLERİ

ÖN ÇÖKTÜRME HAVUZU DİZAYN KRİTERLERİ ÖN ÇÖKTÜRME HAVUZU DİZAYN KRİTERLERİ Ön çöktürme havuzlarında normal şartlarda BOİ 5 in % 30 40 ı, askıda katıların ise % 50 70 i giderilmektedir. Ön çöktürme havuzunun dizaynındaki amaç, stabil (havuzda

Detaylı

SİSTEM PROJELENDİRME

SİSTEM PROJELENDİRME SİSTEM PROJELENDİRME Mekaniğin (Pnömatik sistem Tasarımı ) temellerini öğreneceksiniz. PNÖMATİK SİSTEM TASARIMI Herhangi bir sistem tasarımı üç aşamada gerçekleştirilir. Bu aşamalar Senaryo çalışması Tasarım

Detaylı

RMF BS FT TAN D E M 900 FİLTRE S IS TEMLERI RMF BS FT TAN D E M 900 FİLTRE LERİ NİN AVANTAJL ARI

RMF BS FT TAN D E M 900 FİLTRE S IS TEMLERI RMF BS FT TAN D E M 900 FİLTRE LERİ NİN AVANTAJL ARI RMF BS FT TAN D E M 900 FİLTRE S IS TEMLERI RMF BSFT Tandem 900 filtre ürünleri, hidrolik ve yağlama sistemlerinin bulunduğu her türlü endüstriyel uygulamada kullanılabilir. Sistem üzerindeki entegre pompa

Detaylı

Endüstriyel Yatık Tip Redüktör Seçim Kriterleri

Endüstriyel Yatık Tip Redüktör Seçim Kriterleri Endüstriyel Yatık Tip Redüktör Seçim Kriterleri Gelişen imalat teknolojileri ile birlikte birim hacimde daha yüksek tork değerlerine sahip redüktörihtiyacı kullanıcıların en önemli beklentilerinden biri

Detaylı

MENDERES GRABENİNDE JEOFİZİK REZİSTİVİTE YÖNTEMİYLE JEOTERMAL ENERJİ ARAMALARI

MENDERES GRABENİNDE JEOFİZİK REZİSTİVİTE YÖNTEMİYLE JEOTERMAL ENERJİ ARAMALARI MENDERES GRABENİNDE JEOFİZİK REZİSTİVİTE YÖNTEMİYLE JEOTERMAL ENERJİ ARAMALARI Altan İÇERLER 1, Remzi BİLGİN 1, Belgin ÇİRKİN 1, Hamza KARAMAN 1, Alper KIYAK 1, Çetin KARAHAN 2 1 MTA Genel Müdürlüğü Jeofizik

Detaylı

ÇİMENTO TESİSLERİNDE ATIK ISI GERİ KAZANIMINDAN ELEKTRİK ÜRETİMİ. Hasan Çebi. Nuh Çimento 2015

ÇİMENTO TESİSLERİNDE ATIK ISI GERİ KAZANIMINDAN ELEKTRİK ÜRETİMİ. Hasan Çebi. Nuh Çimento 2015 ÇİMENTO TESİSLERİNDE ATIK ISI GERİ KAZANIMINDAN ELEKTRİK ÜRETİMİ Hasan Çebi Nuh Çimento 2015 Özet Enerjiyi yoğun kullanan çimento tesisler yıllarca proses gereği attıkları ısılarını değerlendirmek için

Detaylı

TKİ Kurumu ELI Müessesesi Linyit Üretim Faaliyetleri Lignite Mining Activities at ELİ Establishment of TKİ

TKİ Kurumu ELI Müessesesi Linyit Üretim Faaliyetleri Lignite Mining Activities at ELİ Establishment of TKİ MADENCİLİK Mart March 990 Cilt Volume XXIX Sayı No TKİ Kurumu ELI Müessesesi Linyit Üretim Faaliyetleri Lignite Mining Activities at ELİ Establishment of TKİ Mehmet ATASAYAR (*) ÖZET TKİ Kurumu Genel Müdürlüğüne

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI VE ÇEVRE MEVZUATI

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI VE ÇEVRE MEVZUATI YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI VE ÇEVRE MEVZUATI Dr. Gülnur GENÇLER ABEŞ Çevre Yönetimi ve Denetimi Şube Müdürü Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 06/02/2016 YENİLENEBİLİR ENERJİ NEDİR? Sürekli devam eden

Detaylı

DÜNYA KÖMÜR YATAKLARI GONDWANA KITASI BİTUMLU KÖMÜR YATAKLARI KUZEY AMERİKA VE AVRUPA TAŞKÖMÜR YATAKLARI

DÜNYA KÖMÜR YATAKLARI GONDWANA KITASI BİTUMLU KÖMÜR YATAKLARI KUZEY AMERİKA VE AVRUPA TAŞKÖMÜR YATAKLARI DÜNYA KÖMÜR YATAKLARI GONDWANA KITASI BİTUMLU KÖMÜR YATAKLARI KUZEY AMERİKA VE AVRUPA TAŞKÖMÜR YATAKLARI GONDWANA KITASI BİTUMLU KÖMÜR YATAKLARI Gondwanaland kömürlerinin çökelimi sırasındaki iklimsel

Detaylı

TOPRAK KAYNAKLI ISI POMPALARI. Prof. Dr. İlhami Horuz Gazi Üniversitesi TEMİZ ENERJİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (TEMENAR)

TOPRAK KAYNAKLI ISI POMPALARI. Prof. Dr. İlhami Horuz Gazi Üniversitesi TEMİZ ENERJİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (TEMENAR) TOPRAK KAYNAKLI ISI POMPALARI Prof. Dr. İlhami Horuz Gazi Üniversitesi TEMİZ ENERJİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (TEMENAR) 1. Hava 2. Su (deniz, göl, nehir, dere, yeraltı suyu-jeotermal enerji) 3. Toprak

Detaylı

Duman Tahliye Sistemleri Gün Işığı Aydınlatma Duman Perdeleri Yangın Kapıları Havalandırma

Duman Tahliye Sistemleri Gün Işığı Aydınlatma Duman Perdeleri Yangın Kapıları Havalandırma Duman Tahliye Sistemleri Gün Işığı Aydınlatma Duman Perdeleri Yangın Kapıları Havalandırma Adexsi Grubu, 2013 yılı itibariyle 1.8 milyar Euro cirosu olan Fransa merkezli Soprema'ya aittir. Adexsi içinde

Detaylı

LF 230 Yerüstü Sondaj Makinesi

LF 230 Yerüstü Sondaj Makinesi LF 230 Yerüstü Sondaj Makinesi 1 Giriş LF230 yüksek delgi kapasitesi, üstün motor gücü, geniş kapasiteli hidrolik tankı ve yıllardır kazanılan derin sondaj tecrübelerinin yansıtıldığı diğer tüm bileşenleriyle

Detaylı

Cemalettin SIĞIRCI, Şebnem TARHAN,, Fatih Bülent TAŞKIN Park Termik A.Ş., Ankara

Cemalettin SIĞIRCI, Şebnem TARHAN,, Fatih Bülent TAŞKIN Park Termik A.Ş., Ankara ÇAYIRHAN LİNYİT İŞLETMESİ G SAHASINDA OCAK YANGINLARI İLE MÜCADELE YÖNTEMLERİNİN İNCELENMESİ AN INVESTIGATION of STRUGGLE METHODS WITH COALMINE FIRE IN G FIELD AT ÇAYIRHAN LIGNITE Ergin KAHRAMAN * Park

Detaylı

FORE KAZIĞIN AVANTAJLARI

FORE KAZIĞIN AVANTAJLARI FORE KAZIK En basit tanımlamayla, fore kazık imalatı için önce zeminde bir delik açılır. Bu deliğe demir donatı yerleştirilir. Delik betonlanarak kazık oluşturulur. FORE KAZIĞIN AVANTAJLARI 1) Temel kazısı

Detaylı

Akifer Özellikleri

Akifer Özellikleri Akifer Özellikleri Doygun olmayan bölge Doygun bölge Bütün boşluklar su+hava ile dolu Yer altı su seviyesi Bütün boşluklar su ile dolu Doygun olmayan (doymamış bölgede) zemin daneleri arasında su ve hava

Detaylı

G.L.İ. TUNÇBİLEK LİNYİT MADENİNDE KULLANILAN GALERİ AÇMA MAKİNASI KAZI PERFORMANSI İLE KAYAÇ ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

G.L.İ. TUNÇBİLEK LİNYİT MADENİNDE KULLANILAN GALERİ AÇMA MAKİNASI KAZI PERFORMANSI İLE KAYAÇ ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI G.L.İ. TUNÇBİLEK LİNYİT MADENİNDE KULLANILAN GALERİ AÇMA MAKİNASI KAZI PERFORMANSI İLE KAYAÇ ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Naci BÖLÜKBAŞI(*) Hasan ÇAM(**) ÖZET Bu bildiride, G.L.İ. Tunçbilek Linyit

Detaylı

Galeri Tahkimatlarının (Demir Bağlar) Boyutlandırılması İçin Pratik Yol

Galeri Tahkimatlarının (Demir Bağlar) Boyutlandırılması İçin Pratik Yol Galeri Tahkimatlarının (Demir Bağlar) Boyutlandırılması İçin Pratik Yol Ender PEKDEMİR* Konu, Kari Terzaghi'nin kurduğu teori üzerinde T.L. White ve R.V. Proctor tarafından geliştirilmiş ve Amerikan tipi

Detaylı

ÇANKIRI İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI

ÇANKIRI İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI ÇANKIRI İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI Çankırı ili, Orta Anadolu'nun kuzeyinde, Kızılırmak ile Batı Karadeniz ana havzaları arasında yer almaktadır. Çankırı-Çorum havzası İç Anadolu nun Tersiyer deki en

Detaylı

Hidroliğin Tanımı. Hidrolik, akışkanlar aracılığıyla kuvvet ve hareketlerin iletimi ve kumandası anlamında kullanılmaktadır.

Hidroliğin Tanımı. Hidrolik, akışkanlar aracılığıyla kuvvet ve hareketlerin iletimi ve kumandası anlamında kullanılmaktadır. HİDROLİK SİSTEMLER Hidroliğin Tanımı Hidrolik, akışkanlar aracılığıyla kuvvet ve hareketlerin iletimi ve kumandası anlamında kullanılmaktadır. Enerji Türleri ve Karşılaştırılmaları Temel Fizik Kanunları

Detaylı

MAK-204. Üretim Yöntemleri. (8.Hafta) Kubilay Aslantaş

MAK-204. Üretim Yöntemleri. (8.Hafta) Kubilay Aslantaş MAK-204 Üretim Yöntemleri Vidalar-Vida Açma Đşlemi (8.Hafta) Kubilay Aslantaş Kullanım yerlerine göre vida Türleri Bağlama vidaları Hareket vidaları Kuvvet ileten vidaları Metrik vidalar Trapez vidalar

Detaylı

SOMA EYNEZ KAZASI İLE İLGİLİ YAPILMASI GEREKENLER

SOMA EYNEZ KAZASI İLE İLGİLİ YAPILMASI GEREKENLER 24 Ekim 2014 2 3 4 ABD DE 2010 DA UPPER BIG BRANCH KÖMÜR OCAĞINDA MEYDANA GELEN KAZA: Metan Yanması Grizu Patlaması Kömür Tozu Patlaması 29 Kayıp OLUŞ ŞEKLİ AÇISINDAN EYNEZ İLE KARŞILAŞTIRILAMAYACAK KADAR

Detaylı

1000-200000 m3/h, 400-1500 Pa. Kavrama, kayış-kasnak veya direk tahrik Eurovent e göre Kısa/Uzun gövde; kılavuz giriş kanatlı/kanatsız

1000-200000 m3/h, 400-1500 Pa. Kavrama, kayış-kasnak veya direk tahrik Eurovent e göre Kısa/Uzun gövde; kılavuz giriş kanatlı/kanatsız Aksiyal fanlar Üretimin açıklanması Değişik rotor türleri için, çıkış konumu, gövde geometrisi, gövde sacı kalınlığı, ve malzesi yönünden geniş bir seçme olanağı bulunmaktadır. Aşağıdaki açıklamalar standart

Detaylı

Tesisatlarda Enerji Verimliliği & Isı Yalıtımı

Tesisatlarda Enerji Verimliliği & Isı Yalıtımı Türk Sanayisinde Enerji Verimliliği Semineri - 11 Mart 2009 İstanbul Sanayi Odası - Türkiye Tesisatlarda Enerji Verimliliği & Isı Yalıtımı Timur Diz Teknik İşler ve Eğitim Koordinatörü İZODER Isı Su Ses

Detaylı

BİG BAG DOLUM SİSTEMLERİ

BİG BAG DOLUM SİSTEMLERİ BİG BAG DOLUM SİSTEMLERİ Big-Bag dolum makinesi, toz ve granül malzemelerin silolardan big-bag torbalarına, PLC kontrolü ile doldurulması işlemini gerçekleştirir. İsteğe bağlı olarak doldurma işlemi 200-1500

Detaylı

DALGIÇ POMPALAR SDP SUBMERSIBLE PUMPS SDP

DALGIÇ POMPALAR SDP SUBMERSIBLE PUMPS SDP DALGIÇ POMPALAR SDP 6-8 - 10-12 SUBMERSIBLE PUMPS SDP 6-8 - 10-12 Yüksek verim, Uzun ömür, Üstün kalite, TSE 11146 standardına uygun, NEMA standardındaki motorlara uygun, Kuyuya montajı kolay, Montaj maliyeti

Detaylı

Avrupanıın en hızlı satan gazifikasyon kazanı!

Avrupanıın en hızlı satan gazifikasyon kazanı! Avrupanıın en hızlı satan gazifikasyon kazanı! Yeni nesil Ventum gazifikasyon kazanları çok sessiz, verimli ve ekonomik bir sistem olarak tasarlanmıştır. Geniş yanma odası 7 saate kadar ısıtmaya yetecek

Detaylı

ÜLKEMİZDE ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİ VE ALINAN TEDBİRLER

ÜLKEMİZDE ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİ VE ALINAN TEDBİRLER ÜLKEMİZDE ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİ VE ALINAN TEDBİRLER DÜNYA & TÜRKİYE ENERJİ TALEBİ Dünya Enerji Talebi Değişimi (02-14) Türkiye Birincil Enerji Talebi (Milyon TEP) 76% 33% 1% -8% 77 61% 124 OECD Dışı Dünya

Detaylı

YAKITLAR JEOLOJİSİ DERS PROGRAMI

YAKITLAR JEOLOJİSİ DERS PROGRAMI YAKITLAR JEOLOJİSİ DERS PROGRAMI Türkiye Enerji İstatistikleri ve Yorumlanması 1. KÖMÜR JEOLOJİSİ 1.1. Kömürü önemli kılan etmenler nelerdır? Tarihsel arkaplan, günümüz için taşıdığı önem 1.2. Kömürün

Detaylı

AKSİYAL FANLAR [PAF SERİSİ ÜRÜN KATALOĞU] Havalandırma Lüks Değil!

AKSİYAL FANLAR [PAF SERİSİ ÜRÜN KATALOĞU] Havalandırma Lüks Değil! Havalandırma Lüks Değil! Her geçen gün katlanarak artan şehir yaşamı bazı ihtiyaçları da beraberinde getirmiştir. Fert başına gittikçe daralan yaşam alanları insanları iç içe yaşamaya zorlamaktadır. Hem

Detaylı

GENE ÜRÜN KATALOĞU MBS KLİMA ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA EKİPMANLARI

GENE ÜRÜN KATALOĞU MBS KLİMA ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA EKİPMANLARI GENE ÜRÜN KATALOĞU MBS KLİMA ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA EKİPMANLARI HÜCRELİ ASPİRATÖRLER MBS Hücreli Aspiratör MBS Hücreli Aspiratörler 500 m³/h ile 100.000 m³/h debiler arasında değişik boyutta standart

Detaylı

TERS DOLAŞIMLI SONDAJ UYGULAMALARI

TERS DOLAŞIMLI SONDAJ UYGULAMALARI (Sondaj Dünyası Dergisi, Sayı 4) www.sondajcilarbirligi.org.tr MADEN ARAMA ÇALIŞMALARINDA TERS DOLAŞIMLI SONDAJ UYGULAMALARI Adil ÖZDEMİR (adilozdemir2000@yahoo.com) Maden aramaya yönelik sondajlar, genellikle

Detaylı

Administrator tarafından yazıldı. Çarşamba, 22 Haziran 2011 18:58 - Son Güncelleme Cuma, 24 Haziran 2011 15:48

Administrator tarafından yazıldı. Çarşamba, 22 Haziran 2011 18:58 - Son Güncelleme Cuma, 24 Haziran 2011 15:48 SONDAJ TEKNİĞİ Sondajın Tanımı ve Açıklaması:Bir delici uç yardımı ile yeryüzünden itibaren içeriye doğru belirli çap ve derinlikte dönen borular ile veya darbeli tel, halat ve delici uç ile kuyular açılmasına

Detaylı

XXV. Sayı No. Haziran June. Volume Cilt MADENCİLİK. Beypazarı Expansion Project. Yusuf AYDIN (*) ÖZET

XXV. Sayı No. Haziran June. Volume Cilt MADENCİLİK. Beypazarı Expansion Project. Yusuf AYDIN (*) ÖZET MADENCİLİK Haziran June 1986 Volume Cilt XXV Sayı No 2 Beypazarı Tevsi Beypazarı Expansion Project Projesi Yusuf AYDIN (*) ÖZET TKİ Kurumu OAL Müessesesinin yürütmekte olduğu Beypazarı Tevsi Projesinde

Detaylı

Ermenek Barajı Göl Alanı Genel Görünümü

Ermenek Barajı Göl Alanı Genel Görünümü Ermenek Barajı Göl Alanı Genel Görünümü Ermenek Barajı nın Konumu Ermenek Barajı tamamlanma tarihi itibari ile Türkiye deki en yüksek barajdır. Ermenek Barajı Avrupa nın en yüksek 6. barajıdır. Ermenek

Detaylı

KAYSERİ İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI

KAYSERİ İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI KAYSERİ İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI Kayseri ili, Orta Anadolu Bölgesinde gelişmiş sanayisi ile önemli bir yöremizdir. Genel Müdürlüğümüzün il ve yakın çevresinde yaptığı çalışmalar sonucunda çok sayıda

Detaylı

TAMGA ENDÜSTRİYEL KONTROL SİSTEMLERİ LTD.ŞTİ., ENERJİ YÖNETİMİNDE SINIRSIZ ÇÖZÜMLER SUNAR. HOŞGELDİNİZ

TAMGA ENDÜSTRİYEL KONTROL SİSTEMLERİ LTD.ŞTİ., ENERJİ YÖNETİMİNDE SINIRSIZ ÇÖZÜMLER SUNAR. HOŞGELDİNİZ TAMGA ENDÜSTRİYEL KONTROL SİSTEMLERİ LTD.ŞTİ., ENERJİ YÖNETİMİNDE SINIRSIZ ÇÖZÜMLER SUNAR. HOŞGELDİNİZ TAMGA TRİO YANMA VERİMİ Yakma ekipmanları tarafından yakıtın içerdiği enerjinin, ısı enerjisine dönüştürülme

Detaylı

BASINÇLI KAPLARDA ÇALIŞMALARDA İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ

BASINÇLI KAPLARDA ÇALIŞMALARDA İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ 1 Basınçlı kaplarda temel prensip olarak hidrostatik test yapılması esastır. Bu testler, standartlarda aksi belirtilmediği sürece işletme basıncının 1,5 katı ile ve bir yılı aşmayan sürelerle yapılır.

Detaylı

Sıcak Sulu Isıtma Sistemleri

Sıcak Sulu Isıtma Sistemleri VERİMLİ KÜMES SİSTEMLERİ Sıcak Sulu Isıtma Sistemleri www.tavsan.com.tr Tek bir hava dağıtım ünitesinden kuru ısı. Sadece mükemmel! Kümesler için sıcak sulu ısıtma sistemleri Kümeste canlı sağlığı ve verimliliği

Detaylı

Kaynak Yeri Tespiti ve İyileştirme Çalışmaları. Örnek Proje: Yeraltı Suyunda Kaynak Tespiti ve İyileştirme Çalışmaları

Kaynak Yeri Tespiti ve İyileştirme Çalışmaları. Örnek Proje: Yeraltı Suyunda Kaynak Tespiti ve İyileştirme Çalışmaları Kaynak Yeri Tespiti ve İyileştirme Çalışmaları Örnek Proje: Yeraltı Suyunda Kaynak Tespiti ve İyileştirme Çalışmaları Hazırlayan: Ozan Atak (Jeoloji Yüksek Mühendisi) Bilge Karakaş (Çevre Yüksek Mühendisi)

Detaylı

K u r a l ı n a G ö r e M e k a n i k M E K A N O R M M Ü H E N D İ S L İ K S A N. T İ C. L T D. Ş T İ.

K u r a l ı n a G ö r e M e k a n i k M E K A N O R M M Ü H E N D İ S L İ K S A N. T İ C. L T D. Ş T İ. K u r a l ı n a G ö r e M e k a n i k Faaliyet Konularımız Soğutma tesisatları Isıtma tesisatları Sıhhi tesisat Yangından Korunma tesisatları Havalandırma tesisatları Enerji verimliliği Buhar tesisatları

Detaylı

Afşin - Elbistan Linyit Projesi ( * )

Afşin - Elbistan Linyit Projesi ( * ) Afşin - Elbistan Linyit Projesi ( * ) Ömer ÜNVER* ÖZET ÜÎkemiz linyit yatoklan İçinde en büyük potansiyele sahip Afşin - Elbistan Linyitleri, oldukça düşük kalitesine rağmen Türk Ekonomisinin en önemli

Detaylı

AP Hücreli Aspiratörler

AP Hücreli Aspiratörler AP Hücreli Aspiratörler AP-EKO Ekonomik Tip Hücreli Aspiratör AP-EKO serisi hücreli aspiratörleri, ısıtma ve soğutma istenmeyen yerlerde, ortam havasını tazelemek için veya tahliye etmek için, düşük veya

Detaylı

3.1. Proje Okuma Bilgisi 3.1.1. Tek Etkili Silindirin Kumandası

3.1. Proje Okuma Bilgisi 3.1.1. Tek Etkili Silindirin Kumandası HİDROLİK SİSTEM KURMAK VE ÇALIŞTIRMAK 3.1. Proje Okuma Bilgisi 3.1.1. Tek Etkili Silindirin Kumandası Basınç hattından gelen hidrolik akışkan, 3/2 yön kontrol valfine basılınca valften geçer. Silindiri

Detaylı

YTÜ Makine Mühendisliği Bölümü Hidromekanik ve Hidrolik Makinalar Anabilim Dalı Özel Laboratuvar Dersi Kompresör Deneyi Çalışma Notu

YTÜ Makine Mühendisliği Bölümü Hidromekanik ve Hidrolik Makinalar Anabilim Dalı Özel Laboratuvar Dersi Kompresör Deneyi Çalışma Notu YTÜ Makine Mühendisliği Bölümü Hidromekanik ve Hidrolik Makinalar Anabilim Dalı Özel Laboratuvar Dersi Kompresör Deneyi Çalışma Notu Laboratuar Yeri: E1 Blok Hidromekanik ve Hidrolik Makinalar Laboratuvarı

Detaylı

ETİ BAKIR A.Ş. KÜRE/KASTAMONU TEKNİK GEZİSİ

ETİ BAKIR A.Ş. KÜRE/KASTAMONU TEKNİK GEZİSİ ETİ BAKIR A.Ş. KÜRE/KASTAMONU TEKNİK GEZİSİ TARİH: 16/17 NİSAN 2016 ETİ BAKIR A.Ş. KÜRE/KASTAMONU Çalışma alanı Kastamonu ilinin Küre ilçesi sınırları içinde bulunmaktadır. Oldukça engebeli olan saha,

Detaylı

TOKAT İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI

TOKAT İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI TOKAT İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI Tokat ili, Karadeniz Bölgesinde Orta Karadeniz bölümünün iç kısımlarında yer alır. Tokat ili Devecidağ ile Köroğlu Dağı arasında uzanan tektonik hattın kuzey ve güneyinde

Detaylı

GÜÇ MODU F (Hassas Mod) E (Ekonomik Mod) P (Güç modu) HP (Yüksek Güç Modu) Hassas haraket gerektiren hafif çalıșmalar içindir Düșük yakıt tüketimi istenen çalıșmalar içindir Genel kazı ve yükleme çalıșmaları

Detaylı

Yüksek kapasiteli boyler Modul-plus

Yüksek kapasiteli boyler Modul-plus Yüksek kapasiteli boyler Modul-plus Temiz kullanım sıcak suyu için doğru seçim 1 Neden Modul-plus? Modul Plus, tüm dünyada otel renovasyonları için temiz sıcak su üretiminde ilk tercihtir. Spor tesislerinde,

Detaylı

ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİNDE KULLANILAN KAYNAKLAR

ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİNDE KULLANILAN KAYNAKLAR ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİNDE KULLANILAN KAYNAKLAR Alternatör Elektrik elde etmek için bir mıknatısı iletken sargı içinde kendi çevresinde döndürmemiz yeterlidir. Manyetik alanın hareketi ile de elektrik

Detaylı

ELEKTRİKLİ SU ISITICILARI ENDÜSTRİYEL TİP ELEKTRİKLİ SU ISITICISI

ELEKTRİKLİ SU ISITICILARI ENDÜSTRİYEL TİP ELEKTRİKLİ SU ISITICISI ELEKTRİKLİ SU ISITICILARI ENDÜSTRİYEL TİP ELEKTRİKLİ SU ISITICISI 54EWH Serisi Ürün No: 54 İSTANBUL KAZAN İmalat Makina İnşaat San. ve Tic. Ltd Şti. www.istanbulkazan.com.tr info@istanbulkazan.com.tr www.eastanbulwaterheater.com.tr

Detaylı

Ekstra Güvenlik ve Anti-Terör Sistemleri METAXDOOR SECURITY. Security Geçiş Sistemleri. Kayar Kapılar. Döner Kapılar.

Ekstra Güvenlik ve Anti-Terör Sistemleri METAXDOOR SECURITY. Security Geçiş Sistemleri. Kayar Kapılar. Döner Kapılar. Döner Kapılar Kayar Kapılar Hastane Kapıları 90 Derece Kapılar Security Geçiş Sistemleri METAXDOOR SECURITY Ekstra Güvenlik ve Anti-Terör Sistemleri METAXDOOR RBK Road Blocker Metaxdoor RBK Road Blocker

Detaylı

AR& GE BÜLTEN. Ülkemiz önemli maden yataklarına sahip olup belirli madenlerde kendine yetebilen ender ülkelerden birisidir.

AR& GE BÜLTEN. Ülkemiz önemli maden yataklarına sahip olup belirli madenlerde kendine yetebilen ender ülkelerden birisidir. Türkiye nin Doğal Kaynağı Kömür Hande UZUNOĞLU Ülkemiz önemli maden yataklarına sahip olup belirli madenlerde kendine yetebilen ender ülkelerden birisidir. Özellikle madenciliğin gelişiminde hız kazanılmasıyla

Detaylı

Balya Makineleri. w w w. a t e s. c o m. t r

Balya Makineleri. w w w. a t e s. c o m. t r Balya Makineleri w w w. a t e s. c o m. t r Balya Makineleri Haşbaysız Kare Balya Makinesi PK 4010 KOSTKA Agromaster Balya Makinesi buğday, arpa, yulaf ve çavdar gibi tahıl bitkilerinin hasattan sonra

Detaylı

Kanalizasyon Atıklarının Geri Dönüşümü Projesi (Antalya Tesisi)

Kanalizasyon Atıklarının Geri Dönüşümü Projesi (Antalya Tesisi) Kanalizasyon Atıklarının Geri Dönüşümü Projesi (Antalya Tesisi) Hakkımızda Şirketimiz DEMİREKEN ENERJİ AŞ. 2012 yılından bu yana yenilenebilir enerji alanında yatırım yapmayı hedef olarak benimsemiştir.

Detaylı