Ulusal Kalıntı İzleme Planı Türkiye

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ulusal Kalıntı İzleme Planı Türkiye"

Transkript

1 Ulusal Kalıntı İzleme Planı Türkiye Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü (GKGM) Gıda Kontrol ve Laboratuvarlar Daire Başkanlığı Ofis Adresi: Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, Eskişehir Yolu, 9. Km, Lodumlu / Ankara / TÜRKİYE Tel No : Faks no: E-posta adresi:

2 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 RAPORDA KULLANILAN ÖZEL TERIMLER VE KISALTMALAR ULUSAL KALINTI PLANI GİRİŞ GENEL PRENSİPLER Kalıntı İzleme Planının Tanıtımı Numune Alımı, Taşınması ve Muhafazası Numune alma prosedürü Numune miktarları Numunelerin taşınması ve muhafazası Numunenin Analizi İçin Gerekli Süre Sonuçlarının Raporlanması KALINTI PLANININ UYGULANMASIYLA VE YÖNETMELİĞİN EK I İNDE LİSTELENEN FARMAKOLOJİK AKTİF MADDELERİN VE DİĞER MADDELERİN RUHSATLANDIRILMASI, DAĞITIMI, PAZARLANMASI VE KULLANIMIYLA İLGİLİ MEVZUATLAR Kalıntı İzleme Planının Uygulanması İle İlgili Mevzuatlar Yönetmeliğin Ek I inde Listelenen Farmakolojik Aktif Maddelerin ve Diğer Maddelerin Ruhsatlandırılması, Dağıtımı, Pazarlanması ve Kullanımıyla İlgili Mevzuatlar KALINTI PLANININ UYGULANMASINDA GÖREV ALAN RESMİ KURUMLAR YETKİLİ LABORATUVARLARIN LİSTESİ RUHSATLI MADDELERİN ULUSAL TOLERANS SEVİYELERİ KANATLI Numune Alma Prosedürü Analiz Edilecek Matriksler Kanatlı Analiz Bilgileri Tablosu Broiler İl Bazında Numune Alma Programı Hindi İl Bazında Numune Alma Programı YETİŞTİRİCİLİK YOLU İLE ELDE EDİLEN SU ÜRÜNLERİ (BALIK) Numune Alma Prosedürü Su Ürünleri (Balık) Analiz Bilgileri Tablosu Su Ürünleri (Balık) İl Bazında Numune Alma Programı SÜT Numune Alma Prosedürü Diğer Hayvan Türlerinden Elde Edilen Süt

3 9.3. İnek Sütü Analiz Bilgileri Tablosu Diğer Süt Analiz Bilgileri Tablosu İnek Sütü İl Bazında Numune Alma Programı Diğer Sütler İl Bazında Numune Alma Programı BAL Numune Alma Prosedürü Bal Analiz Bilgileri Tablosu Bal İl Bazında Numune Alma Programı YUMURTA Numune Alma Prosedürü Yumurta Analiz Bilgileri Tablosu Yumurta İl Bazında Numune Alma Programı BÜYÜKBAŞ HAYVAN Numune alma prosedürü Analiz edilecek matriksler Büyükbaş Analiz Bilgileri Tablosu Büyükbaş İl Bazında Numune Alma Programı...66 EK I Kalıntı izleme Planı kapsamında aranması gereken maddeler...70 EK II Hayvan Türleri ve Hayvansal Birincil Ürünlerde Aranılacak Madde Grupları ve Kalıntılar

4 RAPORDA KULLANILAN ÖZEL TERIMLER VE KISALTMALAR AB GKGM CAP DDT DES DIEN VKMAEM ELISA GC GC-ECD GC-MS HCH HPLC ICP İM KHK LC-MS-MS GTHB MRL NSAID PCBs SANTE TÜRKAK GYKMAEM : Avrupa Birliği : Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü : Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü : Kloramfenikol : Dichlorodiphenyltricloraethane (Diklorodifeniltriklorat) : Diethystilbestrol (Dietilstilbestrol) : Dienestrol : Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü : Enzyme Linked Immuno Sorbent Assay : Gas Chromatography (Gaz Kromatografisi) : Gas Chromatography-Electron Capture Detector : Gas Chromatography- Mass Spectrometry : Hexachlorocyclohexane : High Performance Liquid Chromatography : Inductively Coupled Plasma : İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü : Kanun Hükmünde Kararname : Liquid Chromatography - Mass Spectrometry - Mass Spectrometry : Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı : Maximum Residue Level (Maksimum Kalıntı Düzeyi) : Non-steroidal anti-inflammatory drug : Polychlorinated Biphenyls : EU, Health and Consumer Protection (AB, Sağlık ve Tüketiciyi Koruma Genel Müdürlüğü) : Türk Akreditasyon Kurumu : Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Pozitif numune : Doğrulama ve/veya teyit (şahit) analiz sonucu sonrasında izin verilmeyen madde veya yetkilendirilmiş bir maddenin MRL veya eylem limitini aştığının tespitini gösterir. Pozitif numune ifadesi çevresel bulaşan maddelerde kullanılmaz. Doğal hormonlarda da doğal seviyeyi aşmadıkça veya MRL üstü olmadıkça kullanılmaz. Analit Matriks : Analitik prosedürle belirlenecek olan madde yada kimyasal bileşendir. : Analitin varlığını tespit etmek üzere kullanılan karaciğer, kas, içme suyu, yem gibi numunedir. 3

5 1. ULUSAL KALINTI PLANI GİRİŞ Ulusal Kalıntı İzleme Planı, hayvan türlerine göre belirlenen madde ve ürün grupları ile bu maddelerin kalıntılarının varlığının tespiti için alınacak önlemleri içerir. Bu programların uygulamasında AB mevzuatı (96/23/EC ve 96/22/EC sayılı Konsey Direktifleri ile 98/179/EC sayılı Konsey Kararı) ile uyumlaştırılması tamamlanmış Türk mevzuatı dikkate alınmaktadır. Bu kapsamda, ulusal kalıntı kontrolü Canlı Hayvanlar ve Hayvansal Ürünlerde Belirli Maddeler İle Bunların Kalıntılarının İzlenmesi İçin Alınacak Önlemlere Dair Yönetmelik (RG: , No.28145) ve bu yönetmeliğe bağlı 2013/09 sayılı Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürünlerde Kalıntı İzleme Genelgesi nde belirtilen kurallara göre hazırlanan ulusal kalıntı izleme planı çerçevesinde yürütülmektedir. Yukarıda belirtilen mevzuat, canlı hayvan ve hayvansal ürünlerde kalıntı kontrolünün uygulamasında uyulması gereken şartları belirler. Örnekleme sıklığı, Yönetmelikte belirtilen kurallarla uyumlu olmalıdır. GTHB nin merkez teşkilatlarından biri olan GKGM, kalıntı izleme planlarının oluşturulmasından ve uygulamaların üst gözetiminden sorumludur. Ulusal Kalıntı İzleme Planı, kanatlı hayvan etleri ile kırmızı eti, su ürünleriyetiştiricilik ürünlerini, çiğ süt, yumurta ve balı kapsar. Numuneler, çiftliklerden ve/veya birincil ürün tesislerinden canlı hayvanlardan ve/veya hayvansal ürünlerden alınır. Analizler GTHB nin yetkilendirdiği laboratuvarlar tarafından gerçekleştirilir. Avrupa Birliğine uyum çerçevesinde laboratuvarlar tarafından bu kapsamda yapılan yasaklı madde ve veteriner ilacı kalıntı analizlerinde validasyonlar 17 Ağustos 2002 tarihli 2002/657/EC sayılı AB kararına göre gerçekleştirilmektedir. Bu konuda analiz yapacak laboratuvarlar konusunda uzman olan referans laboratuvar ile iletişime geçebilirler (Bknz. Bölüm 5). 2. GENEL PRENSİPLER 2.1. Kalıntı İzleme Planının Tanıtımı Ulusal Kalıntı İzleme Planı, aşağıdaki hayvan türleri ve hayvansal ürünler için örnekleme koşullarını tanımlamaktadır: Kanatlı (Broiler, Hindi) ( 7. Bölüm) Su ürünleri (Balık) ( 8. Bölüm) Süt (İnek sütü, diğer sütler) ( 9. Bölüm) Bal (10. Bölüm) Yumurta (11. Bölüm) Büyükbaş hayvan (12. Bölüm) 7-12 inci bölümlerde, araştırma yapılması istenilen hayvan türü veya hayvansal ürün ile örneklemenin nereden yapılacağına dair bilgiler, analiz ve örneklemede dikkat edilmesi gereken hususlar ve hayvansal ürünlerin örnekleme temelini belirleyen tablolar yer almaktadır. Analiz Bilgileri Tablosunun ilk kısmında, bir önceki yıla ait üretim rakamları ürünün AB ye ihraç edilme durumu ile Yönetmelik gereği analiz edilmesi gereken minimum numune sayısı ve 2017 yılında uygulanacak programda alınacak numune 4

6 sayısına ilişkin bilgiler yer almaktadır. Tablonun ikinci kısmında ise aşağıda belirtilen bilgilere yer verilmiştir: Sütun 1: Kontrol edilecek madde grubu Yönetmeliğin Ek 1 inde yer alan grup ve alt grupları içermektedir. Sütun 2: Minimum numune sayısı ve planlanan numune sayısı Sütun 2, en az iki kısma ayrılır. Birinci kısım, Yönetmeliğe (aynı zamanda AB mevzuatına) göre alınması gereken minimum sayıyı, ikinci kısım ise 2017 yılında alınması planlanan numune sayısını belirler. Planda yer alan sayıda numune alımı zorunludur. Kanatlı planı için, bu sütun Grup A da yer alan maddeler için örnekleme yerini (çiftlik ve kesimhane) de içermektedir. Sütun 3: Aranacak madde veya kalıntı Yönetmeliğin Ek 1 inde yer alan alt maddeler kapsamında numunelerde aranması istenilen maddeler listelenmektedir. Sütun 4: Analiz edilecek matriks Analize alınacak ürün çeşidini göstermektedir. Sütun 5: İzleme Metodu Analizlerde kullanılması gereken metodu belirler. Tarama metodu olarak, ELISA, Charm ve Biochip kit metotları vb. kullanılabilmektedir. İzleme aşamasında tarama metodun uygulanmasını takiben pozitif bulgu tespit edilmesi durumunda, analiz sonucu belirtilen referans metotları kullanan yetkilendirilmiş bir laboratuvar tarafından (doğrulama metoduyla) teyit edilmelidir. Sütun 6: Doğrulama Metodu Doğrulama ve şahit analizlerinde kullanılacak metotları listeler. Sütun 7 ve 8: İzleme metodu ile Doğrulama metodu teşhis seviyeleri İzleme ve doğrulama aşamalarında kullanılan metotlar için teşhis limitini verir. Sütun 9: Karar Limiti Karar limiti, Türk Gıda Kodeksindeki maksimum kalıntı limitine (MRL) eşit olan değerdir. Maksimum kalıntı seviyesinin belirlenmediği durumlarda metot tespit düzeyi (Limit of Quantification) veya minumum gerekli performans limiti (MRPL) karar limitidir. Yasaklı maddelerde ise maddenin varlığının teyidi karar limitidir. Mevzuat kapsamında Karar limitlerinde meydana gelebilecek değişikliklerin takibinden Laboratuvar Müdürlükleri sorumludur. Sütun 10: Analizi yapacak laboratuvar Bu sutünda analizi yapmada yetkilendirilmiş ve referans laboratuvar isimleri yer almaktadır. Bu tabloları, il bazında alınması gereken numune sayılarını gösteren başka bir tablo izlemektedir. UKİP kapsamında alınan ilk numunelerin gönderilmesi gereken laboratuvar İl Bazında Numune Alma Programında belirtilen laboratuvarlardır. Şayet bu laboratuvarda cihaz arızası vb. sebeplerle analiz yapılamayacaksa Analiz Bilgileri Tablosu nda belirtilen diğer bir laboratuvara numune gönderilmeli ve durumdan laboratuvarlar ve Genel Müdürlük bilgilendirilmelidir. 5

7 2.2. Numune Alımı, Taşınması ve Muhafazası Tüm numuneler için program, 2013/09 sayılı Genelge ye göre hazırlanan il bazında numune alma programlarına göre yürütülecektir. İzleme Programı kapsamında laboratuvarlara numune gönderimi 30 Kasım 2017 itibariyle tamamlanmalıdır Numune alma prosedürü Numune alımında, Yönetmelik ve 2013/09 sayılı Genelge de verilen kurallar takip edilmelidir. Numuneyi alan kontrol görevlisi, kontaminasyonu önleyecek tüm tedbirleri almalı, bu amaçla her numune alımında tek kullanımlık eldiven kullanmalı ve her numune alımından sonra eldiven değiştirmelidir Numune miktarları İzleme aşamasında aşağıda belirtilen miktarlarda numune alımı yapılmalıdır: Matriks Bir numune için minimum miktar Kan (plazma eldesi için) 20 ml (Analiz istenen sütun 1 deki her grup için) Karaciğer 200 g Böbrek 200 g Kas (kanatlı, balık,kırmızı et) 500 g Deri/yağ 200 g Yem 500 g/analiz başına Hayvanların içme suyu 200 ml Süt 500 ml/analiz başına Bal 200 g/analiz başına Yumurta 12 adet Canlı hayvan 1 kanatlı hayvan Yukarıda listelenen numune miktarları alınması gereken minimum miktarlardır. Bu miktarlar, laboratuvarların izleme ve doğrulama analizlerinde yeterli olacak miktarları göstermektedir. Geri izleme basamağında alınacak numune sayısı ve miktarları için mevzuat hükümleri uygulanmalıdır. Kanatlı ve su ürünlerinde gerekli olan numune miktarına ulaşmak için bir veya daha fazla hayvandan numune alımı yapılabilir Numunelerin taşınması ve muhafazası Kalıntı izleme planları çerçevesinde alınan numuneler için analit stabilitesinin ve numune özelliğinin korunmasını sağlayacak şekilde uygun taşıma ve muhafaza şartları sağlanmalıdır. Taşımada kullanılacak kaplara ve taşıma sıcaklığına, yetkili laboratuvara ulaşma süresine özel önem verilmelidir. 6

8 Numunelerin taşınması ve muhafazası için aşağıda belirtilen prensipler uygulanmalıdır: Numunelerin paketlenmesi Genelgede belirtildiği üzere; her numune alınmasını takiben gecikmeksizin ayrı olarak uygun kaplara alınmalıdır. Bu aynı zamanda birden fazla numuneden oluşan numune setlerine de uygulanabilir (numune seti; bir hayvan veya hayvansal üründen alınan ve farklı matrikslerin örneklemesinden oluşan belli sayıdaki numunedir. Yem ve içme suyu da bu numune setinin parçalarını oluşturabilir). Numune kapları sızdırmaz özellikte, numune değişimini, çapraz bulaşmayı ve numunenin bozulmasını önleyecek şekilde olmalıdır. Tek kullanımlık kapların kullanımı tercih edilmelidir. Plazma hazırlamada, alınan kana gecikmeksizin bir antikoagulant (örneğin heparin) eklemesi yapılmalıdır. Etiketleme Her numune, toplandıktan hemen sonra paketlenmeli ve etiketlenmelidir. Numune setinde yer alan numuneler ve geri izleme numuneleri (asıl ve şahit) tanımlanabilir olmalıdır. Her bir numuneye ait kap resmi olarak mühürlenmiş olmalıdır. Soğutma Numuneler gecikmeksizin 2-8 C ye soğutulmalıdır. Sadece ön soğutması tamamlanmış numuneler taşıma kaplarına konulmalıdır. Soğutma işlemlerini gerçekleştirmek için gerekli olan tüm gereksinimlerin karşılandığından emin olunmalıdır. Bal ve yem numunelerinde soğutmaya ihtiyaç yoktur. Numuneler, laboratuvara 2-8 C de teslim edilmelidir. İstisnai durumlar hariç laboratuvara numune gönderimi geçikmeksizin yapılmalıdır. Bu mümkün değil ise, soğuk zincir kırılmadan numune alımından sonra maksimum 36 saatlik bir periyot içerisinde laboratuvara numune gönderimi sağlanmalıdır. Mucbir sebeplerden dolayı numunenin gönderilememesine bağlı olarak ara depolama yapılmasının gerekmesi durumunda numuneler; numune alımını takiben gecikmeksizin -15 ile -30 C ye dondurulmalı ve dondurulmuş numunelerin laboratuvara gönderimi bir haftalık periyot içerisinde soğuk zincir kırılmadan gerçekleştirilmelidir. Yumurta 5-12ºC sıcaklık aralığında muhafaza edilerek maksimum 5 gün içerisinde laboratuvara gönderilmiş olmalıdır. Kan numuneleri ara depolama yapılmaksızın derhal laboratuvara gönderilmelidir. Denetçi kan örneği alamıyorsa, canlı kanatlı hayvanın gecikmeksizin laboratuvara ulaştırılması sağlanmalıdır. İzin verilmeyen madde veya uygulamanın doğrulanması durumunda, geri izleme basamağında alınan numuneler en geç 24 saat içerisinde laboratuvara ulaştırılmalıdır. Numuneler, haftaiçinde laboratuvara ulaştırılacak şekilde haftanın ilk üç iş gününde alınmalıdır. Geri izleme numuneleri alınmadan önce laboratuvarın analiz yapabilirlik durumu (cihaz arıza bakımları vb sebeplerden dolayı iş durdurma durumları) sorgulanmalı, numunelerin uygun laboratuarlara yönlendirilmesi sağlanmalıdır. Taşıma (Nakliye) Taşıma sırasında soğuk zincirin sürekliliği sağlanmalıdır. Numuneler, numune alma etiketi ile birlikte laboratuvara gönderilmelidir. Numune Alma Etiketi yıpranma, ıslanma yada nemlenmeye karşı korunmalıdır. Laboratuvara gönderilen üst yazıda 7

9 numunenin izleme/geri izleme/şahit veya şüphe numunesi olduğu açıkça belirtilmelidir. Numunelerin Laboratuvarda Muhafazası Laboratuvar her numuneyi gecikmeksizin A ve B olarak iki alt (eş) numuneye ayırmalıdır. Numune A hazırlandıktan hemen sonra gecikmeksizin analiz edilmelidir. Numune B, numune A da pozitif bir bulgu olması durumunda konfirmasyon (doğrulama) testinde kullanılmak üzere yedek numune olarak uygun koşullarda muhafaza edilmelidir. Numune B ayrı kapta saklanmalı ve karışıklığı önlemek üzere tanımlaycı etiketleme yapılmalıdır. *: İzleme analizleri sonucunda negatif tespit edilen numuneler bir ay; pozitif veya pozitif şüphesi bulunan numuneler (şahit numune veya laboratuvar eş numunesi) ise aşağıda belirtilen koşullarda ve sürede saklanmalıdır. Materyalin tipi (matriks) Depolama Koşulları Raf Ömrü Plazma 20 ila 30 C de derin dondurma 4 ay Su ürünleri* 20 ila 30 C de derin dondurma 4 ay organlar, kas, yağ, süt ve içme suyu 20 ila 30 C de derin dondurma 6 ay Bal Soğutulmaksızın 4 ay Yem maddeleri, kuru Soğutulmaksızın 6 ay Yem maddeleri, yaş 20 ila 30 C de derin dondurma 6 ay Yumurta (çiğ) 5-12ºC de 28 gün * : Malaşit yeşili analizi dışındaki numuneler için balık iç organları tamamen çıkartılmış olmalıdır. Uygun olmayan numuneler Gönderilen numunenin laboratuvar tarafından analiz için uygun olmadığının tespit edilmesi durumunda (hasarlı numune kabı, kontaminasyon, bozulma, analiz için yetersiz miktar, yanlış veya hatalı materyal (matriks) vb.), Genelge nin Ek 3-5 indeki form doldurularak e-posta veya faks ile acilen ilgili il müdürlüğüne ve Genel Müdürlüğe bildirilmelidir. Bu durumda, ilgili il müdürlüğü tarafından acilen yeniden numune gönderilir Numunenin Analizi İçin Gerekli Süre Numunenin laboratuvarda işlenmesi ve sonucun raporlanması 2013/9 sayılı Genelge nin 4. Numunenin analizi, Analiz Sonuçlarının Raporlandırılması ve Değerlendirilmesi bölümüne uygun olarak yapılmalıdır. Bununla birlikte, diğer önemli vakaların ortaya çıkması nedeniyle laboratuvar kapasitesinin bu vakalara ayrılması durumunda veya bir numunede yeni bir analit aranması gibi nedenlerle planlananın çok üzerinde malzeme tüketilmesi halinde GKGM derhal bilgilendirilir ve verilecek talimat doğrultusunda hareket edilir. Laboratuvarlar, izleme numunelerinde hızlı test sonucunda, yasaklı madde açısından pozitif sonuç elde etmeleri ve bu sonucu Yönetmelikte belirtilen koşullarda kendi imkanları ile doğrulayamamaları durumunda, laboratuvarlarında bulunan B numunesini gecikmeksizin masraflarını kendi bütçelerinden karşılamak suretiyle dış laboratuvara analize göndererek sonucu teyit etmelidir. 8

10 2.4. Sonuçlarının Raporlanması İl Müdürlükleri planlanan dönemde numune alımından ve GGBS sistemine girişlerinin gecikmeden yapılmasından sorumludur. İzleme programı kapsamında laboratuvarlara numune gönderimi 30 Kasım 2017 itibariyle tamamlanmalıdır. Pozitif bulgu tespit eden Laboratuvar derhal İlgili İl Müdürlüğüne ve GKGM ye bildirmeli (Genelge Ek 3-5), bildirimi alan İl Müdürlüğü İzleme Sonuç Bildirim Formu nu GKGM ye göndermelidir (Genelge Ek 2-11). Sonrasında mevzuat kapsamında yapılan iş ve işlemleri bildiren Geri İzleme Sonuç Bildirim Formu (Genelge Ek 2-11) İl Müdürlüğü tarafından GKGM ye gönderilmelidir. Laboratuvarlar tarafından dönem raporu (Genelge Ek 3-1), dönem bitimini takip eden ilk ayın 10 una kadar GKGM ye gönderilmelidir. Laboratuvarlar bir sonraki yıl için çalışmayı planladıkları metotlara (Genelge Ek 3-3) ait bilgiyi 30 Kasım 2017 itibariyle GKGM ye bildirmelidir. Laboratuvarlar 2017 yılı içerisinde yürüttükleri programa ait yıllık raporunu (Genelge Ek 3-2) 31 Aralık 2017 tarihine kadar GKGM ye göndermelidir. 9

11 3. KALINTI PLANININ UYGULANMASIYLA VE YÖNETMELİĞİN EK I İNDE LİSTELENEN FARMAKOLOJİK AKTİF MADDELERİN VE DİĞER MADDELERİN RUHSATLANDIRILMASI, DAĞITIMI, PAZARLANMASI VE KULLANIMIYLA İLGİLİ MEVZUATLAR 3.1. Kalıntı İzleme Planının Uygulanması İle İlgili Mevzuatlar 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu, kalıntı izleme programlarında esas alınan Kanun dur. Kanunun 21., 22., 23., 24., 25., 26., 31., 32., 34., Maddeleri kalıntı limitlerinin aşılması durumunda geri izleme çalışmalarının yürütülmesini sağlayan Kanun maddeleridir. Kalıntı izleme programlarında Kanun un 37., 40. ve 41. Maddeleri uygulanan yaptırımların yasal dayanağıdır. Diğer mevzuat isimleri aşağıda belirtilmiştir. - Canlı Hayvanlar Ve Hayvansal Ürünlerde Belirli Maddeler İle Bunların Kalıntılarının İzlenmesi İçin Alınacak Önlemlere Dair Yönetmelik (RG: / 28145), - Gıda ve Yemin Resmi Kontrollerine Dair Yönetmelik (RG: / 28145), - Yemlerin Resmî Kontrolü İçin Numune Alma ve Analiz Metotlarına Dair Yönetmelik (RG: / 28155), - Yemlerin Piyasaya Arzı ve Kullanımı Hakkında Yönetmelik (RG: /28155) - Yemlerin Piyasaya Arzı ve Kullanımı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (RG: /28741) - Yem Hijyeni Yönetmeliği (RG:27 Aralık 2011/ 28155) -Yem Hijyeni Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik(RG: /28519) - Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği (RG: / 28155), - Hayvansal Gıdaların Resmi Kontrollerine İlişkin Özel Kuralları Belirleyen Yönetmelik (RG: / 28145), - Ulusal Gıda Referans Laboratuvar Müdürlüğü Kuruluş ve Görev Esaslarına Dair Yönetmelik (RG: / 27110), - Yurt İçinde Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürünlerin Nakilleri Hakkında Yönetmelik (RG: / ), - Yurt İçinde Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürünlerin Nakilleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (RG: /28647) - Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği (RG: / 28157) /09 sayılı Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürünlerde Kalıntı İzleme Genelgesi, /05 sayılı Gıda Zinciri Bilgisi Genelgesi (Kesimhane kontrollerinde) /74 sayılı Gıda Olarak Değerlendirilen Hayvanların Bulundurulduğu Hayvancılık İşletmelerinde İlaç Kullanımı Kontrolleri Genelgesi /10 sayılı Etlik ve Ticari Yumurtacı Kanatlı Kümeslerinde Yapılacak Kontrollerle İlgili Uygulama Prensipleri /18 sayılı Gıda Değeri Olan Hayvanlara Uygulanması Yasaklanan ve Belli Şartlara Bağlanan Hormon Ve Benzeri Maddeler Hakkında Tebliğ - Hayvan Beslemede Kullanılan Yem Katkı Maddeleri Hakkında Yönetmelik (RG: ) -2014/11 sayılı Yemlerde İstenmeyen Maddeler Hakkında Tebliğ (RG: / 28977) /12 sayılı İlaçlı Yem Tebliği - Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliği (RG: /28157)

12 - Türk Gıda Kodeksi Pestisitlerin Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeliği (RG: /29899) - Türk Gıda Kodeksi Hayvansal Gıdalarda Bulunabilecek Farmakolojik Aktif Maddelerin Sınıflandırılması ve Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeliği (RG: /28282), Değişiklikler/Güncellemeler (RG: /28719, RG: /29156, RG: /29625) 3.2. Yönetmeliğin Ek I inde Listelenen Farmakolojik Aktif Maddelerin ve Diğer Maddelerin Ruhsatlandırılması, Dağıtımı, Pazarlanması ve Kullanımıyla İlgili Mevzuatlar GTHB altındaki GKGM, veteriner tıbbi ürünlerinin ve yem katkılarının ruhsatlanması ve pazarlanmasında yetkili resmi otoritedir. GKGM içindeki Veteriner Sağlık Ürünleri ve Halk Sağlığı Daire Başkanlığı ve Yem Daire Başkanlığı bu konularda görevli olan birimlerdir. Veteriner tıbbi ürünlerinin üretimi, dağıtımı ve kontrolünde 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu hükümleri uygulanır. Veteriner Tıbbi Ürünler Hakkında Yönetmelik ( tarih ve sayılı RG), pazarlanmak amacıyla; endüstriyel olarak ya da endüstriyel yöntemler kullanılarak hazırlanmış veteriner tıbbi ürünleri, ilaçlı yem yapmak amacıyla üretilmiş veteriner ilaçlı premiksleri, başlangıç materyali olarak kullanılan aktif maddeleri ve anabolik, antienfeksiyöz, antiparaziter, anti-enflamatuar, hormonal ya da psikotropik özelliklere sahip maddeleri esas alır. İlaçlı yemlerin üretimi, dağıtımı, kullanımı ve kontrolünde 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu esas alınmaktadır. 2005/12 sayılı İlaçlı Yem Tebliği hükümlerine göre uygulama yapılmaktadır. Türk mevzuatına göre veteriner tıbbi ürünlerin onay almadan ithalatı ve kullanımı yasaktır. Veteriner ilaçlarının ithal edilebilmesi/ üretilebilmesi ve piyasaya arz edilebilmesi için Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ndan 5996 Sayılı Kanuna göre pazarlama izninin alınması gerekmektedir. 4. KALINTI PLANININ UYGULANMASINDA GÖREV ALAN RESMİ KURUMLAR Ulusal Kalıntı İzleme Planı ile ilgili konularda GTHB yetkilidir. GTHB nin organizasyon şeması Şekil 1 de verilmektedir. GTHB nin merkez teşkilatında ana hizmet birimi olarak yedi adet Genel Müdürlük bulunmaktadır. Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü (GKGM), kalıntı izleme programlarının oluşturulmasından ve uygulamaların üst gözetiminden sorumludur. GKGM içindeki Gıda Kontrol ve Laboratuvarlar Daire Başkanlığı bu konuda görevli olan birimdir. GKGM nin organizasyon şeması Şekil 2 de verilmektedir. GTHB nin İl ve İlçe Müdürlükleri ulusal kalıntı izleme planlarını yürüten kurumlardır. Bu kurumlar; il bazında izleme, geri izleme ve kontrol sonuçlarını değerlendiren, yasa ihlallerinde tebligat ve yasal işlemleri yürüten birimlerdir (Şekil 3). 11

13 5. YETKİLİ LABORATUVARLARIN LİSTESİ 2017 yılı Kalıntı İzleme Planı kapsamında görev yapacak olan laboratuvarlar ve görevleri aşağıda belirtilmiştir. Kalıntı İzleme Konusunda Görevli Olan Laboratuvarlar Yetkili Analiz Laboratuvarları Görevli Olduğu Analizler Adana Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü GC-MS ile naftalin, ICP-OES ile ağır metaller (B3c) Adana Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü CHARM II ile tetrasiklin, makrolit ve streptomisin Elazığ Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü HPLC ile yemde Aflatoksin B1 ve sütte Aflatoksin M1, GCMS ile balda naftalin Elazığ Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü CHARM II ile betalaktam, sülfonamit Eskişehir Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü Sütte B2a-Antelmentikler İzmir Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü Pestisitler (Grup B2c, Grup B3a) Kayseri Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü ELISA ile kloramfenikol, HPLC ile Aflatoksin M1(süt), Aflatoksin B1 (yem) Konya Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü ICP-MS ile ağır metal Ulusal Gıda Referans Laboratuvar Müdürlüğü LC-MSMS ile Boyalar (Grup B3e) Yetkili-Referans Laboratuvarlar * Bornova Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü Etlik Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü İzmir Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü Ankara Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü Bursa Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Ulusal Gıda Referans Laboratuvar Müdürlüğü (UGRL) Görevli Olduğu Analizler Antibakteriyal maddeler (Grup B1), kloramfenikol (Grup A6) Nitrofuranlar, nitroimidazoller (Grup A6), anthelmintikler (Grup B2a), antikoksidialler (Grup B2b), NSAID (Grup B2e), balda fumagillin (Grup B2f), Kanatlıda Stilbenler/steroid (Grup A1, A3), resorsilik asit laktonlar (Grup A4), Beta Agonistler (Grup A5) Balıkta A3 grubu ve pestisitler (Grup B2c, B3a, B3b) Ağır metaller (Grup B3c) ve balda naftalin Sütte kurşun; yumurtada ağır metal (grup B3c); mikotoksinler (Grup B3d) Balıkta A1 grubu, Büyükbaşta (kas) Stilbenler/steroid (Grup A1, A3), resorsilik asit laktonlar (Grup A4), Beta Agonistler (Grup A5), Boyalar (Grup B3e) m * Yetkili referans laboratuvarlar referans oldukları konularda rutin analizlerde de program kapsamında görevlendirilebilmektedir.

14 Şekil 1: GTHB nin Organizasyon Şeması 13

15 Şekil 2. GKGM nin Organizasyon Şeması

16 VALİ İL MÜDÜRÜ Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü Tarımsal Altyapı ve Arazi Değerlendirme Şube Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü Arazi Edindirme Şube Müdürlüğü Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü İLÇE MÜDÜRLÜKLERİ Şekil 3. İl Müdürlüklerinin Organizasyon Şeması 6. RUHSATLI MADDELERİN ULUSAL TOLERANS SEVİYELERİ Maksimum kalıntı seviyeleri (MRLs) belirlenmiş olan maddeler için dikkate alınacak kalıntının ne olduğu Türk Gıda Kodeksinde belirlenmiştir. - Türk Gıda Kodeksi Hayvansal Gıdalarda Bulunabilecek Farmakolojik Aktif Maddelerin Sınıflandırılması ve Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeliği (RG: /28282) - Türk Gıda Kodeksi Hayvansal Gıdalarda Bulunabilecek Farmakolojik Aktif Maddelerin Sınıflandırılması ve Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (RG: /28719) - Türk Gıda Kodeksi Pestisitlerin Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeliği (RG: /29899) - Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliği (RG: /28157) /18 sayılı Gıda Değeri Olan Hayvanlara Uygulanması Yasaklanan ve Belli Şartlara Bağlanan Hormon Ve Benzeri Maddeler Hakkında Tebliğ 96/22/EC sayılı büyümeyi teşvik etmek için hormon ve betaagonistlerin kullanımının yasaklanması ile ilgili Konsey Direktifi Türk mevzuatına uyumlaştırılmıştır. Fumagilin ve buparvakuon hariç olmak üzere, 2377/90/EC Sayılı Konsey Tüzüğü, Türk mevzuatına aktarılmıştır. Türk ulusal kalıntı izleme programı kanatlı, süt, bal, yumurta, su ürünleri ve büyükbaş hayvanı kapsamaktadır. Buparvakuon un, sadece et üreten hayvanlarda kullanılmasına izin verilmektedir.

17 Nosemosis ülkemizde ekonomik kayıplara sebep olan yaygın bir arı hastalığıdır. Fumagillin alternatifi olmayan, arıların hastalığa karşı korunmasında ve tedavisinde çok önemli bir aktif maddedir. Bu nedenle, fumagillin halen Türkiye de ruhsatlıdır. Bununla birlikte, Türkiye de fumagillin in lisansı, bal üretiminin olmadığı dönemlerde arılarda Nosemosise karşı kullanım içindir. Fumagillin, 2003 yılından beri ulusal kalıntı izleme programı kapsamında balda aranmaktadır ve bu güne kadar pozitif sonuçla karşılaşılmamıştır. Bu maddeler için (fumagillin ve buparvakuon) Türk Gıda kodeksinde MRL değeri bulunmadığından, maddenin varlığının teyidi yasal işlem başlatma karar limitidir. Bu nedenle, sadece izin verilen türlerde ve dönemlerde kullanılmalarına izin verilmektedir. İzin verilen türlerde kullanılmaları durumunda da yasal kalıntı arınma süresini tamamlanmadan gıda değeri olan ürünlerin gıda olarak kullanımı yasaklanmıştır. Malaşit Yeşili kalıntı izleme programında B3e-boyalar grubunda yer alan ve gıda değeri olan hayvanlarda ruhsatlandırılmadığı için veteriner ilaç olarak kullanımına izin verilmeyen bir maddedir. Bu maddenin balık üretiminde muhtemel kullanım alanları; balık yumurtalarında ve anaç balıklarda fungal enfeksiyonları yok etmek ve bu balıkların yetiştirildiği havuz ve tankların dezenfeksiyonudur. İlaçlı yem maddelerinin üretilmesi hususunda, özellikle karışımın homojenliği, son ürünün stabilitesi (kararlılığı) ve çapraz bulaşmanın engellenmesiyle ilgili kurallar 2005/12 sayılı İlaçlı Yem Tebliğinde (RG: /25765) belirlenmiştir. İlaçlı yem üretimi ile ilgili denetimde bu tebliğde belirtilen hükümlerin yerine getirilme durumu araştırılmalıdır. 16

18 7. KANATLI 7.1. Numune Alma Prosedürü Numune alımı, Kontrol Görevlileri tarafından Genelge nin 3.2. İzleme Numunelerinin Alımı bölümü ile planın V. Bölümün 3 üncü maddesinde belirtilen hususlar çerçevesinde çiftlik ve birincil ürün tesislerinde gerçekleştirilir. Buna ilaveten aşağıda belirtilen hususlar da dikkate alınmalıdır: a) Hayvanın büyüklüğüne ve analitik ihtiyaçlarına bağlı olarak, numune bir veya daha fazla hayvanı içerebilir. b) Kesimhaneden numune alımı ise kesimden hemen önce olmak üzere gerçekleştirilir. c) Üretim çiftliğinde numune alınırken, kesime yakın olan (30 günlük ve üzerindeki) hayvanlardan sürüyü temsil edecek şekilde örnekleme yapılmalıdır. Numune alımı aşamasında, işletmenin genel yapısı, kümes ve kümes malzemeleri de dahil olmak üzere kontrol edilmeli, tespit edilen hususlar tutanak altına alınmalı ve sürünün strese girmediği durumdaki davranışları izlenmelidir. Hayvanlardan numune alınması Kanatlı üretiminde, tek tek hayvan değil, sürünün tamamı en küçük üretim birimi olarak değerlendirilmektedir. Bu nedenle, numune alınması için seçilen hayvanların sürünün ortalama durumunu yansıtması gereklidir. Çiftlikteki sürüden hayvanların seçilmesinden sonra aşağıda belirtilen iki alternatiften biri uygulanmalıdır: a- Numune alınan çiftlikte resmi denetim görevlilerince hayvanların usulüne uygun kesimi ve sorumlu laboratuvara karkasların nakledilmesi veya b- Hayvanların canlı olarak sorumlu laboratuvara nakledilmesi. Analizde kullanılacak organ numuneleri hijyenik şartlar altında çiftlikte/kesimhanede veya laboratuvarda alınmalıdır. Kesimhaneden ve çiftlikten alınan numuneler 2.2. Numune Alımı, Taşınması ve Muhafazası bölümünde belirtilen şekilde sorumlu laboratuvara nakledilmelidir. Kanatlı numunelerinin etiketlerinde Numunenin cinsi bölümüne kanatlı-çiftlik veya kanatlı-kesimhane, Numune türü alanına da broiler, yumurta tavuğu veya hindi olarak uygun şekilde belirtilmelidir. İçme suyundan numune alınması Hayvan içme suyu sisteminin tekniği ve çeşidi dikkate alınarak, içme suyu numuneleri tıp ürünlerinin uygulandığı yerden ve suyun sisteme dağıtım noktasından alınmalıdır. Otomatik içme suyu tedariki sisteminin olması durumunda, tank veya ölçü aletinden numune alınır. Bir sürünün, bir veya birkaç tank veya diğer ilgili ekipmanla sulanması durumunda, su tedarik sisteminin her parçasından bir numune alınarak laboratuvar numunesi oluşturulmalıdır. Yemlerden numune alınması Yem maddelerinden numune alınması usulü mevcut yem stoklarına ve çiftlikte kullanılan yemleme tekniğine bağlıdır. Tek yemin kullanımının tercih edildiği yerlerde, yemin esas depolandığı yerler olan silolardan numune alınır. Büyük çiftliklerde birden fazla siloya sahip olma ve ilaçlı yemler kullanma ihtimallerine karşın numune alma yeri 17

19 mümkünse her kümesin yem yerine dağıtımından önceki yer olmalıdır. Aksi takdirde her kümes için ayrı ayrı yem bantlarından numune alınmalıdır. Numune almadan önce, kullanılan yem katkıları sorgulanmalıdır. Aflatoksin analizleri için mutlaka yem numunesi alınmalıdır. Zeranol Analizi Zeranol için analiz edilecek numuneler, zeranol mikotoksininin bulaşması yolu ile mi yoksa kullanılması yasal olmayan zeranol uygulanması yolu ile mi bulaştığı hakkında ayırım yapılabilmesi için; zeranol, taleranol, alfa ve beta-zearalenol yönünden analiz edilmelidir Analiz Edilecek Matriksler İl Müdürlükleri tarafından alınacak matrikslerle ilgili aşağıda belirtilen hususlar dikkate alınacaktır: Madde Grubu Analiz Edilecek Matriks Özel Hususlar A1 Plazma Çiftlikten ve kesimhaneden plazma numunesi alınacaktır. A3-A4-A5 Kas Çiftlik (kesilmiş ve temizlenmiş) ve kesimhaneden kas numunesi alınacaktır. A6 Kloramfenikol A6 Nitrofuran A6 Nitroimidazol Kas Kanatlı içme suyu Kas veya Karaciğer içme suyu Kas veya Karaciğer Çiftliklerden alınacaktır. Kesimhaneden alınacaktır. Çiftliklerden alınacaktır Kesimhaneden alınacaktır. Çiftlik (kesilmiş ve temizlenmiş) ve kesimhaneden alınacaktır. B1 Kas, karaciğer Toplam numune sayısını %50 kas, %50 karaciğer olacak şekilde paylaştırılacaktır.. B2a Kas, karaciğer Toplam numune sayısını %50 kas, %50 karaciğer olacak şekilde paylaştıracaktır. B2b Kas Kesimhaneden alınacaktır B2c Kas Kesimhaneden alınacaktır B3a Bütün tavuk Yağ ve derisi ile birlikte B3c Karaciğer Kesimhaneden alınacaktır B3d Aflatoksin Yemler Çiftlikten alınacaktır 18

20 7.3. Kanatlı Analiz Bilgileri Tablosu Planın Uygulanacağı Yıl 2017 Hayvan Türü/ürün Kanatlı Ulusal Üretim Miktarı (ton) AB ne yapılan ihracat Yönetmelik Hükümleri Gereği Alınması Gereken Minumum Numune Sayısı Programda Alınacak Numune Sayısı Broiler eti : (2016-TUİK) Hindi eti: (2016-TUİK) (2998 broiler, 200 hindi) KONTROL EDİLECEK MADDE GRUBU NUMUNE SAYISI ÇİFTLİK KESİMHANE MİN PLAN MIN PLAN A1 STİLBENLER A3 A4 STEROIDLER (Androjenik, Estrojenik Veya Progestajenik Activiteli) RESORSİLİK ASİT LACTONLAR A5 BETA AGONİSTLER ARANACAK MADDE /KALINTI ANALiZ EDİLECEK MATRIKS DOĞRULAMA DOĞRULAM A KARAR LİMİTİ (uygun olmayan sonuç kararı vermek için limit değer) ANALİZİ YAPACAK LABORATUVAR Diethylstilbestrol Plazma GC-MS GC-MS 2 2 Varlığının teyidi (DES) Hexoestrol Plazma GC-MS GC-MS 2 2 Varlığının teyidi Dienestrol Plazma GC-MS GC-MS 2 2 Varlığının teyidi 19 Nortestosteron Kas LCMSMS LCMSMS 1 1 Varlığının teyidi Testosteron Kas LCMSMS LCMSMS 1 1 Metiltestosteron Kas LCMSMS LCMSMS 1 1 Varlığının teyidi Trenbeloneasetat Kas LCMSMS LCMSMS 1 1 Varlığının teyidi Melengesterolasetat Kas LCMSMS LCMSMS 1 1 Varlığının teyidi Zeranol ve metabolitleri Kas LCMSMS LCMSMS 1 1 Varlığının teyidi Clenbuterol Kas LCMSMS LCMSMS 0,1 0,1 Varlığının teyidi Salbutemol Kas LCMSMS LCMSMS 5 5 Varlığının teyidi bromobuterol Kas LCMSMS LCMSMS 0,1 0,1 Varlığının teyidi cimbuterol Kas LCMSMS LCMSMS 0,1 0,1 Varlığının teyidi mabuterol Kas LCMSMS LCMSMS 0,1 0,1 Varlığının teyidi mapenterol Kas LCMSMS LCMSMS 0,1 0,1 Varlığının teyidi A6 KLORAMFENİKOL+ NİTROFURANLAR+ NİTROİMİDAZOLLER

21 KONTROL EDİLECEK MADDE GRUBU NUMUNE SAYISI ÇİFTLİK KLORAMFENİKOL 58+3 NİTROFURANLAR NİTROİMİDAZOLLER KESİMHANE MİN PLAN MIN PLAN (H) (B) ARANACAK MADDE /KALINTI Kloramfenikol ANALiZ EDİLECEK MATRIKS İçme suyu, kas, karaciğer ELISA DOĞRULAMA LC-MSMS Su 0,30 Kas 0,30 Kc 0,30 DOĞRULAM A Su 0,20 Kas 0,12 Kc 0,30 KARAR LİMİTİ (uygun olmayan sonuç kararı vermek için limit değer) Varlığının teyidi ANALİZİ YAPACAK LABORATUVAR Kayseri GKLM/ AOZ Kas - LC-MS-MS - 0,45 Varlığının teyidi Pendik AMOZ Kas - LC-MS-MS - 0,22 Varlığının teyidi Pendik AHD Kas - LC-MS-MS - 0,56 Varlığının teyidi Pendik SEM Kas - LC-MS-MS - 0,59 Varlığının teyidi Pendik AOZ karaciğer - LC-MS-MS - 0,5 Varlığının teyidi Pendik AMOZ karaciğer - LC-MS-MS - 0,6 Varlığının teyidi Pendik AHD karaciğer - LC-MS-MS - 0,7 Varlığının teyidi Pendik SEM karaciğer - LC-MS-MS - 0,6 Varlığının teyidi Pendik Furazolidon İçme suyu - LC-MS-MS - 5 Varlığının teyidi Pendik Furaltadon İçme suyu - LC-MS-MS - 5 Varlığının teyidi Pendik Nitrofurantoin İçme suyu - LC-MS-MS - 5 Varlığının teyidi Pendik Nitrofurazon İçme suyu - LC-MS-MS - 5 Varlığının teyidi Pendik MNZ Kas - LC-MS-MS - 2,39 Varlığının teyidi Pendik RNZ Kas - LC-MS-MS - 2,36 Varlığının teyidi Pendik DMZ Kas - LC-MS-MS - 2,66 Varlığının teyidi Pendik IPZ Kas - LC-MS-MS - 2,37 Varlığının teyidi Pendik MNZ-OH Kas - LC-MS-MS - 2,42 Varlığının teyidi Pendik IPZ-OH Kas - LC-MS-MS - 2,32 Varlığının teyidi Pendik HMMNI Kas - LC-MS-MS - 2,35 Varlığının teyidi Pendik KONTROL EDİLECEK MADDE GRUBU B1 B1 ANTİBAKTERİYAL MADDELER TETRASİKLİN GRUBU NUMUNE SAYISI MIN 30 PLAN ARANACAK MADDE /KALINTI ANALZİ EDİLECEK MATRIKS DOĞRULA MA Oksitetrasiklin Kas, karaciğer Charm II LC-MSMS Tetrasiklin Kas, karaciğer Charm II LC-MSMS Klortetrasiklin Kas, karaciğer Charm II LC-MSMS Doksisiklin Kas, karaciğer Charm II LC-MSMS Kas 100, Karaciger 100 Kas 20, Karaciger 20 Kas 100, Karaciger 100 Kas 100, Karaciger 100 DOĞRULAMA Kas 22,2, Karaciger 50 Kas 26,0, Karaciger 50 Kas 14,9, Karaciger 50 Kas 18,7, Karaciger 50 KARAR LİMİTİ (uygun olmayan sonuç kararı vermek için limit değer) Tetrasiklin grubunda yer alan herbir madde için: kas için >100, karaciğer için >300 ANALİZİ YAPACAK LABORATUVAR Adana VKAEM / Bornova Adana VKAEM / Bornova Adana VKAEM / Bornova Adana VKAEM / Bornova 20

22 KONTROL EDİLECEK MADDE GRUBU NUMUNE SAYISI MIN PLAN SÜLFONAMİD GRUBU 93+7 KİNOLON GRUBU MAKROLİD GRUBU 97+7 ARANACAK MADDE /KALINTI ANALZİ EDİLECEK MATRIKS DOĞRULA MA Sulfametazin Kas, karaciğer Charm II LC-MSMS Sulfametaksazole Kas, karaciğer Charm II LC-MSMS sülfatiazol Kas, karaciğer Charm II LC-MSMS sülfamerazin Kas, karaciğer Charm II LC-MSMS Sulfadiazin Kas, karaciğer Charm II LC-MSMS sülfakloropridazin Kas, karaciğer Charm II LC-MSMS Sülfadimetoksin Kas, karaciğer Charm II LC-MSMS Enrofloksasin Kas, karaciğer LC-MSMS LC-MSMS Siprofloksasin Kas, karaciğer LC-MSMS Danofloksasin Kas, karaciğer LC-MSMS LC-MSMS Marbofloksasin Kas, karaciğer LC-MSMS LC-MSMS Sarafloksasin Kas, karaciğer LC-MSMS LC-MSMS Diflofloksasin Kas, karaciğer LC-MSMS LC-MSMS Nalidiksik asit Kas, karaciğer LC-MSMS LC-MSMS Flumekuin Kas, karaciğer LC-MSMS LC-MSMS Oksolinic asit Kas, karaciğer LC-MSMS LC-MSMS Tilosin Kas, karaciğer LC-MSMS Eritromisin Kas, karaciğer LC-MSMS Tilmikosin Kas, karaciğer LC-MSMS Kas 100 Karaciğer 100 Kas 100 Karaciğer 100 Kas 80 Karaciğer 80 Kas 40 Karaciğer 40 Kas 40 Karaciğer 40 Kas 100 Karaçiğer 100 Kas 40 Karaciğer 40 Kas 25 LC-MSMS Kas 25 Kas 25 Kas 25 Kas 25 Kas 25 Kas 25 Kas 25 Kas 25 Kas 25 Kas 25 Kas 25 DOĞRULAMA Kas 7 Karaciğer 17 Kas 10 Karaciğer 8 Kas 9 Karaciğer 19 Kas 9 Karaciğer 18 Kas 9 Karaciğer 11 Kas 12 Karaciğer 11 Kas 8 Karaciğer 9 Kas 25 Kas 25 Kas 25 Kas 25 Kas 25 Kas 25 Kas 25 Kas 25 Kas 25 Kas 25 Kas 25 Kas 25 KARAR LİMİTİ (uygun olmayan sonuç kararı vermek için limit değer) Sulfonomid grubunda yer alan maddelerin toplamı kasta >100, karaciğerde >100 olduğunda enrofloksasin ve siprofloksasin toplamı Kas için >100, Karaciğer için >200 olduğunda kas:>200, karaciğer:>400 Varlığının teyidi Tavukta kas için varlığının teyidi; karaciğer için >100 Hindi için Varlığının teyidi Kas>300, karaciğer> 1900 Varlığının teyidi kas:>400, karaciğer:>800 kas:>100, karaciğer >150 Kas için >100 Karaciğer >100 Kas için >200 karaciğer >200 Kas için >75 karaciğer >1000 ANALİZİ YAPACAK LABORATUVAR Elazığ / Bornova Elazığ / Bornova Elazığ / Bornova Elazığ / Bornova Elazığ / Bornova Elazığ / Bornova Elazığ / Bornova 21

23 KONTROL EDİLECEK MADDE GRUBU NUMUNE SAYISI MIN PLAN B2a ANTHELMENTİKLER 91+7 ARANACAK MADDE /KALINTI Sipiramisin ve neospiramisin ANALZİ EDİLECEK MATRIKS Kas, karaciğer DOĞRULA MA LC-MSMS Kas 25 DOĞRULAMA Kas 25 KARAR LİMİTİ (uygun olmayan sonuç kararı vermek için limit değer) Toplamı kas > 200 karaciğer >400 Hindi için varlığının teyidi Kas için >300 Karaciğer >300 Kas için >300 Karaciğer >300 Kas için >50 ANALİZİ YAPACAK LABORATUVAR kloksasilin Kas, karaciğer - LC-MS-MS - K as 25 karaciğer 25 oksasilin Kas, karaciğer - LC-MS-MS - K as 25 karaciğer 25 K as 25 Ampisilin Kas, karaciğer - LC-MS-MS - BETALAKTAM karaciğer 25 Karaciğer> GRUBU K as 25 Kas için >50, Amoksisilin Kas, karaciğer - LC-MS-MS - karaciğer 25 Karaciğer >50 nafsilin Kas, karaciger - LC-MS-MS - K as 25 karaciğer 25 Varlığının teyidi dikloksasilin Kas, karaciğer - LC-MS-MS - Kas 25 Kas için >300, karaciğer 25 Karaciğer >300 Kas 18,6 Kas için >100, FLORFENİKOL Florfenikol Kas, karaciğer ELİSA LC-MS-MS 75 Karaciğer 721,1 Karaciğer > Kas : 20 Kas için >100, LİNKOSAMİDLER Lincomisin Kas, karaciğer LC-MS-MS Karaciğer : 50 Karaciğer >500 KUİNOKSALİNLER 100 Olaquindoks Kas, karaciğer LC-MS-MS Varlığının teyidi Bursa GYKMAEM B2a + B2b + B2c + B2e 30 albendezol Kas, karaciğer - LC-MS-MS - 8,019 Varlığının teyidi Pendik Albendazol Sülfon Kas, karaciğer LC-MS-MS 8,744 Varlığının teyidi Pendik Albendazol sülfoksit Kas, karaciğer LC-MS-MS 10,377 Varlığının teyidi Pendik B2b ANTİKOKSİDİALLER Albendazol-2- aminosülfon Kas, karaciğer LC-MS-MS 4,048 Varlığının teyidi Pendik flubendezol Kas, karaciğer - LC-MS-MS - 16 Kas > 50 Karaciğer > 400 Pendik Ketotriklabendazol Kas, karaciğer LC-MS-MS 12,596 Varlığının teyidi Pendik Triclabendazol Kas, karaciğer LC-MS-MS 20 Varlığının teyidi Pendik Oksfendazol Sülfon Kas, karaciğer LC-MS-MS 1,377 Varlığının teyidi Pendik Levamizole Kas, karaciğer - LC-MS-MS - 5 Kas için >10, Karaciğer >100 Pendik tiyabendezol Kas, karaciğer - LC-MS-MS - 7,497 Varlığının teyidi Pendik Tiyabendezole- 5OH Kas, karaciğer LC-MS-MS 7,497 Varlığının teyidi Pendik Lasolasid Kas LC-MS-MS - 10 >60 Pendik Maduramisin Kas LC-MS-MS 15 Varlığının teyidi Pendik Monensin Kas LC-MS-MS 4 Varlığının teyidi Pendik Narasin Kas LC-MS-MS 25 >5 (hindi eti) Pendik 22

24 KONTROL EDİLECEK MADDE GRUBU B2c KARBAMATLAR PRETROİDLER NUMUNE SAYISI MIN PLAN ARANACAK MADDE /KALINTI ANALZİ EDİLECEK MATRIKS DOĞRULA MA DOĞRULAMA KARAR LİMİTİ (uygun olmayan sonuç kararı vermek için limit değer) ANALİZİ YAPACAK LABORATUVAR Nikarbazin Kas LC-MS-MS 2000 >50 (hindi eti) Pendik Salinomisin Kas LC-MS-MS 2,5 >2 (hindi eti) Pendik Toltrazurilsulfon Kas LC-MS-MS 50 >100 Pendik carbaryl Kas LC-MSMS LC-MS-MS >50 Methomyl Kas LC-MSMS LC-MS-MS >20 Aldicarb Kas LC-MSMS LC-MS-MS >10 Cypermethrin Kas GC-ECD GC_MS >100 Cyfluthrin Kas GC-ECD GC-MS >50 >50 >50 Fenvalerate Kas GC-ECD GC-MS >20 >20 >20 Deltamethrin (cisdeltamethrin) Kas GC-ECD GC-MS >100 Tetramethrin Kas GC-ECD GC_MS >100 MKL B2e NSAIDs 94 asetilsalisilikasit Kas LC-MS-MS 10 gerekmemektedir (izleme) Pendik B3a + B3c + B3d 10 B3a B3c ORGANOKLORLU MADDELER(PCB LER DAHİL) KİMYASAL ELEMENTLER B3d MİKOTOKSİNLER Gamma-HCH Kas GC-ECD GC-MS >10 Beta-HCH Kas GC-ECD GC-MS >10 Alfa-HCH Kas GC-ECD GC-MS >10 Aldrin ve Dieldrin (aldrin ve dieldrin >10 Kas GC-ECD GC-MS kombinasyonu; dieldrin cinsinden) PP'DDE Kas GC-ECD GC-MS Bu grupta bulunan PP'DDD Kas GC-ECD GC-MS maddelerin PP'DDT Kas GC-ECD GC-MS toplamı DDT cinsinden >50 OP'DDT Kas GC-ECD GC-MS olduğunda Hexachlorobenzen Kas GC-ECD GC-MS >10 Heptachlor Kas GC-ECD GC-MS >10 kurşun Karaciğer ICP-MS ICP-MS 8 10 >500 Konya GKLM / İzmir GKLM kadmiyum karaciğer ICP-MS ICP-MS 8 10 >500 Konya GKLM/ İzmir GKLM Aflatoksin B1 yem HPLC HPLC-FLD 0,93/0,07 0,4 >20 (brolier) >5 (civciv) Kayseri GKLM/ Elazığ GKLM/ Ankara GKLM 23

25 7.4. Broiler İl Bazında Numune Alma Programı ÇİFTLİK (BROİLER) KESİMHANE(BROİLER) SIRA NO İL MÜDÜRLÜĞÜ A1 (Plazma) A3 (Kas) A4 (Kas) Etlik VKMAEM A5 (Kas) A6-kloramfenikol Kayseri GKLM A6-nitrofuran Pendik B3d-aflatoksin. Kayseri GKL/ Elazığ GKLM A1 (Plazma) A3 (Kas) A4 (Kas) A5 (Kas) A6-Kloramfenikol Kayseri GKLM A6-nitrofuran A6- Nitroimidazol Pendik B1-tetrasiklin G. Adana B1-sulfonamid G. Elazığ B1-Kinolon Grubu B1-betalaktamlar B1-Makrolid G. B1-Florfenikol ve Lincosamidler B1-Kuinoksalinler B2a-antelmentik B2b-antikoksidial B2c-pretroidler ve karbamatlar B2eNSAIDs 1 Adana Afyonkarahisar Ankara Aydın Balıkesir Bartın Bilecik Bingöl Bolu Bursa Çanakkale Çankırı Denizli Diyarbakır Düzce Elazığ Erzincan Eskişehir Gaziantep Bursa GYKMAEM Pendik Pendik B3a- organoklorlu B3c-kimyasal elementler Konya GKLM TOPLAM 24

26 ÇİFTLİK (BROİLER) KESİMHANE(BROİLER) SIRA NO İL MÜDÜRLÜĞÜ A1 (Plazma) A3 (Kas) A4 (Kas) Etlik VKMAEM A5 (Kas) A6-kloramfenikol Kayseri GKLM A6-nitrofuran Pendik B3d-aflatoksin. Kayseri GKL/ Elazığ GKLM A1 (Plazma) A3 (Kas) A4 (Kas) A5 (Kas) A6-Kloramfenikol Kayseri GKLM A6-nitrofuran A6- Nitroimidazol Pendik B1-tetrasiklin G. Adana B1-sulfonamid G. Elazığ B1-Kinolon Grubu B1-betalaktamlar B1-Makrolid G. B1-Florfenikol ve Lincosamidler B1-Kuinoksalinler B2a-antelmentik B2b-antikoksidial B2c-pretroidler ve karbamatlar B2eNSAIDs 20 Hatay İstanbul İzmir Kahramanmaraş Karabük Kastamonu Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mersin Muğla Niğde Ordu Osmaniye Sakarya Samsun Uşak Zonguldak TOPLAM Bursa GYKMAEM Pendik Pendik B3a- organoklorlu B3c-kimyasal elementler Konya GKLM TOPLAM 25

27 7.5. Hindi İl Bazında Numune Alma Programı ÇİFTLİK (HİNDİ) KESİMHANE (HİNDİ) sıra no İL A1 A3 A4 A5 A6-kloramfenikol Kayseri GKLM A6-nitrofuran Pendik A6- nitroimidazol B3d-aflatoksin Kayseri GKLM A1 A3 A4 A5 A6-Kloramfenikol Kayseri GKLM 1 Antalya Balıkesir Bolu Bursa Diyarbakır Eskişehir İstanbul İzmir Kocaeli Konya Manisa Muş Sakarya Şanlıurfa TOPLAM A6-nitrofuran Pendik B1-tetrasiklin. Adana B1-sulfonomid Elazığ B1-Kinolon B1-betalaktams B1-Makrolid B1-Florfenikol ve Linkosamidler B2a-antelmentik Pendik B2b-antikoksidial B2c-pretroidler ve karbamatlar B3aorganoklorlu B3c-kimyasal elementler Konya GKLM TOPLAM 26

28 8. YETİŞTİRİCİLİK YOLU İLE ELDE EDİLEN SU ÜRÜNLERİ (BALIK) 8.1. Numune Alma Prosedürü Kontrol görevlileri numune alırken ikinci bölümde tanımlanan genel prensiplere uymalıdır. Balığın büyüklüğüne bağlı olarak ve analitiksel gerekliliklere uygun olarak, numune bir veya daha fazla balıktan oluşur. Eğer mümkünse, her bir numune farklı bir işletmeden alınmalıdır. A grubu maddelerin tespiti için numune alımı, sadece balık çiftliklerinden ve insan tüketimi için pazara sunulmaya hazır balıklar dahil olmak üzere üretimin her aşamasında yapılmalıdır. B grubu maddelerin tespiti için numuneler, a) öncelikle balık çiftliklerinde insan tüketimi için pazara sunulmaya hazır balıklardan, b) işleme tesisi veya pozitif numune çıkması durumunda orijin çiftliğe kadar geri izlemeyi sağlayacak toptan satış yerlerinden alınabilir. Aflatoksin analizi için yem numunesi alınmalıdır. 27

Ulusal Kalıntı İzleme Planı Türkiye

Ulusal Kalıntı İzleme Planı Türkiye Ulusal Kalıntı İzleme Planı- 2016 Türkiye Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü (GKGM) Gıda Kontrol ve Laboratuvarlar Daire Başkanlığı Ofis Adresi: Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, Eskişehir Yolu, 9. Km, Lodumlu

Detaylı

Bornova Vet.Kont.Arst.Enst.

Bornova Vet.Kont.Arst.Enst. Hayvansal Gıdalarda VTÜ Kalıntı Mevzuatı-Türkiye BVKAE TOKSİKOLOJİ BÖLÜMÜ KİP Yönetmeliği-Özetle Canlı hayvan ve hayvansal birincil ürünlerde belirli maddeler ve bunların kalıntılarının izlenmesi ile ilgili

Detaylı

Hayvansal Gıdalarda VTÜ Kalıntı Mevzuatı-Türkiye BVKAE TOKSİKOLOJİ BÖLÜMÜ

Hayvansal Gıdalarda VTÜ Kalıntı Mevzuatı-Türkiye BVKAE TOKSİKOLOJİ BÖLÜMÜ Hayvansal Gıdalarda VTÜ Kalıntı Mevzuatı-Türkiye BVKAE TOKSİKOLOJİ BÖLÜMÜ KİP Yönetmeliği-Özetle Canlı hayvan ve hayvansal birincil ürünlerde belirli maddeler ve bunların kalıntılarının izlenmesi ile ilgili

Detaylı

Ulusal Kalıntı Kontrol Planı- 2008 Türkiye

Ulusal Kalıntı Kontrol Planı- 2008 Türkiye Ulusal Kalıntı Kontrol Planı- 2008 Türkiye Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü (KKGM) Halk Sağlığı Hizmetleri Dairesi: Ofis Adresi: Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü, Akay Caddesi No: 3, 06100, Bakanlıklar-Ankara-TURKEY

Detaylı

Ulusal Kalıntı Kontrol Planı- 2007 Türkiye

Ulusal Kalıntı Kontrol Planı- 2007 Türkiye Ulusal Kalıntı Kontrol Planı- 2007 Türkiye Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü (KKGM) Halk Sağlığı Hizmetleri Dairesi: Ofis Adresi: Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü, Akay Caddesi No: 3, 06100, Bakanlıklar-Ankara-TURKEY

Detaylı

Hayvansal Gıdalarda VTÜ Kalıntı Mevzuatı-Türkiye

Hayvansal Gıdalarda VTÜ Kalıntı Mevzuatı-Türkiye Hayvansal Gıdalarda VTÜ Kalıntı Mevzuatı-Türkiye Dr. Bediha DEMİRÖZÜ Gıda Yüksek Mühendisi TKB-Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Dairesi VTÜ Kalıntı Mevzuatı Temel Alınan Kanunlar

Detaylı

TEBLİĞ. a) 29/12/2011 tarihli ve 28157 3 üncü mükerrer sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğine dayanılarak,

TEBLİĞ. a) 29/12/2011 tarihli ve 28157 3 üncü mükerrer sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğine dayanılarak, 15 Ağustos 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29089 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TEBLİĞ TÜRK GIDA KODEKSİ DEVAM FORMÜLLERİ TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2014/32) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; devam

Detaylı

OKUL SÜTÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ

OKUL SÜTÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ OKUL SÜTÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1-GENEL HUSUSLAR 1.1.Tanımlar 1.2.Adı, Sınıfı, Tipi : Tam yağlı UHT Süt 1.3.Üretim Yeri : Türkiye 1.4.Üretim Metodu : UHT tekniğine uygun şekilde 1.5.Yasal Mevzuatlar : 1.5.1-5996

Detaylı

18 Ekim 2014 CUMARTESİ. Resmî Gazete. Sayı : TEBLİĞ. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

18 Ekim 2014 CUMARTESİ. Resmî Gazete. Sayı : TEBLİĞ. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: 18 Ekim 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29149 TEBLİĞ Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TÜRK GIDA KODEKSİ HIZLI DONDURULMUŞ GIDALAR TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2014/47) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı;

Detaylı

T.C. GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü. Sayı : 73453902-045.01/21288 30/05/2013 Konu : Yem Kontrol Uygulamaları

T.C. GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü. Sayı : 73453902-045.01/21288 30/05/2013 Konu : Yem Kontrol Uygulamaları Sayı : 73453902-045.01/21288 30/05/2013 Konu : Yem Kontrol Uygulamaları.. VALİLİĞİNE (İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü) Yem kontrolleri ile ilgili olarak İl Müdürlükleri arasında uygulamada birliğin

Detaylı

TEBLİĞ. a) 29/12/2011 tarihli ve 28157 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğine dayanılarak,

TEBLİĞ. a) 29/12/2011 tarihli ve 28157 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğine dayanılarak, 14 Şubat 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28913 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TEBLİĞ TÜRK GIDA KODEKSİ KİLO VERME AMAÇLI ENERJİSİ KISITLANMIŞ GIDALAR TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2014/3) Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

Bornova Vet.Kont.Arst.Enst.

Bornova Vet.Kont.Arst.Enst. VETERİNER İLAÇ KALINTILARININ ÖNEMİ ve VETERİNER İLAÇ KALINTILARI TEST METOTLARI Beyza AVCI TÜBİTAK -ATAL 8-9 Ekim 2008 İZMİR KALINTI SORUNU? Hayvansal kökenli gıdalarda, hayvan hastalıklarının sağaltımı,

Detaylı

VETERİNER İLAÇ KALINTILARININ ÖNEMİ ve VETERİNER İLAÇ KALINTILARI TEST METOTLARI. Beyza AVCI TÜBİTAK -ATAL 8-9 Ekim 2008 İZMİR

VETERİNER İLAÇ KALINTILARININ ÖNEMİ ve VETERİNER İLAÇ KALINTILARI TEST METOTLARI. Beyza AVCI TÜBİTAK -ATAL 8-9 Ekim 2008 İZMİR VETERİNER İLAÇ KALINTILARININ ÖNEMİ ve VETERİNER İLAÇ KALINTILARI TEST METOTLARI Beyza AVCI TÜBİTAK -ATAL 8-9 Ekim 2008 İZMİR KALINTI SORUNU? Hayvansal kökenli gıdalarda, hayvan hastalıklarının sağaltımı,

Detaylı

PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL

PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL YERLEŞİMLERDEKİ NÜFUS %'Sİ... 4 EK 1.2... 6 KİŞİ BAŞI REEL GSYİH,

Detaylı

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7769 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 17 4001 7770 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 9 4001 7771 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7858 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 8 ### 7859 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 4 ### 7860 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

AB IPARD FONLARININ KULLANILABİLMESİ İÇİN TEMEL GEREKLİLİKLER,

AB IPARD FONLARININ KULLANILABİLMESİ İÇİN TEMEL GEREKLİLİKLER, AB IPARD FONLARININ KULLANILABİLMESİ İÇİN TEMEL GEREKLİLİKLER, Kırsal Kalkınma (IPARD) Programının hazırlanarak Avrupa Komisyonu tarafından onaylanması: (25 Şubat 2008 tarihinde onaylanmıştır. nun ve İl

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU (TKDK) DESTEKLERİ

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU (TKDK) DESTEKLERİ BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU (TKDK) DESTEKLERİ Selin ŞEN Eylül 2012 SUNUM PLANI I. SÜT ÜRETEN TARIMSAL İŞLETMELERE YATIRIM II. ET ÜRETEN TARIMSAL İŞLETMELERE

Detaylı

2014 YILI KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI

2014 YILI KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI 2014 YILI KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI A. Yatırım konuları Program, tarıma dayalı yatırımların desteklenmesi programı ile ilgili aşağıdaki ekonomik yatırım konularını kapsar: (a)

Detaylı

Ek-2 AYNI BİRİKTİRME EKİPMANI İÇERİSİNDE BİRİKTİRİLEBİLECEK ATIKLAR

Ek-2 AYNI BİRİKTİRME EKİPMANI İÇERİSİNDE BİRİKTİRİLEBİLECEK ATIKLAR 15 01 01 Kağıt ve karton ambalaj 15 01 05 Kompozit ambalaj 20 01 01 Kâğıt ve karton 15 01 02 Plastik ambalaj 20 01 39 Plastikler 02 01 04 Atık Plastikler 16 01 19 Plastikler 15 01 03 Ahşap ambalaj 20 01

Detaylı

Musa ARIK Hayvan Sağlığı Hizmetleri Dairesi Başkanı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü

Musa ARIK Hayvan Sağlığı Hizmetleri Dairesi Başkanı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü BROİLER SEKTÖRÜ AÇISINDAN AB YE UYUM ÇALIŞMALARI VE BU KONUDA KAT EDİLEN MESAFELER Musa ARIK Hayvan Sağlığı Hizmetleri Dairesi Başkanı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü AB nin entegre (bütünleştirilmiş)

Detaylı

3. ULUSLARARASI BİYOSİDAL KONGRESİ

3. ULUSLARARASI BİYOSİDAL KONGRESİ 3. ULUSLARARASI BİYOSİDAL KONGRESİ 22-25 Kasım 2016 ANTALYA GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Veteriner Sağlık Ürünleri ve Halk Sağlığı Daire Başkanlığı Türkiye de Veteriner Tıbbi Ürünlerin Mevcut Durumu,

Detaylı

TC. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü

TC. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü TC. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : 250.10.10.13/VEE/15597-027676 Konu: Gıda Olarak Değerlendirilen Hayvanların Bulundurulduğu Hayvancılık İşletmelerinde İlaç Kullanımı

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI İÇİN İLAN EDİLEN LİSTESİ 1 ADANA BİYOLOG GENEL BÜTÇE 1 1 ADANA EBE GENEL BÜTÇE 6 1 ADANA HEMŞİRE GENEL BÜTÇE 2 1 ADANA SAĞLIK MEMURU ÇEVRE SAĞLIĞI TEKNİSYENİ GENEL BÜTÇE 1 1

Detaylı

MADDE 3 (1) Bu Tebliğ, 16/11/1997 tarihli ve 23172 mükerrer sayılı Resmî Gazete de yayımlanan "Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği"ne göre hazırlanmıştır.

MADDE 3 (1) Bu Tebliğ, 16/11/1997 tarihli ve 23172 mükerrer sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğine göre hazırlanmıştır. BEBEK VE KÜÇÜK ÇOCUK EK GIDALARI TEBLİĞİ Yetki Kanunu: Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği Yayımlandığı R.Gazete: 01.11.2007-26687 Tebliğ No: 2007-50 Bebek ve Küçük Çocuk Ek Gıdaları Tebliğinde Değişiklik Yapılması

Detaylı

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI İZMİR İL MÜDÜRLÜĞÜ ZEKERİYA YAZICI GIDA VE YEM ŞUBE MÜDÜRÜ

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI İZMİR İL MÜDÜRLÜĞÜ ZEKERİYA YAZICI GIDA VE YEM ŞUBE MÜDÜRÜ GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI İZMİR İL MÜDÜRLÜĞÜ ZEKERİYA YAZICI GIDA VE YEM ŞUBE MÜDÜRÜ GIDA GÜVENİLİRLİĞİNİN SAĞLANMASI KAPSAMINDA İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE YAPILAN ÇALIŞMALAR 2 Gıda Güvenilirliği Gıda

Detaylı

TÜRK GIDA KODEKSİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRK GIDA KODEKSİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TÜRK GIDA KODEKSİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemelere

Detaylı

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ ADANA 8140 BİYOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8315 ÇOCUK GELİŞİMCİSİ 0 1 LİSANS ADANA 8225 DİYETİSYEN 0 1 LİSANS ADANA 8155 PSİKOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8410 SAĞLIK MEMURU 6000 ÇEVRE SAĞLIĞI 4 LİSE ADANA 8410 SAĞLIK

Detaylı

TEBLİĞ. a) 29/12/2011 tarihli ve 28157 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğine dayanılarak,

TEBLİĞ. a) 29/12/2011 tarihli ve 28157 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğine dayanılarak, 15 Ağustos 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29089 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TEBLİĞ TÜRK GIDA KODEKSĠ BEBEK FORMÜLLERĠ TEBLĠĞĠ (TEBLĠĞ NO: 2014/31) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; sağlıklı

Detaylı

CANLI HAYVAN ve HAYVANSAL ÜRÜNLERDE KALINTI İZLEME GENELGESİ

CANLI HAYVAN ve HAYVANSAL ÜRÜNLERDE KALINTI İZLEME GENELGESİ CANLI HAYVAN ve HAYVANSAL ÜRÜNLERDE KALINTI İZLEME GENELGESİ Genelge Tarihi: 01/03/2013 Genelge No : 9 I. AMAÇ Bu genelgenin amacı; Canlı Hayvanlar ve Hayvansal Ürünlerde Belirli Maddeler ile Bunların

Detaylı

TÜRK GIDA KODEKSİ KİLO VERME AMAÇLI ENERJİSİ KISITLANMIŞ GIDALAR TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2012/ )

TÜRK GIDA KODEKSİ KİLO VERME AMAÇLI ENERJİSİ KISITLANMIŞ GIDALAR TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2012/ ) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TÜRK GIDA KODEKSİ KİLO VERME AMAÇLI ENERJİSİ KISITLANMIŞ GIDALAR TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2012/ ) Amaç MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, kilo verme amacıyla enerjisi

Detaylı

Elektrik Piyasası Sektör Raporu Ekim/2016

Elektrik Piyasası Sektör Raporu Ekim/2016 Elektrik Piyasası Sektör Raporu I GİRİŞ Bu rapor, elektrik piyasasında faaliyette bulunan lisans sahibi şirketlerin Kurumumuza sunmuş oldukları bildirimler esas alınarak hazırlanmıştır. Rapordaki lisanslı

Detaylı

Elektrik Piyasası Sektör Raporu Temmuz/2016

Elektrik Piyasası Sektör Raporu Temmuz/2016 Elektrik Piyasası Sektör Raporu I GİRİŞ Bu rapor, elektrik piyasasında faaliyette bulunan lisans sahibi şirketlerin Kurumumuza sunmuş oldukları bildirimler esas alınarak hazırlanmıştır. Rapordaki lisanslı

Detaylı

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014 YEREL SEÇİM ANALİZLERİ Şubat, 2014 Partilerin Kazanacağı Belediye Sayıları Partilere Göre 81İlin Yerel Seçimlerde Alınması Muhtemel Oy Oranları # % AK Parti 37 45,7 CHP 9 11,1 MHP 5 6,2 BDP/HDP 8 9,9 Rekabet

Detaylı

Elektrik Piyasası Sektör Raporu Ağustos/2016

Elektrik Piyasası Sektör Raporu Ağustos/2016 Elektrik Piyasası Sektör Raporu I GİRİŞ Bu rapor, elektrik piyasasında faaliyette bulunan lisans sahibi şirketlerin Kurumumuza sunmuş oldukları bildirimler esas alınarak hazırlanmıştır. Rapordaki lisanslı

Detaylı

Elektrik Piyasası Sektör Raporu Kasım/2016

Elektrik Piyasası Sektör Raporu Kasım/2016 Elektrik Piyasası Sektör Raporu I GİRİŞ Bu rapor, elektrik piyasasında faaliyette bulunan lisans sahibi şirketlerin Kurumumuza sunmuş oldukları bildirimler esas alınarak hazırlanmıştır. Rapordaki lisanslı

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2015 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 28/01/2016 tarihinde 2015 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle;

Detaylı

Sayılı TGK-KOYULAŞTIRILMIŞ SÜT VE SÜTTOZU TEBLĐĞĐ. ( tarih ve sayılı R.G.)

Sayılı TGK-KOYULAŞTIRILMIŞ SÜT VE SÜTTOZU TEBLĐĞĐ. ( tarih ve sayılı R.G.) 2005-18 Sayılı TGK-KOYULAŞTIRILMIŞ SÜT VE SÜTTOZU TEBLĐĞĐ (12-04-2005 tarih ve 25784 sayılı R.G.) Değişiklik: Yayımlandığı R.Gazete:03.09.2008-26986 Amaç Madde 1 Bu Tebliğin amacı, koyulaştırılmış süt

Detaylı

Elektrik Piyasası Sektör Raporu Aralık/2016

Elektrik Piyasası Sektör Raporu Aralık/2016 Elektrik Piyasası Sektör Raporu I GİRİŞ Bu rapor, elektrik piyasasında faaliyette bulunan lisans sahibi şirketlerin Kurumumuza sunmuş oldukları bildirimler esas alınarak hazırlanmıştır. Rapordaki lisanslı

Detaylı

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22 FDR Adana Fren Test Cihazları FDR Adıyaman Fren Test Cihazları FDR AfyonFren Test Cihazları FDR Ağrı Fren Test Cihazları FDR Amasya Fren Test Cihazları FDR Ankara Fren Test Cihazları FDR Antalya Fren Test

Detaylı

Mehmet Emin Turgut Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Yem Dairesi Başkanı. Antalya-18 Nisan 2016

Mehmet Emin Turgut Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Yem Dairesi Başkanı. Antalya-18 Nisan 2016 Mehmet Emin Turgut Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Yem Dairesi Başkanı Antalya-18 Nisan 2016 Yem Mevzua*! 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu çerçevesinde uygulamaya esas

Detaylı

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler 1. Bölge: Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Muğla 2. Bölge: Adana, Aydın, Bolu, Çanakkale (Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri Hariç), Denizli,

Detaylı

Elektrik Piyasası Sektör Raporu Eylül/2016

Elektrik Piyasası Sektör Raporu Eylül/2016 Elektrik Piyasası Sektör Raporu I GİRİŞ Bu rapor, elektrik piyasasında faaliyette bulunan lisans sahibi şirketlerin Kurumumuza sunmuş oldukları bildirimler esas alınarak hazırlanmıştır. Rapordaki lisanslı

Detaylı

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI ALTYAPI YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI SONUÇ RAPORU-EKLER Mühendislik Anonim

Detaylı

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO Oto Kalorifer Peteği Temizleme Makinası, Araç Kalorifer Petek Temizliği Cihazı. kalorifer peteği nasıl temizlenir, kalorifer peteği temizleme fiyatları, kalorifer

Detaylı

GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Dursun KODAZ Gıda Mühendisi Gıda İşletmeleri ve Kodeks Daire Başkanlığı

GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Dursun KODAZ Gıda Mühendisi Gıda İşletmeleri ve Kodeks Daire Başkanlığı GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Dursun KODAZ Gıda Mühendisi Gıda İşletmeleri ve Kodeks Daire Başkanlığı GENEL MÜDÜRLÜK YAPISI GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ-ORGANİZASYON ŞEMASI GENEL MÜDÜR GENEL MÜDÜR

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA 1 ADANA EBE 4 1 ADANA SAĞLIK MEMURU RÖNTGEN TEKNİSYENİ 1 1 ADANA SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER 2 2 ADIYAMAN DİYETİSYEN 2 2 ADIYAMAN EBE 2 2 ADIYAMAN HEMŞİRE 1 2 ADIYAMAN SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER 1 2

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim) KURUM ADI KADRO ADI 190160001 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ADANA TÜM İLÇELER Taşra) 5 0 75,57278 78,51528 190160003 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ARTVİN TÜM İLÇELER Taşra) 4 0 75,26887 75,34407 190160005

Detaylı

İllere ve yıllara göre konut satış sayıları, House sales by provinces and years,

İllere ve yıllara göre konut satış sayıları, House sales by provinces and years, 2013 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Toplam January February March April May June July August September October November December Total Türkiye 87 444 88 519

Detaylı

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet Tablo-1: İndirim veya artırım uygulanmayan iller için azami primler (TL)* İzmir, Yalova, Erzurum, Kayseri Otomobil 018 614 211 807 686 565 444 Kamyonet 638 110 583 055 897 739 580 Motorsiklet 823 658 494

Detaylı

YÖNETMELİK. a) 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 31 ve 32 nci maddelerine dayanılarak,

YÖNETMELİK. a) 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 31 ve 32 nci maddelerine dayanılarak, 17 Aralık 2011 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28145 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: YÖNETMELİK CANLI HAYVANLAR VE HAYVANSAL ÜRÜNLERDE BELİRLİ MADDELER İLE BUNLARIN KALINTILARININ İZLENMESİ İÇİN

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 29/01/2014 tarihinde 2013 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle;

Detaylı

SON DÖNEM DEVLET DESTEKLERİ VE TEŞVİKLERİ

SON DÖNEM DEVLET DESTEKLERİ VE TEŞVİKLERİ SON DÖNEM DEVLET DESTEKLERİ VE TEŞVİKLERİ DEVLET DESTEKLERİ 1- AJANSIN MALİ DESTEKLERİ 2- DEVLETİN YATIRIM TEŞVİKLERİ 3- DEVLETİN HİZMETLER SEKTÖRÜNE VE İHRACAT A YÖNELİK TEŞVİKLERİ İller arası Sosyo Ekonomik

Detaylı

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MERKEZE BAĞLI TAŞRA TEŞKİLATI BİRİMLERİNİN İDARİ BAĞLILIKLARININ DÜZENLENMESİ HAKKINDA YÖNERGE

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MERKEZE BAĞLI TAŞRA TEŞKİLATI BİRİMLERİNİN İDARİ BAĞLILIKLARININ DÜZENLENMESİ HAKKINDA YÖNERGE GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MERKEZE BAĞLI TAŞRA TEŞKİLATI BİRİMLERİNİN İDARİ BAĞLILIKLARININ DÜZENLENMESİ HAKKINDA YÖNERGE Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Detaylı

ANTALYA ESNAF VE SANATKARLAR ODALARı BiRLiCii THE ANTALYA UNION OF TRADESMEN AND (RAFTSMEN www.aesob.org.tr

ANTALYA ESNAF VE SANATKARLAR ODALARı BiRLiCii THE ANTALYA UNION OF TRADESMEN AND (RAFTSMEN www.aesob.org.tr ANTALYA ESNAF VE SANATKARLAR ODALARı BiRLiCii THE ANTALYA UNION OF TRADESMEN AND (RAFTSMEN www.aesob.org.tr SAYı : 2012-MlOl-21-145 TARİH: 13/02/2012 KONU : Gıda leri Hk. ODALARA 2012/21 SA YILI GENELGE

Detaylı

GIDA DEĞERİ OLAN HAYVANLARA UYGULAMASI YASAKLANAN VE BELLİ ŞARTLARA BAĞLANAN HORMON VE BENZERİ MADDELER HAKKINDA TEBLİĞ

GIDA DEĞERİ OLAN HAYVANLARA UYGULAMASI YASAKLANAN VE BELLİ ŞARTLARA BAĞLANAN HORMON VE BENZERİ MADDELER HAKKINDA TEBLİĞ GIDA DEĞERİ OLAN HAYVANLARA UYGULAMASI YASAKLANAN VE BELLİ ŞARTLARA BAĞLANAN HORMON VE BENZERİ MADDELER HAKKINDA TEBLİĞ Yetki Kanunu: 3285, KHK 560, 4631, 6343, 1262 Yayımlandığı R.Gazete: 19.06.2003-25143

Detaylı

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU 1 TARIM ve KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU TKDK; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı nın ilgili kuruluşu olarak, 2007 yılında 5648 sayılı yasa ile kurulmuştur.

Detaylı

Gıda Mevzuatı ve AB Yasalarına Uyum

Gıda Mevzuatı ve AB Yasalarına Uyum Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Gıda Mevzuatı ve AB Yasalarına Uyum Zeliha Bahar KENTEL Gıda İşletmeleri ve Kodeks Daire Başkanlığı Kodeks Çalışma Grup Sorumlusu bahar.kentel@tarim.gov.tr

Detaylı

AB Mevzuatı: Veteriner İlaç Kalıntıları

AB Mevzuatı: Veteriner İlaç Kalıntıları AB Mevzuatı: Veteriner İlaç Kalıntıları Workshop Bursa 16/17 Ekim 2007 John Gilbert Science Director Central Science Laboratory j.gilbert@csl.gov.uk Genel Bakış AB mevzuatı; Yasaklı maddeler listesini

Detaylı

2016 YILI DIŞ TİCARET RAKAMLARI

2016 YILI DIŞ TİCARET RAKAMLARI 2016 YILI DIŞ TİCARET RAKAMLARI 2016 yılında 726 firma ile 777 milyon dolar ihracat, 44 firma ile 344 milyon dolar ithalat yaparak 1 milyar 121 milyon dolar dış ticaret hacmi gerçekleştirmiştir. 2016 yılı

Detaylı

T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAYVAN SAĞLIĞI VE KARANTİNA DAİRE BAŞKANLIĞI

T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAYVAN SAĞLIĞI VE KARANTİNA DAİRE BAŞKANLIĞI T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAYVAN SAĞLIĞI VE KARANTİNA DAİRE BAŞKANLIĞI KANATLI SAĞLIĞI İÇİN YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER Ümit ZORAY Veteriner Hekim KANATLI İŞLETME

Detaylı

Talepte Bulunan PersonelinÜnvanlara Göre Dağılımı

Talepte Bulunan PersonelinÜnvanlara Göre Dağılımı 15/06/2011-05/08/2011 Tarihleri Arasında Başkanlığımız İnternet Sitesinde Yayınlanan "Hizmetiçi Eğitim İhtiyacının Belirlenmesi Anketi"ne Katılan 7.191 Personelin 58.878 Tercihin, "Tercih Edilen Eğitim

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Tahsin KARABULUT

Yrd. Doç. Dr. Tahsin KARABULUT Yrd. Doç. Dr. Tahsin KARABULUT -İllerin Sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeylerinin belirlenmesi amacıyla yapılan bu çalışmada niceliksel bir büyüme anlayışından ziyade, niteliksel bir Sosyo-ekonomik gelişme

Detaylı

17 Aralık 2011 CUMARTESİ. Resmî Gazete. Sayı : 28145

17 Aralık 2011 CUMARTESİ. Resmî Gazete. Sayı : 28145 17 Aralık 2011 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28145 YÖNETMELİK Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: CANLI HAYVANLAR VE HAYVANSAL ÜRÜNLERDE BELİRLİ MADDELER İLE BUNLARIN KALINTILARININ İZLENMESİ İÇİN

Detaylı

Doğal Gaz Sektör Raporu

Doğal Gaz Sektör Raporu GAZBİR Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği TEMMUZ Doğal Gaz Sektör Raporu İthalat 4.5, 4., Temmuz ayında yılının aynı ayına göre ülke ithalat miktarında 915,37 milyon sm 3, %28,43 lük bir artış meydana

Detaylı

Hayvansal Gıda Maddelerinde Veteriner İlaç Kalıntılarının Taranması

Hayvansal Gıda Maddelerinde Veteriner İlaç Kalıntılarının Taranması Hayvansal Gıda Maddelerinde Veteriner İlaç Kalıntılarının Taranması Hamide Şenyuva - John Gilbert, FoodLife International Ltd Edip Sincer, Sincer Dış Ticaret Hayvansal Gıda Maddelerinde Veteriner İlaç

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TELİF HAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTATİSTİKSEL BİLGİLENDİRME RAPORU (SERTİFİKA) Hazırlayan: İrfan Taylan ÇOKYAMAN OCAK 2013 ANKARA SERTİFİKA BÖLÜM İSTATİSTİKLERİ 2 1) SERTİFİKA

Detaylı

Faaliyet Raporu (1 Ocak 31 Aralık 2009) İstatistikler İSTATİSTİKİ BİLGİLER

Faaliyet Raporu (1 Ocak 31 Aralık 2009) İstatistikler İSTATİSTİKİ BİLGİLER İSTATİSTİKİ BİLGİLER 1 MESLEK MENSUPLARI YILLARA GÖRE SAYILARI GRAFİĞİ 2009 Aralık 2008 Eylül-Aralık 2007-2008 2006-2007 2005-2006 2004-2005 2003-2004 2002-2003 2001-2002 2000-2001 1994-1995 1990-1991

Detaylı

TEBLĠĞ TASLAĞI TÜRK GIDA KODEKSĠ KAHVE VE KAHVE EKSTRAKTLARI TEBLĠĞĠ. (Tebliğ No:.)

TEBLĠĞ TASLAĞI TÜRK GIDA KODEKSĠ KAHVE VE KAHVE EKSTRAKTLARI TEBLĠĞĠ. (Tebliğ No:.) TEBLĠĞ TASLAĞI Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TÜRK GIDA KODEKSĠ KAHVE VE KAHVE EKSTRAKTLARI TEBLĠĞĠ (Tebliğ No:.) Amaç MADDE 1 - (1) Bu Tebliğin amacı, kahve ve kahve ekstraktlarının tekniğine

Detaylı

ÜLKE GENELİ TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ. E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü. Trafik Hizmetleri Başkanlığı

ÜLKE GENELİ TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ. E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü. Trafik Hizmetleri Başkanlığı E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ Trafik Hizmetleri Başkanlığı ÜLKE GENELİ Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı TEMMUZ-2015 AÇIKLAMALAR AYLIK TRAFİK İSTATİSTİK

Detaylı

DAĞITIM. Kasaplık canlı hayvan ithalatında :

DAĞITIM. Kasaplık canlı hayvan ithalatında : T.C. TARIM VE KÖYĠġLERĠ BAKANLIĞI Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : B.12.0.KKG.0.18/107-01.19.1 Konu : Kasaplık ve Besilik Canlı Sığır İthalatı DAĞITIM Yurtdışından kasaplık ve besilik sığır cinsi

Detaylı

Elektrik Piyasası Sektör Raporu Mayıs/2016

Elektrik Piyasası Sektör Raporu Mayıs/2016 Elektrik Piyasası Sektör Raporu I GİRİŞ Bu rapor, elektrik piyasasında faaliyette bulunan lisans sahibi şirketlerin Kurumumuza sunmuş oldukları bildirimler esas alınarak hazırlanmıştır. Rapordaki lisanslı

Detaylı

TAŞRA TEŞKİLATI MÜNHAL TEKNİKER KADROLARI

TAŞRA TEŞKİLATI MÜNHAL TEKNİKER KADROLARI ADANA MERKEZ 111918 İL MEM İNŞAAT 1 ADANA MERKEZ 111918 İL MEM ELEKTRİK 2 ADIYAMAN MERKEZ 114014 İL MEM İNŞAAT 1 ADIYAMAN MERKEZ 114014 İL MEM ELEKTRİK 1 AFYONKARAHİSARMERKEZ 114972 İL MEM İNŞAAT 1 AFYONKARAHİSARMERKEZ

Detaylı

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, gıdaların mikrobiyolojik kriterleri ile gıda işletmecilerinin uyması ve uygulaması gereken kuralları kapsar.

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, gıdaların mikrobiyolojik kriterleri ile gıda işletmecilerinin uyması ve uygulaması gereken kuralları kapsar. TÜRK GIDA KODEKSİ MİKROBİYOLOJİK KRİTERLER YÖNETMELİĞİ Yetki Kanunu: 5996 Yayımlandığı R.Gazete: 29.12.2011-28157 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

Elektrik Piyasası Sektör Raporu Haziran/2016

Elektrik Piyasası Sektör Raporu Haziran/2016 Elektrik Piyasası Sektör Raporu I GİRİŞ Bu rapor, elektrik piyasasında faaliyette bulunan lisans sahibi şirketlerin Kurumumuza sunmuş oldukları bildirimler esas alınarak hazırlanmıştır. Rapordaki lisanslı

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Ortaöğretim)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Ortaöğretim) 10020121001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SANTRAL MEMURU (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 90,04922 90,04922 10020121003 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI HİZMETLİ (ADIYAMAN / MERKEZ - Taşra) 1 0 86,74214

Detaylı

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İL KADIN ADI ERKEK ADI ADANA ADIYAMAN AFYONKARAHİSAR AKSARAY SULTAN SULTAN İBRAHİM RAMAZAN 1/17 2/17 AMASYA ANKARA ANTALYA ARDAHAN

Detaylı

HİEBİS EĞİTİMİ ENTİTÜLER EĞİTİCİ EĞİTİMİ RESMİ YAZI DAĞITIM LİSTESİ EKİM 2016 ( TARİHLİ VE /4031 SAYILI YAZI EKİ)

HİEBİS EĞİTİMİ ENTİTÜLER EĞİTİCİ EĞİTİMİ RESMİ YAZI DAĞITIM LİSTESİ EKİM 2016 ( TARİHLİ VE /4031 SAYILI YAZI EKİ) S.NO KURULUŞ ADI HİEBİS EĞİTİMİ ENTİTÜLER EĞİTİCİ EĞİTİMİ RESMİ YAZI DAĞITIM LİSTESİ 03 05 EKİM 2016 (06.10.2016 TARİHLİ VE 33735898.774.09/4031 SAYILI YAZI EKİ) 1 Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü Adana

Detaylı

20 Aralık 2014 CUMARTESİ. Resmî Gazete. Sayı : TEBLİĞ. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TÜRK GIDA KODEKSİ YUMURTA TEBLİĞİ (2014/55)

20 Aralık 2014 CUMARTESİ. Resmî Gazete. Sayı : TEBLİĞ. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TÜRK GIDA KODEKSİ YUMURTA TEBLİĞİ (2014/55) 20 Aralık 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29211 TEBLİĞ Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TÜRK GIDA KODEKSİ YUMURTA TEBLİĞİ (2014/55) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı yumurtacı tavuklardan

Detaylı

TEBLİĞ. e) Kırık yumurta: Yumurta kabuğunun sert kısmının ve kabuk altı zarının bütünlüğünün bozulduğu yumurtayı,

TEBLİĞ. e) Kırık yumurta: Yumurta kabuğunun sert kısmının ve kabuk altı zarının bütünlüğünün bozulduğu yumurtayı, 20 Aralık 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29211 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TÜRK GIDA KODEKSİ YUMURTA TEBLİĞİ (2014/55) Amaç TEBLİĞ MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı yumurtacı tavuklardan

Detaylı

VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/88

VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/88 Konu: Psiko-Teknik Değerlendirme Merkezi 03.06.2005/8148 VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/88 Bilindiği üzere Psiko-Teknik Değerlendirme Merkezlerinin açılış, işleyiş ve denetim işlemleri 18.07.1997

Detaylı

OKUL SÜTÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 GENEL HUSUSLAR. 1.1 Tanımlar. 1.1.1 Adı, Sınıfı, Tipi: Tam yağlı UHT Süt. 1.1.2 Üretim Yeri: Türkiye

OKUL SÜTÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 GENEL HUSUSLAR. 1.1 Tanımlar. 1.1.1 Adı, Sınıfı, Tipi: Tam yağlı UHT Süt. 1.1.2 Üretim Yeri: Türkiye OKUL SÜTÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 GENEL HUSUSLAR 1.1 Tanımlar 1.1.1 Adı, Sınıfı, Tipi: Tam yağlı UHT Süt 1.1.2 Üretim Yeri: Türkiye 1.1.3 Üretim Metodu : UHT tekniğine uygun şekilde 1.1.4 Yasal Mevzuatlar

Detaylı

(13-01-2005 tarih ve 25699 sayılı R.G.)

(13-01-2005 tarih ve 25699 sayılı R.G.) GIDA MADDELERĐNDE OKRATOKSĐN A SEVĐYESĐNĐN RESMĐ KONTROLÜ ĐÇĐN NUMUNE ALMA METOTLARI TEBLĐĞĐ (Tebliğ No: 2004/47) (13-01-2005 tarih ve 25699 sayılı R.G.) Amaç Madde 1- Bu Tebliğin amacı okratoksin A seviyesinin

Detaylı

BAYİLER. Administrator tarafından yazıldı. Çarşamba, 18 Nisan :29 - Son Güncelleme Cuma, 03 Mayıs :39

BAYİLER. Administrator tarafından yazıldı. Çarşamba, 18 Nisan :29 - Son Güncelleme Cuma, 03 Mayıs :39 Federal CNG Dönüşüm Sistemleri olarak, başta Konya olmak üzere Türkiye'nin her bölgesinde ve her ilimizde CNG Dönüşüm Sistemleri konusunda hizmet vermekteyiz. FEDERAL CNG DÖNÜŞÜM SİSTEMLERİ Adana CNG Dönüşüm

Detaylı

CANLI HAYVANLAR VE HAYVANSAL ÜRÜNLERDE BELĐRLĐ MADDELER ĐLE BUNLARIN KALINTILARININ ĐZLENMESĐ ĐÇĐN ALINACAK ÖNLEMLERE DAĐR YÖNETMELĐK

CANLI HAYVANLAR VE HAYVANSAL ÜRÜNLERDE BELĐRLĐ MADDELER ĐLE BUNLARIN KALINTILARININ ĐZLENMESĐ ĐÇĐN ALINACAK ÖNLEMLERE DAĐR YÖNETMELĐK CANLI HAYVANLAR VE HAYVANSAL ÜRÜNLERDE BELĐRLĐ MADDELER ĐLE BUNLARIN KALINTILARININ ĐZLENMESĐ ĐÇĐN ALINACAK ÖNLEMLERE DAĐR YÖNETMELĐK 17 Aralık 2011 CUMARTESĐ Resmî Gazete Sayı : 28145 BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

BÖLGE GRUP SIRALAMASI EBE

BÖLGE GRUP SIRALAMASI EBE EBE ADANA İZMİR ANKARA MERSİN KOCAELİ DENİZLİ ESKİŞEHİR KAYSERİ EDİRNE AYDIN ZONGULDAK BALIKESİR TEKİRDAĞ SAKARYA MUĞLA KONYA ANTALYA YALOVA ÇANAKKALE UŞAK KIRKLARELİ AFYONKARAHİSAR BOLU OSMANİYE GİRESUN

Detaylı

Atık Getirme Merkezi. REW-Getirme Merkez Tebliğii-Nisan Hülya ÇAKIR Çevre Mühendisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Atık Getirme Merkezi. REW-Getirme Merkez Tebliğii-Nisan Hülya ÇAKIR Çevre Mühendisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Atık Getirme Merkezi Hülya ÇAKIR Çevre Mühendisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sunumun İçeriği Atık Yönetimi Amaç ve Kapsam Sınıflandırma ve Kriterler Döngüsel Ekonomi Sıfır Atık Atık Yönetimi *Evsel,

Detaylı

Elektrik Piyasası Sektör Raporu Nisan/2016

Elektrik Piyasası Sektör Raporu Nisan/2016 Elektrik Piyasası Sektör Raporu I GİRİŞ Bu rapor, elektrik piyasasında faaliyette bulunan lisans sahibi şirketlerin Kurumumuza sunmuş oldukları bildirimler esas alınarak hazırlanmıştır. Rapordaki lisanslı

Detaylı

TEBLİĞ. (2) Bu Tebliğ, Çözünebilir café torrefacto yu, diğer bitkilerden elde edilen kahveleri ve kahveli ürünleri kapsamaz.

TEBLİĞ. (2) Bu Tebliğ, Çözünebilir café torrefacto yu, diğer bitkilerden elde edilen kahveleri ve kahveli ürünleri kapsamaz. 3 Mart 2016 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29642 TEBLİĞ Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TÜRK GIDA KODEKSĠ KAHVE VE KAHVE EKSTRAKTLARI TEBLĠĞĠ (TEBLĠĞ NO: 2016/7) BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINA AKTARILACAK TUTARLARIN KULLANIMI, MUHASEBELEŞTİRİLMESİ,

Detaylı

CANLI HAYVAN, HAYVANSAL BİRİNCİL ÜRÜN VE ETLERDE KALINTI İZLEME GENELGESİ

CANLI HAYVAN, HAYVANSAL BİRİNCİL ÜRÜN VE ETLERDE KALINTI İZLEME GENELGESİ CANLI HAYVAN, HAYVANSAL BİRİNCİL ÜRÜN VE ETLERDE KALINTI İZLEME GENELGESİ Genelge Tarihi: 16/03/2012 Genelge No : 09 I. AMAÇ Bu genelgenin amacı; Canlı Hayvanlar ve Hayvansal Ürünlerde Belirli Maddeler

Detaylı

Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı

Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı Tüvturk Gezici istasyonlarında ağır vasıtalar (3.5 ton üzeri) hariç tüm motorlu ve motorsuz araçlar için muayene hizmeti verilmektedir. Gezici İstasyon

Detaylı

TGK-KREMA VE KAYMAK TEBLĐĞĐ (2003/34) (Yayımlandığı R.G.: /25242)

TGK-KREMA VE KAYMAK TEBLĐĞĐ (2003/34) (Yayımlandığı R.G.: /25242) TGK-KREMA VE KAYMAK TEBLĐĞĐ (2003/34) (Yayımlandığı R.G.: 27.09.2003/25242) Değişiklik : 06.02.2009tarih ve 27133 sayılı R. G. Amaç Madde 1- Bu Tebliğin amacı, krema ve kaymağın, tekniğine uygun ve hijyenik

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 05.10.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28786

Resmi Gazete Tarihi: 05.10.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28786 Resmi Gazete Tarihi: 05.10.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28786 GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI KONTROLÜNE TABİ BELİRLİ ÜRÜNLERİN GİRİŞİNE YETKİLİ GÜMRÜK İDARELERİ İLE RESMİ KONTROLLERİNİ YAPMAYA YETKİLİ

Detaylı

BÖLGE GRUP SIRALAMASI

BÖLGE GRUP SIRALAMASI ACİL TIP TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM TEKNİKERİ) BURSA KOCAELİ İZMİR MERSİN İSTANBUL ANKARA ESKİŞEHİR ÇANAKKALE DENİZLİ ZONGULDAK ANTALYA KONYA MUĞLA MANİSA HATAY BALIKESİR EDİRNE TEKİRDAĞ YALOVA SAKARYA

Detaylı

Print to PDF without this message by purchasing novapdf (http://www.novapdf.com/)

Print to PDF without this message by purchasing novapdf (http://www.novapdf.com/) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TÜRK GIDA KODEKSİ TAHİN HELVASI TEBLİĞİ (Tebliğ No: Taslak ) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, tahin helvasının

Detaylı

Veteriner İlaç Kalıntıları - Giriş

Veteriner İlaç Kalıntıları - Giriş Veteriner İlaç Kalıntıları - Giriş Workshop Bursa 16/17 Ekim 2007 John Gilbert Science Director Central Science Laboratory j.gilbert@csl.gov.uk Mevzuat ve kalıntı izleme AEL saptanması ADI saptanması İnsan

Detaylı

/ GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

/ GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı :B.21.0.GGM.0.00.17.01-131.01.99.02.267 Konu :Antrepoda Memur Görevlendirilmesi 02.08.212 / 16670 GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE İlgi:

Detaylı

T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Dr. Nahit YAZICIOĞLU Daire Başkanı

T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Dr. Nahit YAZICIOĞLU Daire Başkanı T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Dr. Nahit YAZICIOĞLU Daire Başkanı MEVZUAT 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu Kuluçkahane ve Damızlık

Detaylı

BATI AKDENĠZ KALKINMA AJANSI (BAKA) TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU (TKDK) DESTEKLERĠ

BATI AKDENĠZ KALKINMA AJANSI (BAKA) TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU (TKDK) DESTEKLERĠ BATI AKDENĠZ KALKINMA AJANSI (BAKA) TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU (TKDK) DESTEKLERĠ Tarık BÖREKÇĠ Temmuz 2011 SUNUM PLANI I. SÜT ÜRETEN TARIMSAL ĠġLETMELERE YATIRIM II. ET ÜRETEN TARIMSAL

Detaylı