1) Hidrolik Bağlayıcılar (Su bağlayıcıları) ; havada ve su içinde priz yapma özelliği gösteren bağlayıcılardır. Örn: çimento ve su kireci

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1) Hidrolik Bağlayıcılar (Su bağlayıcıları) ; havada ve su içinde priz yapma özelliği gösteren bağlayıcılardır. Örn: çimento ve su kireci"

Transkript

1 BAĞLAYICI MALZEMELER (Alçı Kireç Puzolan) Bağlayıcı Malzemeler; agrega adını verdiğimiz taneli (granüler) malzemeleri birbirine bağlayarak beton gibi bir bütün halde kullanışlı yapay taş malzemelerinin üretimini sağlayan alçı, kireç, çimento veya bitüm gibi malzemelerdir. Bağlayıcı malzemeler fiziksel durumuna göre iki grupta toplanabilir; 1) TOZ Bağlayıcı Maddeler Alçı, kireç, çimento 2) SIVI Bağlayıcı Maddeler Yol yapımında kullanılan bitüm gibi hidrokarbonlu bağlayıcılar İnce toz halindeki bağlayıcı malzemeler, su ile birleşince başlangıçta istenilen şeklin verilebildiği plastik bir hamur kıvamında iken, zamanla plastikliğini kaybederek önce katılaşır daha sonra sertleşip dayanım kazanır. Bağlayıcı malzemelerin bu plastik kıvamını kaybetmesi olayına PRİZ denir. Priz olayının oluşum şartları bakımından bağlayıcı malzemeler iki gruba ayrılır; 1) Hidrolik Bağlayıcılar (Su bağlayıcıları) ; havada ve su içinde priz yapma özelliği gösteren bağlayıcılardır. Örn: çimento ve su kireci 2) Hidrolik Olmayan Bağlayıcılar (Hava bağlayıcıları) ; yalnızca havada priz yapan bağlacılar bağlayıcılardır. Örn: yağlı kireç, kil harcı Çok eski çağlarda doğal bağlayıcı malzemelerin kullanıldığı yapı örneklerine İsrail, Mısır, Türkiye ve İtalya gibi ülkelerde rastlanmaktadır; 1) Toprak, kil 2) Toprak + kireçtaşı karışımları, 3) Kireç alçılar, 4) Pişmiş kil tozları, 5) Doğal puzolanlar Günümüzde ise çok çeşitli yapay bağlayıcı malzemelerin üretildiğini ve yapılarda kullanıldığını görmekteyiz. 10

2 ALÇI Alçı taşlarının pişirilip öğütülmesi sonucunda elde edilen bağlayıcıya ALÇI denir. Alçı taşı (jips), doğal olarak oluşan ve bileşiminde iki molekül su bulunduran bir kalsiyum sülfat mineralidir (CaS04.2H20). Alçı, bilinen en eski bağlayıcı malzemedir. Eski Mısır yapılarında bağlayıcı madde olarak, Yunan ve Roma yapılarında duvar sıvası ve renkli fresk olarak kullanıldığı bilinmektedir. Bugün yapılarda dekoratif amaçlarla, içine başka malzeme katılmaksızın tek başına kullanılır. Alçının üretimi aşağıdaki reaksiyonla gerçekleşir. (190 oc) CaSO 4.2H 2 O (Doğadaki alçıtaşı) CaSO 4.(1/2)H 2 O (adi alçı) + (3/2)H2O Alçının katılaşması ve sertleşmesi ise üretim reaksiyonunun tersi reaksiyonla olur. CaSO 4.(1/2)H 2 O (Toz alçı) + (3/2)H2O CaSO 4.2H 2 O (alçıtaşı) Günümüzde alçı; hammadde, öğütme şekli ve pişirme sıcaklığına göre çeşitli tiplerde üretilir. Kaba (adi), birinci, ekstre, şaplı (mermer), estrik alçısı, stukko alçısı, değişik tip sıva alçıları (kartonpiyer, saten sıva alçıları, vb.) gibi çeşitli alçı ürünleri vardır. Alçının Kullanımı ve Önemli Özellikleri Alçının katılaşması su ile yoğrulduktan 2-6 dakika sonra başlar ve dakikada biter. Alçı basınç ve çekme mukavemetini zamanla kazanır. Alçıya gereğinden fazla katılan yoğurma suyu mukavemetini azaltır. Alçı harcına kum katılmadan sıva, onarım ve dekorasyon işlerinde kullanılır. Alçı kullanılıncaya kadar kapalı yerlerde muhafaza edilmelidir. Çekme dayanımını arttırmak amacıyla içine lifli malzemeler katılabilir. Alçının akustik (ses) özelliği mükemmeldir ve asitlerden etkilenmez. Alçının ısı yalıtım özelliği iyi olduğundan yangına karşı mükemmel bir koruyucudur. Katılaşma esnasında hacminde yaklaşık %1 kadar artma olur (sıkıştırma, takoz). Alçı sulu ve nemli ortamlarda kullanıma uygun değildir. Alçı demir ve çeliğin korozyonuna (paslanmasına) sebep olur. Alçının tuğla ve taşa olan aderansı iyi, ahşaba ve pürüzsüz yüzeylere aderansı zayıftır. 11

3 KİREÇ Kireçtaşının pişirilip öğütülmesi ile elde edilen bağlayıcıya KİREÇ denir. Tarihte alçıdan sonra kullanılmış bağlayıcı madde kireçtir. Yeryüzü karalarının %10 u kireçtaşından oluşur. Kireçtaşı veya kalker denilen kalsiyum karbonat (CaCO3), C sıcaklıkta pişirildiğinde karbondioksit (CO2) uçar ve sönmemiş kireç olarak bilinen kalsiyum oksit (CaO) kalır. Bu işleme kalsinasyon adı verilir. CaCO 3 + ISI ( o C) Kireç taşı + Isı CaO + CO2 Sönmemiş kireç + Karbondioksit KALSİNASYON (Pişirme) Ancak, kireç kalsiyum oksit (CaO) halinde kullanılmaz. Yaklaşık ağırlığının yarısı kadar suyla işlem görerek söndürülmesi gerekir. Kirecin söndürülmesi işlemi ekzotermik bir hidratasyon reaksiyonudur. Sönmemiş kirecin içerisine az miktarda su dökülünce bir müddet sonra kireç parçasının kabardığı ve yavaş yavaş çatlayarak dağıldığı ve aynı zamanda sıcaklıkla birlikte buhar meydana geldiği görülür. CaO + H2O Sönmemiş kireç + Su Ca(OH) 2 + ISI ( kcal) Sönmüş Kireç + Isı HİDRATASYON (Söndürme) Ancak, kirecin söndürülmesi işlemi görüldüğü kadar basit ve kolay bir işlem değildir. Söndürme işlemi tam olarak yapılmadan içinde kısmen sönmemiş kireç bulunan malzemenin yapılarda kullanılması durumunda zamanla deformasyon ve çatlaklar meydana gelir. Çünkü kireç, sönmüş kireç haline gelirken hacmi 2 ile 2,5 kat artmaktadır. Söndürme işlemi sonunda elde edilen toz halindeki sönmüş kireç, kuru halde ve torbalar içinde depolarda saklanır. Kirecin üretimi günümüzde modern tesislerde yapılmaktadır. Sönmüş kireç, bazik karakterde bir malzeme olduğundan demir ve çelikle tepkimeye girmez. Buna karşılık alüminyum, kurşun ve pirinçle kimyasal reaksiyona girebilir. 12

4 Sönmüş kireç kalsiyum hidroksit (Ca(OH)2), kuvvetli bir alkali ve yakıcı olduğundan havanın karbondioksiti (CO2) ile birleşerek karbonat oluşturur, yani tekrar kalsiyum karbonatı meydana getirir. Bu Karbonatlaşma reaksiyonu ise kirecin sertleşmesi olayıdır. Ca(OH) 2 + CO2 CaCO 3 + H2O (Rutubet) Sönmüş Kireç + Karbondioksit Kireç taşı + Su KARBONATLAŞMA (Sertleşme) Kireç hamuru kururken, kendini çeker, büzülür ve çatlar. Bu sebeple, kireç hamuru kendi başına kesinlikle kullanılmaz. Yapıştırıcı, bağlayıcı olarak kumla karıştırılmış şekli kullanılır. Böylece elde edilen harcın büzülüp çekmesi önlenir. Karbondioksitin (CO2) bünye içine girmesi sağlanmış olur, sertleşmesi kolaylaştırılır. Aksi halde karbonatlaşma çok uzun sürer. Kireçler sertleşme şartlarına göre HAVA KİREÇLERİ ve SU KİREÇLERİ diye ikiye ayrılır; 1) Hava Kireçleri; Havadaki karbondioksiti alarak sertleşen kireçlerdir. Üç türü vardır. a) Beyaz Kireç b) Dolamit Kireci c) Karpit Kireci 2) Su Kireçleri (Hidrolik Kireç); Bu kireçler hava kireçlerinden farklı olarak su İçerisinde sertleşme özelliğine sahiptirler. Kirecin Önemli Özellikleri ve Kullanımı Kireç, yüksek incelik ve yüzey alanı ile kimyasal reaktiviteyi, çökeltme hızını, hamur verimini ve plastikliği arttırır. Nitekim bileşiminde kireç kullanılan harçlar, yüksek plastiklik özellikleri ve şekildeğişimi yapabilme yeteneğinden dolayı duvar sıvaları için çok uygundur. Kireçle yapılan sıvalar çimento harcı ile yapılan sıvalara göre daha az çatlar. Kireç, sıva ve harçlara plastisite ve işlenebilirlik kazandırmak amacıyla eklenir. Melez harç adı verilen bu harçlar; 1 kısım çimento, 1-2 kısım kireç ve 5-6 kısım kumdan oluşur. Karayollarında stabilizasyon malzemesi olarak, Bitümlü karışımlarda katkı maddesi olarak, Gazbeton üretiminde Kireç-Kum tuğlası üretimi ve Badana işlerinde kullanılmaktadır. 13

5 Kirecin Kullanımında Dikkat Edilecek Hususlar Kireç ile fazla kalın harç sıvası yapılmamalıdır. Aksi takdirde CO2 harcın içine fazla oranda giremez ve iç kısımlar plastik sertleşemez. Su ile temas eden yapılarda kullanılmamalıdır. Kireç su içinde erir. Taşıyıcı elemanların yapımında bağlayıcı madde olarak kullanılmamalıdır. Kirecin birçok yapı malzemesine yapışma yeteneği iyi, fakat mekanik özellikleri zayıftır 14

6 PUZOLAN Tek başına bağlayıcı özelliği çok az yada hiç olmayan, fakat kireç gibi kalsiyum hidroksit içeren maddelerle birleştiğinde bağlayıcı özellik gösteren silis veya silis-alümin kökenli doğal yada yapay malzemelere Puzolan, bu özelliğe ise Puzolanik Özellik denir. SiO 2 + Ca(OH)2 Puzolan + Sönmüş kireç CaO.SiO 2.H 2 O (C-S-H) Kalsiyum-Silikat-Hidrate PUZOLANİK REAKSİYON Binlerce yıl önce kullanılmaya başlanan Puzolanik Maddeler oluşumu bakımından iki gruba ayrılır; PUZOLANİK MADDELER Volkanik kökenli doğal puzolanlar Volkanik camlar Volkanik tüfler ve tras Doğal Puzolanlar Isıl işlem görmüş killer ve diatomitler Killer ve şeyller Dolamitler Yapay Puzolanlar Uçucu kül Silis dumanı Yüksek fırın cürufu Pirinç Kabuğu Külü Volkanik Tüfler ve Tras Volkanizma faaliyetleri ile doğal olarak oluşmuş Volkanik tüfler ve Tras, yüksek silis ve alümin içerikleriyle asit karakterli olup, bazik karakterli olan kireç ile aktif hale geçmek için asit baz reaksiyonuna girerler. Çimento ve beton üretiminde katkı maddesi olarak kullanılabilirler. Killer ve Şeyller Kil mineralleri kristal yapılı olup, killerin ve şeyllerin hammadde formları puzolanik özellik göstermez. Ancak o C arasında ısıl işlemle kalsine olurlar ve puzolanik özellik kazanırlar. 15

7 Uçucu Kül; Kömürle çalışan termik santral bacalarında tutulan çok ince toz haldeki atık maddelerdir. Uçucu kül gri renklidir. Küresel şekillidir Tane çapı μm arasındadır. Yoğunluğu 2,1 2,7 g/cm 3 Özgül yüzeyi cm 2 /g F ve C tipleri vardır. Uçucu kül, beton üretiminde mineral katkı maddesi olarak kullanılarak, Puzolanik özelliğinden, çimento-agrega arasındaki çok küçük boşlukları doldurma özelliğinden ve küresel tanecik yapısı dolayısıyla taze betonun işlenebilirliğini iyileştirme yeteneğinden yararlanılır. Silis Dumanı; Ferro-krom tesislerindeki üretim sırasında bir yan ürün olarak elde edilen çok ince taneli toz halindeki endüstriyel atık maddedir. Gri Renklidir Düzgün yüzeyli, küresel Tane çapı μm Yoğunluğu ~2.2 g/cm 3 Özgül yüzeyi ila cm 2 /g Yüksek Fırın Cürufu; metal endüstrilerinin yan ürünü olarak ortaya çıkar. Cüruflar, elde edildikleri metal endüstrisinin ana ürün tipine ve üretim yöntemlerine bağlı olarak birbirinden farklı kimyasal bileşenlere ve özelliklere sahiptir. Örneğin, nikel ve bakır gibi metallerin cürufları yalnızca puzolanik özelliğe sahipken, demir-çelik üretiminden elde edilen yüksek fırın cüruflarının (YFC) kendi başına bağlayıcı olma özelliği vardır. Uçucu Kül, Silis Dumanı ve Yüksek Fırın Cürufu gibi yapay puzolanik maddeler, üstün geometrik özellikleri, yüksek silis ve alümin içerikleri ile çimento ve beton üretiminde sağladıkları ekonomiklik, işlenebilirlik ve doluluk gibi avantajları nedeniyle mineral katkı maddeleri olarak kullanılırlar. 16

8 ÇİMENTO Çimento; çok ince öğütülmüş toz halinde olup, su ile birleştiğinde önce şekil verilebilir (plastik) hamur kıvamında iken, hidratasyon reaksiyonu ile zamanla sertleşerek dayanım kazanan hidrolik türden yapay bir bağlayıcı malzemedir. Çimento, yaklaşık %70 kalker ve %30 kil karışımının 1400 C de pişirilmesiyle elde edilen klinkere, erken katılaşmayı (priz) önlemek için %2~6 oranında alçıtaşı (jips, CaSO4.2H2O) ilave edilerek üretilir. Dünyada ilk çimento üretimi, 1824 yılında İngiltere nin Leeds kentinde bir duvarcı ustası olan İngiliz Joseph Aspdin tarafından ince taneli kalker ve kil karışımının pişirilmesinin ardından öğütülerek gerçekleştirilmiştir. O dönem çimento, sertleşmiş haliyle İngiltere nin Portland adasında bulunan gri renkli, sağlam ve dayanıklı taşlara benzetildiğinden, Portland Çimentosu adıyla patent alınmıştır. Türkiye de ilk çimento fabrikası ise, 1911 yılında Kocaeli / Darıca da kurulan Aslan Çimento Fabrikası olmuştur. Bugün Türkiye, 40 civarındaki çimento fabrikası ve toplam 69 milyon ton yıllık çimento üretimi ile Avrupa nın ikinci, dünyanın ise beşinci büyük üreticisi konumundadır. 17

9 ÇİMENTONUN ÜRETİMİ Çimentonun üretimi genel olarak 4 temel aşamada gerçekleştirilir. Bunlar; Aşamalar İşlemler 1 Hammadde hazırlama Hammaddeleri (Kalker ve Kil) kırma Hammaddeleri uygun oranlarda karıştırma Hammadde karışımını öğütme 2 Pişirme Toz karışımı ön ısıtma Toz karışımı dönel fırında pişirme Klinker ürünü hava ile soğutma 3 Öğütme Klinkere alçıtaşı ve katkılar ekleme Karışımı öğütme 4 Depolama / Paketleme Çimento ürünü toz halinde silolarda depolama veya Graf kağıt torbalarda paketleme 1000 kg Portland çimentosu üretebilmek için yaklaşık 1600 kg hammadde kullanılır. ÇİMENTONUN ÜRETİM SÜRECİ Kalkerin ocaktan çıkarılması ve kırılması Diğer Hammaddeler Kilim ocaktan çıkarılması ve ezilmesi Depolama Depolama Öğütme ve harmanlama Öğütme ve harmanlama Depolama ve son harmanlama Ön ısıtma Pişirme fırını Alçı taşı Son öğütme Depolama / Paketleme SATIŞ 18

10 Çimento hammaddelerinin yüksek sıcaklıkta pişirilmesi esnasında kalkerin ayrışması sonucu Kireç (CaO), kilin ayrışması sonucu ise Silis (SiO2) Alümin (Al2O3) ve Demir Oksit (Fe2O3) ana maddeleri oluşur. Portland Çimentosunu Oluşturan Hammaddeler; Kalker (kireçtaşı) Kil Alçıtaşı (jips) Portland Çimentosunu Oluşturan Ana Oksitler ve Diğer Oksitler; (Kalsinasyon) Kalsiyum oksit (CaO) [Kireç ] (%63-67) -> kireçtaşı (kalker) den gelir Silisyum oksit (SiO2) [Silis ] (%20-25) -> kilden gelir Alüminyum oksit (Al2O3) [Alümin ] (%5-9) -> kilden gelir Demir oksit (Fe2O3) [Demir ] (%2-4) -> kalker ve kilden gelir Magnezyum oksit (MgO) [Magnezi ] (%0,5-3) -> kireçtaşı (kalker) gelir Sodyum oksit (Na2O) [Alkali ] -> kilden gelir Potasyum oksit (K2O) [Alkali ] -> kilden gelir Kükürt trioksit (SO3) [Kükürt ] (%1-2) -> alçıtaşından gelir 4 Ana Oksit 4 Diğer Oksit Çimentonun üretim sürecinde, hammaddelerin döner fırında pişirilmesiyle oluşan ana maddeler (kireç, silis, alümin, demir-oksit) buradaki yüksek sıcaklığın etkisiyle kendi aralarında birleşerek çimentonun anabileşenleri (karma oksitleri) olarak bilinen silikatları ve alüminatları meydana getirir. Çimentonun Anabileşenleri (Karma Oksitleri) Tipik Oranı (%) 1. Trikalsiyum silikat C3S = 3CaO.SiO Dikalsiyum silikat C2S = 2CaO.SiO Trikalsiyum alüminat C3A = 3CaO.Al2O Tetrakalsiyum alüminoferrit C4AF = CaO.Al2O3.Fe2O3 6 8 Çimentoyu Oluşturan Karma Oksitlerin Çimento Özelliklerine Etkileri C2S; C3S; C3A nihai dayanıma katkısı çok büyük, reaksiyon hızı yavaş ve hidratasyon ısısı düşüktür. erken dayanıma katkısı çok büyük, reaksiyon hızı ve hidratasyon ısısı orta düzeydedir. Erken dayanımı yüksek olan çimentolarda miktarı fazladır. dayanıma katkısı çok az, reaksiyon hızı yüksek ve hidratasyon ısısı çok fazladır. Çok yüksek reaksiyon hızı, klinkere az miktarda katılan alçıtaşı ile yavaşlatılır. C4AF dayanıma katkısı çok az, reaksiyon hızı ve hidratasyon ısısı orta düzeydedir. 19

11 Çimentoyu oluşturan anabileşenlerin su ile birleştiğinde başlattıkları kimyasal reaksiyonlar HİDRATASYON olarak isimlendirilir. Hidratasyon olayının başlıca önemli özellikleri; Hidratasyon reaksiyonları, ısı açığa çıkaran (ekzotermik) türdendir. Hidratasyon, çimentonun su ile birleşmesiyle başlayıp, ilk zamanlarda hızlı olarak gerçekleşir ve zamanla azalarak devam eder. Çimento hamuru, hidratasyon reaksiyonları sonucunda, önce katılaşır ve zamanla serleşerek dayanım kazanır. Hidratasyon reaksiyonlarının devam edebilmesi için ortamda suya ihtiyaç vardır. Çimento hamuru bağlayıcılık özelliğini ve dayanımını, ayrıca geçirimsizlik özelliğini hidratasyon reaksiyonları sonucunda oluşan hidratasyon ürünleri ile kazanır. Çimentonun anabileşenleri, birbirinden farklı kimyasal özellikleri ile çimentonun dayanım kazanma sürecinde hidratasyon hızı, hidratasyon ısısı ve oluşturdukları hidratasyon ürünleri bakımından farklı etkiler gösterirler. Çimentodaki ana bileşenlerin relatif özelikleri Özellikler C 3 S C 2 S C 3 A C 4 AF Reaksiyon Hızı Orta Yavaş Hızlı Orta Hidratasyon Isısı Orta Az Çok yüksek Orta Dayanıma Katkısı İlk Günlerde Sonunda Yüksek Orta Düşük Yüksek Düşük Düşük Düşük Düşük C3A nın hızlı reaksiyona girme eğilimi nedeniyle çimentonun erken katılaşma olayını yavaşlatmak ve işlenebilirlik için betona yeterli zamanı kazandırabilmek amacıyla, çimentonun üretim sürecinde klinker ara ürününe alçıtaşı katılarak katılaşma olayı yavaşlatılır. 20

12 Çimentonun anabileşenleri ile su arasında başlayan hidratasyon reaksiyonları sonucunda oluşan hidratasyon ürünleri, çimentoya bağlayıcılık ve alkalinite gibi özellikleri kazandırır. Çimentonun bazı hidratasyon reaksiyonları C 3 S C 2 S C 3 A Çimentonun hidratasyon ürünleri C-S-H CaO.SiO 2.H 2O Kalsiyum silikat hidrat Tobermorit C-H Ca(OH) 2 Kalsiyum hidroksit Portlandit C-A-S-H 3CaO.Al 2O 3.3CaSO 4.31H 2O Kalsiyum sülfo-alüminat hidrat Etrenjit C-A-H CaO.Al 2O 3.H 2O Kalsiyum alüminat hidrat C3A ve alçıtaşı arasındaki reaksiyonlar ile etrenjit (candlot tuzu) adı verilen hidratasyon ürünü oluşurken %223 gibi büyük bir hacim artışı meydana gelir. Hidratasyonun ilk zamanlarında oluşan etrenjit, henüz plastik kıvamdaki çimento hamurunda genleşme gibi olumsuz durumlara yol açmaz. 21

13 ÇİMENTO TİPLERİ Çimentonun, kullanılacağı yapı türüne, maruz kalacağı çevresel şartlara ve üretim koşullarına göre farklı özelliklerde olması arzu edilir. Nitekim hammaddelerinin özelliklerine ve oranlarına bağlı olarak, çimentonun anabileşenlerinin miktarında değişiklik olması ve üretim sürecinde farklı türde ve miktarda katkılar kullanılması sonucu değişik tipte Portland çimentoları üretilebilmektedir. Çimentolarla ilgili yeni Türk standardı olan TS EN Genel Çimentolar standardında, 27 farklı genel çimento, aşağıda verilen 5 ana tip olmak üzere gruplandırılmıştır. 1. CEM I : Portland çimentosu 2. CEM II : Portland-kompoze çimento 3. CEM III : Yüksek fırın cüruflu çimento 4. CEM IV : Puzolanlı çimento 5. CEM V : Kompoze çimento TS EN standardında çimentoların tanımı için aşağıdaki 5 özellik dikkate alınır; 1) Ana çimento tipi 2) Portland çimentosu klinkeri oranı 3) İkinci ana bileşen 4) Standart dayanım sınıfı (28 günlük) 5) Dayanım kazanma hızı Ülkemizde TS EN 197-1'e göre, çimentoların üç standart dayanım sınıfı bulunmaktadır. 1) 32.5 MPa 2) 42.5 MPa 3) 52.5 MPa Ayrıca her dayanım sınıfı için de aşağıdaki iki erken dayanım hızı tanımlanmıştır. 1) Yavaş erken dayanımlı (L) 2) Normal erken dayanımlı (N) 3) Hızlı erken dayanımlı (R) İkinci ana bileşeni belirten harflerin anlamı ise; S : granüle yüksek fırın cürufu; D : silis dumanı; P : doğal puzolan; Q : doğal kalsine puzolan; V : silissi uçucu kül; W : kalkersi uçucu kül; T : pişmiş şist; M : yukarıdakilerden ikisi veya daha fazlası L : kalker 22

14 Çimento türlerinin gösterimine açıklayıcı bir örnek; TS EN 197-1'e göre Çimento Türleri EN İYİ ÇİMENTO YOK! AMACA EN UYGUN ÇİMENTO VAR CEM I 42.5 ve CEM I 52.5 çimentoları CEM I 32.5 a göre; Daha ince öğütülmüşlerdir ve daha fazla kalker içerirler. Hidratasyon ısıları fazladır ve daha fazla karışım suyu gerektirirler. Bileşiminde C3S daha fazla olduğundan dayanımları daha fazladır. Bu nedenle PÇ32.5'a kıyasla daha fazla Ca(OH)2 oluşur. Bu yüzden kimyasal dayanıklılıkları daha azdır. Bu çimentolar yüksek yapılar için arzu edilen özelliklere sahiptirler. Ancak barajlar, deniz yapıları, sülfatlı zeminlerde yapılacak inşaatlar için uygun değillerdir. 23

15 ÇİMENTONUN ÖZELLİKLERİ Özgül Ağırlık Ağırlığın dolu hacme oranı olarak ifade edilen özgül ağırlık, bileşiminde mineral katkılar kullanılan çimentolarda 2,95-3,05 g/cm 3 civarında iken, katkısız türden Portland çimentolarında 3,05-3,15 g/cm 3 civarındadır. Dozaj: Yerine dökülmüş ve sıkıştırılmış bir metreküp betondaki çimentonun kilogram cinsinden miktarıdır. İncelik Portland çimentosu çok ince toz halindedir ve tane büyüklükleri mikron arasında değişir. Çimentonun üretim sürecinde, klinker ara ürünü ile alçıtaşı karışımı ne kadar ince taneli olarak öğütülürse, elde edilen çimento tanelerinin yüzeylerinin toplamı o kadar artmaktadır. Bu durumda, su ile temas eden tanelerin yüzeyi daha fazla olmakta, kimyasal reaksiyonlar daha hızlı ve daha iyi gelişebilmektedir. Çimentonun inceliğini belirleyebilmek için, Blaine aleti yardımıyla belirli bir miktar çimentoyu oluşturan tanelerin toplam özgül yüzey alanı belirlenir. Portland çimentosunun Blaine incelik değeri en az 2800 cm 2 /g olmalıdır. Türkiye'de üretilen çimentoların inceliği cm 2 /g civarındadır. Çimento tanelerinin ortalama büyüklüğü 30 mikron, Hidratasyon derinliği üç ayda yaklaşık 5,2 mikron Çimento İnceliğinin Etkileri Çimento ne kadar ince olursa o kadar çok su ihtiyacı olacaktır. Taneler inceldikçe daha büyük ısı açığa çıkacaktır. İnceliğin artması üretim maliyetini artırır, fakat betonun dayanımı da artar. Çimento inceliği arttıkça erken yaşta kazanılan mukavemet artar. Su kusma olayı azalır fakat rötrenin ve çatlamaların artmasına neden olur. Ortam neminden çok etkilenir ve kolay bozulur. Priz süresi kısalacağından bunu önlemek için alçıtaşı miktarı artırılması gerekir. 24

16 Priz Süresi Çimentonun su ile birleşmesiyle başlayan hidratasyon reaksiyonları sonucu çimento hamurunun zamanla katılaşarak plastiklik özelliğini kaybetmesi olayına PRİZ denir. Uygulamada betona istenilen şeklin verilebilmesi için, çimento hamuru başlangıçtaki plastik kıvamını yeterli bir süre koruması istenir. Çimentonun priz süresi, Vicat Aleti denilen sabit bir ağırlık altındaki standart bir iğnenin, hazırlanan çimento hamuruna belirli miktarda batma durumuna bağlı olarak belirlenir. Priz Başlama Süresi: çimentonun su ile birleştirildiği an ile çimento hamurunun katılaşarak plastik özelliğini kaybettiği an arasındaki süredir. Priz Sona Erme Süresi: çimento ve suyun birleştirildiği an ile çimento hamurunun tamamen katılaştığı (sertleşmenin başladığı) an arasındaki süredir. Ani Priz: Çimento üretimi esnasında alçıtaşı kullanılmadığı veya yeterinden çok daha az kullanıldığı takdirde, C3A ve C4AF, su ile çok hızlı reaksiyona girerek çok kısa sürede çimento hamurunun erkenden katılaşması olayıdır. Ani priz gösteren çimento hamurunun karılma işlemine devam edilse bile tekrardan plastik durum elde edilemez. Yalancı Priz: Çimento üretiminde yeterli miktarda alçıtaşı kullanılmış olsa bile, bazen çimento hamurunun, normal süresinden çok önce (3-5 dakika içinde) katılaşması olayıdır. Ancak, yalancı priz olayında çimento hamurunun karılma işlemine devam edilirse, bu anormal katılaşma olayı ortadan kalkmakta ve dayanım kaybı olmamaktadır. Normal Portland çimentolarında, priz olayının 1 saatten önce başlamaması ve 10 saatten önce tamamlanması istenir. Çimentoların priz sürelerini etkileyen faktörler: Sıcaklık; sıcak ortamlarda hidratasyon olayı hızlandığından priz süresi kısalır. Karıştırma suyu; fazla miktarda karışım suyu kullanmak priz süresinin uzatır. Çimentonun bekleme süresi; üretildikten sonra uzun süre bekletilmiş çimentolarda dış ortamdan alınan nem dolayısıyla kısmen hidrate olan çimento taneleri nedeniyle priz olayı daha geç başlar. 25

17 Hidratasyon ısısı Çimentoyu oluşturan anabileşenlerin su ile yaptıkları ekzotermik kimyasal reaksiyon (hidratasyon) nedeniyle bir miktar ısı açığa çıkar. Bu hidratasyon ısısının açığa çıkma hızı, çimento bileşenleri ile su arasındaki kimyasal reaksiyonların hızına bağlıdır. Hidratasyon ısısının kısa zamanda ve fazla miktarda açığa çıkmasıyla, betonda sıcaklık derecesi yükselir, katılaşma olayı daha da hızlanır, betonun yapısındaki su daha hızlı buharlaşır. Ayrıca, özellikle baraj gibi büyük kütle betonlarında açığa çıkan hidratasyon ısısı yüzeylerden kolayca uzaklaşırken iç kısımlarda birikerek iç-dış sıcaklık farkı, termal genleşme ve suyun buharlaşması nedeniyle taze betonda sakıncalı çatlaklar oluşur. Çimentonun inceliği arttıkça, tanelerin toplam yüzey alanı ve birim zamanda hidrate olan çimento miktarı arttığından daha fazla hidratasyon ısısı açığa çıkar. Çimentonun karma oksitleri hidrate olurken açığa çıkan ısı miktarları aşağıda verilmiştir. Rötre Rötre; taze betonun içerisindeki suyun çevresel, fiziksel veya kimyasal nedenlerle azalması (buharlaşması) sonucunda meydana gelen büzülme olayıdır. Çekme dayanımı zayıf olan betonda rötre olayı sonucunda çatlaklar meydana gelir. Bu çatlaklar betonun geçirimliliğini artırır, donatının korozyonunu kolaylaştırır ve betonun dayanıklılığını azaltır. Oluşum nedenlerine ve mekanizmasına bağlı olarak 5 farklı rötre çeşidi vardır; Aşamalar İşlemler 1 Hidrolik Rötre Betonun boşluklarındaki suyun kaybı ile ortaya çıkar 2 Termik Rötre Kütle betonlarında iç-dış sıcaklık farkı nedeniyle meydana gelen farklı termal genleşme sonucu ortaya çıkar 3 Bünyesel Rötre Çimento hidratasyon ürünlerinin daha az hacim kaplamasından dolayı ortaya çıkar. 4 Erken plastik Rötre Betonda terlemenin buharlaşmayı karşılayamaması nedeniyle ortaya çıkar. 5 Karbonatlaşma Rötresi Sertleşmiş betonda karbonatlaşma reaksiyonu ile ortaya çıkan suyun buharlaşması sonucu ortaya çıkar. 26

18 Hacim Sabitliği Çimentonun bileşiminde fazla miktarda bulunabilen kalsiyum oksit (CaO=serbest kireç) veya magnezyum oksit (MgO) maddelerinin beton sertleştikten çok sonra suyla hidratasyonu sonunda çimento hamurunun yapısında genleşen ürünler meydana getirerek, betonun içyapısında iç gerilmelere ve çatlamalara yol açabilmektedir. Çimentonun hacim sabitliği, TS EN standardına uygun olarak, Le Chatelier (Löşatölye) deney aleti kullanılarak hacim genleşmesi yöntemiyle tayin edilmektedir Basınç Dayanımı Çimento, suyla birleştikten hemen sonra başlayan hidratasyon reaksiyonlarında oluşan CSH, CAH ve Ca(OH)2 gibi hidratasyon ürünleri ile dayanımını kazanır. Çimento hamurunun dayanımını kazanmasında, hidratasyon ürünlerinden en büyük pay CSH jellerine aittir. Çimentonun hidratasyonu büyük ölçüde ilk zamanlarda olurken, ilerleyen zamanlarda azalan hızla devam eder. Dolayısıyla çimento hamuru, dayanımının önemli bölümünü suyla birleşmesinden ilk birkaç gün içerisinde kazanır. Çimentoların kalitesini belirlemede en önemli gösterge olarak 7 ve 28 günlük dayanımları esas alınır. Öğle ki, çimentoların (CEM II 32,5 R) veya (CEM I 42,5 R) gibi gösterimlerinde, standart çimento harçlarının 28 günlük dayanımlarının 32,5 MPa ve 42,5 MPa olduğunu ifade eder. Çimentonun inceliği arttıkça, aynı süreler için kazanılan dayanım miktarı daha fazla olur. Farklı kür sürelerindeki beton dayanımları ile çimento inceliği arasındaki ilişki BASINÇ DAYANIMI (MPa) Dayanım Erken Dayanım Nihai Dayanım Sınıfı 2 Günlük 7 Günlük 28 Günlük 32.5 N R N R N R aa 27

19 ÇİMENTO ÇEŞİTLERİ Portland Çimentosu Traslı Çimentolar Uçucu Küllü Çimentolar Cüruf Çimentoları Beyaz Çimento Renkli Çimentolar Diğer Çimentolar Çimentolar depolanırken şu hususlara dikkat edilmelidir. Akarsu ve su birikintisi olan yerlerden uzak olmalıdır. Depo döşemelerinin yüksek olması ve duvarlarda nem bulunmaması ayrıca depo içinin havasız olmaması gerekir. Açıkta bulunacak çimentoların üzeri ve çevresi hava almayacak şekilde naylonla kapatılmalıdır. Depolarda istifler duvardan en az 10 cm uzakta torbalar arasında boşluklar kalmayacak şekilde yapılmalı ve 12 sıradan fazla üst üste konulmamalıdır. Büyük depolarda istiflenecek çimentolar cinslerine göre ayrı ve ilk gelen önce kullanılacak şekilde istiflenmelidir. Beton döşeme üzerine çimentolar ahşap ranza kullanılarak istiflenmeli, üzerleri branda bezi ile örtülerek bir miktar kireç tozu serpiştirilmelidir. Çimentoların depolanmasında bekleme süreleri Portland çimentolarında; 3 ay olması halinde %10-20, 6 ay olması halinde %20-30 kadar mukavemetlerini kaybedileceği dikkate alınmalıdır. Küçük şantiyelerde çimento ambarı yapılmayacak ise çimentolar ahşap ranza üzerine istiflenip üstleri ve altı yağmur geçirmeyen örtü ile örtülüp su ve rutubetten korunmalıdır. 28

KİREÇ. Sakarya Üniversitesi

KİREÇ. Sakarya Üniversitesi KİREÇ Sakarya Üniversitesi KİREÇ Kireç, kireç taşının çeşitli derecelerde (850-1450 C) pişirilmesi sonucu elde edilen, suyla karıştırıldığında, tipine göre havada veya suda katılaşma özelliği gösteren,

Detaylı

YAPI MALZEMESİ. Romalılar devrinde ise su kireci bulunmuş ve su içi inşaatlarında kullanılmıştır.

YAPI MALZEMESİ. Romalılar devrinde ise su kireci bulunmuş ve su içi inşaatlarında kullanılmıştır. Bilinen en eski bağlayıcılardan birisi olan kireç, eski Babil, Mısır, Finikeliler, Hitit ve Persler tarafından hava kireci olarak yapıda kullanılmıştır. Romalılar devrinde ise su kireci bulunmuş ve su

Detaylı

Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi ÇİMENTO KALİTE KONTROL PARAMETRELERİ VE BETON ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi ÇİMENTO KALİTE KONTROL PARAMETRELERİ VE BETON ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi ÇİMENTO KALİTE KONTROL PARAMETRELERİ VE BETON ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Çimento Kalite Kontrol Parametreleri Yeni Çimento Standartları - TS EN 197-1 : Genel Çimentolar-

Detaylı

Çimento Fazları ve Hidratasyonu Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi

Çimento Fazları ve Hidratasyonu Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Çimento Fazları ve Hidratasyonu Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi 1 Çimento Fazları ve Hidratasyonu Belirli bir hesaplama ile bir araya getirilmiş kalker ve kil karışımının döner fırında 1400 C Sıcaklıkta

Detaylı

YAPI MALZEMESİ ÇİMENTO

YAPI MALZEMESİ ÇİMENTO ÇİMENTO 1 Çimento ana bileşenleri oranlarının çimento özellikleri üzerine çok büyük etkileri vardır. Çimento içerisindeki olası bileşen oranlarının tayininde başlıca 3 yöntem kullanılmaktadır. 1.) X-ışını

Detaylı

YAPI MALZEMESİ OLARAK ÇİMENTO

YAPI MALZEMESİ OLARAK ÇİMENTO YAPI MALZEMESİ OLARAK ÇİMENTO Çimento; Su ile ıslatıldığında hidratasyon olayı sonucu sertleşen ve bir daha yumuşamayan hidrolik bağlayıcılara çimento denir. Çimento kelimesi yontulmuş taş kırıntısı anlamındaki

Detaylı

3/2/ ) C 3 S (%25-%60): En önemli özelliği hızlı reaksiyona girmesi, priz alması, dayanım kazandırması ve yüksek ısı açığa çıkarmasıdır.

3/2/ ) C 3 S (%25-%60): En önemli özelliği hızlı reaksiyona girmesi, priz alması, dayanım kazandırması ve yüksek ısı açığa çıkarmasıdır. Çimentonun dayanım kazanabilmesi için reaktif kalsiyum oksit (CaO) ve reaktif silisyum oksit (SiO 2 ) oranları toplamı kütlece en az %50 ve CaO/ SiO 2 2.0 olmalıdır. Çimento içindeki magnezyum oksit (MgO)

Detaylı

FARKLI BAĞLAYICILARIN KALSİYUM ALÜMİNAT ÇİMENTOSU ESASLI HARÇLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ. Prof. Dr. İsmail Özgür YAMAN

FARKLI BAĞLAYICILARIN KALSİYUM ALÜMİNAT ÇİMENTOSU ESASLI HARÇLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ. Prof. Dr. İsmail Özgür YAMAN FARKLI BAĞLAYICILARIN KALSİYUM ALÜMİNAT ÇİMENTOSU ESASLI HARÇLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Prof. Dr. İsmail Özgür YAMAN SUNUM İÇERİĞİ Kalsiyum Alüminat Çimentosu (KAÇ) PÇ KAÇ KAÇ Uygulama Alanları KAÇ Hidratasyonu

Detaylı

ÇİMENTO SU KATKILAR. Fatma Kantarcıoğlu Yaldız* Kimya Mühendisi Çimento Laboratuvar Sorumlusu

ÇİMENTO SU KATKILAR. Fatma Kantarcıoğlu Yaldız* Kimya Mühendisi Çimento Laboratuvar Sorumlusu ÇİMENTO SU KATKILAR Fatma Kantarcıoğlu Yaldız* Kimya Mühendisi Çimento Laboratuvar Sorumlusu İÇERİK Çimento tanım, tarif ve standartlar Çimento tipleri, sınıflandırılması Çimento üretimi Betonda kullanılan

Detaylı

ALÇI ALÇI Tabiatta bazen anhidrit (susuz kalsiyum sülfat) bazen de jips (%21 kadar su taşıyan kalsiyum sülfat) minerali olarak karşımıza çıkan alçıtaşı en fazla ihmal edilen hammadde kaynaklarımızdandır.

Detaylı

ÇİMENTO ve -Çimento Türleri-

ÇİMENTO ve -Çimento Türleri- ÇİMENTO ve -Çimento Türleri- Hayat BOZKIR Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği (TÇMB) 10.05.2012 YÜF Beton ve Beton Bileşenleri Semineri ÇİMENTO Tanımı Üretimi Türleri ÇİMENTO malzemesi önemli bir yapı

Detaylı

YAPI MALZEMESİ BAĞLAYICI MADDELER

YAPI MALZEMESİ BAĞLAYICI MADDELER YAPI MALZEMESİ BAĞLAYICI MADDELER BAĞLAYICI MADDELER İnce toz halinde olan ve su eklenmesi ile hamur haline geldikten sonra zamanla plastikliğini kaybedip sertleşen, bağlayıcı özelliği olan malzemelere

Detaylı

Fırından çıkan ve hava ile ani soğutulan koyu gri renkli çimento klinkeri bu haliyle suya karşı hassas değildir, yani su ile birleşerek sertleşmez. Kl

Fırından çıkan ve hava ile ani soğutulan koyu gri renkli çimento klinkeri bu haliyle suya karşı hassas değildir, yani su ile birleşerek sertleşmez. Kl YAPI MALZEMESİ BAĞLAYICILAR ÇİMENTOLAR Çimento: Su ile ıslatıldığında hidratasyon olayı sonucu sertleşen ve bir daha yumuşamayan hidrolik bağlayıcılara çimento denir. Yaklaşık %70 kalker, %30 kil karışımı

Detaylı

Hazırlayan: İnş.Yük.Müh. Yasin Engin yasin.engin@gmail.com www.betonvecimento.com

Hazırlayan: İnş.Yük.Müh. Yasin Engin yasin.engin@gmail.com www.betonvecimento.com ATIK SU ARITMA TESIİSIİ UÇUCU KUÜ L KULLANIMI Hazırlayan: İnş.Yük.Müh. Yasin Engin yasin.engin@gmail.com www.betonvecimento.com 12/1/2014 1. GİRİŞ Atık su arıtma tesislerinde özellikle atık su ile temas

Detaylı

YAPI MALZEMESİ OLARAK BETON

YAPI MALZEMESİ OLARAK BETON TANIM YAPI MALZEMESİ OLARAK BETON Concrete kelimesi Latinceden concretus (grow together) ) kelimesinden gelmektedir. Türkçeye ise Beton kelimesi Fransızcadan gelmektedir. Agrega, çimento, su ve gerektiğinde

Detaylı

1-1. çimentolar üretimi ve çeşitleri. Paki Turgut

1-1. çimentolar üretimi ve çeşitleri. Paki Turgut çimentolar üretimi ve çeşitleri 1-1 Paki Turgut Kaynaklar 1) Turhan Y. Erdoğan, Beton 2) İlker Bekir Topçu, Beton Teknolojisi, 2006. 3) Domone P, Illston J, Construction Materials, 4th Edition 4) Mindess

Detaylı

ÇİMENTODA YENİ STANDARDLAR VE MİNERAL KATKILAR

ÇİMENTODA YENİ STANDARDLAR VE MİNERAL KATKILAR ÇİMENTODA YENİ STANDARDLAR VE MİNERAL KATKILAR Asım YEĞİNOBALI (*) 1. GİRİŞ TS EN 197-1 Çimento - Bölüm 1: Genel Çimentolar - Bileşim, Özellikler ve Uygunluk Kriterleri Standardı TSE Teknik Kurulu nun

Detaylı

http://site4.ht.web.tr/urunler.php?kat=2

http://site4.ht.web.tr/urunler.php?kat=2 6. BAĞLAYICILAR Taş, tuğla, çakıl, kum vb. doğal veya yapay yapı malzemesini birbirine sağlam bir şekilde bağlayarak uzun süre kütle halinde dayanıklılığını sağlayan (alçı, kireç, çimento, bitüm, katran

Detaylı

YAPI MALZEMELERİ. Kaynaklar

YAPI MALZEMELERİ. Kaynaklar YAPI MALZEMELERİ Kaynaklar 1. Malzeme Bilgisi, Prof. Dr. Bülent BARADAN, Dokuz Eylül Üniversitesi Müh.Fakültesi Yayınları Yayın No: 307, 2006. 2. Malzeme Bilgisi, Prof. Dr. İlker Bekir TOPÇU, Eskişehir

Detaylı

YAPI MALZEMESİ PUZOLANLAR

YAPI MALZEMESİ PUZOLANLAR PUZOLANLAR İçinde fazla miktarda kolloidal elemanlar, özellikle aktif silis içeren maddelerdir. Puzolanların tek başına bağlayıcı özelliği ya çok azdır yada hiç yoktur. Ancak başka bir bağlayıcı ile örneğin

Detaylı

Portland çimentosu, kalker ve kil karışımı. hammaddelerin pişirilmeleri ile ortaya çıkan ve klinker

Portland çimentosu, kalker ve kil karışımı. hammaddelerin pişirilmeleri ile ortaya çıkan ve klinker ÇİMENTOLAR Portland çimentosu, kalker ve kil karışımı hammaddelerin pişirilmeleri ile ortaya çıkan ve klinker olarak adlandırılan malzemenin çok az miktarda alçıtaşı ile birlikte öğütülmesi sonucunda elde

Detaylı

1-2. çimentolar hidratasyon. Paki Turgut

1-2. çimentolar hidratasyon. Paki Turgut çimentolar hidratasyon 1-2 Paki Turgut Kaynaklar 1) Turhan Y. Erdoğan, Beton 2) İlker Bekir Topçu, Beton Teknolojisi, 2006. 3) Domone P, Illston J, Construction aterials, 4th Edition 4) indess S et al.,

Detaylı

YAPI MALZEMESİ ÇİMENTO

YAPI MALZEMESİ ÇİMENTO ÇİMENTO 1 Tarihçe Hidrolik özellikli, diğer bir deyişle su altında da sertleşebilme gösteren ve bozulmayan bağlayıcı madde elde etmek amacıyla başlayan yoğun çalışmalar 1755 yılına rastlar. Bu çalışmaların

Detaylı

ISIDAÇ 40 Esaslı Yüksek Performanslı Beton. Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi

ISIDAÇ 40 Esaslı Yüksek Performanslı Beton. Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi ISIDAÇ 40 Esaslı Yüksek Performanslı Beton Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi ISIDAC 40 ın Beton İmalatlarında Kullanımı - ISIDAC 40 Esaslı Beton İmalatları 20. YY başlarından bu yana üzerinde sıklıkla

Detaylı

ISIDAÇ 40. karo. Özel ürünleriniz için özel bir çimento!

ISIDAÇ 40. karo. Özel ürünleriniz için özel bir çimento! karo Özel ürünleriniz için özel bir çimento! Çimsa Kalsiyum Alüminat Karo Uygulamaları www.cimsa.com.tr, 10 yılı aşkın süredir Çimsa tarafından, TS EN 14647 standardına uygun olarak üretilen Kalsiyum Alüminat

Detaylı

Çimentolu Sistemlerde Çatlak Oluşumları. Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi

Çimentolu Sistemlerde Çatlak Oluşumları. Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Çimentolu Sistemlerde Çatlak Oluşumları Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi 1 Betonda Çatlak Oluşumu Sebepleri: 1. Kimyasal Reaksiyonlar Kaynaklı Çatlaklar 2. Hacim Kararsızlığı Kaynaklı Çatlaklar 2

Detaylı

ISIDAÇ 40. yapı kimyasalları. Özel ürünleriniz için özel bir çimento!

ISIDAÇ 40. yapı kimyasalları. Özel ürünleriniz için özel bir çimento! ISIDAÇ 40 yapı kimyasalları Özel ürünleriniz için özel bir çimento! Çimsa ISDAÇ 40 Kalsiyum Alüminat Çimentosu Yapı Kimyasalları Uygulamaları www.cimsa.com.tr ISIDAÇ 40, 10 yılı aşkın süredir Çimsa tarafından,

Detaylı

Beton Melike Sucu ZEMİN BETONLARINDA KALSİYUM ALÜMİNAT ÇİMENTOSU KULLANIMI. Nisan, 17

Beton Melike Sucu ZEMİN BETONLARINDA KALSİYUM ALÜMİNAT ÇİMENTOSU KULLANIMI. Nisan, 17 Beton 2017 Melike Sucu ZEMİN BETONLARINDA KALSİYUM ALÜMİNAT ÇİMENTOSU KULLANIMI Nisan, 17 İçerik NEDEN KAÇ KAÇ MİKROYAPI VE KİMYASAL ÖZELLİKLERİ KAÇ HİDRATASYONU ATAKLARA KARŞI DAYANIM KİMYASAL ATAKLAR

Detaylı

mineral katkılar Paki Turgut

mineral katkılar Paki Turgut 2 mineral katkılar Paki Turgut Kaynaklar 1) Hewlett PC, Cement Admixture: uses and applications, Cement Admixture Association 2) Domone P, Illston J, Construction Materials, 4th Edition 3) Mindess S et

Detaylı

Betonda Çatlak Oluşumunun Sebepleri. Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi

Betonda Çatlak Oluşumunun Sebepleri. Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Betonda Çatlak Oluşumunun Sebepleri Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi - Prefabrik imalatlarındaki sorunlardan en büyüklerinden biri olan betonun çatlaması kaynaklı hatalı imalatları prefabrik bülteninin

Detaylı

Hazırlayan: İnş.Yük.Müh. Yasin Engin yasin.engin@gmail.com www.betonvecimento.com

Hazırlayan: İnş.Yük.Müh. Yasin Engin yasin.engin@gmail.com www.betonvecimento.com Enjeksiyon Şerbetinde Deniz Suyu Kullanımı: Teknik Raporu Hazırlayan: İnş.Yük.Müh. Yasin Engin yasin.engin@gmail.com www.betonvecimento.com 12/1/2014 DENİZ SUYUNUN ZEMİN GÜÇLENDİRMEDE (JET-GROUT) ÇİMENTO

Detaylı

"Çimento" kelimesi, yontulmuş taş kırıntısı anlamındaki Latince "caementum" kelimesinden türemiştir.

Çimento kelimesi, yontulmuş taş kırıntısı anlamındaki Latince caementum kelimesinden türemiştir. ÇİMENTOLAR ÇİMENTOLAR Su ile karıştırıldığında, hidratasyon reaksiyonları ve işlemleriyle priz alarak sertleşebilen bir hamur meydana getiren ve sertleştikten sonra dayanım ve kararlılığını su içerisinde

Detaylı

Çimento AraĢtırma ve Uygulama Merkezi. Mineral Katkılar- Uçucu Kül

Çimento AraĢtırma ve Uygulama Merkezi. Mineral Katkılar- Uçucu Kül Çimento AraĢtırma ve Uygulama Merkezi Mineral Katkılar- Uçucu Kül Çimento İkame Malzemeleri - Doğal Malzemeler (Tras vb.) - Atık Malzemeler ( Uçucu Kül, Yüksek Fırın Cürufu, Silis Dumanı) ÇĠMENTO HĠDRATASYONUNUN

Detaylı

ISIDAÇ 40. refrakter. Özel ürünleriniz için özel bir çimento!

ISIDAÇ 40. refrakter. Özel ürünleriniz için özel bir çimento! refrakter Özel ürünleriniz için özel bir çimento! Çimsa Kalsiyum Alüminat Refrakter Uygulamaları www.cimsa.com.tr, 10 yılı aşkın süredir Çimsa tarafından, TS EN 14647 standardına uygun olarak üretilen

Detaylı

Çimento Fazları ve Etkileri

Çimento Fazları ve Etkileri Çimento Fazları ve Etkileri Çimsa Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Ocak, 2017 Kalsiyum Alüminat / Portland Çimentosu - Faz Yapıları ve Etkileri 1. Kalsiyum Alüminat Çimentosu Fazları ve Etkileri 2.

Detaylı

SÜPER BEYAZ. yapı kimyasalları. Yüksek performanslı beyaz çimento!

SÜPER BEYAZ. yapı kimyasalları. Yüksek performanslı beyaz çimento! SÜPER BEYAZ yapı kimyasalları Yüksek performanslı beyaz çimento! Süper Beyaz Çimento Yapı Kimyasalları Uygulamaları Beyaz Portland Çimentosu, 100 yılı aşkın süredir dünyada; gerek estetik görüntüler elde

Detaylı

DENĠZ YAPILARI ĠÇĠN BETON TEKNOLOJĠSĠ GÜZ

DENĠZ YAPILARI ĠÇĠN BETON TEKNOLOJĠSĠ GÜZ DENĠZ YAPILARI ĠÇĠN BETON TEKNOLOJĠSĠ 2009-2010 GÜZ HAFTA 3 BAĞLAYICI MADDELER- ÇĠMENTO Betonun içindeki mineral taneli elemanların birbirine bağlanmasını sağlayarak taş oluşumunu sağlayan maddelerdir.

Detaylı

PUZOLANLAR. SiO 2. Kendi başlar. yoktur. Puzolanlar, silis veya silis-alumin. kökenlikenli malzemelerdir.

PUZOLANLAR. SiO 2. Kendi başlar. yoktur. Puzolanlar, silis veya silis-alumin. kökenlikenli malzemelerdir. PUZOLANLAR 1 PUZOLANLAR Puzolanlar, silis veya silis-alumin kökenlikenli malzemelerdir. SiO 2 Al 2 O 3 Kendi başlar larına bağlay layıcılık özellikleri ya çok azdır r ya da hiç yoktur. PUZOLANLAR Çok ince

Detaylı

EKOBEYAZ. yapı kimyasalları. Hem ekonomik, hem yüksek beyazlık!

EKOBEYAZ. yapı kimyasalları. Hem ekonomik, hem yüksek beyazlık! EKOBEYAZ yapı kimyasalları Hem ekonomik, hem yüksek beyazlık! Çimsa Ekobeyaz Çimento Yapı Kimyasalları Uygulamaları Beyaz Portland Çimentosu, 100 yılı aşkın süredir dünyada; gerek estetik görüntüler elde

Detaylı

Sıcak Havada Beton Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi. Kasım, 2015

Sıcak Havada Beton Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi. Kasım, 2015 Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Kasım, 2015 Sıcak havada beton dökümlerinde; Taze beton sıcaklığı, Rüzgar hızı, Bağıl nem, Ortam sıcaklığı gibi etkenler denetlenmeli ve önlemler bu doğrultuda alınmalıdır.

Detaylı

Mineral Katkılar- Metakaolin. Çimento AraĢtırma ve Uygulama Merkezi

Mineral Katkılar- Metakaolin. Çimento AraĢtırma ve Uygulama Merkezi Mineral Katkılar- Metakaolin Çimento AraĢtırma ve Uygulama Merkezi Çimento İkame Malzemeleri Çimento Ġkame Malzemelerinin Temel Kullanım Sebebi Çimento Dayanıklılığını arttırmaktır Beyaz çimento sahip

Detaylı

BETON KATKI MADDELERİ. Sakarya Üniversitesi

BETON KATKI MADDELERİ. Sakarya Üniversitesi BETON KATKI MADDELERİ Sakarya Üniversitesi Beton Katkı Maddeleri Betonun birtakım özelliklerini iyileştirmek amacıyla beton içerisindeki çimento miktarını baz alarak belli oranlarda katılan organik veya

Detaylı

SÜPER BEYAZ. karo. Yüksek performanslı beyaz çimento!

SÜPER BEYAZ. karo. Yüksek performanslı beyaz çimento! SÜPER BEYAZ karo Yüksek performanslı beyaz çimento! Süper Beyaz Çimento Karo Uygulamaları Beyaz Portland Çimentosu, 100 yılı aşkın süredir dünyada; gerek estetik görüntüler elde etmek için, gerekse yüksek

Detaylı

Bu teori ile taneli bir malzeme olan çimentonun, taşıyıcı ve katı bir cisim haline gelmesi incelenecektir. Bu olay üç safhada gerçekleşir:

Bu teori ile taneli bir malzeme olan çimentonun, taşıyıcı ve katı bir cisim haline gelmesi incelenecektir. Bu olay üç safhada gerçekleşir: 1 2. BAĞLAYICI MADDELER Bağlayıcı maddeler agrega adı verilen taneli malzemeyi birbirine bağlayarak, bir anlamda yapıştırarak, yapay taş oluşumuna imkan sağlayan malzemelerdir. Bağlayıcı maddeler genel

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Hüseyin YİĞİTER

Yrd.Doç.Dr. Hüseyin YİĞİTER Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü İNŞ2024 YAPI MALZEMESİ II BAĞLAYICI MADDELER Yrd.Doç.Dr. Hüseyin YİĞİTER http://kisi.deu.edu.tr/huseyin.yigiter BAĞLAYICI MADDELER İnce toz halinde olan

Detaylı

Üçlü Sistemler - 1 Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi

Üçlü Sistemler - 1 Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Üçlü Sistemler - 1 Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Günümüzde yapı kimyasalları sektöründe doğan farklı ihtiyaçlar için (yüksek sıcaklık, erken mukavemet, hızlı priz, çatlaksız yapı) farklı çözümler

Detaylı

YAPI MALZEMESİ YAPI MALZEMESİNE GİRİŞ

YAPI MALZEMESİ YAPI MALZEMESİNE GİRİŞ YAPI MALZEMESİNE GİRİŞ KAYNAK KİTAPLAR 1.) Yapı Malzemesi-II (Bülent BARADAN) DEU 2.) Yapı Malzemesi ve Beton (M. Selçuk GÜNER, Veli SÜME) 3.) Yapı Malzemesi (Bekir POSTACIOĞLU) 4.) Yapı Malzemesi Problemleri

Detaylı

SU ve YAPI KİMYASALLARI

SU ve YAPI KİMYASALLARI SU ve YAPI KİMYASALLARI Betonda su; Betonla ilgili işlemlerde, suyun değişik işlevleri vardır; Karışım suyu; çimento ve agregayla birlikte karılarak beton üretimi sağlamak için kullanılan sudur. Kür suyu;

Detaylı

Çimentolu Sistemlerde Geçirgenlik - Sebepleri ve Azaltma Yöntemleri - Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi

Çimentolu Sistemlerde Geçirgenlik - Sebepleri ve Azaltma Yöntemleri - Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi - Sebepleri ve Azaltma Yöntemleri - Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Geçirgenlik sıvı ve gazların çimentolu sistem içerisindeki hareketinin olasılığını ifade eden bir kavramdır. Geçirimsizlik özellikle

Detaylı

Alçı Doğada : Alçı taşları Saf alçı taşı : CaSO.2H 4.2 2O Đçerdikleri : MgO, Al, Fe, SiO, 2O3, Fe2O3, SiO2, CaCO, MgCO... 3, MgCO3..

Alçı Doğada : Alçı taşları Saf alçı taşı : CaSO.2H 4.2 2O Đçerdikleri : MgO, Al, Fe, SiO, 2O3, Fe2O3, SiO2, CaCO, MgCO... 3, MgCO3.. ALÇI Doğada : Alçı taşlar ları Alçı Saf alçı taşı : CaSO 4.2H 2 O Đçerdikleri : MgO, Al 2 O 3, Fe 2 O 3, SiO 2, CaCO 3, MgCO 3... Kazı Kırma parçalama alama Öğütme Pişirilme irilme Soğutma Paketleme Üretim

Detaylı

SÜPER BEYAZ. prekast. Yüksek performanslı beyaz çimento!

SÜPER BEYAZ. prekast. Yüksek performanslı beyaz çimento! SÜPER BEYAZ prekast Yüksek performanslı beyaz çimento! Süper Beyaz Çimento Prekast Uygulamaları Beyaz Portland Çimentosu, 100 yılı aşkın süredir dünyada; gerek estetik görüntüler elde etmek için, gerekse

Detaylı

Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Çimentolu Sistemlerin Mikro Yapısı ve Çimento-Agrega Arayüzü

Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Çimentolu Sistemlerin Mikro Yapısı ve Çimento-Agrega Arayüzü Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Çimentolu Sistemlerin Mikro Yapısı ve Çimento-Agrega Arayüzü Mikro Yapı Nedir? Mikro yapı gözün göremediği 0.2 mm altındaki yapıyı ifade etmektedir. Mikro yapıyı çimentolu

Detaylı

Türkiye Hazır Beton Birliği İktisadi İşletmesi Deney / Kalibrasyon Laboratuvarı. Deney Listesi

Türkiye Hazır Beton Birliği İktisadi İşletmesi Deney / Kalibrasyon Laboratuvarı. Deney Listesi REVİZYON GÜNCELLEME DOKÜMAN NO YAYIN L27 01.01.2008 13.01.2014-06 08.05.2014 1/8 GÜNCELLEŞTİRMEYİ GERÇEKLEŞTİREN (İSİM / İMZA / TARİH) : DENEYLERİ A01 İri agregaların parçalanmaya karşı direnci Los Angeles

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. İdris Bedirhanoğlu 04.04.2011

Yrd. Doç. Dr. İdris Bedirhanoğlu 04.04.2011 Yrd. Doç. Dr. İdris Bedirhanoğlu 04.04.2011 1 Bağlayıcı maddeler agrega adını verdiğimiz mineral (organik olmayan) taneli malzemeyi birbirine bağlayarak, yapay taş oluşumunu sağlayan malzemelere denir.

Detaylı

Çimento Klinker Fazları ve Öğütme Parametreleri Arasındaki İlişkiler

Çimento Klinker Fazları ve Öğütme Parametreleri Arasındaki İlişkiler Çimento Klinker Fazları ve Öğütme Parametreleri Arasındaki İlişkiler Çimsa Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Mayıs, 2017 Çimento Üretimi ve Enerji Kullanımı Çimento üretimi, enerji kullanımının yoğun

Detaylı

EKOBEYAZ. prekast. Hem ekonomik, hem yüksek beyazlık!

EKOBEYAZ. prekast. Hem ekonomik, hem yüksek beyazlık! EKOBEYAZ prekast Hem ekonomik, hem yüksek beyazlık! Çimsa Ekobeyaz Çimento Prekast Uygulamaları Beyaz Portland Çimentosu, 100 yılı aşkın süredir dünyada; gerek estetik görüntüler elde etmek için, gerekse

Detaylı

Rötre olayı, hem beton tazeyken, hem de sertleşmiş durumdayken oluşabilen bir olaydır.

Rötre olayı, hem beton tazeyken, hem de sertleşmiş durumdayken oluşabilen bir olaydır. RÖTRE ( BÜZÜLME ) Beton içerisindeki suyun fiziksel ve kimyasal nedenlerle azalması ( kaybolması ) sonucunda betonun boyunda ve hacminde yer alan küçülmeye " rötre " denilir. Rötre olayı, hem beton tazeyken,

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü

Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü YAPI MALZEMESĐ II DERSĐ BETON TEKNOLOJĐSĐ ÇĐMENTO YRD.DOÇ.DR. KAMĐLE TOSUN FELEKOĞLU "Çimento" kelimesi, yontulmuş taş kırıntısı anlamındaki Latince

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1) Akreditasyon Kapsamı Ürün Belgelendirme Kuruluşu Adresi :Mustafa Kemal Mahallesi 2120. Cad. No:6/6 Söğütözü Çankaya 06510 ANKARA / TÜRKİYE Tel : 0 312 219 79 03

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Hüseyin YİĞİTER

Yrd.Doç.Dr. Hüseyin YİĞİTER Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü İNŞ2024 YAPI MALZEMESİ II ÇİMENTO Yrd.Doç.Dr. Hüseyin YİĞİTER http://kisi.deu.edu.tr/huseyin.yigiter ÇİMENTO "Çimento" kelimesi, yontulmuş taş kırıntısı

Detaylı

addmix mix nedir mix ADDMIX, betonun su geçirmezlik özelliklerini rmak tasarlanmış ıştır. Bu durum, bir taraftan betonun dayanıkl

addmix mix nedir mix ADDMIX, betonun su geçirmezlik özelliklerini rmak tasarlanmış ıştır. Bu durum, bir taraftan betonun dayanıkl nedir addmix ADDMIX, betonun su geçirmezlik özelliklerini artırmak rmak ve büzülmeyle b oluşan çatlakları azaltmak konularında nda etkili olmak üzere tasarlanmış ıştır. Bu durum, bir taraftan betonun dayanıkl

Detaylı

YAPI MALZEMESİ. ALÇI (CaSO 4.½H 2 O)

YAPI MALZEMESİ. ALÇI (CaSO 4.½H 2 O) ALÇI (CaSO 4.½H 2 O) Alçı bilinen en eski bağlayıcı maddelerden biridir. Eski Mısır uygarlığının bir çok yapıtında bağlayıcı madde olarak, Yunan ve Roma yapılarında duvar sıvası, renkli fresk olarak kullanıldığı

Detaylı

BÖLÜM 2 PUZOLANLAR (MİNERAL KATKILAR)

BÖLÜM 2 PUZOLANLAR (MİNERAL KATKILAR) BÖLÜM 2 PUZOLANLAR (MİNERAL KATKILAR) Mineral Katkılar Mineral katkılar çok ince öğütülmüş olup karışımdan önce yada karışım esnasında beton karışımına ilave edilen ayrı bir bileşendir. Puzolanlar 2 Mineral

Detaylı

MMT113 Endüstriyel Malzemeler 7 Seramikler. Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir 2014-2015 Güz Yarıyılı

MMT113 Endüstriyel Malzemeler 7 Seramikler. Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir 2014-2015 Güz Yarıyılı MMT113 Endüstriyel Malzemeler 7 Seramikler Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir 2014-2015 Güz Yarıyılı Aşınmaya dayanıklı parçalar Kesici takımlar Dekorasyon ve sanat Yalıtkan malzemeler Elektronik http://www.flickr.com

Detaylı

BETON ÜRETİMİ ve KALİTE KONTROLÜ. Engin DEMİR Şirket Müdür Yardımcısı SİGMA BETON / VİCAT GROUP

BETON ÜRETİMİ ve KALİTE KONTROLÜ. Engin DEMİR Şirket Müdür Yardımcısı SİGMA BETON / VİCAT GROUP BETON ÜRETİMİ ve KALİTE KONTROLÜ Engin DEMİR Şirket Müdür Yardımcısı SİGMA BETON / VİCAT GROUP Beton Çakıl, Kum gibi Agrega denilen maddelerin bir bağlayıcı madde ve su ile birleştirilmesinden meydana

Detaylı

2/23/2017. Taşların yapılarda kullanımı:

2/23/2017. Taşların yapılarda kullanımı: 8) Sertlik: Doğal taşların çizilmeye ve aşınmaya karşı gösterdiği dayanım sertlik olarak adlandırılır. Taşların sertlikleri mineral yapısına bağlıdır. Taşların sertliğini tesbit etmekle dayanımı hakkında

Detaylı

EKOBEYAZ. karo. Hem ekonomik, hem yüksek beyazlık!

EKOBEYAZ. karo. Hem ekonomik, hem yüksek beyazlık! EKOBEYAZ karo Hem ekonomik, hem yüksek beyazlık! Çimsa Ekobeyaz Çimento Karo Uygulamaları Beyaz Portland Çimentosu, 100 yılı aşkın süredir dünyada; gerek estetik görüntüler elde etmek için, gerekse yüksek

Detaylı

ÇİMENTONUN HİDRATASYONU. Hazırlayan : İnş. Yük. Müh. Yasin Engin yasin.engin@gmail.com www.betonvecimento.com

ÇİMENTONUN HİDRATASYONU. Hazırlayan : İnş. Yük. Müh. Yasin Engin yasin.engin@gmail.com www.betonvecimento.com ÇİMENTONUN HİDRATASYONU Hazırlayan : İnş. Yük. Müh. Yasin Engin yasin.engin@gmail.com www.betonvecimento.com Isı çıkış hızı Beton bileşenleri karıştırıldıktan birkaç saat sonra plastik özeliği kaybolmuş

Detaylı

ÇİMENTOLARIN GENEL ÖZELLİKLERİ

ÇİMENTOLARIN GENEL ÖZELLİKLERİ ÇİMENTOLARIN İNCELİĞİ Çimento tanelerinin aktifliği i ve hidratasyon sonucu daha yüksek dayanımlar verebilmesi ince öğütülmelerine bağlıdır. Çimentolarda tane boyutları genel olarak 6.5-90 mikron arasında

Detaylı

6. KATKI MADDELERİ. 6.1 Taze Betonun Özelliklerini Değiştiren Katkı Maddeleri

6. KATKI MADDELERİ. 6.1 Taze Betonun Özelliklerini Değiştiren Katkı Maddeleri 1 6. KATKI MADDELERİ Katkı maddeleri su, agrega ve çimento dışında betonlara çok düşük miktarlarda katılan kimyasal maddelerdir. Bunların kullanılması beton üretimi için zorunluluk taşımaz. Gün geçtikçe

Detaylı

İNCE AGREGA TANE BOYU DAĞILIMININ ÇİMENTOLU SİSTEMLER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ. Prof. Dr. İsmail Özgür YAMAN

İNCE AGREGA TANE BOYU DAĞILIMININ ÇİMENTOLU SİSTEMLER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ. Prof. Dr. İsmail Özgür YAMAN İNCE AGREGA TANE BOYU DAĞILIMININ ÇİMENTOLU SİSTEMLER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Prof. Dr. İsmail Özgür YAMAN SUNUM İÇERİĞİ Çimentolu Sistemler / Beton Betonun Yapısı ve Özellikleri Agrega Özellikleri Beton Özelliklerine

Detaylı

Yüksek Performanslı betonlar

Yüksek Performanslı betonlar Dokuz Eylül Üniversitesi Đnşaat Mühendisliği Bölümü YAPI MALZEMESĐNDE ÖZEL KONULAR -2-2- Doç. Dr. Halit YAZICI Yüksek Performanslı betonlar http://kisi.deu.edu.tr/halit.yazici/ Arayüzey-Geçiş Bölgesi

Detaylı

ALKALİ AKTİVE EDİLMİŞ YÜKSEK FIRIN CÜRUFLU HARÇLARDA ASİT ETKİSİ. İlker Bekir TOPÇU & Mehmet CANBAZ *

ALKALİ AKTİVE EDİLMİŞ YÜKSEK FIRIN CÜRUFLU HARÇLARDA ASİT ETKİSİ. İlker Bekir TOPÇU & Mehmet CANBAZ * ALKALİ AKTİVE EDİLMİŞ YÜKSEK FIRIN CÜRUFLU HARÇLARDA ASİT ETKİSİ İlker Bekir TOPÇU & Mehmet CANBAZ * *Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, 264,

Detaylı

BETON* Sıkıştırılabilme Sınıfları

BETON* Sıkıştırılabilme Sınıfları BETON* Beton Beton, çimento, su, agrega kimyasal ya mineral katkı maddelerinin homojen olarak karıştırılmasından oluşan, başlangıçta plastik kıvamda olup, şekil rilebilen, zamanla katılaşıp sertleşerek

Detaylı

beton karışım hesabı

beton karışım hesabı 9 beton karışım hesabı Paki Turgut Kaynaklar 1) TS 802 Beton Karışım Tasarımı Hesap Esasları 2) Domone P, Illston J, Construction Materials, 4th Edition 3) Mindess S et al., Concrete, 2nd Edition 4) Portland

Detaylı

taze beton işlenebilirlik

taze beton işlenebilirlik 8 taze beton işlenebilirlik Paki Turgut Kaynaklar 1) Hewlett PC, Cement Admixture: uses and applications, Cement Admixture Association 2) Domone P, Illston J, Construction Materials, 4th Edition 3) Mindess

Detaylı

BETONDA KARBONATLAŞMA. Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi

BETONDA KARBONATLAŞMA. Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi BETONDA KARBONATLAŞMA Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Karbonatlaşma Nedir? Çimento hidratasyon ürünleri özellikle (Kalsiyum Hidroksit) zamanla havadaki ve yağmur sularındaki karbondioksit ile birleşir

Detaylı

Katkılı Betonlarda Donatı Korozyonun Araştırılması

Katkılı Betonlarda Donatı Korozyonun Araştırılması Katkılı Betonlarda Donatı Korozyonun Araştırılması Asım ADALI a, Fatih AKYOL a, Muammer SEYRANLIOĞLU a, M.Sadrettin ZEYBEK a,* a Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü,Çorum,19030,sadrettinzeybek@hitit.edu.tr

Detaylı

İLERİ YAPI MALZEMELERİ-2 MALZEME ÖZELLİKLERİ

İLERİ YAPI MALZEMELERİ-2 MALZEME ÖZELLİKLERİ İLERİ YAPI MALZEMELERİ-2 MALZEME ÖZELLİKLERİ İşlenebilme İşlenebilme Mekanik işlemler sonucunda malzemenin özelliklerinde bir değişiklik meydana gelmemesi durumudur. Betonda Çökme deneyi (Slump deneyi

Detaylı

YAPI MALZEMESİ ÇİMENTO

YAPI MALZEMESİ ÇİMENTO ÇİMENTO 1 ÇİMENTONUN HİDRATASYON ISISI Çimentonun hidratasyon ısısı, çimentonun belirli bir sıcaklık koşulunda hidratasyona başlayıp, hidratasyon sonuna kadar açığa çıkardığı ısı miktarıdır. Hidratasyon

Detaylı

ÖNSÖZ. Prof. Dr. Bülent BARADAN

ÖNSÖZ. Prof. Dr. Bülent BARADAN DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ YAYINLARI NO: 334 BETON DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ YAYINLARI NO: 334 BETON KİTABI YAYINA HAZIRLAYANLAR BETON KİTABI YAYINA HAZIRLAYANLAR

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü YAPI MALZEMESİ II DERSİ BETON TEKNOLOJİSİ DOÇ.DR. KAMİLE TOSUN FELEKOĞLU

Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü YAPI MALZEMESİ II DERSİ BETON TEKNOLOJİSİ DOÇ.DR. KAMİLE TOSUN FELEKOĞLU Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü YAPI MALZEMESİ II DERSİ BETON TEKNOLOJİSİ DOÇ.DR. KAMİLE TOSUN FELEKOĞLU 8 YAPI MALZEMESİ OLUMSUZ İKLİM KOŞULLARINDA BETON DÖKÜMÜ SICAK HAVADA BETON

Detaylı

İki Farklı Kendiliğinden Yayılan Şap Kinetiği PÇ Baskın & KAÇ Baskın- Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi

İki Farklı Kendiliğinden Yayılan Şap Kinetiği PÇ Baskın & KAÇ Baskın- Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi İki Farklı Kendiliğinden Yayılan Şap Kinetiği PÇ Baskın & KAÇ Baskın- Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Kendiliğinden yayılan şap uygulamaları; İşçilik maliyeti düşük Hızlı sertleşen Yüksek mukavemetli

Detaylı

Yapı Yap M al M zemesi AGREGALAR

Yapı Yap M al M zemesi AGREGALAR Yapı Malzemesi AGREGALAR AGREGALAR Kum, çakıl, kırmataş, curuf gibi çeşitli büyüklükteki taneli malzemelere agrega denir. Amerikan standartlarından ASTM D8: agregayı, Harç veya beton oluşturmak amacıyla

Detaylı

Endüstriyel Hammaddeler Sempozyumu, Köse ve Kızıl (eds) İzmir / Türkiye / Nisan 1995 Andezitin Traslı Çimento Üretiminde Kullanılması

Endüstriyel Hammaddeler Sempozyumu, Köse ve Kızıl (eds) İzmir / Türkiye / Nisan 1995 Andezitin Traslı Çimento Üretiminde Kullanılması Endüstriyel Hammaddeler Sempozyumu, Köse ve Kızıl (eds) İzmir / Türkiye / 2-22 Nisan 99 Andezitin Traslı Çimento Üretiminde Kullanılması N. Terzibaşıoğm Batıçim, ÎZMİR ÖZET: Bu çalışmada andezitin tras

Detaylı

DOĞAL YOLLARLA ISI ÜRETEN TERMOS

DOĞAL YOLLARLA ISI ÜRETEN TERMOS DOĞAL YOLLARLA ISI ÜRETEN TERMOS HAZIRLAYAN ÖĞRENCİLER 7-C Deniz YONTUK İbrahim Can KIRSEVEN DANIŞMAN ÖĞRETMEN NİLÜFER DEMİR İZMİR - 2012 İÇİNDEKİLER 1. Projenin Amacı ve Hedefi. 2 2. Kireç Nedir?... 3

Detaylı

KALIP KUMLARI. Kalıp yapımında kullanılan malzeme kumdur. Kalıp kumu; silis + kil + rutubet oluşur.

KALIP KUMLARI. Kalıp yapımında kullanılan malzeme kumdur. Kalıp kumu; silis + kil + rutubet oluşur. KALIPLAMA Modeller ve maçalar vasıtasıyla, çeşitli ortamlarda (kum, metal) kalıp adı verilen ve içerisine döküm yapılan boşlukların oluşturulmasına kalıplama denir. KALIP KUMLARI Kalıp yapımında kullanılan

Detaylı

Etrenjit Oluşum Koşullarının Üçlü Sistem Performansına Etkisi

Etrenjit Oluşum Koşullarının Üçlü Sistem Performansına Etkisi Çimsa Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Mayıs, 2017 Kalsiyum Alüminat çimentoları normalde sülfat ve türevi madde içermemektedirler. Alçı ve ya anhidrit ile karıştırılan kalsiyum alüminat çimentoları;

Detaylı

HAFİF AGREGALARIN YAPISAL BETON İMALATLARINDA KULLANIMI Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi

HAFİF AGREGALARIN YAPISAL BETON İMALATLARINDA KULLANIMI Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi HAFİF AGREGALARIN YAPISAL BETON İMALATLARINDA KULLANIMI Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Hafif Agrega Nedir? Hafif Agregalar doğal ve yapay olarak sınıflandırılabilir; Doğal Hafif Agregalar: Pomza

Detaylı

KATI YALITIM MALZEMELERİ KALSİYUM SİLİKAT

KATI YALITIM MALZEMELERİ KALSİYUM SİLİKAT KATI YALITIM MALZEMELERİ KALSİYUM SİLİKAT Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi KALSİYUM SİLİKAT Yüksek mukavemetli,

Detaylı

YAPI MALZEMESİ AGREGALAR

YAPI MALZEMESİ AGREGALAR YAPI MALZEMESİ AGREGALAR 1 YAPI MALZEMESİ Agregalar en önemli yapı malzemelerinden olan betonun hacimce %60-%80 ini oluştururlar. Bitümlü yol kaplamalarının ağırlıkça % 90-95, hacimce %75-85 ini agregalar

Detaylı

YÜKSEK FIRIN CURUFU KATKISININ ÇİMENTOYA ETKİSİ

YÜKSEK FIRIN CURUFU KATKISININ ÇİMENTOYA ETKİSİ YÜKSEK FIRIN CURUFU KATKISININ ÇİMENTOYA ETKİSİ T. BULGAN, C.B. EMRULLAHOĞLU, Ö.F. EMRULLAHOĞLU Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyon Mühendislik Fakültesi Seramik Mühendisliği Bölümü/ AFYON ÖZET Bu çalışmada

Detaylı

SİGMA BETON FAALİYETLERİ. Engin DEMİR Şirket Müdür Yardımcısı

SİGMA BETON FAALİYETLERİ. Engin DEMİR Şirket Müdür Yardımcısı SİGMA BETON FAALİYETLERİ Engin DEMİR Şirket Müdür Yardımcısı Kuruluş 2005 yılında Baştaş Çimento San. Tic. A.Ş. ve Konya Çimento San. Tic. A.Ş tarafından limited şirket olarak kuruldu. İlk yerleşim yeri

Detaylı

Çimentolu Sistemlerde Kullanılan Kimyasal Katkılar ve Özellikleri

Çimentolu Sistemlerde Kullanılan Kimyasal Katkılar ve Özellikleri Çimentolu Sistemlerde Kullanılan Kimyasal Katkılar ve Özellikleri Çimsa Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Ocak, 2017 Kimyasal Katkı Nedir? Kimyasal katkılar, betonun birtakım özelliklerini iyileştirmek

Detaylı

BETON. Concrete kelimesi Latinceden concretus (grow together) kelimesinden gelmektedir. Türkçeye ise Beton kelimesi

BETON. Concrete kelimesi Latinceden concretus (grow together) kelimesinden gelmektedir. Türkçeye ise Beton kelimesi BETON BETON Concrete kelimesi Latinceden concretus (grow together) kelimesinden gelmektedir. Türkçeye ise Beton kelimesi Fransızcadan gelmektedir. Beton agrega adını verdiğimiz kum, çakıl, mıcır, taneli

Detaylı

Beton sınıfına göre tanımlanan hedef (amaç) basınç dayanımları (TS EN 206-1)

Beton sınıfına göre tanımlanan hedef (amaç) basınç dayanımları (TS EN 206-1) BETON TASARIMI (Beton Karışım Hesabı) İstenen kıvamda İşlenebilir İstenen dayanımda Dayanıklı Hacim sabitliğinde Ekonomik bir beton elde edebilmek amacıyla gerekli: Agrega Çimento Su Hava Katkı Maddesi:

Detaylı

ÇĠMENTO NOTLARI. HĠDROLĠK BAĞLAYICI: Su altında sertleşebilen ve suya karşı dayanıklı olan (suda erimeyen) bağlayıcıdır.

ÇĠMENTO NOTLARI. HĠDROLĠK BAĞLAYICI: Su altında sertleşebilen ve suya karşı dayanıklı olan (suda erimeyen) bağlayıcıdır. ÇĠMENTO NOTLARI Çimento ve su arasında kimyasal reaksiyon sonucunda çimento jelleri oluşur. Bu jeller çimento hamurunun bağlayıcılığını sağlar. Hidratasyon devam ettikçe çimento hamurundaki kapiler boşluk

Detaylı

YAPI MALZEMESİ Anabilim Dalı

YAPI MALZEMESİ Anabilim Dalı T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK ve MİMARLIK FAKÜLTESİ İnşaat Mühendisliği Bölümü YAPI MALZEMESİ Anabilim Dalı Dr. Türkay KOTAN ERZURUM 2016 İÇERİK 1. Malzemenin Önemi 2. Malzeme Özelliklerinin

Detaylı

Çizelge 5.1. Çeşitli yapı elemanları için uygun çökme değerleri (TS 802)

Çizelge 5.1. Çeşitli yapı elemanları için uygun çökme değerleri (TS 802) 1 5.5 Beton Karışım Hesapları 1 m 3 yerine yerleşmiş betonun içine girecek çimento, su, agrega ve çoğu zaman da ilave mineral ve/veya kimyasal katkı miktarlarının hesaplanması problemi pek çok kişi tarafından

Detaylı

Malzeme Bilimi Ve Laboratuvarı KOROZYON. Sakarya Üniversitesi Teknoloji Fakültesi

Malzeme Bilimi Ve Laboratuvarı KOROZYON. Sakarya Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Malzeme Bilimi Ve Laboratuvarı KOROZYON Sakarya Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Korozyon Tabiatta hemen hemen tamamı bileşik halde bulunan metallerin tabii hallerine dönüş çabasına korozyon denilebilir.

Detaylı