EBEDÎ MAHRÛMİYET VEYÂ KERÂMET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EBEDÎ MAHRÛMİYET VEYÂ KERÂMET"

Transkript

1 Allah tan (CC) iyilik ve hayırlısını dilemeyip de, Allah tan (CC) gelene râzı olma davranışını seçmeyenler ve /veyâ seçemeyenler, eninde sonunda, zarardadırlar. Allah (CC), En sevmediğim insan, benden hayırlısını istediğinde, onu verdiğim zaman, sonunda verdiğimden râzı olmayan insandır. diyor. Müslüman olduğunu beyan eden, Allah ın (CC) vermiş olduğu nîmetlerden sonuna kadar faydalanmasına rağmen, O nun rızâsına pek uygun işler yapmadığı hâlde, uzun süreler boyunca dişi bile kanamadan, bütün işleri tıkır tıkır yolunda olan ve bu durumlarını Allâhü Teâlâ dan kendine birer lütuf olarak gören, böyle kimse varsa, istidrac konusunda, bence biraz düşünmelidir! Prof Ω. Dr. Mustafa TEMİZ Kendilerine hatırlatılanları unuttuklarında, onlara her şeyin kapısını açtık. Nihâyet kendilerine verilen o nîmetlerle sevinip zevke dalınca, onları, azâbımızla ansızın yakalayıverdik. Hemen ümitsizliğe kapılıp şaşkına döndüler Ω. En am Sûresi, âyet 44 Allah a (CC) Şükür Meselesi Hayatta uğradığı bir mahrûmiyete karşı, Allah (CC) insanı, hayatta veyâ Âhiret te, başka bir nîmete kavuşturur. Meselâ, herhangi bir ihtiyâcı için duâ eden, bir insanın yaptığı duâyı Allâhü Teâlâ, kabul etmemiş ise, duâsına karşılık olarak, onun için sevap yazar ya da bir sıkıntısını yok eder veyâ bunu bir belâya karşı sayar. Bun- Ω. Pdf dosyalarında sayfa sonlarındaki pdf, html uzantılı ve diğer adresler tıklandığında, internetteki bu ilgili yazılara ânında ulaşılabilir. Yazar, particilik taassubunu reddeder, Türkiye Gemisi nin batmamasının garantisinin, İslâmî istikâmet doğrultusundaki çalış-malarda olduğuna inanır ve bu nedenle İslâmî istikâmeti benimseyenlerin tarafındadır. Yazar hakkında daha fazla bilgilenmek isteyenler, aşağıdaki internet adresini tıklayabilirler: Ω Taberî Tefsiri En am Sûresi, Alındığı İnternet Elektronik Adresi, Son Erişim Târihi:

2 ların hiç biri olmasa bile, Zilzal Sûresi 1 gereğince, ona en azınan bereket ihsan eder. Yâni Allah (CC) hiçbir duâyı, mutlak olarak, karşılıksız bırakmaz. Yapılan duâyı, duâ sâhibinin hakkında, daha hayırlı olacak şekilde, değerlendirir. Bunun delîli Zilzal Sûresi dir ki orada, zerre kadar bir şer veyâ hayrın bile, boşa gitmeyeceği bildirilmiştir. İnsan bir başarıya karşı, şükrünü edâ edemez ise, Allah (CC) o kişiyi bir mahrûmiyete, bir sıkıntıya mâruz bırakır / bırakabilir. Meselâ, dikkat e- diniz, çoğu kere rastladığınız / rastladığımız gibi, bir başarıya imzâ atan, iyi bir kimsenin sevinci, genel olarak devam etmeyebilir / etmez. Bir zaman geçer geçmez, o başarının sevincini gölgeleyen ya da ortadan kaldıran, az ya da çık, bir olayın üzüntüsü hemen beliriverir / meydana gelebilir... Çünkü biz insanlar, genel olarak, nîmetlerin şükrünü, gereği gibi, edâ etmekte kusursuz olamıyoruz. Eğer nîmetlerin şükrünü / şükürlerini, tam tamına yerine getirebilsek, sevincimiz devamlı olur, Allah ın (CC) nîmetleri de, arttıkça, artar gider. Günahları Tercih Etmek Fakat bırakınız şükretmeyi, günümüzde nîmetlere kavuşanların çoklarının Allah a (CC) şükretmemeleri bir tarafa, kavuşulan bu huzur ve sevinçlerini, O nun rızâsına uymayan, eğlence ve çılgınlıklarla kutladıklarını, hele şu son yıllarda daha da artan bir şekilde, siz de sık sık görüyorsunuzdur, mutlaka! Bu konudaki en çok örneklere özellikle, sırf hayattan kâm almak için dünyâya geldiklerine kendilerini inandırmış bulunan, sağ ve / veyâ sol cenahlarda yuvalanmış bulunan, zamanımızdaki İnönü Zihniyeti nde rastlanmaktadır. Böyle olmasına rağmen, şimdi bu noktada dahî, Allah ımızın (CC) yine de mühlet verdiğini, bu yüzden hemen cezâ vermeye kalkmadığını, dolayısıyla, bizleri ne kadar çok sevdiğini bir düşününüz, hele! 1 Zilzal Sûresi: 1- Yer o yaman sarsıntı ile sarsıldığı, 2- Yer, içindeki ağırlıkları çıkarıp dışarı attığı, 3- Ve insan: Ona ne oluyor? dediği zaman O gün yer, bütün haberlerini anlatır. 5- Çünkü Rab bin ona vahyetmiştir. 6- O gün insanlar, amellerinin karşılığı kendilerine gösterilmek üzere bölük bölük çıkacaklardır. 7- Her kim zerre kadar hayır işlemişse onu görecektir. 8- Her kim, zerre kadar şer işlemişse onu görecektir. 2

3 Ancak, şükür işini beceremezsek de, sevincimiz sona erse bile, yine başka bir sıkıntıyla karşılaşsak dahî, birer mümin olarak sıkıntı ve belâlara, îmanla gösterdiğimiz, sabrımız oranında, Allah ın (CC) af ve lütuflarına uğruyoruz. NefislerineZulmedenler Ve Onların Geri Ödemeleri Bir mü min, şükür işini gereği gibi yapamasa bile, yapamadığının bilincinde kalarak, aczini her zaman îtiraf edip, gafletten uzak durmayı olsun becebilmelidir. Eğer bu uyanıklık da gösterilemiyorsa, o zaman, tedricî tedricî gelmekte olan imtihanların ve / veyâ denenmelerin geleceğinden şüphe etmemelidir! Şimdi aşağıda, zâlimlerin durumlarına ilişkin olarak, En am Sûresi, âyet te verilmiş bulunan, Allah ın îkazlarına bir kulak veriniz: Hiç olmazsa kendilerine baskınımız geldiği zaman olsun, yalvarmalı değiller miydi? Fakat kalpleri katılaştı ve şeytan yaptıklarını kendilerine güzel gösterdi. Kendilerine hatırlatılanları unuttuklarında, onlara her şeyin kapısını açtık. Nihâyet kendilerine verilen o nîmetlerle sevinip zevke dalınca onları azâbımızla ansızın yakalayıverdik. Hemen ümitsizliğe kapılıp şaşkına döndüler. Böylece zulmeden kavmin kökü kesildi. Âlemlerin Rab bi olan Allah a hamdolsun. Âyetin açıklanması, Elmalılı Hamdi Yazır ın Tefsiri yardımıyla, aşağıdaki şekilde yapılabilir: Şimdi baskımız kendilerine geldiği sırada boyun eğip, (Allah a) sığınsalardı ya ve fakat sığınmadılar, (Allah a sığınmadıkları için de) gittikçe kalpleri katılaştı. (Böylece) uyanma kaabiliyetlerini kaybettiler, fakirliğe ve zarûrete alıştılar. Şeytan da yapıp durduklarını alladı, pulladı, kendilerine hoş gösterdi. Yaptıklarını fenâ diye değil, iyi yapıyoruz diye yapmaya, şerri hayır, günâhı sevap saymaya başladılar. Artık tövbe ve dönüş ihtimâli kalmadı, vicdanlar dondu, akıllar tutuldu, azıttılar da azıttılar. Başlangıçta fakirlik ve ihtiyaç, mahlûkun aslî yokluğunun gereği ve mâhiyetinin lüzumlu unsurudur. Onu (fakirlik ve ihtiyacı) defeden ve yok eden de Allah ın rahmetidir. 3

4 O rahmetin eksilmesi ile ortaya çıkan fakirlik, zarûret ve sıkıntı ise, isyanlar ve serseri insanlara hadlerini ve kendi kendilerine bakıldığı zaman, durumlarının gereğini hissettirerek ve göstererek, kurtuluş ve kulluk hissi uyandıracak bir fiilî alâmet ve ilâhî hatırlatıcıdır. Ve bundan dolayı, bu fakirlik, zarûret ve sıkıntı, kurtuluş ve kulluk hissi uyandıracak bir fiilî alâmet ve ilâhî hatırlatıcı olduğu için, ihtar ettiği bu mânâyı anlayanlar için (de) bir nîmettir. Fakat bunun bu ihtar edici kuvveti ve irşâdedici delâleti, devamlı değil, belli bir müddet ile sınırlanmıştır. Bunun için böyle bir ilâhî sıkıntıya tutulanlar, onu ilk önce nîmet bilmeli ve süratli bir şekilde uyanarak, nefsin başkaldırmasını (ânında) kırmalı ve kulluk aczini hemen anlayıp, tövbe ve yalvarış ile Allah a sığınmalı ve (zaman geçirmeden hemen) ıslah yoluna dönmelidir. Bu uyanıklılık ne kadar çabuk olursa, dünyâ ve Âhiret faydası da o kadar mühim olur. Bunu anlayıp tövbekâr olanlar dünyâda olmazsa, herhâlde Âhiret te istifâde ederler. En şiddetli olan ilk tesir anları geçtikçe, ihtarın kuvveti azalır, daha çok kuvvetlendirmeye ihtiyaç duyulur ve gittikçe uyanma ihtimali azalır ve (artık) zor elde edilir. Nihâyet o sınırlı müddet biter, sıkıntının bütün uyarıcı kuvveti de tükenir, bir alışkanlık ve tabiat hâline gelir ve kalp öyle katılaşır ki, artık ondan sonraki başkaldırma alabildiğine (daha) şiddetlenir. (Bundan sonra) Artık baskı ve şiddetin hiçbir terbiye edici hassası kalmaz. Bunun için, terbiye edici bir hikmet ve maksatla tatbik olunacak baskı ve şiddet, uzun ve devamlı olmamalıdır. İlâhî hikmet, baskıyı, şiddeti ve nihâyet azap etmeyi, fesâdı ıslah (etmek), kötülükleri sınırlamak, durdurmak ve temizlemek için tatbik eder. (Aksi durumda) Fakirliğin ve zarûretin kaynağı olan kötülüklere karşı baskıyı artırmak ise, o kötülükleri çoğaltmak demek olur. Bunun (bir) kurtulma ihtimali varsa, zorlamada değil, kolaylaştırmadadır. Bir şey sıkıştığı zaman genişler. Sıkıştırma katılaşmış olan kalpleri yumuşatırsa, kolaylaştırma ve genişletme (de) yumuşatabilir Ve artık bu genişletme ve genişleme onlara ya kurtuluşu kazandırır veyâ patlatır bitirir. Ve 4

5 her iki takdirde (de) kötülükler sonsuz bırakılmış, (böylece) kötülerin arkası alınmış olur. Şu hâlde, o katı kalpliler ne zamanki hatırlatıldıkları ibretleri unuttular (unuturlar) Evvelâ derece derece kolaylaştırmayı ifâde eden peygamberlerin hatırlatmaları, ikinci olarak (da) tövbe ve teslîmiyet telkin eden şiddet ve zarûret ihtarlarını düşünmek ve uyanık olmak ihtimalleri kalmadı. (işte) O zaman üzerlerine her şeyin kapısını açtık (kapısı açılır). O şiddet ve sıkıntıdan sonra onlara öyle bir hürriyet ve refah verdik ( verilir) ki, maddî mânevî bütün engelleri kaldırdık (engeller kaldırılır), her taraftan üzerlerine nîmetler saldırdık (gelir), iyi kötü her şey, kendilerine (öyle) bol bol açık bulunuyordu (bulunur ki)... Her türlü rahat(lık)lar, sıhhatler, zaferler, başarılar, zevkler, sefâlar önlerinde âmâde idi (olur). Ne arzû etseler bulacak (bulurlar), ne isteseler yapabilecek bir hâle geldiler (gelirler). Kendilerine, kendi irâdelerinden başka yasaklayacak ve kayıtlayacak hiçbir şey görünmüyordu (artık görünmez). Öyle serbest bir imtihana kondular (konulurlar) ve öyle derece derece yükselmeleri arttı (artar) ki, nihâyet bu hürriyet ve refah ile ferahlandılar (ferahlanırlar). Tuttukları yolun iyi olduğuna ve bütün bunların kendi hakları olduğuna ve her sorumluluktan kurtulmuş olduklarına hükmettiler (hükmederler, artık). (Bundan sonra) Hiçbir kayıt, hiçbir kaygı duymaz oldular (olurlar). Her şey kendilerininmiş, Allah ve Âhiret yokmuş gibi zevk ve sefâya daldılar (dalarlar), keyiflerini çattılar (çatarlar da çatarlar). (Bir gün gelir) Tam böyle ferahlandıkları (bir an), gel keyfim gel dedikleri (bir) sırada, kendilerini birden bire bastırıp yakalayıverdik (yakalayıveririz). O saat iblis gibi bütün ümitleri kesildi (hemen söner). Ümitsizlik ve tam mahrûmiyet içinde donakaldılar (donakalırlar). Bundan böyle onlar, sonsuz bir hasret içindedirler (içinde bulunurlar). Artık o zulmeden, şükür yerine küfreden kavmin ardı alındı (alınmış olur, böylece), kökü kesildi (esilir, gider). Arkalarında hiç kimse bırakılmadı (kalmaz), hepsi yok edildi (edilir) ve bu şekilde zulümlerine son verildi (verilir). 5

6 Böyle zâlimleri bile her türlü hatırlatmayı yaptıktan ve Allah ın her türlü rahmet eserini gösterip her imtihandan geçirdikten sonra azap etmek ve yok etmek ve Yeryüzü nü bu türlü zulüm ve şerlerden kurtarmak, elbette Allah ın kulları için, pek büyük şükranlara lâyıktır. Her nîmet gibi bunun da hamt ve şükrü, âlemlerin Rab b i olan Allah adır, O nun hakkıdır 2. Allâhü Teâlâ ya Karşı Büyük İsyan ve İşâreti Allâhü Teâlâ ya karşı yapılan, isyanın büyüklüğünün işâreti, sonu hayırlı olmayan yâni hayırla bitmeyen, çok büyük nîmetlere kavuşmaktır. Tanım olarak bu duruma, İstidrac denmektedir. Başka bir ifâdeyle istidrac, Allâhü Teâlâ ya isyan etmekte çok ileri giden insanların, Allâhü Teâlâ nın kendilerine verdiği zenginlik, mal, başarı, sıhhat ve âfiyet gibi, nîmetlerle isyanlarını daha da ileri götürmeleridir. İstidrac sâhipleri, sonunda helâk olmaktadırlar.. Peygamber Efendimiz (SAV) şöyle buyurmuştur : Allâhü Teâlâ nın bir kula, günah işlemesine rağmen, dünyâda sevdiği şeyleri ihsanda bulunduğunu görürseniz, bilin ki o istidracdır. Hz. Peygamber (SAV) Efendimiz sonra, yukarıda da sözü edilen, En am Sûresi nin 44. Âyetini okumuştur: Kendilerine hatırlatılanları unuttuklarında, onlara her şeyin kapısını açtık. Nihâyet kendilerine verilen o nîmetlerle sevinip zevke dalınca, onları, azâbımızla ansızın yakalayıverdik. Hemen ümitsizliğe kapılıp şaşkına döndüler Ω. 2 Kuran'i Kerim Tefsiri (Elmalili Muhammed Hamdi Yazir), Alındığı İnternet Elektronik Adresi, Son Erişim Târihi: ) istidrac: Derece derece yükselmeyi isteyiş. 2) Hakkı ve hakîki değeri olmadığı halde ve kabili-yetsizliğine rağmen, bir kimsenin çok nîmete mazhar olması ve bu sebeple küfür ve isyana devam etmesi, Allâhü Teâlâ nın gazâbına yaklaşması. [Allah (CC) korusun! Bu öyle bir iştir ki, Allâhü Teâlâ nın bir Hikmeti olarak bâzı kâfirlerin muratları zuhur eder, onların istedikleri hârika bir şekilde meydana gelir. Ve bunların küfürleri, Allah a (CC) isyanları da böylece artar gider]. Paksu, M., İstidrac nedir? Keramet ve istidrac arasındaki farkı nasıl anlamalıyız? Alındığı İnternet Elektronik Adresi, Son Erişim Târihi: Anonim, İstidrac nedir? Alındığı İnternet Elektronik Adresi, Son Erişim Târihi: Ω Taberî Tefsiri En am Sûresi, Alındığı İnternet Elektronik Adresi, 6

7 Kerâmet Olağanüstü hâllerle ilgili olarak, kötü insanların kavuştukları istidrac a karşı, iyi olan mü minlerin, kavuşmuş oldukları, olağanüstü davranışlarına kerâmet denmektedir. Kerâmet ise, ona sâhip olan mü minin, Allah ın (CC) hayırlı bir kulu olduğunu bildiren, bir işârettir. Müslüman olmayanların ya da Müslüman oldukları hâlde, Allâhü Teâlâ ya karşı isyanda ileri gidenlerin gösterdikleri olağanüstü hallere, Hak Dini Kur an Dili adlı Kur an tefsirinin 4. cildinin 182. sayfasında da belirtildiği gibi, istidrac denmektedir. İstidrac, Allâhü Teâlâ ya karşı yapılan, büyük isyan anlamındadır. İstidrac, aslında derece derece çıkarmak veyâ indirmek demek olup, bir kimseyi arzûsuna göre, bir noktaya kadar tedricen götürüp, haberi olmayacak bir şekilde, atmak anlamında bir deyim olmuştur ki, o kimse onu kendi yararına bir terakkî, hayırlı bir gelişme zanneder, gerçekte onun için o durum, bir anlamda, uçuruma sürüklenmek demektir. Allah ın (CC) istidrac yapması da, bir kimse hakkında uzun süre hayırlı olmayan nîmetler verip, onun da bunu bir lütuf olarak görmesi ve kendi tuttuğu yolun kendisi için hayır olduğunu sanması Bundan dolayı da gitgide gurur, kibir ve taşkınlığını artırması ve en sonunda da bütünüyle hayal kırıklığına uğrayıp, en acı ve en feci bir şekilde, hakkında azap hükmünün gerçekleşmesidir ki, bu çok çetin bir azap olur. Dış yüzüyle lütuf gibi görülen o nîmetler, işin iç yüzü açısından, gerçekten bir kahırdır Bu, Allah ın (CC) o kulun azâbını şiddetlendirmek i- çin, lütuf şeklinde ortaya koyduğu, bir kahır ve hesâba çekme yöntemidir. Sonuç Allah tan (CC) iyilik ve hayırlısını dilemeyip de, Allah tan (CC) gelene râzı olma davranışını seçmeyenler ve /veyâ seçemeyenler, eninde sonunda, zarardadırlar. Allah (CC), En sevmediğim insan, benden hayırlısını istediğinde, onu verdiğim zaman, sonunda verdiğimden râzı olmayan insandır. diyor. Son Erişim Târihi:

8 Müslüman olduğunu beyan eden, Allah ın (CC) vermiş olduğu nîmetlerden sonuna kadar faydalanmasına rağmen, O nun rızâsına pek uygun işler yapmadığı hâlde, uzun süreler boyunca dişi bile kanamadan, bütün işleri tıkır tıkır yolunda olan ve bu durumlarını Allâhü Teâlâ dan kendine birer lütuf olarak gören, böyle kimse varsa, istidrac konusunda, bence biraz düşünmelidir! Neden böyle diyorum? Peygamberimiz (SAV) Efendimiz in, Ayağınızın tırnağı kanasa, bu da bir günâhınıza karşılıktır. şeklinde konuşunca, Ashab dan bâzıları, uzun bir süredir bizim başımıza bir sıkıntı gelmedi diyerek Acabâ bizim gidişimiz fenâ mıdır? diye endişeye kapılmışlardır. Bu Dünyâ, kâfirin Cennet i, mü minin Cehennemi dir Hadîs-i Şerifi de, dikkate alındığında, istidrac konusunda şüpheye düşen Müslümanların, bu uyarıları dikkate almalarını tavsiye ediyorum. Çünkü yanılmayan, bir tek Allâhü Teâlâ dır. Zararın neresinden dönülürse kârdır. Ölçüsüz istekler, Ashab dan Salebe nin başına gelen felâket gibi, insanın başına, onulmaz dertler açabilir. Şükrü yerine getirilemeyen, ilâhî ikramlar, sonunda insanın sırtına büyük bir yük olabilir; sonunda insan, bir nankör durumuna düşebilir 3. 3 Tesbih, Hamt Ve En Kötü Zenginlik, Salebe nin Başına Gelenler, Alındığı İnternet Elektronik Adresi, YA DA En Son Erişim Târihi:

HADDİNİ BİLMEMEK YA DA İSTİDRAC

HADDİNİ BİLMEMEK YA DA İSTİDRAC Niyeti temiz olan ve haddini bilen bir Müslüman, başarıya, nîmete karşı şükrünü edâ edemez ise, Allah (CC) o kişiyi bir mahrûmiyete, bir sıkıntıya mâruz bırakır. Meselâ, dikkat ediniz, bir başarıya imzâ

Detaylı

RAHAT HAYAT İÇİN DUÂ NIN İNCELİKLERİ. Duâ ve Bâzı Tıp İnsanlarının Bilimsel Görüşleri

RAHAT HAYAT İÇİN DUÂ NIN İNCELİKLERİ. Duâ ve Bâzı Tıp İnsanlarının Bilimsel Görüşleri RAHAT HAYAT İÇİN DUÂ NIN İNCELİKLERİ 20.12.2012 Duâ ve Bâzı Tıp İnsanlarının Bilimsel Görüşleri Sabır ve Allâhü Teâlâ ya Karşı Büyük İsyan nın İşâreti (İstidrac) Prof. Dr. Mustafa TEMİZ Allah tan (CC)

Detaylı

DUÂ VE TEDÂVİ. Kültürümüz de sabrın önemli bir yeri vardır, o da ibâdet sayılır.

DUÂ VE TEDÂVİ. Kültürümüz de sabrın önemli bir yeri vardır, o da ibâdet sayılır. Bütün insanlar, Allah ın (CC) kulu ve yaratığıdırlar ve yaratıkların en şereflisidirler. Allâhü Teâlâ, kullarına ya Er Rahmân ismi ya da hem Er Rahmân ve hem de Er Rahiym isimlerinin tecellîleri ile rahmet

Detaylı

KUR'ANDAN DUALAR. "Ey Rabbimiz, Bize dünyada bir iyilik, ahrette bir iyilik ver. Bizi ateş azabından koru." ( Bakara- 201 )

KUR'ANDAN DUALAR. Ey Rabbimiz, Bize dünyada bir iyilik, ahrette bir iyilik ver. Bizi ateş azabından koru. ( Bakara- 201 ) KUR'ANDAN DUALAR "Ey Rabbimiz Bizi sana teslim olanlardan kıl, neslimizden de sana teslim olan bir ümmet çıkar, bize ibadet yerlerimizi göster, tövbemizi kabul et zira tövbeleri kabul eden, çok merhametli

Detaylı

HER ŞEYİN HAYIRLISI. Öyle Değil mi, Yoksa? Öyle Öyle!

HER ŞEYİN HAYIRLISI. Öyle Değil mi, Yoksa? Öyle Öyle! HER ŞEYİN HAYIRLISI Öyle Değil mi, Yoksa? Öyle Öyle! Bir kudsî hadiste buyruluyor ki: Kazâ ve kaderime râzı olmayan, beğenmeyen, verdiğim nîmetlere şükretmeyen benden başka Rab arasın 1! O hâlde en rahatı

Detaylı

İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016. Hazırlayan: Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü

İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016. Hazırlayan: Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016 EN GÜZEL İSİMLER O NUNDUR Aziz Müminler! Okuduğum âyet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: O, yaratan, yoktan var eden, şekil veren Allah tır. Güzel isimler O nundur.

Detaylı

Senin için gelmesi mukadder olan şeylere hırs göstermen yersizdir. Senin için olmayan, başkasının hakkı olan şeylere, hasret çekmen yakışıksızdır.

Senin için gelmesi mukadder olan şeylere hırs göstermen yersizdir. Senin için olmayan, başkasının hakkı olan şeylere, hasret çekmen yakışıksızdır. Ciddi olarak Allah a isyan etmekten kaçın. O nun rahmet kapısına devam et. Bütün gücünü ve kuvvetini Allah için harca. Taatında sarfet. Yalvar, ihtiyaçlarını O na arz et. Başını önüne eğ, kork, Hak kın

Detaylı

3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler

3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler 3. ÜNİTE: EN GÜZEL ÖRNEK HZ. MUHAMMED İN İBADETLERİ 3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler KAZANIMLARIMIZ O Bu ünitenin sonunda öğrenciler Hz. Muhammed'in: O 1. Öncelikle bir kul olarak davrandığını kavrar.

Detaylı

Bu ay içinde orucu ve namazı o kişiye kolaylaştırılır. Bu ay içinde orucu ve namazı ALLAH tarafından kabul edilir.

Bu ay içinde orucu ve namazı o kişiye kolaylaştırılır. Bu ay içinde orucu ve namazı ALLAH tarafından kabul edilir. 1- Ramazan ayının birinci gecesi kılınacak namaz: Bu gecede bir kimse 2 rekat namaz kılsa, her rekatta da KADİR SÜRESİNİ okursa; ALLAHÜ Teâlâ ( cc ) o kişiye 3 türlü kolaylık verir. Bu ay içinde orucu

Detaylı

Resulullah ın Hz. Ali ye Vasiyyeti

Resulullah ın Hz. Ali ye Vasiyyeti Resulullah ın Hz. Ali ye Vasiyyeti Hz. Ali (kv) bildiriyor: Resulullah (sav) bir gün beni huzuruna çağırdı: "Ya Ali! Senin bana yakınlığın, Harun Peygamberin Musa Aleyhisselama olan yakınlığı gibidir.

Detaylı

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Kur ân-ı Kerim de Oruç Ey müminler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de sayılı günler içinde Oruç tutmanız farz kılındı. Umulur ki, bu sayede, takva mertebesine

Detaylı

Nefsin iki hali vardır. Üçüncüsü yoktur. Biri bela diğeri afiyet...

Nefsin iki hali vardır. Üçüncüsü yoktur. Biri bela diğeri afiyet... Nefsin iki hali vardır. Üçüncüsü yoktur. Biri bela diğeri afiyet... İnsanlar, başlarına bir bela geldiği zaman bağırır, çağırır, Allah ı şikayet eder. Allah a darılır. Her şeye itiraz eder. Hak kı töhmet

Detaylı

TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN. Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla

TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN. Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla (Farz kılınan oruç) sayılı günlerdir. Sizden kim, (o günlerde) hasta veya seferde ise o, (tutamadığı) günler sayısınca başka günlerde

Detaylı

Hz.Resulüllah (SAV) den Dualar

Hz.Resulüllah (SAV) den Dualar Hz.Resulüllah (SAV) den Dualar Camiye Girerken Allah ın adıyla, Allah ın Resulüne salat ve selam olsun. Allah ım, hatalarımı bağışla ve bana rahmet kapılarını aç. Camiden Çıkarken Allah ın adıyla, Allah

Detaylı

HAMT VE ŞÜKRÜN ÖNEMLİ ÖZELLİKLERİ

HAMT VE ŞÜKRÜN ÖNEMLİ ÖZELLİKLERİ Hamt, sâdece Allah a (CC) yapılır. Allah a hamt olsun dediğimiz zaman, O nun için düşünülebilen bütün metihler, zikirler ile yâdetmeler, saygı ifâde eden lafızlar ve özel saygıların her birini ayrı ayrı

Detaylı

Güzel Ahlâkı Kazanmak

Güzel Ahlâkı Kazanmak Ramazan, Allah a yakınlaşma vesilesidir. Oruç tutan insan Allah ın beğendiği davranışlar sergilemeye, nefsinin tutkularından sakınmaya çalışır. Şeytana karşı dikkatli ve şuurludur, vicdanının doğruyu fısıldayan

Detaylı

Buyruldu ki; Aklın kemali Allah u Teâlâ nın rızasına tabi olmak ve gazabından sakınmakladır.

Buyruldu ki; Aklın kemali Allah u Teâlâ nın rızasına tabi olmak ve gazabından sakınmakladır. BÜYÜKLERİN HİKMETLİDEN SÖZLERİ Buyruldu ki; Aklın kemali Allah u Teâlâ nın rızasına tabi olmak ve gazabından sakınmakladır. Buyruldu ki; Faziletli kimseler için (hiçbir yer) gurbet sayılmaz. Cahilin ise

Detaylı

AİLEYE MUTLULUK YAKIŞIR! HAYAT SEVİNCE VE SEVİLİNCE GÜZEL

AİLEYE MUTLULUK YAKIŞIR! HAYAT SEVİNCE VE SEVİLİNCE GÜZEL AİLEYE MUTLULUK YAKIŞIR! HAYAT SEVİNCE VE SEVİLİNCE GÜZEL Ey İnsanlık! Sizi bir tek canlı varlıktan yaratan, ondan da eşini var eden ve her ikisinden de bir çok erkek ve kadın üreten Rabbınıza karşı sorumluluğunuzun

Detaylı

URL: Hazırlayan: Mehmet Fatih Bütün. Dua. Dua İbadetin Özüdür. Niçin ve Nasıl Dua Edilir? Kur'an'dan ve Hz. Peygamber'den Dua Örnekleri BÖLÜM: 2

URL: Hazırlayan: Mehmet Fatih Bütün. Dua. Dua İbadetin Özüdür. Niçin ve Nasıl Dua Edilir? Kur'an'dan ve Hz. Peygamber'den Dua Örnekleri BÖLÜM: 2 Hazırlayan: Mehmet Fatih Bütün URL: Dua Dua İbadetin Özüdür Niçin ve Nasıl Dua Edilir? Kur'an'dan ve Hz. Peygamber'den Dua Örnekleri BÖLÜM: 2 Dua Arapça kökenli bir kelime olup «istemek, davet etmek» demektir.

Detaylı

Bir insan, nefs kılıcını ve hırsını çekip hareket edecek olursa, akıbet o kılıçla kendi maktül düşer. Hz. Ali

Bir insan, nefs kılıcını ve hırsını çekip hareket edecek olursa, akıbet o kılıçla kendi maktül düşer. Hz. Ali Marifet nefsi silmek değil, bilmektir. Hacı Bektaş-ı Veli Nefsin, azgın bir binek atından daha çok şiddetle gemlenmeye muhtaçtır. Hasan Basri Bir insan, nefs kılıcını ve hırsını çekip hareket edecek olursa,

Detaylı

Prof. Dr. Mahmud Es'ad COŞAN

Prof. Dr. Mahmud Es'ad COŞAN Prof. Dr. Mahmud Es'ad COŞAN Enes RA'den Hulvânî rivâyet etmiş ki, Peygamber SAS şöyle buyuruyor: RE. 503/2 (Ye'tî alen-nâsi zemânün yed'fîhil-mü'minü lil-{mmeti feyeklull{h: Üd'u lih{ssati nefsike estecib

Detaylı

TEOG 2. MERKEZİ ORTAK SINAVLAR DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ DERSİ BENZER SORULARI

TEOG 2. MERKEZİ ORTAK SINAVLAR DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ DERSİ BENZER SORULARI TEOG SINAV SORUSU-1 1. Bir genç, ihtiyar bir kimseye yaşı sebebiyle ikramda bulunursa Allah yaşlılığında ona ikram edecek kimseleri mutlaka takdir eder. Bu hadiste verilen mesaj aşağıdaki ayetlerin hangisinde

Detaylı

Mirza Tahir Ahmed Hazretleri Cuma Hutbesinde, duanın aşağıdaki bahsedilen durumda şartsız olarak kabul edileceğini söyledi;

Mirza Tahir Ahmed Hazretleri Cuma Hutbesinde, duanın aşağıdaki bahsedilen durumda şartsız olarak kabul edileceğini söyledi; Mirza Tahir Ahmed Hazretleri Cuma Hutbesinde, duanın aşağıdaki bahsedilen durumda şartsız olarak kabul edileceğini söyledi; 1) Güçlük içinde ve çok zor durumda olan insanın, 2) Savaş altındaki insanın

Detaylı

Evlenirken Nelere Dikkat Edilmeli?

Evlenirken Nelere Dikkat Edilmeli? Evlenirken Nelere Dikkat Edilmeli? EVLENİRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ? Peygamber (sav) Efendimiz den Abdullah ibn-i Ömer RA ın bir hadisini bu münasebetle hatırlayalım, duymuşsunuzdur: (Lâ tenkihun-nisâe

Detaylı

1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar

1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar 1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar İÇİNDEKİLER KUR AN NEDİR? KUR AN-IN AMACI? İNANÇ NEDİR İBADET NEDİR AHLAK NEDİR KISSALAR AYETLER KUR AN NEDİR? Kur an-ı Hakîm, alemlerin Rabbi olan Allah ın kelamıdır.

Detaylı

Selam vermekle karşımızdaki kimseye neyi ifade etmiş oluruz?

Selam vermekle karşımızdaki kimseye neyi ifade etmiş oluruz? DEĞERLER EĞİTİMİ SELAMLAŞMA Selam ne demektir? Selâm, kelime olarak; huzur, barış, sağlık ve iyi dileklerini sunma anlamlarına gelir. Selamlaşmak; insanların karşılıklı olarak birbirlerine sağlık, huzur,

Detaylı

GÜNAH ve İSTİĞFAR. Israr etmek kişiyi nasıl etkiler

GÜNAH ve İSTİĞFAR. Israr etmek kişiyi nasıl etkiler GÜNAH ve İSTİĞFAR Israr etmek kişiyi nasıl etkiler Peygamber (s.a.v) Efendimizin şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: Hiçbir küçük günah yoktur ki, ısrarla işlenilmeye devam edildiği halde büyümesin. Ve

Detaylı

İslamiyet in dirilmesi bizden fidye ister. Cenab-ı Hak:

İslamiyet in dirilmesi bizden fidye ister. Cenab-ı Hak: Cenab-ı Hak: En iyi işleri yaparak kendini büsbütün Allah a teslim eden ve daima doğru yoldan giden İbrahim in dinine uyan kimseden, din bakımından daha iyi kim olabilir? Allah, İbrahim i kendine dost

Detaylı

Bu yazı sitesinin sahibi hacı Mehmet Bahattin Geçkil tarafından hazırlanmıstır Herhangi bir medyada yayınlanması

Bu yazı  sitesinin sahibi hacı Mehmet Bahattin Geçkil tarafından hazırlanmıstır Herhangi bir medyada yayınlanması Bu yazı www.multimediaquran.com sitesinin sahibi hacı Mehmet Bahattin Geçkil tarafından hazırlanmıstır. 11-15-2015. Herhangi bir medyada yayınlanması halinde yukarıdaki bilginin referans olarak verilmesi

Detaylı

11. Kullara rızık olması için birbirine girmiş, küme küme tomurcukları olan uzun boylu hurma

11. Kullara rızık olması için birbirine girmiş, küme küme tomurcukları olan uzun boylu hurma KURAN'I KERİM TÜRKÇE MEALİ (DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI) 50-KAF SURESİ Mekke'de inmiştir. 45 (kırkbeş) âyettir. "Kaf" harfi ile başladığı için bu adı almıştır. Rahmân ve Rahîm (olan) Allah'ın adıyla. 1.

Detaylı

SINIF DEFTERİ. Gurup. Muallim/e:

SINIF DEFTERİ. Gurup. Muallim/e: SINIF DEFTERİ Gurup Muallim/e: Yaz Okulu 2014 Devam Çizelgesi 18 Haziran 2014 Çarşamba 19 Haziran 2014 Perşembe 20 Haziran 2014 Cuma 23 Haziran 2014 Pazartesi S. No Öğrenci İsim Soyisim 1 2 3 4 5 6 7 8

Detaylı

Wessalatu wesselamu ala Rasuluna Muhammedin we ala alihi we sahbihi ecmain. Allahumme Rabbena ya Rabbena takabbel minna inneke entessemiul alim.

Wessalatu wesselamu ala Rasuluna Muhammedin we ala alihi we sahbihi ecmain. Allahumme Rabbena ya Rabbena takabbel minna inneke entessemiul alim. DUA Eudhu Billahi Minessaytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillahi Rabil-alemin Wessalatu wesselamu ala Rasuluna Muhammedin we ala alihi we sahbihi ecmain. Allahumme Rabbena ya Rabbena takabbel

Detaylı

ALEXANDER RUSSEL WEBB-MUHAMMED

ALEXANDER RUSSEL WEBB-MUHAMMED ALEXANDER RUSSEL WEBB-MUHAMMED Benim araştırıcı, meraklı bir ahlâkım vardı. Her şeyin sebebini ve maksadını arıyordum. Bunlar için mantıkî cevaplar bekliyordum. Hâlbuki râhiplerin ve diğer Hıristiyan din

Detaylı

ALEMLERİN EFENDİSİ NİN (SAV) DİLİYLE KUR AN

ALEMLERİN EFENDİSİ NİN (SAV) DİLİYLE KUR AN KUR AN KARANLIKLARDAN AYIDINLIĞA ÇIKARIR Peygamber de (şikayetle): Ya Rabbi! Benim kavmim bu Kur an ı (okumayı ve hükümlerine uymayı bırakıp hatta menedip onu) terkettiler. dedi. (Furkân /30) Elif, Lâm,

Detaylı

1. EÛZÜ ÖĞRENELİM ANLAMI. 1. Kovulmuş Şeytan dan Allah a sığınırım.

1. EÛZÜ ÖĞRENELİM ANLAMI. 1. Kovulmuş Şeytan dan Allah a sığınırım. SÛRELERİMİZİ tefekkürle ÖĞRENİYORUZ 1. EÛZÜ ÖĞRENELİM ANLAMI 1. Kovulmuş Şeytan dan Allah a sığınırım. Benim adım Eûzü. İsmimin anlamı Sığınırım, yardım isterim. Bir tehlike ile karşılaştığınızda güvenilir

Detaylı

Günah Hastalığından Kurtulmanın İlâcı: Tevbe ve İstiğfar

Günah Hastalığından Kurtulmanın İlâcı: Tevbe ve İstiğfar Günah Hastalığından Kurtulmanın İlâcı: Tevbe ve İstiğfar Maddî kirleri sabun ve su giderdiği gibi kalbi karartan, insanı cehennemlik yapan, mânevî hastalık ve kirleri de tevbe, istiğfar ve Allâh'tan korkarak

Detaylı

ISLAM Kim, Îslâm'dan başka bir din ararsa, bilsin ki kendisinden (böyle bir din) asla kabul edilmeyecek ve o, ahirette ziyan edenlerden olacaktır.

ISLAM Kim, Îslâm'dan başka bir din ararsa, bilsin ki kendisinden (böyle bir din) asla kabul edilmeyecek ve o, ahirette ziyan edenlerden olacaktır. ISLAM Kim, Îslâm'dan başka bir din ararsa, bilsin ki kendisinden (böyle bir din) asla kabul edilmeyecek ve o, ahirette ziyan edenlerden olacaktır. (Al-i Imran suresi, 85) Icindekiler - Bu dine neden Islam

Detaylı

8. S. I. ÜNİTE TEST (40 SORU):

8. S. I. ÜNİTE TEST (40 SORU): 8. S. I. ÜNİTE TEST (40 SORU): 1. Aşağıdakilerden hangisi yanlış bir tevekkül anlayışıdır? a) İhtiyaçlarımızı karşılamak için çalışmak ve Allah tan başarı dilemek b) Çiftçinin tarlaya tohumu atması ve

Detaylı

Kur ân da Dua Ayetleri

Kur ân da Dua Ayetleri Kur ân da Dua Ayetleri (1) Bizi doğru yola ilet; Kendilerine nimet verdiklerinin yoluna, Gazaba uğrayanların ve sapmışlarınkine değil. (Fatiha Suresi 6-7) (2) (Musa) Cahillerden olmaktan Allah a sığınırım

Detaylı

Allah a Allah (ilah,en mükemmel, en üstün,en yüce varlık) olduğu için ibadet etmek

Allah a Allah (ilah,en mükemmel, en üstün,en yüce varlık) olduğu için ibadet etmek 1.VE EN YÜCESİ: Allah a Allah (ilah,en mükemmel, en üstün,en yüce varlık) olduğu için ibadet etmek 2.SEVİYE: Allah ın rızasını ve sevgisi kazanmak için 3.SEVİYE: Allah ın verdiği nimetlere(yaşam-akıl-yiyecekler

Detaylı

a. Daire-i meşruada kalmayan gençliğin; dünyada, kabirde ve ahirette başlarına gelecek belalar ve elemler neler olabilir?

a. Daire-i meşruada kalmayan gençliğin; dünyada, kabirde ve ahirette başlarına gelecek belalar ve elemler neler olabilir? Sorularlarisale.com "Sizdeki gençlik katiyen gidecek. Eğer siz daire-i meşrûada kalmazsanız, o gençlik zâyi olup başınıza hem dünyada, hem kabirde, hem âhirette kendi lezzetinden çok ziyâde belâlar ve

Detaylı

Asr-ı Saadette İçtihat

Asr-ı Saadette İçtihat Mehmedkirkinci.com Asr-ı Saadette İçtihat Sual: Hazret-i Peygamber zamanında içtihat yapılmış mıdır? Her güzel şey, her hayır Nebi ler eliyle meydana geldiği gibi, küllî bir hayır olan içtihadı da ilk

Detaylı

dinkulturuahlakbilgisi.com

dinkulturuahlakbilgisi.com dinkulturuahlakbilgisi.com 1-Ülkemizde Kızılay, Sosyal hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Aşevleri -gibi kurumların varlığı aşağıdakilerden hangisine önem verildiğini göstermektedir? A- Milli eğitime

Detaylı

Muhammed Aleyhisselam ın Dilinden Dualar

Muhammed Aleyhisselam ın Dilinden Dualar Muhammed Aleyhisselam ın Dilinden Dualar yusufisik1@hotmail.de K ur ân-ı Kerim deki dua ayetleri gibi Peygamberimizin duaları da Arapça aslından okunursa daha iyidir. Ancak, tercümeleri de dua olarak okunabilir.

Detaylı

Muhammed Salih el-muneccid

Muhammed Salih el-muneccid KABİRDEKİ HAYATIN TABİATI NASILDIR? [ Türkçe ] طبيعة الحياة في القبر [باللغة التركية [ Muhammed Salih el-muneccid محمد بن صالح المنجد Terceme eden : Muhammed Şahin ترجمة: محمد بن مسلم شاهين Tetkik eden

Detaylı

dinkulturuahlakbilgisi.com Memduh ÇELMELİ dinkulturuahlakbilgisi.com

dinkulturuahlakbilgisi.com Memduh ÇELMELİ dinkulturuahlakbilgisi.com Memduh ÇELMELİ ZEKAT SADAKA: AYET-İ KERİMELER «Namazı kılın, zekâtı verin, önceden kendiniz için yaptığınız her iyiliği Allah katında bulacaksınız. Şüphesiz Allah, yapmakta olduklarınızı görür.» (Bakara,

Detaylı

Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri

Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri 1 ) İlahi kitapların sonuncusudur. 2 ) Allah tarafından koruma altına alınan değişikliğe uğramayan tek ilahi kitaptır. 3 ) Diğer ilahi

Detaylı

Dua ve Sûre Kitapçığı

Dua ve Sûre Kitapçığı Dua ve Sûre Kitapçığı Hazırlayan: Melike MÜFTÜOĞLU instagram.com/oyunveetlinliklerledinogretimi SÜBHANEKE DUASI Allah ım! Sen eksik sıfatlardan pak ve uzaksın. Seni daima böyle tenzih eder ve överim. Senin

Detaylı

Mekke; Kabenin etrafında Öteller

Mekke; Kabenin etrafında Öteller Sevgili eşimin yaptığı 2011 Umre zıyaretinden getirdiği resimler. Sizlerle paylaşmak bizleride mutlu eder; eşime çok teşekkür ediyorum. Bu Albümde Mekke Medine ALBÜM 2 Hepinize Selam olsun...mehmet Sungur

Detaylı

2016 YILI 1. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI VAAZIN

2016 YILI 1. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI VAAZIN 2016 YILI 1. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI VAAZIN VAİZİN TARİHİ GÜNÜ VAKTİ ADI SOYADI ÜNVANI GÖREV YAPACAĞI YER KONUSU 1.01.2016 Cuma Öğleden Önce Şevket ŞİMŞEK Uzman Vaiz Mermerler Camii SORUMLU

Detaylı

Tövbe ve Af Dileme-4

Tövbe ve Af Dileme-4 Tövbe ve Af Dileme-4 Kutsalsın, Kutsalsın, Kutsalsın ey güçlü Rab Tanrı; Yer ve gök Sana verilen hamtlarla doludur. Rabbin adına gelen ve tekrar gelecek olana en yücelerde hamtlar olsun. Baba ya, Oğul

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 7. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 7. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 7. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Varlıklar Âlemi Meleklere İman Meleklerin

Detaylı

Onu kendi haline bırakın, Allah'ın diyarında otlasın, sakın ona bir fenalık yapmayın.

Onu kendi haline bırakın, Allah'ın diyarında otlasın, sakın ona bir fenalık yapmayın. GÜNAH RADYASYONU Semud halkına da içlerinden biri olan kardeşleri Salih'i gönderdik."ey benim halkım!" dedi, "yalnız Allah'a ibadet. edin! Çünkü sizin O'ndan başka ilahınız yoktur. İşte size Rabbinizden

Detaylı

En güçlü silah: Zikir! Perşembe, 26 Haziran :40

En güçlü silah: Zikir! Perşembe, 26 Haziran :40 Vesvesenin en belirgin alanı ve iman açısından en tehlikelisi Allah Teâlâ hakkında olan vesvesedir. Kimi zaman tefekkür kılığında, kimi zaman hakikati araştırma adı altında farklı sorularla Allah Teâlâ

Detaylı

5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu aleyhi ve sellem) ümmetiyim. 6 Müslüman mısın? Elhamdülillah, Müslümanım.

5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu aleyhi ve sellem) ümmetiyim. 6 Müslüman mısın? Elhamdülillah, Müslümanım. TEMEL DİNİ BİLGİLER 1 Rabbin kim? Rabbim Allah. 2 Dinin ne? Dinim İslam. 3 Kitabın ne? Kitabım Kur ân-ı Kerim. 4 Kimin kulusun? Allah ın kuluyum. 5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu

Detaylı

GÜNAHLARIN MÂHİYETİ. Prof. Dr. Mustafa TEMİZ. Giriş

GÜNAHLARIN MÂHİYETİ. Prof. Dr. Mustafa TEMİZ. Giriş 03.05.2015 Günahın sarhoşluğundan kaçınınız. Çünkü günah şarap gibi insanı sarhoş eder; hattâ ondan daha fazla... Kim, günah işlerse akıl ondan ayrılır ve (günah işlediği müddetce) aslâ geri dönmez. Mu

Detaylı

[ 0001 ] Allah'a inanınız ancak devenizi de sağlam kazığa bağlayınız.

[ 0001 ] Allah'a inanınız ancak devenizi de sağlam kazığa bağlayınız. [ 0001 ] Allah'a inanınız ancak devenizi de sağlam kazığa bağlayınız. [ 0002 ] Çalışarak kazanç sağlama yollarını aramak, Müslüman olan her erkek ve kadın için bir farzdır. [ 0003 ] Akılca en mükemmeliniz,

Detaylı

HAC SURESİ İniş Sırası: 103 Mushaf Sırası: 22 Medeni Sure 78 Ayettir. Rahmân ve Rahîm Allah ın adıyla

HAC SURESİ İniş Sırası: 103 Mushaf Sırası: 22 Medeni Sure 78 Ayettir. Rahmân ve Rahîm Allah ın adıyla HAC SURESİ İniş Sırası: 103 Mushaf Sırası: 22 Medeni Sure 78 Ayettir 8. İnsanlardan öylesi de vardır ki, Allah hakkında tartışır; ne bir ilmi, ne bir yol göstericisi, ne de aydınlatıcı bir kitabı olmadan!..

Detaylı

Allah'tan korkmak, büyük makamlardandır. Çünkü Allahü teâlâ buyuruyor ki:

Allah'tan korkmak, büyük makamlardandır. Çünkü Allahü teâlâ buyuruyor ki: Allah'tan korkmak, büyük makamlardandır. Çünkü Allahü teâlâ buyuruyor ki: Allah'tan ancak âlim olanlar korkar. Hadis-i şeriflerde ise şöyle buyuruldu: Hikmet ve ilmin başı Allah korkusudur Sizin en akıllınız,

Detaylı

Eş sahibi olmak da böyle, bekârlık evliliği, evlilik bekârlığı aratır zannedilir. Asla değil!

Eş sahibi olmak da böyle, bekârlık evliliği, evlilik bekârlığı aratır zannedilir. Asla değil! Dönerken neler döndürüyor üzerinde neler. Gündüzü gece, geceyi gündüz yapıyor. O döndükçe zengin fakir, fakir zengin oluyor. Dipdiri insanlar yataklara düşüyor, iyileşmez zannedilenler iyileşiyor. Genç

Detaylı

Edeb Ya Hu! Cumartesi, 03 Ocak :31

Edeb Ya Hu! Cumartesi, 03 Ocak :31 Dünya bilimde altın çağını yaşarken insanlıkta yerlerde sürünüyor. Hayâ kalmamış, saygı kalmamış, sevgi kalmamış, büyüğe hürmet kalmamış. Hayatımızda ne eksik biliyor musunuz? Edeb. Edebe hiç önem vermiyoruz.

Detaylı

Lise 2. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Video Ders Anlatımları. İbadette Temel İlkeler Video. İbadette Temel İlkeler Ders Notu

Lise 2. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Video Ders Anlatımları. İbadette Temel İlkeler Video. İbadette Temel İlkeler Ders Notu Lise 2. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Video Ders Anlatımları İbadette Temel İlkeler Video İbadette Temel İlkeler Ders Notu 4.İbadetler ile İlgili Temel İlkeler Yüce Allah, Kur'an-ı Kerim'de, insanları

Detaylı

Kültürümüzden Dua Örnekleri. Güzel İş ve Davranış: Salih Amel. İbadetler Davranışlarımızı Güzelleştirir. Rabbena Duaları ve Anlamları BÖLÜM: 3 URL:

Kültürümüzden Dua Örnekleri. Güzel İş ve Davranış: Salih Amel. İbadetler Davranışlarımızı Güzelleştirir. Rabbena Duaları ve Anlamları BÖLÜM: 3 URL: Hazırlayan: Mehmet Fatih Bütün URL: Kültürümüzden Dua Örnekleri Güzel İş ve Davranış: Salih Amel İbadetler Davranışlarımızı Güzelleştirir Rabbena Duaları ve Anlamları BÖLÜM: 3 Kültürümüzde birçok dua örneği

Detaylı

Başlangıçta Söz vardı. Söz Tanrı'yla birlikteydi ve Söz Tanrı'ydı.

Başlangıçta Söz vardı. Söz Tanrı'yla birlikteydi ve Söz Tanrı'ydı. Başlangıçta Söz vardı. Söz Tanrı'yla birlikteydi ve Söz Tanrı'ydı. Yuhanna 1:1 Yaşam O ndaydı ve yaşam insanların ışığıydı. Yuhanna 1:4 1 İsa şöyle dedi: Ben dünyanın ışığıyım. Benim ardımdan gelen, asla

Detaylı

Allah yolunda sarf ettiğiniz her şey(in karşılığı) size eksiksiz ödenir, asla haksızlığa uğratılmazsınız. (Enfal; 60)

Allah yolunda sarf ettiğiniz her şey(in karşılığı) size eksiksiz ödenir, asla haksızlığa uğratılmazsınız. (Enfal; 60) EY İMAN EDENLER! Allah yolunda sarfetmeyenler varya... Ey iman edenler! Muhakkak ki (yahudi) hahamlarından ve (hıristiyan) rahiplerinden birçoğu, insanların mallarını haksızlıkla yerler ve (onları) Allah

Detaylı

Ramazan ve Bayram Ramazan Ramazan Allah a yakınlaşmak için yegane bir zaman. Allah dünyada kendisi ve insanlar arasına perdeler koymuş. Bu perdeleri açmak ve aşmak, Allah a yakınlaşmak, onu hissetmek için

Detaylı

Hamd ve Şükür. Einfache Übersetzung Hamd = tanriya övgü sunma, tanriya övgü olsun Şükür = tanriya övgü Övgü = Lob Övmek = loben, preisen

Hamd ve Şükür. Einfache Übersetzung Hamd = tanriya övgü sunma, tanriya övgü olsun Şükür = tanriya övgü Övgü = Lob Övmek = loben, preisen Hamd ve Şükür Einfache Übersetzung Hamd = tanriya övgü sunma, tanriya övgü olsun Şükür = tanriya övgü Övgü = Lob Övmek = loben, preisen İçindekiler Hamd ve şükür genel anlamında Hamd Fatiha suresinin ilk

Detaylı

IÇERIK ÖNSÖZ. Giriş. Birinci Bölüm ALLAH A İMAN

IÇERIK ÖNSÖZ. Giriş. Birinci Bölüm ALLAH A İMAN IÇERIK ÖNSÖZ 13 Giriş DİN VE AKAİT Günümüzde Din Algısı Sosyal Bilimcilere Göre Din İslam Açısından Din Dinin Anlam Çerçevesi İslam Dini İslam ın İnanç Boyutu Akait İman İman-İslam Farkı İman Bakımından

Detaylı

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ Kur an-ı Kerim : Allah tarafından vahiy meleği Cebrail aracılığıyla, son Peygamber Hz. Muhammed e indirilen ilahi bir mesajdır. Kur an kelime olarak okumak, toplamak, bir araya

Detaylı

PÜF NOKTASI. Allah (CC) Dilemeyince Kul Dileyemez

PÜF NOKTASI. Allah (CC) Dilemeyince Kul Dileyemez 19.04.2015 Ben kulumun zannına göreyim. Beni nasıl düşünürse ben öyleyim. O beni andıkça ben onunla berâberim. O beni içinden anarsa ben de onu öylece anarım. O, beni bir topluluk içinde anarsa, ben de

Detaylı

Ömrü boyunca kötülük ve günah işlemiş olan bir kimse nasıl başkalarının onun adına yaptığı

Ömrü boyunca kötülük ve günah işlemiş olan bir kimse nasıl başkalarının onun adına yaptığı Question Ömrü boyunca kötülük ve günah işlemiş olan bir kimse nasıl başkalarının onun adına yaptığı ihsan ve duasıyla bağışlanır ve kendisinin bir rolü olmadan ahiret hayatında durumu değişir? Answer:

Detaylı

Kur an ın Bazı Hikmetleri

Kur an ın Bazı Hikmetleri Kur an ın Bazı Hikmetleri Allah Teala kıble hususunda derin tartışmalara giren insanların görüşünü: İyilik, yüzlerinizi doğuya ve batıya çevirmeniz değildir. ayetiyle reddetmiştir. Ki onların bir kısmı,

Detaylı

ZAFER TALHA ÇİMEN 8/E - 1453

ZAFER TALHA ÇİMEN 8/E - 1453 ÖZEL EGE LİSESİ (ORTAOKULU) DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ KAZA VE KADER (Allah, herkesin ne yapacağını bilip yazdığına göre, insanların hayır işlemesinin bir anlamı var mı? İslam da İnsanın İradeli Fiilleri

Detaylı

Alimler Kur an-ı Kerim in önderliğinde nefsin. Nefsin mertebeleri kaç tanedir ve bunlar nelerdir?

Alimler Kur an-ı Kerim in önderliğinde nefsin. Nefsin mertebeleri kaç tanedir ve bunlar nelerdir? Nefsin mertebeleri kaç tanedir ve bunlar nelerdir? İnsanın iç âlemi kalabalık bir milletin yaşadığı büyük bir memlekete benzer. Bu memleketin hükümdarı Allah a (cc) iman ve itaat eden kalptir. Akılda onun

Detaylı

Duanın psikolojik faydaları, sıkıntılı zamanlarda olduğu kadar günlük hayatta da çoktur.

Duanın psikolojik faydaları, sıkıntılı zamanlarda olduğu kadar günlük hayatta da çoktur. Düzce Depremindeki Psiko-Sosyal Müdahale ekibinde bulunmuş formatör bir arkadaş, depremden sağ salim kurtulmuş bir babanın yaşadıklarını şöyle anlatır: Deprem olmuştur, baba enkazın altında eşi ve çocuklarıyla

Detaylı

Bir insan Allah (c.c.)'ın birliğine inanırım diyorsa o irfan sahibidir denemez. Çünkü onun sahip olduğu sadece onun bilgisidir.

Bir insan Allah (c.c.)'ın birliğine inanırım diyorsa o irfan sahibidir denemez. Çünkü onun sahip olduğu sadece onun bilgisidir. Birçok kişi ibadetlerinden imani lezzeti alamadıklarından şikâyetçidir. Bunlar "Öyle bir püf noktası söyle ki, biz ilahi irfana varalım." diye sorarlar.bu insan yaratılışının gayesidir. İlahi irfan yollarının

Detaylı

Orucun tutulacağı günler olduğu gibi tutulmayacağı günlerde vardır. Resûlüllah sav bizzat bunu yasak etmiştir.

Orucun tutulacağı günler olduğu gibi tutulmayacağı günlerde vardır. Resûlüllah sav bizzat bunu yasak etmiştir. Hastalık ve Yolculukta: Eğer bir insan hasta ise ve yolcu ise onun için oruç tutmak Kur an-ı Kerim de yasaktır. Bazı insanlar ben hastayım ama oruç tutabilirim diyor veya yolcuyum ama tutabilirim diyor.

Detaylı

Dilini Tutan Kurtuldu. : Gıybetten Sakınmak

Dilini Tutan Kurtuldu. : Gıybetten Sakınmak Mehmedkirkinci.com Dilini Tutan Kurtuldu. : Gıybetten Sakınmak Kullarına karşı sonsuz rahmet sahibi olan Cenab-ı Hak, lütfunden yaratıp kemale erdirdiği insana, meramını, duygu ve düşüncelerini anlatmak

Detaylı

Hocam: İmam Hatip Lisesi ni okuyup da ne olacak? Burada bir İmam Hatipli olarak soruya mı üzüleyim yoksa soru sorana mı?

Hocam: İmam Hatip Lisesi ni okuyup da ne olacak? Burada bir İmam Hatipli olarak soruya mı üzüleyim yoksa soru sorana mı? Bir TEOG tercih danışmanlığını daha geride bıraktık. TEOG tercih danışmanlığında karşılaştığım sorular içinde bana en ilginç geleni de İmam Hatip ile ilgili sorulardı. Hocam: İmam Hatip Lisesi ni okuyup

Detaylı

Bayram namazları bayram günlerine takılmış bir namazdır. Bir salkım ki,ancak o zamanda koparılır ve o zamanda olgunlaştığından,onda derilir.

Bayram namazları bayram günlerine takılmış bir namazdır. Bir salkım ki,ancak o zamanda koparılır ve o zamanda olgunlaştığından,onda derilir. VAKİTLERE TAKILANLAR Sabah namazının imsak ve giriş vakti beşte ise;güneş doğduktan sonraki vakit kazaya,imsaktan önceki bir dakika da teheccüde girmektedir. Hassas bir hat.. Sabah,öğle,akşam güneşe bağlanmış.

Detaylı

İHSAN SOHBETLERİ İHSAN SOHBETİ. Kovulmuş şeytandan Allah a sığınırım,

İHSAN SOHBETLERİ İHSAN SOHBETİ. Kovulmuş şeytandan Allah a sığınırım, 14. İHSAN SOHBETİ KONU : İSTİAZE VE BESMELE Kovulmuş şeytandan Allah a sığınırım, Rahman ve Rahim olan Allah ın adıyla Kur ân okuduğun vakit evvelâ kovulmuş şeytandan Allah a sığın 1 İSTİÂZE (EÛZÜ) NE

Detaylı

Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun da acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a):

Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun da acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a): Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun da acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a): - Yavrum ne oldu, niye acele acele camiye koşuyorsun? der. Çocuk da: - Efendim, namaza gidiyorum.

Detaylı

NOT : ÎMAM-I RABBANİ Hz. bu mektubu Seyyid Nakib Şeyh Ferid Buhari'ye yazmıştır.

NOT : ÎMAM-I RABBANİ Hz. bu mektubu Seyyid Nakib Şeyh Ferid Buhari'ye yazmıştır. 45. MEKTUP MEVZUU : a) Şeyhinin vefatından sonra, Haniganın fukarasına (tekkenin dervişlerine) zahirî destek olması dolayısı ile teşekkür izharı.. b) Camiiyet-i İnsan (insanda her şeyin var olması) onun

Detaylı

Anoreksiya Nervoza DSM-IV-TR Tanı Ölçütleri

Anoreksiya Nervoza DSM-IV-TR Tanı Ölçütleri Kime sorarsanız sorun, herkes belli bir yaştan sonra kilolarından şikâyet etmektedir. Bu insanlar zayıflamayı çok istedikleri halde bir türlü zayıflayamadıklarından yakınırlar. Bunlar hem kilolarından

Detaylı

İNSANLARIN NİYETLERİ VE DAVRANIŞLARI SÖZ KONUSU OLDUĞUNDA DAİMA

İNSANLARIN NİYETLERİ VE DAVRANIŞLARI SÖZ KONUSU OLDUĞUNDA DAİMA İNSANLARIN NİYETLERİ VE DAVRANIŞLARI SÖZ KONUSU OLDUĞUNDA DAİMA NİYETLERİ ANLAMAYA, ÇÖZMEYE ÇALIŞIR Ameller niyetlere göredir Hadis-i Şerif Duygular ve davranışlar, zihinsel ve fiziksel faaliyetlerin sonucudur.

Detaylı

KIRK HADİS YARIŞMASI İÇİN BELİRLENEN HADİSLER 1. VE 2. SINIFLAR İÇİN KIRK HADİS

KIRK HADİS YARIŞMASI İÇİN BELİRLENEN HADİSLER 1. VE 2. SINIFLAR İÇİN KIRK HADİS KIRK HADİS YARIŞMASI İÇİN BELİRLENEN HADİSLER 1. VE 2. SINIFLAR İÇİN KIRK HADİS 1-Besmele ile başlanmayan işte hayır yoktur. 2-Sizin en hayırlınız, Kur-an ı öğrenen ve öğreteninizdir. 3-Namaz, dinin direğidir.

Detaylı

Aynı kökün "kesmek", "kısaltmak" anlamı da vardır.

Aynı kökün kesmek, kısaltmak anlamı da vardır. Kıssa, bir haberi nakletme, bir olayı anlatma hikâye etmek. Bu Arapça'da kassa kelimesiyle ifade edilir. Anlatılan hikâye ve olaya da "kıssa" denilir. Buhâri, bab başlıklarında "kıssa"yı "olay" anlamında

Detaylı

Orucun hükmü ve hikmeti nedir? ما حكم الصيام وحكمته. Abdurrahman b. Nâsır es-sa'dî

Orucun hükmü ve hikmeti nedir? ما حكم الصيام وحكمته. Abdurrahman b. Nâsır es-sa'dî Orucun hükmü ve hikmeti nedir? ما حكم الصيام وحكمته ] تر [ Türkçe Turkish Abdurrahman b. Nâsır es-sa'dî Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 2010-1431 1 ما حكم الصيام وحكمته» باللغة ال ية «عبد

Detaylı

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ TESTİ

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ TESTİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ TESTİ DİKKAT! BU BÖLÜMDE YANTLAYACAĞNZ TOPLAM SORU SAYS 20 DİR. ÖNERİLEN YANTLAMA SÜRESİ 40 DAKİKADR. 1) Annemize Babamıza 3) İnsanda yardımlaşma, cömertlik, insan sevgisi

Detaylı

PEYGAMBERLERE VE İLAHİ KİTAPLARA İNANÇ 7. 10. Ey Resûl! Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan O nun elçiliğini yapmamış olursun. Allah seni insanlardan koruyacaktır. Doğrusu Allah, kâfirler

Detaylı

İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI 2. DÖNEM BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN )

İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI 2. DÖNEM BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN ) İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI 2. DÖNEM BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN ) TARİH GÜN SAAT İLÇE YER VAİZE ADI/SOYADI KONULAR 01.04.2014 Salı 14:00 Bornova Yeşilova Camii Fatma Özmen ERGEN Sağlık

Detaylı

M. Sinan Adalı. Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller

M. Sinan Adalı. Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller yayın no: 117 PEYGAMBERİMİZİN DİLİNDEN HİKMETLİ ÖYKÜLER Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller Genel yayın yönetmeni: Ergün Ür Yayınevi

Detaylı

ÖRNEK İNSAN OLMAK!!! Asiye Türkan

ÖRNEK İNSAN OLMAK!!! Asiye Türkan ÖRNEK İNSAN OLMAK!!! Asiye Türkan KUR AN ESENLİĞİN YOLU Allah, [insanı] huzur ve güvenlik ortamına, esenlik yurduna çağırmakta ve dileyeni dosdoğru bir yola yöneltmektedir. (Yunus suresi 10/ 25) KUR AN

Detaylı

Din Ve Ahlak Hakkında Neler Biliyoruz?

Din Ve Ahlak Hakkında Neler Biliyoruz? İlköğretim DKAB Dersi 4. Sınıf 1. Ünite Sunusu Din Ve Ahlak Hakkında Neler Biliyoruz? Anlatım Yoluyla Ders Veren: Ömer AKKAŞ Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dkab Alanı Pedagojik Formasyon Öğrencisi

Detaylı

118. SOHBET Kadir Suresi SÛRE VE MEÂLİ:

118. SOHBET Kadir Suresi SÛRE VE MEÂLİ: 118. SOHBET Kadir Suresi SÛRE VE MEÂLİ: الرحيم الرحمن الله بسم * ا ن ا ش ه ر ف ي ا ن ز ل ن اه ت ن ز ل ال ق د ر ل ي ل ة ال م ل اي ك ة و م ا و الر وح ا د ر اك م ا ل ي ل ة ال ق د ر * ل ي ل ة ال ق د ر خ ي

Detaylı

Recep in İlk Üç Orucunun Fazileti

Recep in İlk Üç Orucunun Fazileti Mektub-u Attar Muhammed İlyas Kadiri Razavi tarafından tüm İslami Erkek Kardeşlerine ve İslami Kız Kardeşlerine, Medaris El Medine ve Camiat El Medine nin erkek öğretmenler, erkek öğrenciler, kadın öğretmenler

Detaylı

İmam Humeyni'nin vasiyetini okurken güzel ve ince bir noktayı gördüm ve o, Hz. Fatıma

İmam Humeyni'nin vasiyetini okurken güzel ve ince bir noktayı gördüm ve o, Hz. Fatıma Question İmam Humeyni'nin vasiyetini okurken güzel ve ince bir noktayı gördüm ve o, Hz. Fatıma (s.a)'nın mushafı hakkındaki sözleri idi. Allah-u Teâlâ tarafından Hz. Fatıma Zehra (s.a)'ya ilham edilen

Detaylı

CİHADA DENKTİR Evet, içinde savaş olmayan bir cihad var ki hac ve umredir Küçüğün, büyüğün, zayıfın, kadının cihadı hac ve umredir.

CİHADA DENKTİR Evet, içinde savaş olmayan bir cihad var ki hac ve umredir Küçüğün, büyüğün, zayıfın, kadının cihadı hac ve umredir. UMRE DİNİ SUNUM UMRENİN FAZİLETİ CİHADA DENKTİR Hz. Aişe (r.a) Efendimiz e (s.a.v) sorar: Ey Allah ın Resulü, kadınlara da cihad var mıdır? Efendimiz (s.a.v): Evet, içinde savaş olmayan bir cihad var ki

Detaylı

ZEKÂT IN KELİME OLARAK; ARTMA ÇOĞALMA ARINMA BEREKET Bu anlamlara gelmektedir.

ZEKÂT IN KELİME OLARAK; ARTMA ÇOĞALMA ARINMA BEREKET Bu anlamlara gelmektedir. ZEKÂT IN KELİME OLARAK; ARTMA ÇOĞALMA ARINMA BEREKET Bu anlamlara gelmektedir. Zekât Terim Olarak İse; Dinen zengin sayılan Müslümanların yılda bir kez malının ya da parasının belli bir miktarını Allah

Detaylı

TESBİH, HAMT VE EN KÖTÜ ZENGİNLİK. Salebe nin Başına Gelenler

TESBİH, HAMT VE EN KÖTÜ ZENGİNLİK. Salebe nin Başına Gelenler TESBİH, HAMT VE EN KÖTÜ ZENGİNLİK Salebe nin Başına Gelenler Dünyâ nın, Evren in ve hayâtın istikrârı, Allâhü Teâlâ nın celâl ve cemâl tecelliyâtına karşı insanlar tarafından yapılan hamt, tenzih ve teşekküre

Detaylı