T. C. ERGENE BELEDİYESİ ENCÜMEN KARARI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T. C. ERGENE BELEDİYESİ ENCÜMEN KARARI"

Transkript

1 Karar Tarihi : Karar No : 573, V. Yüksel BAYDARLI, Üye Mülayim BEDİR, Üye Ali AYDOĞDU, Üye ve Üye ın katılmaları ile toplanmıştır. : 3194 Sayılı İmar Kanununun 32. ve 42. Maddeleri gereği yapılan işlem. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 15/06/2016 tarih ve 1805 sayılı yazısı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ekiplerince; İlçemiz Ahimehmet Mahallesi, 1105 nolu parsel, 8 dönümler mevkiinde bulunan Mehmet BOZAN adına kayıtlı taşınmazda, tarihinde yapılan kontrollerde 2,55mt x 2,40mt (6,12m²) ve 9,00mt ve 13,00(117,00m²) ebatlarında toplam 123,12m² ruhsatsız inşaata başlandığı ve inşaatların temellerinin atıldığı tespit edilmiştir. Söz konusu yapı 3194 Sayılı İmar Kanununun 32. Maddesi gereği mühürlenerek tatil edilmiştir. Bahse konu yapı 2. nci sınıf ( B ) grubu yapı olup, 3194 Sayılı İmar Kanununun 5940 sayılı Kanunun 2.maddesi ile değişik 42.maddesinin 2. Fıkrasının c bendinin 8 inci alt bendini kapsadığı tespit edilerek, hazırlanan imar para cezası raporu ekte sunulmuştur sayılı İmar Kanununun 32.maddesine aykırı hareketinden dolayı aynı kanunun 42. maddesi gereğince, Mehmet BOZAN ın 9.154,96TL para cezası ile cezalandırılmasına, ancak söz konusu yapı tarım ve hayvancılık amaçlı olarak inşa edildiğinden mevcut cezanın beşte biri 1.830,99TL (BinsekizyüzotuzTürkLirasıdoksandokuzkuruş) olarak uygulanmasına, mal sahibine ruhsat alması için 1 (bir) ay süre verilmesine, gereği için İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne, karar örneğinin Mali Hizmetler Müdürlüğüne tebliğine, Encümenimizce oybirliği ile karar verildi. Bu idari yaptırım kararına karşı Tekirdağ İdare Mahkemesi nezdinde 60 gün içinde itirazda bulunulabilir.

2 Karar Tarihi : Karar No : 574, V. Yüksel BAYDARLI, Üye Mülayim BEDİR, Üye Ali AYDOĞDU, Üye ve Üye ın katılmaları ile toplanmıştır. : 3194 Sayılı İmar Kanununun 32. ve 42. Maddeleri gereği yapılan işlem. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 15/06/2016 tarih ve 1806 sayılı yazısı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ekiplerince; İlçemiz Paşaköy Mahallesi, 484 nolu parsel, Arpalık mevkiinde bulunan Ömer SEZEN adına kayıtlı taşınmazda, tarihinde yapılan kontrollerde 30,00mt x 18,00mt ebatlarında toplam 540,00m² B.A.K. tarımsal amaçlı depo inşa edildiği tespit edilmiştir. Söz konusu yapı 3194 Sayılı İmar Kanununun 32. Maddesi gereği mühürlenerek tatil edilmiştir. Bahse konu yapı 2. nci sınıf ( B ) grubu yapı olup, 3194 Sayılı İmar Kanununun 5940 sayılı Kanunun 2.maddesi ile değişik 42.maddesinin 2. Fıkrasının c bendinin 8 inci alt bendini kapsadığı tespit edilerek, hazırlanan imar para cezası raporu ekte sunulmuştur sayılı İmar Kanununun 32.maddesine aykırı hareketinden dolayı aynı kanunun 42. maddesi gereğince, Ömer SEZEN in ,30TL para cezası ile cezalandırılmasına, ancak söz konusu yapı tarım ve hayvancılık amaçlı olarak inşa edildiğinden mevcut cezanın beşte biri 2.389,86TL ( İkibinüçyüzseksendokuzTürkLirasıseksenaltıkuruş) olarak uygulanmasına, mal sahibine ruhsat alması için 1 (bir) ay süre verilmesine, gereği için İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne, karar örneğinin Mali Hizmetler Müdürlüğüne tebliğine, Encümenimizce oybirliği ile karar verildi. Bu idari yaptırım kararına karşı Tekirdağ İdare Mahkemesi nezdinde 60 gün içinde itirazda bulunulabilir.

3 Karar Tarihi : Karar No : 575, V. Yüksel BAYDARLI, Üye Mülayim BEDİR, Üye Ali AYDOĞDU, Üye ve Üye ın katılmaları ile toplanmıştır. : 3194 Sayılı İmar Kanununun 32. ve 42. Maddeleri gereği yapılan işlem. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 15/06/2016 tarih ve 1807 sayılı yazısı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ekiplerince; İlçemiz Ahimehmet Mahallesinde, tarihinde yapılan kontrollerde Saray Caddesi üzerinde, Belediyemiz adına kayıtlı 139 ada, 14 ve 15 parsel nolu taşınmazlara Ahmet DEMİREL tarafından 3,85mt x 5,25mt ebatlarında toplam 20,21m² ruhsatsız hayvan barınağı yapıldığı tespit edilmiştir. Söz konusu yapı 3194 Sayılı İmar Kanununun 32. Maddesi gereği mühürlenerek tatil edilmiştir. Bahse konu yapı 1. nci sınıf ( B ) grubu yapı olup, 3194 Sayılı İmar Kanununun 5940 sayılı Kanunun 2.maddesi ile değişik 42.maddesinin 2. Fıkrasının c bendinin 2., Ve 12. alt bendini kapsadığı tespit edilerek, hazırlanan imar para cezası raporu ekte sunulmuştur sayılı İmar Kanununun 32.maddesine aykırı hareketinden dolayı aynı kanunun 42. maddesi gereğince, Ahmet DEMİREL in 1.365,28TL para cezası ile cezalandırılmasına, yapı sahibine taşınmazı uygun hale getirmesi için 1 (bir) ay süre verilmesine, gereği için İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne, karar örneğinin Mali Hizmetler Müdürlüğüne tebliğine, Encümenimizce oybirliği ile karar verildi. Bu idari yaptırım kararına karşı Tekirdağ İdare Mahkemesi nezdinde 60 gün içinde itirazda bulunulabilir.

4 Karar Tarihi : Karar No : 576, V. Yüksel BAYDARLI, Üye Mülayim BEDİR, Üye Ali AYDOĞDU, Üye ve Üye ın katılımları ile toplanarak aşağıdaki kararlar alınmıştır. : Asker Aile Yardımı (Zeliha AVCI) Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü nün 22/06/2015 tarih ve 458 sayılı yazısı 4109 sayılı Kanunun 3. maddesi gereğince, Belediyemizden Asker Aile Yardımı talebinde bulunan; İlçemiz, Yeşiltepe Mahallesi, Samançiçeği Sokak, No:12/2 Ergene/TEKİRDAĞ adresinde ikamet eden Zeliha AVCI ya ait müracaat beyannamesi ve ekleri ayrı ayrı okundu. 09/11/2015 tarihinde askere giden 1995 doğumlu oğlu Yunus AVCI nın annesi Zeliha AVCI ya aylık 60,00TL (AltmışTürkLirası) olarak 09/11/2016 tarihine kadar asker aile yardımı yapılmasına, gereği için karar örneğinin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne ve Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesine, Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

5 T.C. Karar Tarihi : Karar No : 577, V. Yüksel BAYDARLI, Üye Mülayim BEDİR, Üye Ali AYDOĞDU, Üye ve Üye ın katılmaları ile toplanmıştır. : Harbi AKTEKİN e ait (Akpor Söve) Ruhsatsız İşyeri. Belediyemiz Zabıta Müdürlüğünün 15/06/2016 tarih ve /357 sayılı yazısı Marmaracık Mahallesi, 1. Sanayi Caddesi, No:29/1 Ergene/Tekirdağ adresinde faaliyet gösteren işletmeciliğini ( ) T.C. Kimlik numaralı Harbi AKTEKİN in yaptığı Çorlu Vergi Dairesine kayıtlı ( ) vergi sicil numaralı AKPOR SÖVE isimli işyerinde 13/06/2016 tarihinde, saat: 16:10 sıralarında Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan kontrolde işletmenin ruhsatsız bir şekilde işletildiği tespit edilmiştir. Konu Encümenimizce incelendi. Söz konusu işyerinin İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına ait Yönetmeliğin 6. maddesine aykırı hareket ettiğinden dolayı, 1608 sayılı Kanunun 1.maddesine istinaden AKPOR SÖVE isimli işyerinin 219,00-TL(İkiyüzondokuzTürkLirası) para cezası ile cezalandırılmasına ve işyerinin ruhsat alıncaya kadar kapatılmasına, gereği için karar örneğinin Zabıta Müdürlüğüne tebliğine, Encümenimizce oybirliği ile karar verildi. Bu idari yaptırım kararının para cezasına ilişkin kısmına karşı 15 gün içinde Çorlu Sulh Ceza Mahkemesi, diğer kısmına karşı 60 gün içinde Tekirdağ İdare Mahkemesi nezdinde itirazda bulunulabilir.

6 Karar Tarihi : Karar No : 578, V. Yüksel BAYDARLI, Üye Mülayim BEDİR, Üye Ali AYDOĞDU, Üye ve Üye un katılmaları ile toplanmıştır. : İşliyen Ekmek Fırını (Emre Aykırı Davranış) Belediyemiz Zabıta Müdürlüğünün 27/06/2016 tarih ve /358 sayılı yazısı Zabıta Ekipleri tarafından 20/06/2016 tarihinde, saat 13:00 sıralarında yapılan kontrolde İlçemiz, Karamehmet Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No:12/2 Ergene/Tekirdağ adresinde faaliyet gösteren Çorlu Vergi Dairesine kayıtlı ( ) Vergi Sicil numaralı ( ) T.C. Kimlik numaralı Mesut İŞLİYEN in işletmekte olduğu İşliyen Ekmek Fırını isimli işyerinin hijyen kurallarına uymadığı tespit edilmiştir. Konu Encümenimizce incelendi ve İşliyen Ekmek Fırını nın Ergene Belediyesi Emir ve Yasaklarına Dair Yönetmeliğin Altıncı Bölüm 30. Maddesi, h bendinin 1. Alt bendine aykırı hareket ettiğinden 1608 Sayılı Kanununun 1.maddesi gereğince, 219,00- (İkiYüzOnDokuzTürkLirası)TL para cezası ile cezalandırılmasına, gereği için karar örneğinin Zabıta Müdürlüğü ne tebliğine, Encümenimizce oybirliği ile karar verildi. Bu idari yaptırım kararının para cezasına ilişkin kısmına karşı 15 gün içinde Çorlu Sulh Ceza Mahkemesi nezdinde itirazda bulunulabilir.

7 T.C. Karar Tarihi : Karar No : 579, V. Yüksel BAYDARLI, Üye Mülayim BEDİR, Üye Ali AYDOĞDU, Üye ve Üye ın katılmaları ile toplanmıştır. : Ahmet CEYLAN a ait (Ceka Taşımacılık Depolama Otomotiv San. Tic. Ltd. Şti.) Ruhsatsız İşyeri. Belediyemiz Zabıta Müdürlüğünün 27/06/2016 tarih ve /359 sayılı yazısı Sağlık Mahallesi, Edirne 2. Sokak No:2 Ergene/Tekirdağ adresinde faaliyet gösteren işletmeciliğini ( ) T.C. Kimlik numaralı Ahmet CEYLAN ın yaptığı İlyasbey Vergi Dairesine kayıtlı ( ) vergi sicil numaralı Ceka Taşımacılık Depolama Otomotiv San. Tic. Ltd. Şti. isimli işyerinde 20/06/2016 tarihinde, saat: 12:40 sıralarında Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan kontrolde işletmenin ruhsatsız bir şekilde işletildiği tespit edilmiştir. Konu Encümenimizce incelendi. Söz konusu işyerinin İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına ait Yönetmeliğin 6. maddesine aykırı hareket ettiğinden dolayı, 1608 sayılı Kanunun 1.maddesine istinaden Ceka Taşımacılık Depolama Otomotiv San. Tic. Ltd. Şti. isimli işyerinin 219,00-TL(İkiyüzondokuzTürkLirası) para cezası ile cezalandırılmasına ve işyerinin ruhsat alıncaya kadar kapatılmasına, gereği için karar örneğinin Zabıta Müdürlüğüne tebliğine, Encümenimizce oybirliği ile karar verildi. Bu idari yaptırım kararının para cezasına ilişkin kısmına karşı 15 gün içinde Çorlu Sulh Ceza Mahkemesi, diğer kısmına karşı 60 gün içinde Tekirdağ İdare Mahkemesi nezdinde itirazda bulunulabilir.

8 T.C. Karar Tarihi : Karar No : 580, V. Yüksel BAYDARLI, Üye Mülayim BEDİR, Üye Ali AYDOĞDU, Üye ve Üye ın katılmaları ile toplanmıştır. : Tek-Mon Bombe Mak. Ve İnş. San. Tic. Ltd. Şti.) Ruhsatsız İşyeri. Belediyemiz Zabıta Müdürlüğünün 27/06/2016 tarih ve /360 sayılı yazısı Marmaracık Mahallesi, 4. Sanayi Caddesi No:42 Ergene/Tekirdağ adresinde faaliyet gösteren Çorlu Vergi Dairesine kayıtlı ( ) vergi sicil numaralı Tek-Mon Bombe Mak. Ve İnş. San. Tic. Ltd. Şti. isimli işyerinde 09/06/2016 tarihinde, saat 14:30 sıralarında Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan kontrolde işletmenin ruhsatsız bir şekilde işletildiği tespit edilmiştir. Konu Encümenimizce incelendi. Söz konusu işyerinin İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına ait Yönetmeliğin 6. maddesine aykırı hareket ettiğinden dolayı, 1608 sayılı Kanunun 1.maddesine istinaden Tek-Mon Bombe Mak. Ve İnş. San. Tic. Ltd. Şti. isimli işyerinin 219,00- TL(İkiyüzondokuzTürkLirası) para cezası ile cezalandırılmasına ve işyerinin ruhsat alıncaya kadar kapatılmasına, gereği için karar örneğinin Zabıta Müdürlüğüne tebliğine, Encümenimizce oybirliği ile karar verildi. Bu idari yaptırım kararının para cezasına ilişkin kısmına karşı 15 gün içinde Çorlu Sulh Ceza Mahkemesi, diğer kısmına karşı 60 gün içinde Tekirdağ İdare Mahkemesi nezdinde itirazda bulunulabilir.

9 Karar Tarihi : Karar No : 581, V. Yüksel BAYDARLI, Üye Mülayim BEDİR, Üye Ali AYDOĞDU, Üye ve Üye ın katılmaları ile toplanmıştır. : Vakıflar 2491 Parsel Belediyemizin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü nün 30/06/2016 tarih ve 1836 sayılı yazısı ve eki Mülkiyeti Belediyemize ait Ergene İlçesi Vakıflar Mahallesi, Bademlik Mevkii, F19A23C ve F19A24D paftalar, 2491 numaralı parselde kayıtlı taşınmazın ayırma çapı ile iki kısma ifraz işlemine ait Belediyemiz encümenince, 26/04/2016 tarih ve 457 sayılı karar alınmıştır. Ancak söz konusu taşınmazın da bir kısmını kapsayan alanda, 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesi İmar Uygulaması yapıldığı ve uygulama sınasında taşınmazın uygulama sahasına giren kasmının ayırma çapı ile ayrılmadığı, imar uygulamasına dahil edilmediği gerekçesi ile söz konusu taşınmazın 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. Maddeleri gereği Ergene-1 Organize Sanayi Bölgesi Revizyon Uygulama İmar Planı sınır hattı baz alınarak iki kısma ifrazının yapılması gerektiğinden, yeni bir encümen kararı alınması zaruriyeti doğmuştur. Bu nedenle; 26/04/2016 tarih ve 457 sayılı encümen kararının geçersiz kılınarak, aşağıda belirtilen şekli ile, Mülkiyeti Belediyemize ait 81236,00m² yüzölçümlü tarla ve okul toprağı vasıflı taşınmazın kısmen onay tarihli Ergene-1 Organize Sanayi Bölgesi Revizyon Uygulama İmar Planı içerisinde kısmen de plansız bölgede kalması sebebiyle, Ergene-1 Organize Sanayi Bölgesi Revizyon Uygulama İmar Planı sınır hattı baz alınarak iki kısma ifrazı gerçekleştirilmek üzere hazırlanan ekli folyede görüldüğü üzere; İlgili evrakların hazırlanması ve incelenmesi sonucu; 3194 Sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddeleri ile 14/04/2014 onay tarihli Ergene-1 OSB Revizyon Uygulama İmar Planına uygun olduğu görülmüş olup, 81236,00m² yüzölçümlü 2491 parsel sayılı taşınmazın miktar düzeltmesi neticesi 81235,27 m² olarak tescil edilmesinden sonra 2 (iki) kısma ifraz edilmesine, oluşan A parselin cinsinin arsa, B parselin ise plansız alanda kalmasından dolayı cinsinin tarla olarak 3194 Sayılı İmar Kanununun 16. maddesi gereğince, Ergene Belediyesi adına tescil edilmesine, gereği için karar örneğinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ne tebliğine, Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

10 Karar Tarihi : Karar No : 582, Belediye Encümeni yukarıda yazılı tarihte, Belediye Hizmet Binasında; Belediye Başkanı V. Yüksel BAYDARLI, Üye Mülayim BEDİR, Üye Ali AYDOĞDU, Üye Özgür SAĞLAM ve Üye ın katılmaları ile toplanmıştır. : Yüzölçüm Düzeltmesi, tevhid ve ifraz yapılması. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30/06/2016 tarih ve 1843 sayılı yazısı İlçemiz, Marmaracık Mahallesi, 5 pafta, numaralı parsellerde kayıtlı taşınmazların birbirleri ile olan sınır kaymalarının ve bina tecavüzlerinin ortadan kaldırılması amacıyla imar planına uygun olarak hazırlanan sınır düzeltmelerine yönelik Yüzölçüm Düzeltmesi, tevhid ve ifraz işlemleri İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce incelenmesi sonucu; 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddeleri ile onay tarihli Çorlu Revizyon İlave Uygulama İmar Planına uygun bulunduğundan, ekli folyesinde görüldüğü gibi, 2010/22 sayılı Genelgeye göre; İlçemiz Marmaracık Mahallesi, 5 pafta, nolu parsellere alan düzeltmesi yapılarak tescil edilmesine, daha sonra bu parsellerin tevhid edilmesine, tevhid işlemi sonucu oluşan ekli folyesinde A olarak tanımlanan parselin 10 (on) parsele ifrazına ve vasıflarının arsa olarak ekli folyesinde gösterildiği şekilde tescillerinin yapılmasına, gereği için karar örneğinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne tebliğine, Encümenimizce oybirliği ile karar verildi.

11 Karar Tarihi : Karar No : 583, Belediye Encümeni yukarıda yazılı tarihte, Ulaş Hizmet Binasında; Belediye Başkan V. Yüksel BAYDARLI, Üye Mülayim BEDİR, Üye Ali AYDOĞDU, Üye ve Üye ın katılmaları ile toplanmıştır. : Yüzölçüm Düzeltmesi, Yoldan İhdas, Tevhid ve İfraz Yapılması. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30/06/2016 tarih ve 1845 sayılı yazısı Maliye Hazinesi adına kayıtlı Sağlık Mahallesi, 1485 parsel numaralı taşınmaz ile Ergene Belediyesi adına kayıtlı Sağlık Mahallesi, 804 ada, 9 parsel numaralı taşınmaza hazırlanan Yüzölçüm düzeltmesi, Yoldan İhdas, Tevhid ve İfraz işlemlerinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce incelenmesi sonucu; 3194 sayılı İmar Kanununun ve 17. Maddeleri, 2644 sayılı Tapu Kanununun 21. Maddesi ile onay tarihli Çorlu Revizyon İlave Uygulama İmar Planına uygun bulunduğundan, ekli folyesinde görüldüğü gibi 2010/22 sayılı Genelgeye göre; 14390,00m² yüzölçümlü 1485 parsel sayılı taşınmaza alan düzeltmesi yapılarak, alanının 14962,36m² olarak tescil edilmesinden sonra, 4 kısma ifraz edilmesi ve ifraz sonucu oluşan ve ekli folyede B parsel olarak tanımlanan 599,10m² yüzölçümlü alan ve D olarak tanımlanan 572,61 m² yüzölçümlü alanın 3194 Sayılı İmar Kanununun 11. Maddesine göre yol alanı olarak kullanılmak üzere, Belediye adına terk edilmesine, ifraz folyesinde E parsel olarak tanımlanan 29,62m² yüzölçümlü alan ile F olarak tanımlanan 2582,20m² yüzölçümlü alanın yoldan ihdas edilerek 2644 sayılı Tapu Kanununun 21. Maddesi uyarınca arsa olarak Ergene Belediyesi adına kayıt ve tescil edilmesine, Ergene Belediyesi adına kayıtlı 6619,11m² yüzölçümlü 804 ada, 9 numaralı parsel taşınmaz, yoldan ihdas sonucu oluşan E=29,62m² ve F=2582,20m² yüzölçümlü taşınmazlar ve ifraz sonucu oluşan Maliye Hazinesi adına kayıtlı C=12923,94m² yüzölçümlü parselin tevhidi sonucu oluşan G=22154,87m² yüzölçümlü taşınmazın Ergene Belediyesi ve Maliye Hazinesi adına tescil edilmesine, gereği için karar örneğinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne tebliğine, Encümenimizce oybirliği ile karar verildi.

12 T.C. Karar Tarihi : Karar No : 584, V. Yüksel BAYDARLI, Üye Mülayim BEDİR, Üye Ali AYDOĞDU, ve Üye Hilal AYDAN ın katılımları ile toplanarak aşağıdaki kararlar alınmıştır. : Tevhid yapılması. Belediyemizin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü nün 30/06/2016 tarih ve 1846 sayılı yazısı İlçemiz, Velimeşe Mahallesi, Köyiçi Mevkii, F19B23C4B pafta, 154 ada, 14 ve 15 nolu parsellerde kayıtlı taşınmazların Tevhid işlemleri İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce incelenmesi sonucu; 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddeleri ile onay tarihli Velimeşe Revizyon Uygulama İmar Planına uygun bulunduğundan; 335,00m² yüzölçümlü 154 ada, 14 nolu parsel ile 343,00m² yüzölçümlü 154 ada, 15 parsel nolu taşınmazların tevhid edilmesine, tevhid sonucu oluşan A=678,00m² yüzölçümlü olarak, ekli folyesinde gösterildiği şekilde Nadire KİREMİTÇİ ve Hiss. adına kayıt ve tescilinin yapılmasına, gereği için karar örneğinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne tebliğine, Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

13 Karar Tarihi : Karar No : 585, V. Yüksel BAYDARLI, Üye Mülayim BEDİR, Üye Ali AYDOĞDU, Üye ve Üye ın katılmaları ile toplanmıştır. : 3194 Sayılı İmar Kanununun 32. ve 42. Maddeleri gereği yapılan işlem. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29/06/2016 tarih ve 1844 sayılı yazısı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ekiplerince; İlçemiz Sağlık Mahallesi, 854 ada, 7 nolu parsel Mevlana Sokak, No: 18 adresinde İsmail ÇİFTÇİ adına kayıtlı taşınmazda tarihinde yapılan kontrollerde 25/06/2009 tarih ve 136 sayılı Yapı Kullanma İzin Belgesi (İskan) olan 109,00m² zemin katlı yapıya Ruhsat ve Ruhsat eki projelerine aykırı olarak toplam: 128,36m² 1. Normal kat yapı yapıldığı tespit edilmiştir. Söz konusu yapı 3194 Sayılı İmar Kanununun 32. Maddesi gereği mühürlenerek tatil edilmiştir. Bahse konu yapı 3. nci sınıf ( B ) grubu yapı olup, 3194 Sayılı İmar Kanununun 5940 sayılı Kanunun 2.maddesi ile değişik 42.maddesinin 2. Fıkrasının c bendinin ve 11. alt bendini kapsadığı tespit edilerek, hazırlanan imar para cezası raporu ekte sunulmuştur sayılı İmar Kanununun 32.maddesine aykırı hareketinden dolayı aynı kanunun 42. maddesi gereğince, İsmail ÇİFTÇİ nin 9.332,72TL(Dokuzbinüçyüzotuziki- TürkLirasıyetmişikikuruş) para cezası ile cezalandırılmasına, yapı sahibine taşınmazını uygun hale getirmesi için 1 (bir) ay süre verilmesine, gereği için İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne, karar örneğinin Mali Hizmetler Müdürlüğüne tebliğine, Encümenimizce oybirliği ile karar verildi. Bu idari yaptırım kararına karşı Tekirdağ İdare Mahkemesi nezdinde 60 gün içinde itirazda bulunulabilir.

14 T.C. Karar Tarihi : Karar No : 586, V. Yüksel BAYDARLI, Üye Mülayim BEDİR, Üye Ali AYDOĞDU, Üye ve Üye ın katılmaları ile toplanmıştır. : Fahrettin KAYA ya ait Ruhsatsız İşyeri. Belediyemiz Zabıta Müdürlüğünün 28/06/2016 tarih ve /361 sayılı yazısı Velimeşe Mahallesi, Yeni Sanayi Arkası Caferağa Sok., 1/C Ergene/Tekirdağ adresinde faaliyet gösteren işletmeciliğini ( ) T.C. Kimlik numaralı Fahrettin KAYA nın yaptığı işyerinde 14/06/2016 tarihinde, saat: 14:00 sıralarında Velimeşe Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerinin yaptığı kontrolde ve 27/06/2016 tarihinde saat:13:15 sıralarında Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan kontrolde işletmenin ruhsatsız bir şekilde işletildiği tespit edilmiştir. Konu Encümenimizce incelendi. Söz konusu işyerinin İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına ait Yönetmeliğin 6. maddesine aykırı hareket ettiğinden dolayı, 1608 sayılı Kanunun 1.maddesine istinaden Fahrettin KAYA nın 219,00-TL(İkiyüzondokuzTürkLirası) para cezası ile cezalandırılmasına ve işyerinin ruhsat alıncaya kadar kapatılmasına, gereği için karar örneğinin Zabıta Müdürlüğüne tebliğine, Encümenimizce oybirliği ile karar verildi. Bu idari yaptırım kararının para cezasına ilişkin kısmına karşı 15 gün içinde Çorlu Sulh Ceza Mahkemesi, diğer kısmına karşı 60 gün içinde Tekirdağ İdare Mahkemesi nezdinde itirazda bulunulabilir.

15 T.C. Karar Tarihi : Karar No : 587, V. Yüksel BAYDARLI, Üye Mülayim BEDİR, Üye Ali AYDOĞDU, Üye ve Üye ın katılmaları ile toplanmıştır. : İbrahim CEYLAN a ait Ruhsatsız İşyeri. Belediyemiz Zabıta Müdürlüğünün 28/06/2016 tarih ve /362 sayılı yazısı Cumhuriyet Mahallesi, 75. Sok., No:27 Ergene/Tekirdağ adresinde faaliyet gösteren işletmeciliğini ( ) T.C. Kimlik numaralı İbrahim CEYLAN ın yaptığı işyerinde 27/06/2016 tarihinde, saat: 10:45 sıralarında Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan kontrolde işletmenin ruhsatsız bir şekilde işletildiği tespit edilmiştir. Konu Encümenimizce incelendi. Söz konusu işyerinin İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına ait Yönetmeliğin 6. maddesine aykırı hareket ettiğinden dolayı, 1608 sayılı Kanunun 1.maddesine istinaden İbrahim CEYLAN ın 219,00-TL(İkiyüzondokuzTürkLirası) para cezası ile cezalandırılmasına ve işyerinin ruhsat alıncaya kadar kapatılmasına, gereği için karar örneğinin Zabıta Müdürlüğüne tebliğine, Encümenimizce oybirliği ile karar verildi. Bu idari yaptırım kararının para cezasına ilişkin kısmına karşı 15 gün içinde Çorlu Sulh Ceza Mahkemesi, diğer kısmına karşı 60 gün içinde Tekirdağ İdare Mahkemesi nezdinde itirazda bulunulabilir.

16 T.C. Karar Tarihi : Karar No : 588, V. Yüksel BAYDARLI, Üye Mülayim BEDİR, Üye Ali AYDOĞDU, Üye ve Üye ın katılmaları ile toplanmıştır. : Ömer Besim GÜLMEZ e ait Ruhsatsız İşyeri. Belediyemiz Zabıta Müdürlüğünün 29/06/2016 tarih ve /363 sayılı yazısı Velimeşe Mahallesi, Yeni Sanayi Arkası Caferağa Sok., No:1/C Ergene/Tekirdağ adresinde faaliyet gösteren işletmeciliğini ( ) T.C. Kimlik numaralı Ömer Besim GÜLMEZ in yaptığı işyerinde14/06/2016 tarihinde, saat: 14:20 sıralarında Velimeşe Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerinin yaptığı kontrolde ve 28/06/2016 tarihinde saat:13:10 sıralarında Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan kontrolde işletmenin ruhsatsız bir şekilde işletildiği tespit edilmiştir. Konu Encümenimizce incelendi. Söz konusu işyerinin İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına ait Yönetmeliğin 6. maddesine aykırı hareket ettiğinden dolayı, 1608 sayılı Kanunun 1.maddesine istinaden Ömer Besim GÜLMEZ in 219,00-TL(İkiyüzondokuzTürkLirası) para cezası ile cezalandırılmasına ve işyerinin ruhsat alıncaya kadar kapatılmasına, gereği için karar örneğinin Zabıta Müdürlüğüne tebliğine, Encümenimizce oybirliği ile karar verildi. Bu idari yaptırım kararının para cezasına ilişkin kısmına karşı 15 gün içinde Çorlu Sulh Ceza Mahkemesi, diğer kısmına karşı 60 gün içinde Tekirdağ İdare Mahkemesi nezdinde itirazda bulunulabilir.

17 Karar Tarihi : Karar No : 589 Ahmet SEZER, Belediye Encümeni yukarıda yazılı tarihte, Belediye Hizmet Binası toplantı odasında; Belediye Başkanı V. Yüksel BAYDARLI, Üye Mülayim BEDİR, Üye Ali AYDOĞDU, Üye Ahmet SEZER ve Üye ın katılmaları ile toplanmıştır. : İfraz yapılması. Belediyemizin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü nün 01/07/2016 tarih ve 1863 sayılı yazısı ve eki İlçemiz, Vakıflar Mahallesi, Köyiçi Mevkii, 7 pafta, 1736 nolu parsele ait ifraz işlem evraklarının İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce incelenmesi sonucunda; 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddeleri ile onay tarihli 1/25000 ölçekli Tekirdağ İl Çevre Düzeni Planının Kırsal Yerleşim Alanları Başlıklı Plan Notlarını uygun bulunduğundan, 12298,00m² yüzölçümlü, 1736 parsel sayılı taşınmazın, ekli folyesinde gösterildiği şekilde; 5 (beş) kısma ifrazının yapılmasına, ifraz sonucu oluşan parsellerin A: 2.400,00m² Bahçeli kerpiç ev, B: 2698,00m² Ahır ve arsası, C: 2400,00 m² Arsa, D: 2400,00m² Arsa, E: 2400,00m² Arsa olarak tescillerinin yapılmasına, gereği için karar örneğinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ne tebliğine, Encümenimizce oy birliği ile karar verildi. Ahmet SEZER Sağlık İşleri Müd. Vek. Mali Hizmetler Müd. Vek.

18 Karar Tarihi : Karar No : 590 Ahmet SEZER, Belediye Encümeni yukarıda yazılı tarihte, Belediye Hizmet Binasında; Belediye Başkanı V. Yüksel BAYDARLI, Üye Mülayim BEDİR, Üye Ali AYDOĞDU, Üye Ahmet SEZER ve Üye ın katılmaları ile toplanmıştır. : Yüzölçüm Düzeltmesi, tevhid ve ifraz yapılması. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 11/07/2016 tarih ve 1880 sayılı yazısı İlçemiz, Marmaracık Mahallesi, Bağlık Arkası Mevkii, 5 pafta, 2969 ve 2970 numaralı parsellerde kayıtlı taşınmazların birbirleri ile olan sınır kaymalarının ve bina tecavüzlerinin ortadan kaldırılması amacıyla imar planına uygun olarak hazırlanan sınır düzeltmelerine yönelik Yüzölçüm Düzeltmesi, tevhid ve ifraz işlemlerinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce incelenmesi sonucu; 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddeleri ile onay tarihli Çorlu Revizyon İlave Uygulama İmar Planını uygun bulunduğundan, ekli folyesinde görüldüğü gibi 2010/22 sayılı Genelgeye göre; 263,59m² yüzölçümlü 2970 parsel sayılı taşınmazın miktar düzeltmesi sonucu alanının 264,21m² olarak tescil edilmesine müteakip, 263,57m² yüzölçümlü 2969 sayılı parsel ile tevhid edilerek, ekli folyesinde A olarak tanımlanan parselin kayıt ve tesciline müteakip A parselin 2 (iki) kısma ifraz edilmesi işlemlerini kapsadığı ve söz konusu işlemlerin, bahsi geçen parsellerin hali hazırda kullanım durumlarına, gereği için karar örneğinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne tebliğine, Encümenimizce oybirliği ile karar verildi. Ahmet SEZER Sağlık İşleri Müd. Vek. Mali Hizmetler Müd. Vek.

19 Karar Tarihi : Karar No : 591 Ahmet SEZER, Belediye Encümeni yukarıda yazılı tarihte, Ulaş Hizmet Binasında; Belediye Başkanı V. Yüksel BAYDARLI, Üye Mülayim BEDİR, Üye Ali AYDOĞDU, Üye Ahmet SEZER ve Üye un katılmaları ile toplanmıştır. : Cins Değişikliği, Tevhid, Yola ve Parka Terk, ifraz yapılması. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 12/07/2016 tarih ve 1893 sayılı yazısı İlçemiz, Misinli Mahallesi, Tavşantepe Mevkii, F19A18D1D pafta, 762 ve 363 ada, 1 numaralı parselde kayıtlı taşınmazlara ait Cins Değişikliği, Tevhid, Park ve Yola Terk, İfraz işlemlerinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce incelenmesi sonucu; 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddeleri ile onay tarihli Misinli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planına uygun bulunduğundan, 3550,00m² yüzölçümlü 762 parsel sayılı tarla vasıflı taşınmaza cins tashihi yapılarak arsaya dönüştürülmesine müteakip, 455,81m² yüzölçümlü 363 ada, 1 parsel sayılı taşınmaz ile tevhid edilmesine, tevhid sonucu oluşan A parselin 196,30m² sinin park, 473,98m² lik kısmının yol olarak bedelsiz ve şartsız kamuya terkinin yapılmasına müteakip, geriye kalan 3335,53m² lik kısmın 8 (sekiz) parsele ifrazına ve vasıflarının arsa olarak ekli folyesinde gösterildiği şekilde tescillerinin yapılmasına, gereği için karar örneğinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne tebliğine, Encümenimizce oybirliği ile karar verildi. Ahmet SEZER Sağlık İşleri Müd. Vek. Mali Hizmetler Müd. Vek.

20 Karar Tarihi : Karar No : 592 Ahmet SEZER, Belediye Encümeni yukarıda yazılı tarihte, Ulaş Hizmet Binasında; Belediye Başkanı V. Yüksel BAYDARLI, Üye Mülayim BEDİR, Üye Ali AYDOĞDU, Üye Ahmet SEZER ve Üye ın katılmaları ile toplanmıştır. : 18. Madde Uygulaması. (Yeşiltepe Mah., 267/1, 2240, 2241, 3308, 3309 parseller) Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 14/07/2016 tarih ve 1906 sayılı yazısı İlçemiz, Yeşiltepe Mahallesi, 5 pafta, 267/1, 2240, 2241, 3308, 3309 nolu parsellerinde kayıtlı taşınmazlar kısmen park, kısmen yol, kısmen ticaret alanı, kısmen de konut alanında kalmaktadır ve 2241 nolu taşınmazların imar yolunda kalan kısımları Çorlu Belediyesi döneminde ihtiyaç duyulması nedeniyle asfalt kaplaması yapılarak kullanıma açılmıştır. Ancak söz konusu yol alanları halen imar uygulaması yapılarak kamu adına terki sağlanmış değildir. Bu nedenle yakın çevresinde imar uygulaması yapılmamış alanları ile imar adası bütünlüğü de dikkate alınarak tespit edilmiş alan içerisindeki 267 ada 1 parsel, 2240, 2241, 3308, 3309 parsel sayılı taşınmazlarda, 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. madde uygulamasının yapılmasına, gereği için karar örneğinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne tebliğine, Encümenimizce oybirliği ile karar verildi. Ahmet SEZER Sağlık İşleri Müd. Vek. Mali Hizmetler Müd. Vek.

21 Karar Tarihi : Karar No : 593 Ahmet SEZER, Belediye Encümeni yukarıda yazılı tarihte, Ulaş Hizmet Binasında; Belediye Başkanı V. Yüksel BAYDARLI, Üye Mülayim BEDİR, Üye Ali AYDOĞDU, Üye Ahmet SEZER ve Üye ın katılmaları ile toplanmıştır. : Yüzölçüm Düzeltmesi ve Yola Terk işlemi yapılması. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 14/07/2016 tarih ve 1907 sayılı yazısı İlçemiz, Marmaracık Mahallesi, Köyiçi Mevkii, 4 pafta, 1993 nolu parselde kayıtlı bulunan taşınmaza ait Yüzölçüm Düzeltmesi ve Yola Terk işlemlerinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce incelenmesi sonucu; 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddeleri ile onay tarihli Marmaracık 1. Etap Uygulama İmar Planına uygun bulunduğundan ekli folyesinde görüldüğü gibi; 2010/22 sayılı Genelgeye göre; 520,00m² lik 1993 nolu parsele alan düzeltmesi yapılarak 502,82m² olarak tescil edilmesine müteakip 4,43m² lik kısmının yol olarak bedelsiz ve şartsız kamuya terkinin yapılmasına ve geriye kalan 498,39m² lik kısmın Mücahit MERAL adına ekli folyesinde gösterildiği şekilde tescillerinin yapılmasına, gereği için karar örneğinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne tebliğine, Encümenimizce oybirliği ile karar verildi. Ahmet SEZER Sağlık İşleri Müd. Vek. Mali Hizmetler Müd. Vek.

22 Karar Tarihi : Karar No : 594 Ahmet SEZER, Belediye Encümeni yukarıda yazılı tarihte, Belediye Hizmet Binası toplantı odasında; Belediye Başkanı V. Yüksel BAYDARLI, Üye Mülayim BEDİR, Üye Ali AYDOĞDU, Üye Ahmet SEZER ve Üye ın katılmaları ile toplanmıştır. : Yüzölçüm Düzeltmesi, Yola Terk ve İfraz yapılması. Belediyemizin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü nün 14/07/2016 tarih ve 1908 sayılı yazısı ve eki İlçemiz, Marmaracık Mahallesi, Yeşiltepe Mevkii, 2 pafta, 3737 parselde kayıtlı taşınmaza ait Yüzölçüm Düzeltmesi, Yola Terk ve İfraz işlemlerinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce incelenmesi sonucu; 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddeleri onay tarihli Çorlu Revizyon İlave Uygulama İmar Planına uygun bulunduğundan, ekli folyesinde görüldüğü gibi; 2010/22 sayılı Genelgeye göre; 595,00m² yüzölçümlü 3737 nolu parsele alan düzeltmesi yapılarak alanının 590,57m² olarak tescil edilmesine müteakip, 138,78m² sinin yol alanı olarak bedelsiz ve şartsız kamuya terkinin yapılmasına müteakip, geriye kalan kısmın folyesinde gösterildiği şekilde 2 (iki) kısma ifraz edilmesine ve ifraz sonucu oluşan B parsel numaralı taşınmaza 3708 parsel numaralı taşınmaz ile tevhid şerhinin konulmasına, gereği için karar örneğinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne tebliğine, Encümenimizce oybirliği ile karar verildi. Ahmet SEZER Sağlık İşleri Müd. Vek. Mali Hizmetler Müd. Vek.

23 Karar Tarihi : Karar No : 595 Başkan : Rasim YÜKSEL, Rasim YÜKSEL, Üye Mülayim BEDİR, Üye Ali AYDOĞDU, Üye ve Üye ın katılmaları ile toplanmıştır. : İdari Para Cezası (Orhan YALAP) Belediyemiz Zabıta Müdürlüğünün 11/07/2016 tarih ve /386 sayılı yazısı İlçemiz, Sağlık Mahallesinde, Pazar günleri kurulan pazarda 03/07/2016 tarihinde Zabıta Müdürlüğü Ekiplerince yapılan kontrolde ( ) T.C. kimlik numaralı Orhan YALAP isimli şahsın Malların Etiketlenmesine İlişkin Yönetmelikteki Usul ve Esaslara Aykırı Hareket Ettiği tespit edilmiştir. Konu Encümenimizce incelendi ve 5957 Sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanununun ve Uygulama Yönetmelikleri Çerçevesinde Belediye Cezalarının 14. Maddesinin 1-a bendine aykırı davrandığından Orhan YALAP ın 130,00-TL (YüzotuzTürkLirası) para cezası ile cezalandırılmasına gereği için karar örneğinin Zabıta Müdürlüğüne tebliğine, Encümenimizce oybirliği ile karar verildi. Bu idari yaptırım kararına karşı 15 gün içinde Çorlu Sulh Ceza Mahkemesi, nezdinde itirazda bulunulabilir. Rasim YÜKSEL Mülayim BEDİR Ali AYDOĞDU Belediye Başkanı Encümen Üyesi Encümen Üyesi

24 Karar Tarihi : Karar No : 596 Başkan : Rasim YÜKSEL, Rasim YÜKSEL, Üye Mülayim BEDİR, Üye Ali AYDOĞDU, Üye ve Üye ın katılımları ile toplanarak aşağıdaki kararlar alınmıştır. : Asker Aile Yardımı (Özlem YAMAN) Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü nün 19/07/2016 tarih ve 529 sayılı yazısı 4109 sayılı Kanunun 3. maddesi gereğince, Belediyemizden Asker Aile Yardımı talebinde bulunan; İlçemiz, Yeşiltepe Mahallesi, Güvercin Sokak, No:9/3 Ergene/TEKİRDAĞ adresinde ikamet eden Özlem YAMAN a ait müracaat beyannamesi ve ekleri ayrı ayrı okundu. 02/05/2016 tarihinde askere giden 1996 doğumlu oğlu Lütfü YAMAN ın annesi Özlem YAMAN a aylık 60,00TL (AltmışTürkLirası) olarak 02/05/2017 tarihine kadar asker aile yardımı yapılmasına, gereği için karar örneğinin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne ve Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesine, Encümenimizce oy birliği ile karar verildi. Rasim YÜKSEL Mülayim BEDİR Ali AYDOĞDU Belediye Başkanı Encümen Üyesi Encümen Üyesi

25 Karar Tarihi : Karar No : 597 Başkan : Rasim YÜKSEL, Rasim YÜKSEL, Üye Mülayim BEDİR, Üye Ali AYDOĞDU, Üye ve Üye ın katılımları ile toplanarak aşağıdaki kararlar alınmıştır. : Asker Aile Yardımı (Fatma TOKGÖZ) Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü nün 19/07/2016 tarih ve 530 sayılı yazısı 4109 sayılı Kanunun 3. maddesi gereğince, Belediyemizden Asker Aile Yardımı talebinde bulunan; İlçemiz, Yeşiltepe Mahallesi, Gurbet Caddesi, No:2/3 Ergene/TEKİRDAĞ adresinde ikamet eden Fatma TOKGÖZ e ait müracaat beyannamesi ve ekleri ayrı ayrı okundu. 08/02/2016 tarihinde askere giden 1995 doğumlu oğlu Vahap TOKGÖZ ün annesi Fatma TOKGÖZ e aylık 60,00TL (AltmışTürkLirası) olarak 08/02/2017 tarihine kadar asker aile yardımı yapılmasına, gereği için karar örneğinin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne ve Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesine, Encümenimizce oy birliği ile karar verildi. Rasim YÜKSEL Mülayim BEDİR Ali AYDOĞDU Belediye Başkanı Encümen Üyesi Encümen Üyesi

26 T.C. Karar Tarihi : Karar No : 598 Başkan : Rasim YÜKSEL, Rasim YÜKSEL, Üyesi Mülayim BEDİR, Üye Ali AYDOĞDU, Üye ve Üye Hilal AYDIN ın katılımları ile toplanarak aşağıdaki kararlar alınmıştır. : Yola Terk Yapılması. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 21/07/2016 tarih ve 1953 sayılı yazısı İlçemiz, Ulaş Mahallesi, Köyiçi Mevkii, 4 pafta, 135 ada, 14 numaralı parselde kayıtlı taşınmaza ait Yola Terk işlemleri İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce incelenmesi sonucu; 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddeleri ile onay tarihli Ulaş Uygulama İmar Planına uygun bulunduğundan ekli folyesinde görüldüğü gibi; Hanife KARALI adına kayıtlı 1152,00m² yüzölçümlü 135 ada, 14 nolu parsel sayılı taşınmazın 86,90m² lik kısmın yol alanı olarak kamu adına bedelsiz şartsız terkinin yapılmasına müteakip geriye kalan 1065,10m² lik alanın Hanife KARALI adına tescil edilmesine, gereği için karar örneğinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne tebliğine, Encümenimizce oy birliği ile karar verildi. Rasim YÜKSEL Mülayim BEDİR Ali AYDOĞDU Belediye Başkanı Encümen Üyesi Encümen Üyesi

27 Karar Tarihi : Karar No : 599 Başkan : Rasim YÜKSEL, Rasim YÜKSEL, Üye Mülayim BEDİR, Üye Ali AYDOĞDU, Üye ve Üye Hilal AYDAN un katılmaları ile toplanmıştır. : Ödenek Aktarımı. Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünün 22/07/2016 tarih ve 455 sayılı yazısı ve ekleri Belediyemiz encümeninin 12/02/2016 tarih ve 63 sayılı kararı ile 2016 yılı Sağlık İşleri Müdürlüğü ne ayrılan bütçe kalemleri ve ödenek miktarlarının yetersiz olması sebebi ile yapılacak çalışmalar kapsamında kullanılmak üzere, aşağıda belirtilen bütçe kalemleri açılması ve ödenek aktarımının yedek ödenek kaleminden aşağıda belirtilen ödenek kodlarına gösterildiği şekli ile ödenek aktarımının yapılmasına karar verilmiş idi. Ancak, Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından yıl içinde yapılması tahmin edilen işlerin planlaması yapılırken talep edilen bütçe kaleminde sehven hata yapıldığından; Diğer Hizmet Alımları bütçe kodu açılması ve ,00-TL ödenek aktarımı kaleminin iptal edilerek, yapılması planlanan işlere uygun olan Diğer Sosyal Amaçlı Transferler bütçe kodu açılması ve ,00TL tutarında ödenek aktarımının, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği nin 38.maddesi ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 34.maddesi (d) bendi gereğince yapılmasına, gereği için karar örneğinin Mali Hizmetler Müdürlüğüne tebliğine, Encümenimizce oybirliği ile karar verildi. Ödenek Aktarımı Yapılan Bütçe Kalemleri Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımları ,00-TL Diğer Hizmet Alımları ,00-TL Diğer Dayanıklı Mal ve Malz. Alımı ,00-TL Tıbbi Cihaz Alımları ,00-TL Kara Taşıt Alımları ,00-TL TOPLAM : ,00-TL Rasim YÜKSEL Mülayim BEDİR Ali AYDOĞDU Belediye Başkanı Encümen Üyesi Encümen Üyesi

28 T.C. Karar Tarihi : Karar No : 600 Başkanı : Rasim YÜKSEL, Rasim YÜKSEL, Üye Mülayim BEDİR, Üye Ali AYDOĞDU, Üye ve Üye ın katılmaları ile toplanmıştır. : İğneler Mah., 131 Ada, 4 Parsel Tapu Tescil Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 22/07/2016 tarih ve 1341 sayılı yazısı Mülkiyeti Belediyemize ait olan İğneler Mahallesi, 131 ada, 4 sayılı parsel, 3367 Sayılı Köy Kanunu ve Köy Yerleşim Alanı Uygulama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri gereğince; tarih ve 2011/15 nolu İğneler Köyü Muhtarlığı kararı ile ,00.-TL bedelle, Ahmet SAMİ ye satışına karar verilmiş ve tarih ve 54 nolu tahsilat makbuzu ile tahsilatı yapılmıştır. Ancak satış işlemi yapılmış olmasına rağmen Tapu Müdürlüğü nde tescil işlemlerinin yapılmadığından, taşınmaz Ergene Belediye Başkanlığı üzerinde görünmektedir. İğneler Köyü Muhtarlığınca, ,00.-TL bedel üzerinden satışı yapılan taşınmazın, Ahmet SAMİ adına satış ve tescillerinin yapılmasına, gereği için karar örneğinin Emlak İstimlak Müdürlüğü ne tebliğine encümenimizce oy birliği ile karar verildi. Rasim YÜKSEL Mülayim BEDİR Ali AYDOĞDU Belediye Başkanı Encümen Üyesi Encümen Üyesi

29 Karar Tarihi : Karar No : 601 Başkan : Rasim YÜKSEL, Rasim YÜKSEL, Üye Mülayim BEDİR, Üye Ali AYDOĞDU, Üye ve Üye un katılmaları ile toplanmıştır. : İlçemiz Velimeşe Mahallesi, 526 ada, 1 parsel numaralı 2.328,00m² arsa vasıflı taşınmazın içerisinde 123m² yapı alanı bulunan Dükkan-1 olarak tanımlanan yerin kiraya verilmesi ihale kararı. 24/06/2016 gün ve 567 sayılı Encümen Kararına istinaden 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince, İlçemiz Velimeşe Mahallesi, 526 ada, 1 parsel numaralı 2.328,00m² arsa vasıflı taşınmazın içerisinde 123m² yapı alanı bulunan Dükkan-1 olarak tanımlanan yerin kiraya verilmesi için hazırlanan ihale dosyası incelenerek ihale hazırlığının aşağıda özetlendiği şekilde ve noksansız olarak yapıldığı tespit edildi. İhale İlanının Şekli : Belediye yayın araçları ile duyuru, Belediye ilan tahtasına asılmak suretiyle duyuru, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 17/b maddesine istinaden Tekirdağ Basın-İlan Kurumu tarafından tesbit edilecek bir yerel gazetede ilan, Belediyemiz internet sitesinden duyuru, Mahalleye dönüşen köylerin ilan tahtalarında ilan edilmesi, Teminatın Yattığı Saymanlık : - İhaleye Katılan İstekli Sayısı : İhaleye katılacak istekli çıkmamıştır. TEKLİF VEREN FİRMALAR/ ŞAHISLAR : İSİMLERİ ADRESLERİ TEKLİFİ Katılan olmadı. - - İHALEYİ ALAN FİRMANIN/ ŞAHSIN : İSMİ ADRESİ TEKLİFİ Katılan olmadı. - - Belediye Encümenimizce 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddeleri gereğince ihaleye çıkarılan, İlçemiz Velimeşe Mahallesi, 526 ada, 1 parsel numaralı 2.328,00m² arsa vasıflı taşınmazın içerisinde 123m² yapı alanı bulunan Dükkan-1 olarak tanımlanan yerin 36 (Otuzaltı) ay müddetle kiraya verilmesi için ihale saatine kadar istekli çıkmadığından bu ihale dosyasının kaldırılmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi. Rasim YÜKSEL Mülayim BEDİR Ali AYDOĞDU Belediye Başkanı Encümen Üyesi Encümen Üyesi

30 Karar Tarihi : Karar No : 602 Başkan : Rasim YÜKSEL, Rasim YÜKSEL, Üye Mülayim BEDİR, Üye Ali AYDOĞDU, Üye ve Üye ın katılmaları ile toplanmıştır. : İlçemiz Velimeşe Mahallesi, 526 ada, 1 parsel numaralı 2.328,00m² arsa vasıflı taşınmazın içerisinde 89,00m² yapı alanı bulunan Dükkan-2 olarak tanımlanan yerin kiraya verilmesi ihale kararı. 24/06/2016 gün ve 567 sayılı Encümen Kararına istinaden 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince, İlçemiz Velimeşe Mahallesi, 526 ada, 1 parsel numaralı 2.328,00m² arsa vasıflı taşınmazın içerisinde 89,00m² yapı alanı bulunan Dükkan-2 olarak tanımlanan yerin kiraya verilmesi için hazırlanan ihale dosyası incelenerek ihale hazırlığının aşağıda özetlendiği şekilde ve noksansız olarak yapıldığı tespit edildi. İhale İlanının Şekli : Belediye yayın araçları ile duyuru, Belediye ilan tahtasına asılmak suretiyle duyuru, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 17/b maddesine istinaden Tekirdağ Basın-İlan Kurumu tarafından tesbit edilecek bir yerel gazetede ilan, Belediyemiz internet sitesinden duyuru, Mahalleye dönüşen köylerin ilan tahtalarında ilan edilmesi, Teminatın Yattığı Saymanlık : - İhaleye Katılan İstekli Sayısı : İhaleye katılacak istekli çıkmamıştır. TEKLİF VEREN FİRMALAR/ ŞAHISLAR : İSİMLERİ ADRESLERİ TEKLİFİ Katılan olmadı. - - İHALEYİ ALAN FİRMANIN/ ŞAHSIN : İSMİ ADRESİ TEKLİFİ Katılan olmadı. - - Belediye Encümenimizce 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddeleri gereğince ihaleye çıkarılan, İlçemiz Velimeşe Mahallesi, 526 ada, 1 parsel numaralı 2.328,00m² arsa vasıflı taşınmazın içerisinde 89,00m² yapı alanı bulunan Dükkan-2 olarak tanımlanan yerin 36 (Otuzaltı) ay müddetle kiraya verilmesi için ihale saatine kadar istekli çıkmadığından bu ihale dosyasının kaldırılmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi. Rasim YÜKSEL Mülayim BEDİR Ali AYDOĞDU Belediye Başkanı Encümen Üyesi Encümen Üyesi

31 Karar Tarihi : Karar No : 603 Başkan : Rasim YÜKSEL, Rasim YÜKSEL, Üye Mülayim BEDİR, Üye Ali AYDOĞDU, Üye ve Üye ın katılmaları ile toplanmıştır. :, İlçemiz Velimeşe Mahallesi, 250 ada, 7 parsel numaralı 1.490,00m² Bahçeli Kerpiç Ev ve Arsası vasıflı taşınmazın içerisinde 184,00m² yapı alanı bulunan Dükkan olarak tanımlanan yerin kiraya verilmesi ihale kararı. 24/06/2016 gün ve 567 sayılı Encümen Kararına istinaden 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince, İlçemiz Velimeşe Mahallesi, 250 ada, 7 parsel numaralı 1.490,00m² Bahçeli Kerpiç Ev ve Arsası vasıflı taşınmazın içerisinde 184,00m² yapı alanı bulunan Dükkan olarak tanımlanan yerin kiraya verilmesi için hazırlanan ihale dosyası incelenerek ihale hazırlığının aşağıda özetlendiği şekilde ve noksansız olarak yapıldığı tespit edildi. İhale İlanının Şekli : Belediye yayın araçları ile duyuru, Belediye ilan tahtasına asılmak suretiyle duyuru, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 17/b maddesine istinaden Tekirdağ Basın-İlan Kurumu tarafından tesbit edilecek bir yerel gazetede ilan, Belediyemiz internet sitesinden duyuru, Mahalleye dönüşen köylerin ilan tahtalarında ilan edilmesi, Teminatın Yattığı Saymanlık : - İhaleye Katılan İstekli Sayısı : İhaleye katılacak istekli çıkmamıştır. TEKLİF VEREN FİRMALAR/ ŞAHISLAR : İSİMLERİ ADRESLERİ TEKLİFİ Katılan olmadı. - - İHALEYİ ALAN FİRMANIN/ ŞAHSIN : İSMİ ADRESİ TEKLİFİ Katılan olmadı. - - Belediye Encümenimizce 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddeleri gereğince ihaleye çıkarılan, İlçemiz Velimeşe Mahallesi, 250 ada, 7 parsel numaralı 1.490,00m² Bahçeli Kerpiç Ev ve Arsası vasıflı taşınmazın içerisinde 184,00m² yapı alanı bulunan Dükkan olarak tanımlanan yerin 36 (Otuzaltı) ay müddetle kiraya verilmesi için ihale saatine kadar istekli çıkmadığından bu ihale dosyasının kaldırılmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi. Rasim YÜKSEL Mülayim BEDİR Ali AYDOĞDU Belediye Başkanı Encümen Üyesi Encümen Üyesi

32 Karar Tarihi : Karar No : 604 Başkan : Rasim YÜKSEL, Rasim YÜKSEL, Üye Mülayim BEDİR, Üye Ali AYDOĞDU, Üye ve Üye ın katılmaları ile toplanmıştır. : İlçemiz, Velimeşe Mahallesi, Köyiçi mevkii, 446 ada, 12 parselde kayıtlı 1.740,00m² Arsa Vasıflı taşınmazın içerisinde 25m² yapı alanı ve 10 m² açık sundurma bulunan Dükkan-30 olarak tanımlanan yerin kiraya verilmesi, ihale kararı. 24/06/2016 gün ve 567 sayılı Encümen Kararına istinaden 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince, İlçemiz, Velimeşe Mahallesi, Köyiçi mevkii, 446 ada, 12 parselde kayıtlı 1.740,00m² Arsa Vasıflı taşınmazın içerisinde 25m² yapı alanı ve 10 m² açık sundurma bulunan Dükkan-30 olarak tanımlanan yerin kiraya verilmesi için hazırlanan ihale dosyası incelenerek ihale hazırlığının aşağıda özetlendiği şekilde ve noksansız olarak yapıldığı tespit edildi. İhale İlanının Şekli : Belediye yayın araçları ile duyuru, Belediye ilan tahtasına asılmak suretiyle duyuru, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 17/b maddesine istinaden Tekirdağ Basın-İlan Kurumu tarafından tesbit edilecek bir yerel gazetede ilan, Belediyemiz internet sitesinden duyuru, Mahalleye dönüşen köylerin ilan tahtalarında ilan edilmesi, Teminatın Yattığı Saymanlık : - İhaleye Katılan İstekli Sayısı : İhaleye katılacak istekli çıkmamıştır. TEKLİF VEREN FİRMALAR/ ŞAHISLAR : İSİMLERİ ADRESLERİ TEKLİFİ Katılan olmadı. - - İHALEYİ ALAN FİRMANIN/ ŞAHSIN : İSMİ ADRESİ TEKLİFİ Katılan olmadı. - - Belediye Encümenimizce 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddeleri gereğince ihaleye çıkarılan, Velimeşe Mahallesi, Köyiçi mevkii, 446 ada, 12 parselde kayıtlı 1.740,00m² Arsa Vasıflı taşınmazın içerisinde 25m² yapı alanı ve 10 m² açık sundurma bulunan Dükkan-30 olarak tanımlanan yerin 36 (Otuzaltı) ay müddetle kiraya verilmesi için ihale saatine kadar istekli çıkmadığından bu ihale dosyasının kaldırılmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi. Rasim YÜKSEL Mülayim BEDİR Ali AYDOĞDU Belediye Başkanı Encümen Üyesi Encümen Üyesi

33

34 Karar Tarihi : Karar No : 605 Başkan : Rasim YÜKSEL, Rasim YÜKSEL, Üye Mülayim BEDİR, Üye Ali AYDOĞDU, Üye ve Üye ın katılmaları ile toplanmıştır. : İlçemiz, Velimeşe Mahallesi, Köyiçi mevkii, 446 ada, 12 parselde kayıtlı 1.740,00m² Arsa Vasıflı taşınmazın içerisinde 25m² yapı alanı bulunan Dükkan-31 olarak tanımlanan yerin kiraya verilmesi, ihale kararı. 24/06/2016 gün ve 567 sayılı Encümen Kararına istinaden 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince, İlçemiz, Velimeşe Mahallesi, Köyiçi mevkii, 446 ada, 12 parselde kayıtlı 1.740,00m² Arsa Vasıflı taşınmazın içerisinde 25m² yapı alanı bulunan Dükkan-31 olarak tanımlanan yerin kiraya verilmesi için hazırlanan ihale dosyası incelenerek ihale hazırlığının aşağıda özetlendiği şekilde ve noksansız olarak yapıldığı tespit edildi. İhale İlanının Şekli : Belediye yayın araçları ile duyuru, Belediye ilan tahtasına asılmak suretiyle duyuru, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 17/b maddesine istinaden Tekirdağ Basın-İlan Kurumu tarafından tesbit edilecek bir yerel gazetede ilan, Belediyemiz internet sitesinden duyuru, Mahalleye dönüşen köylerin ilan tahtalarında ilan edilmesi, Teminatın Yattığı Saymanlık : - İhaleye Katılan İstekli Sayısı : İhaleye katılacak istekli çıkmamıştır. TEKLİF VEREN FİRMALAR/ ŞAHISLAR : İSİMLERİ ADRESLERİ TEKLİFİ Katılan olmadı. - - İHALEYİ ALAN FİRMANIN/ ŞAHSIN : İSMİ ADRESİ TEKLİFİ Katılan olmadı. - - Belediye Encümenimizce 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddeleri gereğince ihaleye çıkarılan, Velimeşe Mahallesi, Köyiçi mevkii, 446 ada, 12 parselde kayıtlı 1.740,00m² Arsa Vasıflı taşınmazın içerisinde 25m² yapı alanı bulunan Dükkan-31 olarak tanımlanan yerin 36 (Otuzaltı) ay müddetle kiraya verilmesi için ihale saatine kadar istekli çıkmadığından bu ihale dosyasının kaldırılmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi. Rasim YÜKSEL Mülayim BEDİR Ali AYDOĞDU Belediye Başkanı Encümen Üyesi Encümen Üyesi

35 Karar Tarihi : Karar No : 606 Başkan : Rasim YÜKSEL, Rasim YÜKSEL, Üye Mülayim BEDİR, Üye Ali AYDOĞDU, Üye ve Üye ın katılmaları ile toplanmıştır. : İğneler Mahallesi, 56 parselde kayıtlı bulunan 12m² (1) nolu Dükkanın kiraya verilmesi ihale kararı. 24/06/2016 gün ve 567 sayılı Encümen Kararına istinaden 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince, İlçemiz İğneler Mahallesi, Köyiçi Mevkii, 56 parsel numaralı 650m² arsa vasıflı taşınmazın içerisinde 12m² Dükkan-1 olarak tanımlanan yerin kiraya verilmesi için hazırlanan ihale dosyası incelenerek ihale hazırlığının aşağıda özetlendiği şekilde ve noksansız olarak yapıldığı tespit edildi. İhale İlanının Şekli : Belediye yayın araçları ile duyuru, Belediye ilan tahtasına asılmak suretiyle duyuru, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 17/b maddesine istinaden Tekirdağ Basın-İlan Kurumu tarafından tesbit edilecek bir yerel gazetede ilan, Belediyemiz internet sitesinden duyuru, Mahalleye dönüşen köylerin ilan tahtalarında ilan edilmesi, Teminatın Yattığı Saymanlık : - İhaleye Katılan İstekli Sayısı : İhaleye katılacak istekli çıkmamıştır. TEKLİF VEREN FİRMALAR/ ŞAHISLAR : İSİMLERİ ADRESLERİ TEKLİFİ Katılan olmadı. - - İHALEYİ ALAN FİRMANIN/ ŞAHSIN : İSMİ ADRESİ TEKLİFİ Katılan olmadı. - - Belediye Encümenimizce 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddeleri gereğince ihaleye çıkarılan İlçemiz İğneler Mahallesi, Köyiçi Mevkii, 56 parsel numaralı 650m² arsa vasıflı taşınmazın içerisinde 12m² Dükkan-1 olarak tanımlanan yerin 36 (Otuzaltı) ay müddetle kiraya verilmesi için ihale saatine kadar istekli çıkmadığından bu ihale dosyasının kaldırılmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi. Rasim YÜKSEL Mülayim BEDİR Ali AYDOĞDU Belediye Başkanı Encümen Üyesi Encümen Üyesi

T. C. ERGENE BELEDİYESİ ENCÜMEN KARARI

T. C. ERGENE BELEDİYESİ ENCÜMEN KARARI Karar Tarihi : 04.07.2017 Karar No : 321 Hülya İNCİ, Üye Ali AYDOĞDU, Üye Ekrem TUTAN, Üye ve Üye Harun AKKAN ın katılımları ile toplanarak aşağıdaki karar alınmıştır. : Asker Aile Yardımı (Recep GONCA)

Detaylı

T.C. ERGENE BELEDİYESİ ENCÜMEN KARARI

T.C. ERGENE BELEDİYESİ ENCÜMEN KARARI T.C. Karar Tarihi : 01.11.2016 Karar No : 1073, Rasim YÜKSEL, Üye Mülayim BEDİR, Üye Ali AYDOĞDU, Üye ve Üye ın katılmaları ile toplanmıştır. : Kadir MUSA ya ait Ruhsatsız İşyeri. Belediyemiz Zabıta Müdürlüğünün

Detaylı

T.C. ERGENE BELEDİYESİ ENCÜMEN KARARI

T.C. ERGENE BELEDİYESİ ENCÜMEN KARARI T.C. Karar Tarihi : 03.05.2016 Karar No : 463 Başkan : Rasim YÜKSEL, Belediye Encümeni yukarıda yazılı tarihte, Belediye Hizmet Binası toplantı odasında; Belediye Başkanı Rasim YÜKSEL, Üye Mülayim BEDİR,

Detaylı

T. C. ERGENE BELEDİYESİ ENCÜMEN KARARI

T. C. ERGENE BELEDİYESİ ENCÜMEN KARARI Karar Tarihi : 03.06.2016 Karar No : 531 Başkan : Yüksel BAYDARLI, Harun AKKAN Belediye Encümeni yukarıda yazılı tarihte, Belediye Hizmet Binasında; Belediye Başkanı V. Yüksel BAYDARLI, Üye Mülayim BEDİR,

Detaylı

T.C. ERGENE BELEDİYESİ ENCÜMEN KARARI

T.C. ERGENE BELEDİYESİ ENCÜMEN KARARI T.C. Karar Tarihi : 05.05.2017 Karar No : 234, Belediye Encümeni yukarıda yazılı tarihte, Ulaş Hizmet Binasında; Encümen Başkanı Hülya İNCİ, Üye Ali AYDOĞDU, Üye Ekrem TUTAN, Üye ve Üye Harun AKKAN ın

Detaylı

T. C. ERGENE BELEDİYESİ ENCÜMEN KARARI

T. C. ERGENE BELEDİYESİ ENCÜMEN KARARI Karar Tarihi : 05.01.2016 Karar No : 01 Başkanı : Rasim YÜKSEL Belediye Başkanı Rasim YÜKSEL Üye Selahattin ARBAĞ, Üye Mülayim BEDİR, Üye Özgür SAĞLAM ve Üye un katılmaları ile toplanmıştır. : Encümen

Detaylı

T. C. ERGENE BELEDİYESİ ENCÜMEN KARARI

T. C. ERGENE BELEDİYESİ ENCÜMEN KARARI Karar Tarihi : 04.03.2016 Karar No : 87 Başkan V. : Mülayim BEDİR, Belediye Başkan V. ve Encümen Üyesi Mülayim BEDİR, Üye Selahattin ARBAĞ, Üye Özgür SAĞLAM ve Üye un katılımları ile toplanarak aşağıdaki

Detaylı

G Ü N D E M D E B U L U N A N E V R A K I N Ö Z Ü

G Ü N D E M D E B U L U N A N E V R A K I N Ö Z Ü TOPLANTININ TARİHİ : 08/01/2015 TOPLANTININ SAYISI : 1 SAAT : 15:00 4-5- 6-7- İlimiz Mecitözü İlçesi sınırları içerisinde G34-c3/c4 paftalarda 1.495,52 hektar alanlı ve 015 ruhsat numaralı Jeotermal Kaynak

Detaylı

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ TOPLANTI GÜNDEMİ

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ TOPLANTI GÜNDEMİ TOPLANTININ TARİHİ : 02/04/2015 TOPLANTININ SAYISI : 13 SAAT : 16:00 Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait, Sungurlu İlçesi Özel İdare işhanı binasında bulunan 18 adet bağımsız bölümden oluşan işyerleri, İskilip

Detaylı

K A R A R. İl Özel İdaresinin 16.04.2014 tarih ve 2886 sayılı yazısı ve eklerinin yapılan tetkikinde;

K A R A R. İl Özel İdaresinin 16.04.2014 tarih ve 2886 sayılı yazısı ve eklerinin yapılan tetkikinde; SAYI : 147 KARAR TARİHİ : 16.04.2014 ÖZÜ: İlimize bağlı, Bahçe İlçesi, Örencik Köyünde bulunan 104 ada 4 nolu parselde kayıtlı taşınmazın, İl Genel Meclisinin 06.01.2014 tarih ve 07 sayılı kararıyla onaylanan

Detaylı

Çan Belediyesi Taksi Durakları ve (T) Plakalı Ticari Taksi İşletme Yönetmeliğinin 13.maddesinin d bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

Çan Belediyesi Taksi Durakları ve (T) Plakalı Ticari Taksi İşletme Yönetmeliğinin 13.maddesinin d bendi gereğince uygun bulunduğu hk. 03.03.2015 TARİHLİ 30 NOLU ENCÜMEN KARARI Muş/Malazgirt/Yaramış Köyü 71 nolu hanede nüfusa kayıtlı 1957 doğumlu Makbule KARTAL ın muhtaç duruma düştüğünden aylık 200,00TL asker ailesi aylığı bağlanmasının

Detaylı

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ TOPLANTI GÜNDEMİ

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ TOPLANTI GÜNDEMİ TOPLANTININ TARİHİ : 04/03/2015 TOPLANTININ SAYISI : 9 SAAT : 16:00 İlimiz Sungurlu İlçesi Arabaçayı köyü kadastro sınırları içerisinde bulunan, köyiçi mevkii, 110 ada, 3 ve 4 parsel nolu taşınmazların

Detaylı

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ TOPLANTI GÜNDEMİ

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ TOPLANTI GÜNDEMİ TOPLANTININ TARİHİ : 06/05/2015 TOPLANTININ SAYISI : 18 SAAT : 16:00 Sıra No Geldiği Birim 4- İskilip İlçesi sınırları içerisinde, G3c2 ve G3d1 paftalarda 4.200 hektar alanlı ve 012 ruhsat numaralı jeotermal

Detaylı

EKİM AYI ENCÜMEN KARARLARI

EKİM AYI ENCÜMEN KARARLARI EKİM AYI ENCÜMEN KARARLARI SAYI : 161 ÖZÜ: İşyeri Açma ve Çalıştırma ruhsatına KARAR TARİHİ : 05.10.2011 aykırı hareket eden Fatma ERDAL a idari para cezası verilmesi. Osmaniye, İl Encümeni Genel Sekreter

Detaylı

K A R A R. İl Özel İdaresinin 31.07.2014 tarih ve 6037 sayılı yazısı ve eklerinin yapılan tetkikinde;

K A R A R. İl Özel İdaresinin 31.07.2014 tarih ve 6037 sayılı yazısı ve eklerinin yapılan tetkikinde; SAYI : 258 KARAR TARİHİ : 06.08.2014 ÖZÜ: İlimize bağlı, Hasanbeyli ilçesi Köylere Hizmet Götürme Birliğinin ihtiyaçlarında kullanılmak üzere, İl Özel İdaresinin 2014 Mali yılı bütçesinin, yardım ödenekleri

Detaylı

2015 YILI NİSAN AYI ENCÜMEN KARARLARI

2015 YILI NİSAN AYI ENCÜMEN KARARLARI 2015 YILI NİSAN AYI ENCÜMEN KARARLARI 07.04.2015 2015/62 NOLU ENCÜMEN KARARI İmtaş Otomotiv İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi 02.04.2015 tarihli dilekçesi ile Belediyemize bedelsiz ve şartsız olarak

Detaylı

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ TOPLANTI GÜNDEMİ G Ü N D E M D E B U L U N A N E V R A K I N Ö Z Ü

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ TOPLANTI GÜNDEMİ G Ü N D E M D E B U L U N A N E V R A K I N Ö Z Ü T.C. TOPLANTININ TARİHİ : 02/03/2016 TOPLANTININ SAYISI : 9 Kargı İlçesi, Demirören köyünde mülkiyeti Kamil SARIKAYA-Fahri SARIKAYA ya ait taşınmaz üzerine izin alınarak yapılan inşaata, onaylı projelere

Detaylı

Orhan BULUTLAR Fisun DURGUN Esra TOPRAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR Fisun DURGUN Esra TOPRAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 44 Mülkiyeti Belediyemize ait Erzurum İli Palandöken İlçesi Yunus Emre (Osman Bektaş) Mahallesi Kadastronun Ada 6090, Parsel 5 de kayıtlı 2381.17 m² den ibaret konut arsası 2886 sayılı Devlet

Detaylı

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ENCÜMEN KARARI

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ENCÜMEN KARARI Sayı:102 Konu : Para İadesi Başkan: Başkanlık Makamından havaleli Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığından gelen 21.03.2017 tarih ve 66401780-302.03-E.745 sayılı yazı ile ekleri tetkik edildi. Mali Hizmetler

Detaylı

K A R A R. İl Özel İdaresinin 03.02.2016 tarih ve 1234 sayılı yazısı ve eklerinin yapılan tetkikinde;

K A R A R. İl Özel İdaresinin 03.02.2016 tarih ve 1234 sayılı yazısı ve eklerinin yapılan tetkikinde; SAYI : 14 KARAR TARİHİ : 05.02.2016 ÖZÜ: İlimize bağlı, Düziçi İlçesi, Böcekli-Celiller Mahallesinde ihale edilmiş saha dışından hammadde üretim izni olmadan 4.096 ton bazalt madeni kaçak olarak üretip

Detaylı

Melek ATEŞ Murat BİLEN Ö.Menderes ACAR Seçilmiş Üye Mali Hizmetler Müd. Yazı İşl. Müd

Melek ATEŞ Murat BİLEN Ö.Menderes ACAR Seçilmiş Üye Mali Hizmetler Müd. Yazı İşl. Müd Karar Tarihi : 04.10.2016 Karar Tarihi: 20.10.2016 Karar No : 127 Başkanı Orhan BULUTLAR ın Başkanlığında aşağıda isim ve imzaları bulunan üyelerin iştiraki ile toplanıldı. DAİRESİNİN TEKLİF YAZISI: İlgi:Mustafa

Detaylı

Melek ATEŞ Murat BİLEN Ö.Menderes ACAR Seçilmiş Üye Mali Hizmetler Müd. Yazı İşl. Müd.

Melek ATEŞ Murat BİLEN Ö.Menderes ACAR Seçilmiş Üye Mali Hizmetler Müd. Yazı İşl. Müd. Karar No : 118 PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE ENCÜMENİ, Palandöken Belediye Başkan Vekili Z.Bülent ENGİN in Başkanlığında aşağıda isim ve imzaları bulunan üyelerin iştiraki ile toplanıldı. DAİRESİNİN TEKLİF

Detaylı

Mehmet YALÇIN, Penpe TAYLAN, Mehmet AŞK, Mustafa ÇOLAK, Ali KUŞÇA, F.Serpil TOKER, Mustafa ÇIRAK

Mehmet YALÇIN, Penpe TAYLAN, Mehmet AŞK, Mustafa ÇOLAK, Ali KUŞÇA, F.Serpil TOKER, Mustafa ÇIRAK KARAR TARİHİ : 03/01/2013 KARAR NO : 01 ÖZÜ : ARSA SATIŞI Emlak ve İstimlak Müdürlüğünce tanzimli, Başkanlıkça Encümene havaleli 03/01/2013 tarih ve 10 sayılı müzekkere okundu, tetkik edildi. K A R A R

Detaylı

Orhan BULUTLAR Fisun DURGUN Esra TOPRAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR Fisun DURGUN Esra TOPRAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 153 Mülkiyeti Leyla YILDIZ a ait Erzurum ili Palandöken ilçesi Abdurrahman Gazi Mahallesi, pafta: 82, ada: 1262, Parsel: 2 de kayıtlı taşınmaz 18 M-I 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarımızda

Detaylı

ENCÜMEN KARARI. Hüseyin YILMAZ. Selamet GÜNER

ENCÜMEN KARARI. Hüseyin YILMAZ. Selamet GÜNER S. KÜLTE 2010/ 684 Kararın Konusu : Hisse Satışı İptali Bugün encümenimiz, S. KÜLTE nin Başkanlığında yukarıda ad Başkanlıktan encümenimize havale olunan Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğü nün tarih

Detaylı

SAYI : 112 KARAR TARİHİ : 03.04.2015 K A R A R

SAYI : 112 KARAR TARİHİ : 03.04.2015 K A R A R SAYI : 112 KARAR TARİHİ : 03.04.2015 ÖZÜ: İlimize bağlı, Bahçe İlçesi, Savranlı Köyü, Gökçedağ mevkiinde, Akoluk pınarı kaynağından çıkan 0,20 lt/sn.debili kaynak suyunu içme ve damacana suyu olarak dolum

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDİYE MECLİSİ KARARI

T.C. TARSUS BELEDİYE MECLİSİ KARARI Karar No : 2017/6-1 (60) Gündem maddesi gereğince; Emlak ve İstimlak Müdürlüğü nün 26/05/2017 tarih ve 16358 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; Tarsus İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 18/05/2017 tarih

Detaylı

T.C. DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ

T.C. DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ Karar Tarihi: 07.05.2015 Karar No : 139 Konu: İlimiz Kaynaşlı ilçesi, Fındıklı köyü 106 ada 5 numaralı parselin iki (2) kısma ifraz işlemi. İl Encümeni 07.05.2015 Perşembe günü saat 11:00 de İl Özel İdaresi

Detaylı

Orhan BULUTLAR Fisun DURGUN Esra TOPRAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR Fisun DURGUN Esra TOPRAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 161 Mülkiyeti Leyla YILDIZ a ait Erzurum ili Palandöken ilçesi Abdurrahman Gazi Mahallesi, pafta: 82, ada: 1262, Parsel: 2 de kayıtlı taşınmaz 18 M-I 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarımızda

Detaylı

T.C. PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar Tarihi : 03.04.2017 Karar No : 30 5393 Sayılı Belediye Kanununun 33. Maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 20.maddesi uyarınca; görev süreleri tamamlanan Belediye Encümen Üyelerinin

Detaylı

Karar Tarihi : Karar No : 1

Karar Tarihi : Karar No : 1 Karar Tarihi : 03.01.2017 Karar No : 1 Başkanı Orhan BULUTLAR ın Başkanlığında aşağıda isim ve imzaları bulunan üyelerin iştiraki ile toplanıldı. DAİRESİNİN TEKLİF YAZISI: Erzurum İli, Palandöken İlçesi,

Detaylı

T.C. ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN KİRALAMA İHALE İLANI

T.C. ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN KİRALAMA İHALE İLANI T.C. ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN KİRALAMA İHALE İLANI 1.İşin Adı:Mülkiyeti Ergene Belediyesine ait Velimeşe,Vakıflar, Ulaş,Ahımehmet,Karamehmet,Bakırca,İgneler,Paşaköy,Pınarbaşı,Esenler Misinli Mahallelerindeki

Detaylı

T.C. DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ

T.C. DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ Karar Tarihi: 05.11.2015 Karar No : 359 Konu: İlimiz Gölyaka ilçesi Zekeriya köyü 233 numaralı parselin ekli değişiklik tasarımının tasdik edilerek, dört kısma ifrazının görüşülüp karara bağlanması hususu.

Detaylı

SAYI : 249 KARAR TARİHİ : 02.07.2014

SAYI : 249 KARAR TARİHİ : 02.07.2014 SAYI : 249 KARAR TARİHİ : 02.07.2014 ÖZÜ: İlimiz Merkeze bağlı, Hemite (Gökçedam) Köyü sınırları içerisinde, 1 (a) grubu Kum-Çakıl malzemesini kaçak olarak aldığı tespit edilen Erdoğan CAVLAK'a İdari para

Detaylı

SAYI : 199 KARAR TARİHİ : 07.08.2015

SAYI : 199 KARAR TARİHİ : 07.08.2015 SAYI : 199 KARAR TARİHİ : 07.08.2015 ÖZÜ: İlimize bağlı, Düziçi İlçesi, Özel İdare İşhanında bulunan, Balkon altı 4 nolu işyerini 1.850,00 muhammen bedel üzerinden, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 51.maddesinin

Detaylı

Sayı : /04/2015 Konu : Meclis Karar Özetleri İlanı DUYURU

Sayı : /04/2015 Konu : Meclis Karar Özetleri İlanı DUYURU T.C. MENTEŞE BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü Sayı : 61943286-301- 10/04/2015 Konu : Meclis Karar Özetleri İlanı DUYURU Menteşe Belediye Meclisinin 07 Nisan 2015 Salı günü saat 14.00 de Konakaltı

Detaylı

T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. 50 plan değişikliği

T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. 50 plan değişikliği T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU KARAR NO 50 Akkuyu Mahallesi 158 ada 1 Akkuyu Mahallesi 158 ada 1 Sarıçam İlçe Belediye Meclisinin 04.05.2015 tarihli oturumunda okunan parsel 1/1000

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 04.12.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 29 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 04.12.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 29 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA MECLİSİ Tarih : 04.12.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 29 HUKUK KOMİSYONU KONU : Bina Kiralama. TEKLİFİN ÖZÜ : Belediye Meclisi nin 03/12/2012 tarihli oturumunda incelenmek üzere komisyonumuza

Detaylı

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İl Encümeni

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İl Encümeni T.C. Karar No : 21 Karar Tarihi : 04/02/2014 ÖZÜ: İlimiz Merkez ilçedeki 3 nolu lojman binasının blok halinde ve Bayat ilçesindeki lojman binasındaki 10 adet bağımsız bölümün, Sungurlu ilçesi işhanı binasındaki

Detaylı

Planlama Alanının Bölge İçindeki Yeri

Planlama Alanının Bölge İçindeki Yeri TEKİRDAĞ - ERGENE VELİMEŞE BELEDİYESİ REVİZE İMAR PLANINDA YAPILAN 4044, 4045, 4046, 9925, 8897 PARSELLER, 686 ADA1 PARSEL İLE 695 ADA 1 PARSELE AİT 1/25000 ÖLÇEKLİ TEKİRDAĞ İL ÇEVRE DÜZENİ PLANI DEĞİŞİKLİĞİNE

Detaylı

İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğüne gönderilmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi.

İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğüne gönderilmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi. Karar Tarihi: 03.09.2015 Karar No : 281 T.C. Konu: Mülkiyeti İdaremize ait, İlimiz Merkez İlçe Fevziçakmak mahallesi 111 ada 42 numaralı parsel üzerinde yer alan iş merkezi B blok birinci kat 117 kapı

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ Talas Belediyesi 31.15 km2 lik yüzölçüm ve 9 malaleden oluşmakta iken 5747 Sayılı Yasa gereği Erciyes,Zincidere, Başakpınar, Kuruköprü ve Kepez Belediyesi Tüzel Kişiliğini

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No :167 KARAR 167 : Kuran Kursu Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği Yönetim Kurulu adına, İlçenin Camiatik Mahallesi 310 ada 27 parselin, Belediyemize ait uygun bir arsa ile takas edilmesine İmar Komisyon

Detaylı

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ V.Karani ŞENOCAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ V.Karani ŞENOCAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 104 Mülkiyeti Maliye Hazinesine Erzurum ili Palandöken ilçesi Güzelyurt Mahallesi, 1153 Parsel Belediyemiz sınırları içerisinde olup, 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarımız dışındadır.çevre

Detaylı

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ Yavuz KOCAMAN Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ Yavuz KOCAMAN Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 114 Mülkiyeti S.S Beyaz Site Konut Yapı Kooperatifine ait Erzurum ili Palandöken ilçesi Harput Mahallesi, Pafta:72, Ada:5734, Parsel:5 de kayıtlı taşınmaz 18 K-IV 1/1000 ölçekli uygulama imar

Detaylı

T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü

T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. Maddesi gereğince 01 Haziran 2015 Pazartesi günü saat 18:00 de Belediye Meclis Başkanı Ömer Faruk ÇELİK Başkanlığında

Detaylı

TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KASIM 2016 DONEMİ MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 13. Maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin

Detaylı

K A R A R. İl Özel İdaresinin 24.04.2015 tarih ve 3282 sayılı yazısı ve eklerinin yapılan tetkikinde;

K A R A R. İl Özel İdaresinin 24.04.2015 tarih ve 3282 sayılı yazısı ve eklerinin yapılan tetkikinde; SAYI : 140 KARAR TARİHİ : 24.04.2015 ÖZÜ: İlimize yeni yapılacak olan, Vali Konağı yapım giderlerinde kullanılmak üzere İl Özel idaresi bütçesinde 1.313.392,00 ödeneği bulunmaktadır. Ancak, yeni yapılacak

Detaylı

PLAN BÜTÇE VE HUKUK KOMİSYON RAPORU

PLAN BÜTÇE VE HUKUK KOMİSYON RAPORU Tarih : 02/03/2016 Karar No : 15 PLAN BÜTÇE VE HUKUK KOMİSYON RAPORU 01/03/2016 Tarih ve 57 Sayılı Meclis Kararı ile incelenmek üzere Komisyonumuza gönderilen, 07.01.2016 Tarih ve 21 Nolu Meclis Kararı

Detaylı

MECLİS KARAR KAĞIDI. Karar Tarihi : 02.12.2013 Karar Numarası :150

MECLİS KARAR KAĞIDI. Karar Tarihi : 02.12.2013 Karar Numarası :150 MECLİS KARAR KAĞIDI Karar Tarihi : 02.12.2013 Karar Numarası :150 Sinop Belediye Meclisini Teşkil edenlerin Adı ve Soyadı BAŞKAN : Hüseyin MİNOĞLU-Melis 1.Başkanı Vekili. ÜYELER : Barış AYHAN, Rahmi BALFİDAN,

Detaylı

T.C. DARICA BELEDİYESİ MECLİS KARARI. Birleşim : 1 Oturum : 1. Abdullatif ÖZKAN, Cafer T. DEMİRDAŞ,A. Hakan HOCAOĞLU (İZİNLİ) Yakup KAYA(katılmadı)

T.C. DARICA BELEDİYESİ MECLİS KARARI. Birleşim : 1 Oturum : 1. Abdullatif ÖZKAN, Cafer T. DEMİRDAŞ,A. Hakan HOCAOĞLU (İZİNLİ) Yakup KAYA(katılmadı) MECLİS I Karar Tarihi :06/12/2016 Karar Numarası : 58 Gündem No/Sıra : 58-1 KONUSU: ÖDENEK AKTARMASI Fen İşleri Müdürlüğünün 16.11.2016 tarih ve 122461 sayılı yazıları ile 06 05 07 01 Hizmet Binası Harcama

Detaylı

K A R A R I N Ö Z Ü Başkanın Senelik İzin Kullanımı

K A R A R I N Ö Z Ü Başkanın Senelik İzin Kullanımı Karar No : 1 Konusu : Başkanin senelik izni. Evrak No : 2410 Dönemi : Ocak 2014 Geliş Tarihi : 27/12/2013 Toplantı No : 1 Dairesi : Yazi İşleri Müd. Birleşim No : 1 Birimi : Yazi İşleri Müd. Oturum No

Detaylı

T.C. DEFNE BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. DEFNE BELEDİYESİ MECLİS KARARI GÜNDEM MADDE NO : 1 KARAR NO : 51 : 2014 Mali Yılı Kesin Hesabının Görüşülmesi 2014 Mali Yılı Kesin Hesabı 28.04.2015 tarihli oturumu ve 134 sayılı encümen kararında kesin hesaba dair cetvel ve kayıtların

Detaylı

Dönemi : 2017 Karar Tarihi : Karar No : 13

Dönemi : 2017 Karar Tarihi : Karar No : 13 Karar No : 13 Mülkiyeti Leyla YILDIZ a ait Erzurum ili Palandöken ilçesi Abdurrahman Gazi Mahallesi, pafta: 82, ada: 1262, Parsel: 2 de kayıtlı taşınmaz 18 M-I 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarımızda

Detaylı

T.C. MUĞLA İLİ DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. MUĞLA İLİ DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI MECLİS I Havale Tarihi : 26.10.2016 Kararın Nosu : 92 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü' nün 24.10.2016 tarih ve E.11827418 sayılı yazısı ile Belediye Meclisimizin 01.06.2016 tarih ve 67 sayılı kararı ile Halk

Detaylı

2016 MAYIS AYI ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

2016 MAYIS AYI ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ 2016 MAYIS AYI ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ 03.05.2016 TARİH VE 2016-83 NOLU K A R A R Ö Z E T İ Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi Pafta 19LIV, ada 119, parsel 96 da bulunan 400,00m2 miktarındaki

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 01/01/ /12/2007 TARİHLERİ ARASI FAALİYET RAPORU

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 01/01/ /12/2007 TARİHLERİ ARASI FAALİYET RAPORU T.C. TALAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 01/01/2007 31/12/2007 TARİHLERİ ARASI FAALİYET RAPORU 1.İNŞAAT RUHSATI: İlçemiz genelinde yapılacak olan 3929 adet

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : HUKUK KOMİSYONU-BÜTÇE VE Rapor No : 2011 / 7 TARİFE KOMİSYONU MÜŞTEREK RAPORU

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : HUKUK KOMİSYONU-BÜTÇE VE Rapor No : 2011 / 7 TARİFE KOMİSYONU MÜŞTEREK RAPORU HUKUK KOMİSYONU-BÜTÇE VE Rapor No : 2011 / 7 TARİFE KOMİSYONU MÜŞTEREK RAPORU KONU : Nakliye Bedelinin Ödenmesi. Komisyonumuza havale edilen Destek Hizmetleri Müdürlüğü nün 12/10/2011 tarih ve 965 sayılı

Detaylı

Karar Tarihi : Karar No : 76

Karar Tarihi : Karar No : 76 Karar Tarihi : 12.07.2016 Karar No : 76 PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE ENCÜMENİ, Palandöken Belediye Başkanı Orhan BULUTLAR ın Başkanlığında aşağıda isim ve imzaları bulunan üyelerin iştiraki ile toplanıldı.

Detaylı

talebin reddine oybirliği ile karar verildi.

talebin reddine oybirliği ile karar verildi. 1 Tekirdağ Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince HAZİRAN 2008 Ayı toplantısının 1.OTURUMU 04 Haziran Çarşamba günü saat 10.00 da yapmış olup, alınan karar özetleri aşağıya

Detaylı

Orhan BULUTLAR İbrahim YÜKSEL Güven SARİ Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR İbrahim YÜKSEL Güven SARİ Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 16 Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olup, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü adına tahsisli olan Erzurum ili Palandöken ilçesi Tuzcu Mahallesi Çat Karayolu üzerinde bulunan 1003 Parsel

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2011 / 7 BÜTÇE VE TARİFE KOMİSYONU RAPORU

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2011 / 7 BÜTÇE VE TARİFE KOMİSYONU RAPORU MECLİSİ Tarih : 06.09.2011 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2011 / 7 BÜTÇE VE TARİFE KOMİSYONU KONU : Ödenek Aktarma. TEKLİFİN ÖZÜ : Belediye Meclisi nin 05.09.2011 tarihli oturumunda incelenmek üzere komisyonumuza

Detaylı

ÖDEMİŞ BELEDİYE MECLİSİNİN 07 ARALIK 2015 TARİHLİ TOPLANTISINDA ALINAN MECLİS KARAR ÖZETLERİ

ÖDEMİŞ BELEDİYE MECLİSİNİN 07 ARALIK 2015 TARİHLİ TOPLANTISINDA ALINAN MECLİS KARAR ÖZETLERİ ===========================ÖDEMİŞ BELEDİYESİ======================= Toplantı Dönemi : 2015 yılı Aralık Ayı Birleşim : 13 Oturum : 1 Tarihi : 07/12/2015 Karar Sayıları : 124, 125,126,127,128,129,130,131,132,133

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No :394 KARAR 394 : İlçenin Altıntaş Mahallesi 2193 ada 5 parselinde bulunan Belediyemiz hissesinin satışı talep edilmektedir. Söz konusu parselde Belediyemizin 1326/9890 hisse oranına düşen 13,26

Detaylı

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ TOPLANTI GÜNDEMİ

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ TOPLANTI GÜNDEMİ TOPLANTININ TARİHİ : 01/07/2015 TOPLANTININ SAYISI : 26 SAAT : 16:00 1- Gündem oluşmadığından toplantı kapatılmıştır. Ahmet KARA Vali TOPLANTININ TARİHİ : 08/07/2015 TOPLANTININ SAYISI : 27 SAAT : 16:00

Detaylı

T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU

T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU KARAR NO 60 Sofulu Mah. 556 Ada 3 Parsel 1/1000 Ölçekli İmar Plan Değişikliği Sofulu Mah. 556 Ada 3 Parsel 1/1000 Ölçekli İmar Plan Sarıçam İlçe Belediye

Detaylı

T.C. KEÇİBORLU İLÇESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARAR KAĞIDI

T.C. KEÇİBORLU İLÇESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARAR KAĞIDI T.C. KARAR TARİHİ : 05/03/2014 KARAR NUMARASI : 2014-3/8 BİRİMİ : Fen İşleri Müdürlüğü KONUSU : İmar planı tadilatı talebi İmar tadilatı ile ilgili gündemin birinci maddesi aşağıdaki şekilde görüşüldü.

Detaylı

2015 YILI ARALIK AYI ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

2015 YILI ARALIK AYI ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ 2015 YILI ARALIK AYI ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ 01.12.2015 TARİHLİ 264 NOLU K A R A R Ö Z E T İ Ġlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde tapunun pafta 26, ada 109, parsel 24 de kayıtlı taģınmazın bir kısmı onaylı imar

Detaylı

HUKUK + İMAR + PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONLARI ORTAK RAPORU

HUKUK + İMAR + PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONLARI ORTAK RAPORU Komisyonlarımıza havale edilen 04.06.2015 tarih ve 45914605/1119 sayılı Emlak ve Mülkiyeti Belediyemize ait Karşıyaka Şemikler Mahallesi 45 pafta 5998 parsel sayılı 317,39 m2 miktarındaki taşınmaz üzerinde

Detaylı

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE ENCÜMEN KARARI

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE ENCÜMEN KARARI Karar Tarihi : 01.09.2016 Karar No : 108 Başkan Vekili Z.Bülent ENGİN in Başkanlığında aşağıda isim ve imzaları bulunan üyelerin iştiraki ile toplanıldı. DAİRESİNİN TEKLİF YAZISI : Mülkiyeti Belediyemize

Detaylı

K A R A R. İl Özel İdaresinin tarih ve 9427 sayılı yazısı ve eklerinin yapılan tetkikinde;

K A R A R. İl Özel İdaresinin tarih ve 9427 sayılı yazısı ve eklerinin yapılan tetkikinde; SAYI : 01 KARAR TARİHİ : 08.01.2014 ÖZÜ: İl Özel İdaresi 2014 yılı Performans Programının görüşülerek karara bağlanması. Osmaniye, İl Encümeni Vali Vekili Dr.M. H.Nail ANLAR ın başkanlığında ler, Genel

Detaylı

T.C. MUT BELEDİYESİ MECLİS KARARI Sahife No: 1 TOPLANTI DÖNEMİ

T.C. MUT BELEDİYESİ MECLİS KARARI Sahife No: 1 TOPLANTI DÖNEMİ KARAR NO 75 TARİH VE NOSU 10.06.2015/ 3118 KÜLTÜR MAHALLESİ DUDAYEV CADDESİNİN İMAR KOMİSYONUNA HAVALESİ 2 İmar Komisyonu ile ilgili evrakların Görüşülmesi 10.06.2015 tarih ve 3118 sayılı müzekkeresi meclise

Detaylı

Melek ATEŞ Murat BİLEN Ö.Menderes ACAR Seçilmiş Üye Mali Hizmetler Müd. Yazı İşl. Müd.

Melek ATEŞ Murat BİLEN Ö.Menderes ACAR Seçilmiş Üye Mali Hizmetler Müd. Yazı İşl. Müd. Karar Tarihi : 06.04.2016 Karar No : 40 PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE ENCÜMENİ, Palandöken Belediye Başkanı Orhan BULUTLAR ın Başkanlığında aşağıda isim ve imzaları bulunan üyelerin iştiraki ile toplandı. DAİRESİNİN

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 06.11.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 24 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI NA

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 06.11.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 24 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI NA SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 06.11.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 24 HUKUK KOMİSYONU RAPORU KONU : Hizmet Alım İhalesi. komisyonumuza havale edilen Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü nün

Detaylı

(b) ve (c) olarak gösterildiği şekilde 3 kısma ifrazı

(b) ve (c) olarak gösterildiği şekilde 3 kısma ifrazı Karar Tarihi: 02.09.2015 Toplantıya K atılanlar : Mehmet UZUN Genel Sekreter ler: Ergün ÖZGÜN-Sedat YAMAN H.Nuri KARAKAŞ Kararın Özeti: ilimiz Safranbolu ilçesi Bostanbükü Köyü, tapuda 12 Pafta, 159 Ada,

Detaylı

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ENCÜMEN KARARI

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ENCÜMEN KARARI Tarihi : 25.07.2017 Sayı: 299 Konu : İhdas,Tevhit ve Terk Başkan: Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığından gelen 24.07.2017 tarih ve 98694232-310.04-E.1902 sayılı yazı ile

Detaylı

Atif GENÇ Murat BİLEN Ö.Menderes ACAR Seçilmiş Üye Mali Hizmetler Müd. Yazı İşl. Müd.

Atif GENÇ Murat BİLEN Ö.Menderes ACAR Seçilmiş Üye Mali Hizmetler Müd. Yazı İşl. Müd. Karar Tarihi : 04.04.2017 Karar No : 22 iştiraki ile toplandı. DAİRESİNİN TEKLİF YAZISI: Palandöken Belediye Meclisinin 03.04.2017 tarihine müsadif Pazartesi günü yaptığı seçimler sonucu Encümenimizin

Detaylı

ÖDEMİŞ BELEDİYE MECLİSİNİN 6 HAZİRAN 2016 TARİHLİ TOPLANTISININDA ALINAN MECLİS KARAR ÖZETLERİ

ÖDEMİŞ BELEDİYE MECLİSİNİN 6 HAZİRAN 2016 TARİHLİ TOPLANTISININDA ALINAN MECLİS KARAR ÖZETLERİ ===========================ÖDEMİŞ BELEDİYESİ======================= Toplantı Dönemi : 2016 yılı Haziran Ayı Birleşim : 6 Oturum : 1 Tarihi : 06/06/2016 Karar Sayıları : 67, 68, 69, 70, 71 ÖDEMİŞ BELEDİYE

Detaylı

2015 HAZİRAN AYI ENCÜMEN KARARLARI

2015 HAZİRAN AYI ENCÜMEN KARARLARI 2015 HAZİRAN AYI ENCÜMEN KARARLARI 02.06.2015 TARİHLİ 2015/118 NOLU ENCÜMEN KARARI İlçemizde Çevre kirliliğinin giderilmesi, çevrenin korunması, iyileştirilmesi ve temizlenmesi maksadıyla kullanılmak üzere

Detaylı

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE ENCÜMENİ 01.10.2015 : 119 PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE ENCÜMENİ,

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE ENCÜMENİ 01.10.2015 : 119 PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE ENCÜMENİ, Karar Tarihi: 01.10.2015 Karar No : 119 PALANDÖKEN İLÇE, Palandöken Belediye Başkanı Orhan BULUTLAR ın Başkanlığında isim ve imzaları bulunan üyelerin iştiraki ile DAİRESİNİN TEKLİF YAZISI: Erzurum İli,

Detaylı

K A R A R. İl Özel İdaresinin 08.02.2013 tarih ve 878 sayılı yazısı ve eklerinin yapılan tetkikinde;

K A R A R. İl Özel İdaresinin 08.02.2013 tarih ve 878 sayılı yazısı ve eklerinin yapılan tetkikinde; SAYI :154 KARAR TARİHİ :13.02.2013 ÖZÜ: İlimize bağlı, Düziçi İlçesi, Kuşçu Köyü, Pürenli Su Kaynağında bulunan suyun Q=1,00 lt/sn'lik kısmı hayvan içme suyu olarak İl Encümeninin 14.03.2012 tarih ve 93

Detaylı

Orhan BULUTLAR Fisun DURGUN Esra TOPRAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR Fisun DURGUN Esra TOPRAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 67 Mülkiyeti Aşkın ALAFTARGİL e ait Erzurum ili Palandöken ilçesi Osman Gazi Mahallesi, ada: 4472, Parsel: 2- de kayıtlı taşınmaz 16 K-IV 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarımızda blok nizam

Detaylı

T.C. KOCAELİ İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ

T.C. KOCAELİ İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ TOPLANTI TARİHİ : 07.10.2010 KARAR NO : 39 T.C. KARAR ÖZETİ : Karamürsel İlçesi Kızderbent Göletinden 3.000 m 2 alanın, alabalık yetiştiriciliği yapılmak üzere 15 yıl müddetle kiraya verildiği. ÜYE : Ömer

Detaylı

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ V.Karani ŞENOCAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ V.Karani ŞENOCAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 15 Mülkiyeti Alparslan KÜNİ ve hissedarlarına ait Erzurum ili Palandöken ilçesi Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi, Ada: 5937, Parsel:1 da kayıtlı taşınmaz 18 İ-III 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarımızda

Detaylı

BELEDİYE MECLİS KARARLARI ZİMMET DEFTERİ

BELEDİYE MECLİS KARARLARI ZİMMET DEFTERİ BELEDİYENİN ADI:ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI BELEDİYE MECLİS KARARLARI ZİMMET DEFTERİ SNO KARAR TARİHİ KARAR NO 1 07012015 01 KARARIN KONUSU Meclis Üyeleri Merdin CANTAŞ, Selami YILDIZ ve Erol YÜRÜK ün toplantıya

Detaylı

Sayın Meclis Üyesi; Dr. Osman GÜRÜN Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı

Sayın Meclis Üyesi; Dr. Osman GÜRÜN Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Meclis Üyesi; Muğla Büyükşehir Belediye Meclisinin 2016 yılı Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısı 14 Nisan 2016 Perşembe günü saat 14.00 da Şeyh Mahallesi Kurşunlu Caddesi (Kurşunlu Cami karşısı) Muğla

Detaylı

T.C İZMİR İLİ SELÇUK BELEDİYESİ MECLİS KARARI K A R A R

T.C İZMİR İLİ SELÇUK BELEDİYESİ MECLİS KARARI K A R A R T.C İZMİR İLİ SELÇUK BELEDİYESİ MECLİS KARARI Toplantı Dönemi : Birleşim No : 2015-21000 Birleşim Tarihi : 09/10/2015 Birleşim Saati : 20:00 Birleşim Yeri : Meclis Başkanlığına Oturum No : KARARA KATILANLAR

Detaylı

T.C. ANTALYA B Ü Y Ü K ^H İR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Da resi Başkanlığı

T.C. ANTALYA B Ü Y Ü K ^H İR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Da resi Başkanlığı r v ıııa ıy a u u } u r ^ c iih u c ı c u ı y c o ı Planlama Şube Müdürlüğü S3/ 1: 90852262-301.03-E.948 Tarih: 05.04.201712:27 Dosya Numarası: 2017-63843 ^ 0 T.C. ANTALYA B Ü Y Ü K ^H İR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Detaylı

Bahattin GÜMÜŞ Belediye Başkanı MENTEŞE BELEDİYESİ 03.02.2015 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT GÜNDEM VE KARAR ÖZETLERİ

Bahattin GÜMÜŞ Belediye Başkanı MENTEŞE BELEDİYESİ 03.02.2015 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT GÜNDEM VE KARAR ÖZETLERİ T.C. MENTEŞE BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü Sayı : 61943286-301- 09/02/2015 Konu : Meclis Karar Özetleri İlanı DUYURU Menteşe Belediye Meclisinin 03 Şubat 2015 Salı günü saat 14.00 de Konakaltı

Detaylı

Ergün DOĞAN Meclis Katibi

Ergün DOĞAN Meclis Katibi Tarihi 03.02.2017 Sayısı 10 Özü İlçemizde Katı Atık Mobil Aktarma İstasyonunun yapılması hususunun görüşülmesi Akçadağ Belediye Meclisi, ın Başkanlığında, Belediye Meclis Üyeleri Aliseydi TURHAN, A. Turan

Detaylı

/ 47 ARA KARAR NOLU 2016 YILI HESİN HESAB İLE İLGİLİ RAPORUN GÖRÜŞÜLMESİ

/ 47 ARA KARAR NOLU 2016 YILI HESİN HESAB İLE İLGİLİ RAPORUN GÖRÜŞÜLMESİ TOPLANTI TARİHİ 02.05.2017 KARAR NO 57 BÜTÇE KOMİSYON BAŞKANLIĞI 19-20-27.04.2017/ 47 ARA KARAR NOLU 2016 YILI HESİN HESAB İLE İLGİLİ RAPORUN GÖRÜŞÜLMESİ 04.04.2017 tarih ve 47 nolu Meclis Kararı ile Plan

Detaylı

d)t.c Kimlik numarası ile onaylı nüfus cüzdanı sureti.

d)t.c Kimlik numarası ile onaylı nüfus cüzdanı sureti. -İLAN- ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİNDEN 1-Mülkiyeti Çorum İl Özel İdaresine ait, İlimiz Merkez Üçtutlar Mahallesi Stat Sokak No:12 de, 805 Ada, 39 parselde kayıtlı 17 bağımsız bölümden oluşan 457,00

Detaylı

KARABAĞLAR BELEDİYE MECLİSİNİN 07/12/2011 TARİHLİ ARALIK AYININ 2. BİRLEŞİMİNE AİT KARAR TUTANAĞIDIR

KARABAĞLAR BELEDİYE MECLİSİNİN 07/12/2011 TARİHLİ ARALIK AYININ 2. BİRLEŞİMİNE AİT KARAR TUTANAĞIDIR KARABAĞLAR BELEDİYE MECLİSİNİN 07/12/2011 TARİHLİ ARALIK AYININ 2. BİRLEŞİMİNE AİT KARAR TUTANAĞIDIR Belediye Meclisimiz Belediye Başkanı Sayın K. Sıtkı KÜRÜM ün Başkanlığında toplanarak aşağıdaki kararları

Detaylı

T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü

T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. Maddesi gereğince 01 Eylül 2015 Salı günü saat 18.00 de Belediye Meclis Başkanı Ömer Faruk ÇELİK Başkanlığında

Detaylı

T.C. MUĞLA İLİ DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. MUĞLA İLİ DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI MECLİS I Havale Tarihi : 25.11.2015 Kararın Nosu : 91 Belediyemizin 2016 mali yılında vermiş olduğu hizmetlerden dolayı alınması gereken fiyat tarife cetvellerine ek gelir ücretlerinin belirlenmesinin

Detaylı

SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI NIN 01 TEMMUZ 2015 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ :

SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI NIN 01 TEMMUZ 2015 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ : 1.BİRLEŞİM 1. OTURUM KARAR NO 321 : Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Eskicami Mahallesi 361 ada 137 parsele ait taşınmazın imar planlarında park da kalmakta olduğu belirtilerek bu taşınmazın kamulaştırılması

Detaylı

KARABAĞLAR BELEDİYE MECLİSİNİN 04/02/2013 TARİHLİ ŞUBAT AYININ 1 BİRLEŞİMİNE AİT KARAR TUTANAĞIDIR

KARABAĞLAR BELEDİYE MECLİSİNİN 04/02/2013 TARİHLİ ŞUBAT AYININ 1 BİRLEŞİMİNE AİT KARAR TUTANAĞIDIR Belediye Meclisimiz Meclis 1. Başkan Vekili Sayın M.SALİH ERKEK 'in Başkanlığında toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. 1 (Karar :21/2013) 02/04/2011 tarih ve 68/2010 sayılı meclis kararı ile kabul

Detaylı

T.C İZMİR KARŞIYAKA BELEDİYESİ 2017 YILI HAZİRAN AYI MECLİS TOPLANTISI I. BİRLEŞİM MECLİS GÜNDEMİ

T.C İZMİR KARŞIYAKA BELEDİYESİ 2017 YILI HAZİRAN AYI MECLİS TOPLANTISI I. BİRLEŞİM MECLİS GÜNDEMİ T.C İZMİR KARŞIYAKA BELEDİYESİ 2017 YILI HAZİRAN AYI MECLİS TOPLANTISI I. BİRLEŞİM MECLİS GÜNDEMİ 25.05.2017 Belediye Meclisimiz 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesi gereğince aşağıdaki gündem maddelerini

Detaylı

Kültür ve Turizm Bakanlığından: SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 57.00/611. Toplantı Tarihi ve No : 25.02.

Kültür ve Turizm Bakanlığından: SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 57.00/611. Toplantı Tarihi ve No : 25.02. Kültür ve Turizm Bakanlığından: SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR Toplantı Tarihi ve No : 27.02.2015-113 57.00/611 Toplantı Yeri Karar Tarihi ve No : 27.02.2015-2438 SAMSUN Sinop İli,

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No :38 KARAR 38 : Zehra AKÇALI nın talebi üzerine, Belediyemiz mülkiyetinde bulunan boş bir arsanın, Huzurevi yapmak ve bina tamamlandıktan sonra Belediyemize bağışlanmak amacıyla tarafına verilmesi

Detaylı