MÜTERCİM TERCÜMANLIK BÖLÜMÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MÜTERCİM TERCÜMANLIK BÖLÜMÜ"

Transkript

1 TRAKYA ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ MÜTERCİM TERCÜMANLIK BÖLÜMÜ STAJ KILAVUZU

2 İçindekiler I. STAJIN TANIMI VE AMACI...2 II. STAJ SÜRESİ, DÖNEMLERİ VE YERLERİ...3 III. STAJ İŞLEMLERİ...4 IV. A. Staj Öncesi Yapılacaklar:...4 B. Staj Süresince Yapılacaklar:...4 C. Staj Sonrasında Yapılacaklar:...5 STAJ DÖNEMİ...6 V. STAJ RAPORUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ...7 VI. EKLER...7 EK 1: Öğrenci Staj Sicil Fişi/ Staj Başlangıç Kabul Belgesi (1.Nüsha) EK 2: EK 3: EK 4: EK 5: EK 6: EK 7: EK 8: EK 9: Öğrenci Staj Sicil Fişi/ Staj Başlangıç Kabul Belgesi (2. Nüsha) Örnek Taahhütname Staj Başlangıç Belgesi Staj Defteri Staj Komisyonu Staj Bitiş Onay Belgesi Staj Bitiş Belgesi Staj Yönergesi Önceki Dönemlerde Staj Yapılan Kurumlar 1

3 I. STAJIN TANIMI VE AMACI Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Mütercim Tercümanlık Bölümü nde öğrenim gören Almanca, Bulgarca ve İngilizce Mütercim Tercümanlık öğrencilerinin 8 yarıyıldan oluşan akademik hayatları süresince kazandıkları teorik bilgileri uygulama ile pekiştirmeleri ve becerilerini geliştirmeleri amacıyla staj yapmaları öngörülmüştür. Staj dönemi bir anlamda öğrencilerimizin kamu ve özel sektördeki iş hayatına hazırlandıkları ve iş hayatını kısa süreli de olsa deneyimledikleri bir süreçtir. Mütercim Tercümanlık öğrencileri kendi anabilim dallarında edindiklerini ve aynı zamanda öğrendikleri ikinci yabancı dillerini de kullanarak çeviri sektöründe görev alabilecekleri çeşitli kurum ve işlerde (yazılı, sözlü, proje danışmanlık, yerelleştirme, reklamcılık, video oyunları vb.) yerinde gözlem ve inceleme yaparak iş hayatına hazırlanır. Stajın öğrenci açısından bir önemi de kurumda yapılan işlerin mümkün olduğunca ayrıntılı bir biçimde gözlenmesine olanak sağlaması ve staj süresince kurum-yönetimçalışan ilişkileri ve etkileşimi konusunda da tecrübe edinmiş olmalarıdır. 2

4 II. STAJ SÜRESİ, DÖNEMLERİ VE YERLERİ Bölümümüz öğrencileri, lisans programının 6. veya 8. yarıyıllarının yaz tatili dönemi içerisinde her akademik yılın bahar dönemi bütünleme sınavlarının bittiği tarihten sonraki günlerde olacak şekilde Öğrenci işleri birimi ile staj komisyonu başkanlığınca belirlenir. Staj Dönemleri 2 ayrı dönemden oluşur. Ve staj komisyonu tarafından ilan edilir. Öğrenci kendisine uygun olan dönemi tercih ederek stajını tamamlar. Staj süresi toplamda 4 hafta olup 20 iş gününe denk gelir. Hafta içine denk gelen bir resmi tatil olduğunda bu tatil günleri staj süresinden hariç tutulur. Öğrenci stajını 20 iş günü olacak şekilde tamamlamak zorundadır. Öğrencilerin kendilerini stajyer olarak kabul edecek bir kurum bulmaları ve iletişime geçmeleri kendi sorumluluklarındadır. Ancak, seçecekleri kurumun uygunluğu ya da staj yapabilecekleri kurumlarla ilgili staj komisyon üyelerinin her birine danışabilirler. Öğrencilerin staj yapacakları yerler konusunda ayrıntılı bilgi Staj Komisyonunun her yıl Şubat-Mart aylarında yaptığı Staj Bilgilendirme Toplantısında verilir. Staj yapacak olan öğrenciler bu toplantıya katılmak zorundadır, çünkü toplantıda öğrenciye staj dosyası imza karşılığında teslim edilir. Ayrıca kılavuzun ekler kısmında önceki dönemlerde yapılan staj yerlerinin bilgisi mevcuttur. 3

5 III. STAJ İŞLEMLERİ A. Staj Öncesi Yapılacaklar: Öğrenci öncelikle stajyer olarak kabul edileceği kurumu bulur. Sosyal Güvenlik Kurumuna giderek Müstehaklık Belgesi alır. Staj Dosyasında bulunan Öğrenci Staj Sicil Fişi/ Staj Başlangıç Kabul Belgelerini (1. ve 2. Nüsha) (EK.1-2) ve Örnek Taahhütname yi (EK.3) doldurur. Staj yapacağı kuruma gerekli yerlerini doldurmuş olduğu Öğrenci Staj Sicil Fişi/ Staj Başlangıç Kabul Belgelerini (1. ve 2. Nüsha) kurum yetkilisine ulaştırarak imzalanmasını ve kaşelenmesini sağlar. Öğrencinin staj yapacağı kuruma şahsen giderek imzalatması tercih edilir. Ancak staj yerinin uzak olması durumunda Staj Başlangıç Kabul Belgelerinin (1. ve 2. Nüsha) gerekli yerleri öğrenci tarafından doldurulup taratılarak ilgili kuruma ulaştırılması ve gerekli işlemlerin yapılması sağlanır. Öğrenci yukarıda belirtilen 4 evrak ile Staj Komisyonu Başkanına gelir ve onayını ve gerekli imzayı aldıktan sonra Öğrenci İşleri Birimi ne bu evrakları teslim eder. Öğrenci bu evraklarda kullanılmak amacıyla en az 4 adet vesikalık fotoğrafı hazır ederek ilgili evraklara yapıştırmalıdır. B. Staj Süresince Yapılacaklar: Öğrenci staj öncesi yapılacakları tamamladıktan sonra Staj Komisyonu tarafından belirtilen staj takvimine göre kendisine uygun dönemi seçerek stajına başlar. 4

6 Öğrenci, staja başladığı ilk gün Staj Başlangıç Belgesini (EK. 4) kurum amirine ( stajyer öğrenciden sorumlu) imzalatıp kaşeleterek aynı evrakta bulunan Fakültemiz Dekanlığının faks numarasına ( ) faks çeker. Faksını çektiği Staj Başlangıç Belgesinin orijinal halini staj dosyasında muhafaza eder. Öğrenci aynı işlemi stajının son gününde Staj Başlangıç Belgesi (EK. 7) için tekrarlar. Öğrenci stajına devam ederken aynı zamanda Staj Dosyasında bulunan Staj Defterine (EK.5) yaptığı işler hakkında gerekli notları alır. Öğrenci Staj Defterini, kurumdaki staj süresinde tamamen doldurur ve çalışma süresinde ve sonunda gerekli yerleri kurum yetkililerine göstererek onaylatır. Ayrıca yaptıkları çevirilerin kaynak ve erek metinlerini en az 2 farklı örnek olacak şekilde dosyalarında biriktirir. C. Staj Sonrasında Yapılacaklar: Öğrenci Staj Defteri ve belgelerden oluşan Staj Dosyasını ( içinde 11 sayfa evrak, gerekli belgelere fotoğrafların yapıştırılmış olması ve en az 2 örnek iş (kaynak ve erek metinleriyle birlikte) metinleriyle eksiksiz olarak bir sonraki akademik yarıyılın ilk ayı içerisinde Staj Komisyonu Başkanına şahsen teslim ederler (Staj bittikten sonra komisyon başkanına hemen getirilmek ya da postalanmak zorunluluğu yoktur ancak mezun olması stajını tamamlamasına bağlı öğrenciler dilekçe ile staj komisyonuna başvurmaları durumunda, staj dosyalarını mümkünse elden değilse posta yoluyla, yaz süresinde bir sonraki akademik döneme bırakmadan komisyon başkanına ulaştırabilirler). Staj yapılan kurum yetkilisi öğrenci ile ilgili Öğrenci İşleri Birimi tarafından gönderilen Değerlendirme Belgesini Dekanlığa postalamayıp öğrenciye elden vermek isterse öğrenci sadece kapalı bir zarfta ve mühürlenmiş olarak kabul ederek bunu dosyasına koyabilir. Öğrenci stajını tamamlayıp bir sonraki akademik dönem başladığında Staj Komisyonu tarafından belirlenecek tarihlerde Staj Dosyasını sözlü olarak sunacaklardır. 5

7 IV. STAJ DÖNEMİ Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Mütercim Tercümanlık Bölümü Staj Yönergesi gereği, öğrencilerimizin kamu ve özel sektörde staj yapma zorunlulukları vardır ve dolayısıyla 4 haftalık zorunlu stajını (20 iş günü) yapacak olan öğrencilerimizin sigortaları üniversitemiz tarafından ödenir. Bu sürece hafta sonu günleri dahil değildir. Her bir iş günü 8 (sekiz) saattir. Kurum yetkilisinin stajyer öğrenciyi hafta sonu çalıştırmak istemesi durumunda karar öğrenci tarafından verilir. Stajyer öğrenci hafta sonu çalışmaya mecbur değildir ve bu günler için sigortalı sayılmamaktadır. Öğrenciler staj yaptıkları kurumlarda verilen görevleri itina ile yapmalı ve kurumun işleyişini bozacak davranışlarda bulunmamalıdır. Kurumun çalışma düzeni ile ilgili kural, talimat ve emirlere uymak zorundadırlar. Birim amirinin stajyer yetiştirme programı çerçevesinde öğrenci için yararlı olabilecek her türlü eğitim, bilgilendirme ve tecrübe paylaşımı gibi konularda destek verirken stajyer öğrenci bu süreci iyi değerlendirmelidir. Öğrenciler staj yapacakları kurumda karşılattıkları herhangi olumsuz bir durumda staj komisyon üyeleriyle iletişime geçerek onları bilgilendirmelidir. Stajını yurtdışında yapacak olan öğrencilerin sigortaları ödenmez. Ancak istedikleri takdirde staj komisyonunun onay verdiği kurumlarda stajlarını yapabilirler. Bu durumda staj dosyası içinde bulunan evrakları istenilen dile çevirmeleri ve kurum yetkilisine ulaştırıp imzalatmaları gerekmektedir. Staj sürecinde yapılacak tüm görevler yurtdışı stajları için de geçerlidir. 6

8 V. STAJ RAPORUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ Stajların değerlendirilmesi, takip eden akademik yarıyılı içinde Staj Komisyonunca yapılır. Staj programını tamamlayan öğrenci staj dosyasını eksiksiz bir şekilde takip eden yarıyılın ilk ayı içinde Staj Komisyon Başkanlığı na elden teslim eder. Staj Komisyonu staj dosyasında eksik bir evrak, bilgi ya da imzayı tespit ederse eksik ibaresi ile tamamlamak üzere staj dosyasını öğrenciye geri verir. Öğrenciye verilen ek sürede öğrencinin eksikliklerini tamamlaması beklenir. Staj komisyonu tarafından yapılan değerlendirme sonuçları öğrencilere duyurulur. Stajları reddedilen öğrenciler gelecek dönemde reddedilen stajı tekrarlamakla yükümlüdürler. VI. EKLER EK 1: EK 2: EK 3: EK 4: EK 5: EK 6: EK 7: EK 8: EK 9: Öğrenci Staj Sicil Fişi/ Staj Başlangıç Kabul Belgesi (1.Nüsha) Öğrenci Staj Sicil Fişi/ Staj Başlangıç Kabul Belgesi (2. Nüsha) Örnek Taahütname Staj Başlangıç Belgesi Staj Defteri Staj Komisyonu Staj Bitiş Onay Belgesi Staj Bitiş Belgesi Staj Yönergesi Önceki Dönemlerde Staj Yapılan Kurumlar 7

9 EK 1: 1. nüsha: T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ MÜTERCİM-TERCÜMANLIK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİ STAJ SİCİL FİŞİ / STAJ BAŞLANGIÇ KABUL BELGESİ Öğrenci Tarafından Doldurulacak Kısım: ÖĞRENCİNİN: Adı ve Soyadı Öğrenci Numarası Sınıfı Doğum Yeri ve Yılı Anabilim Dalı RESİM Staj Yapılacak Kurum Tarafından Doldurulacak Kısım: STAJ YAPILACAK KURUMUN: Adı ve Unvanı Adresi Telefon Numarası Faks Numarası Faaliyet Alanı STAJYER ÖĞRENCİNİN: Çalışacağı Şube Çalışacağı Bölüm Çalışacağı Bölümdeki Personel Sayısı Staja Başlama Tarihi Stajı Bitirme Tarihi Staj Yapacağı Gün Sayısı STAJ YAPILACAK KURUM YETKİLİSİNİN: Unvanı, Adı ve Soyadı İmzası Kaşe Mütercim-Tercümanlık Bölümü Staj Komisyonu Tarafından Doldurulacak Kısım: Yukarıda kimliği yazılı olan öğrencinin stajı,... gün olarak kabul edilmiştir. Tarih: Mütercim-Tercümanlık Bölümü Staj Komisyonu Başkanı DEKANLIK ONAYI:

10 EK 2: 2. nüsha: T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ MÜTERCİM-TERCÜMANLIK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİ STAJ SİCİL FİŞİ / STAJ BAŞLANGIÇ KABUL BELGESİ Öğrenci Tarafından Doldurulacak Kısım: ÖĞRENCİNİN: Adı ve Soyadı Öğrenci Numarası Sınıfı Doğum Yeri ve Yılı Anabilim Dalı RESİM Staj Yapılacak Kurum Tarafından Doldurulacak Kısım: STAJ YAPILACAK KURUMUN: Adı ve Unvanı Adresi Telefon Numarası Faks Numarası Faaliyet Alanı STAJYER ÖĞRENCİNİN: Çalışacağı Şube Çalışacağı Bölüm Çalışacağı Bölümdeki Personel Sayısı Staja Başlama Tarihi Stajı Bitirme Tarihi Staj Yapacağı Gün Sayısı STAJ YAPILACAK KURUM YETKİLİSİNİN: Unvanı, Adı ve Soyadı İmzası Kaşe Mütercim-Tercümanlık Bölümü Staj Komisyonu Tarafından Doldurulacak Kısım: Yukarıda kimliği yazılı olan öğrencinin stajı,... gün olarak kabul edilmiştir. Tarih: DEKANLIK ONAYI: Mütercim-Tercümanlık Bölümü Staj Komisyonu Başkanı

11 EK 3:... /. /20. T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA Fakülteniz Mütercim-Tercümanlık Bölümü.. Mütercim-Tercümanlık Anabilim Dalı numaralı öğrencisiyim. Üniversiteden mezun olabilmek için yapmakla yükümlü olduğum iş günlük zorunlu stajımı, / /.. /20.. tarihleri arasında yapmak istiyorum. Stajımı, T.Ü. Edebiyat Fakültesi Staj Yönergesinde yer alan ve aşağıda belirtilen hususları dikkate alarak yapacağımı taahhüt eder, gerekli belgelerin hazırlanarak tarafıma verilmesini saygılarımla arz ederim. Öğrencinin Aile Adresi: Öğrencinin Adı, Soyadı ve İmzası: Öğrenci Numarası: Öğrencinin T.C.Kimlik Numarası: Varsa Öğrencinin Sosyal Güvenlik Kurumu Numarası: Öğrencinin Cep Telefonu Numarası: Staj Yapılacak İşyerinin Tam Adı ve Açık Adresi: TAAHHÜT EDİLEN HUSUSLAR: 1. Staj Başlangıç Belgesi nin yani İşyeri yetkilisince imzalanacak matbu dilekçenin, staja başlanan tarihte, Fakülte Dekanlığına fakslanmasıyla birlikte stajın başladığı teyit edilecektir. 2. Staj Bitiş Belgesi nin yani İşyeri yetkilisince imzalanacak matbu dilekçenin, stajın bittiği tarihten itibaren 3 (üç) iş günü içinde, Fakülte Dekanlığına fakslanmasıyla stajın bittiği teyit edilecektir. 3. Staj süresince İşyerinde meydana gelebilecek herhangi bir iş kazası ve tespit edilebilecek herhangi bir meslek hastalığı durumunda İşyeri Kaza ve Meslek Hastalığı Bildirim Formu ve vizite kâğıdının, aynı gün içerisinde, önce faks çekilerek ve hemen ardından da kargo veya posta yoluyla gönderilerek Fakülte Dekanlığı na ulaştırılması sağlanacaktır. Bu formun bir örneği, Fakülte Bölüm web sayfasında mevcuttur. Ek: İşyerinin Doldurup Tarafıma Verdiği Öğrenci Staj Sicil Fişi / Staj Başlangıç Kabul Belgesi (02 nüsha)

12 EK 4: STAJ BAŞLANGIÇ BELGESİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA Aşağıda isim ve numarası belirtilen öğrencinizin İşyerimizde / Kurumumuzda staj yapması kabul edilmiş olup öğrenciniz.. /.. / 20 tarihinde staja başlamıştır. Bilgilerinize arz / Bilgilerinizi rica ederim. STAJ YAPAN ÖĞRENCİNİN ADI-SOYADI NUMARASI BÖLÜMÜ ANABİLİM DALI MÜTERCİM-TERCÜMANLIK MÜTERCİM-TERCÜMANLIK STAJ YAPILAN İŞYERİNİN ADI VE UNVANI ADRESİ STAJA BAŞLANAN BÖLÜM FORMU DOLDURAN YÖNETİCİNİN UNVANI ADI-SOYADI KAŞE VE İMZA: Bu formun, öğrencinin staja başladığı tarihte Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanlığına faks çekilmesi önemle rica olunur. T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI BALKAN YARLEŞKESİ/EDİRNE Telefon: / Faks:

13 EK 5: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ MÜTERCİM-TERCÜMANLIK BÖLÜMÜ STAJ DEFTERİ 1

14 TRAKYA ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ MÜTERCİM-TERCÜMANLIK BÖLÜMÜ STAJ YAPAN ÖĞRENCİNİN ADI VE SOYADI: SINIFI: NUMARASI: STAJ YAPILAN KURUM / İŞLETMENİN İSİM / UNVANI: ŞUBESİ: BÖLÜMÜ: ADRESİ: TELEFONU: NİTELİĞİ: DİĞER ÖZELLİKLERİ: İŞLETME YÖNETİCİLERİ GENEL MÜDÜR: PERSONEL MÜDÜRÜ: İÇ YÖNETMEN: İLGİLİ YÖNETİCİ(LER): ŞEF(LER): 2

15 Başlama Tarihi: GÜN YAPILAN İŞLER SAYFA SAAT PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA Çalıştığı Bölüm : Kontrol Eden : Unvanı : Adı ve Soyadı : Başlama Tarihi: GÜN YAPILAN İŞLER SAYFA SAAT PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA Çalıştığı Bölüm : Kontrol Eden : Unvanı : Adı ve Soyadı : 3

16 Başlama Tarihi: GÜN YAPILAN İŞLER SAYFA SAAT PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA Çalıştığı Bölüm : Kontrol Eden : Unvanı : Adı ve Soyadı : 4

17 Başlama Tarihi: GÜN YAPILAN İŞLER SAYFA SAAT PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA Çalıştığı Bölüm : Kontrol Eden : Unvanı : Adı ve Soyadı : KISIM : SAYFA NO : YAPILAN İŞ : TARİH : KISIM : SAYFA NO : 5

18 EK 6: RESİM TRAKYA ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ MÜTERCİM-TERCÜMANLIK BÖLÜMÜ Staj Komisyonu Staj Bitiş Onay Belgesi ÖĞRENCİNİN Adı: Soyadı: Sınıfı: Öğrenci Numarası: Anabilim Dalı: Staj Yaptığı Kurumun/Kuruluşun Adı ve Staj Yapılan Birim: Staj Yapılan İş Yerinin Adresi: Onay Tarihi: Mütercim-Tercümanlık Bölümü Staj Komisyonu Öğrencinin stajı, kabul edilmiştir. kabul edilmemiştir. Üye Üye Üye / BAŞKAN

19 EK 7: STAJ BİTİŞ BELGESİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA Aşağıda isim ve numarası belirtilen öğrenciniz, İşyerimizde / Kurumumuzda stajını tamamlamış olup öğrencinizin.. /.. /20. tarihinde stajı bitmiştir. Bilgilerinize arz / Bilgilerinizi rica ederim. STAJ YAPAN ÖĞRENCİNİN ADI-SOYADI NUMARASI BÖLÜMÜ ANABİLİM DALI MÜTERCİM-TERCÜMANLIK MÜTERCİM-TERCÜMANLIK STAJ YAPILAN İŞYERİNİN ADI VE UNVANI ADRESİ STAJIN BİTTİĞİ BÖLÜM FORMU DOLDURAN YÖNETİCİNİN UNVANI ADI-SOYADI KAŞE VE İMZA: Bu formun, öğrencinin stajının bittiği tarihten itibaren en geç 3 (üç) Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanlığına faks çekilmesi önemle rica olunur. iş günü içerisinde Trakya T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI BALKAN YARLEŞKESİ/EDİRNE Telefon: / Faks:

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34 EK 9: Yaz Döneminde Zorunlu Stajların Yapıldığı Kurumlar 1. Yelken Tercüme Hizmetleri- SELÇUKLU/KONYA 2. Dış İlişkiler Birimi Erasmus Ofisi- Trakya Üniversitesi 3. ETSO- EDİRNE 4. Nur Tercüme- BAKIRKÖY/İST. 5. Dewa Wohnungsbau Eg ALMANYA 6. Ufuk Eğitim Danış.Tercüme Reklam Turizm BEYOĞLU/İST. 7. TRT İzmir Turizm ve Belgesel Kanal KooR.- İZMİR 8. TDI Tercüme Yazılım ve Yay. Hizm. Ltd. Şti. ŞİŞLİ/İST. 9. Özel Çay-Dil Eğitim Merkezi ÇAYCUMA/ZONGULDAK 10. Traverten Mermer San. Ve Tic. Ltd. Şti. DENİZLİ 11. Würth Sanayi Ürünleri Ticaret Ltd. Şti. İSTANBUL 12. Vakko Tekstil Hazır Giyim A.Ş.- ESENYURT/İST. 13. Dolmabahçe Sarayı BEŞİKTAŞ/İST. 14. SKY Tercüme Hizmetleri PENDİK/İST. 15. Dolunay Eğlence ve Davet Organizasyon EDİRNE 16. Edirne Belediyesi, AB ve Uluslar. İliş. Bürosu EDİRNE 17. Samsun Yeminli Tercüme Bürosu SAMSUN 18. Piramitler Turizm ve Tercüme KIZILAY/ANKARA 19. Martin Bauer Bitki Meyve Çayları Üretim A.Ş. TORBALI 20. Tulga Tercüme ve Danışmanlık EDİRNE 21. Fibra Linguistics ŞİŞLİ/İST. 22. Kartal Belediyesi İST. 23. Şahinler Musluk SULTANGAZİ/İST. 24. Kuzey Haber Ajans Yay. Rek. T.A.Ş. FATİH/İST. 25. Lotus Yeminli Tercüme Bürosu OSMANGAZİ/BURSA 26. Çeviri Teknesi BEYKOZ/İST. 27. Sirkeci Tercüme SİRKECİ/İST. 28. Yakamoz Tercüme KIZILAY/İST. 29. Timber Ridge Camps ABD 30. Trakya Üniv. Mrk. Kütüphane Çeviri Bürosu TRAKAY ÜNİ. 31. Edirne Doğu Sporları Kulübü Derneği EDİRNE

35 32. Çetinter Yeminli Tercüme Bürosu OSMANGAZİ/BURSA 33. Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü EDİRNE 34. Akhisar Ticaret ve Sanayi Odası KONYA 35. Ramazan Ulus Nakliyat KAPIKULE/EDİRNE 36. TİKA ULUS /ANKARA 37. Çorlu Travel ÇORLU/TEKİRDAĞ 38. Turizm Bilgi Merkezi/ Tourist İnf. Center HASKOVO/BG 39. Kapıkule Vet. Sınır Kontrol Noktası MüD. KAPIKULE/EDİRNE 40. Yeni Sefa Hotel SEFAKÖY/İST Yaz Döneminde Zorunlu Stajların Yapıldığı Kurumlar AMT ÖĞRENCİLERİ 1. Dilkent Tercüme Hizmetleri BÜYÜKÇEKMECE /İSTANBUL 2. Trakya Üniversitesi ERASMUS OFİSİ / EDİRNE 3. Trakya Kalkınma Derneği UZUNKÖPRÜ/ EDİRNE 4. Güral Premier Tekirasa Otel KEMER / ANTALYA 5. ÖZEL Uğur Tekin Yabancı Dil Kursu MERKEZ /BALIKESİR BMT ÖĞRENCİLERİ 1. ETSO/EDİRNE Ajans Gazetecilik ve Ajans Hizmetleri MERKEZ /EDİRNE 3. Aslı Yüksek Yeminli Tercüme Bürosu YALOVA 4. İstanbul Tercüme Bürosu / Şişli İSTANBUL 5. Kenbil Tercüme ve Reklam Hizmetleri Ltd. Şti. ŞİRİNEVLER/ İSTANBUL 6. Gençoğlu Turizm ve Tic. Aş. MARMARİS /MUĞLA 7. Edn TRAVEL Turizm Seyahat ve Tic. AŞ. MERKEZ / EDİRNE 8. Tercümanlık Bürosu PLOVDİV/BULGARSİTAN

36 İMT ÖĞRENCİLERİ 1. Tulga Tercüman ve Danışmanlık / EDİRNE 2. ETSO/EDİRNE 3. Aslı Yüksek Yeminli Tercüme Bürosu / YALOVA 4. Transistent / İSTANBUL 5. Lykia İzcilik ve Doğa Sporları Derneği MERKEZ/ANTALYA 6. Edirne Doğa Sporları Kulübü EDOSK MERKEZ / EDİRNE 7. Lykia İzcilik ve Doğa Sporları Kulübü / ANTALYA 8. Trakya Üniversitesi ERASMUS OFİSİ / EDİRNE 9. NGN İstanbul Çeviri KADIKÖY / İSTANBUL 10. Alkan Özel Sağlık Hizmetleri Alkam Sağlık Hizmetleri KUŞADASI / AYDIN 11. Çağlayan Referans Çeviri Hizmetleri KÂĞITHANE /İSTANBUL 12. İki Nokta Bilişim Hizmetleri ATAŞEHİR /İSTANBUL 13. Sahara Tercüme Bürosu SEYHAN / ADANA 14. Baytrend Dış Ticaret BODRUM/ MUĞLA Yaz Döneminde Zorunlu Stajların Yapıldığı Kurumlar AMT ÖĞRENCİLERİ 6. Tulga Tercüme Ve Danışmanlık /EDİRNE 7. Trakya Üniversitesi ERASMUS OFİSİ / EDİRNE 8. Edirne Belediyesi Kültür Ve Sosyal İlişkiler Müdürlüğü AB Ve Sosyal İlişkiler Birimi 9. K.K.T.C. Dışişleri Bakanlığı Tanıtma Ofisi / LEFKOŞA 10. Edirne Ticaret Ve Sanayi Odası- ETSO /EDİRNE 11. İstanbul Ticaret Odası- İTO/ Eminönü İSTANBUL 12. Safi Yapı Hizmetleri/ İSTANBUL 13. Dragoman Dil Teknolojileri LTD ŞTİ/ Şişli İSTANBUL 14. Move Up İ.K. Aktürker LTD/ Şişli İSTANBUL

37 BMT ÖĞRENCİLERİ 9. Tulga Tercümanlık Ve Danışmanlık/EDİRNE 10. Tekirdağ Valiliği İl Yazı İşleri Müdürlüğü Avrupa Birliği Ve Dış İlişkiler Bürosu 11. Eko Danışmanlık / EDİRNE 12. İstanbul Tercüme Bürosu / Şişli İSTANBUL 13. Trakya Birlik Genel Müdürlüğü Halkla İlişkiler Ve Eğitim Birimi / EDİRNE 14. Baysun Gümrük Müşavirliği LTD ŞTİ / Kapıkule EDİRNE 15. Edn Tur / EDİRNE 16. Ateş Halat Hırdavat Nakiyat / Tire İZMİR 17. Aynur Eğitim Tur. İnş. San. TİC. LTD ŞTİ / Şişli İSTANBUL İMT ÖĞRENCİLERİ 15. Tulga Tercüman ve Danışmanlık / EDİRNE 16. Edirne Doğa Sporları Kulübü / EDİRNE 17. Lykia İzcilik ve Doğa Sporları Kulübü / ANTALYA 18. Tatko Servis Kauçuk Otom. Tic. AŞ / Kavacık İSTANBUL 19. Mertefe Tıbbi Malz. San. Tic. / EDİRNE 20. Dijital Tercüme / Beylikdüzü İSTANBUL 21. Piramitler Turizm Tercüme / Kızılay ANKARA 22. Aveks İç ve Dış Tic. AŞ / Kozyatağı İSTANBUL 23. Fenerbahçe Sükrü Saraçoğlu Stadı / İSTANBUL 24. SDL Türkiye / Kadıköy İSTANBUL 25. Kalkan Exclusive Proporties / ANTALYA 26. Dragoman Dil Teknolojileri LTD ŞTİ/ Şişli İSTANBUL 27. Marmarin Tur Tic. Ve San AŞ / Marmaris MUĞLA 28. Trakya Üniversitesi ERASMUS OFİSİ / EDİRNE 29. TRT Turizm ve Belgesel Kanal Koordinatörlüğü / Alsancak İZMİR 30. Habertürk / Taksim İSTANBUL 31. Assan Alüminyum San ve Tic. / İSTANBUL 32. İstanbul Tercüme Büroları Grubu / Osmanbey İSTANBUL 33. Avrupa Birliği Eşgüdüm Merkezi / EDİRNE 34. Aksa Turizm LTD ŞTİ / Aksaray İSTANBUL