T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI"

Transkript

1 BİLGİ İŞLEM Sekreterya Teknik ve İdari Hizmetler Şube Müdürlüğü Donanım Hizmet Ağ Sistem Yazılım-Web Tasarım İdari Hizmetler Teknik Servis Personeli Önder DAĞLI Ağ Yönetimi Engin TÜRK Web Tasarım Alperen DÜN Satın Alma Sorumlusu Özay Başar Teknik Servis Personeli Yalçın DİNÇER Ağ Yönetimi Mustafa KAPLAN Yunus AYDOĞAN Taşınır Kayıt Yetkilisi Kenan Şahin Teknik Servis Personeli Şahin KURT Sistem Yönetimi Şakire YÜCE Cihan ÇELİK Sistem Yönetimi Alper ÖZATILGAN Emrah KOCATÜRK Network Teknik Servis Mustafa SARI Yalçın ÇOBAN Ferhat DELİOĞLAN Ömer Faruk NASİP

2 Astları Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Şube Müdürü Daire Başkanı Genel Sekreter Başkanlık idari ve teknik personeli İzinli veya görevli olduğu durumlarda yerine Şef vekalet eder. - Başkanlık birimlerinin işbirliği ve koordinasyon ile çalışmasını sağlamak, - Üniversitenin Bilişim Teknolojileri harcamalarında, gerçekleştirme görevlisi işlemlerini yürütmek, - Başkanlığın bütçe hazırlık çalışmalarını yürütmek - Başkanlığın stratejik plan, faaliyet raporu performans programı hazırlık çalışmalarını yapmak, - Başkanlık satın alma işlemlerinin mevzuata uygun olarak yapılmasını sağlamak, - Taşınır kayıt ve işlemleri ile ilgili olarak düzenlenen belge ve cetvellerin mevzuata ve mali tablolara uygunluğunu kontrol etmek ve Harcama Taşınır Mal Yönetim Hesabı Cetvelini imzalayarak harcama yetkilisine sunmak, - Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı bünyesinde yapılan iş ve işlemlerle ilgili üst amir tarafından verilen görevlerin sorumluluğu altındaki birim personeli tarafından yapılmasını sağlamak - Birim içinde etkin bir kayıt ve dosyalama sistemi kurulmasını, yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak, - Başkanlığın faaliyetlerine ilişkin yönetmelik ve yönergelerin hazırlık çalışmalarını yapmak, - Mevzuat dâhilinde Üniversite amaç ve hedeflerine uygun birim stratejik planlarının hazırlık çalışmalarını yapmak, - Başkanlığın faaliyet alanı ile ilgili mevzuatı yakından takip etmek, - Üniversitenin tüm internet ağının kaliteli, kesintisiz ve güvenli olarak işlemesini sağlayacak çalışmaları yürütmek ve takip etmek, - Üniversite data yedekleme ve loglama sistemlerinin yürütülmesini sağlamak ve periyodik olarak Başkanlığa rapor sunmak, - Üniversitemizde kullanılan tüm yazılımların entegrasyonunu sağlamak, - Başkanlığımızca geliştirilmiş olan tüm yazılımların projelerinin güncelleme ve bakım işlerini takip etmek, - Başkanlığımızca geliştirilmekte olan tüm yazılım projelerini takip etmek ve başkanlığa periyodik olarak rapor sunmak, - Üniversite bilişim envanterinde bulunan cihazların her zaman çalışır vaziyette tutulmasını sağlayacak çalışmaları yürütmek, - Başkanlık personelinin izin planlamasını yapmak ve takip etmek, - Yönetilen sistemler, projeler ve altyapı üzerindeki bilgilerin gizliliğini ve güvenliğini sağlamak, - Daire Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek. - Şube Müdürü, görevleri ve yaptığı tüm iş ve işlemlerden dolayı Daire Başkanına ve Genel Sekretere karşı GENEL SEKRETER

3 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - İdari Hizmetler Satın Alma Sorumlusu Şube Müdürü- Daire Başkanı İzinli veya görevli olduğu durumlarda yerine görev şartlarını sağlayan bir personel vekâlet eder. Yürürlükte olan kanun ve ilgili mevzuata uygun olarak birimlerin talebi ve ihtiyaçları doğrultusunda mal ve hizmet alımlarının gerçekleştirilmesi ve kayıtlarının tutulması ile ilgili faaliyetleri planlamak, yürütmek. - Başkanlığın tüm satın alma iş ve işlemlerini, ilgili mevzuatı sürekli takip ederek, mevzuata uygun olarak gerçekleştirmek, - Harcama yetkilisine satın alma yöntemleri ile ilgili danışmanlık hizmeti vermek, - Satın alımlarla ilgili piyasa fiyat araştırması yapılması ve yaklaşık maliyetin hesaplanması ile ilgili işlemleri yürütmek, - Satın alma sürecindeki ilgili dokümanların hazırlanmasını, dosyalanmasını ve teslim alınan evrakın uygunluk kontrolünün yapılmasını yürütmek, - Muayene kabul komisyonunu oluşturmak, - Uygun bulunan tekliflerin siparişlerini vermek. - Sözleşmelerin takibini yaparak başkanlığı bilgilendirmek, - Daire Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek. - Satın alma sorumlusu, görevleri ve yaptığı tüm iş ve işlemlerden dolayı Şube Müdürü ve Daire Başkanına karşı

4 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - İdari Hizmetler Taşınır Kayıt Yetkilisi Şube Müdürü - Daire Başkanı İzinli veya görevli olduğu durumlarda yerine Satın Alma Sorumlusu vekâlet eder. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı nın taşınırlarını teslim almak, korumak, kullanım yerlerine teslim etmek, kayıtlarını tutmak ve bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenlemek görev kapsamındadır. - Harcama birimince edinilen taşınırlardan muayene ve kabulü yapılanları cins ve niteliklerine göre sayarak, tartarak, ölçerek teslim almak, doğrudan tüketilmeyen ve kullanıma verilmeyen taşınırları sorumluluğundaki ambarlarda muhafaza etmek. - Muayene ve kabul işlemi hemen yapılamayan taşınırları kontrol ederek teslim almak, özellikleri nedeniyle kesin kabulleri belli bir dönem kullanıldıktan sonra yapılabilen sarf malzemeleri hariç olmak üzere, bunların kesin kabulü yapılmadan kullanıma verilmesini önlemek. - Taşınırların giriş ve çıkışına ilişkin kayıtları tutmak, bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenlemek ve taşınır mal yönetim hesap cetvellerini istenilmesi halinde konsolide görevlisine göndermek. - Tüketime veya kullanıma verilmesi uygun görülen taşınırları ilgililere teslim etmek, - Taşınırların yangına, ıslanmaya, bozulmaya, çalınmaya ve benzeri tehlikelere karşı korunması için gerekli tedbirleri almak ve alınmasını sağlamak. - Ambarda çalınma veya olağanüstü nedenlerden dolayı meydana gelen azalmaları harcama yetkilisine bildirmek. - Ambar sayımını ve stok kontrolünü yapmak, harcama yetkilisince belirlenen asgari stok seviyesinin altına düşen taşınırları harcama yetkilisine bildirmek. - Kullanımda bulunan dayanıklı taşınırları bulundukları yerde kontrol etmek, sayımlarını yapmak ve yaptırmak, - Harcama biriminin malzeme ihtiyaç planlamasının yapılmasına yardımcı olmak. - Kayıtlarını tuttuğu taşınırların yönetim hesabını hazırlamak ve harcama yetkilisine sunulmak üzere taşınır kontrol yetkilisine teslim etmek. - Ambarlarında kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizlikleri nedeniyle meydana gelen kayıp ve noksanlıklardan sorumlu olmak, - Ambarlarını devir ve teslim etmeden, görevlerinden ayrılmamak. - Daire Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek. - Taşınır Kayıt Yetkilisi, görevleri ve yaptığı tüm iş ve işlemlerden dolayı Şube Müdürü ve Daire Başkanına karşı

5 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Yazılım-Web Tasarım Web Tasarımcısı Şube Müdürü - Daire Başkanı İzinli veya görevli olduğu durumlarda yerine uygun görülen yazılımcı vekâlet eder. Üniversitemizin tüm web sayfalarını tasarlamak, geliştirmek ve yönetimini sağlamak. - Üniversitemizin ihtiyacı olan tüm Web sayfalarını tasarlamak, - İhtiyaçlar ve talepler doğrultusunda web sayfalarını güncellemek, - Web sayfaları yayınlanmadan önce testleri yapmak, - Web sayfalarının güvenliğini SOME ekibi ile koordineli olarak test etmek, - Web sayfası tasarım aşamalarında grafik tasarım uzmanları ile koordineli olarak çalışmak, - Web tasarımı çalışmalarında özgün eserler üretmek, - Web sayfalarını mobil uyumlu olarak tasarlamak, - Görev alanı ile ilgili yeni teknoloji ve trendleri takip etmek, öğrenmek ve uygulamak, - Tasarlanan web sayfaları ile ilgili hizmet içi eğitimler vermek ve eğitim dokümanları hazırlamak, - Web projelerine ait kodların düzenli olarak yedekleme ve arşivleme işlemlerini takip etmek, - Web siteleri için alan adı, web alanı oluşturmak, - Web tasarımı projelerine ilişkin düzenli aralıklarla Başkanlığa rapor sunmak, - Satın alma veya hizmet alımı ile alınacak olan bilişim teknolojileri için şartname hazırlamak, - Bilişim teknolojileri ihale süreçlerinde verilen görevleri yerine getirmek, - Daire Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek, - Web tasarımcısı, görevleri ve yaptığı tüm iş ve işlemlerden dolayı Şube Müdürü ve Daire Başkanına karşı

6 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Yazılım-Web Tasarım Şube Müdürü - Daire Başkanı İzinli veya görevli olduğu durumlarda yerine uygun görülen yazılımcı vekâlet eder. Üniversiteye bünyesinde geliştirilmesine karar verilen yazılım projelerini, otomasyon çözümlerini üretmek, güncellemek ve bakımlarını yapmak. - Geliştirilmesine karar verilen yazılımlara ait işleri analiz etmek, bilgi toplamak, araştırma ve inceleme yapmak, - Projenin yazılım ve donanım ihtiyaçlarını tespit etmek, - Yazılım projelerini başkanlıkça belirlenen platformlarda geliştirmek, - Yazılım projelerini standartlara uygun olarak kodlamak, - İhtiyaçlar ve talepler doğrultusunda yazılımları güncellemek, - Hizmete almadan yazılım süreç ve kod testlerini yapmak, - Yazılım projesinin güvenliğini SOME ekibi ile koordineli olarak test etmek, - Görev alanı ile ilgili yeni teknoloji ve trendleri takip etmek, öğrenmek ve uygulamak, - Geliştirilen yazılım projeleri ile ilgili hizmet içi eğitimler vermek ve eğitim dokümanları hazırlamak, - Yazılım projelerine ait kodların düzenli olarak yedekleme ve arşivleme işlemlerini takip etmek, - Yazılım projelerinin çalıştığı sunucuların güvenlik testlerinde SOME ekibine destek vermek, - Yazılım projelerine ilişkin düzenli aralıklarla Başkanlığa rapor sunmak, - Satın alma veya hizmet alımı ile alınacak olan bilişim teknolojileri için şartname hazırlamak, - Bilişim teknolojileri ihale süreçlerinde verilen görevleri yerine getirmek, - Daire Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek, - Web tasarımcısı, görevleri ve yaptığı tüm iş ve işlemlerden dolayı Şube Müdürü ve Daire Başkanına karşı