HTC ONE TARİFEYE EK ÖDEMELİ CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ (BİREYSEL)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HTC ONE TARİFEYE EK ÖDEMELİ CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ (BİREYSEL)"

Transkript

1 HTC ONE TARİFEYE EK ÖDEMELİ CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ (BİREYSEL) AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) HTC One Tarifeye Ek Ödemeli Cihaz Kampanyası ndan ( Kampanya ) işbu Taahhütname de ( Taahhütname ) belirtilen şartlar kapsamında yararlanacağımı bildiğimi, Buna göre; 1. Kampanya ya katılımın 08 Mayıs 2013 ile 31 Ekim 2013 tarihleri arasında olduğunu, AVEA nın Kampanya süresini uzatabileceğini, bu süre içerisinde Kampanya dan faydalanmak amacıyla burada belirtilen şartlarla Cihaz ın alınması ve işbu Taahhütname nin imzalanması kaydıyla Taahhütname nin imzalandığı tarihten itibaren seçimime göre 24 (yirmidört) ay veya 36 (otuzaltı) ay ( Taahhüt Süresi ) süresince geçerli olacağını, 2. İşbu Taahhütname ile Kampanya kapsamına alınan... numaralı hattımın işbu Taahhütname imza tarihinden itibaren seçimime göre 24 (yirmidört) ay veya 36 (otuzaltı) ay süresince faturalı sistemde adıma kayıtlı bir şekilde açık olması gerektiğini, Kampanya dan, Ek 1 de yer alan tarife gruplarından ( Tarife Grupları ) birine dahil olmam kaydıyla yararlanılabileceğini, tarife değişikliği yapmak istediğim takdirde ancak Ek 1 de bulunan Kampanya koşullarında yer alan şartlarla aynı Tarife Grubu nda yer alan tarifelere geçebileceğimi, aynı Tarife Grubu nda veya Tarife Değiştirme Koşullarına uygun değişiklik yapmazsam Kampanya ya dahil edilmeyeceğimi/kampanyadan çıkartılabileceğimi, 3. Yukarıda belirtilen durumlara aykırı davranmam/hattımı iptal etmem/kampanya dan süresinden önce çıkmam/hattımın AVEA tarafından Abonelik Sözleşmesi veya ilgili mevzuat uyarınca iptal edilmesine sebebiyet vermem/faturasız sisteme geçirmem/numaramı başka bir operatöre taşımam/üçüncü bir kişiye devretmem/kampanya kapsamı dışındaki tarifelerden birine geçirmem/tarife Değiştirme Koşullarına uygun olmayan şekilde tarife değiştirmem halleri de dahil olmak üzere taahhüdüme aykırı davranmam halinde Kampanya ile tarafıma sağlanan haklardan yararlanamayacağımı ve hattımı iptal etme/kampanya dan çıkma/avea tarafından hattın iptal edilmesi/faturasız sisteme geçme/devir/tarife değişikliği dahil işbu Taahhütname deki taahhüdüme aykırılık hallerinden birinin gerçekleşme ( Taahhüdüme Aykırılık ) tarihinden itibaren Kampanya kapsamında yer alan Cihaz ın işbu Taahhütname EK 1 inde belirtilen aylık taksitlerinden kalan tutarların ve Kampanya dan yararlandığım süre boyunca AVEA tarafından hattımın faturasına yansıtılan indirim bedellerinin toplamı kadar tutarın ilgili döneme ilişkin faturama yansıtılacağını ve söz konusu tutarı ödemeyi kabul ettiğimi, 4. İşbu Taahhütname yi 08 Mayıs 2013 tarihinden itibaren Kampanya süresi sonuna kadar herhangi bir tarihte imzalayarak Kampanya ya dahil edilmem bu talebimin aynı zamanda aylık KDV ve ÖİV dahil 5 TL olarak ücretlendirilecek 100 MB internet paketinden Kampanya ya dahil edildiğim tarihten itibaren 3 fatura dönemi boyunca ücretsiz, kalan Taahhüt Süresi boyunca ve sonrasında ise KDV ve ÖİV dahil 5 TL ile yararlanma talebimin olduğu anlamına geldiğini, 5. İşbu Taahhütname nin 4. maddesi kapsamında ücretsiz olarak yapılacak internet tanımlamalarının 3 fatura dönemi boyunca her ay otomatik olarak yapılacağını; ücretsiz internet paketinin verdiğim taahhüt kapsamında olmadığını, AVEA tarafından sunulan internet paketinin iptali halinde işbu Taahhütnamenin geçerliliğinin etkilenmeyeceğini, söz konusu ücretsiz internet kullanımının herhangi bir 3. kişiye devredilemeyeceğini, hediye edilemeyeceğini ve ilgili fatura dönemi içerisinde kullanılmadığı durumda kalan internet kullanımının bir sonraki aya

2 devretmeyeceğini, ücretsiz internet kullanımının internet ve wap apn üzerinden yapılan kullanımlar için geçerli olduğunu, yurtdışı kullanımlarının söz konusu kullanım haklarına dahil olmadığını, söz konusu kullanım hakkının tükenmesi sonrasında yapılacak internet ve wap apn üzerinden gerçekleştirilen kullanımlar için KB başına KDV ve ÖİV dahil KR ile ücretlendirileceğimi bildiğimi, üç fatura dönemi sonunda, yukarıda belirtilen internet kullanım hakkının devam edeceğini ve yine yukarıda belirtilen şekilde ücretlendirileceğini ve 100 MB internet paketini iptal etmek için IPTAL INT100 yazarak 5101 e SMS atmam gerektiğini, 6. Kampanyaya katılmamla birlikte 3G aboneliğini otomatik olarak açılacağını, seçtiğim tarifeyi 3G şebekesinde kullanacağımı, 3G hızından yararlanabilmem için AVEA 3G kapsaması içerisinde olmam gerektiğini, AVEA 3G kapsamasının coğrafi koşullara bağlı olarak değişiklik gösterebileceğini, 7. Kampanya kapsamında işbu Taahhütname nin Ek 1 inde yer alan ödeme seçeneklerinden, söz konusu seçeneklerde belirtilen kriterleri haiz olduğum bir tanesini seçerek faydalanabileceğimi, Kampanya dönemi içerisinde seçtiğim ödeme seçeneğini değiştirmem ve işbu Taahhütname ye göre doldurulması gereken alanların hiç doldurulmamış, eksik veya hatalı doldurulmuş olması halinde Kampanya ya dâhil edilmeyeceğimi veya Kampanya dan çıkartılabileceğimi ve bununla ilgili burada yazılan hususların uygulanabileceğini ve ilgili alanların eksiksiz ve hatasız olarak doldurulmasından ve ödeme seçeneklerinden sadece birinin seçmekten sorumlu olduğumu, 8. İşbu Kampanya kapsamında Kampanya dan yararlanan hattımın faturasına Taahhüt Süresi boyunca Ek 1 de yer alan ve hizmet aldığım tarifem için belirlenen indirim tutarının yansıtılacağını bildiğimi, 9. İşbu Taahhütname Ek 1 inde belirtilen ödeme seçeneklerinden AVEA tarafından gönderilen fatura ile ödemeyi seçmem halinde Taahhüt Süresi boyunca Cihaz taksit bedellerinin hattıma ait AVEA tarafından gönderilecek olan hizmet faturasında ayrı bir kalem olarak yer alacağını ve Ek 1 de yer alan aylık cihaz taksitlerinin Tahsilatına Aracılık Edilen Hizmetler kapsamında ayrı bir kalem olarak gösterildiği hizmet faturaları aracılığıyla ödeyeceğimi ve bunun dışında başka herhangi bir kişi veya kuruma cihaz bedeli ile ilgili bir ödeme yapma yükümlülüğüm olmadığını, başka kişi veya kuruma cihaz bedeli ile ilgili bir ödeme yapmam halinde bundan AVEA nın sorumlu olmayacağını ve bu nedenle AVEA dan herhangi bir bedel talep etmeyeceğimi, 10. İşbu Taahhütname Ek 1 inde yer alan ödeme seçeneklerinden Seçenek 1 de ayrıntıları açıklanan Abonelerin taşıması gereken kriterleri taşımamam halinde sadece kredi kartı ile ödeme seçeneğini seçebileceğimi ve bu seçenek ile Cihaz taksit tutarının ilk 12 (oniki) aylık kısmının anlaşmalı bankalara ait kredi kartlarından tahsil edileceğini ve ilgili bedelin taahhüt süresinin ilk 12 (oniki) fatura dönemi boyunca kredi kartı ekstresine yansıtılarak AVEA tarafından gönderilen hizmet faturalarında yer almayacağını ve taahhüt süresinden geriye kalan son 12 (oniki) fatura dönemi için ise kalan Cihaz taksitlerinin aylık olarak Tahsilatına Aracılık Edilen Hizmetler kapsamında ayrı bir kalem olarak yer alacağı hattıma ait AVEA tarafından gönderilen hizmet faturaları aracılığıyla ödeyeceğimi, 12. (onikinci) aydan itibaren hattımın faturası ile tahsilata geçildiğinde 12. (onikinci) ay ve 13. (onüçüncü) ay taksitlerinin ekstre son ödeme tarihine bağlı olarak aynı ay içinde tahsil edilebileceğini, bu durumda herhangi bir itirazım olmayacağını, belirtilen ödemeler dışında başka herhangi bir kişi veya kuruma Cihaz bedeli ile ilgili bir ödeme yapma yükümlülüğüm olmadığını bildiğimi, 11. İşbu Taahhütnamenin Ek 1 inde yer alan ödeme seçeneklerinden Seçenek 2 yi seçmem halinde; (i) Taahhütname nin geçerli olabilmesi için kredi kartı limitimin cihazın 12 (oniki) aylık taksit tutarı için yeterli olması gerektiğini,

3 (ii) Kampanya kapsamında kullanılacak kredi kartının kendi adıma kayıtlı olması gerektiğini, ve İşbu Taahhütname nin akdedilmiş olmasına rağmen kredi kartımdan çekim yapılarak limitimin yeterli olmadığının tespit edilmesi durumunda Taahhütname nin kendiliğinden geçersiz hale geleceğini, Taahhütname konusu Kampanya dan derhal çıkarılacağımı, bu madde uyarınca Kampanya dan çıkarılmam halinde, AVEA dan herhangi bir talepte bulunamayacağımı kabul ettiğimi, 12. İşbu Kampanya kapsamında Cihazı satın aldığım bayinin Cihaz bedelinin tamamı için tarafıma fatura tanzim edeceğini, 13. AVEA nın Kampanya dan kötü niyetle/veya ticari ve/veya kazanç elde etmek amacıyla ya da haberleşme maksadı ve iletişim hizmeti dışında kullanılmasına ilişkin olarak Abonelik Sözleşmesi ( Sözleşme ) çerçevesinde yapacağı değerlendirme sonucunda; Sözleşme ile öngörülen diğer haklarına ek olarak kampanya kapsamında sağlanan Cihaz sayısını 3 (üç) adet ile sınırlama hakkının bulunduğunu, bu nedenle adıma kayıtlı olan hat sayısının üçten fazla olması halinde dahi, AVEA nın dördüncü hattım için beni bu Kampanya dan faydalandırmayabileceğini, 14. AVEA tarafından Ek 1 de yer alan ve hizmet aldığım tarife ücretime işbu Kampanya öncesinde bir indirim sağlanmış olması durumunda, anılan tarife ücretim ile önceden sağlanan tarife indirimim arasındaki farkın işbu Kampanya da sağlanacak ve Ek 1 de belirtilen tarife indirim miktarından düşük olması halinde veya AVEA tarafından sunulmakta olan bir cihaz kampanyasından halihazırda yararlanıyor olmam halinde işbu Kampanya dan yararlanamayacağımı, 15. Kampanya kapsamında almış olduğum Cihaz ı, kutusu açılmamış, yırtılmamış, kullanılmamış ve/veya hasar görmemiş halde, tam, kusursuz, hasarsız ve çalışır durumda teslim aldığımı, 16. Kampanya kapsamında teslim edilen Cihaz ın üretici firması tarafından düzenlenen garanti belgesi koşulları gereğince garanti kapsamında olduğunu, bu anlamda garanti kapsamındaki taleplerimi, Cihaz ı sağlayacak olan AVEA bayisi tarafından Cihaz tesliminde verilen irsaliye ile birlikte öncelikle Cihaz ın üretici firmasına ait yetkili servislere yapacağımı ve garanti kapsamındaki hizmetleri doğrudan üretici firma yetkili servislerinden alacağımı, 17. Taahhüt Süresi sonunda başka bir tarifeye geçmek istediğimi AVEA ya bildirmediğim sürece Kampanya kapsamında hattıma tanımlanan tarifenin geçerli olmaya devam edeceğini ancak herhangi bir indirim uygulanmayacağını ve AVEA nın söz konusu tarife şart ve ücretlerinde mevzuata uygun olarak değişiklik yapabileceğini, 18. Kampanya süresi içerisinde Kampanya ile ilgili güncel bilgilerin AVEA nın resmi internet sitesi olan de yer alacağını ve söz konusu bilgileri takip etmekle yükümlü olduğumu, 19. İşbu Taahhütname de yer alan yükümlülüklerimden herhangi birini ihlalim halinde adıma tahsis edilen hattın, ihlal tarihinden itibaren AVEA tarafından görüşmeye kapatılma hakkının bulunduğunu, 20. İşbu Taahhütname den ve Taahhütname konusu hizmetin verilmesinden kaynaklanan her türlü vergi ve mali yükümlülükten tarafımın sorumlu olduğunu ve Kampanya kapsamında düzenlenecek faturalara yansıtılmak suretiyle düzenlenecek bu vergilerin tarafımca karşılanacağını,

4 21. İşbu Taahhütname nin 1 (bir) asıl nüsha olarak hazırlanmış ve Taahhütname ile birlikte paket, ödeme seçeneği ve tarife bilgilerinin yer aldığı EK 1 in de tarafımca imzalanmış olduğunu, imzalamış olduğum asıl nüshanın AVEA da kalacağını ve imzalamış olduğum asıl nüshadan bir surettin de tarafıma verildiğini, 22. Yukarıda yazılı hususların tümünü okuduğumu, anladığımı, Kampanya dan ancak bu şartlar kapsamında yararlanabileceğimi bildiğimi ve tüm bunları kabul ettiğimi, işbu Taahütname nin imzalı bir suretini elden teslim aldığımı kabul, beyan ve taahhüt ederim. İşbu Taahhütname ve ekleri tarafımca.../.../... tarihinde 1 (bir) nüsha olarak imzalanmış ve bir sureti tarafımca teslim alınmıştır. EK 1: Kampanyadan Yararlanacak Tarifeler, Kampanya Fiyatları ve Ödeme Seçenekleri Ad-Soyad : İmza: TC Kimlik No :

5 EK 1: Kampanyadan Yararlanacak Tarifeler, Tarife değiştirme Koşulları, Kampanya Fiyatları ve Ödeme Seçenekleri o Kampanya kapsamında aşağıda belirtilen tarife grupları arasında geçiş yapılabilecek olup geçiş yapılabilecek en alt tarife grubu Tarife Grubu 1, en üst tarife grubu ise Tarife Grubu 4 olarak belirtilmiştir. Taahhüt Süresince üst tarife gruplarına en çok 3 (üç) kez, alt tarife gruplarına yalnızca 1 (bir) kez geçiş yapılabilecektir. o Aşağıda belirtilen Tarife Grupları arasında dahi olsa aynı fatura dönemi içerisinde sadece tek bir kez tarife değişikliği yapılabilecektir. Aboneler tarafından bir Tarife Grubu ndan diğerine geçiş yapıldığında taahhüt süresi sona ermeyecek olup, taahhüt süresi hesabına diğer tarifede geçirilen süre de dahil olacaktır. o Abonenin bir üst tarife grubunda yer alan bir tarifeye geçmesi halinde geçiş yapılan ay için kullanılan ilk ve ikinci tarifenin aylık ücretleri ilgili tarifelerde geçerli olan kurallara göre gün bazında hesaplanacak ve ilgili ay faturasına yansıtılacaktır. Tarife geçişi yapılan ay için aboneye geçiş yaptığı son tarifenin indirim bedeli o ay ödediği toplam aylık tarife ücreti üzerinden uygulanacaktır. o Alt tarife grubunda yer alan bir tarifeye geçildiğinde geçiş yapılan ay için kullanılan ilk ve ikinci tarifenin aylık ücretleri ilgili tarifelerde geçerli olan kurallara göre gün bazında hesaplanacak ve ilgili ay faturasına yansıtılacaktır. Tarife geçişi yapılan ay için aboneye geçiş yaptığı son tarifenin indirim bedeli o ay ödediği toplam aylık tarife ücreti üzerinden uygulanacaktır. o İşbu Taahhütname de yer alsa dahi AVEA, Taahhüt Süresince tarife ya da tarifeleri abone alımına kapatılabilecektir. Abone alımına kapanan tarifeler arasında geçiş yapılmayacaktır.

6 Tarife Grubu 1 No Tarife İsmi No Tarife İsmi 1 Faturalı S.E.Ç. 500 Tarifesi 37 HerYöne Kamu 2 Yeni Nesil 200 Ekstra Tarifesi 38 Eğitimciler Tarifesi 3 Yeni Nesil 200 Tarifesi 39 Avantajlı Kurum Tarifesi 4 Yeni Nesil 500 Ekstra Tarifesi 40 TBMM Personel Tarifesi 5 Yeni Nesil 500 Tarifesi 41 Fenercell Muhteşem 25'lik 6 Seri 500 Ekstra Tarifesi 42 Fenercell Muhteşem 35'lik 7 Seri 500 Tarifesi 43 GSMobile Muhteşem 25'lik 8 Yeni Süper 19'luk Ekstra Tarife 44 GSMobile Muhteşem 35'lik 9 Yeni Süper 19'luk Tarife 45 TrabzonCell Muhteşem 25'lik 10 Yeni Süper 29'luk Ekstra Tarife 46 TrabzonCell Muhteşem 35'lik 11 Yeni Süper 29'luk Tarife 47 KARTALCELL Muhteşem 25'lik 12 Her Yöne 200 Ekstra Tarifesi 48 KARTALCELL Muhteşem 35'lik 13 Her Yöne 200 Tarifesi 49 Samsuncell Muhteşem 25'lik 14 Süper 19'luk Tarife 50 Samsuncell Muhteşem 35'lik 15 Süper 25'lik Tarife 51 İzmir 22'lik 16 Süper 29'luk Tarife 52 İzmir 32'lik 17 Süper 35'lik Tarife 53 İzmir 32'lik 18 27'lik Tarife 54 Dünya Pazarlama Çalışan 35'lik 19 37'lik Tarife 55 TT NET Mobil HerYöne Konuşkan TTNET Mobil HerYöne 1000 Aile 21 Kayseri Hemşehri Tarifesi 57 TTNET Mobil HerYöne Dev Transfer 1000 Tarifesi 58 TTNET Mobil HerYöne 750 Aile 23 Dev Transfer 2000 Tarifesi 59 BASİCELL 20'lik Tarifesi 24 Elele Konuşalım 60 BASİCELL 30'luk Tarifesi 25 Faturalı Basın 61 Fenercell 21 lik Tarife 26 Siyaset Tarifesi Küçük 62 GSMobile 21 lik Tarife 27 Siyaset Tarifesi Büyük 63 KARTALCELL 21 lik Tarife 28 Bol Bol Avea 64 TrabzonCell 21 lik Tarife 29 Aile Hekimliği Tarifesi 65 İzmir Kamu300 Tarifesi 66 İzmir Kamu300 Plus Tarifesi 67 Süper İkili 1 GB 32 Süper Kamu Küçük Paket Tarifesi 68 Süper İkili Kamu657 Tarifesi 34 Süper Kamu Tarifesi 35 Akıllı Kamu Tarifesi 36 HerYöne Kamu Ekstra

7 Tarife Grubu 2 No Tarife İsmi No Tarife İsmi 1 Faturalı S.E.Ç Tarifesi 20 Her Yöne Premium 2 Faturalı S.E.Ç Tarifesi 21 Kamu1000 Tarifesi 3 Yeni Nesil 1000 Ekstra Tarifesi 22 Kamu657 Plus Tarifesi 4 Yeni Nesil 1000 Tarifesi 23 Kamu1000 Plus Tarifesi 5 Yeni Nesil 1500 Ekstra Tarifesi 24 Fenercell Dörtte Dört 6 Yeni Nesil 1500 Tarifesi 25 GSMobile Dörtte Dört 7 Seri 1000 Ekstra Tarifesi 26 TrabzonCell Dörtte Dört 8 Seri 1000 Tarifesi 27 KARTALCELL Dörtte Dört 9 Seri 1500 Ekstra Tarifesi 28 FC Barcelona Midi 10 Seri 1500 Tarifesi 29 Fenercell Bireysel Yok Yok Tarifesi 30 GSMobile Eski Açık 12 Konuşkan TrabzonCell Süper Bordo 13 Konuşkan KARTALCELL Çok Sevdik 14 Konuşkan TTNET Mobil HerYöne Konuşkan Baba Tarife Tarifesi Her Yöne Fark Faturada Tarifesi TTNET Mobil HerYöne 1500 Aile Süper İkili 4 GB Süper 1500 Tarife Grubu 3 No Tarife İsmi 1 Faturalı S.E.Ç Tarifesi 2 Yeni Nesil 3000 Ekstra Tarifesi 3 Yeni Nesil 3000 Tarifesi 4 Seri 3000 Ekstra Tarifesi 5 Seri 3000 Tarifesi 6 Her Yöne Özgürlük 7 FC Barcelona Maxi Tarife Grubu 4 No Tarife İsmi 1 Maksi Tarife

8 Cihaz ve Tarife Gruplarına Göre Kampanya Fiyatları: Aylık Cihaz Bedeli Tarife Grubu Tarife Grubu Tarife Grubu Tarife Grubu 1 Tarife Grubu 2 Tarife Grubu 3 Tarife Grubu Aylık Cihaz Bedeli HTC One Cihaz Kampanyası Tarifeye Ek Ödemeli Fiyat Bilgileri (TL) 24 Ay Tahhüt İle Aylık Tarife İndirimi Aylık Tarife İndirimi 36 Ay Tahhüt İle Aylık Tarifeye Ek Ödenecek Tutar Aylık Tarifeye Ek Ödenecek Tutar Tarife Grubu 4 Tarife Grubu Tarife Grubu Tarife Grubu Tarife Grubu 1 Tarife Grubu 2 Tarife Grubu 3 Tarife Grubu Tarife Grubu 4 Yukardaki tablodaki fiyatlara vergiler (KDV+ÖİV) dahil edilmiştir. Aylık tarife indirimi müşterinin ödeyeceği aylık vergiler dahil tarife ücretine göre belirlenmiştir. Kampanya Kapsamındaki Ödeme Seçenekleri: Seçenek 1-24 AYLIK SÜRE BOYUNCA AVEA HİZMET FATURASI ARACILIĞI İLE TAHSİLAT: Cihaz bedelinin 24 ay boyunca Avea Hizmet Faturası aracılığı ile tahsil edileceği ödeme seçeneğinden yararlanabilecek abonelerin detayları aşağıdaki gibidir: Kampanya kapsamında işbu Ek 1 de belirtilen Tarife Gruplarındaki tarifelerden hizmet alan ve Abonelik sözleşmesi imzalaması üzerinden en az 8 ay geçen ve 8 aydır faturalarını düzenli olarak son fatura ödeme tarihinden itibaren ortalama 30 gün içinde ödeyip hattı çift yönlü olarak kapanmamış olan veya aktif otomatik ödeme talimatı olan ve son 3 aydır faturalarını otomatik ödeme ile düzenli olarak ödeyen veya numara taşıma ile gelen ve geldiği operatörde faturalı olup şirketimizle abonelik sözleşmesi imzalaması üzerinden en az 3 ay geçen, 3 aydır faturalarını düzenli olarak son fatura ödeme tarihinden itibaren en geç 7 gün içinde ödeyen ve herbir faturasının tutarı en az 20 TL olan aboneler, kampanya kapsamında 24 ay süreli taahhütname imzalayıp, cihaz bedelini 24 ay boyunca fatura aracılığı ile ödeyerek kampanyadan faydalanacaktır. Ancak yukardaki iki kriterden herhangi birisine uymakla birlikte işbu Taahhütname imza tarihi itibariyle AVEA tarafından sunulan taahhütlü bir cihaz kampanyasından yararlanan aboneler, işbu Taahhütname de belirtilen hatları ile bu Kampanya'dan yararlanamayacaktır. Seçenek 2 36 AYLIK SÜRE BOYUNCA AVEA HİZMET FATURASI ARACILIĞI İLE TAHSİLAT: Cihaz bedelinin 36 ay boyunca Avea Hizmet Faturası aracılığı ile tahsil edileceği ödeme seçeneğinden yararlanabilecek abonelerin detayları aşağıdaki gibidir: Kampanya kapsamında işbu Ek 1 de belirtilen Tarife Gruplarındaki tarifelerden hizmet alan ve Abonelik sözleşmesi imzalaması üzerinden en az 8 ay geçen ve 8 aydır faturalarını düzenli olarak son fatura ödeme tarihinden itibaren ortalama 30 gün içinde ödeyip hattı çift yönlü olarak kapanmamış olan veya Aktif otomatik ödeme talimatı olan ve son 3 aydır faturalarını otomatik ödeme ile düzenli olarak ödeyen veya

9 Numara taşıma ile gelen ve geldiği operatörde faturalı olup şirketimizle abonelik sözleşmesi imzalaması üzerinden en az 3 ay geçen, 3 aydır faturalarını düzenli olarak son fatura ödeme tarihinden itibaren en geç 7 gün içinde ödeyen ve herbir faturasının tutarı en az 20 TL olan aboneler, Kampanya kapsamında 36 ay süreli taahhütname imzalayıp, cihaz bedelini 36 ay boyunca fatura aracılığı ile ödeyerek kampanyadan faydalanacaktır. Ancak yukardaki iki kriterden herhangi birisine uymakla birlikte işbu Taahhütname imza tarihi itibariyle AVEA tarafından sunulan taahhütlü bir cihaz kampanyasından yararlanan aboneler, işbu Taahhütname de belirtilen hatları ile bu Kampanya'dan yararlanamayacaktır. Seçenek 3 -İLK 12 AYI KREDİ KARTI + SON 12 veya 24 AYI AVEA HİZMET FATURASI ARACILIĞI İLE ÖDEME Seçilen taahhüt süresi: 24 Ay 36 Ay Söz konusu seçenekten kampanya kapsamında belirtilen ve işbu Ek 1 de yer alan Tarife Grupları ndaki tarifelerden hizmet alıp ödenmemiş faturası bulunmayan ve üzerinde herhangi bir taahhütlü cihaz kampanyası tanımlı olmayan yeni veya mevcut faturalı AVEA aboneleri faydalanabilir. Kampanya kapsamına dahil edilecek hat numarası, tarife ismi cihaz IMEI No ve Ödeme Seçeneği tercihi aşağıdaki gibidir: Hat No. Tarife Grubu ve Tarife İsmi Cihaz İsmi ve Modeli Cihaz IMEI No. Ödeme Seçeneği (Avea Faturası ile Ödeme veya İlk 12 Ay Kredi Kartı, Kalan Ay Avea Faturası İle Ödeme) Bu tablo ve imza alanı hat sahibi abone tarafından doldurulması ve imza alanının imzalanması gerekmektedir. Aksi halde abone Kampanya dan faydalanamayacak / Kampanya dan çıkartılacaktır ve işbu Taahhütname geçersiz addedilecektir. Ad-Soyad : İmza: TC Kimlik No :