DERS ADI SORU SAYISI SAYFA NO TÜRKÇE MATEMATİK HAYAT BİLGİSİ İNGİLİZCE

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DERS ADI SORU SAYISI SAYFA NO TÜRKÇE MATEMATİK HAYAT BİLGİSİ İNGİLİZCE"

Transkript

1 DERS ADI SORU SAYISI SAYFA NO TÜRKÇE MATEMATİK HAYAT BİLGİSİ İNGİLİZCE Dikkat! Bu Sınav Kitapçığında Türkçe, Matematik, Hayat Bilgisi ve İngilizce den Oluşan Toplam 4 Bölüm Test Yer Almaktadır. Cevaplayacağınız Toplam Soru Sayısı 55 tir. 2. SINIF A 2STS 17 A

2

3 TÜRKÇE TESTİ DİKKAT! BU BÖLÜMDE CEVAPLAYACAĞINIZ TOPLAM SORU SAYISI 15 TİR. 15 SORU "Türkçeden Yararlanma Gücü" ile ilgilidir. Bu bölümdeki sorularla ilgili cevaplarınızı, cevap kağıdınızdaki "TÜRKÇE BÖLÜMÜ"ne işaretleyiniz. Toplum içinde var olan ve uyulması gereken saygı ve incelik kurallarına görgü kuralları denir. İnsanların davranışlarında dikkat etmeleri gereken kurallar vardır. Bunlardan bazılarını; konuşan kişiyi dinlemek, yüksek sesle konuşmamak, giyimine önem vermek, içeri girerken kapıyı çalmak, sınıfta konuşmak istediğimizde parmak kaldırmak şeklinde sıralayabiliriz. Bu kurallar insanların birbirine karşı olan sevgilerini ve saygılarını artırır. Görgü kuralları öncelikle ailede öğrenilir. Görgü kurallarına ne kadar uyarsak toplum içinde o kadar seviliriz ve sayılırız. 2. Görgü kuralları öncelikle nerede öğrenilir? A) Ailede B) Okulda C) Askerde İlk 3 soruyu metne göre cevaplayınız. 1. Aşağıdakilerden hangisi görgü kurallarından değildir? 3. Toplumda sevilip sayılmamız neye bağlıdır? A) Meşhur olmamıza B) Paramızın çok olmasına C) Görgü kurallarına uymamıza A) Konuşurken arkadaşlarımızın sözünü kesmek. B) Sınıfta konuşmak istediğimizde parmak kaldırmak. C) İçeri girerken kapıyı çalmak. 3

4 4. Çiçek Yoksul Vakit 6. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna? (soru işareti) konmalıdır? Balonlarda yazan hangi kelimenin eş anlamlısı yoktur? A) Bunun dibinde ne var acaba B) Ben uyandım herkese günaydın C) Bu resmi bugün bitirmeliyim A) Çiçek B) Yoksul C) Vakit 5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ocak kelimesi diğerlerinden farklı anlamda kullanılmıştır? A) Annem, ocakta yemek pişiriyor. B) Babam, ocakta ateş yaktı. C) Abim, ocakta doğdu. 7. Marketten elma ( ) armut ( ) nar ve portakal aldın mı ( ) Yukarıda verilen cümlelerde sırasıyla hangi noktalama işaretleri kullanılmalıdır? A) (? ) (, ) (. ) B) (, ) (, ) (? ) C) (, ) (, ) (. ) 4

5 8. Hasan ın annesinin adı iki heceli ve altı harften oluşmuş bir sözcüktür Hasan ın annesinin adı aşağıdakilerden hangisidir? A) Hande B) İlknur C) Gülbahar Yukarıdaki görsellerden hangisi sözlükte en önce gelir? A) 3 B) 2 C) 1 9. Aşağıdakilerin hangisi sebep sonuç cümlesi değildir? A) Hasta olduğu için okula gelmedi. B) Ödül aldığı için çok heyecanlıydı. C) Durmadan için için ağlıyordu. 11. Mustafa Kemal yurdumuzun düþmanlarýn eline geçeceðini anlayýnca Kurtuluþ Savaþý ný baþlatmýþtýr. Savaþýn sonunda ise Kurtuluþ Savaþý kazanýlmýþ, düþmanlar yurdumuzdan çýkarýlmýþtýr. Yukarıdaki parçada anlatılmak istenen ana duygu nedir? A) Anne sevgisi B) Okul sevgisi C) Vatan sevgisi 5

6 12. resim yaptı çok güzel Ayşe 14. soğuk güzel hızlı yavaş gece sıcak çirkin Yapraklardaki kelimelerin kurallı cümle hali aşağıdakilerden hangisidir? A) Ayşe resim yaptı çok güzel. B) Ayşe çok güzel resim yaptı. C) Ayşe güzel resim yaptı çok. Yukarıdaki kelimeler zıt anlamlılarıyla eşleştirilirse hangisi dışarıda kalır? A) güzel B) gece C) hızlı 13. Aşağıdakilerden hangisinin yazımı yanlıştır? A) Annesi ayşe yi bakkala gönderdi. B) Babam bu sabah Adana ya gitti. C) Selim ikinci sınıfa geçti. 15. Dedem sandalyede otururken düştü. Cevabı yukarıda verilmiş olan soru cümlesi aşağıdakilerden hangisidir? A) Yere düşünce mi ağladı? B) Sandalyenin ayağı mı kırıldı? C) Deden nerede otururken düştü? TÜRKÇE TESTİ BİTTİ. 6

7 MATEMATİK TESTİ DİKKAT! BU BÖLÜMDE CEVAPLAYACAĞINIZ TOPLAM SORU SAYISI 15 TİR. 15 SORU "Matematiksel İlişkilerden Yararlanma Gücü" ile ilgilidir. Bu bölümdeki sorularla ilgili cevaplarınızı, cevap kağıdınızdaki "MATEMATİK BÖLÜMÜ"ne işaretleyiniz. DOĞAL SAYILARDAN BAŞLAYANLAR GEOMETRİDEN BAŞLAYANLAR Yukarıdaki saat öğleden sonra kaçı gösterir? A) 15:00 B) 14:30 C) 15:30 Yukarıdaki geometrik cisimlerin ayrıt sayıları sırasıyla hangi seçenekte verilmiştir? A) B) C) Silindirin 3 ayrıtı vardır. Karenin 1 köşesi vardır. Kürenin yüzeyi eğridir Hangi kumbaradaki para miktarı yanlış eşleştirilmiştir? A) Turuncu B) Mor C) Yeşil Yukarıdaki tabloda verilenler doğru yanlış olarak değerlendirilirse hangisi doğru olur? A) Y Y Y B) Y Y D C) D D Y 7

8 3. 5 birlik ve 7 onluktan oluşan sayıya 6 birlik eklersek yeni sayı kaç olur? A) 63 B) 69 C) Yukarıdaki şekil simetri eksenine göre tamamlanırsa hangi şekil oluşur? A) B) C) 4. SORUDAN İTİBAREN SORULAR ORTAK ÇÖZÜLECEKTİR. 8

9 4. Onluk sayısı 56? 41? Tabloda yer alan iki sayının onluk sayıları toplamı kaçtır? A) 9 B) 8 C) 7 7. Pembe Mavi Kutularda yer alan bilye sayıları hangisinde doğru eşleştirilmiştir? A) 1 düzine 1 deste B) 1 deste 1 düzine C) 1 deste 1 deste Ali Ayşe Ahmet Nermin Hangi iki arkadaşın kutularında yazan sayıların yuvarlandığı en yakın onluk eşittir? A) Ali Ahmet B) Ayşe Nermin C) Ayşe Ali 8. 19, 26 dan.. 72, 73 ten.. Yukarıdaki boşluklara hangi kelimeler gelmelidir? A) küçüktür. küçüktür. 32 den başlayarak geriye doğru dörder ritmik sayma yapan Burak, ve kutularına sırasıyla hangi sayıları yazmalıdır? A) B) C) 28 2 B) büyüktür. büyüktür. C) küçüktür. büyüktür. 9

10 Evlin 25 16? Hûma 48 19? Bir mağazada Cuma günü 16 pantolon satılmıştır. Cumartesi günü ise Cuma gününden 18 fazla pantolon satılmıştır. Buna göre, Cumartesi günü kaç adet pantolon satılmıştır? İki kardeş olan Evlin ile Hûma nın yapmış oldukları işlemlerin cevapları hangi şıkta doğru olarak verilmiştir? A) 35 B) 24 C) 34 A) B) C) Futbol Basketbol Tenis Üç spor etkinliğinin yapıldığı bir sınıfta 16 kişi futbol oynuyor 15 kişi basketbol oynuyor. Sınıf mevcudu 40 kişi olduğuna göre sınıfta tenis oynayan kaç kişi vardır? Yukarıda verilen işlemlerin cevapları aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) B) C) 8 64 A) 19 B) 15 C) 9 10

11 Aşağıdaki öğrencilerin söylediği karşılaştırmalardan hangisi yanlıştır? A) 36, 41 den küçüktür. Deniz B) 54, 48 den büyüktür. Bir sınıfta 18 erkek, erkek öğrencilerden 3 eksik kız öğrenci bulunmaktadır. Bu sınıfın mevcudu kaçtır? C) Emir Arda 62, 71 den büyüktür. A) 21 B) 15 C) Kalem Cetvel Yukarıda verilen kalemin uzunluğu kaç santimetredir? A) 5 B) 4 C) 6 MATEMATİK TESTİ BİTTİ. 11

12 HAYAT BİLGİSİ TESTİ DİKKAT! BU BÖLÜMDE CEVAPLAYACAĞINIZ TOPLAM SORU SAYISI 15 TIR. 15 SORU "Hayat Bilgisinden Yararlanma Gücü" ile ilgilidir. Bu bölümdeki sorularla ilgili cevaplarınızı, cevap kağıdınızdaki "SOSYAL BİLGİLER BÖLÜMÜ"ne işaretleyiniz. 1. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk ün okuduğu okullardan biri değildir? 4. A) Şemsi Efendi İlkokulu B) İstanbul Üniversitesi C) Mahalle Mektebi Atatürk nerede ve ne zaman doğmuştur? 2. Milli marşımızın adı nedir? A) Bayrak Marşı B) Atatürk Marşı C) İstiklal Marşı A) Selanik te bin sekiz yüz seksen bir yılında doğmuştur. B) Ankara da bin sekiz yüz doksan birde doğmuştur. C) İstanbul da iki bin beş yılında doğmuştur. 3. Cemil erkenden uyandı. Elini yüzünü yıkadı. Kahvaltısını yapıp dişlerini fırçaladı. Çantasını hazırlayıp okula gitti. 5. Aşağıdaki soruyu resme göre cevaplayınız. Cemil in yaptığı hangi iş kişisel bakım değildir? A) Elini yüzünü yıkamak. B) Dişlerini fırçalamak. C) Okula gitmek 12 Güneşin doğduğu yere doğu, battığı yere batı denir. Resimdeki ağaç evin neresindedir? A) Batı B) Doğu C) Kuzey

13 6. Yediğimiz besinlerin sindirilmesini sağlayan organımız aşağıdakilerden hangisidir? A) Kalp B) Mide 8. Arkadaşlarımız arasında çıkan bir anlaşmazlıkta (kavgada) aşağıdaki davranışlardan hangisini yapmamalıyız? A) Sevdiğimiz arkadaşımız haksız da olsa onu desteklemeliyiz. B) Haklı olan arkadaşımızı desteklemeliyiz. C) Her iki arkadaşı da dinlemeliyiz. C) Akciğer 7. Aşağıdakilerden hangisi iletişim aracıdır? A) Telefon B) Fırın 9. Kaynakları bilinçli tüketen bir aileden hangi davranış beklenmez? A) Su damlatan arızalı musluğu hemen tamir ettirmek. B) Havalar ısınmaya başlayınca kaloriferi kısmak veya kapatmak. C) Akşamları bütün odaların lambalarını açık tutmak. C) Çamaşır Makinesi 13

14 Cumhuriyet ne zaman ilan edilmiştir? Bayrağın en önemli özelliği aşağıdakilerden hangisidir? A) Bağımsızlığımızın sembolü olması. B) Bayrağın al renkli olması. C) Bayrak üzerinde ay ve yıldız olması. A) 29 Ekim 1923 B) 23 Nisan 1920 C) 19 Mayıs Hangisi milli bayramlarımızdan değildir? 11. A) 19 Mayıs Atatürk ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı B) Kurban Bayramı C) 30 Ağustos Zafer Bayramı Havanın soğuk olduğunu hangi organımızla anlarız? A) Gözümüzle B) Derimizle C) Burnumuzla 12. Bugün günlerden Çarşamba ise, dün günlerden hangisi olur? 15. Güneş in battığı yöne yüzümüzü döndüğümüzde arkamız hangi yönü gösterir? A) Güneyi B) Doğuyu C) Kuzeyi A) Perşembe B) Salı C) Cumartesi HAYAT BİLGİSİ TESTİ BİTTİ. 14

15 İNGİLİZCE TESTİ DİKKAT! BU BÖLÜMDE CEVAPLAYACAĞINIZ TOPLAM SORU SAYISI 10 DUR. 10 SORU "İngilizce den Yararlanma Gücü" ile ilgilidir. Bu bölümdeki sorularla ilgili cevaplarınızı, cevap kağıdınızdaki "İNGİLİZCE BÖLÜMÜ"ne işaretleyiniz sorularda verilen görseli ifade eden seçeneği işaretleyiniz Verilen sayı aşağıdakilerden hangisidir? How old are you? I am. A) seven B) five C) nine A) Six B) Seven C) Eight There are. A) five umbrellas B) seven crayons C) six scissors A) Open your book. B) Listen. C) Stand up. 15

16 5. 8. A) Read B) Listen C) Cut Choose the correct answer. A) Write B) Look C) Listen Sorularda noktalı yere hangi ifade gelmelidir. Choose the correct answer. A) Read a book. B) Listen to the teacher. C) Cut the paper. 9. Sit.. A) up B) down C) on Ted: What is your name? Tom: What colour do you like? I like. A) pink B) blue C) red A) My name is Tom. B) I am from Turkey. C) Thank you. TEST BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ. 16