MALĐ MEVZUAT SĐRKÜLERĐ NO : 2012 / 50

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MALĐ MEVZUAT SĐRKÜLERĐ NO : 2012 / 50"

Transkript

1 Đstanbul, 06 Haziran 2012 MALĐ MEVZUAT SĐRKÜLERĐ NO : 2012 / 50 KONU : - Kıdem Tavanı - Vergiden Müstesna Çocuk Zamları ve 2013 Yıllarında Uygulanacak Kıdem Tavanı 29 Aralık 2011 tarih ve (mükerrer) sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 6260 sayılı 2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu nun 21. maddesi hükmü ile Devlet memurlarının maaş hesabına esas ve taban katsayıları 2012 yılının ilk 6 döneminde uygulanmak üzere aşağıdaki gibi belirlenmiştir Dönemi Memur Maaş Katsayısı : 0,06446 Taban Aylık Katsayısı : 0,86251 NOT: Bahse konu hükümde ayrıca, yukarıda yer alan katsayıları yeniden belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkili kılınmıştır. Ayrıca 2011 yılı enflasyon gerçekleşmesine bağlı olarak tarihinden geçerli olmak üzere Devlet memurlarının maaş hesabına esas ve taban katsayıları 10 Ocak 2012 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 2011/2663 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir den Đtibaren Memur Maaş Katsayısı 0, Taban Aylık Katsayısı 0,88562 Yukarıda açıklanan katsayılara göre 2012 yılında uygulanacak kıdem tazminat tavanı 2012 / 13 Sayılı Sirkülerimiz ile açıklanmıştır. ~ 1 ~

2 Bu defa 1 Haziran 2012 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan tarih ve 2012/1 Nolu Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı ile, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplam Sözleşme Kanunu hükümleri uyarınca 2012 ve 2013 yılları için kamu görevlilerinin maaş hesabına esas katsayılar yeniden belirlenmiştir. Altışar dönemler itibariyle belirlenen yeni katsayılar aşağıdaki gibidir. Aylık Maaş Katsayısı Taban Aylık Katsayısı 0, , , ,9579 0, , , ,01624 Öte yandan, enflasyon farkı ödenmesi için öngörülen hallerin gerçekleşmesi durumunda ( /2012), ( /2013) ve ( /2013) dönemleri için belirlenmiş olan katsayılar, Maliye Bakanlığınca yukarıdaki tabloda yer alan artırım oranları ile gerçekleşecek enflasyon farkını yansıtacak şekilde yeniden belirlenerek duyurulacaktır. Buna göre; Türkiye Đstatistik Kurumu tarafından açıklanan 2003=100 Temel Yılı Tüketici Fiyatları Endeksinin; a( 2012 yılı Haziran ayı endeksinin 2011 yılı Aralık ayı endeksine göre altı değişim oranının 4 üncü maddenin birinci fıkrasında 2012 yılının birinci altı dönemi için öngörülen artış oranını, b) 2012 yılı Aralık ayı endeksinin 2012 yılı Haziran ayı endeksine göre altı değişim oranının 4 üncü maddenin ikinci fıkrasında 2012 yılının ikinci altı dönemi için öngörülen artış oranını, c) 2013 yılı Haziran ayı endeksinin 2012 yılı Aralık ayı endeksine göre altı değişim oranının 4 üncü maddenin üçüncü fıkrasında 2013 yılının birinci altı dönemi için öngörülen artış oranını, ç) 2013 yılı Aralık ayı endeksinin 2013 yılı Haziran ayı endeksine göre altı değişim oranının 4 üncü medenin dördüncü fıkrasında 2013 yılının ikinci altı dönemi için öngörülen artış oranını, aşması halinde, bahse konu dönemlere ilişkin katsayılar, söz konusu altı dönemlere ilişkin enflasyon rakamının ilan edildiği ayın 1 inden geçerli olmak üzere aşan kısım kadar artırılacaktır. Başbakanlık Müsteşarının ek göstergesi 418 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile tarihinden itibaren 8.000,-TL olarak uygulanmaktadır. Diğer taraftan 05 Eylül 1998 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 98/11588 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca tarihinden itibaren T.C. Emekli Sandığı Kanunu nun Ek 70. maddesinde belirtilen oran ek göstergesi (dahil) (hariç) arasında olanlar için % 200 olarak uygulanacaktır. Kıdem aylığının hesabına esas alınan göstergeler ise 31 Aralık 1994 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 94/6302 sayılı B.K.K. uyarınca çalışılan her yıl için 20, en fazla 500 olarak uygulanmaktadır. Belirlenen bu katsayı ve göstergelere göre 2012 ve 2013 yıllarının altışar dönemlerinde uygulanacak olan Kıdem Tavanı aşağıda açıklanmıştır. Kıdem Tavanı 2.917, , , ,75 ~ 2 ~

3 ve 2013 Yıllarında Uygulanacak Vergiden Müstesna Çocuk Zamları Bilindiği üzere Devlet Memurlarına Devlet Memurları Kanununun 202. maddesi gereğince iki çocuğu geçmemek üzere çocuk yardımı yapılmakta olup, her bir çocuk için yapılacak yardımın tutarı (50) gösterge rakamının memur maaş katsayısı ile çarpılması suretiyle hesaplanmaktadır. Bu yardımlar Gelir Vergisi tabi bulunmamaktadır. Öte yandan Gelir Vergisi Kanununun 25/4. madde hükmü ile özel sektörde çalışanlara ödenecek çocuk zamları da gelir vergisinden müstesna tutulmuş ancak bu zamların Devletçe verilen miktarları aşması halinde aşan kısımların vergiye tabi tutulması öngörülmüştür. Diğer taraftan 15 Temmuz 2003 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 2003/5884 Sayılı B.K.K. ile Devlet memurlarına ödenecek çocuk yardımlarının hesabında uygulanmakta olan gösterge rakamının tarihinden geçerli olmak üzere (250) olarak uygulanması kararlaştırılmıştır. Ayrıca 5277 sayılı 2005 Mali Yılı Bütçe Kanunu ile tarihinden itibaren gösterge rakamının 0-6 yaş (72. ay dahil) grubunda yer alan çocuklar için bir kat artırımlı uygulanması öngörülmüştür. Buna göre yukarıdaki bölümlerde açıklanan katsayı ve göstergeler esas alınarak 2012 ve 2013 yıllarının altışar dönemlerinde uygulanacak vergiden müstesna çocuk zamları aşağıya çıkarılmıştır. 6 yaş üstü 0-72 AY (6 YAŞ ALTI) 17,21 TL 17,90 TL 18,43.-TL 18,99.-TL 34,42 TL 35,80 TL 36,86.-TL 37,98.-TL NOT: Vergiden müstesna çocuk yardımı en fazla iki çocuk için söz konusudur. Saygılarımızla Değer Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş., Büyükdere Cad. Nevtron Đş Hanı No.119/6, Gayrettepe Đstanbul Türkiye Tel: , 02, 04 Faks: A Member of ECOVIS International tax advisors auditors lawyers management consultants in Austria, Belgium, Bulgaria, China, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Great Britain, Greece, Hungary, India, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Malta, Netherlands, Poland, Portugal, Romania, Russia, Slovak Republic, Slovenia, Spain, Switzerland, Turkey, Ukraine and USA ~ 3 ~

4 2012 / 50 Sirkülere Ek OCAK 30 HAZĐRAN/2012 DÖNEMĐNDE GEÇERLĐ KIDEM TAZMĐNATI TAVANI HESABI 1/a 1- En yüksek Gösterge x Genel katsayı: x 0, : 103,25 2- En yüksek ek Gösterge x Genel katsayı: x 0, : 550,68 Gösterge x Genel katsayı: 500 x 0, : 34,42 (9.500 x 0,068835) x : 1.307,87 taban katsayısı x 0,92105 : 921,05 TOPLAM 2.917, Temmuz-31 Aralık /2012 DÖNEMĐNDE GEÇERLĐ KIDEM TAZMĐNATI TAVANI HESABI 1/b 1- En yüksek Gösterge x Genel katsayı: x 0, : 107,38 2- En yüksek ek Gösterge x Genel katsayı: x 0, : 572,71 Gösterge x Genel katsayı: 500 x 0, : 35,79 (9.500 x 0, ) x : 1.360,19 taban katsayısı x 0,9579 : 957,90 TOPLAM 3033,97 ~ 4 ~

5 3. 01 Ocak-30 Haziran /2013 DÖNEMĐNDE GEÇERLĐ KIDEM TAZMĐNATI TAVANI HESABI 2/a 1- En yüksek Gösterge x Genel katsayı: x 0, : 110,61 2- En yüksek ek Gösterge x Genel katsayı: x 0, : 589,90 Gösterge x Genel katsayı: 500 x 0, : 36,87 (9.500 x 0, ) x : 1.401,00 taban katsayısı x 0,98664 : 986,64 TOPLAM 3.125, Temmuz-31 Aralık /2013 DÖNEMĐNDE GEÇERLĐ KIDEM TAZMĐNATI TAVANI HESABI 2/b 1- En yüksek Gösterge x Genel katsayı: x 0, : 113,92 2- En yüksek ek Gösterge x Genel katsayı: x 0, : 607,59 Gösterge x Genel katsayı: 500 x 0, : 37,97 (9.500 x 0,075949) x : 1.443,03 taban katsayısı x 1,01624 : 1.016,24 TOPLAM 3.218,75 ~ 5 ~