SELÇUK İLETİŞİM JOURNAL OF SELCUK COMMUNICATION JULY 2011 Volume 7 Number 1

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SELÇUK İLETİŞİM JOURNAL OF SELCUK COMMUNICATION JULY 2011 Volume 7 Number 1"

Transkript

1 SELÇUK İLETİŞİM JOURNAL OF SELCUK COMMUNICATION JULY 2011 Volume 7 Number 1 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ TEMMUZ 2011 Cilt 7 Sayı 1 ISSN

2 Sahibi Prof. Dr. Ahmet KALENDER Editör Prof. Dr. Ahmet KALENDER Editör Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Ahmet TARHAN Yayın Kurulu Prof. Dr. Halûk Hâdi SÜMER Prof. Dr. Ahmet KALENDER Doç. Dr. Caner ARABACI Prof. Dr. Muhittin ACAR (Hacettepe Ü.) Prof. Dr. Birol AKGÜN (Konya Ü.) Prof. Dr. M. Bilal ARIK (Akdeniz Ü.) Prof. Dr. Burhan AYKAÇ (Gazi Ü.) Prof. Dr. Esra BİRYILDIZ (Marmara Ü.) Prof. Dr. Aytekin CAN (Selçuk Ü.) Prof. Dr. Özden CANKAYA (Galatasaray Ü.) Prof. Dr. Yalçın DEMİR (Anadolu Ü.) Prof. Dr. Uğur DEMİRAY (Anadolu Ü.) Prof. Dr. Ahmet DURMAZ (Anadolu Ü.) Prof. Dr. Müge ELDEN (Ege Ü.) Prof. Dr. Suat GEZGİN (İstanbul Ü.) Prof. Dr. Kemal GÖRMEZ (Gazi Ü.) Prof. Dr. H. İbrahim GÜRCAN (Anadolu Ü.) Prof. Dr. Nurettin GÜZ (Gazi Ü.) Danışma Kurulu Kapak Tasarımı Yrd. Doç. Dr. A. Gani ARIKAN Basım Yeri Selçuk Üniversitesi Basımevi Basım Tarihi Ağustos 2011 Yazışma Adresi Prof. Dr. Ahmet KALENDER S.Ü. İletişim Fakültesi Kampus KONYA Tel: Faks: e-posta: Prof. Dr. Mehmet KESİM (Anadolu Ü.) Prof. Dr. Abdullah KOÇAK (Selçuk Ü.) Prof. Dr. Mehmet KÜÇÜKKURT (Gazi Ü.) Prof. Dr. Aydemir OKAY (İstanbul Ü.) Prof. Dr. Ayla OKAY (İstanbul Ü.) Prof. Dr. Aydın Ziya ÖZGÜR (Anadolu Ü.) Prof. Dr. Filiz Balta PELTEKOĞLU (Marmara Ü.) Prof. Dr. Nurdoğan RİGEL (İstanbul Ü.) Prof. Dr. Nazmi ULUTAK (Anadolu Ü.) Prof. Dr. Çağatay ÜNÜSAN (KTO Karatay Ü.) Prof. Dr. A. Haluk YÜKSEL (Anadolu Ü.) Doç. Dr. Ahmet Yalçın KAYA (Selçuk Ü.) Doç. Dr. Başak SOLMAZ (Selçuk Ü.) Doç. Dr. Mustafa ŞEKER (Selçuk Ü.) Selçuk İletişim hakemli bir dergidir. Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez yayınlanır. Dergide yayınlanan yazıların sorumluluğu yazarına aittir. Kaynak göstermeden alıntı yapılamaz. Selçuk İletişim Dergisi, TÜBİTAK/ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı nda yer almaktadır.

3 İçindekiler Aslı Yağmurlu 5-15 Kamu Yönetiminde Halkla İlişkiler ve Sosyal Medya Cihan Becan Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kavramının Paydaş Teorisi ve İletişim Yaklaşımı Açısından Değerlendirilmesi: Bankaların Basın Bültenlerine Yönelik Bir İçerik Analizi Ebru Gökaliler Bir Statü Tüketimi Göstergesi Olarak Iphone Markalı Ayda Sabuncuoğlu Aybar- Akıllı Telefon Algısı: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Göker Gülay Araştırma Asuman Kaya- Erkan Yüksel Sağlık Haberlerinde Mucize Tedavi ler Pelin Öğüt Göksel Göker Türk Göçmenlerin İtalyanlara Bakış Açısı: Gülümser Meşe Bir Kültürlerarası İletişim Araştırması Uğur Gündüz Kafka Metinlerinde İletişim, İletişimsizlik ve Yabancılaşma Olgusu Üzerine Gökçe Zeybek Kabakcı Neo-Kemalist Bir Hareket: Cumhuriyet Mitingleri Erdem Güven Yavaş Güzeldir: YavaşYemek ten Yavaş Medya ya Hızlı Tüketime Dair Bir Çözüm Önerisi Yaprak İşçibaşı Bilgisayar, İnternet ve Video Oyunları Arasında Çocuklar Vesile Çakır- Vedat Çakır Yalnızlık ve Televizyon Kullanımı Gürsel Yaktıl Oğuz Aksiyon Filmlerinde İyi ve Kötünün Temsili: Die Hard Üzerine Bir İnceleme Tuğba Elmacı Taşrada Gündelik Hayatın İdeolojisinin Vavien ve Süt Filmleri Perspektifinden Okunması Seda Sünbül Olgundeniz Dergi Kapaklarında Kullanılan Haber Başlıklarının Dili Ayşe Çatalcalı ve Söylemi: Diyet ve Moda Haberleri Aracılığıyla Oluşturulan Kadın Kimlikleri Banu Akdenizli Dünyaya Amerika nın Gözüyle Bakmak: Amerikan Basınında Uluslararası Haberler Selami Özsoy Spor Basını Açısından Türkiye de 1950 den Günümüze Milliyet Gazetesi nde Yaşanan Değişim 222 Yayın Kuralları

4 Editörden Temmuz 2011 sayımızla karşınızda olmaktan mutluyuz. Bu sayımıza makaleleriyle katkı sağlayan yazarlarımıza, gelen çalışmaları büyük bir fedakarlıkla değerlendiren hakemlerimize, danışma kurulundaki hocalarımıza her zaman olduğu gibi en içten teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu sayımızda 15 makaleye yer verdik. İlk makalede Aslı Yağmurlu, kamu yönetiminde halkla ilişkiler açısından giderek önem kazanan sosyal medya uygulamalarını örneklerle incelemektedir. İkinci makalede Cihan Becan, paydaş teorisi açısından kurumsal sosyal sorumluluğa yaklaşmakta ve ülkemizdeki beş bankanın basın bültenlerinde sosyal sorumluluğun bu boyutunun nasıl yer aldığını içerik analiziyle değerlendirmektedir. Üçüncü makale Ebru Gökaliler, Ayda Sabuncuoğlu Aybar ve Göker Gülay a ait. Yazarlar akıllı telefonların statü göstergesi olarak kullanımını üniversite öğrencileri üzerinde yaptıkları anket bulgularına dayanarak çözümlemektedirler. Dördüncü makalede Asuman Kaya, Erkan Yüksel ve Pelin Öğüt; Türk basınında yayınlanan, mucize tedavilerle ilgili yazıları içerik analiziyle değerlendirmekte ve basın ahlak ilkeleri açısından bu içeriği yorumlamaktadırlar. Beşinci makale Göksel Göker ve Gülümser Meşe ye ait olup bir kültürlerarası iletişim araştırmasını içermektedir. Çalışmada İtalya da yaşayan 545 Türk e anket uygulanmış ve İtalyanlara bakış açıları değerlendirilmiştir. Altıncı makalede Uğur Gündüz, Kafka nın yazılarında yer alan iletişim ve yabancılaşma olgularını incelemektedir. Yedinci makale Gökçe Zeybek Kabakcı ya ait. Yazar Cumhuriyet mitinglerindeki konuşmaları söylem analizine tabi tutarak Kemalist hareket açısından değerlendirmektedir. Sekizinci makalede Erdem Güven, yeni bir akım olan yavaşlık hareketi çerçevesinde yavaş medya ve yavaş enformasyonu tartışmaktadır. Dokuzuncu makalede Yaprak İşçibaşı; internet ve video oyunlarının çocukların gündelik hayatındaki etkilerini çeşitli güncel örneklerle ele almaktadır. Onuncu makalede Vesile ve Vedat Çakır; yalnızlık ve televizyon kullanımı üzerine odaklanmaktadırlar. Yazarlar televizyon izleme motivasyonlarıyla yalnızlık düzeyleri arasındaki ilişkiyi, yaptıkları alan araştırması bulgularını değerlendirerek tartışmaktadırlar. Onbirinci makale Gürsel Yaktıl Oğuz a ait. Yazar, aksiyon filmlerindeki iyi ve kötü kavramlarının ideolojik ve kültürel bağlamda nasıl sunulduğunu, Die Hard filmleri örneğinde analiz etmektedir. Onikinci makalede Tuğba Elmacı, taşrada gündelik hayatın ideolojisi üzerine yoğunlaşarak, Vavien ve Süt filmleri örneğinde konuyu tartışmaktadır. Onüçüncü makalede Seda Sünbül Olgundeniz ve Ayşe Çatalcalı, dergi kapaklarındaki haber başlıklarının nasıl bir kadın kimliği inşa etmeye çalıştığını tartışmakta ve ülkemizde yayınlanan beş kadın dergisini bu açıdan analiz etmektedirler. Ondördüncü makalede Banu Akdenizli, Amerikan basınında yılları arasında yayınlanan dış haberleri içerik analiziyle değerlendirmektedir. Son makale Selami Özsoy a ait. Yazar, spor basınındaki değişimi 1950 li yıllardan itibaren Milliyet gazetesi örneğinde ele almaktadır. Bu sayımızda yer alan makaleleri beğeniyle okuyacağınızı umuyoruz. Bir sonraki sayımız Ocak ayında yayınlanacak. Bu sayımıza katkı sağlamak isteyen yazarlarımızın çalışmalarını Ekim ayının sonlarına kadar tarafımıza göndermeleri gerekiyor. Ocak sayımızda buluşmak dileğiyle

5 KAMU YÖNETİMİNDE HALKLA İLİŞKİLER VE SOSYAL MEDYA * Aslı Yağmurlu ÖZET Makale sosyal medyayı kamu yönetiminde halkla ilişkiler uygulamaları açısından ele almaktadır. Sosyal medya, diyaloga dayalı, iki-yönlü iletişime izin veren yapısıyla halkla ilişkilerin iki-yönlü simetrik modeline en yakın kitle iletişim araçlarını sunmaktadır. Makalede, sosyal medyanın dört uygulaması olan bloglar, mikro-bloglar, sosyal ağlar ve forum incelenmiş, kamu yönetimindeki uygulamalar ortaya koyulmuştur. Halkla ilişkilerin sosyal medyaya yönelik olarak kullanabileceği yöntemler olarak, sosyal medya haber bülteni, sosyal medya uygulamaları, forum ve blogların takibi çalışmaları kamu yönetimindeki uzmanlara öneri olarak sunulmuştur. Anahtar sözcükler: Kamu yönetimi, halkla ilişkiler, internet, sosyal medya, facebook. PUBLIC RELATIONS AND SOCIAL MEDIA PRACTICES IN PUBLIC ADMINISTRATION ABSTRACT The article analyzes social media through its application in public relations of public administration. With its structure based on dialog, social media offers mass communication instruments that are part of the two-way communication model of public relations. The article examines the practices of government a bodies by focusing on four main applications of social media namely; blogs, micro-blogs, social networks and forums. As for methods of public relations to be used in social media, the article recommends social media press release, social media practices and monitoring of forums and blogs. Keywords: Public administration, public relations, internet, social media, facebook GİRİŞ Son dönemde halkla ilişkiler uygulamalarındaki en dikkat çekici gelişme internet denilen mecranın halkla ilişkiler amaçlı kullanılmasıdır. Teknolojik altyapı üzerinden işleyen bu mecra Türkiye de de son yıllarda hızla yaygınlaşmıştır (1). Bu durum, kamu yönetimi örgütlerinin internet üzerinden yaptıkları halkla ilişkiler çalışmalarının önemini arttırmıştır. Kurumların internet sitelerinin oluşturulması ile başlayan bu süreç, internet teknolojisinin sınırsız olanaklarının birer birer keşfiyle devam etmektedir. Türkiye de internet kullanıcılarının yaklaşık dörtte biri kamu kurumlarıyla iletişimlerinde interneti kullanmaktadırlar (tuik.gov.tr 2011). Bu durum kamu yönetimindeki internet uygulamalarının potansiyelini açıkça ortaya koymaktadır. Sosyal medya uygulamaları internet teknolojisi üzerinden işleyen ve halkla ilişkiler uygulamaları içinde son yıllarda gündeme gelen bir diyalog ortamıdır. Makale, internetin sunduğu bir olanak olan sosyal medya, sosyal ağ, Web 2.0 ya da sosyal iletişim siteleri olarak adlandırılan alanın kamu yönetimi tarafından kullanımını halkla ilişkiler bakış açısından ele almaktadır. Bu çerçevede sosyal medyanın niteliği, kamu yönetimindeki halkla ilişkiler uygulamaları açısından ele alınarak, sosyal medya örneklerinin ön plana çıkanları internet sayfaları üzerinden değerlendirilecek, sosyal medyaya yönelik yeni halkla ilişkiler uygulamaları tartışmaya açılacaktır. 1. SOSYAL MEDYA İnternet teknolojisi ve sosyal etkileşim sosyal medya olgusunu oluşturmaktadır. Web 2.0, sosyal ağ ya da sosyal iletişim siteleri olarak da ifade edilen bu alan, yeni kuşak internet uygulamalarını içermektedir. Sosyal medya, kullanıcılara enformasyon, düşünce, ilgi ve bilgi paylaşım imkânı tanıyarak karşılıklı etkileşim yaratan çevrimiçi araçlar ve web siteleri için ortak kullanılan bir terimdir (Sayımer 2008: * Makale, Ekim 2010 tarihinde, Kamu Yönetimi ve Teknoloji başlıklı VIII. Kamu Yönetimi Forumu nda aynı adla sunulmuş olan bildirinin genişletilmiş ve gözden geçirilmiş şeklidir. Yrd. Doç. Dr., Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü

6 Selçuk İletişim, 7, 1, ). Sosyal medya, insanların düşünce, görüş ve ilişkilerini internet üzerinden paylaştıkları bir ortam sunmaktadır. Sosyal medya, adında medya olmasına rağmen geleneksel medyadan farklılık göstermektedir. Özgünlüğünü yaratan en önemli farklılığı, herhangi bir bireyin sosyal medyanın içeriğini yaratabilmesi, yorumda bulunabilmesi ve katkı sağlayabilmesidir. Sosyal medya metin, ses, video, resim paylaşımına olanak sağlamakta (Scott 2010: 38), bu özelliği ile de kullanıcılara geniş bir kullanım olanağı sunmaktadır. Artık bireyler sadece izleyici veya okuyucu değil doğrudan bilgi yayan aktörlere dönüşmüşlerdir. Sosyal medya araçlarını kullanarak insanlar, düşüncelerini, fikirlerini, deneyimlerini dünya çapında paylaşma imkânı bulmaktadırlar (Solis ve Breakenridge 2009: xvii). Osimo, hâlihazırda yapılmış olan çalışmaları değerlendirerek, sosyal medyada içeriği oluşturan grubun genel kullanıcılara göre oranının çok düşük olduğunu ifade etmekte ancak, paylaşımlarla ortaya çıkan etkinin yaygınlığının dikkat çekici olduğunun altını çizmektedir (Osimo 2008: 19). Sosyal medyanın pek çok alt başlığı bulunmaktadır: Blog, Mikro-blog, Forum, Sosyal ağ, Podcast, Wiki, Sanal alem gibi. Makalede, bu geniş liste sınırlanmış ve kamu yönetimi uygulamalarıyla daha yakın ilişki içinde olan bloglar, mikro-bloglar, forumlar ve sosyal ağlar incelenmiştir Bloglar Web log sözcüklerinden türeyen blog, temelde bir çeşit internet sitesidir. Blogların bir başlığı bulunmakta, ters kronolojik olarak yazarın ve okuyucuların yorumlarını eklemesine izin vermektedir. Wilcox un vurguladığı gibi internet sitesinden farklı olarak son derece etkileşimli ve diyalog kurmaya yönelik bir yapıları bulunmaktadır (2006: 82). Bu yönüyle iki-yönlü iletişim aracı olarak işlev görmektedirler. Bloglar internet sayfasına benzer nitelikte oldukları için benzer şekilde yazı, görüntü, film, ses ekleme imkânı bulunmaktadır. Milyonlarca blog bulunmaktadır. Herhangi bir şey hakkında yayınlanan intenet temelli gazete olarak nitelendirilebilirler (Scott 2010: 60). Halkla ilişkiler açısından da bu yönü önem taşımaktadır. Gazetelere benzer nitelikleri olsa da farklı olarak, genellikle tek bir bakış açısını sunmalarından dolayı tarafsız bir nitelikten uzak bir yapı sergilemektedirler. Genel olarak dört çeşit blogdan söz edilmektedir: Kişisel, sektörel, yayıncı ve kurumsal bloglar (Smudde 2005: 35-38). Kurumsal nitelikte olan bloglarda kimlerin sorumlu olduğu ve yayınlanan düşüncelerin kurumsal mı yoksa kişisel mi olduğu ifade edilmektedir. Kurumsal bloglar iki farklı uygulamayla yayınlanmaktadır: Kamuya açık olanlar ve kuruma açık olanlar. Kuruma açık olanlar, sadece kurum personelinin okumasına, bilgi ve içerik eklemesine izin verilen kamuya kapalı bloglardır (Philips ve Young 2009: 12) Mikro-bloglar Mikro-bloglar, metin için sınırlı alan veren (140 karakter) bloglardır. Küçük veri giriş alanı sayesinde bu tür bloglar, bilgisayar ve cep telefonlarından takip edilebilmektedir (Phillips ve Young 2009: 17). En yaygın ve ünlü mikroblog 2006 yılında kurulmuş olan Twitter dır. Facebook kullanıcılarının Ne düşünüyorsun? (Status) konumları da bir mikro-blog örneğidir (Brown 2009: 37). Alexa verilerine göre, tüm dünyada en çok ziyaret edilen 9. site Twitter dır (alexa.com/topsites 2011). Bloglara internet gazetesi, mikro-bloglara ise günlük demek mümkündür Forumlar Forum ya da mesaj panosu, elektronik ortamda yaratılmış, bilgi ve paylaşım platformları dır (Kocabay 2007: 123). Forumların atası ziyaretçi defterleridir. Daha sonra, mesaj panoları ortaya çıkmış ve en son olarak günümüzdeki forum hâlini almıştır. Forum alanına girildikten sonra ilgili kategori seçilmekte ve bu kategoriye bağlı olarak yeni bir konu başlığı yaratılmaktadır. Yaratılan konu başlığına diğer kullanıcılar yorumlarını (cevaplarını) yazarak fikirlerini beyan etmektedirler (tr.wikipedia.org 2010). Forumlarda çoğu zaman bir yönetici ve/veya moderatör bulunmaktadır. Yönetici, forumlardaki en yüksek yetki seviyesine sahip kişidir. Postaları yönetip, üyeleri onaylamakta, yeni forumlar oluşturmaktadır. Bir diğer yönetici konumundaki kişi ise moderatördür. Postaları onaylamak, taşımak, silmek, düzenlemek veya kullanıcıları engellemek gibi görevleri bulunmaktadır. Forumları oluşturan en önemli 6

7 Kamu Yönetiminde Halkla İlişkiler ve Sosyal Medya (5-15) öğe üyelerdir. Eğer katkıda bulunan yeterli sayıda üye yoksa bir forumdan söz edilemez Sosyal ağlar Sosyal ağlar giderek artan üyeleriyle çok önemli bir iletişim platformu oluşturmaktadırlar. Sosyal ağ siteleri insanların kullanıcılar tarafından hazırlanan içerikleri interaktif bir şekilde birbirlerine iletebildikleri mikro internet siteleri olarak tanımlanabilir. Bu içerikler, arkadaşlar arasında oluşan ağ içinde kişisel bilgiler (profil), bloglar ve tartışma listeleri aracılığıyla iletilmektedir (Phillips ve Young 2009: 26). Sosyal ağlar, internet üzerinden topluluklar yaratmışlardır. Sosyal ağların en önemli örneği Facebook tur. İnsanların arkadaşlarıyla iletişim kurmasını ve bilgi alış verişinde bulunmasını sağlayan bir sosyal internet sitesidir yılında Harvard Üniversitesi öğrencisi Mark Zuckerberg (2) tarafından, öncelikle Harvard öğrencileri için kurulmuştur. Daha sonra Boston civarındaki okulları da içine kapsayan Facebook, iki ay içerisindeki Ivy Ligi okullarının tamamını, ilk sene içerisinde de Amerika Birleşik Devletleri ndeki tüm okulları kapsamıştır. Önceleri sadece söz konusu okulun e-posta adresiyle (.edu,.ac.uk, vb.) üye olunurken, 2006 yılından itibaren Facebook tüm e-posta adreslerine, bazı yaş sınırlandırmalarıyla açılmıştır. Site, kullanıcılara ücretsizdir ve gelirini reklamlardan ve sponsor gruplarından almaktadır. Kullanıcılar kişisel bilgileri, fotoğrafları, ilgi alanları, gizli ya da açık mesajları ve arkadaş gruplarını sergilemektedirler. Kişisel bilgilerin gösterimi sadece arkadaşlara görünecek şekilde veya belli ağların dışındakilere açık olmayacak şekilde sınırlandırılabilmektedir. 400 milyondan fazla kullanıcısı bulunmaktadır (facebooktr.com 2011). Alexa verilerine göre Facebook tüm dünyada en çok ziyaret edilen ikinci sitedir (alexa.com 2011). 2. HALKLA İLİŞKİLER AÇISINDAN SOSYAL MEDYANIN ÖNEMİ Örgüt ve kamularının iletişiminin yönetimi olarak tanımlanabilecek olan halkla ilişkilerde iki işlevden bahsedilmektedir. Bunlar, tanıtma ve tanıma işlevleridir. Tanıtma işlevi, tek-yönlü iletişim faaliyetlerini içerir ve halkla ilişkilerin en eski ve temel faaliyet grubunu oluşturur. Amaç örgütü, mal ve hizmetlerini kamulara tanıtmaktır. İnternet üzerinden iletilen haber bültenleri, vatandaşlara yönelik yapılan duyurular tanıtma faaliyetlerine örnek oluşturur. İkinci işlev ise tanıma işlevidir, tanıma örgütün kamularını tanımasını, onların istek ve eğilimlerini anlamasına yönelik faaliyetleri kapsar. Bu faaliyetler iletişim etkinliğine geribildirimi katar ve iletişim iki yönlü hale gelir. Bilgi edinme başvuruları, anketler tanıma işlevine örnek oluşturur. Bu iki işlevin dengeli bir şekilde kullanılması örgütlerde diyalogu geliştirici bir işlev görmektedir. Böylesine bir etkileşim de ilişki kurmayı sağlayacaktır (Berkowitz 2007: 128). İnternetin halkla ilişkilerin tanıma ve tanıtma işlevini yerine getirmek için çok önemli bir mecra olduğu sürekli ifade edilmektedir. Ancak, kurumsal internet siteleri incelendiğinde, diyalog geliştirici iki-yönlü iletişime dayalı uygulamaların çok yetersiz kullanıldığı görülmektedir (McAllister-Spooner 2009: 321). Türkiye de internet siteleri üzerine yapılmış olan çeşitli araştırmalarda da benzer bir eğilim ortaya koyulmuştur (Akıncı-Vural ve Coşkun 2006, Özdemir ve Yamanoğlu 2010, Özüpek 2010, Yağmurlu 2010). Benzer durum sosyal medya kullanımı için de geçerlidir. Türkiye de en beğenilen özel sektör kuruluşlarının sosyal medya araçlarını kullanımı üzerine yapılmış olan bir araştırma, sosyal medyanın kullanım oranının çok düşük oduğunu göstermektedir (Görpe ve Mavnacıoğlu 2010). Oysa ki, sosyal medya uygulamaları büyük önem taşımakta, diyaloga yatkın yapılarıyla, özellikle tanıma işlevi açısından halkla ilişkiler uygulamalarını geliştirici rol oynamaktadırlar. Örneğin blogların incelenmesi, araştırma, çevreyi tanıma ve konu yönetimi açısından halkla ilişkiler uzmanlarına yeni olanaklar sunmaktadır. Bu sayede, örgütün faaliyet, mesaj ve işlemleriyle ilgili olarak kamulardan eş zamanlı olarak tepkilerin alınması mümkün olabilmektedir (Kent 2008: 35). Günümüzde kuruluşlar, halkla ilişkiler faaliyetlerinin başarısını pek çok yöntemin yanı sıra internet mesaj panolarındaki tartışmalara göre değerlendirmektedirler (Wilcox 2006: 77). 34 Avrupa ülkesinde iletişim yönetimi ve halkla ilişkiler alanında yürütülen, European 7

8 Selçuk İletişim, 7, 1, 2011 Communication Monitor 2009 araştırmasına göre, önümüzdeki dönemde sosyal medya uygulamalarının öneminin artacağı ortaya koyulmuştur. Araştırmaya göre, sosyal medya uygulamaları halkla ilişkiler uzmanları açısından şu sebeplerden önem taşımaktadır (Zerfass ve ark. 2009: 60): 1. Yenilik ve samimiyeti gösterir. 2. Özel kamulara yönelik tanıtım faaliyeti gerçekleştirir. 3. Düşünceleri ortaya çıkarır. Sosyal medyayı takiple insanların, bir kişi, ürün veya kurumla ilgili ne düşündüğü anlaşılabilmektedir. 4. Kamularla diyalog yaratır. 5. Yeni ilişkiler ortaya çıkarır. Sektör, kurum veya ürünle ilgili blog yazarı, moderatör gibi yeni kamuoyu önderleriyle ilişkiler oluşturur. Sosyal medya uygulamaları, kişisel, samimi dilleri sayesinde kamularla duygusal bağ kurmaya yönelik işlev görmektedirler. Duygusal bağlar kişiye veya kuruma yönelik kurumsal kimliği güçlendirmektedir. Bu yönüyle de halkla ilişkilerin amacına önemli bir katkı yapabilmektedirler. Kamu yönetimi açısından da uygulamaların bir özelliği bulunmaktadır. Spor, müzik, moda, eğlence, siyaset gibi başlıklar sosyal ağlarda yer bulurken, petrol şirketi veya bir bankanın sosyal ağda kendisiyle ilgili bir paylaşım yapması yoğun eleştiriye maruz kalacağından dolayı söz konusu olmamaktadır. Bu çerçeveden bakıldığında, kamusal hizmet ve yarara odaklanan kamu yönetimi -bir değer üreterek anlamlı faaliyetler gerçekleştirme noktasında- sosyal medya içinde yer alabilmektedirler. 3. KAMU KURUMLARININ SOSYAL MEDYA UYGULAMALARI Yeni iletişim teknolojilerinin bilginin demokratikleşmesini sağladığı ifade edilmektedir (Wilcox 2006: 84). Gerçekten yeni iletişim teknolojileri kamu yönetimi açısından devletvatandaş ilişkilerinde yeni ufuklar açmıştır. Kamu yönetiminde halkla ilişkiler uygulamalarında internet kullanımı 2004 yılında 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun yürürlüğe girmesiyle büyük bir gelişme göstermiştir. Kanunun uygulamasına yönelik Yönetmelik, başvuruya konu olabilecek görev ve hizmet alanlarıyla ilgili bilgi, belge ve düzenlemeleri bilgi iletişim teknolojilerini kullanarak kamuoyuyla paylaşmalarını şart koşmuştur. Kurumsal internet siteleri bu değişiklikleri dikkate alarak yeniden biçimlendirilmiştir. Bünyesinde basın ve halkla ilişkiler birimi bulunan kurumlarda bilgi edinme başvurusu bu birimlerin sorumluluğu altındadır. Bu sürecin doğal sonucu olarak kamu kurum ve kuruluşları, kurumsal internet siteleri oluşturmuştur. Bu sayfalardan giderek artan sayıda halkla ilişkiler faaliyeti uygulamaya koyulmaktadır. Türkiye deki kamu kurumları internet teknolojisine hızlı bir şekilde uyum sağlamıştır. Ancak internet siteleri üzerinden gerçekleşen iletişim faaliyetleri ağırlıklı olarak kurumu tanıtma amacına hizmet etmektedir. Yasal zorunlulukların ortaya çıkardığı bilgi edinme başvuruları dışında tanıma amacına yönelik uygulamalar oldukça sınırlıdır. Tanıma faaliyetleri; münferit başvuru, talep, şikâyet vs. ile sınırlı kalmaktadır. Kurum-grup ilişkisini yansıtan ve herhangi bir konu ile ilgili herhangi bir grubun eğilimini ortaya koyan uygulamalar çok nadir olarak kamu yönetimi internet sitelerinde görülmektedir. Bu tür uygulamalardan kaçınılmasının en temel nedeni kamu kurumlarının, grupların eğilimlerinin kamusal alanda paylaşılmasını istememeleridir. Merkezi idarenin internet sitelerinde anket uygulamasına hiç rastlanmamakta, yerel yönetimlerde ise pek az uygulama görülmektedir. Kamu kurumlarının sosyal medyaya olan tutumları bu tür kaygılardan dolayı uzun süredir bu mecrayı yok saymak şeklinde olmuştur. Sosyal medyanın etkileşimli tartışma, sohbet ve danışma ortamlarına kamu yönetimi alanında sıcak bakılan hizmetler olmadığı görülmektedir. Tüm kamu kurum ve kuruluşlarının internet sitelerinin içerik ve tasarım yönünden standartlarını belirlemek amacıyla bağlayıcı bir kılavuz TÜBİTAK-MAM tarafından hazırlanmış ve Başbakanlık Genelgesi (RG tarih sayılı) olarak yayınlanmıştır. Kamu Kurumları İnternet Sitesi Kılavuzu nda önerildiği şekliyle, bu etkileşimli ortamların mutlaka kontrollü (moderatör ile), kullanıcıların kayıtlı ve veri girişinin de kontrollü olması gerekmektedir. Özellikle kullanıcıların gönderecekleri 8

9 Kamu Yönetiminde Halkla İlişkiler ve Sosyal Medya (5-15) mesajların içeriğinin herhangi bir suç unsuru içermemesi, kurum amaçları ile ters düşmemesi önem taşımaktadır (Kamu Kurumları İnternet Sitesi Kılavuzu 2006: 9). Kurum amaçları ile ters düşmemesi çoğu zaman alınan kararların eleştirilmemesi olarak algılandığı için Bakanlıklar içinde oluşturulmuş pek çok sosyal ağ önce kısıtlanmış, sonra da tamamen kaldırılmıştır. Söz konusu Başbakanlık Genelgesi dikkate alındığında, kamu kurumlarının internet aracılığıyla yaptıkları iletişim faaliyetlerinin baştan tanıtma faaliyeti ile kısıtlı kalması kaçınılmaz hale gelmiştir. Sosyal medya, internet üzerindeki en etkili araç kabul edilen internet sitelerinden farklı bir niteliğe sahiptir. Koşulsuz kontrol söz konusu değildir. Bu durum, kurumların bu iletişimden çekinmelerine ve göz ardı etmelerine neden olmuştur. Bunun doğurduğu olumsuz sonuçlar görüldükçe sosyal medyaya yönelik yeni iletişim politikalarının üretilmesi gerekliliği ortaya çıkmıştır. Halkla ilişkiler uzmanları da aynı sebeple sosyal medya araçlarına karşı önce çekimser kalmışlardır. Oysa sosyal medya araçlarını da içeren internet uygulamaları, halkla ilişkilerin normatif modeli olan iki yönlü simetrik model bakış açısına en yakın uygulamaya karşılık gelmektedir. Hem örgütün hem de kamuların birbirlerine karşılıklı yarar odaklı olarak uyarlandıkları bu model, örgütün tek yönlü ikna edici iletişim üslubunu reddetmektedir (Searson ve Johnson 2010: 121). İkna etmeyi değil anlamayı hedeflemekte, hem örgütü hem de kamuyu değiştirmeye yönelmektedir ve bu nedenle halkla ilişkiler kavramsallaştırmasında gerçek bir kopuşu temsil etmektedir (Grunig ve Grunig 2005: 312). Ancak bu modelin son derece sınırlı bir uygulama alanı bulduğu da bir gerçektir. Sınırlı bir denetime sahip olma durumu hem kamu yöneticilerini hem de halkla ilişkiler uzmanlarını kaygılandırmaktadır. Sözgelimi, on Latin Amerika ülkesindeki kamu yönetimi internet siteleri üzerine yapılmış kapsamlı bir araştırmada hiçbir internet sitesinde blog, tartışma odası veya forum uygulaması bulunmadığı ifade edilmiştir (Searson ve Johnson 2010: 123). Ancak bu alanda sürekli olarak gelişmeler kaydedilmektedir. Örneğin, Amerika Birleşik Devletleri nde yakın dönemde yapılmış bir araştırmaya göre, internet kullanıcılarının % 31 i kamu yönetiminin sosyal medya araçlarını kullanmaktadır (Aaron 2010: 26). Sosyal medya uygulamalarının kamu yönetiminde, hizmet tasarımı ve sunumuna katkı yapacağı, eleştiri ve görüşleri almayı sağlayacağı ve sunulan hizmetlere farkındalık yaratacağı ifade edilmektedir (Osimo 2008: 41). Türkiye de kamu yönetiminde sosyal medya uygulamalarını ortaya koyan kapsamlı bir çalışma bulunmamaktadır. Makale yazım sürecinde genel durumu ortaya koymak için yapılan çalışmada Başbakanlık ve onbeş Bakanlık içinde sadece Dışişleri Bakanlığı nın internet sitesinde Facebook ve Twitter bağlantısı bulunduğu tespit edilmiştir. Onaltı Büyükşehir Belediyesi (3) içinde, sadece İstanbul ve Antalya Büyükşehir Belediye sinin Facebook ve Twitter bağlantısı vardır. Aynı illerin Valilik lerinin internet siteleri incelendiğinde hiçbirinde böyle bir bağlantının bulunmadığı görülmektedir. İnceleme doğrudan kurumsal internet siteleri üzerinden yapılmıştır ve sosyal medya uygulamalarının son derece nadir olduğu ifade edilebilir. Öte yanda siyasal alanda kullanım son derece yaygındır. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Bakanlar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçtaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli gibi pek çok siyasetçinin Facebook ve Twitter sayfaları bulunmaktadır. Ancak Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Bakanların Facebook ve Twitter sayfalarının mevcut yönetsel kuruluşlarıyla ilişkilendirilmediği tespit edilmiştir. Kamu yönetimindeki ilk uygulama, Dışişleri Bakanlığı nın, 1 Mart 2010 tarihinden itibaren Twitter ve Facebook üzerinden sayfa açmasıdır. 9 Kasım 2010 tarihinde Facebook sayfası hayran sayfası haline çevrilmiş ve daha kurumsal bir yapıya kavuşturulmuştur. Halihazırda Bakanlığın iki tane sayfası bulunmakta, biri kişisel profil, ikincisi hayran sayfası şeklinde sunulmaktadır. Dışişleri Bakanlığı nın, iletişim teknolojisinin sunduğu imkânlardan daha iyi yararlanmak ve Türkiye nin uluslararası konulardaki görüşünü daha fazla kişiye aktarmak amacıyla sosyal medyadan yararlanma kararı aldığı ifade edilmektedir. Dışişleri Bakanlığı nın sosyal medyadan sorumlu birimi ile yapılan görüşmelerde Bakanlık ın sosyal medyaya yönelik planlı bir çalışma içine girdiği anlaşılmaktadır. Uygulamalar, Enformasyon Daire Başkanlığı nın sorumluluğunda yürütül- 9

10 Selçuk İletişim, 7, 1, 2011 mektedir. Bakanlık ile kamuoyu arasındaki ilişkiyi geliştirme amacına yönelik kamu diplomasisi faaliyetlerin bir parçası olarak bu iki uygulama kullanılmaktadır. Böylelikle, kamuoyunu süreçlere dâhil etme, anlama, kavrama hedefinin bir aşaması olarak kamuyu bilgilendirmek ve bunun için de farklı mecraları kullanıma sokmak hedeflenmektedir. Dışişleri Bakanlığı dünyadaki gelişmelere paralel, doğru bir öngörüyle Facebook ve Twitter gibi Türkiye de yaygın olarak kullanılan iki aracı kullanmayı tercih etmiştir. Facebook üyeliğinde, ABD, İngiltere ve Endonezya dan sonra Türkiye dördüncü en yüksek kullanıcı oranına sahip ülke durumundadır. Alexa nın verilerine göre Facebook, Türkiye den en çok ziyaret edilen ikinci site konumundadır. İstatistiklere göre, Facebook un Türkiye de 27 milyona yakın üyesi bulunmaktadır (socialbakers.com/facebook-statistics 2011). Bu kadar yüksek katılıma sahip bir sosyal ağa üyeliğin Bakanlık adına kullanıma açılması kuruma önemli bir halkla ilişkiler fırsatı vermektedir. Dışişleri Bakanlığı nın resmi internet sayfasında Facebook bağlantısı bulunmakta, bu bağlantıdan doğrudan hayran sayfasına ulaşılabilmektedir. Bakanlık ın Facebook sayfasının yaklaşık 2400 hayran ı bulunmaktadır. Bakanlık ilk düzenlemesinde sayfayı arkadaş sayfası şeklinde tasarlanmıştır ve sunulan verilerle ilgili yoruma izin verilmemiştir. Diğer bir deyişle, iletilen bilgiler paylaşılabilmekte ancak beğenme ve yorum yapma olanakları sunulmamıştır. Bakanlık yetkilileri tarafından, bu tercihin özellikle yapıldığı, kurum ve faaliyetlerini tanıtma, bilgilendirme amacıyla sayfanın oluşturulduğu ve platformun hatalı bilgiye yer vermemesi gerektiği ifade edilmiştir. Site, arkadaş ların girdileri kendi sayfalarında paylaşmalarına ve kuruma mesaj atmalarına olanak sağlamaktadır. Facebook da arkadaş sayfalarında 5000 kişilik sınır bulunmaktadır ve Bakanlığın o sayfası bu sınıra ulaşmıştır. Daha sonra oluşturulan hayran sayfasında önemli bir değişiklik bulunmakta, yorumlara izin veren bir şekilde uygulama kullanılmaktadır. İkinci uygulama olan Twitter ise bir mikroblog olarak tüm dünyada öne çıkmış bir örnektir yılındaki Amerika Birleşik Devletleri Başkanlık seçimlerinde ABD Başkanı Obama tarafından yoğun bir şekilde bir halkla ilişkiler aracı olarak kullanılınca, dikkatleri üzerine toplamıştır. Obama nın sayfası 4 milyon kişi tarafından takip edilmektedir. Aynı dönemde İsrail Dışişleri Bakanlığı tarafından gerçekleşen basın toplantılarında Twitter kullanılması, bu aracın etkinliğinin açık bir göstergesi olarak ortaya çıkmıştır. Twitter, Alexa verilerine göre Türkiye den en çok ziyaret edilen 16. sitedir (alexa.com/topsites/countries/tr2011). Dışişleri Bakanlığı internet sitesine Twitter bağlantısı koyarak, bilgi aktarımında bulunmaktadır. TC_Disisleri adıyla yayınlanan sayfanın on dokuz binin üzerinde takipçisi bulunmakta, Mayıs 2011 tarihine kadar yaklaşık altıyüz adet tweet i bulunmaktadır. Sayfa, Bakanlık la ilgili haberleri vermekte, konuyla ilgili internet sayfasına bağlantı yapmaktadır. Bakanlık yetkilileri ile yapılan görüşmelerde Twitter ın önemli bir avantajından dolayı tercih edildiği ifade edilmiştir. Bu avantaj, cep telefonu kullanıcılarına yönelik kolay kullanım özelliğidir. Yakın gelecekteki olaylarla ilgili bilgilendirme de yapılabilen bu araç sayesinde, izleyicilerin cep telefonlarına mesaj yoluyla aktarım yapılabilmektedir. Kullanılan dil, Bakanlık internet sayfasının aksine, samimi gündelik dildir. Sayfa, yoruma ve paylaşıma izin vermektedir. Şu anki haliyle iki uygulamanın da sosyal medyanın diyaloga dayalı iki-yönlü iletişime dayanan şekliyle düzenlenmiş olduğu tespit edilmiştir. Kamu kurumları ile doğrudan bağlantısı olmamakla beraber kamu kurumlarının karar ve faaliyetlerini mercek altına alması itibariyle öne çıkan Memurlar.net isimli forum sitesi yine bu çerçevede değerlendirilebilir. Memurlar.net Türkiye de en çok ziyaret edilen 59. site olarak (alexa.com/topsites/countries/tr 2011) 1999 yılından beri devlet memurları ile ilgili haberler, iş ilanları, mevzuat gibi bilgileri sunarak önemli bir baskı grubu oluşturmaktadır. Bir milyona yakın üyesi olan site ücretsiz üyelik sistemiyle çalışmaktadır. Site yetkilileri ile yapılan görüşmede, sitenin temel amacının, tüm memurların toplandığı, bilgi paylaşımında bulunduğu ve kendilerine yönelik haberleri takip ettiği güvenilir bir platform oluşturmak olduğu ifade edilmiştir. 10

11 Kamu Yönetiminde Halkla İlişkiler ve Sosyal Medya (5-15) Site ana sayfasında, ilan, forum, becayiş, soru/cevap, karar, anket ve üyelik bağlantıları bulunmaktadır. İlan başlığında kamu personeli alımına yönelik iş ilanları yer almaktadır. Kurs başlığında siteye sponsor olan dershanelerin ilanları bulunmaktadır. KPSS nedeniyle oluşan dershane sektörü siteye sponsor olarak katkı yapmaktadır. Becayiş başlığı ile karşılıklı olarak yer değiştirmek isteyen memurların birbirlerini bulabilecekleri bir grup oluşturulmaktadır. Soru/cevap bölümünde ise, ağırlıklı olarak hukuki ve idari konularda üyelerin merak ettikleri konularla ilgili sorular ve cevapları bulunmaktadır. Bir diğer başlık Kararlar adı altındadır. Mevzuat ve yargı kararlarının yayınlandığı bir başlıktır. Anket bir başka başlığı oluşturmaktadır. Üye olmayanların da katılımına izin veren bu uygulama, o ana kadar alınan sonuçları da dağılım tablolarıyla beraber vermektedir. Forum sayfası, memurlar.net in sosyal medya olarak ön plana çıkmasının nedeni olan tartışma odalarını (platformları) barındırmaktadır. Forumlara üyelik sistemiyle girilmektedir. Özellikle kamu yönetiminde sınav ve atama konularında sınavların iptaline yönelik çok önemli etkiler yaratabilmektedirler. Yapılan giriş ve yorumlar, çalışanların yanı sıra kurum yöneticileri tarafından takip edilmektedir. Gündeme yönelik tartışma başlıkları ve memurlara yönelik konu başlıkları bulunmaktadır. Öğretmenler ve sağlık çalışanları için ayrı birer grup oluşturulmaktadır. KPSS ise başlı başına ayrı bir konu başlığı olarak düzenlenmektedir. Her konu ile ilgili editör/ler ve yöneticiler bulunmaktadır. Forumda ilk editörler eski üyeler takip edilerek oluşturulmuş, zaman içinde iyi işbirliği sağlanan üç üye genel yöneticilik görevini yerine getirmektedir. Hâlihazırdaki editör seçiminde, mevcut editörler önerilerini bu üç yöneticiye aktarmakta ve bir karara varılmaktadır. Karar verilirken editör önerisine ve önceki yazışmalarına, ceza alıp almadığına ve üyelik tarihinin ne kadar eski olduğuna bakılmaktadır. Yöneticiler de, editörlük yapmaktadır. Ancak bunun yanı sıra, üyelik iptali, forumdaki önemli konuların haber bölümüne aktarılması, ihtiyaçlar doğrultusunda kural oluşturulması, editörlerce verilen cezalara gelen şikâyetlerin değerlendirilmesi, editörlerin foruma ne kadar ilgi gösterdiklerinin takibi gibi görevleri de bulunmaktadır. Editörler gönüllü olarak çalışırken, yöneticiler ücret karşılığı çalışmaktadır. Bu yönetim mekanizmasının dışında forumun esas öğesi üyelerdir. Bir lakap ile kendini tanıtan üyeler, tartışma başlatabilmekte, mevcut bir tartışmaya yorum yazabilmektedirler. Üyelerin önemli gördüğü her şey tartışma konusu olabilmekte ama konunun gündemde kalabilmesi diğer üyelerin yazacakları yoruma bağlı olmaktadır. Site her tartışma konusunun ne zaman oluşturulduğunu, en son ne zaman giriş yapıldığını, kaç kere okunduğunu ve kaç giriş yapıldığının dökümünü vermektedir. Bu sitenin önemi, memur ve memur adaylarının pek çok ihtiyacına cevap vermesidir. Bu nedenle de bir çekim merkezi oluşturarak varlığını sürdürmüştür. Kamu yönetimi açısından böyle bir forumu takip etmenin pek çok avantajı bulunmaktadır. Öncelikle kurumlarla ilgili sorun alanları ortaya çıkmaktadır. Sorunların bilinmesi, çözüm üretilebilmesi yolunda ilk adımı oluşturmaktadır. Çeşitli konularla ilgili öneriler kurumlar açısından değerli bir kaynak olmaktadır. Politika üretiminde, yeni öneriler örgütsel etkinliği arttırıcı rol oynamaktadır. Bir diğer fayda ise yanlış bilgilendirmenin önüne geçilebilme fırsatını kurumlara vermesidir. Eğer bir tartışma başlığıyla ilgili hatalı bir bilgilenme söz konusuysa, doğru bilginin kamuyla paylaşılması için bir fırsat ortaya çıkmaktadır. Bu da halkla ilişkiler açısından bir avantajı ortaya koymaktadır. 4. SOSYAL MEDYAYA YÖNELİK HALKLA İLİŞKİLER UYGULAMALARI Türkiye deki uygulamalara bakıldığında sosyal medyanın yeni yeni keşfedildiği ve uygulamaların halkla ilişkilerin tanıtma faaliyetleri içinde yer aldığı görülmektedir. Özellikle nasıl kontrol edilebilir sorusuna kesin bir cevap verilemiyor olması, kamu yönetiminin sosyal medyanın pek çok uygulama pratiğine uzak durmasına yol açmaktadır. Son yıllarda kamu yönetimi örgütlerinin internet teknolojisine bakışlarındaki değişim göz önüne alındığında, halkla ilişkiler açısından yeni imkânlar ortaya çıkaran sosyal medya uygulamalarının artacağı öngörülmektedir. Halkla ilişkiler uzmanları sosyal medyanın doğasını anlayarak, kurumlarını bu sistem içinde var edebilmek için çeşitli araçlar kul- 11

12 Selçuk İletişim, 7, 1, 2011 lanmak zorundadırlar. Kurumlarının iletişim stratejilerini belirlerken sosyal medyaya yönelik de etkinlikler planlamalıdırlar. Aşağıda yer alan şemada sosyal medyaya yönelik halkla ilişkiler faaliyetleri gruplandırılmıştır. Araçlar sadece tanıtma, hem tanıtma hem tanıma ve sadece tanıma araçları olarak sınıflandırılmıştır. Sosyal medyanın etkileşimli özelliği nedeniyle çoğu faaliyet hem kurumu tanıtmayı hem de kamuları tanımayı aynı anda içermektedir. Şekil 1. Tanıma ve Tanıtma Boyutuyla Halkla İlişkilerde Sosyal Medya Uygulamaları Sosyal medya haber bülteni Blog Mikro-blog Forum Sosyal ağ oluşturma Forum blog ve mikro-blogların takibi eleştirilerin yanıtlanması TANITMA FAALİYETLERİ TANIMA FAALİYETLERİ Sosyal medyaya yönelik kullanılabilecek tanıtma faaliyeti, sosyal medya haber bülteni (SMHB) olarak ortaya çıkmaktadır. Sosyal medya haber bülteni, geleneksel haber bülteninin sosyal medyaya göre düzenlenmiş halidir. Ivy Lee nin ilk haber bültenini 1906 yılında göndermesinden bu yana, haber bültenleri halkla ilişkiler uygulamalarındaki önemini hiç yitirmemiştir. Teknolojik gelişmeler haber bültenlerinin doğasında aslında pek az değişiklik yapmış, temel kurallarını devam ettirmiştir. Haber bültenleri veya diğer adıyla basın bültenleri bugüne kadar hep mesleği gazetecilik, radyoculuk veya televizyonculuk olanlara veya bu kitle iletişim araçlarına haber sağlayan ajanslara yollanan bültenlerdir. Sosyal medyanın aktörleri geleneksel haber bültenlerinde göz ardı edilmektedir. Ancak gelişmeler, sosyal medyayı ön plana çıkarmıştır. Bu alanı dışlayan geleneksel haber bülteni eski gücünü ve etkinliğini yitirmiştir. Bunun üç temel nedeni bulunmaktadır: Geleneksel bültenlerde bülteni yayınlayan kurumun tek taraflı bakış açısı yansıtılmaktadır. Haber bültenleri günümüz sosyal medya kitlesini ikna edemeyen, tanıtım üslubuyla yayınlanmakta, özel değil genel kamuya yönelik hazırlanmaktadırlar (copyblogger.com, 2010). Bu sıkıntıları aşmak için sosyal medyanın doğasına uygun olarak yeni bir içerik oluşturmuştur. Sosyal medya haber bülteni, 2006 yılında Tom Foremski nin blogunda yapmış olduğu tartışma ile ilk defa halkla ilişkiler uzmanlarının gündemine gelmiştir yılında IABC (International Association of Business Communicators) sosyal medya haber bülteninin kullanımı ve standartlaşmasına yönelik çalışmalara başlamıştır. Amaç, online gazeteciler, blog yazarları ve arama motorlarında kurumsal haberlerin kullanılabilirliğini arttırmaktır. Sosyal medya haber bülteni şu unsurları içermektedir (briansolis. com 2010): - Başlık - Giriş paragrafı, anahtar kelimeler (ilgili konu ve içerikler yönünden zengin) - Destekleyici bilgiler - Alıntılar (Yöneticiler, uzmanlar, tüketici/ yararlanıcılar, ortaklar) - Videolar - Görseller (fotoğraf, grafik, şema, logo) - Sesler (MP3 dosyaları veya podcastler) - Kurumsal haberler için RSS - Ürün bilgileri için RSS - Sosyal ağ bağlantıları (Facebook vb.) - Bloglar - Micro-bloglar (Twitter vb.) - Bookmarklar - İlgili bağlantılar 12

13 Kamu Yönetiminde Halkla İlişkiler ve Sosyal Medya (5-15) - Yorumlar - İletişim bilgileri (Telefon, e-posta, blog, web site) Önerilen bu format kamu yönetimindeki uygulamalar için de yol gösterici niteliktedir. Hâlihazırda hiçbir forum veya blog, kamu kurumlarında kitle iletişim araçlarının parçası olarak görülmemekte ve muhatap alınmamaktadır. Sosyal Medya Haber Bülteni, sosyal medyanın bu tür organlarını bilgilendirmeye yönelik yeni bir içerik sunmaktadır. Yapılan bir araştırma blog yazarlarının, sosyal medya haber bültenine karşı tavırlarını incelemiş, sosyal medyada giderek artan kullanıma ve etkiye sahip bir araç olduğunu ortaya koymuştur (Steyn ve ark. 2010: 88). Sosyal medyaya yönelik kullanılabilecek hem tanıma hem de tanıtma faaliyetlerini içeren araçlar blog, mikro-blog, sosyal ağ ve forum uygulamaları olarak sıralanmaktadır. Kurumlar kendi özel amaçlarına yönelik olarak bu tür uygulamaları oluşturabilmekte, bunları internet sitelerindeki bağlantılar ile gösterebilmektedirler. Dışişleri Bakanlığı nın gerçekleştirdiği uygulama bu başlık altında değerlendirmektedir. Blog ve forum uygulamaları kontrol edilemez diye düşünüldüğünden kamu kurumlarınca kullanılmamaktadır. Ortaya koyulan faaliyet ile ilgili insanların samimi düşüncelerini öğrenme fırsatı veren bu uygulamalarda tam kontrol olmasa da bazı kontrol mekanizmaları bulunmaktadır. Örneğin blog uygulamalarında blog yazarının kontrolü bulunmaktadır. Forum uygulamalarında, üyelik sistemi, yeni başlık oluşturmak, üyelerin postalarını onaylamak veya silmek gibi moderatöre verilmiş yetkiler bulunmaktadır. Bu tür bir uygulamanın gerçekleşmesi için belirli bir insan gücüne ihtiyaç bulunmaktadır. Kamu yönetimindeki halkla ilişkiler birimlerinde bu tür teknolojik uygulamalar için personel istihdamı da bir sorun olarak ortaya çıkmaktadır. Genel kamuya yönelik forum veya blog uygulaması bulunmasa da intra-net üzerinden bu tür çalışmaların gerçekleştirildiği bilinmektedir. Örneğin, Maliye Bakanlığı nda yakın zamana kadar bulunan intra-net sistemi içindeki forum uygulaması yönetimle ilgili çeşitli eleştiriler ortaya çıkınca kaldırılmıştır. Hizmetle ilgili sorular ve çözümlerinin tartışılması için oluşturulan bu uygulamanın başına gelenler kamu yönetiminde eleştirilere yönelik zihniyet kalıplarını çok açık göstermektedir. Bir diğer örnek olan Adalet Bakanlığı nın Ulusal Yargı Ağı Projesi çerçevesinde oluşturduğu ve 2005 yılından beri devam eden Beyaz Masa uygulaması ise intra-net üzerinden işlemeye devam etmektedir. Son olarak, sadece tanıma faaliyeti olarak halkla ilişkiler uzmanlarına önerilen uygulama blog ve forumların takibini içermektedir. Nasıl kitle iletişim araçlarının takibi halkla ilişkiler faaliyetleri içinde önemli bir yer tutmaktaysa, sosyal medyanın da aynı şekilde takibi gerekmektedir. Makalede ele alınan memurlar-net gibi forum uygulamaları halkla ilişkiler uzmanları tarafından mutlaka takip edilmeli ve oluşan gündemler izlenmelidir. Son dönemde bu tür forum veya bloglardaki tartışmaların geleneksel kitle iletişim araçlarının da gündemini belirlediği görülmektedir. Bu nedenle tartışılan sorunlar takip edilmeli ve daha da büyümeden çözüm aranmalıdır. Bu tartışma platformlarını göz ardı etmek sadece yöneticiler açısından alınabilecek tedbirlerin geciktirilmesine sebep olmaktadır. SONUÇ Makalede önemi vurgulanmaya çalışılan sosyal medya, halkla ilişkiler uzmanları için keşfedilmesi ve öğrenilmesi gereken yeni bir alan ortaya çıkartmaktadır. Kitle iletişim araçları ve yüzyüze iletişim faaliyetlerinin ikisine de çeşitli yönlerden benzeyen bu alan, kendine has yeni uygulamaları beraberinde getirmiştir. Sosyal medyanın ortaya çıkardığı etkileşimli alan örgütler ve kamuları arasındaki iletişimi arttıran bir yapı yaratmaktadır. Bu artan iletişim ortamında, örgütün toplumda kabulünü sağlama görevi yine halkla ilişkiler uzmanlarına düşmektedir. Kamu kurumları için sosyal ağlar vatandaşların düşüncelerini anlayabilmek için bir fırsat olarak değerlendirilmelidir. Sosyal ağlarda paylaşılan sorunlar, eleştiriler kamu yönetiminin uygulamalarını iyileştirmek ve geliştirmek için kullanılmalıdır. Diğer yönüyle kamu yönetiminin sosyal ağlarda yaptığı paylaşımlar, devlet-vatandaş ilişkilerindeki soğukluk ve mesafeyi azaltabilecek, samimi, gerçeği yansıtan bir içerikte sunulmasıyla, karşılıklı 13

14 Selçuk İletişim, 7, 1, 2011 kabulü ve iyi niyeti geliştirici etki yaratabilecek bir uygulamayı ortaya çıkartmaktadır. Halkla ilişkiler uzmanları bu iki örgütsel işlevi uygulayabilmek için sosyal medyaya yönelik çeşitli faaliyetler geliştirmektedirler. Kamu yönetimi için makalede, sosyal medya aktörlerine ulaşmayı sağlamak amacıyla, sosyal medya haber bülteni uygulaması önerilmektedir. Bunun dışında mevcut kurumsal internet siteleriyle ilişkilendirilerek, sosyal medya uygulamalarına yer verilmesi önerilmektedir. Özellikle Facebook ve Twitter üzerinden yapılan kurumsal paylaşımlar bu çerçevede düşünülmelidir. Önerilen son uygulama, hizmet alanıyla ilgili sosyal medya araçlarının takibidir. Özellikle tartışma gruplarına yönelik olarak doğru ve güvenilir bilgi akışının sağlanması, kamuoyunda oluşabilecek yanlış anlaşılmaların ortadan kaldırılmasını sağlamaya katkı yapacaktır. SONNOTLAR (1) Türkiye İstatistik Kurumu, Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırmasına göre, Nisan 2009 tarihinde hanelerin % 30 u internet erişim imkânına sahipken, Nisan 2010 sonuçlarına göre hanelerin % 41,6 sı İnternet erişim imkânına sahiptir (tuik.gov.tr, 2011). (2) MarcZukerberg, Time dergisinin her yıl düzenlediği Yılın Kişi anketinde birinci seçilmiştir (time.com, 2010). (3) Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Mersin, Sakarya, Samsun. KAYNAKLAR Aaron S (2010) Government Online: The Internet Gives Citizens New Paths to Government Services and Information Pew Internet & American Life Project, Washington. Akıncı-Vural B ve Coşkun G (2006) Yeni Teknoloji ve Halkla İlişkiler: Halkla İlişkiler Alanında İnternet Kullanımı Üzerine Bir Araştırma, II. Ulusal Halkla İlişkiler Sempozyumu, 21.Yüzyılda Halkla İlişkilerde Yeni Yönelimler, Sorunlar ve Çözümler, Nisan 2006, Kocaeli, , internetvehalklailiskiler.pdf Berkowitz E N (2007) The Evolution of Public Relations and the Use of the Internet: The Implications for Health Care Organizations, Health Marketing Quarterly, 24 (3/4), Brown R (2009) Public Relations and the Social Web, Kogan Page, London. Grunig J E ve Grunig L A (2005) Halkla İlişkiler ve İletişim Modelleri, Grunig, James (ed.) Halkla İlişkiler ve İletişim Yönetiminde Mükemmellik, Rota Yayınları, İstanbul, s Görpe S ve Mavnacıoğlu K (2010) The Most Admired Companies of Turkey Resarch: How They Use Social Media? An Analysisi of Their Social Media Strategy, Euprera Spring Symposium, Feb, , Ghent. google.com.tr/search?sourceid=navclient&hl=t r&ie=utf-8&rlz=1t4sunc_trtr356tr356 &q=the+mostr+admired+gorpe+mavnacioglu orumu ticle/0,28804, _ ,00.html ust_id= Kamu Kurumları İnternet Sitesi Kılavuzu (2006) kilavuzv1.pdf Kent M L (2008) Critical Analysis of Blogging in Public Relations, Public Relations Review, 34, Kocabay H (2007) Bir Dedikodu İletim Mekanı Olarak İnternet Sitelerinin Forumları, Millî 14

15 Kamu Yönetiminde Halkla İlişkiler ve Sosyal Medya (5-15) Folklor Derg, 75: millifolklor. com Mc Allister-Spooner S M (2009) Fulfilling the Dialogic Promise: A Ten-Year Reflective Survey on Dialogic Internet Principles, Public Relations Review, 35 (3), Osimo D (2008) Web 2.0 in Government: Why and How, European Commission Joint Research Centre Institute for Prospective Technological Studies, Luxemburg. Özdemir B P ve Aktaş Yamanoğlu M (2010) Türkiye deki Sivil Toplum Kuruluşları Web Sitelerinin Diyalojik İletişim Kapasiteleri Üzerine Bir İnceleme, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Derg, 1 (2), Özüpek M N (2010) Belediyelerin Halkla İlişkiler Çalışmalarında İnternet Kullanımı: Büyükşehir Belediyeleri Web Siteleri Üzerine Uygulamalı Bir Çalışma, Selçuk İletişim Derg. 6 (3), Phillips D ve Young P (2009) Online Public Relations: A Practical Guide to Developing an Online Strategy in the World of Social Media, CIPR, London. Sayımer İ (2008) Sanal Ortamda Halkla İlişkiler, Beta Yayınları, İstanbul. Scott D M (2010) The New Rules of Marketing and PR, John Wiley and Sons, New Jersey. Searson E M ve Johnson M A (2010) Transparency Laws and Interactive Public Relations: An Analysis of Latin American Government Web Sites, Public Relations Review, 36 (2), Smudde P M (2005) Blogging, Ethics and Public Relations: A Proactive and Dialogic Approach, Public Relations Quarterly, 50 (3), Solis B ve Breakenridge D (2009) Putting the Public Back in Public Relations, Pearson Education, New Jersey. Steyn P, Salehi-Sangari E, Pitt L, Parent M ve Berthon P (2010) The Social Media Release as a Public Relations Tool: Intentions to Use Among B2B Bloggers, Public Relations Review, 36 (1), Wilcox D L (2006) The Landscape of Today s Public Relations, Anàlisi (34), Yağmurlu A (2010) E-Halkla İlişkiler ve Bakanlık Uygulamaları, Selçuk İletişim Derg, 6 (2), Zerfass A, Moreno A, Tench R, Verčič D ve Verhoeven P (2009) European Communication Monitor Trends in Communication Management and Public Relations - Results of a Survey in 34 Countries, Brussels: EACD, Euprera. (www.communicationmonitor.eu). 15

16 KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK KAVRAMININ PAYDAŞ TEORİSİ VE İLETİŞİM YAKLAŞIMI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ: BANKALARIN BASIN BÜLTENLERİNE YÖNELİK BİR İÇERİK ANALİZİ Cihan Becan * ÖZET Günümüzde tüketici bilincinin artması, rekabet ortamının gelişmesi, çevre halkının işletmelerden beklentilerinin değişmesi, ürün ve hizmetlerin kalitesinin birbirine benzemesi karşısında kurumların ayakta kalabilmeleri, birtakım farklılıklara yönelmeleri ile gerçekleşebilmektedir. Rekabet avantajını sağlamak için farklılık oluşturmanın zorunluluk haline geldiği bu çağda, kurumsal sosyal sorumluluk anlayışı ile hareket eden şirketler, bu farklılaşma kriterini elde edebilmektedir. Bu çalışmada amaçlanan, Türkiye deki finans sektöründe faaliyet gösteren 5 önemli kuruluşun (Garanti Bankası, Türkiye İş Bankası, Yapı Kredi Bankası, Denizbank ve Türk Ekonomi Bankası) belirli paydaşlarına yönelik iletişim amaçları için kurumsal sosyal sorumluluğu basın bültenlerinde ne dereceye kadar kullanabildiğini karşılaştırmalı olarak ortaya koymaktır. Dolayısıyla bu çalışma, Türkiye Bankalar Birliği nin 2008 yılının Aralık verilerine göre aktif büyüklükleri bazında ilk beş özel sermayeli bankanın, web sayfalarında son iki yılda ( ) yayınlanan kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri ile ilgili basın bültenlerinin içerik analizini kapsamaktadır. Yapılan çalışmanın sonucuna göre, basın bültenlerinin çoğunlukla toplumsal faaliyetlere yoğunlaştığı ve özellikle sosyal topluluk / çevre ile müşterileri hedeflediği anlaşılmaktadır. Ayrıca bu çalışmanın sonucu, araştırma kapsamına alınan beş bankanın aynı stratejileri uyguladığını göstermektedir. Anahtar Kelimeler: Kurumsal Sosyal Sorumluluk, paydaş teorisi, basın bülteni, içerik analizi THE EVALUATION OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IN TERMS OF STAKEHOLDER THEORY AND COMMUNICATION APPROACH: A CONTENT ANALYSIS TOWARDS PRESS RELEASES OF BANKS ABSTRACT In today, the survival of the companies against awareness of consumers, development of competition environment, changing of community s expectations from businesses and the similarity of products and services quality to each other might be possible to direct their differences. In the era which it has become a necessity to create the difference in order to provide the competitive advantage, companies which act with the understanding of corporate social responsibility can have this criterion of differentiation. In this study it is aimed to display comparatively how five important banks (Garanti Bankası, Türkiye İş Bankası, Yapı Kredi Bankası, Denizbank ve Türk Ekonomi Bankası) in the Turkish financial industry use the corporate social responsibility for particular stakeholder-oriented communication objectives in their press releases. Accordingly, this study comprises the content analysis of press releases about corporate social responsibility activities which have been issued on the web sites of first five private-capital banks, based on total assets with reference to December data of 2008 year of the Banks Association of Turkey, in last two years ( ). With regard to the result of the study, it is proved that press releases heavily focus on societal activities and especially target to communities and customers. The result of this study also shows that five banks which have been examined within the research have implemented the similar strategies. Keywords: Corporate Social Responsibility, stakeholder theory, press release, content analysis. * Öğr. Gör., İstanbul Aydın Üniversitesi Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu

17 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kavramının Paydaş Teorisi (16-35) GİRİŞ Şirketler, 20. yüzyılın başlarından ortalarına kadar çoğunlukla kendilerini birer ekonomik varlık olarak görmeleri ile birlikte sadece ürettikleri ürünleri satma gayreti içerisinde hareket etmişlerdir. Bu dönemlerde talebin arzdan daha fazla olması nedeniyle güç dengesi kurumların lehine olmuştur. Dolayısıyla şirketler sürekli karını artırma çabası gösterip, satış odaklı faaliyetlerin ötesine geçememiştir. Ancak 1970 li yıllardan itibaren rekabet anlayışının değişmesi ve teknolojik gelişmelerin kendini göstermesi, kurumları yeni anlayışlara yöneltmeye ve farklı stratejiler geliştirmeye zorlamıştır. Bu dönemden itibaren artık ürün ve hizmetler birbirine daha çok benzemeye başlarken, bu ürün ve hizmetlerin topluma nasıl bir değer sunduğu da gündeme gelmiştir. Buna paralel olarak işletmelerin sadece ürün ya da hizmet üreterek değil müşterileri için bir değer sunarak varlıklarını sürdürebileceklerinin farkına varması, tüketici bilincinin artması, çevre halkının işletme faaliyetleri ile ilgili daha fazla bilgi talep etmesi, çalışma koşullarına yönelik duyarlılığın yükselmesi gibi kritik gelişmeler kurumların faaliyetlerinin yeniden şekillenmesine etken olmuştur. Bu gelişmeler aynı zamanda güç dengesinin, kurumlardan hedef kitlesine doğru kaymasını sağlamıştır. Biraz önce bahsedilen bu gelişmeler, işletmelerin artık sadece ekonomik bir varlık değil sosyal birer kuruluş olarak da değerlendirilmesini zorunlu kılmıştır. Bunun en önemli nedeni, şirketlerin kar elde etmelerinin yanında topluma karşı bazı yükümlülüklerinin de olmasında yatmaktadır. Bu nedenden ötürü günümüzde şirketleri başarılı ve değerli kılan ölçüt sadece ürettikleri ürün veya hizmetin kalitesi değil topluma sürekli kazandırdıkları değerlerdir. Diğer bir deyişle, şirketlerin fark yaratabilmesi ancak topluma yönelik görev ve sorumlulukları yerine getirmek, çalışanların ve toplumun çıkarlarını muhafaza etmek ve bunlar arasında dengeyi sağlamak ile mümkün olmaktadır. Bu noktada daha fazla önem kazanan ve yadsınamaz bir konuma ulaşan sosyal sorumluluk kavramı, sosyal paydaşların ihtiyaçları ve beklentileri dikkate alınarak oluşturulan stratejilerle, şirketlerin onların nezdinde kurumsal vatandaş olarak algılanmasını, itibarını daha da artırmasını ve sonuçta sosyal bir kuruluş olarak hafızalarda yer almasını sağlamaktadır. Günümüz toplumu, zaman geçtikçe şirketlerin sosyal sorumluluk üstlenmeleri hususunda daha fazla baskı gösterirken sadece kar anlayışı ile hareket eden işletmelerin hayatta kalma olasılığı daha da düşmektedir. Artık işletmeler sosyal eğilimlerden önemli ölçüde etkilenerek yasal, ahlaki ve insani boyutlar taşıyan kararlar alırken, bir takım kısıtlamaları da beraberinde getiren çevresel faktörleri de göz önüne almak durumunda kalmaktadır. Bundan dolayı rekabet ortamında varlıklarını korumak isteyen şirketlerin, toplumun her türlü ihtiyaç ve isteklerine duyarsız kalmaması, çevreyi koruması ve ahlaki davranışlar içinde bulunması bir zorunluluk haline gelmiştir. Toplum tarafından gelen bu baskılar, işletmelerin davranış standartlarını değiştirmesine ve sorumluluklarını sosyal çevreyi de kapsayacak şekilde yeniden tanımlamasına ön ayak olmuştur. Bu nedenle işletmelerin sadece ekonomik değil sosyal yükümlülükleri de devreye girmekte ve şirketlerin, bunları en iyi şekilde uygulamaları için ciddi gayret göstermeleri gerekmektedir. Hele ki iletişimin öneminin daha da arttığı günümüzde şirketler, sosyal sorumluluk kavramının da öne çıkması ile birlikte, faaliyet gösterdikleri iç ve dış çevrenin önceliklerine yoğunlaşmaya başlamışlardır. Özellikle bu dönemde şirketlerin, çok önemli iki husus olan dürüstlük ve güvenirlik kavramlarına dikkat ettikleri söylenebilir. Bu kavramlar bilhassa, son zamanlarda kurumların stratejilerinde önemli bir yer edinen kurumsal sosyal sorumluluk anlayışı ile birbirine bağlı bir ilişki içerisindedir. Bu ilişkinin öneminin farkında olan işletmeler, dolayısıyla ekonomik faaliyetlerinin yanında toplumsal sorunlara duyarlı bir biçimde yaklaşacak ve hedef kitlelerinin zihninde daha farklı bir konuma gelecektir. İletişim sürecinin önemli bir parçası olan ve bu çalışma konusunda yer alan kurumsal sosyal sorumluluk kavramının, neden gündeme geldiği sorusunun cevabı da aslında burada yatmaktadır. Bir organizasyonun kurumsal iletişimdeki başarısını sağlayan faktörlerden birisi olarak, hem iç hem de dış iletişimde dengeyi sağlayabilen kurumsal sosyal sorumluluğun etkili bir şekilde uygulanabilmesi gösterilmektedir. 17

18 Selçuk İletişim, 7, 1, KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK KAVRAMI Kurumsal sosyal sorumluluk kavramı, son zamanlarda toplumsal değişimlerin yaşanması ile beraber dünyanın pek çok yerindeki şirketlerin önemle üzerinde durduğu hususlardan biri haline gelmiştir. Bu kavramın giderek iş dünyasında bir gereklilik haline gelmesi sonucunda literatürde de çok önemli bir yer kaplayarak çeşitli tanımlamalar getirilmiş, kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerine zemin hazırlayan koşullara dikkat çekilmiştir. Kurumsal sosyal sorumluluk kavramı, yeni bir terim olmamasına rağmen gösterilen ilgi düzeyi sürekli olarak artmaktadır. Bu artışa bağlı olarak literatürde çok farklı tanımlamaların mevcut olduğu görülmektedir. Kurumsal sosyal sorumluluk, işletmelerin sadece kar amacı gütmeyip bu faaliyetlerinin dışında topluma karşı sorumluluklarını yerine getirmeye yönelik çalışmalarda bulunmak olarak tanımlanmaktadır (Carroll 1979: 497). Theaker (2008) a göre kurumsal sosyal sorumluluk, şirketin sadece kendi menfaatlerini gözetmek yerine, içinde bulunduğu toplumun çıkarlarına hizmet etme çabasına yönelik faaliyetlerdir. Peltekoğlu (2001) ise kurumsal sosyal sorumluluğu, karar verenlerin kendi çıkarları ile birlikte toplumun refahını koruyan ve geliştiren eylem yapma zorunluluğu şeklinde ifade etmektedir. Başka bir tanıma göre kurumsal sosyal sorumluluk, toplumun refahını sağlamak amacıyla bir işletmenin ana iş faaliyetleri ve paydaşları ile ilişkileri çerçevesinde toplumsal ve çevresel değerlerin bütünleşmesi olarak aktarılmaktadır (O Riordan ve Fairbrass 2008: 747). Kurumsal sosyal sorumluluk farklı bir tanıma göre, karar verici konumunda olanların kendi çıkarlarının yanında toplumun genel çıkarlarını göz önüne alacak, geliştirecek ve koruyacak faaliyetlerin yapılmasındaki zorunluluk şeklinde ortaya konulmaktadır (Usta ve Pırnar 2009: 8). Seeger ve Hipfel (2007: 156) e göre kurumsal sosyal sorumluluk, sınırlı hayırseverlik faaliyetleri doğrultusunda bir takım sosyal değerlere ve konulara katılma anlamına gelmektedir. L Etang (1994: 117) kurumsal sosyal sorumluluk kavramını bir şirketin belli bir görev ve yükümlülük anlayışı doğrultusunda uygulaması gereken faaliyetlerin bütünü olarak tanımlamaktadır. Repka (2004: 3) ise kurumsal sosyal sorumluluk kavramına biraz daha farklı bir açıdan bakarak, her hangi bir şirketin çalışanları ve aileleri ile beraber bulunduğu çevrenin ve toplumun yaşam kalitesini artırırken, ekonomik gelişime katkı sağlamadaki bağlılık olarak tanımlamaktadır. Diğer bir tanıma göre kurumsal sosyal sorumluluk, değerlerin sosyal sorumluluk çerçevesinde yürütülen politikalara, kararlara ve programlara yön verdiği, bir kurumun ahlaki gelişim düzeyinin yansımasıdır (Bronn ve Vrioni 2001: 212). Başka bir tanımda kurumsal sosyal sorumluluk iki kısma ayrılmaktadır. Birincisi, şirketin faaliyetlerinden etkilenen ya da bir kuruluşun etkin olarak faaliyet yapmasını etkileyebilenler ile o şirketin faaliyetleriyle ilgili bütün ilişkileri planlamak sorumluluğunu; ikincisi de bir kuruluşun sosyal ve siyasal değişikliğe yönelik olarak planladığı ve uyguladığı yanıtı içermektedir (Okay ve Okay 2002: 618). Tüm bu tanımların ortak yanı, işletmelerin ekonomik işlevlerinin yanı sıra sosyal alanda da toplumsal refah düzeyinin korunması ve onun yükseltilmesine katkıda bulunmaları beklentisidir (Bulut 2009: 119). Bu tanımlar ışığında şöyle söylenebilir ki kurumsal sosyal sorumluluk, temel itibariyle şirketin faaliyetleri yapmasında etkili olan kişiler ile şirketlerin faaliyetlerinden etkilenen paydaşları arasındaki karşılıklı yarara dayalı ilişkileri kapsayan bir kurum felsefesi yaklaşımıdır. 2. KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUĞUN ÖNEMİ Hedef kitleler kurumları çeşitli açılardan değerlendirerek, şirketlerin itibarları konusunda bir yargıya ulaşmaktadırlar. Özellikle enformasyonun yetersiz olduğu bir pazarda, hedef kitleler kurumlar ile ilgili değerlendirmelerini pazar, finansal, kurumsal ve strateji olmak üzere dört noktayı göz önüne alarak yapmaktadır. Bu kurumsal işaretleri oluşturan önemli kategorilerden bir tanesi de kurumsal sosyal sorumluluktur (Fombrun ve Shanley 1990: 237). Bu noktada bilgilerin yeterli olmadığı bir pazar ortamında, hedef grupların şirketleri değerlendirmek için sosyal sorumluluk faaliyetlerine de bir kriter olarak baktıkları açıkça görülmektedir. 18

19 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kavramının Paydaş Teorisi (16-35) Kurumsal itibarın oluşması ve geliştirilmesinde sosyal sorumluluğun önemini kavramak için, itibar ölçüm skalalarına ve itibar sıralama kriterlerine bakmak yararlı olacaktır. Çünkü kurumsal itibarı değerlendirmek için geliştirilen ölçeklerde, sosyal sorumlulukla ilgili kıstaslara ağırlıklı bir biçimde yer verilmektedir. Bu durum, sosyal sorumluluğu göz ardı ederek kurumsal itibarın ölçülemeyeceğinin, oluşturulamayacağının ve yönetilemeyeceğinin açık bir göstergesidir (Bakan ve Kalender 2007: 362). Yapılan bir çalışma kapsamında işletmelerin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerine yönelik tutum ve davranışları araştırıldığında, birçok katılımcı büyük işletmelerin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerinde bulunmaları gerektiğini vurgulamışlar ve bu işletmelerin tüketicilerden aldıklarını tekrar tüketicilere ya da çevrelerindeki paydaşlara vererek birtakım alanlara destekte bulunmaları gerektiğini savunmuşlardır. İşletmelerin gerçekleştirdikleri kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri, tüketicilerin gözünde olumlu etki yaratmakta ve bu sayede şirket itibarında ve marka değerinde artış gözlemlenmektedir. Katılımcılara göre, kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerinde bulunan işletmeler, marka imajı daha yüksek ve daha güvenilir işletmeler olarak algılanmaktadırlar (Atakan ve İşçioğlu 2009: 43). Bu bilgiler ışığında kurumsal sosyal sorumluluk konusuna önem veren işletmelerin elde edeceği kazanımlar aşağıda şu şekilde sıralanmaktadır (Özüpek 2008: ): 1. Daha iyi bir sosyal çevre yaratmak hem topluma hem de işletmeye fayda sağlamaktadır. Toplum açısından duruma bakıldığında, sosyal sorumlulukların yerine getirilmesiyle daha iyi bir çevre ve iş fırsatları yaratılmış olacaktır. Kurum açısından duruma bakıldığında ise daha fazla iş gücü kaynağı bulacak ve ürettiği ürün veya hizmetlerine daha kolay tüketici çekecektir. 2. Sosyal hareketlere işletmenin gönüllü olarak katılması bu konuda hükümetin daha sıkı düzenleme ve müdahalesine yol açacaktır. Böylece işletmeler daha fazla esnekliğe ve bağımsızlığa kavuşacaktır. 3. İşletmeler modern toplumla bağımlı sistemlerdir ve işletme ile toplum arasındaki karşılıklı bu bağımlılık, kurumun faaliyetini önemli şekilde etkilemektedir. İşletmenin çevresinde bulunan çıkar gruplarının istekleri tatmin edildiği ölçüde pazardaki varlığı da riske girmez. İşletmenin sosyal katılımı desteklemesinde kamuoyunun görüşü önemli bir rol oynamaktadır. Çünkü verimlilik amaçları yaşamın kalitesiyle bir arada beklenmektedir. 4. İşletmenin yenilikçi kapasitesi toplumsal sorunlara uygulanabilirse, geleneksel anlamda işletmeye maliyetli gibi gözüken bir takım çalışmalar işletmeye katkı sağlayabilir. Bazen toplumsal konulara tepki göstermek yerine önlem almak daha tutarlı ve daha az maliyetli olmaktadır. Bu nedenle kurumlar sosyal sorunlar baş göstermeden önce tedbirlerini alacak olursa, hem tepkiler azalacak hem de önlem almanın maliyeti azalacaktır. 5. Sosyal hareket, destekleyen bir halk imajı yaratmaktadır. Böyle bir imaj yaratan işletmeler tüketicileri, çalışanları ve yatırımcıları da çekebilmektedir. 6. İşletmeler güçlü, beşeri ve maddi kaynaklara sahiptir, özellikle toplumun bazı sorunlarını çözmek için kendi kaynaklarını kullanan işletmeler toplumda prestij sağlamaktadır. 7. Her yönüyle saygın ilişkileri hedefleyen işletme; iyileştirilmiş bir çevrede başarılı olabilmekte ve kazanç sağlayabilmektedir. 8. Sosyal sorumluluklarını yerine getiren işletmeler etik yükümlülüklerini tanımlayarak kamuoyunun değişen gereksinimlerini, beklentilerini ve işletmelerin yol açtığı sosyal sorunları çözmektedir. Bu sayılanlara ek olarak kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerinin işletmelere sağladığı diğer yararları şu şekilde sıralayabiliriz (Usta ve Pırnar 2009: 9): - Kurumların marka değerleri ve dolayısıyla piyasa değerlerini artırmaktadır. - Daha nitelikli çalışanı çekme, motive etme ve tutma imkanı doğurmaktadır. - Kurumsal öğrenme ve yaratıcılık potansiyelini yükseltmektedir. 19

20 Selçuk İletişim, 7, 1, Özellikle bu konularda hassas yatırımcılara ulaşma imkanı oluştuğundan hem hisse değerlerini artırmakta hem de borçlanma maliyetlerini düşürmektedir. - Yeni pazarlara girilmesinde ve müşteri sadakati sağlamada önemli avantajlar getirmektedir. - Verimlilik ve kalite artışına imkan vermektedir. - Risk yönetimini daha etkin bir düzeye çıkarmaktadır. - Toplumun ve kural koyucuların kurumun görüşlerine önem vermesi sağlanmaktadır. 3. KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUĞUN ALANLARI Kurumsal sosyal sorumluluk, topluma yönelik yükümlülüklerin bilinçli bir anlayış çerçevesinde yerine getirilmesi olarak değerlendirilebilmektedir. Dinamik bir yapıya sahip olan kurumsal sosyal sorumluluğun, toplumun değişen beklentileri ve değerleri ile beraber değiştiği ve buna bağlı olarak alanını genişlettiği görülmektedir. Bu alanlar, işletmelerin kurumsal sosyal sorumluluğun sınırlarını ve aynı zamanda kapsamını oluşturmaktadır. İşletmelerin bu bağlamda çalışanlara nitelikli iş ortamının sağlanması, tüketicilerin korunması, çevre kirliliğinin önüne geçilmesi ile yaşanabilir çevrelerin oluşturulması, paydaşlarının çıkarlarının korunması ve sosyal sorunların çözümü gibi bazı sorumluluk alanları söz konusu olmaktadır. Bu bölüm altında da işletmelerin sosyal sorumluluk alanları daha detaylı bir şekilde ele alınmaktadır Çevreye Karşı Sorumluluk Modern dünyanın en önemli problemlerinden birisi, çevre sorunları olarak karşımıza çıkmaktadır. Sanayileşme, nüfus artışı, kentleşme, ekonomide ve teknolojideki gelişmeler sonucunda ortaya çıkan sınırsız üretim mekanizması, kitle iletişim araçlarının etkisiyle ortaya çıkan tüketim kültürü ve bunun sonucu olarak insanların tatmin edilemez tüketim alışkanlığı edinmeleri çevre sorunlarının önlenmesini daha da zorlaştırmaktadır. Hava, su, toprak, deniz ve nehirlerde kirlenme, gürültü, fauna ve flora dengesinde bozulma, bioçeşitliliğin azalması, küresel ısınma, katı ve sıvı atık sorunu gibi çevresel sorunların tehdit edici hale geldiği görülmektedir (Öztürk 2009: 167). Sözü edilen bu gelişmelerin, sürekli bulunduğu ortam ile etkileşim içinde bulunan işletmelerin göz ardı edemeyeceği konular haline geldiği söylenebilir. Bir zamanlar işletmelere göre çevre, atıkların bedelsiz olarak boşaltıldığı bir yer olarak görülürken, hayat standartlarının önem verildiği günümüzde çevrenin korunmasına yönelik faaliyetler önem kazanmıştır. Bu noktada işletmelerin, pazara hangi ürünleri sunmaları, bu ürünlerin içeriklerinde nelerin yer alması ve nasıl ambalajlanması gerektiği gibi çeşitli konuları dikkate almaya başladıkları belirtilmektedir. Tüketicilerin artan çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik beklentileri şirketlerin, buna paralel olarak üretim süreçlerinden satış sonrasına kadar faaliyetlerinin her aşamasında çevre kirliliğine duyarlı hale gelmesine etken olmuştur (Kleiner 1991: 39). Günümüze bakıldığında şirketlerin, sosyal sorumluluk projesi olarak en çok çevre sorunlarına ilişkin çalışmalar yürüttükleri gözlemlenmektedir. İşletmelerin çevre ile ilgili sosyal sorumluluk kampanyaları 1999 yılında yüzde 35 iken 2002 yılında bu oran yüzde 45 e çıkmıştır (Öztürk 2009: 178). Özetle belirtmek gerekirse, bugün işletmelerden artık bir taraftan ürün ve hizmet üretirken, diğer taraftan toplum içerisinde sahip olduğu sosyal konum itibariyle önceden tedbir alıp çevreyi kirletmemesi ve buna yönelik çalışmaları desteklemesi beklenmektedir. Genel itibariyle üretim süreçleri esnasında doğaya zarar vermemek, doğaya zarar verebilecek tüm olasılıklara karşı önlemler almak, doğal kaynakları verimli kullanmak gibi tüm davranışlar işletmelerin çevreye karşı sosyal sorumluluklarını içermektedir. Böyle bir yaklaşım tarzı da işletmeleri, ekonomik bir birim olma anlayışından sosyal bir varlık kimliğine yöneltmektedir Tüketicilere Karşı Sorumluluk İşletmelerin en çok üzerinde durduğu sosyal sorumluluk alanlarından birisi, en önemli paydaş gruplarından tüketicilere karşı olan sosyal sorumluluklarıdır. Bunun en önemli nedeni de, her sektördeki işletmenin pazardaki varlığını sürdürebilmesinin ve amacına ulaşabilmesinin tüketicilerden geçmesinden kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla, kaliteli ürün ve hizmetlerin sunulmasının yanı sıra, tüketicilerin her türlü 20

AUTHORS INSTRUCTIONS Medya Kuruluşları Sosyal Paylaşım Ağlarını Neden Kullanır?

AUTHORS INSTRUCTIONS Medya Kuruluşları Sosyal Paylaşım Ağlarını Neden Kullanır? AUTHORS INSTRUCTIONS Medya Kuruluşları Sosyal Paylaşım Ağlarını Neden Kullanır? İhsan Karlı Faculty Of Communication, Kocaeli University, Umuttepe Cympus, Kocaeli, Türkiye ihsankarli@yahoo.com Keywords:

Detaylı

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL MEDYANIN TÜKETİCİ DAVRANIŞLARINA ETKİLERİ: TÜRKİYE DEKİ SOSYAL MEDYA KULLANICILARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Hazırlayan Mahmut Sami

Detaylı

KÜLTÜR VE TURİZM TANITIMINDA BİR ARAÇ OLARAK İNTERNET KULLANIMI. Hazırlayanlar: Mustafa ÇAKIR Ali Erdem YALÇİN

KÜLTÜR VE TURİZM TANITIMINDA BİR ARAÇ OLARAK İNTERNET KULLANIMI. Hazırlayanlar: Mustafa ÇAKIR Ali Erdem YALÇİN KÜLTÜR VE TURİZM TANITIMINDA BİR ARAÇ OLARAK İNTERNET KULLANIMI Hazırlayanlar: Mustafa ÇAKIR Ali Erdem YALÇİN Kültür ve Turizm Tanıtımında Bir Araç Olarak Internet Kullanımı ÖNSÖZ... II ÖZET... III GİRİŞ...

Detaylı

BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ

BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı DPT Yayın No: 2826 BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ 2011 Haziran 2011 ISBN: 978-975-19-5171-7 Devlet Planlama

Detaylı

YEREL YÖNETİMLERİN VARLIK NEDENİ OLARAK HALKLA İLİŞKİLER

YEREL YÖNETİMLERİN VARLIK NEDENİ OLARAK HALKLA İLİŞKİLER YEREL YÖNETİMLERİN VARLIK NEDENİ OLARAK HALKLA İLİŞKİLER Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Cilt 4, Sayı 5, 2013 ISSN : 1309-4289 M. Akif ÖZER Doç. Dr., Gazi Üniversitesi,

Detaylı

ACADEMICIANS MOTIVATION FOR BEING ONLINE ON THE SOCIAL NETWORK: A FACEBOOK EXAMPLE

ACADEMICIANS MOTIVATION FOR BEING ONLINE ON THE SOCIAL NETWORK: A FACEBOOK EXAMPLE DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ SAYI 40, NİSAN 2014 AKADEMİSYENLERİN SOSYAL AĞLARDA BULUNMA MOTİVASYONLARI: FACEBOOK ÖRNEĞİ 1 Araş. Gör. Dr.,Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi, srknbcr@gmail.com

Detaylı

ÜNİVE A RS R İT A E M S İ R A M Marmara 3 188

ÜNİVE A RS R İT A E M S İ R A M Marmara 3 188 A İ N Ü VER A A M R R ESİ SİT Marmara 3 8 18 M Marmara İletişim Dergisi Ocak 2011 Sayı: 18 Marmara İletişim Dergisi Sayı: 18 Ocak 2011 İstanbul Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi ISSN: 1300-4050 Sahibi

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI (SİBER SUÇLAR) Planlama Uzmanlığı Tezi OĞUZ TURHAN. Nisan 2006 Ankara

T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI (SİBER SUÇLAR) Planlama Uzmanlığı Tezi OĞUZ TURHAN. Nisan 2006 Ankara T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ BİLGİSAYAR AĞLARI İLE İLGİLİ SUÇLAR (SİBER SUÇLAR) Planlama Uzmanlığı Tezi OĞUZ TURHAN Nisan 2006 Ankara ÖZET Planlama Uzmanlığı

Detaylı

Uzaktan Eğitim, Uzaktan Eğitim Teknolojileri ve Türkiye de Bir Uygulama

Uzaktan Eğitim, Uzaktan Eğitim Teknolojileri ve Türkiye de Bir Uygulama Uzaktan Eğitim, Uzaktan Eğitim Teknolojileri ve Türkiye de Bir Uygulama Tankut ASLANTAŞ Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği ABD, Ankara info@tankutaslantas.com ÖZET İletişim

Detaylı

Kırgızistan da Üniversite Gençliği ve İnternet: Bir Kullanımlar ve Doyumlar Araştırması

Kırgızistan da Üniversite Gençliği ve İnternet: Bir Kullanımlar ve Doyumlar Araştırması Kırgızistan da Üniversite Gençliği ve İnternet: Bir Kullanımlar ve Doyumlar Araştırması Bünyamin Ayhan * Şükrü Balcı * Özet: Bilgi çağı olarak tanımlanan bu çağda yeni iletişim aracı olarak internetin,

Detaylı

YENİ BİR İLETİŞİM ORTAMI OLARAK SOSYAL MEDYA: EGE ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

YENİ BİR İLETİŞİM ORTAMI OLARAK SOSYAL MEDYA: EGE ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA Journal of Yasar University 2010 20(5) 3348 3382 ÖZET YENİ BİR İLETİŞİM ORTAMI OLARAK SOSYAL MEDYA: EGE ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA SOCIAL MEDIA AS A NEW COMMUNICATION ENVIRONMENT:

Detaylı

KMÜ Sosyal ve Ekonomi k Araştırmalar Dergi si 15 (25): 15-24, 2013 ISSN: 1309-9132, www.kmu.edu.tr

KMÜ Sosyal ve Ekonomi k Araştırmalar Dergi si 15 (25): 15-24, 2013 ISSN: 1309-9132, www.kmu.edu.tr KMÜ Sosyal ve Ekonomi k Araştırmalar Dergi si 15 (25): 15-24, 2013 ISSN: 1309-9132, www.kmu.edu.tr Gelişen Dünya da Turizm Sektörünün Yeri Muhammed KARATAŞ 1 Serap BABÜR 2 1 Akdeniz Üniversitesi, İktisadi

Detaylı

Key words: Viral marketing, marketing on internet, word-of-mouth communication.

Key words: Viral marketing, marketing on internet, word-of-mouth communication. Viral Pazarlama veya İnternet Üzerinde Ağızdan Ağıza Reklam: Kuramsal Bir Çerçeve* Viral Marketing Or Word-Of-Mouth Advertising On Internet: A Theoretical Framework Yrd.Doç.Dr.Metin ARGAN** Öğr.Gör. Mehpare

Detaylı

DİJİTAL OYUNLAR ve ÇOCUKLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

DİJİTAL OYUNLAR ve ÇOCUKLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ DİJİTAL OYUNLAR ve ÇOCUKLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Doç. Dr. Ayşen GÜRCAN Uzm. Yrd. Serdar ÖZHAN Uzm. Yrd. Rahmet USLU ANKARA, KASIM-2008 1 GİRİŞ Bilgi çağında ve bilgi toplumunun oluşmasında şüphesiz en önemli

Detaylı

Sosyalleşmenin Yeni Yüzü: Sosyal Paylaşım Ağları

Sosyalleşmenin Yeni Yüzü: Sosyal Paylaşım Ağları Sosyalleşmenin Yeni Yüzü: Sosyal Paylaşım Ağları N. Emel DİLMEN, Sertaç ÖĞÜT İletişim Fakültesi,Marmara Universitesi,Nişantaşı, İstanbul,Türkiye edilmen@marmara.edu.tr,sertacogut@marun.edu.tr New Face

Detaylı

ETKİ BAĞLAMINDA SOSYAL MEDYADA ÖLÇÜMLEME ÇALIŞMALARINA BAKIŞ: TÜRKİYE DEKİ AJANSLAR ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

ETKİ BAĞLAMINDA SOSYAL MEDYADA ÖLÇÜMLEME ÇALIŞMALARINA BAKIŞ: TÜRKİYE DEKİ AJANSLAR ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA ETKİ BAĞLAMINDA SOSYAL MEDYADA ÖLÇÜMLEME ÇALIŞMALARINA BAKIŞ: TÜRKİYE DEKİ AJANSLAR ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA SOCIAL MEDIA MEASUREMENT STUDIES WITHIN THE CONTEXT OF IMPACT: A RESEARCH ON AGENCIES IN TURKEY

Detaylı

Türkiye de Kurumsal Sosyal Sorumluluk Değerlendirme Raporu

Türkiye de Kurumsal Sosyal Sorumluluk Değerlendirme Raporu Türkiye de Kurumsal Sosyal Sorumluluk Değerlendirme Raporu Değerli Okur, Türkiye de Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) kavramının durumunu incelemeyi ve KSS konusunda Türkiye için bir dayanak noktası tanımlamayı

Detaylı

T.C. ERCĐYES ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ SOSYAL MEDYANIN GELĐŞĐMĐ VE ĐLETĐŞĐM FAKÜLTESĐ ÖĞRENCĐLERĐNĐN SOSYAL MEDYA KULLANIM ALIŞKANLIKLARI

T.C. ERCĐYES ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ SOSYAL MEDYANIN GELĐŞĐMĐ VE ĐLETĐŞĐM FAKÜLTESĐ ÖĞRENCĐLERĐNĐN SOSYAL MEDYA KULLANIM ALIŞKANLIKLARI T.C. ERCĐYES ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ SOSYAL MEDYANIN GELĐŞĐMĐ VE ĐLETĐŞĐM FAKÜLTESĐ ÖĞRENCĐLERĐNĐN SOSYAL MEDYA KULLANIM ALIŞKANLIKLARI Tezi Hazırlayan Mustafa BOSTANCI Tezi Yöneten Doç.

Detaylı

DEMOKRATİK VE YENİ BİR KAMUSAL ALAN OLARAK SOSYAL MEDYA SOCIAL MEDIA AS DEMOCRATIC AND A NEW PUBLIC AREA

DEMOKRATİK VE YENİ BİR KAMUSAL ALAN OLARAK SOSYAL MEDYA SOCIAL MEDIA AS DEMOCRATIC AND A NEW PUBLIC AREA ANEMON Muş Alparslan Üni versi tesi Sosyal Bi li mler Dergisi ISSN: 2147-7655 Cilt:1 Sayı:2 Aralık: 2013 DEMOKRATİK VE YENİ BİR KAMUSAL ALAN OLARAK SOSYAL MEDYA SOCIAL MEDIA AS DEMOCRATIC AND A NEW PUBLIC

Detaylı

E-DEVLET ve DÜNYA ÖRNEKLERİ

E-DEVLET ve DÜNYA ÖRNEKLERİ E-DEVLET ve DÜNYA ÖRNEKLERİ Demokaan DEMİREL 1. E-Devlet İnsanlık, günümüzde bilgi ve iletişim teknolojilerinin hızlı gelişimi büyük bir değişim, değişimin ötesinde bir dönüşüm sürecindedir. Yeni toplum,

Detaylı

İNTERNET PERAKENDECİLİĞİNDE GÜVENİN SATIN ALMA NİYETİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

İNTERNET PERAKENDECİLİĞİNDE GÜVENİN SATIN ALMA NİYETİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI İNTERNET PERAKENDECİLİĞİNDE GÜVENİN SATIN ALMA NİYETİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Yüksek Lisans Tezi İuliia ZHADKO Tez Danışmanı Yrd. Doç.

Detaylı

İÇİNDEKİLER / CONTENTS

İÇİNDEKİLER / CONTENTS İÇİNDEKİLER / CONTENTS 5 11 27 43 57 79 96 111 132 151 167 178 196 YÖNETİMDEN YÖNETİŞİME: KAVRAMSAL BİR BAKIŞ A CONCEPTUAL LOOK FROM MANAGEMENT TO GOVERNANCE Doç.Dr. Yahya FİDAN İNSAN KAYNAKLARI DENETİMİ

Detaylı

T.C. ENSTİTÜSÜ EĞİTİM TEZ

T.C. ENSTİTÜSÜ EĞİTİM TEZ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÇALIŞMAA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ ANABİLİM DALI ÇALIŞMA EKONOMİSİ BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ AVRUPA BİRLİĞİ NDE HİZME TİÇİ EĞİTİM POLİTİKALARI:

Detaylı

KONUŞMA MAKALE MART 2013. Finans Sektöründe Tüketici Hukuku ve Uygulama Alanları Sempozyumu Açılış Konuşmaları

KONUŞMA MAKALE MART 2013. Finans Sektöründe Tüketici Hukuku ve Uygulama Alanları Sempozyumu Açılış Konuşmaları SAYI 84 MART 2013 KONUŞMA Finans Sektöründe Tüketici Hukuku ve Uygulama Alanları Sempozyumu Açılış Konuşmaları MAKALE Prof. Dr. Hüseyin Tatlıdil / Arş. Gör. Duygu İçen Sigorta Sektörünün Çok Boyutlu İlişki

Detaylı

Sosyal Girişimler ve Türkiye

Sosyal Girişimler ve Türkiye Sosyal Girişimler ve Türkiye İhtiyaç Analizi Raporu Tevfik Başak Ersen Derya Kaya Zeynep Meydanoğlu Sosyal Girişimler ve Türkiye İhtiyaç Analizi Raporu Tevfik Başak Ersen Derya Kaya Zeynep Meydanoğlu SOSYAL

Detaylı

DÜNYA BANKASI KREDİLERİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

DÜNYA BANKASI KREDİLERİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ ÜZERİNE BİR İNCELEME T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ DÜNYA BANKASI KREDİLERİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ ÜZERİNE BİR İNCELEME ÖNDER GÜMÜŞ DANIŞMAN: PROF.DR. Sibel

Detaylı

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu ARAŞTIRMA VE İNCELEME RAPORU RAPORUN KONUSU

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu ARAŞTIRMA VE İNCELEME RAPORU RAPORUN KONUSU T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu ARAŞTIRMA VE İNCELEME RAPORU RAPORUN KONUSU Madde ve Diğer Bağımlılıklar ile Mücadele Kapasitesinin ve Bu Bağlamda Türkiye Yeşilay Cemiyetinin Değerlendirilmesi

Detaylı

2015-2018 BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI

2015-2018 BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI 2015-2018 BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI BİLGİ TOPLUMU DAİRESİ BAŞKANLIĞI Aralık 2014 T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2015-2018 BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI Aralık 2014 Ankara İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...1

Detaylı

BELEDİYE HİZMETLERİ VE HİZMET KALİTESİNE YÖNELİK VATANDAŞ MEMNUNİYETİNİN ÖLÇÜMÜ (KONYA İL MERKEZİ ÖRNEĞİ)

BELEDİYE HİZMETLERİ VE HİZMET KALİTESİNE YÖNELİK VATANDAŞ MEMNUNİYETİNİN ÖLÇÜMÜ (KONYA İL MERKEZİ ÖRNEĞİ) T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BELEDİYE HİZMETLERİ VE HİZMET KALİTESİNE YÖNELİK VATANDAŞ MEMNUNİYETİNİN ÖLÇÜMÜ (KONYA İL MERKEZİ ÖRNEĞİ) Hazırlayan Kübra ŞAHİN Kamu Yönetimi

Detaylı

AR-GE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN TEŞVİKLER VE AR-GE GİDERLERİNİN UMS-TMS KAPSAMINDA MALİ TABLOLARA YANSITILMASI

AR-GE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN TEŞVİKLER VE AR-GE GİDERLERİNİN UMS-TMS KAPSAMINDA MALİ TABLOLARA YANSITILMASI Ams T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI MUHASEBE DENETİMİ BİLİM DALI AR-GE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN TEŞVİKLER VE AR-GE GİDERLERİNİN UMS-TMS KAPSAMINDA MALİ TABLOLARA

Detaylı