GSD HOLDİNG A.Ş. TARİH:09/11/1998

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GSD HOLDİNG A.Ş. TARİH:09/11/1998"

Transkript

1 TARİH:09/11/1998 BORSA BAŞKANLIĞI DUYURUSU: Borsa Yönetim Kurulu'nun tarihli toplantısında aldığı kararla, GSD Holding A.Ş. nin ,-TL nominal değerli 3. Tertip D grubu hisse senetleri tarihinden itibaren 1.000,-TL nominal değerli beher hisse için 8.000,-TL baz fiyat ve koduyla Borsamız Ulusal Pazarı'nda işlem görmeye başlayacaktır. Konuya ilişkin ayrıntılı bilgiler Ek-1 de, hisse senetlerinin Borsa dışında halka arzına ilişkin izahname Ek- 2 de, Şirket in bağımsız denetimden geçmemiş tarihli mali tabloları Ek-3 te yayımlanmaktadır. TARİH:11/11/1999 SOKSA GSD Holding A.Ş. 'nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. GSD Holding A.Ş. hissedarlarından Söksa Sinop Örme ve Konfeksiyon A.Ş. ye ait Şirketimiz hisselerinin Ana Faktoring Hizmetleri A.Ş. ye devredildiği ile ilgili Dünya Gazetesi nin 10 Kasım 1999 tarihli sayısında yer alan haberde belirtilen ve aynı gün Ana Faktoring den tarafımıza yazı ile bildirilen sözkonusu hisse devrinin, Söksa tarafından Şirketimize verilen ve Sermaye Piyasası Kurulu na bildirilen taahhütname çerçevesinde kabulü mümkün değildir. İlgili taraflara devrin kabulünün mümkün olmadığını bildirir yazılarımız iletilmiş olup ekte bilgilerinize sunulmaktadır. Tasarruf sahipleri ve kamunun gerçek ve doğru bilgilerle aydınlatılmasını teminen konuyu bilgilerinize arz ederiz. TARİH:08/12/1999 GSD Holding A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No:20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. GSD Holding A.Ş.'nin halen uygulamakta olduğu 1 Ocak-31 Aralık normal hesap döneminden 1 Nisan-31 Mart özel hesap dönemine geçmek amacıyla tarihinde Maliye Bakanlığı'na yaptığı başvurunun, şirketin faaliyet konusu ve başvuru yazısında belirttiği sebepler özel hesap dönemi tayinini gerektirmediği sonucuna varıldığından kabul edilmediği bildirilmektedir. Şirketimiz, sözkonusu başvuru yazısında; holding faaliyetleri ile uğraştığını, bu nedenle gelirlerinin ağırlıklı olarak iştiraklerinin dağıttığı kar paylarından oluştuğunu, ancak bu kar paylarının iştiraklerinden bir yıl gecikme ile aldığını, kendi ortaklarına ise iki yıl gecikme ile dağıtabildiğini, bu gecikmeyi önleyebilmek için 1 Nisan-31 Mart özel hesap dönemine geçmek istediğini belirtmişti. TARİH:08/12/1999 GSD Holding A.Ş. ile ilgili olarak Koç Menkul Değerler A.Ş. müşterilerinden Desa Deri San. ve Tic. A.Ş., D grubu adet GSD Holding A.Ş. hisse senetlerini satmak istediklerini bildirmiştir. TARİH:08/12/1999 GSD Holding A.Ş. ile ilgili olarak İdeteks Giyim Sanayi A.Ş. vekili Av. Nedim Durukan, D grubu adet GSD Holding A.Ş. hisse senetlerini satmak istediklerini bildirmiştir. TARİH:08/12/1999 GSD Holding A.Ş. ile ilgili olarak Sibel Mert vekili Av. Nedim Durukan, D grubu adet GSD Holding A.Ş. hisse senetlerini satmak istediklerini bildirmiştir. 1

2 TARİH:22/12/1999 ALNTF Alternatifbank A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No:20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. Yönetim Kurulu muzun 35 sayı ve tarihli kararıyla Bankamız ın sahip olduğu G.S.D. Holding A.Ş. ne ait ,-TL nominal değerli hissenin Sermaye Piyasası Kurulu ndan izin alınmak suretiyle İstanbul Menkul Kıymetler Borsası aracılığı ile satışının yapılmasına mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir. TARİH:11/01/2000 GSD Holding A.Ş. ile ilgili olarak Güneş Giyim San. A.Ş. vekili Av. Nedim Durukan, D grubu adet GSD Holding A.Ş. hisse senetlerini satmak istediklerini bildirmiştir. TARİH:14/01/2000 GSD Holding A.Ş. ortaklarından İsmail Selçuk Yıldırım, sahip olduğu ,-TL nominal değerli hisse senetlerini 1 yıl içinde Borsa'da satmak istediğini bildirmiştir. TARİH:17/01/2000 GSD Holding A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No:20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 11 Ocak 2000 tarihli İMKB Bülteni'nde Şirketimizle ilgili duyuruda "GSD Holding A.Ş. ile ilgili olarak Güneş Giyim San. A.Ş. vekili Av. Nedim Durukan, (D) grubu adet GSD Holding A.Ş. hisse senetlerini satmak istediklerini bildirmiştir" denmektedir. Bahis konusu hisseler, hisselerini satmak isteyen Şirket tarafından Şirketimize verilmiş olan ve Şirketimizin halka açılma aşamasında SPK'na ibraz edilerek izahnamede yer alan "...Şirketin halka açılma aşamasından itibaren en az on iki ay süre ile Borsa'da ya da herhangi bir şekilde 3. kişilere satmayacağımı/mızı..." şeklindeki taahhütnamesi uyarınca satılamazlar. Hissedar tasarruf sahiplerimizin haklarının korunmasını teminen ve gereğinin yapılması talebi ile durumu saygılarımızla bildiririz." TARİH:18/01/2000 GSD Holding A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No:20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır Ocak 2000 tarihli haftalık Barometre gazetesinin Borsametre ekinde şirketimiz hakkında yayımlanan "rüçhan hakkı kullanımında kısıtlamaya gidilerek sermaye arttırımı gerçekleştirilip, şirketin % 15'i yabancı bir ortağa satılacaktır." Şeklinde özetlenebilecek haber asılsız olup tekzip için ilgili gazeteye başvurulmuştur. TARİH:03/02/2000 ALNTF Alternatifbank A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No:20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. Bankamız portföyünde bulunan GSD Holding A.Ş.'ne ait Milyon TL nominal bedelli hisselerin tarihinde birinci ve ikinci seansta tamamı satılmıştır. 2

3 TARİH:03/02/2000 GSD Holding A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No:20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır tarihinde şirket yönetim merkezinde saat 17:00'de 2000/2 nolu yönetim kurulu toplantısı yapılmış ve aşağıdaki kararlar alınmıştır. Bağlı ortaklıklarımızdan GSD Yatırım Bankası A.Ş. tarafından 500 Milyar TL sermaye ile kurulması planlanan GSD Menkul Değerler A.Ş. ünvanlı şirkete 1 Milyon TL nominal değerde 1 adet nama yazılı hisse senedi karşılığı toplam 1 Milyon TL ile iştirake, Bu amaçla hazırlanan GSD Menkul Değerler A.Ş. ana sözleşmesi metninin kabulüne, şirket ana sözleşmesinin imzası için Akgün Türer ve Turhan Alpan'a yetki verilmesine, iştirak tutarı olan toplam 1 Milyon TL'nın muvazaadan ari olarak taahhüt edilerek; nakden ve defaten şirkete ödenmesine, GSD Menkul Değerler A.Ş.'nin kuruluşu ile ilgili bilcümle işlemlerin ikmali amacıyla Av. Murat Atım'a ana sözleşme metninde resmi makam ve merciiler tarafından istenilen değişiklikleri yapabilme yetkilerini içeren bir vekaletname tanzim edilmesine, katılanların oy birliği ile karar verilmiştir. TARİH:04/02/2000 GSD Holding A.Ş. nin tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında, kayıtlı sermaye tavanının 15 trilyon TL den 50 trilyon TL ye yükseltilmesine ve ana sözleşmenin buna ilişkin olarak 7. maddesi ile safi karın tanımını düzenleyen 27. maddesinin tadil edilmesine karar verildiği bildirilmiştir. Ana sözleşmenin söz konusu maddesinin eski ve yeni şekli ekte yayınlanmaktadır. TARİH:04/02/2000 GSD Holding A.Ş. ile ilgili olarak Av. Nedim Durukan'dan tarihinde gelen yazı aşağıya çıkarılmıştır. Müvekkilim İdeteks Giyim Sanayi A.Ş.'ne ait GSD Holding A.Ş.'nin Milyon TL nominal değerli hisse senetlerinin tamamı hiç alım yapılmadan tarihi itibariyle satışı tamamlanmıştır. TARİH:09/02/2000 GSD Holding A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No:20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. GSD Holding A.Ş. Yönetim Kurulu, 9 Şubat 2000 tarihli toplantısında, Şirket in yurtdışı bağlı ortaklığı GSD International Limited in % 25 hissesini, yine Şirket in bağlı ortaklığı GSD Yatırım Bankası A.Ş. ne, 11 Şubat 2000 tarihinde, Amerikan Doları peşin bedelle satmayı kararlaştırmıştır. Satılması kararlaştırılan hisselerin GSD Holding A.Ş. ne maliyeti ,-TL dır. Belirtilen hisse satışından sonra, GSD Holding A.Ş. nin GSD International Limited de sermaye payı kalmayacak, GSD International Limited in % 100 hissesi GSD Yatırım Bankası A.Ş. nde toplanmış olacaktır. 3

4 TARİH:22/02/2000 GSD Holding A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No:20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. GSD Holding A.Ş. hisse senetlerinin halka arzı sırasında Şirketimize verilen, SPK ya ibraz edilerek izahnamede yer alan belli bir süre ile hisse senedi arzı yapılmayacağına ilişkin taahhütnamelere uygun hareket edilmesi için Şirketimiz tarafından azami özen ve hassasiyet gösterilmektedir. Bu çerçevede, taahhütname veren ortaklarımıza ait hisseler bu süre için nezdimizde saklanmakta, dolayısıyla bu hisselerin herhangi bir şekilde tedavül etmesi mümkün bulunmamaktadır. 22 Şubat 2000 tarihli Finansal Forum gazetesinde Şirketimizle ilgili çıkan haberde satıldığı ve tedavüle girdiği iddia edilen Güneş Tekstil e ait hisse senetleri için de bu durum geçerli olup, söz konusu iddia gerçek dışıdır. Ayrıca, Alternatifbank A.Ş. halka arz öncesinde pay defterine kayıtlı ortaklarımız arasında yer almaktaydı. Dolayısıyla habere konu edilen hisseler Güneş Tekstil e ait olmayıp Alternatifbank A.Ş. nin kendi hissesidir. Alternatifbank A.Ş. tarafından bu hisselerle ilgili halka arz sırasında herhangi bir taahhütname verilmemiştir ve buna uygun olarak halka arz sonrası kendileri tarafından gerekli bildirimler yapılarak ve izinler alınarak hisse satış başvurusunda bulunulmuştur. Dolayısıyla, söz konusu haberde ifade edilen usulsüz hisse satışı iddiaları tamamen asılsızdır. TARİH: 02/03/2000 GSD Holding A.Ş.'nin tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda, olağan gündem maddelerinin yanısıra ana sözleşmenin 7. ve 27. maddelerinin tadili konularının da görüşüleceği 1999 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın Perşembe günü saat 15:30'da Kasap Sokak, No:17/B, Esentepe, İstanbul adresinde yapılmasına, Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda yeniden teşkil olunacak Denetim Kurulu'na A grubu pay sahiplerini temsilen seçilecek Denetim Kurulu üyeleri adaylarının belirlenmesi ve sözkonusu ana sözleşme maddelerinin tadili konusunun görüşüleceği A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Toplantısı ile sadece sözkonusu ana sözleşme maddelerinin tadili konusunun görüşüleceği B ve C Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Toplantılarının da aynı gün ve adreste sırasıyla saat 14:00, 14:30, 15:00'de yapılmasına karar verildiği bildirilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun ana sözleşmenin sözkonusu maddelerinin tadiline ve bundan sonraki ana sözleşme tadilinde yapılması gereken değişikliklere ilişkin yazısı ile onaylı tadil tasarısı ekte yayınlanmaktadır. TARİH: 02/03/2000 TEKST GSD Holding A.Ş. nin tarihinde gelen yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No:20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. GSD Holding A.Ş.'nin % oranında hissesine sahip olduğu bağlı ortaklığı GSD Dış Ticaret A.Ş.'nin 1999 yılı olağan genel kurulunda ,-TL tutarında nakit temettü dağıtılması, % oranında hissesine sahip olduğu bağlı ortaklığı GSD Factoring Hizmetleri A.Ş.'nin 1999 yılı olağan genel kurulunda ,-TL tutarında nakit temettü dağıtılması ve % 30 oranında hissesine sahip olduğu iştiraki Tekstil Bankası A.Ş.'nin 1999 yılı olağan genel kurulunda 1999 yılı karından ,-TL'nın daha sonra sermayeye ilave edilmek üzere dağıtılmaması kararlaştırılmıştır. TARİH: 07/03/2000 GSD Holding A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No:20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır Mart 2000 tarihli 122 sayılı Borsa Market dergisinde Şirketimiz GSD Holding ve hisse senetlerine ilişkin bazı söylenti, analiz ve yorumlara yer verilmiştir. Söylentilere dayandırılarak şirketimize yakın spekülatörlerin olduğu, tekstil ve konfeksiyon sektöründe bağlı ortaklık ve iştirakimizin bulunduğu söylenmektedir. Dergideki yazıda söylendiği gibi Şirketimize yakın herhangi bir spekülatör yoktur. Ayrıca GSD Holding iştirakleri arasında tekstil ve konfeksiyon sektöründe direkt olarak faaliyet gösteren bir şirket bulunmamaktadır. Şirketimizin %99.9 oranında sahibi bulunduğu GSD Dış Ticaret A.Ş. bir dış ticaret sermaye şirketidir. Her yıl yaklaşık olarak $ 600 Milyon civarında hazır giyim ihracına aracılık etmektedir. Bunun dışındaki iştirak ve bağlı ortaklıklarımız, GSD Bank, Tekstilbank, GSD Factoring, GSD Rant Leasing ve GSD Sigorta olup görüldüğü gibi Grubumuz ağırlıkla finans ve dış ticaret alanında ihtisaslaşmıştır. Özetle bu bilgileri içeren bir tekzip yazısı tarafımızca ilgili dergiye de gönderilmiştir. 4

5 TARİH: 08/03/2000 GSD Holding A.Ş.'nin tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda, 1999 yılı safi karından %5 oranında yasal yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan tutarın olağanüstü yedeklere ayrılmasının Genel Kurula teklifine karar verildiği bildirilmiştir. TARİH: 23/03/2000 GSD Holdign A.Ş. ile ilgili Güney Menkul Değerler Ticaret A.Ş. nden gelen yazıda; Şirketimiz müşterilerinden İsmail Selçuk Yıldırım ın daha önce satacağını bildirdiği ,-TL. nominal değerli hisse senetlerinin satışının tamamlandığını bildirmiştir. TARİH: 28/03/2000 RANTL TEKST GSD Holding A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No:20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. GSD Holding A.Ş.'nin % oranında hissesine sahip olduğu bağlı ortaklığı GSD Yatırım Bankası A.Ş.'nin 1999 Yılı Olağan Genel Kurulu'nda 1999 yılı karından TL birinci temettü ayrıldıktan sonra bu tutarın ortaklara dağıtılmayarak sermaye arttırımı sırasında kullanılmasına, kalan karın finansal yapının güçlendirilmesi amacıyla şirket bünyesinde bırakılmasına, % 80 oranında hissesine sahip olduğu bağlı ortaklığı GSD Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş.'nin 1999 yılı Olağan Genel Kurulu'nda 1999 yılı karından stopaj sonrası toplam nakit temettü dağıtılmasına, % oranında hissesine sahip olduğu bağlı ortaklığı Rant Finansal Kiralama A.Ş.'nin 1999 yılı Olağan Genel Kurulu'nda 1999 yılı karından TL tutarında hisse senedi şeklinde temettü dağıtılmasına, % 30 oranında hissesine sahip olduğu iştiraki Tekstil Bankası A.Ş.'nin 2000 yılına ait Olağanüstü Genel Kurulu'nda 28 Ocak 2000 tarihinde yapılan 1999 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında alınan karar gereği karın sermayeye ilavesi ile sermayenin TL'ndan TL'na çıkarılmasına karar verilmiştir. TARİH: 30/03/2000 GSD Holding A.Ş. nin tarihinde gelen yazı aşağıya çıkarılmıştır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No:20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. GSD Holding A.Ş.'nin 2000 yılı SPK bağımsız denetimini yapmak üzere Önce Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 1999 yılı ile ilgili olarak toplanacak olan Şirketimiz olağan genel kurulunun onayına sunulmasına karar verilmiştir. TARİH: 31/03/2000 GSD Holding A.Ş. nin tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı nda, 1999 yılı karından kar payı dağıtılmamasına ve ana sözleşmenin kayıtlı sermaye tavanının 50 trilyon TL ye çıkarılmasına ilişkin 7. ve karın tespiti ve dağıtımına ilişkin 27. maddelerinin tadil edilmesine karar verildiği, aynı gün yapılan A, B ve C Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Toplantılarında da ana sözleşmenin sözkonusu maddelerinin tadiline ilişkin Genel Kurul kararının onaylandığı bildirilmiştir. Ana sözleşmenin sözkonusu maddeleri ekte yayınlanmaktadır. TARİH: 31/03/2000 GSD Holding A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No:20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında, gündemin 9. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu'nca seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşu Önce Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin onaylanmasına oy birliği ile karar verildi. 5

6 TARİH: 24/04/2000 GSD Holding A.Ş. nin tarihinde gelen tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No:20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. % oranında hissesine sahip olduğumuz bağlı ortaklıklarımızdan GSD Factoring Hizmetleri A.Ş.'nin tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısında şirketin halihazırda tamamı ödenmiş ,-TL'ndan ibaret sermayesinin bu defa tamamı olağanüstü ihtiyatlardan karşılanmak üzere ,-TL arttırılarak ,-TL'na çıkarılmasına, bu hususun yerine getirilebilmesi için şirket ana sözleşmesinin 7. maddesinin değiştirilerek tadiline, Hazine Müsteşarlığı ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınarak işlemlerin ikmaline oybirliği ile karar verilmiştir. TARİH: 02/05/2000 RANTL GSD Holding A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No:20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. Şirketimizin 1 Mayıs 2000 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, bağlı ortaklığımız Rant Finansal Kiralama A.Ş.'nin halihazırda tamamı ödenmiş ,-TL'ndan ibaret sermayesi ,-TL kayıtlı sermaye tavanı içinde ,-TL'na çıkarılırken, artırılan ,-TL sermayenin 1999 yılı kar payından karşılanacak ,-TL tutarındaki kısmı ile ilgili ihraç olunacak hisse senetlerinden GSD Holidng A.Ş.'nin halihazırdaki % 52,48875 oranındaki hissesine karşılık gelen nominal ,-TL tutarındaki kısmı için yeni pay alma hakkının 1999 yılı kar payı kuponunu ibraz etmek suretiyle kullanılması ve nakden karşılanacak ,-TL tutarındaki kısmı ile ilgili ihraç olunacak hisse senetlerinden GSD Holding A.Ş.'nin halihazırdaki % 52,48875 oranındaki hissesine karşılık gelen nominal ,- TL tutarındaki kısmı için rüçhan hakkının yeni pay alma kuponunu ibraz ederek kullanılması kararlaştırılmıştır. TARİH: 09/05/2000 GSD Holding A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No:20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. Şirketimizin 30 Haziran 2000 ve 31 Aralık 2000 tarihleri itibariyle SPK standartlarına göre hazırlanacak mali tablolarının denetimine ilişkin Şirketimiz ile Önce Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. arasında bağımsız denetim sözleşmesi imzalanmıştır. TARİH: 10/05/2000 GSD Holding A.Ş. ortaklarından Han Konfeksiyon İplikçilik Kumaşçılık İhracat ve İthalat Ltd. Şti. sahibi olduğu, adet GSD Holding A.Ş. hisse senedini tarihine kadar İMKB'nda satmak istediğini bildirmiştir. TARİH: 10/05/2000 GSD Holding A.Ş. ortaklarından Doğuş Penye San. ve Tic. A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No:20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. Şirketimizin Yönetim Kurulu nun 8 Mayıs 2000 tarihli toplantısında, portföyümüzde mevcut GSD Holding A.Ş. hisse senetlerinden ,-TL nominal değerli kısmını İMKB Ulusal Satış Pazarı nda, Ulusal Satış Pazarı kuralları çerçevesinde Borsada dolaşıma çıkacak şekilde satılması kararı alınmış ve Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı na gerekli müsaadenin verilmesi ve kurul kayıt ücretinin tespit edilmesi için müracaat edilmiştir. 6

7 TARİH: 11/05/2000 GSD Holding A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No:20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. GSD Holding A.Ş. hissedarlarından, adet D grubu hamiline yazılı hisse senedi sahibi, Güneş Giyim Sanayi A.Ş. tarafından Şirketimize hitaben verilen halka arz sonrası 12 ay süreyle hisse arzı yapmayacağına dair taahhütnamenin geçersizliğinin tespiti talebiyle Güneş Giyim Sanayi A.Ş. vekili tarafından GSD Holding A.Ş. aleyhine İstanbul Asliye Ticaret Mahkemesi'nde dava açıldığı Şirketimize tebliğ olunmuştur. TARİH: 12/05/2000 GSD Holding A.Ş. ortaklarından Sibel Mert, sahibi olduğu ,-TL nominal değerli hisse senetlerinin satışının tarihi itibariyle tamamlandığını bildirmiştir. TARİH:29/05/2000 GSD Holding A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No:20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır tarihinde şirket yönetim merkezinde 2000/12 nolu yönetim kurulu toplantısı yapılmıştır. Toplantı gündemi Şirketimizin ticari merkez adresinin değiştirilmesidir. Toplantıda alınan karar aşağıdaki gibidir. Karar Müselles Sokak Santa İş Hanı Kat ¾ Esentepe, Şişli-İstanbul adresindeki şirket merkezinin Dikilitaş mahallesi Emirhan Caddesi No: 139 Beşiktaş İstanbul adresine nakli nedeniyle yeni şirket merkezi adresimizin ticaret siciline tescil ettirilmesine ve sair bilcümle işlemlerin ikmaline oybirliği ile karar verildi. TARİH:12/06/2000 GSD Holding A.Ş.'nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No:20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. Şirket merkezinin Müselles Sok. Santa İşhanı K: 3/4 Esentepe Şişli İstanbul adresinden Emirhan Cad. No: 139 Beşiktaş İstanbul adresine nakline ilişkin tarih ve 2000/12 sayılı şirket yönetim kurulu kararı tarihinde İstanbul Ticaret sicili Memurluğu'nca tescil edilmiştir. TARİH:21/06/2000 GSD Holding A.Ş. ile ilgili olarak Demir Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nden gelen yazıda, müşterilerinden Yusuf Karşı'nın sahibi olduğu ,-TL nominal değerli hisse senetlerinin İMKB'nda oluşacak fiyattan satmak istediği bildirilmiştir. TARİH:22/06/2000 GSD Holding A.Ş.'nin tarihinde gelen yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No:20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır tarihinde Demir Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından İMKB'na gönderilen yazıda müşterilerinden Yusuf Karşı'nın sahip olduğu ,-TL nominal değerdeki GSD Holding A.Ş. hisse senetlerini İMKB'nda oluşacak fiyattan satmak istediği bildirilmiştir. Kayıtlarımıza göre Şirketimizin Yusuf Karşı adında bir ortağı yoktur. 7

8 TARİH:23/06/2000 GSD Holding A.Ş. ile ilgili olarak Demir Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin müşterilerinden Yuşuf Karşı'dan gelen tarihli yazı aşağıya çıkarılmıştır. İlgi: tarihli dilekçem. İlgi'de kayıtlı dilekçem ile pay GSD Holding A.Ş. hisse senetlerinin satışı konusunda müsaade talebim olmuştur. Ancak İstanbul Mahkemeleri'nden verilmiş ve tarafıma yeddiemin sıfatıyla teslimini içeren mahkeme kararının tarafımdan yanlış yorumlanması sebebiyle böyle bir talepte bulunulmuştur. Daha sonra yaptığım incelemede böyle bir yanlışlığı tespit ettim. Yukarıda belirtilen nedenlerle sehven yapılan bu talebimden vazgeçtiğimi ve işleme alınmamasını bilgilerinize sunarım. TARİH:04/07/2000 GSD Holding A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No:20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. Şirketimiz in % oranında hissesine sahip olduğu bağlı ortaklığı GSD Factoring Hizmetleri A.Ş. nin tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında şirketin ,-TL olan sermayesinin, tamamı olağanüstü ihtiyatlardan karşılanmak üzere, ,-TL artırılarak ,-TL na çıkarılmasına karar verilmiştir. Belirtilen sermaye artırımından GSD Holding A.Ş. nin payına ,-TL düşmektedir. TARİH:04/07/2000 RANTL GSD Holding A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No:20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. Şirketimiz in % oranında hissesine sahip olduğu bağlı ortaklığı Rant Finansal Kiralama A.Ş. nin sermayesi, ,-TL kayıtlı sermaye tavanı içinde, ,-TL ndan ,-TL na çıkarılırken, nakden karşılanacak ,-TL tutarındaki kısmı ile ilgili olarak, Şirketimizin hissesine düşen ,-TL rüçhan hakkı kullanılmıştır. TARİH:14/07/2000 GSD Holding A.Ş. ile ilgili olarak Uteksport A.Ş.'nden gelen yazıda, vermiş olduğu satış yapmama taahhüdü sona erdiğinden, 1. tertip D grubu hamiline yazılı toplam ,-TL nominal değerli GSD Holding A.Ş. hisse senetlerini İMKB'nda 6 ay içinde satmak istediğini bildirmiştir. TARİH:07/08/2000 GSD Holding A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No:20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. Hit Hazır Giyim İmalat ve Ticaret A.Ş. vekili tarafından, Önol Akalın ın mülkiyetinde görülen D grubu ,-TL nominal değerli GSD Holding A.Ş. hisse senetlerinin Hit Hazır Giyim İmalat ve Ticaret A.Ş. nin mülkiyetinde olduğunun tespiti, bu konuda taraflar arasındaki muarazanın önlenmesi, Takasbank nezdinde bulunan hisse senetlerinin kendilerine teslimi için, İstanbul 5. Asliye Ticaret Mahkemesi nin 2000/844 esas numarası ile Önol Akalın ın yanısıra Şirketimiz aleyhine de dava açılmıştır. TARİH:14/08/2000 GSD Holding A.Ş. ortaklarından Orjin Deri Konfeksiyon Sanayi ve Ticaret A.Ş. sahip olduğu ,-TL nominal değerli, Aydınlı Konfeksiyon Sanayi ve Ticaret A.Ş. sahip olduğu ,-TL nominal değerli ve Orsan Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. sahip olduğu ,-TL nominal değerli hisse senetlerini 6 ay içinde satmak istediklerini bildirmişlerdir. 8

9 TARİH:15/08/2000 GSD Holding A.Ş. ile ilgili olarak Citibank N.A. Merkezi New York N.Y.'nin tarihinde gelen tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Konu: Cosmos Trust Series-Turkish Venture Fund un porföyünde bulunan GSD Holding A.Ş. hisse senetlerinin sermaye oranının bildirimi. Müşterilerimizden Nomura Bank (Luxembourg)'un alt hesabı olan Cosmos Trust Series-Turkish Venture Fund adına, tarihinde GSD Holding A.Ş. tarafından gönderilen ve bankamızın Takasbank A.Ş. nezdindeki aynen saklama hesabında bulunan nominal değerdeki GSD Holding A.Ş. hisse senetleri şirket sermayesinin % 'sını oluşturmaktadır. TARİH:25/08/2000 GSD Holding A.Ş. ortaklarından M. Murat Soycengiz sahibi olduğu TL nominal değerli hisse senetlerini 1 yıl içerisinde Borsa da satmak istediğini bildirmiştir. TARİH:28/08/2000 GSD Holding A.Ş. ortaklarından Tek Teknik Taşıma Turizm Ticaret A.Ş. sahibi olduğu TL nominal değerli hisse senetlerini Borsa'da satmak istediğini bildirmiştir. TARİH:13/09/2000 GSD Holding A.Ş. ile ilgili olarak Alfa Tema Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nden gelen tarihli yazı aşağıya çıkarılmıştır. Elimizde bulunan 1., 2., 3. tertip D grubu toplam ,-TL nominal değerli GSD Holding A.Ş. hisse senetlerini 6 ay içinde Tekstil Menkul Değerler aracılığı ile nominal değerinin altında olmamak kaydıyla İMKB'nde oluşacak fiyattan satmak istiyoruz. TARİH:26/09/2000 GSD Holding A.Ş. ortaklarından Tek Teknik Taşıma Turizm Ticaret A.Ş. sahip olduğu ,-TL nominal değerli hisse senetlerini satmak istediğini bildirmiştir. TARİH:30/10/2000 GSD Holding A.Ş. ortaklarından Cem Hakko sahibi olduğu ,-TL nominal değerli hisse senetlerini İMKB'nda satmak istediğini bildirmiştir. TARİH:01/11/2000 GSD Holding A.Ş. ortaklarından Modi-Teks Tekstil Export Sanayi ve Ticaret A.Ş., sahip olduğu ,- TL nominal değerli hisse senetlerini 6 ay içinde satmak istediğini bildirmiştir. 9

10 TARİH:02/11/2000 GSD Holding A.Ş. ile ilgili olarak GFC General Finans Menkul Değerler A.Ş.'nden gelen yazıda; Müşterilerinden Zadeks Tekstil Konfeksiyon ve Giyim Sanayi İth. İhr. A.Ş.'nin sahibi olduğu TL nominal değerli GSD Holding A.Ş. hisse senetlerini Borsa'da tarihine kadar satmak istediği bildirilmiştir. TARİH:02/11/2000 GSD Holding A.Ş. ile ilgili olarak GFC General Finans Menkul Değerler A.Ş.'nden gelen yazıda; Müşterilerinden Derkon Deri ve Konfeksiyon Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sahibi olduğu TL nominal değerli GSD Holding A.Ş. hisse senetlerini Borsa'da tarihine kadar satmak istediği bildirilmiştir. TARİH:06/11/2000 GSD Holding A.Ş. ortaklarından Mehmet Ali Genç sahip olduğu ,-TL nominal değerli hisse senetlerini satmak istediğini bildirmiştir. TARİH:07/11/2000 GSD Holding A.Ş. ortaklarından Görkem Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. sahibi olduğu ,-TL nominal değerli hisse senetlerini İMKB'nda 24 ay içinde satmak istediğini bildirmiştir. TARİH:08/11/2000 GSD Holding A.Ş. ortaklarından Nedim Kohen sahibi olduğu TL nominal değerli hisse senetlerini 1 yıl içinde İMKB'nda satmak istediğini bildirmiştir. TARİH:09/11/2000 GSD Holding A.Ş. ortaklarından İbrahim Ermiş Vekili Av. Nedim Durukan'dan gelen tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. Müvekkilim İbrahim Ermiş, GSD Holding A.Ş. hissedarlarından olup GSD Holding e ait; 1. tertip D grubu adet, 2. tertip D grubu adet, 3. tertip D grubu adet, Toplam adet hisse senedinin sahibidir. Yukarıda belirtilen hisse senetleri MNG Yatırım Menkul Değerler A.Ş. vasıtasıyla satmak istemekteyiz. TARİH:13/11/2000 GSD Holding A.Ş. ile ilgili olarak Alan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 'nden gelen yazıda; müşterilerinden Korutaş Tekstil San. ve Tic. A.Ş.'nin sahibi olduğu TL nominal değerli D grubu hisse senetlerini 1 yıl içinde İMKB'nda satmak istediği bildirilmiştir. 10

11 TARİH:13/11/2000 GSD Holding A.Ş. ile ilgili olarak Taner Triko Sanayi ve Ticaret nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Elimizde bulunan tertip, D grubu toplam TL nominal değerli GSD Holding A.Ş. hisse senetlerini 6 ay içinde Koç Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile, nominal değerinin altında olmamak kaydıyla İMKB nda oluşacak fiyattan satmak istiyoruz. TARİH:13/11/2000 GSD Holding A.Ş. ortaklarından Ermiş Giyim Sanayi A.Ş. sahibi olduğu D grubu TL nominal değerli hisse senetlerini 1 yıl içinde İMKB nda satmak istediğini bildirmiştir. TARİH:14/11/2000 GSD Holding A.Ş. ortaklarından Gökhan Özcan sahibi olduğu ,-TL nominal değerli D grubu hisse senetlerini İMKB'nda satmak istediğini bildirmiştir. TARİH:14/11/2000 GSD Holding A.Ş. ortaklarından Ümit Zaim sahibi olduğu ,-TL nominal değerli D grubu hamiline yazılı hisse senetlerini 1 yıl içinde İMKB'nda satmak istediğini bildirmiştir. TARİH:14/11/2000 GSD Holding A.Ş. ortaklarından Şinasi Güneş sahibi olduğu ,-TL nominal değerli D grubu hamiline yazılı hisse senetlerini 1 yıl içinde İMKB'nda satmak istediğini bildirmiştir. TARİH:14/11/2000 GSD Holding A.Ş. ile ilgili olarak Prim Tekstil Sanayi ve Dış Tic. A.Ş.'nden gelen yazıda, sahibi olduğu ,-TL nominal değerli D grubu hamiline yazılı hisse senetlerini 1 yıl içinde İMKB'nda satmak istediğini bildirmiştir. TARİH:15/11/2000 GSD Holding A.Ş. ortaklarından Melteks Giyim Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti., sahibi olduğu ,-TL nominal değerli hisse senetlerini 1 yıl içinde İMKB'nda satmak istediğini bildirmiştir. TARİH:15/11/2000 GSD Holding A.Ş. ortaklarından Mehmet Erkut Demirkut, sahip olduğu ,-TL, İz Demirkut sahip olduğu ,-TL nominal değerli hisse senetlerini satmak istediklerini bildirmişlerdir. 11

12 TARİH:15/11/2000 GSD Holding A.Ş. ortaklarından Nuri Mert Vekili Av. Nedim Durukan'ın tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. Müvekkilim Nuri Mert, GSD Holding A.Ş. hissedarlarından olup GSD Holding e ait; 1. tertip D grubu adet 2. tertip D grubu adet 3. tertip D grubu adet olmak üzere Toplam adet hisse senedinin sahibidir. Yukarıda belirtilen hisse senetleri MNG Yatırım Menkul Değerler A.Ş. vasıtasıyla satmak istemekteyiz. TARİH:15/11/2000 GSD Holding A.Ş. ortaklarından Suteks Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. sahip olduğu ,-TL nominal değerli hisse senetlerini 1 yıl içerisinde satmak istediğini bildirmiştir. TARİH:15/11/2000 GSD Holding A.Ş. ortaklarından Moditeks Tekstil Eksport Sanayi ve Ticaret A.Ş. sahip olduğu ,-TL nominal değerli hisse senetlerini satmak istediğini bildirmiştir. TARİH:16/11/2000 GSD Holding A.Ş. ortaklarından Mehmet Özer sahibi olduğu D Grubu TL nominal değerli hisse senetlerini 1 yıl içinde Borsa'da satmak istediğini bildirmiştir. TARİH:16/11/2000 GSD Holding A.Ş. ile ilgili olarak Alan Menkul Değerler A.Ş.'nden gelen yazıda; müşterilerinden Anafactoring Hizmetleri A.Ş.'nin sahibi olduğu D grubu TL nominal değerli hisse senetlerini 1 yıl içinde Borsa'da satmak istediğini bildirmiştir. TARİH:17/11/2000 GSD Holding A.Ş. ile ilgili olarak EGS Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nden gelen yazıda; müşterilerinden Modern Mensucat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sahip olduğu ,-TL nominal değerli D grubu hisse senetlerini Borsa'da satmak istediğini bildirmiştir. 12

13 TARİH:17/11/2000 GSD Holding A.Ş. ortaklarından Güneş Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. Vekili Av. Nedim Durukan'ın tarihinde gelen tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. Müvekkilim Güneş Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş., GSD Holding A.Ş. hissedarlarından olup GSD Holding e ait; 1. tertip D grubu adet 2. tertip D grubu adet 3. tertip D grubu adet olmak üzere Toplam adet hisse senedinin sahibidir. Yukarıda belirtilen hisse senetlerini Demir Yatırım Menkul Değerler A.Ş. vasıtasıyla satmak istemekteyiz. TARİH:17/11/2000 SOKSA GSD Holding A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır tarihli İMKB Borsa Bülteni'nde yeralan "Alan Menkul Değerler A.Ş. müşterilerinden Ana Factoring Hizmetleri A.Ş.'nin sahibi bulunduğu D grubu ,-TL nominal değerli hisse senedini 1 yıl içinde Borsa'da satmak istediği" haberi ile ilgili olarak, Şirketimiz aşağıdaki açıklamayı yapmak ihtiyacı duymuştur. Şirketimiz kayıtlarına göre, yukarıda sözü geçen hisse senetlerine sahip olan ortağımız Söksa Sinop Örme ve Konfeksiyon Sanayi ve Ticaret A.Ş.'dir. Bu bağlamda da, ortağımız tarihli yazılı talimatı ile sahibi bulunduğu adet D grubu hamiline yazılı GSD Holding A.Ş. hisse senedini Alan Menkul Değerler A.Ş.'nde kendi adlarına açılan hesaba transfer edilmesini Şirketimizden talep etmiştir. Şirketimiz de tarihinde Takasbank A.Ş.'ne işlemin yapılabilmesi için gerekli talimatı vermiştir. Haberde senetlerin sahibi gibi görülen Ana Factoring Hizmetleri A.Ş. şirketimiz ortağı değildir ve sözkonusu senetler de ortağımız Söksa'nın talimatı doğrultusunda Söksa hesabına geçilmiştir. Tasarruf sahipleri ve kamunun gerçek ve doğru bilgilerle aydınlatılmasını teminen konuyu bilgilerinize arz ederiz. (Ek: 6 sayfa) TARİH:21/11/2000 GSD Holding A.Ş. ortaklarından Efes Tekstil Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. sahip olduğu ,- TL nominal değerli hisse senetlerini 1 yıl içinde İMKB'nda satmak istediğini bildirmiştir. TARİH:23/11/2000 GSD Holding A.Ş. ile ilgili olarak Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.'nden gelen yazıda, müşterilerinden Fırat Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş. sahibi olduğu D grubu toplam ,-TL nominal değerli hamiline yazılı hisse senetlerini İMKB'nda satmak istediğini bildirmiştir. TARİH:24/11/2000 GSD Holding A.Ş. ortaklarından Teodem Deri San. ve İhracat A.Ş. sahibi olduğu TL nominal değerli hisse senetlerini 12 ay içinde Borsa'da satmak istediğini bildirmiştir. 13

14 TARİH:28/11/2000 GEDIZ Gimsan Gediz İplik ve Mensucat San. A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimizin sahip olduğu TL nominal değerli GSD Holding A.Ş. hisse senetlerini İMKB'nda 1 yıl içinde satmak istiyoruz. TARİH:29/11/2000 GSD Holding A.Ş. hisse senetleri ile ilgili olarak TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nden gelen yazıda, müşterilerinden Ali Nabi Cerit'in sahip olduğu D grubu ,-TL nominal değerli hisse senetlerini İMKB'nda satmak istediğini bildirmiştir. TARİH:29/11/2000 GSD Holding A.Ş. ile ilgili olarak Profteks Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nden gelen yazıda ,-TL nominal değerli hisse senetlerini İMKB'nda satmak istediğini bildirmiştir. TARİH:30/11/2000 GSD Holding A.Ş. ortaklarından APS Tekstil ve Ticaret A.Ş. sahip olduğu ,-TL nominal değerli hisse senetlerini 1 yıl içinde İMKB nda oluşacak fiyattan satmak istediğini bildirmiştir. TARİH:08/12/2000 GSD Holding A.Ş. ortaklarından Günsel Mökay, sahip olduğu ,-TL nominal değerli hisse senetlerini 1 yıl içerisinde Borsa da satmak istediğini bildirmiştir. TARİH:08/12/2000 GSD Holding A.Ş. ortaklarından Ömer Besim Küfrevi, sahip olduğu ,-TL nominal değerli hisse senetlerini 12 ay içerisinde Borsa da satmak istediğini bildirmiştir. TARİH:08/12/2000 GSD Holding A.Ş. ile ilgili olarak Banzai International Management Ltd.den gelen yazıda; yönetmekte olduğu Cosmos Trust Series Turkish Venture Fund ın sahip olduğu ,-TL nominal değerli GSD Holding A.Ş. hisse senetlerini 1 yıl içerisinde Borsa da satmak istediğini bildirmiştir. TARİH:11/12/2000 GSD Holding A.Ş. ortaklarından Vipeks Tekstil Ürünleri Sanayi ve Pazarlama A.Ş.'nden gelen yazıda sahibi olduğu D grubu ,-TL nominal değerli GSD Holding A.Ş. hisse senetlerini İMKB'nda satmak istediği bildirilmiştir. 14

15 TARİH:11/12/2000 GSD Holding A.Ş. ile ilgili olarak GSD Dış Ticaret A.Ş. nden gelen yazıda, müşterilerinden Önol Akalın sahibi olduğu D grubu ,-TL nominal değerli hisse senetlerini İMKB nda 1 yıl içinde satmak istediğini bildirmiştir. TARİH:15/12/2000 GSD Holding A.Ş. ortaklarından Pan Dış Ticaret Ltd. Şti. Sahibi olduğu D grubu TL nominal değerli hisse senetlerini Borsa'da satmak istediğini bildirmiştir. TARİH:15/12/2000 GSD Holding A.Ş. ile ilgili olarak Tekstil Menkul Değerler A.Ş.'nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. GSD Holding A.Ş. ortaklarından olan Portaş Dış Pazarlama Organizasyon ve Tanıtım A.Ş. elinde bulunan hamiline yazılı TL nominal değerli hisse senetlerinin TL nominal değerli kısmının TL fiyattan Ataman Onar'a kurumumuz aracılığı ile İMKB'nda Toptan Satışlar Pazarı'nda satışını gerçekleştirmek istemektedir. TARİH:15/12/2000 GSD Holding A.Ş. ile ilgili olarak Tekstil Menkul Değerler A.Ş.'nden gelen ek açıklamada; Portaş Dış Pazarlama Organizasyon ve Tanıtım A.Ş. tarafından Ataman Onar'a TSP'nda yapılacak satışın tedavülü artırıcı satış niteliğinde olmadığı bildirilmiştir. TARİH:19/12/2000 GSD Holding A.Ş. ortaklarından Alber Abuaf ,-TL nominal değerli D Grubu hisse senetlerini satmak istediğini bildirmiştir. TARİH:20/12/2000 GSD Holding A.Ş. ile ilgili olarak Tekstil Menkul Değerler A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. İlgi: tarih ve KF/77 sayılı yazımız. Müşterilerimizden Portaş Dış Pazarlama Organizasyon ve Tanıtım A.Ş.'nin elinde bulunan ,-TL nominal değerli GSD Holding hisse senetlerinin Ataman Onur'a satışı ile ilgili olarak Toptan Satışlar Pazarına yaptığımız başvurunun işlemden kaldırılması hususunda gereğini arz ederiz. TARİH:20/12/2000 GSD Holding A.Ş. ortaklarından Fatto Giyim Sanayi ve Taşımacılık Hizmetleri Ltd. Şti. sahip olduğu adet hisse senetlerini satmak istediğini bildirmiştir. 15

16 TARİH:21/12/ tarihli Borsa Günlük Bülteni'nde Fatto Giyim Sanayi ve Taşımacılık Ltd. Şti.'nin GSD Holding A.Ş. hisse senedi satışı ile ilgili olarak gönderdiği yazısı hakkındaki düzeltme aşağıdadır tarihli yazımızda adet olarak belirttiğimiz kısım sehven yanlış yazılmış olup aslında TL'dir. TARİH:02/01/2001 GSD Holding A.Ş. ortaklarından Pera Tekstil Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti., sahip olduğu ,- TL nominal değerli hisse senetlerini 6 ay içinde nominal değerinin altında olmamak kaydı ile İMKB'nda satmak istediğini bildirmiştir. TARİH:03/01/2001 GSD Holding A.Ş. ile ilgili olarak Modi Teks Tekstil Eksport San. ve Tic. A.Ş.'nden gelen yazıda, sahibi olduğu D grubu toplam ,-TL nominal değerli GSD Holding A.Ş. hisse senetlerini 1 yıl içinde Tekstil Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile nominal değerinin altında olmamak kaydı ile İMKB'nda satmak istediğini bildirmiştir. TARİH:04/01/2001 GSD Holding A.Ş. ortaklarından Jeki Levi sahibi olduğu D Grubu toplam ,-TL nominal değerli, Kadir Sururi Orin D Grubu toplam ,-TL nominal değerli hisse senetlerini İMKB'de satmak istediklerini bildirmişlerdir. TARİH:08/01/2001 GSD Holding A.Ş. ortaklarından Roseteks Giyim San. A.Ş. sahibi olduğu ,-TL nominal değerli hisse senetlerini 1 yıl içinde İMKB'nda oluşacak fiyattan satmak istediğini bildirmiştir. TARİH:18/01/2001 GSD Holding A.Ş. ortaklarından Canatan İçöz sahibi olduğu D grubu TL nominal değerli hisse senetlerini 2 yıl içinde Tekstilbank Menkul Değerler aracılığıyla İMKB'nda satmak istediğini bildirmiştir. TARİH:22/01/2001 GSD Holding A.Ş. ortaklarından Tamteks Tekstil Konf. İm. ve Tic. A.Ş. sahibi olduğu TL nominal değerli hisse senetlerini 1 içinde İMKB'nda satmak istediğini bildirmiştir. TARİH:23/01/2001 GSD Holding A.Ş. ortaklarından İsmail Hakkı Gökçek sahip olduğu ,-TL nominal değerli hisse senetlerini 2 yıl içinde Borsa'da satmak istediğini bildirmiştir. 16

17 TARİH:25/01/2001 GSD Holding A.Ş. ortaklarından Simentov Selim Aviyente sahibi olduğu ,-TL nominal değerli hisse senetlerini İMKB'nda 1 yıl içinde satmak istediğini bildirmiştir. TARİH:26/01/2001 GSD Holding A.Ş. ile ilgili olarak Koç Menkul Değerler A.Ş. nden tarihinde gelen yazı aşağıya çıkarılmıştır. Müşterilerimizden Pameks Giyim Sanayi Ltd.Şti. sahibi olduğu adet GSD Holding A.Ş. hisse senetlerini İMKB de satmak istemektedir. Pameks Giyim Sanayi Ltd.Şti. ne ait ve satılması istenilen toplam hisse senetlerinin toplam GSD Holding A.Ş. hisse senetleri içindeki payı %0.99 dur. TARİH:26/01/2001 GSD Holding A.Ş. ile ilgili olarak Koç Menkul Değerler A.Ş. nden tarihinde gelen yazı aşağıya çıkarılmıştır. Müşterilerimizden Pagi Pamuklu Örme ve Giyim Sanayii A.Ş. sahibi bulunduğu adet GSD Holding A.Ş. hisse senetlerini İMKB de satmak istediği bildirmiştir. Pagi Pamuklu Örme ve Giyim Sanayii A.Ş. ne ait ve satılması istenilen toplam hisse senetlerinin toplam GSD Holding A.Ş. hisse senetleri içerisindeki payı %0,99 dur. TARİH:05/02/2001 GSD Holding A.Ş. ortaklarından Halil Neşvat Cerit sahibi olduğu ,-TL nominal değerdeki hisse senetlerini İMKB Ulusal Pazarı nda satmak istediğini bildirmiştir. TARİH:06/02/2001 UKIM Uki Uluslararası Konfeksiyon İmalat ve Ticaret A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Konu: GSD Holding ait hisse senetleri satışı hakkında. Şirketimizin elinde bulunan GSD Holding A.Ş.'ye ait adet D Grubu hissenin İMKB Ulusal Pazar'da satılmasına ve bunun için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin alınmasına karar verilmiştir. TARİH:07/02/2001 GSH Holding A.Ş. ortaklarından Nova Dış Ticaret ve İnşaat A.Ş. sahibi olduğu TL nominal değerli hisse senetlerini 1 yıl içinde İMKB'de satmak istediğini bildirmiştir. TARİH:13/02/2001 GSD Holding A.Ş. ile ilgili Delta Holding A.Ş. vekili Av. Murat Atım, D grubu TL nominal değerli hisse senetlerini 2 yıl içinde İMKB nda satmak istediğini bildirmiştir. TARİH:13/02/2001 GSD Holding A.Ş. ile ilgili Birand Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. vekili Av. Murat Atım, D grubu TL nominal değerli hisse senetlerini 2 yıl içinde İMKB nda satmak istediğini bildirmiştir. 17

18 TARİH:13/02/2001 GSD Holding A.Ş. ile ilgili Delta Deri Giyim A.Ş. vekili Av. Murat Atım, D grubu TL nominal değerli hisse senetlerini 2 yıl içinde İMKB nda satmak istediğini bildirmiştir. TARİH:13/02/2001 GSD Holding A.Ş. ile ilgili M.Turgut Yılmaz vekili Av. Murat Atım ın tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Müvekkilim M.Turgut Yılmaz ,-TL nominal değerli C gubu nama yazılı GSD Holding A.Ş. hisse senetlerini Turhan Alpan dan Borsa dışında satın almıştır. TARİH:22/02/2001 GSD Holding A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. GSD Holding A.Ş. nin %99.99 oranında hissesine sahip olduğu bağlı ortaklığı GSD Dış Ticaret A.Ş. nin tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında, 2000 yılı faaliyet karının 500 Milyar TL lık bölümünün sermaye arttırımında kullanılmak üzere ayrılmasına ve stopaj hariç 1.6 Trilyon TL tutarında nakit temettünün tarihine kadar ödenmek üzere ortaklara dağıtımına, dağıtım şekli ve tarihi konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesine karar verilmiştir. TARİH:26/02/2001 GSD Holding A.Ş. ortaklarından Altınbey Giyim Ticaret A.Ş., sahip olduğu ,-TL nominal değerli hisse senetlerini 1 yıl içinde Borsa da satmak istediğini bildirmiştir. TARİH:15/03/2001 TEKST GSD Holding A.Ş. nin tarihinde gelen tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. GSD Holding A.Ş. nin % 30 oranında hissesine sahip olduğu iştiraki Tekstil Bankası A.Ş. nin 2000 yılı Olağan Genel kurulu nda 2000 yılı karından yasa ve anasözleşme gereği yapılması gereken kesintiler ve 1. Tertip yedek akçe ayrıldıktan ve ertelenmiş vergi kazancı eklendikten, ayrıca Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilere kardan pay dağıtıldıktan sonra geriye kalan ,-TL den ,-TL nin fevkalade yedek akçe olarak ayrılmasına ve kalan ,- TL nin sermayeye ilave edilmesine ve sermaye artırımı nedeniyle ortaklara bedelsiz hisse verilmesine karar verilmiştir. TARİH:15/03/2001 GSD Holding A.Ş. nin tarihinde gelen tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır tarihli özel durum açıklaması ile bildirdiğimiz, GSD Holding A.Ş. hissedarlarından adet D grubu hamiline yazılı hisse senedi sahibi, Güneş Giyim Sanayi A.Ş. tarafından Şirketimize hitaben verilen halka arz sonrası 12 ay süreyle hisse arzı yapmayacağına dair taahhütnamesinin geçersizliğinin tesbiti talebiyle Güneş Giyim Sanayi A.Ş. vekili tarafından GSD Holding A.Ş. aleyhine İstanbul Asliye Ticaret Mahkemesinde açılan davaya ek olarak yine aynı şirket tarafından Şirketimiz aleyhine İstanbul Asliye Ticaret Mahkemesi nde ,-TL tutarında tazminat davası açıldığı ve her iki davanın da birleştirildiği Şirketimize tebliğ olunmuştur. 18

19 TARİH:23/03/2001 GSD Holding A.Ş. nin tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı nda, 2000 yılı karından milyar TL (%150) kar payının hisse senedi şeklinde dağıtılmasının Genel Kurul a teklif edilmesine ve olağan gündem maddelerinin yanısıra anasözleşmenin 4, 5 ve 20. maddelerinin tadili konusunun da görüşüleceği 2000 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı ile söz konusu ana sözleşme tadilinin onaylanması konusunun görüşüleceği A, B ve C grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantılarının sırasıyla saat 15:00, 14:00, 14:15 ve 14:30 da Kasap Sokak No:17/B Esentepe/İstanbul adresinde yapılmasına karar verildiği bildirilmiştir. Ana sözleşmenin sözkonusu maddelerinin eski ve yeni şekilleri ekte yayınlanmaktadır. TARİH:23/03/2001 GSD Holding A.Ş. ortaklarından GSD Yatırım Bankası A.Ş., sahibi olduğu D grubu 1707 adet toplam ,-TL nominal değerli hisse senetlerini 2 yıl içinde MİKB nda satmak istediğini bildirmiştir. TARİH:23/03/2001 GSD Holding A.Ş. ortaklarından GSD Yatırım Bankası A.Ş., sahibi olduğu D grubu 123 adet toplam ,-TL nominal değerli hisse senetlerini 2 yıl içinde MİKB nda satmak istediğini bildirmiştir. TARİH:26/03/2001 GSD Holding A.Ş. nin tarihli Günlük Bültendeki haberinde belirtilen Olağan Genel Kurul ve İmtiyazlı Pay Sahipleri toplantılarının tarihi sehven yer almamış olup toplantıların tarihi olacaktır. TARİH:27/03/2001 GSD Holding A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. GSD Holding A.Ş. nin % oranında hissesine sahip olduğu bağlı ortaklığı Rant Finansal Kiralama A.Ş. nin tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında, 2000 yılı karından ,-TL tutarında hisse senedi şeklinde kar payı dağıtılması kararlaştırılmış olup, GSD Holding A.Ş. nin bu kar payı dağıtımından hissesine düşen tutar ,-TL dır. TARİH:29/03/2001 GSD Holding A.Ş. ortaklarından Eren Hazır Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş., sahip olduğu ,-TL nominal değerli hisse senetlerini Borsa da satmak istediğini bildirmiştir. TARİH:12/04/2001 GSD Holding A.Ş. ortaklarından İbrahim Tabakoğlu sahibi olduğu ,-TL nominal değerli hisse senetlerini 2 yıl içinde İMKB de satmak istediğini bildirmiştir. 19

20 TARİH:12/04/2001 GSD Holding A.Ş. ile ilgili olarak Tekstil Menkul Değerler A.Ş. nden tarihinde gelen yazı aşağıya çıkarılmıştır. Müşterilerimizden Nüans Tekstil Limited Şirketinin sahibi olduğu ,-TL nominal değerli hisse senetlerini 1 yıl içinde İMKB'de satmak istediği bildirilmiştir. TARİH:17/04/2001 GSD Holding A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. GSD Holding A.Ş. nin 2001 yılı SPK bağımsız denetimini yapmak üzere Önce Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. nin 2000 yılı ile ilgili olarak toplanacak olan Şirketimiz olağan genel kurulun onayına sunulmasına karar verilmiştir. TARİH:19/04/2001 GSD Holding A.Ş. nin tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında, 2000 yılı karından milyar TL (%150) kar payının hisse senedi şeklinde en geç tarihinde dağıtılmasına, ana sözleşmenin 4, 5 ve 20. maddelerinin tadil edilmesine karar verildiği, aynı gün yapılan A, B ve C Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul toplantılarında da Genel Kurulda alınan ana sözleşmenin tadiline ilişkin kararların onaylandığı bildirilmiştir. Ana sözleşmenin sözkonusu maddelerinin eski ve yeni şekilleri ekte yayınlanmaktadır. TARİH:27/04/2001 GSD Holding A.Ş. nin tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, çıkarılmış sermayenin milyar TL (%200) bedelli, milyar TL 2000 yılı kar payından, milyar TL 1999 yılı olağanüstü yedeklerinden karşılanmak suretiyle toplam milyar TL (%200) bedelsiz artırılarak milyar TL den milyar TL ye yükseltilmesine karar verildiği bildirilmiştir. TARİH:27/04/2001 RANTL GSD Holding A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. Şirketimizin tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında Şirket in bağlı ortaklığı Rant Finansal Kiralama A.Ş. nin bedelli sermaye artışına sahip olduğumuz hisse oranında iştirak edilmesine ve ayrıca artırılması kararlaştırılan sermayeye tekabül eden payların, varsa rüçhan hakları kullanıldıktan ve halka arz edildikten sonra tam ve nakden ödemek suretiyle taahhüt edilmeyen kısmını halka arz için saptanan sürenin bitimini takip eden üç gün içinde, nominal değerin altında olmamak üzere, Borsadaki halka arz süresinin sonundaki üç işlem gününde Borsa birinci el pazarında gerçekleşen günlük ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalamasının üzerinden satın alınması ile ilgili olarak Rant Finansal Kiralama A.Ş. ne Sermaye Piyasası Kurulu nun talep etmiş olduğu taahhütnamenin verilmesine karar verilmiştir. 20

İMKB ye Yapılan Açıklamalar (2004)

İMKB ye Yapılan Açıklamalar (2004) İMKB ye Yapılan Açıklamalar (2004) Petrol Ofisi A.Ş. nin 02.01.2003 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimizin 27.12.2002 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısına ait tutanak 31.12.2002

Detaylı

1998 YILI ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI

1998 YILI ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI 1998 YILI ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI TARİH : 12/02/1998 Kuruluşumuzun, Lüleburgaz da bulunan ilaç tesislerine 870 milyar TL tutarında modernizasyon ve darboğaz giderici makina yatırımı yapılması kararlaştırılmıştır.

Detaylı

SERMAYE PİYASASI MEVZUATI, İLGİLİ MEVZUAT, ve ETİK KURALLAR

SERMAYE PİYASASI MEVZUATI, İLGİLİ MEVZUAT, ve ETİK KURALLAR SERMAYE PİYASASI MEVZUATI, İLGİLİ MEVZUAT, ve ETİK KURALLAR Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Eğitimi OCAK 2010 1 Bu notlar; Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği () tarafından

Detaylı

TE-MAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Sermaye Piyasası Aracı Notudur

TE-MAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Sermaye Piyasası Aracı Notudur TE-MAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Sermaye Piyasası Aracı Notudur Bu sermaye piyasası aracı notu, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca.../.../... tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın

Detaylı

PAYLARIN ĠHRACINA ĠLĠġKĠN ESASLAR TEBLĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

PAYLARIN ĠHRACINA ĠLĠġKĠN ESASLAR TEBLĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar PAYLARIN ĠHRACINA ĠLĠġKĠN ESASLAR TEBLĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, halka açık ortaklıkların sermaye artırımı yoluyla paylarının ihracına, mevcut paylarının

Detaylı

Sermaye Piyasası ve Finansal Kurumlar Dersi.Sayfa 1. 200 Soruda İMKB

Sermaye Piyasası ve Finansal Kurumlar Dersi.Sayfa 1. 200 Soruda İMKB Sermaye Piyasası ve Finansal Kurumlar Dersi.Sayfa 1 200 Soruda İMKB 1- Piyasa Nedir, Kaça Ayrılır? Piyasa, alıcı ve satıcıların karşılaştıkları; mal dolaşımının gerçekleştirildiği yerdir. Piyasalar, iktisadi

Detaylı

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA ÖZET BİLANÇOLAR... 1-2 ÖZET KAPSAMLI GELİR TABLOLARI...

Detaylı

ŞEKER FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

ŞEKER FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI ŞEKER FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI Şirketimizin 2012 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurulu, 28 Mart 2013 Perşembe günü saat 11:00 de Yönetim

Detaylı

BÖLÜNME RAPORU : EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ. : Yıldızposta cad. no 17/4 Gayrettepe İstanbul

BÖLÜNME RAPORU : EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ. : Yıldızposta cad. no 17/4 Gayrettepe İstanbul BÖLÜNME RAPORU MADDE 1 BÖLÜNME İŞLEMİNE TARAF ŞİRKETLERİ TANITICI GENEL BİLGİLER Bölünen Ortaklık : EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ Vergi Dairesi ve No su : Mecidiyeköy 9860028832 İkametgahı

Detaylı

KOÇ HOLDİNG A.Ş. NİN 2012 YILINA AİT 10 NİSAN 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

KOÇ HOLDİNG A.Ş. NİN 2012 YILINA AİT 10 NİSAN 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI KOÇ HOLDİNG A.Ş. NİN 2012 YILINA AİT 10 NİSAN 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2012 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 10 Nisan

Detaylı

Alternatif Yatırım Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı. 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Döneme Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar

Alternatif Yatırım Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı. 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Döneme Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar Alternatif Yatırım Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Döneme Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar 24 Nisan 2015 Bu rapor, 23 sayfa finansal tablolar ve tamamlayıcı notlarından

Detaylı

2 Ocak 2002. İdare Merkezi. Süha MİRAHUR Genel Müdür. Sait SOYLU Genel Müdür Yardımcısı. Ek: 1 Genelge

2 Ocak 2002. İdare Merkezi. Süha MİRAHUR Genel Müdür. Sait SOYLU Genel Müdür Yardımcısı. Ek: 1 Genelge TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İDARE MERKEZİ: ANKARA B.02.2.TCM.0.09.00.03-25 DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kambiyo Mevzuatı Müdürlüğü Konu: Sermaye Hareketleri Genelge No: 2002/YB-1

Detaylı

HALKA ARZ VE BORSA İSTANBUL DA İŞLEM GÖRME

HALKA ARZ VE BORSA İSTANBUL DA İŞLEM GÖRME HALKA ARZ VE BORSA İSTANBUL DA İŞLEM GÖRME Borsa İstanbul Pazarlama ve Satış Bölümü T: 0212 298 25 50 F: 0212 298 25 00 www.borsaistanbul.com www.bilincliyatirimci.org HALKA ARZ VE BORSA İSTANBUL DA İŞLEM

Detaylı

AKFEN HOLDİNG A.Ş. NİN SERMAYESİNİN AZALTILMASINA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU RAPORU

AKFEN HOLDİNG A.Ş. NİN SERMAYESİNİN AZALTILMASINA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU RAPORU A. RAPORUN ÇERÇEVESİ AKFEN HOLDİNG A.Ş. NİN SERMAYESİNİN AZALTILMASINA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU RAPORU İşbu rapor 22/6/2013 tarihli ve 28685 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan VII-128.1. Pay Tebliği nin 19.

Detaylı

MANGO GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ A N A S Ö Z L E Ş M E S İ

MANGO GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ A N A S Ö Z L E Ş M E S İ MANGO GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ A N A S Ö Z L E Ş M E S İ Madde 1 - Kuruluş Aşağıda adları soyadları uyrukları ve ikametgah adresleri yazılı kurucular arasında, Türk Ticaret Kanununun Anonim

Detaylı

CLS KURUMSAL GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

CLS KURUMSAL GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ CLS KURUMSAL GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ Madde 1- KURULUŞ Aşağıdaki maddede ticaret unvanı adı soyadı ve ikametgâh adresleri ile uyrukları yazılı hükmi ve hakiki

Detaylı

SERMAYE PİYASASI, BANKACILIK, SİGORTACILIK VE ÖZEL EMEKLİLİK MEVZUATI

SERMAYE PİYASASI, BANKACILIK, SİGORTACILIK VE ÖZEL EMEKLİLİK MEVZUATI SERMAYE PİYASASI, BANKACILIK, SİGORTACILIK VE ÖZEL EMEKLİLİK MEVZUATI www.firstgate.com.tr SERMAYE PİYASASI, BANKACILIK, SİGORTACILIK VE ÖZEL EMEKLİLİK MEVZUATI SERMAYE PİYASASI, BANKACILIK, SİGORTACILIK

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2010/47 HAFTALIK BÜLTEN 08/11/2010 12/11/2010 A. 04.01.2010 12.11.2010 TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ: Tablo: 1 Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan ĠHRAÇ

Detaylı

Goodyear Lastikleri T.A.Ş. 2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı. Bilgilendirme Notu

Goodyear Lastikleri T.A.Ş. 2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı. Bilgilendirme Notu Goodyear Lastikleri T.A.Ş. 2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Notu Şirketimizin 2013 yılı hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 28 Mart 2014 Cuma günü saat 10.30 da ekte

Detaylı

DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU RAPORUN DÖNEMİ : 01.01.2007 - ORTAKLIĞIN ÜNVANI ORTAKLIĞIN MERKEZİ ORTAKLIĞIN FAALİYET KONUSU KAYITLI SERMAYESİ ÇIKARILMIŞ SERMAYESİ

Detaylı

TAM FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ. Zincirlikuyu V.D 4630487553.

TAM FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ. Zincirlikuyu V.D 4630487553. TAM FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ Madde 1 Kuruluş Aşağıda adı, soyadı, uyrukları ve adresleri belirtilen kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde bir anonim şirket kurulmuştur.

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2014/14 15/05/2014 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran lar İhraç Edilecek Piyasası Aracı Bedelli Paylar Bedelsiz İç Kaynaklardan Kâr Payından

Detaylı

Cevaplarla Borsa ve Sermaye Piyasası

Cevaplarla Borsa ve Sermaye Piyasası Cevaplarla Borsa ve Sermaye Piyasası www.imkb.gov.tr İçindekiler Sermaye Piyasaları 3 Sermaye Piyasası Kurulu 5 İstanbul Menkul Kıymetler Borsası 8 Piyasalar ve Pazarlar 10 Hisse Senetleri 12 Yatırım Fonları

Detaylı

YÖNETİM KURULU 01.01.2015 31.03.2015 ARA DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU

YÖNETİM KURULU 01.01.2015 31.03.2015 ARA DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU YÖNETİM KURULU 01.01.2015 31.03.2015 ARA DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU Ticaret Unvanı : BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş. Kuruluş Tescil Tarihi : 14.07.1966 Sermaye : 105.815.808 TL. Ticaret Sicil No: : 13330

Detaylı

Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları

Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları Tarihli Konsolide Mali Tablolar ve Bağımsız Sınırlı Denetim Raporu Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları

Detaylı

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU. Adresi : Emirhan Caddesi No:145 Atakule Kat:6 Dikilitaş, Beşiktaş 34349 İstanbul

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU. Adresi : Emirhan Caddesi No:145 Atakule Kat:6 Dikilitaş, Beşiktaş 34349 İstanbul Ortaklığın Ünvanı : Turcas Petrol A.Ş. ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Adresi : Emirhan Caddesi No:145 Atakule Kat:6 Dikilitaş, Beşiktaş 34349 İstanbul Telefon ve Fax No: : 0.212.259.0000 / 17 hat (Telefon)

Detaylı

MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş.

MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar ve Sınırlı Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim

Detaylı

15.1. Tanımlar. 15.1.1. Teorik Fiyat

15.1. Tanımlar. 15.1.1. Teorik Fiyat 15. SERMAYE ARTIRIMLARI VE TEMETTÜ ÖDEMELERİNDE HİSSE SENETLERİNİN TEORİK FİYATLARININ BELİRLENMESİ, YENİ HİSSE SENETLERİNİN ORTAYA ÇIKMASI VE YENİ HİSSE SENETLERİNE İŞLEM SIRASI AÇILMASINA İLİŞKİN ESASLAR

Detaylı

ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 01 Ocak 2014 30 Eylül 2014 Dönemi. Bağımsız Denetim Raporu

ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 01 Ocak 2014 30 Eylül 2014 Dönemi. Bağımsız Denetim Raporu 01 Ocak 2014 30 Eylül 2014 Dönemi Bağımsız Denetim Raporu Yönetim Kurulu na Giriş ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. nin ( Şirket ) 30 Eylül 2014 tarihli ilişikteki finansal durum tablosunun

Detaylı

MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu 19 Mart 2015 Bu rapor, 2 sayfa bağımsız denetim raporu ve 37 sayfa finansal

Detaylı