GSD HOLDİNG A.Ş. TARİH:09/11/1998

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GSD HOLDİNG A.Ş. TARİH:09/11/1998"

Transkript

1 TARİH:09/11/1998 BORSA BAŞKANLIĞI DUYURUSU: Borsa Yönetim Kurulu'nun tarihli toplantısında aldığı kararla, GSD Holding A.Ş. nin ,-TL nominal değerli 3. Tertip D grubu hisse senetleri tarihinden itibaren 1.000,-TL nominal değerli beher hisse için 8.000,-TL baz fiyat ve koduyla Borsamız Ulusal Pazarı'nda işlem görmeye başlayacaktır. Konuya ilişkin ayrıntılı bilgiler Ek-1 de, hisse senetlerinin Borsa dışında halka arzına ilişkin izahname Ek- 2 de, Şirket in bağımsız denetimden geçmemiş tarihli mali tabloları Ek-3 te yayımlanmaktadır. TARİH:11/11/1999 SOKSA GSD Holding A.Ş. 'nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. GSD Holding A.Ş. hissedarlarından Söksa Sinop Örme ve Konfeksiyon A.Ş. ye ait Şirketimiz hisselerinin Ana Faktoring Hizmetleri A.Ş. ye devredildiği ile ilgili Dünya Gazetesi nin 10 Kasım 1999 tarihli sayısında yer alan haberde belirtilen ve aynı gün Ana Faktoring den tarafımıza yazı ile bildirilen sözkonusu hisse devrinin, Söksa tarafından Şirketimize verilen ve Sermaye Piyasası Kurulu na bildirilen taahhütname çerçevesinde kabulü mümkün değildir. İlgili taraflara devrin kabulünün mümkün olmadığını bildirir yazılarımız iletilmiş olup ekte bilgilerinize sunulmaktadır. Tasarruf sahipleri ve kamunun gerçek ve doğru bilgilerle aydınlatılmasını teminen konuyu bilgilerinize arz ederiz. TARİH:08/12/1999 GSD Holding A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No:20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. GSD Holding A.Ş.'nin halen uygulamakta olduğu 1 Ocak-31 Aralık normal hesap döneminden 1 Nisan-31 Mart özel hesap dönemine geçmek amacıyla tarihinde Maliye Bakanlığı'na yaptığı başvurunun, şirketin faaliyet konusu ve başvuru yazısında belirttiği sebepler özel hesap dönemi tayinini gerektirmediği sonucuna varıldığından kabul edilmediği bildirilmektedir. Şirketimiz, sözkonusu başvuru yazısında; holding faaliyetleri ile uğraştığını, bu nedenle gelirlerinin ağırlıklı olarak iştiraklerinin dağıttığı kar paylarından oluştuğunu, ancak bu kar paylarının iştiraklerinden bir yıl gecikme ile aldığını, kendi ortaklarına ise iki yıl gecikme ile dağıtabildiğini, bu gecikmeyi önleyebilmek için 1 Nisan-31 Mart özel hesap dönemine geçmek istediğini belirtmişti. TARİH:08/12/1999 GSD Holding A.Ş. ile ilgili olarak Koç Menkul Değerler A.Ş. müşterilerinden Desa Deri San. ve Tic. A.Ş., D grubu adet GSD Holding A.Ş. hisse senetlerini satmak istediklerini bildirmiştir. TARİH:08/12/1999 GSD Holding A.Ş. ile ilgili olarak İdeteks Giyim Sanayi A.Ş. vekili Av. Nedim Durukan, D grubu adet GSD Holding A.Ş. hisse senetlerini satmak istediklerini bildirmiştir. TARİH:08/12/1999 GSD Holding A.Ş. ile ilgili olarak Sibel Mert vekili Av. Nedim Durukan, D grubu adet GSD Holding A.Ş. hisse senetlerini satmak istediklerini bildirmiştir. 1

2 TARİH:22/12/1999 ALNTF Alternatifbank A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No:20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. Yönetim Kurulu muzun 35 sayı ve tarihli kararıyla Bankamız ın sahip olduğu G.S.D. Holding A.Ş. ne ait ,-TL nominal değerli hissenin Sermaye Piyasası Kurulu ndan izin alınmak suretiyle İstanbul Menkul Kıymetler Borsası aracılığı ile satışının yapılmasına mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir. TARİH:11/01/2000 GSD Holding A.Ş. ile ilgili olarak Güneş Giyim San. A.Ş. vekili Av. Nedim Durukan, D grubu adet GSD Holding A.Ş. hisse senetlerini satmak istediklerini bildirmiştir. TARİH:14/01/2000 GSD Holding A.Ş. ortaklarından İsmail Selçuk Yıldırım, sahip olduğu ,-TL nominal değerli hisse senetlerini 1 yıl içinde Borsa'da satmak istediğini bildirmiştir. TARİH:17/01/2000 GSD Holding A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No:20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 11 Ocak 2000 tarihli İMKB Bülteni'nde Şirketimizle ilgili duyuruda "GSD Holding A.Ş. ile ilgili olarak Güneş Giyim San. A.Ş. vekili Av. Nedim Durukan, (D) grubu adet GSD Holding A.Ş. hisse senetlerini satmak istediklerini bildirmiştir" denmektedir. Bahis konusu hisseler, hisselerini satmak isteyen Şirket tarafından Şirketimize verilmiş olan ve Şirketimizin halka açılma aşamasında SPK'na ibraz edilerek izahnamede yer alan "...Şirketin halka açılma aşamasından itibaren en az on iki ay süre ile Borsa'da ya da herhangi bir şekilde 3. kişilere satmayacağımı/mızı..." şeklindeki taahhütnamesi uyarınca satılamazlar. Hissedar tasarruf sahiplerimizin haklarının korunmasını teminen ve gereğinin yapılması talebi ile durumu saygılarımızla bildiririz." TARİH:18/01/2000 GSD Holding A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No:20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır Ocak 2000 tarihli haftalık Barometre gazetesinin Borsametre ekinde şirketimiz hakkında yayımlanan "rüçhan hakkı kullanımında kısıtlamaya gidilerek sermaye arttırımı gerçekleştirilip, şirketin % 15'i yabancı bir ortağa satılacaktır." Şeklinde özetlenebilecek haber asılsız olup tekzip için ilgili gazeteye başvurulmuştur. TARİH:03/02/2000 ALNTF Alternatifbank A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No:20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. Bankamız portföyünde bulunan GSD Holding A.Ş.'ne ait Milyon TL nominal bedelli hisselerin tarihinde birinci ve ikinci seansta tamamı satılmıştır. 2

3 TARİH:03/02/2000 GSD Holding A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No:20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır tarihinde şirket yönetim merkezinde saat 17:00'de 2000/2 nolu yönetim kurulu toplantısı yapılmış ve aşağıdaki kararlar alınmıştır. Bağlı ortaklıklarımızdan GSD Yatırım Bankası A.Ş. tarafından 500 Milyar TL sermaye ile kurulması planlanan GSD Menkul Değerler A.Ş. ünvanlı şirkete 1 Milyon TL nominal değerde 1 adet nama yazılı hisse senedi karşılığı toplam 1 Milyon TL ile iştirake, Bu amaçla hazırlanan GSD Menkul Değerler A.Ş. ana sözleşmesi metninin kabulüne, şirket ana sözleşmesinin imzası için Akgün Türer ve Turhan Alpan'a yetki verilmesine, iştirak tutarı olan toplam 1 Milyon TL'nın muvazaadan ari olarak taahhüt edilerek; nakden ve defaten şirkete ödenmesine, GSD Menkul Değerler A.Ş.'nin kuruluşu ile ilgili bilcümle işlemlerin ikmali amacıyla Av. Murat Atım'a ana sözleşme metninde resmi makam ve merciiler tarafından istenilen değişiklikleri yapabilme yetkilerini içeren bir vekaletname tanzim edilmesine, katılanların oy birliği ile karar verilmiştir. TARİH:04/02/2000 GSD Holding A.Ş. nin tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında, kayıtlı sermaye tavanının 15 trilyon TL den 50 trilyon TL ye yükseltilmesine ve ana sözleşmenin buna ilişkin olarak 7. maddesi ile safi karın tanımını düzenleyen 27. maddesinin tadil edilmesine karar verildiği bildirilmiştir. Ana sözleşmenin söz konusu maddesinin eski ve yeni şekli ekte yayınlanmaktadır. TARİH:04/02/2000 GSD Holding A.Ş. ile ilgili olarak Av. Nedim Durukan'dan tarihinde gelen yazı aşağıya çıkarılmıştır. Müvekkilim İdeteks Giyim Sanayi A.Ş.'ne ait GSD Holding A.Ş.'nin Milyon TL nominal değerli hisse senetlerinin tamamı hiç alım yapılmadan tarihi itibariyle satışı tamamlanmıştır. TARİH:09/02/2000 GSD Holding A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No:20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. GSD Holding A.Ş. Yönetim Kurulu, 9 Şubat 2000 tarihli toplantısında, Şirket in yurtdışı bağlı ortaklığı GSD International Limited in % 25 hissesini, yine Şirket in bağlı ortaklığı GSD Yatırım Bankası A.Ş. ne, 11 Şubat 2000 tarihinde, Amerikan Doları peşin bedelle satmayı kararlaştırmıştır. Satılması kararlaştırılan hisselerin GSD Holding A.Ş. ne maliyeti ,-TL dır. Belirtilen hisse satışından sonra, GSD Holding A.Ş. nin GSD International Limited de sermaye payı kalmayacak, GSD International Limited in % 100 hissesi GSD Yatırım Bankası A.Ş. nde toplanmış olacaktır. 3

4 TARİH:22/02/2000 GSD Holding A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No:20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. GSD Holding A.Ş. hisse senetlerinin halka arzı sırasında Şirketimize verilen, SPK ya ibraz edilerek izahnamede yer alan belli bir süre ile hisse senedi arzı yapılmayacağına ilişkin taahhütnamelere uygun hareket edilmesi için Şirketimiz tarafından azami özen ve hassasiyet gösterilmektedir. Bu çerçevede, taahhütname veren ortaklarımıza ait hisseler bu süre için nezdimizde saklanmakta, dolayısıyla bu hisselerin herhangi bir şekilde tedavül etmesi mümkün bulunmamaktadır. 22 Şubat 2000 tarihli Finansal Forum gazetesinde Şirketimizle ilgili çıkan haberde satıldığı ve tedavüle girdiği iddia edilen Güneş Tekstil e ait hisse senetleri için de bu durum geçerli olup, söz konusu iddia gerçek dışıdır. Ayrıca, Alternatifbank A.Ş. halka arz öncesinde pay defterine kayıtlı ortaklarımız arasında yer almaktaydı. Dolayısıyla habere konu edilen hisseler Güneş Tekstil e ait olmayıp Alternatifbank A.Ş. nin kendi hissesidir. Alternatifbank A.Ş. tarafından bu hisselerle ilgili halka arz sırasında herhangi bir taahhütname verilmemiştir ve buna uygun olarak halka arz sonrası kendileri tarafından gerekli bildirimler yapılarak ve izinler alınarak hisse satış başvurusunda bulunulmuştur. Dolayısıyla, söz konusu haberde ifade edilen usulsüz hisse satışı iddiaları tamamen asılsızdır. TARİH: 02/03/2000 GSD Holding A.Ş.'nin tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda, olağan gündem maddelerinin yanısıra ana sözleşmenin 7. ve 27. maddelerinin tadili konularının da görüşüleceği 1999 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın Perşembe günü saat 15:30'da Kasap Sokak, No:17/B, Esentepe, İstanbul adresinde yapılmasına, Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda yeniden teşkil olunacak Denetim Kurulu'na A grubu pay sahiplerini temsilen seçilecek Denetim Kurulu üyeleri adaylarının belirlenmesi ve sözkonusu ana sözleşme maddelerinin tadili konusunun görüşüleceği A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Toplantısı ile sadece sözkonusu ana sözleşme maddelerinin tadili konusunun görüşüleceği B ve C Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Toplantılarının da aynı gün ve adreste sırasıyla saat 14:00, 14:30, 15:00'de yapılmasına karar verildiği bildirilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun ana sözleşmenin sözkonusu maddelerinin tadiline ve bundan sonraki ana sözleşme tadilinde yapılması gereken değişikliklere ilişkin yazısı ile onaylı tadil tasarısı ekte yayınlanmaktadır. TARİH: 02/03/2000 TEKST GSD Holding A.Ş. nin tarihinde gelen yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No:20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. GSD Holding A.Ş.'nin % oranında hissesine sahip olduğu bağlı ortaklığı GSD Dış Ticaret A.Ş.'nin 1999 yılı olağan genel kurulunda ,-TL tutarında nakit temettü dağıtılması, % oranında hissesine sahip olduğu bağlı ortaklığı GSD Factoring Hizmetleri A.Ş.'nin 1999 yılı olağan genel kurulunda ,-TL tutarında nakit temettü dağıtılması ve % 30 oranında hissesine sahip olduğu iştiraki Tekstil Bankası A.Ş.'nin 1999 yılı olağan genel kurulunda 1999 yılı karından ,-TL'nın daha sonra sermayeye ilave edilmek üzere dağıtılmaması kararlaştırılmıştır. TARİH: 07/03/2000 GSD Holding A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No:20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır Mart 2000 tarihli 122 sayılı Borsa Market dergisinde Şirketimiz GSD Holding ve hisse senetlerine ilişkin bazı söylenti, analiz ve yorumlara yer verilmiştir. Söylentilere dayandırılarak şirketimize yakın spekülatörlerin olduğu, tekstil ve konfeksiyon sektöründe bağlı ortaklık ve iştirakimizin bulunduğu söylenmektedir. Dergideki yazıda söylendiği gibi Şirketimize yakın herhangi bir spekülatör yoktur. Ayrıca GSD Holding iştirakleri arasında tekstil ve konfeksiyon sektöründe direkt olarak faaliyet gösteren bir şirket bulunmamaktadır. Şirketimizin %99.9 oranında sahibi bulunduğu GSD Dış Ticaret A.Ş. bir dış ticaret sermaye şirketidir. Her yıl yaklaşık olarak $ 600 Milyon civarında hazır giyim ihracına aracılık etmektedir. Bunun dışındaki iştirak ve bağlı ortaklıklarımız, GSD Bank, Tekstilbank, GSD Factoring, GSD Rant Leasing ve GSD Sigorta olup görüldüğü gibi Grubumuz ağırlıkla finans ve dış ticaret alanında ihtisaslaşmıştır. Özetle bu bilgileri içeren bir tekzip yazısı tarafımızca ilgili dergiye de gönderilmiştir. 4

5 TARİH: 08/03/2000 GSD Holding A.Ş.'nin tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda, 1999 yılı safi karından %5 oranında yasal yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan tutarın olağanüstü yedeklere ayrılmasının Genel Kurula teklifine karar verildiği bildirilmiştir. TARİH: 23/03/2000 GSD Holdign A.Ş. ile ilgili Güney Menkul Değerler Ticaret A.Ş. nden gelen yazıda; Şirketimiz müşterilerinden İsmail Selçuk Yıldırım ın daha önce satacağını bildirdiği ,-TL. nominal değerli hisse senetlerinin satışının tamamlandığını bildirmiştir. TARİH: 28/03/2000 RANTL TEKST GSD Holding A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No:20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. GSD Holding A.Ş.'nin % oranında hissesine sahip olduğu bağlı ortaklığı GSD Yatırım Bankası A.Ş.'nin 1999 Yılı Olağan Genel Kurulu'nda 1999 yılı karından TL birinci temettü ayrıldıktan sonra bu tutarın ortaklara dağıtılmayarak sermaye arttırımı sırasında kullanılmasına, kalan karın finansal yapının güçlendirilmesi amacıyla şirket bünyesinde bırakılmasına, % 80 oranında hissesine sahip olduğu bağlı ortaklığı GSD Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş.'nin 1999 yılı Olağan Genel Kurulu'nda 1999 yılı karından stopaj sonrası toplam nakit temettü dağıtılmasına, % oranında hissesine sahip olduğu bağlı ortaklığı Rant Finansal Kiralama A.Ş.'nin 1999 yılı Olağan Genel Kurulu'nda 1999 yılı karından TL tutarında hisse senedi şeklinde temettü dağıtılmasına, % 30 oranında hissesine sahip olduğu iştiraki Tekstil Bankası A.Ş.'nin 2000 yılına ait Olağanüstü Genel Kurulu'nda 28 Ocak 2000 tarihinde yapılan 1999 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında alınan karar gereği karın sermayeye ilavesi ile sermayenin TL'ndan TL'na çıkarılmasına karar verilmiştir. TARİH: 30/03/2000 GSD Holding A.Ş. nin tarihinde gelen yazı aşağıya çıkarılmıştır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No:20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. GSD Holding A.Ş.'nin 2000 yılı SPK bağımsız denetimini yapmak üzere Önce Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 1999 yılı ile ilgili olarak toplanacak olan Şirketimiz olağan genel kurulunun onayına sunulmasına karar verilmiştir. TARİH: 31/03/2000 GSD Holding A.Ş. nin tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı nda, 1999 yılı karından kar payı dağıtılmamasına ve ana sözleşmenin kayıtlı sermaye tavanının 50 trilyon TL ye çıkarılmasına ilişkin 7. ve karın tespiti ve dağıtımına ilişkin 27. maddelerinin tadil edilmesine karar verildiği, aynı gün yapılan A, B ve C Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Toplantılarında da ana sözleşmenin sözkonusu maddelerinin tadiline ilişkin Genel Kurul kararının onaylandığı bildirilmiştir. Ana sözleşmenin sözkonusu maddeleri ekte yayınlanmaktadır. TARİH: 31/03/2000 GSD Holding A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No:20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında, gündemin 9. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu'nca seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşu Önce Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin onaylanmasına oy birliği ile karar verildi. 5

6 TARİH: 24/04/2000 GSD Holding A.Ş. nin tarihinde gelen tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No:20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. % oranında hissesine sahip olduğumuz bağlı ortaklıklarımızdan GSD Factoring Hizmetleri A.Ş.'nin tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısında şirketin halihazırda tamamı ödenmiş ,-TL'ndan ibaret sermayesinin bu defa tamamı olağanüstü ihtiyatlardan karşılanmak üzere ,-TL arttırılarak ,-TL'na çıkarılmasına, bu hususun yerine getirilebilmesi için şirket ana sözleşmesinin 7. maddesinin değiştirilerek tadiline, Hazine Müsteşarlığı ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınarak işlemlerin ikmaline oybirliği ile karar verilmiştir. TARİH: 02/05/2000 RANTL GSD Holding A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No:20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. Şirketimizin 1 Mayıs 2000 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, bağlı ortaklığımız Rant Finansal Kiralama A.Ş.'nin halihazırda tamamı ödenmiş ,-TL'ndan ibaret sermayesi ,-TL kayıtlı sermaye tavanı içinde ,-TL'na çıkarılırken, artırılan ,-TL sermayenin 1999 yılı kar payından karşılanacak ,-TL tutarındaki kısmı ile ilgili ihraç olunacak hisse senetlerinden GSD Holidng A.Ş.'nin halihazırdaki % 52,48875 oranındaki hissesine karşılık gelen nominal ,-TL tutarındaki kısmı için yeni pay alma hakkının 1999 yılı kar payı kuponunu ibraz etmek suretiyle kullanılması ve nakden karşılanacak ,-TL tutarındaki kısmı ile ilgili ihraç olunacak hisse senetlerinden GSD Holding A.Ş.'nin halihazırdaki % 52,48875 oranındaki hissesine karşılık gelen nominal ,- TL tutarındaki kısmı için rüçhan hakkının yeni pay alma kuponunu ibraz ederek kullanılması kararlaştırılmıştır. TARİH: 09/05/2000 GSD Holding A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No:20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. Şirketimizin 30 Haziran 2000 ve 31 Aralık 2000 tarihleri itibariyle SPK standartlarına göre hazırlanacak mali tablolarının denetimine ilişkin Şirketimiz ile Önce Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. arasında bağımsız denetim sözleşmesi imzalanmıştır. TARİH: 10/05/2000 GSD Holding A.Ş. ortaklarından Han Konfeksiyon İplikçilik Kumaşçılık İhracat ve İthalat Ltd. Şti. sahibi olduğu, adet GSD Holding A.Ş. hisse senedini tarihine kadar İMKB'nda satmak istediğini bildirmiştir. TARİH: 10/05/2000 GSD Holding A.Ş. ortaklarından Doğuş Penye San. ve Tic. A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No:20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. Şirketimizin Yönetim Kurulu nun 8 Mayıs 2000 tarihli toplantısında, portföyümüzde mevcut GSD Holding A.Ş. hisse senetlerinden ,-TL nominal değerli kısmını İMKB Ulusal Satış Pazarı nda, Ulusal Satış Pazarı kuralları çerçevesinde Borsada dolaşıma çıkacak şekilde satılması kararı alınmış ve Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı na gerekli müsaadenin verilmesi ve kurul kayıt ücretinin tespit edilmesi için müracaat edilmiştir. 6

7 TARİH: 11/05/2000 GSD Holding A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No:20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. GSD Holding A.Ş. hissedarlarından, adet D grubu hamiline yazılı hisse senedi sahibi, Güneş Giyim Sanayi A.Ş. tarafından Şirketimize hitaben verilen halka arz sonrası 12 ay süreyle hisse arzı yapmayacağına dair taahhütnamenin geçersizliğinin tespiti talebiyle Güneş Giyim Sanayi A.Ş. vekili tarafından GSD Holding A.Ş. aleyhine İstanbul Asliye Ticaret Mahkemesi'nde dava açıldığı Şirketimize tebliğ olunmuştur. TARİH: 12/05/2000 GSD Holding A.Ş. ortaklarından Sibel Mert, sahibi olduğu ,-TL nominal değerli hisse senetlerinin satışının tarihi itibariyle tamamlandığını bildirmiştir. TARİH:29/05/2000 GSD Holding A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No:20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır tarihinde şirket yönetim merkezinde 2000/12 nolu yönetim kurulu toplantısı yapılmıştır. Toplantı gündemi Şirketimizin ticari merkez adresinin değiştirilmesidir. Toplantıda alınan karar aşağıdaki gibidir. Karar Müselles Sokak Santa İş Hanı Kat ¾ Esentepe, Şişli-İstanbul adresindeki şirket merkezinin Dikilitaş mahallesi Emirhan Caddesi No: 139 Beşiktaş İstanbul adresine nakli nedeniyle yeni şirket merkezi adresimizin ticaret siciline tescil ettirilmesine ve sair bilcümle işlemlerin ikmaline oybirliği ile karar verildi. TARİH:12/06/2000 GSD Holding A.Ş.'nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No:20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. Şirket merkezinin Müselles Sok. Santa İşhanı K: 3/4 Esentepe Şişli İstanbul adresinden Emirhan Cad. No: 139 Beşiktaş İstanbul adresine nakline ilişkin tarih ve 2000/12 sayılı şirket yönetim kurulu kararı tarihinde İstanbul Ticaret sicili Memurluğu'nca tescil edilmiştir. TARİH:21/06/2000 GSD Holding A.Ş. ile ilgili olarak Demir Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nden gelen yazıda, müşterilerinden Yusuf Karşı'nın sahibi olduğu ,-TL nominal değerli hisse senetlerinin İMKB'nda oluşacak fiyattan satmak istediği bildirilmiştir. TARİH:22/06/2000 GSD Holding A.Ş.'nin tarihinde gelen yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No:20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır tarihinde Demir Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından İMKB'na gönderilen yazıda müşterilerinden Yusuf Karşı'nın sahip olduğu ,-TL nominal değerdeki GSD Holding A.Ş. hisse senetlerini İMKB'nda oluşacak fiyattan satmak istediği bildirilmiştir. Kayıtlarımıza göre Şirketimizin Yusuf Karşı adında bir ortağı yoktur. 7

8 TARİH:23/06/2000 GSD Holding A.Ş. ile ilgili olarak Demir Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin müşterilerinden Yuşuf Karşı'dan gelen tarihli yazı aşağıya çıkarılmıştır. İlgi: tarihli dilekçem. İlgi'de kayıtlı dilekçem ile pay GSD Holding A.Ş. hisse senetlerinin satışı konusunda müsaade talebim olmuştur. Ancak İstanbul Mahkemeleri'nden verilmiş ve tarafıma yeddiemin sıfatıyla teslimini içeren mahkeme kararının tarafımdan yanlış yorumlanması sebebiyle böyle bir talepte bulunulmuştur. Daha sonra yaptığım incelemede böyle bir yanlışlığı tespit ettim. Yukarıda belirtilen nedenlerle sehven yapılan bu talebimden vazgeçtiğimi ve işleme alınmamasını bilgilerinize sunarım. TARİH:04/07/2000 GSD Holding A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No:20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. Şirketimiz in % oranında hissesine sahip olduğu bağlı ortaklığı GSD Factoring Hizmetleri A.Ş. nin tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında şirketin ,-TL olan sermayesinin, tamamı olağanüstü ihtiyatlardan karşılanmak üzere, ,-TL artırılarak ,-TL na çıkarılmasına karar verilmiştir. Belirtilen sermaye artırımından GSD Holding A.Ş. nin payına ,-TL düşmektedir. TARİH:04/07/2000 RANTL GSD Holding A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No:20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. Şirketimiz in % oranında hissesine sahip olduğu bağlı ortaklığı Rant Finansal Kiralama A.Ş. nin sermayesi, ,-TL kayıtlı sermaye tavanı içinde, ,-TL ndan ,-TL na çıkarılırken, nakden karşılanacak ,-TL tutarındaki kısmı ile ilgili olarak, Şirketimizin hissesine düşen ,-TL rüçhan hakkı kullanılmıştır. TARİH:14/07/2000 GSD Holding A.Ş. ile ilgili olarak Uteksport A.Ş.'nden gelen yazıda, vermiş olduğu satış yapmama taahhüdü sona erdiğinden, 1. tertip D grubu hamiline yazılı toplam ,-TL nominal değerli GSD Holding A.Ş. hisse senetlerini İMKB'nda 6 ay içinde satmak istediğini bildirmiştir. TARİH:07/08/2000 GSD Holding A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No:20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. Hit Hazır Giyim İmalat ve Ticaret A.Ş. vekili tarafından, Önol Akalın ın mülkiyetinde görülen D grubu ,-TL nominal değerli GSD Holding A.Ş. hisse senetlerinin Hit Hazır Giyim İmalat ve Ticaret A.Ş. nin mülkiyetinde olduğunun tespiti, bu konuda taraflar arasındaki muarazanın önlenmesi, Takasbank nezdinde bulunan hisse senetlerinin kendilerine teslimi için, İstanbul 5. Asliye Ticaret Mahkemesi nin 2000/844 esas numarası ile Önol Akalın ın yanısıra Şirketimiz aleyhine de dava açılmıştır. TARİH:14/08/2000 GSD Holding A.Ş. ortaklarından Orjin Deri Konfeksiyon Sanayi ve Ticaret A.Ş. sahip olduğu ,-TL nominal değerli, Aydınlı Konfeksiyon Sanayi ve Ticaret A.Ş. sahip olduğu ,-TL nominal değerli ve Orsan Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. sahip olduğu ,-TL nominal değerli hisse senetlerini 6 ay içinde satmak istediklerini bildirmişlerdir. 8

9 TARİH:15/08/2000 GSD Holding A.Ş. ile ilgili olarak Citibank N.A. Merkezi New York N.Y.'nin tarihinde gelen tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Konu: Cosmos Trust Series-Turkish Venture Fund un porföyünde bulunan GSD Holding A.Ş. hisse senetlerinin sermaye oranının bildirimi. Müşterilerimizden Nomura Bank (Luxembourg)'un alt hesabı olan Cosmos Trust Series-Turkish Venture Fund adına, tarihinde GSD Holding A.Ş. tarafından gönderilen ve bankamızın Takasbank A.Ş. nezdindeki aynen saklama hesabında bulunan nominal değerdeki GSD Holding A.Ş. hisse senetleri şirket sermayesinin % 'sını oluşturmaktadır. TARİH:25/08/2000 GSD Holding A.Ş. ortaklarından M. Murat Soycengiz sahibi olduğu TL nominal değerli hisse senetlerini 1 yıl içerisinde Borsa da satmak istediğini bildirmiştir. TARİH:28/08/2000 GSD Holding A.Ş. ortaklarından Tek Teknik Taşıma Turizm Ticaret A.Ş. sahibi olduğu TL nominal değerli hisse senetlerini Borsa'da satmak istediğini bildirmiştir. TARİH:13/09/2000 GSD Holding A.Ş. ile ilgili olarak Alfa Tema Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nden gelen tarihli yazı aşağıya çıkarılmıştır. Elimizde bulunan 1., 2., 3. tertip D grubu toplam ,-TL nominal değerli GSD Holding A.Ş. hisse senetlerini 6 ay içinde Tekstil Menkul Değerler aracılığı ile nominal değerinin altında olmamak kaydıyla İMKB'nde oluşacak fiyattan satmak istiyoruz. TARİH:26/09/2000 GSD Holding A.Ş. ortaklarından Tek Teknik Taşıma Turizm Ticaret A.Ş. sahip olduğu ,-TL nominal değerli hisse senetlerini satmak istediğini bildirmiştir. TARİH:30/10/2000 GSD Holding A.Ş. ortaklarından Cem Hakko sahibi olduğu ,-TL nominal değerli hisse senetlerini İMKB'nda satmak istediğini bildirmiştir. TARİH:01/11/2000 GSD Holding A.Ş. ortaklarından Modi-Teks Tekstil Export Sanayi ve Ticaret A.Ş., sahip olduğu ,- TL nominal değerli hisse senetlerini 6 ay içinde satmak istediğini bildirmiştir. 9

10 TARİH:02/11/2000 GSD Holding A.Ş. ile ilgili olarak GFC General Finans Menkul Değerler A.Ş.'nden gelen yazıda; Müşterilerinden Zadeks Tekstil Konfeksiyon ve Giyim Sanayi İth. İhr. A.Ş.'nin sahibi olduğu TL nominal değerli GSD Holding A.Ş. hisse senetlerini Borsa'da tarihine kadar satmak istediği bildirilmiştir. TARİH:02/11/2000 GSD Holding A.Ş. ile ilgili olarak GFC General Finans Menkul Değerler A.Ş.'nden gelen yazıda; Müşterilerinden Derkon Deri ve Konfeksiyon Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sahibi olduğu TL nominal değerli GSD Holding A.Ş. hisse senetlerini Borsa'da tarihine kadar satmak istediği bildirilmiştir. TARİH:06/11/2000 GSD Holding A.Ş. ortaklarından Mehmet Ali Genç sahip olduğu ,-TL nominal değerli hisse senetlerini satmak istediğini bildirmiştir. TARİH:07/11/2000 GSD Holding A.Ş. ortaklarından Görkem Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. sahibi olduğu ,-TL nominal değerli hisse senetlerini İMKB'nda 24 ay içinde satmak istediğini bildirmiştir. TARİH:08/11/2000 GSD Holding A.Ş. ortaklarından Nedim Kohen sahibi olduğu TL nominal değerli hisse senetlerini 1 yıl içinde İMKB'nda satmak istediğini bildirmiştir. TARİH:09/11/2000 GSD Holding A.Ş. ortaklarından İbrahim Ermiş Vekili Av. Nedim Durukan'dan gelen tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. Müvekkilim İbrahim Ermiş, GSD Holding A.Ş. hissedarlarından olup GSD Holding e ait; 1. tertip D grubu adet, 2. tertip D grubu adet, 3. tertip D grubu adet, Toplam adet hisse senedinin sahibidir. Yukarıda belirtilen hisse senetleri MNG Yatırım Menkul Değerler A.Ş. vasıtasıyla satmak istemekteyiz. TARİH:13/11/2000 GSD Holding A.Ş. ile ilgili olarak Alan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 'nden gelen yazıda; müşterilerinden Korutaş Tekstil San. ve Tic. A.Ş.'nin sahibi olduğu TL nominal değerli D grubu hisse senetlerini 1 yıl içinde İMKB'nda satmak istediği bildirilmiştir. 10

11 TARİH:13/11/2000 GSD Holding A.Ş. ile ilgili olarak Taner Triko Sanayi ve Ticaret nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Elimizde bulunan tertip, D grubu toplam TL nominal değerli GSD Holding A.Ş. hisse senetlerini 6 ay içinde Koç Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile, nominal değerinin altında olmamak kaydıyla İMKB nda oluşacak fiyattan satmak istiyoruz. TARİH:13/11/2000 GSD Holding A.Ş. ortaklarından Ermiş Giyim Sanayi A.Ş. sahibi olduğu D grubu TL nominal değerli hisse senetlerini 1 yıl içinde İMKB nda satmak istediğini bildirmiştir. TARİH:14/11/2000 GSD Holding A.Ş. ortaklarından Gökhan Özcan sahibi olduğu ,-TL nominal değerli D grubu hisse senetlerini İMKB'nda satmak istediğini bildirmiştir. TARİH:14/11/2000 GSD Holding A.Ş. ortaklarından Ümit Zaim sahibi olduğu ,-TL nominal değerli D grubu hamiline yazılı hisse senetlerini 1 yıl içinde İMKB'nda satmak istediğini bildirmiştir. TARİH:14/11/2000 GSD Holding A.Ş. ortaklarından Şinasi Güneş sahibi olduğu ,-TL nominal değerli D grubu hamiline yazılı hisse senetlerini 1 yıl içinde İMKB'nda satmak istediğini bildirmiştir. TARİH:14/11/2000 GSD Holding A.Ş. ile ilgili olarak Prim Tekstil Sanayi ve Dış Tic. A.Ş.'nden gelen yazıda, sahibi olduğu ,-TL nominal değerli D grubu hamiline yazılı hisse senetlerini 1 yıl içinde İMKB'nda satmak istediğini bildirmiştir. TARİH:15/11/2000 GSD Holding A.Ş. ortaklarından Melteks Giyim Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti., sahibi olduğu ,-TL nominal değerli hisse senetlerini 1 yıl içinde İMKB'nda satmak istediğini bildirmiştir. TARİH:15/11/2000 GSD Holding A.Ş. ortaklarından Mehmet Erkut Demirkut, sahip olduğu ,-TL, İz Demirkut sahip olduğu ,-TL nominal değerli hisse senetlerini satmak istediklerini bildirmişlerdir. 11

12 TARİH:15/11/2000 GSD Holding A.Ş. ortaklarından Nuri Mert Vekili Av. Nedim Durukan'ın tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. Müvekkilim Nuri Mert, GSD Holding A.Ş. hissedarlarından olup GSD Holding e ait; 1. tertip D grubu adet 2. tertip D grubu adet 3. tertip D grubu adet olmak üzere Toplam adet hisse senedinin sahibidir. Yukarıda belirtilen hisse senetleri MNG Yatırım Menkul Değerler A.Ş. vasıtasıyla satmak istemekteyiz. TARİH:15/11/2000 GSD Holding A.Ş. ortaklarından Suteks Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. sahip olduğu ,-TL nominal değerli hisse senetlerini 1 yıl içerisinde satmak istediğini bildirmiştir. TARİH:15/11/2000 GSD Holding A.Ş. ortaklarından Moditeks Tekstil Eksport Sanayi ve Ticaret A.Ş. sahip olduğu ,-TL nominal değerli hisse senetlerini satmak istediğini bildirmiştir. TARİH:16/11/2000 GSD Holding A.Ş. ortaklarından Mehmet Özer sahibi olduğu D Grubu TL nominal değerli hisse senetlerini 1 yıl içinde Borsa'da satmak istediğini bildirmiştir. TARİH:16/11/2000 GSD Holding A.Ş. ile ilgili olarak Alan Menkul Değerler A.Ş.'nden gelen yazıda; müşterilerinden Anafactoring Hizmetleri A.Ş.'nin sahibi olduğu D grubu TL nominal değerli hisse senetlerini 1 yıl içinde Borsa'da satmak istediğini bildirmiştir. TARİH:17/11/2000 GSD Holding A.Ş. ile ilgili olarak EGS Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nden gelen yazıda; müşterilerinden Modern Mensucat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sahip olduğu ,-TL nominal değerli D grubu hisse senetlerini Borsa'da satmak istediğini bildirmiştir. 12

13 TARİH:17/11/2000 GSD Holding A.Ş. ortaklarından Güneş Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. Vekili Av. Nedim Durukan'ın tarihinde gelen tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. Müvekkilim Güneş Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş., GSD Holding A.Ş. hissedarlarından olup GSD Holding e ait; 1. tertip D grubu adet 2. tertip D grubu adet 3. tertip D grubu adet olmak üzere Toplam adet hisse senedinin sahibidir. Yukarıda belirtilen hisse senetlerini Demir Yatırım Menkul Değerler A.Ş. vasıtasıyla satmak istemekteyiz. TARİH:17/11/2000 SOKSA GSD Holding A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır tarihli İMKB Borsa Bülteni'nde yeralan "Alan Menkul Değerler A.Ş. müşterilerinden Ana Factoring Hizmetleri A.Ş.'nin sahibi bulunduğu D grubu ,-TL nominal değerli hisse senedini 1 yıl içinde Borsa'da satmak istediği" haberi ile ilgili olarak, Şirketimiz aşağıdaki açıklamayı yapmak ihtiyacı duymuştur. Şirketimiz kayıtlarına göre, yukarıda sözü geçen hisse senetlerine sahip olan ortağımız Söksa Sinop Örme ve Konfeksiyon Sanayi ve Ticaret A.Ş.'dir. Bu bağlamda da, ortağımız tarihli yazılı talimatı ile sahibi bulunduğu adet D grubu hamiline yazılı GSD Holding A.Ş. hisse senedini Alan Menkul Değerler A.Ş.'nde kendi adlarına açılan hesaba transfer edilmesini Şirketimizden talep etmiştir. Şirketimiz de tarihinde Takasbank A.Ş.'ne işlemin yapılabilmesi için gerekli talimatı vermiştir. Haberde senetlerin sahibi gibi görülen Ana Factoring Hizmetleri A.Ş. şirketimiz ortağı değildir ve sözkonusu senetler de ortağımız Söksa'nın talimatı doğrultusunda Söksa hesabına geçilmiştir. Tasarruf sahipleri ve kamunun gerçek ve doğru bilgilerle aydınlatılmasını teminen konuyu bilgilerinize arz ederiz. (Ek: 6 sayfa) TARİH:21/11/2000 GSD Holding A.Ş. ortaklarından Efes Tekstil Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. sahip olduğu ,- TL nominal değerli hisse senetlerini 1 yıl içinde İMKB'nda satmak istediğini bildirmiştir. TARİH:23/11/2000 GSD Holding A.Ş. ile ilgili olarak Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.'nden gelen yazıda, müşterilerinden Fırat Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş. sahibi olduğu D grubu toplam ,-TL nominal değerli hamiline yazılı hisse senetlerini İMKB'nda satmak istediğini bildirmiştir. TARİH:24/11/2000 GSD Holding A.Ş. ortaklarından Teodem Deri San. ve İhracat A.Ş. sahibi olduğu TL nominal değerli hisse senetlerini 12 ay içinde Borsa'da satmak istediğini bildirmiştir. 13

14 TARİH:28/11/2000 GEDIZ Gimsan Gediz İplik ve Mensucat San. A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimizin sahip olduğu TL nominal değerli GSD Holding A.Ş. hisse senetlerini İMKB'nda 1 yıl içinde satmak istiyoruz. TARİH:29/11/2000 GSD Holding A.Ş. hisse senetleri ile ilgili olarak TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nden gelen yazıda, müşterilerinden Ali Nabi Cerit'in sahip olduğu D grubu ,-TL nominal değerli hisse senetlerini İMKB'nda satmak istediğini bildirmiştir. TARİH:29/11/2000 GSD Holding A.Ş. ile ilgili olarak Profteks Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nden gelen yazıda ,-TL nominal değerli hisse senetlerini İMKB'nda satmak istediğini bildirmiştir. TARİH:30/11/2000 GSD Holding A.Ş. ortaklarından APS Tekstil ve Ticaret A.Ş. sahip olduğu ,-TL nominal değerli hisse senetlerini 1 yıl içinde İMKB nda oluşacak fiyattan satmak istediğini bildirmiştir. TARİH:08/12/2000 GSD Holding A.Ş. ortaklarından Günsel Mökay, sahip olduğu ,-TL nominal değerli hisse senetlerini 1 yıl içerisinde Borsa da satmak istediğini bildirmiştir. TARİH:08/12/2000 GSD Holding A.Ş. ortaklarından Ömer Besim Küfrevi, sahip olduğu ,-TL nominal değerli hisse senetlerini 12 ay içerisinde Borsa da satmak istediğini bildirmiştir. TARİH:08/12/2000 GSD Holding A.Ş. ile ilgili olarak Banzai International Management Ltd.den gelen yazıda; yönetmekte olduğu Cosmos Trust Series Turkish Venture Fund ın sahip olduğu ,-TL nominal değerli GSD Holding A.Ş. hisse senetlerini 1 yıl içerisinde Borsa da satmak istediğini bildirmiştir. TARİH:11/12/2000 GSD Holding A.Ş. ortaklarından Vipeks Tekstil Ürünleri Sanayi ve Pazarlama A.Ş.'nden gelen yazıda sahibi olduğu D grubu ,-TL nominal değerli GSD Holding A.Ş. hisse senetlerini İMKB'nda satmak istediği bildirilmiştir. 14

15 TARİH:11/12/2000 GSD Holding A.Ş. ile ilgili olarak GSD Dış Ticaret A.Ş. nden gelen yazıda, müşterilerinden Önol Akalın sahibi olduğu D grubu ,-TL nominal değerli hisse senetlerini İMKB nda 1 yıl içinde satmak istediğini bildirmiştir. TARİH:15/12/2000 GSD Holding A.Ş. ortaklarından Pan Dış Ticaret Ltd. Şti. Sahibi olduğu D grubu TL nominal değerli hisse senetlerini Borsa'da satmak istediğini bildirmiştir. TARİH:15/12/2000 GSD Holding A.Ş. ile ilgili olarak Tekstil Menkul Değerler A.Ş.'nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. GSD Holding A.Ş. ortaklarından olan Portaş Dış Pazarlama Organizasyon ve Tanıtım A.Ş. elinde bulunan hamiline yazılı TL nominal değerli hisse senetlerinin TL nominal değerli kısmının TL fiyattan Ataman Onar'a kurumumuz aracılığı ile İMKB'nda Toptan Satışlar Pazarı'nda satışını gerçekleştirmek istemektedir. TARİH:15/12/2000 GSD Holding A.Ş. ile ilgili olarak Tekstil Menkul Değerler A.Ş.'nden gelen ek açıklamada; Portaş Dış Pazarlama Organizasyon ve Tanıtım A.Ş. tarafından Ataman Onar'a TSP'nda yapılacak satışın tedavülü artırıcı satış niteliğinde olmadığı bildirilmiştir. TARİH:19/12/2000 GSD Holding A.Ş. ortaklarından Alber Abuaf ,-TL nominal değerli D Grubu hisse senetlerini satmak istediğini bildirmiştir. TARİH:20/12/2000 GSD Holding A.Ş. ile ilgili olarak Tekstil Menkul Değerler A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. İlgi: tarih ve KF/77 sayılı yazımız. Müşterilerimizden Portaş Dış Pazarlama Organizasyon ve Tanıtım A.Ş.'nin elinde bulunan ,-TL nominal değerli GSD Holding hisse senetlerinin Ataman Onur'a satışı ile ilgili olarak Toptan Satışlar Pazarına yaptığımız başvurunun işlemden kaldırılması hususunda gereğini arz ederiz. TARİH:20/12/2000 GSD Holding A.Ş. ortaklarından Fatto Giyim Sanayi ve Taşımacılık Hizmetleri Ltd. Şti. sahip olduğu adet hisse senetlerini satmak istediğini bildirmiştir. 15

16 TARİH:21/12/ tarihli Borsa Günlük Bülteni'nde Fatto Giyim Sanayi ve Taşımacılık Ltd. Şti.'nin GSD Holding A.Ş. hisse senedi satışı ile ilgili olarak gönderdiği yazısı hakkındaki düzeltme aşağıdadır tarihli yazımızda adet olarak belirttiğimiz kısım sehven yanlış yazılmış olup aslında TL'dir. TARİH:02/01/2001 GSD Holding A.Ş. ortaklarından Pera Tekstil Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti., sahip olduğu ,- TL nominal değerli hisse senetlerini 6 ay içinde nominal değerinin altında olmamak kaydı ile İMKB'nda satmak istediğini bildirmiştir. TARİH:03/01/2001 GSD Holding A.Ş. ile ilgili olarak Modi Teks Tekstil Eksport San. ve Tic. A.Ş.'nden gelen yazıda, sahibi olduğu D grubu toplam ,-TL nominal değerli GSD Holding A.Ş. hisse senetlerini 1 yıl içinde Tekstil Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile nominal değerinin altında olmamak kaydı ile İMKB'nda satmak istediğini bildirmiştir. TARİH:04/01/2001 GSD Holding A.Ş. ortaklarından Jeki Levi sahibi olduğu D Grubu toplam ,-TL nominal değerli, Kadir Sururi Orin D Grubu toplam ,-TL nominal değerli hisse senetlerini İMKB'de satmak istediklerini bildirmişlerdir. TARİH:08/01/2001 GSD Holding A.Ş. ortaklarından Roseteks Giyim San. A.Ş. sahibi olduğu ,-TL nominal değerli hisse senetlerini 1 yıl içinde İMKB'nda oluşacak fiyattan satmak istediğini bildirmiştir. TARİH:18/01/2001 GSD Holding A.Ş. ortaklarından Canatan İçöz sahibi olduğu D grubu TL nominal değerli hisse senetlerini 2 yıl içinde Tekstilbank Menkul Değerler aracılığıyla İMKB'nda satmak istediğini bildirmiştir. TARİH:22/01/2001 GSD Holding A.Ş. ortaklarından Tamteks Tekstil Konf. İm. ve Tic. A.Ş. sahibi olduğu TL nominal değerli hisse senetlerini 1 içinde İMKB'nda satmak istediğini bildirmiştir. TARİH:23/01/2001 GSD Holding A.Ş. ortaklarından İsmail Hakkı Gökçek sahip olduğu ,-TL nominal değerli hisse senetlerini 2 yıl içinde Borsa'da satmak istediğini bildirmiştir. 16

17 TARİH:25/01/2001 GSD Holding A.Ş. ortaklarından Simentov Selim Aviyente sahibi olduğu ,-TL nominal değerli hisse senetlerini İMKB'nda 1 yıl içinde satmak istediğini bildirmiştir. TARİH:26/01/2001 GSD Holding A.Ş. ile ilgili olarak Koç Menkul Değerler A.Ş. nden tarihinde gelen yazı aşağıya çıkarılmıştır. Müşterilerimizden Pameks Giyim Sanayi Ltd.Şti. sahibi olduğu adet GSD Holding A.Ş. hisse senetlerini İMKB de satmak istemektedir. Pameks Giyim Sanayi Ltd.Şti. ne ait ve satılması istenilen toplam hisse senetlerinin toplam GSD Holding A.Ş. hisse senetleri içindeki payı %0.99 dur. TARİH:26/01/2001 GSD Holding A.Ş. ile ilgili olarak Koç Menkul Değerler A.Ş. nden tarihinde gelen yazı aşağıya çıkarılmıştır. Müşterilerimizden Pagi Pamuklu Örme ve Giyim Sanayii A.Ş. sahibi bulunduğu adet GSD Holding A.Ş. hisse senetlerini İMKB de satmak istediği bildirmiştir. Pagi Pamuklu Örme ve Giyim Sanayii A.Ş. ne ait ve satılması istenilen toplam hisse senetlerinin toplam GSD Holding A.Ş. hisse senetleri içerisindeki payı %0,99 dur. TARİH:05/02/2001 GSD Holding A.Ş. ortaklarından Halil Neşvat Cerit sahibi olduğu ,-TL nominal değerdeki hisse senetlerini İMKB Ulusal Pazarı nda satmak istediğini bildirmiştir. TARİH:06/02/2001 UKIM Uki Uluslararası Konfeksiyon İmalat ve Ticaret A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Konu: GSD Holding ait hisse senetleri satışı hakkında. Şirketimizin elinde bulunan GSD Holding A.Ş.'ye ait adet D Grubu hissenin İMKB Ulusal Pazar'da satılmasına ve bunun için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin alınmasına karar verilmiştir. TARİH:07/02/2001 GSH Holding A.Ş. ortaklarından Nova Dış Ticaret ve İnşaat A.Ş. sahibi olduğu TL nominal değerli hisse senetlerini 1 yıl içinde İMKB'de satmak istediğini bildirmiştir. TARİH:13/02/2001 GSD Holding A.Ş. ile ilgili Delta Holding A.Ş. vekili Av. Murat Atım, D grubu TL nominal değerli hisse senetlerini 2 yıl içinde İMKB nda satmak istediğini bildirmiştir. TARİH:13/02/2001 GSD Holding A.Ş. ile ilgili Birand Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. vekili Av. Murat Atım, D grubu TL nominal değerli hisse senetlerini 2 yıl içinde İMKB nda satmak istediğini bildirmiştir. 17

18 TARİH:13/02/2001 GSD Holding A.Ş. ile ilgili Delta Deri Giyim A.Ş. vekili Av. Murat Atım, D grubu TL nominal değerli hisse senetlerini 2 yıl içinde İMKB nda satmak istediğini bildirmiştir. TARİH:13/02/2001 GSD Holding A.Ş. ile ilgili M.Turgut Yılmaz vekili Av. Murat Atım ın tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Müvekkilim M.Turgut Yılmaz ,-TL nominal değerli C gubu nama yazılı GSD Holding A.Ş. hisse senetlerini Turhan Alpan dan Borsa dışında satın almıştır. TARİH:22/02/2001 GSD Holding A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. GSD Holding A.Ş. nin %99.99 oranında hissesine sahip olduğu bağlı ortaklığı GSD Dış Ticaret A.Ş. nin tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında, 2000 yılı faaliyet karının 500 Milyar TL lık bölümünün sermaye arttırımında kullanılmak üzere ayrılmasına ve stopaj hariç 1.6 Trilyon TL tutarında nakit temettünün tarihine kadar ödenmek üzere ortaklara dağıtımına, dağıtım şekli ve tarihi konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesine karar verilmiştir. TARİH:26/02/2001 GSD Holding A.Ş. ortaklarından Altınbey Giyim Ticaret A.Ş., sahip olduğu ,-TL nominal değerli hisse senetlerini 1 yıl içinde Borsa da satmak istediğini bildirmiştir. TARİH:15/03/2001 TEKST GSD Holding A.Ş. nin tarihinde gelen tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. GSD Holding A.Ş. nin % 30 oranında hissesine sahip olduğu iştiraki Tekstil Bankası A.Ş. nin 2000 yılı Olağan Genel kurulu nda 2000 yılı karından yasa ve anasözleşme gereği yapılması gereken kesintiler ve 1. Tertip yedek akçe ayrıldıktan ve ertelenmiş vergi kazancı eklendikten, ayrıca Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilere kardan pay dağıtıldıktan sonra geriye kalan ,-TL den ,-TL nin fevkalade yedek akçe olarak ayrılmasına ve kalan ,- TL nin sermayeye ilave edilmesine ve sermaye artırımı nedeniyle ortaklara bedelsiz hisse verilmesine karar verilmiştir. TARİH:15/03/2001 GSD Holding A.Ş. nin tarihinde gelen tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır tarihli özel durum açıklaması ile bildirdiğimiz, GSD Holding A.Ş. hissedarlarından adet D grubu hamiline yazılı hisse senedi sahibi, Güneş Giyim Sanayi A.Ş. tarafından Şirketimize hitaben verilen halka arz sonrası 12 ay süreyle hisse arzı yapmayacağına dair taahhütnamesinin geçersizliğinin tesbiti talebiyle Güneş Giyim Sanayi A.Ş. vekili tarafından GSD Holding A.Ş. aleyhine İstanbul Asliye Ticaret Mahkemesinde açılan davaya ek olarak yine aynı şirket tarafından Şirketimiz aleyhine İstanbul Asliye Ticaret Mahkemesi nde ,-TL tutarında tazminat davası açıldığı ve her iki davanın da birleştirildiği Şirketimize tebliğ olunmuştur. 18

19 TARİH:23/03/2001 GSD Holding A.Ş. nin tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı nda, 2000 yılı karından milyar TL (%150) kar payının hisse senedi şeklinde dağıtılmasının Genel Kurul a teklif edilmesine ve olağan gündem maddelerinin yanısıra anasözleşmenin 4, 5 ve 20. maddelerinin tadili konusunun da görüşüleceği 2000 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı ile söz konusu ana sözleşme tadilinin onaylanması konusunun görüşüleceği A, B ve C grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantılarının sırasıyla saat 15:00, 14:00, 14:15 ve 14:30 da Kasap Sokak No:17/B Esentepe/İstanbul adresinde yapılmasına karar verildiği bildirilmiştir. Ana sözleşmenin sözkonusu maddelerinin eski ve yeni şekilleri ekte yayınlanmaktadır. TARİH:23/03/2001 GSD Holding A.Ş. ortaklarından GSD Yatırım Bankası A.Ş., sahibi olduğu D grubu 1707 adet toplam ,-TL nominal değerli hisse senetlerini 2 yıl içinde MİKB nda satmak istediğini bildirmiştir. TARİH:23/03/2001 GSD Holding A.Ş. ortaklarından GSD Yatırım Bankası A.Ş., sahibi olduğu D grubu 123 adet toplam ,-TL nominal değerli hisse senetlerini 2 yıl içinde MİKB nda satmak istediğini bildirmiştir. TARİH:26/03/2001 GSD Holding A.Ş. nin tarihli Günlük Bültendeki haberinde belirtilen Olağan Genel Kurul ve İmtiyazlı Pay Sahipleri toplantılarının tarihi sehven yer almamış olup toplantıların tarihi olacaktır. TARİH:27/03/2001 GSD Holding A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. GSD Holding A.Ş. nin % oranında hissesine sahip olduğu bağlı ortaklığı Rant Finansal Kiralama A.Ş. nin tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında, 2000 yılı karından ,-TL tutarında hisse senedi şeklinde kar payı dağıtılması kararlaştırılmış olup, GSD Holding A.Ş. nin bu kar payı dağıtımından hissesine düşen tutar ,-TL dır. TARİH:29/03/2001 GSD Holding A.Ş. ortaklarından Eren Hazır Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş., sahip olduğu ,-TL nominal değerli hisse senetlerini Borsa da satmak istediğini bildirmiştir. TARİH:12/04/2001 GSD Holding A.Ş. ortaklarından İbrahim Tabakoğlu sahibi olduğu ,-TL nominal değerli hisse senetlerini 2 yıl içinde İMKB de satmak istediğini bildirmiştir. 19

20 TARİH:12/04/2001 GSD Holding A.Ş. ile ilgili olarak Tekstil Menkul Değerler A.Ş. nden tarihinde gelen yazı aşağıya çıkarılmıştır. Müşterilerimizden Nüans Tekstil Limited Şirketinin sahibi olduğu ,-TL nominal değerli hisse senetlerini 1 yıl içinde İMKB'de satmak istediği bildirilmiştir. TARİH:17/04/2001 GSD Holding A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. GSD Holding A.Ş. nin 2001 yılı SPK bağımsız denetimini yapmak üzere Önce Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. nin 2000 yılı ile ilgili olarak toplanacak olan Şirketimiz olağan genel kurulun onayına sunulmasına karar verilmiştir. TARİH:19/04/2001 GSD Holding A.Ş. nin tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında, 2000 yılı karından milyar TL (%150) kar payının hisse senedi şeklinde en geç tarihinde dağıtılmasına, ana sözleşmenin 4, 5 ve 20. maddelerinin tadil edilmesine karar verildiği, aynı gün yapılan A, B ve C Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul toplantılarında da Genel Kurulda alınan ana sözleşmenin tadiline ilişkin kararların onaylandığı bildirilmiştir. Ana sözleşmenin sözkonusu maddelerinin eski ve yeni şekilleri ekte yayınlanmaktadır. TARİH:27/04/2001 GSD Holding A.Ş. nin tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, çıkarılmış sermayenin milyar TL (%200) bedelli, milyar TL 2000 yılı kar payından, milyar TL 1999 yılı olağanüstü yedeklerinden karşılanmak suretiyle toplam milyar TL (%200) bedelsiz artırılarak milyar TL den milyar TL ye yükseltilmesine karar verildiği bildirilmiştir. TARİH:27/04/2001 RANTL GSD Holding A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. Şirketimizin tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında Şirket in bağlı ortaklığı Rant Finansal Kiralama A.Ş. nin bedelli sermaye artışına sahip olduğumuz hisse oranında iştirak edilmesine ve ayrıca artırılması kararlaştırılan sermayeye tekabül eden payların, varsa rüçhan hakları kullanıldıktan ve halka arz edildikten sonra tam ve nakden ödemek suretiyle taahhüt edilmeyen kısmını halka arz için saptanan sürenin bitimini takip eden üç gün içinde, nominal değerin altında olmamak üzere, Borsadaki halka arz süresinin sonundaki üç işlem gününde Borsa birinci el pazarında gerçekleşen günlük ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalamasının üzerinden satın alınması ile ilgili olarak Rant Finansal Kiralama A.Ş. ne Sermaye Piyasası Kurulu nun talep etmiş olduğu taahhütnamenin verilmesine karar verilmiştir. 20

GSD HOLDİNG A.Ş. TARİH:09/11/1998

GSD HOLDİNG A.Ş. TARİH:09/11/1998 TARİH:09/11/1998 BORSA BAŞKANLIĞI DUYURUSU: Borsa Yönetim Kurulu'nun 09.11.1999 tarihli toplantısında aldığı kararla, GSD Holding A.Ş. nin 250.000.000.000,-TL nominal değerli 3. Tertip D grubu hisse senetleri

Detaylı

Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş. nin 24.04.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş. nin 24.04.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. TARİH: 31/01/2007 Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş. nin 31.01.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Bağımsız denetim kuruluşu seçimi. Şirketimizin 2007 yılına ait finansal tablolarının Sermaye Piyasası

Detaylı

TARÝH:03/01/2000 DOHOL MIPAZ TARÝH:03/01/2000

TARÝH:03/01/2000 DOHOL MIPAZ TARÝH:03/01/2000 TARÝH:03/01/2000 Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. nin 03.01.2000 tarihinde gelen yazısı aşağıya Holdingimizin Mali Grup Başkan Yardımcısı Mustafa Horata 31.12.1999 tarihi itibariyle Holdingimizden ve

Detaylı

TARÝH:26/03/2001 MIPAZ TARÝH:26/03/2001

TARÝH:26/03/2001 MIPAZ TARÝH:26/03/2001 TARÝH:26/03/2001 Milpa Ticari ve Sınai Ürünler Paz. San. ve Tic. A.Ş. nin 26.03.2001 tarihli yazısı aşağıya Yönetim Kurulu nun 26.03.2001 tarih ve 330 nolu kararı ile 2000 yılı net dönem karından yasal

Detaylı

TARİH:06/03/2003 HURGZ

TARİH:06/03/2003 HURGZ TARİH:06/03/2003 HURGZ Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. nin 06.03.2003 tarihli yazısı aşağıya Yönetim Kurulumuzun 28.02.2003 tarih ve 2003/2 sayılı kararı ile, 1- Şirket Ana Sözleşmesi nin Maksat

Detaylı

TARİH:08/04/2008. Şeker Finansal Kiralama A.Ş. nin 16.04.2008 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

TARİH:08/04/2008. Şeker Finansal Kiralama A.Ş. nin 16.04.2008 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. TARİH:08/04/2008 Şeker Finansal Kiralama A.Ş. nin 08.04.2008 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimizin Yönetim Kurulu toplantısında ekte bulunan gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlanması

Detaylı

Özel Durum Açıklaması. Tarih : 08 Nisan 2009. Konu : Genel Kurul toplantısı, kâr dağıtımı ve sermaye artırımı kararı

Özel Durum Açıklaması. Tarih : 08 Nisan 2009. Konu : Genel Kurul toplantısı, kâr dağıtımı ve sermaye artırımı kararı Özel Durum Açıklaması Tarih : 08 Nisan 2009 Konu : Genel Kurul toplantısı, kâr dağıtımı ve sermaye artırımı kararı Şirketimiz Yönetim Kurulu nun 8 Nisan 2009 tarihli toplantısında: 1- Ek-1 de yer alan

Detaylı

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA HAZIRLANAN 22 MART 2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Sermaye Piyasası Kurulu nun II-17.1

Detaylı

Yönetim Kurulumuzun 31.12.2007 Tarih ve 34 Sayılı Toplantısı'nda; Yönetim Kurulumuzun 26.12.2007 Tarih ve 33 Sayılı Toplantısı'nda;

Yönetim Kurulumuzun 31.12.2007 Tarih ve 34 Sayılı Toplantısı'nda; Yönetim Kurulumuzun 26.12.2007 Tarih ve 33 Sayılı Toplantısı'nda; Yönetim Kurulumuzun 31.12.2007 Tarih ve 34 Sayılı Toplantısı'nda; Yönetim Kurulumuzun, 08.03.2006 tarih ve 11 sayılı toplantısında yapılmasına karar verdiği; haddehanede ikinci soğutma platformu ve ek

Detaylı

Özet Bilgi: İştirakimiz İş Factoring Finansman Hizmetleri A.Ş.'nin vergi davaları hk.

Özet Bilgi: İştirakimiz İş Factoring Finansman Hizmetleri A.Ş.'nin vergi davaları hk. TARİH: 18/01/2007 Özet Bilgi: İştirakimiz İş Factoring Finansman Hizmetleri A.Ş.'nin vergi davaları hk. Şirketimizin iştiraklerinden İş Factoring Finansman Hizmetleri A.Ş.'nin İstanbul 3. Vergi Mahkemesinde

Detaylı

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. nin 28.01.2005 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. nin 28.01.2005 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. TARİH:17/01/2005 Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. nin 17.01.2005 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimize ait emeklilik planlarının ve hayat sigortası ürünlerinin pazarlanmasına aracılık etmek üzere

Detaylı

08/01/2010 25/01/2010. TSKB Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. nin açıklaması aşağıda yer almaktadır.

08/01/2010 25/01/2010. TSKB Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. nin açıklaması aşağıda yer almaktadır. 08/01/2010 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. nin açıklaması aşağıda yer almaktadır. Orjinal Açıklamanın Tarihi: 09.11.2009 : Moody's Investors Service, Inc.'in Bankamızla ilgili kredi notunun açıklanması

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞI 26.06.2003 Doç. Dr. Bahriye Üçok Cad. No. 13 06500 Beşevler ANKARA

T.C. BAŞBAKANLIK SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞI 26.06.2003 Doç. Dr. Bahriye Üçok Cad. No. 13 06500 Beşevler ANKARA T.C. BAŞBAKANLIK SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞI 26.06.2003 Doç. Dr. Bahriye Üçok Cad. No. 13 MG-03/077 06500 Beşevler ANKARA Konu : Sermaye Artışı kesinleştirme. Kayıtlı Sermaye Sistemine tabi olan

Detaylı

2-Şirket ana sözleşmesinin 8. ve 12. maddelerinin değişikliğinin onaylanması,

2-Şirket ana sözleşmesinin 8. ve 12. maddelerinin değişikliğinin onaylanması, İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA VE (A) ve (B) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTILARINA DAVET Aşağıda yazılı gündem maddelerini

Detaylı

Özet Bilgi: 12.09.2008 ve 25.11.2008 tarihli özel durum açıklamaları hk bilgilendirme

Özet Bilgi: 12.09.2008 ve 25.11.2008 tarihli özel durum açıklamaları hk bilgilendirme TARİH:23/01/2009 İş Finansal Kiralama A.Ş. nin açıklaması aşağıda yer almaktadır Özet Bilgi: 12.09.2008 ve 25.11.2008 tarihli özel durum açıklamaları hk bilgilendirme Şirketimizin 12.09.2008 tarihli özel

Detaylı

TARİH:16/01/2001 HURGZ

TARİH:16/01/2001 HURGZ TARİH:16/01/2001 HURGZ Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. nin 16.01.2001 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı nda; 1) Gerçek Yayıncılık A.Ş. nin 30.06.2000 tarihi itibariyle mevcut

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2010/19 HAFTALIK BÜLTEN 03/05/2010 07/05/2010 A. 04.01.2010 07.05.2010 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (TL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimizin 2006 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere, 29 Mart

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2008/17 HAFTALIK BÜLTEN 21/04/2008 25/04/2008 A. 02.01.2008 25.04.2008 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (YTL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. / EMKEL [EMKEL] :24:41 Sermaye Artırımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. / EMKEL [EMKEL] :24:41 Sermaye Artırımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. / EMKEL [EMKEL] 04.02.2010 17:24:41 Sermaye Artırımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Ortaklığın Adresi : ESENBOĞA YOLU 23.KM AKYURT/ANKARA Telefon ve Faks No. 312 398 01 81

Detaylı

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Şirketimizin 01.01.2005-31.12.2005 Hesap Dönemi ne ait Ortaklar Olağan Genel Kurulu, gündemindeki maddeleri

Detaylı

TÜRKİYE GARANTİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ NİN 04 NİSAN 2005 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

TÜRKİYE GARANTİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ NİN 04 NİSAN 2005 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI TÜRKİYE GARANTİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ NİN 04 NİSAN 2005 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI Türkiye Garanti Bankası Anonim Şirketi nin 2004 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı

Detaylı

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER [] :38:07 Genel Kurul Toplantısı Sonucu

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER [] :38:07 Genel Kurul Toplantısı Sonucu ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER [] 19.03.2012 17:38:07 Genel Kurul Toplantısı Sonucu Ortaklığın Adresi : Davutpaşa Cad. No:10 Topkapı - İSTANBUL Telefon ve Faks No. : (0212) 567 68 00 / (0212) 310 28

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2014/27 23/09/2014 1. YENİ BAŞVURULAR 1. Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran lar İhraç Edilecek Piyasası Aracı Bedelli Paylar Bedelsiz İç Kaynaklardan Kâr Payından

Detaylı

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01 OCAK 2011-30 HAZİRAN 2011 FAALİYET RAPORU ORTAKLIK YAPISI VE SERMAYE DAĞILIMI Esas Sermaye Ödenmiş Sermaye : 12.500.000 TL : 12.500.000 TL Şirketimizn

Detaylı

Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.S. nin tarihli yazisi asagiya çikarilmistir.

Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.S. nin tarihli yazisi asagiya çikarilmistir. TARIH:02/01/2003 Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.S. nin 02.01.2003 tarihli yazisi asagiya çikarilmistir. Sermaye Piyasasi Kurulu nun Seri:VIII, No: 20 sayili Tebligi nin 3. Maddesinde bahsedilen ve

Detaylı

TARİH:06/01/1999 HURGZ

TARİH:06/01/1999 HURGZ TARİH:06/01/1999 HURGZ Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. ile ilgili olarak İktisat Bankası T.A.Ş. nin 06.01.1999 tarihli yazısı aşağıya Bankamız portföyü adına Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık

Detaylı

ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 1. Raporun dönemi : 01/01/2012-30/09/2012 2. Ortaklığın Ünvanı : ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 3. Dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan Başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin

Detaylı

25/01/2012. TSKB Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. nin açıklaması aşağıda yer almaktadır. Özet Bilgi: Şube Kapanışı

25/01/2012. TSKB Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. nin açıklaması aşağıda yer almaktadır. Özet Bilgi: Şube Kapanışı 25/01/2012 Özet Bilgi: Şube Kapanışı Bankamızın 25 Ocak 2012 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında; Bankamızın Bahreyn Şubesi'nin kapatılmasına, bu çercevede gerekli iş ve işlemlerin yapılması hususunda

Detaylı

TARİH:10/03/2005 TARİH:11/03/2005

TARİH:10/03/2005 TARİH:11/03/2005 TARİH:10/03/2005 TARİH:10/03/2005 Alkim Alkali Kimya A.Ş.'nden Alkim Kimya A.Ş. ortağı Cihat Kora nın 10.03.2005 tarihli yazısı yapılan açıklamadır. 10 Mart 2005 tarihinde şahsıma ait 129.248 adet Alkim

Detaylı

Sermaye Piyasası Kurulu

Sermaye Piyasası Kurulu mı Sermaye Piyasası Kurulu HAFTALIK BÜLTEN 1999/32 23/8/199927/8/1999 A. 1.1.1999 27.8.1999 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: ^ ^ 1.1.1999 27.8.1999 tarihleri arasında Sermaye

Detaylı

Madde 1.1 in birinci paragrafı aģağıdaki Ģekilde güncellenmiģtir.

Madde 1.1 in birinci paragrafı aģağıdaki Ģekilde güncellenmiģtir. TÜRKĠYE Ġġ BANKASI A.ġ. NIN BANKA BONOSU VE/VEYA ISKONTOLU TAHVĠLLERĠ VE/VEYA TAHVĠLLERĠNĠN HALKA ARZINA ĠLĠġKĠN SERMAYE PĠYASASI KURULU TARAFINDAN 16.01.2012 TARĠHĠNDE ONAYLANAN 17.01.2012 TARĠHĠNDE TESCĠL

Detaylı

Nakit Kar Payı Dağıtım Tarihi

Nakit Kar Payı Dağıtım Tarihi ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER [] 22.05.2012 172553 Nakit Kar Payı Dağıtım Tarihi Davutpaşa Cad. No10 Topkapı - Telefon ve Faks No. (0212) 567 68 00 / (0212) 310 28 28 Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri

Detaylı

: Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. : Bahçelievler Mah. Şehit İbrahim Koparır cad. No.4 Bahçelievler/ISTANBUL : 0 (212) 449 36 00 (40 hat)

: Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. : Bahçelievler Mah. Şehit İbrahim Koparır cad. No.4 Bahçelievler/ISTANBUL : 0 (212) 449 36 00 (40 hat) İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Ünvanı Adresi Telefon No. Faks No. : 0 (212) 641 96 44 Ortaklığın yatırımcı/pay Sahipleri ile ilişkiler biriminin Telefon No. : 0 (216) 586

Detaylı

A R T A R I M ORGANİK GIDA ANONİM ŞİRKETİ

A R T A R I M ORGANİK GIDA ANONİM ŞİRKETİ EK 2 A R T A R I M ORGANİK GIDA ANONİM ŞİRKETİ Şirket Karar Defteri ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesininİncelenmesi Sonucu Ortaya Çıkan Göstergeler Tarih: 16/07/2008 Unvanı: Kurucu Üyeler / Genel Kurul

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 02001/30 HAFTALIK BÜLTEN 23/7/2001 27/7/2001 A. 1.1.2001 27.7.2001 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 1.1.2001 27.7.2001 tarihleri arasõnda Sermaye Piyasasõ

Detaylı

FENİŞ ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

FENİŞ ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN Ticaret Sicili No : Gebze/6616 FENİŞ ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN Şirketimizin Ortaklar Olağan Genel Kurulu, 2007

Detaylı

Türk Ekonomi Bankası A.Ş. nin ortaklık yapısı Hissedar Sermaye Tutarı (TL) Hisse Adedi Sermaye Oranı (%) TEB Holding A.Ş. (eski

Türk Ekonomi Bankası A.Ş. nin ortaklık yapısı Hissedar Sermaye Tutarı (TL) Hisse Adedi Sermaye Oranı (%) TEB Holding A.Ş. (eski TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ PAYLARININ ZORUNLU ÇAĞRI YOLUYLA BNP PARİBAS FORTİS YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş. VE BNPP YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş. TARAFINDAN DEVRALINMASINA İLİŞKİN BİLGİ FORMU SERMAYE PİYASASI

Detaylı

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Sermaye Artırımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Sermaye Artırımı İşlemlerine İlişkin Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Sermaye Artırımı İşlemlerine İlişkin Bildirim Sermaye Artırımı İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet Bilgi Yapılan Açıklama Güncelleme

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon")

Detaylı

Konu : Olağan Genel Kurul toplantısı, Kâr Dağıtım teklifi ve Kâr Dağıtım Politikasına ilişkin Yönetim Kurulu kararı.

Konu : Olağan Genel Kurul toplantısı, Kâr Dağıtım teklifi ve Kâr Dağıtım Politikasına ilişkin Yönetim Kurulu kararı. Özel Durum Açıklaması Tarih : 04 Nisan 2008 Konu : Olağan Genel Kurul toplantısı, Kâr Dağıtım teklifi ve Kâr Dağıtım Politikasına ilişkin Yönetim Kurulu kararı. Şirketimiz Yönetim Kurulu nun 4 Nisan 2008

Detaylı

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş. / ECZYT [INTEM] :21:44

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş. / ECZYT [INTEM] :21:44 ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş. / ECZYT [INTEM] 19.12.2013 09:21:44 Hisse Alım Satım Bildirimi Ortaklığın Adresi : Büyükdere Cad. No:185, Kanyon Ofis 34394 Levent -İstanbul Telefon ve Faks No.

Detaylı

DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ

DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Sayın Ortaklarımıza, Bankamız sermayesinin 316.100.000.- (Üçyüzonaltımilyonyüzbin)YTL sından 716.100.000.-

Detaylı

RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU YATIRIMLARIN ENFLASYONA ENDEKSLENMİŞ DEĞERİ (TL) VARLIK GRUBUNUN PORTFÖYDE YER ALAN YATIRIM ABD DOLARI YATIRIM

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2008/1 HAFTALIK BÜLTEN 02/01/2008 04/01/2008 A. 02.01.2008 04.01.2008 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (YTL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2001/1 HAFTALIK BÜLTEN 2/1/2001-5/1/2001 A. 1.1.2001-5.1.2001 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 1.1.2001-5.1.2001 tarihleri arasında Sermaye Piyasası

Detaylı

Y VE Y GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

Y VE Y GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Y VE Y GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Y ve Y Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu na Giriş Sermaye Piyasası Kurulu

Detaylı

TARİH: 06/01/2009. Yatırımcının Adı- Soyadı Ünvanı. Sıra No. Nominal Tutar (YTL)* Satış Süresi 1 AY. Hisse Kodu. Satışa Konu Şirketin Ünvanı

TARİH: 06/01/2009. Yatırımcının Adı- Soyadı Ünvanı. Sıra No. Nominal Tutar (YTL)* Satış Süresi 1 AY. Hisse Kodu. Satışa Konu Şirketin Ünvanı TARİH: 06/01/2009 MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. HABERİ: Şeker Finansal Kiralama A.Ş. nin mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlanması suretiyle gerçekleştirdiği tahsisli sermaye

Detaylı

TARİH: 18/05/1999 TARİH: 24/05/1999 BORSA BAŞKANLIĞI DUYURUSU:

TARİH: 18/05/1999 TARİH: 24/05/1999 BORSA BAŞKANLIĞI DUYURUSU: TARİH: 18/05/1999 BORSA BAŞKANLIĞI DUYURUSU: Borsa Yönetim Kurulu'nun 18.05.1999 tarihli toplantısında, Ak Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin 490 Milyar TL nominal değerli, 1. Tertip, B grubu hamiline yazılı hisse

Detaylı

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. nin 28.03.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. nin 28.03.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. TARİH:26/01/2007 Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. nin 26.01.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimizin 01.01.2006-31.12.2006 dönemine ait prim üretimi, hayat dalı 340.536.479,45 YTL hayat dışı

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2012/11 16.03.2012 A. 103.2012 16.03.2012 TARİHLERİ ARASINDA KURULA BAŞVURAN ORTAKLIKLAR: 1. Menkul Kıymet İhracı Nedeniyle Kurul'a Başvuran lar: Ortaklığın Unvanı 1. Kılıç

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI 4 Temmuz 2006 tarihli 6591 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde yayınlanan ilana göre Anadolu Hayat Emeklilik

Detaylı

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA VE 07.09.2012 TARİHLİ (A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA VE 07.09.2012 TARİHLİ (A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET ATA YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ NİN 07.09.2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA VE 07.09.2012 TARİHLİ (A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET - Şirketimizin 2011 faaliyet

Detaylı

PETROL OFİSİ A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

PETROL OFİSİ A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET PETROL OFİSİ A.Ş. NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Şirketimizin 2005 yılı Hesap Dönemine ait Ortaklar Olağan Genel Kurulu, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 20 Nisan 2006

Detaylı

Özet Bilgi: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu na sunulan mali tabloları hk.

Özet Bilgi: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu na sunulan mali tabloları hk. TARİH:03/01/2008 Özet Bilgi: Olağandışı fiyat ve miktar hareketleri hk. Borsa Başkanlığı tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No:39 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Tebliği'nin

Detaylı

AVEA İLETİŞİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ NİN 19 KASIM 2013 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

AVEA İLETİŞİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ NİN 19 KASIM 2013 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI AVEA İLETİŞİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ NİN 19 KASIM 2013 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI Avea İletişim Hizmetleri Anonim Şirketi nin ( Şirket ) Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı

Detaylı

FAALİYET RAPORU 01.01.2012-31.03.2012

FAALİYET RAPORU 01.01.2012-31.03.2012 Sayfa No: 1 FAALİYET RAPORU 01.01.2012-31.03.2012 Sayfa No: 2 I. GİRİŞ 1. Raporun Dönemi: 01/01/2012 31/03/2012 2. Ortaklığın Ünvanı: Euro Portföy Yönetimi A.Ş. 3. Euro Portföy ve Tarihsel Gelişimi: Euro

Detaylı

DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş. DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ŞİRKET PAYLARININ İLK HALKA ARZINDAN SAĞLANAN FONLARIN İZAHNAMEDE BELİRTİLEN KULLANIM YERLERİ VE FİİLİ KULLANIM YERLERİ -14 Mayıs 2014 Tarihli 2013 Yılı Olağan Genel Kurulu Gündem

Detaylı

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet Bilgi Yapılan Açıklama Güncelleme mi?

Detaylı

BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş. 18 NİSAN 2013 TARİHLİ 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş. 18 NİSAN 2013 TARİHLİ 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş. 18 NİSAN 2013 TARİHLİ 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2012 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK 2005 31 ARALIK 2005 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Anadolu Hayat Emeklilik

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2010/36 HAFTALIK BÜLTEN 31/08/2010 03/09/2010 A. 04.01.2010 03.09.2010 TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ: Tablo: 1 Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan ĠHRAÇ

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK 2005 31 ARALIK 2005 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Anadolu Hayat Emeklilik

Detaylı

METRO MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN

METRO MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN METRO MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN Şirketimiz 2009 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere;

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.'NİN ADET II.TERTİP B TİPİ ALTIN FONU KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURUDUR

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.'NİN ADET II.TERTİP B TİPİ ALTIN FONU KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURUDUR * BU HALKA ARZA İLİŞKİN İZAHNAME 05.09.2011 TARİHİNDE TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 05.09.2011 TARİHİNDE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NE İLAN İÇİN BAŞVURULMUŞTUR. HALKA ARZA İLİŞKİN

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2005/51 HAFTALIK BÜLTEN 21/11/2005 25/11/2005 A. 1.1.2005 25.11.2005 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2005 25.11.2005 tarihleri arasında Sermaye

Detaylı

İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ İLE CAMİŞ MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİNİN DEVRALMA YOLUYLA KOLAYLAŞTIRILMIŞ USULDE BİRLEŞMESİNE İLİŞKİN

İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ İLE CAMİŞ MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİNİN DEVRALMA YOLUYLA KOLAYLAŞTIRILMIŞ USULDE BİRLEŞMESİNE İLİŞKİN İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ İLE CAMİŞ MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİNİN DEVRALMA YOLUYLA KOLAYLAŞTIRILMIŞ USULDE BİRLEŞMESİNE İLİŞKİN DUYURUDUR Bu duyuru metni, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul)

Detaylı

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.'nin 31.01.2006 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.'nin 31.01.2006 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. TARİH:27/01/2006 Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.'nin 27.01.2006 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimizin 01.01.2005-31.12.2005 dönemine ait prim üretimi, hayat dalı 348.244.075,08 YTL, hayat dışı

Detaylı

MARTI OTEL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ. bölünmüştür.

MARTI OTEL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ. bölünmüştür. MARTI OTEL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ ESKİ ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ Madde 4 - Şirketin Merkezi İstanbul dadır. Adresi Ömer Avni Mah. Dümen Sok. Dümen Apt. No:3 Daire:8 Gümüşsuyu-Beyoğlu/İstanbul

Detaylı

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Şirketimizin 01.01.2008-31.12.2008 Hesap Dönemi ne ait Ortaklar Olağan Genel Kurulu, gündemindeki

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA İNCELEME RAPORU Oyak Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Karma Emeklilik Yatırım Fonu Fon Kurulu na Giriş Oyak Emeklilik

Detaylı

EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR 2017

EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR 2017 TARİH: 05.01.2017 15:43:09 - Özel Durum Açıklaması (Güncelleme) Özet Bilgi: Eczacıbaşı-Monrol Nükleer Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin %100'üne sahip olduğu Capintec, Inc.'nın satışına yönelik işlemler

Detaylı

Tarih : / 06 : Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.1 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

Tarih : / 06 : Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.1 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Ticaret Ünvanı : Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. Adresi : Bahçelievler Mah. Şehit İbrahim Koparır cad. No.4 Bahçelievler/ISTANBUL Telefon No. : 0 (212)

Detaylı

Sermaye Piyasası Kurulu

Sermaye Piyasası Kurulu Sermaye Piyasası Kurulu HAFTALIK BÜLTEN 995/3 5.6.9959.6.995 A...995 9.6.995 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ :..995 9.6.995 tarihleri arasında Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan

Detaylı

HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 18 Mayıs 2016 METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna ilişkin Değerlendirme Raporu VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM

Detaylı

RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30 HAZİRAN 2013 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30 HAZİRAN 2013 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30 HAZİRAN 2013 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU YATIRIMLARIN ENFLASYONA ENDEKSLENMİŞ DEĞERİ (TL) VARLIK GRUBUNUN PORTFÖYDE YER ALAN YATIRIM ABD DOLARI YATIRIM

Detaylı

FAALİYET RAPORU

FAALİYET RAPORU Saxo Capital Markets Menkul Değerler A.Ş. 01.01.2012-30.09.2012 FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER I. GİRİŞ... 3 1- Raporun Dönemi... 3 2- Şirketin Ünvanı... 3 3-30.09.2012 tarihi itibarıyla yönetim kurulunda

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA İNCELEME RAPORU Oyak Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu Fon Kurulu na

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2004 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2004 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK 2004 31 ARALIK 2004 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Anadolu Hayat Emeklilik

Detaylı

VEKALETNAME SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

VEKALETNAME SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI DAN Yönetim Kurulumuz Şirket Genel Kurul unu aşağıdaki gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 28/05/2007 Pazartesi günü saat 14:00 da

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2017/16 21/04/2017 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran lar Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2016/27 14/10/2016 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Ortaklık Aktif Yatırım Bankası (2) No lu Varlık Finansmanı Fonu

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda sunulmuştur.

Detaylı

DURAN DOĞAN BASIM VE AMB. SAN. A.Ş.

DURAN DOĞAN BASIM VE AMB. SAN. A.Ş. TARİH: 05/01/2009 Hisse senetleri Borsamızda işlem gören aşağıda belirtilen şirketlerin ortaklarınca Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği nin 5/h-1 ve 14 üncü maddeleri kapsamında

Detaylı

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet Bilgi Yapılan Açıklama Güncelleme mi?

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. LİKİT EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. LİKİT EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR MALİ TABLOLAR Oyak Emeklilik A.Ş. Likit Emeklilik Yatırım Fonu Fon Kurulu na ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA İNCELEME RAPORU Giriş Oyak Emeklilik A.Ş. Likit Emeklilik Yatırım Fonu'nun ( Fon ) ekte

Detaylı

AKSİGORTA A.Ş. / AKGRT, 2016 [] :46:15. Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

AKSİGORTA A.Ş. / AKGRT, 2016 [] :46:15. Genel Kurul Toplantısı Çağrısı AKSİGORTA A.Ş. / AKGRT, 2016 [] 19.02.2016 15:46:15 Genel Kurul Toplantısı Çağrısı Adres Poligon Caddesi Buyaka 2 Sitesi Kule:1 Kat:0-6 34771 Ümraniye/İSTANBUL Telefon 216-2808888 Faks 216-2808800 Yatırımcı/Pay

Detaylı

Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. TARİH:10/01/2007 1- HABER: TARİH:22/01/2007 2-HABER: TARİH:28/02/2007 3-HABER: TARİH:05/03/2007 4-HABER: TARİH:12/03/2007 Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin 10.01.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Detaylı

Tire Kutsan 04/01/2008 04/01/2008 IMKB Bülteni B.Ş.B. Ulusal Pazar'da işlem görmekte olan Tire Kutsan Oluklu Mukavva Kutu ve Kağıt Sanayii A.Ş. (TIRE.E) hisse senetlerinin sırası, şirketten gelen açıklamanın

Detaylı

ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. / ERBOS [] 15.03.2013 13:01:27. : Tel: 0(352) 3113511 Faks:0(352) 3113516

ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. / ERBOS [] 15.03.2013 13:01:27. : Tel: 0(352) 3113511 Faks:0(352) 3113516 ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. / ERBOS [] 15.03.2013 130127 Anbar Mahallesi 895. Sokak No9 Melikgazi KAYSERİ Telefon ve Faks No. Tel 0(352) 3113511 Faks0(352) 3113516 Ortaklığın Biriminin

Detaylı

KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KAREL [] :26:13 Finansal Duran Varlık Edinilmesi

KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KAREL [] :26:13 Finansal Duran Varlık Edinilmesi KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KAREL [] 07.05.2010 17:26:13 Finansal Duran Varlık Edinilmesi Ortaklığın Adresi : Kore Şehitleri Cad. Yzb Kaya Aldoğan Sokak No: 16 Yapılan Açıklama Güncelleme

Detaylı

NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2015 YILI GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2015 YILI GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2015 YILI GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri : III no 48.1 sayılı Sermaye Piyasası

Detaylı

LİDER FAKTORİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 2015 YILI OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET DUYURUSU

LİDER FAKTORİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 2015 YILI OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET DUYURUSU LİDER FAKTORİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 2015 YILI OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET DUYURUSU Şirketimizin 2015 yılı Olağanüstü Genel Kurulu; 08.12.2015 Salı günü saat 14:00 de, Büyükdere

Detaylı

FAALİYET RAPORU 01.01.2011-31.03.2011

FAALİYET RAPORU 01.01.2011-31.03.2011 Sayfa No: 1 FAALİYET RAPORU 01.01.2011-31.03.2011 Sayfa No: 2 I. GİRİŞ 1. Raporun Dönemi: 01/01/2011 31/032011 2. Ortaklığın Ünvanı: Euro Portföy Yönetimi A.Ş. 3. Euro Portföy ve Tarihsel Gelişimi: Euro

Detaylı

DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER

DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER ÇIKARILMIŞ SERMAYEMİZ 226.027.699,46 TÜRK LİRASINDAN 50.000.000 TÜRK LİRASINA AZALTILMAKTA, EŞANLI

Detaylı

AK B TİPİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

AK B TİPİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 AK B TİPİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (YENİ UNVAN:EGELİ & CO. B TİPİ MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ) 01.01.2012-30.06.2012 DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU A. GİRİŞ 1. Ak B Tipi Yatırım Ortaklığı

Detaylı

FON SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.

FON SINAİ YATIRIMLAR A.Ş. FON SINAİ YATIRIMLAR A.Ş. 01.01.2016 31.03.2016 Dönemi Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER I-ŞİRKET TANITIMI II- ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN DÖNEM İÇİ ÖNEMLİ GELİŞMELER III- ŞİRKET FAALİYETLERİ

Detaylı

EGELİ & CO. TARIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

EGELİ & CO. TARIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. EGELİ & CO. TARIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. SERMAYE PİYASASI KURULU SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 30 EYLÜL 2012 DE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU KURUMSAL

Detaylı

UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş. / USAK [] :01:24 Özel Durum Açıklaması (Genel)

UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş. / USAK [] :01:24 Özel Durum Açıklaması (Genel) UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş. / USAK [] 28.03.2012 18:01:24 Ortaklığın Adresi : UŞAK BANAZ KARAYOLU 26 KM BANAZ / UŞAK Telefon ve Faks No. : 0276 326 2001/0276 326 2010 Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle

Detaylı

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 31Aralık 2013 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu na Göre Yönetim Kurulu Tarafından Hazırlanan Bağlı Şirket Raporu 26 Şubat 2014

Detaylı