SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI KULLANIM REHBERİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI KULLANIM REHBERİ"

Transkript

1 Sayın Sigortalımız, SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI KULLANIM REHBERİ Sahibi olduğunuz, Seyahat Sağlık Sigortası Poliçenize ilişkin özel ve genel şartlar, teminat yapıları ve plan içeriklerinize ilişkin tüm bilgileri bu kitapçıkta bulabilirsiniz. Seyahatiniz sırasında acil durumdan dolayı oluşabilecek rahatsızlıklarınıza karşı güvenli bir sigorta teminatına sahip bulunmaktasınız. Lütfen sigorta teminatlarınızla ilgili Yurtiçi Plus Seyahat Sağlık Sigortası Özel Şartlarında sunulan açıklamaları dikkatle inceleyiniz ve seyahatlerınız sırasında yanınızdan ayırmayınız. Lütfen poliçenizin geçerli olduğu bölgeleri, teminat süresi ve teminat limitinizi kontrol ediniz. Asistans hizmetleri için no. lu telefondan SEYAHAT YARDIM HATTI na ulaşabilirsiniz. 1

2 ÖNEREBİLECEĞİMİZ DİĞER ÜRÜNLERİMİZ SAĞLIK SİGORTALARI Acil Vakalar Sigortası Tehlikeli Hastalıklar Sigortası Dentassist Diş Sigortası 3S Sağlık Sigortası Çözüm Sağlık Sigortası HAYAT SİGORTALARI Yıllık Yaşam Sigortası Uzun Süreli Yaşam Sigortası Azalan Bakiyeli Yaşam Sigortası Katkılı Yatırım Sigortası Cebinize Alternatif Hayat Sigortası(CASH) SEYAHAT SİGORTALARI Vize Yurtdışı Seyahat Sağlık Sigortası Keyif Yurtdışı Seyahat Sağlık Sigortası YESS Yurtdışı Eğitim Seyahat Sağlık Sigortası FERDİ KAZA SİGORTALARI Ferdi Kaza Sigortası FAST Güvence Ferdi Kaza Asistans Sigortası 2

3 MAPFRE GENEL SİGORTA A.Ş. YURTİÇİ SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI Bu özel şartlar 01/04/2010 tarihi itibariyle Poliçesi bulunan Sigortalılar için geçerlidir. tanzim edilmiş Yurtiçi Seyahat Sağlık Sigorta Mapfre Genel Sigorta A.Ş. ( bundan sonra Sigortacı olarak adlandırılacaktır.) ve Sigorta Ettiren/Sigortalı nın üzerinde mutabık kaldığı şartlar doğrultusunda hazırlanan Sigorta Poliçesi, ile poliçenin ayrılmaz parçaları olan Seyahat Sağlık Sigortası Genel Şartları ve Özel Şartları, Sigortalı Bilgilendirme Formu, Kullanım Rehberi'nden meydana gelmektedir. Sigorta Poliçesinin geçerli olduğu süre içerisinde yapılacak tüm değişiklik ve ilaveler yazılı olarak talep edilmesi ve karşılıklı olarak üzerinde mutabık kalınması durumunda geçerlidir. Madde 1. SİGORTANIN KONUSU, KAPSAMI VE UYGULANMASI a. Sigortacı, Sigortalı' nın, bu Sigorta Sözleşmesi nin teminatlarının geçerli olduğu süre içerisinde seyahat ederken hastalanması ya da bu süre içinde bir kazaya uğraması sonucunda gereken acil tıbbi yardım masraflarını, bu Sigorta Sözleşmesi nde belirtilen teminatlar, haklar, yükümlülükler, özel ve genel şartlar çerçevesinde teminat kapsamına alır. b. Sigorta teminatı altına alınan masrafların, Sigortalı' nın hastalık ya da kaza sonucunda tıbbi açıdan gerekli olan tedavisiyle ilgili olması ve bu sözleşmede belirtilen teminatların kapsamı içerisinde yer alması gerekir. Sigortalı nın tedavi süreci içerisinde tedavisine konu olan hastalık veya kaza hali ile doğrudan ilgili olmayan başka bir hastalık veya kaza sonucunda oluşan masrafları ayrı bir tazminat konusu olarak değerlendirilir. c. Sigorta teminatları, sigorta poliçesinde belirtilen bölgelede geçerlidir. d. Sigortacı'nın üstleneceği azami toplam sorumluluk sigorta poliçesinde belirtilecektir.sigortalı nın aşağıda bulunan alternatiflerden birini seçtiği ve ilgili primi ödediği durumda; Alternatif 1: Tıbbi tedavi teminata dahildir. Poliçedeki ilgili teminatlar poliçe kapsamındaki hastalık ve yaralanma durumunda geçerli olacaktır. Alternatif 2: Tıbbi tedavi teminata dahildir. Poliçedeki ilgili teminatlar sadece poliçe kapsamındaki kaza sonucu yaralanma durumunda geçerli olacaktır. Alternatif 3: Tıbbi tedavi teminata dahil değildir. Poliçedeki ilgili teminatlar poliçe kapsamındaki hastalık ve yaralanma durumunda geçerli olacaktır. Madde 2. TEMİNATLARIN GEÇERLİ OLDUĞU BÖLGELER 3

4 Bu Sigorta Sözleşmesi nin teminatları Türkiye'de ikamet eden Sigortalı ların, Turkiye Cumhuriyeti ve/veya K.K.T.C. içindeki seyahatlerinde geçerlidir. Sigorta Ettiren in veya Sigortalı nın seçeceği teminatların geçerli olduğu bölge, poliçede belirtilecektir. Bu Sigorta Sözleşmesi nin geçerlilik süresi içerisinde bölge değişikliği yapılamaz. Madde 3. TEMİNATLAR Aşağıdaki seyahatin iptali dışındaki teminatların tamamı, olayların poliçenin satın alınmasına sebep olan Daimi İkametgah ili dışında bir seyahat sırasında meydana gelmesi halinde tüm Türkiye de geçerlidir. Seyahatin İptali teminatı sadece tur operatörlerinin satacağı paket turlarda sunulmak üzere, Sigortalı Daimi İkametgah ından ayrılmadan ve kullanacağı ulaşım aracı hareket etmeden önce geçerli olacaktır. Bu teminatlar dışında sigortalıya verilen diğer hizmetler limitleri ve teminat açıklamaları çerçevesinde teminat kapsamındadır. 1. Yurtiçinde tıbbi tedavi teminatı Sigortalı'nın, bu poliçe kapsamındaki hastalığı veya yaralanması durumunda, Şirket; gerekli hastane, ameliyat ve tedavi masrafları ile, hastanede tedavisi esnasında ilgili doktorun yazdığı ilaçların masraflarını limite kadar karşılayacaktır. Acil durum kararına Şirket doktoru karar verecek olup, acil durum niteliğinde olmayan tedaviler için Sigortalı tarafından ödeme yapılacaktır. 2. Yaralanma veya hastalık nedeniyle Sigortalı nın nakli Sigortalı'nın bu poliçe kapsamında aniden hastalanması veya yaralanması durumunda, Şirket Sigortalı'yı ambulans veya refakatçi doktor ve Şirket in doktoru tarafından en uygun kabul edilen herhangi bir nakil aracıyla uygun olan en yakın tıbbi merkeze veya bir tıbbi merkezden diğerine nakli için gerekli giderleri karşılayacaktır. Bir tıbbi merkezden diğer bir tıbbi merkeze nakil, ancak, bulunulan tıbbi merkezde hastaya yapılacak tedavi için gerekli donanım ve tıbbi ekip yoksa sağlanacaktır. Naklin yapılabilmesi için, tedavi eden doktorun düzenleyeceği tıbbi rapor gerekmektedir. 3. Sigortalı nın taburcu olduktan sonra Daimi İkametgah a nakli Sigortalı nın bu poliçe kapsamındaki hastalık veya yaralanma sonucu tıbbi bir merkezde yatarak operasyon gerektiren tedavisinin sona ermesini takiben taburcu olması durumunda, seyahate devam edemeyeceğine ve Daimi İkametgah a dönüş için Sigortalı nın asıl seyahat için kullanmış olduğu taşıma aracını kullanamayacağına Şirket doktoru tarafından karar verilirse, Şirket, Sigortalı yı ambulans veya refakatçi doktor ve Şirket in doktoru tarafından en uygun kabul edilen herhangi bir nakil aracıyla Daimi İkametgah a nakli için gerekli giderleri karşılayacaktır. Naklin yapılabilmesi için, tedavi eden doktorun düzenleyeceği tıbbi rapor gerekmektedir. 4. Yaralanma veya hastalık nedeniyle konaklama süresinin uzatılması Sigortalı'nın poliçe kapsamındaki nedenlerden dolayı hastalanması veya yaralanması durumunda, Sigortalı'nın Daimi İkamet İli dışında kalış süresinin uzamasının söz konusu hastalığın veya yaralanmanın sonucu olduğu ilgili doktor tarafından belgelenir ise, Şirket, 4

5 sigortalının otel veya diğer konaklama masraflarını (Standart oda+kahvaltı) karşılayacaktır. Ödenecek azami tutar 4 gün ile sınırlı olmak üzere günlük azami 100 dur. 5. Sigortalının aile üyelerinden birinin seyahati Şirket, sigortalının poliçe kapsamındaki nedenlerden dolayı hastalanması veya yaralanması durumunda 5 günden fazla hastanede kalması gerektiğinde, bir aile üyesi için İkamet Ülkesi nde hastanenin bulunduğu yere seyahat masraflarını karşılayacaktır. 6. Sigortalının aile üyelerinden birinin konaklaması Şirket, sigortalının poliçe kapsamındaki nedenlerden dolayı hastalanması veya yaralanması durumunda 5 günden fazla hastanede kalması gerektiğinde, bir aile üyesi için İkamet Ülkesi nde hastanenin bulunduğu yerde en fazla 4 günle sınırlı olmak üzere, günlük azami 100 'ya kadar konaklama masraflarını (Standart oda+kahvaltı) karşılayacaktır. 7. Yakın bir aile mensubunun ölümü sonrası meydana gelen seyahat masrafları Sigortalı, Poliçe de belirtilen yakın bir aile mensubunun (eşi, çocukları, ebeveyni) Daimi İkamet Yeri nde ölümü nedeniyle seyahatini yarıda kesmek zorunda kaldığında, Şirket, sigortalının Daimi İkametgahı na dönüşünü organize edecektir. Vefat ile ilgili yetkili mercilerden alınmış evrakların Asistan Şirkete ibraz edilmesi gereklidir. Bu menfaat, sadece, sigortalının orijinal seyahati için önceden ayarlamış olduğu dönüş amacıyla kullanacağı taşıma aracını kullanamadığında mümkündür. 8. Evde meydana gelen bir hasar sebebiyle ortaya çıkan seyahat masraflarının karşılanması Sigortalının evindeki hırsızlık, yangın veya patlama nedeniyle oturulmaz hale gelmesi, ya da fazla zararın ortaya çıkması riski sebebiyle, Sigortalının evinde bulunması gerektiği durumlarda, Şirket, sigortalının Daimi İkametgah a dönüş masraflarını ödeyecektir. Evde meydana gelen hasarla ilgili yetkili mercilerden alınmış raporların Asistan Şirkete ibraz edilmesi gereklidir. (Sigorta şirketi veya polis raporu gibi). Bu menfaat, sadece, sigortalının orijinal seyahati için önceden ayarlamış olduğu dönüş amacıyla kullanacağı taşıma aracını kullanamadığında mümkündür. 9. Vefat eden sigortalının ve eşlik eden çocukların nakli Sigortalı nın vefatı halinde Şirket; a) Cenazenin defnedilmesi için Daimi İkamet Yerine naklini organize edecektir. Cenaze töreni ve defin masrafları kapsam dışındadır. b) Eğer eşlik edenlerden birisi kendisine refakat edecek kimse bulunmayan bir çocuk (15 yaş veya daha küçük) ise, Şirket, Daimi İkametgah a seyahat süresince bir refakatçi temin edecektir. 10. Bagajın bulunması ve Sigortalı ya ulaştırılması 5

6 Şirket, raporların hazırlanmasında sigortalıya yardım sağlayacak ve tarifeli uçuşlarda kaybolan bagajların bulunması için gereken görüşmelerde ona tavsiyelerde bulunacak veya yardımcı olacaktır. Bagajın bulunması halinde, Şirket söz konusu bagajı Daimi İkametgah a veya seyahat için tasarlanan varış yerine gönderecektir. 11.Tarifeli yurtiçi havayolu uçuşlarında kaybolan, zarar gören, çalınan bagaj PLAN 2 İÇİN GEÇERLİ OLAN KOŞULLAR; Tarifeli uçuşlarda bagajın kaybolması, çalınması veya zarar görmesi halinde Havayolu Şirketi'nce belirlenen süre içerisinde (Minimum 21 gün) bulunamaması durumunda havayolunun kayıp, zarar ya da çalınma raporu şartı ile Şirket, Sigortalıya 200 limit dahilinde ödeme yapacaktır. Şirket tarafından ödenecek tazminat tutarı, sorumlu havayolu şirketinin ödemiş olduğu tazminat tutarı ile gecikmeli bagaj maddesi doğrultusunda Sigortalıya bir ödeme yapılmışsa bu tutar toplamının, Sigortalının bildirdiği hasar bedelinden düşülmesi sonucu belirlenecektir. Sigortalı, bagaj içeriğinin listesini, tahmini fiyat ve alış tarihlerini, havayolu şirketinden alınan tazminat ödeme belgesini ibraz etmekle yükümlüdür. Para, mücevher, kredi kartı ve herhangi bir doküman bu teminatın kapsamı dışındadır. 12.Seyahatin iptali masrafları PLAN 2 İÇİN GEÇERLİ OLAN KOŞULLAR; Sigortalı, seyahatinin başlangıç tarihinden ve kullanacağı ulaşım aracı hareket etmeden önce, bir tur operatörünün düzenlediği tur için seyahat acentesine bir ödeme yapmış olması şartıyla, aşağıda belirtilen nedenlerden dolayı seyahati iptal etmek zorunda kalırsa, seyahatin iptali masrafları 250 limit dahilinde karşılanacaktır. Sorumlu seyahat acentesinin iade etmiş olduğu, Şirket'e bir belge ile ibraz edilmesi gerekli olan seyahat ücret tutarı bu teminat ile ödenecek tazminat tutarından düşülecektir. Eğer bu seyahat poliçesi, seyahat ile aynı anda alınmadıysa bu teminat geçersiz olacaktır. a) Ölüm, ciddi ve önemli kaza veya hastalık durumlarında sigortalının, eşinin, çocuklarının, ebeveyninin, kardeşlerinin veya seyahat süresince daimi ikametgahında çocuklarına bakacak kişinin hastaneye yatırılması gerekirse, (Doktor tarafından yazılı olarak belgelenmesi şartıyla), b) Sigortalıya mahkemeden tanık olarak çağrı gelirse, (Çağrının kopyasının Şirket'e gönderilmesi ve çağrı tarihinin seyahat poliçesini alış tarihinden sonra olması şartıyla), c) Sigortalının Daimi İkametgahı'ndaki veya işyerindeki hırsızlık, yangın veya patlama, doğal afetler nedeniyle oturulamaz hale gelmesi, ya da fazla zararın ortaya çıkması riski sebebiyle, Sigortalının evinde veya işyerinde bulunması gerektiği durumlarda, (Bu teminatın geçerli olabilmesi için, Sigortalının olayı gösteren resmi makamlardan alınmış itfaiye raporu, polis raporu gibi bir belgeyi Şirket'e ibraz etmesi gereklidir.) 6

7 d) Sigortalı'ya eşlik eden kişinin aynı poliçeye sahip olması ve bu poliçenin aynı tarihte satın alınmış olması şartıyla, yukarıdaki nedenlerden dolayı seyahatini iptal etmek zorunda kalması halinde, seyahatin iptali teminatından faydalanacaktır. Sigortalı tarafından seyahatini iptal edeceği en kısa zamanda seyahat acentesine bildirilecektir. Bu bildirimde herhangi bir gecikmeden dolayı meydana gelebilecek ek masraflardan veya cezalardan Şirket sorumlu değildir. Seyahatin iptali teminatı için istenen belgeler: a) Olayı gösteren belge (medikal rapor, ölüm raporu, itfaiye/polis/sigorta şirketi raporu, mahkeme raporu). Belgenin üzerinde olayın gerçekleştiği tarih (Hastaneye giriş, ölüm veya olay tarihi), hasar türü veya teşhis, hastalığın seyir durumu ve uygulanacak tedavi belirtilmelidir. b) Seyahat acentesine ödeme yapıldığına dair orijinal fatura ve/veya ödeme makbuzu, acente tarafından sağlanan seyahat voucher'ının kopyası. c) Satın alınan seyahat paketi genel şartlarının kopyası. d) Seyahat acentesi tarafından kesilen orijinal iptal belgesi ve iptal masraflarının faturası. Aşağıda belirtilen durumlarda seyahatin iptali kapsanmayacaktır: a) Estetik tedavileri, aşılanma, istekli olarak doğuma son vermek b) Psikolojik rahatsızlıklar c) Acil olmayan rehabilitasyon tedavisi ve diş tedavileri d) Salgın e) Nüfus cüzdanı, vize, bilet ve aşı sertifikası eksikliği f) Doğum g) 75 yaş ve üstü h) Poliçenin geçerlilik tarihleri arasında, öncesinde tanısı konmuş olsun veya olmasın, varolduğu yetkili bir doktor tarafından poliçe başlangıç tarihinden sonra tespit edilen tıbbi bir durum veya bu duruma bağlı olarak ortaya çıkan akut kriz, 13. İlaç Gönderilmesi Şirket ilgili doktor tarafından acil olarak yazılmış ve Sigortalı'nın seyahat ettiği yerde bulunamayan ilaçların sigortalıya gönderilmesi işlemini organize edecektir. Şirket ilaçların ulaştırılmasından sorumludur, ilaç bedelleri Sigortalı tarafından karşılanacaktır. 14. Tıbbi danışma hizmeti 365 gün 24 saat boyunca Şirket doktoru tarafından seyahatte olan Sigortalı ya tıbbi danışmanlık hizmeti verilecektir. Yapılacak danışmanlık hizmetinde herhangi bir tıbbi tanı konmayacak, ilaç önerilmeyecektir. Tıbbi aciliyet durumunda verilen danışma hizmeti, acil durumla ilgili yapılması gereken şeylerin iletilmesini ve acil tıbbi servislere yönlendirmeyi içermektedir. 15. Genel Bilgi Servisi Sigortalı'nın seyahati ile ilgili gerekli olabilecek turistik bilgiler ile, konaklama, ulaşım ve sağlık kuruluşları gibi konulardaki bilgilerin iletilmesi hizmeti sağlanacak ve mümkün olabilen durumlarda rezervasyon yapılabilecektir. 7

8 16. Acil mesajların iletilmesi Sigortalının talebi üzerine Şirket, yukarıda belirtilen tüm maddeler kapsamındaki konularla ilgili olarak acil veya gerekli mesajların iletilmesini sağlayacaktır. 17- Ferdi Kaza Teminatı Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları çerçevesinde, yurtdışında seyahat eden sigortalının seyahat başlangıç anından bitiş anına kadar oluşabilecek kaza sonucu ölüm ve sürekli sakat kalma hallerini teminat altına alır. Kaza Sonucu Vefat Teminat Sigorta süresi içinde meydana gelen bir kaza sonucunda, sigortalının derhal veya kaza tarihinden itibaren bir sene zarfında vefatına sebebiyet verdiği takdirde, poliçede belirtilmiş sigorta bedeli yine poliçede belirtilen menfaattarlara, yoksa kanuni hak sahiplerine Mapfre Genel Sigorta A.Ş. tarafından ödenir. Kaza Sonucu Daimi Maluliyet Teminatı Mapfre Genel Sigorta A.Ş., sigorta süresi içinde meydana gelen bir kaza sonucunda, sigortalının derhal veya kaza tarihinden itibaren iki sene zarfında daimi surette malul olması durumunda tedavinin sona ermesini ve daimi maluliyetin kat'i surette tespit edilmesini takiben, poliçede belirtilen Daimi Maluliyet teminat tutarını, Kaza Sigortası Genel Şartlarında belirtilen oranlarla sigortalıya öder. Gerekli evrakların teslimi halinde poliçede belirtilen Euro tutarındaki tazminat, ölüm durumunda sigortalının kanuni varislerine, sürekli sakatlık durumunda ise Ferdi Kaza Genel Şartları Madde 8 de sakatlık derecesine göre belirtilen oranlarda sigortalının kendisine ödenmektedir. 18- Terör Teminatı Sigortalının işbu seyahat sigortası özel ve genel şartları çerçevesinde seyahat ettiği ülkede poliçe süresi içerisinde meydana gelebilecek terör olaylarından kaynaklanan her türlü yaralanma ( Terör olayının bizzat sigortalının eyleminden meydana gelmesi durumu hariç ) sonucu oluşacak tedavi giderleri kişi başına poliçede yazılı Euro ile sınırlıdır. İş bu poliçe; terör olayının olduğu yerde, olay başına azami Euro ile sınırlı olup, bu teminat içerisinde değerlendirilecek tazminat talepleri poliçedeki kişi başına limite bakılmaksızın olay başına belirlenen azami limit dahilinde garameten ödenir. Herhangi bir kimyasal biyolojik veya biyokimyasal silahlarla gerçekleştirilen terör olayları bu teminat kapsamı dışındadır. KAYAK TEMİNATI Plan 1, 2 ile birlikte ek olarak kayak teminatının alınması durumunda geçerlidir. Kayak seyahatine giden ve/veya kayak yapan sigortalılar için nakil teminatı belirlenen sürprimin tahsil edilmesi ve aşağıda belirtilen koşullar çerçevesinde teminata dahildir. Herhangi bir spor takımında yer almamak şartıyla, kayak spor dalında lisans sahibi ve para kazanma amacı olmadan, amatörce düzenlenmiş olsa da her türlü yarışma hariç olmak üzere, 8

9 bireysel olarak ve zevk amacıyla yapılması halinde kayak kapsam içerisinde değerlendirilecektir. Kayak seyahati ve kayak yapma esnasında oluşan her türlü hastalık ve yaralanma durumlarında, karayoluyla ulaşılamayan pist dışı veya pistin içinde talep edilen her türlü tıbbi nakil ve kurtarma faaliyeti ile bundan doğabilecek masraflar kapsam dışındadır. Tıbbi nakil hizmeti, şirket doktoru tarafından en uygun görülen kara nakil vasıtasının, mevcut hava, yol, fiziki ve coğrafi koşullarla erişebileceği noktalarda ve tıbbi bir ekip tarafından ilkyardım hizmeti almış, stabil hastaların nakli için kapsam içindedir. Bunun dışındaki durumlar kapsam dışındadır. İlgili ek teminat; ilk yardım hizmetleri dışında ilk yardım ve kurtarma sonrası poliçe kapsamı çerçevesinde sağlanabilecek olan hizmetler ile sınırlıdır. Madde 4. SÖZLEŞMENİN GEÇERLİ OLDUĞU SÜRE VE TEMİNATLARIN BAŞLAMASI Günlük Yurtiçi Seyahat Sağlık Sigortası poliçesi ; a. Bu Sigorta Sözleşmesi, başlangıç tarihinden itibaren poliçede belirtilen süreyi kapsar ve süre bitiminde kendiliğinden sonlanır. b. Bu Sigorta Sözleşmesi, poliçenin düzenlenmesiyle başlama tarihinden itibaren primin tamamının ödenmesinden sonra geçerlidir c. Bu Sigorta Sözleşmesi nin teminatları, sigorta poliçesinde belirtilen geçerli bölgelerdeki daimi ikametgah ilinden çıkış yapılması ile başlar ve daimi ikametgah iline giriş tarihine kadar azami poliçede seçilmiş planın teminat süresi sonuna kadar devam eder. Seyahat süresinin daimi ikametgah iline girmeden önce poliçede seçilmiş planın teminat süresini aşması halinde teminatlar, teminat süresinin son gününün bitiminden itibaren geçersiz kalır. Madde 5. TEMİNATLARIN SONA ERMESİ Bu Sigorta Sözleşmesi nin teminatları aşağıda sayılan hallerde sona erer. a- Sigorta Sözleşmesi nin Sigortacı tarafından haklı bir yasal nedene bağlı olarak fesih edilmesi durumunda teminatlar fesih tarihinden itibaren sona erer, b- Bu Sigorta Sözleşmesi başlama tarihinden itibaren teminat süreleri ile geçerlidir. Sigorta Sözleşmesi nin bitiş tarihinde, Sigortalı, seyahat anında olsa dahi teminatlar bitiş tarihinden itibaren geçersiz kalır. c- Sigorta Sözleşmesi nin geçerlilik dönemi içerisinde, yurtiçi seyahat süresinin daimi ikametgah iline girmeden önce poliçe teminat süresini aşması halinde teminatlar durur. d- Sigorta Sözleşmesi nin geçerli olduğu dönem içerisinde, poliçe teminat süresinin aşılmadığı durumlarda teminatlar daimi ikametgah iline giriş yapılması ile sona erer. Madde 6. PRIM ÖDEMESI Başvurulan süre için sigorta primi, Sigorta Sözleşmesi nin sonuçlandırılmasında, uygulanan prim tarifesi temel alınarak Merkez Bankası Efektif Satış kuru üzerinden USD / EURO karşılığı TL. olarak hesaplanacaktır. Sigorta primi, başvuruda bulunurken ödenebilir. Sigorta teminatları 9

10 primin tamamının ödenmesi ile başlar. Sigorta Sözleşmesi nin herhangi bir nedenden dolayı poliçede belirlenen bitiş tarihinden önce sona ermesi halinde prim iadesi yapılmaz. Madde 7. BAŞVURULAR, SÖZLEŞMEYE YAPILACAK İLAVELER VE SÖZLEŞMEDEN ÇIKARMA Sigorta Sözleşmesi, yolculuk başlamadan önce bu amaçla verilen başvuru formu doldurularak düzenlenmelidir. Yolculuk başladıktan sonra düzenlenen Sigorta Sözleşmesi, prim ödenmiş olsa dahi geçersizdir. Seyahat Poliçesi 0-90 yaş arasında geçerlidir Yaş aralığındaki sigortalılar için %100 ek prim alınarak poliçe kapsamına dahil edilebilirler. Geçerlilik süresi içerisinde Sigorta Sözleşmesi nde yapılacak her türlü değişiklik ve ilavelerin Sigorta Ettiren tarafından teklif edilmesi ve Sigortacı tarafından kabul edilmesi esastır. Sigorta Ettiren aynı poliçede teminat kapsamında olan Sigortalı nın veya kendisinin Sigorta Sözleşmesi nin bitiş tarihinden önce teminat kapsamından çıkartılmasını talep edebilir. Bu talep ancak yazılı olması halinde Sigortacı tarafından kabul edilir. Sigortacı nın çıkış işlemini yapmama hakkı saklıdır. POLİÇENİN İPTALİ Sigortacı, Sigorta Ettiren ve/veya Sigortalının iptal talebinde bulunması halinde, ilgili prim iadesini, iptal tarihinden başlayıp bitiş tarihine kadar olan süreyi esas alarak hesaplar. Şayet poliçe başlangıç tarihinden, iptal talep tarihine kadar geçen süre, poliçe toplam süresinin üçte ikisine denk yada bu süreyi aşmış ise prim iadesi yapılamaz. 1-SEYAHATİN İPTALİ: Mücbir neden ile seyahatin iptal edilmesi durumunda, seyahat başlangıç tarihinden önce şirketimize yazılı müracaatınızın yapılmış olması ve poliçe aslının şirketimize teslim edilmesi durumunda. 2-TÜZEL KİŞİLER : Sigorta Ettiren in tüzel kişi olması ve sigortalının bu işletmeden ayrılması karşısında, bir dilekçe ekinde işten ayrılış belgesi ile şirketimize müracaatın yapılması durumunda. Madde 8. SİGORTA TEMİNATLARININ KAPSAMI Madde 9' daki istisnalarda belirtilen durumların dışında, Sigortacı, teminat kapsamının geçerli olduğu ülkelerdeki süresi belirli seyahat sırasında tıbbi açıdan gerekli olan acil tedavi masraflarını ödeyecektir. Aşağıdaki durumlar Sigortacı tarafından teminat altına alınmıştır. a) Ayakta tedavi kapsamında yapılan acil muayene ve tedavi giderleri, b) Bir doktor tarafından yazılı olarak önerilen ilaç, pansuman malzemeleri, kırıklarda ya da yaralanmalarda tedavinin bir bölümü olarak gereken tıbbi malzeme ve yürümeyi kolaylaştırıcı gereçler, c) Teminat kapsamındaki rahatsızlık ve tedaviyle doğrudan ilgili olan ve hekim tarafından önerilen tanı amaçlı giderler, d) Sigorta teminatlarının geçerli olduğu bölgede bir hastane olarak kabul edilen, yeterli tanı ve tedavi bölümü içeren ve bilimsel olarak kabul gören ve klinik açıdan denenmiş tedavi 10

11 yöntemlerini uygulayan bir kuruluşta olması şartıyla, Sigortalı nın bu Sigorta Sözleşmesi nin geçerli olduğu süre içerisinde oluşan kaza veya ani hastalığı sonucu hastane tedavi masrafları, e) Sigortalı nın poliçe kapsamındaki ciddi hastalık ve/ veya yaralanma sonucu, hastanede yatarak tedavisinin sona ermesini takiben taburcu olması durumunda, tedavi eden doktorun ve Mapfre Genel Sigorta A.Ş. Medikal İşlem Merkezi nin onaylaması şartı ile sigortalı tarifeli hava yolu (hastaneden havaalanına ve havaalanından ikametgahına) ve kara ambulansı ile Türkiye deki ikametgahına nakledilir. f) Sigortalının hamile olması, 38 yaşından küçük olması ve hamileliğin 30. haftasının tamamlanmamış olması şartıyla hamilelikte akut bir komplikasyon sonucu doğrudan anne ve/veya çocuğun yaşamını kurtarmak amacıyla alınacak tıbbi önlemlere ait masraflar, g) Sigortalı yı teminat kapsamının geçerli olduğu bölgede tıbbi hizmet verebilecek en yakın hastane ya da doktora ulaştırmak amacıyla kabul gören bir ambulans servisi tarafından verilecek ulaşım hizmetlerinin masrafları, h) Yalnızca akut diş ağrısını gidermek amacıyla yapılan diş tedavisi masrafları, i) Sigortalı nın seyahat ettiği bölgede kaza veya teminat kapsamındaki bir rahatsızlık nedeniyle vefat ve ya ecelen vefat etmesi halinde cenazenin daimi ikametgahına nakli için yapılan masraflar poliçede belirtilen limitler dahilinde ödenir. Madde 9. İSTISNALAR 1. Şirket, Poliçe döneminin sona ermesinden sonra hiçbir yardım konusunda sorumlu olmayacaktır. Hastalığın veya yaralanmanın, poliçe döneminin içerisinde, yurtiçinde yapılan bir seyahat sırasında ortaya çıkması halinde, sağlanan menfaatler, poliçe döneminin sona ermesine ya da Sigortalı nın Daimi İkamet Yeri ne dönüşüne kadar (hangisi daha önceyse) sürdürülecektir ve yapılan giderler maksimum teminat tutarını aşmayacaktır. 2. Şirketin, dolaylı ya da dolaysız olarak aşağıdaki durumlardan meydana gelebilecek vakalarda hiçbir hizmet verme yükümlülüğü olmayacaktır : Bu Poliçe kapsamında talepte bulunan Sigortalı veya Birinci Derece Aile Üyesi veya herhangi bir başka kişinin hileli ve kasıtlı hareketleri, Bu poliçe kapsamındaki herhangi bir hizmetin verilmesi esnasında, dolaylı veya dolaysız meydana gelebilecek ve poliçenin kapsamında olmayan her türlü maddi/bedeni zarar, Ambalajı yeterli olmayan, etiketi bulunmayan, kırılan veya bozulan ürünler içeren bagajlar, Gebelikten veya doğumdan kaynaklanan durumlar veya bunların komplikasyonları veya gebeliğin kendi isteğiyle sona erdirilmesi, (Sigortalı hamile kadının 38 yaşından küçük olması ve hamileliğin 30. haftasının tamamlanmamış olması şartıyla hamilelikte akut bir komplikasyon sonucu doğrudan anne ve/veya çocuğun yaşamını kurtarmak amacıyla alınacak tıbbi önlemlerin masrafları kapsam içindedir), adet dönemi rahatsızlıkları, doğum kontrolü uygulamaları, Akut olmayan diş tedavileri, Rehabilitasyon tedavileri ve fizyoterapi, alternatif ve tamamlayıcı tıp tedavileri (masaj, homeopati, akupunktur v.b) Estetik amaçlı yapılan her türlü tedavi, kozmetik amaçlı uygulamalar ve bunlara bağlı gelişen rahatsızlıklar, Sigorta tarihinden önceki altı ay içinde tedavi veya diş hekimi yardımı gerektiren hastalıklar (tıbbi yardımın hayat kurtarmayla, akut ağrıyla veya uzun süreli yetersizliği önlemek 11

12 amacıyla yapılan zorunlu tıbbi müdahaleyle ilgili olması halinde bu istisna uygulanmayacaktır), Her türlü diş tedavi giderleri, Protezler, kontak lens, ortopedik materyaller veya ortezler ve kemik birleştirme materyalleri, gözlükler, suni organlar, Hastanede TV seti, telefon, klima, kuaför, masaj, güzellik uzmanı gibi ek konfor sağlanması, Hastaneye yatırılma nedeni olan hastalık dışındaki bir hastalığın tedavisi, Amacı tıbbi tedaviye yönelik gerçekleştirilen seyahatler, Hastalık veya kazayla ilişkili olmayan tıbbi danışma ve tedavi, Ehliyetli bir hekim tarafından bu seyahatin tıbbi nedenlerle yasaklanmış olması, Koruyucu aşılar, profilaktik amaçlı tedaviler ve uygulamalar, Hekim dışındaki kişilerce uygulanan tedaviler, Yerinde tedavi edilebilecek bir hastalık veya kaza nedeniyle tıbbi nakil veya daimi ikametgaha geri dönme, Poliçenin geçerlilik tarihleri arasında, öncesinde tanısı konmuş olsun veya olmasın, varolduğu yetkili bir doktor tarafından poliçe başlangıç tarihinden sonra tespit edilen tıbbi bir durum veya bu duruma bağlı olarak ortaya çıkan akut kriz, Kronik hastalıklar ve bazı özel hastalıklar (Cinsel yolla bulaşan hastalıklar, HİV enfeksiyonu, her türlü malign hastalıklar, tbc, sarkoidoz, multipl skleroz, salgın hastalıklar, güneş yanıkları) Sigortalı nın yarışlara, sportif faaliyetlere, ve hazırlama veya eğitim testlerine katılmasının sonucunda meydana gelen durumlar, Bununla ilgili bir surprim ödenmediği sürece kayak, Suç hareketleri veya bir suça iştirak sonucu gelişen yaralanma ve hastalıklar, bahisler, Dağ, deniz, çöl, kanyon ve mağaralardaki insanların kurtarılması, Bir aracın sürücü belgesi olmaksızın kullanılması veya sürücü belgesi bulunmayan bir kişiye devredilmesi sonucunda Sigortalının maruz kalabileceği bedensel yaralanmalar, Hava ambulansı ile nakil. Araç sürücüsünün; (i) İlaç, zehirli veya narkotik maddelerin etkisinde olması veya kanındaki alkol düzeyinin aracı kullanmakta olduğu ülkedeki kanunların müsaade ettiği düzeyin üzerinde olması, (ii) Aracın sınıfına uygun ehliyete sahip olmaması. Sigortalı nın taşınan yolcu hayvan veya malın yolcu kapasitesine ya da yükleme biçimine uymayan şekilde taşınmasının hasara ya da kazaya sebebiyet vermesi durumunda, Araçta taşınan yakıt madeni esaslı cisimler veya diğer yanıcı patlayıcı ya da zehirli maddeler, Tazminat Ödemelerinde gecikmenin sigortalıdan/sigorta ettirenden kaynaklandığı durumlar için söz konusu faiz tutarı sigorta ettirence karşılanacaktır. Sigortalı yine de, Sosyal Sigortalar Sistemine göre, veya eğer söz konusu ise bu organizasyonların veya kurumların yerini alan özel sistemlere göre hak talebinde bulunmak zorundadır, ve bu teminat tahtında hak kazandığı tutarları Şirkete geri ödemekle yükümlüdür. Elle, bedenen ve devamlı olarak makine ile çalışan kişilerin iş seyahatleri kapsam dışında olacaktır. Bu şekilde çalışan kişilerin iş konularında faaliyet göstermeksizin yapacakları turistik ve eğitim amaçlı seyahatler teminat kapsamında olacaktır. Fikren ve elle çalışıp 4. maddede sayılan meslek gruplarına ait iş sahalarında ve tehlikeli kabul edilen bölgelerde görevli olanlar teminat kapsamı dışında olacaktır. (Örn. İnşaat şantiyesinde veya sahasında çalışan mühendis ve muhasebeciler) Şirket in bu poliçede özel olarak öngörülen menfaatlerden herhangi birini mücbir sebepler nedeniyle yerine getirememesi durumunda Şirket sorumlu tutulmayacaktır. 12

13 Hastalık veya yaralanma durumunda Sigortalı, tedavi eden doktorları hasta bilgilerini gizli tutma yükümlülüğünden muaf tutacak ve tüm kanıtları ve bilgileri Şirket e vermeye yetkili kılacaktır. Eğer gerekliyse Sigortalı nın hastalık veya yaralanmadan önceki sağlık bilgileri de dahil olmak üzere, tüm tıbbi dokümantasyona Şirket in doktorlarına serbestçe erişimi garanti edilecektir. Şirketin doktorlarının Sigortalı yı serbestçe muayene edebilmeleri gerekmektedir. Bunun Sigortalı tarafından reddedilmesi halinde Şirket hizmeti organize etmekten ve masrafları karşılamaktan sorumlu olmayacaktır. 3) Şirket, aşağıdaki masraflardan sorumlu olmayacaktır: a) Şirket yetki vermeden, Sigortalı tarafından veya onun adına düzenlenmiş her türlü yardım faaliyeti ve masrafları. (Sigortalı nın sağlık durumu nedeniyle Şirket'in onayını alabilmek amacıyla Şirket'e ulaşılamaması durumunda, Sigortalı kendisine en yakın acil tıbbi merkeze gidebilir. Bu durumda, Sigortalı'nın mümkün olan en kısa sürede ve her durumda azami 24 saat içinde aldığı hizmetler ile ilgili bilgi ve durumunu Şirket'e bildirmesi gerekmektedir. Sigortalı olayı gösteren orjinal belge ve makbuzları Şirket'e ibraz etmekle yükümlüdür. Sigortalı'nın genel şartlar ve istisnalar çerçevesinde hareket etmemesi halinde, acil durum için yaptığı hiçbir masraf kendisine geri ödenmeyecektir.) b) Poliçenin coğrafi limitleri dışında, seyahat sona erdikten sonra ve Sigortalı Daimi İkamet Yeri'ne döndükten sonra oluşan masraflar. c) Daimi İkamet İli nde herhangi bir yardım hizmeti. d) Rapor/belge gerektiren teminatlar için gerekli evraklar verilmediği takdirde. e) Bu poliçe kapsamındaki hizmetlerden herhangi birinin verilmesi esnasında, aracın içinde veya üzerinde bulunan sökülebilen parçalar ile araç içinde yer alan tüm kişisel ve/veya ticari eşyaların kaybı/bozulması sonucu ortaya çıkan masraflar. f) Aracın her türlü tamiri. Madde 9. TAZMİNAT TALEPLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Seyahatiniz sırasında, hastalanmanız veya kazaya uğramanız durumunda gerekli tüm acil sağlık hizmetleri, tedavi organizasyonu ve yönlendirme işlemleriniz ASISTANS ŞİRKET tarafından yürütülmektedir ve provizyon alınmasi zonluludur. ASISTANS ŞİRKET üzerinden provizyon alınmadığı durumlarda; Sigorta Şirketi nin (Mapfre Genel Sigorta A.Ş) gerçekleşmiş sağlık harcamalarını ödememe hakkı saklıdır. Poliçe süresi ve teminatları içerisinde gerçekleşmiş acil sağlık hizmetleri, tedavi ve müdahaleleriniz ışığında yapmış olduğunuz tedavi harcamalarınızın poliçe özel ve genel şartları doğrultusunda ödenebilinmesi için; tazminat taleplerinizde bütün harcamalarınızın belgelendirilmesi ve bu belgelerin asıllarının tercümeleri ile birlikte Medikal İşlem Merkezi (MİM) mize gönderilmesi gerekmektedir. Bu Sigorta Sözleşmesi ile verilen teminatlarla ilgili tazminat talebi için, sigorta teminatının belgelenmesi ve aşağıda belirtilen belgelerin ibraz edilmesi gereklidir. a) Seyahatin yapıldığını gösterir isme tahsis seyahat bileti 13

14 b) Bütün harcama belgelerinin asılları, c) Bütün harcama belgelerinde tedavi edilen kişinin adı, hastalığın türü, sağlanan tıbbi hizmetin ayrıntılı dökümü ve tedavi tarihleri bulunmalıdır.reçetelerde doktorun yazdığı ilaçlar, ilaçların fiyatları ve eczanenin kaşe ve/veya mühürü açık olarak görünmelidir. Diş tedavilerinde, harcama belgelerinde tedavi edilen dişle ve yapılan tedaviyle ilgili ayrıntılar belirtilmelidir. d) Sigortalının Seyahati sırasında meydana gelen bir trafik kazası ve/veya adli kaza ya ilişkin sağlık harcamalarının ödenebilmesi için gerekli olan resmi belge ve ilgili kurum raporları ve/veya zabıtları ile alkol raporu, e) Cenazenin ikametgah adresine nakilorganizasyonu ile ilgili masraflar için yapılacak tazminat talebi, resmi bir ölüm raporu ve ölüm nedenine ilişkin bir doktor raporuyla belgelenmelidir. Sigortalı nın akrabası ya da aile bireylerinden birinin yazacağı doktor raporları kabul edilmez. f) Sigortacı Sigorta Ettiren den, Sigortalı dan veya vefat halinde kanuni varislerinden veraset belgeleri gibi tazminatla ilgili olarak gerekli gördüğü belgeleri isteme hakkına sahiptir. g) Tazminat ödemeleri, masrafın faturalandırıldığı tarihte uygulanan T.C. Merkez Bankası efektif satış kuru baz alınarak, Türk Lirası karşılığı üzerinden ödenir. Madde 10. YÜKÜMLÜLÜKLER a) Sigortacı talep ettiği takdirde, Sigorta Ettiren ve/veya Sigortalı, Sigortacı'ya üçüncü şahıslardan (doktorlar, diş hekimleri, sağlık kuruluşları vb.) gerekli görülen bilgilerin teminine; ve üçüncü şahısların bilgileri saklı tutma zorunluluğunu bu gibi durumlarda kaldırabilmelerine izin vereceklerdir. b) Sigortacı, gerekli koşulların yerine getirilmesi halinde tazminat ödemesini poliçe teminatları kapsamına ve limitlerine göre Sigortalı ya veya Sigortalı nın yazılı rızasıyla Sigorta Ettiren e vefat halinde ise kanuni varislerine yapar. TANIMLAR Sigortalı Kişi : Bu sözleşmenin geçerlilik tarihleri arasında ekteki seyahat yardım paketini satın alarak adına poliçe kesilen ve seyahate çıkmadan önce Asistan Şirkete bildirilen kişidir. Birinci Derece Aile Üyesi: Sigortalı kişinin kendisiyle birlikte sürekli ikamet eden eşi, çocukları (17 yaşındaki veya daha küçük) veya anne / babası (ebeveyni). Şirket : Mapfre Genel Sigorta A.Ş. Asistan Şirket : SEYAHAT YARDIM Hastalık: Sigortalı nın sağlık durumunda poliçenin geçerlilik süresi içinde meydana gelen yasal yetkiye sahip bir doktor tarafından tanı konmuş ve teyid edilmiş ve aşağıdaki iki gruptan birine girmeyen bir değişiklik. - Doğuştan Varolan Hastalık: Kalıtsal faktörlerin veya gebelik sırasında edinilmiş şikayetlerin sonucu olarak doğum esnasında mevcut olan hastalık. 14

15 - Önceden Varolan Hastalık: Sigortalının sigorta yaptırmadan önce mevcut olan bir hastalığı. Ciddi Hastalık: Sigortalı nın sağlık durumunda, hastaneye yatırılmasını gerektiren ve Şirket in tıbbi ekibinin görüşüne göre Sigortalı nın seyahatine devam etmesini engelleyen veya ölüm tehlikesinin söz konusu olduğu bir hastalık. Yaralanma: Poliçenin geçerlilik tarihleri arasında sigortalının isteği dışında ani ve şiddetli dışarıdan kaynaklanan bir neden sonucunda meydana gelen bir sağlık sorunu. Ciddi Yaralanma: Şirket in tıbbi ekibinin görüşüne göre Sigortalı nın seyahatine devam etmesini engelleyen veya ölüm tehlikesinin söz konusu olduğu bir kaza sonucu yaralanma. Daimi İkamet Ülkesi: Poliçenin düzenlendiği ülke anlamındadır. (Türkiye Cumhuriyeti) Daimi İkametgah: Sigortalı kişinin Türkiye de bulunan sürekli ikamet adresi anlamındadır Coğrafi Saha: Türkiye Cumhuriyeti ve K.K.T.C. Poliçenin Süresi: Düzenlenen poliçenin başlangıç ve bitiş tarihleri ile sınırlıdır. Bu poliçenin kapsamı, poliçenin satın alınmasına sebep olan seyahatin sona ermesi ve/veya Sigortalı Kişi'nin Daimi İkametgahının bulunduğu ile dönüş yapması (hangisi daha önce ise) halinde geçerliliğini yitirecektir. 15

16 MAPFRE GENEL SİGORTA A.Ş. SEYAHAT GÜVENCE SİGORTA POLİÇESİ ÖZEL ŞARTLARI SİGORTA ETTİREN: TURİZM ACENTELERİ SİGORTALI: Yukarıda Sigorta Ettiren olarak belirtilen seyahat acentesinin organize ettiği yurtiçi ve yurtdışı turları satın alan ve adına Seyahat Sağlık Sigorta sertifikası düzenlenmiş katılımcılar. COĞRAFİ LİMİT: Tüm turların başlangıçları Türkiye olmak üzere, Türkiye Cumhuriyeti ve K.K.T.C. SİGORTA SÜRESİ: İşbu Poliçenin konusunu oluşturan yazılı sigorta teminatları, organize edilen tura ait Voucher üzerinde yazılı olan seyahat başlangıç tarihinden itibaren geçerli olup, tur bedelinin kısmen veya tamamen ödenmesi (satışı) ile başlar ve katılımcıların turu tamamlamaları ve başlangıç noktasına dönmeleri ile sona erer. Teminat, seyahatin başlangıç tarihinden itibaren yurtiçinde azami 31 günlük tur organizasyonları için geçerlidir. TEMİNATIN KAPSAMI: 1) Ferdi Kaza Teminatı: Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları kapsamında ve yurtiçi ve yurtdışı turlara katılan katılımcıların, turun başlangıç anından bitiş anına kadar kaza sonucu ölüm ve sürekli sakat kalma halleri ilişikte belirtilen teminat limitleri dahilinde, temin edilmiştir. 2) Geri Dönüş Teminatı: Seyahat acentesinin iflası, faaliyet ve/veya operasyonuna Turizm Bakanlığı ya da TÜRSAB tarafından son verilmesi, seyahatin fiilen yapılamayacağının veya tamamlanamayacağının ortaya çıkması durumunun, TÜRSAB veya Turizm Bakanlığı nın bildirimiyle ve/veya sigortacıya ihbar edilmesi üzerine, sigortacının, TÜRSAB a yetki vermesini müteakip, satılan turların, TÜRSAB veya Turizm Bakanlığı tarafından, tamamlanması ve katılımcıların başlangıç noktasına dönmelerinin organize edilmesinin bedeli, ilişikte belirtilen sigorta teminat limitleri dahilinde, temin edilmektedir. Geri dönüşten kast edilen ulaşım amaçlı alınmış bilet bedelleridir. 3) Ürün Sorumluluk Teminatı: Satılan turların, gezi sözleşmesinde yer alan unsurları içermemesi veya ürünün özelliği gereği taşıması gereken asgari özelliklere sahip olmaması durumunda, bu eksiklikler nedeniyle, tur bedelinin, TÜRSAB, Turizm Bakanlığı veya yargı kararı ile, katılımcıya, TÜRSAB Turizm Tüketicileri Talepleri Değerlendirme Çizelgesi kapsamında ve azami ilişikte belirtilen teminat limitleri dahilinde, iadesini kapsar. 16

17 Satılan turun, Seyahat acentesinin iflası, faaliyet ve/veya operasyonuna kendisi,turizm Bakanlığı ya da TÜRSAB tarafından son verilmesi, seyahatin fiilen yapılamayacağının tur başlamadan önce ortaya çıkması durumunda, TÜRSAB veya Turizm Bakanlığı nın bildirimiyle ve/veya sigortacıya ihbar edilmesi üzerine, Sigortacı, katılımcılara kısmen veya tamamen ödemiş oldukları tur bedelini, sigorta teminat limitleri dahilinde, rezervasyon formu, makbuz, fatura, ve benzeri, kanunen geçerli sayılan ödeme belgelerinin sigortacıya ibraz edilmesinden sonra sigortacı 30 günlük bekleme süresi sonrasında öder.söz konusu turdaki katılımcı sayısının ve katılımcı başına ödenecek tutarın, toplamda belirtilmiş olan limiti aşma ihtimali olduğundan, toplam maliyetin tespitinden sonra ödeme yapılması durumunda 30 günlük süre aşılabilir. İflas resmi kanallarca onaylanmış ise evrakların tamamlanmasını takiben bekleme süresi olmaksızın ödeme yapılır. 5) Katılımcının Tur İptali: Katılımcının, seyahat acentesine bir ödeme yapmış olması kaydıyla,seyahat başlangıç tarihinden önceki 7 gün içerisinde,aşağıda yazılı hallere bağlı olarak seyahatini iptal etmek zorunda kalması, ilişikte belirtilen teminat limitleri dahilinde temin edilmiştir. 1. Katılımcının vefatı veya ciddi bir kaza veya önemli bir hastalık (Tam teşekküllü hastanelerden rapor alınması ve alınan raporun bu kurumlardaki en az iki hekim ve sigorta şirketi tarafından onaylanması şartıyla geçerlidir.) 2. Aynı voucher ile tura katılanlardan birinin tur iptali şartlarından herhangi biri nedeniyle seyahate katılamayacak olması durumunda diğer katılımcıların tur iptali (birinci derece akraba olması durumunda gecerlidir) 3. Sigortalının, eşinin, çocuklarının, ebeveyninin, seyahat süresince daimi ikametgâhında çocuklarına bakan kişinin hastaneye yatırılması gerekirse (doktor tarafından yazılı olarak belgelenmesi ve yatışın 1 tam günü doldurması şartıyla), 4. Sigortalıya mahkemeden tanık olarak son çağrının gelmesi (çağrının kopyasının şirkete gönderilmesi ve çağrı tarihinin seyahat poliçesinin tanzim tarihinden sonra olması kaydıyla) 5. Sigortalının, evindeki veya işyerindeki hırsızlık, yangın veya patlama, doğal afetler nedeniyle oturulamaz hale gelmesi, ya da fazla zararın ortaya çıkması riski sebebiyle, sigortalının evinde veya işyerinde bulunmasının gerekli olması (bu teminatın geçerli olması için sigortalının olayı gösteren resmi makamlardan alınmış itfaiye raporu, polis raporu gibi, bir belgeyi şirkete ibraz etmesi durumunda geçerlidir), Sigortalı, seyahatini iptal edeceğini, iptal sebebinin oluşmasından itibaren 24 saat içinde, seyahat acentesine bildirilecektir. Bu bildirimde, herhangi bir gecikmeden dolayı, meydana gelebilecek ek masraflardan veya cezalardan Sigorta Şirketi sorumlu değildir. TEMİNAT DIŞINDA KALAN HALLER A. POLİÇE KAPSAMINDAKİ TÜM TEMİNATLAR İLE İLGİLİ OLARAK; Poliçe kapsamındaki tüm teminatlar için geçerli,sigorta teminatı dışındaki haller; 1. Savaş, her türlü savaş olayları, istila, yabancı düşman hareketleri,çarpışma(savaş ilan edilmiş olsun,olmasın) iç savaş, ihtilal, isyan, ayaklanma ve bunların gerektirdiği askeri ve inzibati hareketler nedeniyle meydana gelen, her türlü zarar 2. Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri ve terörden kaynaklanabilecek direkt veya endirekt her türlü hasar. 17

18 3. Herhangi bir nükleer yakıttan, veya nükleer yakıtın yanması sonucu nükleer artık ve atıklardan, veya bunlara atfedilen nedenlerden meydana gelen iyonlayıcı radyasyonların, veya radyo-aktivite bulaşmalarının ve bunların gerektirdiği askeri, inzibati tedbirlerin sebep olduğu tüm zararlar. 4. Ulaşım hizmetlerini veren kişi ve işletmelerin, otel ve konaklama tesislerinin,restaurant,cafe bar,gece kulüpleri gibi her türlü eğlence yerlerinin,lunapark ve disneyland gibi eğlence merkezlerinin her türlü kusur,yetersizlik ve sorumluluklarından kaynaklanacak talepler. 5. Deprem,sel,su basması,volkanik patlamalar,cığ,toprak kayması,tsunami ve benzeri doğal afetler nedeni ile meydana gelen her türlü zarar. 6. Kamu otoritesi tarafından yapılacak tasarruflar sebebiyle yapılacak her türlü hasar. 7. Bu Poliçe kapsamında talepte bulunan sigortalı veya Birinci Derece Aile Üyesi veya herhangi bir başka kişinin kasıtlı ve hileli hareketleri 8. Her türlü netice zararları. 9. Başka sigortacılar tarafından düzenlenmiş, aynı kapsamda başka sigorta poliçelerinin yürürlükte olması halinde, hasar durumunda, bu poliçeler öncelikli olarak hüküm ifade edeceklerdir. 10. Alkolizm, alkol, uyuşturucu, uyarıcı, halusinojen ve diğer madde bağımlılığı ve bu maddelerin kullanımı sonrası oluşabilecek her türlü rahatsızlık ve oluşan kazalara ait giderler, 11. Tehlikede bulunan kişileri ve malları kurtarmak hali müstesna, sigortalının kendisini bile bile ağır bir tehlikeye maruz bırakacak hareketlerde bulunması ve Sigortalının intihara teşebbüsü nedeniyle meydana gelebilecek hastalık veya yaralanma halleri. B. FERDİ KAZA TEMİNATI İLE İLGİLİ OLARAK: A bendindeki istisnalara ilave olarak, ferdi kaza teminatı için geçerli teminat kapsamı dışındaki haller; 1. Motorsiklet ve takma motorlu bisiklet kullanılması esnasında olabilecek her türlü zarar 2. Açık deniz balıkçılığı ile sürek ve sürgün avları gibi her türlü avcılık faaliyetleri ve bunlara iştirak etmekten kaynaklanan her türlü zarar. 1. Her türlü tırmanma ve dağcılık faaliyetleri,kar ve buz üzerinde yapılan tüm sporlar (Kayak,patinaj,hokey ve benzeri her türlü faaliyet),her türlü spor müsabakaları ile sürat ve mukavemet yarışlarına katılımlar,yapay akciğer kullanarak yapılan su altı dalışları, binicilik, atıcılık,paraşüt,yamaç paraşütü,serbest düşme,balon ile gezi gibi genel olarak tehlikeli olduğu bilinen her türlü spor ve/veya eğlence faaliyetleri 2. Havada yolcu sıfatı dışında bir sıfatla uçuş.yolcu taşıma yeterliliğine sahip olmayan bir hava taşıtında herhangi bir nedenle uçuş sonucu oluşacak zararlar. 3. Alkol,uyuşturucu madde,tıbbi ürünlerin gönüllü tüketimi donma,güneş çarpması ile ortaya çıkan hastalık ve patolojik durumlar nedeni ile meydana gelebilecek zararlar. 4. İntihar ve intihara teşebbüs C. ÜRÜN SORUMLULUK TEMİNATI İLE İLGİLİ OLARAK : A bendindeki istisnalara ilave olarak,ürün sorumluluk teminatı için geçerli teminat Kapsamı dışındaki haller; 1. Ürün sorumluluk teminatına yol açan olayın gerçekleşmesinden itibaren, 30 gün içerisinde, Sigortacıya yazılı ihbar edilmeyen tazminat talepleri. 2. Her türlü bedeni zararlar. 18

19 3. Sigortalılara ait olup, sigorta ettiren ya da çalışanının kontrolünde, emanetinde bulunan veya bu kimseler tarafından işleme tabi tutulan mallarla, evraklarla ilgili sorumluluk ve bunların kaybından veya eksikliğinden doğabilecek her türlü giderler ile bu durumdan kaynaklanan turla ilgili tüm giderler 4. Sigorta ettirenlerin ve/veya sigortalıların birbirlerine karşı ileri sürebilecekleri tazminat talepleri. 5. Sigorta ettirenlerin, ortağı, danışmanı veya çalışanı, ya da akrabalık sıfatıyla ilişkisinin bulunduğu şahıslar tarafından gelebilecek veya sigortalının bu şahıslara karşı ileri sürebileceği tazminat talepleri. 6. Doğrudan veya dolaylı olarak, hava, su, toprak kirliliğinden kaynaklanan sorumluluklar. 7. Seyahata /tura konu ödemelerin aslı ile belgelenmeyen kısmı ile ilgili giderler 8. Tam teşekküllü hastane olarak nitelendirilemeyen sağlık kuruluşlarından ( sağlık ocağı, tıp merkezleri v.b.) alınmış ve sigorta şirketince kabul edilmeyen rapora konu tazminatlar. 9. Çevirisi ile birlik de gönderilmemiş tazminata konu raporlar, yabancı faturalar cezai tazminatlar. (Sigorta şirketi tarafından yapılan çevirilerle ilgili giderler,ödenecek tazminata ait faturadan düşülerek işlem yapılacaktır.) 10.Sigortalıdan kaynaklanan gecikmeler sonrası oluşacak faizler ve diğer masraflar. D. KATILIMCININ TUR İPTALİ İLE İLGİLİ OLARAK A bendindeki istisnalara ilave olarak,katılımcının tur iptali teminatı için geçerli teminat Kapsamı dışındaki haller; 1. Estetik tedavileri, aşılanma, istekli olarak doğuma son vermek 2. Psikolojik rahatsızlıklar 3. Acil olmayan rehabilitasyon tedavisi ve diş tedavileri 4. Salgın hastalıklar 5. Pasaport, nüfus cüzdanı, bilet ve aşı sertifikası eksikliği 6. Doğum veya gebelik, 7. Tanısı konmuş olsun veya olmasın yetkili bir doktor tarafından poliçe alınmadan önce mevcut olan bir tıbbi durum olarak tanımlanan veya bu duruma bağlı olarak ortaya çıkan akut kriz (poliçe alınmadan önce kronik hastalıklar dışında, mevcut olan bir tıbbi duruma bağlı olarak ortaya çıkan akut kriz olayları, sigortalının özel doktoru ile şirket doktoru tarafından müştereken değerlendirilerek veya Şirketin bağımsız anlaşmalı hastanelerinden birinde çalışan doktorun düzenleyeceği rapor a istinaden katılımcının tur iptali geçerli olabilecektir. Ancak, tarafların anlaşamaması durumunda her halükarda Şirketin bağımsız anlaşmalı hastanelerinden birinde çalışan ilgili branş hekiminin vereceği rapor esas alınacaktır. GENEL KOŞULLAR: Herhangi bir talep halinde, Şirketin sorumluluğu, tazminat veya menfaat talep eden sigortalının veya birinci derece aile üyesinin bu poliçenin koşullarına uymakta oldukları şartına bağlıdır. Sigortalanan katılımcının bu poliçe kapsamındaki talebi için katılımcı: A) Zararı asgariye indirmek için tüm makul tedbirleri alacaktır. B) İstenen menfaatleri belirten talebi bildirmek için Şirkete en kısa zamanda telefon edecektir. Şirkete gerekli tüm bilgiyi serbest olarak temin edecektir. Hiçbir ödeme, taahhüt, teklif veya sorumluluk kabulünde bulunmayacaktır. Eğer aynı teminatları kapsayan ve bu poliçeden daha evvel tanzim edilmiş olup, halen yürürlükte bulunan bir başka sigorta/asistans poliçesi varsa, bu poliçe kapsamında ödenmesi gereken herhangi bir menfaate ilişkin hiçbir sorumluluk kabul etmeyecektir. 19

20 Yardım Hizmetleri Teminatı: Katılımcı başına Seyahat Sağlık Sigorta sertifikasında verilmiş olan limitler. YURT İÇİ TURLAR İÇİN TEMİNAT LİMİTLERİ: Katılımcının tur iptali isteğinde, aşağıda belirtilmiş belge ve yukarıda belirtilmiş durumların ispatlanması halinde, katılımcıya tur iptalinden doğan zararlar Voucher üzerinde belirlenmiş tur bedeli kadar,tur bedelinin TL/300 TL yi aşması halinde ise bu poliçe için belirlenmiş limit olan TL/300 TL ödenir. Seyahatin iptali teminatı için istenen belgeler: Olayı gösteren belge (medikal rapor-iş bu raporun tam teşekküllü bir hastaneden ve en az iki doktor onaylı olması şarttır-, ölüm raporu, itfaiye/polis/sigorta şirketi raporu, konsolosluktan vizenin alınamadığını belgeleyen yazı). Belgenin üzerinde olayın gerçekleştiği tarih (Hastaneye giriş, ölüm veya olay tarihi), hasar türü veya teşhis, hastalığın seyir durumu ve uygulanacak tedavi belirtilmelidir. Seyahat acentesine ödeme yapıldığına dair orijinal fatura ve/veya ödeme makbuzu, acente tarafından sağlanan 20

21 seyahat voucher'ının kopyası. Seyahat acentesi tarafından kesilen orijinal iptal belgesi ve iptal masraflarının faturası. Katılımcının Tur İptali İçin Rapor Verebilecek Kurumlar: Tam teşekküllü hastaneler *Seyahat Güvence Paketi Mapfre Genel Sigorta tarafından verilmektedir. Sigorta Ettiren Aracı Sigortacı Sigortanın Kapsamı MAPFRE GENEL SİGORTA A.Ş. SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI Madde1- Seyahat sağlık sigortası ulaşım yollarından herhangi birisini kullanarak yurt içinde, yurt dışına veya yurt dışından ülkemize seyahat edenleri, seyahatlerı esnasında karşılaşabilecekleri sağlık risklerine karşı koruyan bir özel sigorta türüdür. Sigortacı, seyahat sırasında poliçenin geçerlilik tarihleri arasında meydana gelen bir kaza veya önceden mevcut bir duruma bağlı olmayan hastalık hali sonucunda, planlanan seyahat süresi dışında meydana gelmemesi kaydıyla, Sigortalı'ya, poliçede belirtilen teminatları sağlar. Sigortanın Süresi Madde 2- Sigortanın süresi yurt dışına yapılan seyahatler için ülkemiz sınırlarından çıkıldığının pasaportla tespit edildiği an başlar, ülkemiz sınırlarına girildiğinin pasaportla tespit edildiği an sona erer. Yurt dışından yapılan seyahatler için sigorta süresi ülkemiz sınırlarına girildiğinin pasaportla tespit edildiği an başlar yine ülke sınırları dışına çıkıldığının pasaportla tespit edildiği an sona erer. Yurt içinde yapılan seyahatlerde ise sigortanın süresinin başlangıcı ve bitişi sigorta poliçesinde belirtilir. Asistan Kişi/Şirket Madde 3- Seyahat Sağlık Sigortasında yer alan teminatlarla ilgili hizmetleri sigorta şirketleri verir. Seyahat sağlık sigortasında yer alan teminatlarla ilgili hizmetlerin verilmesi sigortacı tarafından gerektiğinde hizmet satın alma sözleşmeleri aracılığı ile asistan kişi/şirketlere devredilebilir. Poliçe İptali 21

ÖZEL SEYAHAT GÜVENCE PAKETİ. Yaralanma veya hastalık nedeniyle sigortalının nakli Maximum Maximum

ÖZEL SEYAHAT GÜVENCE PAKETİ. Yaralanma veya hastalık nedeniyle sigortalının nakli Maximum Maximum ÖZEL SEYAHAT GÜVENCE PAKETİ AB ÜLKELERİ AB DIŞI TÜMDÜNYA ÜLKELERİ Yaralanma veya hastalık nedeniyle tıbbi tedavi Yaralanma veya hastalık nedeniyle sigortalının nakli Maximum Maximum Taburcu olduktan sonra

Detaylı

SEYAHAT SAĞLIK SĐGORTASI ÖZEL ŞARTLAR

SEYAHAT SAĞLIK SĐGORTASI ÖZEL ŞARTLAR SEYAHAT SAĞLIK SĐGORTASI ÖZEL ŞARTLAR TEMĐNATLAR Yaralanma veya hastalık nedeniyle tıbbi tedavi Yaralanma veya hastalık nedeniyle sigortalının nakli veya taburcu olduktan sonra daimi ikametgaha nakil Vefat

Detaylı

SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI

SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI Sigortanın Kapsamı Madde1- Seyahat sağlık sigortası ulaşım yollarından herhangi birisini kullanarak yurt içinde, yurt dışına veya yurt dışından ülkemize seyahat

Detaylı

Sigortacı Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti.

Sigortacı Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti. Sigortacı Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti. DOĞA SİGORTA ERASMUS SEYAHAT VİZE SAĞLIK SİGORTASI 1) ERASMUS Seyahat Vize Sağlık Sigortası Nedir? Sigortalıya DOĞA SİGORTA tarafından belirlenmiş teminatlar,

Detaylı

- Doğuştan Varolan Hastalık: Kalıtsal faktörlerin veya gebelik sırasında edinilmiş şikayetlerin sonucu olarak doğum esnasında mevcut olan hastalık.

- Doğuştan Varolan Hastalık: Kalıtsal faktörlerin veya gebelik sırasında edinilmiş şikayetlerin sonucu olarak doğum esnasında mevcut olan hastalık. ZURICH SİGORTA YARDIM HİZMETLERİ Sigortalı Kişi Poliçenin adına kesildiği kişi anlamındadır. Lehdar 1.Sigortalı kişi, 2.Sigortalı kişinin kendisiyle birlikte sürekli ikamet eden eşi ve çocukları, 3.Sigortalı

Detaylı

Motorsiklet kasko yardım Araç Teminatları

Motorsiklet kasko yardım Araç Teminatları Motorsiklet kasko yardım Araç Teminatları Şirket aracın çekilmesi, kurtarılması, lastik değiştirilmesi ve benzin bitmesi durumunda aracın çekilmesi hizmetlerini Daimi İkametgah tan 0 km'den itibaren, geri

Detaylı

çıkması durumunda, TÜRSAB veya Turizm Bakanlığı nın bildirimiyle ve/veya sigortacıya ihbar edilmesi

çıkması durumunda, TÜRSAB veya Turizm Bakanlığı nın bildirimiyle ve/veya sigortacıya ihbar edilmesi SİGORTA ETTİRENLER: T.C. TURİZM BAKANLIĞI ve/veya TÜRKİYE SEYAHAT ACENTELARI BİRLİĞİ (TÜRSAB)ve/veya Ekli listede isimleri yazılı veya bilahare ilave edilecek TÜRSAB üyesi seyahat acenteleri SİGORTALI:

Detaylı

SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI KULLANIM REHBERİ

SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI KULLANIM REHBERİ Sayın Sigortalımız, SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI KULLANIM REHBERİ Sahibi olduğunuz, Seyahat Sağlık Sigortası Poliçenize ilişkin özel ve genel şartlar, teminat yapıları ve plan içeriklerinize ilişkin tüm bilgileri

Detaylı

Aşağıda tanımlanan hizmetlerden yararlanma hakkı, Daimi İkametgah ili dışında yürürlüğe girecektir.

Aşağıda tanımlanan hizmetlerden yararlanma hakkı, Daimi İkametgah ili dışında yürürlüğe girecektir. Aşağıda tanımlanan hizmetlerden yararlanma hakkı, Daimi İkametgah ili dışında yürürlüğe girecektir. Aşağıda coğrafi sınırlara tabi olarak, poliçe teminatları iki bölümde verilir. Teminatlar Coğrafi Sınırlar

Detaylı

MOTOSİKLET YOL YARDIM

MOTOSİKLET YOL YARDIM MOTOSİKLET YOL YARDIM Araç Teminatları Aracın çekilmesi Aracın kurtarılması Lastik patlaması halinde aracın çekilmesi Benzin bitmesi durumunda aracın çekilmesi Aracın kullanılamayışı nedeniyle konaklama

Detaylı

Araç Teminatları. Aracın çekilmesi ve kurtarılması

Araç Teminatları. Aracın çekilmesi ve kurtarılması Araç Teminatları Aracın çekilmesi, kurtarılması, oto kapı kilit, lastik değiştirilmesi ve benzin bitmesi durumunda aracın çekilmesi hizmetleri Daimi İkametgah'tan 0 km den itibaren, geri kalan diğer hizmetler

Detaylı

6) Yaralanma veya Hastalık Nedeniyle Yurtdışında Konaklama Süresinin Uzatılması

6) Yaralanma veya Hastalık Nedeniyle Yurtdışında Konaklama Süresinin Uzatılması 1) Tıbbi Tedavi Teminatı Sigortalı'nın, bu poliçe kapsamında aniden hastalanması veya yaralanması durumunda hastane, ameliyat ve tedavi masrafları ile ilgili doktorun yazdığı ilaçların masrafları sigorta

Detaylı

TİCARİ ARAÇLAR KASKO YARDIM

TİCARİ ARAÇLAR KASKO YARDIM Araç Teminatları TİCARİ ARAÇLAR KASKO YARDIM Aracın Çekilmesi Aracın Vinç ile Kurtarılması Aracın kaza geçirmesi veya arıza yapması nedeniyle ikamet ve seyahat Onarılan veya bulunan aracın alınması için

Detaylı

ZURICH SİGORTA MOTORSİKLET YOL YARDIM

ZURICH SİGORTA MOTORSİKLET YOL YARDIM ZURICH SİGORTA MOTORSİKLET YOL YARDIM Araç Teminatları Limitler Aracın çekilmesi Aracın vinç ile kurtarılması 300 TL 600 TL Lastik değiştirilmesi için aracın çekilmesi 300 TL Aracın kullanılamayışı nedeniyle

Detaylı

Aracın çekilmesi. Aracın vinç ile kurtarılması. Araç kazası sonucu yaralanma durumunda nakil 300 TL (yılda 2 defa) Acil mesajların iletilmesi

Aracın çekilmesi. Aracın vinç ile kurtarılması. Araç kazası sonucu yaralanma durumunda nakil 300 TL (yılda 2 defa) Acil mesajların iletilmesi Sigortalı Aracın Teminatları TEMİNATLARIN ÖZETİ VE LİMİTLER Aracın çekilmesi Aracın vinç ile kurtarılması 500 TL 500 TL Araç kazası sonucu yaralanma durumunda nakil 300 TL (yılda 2 defa) Acil mesajların

Detaylı

Asistansım 365 BİNEK ARAÇLAR YOL YARDIM

Asistansım 365 BİNEK ARAÇLAR YOL YARDIM Asistansım 365 BİNEK ARAÇLAR YOL YARDIM Araç Teminatları Aracın çekilmesi Açıklamalar Kaza durumunda Max. Yılda 2 defa Arıza durumunda Max. Yılda 1 defa Aracın vinç ile kurtarılması Yılda 2 defa Max.500

Detaylı

HAYAT-İ FERDİ KAZA SİGORTASI

HAYAT-İ FERDİ KAZA SİGORTASI HAYAT-İ FERDİ KAZA SİGORTASI TEMİNATLAR / LİMİTLER / ÖDENECEK PRİM : 77.7-TL Kaza sonucu Vefat Kaza sonucu Sürekli Sakatlık Tedavi Masrafları Çocuğun Eğitim Güvencesi Hukuksal Koruma Kapkaç 50.000 TL 50.000

Detaylı

KATILIM EMEKLİLİK KRİTİK HASTALIKLAR SİGORTASI YARDIM HİZMETLERİ

KATILIM EMEKLİLİK KRİTİK HASTALIKLAR SİGORTASI YARDIM HİZMETLERİ KATILIM EMEKLİLİK KRİTİK HASTALIKLAR SİGORTASI YARDIM HİZMETLERİ Sağlık Yardım Hizmetleri Tıbbi Bilgi ve Danışmanlık Tıbbi Nakil İlaç Gönderilmesi Organizasyonu Konuta Uzman Doktor Ve Hemşire Gönderim

Detaylı

GROUPAMA SİGORTA YAT ASİSTANS HİZMETLERİ

GROUPAMA SİGORTA YAT ASİSTANS HİZMETLERİ GROUPAMA SİGORTA YAT ASİSTANS HİZMETLERİ I. TANIMLAR Sigortalı: Groupama Sigorta tarafından tanzim edilen yürürlükteki Yat Sigortası Poliçesinde adı belirtilmiş ve Yat Sigortası Poliçesi kapsamına dahil

Detaylı

Dr. Şuayyip Doğuş DEMİRCİ

Dr. Şuayyip Doğuş DEMİRCİ Dr. Şuayyip Doğuş DEMİRCİ Sigorta Türleri Zarar Sigortaları a. Mal Sigortaları b. Sorumluluk Sigortaları Can Sigortaları a. Hayat Sigortası b. Kaza Sigortası c. Hastalık ve Sağlık Hastalık ve Sağlık

Detaylı

Seyahat Araç Destek Sigortası Genel Şartları

Seyahat Araç Destek Sigortası Genel Şartları Seyahat Araç Destek Sigortası Genel Şartları A -Sigortanın Kapsamı A.1. Sigortanın Konusu Bu sigorta ile sigortacı, sigortalının karayolunda kullanılabilen motorlu aracı ile daimi ikametgah adresi dışındaki

Detaylı

Başa Dön FERDİ KAZA SİGORTASI

Başa Dön FERDİ KAZA SİGORTASI Başa Dön FERDİ KAZA SİGORTASI Ferdi Kaza Sigortası Nedir? Ferdi Kaza sigortası, Sigortalının sigorta süresi içerisinde kaza sonucu; kalıcı sakatlık, ölüm ve yaralanma durumunda, geleceklerini poliçe üzerinde

Detaylı

YURT İÇİ VE VİP YURT İÇİ SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI

YURT İÇİ VE VİP YURT İÇİ SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI YURT İÇİ VE VİP YURT İÇİ SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI 1 - SİGORTANIN KONUSU VE KAPSAMI: Bu sigorta sözleşmesi, Türkiye Cumhuriyeti veya KKTC sınırları içerisinde ikamet eden sigortalıların Türkiye

Detaylı

MAPFRE GENEL SİGORTA BİNEK VE TİCARİ ARAÇ TRAFİK YARDIM

MAPFRE GENEL SİGORTA BİNEK VE TİCARİ ARAÇ TRAFİK YARDIM MAPFRE GENEL SİGORTA BİNEK VE TİCARİ ARAÇ TRAFİK YARDIM TEMİNATLARIN ÖZETİ VE LİMİTLER Araç Teminatları Kapsam Aracın çekilmesi 250 TL Aracın kurtarılması 500 TL Araç kazası sonucu yaralanma durumunda

Detaylı

KARMA KASKO SİGORTASI ASISTANS HİZMETİ ÖZEL ŞARTLARI

KARMA KASKO SİGORTASI ASISTANS HİZMETİ ÖZEL ŞARTLARI KARMA KASKO SİGORTASI ASISTANS HİZMETİ ÖZEL ŞARTLARI Hususi ve Kamyonet Kullanım Tarzları İçin Geçerli Yardım Hizmeti Özel Şartları A)Yardım Hizmeti Özel Şartları A. 1. Lehtar /lar Sigorta poliçesinde

Detaylı

ANKARA SİGORTA AS SAĞLIK POLİÇESİ BİLGİLENDİRME FORMU

ANKARA SİGORTA AS SAĞLIK POLİÇESİ BİLGİLENDİRME FORMU ANKARA SİGORTA AS SAĞLIK POLİÇESİ BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta ettirene, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen kişilere ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer

Detaylı

Ferdi Kaza Sigortası kapsamına giren teminatlar aşağıda belirtilmiştir: Ölüm Sürekli sakatlık Gündelik tazminat Tedavi masrafları Deprem

Ferdi Kaza Sigortası kapsamına giren teminatlar aşağıda belirtilmiştir: Ölüm Sürekli sakatlık Gündelik tazminat Tedavi masrafları Deprem Ferdi Kaza Sigortası Ferdi Kaza Sigortası kapsamına giren teminatlar aşağıda belirtilmiştir: Ölüm Sürekli sakatlık Gündelik tazminat Tedavi masrafları Deprem Ölüm Teminatı Poliçe ile temin edilen bir kaza

Detaylı

SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI TAZMİNAT TALEP FORMU

SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI TAZMİNAT TALEP FORMU SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI TAZMİNAT TALEP FORMU * Lütfen, tüm soruları yanıtlayınız Gerekli durumda ek kağıt kullanabilirsiniz * Tüm fatura asılları ve medikal belgeleri forma ekleyiniz Poliçe No: Başlangıç

Detaylı

YURT DIŞI VE VIP YURT DIŞI SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI

YURT DIŞI VE VIP YURT DIŞI SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI YURT DIŞI VE VIP YURT DIŞI SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI 1- SİGORTANIN KONUSU VE KAPSAMI: Bu sigorta sözleşmesi, Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) sınırları içerisinde

Detaylı

50 Muafiyetli Yurtdışı Seyahat Sağlık Özel Şartları (40450)

50 Muafiyetli Yurtdışı Seyahat Sağlık Özel Şartları (40450) 50 Muafiyetli Yurtdışı Seyahat Sağlık Özel Şartları (40450) KAPSAM İşbu sözleşme, Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) sınırları içerisinde ikamet eden Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC

Detaylı

YURT DIŞI GENİŞLETİLMİŞ PAKET TUR SİGORTASI

YURT DIŞI GENİŞLETİLMİŞ PAKET TUR SİGORTASI YURT DIŞI GENİŞLETİLMİŞ PAKET TUR SİGORTASI Tüm Dünya (Afganistan, Irak, Türkiye hariç) 30.000 EURO coğrafi alanı kapsamaktadır. TEMİNAT VE LİMİTLER Tıbbi tedavi teminatı TEMİNATLAR Sigortalının tıbbi

Detaylı

STANDART VİZE SEYAHAT SİGORTASI ÖZEL ve GENEL ŞARTLARI-YURT DIŞI

STANDART VİZE SEYAHAT SİGORTASI ÖZEL ve GENEL ŞARTLARI-YURT DIŞI STANDART VİZE SEYAHAT SİGORTASI ÖZEL ve GENEL ŞARTLARI-YURT DIŞI A. SĠGORTANIN KONUSU İşbu sigorta sözleşmesi, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ikamet eden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı sigortalılar

Detaylı

SEYAHAT SAĞLIK SİGORTALARI. *vize için seyahat. *geniş kapsamlı keyf seyahat. Başa Dön

SEYAHAT SAĞLIK SİGORTALARI. *vize için seyahat. *geniş kapsamlı keyf seyahat. Başa Dön SEYAHAT SAĞLIK SİGORTALARI *vize için seyahat *geniş kapsamlı keyf seyahat Başa Dön Vize Sağlık Seyahat Sigortası Teminatları Acil Tıbbi Tedavi Acil Diş Teminatı Tıbbi Nakil Daimi İkametgaha Nakil Vefat

Detaylı

YÜKSEK ADETLİ ACENTEYE ÖZEL ZORUNLU PAKET TUR SİGORTASI

YÜKSEK ADETLİ ACENTEYE ÖZEL ZORUNLU PAKET TUR SİGORTASI YÜKSEK ADETLİ ACENTEYE ÖZEL ZORUNLU PAKET TUR SİGORTASI Tüm Dünya (Afganistan, Irak, Türkiye hariç) 30.000 EURO coğrafi alanı kapsamaktadır. ALTERNATİF 1 STANDART TEMİNATLAR 1) Tıbbi Tedavi Teminatı Sigortalı'nın,

Detaylı

YURTDIŞI SEYAHAT GÜVENCE PAKET POLİÇESİ

YURTDIŞI SEYAHAT GÜVENCE PAKET POLİÇESİ YURTDIŞI SEYAHAT GÜVENCE PAKET POLİÇESİ TEMİNATLAR Teminat limiti- Coğrafi Alan Dünya (Abd,Kanada,Japonya ve Türkiye hariç) 30.000.-EUR ABD,Kanada,Japonya 50.000.-USD Tıbbi Tedavi Teminatı Sigortalı'nın,

Detaylı

NAKLİYAT ŞOFÖRÜ SEYAHAT SİGORTASI POLİÇE KİTAPÇIĞI

NAKLİYAT ŞOFÖRÜ SEYAHAT SİGORTASI POLİÇE KİTAPÇIĞI NAKLİYAT ŞOFÖRÜ SEYAHAT SİGORTASI POLİÇE KİTAPÇIĞI Teminatların tamamı, olayların poliçenin satın alınmasına sebep olan kara taşımacılığı amacıyla yapılan seyahat sırasında meydana gelmesi halinde Türkiye

Detaylı

460 ARTI FERDİ KAZA SİGORTASI. Ürün Yönetim Müdürlüğü

460 ARTI FERDİ KAZA SİGORTASI. Ürün Yönetim Müdürlüğü 460 ARTI FERDİ KAZA SİGORTASI Ürün Tanımı Artı Ferdi Kaza Sigortası; NEDİR? Gerçekleşebilecek bir kaza halinde, sigortalının seçmiş olduğu limitler dahilinde Vefat ve Sürekli Sakatlık risklerini bir yıl

Detaylı

MAPFRE GENEL SİGORTA Konutlar İçin Çağdaş Güvence Sigortası" poliçesi alan tüm sigortalılarına ev yardım hizmeti sunuyor.

MAPFRE GENEL SİGORTA Konutlar İçin Çağdaş Güvence Sigortası poliçesi alan tüm sigortalılarına ev yardım hizmeti sunuyor. MAPFRE GENEL SİGORTA Konutlar İçin Çağdaş Güvence Sigortası" poliçesi alan tüm sigortalılarına ev yardım hizmeti sunuyor. Tesisat Müşteriye ait konut içindeki sıhhi tesisat direkt konuta ait su vanasından

Detaylı

Araç Teminatları. Aracın çekilmesi ve kurtarılması

Araç Teminatları. Aracın çekilmesi ve kurtarılması Araç Teminatları Aracın çekilmesi ve kurtarılması hizmetleri Daimi İkametgah'tan 0 km den itibaren, geri kalan diğer hizmetler Daimi İkametgah ilinin dışında olmak kaydıyla tüm Türkiye de verilmektedir.

Detaylı

FIAT YOL YARDIM EKSTRA HİZMET KAPSAMI

FIAT YOL YARDIM EKSTRA HİZMET KAPSAMI FIAT YOL YARDIM EKSTRA HİZMET KAPSAMI Araç Teminatları Yol kenarı yardım organizasyonu Koşullar Aracın kurtarılması/çekilmesi (Maks. 400 TL limit dahilinde) Aracın kullanılamayışı nedeniyle konaklama Daimi

Detaylı

YURTDIŞI EĞİTİM SEYAHAT SİGORTASI POLİÇE KİTAPÇIĞI

YURTDIŞI EĞİTİM SEYAHAT SİGORTASI POLİÇE KİTAPÇIĞI YURTDIŞI EĞİTİM SEYAHAT SİGORTASI POLİÇE KİTAPÇIĞI Teminatların tamamı, olayların poliçenin satın alınmasına sebep olan öğrenim amacıyla yapılan seyahat sırasında meydana gelmesi halinde tercih edilen

Detaylı

YURTİÇİ SEYAHAT SİGORTASI

YURTİÇİ SEYAHAT SİGORTASI YURTİÇİ SEYAHAT SİGORTASI TEMİNATLAR Teminat Limiti Tıbbi Tedavi Teminatı + Gıda Zehirlenmesi + Sigortalının Tıbbi Nedenlerle Nakli + Geri Dönüş Seyahati + Sigortalının Cenazesinin Nakli Limit: Azami 2.000.-TL

Detaylı

GROUPAMA SİGORTA A.Ş. ASİSTANS HİZMET SÖZLEŞMESİ

GROUPAMA SİGORTA A.Ş. ASİSTANS HİZMET SÖZLEŞMESİ GROUPAMA SİGORTA A.Ş. ASİSTANS HİZMET SÖZLEŞMESİ EK 1 Groupama Seyahat Yardım TANIMLAR Poliçe: Groupama tarafından tanzim edilmiş ve EAT ye bildirimi yapılmış Seyahat Sağlık Sigortası poliçesidir. Sigortalı:

Detaylı

HDI SİGORTA A.Ş. Seyahat Sağlık Sigortası Genel ve Özel Şartları, Teminat Açıklamaları

HDI SİGORTA A.Ş. Seyahat Sağlık Sigortası Genel ve Özel Şartları, Teminat Açıklamaları HDI SİGORTA A.Ş. Seyahat Sağlık Sigortası Genel ve Özel Şartları, Teminat Açıklamaları Aşağıda detayları yazılı açıklamalar ile sağlanan teminatlar Seyahat Sağlık Sigorta poliçe ön yüzünde açıkça yazılması

Detaylı

23/07/2012 İTİBARİYLE GÜN ESASLI PRİM TL 1.937.556 HASAR TL 1.344.101 DOSYA ADEDİ 1081

23/07/2012 İTİBARİYLE GÜN ESASLI PRİM TL 1.937.556 HASAR TL 1.344.101 DOSYA ADEDİ 1081 Page 1 of 7 FERDİ ŞARTNAMESİ Türkiye Futbol Federasyonunun, aşağıda bilgileri bulunan FUTBOLCU / TEKNİK ADAM / HAKEM FERDİ poliçeleri yenilenecektir. Poliçe hali hazırda Ankara Sigorta da bulunmakta olup,

Detaylı

KONU : Futbolcu - Teknik Adam Hakem ler için Ferdi Kaza Sigortası Alımı

KONU : Futbolcu - Teknik Adam Hakem ler için Ferdi Kaza Sigortası Alımı Page 1 of 8 ÜNİTESİ : SATIN ALMA MÜDÜRLÜĞÜ SAYI : 2013/16424 KONU : Futbolcu - Teknik Adam Hakem ler için Ferdi Kaza Sigortası Alımı SON BAŞVURU TARİHİ : 06 Ağustos 2013 Salı Türkiye Futbol Federasyonu

Detaylı

: FERDİ KAZA SİGORTASI ALIMI

: FERDİ KAZA SİGORTASI ALIMI Page 1 of 10 ÜNİTESİ : SATIN ALMA MÜDÜRLÜĞÜ SAYI : 2014/17970 KONU : FERDİ ALIMI SON BAŞVURU TARİHİ : 13 Ağustos 2014 Çarşamba FERDİ ŞARTNAMESİ Türkiye Futbol Federasyonunun, aşağıda bilgileri bulunan

Detaylı

GROUPAMA SİGORTA A.Ş. ASİSTANS HİZMET SÖZLEŞMESİ

GROUPAMA SİGORTA A.Ş. ASİSTANS HİZMET SÖZLEŞMESİ GROUPAMA SİGORTA A.Ş. ASİSTANS HİZMET SÖZLEŞMESİ Groupama Medikal Yardım TANIMLAR Poliçe: Groupama tarafından tanzim edilmiş ve EAT ye bildirimi yapılmış Sağlık poliçesidir. Sigortalı: Sigortacı tarafından

Detaylı

HER ŞEY YOLUNDA OLSUN DİYE KASKO YOL YARDIM HİZMETİ HDI DE!

HER ŞEY YOLUNDA OLSUN DİYE KASKO YOL YARDIM HİZMETİ HDI DE! HER ŞEY YOLUNDA OLSUN DİYE KASKO YOL YARDIM HİZMETİ HDI DE! HDI Sigorta dan Çok Özel Bir Yol Yardım Hizmeti HDI, kaza, arıza ve çalınma gibi durumlarda aracınız için verilen KASKO desteği paralelinde,

Detaylı

İŞSİZLİK SİGORTASI POLİÇE ÖZEL ŞARTLARI

İŞSİZLİK SİGORTASI POLİÇE ÖZEL ŞARTLARI İŞSİZLİK SİGORTASI POLİÇE ÖZEL ŞARTLARI Bu özel sartlar, poliçe üzerinde açıkça teminat altına alınmış olması şartıyla ve Borç Ödeme Sigortası Genel Şartlarına bağlı olarak uygulanır. 1. Sigorta Teminatının

Detaylı

SİGORTA BEDELİ VE TEMİNAT LİMİTLERİ (USD)

SİGORTA BEDELİ VE TEMİNAT LİMİTLERİ (USD) YAT SİGORTALARI SİGORTA BEDELİ VE TEMİNAT LİMİTLERİ (USD) Teminat Sigorta Bedeli/ Teminat Limiti Yıllık Max. Tem. Limiti Tenzili Muafiyet Yat 5.000.000 % 0,5 özel % 1 ticari 3.Ş.M.M. 1.250.000/5.000.000

Detaylı

ÖZEL ŞARTLAR. 1.6 Sigorta Bedeli Poliçe üzerinde belirtilen ilgili Sigorta Yılı na ait teminat tutarıdır.

ÖZEL ŞARTLAR. 1.6 Sigorta Bedeli Poliçe üzerinde belirtilen ilgili Sigorta Yılı na ait teminat tutarıdır. PR M ADEL HAYAT S GORTASI ÖZEL ŞARTLAR şbu Sözleşme, bu Sözleşmenin parçasını oluşturan Başvuru Formu, Poliçe, Özel Şartlar, Hayat Sigortaları Genel Şartları ve Poliçeye ait her türlü form, ek zeyilleriyle

Detaylı

FARK YOK TAMAMLAYICI SAĞLIK SiGORTASI

FARK YOK TAMAMLAYICI SAĞLIK SiGORTASI FARK YOK TAMAMLAYICI SAĞLIK SiGORTASI Kimler Sigorta Kapsamına Alınabilir? Sadece Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından kapsama alınan Genel Sağlık Sigortası olan kişiler bu poliçeyi satın alabilirler. Bu

Detaylı

SERİ : M SIRA :13 TÜRSAB SEYAHAT GÜVENCE SİGORTA POLİÇESİ

SERİ : M SIRA :13 TÜRSAB SEYAHAT GÜVENCE SİGORTA POLİÇESİ TÜRSAB SEYAHAT GÜVENCE SİGORTA POLİÇESİ SERİ : M SIRA :13 SİGORTA ETTİRENLER: TÜRKİYE SEYAHAT ACENTALARI BİRLİĞİ (TÜRSAB) ve/veya Ekli listede isimleri yazılı veya bilahare ilave edilecek TÜRSAB üyesi

Detaylı

Aşağıdaki maddeler teminat dışıdır: - İşyeri içinde sıhhi tesisat, sabit su tesisatı, kalorifer tesisatı, kanalizasyon ve

Aşağıdaki maddeler teminat dışıdır: - İşyeri içinde sıhhi tesisat, sabit su tesisatı, kalorifer tesisatı, kanalizasyon ve MAPFRE GENEL SİGORTA, Süper Kobim Sigorta Poliçesi alan tüm sigortalılara İŞYERİ YARDIM hizmeti sunuyor. Süper Kobim İşyeri Yardım hizmetinden 0 (212) 368 65 26'yı arayarak 365 Gün 24 Saat faydalanabilirsiniz

Detaylı

EK - 2. Araç Teminatları. Oto kapı kilit hizmeti. Aracın çalınması nedeniyle ikamet ve seyahat. Onarılan veya bulunan aracın alınması için seyahat

EK - 2. Araç Teminatları. Oto kapı kilit hizmeti. Aracın çalınması nedeniyle ikamet ve seyahat. Onarılan veya bulunan aracın alınması için seyahat ASSIST LINE/EGE SĐGORTA/Hafif-Ağır Ticari Kasko Yardım Teminatları/ 2015 Sayfa 1 / 10 EK - 2 HAFĐF AĞIR ve ÖZEL MAKSATLI TĐCARĐ ARAÇ ASĐSTANS HĐZMETLERĐ TEMĐNATLARIN ÖZETĐ VE LĐMĐTLER Araç Teminatları

Detaylı

İhtiyacınız olduğunda Anadolu Hizmet ten daha iyi faydalanabilmeniz için bazı konuları size tekrar hatırlatmayı arzu ediyoruz:

İhtiyacınız olduğunda Anadolu Hizmet ten daha iyi faydalanabilmeniz için bazı konuları size tekrar hatırlatmayı arzu ediyoruz: ANADOLU HİZMET TRAFİK İhtiyacınız olduğunda Anadolu Hizmet ten daha iyi faydalanabilmeniz için bazı konuları size tekrar hatırlatmayı arzu ediyoruz: Öncelikle Anadolu Hizmet telefon numaranızın her an

Detaylı

AIG SİGORTA ECZANE PAKET ASİSTANS HİZMETLERİ

AIG SİGORTA ECZANE PAKET ASİSTANS HİZMETLERİ AIG SİGORTA ECZANE PAKET ASİSTANS HİZMETLERİ Teminatların Özeti ve Limitler Tesisat işleri 150 YTL / yılda 3 defa Detay için tıklayın ( tıklandığında ilgili konu başlığına gitmelidir..) Elektrik işleri

Detaylı

İŞYERİ ASİSTANS HİZMETİ

İŞYERİ ASİSTANS HİZMETİ Kobi Paket Sigorta Poliçesi Kobi Paket Sigorta Poliçesi, betonarme karkas yapı tarzında inşa edilmiş bulunan binanız ve bu bina içerisindeki kıymetlerinizin uğrayabileceği zararları Başak Groupama Sigorta

Detaylı

SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI

SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI Genel Özellikler Seyahat Sağlık Sigortası, sigortalının yurtdışı seyahatlerinde karşılaşabileceği acil sağlık problemlerini teminat altına alan ve sigortalı talebine bağlı olarak

Detaylı

www.hyundai.com.tr 0216 571 63 01 MÜŞTERİ DANIŞMA HATTI YOL YARDIM 0212 233 32 62

www.hyundai.com.tr 0216 571 63 01 MÜŞTERİ DANIŞMA HATTI YOL YARDIM 0212 233 32 62 www.hyundai.com.tr facebook.com/hyundaiturkiye twitter.com/hyundaiturkiye instagram.com/hyundaitr 0216 571 63 01 MÜŞTERİ DANIŞMA HATTI YOL YARDIM 0212 233 32 62 Hyundai nizi ve sizi yolda bırakmayan tek

Detaylı

FERDİ KAZA SİGORTASI TEMİNAT AÇIKLAMALARI VE KLOZLARI

FERDİ KAZA SİGORTASI TEMİNAT AÇIKLAMALARI VE KLOZLARI FERDİ KAZA SİGORTASI TEMİNAT AÇIKLAMALARI VE KLOZLARI FERDİ KAZA SİGORTASI TEMİNATLARI ÖLÜM SÜREKLİ SAKATLIK TEDAVİ MASRAFLARI GÜNDELİK TAZMİNAT ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARA KARŞI MALİ SORUMLULUK TEMİNATI EVCİL HAYVANLARIN

Detaylı

Turistik İşletme Sigortası

Turistik İşletme Sigortası Turistik İşletme Sigortası Türkiye artık bir tatil cenneti olarak adlandırılıyor. Turistleri en iyi koşullarda ağırlamak gerçek bir profesyonellik gerektiriyor. Tabii, değeri milyarlarla ölçülen turistik

Detaylı

DOĞRU ADIM TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI HAKKINDA SIK SORULAN SORULAR Doğru Adım Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Nedir? Sigortalının Doğa Sigorta

DOĞRU ADIM TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI HAKKINDA SIK SORULAN SORULAR Doğru Adım Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Nedir? Sigortalının Doğa Sigorta DOĞRU ADIM TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI HAKKINDA SIK SORULAN SORULAR Doğru Adım Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Nedir? Sigortalının Doğa Sigorta tarafından belirlenmiş anlaşmalı kurum listesinde yer alan

Detaylı

1- SĠGORTANIN KONUSU VE KAPSAMI :

1- SĠGORTANIN KONUSU VE KAPSAMI : SMART SEYAHAT SAĞLIK SĠGORTASI ÖZEL ġartlari 1- SĠGORTANIN KONUSU VE KAPSAMI : Bu sigorta sözleşmesi, Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) sınırları içerisinde ikamet eden Türkiye

Detaylı

TEMEL SİGORTACILIK. Gerçekleşen hasar oranı, sigorta tarifesinde öngörülen hasar oranından daha düşük olursa aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur?

TEMEL SİGORTACILIK. Gerçekleşen hasar oranı, sigorta tarifesinde öngörülen hasar oranından daha düşük olursa aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur? TEMEL SİGORTACILIK SORU 1: Gerçekleşen hasar oranı, sigorta tarifesinde öngörülen hasar oranından daha düşük olursa aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur? A) Toplam Risk Primi, Toplam Ödenen Tazminat

Detaylı

HALK SĠGORTA BĠNEK ARAÇLAR KASKO YARDIM HĠZMETLERĠ TEMĠNATLARIN ÖZETĠ VE LĠMĠTLER. Aracın kullanılamayışı nedeniyle konaklama

HALK SĠGORTA BĠNEK ARAÇLAR KASKO YARDIM HĠZMETLERĠ TEMĠNATLARIN ÖZETĠ VE LĠMĠTLER. Aracın kullanılamayışı nedeniyle konaklama HALK SĠGORTA BĠNEK ARAÇLAR KASKO YARDIM HĠZMETLERĠ TEMĠNATLARIN ÖZETĠ VE LĠMĠTLER Araç Teminatları Aracın çekilmesi Aracın vinç ile kurtarılması Oto kapı kilit hizmeti 700 TL 1.350 TL İşçilik (Diğer masraflar

Detaylı

ARTI FERDİ KAZA SİGORTASI

ARTI FERDİ KAZA SİGORTASI ARTI FERDİ KAZA SİGORTASI Ürün Tanımı Artı Ferdi Kaza Sigortası; NEDİR? Gerçekleşebilecek bir kaza halinde, sigortalının seçmiş olduğu limitler dahilinde Vefat ve Sürekli Sakatlık risklerini bir yıl süreyle

Detaylı

LIBERTY SİGORTA OTO TRAFİK SİGORTA POLİÇESİ SAHİPLERİ İÇİN ASİSTANS PROGRAMINA UYGUN HİZMETLER VE ŞARTLAR

LIBERTY SİGORTA OTO TRAFİK SİGORTA POLİÇESİ SAHİPLERİ İÇİN ASİSTANS PROGRAMINA UYGUN HİZMETLER VE ŞARTLAR LIBERTY SİGORTA/TRAFİK YARDIM HİZMETLERİ/ 2015 1 / 14 LIBERTY SİGORTA OTO TRAFİK SİGORTA POLİÇESİ SAHİPLERİ İÇİN ASİSTANS PROGRAMINA UYGUN HİZMETLER VE ŞARTLAR 2015 LIBERTY SİGORTA/TRAFİK YARDIM HİZMETLERİ/

Detaylı

SÜPER OTO SİGORTASI ASİSTANS HİZMETİ ÖZEL ŞARTLARI

SÜPER OTO SİGORTASI ASİSTANS HİZMETİ ÖZEL ŞARTLARI SÜPER OTO SİGORTASI ASİSTANS HİZMETİ ÖZEL ŞARTLARI A)Yardım Hizmeti Özel Şartları A. 1. Lehtar /lar Sigorta poliçesinde plaka numarası belirtilmiş aracın sürücüsü ve kaza durumunda araçta bulunan tüm yolcular.

Detaylı

HAFİF TİCARİ EK 1 SBN SİGORTA TİCARİ KASKO YARDIM TEMİNATLARI VE AÇIKLAMALAR. Aracın çekilmesi. Aracın vinç ile kurtarılması

HAFİF TİCARİ EK 1 SBN SİGORTA TİCARİ KASKO YARDIM TEMİNATLARI VE AÇIKLAMALAR. Aracın çekilmesi. Aracın vinç ile kurtarılması HAFİF TİCARİ EK 1 SBN SİGORTA TİCARİ KASKO YARDIM TEMİNATLARI VE AÇIKLAMALAR BÖLÜM 1. YOL YARDIM ARAÇ TEMİNATLARI Aracın çekilmesi Aracın vinç ile kurtarılması Aracın kullanılamayışı nedeniyle konaklama

Detaylı

Ödenecek tazminat, genel şartlarda belirlenen oranlar dahilinde hesaplanır.

Ödenecek tazminat, genel şartlarda belirlenen oranlar dahilinde hesaplanır. Ferdi Kaza Sigortası Ferdi Kaza Sigortası kapsamına giren teminatlar aşağıda belirtilmiştir: Ölüm Sürekli sakatlık Gündelik tazminat Tedavi masrafları Deprem Ölüm teminatı Poliçe ile temin edilen bir kaza

Detaylı

Acil mesajların iletilmesi

Acil mesajların iletilmesi ASSIST LINE/EGE SĐGORTA/Hususi ve Hafif Ticari Trafik Yardım Teminatları/ 2015 Sayfa 1 / 3 EK-5 EGE SĐGORTA HUSUSĐ VE HAFĐF TĐCARĐ ARAÇ TRAFĐK YARDIM TEMĐNATLARI VE AÇIKLAMALARI TEMĐNATLARIN ÖZETĐ VE LĐMĐTLER

Detaylı

HİZMET SÖZLEŞMESİ. İşbu sözleşmenin konusu, ACENTE'nin TÜKETİCİ'ye

HİZMET SÖZLEŞMESİ. İşbu sözleşmenin konusu, ACENTE'nin TÜKETİCİ'ye MADDE 1 - KONU: HİZMET SÖZLEŞMESİ İşbu sözleşmenin konusu, ACENTE'nin TÜKETİCİ'ye www.zinyaturizm.com.tr internet sitesinden elektronik ortamda satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen

Detaylı

OTO SİGORTALARI MEHMETÇİK KASKO SİGORTASI GENİŞLETİLMİŞ KASKO

OTO SİGORTALARI MEHMETÇİK KASKO SİGORTASI GENİŞLETİLMİŞ KASKO OTO SİGORTALARI MEHMETÇİK KASKO SİGORTASI GENİŞLETİLMİŞ KASKO Türk Silahlı Kuvvetleri Mensupları (subay, astsubay, istisnai memur, sivil memur, jandarma uzman, uzman erbaş, işçi ve bunların emeklileri)

Detaylı

KİTAPÇIĞI BÖLÜM I. AÇIKLAMALAR, TEMİNATLAR VE AVANTAJLAR. Card Finans İşsizlik Sigortası size aşağıdaki hallerde teminat sağlar:

KİTAPÇIĞI BÖLÜM I. AÇIKLAMALAR, TEMİNATLAR VE AVANTAJLAR. Card Finans İşsizlik Sigortası size aşağıdaki hallerde teminat sağlar: CARD FİNANS İŞSİZLİK SİGORTASI POLİÇE KİTAPÇIĞI BÖLÜM I. AÇIKLAMALAR, TEMİNATLAR VE AVANTAJLAR Card Finans İşsizlik Sigortası size aşağıdaki hallerde teminat sağlar: Kaza sonucu Vefat Teminatı Kaza sonucu

Detaylı

Kredi Koruma Sigortası Bilgilendirme Formu

Kredi Koruma Sigortası Bilgilendirme Formu En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli bazı hususlarda genel

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 I. KONUNUN ÖNEMİ...1 II. KONUNUN SEÇİLİŞ AMACI...2 III. KONU SINIRLANDIRMASI VE İNCELEME PLANI...8

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 I. KONUNUN ÖNEMİ...1 II. KONUNUN SEÇİLİŞ AMACI...2 III. KONU SINIRLANDIRMASI VE İNCELEME PLANI...8 XIV İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII ÖZET...XI ABSTRACT...XII İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR...XXIII GİRİŞ...1 I. KONUNUN ÖNEMİ...1 II. KONUNUN SEÇİLİŞ AMACI...2 III. KONU SINIRLANDIRMASI VE İNCELEME PLANI...8

Detaylı

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları (Bu Genel Şartlar 21.07.2010 tarihli ve 27648 sayılı Resmi Gazete de yer alan Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk

Detaylı

X-L (501) KONUT SİGORTA POLİÇESİ BİLGİLENDİRME FORMU

X-L (501) KONUT SİGORTA POLİÇESİ BİLGİLENDİRME FORMU X-L (501) KONUT SİGORTA POLİÇESİ BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapacak sözleşmeye

Detaylı

GENEL İSTİSNALAR GENEL İSTİSNALAR

GENEL İSTİSNALAR GENEL İSTİSNALAR GENEL İSTİSNALAR 1. Vakıf Emeklilik A.Ş. ile Yaşam Kulüpleri kapsamındaki hizmetleri sağlayan anlaşmalı kuruluşlar arasındaki işbirliği 1 ( bir ) yıl devam edecek olup; Yaşam Kulüpleri nin avantajları,

Detaylı

Koşullar; Vefat 100.000. Sürekli Sakatlık 100.000. Tedavi Masrafları 10.000. Yaklaşık Toplam Kişi Sayısı 14.283 SİGORTA KAPSAMI

Koşullar; Vefat 100.000. Sürekli Sakatlık 100.000. Tedavi Masrafları 10.000. Yaklaşık Toplam Kişi Sayısı 14.283 SİGORTA KAPSAMI Ünitesi : Satın Alma Müdürlüğü Sayı : 2011/17113 Konu : Ferdi Kaza Sigortası Son Başvuru Tarihi: 10 Ağustos 2011 Türkiye Futbol Federasyonunun, aşağıda bilgileri bulunan FERDİ KAZA SİGORTASI poliçeleri

Detaylı

GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK SİGORTASI

GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK SİGORTASI GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK SİGORTASI Genel Özellikler Geçici İş Göremezlik Sigortası, sigortalının poliçe kapsamındaki bir riskle karşılaşması sonucunda finansal kurumla imzalamış olduğu sözleşmeye istinaden

Detaylı

Teminat Özetleri ve Limitler

Teminat Özetleri ve Limitler LIBERTY SİGORTA/TRAFİK YARDIM HİZMETLERİ/ 2013 1 / 11 Araç Teminatları Teminat Özetleri ve Limitler Aracın çekilmesi Binek ve Hafif Ticari Araç Grubu Aracın çekilmesi Ağır ve Özel Maksatlı Araç Grubu (Liberty

Detaylı

DOĞALGAZ SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

DOĞALGAZ SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU DOĞALGAZ SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine

Detaylı

TEMİNATLARIN ÖZETİ VE LİMİTLER

TEMİNATLARIN ÖZETİ VE LİMİTLER Araç Teminatları TEMİNATLARIN ÖZETİ VE LİMİTLER Aracın Çekilmesi Aracın vinç ile kurtarılması Oto Kapı Kilit Hizmeti Lastik Değiştirilmesi Hizmeti Benzin bitmesi durumunda aracın çekilmesi Aracın kullanılamayışı

Detaylı

410- TRAFİK SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

410- TRAFİK SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU 410- TRAFİK SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine

Detaylı

IBS SİGORTA ve REASÜRANS BROKERLİĞi A.Ş

IBS SİGORTA ve REASÜRANS BROKERLİĞi A.Ş ÜNİTESİ : SATIN ALMA MÜDÜRLÜĞÜ SAYI : 2010/12152 KONU : GRUP SAĞLIK SİGORTASI ALIMI Türkiye Futbol Federasyonu personeli eş ve çocuklarını kapsama alan Grup Sağlık Sigortası yenilenecektir. Teklifler 18

Detaylı

MOTORLU KARA TAŞITLARI BİLGİLENDİRME FORMU

MOTORLU KARA TAŞITLARI BİLGİLENDİRME FORMU MOTORLU KARA TAŞITLARI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta ettirene, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen kişilere ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere,

Detaylı

OTO SİGORTALARI BİRLEŞİK KASKO SİGORTASI GENİŞLETİLMİŞ KASKO

OTO SİGORTALARI BİRLEŞİK KASKO SİGORTASI GENİŞLETİLMİŞ KASKO OTO SİGORTALARI KAZA SONUCU KAN PARASI OLARAK ADLANDIRILAN MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT TALEPLERİ SINIRSIZ teminat verilebilir. BİRLEŞİK KASKO SİGORTASI GENİŞLETİLMİŞ KASKO Birleşik Kasko Sigortası Genişletilmiş

Detaylı

TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI 1

TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI 1 TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI 1 A. SİGORTANIN KAPSAMI A.1. Sigortanın Konusu Bu sigorta sözleşmesi ile 1219 sayılı Kanunun Ek 12 nci maddesi çerçevesinde,

Detaylı

KORU MAKİNE KIRILMASI SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

KORU MAKİNE KIRILMASI SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta ettiren kişiye, yapılacak sözleşmeye ilişkin önemli bazı hususlarda genel bilgi vermek amacıyla, 28.10.2007 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Sigorta

Detaylı

LIBERTY SİGORTA OTO KASKO SİGORTA POLİÇESİ SAHİPLERİ İÇİN ASİSTANS PROGRAMINA UYGUN HİZMETLER VE ŞARTLAR (AĞIR VE ÖZEL MAKSATLI TİCARİ ARAÇLAR)

LIBERTY SİGORTA OTO KASKO SİGORTA POLİÇESİ SAHİPLERİ İÇİN ASİSTANS PROGRAMINA UYGUN HİZMETLER VE ŞARTLAR (AĞIR VE ÖZEL MAKSATLI TİCARİ ARAÇLAR) LIBERTY SİGORTA/AĞIR TİCARİ KASKO YARDIM HİZMETLERİ/ 2015 1 / 12 LIBERTY SİGORTA OTO KASKO SİGORTA POLİÇESİ SAHİPLERİ İÇİN ASİSTANS PROGRAMINA UYGUN HİZMETLER VE ŞARTLAR (AĞIR VE ÖZEL MAKSATLI TİCARİ ARAÇLAR)

Detaylı

GROUPAMA SİGORTA ZORUNLU KARA ARAÇLARI SORUMLULUK SİGORTASI POLİÇESİ (TRAFİK ASİSTANS) ASİSTANS HİZMET VE ŞARTLARI

GROUPAMA SİGORTA ZORUNLU KARA ARAÇLARI SORUMLULUK SİGORTASI POLİÇESİ (TRAFİK ASİSTANS) ASİSTANS HİZMET VE ŞARTLARI GROUPAMA SİGORTA ZORUNLU KARA ARAÇLARI SORUMLULUK SİGORTASI POLİÇESİ (TRAFİK ASİSTANS) ASİSTANS HİZMET VE ŞARTLARI BÖLÜM I - ġartlar A) TANIMLAR Sigortalı Araç : Hususi Araç : Ticari veya profesyonel anlamda

Detaylı

SEYAHAT SAĞLIK SİGORTALARI ÖZEL ŞARTLARI

SEYAHAT SAĞLIK SİGORTALARI ÖZEL ŞARTLARI SEYAHAT SAĞLIK SİGORTALARI ÖZEL ŞARTLARI 1- Sigortanın Konusu ve Kapsamı İşbu sigorta sözleşmesi, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ikamet eden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı sigortalılar ile Türkiye

Detaylı

DURSUN SAAT MAKİNA KIRILMASI SİGORTASINDA RİZİKO

DURSUN SAAT MAKİNA KIRILMASI SİGORTASINDA RİZİKO DURSUN SAAT MAKİNA KIRILMASI SİGORTASINDA RİZİKO İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...VII KISALTMALAR...XIII GİRİŞ...1 I. GENEL OLARAK...1 II. MAKİNA KIRILMASI SİGORTASININ TARİHÇESİ VE ÖNEMİ...4 III. MAKİNA KIRILMASI

Detaylı

ERGO Yüzde 100 Sağlık Sigortası

ERGO Yüzde 100 Sağlık Sigortası AKDENİZ ŞİFA OLİMPOS MEDİCAL PARK ANTALYA DOĞUM DAHİL ANTALYA ANADOLU HASTANELERİ GRUBU (DOĞUM DAHİL.) ERGO Yüzde 100 Sağlık Sigortası Tamamlayıcı sağlık sigortası Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından

Detaylı

SAĞLIĞIM TAMAM SİGORTASI ACENTE SATIŞ KILAVUZU İÇİNDEKİLER

SAĞLIĞIM TAMAM SİGORTASI ACENTE SATIŞ KILAVUZU İÇİNDEKİLER SAĞLIĞIM TAMAM SİGORTASI ACENTE SATIŞ KILAVUZU İÇİNDEKİLER A.ÜRÜN ÖZELLİKLERİ 1) Sağlığım Tamam Sigortası Nedir? 2) Bu ürünü kimler alabilir? 3) Sağlığım Tamam Sigortası Nasıl Kullanılır? 4) Özel hastanelerde

Detaylı

ETKİNLİK KATILIM SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI

ETKİNLİK KATILIM SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI ETKİNLİK KATILIM SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI Sigortalının Tanımı: İşbu Etkinlik Katılım Sigortası Özel Şartları ( Özel Şartlar ) kapsamında tanzim edilecek sigorta poliçesi ile teminat kapsamına alınacak Sigortalı:

Detaylı

SİGORTALIMIZ ANADOLU SİGORTA İLE ANLAŞMALI OLAN SAĞLIK KURULUŞUNA GİDER

SİGORTALIMIZ ANADOLU SİGORTA İLE ANLAŞMALI OLAN SAĞLIK KURULUŞUNA GİDER SAĞLIK ANLAŞMALI KURUMLAR YATIŞSIZ TEDAVİ SÜRECİ SİGORTALIMIZ ANADOLU SİGORTA İLE ANLAŞMALI OLAN SAĞLIK KURULUŞUNA GİDER ANLAŞMALI KURUMLAR BANKOSUNA GİDEREK ANADOLU SİGORTA LI OLDUĞUNU BEYAN EDER. (SAĞLIK

Detaylı