3.1. OSI Referans Modeli

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "3.1. OSI Referans Modeli"

Transkript

1 3.1. OSI Referns Modeli Arştırmcı ve uygulmcılr, bilgisyr ğ hberleşmesinde OSI referns modelini bir stndrtlr bütünü olrk ele lmktdır. Çlışmlr, bu modelin ilgili lt ktmnlrının özelliklerine uygun olrk gerçekleştirilmekte ve bu syede ktmnlr rsınd uyumun korunbildiği bir ypı olmktdır. OSI referns modeli ISO (Interntionl Stndrds Orgniztion) trfındn geliştirilmiştir ve bilgisyr sistemleri rsındki iletişimin nsıl olcğını tnımlmktdır. İlk olrk 1978 yılınd yılınd orty çıkrıln bu stndrt 1984 yılınd yeniden düzenlenerek OSI referns modeli olrk yygın kbul görmüş ve ğ işlemi için bir kılvuz olmuştur. OSI Modeli herhngi bir donnım y d ğ tipine özel değildir. OSI nin mcı ğ mimrilerinin ve protokollerinin bir ğ ürünü bileşeni gibi kullnılmsını sğlmktır. Model yedi ktmnlı ypıdn oluşmktdır. Bunlr sırsıyl fiziksel (physicl), veri bğlntı (dt link/mac), ğ (network), tşım (trnsport), oturum (session), sunum (presenttion) ve uygulm (ppliction) ktmnlrı olrk dlndırılmktdır. İlk iki ktmn fiziksel bğlntı işlemi, ğ ktmnı iletişimin sğlnmsı, son üç ktmn d servis yzılımlrının işbirliği içinde çlışmsıyl hberleşme gerçekleştirilmektedir (Şekil 3.2). Veri, lt ktmnlr iletilirken iletim temel nlmd şu şekilde olmktdır: Veri (dt) hlinde lınn bilgi, tşım ktmnınd segment dı verilen birimlere yrılır. Bu şekilde veri lıcı mkinede tekrr bir ry getirilirken doğru sırlnmsı sğlnmktdır. Ağ ktmnın segment şeklinde gelen verilere dres bilgileri eklenmekte, böylece segmentler pket hline dönüşmektedir. Veri-bğlntı ktmnınd pketlere MAC (Medi Access Address Ortm Erişim Adresi) dresleri eklenerek frme dını verdiğimiz ypı olmktdır. En son şm olrk fiziksel ktmn gelen çerçeveler burd bir bit dizisine dönüştürülerek iletime hzır hle getirilmektedir.

2 Şekil 3.2. OSI TC/I Referns Modeli Verinin iletimi üst ktmndn lt ktmn doğru olur. Verinin kblo ile iletimi fiziksel ktmn trfındn gerçekleştirilmektedir. Kblosuz iletimde fiziksel ktmn elektromnyetik dlglrl belirlenen frekns ve modülsyon tekniklerini kullnrk veri iletimini gerçekleştirir. KAA ypılrınd ise iletişim elektromnyetik dlglrl ypılmktdır. Fiziksel Ktmn: Fiziksel ktmn verinin ortm (medy) üzerinde lcğı ypıyı tnımlr. Ortm kblo, hv/uzy vey optik ypılr olbilmektedir. Veriler bit olrk iletilmektedir. Bu ktmn bir ve sıfırlrın nsıl elektrik, ışık vey rdyo sinyllerine çevrileceğini ve ktrılcğını tnımlr. Gönderen trft fiziksel ktmn bir ve sıfırlrı elektrik sinyllerine çevirip kbloy yerleştirirken, lıcı trft fiziksel ktmn kblodn okuduğu bu sinylleri tekrr bir ve sıfır hline getirir. KAA lrd ise bir ve sıfırlr elektromnyetik dlglr üzerine gömülmektedir. Fiziksel ktmn veri bitlerinin krşı trf, kullnıln kblo, fiber optik, rdyo sinylleri gibi ortmlr üzerinden nsıl gönderileceğini tnımlmktdır. Veri iletiminin mümkün olbilmesi için iki trfın ynı kurllr üzerinde tnımlnmış olmsı gerekmektedir. Örnek verecek olursk, Hub (Göbek) 1.ktmnd çlışn bir cihzdır. Bu cihzlr gelen veriyi bir tkım elektrik sinylleri olrk gören ve bu sinylleri çoğltıp, diğer portlrın gönderen bir cihzdır. Kblosuz hberleşen KAA lrd ise tekrrlyıcı elemnlr verileri yineleyerek diğer elemnlr ulştırmktdır. Veri Bğlntı Ktmnı: Veri bğlntı ktmnı fiziksel ktmn erişmek ve kullnmk ile ilgili kurllrı belirlemektedir. Bu ktmnd Ethernet y d Token Ring olrk bilinen erişim yöntemleri

3 çlışmktdır. Bu erişim yöntemleri verileri kendi protokollerine uygun olrk işler ve iletir. Veri bğlntı ktmnınd veriler ğ ktmnındn fiziksel ktmn gönderilirler. Bu şmd veriler belli prçlr bölünür. Bu prçlr çerçeve (frme) denir. Çerçeveler verileri belli bir kontrol içinde göndermeyi sğlyn pketlerdir. Bilgisyr sistemlerinde veri bğlntı ktmnının büyük bir bölümü ğ krtı içinde gerçekleşir. Veri bğlntı ktmnı ğ üzerindeki diğer bilgisyrlrı tnımlm, kblonun vey diğer iletim ortmının(rdyo dlglrının yyıldığı hv ortmı gibi) o nd kimin trfındn kullnıldığının tespiti ve fiziksel ktmndn gelen verinin htlr krşı kontrolü görevini yerine getirir. Veri bğlntısı ktmnı Medi Access Control (MAC) ve Logicl Link Control (LLC) olrk iki lt bölüme yrılmktdır. MAC lt ktmnı veriyi ht kontrol kodu(crc), lıcı ve gönderenin MAC dresleri ile berber pketler ve fiziksel ktmn ktrır. Alıcı trft d bu işlemleri tersine ypıp veriyi veri bğlntısı içindeki ikinci lt ktmn oln LLC' ye ktrmk görevi yine MAC lt ktmnın ittir. LLC lt ktmnı bir üst ktmn oln ğ ktmnı için geçiş görevi görür. rotokole özel mntıksl portlr oluşturur(service Access oints, SAs). Böylece kynk mkinede ve hedef mkinede ynı protokoller iletişime geçebilir(örneğin TC/I<-->TC/I). LLC yrıc veri pketlerinden bozuk gidenlerin(vey krşı trf için lınnlrın) tekrr gönderilmesinden sorumludur. Tblo 3.1 de yygın olrk kullnıln IEEE veri bğlntı ktmnı stndrtlrı yer lmktdır. Tblo 3.1. Veri Bğlntı Ktmn Stndrtlrı IEEE Stndrtı Stndrt Adı Ethernet II Ethernet Token Bus Token Ring WLAN Bu ktmnd çlışn en yygın olrk bilinen ğ cihzı nhtrlyıcı(switch) dır. Bu ktmnd tnımlı

4 MAC dreslerini lgılybilirler ve bir porttn gelen veri pketini yine elektrik vey optik sinyller hlinde sdece gerekli oln port (o porttki mkinnın MAC dresini bildiği için) yollmktdırlr. Simültör progrmınd IEEE veri bğlntı ktmnının temel özellikleri referns lınmsın rğmen, bu ktmn üzerinde veri iletimi ypısınd kullnıcı isteği doğrultusund değişimlere izin verilmektedir. Ağ Ktmnı: Ağ ktmnı veri pketinin hedefe gönderilmesinde yönlendiricilerin kullncğı bilginin eklendiği ktmndır. Bu ktmnd veriler pket olrk tşınmktdır. Ağ ktmnınd iki istsyon rsınd en ekonomik yoldn verinin iletimi kontrol edilmektedir. Bu ktmn syesinde verinin yönlendiriciler (routers) rcılığıyl yönlendirilmesi sğlnır. Ağ ktmnın gelen veriler dreslenir. Ayrıc mntıksl dresler fiziksel dreslere çevrilir. Bu şmd ğ trfiği, yönlendirme gibi işlemler de ypılır. Yygın olrk bilinen I protokolü bu ktmnd çlışmktdır. Kblosuz lgılyıcı ğlr için geliştirilen yönlendirme protokollerinin nlizinde simültör yzılımı üzerinde detylı progrmlm ve mevcut protokoller üzerinde istenilen düzenlemelerin ypılbilmesi mümkün olmktdır. Tşım Ktmnı: Tşım ktmnı üst ktmnlrdn gelen veriyi ğ pketi boyutund prçlr böler. Yygın olrk bilinen TC, UD, SX protokolleri bu ktmnd çlışmktdır. Bu protokoller ht kontrolü gibi görevleri de yerine getirmektedir. Bu ktmnd veriler prçlr(segments) hlinde tşınır. Tşım ktmnınd verilerin performnslı bir şekilde iletimin sğlnbilmesi dın QoS (Qulity of Service) olrk dlndırıln klite kontrol lgoritmlrı çlıştırılmktdır. Bu syede ğın servis klitesinin rtırılmsı mçlnmktdır. Tşım ktmnı verinin uçtn uc iletimini sğlmktdır. Verinin ht kontrolü ve zmnınd ulşıp ulşmdığı kontrol edilir. Tşım ktmnı yrıc veriyi üst ktmnlr tşım görevi ypmktdır. Oturum Ktmnı: Oturum ktmnınd iki bilgisyr sistemindeki uygulm rsındki bğlntının ypılmsı, kullnılmsı ve sonlndırılmsı işlemleri ypılmktdır. Bir bilgisyr sistemi birden fzl bilgisyr sistemleri ile ynı nd iletişim içinde olduğund, gerektiğinde doğru bilgisyr sistemiyle hberleşmesini sğlmktdır. Bu, sunum ktmnın yollnck veriler için frklı oturumlrl birbirinden yrılrk ypılır. Yygın olrk binen NetBIOS, RC, Nmed ipes ve Sockets gibi protokoller bu ktmnd çlışmktdır.

5 Sunum Ktmnı: Sunum ktmnının en önemli görevi yollnn verinin krşı bilgisyr sistemi trfındn nlşılck şekilde çevrilmesidir. Bu syede frklı progrmlrın birbirlerinin verisini kullnbilmesi mümkün olmktdır. Sunum ktmnı uygulm ktmnın verileri yollr dh sonr bu ktmnd verinin ypısı, biçimi ile ilgili düzenlemeler ypılır, verinin formtı belirlenir. Ayrıc verinin şifrelenmesi, çılmsı, sıkıştırılmsı d bu ktmnd ypılmktdır. Yygın olrk bilinen GIF, JEG, TIFF, EBCDIC, ASCII vb. teknolojiler bu ktmnd çlışmktdır. Uygulm Ktmnı: Uygulm ktmnı uygulm progrmı ile ğ rsınd bir rbirim sğlmktdır. OSI ktmnlrı rsınd sdece bu ktmn diğer ktmnlr servis vermemektedir. Uygulmlrın ğ üzerinde çlışmsının sğlnmsı hedeflenmektedir. Uygulm ktmnı ğ servisini kullnck oln progrmdır. Bu ktmn kullnıcılrın gereksinimini krşılr. Yygın olrk kullnıln SSH, telnet, FT, TFT, SMT, SNM, HTT, DNS protokolleri ve tryıcılr (Internet Explorer, Netscpe vb.) bu ktmnd çlışmktdır. E-post ve veritbnı gibi uygulmlrd bu ktmn rcılığıyl işlevlerini gerçekleştirmektedir Kblosuz Hberleşmede Enerji Modeli Model, knl yyımı, enerji tüketimi, lt düzey veri bğlntı ve hberleşmesi (frekns, veri yyım gücü\kybı, MAC hberleşme türü vb.) ypılrını ihtiv etmektedir. Hberleşme gerçekleştiren bir modelde en bsit nlmd bir verici ve bir lıcı yer lmktdır. Bu iki elemn rsındki bğlntı kblolu (bkır, fiber rcılığıyl) vey kblosuz (elektromnyetik, infrred, ultrsonik vb. dlglr rcılığıyl) ypıd olbilmektedir. Anck her iki durumd d rdki mesfeye bğlı olrk krşılıklı iletilen sinyllerde zyıflmlr olmktdır. Kullnıln model doğrultusund kblosuz ypılrdki hberleşmenin elektromnyetik dlglr rcılığı ile olduğu vrsyılmktdır. Elektromnyetik dlglrın iletilmesinde yygın olrk iki fiziksel ktmn model türü ele lınmktdır. Bunlrdn ilki, doğru bir görüş shsı içerisinde ve rd engel bulunmdığı durumlrd hberleşmenin gerçekleştiği kbulüyle kullnıln boş uzy modelidir (free spce model). İkincisi ise hv ve yer ynsımlrın neden olduğu muhtemel dlg sönümlemelerinin bulunduğu ve frklı yollrdn frklı zmnlrd dlgnın lıcıy ulştığını modelleyen iki ışımlı yer yyım modelidir (two-ry ground propgtion model). Litertür çlışmlrınd belli bir mesfeden (d sınır ) kıs hberleşmelerde boş uzy modeli, uzun mesfeli hberleşme türlerinde de iki ışımlı yer yyım modeli tercih edilmektedir. d sınır için verilen ifde Eşitlik 3.1 de yer lmktdır.

6 d sınır π L h hg = 4 (3.1) λ Eşitlikte L sistemin kyıp fktörü (loss fctor), h lıcı nteninin uzunluğunu, h g gönderici nteninin uzunluğunu ve λ ise tşıyıcı sinylin dlg boyunu vermektedir. d sınır dn küçük mesfeli hberleşmelerde kullnıln güç eşitliği (3.2) de yer lmktdır. ( d) = 2 g Ag A λ 2 (4 π d) L (3.2) Eşitlik, g gönderici sinyl şiddetiyle d uzklıktki lıcı nten üzerinde (d) değerinde bir güç bırkıldığını vermektedir. Eşitlikte geçen A g gönderici nten kzncını, A lıcı nten kzncını, L sistem kyıp fktörünü ve λ ise tşıyıcı sinylin dlg boyunu ifde etmektedir. Şekil 3.3 kıs mesfeli ( d<d sınır ) çık lnd boş uzy modelindeki güç iletimini, Şekil 3.3 ve 3.4 ise iki ışımlı yer yyım modeli kullnıln ypıd güç iletimini göstermektedir. Şekil 3.5 de lıcı nten üzerine bırkıln güç doğrudn iletilen E d ile yerden ynsıyn E y nin toplmın (E t ) eşit olmktdır (Eşitlik (3.3) ). E + t = Ed E y (3.3) Şekil 3.3. Kıs mesfeli çık ve doğru bir görüş shsı içerisinde lıcı nten üzerine bırkıln güç

7 Şekil 3.4. Uzun mesfeli muhtemel ynsımlrın bulunduğu bir görüş shsı içerisinde lıcı nten üzerine bırkıln güç Şekil 3.5. Yer ynsımsının dikkte lındığı durumd lıcı nten üzerine bırkıln güç Eşitlik 3.2 ynsım bulunmksızın direk görüş shsı içerisinde gerçekleştirilen kıs mesfeli ( d<d sınır ) hberleşmeler için kullnılbilmektedir. Eğer hberleşme mesfesi d>d sınır ise Eşitlik 3.4 te yer ln iki ışımlı model kullnılmlıdır. 2 2 g h 4 h ( d) = g A Ag (3.4) d Eşitlikte (d), d uzklıktki g gücüyle gönderilen sinylin lıcı nten üzerine düşen gücü ifde

8 etmektedir. Bu güç değerinde A lıcı nten kzncının, A g gönderici nten kzncının, h lıcı nten boyunun, h g gönderici nten boyunun ve d mesfesinin etkisi bulunmktdır. Bu iki modelde göze çrpn en temel yrım, lınn sinyl gücünün mesfeye ornıdır. İlk modelde lınn sinyl gücü rdki mesfenin kresiyle ters orntılı olurken ikinci modelde frklı yollrdn gelen sinyllerin birbirlerini sönümleme gerçeğinden hreketle mesfenin dördüncü kuvvetiyle ters orntılı olmktdır. Her iki modelde de sinyl zyıflmsının hesbı söz konusu olmktdır. Eşitlik 3.5 de verildiği üzere desibel (decibel) cinsinden kznç (K db ) gönderilen sinyl şiddetinin( g ) lınn sinyl şiddetine ( ) logritmik ornı ifde eden bir yöntem olmktdır. K db g = 10 log10 ( ) (3.5) Çevresel şrtlrın, rdyo dlglrının iletimi üzerine etkisi oldukç kompleks bir ypıddır. Dolyısıyl bir verici elemnın rdyo iletim shsının (rdio rnge) tm olrk belirlenmesi zordur. Rdyo iletim shsı, norml çlışm koşullrınd hberleşen iki elemn rsınd ortlm olrk verilen mksimum uzklıktır. Bu uzklık temelde direk olrk verici ve lıcı elemnın iletim gücü (trnsmission power) ve lıcı hsssiyeti (receiver sensivity/sensitivity vlues) prmetre değerlerine bğlıdır. Mksimum uzklık dolylı olrk çevresel şrtlr d bğlıdır. İletim gücü vericinin rdyo dlglrını yyım gücüdür. Alıcı hsssiyeti ise lıcı ünitenin lgılybileceği en düşük rdyo sinylidir. Bu değer lıcının performnsını belirlemektedir ve ne kdr düşükse o kdr iyi bir donnım kullndığı nlmın gelmektedir. Bu değer endüstriyel uygulmlrd genelde (-80) - (-90) dbm civrınd olmktdır. Kullnıln ntenlerin idel isotropic nten olduğu düşünülürse boş uzy modelinde güç kzncı Eşitlik 3.6 d verildiği üzere ifde edilebilmektedir. g 2 2 (4πd ) (4πfd ) = = (3.6) 2 2 λ c Eşitlikte c ışık hızı, f ise iletim freknsını ifde etmektedir. Yer ynsımlı modelde ise lıcı ve verici rsınd direk iletişim etkisi dikkte lınmkl berber yer ynsım etkisi de hesb ktılmktdır. Şekil 3.5 de görüleceği üzere lıcı ünitesinde toplm lınn enerji (E t ), doğrudn iletilen enerji (E d ) ile ynsıyn enerjinin (E y ) toplmın eşittir.

9 d mesfedeki verici trfındn g gücüyle ypıln bir iletimde lıcının bu sinyli sğlıklı bir şekilde lmsı için nteni üzerine düşen güç Eşitlik 3.7 de verildiği üzere en z RX hsssiyet kdr olmlıdır. Eşitlikte geçen RX hsssiyet değeri lıcı donnımın bğlı bir prmetre olmktdır. min = RX hsssiyet (3.7) Boş uzy ve iki ışımlı model için verilen eşitlikler kullnılrk belirli bir güçte çlışn bir rdyo vericisinin lıcısın oln iletişim mesfesinin bulunmsın yönelik hesplm ypılbilmektedir. Bu hesplm ynı şekilde belirli bir mesfe için vericinin ne kdr bir güçte yyın ypmsının gerektiğinin bulunmsın yönelikte ypılbilmektedir. Bu syede en z güç srfiytıyl istenilen mesfeye iletişim gerçekleştirilebilmektedir. Örnek Hesp I. Tblo 3.2 de yer ln özelliklere ship bir rdyo vericisi ve lıcısı için iletişim mesfesi Eşitlik 3.5 ve Eşitlik 3.6 kullnılrk elde edilmektedir. Tblo 3.2. Örnek Hesp I için rdyo özellikleri Model Rdyo freknsı(f) Rdyo iletim gücü( g ) Boş uzy modeli 2.4GHz 15dBm Rdyo lım hsssiyeti( ) -81dBm Rdyo nteninin yerden yükseklik boyu (h g,h ) min Rdyo nten kzncı(a /A g ) 1.5m 0dBm KdB /10 15 /10 g = 15dBm = 10 = 10 = 31, 623 = 81dBm = 10 KdB /10 = 10 81/10 = 7, (Eşitlik 3.5 kullnılmıştır) d = g c 2 4 π f = m. (Eşitlik 3.6 kullnılmıştır)

10 Örnek Hesp II. Tblo 3.3 de yer ln özelliklere ship isotropic nten kullnn bir rdyo vericisi ve lıcısı için iletişim mesfesinin hesbı Eşitlik 3.4 ve Eşitlik 3.5 kullnılrk elde edilmektedir. Tblo 3.3. Örnek Hesp II için rdyo özellikleri Model Rdyo freknsı(f) Rdyo iletim gücü( g ) İki ışımlı model 900MHz 8dBm Rdyo lım hsssiyeti( ) -81dBm Rdyo nteninin yerden yükseklik boyu (h g,h ) min Rdyo nten kzncı(a /A g ) 1.5m 0dBm KdB /10 8 /10 g = 15dBm = 10 = 10 = 6, 31 = 81dBm = 10 KdB /10 = 10 81/10 = 7, (Eşitlik 3.5 kullnılmıştır) d 2 2 g hg h A Ag = 4 = 251,85m. (Eşitlik 3.6 kullnılmıştır) Örnek Hesp III. Tblo 3.4 de yer ln özelliklere ship isotropic nten kullnn bir rdyo vericisi ve lıcısı için Eşitlik 3.4 ve Eşitlik 3.5 kullnılrk iletişim mesfesi elde edilmektedir.

11 Tblo 3.4. Örnek Hesp III için rdyo özellikleri Model Rdyo freknsı(f) Rdyo iletim gücü( g ) İki ışımlı model 2.4GHz 15dBm Rdyo lım hsssiyeti( ) -81dBm Rdyo nteninin yerden yükseklik boyu (h g,h ) min Rdyo nten kzncı(a /A g ) 1.5m 10dBm KdB /10 15 /10 g = 15dBm = 10 = 10 = 31, 623 = 81dBm = 10 KdB /10 = 10 81/10 = 7, KdB /10 10 /10 A = Ag = 10dBm = 10 = 10 = 10 (Eşitlik 3.5 kullnılmıştır) d 2 2 g hg h A Ag = 4 = 1191,61m. (Eşitlik 3.6 kullnılmıştır) Tblo 3.5 de frklı model ve özelliklerdeki rdyo verici ve lıcılrı için iletişim mesfeleri yer lmktdır. Sonuçlrın lınmsın yönelik benzetimlerde rdyo verici ve lıcı donnımlrının özellikleri Tblo 3.6 d verildiği şekilde lınmıştır. Tblodki değerler kullnılrk Eşitlik 3.1 den d sınır mesfesi 226,195m olrk elde edilmektedir[25]. Düşük enerji ile çlışn rdyolr üzerinde oldukç geniş çpt rştırmlr mevcuttur. İletim ve lım modlrınd minimum seviyede enerji hrcmlrı konusund rdyo donnımlrının çeşitli krkteristikleri üzerinde çlışmlr devm etmektedir. Frklı krkteristiklerin frklı protokoller üzerinde sunduğu vntjlrd d değişimler gözlenmektedir.

12 Tblo 3.5. Frklı özellikteki rdyolr için iletişim mesfesi değerleri Model Boş uzy modeli İki ışımlı model İki ışımlı model İki ışımlı model Rdyo freknsı(f) 2,4GHz 2,4GHz 2,4GHz 2,4GHz Rdyo iletim gücü( g ) 15dBm 15dBm 15dBm -10dBm Rdyo lım hsssiyeti( ) min -81dBm -81dBm -81dBm -81dBm Rdyo nteninin yerden yükseklik boyu (h g,h ) 1.5m 1.5m 1.5m 1.5m Rdyo nten kzncı(a /A g ) 0dBm 0dBm 10dBm 0dBm İletişim mesfesi 627,75m 376,78m 1191,422m 35,293m Dh önceden bhsedildiği üzere iletilen sinyldeki güç kybı mesfeye bğlı olmktdır. Bu kyıp kıs mesfeler için mesfenin kresiyle (d 2 ) ters orntılı, uzun mesfelerde ise mesfenin dördüncü kuvvetiyle (d 4 ) ters orntılı olmktdır. Frklı mesfelerdeki lıcılrın ntenleri üzerinde gerekli düzeyde güç bırkılbilmesi için verici yükselticinde güç yrlmsı ypılmktdır. Kullndığımız rdyo modelinde(şekil 3.6) d mesfedeki lıcıy n-bit veri gönderilmesi için gerekli enerji hrcmsı Eşitlik 3.8 de verilmiştir. Tblo 3.6. Kullnıln rdyo verici ve lıcısının fiziksel ktmn prmetre değerleri rmetre Adı Simgesi Değeri Rdyo freknsı F 2,4GHz Rdyo iletim gücü(mx.) g 15dBm Rdyo lıcı hsssiyeti min -91dBm Sistem kybı L 1 Rdyo Anteninin yerden yükseklik boyu h g / h 1,5m Rdyo nten kzncı A g /A 0dBm Rdyo elektronik devresinin güç hrcmsı E elek 50nJ/bit Bit trnsferi için gerekli güç hrcmsı E bit 5nJ/bit Bit trnsferi hızı B trns 1Mbps Tşıyıcı sinyl dlg boyu λ 0.125m Sınır mesfesi d sınır 226,195m Rdyo yükselteci güç hrcmsı 10pJ/bit/m 2 boş _ uzy

13 iki _ ışım 0,0013pJ/bit/m 4 E Vr = E Vr _ elek ( n) + E Vr _ yuk ( n, d), E Vr ( n, d) = n E n E elek elek + + n n boş _ uzy iki _ ışım d d 2 4 d d sınır ise, diğer durumd (3.8) Eşitlik 3.8 verici trfındn hrcnn enerjiyi, Eşitlik 3.9 ise lıcı trfındn hrcnn enerjiyi ifde etmektedir. Hrcnn enerji hberleşme mesfesine, elektronik devrelerin enerji tüketimine ve n bit syısın bğlı olmktdır. E Al ( n) = E Al _ elek ( n) E Al ( n) = n E Al _ elek (3.9) Eşitliklerde E Vr ( n, d) n bitlik veriyi d uzklıktki lıcıy gönderebilmek için verici trfındn hrcnmsı gereken enerjiyi, E Al (n) ise gönderilen bu n bitlik veriyi lmk için lıcı lıcı trfındn hrcnmsı gereken enerjiyi ifde etmektedir. Eşitlik çılımlrınd yer ln E elek, sbitleri donnım özgü prmetreler olup Tblo 3.6 d çıklnmıştır. boş _ uzy ve iki _ ışım

14 Şekil 3.6. Kullnıln rdyo modeli Eşitlik 3.9 d verilen fiziksel prmetrelere bğlı değişkenlerin etkisiyle gerçekleşen enerji hrcmsı, Eşitlik 3.10 d verilen hliyle elektronik elemnlrın ihtiyç duyduğu gerilim ve kım prmetreleriyle de ifde edilebilmektedir. E Al = V I t E = V I t Al (3.10) Vr Vr Eşitlik 3.10, V gerilimi ltınd lıcı ve verici ünitenin ihtiyç duyduğu I Al ve I Vr kımlrını kullnmlrı durumund t süresince hrcdıklrı enerjiyi vermektedir.

Telekomünikasyon, bilginin haberleşme amaçlı

Telekomünikasyon, bilginin haberleşme amaçlı GÜNÜMÜZ HABERLEŞME TEKNOLOJİLERİNE KISA BİR BAKIŞ Mehmet Okty ELDEM Elektronik Y. Mühendisi EMO Ankr Şubesi Üyesi okty.eldem@gmil.com Telekomüniksyon, bilginin hberleşme mçlı olrk dikkte değer bir mesfeye

Detaylı

KISA MESAFE ERİŞİMLİ TELSİZ (KET) YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Kısaltmalar ve Tanımlar

KISA MESAFE ERİŞİMLİ TELSİZ (KET) YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Kısaltmalar ve Tanımlar 16 Mrt 2007 trihli 26464 syılı Resmi Gzete Telekomüniksyon Kurumundn: KISA MESAFE ERİŞİMLİ TELSİZ (KET) YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amç, Kpsm, Dynk, Kısltmlr ve Tnımlr Amç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin mcı;

Detaylı

İnşaat Sektörüne Özgü İş Güvenliği Yönetim Sisteminin Aksiyomatik Tasarım İlkeleriyle Oluşturulması

İnşaat Sektörüne Özgü İş Güvenliği Yönetim Sisteminin Aksiyomatik Tasarım İlkeleriyle Oluşturulması İnşt Sektörüne Özgü İş Güvenliği Yönetim Sisteminin Aksiyomtik Tsrım İlkeleriyle Oluşturulmsı Öğr. Gr. Mert UZUN (mertuzunn@gmil.com) Doç. Dr. Selçuk ÇEBİ (scebi@yildiz.edu.tr) İçindekiler Amç Yöntem Bulgulr

Detaylı

SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESĐ ve BASAMAK KAVRAMI

SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESĐ ve BASAMAK KAVRAMI YILLAR 00 00 004 00 006 007 008 009 010 011 ÖSS-YGS - 1 - - 1-1 1 SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESĐ ve BASAMAK KAVRAMI,b,c,d birer rkm olmk üzere ( 0) b = 10 + b bc = 100+10+b bc = 100+10b+c bcd =1000+100b+10c+d

Detaylı

3N MOBİL HABERLEŞME HİZMETLERİNDE HİZMET KALİTESİ ÖLÇÜTLERİNİN ELDE EDİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

3N MOBİL HABERLEŞME HİZMETLERİNDE HİZMET KALİTESİ ÖLÇÜTLERİNİN ELDE EDİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ 3N MOBİL HABERLEŞME HİZMETLERİNDE HİZMET KALİTESİ ÖLÇÜTLERİNİN ELDE EDİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Aç, Kps, Dynk, Tnılr ve Kısltlr Aç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin cı, IMT 2000/UMTS Altypılrının Kurulsı

Detaylı

ELEKTRĐK MOTORLARI ve SÜRÜCÜLERĐ DERS 03

ELEKTRĐK MOTORLARI ve SÜRÜCÜLERĐ DERS 03 ELEĐ MOOLA ve SÜÜCÜLEĐ DES 03 Özer ŞENYU Mrt 0 ELEĐ MOOLA ve SÜÜCÜLEĐ DA MOOLANN ELEĐ DEE MODELLEĐ E AAEĐSĐLEĐ ENDÜĐ DEESĐ MODELĐ Endüviye uygulnn gerilim (), zıt emk (E), endüvi srgı direni () ile temsil

Detaylı

1. Değişkenler ve Eğriler: Matematiksel Hatırlatma

1. Değişkenler ve Eğriler: Matematiksel Hatırlatma DERS NOTU 01 Son Hli Değildir, tslktır: Ekleme ve Düzenlemeler Ypılck BİR SOSYAL BİLİM OLARAK İKTİSAT VE TEMEL KAVRAMLAR 1 Bugünki dersin işleniş plnı: 1. Değişkenler ve Eğriler: Mtemtiksel Htırltm...

Detaylı

Anadolu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü. Doç. Dr. Nil ARAS ENM411 Tesis Planlaması 2015-2016 Güz Dönemi

Anadolu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü. Doç. Dr. Nil ARAS ENM411 Tesis Planlaması 2015-2016 Güz Dönemi Andolu Üniversitesi Mühendislik Fkültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Doç. Dr. Nil ARAS ENM411 Tesis Plnlmsı 2015-2016 Güz Dönemi 2 Tesis (fcility) Tesis : Belli bir iş için kurulmuş ypı Tesis etmek :

Detaylı

BASİT HARMONİK HAREKETTE DEĞİŞEN SAYISAL VERİLERİN İNCELENMESİ

BASİT HARMONİK HAREKETTE DEĞİŞEN SAYISAL VERİLERİN İNCELENMESİ BASİT HARMONİK HAREKETTE DEĞİŞEN SAYISAL VERİLERİN İNCELENMESİ Seher Küçüközkn 1, Sibel Bulut 2, Gülsemin Şhin 3 1 Aşçı Bekirliköyü İÖO, Pozntı, Adn 2 Cumhuriyet YİBO, Kht, Adıymn 3 Akmeşe YİBO, Koceli

Detaylı

ÇOK KATMANLI HABERLEŞME SİSTEMLERİNDE LİNK YEDEKLEME VE KURTARMA YÖNTEMLERİ

ÇOK KATMANLI HABERLEŞME SİSTEMLERİNDE LİNK YEDEKLEME VE KURTARMA YÖNTEMLERİ ÇOK KTMNLI HRLŞM SİSTMLRİN LİNK YKLM V KURTRM YÖNTMLRİ r. Murt Koyunu tılım Üniversitesi, ilgisyr Mühendisliği ölümü, İnek,Gölbşı, nkr mkoyunu@tilim.edu.tr ÖZT ilişim teknolojilerindeki gelişmeler, hem

Detaylı

a a a a a a www.inka-paletten.com P A L E T Y P A L E T Ahşap paletlerle rekabet edebilir fiyattadır İç içe geçebildiğinden daha az stok yeri tutar

a a a a a a www.inka-paletten.com P A L E T Y P A L E T Ahşap paletlerle rekabet edebilir fiyattadır İç içe geçebildiğinden daha az stok yeri tutar Y P A L E T Ahşp pletlerle rekbet edebilir fiyttdır İç içe geçebildiğinden dh z stok yeri tutr Konteynırlr uygun ebtlr CP3, CP5 Çevreyle Dost Düny çpınd kıs sürede teslimt Isıl işlem,fümigsyon gerektirmez,

Detaylı

İŞ ETKİ ÇİZGİSİ TEOREMİ. Balıkesir Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Müh. Bölümü Balıkesir, TÜRKİYE THEOREM OF WORK INFLUENCE LINE

İŞ ETKİ ÇİZGİSİ TEOREMİ. Balıkesir Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Müh. Bölümü Balıkesir, TÜRKİYE THEOREM OF WORK INFLUENCE LINE BAÜ Fen Bil. Enst. Dergisi (006).8. İŞ ETKİ ÇİZGİSİ TEOREMİ Scit OĞUZ, Perihn (Krkulk) EFE Blıkesir Üniversitesi Mühendislik Mimrlık Fkültesi İnşt Müh. Bölümü Blıkesir, TÜRKİYE ÖZET Bu çlışmd İş Etki Çizgisi

Detaylı

BAĞIMSIZ UYARILMIŞ DC MOTOR DENEY 325-06

BAĞIMSIZ UYARILMIŞ DC MOTOR DENEY 325-06 İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİKELEKTRONİK MÜH. BÖL. 35 ELEKTRİK MAKİNALARI LABORATUVARI I BAĞIMSIZ UYARILMIŞ DC MOTOR DENEY 3506. AMAÇ: Bğımsız uyrılmış DC motorun moment/hız ve verim

Detaylı

ÜNİTE - 7 POLİNOMLAR

ÜNİTE - 7 POLİNOMLAR ÜNİTE - 7 BÖLÜM Polinomlr (Temel Kvrmlr) -. p() = 3 + n 6 ifdesi bir polinom belirttiğine göre n en z 5. p( + ) = + 4 + Test - olduğun göre, p() polinomunun ktsyılr toplmı p() polinomund terimlerin kuvvetleri

Detaylı

BSD Lİ DİK İŞLEME MERKEZİNDE PARÇA PROGRAMINA GÖRE ZAMAN ANALİZİ

BSD Lİ DİK İŞLEME MERKEZİNDE PARÇA PROGRAMINA GÖRE ZAMAN ANALİZİ PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K BİLİMLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 2002 : 8 : 1 : 42-51 BSD

Detaylı

B - GERĐLĐM TRAFOLARI:

B - GERĐLĐM TRAFOLARI: ve Seg.Korum_Hldun üyükdor onrım süresinin dh uzun olmsı yrıc rnın izole edilmesini gerektirmesi; rızlnmsı hlinde r tdiltını d gerektireilmesi, v. nedenlerle, özel durumlr dışınd tercih edilmezler. - GERĐLĐM

Detaylı

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ DENKLEMLER TANIMLAR :, b, R ve 0 olmk üzere denklem denir. b = 0 denklemine, ikini dereeden bir bilinmeyenli Bu denklemde, b, gerçel syılrın

Detaylı

çizilen doğru boyunca birim vektörü göstermektedir. q kaynak yükünün konum vektörü r ve Q deneme E( r) = 1 q

çizilen doğru boyunca birim vektörü göstermektedir. q kaynak yükünün konum vektörü r ve Q deneme E( r) = 1 q Elektrosttik(Özet) Coulomb Yssı Noktsl bir q yükünün kendisinden r kdr uzktki bir Q yüküne uyguldığı kuvvet, şğıdki Coulomb yssı ile ifde edilir: F = 1 qq ˆr (1) r2 burd boşluğun elektriksel geçirgenlik

Detaylı

RASYONEL SAYILAR KESİR ÇEŞİTLERİ. www.unkapani.com.tr. 1. Basit Kesir. olduğuna göre, a, b tamsayı ve b 0 olmak üzere, a şeklindeki ifadelere

RASYONEL SAYILAR KESİR ÇEŞİTLERİ. www.unkapani.com.tr. 1. Basit Kesir. olduğuna göre, a, b tamsayı ve b 0 olmak üzere, a şeklindeki ifadelere RASYONEL SAYILAR, tmsyı ve 0 olmk üzere, şeklindeki ifdelere kesir denir. y kesrin pyı, ye kesrin pydsı denir. Örneğin,,,, kesirdir. kesrinde, py kesir çizgisi pyd, 0, 0 ise 0 0 dır.,, 0, syılrı irer 0

Detaylı

2013 YILI TÜRKİYE RADYO VE TELEVİZYON YAYINCILIĞI SEKTÖR RAPORU

2013 YILI TÜRKİYE RADYO VE TELEVİZYON YAYINCILIĞI SEKTÖR RAPORU 2 0 1 3YI L I R KL AMV Rİ L Rİ YL T ÜRKİ Y RADY OVT L Vİ ZY ONY A YI NCI L I ĞI S KT ÖRRAPORU R A T M R A D Y OT L V İ Z Y O NY A Y I N C I L A R I M S L KB İ R L İ Ğ İ L e y l ks o k kmu r t İ ş Me r

Detaylı

Uygulama 6. Sunum 5. Oturum 4. Taşıma 3. Ağ 2. Veri iletim 1

Uygulama 6. Sunum 5. Oturum 4. Taşıma 3. Ağ 2. Veri iletim 1 OSI MODELİ OSI Modeli Farklıbilgisayarların ve standartların gelişmesi ile sorunların ortaya çıkması nedeniyle ISO (International Organization for Standardization), OSI(Open Systems Interconnection) modelini

Detaylı

KISA MESAFE ERİŞİMLİ TELSİZ (KET) CİHAZLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Kısaltmalar ve Tanımlar

KISA MESAFE ERİŞİMLİ TELSİZ (KET) CİHAZLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Kısaltmalar ve Tanımlar 11 Eylül 2012 SALI Resmî Gzete Syı : 28408 YÖNETMELİK Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundn: KISA MESAFE ERİŞİMLİ TELSİZ (KET) CİHAZLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amç, Kpsm, Dynk, Kısltmlr

Detaylı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Sonbahar / Sayısal II / 27 Kasım Matematik Sorularının Çözümleri

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Sonbahar / Sayısal II / 27 Kasım Matematik Sorularının Çözümleri Akdemik Personel ve Lisnsüstü Eğitimi Giriş Sınvı ALES / Sonbhr / Syısl II / 7 Ksım 0 Mtemtik Sorulrının Çözümleri. Bölüm şeklindeki kreköklü ifdenin pydsını krekökten kurtrmk için py ve pydyı, pydnın

Detaylı

TIKIZ ŞEKİL BETİMLEYİCİLERİ

TIKIZ ŞEKİL BETİMLEYİCİLERİ TIIZ ŞEİL BETİMLEYİCİLERİ Nfiz ARICA ve Ftoş YARMAN-VURAL Bildiri onusu : İMGE İŞLEME Sorumlu Yzr : Ftoş T. YARMAN-VURAL Adres : Bilgisyr Mühendisliği Bölümü Ort Doğu Teknik Üniversitesi 653 Eskişehir

Detaylı

BÖLÜM II B. YENĐ ÇELĐK BĐNALARIN TASARIM ÖRNEKLERĐ ÖRNEK 8

BÖLÜM II B. YENĐ ÇELĐK BĐNALARIN TASARIM ÖRNEKLERĐ ÖRNEK 8 BÖLÜM II B. YENĐ ÇELĐK BĐNALARIN TASARIM ÖRNEKLERĐ ÖRNEK 8 BĐR DOĞRULTUDA SÜNEKLĐK DÜZEYĐ NORMAL ÇERÇEVELĐ, DĐĞER DOĞRULTUDA SÜNEKLĐK DÜZEYĐ NORMAL MERKEZĐ ÇAPRAZ PERDELĐ ÇELĐK ENDÜSTRĐ BĐNASININ TASARIMI

Detaylı

Şekil 13.1 Genel Sistem Görünüşü 13/1

Şekil 13.1 Genel Sistem Görünüşü 13/1 ÖRNEK 13: BĐR DOĞRULTUDA SÜNEKLĐK DÜZEYĐ NORMAL ÇERÇEVELERDEN DĐĞER DOĞRULTUDA SÜNEKLĐK DÜZEYĐ NORMAL MERKEZĐ ÇELĐK ÇAPRAZLI PERDELERDEN OLUŞAN TEK KATLI ÇELĐK ENDÜSTRĐ BĐNASI 13.1 Sistem Üç boyutlu genel

Detaylı

SLOGAN TİPOGRAFİSİ O PREFABRİK YAPILAR İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ PAL. www.opalon.com.tr

SLOGAN TİPOGRAFİSİ O PREFABRİK YAPILAR İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ PAL. www.opalon.com.tr SLOGAN TİPOGRAFİSİ www.oplon.com.tr PAL O ON PREFABRİK YAPILAR İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ www.oplon.com.tr OPAL ON PREFABRİK YAPILAR İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ www.oplon.com.tr

Detaylı

DENEY 2 OHM YASASI UYGULAMASI

DENEY 2 OHM YASASI UYGULAMASI T.C. Mltepe Üniversitesi Mühendislik ve Doğ Bilimleri Fkültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü ELK 201 DEVRE TEORİSİ DERSİ LABORATUVARI DENEY 2 OHM YASASI UYGULAMASI Hzırlynlr: B. Demir Öner Sime

Detaylı

Velilere Yönelik Soru Formu

Velilere Yönelik Soru Formu Velilere Yönelik Soru Formu Eğitim Stndrtlrı Pilot Çlışmsı 4. Sınıf Mtemtik Okul Sınıf Öğrenci Sevgili veliler, Sevgili velyet shipleri, Çocuğunuzun sınıfı, mtemtik eğitim stndrtlrın ilişkin bir pilot

Detaylı

GLOBAL KONUM BELİRLEME SİSTEMİ (GPS)

GLOBAL KONUM BELİRLEME SİSTEMİ (GPS) P A M U K K A L E Ü N İ V E R S İ T E S İ M Ü H E N D İ S L İ K F A K Ü L T E S İ P A M U K K A LE U N I V E R S I T Y E N G I N E E R I N G C O L L E G E M Ü H E N D İ S L İ K B İ L İ M L E R İ D E R

Detaylı

Mustafa YAĞCI, yagcimustafa@yahoo.com Parabolün Tepe Noktası

Mustafa YAĞCI, yagcimustafa@yahoo.com Parabolün Tepe Noktası Mustf YĞCI www.mustfgci.com.tr, 11 Ceir Notlrı Mustf YĞCI, gcimustf@hoo.com Prolün Tepe Noktsı Ö nce ir prolün tepe noktsı neresidir, onu htırltlım. Kc, prolün rtmktn zlm ve zlmktn rtm geçtiği nokt dieiliriz.

Detaylı

BULANIK MANTIK. Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü, Tokat.

BULANIK MANTIK. Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü, Tokat. Nim Çğmn, ncgmn@gop.edu.tr BLNIK MNTIK Gziosmnpş Üniversitesi, Fen Edebiyt Fkültesi, Mtemtik Bölümü, Tokt. Mtemtik deyince ilk kl gelen kesinliktir. Hlbuki günlük hytt konuşmlrımız rsınd belirsizlik içeren,

Detaylı

1) Asgari sayıda çevre akımları ve bilinmeyen tanımlayarak değerlerini bulunuz ve güç dengesini sağladığını gösteriniz.

1) Asgari sayıda çevre akımları ve bilinmeyen tanımlayarak değerlerini bulunuz ve güç dengesini sağladığını gösteriniz. ELEKTRİK-ELEKTRONİK DERSİ VİZE SORU ÖRNEKLERİ Şekiller üzerindeki renkli işretlemeler soruy değil çözüme ittir: Mviler ilk şmd sgri bğımsız denklem çözmek için ypıln tnımlrı, Kırmızılr sonrki şmd güç dengesi

Detaylı

ARABA BENZERİ GEZGİN ROBOTUN OTOMATİK PARK ETMESİ İÇİN BİR YÖNTEM

ARABA BENZERİ GEZGİN ROBOTUN OTOMATİK PARK ETMESİ İÇİN BİR YÖNTEM ARABA BENZERİ GEZGİN ROBOTUN OTOMATİK PARK ETMESİ İÇİN BİR YÖNTEM Burk Uzkent Osmn Prlktun Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Eskişehir Osmngzi Üniversitesi, Eskişehir uzkent.burk@gmil.com oprlk@ogu.edu.tr

Detaylı

EKLEMELİ DC KOMPOUND JENERATÖR DENEY 325-05

EKLEMELİ DC KOMPOUND JENERATÖR DENEY 325-05 İNÖNÜ ÜNİVSİTSİ MÜHNDİSLİK FAKÜLTSİ LKTİKLKTONİK MÜH. BÖL. 35 LKTİK MAKİNALAI LABOATUVAI I KLMLİ DC KOMPOUND JNATÖ DNY 3505. AMAÇ: Kompound bğlnmış DC jenertörün çlışmsını incelemek.. UYGULAMALA:. Yük

Detaylı

DENEY 3: EŞDEĞER DİRENÇ, VOLTAJ VE AKIM ÖLÇÜMÜ

DENEY 3: EŞDEĞER DİRENÇ, VOLTAJ VE AKIM ÖLÇÜMÜ A. DENEYĠN AMACI : Direnç devrelerinde eşdeğer direnç ölçümü ypmk. Multimetre ile voltj ve kım ölçümü ypmk. Ohm knununu sit ve prtik devrelerde nlmy çlışmk. B. KULLANILACAK AAÇ VE MALZEMELE : 1. DC güç

Detaylı

ELEKTRİK DAĞITIM ȘİRKETLERİNİN SORUMLULUĞUNDAKİ YOL AYDINLATMASINA İLİȘKİN KURALLARIN İRDELENMESİ

ELEKTRİK DAĞITIM ȘİRKETLERİNİN SORUMLULUĞUNDAKİ YOL AYDINLATMASINA İLİȘKİN KURALLARIN İRDELENMESİ ELEKTRİK DAĞITIM ȘİRKETLERİNİN SORUMLULUĞUNDAKİ YOL AYDINLATMASINA İLİȘKİN KURALLARIN İRDELENMESİ M. Akif ȘENOL 1 Ercüment ÖZDEMİRCİ 2 M. Cengiz TAPLAMACIOĞLU 3 1 Enerji ve Tbii Kynklr Bknlığı, Ankr, 2

Detaylı

İstatistik I Bazı Matematik Kavramlarının Gözden

İstatistik I Bazı Matematik Kavramlarının Gözden İsttistik I Bzı Mtemtik Kvrmlrının Gözden Geçirilmesi Hüseyin Tştn Ağustos 13, 2006 İçindekiler 1 Toplm İşlemcisi 2 2 Çrpım İşlemcisi 6 3 Türev 7 3.1 Türev Kurllrı.......................... 8 3.1.1 Sbit

Detaylı

FRENLER 25.02.2012 FRENLERİN SINIFLANDIRILMASI

FRENLER 25.02.2012 FRENLERİN SINIFLANDIRILMASI RENLER RENLER renler çlışmlrı itiriyle kvrmlr enzerler. Kvrmlr ir hreketin vey momentin diğer trf iletilmesini sğlrlr ve kıs ir süre içinde iki trftki hızlr iririne eşit olur. renler ise ir trftki hreketi

Detaylı

EasyMP Multi PC Projection Kullanım Kılavuzu

EasyMP Multi PC Projection Kullanım Kılavuzu EsyMP Multi PC Projection Kullnım Kılvuzu İçindekiler 2 EsyMP Multi PC Projection Uygulmsın Giriş EsyMP Multi PC Projection Uygulmsının Özellikleri... 5 Çeşitli Aygıtlr Bğlntı... 5 Dört Pnelli Ekrn...5

Detaylı

Vektör - Kuvvet. Test 1 in Çözümleri 5. A) B) C) I. grubun oyunu kazanabilmesi için F 1. kuvvetinin F 2

Vektör - Kuvvet. Test 1 in Çözümleri 5. A) B) C) I. grubun oyunu kazanabilmesi için F 1. kuvvetinin F 2 7 Vektör - uvvet 1 Test 1 in Çözümleri 5. A) B) C) 1. 1 2 I. grubun oyunu kznbilmesi için 1 kuvvetinin 2 den büyük olmsı gerekir. A seçeneğinde her iki grubun uyguldığı kuvvetler eşittir. + + + D) E) 2.

Detaylı

VESTEL TERMOSÝFON TRV65M - TRV80M / TRV65E - TRV80E GARANTÝ 2 YIL

VESTEL TERMOSÝFON TRV65M - TRV80M / TRV65E - TRV80E GARANTÝ 2 YIL VESTEL TERMOSÝFON TRV65M - TRV80M / TRV65E - TRV80E GARANTÝ 2 YIL DANIÞMA MERKEZi: Cihzın TC.Gümrük ve Ticret bknlığı ve bknlıkç tespit ve iln edilen kullnım ömrü (cihzın fonksiyonlrını yerine getirebilmesi

Detaylı

GERİ KARIŞMALI ph NÖTRALİZASYON PROSESİNİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ KONTROLÜ

GERİ KARIŞMALI ph NÖTRALİZASYON PROSESİNİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ KONTROLÜ GERİ KARIŞMALI ph NÖTRALİZASYON PROSESİNİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ KONTROLÜ Onur Ömer SÖĞÜT*, A. Fruk BAKAN**, Mesut AKGÜN* * YTÜ Dvutpş Kmpüsü, Kimy Mühendisliği Bölümü, 34210 Esenler, İstnul **YTÜ Elektrik

Detaylı

ALÇAK GERİLİM SİSTEMLERİNDE İZOLASYON HATASINA KARŞI TOPRAKLAMA SİSTEMLERİ

ALÇAK GERİLİM SİSTEMLERİNDE İZOLASYON HATASINA KARŞI TOPRAKLAMA SİSTEMLERİ ALÇAK GEİLİM İTEMLEİNDE İOLAYON HATANA KAŞ TOPAKLAMA İTEMLEİ İzolsyon htlrın bğlı tehlikeler Meyn gelen htnın sebebine bkılmksızın bir izolsyon htsı İnsn hytı Mlzemenin korunmsı Elektrik gücünün kullnımının

Detaylı

7 Uygulama 6. Sunum 5 Oturum Taşıma. 4 Ara katman- Yazılım ve donanım arası 3. Ağ Veri iletim. 2 Ağ Grubu-Donanım 1. Fiziksel. Uygulama Grubu-Yazılım

7 Uygulama 6. Sunum 5 Oturum Taşıma. 4 Ara katman- Yazılım ve donanım arası 3. Ağ Veri iletim. 2 Ağ Grubu-Donanım 1. Fiziksel. Uygulama Grubu-Yazılım OSI Modeli Farklı bilgisayarların i l ve standartların gelişmesi ile sorunların ortaya çıkması nedeniyle ISO (International Organization for Standardization), OSI (Open Systems Interconnection) modelini

Detaylı

Bir Elektrik Motorunun Kısımları. Bir elektrik motorunun parçaları: Rotor, stator içinde döner.

Bir Elektrik Motorunun Kısımları. Bir elektrik motorunun parçaları: Rotor, stator içinde döner. Bir Elektrik Motorunun Kısımlrı Bir elektrik motorunun prçlrı: Rotor, sttor içinde döner. İki kutuplu bir DA motoru -kutuplu mkinnın kısımlrı ve elemnlrı Dört kutuplu bir DA motoru-endüktör Kutup nüvesi

Detaylı

TRAFİK SAYIMLARI, BÖLGE NÜFUSLARI VE BÖLGELER ARASI UZAKLIKLARI KULLANARAK BAŞLANGIÇ-SON MATRİSİ TAHMİNİ

TRAFİK SAYIMLARI, BÖLGE NÜFUSLARI VE BÖLGELER ARASI UZAKLIKLARI KULLANARAK BAŞLANGIÇ-SON MATRİSİ TAHMİNİ Gzi Üniv. Müh. Mim. Fk. Der. J. Fc. Eng. Arch. Gzi Univ. Cilt 4, No, 9-36, 009 Vol 4, No, 9-36, 009 TRAFİK SAYIMLARI, BÖLGE NÜFUSLARI VE BÖLGELER ARASI UZAKLIKLARI KULLANARAK BAŞLANGIÇ-SON MATRİSİ TAHMİNİ

Detaylı

T.C.. VALİLİĞİ.. OKULU/LİSESİ

T.C.. VALİLİĞİ.. OKULU/LİSESİ T.C.. VALİLİĞİ.. OKULU/LİSESİ../. EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİNİN Adı Soydı Sınıfı No Eğitimde fed edilecek fert yoktur. Mustf Keml ATATÜRK T.C... VALİLİĞİ/KAYMAKAMLIĞI Milli Eğitim Müdürlüğü. OKULU/LİSESİ

Detaylı

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Mimrlık Fkültesi İnşt Mühendisliği Bölümü E-Post: ogu.hmet.topcu@gmil.com Web: http://mmf2.ogu.edu.tr/topcu Bilgisyr Destekli Nümerik Anliz Ders notlrı 204

Detaylı

BÖLÜM II B. YENĐ ÇELĐK BĐNALARIN TASARIM ÖRNEKLERĐ ÖRNEK 5 ĐKĐ DOĞRULTUDA SÜNEKLĐK DÜZEYĐ YÜKSEK ÇERÇEVELĐ ÇELĐK BĐNANIN TASARIMI

BÖLÜM II B. YENĐ ÇELĐK BĐNALARIN TASARIM ÖRNEKLERĐ ÖRNEK 5 ĐKĐ DOĞRULTUDA SÜNEKLĐK DÜZEYĐ YÜKSEK ÇERÇEVELĐ ÇELĐK BĐNANIN TASARIMI BÖLÜM II B. YENĐ ÇELĐK BĐNALARIN TASARIM ÖRNEKLERĐ ÖRNEK 5 ĐKĐ DOĞRULTUDA SÜNEKLĐK DÜZEYĐ YÜKSEK ÇERÇEVELĐ ÇELĐK BĐNANIN TASARIMI 5.1. SĐSTEM... 5/ 5.. YÜKLER... 5/4 5..1. Düşey Yükler... 5/4 5... Deprem

Detaylı

BETONARME KİRİŞLERİN DIŞTAN YAPIŞTIRILAN ÇELİK LEVHALARLA KESMEYE KARŞI GÜÇLENDİRİLMESİ

BETONARME KİRİŞLERİN DIŞTAN YAPIŞTIRILAN ÇELİK LEVHALARLA KESMEYE KARŞI GÜÇLENDİRİLMESİ BETONARME KİRİŞLERİN DIŞTAN YAPIŞTIRILAN ÇELİK LEVHALARLA KESMEYE KARŞI GÜÇLENDİRİLMESİ Sinn ALTIN 1, Özgür ANIL 2, M. Emin KARA 3 1 İnşt Müh. Böl. Prof. Dr., Gzi Üniversitesi, Mltepe, Ankr, Türkiye, 06570

Detaylı

63032 / 63932 ELEKTRONİK SICAKLIK KONTROL CİHAZI KULLANIM KILAVUZU

63032 / 63932 ELEKTRONİK SICAKLIK KONTROL CİHAZI KULLANIM KILAVUZU 63032 / 63932 ELEKTRONİK SICAKLIK KONTROL CİHAZI KULLANIM KILAVUZU www.omk.com.tr 01.08.2014 V3185 / V4185 VARİL ISITICISI KULLANIM KILAVUZU OMAK MAKİNA SANAYİİ ve TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ DR. MEDİHA ELDEM

Detaylı

Montaj kılavuzu. Entegre hidrolik bileşenlere sahip dış üniteler için seçenek kutusu EK2CB07CAV3. Montaj kılavuzu. Türkçe

Montaj kılavuzu. Entegre hidrolik bileşenlere sahip dış üniteler için seçenek kutusu EK2CB07CAV3. Montaj kılavuzu. Türkçe Montj kılvuzu Entegre hidrolik bileşenlere ship dış üniteler için seçenek kutusu EKCB07CAV Montj kılvuzu Entegre hidrolik bileşenlere ship dış üniteler için seçenek kutusu Türkçe İçindekiler İçindekiler

Detaylı

*Corresponding Author Tel.:+90-332-223 19 42; fax:+90-332-241 06 35 E-mail:fyildiz@selcuk.edu.tr

*Corresponding Author Tel.:+90-332-223 19 42; fax:+90-332-241 06 35 E-mail:fyildiz@selcuk.edu.tr Selçuk Üniversitesi ISSN 130/6178 Journl of Technicl-Online Volume 10, Number:1-011 Cilt 10, Syı:1-011 ÇAPRAZ İLİŞKİ METODUYLA İRİS TANIMA Ferruh YILDIZ,*, Nurdn Akhn BAYKAN b Selçuk Üniversitesi, Hrit

Detaylı

Yerel Topluluklar ve Yönetimler Arasında Sınır-Ötesi Đşbirliği Avrupa Çerçeve Sözleşmesine Ek Protokol

Yerel Topluluklar ve Yönetimler Arasında Sınır-Ötesi Đşbirliği Avrupa Çerçeve Sözleşmesine Ek Protokol Yerel Topluluklr ve Yönetimler Arsınd Sınır-Ötesi Đşirliği Avrup Çerçeve Sözleşmesine Ek Protokol Strsourg 9 Xl 1995 Avrup Antlşmlrı Serisi/159 Yerel Topluluklr vey Yönetimler rsınd Sınır-ötesi Đşirliği

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve çıköğretim Kurumlrı Dire Bşknlığı KİTPÇIK TÜRÜ T.C. SĞLIK BKNLIĞI PERSONELİNİN UNVN DEĞİŞİKLİĞİ SINVI 43. GRUP: ELEKTRİK

Detaylı

NIR Spektroskopinin Meyvelerin Hasarsız Kalite Değerlendirmesinde Kullanılması. Using NIR Spectroscopy for Nondestructive Assessment of Fruit Quality

NIR Spektroskopinin Meyvelerin Hasarsız Kalite Değerlendirmesinde Kullanılması. Using NIR Spectroscopy for Nondestructive Assessment of Fruit Quality 248 NIR Spektroskopinin Meyvelerin Hsrsız Klite Değerlendirmesinde Kullnılmsı İsmil KAVDIR; Mehmet Burk BÜYÜKCAN Çnkkle Onsekiz Mrt Üniversitesi, Zirt Fkültesi, Trım Mkinlrı Bölümü, Çnkkle e-post: kvdiris@omu.edu.tr

Detaylı

THÉVENİN, NORTON, MAKSİMUM GÜÇ TEOREMİ ve DEVRE PARAMETRELERİ

THÉVENİN, NORTON, MAKSİMUM GÜÇ TEOREMİ ve DEVRE PARAMETRELERİ DENEY NO: 4 THÉENİN, NORTON, MAKSİMUM GÜÇ TEOREMİ ve DERE PARAMETRELERİ Mlzeme ve Cihz Litei:. 330 direnç det. k direnç 3 det 3.. k direnç det 4. 3.3 k direnç det 5. 5.6 k direnç det 6. 0 k direnç det

Detaylı

b göz önünde tutularak, a,

b göz önünde tutularak, a, 3.ALT GRUPLAR Tnım 3.. bir grup ve G, nin boş olmyn bir lt kümesi olsun. Eğer ( ise ye G nin bir lt grubu denir ve G ile gösterilir. ) bir grup Not 3.. ) grubunun lt grubu olsun. nin birimi ve nin birimi

Detaylı

c

c Mtemt ık Ol ımp ıytı Çlışm Sorulrı c www.sbelin.wordpress.com sbelinwordpress@gmil.com Bu çlışm kğıdınd mtemtik olimpiytlrı sınvlrın hzırlnn öğrenciler ve öğretmenler için hzırlnmış sorulr bulunmktdır.

Detaylı

SÜREKLİ REJİM ENERJİ DENGESİ MODELİNE GÖRE ISIL KONFOR BÖLGELERİ

SÜREKLİ REJİM ENERJİ DENGESİ MODELİNE GÖRE ISIL KONFOR BÖLGELERİ PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K BİLİMLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 2003 : 9 : 1 : 23-30 SÜREKLİ

Detaylı

EasyMP Multi PC Projection Kullanım Kılavuzu

EasyMP Multi PC Projection Kullanım Kılavuzu EsyMP Multi PC Projection Kullnım Kılvuzu İçindekiler 2 EsyMP Multi PC Projection Hkkınd EsyMP Multi PC Projection Trfındn Önerilen Toplntı Stilleri... 5 Birden Çok Görüntü Kullnrk Toplntı Ypm... 5 Ağ

Detaylı

4- SAYISAL İNTEGRAL. c ϵ R olmak üzere F(x) fonksiyonunun türevi f(x) ise ( F (x) = f(x) ); denir. f(x) fonksiyonu [a,b] R için sürekli ise;

4- SAYISAL İNTEGRAL. c ϵ R olmak üzere F(x) fonksiyonunun türevi f(x) ise ( F (x) = f(x) ); denir. f(x) fonksiyonu [a,b] R için sürekli ise; 4- SAYISAL İNTEGRAL c ϵ R olmk üzere F() onksiyonunun türevi () ise ( F () = () ); Z ` A d F ` c eşitliğindeki F()+c idesine, () onksiyonunun elirsiz integrli denir. () onksiyonu [,] R için sürekli ise;

Detaylı

VEKTÖRLER ÜNİTE 5. ÜNİTE 5. ÜNİTE 5. ÜNİTE 5. ÜNİT

VEKTÖRLER ÜNİTE 5. ÜNİTE 5. ÜNİTE 5. ÜNİTE 5. ÜNİT VKTÖRLR ÜNİT 5. ÜNİT 5. ÜNİT 5. ÜNİT 5. ÜNİT VKTÖRLR 1. Kznım : Vektör kvrmını çıklr.. Kznım : İki vektörün toplmını ve vektörün ir gerçek syıyl çrpımını ceirsel ve geometrik olrk gösterir. VKTÖRLR 1.

Detaylı

BAĞIMSIZ UYARILMIŞ DC JENERATÖR DENEY

BAĞIMSIZ UYARILMIŞ DC JENERATÖR DENEY İNÖNÜ ÜNİVRSİTSİ MÜHNDİSLİK FAKÜLTSİ LKTRİKLKTRONİK MÜH. BÖL. 35 LKTRİK MAKİNALARI LABORATUVARI I BAĞIMSIZ UYARILMIŞ DC JNRATÖR DNY 3503. AMAÇ: Bğımsız uyrılmış DC jenertörün çlışmsını incelemek.. UYGULAMALAR:.

Detaylı

DC ŞÖNT JENERATÖR DENEY

DC ŞÖNT JENERATÖR DENEY İNÖNÜ ÜNİVRSİTSİ MÜHNDİSLİK FKÜLTSİ LKTRİKLKTRONİK MÜH. BÖL. 35 LKTRİK MKİNLR LBORTUVR DC ŞÖNT JNRTÖR DNY 3504. MÇ: Şönt bğlnmış DC jenertörün çlışmsını incelemek.. UYGULMLR:. ln kımının şönt bğlı DC jenertörün

Detaylı

İlişkisel Veri Modeli. İlişkisel Cebir İşlemleri

İlişkisel Veri Modeli. İlişkisel Cebir İşlemleri İlişkisel Veri Modeli İlişkisel Cebir İşlemleri Veri işleme (Mnipultion) işlemleri (İlişkisel Cebir İşlemleri) Seçme (select) işlemi Projeksiyon (project) işlemi Krtezyen çrpım (crtesin product) işlemi

Detaylı

Montaj kılavuzu. Daikin Altherma düşük sıcaklıklı monoblok seçenek kutusu EK2CB07CAV3. Montaj kılavuzu. Türkçe

Montaj kılavuzu. Daikin Altherma düşük sıcaklıklı monoblok seçenek kutusu EK2CB07CAV3. Montaj kılavuzu. Türkçe Montj kılvuzu Dikin Altherm düşük sıcklıklı monoblok seçenek kutusu EKCB07CAV Montj kılvuzu Dikin Altherm düşük sıcklıklı monoblok seçenek kutusu Türkçe İçindekiler İçindekiler Dokümnlr hkkınd. Bu dokümn

Detaylı

ORAN ORANTI. Örnek...1 : Örnek...4 : Örnek...2 : Örnek...5 : a 1 2 =2b+1 3 =3c 4. Örnek...6 : Bir karışımda bulunan a, b ve c maddeleri arasında

ORAN ORANTI. Örnek...1 : Örnek...4 : Örnek...2 : Örnek...5 : a 1 2 =2b+1 3 =3c 4. Örnek...6 : Bir karışımda bulunan a, b ve c maddeleri arasında ORAN ORANTI syısının 0 dn frklı oln b syısın ornı :b vey olrk gösterilir. b İki vey dh fzl ornın eşitlenmesiyle oluşn ifdeye orntı denir. b =c d ifdesine ikili orntı denir. Bir orntı orntı sbitine eşitlenerek

Detaylı

TEST 16-1 KONU DÜZLEM AYNA. Çözümlerİ ÇÖZÜMLERİ

TEST 16-1 KONU DÜZLEM AYNA. Çözümlerİ ÇÖZÜMLERİ OU 6 Ü Çözümler. TST 6-,7 ÇÖÜR,6 5. Bir cismin görüntüsünün nerede görüneceğini bkn kişinin bulunduğu yer belirlemez. nin görüntüsü nolu noktd olduğu için her iki gözlemci ynı yerde görür. V 3,5 6. 7 kez

Detaylı

Demiryolu Titreşimlerinin Konfora Etkisinin Örnek Hatlarda İncelenmesi *

Demiryolu Titreşimlerinin Konfora Etkisinin Örnek Hatlarda İncelenmesi * KISA BİLDİRİ İMO Teknik Dergi, 009 4811-4815, Yzı 314, Kıs Bildiri Demiryolu Titreşimlerinin Konfor Etkisinin Örnek Htlrd İncelenmesi * Zübeyde ÖZTÜRK* Turgut ÖZTÜRK** Hluk EROL*** Veysel ARLI**** ÖZ

Detaylı

SAYISAL ANALİZ. Matris ve Determinant

SAYISAL ANALİZ. Matris ve Determinant SAYISAL ANALİZ Mtris ve Determinnt Syısl Anliz MATLAB ile Temel Mtris İşlemleri Genel Mtris Oluşturm Özel Mtris Oluşturm zeros komutu ile sıfırlr mtrisi ones komutu ile birler mtrisi eye komutu ile birim

Detaylı

Değişken Kalınlıklı İzotrop Plakların ANSYS Paket Programı ile Modellenmesi

Değişken Kalınlıklı İzotrop Plakların ANSYS Paket Programı ile Modellenmesi Akdemik Bilişim 1 - XII. Akdemik Bilişim Konfernsı Bildirileri 1-1 Şut 1 uğl Üniversitesi Değişken Klınlıklı İzotrop Plklrın ANSYS Pket Progrmı ile odellenmesi ustf Hlûk Srçoğlu, Yunus Özçelikörs Eskişehir

Detaylı

ORTĐK ÜÇGEN ve EŞ ÖZELLĐKLĐ NOKTALAR

ORTĐK ÜÇGEN ve EŞ ÖZELLĐKLĐ NOKTALAR ORTÖĞRETĐM ÖĞRENĐLERĐ RSI RŞTIRM ROJELERĐ YRIŞMSI (2008 2009) ORTĐK ÜÇGEN ve EŞ ÖZELLĐKLĐ NOKTLR rojeyi Hzırlyn Öğrencilerin dı Soydı : Sinem ÇKIR Sınıf ve Şuesi : 11- dı Soydı : Fund ERDĐ Sınıf ve Şuesi

Detaylı

Kesir Örnek Çözüm. 1. Yandaki şekilde bir TEST - 1. 1. Taralı alanı gösteren. bütün 8 eş parçaya bölünmüş ve bu parçalardan 3 tanesi

Kesir Örnek Çözüm. 1. Yandaki şekilde bir TEST - 1. 1. Taralı alanı gösteren. bütün 8 eş parçaya bölünmüş ve bu parçalardan 3 tanesi Kesir.. Trlı lnı gösteren kesri bulunuz. kesrini ile genişlettiğimizde elde edilecek kesri bulunuz.. Yndki şekilde bir bütün 8 eş prçy bölünmüş ve bu prçlrdn tnesi trnmıştır. Trlı lnı gösteren kesir syısı

Detaylı

PROSES FMEA FORMUNUN KULLANIMI

PROSES FMEA FORMUNUN KULLANIMI BİR PROE FMEA GELİŞTİRMEK (Q 9000 - üçüncü bsk) Proses sorumlusu mühendis, Proses FMEA hzrlklrnd kendisine yrdmc olbilecek tüm dokümnlr ship olmldr. Proses FMEA, bir prosesin ne olms ve ne olmms konusundki

Detaylı

Sigma 28, 124-137, 2010 Review Paper / Derleme Makalesi ANALYTIC HIERARCHY PROCESS FOR SPATIAL DECISION MAKING

Sigma 28, 124-137, 2010 Review Paper / Derleme Makalesi ANALYTIC HIERARCHY PROCESS FOR SPATIAL DECISION MAKING Journl of Engineering nd Nturl Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Sigm 28, 24-37, 200 Review Pper / Derleme Mklesi ANALYTIC HIERARCHY PROCESS FOR SPATIAL DECISION MAKING Dery ÖZTÜRK*, Ftmgül

Detaylı

Algoritma Geliştirme ve Veri Yapıları 4 Algoritma ve Yazılımın Şekilsel Gösterimi. Mustafa Kemal Üniversitesi

Algoritma Geliştirme ve Veri Yapıları 4 Algoritma ve Yazılımın Şekilsel Gösterimi. Mustafa Kemal Üniversitesi Algoritm Geliştirme ve Veri Ypılrı 4 Algoritm ve Yzılımın Şekilsel Gösterimi Mustf Keml Üniversitesi Algoritm ve Yzılımın Şekilsel Gösterimi Algoritmik progrm tsrımı, verilen ir prolemin ilgisyr ortmınd

Detaylı

LOJİK DEVRELERDE SORUNLAR ve GİDERİLMESİ

LOJİK DEVRELERDE SORUNLAR ve GİDERİLMESİ Krdeniz Teknik Üniversitesi Bilgisyr Mühendisliği Bölümü Syısl Tsrım Lorturı LOJİK DEVRELERDE SORUNLAR ve GİDERİLMESİ 1. Giriş Şimdiye kdr ypıln teorik kominsyonel devre tsrımlrınd girişe uygulnn tüm işretlerin

Detaylı

SANTRİFÜJ KOMPRESÖR ÇARKININ ÖN TASARIMI. Saim KOÇAK. S. Ü. Mühendislik - Mimarlık Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü, Kampüs Konya

SANTRİFÜJ KOMPRESÖR ÇARKININ ÖN TASARIMI. Saim KOÇAK. S. Ü. Mühendislik - Mimarlık Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü, Kampüs Konya TEKNOLOJİ, (00), Syı -, 9-5 TEKNOLOJİ SANTRİFÜJ KOMPRESÖR ÇARKININ ÖN TASARIMI Sim KOÇAK S. Ü. Mühendislik - Mimrlık Fkültesi Mkin Mühendisliği Bölümü, Kmpüs Kony ÖZET Sntrifüj kompresörü çrkınd ön tsrımın

Detaylı

Ünite Planı Şablonu. Öğretmenin. Fatma BAĞATARHAN Yunus Emre Anadolu Lisesi. Ġnönü Mahallesi. Bingöl. Adı, Soyadı. Okulunun Adı

Ünite Planı Şablonu. Öğretmenin. Fatma BAĞATARHAN Yunus Emre Anadolu Lisesi. Ġnönü Mahallesi. Bingöl. Adı, Soyadı. Okulunun Adı Intel Öğretmen Progrmı Ünite Plnı Şlonu Öğretmenin Adı, Soydı Okulunun Adı Okulunun Bulunduğu Mhlle Okulun Bulunduğu Ġl Ftm BAĞATARHAN Yunus Emre Andolu Lisesi Ġnönü Mhllesi Bingöl Ünit Bilgisi Ünite Bşlığı

Detaylı

Yüksek sayıda makalelerin sırrı

Yüksek sayıda makalelerin sırrı Yüksek syıd mklelerin sırrı Prof. Dr. Metin Blcı Türk ilim cmisının 2010 yılınd en çok yyın yptığı ilk 10 ilimsel derginin nlizini yptı. Bun göre toplm 21.529 mklenin %10 unun çok düşük düzeyde ve üstelik

Detaylı

BÖLÜM 3 : RASLANTI DEĞİŞKENLERİ

BÖLÜM 3 : RASLANTI DEĞİŞKENLERİ BÖLÜM : RASLANTI DEĞİŞKENLERİ (Rndom Vribles Giriş: Bölüm de olsılık fonksionu, denein örneklem uzını oluşurn sonuçlrın erimleri ile belirleniordu. Örneğin; iki zr ıldığınd, P gelen 6 olsı sırlı ikilinin

Detaylı

Öngörülen 21. Yüzyıl Teknolojilerine Göre Yenileşim Yaklaşımları. 9. Kalite ve Başarı Sempozyumu. Tarcan Kiper 15 16 Nisan 2011

Öngörülen 21. Yüzyıl Teknolojilerine Göre Yenileşim Yaklaşımları. 9. Kalite ve Başarı Sempozyumu. Tarcan Kiper 15 16 Nisan 2011 Öngörülen 21. Yüzyıl Teknolojilerine Göre Yenileşim Yklşımlrı 9. Klite ve Bşrı Sempozyumu Trcn Kiper 15 16 Nisn 2011 İçerik 21. Yüzyıl Bkış 21. Yüzyıl Bkış Gelecekle ilgili belirgin oln tek şey belirsizliğidir!???

Detaylı

ÇELĐK YAPI SĐSTEMLERĐNĐN DEPREM BÖLGELERĐNDE YAPILACAK BĐNALAR HAKKINDA YÖNETMELĐĞE (2006 TÜRK DEPREM YÖNETMELĐĞĐ) UYGUN OLARAK TASARIMI

ÇELĐK YAPI SĐSTEMLERĐNĐN DEPREM BÖLGELERĐNDE YAPILACAK BĐNALAR HAKKINDA YÖNETMELĐĞE (2006 TÜRK DEPREM YÖNETMELĐĞĐ) UYGUN OLARAK TASARIMI ÇELĐK YAPI SĐSTEMLERĐNĐN DEPREM BÖLGELERĐNDE YAPILACAK BĐNALAR HAKKINDA YÖNETMELĐĞE (006 TÜRK DEPREM YÖNETMELĐĞĐ) UYGUN OLARAK TASARIMI Bu bölümde, çelik ypılrın prtikteki uygulmlrını içeren dört frklı

Detaylı

Değişken Kalınlıklı İzotrop Plakların ANSYS Paket Programı ile Modellenmesi

Değişken Kalınlıklı İzotrop Plakların ANSYS Paket Programı ile Modellenmesi Değişken Klınlıklı İotrop Plklrın ANSYS Pket Progrmı ile odellenmesi ustf Hlûk Srçoğlu 1, Yunus Öçelikörs 1 1 Eskişehir Osmngi Üniversitesi, İnşt ühendisliği Bölümü, Eskişehir mhsrcoglu@ogu.edu.tr, unuso@ogu.edu.tr

Detaylı

Bildirişimli Matematiğin <T, 1, n> Q Sürü Bellekli 3D I@I Internet Sürüsü

Bildirişimli Matematiğin <T, 1, n> Q Sürü Bellekli 3D I@I Internet Sürüsü Bildirişimli Mtemtiğin Q Sürü Bellekli 3D II Internet Sürüsü Prof. Dr. Fevzi Ünlü Mtemtik ve Bilisyr Bilimleri Profesörü Ee Üniversitesi ve Yşr Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi İzmir Özet Q ve

Detaylı

BÖLÜM II B. YENĐ ÇELĐK BĐNALARIN TASARIM ÖRNEKLERĐ ÖRNEK 7

BÖLÜM II B. YENĐ ÇELĐK BĐNALARIN TASARIM ÖRNEKLERĐ ÖRNEK 7 BÖLÜM II B. YENĐ ÇELĐK BĐNALARIN TASARIM ÖRNEKLERĐ ÖRNEK 7 BĐR DOĞRULTUDA SÜNEKLĐK DÜZEYĐ YÜKSEK ÇERÇEVELĐ, DĐĞER DOĞRULTUDA SÜNEKLĐK DÜZEYĐ YÜKSEK DIŞMERKEZ ÇAPRAZ PERDELĐ ÇELĐK BĐNANIN TASARIMI 7.1.

Detaylı

OTEL İŞLETMELERİNDE MÜŞTERİLERİN HİZMET BEKLENTİLERİ VE MEMNUNİYET (TATMİN) DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: ANTALYA DA BİR ARAŞTIRMA.

OTEL İŞLETMELERİNDE MÜŞTERİLERİN HİZMET BEKLENTİLERİ VE MEMNUNİYET (TATMİN) DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: ANTALYA DA BİR ARAŞTIRMA. OTEL İŞLETMELERİNDE MÜŞTERİLERİN HİZMET BEKLENTİLERİ VE MEMNUNİYET (TATMİN) DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: ANTALYA DA BİR ARAŞTIRMA Okty EMİR Doktor Tezi Dnışmn: Prof. Dr. Belkıs ÖZKARA Afyonkrhisr 2007

Detaylı

Güç Sistemleri Analizi

Güç Sistemleri Analizi İçindekiler Güç Sistemleri Anlizi GİRİŞ.... GÜÇ SİSTEMLERİ İÇİN GEREKLİ OLAN TEMEL ÇALIŞMALAR...4. NOTASYON...6.3 TEK FAZLI EVREE GÜÇ...7.4 ÜÇ FAZLI ENGELİ EVRELERE GÜÇ...9.5 PER-UNİT (BAĞIL) BÜYÜKLÜKLER...9.6

Detaylı

ĐNÖNÜ ÜNĐVERSĐTESĐ MÜHENDĐSLĐK FAKÜLTESĐ ELEKTRĐK-ELEKTRONĐK MÜH. BÖL. DC ŞÖNT MOTOR DENEY

ĐNÖNÜ ÜNĐVERSĐTESĐ MÜHENDĐSLĐK FAKÜLTESĐ ELEKTRĐK-ELEKTRONĐK MÜH. BÖL. DC ŞÖNT MOTOR DENEY ĐNÖNÜ ÜNĐVRSĐTSĐ MÜHNDĐSLĐK FAKÜLTSĐ LKTRĐK-LKTRONĐK MÜH. BÖL. DC ŞÖNT MOTOR DNY 34-0 1. AMAÇ: Şönt bğlnmış DC motorun moment/hız ve verim krkteristiklerini ve ln kımıyl nsıl değiştiklerini incelemek..

Detaylı

Yarım Toplayıcı (Half Adder): İki adet birer bitlik sayıyı toplayan bir devredir. a: Birinci Sayı a b c s. a b. s c.

Yarım Toplayıcı (Half Adder): İki adet birer bitlik sayıyı toplayan bir devredir. a: Birinci Sayı a b c s. a b. s c. Syıl Devreler (Lojik Devreleri) Tümleştirilmiş Kominezonl Devre Elemnlrı Syıl itemlerin gerçekleştirilmeinde çokç kullnıln lojik devreler, klik ğlçlrın ir ry getirilmeiyle tümleştirilmiş devre olrk üretilirler

Detaylı

1000(1,025) t TL ödeyerek bir fon. F t SORU 2 : SORU 1 : Bahar, t=1,3,5. yılların sonunda. Bir yatırım fonu, 0 t 1. için. anlık faiz oranına göre

1000(1,025) t TL ödeyerek bir fon. F t SORU 2 : SORU 1 : Bahar, t=1,3,5. yılların sonunda. Bir yatırım fonu, 0 t 1. için. anlık faiz oranına göre SORU 1 : Bhr, t=1,3,5. yıllrın sonund 1000(1,025) t TL ödeyerek bir fon oluşturmuştur. Üç ylığ dönüştürülebilir nominl iskonto ornı 4/41 olrk verildiğine göre, bu fonun 7. yıl sonundki birikimli değeri,

Detaylı

MOTOR KONSTRÜKSİYONU-5.HAFTA

MOTOR KONSTRÜKSİYONU-5.HAFTA MOTOR KONSTRÜKSİYONU-5.HAFTA Yrd.Doç.Dr. Alp Tekin ERGENÇ Motor Prçlrının Değişken Yük Duruun Göre Hesbı Bir lzeenin sonsuz periyott (10 7-10 8 periyod olrk kbul edilir)prçlndn dynbileceği ksiu gerileye

Detaylı

Bazı Sert Çekirdekli Meyve Türlerinde Çiçek Tozu Çimlenmesi ve Çim Borusu Uzunluğunun Çoklu Regresyon Yöntemi ile Modellenmesi

Bazı Sert Çekirdekli Meyve Türlerinde Çiçek Tozu Çimlenmesi ve Çim Borusu Uzunluğunun Çoklu Regresyon Yöntemi ile Modellenmesi Süleymn Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Cilt 19, Syı 3, 92-97, 2015 Süleymn Demirel University Journl of Nturl nd Applied Sciences Volume 19, Issue 3, 92-97, 2015 DOI: 10.19113/sdufed.04496

Detaylı

MALTA HAÇI MEKANİZMASININ KİNEMATİĞİ ÜZERİNE

MALTA HAÇI MEKANİZMASININ KİNEMATİĞİ ÜZERİNE MALTA HAÇI MEKANİZMASININ KİNEMATİĞİ ÜZERİNE Yrdımcı Doçent Doktor Yılmz YÜKSEL 1. GİRİŞ Tekstil Mklnlrmd hmmddeyi mmul mdde hline getirirken çoğu kere bir çok teknik iş belirli bir sıry göre rdrd ypılmktdır.

Detaylı

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ ESKİŞEHİR OSMNGZİ ÜNİVERSİESİ Müendislik Mimrlık Fkültesi İnşt Müendisliği Bölümü E-Post: ogu.met.topu@gmil.om We: ttp://mmf.ogu.edu.tr/topu Bilgisyr Destekli Nümerik nliz Ders notlrı met OPÇU n>m 8 8..

Detaylı

BÖLÜM 7.5 YÜKLEME, BOŞALTMA VE ELLEÇLEMEYE İLİŞKİN HÜKÜMLER

BÖLÜM 7.5 YÜKLEME, BOŞALTMA VE ELLEÇLEMEYE İLİŞKİN HÜKÜMLER BÖLÜM 7.5 YÜKLEME, BOŞALTMA VE ELLEÇLEMEYE İLİŞKİN HÜKÜMLER 7.5.1 Yüklemeye, boşltmy ve elleçlemeye ilişkin genel hükümler NOT: Bu bşlık kpsmınd bir konteynerin, dökme konteynerin, tnk konteynerinin vey

Detaylı

EasyMP Network Projection Kullanım Kılavuzu

EasyMP Network Projection Kullanım Kılavuzu EsyMP Network Projection Kullnım Kılvuzu İçindekiler 2 EsyMP Network Projection Hkkınd EsyMP Network Projection Uygulmsının Fonksiyonlrı... 5 Çeşitli Ekrn Aktrımı Fonksiyonlrı...5 Yzılımı Kurm... 6 Yzılım

Detaylı

Cevap D. 6. x = 3, y = 7, z = 9 olduğundan x + y < y ve. Cevap C. 7. x ile y aralarında asal olduğundan x 2 ile y sayıları da. Cevap A.

Cevap D. 6. x = 3, y = 7, z = 9 olduğundan x + y < y ve. Cevap C. 7. x ile y aralarında asal olduğundan x 2 ile y sayıları da. Cevap A. eneme - / Mt MTEMTİK ENEMESİ. c - m. c - m -.., bulunur. y. 7, + 7 y + + 00 y + + + y + +, y lınr ı.. ^ - h. ^ + h. ^ + h ^ - h. ^ + h - & & bulunur.. ΩΩΩΩΔφφφ ΩΩφφ ΩΩΔφ 0 evp. ise ^ h ^h 7 ise ^ 7h b

Detaylı