KKTC BASBAKANLIGI AVRUPA BIRLIGI KOORDINASYON MERKEZI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KKTC BASBAKANLIGI AVRUPA BIRLIGI KOORDINASYON MERKEZI"

Transkript

1 KKTC BASBAKANLIGI AVRUPA BIRLIGI KOORDINASYON MERKEZI AYLIK BÜLTEN EYLÜL 2012 / Sayı: 69 HAYVAN SAĞLIĞI YASASI MECLİS GENEL KURULU TARAFINDAN ONAYLANDI Avrupa Birliği mevzuat uyum çalışmaları kapsamında 2012 yılı itibari ile AB Veteriner mevzuatı kıstasları çerçevesinde hazırlanan hayvan sağlığı yasa tasarısı meclis alt komitesi tarafından görüşüldü. Yasa Tasarısı, ülkemizde hayvan hastalıklarının önlenmesi konusunda yapılan çalışmalara yasal zemin sağlayarak AB standartları paralelinde hayvan hareketlerinde etkin bir şekilde denetimi sağlamak ve hastalıklar ile mücadeleyi artırarak hayvan sağlığının artırılmasını dolaylı olarak ise tüketicileri korumayı hedeflemektedir. Söz konusu yasa, 24 Ekim 2012 tarihinde Yasa Tasarısı Meclis Genel Kurulu tarafından onaylandı. BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİ YASASI VE MAKSİMUM KALINTI LİMİTLERİ TÜZÜĞÜ ÇALIŞMALARI HIZLA DEVAM EDİYOR Eylül tarihlerinde gerçekleştirilen çalışmada Bitki Koruma Ürünleri Yasası ve Maksimum Kalıntı Limitleri Tüzük Taslağı ele alındı. Bu doğrultuda, bitkisel ürünlerde bulunan pestisitlerin ve tüm zararlı organizmaların maksimum kalıntı limitlerinin gözetilmesini hedefleyerek bitki gelişimini kontrol etmek ve bitki gelişim süreçlerinde kullanılan birçok madde üzerinde etkin izlenebilirliğin sağlanması hedeflenmektedir. Bu kapsamda, tarımsal kimyasalların ve pestisitlerin maksimum limit kullanımının kontrolü ve sürdürülebilir kullanımının sağlanmasına yönelik politikaların geliştirilmesi sağlanacaktır. Ek olarak, 28 Ekim 1 Kasım tarihleri arasında Tarım Dairesi teknik personeli tarafından İspanya ya bir çalışma ziyareti gerçekleştirilerek, bitki koruma ürünlerinin kullanımı, izinlendirilmesi ve maksimum kalıntı limitlerine yönelik uygulamalar incelenebilecektir. K İ M Y A S A L L A R A L A N I N D A K İ ÇALIŞMALARA DEVAM EDİLDİ Taslak Kimyasallar Yasası'nın tamamlanmasının ardından, yasaya bağlı olan tüzüklerin hazırlanmasına bu yıl da devam edildi yılı itibariyle hazırlanması öngörülen Kimyasalları Sınıflandırma, Etiketlendirme, Paketleme Tüzüğü (CLP), Güvenlik Veri Belgeleri ve Sınıflandırılmış Maddeler Tüzüğü yılsonuna kadar tamamlanıp, Kimyasallar Yasası nın Cumhuriyet Meclisi tarafından onayını takiben Bakanlar Kuruluna sevk edilmesi hedeflenmektedir. Ayrıca, bu tüzüklerle ilgili eğitimlere de başlandı ve eğitimlerin yılsonuna kadar da devam etmesi öngörüldü Kasım ayı sonunda yapılması öngörülen Kimyasallar Yasası nın sunulacağı seminer için de Çalışma Grubu ve ABKM tarafından hazırlıklar başlatıldı. Seminerin amacı, Kimyasallar Yasası'nın ülkemizde faaliyet gösteren kimyevi maddelerin üretimi, ithalat ve ihracatını gerçekleştiren özel sektöre tanıtımını gerçekleştirmektir. SANAYİ KİRLİLİĞİ KONTROLÜ (SKK) VE D E N E T L E M E A L A N L A R I N D A K İ ÇALIŞMALARA DEVAM EDİLDİ AB Müktesebatına Uyum çalışmaları çerçevesinde bu yıl onaylanan 18/2012 sayılı Çevre Yasası tahtında çıkarılması öngörülen SKK ve Denetleme Tüzüklerinin hazırlanmasına devam edildi. AB'de, 2010 yılında Sanayi Emisyonları Direktifi, endüstriyel faaliyetlerden kaynaklı kirliliğin entegre biçimde önlenmesinin ve denetlenmesinin kurallarını daha iyi ortaya koyması amacıyla SKK Direktifinin yerine yürürlüğe girdi. Bu bağlamda, gerek hazırlanmakta olan SKK Tüzüğü nün gerekse Denetleme Tüzüğü nün yeni direktifle uyumlu hale getirilmesi amacıyla 2012 yılında revize çalışmaları başlatıldı. Bu çalışmaların 2013 yılının başında tamamlanması öngörülmektedir. Avrupa Birliği Avrupa Koordinasyon Birliği Koordinasyon Merkezi Merkezi Tarafından Hazırlanmıştır Sayfa 1

2 ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ SEKTÖRÜNDEKİ amaçlanmaktadır. Bu amaçlara ulaşılması için ÇALIŞMALAR BAŞLATILDI öncelikle gerekli iki tüzüğün 2012 yılı sonuna kadar Bu yıl Çevre Faslı kapsamında, ülkemizde sıkça taslak olarak hazırlanması planlandı. Bu tüzükler, karşılaşılan bir sorun olan Çevresel Gürültü alanında Akaryakıt Kalitesi Tüzüğü ve Uçucu Organik çalışmalara başlandı Proje Uygulama Planına göre Bileşenler Tüzüğü (VOC) olarak belirlendi. Akaryakıt bu yılsonuna kadar Çevresel Gürültü Tüzüğünün ilk Kalitesi Tüzüğü nün ilk taslağı tamamlandı ve VOC taslağının hazırlanması öngörüldü. Gerçekleştirilen ilk Tüzüğü nün hazırlanmasına başlandı. Bu tüzüklerin çalışmada Çevresel Gürültü Direktifinin genel kapsamı tamamlanmasıyla ilgili çalışmaların yılsonuna kadar ve amacı doğrultusunda AB uzmanları tarafından bilgi sürmesi hedeflenmektedir. aktarımı yapıldı. Ayrıca, yapılan mevzuat taraması neticesinde, uyumlaştırılması gereken alanlar belirlendi Ö Z E L A T I K L A R S E K T Ö R Ü N D E ve bu yöndeki çalışmalara başlandı. Bu çalışmalara ÇALIŞMALARA BAŞLANDI yılsonuna kadar devam edilecektir. Çevre Faslı kapsamında yer alan Özel Atıklar Sektörü, özel işlemlerden geçmek zorunda kalan, çevreye ve MEKANSAL PLANLAMA ve STRATEJİK insan sağlığına yüksek derecede zarar verebilen Ç E V R E S E L D E Ğ E R L E N D İ R M E ( S Ç D ) atıkların ülkemizde bertaraf edilmesi, izlenmesi ve ALANINDAKİ ÇALIŞMALARA DAVAM EDİLDİ kayıt altına alma akışının düzene girmesi amacıyla bu Avrupa Birliği Müktesebatına Uyum Programı yıl çalışmalara başlanandı. Bu yılsonuna kadar ilk çerçevesinde yürütülmekte olan KKTC planlama taslaklarının tamamlanması hedeflenen Ömrünü sisteminin ve mevzuatının AB'nin gereklerine Tamamlamış Araçlar Tüzüğü ve Elektrikli ve uyumlaştırılması çalışmalarına devam edildi. 28 Haziran Elektronik Ekipman Atıkları Tüzüğü için çalışmalar 2012 tarihinde AB ülkelerindeki Mekansal Planlama başlatıldı. (Ülke ve Kent Planlama) sistemleri ve AB müktesebatı gereklerinin planlama üzerindeki etkilerinin tanıtıldığı DOĞA KORUMA ALANINDA SÜRDÜRÜLEN paydaş konferansı yapıldı. Konferansta, ülkemizdeki ÇALIŞMALARA DEVAM EDİLDİ mevcut mekansal planlama sisteminin AB gereklerine Doğa Koruma alanında AB Müktesebatı Uyum uyumlaştırılması için izlenecek yol haritası ve Mekansal Programı çerçevesinde yürütülen çalışmalara devam Planlama Sistemine ilişkin devletimizin politikasının edildi. Bu yılsonuna kadar tamamlanması öngörülen ilkeleri hakkında bilgilendirme yapılması ve tartışma çalışmalar arasında, hazırlanan Ekolojik Etki ortamı yaratılması, ilgili tüm kesimler ile görüş alış Değerlendirme Tüzüğü nün son taslağının revize verişinin yapılması ve diyalog sürecinin başlatılması edilmesi ve Yüksek Seviyede Koruma Gerektiren Kuş amaçlandı. Yaz sonrası dönemde yapılan teknik Türleri Listesi ve Cezaları Tüzüğü birinci taslağının çalışmada ise, konferansta öne çıkan görüşler ve fikirler tamamlanması öngörüldü. Bu konulardaki çalışmalara değerlendirildi ve bu yönde de bir yol haritasının devam edilecektir. belirlenmesi için çalışmalar başlatıldı. Stratejik Çevresel Değerlendirme (SÇD) konusunda ise LETONYA 2014'TE AVRO BÖLGESİ'NE geçen dönemde hazırlanmaya başlanan SÇD KATILMAYA HAZIRLANIYOR Tüzüğü nün tekrar bir değerlendirilmesi yapılarak Polonya, Bulgaristan ve Çek Cumhuriyeti Avro y ı l s o n u n a k a d a r o l a n d ö n e m d e t ü z ü ğ ü n Bölgesi'ne katılma planlarını rafa kaldırırken Letonya, sonuçlandırılması yönünde atılacak adımlar ortaya 2014 başında Avro Bölgesi'nin 18. üyesi olmaya hazırlandıklarını açıkladı. konuldu. Almanya ise Letonya'yı Avro Bölgesi'ne katılma AKARYAKIT KALİTESİ SEKTÖRÜNDEKİ cesareti gösterdiği için kutladığını bildirdi. Bundestag Dışişleri Komisyonu üyesi Ruprecht Polenz, Letonya ÇALIŞMALAR BAŞLATILDI Cumhurbaşkanı Andris Brezins ile gerçekleştirdiği 2012 Çevre Faslı Proje Uygulama Planı çerçevesinde görüşmelerinde Letonya'nın tutumunu Avronun Akaryakıt Kalitesi sektörü ile ilgili çalışmalara başlandı. geleceği için dünyaya 'muhteşem bir mesaj' olarak Ülkemizde motorlu araçlarda kullanılan yakıtların ve değerlendirdi. Polonya, Çek Cumhuriyeti ve piyasaya sürülen enerji yakıtlarının kalitesi ve Bulgaristan ise, borç krizi çözülene standartlara uygunluklarının izlenmesi, bu bağlamda dek Avro Bölgesi'ne girme izlenecek yollar ve yöntemlerin belirlenmesi planlarını rafa kaldırdıklarını Sayfa 2 Avrupa Birliği Koordinasyon Merkezi Tarafından Avrupa Birliği Hazırlanmıştır Koordinasyon Merkezi

3 açıkladılar. AB'ye katılım antlaşması çerçevesinde, duyurmak için en iyi yolun AP seçimlerine katılmak çoğu Orta ve Doğu Avrupa ülkesi olan, AB'ye olduğu yönünde görüş bildirdi. Bir sonraki Parlamento 2007 yıllarında katılan 12 yeni üyenin hazır oldukları seçimleri 2014 yılının Haziran ayında yapılacak. zaman Avro Bölgesi'ne katılması gerekiyor. Riga'da 14- AP Başkanı Martin Schulz, 'Sonuçlar cesaret verici. 15 Eylül'de düzenlenen NATO konferansı, 'neredeyse Yaşadığımız ekonomik ve mali kriz, uluslar üstü bir Avro gösterisi' oldu. Letonya, Litvanya ve Estonya, düzeyde çözümlere ihtiyacımız olduğunu gösteriyor. AB'nin ortak para biriminin geleceği hakkında olumlu tahminlerde bulundu başında Avro Bölgesi'ne AB dünyada, tek tek ülkeler seviyesinde önlemlerin katılan Estonya'nın ekonomisi büyüyor. Başbakan yetersiz kaldığı yerlerde kanun yapma yetkisinin bu tür Andrus Ansip, 2022 yılına kadar ülkenin GSYİH'sını çözümler sağlayabileceği eşsiz bir proje. Vatandaşlar AB'nin ilk beş ülkesi arasına sokma sözü verdi. bunun farkında' dedi. Ankete katılanların yüzde 40'ı AB 2013'ün ikinci yarısında AB dönem başkanlığını hakkında olumlu görüş bildirdi. Bu oran geçtiğimiz üstlenecek olan Litvanya 2011'i ekonomi açısından iyi yılın Kasım ayında yüzde 31'di. Katılımcıların yarısı geçirdi ve ülkedeki ekonomik hareketliliğin 2012 AB üyeliğinin 'iyi bir şey' olduğu yönünde görüş yılında da yüzde 2.4 artması bekleniyor. Ekonomik kriz bildirdi. Bu oran ise bir önceki araştırmada yüzde boyunca ekonomisi AB rekorunu kırarak yüzde 18 47'ydi. küçülen Letonya, aynı zamanda ilk mali destek talep Ancak AB vatandaşları yine de kendi fikirlerinin eden Avrupa ülkesi olmuştu. 7.5 milyar Avroluk mali desteğin ardından ülkedeki ekonomik durum büyük dikkate alındığı konusunda şüphe duyuyor. Bu konuda gelişme kaydetti, ancak ülkenin yüksek bütçe açığı, olumsuz yanıtlar 7 puan düşerek yüzde 54, olumlu işsizlik ve yoksullukla mücadelesi sürüyor. Letonya yanıtlar ise 9 puan artarak yüzde 42 oldu. Yüzde 57'lik Başbakanı Vladis Dombrovskis'in, NATO kesim, AP seçimlerinde oy kullanmanın, seslerini konferansında, Avroya katılım şartlarını düzenleyen duyurmak için en iyi yol olduğunu düşünürken bu Maastricht kriterlerini bu yılsonuna kadar karşılamayı kesimin yarısı, seçimlerin iki yıl içinde yapılacağının ve 2014 başında Avroya katılmayı planladığı bildirildi. farkında. Katılımcılara göre krizle mücadelede başlıca Letonya Merkez Bankası, Avroya katılımın ülkenin öncelik, istihdam yaratmak ve işsizlikle mücadele GSYİH'sını yüzde 7.4, yatırımları yüzde 15.9 ve olmalı Temmuz 2012'de yürütülen ankete AB'nin ihracatı yüzde 5 artırmasını, faizleri ise 2020'ye kadar yarım puan düşürmesini bekliyor. Bankanın para 27 ülkesinden 26 bin 622 kişi katıldı. politikasından sorumu ismi Uldis Rutkaste, Avro Bölgesi'nden gelen olumsuz haberler karşısında AVRUPA KOMİSYONU 'AB BANKACILIK kamuoyunun en iyi tabirle 'şüpheli' olduğunu itiraf etti. BİRLİĞİ' PLANINI SUNDU Ağustos ayında düzenlenen ve bin kişinin katıldığı Avrupa Komisyonu, Avro Bölgesi'ndeki bankaların anket sonuçları, Avro Bölgesi'ne katılma konusunda denetimini Avrupa Merkez Bankası'na (ECB) veren Letonyalıların yüzde 35'inin olumlu, yüzde 59'unun 'AB bankacılık birliği' tekliflerini sundu. Ancak planla olumsuz düşündüğünü, yüzde 6'sının ise kararsız ilgili Avro Bölgesi'nin en büyük ekonomisi Almanya ve olduğunu ortaya koyuyordu. Ancak analistlerin çoğu, Avrupa'nın finans merkezi İngiltere dâhil olmak üzere Avrupa'ya karşı şüphenin göründüğü kadar yüksek bazı çekinceleri bulunuyor. olmayabileceği görüşünde. Letonya Üniversitesi'nden siyaset uzmanı Ivars Ijabs, insanların Avro konusunda AB liderlerinin Haziran ayındaki zirvelerinde dile çok hevesli olmadığını söyledi. Ijabs, 'Büyük ihtimalle getirdiği talep üzerine hazırlanan AB bankacılık birliği Letonya Avro Bölgesi'ne de AB'ye girdiği gibi, pek planı, devletler ve bankalar arasındaki borç döngüsünü tartışma yaşanmadan girecek. Çünkü Letonya'nın kırmayı hedefliyor. Avrupa Komisyonu'nun ortak orada bulunması gerektiği az çok bariz' dedi. pazardan sorumlu üyesi Michel Barnier'in sunduğu plan, Avrupa Birliği Konseyi gözetiminde ECB'ye yeni AVRUPALILAR AB'YE ARTIK DAHA OLUMLU yetkiler verilmesini öngörüyor. Bunun için AB'deki 27 BAKIYOR ülkenin onayı gerekecek. Teklifteki ikinci unsur ise Son Eurobarometer araştırmasına göre Avrupalılar, Avrupa Bankacılık Otoritesi'ne (EBA) ortak karar alma Avrupa Birliği ile ilgili görüşleri son 10 ayda daha iyiye mekanizması getirilmesi. Bunun için ise Avrupa gitti. Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz, Parlamentosu'nun onayı gerekecek. Plan anket sonuçlarının 'cesaret verici' olduğunu söyledi. çerçevesinde hâlihazırda ulusal Avrupa Parlamentosu için yapılan araştırmaya kurumlarda bulunan bankaları katılanların büyük kısmı, AB'yi en iyi denetleme yetkisi ECB'ye devredilecek. temsil eden kurumun Parlamento ECB aynı zamanda bankaların olduğu yönünde görüş bildirdi. Ankete likiditelerini de kontrol ederek, katılanların büyük kısmı, seslerini gelecekteki kayıplara karşı kendilerini Avrupa Birliği Koordinasyon Merkezi Sayfa 3

4 koruyabilmeleri için ellerinde daha fazla sermaye tutmaları şartını getirecek. Ancak teklifler, AB içinde tartışma yaratacak türden. Almanya, yeni sistemin siyasi bağlantıları bulunan devlet bankaları Landesbanken'lerin de kapsam altına alınacağından endişeli. Almanya Maliye Bakanı Wolfgang Schauble, ECB'nin Avrupa'daki 6 bin bankanın tamamını denetlemesinin mümkün olmayacağı görüşünü dile getirdi. Avrupa'nın bir numaralı finans merkezi Londra ise, ECB'nin yetkilerinin güçlenmesinin finans sektörüne zarar vermesinden endişe ediyor. İsveç ve Danimarka'nın da benzer kaygıları bulunuyor. Barnier, Londra'nın finans sektöründeki rolünün Avro Bölgesi için de taşıdığı öneme dikkat çekerek, bu noktada İngiltere'nin çıkarlarının da gözetileceğini belirtti. Avro Bölgesi'nin dışında kalan diğer AB ülkeleri mekanizmaya dâhil olma karşılığında, sistemin karar alma sürecinde söz sahibi olmak istiyor. Avrupa Komisyonu, yeni sistemin 2013'te devreye girmesini hedefliyor. A B P E T R O L, M A D E N C İ L İ K V E KERESTECİLİK YATIRIMLARINA DAHA SIKI DENETİM GETİRİYOR Avrupa Parlamentosu'ndan, Avrupa dışında madencilik, petrol ve kerestecilik sektörlerinde faaliyet gösteren AB'de kayıtlı şirketlerin, bu ülkelerde gerçekleştirdiği ödemeleri de beyan etmesini gerektiren düzenlemeye destek çıktı. Kanun, ilgili sektörlere daha fazla şeffaflık getirmeyi hedefliyor. Av r u p a P a r l a m e n t o s u ' n u n H u k u k i İ ş l e r Komisyonu'nun, Avrupa Komisyonu'nun Şeffaflık Yönetmeliği'nde gerçekleştirdiği değişiklik, başta zengin doğal kaynakları bulunan gelişmekte olan ülkelerde olmak üzere, madencilik ve kerestecilik imtiyazlarının daha şeffaf hale gelmesini isteyen çevre ve yoksullukla mücadele gruplarını memnun etti. Parlamento, komisyonunun değişiklik kararıyla AB'de kayıtlı şirketler, faaliyet gösterdikleri ülkelerde yaptıkları ödemeleri de beyan etmek zorunda olacak. Komisyon böylece yolsuzlukla daha iyi mücadele edebilmeyi hedefliyor. Aralarında Oxfam, Uluslararası Şeffaflık Örgütü ve ONE'ın da bulunduğu bazı gruplar, AB'deki yönetmeliğin de ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) Temmuz ayında getirdiği kurallara paralel hale getirilmesini istiyordu. ABD ve AB'deki düzenlemelere, gelişmekte olan ülkelerde maden ve petrol çıkaran yüzlerce şirket tabi olacak. ABD'deki düzenlemeden farklı olarak AP Komisyonu'nda yapılan değişiklik, kerestecilik sektörünü de kapsıyor. Uluslararası Şeffaflık Örgütü'nün Brüksel temsilcisi Jana Mittermaier, 'AP'den çıkan karar, doğal kaynaklar açısından zengin, gelişmekte olan ülkelerde, petrol ve doğalgaz gelirleri çalınmış milyonlarca kişiyi memnun edecektir. Dünyanın en fakir ülkelerinde zenginlik artık ahlaksız elitler, siyasetçiler ve simsarların elinde kalmamalı. İş bilgilerinin ülke ve proje bazında yayımlanması, şirketlerin ve hükümetlerin hesap verebilirliği açısından önemli bir adım' dedi. Mali beyanlara ilişkin düzenleme, hem ABD'de hem de Avrupa'da tartışmalı oldu. Amerikan Petrol Enstitüsü ve Avrupa merkezli Uluslararası Petrol ve Doğalgaz Üreticileri Birliği, düzenlemelerin kendilerini ABD ya da AB'de kayıtlı olmayan firmalara karşı dezavantajlı duruma getirdiğini kaydetti. İş örgütleri aynı zamanda proje detaylarının beyan edilmesinin kendilerini haksız rekabete uğratacağını savundu. Düzenlemenin yürürlüğe girmesi için önce AP Genel Kurulu'nda oylanması, ardından Avrupa Birliği Konseyi ile müzakere edilmesi gerekiyor. A B İ L A Ç G Ü V E N L İ K T A K İ B İ N İ SIKILAŞTIRIYOR Avrupa Birliği mevzuatında yapılan yeni değişikliklerle tıbbi ürünlerin olası yan etkileri gelecekte daha iyi takip edilecek. Avrupa Parlamentosu ve AB ülkelerinin bakanlıkları arasında mutabakata varılan yeni kurallar çerçevesinde yeni bir 'otomatik acil durum prosedürü' oluşturulacak. Bu çerçevede örneğin bir ülke, bir ilacı piyasadan çekmek isterse tüm AB'de inceleme ve gerekirse AB çapında piyasadan çekme söz konusu olabilecek. Prosedür aynı zamanda bir şirketin, pazarlama lisansını yenilememe kararı alması halinde de devreye girecek. Yeni sistem, 500 ile 2 bin arasında kişinin ölümüne yol açtığı iddia edilen, Fransız 'Mediator' adlı ilaç gibi vakaların önüne geçmeyi hedefliyor. Mediator (benfluorex), diyabet tedavisi için lisanslanmıştı ancak aynı zamanda iştah bastırıcı olarak da reçete ediliyordu. İlaç Fransa, Portekiz, Lüksemburg, Yunanistan, İtalya ve İspanya'da 30 yıl raflarda kaldı. İlaç hakkındaki ilk endişeler 1999 yılında ortaya çıksa da en büyük pazarı olan Fransa'da 2009 yılına kadar raflardan inmemişti. Parlamento'daki düzenlemenin raportörü Linda McAvan, 'Mevzuatta daha yüksek standartlar getirmek için skandallara ihtiyaç duyulması üzücü. Ancak Sayfa 4 Avrupa Birliği Koordinasyon Merkezi Tarafından Avrupa Birliği Hazırlanmıştır Koordinasyon Merkezi

5 bugün alınan kararlar umarım ki, denetimcilerin elini güçlendirerek ve şirketleri daha fazla denetime sokarak Mediator vakasının su yüzüne çıkardığı boşlukları dolduracaktır' dedi. Şirketlere daha fazla şeffaflık şartı Avrupa Parlamentosu'nun Fransız üyesi Gilles Pargneaux, Avrupa'da ilaçların yan etkilerinin tespit edilmesi, değerlendirilmesi ve engellenmesi gerektiğini söyledi. Pargneaux, 'Mediator vakasının ardından Avrupa Komisyonu'nun mevcut mevzuat çerçevesinde yürüttüğü stres testleri bazı zayıflıklar tespit etti. Bu testler, bu değişikliklere yol açtı' dedi. Öte yandan yeni AB mevzuatı, şirketleri daha şeffaf olmaya zorlayacak. Örneğin bir şirket pazardan bir ürününü geri çekerse, bunu neden gerçekleştirdiğini belirtmesi gerekecek. Böylece ilacın gerçekten ticari sebeplerle mi, yoksa güvenlik sebebiyle mi geri çekildiği anlaşılmaya çalışılacak. Avrupa İlaç Kurumu aynı zamanda tüm yeni ilaçların ve denetim kurumlarının şüpheli bulduğu tüm ilaçların siyah bir sembolle işaretlendiği bir sistem getirecek. Bu sayede hastalar ve sağlık görevlileri bu ilaçları tespit edebilecek. Yeni düzenleme 2013'te devreye girecek. AB, TELEKOM ŞİRKETLERİNİN RADYO DALGALARINI PAYLAŞMASINI İSTİYOR Avrupa Komisyonu, internet kullanımındaki artışla kaynakların azalması sebebiyle Telekom şirketlerinin, mobil ve geniş bant hizmetleri için kullandığı radyo frekanslarını paylaşmasını istiyor. Avrupa ekonomilerinin, akıllı telefon ve tablet bilgisayarların getirdiği veri trafiği talebini karşılayabilmek için mobil ve internet teknolojilerini taşıyan radyo dalgalarından daha etkin faydalanması gerekiyor. Avrupa Komisyonu, akıllı telefon trafiğinin yarısından fazlasının Wi-Fi ağlar üzerinden gerçekleştiğini ve bu trafiğin, mobil ağlardan 4 ile 6 kat daha fazla arttığını söyledi. 1990'lı yıllarda serbest pazara geçilmesiyle birlikte bu radyo dalgası spektrumunun bazı kısımlarına sahip olan şirketler, bunları en değerli varlıkları arasında görüyor ve paylaşmaktan kaçınıyor. Bu spektrumun sınırlı bir kaynak olması da yalnızca belirli bir miktar trafiğin sağlanabileceği anlamına geliyor. Eğer spektrumun bitişik parçalarına sahipseniz, daha fazla trafiğe yer verebiliyorsunuz. Ancak sahip olduğunuz parçalar, başkalarının sahip olduğu parçalarla bölünüyorsa o kadar çok trafik sağlayamıyorsunuz. Avrupa Komisyonu sözcüsü Ryan Heath, 'Burada spektrumda gördüğümüz, 27 ülkeye yayılan, olağanüstü küçük parçalara bölünmüş olması. Elbette, bu kaynağı kullanmanın en iyi yolu değil' dedi. Şimdilik bağlayıcılığı bulunmayan Komisyon teklifi, spektrumda parça sahibi olmayan şirketlerin, sahip olanlarla paylaşım için müzakere yürütebilmesini ve bunun sonucunda çıkan anlaşmaların ulusal düzenleyiciler tarafından onaylanmasını talep edebilmesini öngörüyor. Komisyon, bu anlaşmaların spektrumun bir kısmının ya da boş olduğu zamanlarda kullanımının ağ kurma maliyetlerinin bir kısmını telafi etmesini sağlayabileceğini söyledi. Spektrumdaki dilimlerini almak için ihaleler sırasında yüksek ücretler ödeyen telekomünikasyon şirketleri, bunun karşılığında kendilerine yeterli kazanç sağlanmaması durumunda bu kaynağı paylaşmak istemeyebilir. Bazı ülkelerde, spektrumda parça sahibi olmayan şirketlerin de mobil hizmetler sunabilmesini sağlayan bazı adımlar atılmış durumda. Fransa'da dördüncü nesil mobil lisansı ihalesini alan üç şirketin, 800MHz bandında mobil sanal ağ operatörlerine (MVNO) toplu erişim sağlaması şartı getirilmişti. Bu sayede MVNO'lar, kendi spektrumlarına sahip olmadan da tüketicilere mobil hizmetler sunabiliyor. 800 MHZ, taşıyabildiği veri, uzun menzil ve binaların içinden geçebilme arasında kurulan denge sayesinde en değerli bant olarak değerlendiriliyor. Avrupa Komisyonu, binalardaki elektrik tüketimini kayıt altına alabilmek gibi inovasyonlara yer açmak için spektrum üzerinde şirketlerin hâkimiyetini hafifletmek istiyor. AB rekabet otoriteri, İngiltere'nin en büyük mobil operatörü ve Orange ve T-Mobile ağlarının sahibi Everything Everywhere'i, spektrumunun bir kısmını rakibi Three'ye aktarmaya zorlamıştı. Heath, Komisyon tekliflerinin hizmetin kalitesini düşürmeyeceğini söyledi ve spektrum haklarının değiş tokuş edileceği ikincil bir pazar oluşturulması imkânının bulunduğunu kaydetti. AB, GIDA ÜRÜNLERİNDEN ELDE EDİLEN BİYOYAKITLARI SINIRLIYOR Avrupa Komisyonu, AB biyoyakıt politikalarının küresel gıda fiyatlarındaki artışa sebep olduğu iddialarını reddetti, ancak enerjide gıdasal ürünlerden elde edilen biyoyakıt kullanımının payını sınırlandıracaklarını açıkladı. Avrupa Komisyonu'nun iklimden sorumlu üyesi Connie Hedegaard ve enerjiden sorumlu üyesi Günther Oettinger, yaptıkları ortak açıklamada 'Gıda bazlı biyoyakıtlar için ısrar ettiğimizi düşünmek yanlış olur. Avrupa Birliği Koordinasyon Merkezi Sayfa 5

6 Gelecek önerimizde tam tersini yapıyoruz: Şimdiki tüketim oranıyla sınırlıyoruz, yani 2020'ye dek yüzde 5' dedi sonrası için tercihlerinin atık ya da saman gibi gıdasal ürün olmayan malzemelerin kullanımı olduğunu belirten Hedegaard ve Oettinger, 'Bu tür biyoyakıtlar gıdaya rakip değil, fazladan arazi kullanımı da gerektirmiyor. Karbon emisyonlarında önemli kesintiler sağlayan, gıda ürünleriyle rekabet etmeyen, aynı zamanda sürdürülebilir ve çevreci olan biyoyakıtlara destek veriyoruz' ifadelerinde bulundu. AB 2009 yılında belirlediği hedeflerde toplam enerji tüketiminin yüzde 20'sinin, ulaşımda ise 10'unun yenilenebilir enerjiyle karşılanmasını öngörüyordu. Biyoyakıtların bu çerçevede önemli rol oynaması hedeflenmişti. Bir zamanlar ucuz bir alternatif yakıt kaynağı olan biyoyakıtlar son zamanlarda bazı şüphelere neden oldu. Gıda ürünlerinin yakıt üretiminde kullanılmasının küresel gıda stoklarını tehlikeye sokacağı ve dünya çapında daha fazla yeşil alanın tarıma açılmasına yol açacağı tartışmaları gündeme geldi. AVRUPA KOMİSYONU, ŞİRKETLERİN YÖNETİM KURULLARI İÇİN KADIN KOTASI İSTİYOR Avrupa Komisyonu'nun adaletten sorumlu üyesi Viviane Reding'in önümüzdeki ay, şirketlerin yönetim kurullarına cinsiyet kotası getirmek için yasa teklifinde bulunmaya hazırlandığı bildirildi. Komisyon'un, 2020 yılına kadar yönetim kurullarının yüzde 40'ını kadınların oluşturması hedefine yönelik gönüllü adımlar atılması çağrısı istenen sonucu verememişti. Yasa tasarısına göre şirketler, yönetim kurullarında en az yüzde 40 oranında kadın bulunmaması halinde ceza ve diğer yaptırımlarla karşı karşıya kalacak. Mart ayında yayımlanan bir rapor, Avrupa'nın önde gelen şirketlerindeki yönetim kurulu üyelerinin yüzde 13.7'sinin kadın olduğunu ortaya koymuştu. Bu oran 2010 yılında yüzde 11.8'di. Tasarıda 'Yönetim kurullarındaki kadınların sayısındaki artış hızı, geçen yıllarda ortalama yüzde 0.6 ile çok düşük oldu. Ülkeler arasındaki artış hızları dengesiz oldu ve birbirinden çok farklı sonuçlar ortaya koydu' denildi. Aralarında Belçika, Fransa, İtalya, Hollanda ve İspanya'nın da bulunduğu bazı ülkeler bu doğrultuda yasama çalışmalarında bulunsa da İngiltere ve İsveç gibi bazı ülkeler buna sert bir şekilde karşı çıkıyor. Danimarka, Finlandiya, Yunanistan, Avusturya ve Sayfa 6 Slovenya, devlet yönetimindeki şirketlerin yönetim kurumları için cinsiyet eşitliği kuralları getirdi. AB, bu hızla gidilmesi halinde en az yüzde 40'lık hedefin tutturulmasının 40 yıldan fazla alacağını tahmin ediyor. Reding, 'Şahsen kotalara pek de meraklı değilim. Ancak getirdiği sonuçları seviyorum' demişti. Tasarıya göre 250'den fazla çalışanı olan ya da 50 milyon Avrodan fazla cirosu olan şirketlerin, yönetim kurullarındaki cinsiyet dağılımını yıllık olarak bildirmesi gerekecek. Zorunlu kotayı tutturamayan şirketler idari para cezalarına çarptırılacak ya da devlet yardımı ve kontratlarından men edilecek. Avrupa Komisyonu, yönetim kurullarındaki daha iyi cinsiyet dengesinin, hem ekonomi, hem de iş dünyası açısından etkileri olduğu görüşünde. Avrupa'da artık mezun olan kadın sayısı, erkek sayısını geçmiş durumda (%59'a karşı %41), ancak kadınların kariyerleri erkeklerin arkasında kalıyor. Yeterince kullanılmamış bu vasıflı iş gücü, ekonomi açısından önemli bir potansiyelden faydalanılmaması anlamına geliyor. Araştırmalar aynı zamanda cinsiyet dengesiyle yaratıcılık, inovasyon, mali raporlama, deneyleme ve iç denetim konuları arasında da bağlantı kuruyor. AB TIBBİ CİHAZ SERTİFİKALARINI TARTIŞMAYA AÇIYOR Avrupa Komisyonu, Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği için bir güncelleme taslağı yayımladı. Taslağın, Fransa'da patlak veren göğüs silikonu skandalının ardından yeni bir tartışma yaratması, Avrupa Parlamentosu'nun da daha sıkı önlemler istemesi bekleniyor. Taslak, tıbbi cihazlara sertifika veren kuruluşlara daha fazla denetim yetkisi veriyor, ancak ABD'deki gibi merkezi bir sistem öngörmüyor. Bu yıl Poly Implant Prothese (PIP) göğüs silikonlarından taktıran bir kadının hayatını kaybetmesi üzerine Fransa hükümeti bu silikonlardan taktıran 30 bin kadına silikonlarını çıkarma tavsiyesinde bulunmuş, Avrupa Parlamentosu da daha sıkı bir sertifika sistemi çağrısında bulunmuştu. Şu anda bu tür ürünlerin denetimi ulusal kurumlara verilmiş durumda. Ancak parlamenterler, ABD Gıda ve İlaç İdaresi üzerine modellenecek merkezi bir denetim sistemi istiyor. Taslakta sistemin denetlenmesi sıkılaştırılıyor ve riskli ürünlerin özel testlere tabi tutulması isteniyor, ancak Komisyon daha ileri bir adım atmıyor. Komisyon'un sağlık ve tüketici departmanında skandalın, bir dolandırıcılık iddiası sebebiyle münferit nitelik taşıdığı görüşü hakim. AP daha sıkı önlemler isteyebilir Avrupa Parlamentosu'nun Sosyalist ve Demokratlar grubunun çevre ve sağlık komisyonu sözcüsü Linda McAvan, konunun yalnızca PIP skandalıyla ilgili olmadığını söyledi. McAvan, 'Üye ülkelerde kötü bir Avrupa Birliği Koordinasyon Merkezi

7 şekilde sertifikalandırılmış kalça implantlarıyla ilgili de sorunlar var. Yalnızca PIP dolandırıcılığıyla ilgili değil' dedi ve Komisyon'un teklifinin Parlamento'da yoğun bir şekilde tartışılacağını kaydetti. Öte yandan Avrupa tıbbi teknoloji sanayii örgütü Eucomed, yönetmelikte önerilen önlemlerin çoğunu memnuniyetle karşılamakla birlikte denetim prosedürüne karşı çıktı. Euromed İletişim Direktörü Ingmar de Gooijer, 'Denetim önlemleri güvenliği artırmayacak ve hastaların hayat kurtarıcı tıbbi teknolojiler için daha fazla beklemesine yol açacak' dedi. A B ' D E N K Ü LT Ü R V E YA R AT I C I L I K SEKTÖRLERİNE DESTEK İÇİN YENİ STRATEJİ GELDİ Avrupa Komisyonu, kültür ve yaratıcılık alanında büyüme ve istihdam sağlamak için bir strateji yayımladı. Avrupa Komisyonu'ndan yapılan açıklamada mimarlık, kültürel miras, dizayn, festival, sinema ver televizyon, müzik, sahne ve gösteri sanatları, arşiv ve kütüphanecilik, yayıncılık ve radyo gibi alanlarda faaliyet gösteren şirket ve diğer kuruluşların AB'de GSYİH'nın yüzde 4.5'ini oluşturduğu ve 8.5 milyon kişiye istihdam sağladığı belirtildi. Ancak bu sektörlerin dijitalleşme ve küreselleşmenin yanı sıra pazarın kültürel ve dil eksenlerinde bölünmüş olmasından kaynaklanan zorluklarla yüzleştiği belirtilen açıklamada, finansmana erişimin de halen büyük bir engel teşkil ettiği kaydedildi. Avrupa Komisyonu'nun eğitim, kültür, çok dillilik ve gençlikten sorumlu üyesi Androulla Vassiliou, 'Avrupa'nın kültür ve yaratıcılık sektörleri yalnızca kültürün çoğulculuğu açısından önem taşımakla kalmıyor, aynı zamanda üye ülke ve bölgelerimizdeki toplumsal ve ekonomik kalkınmaya büyük katkıda bulunuyor. Avrupa Kültür Başkentleri örneğinin gösterdiği gibi bu sektörlerde yerel ve bölgesel düzeydeki yatırımlar harika sonuçlar ortaya çıkarıyor. Aynı zamanda bunların yan etkileri de bulunuyor ve dünyanın her yerinden kültürlere ve yeteneklere açık, çekici ve yaratıcı bir Avrupa imajı yaratıyor' dedi. 'AB'de Büyüme ve İstihtam İçin Kültür ve Yaratıcılık Sektörünün Teşviki' başlıklı belgede ortaya konan stratejide, sektör düzenlemelerinin modernleştirilmesi hedefleniyor. Komisyon aynı zamanda kültür, eğitim, sanayi, turizm, kentsel ve bölgesel kalkınma ve arazi planlaması gibi alanlar arasında daha güçlü ortaklıklar kurulmasını hedefliyor. Kültür ve yaratıcılık kapsamına giren sektörlere, 'Yaratıcı Avrupa' programına ayrılan 1.8 milyar Avroluk fon ve uyum fonları aracılığıyla destek olunması hedefleniyor. AB, İNSANİ YARDIM BİRLİKLERİ KURUYOR Avrupa Komisyonu, yılları arasında dünya çapındaki insani operasyonlarda görev alacak 10 bin gönüllüden oluşan 'barış birlikleri' kurduklarını açıkladı. Avrupa Komisyonu'nun insani yardımdan sorumlu üyesi Kristalina Georgieva 'AB Yardım Gönüllüleri, muhtaç olanlara yardım ederek Avrupa dayanışmacılığını gösterecek. Aynı zamanda paha biçilmez yetenekler kazanacaklar. Hayat kurtarmak, unutamayacakları, hayatlarını değiştiren bir deneyim olacak' dedi. Eğitim, dağıtım ve kapasite geliştirme faaliyetleri için 239 milyon Avro bütçe ayrılan sisteme 18 yaşın üzerindeki AB vatandaşlarının yanı sıra Avrupa'da oturma izni bulunanlar da katılabilecek. Sistemde yer alacak 10 bin kişiye ek olarak doğal afet yaşanan ülkelerde bulunan örgütlerin 7 bin görevli ve gönüllüsüne de eğitim sağlanacak. Georgieva, ekonomik krize rağmen sisteme kamuoyunda geniş destek bulunduğunu söyledi. Komisyon üyesi, son Eurobarometer araştırmasına göre AB'de sisteme desteğin yüzde 88 seviyesi olduğunu aktardı. İplik Pazarı Sokak No: 28 Büyük Hamam Karşısı Surlar içi - Lefkoşa Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Tel: / Faks: Avrupa Birliği Koordinasyon Merkezi Tarafından Hazırlanmıştır.

HAZİRAN AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER. AB Liderleri Jean-Claude Juncker in AB Komisyonu Başkanı Olması İçin Uzlaştı

HAZİRAN AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER. AB Liderleri Jean-Claude Juncker in AB Komisyonu Başkanı Olması İçin Uzlaştı SİYASİ GELİŞMELER HAZİRAN AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER AB Liderleri 27 Haziran da Jean- Claude Juncker i AB Komisyon Başkan adayı olarak belirledi. Schulz yeniden AP Başkanı oldu. AB Liderleri Jean-Claude

Detaylı

Avrupa Birliği ve Türkiye Yerel Yönetimler Analizi

Avrupa Birliği ve Türkiye Yerel Yönetimler Analizi Büyükdere Cad. No. 106 34394 Esentepe - İstanbul AçıkDeniz Telefon Bankacılığı: 444 0 800 www.denizbank.com Avrupa Birliği ve Türkiye Yerel Yönetimler Analizi 2013 Mali Verileri DenizBank bir Sberbank

Detaylı

Bu nedenle çevre ve kalkınma konuları birlikte, dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde ele alınmalıdır.

Bu nedenle çevre ve kalkınma konuları birlikte, dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde ele alınmalıdır. 1992 yılına gelindiğinde çevresel endişelerin sürmekte olduğu ve daha geniş kapsamlı bir çalışma gereği ortaya çıkmıştır. En önemli tespit; Çevreye rağmen kalkınmanın sağlanamayacağı, kalkınmanın ihmal

Detaylı

Türkiye de Sivil Toplumu Geliştirme ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü Diyaloğunu Güçlendirme Projesi

Türkiye de Sivil Toplumu Geliştirme ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü Diyaloğunu Güçlendirme Projesi Türkiye de Sivil Toplumu Geliştirme ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü Diyaloğunu Güçlendirme Projesi Uluslararası Konferans Sivil Toplum-Kamu Sektörü İşbirliği 25-26 Nisan 2013, İstanbul 2 nci Genel Oturum

Detaylı

KASIM AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER. Türkiye nin AB ye üyelik müzakereleri çerçevesinde 22 Nolu fasıl müzakereye açıldı.

KASIM AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER. Türkiye nin AB ye üyelik müzakereleri çerçevesinde 22 Nolu fasıl müzakereye açıldı. KASIM AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER SİYASİ GELİŞMELER Türkiye nin AB ye üyelik müzakereleri çerçevesinde 22 Nolu fasıl müzakereye açıldı. AB ile üyelik müzakerelerinde üç yıllık aradan sonra, 22. Fasıl müzakereye

Detaylı

AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4.

AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4. AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4. Ülkelerin Büyüme Oranı 5. Ülkelerin Kişi Başına Gayri Safi Yurtiçi

Detaylı

AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4.

AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4. AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4. Ülkelerin Büyüme Oranı 5. Ülkelerin Kişi Başına Gayri Safi Yurtiçi

Detaylı

Kuruluş 843 (Verdun Anlaşması) ( 1958 Cumhuriyet ) Tarım %1,8, Endüstri %19,3, Hizmetler %78,9

Kuruluş 843 (Verdun Anlaşması) ( 1958 Cumhuriyet ) Tarım %1,8, Endüstri %19,3, Hizmetler %78,9 FRANSA ÜLKE BÜLTENİ Başkent Resmi Dil(ler) Yönetim Biçimi Cumhurbaşkanı Başbakan Paris Fransızca Parlamenter Başkanlık Tipi Cumhuriyet Nicolas Sarkozy François Fillon Kuruluş 843 (Verdun Anlaşması) ( 1958

Detaylı

Türkiye ve Dünya, Marakeş te (COP22) Beklediğini Bulamadı!

Türkiye ve Dünya, Marakeş te (COP22) Beklediğini Bulamadı! Türkiye ve Dünya, Marakeş te (COP22) Beklediğini Bulamadı! REC Türkiye tarafından, Almanya Büyükelçiliği desteğiyle düzenlenen geniş katılımı konferansta; BM İklim Değişikliği Marakeş COP22 - Taraflar

Detaylı

Çevre Alanında Kapasite Geliştirme Projesi TOBB-REC Türkiye İşbirliği

Çevre Alanında Kapasite Geliştirme Projesi TOBB-REC Türkiye İşbirliği 1 Çevre Alanında Kapasite Geliştirme Projesi TOBB-REC Türkiye İşbirliği Çevre Alanında Kapasite Geliştirme Projesi TOBB-REC Türkiye İşbirliği Arka Plan Türkiye nin Avrupa Birliği katılım müzakerelerinde,

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GELİŞİMİ, KURUMLARI ve İŞLEYİŞİ

AVRUPA BİRLİĞİ GELİŞİMİ, KURUMLARI ve İŞLEYİŞİ AVRUPA BİRLİĞİ GELİŞİMİ, KURUMLARI ve İŞLEYİŞİ İLKER GİRİT 04.11.2015 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ AVRUPA BİRLİĞİ ANABİLİM DALI İÇERİK Birliğin Kuruluşu Birliğin Gelişimi Antlaşmalar

Detaylı

ÇEVRE DENETİMİNDE KÜRESEL GÜNDEM VE EUROSAI İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN DENETİMİ SEMİNERİ

ÇEVRE DENETİMİNDE KÜRESEL GÜNDEM VE EUROSAI İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN DENETİMİ SEMİNERİ YÜKSEK DENETİM DÜNYASINDAN HABERLER ÇEVRE DENETİMİNDE KÜRESEL GÜNDEM VE EUROSAI İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN DENETİMİ SEMİNERİ ÇEVRE DENETİMİNDE KÜRESEL GÜNDEM VE EUROSAI İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN DENETİMİ SEMİNERİ

Detaylı

HABER BÜLTENİ xx Sayı 6

HABER BÜLTENİ xx Sayı 6 HABER BÜLTENİ xx.10.2014 Sayı 6 Konya Sanayi Odası (KSO) ve Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) işbirliğinde gerçekleştirilen Konya İmalat Sanayi Güven Endeksi Anketi, Türkiye nin, yerel

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BÜTÇESİ

AVRUPA BİRLİĞİ BÜTÇESİ AVRUPA BİRLİĞİ BÜTÇESİ NİSAN 2016 ANKARA İçindekiler GİRİŞ... 2 AVRUPA BİRLİĞİ BÜTÇESİ... 2 I. AB BÜTÇESİNİN GELİRLERİ... 2 II. AB BÜTÇESİNİN HARCAMALARI... 4 1. Akıllı ve Kapsayıcı Büyüme... 4 2. Sürdürülebilir

Detaylı

MADRID DE STRATEJİK ÇEVRESEL DEĞERLENDİRME. Mariano Oliveros mariano.oliveros@madrid.org Şube Müdürü Çevresel Değerlendirme Genel Müdürlüğü.

MADRID DE STRATEJİK ÇEVRESEL DEĞERLENDİRME. Mariano Oliveros mariano.oliveros@madrid.org Şube Müdürü Çevresel Değerlendirme Genel Müdürlüğü. MADRID DE STRATEJİK ÇEVRESEL DEĞERLENDİRME Mariano Oliveros mariano.oliveros@madrid.org Şube Müdürü Çevresel Değerlendirme Genel Müdürlüğü. Madrid 1 STRATEJİK ÇEVRESEL DEĞERLENDİRME (SÇD) SÇD, sürdürülebilirliğe

Detaylı

Türkiye de Döngüsel Ekonomi Kapsamında AMBALAJ ATIKLARININ YÖNETİMİ

Türkiye de Döngüsel Ekonomi Kapsamında AMBALAJ ATIKLARININ YÖNETİMİ AMBALAJ ATIKLARININ YÖNETİMİ Aylin ÇİÇEK Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Şube Müdürü 19--20 Ekim 2016 - ANKARA 1 Doğal Kaynak Al-Kullan-At Atık LİNEER EKONOMİ SÜRECİ Üretim Geri Dönüşüm Tüketim Atık Yönetimi

Detaylı

EK 4 AVRUPA BĐRLĐĞĐ MÜKTESEBATININ ÜSTLENĐLMESĐNE ĐLĐŞKĐN TÜRKĐYE ULUSAL PROGRAMI KAPSAMINDA TEMĐZ (SÜRDÜRÜLEBĐLĐR) ÜRETĐM ĐLE ĐLGĐLĐ UYUM ÇALIŞMALARI

EK 4 AVRUPA BĐRLĐĞĐ MÜKTESEBATININ ÜSTLENĐLMESĐNE ĐLĐŞKĐN TÜRKĐYE ULUSAL PROGRAMI KAPSAMINDA TEMĐZ (SÜRDÜRÜLEBĐLĐR) ÜRETĐM ĐLE ĐLGĐLĐ UYUM ÇALIŞMALARI EK 4 AVRUPA BĐRLĐĞĐ MÜKTESEBATININ ÜSTLENĐLMESĐNE ĐLĐŞKĐN TÜRKĐYE ULUSAL PROGRAMI KAPSAMINDA TEMĐZ (SÜRDÜRÜLEBĐLĐR) ÜRETĐM ĐLE ĐLGĐLĐ UYUM ÇALIŞMALARI Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine Đlişkin

Detaylı

AKDENİZ EYLEM PLANI SEKRETARYASI (AEP)

AKDENİZ EYLEM PLANI SEKRETARYASI (AEP) AKDENİZ EYLEM PLANI SEKRETARYASI (AEP) Türkçe Adı Akdeniz Eylem Planı Sekretaryası (AEP) İngilizce Adı Secretariat on Mediterrenaen Action Plan (MAP) Logo Resmi İnternet Sitesi http://www.unepmap.org Kuruluş

Detaylı

Araştırma Notu 15/179

Araştırma Notu 15/179 Araştırma Notu 15/179 27.03.2015 2014 ihracatını AB kurtardı Barış Soybilgen* Yönetici Özeti 2014 yılında Türkiye'nin ihracatı bir önceki yıla göre yüzde 3,8 artarak 152 milyar dolardan 158 milyar dolara

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE FASLI MÜZAKERE SÜRECİ

AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE FASLI MÜZAKERE SÜRECİ AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE FASLI MÜZAKERE SÜRECİ 1. Genel Süreç Çevre Faslı Müzakere Sürecine ilişkin; Çevre Faslı Tanıtıcı Tarama Toplantısı 03-11 Nisan 2006, Çevre Faslı Ayrıntılı Tarama Toplantısı 29 Mayıs

Detaylı

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI İZMİR İL MÜDÜRLÜĞÜ ZEKERİYA YAZICI GIDA VE YEM ŞUBE MÜDÜRÜ

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI İZMİR İL MÜDÜRLÜĞÜ ZEKERİYA YAZICI GIDA VE YEM ŞUBE MÜDÜRÜ GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI İZMİR İL MÜDÜRLÜĞÜ ZEKERİYA YAZICI GIDA VE YEM ŞUBE MÜDÜRÜ GIDA GÜVENİLİRLİĞİNİN SAĞLANMASI KAPSAMINDA İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE YAPILAN ÇALIŞMALAR 2 Gıda Güvenilirliği Gıda

Detaylı

MECLİS TOPLANTISI. Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı

MECLİS TOPLANTISI. Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı MECLİS TOPLANTISI Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı 25 Kasım 2013 ACI KAYBIMIZ TÜRKİYE-NORVEÇ İŞBİRLİĞİ FORUMU 1938 DEN 2013 E 10 KASIM LAR END RUSYA TAYLAND ÇİN İZMİR İKTİSAT KONGRESİ 3 gün boyunca

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve ÇEVRE Avrupa Birliği Bakanlığı Sunum İçeriği AB ve Çevre- Temel ilkeler AB ve İklim Değişikliği AB ve Su Kalitesi AB ve Atık Geri Dönüşümü Müzakere sürecinde

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BÜLTENİ AB SERVİSİ SAYI:15 NİSAN 2004/2

AVRUPA BİRLİĞİ BÜLTENİ AB SERVİSİ SAYI:15 NİSAN 2004/2 Hazırlayan: Müge ÇAKAR İÇİNDEKİLER 1. AB- TÜRKİYE SON DAKİKA 1.1. AB-Türkiye İlişkileri nde Kıbrıs 2. AB den ÖNEMLİ BAŞLIKLAR 2.1. Avrupa Birliği nde Tarihi Genişleme AVRUPA BİRLİĞİ BÜLTENİ AB SERVİSİ

Detaylı

Çok tatil yapan ülke imajı yanlış!

Çok tatil yapan ülke imajı yanlış! Tarih: 19.05.2013 Sayı: 2013/09 İSMMMO nun Türkiye de Tatil ve Çalışma İstatistikleri raporuna göre Türkiye tatil günü sayısında gerilerde Çok tatil yapan ülke imajı yanlış! Türkiye, 34 OECD ülkesi arasında

Detaylı

HABER BÜLTENİ Sayı 10

HABER BÜLTENİ Sayı 10 HABER BÜLTENİ 04.02.2015 Sayı 10 Konya Sanayi Odası (KSO) ve Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) işbirliğinde gerçekleştirilen Konya İmalat Sanayi Güven Endeksi Anketi, Türkiye nin, yerel

Detaylı

FOREKS GÜNLÜK BÜLTEN İÇİNDEKİLER

FOREKS GÜNLÜK BÜLTEN İÇİNDEKİLER 14.05.2013 FOREKS GÜNLÜK BÜLTEN İÇİNDEKİLER Genel Bakış EUR/USD ( Euro / Dolar ) Teknik Analiz GBP/USD ( Sterlin / Dolar ) Teknik Analiz USD/TRY ( Dolar / Lira ) Teknik Analiz XAU/USD ( Altın / Dolar )

Detaylı

VE MUHTEMEL LOBİ PLATFORMLARI

VE MUHTEMEL LOBİ PLATFORMLARI KADIN GİRİŞİG İŞİMCİLER VE MUHTEMEL LOBİ PLATFORMLARI 5 Aralık 2005 TEPAV www.kagider.org KADIN GİRİŞİMCİLER DERNEĞİ KAGIDER Eylül 2002 de 37 girişimci kadın tarafından kuruldu. KAGIDER İN çeşitli sektörlerden

Detaylı

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar Technical Assistance for Implementation of the By-Law on Strategic Environmental Assessment EuropeAid/133447/D/SER/TR Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği'nin Uygulanması Teknik Yardım Projesi

Detaylı

FASIL 18 İSTATİSTİK. Öncelik 18.1 ESA 95 e uygun anahtar ulusal hesap göstergelerinin zamanında oluşturulması. 1 Mevzuat uyum takvimi

FASIL 18 İSTATİSTİK. Öncelik 18.1 ESA 95 e uygun anahtar ulusal hesap göstergelerinin zamanında oluşturulması. 1 Mevzuat uyum takvimi FASIL 18 İSTATİSTİK Öncelik 18.1 ESA 95 e uygun anahtar ulusal hesap göstergelerinin zamanında oluşturulması 1 Mevzuat uyum takvimi Bu öncelik altında, bu aşamada herhangi bir mevzuat uyumu çalışması öngörülmemektedir.

Detaylı

AB PROGRAMLARI VE TÜRKİYE

AB PROGRAMLARI VE TÜRKİYE AB PROGRAMLARI VE TÜRKİYE Çisel İLERİ 13 Ocak 2017 İKV Kamuoyu Araştırması 2016 Araştırmanın Künyesi: Nisan 2016 Türkiye genelinde 18 il 1254 katılımcı 7 bölge Araştırmayı nerede yaptık? AB yi duydunuz

Detaylı

Ekonomik ve Sosyal Komite - Avrupa Komisyonu Genişleme Genel Müdürlüğü AB Politikaları AB Konseyi AB Bakanlar Kurulu Schengen Alanı

Ekonomik ve Sosyal Komite - Avrupa Komisyonu Genişleme Genel Müdürlüğü AB Politikaları AB Konseyi AB Bakanlar Kurulu Schengen Alanı Avrupa Komisyonu SCHUMANN Roma Antlaşması Brüksel Almanya - Avrupa Parlamentosu Đktisadi Kalkınma Vakfı Adalet ve Özgürlükler AB - AVRO Politikaları AB Konseyi Bakanlar Kurulu Schengen Alanı Üye Devlet

Detaylı

ŞUBAT AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Macaristan a Resmi Bir Ziyaret Gerçekleştirdi

ŞUBAT AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Macaristan a Resmi Bir Ziyaret Gerçekleştirdi ŞUBAT AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER SİYASİ GELİŞMELER Cumhurbaşkanı Gül, Türk-Macar İş Forumu Açılış Oturumu da İş Adamlarına Hitap Etti. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Macaristan a Resmi Bir Ziyaret Gerçekleştirdi

Detaylı

SAĞLIKLI ŞEHİR YAKLAŞIMI

SAĞLIKLI ŞEHİR YAKLAŞIMI SAĞLIKLI ŞEHİR YAKLAŞIMI Bugün şehirlerimizdeki problemlerin çoğu fakirlik, eşitsizlik, işsizlik, işe ve mal ve hizmetlere erişim zorlukları, düşük düzeyde sosyal ilişkiler ve kentsel alanlardaki düşük

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Münevver Cebeci Marmara Üniversitesi, Avrupa Birliği Enstitüsü

Yrd. Doç. Dr. Münevver Cebeci Marmara Üniversitesi, Avrupa Birliği Enstitüsü Yrd. Doç. Dr. Münevver Cebeci Marmara Üniversitesi, Avrupa Birliği Enstitüsü AVRUPA BİRLİĞİNEDİR? Hukuki olarak: Uluslar arası örgüt Fiili olarak: Bir uluslararası örgütten daha fazlası Devlet gibi hareket

Detaylı

EKİM AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER. Avrupa Komisyonu Türkiye İlerleme Raporunu Yayınladı.

EKİM AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER. Avrupa Komisyonu Türkiye İlerleme Raporunu Yayınladı. EKİM AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER SİYASİ GELİŞMELER Avrupa Komisyonu Türkiye İlerleme Raporunu Yayınladı. Avrupa Komisyonu, 2013 Yılı Türkiye İlerleme Raporu nu 16 Ekim de yayınladı. Her yıl olduğu gibi,

Detaylı

Basın Bülteni Release

Basın Bülteni Release Basın Bülteni Release BASF, ikinci çeyrekte satış hacmini artırdı 26 Temmuz 2014 BASF, 2014 yılı ikinci çeyreğinde satışlarını yüzde 1 artırarak 18,5 milyar avroya çıkardı. Şirketin faiz ve vergi öncesi

Detaylı

FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA

FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA Öncelik 10.1. 2002 AB düzenleyici çerçevesi için anahtar başlangıç koşullarının kabul edilmesinin ve uygulanmasının tamamlanması 1 Mevzuat uyum takvimi Tablo 10.1.1 1 2002/20/AT

Detaylı

ÇEVRE SEKTÖRÜ. Türkiye nin i Avrupa Birliği ne üyelik başvurusu. Katılım Ortaklığı Belgesi nin kabulü. 2003 Yılı Ulusal Programı nın hazırlanması

ÇEVRE SEKTÖRÜ. Türkiye nin i Avrupa Birliği ne üyelik başvurusu. Katılım Ortaklığı Belgesi nin kabulü. 2003 Yılı Ulusal Programı nın hazırlanması Sedat KADIOĞLU Müsteşar Yardımcısı ğ 27 Mayıs 2008, ANKARA SÜREÇ ÇEVRE SEKTÖRÜ Temmuz 1959 Türkiye nin i Avrupa Birliği ne üyelik başvurusu Aralık 1999 Mart 2001 Mart 2001 Temmuz 2003 Aralık 2004 Helsinki

Detaylı

ÜYE DEVLET HÜKÜMETLERİ TEMSİLCİLERİ KONFERANSI. Brüksel, 25 Ekim 2004 CIG 87/1/04 EK 2 REV 1. Konu :

ÜYE DEVLET HÜKÜMETLERİ TEMSİLCİLERİ KONFERANSI. Brüksel, 25 Ekim 2004 CIG 87/1/04 EK 2 REV 1. Konu : ÜYE DEVLET HÜKÜMETLERİ TEMSİLCİLERİ KONFERANSI Brüksel, 25 Ekim 2004 CIG 87/1/04 EK 2 REV 1 Konu : Hükümetlerarası Konferans Nihâi Senedi ne ek Bildirgeler ve Nihâî Senet NİHÂÎ SENET NS / Anayasa 1 30

Detaylı

11-16 ŞUBAT DEMİR CEVHERİ PİYASA FİYATLARI

11-16 ŞUBAT DEMİR CEVHERİ PİYASA FİYATLARI 11-16 ŞUBAT DEMİR CEVHERİ PİYASA FİYATLARI MADEN DERECE MENŞEİ CFR(USD/MT) DEMİR %65 TÜRKİYE 152-154 DEMİR %60/59 TÜRKİYE 131-133 DEMİR %55/54 TÜRKİYE 112-114 11-16 ŞUBAT CEVHERİ PİYASA FİYATLARI MADEN

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM... 1 KAYIT DIŞI İSTİHDAM... 1 I. KAYIT DIŞI EKONOMİ...

BİRİNCİ BÖLÜM... 1 KAYIT DIŞI İSTİHDAM... 1 I. KAYIT DIŞI EKONOMİ... İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 1 KAYIT DIŞI İSTİHDAM... 1 I. KAYIT DIŞI EKONOMİ... 1 A. Kayıt Dışı Ekonominin Tanımı ve Kapsamı... 1 B. Kayıt Dışı Ekonominin Nedenleri... 4 C. Kayıt Dışı Ekonominin Büyüklüğü...

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... TABLOLAR LİSTESİ... BİRİNCİ BÖLÜM AVRUPA BİRLİĞİ NİN GELİŞİM SÜRECİ VE TÜRKİYE

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... TABLOLAR LİSTESİ... BİRİNCİ BÖLÜM AVRUPA BİRLİĞİ NİN GELİŞİM SÜRECİ VE TÜRKİYE İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... TABLOLAR LİSTESİ... iii x BİRİNCİ BÖLÜM AVRUPA BİRLİĞİ NİN GELİŞİM SÜRECİ VE TÜRKİYE DÜNYADAKİ BAŞLICA BÜTÜNLEŞME SÜREÇLERİ... 1 AVRUPA BİRLİĞİNİN TARİHİ GELİŞİMİ VE AMAÇLARI... 2

Detaylı

HAVA YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Emisyon Kontrolünün Geliştirilmesi Projesi 09.03.2012

HAVA YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Emisyon Kontrolünün Geliştirilmesi Projesi 09.03.2012 HAVA YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Emisyon Kontrolünün Geliştirilmesi Projesi 09.03.2012 Ulusal Emisyon Tavanlarının Belirlenmesi Ülkemizin, Ø Uzun Menzilli Sınırötesi Hava Kirliliği Sözleşmesi (CLRTAP)

Detaylı

TÜRKİYE ÇEVRE POLİTİKASINA ÖNEMLİ BİR DESTEK: AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLİ PROJELER

TÜRKİYE ÇEVRE POLİTİKASINA ÖNEMLİ BİR DESTEK: AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLİ PROJELER Technical Assistance for Implementation Capacity for the Environmental Noise Directive () Çevresel Gürültü Direktifi nin Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Projesi Technical Assistance for Implementation

Detaylı

Türkiye de Çevre Yönetimi için Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi

Türkiye de Çevre Yönetimi için Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir. Türkiye de Çevre Yönetimi için Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi Ambalaj Atıkları Direktifi DEA TOBB Danışma Toplantısı 26 Şubat 2015,

Detaylı

HABER BÜLTENİ Sayı 29

HABER BÜLTENİ Sayı 29 HABER BÜLTENİ 02.09.2016 Sayı 29 Konya Sanayi Odası (KSO) ve Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) işbirliğinde gerçekleştirilen Konya İmalat Sanayi Güven Endeksi Anketi, Türkiye nin yerel

Detaylı

HABER BÜLTENİ Sayı 24

HABER BÜLTENİ Sayı 24 HABER BÜLTENİ 15.04.2016 Sayı 24 Konya Sanayi Odası (KSO) ve Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) işbirliğinde gerçekleştirilen Konya İmalat Sanayi Güven Endeksi Anketi, Türkiye nin yerel

Detaylı

G20 BİLGİLENDİRME NOTU

G20 BİLGİLENDİRME NOTU G20 BİLGİLENDİRME NOTU A. Finans Hattı Gündemi a. Büyüme Çerçevesi Güçlü, sürdürülebilir ve dengeli büyüme için küresel politikalarda işbirliğinin sağlamlaştırılması Etkili bir hesap verebilirlik mekanizması

Detaylı

Ülkemizdeki ve Yurtdışındaki Yetkilendirilmiş Kuruluş Çalışmaları. ÇEVKO Vakfı

Ülkemizdeki ve Yurtdışındaki Yetkilendirilmiş Kuruluş Çalışmaları. ÇEVKO Vakfı Ülkemizdeki ve Yurtdışındaki Yetkilendirilmiş Kuruluş Çalışmaları ÇEVKO Vakfı ORGANİK KATI ATIKLAR A M B A L A J A T I K L A R I N I N K O N T R O L Ü Y Ö N E T M E L İ Ğ İ AMBALAJ ATIKLARI Ambalaj Direktifi

Detaylı

TÜRKİYE DE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARININ KORUNMASI : ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIMLARA ETKİLER RAPORU

TÜRKİYE DE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARININ KORUNMASI : ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIMLARA ETKİLER RAPORU TÜRKİYE DE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARININ KORUNMASI : ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIMLARA ETKİLER RAPORU Güldem Berkman YASED Fikri Ve Sınai Mülkiyet Hakları Çalışma Grubu Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi YATIRIMLARIN

Detaylı

AB Çevre Mevzuatı Rıfat Ünal Sayman REC Türkiye Direktör Yrd.

AB Çevre Mevzuatı Rıfat Ünal Sayman REC Türkiye Direktör Yrd. AB Çevre Mevzuatı Rıfat Ünal Sayman REC Türkiye Direktör Yrd. Haziran 2012 İstanbul İçerik REC AB Mevzuatı AB Mevzuatı ve Türkiye AB Çevre Mevzuatı AB Çevre Mevzuatı ve Türkiye Değerlendirme Bölgesel Çevre

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 15 Haziran 2015, Sayı: 15. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 15 Haziran 2015, Sayı: 15. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 15 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Çağlar Kuzlukluoğlu İnci

Detaylı

Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (2011/2012 Ekim)

Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (2011/2012 Ekim) Rapor No: 212/23 Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (211/212 Ekim) Kasım 212 OSD OICA Üyesidir OSD is a Member of OICA 1. Otomobil Pazarı AB (27) ve EFTA Ülkeleri nde otomobil pazarı 211 yılı

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 TEMMUZ AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi.

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 TEMMUZ AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi. HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 TEMMUZ AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Ağustos 2017 1 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2017 TEMMUZ İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME Yılın İlk 7 Ayında

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran: Türkiye ile AB arasındaki gelir uçurumu azalmadı arttı Tarih : 14.12.2012 2011 DE HIZLI KALKINMA MASALINA ULUSLARARASI YALANLAMA TÜİK, EUROSTAT ve OECD işbirliğiyle

Detaylı

HABER BÜLTENİ xx Sayı 35

HABER BÜLTENİ xx Sayı 35 HABER BÜLTENİ xx.03.2017 Sayı 35 Konya Sanayi Odası (KSO) ve Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) işbirliğinde gerçekleştirilen Konya İmalat Sanayi Güven Endeksi Anketi, Türkiye nin yerel

Detaylı

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ İLETİŞİM STRATEJİSİ

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ İLETİŞİM STRATEJİSİ TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ İLETİŞİM STRATEJİSİ 1 AB İLETİŞİM STRATEJİSİ (ABİS) NEDİR? Türkiye - AB müzakere sürecinin üç ayağı: 1- Siyasi reformlar 2- AB yasal düzenlemelerinin kabul edilmesi ve uygulanması

Detaylı

Anket`e katılan KOBİ lerin ait olduğu branş 10,02% 9,07% 5,25% 3,10% Enerji sanayi. Oto sanayi. Gıda sanayi. Ağaç sanayi. İnformasyon teknolojisi

Anket`e katılan KOBİ lerin ait olduğu branş 10,02% 9,07% 5,25% 3,10% Enerji sanayi. Oto sanayi. Gıda sanayi. Ağaç sanayi. İnformasyon teknolojisi Metodoloji Anket`e katılan KOBİ lerin ait olduğu branş 25,0% 2 17,42% Birden fazla cevap 22,20% 15,0% 1 5,0% 12,89% 10,02% 9,07% 7,88% 8,11% 6,21% 5,97% 5,25% 5,49% 5,25% 3,10% 12,17% 10,26% 2,86% 3,58%

Detaylı

HABER BÜLTENİ xx Sayı 22

HABER BÜLTENİ xx Sayı 22 HABER BÜLTENİ xx.02.2016 Sayı 22 Konya Sanayi Odası (KSO) ve Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) işbirliğinde gerçekleştirilen Konya İmalat Sanayi Güven Endeksi Anketi, Türkiye nin yerel

Detaylı

Technology. and. Machine

Technology. and. Machine Technology and Machine Cezayir Teknoloji İthal Etmek İSTİYOR Kuzey Afrika nın en geniş yüzölçümüne, 35 milyona yakın nüfusa ve büyük petrol ve doğal gaz rezervlerine sahip olan Cezayir, ekonomik veriler

Detaylı

KONYALI PERAKENDECİLER İŞLERDEN MEMNUN AMA GELECEKTEN UMUTSUZ

KONYALI PERAKENDECİLER İŞLERDEN MEMNUN AMA GELECEKTEN UMUTSUZ HABER BÜLTENİ 15.04.2016 Sayı 50 KONYALI PERAKENDECİLER İŞLERDEN MEMNUN AMA GELECEKTEN UMUTSUZ Konya Perakende Güven Endeksi (KOPE) değeri geçen aya ve geçen yıla göre düştü. Önümüzdeki 3 ayda tedarikçilerden

Detaylı

HABER BÜLTENİ xx Sayı 34

HABER BÜLTENİ xx Sayı 34 HABER BÜLTENİ xx.02.2017 Sayı 34 Konya Sanayi Odası (KSO) ve Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) işbirliğinde gerçekleştirilen Konya İmalat Sanayi Güven Endeksi Anketi, Türkiye nin yerel

Detaylı

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2006

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2006 UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2006 ULUSLARARASI YATIRIMCILAR DERNEĞİ 16.10.200.2006 İSTANBUL DÜNYADA DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR (milyar $) 1600 1400 1396 1200 1092 1000 800 693 826 716 710 916 600 400 331

Detaylı

ÇEVRE ALANıNDA FINANSMAN FıRSATLARı

ÇEVRE ALANıNDA FINANSMAN FıRSATLARı ÇEVRE ALANıNDA FINANSMAN FıRSATLARı Dr. Şafak HENGİRMEN TERCAN Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı safakhengirmen@hotmail.com Çevre Alanında Kapasite Geliştirme Projesi Yerel Çevre Eylem Planları Finansman

Detaylı

MAYIS AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER. Avrupa Parlamentosu Seçimleri nde Aşırı Sağın Yükselişi

MAYIS AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER. Avrupa Parlamentosu Seçimleri nde Aşırı Sağın Yükselişi MAYIS AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER SİYASİ GELİŞMELER Avrupa Parlamentosu Seçimleri sonuçlandı. Avrupa Parlamentosu Seçimleri nde Aşırı Sağın Yükselişi 2014 Avrupa Parlamentosu Seçimleri, 22-25 Mayıs tarihlerinde

Detaylı

GES Yatırımlarında Finansman

GES Yatırımlarında Finansman GES Yatırımlarında Finansman Enerji Sektörü ne Kısa Bir Bakış Son yıllarda Türkiye yüksek büyüme oranı ile dünyada en hızlı büyüyen ülkelerden biri olarak dikkat çekmektedir. 2001 & 2002 yıllarında yaşanan

Detaylı

HABER BÜLTENİ xx Sayı 39

HABER BÜLTENİ xx Sayı 39 HABER BÜLTENİ xx.07.2017 Sayı 39 Konya Sanayi Odası (KSO) ve Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) işbirliğinde gerçekleştirilen Konya İmalat Sanayi Güven Endeksi Anketi, Türkiye nin yerel

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ TARİHÇESİ

AVRUPA BİRLİĞİ TARİHÇESİ AVRUPA BİRLİĞİ TARİHÇESİ Bilindiği üzere; Belçika, Federal Almanya, Fransa, Hollanda, İtalya ve Lüksemburg tarafından, 1951 yılında Paris te imzalanan bir Antlaşma ile Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu (AKÇT)

Detaylı

Yenilebilir Enerji Kaynağı Olarak Rüzgar Enerjisi

Yenilebilir Enerji Kaynağı Olarak Rüzgar Enerjisi Yenilebilir Enerji Kaynağı Olarak Rüzgar Enerjisi İbrahim M. Yağlı* Enerji üretiminde Rüzgar Enerjisinin Üstünlükleri Rüzgar enerjisinin, diğer enerji üretim alanlarına göre, önemli üstünlükleri bulunmaktadır:

Detaylı

HAZIRLAYAN GAZİANTEP SANAYİ ODASI TİCARET DAİRESİ EKİM

HAZIRLAYAN GAZİANTEP SANAYİ ODASI TİCARET DAİRESİ EKİM İTALYA ÜLKE RAPORU HAZIRLAYAN GAZİANTEP SANAYİ ODASI TİCARET DAİRESİ EKİM 2010 İTALYA ÜLKE VE İHRACAT RAPORU RESMİ ADI BAŞKENTİ DİL DİN YÖNETİM ŞEKLİ : İtalya Cumhuriyeti : Roma : İtalyanca (resmi), Almanca,

Detaylı

AB, 2030 İKLİM VE ENERJİ PAKETİ ÜZERİNDE ANLAŞMAYA VARDI

AB, 2030 İKLİM VE ENERJİ PAKETİ ÜZERİNDE ANLAŞMAYA VARDI Brüksel de yapılan AB Liderler Zirvesi nde, AB üyesi 28 ülkenin devlet ve hükümet başkanları 2030 İklim ve Enerji Paketi üzerinde anlaştı. Zirve de varılan mutabakat, sera gazlarının %40 azaltılması, yenilenebilir

Detaylı

GES Yatırımlarında Finansman

GES Yatırımlarında Finansman GES Yatırımlarında Finansman Örnek Projeler 4 MW / Maraş Örnek Projeler 7 MW / Konya Örnek Projeler 750 KW / Isparta Enerji Sektörü ne Kısa Bir Bakış Son yıllarda Türkiye yüksek büyüme oranı ile dünyada

Detaylı

AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE

AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE Eskişehir Sanayi Odası 25 Kasım 2015 Mali Yardımlar IPA Fonları 2014-2020 Döneminde 4.453,9 milyon avro Ana yararlanıcı kamu, bakanlıklar Türkiye AB Programları Toplam bütçe

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve KADIN Avrupa Birliği Bakanlığı Sunum İçeriği AB nin kadın-erkek eşitliği ile ilgili temel ilkeleri AB nin kadın istihdamı hedefi AB de toplumsal cinsiyete duyarlı

Detaylı

HABER BÜLTENİ xx Sayı 19

HABER BÜLTENİ xx Sayı 19 HABER BÜLTENİ xx.11.2015 Sayı 19 Konya Sanayi Odası (KSO) ve Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) işbirliğinde gerçekleştirilen Konya İmalat Sanayi Güven Endeksi Anketi, Türkiye nin yerel

Detaylı

KARŞILIKLI TANIMA ANLAŞMALARI OCAK 2014 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI AB VE DIŞİLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÜCEL KARADİŞ/DAİRE BAŞKANI

KARŞILIKLI TANIMA ANLAŞMALARI OCAK 2014 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI AB VE DIŞİLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÜCEL KARADİŞ/DAİRE BAŞKANI KARŞILIKLI TANIMA ANLAŞMALARI OCAK 2014 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI AB VE DIŞİLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÜCEL KARADİŞ/DAİRE BAŞKANI İÇERİK -Karşılıklı Tanıma Anlaşması (MRA) Nedir? -Karşılıklı Tanıma Anlaşmaları

Detaylı

HABER BÜLTENİ Sayı 43

HABER BÜLTENİ Sayı 43 KONYA DA PERAKENDECİLER İŞLERDEN MEMNUN DEĞİL HABER BÜLTENİ 02.09.2015 Sayı 43 Konya Perakende Güven Endeksi (KOPE) değeri geçen aya göre azaldı. Geçtiğimiz 3 aydaki işlerin durumunda geçen yıla ve geçen

Detaylı

Enerji Verimliliği: Yüzde 50 Çözüm

Enerji Verimliliği: Yüzde 50 Çözüm Enerji Verimliliği: Yüzde 50 Çözüm Almanya nın Büyümesi 4,000,000 3,500,000 3,000,000 2,500,000 2,000,000 Enerji Kullanımı Energy Use GSYH GDP 1,500,000 1,000,000 500,000 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Detaylı

FASIL 8 REKABET POLİTİKASI

FASIL 8 REKABET POLİTİKASI FASIL 8 REKABET POLİTİKASI Öncelik 8.1 Müktesebata uygun bir Devlet Yardımları Kanununun kabul edilmesi ve mevcut şeffaflık taahhütlerini yerine getirebilecek, işlevsel olarak bağımsız bir devlet yardımları

Detaylı

AB PROGRAMLARI VE TÜRKİYE

AB PROGRAMLARI VE TÜRKİYE AB PROGRAMLARI VE TÜRKİYE Çisel İLERİ 27 Şubat 2017 Mali Yardımlar IPA Fonları 2014-2020 Döneminde 4.453,9 milyon avro Ana yararlanıcı kamu, bakanlıklar Türkiye AB Programları Toplam bütçe yaklaşık 100

Detaylı

Ambalaj Atığı Yönetiminde Sanayinin Sorumluluğu. Mete İmer 2011 Atık Yönetimi Sempozyumu Side, Antalya,

Ambalaj Atığı Yönetiminde Sanayinin Sorumluluğu. Mete İmer 2011 Atık Yönetimi Sempozyumu Side, Antalya, Ambalaj Atığı Yönetiminde Sanayinin Sorumluluğu Mete İmer 2011 Atık Yönetimi Sempozyumu Side, Antalya, 18.4.2011 Tüketicinin Korunması Tüketicinin Korunması hakkında BM Yönergesi -1985 Değişiklik Ocak

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ AB DE YENİLENEBİLİR ENERJİNİN PAYININ ARTMASI VE TÜRKİYE 68 EKONOMİK FORUM

AVRUPA BİRLİĞİ AB DE YENİLENEBİLİR ENERJİNİN PAYININ ARTMASI VE TÜRKİYE 68 EKONOMİK FORUM AB DE YENİLENEBİLİR ENERJİNİN PAYININ ARTMASI VE TÜRKİYE 68 EKONOMİK FORUM Çisel İLERİ İKV Proje Müdürü EUROSTAT VERİLERİNE GÖRE, AB NİN TOPLAM ENERJİ TÜKETİMİNDE YENİLENEBİLİR KAYNAKLARIN KULLANIMI 2004

Detaylı

HABER BÜLTENİ xx Sayı 13

HABER BÜLTENİ xx Sayı 13 HABER BÜLTENİ xx.11.2014 Sayı 13 Konya Hizmetler Sektörü Güven Endeksi geçen aya ve geçen yıla göre düştü: Ağustos 2014 te yükselişe geçen Konya hizmetler sektörü güven endeksi, ekim ayında bir önceki

Detaylı

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER 1.KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM 2013 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 2,8 oranında büyüyen ABD ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 3,6 oranında büyümüştür. ABD de 6 Aralık 2013 te

Detaylı

DÜNYA GIDA GÜNÜ 2010 YENİ GIDA YASASI VE 12. FASIL MÜZAKERE SÜRECİ. Fatma CAN SAĞLIK Tarım ve Balıkçılık Başkanı Avrupa Birliği Genel Sekreterliği

DÜNYA GIDA GÜNÜ 2010 YENİ GIDA YASASI VE 12. FASIL MÜZAKERE SÜRECİ. Fatma CAN SAĞLIK Tarım ve Balıkçılık Başkanı Avrupa Birliği Genel Sekreterliği DÜNYA GIDA GÜNÜ 2010 YENİ GIDA YASASI VE 12. FASIL MÜZAKERE SÜRECİ Fatma CAN SAĞLIK Tarım ve Balıkçılık Başkanı Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Sunuş İçeriği Yeni Gıda Kanununa Giden Süreç Müzakere süreci

Detaylı

YEREL ÇEVRESEL PLANLAMA

YEREL ÇEVRESEL PLANLAMA YEREL ÇEVRESEL PLANLAMA M. SİNAN ÖZDEN 2 AĞUSTOS 2017 İSTANBUL PLAN Plan, yapılacak bir işin tasarıları toplamıdır. Plan, bir amaca ulaşmada izlenecek yol ve davranış biçimini gösterir. Plan, bir düşünceyi,

Detaylı

AYLIK AB BÜLTENİ. İngiltere de Seçimler Yapıldı. Nepal de Yaşanan Deprem 8 Milyon Kişiyi Etkiledi.

AYLIK AB BÜLTENİ. İngiltere de Seçimler Yapıldı. Nepal de Yaşanan Deprem 8 Milyon Kişiyi Etkiledi. AB GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER SİYASİ GELİŞMELER İngiltere de Seçimler Yapıldı. Nepal de Yaşanan Deprem 8 Milyon Kişiyi Etkiledi. İngiltere de Seçimin Galibi Muhafazakar Parti İngiltere, yaklaşık 50

Detaylı

HABER BÜLTENİ 04.07.2014 Sayı 9

HABER BÜLTENİ 04.07.2014 Sayı 9 HABER BÜLTENİ 04.07.2014 Sayı 9 Konya hizmetler sektörü güven endeksi, 4 ayın ardından pozitif değer aldı: Şubat 2014 ten bu yana negatif değer alan Konya Hizmetler Sektörü Güven Endeksi, Haziran 2014

Detaylı

HABER BÜLTENİ Sayı 42

HABER BÜLTENİ Sayı 42 KONYA PERAKENDE SEKTÖRÜ DURAĞAN SEYRETTİ: HABER BÜLTENİ 04.08.2015 Sayı 42 Konya Perakende Güven Endeksi (KOPE) değeri geçen aya göre önemli bir değişim göstermedi. Önümüzdeki 3 aydaki satış fiyatı ve

Detaylı

MECLİS TOPLANTISI. Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı

MECLİS TOPLANTISI. Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı MECLİS TOPLANTISI Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı 23 Aralık 2013 DÜNYA EKONOMİSİNDE 2013 ÜN EN LERİ 1. FED Başkanı Bernanke nin piyasaları dalgalandıran açıklamaları 2. Gelişmekte olan ülke risklerinin

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İstanbul Ekonomi ve Finans Konferansı Dr. İbrahim Turhan Başkan Yardımcısı 20 Mayıs 2011 İstanbul 1 Sunum Planı I. 2008 Krizi ve Değişen Finansal Merkez Algısı II. III.

Detaylı

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı,

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı, Türkiye nin İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planı nın Geliştirilmesi Projesi nin Açılış Toplantısında Ulrika Richardson-Golinski a.i. Tarafından Yapılan Açılış Konuşması 3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği

Detaylı

İKV DEĞERLENDİRME NOTU

İKV DEĞERLENDİRME NOTU 162 Aralık 2015 İKV DEĞERLENDİRME NOTU YENİ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ANLAŞMASI ÖNCESİNDE EN KRİTİK KONULAR İlge Kıvılcım, İKV Uzmanı İKTİSADİ KALKINMA VAKFI www.ikv.org.tr YENİ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ANLAŞMASI ÖNCESİNDE

Detaylı

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU 21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU I- ÖNCELİKLER LİSTESİ ÖNCELİK 21.1 Topluluk standartlarına uygun hukuki ve idari çerçeve ile bölgesel politikaların programlanması, yürütülmesi,

Detaylı

Türkiye de Çevre Yönetimi için Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi B Bileşeni: Yerel Düzeyde Kapasite Geliştirme Mart 2015, Ankara

Türkiye de Çevre Yönetimi için Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi B Bileşeni: Yerel Düzeyde Kapasite Geliştirme Mart 2015, Ankara Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir. Türkiye de Çevre Yönetimi için Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi B Bileşeni: Yerel Düzeyde Kapasite Geliştirme Mart 2015, Ankara Projeye

Detaylı

OECD Ticaretin Kolaylaştırılması Göstergeleri - Türkiye

OECD Ticaretin Kolaylaştırılması Göstergeleri - Türkiye OECD Ticaretin Kolaylaştırılması Göstergeleri - Türkiye OECD, hükümetlerin sınır (gümrük dahil) prosedürlerini geliştirmeleri, ticaret maliyetlerini azaltmaları, ticareti artırmaları ve böylece uluslar

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI Sürdürülebilirlik vizyonumuz 150 yıllık bir süreçte inşa ettiğimiz rakipsiz deneyim ve bilgi birikimimizi; ekonomiye, çevreye, topluma katkı sağlamak üzere kullanmak, paydaşlarımız

Detaylı

ESKİŞEHİR SANAYİ ODASI

ESKİŞEHİR SANAYİ ODASI EKONOMİK DURUM TESPİT ANKET SONUÇLARI Ankete Katılım : 1998 yılından bu tarafa düzenlenen anketimize bu dönem 77 firmadan cevap gelmiştir. Bu miktar toplam üyelerimizin %13 üne karşılık gelmektedir. Ankete

Detaylı