KKTC BASBAKANLIGI AVRUPA BIRLIGI KOORDINASYON MERKEZI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KKTC BASBAKANLIGI AVRUPA BIRLIGI KOORDINASYON MERKEZI"

Transkript

1 KKTC BASBAKANLIGI AVRUPA BIRLIGI KOORDINASYON MERKEZI AYLIK BÜLTEN EYLÜL 2012 / Sayı: 69 HAYVAN SAĞLIĞI YASASI MECLİS GENEL KURULU TARAFINDAN ONAYLANDI Avrupa Birliği mevzuat uyum çalışmaları kapsamında 2012 yılı itibari ile AB Veteriner mevzuatı kıstasları çerçevesinde hazırlanan hayvan sağlığı yasa tasarısı meclis alt komitesi tarafından görüşüldü. Yasa Tasarısı, ülkemizde hayvan hastalıklarının önlenmesi konusunda yapılan çalışmalara yasal zemin sağlayarak AB standartları paralelinde hayvan hareketlerinde etkin bir şekilde denetimi sağlamak ve hastalıklar ile mücadeleyi artırarak hayvan sağlığının artırılmasını dolaylı olarak ise tüketicileri korumayı hedeflemektedir. Söz konusu yasa, 24 Ekim 2012 tarihinde Yasa Tasarısı Meclis Genel Kurulu tarafından onaylandı. BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİ YASASI VE MAKSİMUM KALINTI LİMİTLERİ TÜZÜĞÜ ÇALIŞMALARI HIZLA DEVAM EDİYOR Eylül tarihlerinde gerçekleştirilen çalışmada Bitki Koruma Ürünleri Yasası ve Maksimum Kalıntı Limitleri Tüzük Taslağı ele alındı. Bu doğrultuda, bitkisel ürünlerde bulunan pestisitlerin ve tüm zararlı organizmaların maksimum kalıntı limitlerinin gözetilmesini hedefleyerek bitki gelişimini kontrol etmek ve bitki gelişim süreçlerinde kullanılan birçok madde üzerinde etkin izlenebilirliğin sağlanması hedeflenmektedir. Bu kapsamda, tarımsal kimyasalların ve pestisitlerin maksimum limit kullanımının kontrolü ve sürdürülebilir kullanımının sağlanmasına yönelik politikaların geliştirilmesi sağlanacaktır. Ek olarak, 28 Ekim 1 Kasım tarihleri arasında Tarım Dairesi teknik personeli tarafından İspanya ya bir çalışma ziyareti gerçekleştirilerek, bitki koruma ürünlerinin kullanımı, izinlendirilmesi ve maksimum kalıntı limitlerine yönelik uygulamalar incelenebilecektir. K İ M Y A S A L L A R A L A N I N D A K İ ÇALIŞMALARA DEVAM EDİLDİ Taslak Kimyasallar Yasası'nın tamamlanmasının ardından, yasaya bağlı olan tüzüklerin hazırlanmasına bu yıl da devam edildi yılı itibariyle hazırlanması öngörülen Kimyasalları Sınıflandırma, Etiketlendirme, Paketleme Tüzüğü (CLP), Güvenlik Veri Belgeleri ve Sınıflandırılmış Maddeler Tüzüğü yılsonuna kadar tamamlanıp, Kimyasallar Yasası nın Cumhuriyet Meclisi tarafından onayını takiben Bakanlar Kuruluna sevk edilmesi hedeflenmektedir. Ayrıca, bu tüzüklerle ilgili eğitimlere de başlandı ve eğitimlerin yılsonuna kadar da devam etmesi öngörüldü Kasım ayı sonunda yapılması öngörülen Kimyasallar Yasası nın sunulacağı seminer için de Çalışma Grubu ve ABKM tarafından hazırlıklar başlatıldı. Seminerin amacı, Kimyasallar Yasası'nın ülkemizde faaliyet gösteren kimyevi maddelerin üretimi, ithalat ve ihracatını gerçekleştiren özel sektöre tanıtımını gerçekleştirmektir. SANAYİ KİRLİLİĞİ KONTROLÜ (SKK) VE D E N E T L E M E A L A N L A R I N D A K İ ÇALIŞMALARA DEVAM EDİLDİ AB Müktesebatına Uyum çalışmaları çerçevesinde bu yıl onaylanan 18/2012 sayılı Çevre Yasası tahtında çıkarılması öngörülen SKK ve Denetleme Tüzüklerinin hazırlanmasına devam edildi. AB'de, 2010 yılında Sanayi Emisyonları Direktifi, endüstriyel faaliyetlerden kaynaklı kirliliğin entegre biçimde önlenmesinin ve denetlenmesinin kurallarını daha iyi ortaya koyması amacıyla SKK Direktifinin yerine yürürlüğe girdi. Bu bağlamda, gerek hazırlanmakta olan SKK Tüzüğü nün gerekse Denetleme Tüzüğü nün yeni direktifle uyumlu hale getirilmesi amacıyla 2012 yılında revize çalışmaları başlatıldı. Bu çalışmaların 2013 yılının başında tamamlanması öngörülmektedir. Avrupa Birliği Avrupa Koordinasyon Birliği Koordinasyon Merkezi Merkezi Tarafından Hazırlanmıştır Sayfa 1

2 ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ SEKTÖRÜNDEKİ amaçlanmaktadır. Bu amaçlara ulaşılması için ÇALIŞMALAR BAŞLATILDI öncelikle gerekli iki tüzüğün 2012 yılı sonuna kadar Bu yıl Çevre Faslı kapsamında, ülkemizde sıkça taslak olarak hazırlanması planlandı. Bu tüzükler, karşılaşılan bir sorun olan Çevresel Gürültü alanında Akaryakıt Kalitesi Tüzüğü ve Uçucu Organik çalışmalara başlandı Proje Uygulama Planına göre Bileşenler Tüzüğü (VOC) olarak belirlendi. Akaryakıt bu yılsonuna kadar Çevresel Gürültü Tüzüğünün ilk Kalitesi Tüzüğü nün ilk taslağı tamamlandı ve VOC taslağının hazırlanması öngörüldü. Gerçekleştirilen ilk Tüzüğü nün hazırlanmasına başlandı. Bu tüzüklerin çalışmada Çevresel Gürültü Direktifinin genel kapsamı tamamlanmasıyla ilgili çalışmaların yılsonuna kadar ve amacı doğrultusunda AB uzmanları tarafından bilgi sürmesi hedeflenmektedir. aktarımı yapıldı. Ayrıca, yapılan mevzuat taraması neticesinde, uyumlaştırılması gereken alanlar belirlendi Ö Z E L A T I K L A R S E K T Ö R Ü N D E ve bu yöndeki çalışmalara başlandı. Bu çalışmalara ÇALIŞMALARA BAŞLANDI yılsonuna kadar devam edilecektir. Çevre Faslı kapsamında yer alan Özel Atıklar Sektörü, özel işlemlerden geçmek zorunda kalan, çevreye ve MEKANSAL PLANLAMA ve STRATEJİK insan sağlığına yüksek derecede zarar verebilen Ç E V R E S E L D E Ğ E R L E N D İ R M E ( S Ç D ) atıkların ülkemizde bertaraf edilmesi, izlenmesi ve ALANINDAKİ ÇALIŞMALARA DAVAM EDİLDİ kayıt altına alma akışının düzene girmesi amacıyla bu Avrupa Birliği Müktesebatına Uyum Programı yıl çalışmalara başlanandı. Bu yılsonuna kadar ilk çerçevesinde yürütülmekte olan KKTC planlama taslaklarının tamamlanması hedeflenen Ömrünü sisteminin ve mevzuatının AB'nin gereklerine Tamamlamış Araçlar Tüzüğü ve Elektrikli ve uyumlaştırılması çalışmalarına devam edildi. 28 Haziran Elektronik Ekipman Atıkları Tüzüğü için çalışmalar 2012 tarihinde AB ülkelerindeki Mekansal Planlama başlatıldı. (Ülke ve Kent Planlama) sistemleri ve AB müktesebatı gereklerinin planlama üzerindeki etkilerinin tanıtıldığı DOĞA KORUMA ALANINDA SÜRDÜRÜLEN paydaş konferansı yapıldı. Konferansta, ülkemizdeki ÇALIŞMALARA DEVAM EDİLDİ mevcut mekansal planlama sisteminin AB gereklerine Doğa Koruma alanında AB Müktesebatı Uyum uyumlaştırılması için izlenecek yol haritası ve Mekansal Programı çerçevesinde yürütülen çalışmalara devam Planlama Sistemine ilişkin devletimizin politikasının edildi. Bu yılsonuna kadar tamamlanması öngörülen ilkeleri hakkında bilgilendirme yapılması ve tartışma çalışmalar arasında, hazırlanan Ekolojik Etki ortamı yaratılması, ilgili tüm kesimler ile görüş alış Değerlendirme Tüzüğü nün son taslağının revize verişinin yapılması ve diyalog sürecinin başlatılması edilmesi ve Yüksek Seviyede Koruma Gerektiren Kuş amaçlandı. Yaz sonrası dönemde yapılan teknik Türleri Listesi ve Cezaları Tüzüğü birinci taslağının çalışmada ise, konferansta öne çıkan görüşler ve fikirler tamamlanması öngörüldü. Bu konulardaki çalışmalara değerlendirildi ve bu yönde de bir yol haritasının devam edilecektir. belirlenmesi için çalışmalar başlatıldı. Stratejik Çevresel Değerlendirme (SÇD) konusunda ise LETONYA 2014'TE AVRO BÖLGESİ'NE geçen dönemde hazırlanmaya başlanan SÇD KATILMAYA HAZIRLANIYOR Tüzüğü nün tekrar bir değerlendirilmesi yapılarak Polonya, Bulgaristan ve Çek Cumhuriyeti Avro y ı l s o n u n a k a d a r o l a n d ö n e m d e t ü z ü ğ ü n Bölgesi'ne katılma planlarını rafa kaldırırken Letonya, sonuçlandırılması yönünde atılacak adımlar ortaya 2014 başında Avro Bölgesi'nin 18. üyesi olmaya hazırlandıklarını açıkladı. konuldu. Almanya ise Letonya'yı Avro Bölgesi'ne katılma AKARYAKIT KALİTESİ SEKTÖRÜNDEKİ cesareti gösterdiği için kutladığını bildirdi. Bundestag Dışişleri Komisyonu üyesi Ruprecht Polenz, Letonya ÇALIŞMALAR BAŞLATILDI Cumhurbaşkanı Andris Brezins ile gerçekleştirdiği 2012 Çevre Faslı Proje Uygulama Planı çerçevesinde görüşmelerinde Letonya'nın tutumunu Avronun Akaryakıt Kalitesi sektörü ile ilgili çalışmalara başlandı. geleceği için dünyaya 'muhteşem bir mesaj' olarak Ülkemizde motorlu araçlarda kullanılan yakıtların ve değerlendirdi. Polonya, Çek Cumhuriyeti ve piyasaya sürülen enerji yakıtlarının kalitesi ve Bulgaristan ise, borç krizi çözülene standartlara uygunluklarının izlenmesi, bu bağlamda dek Avro Bölgesi'ne girme izlenecek yollar ve yöntemlerin belirlenmesi planlarını rafa kaldırdıklarını Sayfa 2 Avrupa Birliği Koordinasyon Merkezi Tarafından Avrupa Birliği Hazırlanmıştır Koordinasyon Merkezi

3 açıkladılar. AB'ye katılım antlaşması çerçevesinde, duyurmak için en iyi yolun AP seçimlerine katılmak çoğu Orta ve Doğu Avrupa ülkesi olan, AB'ye olduğu yönünde görüş bildirdi. Bir sonraki Parlamento 2007 yıllarında katılan 12 yeni üyenin hazır oldukları seçimleri 2014 yılının Haziran ayında yapılacak. zaman Avro Bölgesi'ne katılması gerekiyor. Riga'da 14- AP Başkanı Martin Schulz, 'Sonuçlar cesaret verici. 15 Eylül'de düzenlenen NATO konferansı, 'neredeyse Yaşadığımız ekonomik ve mali kriz, uluslar üstü bir Avro gösterisi' oldu. Letonya, Litvanya ve Estonya, düzeyde çözümlere ihtiyacımız olduğunu gösteriyor. AB'nin ortak para biriminin geleceği hakkında olumlu tahminlerde bulundu başında Avro Bölgesi'ne AB dünyada, tek tek ülkeler seviyesinde önlemlerin katılan Estonya'nın ekonomisi büyüyor. Başbakan yetersiz kaldığı yerlerde kanun yapma yetkisinin bu tür Andrus Ansip, 2022 yılına kadar ülkenin GSYİH'sını çözümler sağlayabileceği eşsiz bir proje. Vatandaşlar AB'nin ilk beş ülkesi arasına sokma sözü verdi. bunun farkında' dedi. Ankete katılanların yüzde 40'ı AB 2013'ün ikinci yarısında AB dönem başkanlığını hakkında olumlu görüş bildirdi. Bu oran geçtiğimiz üstlenecek olan Litvanya 2011'i ekonomi açısından iyi yılın Kasım ayında yüzde 31'di. Katılımcıların yarısı geçirdi ve ülkedeki ekonomik hareketliliğin 2012 AB üyeliğinin 'iyi bir şey' olduğu yönünde görüş yılında da yüzde 2.4 artması bekleniyor. Ekonomik kriz bildirdi. Bu oran ise bir önceki araştırmada yüzde boyunca ekonomisi AB rekorunu kırarak yüzde 18 47'ydi. küçülen Letonya, aynı zamanda ilk mali destek talep Ancak AB vatandaşları yine de kendi fikirlerinin eden Avrupa ülkesi olmuştu. 7.5 milyar Avroluk mali desteğin ardından ülkedeki ekonomik durum büyük dikkate alındığı konusunda şüphe duyuyor. Bu konuda gelişme kaydetti, ancak ülkenin yüksek bütçe açığı, olumsuz yanıtlar 7 puan düşerek yüzde 54, olumlu işsizlik ve yoksullukla mücadelesi sürüyor. Letonya yanıtlar ise 9 puan artarak yüzde 42 oldu. Yüzde 57'lik Başbakanı Vladis Dombrovskis'in, NATO kesim, AP seçimlerinde oy kullanmanın, seslerini konferansında, Avroya katılım şartlarını düzenleyen duyurmak için en iyi yol olduğunu düşünürken bu Maastricht kriterlerini bu yılsonuna kadar karşılamayı kesimin yarısı, seçimlerin iki yıl içinde yapılacağının ve 2014 başında Avroya katılmayı planladığı bildirildi. farkında. Katılımcılara göre krizle mücadelede başlıca Letonya Merkez Bankası, Avroya katılımın ülkenin öncelik, istihdam yaratmak ve işsizlikle mücadele GSYİH'sını yüzde 7.4, yatırımları yüzde 15.9 ve olmalı Temmuz 2012'de yürütülen ankete AB'nin ihracatı yüzde 5 artırmasını, faizleri ise 2020'ye kadar yarım puan düşürmesini bekliyor. Bankanın para 27 ülkesinden 26 bin 622 kişi katıldı. politikasından sorumu ismi Uldis Rutkaste, Avro Bölgesi'nden gelen olumsuz haberler karşısında AVRUPA KOMİSYONU 'AB BANKACILIK kamuoyunun en iyi tabirle 'şüpheli' olduğunu itiraf etti. BİRLİĞİ' PLANINI SUNDU Ağustos ayında düzenlenen ve bin kişinin katıldığı Avrupa Komisyonu, Avro Bölgesi'ndeki bankaların anket sonuçları, Avro Bölgesi'ne katılma konusunda denetimini Avrupa Merkez Bankası'na (ECB) veren Letonyalıların yüzde 35'inin olumlu, yüzde 59'unun 'AB bankacılık birliği' tekliflerini sundu. Ancak planla olumsuz düşündüğünü, yüzde 6'sının ise kararsız ilgili Avro Bölgesi'nin en büyük ekonomisi Almanya ve olduğunu ortaya koyuyordu. Ancak analistlerin çoğu, Avrupa'nın finans merkezi İngiltere dâhil olmak üzere Avrupa'ya karşı şüphenin göründüğü kadar yüksek bazı çekinceleri bulunuyor. olmayabileceği görüşünde. Letonya Üniversitesi'nden siyaset uzmanı Ivars Ijabs, insanların Avro konusunda AB liderlerinin Haziran ayındaki zirvelerinde dile çok hevesli olmadığını söyledi. Ijabs, 'Büyük ihtimalle getirdiği talep üzerine hazırlanan AB bankacılık birliği Letonya Avro Bölgesi'ne de AB'ye girdiği gibi, pek planı, devletler ve bankalar arasındaki borç döngüsünü tartışma yaşanmadan girecek. Çünkü Letonya'nın kırmayı hedefliyor. Avrupa Komisyonu'nun ortak orada bulunması gerektiği az çok bariz' dedi. pazardan sorumlu üyesi Michel Barnier'in sunduğu plan, Avrupa Birliği Konseyi gözetiminde ECB'ye yeni AVRUPALILAR AB'YE ARTIK DAHA OLUMLU yetkiler verilmesini öngörüyor. Bunun için AB'deki 27 BAKIYOR ülkenin onayı gerekecek. Teklifteki ikinci unsur ise Son Eurobarometer araştırmasına göre Avrupalılar, Avrupa Bankacılık Otoritesi'ne (EBA) ortak karar alma Avrupa Birliği ile ilgili görüşleri son 10 ayda daha iyiye mekanizması getirilmesi. Bunun için ise Avrupa gitti. Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz, Parlamentosu'nun onayı gerekecek. Plan anket sonuçlarının 'cesaret verici' olduğunu söyledi. çerçevesinde hâlihazırda ulusal Avrupa Parlamentosu için yapılan araştırmaya kurumlarda bulunan bankaları katılanların büyük kısmı, AB'yi en iyi denetleme yetkisi ECB'ye devredilecek. temsil eden kurumun Parlamento ECB aynı zamanda bankaların olduğu yönünde görüş bildirdi. Ankete likiditelerini de kontrol ederek, katılanların büyük kısmı, seslerini gelecekteki kayıplara karşı kendilerini Avrupa Birliği Koordinasyon Merkezi Sayfa 3

4 koruyabilmeleri için ellerinde daha fazla sermaye tutmaları şartını getirecek. Ancak teklifler, AB içinde tartışma yaratacak türden. Almanya, yeni sistemin siyasi bağlantıları bulunan devlet bankaları Landesbanken'lerin de kapsam altına alınacağından endişeli. Almanya Maliye Bakanı Wolfgang Schauble, ECB'nin Avrupa'daki 6 bin bankanın tamamını denetlemesinin mümkün olmayacağı görüşünü dile getirdi. Avrupa'nın bir numaralı finans merkezi Londra ise, ECB'nin yetkilerinin güçlenmesinin finans sektörüne zarar vermesinden endişe ediyor. İsveç ve Danimarka'nın da benzer kaygıları bulunuyor. Barnier, Londra'nın finans sektöründeki rolünün Avro Bölgesi için de taşıdığı öneme dikkat çekerek, bu noktada İngiltere'nin çıkarlarının da gözetileceğini belirtti. Avro Bölgesi'nin dışında kalan diğer AB ülkeleri mekanizmaya dâhil olma karşılığında, sistemin karar alma sürecinde söz sahibi olmak istiyor. Avrupa Komisyonu, yeni sistemin 2013'te devreye girmesini hedefliyor. A B P E T R O L, M A D E N C İ L İ K V E KERESTECİLİK YATIRIMLARINA DAHA SIKI DENETİM GETİRİYOR Avrupa Parlamentosu'ndan, Avrupa dışında madencilik, petrol ve kerestecilik sektörlerinde faaliyet gösteren AB'de kayıtlı şirketlerin, bu ülkelerde gerçekleştirdiği ödemeleri de beyan etmesini gerektiren düzenlemeye destek çıktı. Kanun, ilgili sektörlere daha fazla şeffaflık getirmeyi hedefliyor. Av r u p a P a r l a m e n t o s u ' n u n H u k u k i İ ş l e r Komisyonu'nun, Avrupa Komisyonu'nun Şeffaflık Yönetmeliği'nde gerçekleştirdiği değişiklik, başta zengin doğal kaynakları bulunan gelişmekte olan ülkelerde olmak üzere, madencilik ve kerestecilik imtiyazlarının daha şeffaf hale gelmesini isteyen çevre ve yoksullukla mücadele gruplarını memnun etti. Parlamento, komisyonunun değişiklik kararıyla AB'de kayıtlı şirketler, faaliyet gösterdikleri ülkelerde yaptıkları ödemeleri de beyan etmek zorunda olacak. Komisyon böylece yolsuzlukla daha iyi mücadele edebilmeyi hedefliyor. Aralarında Oxfam, Uluslararası Şeffaflık Örgütü ve ONE'ın da bulunduğu bazı gruplar, AB'deki yönetmeliğin de ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) Temmuz ayında getirdiği kurallara paralel hale getirilmesini istiyordu. ABD ve AB'deki düzenlemelere, gelişmekte olan ülkelerde maden ve petrol çıkaran yüzlerce şirket tabi olacak. ABD'deki düzenlemeden farklı olarak AP Komisyonu'nda yapılan değişiklik, kerestecilik sektörünü de kapsıyor. Uluslararası Şeffaflık Örgütü'nün Brüksel temsilcisi Jana Mittermaier, 'AP'den çıkan karar, doğal kaynaklar açısından zengin, gelişmekte olan ülkelerde, petrol ve doğalgaz gelirleri çalınmış milyonlarca kişiyi memnun edecektir. Dünyanın en fakir ülkelerinde zenginlik artık ahlaksız elitler, siyasetçiler ve simsarların elinde kalmamalı. İş bilgilerinin ülke ve proje bazında yayımlanması, şirketlerin ve hükümetlerin hesap verebilirliği açısından önemli bir adım' dedi. Mali beyanlara ilişkin düzenleme, hem ABD'de hem de Avrupa'da tartışmalı oldu. Amerikan Petrol Enstitüsü ve Avrupa merkezli Uluslararası Petrol ve Doğalgaz Üreticileri Birliği, düzenlemelerin kendilerini ABD ya da AB'de kayıtlı olmayan firmalara karşı dezavantajlı duruma getirdiğini kaydetti. İş örgütleri aynı zamanda proje detaylarının beyan edilmesinin kendilerini haksız rekabete uğratacağını savundu. Düzenlemenin yürürlüğe girmesi için önce AP Genel Kurulu'nda oylanması, ardından Avrupa Birliği Konseyi ile müzakere edilmesi gerekiyor. A B İ L A Ç G Ü V E N L İ K T A K İ B İ N İ SIKILAŞTIRIYOR Avrupa Birliği mevzuatında yapılan yeni değişikliklerle tıbbi ürünlerin olası yan etkileri gelecekte daha iyi takip edilecek. Avrupa Parlamentosu ve AB ülkelerinin bakanlıkları arasında mutabakata varılan yeni kurallar çerçevesinde yeni bir 'otomatik acil durum prosedürü' oluşturulacak. Bu çerçevede örneğin bir ülke, bir ilacı piyasadan çekmek isterse tüm AB'de inceleme ve gerekirse AB çapında piyasadan çekme söz konusu olabilecek. Prosedür aynı zamanda bir şirketin, pazarlama lisansını yenilememe kararı alması halinde de devreye girecek. Yeni sistem, 500 ile 2 bin arasında kişinin ölümüne yol açtığı iddia edilen, Fransız 'Mediator' adlı ilaç gibi vakaların önüne geçmeyi hedefliyor. Mediator (benfluorex), diyabet tedavisi için lisanslanmıştı ancak aynı zamanda iştah bastırıcı olarak da reçete ediliyordu. İlaç Fransa, Portekiz, Lüksemburg, Yunanistan, İtalya ve İspanya'da 30 yıl raflarda kaldı. İlaç hakkındaki ilk endişeler 1999 yılında ortaya çıksa da en büyük pazarı olan Fransa'da 2009 yılına kadar raflardan inmemişti. Parlamento'daki düzenlemenin raportörü Linda McAvan, 'Mevzuatta daha yüksek standartlar getirmek için skandallara ihtiyaç duyulması üzücü. Ancak Sayfa 4 Avrupa Birliği Koordinasyon Merkezi Tarafından Avrupa Birliği Hazırlanmıştır Koordinasyon Merkezi

5 bugün alınan kararlar umarım ki, denetimcilerin elini güçlendirerek ve şirketleri daha fazla denetime sokarak Mediator vakasının su yüzüne çıkardığı boşlukları dolduracaktır' dedi. Şirketlere daha fazla şeffaflık şartı Avrupa Parlamentosu'nun Fransız üyesi Gilles Pargneaux, Avrupa'da ilaçların yan etkilerinin tespit edilmesi, değerlendirilmesi ve engellenmesi gerektiğini söyledi. Pargneaux, 'Mediator vakasının ardından Avrupa Komisyonu'nun mevcut mevzuat çerçevesinde yürüttüğü stres testleri bazı zayıflıklar tespit etti. Bu testler, bu değişikliklere yol açtı' dedi. Öte yandan yeni AB mevzuatı, şirketleri daha şeffaf olmaya zorlayacak. Örneğin bir şirket pazardan bir ürününü geri çekerse, bunu neden gerçekleştirdiğini belirtmesi gerekecek. Böylece ilacın gerçekten ticari sebeplerle mi, yoksa güvenlik sebebiyle mi geri çekildiği anlaşılmaya çalışılacak. Avrupa İlaç Kurumu aynı zamanda tüm yeni ilaçların ve denetim kurumlarının şüpheli bulduğu tüm ilaçların siyah bir sembolle işaretlendiği bir sistem getirecek. Bu sayede hastalar ve sağlık görevlileri bu ilaçları tespit edebilecek. Yeni düzenleme 2013'te devreye girecek. AB, TELEKOM ŞİRKETLERİNİN RADYO DALGALARINI PAYLAŞMASINI İSTİYOR Avrupa Komisyonu, internet kullanımındaki artışla kaynakların azalması sebebiyle Telekom şirketlerinin, mobil ve geniş bant hizmetleri için kullandığı radyo frekanslarını paylaşmasını istiyor. Avrupa ekonomilerinin, akıllı telefon ve tablet bilgisayarların getirdiği veri trafiği talebini karşılayabilmek için mobil ve internet teknolojilerini taşıyan radyo dalgalarından daha etkin faydalanması gerekiyor. Avrupa Komisyonu, akıllı telefon trafiğinin yarısından fazlasının Wi-Fi ağlar üzerinden gerçekleştiğini ve bu trafiğin, mobil ağlardan 4 ile 6 kat daha fazla arttığını söyledi. 1990'lı yıllarda serbest pazara geçilmesiyle birlikte bu radyo dalgası spektrumunun bazı kısımlarına sahip olan şirketler, bunları en değerli varlıkları arasında görüyor ve paylaşmaktan kaçınıyor. Bu spektrumun sınırlı bir kaynak olması da yalnızca belirli bir miktar trafiğin sağlanabileceği anlamına geliyor. Eğer spektrumun bitişik parçalarına sahipseniz, daha fazla trafiğe yer verebiliyorsunuz. Ancak sahip olduğunuz parçalar, başkalarının sahip olduğu parçalarla bölünüyorsa o kadar çok trafik sağlayamıyorsunuz. Avrupa Komisyonu sözcüsü Ryan Heath, 'Burada spektrumda gördüğümüz, 27 ülkeye yayılan, olağanüstü küçük parçalara bölünmüş olması. Elbette, bu kaynağı kullanmanın en iyi yolu değil' dedi. Şimdilik bağlayıcılığı bulunmayan Komisyon teklifi, spektrumda parça sahibi olmayan şirketlerin, sahip olanlarla paylaşım için müzakere yürütebilmesini ve bunun sonucunda çıkan anlaşmaların ulusal düzenleyiciler tarafından onaylanmasını talep edebilmesini öngörüyor. Komisyon, bu anlaşmaların spektrumun bir kısmının ya da boş olduğu zamanlarda kullanımının ağ kurma maliyetlerinin bir kısmını telafi etmesini sağlayabileceğini söyledi. Spektrumdaki dilimlerini almak için ihaleler sırasında yüksek ücretler ödeyen telekomünikasyon şirketleri, bunun karşılığında kendilerine yeterli kazanç sağlanmaması durumunda bu kaynağı paylaşmak istemeyebilir. Bazı ülkelerde, spektrumda parça sahibi olmayan şirketlerin de mobil hizmetler sunabilmesini sağlayan bazı adımlar atılmış durumda. Fransa'da dördüncü nesil mobil lisansı ihalesini alan üç şirketin, 800MHz bandında mobil sanal ağ operatörlerine (MVNO) toplu erişim sağlaması şartı getirilmişti. Bu sayede MVNO'lar, kendi spektrumlarına sahip olmadan da tüketicilere mobil hizmetler sunabiliyor. 800 MHZ, taşıyabildiği veri, uzun menzil ve binaların içinden geçebilme arasında kurulan denge sayesinde en değerli bant olarak değerlendiriliyor. Avrupa Komisyonu, binalardaki elektrik tüketimini kayıt altına alabilmek gibi inovasyonlara yer açmak için spektrum üzerinde şirketlerin hâkimiyetini hafifletmek istiyor. AB rekabet otoriteri, İngiltere'nin en büyük mobil operatörü ve Orange ve T-Mobile ağlarının sahibi Everything Everywhere'i, spektrumunun bir kısmını rakibi Three'ye aktarmaya zorlamıştı. Heath, Komisyon tekliflerinin hizmetin kalitesini düşürmeyeceğini söyledi ve spektrum haklarının değiş tokuş edileceği ikincil bir pazar oluşturulması imkânının bulunduğunu kaydetti. AB, GIDA ÜRÜNLERİNDEN ELDE EDİLEN BİYOYAKITLARI SINIRLIYOR Avrupa Komisyonu, AB biyoyakıt politikalarının küresel gıda fiyatlarındaki artışa sebep olduğu iddialarını reddetti, ancak enerjide gıdasal ürünlerden elde edilen biyoyakıt kullanımının payını sınırlandıracaklarını açıkladı. Avrupa Komisyonu'nun iklimden sorumlu üyesi Connie Hedegaard ve enerjiden sorumlu üyesi Günther Oettinger, yaptıkları ortak açıklamada 'Gıda bazlı biyoyakıtlar için ısrar ettiğimizi düşünmek yanlış olur. Avrupa Birliği Koordinasyon Merkezi Sayfa 5

6 Gelecek önerimizde tam tersini yapıyoruz: Şimdiki tüketim oranıyla sınırlıyoruz, yani 2020'ye dek yüzde 5' dedi sonrası için tercihlerinin atık ya da saman gibi gıdasal ürün olmayan malzemelerin kullanımı olduğunu belirten Hedegaard ve Oettinger, 'Bu tür biyoyakıtlar gıdaya rakip değil, fazladan arazi kullanımı da gerektirmiyor. Karbon emisyonlarında önemli kesintiler sağlayan, gıda ürünleriyle rekabet etmeyen, aynı zamanda sürdürülebilir ve çevreci olan biyoyakıtlara destek veriyoruz' ifadelerinde bulundu. AB 2009 yılında belirlediği hedeflerde toplam enerji tüketiminin yüzde 20'sinin, ulaşımda ise 10'unun yenilenebilir enerjiyle karşılanmasını öngörüyordu. Biyoyakıtların bu çerçevede önemli rol oynaması hedeflenmişti. Bir zamanlar ucuz bir alternatif yakıt kaynağı olan biyoyakıtlar son zamanlarda bazı şüphelere neden oldu. Gıda ürünlerinin yakıt üretiminde kullanılmasının küresel gıda stoklarını tehlikeye sokacağı ve dünya çapında daha fazla yeşil alanın tarıma açılmasına yol açacağı tartışmaları gündeme geldi. AVRUPA KOMİSYONU, ŞİRKETLERİN YÖNETİM KURULLARI İÇİN KADIN KOTASI İSTİYOR Avrupa Komisyonu'nun adaletten sorumlu üyesi Viviane Reding'in önümüzdeki ay, şirketlerin yönetim kurullarına cinsiyet kotası getirmek için yasa teklifinde bulunmaya hazırlandığı bildirildi. Komisyon'un, 2020 yılına kadar yönetim kurullarının yüzde 40'ını kadınların oluşturması hedefine yönelik gönüllü adımlar atılması çağrısı istenen sonucu verememişti. Yasa tasarısına göre şirketler, yönetim kurullarında en az yüzde 40 oranında kadın bulunmaması halinde ceza ve diğer yaptırımlarla karşı karşıya kalacak. Mart ayında yayımlanan bir rapor, Avrupa'nın önde gelen şirketlerindeki yönetim kurulu üyelerinin yüzde 13.7'sinin kadın olduğunu ortaya koymuştu. Bu oran 2010 yılında yüzde 11.8'di. Tasarıda 'Yönetim kurullarındaki kadınların sayısındaki artış hızı, geçen yıllarda ortalama yüzde 0.6 ile çok düşük oldu. Ülkeler arasındaki artış hızları dengesiz oldu ve birbirinden çok farklı sonuçlar ortaya koydu' denildi. Aralarında Belçika, Fransa, İtalya, Hollanda ve İspanya'nın da bulunduğu bazı ülkeler bu doğrultuda yasama çalışmalarında bulunsa da İngiltere ve İsveç gibi bazı ülkeler buna sert bir şekilde karşı çıkıyor. Danimarka, Finlandiya, Yunanistan, Avusturya ve Sayfa 6 Slovenya, devlet yönetimindeki şirketlerin yönetim kurumları için cinsiyet eşitliği kuralları getirdi. AB, bu hızla gidilmesi halinde en az yüzde 40'lık hedefin tutturulmasının 40 yıldan fazla alacağını tahmin ediyor. Reding, 'Şahsen kotalara pek de meraklı değilim. Ancak getirdiği sonuçları seviyorum' demişti. Tasarıya göre 250'den fazla çalışanı olan ya da 50 milyon Avrodan fazla cirosu olan şirketlerin, yönetim kurullarındaki cinsiyet dağılımını yıllık olarak bildirmesi gerekecek. Zorunlu kotayı tutturamayan şirketler idari para cezalarına çarptırılacak ya da devlet yardımı ve kontratlarından men edilecek. Avrupa Komisyonu, yönetim kurullarındaki daha iyi cinsiyet dengesinin, hem ekonomi, hem de iş dünyası açısından etkileri olduğu görüşünde. Avrupa'da artık mezun olan kadın sayısı, erkek sayısını geçmiş durumda (%59'a karşı %41), ancak kadınların kariyerleri erkeklerin arkasında kalıyor. Yeterince kullanılmamış bu vasıflı iş gücü, ekonomi açısından önemli bir potansiyelden faydalanılmaması anlamına geliyor. Araştırmalar aynı zamanda cinsiyet dengesiyle yaratıcılık, inovasyon, mali raporlama, deneyleme ve iç denetim konuları arasında da bağlantı kuruyor. AB TIBBİ CİHAZ SERTİFİKALARINI TARTIŞMAYA AÇIYOR Avrupa Komisyonu, Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği için bir güncelleme taslağı yayımladı. Taslağın, Fransa'da patlak veren göğüs silikonu skandalının ardından yeni bir tartışma yaratması, Avrupa Parlamentosu'nun da daha sıkı önlemler istemesi bekleniyor. Taslak, tıbbi cihazlara sertifika veren kuruluşlara daha fazla denetim yetkisi veriyor, ancak ABD'deki gibi merkezi bir sistem öngörmüyor. Bu yıl Poly Implant Prothese (PIP) göğüs silikonlarından taktıran bir kadının hayatını kaybetmesi üzerine Fransa hükümeti bu silikonlardan taktıran 30 bin kadına silikonlarını çıkarma tavsiyesinde bulunmuş, Avrupa Parlamentosu da daha sıkı bir sertifika sistemi çağrısında bulunmuştu. Şu anda bu tür ürünlerin denetimi ulusal kurumlara verilmiş durumda. Ancak parlamenterler, ABD Gıda ve İlaç İdaresi üzerine modellenecek merkezi bir denetim sistemi istiyor. Taslakta sistemin denetlenmesi sıkılaştırılıyor ve riskli ürünlerin özel testlere tabi tutulması isteniyor, ancak Komisyon daha ileri bir adım atmıyor. Komisyon'un sağlık ve tüketici departmanında skandalın, bir dolandırıcılık iddiası sebebiyle münferit nitelik taşıdığı görüşü hakim. AP daha sıkı önlemler isteyebilir Avrupa Parlamentosu'nun Sosyalist ve Demokratlar grubunun çevre ve sağlık komisyonu sözcüsü Linda McAvan, konunun yalnızca PIP skandalıyla ilgili olmadığını söyledi. McAvan, 'Üye ülkelerde kötü bir Avrupa Birliği Koordinasyon Merkezi

7 şekilde sertifikalandırılmış kalça implantlarıyla ilgili de sorunlar var. Yalnızca PIP dolandırıcılığıyla ilgili değil' dedi ve Komisyon'un teklifinin Parlamento'da yoğun bir şekilde tartışılacağını kaydetti. Öte yandan Avrupa tıbbi teknoloji sanayii örgütü Eucomed, yönetmelikte önerilen önlemlerin çoğunu memnuniyetle karşılamakla birlikte denetim prosedürüne karşı çıktı. Euromed İletişim Direktörü Ingmar de Gooijer, 'Denetim önlemleri güvenliği artırmayacak ve hastaların hayat kurtarıcı tıbbi teknolojiler için daha fazla beklemesine yol açacak' dedi. A B ' D E N K Ü LT Ü R V E YA R AT I C I L I K SEKTÖRLERİNE DESTEK İÇİN YENİ STRATEJİ GELDİ Avrupa Komisyonu, kültür ve yaratıcılık alanında büyüme ve istihdam sağlamak için bir strateji yayımladı. Avrupa Komisyonu'ndan yapılan açıklamada mimarlık, kültürel miras, dizayn, festival, sinema ver televizyon, müzik, sahne ve gösteri sanatları, arşiv ve kütüphanecilik, yayıncılık ve radyo gibi alanlarda faaliyet gösteren şirket ve diğer kuruluşların AB'de GSYİH'nın yüzde 4.5'ini oluşturduğu ve 8.5 milyon kişiye istihdam sağladığı belirtildi. Ancak bu sektörlerin dijitalleşme ve küreselleşmenin yanı sıra pazarın kültürel ve dil eksenlerinde bölünmüş olmasından kaynaklanan zorluklarla yüzleştiği belirtilen açıklamada, finansmana erişimin de halen büyük bir engel teşkil ettiği kaydedildi. Avrupa Komisyonu'nun eğitim, kültür, çok dillilik ve gençlikten sorumlu üyesi Androulla Vassiliou, 'Avrupa'nın kültür ve yaratıcılık sektörleri yalnızca kültürün çoğulculuğu açısından önem taşımakla kalmıyor, aynı zamanda üye ülke ve bölgelerimizdeki toplumsal ve ekonomik kalkınmaya büyük katkıda bulunuyor. Avrupa Kültür Başkentleri örneğinin gösterdiği gibi bu sektörlerde yerel ve bölgesel düzeydeki yatırımlar harika sonuçlar ortaya çıkarıyor. Aynı zamanda bunların yan etkileri de bulunuyor ve dünyanın her yerinden kültürlere ve yeteneklere açık, çekici ve yaratıcı bir Avrupa imajı yaratıyor' dedi. 'AB'de Büyüme ve İstihtam İçin Kültür ve Yaratıcılık Sektörünün Teşviki' başlıklı belgede ortaya konan stratejide, sektör düzenlemelerinin modernleştirilmesi hedefleniyor. Komisyon aynı zamanda kültür, eğitim, sanayi, turizm, kentsel ve bölgesel kalkınma ve arazi planlaması gibi alanlar arasında daha güçlü ortaklıklar kurulmasını hedefliyor. Kültür ve yaratıcılık kapsamına giren sektörlere, 'Yaratıcı Avrupa' programına ayrılan 1.8 milyar Avroluk fon ve uyum fonları aracılığıyla destek olunması hedefleniyor. AB, İNSANİ YARDIM BİRLİKLERİ KURUYOR Avrupa Komisyonu, yılları arasında dünya çapındaki insani operasyonlarda görev alacak 10 bin gönüllüden oluşan 'barış birlikleri' kurduklarını açıkladı. Avrupa Komisyonu'nun insani yardımdan sorumlu üyesi Kristalina Georgieva 'AB Yardım Gönüllüleri, muhtaç olanlara yardım ederek Avrupa dayanışmacılığını gösterecek. Aynı zamanda paha biçilmez yetenekler kazanacaklar. Hayat kurtarmak, unutamayacakları, hayatlarını değiştiren bir deneyim olacak' dedi. Eğitim, dağıtım ve kapasite geliştirme faaliyetleri için 239 milyon Avro bütçe ayrılan sisteme 18 yaşın üzerindeki AB vatandaşlarının yanı sıra Avrupa'da oturma izni bulunanlar da katılabilecek. Sistemde yer alacak 10 bin kişiye ek olarak doğal afet yaşanan ülkelerde bulunan örgütlerin 7 bin görevli ve gönüllüsüne de eğitim sağlanacak. Georgieva, ekonomik krize rağmen sisteme kamuoyunda geniş destek bulunduğunu söyledi. Komisyon üyesi, son Eurobarometer araştırmasına göre AB'de sisteme desteğin yüzde 88 seviyesi olduğunu aktardı. İplik Pazarı Sokak No: 28 Büyük Hamam Karşısı Surlar içi - Lefkoşa Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Tel: / Faks: Avrupa Birliği Koordinasyon Merkezi Tarafından Hazırlanmıştır.

AB Nedir? Pascal Fontaine

AB Nedir? Pascal Fontaine AB Nedir? Pascal Fontaine Bu kitapçığı ve AB hakkında diğer kısa açıklamaları elektronik olarak ec.europa.eu/publications/adresinde bulabilirsiniz. Avrupa Komisyonu Basın ve İletişim Genel Müdürlüğü Yayınlar

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ UYUM SÜRECİNDE ÇEVRE POLİTİKALARI VE UYGULAMALARI

AVRUPA BİRLİĞİ UYUM SÜRECİNDE ÇEVRE POLİTİKALARI VE UYGULAMALARI KONU SKKD Cilt 14 Sayı 1 sh. 1-10, 2004 AVRUPA BİRLİĞİ UYUM SÜRECİNDE ÇEVRE POLİTİKALARI VE UYGULAMALARI Hasan Zuhuri SARIKAYA Çevre ve Orman Bakanlığı, Atatürk Bulvarı No: 153 Bakanlıklar, Ankara E-mail:

Detaylı

İçindekiler 1. AB, niçin bir Çevre Politikası geliştirmiştir? 2. AB Çevre Politikası nın yasal dayanakları nelerdir? 3. AB Çevre Politikası nın hedefleri ve temel ilkeleri nelerdir? 4. Çevre konusunda

Detaylı

Tüketici odaklı olmak...

Tüketici odaklı olmak... AYIN RÖPORTAJI a 6 ISSN: 1309-0054 Sayfa 5 Sayfa Sayfa 5 65 Sayfa 9 OCAK-ŞUBAT 2014 www.deloitte.com.tr Tüketici odaklı olmak... Tüketiciyi merkeze alma odaklı bir dönüşüm sürecini, Deloitte işbirliğiyle

Detaylı

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI TÜRKİYE'NİN ÜYELİĞİNİN AB'YE MUHTEMEL ETKİLERİ

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI TÜRKİYE'NİN ÜYELİĞİNİN AB'YE MUHTEMEL ETKİLERİ DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI TÜRKİYE'NİN ÜYELİĞİNİN AB'YE MUHTEMEL ETKİLERİ Kasım 2004 İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1 A- HUKUKİ DURUM 4 1. Türkiye-AB İlişkileri 4 B- SİYASİ KONULAR 7 1. Siyasi Kriterlere

Detaylı

Avrupa Birliği nde Küresel Finansal Krize Karşı Alınan Önlemler ve Birliğin Rekabet Gücünün Arttırılmasına Yönelik Girişimler: Euro Rekabet Paktı

Avrupa Birliği nde Küresel Finansal Krize Karşı Alınan Önlemler ve Birliğin Rekabet Gücünün Arttırılmasına Yönelik Girişimler: Euro Rekabet Paktı Avrupa Birliği nde Küresel Finansal Krize Karşı Alınan Önlemler ve Birliğin Rekabet Gücünün Arttırılmasına Yönelik Girişimler: Euro Rekabet Paktı (Mayıs 2011) Ankara İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1 1. Avrupa Birliği

Detaylı

AB ÇEVRE MÜZAKERELERİNDE TÜRKİYE UTKU TUNCAY

AB ÇEVRE MÜZAKERELERİNDE TÜRKİYE UTKU TUNCAY AB ÇEVRE MÜZAKERELERİNDE TÜRKİYE UTKU TUNCAY 1 1. GİRİŞ Çevre koruma, 20. yüzyılın tüm yer küreyi etkileyen çevre sorunları nedeniyle gelişmiş toplumların son dönemlerdeki en büyük sorunsalı haline gelmiştir.

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ 2009-2013 STRATEJİK PLAN 3 COUNTRY İÇİNDEKİLER CONTEXT 1- BAKAN SUNUŞU...5 2- GENEL SEKRETER SUNUŞU...7 3- STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ SUNUŞU...9 4- STRATEJİK PLAN ÇALIŞMALARINDA

Detaylı

Yıllık Faaliyet Raporu Uygulama Rehberi

Yıllık Faaliyet Raporu Uygulama Rehberi www.pwc.com.tr Yeni Türk Ticaret Kanunu Düzenlemelerine Uygun Yıllık Faaliyet Raporu Uygulama Rehberi İçindekiler Standartlar ve İçerik 4 I. Yönetim Kurulu Başkanı/ İcra Kurulu Başkanı (CEO)/Genel Müdür

Detaylı

Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu

Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu Türkiye nin 2012 BM Sürdürülebilir Kalkınma Konferansına (Rio+20) Hazırlıklarının Desteklenmesi Rio dan Rio ya: Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu -2012- Rio dan Rio ya: Türkiye de Sürdürülebilir

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE POLİTİKASI VE TÜRKİYE EUROPEN UNION ENVIRONMENTAL POLICY AND TURKEY

AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE POLİTİKASI VE TÜRKİYE EUROPEN UNION ENVIRONMENTAL POLICY AND TURKEY Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi YIL 2007, CİLT XXIII, SAYI 2 AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE POLİTİKASI VE TÜRKİYE Yrd. Doç. Dr. Jale ÇOKGEZEN * Özet AB çevre politikası 1970 lerden itibaren oluşmaya başlamış,

Detaylı

NO 02 AB YE GENEL BAKIŞ T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. www.ab.gov.tr

NO 02 AB YE GENEL BAKIŞ T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. www.ab.gov.tr NO 02 T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI NO 02 İçindekiler 1 Avrupa Birliği Nedir? 1 AVRUPA BİRLİĞİ NİN KURUMLARI 6 Avrupa Parlamentosu 6 Avrupa Birliği Zirvesi 8 Konsey ( Bakanlar Konseyi ya da AB Konseyi

Detaylı

Türkiye de Kurumsal Sosyal Sorumluluk Değerlendirme Raporu

Türkiye de Kurumsal Sosyal Sorumluluk Değerlendirme Raporu Türkiye de Kurumsal Sosyal Sorumluluk Değerlendirme Raporu Değerli Okur, Türkiye de Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) kavramının durumunu incelemeyi ve KSS konusunda Türkiye için bir dayanak noktası tanımlamayı

Detaylı

KOMİSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSUNA VE KONSEYE SUNULAN BİLDİRİM. Genişleme Stratejisi ve Başlıca Zorluklar 2013-2014. {COM(2013) 700} ekindeki

KOMİSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSUNA VE KONSEYE SUNULAN BİLDİRİM. Genişleme Stratejisi ve Başlıca Zorluklar 2013-2014. {COM(2013) 700} ekindeki AVRUPA KOMİSYONU Brüksel, 16 Ekim 2013 SWD (2013) 417 KOMİSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSUNA VE KONSEYE SUNULAN BİLDİRİM Genişleme Stratejisi ve Başlıca Zorluklar 2013-2014 {COM(2013) 700} ekindeki

Detaylı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Sayfa ii İÇİNDEKİLER ŞEKİLLER LİSTESİ... vi KISALTMALAR... ix ÖN SÖZ... xi YÖNETİCİ ÖZETİ... xiii 1. ULUSLARARASI PİYASALAR... 1 1.1 Dünyada Elektrik Sektörü... 1 1.1.1

Detaylı

AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023)

AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023) TÜRKİYE CUMHURİYETİ AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023) Çevre ve Orman Bakanlığı 2006 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ...1 2 MEVCUT DURUM...2 2.1 Türkiye de Çevrenin Genel Görünümü...2 2.2 Mevcut Yasal

Detaylı

TÜRKİYE ULAŞTIRMA VE LOJİSTİK MECLİSİ SEKTÖR RAPORU 2011

TÜRKİYE ULAŞTIRMA VE LOJİSTİK MECLİSİ SEKTÖR RAPORU 2011 Haziran 2012 TÜRKİYE ULAŞTIRMA VE LOJİSTİK MECLİSİ SEKTÖR RAPORU 2011 Haziran 2012 2011 Türkiye Ulaştırma ve ISBN : 978-605-137-126-9 TOBB Yayın Sıra No: 2012/165 TOBB yayınları için ayrıntılı bilgi Yayın

Detaylı

ENERJİ VE ÇEVRE ÇALIŞMA GRUBU ENERJİ VE ÇEVRE RAPORU

ENERJİ VE ÇEVRE ÇALIŞMA GRUBU ENERJİ VE ÇEVRE RAPORU World Energy Council CONSEIL MONDIAL DE L ENERGIE Turkish National Committee COMITE NATIONAL TURC Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi ENERJİ VE ÇEVRE ÇALIŞMA GRUBU ENERJİ VE ÇEVRE RAPORU Aralık 2007

Detaylı

SERİ NO: 15. İKTİSADİ KALKINMA VAKFI YAYINLARI Yayın No: 273

SERİ NO: 15. İKTİSADİ KALKINMA VAKFI YAYINLARI Yayın No: 273 SERİ NO: 15 1965 İKTİSADİ KALKINMA VAKFI YAYINLARI Yayın No: 273 SORULARLA AB POLİTİKALARI VE TÜRKİYE SERİSİ Seri No:15 GIDA GÜVENLİĞİ POLİTİKASI 19 65 İKTİSADİ KALKINMA VAKFI YAYINLARI Yayın No: 273 SORULARLA

Detaylı

TÜRKİYE NİN 1999 DÜZENLİ RAPORU

TÜRKİYE NİN 1999 DÜZENLİ RAPORU TÜRKİYE NİN KATILIM YÖNÜNDE İLERLEMESİ NE İLİŞKİN KOMİSYON 1999 DÜZENLİ RAPORU ***************************** 1 İçindekiler A Giriş a) Sunuş b) Avrupa Birliği ve Türkiye arasındaki ilişkiler Son gelişmeler

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ NİN GENİŞLEMESİ

AVRUPA BİRLİĞİ NİN GENİŞLEMESİ AVRUPA BİRLİĞİ NİN GENİŞLEMESİ *** BAŞARILAR VE ZORLUKLAR Wim Kok un Avrupa Komisyonu na sunmuş olduğu rapor Wim Kok 1938 te Bergambacht ta doğdu. Siyasete atılmadan önce Hollanda Sendikaları Federasyonu

Detaylı

GARANTİ HER YERDE her yerde G A R A N T İ B A N K A S I 2 0 1 3 F A A L İ Y E T R A P O R U

GARANTİ HER YERDE her yerde G A R A N T İ B A N K A S I 2 0 1 3 F A A L İ Y E T R A P O R U GARANTİ her HER YERDE yerde 2013 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 - Sunuş 4. Yıllık Faaliyet Raporu Uygunluk Görüşü 5. Olağan Genel Kurul Gündemi Garantİ Hakkında 8. Kurumsal Profil, Ortaklık Yapısı

Detaylı

Avrupa Birligi ve Türkiye de Yerel Yönetim. Fikret Toksöz

Avrupa Birligi ve Türkiye de Yerel Yönetim. Fikret Toksöz Avrupa Birligi ve Türkiye de Yerel Yönetim Fikret Toksöz Sunus Türkiye Belediyeler Birliği ülkemizdeki bütün belediyelerin doğal üye olduğu, kamu tüzel kişiliğine sahip ulusal düzeyde kurulan tek yerel

Detaylı

OECD Çevresel Performans İncelemeleri

OECD Çevresel Performans İncelemeleri OECD Çevresel Performans İncelemeleri : Türkiye 1 OECD Çevresel Performans İncelemeleri TÜRKİYE EKONOMİK İŞBİRLİĞİ VE KALKINMA ÖRGÜTÜ 2 OECD Çevresel Performans İncelemeleri : Türkiye Originally published

Detaylı

2015 Türk bankacılık. sektörü için zorlu bir yıl olacak

2015 Türk bankacılık. sektörü için zorlu bir yıl olacak Leasing sektörü 5 senede 2 kat büyüyecek 2015 Türk bankacılık sektörü için zorlu bir yıl olacak ISSN: 1309-0054 Sağlık ve yaşam bilimlerinde dönüşüm şart Sayfa 4 Sayfa 5 Sayfa 8 The Nisan - Mayıs 2015

Detaylı

ERGOBizK fl 2010-Say. ERGO SV ÇRE N N ücretsiz yay n d r Üç ayda bir yay nlan r

ERGOBizK fl 2010-Say. ERGO SV ÇRE N N ücretsiz yay n d r Üç ayda bir yay nlan r 01 ERGOBizK fl 2010-Say ERGO SV ÇRE N N ücretsiz yay n d r Üç ayda bir yay nlan r Ak n Kozano lu: "Ana hedefimiz, sahip oldu umuz küresel güç ve tecrübeyle Türkiye sigorta ve emeklilik pazar nda daima

Detaylı

Avrupa Birliğine Tam Üyeliğin Eşiğinde Türkiye

Avrupa Birliğine Tam Üyeliğin Eşiğinde Türkiye YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2009 Cilt:16 Sayı:1 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA Avrupa Birliğine Tam Üyeliğin Eşiğinde Türkiye Doç. Dr. M. Akif ÖZER Gazi Üniversitesi, İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü, ANKARA

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM (2012-2014)

ORTA VADELİ PROGRAM (2012-2014) ORTA VADELİ PROGRAM (2012-2014) GİRİŞ Son bir yıllık dönemde dünya ekonomisinde gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki ayrışmanın belirginleştiği, uluslararası ekonomik ve finansal politikalarda

Detaylı

RUSYA FEDERASYONU. Ülke Bülteni. DEİK / Türk Rus İş Konseyi

RUSYA FEDERASYONU. Ülke Bülteni. DEİK / Türk Rus İş Konseyi 2012 RUSYA FEDERASYONU Ülke Bülteni DEİK / Türk Rus İş Konseyi 1 Genel Bilgiler Resmi Adı: Rusya Federasyonu Yönetim Biçimi: Federasyon Başkenti: Moskova Başlıca Kentleri: St.Petersburg, Nijni Novgorod,

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM (2013-2015)

ORTA VADELİ PROGRAM (2013-2015) GİRİŞ ORTA VADELİ PROGRAM (2013-2015) Küresel krizin başlangıcından itibaren yaklaşık 5 yıl geçmesine rağmen, dünya ekonomisinde henüz istikrar sağlanamamıştır. Önümüzdeki döneme dair özellikle gelişmiş

Detaylı