MENKUL KIYMET DEĞERLEMESİ. Bölüm:1: YATIRIM KARARI SÜRECİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MENKUL KIYMET DEĞERLEMESİ. Bölüm:1: YATIRIM KARARI SÜRECİ"

Transkript

1 MENKUL KIYMET DEĞERLEMESİ Bölüm:1: YATIRIM KARARI SÜRECİ Günümüz ekonomik koşullarında tasarruf yapmak ve tasarrufları menkul kıymet yatırımlarına yönlendirmek, hem yatırımcıların refahı hem de ekonominin sağlıklı büyümesi için hayati ve vazgeçilmez süreçler olarak karşımıza çıkmaktadır. Yatırımın gerekçelerinin, yatırım sürecinin, menkul kıymet yatırımlarının özelliklerinin ve risklerinin anlaşılması, daha bilinçli yatırım kararları alınmasına yardımcı olmaktadır. Bu kapsamda, ünitede menkul kıymet yatırımlarına ilişkin temel kavramlar sunulacaktır. 1. YATIRIM BİLGİ KAYNAKLARI Sermaye piyasalarının etkin bir biçimde çalışmasının önde gelen gereklerinden biri, piyasanın genel durumu ve yatırım araçları hakkında yeterli bilgi akımının sağlanabilmesidir. Her yatırımcı yatırım kararını almadan önce bu bilgileri elde etmek ve onları kendi kanaat ve tercihleri doğrultusunda dikkatli bir şekilde değerlendirmek durumundadır. Yatırımcı genel ekonomik durum ile bunun yatırım aracının değerine ve yatırım yaptığı şirket ve bulunduğu sektöre olan etkilerini dikkate almalıdır. Yatırımcının kullanabileceği bilgilerden bir kısmı yorum ve değerlendirme içermeyen, genel olarak ekonomi, sektörler ve firmalar ile ilgili rakam ve istatistiki verileri kapsayan bilgilerdir. Bu tip bilgilere Türkiye İstatistik Kurumu, Hazine Müsteşarlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Merkez Bankası, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası(İMKB), Türkiye Bankalar Birliği gibi kurum ve kuruluşlarca çıkarılan yayınlar, bu kurumların internet sitelerinde yer alan bilgiler örnek verilebilir. Elde edilen bilgilerin bir kısmını ise, bilgilerin derlenip, çeşitli teknikler kullanılarak veya sadece tecrübelere dayanılarak değerlendirildiği ve elde edilen sonuçların yatırımcının yatırım kararına hizmet edecek şekilde yorumlandığı bilgiler oluşturmaktadır. Aynı verilere dayanmasına rağmen bu tip bilgi kaynakları farklı teknik ve değerlendirmelerin kullanılması nedeniyle farklı ve birbiri ile çelişen sonuçlara ulaşabilecektir. Bu nedenle bu tip bilgiler kullanılırken kaynak seçiminde çok dikkatli olunması gerekmektedir. Kaynağın güvenilirlik derecesini belirlerken, söz konusu kaynakların bilgi ve deneyimleri, kullanılan model ve yöntemler, verileri aldıkları kaynaklar vb. kriter olarak alınabilir. Gazetelerin ekonomi sayfalarında, ekonomi ve finans içerikli dergilerde, aracı kurumların araştırma birimlerince yayınlanan raporlarda yer alan yorumlanmış bilgiler de bu tür bilgilere örnek verilebilir. Yatırım kararı vermek bir bilimden çok bir sanata benzer. Hangi yatırımın en iyi yatırım olduğunu; hatta hangi yöntemin doğru hangisinin yanlış olduğunu bile gösterebilecek kesin bir formül yoktur. Bu dersin ve başka derslerinizin muhtelif konularında, yatırım kararı verme amaçlı kullanılan temel analiz, teknik analiz, davranışsal analiz gibi yaklaşımlar işlenmektedir. Piyasa etkinliği başlığı altında yatırımcıların yatırım kararlarının sonuçları hakkında neden gerçekçi davrandıkları ya da gerçekçi davranmaları gerektiğine değinilmektedir. Piyasa hareketlerinin ne yönde olmasını beklerseniz bekleyin, yatırımcı olarak yatırımlar konusundaki araştırma faaliyetlerini etkin bir şekilde organize etmelidir. Bu bölümde yatırımcıların yatırım analizleri ve yatırım kararları için kullandıkları başlıca bilgi, enformasyon ve veri kaynakları incelenecektir.

2 1.1. ARAŞTIRMA SİSTEMİ Yatırım analistleri için de geçerli olan bir özdeyiş vardır: Neyi başarmak istediğinizi bilmeden başaramazsınız. Yatırım araştırması daha geniş bir amacın parçası olmalıdır. Bilgi toplama sürecine giriş olarak bir yatırımcı şu iki soruyu sormalıdır: I. Ne tür bilgiye ihtiyacım var? II. Bu bilgi benim için ne yarar sağlayacak? Bu soruları akılda bulundurmak daha disiplinli ve mantıklı bir yatırım araştırmasına katkı yapacaktır. Yatırım Anlayışı Pek çok yatırımcı farkında olarak ya da olmadan ortadan kaldırılması güç bazı önyargılar ve eğilimlerle hareket eder. Yatırımcının kendi karakterini ve davranışını bilmesi, yatırım araştırmasına ayrılan zamanın en etkin şekilde kullanılmasına yardım eder. Aşağıda farklı karakterdeki yatırımcıların sahip olabilecekleri belli başlı yatırım anlayışları hakkında bilgi verilmektedir. Temel Analiz Anlayışı Bu anlayışa yakın olup olmadığını anlamak için bir yatırımcı kendine şu soruyu sormalıdır: Gerçekten finansal tabloların kullanışlı bilgiler sunduğuna ve piyasanın yatırım araçlarını değerlendirirken bu bilgilere göre karar verdiğine inanıyor musun? Cevap olumlu ise, yatırımcı muhasebe kayıtlarını ve finansal tabloları büyüteç altına alacaktır. Teknik Analiz Anlayışı İlerideki konularda Teknik Analiz başlığında da göreceğiniz üzere, teknik analiz piyasada daha önce ortaya çıkan seyir ve trendlerin tekrarlayacağı varsayımıyla grafik ve göstergeleri takip ederek yatırım kararları vermeye dayalı tekniktir. Teknik analiz göstergeleri ile menkul kıymet piyasalarının performansı arasında zayıf bir ilişki olduğunu gösteren pek çok akademik çalışma vardır. Buna rağmen pek çok etkin piyasa taraftarı, analizlerinde teknik analizi bir kenara atamamaktadır. Eğer bazı yatırımcılar piyasalar etkin olduğu için teknik analizin anlamsız olduğunu düşünüyorlarsa, teknik analiz yayınlarını ve grafiklerini takip etmeleri anlamlı olmayacaktır. Ancak piyasa etkinliğinde bir aksaklık olduğunu düşünüyorlarsa teknik analiz gösterge ve grafiklerini bir bilgi kaynağı olarak kullanacaklardır. Uzmanlar Anlayışı Bazı yatırımcılar kendi orijinal araştırmaları yerine başkalarının söyledikleri ve düşündükleri ile yatırımlarını büyük ölçüde yönlendirirler. Aracı kurumlar, analistler ve uzmanlar tarafından ortaya konan bilgilerin çoğunluğu iyi bilgilerdir. Gene de yatırımcılar bu bilgileri göz önünde bulundururken dikkatli olmalı ve yatırım seçiminde uygun bir ağırlık vererek kullanmalıdırlar.

3 Seçim Yatırım seçim sürecine ilişkin kişisel tutumların anlaşılması, menkul kıymet evreninden uygun bir liste oluşturmak konusunda yardımcı olur. Seçim terimi ile kastedilen yatırım alternatiflerinin sınıflandırılması ve potansiyel yatırım listesinin kısaltılmasıdır. Menkul kıymet seçim süreci hemen her zaman gereklidir, çünkü neredeyse sınırsız sayıda yatırım alternatifi ve kombinasyonuna yatırım yapmak bilgisayar destekli olarak yapılıyor olsa bile imkânsızdır. Bu yüzden seçim gerekli olmaktadır. Örneğin sadece İMKB'de 300 küsür hisse senedi işlem görmektedir. Diğer yatırım alternatifleri ve diğer ülkeler bir yana bırakılsa bile sadece 300 hisse senedinin her biri için haftada 10 dakika ayırarak araştırma yapan bir yatırımcı, toplamda 3000 dakikayı yani haftalık 50 saati bu işe ayırmak durumunda kalacaktır. Aşağıda gerek bireysel yatırımcılar gerekse de menkul kıymet analistleri için en önemli bilgi ve enformasyon kaynakları tartışılmaktadır. Yukarıdaki Şekil 3.1 bu kaynaklar için bir tür sınıflandırmayı göstermektedir. Şekil 3.1: Yatırım Bilgisinin Sınıflandırılması 1.2. KÜTÜPHANE KAYNAKLARI Bir kütüphanenin işletme ve ekonomi kaynakları bölümünde, hisse senedi ve diğer menkul kıymet yatırımları için kullanılabilecek kaynaklar arandığında en çok kullanılacak olanlar istatistiklerdir. Yatırım ABD'de ya da uluslararası platformda yapılacaksa, o zaman uluslararası istatistikleri derleyen ve yayımlayan bazı önemli kuruluşların yayınları ön plana çıkacaktır. Bunların başlıcaları Standard&Poor's ve Moody's'dir.

4 Örneğin Standard&Poor's ABD'de ekonomi, sektörler ve 5000'in üzerinde tekil hisse senedi üzerine çok geniş kapsamda yayınlar yapar. Hisse Senedi Rehberi (Stock Guide) adlı aylık yayın, binlerce hisse senedi, imtiyazlı hisse senedi, varant ve yatırım fonları için özet istatistikler içerir. Bu yayın cepte ya da çantada taşınabilecek ölçülerdedir. Hisse Senedi Raporu (Stock Report) adlı yayın ise, Hisse Senedi Rehberinin sunduğundan daha kapsamlı bilgiye ihtiyaç duyan yatırımcıların başvuracağı bir sonraki kaynaktır. Her bir şirket için önlü arkalı dolu bir sayfa doküman ile oldukça kapsamlı bilgiler, şirketin mevcut durumu ve gelecek kestirimleri yer almaktadır. Bu raporlar çeyreklik (üç ayda bir) periyotlarla yayımlanmakta ve ABD'de çoğu kütüphanede bulunmaktadır. Bunun dışında genel görünüm hakkında bilgiler sunan, tahvil piyasası ve tahviller hakkında istatistikler içeren yayınları olduğu gibi, Moody's ve diğer şirketlerin de paralel yayınları bulunmaktadır. Türkiye'de de sermaye piyasasının gelişimine paralel, gerek kamu gerekse de özel kuruluşlar tarafından oldukça kapsamlı istatistik ve bilgi kaynakları yayımlanmaktadır. Bu kaynaklar yakın zamana kadar basılı olarak kütüphanelere büyük ölçüde gönderilirken, son zamanlarda elektronik versiyonlar ağırlık kazanmakta, kağıt baskı halinde kütüphanelere gönderilen yayın sayısı azalmaktadır. Sermaye piyasası, kurumları, menkul kıymetler ve şirketler hakkında veri ve istatistik içeren, kimisi halen fiziken basılı halde kütüphanelere gönderilen başlıca kaynaklar arasında kamu kurumları olarak Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) kaynakları başta gelmektedir. SPK İstatistik Yayınları: SPK periyodik ve periyodik olmayan istatistik yayınları yapmaktadır. İMKB Yayınları: İMKB de günlük bülten, aylık konsolide veriler vb. gibi yayınlarla yatırımcıların veri ihtiyacını karşılamaya yönelik hizmetler sunmaktadır. Bunun yanında son dönemde kamuyu aydınlatma faaliyetleri kapsamında yatırımcılara ve kamuoyuna veri ve bilgi sunumu Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) tarafından yapılmaktadır. Bu tür yayınların da bazıları fiziken basılarak kütüphanelere gönderilmektedir ŞİRKETE İLİŞKİN BİLGİ VE DOKÜMANLAR Halka açık şirketlerin yayımlaması ve kamuoyuna açıklaması gereken belli başlı bilgiler bulunmaktadır. Şirketlerin yayımladıkları başlıca bilgi ve yayınlardan olan finansal tablolar, bağımsız denetimden geçtikleri için yatırımcılar tarafından güvenilir kaynaklar olarak kabul edilirler. Ne var ki, Enron skandalında dünyanın en büyük denetim firmalarından Andersen'in skandal içinde büyük payı olması gibi örnekler bu güveni zayıflatmaktadır. Şirket yayınları genellikle dileyen herkese açık yayınlardır. Başlıcaları aşağıda ana hatlarıyla açıklanacaktır. Yıllık Faaliyet Raporları Halka açık olan her şirket yıllık faaliyet raporu yayımlamaktadır. Bu rapor temel olarak şirket yönetiminin geride kalan yılda gösterilen performansa ve gelecek projeksiyonlarına ilişkin, ortaklara, yatırımcılara ve diğer paydaşlara hitaben yazılmış bilgilendirici açıklamalarını içerir. Finansal tablolar da burada yer alır. Okuyucular rapor içinde şirketin temel faaliyetleri ve varsa iştirakleri hakkında da bilgi bulurlar.

5 Faaliyet raporu genellikle yönetim kurulu başkanının hissedarlara hitaben kaleme aldığı metin ile başlar. Günümüzde işletmelerin çoğu, yatırımcı ilişkileri olarak nitelenen ve işletmelerin piyasa değeri yaratmasında önemli bir alan olarak görülen faaliyetlerin kritik bir parçası olarak faaliyet raporlarına çok önem vermekte ve etkileyici bir şekilde hazırlanması için maliyetten kaçınmamaktadırlar. ABD'de "club" adı verilen bir telefon servisi sayesinde isteyen herkes tarafından şirketlere ait faaliyet raporları ve çeyreklik raporlar talep edilip posta yoluyla alınabilmektedir. Her geçen gün daha fazla şirket faaliyet raporlarını bu servis üzerinden erişilir kılarak yatırımcı ilişkilerinde önemli bir adım atmış olmaktadırlar. SPK, İMKB ve KAP Yayınları SPK Sermaye Piyasası Beklenti Anketi: Bu anket SPK tarafından, şirket ve piyasa yetkilileri üzerinde yapılan araştırmalar sonucu, piyasaların geleceğine ilişkin beklentileri derleyen ve aylık olarak yapılarak yayımlanan bir yayındır. SPK Haftalık Bülteni: Bu bültende haftalık olarak kayda alınmasına karar verilen ihraç talepleri, menkul kıymet ihracı nedeniyle kurula başvuran ortaklıklar, kayıtlı sermaye sistemine geçmek veya tavan yükseltmek için başvuran ortaklıklar gibi başlıklar altında bu konulara ilişkin bilgi ve istatistikler sunulur. Aşağıda bir SPK haftalık bülten sayfası örneği görülmektedir: Şirketler yıllık faaliyet raporu dışında da kanunen bazı bilgi ve verileri belirli mercilere iletmek zorundadırlar. Kamuoyunu, şirketlerin faaliyetlerine ilişkin meydana gelen tüm gelişmeler hakkında bilgilendirmek üzere KAP oluşturulmuştur. Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP), sermaye piyasası ve Borsa mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gerekli bildirimlerin elektronik imzalı olarak iletildiği ve kamuya duyurulduğu elektronik sistemdir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 'Bilgi, Belge ve Açıklamaların Elektronik Ortamda İmzalanarak KAP'a Gönderilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ'i kapsamında, kamuya açıklanacak her türlü bilgi ve belgenin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderilmesi gerekmektedir. İşletimi İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) KAP İşletim Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan sistem, 7/24 esasına göre çalışmaktadır. Uygulama, tüm Türkiye'ye yayılmış 550'yi aşkın şirketi ve 2500'ü aşkın kullanıcıyı kapsamaktadır. Sistem, tüm kesimlerin İMKB şirketleri ile ilgili doğru, anlaşılır, tam bilgiye, internet üzerinden eş anlı ve düşük maliyetle erişebilmelerine imkân tanıyacak şekilde tasarlanmıştır. Ayrıca, geçmişe dönük bilgilere de kolay ve düşük maliyetle erişim imkânı sağlayan elektronik bir arşiv niteliğindedir. KAP'a bildirimler, elektronik sertifikalar kullanılmak suretiyle gönderilmektedir. Bu bağlamda ortaklıklar, bildirimlerin yapılmasını aksatmayacak sayıda, geçerli elektronik sertifika bulundurmakla yükümlüdürler.

6 İMKB'de işlem görmek üzere sermaye piyasası araçlarını ilk defa halka arz edecek ortaklıkların sermaye piyasası araçlarının ve ilk defa kayda alma başvurusunda bulunacak fonların katılma paylarının kayda alma talebiyle Kurul'a başvuru yapıldığı tarihte, elektronik sertifika hizmet sağlayıcısına, elektronik sertifika başvurusunda bulunulmuş olması gerekmektedir. Borsa tarafından kotasyon kararı veya pazar kaydına/listesine alma kararı verilebilmesi için elektronik sertifikaların alınmış olması şartı aranmaktadır. KAP sistemine, sermaye piyasası araçları İMKB'de işlem gören ortaklıklar ile katılma payları İMKB'de işlem gören borsa yatırım fonlarının yanısıra İMKB üyesi aracı kurumlar da bildirim gönderebilmektedir. Bağımsız denetim şirketleri ise, bağımsız denetim zorunluluğu olan dönemlere ilişkin finansal raporları elektronik ortamda imzalayarak, kamuya açıklanmak üzere ilgili ortaklığa elektronik ortamda göndermektedirler. İzahnameler Şirketler sık sık yeni borç enstrümanları çıkarmakta, ilave hisse senedi ihracı yapmakta, bir başka şirketi satın almakta ya da bir iştiraklerini elden çıkarmaktadırlar. Bu tür faaliyetler kamuoyunu kesin ve tam olarak bilgilendirmeyi ve genellikle hissedarların onayını gerektirmektedir. İzahname, gerçekleştirilmesi düşünülen işlemin koşullarını ortaya koyan belgedir. Yeni ihraç edilen bir menkul kıymete yatırım yapmayı düşünen bir yatırımcı, özellikle ihraç yapan şirket daha önce herhangi bir ihraç gerçekleştirmemişse, izahnameyi ciddi bir şekilde incelemelidir. İzahname şirketin ihraçtan elde edeceği sermayeyi ne şekilde kullanacağı ve öngörülen faaliyet sonuçları ile ilgili detaylı açıklamalar içermelidir. Yatırımcının bu bilgileri de kullanarak yapacağı kendi analizi öngörülerin gerçekleşebilir olup olmadığını ve yatırımların bugünkü değerinin önerilen ihraç fiyatını karşılayıp karşılamadığını ortaya koyacaktır. İzahnameler genellikle muhafazakâr bir üslupla kaleme alınır. Şirketler olası tüm riskleri izahnamede belirtmeye çalışırlar. Çünkü bazı yatırımcılar bir kayıp ortaya çıktığında bu risk konusunda uyarılmadığı iddiasıyla şirketleri suçlayabilmektedirler. Kamuoyuna bildirilmemiş bazı riskler nedeniyle ortaya çıktıkları gerekçesiyle zaman zaman mahkemeler de şirketleri yatırımcılara tazminat ödemeye mahkûm etmektedirler. Tipik olarak ülkemizde yayımlanan bir izahname aşağıdaki başlıkları içerir: Risk faktörleri İhraççı hakkında bilgiler Seçilmiş finansal bilgiler İhraççının mevcut sermayesi hakkında bilgi İhraççının yönetim organizasyon yapısına ilişkin bilgiler Garantöre ilişkin bilgiler ve garanti hükümleri Halka arz edilecek menkul kıymete ilişkin bilgiler Halka arzla ilgili genel bilgiler Geçmiş dönem finansal tablolar ve bağımsız denetim raporları Kâr tahminleri ve beklentileri

7 İhraç edilen araçla ilgili vergilendirme esasları Uzman raporları ve üçüncü kişilerden alınan bilgiler İncelemeye açık belgeler İzahnamenin sorumluluğunu yüklenen kişiler Ekler 1.4. YATIRIM ANALİZ YAYINLARI Kütüphane materyali ve şirketler tarafından yayınlanan bilgilerin yanısıra yatırımcılar yatırım önerileri veren ya da öngörüler yapan yayınları da izlerler. Bu tür yayınlar iki grupta incelenebilir. Birinci grup yayınlar menkul kıymetleri spesifik olarak analiz ederek inceledikleri menkul kıymet üzerine doğrudan "al", "sat" veya "tut" önerilerinde bulunurlar. Diğer grup yayınlar ise spesifik olarak menkul kıymetler üzerinde doğrudan tavsiyede bulunmazlar ancak daha genel analizler yaparak, önerilen yatırım türlerini belirlemede tavsiyelerde bulunurlar. Menkul Kıymet Bazında Analiz Yayınları İlk grup spesifik menkul kıymet analizleri genellikle yatırım danışmanlık şirketleri ile finansal şirketlerin ve aracı kuruluşların yatırım danışmanlığı departmanlarınca yapılmaktadır. ABD örneği ele alındığında bu konuda uzmanlaşmış, basılı yada internet üzerinden abonelerine menkul kıymetler bazındaki günlük, haftalık, aylık ve daha uzun süreli analizlerini sunan şirketler bulunmaktadır. Bunların başlıcaları arasında Value Line, IBES gibi şirketler vardır. Value Line haftalık olarak 1700 civarında hisse senedini analiz ederek bu menkul kıymetleri ki kategoriye ayırmaktadır: zaman öncelikli ve güvenlik öncelikli. Genişletilmiş ve 8000 hisse senedini içeren bir versiyonu da vardır. Value Line basılı olarak bülten yayımladığı gibi internet üzerinden yayımlanan elektronik versiyonu da mevcuttur. Value Line'ın zaman önceliği kriteri hisse senetlerini hemen şimdi alınabilirlik durumuna göre sıralamaktadır. Diğer kriter olan güvenlik kriterinde de hisse senetleri en güvenliden en riskliye doğru sıralanmaktadır. Her iki kritere göre de izlenen 1700 hisse senedinin 900 tanesi "ortalama", 300 tanesi "ortalama üstü", 300 tanesi "ortalama altı", 100 tanesi "en iyi", 100 tanesi de "en kötü" şeklinde sınıflandırılmaktadır. Her iki kategoride de hisse senetleri en iyi 1; en kötü ise 5 olacak şekilde 1'den 5'e kadar sıralanmaktadır. ABD sermaye piyasasındaki uzmanların sık sık "Value Line bu hisse senedini 1 ve 2 şeklinde notlandırmış" gibi ifadeler kullandıklarına şahit olunmaktadır. Bu ifade Value Line'ın bu hisse senedini zaman önceliği kriteri açısından "en iyi"; güvenlik kriteri açısından "ortalama üstü" şeklinde notlandırdığı anlamına gelir. Yani hisse senedi en yüksek değer artışı gösterecek 100 hisse senedi arasında bulunacak ve risk açısından da "ortalama üstü" durumda, yani nispeten düşük risk seviyesindedir. ABD'deki diğer bir önemli yatırım bilgi platformu ise Kurumsal Simsarlar Tahmin Sistemi (Institutional Brokers Estimate System-IBES) olmaktadır. IBES, menkul kıymet analistlerinin getiri tahminlerini derleyerek hem bireysel tahminleri hem de tahminlerin ortalamasını yayımlar. Tahminler en iyimserden en kötümsere doğru sıralanır. Veri tabanı haftalık olarak güncellenir ve hem özet versiyonu hem de son üç haftanın sonuçlarını içeren genişletilmiş

8 versiyonu vardır. Thomson Financial şirketi bu sistemi kendi yapısına entegre ederek web sitesi üzerinden hizmete sunmuştur. Bu web sitesinde üç aylık getiriler ile uzun dönem kar payı ve getiri büyüme oranları tahminleri yer almaktadır. Bir diğer önemli bilgi kaynağı da borsa aracı kurumlarının araştırma departmanlarıdır. Bu şirketler de spesifik olarak hisse senetleri ve diğer menkul kıymetler üzerinde araştırmalar yaparak sonuçları periyodik ve periyodik olmayan şekilde yayımlamaktadırlar. Yatırımcılar özel bir şirket için bir rapor talep edebilirler ya da ilgilendikleri menkul kıymetlerinin bir listesini vererek bu listeye ilişkin raporlar yayımlandıkça kendisine iletilmesini isteyebilirler. Ülkemizde de yukarıda ifade edilen şekillerde menkul kıymet bazında araştırma ve incelemeler yaparak bu konuda yatırımcılara danışmanlık ve tavsiyelerde bulunan hizmetler bulunmaktadır. Yatırımcının kullanabileceği bilgilerden bir kısmı yorum ve değerlendirme içermeyen, genel olarak ekonomi, sektörler ve firmalar ile ilgili rakam ve istatistiki verileri kapsayan bilgilerdir. Bu tip bilgilere Türkiye İstatistik Kurumu, Hazine Müsteşarlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Merkez Bankası, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası, Merkezi Kayıt Kuruluşu, Kamuyu Aydınlatma Platformu, Sermaye Piyasası Kurulu, Türkiye Bankalar Birliği gibi kurum ve kuruluşlarca çıkarılan yayınlar, bu kurumların internet sitelerinde yer alan bilgiler örnek verilebilir. Bu çerçevede, Sermaye piyasasına yatırım yapanlar 1. İMKB Web sayfasından hisse senetleri borsada işlem gören halka açık şirketlerin kamuya açıklanan mali tablolarına, özel durum açıklamalarına (sermaye piyasası araçlarının değerini ve yatırım kararlarını etkileyebilecek önemli olay ve gelişmeler) ve piyasalara ilişkin çeşitli verilere ulaşabilirler. 2. Bunun yanında Kurul'un aldığı önemli kararlar (Kurul'un aldığı ilke kararları, suç duyuruları vb.) Kurul'un Web sayfasında bulunan Kurul Haftalık Bülteni'nin takibi suretiyle öğrenilebilir. Kurul'un web sayfasından aracı kurumların yetkili oldukları alanlar, Kurul'un yaptığı suç duyuruları, izinsiz halka arzlar nedeniyle yapılan işlemler vb. hakkında da bilgi edinilebilir. 3. Kurul tarafından kayda alınan, halka arz edilecek sermaye piyasası araçlarına ve ihraççılarına ilişkin olarak bilgi edinilmesini teminen de Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi(TTSG)'nde yayınlanan izahname ve gazetelerde yayınlanan sirkülerler takip edilmelidir. Ayrıca ihraç ve halka arz esnasında izahname ve sirkülerlerin başvuru merkezlerinde bulundurulması gerekmektedir. Yatırım Medyası Finans ve yatırım alanında yayın yapan pek çok gazete, dergi, televizyon kanalı ve internet siteleri bulunmaktadır. Bu yayınların bazıları daha genel analiz sonuçları verirken bazıları da daha özel, hisse senedi ve menkul kıymet bazında al, sat, tut önerileri verirler. İnternet sitelerinden bir sonraki başlıkta bahsedileceğinden burada geleneksel medya yayınları örneklendirilecektir.

9 ABD'de menkul kıymet yatırımı analizi alanında efsaneleşmiş bazı medya şirketleri vardır. Bunların en önemlilerinden olan Wall Street Journal isimli yayın tüm finansçılar tarafından yakından bilinmekte ve takip edilmektedir. Dergi üç bölümden oluşur. İlk bölüm en önemli yerel ve uluslararası en önemli haberlerin bir genel görünümünü sunar. İkinci bölüm piyasa uzmanlarınca "pazaryeri" olarak adlandırılır. Bu bölüm o günkü sayıda bahsi geçen şirketlerin bir endeksini sunar. Bu endeks şirketlerin rekabet, yönetim ve satış bilgilerini içerir. Üçüncü bölüm ise "Para& Yatırım" adını alır. Bu bölüm kapanış fiyatları, endeksler, döviz kurları getiri raporları ve daha pek çok konuda çok geniş bir finansal veri havuzu sunar. Forbes adlı ayda iki defa yayınlanan dergi de bireysel yatırımcıya hitap eder. Şirket örnek olayları, yönetici profilleri, yatırım konusunda bilgilendirici köşeler gibi bölümler içerir. Bunlar dışında daha pek çok yayın vardır. Bunların bazıları Türkiye açısından da aşina yayınlardır. Örneğin The Economist, Fortune, Business Week gibi önemli ABD kaynaklı yayınlar Türkiye'de de Türkçe olarak yayımlanmaktadırlar. Türkiye'de de finans ve yatırım alanında yayın yapan ve bireysel yatırımcıya gerek dar gerekse de geniş anlamda yatırım tavsiyeleri, veri ve istatistikler, öngörüler ve yorumlar sunan pek çok dergi, gazete, televizyon ve internet sitesi vardır. İnternetteki arama motorlarında "yatırım", "yatırım analizi", "yatırım tavsiyeleri", "şirket raporları" vb. terimlerle arama yapıldığında bu kaynakların pek çoğuna ulaşılabilmektedir. Burada herhangi birisine diğerinden daha fazla değinmemek adına kaynakların isimlerine yer verilmeyecektir BİLGİSAYAR VE İNTERNET HİZMETLERİ Bilgisayar hizmetleri farklı gruplarda incelenebilir. Bir grup özellikle menkul kıymet eleme ve seçme için kullanılan, periyodik aralıklarla güncellenen statik veritabanları şeklindedir. Bir diğer grup, sürekli güncellenen dinamik veritabanlarıdır. İnternet Bilgi Hizmetleri Günümüzde internet yatırımcılar için çok elverişli ve kullanışı bir kaynaktır. İnternet kaynakları hakkında böyle ders kitapları için ortaya çıkan bir sorun, kaynaklar hakkında verilen bilgilerin kitaplar basılana kadar eskimesi ve değişmesidir. İnternet son derece hızlı gelişen ve değişen bir platformdur. Bunun yanında internet kaynakları o kadar çok ve çeşitlidir ki bunların tümüne burada değinmek için yeterli sayfamız yoktur. Özel şirketlere ve bireysel olarak piyasa uzmanlara ait yurtiçi web sitelerinin bir kısmına değinip diğerlerine değinmemek de istenen bir durum değildir. Bu nedenle burada internet ve internet kaynaklarının yatırım analizlerinde bilgi kaynağı olarak kullanımına ilişkin genel bilgiler verilecek; ABD kaynaklı bazı internet kaynakları ile konu örneklendirilecektir. Buna ilaveten sermaye piyasalarında faaliyet gösteren belli başlı kamu kurumlarının interneti yatırımcılara bilgi aktarmada ne şekilde kullandıklarına ve hangi bilgileri internet üzerinden yayımladıklarına değinilecektir.

10 Bir araştırmacı internet üzerinde ekonomi, finans ve yatırım alanlarında uygulamaya dönük ve kuramsal/akademik pek çok kaynağa ulaşabilir. Bu kaynaklar ekonomi basını ve medyasına ait sayfalar, sermaye piyasası aracıları ve finansal kuruluşlara ait sayfalar, kamu kurumlarının sayfaları, bireysel uzmanların forum, blog ve diğer formatlardaki sayfaları ve akademik makalelere erişilebilecek sayfalar ve kamu kurumlarının sayfaları olabilir. ABD'de kamu kaynaklı önemli bir web sitesi EDGAR olarak adlandırılan sitedir yılında faaliyete geçen site, ABD sermaye piyasası denetleyici kurumu olan SEC gözetimine tabi 16000'in üzerinde şirketin SEC'e göndermekle yükümlü oldukları tüm bilgi ve belgelerin elektronik olarak gönderilmesinde kamuoyu ile paylaşılmasında kullanılan platform niteliği taşımaktadır. Bireysel yatırımcı ve araştırmacılar EDGAR üzerinden tüm şirketlerin en az 3 yıllık tüm dokümanlarına ulaşabilmektedirler. Bu sayede EDGAR gibi internet siteleri kütüphaneye yapılacak pek çok seyahati en az indirmekte ya da ortadan kaldırmaktadır. The Wall Street Journal dergisinin web sitesi, sürekli güncelleme ile dünya ve ülkeler bazında tüm haberleri ve piyasa raporlarını anlık olarak okuyucularına duyurur. Yahoo internet sitesinin finans bölümü olan finance.yahoo.com adresi de pek çok yatırımcı tarafından anasayfa olarak kullanılacak derecede zengin ve kullanışlı bir içeriğe sahiptir. Yahoo finans sitesinde şirket bazında da detaylı veri, istatistik, rapor ve incelemeler yer almaktadır. Bu siteden finansal tablolara, yeni menkul kıymet ihraçları, tarihi fiyat değerleri ve piyasa haberlerine ulaşılabilir. ABD'de bilgi ve menkul kıymet seçimine destek hizmetleri amaçlı yayın yapan pek çok web sitesi de vardır. Bunlardan başlıca birkaç tanesi hakkında kısa bilgiler vermekte yarar bulunmaktadır. Bu sitelerin en önemlilerinden olan Value Line, hem temel hem de geniş versiyonda web sitelerini haftalık olarak güncellemektedir. Kullanıcılar Value Line sitesindeki araçları kullanarak yatırım yapabilecekleri potansiyel menkul kıymet seçeneklerinin miktarını hızlı bir şekilde üzerinde çalışılabilecek bir seviyeye kadar azaltarak seçimi kolaylaştırabilmektedirler. Örneğin böyle bir seçim amacı için Value Line "zaman öncelikli sektörlerdeki zaman öncelikli hisse senetleri" gibi uygulamalar ile kullanıcılarının seçim yapmasını kolaylaştırmaktadır. Bir başka internet sitesi olan Compustat binlerce hisse senedi için özel amaçlara dönük finansal tablo bilgilerini sunmaktadır. Bu bilgiler analizlerde en çok kullanılan cari oran, dağıtılmamış karlar gibi temel bilgiler olabileceği gibi, sıklıkla kullanılmayan ancak spesifik amaçlar için yatırımcı ve analistlerin zaman zaman kullandıkları "fonlanmamış emeklilik yükümlülükleri" gibi bilgiler de olabilir. Compustat'da 6500'ün üzerinde şirket için 150'nin üzerinde kategoride bilgiler sunulmaktadır. CRSP adlı Şikago Üniversitesi Araştırma Merkezi tarafından oluşturulan veri tabanı özellikle New York Borsası'nda işlem gören şirketler için 1926 yılından bu yana, yani oldukça uzun bir zaman dönemi için bilgiler içermektedir. Bu zengin ve uzun tarihi kayıtlar içeren bilgiler sayesinde özellikle akademik araştırma yapanlar tarafından en çok başvurulan kaynaklar arasında CRSP web sitesi bulunmaktadır. Bir başka önemli akademik kaynak da Academic Search Premier adlı veri tabanıdır. Bu veri tabanı akademik ve ticari binlerce dergideki makaleleri özet ya da tam metin olarak içerir. Bu

11 tür veri tabanları özellikle kurumlara belirli bir ücret karşılığında hizmet vermektedir. Kaynaklara erişimi kolaylaştırdığından pek çok üniversite ve kütüphane de kullanıcılarına bu veritabanlarına erişim olanağı sunmaktadır. Disclosure adlı bir başka internet kaynağı da, içerdiği tüm şirketler için yatırımcılara şirket profili, sektör bilgileri, hisse senetlerinin hangi borsada işlem gördüğü, satışlar ve net gelirdeki son 5 yıllık büyüme oranı ve daha pek çok finansal tablo detayı bilgilerini verir. Yatırımcılar kendi kriterlerine göre de arama yapabilmektedirler. Örneğin New York eyaletindeki elektrikli araçlar sektöründeki şirketler şeklinde bir araştırma saniyeler içinde tamamlanabilmektedir. Disclosure özellikle ilgilenilen şirketle karşılaştırılabilir diğer şirketleri bulmaya çalışırken kullanışlıdır. ABD'den verdiğimiz bu sitelerin bazılarından örnek olarak Coca-Cola şirketine ilişkin bilgiler toplanmış olsaydı aşağıdaki gibi bir liste elde edilmiş olurdu: S&P Hisse Senedi Raporu dört yıldız vermektedir. S&P Hisse Senedi Raporu "biriktir" önerisi yapmaktadır. Şirket tahvilleri A+ olarak notlandırılmıştır. Bu şirketin tahvilli borçlarını ödememe olasılığının çok düşük olduğunu gösterir. The Outlook yatırımınızın %60'ını bu şirkete yapmayı önermektedir. Şirketin karlılık oranları sektör ortalamalarına göre iyi bir noktadadır. Value Line şirketin hisse senedini zaman önceliği açısından "ortalama üstü", güvenlik önceliği açısından "en iyi" olarak notlandırmaktadır. Value Line Alkolsüz içecekler sektörünü "en iyi" olarak notlandırmaktadır. Tüm bu bilgileri bir araya getirip değerlendirerek yatırımcılar nihai yatırım kararlarını verirler. Örneğin yukarıdaki bilgiler ışığında çoğu yatırımcı Coca Cola hisse senedine yatırım yapma kararı verecektir. Ülkemizde de yukarıdakilere çok benzer faaliyetler gerçekleştiren pek çok internet kaynağı bulunmaktadır. Bunlar arasında aracı kurum sayfaları, medya kurumlarının sayfaları, veri ve istatistik hizmeti vermek üzere kurulmuş sayfalar, meslek kuruluşlarının, derneklerin sayfaları, yorum sayfaları, öngörü ve yatırım tavsiyesi sayfaları, forum ve blog sayfaları bulunmaktadır. İsim ve adresleri, daha önce belirtilen gerekçelerle burada açık olarak verilmeyen sitelere erişmek için arama motorlarında "yatırım", "yatırım analizi", "yatırım tavsiyesi", "hisse senedi analizi", "şirket analizi" gibi terimlerle arama yapmak yeterli olmaktadır. Burada daha ziyade yatırımlar için bilgi ve veri hizmeti sunan kamu kurumlarının internet üzerinden verdikleri bilgi hizmetleri, kurumların isimleri belirtilerek ifade edilecektir. Ülkemizde kısmen ya da tamamen kamu kurumu niteliği gösteren sermaye piyasasında faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların başlıcaları ve internet üzerinden yaptıkları yatırımcı bilgilendirme servisleri aşağıda açıklanmaktadır.

Yatırım Yaparken Nelere Dikkat Etmeliyim

Yatırım Yaparken Nelere Dikkat Etmeliyim Yatırım Yaparken Nelere Dikkat Etmeliyim SPK Yatırımcı Bilgilendirme Kitapçıkları - 1 T.C. BAŞBAKANLIK SERMAYE PİYASASI KURULU YATIRIM YAPARKEN NELERE DİKKAT ETMELİYİM? SPK Yatırımcı Bilgilendirme Kitapçıkları-1

Detaylı

Sıkça Sorulan Sorular

Sıkça Sorulan Sorular Sıkça Sorulan Sorular İçindekiler I- Para Politikası ve Enflasyon Hedeflemesi... 1 II- Finansal İstikrar... 13 III- TCMB Döviz Kuru Politikası ve Rezerv Yönetimi... 16 IV- Emisyon... 28 V- Sermaye ve Hissedarlık

Detaylı

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU Konular 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kamuyu Aydınlatma Sermaye Piyasası Araçları Borsa İstanbul da İşlem Gören Ortaklıkların Kamuyu Aydınlatma Yükümlülükleri Finansal Raporların Kamuya

Detaylı

Cevaplarla Borsa ve Sermaye Piyasası

Cevaplarla Borsa ve Sermaye Piyasası Cevaplarla Borsa ve Sermaye Piyasası www.imkb.gov.tr İçindekiler Sermaye Piyasaları 3 Sermaye Piyasası Kurulu 5 İstanbul Menkul Kıymetler Borsası 8 Piyasalar ve Pazarlar 10 Hisse Senetleri 12 Yatırım Fonları

Detaylı

Gelişen İşletmeler Piyasası GIP

Gelişen İşletmeler Piyasası GIP Gelişen İşletmeler Piyasası GIP www.imkb.gov.tr İÇİNDEKİLER İMKB Gelişen İşletmeler Piyasası (GİP) Nedir? 1 Hisse Senetleri Piyasası (HSP) ile GİP e Yapılacak Başvuru Sürecinin Temel Farkları Nelerdir?

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2008 YILI KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU Kurumsal Yönetim Uyum Beyanı Şirketimiz, kurumsal yönetimin bütün

Detaylı

GüNDeM SAYI 117 MAYIS 2012 ISSN 1304-8155

GüNDeM SAYI 117 MAYIS 2012 ISSN 1304-8155 sermaye piyasasında GüNDeM SAYI 117 MAYIS 2012 ISSN 1304-8155 Yatırımcı Seferberliği Arama Konferansı Sonuç Raporu (sayfa 7) Altyapı Yatırımlarının Finansmanı (sayfa 15) TSPAKB TSPAKB Adına İmtiyaz Sahibi

Detaylı

HALKA ARZ VE BORSA İSTANBUL DA İŞLEM GÖRME

HALKA ARZ VE BORSA İSTANBUL DA İŞLEM GÖRME HALKA ARZ VE BORSA İSTANBUL DA İŞLEM GÖRME Borsa İstanbul Pazarlama ve Satış Bölümü T: 0212 298 25 50 F: 0212 298 25 00 www.borsaistanbul.com www.bilincliyatirimci.org HALKA ARZ VE BORSA İSTANBUL DA İŞLEM

Detaylı

SERMAYE PİYASASI, BANKACILIK, SİGORTACILIK VE ÖZEL EMEKLİLİK MEVZUATI

SERMAYE PİYASASI, BANKACILIK, SİGORTACILIK VE ÖZEL EMEKLİLİK MEVZUATI SERMAYE PİYASASI, BANKACILIK, SİGORTACILIK VE ÖZEL EMEKLİLİK MEVZUATI www.firstgate.com.tr SERMAYE PİYASASI, BANKACILIK, SİGORTACILIK VE ÖZEL EMEKLİLİK MEVZUATI SERMAYE PİYASASI, BANKACILIK, SİGORTACILIK

Detaylı

GENİŞ KAPSAMLI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI VE MESLEK KURALLARI

GENİŞ KAPSAMLI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI VE MESLEK KURALLARI Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları GENİŞ KAPSAMLI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI VE MESLEK KURALLARI Ders Kodu: 1002 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Sınavı, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Sınavı,

Detaylı

TÜRK FİNANSAL PİYASALARINDA KURUMSAL YATIRIMCILAR OLARAK EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI VE PERFORMANSLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

TÜRK FİNANSAL PİYASALARINDA KURUMSAL YATIRIMCILAR OLARAK EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI VE PERFORMANSLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI TÜRK FİNANSAL PİYASALARINDA KURUMSAL YATIRIMCILAR OLARAK EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI VE PERFORMANSLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Detaylı

Yıllık Faaliyet Raporu Uygulama Rehberi

Yıllık Faaliyet Raporu Uygulama Rehberi www.pwc.com.tr Yeni Türk Ticaret Kanunu Düzenlemelerine Uygun Yıllık Faaliyet Raporu Uygulama Rehberi İçindekiler Standartlar ve İçerik 4 I. Yönetim Kurulu Başkanı/ İcra Kurulu Başkanı (CEO)/Genel Müdür

Detaylı

Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri ile Yatırım Kuruluşlarına İlişkin Rehber

Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri ile Yatırım Kuruluşlarına İlişkin Rehber SERMAYE PİYASASI KURULU Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri ile Yatırım Kuruluşlarına İlişkin Rehber Sermaye Piyasası Kurulu nun i-spk.37.1 (27.06.2014 tarih ve 20/661 s.k.) sayılı İlke Kararı olarak kabul

Detaylı

2.Türkiye deki İşletme Büyüklükleri ve KOBİ lerin Ekonomideki Payı. 3.Ülkemizde Aile Şirketlerinin Yönetiminde ve Devamlılığında Yaşanan Sorunlar

2.Türkiye deki İşletme Büyüklükleri ve KOBİ lerin Ekonomideki Payı. 3.Ülkemizde Aile Şirketlerinin Yönetiminde ve Devamlılığında Yaşanan Sorunlar İçindekiler 1.Giriş 2.Türkiye deki İşletme Büyüklükleri ve KOBİ lerin Ekonomideki Payı 3.Ülkemizde Aile Şirketlerinin Yönetiminde ve Devamlılığında Yaşanan Sorunlar 4.Özellikle Büyüme Hedefi Olan Aile

Detaylı

GüNDeM SAYI 101 OCAK 2011 ISSN 1304-8155

GüNDeM SAYI 101 OCAK 2011 ISSN 1304-8155 sermaye piyasasında GüNDeM SAYI 101 OCAK 2011 ISSN 1304-8155 Açığa Satış (sayfa 8) Merkezi Karşı Taraf (sayfa 23) TSPAKB TSPAKB Adına İmtiyaz Sahibi E. Nevzat Öztangut Başkan Genel Yayın Yönetmeni İlkay

Detaylı

BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM BEYANI

BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM BEYANI BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM BEYANI 1 Ocak - 31 Aralık 2014 faaliyet dönemini kapsayan Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, Sermaye Piyasası Kurulu ( SPK ) nun 3 Ocak 2014 tarih, 28871

Detaylı

GüNDeM SAYI 116 NİSAN 2012 ISSN 1304-8155

GüNDeM SAYI 116 NİSAN 2012 ISSN 1304-8155 sermaye piyasasında GüNDeM SAYI 116 NİSAN 2012 ISSN 1304-8155 Türkiye de Tasarruflar (sayfa 8) Türkiye de ve Dünyada Özel Sektör Borçlanma Araçları (sayfa 13) Avrasya Borsaları (sayfa 23) TSPAKB TSPAKB

Detaylı

ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARINA İLİŞKİN REHBER

ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARINA İLİŞKİN REHBER ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARINA İLİŞKİN REHBER I- YASAL ÇERÇEVE Bu rehber, Sermaye Piyasası Kanunu nun 1 ve 16/A maddeleri ve 22 nci maddesinin (e) bendi ile Seri:VIII, No:@ sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına

Detaylı

GüNDeM SAYI 96 AĞUSTOS 2010 ISSN 1304-8155

GüNDeM SAYI 96 AĞUSTOS 2010 ISSN 1304-8155 sermaye piyasasında GüNDeM SAYI 96 AĞUSTOS 2010 ISSN 1304-8155 Özel Emeklilik Sistemleri (sayfa 6) TSPAKB TSPAKB Adına İmtiyaz Sahibi E. Nevzat Öztangut Başkan Genel Yayın Yönetmeni İlkay Arıkan Genel

Detaylı

devralmalarda İstanbul un KPMG sürdürülebilirlik projeleri Ferruh Tunç www.tuyid.org

devralmalarda İstanbul un KPMG sürdürülebilirlik projeleri Ferruh Tunç www.tuyid.org Dijital teknolojiler Belirsizlik ve ortamında yatırımcı Yıldız Holding CFO ların ilişkilerinde CFO su görev Dr. yeni Cem perspektifler Karakaş tanımı Birleşme Borsa ve devralmalarda İstanbul un KPMG sürdürülebilirlik

Detaylı

Yatırım Kuruluşlarının internet sitesinde yer verilmesi gerekenler;

Yatırım Kuruluşlarının internet sitesinde yer verilmesi gerekenler; Yatırım Kuruluşlarının internet sitesinde yer verilmesi gerekenler; a) Hangi tür hizmetleri sunmaya yetkili oldukları HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 23/12/1996 tarihinde kurulmuştur. Ödenmiş sermayesi

Detaylı

BASEL II KOBİ LERİN KREDİ RİSKİ ve DERECELENDİRİLMESİ

BASEL II KOBİ LERİN KREDİ RİSKİ ve DERECELENDİRİLMESİ BASEL II KOBİ lerin Kredi Riski ve Derecelendirilmesi 1 BASEL II KOBİ LERİN KREDİ RİSKİ ve DERECELENDİRİLMESİ Ankara Ticaret Odası Amerikan Merkez Bankası önceki Başkanı Greenspan bir demecinde yüzyılın

Detaylı

SODA SANAYİİ A.Ş. Bilgilendirme Politikası

SODA SANAYİİ A.Ş. Bilgilendirme Politikası SODA SANAYİİ A.Ş. Bilgilendirme Politikası Genel Çerçeve Soda Sanayii A.Ş. (Soda), başta Sermaye Piyasası Mevzuatı olmak üzere, Türk Ticaret Kanunu ve paylarımızın işlem görmekte olduğu İstanbul Menkul

Detaylı

GENİŞ KAPSAMLI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI VE MESLEK KURALLARI

GENİŞ KAPSAMLI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI VE MESLEK KURALLARI Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları GENİŞ KAPSAMLI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI VE MESLEK KURALLARI Ders Kodu: 1002 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Sınavı, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Sınavı,

Detaylı

DÜNYADA BORSA ŞİRKETLEŞMELERİ, SATIN ALMA ve BİRLEŞMELERİ

DÜNYADA BORSA ŞİRKETLEŞMELERİ, SATIN ALMA ve BİRLEŞMELERİ DÜNYADA BORSA ŞİRKETLEŞMELERİ, SATIN ALMA ve BİRLEŞMELERİ DÜNYADA BORSA ŞİRKETLEŞMELERİ, SATIN ALMA VE BİRLEŞMELERİ Ağustos 2011 Yayın Adı : Dünyada Borsa Şirketleşmeleri, Satın Alma ve Birleşmeleri Editör

Detaylı

Sermaye Piyasası ve Finansal Kurumlar Dersi.Sayfa 1. 200 Soruda İMKB

Sermaye Piyasası ve Finansal Kurumlar Dersi.Sayfa 1. 200 Soruda İMKB Sermaye Piyasası ve Finansal Kurumlar Dersi.Sayfa 1 200 Soruda İMKB 1- Piyasa Nedir, Kaça Ayrılır? Piyasa, alıcı ve satıcıların karşılaştıkları; mal dolaşımının gerçekleştirildiği yerdir. Piyasalar, iktisadi

Detaylı

DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU RAPORUN DÖNEMİ : 01.01.2007 - ORTAKLIĞIN ÜNVANI ORTAKLIĞIN MERKEZİ ORTAKLIĞIN FAALİYET KONUSU KAYITLI SERMAYESİ ÇIKARILMIŞ SERMAYESİ

Detaylı

GENEL KABUL GÖRMÜŞ MUHASEBENİN TEMEL KAVRAMLARI

GENEL KABUL GÖRMÜŞ MUHASEBENİN TEMEL KAVRAMLARI GENEL KABUL GÖRMÜŞ MUHASEBENİN TEMEL KAVRAMLARI 1- Sosyal Sorumluluk Kavramı 2- Kişilik Kavramı 3- İşletmenin Sürekliliği Kavramı 4- Dönemsellik Kavramı 5- Parayla Ölçülme Kavramı 6- Maliyet Esası Kavramı

Detaylı

kéçáê=_ì=hìêìãë~ä v åéíáã\

kéçáê=_ì=hìêìãë~ä v åéíáã\ Kurumsal Yönetim Serisi kéçáê=_ì=hìêìãë~ä v åéíáã\ Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği ve Deloitte ortak yayını OECD Kurumsal Yönetim İlkeleri nin yayınlanmış olduğu 1999 yılından bu yana, ülkemizde konuya

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU. 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU. 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Bu kapsamda; Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş., kuruluşunu düzenleyen 4456 sayılı Kanun, Bankacılık Kanunu ve tabi olduğu diğer

Detaylı