BANKACILIK. Giriş ve İlkeler. dr. ferudun kaya Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Üyesi Editör. Öğretim Görevlisi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BANKACILIK. Giriş ve İlkeler. dr. ferudun kaya Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Üyesi Editör. Öğretim Görevlisi"

Transkript

1 BANKACILIK Giriş ve İlkeler dr. ferudun kaya Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Üyesi Editör Konular* Banka ve Bankacılık Kavramları Temel Bankacılık Hizmet ve Ürünleri Dünyada ve Türkiye'de Bankacılığın Tarihsel Gelişimi Bankaların Kuruluşu, Faaliyete Geçmesi, Şube Açılması ve İradi Tasfiyesi Banka Türleri Merkez Bankası Kalkınma ve Yatırım Bankacılığı Katılım Bankacılığı ve Türkiye deki Gelişimi Bankacılık Sektörünü Düzenleyen ve Denetleyen Otoriteler Mevduat, Havale, EFT Kredi Türleri Kredi Kartları Bankacılıkta İstihbarat Bankalarda Kredi Taleplerinin Değerlendirilmesi Bankacılıkta Risk Yönetimi Bankalarda Aktif Pasif Yönetimi Banka Birleşmeleri Finansal Sistem İçinde Uluslararası Bankacılık ve Fonksiyonları Türk Bankacılık Sektöründe Yabancı Sermayeli Bankalar Türk Bankacılık Sektörünün AB Ülkeleri Bankacılık Sektörü ile Karşılaştırmalı Analizi Elektronik Bankacılık Türkiye'de Bankacılık Sektörü Üzerindeki Vergisel Yükler Uluslararası Ticaret, Kambiyo İşlemleri ve Ödeme Şekilleri Bankacılık Krizleri Öğretim Görevlisi Öğr. Gör. Ebubekir Doğan (Kastamonu Üniversitesi) Dr. Güçlü OKAY (Marmara Üniversitesi) Yard.Doç.Dr. Orhan Kandemir (Kastamonu Üniversitesi) Dr. Alptekin Güney (Beykent Üniversitesi) Öğr.Gör. Öznur Doğan (Kastamonu Üni.) Yard.Doç.Dr. Mustafa Yurttadur (Gelişim Üniversitesi) Yard.Doç.Dr. Mehmet İslamoğlu (Bartın Üniversitesi) Yard.Doç.Dr. Mustafa Canbaz (Bezmialem Vakıf Üniversitesi) Dr. Alptekin Güney (Beykent Üniversitesi) Öğr. Gör. Aytaç Şemsi (Trakya Üniversitesi) Doç.Dr. Tolga Ulusoy (Kastamonu Üniversitesi) Yard.Doç.Dr. Ferudun Kaya Öğr. Gör. Aytaç Şemsi (Trakya Üniversitesi) Yard.Doç.Dr. Rahmi Yücel (Abant İzzet Baysal Üni.) Doç.Dr. Tolga Ulusoy (Kastamonu Üniversitesi) Yard.Doç.Dr. Mehmet İslamoğlu (Bartın Üniversitesi) Dr. Gökhan Işıl (Marmara Üniversitesi) Dr. Bünyamin Topçu ve Muaz Güngören Dr. Gökhan Işıl (Marmara Üniversitesi) Yard.Doç.Dr. Faruk Akın (Bilecik Üniversitesi) Yard.Doç.Dr. Ahmet Y. Ersoy (Sakarya Üniversitesi) Doç.Dr. Hatice Yurtsever Yard.Doç.Dr. Ferudun Kaya Yard.Doç.Dr. Faruk Akın (Bilecik Üniversitesi) Bölüm içeriklerine ait her türlü sorumluluk bölüm yazarına aittir. Beta

2 Yay n No : 3149 İşletme Ekonomi : Baskı Ocak İSTANBUL 2. Baskı Ağustos İSTANBUL 3. Baskı Eylül İSTANBUL ISBN Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m Yay m Da t m A.fi. ye ait tir. Her hak k sak l d r. Hiç bir bö lü mü ve pa rag ra f k s men ve ya ta ma men ya da özet halinde, fotokopi, faksimile veya baflka herhangi bir flekilde ço alt lamaz, da t lamaz. Normal ölçüyü aflan iktibaslar yap lamaz. Normal ve kanunî iktibaslarda kaynak gösterilmesi zorunludur. Dizgi Bask -Cilt : Beta Bas m A.fi. Kapak Tasar m : Erhan Sancı : Pasifik Ofset Cihangir Mah. Güvercin Cad. No: 3 Baha İş Merkezi A Blok Avcılar / STANBUL Tel: (Sertifika No ) Beta BASIM YAYIM DA ITIM A.fi. (Sertifika No ) Narl bahçe Sokak Damga Binas No: 11 Ca alo lu - STANBUL Tel : (0-212) Fax: (0-212)

3 SUNUŞ Bu çalışma ile bankacılık mevzuatı bağlamında insan kaynağı yetiştiren yükseköğretim kurumlarına ve bankacılık alanında faaliyet gösteren tüm kişi ve kuruluşlara bundan önce yapılan tüm çalışmalar gibi ışık tutulması hedeflenmiştir. Yirmi üç bölümden oluşan bu eserde banka ve bankacılık işlemlerine yer verilmiştir. Her bölüm kısa açıklayıcı bir girişten sonra ilgili konuların anlatımı ile devam etmekte, konuları açıklayıcı nitelikteki bilgi ve belgeler ile sonlanmaktadır. Eser içerisinde konuların teorik açıklamaları çok basit düzeye indirgenmekle birlikte, anlaşılabilirliğini daha da kolaylaştırmak amacıyla bazı teorik bilgiler, değişik tablo, şekil, belge ya da bilgi notu halinde verilen ek bilgilerle görselleştirilmeye çalışılmıştır. Bu çalışmada olabildiğince konuların özüne inilerek, ilgili mevzuat ve yönetmeliklere atıf yapılmak suretiyle okuyuculara sözü edilen kaynaklara ulaşma yolları da ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bilgilerin daha kalıcı olmasını sağlamak amacıyla sade bir dil anlatımına, yüzeysel ve sanal ortamdan öte daha çok günlük yaşamdan uygulamalarla vurgu yapan bu çalışma içerisinde yer verilen tüm bilgiler bölüm yazarlarının sorumluluğunda olup, amaç bilgi paylaşımını zevkli bir hale getirmektir. Bu nedenledir ki, okuyuculardan gelecek yapıcı eleştirilerin, öğrenme ve öğretme konusunda daha etkin yöntemlerin geliştirilmesinde daha kapsamlı ve öğretici eserler hazırlamamızda önemli ölçüde bize katkı sağlayacağı inancındayız. İster öğretici, ister öğrenen isterse sektör temsilcileri olsun, okuyuculardan gelecek her türlü öneri, eleştiri ya da katkılar, eserin ilerleyen yıllardaki kaleme alınmasında yol gösterici niteliğinde olacaktır. Bu eserde gösterilen çabaların, okuyucuların banka ve bankacılık teknikleri hakkında elde edecekleri bilgi düzeyi ile doğru orantılı olarak karşılığını alacağını umuyoruz. Bu çalışmada, Türkiye Bankalar Birliği Birliği ve Üyeleri nin web sitelerindeki bilgi kaynaklarından yararlanılmış olup, bizlere bu değerli kaynakları sunan kurumlara ve bu verilerin hazırlanmasında emeği geçen tüm ilgililere şükranlarımızı sunarız.

4 IV sunuş Kitabın editörü, altı ayı aşan bir süreçte zihinsel olarak kitabın içeriğini oluşturduktan sonra kitaba çok değerli katkı sağlayan bölüm yazarlarıyla süreç içinde yapılan görüşmeler çerçevesinde kitabın bölümleri bir yıl önce yazılmaya başlanmıştır. Son haline ulaşıncaya kadar editör ve yayınevi tarafından gözden geçirilmiştir. Çok yazarlı çalışmaların zorluğuna rağmen, öncelikle kitaba bölüm yazma teklifime olumlu yaklaşan ve çok değerli katkılarını esirgemeyen çok değerli meslektaşlarım ve arkadaşlarım; Orhan Kandemir, Alptekin Güney, Öznur Doğan, Mustafa Yurttadur, Mehmet İslamoğlu, Mustafa Canbaz, Tolga Ulusoy, Aytaç Şemsi, Rahmi Yücel, Tolga Ulusoy, Gökhan Işıl, Bünyamin Topçu, Muaz Güngören, Faruk Akın, Ahmet Y. Ersoy, ve Hatice Yurtsever e tüm içten duygularımla teşekkür ederim. Elinizdeki bu çalışma onların çok değerli katkıları ile meydana gelmiştir. Ancak, bir eserin ortaya konulması sadece yazarların bireysel çabaları ile mümkün olamamaktadır. Gerçek şu ki, karşılıklı iletişim, bilgi paylaşımı, sevgi ve hoşgörü bu eserin ortaya çıkmasında etkili olmuştur. Bu nedenle, konuların doğruluğunu ve anlaşılabilirliğini test etmede her zaman ders anlatma aşamasında dolaylı ve doğrudan katkılarını gördüğümüz öğrencilerimize, bilgi paylaşımında bulunduğumuz meslektaşlarımıza ve sektör temsilcilerine teşekkürü bir borç biliyoruz. Bugünlere gelmemizde çok değerli katkıları olan hocalarımıza, çalışmalarımızın her evresinde, ayırmamız gereken vakitlerinden çaldığımız eş ve çocuklarımıza, bu eserin hazırlanması sırasında desteğini esirgemeyen Beta Yayıncılık sahibi Sayın Seyhan Satar Bey ve onun şahsında tüm yayınevi çalışanlarına teşekkür ediyoruz. Bu eserin Türkiye nin bankacılık sektörüne ivme kazandırması temennisiyle! dr. ferudun kaya

5 İÇİNDEKİLER 1. Bölüm BANKA VE BANKACILIK KAVRAMLARI 1. BANKA VE BANKACILIK KAVRAMLARI BANKA KAVRAMI BANKACILIK FAALİYETLERİ BANKACILIK KAVRAMLARI Bölüm TEMEL BANKACILIK HİZMET VE ÜRÜNLERİ 2. TEMEL BANKACILIK HİZMET VE ÜRÜNLERİ BANKACILIK HİZMETLERİNİN TANIMI VE KAPSAMI Mevduat ve Mevduat Bankacılığı Kredi Hizmetleri Bankacılıkta Hizmet Bankacılığı Bölüm DÜNYADA VE TÜRKİYE DE BANKACILIĞIN TARİHSEL GELİŞİMİ 3. DÜNYADA VE TÜRKİYE DE BANKACILIĞIN TARİHSEL GELİŞİMİ DÜNYADA BANKACILIĞIN GELİŞİMİ TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN GELİŞİMİ Osmanlı Dönemi Cumhuriyet Dönemi nde Türk Bankacılığı Ulusal Bankalar Dönemi ( ) Özel Amaçlı Devlet Bankalarının Kurulduğu Dönem ( ) Özel Bankaların Geliştiği Dönem ( ) Planlı Dönem ( ) Serbestleşme ve Dışa Açılma Dönemi ( ) Yeniden Yapılandırma Dö nemi ve Günümüzde Türk Bankacılığı (2002 ve sonrası)...55

6 VI içindekiler 4. Bölüm BANKALARIN KURULUŞU, FAALİYETE GEÇMESİ, ŞUBE AÇILMASI VE İRADİ TASFİYESİ 4. BANKALARIN KURULUŞU, FAALİYETE GEÇMESİ, ŞUBE AÇILMASI VE İRADİ TASFİYESİ BANKALARIN KURULUŞU Banka Kuruluş İzni Alınması Kurulacak Bankada ve Kurucularında Aranan Şartlar Kurulacak Bankada Aranan Şartlar Kurucularda Aranan Şartlar Kuruluş Başvurusu Yurt Dışında Kurulmuş Bir Bankanın Türkiye de İlk Şubesini Açması BANKALARIN FAALİYETE GEÇMESİ Faaliyete Geçme Kavramı Faaliyete Geçme İzni Faaliyete Geçme İzninin İptali, Sınırlandırılması ve İznin İptali Faaliyete Geçme İzninin İptali İznin Sınırlandırılması Yurtiçinde Şube Açma ve Sınır Ötesi Faaliyetler Bankaların İradi Tasfiyesi Bölüm BANKA TÜRLERİ 5. BANKA TÜRLERİ YASAL NİTELİKLERİNE GÖRE BANKALAR Özel Yasalarla Kurulan Bankalar Şahıs Şirketi Şeklinde Kurulan Bankalar Sermaye Şirketi Şeklinde Kurulan Bankalar MÜLKİYET YAPILARINA GÖRE BANKALAR Özel Bankalar Kamu Bankaları Karma Bankalar Yabancı Bankalar ÖRGÜTLENME ALANLARINA GÖRE BANKALAR Yerel Bankalar Bölgesel Bankalar Ulusal Bankalar...75

7 içindekiler VII Uluslararası Bankalar Kıyı Bankaları (Off-Shore) FAALİYET KONULARINA GÖRE BANKALAR Tek Amaçlı Bankalar (Uzman Bankalar) Çok Amaçlı Bankalar (Perakendeci Bankalar) EKONOMİK FAALİYETLERİNE GÖRE BANKALAR Tarım Bankaları Maden Bankaları Halk Bankaları Ticaret Bankaları Yatırım Bankaları Kalkınma Bankaları Katılım Bankaları Merkez Bankası İpotek ve Emlak Bankaları İnternet Bankacılığı Holding Bankacılığı Bölüm MERKEZ BANKASI 6. MERKEZ BANKASI MERKEZ BANKASI HAKKINDA GENEL TEMEL BİLGİLER TCMB nin Kuruluşu TCMB Kanunu TCMB nın Temel Görevleri TCMB nin Yetkileri TCMB nin Müşavirlik Görevleri MERKEZ BANKASI NIN, UYGULANMASINDA TEK YETKİLİ VE SORUMLU OLDUĞU PARA POLİTİKASI Para Politikası Araçları Mevduat Zorunlu Karşılık Oranı Disponibilite Oranı Açık Piyasa İşlemleri Reeskont Oranı Mevduat Faiz Oranı Bankaları İkna Yolu (Moral Suasion) İthalat Teminat Oranı ve/veya Süresi (Import Deposits) Asgari Ödeme Oranı (Margin Requirement)...97

8 VIII içindekiler Selektif Kredi Kontrolü Zorunlu Döviz Devir Oranı MERKEZ BANKALARININ BAĞIMSIZLIĞI Yasal ve Fiili Bağımsızlık Politik ve Ekonomik Bağımsızlık Merkez Bankasının Politik Bağımsızlığının Ölçütleri Merkez Bankasının Ekonomik Bağımsızlığının Ölçütleri Finansal Disiplinin Sağlanmasında Merkez Bankasına Currency Board Adında Alternatif Bir Kurum Oluşturulması Merkez Bankası Bağımsızlığı ve Ekonominin Performansı Merkez Bankası Bağımsızlığı ve Enflasyonun Yayılması Merkez Bankası Bağımsızlığı ve Parasal Reaksiyon Merkez Bankası Bağımsızlığı ve Büyüme Merkez Bankası Bağımsızlığı ile Yatırım ve Verimliliğin Artması Merkez Bankası Bağımsızlığı ve Faiz Oranları Bölüm KALKINMA VE YATIRIM BANKACILIĞI 7. KALKINMA VE YATIRIM BANKACILIĞI KALKINMA VE YATIRIM BANKACILIĞI Kalkınma ve Yatırım Bankacılığı Kavramları Kalkınma ve Yatırım Bankaları Arasındaki Farklar KALKINMA VE YATIRIM BANKACILIĞININ TARİHSEL GELİŞİMİ Dünyada Kalkınma ve Yatırım Bankacılığı Dünyada Kalkınma ve Yatırım Bankacılığının Doğuşu ve 1980 Öncesi Gelişmeler Dünyada Kalkınma ve Yatırım Bankacılığında 1980 Sonrası Gelişmeler Türkiye de Kalkınma ve Yatırım Bankacılığı Türkiye de Kalkınma ve Yatırım Bankacılığında 1950 Öncesi Gelişmeler Türkiye de Kalkınma ve Yatırım Bankacılığında 1950 Sonrası Gelişmeler KALKINMA VE YATIRIM BANKALARININ FONKSİYONLARI VE FAALİYET ALANLARI Kalkınma Bankalarının Fonksiyonları ve Faaliyet Alanları...119

9 içindekiler IX Yatırım Bankalarının Fonksiyonları ve Faaliyet Alanları Kalkınma ve Yatırım Bankalarının Başlıca Kaynakları KALKINMA VE YATIRIM BANKALARININ TÜRLERİ Uluslararası Kalkınma Bankaları Bölgesel Kalkınma Bankaları Ulusal Kalkınma Bankaları TÜRKİYE DE KALKINMA VE YATIRIM BANKALARI İLE İLGİLİ YASAL MEVZUAT Bölüm KATILIM BANKACILIĞI VE TÜRKİYE DEKİ GELİŞİMİ 8. DÜNYA VE TÜRKİYE'DE KATILIM BANKACILIĞI GELENEKSEL BANKACILIK Genel Açıklama Ticaret, Para ve Bankacılık Bankacılığın Atası Bankerliğin Yayılması Bankerlikten Bankaya Geçiş Geleneksel (Konvansiyonel) Bankacılığın Kurumlaşması FAİZSİZ BANKACILIK ÜZERİNE AÇIKLAMALAR Genel Açıklama İslam a Göre Faiz Yasağı Faiz Türleri Faizin Zararları Ticarete Övgü Faizsiz Bankacılığın Diğer Önemli İlkeleri İslam'a Göre Para Karz-ı Hasen (Güzel Borç) FAİZSİZ BANKACILIK UYGULAMASINA GEÇİŞ Genel Açıklama Faizsiz Bankacılık Fikrinin Doğuşu Faizsiz Bankacılığın Kurumsallaşma Çalışmaları İslami Finans'ta Küresel Gelişmeler TÜRKİYE'DE FAİZSİZ BANKACILIĞIN ORTAYA ÇIKIŞI Genel Açıklama Faizsiz Bankacılığın Türkiye'de Kurumsallaşması Özel Finans Kurumu'ndan Katılım Bankacılığı'na Geçiş 'Faizsiz Bankacılık ve Finansal ve Ürünler' Alanında Gelişmeler Sukuk Alanında Gelişmeler...213

10 X içindekiler 8.5. KATILIM BANKALARI ÇALIŞMA ESASLARI Genel Açıklama Esas Faaliyet Konusu Olarak Fon Toplama ve Kullandırılması Fon Toplama Faaliyetleri Fon Kullandırma Faaliyetleri Diğer Bankacılık İşlemleri KATILIM BANKACILIĞIN TÜRKİYE'DEKİ GELİŞİMİ Genel Olarak Katılım Bankacılığı Katılım Bankacılığı'nın Türk Bankacılık Sistemi'ndeki Yeri Aktif Gelişimi Fon Toplama ve Kullandırma (Kredilendirme) Gelişimi Diğer Göstergelerde Gelişim SONUÇ Bölüm BANKACILIK SEKTÖRÜNÜ DÜZENLEYEN VE DENETLEYEN OTORİTELER 9. BANKACILIK SEKTÖRÜNÜ DÜZENLEYEN VE DENETLEYEN OTORİTELER BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU Görevleri TC. MERKEZ BANKASI TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU (FON) Görevleri TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ VE TÜRKİYE KATILIM BANKALARI BİRLİĞİ BÖLÜM MEVDUAT, HAVALE, ELEKTRONİK FON TRANSFERİ (EFT) 10. MEVDUAT, HAVALE, ELEKTRONİK FON TRANSFERİ (EFT) MEVDUAT Mevduatın Tanımı, Niteliği ve Önemi Mevduatla İlgili Yasal Hükümler Mevduatın Sınıflandırılması Vadelerine Göre Mevduat Sınıflandırması Türlerine Göre Mevduat Sınıflandırması Döviz Tevdiat Hesapları Mevduatın Çekilmesi...269

11 içindekiler XI Mevduata Verilecek Faizler Mevduatta Zamanaşımı Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Fonun Kaynakları Tasarruf Mevduatı Sigorta Kapsamı Mevduatın Gizliliği ve Sırların Saklanması Banka ve Müşteri Sırrının Açıklanabileceği Merciler ve Sınırları Bankada İnceleme Yapılması: İnceleme Yapmak Üzere Şubelere Müracaat Eden Sırların Açıklanmaması İçin Alınacak Önlemler Mevduat Hesaplarında Tasarruf Yetkisi Gerçek ve Tüzel Kişi Kavramı Gerçek Kişilerin Mevduat Hesaplarında Tasarruf Yetkisi Temsilcilerin Mevduat Hesaplarında Tasarruf Yetkisi Veli Vasi Kayyum Vekil Ticari Mümessil Ticari Vekil Küçükler Adına 3. Bir Şahsın Hesap Açtırması Mühür Kullanılan Mevduat Hesapları Körlere Açılacak Mevduat Hesapları Mudisi Ölen Mevduat Hesapları Mirasçılara Ödeme Mudinin Ölümünü Bildirme Sorumluluğu Türkiye de ve Yurt Dışında Oturan Gerçek ve Tüzel Kişiler Müşterek Hesaplar Teselsüllü Müşterek Hesaplar Teselsülsüz Müşterek Hesaplar Mevduat Hesaplarının Temliki Mevduatın ve Diğer Alacakların Haczi ve İflas Haciz Birinci Haciz İhbarnamesi İkinci Haciz İhbarnamesi Ödeme Muhtırası (Son Bildirim) İflas...295

12 XII içindekiler Mevduat Hesaplarında Uygulama Hesap Açılışında Alınması Gereken Belgeler Tasarruf Mevduatı Resmi Kuruluşlar Mevduatı Ticari Kuruluşlar Mevduatı Bankalararası Mevduat Diğer Kuruluşlar Mevduatı Hesap Açılması Şekilleri Diğer Bir Şubedeki Mevduat Hesabının Devralınması Üçüncü Şahıslar Tarafından Açılan Mevduat Hesapları Ticari Hesaplar Mevduat Hesaplarının Açılması Mevduat Hesaplarının Kapatılması Hesap Sahibinin İsteği ile Mevduat Hesabının Kapatılması Kanuni Gerekçelerle Hesabın Kapatılması İdari Gerekçelerle Hesabın Kapatılması Mevduata Faiz Ödenmesi Genel Kurallar Faiz Tahakkuku Valör Provizyon İşlemleri Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesi Vergi Kimlik Numarası Mevduat İşlemleri İle İlgili Uygulamada Dikkat Edilecek Hususlar HAVALE Havalenin Tanımı, Niteliği ve Önemi Havalede Taraflar Havalenin Çıkarılması Havalenin Ödenmesi Havale İle İlgili Yasal Hükümler Havaleden Cayma Lehdarın Havaleyi Kabul Etmemesi Amirin Ölümü Lehdarın Ölümü...311

13 içindekiler XIII Havale Amirinin İflası Havale Lehdarının İflası Havale Üzerine Haciz Konulması Küçüklere ve Kısıtlılara Gelen Havaleler Mühürlerin Onayı Havalede Zamanaşımı ELEKTRONİK FON TRANSFERİ (EFT) EFT nin Tanımı ve Amacı EFT de Taraflar EFT Mesaj Çeşitleri EFT Uygulaması Bölüm KREDİ TÜRLERİ 11. KREDİ TÜRLERİ BANKACILIKTA KREDİ Kredi Tanımı Kredinin Unsurları Kredilerin Yararları KREDİ TÜRLERİ Nitelik Açısından Vadeleri Açısından Teminat Açısından İzin Açısından Kaynak Açısından Kullanma Amacı Açısından TEK DÜZEN HESAP PLANI (TDHP) AÇISINDAN BANKA KREDİLERİ SINIFLAMASI Onikinci Bölüm KREDİ KARTLARI 12. KREDİ KARTLARI KREDİ KARTININ TANIMI KREDİ KARTLARININ ORTAYA ÇIKIŞI VE TARİHSEL GELİŞİMİ Kredi Kartlarının Dünyada Ortaya Çıkışı ve Gelişim Süreci Kartlı Ödeme Sisteminde Kullanılan Cihazların Gelişim Süreci...329

14 XIV içindekiler Türkiye'de Kredi Kartı Uygulaması Türkiye de Kredi Kartının Tarihsel Gelişim Bankalararası Kart Merkezi (BKM) Bankalararası Kart Merkezi nin Başlıca Stratejileri Bankalararası Kart Merkezi nin İşlevleri KARTLI ÖDEME SİSTEMLERİ Türkiye de Hizmet Sunan Başlıca Ödeme Sistemleri Kredi Kartı Sistemleri Genişletilmiş (Özellikli) Üç Taraflı Kredi Kartı Sistemi Kredi Kartı Sisteminin İşleyişi POS (Point of Sale) Makineleri EMV li POS Teknolojisi Kredi Kartlarında Chip & PIN Uygulaması KREDİ KARTLARININ SINIFLANDIRILMASI Kredi Kartlarının Ödeme Sorumluluğuna Göre Sınıflandırılması Bireysel Müşteri Kartı Şirket Kartları (Company Cards) Kredi Kartlarının İşlevlerine Göre Sınıflandırılması Klasik Kart ve Premium Kartlar Ortak Kartlar Co-Brand Card Affinity Kartlar Sanal Kart (Virtual Card) KREDİ KARTLARININ YARARLARI Kredi Kartlarının Hamiline Yararları Banknot Taşıma Zorunluluğunu Ortadan Kaldırma İşlevi Nakit Çekebilme İşlevi Kredilendirme İşlevi Taksitle Alışveriş Yapabilme İşlevi E-Ticaret Yapabilme İşlevi Ek Kart Kullandırma İşlevi Borç Ödeme İşlevi Kısa Vadeli Krediye Faiz Uygulanmaksızın Alışveriş Yapabilme İşlevi...349

15 içindekiler XV Yurt Dışında Kullanılabilme İşlevi Saygınlık İşlevi Kampanyalardan ve Promosyonlardan Yararlanma İşlevi Kayıp ve Çalıntıya Karşı Sigortalanması İşlevi Kredi Kartı Üyesi İş Yerine Yararları Kredi Kartını Çıkaran Bankaya Yararları Kredi Kartını Kabul Eden Bankaya Yararları KREDİ KARTI TARAFLARININ DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR Kredi Kartı Hamilinin Dikkat Etmesi Gereken Hususlar Kredi Kartı Kullanımında Güvenlik Tedbirleri Olta (Phishing) Saldırılarına Karşı Tedbirler Bölüm BANKACILIKTA İSTİHBARAT 13. BANKACILIKTA İSTİHBARAT FİNANSAL OLMAYAN ANALİZ Bankacıkta İstihbaratın Tanımı Bankacılıkta İstihbaratın İlkeleri Gizlilik Doğruluk Tarafsızlık Süreklilik Firmaların Kredi Kullanım Nedenleri Kredi Başvurusu Müşterilerden İstenen Belgeler Ön İstihbarat Müşteri Ziyareti (Ön Görüşme) Müşteri Analizi Banka Sistemi İçersinde Moralite Analizi Merkez bankası Sorgulaması Banka Hesaplarının Sorgulanması Protestolu Senet Sorgulaması Karşılıksız Çek Sorgulaması Kredi Kayıt Bürosu (KKB) Sorgulaması Mekez Bankası Memzuç Sorgulaması İnternet Üzerinden Genel Analiz...384

16 XVI içindekiler 14. Bölüm BANKALARDA KREDİ TALEPLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESi 14. BANKALARDA KREDİ TALEPLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESi BANKA KREDİSİNİN TANIMI VE UNSURLARI KREDİNİN İŞLEVLERİ KREDİLENDİRME SÜRECİ Kredi Taleplerinin Alınması Kredi Taleplerinin Değerlendirmesi Kredi Değerlendirme Yöntemleri Kredi Analizi ve Raporlama KREDİ KARARI VE KULLANDIRILMASI KREDİNİN İZLENMESİ SONUÇ Bölüm BANKACILIKTA RİSK YÖNETİMİ 15. BANKACILIKTA RİSK YÖNETİMİ RİSK KAVRAMI BANKACILIKTA RİSK Risk Yönetimi Sürecinin Aşamaları Risk Yönetiminin Amacı Risk Yönetimi Dereceleri BANKACILIKTA RİSK ÇEŞİTLERİ Piyasa Riski Likidite riski Faiz Oranı Riski Kur Riski (Forex Riski) Ülke Riski Kredi Riski Kredi Riskinin Ölçümü Operasyonel Risk Bölüm BANKALARDA AKTİF PASİF YÖNETİMİ 16. BANKALARDA AKTİF PASİF YÖNETİMİ AKTİF PASİF YÖNETİMİNİN TANIMI AKTİF PASİF YÖNETİMİNDE TARİHSEL SÜREÇ...428

17 içindekiler XVII AKTİF PASİF YÖNETİMİNDE BANKALARIN KARŞILAŞTIKLARI FİNANSAL RİSKLER Kredi Riski Faiz Riski Likidite Riski Kur Riski Sermaye Yeterlilik Riski AKTİF PASİF YÖNETİMİNİN RİSK ANALİZ ARAÇLARI Statik Analiz Yöntemleri Net Faiz Marjı Yöntemi CAMEL Yaklaşımı ve Oran Analizleri GAP Analizi Faiz Riskinin Ölçülmesinde GAP Analizi Likidite Riskinin Ölçülmesinde GAP Analizi Durasyon Analizi Duyarlılık Analizi Dinamik Analiz Yöntemleri Bölüm BANKA BİRLEŞMELERİ 17. BANKA BİRLEŞMELERİ BİRLEŞME VE SATIN ALMALARIN TANIMI DÜNYADA BİRLEŞME VE SATIN ALMALARIN GELİŞİM SÜRECİ BANKACILIKTA BİRLEŞME KAVRAMI VE TANIMI Bankacılıkta Birleşme Bankacılıkta Birleşme Türleri Bankalarda Yatay Birleşmeler Bankalarda Dikey Birleşmeler Bankalarda Grup Birleşmeler Bankalarda Ortak Merkezli veya Benzer Alanlarda Birleşmeler Bankalarda Çeşitlendirmeli Birleşmeler Bankacılıkta Birleşmelerinin Nedenlerini Açıklamaya Yönelik Yaklaşımlar Bankacılıkta Birleşme Süreci BANKACILIKTA SATIN ALMA BANKACILIKTA BÜTÜNLEŞME - KONSOLİDASYON BANKACILIKTA BÖLÜNME VE DEVİRLER...475

18 XVIII içindekiler 18. Bölüm FİNANSAL SİSTEM İÇİNDE ULUSLARARASI BANKACILIK VE FONKSİYONLARI 18. FİNANSAL SİSTEM İÇİNDE ULUSLARARASI BANKACILIK VE FONKSİYONLARI BİR FİNANSAL SİSTEMİN GENEL YAPISI Finansal Sisteme Fon Arz Edenler Finansal Sistemden Fon Talep Edenler Finansal Aracılar ve Yardımcı Kuruluşlar Finansal Sistemde Yatırım ve Finansman Araçları ULUSLARARASI BANKACILIK VE FİNANSAL SİTEM İÇİNDEKİ ROLÜ VE ÖNEMİ Uluslararası Bankacılığın Tanımı Uluslararası Bankaların Fonksiyonları ve Küresel Finansal Sistem Değer Zinciri İçindeki Yeri Muhabir Bankacılığı Temsilcilik Büroları Şube Bankalar Bağımlı Bankalar İlişkili Banka Acenteler Kıyı Bankacılığı Konsorsiyum Bankalar Kalkınma Bankaları Bölüm TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE YABANCI SERMAYELİ BANKALAR 19. TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE YABANCI SERMAYELİ BANKALAR TÜRK BANKACILIK SİSTEMİNDE YABANCI SERMAYELİ BANKACILIĞIN GELİŞİMİ Osmanlı İmparatorluğunda Yabancı Sermayeli Bankaların Gelişimi Cumhuriyet Dönemi (Liberal Dönem ) Karma Ekonomi Dönemi ( ) Bankacılıkta Serbestleşme ve Dışa Açılma Dönemi ( ) Kasım 2000 ve Şubat 2001 Krizleri Dönemi den Günümüze Yabancı Sermayeli Bankacılık Dönemi...505

19 içindekiler XIX 20. Bölüm TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN AB ÜLKELERİ BANKACILIK SEKTÖRÜ İLE KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ 20. TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN AB ÜLKELERİ BANKACILIK SEKTÖRÜ İLE KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ AVRUPA BİRLİĞİ BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN GELİŞİMİ VE TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN AVRUPA BİRLİĞİ BANKACILIK SEKTÖRÜNE UYUMU AB ÜLKELERİ VE TÜRKİYE NİN MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELERİ TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİ BANKACILIK SEKTÖRÜ İLE KARŞILAŞTIRILMASI Banka Sayısı Şube Sayısı Çalışan Sayısı Toplam Aktifler Toplam Krediler Toplam Mevduat Derinlik ve Aracılık Fonksiyonları Herfindahl Endeksi (HHI) İlk 5 Banka Yoğunlaşması Bankacılık Sektöründe Yabancı Payları SONUÇ Bölüm ELEKTRONİK BANKACILIK 21. ELEKTRONİK BANKACILIK TANIM ELEKTRONİK BANKACILIĞIN AVANTAJLARI ELEKTRONİK BANKACILIĞIN TEMEL BİLEŞENLERİ Teknoloji İşgücü Banka Çevresi ELEKTRONİK BANKACILIĞIN KANALLARI ATM (Automated Teller Machine Otomatik Vezne Makinesi) Telefon Bankacılığı İnternet Bankacılığı...537

20 XX içindekiler 22. Bölüm TÜRKİYE DE BANKACILIK SEKTÖRÜ ÜZERİNDEKİ VERGİSEL YÜKLER 22. TÜRKİYE DE BANKACILIK SEKTÖRÜ ÜZERİNDEKİ VERGİSEL YÜKLER DOĞRUDAN VERGİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ Kurumlar Vergisi Kurumlar Vergisinin Mükellefleri Tam Mükellefiyet ve Dar Mükellefiyet Kurumlar Vergisinin Konusu İndirilebilecek Giderler/Zararlar İndirilemeyecek Giderler İstisnalar Kurumlar Vergisi Oranı, Beyan ve Ödeme Finansal Faaliyet Harcı Bankaların Diğer Vergi Yükümlülükleri DOLAYLI OLARAK ÖDENEN VERGİ ve FONLAR Gelir Vergisi Kanunu Çerçevesinde Yapılan Vergi Kesintisi Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Verginin Mükellefi Verginin Oranı İstisnalar Beyan ve Ödeme KATMA DEĞER VERGİSİ Damga Vergisi Veraset ve İntikal Vergisi(VİV) Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu (KKDF) Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TSMF) BANKALARIN DÜZENLEMEKLE YÜKÜMLÜ OLDUĞU DEFTER VE BELGELER Tutulması Zorunlu Olan Defterler Tutulması Zorunlu Olan Belgeler Dekont Döviz Alım Belgeleri/Döviz Satım Belgeleri Sonuç Formları Ücret Bordrosu BANKALARIN VERGİ CEZALARINDAN DOLAYI SORUMLULUKLARI...568

BANKACILIK. Giriş ve İlkeler. dr. ferudun kaya Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Üyesi Editör

BANKACILIK. Giriş ve İlkeler. dr. ferudun kaya Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Üyesi Editör BANKACILIK Giriş ve İlkeler dr. ferudun kaya Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Üyesi Editör Konular* Banka ve Bankacılık Kavramları Temel Bankacılık Hizmet ve Ürünleri Dünyada ve Türkiye'de Bankacılığın

Detaylı

BANKACILIK. Giriş ve İlkeler. dr. ferudun kaya Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Üyesi Editör. Öğretim Görevlisi

BANKACILIK. Giriş ve İlkeler. dr. ferudun kaya Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Üyesi Editör. Öğretim Görevlisi BANKACILIK Giriş ve İlkeler dr. ferudun kaya Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Üyesi Editör Konular* Banka ve Bankacılık Kavramları Temel Bankacılık Hizmet ve Ürünleri Dünyada ve Türkiye'de Bankacılığın

Detaylı

içindekiler 1. Bölüm BANKA VE BANKACILIK KAVRAMLARI

içindekiler 1. Bölüm BANKA VE BANKACILIK KAVRAMLARI içindekiler 1. Bölüm BANKA VE BANKACILIK KAVRAMLARI 1. BANKA VE BANKACILIK KAVRAMLARI...3 1.1. BANKA KAVRAMI... 3 1.2. BANKACILIK FAALİYETLERİ... 5 1.3. BANKACILIK KAVRAMLARI... 7 2. Bölüm TEMEL BANKACILIK

Detaylı

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ MUHASEBESİ

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ MUHASEBESİ [İKMEP Projesi Müfredatına Uyumlu DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ MUHASEBESİ Yeni Mevzuat] doç.dr. ferudun kaya Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Üyesi Öğretim elemanları kitabın power point sunumlarını temin

Detaylı

DERS İÇERİĞİ. Bankacılık İşlemleri ve Teknikleri. Zorunlu DERS HEDEFİ

DERS İÇERİĞİ. Bankacılık İşlemleri ve Teknikleri. Zorunlu DERS HEDEFİ DERS İÇERİĞİ Ders Adı Ders Türü Bankacılık İşlemleri ve Teknikleri Zorunlu DERS HEDEFİ Bankacılık İşlemleri ve Teknikleri dersini alan öğrenciler aşağıdaki becerileri kazanacaktır: Bankacılık Sektörü hakkında

Detaylı

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ MUHASEBESİ

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ MUHASEBESİ [İKMEP Projesi Müfredatına Uyumlu DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ MUHASEBESİ Yeni Mevzuat] dr. ferudun kaya Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Üyesi Öğretim elemanları kitabın power point sunumlarını temin

Detaylı

KREDİ KARTLARI [5464 Sayılı Banka ve Kredi Kartları Kanunu İlaveli] Dr. Ferudun Kaya

KREDİ KARTLARI [5464 Sayılı Banka ve Kredi Kartları Kanunu İlaveli] Dr. Ferudun Kaya KREDİ KARTLARI [5464 Sayılı Banka ve Kredi Kartları Kanunu İlaveli] Dr. Ferudun Kaya İSTANBUL, 2009 Yayın No : 2177 İşletme-Ekonomi Dizisi : 341 1. Baskı Türkiye Bankalar Birliği 2. Baskı Beta Yayınları,

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1. BANKA VE BANKACILIK...

İÇİNDEKİLER 1. BANKA VE BANKACILIK... İÇİNDEKİLER 1. BANKA VE BANKACILIK... 1 1.1 Bankanın Tanımı... 2 1.2 Bankacılığın Tarihi Gelişimi... 2 1.3 Türkiye de Bankacılığın Tarihi Gelişimi... 3 1.3.1 Cumhuriyet ten Önce Ülkemizde Bankacılık...

Detaylı

Editörler Yrd.Doç.Dr. İsmail Yıldırım & Öznur Koncagül BANKACILIĞA GİRİŞ

Editörler Yrd.Doç.Dr. İsmail Yıldırım & Öznur Koncagül BANKACILIĞA GİRİŞ Editörler Yrd.Doç.Dr. İsmail Yıldırım & Öznur Koncagül BANKACILIĞA GİRİŞ Yazarlar Yrd.Doç.Dr. İsmail Yıldırım Hale Akın Hilal İlgin Uyar Rabia Köseoğlu Sema Poyraz Can Semra Demir Gülbahar Serdar Erdoğan

Detaylı

Editör Yrd.Doç.Dr.Aysel Güney BANKA MUHASEBESİ

Editör Yrd.Doç.Dr.Aysel Güney BANKA MUHASEBESİ Editör Yrd.Doç.Dr.Aysel Güney BANKA MUHASEBESİ Yazarlar Doç. Dr. İhsan Yıldıztekin Yrd.Doç.Dr. Günay Deniz Dursun Dr.Elif Meryem Yurdakul Dr.Murşit Işık Duygu Demet Altun Mehmet Ali Ekinci Reyhan Yıldız

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... iii Giriş... 1 BİRİNCİ BÖLÜM ULUSLARARASI LOJİSTİĞE GİRİŞ VE ULUSLARARASI LOJİSTİKTE TEMEL KAVRAMLAR

İÇİNDEKİLER. Önsöz... iii Giriş... 1 BİRİNCİ BÖLÜM ULUSLARARASI LOJİSTİĞE GİRİŞ VE ULUSLARARASI LOJİSTİKTE TEMEL KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER Önsöz... iii Giriş... 1 BİRİNCİ BÖLÜM ULUSLARARASI LOJİSTİĞE GİRİŞ VE ULUSLARARASI LOJİSTİKTE TEMEL KAVRAMLAR A. ULUSLARARASI LOJİSTİĞE GİRİŞ... 4 1. Lojistik... 4 2. Tedarik Zinciri (TZ)...

Detaylı

HUKUKSAL VE FİNANSAL AÇIDAN FORFAITING

HUKUKSAL VE FİNANSAL AÇIDAN FORFAITING M. Vefa TOROSLU Serbest Muhasebeci Mali Müşavir HUKUKSAL VE FİNANSAL AÇIDAN FORFAITING Teorik Boyutu Hukuksal Boyutu Vergisel Boyutu Muhasebe Boyutu ADALET YAYINEVİ Ankara - 2011 IX İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII

Detaylı

Doç.Dr. Mehmet MARANGOZ İNTERNETTE PAZARLAMA. Beta

Doç.Dr. Mehmet MARANGOZ İNTERNETTE PAZARLAMA. Beta Doç.Dr. Mehmet MARANGOZ İNTERNETTE PAZARLAMA İstanbul - 2014 Beta I Yayın No : 3055 İşletme-Ekonomi Dizisi : 639 1. Baskı - Ocak 2014 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 333-082 - 0 Copyright Bu kitab n bu bas s

Detaylı

ULUSLARARASI FİNANSMAN

ULUSLARARASI FİNANSMAN [MYO ların İKMEP Projesi Müfredatına Uyumlu ULUSLARARASI FİNANSMAN Örnek Olay ve Yeni Mevzuat] dr. ferudun kaya Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Üyesi Bu çalışma; Uygulamalı Bilimler Yüksekokulları,

Detaylı

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU BİLANÇOSU Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot (30/09/2006) (31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 10.069 2.643 12.712

Detaylı

Geleceği Şimdiden Tüketmek Hazırlayan: Prof. Dr. Veysel ULUSOY Yard. Doç. Dr. Çiğdem Özarı

Geleceği Şimdiden Tüketmek Hazırlayan: Prof. Dr. Veysel ULUSOY Yard. Doç. Dr. Çiğdem Özarı CARİ AÇIK Geleceği Şimdiden Tüketmek Hazırlayan: Prof. Dr. Veysel ULUSOY Yard. Doç. Dr. Çiğdem Özarı II Yay n No : 2964 İşletme-Ekonomi Dizisi : 608 1. Baskı - Ekim 2013 İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-988

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/12/2004 ) ( 31/12/2003) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 84 541 625 168 1,101 1,269 1.1.Kasa

Detaylı

ĐHRACAT VE ĐTHALAT GENELGESĐ

ĐHRACAT VE ĐTHALAT GENELGESĐ Hazine Müsteşarlığı Banka ve Kambiyo Genel Müdürlüğü B.02.1. HZN.0.09.01.01 SAYI:2009-GNL-1 TARĐH:23.07.2009 1.ĐHRACAT ĐHRACAT VE ĐTHALAT GENELGESĐ Đhracat bedellerinin tahsili 1.1.Đhracat bedelleri, Türk

Detaylı

DENİZBANK A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

DENİZBANK A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 EYLÜL 2005 VE 31 ARALIK 2004 TARİHLERİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇOLAR Sınırlı Denetimden Geçmiş Tam Kapsamlı Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2005 ) ( 31/12/2004 ) TP YP Toplam TP YP

Detaylı

İFLASIN ERTELENMESİ, BORCA BATIKLIK VE İYİLEŞTİRME PROJELERİ

İFLASIN ERTELENMESİ, BORCA BATIKLIK VE İYİLEŞTİRME PROJELERİ I Prof. Dr. Sezayi DUMANOĞLU İFLASIN ERTELENMESİ, BORCA BATIKLIK VE İYİLEŞTİRME PROJELERİ 2. BASKI Beta II İÇİNDEKİLER Yay n No : 2619 Hukuk Dizisi : 1271 1. Baskı Ocak 2011 2. Baskı Aralık 2011 - İSTANBUL

Detaylı

KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/03/2006 ) ( 31/12/2005 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 73 468 541 84 221 305 1.1 Kasa

Detaylı

Yay n No : 2404 flletme-ekonomi Dizisi : 462. 2. Bask Mart 2011 STANBUL ISBN 978-605 - 377-427 - 3

Yay n No : 2404 flletme-ekonomi Dizisi : 462. 2. Bask Mart 2011 STANBUL ISBN 978-605 - 377-427 - 3 Dr. Emin Avcı Türkiye de Bireysel Emeklilik Sistemi ve Bireysel Emeklilik fiirketlerinin Etkinli i Yay n No : 2404 flletme-ekonomi Dizisi : 462 2. Bask Mart 2011 STANBUL ISBN 978-605 - 377-427 - 3 Copyright

Detaylı

NDEK LER I. Finansal stikrarın Makroekonomik Unsurları II. Bankacılık Sektörü ve Di er Finansal Kurulu lar

NDEK LER I. Finansal stikrarın Makroekonomik Unsurları II. Bankacılık Sektörü ve Di er Finansal Kurulu lar İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... i İÇİNDEKİLER... iii TABLO LİSTESİ... v GRAFİK LİSTESİ... vii KUTU LİSTESİ... xiv KISALTMA LİSTESİ.... xvi GENEL DEĞERLENDİRME... xvii I. Finansal İstikrarın Makroekonomik Unsurları...

Detaylı

GAYRİMENKUL YATIRIMLARININ YÖNETİMİ

GAYRİMENKUL YATIRIMLARININ YÖNETİMİ Dr. Cem BERK GAYRİMENKUL YATIRIMLARININ YÖNETİMİ Beta Yay n No : 2678 İşletme - Ekonomi : 563 1. Baskı Nisan 2012 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-702 - 1 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay

Detaylı

BANKALARLA KARŞILAŞTIRMALI OLARAK HUKUKİ YÖNDEN ÖZEL FİNANS KURUMLARI

BANKALARLA KARŞILAŞTIRMALI OLARAK HUKUKİ YÖNDEN ÖZEL FİNANS KURUMLARI BANKALARLA KARŞILAŞTIRMALI OLARAK HUKUKİ YÖNDEN ÖZEL FİNANS KURUMLARI BİRİNCİ BÖLÜM GİRİŞ I. ÖZEL FİNANS KURUMLARI HAKKINDA GENEL BİLGİLER A. Kavram ve Kurum Olarak Özel Finans Kurumları 1. Kavramın Ortaya

Detaylı

EK-1 YABANCI PARA NET GENEL POZİSYON / ÖZKAYNAK STANDART ORANI BİLDİRİM CETVELİ

EK-1 YABANCI PARA NET GENEL POZİSYON / ÖZKAYNAK STANDART ORANI BİLDİRİM CETVELİ EK-1 YABANCI PARA NET GENEL POZİSYON / ÖZKAYNAK STANDART ORANI MEVDUAT BANKASI A.Ş./KALKINMA VE YATIRIM BANKASI Kapanış Kuru: Hesaplama Tarihi: Sıra No Hesap Kodu Hesap Adı DÖVİZ VARLIKLARI Bin YTL I -

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ

İŞ GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ Dr. Salih DURSUN İŞ GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ KAVRAM MODELLER UYGULAMA Beta Yay n No : 2668 İşletme - Ekonomi : 558 1. Baskı Mart 2012 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-692 - 5 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye

Detaylı

YÖNETİM VE ORGANİZASYON

YÖNETİM VE ORGANİZASYON Dr. Polat TUNÇER YÖNETİM VE ORGANİZASYON Beta Yay n No : 2803 İşletme Ekonomi Dizisi : 552 1. Baskı Aralık 2012 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-825 - 7 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay

Detaylı

950.871 2.941.370 3.892.241 516.439 3.493.035 4.009.474 IV.

950.871 2.941.370 3.892.241 516.439 3.493.035 4.009.474 IV. Konsolide Finansal Tablolar I. Konsolide bilanço (Finansal Durum Tablosu) Cari Dönem Önceki Dönem Aktif kalemler TP YP Toplam TP YP Toplam I. Nakit değerler ve Merkez Bankası 2.990.682 20.223.983 23.214.665

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO AKTİF KALEMLER Dipnot 31.03.2008 31.12.2007 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 312.796 243.170 555.966 209.602 217.950 427.552

Detaylı

Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Yurtdışından Sağladıkları Döviz Krediler (Milyon ABD Doları)

Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Yurtdışından Sağladıkları Döviz Krediler (Milyon ABD Doları) Bankalardan sağlanan dövizli kredilerde vergisel maliyetler Melike Kılınç I. Giriş Şirketlerin yurtdışı ithalat ihracat işlemleri, döviz cinsinden pozisyon tutmak istemeleri, nihai ürünlerini ya da hizmetlerini

Detaylı

AR-GE TEŞVİKLERİ Vergi Kanunları ve TMS-38 Açısından Değerlendirilmesi Muhasebeleştirilmesi Denetim Süreci

AR-GE TEŞVİKLERİ Vergi Kanunları ve TMS-38 Açısından Değerlendirilmesi Muhasebeleştirilmesi Denetim Süreci I Yrd. Doç. Dr. Muhammet BEZİRCİ AR-GE TEŞVİKLERİ Vergi Kanunları ve TMS-38 Açısından Değerlendirilmesi Muhasebeleştirilmesi Denetim Süreci II Yayın No : 2577 İşletme-Ekonomi : 530 1. Baskı Ekim 2011 İSTANBUL

Detaylı

1 DIŞ TİCARET KAVRAMI

1 DIŞ TİCARET KAVRAMI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 DIŞ TİCARET KAVRAMI ve TARİHİ GELİŞİM 11 1.1. Dış Ticaret ve Uluslararası Ekonomi 12 1.2. Uluslararası Ticaret Teorileri 13 1.2.1.Mutlak Üstünlükler Teorisi 13 1.2.2.Karşılaştırmalı

Detaylı

Ürün ve Hizmet Ücretleri

Ürün ve Hizmet Ücretleri Birim Birim Asgari Asgari Azami Azami Güncelleme İşlem Grubu işlem Adı Kalem Adı Masraf Tutar Oran Tutar Oran Tutar Oran Açıklama Tarihi Para Aktarma Havale TL Havaleler İsme (Kasadan) TL % 30 0,5 (%5)

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Bilanço (Finansal Durum Tablosu) Adabank Anonim Şirketi Sınırlı AKTİF (VARLIKLAR) Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI 5-I-1 816 53 869

Detaylı

Eğitimlerimize teşrifleriniz veya kurumunuz temsilcilerinin katılımını sağlamanız bizleri mutlu edecektir.

Eğitimlerimize teşrifleriniz veya kurumunuz temsilcilerinin katılımını sağlamanız bizleri mutlu edecektir. ERNST & YOUNG VERGİ HİZMETLERİ Sayın İlgili, Şirketimiz tarafından periyodik olarak gerçekleştirilen açık eğitimlerle ilgili Mayıs 2010- Ağustos 2010 dönemini kapsayan eğitim programımız aşağıda yer almaktadır.

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2006 ) ( 31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 89.421 264.153

Detaylı

GİRİŞİMCİLİK. Dr. İbrahim Bozacı. Örnekler ve İş Planı Rehberli. Kırıkkale Üniversitesi, Keskin Meslek Yüksek Okulu Öğretim Üyesi.

GİRİŞİMCİLİK. Dr. İbrahim Bozacı. Örnekler ve İş Planı Rehberli. Kırıkkale Üniversitesi, Keskin Meslek Yüksek Okulu Öğretim Üyesi. Dr. İbrahim Bozacı Kırıkkale Üniversitesi, Keskin Meslek Yüksek Okulu Öğretim Üyesi GİRİŞİMCİLİK Örnekler ve İş Planı Rehberli İş Fikri Küçük İşletme Pazarlama Aile İşletmeleri İnsan Kaynakları Hedef Kitle

Detaylı

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ YÖNETİMİ

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ YÖNETİMİ MYO için DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ YÖNETİMİ İKMEP Müfredatına Uyumlu doç.dr. ferudun kaya Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Üyesi Bu çalışma; Uygulamalı Bilimler Yüksekokulları, İktisadi ve İdari Bilimler

Detaylı

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ YÖNETİMİ

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ YÖNETİMİ MYO için DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ YÖNETİMİ İKMEP Müfredatına Uyumlu dr. ferudun kaya Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Üyesi Bu çalışma; Uygulamalı Bilimler Yüksekokulları, Meslek Yüksekokulları müfredatlarına

Detaylı

I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU)

I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 AKTİF KALEMLER TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT

Detaylı

HİLE DENETİMİ METODOLOJİ ve RAPORLAMA

HİLE DENETİMİ METODOLOJİ ve RAPORLAMA HİLE DENETİMİ METODOLOJİ ve RAPORLAMA Hile Teorisi ve Hile Denetimi Hile Türleri, Belirtileri ve İç Kontrol Önlemleri Hile Riski Değerleme Hile Denetimi Planı Hile Denetimi Programı Hile Denetiminde Bir

Detaylı

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI 6 15 MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI Bandrol Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5. maddesinin 2. fıkrası çerçevesinde bandrol taşıması zorunlu değildir. Yay n No : 2840 Hukuk

Detaylı

Genel Muhasebe Yrd. Doç. Dr. NÂLAN ECE

Genel Muhasebe Yrd. Doç. Dr. NÂLAN ECE Genel Muhasebe Yrd. Doç. Dr. NÂLAN ECE GÜNCELLEMELERDE YENİ 6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU VE VERGİ USUL KANUNU ESAS ALINMIŞTIR Yayın No. : 3369 Muhasebe Dizisi : 6 2. Bası - Eylül 2016 - İSTANBUL ISBN

Detaylı

Prof. Dr. Metin SABAN. Yrd. Doç. Dr. Hakan VARGÜN / Yrd. Doç. Dr. Serhan GÜRKAN FİNANSAL MUHASEBE 2. BASKI. İstanbul Beta

Prof. Dr. Metin SABAN. Yrd. Doç. Dr. Hakan VARGÜN / Yrd. Doç. Dr. Serhan GÜRKAN FİNANSAL MUHASEBE 2. BASKI. İstanbul Beta Prof. Dr. Metin SABAN Yrd. Doç. Dr. Hakan VARGÜN / Yrd. Doç. Dr. Serhan GÜRKAN FİNANSAL MUHASEBE 2. BASKI İstanbul - 2016 Beta Yayın No : 3428 Muhasebe Dizisi : 7 1. Baskı - Ekim 2015 - İSTANBUL 2. Baskı

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız 30 Eylül 2014 31 Aralık 2013 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

Eğitimlerimize teşrifleriniz veya kurumunuz temsilcilerinin katılımını sağlamanız bizleri mutlu edecektir.

Eğitimlerimize teşrifleriniz veya kurumunuz temsilcilerinin katılımını sağlamanız bizleri mutlu edecektir. ERNST & YOUNG VERGİ HİZMETLERİ Ülkemizin son derece değişken vergi mevzuatında tüm detaylara hâkim olmak ve değişiklikleri birebir takip etmek günlük iş temposu içerisinde maalesef mümkün olamamaktadır.

Detaylı

TCK-CMK-CGTİK-PVSK ve İLGİLİ MEVZUAT

TCK-CMK-CGTİK-PVSK ve İLGİLİ MEVZUAT 6 8 T.C. ANAYASASI TCK-CMK-CGTİK-PVSK ve İLGİLİ MEVZUAT Kavramlar Türk Ceza Kanunu TCK nın Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun Kabahatler Kanunu Ceza Muhakemesi Kanunu CMK nın Yürürlük ve Uygulama

Detaylı

Dr. Polat TUNÇER SATIŞ TEKNİKLERİ. Beta

Dr. Polat TUNÇER SATIŞ TEKNİKLERİ. Beta Dr. Polat TUNÇER SATIŞ TEKNİKLERİ Beta Yay n No : 2802 İşletme Ekonomi Dizisi : 551 1. Baskı Aralık 2012 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-826 - 4 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n haklar

Detaylı

Güncel Yaklaşımlar Işığında Etik

Güncel Yaklaşımlar Işığında Etik Editörler Yrd.Doç.Dr. Rana ATABAY Yrd.Doç.Dr. N. Öykü İYİGÜN Güncel Yaklaşımlar Işığında Etik Yazarlar Adnan Çorum Ali Görener Ali Altuğ Biçer Dursun Bingöl Ela Arı Engin Çağlak Figen Yıldırım Gözde Öymen

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Bilanço (Finansal Durum Tablosu) Sınırlı 31 Aralık 2013 AKTİF (VARLIKLAR) Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI 5-I-1 637 53 690 808 53

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. (2) Türkiye de faaliyette bulunan katılım bankaları bu Tebliğ hükümlerine tâbidir.

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. (2) Türkiye de faaliyette bulunan katılım bankaları bu Tebliğ hükümlerine tâbidir. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan : KATILIM BANKALARINCA UYGULANACAK TEKDÜZEN HESAP PLANI VE İZAHNAMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (26.01.2007 tarih ve 26415 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.)

Detaylı

TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş.

TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRK EXİMBANK (TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.) DÜNYA BANKASI AVRUPA YATIRIM BANKASI İSLAM KALKINMA BANKASI Ortaklık Yapısı İlk özel

Detaylı

ÖRGÜT KURAMLARI. H. Cenk Sözen H. Nejat Basım. Derleyenler. Gözden Geçirilmiş 2. BASKI. Beta

ÖRGÜT KURAMLARI. H. Cenk Sözen H. Nejat Basım. Derleyenler. Gözden Geçirilmiş 2. BASKI. Beta Derleyenler H. Cenk Sözen H. Nejat Basım ÖRGÜT KURAMLARI A. Selami Sargut Ali Danışman Ali Fıkırkoca H. Cenk Sözen H. Nejat Basım H. Okan Yeloğlu Harun Şeşen İpek Kalemci Tüzün Sait Gürbüz Ünsal Sığrı

Detaylı

III. MEVDUAT HESABI AÇTIRMAYA YETKİLİ KİŞİLER... 63 IV. MEVDUATIN KABULÜ...69

III. MEVDUAT HESABI AÇTIRMAYA YETKİLİ KİŞİLER... 63 IV. MEVDUATIN KABULÜ...69 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 5 TABLOLAR...11 ŞEKİLLER... 13 GİRİŞ...15 I. MEVDUATIN TANIMI VE HUKUKİ NİTELİĞİ...17 A. MEVDUATIN TANIMI... 23 B. MEVDUATIN ÖNEMİ...24 C. MEVDUATIN KORUNMASI...25 1. Mevduatı

Detaylı

İÇİNDEKİLER. viii. ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vii KISALTMALAR... xix

İÇİNDEKİLER. viii. ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vii KISALTMALAR... xix viii İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vii KISALTMALAR... xix GİRİŞ I - KIYMETLİ EVRAK HUKUKUNUN KONUSU... 1 II - KIYMETLİ EVRAKTA HAK VE SENET KAVRAMLARI... 3 III - KIYMETLİ EVRAKIN MEVZUATIMIZDA

Detaylı

DIŞ TİCARET UYGULAMALARI VE FİNANSMANI

DIŞ TİCARET UYGULAMALARI VE FİNANSMANI DIŞ TİCARET UYGULAMALARI VE FİNANSMANI Programın Amacı: Ülkelerin giderek birbirine daha bağımlı hale geldiği ve uluslararası ticaretin ortak kuralları çerçevesinde serbestleştiği küreselleşme sürecinde,

Detaylı

İHRACAT BEDELLERİNİN YURDA GETİRİLMESİ SERBEST BIRAKILDI ANCAK TAHSİLİ VEYA KAPATILMASI BELLİ ESASLARA BAĞLI

İHRACAT BEDELLERİNİN YURDA GETİRİLMESİ SERBEST BIRAKILDI ANCAK TAHSİLİ VEYA KAPATILMASI BELLİ ESASLARA BAĞLI İHRACAT BEDELLERİNİN YURDA GETİRİLMESİ SERBEST BIRAKILDI ANCAK TAHSİLİ VEYA KAPATILMASI BELLİ ESASLARA BAĞLI I.GİRİŞ Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar ve bu karara ilişkin Tebliğ ler,

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... iii. Birinci Bölüm. FİNANSAL SİSTEM VE BANKALAR N. Oğuzhan Altay

İÇİNDEKİLER. Önsöz... iii. Birinci Bölüm. FİNANSAL SİSTEM VE BANKALAR N. Oğuzhan Altay İÇİNDEKİLER Önsöz... iii Birinci Bölüm FİNANSAL SİSTEM VE BANKALAR N. Oğuzhan Altay 1. Giriş... 1 2. Finansal Sistem ve Sınıflandırılması... 1 3. Bankacılığın Doğuşu ve Bankalar... 4 3.1. Bankacılığın

Detaylı

İŞ KANUNLARI. Prof.Dr. Ali GÜZEL. Yrd. Doç. Dr. Saim OCAK. Yrd. Doç. Dr. Ercüment ÖZKARACA. M. 1-2 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası

İŞ KANUNLARI. Prof.Dr. Ali GÜZEL. Yrd. Doç. Dr. Saim OCAK. Yrd. Doç. Dr. Ercüment ÖZKARACA. M. 1-2 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası M. 1-2 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Prof.Dr. Ali GÜZEL Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Saim OCAK Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Ercüment ÖZKARACA Marmara Üniversitesi

Detaylı

ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR

ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu İçin Hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL

Detaylı

BANKACILIK HİZMET ÜRÜNLERİ

BANKACILIK HİZMET ÜRÜNLERİ DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. BANKACILIK HİZMET ÜRÜNLERİ KISA ÖZET

Detaylı

ÖZELLEŞTİRME. Süleyman YAŞAR

ÖZELLEŞTİRME. Süleyman YAŞAR I ÖZELLEŞTİRME Süleyman YAŞAR II Yay n No : 1558 flletme-ekonomi Dizisi : 154 Geniflletilmifl 2. Bas - Mart 2005 - STANBUL ISBN 975-295 - 443 - X Copyright Bu kitab n bu bas s için Türkiye deki yay n haklar

Detaylı

TÜRK EXIMBANK. Pazarlama Müdürlüğü. İhracatın Finansmanı. Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. Genel Müdürlük

TÜRK EXIMBANK. Pazarlama Müdürlüğü. İhracatın Finansmanı. Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. Genel Müdürlük TÜRK EXIMBANK İhracatın Finansmanı Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. Genel Müdürlük Saray Mah. Ahmet Tevfik İleri Cad. No:19 34768 Ümraniye / İSTANBUL Telefon: +90 (216) 666 55 00 Faks: +90 (216) 666

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30 / 06 / 2015 ) ( 31 / 12 / 2014 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30 / 06 / 2015 ) ( 31 / 12 / 2014 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1)

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KANUNLARI

SOSYAL GÜVENLİK KANUNLARI M. 1-2 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Prof.Dr. Ali GÜZEL Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Saim OCAK Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Ercüment ÖZKARACA Marmara Üniversitesi

Detaylı

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ Ömer Faruk GÖRÇÜN Kadir Has Üniversitesi Örnek Olay ve Uygulamalarla TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ II Yayın No : 2874 İşletme-Ekonomi Dizisi : 573 1. Baskı - Ekim 2010 - İSTANBUL 2. Baskı - Mart 2013 - İSTANBUL

Detaylı

TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.

TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER (31/12/2009) (31/12/2008) Not TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 4-6 - 6 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV (Net) 5 2.1 Alım

Detaylı

GRAFİK LİSTESİ. Grafik I.7.

GRAFİK LİSTESİ. Grafik I.7. GRAFİK LİSTESİ Grafik I.1. VIX Endeksi 1 Grafik I.2. itraxx Europe Crossover Endeksi 1 Grafik I.3. Gelişmiş Ülke Borsa Endeksleri 2 Grafik I.4. Seçilmiş Bazı Ülkelerde Büyüme Oranları 2 Grafik I.5. Seçilmiş

Detaylı

99/13812 sayılı Kararnameyi değiştiren 2009/15686 sayılı BKK da yer alan düzenleme aşağıdaki gibidir.

99/13812 sayılı Kararnameyi değiştiren 2009/15686 sayılı BKK da yer alan düzenleme aşağıdaki gibidir. 30.12.2009/177 99/13812 SAYILI İHRACAT, İHRACAT SAYILAN SATIŞ VE TESLİMLER İLE DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET VE FAALİYETLERDE VERGİ, RESİM VE HARÇ İSTİSNASI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI ÖZET : 99/13812

Detaylı

DIŞ TİCARET ve FİNANSMANI

DIŞ TİCARET ve FİNANSMANI [İKMEP Müfredatına Uyumlu DIŞ TİCARET ve FİNANSMANI Örnek Olay ve Yeni Mevzuat] dr. ferudun kaya Bu çalışma; İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulları, Meslek Yüksekokulları

Detaylı

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ YÖNETİMİ

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ YÖNETİMİ DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ YÖNETİMİ [Yeni Mevzuat ve Belgeler] doç.dr. ferudun kaya (Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Üyesi) Bu çalışma; İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri, Deniz İşletmeciliği ve

Detaylı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER Notlar 31.Ara.09 31.Ara.08 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER Not:4 506-506 301-301 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV Not:5

Detaylı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır Yurt Dışı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır Yurt Dışı 31 ARALIK 2012 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 11.864 14.215 26.079 34.489-34.489 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV 4-5.000-5.000

Detaylı

DIŞ TİCARET ve FİNANSMANI

DIŞ TİCARET ve FİNANSMANI DIŞ TİCARET ve FİNANSMANI [Örnek Olay ve Yeni Mevzuat] dr. ferudun kaya Bu çalışma; İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulları, Meslek Yüksekokulları müfredatlarına (MEB

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI 6 1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI Kavramlar Türk Bayrağı Kanunu İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (11. Protokol ile Düzenlenen Metin) Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (11.

Detaylı

İÇİNDEKİLER. BİRİNCİ BÖLÜM EKONOMİNİN GENEL İŞLEYİŞİ ve FİNANSAL SİSTEM İKİNCİ BÖLÜM FİNANSAL SİSTEM VE İŞLEYİŞİ

İÇİNDEKİLER. BİRİNCİ BÖLÜM EKONOMİNİN GENEL İŞLEYİŞİ ve FİNANSAL SİSTEM İKİNCİ BÖLÜM FİNANSAL SİSTEM VE İŞLEYİŞİ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM EKONOMİNİN GENEL İŞLEYİŞİ ve FİNANSAL SİSTEM İKİNCİ BÖLÜM FİNANSAL SİSTEM VE İŞLEYİŞİ REEL KESİM DENGESİ 2 TOPLAM TALEP 3 Harcamalardaki Değişmeler ve Denge 3 Para Arzı Değişmeleri

Detaylı

Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler *

Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler * Bankacılar Dergisi, Sayı 56, 2006 Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler * (Ocak-Mart 2006) 1. Bankacılık Kanununa İlişkin Düzenlemeler 31 Ocak 2006 tarih ve 26066 sayılı Resmi Gazete de; Maden

Detaylı

İLGİLİ VERGİ MEVZUATI

İLGİLİ VERGİ MEVZUATI Aysel Gündoğdu, PhD C. Turgay Münyas, PhD C. asset İLGİLİ VERGİ MEVZUATI Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V VERGİ HUKUKUNA İLİŞKİN TEMEL KAVRAM VE TANIMLAR...1

Detaylı

DIŞ TİCARET ve FİNANSMANI

DIŞ TİCARET ve FİNANSMANI DIŞ TİCARET ve FİNANSMANI [ Yeni Mevzuat ] dr. ferudun kaya Bu çalışma; İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulları, Meslek Yüksekokulları müfredatlarına (MEB YÖK Müfredatına)

Detaylı

KURUMLAR KISA ÖZET KOLAYAOF

KURUMLAR KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. FİNANSAL KURUMLAR KISA ÖZET KOLAYAOF

Detaylı

HUKUKSAL ETİK (LEGAL ETHICS) DERS NOTLARI

HUKUKSAL ETİK (LEGAL ETHICS) DERS NOTLARI Prof. Dr. A. Can TUNCAY Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi HUKUKSAL ETİK (LEGAL ETHICS) DERS NOTLARI İstanbul 2013 Yay n No : 2902 Hukuk Dizisi : 1427 1. Baskı - Nisan 2013 İSTANBUL ISBN 978-605 -

Detaylı

İHRACAT İTHALAT İŞLEMLERİ

İHRACAT İTHALAT İŞLEMLERİ İÇİNDEKİLER İHRACAT İTHALAT İŞLEMLERİ Birinci Bölüm ULUSLARARASI TİCARETTE TEMEL KAVRAMLAR 1. ULUSLARARASI TĠCARETTE TEMEL KAVRAMLAR... 1 GĠRĠġ... 3 1. 1. Uluslararası Ticaret Tanımları... 5 1. 2. Uluslararası

Detaylı

KATILIM BANKACILIĞI DR. MUSTAFA CANBAZ

KATILIM BANKACILIĞI DR. MUSTAFA CANBAZ KATILIM BANKACILIĞI DR. MUSTAFA CANBAZ İstanbul, Haziran 2016 ii Katılım Bankacılığı Yayın No : 3430 İşletme-Ekonomi Dizisi : 786 1. Baskı Haziran 2016 İSTANBUL ISBN 978-605 - 333-625 - 9 Copyright Bu

Detaylı

Yay n No : 2161 flletme-ekonomi Dizisi : 335. 2. Bas m - A ustos 2009 - stanbul ISBN 978-605 - 377-079 - 4

Yay n No : 2161 flletme-ekonomi Dizisi : 335. 2. Bas m - A ustos 2009 - stanbul ISBN 978-605 - 377-079 - 4 TEK DÜZEN MUHASEBE UYGULAMALARI Serbest Muhasebeci Mali Müflavir Hamza KOÇAKO LU Yay n No : 2161 flletme-ekonomi Dizisi : 335 2. Bas m - A ustos 2009 - stanbul ISBN 978-605 - 377-079 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... iii Giriş... 1 BİRİNCİ BÖLÜM DIŞ TİCARETİN TANIMI VE KAPSAMI

İÇİNDEKİLER. Önsöz... iii Giriş... 1 BİRİNCİ BÖLÜM DIŞ TİCARETİN TANIMI VE KAPSAMI İÇİNDEKİLER Önsöz... iii Giriş... 1 BİRİNCİ BÖLÜM DIŞ TİCARETİN TANIMI VE KAPSAMI 1. DIŞ TİCARETİN YURTİÇİ TİCARETTEN FARKI... 4 2. DIŞ TİCARETİN NEDENLERİ... 5 2.1. Doğal ve Beşeri Kaynak Yetersizliği...

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2014 SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ BANKACILIK VE FİNANS UZAKTAN ÖĞRETİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI BANKACILIK İŞLEMLERİ VE TEKNİKLERİ DERS NOTU ISPARTA 2014 1 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM HAVALE VE KİRALIK KASALAR

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot 31.12.2013 31.12.2012 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 355.403 1.943.667 2.299.070

Detaylı

TEMEL İŞLETMECİLİĞE GİRİŞ

TEMEL İŞLETMECİLİĞE GİRİŞ MESLEK YÜKSEKOKULLARI İÇİN TEMEL İŞLETMECİLİĞE GİRİŞ İKMEP Müfredatına Uyumlu Prof. Dr. Canan Çetin 2. Baskı İstanbul-2015 Yay n No : 3287 İşletme-Ekonomi Dizisi : 738 1. Bask Eylül 2014 STANBUL 2. Bask

Detaylı

Dr. Gökçen TURAN Sermaye Piyasası Kurulu Başuzman Hukukçu. Menkul Kıymetleştirme ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler

Dr. Gökçen TURAN Sermaye Piyasası Kurulu Başuzman Hukukçu. Menkul Kıymetleştirme ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler Dr. Gökçen TURAN Sermaye Piyasası Kurulu Başuzman Hukukçu Menkul Kıymetleştirme ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...XV BİBLİYOGR AFYA... XVII KONUNUN

Detaylı

1) SPK Temel Düzey Lisanslama Sınavlarına Kimler Girebilir.? Lise Mezunu, 2 yıllık Yüksekokul mezunu, 4 yıllık Fakülte mezunları girebilir.

1) SPK Temel Düzey Lisanslama Sınavlarına Kimler Girebilir.? Lise Mezunu, 2 yıllık Yüksekokul mezunu, 4 yıllık Fakülte mezunları girebilir. 1) SPK Temel Düzey Lisanslama Sınavlarına Kimler Girebilir.? Lise Mezunu, 2 yıllık Yüksekokul mezunu, 4 yıllık Fakülte mezunları girebilir. 2) SPK Temel Düzey Lisansını Alanlar Ne İş Yaparlar.? A- Lise,

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ SERMAYESİ : YTL 25.000 İDARE MERKEZİ : ANKARA

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ SERMAYESİ : YTL 25.000 İDARE MERKEZİ : ANKARA TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ SERMAYESİ : YTL 25.000 İDARE MERKEZİ : ANKARA İDARE MERKEZİ Cevaplarda şu işaretlerin tekrarını dileriz : ANKARA, 22 Nisan 2005 B.02.2.TCM.0.09.00.04/ GENELGE

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 MART 2016 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU Geçmiş AKTİF KALEMLER Notlar 31 Mart 2016 31 Aralık 2015 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ VE MERKEZ BANKASI II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE EKONOMİK VE FİNANSAL SİSTEM İKİNCİ ÜNİTE PARANIN ZAMAN DEĞERİ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE EKONOMİK VE FİNANSAL SİSTEM İKİNCİ ÜNİTE PARANIN ZAMAN DEĞERİ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE EKONOMİK VE FİNANSAL SİSTEM 1 13 1. EKONOMİK SİSTEM 2 2. FİNANSAL SİSTEM 5 3. FİNANSAL SİSTEMİN UNSURLARI 8 4. FİNANSAL PİYASALARIN YAPISI 9 4.1. Borç ve Öz Sermaye Yapısı 9 4.2.

Detaylı

İHRACATIN FİNANSMANINDA TÜRK EXİMBANK KREDİLERİ

İHRACATIN FİNANSMANINDA TÜRK EXİMBANK KREDİLERİ İHRACATIN FİNANSMANINDA TÜRK EXİMBANK KREDİLERİ KISA VADELİ KREDİLER ORTA VE UZUN VADELİ KREDİLER ÜLKE KREDİLERİ İHRACAT KREDİLERİ ÖZELLİKLİ İHRACAT KREDİSİ DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET VE FAALİYETLER KREDİLERİ

Detaylı

Herkes İçin Hukuk: 15 İHTİYATİ HACİZ

Herkes İçin Hukuk: 15 İHTİYATİ HACİZ Herkes İçin Hukuk: 15 İHTİYATİ HACİZ Av. Osman OY Av. Teoman ULUSOY Yay n No : 2358 Hukuk Dizisi : 1113 1. Bas Haziran 2010 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-279 - 8 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye

Detaylı

Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program. 22 Kasım 2013

Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program. 22 Kasım 2013 Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program 22 Kasım 201 Büyüme Tahminleri (%) 4, 4,1 Küresel Büyüme Tahminleri (%) 4,1,2,0 ABD Büyüme Tahminleri (%) 2,,,,,,1,6,6 2,8 2,6 2,4 2,2

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİMİN YÖNETİM KURULUNA YANSIMALARI CEM CÜNEYT ARSLANTAŞ

KURUMSAL YÖNETİMİN YÖNETİM KURULUNA YANSIMALARI CEM CÜNEYT ARSLANTAŞ KURUMSAL YÖNETİMİN YÖNETİM KURULUNA YANSIMALARI CEM CÜNEYT ARSLANTAŞ Yay n No : 2794 İşletme-Ekonomi : 549 1. Baskı - Kasım 2012 İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-816 - 5 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye

Detaylı