Ankara (Ayaş) Koşullarında Organik Çilek Yetiştiriciliği*

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ankara (Ayaş) Koşullarında Organik Çilek Yetiştiriciliği*"

Transkript

1 TRIM İLİMLERİ DERGİSİ 2008, 14 (3) NKR ÜNİVERSİTESİ ZİRT FKÜLTESİ nkr (yş) Koşullrınd Orgnik Çilek Yetiştiriiliği* Mehmet POLT 1 Menşure ÇELİK 2 Geliş Trihi: Kul Trihi: Öz: Son yıllrd tüketii ilinçlenmesindeki gelişmeler ile orgnik trımın önemi rtmktdır. u çlışmd değişik orgnik uygulmlrın Cmros ve Fern çilek çeşitlerinde verim ve zı klite kriterlerine etkileri inelenmiştir. u rştırm 2002 yıllrınd nkr Üniversitesi Zirt Fkültesi yş hçe itkileri rştırm ve Uygulm İstsyonu nd yürütülmüştür. Cmros ve Fern çeşitlerine it frigo fideler temmuz yınd dikilmiştir. Frklı orgnik uygulmlr ypıln prsellerde yetiştirilen itkilerin verim ve zı klite kriterleri elirlenmiştir. En yüksek verim değeri yeşil güre+çiftlik güresi+humik sit+yprk güresi uygulmsındn elde edilmiştir (Fern: 177,07 g/itki, Cmros: 133,9 g/itki). Sonuç olrk nkr ekolojik koşullrınd orgnik çilek yetiştiriilerine yeşil güre+çiftlik güresi+humik sit+yprk güresi uygulmsı önerileilir. nhtr Kelimeler: Çilek, orgnik trım, nkr Orgni Strwerry Growing in nkr (yş) strt: Importne of orgni griulture hs een inresed y developing of onsumer s onsious in reent yers. In this study, the effets of different orgni pplitions on yield nd some qulity prmeters of Cmros nd Fern strwerry ultivrs were investigted. This reserh ws onduted t nkr University Fulty of griulture yş Hortiulturl Reserh Centre during yers. Frigo seedlings of Cmros nd Fern strwerry ultivrs were plnted in July. Yield nd some qulity prmeters of plnts grown under different orgni pplitions performed in different plots were determined. The highest yield vlues were otined from Green mnure+frmyrd mnure+humi id+folir fertilizer pplition (Fern: 177,07 g/plnt, Cmros: 133,9 g/plnt). s result, Green mnure+frmyrd mnure+humi id+folir fertilizer pplition n e suggested to orgni strwerry growers in nkr eologil onditions. Key Words: Strwerry, orgni griulture, nkr Giriş Trım, yüzyıllr oyun insnoğlu ile irlikte değişime uğrmıştır. vrup Topluluğu nun kurulmsı ve uyguldığı trımsl destekleme politiklrı ile, pestisitlerin ve kimysl gürelerin kullnımının önem kznmsı u gelişmeye ktkıd ulunmuştur. Özellikle hızlı nüfus rtışı ile irlikte, li yıllrd trımd meydn gelen değişimde sdee verim rtışı hedeflenmiş, sentetik, kimysl trım ilçlrı ve minerl gürelerin kullnımı rtmıştır (nonim 2005) nk u girdilerin çlık sorunun çözüm getirmediği, ksine doğl dengeyi ve insn sğlığını ozduğu görüldüğünde, konvnsiyonel trım yöntemine lterntif ryışlr şltılmış ve u süreçte ekolojik trım gündeme gelmiştir. lterntif ir trım sistemi oln ekolojik trım, ülkemizde de , yıllrınd ithltçı firmlrın istekleri doğrultusund ihrt yönelik olrk şlmış ve gittikçe önem kznmıştır (ksoy ve ltındişli 1998). Öneleri ithltçı ülkelerin u konudki mevzutın uygun olrk ypıln üretim ve ihrt, 1991 yılındn sonr vrup Topluluğunun Yönetmeliği doğrultusund devm edilmiştir (nonim 2005). Son olrk trihinde kul edilen Orgnik Trım Knunu, trih ve syılı resmi gzetede yyınlnrk yürürlüğe girmiştir. Ülkemizde giderek rtn çilek yetiştiriiliği ile yılı verilerine göre ton çilek üretilmektedir (nonim 2005). Yüksek fiyttn pzrlnilmesi nedeniyle çilek yetiştiriiliğinde irim lndn elde edilen kznç, diğer ürünlerin irçoğun göre dh yüksek olmktdır (ğoğlu 1986). *Doktor tezinden hzırlnmıştır. 1 Süleymn Demirel Üniv. Zirt Fk. hçe itkileri ölümü-isprt 2 nkr Üniv. Zirt Fk. hçe itkileri ölümü-nkr

2 204 TRIM İLİMLERİ DERGİSİ 2008, Cilt 14, Syı 3 Ypıln ıslh çlışmlrı syesinde, pek çok ölge koşullrın dpte olilen çilek, lterntif ürün olrk giderek dh fzl önem kznmktdır. ununl irlikte ekolojik yöntemlerle ypıln yetiştiriiliği, geleneksel yetiştiriiliğe ornl dh msrflı ve zhmetli ir uygulm olrk ifde edilmektedir. Genel olrk orgnik uygulmlrl elde edilen ürün, klite ve miktr kımındn geleneksel çilek yetiştiriiliğinin seviyesine ulşmmktdır. Çileğin orgnik yetiştiriiliğinde, üretim mliyetlerine eklenen msrflr, mliyetleri rtırmktdır (Güleryüz ve rk. 2001). Ekolojik yöntemlerle çilek yetiştiriiliğine ilgi gün geçtikçe rtrken, pzr pyı d üyümektedir (nonim 1999). Dünyd toplm çilek üretiminin thminen % 4.8 i ekolojik yöntemlerle yetiştirilmektedir (nonim 1999). Dünyd orgnik çilek yetiştiriiliğiyle ilgili irçok rştırm ypılmıştır. u rştırmlrd değişik mlç uygulmlrının etkileri, ürün rotsyonu ve yeşil gürelerin toprğ etkileri inelenmiş ve frklı çilek üretim sistemlerinin orgnik çilek yetiştiriiliğine dpte edileileeği vurgulnmıştır. Örneğin, ynı ot kontrolünde kullnıln orgnik mlç sistemleri, orgnik trımd kullnımın izin verilmiş oln plstik mlç kullnımı vey meknik kontrol sistemleri orgnik çilek yetiştiriiliğinde kullnılmktdır. Ürün rotsyonu orgnik üretimde önemli ir strtejidir. u syede zrrlılr krşı müdelede de önemli yrrlr sğlmktdır. Orgnik üretimde ir diğer önemli konu d yeşil gürelerdir. u mçl fiğ, kruğdy, soy ve örüle kullnılilmektedir. Yeşil gürelemenin 2 3 yıld ir tekrrlnmsı gerekir. Yeşil gürelemeden sonr toprk iyolojik olrk dh ktif hle gelmekte ve geniş ir esin elementi rezervine ship olmktdır (nonim 2006). Finlndiy d yürütülen ir rştırmd denemenin kurulmsındn öneki 4 yıld yulf trımı ypılmış ve 1999 yılınd 2 frklı tur uygulmsı ve 8 frklı çilek üretim sistemi denenmiştir. Tur uygulmlrı ve yeşil güre uygulmlrının toprğın elektrik iletkenliği ve orgnik C miktrını etkilediği ve ürün miktrını kontrole göre %5,4 ile %6,3 ornınd rtırdığı sptnmıştır (Kukkonen ve rk. ). u çlışm ile insn eslenmesinde önemli ir yeri oln ve ülkemizin hemen her yöresinde şrı ile yetiştirilen ir meyve türü oln çilek için orgnik yetiştiriiliğin nkr (yş) koşullrınd uygulnmsı olnklrı ve değişik güre kominsyonlrının etkileri rştırılmıştır. Mteryl ve Yöntem itkisel mteryl olrk Cmros ve Fern çilek çeşitleri kullnılmış ve frigo fideler ile 2 yıl temmuz yı şınd yz dikimi ypılmıştır. rştırmd kullnıln rzi orgnik trım için uygun olup son üç yıl içerisinde herhngi ir güreleme ypılmmış ve üretim mçlı kullnılmmıştır. Denemede şğıdki uygulmlr yer verilmiştir; U-I :Kontrol (Hiçir uygulm ypılmmıştır) U-II :Konvnsiyonel yetiştiriilik (300 ppm monyum nitrt /itki) Orgnik güre uygulmlrı U-III :Yeşil güre (16 kg/d)+çiftlik güresi (3 t/h)+humik sit (%12)(%0.2)+Yprk güresi (60ml/d) U-IV :Çiftlik güresi+humik sit+yprk güresi U-V :Humik sit+yprk güresi U-VI :Çiftlik güresi+yeşil güre Frigo fideler 3 tekerrürlü ve her tekerrürde 30 fide olk şekilde, tesdüf prselleri deneme desenine göre, 60 m genişliğindeki msurlr 25 m sır üzeri, 30 m sır rsı rlıklrl dikilmişlerdir. Msurlrın üzeri irini yıl plstik mlç ile kptılmıştır. Çilek itkilerinde şğıd elirtilen gelişme, verim ile meyvelerdeki zı klite kriterleri 2 yıl süre ile inelenmiştir. 1. Gövde syısı (det/itki) 2. Yprk syısı (det/itki) 3. Çiçek syısı (det/itki) 4. itki şın verim (g/itki). 5. Meyve ğırlığı (g) Elde edilen sonuçlr isttistik olrk Minit pket progrmınd değerlendirilmiş ve frklılıklrın hngi gruplr rsınd önemli olduğu Dunn çoklu krşılştırm testi ile elirlenmiştir. ulgulr ve Trtışm Gövde syısı (det/itki): Her iki yıld d temmuz yınd dikilen fidelerde gövde syılrı Çizelge 1 ve Çizelge 2 de verilmiştir. Çilekte verimle gövde ve yprk syısı ile yprk iriliği rsınd pozitif ir ilişki ulunmktdır (ğoğlu 1986, Kşk vd. 1986, Önl ve Tnrısever 1992). Uygun olmyn kım koşullrı ynınd dikim zmnının geikmesiyle gövde syısınd zlmnın olduğu d ifde edilmektedir (Çelik ve Kurnz 1992). kdeniz ölgesinde ypıln çlışmlr göre (Özgüven ve Yılmz 2003), nkr koşullrınd gövde syısının dh z olduğu görülmektedir. nk Srıoğlu (1994), Yöntem (1996) ve vşr (1996) ın nkr koşullrınd gerçekleştirdikleri çlışmlrd d çeşitlere göre değişmekle irlikte, ilk ürün yılınd gövde syısının 1 4 det rsınd değiştiği ve 2. ürün yılınd gövde

3 POLT, M. ve M. ÇELİK, nkr (yş) koşullrınd orgnik çilek yetiştiriiliği 205 Çizelge 1. Cmros ve Fern çeşitlerinde 1. yıl dikiminde gövde syılrı (det/itki) Cmros 2003 y** ** x Fern 2003 y x m Uyg X Yıl ort Uyg X Yıl ort ORT. * *: ynı stırd frklı hrf ile gösterilen ortlmlr rsındki frklr isttistik olrk önemlidir (p<0.01) **: ynı sütund frklı hrf ile gösterilen ortlmlr rsındki frklr isttistik olrk önemlidir (p<0.05) Çizelge 2. Cmros ve Fern çeşitlerinde 2. yıl dikiminde gövde syılrı (det/itki) Cmros ** Fern ORT * *: ynı stırd frklı hrf ile gösterilen ortlmlr rsındki frklr isttistik olrk önemlidir (p<0.01) **: ynı sütund frklı hrf ile gösterilen ortlmlr rsındki frklr isttistik olrk önemlidir (p<0.05) syısınd rtışın olduğu ifde edilmektedir. Örneğin Yöntem (1996) e göre, Tufts çeşidinde ilk dikim yılınd 2.1 det/itki oln gövde syısı, 2. ürün yılınd det/itki olrk sptnmıştır. yş koşullrınd gerçekleştirilen u çlışmd uygulmlrın olumlu etkileri sptnmış ve yeşil güre+çiftlik güresi+humik sit+yprk güresi uygulmsı ile zotlu güre uygulmsı gövde syısını özellikle ikini yıl dikimlerinde isttistik önemde rtırmıştır. Gövde syısı u uygulmlrd sırsıyl 3.60 det/itki ve 3.40 det/itki olrk sptnmıştır (Çizelge 2). Yöntem (1996) in ulgulrın prlel olrk her iki çeşitte de 2. ürün yılınd gövde syılrı 1. ürün yılındn yüksek olmuştur (6.03 det/itki ve 5.82 det/itki). nk rştırıının ildirdiği değerlere (11.67 det/itki) ulşılmmıştır. ilindiği gii gövde syısı ir çeşit özelliği olmkl erer çileğin yetiştirildiği dönemdeki ekolojik koşullr ve toprkt ulunn su ve esin elementi miktrlrı d etkili olmktdır. u nedenle rştırmmızd ekolojik koşullr ve toprk koşullrın ğlı olrk enzer çlışmlr göre frklı syıd gövde oluşturduklrı düşünülmektedir. Yprk syısı (det/itki): itki şın elirlenen yprk syılrı Çizelge 3 ve Çizelge 4 de verilmiştir. Çilekte çiçek tomuruklrı yprk koltuklrınd meydn gelmektedir (ğoğlu 1986). u nedenle yprk syısı, gövde syısın ğlı olrk slkım syısı potnsiyelinin ir göstergesidir (Dn 1980, Srıoğlu 1994). Çlışmmızd her iki yıld d uygulmlrın yprk syısın etkileri önemli ulunmuş ve irini yıl dikiminde yeşil güre+çiftlik güresi (51.04 det/itki), ikini yıl dikiminde ise yeşil güre+çiftlik güresi+humik sit+yprk güresi uygulmsı (36.07 det/itki) en yüksek yprk syısın ulşmsın neden olmuştur (Çizelge 3 ve 4). Yprk syılrı, ynı çeşitler olms d Yöntem (1996) e göre dh yüksek olrk sptnmıştır. rştırıı en fzl yprk syısını 1. dikim zmnınd (Temmuz yı) elirlemiş ve örneğin liso çeşidinde yprk syısını 15.2 det/itki olrk sptmıştır. rştırmmızd yprk syısının dh fzl çıkmsı dh z syıd oluşn gövdelerde dh fzl vegettif gelişme meydn gelerek yprk syısını rtırdığı şeklinde çıklnilir. şk ir ifde ile itkilerde vegettif gelişme yeni gövde oluşturm şeklinde değil de oluşn gövdelerin sürekli yeni yprklr meydn getirmesi şeklinde devm etmiştir. Çiçek syısı (det/itki): Ortlm çiçek syılrı Çizelge 5 ve Çizelge 6 d verilmiştir. Çilek çeşitlerinde çiçek syılrının, verimin thmin edilmesinde dikkte lınileek önemli ir kriter olduğu rştırıılr ifde edilmektedir (Strik nd Prtor 1988). Uygulmlrın çiçek syısı üzerine etkileri çeşitlere

4 206 TRIM İLİMLERİ DERGİSİ 2008, Cilt 14, Syı 3 Çizelge 3. Cmros ve Fern çeşitlerinde 1. yıl dikiminde yprk syılrı (det/itki) Cmros y** ** X y Fern X m Uyg X Yıl ort Uyg X Yıl ort ORT * *: ynı stırd frklı hrf ile gösterilen ortlmlr rsındki frklr isttistik olrk önemlidir (p<0.01) **: ynı sütund frklı hrf ile gösterilen ortlmlr rsındki frklr isttistik olrk önemlidir (p<0.01) Çizelge 4. Cmros ve Fern çeşitlerinde 2. yıl dikiminde yprk syılrı (det/itki) Cmros ** Fern ORT * *: ynı stırd frklı hrf ile gösterilen ortlmlr rsındki frklr isttistik olrk önemlidir (p<0.05) **: ynı sütund frklı hrf ile gösterilen ortlmlr rsındki frklr isttistik olrk önemlidir (p<0.01) Çizelge 5. Cmros ve Fern çeşitlerinde 1. yıl dikiminde çiçek syılrı (det/itki) Cmros x*** Fern Uyg X Yıl ort y ** ** ** ** ** ** * Uyg X Yıl ort * ORT *: ynı stırd frklı hrf ile gösterilen ortlmlr rsındki frklr isttistik olrk önemlidir (p<0.05) **: ynı sütund frklı hrf ile gösterilen ortlmlr rsındki frklr isttistik olrk önemlidir (p<0.05) ***: ynı sütund frklı hrf ile gösterilen ortlmlr rsındki frklr isttistik olrk önemlidir (p<0.01) 44.06

5 POLT, M. ve M. ÇELİK, nkr (yş) koşullrınd orgnik çilek yetiştiriiliği 207 Çizelge 6. Cmros ve Fern çeşitlerinde 2. yıl dikiminde çiçek syılrı (det/itki) Cmros Fern ** ** ** ** ** ** * * ORT *: ynı stırd frklı hrf ile gösterilen ortlmlr rsındki frklr isttistik olrk önemlidir (p<0.05) **: ynı sütund frklı hrf ile gösterilen ortlmlr rsındki frklr isttistik olrk önemlidir (p<0.05) göre değişmekle erer isttistik olrk önemli ulunmuş ve zotlu güre uygulmsı ile yeşil güre+çiftlik güresi+humik sit+yprk güresi uygulmsı en yüksek değerleri oluşturmuştur. nk çiçek syılrı Yöntem (1996) in ulgulrın göre oldukç z syıd gerçekleşmiştir. Örneğin Yöntem (1996), en z çiçek syısını det/itki olrk liso çeşidinde sptmıştır. ulgulrımız göre her iki çeşitte de çiçek syısı hiçir uygulmd u syıy ulşmmıştır. unun muhtemel seeinin her iki çeşitte de gövde syısının z olmsındn kynklndığı düşünülmektedir. itki şın verim (g/itki): itki şın ortlm verim değerleri Çizelge 7 ve Çizelge 8 de verilmiştir. irini yıl dikiminde Cmros çeşidi Fern çeşidinden dh yüksek verim değeri gösterse de çeşitler rsındki frk isttistik çıdn önemli çıkmmıştır. Cmros çeşidinde zotlu güre uygulmsı ve yeşil güre+çiftlik güresi+humik sit+yprk güresi uygulmsı verim çısındn ilk iki sıryı lırken, hiçir gürelemenin ypılmdığı uygulm son sırd yer lmıştır. Fern çeşidinde ise uygulmlr rsındki frklr önemli ulunmmıştır. İkini yıl dikiminde uygulmlr rsındki frklr önemli ulunmuş ve zotlu güre uygulmsı ile yeşil güre+çiftlik güresi+humik sit+yprk güresi uygulmsı en yüksek verim değerlerine ship olmuştur. unlrı yeşil güre-çiftlik güresi uygulmsı izlemiş, son sırd yine güreleme ypılmyn uygulm yer lmıştır. Diğer ütün uygulmlrd her iki çeşitte ynı grup içerisinde yer lırken zotlu güre uygulmsı ve yeşil güre+çiftlik güresi-humik sit+yprk güresi uygulmsınd çeşitler rsındki frk isttistik çıdn önemli olmuştur. Fern çeşidi (sırsıyl g/itki ve g/itki) Cmros çeşidine (sırsıyl g/itki ve g/itki) göre dh fzl ürün vermiştir. rştırm ulgulrı, itki şın verim değerlerinin kdeniz ölgesinde ypıln çlışmlrdn elde edilen değerlerden dh düşük olduğunu göstermektedir (Özgüven ve rk. 1996). nk, nkr koşullrınd, dh yüksek oln ikini yıl dikimi verim değerlerinin Srıoğlu (1994) ve Yöntem (1996) trfındn ypıln çlışmlrdn elde edilen sonuçlr ykın değerlerde olduğu görülmektedir. Orgnik üretimde verim değerlerinin konvnsiyonel üretime göre dh düşük çıkmsı norml ir sonuçtur. u durum rştırmmızd elde edilen verim değerlerinin enzer rştırmlrd ildirilen (Srıoğlu (1994), Yöntem (1996) ve Özgüven ve rk. (1996)) değerlerden dh düşük çıkmsı sonuunu doğurmuştur. Meyve ğırlığı (g): Meyve ğırlıklrı Çizelge 9 ve 10 d verilmiştir. Meyve iriliği diğer meyve türlerinde olduğu gii çilekte de ir çeşit özelliği olmkl irlikte, Kşk ve rk. (1986) yptıklrı çlışmd, yz dikiminde 10.5 g ğırlığın ship meyveleri iri meyve olrk nitelendirmişlerdir. Çlışmmızd irini yıl dikiminde yılxçeşit interksiyonu, ikini yıl dikiminde ise uygulmlr ve çeşitler rsındki frklr isttistik çıdn önemli ulunmuştur. 2. yıl dikimlerinde meyve ğırlığı irini yıl göre dh yüksek değerde gerçekleşmiş ve Cmros çeşidi dh iri meyveli ir çeşit olrk sptnmıştır (Çizelge 10). Uygulmlr rsınd meyve ğırlığı kımındn sptnn frklılıklr 2. yıl dikimlerinde isttistik olrk önemli ulunmuş ve zotlu güre uygulmsı (10.31 g) ilk sırd yer lmıştır. Cmros çeşidinde zotlu güre uygulmsı ile meyve ğırlığı g ulşmıştır. u uygulmyı yine yeşil güre+çiftlik güresi+humik sit+yprk güresi uygulmsı izlemiştir (ikini yıl 9.31 g). irini yıl dikimlerinde yeşil güre+çiftlik güresi+humik sit+yprk güresi uygulmsı (5.97 g) zotlu güre uygulmsın (5.20 g) göre dh iri meyve oluşturs d isttistik çıdn önemsiz çıkmış, hiçir gürelemenin ypılmdığı uygulm ise son sırd yer lmıştır (Çizelge 9). Srıoğlu (1994) nkr koşullrınd ortlm meyve ğırlığını Dougls çeşidinde 8,71g ve Tufst çeşidinde 5,39g olrk ildirirken, vşr (1996) ise Dougls çeşidinde 6,9g ve Vist çeşidinde 5,3g olrk ildirmiştir. Kşk ve rk. (1986) ise yz dikimlerinde Cruz çeşidinde 10,55g ve iko çeşidinde 10,19g olrk ildirmektedir. Cmros ve Fern çilek çeşitlerinde ortlm meyve ğırlığı değerleri nkr koşullrınd

6 208 TRIM İLİMLERİ DERGİSİ 2008, Cilt 14, Syı 3 Çizelge 7. Cmros ve Fern çeşitlerinde 1. yıl dikiminde verim (g/itki) Cmros 2003 ** ** ** ** ** ** * Y** Y** X** Y** Y** Y** * X X X X X X Fern * x** x** x** x** x** x** m n n m m m * y y y y y y Uyg X Yıl ort Uyg X Yıl ort ORT *: ynı stırd frklı hrf ile gösterilen ortlmlr rsındki frklr isttistik olrk önemlidir (p<0.05) **: ynı sütund frklı hrf ile gösterilen ortlmlr rsındki frklr isttistik olrk önemlidir (p<0.05) Çizelge 8. Cmros ve Fern çeşitlerinde 2. yıl dikiminde verim (g/itki) Cmros Fern ** ** ** ** ** ** * * ORT *: ynı stırd frklı hrf ile gösterilen ortlmlr rsındki frklr isttistik olrk önemlidir (p<0.05) **: ynı sütund frklı hrf ile gösterilen ortlmlr rsındki frklr isttistik olrk önemlidir (p<0.05) Çizelge 9. Cmros ve Fern çeşitlerinde 1. yıl dikiminde meyve ğırlığı (g) Cmros 2003 * m* Fern * M* m N Uyg X Yıl ort Uyg X Yıl ort ORT *: ynı sütund frklı hrf ile gösterilen ortlmlr rsındki frklr isttistik olrk önemlidir (p<0.05)

7 POLT, M. ve M. ÇELİK, nkr (yş) koşullrınd orgnik çilek yetiştiriiliği 209 Çizelge 10. Cmros ve Fern çeşitlerinde 2. yıl dikiminde meyve ğırlığı (g) Cmros ** Fern ORT * *: ynı stırd frklı hrf ile gösterilen ortlmlr rsındki frklr isttistik olrk önemlidir (p<0.01) **: ynı sütund frklı hrf ile gösterilen ortlmlr rsındki frklr isttistik olrk önemlidir (p<0.01) yürütülmüş diğer çlışmlrd elde edilen (Srıoğlu (1994), Yöntem (1996) ve vşr (1996)) ulgulr ile enzerlik göstermektedir. nk dn ekolojik koşullrınd ypıln çlışmlrdn dh düşük çıkmıştır. ununl irlikte zotlu güre uygulmsındn elde edilen (10.31g) değer, meyve iriliğinin orgnik uygulmlrdn etkilendiğini göstermektedir. u durum gerek çeşit özelliği gerekse toprğ orgnik uygulmlrl kzndırıln esin elementi miktrlrının konvnsiyonel üretime göre nispeten dh z oluşunun yol çtığı düşünülmektedir. Sonuç rştırm ulgulrın göre, zotlu güre uygulmsının ilk sırd yer ldığı, unu yeşil güre+çiftlik güresi+humik sit+yprk güresi uygulmsının izlediği (U-III), kontrolün ise son sırd ulunduğu görülmektedir. zotlu güre uygulmsı ile itkisel özellikler ve un ğlı olrk verim değerinde rtışlr gerçekleşmektedir. nk, u çlışmnın mı oln orgnik yetiştiriilik çısındn, yeşil güre+çiftlik güresi+humik sit+yprk güresi uygulmsının zotlu güre uygulmsındn sonr geldiği elirlenmiştir. u nedenle, son yıllrd hızl rtn syıdki orgnik trım ypn üretiilere, nkr (yş) koşullrınd, orgnik güre olrk yeşil güre+çiftlik güresi+humik sit+yprk güresi uygulmsının önerileileeği görülmektedir. Kynklr ğoğlu, Y.S Üzümsü Meyveler. nkr Üniversitesi Zirt Fkültesi Yyınlrı: 984, 377 s, nkr. ksoy, U. ve. ltındişli Ekolojik (Orgnik, iyolojik) Trım. Ekolojik Trım Orgnizsyonu Derneği, 125 s, İzmir. nonim Siene News riefs Septemer 25. p nonim ETO we syfsı. nonim Trım knlığı we syfsı. nonim Growing Orgni Strwerries. ontrio/o0206.pdf vşr, S nkr koşullrınd çilekte yz dikiminin yıllr göre verim ve klite üzerine etkileri. Yüksek Lisns Tezi, 76 s, nkr. Çelik, H. ve Ş Kurnz Smsun ekolojik koşullrınd çileklerde yz dikim zmnının elirlenmesi üzerine ir rştırm. Türkiye I. Ulusl hçe itkileri Kongresi, , ornov, İzmir. Dn, M.N The strwerry plnt nd its environment. Pro III, Strwerry Shool, p Güleryüz, M., Y. Ertürk ve L. Pırlk Çilek yetiştiriiliğinde orgnik uygulmlr ve ekolojik çilek yetiştiriiliği. Türkiye 2. Ekolojik Trım Sempozyumu, , ntly. Kşk, N.,.I. Yıldız, S. Pydş, M. içii, N. Türemiş ve. Küden Türkiye için yeni zı çilek çeşitlerinin dn d yz ve kış dikim sistemleriyle örtü ltınd yetiştiriiliğinin verim, klite ve erkenilik üzerine etkileri. Doğ, Türk Trım ve Ormnılık Dergisi 10 (1): Kukkonen, S.,. Plojrvi, M. Rkkolinen nd M. Vesterg.. Pet mendment nd prodution of different rop plnts ffets Erthworm popultions in field soil. Soil iology nd iohemistry 36: Önl, M.K. ve. Tnrısever Çileklerde zı vegettif ve genertif özellikler rsındki koreltif ilişkiler üzerine rştırmlr. Türkiye I. Ulusl hçe itkileri Kongresi, , ornov, İzmir. Özgüven,.I. ve C. Yılmz dn ekolojik koşullrınd zı Kliforniy çilek çeşitlerinin dptsyonu. II. Ulusl Kivi ve Üzümsü Meyveler Sempozyumu, Ordu. Srıoğlu, K zı çilek çeşitlerinin nkr koşullrın dptsyonu. Yüksek Lisns Tezi. nkr Üniversitesi Zirt Fkültesi hçe itkileri ölümü, nkr. Strik,.C. nd J.T.. Prtor Yield omponent nlysis of strwerry genotypes differing in produtivity. J. mer. So. Hort. Si. 113(1): Yöntem, N.G zı çilek çeşitlerinde yz dikim zmnlrının verim ve kliteye etkisi. nkr Üniversitesi Zirt Fkültesi Yüksek Lisns Tezi, nkr. İletişim İletişim dresi: dresi: Yrd. Doç.Dr. Yrd. Doç.Dr. Mehmet Mehmet POLT POLT Süleymn Süleymn Demirel Demirel Üniv. Zirt Üniversitesi, Fk. hçe Zirt itkileri Fkültesi, ölümü- hçe Isprt itkileri ölümü, 32260, Isprt E-post: Emil:

8

9

ANKARA (AYAŞ) KOŞULLARINDA ORGANİK ÇİLEK YETİŞTİRİCİLİĞİ

ANKARA (AYAŞ) KOŞULLARINDA ORGANİK ÇİLEK YETİŞTİRİCİLİĞİ NKR (YŞ) KOŞULLRIND ORGNİK ÇİLEK YETİŞTİRİCİLİĞİ Mehet POLT 1, Menşure ÇELİK 2 1 Süleyn Deirel Üniv. Zirt Fkültesi hçe itkileri ölüü, Isprt 2 nkr Üniv. Zirt Fkültesi hçe itkileri ölüü, nkr ÖZET u rştır

Detaylı

Türkiye VI. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi * HRÜ Ziraat Fakültesi * Bahçe Bitkileri Bölümü * 04-08 Ekim 2011 * Şanlıurfa

Türkiye VI. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi * HRÜ Ziraat Fakültesi * Bahçe Bitkileri Bölümü * 04-08 Ekim 2011 * Şanlıurfa Türkiye VI. Ulusl Bhçe Bitkileri Kongresi * HRÜ Zirt Fkültesi * Bhçe Bitkileri Bölümü * 04-08 Ekim 2011 * Şnlıurf Seçilmiş Bzı Zerdli Genotiplerinin Polen Performnslrının Belirlenmesi Melike ÇETİNBAŞ 1,

Detaylı

SERA KOŞULLARINDAFARKLI SULAMA SUYU MİKTARLARININ HIYAR BİTKİSİNİN BÜYÜME, GELİŞME VE VERİMİ ÜZERİNE ETKİSİ

SERA KOŞULLARINDAFARKLI SULAMA SUYU MİKTARLARININ HIYAR BİTKİSİNİN BÜYÜME, GELİŞME VE VERİMİ ÜZERİNE ETKİSİ OMÜ Zir. Fk. Dergisi, 5,(3):7-33 J. of F. of Agri., OMU, 5,(3):7-33 SERA KOŞULLARINDAFARKLI SULAMA SUYU MİKTARLARININ HIYAR BİTKİSİNİN BÜYÜME, GELİŞME VE VERİMİ ÜZERİNE ETKİSİ Bill CEMEK G.O.Ü. Zirt Fkültesi

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ ANKARA (AYAŞ) KOŞULLARINDA ORGANİK ÇİLEK YETİŞTİRİCİLİĞİ OLANAKLARININ ARAŞTIRILMASI

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ ANKARA (AYAŞ) KOŞULLARINDA ORGANİK ÇİLEK YETİŞTİRİCİLİĞİ OLANAKLARININ ARAŞTIRILMASI ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ ANKARA (AYAŞ) KOŞULLARINDA ORGANİK ÇİLEK YETİŞTİRİCİLİĞİ OLANAKLARININ ARAŞTIRILMASI Mehmet POLAT BAHÇE BİTKİLERİ ANABİLİM DALI ANKARA 2005 1. GİRİŞ

Detaylı

DERİM SONRASI SICAK SU UYGULAMALARININ CALIFORNIA WONDER TİPİ BİBER MUHAFAZASI ÜZERİNE ETKİLERİ

DERİM SONRASI SICAK SU UYGULAMALARININ CALIFORNIA WONDER TİPİ BİBER MUHAFAZASI ÜZERİNE ETKİLERİ Btı Akdeniz Trımsl Arştırm Enstitüsü Derim Dergisi, 2008,25(2):44-51 ISSN 1300-3496 DERİM SONRASI SICAK SU UYGULAMALARININ CALIFORNIA WONDER TİPİ BİBER MUHAFAZASI ÜZERİNE ETKİLERİ Kmile ULUKAPI Mustf ERKAN

Detaylı

DEĞİŞİK UYGULAMALARIN ÇİLEK AKENLERİNİN ÇİMLENMESİ ÜZERİNE ETKİLERİ

DEĞİŞİK UYGULAMALARIN ÇİLEK AKENLERİNİN ÇİMLENMESİ ÜZERİNE ETKİLERİ Btı Akdeniz Trımsl Arştırm Enstitüsü Derim Dergisi, 2009,26(2):1-10 ISSN 1300-3496 DEĞİŞİK UYGULAMALARIN ÇİLEK AKENLERİNİN ÇİMLENMESİ ÜZERİNE ETKİLERİ Nfiye ADAK Mustf PEKMEZCİ Hmide GÜBBÜK Akdeniz Üniversitesi

Detaylı

Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi

Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi Andolu Trım Bilimleri Dergisi Andolu Journl of Agriculturl Sciences http://dergiprk.ulkim.gov.tr/omunjs Arştırm/Reserch Andolu Trım Bilim. Derg./Andolu J Agr Sci, 3 (215) 6-67 ISSN: 138-875 (Print) 138-8769

Detaylı

DEĞİŞİK PAPAYA ÇEŞİTLERİNDE (CARICA PAPAYA L.) TOHUMLARA YAPILAN BAZI ÖN İŞLEMLERİN TOHUM ÇİMLENME ORANI VE SÜRESİ ÜZERİNE ETKİLERİ *

DEĞİŞİK PAPAYA ÇEŞİTLERİNDE (CARICA PAPAYA L.) TOHUMLARA YAPILAN BAZI ÖN İŞLEMLERİN TOHUM ÇİMLENME ORANI VE SÜRESİ ÜZERİNE ETKİLERİ * AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 26, 19(1), 17-11 DEĞİŞİK PAPAYA ÇEŞİTLERİNDE (CARICA PAPAYA L.) TOHUMLARA YAPILAN BAZI ÖN İŞLEMLERİN TOHUM ÇİMLENME ORANI VE SÜRESİ ÜZERİNE ETKİLERİ * Esm

Detaylı

Neriman BEYHAN, Ümit SERDAR, Taki DEMİR O.M.Ü. Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü, Samsun

Neriman BEYHAN, Ümit SERDAR, Taki DEMİR O.M.Ü. Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü, Samsun 78 O.M.Ü. Zirt Fkültesi Dergisi, 1999, 14, (2): 78-92 J. Agric., Fc., O.M.Ü., 1999, 14, (2): 78-92 FINDIKTA GENÇLEŞTİRME BUDAMA UYGULAMASININ VERİM, MEYVE KALİTESİ VE SÜRGÜN GELİŞİMİNE ETKİSİ ÜZERİNE BİR

Detaylı

Tablo 1: anket sorularına verilen cevapların % de dağılımı Anket soruları. % c. % a. % b

Tablo 1: anket sorularına verilen cevapların % de dağılımı Anket soruları. % c. % a. % b PROJENİN ADI: Kimy Öğretiminde Alterntif Öğretim Metodu PROJE AMACI: Kimy öğretiminde lterntif uygulm olrk nimsyon sunumu tekniğinin uygulnilirliğini örneklerle göstermek ve dh iyi nsıl öğreteilirim sorusun

Detaylı

BİTKİSEL ÜRETİMDE ÇİFTLİK GÜBRESİ VE BİYOGAZ KOMPOSTU KULLANIMININ YAYGINLAŞTIRILMASI

BİTKİSEL ÜRETİMDE ÇİFTLİK GÜBRESİ VE BİYOGAZ KOMPOSTU KULLANIMININ YAYGINLAŞTIRILMASI BİTKİSEL ÜRETİMDE ÇİFTLİK GÜBRESİ VE BİYOGAZ KOMPOSTU KULLANIMININ YAYGINLAŞTIRILMASI Yyımlyn: Türk - Almn Biyogz Projesi And Sokk No: 8/6 06580 Çnky, Ankr, Türkiye T: +90 312 466 70 56 T.C. Çevre ve Şehircilik

Detaylı

Bazı Sert Çekirdekli Meyve Türlerinde Çiçek Tozu Çimlenmesi ve Çim Borusu Uzunluğunun Çoklu Regresyon Yöntemi ile Modellenmesi

Bazı Sert Çekirdekli Meyve Türlerinde Çiçek Tozu Çimlenmesi ve Çim Borusu Uzunluğunun Çoklu Regresyon Yöntemi ile Modellenmesi Süleymn Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Cilt 19, Syı 3, 92-97, 2015 Süleymn Demirel University Journl of Nturl nd Applied Sciences Volume 19, Issue 3, 92-97, 2015 DOI: 10.19113/sdufed.04496

Detaylı

Siklamen (Cyclamen persicum) de Çiçeklenme Üzerine Giberelik Asitin Etkisi

Siklamen (Cyclamen persicum) de Çiçeklenme Üzerine Giberelik Asitin Etkisi Ege Üniv. Zirt Fk. Derg., 2002, 39 (3): 1-8 ISSN 1018-8851 Siklmen (Cylmen persium) e Çiçeklenme Üzerine Gierelik Asitin Etkisi Şenol BOZTOK 1 Summry The Effet of Gierelli Ai on Flowering of Cylmen The

Detaylı

Fide Yaşının Değişik Brokkoli (Brassica oleracea L. var. italica ) Çeşitlerinde Kuru Madde Miktarı ve Verime Etkisi

Fide Yaşının Değişik Brokkoli (Brassica oleracea L. var. italica ) Çeşitlerinde Kuru Madde Miktarı ve Verime Etkisi Fide Yşının Değişik Brokkoli (Brssic olerce L. vr. itlic ) Çeşitlerinde Kuru Mdde Miktrı ve Verime Etkisi Fik YARALI İsmil GÜVENÇ Hluk Çğlr KAYMAK Attürk Üniversitesi Zirt Fkültesi Bhçe Bitkileri Bölümü,

Detaylı

Farklı Ekim Sıklıklarının Korunganın (Onobrychis sativa L.) Kuru Ot ve Ham Protein Verimi Üzerine Etkisi

Farklı Ekim Sıklıklarının Korunganın (Onobrychis sativa L.) Kuru Ot ve Ham Protein Verimi Üzerine Etkisi TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ 2005, 11 (3) 292-298 Frklı Ekim Sıklıklrının Korungnın (Onoryhis stiv L.) Kuru Ot ve Hm Protein Verimi Üzerine Etkisi Mevlüt TÜRK 1 Geliş Trihi: 29.03.2005 Öz: Bu rştırm, korungy

Detaylı

RASYONEL SAYILAR KESİR ÇEŞİTLERİ. www.unkapani.com.tr. 1. Basit Kesir. olduğuna göre, a, b tamsayı ve b 0 olmak üzere, a şeklindeki ifadelere

RASYONEL SAYILAR KESİR ÇEŞİTLERİ. www.unkapani.com.tr. 1. Basit Kesir. olduğuna göre, a, b tamsayı ve b 0 olmak üzere, a şeklindeki ifadelere RASYONEL SAYILAR, tmsyı ve 0 olmk üzere, şeklindeki ifdelere kesir denir. y kesrin pyı, ye kesrin pydsı denir. Örneğin,,,, kesirdir. kesrinde, py kesir çizgisi pyd, 0, 0 ise 0 0 dır.,, 0, syılrı irer 0

Detaylı

ORAN ve ORANTI-1 ORAN-ORANTI KAVRAMI. 1. = olduğuna göre, aşağıdaki ifadelerin. + c c sisteminin çözümüne. 3. olduğuna göre, nin değeri

ORAN ve ORANTI-1 ORAN-ORANTI KAVRAMI. 1. = olduğuna göre, aşağıdaki ifadelerin. + c c sisteminin çözümüne. 3. olduğuna göre, nin değeri ORAN ve ORANTI- ORAN-ORANTI KAVRAMI A) B) 9 C) 7 D) 5 E). olduğun göre, şğıdki ifdelerin hngisi d doğrudur? + d A) d + 4 + d C) 4 d E) 5 + 5 5 5 + d d + d B) n + m n + md D) d x y z. 4 5 sisteminin çözümüne

Detaylı

Yerel Topluluklar ve Yönetimler Arasında Sınır-Ötesi Đşbirliği Avrupa Çerçeve Sözleşmesine Ek Protokol

Yerel Topluluklar ve Yönetimler Arasında Sınır-Ötesi Đşbirliği Avrupa Çerçeve Sözleşmesine Ek Protokol Yerel Topluluklr ve Yönetimler Arsınd Sınır-Ötesi Đşirliği Avrup Çerçeve Sözleşmesine Ek Protokol Strsourg 9 Xl 1995 Avrup Antlşmlrı Serisi/159 Yerel Topluluklr vey Yönetimler rsınd Sınır-ötesi Đşirliği

Detaylı

Farklı Azolla (Azolla meksicana) Düzeylerinin Kimi Toprak Özellikleri ve Roka (Eruca sativa) Verimi Üzerine Etkileri

Farklı Azolla (Azolla meksicana) Düzeylerinin Kimi Toprak Özellikleri ve Roka (Eruca sativa) Verimi Üzerine Etkileri Ege Üniv. Zirt Fk. Derg., 2006, 43(2):97-108 ISSN 1018-8851 Frklı Azoll (Azoll meksin) Düzeylerinin Kimi Toprk Özellikleri ve Rok (Eru stiv) Verimi Üzerine Etkileri Sezi DELİBACAK 1 Dursun EŞİYOK 2 Bülent

Detaylı

VEKTÖRLER ÜNİTE 5. ÜNİTE 5. ÜNİTE 5. ÜNİTE 5. ÜNİT

VEKTÖRLER ÜNİTE 5. ÜNİTE 5. ÜNİTE 5. ÜNİTE 5. ÜNİT VKTÖRLR ÜNİT 5. ÜNİT 5. ÜNİT 5. ÜNİT 5. ÜNİT VKTÖRLR 1. Kznım : Vektör kvrmını çıklr.. Kznım : İki vektörün toplmını ve vektörün ir gerçek syıyl çrpımını ceirsel ve geometrik olrk gösterir. VKTÖRLR 1.

Detaylı

2013 YILI TÜRKİYE RADYO VE TELEVİZYON YAYINCILIĞI SEKTÖR RAPORU

2013 YILI TÜRKİYE RADYO VE TELEVİZYON YAYINCILIĞI SEKTÖR RAPORU 2 0 1 3YI L I R KL AMV Rİ L Rİ YL T ÜRKİ Y RADY OVT L Vİ ZY ONY A YI NCI L I ĞI S KT ÖRRAPORU R A T M R A D Y OT L V İ Z Y O NY A Y I N C I L A R I M S L KB İ R L İ Ğ İ L e y l ks o k kmu r t İ ş Me r

Detaylı

ÖMER YAPRAK. Yüksek Lisans Tezi Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı. Yrd. Doç. Dr. Ali ECE 2009 Her hakkı saklıdır

ÖMER YAPRAK. Yüksek Lisans Tezi Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı. Yrd. Doç. Dr. Ali ECE 2009 Her hakkı saklıdır Sivs İli Hfik İlçesinde Açıkt ve Örtültınd Domtes Yetiştiriciliğinde Erkencilik ve Verim Özelliklerinin Belirlenmesi ÖMER YAPRAK Yüksek Lisns Tezi Bhçe Bitkileri Anbilim Dlı Yrd. Doç. Dr. Ali ECE 2009

Detaylı

DENEY 6 THEVENIN, NORTON, DOĞRUSALLIK VE TOPLAMSALLIK KURAMLARININ UYGULAMALARI

DENEY 6 THEVENIN, NORTON, DOĞRUSALLIK VE TOPLAMSALLIK KURAMLARININ UYGULAMALARI T.C. Mltepe Üniversitesi Mühendislik ve Doğ Bilimleri Fkültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü ELK 201 DEVRE TEORİSİ DERSİ LABORATUVARI DENEY 6 THEVENIN, NORTON, DOĞRUSALLIK VE TOPLAMSALLIK KURAMLARININ

Detaylı

Müşküle Üzüm Çeşidinde Farklı Anaçların Aşıda Başarı ve Fidan Randımanı Üzerine Etkileri

Müşküle Üzüm Çeşidinde Farklı Anaçların Aşıda Başarı ve Fidan Randımanı Üzerine Etkileri Ulud. Üniv. Zir. Fk. Derg., (2001) 15:47-58 Müşküle Üzüm Çeşidinde Frklı Ançlrın Aşıd Bşrı ve Fidn Rndımnı Üzerine Etkileri Nury SİVRİTEPE * Ciht TÜRKBEN * ÖZET Arştırmd Müşküle üzüm çeşidi, omeg şı yöntemi

Detaylı

Poli(3,8-diaminobenzo[c]sinolin-5-oksit)/Au Polimer Kompozitinin Elektrokimyasal Üretimi ve Elektrokromik Özelliklerinin İncelenmesi

Poli(3,8-diaminobenzo[c]sinolin-5-oksit)/Au Polimer Kompozitinin Elektrokimyasal Üretimi ve Elektrokromik Özelliklerinin İncelenmesi Poli(3,8-diminoenzo[c]sinolin-5-oksit)/Au Polimer Kompozitinin Elektrokimysl Üretimi ve Elektrokromik Özelliklerinin İncelenmesi ÖZET Bircn Hspult 1*, Ahmet Fert Üzdürmez 2, Fhriye Srı 1,Hndn Gülce 1,

Detaylı

a a a a a a www.inka-paletten.com P A L E T Y P A L E T Ahşap paletlerle rekabet edebilir fiyattadır İç içe geçebildiğinden daha az stok yeri tutar

a a a a a a www.inka-paletten.com P A L E T Y P A L E T Ahşap paletlerle rekabet edebilir fiyattadır İç içe geçebildiğinden daha az stok yeri tutar Y P A L E T Ahşp pletlerle rekbet edebilir fiyttdır İç içe geçebildiğinden dh z stok yeri tutr Konteynırlr uygun ebtlr CP3, CP5 Çevreyle Dost Düny çpınd kıs sürede teslimt Isıl işlem,fümigsyon gerektirmez,

Detaylı

Yüksek sayıda makalelerin sırrı

Yüksek sayıda makalelerin sırrı Yüksek syıd mklelerin sırrı Prof. Dr. Metin Blcı Türk ilim cmisının 2010 yılınd en çok yyın yptığı ilk 10 ilimsel derginin nlizini yptı. Bun göre toplm 21.529 mklenin %10 unun çok düşük düzeyde ve üstelik

Detaylı

Karık Sulama Yönteminde Polyacrylamide (PAM) ve Sıkıştırılmış Karık Uygulamalarının Farklı Akış Koşullarında Sediment Taşınımına Etkisi *

Karık Sulama Yönteminde Polyacrylamide (PAM) ve Sıkıştırılmış Karık Uygulamalarının Farklı Akış Koşullarında Sediment Taşınımına Etkisi * Ulud. Üniv. Zir. Fk. Derg., (2003) 17(2): 67-79 Krık Sulm Yönteminde Polycrylmide (PAM) ve Sıkıştırılmış Krık Uygulmlrının Frklı Akış Koşullrınd Sediment Tşınımın Etkisi * Rmzn MERAL ** Mehmet APAN ***

Detaylı

SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESĐ ve BASAMAK KAVRAMI

SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESĐ ve BASAMAK KAVRAMI YILLAR 00 00 004 00 006 007 008 009 010 011 ÖSS-YGS - 1 - - 1-1 1 SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESĐ ve BASAMAK KAVRAMI,b,c,d birer rkm olmk üzere ( 0) b = 10 + b bc = 100+10+b bc = 100+10b+c bcd =1000+100b+10c+d

Detaylı

B - GERĐLĐM TRAFOLARI:

B - GERĐLĐM TRAFOLARI: ve Seg.Korum_Hldun üyükdor onrım süresinin dh uzun olmsı yrıc rnın izole edilmesini gerektirmesi; rızlnmsı hlinde r tdiltını d gerektireilmesi, v. nedenlerle, özel durumlr dışınd tercih edilmezler. - GERĐLĐM

Detaylı

Anadolu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü. Doç. Dr. Nil ARAS ENM411 Tesis Planlaması 2015-2016 Güz Dönemi

Anadolu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü. Doç. Dr. Nil ARAS ENM411 Tesis Planlaması 2015-2016 Güz Dönemi Andolu Üniversitesi Mühendislik Fkültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Doç. Dr. Nil ARAS ENM411 Tesis Plnlmsı 2015-2016 Güz Dönemi 2 Tesis (fcility) Tesis : Belli bir iş için kurulmuş ypı Tesis etmek :

Detaylı

Araştırma Makalesi/Research Article.

Araştırma Makalesi/Research Article. Arştırm Mklesi/Reserh Artile www.zirtdergi.kdeniz.edu.tr AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ (4) 7(): 9-4 Vermikompost ve tvuk güresinin yzlık kğın (Cuurit pepo L. v. Skız) verim ve klitesi ile

Detaylı

RASYONEL SAYILAR. ÖRNEK: a<0<b<c koşulunu sağlayan a, b, c reel sayıları. tan ımsız. belirsiz. basit kesir

RASYONEL SAYILAR. ÖRNEK: a<0<b<c koşulunu sağlayan a, b, c reel sayıları. tan ımsız. belirsiz. basit kesir RASYONEL SAYILAR 0 ve, Z olmk üzere şeklindeki syılr rsyonel syı denir. 0 0 tn ımsız 0 0 elirsiz 0 sit kesir ileşik kesir Genişletilerek vey sdeleştirilerek elde edilen kesirlere denk kesirler denir. Sıfır

Detaylı

DENEY 2 Wheatstone Köprüsü

DENEY 2 Wheatstone Köprüsü 0-05 Güz ULUDĞ ÜNİESİTESİ MÜHENDİSLİK FKÜLTESİ ELEKTİK-ELEKTONİK MÜHENDİSLİĞİ ÖLÜMÜ EEM0 Elektrik Devreleri Lorturı I 0-05 DENEY Whetstone Köprüsü Deneyi Ypnın Değerlendirme dı Soydı : Deney Sonuçlrı (0/00)

Detaylı

İÇİNDEKİLER ORAN VE ORANTI... 267-278... 01-06 KESİR PROBLEMLERİ... 279-288... 01-05 HAVUZ VE İŞ PROBLEMLERİ... 289-298... 01-06

İÇİNDEKİLER ORAN VE ORANTI... 267-278... 01-06 KESİR PROBLEMLERİ... 279-288... 01-05 HAVUZ VE İŞ PROBLEMLERİ... 289-298... 01-06 PROBLEMLER İÇİNDEKİLER Syf No Test No ORAN VE ORANTI... 267-278... 01-06 KESİR PROBLEMLERİ... 279-288... 01-05 HAVUZ VE İŞ PROBLEMLERİ... 289-298... 01-06 SAYI PROBLEMLERİ... 299-314... 01-08 YAŞ PROBLEMLERİ...

Detaylı

ORTĐK ÜÇGEN ve EŞ ÖZELLĐKLĐ NOKTALAR

ORTĐK ÜÇGEN ve EŞ ÖZELLĐKLĐ NOKTALAR ORTÖĞRETĐM ÖĞRENĐLERĐ RSI RŞTIRM ROJELERĐ YRIŞMSI (2008 2009) ORTĐK ÜÇGEN ve EŞ ÖZELLĐKLĐ NOKTLR rojeyi Hzırlyn Öğrencilerin dı Soydı : Sinem ÇKIR Sınıf ve Şuesi : 11- dı Soydı : Fund ERDĐ Sınıf ve Şuesi

Detaylı

Velilere Yönelik Soru Formu

Velilere Yönelik Soru Formu Velilere Yönelik Soru Formu Eğitim Stndrtlrı Pilot Çlışmsı 4. Sınıf Mtemtik Okul Sınıf Öğrenci Sevgili veliler, Sevgili velyet shipleri, Çocuğunuzun sınıfı, mtemtik eğitim stndrtlrın ilişkin bir pilot

Detaylı

AYDIN EKOLOJİK KOŞULLARINDA ÇİNKO UYGULAMASININ BUĞDAY IN (Triticum aestivum L.) TANE VERİMİ VE KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ

AYDIN EKOLOJİK KOŞULLARINDA ÇİNKO UYGULAMASININ BUĞDAY IN (Triticum aestivum L.) TANE VERİMİ VE KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ iii T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TARLA BİTKİLERİ ANABİLİM DALI 2014-YL-064 AYDIN EKOLOJİK KOŞULLARINDA ÇİNKO UYGULAMASININ BUĞDAY IN (Triticum estivum L.) TANE VERİMİ VE KALİTESİ

Detaylı

0;09 0;00018. 5 3 + 3 2 : 1 3 + 2 3 4 5 1 2 işleminin sonucu kaçtır? A) 136 87 0;36 0;09. 10. a = 0,39 b = 9,9 c = 1,8 d = 3,7.

0;09 0;00018. 5 3 + 3 2 : 1 3 + 2 3 4 5 1 2 işleminin sonucu kaçtır? A) 136 87 0;36 0;09. 10. a = 0,39 b = 9,9 c = 1,8 d = 3,7. MC. + + +.. Rsyonel Syılr TEST I sonsuz kesrinin eşiti kçtır? A) B) C) D) E) 4 www.mtemtikclu.com, 006 Ceir Notlrı. 8. Gökhn DEMĐR, gdemir@yhoo.com.tr 0;0 0;0008 = 0; x ise x kçtır? A) 0,0 B) 0,000 C)

Detaylı

1. Değişkenler ve Eğriler: Matematiksel Hatırlatma

1. Değişkenler ve Eğriler: Matematiksel Hatırlatma DERS NOTU 01 Son Hli Değildir, tslktır: Ekleme ve Düzenlemeler Ypılck BİR SOSYAL BİLİM OLARAK İKTİSAT VE TEMEL KAVRAMLAR 1 Bugünki dersin işleniş plnı: 1. Değişkenler ve Eğriler: Mtemtiksel Htırltm...

Detaylı

TEZ ONYI Tşkın EROL trfındn hzırlnn Yonc (medicgo stiv l.) ve kılçıksız rom (romus inermis leyss) krışım ornlrının ve jips uygulmlrının yem verimine e

TEZ ONYI Tşkın EROL trfındn hzırlnn Yonc (medicgo stiv l.) ve kılçıksız rom (romus inermis leyss) krışım ornlrının ve jips uygulmlrının yem verimine e NKR ÜNİVERSİTESİ FEN İLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTOR TEZİ YONC (Medicgo stiv L.) ve KILÇIKSIZ ROM (romus inermis Leyss) KRIŞIM ORNLRININ ve JİPS UYGULMLRININ YEM VERİMİNE ETKİLERİ TŞKIN EROL TRL İTKİLERİ NİLİM

Detaylı

rus[i L)'nın kimyasal savaı metotları üzerinde aralllrmalar

rus[i L)'nın kimyasal savaı metotları üzerinde aralllrmalar Türk. bitki kor. derg (1935), 9 : 247-253 ISSN 0254-5454 EgeBölgesi turuntoillerinde zrr ypn Knlı blsır ([ eropistes rus[i L)'nın kimysl svı metotlrı üzerinde rlllrmlr E. Pervin ÖNDER* Orhn ULU* Aydın

Detaylı

Fatih ŞEN. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü İzmir/TURKEY

Fatih ŞEN. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü İzmir/TURKEY ANADOLU, J. of AARI 17 (1) 2007, 58-70 MARA ŞEFTALİ AĞAÇLARINDA (CV. SPRİNGTİME, CV. EARLY RED ) GÖRÜLEN BAZI FİZYOLOJİK BOZUKLUKLARA VE MEYVE KALİTESİNE SULAMA, GİBBERELLİN VE AZOT UYGULAMALARININ ETKİLERİ

Detaylı

DENEY 2 OHM YASASI UYGULAMASI

DENEY 2 OHM YASASI UYGULAMASI T.C. Mltepe Üniversitesi Mühendislik ve Doğ Bilimleri Fkültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü ELK 201 DEVRE TEORİSİ DERSİ LABORATUVARI DENEY 2 OHM YASASI UYGULAMASI Hzırlynlr: B. Demir Öner Sime

Detaylı

Depolama Süresinin Bazı Hıyar Çeşitlerinde Mekanik Özelliklere Olan Etkisinin Belirlenmesi *

Depolama Süresinin Bazı Hıyar Çeşitlerinde Mekanik Özelliklere Olan Etkisinin Belirlenmesi * TRIM BİLİMLERİ DERGİSİ 5, (3) 5-56 Depolm Süresinin Bzı Hıyr Çeşitlerinde Meknik Özelliklere Oln Etkisinin Belirlenmesi * Yeşim Benl YURTLU Doğn ERDOĞN Geliş Trihi: 5.. 5 Öz: Bu çlışmd, bzı hıyr çeşitlerinde

Detaylı

ÖZET. Oya KAÇAR * Fevzi ÇAKMAK ** Nazan ÇÖPLÜ *** Nedime AZKAN ****

ÖZET. Oya KAÇAR * Fevzi ÇAKMAK ** Nazan ÇÖPLÜ *** Nedime AZKAN **** Ulud. Üniv. Zir. Fk. Derg., (2004) 18(1): 207-218 Burs Koşullrınd Bzı Kuru Fsulye Çeşitlerinde (Phseolus vulgris L.) Bkteri Aşılm ve Değişik Azot Dozlrının Verim ve Verim Unsurlrı Üzerine Etkisinin Belirlenmesi

Detaylı

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Gziosmnpş Üniversitesi Zirt Fkültesi Dergisi Journl of Agriculturl Fculty of Gziosmnps University http://zirtdergi.gop.edu.tr/ Arştırm Mklesi/Resech Article JAFAG ISSN: 100-2910 E-ISSN: 214-8848 (201)

Detaylı

63032 / 63932 ELEKTRONİK SICAKLIK KONTROL CİHAZI KULLANIM KILAVUZU

63032 / 63932 ELEKTRONİK SICAKLIK KONTROL CİHAZI KULLANIM KILAVUZU 63032 / 63932 ELEKTRONİK SICAKLIK KONTROL CİHAZI KULLANIM KILAVUZU www.omk.com.tr 01.08.2014 V3185 / V4185 VARİL ISITICISI KULLANIM KILAVUZU OMAK MAKİNA SANAYİİ ve TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ DR. MEDİHA ELDEM

Detaylı

Fonksiyonel özelliklere sahip probiyotik incir uyutması tatlısı üretimi

Fonksiyonel özelliklere sahip probiyotik incir uyutması tatlısı üretimi SAÜ. Fen Bil. Der. 17. Cilt, 1. Syı, s. 147-153, 2013 SAU J. Sci. Vol 17, No 1, p. 147-153, 2013 Fonksiyonel özelliklere ship proiyotik incir uyutmsı ttlısı üretimi Meryem Hut 1*, Ahmet Ayr 1 ÖZET 1 Skry

Detaylı

ÇOK KATMANLI HABERLEŞME SİSTEMLERİNDE LİNK YEDEKLEME VE KURTARMA YÖNTEMLERİ

ÇOK KATMANLI HABERLEŞME SİSTEMLERİNDE LİNK YEDEKLEME VE KURTARMA YÖNTEMLERİ ÇOK KTMNLI HRLŞM SİSTMLRİN LİNK YKLM V KURTRM YÖNTMLRİ r. Murt Koyunu tılım Üniversitesi, ilgisyr Mühendisliği ölümü, İnek,Gölbşı, nkr mkoyunu@tilim.edu.tr ÖZT ilişim teknolojilerindeki gelişmeler, hem

Detaylı

NIR Spektroskopinin Meyvelerin Hasarsız Kalite Değerlendirmesinde Kullanılması. Using NIR Spectroscopy for Nondestructive Assessment of Fruit Quality

NIR Spektroskopinin Meyvelerin Hasarsız Kalite Değerlendirmesinde Kullanılması. Using NIR Spectroscopy for Nondestructive Assessment of Fruit Quality 248 NIR Spektroskopinin Meyvelerin Hsrsız Klite Değerlendirmesinde Kullnılmsı İsmil KAVDIR; Mehmet Burk BÜYÜKCAN Çnkkle Onsekiz Mrt Üniversitesi, Zirt Fkültesi, Trım Mkinlrı Bölümü, Çnkkle e-post: kvdiris@omu.edu.tr

Detaylı

ELEKTRĐK MOTORLARI ve SÜRÜCÜLERĐ DERS 03

ELEKTRĐK MOTORLARI ve SÜRÜCÜLERĐ DERS 03 ELEĐ MOOLA ve SÜÜCÜLEĐ DES 03 Özer ŞENYU Mrt 0 ELEĐ MOOLA ve SÜÜCÜLEĐ DA MOOLANN ELEĐ DEE MODELLEĐ E AAEĐSĐLEĐ ENDÜĐ DEESĐ MODELĐ Endüviye uygulnn gerilim (), zıt emk (E), endüvi srgı direni () ile temsil

Detaylı

İNEK VE SOYA SÜTÜ KARIŞIMLARIN DUYUSAL ÖZELLİKLERİNE PEYNİR SUYU VE KARBONAT KULLANIMININ ETKİSİ

İNEK VE SOYA SÜTÜ KARIŞIMLARIN DUYUSAL ÖZELLİKLERİNE PEYNİR SUYU VE KARBONAT KULLANIMININ ETKİSİ OMÜ Zir. Fk. Dergisi, 2005,20(1):1-5 J. of Fc. of Agric., OMU, 2005,20(1):1-5 İNEK VE SOYA SÜTÜ KARIŞIMLARIN DUYUSAL ÖZELLİKLERİNE PEYNİR SUYU VE KARBONAT KULLANIMININ ETKİSİ Hsn TEMİZ A.Kdir HURŞİT Ondokuz

Detaylı

1986 ÖSS. olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

1986 ÖSS. olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 986 ÖSS. (0,78+0,8).(0,3+0,7) Yukrıdki işlemin sonucu nedir? B) C) 0, D) 0, E) 0,0. doğl syısı 4 ile bölünebildiğine göre şğıdkilerden hngisi tek syı olbilir? Yukrıdki çrpm işleminde her nokt bir rkmın

Detaylı

DENEY 3: EŞDEĞER DİRENÇ, VOLTAJ VE AKIM ÖLÇÜMÜ

DENEY 3: EŞDEĞER DİRENÇ, VOLTAJ VE AKIM ÖLÇÜMÜ A. DENEYĠN AMACI : Direnç devrelerinde eşdeğer direnç ölçümü ypmk. Multimetre ile voltj ve kım ölçümü ypmk. Ohm knununu sit ve prtik devrelerde nlmy çlışmk. B. KULLANILACAK AAÇ VE MALZEMELE : 1. DC güç

Detaylı

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 22 (45): (2008) 74-81

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 22 (45): (2008) 74-81 www.zirt.selcuk.edu.tr/dergi Selçuk Üniversitesi Zirt Fkültesi Dergisi 22 (45): (2008) 74-81 YĞLI VE YĞSIZ İNE KUYRUKLU ZI YERLİ KOYUNLRIN KESİM VE KRKS ÖZELLİKLERİ 1 li KRK 2,3 Sim OZTEPE 4 2 Selçuk Üniversitesi,

Detaylı

İntegral Uygulamaları

İntegral Uygulamaları İntegrl Uygulmlrı Yzr Prof.Dr. Vkıf CAFEROV ÜNİTE Amçlr Bu üniteyi çlıştıktn sonr; düzlemsel ln ve dönel cisimlerin cimlerinin elirli integrl yrdımı ile esplnileceğini, küre, koni ve kesik koninin cim

Detaylı

DENEY 6. İki Kapılı Devreler

DENEY 6. İki Kapılı Devreler 004 hr ULUDĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FKÜLTESİ ELEKTRİKELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ÖLÜMÜ ELN04 Elektrik Devreleri Lorturı II 004 hr DENEY 6 İki Kpılı Devreler Deneyi Ypnın Değerlendirme dı Soydı : Ön Hzırlık

Detaylı

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University http://ziraatdergi.gop.edu.

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University http://ziraatdergi.gop.edu. Gziosmnpş Üniversitesi Zirt Fkültesi Dergisi Journl of griulturl Fulty of Gziosmnps University http://zirtdergi.gop.edu.tr/ rştırm Mklesi/Reserh rtile JFG ISSN: 13-291 E-ISSN: 2147-8848 (216) 33 (1), 162-172

Detaylı

GERİ KARIŞMALI ph NÖTRALİZASYON PROSESİNİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ KONTROLÜ

GERİ KARIŞMALI ph NÖTRALİZASYON PROSESİNİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ KONTROLÜ GERİ KARIŞMALI ph NÖTRALİZASYON PROSESİNİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ KONTROLÜ Onur Ömer SÖĞÜT*, A. Fruk BAKAN**, Mesut AKGÜN* * YTÜ Dvutpş Kmpüsü, Kimy Mühendisliği Bölümü, 34210 Esenler, İstnul **YTÜ Elektrik

Detaylı

GENELLEŞTİRİLMİŞ FRACTİONAL İNTEGRALLER İÇİN FENG Qİ TİPLİ İNTEGRAL EŞİTSİZLİKLERİ ÜZERİNE. Abdullah AKKURT 1, Hüseyin YILDIRIM 1

GENELLEŞTİRİLMİŞ FRACTİONAL İNTEGRALLER İÇİN FENG Qİ TİPLİ İNTEGRAL EŞİTSİZLİKLERİ ÜZERİNE. Abdullah AKKURT 1, Hüseyin YILDIRIM 1 IAAOJ, Scietific Sciece, 23,(2), 22-25 GENELLEŞTİRİLMİŞ FRACTİONAL İNTEGRALLER İÇİN FENG Qİ TİPLİ İNTEGRAL EŞİTSİZLİKLERİ ÜZERİNE Adullh AKKURT, Hüseyi YILDIRIM Khrmmrş Sütçü İmm Üirsitesi, Fe-Edeiyt Fkültesi

Detaylı

sayısından en az kaç çıkarmalıyız ki kalan sayı 6,9,12 ve 15 ile kalansız bölünebilsin? ()

sayısından en az kaç çıkarmalıyız ki kalan sayı 6,9,12 ve 15 ile kalansız bölünebilsin? () 1. x,y,z,t rdışık çift syılrdır. Bun göre (xy)-(zt)=. İki smklı () syısının değeri, rkmlrı toplmının 7 ktıdır. Üç smklı () syısının ile ölümünden elde edilen ölüm kçtır. En z dört smklı ir doğl syının

Detaylı

Mısırın Su Kullanım Etkinliği ile Bazı Fizyolojik Parametrelerinin Tarla Koşullarında Karşılaştırılması

Mısırın Su Kullanım Etkinliği ile Bazı Fizyolojik Parametrelerinin Tarla Koşullarında Karşılaştırılması Türkiye de Trımsl Yyım Sisteminde Çoğulcu Ypının Bir Görünümü Arştırm Mklesi (Reserch Article) Emine DURMUŞ Uğur ÇAKALOĞULLARI Özgür TATAR Ege Üniv. Zirt Fk. Derg., 2015, 52 (3):307-315 ISSN 1018 8851

Detaylı

"DEMOKRATİK KATILIM PLATFORMU" TARAFINDAN 49. TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI SIRASINDA YAPILMIŞ OLAN ANKETİN SONUÇLARI VE DEĞERLENDİRMESİ

DEMOKRATİK KATILIM PLATFORMU TARAFINDAN 49. TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI SIRASINDA YAPILMIŞ OLAN ANKETİN SONUÇLARI VE DEĞERLENDİRMESİ "DEMOKRATİK KATILIM PLATFORMU" TARAFINDAN 49. TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI SIRASINDA YAPILMIŞ OLAN ANKETİN SONUÇLARI VE DEĞERLENDİRMESİ "DEMOKRATİK KATILIM PLATFORMU" trfındn 49, Türkiye Jeoloji Kurultyı

Detaylı

BOYUT ANALİZİ- (DIMENSIONAL ANALYSIS)

BOYUT ANALİZİ- (DIMENSIONAL ANALYSIS) BOYU ANAİZİ- (IMENSIONA ANAYSIS Boyut nlizi deneysel ölçümlerde ğımlı ve ğımsız deney değişkenleri rsındki krmşık ifdeleri elirlemekte kullnıln ir yöntemdir. eneylerde ölçülen tüm fiziksel üyüklükler temel

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONELİNİN UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI 16. GRUP: EV EKONOMİSTİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONELİNİN UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI 16. GRUP: EV EKONOMİSTİ T.. MİLLÎ EĞİTİM KNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜÜRLÜĞÜ Ölçme eğerlenirme ve çıköğretim Kurumlrı ire şknlığı KİTPÇIK TÜRÜ yın ı ve Soyı : y Numrsı (T.. Kimlik No) : TRIM VE KÖYİŞLERİ KNLIĞI PERSONELİNİN

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM-ŞİRKET PERFORMANSI İLİŞKİSİ: İMKB KURUMSAL YÖNETİM ENDEKSİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA

KURUMSAL YÖNETİM-ŞİRKET PERFORMANSI İLİŞKİSİ: İMKB KURUMSAL YÖNETİM ENDEKSİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA KURUMSAL YÖNETİMŞİRKET PERFORMANSI İLİŞKİSİ: İMKB KURUMSAL YÖNETİM ENDEKSİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA Doç. Dr. İlker H. ÇARIKÇI Süleymn Demirel Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü Doç. Dr. Şeref KALAYCI

Detaylı

TEST. Rasyonel Sayılar. 1. Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? 2. Aşağıda verilen, 3. Aşağıdaki sayılardan hangisi hem tam sayı,

TEST. Rasyonel Sayılar. 1. Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? 2. Aşağıda verilen, 3. Aşağıdaki sayılardan hangisi hem tam sayı, Rsyonel Syılr. Sınıf Mtemtik Soru Bnksı TEST. Aşğıdki bilgilerden hngisi ynlıştır? A) Rsyonel syılr Q sembolü ile gösterilir. B) Her tm syı bir rsyonel syıdır. şeklinde yzıln bütün syılr rsyoneldir. b

Detaylı

UYDU GÖRÜNTÜLERİ VE HAVA FOTOĞRAFLARINDAKİ GELİŞMELERİN HARİTA ÜRETİM SÜRECİNE YANSIMALARI

UYDU GÖRÜNTÜLERİ VE HAVA FOTOĞRAFLARINDAKİ GELİŞMELERİN HARİTA ÜRETİM SÜRECİNE YANSIMALARI TMMOB Hrit ve Kdstro Mühendisleri Odsı. Türkiye Hrit Bilimsel ve Teknik Kurultyı 2 Mrt Nisn 05, Ankr UYDU GÖRÜNTÜLERİ VE HAVA FOTOĞRAFLARINDAKİ GELİŞMELERİN HARİTA ÜRETİM SÜRECİNE YANSIMALARI H.Akdeniz,

Detaylı

Taze Fasulyede Su Stresinin Belirlenmesinde Termal Görüntülerin ve Spektral Verilerin Kullanımı

Taze Fasulyede Su Stresinin Belirlenmesinde Termal Görüntülerin ve Spektral Verilerin Kullanımı ÇOMÜ Zirt Fkültesi Dergisi (COMU Journl of Agriulture Fulty Tze Fsulyede Su Stresinin Belirlenmesinde Terml Görüntülerin ve Spektrl Verilerin Kullnımı Gökhn Çmoğlu 1* Levent Genç 1 1 ÇOMÜ Zirt Fkültesi

Detaylı

Bazı Tritikale Hatlarının Kalite Özellikleri ve Ekmek Yapımında Kullanılma Olanaklarının Araştırılması

Bazı Tritikale Hatlarının Kalite Özellikleri ve Ekmek Yapımında Kullanılma Olanaklarının Araştırılması U. Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2010, Cilt 24, Syı 2, 93-102 (Journl o Agriulturl Fulty o Uludg University) Bzı Tritikle Htlrının Klite Özellikleri ve Ekmek Ypımınd Kullnılm Olnklrının Arştırılmsı Esr

Detaylı

ZiRAAT FAKÜLTESi DERGiSi

ZiRAAT FAKÜLTESi DERGiSi \ THE UNIVERSITY OF SELCUK JOURNAL OF FACUlTY OF AGRICUlTURE. SELÇUK ÜNivERSiTESi ZiRAAT FAKÜLTESi DERGiSi Syı 39 ıu : 20. Yıl : 2006 www.zirı.seluk.edu.tr/dergi Selçuk Üniversitesi Zirt Fkültesi Dergisi

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ Ysin Emre KİTİŞ ÇUKUROVA BÖLGESİ TURUNÇGİL BAHÇELERİNDE CANLI VE CANSIZ MALÇ UYGULAMALARININ ENTEGRE YABANCI OT KONTROLÜ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Detaylı

TURİZM MERKEZLERİ CİVARINDAKİ ORMANLARIN AMENAJMAN SORUNLARI VE PLANLANMA İLKELERİ. Ünal ASAN 1, İbrahim ÖZDEMİR 2

TURİZM MERKEZLERİ CİVARINDAKİ ORMANLARIN AMENAJMAN SORUNLARI VE PLANLANMA İLKELERİ. Ünal ASAN 1, İbrahim ÖZDEMİR 2 Süleymn Demirel Üniversitesi Ormn Fkültesi Dergisi Seri: A, Syı: 1, Yıl: 2005, ISSN: 1302-7085, Syf: 117-131 TURİZM MERKEZLERİ CİVARINDAKİ ORMANLARIN AMENAJMAN SORUNLARI VE PLANLANMA İLKELERİ Ünl ASAN

Detaylı

TEOG. Tam Sayılar ve Mutlak Değer ÇÖZÜM ÖRNEK ÇÖZÜM ÖRNEK TAMSAYILAR MUTLAK DEĞER

TEOG. Tam Sayılar ve Mutlak Değer ÇÖZÜM ÖRNEK ÇÖZÜM ÖRNEK TAMSAYILAR MUTLAK DEĞER TEOG Tm Syılr ve Mutlk Değer TAMSAYILAR Eksi sonsuzdn gelip, rtı sonsuz giden syılr tm syılr denir ve tm syılr kümesi Z ile gösterilir. Z = {...,,, 1,0,1,,,... } Tmsyılr kümesi ikiye yrılır: ) Negtif Tmsyılr:

Detaylı

3N MOBİL HABERLEŞME HİZMETLERİNDE HİZMET KALİTESİ ÖLÇÜTLERİNİN ELDE EDİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

3N MOBİL HABERLEŞME HİZMETLERİNDE HİZMET KALİTESİ ÖLÇÜTLERİNİN ELDE EDİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ 3N MOBİL HABERLEŞME HİZMETLERİNDE HİZMET KALİTESİ ÖLÇÜTLERİNİN ELDE EDİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Aç, Kps, Dynk, Tnılr ve Kısltlr Aç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin cı, IMT 2000/UMTS Altypılrının Kurulsı

Detaylı

ORAN ORANTI. Örnek...1 : Örnek...4 : Örnek...2 : Örnek...5 : a 1 2 =2b+1 3 =3c 4. Örnek...6 : Bir karışımda bulunan a, b ve c maddeleri arasında

ORAN ORANTI. Örnek...1 : Örnek...4 : Örnek...2 : Örnek...5 : a 1 2 =2b+1 3 =3c 4. Örnek...6 : Bir karışımda bulunan a, b ve c maddeleri arasında ORAN ORANTI syısının 0 dn frklı oln b syısın ornı :b vey olrk gösterilir. b İki vey dh fzl ornın eşitlenmesiyle oluşn ifdeye orntı denir. b =c d ifdesine ikili orntı denir. Bir orntı orntı sbitine eşitlenerek

Detaylı

1990 ÖYS 1. 7 A) 91 B) 84 C) 72 D) 60 E) 52 A) 52 B) 54 C) 55 D) 56 E) 57

1990 ÖYS 1. 7 A) 91 B) 84 C) 72 D) 60 E) 52 A) 52 B) 54 C) 55 D) 56 E) 57 99 ÖYS. si oln si kçtır? A) 9 B) 8 C) D) 6 E) 5 6. Bir nın yşı, iki çocuğunun yşlrı toplmındn üyüktür. yıl sonr nın yşı, çocuklrının yşlrı toplmının ktı olcğın göre ugün kç yşınddır? A) 5 B) 5 C) 55 D)

Detaylı

VakıfBank, vizyoner yönetimi, özverili ve aidiyet duygusu yüksek insan aktifinden aldığı güçle müşterilerinin aklında ne varsa gerçekleştirmeye;

VakıfBank, vizyoner yönetimi, özverili ve aidiyet duygusu yüksek insan aktifinden aldığı güçle müşterilerinin aklında ne varsa gerçekleştirmeye; 2009 İÇİNDEKİLER BÖLÜM I: SUNUŞ 2 Olğn Genel Kurul Gündemi 3 Özet Yönetim Kurulu Rporu 5 Denetçiler Rporu 6 2009 Yılı Kâr Dğıtım Teklifi ve Kâr Dğıtım Politiksı 8 Yıllık Fliyet Rporu Uygunluk Görüşü 10

Detaylı

Tuz Stresi Uygulanmış Yerli Kavun Aksesyonlarına Ait Fidelerde İyon Dağılımının İncelenmesi

Tuz Stresi Uygulanmış Yerli Kavun Aksesyonlarına Ait Fidelerde İyon Dağılımının İncelenmesi Nevşehir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitü Dergisi 30-45 Tuz Stresi Uygulnmış Yerli Kvun Aksesyonlrın Ait Fielere İyon Dğılımının İnelenmesi Serkn DEMIR 1, Şenem ELLIALTIOĞLU 1, Fikret YAŞAR 2, Şenem

Detaylı

MATEMATİK TESTİ. 5. a, b birer gerçek sayı ve a + b < 3tür. Bu sayıların sayı doğrusunda gösterilişi aşağıdakilerden hangisindeki gibi olabilir?

MATEMATİK TESTİ. 5. a, b birer gerçek sayı ve a + b < 3tür. Bu sayıların sayı doğrusunda gösterilişi aşağıdakilerden hangisindeki gibi olabilir? MTEMTİK TESTİ 1 1 1 1 1. + 4 4 1 ) 0 ) 4 işleminin sonucu kçtır? ) 1 ) 1., irer gerçek syı ve + < 3tür. u syılrın syı doğrusund gösterilişi şğıdkilerden hngisindeki gii olilir? ) -3 - -1 0 1 3 ) -3 - -1

Detaylı

İnşaat Sektörüne Özgü İş Güvenliği Yönetim Sisteminin Aksiyomatik Tasarım İlkeleriyle Oluşturulması

İnşaat Sektörüne Özgü İş Güvenliği Yönetim Sisteminin Aksiyomatik Tasarım İlkeleriyle Oluşturulması İnşt Sektörüne Özgü İş Güvenliği Yönetim Sisteminin Aksiyomtik Tsrım İlkeleriyle Oluşturulmsı Öğr. Gr. Mert UZUN (mertuzunn@gmil.com) Doç. Dr. Selçuk ÇEBİ (scebi@yildiz.edu.tr) İçindekiler Amç Yöntem Bulgulr

Detaylı

Sosyal Medya Araçları Türkiye deki Grip Benzeri Hastalıkları Saptayabilmek için kullanılabilir mi?

Sosyal Medya Araçları Türkiye deki Grip Benzeri Hastalıkları Saptayabilmek için kullanılabilir mi? Sosyl Medy Arçlrı Türkiye deki Grip Benzeri Hstlıklrı Sptybilmek için kullnılbilir mi? Bşk OĞUZ YOLCULAR, Selen BOZKURT, Uğur BİLGE, Deniz ÖZEL, 1. Giriş Biyoisttistik ve Tıbbi Bilişim AD, Akdeniz Üniversitesi,

Detaylı

Cumhuriyet Dental Journal. Conservative approach for condylar fractures of children: a case report

Cumhuriyet Dental Journal. Conservative approach for condylar fractures of children: a case report Cumhuriyet Dentl Journl Volume 17 Issue 3 doi:10.7126/cdj.58140.1008001903 ville t http://dergiprk.ulkim.gov.tr/cumudj/ CASE REPORT Conservtive pproch for condylr frctures of children: cse report Niht

Detaylı

Liderlik ve Yönetim Tarzı Raporu

Liderlik ve Yönetim Tarzı Raporu Liderlik ve Yönetim Trzı Rporu Myıs 15 GİZLİ Liderlik ve Yönetim Trzı Rporu Giriş Myıs 15 Giriş LYTR, yönetii seçimi ve yönetim eerileri geliştirme ile ilgili kişilik konulrın odklnır. Bu rpor, profesyonel

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONELİNİN UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI 27. GRUP: ZİRAAT TEKNİSYENİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONELİNİN UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI 27. GRUP: ZİRAAT TEKNİSYENİ T.. MİLLÎ EĞİTİM KNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜÜRLÜĞÜ Ölçme eğerlenirme ve çıköğretim Kurumlrı ire şknlığı KİTPÇIK TÜRÜ TRIM VE KÖYİŞLERİ KNLIĞI PERSONELİNİN UNVN EĞİŞİKLİĞİ SINVI 27. GRUP: ZİRT

Detaylı

ORAN ORANTI. Örnek...1 : Örnek...4 : Örnek...2 : Örnek...5 : a 1 2 =2b+1 3 =3c 4. Örnek...6 : Bir karışımda bulunan a, b ve c maddeleri arasında

ORAN ORANTI. Örnek...1 : Örnek...4 : Örnek...2 : Örnek...5 : a 1 2 =2b+1 3 =3c 4. Örnek...6 : Bir karışımda bulunan a, b ve c maddeleri arasında ORAN ORANTI syısının 0 dn frklı oln b syısın ornı :b vey olrk gösterilir. b İki vey dh fzl ornın eşitlenmesiyle oluşn ifdeye orntı denir. b =c d ifdesine ikili orntı denir. Bir orntı orntı sbitine eşitlenerek

Detaylı

SLOGAN TİPOGRAFİSİ O PREFABRİK YAPILAR İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ PAL. www.opalon.com.tr

SLOGAN TİPOGRAFİSİ O PREFABRİK YAPILAR İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ PAL. www.opalon.com.tr SLOGAN TİPOGRAFİSİ www.oplon.com.tr PAL O ON PREFABRİK YAPILAR İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ www.oplon.com.tr OPAL ON PREFABRİK YAPILAR İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ www.oplon.com.tr

Detaylı

Van Ekolojik Koşullarında Üretilen Çilek Fidelerinin Meyve Verim Özelliklerinin Belirlenmesi

Van Ekolojik Koşullarında Üretilen Çilek Fidelerinin Meyve Verim Özelliklerinin Belirlenmesi Araştırma Makalesi / Research Article Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. / Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. 1(2): 15-22, 2011 Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Iğdır University Journal

Detaylı

ÖZET. Bülent AKBUDAK * Özgür Akgün KARABULUT **

ÖZET. Bülent AKBUDAK * Özgür Akgün KARABULUT ** Ulud. Üniv. Zir. Fk. Derg., (22) 16(2): 35-46 Üzüm Muhfzsınd Gri Küf den (Botrytis cinere Pers:Fr.) Kynklnn Klite Kybı ve Çürümelerin Ultrviolet-C (UV-C) Işık Uygulmlrı ile Önlenmesi Üzerine Bir Arştırm

Detaylı

VEKTÖRLER ÜNİTE 5. ÜNİTE 5. ÜNİTE 5. ÜNİTE 5. ÜNİT

VEKTÖRLER ÜNİTE 5. ÜNİTE 5. ÜNİTE 5. ÜNİTE 5. ÜNİT VEKTÖRLER ÜNİTE 5. ÜNİTE 5. ÜNİTE 5. ÜNİTE 5. ÜNİT VEKTÖRLER. Kznım : Vektör kvrmını çıklr.. Kznım : İki vektörün toplmını ve vektörün ir gerçek syıyl çrpımını ceirsel ve geometrik olrk gösterir. YÖNLÜ

Detaylı

ÜNİTE - 7 POLİNOMLAR

ÜNİTE - 7 POLİNOMLAR ÜNİTE - 7 BÖLÜM Polinomlr (Temel Kvrmlr) -. p() = 3 + n 6 ifdesi bir polinom belirttiğine göre n en z 5. p( + ) = + 4 + Test - olduğun göre, p() polinomunun ktsyılr toplmı p() polinomund terimlerin kuvvetleri

Detaylı

Yarım Toplayıcı (Half Adder): İki adet birer bitlik sayıyı toplayan bir devredir. a: Birinci Sayı a b c s. a b. s c.

Yarım Toplayıcı (Half Adder): İki adet birer bitlik sayıyı toplayan bir devredir. a: Birinci Sayı a b c s. a b. s c. Syıl Devreler (Lojik Devreleri) Tümleştirilmiş Kominezonl Devre Elemnlrı Syıl itemlerin gerçekleştirilmeinde çokç kullnıln lojik devreler, klik ğlçlrın ir ry getirilmeiyle tümleştirilmiş devre olrk üretilirler

Detaylı

Cevap D. 6. x = 3, y = 7, z = 9 olduğundan x + y < y ve. Cevap C. 7. x ile y aralarında asal olduğundan x 2 ile y sayıları da. Cevap A.

Cevap D. 6. x = 3, y = 7, z = 9 olduğundan x + y < y ve. Cevap C. 7. x ile y aralarında asal olduğundan x 2 ile y sayıları da. Cevap A. eneme - / Mt MTEMTİK ENEMESİ. c - m. c - m -.., bulunur. y. 7, + 7 y + + 00 y + + + y + +, y lınr ı.. ^ - h. ^ + h. ^ + h ^ - h. ^ + h - & & bulunur.. ΩΩΩΩΔφφφ ΩΩφφ ΩΩΔφ 0 evp. ise ^ h ^h 7 ise ^ 7h b

Detaylı

İŞ ETKİ ÇİZGİSİ TEOREMİ. Balıkesir Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Müh. Bölümü Balıkesir, TÜRKİYE THEOREM OF WORK INFLUENCE LINE

İŞ ETKİ ÇİZGİSİ TEOREMİ. Balıkesir Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Müh. Bölümü Balıkesir, TÜRKİYE THEOREM OF WORK INFLUENCE LINE BAÜ Fen Bil. Enst. Dergisi (006).8. İŞ ETKİ ÇİZGİSİ TEOREMİ Scit OĞUZ, Perihn (Krkulk) EFE Blıkesir Üniversitesi Mühendislik Mimrlık Fkültesi İnşt Müh. Bölümü Blıkesir, TÜRKİYE ÖZET Bu çlışmd İş Etki Çizgisi

Detaylı

KAN GLUKOZ DÜZEYİNİN REGÜLASYONU

KAN GLUKOZ DÜZEYİNİN REGÜLASYONU PAROKSETİNİN KAN GLUKOZ DÜZEYİNDE YAPTIĞI DEĞİŞİKLİKLERİN OLASI MEKANİZMALARININ ARAŞTIRILMASI Yrd.Doç.Dr. Murt Kesim Krdeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fkültesi Frmkoloji Anilim Dlı -TRABZON KAN GLUKOZ DÜZEYİNİN

Detaylı

Borlanmış AISI 8640 Çeliğinin Abrasif Aşınma Davranışı

Borlanmış AISI 8640 Çeliğinin Abrasif Aşınma Davranışı 6 th Interntionl Advned Tehnologies Symposium (IATS 11), 16-18 My 2011, Elzığ, Turkey Borlnmış AISI 8640 Çeliğinin Arsif Aşınm Dvrnışı Ç. Demirel 1, M. Çetin 2 Krük Üniversitesi, Teknik Eğitim Fkültesi,

Detaylı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Sonbahar / Sayısal II / 27 Kasım Matematik Sorularının Çözümleri

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Sonbahar / Sayısal II / 27 Kasım Matematik Sorularının Çözümleri Akdemik Personel ve Lisnsüstü Eğitimi Giriş Sınvı ALES / Sonbhr / Syısl II / 7 Ksım 0 Mtemtik Sorulrının Çözümleri. Bölüm şeklindeki kreköklü ifdenin pydsını krekökten kurtrmk için py ve pydyı, pydnın

Detaylı

Afyon Kocatepe Üniversitesi Özel Sayı Afyon Kocatepe University FEN BİLİMLERİ DERGİSİ 9-14 JOURNAL OF SCIENCE

Afyon Kocatepe Üniversitesi Özel Sayı Afyon Kocatepe University FEN BİLİMLERİ DERGİSİ 9-14 JOURNAL OF SCIENCE Afyon Kotepe Üniversitesi Özel Syı Afyon Kotepe University FEN BİLİMLERİ DERGİSİ 9-14 JOURNAL OF SCIENCE ELEKTROKİNETİK BİRİKTİRME YÖNTEMİYLE Co VE Ti ALAŞIMLARI ÜZERİNE KAPLANAN ÇOK DUVARLI KARBON NANOTÜP/HİDROKSİAPATİT

Detaylı

TRAFİK SAYIMLARI, BÖLGE NÜFUSLARI VE BÖLGELER ARASI UZAKLIKLARI KULLANARAK BAŞLANGIÇ-SON MATRİSİ TAHMİNİ

TRAFİK SAYIMLARI, BÖLGE NÜFUSLARI VE BÖLGELER ARASI UZAKLIKLARI KULLANARAK BAŞLANGIÇ-SON MATRİSİ TAHMİNİ Gzi Üniv. Müh. Mim. Fk. Der. J. Fc. Eng. Arch. Gzi Univ. Cilt 4, No, 9-36, 009 Vol 4, No, 9-36, 009 TRAFİK SAYIMLARI, BÖLGE NÜFUSLARI VE BÖLGELER ARASI UZAKLIKLARI KULLANARAK BAŞLANGIÇ-SON MATRİSİ TAHMİNİ

Detaylı