Hukuk Dergisi LEGAL JOURNAL OF LAW

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Hukuk Dergisi LEGAL JOURNAL OF LAW"

Transkript

1 ISSN: LEGAL Hukuk Dergisi LEGAL JOURNAL OF LAW Cilt: 12 / Sayı: 140 Volume: 12 / Issue: 140 Yıl / Year: 2014 KARARLARI, DANIġTAY KARARLARI VE DĠĞER YÜKSEK MAHKEME KARARLARI, HUKUK HABERLERĠ, HUKUKÎ MAKALELER, GÜNCEL MEVZUAT, RESMÎ GAZETE ÖZETLERĠ, ÖNEMLĠ BĠLGĠLER COURT OF CASSATION DECISIONS, COUNCIL STATE DECISIONS AND OTHER SUPREME COURT DECISIONS, LEGAL NEWS, LEGAL WRITINGS, CURRENT LEGISLATION, ABSTRACTS OF OFFICIAL GAZETTE, MAJOR INFORMATION

2 Legal Hukuk Dergisi Legal Journal of Law Hakemli Dergidir / Peer reviewed Journal Cilt: 12/Sayı: 140 Volume: 12/Issue: 140 Yıl/Year: 2014 Yayın Sahibi/Publisher: Sorumlu Yazı ĠĢleri Müdürü Responsible Manager: Basım ve Cilt/Printing and Volume: Basıldığı Yer/Place of Publication: Basıldığı Tarih/Publication Date: Yönetim Yeri/Place of Management: Yayın Türü/Type of Publication: Ġzmir Temsilcisi/ Izmir Representative Av. / Aal. Ġsmet KÖYMEN Legal Yayıncılık A.ġ. adına Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni/On Behalf of Legal Yayıncılık INC. Publisher and Executive Editor Av. / Aal. Lütfürrahman BAġÖZ (Sertifika No./Certificate No ) Av. / Aal. Ramazan ÇAKMAKCI Kitap Matbaacılık San. ve Tic. Ltd. ġti. (Sertifika No./Certificate No.: 16053) Tel.: Faks/Fax: DavutpaĢa Cad. No: 123, Kat:1 Topkapı/Ġstanbul Ağustos/August 2014 Bahariye Cad. No: 63/6 Kadıköy/Ġstanbul Tel Faks/Fax: Yerel, Süreli, Aylık Hukuk Dergisi/This journal is a peer reviewed national law journal published per month Mersin Temsilcisi/ Mersin Representative Av. / Aal. H. Hulki ÖZEL ISSN:

3 Dergiye yapılan atıflarda LHD kısaltması kullanılmalıdır. For citations please use the abbreviation: LHD Telefon/Phone: Faks/Fax: Posta Adresi/Postal Address: Bahariye Cad. Çam Apt. No: 63 D. 6 Kadıköy Ġstanbul Bu dergide yayımlanan yazılarda ileri sürülen görüģler yazarlara aittir. Articles published in this journal represent only the views of the contributors. Copyright 2014 Bu derginin tüm yayın hakları LEGAL YAYINCILIK A.Ş. ye aittir. Yayınevinin izni alınmadan eğitim ve tanıtım amaçlı kısmi alıntılar hariç olmak üzere hiçbir şekilde kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayınlanamaz. All rights reserved. No part of this publication may be copied, reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by means, without the prior expressed permission in writing of the LEGAL YAYINCILIK A.S. LEGAL HUKUK DERGĠSĠ Bahariye Cad. Çam Apt. No: 63 D. 6 Kadıköy Ġstanbul Tel: (216) Faks: (216) Ġnternet adresi:

4

5 DANIġMA ve YAYIN KURULU EDITORIAL and ADVISORY BOARD Prof. Dr. Gökhan ANTALYA Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Prof. Dr. Abdülkadir ARPACI Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Emin ARTUK Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Oğuz ATALAY Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflâs Hukuku Anabilim Dalı Prof. Dr. Cevdet ATAY Prof. Dr. Mehmet BAHTĠYAR Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Bölüm Başkanı Prof. Dr. Süheyl BATUM Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Prof. Dr. Ali Cem BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Erdoğan BÜLBÜL Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı Prof. Dr. Mustafa ÇEKER Çukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Prof. Dr. Gürsel ÇETĠN İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Adlî Tıp Anabilim Dalı Prof. Dr. Osman DOĞRU Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Genel Kamu Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ömer EKMEKÇĠ İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı Prof. Dr. Nuray EKġĠ Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Nüvit GEREK Eskişehir Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tevfik GÜLSOY Gaziantep Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Alper GÜMÜġ İstanbul Şehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anabilim Dalı Prof. Dr. Sibel ĠNCEOĞLU Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı

6 Prof. Dr. Turgut KALPSÜZ Prof. Dr. Eser KARAKAġ Bahçeşehir Üniversitesi AB İlişkileri Bölüm Başkanı Prof. Dr. IĢıl KARAKAġ Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Üyesi - Devletler Umumi Hukuku Prof. Dr. Mahmut KOCA İstanbul Şehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku Prof. Dr. Mustafa KOÇAK Okan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Anayasa Hukuku Prof. Dr. Muharrem KILIÇ Akdeniz Üniversitesi Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Serap Keskin KĠZĠROĞLU Okan Üniversitesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tekin MEMĠġ İstanbul Şehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Ali Necip ORTAN İstanbul Kültür Üniversitesi Fikri Haklar Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hayrettin ÖKÇESĠZ Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Anabilim Dalı Prof. Dr. Ayhan ÖNDER Ceza ve Ceza Usul Hukuku Prof. Dr. Selçuk ÖZTEK Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer ÖZKAN İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Ana Bilim Dalı Prof. Dr. Saba ÖZMEN Okan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Prof. Dr. Bahri ÖZTÜRK İstanbul Kültür Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Hasan PULAġLI Yeni Yüzyıl Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Adem SÖZÜER İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cumhur ġahġn Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. ġükran ġipka İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı

7 Prof. Dr. Güzin ÜÇIġIK Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Samim ÜNAN Galatasaray Üniversitesi Ticaret Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Hakan ÜZELTÜRK Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Vergi Hukuku Anabilim Dalı Prof. Dr. Sultan ÜZELTÜRK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Prof. Dr. Serap YAZICI Şehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Hamdi YILMAZ Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Doç. Dr. Faruk ACAR Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Doç. Dr. Pınar AKAN Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Doç. Dr. Müslüm AKINCI Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat ALIġKAN Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Doç. Dr. Çetin ARSLAN Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Doç. Dr. Mustafa Erdem CAN Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Osman CAN Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Doç. Dr. Özlem YENERER ÇAKMUT Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Anabilim Dalı Doç. Dr. Ebru CEYLAN İstanbul Aydın Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı Medeni Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet ERDEM Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEġ İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Doç. Dr. Pelin GÜVEN Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Devletler Özel Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. ġafak NARBAY Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Caner YENĠDÜNYA Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ġlhan YILMAZ Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Devletler Özel Hukuku Anabilim Dalı

8 Doç. Dr. Sevtap YOKUġ Kocaeli Üniversitesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Yrd. Doç. Dr. Taner AYANOĞLU İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Sinan BAYINDIR İstanbul Aydın Üniversitesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Sevi BAKIM İstanbul Aydın Üniversitesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Fatma KARAKAġ DOĞAN Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Muzaffer EROĞLU Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Birgül SOPACI Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Varol KARAASLAN Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra İflasHukuku Anabilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Nur KARAN Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Yrd. Doç. Dr. A. KürĢat TANGÜN Okan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Deniz Ticareti Hukuku Anabilim Dalı Dr. Ġsmet Nezih ABANOZ Uludağ Üniversitesi Öğretim Görevlisi HaĢmet Sırrı AKġENER İstanbul 10. Ticaret Mahkemesi E. Başkanı Hasan ÖZKAN Em. İstanbul Hukuk Hâkimi Ġzzet DOĞAN Em. İstanbul Hukuk Hâkimi ArĢ. Gör. Mustafa ÜNLÜTEPE Sakarya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Av. Atilla COġKUN, Av. Süleyman ÇETĠN, Av. Ġbrahim Murat HAZNEDAR, Av. Recep KAHRAMAN, Av. Dr. Filiz KESKĠN, Av. Fikret ĠLKĠZ, Av. Hasan KÖROĞLU, Av. Mehmet UÇUM, Av. Talih UYAR

9 LEGAL HUKUK DERGĠSĠ YAYIN ĠLKELERĠ PUBLICATION AND SUBMISSION REQUIREMENTS OF LEGAL JOURNAL OF LAW 1. Legal Hukuk Dergisi (LHD), ayda bir yayımlanan hakemli bir dergidir. Legal Journal of Law is a peer reviewed journal published per month. 2. Dergi de yayımlanabilecek yazılar, hukuk alanını ilgilendiren içerikte her türlü makale, karar incelemesi ve kitap incelemesi ile çevirilerdir. Yazıların dili, Türkçe veya diğer Avrupa dilleridir. This is a journal of law focusing on legal issues concerning law. Articles, case notes and comments, discussions of legislative development, book reviews and other similar type of papers which are written in Turkish and in other European languages are welcome. 3. Dergi de yayımlanmak üzere gönderilen yazılar baģka bir yerde yayımlanmamıģ ya da yayımlanmak üzere gönderilmemiģ olmalıdır. Articles that will be sent to the editor should not be published elsewhere, nor be submitted to other journals simultaneously. 4. Yazılar Microsoft Word (Microsoft Office 98 ve üzeri versiyonlar) formatında (.doc veya.docx dosya uzantılı olarak) yazılmıģ olmalıdır. Ayrıca yazılar, aģağıdaki Ģekil Ģartlarına uygun olarak kaleme alınmıģ olmalıdır: Kağıt boyutu: A4 Üst: 2, 5 cm; Alt: 2, 5 cm; Sol: 2 cm; Sağ: 2 cm Metin: Times New Roman, 12 punto, 1.5 satır aralığı, iki yana yaslı Dipnotlar: Sayfa altında, Times New Roman, 10 punto, 1 satır aralığı, iki yana yaslı Articles should be submitted as Microsoft Word (either with.doc or.docx file extensions) documents (Microsoft Office 1998 or higher versions). Articles should be written according to the following style guidelines: Paper size: A4 Top: 2.5 cm; Bottom: 2.5 cm; Left: 2 cm; Right: 2 cm Text body: Times New Roman, 12 points, at 1.5 line spacing, justified Footnotes: Times New Roman, 10 points, at 1 line spacing, justified

10 5. Her yazı, kaydedildiği bir CD ile ya da elektronik posta yolu ile Microsoft Word formatında editöre teslim edilmelidir. Yazının basılı olarak teslimi gerekmemektedir. Softcopy of the article either on a CD or as an attached Microsoft Word Document via should be submitted to the editor. There is no need to submit any hardcopy of the article. 6. Yazıyla birlikte yazarın (veya yazarların) adına, unvanına, çalıģtığı kuruma, açık adresine, kolay ulaģım sağlanabilecek telefon numaralarına ve elektronik posta adreslerine iliģkin bilgiler de editöre ulaģtırılmalıdır. The name (s), formal position (s), institutional affiliation (s) and contact details (especially (s)) of the author (s) must be clearly included with the submission to the editor. 7. Dergi ye gönderilen makaleler Türkçe ve Ġngilizce baģlık ile hem Ġngilizce hem de Türkçe özet kısmı içermelidir. Each submission should contain a Turkish and an English Title, as well as an Abstract part in Turkish and English. 8. Dergi ye gönderilen makalelerde, ilgili makaledeki konuyu tanımlayan Türkçe ve Ġngilizce uygun anahtar kelimeler bulunmalıdır. All articles should be accompanied by a sufficient number of keywords in Turkish and English that reflect the content of the article. 9. Dergi ye gönderilen makalelerde kullanılan kaynaklar, makale sonunda kaynakça olarak alfabetik sırada verilmiģ olmalı ve kullanılan kaynaklar dipnotunda veya metin içerisinde kısa olarak yer almalıdır. All references cited in the text should be numbered in the order of mention in the text and should be given in abbreviated form in footnotes. They should be listed in full form at the end of the article in an alphabetically arranged bibliography as well. 10. Dergi ye gönderilen makalelerin yazım bakımından son denetimlerinin yapılmıģ olduğu ve basılmaya hazır olarak verildiği kabul edilir. All submissions are regarded as ready to publish and already proofread by the author himself.

11 11. Yayım Kurulu nda ilk değerlendirilmesi yapılan makaleler, anonim olarak hakeme gönderilecek, hakemden gelen rapor doğrultusunda makalenin yayımlanmasına, hakemden gelen rapor çerçevesinde düzeltme istenmesine ya da yayımlanmamasına karar verilecek ve yazar durumdan en kısa zamanda ve genellikle e-posta yolu ile haberdar edilecektir. TamamlanmıĢ veya düzeltilmiģ yazı, Yayım Kurulu nca, tekrar hakeme gönderilebilir. Initial assessment of the articles will be done by the editorial board. After the assessment is completed, the articles will be sent to an anonymous peer reviewer. In accordance with reviewer s report, amendments may be done or the article may be decided not to be published. After the amendments are completed, the article may be sent to peer reviewer again, by the editorial board. 12. Dergi, hakemin yazarı bilmemesi esasına (kör hakemlik) dayanır. Hakeme gönderilecek makalelerde de yazarın kimliğine iliģkin bilgilerin gizliliği sağlanır. All articles submitted are subject to a blind peer review. The identity of the author (s) and reviewer (s) will not be revealed to the other party. 13. Dergi basıldıktan sonra ilgili sayının yazarlarına ve bu sayıda hakemlik yapmıģ olanlara ücretsiz olarak gönderilir. Free copies of the of the published issue will be sent both to the author (s) and to the reviewer (s).

12

13 Dergimiz Hakkında/About Our Journal Legal Hukuk Dergisi (LHD) Dergisi, ayda bir yayımlanan hakemli bir dergidir yılından beri yayın hayatını sürdürmekte olan dergide hakem denetiminden geçmiģ makaleler, karar tahlilleri, içtihat ve mevzuat kronikleri ile eser incelemelerine yer verilmektedir. Her sayıda Türk ve yabancı akademisyenler ve hukuk uygulamacıları tarafından kaleme alınan, hukuk ile ilgili değerli eserler yayımlanmaktadır. Okuyucularımızın göndereceği hukuk alanına iliģkin makaleler ve diğer türdeki eserlerle (karar tahlilleri, eser incelemeleri vb.), dergimizin daha da zenginleģeceğine inanıyoruz. Legal Journal of Law (LHD) is a peer reviewed journal published per month, concentrating on issues of law and considers for publication articles, case notes and comments, discussions of legislative developments and book reviews. It has been in publication since Each issue contains scholarly works concerning law bulletin/journal, authored by scholars and practitioners around the globe. We welcome your contributions in the form of articles, notes, comments or reviews on topics reflecting a broad range of perspectives on law; with your contributions and support our journal will progress.

14

15 EDĠTÖRDEN /FROM THE EDITOR Değerli abonelerimiz, 2014 yılının sekizinci sayısıyla sizlerle birlikte olmanın mutluluğu içindeyiz. Dergimizin makaleler kısmında Prof. Dr. Sabâ ÖZMEN ve AraĢ. Gör. GülĢah Sinem AYDIN ın Motorlu Taşıt ve Taşınmaz Satışında Sözleşmeye Konulan Bedelin Nakden ve Peşin Alındığına Dair Kayıtların Yarattığı Sancılar Üzerine Düşünceler, Prof. Dr. Hasan PULAġLI nın Avrupada Avukatlık Mesleğinin Sermaye Şirketi Şeklinde İcrası ve Türk Avukatlık Kanunu Taslağındaki Avukatlık Şirketine İlişkin Kısmının Değerlendirilmesi, Yard. Doç. Dr. Songül ATAK ın Kuruluşundan Günümüze Avrupa Birliği Hukukunda Engelli Hakları, Hakim Mahmut ERDEMLĠ nin Yargısal Yetkili Savcılık: Ceza Adaletindeki Tıkanmışlığın Aşılması Yönünden Karşılaştırmalı Hukuk Analizine Dayalı Bir Ceza Yargılama Yasası Reform Önerisi ve Stj. Av. Gizem YILMAZ ın AB Hukuku Düzleminde Irk Ayrımı ve Ayrımcılık Yasağı isimli makaleleri yeralmaktadır. Dergimizin uzman görüģleri Halil ÇIĞLI nın Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasında Daha Önceden Kasıtlı Bir Suçtan Mahkum Olmama Şartı, Yavuz AKBULAK ın Halka Açık Anonim Şirketlerin Sermaye Piyasası Mevzuatından Kaynaklanan Temel Yükümlülükleri-1 ve Av. Davut GÜRSES in 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun a Göre Tüketici Kredisi Sözleşmelerinde Cayma Hakkı isimli yazısı yer almaktadır. Dergilerimizin 2014 yılı abonelik dönemi devam etmektedir. Her biri alanında uzman hukukçulardan oluģan yayın ve danıģma kurullarının hukuka katkı amacıyla gönüllü olarak çalıģtığı zengin içeriğe sahip hukuk dergilerimiz sadece sizlerin abonelikleri ile yayın hayatına devam etmektedir. Dergilerimize abone olarak verdiğiniz destek ile hukukun geliģmesine ve yaygınlaģmasına yapmıģ olduğunuz katkıların bu yıl da devam etmesini beklemekteyiz. Legalbank elektronik hukuk programımız sizlerin değerli desteği ile güçlenerek ve abone sayısını hızla arttırarak yoluna devam etmektedir. Önümüzdeki günlerde Dergilerimizi de elektronik ortama aktarmayı planlamaktayız. Legalbank sitemizden ücretsiz 3 günlük tam kullanım imkanı devam etmektedir. Programımızı denememiģ abonelerimizin internet adresinden sitemizi ziyaret etmelerini beklemekteyiz. Editör/Editor

16

17 LEGAL HUKUK DERGĠSĠ Cilt: 12/Sayı: 140 Yıl: 2014 ĠÇĠNDEKĠLER Yüksek Mahkeme Kararları Kısa Özetleri Hukukî Makaleler Motorlu TaĢıt ve TaĢınmaz SatıĢında SözleĢmeye Konulan Bedelin Nakden ve PeĢin Alındığına Dair Kayıtların Yarattığı Sancılar Üzerine DüĢünceler Prof. Dr. Sabâ ÖZMEN AraĢ. Gör. GülĢah Sinem AYDIN Avrupada Avukatlık Mesleğinin Sermaye ġirketi ġeklinde Ġcrası ve Türk Avukatlık Kanunu Taslağındaki Avukatlık ġirketine ĠliĢkin Kısmının Değerlendirilmesi Prof. Dr. Hasan PULAġLI KuruluĢundan Günümüze Avrupa Birliği Hukukunda Engelli Hakları Yard. Doç. Dr. Songül ATAK Yargısal Yetkili Savcılık: Ceza Adaletindeki TıkanmıĢlığın AĢılması Yönünden KarĢılaĢtırmalı Hukuk Analizine Dayalı Bir Ceza Yargılama Yasası Reform Önerisi Hakim Mahmut ERDEMLĠ AB Hukuku Düzleminde Irk Ayrımı ve Ayrımcılık Yasağı Stj. Av. Gizem YILMAZ Uzman GörüĢleri Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasında Daha Önceden Kasıtlı Bir Suçtan Mahkum Olmama ġartı Halil ÇIĞLI (Cumhuriyet Savcısı) Halka Açık Anonim ġirketlerin Sermaye Piyasası Mevzuatından Kaynaklanan Temel Yükümlülükleri-1 Yavuz AKBULAK (SPK BaĢuzmanı) sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun a Göre Tüketici Kredisi SözleĢmelerinde Cayma Hakkı Av. Davut GÜRSES Hukuk Haberleri Yargıtay Hukuk Kararları Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları Yargıtay Hukuk Daire Kararları

18 18 Yargıtay Ceza Kararları Yargıtay Ceza Genel Kurul Kararı Yargıtay Ceza Daire Kararları DanıĢtay Kararı DanıĢtay Ġdari Dava Daireleri Kurulu Kararı DanıĢtay Daire Kararı Anayasa Mahkemesi Kararları Güncel Mevzuat Kanunlar Resmî Gazete Özetleri Önemli Bilgiler LEGAL HUKUK DERGĠLERĠ SĠPARĠġ FORMU Yüksek Mahkeme Kararları Arama Dizinleri Kavramlara Göre Arama Dizini Kanun Maddelerine Göre Arama Dizini LEGALBANK ABONELĠK FORMU

19 LEGAL JOURNAL OF LAW Volume: 12/Issue: 140 Year: 2014 CONTENTS Plot Summary of Supreme Court Decisions Legal Writings Some Thoughts upon the Problems Created by the Phrases The Price is Paid in Full and in Cash, Placed on the Agreements for the Sale of Motor Vehicles, and Real Estate Prof. Dr. Sabâ ÖZMEN Res. Asst. GülĢah Sinem AYDIN The Practice of the Legal Profession in Europe and the Assessment of the Part of the Turkish Draft Law on Attorneyship Regarding Law Firms Prof. Dr. Hasan PULAġLI Since its Inception to Today the Rights of Disabled Persons in the European Law Asst. Prof. Dr. Songül ATAK Prosecutorship with Judicial Authority: A proposal for a Criminal Justice Law Reform Based upon a Comparative Law Analysis, for the Purpose of Overcoming the Congestion in Criminal Justice Judge Mahmut ERDEMLĠ Race Discrimination, and Law Against Discrimination under the European Union Legal System Intern Lawyer Gizem YILMAZ Expert Opinions The Condition of not Having Been Previously Convicted of an Intentional Crime for Deferred Sentence Halil ÇIĞLI (Prosecutor of the Republic) Fundamental Obligations of the Publicly Traded Companies under the Money Market Regulations-1 Yavuz AKBULAK (Chief Expert of Capital Markets Board of Turkey) The Withdrawal Right Concerning the Consumer Credit Agreements According To No Act on the Protection of Consumers Atty. Davut GÜRSES Legal News

20 20 Court of Cassation Civil Chamber Decisions Court of Cassation Assembly of Civil Chambers Decisions Court of Cassation Civil Chambers Decisions Court of Cassation Criminal Chamber Decisions Court of Appeal Assembly of Criminal Chambers Decision Court of Appeal Criminal Chamber Decisions Council of State Decision Plenary Session of the Administrative Law Chamber Decision Council of State Chamber Decision Turkish Constitutional Court Decisions Current Legislation Law Codes Abstracts of Official Gazette Major Informations ORDERING FORM FOR THE LEGAL LAW JOURNALS Index of Supreme Court Decisions Index of Related Legal Terms Index of Related Law Code Articles SUBSCRIPTION FORM FOR THE LEGALBANK LEGAL DATABASE

21 YÜKSEK MAHKEME KARARLARI KISA ÖZETLERĠ PLOT SUMMARY OF SUPREME COURT DECISIONS ALACAK HUKUKU Ziynet EĢyası Alacağı Tespiti- Davacı dava konusu ziynet eģyasının varlığını, evi terk ederken bunların zorla elinden alındığını ve götürülmesine engel olunduğunu, evde kaldığını, ispat yükü altındadır. Olayda kadın, dava konusu ziynet eģyasının, götürülmesine engel olunduğunu ve zorla elinden alındığını, daha öncede götürme fırsatı elde edemediğini ispat edememiģtir. Buna rağmen yukarıda yazılı ilkelerde hataya düģülerek hüküm kurulması usul ve kanuna aykırıdır AVUKATLIK HUKUKU Avukatın Özen Borcu- Davalı avukatın takip etmiģ olduğu davada, duruģmalara mazeretsiz olarak katılmayarak dosyanın iki kez iģlemden kaldırılmasına neden olduğu anlaģılmaktadır. Taraflar arasındaki güven iliģkisi vekalet akdinin en önemli unsurlarından olup, somut olayda davacı müvekkilin, davalı avukatına olan güveninin sarsıldığının, dolayısıyla azlin haklı olduğunun kabulü gerekir BANKACILIK HUKUKU Kredi Kartı Üyelik SözleĢmesinden Kaynaklanan Alacağın Tahsili tarihine kadar olan dönemde bankalarca kredi kartı hamilleri aleyhine açılan ve yukarıdaki istisnalar dıģında kalan davalarda görevli mahkeme, dava değerine göre genel mahkemeler sıfatıyla sulh veya asliye hukuk, bu tarihten sonraki davalarda ise 6100 sayılı HMK nun 2/1. maddesi uyarınca dava değerine bakılmaksızın asliye hukuk mahkemesidir tarihli ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ve yayımı tarihinden itibaren 6 ay sonra yürürlüğe gireceği öngörülen 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun'un yürürlüğe girmesinden sonra oluģacak banka kredi kartı uyuģmazlıklarında görevli mahkeme, anılan kanunun 3/1-k-j,4/3,73/1,83/2 ve geçici 1. maddelerinde yer alan hükümler çerçevesinde belirlenmelidir

22 XXII Yüksek Mahkeme Kararları Kısa Özetleri BORÇLAR HUKUKU Eser SözleĢmesi- Dosya kapsamında mevcut bulunan tapu kayıtlarına göre, arsa sahiplerinin ihtiyati tedbir ve hacizlerinin sözleģme tarihinden önce var olduğu, davalının bunları bilerek sözleģmeyi imzaladığı, esasen inģaatı yapıp genel iskân izni alınmıģ olmakla da bu hususların inģaatın yapılmasına engeli bulunmadığı gibi, davalının hakettiği bağımsız bölümlerin devri konusunda, davacı arsa sahiplerini temerrüde düģürdüğüne dair dosyaya delil sunulmadığı belirlenmiģtir. Bu durumda, inģaatın teslimindeki gecikmeden davalı yüklenicinin kusurlu olduğunun kabulü gereklidir Kuyu Suyu Kullanımından Kaynaklı Borcun Ödenmemesi- Somut olayda, davacı vekili, davalının kuyu suyu atık su abonesi olarak atık su bedelini ödemediğini ileri sürerek icra takibine yapılan vaki itirazın iptali isteminde bulunmuģtur. Mevcut kuyu suyunun davalı tarafından nerede ve nasıl kullanıldığı, kuyu suyundan dolayı davacıya ait kanalizasyon hizmetinden yararlanılıp yararlanılmadığı hususlarını da içine alacak Ģekilde alanında uzman bilirkiģi veya bilirkiģi heyeti marifetiyle mahallinde inceleme yapılarak rapor tanzimi sağlanmalıdır Motorlu Aracın Katıldığı Kazada Üçüncü KiĢinin Uğradığı Zarar- Haksız fiil nedeniyle tazminat davası açma hakkı zarar görenin, zararı ve haksız eylemi öğrenmesinden itibaren baģlayacak ve bir yılda zamanaģımına uğrayacaktır. Burada önemli olan zararı ve tazminat sorumlusunu öğrenmektir. Öğrenebilecek durumda olmak zamanaģımının iģlemeye baģlamasına sebep olmaz. Zarar ve sorumludan hangisi daha sonra öğrenilirse, zamanaģımı son öğrenme gününden itibaren iģlemeye baģlar Bütün kararlar bu Ģekilde özetli olarak dergimizin Ağustos 2014 tarihli 139. sayısından ulaģabilirsiniz LHD - Cilt: 12 / Sayı: 140 / Yıl: 2014

23 HUKUKÎ MAKALELER LEGAL WRITINGS * Motorlu TaĢıt ve TaĢınmaz SatıĢında SözleĢmeye Konulan Bedelin Nakden ve PeĢin Alındığına Dair Kayıtların Yarattığı Sancılar Üzerine DüĢünceler Some Thoughts upon the Problems Created by the Phrases The Price is Paid in Full and in Cash, Placed on the Agreements for the Sale of Motor Vehicles, and Real Estate Prof. Dr. Sabâ ÖZMEN AraĢ. Gör./Res. Asst. GülĢah Sinem AYDIN * Avrupada Avukatlık Mesleğinin Sermaye ġirketi ġeklinde Ġcrası ve Türk Avukatlık Kanunu Taslağındaki Avukatlık ġirketine ĠliĢkin Kısmının Değerlendirilmesi The Practice of the Legal Profession in Europe and the Assessment of the Part of the Turkish Draft Law on Attorneyship Regarding Law Firms Prof. Dr. Hasan PULAġLI * KuruluĢundan Günümüze Avrupa Birliği Hukukunda Engelli Hakları Since its Inception to Today the Rights of Disabled Persons in the European Law Yard. Doç. Dr./Asst. Prof. Dr. Songül ATAK * Yargısal Yetkili Savcılık: Ceza Adaletindeki TıkanmıĢlığın AĢılması Yönünden KarĢılaĢtırmalı Hukuk Analizine Dayalı Bir Ceza Yargılama Yasası Reform Önerisi Prosecutorship with Judicial Authority: A proposal for a Criminal Justice Law Reform Based upon a Comparative Law Analysis, for the Purpose of Overcoming the Congestion in Criminal Justice Hakim/Judge Mahmut ERDEMLĠ * AB Hukuku Düzleminde Irk Ayrımı ve Ayrımcılık Yasağı Race Discrimination, and Law Against Discrimination under the European Union Legal System Stj. Av./Intern Lawyer Gizem YILMAZ

24

25 H MOTORLU TAġIT VE TAġINMAZ SATIġINDA SÖZLEġMEYE KONULAN BEDELĠN NAKDEN VE PEġĠN ALINDIĞINA DAĠR KAYITLARIN YARATTIĞI SANCILAR ÜZERĠNE DÜġÜNCELER (SOME THOUGHTS UPON THE PROBLEMS CREATED BY THE PHRASES THE PRICE IS PAID IN FULL AND IN CASH, PLACED ON THE AGREEMENTS FOR THE SALE OF MOTOR VEHICLES, AND REAL ESTATE) Prof. Dr. Sabâ ÖZMEN * AraĢ. Gör./Res. Asst. GülĢah Sinem AYDIN ** ÖZET Trafik sicilinde kayıtlı motorlu taģıtlar ile taģınmaz satıģları resmî Ģekle tâbidir. Bu resmî Ģekle noterler ve Tapu Kanunu m. 26 hükmünce görevli tapu sicil müdürlükleri vücut verir. Ancak uygulamada hukukî iģlemi yapan taraflar irade beyan etmedikleri halde, matbu olarak sözleģmeye bedeli nakden ve peşin aldım Ģeklinde ibareler eklenmektedir. Söz konusu memurların kendi görev alanlarına girmeyen bir konuda gösterdikleri bu çaba birçok sıkıntıyı da beraberinde getirir. Paranın ödenip ödenmediğinin resmî Ģeklin içeriğinde esaslı nokta olarak yer alması gerekli değildir. Buna rağmen resmî senetlerde bedeli nakden ve peşin aldım Ģeklindeki kayıtlara yer verilmesi sonucunda, söz konusu resmî senetler paranın satıcıya ödendiğine dair kesin bir delil oluģturmaktadır. Bu makalede söz konusu kayıtların ne gibi sorunlar doğurduğuna dikkat çekilmek istenmiģtir. H Hakem denetiminden geçmiģtir. * Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Medenî Hukuk Anabilim Dalı, Öğretim Üyesi. ** Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Medenî Hukuk Anabilim Dalı, AraĢtırma Görevlisi.

26 26 Motorlu Taşıt ve Taşınmaz Satışında Sözleşmeye Konulan Bedelin Nakden ve Peşin Alındığına Dair Kayıtların Yarattığı Sancılar Üzerine Düşünceler Anahtar kelimeler: Karayolları Trafik Kanunu, Türk Borçlar Kanunu, SatıĢ SözleĢmesi, TaĢınmaz, Motorlu TaĢıt, Para Borcu, Resmî ġekil, Borçlanma ĠĢlemi, Tasarruf ĠĢlemi. ABSTRACT The sale of motor vehicles registered to the traffic registry and the sale of immovable properties can only be valid if contracts relating to the sale property are dependent on offıcial form. Notaries or officers of authorised real estate registration offices authenticate such official form in accordance with article 26 of Deed Law. On the other hand in practice, despite the fact that parties of contracts do not declare any intention, contracts include clauses such as I received the consideration in cash. This type of lack competence attempt which are draw up by both notaries and officers can cause many problematic situations. Clauses indicating the consideration has been received by the seller is not compulsory, and do not constitute an essential component of official form. It is, however, considered to be conclusive evidence when clauses such as I received the consideration in cash. are taken place in authenticated deeds. This article highlights such clauses and related issues. Keywords: Highway Traffic Law, Turkish Code of Obligations, Sale Contract, Immovable Properties, Motor Vehicles, Pecuniary Debt, Official Form, Act of Disposal, Act of Incurring Debt. ***...Memurlar tarafından resmî senede bedelin nakden ve peģin alındığına iliģkin konan kayıtlara rağmen taraflar arasında böyle bir ödemenin gerek noter/ tapuda resmî senet düzenlenmeden önce gerekse resmî senedin tanzimi sırasında yapılmamıģ olduğu durumlarda, resmî senet, TMK m. 7 anlamında bizzat resmî memurlar tarafından düzenlendiğinden bu resmî senette yer alan her türlü kaydın doğruluğuna kanıt oluģturacaktır. Sonuç olarak memurların konuya iliģkin bu gayretkeģliği hiç üstlerine vazife olmadığı gibi sıkıntıları da beraberinde getirmektedir... Makalenin devamına, dergimizin dergimizin Ağustos 2014 tarihli 140 sayısından ulaģabilirsiniz LHD - Cilt: 12 / Sayı: 140 / Yıl: 2014

27 H AVRUPADA AVUKATLIK MESLEĞĠNĠN SERMAYE ġġrketġ ġeklġnde ĠCRASI VE TÜRK AVUKATLIK KANUNU TASLAĞINDAKĠ AVUKATLIK ġġrketġne ĠLĠġKĠN KISMININ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ (THE PRACTICE OF THE LEGAL PROFESSION IN EUROPE AND THE ASSESSMENT OF THE PART OF THE TURKISH DRAFT LAW ON ATTORNEYSHIP REGARDING LAW FIRMS) Prof. Dr. Hasan PULAġLI * ÖZET Avrupa ülkelerinde 90 ıncı Yıllarda baģlayan avukatlık bürolarının sermaye Ģirketi Ģeklinde örgütlenmesi yasal düzenlemelerden çok, Yüksek Mahkeme kararlarına dayanmıģtır. Örneğin Almanya da ilk olarak avukatlık limited Ģirketi, 1994 tarihinde Bayern Yüksek Eyalet Mahkemesinin bir kararıyla gerçekleģmiģ ve daha sonra yasal düzenleme yapılmıģtır. Benzer durum Ġsviçre de avukatlık Ģirketinin sermaye Ģirketi Ģeklinde organize olmasıyla ilgili olarak yaģanmıģtır. Nitekim ilk olarak Kanton Obwalden Avukatlık iģleriyle yetkili olan Gözetim Komisyonunun tarihli kararıyla avukatlık anonim Ģirketi kurulabilmiģtir. Ġlginç olan, hem Alman hem de Ġsviçre Yüksek Mahkeme kararları Anayasa daki meslek seçme özgürlüğü, eģit iģlem ve mesleki örgütlenme özgürlükleri hükümlerine dayanmıģlardır. Böylece anayasal kurallar, kiģilerin meslek seçme serbestîsi ve örgütlenme özgürlüğü alanında doğrudan uygulanma imkânı bulmuģtur. Anahtar Kelimeler: Avukatlık mesleği, avukatlık ortaklığı, avukatlık limited Ģirketi, avukatlık anonim Ģirketi, avukatın bağımsızlığı. H Hakem denetiminden geçmiģtir. * Yeni Yüzyıl Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı BaĢkanı. Fransız hukukuna iliģkin tercümesi ve metindeki düzeltmelerle ilgili yardımları için Yard. Doç. Dr. Ferna ĠPEKEL-KAYALI ya çok teģekkür ediyorum.

28 28 Avrupada Avukatlık Mesleğinin Sermaye Şirketi Şeklinde İcrası ve Türk Avukatlık Kanunu Taslağındaki Avukatlık Şirketine İlişkin Kısmının Değerlendirilmesi ABSTRACT The process of organisation of law firms in European countries in the form of capital companies has begun in the 1990s. The said organisation rests upon Supreme Court decisions rather than legislation. For instance in Germany the Anwalt GmbH was first admitted by a decision in 1994 of the Bayern State Supreme Court. The said company was then put on a legal footing. A similar process occurred in Switzerland where the Anwalt AG was first admitted by a decision in 2006 of the Surveillance Commission in charge of legal profession of the Canton Obwalden. It is interesting to note that decisions of both German and Swiss Supreme Courts rest upon the provisions of the Constitution regarding the freedom of profession, equal treatment and the freedom of professional organisation. Thus, constitutional rules have found direct application in the fields of the freedom of profession and the freedom of professional organisation Keywords: Legal profession, attorneyship partnership, Anwalt AG, Anwalt GmbH, independence of the lawyer. ***... - Esas sözleģmede avukatlık anonim Ģirketinin konusunun hukuki konularda danıģmanlık ve mahkemelerde temsil etmenin esas sözleģmede yer almasının sağlanması, - Avukatlık Aġ ye tüzel kiģi avukat olarak avukatlık ruhsatı nın verilmesi ve temsil yetkisinin Ģirketin organı veya organın yetkilendireceği üye avukatlar vasıtasıyla onun kiģisel sorumluluğunda ve bağımsız olarak kullanılacağı, - Payların nama yazılı olacağı ve devrin yönetim kurulunun iznine (YK tek kiģiden oluģması halinde) genel kurulun iznine bağlı olacağı, - Pay karģılığından hisse senedi çıkarılmaması ve ortakların bu konuda taleplerinin olamayacağı, - Paylarda oy hakkında ve diğer konularda imtiyazın olup olmadığı; gibi hususlar hakkında açıklık getirilmesinin yararlı olacağı düģüncesindeyim... Makalenin devamına, dergimizin dergimizin Ağustos 2014 tarihli 140 sayısından ulaģabilirsiniz LHD - Cilt: 12 / Sayı: 140 / Yıl: 2014

29 H KURULUġUNDAN GÜNÜMÜZE AVRUPA BĠRLĠĞĠ HUKUKUNDA ENGELLĠ HAKLARI (SINCE ITS INCEPTION TO TODAY THE RIGHTS OF DISABLED PERSONS IN THE EUROPEAN LAW) Yard. Doç. Dr./Asst. Prof. Dr. Songül ATAK * ÖZET Avrupa Birliği kuruluģundan günümüze kadar, engelli bireylerin sorunlarını ele alan ve engelli bireylere karģı ayrımcılığı yasaklayan çok sayıda belge kabul etmiģtir. Ancak Avrupa Birliğinin bu alanda izlediği politikalar ve kabul ettiği belgeler incelendiğinde, kurulduğu ilk yıllarda bu konuya gereken önemi vermediği, engellilerin sorunlarını yalnızca bir istihdam sorunu olarak değerlendirdiği görülmektedir. Ancak zaman içinde bu alanda izlediği politikaların farklılaģtığı ve özellikle 1980 lerden itibaren önemli bir politika değiģikliğine gidildiği görülmektedir. Bu çalıģmada, Avrupa Birliğinin bu alanda izlediği politikalar ve konuya iliģkin kabul etmiģ olduğu belgeler incelenmiģ ve Avrupa Birliği Adalet Divanının bu konuda vermiģ olduğu kararlar değerlendirilmiģtir. Anahtar Kelimeler: Engelli hakları, Avrupa Birliği, Avrupa Birliği Adalet Divanı ABSTRACT The European Union's from founding to the present has addressed the problems of disabled persons and accepted a large number of documents which prohibited discrimination against the disabled. However, when examined these documents which have been accepted in this field by European Union, in the early years the necessary importance has not given to this issue. The problems of disabled persons H Hakem denetiminden geçmiģtir. * Dicle Üniversitesi, Hukuk Fakültesi

30 30 Kuruluşundan Günümüze Avrupa Birliği Hukukunda Engelli Hakları have been considered as an employment issue. But over time and especially after 1980 s this policy has been changed considerably. In this study, the documents and policies of European Union about disability rights have been examined and the judgements of European Court of Justice have been reviewed. Keywords: Disability Rights, European Union, European Court of Justice ***...Avrupa Birliği 1990 ların ortalarından itibaren, engellilerin tedavilerine ve mesleki rehabilitasyonlarına öncelik veren tıbbi model yaklaģımı terk ederek eģit haklar politikasına yönelmeye baģlamıģtır. Bu politika değiģikliğinde BirleĢmiĢ Milletler tarafından atılan adımlar ile uluslararası engelli hareketinin çalıģmaları önemli rol oynamıģtır. Özellikle uluslararası engelli hareketinin artan etkisi bu politikalarda oldukça etkili olmuģtur. Bunun en önemli örneklerinden biri ĠĢ YaĢamında ve Ġstihdamda EĢit Muamele için Genel bir Çerçeve OluĢturulmasına Dair Direktif in kabulüdür. Engelli hareketinin ısrarı sonucunda bu Direktifin kabul edilmiģ olması Arupa Birliği nin bu alandaki politikasında önemli bir dönüm noktası olarak değerlendirilebilir. Avrupa Birliği tarafından kabul edilen bütün bu belgeler değerlendirildiğinde Birlik düzeyinde 1990 lardan sonra engellilerle ilgili önemli düzenlemelerin yapıldığı ve önemli adımların atıldığı söylenebilir. Özellikle 2000 li yıllar Avrupa Birliği nin sosyal katılım, eģit haklar ve fırsatlar üzerinde yoğunlaģtığı yıllar olmuģtur Artık engellilerin sorunlarının Avrupa Birliğinin ilgili bütün politikalarına ve mevcut süreçlere dahil edilmesi amaçlanmakta ve bu yönde adımlar atılmaktadır... Makalenin devamına, dergimizin dergimizin Ağustos 2014 tarihli 140 sayısından ulaģabilirsiniz LHD - Cilt: 12 / Sayı: 140 / Yıl: 2014

31 H YARGISAL YETKĠLĠ SAVCILIK: Ceza Adaletindeki TıkanmıĢlığın AĢılması Yönünden KarĢılaĢtırmalı Hukuk Analizine Dayalı Bir Ceza Yargılama Yasası Reform Önerisi (PROSECUTORSHIP WITH JUDICIAL AUTHORITY: A proposal for a Criminal Justice Law Reform Based upon a Comparative Law Analysis, for the Purpose of Overcoming the Congestion in Criminal Justice) Hakim/Judge Mahmut ERDEMLĠ * ÖZET Ülkemizde, ceza mahkemelerinin iģ yükünün, gerek ulusal mevzuatın gerekse ülkemizin taraf olduğu insan hakları sözleģmelerinin öngördüğü standartlarda bir yargılamayı imkansız kıldığı, adaletin geciktiği, yoğun iģ yükünün adli hatalara neden olduğu yakınmaları sıkça dile getirilmektedir. Avrupa çapında, mahkemelerin karģılaģtığı ağır iģ yükü, son yirmi yılda yoğun tartıģmalara ve insan hakları organlarının, yargı faaliyetinin temel prensiplerine zarar vermeyen çözümler aranması çağrılarına konu olmuģtur. Anahtar Kelimeler: Ceza yargısı, aģırı iģ yükü, alternatif çözüm yöntemleri, prosedürel garantiler, Ģartlı takipsizlik, kamu yararı yokluğuna dayalı takipsizlik, savcılık ceza kararnamesi. ABSTRACT In Turkey, complaints are often made that the caseload in the criminal courts makes it impossible for trials to be conducted under the standards set out by national law and international conventions, delay justice and result in judicial errors. The heavy caseload faced by H Hakem denetiminden geçmiģtir. * Ġstanbul Anadolu 29. Asliye Ceza Mahkemesi hakimi.

32 32 Yargısal Yetkili Savcılık: Ceza Adaletindeki Tıkanmışlığın Aşılması Yönünden Karşılaştırmalı Hukuk Analizine Dayalı Bir Ceza Yargılama Yasası Reform Önerisi European courts has been extensively discussed over the last twenty years and this discussion has prompted appeals by human rights institutions that states seek alternative methods which do not harm the core principles of judicial activity. Keywords: Criminal trial, heavy caseload, alternative dispute resolution methods, procedural guarantees, conditional disposal, nonprosecution on the ground of lack of public interest, prosecutorial penal order. ***...Pek çok Batı Avrupa Ülkesi, bir yandan, geliģmiģ ülkelerde giderek kapsamı geniģleyen insan hak ve özgürlüklerinin hayata geçirilmesi ve bu kapsamda adil yargılanma hakkını gerçekleģtirebilmenin çabası içinde iken, diğer yandan, yargı organlarının omuzlarında bulunan ve giderek artan aģırı iģ yükü karģısında, soruģturmada yasallık prensibini sürdürmenin imkansızlığının farkına varmıģ, insan hakları organlarınca yapılan çağrılara da uyarak, adil yargılanma hakkının özüne dokunmaksızın, mahkemelere gelmekte olan dava sayısını azaltacak yukarıda açıklanan AÇY ni keģfetmiģ bulunmaktadır. Bu yöntemler ile mahkemelere gelen iģ miktarında ne derece önemli düģüģler sağlandığı da, bazen akademik metinlerden, bazen ise birinci elden temin edilen sayılarla gözler önüne serilmiģtir... Makalenin devamına, dergimizin dergimizin Ağustos 2014 tarihli 140 sayısından ulaģabilirsiniz LHD - Cilt: 12 / Sayı: 140 / Yıl: 2014

33 H AB HUKUKU DÜZLEMĠNDE IRK AYRIMI VE AYRIMCILIK YASAĞI (RACE DISCRIMINATION, AND LAW AGAINST DISCRIMINATION UNDER THE EUROPEAN UNION LEGAL SYSTEM) Stj. Av./Intern Lawyer Gizem YILMAZ * ÖZET GeçmiĢten bugüne değiģen zaman ve Ģartlarla birlikte, toplumlardaki eģitlik algısı da farklılık göstermiģtir. Genel olarak hoģ görülmeyen eģcinsel evlilikler, günümüz dünyasında insan hakları Ģemsiyesinin altında koruma alanı bulmuģ, geçmiģ zamanlarda doğanın gereği gibi görülen kölelik kurumu ise yerini eģitlik ve insan onuru kavramlarına bırakmıģtır. Bugüne gelindiğindeyse adil bir eģitliğin sağlanabilmesi adına cinsiyet, din, ırk vb. değerler temel alınarak, bu değerlere karģı ayrım yapmama ve sınıflandırmamanın geliģtirilmesi, ulusal hukuk sistemleri ile uluslararası sözleģmeler kapsamında sağlanmaktadır. Bu çalıģmada, ayrımcılık yasağının bir türü olan ırk ayrımcılığı, Avrupa Birliği hukuku ve Türk hukuk sistemi çerçevesinde ana hatlarıyla açıklanmaya çalıģılacaktır. Irk ayrımcılığının düzenlenmiģ olduğu diğer uluslararası metin ve sözleģmeler ise çalıģmanın amacını aģacağından özel olarak incelenmemiģtir. Anahtar Kelimeler: Avrupa Birliği, Irkçılık, Ayrımcılık yasağı, Hukuk. ABSTRACT The perception of equality in society has changed along with the changing conditions in time. Unwelcomed same-gender marriages found H Hakem denetiminden geçmiģtir. * Marmara Üniversitesi Avrupa Birliği Enstitüsü Avrupa Birliği Hukuku Ana Bilim Dalı yüksek lisans öğrencisi.

34 34 AB Hukuku Düzleminde Irk Ayrımı ve Ayrımcılık Yasağı a protective shelter under today's human rights and the institution of slavery which has seen as necessity in older times has been replaced by the concept of equality and human dignity. Today, the justice based on the values of achieving equality of gender, religion, race and fight against the development of discrimination and classification is provided by the national legal systems with international agreements. In this study, racial discrimination which is a type of discrimination will be explained by the European Union law and the Turkish legal system. The other international context and agreements which has been written about racial discrimination will not be specifically studied as it goes beyond the scope of this study. Law. Keywords: European Union, Racism, The prohibition of discrimination, ***...EĢitlik olgusundan ayrı düģünülemese de ayrımcılık yasağı, herkese mutlak eģit ve simetrik muamele yapılmasını öngörmemektedir. Belli kiģilere veya gruplara makul ve nesnel ölçütlere dayanılarak farklı muamele yapılması mümkündür. Her ne kadar kiģiler arasındaki farklılaģmayı bütünüyle ortadan kaldıramazsa da, ırk ayrımcılığının yasaklanması düģüncesi, liberal bir hukuk düzeninin iģletilmesinde temel taģlardan birisidir. Bu düģünce insan onuru ve hakkaniyet esasına dayanmaktadır ve ancak eģitlik ölçütüyle bağdaģtırıldığında en üstün fayda sağlanabilir. Ancak bu eģitlik, Türkiye Cumhuriyeti Devleti nin benimsemiģ olduğu Ģekli eģitlik değil, durumun hal ve Ģartlarını değerlendiren ve eģitsizlikleri pekiģtirmeyen maddi eģitlik anlayıģına göre Ģekillenmelidir. Bizce, ancak Anayasa nın 2. Maddesinde bulunan değerlere, demokratik, laik ve milliyetçilik ile ırkçılığın ayrımını yapan Atatürk milliyetçiliğine uygun sosyal bir hukuk devleti oluģturulduğunda ayrımcılık kavramı toplum ve devletçe aģılmıģ ve insan haklarına saygılı bir düzen ile ırk ayrımcılığı bertaraf edilmiģ olacaktır... Makalenin devamına, dergimizin dergimizin Ağustos 2014 tarihli 140 sayısından ulaģabilirsiniz LHD - Cilt: 12 / Sayı: 140 / Yıl: 2014

35 UZMAN GÖRÜġLERĠ EXPERT OPINIONS * Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasında Daha Önceden Kasıtlı Bir Suçtan Mahkum Olmama ġartı The Condition of not Having Been Previously Convicted of an Intentional Crime for Deferred Sentence Halil ÇIĞLI (Cumhuriyet Savcısı/Prosecutor of the Republic) * Halka Açık Anonim ġirketlerin Sermaye Piyasası Mevzuatından Kaynaklanan Temel Yükümlülükleri-1 Fundamental Obligations of the Publicly Traded Companies under the Money Market Regulations-1 Yavuz AKBULAK (SPK BaĢuzmanı/Chief Expert of Capital Markets Board of Turkey) * 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun a Göre Tüketici Kredisi SözleĢmelerinde Cayma Hakkı The Withdrawal Right Concerning the Consumer Credit Agreements According To No Act on the Protection of Consumers Av./Atty. Davut GÜRSES

36

37 HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERĠ BIRAKILMASINDA DAHA ÖNCEDEN KASITLI BĠR SUÇTAN MAHKUM OLMAMA ġarti (THE CONDITION OF NOT HAVING BEEN PREVIOUSLY CONVICTED OF AN INTENTIONAL CRIME FOR DEFERRED SENTENCE) Halil ÇIĞLI * (Cumhuriyet Savcısı/Prosecutor of the Republic)...Ġlk olarak Anglo-Sakson Hukuk Sisteminde 19. yüzyıldan itibaren uygulanmaya baģlanan ve Kara Avrupası nda ise ancak 20. yüzyılın ortalarından itibaren kabul gören hükmün açıklanmasının geri bırakılması kurumu, Türk Mevzuatındaki yerini, ilk olarak 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu ile suça sürüklenen çocuklar hakkında uygulanmak üzere almıģtır. Kapsamı çok dar da olsa tarihinde yürürlüğe giren 5560 sayılı Kanun la yetiģkinler açısından da kabul edilmiģtir. KarĢılaĢtırmalı Hukukta uygulaması 2 asır önceye dayanan ve yargılanması tamamlanmıģ olan sanığın belli bir süre denetim altında tutulması esasına dayanan hükmün açıklanmasının geri bırakılması kurumunun tarihinde yürürlüğe giren 5728 sayılı Kanun la uygulanma kapsamı geniģletilerek 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu Tasarısındaki düzenlendiği Ģeklini alması sağlanmıģtır. 1 ÇalıĢmamızda, yukarıda belirtildiği üzere mevzuatımızda çok yeni olan hükmün açıklanmasının geri bırakılması kurumunun önemli Ģartlarında birisi olan ve uygulanması noktasında bazı farklılıkların olduğu daha önceden kasıtlı bir suçtan mahkumiyetin bulunmaması Ģartı ele alınmıģtır.... Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kurumu, mevzuatımıza girdiği günden itibaren uygulanması noktasında birçok sorunu ve tartıģmayı da beraberinde getirmiģtir. Bu sorunlara, gerek yüksek yargı kararları, gerekse doktrinel görüģlerle çözümler aranmaya çalıģılmıģtır. * Aksaray Cumhuriyet Savcısı 1 Çığlı, Halil, Ceza Yargılamasında Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Konya 2010, s.1

38 38 Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasında Daha Önceden Kasıtlı Bir Suçtan Mahkum Olmama Şartı ÇalıĢmamızın konusu olan ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasının nesnel Ģartlarından olan daha önce kasıtlı bir suçtan mahkumiyetin bulunmaması Ģartının uygulanması noktasında da farklı görüģler ve uygulamalar doğmuģtur. ÇalıĢmamız ile bu farklı görüģler ve uygulamalar doğrultusunda hükmün açıklanmasının geri bırakılmasının nesnel Ģartı olan daha önce kasıtlı bir suçtan mahkumiyetin bulunmaması Ģartı ele alınmıģtır. ÇalıĢmamız ile ortaya koymak istediğimiz en önemli husus, tarihinden sonra iģlenen suçlara iliģkin olarak verilen mahkumiyet hükümlerinin tekerrüre iliģkin süreler sonunda hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına engel teģkil etmeyeceğine dair Yargıtay uygulamasının artık 5352 sayılı Adli Sicil Kanunu nun 12. maddesinin, 05/04/2012 tarih, 6290 sayılı Kanun la değiģtirilmesi sonucu geçerliliğini yitirdiği, tarihinden sonra iģlenen suçlara iliģkin olarak verilen mahkumiyet hükümleri bakımından artık 5352 sayılı Adli Sicil Kanunu nun ilgili hükümlerine göre değerlendirme yapılması gerektiğidir..." Makalenin devamına, dergimizin dergimizin Ağustos 2014 tarihli 140 sayısından ulaģabilirsiniz LHD - Cilt: 12 / Sayı: 140 / Yıl: 2014

39 HALKA AÇIK ANONĠM ġġrketlerġn SERMAYE PĠYASASI MEVZUATINDAN KAYNAKLANAN TEMEL YÜKÜMLÜLÜKLERĠ-1 * (FUNDAMENTAL OBLIGATIONS OF THE PUBLICLY TRADED COMPANIES UNDER THE MONEY MARKET REGULATIONS-1) Yavuz AKBULAK (SPK BaĢuzmanı/Chief Expert of Capital Markets Board of Turkey) 1. GĠRĠġ Bilindiği üzere, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn), tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiģ ve anılan Kanun un 139 uncu maddesi gereğince tarihli ve 2499 sayılı SPKn yürürlükten kaldırılmıģ bulunmaktadır sayılı SPKn nun amacı; - sermaye piyasasının güvenilir, - Ģeffaf, - etkin, - istikrarlı, - adil ve rekabetçi bir ortamda iģleyiģinin ve geliģmesinin sağlanması, - yatırımcıların hak ve menfaatlerinin korunması için - sermaye piyasasının düzenlenmesi ve denetlenmesidir (m.1). Söz konusu Kanun un kapsamındaki unsurlar da aģağıda sıralanmaktadır (m.2): - sermaye piyasası araçları, - sermaye piyasası araçlarının ihracı, - ihraççılar, - halka arz edenler, * Bu yazıda yer alan görüģler yazarına ait olup çalıģtığı kurumu bağlamaz, yazarın çalıģtığı kurum veya göreviyle iliģki kurulmak suretiyle kullanılamaz. Yazıdaki tüm hata ve eksiklikler yazarına aittir.

40 40 Halka Açık Anonim Şirketlerin Sermaye Piyasası Mevzuatından Kaynaklanan Temel Yükümlülükleri-1 - sermaye piyasası faaliyetleri, - sermaye piyasası kurumları, - borsalar ile sermaye piyasası araçlarının iģlem gördüğü diğer teģkilatlanmıģ piyasalar, - piyasa iģleticileri, - Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği, - Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği, - merkezi takas kuruluģları, - merkezi saklama kuruluģları, - Merkezi Kayıt KuruluĢu ve - Sermaye Piyasası Kurulu (SPK/Kurul)... - Vekaletnamelere uygun oy kullanımının izlenmesi ve oy pusulalarının toplanıp tasnif edilmesi toplantı baģkanlığınca, varsa Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcisi nezaretinde yapılır. - Toplantı gündeminin görüģülmesine baģlanmadan önce, çağrı yoluyla vekalet toplayan vekil tarafından temsil edeceği payların sayısı, çeģidi, itibari değeri ve varsa grubu ortaklığa bildirilir. Aksi halde, o genel kurulda alınan kararlar, genel kurula yetkisiz katılmaya dair hükümler çerçevesinde genel kurulda alınan kararı etkilediği hallerde iptal edilebilir. Toplantı baģkanı yapılan bu bildirimleri açıklar. Bu açıklamanın yapılmaması tek baģına genel kurulda karar alınmasını engellemez. Ancak bu hususun tutanağa yazılması zorunludur. Bir pay sahibinin talebi üzerine açıklama yapılmamıģsa, her pay sahibi bu durumun genel kurulda alınan kararı etkilediği hallerde ortaklığa karģı açacağı dava ile genel kurul kararlarının iptalini isteyebilir. Makalenin devamına, dergimizin dergimizin Ağustos 2014 tarihli 140 sayısından ulaģabilirsiniz LHD - Cilt: 12 / Sayı: 140 / Yıl: 2014

E-JOURNAL OF YASAR UNIVERSITY (YAŞAR ÜNİVERSİTESİ E-DERGİSİ) YAYIN İLKELERİ PUBLICATION AND SUBMISSION OF E-JOURNAL OF YASAR UNIVERSITY

E-JOURNAL OF YASAR UNIVERSITY (YAŞAR ÜNİVERSİTESİ E-DERGİSİ) YAYIN İLKELERİ PUBLICATION AND SUBMISSION OF E-JOURNAL OF YASAR UNIVERSITY E-JOURNAL OF YASAR UNIVERSITY (YAŞAR ÜNİVERSİTESİ E-DERGİSİ) YAYIN İLKELERİ PUBLICATION AND SUBMISSION OF E-JOURNAL OF YASAR UNIVERSITY 1. E- Journal of Yasar University (Yaşar Üniversitesi E-Dergisi),

Detaylı

T.C. YARGI KURUM İSİMLERİNİN İNGİLİZCE KARŞILIKLARI

T.C. YARGI KURUM İSİMLERİNİN İNGİLİZCE KARŞILIKLARI T.C. YARGI KURUM İSİMLERİNİN İNGİLİZCE KARŞILIKLARI ANAYASA MAHKEMESİ CONSTITUTIONAL COURT Genel Kurul General Assembly 1. Bölüm 1st Chamber 2. Bölüm 2nd Chamber Bölümler Başraportürlüğü Office of the

Detaylı

HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ

HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ Cilt:15-16, Sayı:22-23-24-25, Yıl:2010-2011 Vol:15-16, No:22-23-24-25, Year:2010-2011 ISSN: 1303-9105 DİCLE ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ Journal of the Faculty of Law of Dicle University DİCLE

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ HUKUK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ C. 16 S. 3-4

MARMARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ HUKUK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ C. 16 S. 3-4 MARMARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ HUKUK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ C. 16 S. 3-4 Y. 2010 Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi ISSN - 2146-0590 C. 16 S. 3-4 Y.2010 Sahibi Marmara

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ HUKUK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ VERGİ HUKUKU TOPLANTISI ÖZEL SAYISI

MARMARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ HUKUK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ VERGİ HUKUKU TOPLANTISI ÖZEL SAYISI MARMARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ HUKUK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ VERGİ HUKUKU TOPLANTISI ÖZEL SAYISI C.17 S.3-4 Y.2011 T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ Hayatın kıyısında bir yerde vergi hukuku

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ HUKUK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ C. 17 S. 1-2

MARMARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ HUKUK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ C. 17 S. 1-2 MARMARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ HUKUK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ C. 17 S. 1-2 Y. 2011 Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi ISSN - 2146-0590 C. 17 S. 1-2 Y.2011 Sahibi Marmara

Detaylı

ÖZET. Dönem Projesi ULUSLARARASI FĠNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI AÇISINDAN YATIRIM AMAÇLI GAYRĠMENKULLERĠN DEĞERLENMESĠ.

ÖZET. Dönem Projesi ULUSLARARASI FĠNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI AÇISINDAN YATIRIM AMAÇLI GAYRĠMENKULLERĠN DEĞERLENMESĠ. ÖZET Dönem Projesi ULUSLARARASI FĠNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI AÇISINDAN YATIRIM AMAÇLI GAYRĠMENKULLERĠN DEĞERLENMESĠ HaĢim TAġTAN Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü TaĢınmaz GeliĢtirme Anabilim

Detaylı

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/02/2012-29/02/2012)

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/02/2012-29/02/2012) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 14/03/2012 AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/02/2012-29/02/2012) İÇİNDEKİLER 1- DĠĞER FAALĠYETLER... 3 1.1- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE YAPILAN TOPLANTILAR...

Detaylı

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/03/2012-31/03/2012)

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/03/2012-31/03/2012) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 01/04/2012 AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/03/2012-31/03/2012) İÇİNDEKİLER 1- SORU ÖNERGELERĠ... 3 1.1- BAKANLIĞIMIZA YÖNELTĠLEN... 3 1.1.1- Ankara Milletvekili

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ

SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES Cilt 5 Sayı 9 Haziran 2015 Volume 5 Issue 9 June 2015 ISSN 2146-4561 Baskı: Matbaası - 79100

Detaylı

Dr. Hediye BAHAR SAYIN. Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı

Dr. Hediye BAHAR SAYIN. Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı Dr. Hediye BAHAR SAYIN Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR LİSTESİ... XIX Giriş...1 Birinci

Detaylı

ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDĠLEBĠLĠRLĠK HAKKINDA KARAR. BaĢvuru n o 46766/13 Yılser GÜNGÖR ve diğerleri / Türkiye

ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDĠLEBĠLĠRLĠK HAKKINDA KARAR. BaĢvuru n o 46766/13 Yılser GÜNGÖR ve diğerleri / Türkiye ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDĠLEBĠLĠRLĠK HAKKINDA KARAR BaĢvuru n o 46766/13 Yılser GÜNGÖR ve diğerleri / Türkiye T.C. Adalet Bakanlığı, 2013. Bu gayri resmi çeviri, Adalet Bakanlığı, Uluslararası Hukuk ve DıĢ

Detaylı

Hukuk Dergisi LEGAL JOURNAL OF LAW

Hukuk Dergisi LEGAL JOURNAL OF LAW ıssn: 1303-9210 LEGAL Hukuk Dergisi LEGAL JOURNAL OF LAW Cilt: 12 / Sayı: 135 Volume: 12 / Issue: 135 Yıl / Year: 2014 KARARLARI, DANIŞTAY KARARLARI VE DİĞER YÜKSEK MAHKEME KARARLARI, HUKUK HABERLERİ,

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ HUKUK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ C. 18 S. 1

MARMARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ HUKUK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ C. 18 S. 1 MARMARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ HUKUK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ C. 18 S. 1 Y. 2012 Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi ISSN - 2146-0590 C. 18 S. 1 Y. 2012 Sahibi Marmara

Detaylı

Hukuk Dergisi LEGAL JOURNAL OF LAW

Hukuk Dergisi LEGAL JOURNAL OF LAW ISSN: 1303-9210 LEGAL Hukuk Dergisi LEGAL JOURNAL OF LAW Cilt: 13/ Sayı: 146 Volume: 13/ Issue: 146 Yıl/ Year: 2015 KARARLARI, DANIŞTAY KARARLARI VE DİĞER YÜKSEK MAHKEME KARARLARI, HUKUK HABERLERİ, HUKUKÎ

Detaylı

Hukuk Dergisi LEGAL JOURNAL OF LAW

Hukuk Dergisi LEGAL JOURNAL OF LAW LEGAL Hukuk Dergisi LEGAL JOURNAL OF LAW Cilt: 13/Sayı: 152 Volume: 13/Issue: 152 Yıl/Year: 2015 ISSN: 1303-9210 KARARLARI, DANIŞTAY KARARLARI VE DİĞER YÜKSEK MAHKEME KARARLARI, HUKUK HABERLERİ, HUKUKÎ

Detaylı

Zorunlu çağrıyı doğuran pay edinimlerinden önceki ortaklık yapısı Adı Soyadı/Ticaret Unvanı. Sermaye Tutarı (TL)

Zorunlu çağrıyı doğuran pay edinimlerinden önceki ortaklık yapısı Adı Soyadı/Ticaret Unvanı. Sermaye Tutarı (TL) INFOTREND B TĠPĠ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. PAYLARININ ZORUNLU ÇAĞRI YOLUYLA VBG HOLDĠNG A.ġ. TARAFINDAN DEVRALINMASINA ĠLĠġKĠN BĠLGĠ FORMU 1. Çağrıya Konu ġirket e ĠliĢkin Bilgiler: a) Ticaret

Detaylı

JOURNAL OF ATATÜRK RESEARCH CENTER

JOURNAL OF ATATÜRK RESEARCH CENTER JOURNAL OF ATATÜRK RESEARCH CENTER VOLUME: XXVII NOVEMBER 2011 NUMBER: 81 Mart, Temmuz ve Kasım Aylarında Yayımlanan Hakemli Dergi Peer Reviewed Journal Published in March, July and November ATATÜRK KÜLTÜR,

Detaylı

TFM YAZIM, YAYIM VE ATIF KURALLARI 1. Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi (TFM) yılda iki kez yayımlanan uluslararası hakemli bir dergidir. 2.

TFM YAZIM, YAYIM VE ATIF KURALLARI 1. Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi (TFM) yılda iki kez yayımlanan uluslararası hakemli bir dergidir. 2. TFM YAZIM, YAYIM VE ATIF KURALLARI 1. Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi (TFM) yılda iki kez yayımlanan uluslararası hakemli bir dergidir. 2. Dergide Türkçe başta olmak üzere her dilde makaleler

Detaylı

JOURNAL OF ATATÜRK RESEARCH CENTER

JOURNAL OF ATATÜRK RESEARCH CENTER JOURNAL OF ATATÜRK RESEARCH CENTER VOLUME: XXVII JULY 2011 NUMBER: 80 Mart, Temmuz ve Kasım Aylarında Yayımlanan Hakemli Dergi Peer Reviewed Journal Published in March, July and November ATATÜRK KÜLTÜR,

Detaylı

Tarih Araştırmaları Dergisi Yazım Kuralları

Tarih Araştırmaları Dergisi Yazım Kuralları Tarih Araştırmaları Dergisi Yazım Kuralları Tarih Araştırmaları Dergisi nde özgün araştırma, inceleme, deneme ve çeviri yayınlarına yer verilmektedir. Yayınlanmak üzere gönderilen yazıların, hakem değerlendirmesine

Detaylı

Hukuk Dergisi LEGAL JOURNAL OF LAW

Hukuk Dergisi LEGAL JOURNAL OF LAW ISSN: 1303-9210 LEGAL Hukuk Dergisi LEGAL JOURNAL OF LAW Cilt: 12 / Sayı: 144 Volume: 12 / Issue: 144 Yıl / Year: 2014 KARARLARI, DANIŞTAY KARARLARI VE DİĞER YÜKSEK MAHKEME KARARLARI, HUKUK HABERLERİ,

Detaylı

Hukuk Dergisi LEGAL JOURNAL OF LAW

Hukuk Dergisi LEGAL JOURNAL OF LAW ISSN: 1303-9210 LEGAL Hukuk Dergisi LEGAL JOURNAL OF LAW Cilt: 13/ Sayı: 145 Volume: 13/ Issue: 145 Yıl/ Year: 2015 KARARLARI, DANIŞTAY KARARLARI VE DİĞER YÜKSEK MAHKEME KARARLARI, HUKUK HABERLERİ, HUKUKÎ

Detaylı

Hukuk Dergisi LEGAL JOURNAL OF LAW

Hukuk Dergisi LEGAL JOURNAL OF LAW ISSN: 1303-9210 LEGAL Hukuk Dergisi LEGAL JOURNAL OF LAW Cilt: 12 / Sayı: 136 Volume: 12 / Issue: 136 Yıl / Year: 2014 KARARLARI, DANIŞTAY KARARLARI VE DİĞER YÜKSEK MAHKEME KARARLARI, HUKUK HABERLERİ,

Detaylı

DANIŞTAYIN SÜRESİNDE AÇILMAYAN DAVAYLA İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI

DANIŞTAYIN SÜRESİNDE AÇILMAYAN DAVAYLA İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI Sirküler Rapor 26.07.2012/139-1 DANIŞTAYIN SÜRESİNDE AÇILMAYAN DAVAYLA İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI ÖZET : Danıştay Üçüncü Daire Başkanlığının E: 2010/6979 K: 2012/667 sayılı Kanun Yararına Bozma

Detaylı

Hukuk Dergisi LEGAL JOURNAL OF LAW

Hukuk Dergisi LEGAL JOURNAL OF LAW ISSN: 1303-9210 LEGAL Hukuk Dergisi LEGAL JOURNAL OF LAW Cilt: 13/Sayı: 149 Volume: 13/Issue: 149 Yıl/Year: 2015 KARARLARI, DANIŞTAY KARARLARI VE DİĞER YÜKSEK MAHKEME KARARLARI, HUKUK HABERLERİ, HUKUKÎ

Detaylı

Draft CMB Legislation Prospectus Directive

Draft CMB Legislation Prospectus Directive Draft CMB Legislation Prospectus Directive Ayşegül Ekşit, SPK / CMB 1 Kapsam İzahname Konulu Taslaklar İzahname Yayınlama Zorunluluğu ve Muafiyetler İzahnamenin Onay Süreci İzahname Standartları İzahnamenin

Detaylı

TELİF HAKKI DEVİR SÖZLEŞMESİ Bornova Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü Dergisi Makalenin Başlığı:......... Yazar/Yazarlar ve tam isimleri:............ Yayından sorumlu yazarın adı-soyadı, adresi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ PROF. DR. ŞABAN KAYIHAN ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku ABD. Başkanı Tlf: 0532 543 09 88 Elmek: sabanmanas@hotmail.com skayihan@fsm.edu.tr

Detaylı

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDİLEBİLİRLİK HAKKINDA KARAR. BaĢvuru no.29628/09 Hikmet KÖSEOĞLU/TÜRKİYE

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDİLEBİLİRLİK HAKKINDA KARAR. BaĢvuru no.29628/09 Hikmet KÖSEOĞLU/TÜRKİYE AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDİLEBİLİRLİK HAKKINDA KARAR BaĢvuru no.29628/09 Hikmet KÖSEOĞLU/TÜRKİYE Başkan, Nebojša Vučinić, Yargıçlar, Paul Lemmens, Egidijus Kūris, ve Bölüm Yazı

Detaylı

MELİKŞAH ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ

MELİKŞAH ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ MELİKŞAH ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ MELİKŞAH ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ Gen Hukuku Özel Sayısı CİLT: I SAYI: 1 YIL: 2012 HAZİRAN 2012 KAYSERİ SAHİBİ Melikşah Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Detaylı

Hukuk Dergisi LEGAL JOURNAL OF LAW

Hukuk Dergisi LEGAL JOURNAL OF LAW ISSN: 1303-9210 LEGAL Hukuk Dergisi LEGAL JOURNAL OF LAW Cilt: 12 / Sayı: 139 Volume: 12 / Issue: 139 Yıl / Year: 2014 KARARLARI, DANIġTAY KARARLARI VE DĠĞER YÜKSEK MAHKEME KARARLARI, HUKUK HABERLERĠ,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Seda Öktem Çevik. 2.Doğum Tarihi : 22.03.1980. 4.Öğrenim Durumu :

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Seda Öktem Çevik. 2.Doğum Tarihi : 22.03.1980. 4.Öğrenim Durumu : ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Seda Öktem Çevik 2.Doğum Tarihi : 22.03.1980 3.Unvanı : Yard.Doç.Dr. 4.Öğrenim Durumu : Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hukuk Fakültesi Bilgi Üniversitesi 2002 Y. Lisans

Detaylı

Yargıtay 13, Hukuk Dairesinden:

Yargıtay 13, Hukuk Dairesinden: Yargıtay 13, Hukuk Dairesinden: ESAS NO ; 2017/1499 KARAR NO : 2017/1552 YARGITAY İLAMI MAHKEMESİ TARİHİ NUMARASI DAVACI DAVALI Giresun 2. Asliye Hukuk Mahkemesi (Tüketici Mahkemesi Sıfatıyla) 15/04/2015

Detaylı

HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ Dicle University Journal of Law Faculty

HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ Dicle University Journal of Law Faculty Cilt: 20, Sayı: 33, Yıl: 2015 Vol: 20, No: 33, Year: 2015 ISSN: 1300-2929 DİCLE ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ Dicle University Journal of Law Faculty DİCLE ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ YAYINI Dicle

Detaylı

2015 YILINA AĠT KALĠTE GÜVENCE SĠSTEMĠ GÖZDEN GEÇĠRME RAPORU

2015 YILINA AĠT KALĠTE GÜVENCE SĠSTEMĠ GÖZDEN GEÇĠRME RAPORU 2015 Yılı Kalite Güvence Sistemi Raporu KENT KURUMSAL GAYRĠMENKUL DEĞERLEME VE DANIġMANLIK A.ġ. 2015 YILINA AĠT KALĠTE GÜVENCE SĠSTEMĠ GÖZDEN GEÇĠRME RAPORU Bu rapor Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

Detaylı

"Tüketici Aleyhine Başlatılacak İcra Takibinde Parasal Sınır" "Tüketici Aleynine Ba~latllacak icra Takibinde Parasal ~ınırn

Tüketici Aleyhine Başlatılacak İcra Takibinde Parasal Sınır Tüketici Aleynine Ba~latllacak icra Takibinde Parasal ~ınırn "Tüketici Aleyhine Başlatılacak İcra Takibinde Parasal Sınır" "Tüketici Aleynine Ba~latllacak icra Takibinde Parasal ~ınırn T.C. YARGıTAY 13. HUKUK DAIRESI Esas No: 2015/1 0571 Karar No: 2015/8738 Karar

Detaylı

Ahmet Cemal RUHİ Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi

Ahmet Cemal RUHİ Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Önalım Davaları Ahmet Cemal RUHİ Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ÖNALIM DAVALARI Ankara 2010 Önalım Davaları Ahmet Cemal RUHİ Hukuk Kitapları Dizisi: 1025 ISBN 978-975-02-1281-9 Birinci

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU) 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR Oyak Emeklilik

Detaylı

2011-2012 AKADEMİK YILI HUKUK FAKÜLTESİ DERS PROGRAMI

2011-2012 AKADEMİK YILI HUKUK FAKÜLTESİ DERS PROGRAMI 011-01 AKADEMİK YILI HUKUK FAKÜLTESİ DERS PROGRAMI BİRİNCİ YIL Adı LAW 101 Hukuk Başlangıcı LAW 111 Anayasa Hukuku 5 5 LAW 11 ECON 111 LAW 131 Medeni Hukuk I (Temel Kavramlar ve Kişiler Hukuku) Introduction

Detaylı

İŞ GÜVENCESİ-KÖTÜNİYET TAZMİNATI İLİŞKİSİ (KARAR İNCELEMESİ)

İŞ GÜVENCESİ-KÖTÜNİYET TAZMİNATI İLİŞKİSİ (KARAR İNCELEMESİ) İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:5 Sayı:10 Güz 2006/2 s.1-6 İŞ GÜVENCESİ-KÖTÜNİYET TAZMİNATI İLİŞKİSİ (KARAR İNCELEMESİ) Nuri ÇELİK * ÖZET İncelediğimiz Yargıtay kararı, İş Kanunu

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Arzu ALİBABA I. ŞAHSİ BİLGİLER. Adres (İş) : Doğu Akdeniz Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Gazimagosa, KKTC

Yrd. Doç. Dr. Arzu ALİBABA I. ŞAHSİ BİLGİLER. Adres (İş) : Doğu Akdeniz Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Gazimagosa, KKTC Yrd. Doç. Dr. Arzu ALİBABA I. ŞAHSİ BİLGİLER Doğum Yeri ve Tarihi : Lefkoşa (KKTC) - 10 Aralık 1976 Adres (İş) : Doğu Akdeniz Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Gazimagosa, KKTC Telefon (İş) : +90 392 630

Detaylı

ENG ACADEMIC YEAR SPRING SEMESTER FRESHMAN PROGRAM EXEMPTION EXAM

ENG ACADEMIC YEAR SPRING SEMESTER FRESHMAN PROGRAM EXEMPTION EXAM ENG111 2016-2017 ACADEMIC YEAR SPRING SEMESTER FRESHMAN PROGRAM EXEMPTION EXAM Exam Type Date / Classes / Time Written Thursday, September 22 nd, 2016 Classes & Time to be announced on September 20th.

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ HUKUK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ C. 18 S. 3

MARMARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ HUKUK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ C. 18 S. 3 MARMARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ HUKUK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ C. 18 S. 3 Y. 2012 Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi ISSN - 2146-0590 C. 18 S. 3 Y. 2012 Sahibi Marmara

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KARAR NURAN CEYLAN ÖZBUDAK BAŞVURUSU. (Başvuru Numarası: 2014/2890)

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KARAR NURAN CEYLAN ÖZBUDAK BAŞVURUSU. (Başvuru Numarası: 2014/2890) TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KARAR NURAN CEYLAN ÖZBUDAK BAŞVURUSU (Başvuru Numarası: 2014/2890) Karar Tarihi: 16/2/2017 BİRİNCİ BÖLÜM KARAR Başkan ler Raportör Yrd. Başvurucu Vekili

Detaylı

First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences

First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences Zehra Taşkın, Umut Al & Umut Sezen {ztaskin, umutal, u.sezen}@hacettepe.edu.tr - 1 Plan Need for content-based

Detaylı

Hukuk Dergisi LEGAL JOURNAL OF LAW

Hukuk Dergisi LEGAL JOURNAL OF LAW ISSN: 1303-9210 LEGAL Hukuk Dergisi LEGAL JOURNAL OF LAW Cilt: 13/Sayı: 148 Volume: 13/Issue: 148 Yıl/Year: 2015 YARGITAY KARARLARI, DANIŞTAY KARARLARI VE DİĞER YÜKSEK MAHKEME KARARLARI, HUKUK HABERLERİ,

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Mücahit ÜNAL Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Ana Bilim Dalı

Yrd.Doç.Dr. Mücahit ÜNAL Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Ana Bilim Dalı Yrd.Doç.Dr. Mücahit ÜNAL Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Ana Bilim Dalı KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yeri : Kütahya Medeni Hali : Evli Yabancı Dil : İngilizce KPDS (86,25) YDS (90). Advance

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: PROF.DR.SÜLEYMAN YALMAN Doğum Tarihi: 01.05.1967 Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hukuk Selçuk Üniversitesi 1988 Y. Lisans Özel

Detaylı

12 Mart 2016 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK

12 Mart 2016 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK 12 Mart 2016 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29651 YÖNETMELİK Türkiye Adalet Akademisinden: AVUKATLIK MESLEĞİNDEN ADLÎ YARGI HÂKİM VE SAVCI ADAYLIĞI İLE İDARÎ YARGI HÂKİM ADAYLIĞINA ATANANLARIN MESLEK ÖNCESİ

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 5510 S. SGSK. /53

İlgili Kanun / Madde 5510 S. SGSK. /53 T.C YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/21899 Karar No. 2016/1357 Tarihi: 08.02.2016 İlgili Kanun / Madde 5510 S. SGSK. /53 ÇAKIŞAN SİGORTALILIK HALLERİNDE HANGİ SİGORTALILIĞA GEÇERLİK TANINACA- ĞININ

Detaylı

KIRGIZ CUMHURİYETİ JEOLOJİ VE MADENCİLİK DEVLET AJANSI NIN ALMALYK LİNYİT KÖMÜR HAVZALARINA İŞLETME LİSANSININ VERİLMESİ İHALESİ HK BİLGİ NOTU

KIRGIZ CUMHURİYETİ JEOLOJİ VE MADENCİLİK DEVLET AJANSI NIN ALMALYK LİNYİT KÖMÜR HAVZALARINA İŞLETME LİSANSININ VERİLMESİ İHALESİ HK BİLGİ NOTU KIRGIZ CUMHURİYETİ JEOLOJİ VE MADENCİLİK DEVLET AJANSI NIN ALMALYK LİNYİT KÖMÜR HAVZALARINA İŞLETME LİSANSININ VERİLMESİ İHALESİ HK BİLGİ NOTU İlgi: T.C. Dışişleri Bakanlığı nın 21.01.2015 tarih ve 26835889-621

Detaylı

T.C. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI Nüfus ve VatandaĢlık ĠĢleri Genel Müdürlüğü

T.C. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI Nüfus ve VatandaĢlık ĠĢleri Genel Müdürlüğü T.C. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI Nüfus ve VatandaĢlık ĠĢleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.05.0.NÜV.0.10.00.03/121/35404 13/04/2011 Konu : Adrese ĠliĢkin Ġdari Para Cezaları Maliye Bakanlığından konuya iliģkin alınan

Detaylı

KIDEM ZAMMI ÜCRETE UYGULANAN AYRI ZAMDIR ÖNCE KIDEM ZAMMI UYGULANIR DAHA SONRA TOPLU SÖZLEŞMEDEKİ NISBİ ZAM UYGULANIR Y A R G I T A Y İ L A M I

KIDEM ZAMMI ÜCRETE UYGULANAN AYRI ZAMDIR ÖNCE KIDEM ZAMMI UYGULANIR DAHA SONRA TOPLU SÖZLEŞMEDEKİ NISBİ ZAM UYGULANIR Y A R G I T A Y İ L A M I KIDEM ZAMMI ÜCRETE UYGULANAN AYRI ZAMDIR ÖNCE KIDEM ZAMMI UYGULANIR DAHA SONRA TOPLU SÖZLEŞMEDEKİ NISBİ ZAM UYGULANIR T.C. YARGITAY 22. Hukuk Dairesi ESAS NO : 2013/13336 KARAR NO : 2013/13573 Y A R G

Detaylı

*4 Yıllık Ders Programı BİRİNCİ YIL. I. Yarıyıl II. Yarıyıl Kodu Dersin Adı T U AKTS Kodu Dersin Adı T U AKTS. 102 Özel Hükümler Law)

*4 Yıllık Ders Programı BİRİNCİ YIL. I. Yarıyıl II. Yarıyıl Kodu Dersin Adı T U AKTS Kodu Dersin Adı T U AKTS. 102 Özel Hükümler Law) *4 Yıllık Ders Programı BİRİNCİ YIL I. Yarıyıl II. Yarıyıl Kodu Dersin Adı T U AKTS Kodu Dersin Adı T U AKTS Roma Hukuku: 2 0 2 ECON Hukukçular için 2 0 4 101 Genel Hükümler 116 İktisat (Economics for

Detaylı

AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2013-31.12.2013

AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2013-31.12.2013 ANKARA BAROSU AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 0.0.0 -..0 0 Ankara Barosu Yönetim Kurulu nun..0 gün ve / sayılı kararı ile kabul edilerek, meslektaşlarımıza tavsiye niteliğinde duyurulmasına

Detaylı

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ -

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - Necla YILMAZ Yüksek Lisans Tezi Çorum

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİNDEN KATMA DEĞER KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI

ANAYASA MAHKEMESİNDEN KATMA DEĞER KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI Sirküler Rapor 28.03.2013/83-1 ANAYASA MAHKEMESİNDEN KATMA DEĞER KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI ÖZET : Anayasa Mahkemesi, 5.3.2013 tarihli ve 2012/73 sayılı Başvuru Kararında,

Detaylı

İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE. Stj. Av. Belce BARIŞ ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA

İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE. Stj. Av. Belce BARIŞ ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE Stj. Av. Belce BARIŞ ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA 24.05.2017 belce@eryigithukuk.com İtirazın iptali davası; takip konusu yapılmış olan alacağa karşılık borçlu

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU) 30 HAZİRAN 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR Oyak Emeklilik

Detaylı

YAYIM VE YAZIM KURALLARI

YAYIM VE YAZIM KURALLARI YAYIM VE YAZIM KURALLARI 1. Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi yılda iki kez yayımlanan uluslararası hakemli bir dergidir. 2. Dergide Türkçe, Almanca, Fransızca ve İngilizce makaleler yayımlanmaktadır. 3.

Detaylı

Turkish Vessel Monitoring System. Turkish VMS

Turkish Vessel Monitoring System. Turkish VMS Turkish Vessel Monitoring System BSGM Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Balıkçılık Müdürlüğü ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü İstatistik ve Bilgi Sistemleri İstatistik Daire Başkanlığı ve Bilgi Sistemleri

Detaylı

MÜġTERĠ KABUL BEYANI

MÜġTERĠ KABUL BEYANI MÜġTERĠ KABUL BEYANI SED-CEM TURĠZM ÖZEL EĞĠTĠM SAĞLIK ĠNġAAT SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġġrketġ Uludağ Üniversitesi Kampüsü Holiday Inn Otel Görükle, Nilüfer / BURSA Şirketiniz İnternet sitesinde bulunan

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERS KATALOĞU

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERS KATALOĞU YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERS KATALOĞU BİRİNCİ SINIF 1. Yarıyıl/1. Term LAW101 Hukuk Başlangıcı / Introduction to Law 2 3 LAW103 Anayasa Hukuku Genel Teorisi /General Theory of Constitutional

Detaylı

DOÇ. DR. CENK AKİL elektronik posta:

DOÇ. DR. CENK AKİL elektronik posta: DOÇ. DR. CENK AKİL elektronik posta: akilcenk@hotmail.com KİŞİSEL BİLGİLER Uyruğu Doğum Yeri : T.C : ÇANKAYA/ANKARA Doğum Tarihi : 06.08.1975 T.C. Kimlik No : 56194488094 Askerlik Durumu 2010 tarihinde

Detaylı

İstihkak prosedürü sonunda, üçüncü kişinin bu hakkı kabul edilir, lehine sonuçlanırsa, o mal üzerindeki haciz kalkar veya mal o hakla birlikte

İstihkak prosedürü sonunda, üçüncü kişinin bu hakkı kabul edilir, lehine sonuçlanırsa, o mal üzerindeki haciz kalkar veya mal o hakla birlikte Borçlunun borcu için, borçluya yakınlığı ne olursa olsun 3. kişinin malvarlığına dahil unsurlar,haczedilemez. Bununla birlikte 3. kişilere ait bazı malların borçlunun olduğu kabul edilerek haczedilmesi

Detaylı

YAYIN VE YAZIM KURALLARI. 1. Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi yılda iki kez yayınlanan uluslararası hakemli bir dergidir.

YAYIN VE YAZIM KURALLARI. 1. Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi yılda iki kez yayınlanan uluslararası hakemli bir dergidir. YAYIN VE YAZIM KURALLARI 1. Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi yılda iki kez yayınlanan uluslararası hakemli bir dergidir. 2. Dergide Türkçe, Almanca, Fransızca ve İngilizce makaleler yayınlanmaktadır. 3.

Detaylı

Hukuk Dergisi LEGAL JOURNAL OF LAW

Hukuk Dergisi LEGAL JOURNAL OF LAW ISSN: 1303-9210 LEGAL Hukuk Dergisi LEGAL JOURNAL OF LAW Cilt: 12 / Sayı: 141 Volume: 12 / Issue: 141 Yıl / Year: 2014 KARARLARI, DANIŞTAY KARARLARI VE DİĞER YÜKSEK MAHKEME KARARLARI, HUKUK HABERLERİ,

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİNDEN VERGİ USUL KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI

ANAYASA MAHKEMESİNDEN VERGİ USUL KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI Sirküler Rapor 28.03.2013/84-1 ANAYASA MAHKEMESİNDEN VERGİ USUL KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI ÖZET : Anayasa Mahkemesi, 5.3.2013 tarihli ve 2012/829 sayılı Başvuru Kararında,

Detaylı

AMAÇ VE KAPSAM About KALEMİŞİ

AMAÇ VE KAPSAM About KALEMİŞİ KALEMİŞİ DERGİSİ Kalemişi Dergisine gönderilecek yazıların özgün olması ve evrensel bilime katkı sağlaması beklenmektedir. Bununla birlikte, bilim insanı ve sanatçıları tanıtan, yeni etkinlikleri veya

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ HUKUK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ C. 20 S. 3

MARMARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ HUKUK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ C. 20 S. 3 MARMARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ HUKUK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ C. 20 S. 3 Y. 2014 Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi ISSN - 2146-0590 C. 20 S. 3 Y. 2014 Sahibi Marmara Üniversitesi

Detaylı

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: BaĢkan V. II. BaĢkan: Kazım ÖZKAN Üyeler :Bahattin IġIK, Hakan GÜNAL, Adem KAMALI, Abdullah DÜNDAR, Erkan DEMĠRTAġ

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: BaĢkan V. II. BaĢkan: Kazım ÖZKAN Üyeler :Bahattin IġIK, Hakan GÜNAL, Adem KAMALI, Abdullah DÜNDAR, Erkan DEMĠRTAġ TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: BaĢkan V. II. BaĢkan: Kazım ÖZKAN Üyeler :Bahattin IġIK, Hakan GÜNAL, Adem KAMALI, Abdullah DÜNDAR, Erkan DEMĠRTAġ BAġVURU SAHĠBĠ: Kadir POLAT, Sırrın Mah. 604.Sok. No: 2/5 ġanliurfa

Detaylı

2. Uluslararası Ticaret Hukukuna İlişkin Mevzuat ve Anlaşmalar, 2. bası, İstanbul 2006.

2. Uluslararası Ticaret Hukukuna İlişkin Mevzuat ve Anlaşmalar, 2. bası, İstanbul 2006. PROF. DR. NURAY EKŞİ 1987 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi ni birincilikle bitiren Prof. Dr. Nuray Ekşi, 1988 yılında aynı fakültede Devletler Özel Hukuku Anabilim Dalı nda araştırma görevlisi

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM TEDBİRE İLİŞKİN ARA KARAR S. R. BAŞVURUSU

ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM TEDBİRE İLİŞKİN ARA KARAR S. R. BAŞVURUSU TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM TEDBİRE İLİŞKİN ARA KARAR S. R. BAŞVURUSU (Başvuru Numarası: 2015/33) Karar Tarihi: 19/1/2015 BİRİNCİ BÖLÜM ARA KARAR Başkan ler : Serruh KALELİ : Burhan

Detaylı

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

KOCAELİ BAROSU ADLİ YARDIM BAŞVURU FORMU

KOCAELİ BAROSU ADLİ YARDIM BAŞVURU FORMU KOCAELİ BAROSU ADLİ YARDIM BÜROSU KÖRFEZ MAH. ANKARA KARAYOLU ÜZERĠ KOCAELĠ PLAZA NO:111/5 ĠZMĠT/KOCAELĠ Telefon :(0262) 321 41 12 Fax: (0262) 3214081 Ġnternet :www.kocaelibarosu.org.tr E-mail :kocaeli@barobirlik.org.tr

Detaylı

Editör Prof. Dr. H. Ercüment ERDEM GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ TİCARET HUKUKU ANABİLİM DALI E. ÖĞRETİM ÜYESİ HUKUK POSTASI 2016

Editör Prof. Dr. H. Ercüment ERDEM GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ TİCARET HUKUKU ANABİLİM DALI E. ÖĞRETİM ÜYESİ HUKUK POSTASI 2016 Editör Prof. Dr. H. Ercüment ERDEM GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ TİCARET HUKUKU ANABİLİM DALI E. ÖĞRETİM ÜYESİ HUKUK POSTASI 2016 ERDEM & ERDEM Ortaklık Avukatlık Bürosu Valikonağı Caddesi Başaran

Detaylı

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ ANKAR A BAROSU AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 0.0.0-3..0 Ankara Barosu Yönetim Kurulu nun..03 gün ve 63/ sayılı kararı ile kabul edilerek, meslektaşlarımıza tavsiye niteliğinde duyurulmasına

Detaylı

DAVACI : Nesrin Orhan Şahin vekilleri Av.Serap Yerlikaya ve Av.İlter Yılmaz

DAVACI : Nesrin Orhan Şahin vekilleri Av.Serap Yerlikaya ve Av.İlter Yılmaz ZİYNET (ALTIN) EŞYASI İSPAT YÜKÜ. T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS NO : 2012/6-1849 KARAR NO : 2013/1006 KARAR TARİHİ:03.07.2013 Y A R G I T A Y İ L A M I İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ : Gölcük 1. Asliye

Detaylı

Cilt:7 Sayı: 1 Volume:7 Issue:1 ISSN: ISPARTA

Cilt:7 Sayı: 1 Volume:7 Issue:1 ISSN: ISPARTA Cilt:7 Sayı: 1 Volume:7 Issue:1 ISSN: 2146-2119 2 0 1 7 ISPARTA SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Dergisi Cilt:7 Sayı: 1 Yıl: 2017 SÜLEYMAN DEMİREL UNIVERSITY Journal of Technical Science Volume:7

Detaylı

Hukuk Dergisi LEGAL JOURNAL OF LAW

Hukuk Dergisi LEGAL JOURNAL OF LAW LEGAL Hukuk Dergisi LEGAL JOURNAL OF LAW Cilt: 14/Sayı: 157 Volume: 14/Issue: 157 Yıl/Year: 2016 ISSN: 1303-9210 KARARLARI, DANIŞTAY KARARLARI VE DİĞER YÜKSEK MAHKEME KARARLARI, HUKUK HABERLERİ, HUKUKÎ

Detaylı

II Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Cilt / Volume: 57 Sayı / Number: 4 Yıl: 2008

II Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Cilt / Volume: 57 Sayı / Number: 4 Yıl: 2008 II Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Cilt / Volume: 57 Sayı / Number: 4 Yıl: 2008 Yayın Sahibinin Adı Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Adına Fakülte Dekanı Prof. Dr. Mustafa AKKAYA Sorumlu

Detaylı

CUMHURBAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

CUMHURBAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU CUMHURBAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU... 3 SAYIŞTAYIN

Detaylı

ULUSLARARASI HUKUK VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ULUSLARARASI HUKUK VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ADALET BAKANLIĞI ULUSLARARASI HUKUK VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İnsan Hakları Daire Başkanlığı ULUSLARARASI HUKUK VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İnsan Hakları Daire Başkanlığı AVRUPA İNSAN

Detaylı

EMLAK VERGİSİNDEN MUAF OLAN TAŞINMAZLA İLGİLİ DÜZENLENEN ÖDEME EMRİNE İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZMA KARARI

EMLAK VERGİSİNDEN MUAF OLAN TAŞINMAZLA İLGİLİ DÜZENLENEN ÖDEME EMRİNE İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZMA KARARI Sirküler Rapor 08.10.2013/180-1 EMLAK VERGİSİNDEN MUAF OLAN TAŞINMAZLA İLGİLİ DÜZENLENEN ÖDEME EMRİNE İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZMA KARARI ÖZET : Danıştay Dokuzuncu Daire Başkanlığının 25.04.2013 Tarih,

Detaylı

Hukuk Dergisi LEGAL JOURNAL OF LAW

Hukuk Dergisi LEGAL JOURNAL OF LAW ISSN: 1303-9210 LEGAL Hukuk Dergisi LEGAL JOURNAL OF LAW Cilt: 9 / Sayı: 108 Volume: 9 / Issue: 108 Yıl / Year: 2011 KARARLARI, DANIŞTAY KARARLARI VE DİĞER YÜKSEK MAHKEME KARARLARI, HUKUK HABERLERİ, HUKUKÎ

Detaylı

VERGİ SORUMLUSUNUN İDARİ DAVA AÇMA HAKKININ BULUNDUĞUNA İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZULMASINA İLİŞKİN KARAR YAYIMLANDI

VERGİ SORUMLUSUNUN İDARİ DAVA AÇMA HAKKININ BULUNDUĞUNA İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZULMASINA İLİŞKİN KARAR YAYIMLANDI Sirküler Rapor 20.12.2011/ 149-1 VERGİ SORUMLUSUNUN İDARİ DAVA AÇMA HAKKININ BULUNDUĞUNA İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZULMASINA İLİŞKİN KARAR YAYIMLANDI ÖZET : Danıştay Üçüncü Daire Başkanlığının 17.10.2011

Detaylı

Borsa İstanbul A.Ş. Başkanlığına 34467 Emirgan / İSTANBUL

Borsa İstanbul A.Ş. Başkanlığına 34467 Emirgan / İSTANBUL 98/238 İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Ünvanı /Ortakların Adı Adresi : T.GARANTİ BANKASI A.Ş. : Levent Nispetiye Mah. Aytar Cad. No:2 34340 Beşiktaş/İSTANBUL Telefon ve Fax

Detaylı

NOTERLERİN TARİHİNDE SONA EREN ARAÇ SATIŞ VE DEVİR İŞLEMİ KALICI HALE GETİRİLDİ

NOTERLERİN TARİHİNDE SONA EREN ARAÇ SATIŞ VE DEVİR İŞLEMİ KALICI HALE GETİRİLDİ Sirküler Rapor 04.01.2010 / 3-1 NOTERLERİN 31.12.2009 TARİHİNDE SONA EREN ARAÇ SATIŞ VE DEVİR İŞLEMİ KALICI HALE GETİRİLDİ ÖZET : Noterlerin 2009 yılı Bütçe Kanunu ile tescil edilmiş araçların satış ve

Detaylı

MHB. Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni. Yıl 32 / Sayı 2 / (Yılda iki kez yayımlanan hakemli bir dergidir)

MHB. Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni. Yıl 32 / Sayı 2 / (Yılda iki kez yayımlanan hakemli bir dergidir) MHB Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni (Yılda iki kez yayımlanan hakemli bir dergidir) Yıl 32 / Sayı 2 / 2012 ISSN: 1308-0385 İstanbul, Aralık 2013 MİLLETLERARASI HUKUK VE MİLLETLERARASI

Detaylı

Sayı: Ankara, 24 /03/2014 ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA

Sayı: Ankara, 24 /03/2014 ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA YÜRÜTMENİN DURDURULMASI TALEPLİDİR. DURUŞMA TALEPLİDİR. ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA DAVACI VEKİLİ DAVALILAR : Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı : Oğuzlar Mah. Barış Manço Cad. Av. Özdemir Özok

Detaylı

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası: 5320 Kanun Kabul Tarihi: 23/03/2005 Yayımlandığ Resmi Gazete No: 25772 Mükerrer Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 31/03/2005

Detaylı

AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ ANKARA BAROSU AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ (01.01.2008-31.12.2008) 2008 Ankara Barosu Yönetim Kurulu nun...12.2007 gün ve 12/... sayılı Kararı ile kabul edilerek, meslektaşlarımıza

Detaylı

SİRKÜLER. KONU : KDV Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ( Seri No 1) Yayımlandı.

SİRKÜLER. KONU : KDV Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ( Seri No 1) Yayımlandı. SAYI : 2014 / 49 SİRKÜLER İstanbul,16.10.2014 KONU : KDV Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ( Seri No 1) Yayımlandı. 16 Ekim 2014 tarihli ve 29147 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

Yrd.Doç.Dr.İPEK SEVDA SÖĞÜT Fakülte / Enstitü / Okul Hukuk Fakültesi Bölümü Hukuk Görevi Yard.Doç.Dr. (Roma Hukuku Ana Bilim Dalı Başkanı)

Yrd.Doç.Dr.İPEK SEVDA SÖĞÜT Fakülte / Enstitü / Okul Hukuk Fakültesi Bölümü Hukuk Görevi Yard.Doç.Dr. (Roma Hukuku Ana Bilim Dalı Başkanı) Yrd.Doç.Dr.İPEK SEVDA SÖĞÜT Fakülte / Enstitü / Okul Hukuk Fakültesi Bölümü Hukuk Görevi Yard.Doç.Dr. (Roma Hukuku Ana Bilim Dalı Başkanı) Erasmus ve Uluslararası İlişkiler Koordinatörü, Hukuk Fakültesi,

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Zübeyr Yıldırım

Yrd. Doç. Dr. Zübeyr Yıldırım Yrd. Doç. Dr. Zübeyr Yıldırım zyildirim@antalya.edu.tr Uluslararası Antalya Üniversitesi Fakültesi, Üniversite Cd. No: 2 07190 Döşemealtı/Antalya 0 (242) 241 01 92 İş Deneyimi 2012 - Yardımcı Doçent Doktor,

Detaylı

Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP

Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP ÜÇÜNCÜ BASKI (TIPKI BASIM) İÇİN ÖNSÖZ Şubat 2008 de

Detaylı

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT Sirküler Rapor 07.10.2011/ 114-1 MİRASÇILIK BELGESİ VERİLMESİ VE TERK EDEN EŞİN ORTAK KONUTA DAVET EDİLMESİ İŞLEMLERİNİN NOTERLER TARAFINDAN YAPILMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI

Detaylı

Güncel Çek Kanunu Uygulama Rehberi

Güncel Çek Kanunu Uygulama Rehberi Çek Kanununda yapılan değişiklikler Ticari hayatın yegane ödeme araçlarından birisi çektir. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun yanında 5941 sayılı Çek Kanunu ile de düzenlenen çeklerin uygulamadaki yeri

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KARAR BARIŞ DERİN BAŞVURUSU. (Başvuru Numarası: 2014/13462)

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KARAR BARIŞ DERİN BAŞVURUSU. (Başvuru Numarası: 2014/13462) TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KARAR BARIŞ DERİN BAŞVURUSU (Başvuru Numarası: 2014/13462) Karar Tarihi: 22/12/2016 BİRİNCİ BÖLÜM KARAR Başkan ler Raportör Yrd. Başvurucu : Burhan ÜSTÜN

Detaylı